UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5"

Transkript

1 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5 pro počítačovou učebnu s podporou hlasové komunikace

2 2 Obsah Spuštění NSS...7 Řídící okno Horní lišta Nástrojová lišta (Lišta nástrojů) Lišta Rychlé prohlížení Lišta Prováděcí Pruh Lišta Plán lekce Lišta Skupiny Okno Přehled (Klientů) Stavová Lišta Nástrojová lišta učitele Prohlížení obrazovek studentů Prohlížení klienta Ukončení prohlížení klienta Módy prohlížení klienta Ztmavení obrazovky studenta při prohlížení Odeslání Ctrl+Alt+Delete na počítač studenta Skenování studentů Postupné prohlížení (skenování) vybraných klientů v jednom okně Současné skenování všech klientů najednou v jednom okně Monitorovat počítače studentů Vzdálené spouštění Vzdálené spuštění aplikace na počítači studenta Spuštění aplikace u předem vytvořené skupiny studentů Vypnutí, zapnutí, restart, odhlášení, přihlášení počítače Studenta Monitorování klávesnice Monitorování klávesnice v reálném čase Seznam cílových/nevhodných slov Historie psaní... 29

3 3 Správa přístupu k Internetu Zobrazení aktuálně prohlížené stránky Zavřít prohlížeč studenta Spuštění webové stránky na počítačích připojených Klientů Doplnění webových stránek do seznamu zakázaných či povolených Vyjmutí webových stránek ze seznamu zakázaných či povolených Používání funkce povolených a zakázaných webových stránek Zrušení omezení Blokování přístupu na internet Vytvoření seznamu zakázaných a povolených stránek Načtení již existujícího seznamu zakázaných a povolených stránek Uložení seznamu zakázaných a povolených stránek Prohlížení historie navštívených webových stránek Modul pro správu aplikací studentů Informace o aplikacích, které jsou spuštěny na počítači studenta Ukončení aplikace spuštěné na počítači studenta Změna aktuálně běžící aplikace na počítači studenta Spuštění aplikace na počítačích všech připojených Doplnění aplikací do seznamu zakázaných či povolených Vyřazení aplikací ze seznamu zakázaných či povolených Aplikace Povolených a Zakázaných programů Zrušení omezení přístupu k aplikacím Vytvoření nového seznamu Povolených a Zakázaných programů Načtení existujícího seznamu Povolených a Zakázaných programů Uložení aktuálního seznamu Povolených a Zakázaných programů Historie spuštěných aplikací Zamknout Klávesnici/Myš Klienta Uzamčení klientů Odemčení Klientů Obrazovka Klienta při zamčení Ztmavení obrazovek všech klientů Předvádění obrazovky lektora studentům... 42

4 4 Ukončení předvádění Předvádění obrazovky jednoho studenta ostatním studentům Interaktivní bílá tabule Předvádění bílé tabule studentům Student vedoucí předvádění bílé tabule Poznámky na obrazovku Udělat poznámky na obrazovku předváděnou studentům Vkládání poznámky do obrazovky prohlíženého studenta Ukázka videa na počítačích studenta Přehrání video souboru na PC klienta Ukázat aplikaci Ukázat studentům aplikaci spuštěnou na počítači učitele Nahrávání aktivity studenů opakovací soubory Nahrávání opakovacích souborů pro všechny studenty Nahrávání opakovacích souborů pro jednotlivé studenty Nahrávání Opakovacího souboru u učitele Prohlížení Opakovacích souborů Přehrávání u učitele Odesílání a sbírání práce (úkolů) Odeslání práce Rychlé odeslání práce Pokročilé odeslání práce Sebrání práce Rychlé sebrání práce Pokročilé sebrání práce Rychlý průzkum mezi studenty Zobrazení podrobností Ukázat výsledky průzkumu studentům Uložení výsledků průzkumů v CSV formátu Tisk výsledků průzkumů Uložení průzkumů (Seznam průzkumů) Uložení průzkumu Načtení průzkumu... 67

5 5 Přidat další otázku do seznamu Výběr otázky ze seznamu průzkumů Editování otázek a odpovědí v seznamu průzkumů Audio Monitorování Poslouchání studenta Nahrávání Nastavení hlasitosti Vypnutí zvuku u všech studentů Hlasová komunikace Hlasová zpráva studentům Audio při prohlížení Audio při předvádění Nastavení Audia Pro všechny klienty Textová komunikace se studenty (Chatování) Chat Menu Posílání zpráv studentům Poslat novou zprávu Poslat zprávu při prohlížení (monitorování) klienta Vytvořit předem zadané zprávy Poslat předem zadanou zprávu Požadavek o pomoc/nápovědu Vyžádání pomoci Posílání souborů mezi učitelem a studentem Kopírování souborů a adresářů mezi učitelem a studentem Přenos souborů mezi studenty Distribuce souborů více studentům Distribuce souborů předem vytvořené skupině studentů Distribuce souborů vybraným klientům Skupinové prohlížení Internetu Zahájení skupinového prohlížení Použití skupinového prohlížeče Povolené/zakázané www stránky... 84

6 6 Zamknout studenty Uvolnit studenty Omezit studenty Podklady pro studenty (Zdroje) Vytvoření seznamu zdrojů Deník studenta Přidávání poznámek/obrázků do deníku Plánovač hodiny/lekce Vytvoření plánu hodiny Realizace lekce podle plánu Průvodce třídou... 93

7 Spuštění NSS NSS se na počítači Klient automaticky spustí po zavedení operačního systému. Učitelský panel musíte spustit ručně. Po spuštění učitelského se objeví následující okno, ze kterého můžete provést vzdálenou instalaci NSS na počítačích Klient v dané třídě nebo v celé síti. Otvírání tohoto okna lze vypnout 7 Pozn. Klienty, kteří se připojí po zapnutí automaticky lze vybrat v konfiguraci Škola->Konfigurace->Výběr Studenta

8 8 Pak se otevře průvodce třídou Zadejte údaje a vyberte možnosti a klikněte na OK. Automatické otvírání průvodce lze zrušit.

9 9 Dále učitelský panel vyhledává Klienty: U počítačů které nešlo připojit se objeví výstražná ikona. Umístěním kurzoru na ikonu studenta se zobrazí, proč nedošlo k připojení. Pro zobrazení NSS na celou obrazovku stiskněte F11 (zpět také F11)

10 10 Řídící okno Z řídícího okna můžete: Konfigurovat učitelský panel Připojovat se ke Klientům Spravovat informace o Klientech Vybírat Klienta, se kterým chcete pracovat Vybírat jednotlivé funkce/úkony Horní lišta Horní lišta obsahuje několik roletových menu, které umožňují přístup k jednotlivým funkcím a konfiguracím učitelského panelu Nástrojová lišta (Lišta nástrojů) Z panelu nástrojů lze zjednodušeným způsobem spustit nejčastěji používané funkce, bez nutnosti jejich výběru z menu. Panel nástrojů lze přizpůsobit z menu: Prohlížet->Nástrojová lišta->přizpůsobit nebo umístěním kurzoru na lištu a stisknutím pravého tlačítka.

11 11 Lišta Rychlé prohlížení Lišta slouží k rychlému přepínání mezi připojenými Klienty. Zobrazení Lišty Rychlé prohlížení vyberete z menu: Prohlížet->Nástrojová lišta->rychlé prohlížení Lišta Prováděcí Pruh Je pod lištou Rychlé prohlížení a slouží k rychlému spuštění aplikací Zobrazení Lišty Prováděcí Pruh vyberete z menu: Prohlížet->Nástrojová lišta->prováděcí pruh Lišta Plán lekce Zobrazení Lišty lekce vyberete z menu: Prohlížet->Nástrojová lišta->plán lekce Lišta Skupiny Pokud nemáte definovány skupiny Klientů, tak se na liště objeví jen skupina Všechny. Jestliže jste definovaly skupiny klientů tak se na liště objeví ikona s informací o počtu členů skupiny. Tato ikona je aktivní a pomocí ní můžete skupinu konfigurovat. Ikony skupin lze modifikovat z menu Skupina->Přizpůsobit Skupina->Vlastnosti Lištu Skupiny je možno de/aktivovat z menu: Prohlížet->Nástrojová lišta->lišta Skupiny (nebo vypnout stisknutím pravého tlačítka myši při umístění kurzoru na lištu a vybrat Skrýt)

12 12 Okno Přehled (Klientů) Přehled zobrazuje aktuálně připojené Klienty nebo Skupiny. Způsob zobrazení můžete měnit z menu Prohlížet. Klienty lze zobrazit jen jako ikony (Velké ikony) nebo s dalšími informacemi (Podrobnosti) podle vybraného módu přehledu klientů. Vlastnosti ikon Klientů (Zobrazené jméno, ikonu) lze měnit z menu Klient->Vlastnosti nebo Klient->Přizpůsobit

13 13 Přehled klientů lze zobrazit v různých modech, které lze měnit prostřednictvím tlačítek v levé části..

14 14

15 15 Jednotlivé módy lze také z menu Prohlížet : Stavová Lišta Stavová Lišta je ve spodní části Řídícího okna. De/aktivaci Stavové Lišty lze provést z menu: Prohlížet->Stavová lišta Nástrojová lišta učitele Při minimalizaci NSS lze zobrazit Nástrojovou lištu učitele. Na liště jsou ikony pro spuštění základních funkcí NSS. De/aktivovat zobrazování Nástrojové lišty učitele lze z menu: Prohlížet ->Současné nastavení->uživatelské rozhraní->učitel->zobrazit nástrojovou lištu učitele při minimalizaci Pozn.: Na počítačích Klient lze také zobrazit Lištu nástrojů Klienta

16 16 Prohlížení obrazovek studentů Prohlížení klienta 1.Dvakrát kliknout na klienta v řídícím okně nebo Vyberete klienta a pak z menu Klient->Prohlížet (prohlížení ukončíte stejně) nebo Kliknete pravým tlačítkem na vybraného klienta a zvolíte Prohlížet nebo Z lišty rychlého prohlížení kliknutím na ikonu Klienta (prohlížení ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko klienta) nebo Z nástrojové lišty kliknout na Zobrazit klienta 2. Na počítači učitele se otevře okno s obrazovkou studenta Ukončení prohlížení klienta Zavřít okno prohlížení nebo Vyberte v menu v okně prohlížení Klient->Zavřít

17 17 Módy prohlížení klienta Módy se mění: Z menu v okně prohlížení v záložce Klient nebo kliknutím na ikonu Prohlížecí režim na liště nástrojů v okně prohlížení Sdílet student i učitel mohou používat myš i klávesnici Sledovat pouze student může používat myš i klávesnici Kontrola pouze učitel může používat myš i klávesnici (klient je uzamčen)

18 18 Ztmavení obrazovky studenta při prohlížení Z menu Klient->Prázdná obrazovka nebo prostřednictvím ikony Ztmavit Odeslání Ctrl+Alt+Delete na počítač studenta Z menu Klient->Odeslat Ctrl+Alt+Delete

19 19 Skenování studentů Postupné prohlížení (skenování) vybraných klientů v jednom okně 1. Z nástrojové lišty Sken nebo z menu Skupina->Skenovat 2. Objeví se následující dialogové okno: 3. Vyberte (zaškrtněte) klienty, které chcete skenovat Pozn. -Pokud chcete začít skenování konkrétním studentem, tak na něj klikněte (podbarví se modře) 4. Vyberte časový interval 5. Vyberte Zobrazit vždy jen jednoho klienta 6. Klikněte na Sken 7. Skenování ukončíte z nástrojové lišty Sken->Zavřít nebo z menu Skupina->Skenovat nebo zavřením okna, v kterém probíhá prohlížení

20 Při skenování jsou jsou k dispozici následující funkce: Tlačítka : Předchozí Následující Auto slouží k ručnímu přepínání mezi klienty Tlačítko Nastavit velikost podle okna pokud je rozlišení Studenta větší než Učitele, tak změní velikost zobrazení tak, aby se obrazovka klienta vešla do okna, ve kterém je zobrazována. Tlačítko Záznam slouží k zachycení obrazovky Klienta a k jejímu uložení ve formátu obrázku BMP 20

21 21 Současné skenování všech klientů najednou v jednom okně. Stejný postup jako v předchozím případně, ale v dialogovém okně je nutno nastavit Zobrazit více klientů současně, dále nastavte, kolik se má v okně zobrazit klientů. Otevře se následující okno: Pozn. Pokud skenujete více klientů, než je zobrazeno v okně, tak pro prohlížení dalších použijte tlačítka Předchozí Následující nebo Auto

22 22 Monitorovat počítače studentů Tato funkce (podobně jako předchozí) umožňuje sledovat více obrazovek studentů najednou V tomto módu má Učitel přístup ke všem funkcím NSS. Z menu Prohlížet->Prohlížení monitoru Tlačítko Monitorovat počítače studentů V monitorovacím módu lze provést několik nastavení. K tomu slouží tlačítka ve spodní části obrazovky:

23 23 Stejné funkce jsou v menu Monitor Velikost jednotlivých náhledů lze měnit pomocí tlačítka Velikost nebo Auto Frekvenci obnovování změníte pomocí tlačítka Aktualizace Při zaškrtnutí tlačítka Přiblížit se náhled zvětší, pokud na něj umístíte kurzor Při zaškrtnutí tlačítka Aplikace a/nebo Webové stránky se u ikony studenta zobrazí informace o aktuální aplikaci a/nebo webové stránce Ukázat Požadavky Nápovědy u ikony klienta signalizuje požadavek na nápovědu

24 24 Vzdálené spouštění Vzdálené spuštění aplikace na počítači studenta Spuštění aplikace u jednoho studenta 1.Vyberte studenta 2. Z menu vyberte: Klient->Provést u klienta Klikněte pravým tlačítkem myši na klientovi a vyberte Provést u klienta 3. Otevře se následující okno: 4. Vyberte záložku Provést 5. Vyberte požadovanou aplikaci 6. Klikněte na Přidat do seznam aby se aplikace uložila do budoucna 7.Klikněte na Provést Pozn. Uložené aplikace lze spustit ze záložky Uložený seznam nebo z lišty Prováděcí pruh Spuštění aplikace u předem vytvořené skupiny studentů 1. Vyberte záložku požadované skupiny 2. Z menu vyberte Skupina->Provést 3. Postupujte stejně jako v předchozím případě Pozn.

25 25 Při prohlížení studenta lze aplikaci spustit z okna Prohlížení Kliknutím na ikonu Provést Vypnutí, zapnutí, restart, odhlášení, přihlášení počítače Studenta NSS nabízí možnost hromadně zapínat, vypínat, restartovat, přihlašovat a odhlašovat počítače v učebně. Tyto funkce jsou k dispozici z menu Klient->Správa Napájení (Restartovat, Přihlásit,Odhlásit) Pomocí tlačítka Správa

26 26

27 27 Monitorování klávesnice Monitorování klávesnice v reálném čase Tato funkce umožňuje sledovat, co studenti právě píší. Lze vytvořit seznam nevhodných a cílových slov. Nevhodná slova jsou při monitorování zvýrazněna červeně a cílová zeleně Okno Monitorovat aktivitu na klávesnici otevřete kliknutím na odpovídající ikonu v levé části obrazovky nebo z menu Prohlížet->Náhled psaní Monitorování klávesnice se spustíte zaškrtnutím tlačítka Sledovat ve spodní části obrazovky.

28 28 z menu Psaní->Sledovat Aby se spustilo monitorování klávesnice ihned po spuštění NSS, tak z menu nastavíte Škola->Konfigurace->Spustit možnosti->psaní monitorován Seznam cílových/nevhodných slov Seznamy se nachází ve spodní části okny Slova se doplňují/ruší pomocí tlačítek Pozn.: Seznam slov lze odeslat studentům do deníků z menu Psaní->Přidat cílová slova do deníku Aby student viděl seznam cílových slov vyberte z menu Psaní->Umožnit studentům zobrazit cílová slova Seznamy cílových/nevhodných slov lze ukládat a načítat Vytvoření nového seznamu: Z menu Psaní->Vytvořit nový seznam slov nebo pomocí tlačítka Nový v dolní části obrazovky. Otevření již připraveného seznamu: Z menu Psaní->Vytvořit nový seznam slov nebo pomocí tlačítka Nový v dolní části obrazovky. Uložení seznamu: Z menu Psaní->Uložit seznam slov Pozn.: Slova se do seznamu uloží automaticky při vytvoření nového seznamu nebo při ukončení práce s NSS

29 29 Historie psaní Zobrazí aktivitu klávesnic studentů v dané lekci Z menu Psaní->Historie Historii psaní lze uložit do souboru TXT nebo CSV nebo vytisknout (viz tlačítka Uložit Exportovat Tisk

30 30 Správa přístupu k Internetu Lze nastavit, aby byla pravidla pro přístup k Internetu aplikována ihned po spuštění NSS: Z menu Škola->Konfigurace->Spustit možnosti 1.Z menu vyberte Prohlížet->Prohlížení webu Stiskněte tlačítko Spravovat přístup k Internetu v levé části řídícího okna Tlačítka Nový a Nahrát slouží k vytvoření nebo nahrání již uloženého seznamu povolených/zakázaných stránek.

31 31 Zobrazení aktuálně prohlížené stránky Z menu Prohlížet->Podrobnosti Kliknout pravým tlačítkem myši v okně správy přístupu k Internetu a vybrat Podrobnosti Zavřít prohlížeč studenta V podrobném zobrazení najeďte kurzorem na www stránku u daného klienta, stiskněte pravé tlačítko a z menu vyberte Zavřít prohlížeč Spuštění webové stránky na počítačích připojených Klientů 1. Kliknout pravým tlačítkem myši na URL v části Povolené webové stránky a vybrat Odeslat studentům Zachytit adresu pravým tlačítkem myši a přetáhnou do horního okna

32 32 Doplnění webových stránek do seznamu zakázaných či povolených 1.Klikněte na + na liště povolené/zakázané stránky 2. Otevře se následující okno: Vyplňte požadované údaje a klikněte na OK Vyjmutí webových stránek ze seznamu zakázaných či povolených 1.Klikněte na x na liště povolené/zakázané stránky 2.Pro potvrzení klikněte na ano Používání funkce povolených a zakázaných webových stránek Omezení lze aplikovat na jednotlivé studenty nebo na všechny připojené studenty. Studenti vidí omezení na panelu nástrojů NSS 1. Pokud chcete aplikovat omezení na vybrané studenty, tak vyberte jejich ikony v náhledu. 2. Z menu vyberte Web->Umožnit jen povolené webové stránky nebo Blokovat zakázené webové stránky Klikněte na odpovídající ikonu v dolní části obrazovky Klikněte na Přístup na internet a vyberte požadované omezení 3.Informace o omezeních se zabrazí na obrazovkách studentů Zrušení omezení 1. Vyberte studenty, u kterých chcete zrušit omezení 2. Z menu vyberte Web->Neomezený přístup Klikněte na odpovídající ikonu v dolní části obrazovky Klikněte na Přístup na internet a vyberte neomezený

33 33 Blokování přístupu na internet 1. Vyberte studenty, u kterých chcete zcela blokovat přístup na internet 2. Z meny vyberte Web->Zakázat všechny webové stránky Klikněte na odpovídající ikonu v dolní části obrazovky Klikněte na Přístup na internet a vyberte Zakázat vše Vytvoření seznamu zakázaných a povolených stránek 1. Z menu vyberte Web->Vytvořit nový seznam URL Klikněte na ikonu Nový v dolní části obrazovky 2.Zadejte jméno souboru a klikněte na Vytvořit 3.V dolní části obrazovky se objeví prázdný seznam, do kterého doplníte požadované adresy Načtení již existujícího seznamu zakázaných a povolených stránek 1. Z menu vyberte Web->Načíst existující seznam URL Klikněte na ikonu Nahrát v dolní části obrazovky 2.Vyberte požadovaný souboru a klikněte na Otevřít 3.V dolní části obrazovky se objeví požadovaný seznam Uložení seznamu zakázaných a povolených stránek 1. Z menu vyberte Web->Uložit seznam URL jako 2.Zadejte jméno souboru a klikněte na Uložit Pozn. Změny v novém nebo již existujícím seznamu se automaticky uloží pokud vytváříte nový seznam nebo při ukončení NSS

34 34 Prohlížení historie navštívených webových stránek 1. Z menu Web->Historie 2. Otevře se následující okno Historii lze vytisknout, uložit nebo exportovat (do CSV formátu)

35 35 Modul pro správu aplikací studentů Tento modul složí pro monitorování a řízení aplikací připojených studentů 1. Z menu vyberte Prohlížení->prohlížení aplikace klikněte na ikonu Spravovat aplikace studentů v levé části obrazovky Informace o aplikacích, které jsou spuštěny na počítači studenta Z menu vyberte Prohlížet->Podrobnosti Kliknutím pravého tlačítka myši s kurzorem na ploše okna Spravovat aplikace studentů a vybrat Podrobnosti

36 36 Ukončení aplikace spuštěné na počítači studenta 1.V detailním náhledu (Podrobnosti) umístěte kurzor na požadovanou aplikaci a klikněte na pravé tlačítko myši 2. Vyberte zda chce aplikaci zavřít nebo okamžitě ukončit Při volbě Zavřít aplikaci může student soubor uložit. Při volbě Ukamžité ukončení aplikace nedojde k uložení souboru Změna aktuálně běžící aplikace na počítači studenta Z běžících aplikací vyberte aplikaci klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte Aktivovat Spuštění aplikace na počítačích všech připojených 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na aplikaci v panelu Povolené aplikace 2. Vyberte Odeslat Studentům 3. Aplikace se spustí na počítačích studentů 1. Přetáhněte požadovanou aplikaci z panelu Povolené aplikace do prohlížecího okna 2. Aplikace se spustí na počítačích všech připojených studentů

37 37 Doplnění aplikací do seznamu zakázaných či povolených 1.Klikněte na + na liště povolené/zakázané Aplikace 2. Objeví se následující okno: 3. Vyhledejte požadovanou aplikaci 4. Napište popis (Např. Poznámkový blok) 5. Klikněte na OK V podrobném náhledu vyberete aplikaci, kliknete na ní pravým tlačítkem myši a vyberete do kterého seznamu chcete aplikaci přidat. Vyřazení aplikací ze seznamu zakázaných či povolených Vyberte aplikaci klikněte na x Klikněte pravým tlačítkem myši na aplikaci a vyberte Odebrat aplikaci Aplikace Povolených a Zakázaných programů Přístup k aplikacím lze omezit individuálně nebo u všech připojených studentů. Aktuální omezení jsou zobrazena na počítači studenta 1.Vyberte studenty, u kterých chcete aplikovat omezení 2. V menu Aplikace vyberte požadované omezení Klikněte na tlačítko požadovaného omezení v dolní části okna Při pokusu o spuštění zakázané aplikace se objeví na počítači studenta informace:

38 38

39 39 Zrušení omezení přístupu k aplikacím 1.Vyberte studenty, u kterých chcete omezení zrušit 2. V menu Aplikace vyberte Neomezený přístup Klikněte na tlačítko Povolit vše v dolní části okna Vytvoření nového seznamu Povolených a Zakázaných programů 1. Z menu vyberte Aplikace->Vytvořit nový seznam aplikací klikněte na tlačítko Nový v dolní části okna 2.Zadejte název souboru a klikněte na vytvořit 3. Vytvoří se nový čistý seznam Načtení existujícího seznamu Povolených a Zakázaných programů 1.V menu vyberte Aplikace->Načíst seznam existujících aplikací Klikněte na Nahrát v dolní části okna 2. Vyberte požadovaný seznam a výběr potvrďte Uložení aktuálního seznamu Povolených a Zakázaných programů 1.V menu vyberte Aplikace->Uložit seznam aplikací jako 2. Zadejte jméno seznamu a klikněte na Uložit Pozn. Změny v novém nebo již existujícím seznamu se automaticky uloží pokud vytváříte nový seznam nebo při ukončení NSS

40 40 Historie spuštěných aplikací Z menu vyberte Aplikace->Historie Historii lze vytisknout, uložit nebo exportovat (do CSV formátu)

41 41 Zamknout Klávesnici/Myš Klienta Při funkci Předvádět (obrazovku učitele studentům) jsou myš a klávesnice uzamčeny automaticky. Zaknout/ odemknout myš a klávesnici lze jen u připojených klientů Z menu Prohlížet->Současné nastavení->uživatelské rozhraní->student lze vybrat, zda se bude zamykat pouze myš nebo pouze klávesnice nebo myš a klávesnice najednou Uzamčení klientů 1. Vyberte Klienty nebo skupiny, které chcete zamknout 2. Funkci Zamknout Klávesnici/Myš lze vybrat třemi způsoby: z menu Klient nebo z Lišty nástrojů nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na vybrané ikoně Odemčení Klientů Funkci Odemknout Klávesnici/Myš lze vybrat třemi způsoby: Z menu Klient nebo z panelu nástrojů nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na vybrané ikoně Obrazovka Klienta při zamčení Z menu Prohlížet->Současné nastavení->uživatelské rozhraní->student lze vybrat, zda se při zamčení objeví na obrazovce klienta obrázek zamčení nebo zda bude obrazovka černá. Pokud nevyberete ani jednu předcházející volbu, tak se na obrazovce objeví blikající informace o zamčení. Pozn: Při prohlížení Uzamčeného klienta dojde automaticky k jeho odemčení. Ztmavení obrazovek všech klientů Z nástrojové lišty Ztmavit vše Z menu Škola->Ztmavená obrazovka

42 42 Předvádění obrazovky lektora studentům Z menu Klient->Ukázat Kliknutím pravého tlačítka myši na vybraném klientovi a vybrat ukázat Kliknutím na ikonu Ukázat menu na panelu nástrojů Otevře se následující okno: Zvolte, co chcete ukázat Pokud má lektor více monitorů, tak vybere, který chce ukázat Zvolte příjemce přehrávání (předvádění) vyberte, komu budete obrazovku ukazovat

43 43 Zobrazit možnosti Zvolte parametry předvádění Nastavit ukazovací režim u klienta Předvádět lze v malém okně, v maximalizovaném okně nebo na plnou obrazovku Povolit Audio Při předvádění jednomu klientovi může mluvit učitel i student. Při předvádění skupině může mluvit jen učitel Ukázat horké klávesy Při aktivaci této možnosti se zobrazují zkrácené volby (použité učitelem při předvádění) na obrazovce studenta (např. CTRL+V) Odeslat Fyzické Fonty Sníží provoz na síti (odesílá se méně dat) Škrábání Obrazovky Tuto volbu použijte, pokud se projeví na počítači studenta problém se zachycením obrazovky Vytvořit Video soubor u studenta Předvádění může být nahráno a uloženo u studenta Aplikovat omezení internetu u učitele v průběhu ukázek Povoluje učiteli (při předvádění) přístup jen k povoleným k webovým stránkám Ukončení předvádění Dvakrát kliknout na ikonu NSS na spodní liště Windows (nebo kliknout levým tlačítkem myši na téže ikoně)

44 44 Otevře se následující okno: Klikněte na tlačítko Konec nebo Ukončení z menu Klient->Konec Ukazování Další tlačítka v tomto okně: Pokračovat (suspend mód) Umožňuje učiteli pracovat na pozadí a ukazovat předchozí obrazovku. Pro pokračování prohlížení (opuštění suspend módu) Dvakrát kliknout na ikonu NSS na spodní liště Windows (nebo kliknout levým tlačítkem myši na téže ikoně) Ukázat vedoucího (Předání řízení předvádění studentovi) Student, který převzal řízení předvádění ovládá myš a klávesnici učitele (učiteli tato možnost zůstane). Předat řízení předvádění lze i v době, kdy je zapnutý suspend mód.

45 45 Otevře se následující okno v kterém vyberete studenta pověřeného řízením předvádění Předvádění obrazovky jednoho studenta ostatním studentům 1.Vyberte klienta, jehož obrazovku chcete předvést 2.Z menu vyberte Klient->Předvést tohoto Klienta V panelu nástrojů kliknout na ikonu Ukázat menu (vybrat Předvést) kliknout pravým tlačítkem myši na vybraném studentovi a zvolte Předvést tohoto klienta. Otevře se následující okno: 4. Vyberte studenty, kterým chcete předvádět 5. Vyberte režim předvádění 6.Klikněte na předvést 7. Na obrazovkách vybraných studentů se předvede obrazovka daného

46 46 studenta. Studentův počítač může ovládat student i učitel v různých režimech. Předváděcí okno vypadá na počítači učitele takto: V horní části obrazovky jsou ovládací prvky: Přerušit převede počítač učitele a předváděného studenta do suspend módu Zastavit ukončí předvádění Sdílet počítač studenta může ovládat student i učitel Sledovat počítač ovládá jen student Kontrola počítač ovládá jen učitel Nastavit velikost podle okna - přizpůsobí rozlišení

47 47 Plná obrazovka předváděná obrazovka se u učitele zobrazí v celém okně a lišta nástrojů je umístěna samostatně Vložit poznámky umožňuje umístit na obrazovku poznámky Interaktivní bílá tabule Pro spuštění módu tabule vyberte z menu Prohlížet->Náhled Whiteboardu Klikněte na ikonu tabule v levé části řídící obrazovky K ovládání tabule slouží nástroje ve spodní části obrazovky v módu bílé tabule nebo lze nástroje vybrat z menu Bílá tabule Předvádění bílé tabule studentům 1. Pokud chcete ukázat již uložený obrázek bílé tabule, tak vyberte z menu Bílá tabule->soubor->načíst obrázek Prostřednictvím ikony Příkaz v dolní části obrazovky 2. Z menu vyberte skupinu, které chcete tabuli ukázat Skupina->Zvolit

48 48 3. Z menu vyberte Bílá tabule->ukázat Bílou Tabuli Prostřednictvím ikony Ukázat v dolní části obrazovky 4. Vybraným studentům se tabule zobrazí a učitel ji může upravovat v reálném čase 5. Ukazování tabule studentům ukončíte z menu Bílá tabule->ukázat Bílou Tabuli Prostřednictvím ikony Ukázat v dolní části obrazovky Pozn. Pro vložení obrázku bílé tabule do deníků studentů vyberte z menu Bílá tabule->soubor->přidat do Deníku Prostřednictvím ikony Příkaz v dolní části obrazovky Student vedoucí předvádění bílé tabule Studenti nemohou na ukazované tabuli pracovat. Učitel však může ustanovit vybraného studenta vedoucím a ten může tabuli ovládat jako učitel. 1. Vyberte studenta ze seznamu v pravé části obrazovky 2. Z menu vyberte Bílá Tabule->Udělat ze studenta vedoucího Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraného studenta v pravé části obrazovky klikněte na Udělat vedoucího (u vedoucího se objeví zelená šipka) Vedoucí student je na své obrazovce upozorněn, že je pověřen vedením 3. Vedoucího změníte/zrušíte stejným zůsobem

49 49 Poznámky na obrazovku Pozn. Nástroj pro provádění poznámek na obrazovku lze použít nezávisle na NSS, např. při prezentacích. Spustí se takto: Udělat poznámky na obrazovku předváděnou studentům Při předvádění obrazovky učitele studentům, může učitel udělat poznámky na obrazovku: 1. Při předvádění obrazovky Kliknout pravým tlačítkem na ikonu zelené šipky na spodní liště Windows A vybrat Vložit popisky k Obrazovce

50 50 Dvakrát kliknou na následující ikonu ve spodní liště Windows: 2. Na ploše se objeví Poznámkový panel nástrojů z kterého vyberete požadovanou funkci Pozn. Obrazovku lze uložit do souboru Poznámkového panelu nástrojů Složka->Uložit obrazovku Takto uložený obrázek lze poslat studentům do deníku.

51 Vkládání poznámky do obrazovky prohlíženého studenta Z menu v prohlížecím okně vyberete Nástroje->Opatřit poznámky o obrazovce Kliknete na ikonu Vložit poznámky v horní části prohlížecího okna Pak se objeví Poznámkový nástrojový panel: 51

52 52 Ukázka videa na počítačích studenta Video přehrávač se spouští lokálně na počítačích studentů a učitel má možnost jej ovládat. Přehrávat lze soubory uložené na počítačích studentů nebo soubory uložené na severu. Přehrání video souboru na PC klienta 1. Z menu Klient->Ukázat video Kliknou pravým tlačítkem myši na klientovi a vybrat Ukázat video kliknout na ikonu na panelu nástrojů Ukázat menu a vybrat Ukázat video 2. Otevře se následující okno

53 53 3. Vyberte, komu chcete video ukázat a zadejte cestu k souboru jeho název. Soubory musí být na všech počítačích umístěny ve stejném adresáři. 4. Klikněte na Ukázat 5. Proběhne kontrola, zda je video k dispozici pro všechny klienty. Pokud ne, tak máte možnost přehrávání přerušit nebo přehrát soubor je u těch Klientů, kteří mají soubor k dispozici. 6. Spustí se NSS video přehrávač Pozn. Při přehrávání videa jsou PC klientů uzamčena

54 54 Ukázat aplikaci Ukázat studentům aplikaci spuštěnou na počítači učitele Postupujte takto: 1. Z menu vyberte Klient->Ukázat aplikaci Stisknout pravé tlačítko myši na ikoně studenta Kliknout na ikonu Ukázat menu na nástrojové liště a vybrat Ukázat aplikaci 2. otevře se následující okno: 3. Vyberte požadovanou aplikaci 4. Vyberte klienty, kterým chcete ukázat požadovanou aplikaci 5. Vyberte požadované možnosti 6. Klikněte na Ukázat

55 55 Nahrávání aktivity studenů opakovací soubory Učitel může nahrát (při prohlížení studenta) aktivity, které probíhají na počítači studenta (včetně audia). Nahrávka se uloží na počítač učitele. Tyto nahrávky jsou v NSS označovány jako opakovací soubory. Nahrávání opakovacích souborů pro všechny studenty 1. Z menu vyberte Prohlížet->Současné nastavení->opakování souborů Objeví se následující okno: 2. Zaškrtněte Záznam opakovacích souborů 3. Pokud chcete zaznamenávat i audio aktivitu zaškrtněte Zahrnutí Audia 4. Při zaškrtnutí Předpona souborů se jménem klienta zajistí snadnou identifikaci nahrávky podle jména klienta 5. Vyberte adresář 6. Klikněte na OK

56 56 Nahrávání opakovacích souborů pro jednotlivé studenty 1. Zapněte prohlížení studenta 2. Z menu vyberte v okně prohlížení vyberte Prohlížet->Nastavení pro klienta 3. Otevře se následující okno 4. Vyberte Opakování souborů 5. Zaškrtněte Záznam opakovacích souborů (soubor se vytvoří vždy při prohlížení) 6. Pokud chce nahrávat i zvuk, tak zaškrtněte Zahrnutí Audia

57 57 7. Zadejte adresář, kam se budou nahrávky ukládat 8. Klikněte na OK, nahrávání ihned začne, ukončí se ukončením prohlížení. Nahrávání Opakovacího souboru u učitele 1. Z menu vyberte Škola->Záznam objeví se následující okno: 2. Vyberte požadované volby a adresář, kde bude opakovací soubor uložen. Zahájení nahrávání spustíte kliknutím na OK Nahrávání ukončíte kliknutí na ikonu na spodní liště Windows:

58 58 Prohlížení Opakovacích souborů Přehrávání u učitele 1. Z menu vyberte Škola->Přehrát 2. Vyberte soubor, který chcete přehrát a dvakrát na něj klikněte 3. Otevře se přehrávací okno Přehrávání ovládáte prvky na horní liště.

59 59 Přehrávání u studentů 1. Z menu Klient->Ukázat Opakování Kliknou pravým tlačítkem myši na klientovi a vybrat Ukázat Záznam kliknout na ikonu na panelu nástrojů Ukázat menu a vybrat Ukázat Přehrávání 2. Otevře se následující okno 3. Vyberte, komu chcete video ukázat a zadejte cestu k souboru jeho název. 4. Klikněte na Ukázat

60 60 Odesílání a sbírání práce (úkolů) Odeslání práce Jsou dva způsoby, jak odeslat práci: Rychlé odeslání: V tomto módu lze odeslat práci všem studentům nebo předem vytvořené skupině studentů Pokročilé odeslání: Práci lze odeslat vybraným studentům Rychlé odeslání práce V tomto módu lze odeslat práci všem studentům nebo předem vytvořené skupině studentů Z menu vyberte Škola->Odeslat Sebrat práci->rychlé odeslání Klikněte na ikonu Odeslat/sebrat v panelu nástrojů a vyberte Odeslat Práci 2. Otevře se následující okno 3. Podle uvedených pokynů vyberte soubory, které chcete odeslat 4. Zadejte složku, kam se soubory u klientů nainstalují. 5. Klikněte na odeslat 6. Dostanete informaci o odeslání, abyste věděli, že odeslání proběhlo úspěšně

61 61 Pokročilé odeslání práce 1. Z menu vyberte Škola->Odeslat Sebrat práci->pokročilý Klikněte na ikonu Odeslat/sebrat v panelu nástrojů a vyberte Odeslat/Sebrat 2. Objeví se následující okno 3. Zvolte Nový postupujte podle dalších pokynů Sebrání práce Rychlé sebrání práce 1. Z menu vyberte Škola->Odeslat Sebrat práci->rychlé sbírání Klikněte na ikonu Odeslat/sebrat v panelu nástrojů a vyberte Sebrat Práci 2. Otevře se následující okno

62 62 Pokročilé sebrání práce 1. Z menu vyberte Škola->Odeslat Sebrat práci->pokročilý Klikněte na ikonu Odeslat/sebrat v panelu nástrojů a vyberte Odeslat/Sebrat 2. Otevře se následující okno 3. Vyberte práci, kterou chcete sebrat a klikněte na Sebrat Práci 4. Otevře se následující okno:

63 5. Vyberte studenty, od kterých chcete práci vybrat a klikněte na OK 6. Dostanete informaci o sebrání Pozn. Vlastnosti odesílání/sbírání prací nastavíte v dialogovém okně Odeslat/Sebrat Práci po kliknutí na tlačítko Vlastnosti 63

64 64 Rychlý průzkum mezi studenty Tento nástroj umožňuje učiteli získat rychlou odpověď na danou otázku formou výběru z předem definovaných odpovědí. Odpovědi se shromáždí u učitele a výsledky se zobrazí individuálně po studentech formou a procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí. Výsledky je možno ukázat studentům formou koláčového grafu. 1. Z menu vyberte Prohlížet->Prohlížení průzkumu vyberte ikonu Správa průzkumů studentů 2. Vyberte jednotlivé studenty nebo skupinu studentů nebo všechny studenty 3. V panelu Průzkum u studentů ve spodní části obrazovky napište otázku 4. Napište odpovědi, oddělené čárkami (Až 6 odpovědí) Vyberte odpovědi z menu 5. Průzkum odešlete studentům z menu Průzkum->Odeslat Klikněte na tlačítku Odeslat ve spodní části okna

65 65 Průzkum se objeví na obrazovkách studentů: 6. Jakmile studenti odešlou odpovědi, tak se učiteli se zobrazí v panelu Výsledky průzkumu procentuální vyhodnocení Odpovědi jednotlivých studentů jsou zobrazeny u jejich ikon na ploše

66 66 Zobrazení podrobností Z menu Prohlížet->Podrobnosti kliknout pravým tlačítkem myši na ploše a vybrat Podrobnosti Zobrazí se detailní náhled s výsledky jednotlivých studentů: Studenty lze dočasně sdružit do skupin podle odpovědí: Prohlížet->Automatické řazení studentů do skupin kliknout pravým tlačítkem myši na ploše a vybrat: Uspořádat->Automatické uspořádání Ukázat výsledky průzkumu studentům Z menu vyberte Průzkum->Ukázat výsledky studentům Klikněte na tlačítko Ukázat ve spodní části okna

67 67 Uložení výsledků průzkumů v CSV formátu Z menu vyberte Průzkum->Uložit výsledky Klikněte na tlačítko Uložit ve spodní části okna Tisk výsledků průzkumů Z menu vyberte Průzkum->Tisk výsledků Klikněte na tlačítko Tisk ve spodní části okna Pozn. Výsledky průzkumu lze přidat do deníků studentů z menu Průzkum->Přidat průzkum do deníku Uložení průzkumů (Seznam průzkumů) Otázky a definované odpovědi lze uložit pro budoucí použití. Každý průzkum lze uložit samostatně nebo lze otázky přidávat do jednoho seznamu Uložení průzkumu 1. Z menu Průzkum->Vytvořit nový seznam průzkumu Kliknout na tlačítko Nový ve spodní části okna 2. Zadejte jméno souboru a klikněte na Vytvořit Načtení průzkumu 1. Z menu Průzkum->Načíst existující seznam průzkumu Kliknout na tlačítko Nahrát ve spodní části okna 2. Zadejte jméno souboru a klikněte na Otevřít Přidat další otázku do seznamu 1. Do panelu průzkumů zadejte otázku a odpovědi 2. Pošlete průzkum studentům pokud si chcete průzkum připravit předem tak: Vyberte z menu Přidat průzkum do seznamu Klikněte na tlačítko Přidat ve spodní části okna Výběr otázky ze seznamu průzkumů 1. V panelu Průzkum u studentů klikněte na zelený křížek 2. Vyberte požadovanou otázku 3. Potvrďte výběr 4. Otázka je připravena k odeslání studentům

68 Editování otázek a odpovědí v seznamu průzkumů V panelu Průzkum u studentů klikněte na zelený křížek Vyberte otázku, upravte ji a klikněte na Přidat Otázka se zařadí do listu jako nová, původní v seznamu zůstane Pokud změníte pouze odpověď, tak se původní záznam průzkumu přepíše Jestliže chcete uložit novou odpověď tak klikněte na Správa napište odpovědi a klikněte Přidat a OK 68

69 69 Audio Monitorování Z menu prohlížet vyberte Prohlížet->Zobrazení audia Klikněte na ikonu (Sluchátka) v levé části řídícího okna Blikající ikona mikrofonu nebo sluchátek indikuje audio aktivitu na počítači studenta (odstranění ikon ikon z náhledů lze prostřednictvím tlačítek na spodní liště)

70 70 Poslouchání studenta 1. Vyberte studenta 2. Z menu vyberte Audio->Poslouchat studenta Klikněte na ikonu reproduktoru v náhledu vybraného studenta klikněte na ikonu poslouchat v dolní části obrazovky

71 71 Nahrávání 1. Při poslouchání stiskněte tlačítko Nahrát v přehrávacím panelu ve spodní části obrazovky 2.V přehrávacím panelu ve spodní části obrazovky se objeví informace o nahrávání 3. Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka Zastavit ( Při nahrávání nahradí tlačítko Nahrát ) Pozn. K uloženým nahrávkám se snadno dostanete stisknutím tlačítka (modře) Nahrávání v pravé části přehrávacího panelu Nastavení hlasitosti Můžete nastavit hlasitost studenta i učitele Vypnutí zvuku u všech studentů Z menu Audio ->Ztlumit zvuk nebo na spodní liště tlačítko Ztlumit zvuk

72 72 Hlasová komunikace Při předvádění a prohlížení může učitel komunikovat s žáka prostřednictvím mikrofonu a sluchátek Hlasová zpráva studentům 1. Z menu Klient->Oznámení Tlačítko Zpráva v dolní části obrazovky Z panelu nástrojů tlačítko Komunikovat vybrat Zpráva s ikonou reproduktoru 2. Otevře se okno pro výběr studentů, ke kterým chcete mluvit, stisknout Oznámit 3. Objeví se zpráva, že můžete mluvit.

73 73 Audio při prohlížení V okně prohlížení Klikněte na tlačítko Audio

74 Audio při předvádění V konfiguračním okně pro předvádění zaškrtněte Povolit audio Při předvádění jednomu studentovi může mluvit i student, při předvádění více studentům mluví jen učitel. 74

75 75 Nastavení Audia Pro všechny klienty z menu Prohlížet->Současné nastavení->audio nebo Individuálně při předvádění/prohlížení ->Tlačítko Audio volba Nastavení (na panelu nástrojů v horní části obrazovky) Textová komunikace se studenty (Chatování) 1. Vyberte studenta nebo skupinu studentů 2. Z menu vyberte Klient->Chat nebo v panelu nástrojů klikněte na Komunikovat a vyberte chat nebo individuálně klikněte na ikoně klienta pravým tlačítkem myši a vyberte chat 3. Otevře se následující okno: Téma Můžete zadat téma diskuze Členové Vyberte členy diskuze Možnosti Vyberte možnosti podle Vašich požadavků

76 4. Klikněte OK otevře se následující okno 76

77 77 Chat Menu Uložit jako diskuzi je možno uložit jako soubor Kopírovat diskuzi lze kopírovat a vkládat Automaticky odesílat dlouhé zprávy zprávy jsou omezeny na 128 znaků, tato volba umožňuje průběžně odesílat text při dosažení limitu Odeslat pípnutí pošle pípnutí Přidat do deníku připojí diskuzi do deníku Pozvat K diskuzi lze přizvat další členy Vyhodit Studenty lze z diskuze vyřadit-vyberete studenty v seznamu členové a kliknete na Vyhodit Pozn. I student může požádat o chat s učitelem:

78 78 V základním nastavení může Student chatovat jen s učitelem. Učitel může nastavit chatování mezi studenty z menu: Prohlížet->Současné nastavení->uživatelské rozhraní->student->chat mezi studenty Pokud student neodpovídá, tak mu lze poslat z menu v okně chatu pípnutí: Chat->Odeslat pípnutí Posílání zpráv studentům Zprávu lze poslat jednomu studentovi, skupině nebo všem. Lze uložit až čtyři předem zadané zprávy Poslat novou zprávu 1. Vyberte studenty, kterým chcete poslat zprávu 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané studenty Zpráva->Zpráva Z menu Klient->Zpráva->Zpráva Z panelu nástrojů Komunikovat->Zpráva 3. Otevře se následující okno Vyberte komu chcete zprávu poslat, jak dlouho se má zpráva zobrazovat, napište zprávu a klikněte na Odeslat Poslat zprávu při prohlížení (monitorování) klienta V okně Prohlížení vyberte Zpráva. Zprávu pošlete jen prohlíženému studentovi Vytvořit předem zadané zprávy 1. Klikněte na ikonu Komunikovat v panelu nástrojů a vyberte Upravit přednastavené Zprávy Z menu vyberte Klient->Zpráva->Přednastavené zprávy Klikněte pravým tlačítkem myši ikonu studenta a vyberte Zpráva->Přednastavené zprávy

79 79 Otevře se následující okno: 2. Napište zprávy 3. Doplňte požadované informace 4. Klikněte na OK Poslat předem zadanou zprávu 1. Vyberte studenta 2. Klikněte pravým tlačítkem myši Z menu vyberte Klient->Zpráva klikněte na ikonu komunikovat v panelu nástrojů 3. Předem zadané zprávy se zobrazí

80 80 Požadavek o pomoc/nápovědu Student si může vyžádat pomoc učitele Vyžádání pomoci 1. Pomocí současného stisknutí ALT+LSHIFT+RSHIFT. Z menu: Otevře se následující okno: Student napíše požadavek a klikne na OK V učitelském panelu se u studenta, který požádal o pomoc objevý červený křížek a dále se objeví okno Požadavky nápovědy Okno nápovědy lze vyvolat z menu Škola->Požadavky nápovědy Učitel si může klienta zobrazit nebo s ním zahájit chat

81 81 Posílání souborů mezi učitelem a studentem Parametry přenosu lze nastavit z menu Prohlížet->Současné nastavení->přenos souborů Kopírování souborů a adresářů mezi učitelem a studentem 1. Vyberte studenta 2. Klikněte na ikonu Přenos Souboru v panelu nástrojů Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraném studentovy a zvolte Přenos Souborů Při prohlížení klienta zvolte Přenos Souboru 3. Otevře se následující okno správce souborů Přenos souborů mezi studenty Otevřete si správce a souborů pro oba studenty a pak běžným způsobem kopírujete

82 82 Distribuce souborů více studentům Soubory lze distribuovat všem klientům, vybraným klientům nebo skupinám klientů Distribuce souborů předem vytvořené skupině studentů 1. Vyberte záložku požadované skupiny 2. Klikněte na ikonu Přenos souboru v panelu nástrojů a vyberte Rozesílání souborů 3. Objeví se okno správce souborů: 4. V okně Lokální Počítač vyberte soubor, který chcete distribuovat 5. Vyberte cílové složky klientů 6. Klikněte na Kopírovat soubor Distribuce souborů vybraným klientům 1. Klikněte na ikonu Přenos souboru v panelu nástrojů a vyberte Rozesílání souborů 2. Objeví se okno správce souborů 3. V dolním panelu vyberete, kterým studentům chcete soubor poslat 4. Dále postupujete stejně, jak v předchozím případě.

83 83 Skupinové prohlížení Internetu NSS umožňuje učiteli provést studenty na jejich počítačích požadovanými webovými stránkami. Zahájení skupinového prohlížení 1.Vyberte studenty, které chcete do skupinového prohlížení zařadit 2. Zmenu vyberte Klient->Skupinové prohlížení Klikněte na ikonu Skupinové prohlížení na panelu nástrojů 3. Skupinový prohlížeč se otevře u učitele a vybraných studentů.

84 84 Použití skupinového prohlížeče Povolené/zakázané www stránky Ze skupinového prohlížeče můžete doplňovat povolené/zakázané stránky 1. Vyberte stránku, kterou chcete zakázat2. Z menu vyberte Omezení a zadejte požadovanou volbu Pozn. - Učitel může zastavit předvádění stránek studentům (Tlačítko Pozastavit ). To se hodí v případě, kdy chce provést na svém počítači akci, kterou nemají studenti vidět. Pro zobrazení stejné stránky jako má učitel klikněte na tlačítko Synchronizovat Studenti mohou pracovat se skupinovým prohlížením ve třech módech:

85 85 Zamknout studenty 1. Z menu skupinového prohlížeče Soubor->Uzavřít studenty Kliknutím na ikonu v pravé části skupinového prohlížeče 2. V tomto režimu mohou studenti sledovat jen to, co jim v prohlížeči učitel ukazuje, nemají žádný přístup k funkcím prohlížeče Uvolnit studenty 1. Z menu skupinového prohlížeče Soubor->Uvolnit studenty Kliknutím na ikonu v pravé části skupinového prohlížeče, 2. V tomto režimu mohou studenti plně ovládat prohlížeč Pozn.: Pro skupinové prohlížení platí omezení nastavená modulu správy přístupu K webovým stránkám (Povolené/Zakázané ) viz výše Omezit studenty 1. Z menu skupinového prohlížeče Soubor->Omezit studenty Kliknutím na ikonu v pravé části skupinového prohlížeče, 2. V tomto režimu mohou studenti pracovat se stránkami, které otevřel učitel. Nemohou otevřít jiné stránky.

86 Podklady pro studenty (Zdroje) Učitel předem připraví seznam odkazů na www stránky, na aplikace a dokumenty. Tento seznam se zobrazí na počítači studenta a umožní studentovi snadný přístup k www stránkám, souborům a aplikacím. Vytvoření seznamu zdrojů 1. Z menu vyberte Škola->Spravovat studentské zdroje, objeví se následující okno: V levé části panelu (Dostupné položky) vyberte, zda se bude jednat o webovou stránku, o aplikaci či o dokument. Ikonu uchopte pravým tlačítkem myši a přeneste ji do části Seznam. Zadejte cestu (link) a popis zdroje 3. Pořadí v seznamu upravíte pomocí šipek v horní části panelu. 4. Uložte seznam zdrojů. 5. Po uložení se objeví seznam na obrazovce studenta

87 87 Deník studenta Deník nahrazuje poznámkový sešit, jedná se o PDF soubor. Do deníku může zapisovat a vkládat obrázky atp.. nejen učitel, ale může si tam dělat poznámky i student. Učitelem vytvořený deník také slouží jako shrnutí hodiny pro chybějící žáky. Deníky jsou standardně ukládány na C:\Program Files\NetSupport School. Změnu umístění deníku je možno udělat na PC studenta takto: Start->Programy->NetSupport School->NetSupport School Nastavení->Deník Do deníku lze uložit: Informace o hodině a jejích cílech WWW adresy stránek navštívených v hodině Zápis chatu Výsledky průzkumu Výsledky testu Bílou tabuli Zachycené obrázky displeje (Screenshot) Poznámky učitele Poznámky žáka Deník se otevře automaticky při použití funkce Přidat poznámky do deníku nebo jej lze otevřít manuálně z panelu nástrojů Deník kliknutím na tlačítko Start

88 Přidávání poznámek/obrázků do deníku 1. Vyberte studenta/studenty 2. Z menu vyberte Klient->Přidat poznámky do ceníku Klikněte na studenta/studenty pravým tlačítkem myši a zvolte Přidat poznámky do deníku Klikněte na ikonu Deník v panelu nástrojů a vyberte Poznámky 88

89 89 3. Vložte text a/nebo obrázek a klikněte na OK Studenti mohou vkládat poznámky do deníku kliknutím na ikonu deníku na panelu nástrojů a pak vybrat Přidat poznámky do deníku : Plánovač hodiny/lekce Vytvoření plánu hodiny 1. Z menu vyberte Plánovač->Spravovat plánovač

90 90 Klikněte na ikonu Plány lekce na nástrojové liště a vyberte Řídit plány klikněte na ikonu Plán Lekce na liště Plán lekce.

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. Všechna práva vyhrazena. Části jsou používány v rámci licencí třetích stran. Jakékoli připomínky pošlete na následující

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Web klient příručka uživatele

Web klient příručka uživatele IceWarp Server Web klient příručka uživatele Verze 10 Začátek práce s rozhraním IceWarp Web klient Pro přístup do rozhraní je nutné přistoupit na adresu nastavenou správcem systému s použitím internetového

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

NEWTON Dictate 2.6 / NET

NEWTON Dictate 2.6 / NET Projekt OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, příjemce podpory: Česká inspekce životního prostředí Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí NEWTON Dictate 2.6 / NET Uživatelský manuál

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Úvodní informace o webovém portálu kateder a útvarů Webový portál kateder a útvarů je určen k

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Response tréninkový sešit 1. úrovně. Response Level 1 TRÉNINKOVÝ SEŠIT. Windows and Mac All Users

Response tréninkový sešit 1. úrovně. Response Level 1 TRÉNINKOVÝ SEŠIT. Windows and Mac All Users Response Level 1 TRÉNINKOVÝ SEŠIT Windows and Mac All Users Response tréninkový sešit 1. úroveň Response tréninkový sešit 1. úrovně Kontaktní informace K tomuto sešitu a souborům nápovědy softwaru Workspace

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW 1.1 07/2006 Prohlášení Výrobce

Více

4. Lync. 4.1 K čemu slouží aplikace Lync a její instalace. 4.2 Hlavní okno. Kapitola 4: Lync 173

4. Lync. 4.1 K čemu slouží aplikace Lync a její instalace. 4.2 Hlavní okno. Kapitola 4: Lync 173 Kapitola 4: Lync 173 4. Lync Lync Instalace klienta Hlavní okno Nový kontakt Skupiny uživatelů 4.1 K čemu slouží aplikace Lync a její instalace Lync je klient sjednocené komunikace, do níž patří zasílání

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o.

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o. Navigátor 10 Manuál I Navigator 10 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 11 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více