Čhögjal Namkhai Norbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čhögjal Namkhai Norbu"

Transkript

1 Čh gjal Namkhai Norbu JANTRA JÓGA

2 Čhögjal Namkhai Norbu

3 Čhögjal Namkhai Norbu J a n t r a j ó g a Tibetská jóga pohybu Ne p o sk v r n ě n é z rc a d l o k l e n o t ů komentář Vairóčanova textu Jantra sjednocení slunce a měsíce DharmaGaia Praha 2012

4 Z tibetštiny do italštiny přeložil, editoval a poznámkami doplnil Adriano Clemente s laskavou pomocí autora. Z italštiny do angličtiny přeložil Andrew Lukianowicz ve spolupráci s Laurou Evangelisti. Z angličtiny do češtiny přeložila Fijalka Turzíková. Odborná spolupráce Lukáš Chmelík a Jan Dolenský. Za IPC (Mezinárodní překladatelskou komisi) ověřil Lukáš Chmelík. IPC 694CZ12 Approved by the International Publications Committee of the Dzogchen Community founded by Chögyal Namkhai Norbu Tato k n i h a vychází díky štědré f i n a n č n í p o d p o ř e pana Libora Malého děkujeme. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Norbu, Namkhai Jantrajóga : tibetská jóga pohybu / Čhögjal Namkhai Norbu ; [z anglického originálu přeložila Fijalka Turzíková]. Praha : DharmaGaia, s. : il. Název originálu: Yantra yoga, the Tibetan yoga of movement Obsahuje též: Neposkvrněné zrcadlo klenotů : komentář Vairóčanova textu Jantra sjednocení slunce a měsíce Y * : * * * Y * * (515) Vairóčana, 8. stol. Phrul khor nyi zla kha sbyor Norbu, Namkhai, 1938 Phrul khor nyi zla kha sbyor gyi dgongs grel dri med nor bu i me long jantrajóga dechová cvičení tělesná cvičení koncentrace (duchovní život) dzogčhen buddhistická literatura Tibet (Čína) 8. stol. pojednání komentáře 22/24 Náboženství Dálného východu. Indická náboženství. Hinduismus. Buddhismus [5] Copyright by Chögyal Namkhai Norbu, 2008 Translation by Fijalka Turzíková, 2012 Czech edition by DharmaGaia, 2012 ISBN

5 Obsah Předmluva 1 Úvod 3 Úvod k základům jantrajógy 9 Vairóčana: Jantra sjednocení slunce a měsíce (kořenový text) 17 Neposkvrněné zrcadlo klenotů, Komentář k Jantře sjednocení slunce a měsíce 23 Pr v n í část: Přípravná cvičení Podmínky k cvičení jantry 43 Vydechování starého vzduchu 43 Tělesné cvičení 45 Cigdžong Uvolňování kloubů Stahování Vytřásání Přitahování Ohýbání Kroužení 58 Lungsang očišťování prány Pomalý nádech Otevřené zadržení Usměrňování Rychlý výdech Rychlý nádech Uzavřené zadržení Stažení Pomalý výdech 76 Candül Ovládání kanálů 78 Pránájáma 78 Jantry Masírování Protahování kotníků Kroužení paží 84

6 4. Uzavírání podpaží Natahování 88 Část d r u h á: Základní série pránájámy a j a n t e r Pět sérií pránájámy 94 Pr v n í série: Čtyři charakteristické kondice 95 Pránájáma 96 Jantry Velbloud Lastura Plamen Želva Pluh 131 Dru h á série: Čtyři hluboké aplikace 139 Pránájáma 139 Jantry Had Sekáček Dýka Pes Pavouk 181 Třetí série: Tajné dýchaní pro usměrnění prány do centrálního kanálu 189 Pránájáma 190 Jantry Luk Půlměsíc Lev Sup Trojúhelník 227 Čtvrtá série: Jemné dýchání se sedmi větvemi 235 Pránájáma 236 Jantry Kobylka Holubice Trojzubec Tygr Klenot 273 Pátá série: Hrubé dýchání se šesti aplikacemi 281 Pránájáma 281 Jantry 285

7 1. Kolo Orel Meč Žába Páv 319 Shrnutí počátečních a závěrečných fází pěti sérií janter 327 Všeobsahující metoda sedmi lotosových pozic Planoucí lotos Prohnutý lotos Propletený lotos Zavěšený lotos Houpající se lotos Skákající lotos Plazící se lotos 346 Shrnutí počátečních a závěrečných fází janter sedmi lotosů 348 Znaky a následné kvality praxe Výsledné kvality tří tajných aspektů Tři typy dozrávání Získání tří sil 353 Část třetí: Závěrečný o d d í l 1. Překonávání překážek: Vlna vadžry Konečná rada Závěr 365 Věnování zásluh 365 Shrnutí 366 Jméno autora 366 Dodatek 1: Činnost pěti prán 369 Dodatek 2: O čakrách 370 Dodatek 3: Jantry spojené s různými aspekty buddhistické praxe 372 Dodatek 4: Přípravné uvolňující cviky 374 Dodatek 5: Seznam zdravotních prospěchů janter 376 Poznámky 381 Rejstřík 401 Seznam ilustrací 407 Redakční poznámka 408 Mezinárodní dzogčhenová komunita Česká republika 409

8 Čhögjal Namkhai Norbu učí jantrajógu v r. 1971

9 Předmluva Jantrajóga je systém praxe, který zahrnuje tělesné pohyby, dechová cvičení a metody soustředění. V buddhistické tradici ji můžeme považovat za obdobu hathajógy. Existuje řada systémů jantry (trulkhor), 1 které patří k různým tantrickým cyklům. Jantru popisovanou v této knize předával mistr Čhögjal Namkhai Norbu od počátku 70. let 20. století. Ta je jediným systémem jantry, který je v současnosti na Západě rozšířen. Původ jantrajógy je pravděpodobně stejný jako původ buddhistických anuttaratanter neboli vyšších tanter. Většina z nich pochází z království Oddijány, které se zřejmě nacházelo v údolí Svat v dnešním Pákistánu, a v Indii byla představena kolem 4. stol. př. n. l. Systém jantry nazývaný Jantra sjednocení slunce a měsíce ( Phrul khor nyi zla kha sbyor) původně předal mahásiddha Húmkára velkému mistru Padmasambhavovi, jenž ji pak v 8. století v Tibetu předal Vairóčanovi. Velký tibetský překladatel Vairóčana v Tibetu jako první představil spisy dzogčhenových nauk 2 a sepsal instrukce, jež jsou obsaženy v tomto textu jantrajógy. Buddhistický soubor komentářů a pojednání Tendžur obsahuje mnoho textů jantry. Jantra sjednocení slunce a měsíce je však mimořádná tím, že spolu se základními praxemi pránájámy obsahuje i stručný popis sedmdesáti pěti pozic, které odpovídají mnohým ásánám hathajógy. Z historického pohledu by náš text mohl být pokládán za nejstarší, který tyto pozice popisuje, neboť doposud známé hathajógové texty jsou pozdějšího data. 3 Původní tibetský text obsažený v této knize je součástí cyklu známého jako Vairóčanovo ústní předání (Vai ro snyan brgyud). Ten obsahuje další dva texty: Překonání překážek a prospěch Jantry sjednocení slunce a měsíce ( Phrul khor nyi zla kha sbyor gyi phrang sel phan yon dang bcas pa), z něhož pochází popis léčivých vlivů každého cviku, které v této knize najdete, a Kořenový text tumma (gtum mo i

10 2 př e d m l u v a rtsa ba) o praxi vnitřního tepla (tummo), který je v současné době stále nedostupný. 4 Podrobný komentář Neposkvrněné zrcadlo klenotů, komentář k Jantře sjednocení slunce a měsíce ( Phrul khor nyi zla kha sbyor gyi dgongs grel dri med nor bu i me long) sepsal Čhögjal Namkhai Norbu v roce Jako první jej v roce 1982 vydalo v tibetštině nakladatelství Shang Shung Edizioni v Arcidossu a poté jej v roce 1993 publikoval Mi rigs dpe skrun v Pekingu. Při překladu a psaní poznámek jsem měl vzácnou příležitost spolupracovat s autorem komentáře Čhögjalem Namkhai Norbu. Měl jsem velké štěstí, neboť jsem se naučil základy této jógy přímo od něj během posledních kurzů v Neapoli v letech Navíc v letech, kdy jsem se zabýval překladem a přípravou poznámek k tomuto textu, Čhögjal Namkhai Norbu vždy trpělivě rozptyloval mé pochybnosti a objasnil mi mnoho obtížných míst v teorii i v praxi. Za revizi textu a grafickou úpravu bych rád poděkoval Lauře Evangelisti a Fabiovi Andricovi, dvěma hlavním instruktorům, které Čhögjal Namkhai Norbu pověřil učením jantrajógy. Mnohé díky patří také Luigimu Vitiellovi, který mi pomohl s částí, jež obsahuje popis léčivých účinků; tibetským lékařům Thubtenu Phuntsokovi a Nyidovi Chenagtsangovi, kteří mi objasnili pasáže týkající se léčivých účinků; Lynn Sutherlandové a Paule Barryové za jejich užitečné rady. Děkuji Yesan Clementeové, Albertu Scarsovi, Oni McKinstryové, Sergiovi Campodonicovi, Giulisnovi Casiraghimu a sman skyid, kteří spolu s Fabiem Andricem a Laurou Evangelisti pózovali při fotografování; a také Liane Graafové, Stevu Landsbergovi, Eliovi Guariscovi, Tizianě Gottardi, Igorovi Legatimu a všem, kteří nějakým způsobem přispěli k vytvoření této knihy. Nakonec bych rád zdůraznil, že pro praxi jantrajógy je nezbytné obdržet ústní pokyny od jednoho z pověřených instruktorů Komunity dzogčhenu, kterou založil Čhögjal Namkhai Norbu. K vyučování jakékoli části jantry je nezbytné získat přímé pověření od Čhögjala Namkhai Norbu. Pro více informací prosím kontaktujte Shang Shung Institute Italy (www.institutoshangshung.org). Adriano Clemente, říjen 2001

11 Úvod 5 Velký mistr Vairóčana byl obdařen třemi mimořádnými schopnostmi. Byl jedním z nejlepších překladatelů posvátných textů v Tibetu. Byl vzdělaným učencem, který mistrně ovládal nauky súter a tanter. A konečně byl vidjádhara a siddha, jenž skutečně uskutečnil přirozeně dokonalý stav dzogčhenu. Sepsal tento systém jantry (trulkhor) nazývaný Sjednocení slunce a měsíce, který je velmi pravděpodobně nejstarší mezi systémy janter rozšířenými po celém Tibetu. Tento systém je propojen s upadéšou tantry héruky Bhagavána Šrí Ngöndzog Gjalpa a obsahuje úžasnou doplňující praxi ústní transmise Most vadžry. 6 Ústní transmise Jantry sjednocení slunce a měsíce i jejích komentářů nebyla od doby, kdy ji šťastným žákům předal velký mistr Vairóčana a jeho žák siddha Judra Ňingpo, 7 až do současnosti nikdy přerušena. Rovněž v této transmisi nikdy nepoklesla síla zplnomocnění ani schopnost získat siddhi. Všechny systémy janter jsou provázány s různými tantrami. Zvláště pak tradice Jantry sjednocení slunce a měsíce patří k hlubokým a tajným sériím anuttaratanter a jógini ji používali jako druhotnou metodu k praxi héruky Ngöndzog Gjalpa. I přesto by měl každý, kdo se snaží praktikovat jógu, a obzvláště pravou podstatu dzogčhenu, nauku přirozené dokonalosti, ze všeho nejdříve uvolnit tělo, hlas i mysl v jejich přirozeném stavu. Cvičení jantry ovlivňuje všechny tři roviny naší existence, tj. tělo, Ngöndzog Gjalpo

12 Adzom Drugpa ( ) hlas a mysl, čímž slouží jako výjimečný prostředek k dosažení uvolnění. Jantru bychom neměli považovat pouze za druhotnou metodu tajných praxí, jako je tummo, 8 ale spíše za nezbytný krok k dosažení skutečného uvolnění těla, hlasu a mysli každého člověka a jako přípravu k jakékoli praxi. Mysl totiž najde svůj přirozený stav pouze tehdy, pokud je i prána ve svém přirozeném stavu. Zda se prána v takovém stavu nachází, záleží na stavu těla vadžry. 9 Proto také existují různé druhy pohybů k ovládání těla vadžry. Jinými slovy ovládání těla vadžry pomocí tělesných pohybů přivede pránu zpět do přirozené rovnováhy. Následkem je zlepšení

13 Drugse Gjurme Dordže ( ) stavu elementů a tělesného zdraví. Vyrovnáváním energie elementů odstraňujeme překážky a rozvíjíme dobré podmínky. Přirozená rovnováha mysli nás povede k hluboké kontemplaci. Z nespočetného množství trvalých i dočasných přínosů této praxe jantry je toto jenom několik málo příkladů. Všichni, kdo si uvědomují činnost těla, hlasu a mysli, jež utvářejí jedince, by se tak měli zajímat o tuto praxi bez ohledu na to, či jsou nebo nejsou praktikujícími mantrajány. 10 Věřím, že toto je skutečně důležité. Čistá a nepřerušená tradice vzácné ústní nauky Jantry sjednocení slunce a měsíce byla nejlépe uchována v Adzom Garu ve východním

14 Gjurme Gjalcen ( ) Tibetu díky velkým mistrům, jako byli Adzom Drugpa, Drugčhen Dordžečhang Drodul Pawo Dordže, 11 jeho syn Drugse Gjurme Dordže 12 a další žáci. Jejich péče a aktivita umožnily velké rozšíření

15 Ú v o d 7 tohoto systému jantry. Avšak změny ve 20. století měly za následek tvrdý úpadek ústní transmise různých systémů janter, převážně těch spojených s anuttaratantrami, a zvláště pak Jantry sjednocení slunce a měsíce, takže dnes by se dala přirovnat ke slunci, které právě zašlo za vrcholek hory. I když je ve skutečnosti text Jantry sjednocení slunce a měsíce přístupnější, je zřejmé, že pokud budou chybět vzácné ústní instrukce mistrů linie, člověk se setká pouze se slovním porozuměním textu, což je pro samotnou praxi zcela nedostačující. Naštěstí jsem měl jako velmi mladý možnost strávit dostatek času s přímým žákem Adzom Drugpa Rinpočheho, se svým strýcem ze strany otce Togden Orgjen Tendzinem 13 ( ). Právě od něho jsem obdržel ústní instrukce k praxi Jantry sjednocení slunce a měsíce, díky nimž jsem se později dostatečně obeznámil a získal zkušenosti s hlubokými metodami, které jsou obsaženy v tomto textu. Veškerých pochybností a nejasností mě zbavili syn Adzom Drugpy Drugse Gjurme Dordže ( ), žák Adzom Drugpy vidjádhara Čhangčhub Dordže 14 a jeho syn Gjurme Gjalcen tím, že mi vysvětlili všechna místa v textu spojená s praxí, která mi nebyla zcela jasná nebo jim bylo těžké porozumět. Abych zabránil jakémukoli přerušení vzácné ústní tradice Jantry sjednocení slunce a měsíce a abych všem, kteří mají opravdový zájem, dal příležitost k praxi, rozhodl jsem se sepsat snadno srozumitelný komentář k původnímu Vairóčanovu textu. Tento komentář se z velké části skládá z poznámek, které jsem si psal, když jsem od Orgjen Tendzina a svých dalších učitelů jantry obdržel podrobné pokyny, a také z mých osobních zkušeností. Zahrnul jsem do něj také tabulky s časováním různých fází dýchání během jednotlivých pohybů a pránájámy (Čtyř hlubokých aplikací). Sepsal jsem tento podrobný komentář, jak nejlépe jsem dovedl, se snahou přispět k jasnému porozumění Jantry sjednocení slunce a měsíce. Pevně doufám, že to přinese dočasné i trvalé nejvyšší štěstí všem bytostem. Toto je mé přání. Čhögjal Namkhai Norbu březen 1982

16 Úvod k základům jantrajógy 15 Sanskrtské slovo jantra označuje geometrický tvar podobný mandale, ale do tibetštiny se překládá jako trulkhor, což také znamená tělesný pohyb. 16 Díky pohybu může vzniknout mnoho tvarů. Toto je význam slova jantrajóga. Pohyb zde slouží ke koordinaci a řídí pránu neboli životní energii. V tibetském buddhismu existuje několik systémů jantry a každý z nich je spojený s určitými cykly tanter. Například pro tradici Sakjapa je charakteristická jedna z nejznámějších janter, jantra spojená s cyklem nauky Lamdre lobše. 17 Tuto jantru, kterou původně předával mahásiddha Virúpa (10. století), v Tibetu představil Amóghavadžra (11. století) jako druhotnou metodu k praxi Vadžrajóginí. Indický mistr Amóghavadžra v Tibetu strávil několik let a spolu s Tibeťany pracoval na překladech textů ze sanskrtu. Do Tibetu také přivedl systémy jantry spojené s tantrou Čakrasamvary, kterou předával mahásiddha Nagpopa (11. století), známý také jako Kanha nebo Kršnačárja, a který sám tuto tantru hodně praktikoval. Původně se tyto systémy skládaly z několika pohybů, které se postupně na základě zkušeností mistrů rozvinuly a rozrostly. Původní jantru tradice tantry Kálačakry postupně rozšířili učitelé tantrických cyklů Butön ( ) a Táranátha ( ). Později se jantra Kálačakry nazývaná Džordrug 18 výrazně rozšířila především díky úsilí Džamgön Kongtrul Rinpočheho ( ). V jiných tibetských školách bychom našli další typy janter. Škola Kagjüpa používá převážně praxi Šest jóg Nárópy, jak se vyučuje v tradici Čakrasamvara. Ve škole Ňingmapa se v současné době rozšířily systémy jantry spojené s cyklem Longčhen ňingthig od Džigme Lingpy ( ). Všechny tyto systémy tanter byly před nezasvěcenými uchovávány v tajnosti, a proto byly tajné i jantry s nimi spojené, jež převážně sloužily pro rozvinutí praxe tummo (která náleží k fázi završení neboli dzogrim).

17 Togden Orgjen Tendzin ( ) Systém zde předložený se nazývá Ňida khadžor. V tibetštině ňida znamená slunce a měsíc a khadžor znamená sjednocení. To je původní jméno nauky, kterou předával proslulý tibetský mistr

18 Ú v o d k z á k l a d ů m j a n t r a j ó g y 11 Vairóčana, jenž byl také jedním z nejdůležitějších žáků Guru Padmasambhavy. Poté, co Guru Padmasambhava na žádost krále Trisong Decena ( ) představil v Tibetu vadžrajánu, se Vairóčana stal velmi důležitým překladatelem, který přeložil řadu dzogčhenových textů z jazyka Oddijány do tibetštiny. Vairóčana obdržel transmisi jantrajógy od Guru Padmasambhavy, jenž ji zase získal od mahásiddhy Húmkáry. 19 Vairóčana poté předával jantrajógu různým žákům, jako byl například Judra Ňingpo, a takto se dostala až k nám. Toto je linie nauky. Vedle Vairóčanova textu existuje také ústní transmise jantrajógy, jež spolu s vysvětlením učitele usnadní porozumění původnímu textu. Já sám jsem se ji naučil převážně od svého strýce Orgjen Tendzina, který byl vynikajícím praktikujícím jantry i dzogčhenu. Několik let po mém příchodu do Itálie se lidé začali zajímat o tantru a tibetskou jógu, tak jsem je začal učit jantrajógu. 20 Sanskrtské slovo jóga se do tibetštiny překládá jako naldžor. Jóga znamená sjednocení, ale naldžor ve skutečnosti znamená poznání prvotního stavu. Nal doslovně znamená původní nebo pravý. Džor znamená tento stav objevit nebo vlastnit. Pravý význam slova naldžor je tedy objevit skutečnou kondici. Při praxi jantrajógy používáme tělo, hlas i mysl. Tělem provádíme pohyby a zaujímáme různé pozice. Hlasem nebo energií provádíme dechová cvičení nazývaná pránájáma. Pomocí mysli se soustředíme nebo provádíme vizualizace, a tak se můžeme dostat mimo rušivé myšlenky a posuzování. Tím, že pracujeme s tělem, hlasem i myslí, máme možnost dosáhnout skutečného poznání, pochopení prvotního stavu. To je opravdový význam pojmu jóga ve slově jantrajóga. Když hovoříme o tělu, hlase a mysli, měli bychom si uvědomit, že zapojit tělo bývá nejsnazší, neboť je spojeno s materiální rovinou. Fyzické tělo nám umožňuje vidět a dotýkat se věcí. Je to velmi hmatatelný nástroj, díky němuž můžeme dosáhnout určitého stupně porozumění. K nabytí hlubšího poznání je nezbytné pracovat na úrovni hlasu neboli energie, ale ještě důležitější je úroveň mysli. V józe se mysl považuje za krále, energie se přirovnává k ministrům a tělo k poddaným. Je zřejmé, že mysl je důležitější než tělo a hlas. Nicméně tělesné pohyby jsou také důležité, neboť pokud neumíme ovládat tělo, nemůžeme ovládnout ani energii. A pokud neumíme ovládat energii, nemůžeme ovládnout ani mysl. Tímto způsobem je mysl závislá na energii a energie na těle. Jóga

19 Padmasambhava (8. stol.)

20 Ne p o s k v r n ě n é z r c a d l o k l e n o t ů Komentář k Jan t ř e s j e d n o c e n í s l u n c e a m ě s í c e

21 Čhangčhub Dordže ( )

22 Verš vzdání pocty P-P-P-P-P-P-P-P-P HÚM HÚM HÚM HÚM HÚM HÚM HÚM HÚM HÚM S velkou úctou těla, hlasu a mysli vzdávám poctu vidjádharovi Drodul Pawo Dordžemu z Adzomu, nejvyššímu jóginovi této doby úpadku, držiteli pokladu pokynů ústní transmise Vairóčany. Vzdávám poctu nejlepšímu z jeho žáků velkému siddhovi a mistru Orgjen Tendzinovi, jeho velebím nejen jako jeho příbuzný, vzpomínám na jeho nesmírnou laskavost. Poklekám u nohou Čhangčhub Dordžeho, mistra moudrosti, Gjurme Gjalcena, nejvyššího syna jeho třech stavů, 28 a všech dalších laskavých mistrů, dříve než objasním Jantru sjednocení slunce a měsíce.

23 38 Ne p o s k v r n ě n é z r c a d l o k l e n o t ů ââ! zsc^v-zw(c-i#-1ã-w-n Å(Å(c-dl^en-n(! Tento text obsahuje Jantru sjednocení slunce a měsíce. 29 Praktický komentář k Jantře sjednocení slunce a měsíce velkého mistra a vidjádhary Vairóčany, jehož nikdo mezi všemi učenci a realizovanými mistry nepřekonal, je rozdělen do tří oddílů: na část úvodní pocty; část uvedení názvu a příslibu k dovršení textu; a vlastní text. K prvnímu bodu je v kořenovém textu uvedeno:!fr(]-ïáen-äxv-a(-dt(f-vò]-z[n!!ó(-è*-n*fn-[az-v-do^[-[*! Vzdávám poctu skutečně dokonalému králi Bhagavánu Vadžrasattvovi. Mistr Vairóčana pomýšlel na nezbytnost ucelené skladby tohoto hlubokého textu jógy, aby i budoucím generacím poskytl příležitost porozumět zásadnímu principu této praxe. Začíná tedy nejprve vzdáním pocty skutečně dokonalému králi Samantabhadrovi, jenž je dharmakájou základu a původní přirozeností čistoty, jež se pro dobro nejšťastnějších žáků manifestuje ve slavné rúpakáje neboli dimenzi tvaru, 30 jako je Bhagaván Šrí Vadžrasattva. K druhému bodu je uvedeno:!c#e-zjü]-õv-zdx(c-ó(-è*z#-vf!!zsc^v-zw(c-i#-1ã-w-n Å(Å(c-db[! Vysvětlím zde Jantru sjednocení slunce a měsíce, vadžra cestu jógy vidjádharů. Po vzdání pocty mistr Vairóčana uvádí, že vysvětlí tuto hlubokou upadéšu s ohledem na praxi calungu, 31 rychlou stezku, jež tvoří esenci vadžry vyšších jóg, které jsou obsaženy v písmech vidjádharů. 32 Na této cestě díky jantrám těla vadžry tato hluboká metoda umožňuje, aby veškeré pohyby karmické prány byly vedeny a sjednoceny v centrálním kanálu, v prostoru prvotní moudrosti. Karmickou pránu symbolizuje písmeno E, jež představuje solární

24 Bhagaván Šrí Vadžrasattva

25 40 Ne p o s k v r n ě n é z r c a d l o k l e n o t ů prvek pradžni, a písmeno VAM, které představuje lunární aspekt metody. Tak je tok myšlenek rozrušených karmickou pránou zcela vyčerpán a očištěn v základu původní čistoty s manifestací všech nekonečných kvalit přirozené dokonalosti. 33 Text samotný tvoří tři části: přípravná cvičení, která slouží jako příprava; pránájámy a jantry, jež tvoří základ praxe; a závěrečné oddíly.

26 Pr v n í č á s t Př í p r av n á c v i č e n í

27 V první části najdeme tři oddíly: podmínky k cvičení jantry, vydechování starého vzduchu a tělesná cvičení. Po d m í n k y k c v i č e n í j a n t r y Týká se prvního bodu:!õv-zdx(c-zsc^v-zw(c-yn-w#n-däx]! Jógin v úboru pro cvičení jantry Jógin oděný v anrag, 34 krátké hedvábné šortky, s červenou podšívkou k rozvinutí vnitřního tepla praxe tummo a s modrým a zeleným okrajem pro ovládání prány elementů, vybavený meditačním pásem 35 a dalšími předměty, které se používají při praxi jantry, 36 se nachází v prostorné a klidné místnosti například ne uprostřed davu na dřevěné podlaze a podložce, 37 na které se dají provádět bepy. 38 Lun g r o s a l w a v y d e c h o v á n í s t a r é h o v z d u c h u Týká se druhého bodu:!õf-nôr-äxn-dt#rn-cã^r-c(-dnv! sedí ve Vairóčanově pozici a vydechne starý vzduch.

28 44 1. č á s t Př í p r a v n á c v i č e n í Nejprve se posaďte do Vairóčanovy pozice. Ta má sedm charakteristik: překřížené nohy; ruce na kolenou; jazyk se opírá o patro; oči, rty a ústa jsou přirozeně zavřené; 5. záda jsou vzpřímená, páteř rovná jako šíp od nosu až k pupku; hrudník je vypnutý a ramena jsou roztažená; celé tělo je pod kontrolou a zároveň uvolněné. Začněte 45 hlubokým nádechem, při kterém se naplňujete vzduchem odspoda vzhůru, počínaje oblastí pod pupkem. Současně pomalu zvedněte pravou paži a rameno tak, že loket směřuje vzhůru. 46 Potom s dlaní otočenou ven prostředníčkem a prsteníčkem uzavřete pravou nosní dírku a levou nosní dírkou pomalu a přímo vydechněte starý vzduch. 47 Stejné cvičení proveďte i na levé straně, a starý vzduch vydechněte pravou nosní dírkou. Ženy začínají cvičení na opačné straně, nejprve zvedají levou paži. 48 Střídejte strany, až se dostanete k celkovému počtu šesti dechů. Při sedmém dechu ruce spočívají na kolenou. Nadechněte se a v poslední fázi nádechu dobře rozevřete hrudník a ramena. Pak vydechněte oběma nosními dírkami tak, že nejprve vyprázdníte horní část plic. Výdech ukončíte tak, že se překloníte vpřed, až se

29 C i g d ž o n g u v o l ň o v á n í k l o u b ů 45 čelem dotknete podložky. Tímto způsobem zcela vydechnete starý vzduch. 49 Nadechněte se zhluboka a přímo a s rovnými zády se pomalu zvedněte. Pak znovu starý vzduch stejným způsobem pomalu vydechněte. Fázi nádechu a výdechu třikrát opakujte. Tímto způsobem provedete cvičení, které se nazývá devatero výdechů nečistého vzduchu. 50 Výraz přímým způsobem vydechneme starý vzduch se používá pro odlišení od nepřímého neboli hlasitého 51 výdechu. Nepřímý výdech provádíme tak, že sevřeme hlasivkovou štěrbinu, čímž nedovolíme vzduchu, aby vycházel přímo, a to způsobí zřetelný zvuk HÚN. Pokud si dáme ruku pod nos, měli bychom cítit pouze teplý proud. Naopak přímý výdech tento zvuk nevyvolá, a pokud vydechneme silně, ucítíme proud vzduchu od nosních dírek až po úroveň pupku. 52 Nádech stejně jako výdech můžeme provádět přímo i nepřímo. Je skutečně nezbytné porozumět odlišným vlastnostem různých druhů dýchání, abychom je mohli bez problémů používat. Tě l e s n é c v i č e n í Tělesné cvičení se skládá ze tří skupin cviků: Uvolňování kloubů neboli cigdžong Očištění prány neboli lungsang Ovládání kanálů neboli candül Ci g d ž o n g u v o l ň o vá n í k l o u b ů!v$n-n Å(r-N (]-zec(-x]-ve-[r-!![dr-a(-n«(-v z##-e][-[^-dnô^]! Jako přípravu proveďte hlavní body praxe spojené s končetinami a pěti branami smyslů. Pět cigdžongů je: 1. stahování neboli drimpa; 2. vytřásání neboli silwa; 3. přitahování neboli phulwa; 4. ohýbání neboli beppa; 5. kroužení neboli korwa.

30 46 1. č á s t Př í p r a v n á c v i č e n í 1. Stahová ní!ldn-dîxr-n(c-zdx*[-hüen-[dr-2#f! S nataženýma nohama roztáhněte prsty, stáhněte klouby a smyslové orgány. Výchozí pozice 0. Sedíte s nohama nataženýma před sebe, ruce spočívají na kolenou. Cv i č e n í 1. Se silným nádechem 53 zvedněte natažené ruce nad hlavu, otevřete hrudník a ramena. 2. Se silným výdechem dejte ruce na úroveň hrudníku a lokty zatlačte dozadu. 3. Se silným nádechem roztáhněte prsty na rukou a na nohou, otevřete oči, rozevřete ramena. 4. Se silným výdechem vše stáhněte. Zatáhněte dolů kořen jazyka a sevřete oči a celé tělo, až se začnete třást. Naopak v otevřené fázi tělo zcela uvolněte. Opakujte fázi otevření a stažení (body 3 a 4) sedmkrát a s posledním silným výdechem položte ruce na kolena. 5. Se silným nádechem zvedněte natažené ruce nad hlavu. 6. Se silným výdechem položte ruce na prsty u nohou a čelem se dotkněte kolen. Pro přechod k dalšímu cvičení: 1. Se silným nádechem zvedněte natažené ruce nad hlavu. 2. Se silným výdechem spojte chodidla k sobě, kolena dejte od sebe a ruce položte na kolena. Zdr avotní prospěch V Překonávání překážek 54 je uvedeno: Zdravotní prospěch: Stahování obnovuje energii a odstraňuje problémy spojené se smyslovými orgány a všeprostupující pránou. 55 Tato jantra, jak je uvedeno, povzbuzuje celý organismus a posiluje všech pět elementů. Zlepšuje zrak i funkce ostatních smys

31 C i g d ž o n g u v o l ň o v á n í k l o u b ů 47 lových orgánů a zvláště posiluje všeprostupující pránu, která řídí pohyb horních a dolních končetin a odstraňuje veškeré jejich problémy. 56 (0) (1) (2) (3) (4) (4a) (5) (6)

32 48 1. č á s t Př í p r a v n á c v i č e n í 2. Vy t ř á s á n í!gáe-nïå#v-ldn-rc-ve-hüen-en#v! V cogkjilu 57 vytřásejte kotníky a zápěstí. Výchozí pozice 0. Sedíte s chodidly proti sobě, kolena jsou roztažená a ruce položené na kolenou. Cv i č e n í Fáze A 1. Se silným nádechem zvedněte natažené ruce nad hlavu, otevřete hrudník a rozevřete ramena. 2. Se silným výdechem dejte ruce na úroveň podpaží a lokty roztáhněte od sebe. 3. Se silným nádechem rozevřete hrudník a silně vytřásejte ruce a zápěstí. 4. Se silným výdechem pokračujte ve vytřásání zápěstí a zároveň pohybujte rukama směrem dolů. Toto cvičení zopakujte ještě dvakrát, takže celkem provedete tři dechové cykly. 5. Na závěr se silným nádechem natáhněte nohy před sebe a vzpažte. 6. Se silným výdechem položte ruce na prsty u nohou a čelem se dotkněte kolen.

33 C i g d ž o n g u v o l ň o v á n í k l o u b ů 49 Fáze A (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

34 50 1. č á s t Př í p r a v n á c v i č e n í Fáze B 1. Znovu se silně nadechněte a vzpažte. 2. Se silným výdechem pokrčte nohy a chytněte se za kotníky Stejně jako ve fázi A se silně nadechněte a vydechněte celkem třikrát a silně vytřásejte kotníky Stejně jako ve fázi A. Fáze C Až budete v tomto cvičení zběhlí, můžete během nádechu a výdechu vytřásat kotníky a zápěstí současně. Pro přechod k dalšímu cvičení: 1. Se silným nádechem zvedněte natažené ruce nad hlavu. 2. Se silným výdechem spojte chodidla proti sobě, kolena dejte od sebe a ruce položte na kolena. Zdr avotní prospěch V Překonávání překážek je uvedeno: Vytřásání odstraňuje veškeré potíže velkých i malých kloubů a problémy spojené se šlachami a vazy. 58 Tato jantra, jak je uvedeno, pomáhá překonávat potíže všech velkých i malých kloubů a vazů. Těm, kdo s klouby nemají žádné potíže, je pomáhá udržovat v dobrém stavu.

35 C i g d ž o n g u v o l ň o v á n í k l o u b ů 51 Fáze B (2) (3-4) (1) (5) (6) Fáze C

36 Čá st d r u h á Z á k l a dn í s é r i e p r á n á j á m a j a n t e r

37 Hlavní část textu, která se zabývá základními sériemi pránájám a janter, se skládá ze stručného vysvětlení a podrobných pokynů k praxi. Ke stručnému vysvětlení je uvedeno:!zsc^v-zw(c-í-d-cã^r-x#]-sx#c!![er-el#v-nïå#v-z[}*]-í-n (r-z #v!!zuf-í%d-d[^]-sc^e-n Å(c-d-x#n!!V -h]-zsc^v-zw(c-õfn-v-zu$e Jelikož je kořenem jantry prána, musíme praktikovat pět sérií janter, ve kterých používáme sedm typů dýchání: otevřené zadržení, usměrněné zadržení, uzavřené zadržení, zadržení se stažením, prázdné zadržení, jemné a hrubé (dýchání). Kořenem neboli základním cílem jantry je ovládnout život-udržující pránu a ostatní typy prány. 119 Abychom tohoto cíle dosáhli, je nezbytné praktikovat hlavní část jantry, jež zahrnuje pět metod pránájámy a pět sérií janter, 120 které pomáhají při provádění požadovaných sedmi typů dýchání. Těchto sedm typů dýchání zahrnuje pět druhů zadržení: 1. Otevřené zadržení neboli gangwa zadržení vzduchu otevřeným způsobem Usměrněné zadržení neboli žilwa silné usměrnění vzduchu Uzavřené zadržení neboli kjilwa uzavření vzduchu pod pupkem Zadržení se stažením neboli drenpa vtažení břicha směrem k páteři. 5. Prázdné zadržení neboli catong khjilwa po úplném vydechnutí starého vzduchu zůstaneme prázdní. 124 Tyto zádrže mohou být prováděny spolu s: 6. Džamlung neboli jemné dýchání nádech nebo výdech je pomalý, hluboký a přímý.

38 94 2. č á s t Zá k l a d n í s é r i e p r á n á j á m a j a n t e r 7. Cublung neboli hrubé dýchání nádech nebo výdech je rychlý, silný a nepřímý. Přesné instrukce obsahují tři oddíly: Pět sérií pránájámy, Všeobsahující metodu sedmi lotosových pozic 125 a Znaky a následné kvality praxe. Pět sér i í prá nájá m Pět sérií pránájám zahrnuje: 1. čtyři charakteristické kondice; 2. čtyři hluboké aplikace; 3. tajné dýchání pro usměrnění prány do centrálního kanálu; 4. jemné dýchání se sedmi větvemi; 5. hrubé dýchání se šesti aplikacemi. 126

39 První série Čty ř i c h a r a k t e r i s t i c k é k o n d i c e První z pěti sérií se nazývá Čtyři charakteristické kondice 127 a zahrnuje pránájámu a pět janter.

Přirozeně dokonalý stav

Přirozeně dokonalý stav v Chögjal Namkhai Norbu Přirozeně dokonalý stav CIIÖGIAL Cliogjal Namkhai Norbu se narodil y ehodníni Tibetu a prošel kompletním v oborech historie a kultury lib Tato kniha obsahuje vynikající uvedení

Více

ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT

ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT V této jedinečné knize autor zevrubně pojednává o všech aspektech lidské existence. Text je určen těhotným ženám, lékařům, terapeutům, těm, kdo se chtějí v životě inspirovat pohledem tibetské medicíny

Více

Úvod do buddhismu a cvičení zazenu

Úvod do buddhismu a cvičení zazenu Úvod do buddhismu a cvičení zazenu Učení Gudó Nishijimy Roshiho Eidó Michael Luetchford L Gautama Buddha (463 383 před n. l.) Mistr Bodhidharma (470 543) Mistr Dógen (1200 1253) Mistr Kodó Sawaki (1880

Více

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi &

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & Edward Esko Prof. Michio Kushi Z anglického originálu SPIRITUÁL JOURNEY-. Michio Kushťs Guide to Endless Self-Realization and

Více

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Obsah Předmluva k 1. dílu... 7 Předmluva ke 2. dílu... 9 1. díl... 10 Teorie, příprava masáž...

Více

První vydání Bratislava 2000 Tisk LIFE-LINE s. r. o., Račianská 143/A, 831 05, Bratislava Tel. /fax: 07/44886425

První vydání Bratislava 2000 Tisk LIFE-LINE s. r. o., Račianská 143/A, 831 05, Bratislava Tel. /fax: 07/44886425 I. N. Kopylov Bezkontaktní masáž Praktické rady Přeloženo z ruského originálu: I. N. Kopylov Praktičeskije sověty Po bezkontaktnovu massažu ABT. -coct. I. N. Kopylov. - MN.: Literatura, 1998. -192 c. All

Více

3. Jednoduchá protahovací a uvolňovací cvičení a základní relaxační polohy.

3. Jednoduchá protahovací a uvolňovací cvičení a základní relaxační polohy. J Ó G O V Á A R E L A X A Č N Í C V I Č E N Í P R O 2. S T U P E Ň Š K O L AUTOR A GARANT: DOC. P AEDDR. M I LADA KREJČ Í, CSC. Milí studenti! Vítám vás na těchto stránkách a těším se na spolupráci. Obsah

Více

Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky

Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky Tato knížka chce svým čtenářům poskytnout základní informace o cvičení klasické jógy a naučit je některé jednoduché cviky,

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

ISBN 978-80-904541-7-0 978-80-904541-3-2 PSANÍ

ISBN 978-80-904541-7-0 978-80-904541-3-2 PSANÍ ODBORNÉ PRÁCE S TĚLEM ČTENÍ A V PSANÍ PSYCHOLOGII MUDr. PhDr. Richard Karel Nešpor, Machan, CSc. Th.D. ISBN 978-80-904541-7-0 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Karel Nešpor, Machan, CSc. Th.D. PRÁCE

Více

mě jóga dovedla k opuštění lékařské praxe, avšak umožnila mi zaslechnout vnitřní hlas, který mi říkal: Takto to už dál nemůže fungovat....

mě jóga dovedla k opuštění lékařské praxe, avšak umožnila mi zaslechnout vnitřní hlas, který mi říkal: Takto to už dál nemůže fungovat.... ÚVODEM Jsem povoláním lékař - certifikovaný specialista v interní medicíně, který se dostal k józe ve středním věku a objevil, že je neustále neuvěřitelně neprozkoumaná. Ve svém zkoumání na sobě mohu pozorovat

Více

CVIČENÍ SE SENIORY. MUDr. Věra Doležalová

CVIČENÍ SE SENIORY. MUDr. Věra Doležalová V metodické části Zpravodaje vám nabízíme autorkou upravený záznam přednášky z Krajského semináře Unie jógy konaného 4. listopadu 2006 v Praze. Poděkování patří cvičitelkám z Karlových Varů (zejména Marice

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování, OK Slavia Hradec Králové Obsah 1 Úvod... 3 Úvod do problematiky... 3 Vymezení práce... 5 Osobní motivace... 5 Motivace

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ Úvod Pro maximální užitek a bezpečnost při cvičení si, prosíme, přečtěte nejprve tento Návod k použití, prohlédněte si instruktážní

Více

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH SHIATSU Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5 OBSAH 1. Co je Shiatsu?... 5 2. Historie Shiatsu... 23 3. Podstata a

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Copyright 2006 Total Immersion. Překlad Tomáš Vojtěchovský. Totální plavání 2009 Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být bez písemného svolení

Copyright 2006 Total Immersion. Překlad Tomáš Vojtěchovský. Totální plavání 2009 Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být bez písemného svolení Copyright 2006 Total Immersion. Překlad Tomáš Vojtěchovský. Totální plavání 2009 Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být bez písemného svolení šířena za úplatu. Celý manuál je možné dále elektronicky

Více

Předmluva...3. KAPITOLA I. Úvodem...5. KAPITOLA II. Jak oko pracuje...7 Vadné vidění a akomodace...7

Předmluva...3. KAPITOLA I. Úvodem...5. KAPITOLA II. Jak oko pracuje...7 Vadné vidění a akomodace...7 Obsah Předmluva...3 KAPITOLA I. Úvodem...5 KAPITOLA II. Jak oko pracuje...7 Vadné vidění a akomodace...7 KAPITOLA III. Proč jsou brýle škodlivé...9 Brýle a přírodní léčení... 10 KAPITOLA IV. Příčiny vadného

Více

SKRIPTA PLAVÁNÍ. PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída. Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut

SKRIPTA PLAVÁNÍ. PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída. Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky SKRIPTA PLAVÁNÍ PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut 1 1. Úvod 1.1. - specifikace

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

I. Část úvodní. 1. Proč dnes jóga

I. Část úvodní. 1. Proč dnes jóga I. Část úvodní 1. Proč dnes jóga Žijeme v moderním světě, plném technických zázraků. Technika změnila tvar i vzhled celých kontinentů, mění přírodní podmínky a určuje styl života lidí. Technické vymoženosti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma Tato stručná příručka je určená pro pacienty po cévní mozkové příhodě, kteří absolvovali základní rehabilitaci a vrací se do domácího prostředí.

Více

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf Vážení čtenáři, před dvěma roky jsem našel na internetu německou verzi této knihy s názvem Sport und Yoga. Kniha mě (stejně jako všechny knihy od Elisabeth Haich a Selvarajana Yesudiana) velmi uchvátila.

Více

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu Okem Boha Hóra Televizní dokumentární seriál "Okem Boha Hóra" (originální název "El ojo de Horus"), od společnosti Infinito, pojednává o dávných civilizacích Egypta, které svou hlubokou moudrostí v mnoha

Více