Čhögjal Namkhai Norbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čhögjal Namkhai Norbu"

Transkript

1 Čh gjal Namkhai Norbu JANTRA JÓGA

2 Čhögjal Namkhai Norbu

3 Čhögjal Namkhai Norbu J a n t r a j ó g a Tibetská jóga pohybu Ne p o sk v r n ě n é z rc a d l o k l e n o t ů komentář Vairóčanova textu Jantra sjednocení slunce a měsíce DharmaGaia Praha 2012

4 Z tibetštiny do italštiny přeložil, editoval a poznámkami doplnil Adriano Clemente s laskavou pomocí autora. Z italštiny do angličtiny přeložil Andrew Lukianowicz ve spolupráci s Laurou Evangelisti. Z angličtiny do češtiny přeložila Fijalka Turzíková. Odborná spolupráce Lukáš Chmelík a Jan Dolenský. Za IPC (Mezinárodní překladatelskou komisi) ověřil Lukáš Chmelík. IPC 694CZ12 Approved by the International Publications Committee of the Dzogchen Community founded by Chögyal Namkhai Norbu Tato k n i h a vychází díky štědré f i n a n č n í p o d p o ř e pana Libora Malého děkujeme. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Norbu, Namkhai Jantrajóga : tibetská jóga pohybu / Čhögjal Namkhai Norbu ; [z anglického originálu přeložila Fijalka Turzíková]. Praha : DharmaGaia, s. : il. Název originálu: Yantra yoga, the Tibetan yoga of movement Obsahuje též: Neposkvrněné zrcadlo klenotů : komentář Vairóčanova textu Jantra sjednocení slunce a měsíce Y * : * * * Y * * (515) Vairóčana, 8. stol. Phrul khor nyi zla kha sbyor Norbu, Namkhai, 1938 Phrul khor nyi zla kha sbyor gyi dgongs grel dri med nor bu i me long jantrajóga dechová cvičení tělesná cvičení koncentrace (duchovní život) dzogčhen buddhistická literatura Tibet (Čína) 8. stol. pojednání komentáře 22/24 Náboženství Dálného východu. Indická náboženství. Hinduismus. Buddhismus [5] Copyright by Chögyal Namkhai Norbu, 2008 Translation by Fijalka Turzíková, 2012 Czech edition by DharmaGaia, 2012 ISBN

5 Obsah Předmluva 1 Úvod 3 Úvod k základům jantrajógy 9 Vairóčana: Jantra sjednocení slunce a měsíce (kořenový text) 17 Neposkvrněné zrcadlo klenotů, Komentář k Jantře sjednocení slunce a měsíce 23 Pr v n í část: Přípravná cvičení Podmínky k cvičení jantry 43 Vydechování starého vzduchu 43 Tělesné cvičení 45 Cigdžong Uvolňování kloubů Stahování Vytřásání Přitahování Ohýbání Kroužení 58 Lungsang očišťování prány Pomalý nádech Otevřené zadržení Usměrňování Rychlý výdech Rychlý nádech Uzavřené zadržení Stažení Pomalý výdech 76 Candül Ovládání kanálů 78 Pránájáma 78 Jantry Masírování Protahování kotníků Kroužení paží 84

6 4. Uzavírání podpaží Natahování 88 Část d r u h á: Základní série pránájámy a j a n t e r Pět sérií pránájámy 94 Pr v n í série: Čtyři charakteristické kondice 95 Pránájáma 96 Jantry Velbloud Lastura Plamen Želva Pluh 131 Dru h á série: Čtyři hluboké aplikace 139 Pránájáma 139 Jantry Had Sekáček Dýka Pes Pavouk 181 Třetí série: Tajné dýchaní pro usměrnění prány do centrálního kanálu 189 Pránájáma 190 Jantry Luk Půlměsíc Lev Sup Trojúhelník 227 Čtvrtá série: Jemné dýchání se sedmi větvemi 235 Pránájáma 236 Jantry Kobylka Holubice Trojzubec Tygr Klenot 273 Pátá série: Hrubé dýchání se šesti aplikacemi 281 Pránájáma 281 Jantry 285

7 1. Kolo Orel Meč Žába Páv 319 Shrnutí počátečních a závěrečných fází pěti sérií janter 327 Všeobsahující metoda sedmi lotosových pozic Planoucí lotos Prohnutý lotos Propletený lotos Zavěšený lotos Houpající se lotos Skákající lotos Plazící se lotos 346 Shrnutí počátečních a závěrečných fází janter sedmi lotosů 348 Znaky a následné kvality praxe Výsledné kvality tří tajných aspektů Tři typy dozrávání Získání tří sil 353 Část třetí: Závěrečný o d d í l 1. Překonávání překážek: Vlna vadžry Konečná rada Závěr 365 Věnování zásluh 365 Shrnutí 366 Jméno autora 366 Dodatek 1: Činnost pěti prán 369 Dodatek 2: O čakrách 370 Dodatek 3: Jantry spojené s různými aspekty buddhistické praxe 372 Dodatek 4: Přípravné uvolňující cviky 374 Dodatek 5: Seznam zdravotních prospěchů janter 376 Poznámky 381 Rejstřík 401 Seznam ilustrací 407 Redakční poznámka 408 Mezinárodní dzogčhenová komunita Česká republika 409

8 Čhögjal Namkhai Norbu učí jantrajógu v r. 1971

9 Předmluva Jantrajóga je systém praxe, který zahrnuje tělesné pohyby, dechová cvičení a metody soustředění. V buddhistické tradici ji můžeme považovat za obdobu hathajógy. Existuje řada systémů jantry (trulkhor), 1 které patří k různým tantrickým cyklům. Jantru popisovanou v této knize předával mistr Čhögjal Namkhai Norbu od počátku 70. let 20. století. Ta je jediným systémem jantry, který je v současnosti na Západě rozšířen. Původ jantrajógy je pravděpodobně stejný jako původ buddhistických anuttaratanter neboli vyšších tanter. Většina z nich pochází z království Oddijány, které se zřejmě nacházelo v údolí Svat v dnešním Pákistánu, a v Indii byla představena kolem 4. stol. př. n. l. Systém jantry nazývaný Jantra sjednocení slunce a měsíce ( Phrul khor nyi zla kha sbyor) původně předal mahásiddha Húmkára velkému mistru Padmasambhavovi, jenž ji pak v 8. století v Tibetu předal Vairóčanovi. Velký tibetský překladatel Vairóčana v Tibetu jako první představil spisy dzogčhenových nauk 2 a sepsal instrukce, jež jsou obsaženy v tomto textu jantrajógy. Buddhistický soubor komentářů a pojednání Tendžur obsahuje mnoho textů jantry. Jantra sjednocení slunce a měsíce je však mimořádná tím, že spolu se základními praxemi pránájámy obsahuje i stručný popis sedmdesáti pěti pozic, které odpovídají mnohým ásánám hathajógy. Z historického pohledu by náš text mohl být pokládán za nejstarší, který tyto pozice popisuje, neboť doposud známé hathajógové texty jsou pozdějšího data. 3 Původní tibetský text obsažený v této knize je součástí cyklu známého jako Vairóčanovo ústní předání (Vai ro snyan brgyud). Ten obsahuje další dva texty: Překonání překážek a prospěch Jantry sjednocení slunce a měsíce ( Phrul khor nyi zla kha sbyor gyi phrang sel phan yon dang bcas pa), z něhož pochází popis léčivých vlivů každého cviku, které v této knize najdete, a Kořenový text tumma (gtum mo i

10 2 př e d m l u v a rtsa ba) o praxi vnitřního tepla (tummo), který je v současné době stále nedostupný. 4 Podrobný komentář Neposkvrněné zrcadlo klenotů, komentář k Jantře sjednocení slunce a měsíce ( Phrul khor nyi zla kha sbyor gyi dgongs grel dri med nor bu i me long) sepsal Čhögjal Namkhai Norbu v roce Jako první jej v roce 1982 vydalo v tibetštině nakladatelství Shang Shung Edizioni v Arcidossu a poté jej v roce 1993 publikoval Mi rigs dpe skrun v Pekingu. Při překladu a psaní poznámek jsem měl vzácnou příležitost spolupracovat s autorem komentáře Čhögjalem Namkhai Norbu. Měl jsem velké štěstí, neboť jsem se naučil základy této jógy přímo od něj během posledních kurzů v Neapoli v letech Navíc v letech, kdy jsem se zabýval překladem a přípravou poznámek k tomuto textu, Čhögjal Namkhai Norbu vždy trpělivě rozptyloval mé pochybnosti a objasnil mi mnoho obtížných míst v teorii i v praxi. Za revizi textu a grafickou úpravu bych rád poděkoval Lauře Evangelisti a Fabiovi Andricovi, dvěma hlavním instruktorům, které Čhögjal Namkhai Norbu pověřil učením jantrajógy. Mnohé díky patří také Luigimu Vitiellovi, který mi pomohl s částí, jež obsahuje popis léčivých účinků; tibetským lékařům Thubtenu Phuntsokovi a Nyidovi Chenagtsangovi, kteří mi objasnili pasáže týkající se léčivých účinků; Lynn Sutherlandové a Paule Barryové za jejich užitečné rady. Děkuji Yesan Clementeové, Albertu Scarsovi, Oni McKinstryové, Sergiovi Campodonicovi, Giulisnovi Casiraghimu a sman skyid, kteří spolu s Fabiem Andricem a Laurou Evangelisti pózovali při fotografování; a také Liane Graafové, Stevu Landsbergovi, Eliovi Guariscovi, Tizianě Gottardi, Igorovi Legatimu a všem, kteří nějakým způsobem přispěli k vytvoření této knihy. Nakonec bych rád zdůraznil, že pro praxi jantrajógy je nezbytné obdržet ústní pokyny od jednoho z pověřených instruktorů Komunity dzogčhenu, kterou založil Čhögjal Namkhai Norbu. K vyučování jakékoli části jantry je nezbytné získat přímé pověření od Čhögjala Namkhai Norbu. Pro více informací prosím kontaktujte Shang Shung Institute Italy ( Adriano Clemente, říjen 2001

11 Úvod 5 Velký mistr Vairóčana byl obdařen třemi mimořádnými schopnostmi. Byl jedním z nejlepších překladatelů posvátných textů v Tibetu. Byl vzdělaným učencem, který mistrně ovládal nauky súter a tanter. A konečně byl vidjádhara a siddha, jenž skutečně uskutečnil přirozeně dokonalý stav dzogčhenu. Sepsal tento systém jantry (trulkhor) nazývaný Sjednocení slunce a měsíce, který je velmi pravděpodobně nejstarší mezi systémy janter rozšířenými po celém Tibetu. Tento systém je propojen s upadéšou tantry héruky Bhagavána Šrí Ngöndzog Gjalpa a obsahuje úžasnou doplňující praxi ústní transmise Most vadžry. 6 Ústní transmise Jantry sjednocení slunce a měsíce i jejích komentářů nebyla od doby, kdy ji šťastným žákům předal velký mistr Vairóčana a jeho žák siddha Judra Ňingpo, 7 až do současnosti nikdy přerušena. Rovněž v této transmisi nikdy nepoklesla síla zplnomocnění ani schopnost získat siddhi. Všechny systémy janter jsou provázány s různými tantrami. Zvláště pak tradice Jantry sjednocení slunce a měsíce patří k hlubokým a tajným sériím anuttaratanter a jógini ji používali jako druhotnou metodu k praxi héruky Ngöndzog Gjalpa. I přesto by měl každý, kdo se snaží praktikovat jógu, a obzvláště pravou podstatu dzogčhenu, nauku přirozené dokonalosti, ze všeho nejdříve uvolnit tělo, hlas i mysl v jejich přirozeném stavu. Cvičení jantry ovlivňuje všechny tři roviny naší existence, tj. tělo, Ngöndzog Gjalpo

12 Adzom Drugpa ( ) hlas a mysl, čímž slouží jako výjimečný prostředek k dosažení uvolnění. Jantru bychom neměli považovat pouze za druhotnou metodu tajných praxí, jako je tummo, 8 ale spíše za nezbytný krok k dosažení skutečného uvolnění těla, hlasu a mysli každého člověka a jako přípravu k jakékoli praxi. Mysl totiž najde svůj přirozený stav pouze tehdy, pokud je i prána ve svém přirozeném stavu. Zda se prána v takovém stavu nachází, záleží na stavu těla vadžry. 9 Proto také existují různé druhy pohybů k ovládání těla vadžry. Jinými slovy ovládání těla vadžry pomocí tělesných pohybů přivede pránu zpět do přirozené rovnováhy. Následkem je zlepšení

13 Drugse Gjurme Dordže ( ) stavu elementů a tělesného zdraví. Vyrovnáváním energie elementů odstraňujeme překážky a rozvíjíme dobré podmínky. Přirozená rovnováha mysli nás povede k hluboké kontemplaci. Z nespočetného množství trvalých i dočasných přínosů této praxe jantry je toto jenom několik málo příkladů. Všichni, kdo si uvědomují činnost těla, hlasu a mysli, jež utvářejí jedince, by se tak měli zajímat o tuto praxi bez ohledu na to, či jsou nebo nejsou praktikujícími mantrajány. 10 Věřím, že toto je skutečně důležité. Čistá a nepřerušená tradice vzácné ústní nauky Jantry sjednocení slunce a měsíce byla nejlépe uchována v Adzom Garu ve východním

14 Gjurme Gjalcen ( ) Tibetu díky velkým mistrům, jako byli Adzom Drugpa, Drugčhen Dordžečhang Drodul Pawo Dordže, 11 jeho syn Drugse Gjurme Dordže 12 a další žáci. Jejich péče a aktivita umožnily velké rozšíření

15 Ú v o d 7 tohoto systému jantry. Avšak změny ve 20. století měly za následek tvrdý úpadek ústní transmise různých systémů janter, převážně těch spojených s anuttaratantrami, a zvláště pak Jantry sjednocení slunce a měsíce, takže dnes by se dala přirovnat ke slunci, které právě zašlo za vrcholek hory. I když je ve skutečnosti text Jantry sjednocení slunce a měsíce přístupnější, je zřejmé, že pokud budou chybět vzácné ústní instrukce mistrů linie, člověk se setká pouze se slovním porozuměním textu, což je pro samotnou praxi zcela nedostačující. Naštěstí jsem měl jako velmi mladý možnost strávit dostatek času s přímým žákem Adzom Drugpa Rinpočheho, se svým strýcem ze strany otce Togden Orgjen Tendzinem 13 ( ). Právě od něho jsem obdržel ústní instrukce k praxi Jantry sjednocení slunce a měsíce, díky nimž jsem se později dostatečně obeznámil a získal zkušenosti s hlubokými metodami, které jsou obsaženy v tomto textu. Veškerých pochybností a nejasností mě zbavili syn Adzom Drugpy Drugse Gjurme Dordže ( ), žák Adzom Drugpy vidjádhara Čhangčhub Dordže 14 a jeho syn Gjurme Gjalcen tím, že mi vysvětlili všechna místa v textu spojená s praxí, která mi nebyla zcela jasná nebo jim bylo těžké porozumět. Abych zabránil jakémukoli přerušení vzácné ústní tradice Jantry sjednocení slunce a měsíce a abych všem, kteří mají opravdový zájem, dal příležitost k praxi, rozhodl jsem se sepsat snadno srozumitelný komentář k původnímu Vairóčanovu textu. Tento komentář se z velké části skládá z poznámek, které jsem si psal, když jsem od Orgjen Tendzina a svých dalších učitelů jantry obdržel podrobné pokyny, a také z mých osobních zkušeností. Zahrnul jsem do něj také tabulky s časováním různých fází dýchání během jednotlivých pohybů a pránájámy (Čtyř hlubokých aplikací). Sepsal jsem tento podrobný komentář, jak nejlépe jsem dovedl, se snahou přispět k jasnému porozumění Jantry sjednocení slunce a měsíce. Pevně doufám, že to přinese dočasné i trvalé nejvyšší štěstí všem bytostem. Toto je mé přání. Čhögjal Namkhai Norbu březen 1982

16 Úvod k základům jantrajógy 15 Sanskrtské slovo jantra označuje geometrický tvar podobný mandale, ale do tibetštiny se překládá jako trulkhor, což také znamená tělesný pohyb. 16 Díky pohybu může vzniknout mnoho tvarů. Toto je význam slova jantrajóga. Pohyb zde slouží ke koordinaci a řídí pránu neboli životní energii. V tibetském buddhismu existuje několik systémů jantry a každý z nich je spojený s určitými cykly tanter. Například pro tradici Sakjapa je charakteristická jedna z nejznámějších janter, jantra spojená s cyklem nauky Lamdre lobše. 17 Tuto jantru, kterou původně předával mahásiddha Virúpa (10. století), v Tibetu představil Amóghavadžra (11. století) jako druhotnou metodu k praxi Vadžrajóginí. Indický mistr Amóghavadžra v Tibetu strávil několik let a spolu s Tibeťany pracoval na překladech textů ze sanskrtu. Do Tibetu také přivedl systémy jantry spojené s tantrou Čakrasamvary, kterou předával mahásiddha Nagpopa (11. století), známý také jako Kanha nebo Kršnačárja, a který sám tuto tantru hodně praktikoval. Původně se tyto systémy skládaly z několika pohybů, které se postupně na základě zkušeností mistrů rozvinuly a rozrostly. Původní jantru tradice tantry Kálačakry postupně rozšířili učitelé tantrických cyklů Butön ( ) a Táranátha ( ). Později se jantra Kálačakry nazývaná Džordrug 18 výrazně rozšířila především díky úsilí Džamgön Kongtrul Rinpočheho ( ). V jiných tibetských školách bychom našli další typy janter. Škola Kagjüpa používá převážně praxi Šest jóg Nárópy, jak se vyučuje v tradici Čakrasamvara. Ve škole Ňingmapa se v současné době rozšířily systémy jantry spojené s cyklem Longčhen ňingthig od Džigme Lingpy ( ). Všechny tyto systémy tanter byly před nezasvěcenými uchovávány v tajnosti, a proto byly tajné i jantry s nimi spojené, jež převážně sloužily pro rozvinutí praxe tummo (která náleží k fázi završení neboli dzogrim).

17 Togden Orgjen Tendzin ( ) Systém zde předložený se nazývá Ňida khadžor. V tibetštině ňida znamená slunce a měsíc a khadžor znamená sjednocení. To je původní jméno nauky, kterou předával proslulý tibetský mistr

18 Ú v o d k z á k l a d ů m j a n t r a j ó g y 11 Vairóčana, jenž byl také jedním z nejdůležitějších žáků Guru Padmasambhavy. Poté, co Guru Padmasambhava na žádost krále Trisong Decena ( ) představil v Tibetu vadžrajánu, se Vairóčana stal velmi důležitým překladatelem, který přeložil řadu dzogčhenových textů z jazyka Oddijány do tibetštiny. Vairóčana obdržel transmisi jantrajógy od Guru Padmasambhavy, jenž ji zase získal od mahásiddhy Húmkáry. 19 Vairóčana poté předával jantrajógu různým žákům, jako byl například Judra Ňingpo, a takto se dostala až k nám. Toto je linie nauky. Vedle Vairóčanova textu existuje také ústní transmise jantrajógy, jež spolu s vysvětlením učitele usnadní porozumění původnímu textu. Já sám jsem se ji naučil převážně od svého strýce Orgjen Tendzina, který byl vynikajícím praktikujícím jantry i dzogčhenu. Několik let po mém příchodu do Itálie se lidé začali zajímat o tantru a tibetskou jógu, tak jsem je začal učit jantrajógu. 20 Sanskrtské slovo jóga se do tibetštiny překládá jako naldžor. Jóga znamená sjednocení, ale naldžor ve skutečnosti znamená poznání prvotního stavu. Nal doslovně znamená původní nebo pravý. Džor znamená tento stav objevit nebo vlastnit. Pravý význam slova naldžor je tedy objevit skutečnou kondici. Při praxi jantrajógy používáme tělo, hlas i mysl. Tělem provádíme pohyby a zaujímáme různé pozice. Hlasem nebo energií provádíme dechová cvičení nazývaná pránájáma. Pomocí mysli se soustředíme nebo provádíme vizualizace, a tak se můžeme dostat mimo rušivé myšlenky a posuzování. Tím, že pracujeme s tělem, hlasem i myslí, máme možnost dosáhnout skutečného poznání, pochopení prvotního stavu. To je opravdový význam pojmu jóga ve slově jantrajóga. Když hovoříme o tělu, hlase a mysli, měli bychom si uvědomit, že zapojit tělo bývá nejsnazší, neboť je spojeno s materiální rovinou. Fyzické tělo nám umožňuje vidět a dotýkat se věcí. Je to velmi hmatatelný nástroj, díky němuž můžeme dosáhnout určitého stupně porozumění. K nabytí hlubšího poznání je nezbytné pracovat na úrovni hlasu neboli energie, ale ještě důležitější je úroveň mysli. V józe se mysl považuje za krále, energie se přirovnává k ministrům a tělo k poddaným. Je zřejmé, že mysl je důležitější než tělo a hlas. Nicméně tělesné pohyby jsou také důležité, neboť pokud neumíme ovládat tělo, nemůžeme ovládnout ani energii. A pokud neumíme ovládat energii, nemůžeme ovládnout ani mysl. Tímto způsobem je mysl závislá na energii a energie na těle. Jóga

19 Padmasambhava (8. stol.)

20 Ne p o s k v r n ě n é z r c a d l o k l e n o t ů Komentář k Jan t ř e s j e d n o c e n í s l u n c e a m ě s í c e

21 Čhangčhub Dordže ( )

22 Verš vzdání pocty P-P-P-P-P-P-P-P-P HÚM HÚM HÚM HÚM HÚM HÚM HÚM HÚM HÚM S velkou úctou těla, hlasu a mysli vzdávám poctu vidjádharovi Drodul Pawo Dordžemu z Adzomu, nejvyššímu jóginovi této doby úpadku, držiteli pokladu pokynů ústní transmise Vairóčany. Vzdávám poctu nejlepšímu z jeho žáků velkému siddhovi a mistru Orgjen Tendzinovi, jeho velebím nejen jako jeho příbuzný, vzpomínám na jeho nesmírnou laskavost. Poklekám u nohou Čhangčhub Dordžeho, mistra moudrosti, Gjurme Gjalcena, nejvyššího syna jeho třech stavů, 28 a všech dalších laskavých mistrů, dříve než objasním Jantru sjednocení slunce a měsíce.

23 38 Ne p o s k v r n ě n é z r c a d l o k l e n o t ů ââ! zsc^v-zw(c-i#-1ã-w-n Å(Å(c-dl^en-n(! Tento text obsahuje Jantru sjednocení slunce a měsíce. 29 Praktický komentář k Jantře sjednocení slunce a měsíce velkého mistra a vidjádhary Vairóčany, jehož nikdo mezi všemi učenci a realizovanými mistry nepřekonal, je rozdělen do tří oddílů: na část úvodní pocty; část uvedení názvu a příslibu k dovršení textu; a vlastní text. K prvnímu bodu je v kořenovém textu uvedeno:!fr(]-ïáen-äxv-a(-dt(f-vò]-z[n!!ó(-è*-n*fn-[az-v-do^[-[*! Vzdávám poctu skutečně dokonalému králi Bhagavánu Vadžrasattvovi. Mistr Vairóčana pomýšlel na nezbytnost ucelené skladby tohoto hlubokého textu jógy, aby i budoucím generacím poskytl příležitost porozumět zásadnímu principu této praxe. Začíná tedy nejprve vzdáním pocty skutečně dokonalému králi Samantabhadrovi, jenž je dharmakájou základu a původní přirozeností čistoty, jež se pro dobro nejšťastnějších žáků manifestuje ve slavné rúpakáje neboli dimenzi tvaru, 30 jako je Bhagaván Šrí Vadžrasattva. K druhému bodu je uvedeno:!c#e-zjü]-õv-zdx(c-ó(-è*z#-vf!!zsc^v-zw(c-i#-1ã-w-n Å(Å(c-db[! Vysvětlím zde Jantru sjednocení slunce a měsíce, vadžra cestu jógy vidjádharů. Po vzdání pocty mistr Vairóčana uvádí, že vysvětlí tuto hlubokou upadéšu s ohledem na praxi calungu, 31 rychlou stezku, jež tvoří esenci vadžry vyšších jóg, které jsou obsaženy v písmech vidjádharů. 32 Na této cestě díky jantrám těla vadžry tato hluboká metoda umožňuje, aby veškeré pohyby karmické prány byly vedeny a sjednoceny v centrálním kanálu, v prostoru prvotní moudrosti. Karmickou pránu symbolizuje písmeno E, jež představuje solární

24 Bhagaván Šrí Vadžrasattva

25 40 Ne p o s k v r n ě n é z r c a d l o k l e n o t ů prvek pradžni, a písmeno VAM, které představuje lunární aspekt metody. Tak je tok myšlenek rozrušených karmickou pránou zcela vyčerpán a očištěn v základu původní čistoty s manifestací všech nekonečných kvalit přirozené dokonalosti. 33 Text samotný tvoří tři části: přípravná cvičení, která slouží jako příprava; pránájámy a jantry, jež tvoří základ praxe; a závěrečné oddíly.

26 Pr v n í č á s t Př í p r av n á c v i č e n í

27 V první části najdeme tři oddíly: podmínky k cvičení jantry, vydechování starého vzduchu a tělesná cvičení. Po d m í n k y k c v i č e n í j a n t r y Týká se prvního bodu:!õv-zdx(c-zsc^v-zw(c-yn-w#n-däx]! Jógin v úboru pro cvičení jantry Jógin oděný v anrag, 34 krátké hedvábné šortky, s červenou podšívkou k rozvinutí vnitřního tepla praxe tummo a s modrým a zeleným okrajem pro ovládání prány elementů, vybavený meditačním pásem 35 a dalšími předměty, které se používají při praxi jantry, 36 se nachází v prostorné a klidné místnosti například ne uprostřed davu na dřevěné podlaze a podložce, 37 na které se dají provádět bepy. 38 Lun g r o s a l w a v y d e c h o v á n í s t a r é h o v z d u c h u Týká se druhého bodu:!õf-nôr-äxn-dt#rn-cã^r-c(-dnv! sedí ve Vairóčanově pozici a vydechne starý vzduch.

28 44 1. č á s t Př í p r a v n á c v i č e n í Nejprve se posaďte do Vairóčanovy pozice. Ta má sedm charakteristik: překřížené nohy; ruce na kolenou; jazyk se opírá o patro; oči, rty a ústa jsou přirozeně zavřené; 5. záda jsou vzpřímená, páteř rovná jako šíp od nosu až k pupku; hrudník je vypnutý a ramena jsou roztažená; celé tělo je pod kontrolou a zároveň uvolněné. Začněte 45 hlubokým nádechem, při kterém se naplňujete vzduchem odspoda vzhůru, počínaje oblastí pod pupkem. Současně pomalu zvedněte pravou paži a rameno tak, že loket směřuje vzhůru. 46 Potom s dlaní otočenou ven prostředníčkem a prsteníčkem uzavřete pravou nosní dírku a levou nosní dírkou pomalu a přímo vydechněte starý vzduch. 47 Stejné cvičení proveďte i na levé straně, a starý vzduch vydechněte pravou nosní dírkou. Ženy začínají cvičení na opačné straně, nejprve zvedají levou paži. 48 Střídejte strany, až se dostanete k celkovému počtu šesti dechů. Při sedmém dechu ruce spočívají na kolenou. Nadechněte se a v poslední fázi nádechu dobře rozevřete hrudník a ramena. Pak vydechněte oběma nosními dírkami tak, že nejprve vyprázdníte horní část plic. Výdech ukončíte tak, že se překloníte vpřed, až se

29 C i g d ž o n g u v o l ň o v á n í k l o u b ů 45 čelem dotknete podložky. Tímto způsobem zcela vydechnete starý vzduch. 49 Nadechněte se zhluboka a přímo a s rovnými zády se pomalu zvedněte. Pak znovu starý vzduch stejným způsobem pomalu vydechněte. Fázi nádechu a výdechu třikrát opakujte. Tímto způsobem provedete cvičení, které se nazývá devatero výdechů nečistého vzduchu. 50 Výraz přímým způsobem vydechneme starý vzduch se používá pro odlišení od nepřímého neboli hlasitého 51 výdechu. Nepřímý výdech provádíme tak, že sevřeme hlasivkovou štěrbinu, čímž nedovolíme vzduchu, aby vycházel přímo, a to způsobí zřetelný zvuk HÚN. Pokud si dáme ruku pod nos, měli bychom cítit pouze teplý proud. Naopak přímý výdech tento zvuk nevyvolá, a pokud vydechneme silně, ucítíme proud vzduchu od nosních dírek až po úroveň pupku. 52 Nádech stejně jako výdech můžeme provádět přímo i nepřímo. Je skutečně nezbytné porozumět odlišným vlastnostem různých druhů dýchání, abychom je mohli bez problémů používat. Tě l e s n é c v i č e n í Tělesné cvičení se skládá ze tří skupin cviků: Uvolňování kloubů neboli cigdžong Očištění prány neboli lungsang Ovládání kanálů neboli candül Ci g d ž o n g u v o l ň o vá n í k l o u b ů!v$n-n Å(r-N (]-zec(-x]-ve-[r-!![dr-a(-n«(-v z##-e][-[^-dnô^]! Jako přípravu proveďte hlavní body praxe spojené s končetinami a pěti branami smyslů. Pět cigdžongů je: 1. stahování neboli drimpa; 2. vytřásání neboli silwa; 3. přitahování neboli phulwa; 4. ohýbání neboli beppa; 5. kroužení neboli korwa.

30 46 1. č á s t Př í p r a v n á c v i č e n í 1. Stahová ní!ldn-dîxr-n(c-zdx*[-hüen-[dr-2#f! S nataženýma nohama roztáhněte prsty, stáhněte klouby a smyslové orgány. Výchozí pozice 0. Sedíte s nohama nataženýma před sebe, ruce spočívají na kolenou. Cv i č e n í 1. Se silným nádechem 53 zvedněte natažené ruce nad hlavu, otevřete hrudník a ramena. 2. Se silným výdechem dejte ruce na úroveň hrudníku a lokty zatlačte dozadu. 3. Se silným nádechem roztáhněte prsty na rukou a na nohou, otevřete oči, rozevřete ramena. 4. Se silným výdechem vše stáhněte. Zatáhněte dolů kořen jazyka a sevřete oči a celé tělo, až se začnete třást. Naopak v otevřené fázi tělo zcela uvolněte. Opakujte fázi otevření a stažení (body 3 a 4) sedmkrát a s posledním silným výdechem položte ruce na kolena. 5. Se silným nádechem zvedněte natažené ruce nad hlavu. 6. Se silným výdechem položte ruce na prsty u nohou a čelem se dotkněte kolen. Pro přechod k dalšímu cvičení: 1. Se silným nádechem zvedněte natažené ruce nad hlavu. 2. Se silným výdechem spojte chodidla k sobě, kolena dejte od sebe a ruce položte na kolena. Zdr avotní prospěch V Překonávání překážek 54 je uvedeno: Zdravotní prospěch: Stahování obnovuje energii a odstraňuje problémy spojené se smyslovými orgány a všeprostupující pránou. 55 Tato jantra, jak je uvedeno, povzbuzuje celý organismus a posiluje všech pět elementů. Zlepšuje zrak i funkce ostatních smys

31 C i g d ž o n g u v o l ň o v á n í k l o u b ů 47 lových orgánů a zvláště posiluje všeprostupující pránu, která řídí pohyb horních a dolních končetin a odstraňuje veškeré jejich problémy. 56 (0) (1) (2) (3) (4) (4a) (5) (6)

32 48 1. č á s t Př í p r a v n á c v i č e n í 2. Vy t ř á s á n í!gáe-nïå#v-ldn-rc-ve-hüen-en#v! V cogkjilu 57 vytřásejte kotníky a zápěstí. Výchozí pozice 0. Sedíte s chodidly proti sobě, kolena jsou roztažená a ruce položené na kolenou. Cv i č e n í Fáze A 1. Se silným nádechem zvedněte natažené ruce nad hlavu, otevřete hrudník a rozevřete ramena. 2. Se silným výdechem dejte ruce na úroveň podpaží a lokty roztáhněte od sebe. 3. Se silným nádechem rozevřete hrudník a silně vytřásejte ruce a zápěstí. 4. Se silným výdechem pokračujte ve vytřásání zápěstí a zároveň pohybujte rukama směrem dolů. Toto cvičení zopakujte ještě dvakrát, takže celkem provedete tři dechové cykly. 5. Na závěr se silným nádechem natáhněte nohy před sebe a vzpažte. 6. Se silným výdechem položte ruce na prsty u nohou a čelem se dotkněte kolen.

33 C i g d ž o n g u v o l ň o v á n í k l o u b ů 49 Fáze A (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

34 50 1. č á s t Př í p r a v n á c v i č e n í Fáze B 1. Znovu se silně nadechněte a vzpažte. 2. Se silným výdechem pokrčte nohy a chytněte se za kotníky Stejně jako ve fázi A se silně nadechněte a vydechněte celkem třikrát a silně vytřásejte kotníky Stejně jako ve fázi A. Fáze C Až budete v tomto cvičení zběhlí, můžete během nádechu a výdechu vytřásat kotníky a zápěstí současně. Pro přechod k dalšímu cvičení: 1. Se silným nádechem zvedněte natažené ruce nad hlavu. 2. Se silným výdechem spojte chodidla proti sobě, kolena dejte od sebe a ruce položte na kolena. Zdr avotní prospěch V Překonávání překážek je uvedeno: Vytřásání odstraňuje veškeré potíže velkých i malých kloubů a problémy spojené se šlachami a vazy. 58 Tato jantra, jak je uvedeno, pomáhá překonávat potíže všech velkých i malých kloubů a vazů. Těm, kdo s klouby nemají žádné potíže, je pomáhá udržovat v dobrém stavu.

35 C i g d ž o n g u v o l ň o v á n í k l o u b ů 51 Fáze B (2) (3-4) (1) (5) (6) Fáze C

36 Čá st d r u h á Z á k l a dn í s é r i e p r á n á j á m a j a n t e r

37 Hlavní část textu, která se zabývá základními sériemi pránájám a janter, se skládá ze stručného vysvětlení a podrobných pokynů k praxi. Ke stručnému vysvětlení je uvedeno:!zsc^v-zw(c-í-d-cã^r-x#]-sx#c!![er-el#v-nïå#v-z[}*]-í-n (r-z #v!!zuf-í%d-d[^]-sc^e-n Å(c-d-x#n!!V -h]-zsc^v-zw(c-õfn-v-zu$e Jelikož je kořenem jantry prána, musíme praktikovat pět sérií janter, ve kterých používáme sedm typů dýchání: otevřené zadržení, usměrněné zadržení, uzavřené zadržení, zadržení se stažením, prázdné zadržení, jemné a hrubé (dýchání). Kořenem neboli základním cílem jantry je ovládnout život-udržující pránu a ostatní typy prány. 119 Abychom tohoto cíle dosáhli, je nezbytné praktikovat hlavní část jantry, jež zahrnuje pět metod pránájámy a pět sérií janter, 120 které pomáhají při provádění požadovaných sedmi typů dýchání. Těchto sedm typů dýchání zahrnuje pět druhů zadržení: 1. Otevřené zadržení neboli gangwa zadržení vzduchu otevřeným způsobem Usměrněné zadržení neboli žilwa silné usměrnění vzduchu Uzavřené zadržení neboli kjilwa uzavření vzduchu pod pupkem Zadržení se stažením neboli drenpa vtažení břicha směrem k páteři. 5. Prázdné zadržení neboli catong khjilwa po úplném vydechnutí starého vzduchu zůstaneme prázdní. 124 Tyto zádrže mohou být prováděny spolu s: 6. Džamlung neboli jemné dýchání nádech nebo výdech je pomalý, hluboký a přímý.

38 94 2. č á s t Zá k l a d n í s é r i e p r á n á j á m a j a n t e r 7. Cublung neboli hrubé dýchání nádech nebo výdech je rychlý, silný a nepřímý. Přesné instrukce obsahují tři oddíly: Pět sérií pránájámy, Všeobsahující metodu sedmi lotosových pozic 125 a Znaky a následné kvality praxe. Pět sér i í prá nájá m Pět sérií pránájám zahrnuje: 1. čtyři charakteristické kondice; 2. čtyři hluboké aplikace; 3. tajné dýchání pro usměrnění prány do centrálního kanálu; 4. jemné dýchání se sedmi větvemi; 5. hrubé dýchání se šesti aplikacemi. 126

39 První série Čty ř i c h a r a k t e r i s t i c k é k o n d i c e První z pěti sérií se nazývá Čtyři charakteristické kondice 127 a zahrnuje pránájámu a pět janter.

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Kokyu. Stejný pohyb jako při nádechu z prvního pohybu dýchání. Když už jsou paže nahoře, provedou cirkulární pohyb při výdechu.

Kokyu. Stejný pohyb jako při nádechu z prvního pohybu dýchání. Když už jsou paže nahoře, provedou cirkulární pohyb při výdechu. Kokyu 1. Dýchání Cvičení dýchání lze rozdělit do 3 fází: První fáze zahrnuje 3 pohyby Druhý pohyb Třetí část, která má stimulovat respirační, krevní a neurovegetativní systém. 1.1 První fáze: Su no Kokyu

Více

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x.

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x. 13. Osmička pánví Výchozí pozice: Položte se na záda, paže nechte položené podél trupu, pokrčte dolní končetiny a opřete se o chodidla. Pomalu a postupně zvedněte pánev od podložky, až stehna a trup budou

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Zahřívací a protahovací cviky vestoje

Zahřívací a protahovací cviky vestoje Kapitola 2 Zahřívací a protahovací cviky vestoje Zahřívací cviky vestoje a protahovací série v této kapitole tvoří základ pro ostatní cviky, protože připravují vaši mysl a tělo na různé pozice pro cvičení

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR"

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ SENIOR Tf\10 KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR",, ", ZAKLADNI CVICEBNI POKYNY Vypracováno Rehabilitačnfm ústavem Kladruby Výrobce: TR Antoš s.r.o. Na Perchtě 1631 511 01 Turnov Tel.: 481 549 368 Email: tr@trantos.cz

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Metoda Ludmily Mojžíšové je dnes spojována především se cviky, které pomáhají ženám s problémy neplodnosti. Původně byla řada těchto kompenzačních cviků sestavena pro pacienty

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Genki Kai. Dechové cvičení

Genki Kai. Dechové cvičení Genki Kai Dechové cvičení DAI EN KOKYU HO (překlad: dýchání ve velkém kruhu) Obecně, pro všechny formy dechového cvičení, nádech by měl být kratší než výdech. 0. SU NO KOKYU (=0) (překlad: "SU" nádech)

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

MASÁŽE NASTÁVAJÍCÍCH MAMINEK A MIMINEK

MASÁŽE NASTÁVAJÍCÍCH MAMINEK A MIMINEK Hlava a obličej Hlava děťátka je velmi křehkou a citlivou částí těla, ještě po porodu se dále vyvíjí. Mezera mezi lebečními kostmi v horní části lebky je pokryta vazivovou membránou (nazývá se fontanela),

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Úroveň Opakování Efekt Začátečník 5x každá noha Posílení stehen, nohou a Středně pokročilý 10x každá noha beder. Pokročilý 15x každá noha

Úroveň Opakování Efekt Začátečník 5x každá noha Posílení stehen, nohou a Středně pokročilý 10x každá noha beder. Pokročilý 15x každá noha 159-002 Zdvihač nohou (Leg Lift) Opřete se zády o tyč a oběma rukama uchopte madlo nad hlavou. Pomalým pohybem zvedejte jednu nohu, popř. obě nohy najednou, a to až do okamžiku, kdy budou rovnoběžně se

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha.

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. Svinutí páteře neboli crunch Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. 4 série po 0 cvicích Nekřižte prsty za hlavou, abyste nestlačovala krční svaly.

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Základní cvičení v obličejovém liftingu jsou. Část čtvrtá. Základy obličejového liftingu; procvičování jednotlivých oblastí

Základní cvičení v obličejovém liftingu jsou. Část čtvrtá. Základy obličejového liftingu; procvičování jednotlivých oblastí 67 Část čtvrtá Základy obličejového liftingu; procvičování jednotlivých oblastí Po rozcvičení přejdeme k základním cvikům. Základní cvičení v obličejovém liftingu jsou zaměřena na procvičování svalstva

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

Rehabilitační program pro nemocné se závratí a poruchou rovnováhy

Rehabilitační program pro nemocné se závratí a poruchou rovnováhy Rehabilitační program pro nemocné se závratí a poruchou rovnováhy doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Helen Cohem, Ed. D., Ph.D. Neuro-otologická laboratoř Neurologické kliniky dospělých 2. LF UK FN Motol

Více

Kurz cvičení. Pět Tibeťanů. Vypracoval: Michal Hořenovský michal.horen@gmail.com

Kurz cvičení. Pět Tibeťanů. Vypracoval: Michal Hořenovský michal.horen@gmail.com Kurz cvičení Pět Tibeťanů 2013 Vypracoval: Michal Hořenovský michal.horen@gmail.com Obsah Úvod... 2 Technika cviků... 3 Káča (1. rit)... 3 Svíčka (2. rit)... 4 Půlměsíc (3. rit)... 5 Most (4. rit)... 6

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín ávod na použití Magic gym I 1797 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz

Více

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012 Velmi mě těší, že jste se rozhodly zúčastnit Požehnání ženského lůna. Záměrem tohoto požehnání je nejen přinést léčivou energii a propojení pro vaši dělohu a ženskost, ale také ukotvit Božský ženský aspekt

Více

cviceni pro zivot bez bolesti_zlom new_sestava 1 3/4/14 10:18 AM Stránka 154 Klidové vyšetření

cviceni pro zivot bez bolesti_zlom new_sestava 1 3/4/14 10:18 AM Stránka 154 Klidové vyšetření cviceni pro zivot bez bolesti_zlom new_sestava 1 3/4/14 10:18 AM Stránka 154 Klidové vyšetření n Lehněte si na zem, horní a dolní končetiny natáhněte a uvolněte, dlaně míří vzhůru. Nadechněte se a uvolněte

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

Atletika. Posilování svalového aparátu

Atletika. Posilování svalového aparátu Atletika Posilování svalového aparátu http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/ Cvičení a cviky na břicho Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované břicho. Na to potřebujete nejen

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad PhDr. SIMONA SEDLÁKOVÁ, Ph.D. Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad VYŠEHRAD OBSAH Úvod...........................................

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Základy strečinku pro sportovní lezení

Základy strečinku pro sportovní lezení Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES Seminární práce Základy strečinku pro sportovní lezení Vypracoval Vít Karafiát Úvod... 3 Pojem strečink...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7597 Multifunkční posilovač insportline Magic BB

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7597 Multifunkční posilovač insportline Magic BB UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7597 Multifunkční posilovač insportline Magic BB 1 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 NÁVOD NA SESTAVENÍ... 4 CVIKY... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 ÚVODNÍ INFORMACE Speciální

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ A B D C E F DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ Vždy Caboo (noste) bezpečně Udělejte si prosím dostatek času k prostudování návodu jak nosit s Caboo. Věnujte prosím důkladnou pozornost bezpečnostním

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

Adresa: FreeFit s.r.o. Panskodomská 265 Humpolec 396 01

Adresa: FreeFit s.r.o. Panskodomská 265 Humpolec 396 01 VENKOVNÍ FITNESS STROJE ST SERIE 6 9 10 5 3 4 8 11 1 2 7 Adresa: FreeFit s.r.o. Panskodomská 265 Humpolec 396 01 e-mail: info@freefit.cz Tel: 603 427 182 606 653 635 www.freefit.cz 10 let zkušeností Společnost

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

SLIM SHAPER. Návod k použití

SLIM SHAPER. Návod k použití SLIM SHAPER Návod k použití CZ OBSAH Důležité bezpečnostní instrukce Specifikace a popis dílů Úvod Instrukce k montáži Průvodce cvičením Údržba a uskladnění Váš fitness program Tabulka cvičení DŮLEŽITÉ

Více

2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic. www.fit-porod.

2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic. www.fit-porod. 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz www.priznaky-tehotenstvi.cz

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

Cardio Swing posilování kardiovaskulárního systému a spalování tuků 45

Cardio Swing posilování kardiovaskulárního systému a spalování tuků 45 44 Balance Swing 30minutový tréninkový program Cardio Swing posilování kardiovaskulárního systému a spalování tuků 45 Cardio Swing posilování kardiovaskulárního systému a spalování tuků S Balance Swing

Více

Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení

Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení Český svaz karate Seminární práce Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení Kopřivnice 10.9.2010 Mgr. Hejduková Soňa ASK Tatra Kopřivnice Trenér 3. třídy RELAXAČNÍ CVIČENÍ Obsah: 1. teorie 2. příklady

Více

Stepper JETT - 6205. Návod k použití. Obsah

Stepper JETT - 6205. Návod k použití. Obsah Stepper JETT - 6205 Obsah OBSAH... 2 BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ OPATŘENÍ... 3 POPIS A MONTÁŽ PŘÍSTROJE... 4 POUŽÍVÁNÍ... 5 CVIKY NA ZAHŘÁTÍ... 5 CVIČENÍ... 6 SPRÁVNÁ INTENZITA CVIČENÍ... 8 JAK SI ZJISTIT

Více

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím posilovacího stroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Tento

Více

Harmonizační orgánová sestava

Harmonizační orgánová sestava Harmonizační orgánová sestava Sestava má harmonizující účinek na celý organizmus. Hodí se i pro cvičení seniorů, protože se může obohatit o různé variace poloh. Cvičení je spojeno s protahováním svalů,

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Začínáme s Pilates II.

Začínáme s Pilates II. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 14. ročník prosinec 2010 METODICKÁ PŘÍLOHA 53 Začínáme s Pilates II. Text: Mgr. Radomíra Hloušková, foto: PaedDr. Zdeňka Slavíková www.caspv.cz METODICKÁ

Více

Věnujme každý den 15 minut sami sobě a cvičme pro sebe!

Věnujme každý den 15 minut sami sobě a cvičme pro sebe! Obsah: Proč cvičit? 2 Dýchání 4 Jdeme na to! - Tibeťan č. 1... 5 Tibeťan č. 2.. 6 Tibeťan č. 3.. 7 Tibeťan č. 4.. 8 Tibeťan č. 5.. 9 Meditace s čakrami.. 10 Věnujme každý den 15 minut sami sobě a cvičme

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: Maximální nosnost stroje je 130 kg. Stroj

Více

ERGONOMIE. PhDr.Jitka Jirsáková, Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

ERGONOMIE. PhDr.Jitka Jirsáková, Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz ERGONOMIE PhDr.Jitka Jirsáková, Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Ergonomie z řeckých slov ergon = práce, nomos = zákon jako vědní obor vznikl za 2.světové války (díky vylepšování interiéru stíhaček) využívá

Více

Cvičení pro ženy po operaci prsu

Cvičení pro ženy po operaci prsu Cvičení pro ženy po operaci prsu Bavlněná pooperační epitéza amoena Priform Obsah: ÚVOD LYMFEDÉM Prevence lymfatického otoku Rady k zapamatování FYZIOTERAPIE Rané stádium Poakutní stádium Obtížnější posilovací

Více

Proc zacit? Pravidelnym treninkem ziskas lepší pocit ze sebe sama a ze sveho tela!! Nez zacnes, zmer se!

Proc zacit? Pravidelnym treninkem ziskas lepší pocit ze sebe sama a ze sveho tela!! Nez zacnes, zmer se! Ahoj, jmenuji se, jsem osobni instruktorkou fitness a rada bych se s tebou podelila o sve tajemstvi na zdrave a krasne telo. Pokud mas zajem o redukci hmotnosti, tvarovani tela,zlepseni zdravi a celkovou

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více