UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5"

Transkript

1 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5 pro počítačovou učebnu s podporou hlasové komunikace

2 2 Obsah Spuštění NSS...7 Řídící okno Horní lišta Nástrojová lišta (Lišta nástrojů) Lišta Rychlé prohlížení Lišta Prováděcí Pruh Lišta Plán lekce Lišta Skupiny Okno Přehled (Klientů) Stavová Lišta Nástrojová lišta učitele Prohlížení obrazovek studentů Prohlížení klienta Ukončení prohlížení klienta Módy prohlížení klienta Ztmavení obrazovky studenta při prohlížení Odeslání Ctrl+Alt+Delete na počítač studenta Skenování studentů Postupné prohlížení (skenování) vybraných klientů v jednom okně Současné skenování všech klientů najednou v jednom okně Monitorovat počítače studentů Vzdálené spouštění Vzdálené spuštění aplikace na počítači studenta Spuštění aplikace u předem vytvořené skupiny studentů Vypnutí, zapnutí, restart, odhlášení, přihlášení počítače Studenta Monitorování klávesnice Monitorování klávesnice v reálném čase Seznam cílových/nevhodných slov Historie psaní... 29

3 3 Správa přístupu k Internetu Zobrazení aktuálně prohlížené stránky Zavřít prohlížeč studenta Spuštění webové stránky na počítačích připojených Klientů Doplnění webových stránek do seznamu zakázaných či povolených Vyjmutí webových stránek ze seznamu zakázaných či povolených Používání funkce povolených a zakázaných webových stránek Zrušení omezení Blokování přístupu na internet Vytvoření seznamu zakázaných a povolených stránek Načtení již existujícího seznamu zakázaných a povolených stránek Uložení seznamu zakázaných a povolených stránek Prohlížení historie navštívených webových stránek Modul pro správu aplikací studentů Informace o aplikacích, které jsou spuštěny na počítači studenta Ukončení aplikace spuštěné na počítači studenta Změna aktuálně běžící aplikace na počítači studenta Spuštění aplikace na počítačích všech připojených Doplnění aplikací do seznamu zakázaných či povolených Vyřazení aplikací ze seznamu zakázaných či povolených Aplikace Povolených a Zakázaných programů Zrušení omezení přístupu k aplikacím Vytvoření nového seznamu Povolených a Zakázaných programů Načtení existujícího seznamu Povolených a Zakázaných programů Uložení aktuálního seznamu Povolených a Zakázaných programů Historie spuštěných aplikací Zamknout Klávesnici/Myš Klienta Uzamčení klientů Odemčení Klientů Obrazovka Klienta při zamčení Ztmavení obrazovek všech klientů Předvádění obrazovky lektora studentům... 42

4 4 Ukončení předvádění Předvádění obrazovky jednoho studenta ostatním studentům Interaktivní bílá tabule Předvádění bílé tabule studentům Student vedoucí předvádění bílé tabule Poznámky na obrazovku Udělat poznámky na obrazovku předváděnou studentům Vkládání poznámky do obrazovky prohlíženého studenta Ukázka videa na počítačích studenta Přehrání video souboru na PC klienta Ukázat aplikaci Ukázat studentům aplikaci spuštěnou na počítači učitele Nahrávání aktivity studenů opakovací soubory Nahrávání opakovacích souborů pro všechny studenty Nahrávání opakovacích souborů pro jednotlivé studenty Nahrávání Opakovacího souboru u učitele Prohlížení Opakovacích souborů Přehrávání u učitele Odesílání a sbírání práce (úkolů) Odeslání práce Rychlé odeslání práce Pokročilé odeslání práce Sebrání práce Rychlé sebrání práce Pokročilé sebrání práce Rychlý průzkum mezi studenty Zobrazení podrobností Ukázat výsledky průzkumu studentům Uložení výsledků průzkumů v CSV formátu Tisk výsledků průzkumů Uložení průzkumů (Seznam průzkumů) Uložení průzkumu Načtení průzkumu... 67

5 5 Přidat další otázku do seznamu Výběr otázky ze seznamu průzkumů Editování otázek a odpovědí v seznamu průzkumů Audio Monitorování Poslouchání studenta Nahrávání Nastavení hlasitosti Vypnutí zvuku u všech studentů Hlasová komunikace Hlasová zpráva studentům Audio při prohlížení Audio při předvádění Nastavení Audia Pro všechny klienty Textová komunikace se studenty (Chatování) Chat Menu Posílání zpráv studentům Poslat novou zprávu Poslat zprávu při prohlížení (monitorování) klienta Vytvořit předem zadané zprávy Poslat předem zadanou zprávu Požadavek o pomoc/nápovědu Vyžádání pomoci Posílání souborů mezi učitelem a studentem Kopírování souborů a adresářů mezi učitelem a studentem Přenos souborů mezi studenty Distribuce souborů více studentům Distribuce souborů předem vytvořené skupině studentů Distribuce souborů vybraným klientům Skupinové prohlížení Internetu Zahájení skupinového prohlížení Použití skupinového prohlížeče Povolené/zakázané www stránky... 84

6 6 Zamknout studenty Uvolnit studenty Omezit studenty Podklady pro studenty (Zdroje) Vytvoření seznamu zdrojů Deník studenta Přidávání poznámek/obrázků do deníku Plánovač hodiny/lekce Vytvoření plánu hodiny Realizace lekce podle plánu Průvodce třídou... 93

7 Spuštění NSS NSS se na počítači Klient automaticky spustí po zavedení operačního systému. Učitelský panel musíte spustit ručně. Po spuštění učitelského se objeví následující okno, ze kterého můžete provést vzdálenou instalaci NSS na počítačích Klient v dané třídě nebo v celé síti. Otvírání tohoto okna lze vypnout 7 Pozn. Klienty, kteří se připojí po zapnutí automaticky lze vybrat v konfiguraci Škola->Konfigurace->Výběr Studenta

8 8 Pak se otevře průvodce třídou Zadejte údaje a vyberte možnosti a klikněte na OK. Automatické otvírání průvodce lze zrušit.

9 9 Dále učitelský panel vyhledává Klienty: U počítačů které nešlo připojit se objeví výstražná ikona. Umístěním kurzoru na ikonu studenta se zobrazí, proč nedošlo k připojení. Pro zobrazení NSS na celou obrazovku stiskněte F11 (zpět také F11)

10 10 Řídící okno Z řídícího okna můžete: Konfigurovat učitelský panel Připojovat se ke Klientům Spravovat informace o Klientech Vybírat Klienta, se kterým chcete pracovat Vybírat jednotlivé funkce/úkony Horní lišta Horní lišta obsahuje několik roletových menu, které umožňují přístup k jednotlivým funkcím a konfiguracím učitelského panelu Nástrojová lišta (Lišta nástrojů) Z panelu nástrojů lze zjednodušeným způsobem spustit nejčastěji používané funkce, bez nutnosti jejich výběru z menu. Panel nástrojů lze přizpůsobit z menu: Prohlížet->Nástrojová lišta->přizpůsobit nebo umístěním kurzoru na lištu a stisknutím pravého tlačítka.

11 11 Lišta Rychlé prohlížení Lišta slouží k rychlému přepínání mezi připojenými Klienty. Zobrazení Lišty Rychlé prohlížení vyberete z menu: Prohlížet->Nástrojová lišta->rychlé prohlížení Lišta Prováděcí Pruh Je pod lištou Rychlé prohlížení a slouží k rychlému spuštění aplikací Zobrazení Lišty Prováděcí Pruh vyberete z menu: Prohlížet->Nástrojová lišta->prováděcí pruh Lišta Plán lekce Zobrazení Lišty lekce vyberete z menu: Prohlížet->Nástrojová lišta->plán lekce Lišta Skupiny Pokud nemáte definovány skupiny Klientů, tak se na liště objeví jen skupina Všechny. Jestliže jste definovaly skupiny klientů tak se na liště objeví ikona s informací o počtu členů skupiny. Tato ikona je aktivní a pomocí ní můžete skupinu konfigurovat. Ikony skupin lze modifikovat z menu Skupina->Přizpůsobit Skupina->Vlastnosti Lištu Skupiny je možno de/aktivovat z menu: Prohlížet->Nástrojová lišta->lišta Skupiny (nebo vypnout stisknutím pravého tlačítka myši při umístění kurzoru na lištu a vybrat Skrýt)

12 12 Okno Přehled (Klientů) Přehled zobrazuje aktuálně připojené Klienty nebo Skupiny. Způsob zobrazení můžete měnit z menu Prohlížet. Klienty lze zobrazit jen jako ikony (Velké ikony) nebo s dalšími informacemi (Podrobnosti) podle vybraného módu přehledu klientů. Vlastnosti ikon Klientů (Zobrazené jméno, ikonu) lze měnit z menu Klient->Vlastnosti nebo Klient->Přizpůsobit

13 13 Přehled klientů lze zobrazit v různých modech, které lze měnit prostřednictvím tlačítek v levé části..

14 14

15 15 Jednotlivé módy lze také z menu Prohlížet : Stavová Lišta Stavová Lišta je ve spodní části Řídícího okna. De/aktivaci Stavové Lišty lze provést z menu: Prohlížet->Stavová lišta Nástrojová lišta učitele Při minimalizaci NSS lze zobrazit Nástrojovou lištu učitele. Na liště jsou ikony pro spuštění základních funkcí NSS. De/aktivovat zobrazování Nástrojové lišty učitele lze z menu: Prohlížet ->Současné nastavení->uživatelské rozhraní->učitel->zobrazit nástrojovou lištu učitele při minimalizaci Pozn.: Na počítačích Klient lze také zobrazit Lištu nástrojů Klienta

16 16 Prohlížení obrazovek studentů Prohlížení klienta 1.Dvakrát kliknout na klienta v řídícím okně nebo Vyberete klienta a pak z menu Klient->Prohlížet (prohlížení ukončíte stejně) nebo Kliknete pravým tlačítkem na vybraného klienta a zvolíte Prohlížet nebo Z lišty rychlého prohlížení kliknutím na ikonu Klienta (prohlížení ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko klienta) nebo Z nástrojové lišty kliknout na Zobrazit klienta 2. Na počítači učitele se otevře okno s obrazovkou studenta Ukončení prohlížení klienta Zavřít okno prohlížení nebo Vyberte v menu v okně prohlížení Klient->Zavřít

17 17 Módy prohlížení klienta Módy se mění: Z menu v okně prohlížení v záložce Klient nebo kliknutím na ikonu Prohlížecí režim na liště nástrojů v okně prohlížení Sdílet student i učitel mohou používat myš i klávesnici Sledovat pouze student může používat myš i klávesnici Kontrola pouze učitel může používat myš i klávesnici (klient je uzamčen)

18 18 Ztmavení obrazovky studenta při prohlížení Z menu Klient->Prázdná obrazovka nebo prostřednictvím ikony Ztmavit Odeslání Ctrl+Alt+Delete na počítač studenta Z menu Klient->Odeslat Ctrl+Alt+Delete

19 19 Skenování studentů Postupné prohlížení (skenování) vybraných klientů v jednom okně 1. Z nástrojové lišty Sken nebo z menu Skupina->Skenovat 2. Objeví se následující dialogové okno: 3. Vyberte (zaškrtněte) klienty, které chcete skenovat Pozn. -Pokud chcete začít skenování konkrétním studentem, tak na něj klikněte (podbarví se modře) 4. Vyberte časový interval 5. Vyberte Zobrazit vždy jen jednoho klienta 6. Klikněte na Sken 7. Skenování ukončíte z nástrojové lišty Sken->Zavřít nebo z menu Skupina->Skenovat nebo zavřením okna, v kterém probíhá prohlížení

20 Při skenování jsou jsou k dispozici následující funkce: Tlačítka : Předchozí Následující Auto slouží k ručnímu přepínání mezi klienty Tlačítko Nastavit velikost podle okna pokud je rozlišení Studenta větší než Učitele, tak změní velikost zobrazení tak, aby se obrazovka klienta vešla do okna, ve kterém je zobrazována. Tlačítko Záznam slouží k zachycení obrazovky Klienta a k jejímu uložení ve formátu obrázku BMP 20

21 21 Současné skenování všech klientů najednou v jednom okně. Stejný postup jako v předchozím případně, ale v dialogovém okně je nutno nastavit Zobrazit více klientů současně, dále nastavte, kolik se má v okně zobrazit klientů. Otevře se následující okno: Pozn. Pokud skenujete více klientů, než je zobrazeno v okně, tak pro prohlížení dalších použijte tlačítka Předchozí Následující nebo Auto

22 22 Monitorovat počítače studentů Tato funkce (podobně jako předchozí) umožňuje sledovat více obrazovek studentů najednou V tomto módu má Učitel přístup ke všem funkcím NSS. Z menu Prohlížet->Prohlížení monitoru Tlačítko Monitorovat počítače studentů V monitorovacím módu lze provést několik nastavení. K tomu slouží tlačítka ve spodní části obrazovky:

23 23 Stejné funkce jsou v menu Monitor Velikost jednotlivých náhledů lze měnit pomocí tlačítka Velikost nebo Auto Frekvenci obnovování změníte pomocí tlačítka Aktualizace Při zaškrtnutí tlačítka Přiblížit se náhled zvětší, pokud na něj umístíte kurzor Při zaškrtnutí tlačítka Aplikace a/nebo Webové stránky se u ikony studenta zobrazí informace o aktuální aplikaci a/nebo webové stránce Ukázat Požadavky Nápovědy u ikony klienta signalizuje požadavek na nápovědu

24 24 Vzdálené spouštění Vzdálené spuštění aplikace na počítači studenta Spuštění aplikace u jednoho studenta 1.Vyberte studenta 2. Z menu vyberte: Klient->Provést u klienta Klikněte pravým tlačítkem myši na klientovi a vyberte Provést u klienta 3. Otevře se následující okno: 4. Vyberte záložku Provést 5. Vyberte požadovanou aplikaci 6. Klikněte na Přidat do seznam aby se aplikace uložila do budoucna 7.Klikněte na Provést Pozn. Uložené aplikace lze spustit ze záložky Uložený seznam nebo z lišty Prováděcí pruh Spuštění aplikace u předem vytvořené skupiny studentů 1. Vyberte záložku požadované skupiny 2. Z menu vyberte Skupina->Provést 3. Postupujte stejně jako v předchozím případě Pozn.

25 25 Při prohlížení studenta lze aplikaci spustit z okna Prohlížení Kliknutím na ikonu Provést Vypnutí, zapnutí, restart, odhlášení, přihlášení počítače Studenta NSS nabízí možnost hromadně zapínat, vypínat, restartovat, přihlašovat a odhlašovat počítače v učebně. Tyto funkce jsou k dispozici z menu Klient->Správa Napájení (Restartovat, Přihlásit,Odhlásit) Pomocí tlačítka Správa

26 26

27 27 Monitorování klávesnice Monitorování klávesnice v reálném čase Tato funkce umožňuje sledovat, co studenti právě píší. Lze vytvořit seznam nevhodných a cílových slov. Nevhodná slova jsou při monitorování zvýrazněna červeně a cílová zeleně Okno Monitorovat aktivitu na klávesnici otevřete kliknutím na odpovídající ikonu v levé části obrazovky nebo z menu Prohlížet->Náhled psaní Monitorování klávesnice se spustíte zaškrtnutím tlačítka Sledovat ve spodní části obrazovky.

28 28 z menu Psaní->Sledovat Aby se spustilo monitorování klávesnice ihned po spuštění NSS, tak z menu nastavíte Škola->Konfigurace->Spustit možnosti->psaní monitorován Seznam cílových/nevhodných slov Seznamy se nachází ve spodní části okny Slova se doplňují/ruší pomocí tlačítek Pozn.: Seznam slov lze odeslat studentům do deníků z menu Psaní->Přidat cílová slova do deníku Aby student viděl seznam cílových slov vyberte z menu Psaní->Umožnit studentům zobrazit cílová slova Seznamy cílových/nevhodných slov lze ukládat a načítat Vytvoření nového seznamu: Z menu Psaní->Vytvořit nový seznam slov nebo pomocí tlačítka Nový v dolní části obrazovky. Otevření již připraveného seznamu: Z menu Psaní->Vytvořit nový seznam slov nebo pomocí tlačítka Nový v dolní části obrazovky. Uložení seznamu: Z menu Psaní->Uložit seznam slov Pozn.: Slova se do seznamu uloží automaticky při vytvoření nového seznamu nebo při ukončení práce s NSS

29 29 Historie psaní Zobrazí aktivitu klávesnic studentů v dané lekci Z menu Psaní->Historie Historii psaní lze uložit do souboru TXT nebo CSV nebo vytisknout (viz tlačítka Uložit Exportovat Tisk

30 30 Správa přístupu k Internetu Lze nastavit, aby byla pravidla pro přístup k Internetu aplikována ihned po spuštění NSS: Z menu Škola->Konfigurace->Spustit možnosti 1.Z menu vyberte Prohlížet->Prohlížení webu Stiskněte tlačítko Spravovat přístup k Internetu v levé části řídícího okna Tlačítka Nový a Nahrát slouží k vytvoření nebo nahrání již uloženého seznamu povolených/zakázaných stránek.

31 31 Zobrazení aktuálně prohlížené stránky Z menu Prohlížet->Podrobnosti Kliknout pravým tlačítkem myši v okně správy přístupu k Internetu a vybrat Podrobnosti Zavřít prohlížeč studenta V podrobném zobrazení najeďte kurzorem na www stránku u daného klienta, stiskněte pravé tlačítko a z menu vyberte Zavřít prohlížeč Spuštění webové stránky na počítačích připojených Klientů 1. Kliknout pravým tlačítkem myši na URL v části Povolené webové stránky a vybrat Odeslat studentům Zachytit adresu pravým tlačítkem myši a přetáhnou do horního okna

32 32 Doplnění webových stránek do seznamu zakázaných či povolených 1.Klikněte na + na liště povolené/zakázané stránky 2. Otevře se následující okno: Vyplňte požadované údaje a klikněte na OK Vyjmutí webových stránek ze seznamu zakázaných či povolených 1.Klikněte na x na liště povolené/zakázané stránky 2.Pro potvrzení klikněte na ano Používání funkce povolených a zakázaných webových stránek Omezení lze aplikovat na jednotlivé studenty nebo na všechny připojené studenty. Studenti vidí omezení na panelu nástrojů NSS 1. Pokud chcete aplikovat omezení na vybrané studenty, tak vyberte jejich ikony v náhledu. 2. Z menu vyberte Web->Umožnit jen povolené webové stránky nebo Blokovat zakázené webové stránky Klikněte na odpovídající ikonu v dolní části obrazovky Klikněte na Přístup na internet a vyberte požadované omezení 3.Informace o omezeních se zabrazí na obrazovkách studentů Zrušení omezení 1. Vyberte studenty, u kterých chcete zrušit omezení 2. Z menu vyberte Web->Neomezený přístup Klikněte na odpovídající ikonu v dolní části obrazovky Klikněte na Přístup na internet a vyberte neomezený

33 33 Blokování přístupu na internet 1. Vyberte studenty, u kterých chcete zcela blokovat přístup na internet 2. Z meny vyberte Web->Zakázat všechny webové stránky Klikněte na odpovídající ikonu v dolní části obrazovky Klikněte na Přístup na internet a vyberte Zakázat vše Vytvoření seznamu zakázaných a povolených stránek 1. Z menu vyberte Web->Vytvořit nový seznam URL Klikněte na ikonu Nový v dolní části obrazovky 2.Zadejte jméno souboru a klikněte na Vytvořit 3.V dolní části obrazovky se objeví prázdný seznam, do kterého doplníte požadované adresy Načtení již existujícího seznamu zakázaných a povolených stránek 1. Z menu vyberte Web->Načíst existující seznam URL Klikněte na ikonu Nahrát v dolní části obrazovky 2.Vyberte požadovaný souboru a klikněte na Otevřít 3.V dolní části obrazovky se objeví požadovaný seznam Uložení seznamu zakázaných a povolených stránek 1. Z menu vyberte Web->Uložit seznam URL jako 2.Zadejte jméno souboru a klikněte na Uložit Pozn. Změny v novém nebo již existujícím seznamu se automaticky uloží pokud vytváříte nový seznam nebo při ukončení NSS

34 34 Prohlížení historie navštívených webových stránek 1. Z menu Web->Historie 2. Otevře se následující okno Historii lze vytisknout, uložit nebo exportovat (do CSV formátu)

35 35 Modul pro správu aplikací studentů Tento modul složí pro monitorování a řízení aplikací připojených studentů 1. Z menu vyberte Prohlížení->prohlížení aplikace klikněte na ikonu Spravovat aplikace studentů v levé části obrazovky Informace o aplikacích, které jsou spuštěny na počítači studenta Z menu vyberte Prohlížet->Podrobnosti Kliknutím pravého tlačítka myši s kurzorem na ploše okna Spravovat aplikace studentů a vybrat Podrobnosti

36 36 Ukončení aplikace spuštěné na počítači studenta 1.V detailním náhledu (Podrobnosti) umístěte kurzor na požadovanou aplikaci a klikněte na pravé tlačítko myši 2. Vyberte zda chce aplikaci zavřít nebo okamžitě ukončit Při volbě Zavřít aplikaci může student soubor uložit. Při volbě Ukamžité ukončení aplikace nedojde k uložení souboru Změna aktuálně běžící aplikace na počítači studenta Z běžících aplikací vyberte aplikaci klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte Aktivovat Spuštění aplikace na počítačích všech připojených 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na aplikaci v panelu Povolené aplikace 2. Vyberte Odeslat Studentům 3. Aplikace se spustí na počítačích studentů 1. Přetáhněte požadovanou aplikaci z panelu Povolené aplikace do prohlížecího okna 2. Aplikace se spustí na počítačích všech připojených studentů

37 37 Doplnění aplikací do seznamu zakázaných či povolených 1.Klikněte na + na liště povolené/zakázané Aplikace 2. Objeví se následující okno: 3. Vyhledejte požadovanou aplikaci 4. Napište popis (Např. Poznámkový blok) 5. Klikněte na OK V podrobném náhledu vyberete aplikaci, kliknete na ní pravým tlačítkem myši a vyberete do kterého seznamu chcete aplikaci přidat. Vyřazení aplikací ze seznamu zakázaných či povolených Vyberte aplikaci klikněte na x Klikněte pravým tlačítkem myši na aplikaci a vyberte Odebrat aplikaci Aplikace Povolených a Zakázaných programů Přístup k aplikacím lze omezit individuálně nebo u všech připojených studentů. Aktuální omezení jsou zobrazena na počítači studenta 1.Vyberte studenty, u kterých chcete aplikovat omezení 2. V menu Aplikace vyberte požadované omezení Klikněte na tlačítko požadovaného omezení v dolní části okna Při pokusu o spuštění zakázané aplikace se objeví na počítači studenta informace:

38 38

39 39 Zrušení omezení přístupu k aplikacím 1.Vyberte studenty, u kterých chcete omezení zrušit 2. V menu Aplikace vyberte Neomezený přístup Klikněte na tlačítko Povolit vše v dolní části okna Vytvoření nového seznamu Povolených a Zakázaných programů 1. Z menu vyberte Aplikace->Vytvořit nový seznam aplikací klikněte na tlačítko Nový v dolní části okna 2.Zadejte název souboru a klikněte na vytvořit 3. Vytvoří se nový čistý seznam Načtení existujícího seznamu Povolených a Zakázaných programů 1.V menu vyberte Aplikace->Načíst seznam existujících aplikací Klikněte na Nahrát v dolní části okna 2. Vyberte požadovaný seznam a výběr potvrďte Uložení aktuálního seznamu Povolených a Zakázaných programů 1.V menu vyberte Aplikace->Uložit seznam aplikací jako 2. Zadejte jméno seznamu a klikněte na Uložit Pozn. Změny v novém nebo již existujícím seznamu se automaticky uloží pokud vytváříte nový seznam nebo při ukončení NSS

40 40 Historie spuštěných aplikací Z menu vyberte Aplikace->Historie Historii lze vytisknout, uložit nebo exportovat (do CSV formátu)

41 41 Zamknout Klávesnici/Myš Klienta Při funkci Předvádět (obrazovku učitele studentům) jsou myš a klávesnice uzamčeny automaticky. Zaknout/ odemknout myš a klávesnici lze jen u připojených klientů Z menu Prohlížet->Současné nastavení->uživatelské rozhraní->student lze vybrat, zda se bude zamykat pouze myš nebo pouze klávesnice nebo myš a klávesnice najednou Uzamčení klientů 1. Vyberte Klienty nebo skupiny, které chcete zamknout 2. Funkci Zamknout Klávesnici/Myš lze vybrat třemi způsoby: z menu Klient nebo z Lišty nástrojů nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na vybrané ikoně Odemčení Klientů Funkci Odemknout Klávesnici/Myš lze vybrat třemi způsoby: Z menu Klient nebo z panelu nástrojů nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na vybrané ikoně Obrazovka Klienta při zamčení Z menu Prohlížet->Současné nastavení->uživatelské rozhraní->student lze vybrat, zda se při zamčení objeví na obrazovce klienta obrázek zamčení nebo zda bude obrazovka černá. Pokud nevyberete ani jednu předcházející volbu, tak se na obrazovce objeví blikající informace o zamčení. Pozn: Při prohlížení Uzamčeného klienta dojde automaticky k jeho odemčení. Ztmavení obrazovek všech klientů Z nástrojové lišty Ztmavit vše Z menu Škola->Ztmavená obrazovka

42 42 Předvádění obrazovky lektora studentům Z menu Klient->Ukázat Kliknutím pravého tlačítka myši na vybraném klientovi a vybrat ukázat Kliknutím na ikonu Ukázat menu na panelu nástrojů Otevře se následující okno: Zvolte, co chcete ukázat Pokud má lektor více monitorů, tak vybere, který chce ukázat Zvolte příjemce přehrávání (předvádění) vyberte, komu budete obrazovku ukazovat

43 43 Zobrazit možnosti Zvolte parametry předvádění Nastavit ukazovací režim u klienta Předvádět lze v malém okně, v maximalizovaném okně nebo na plnou obrazovku Povolit Audio Při předvádění jednomu klientovi může mluvit učitel i student. Při předvádění skupině může mluvit jen učitel Ukázat horké klávesy Při aktivaci této možnosti se zobrazují zkrácené volby (použité učitelem při předvádění) na obrazovce studenta (např. CTRL+V) Odeslat Fyzické Fonty Sníží provoz na síti (odesílá se méně dat) Škrábání Obrazovky Tuto volbu použijte, pokud se projeví na počítači studenta problém se zachycením obrazovky Vytvořit Video soubor u studenta Předvádění může být nahráno a uloženo u studenta Aplikovat omezení internetu u učitele v průběhu ukázek Povoluje učiteli (při předvádění) přístup jen k povoleným k webovým stránkám Ukončení předvádění Dvakrát kliknout na ikonu NSS na spodní liště Windows (nebo kliknout levým tlačítkem myši na téže ikoně)

44 44 Otevře se následující okno: Klikněte na tlačítko Konec nebo Ukončení z menu Klient->Konec Ukazování Další tlačítka v tomto okně: Pokračovat (suspend mód) Umožňuje učiteli pracovat na pozadí a ukazovat předchozí obrazovku. Pro pokračování prohlížení (opuštění suspend módu) Dvakrát kliknout na ikonu NSS na spodní liště Windows (nebo kliknout levým tlačítkem myši na téže ikoně) Ukázat vedoucího (Předání řízení předvádění studentovi) Student, který převzal řízení předvádění ovládá myš a klávesnici učitele (učiteli tato možnost zůstane). Předat řízení předvádění lze i v době, kdy je zapnutý suspend mód.

45 45 Otevře se následující okno v kterém vyberete studenta pověřeného řízením předvádění Předvádění obrazovky jednoho studenta ostatním studentům 1.Vyberte klienta, jehož obrazovku chcete předvést 2.Z menu vyberte Klient->Předvést tohoto Klienta V panelu nástrojů kliknout na ikonu Ukázat menu (vybrat Předvést) kliknout pravým tlačítkem myši na vybraném studentovi a zvolte Předvést tohoto klienta. Otevře se následující okno: 4. Vyberte studenty, kterým chcete předvádět 5. Vyberte režim předvádění 6.Klikněte na předvést 7. Na obrazovkách vybraných studentů se předvede obrazovka daného

46 46 studenta. Studentův počítač může ovládat student i učitel v různých režimech. Předváděcí okno vypadá na počítači učitele takto: V horní části obrazovky jsou ovládací prvky: Přerušit převede počítač učitele a předváděného studenta do suspend módu Zastavit ukončí předvádění Sdílet počítač studenta může ovládat student i učitel Sledovat počítač ovládá jen student Kontrola počítač ovládá jen učitel Nastavit velikost podle okna - přizpůsobí rozlišení

47 47 Plná obrazovka předváděná obrazovka se u učitele zobrazí v celém okně a lišta nástrojů je umístěna samostatně Vložit poznámky umožňuje umístit na obrazovku poznámky Interaktivní bílá tabule Pro spuštění módu tabule vyberte z menu Prohlížet->Náhled Whiteboardu Klikněte na ikonu tabule v levé části řídící obrazovky K ovládání tabule slouží nástroje ve spodní části obrazovky v módu bílé tabule nebo lze nástroje vybrat z menu Bílá tabule Předvádění bílé tabule studentům 1. Pokud chcete ukázat již uložený obrázek bílé tabule, tak vyberte z menu Bílá tabule->soubor->načíst obrázek Prostřednictvím ikony Příkaz v dolní části obrazovky 2. Z menu vyberte skupinu, které chcete tabuli ukázat Skupina->Zvolit

48 48 3. Z menu vyberte Bílá tabule->ukázat Bílou Tabuli Prostřednictvím ikony Ukázat v dolní části obrazovky 4. Vybraným studentům se tabule zobrazí a učitel ji může upravovat v reálném čase 5. Ukazování tabule studentům ukončíte z menu Bílá tabule->ukázat Bílou Tabuli Prostřednictvím ikony Ukázat v dolní části obrazovky Pozn. Pro vložení obrázku bílé tabule do deníků studentů vyberte z menu Bílá tabule->soubor->přidat do Deníku Prostřednictvím ikony Příkaz v dolní části obrazovky Student vedoucí předvádění bílé tabule Studenti nemohou na ukazované tabuli pracovat. Učitel však může ustanovit vybraného studenta vedoucím a ten může tabuli ovládat jako učitel. 1. Vyberte studenta ze seznamu v pravé části obrazovky 2. Z menu vyberte Bílá Tabule->Udělat ze studenta vedoucího Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraného studenta v pravé části obrazovky klikněte na Udělat vedoucího (u vedoucího se objeví zelená šipka) Vedoucí student je na své obrazovce upozorněn, že je pověřen vedením 3. Vedoucího změníte/zrušíte stejným zůsobem

49 49 Poznámky na obrazovku Pozn. Nástroj pro provádění poznámek na obrazovku lze použít nezávisle na NSS, např. při prezentacích. Spustí se takto: Udělat poznámky na obrazovku předváděnou studentům Při předvádění obrazovky učitele studentům, může učitel udělat poznámky na obrazovku: 1. Při předvádění obrazovky Kliknout pravým tlačítkem na ikonu zelené šipky na spodní liště Windows A vybrat Vložit popisky k Obrazovce

50 50 Dvakrát kliknou na následující ikonu ve spodní liště Windows: 2. Na ploše se objeví Poznámkový panel nástrojů z kterého vyberete požadovanou funkci Pozn. Obrazovku lze uložit do souboru Poznámkového panelu nástrojů Složka->Uložit obrazovku Takto uložený obrázek lze poslat studentům do deníku.

51 Vkládání poznámky do obrazovky prohlíženého studenta Z menu v prohlížecím okně vyberete Nástroje->Opatřit poznámky o obrazovce Kliknete na ikonu Vložit poznámky v horní části prohlížecího okna Pak se objeví Poznámkový nástrojový panel: 51

52 52 Ukázka videa na počítačích studenta Video přehrávač se spouští lokálně na počítačích studentů a učitel má možnost jej ovládat. Přehrávat lze soubory uložené na počítačích studentů nebo soubory uložené na severu. Přehrání video souboru na PC klienta 1. Z menu Klient->Ukázat video Kliknou pravým tlačítkem myši na klientovi a vybrat Ukázat video kliknout na ikonu na panelu nástrojů Ukázat menu a vybrat Ukázat video 2. Otevře se následující okno

53 53 3. Vyberte, komu chcete video ukázat a zadejte cestu k souboru jeho název. Soubory musí být na všech počítačích umístěny ve stejném adresáři. 4. Klikněte na Ukázat 5. Proběhne kontrola, zda je video k dispozici pro všechny klienty. Pokud ne, tak máte možnost přehrávání přerušit nebo přehrát soubor je u těch Klientů, kteří mají soubor k dispozici. 6. Spustí se NSS video přehrávač Pozn. Při přehrávání videa jsou PC klientů uzamčena

54 54 Ukázat aplikaci Ukázat studentům aplikaci spuštěnou na počítači učitele Postupujte takto: 1. Z menu vyberte Klient->Ukázat aplikaci Stisknout pravé tlačítko myši na ikoně studenta Kliknout na ikonu Ukázat menu na nástrojové liště a vybrat Ukázat aplikaci 2. otevře se následující okno: 3. Vyberte požadovanou aplikaci 4. Vyberte klienty, kterým chcete ukázat požadovanou aplikaci 5. Vyberte požadované možnosti 6. Klikněte na Ukázat

55 55 Nahrávání aktivity studenů opakovací soubory Učitel může nahrát (při prohlížení studenta) aktivity, které probíhají na počítači studenta (včetně audia). Nahrávka se uloží na počítač učitele. Tyto nahrávky jsou v NSS označovány jako opakovací soubory. Nahrávání opakovacích souborů pro všechny studenty 1. Z menu vyberte Prohlížet->Současné nastavení->opakování souborů Objeví se následující okno: 2. Zaškrtněte Záznam opakovacích souborů 3. Pokud chcete zaznamenávat i audio aktivitu zaškrtněte Zahrnutí Audia 4. Při zaškrtnutí Předpona souborů se jménem klienta zajistí snadnou identifikaci nahrávky podle jména klienta 5. Vyberte adresář 6. Klikněte na OK

56 56 Nahrávání opakovacích souborů pro jednotlivé studenty 1. Zapněte prohlížení studenta 2. Z menu vyberte v okně prohlížení vyberte Prohlížet->Nastavení pro klienta 3. Otevře se následující okno 4. Vyberte Opakování souborů 5. Zaškrtněte Záznam opakovacích souborů (soubor se vytvoří vždy při prohlížení) 6. Pokud chce nahrávat i zvuk, tak zaškrtněte Zahrnutí Audia

57 57 7. Zadejte adresář, kam se budou nahrávky ukládat 8. Klikněte na OK, nahrávání ihned začne, ukončí se ukončením prohlížení. Nahrávání Opakovacího souboru u učitele 1. Z menu vyberte Škola->Záznam objeví se následující okno: 2. Vyberte požadované volby a adresář, kde bude opakovací soubor uložen. Zahájení nahrávání spustíte kliknutím na OK Nahrávání ukončíte kliknutí na ikonu na spodní liště Windows:

58 58 Prohlížení Opakovacích souborů Přehrávání u učitele 1. Z menu vyberte Škola->Přehrát 2. Vyberte soubor, který chcete přehrát a dvakrát na něj klikněte 3. Otevře se přehrávací okno Přehrávání ovládáte prvky na horní liště.

59 59 Přehrávání u studentů 1. Z menu Klient->Ukázat Opakování Kliknou pravým tlačítkem myši na klientovi a vybrat Ukázat Záznam kliknout na ikonu na panelu nástrojů Ukázat menu a vybrat Ukázat Přehrávání 2. Otevře se následující okno 3. Vyberte, komu chcete video ukázat a zadejte cestu k souboru jeho název. 4. Klikněte na Ukázat

60 60 Odesílání a sbírání práce (úkolů) Odeslání práce Jsou dva způsoby, jak odeslat práci: Rychlé odeslání: V tomto módu lze odeslat práci všem studentům nebo předem vytvořené skupině studentů Pokročilé odeslání: Práci lze odeslat vybraným studentům Rychlé odeslání práce V tomto módu lze odeslat práci všem studentům nebo předem vytvořené skupině studentů Z menu vyberte Škola->Odeslat Sebrat práci->rychlé odeslání Klikněte na ikonu Odeslat/sebrat v panelu nástrojů a vyberte Odeslat Práci 2. Otevře se následující okno 3. Podle uvedených pokynů vyberte soubory, které chcete odeslat 4. Zadejte složku, kam se soubory u klientů nainstalují. 5. Klikněte na odeslat 6. Dostanete informaci o odeslání, abyste věděli, že odeslání proběhlo úspěšně

61 61 Pokročilé odeslání práce 1. Z menu vyberte Škola->Odeslat Sebrat práci->pokročilý Klikněte na ikonu Odeslat/sebrat v panelu nástrojů a vyberte Odeslat/Sebrat 2. Objeví se následující okno 3. Zvolte Nový postupujte podle dalších pokynů Sebrání práce Rychlé sebrání práce 1. Z menu vyberte Škola->Odeslat Sebrat práci->rychlé sbírání Klikněte na ikonu Odeslat/sebrat v panelu nástrojů a vyberte Sebrat Práci 2. Otevře se následující okno

62 62 Pokročilé sebrání práce 1. Z menu vyberte Škola->Odeslat Sebrat práci->pokročilý Klikněte na ikonu Odeslat/sebrat v panelu nástrojů a vyberte Odeslat/Sebrat 2. Otevře se následující okno 3. Vyberte práci, kterou chcete sebrat a klikněte na Sebrat Práci 4. Otevře se následující okno:

63 5. Vyberte studenty, od kterých chcete práci vybrat a klikněte na OK 6. Dostanete informaci o sebrání Pozn. Vlastnosti odesílání/sbírání prací nastavíte v dialogovém okně Odeslat/Sebrat Práci po kliknutí na tlačítko Vlastnosti 63

64 64 Rychlý průzkum mezi studenty Tento nástroj umožňuje učiteli získat rychlou odpověď na danou otázku formou výběru z předem definovaných odpovědí. Odpovědi se shromáždí u učitele a výsledky se zobrazí individuálně po studentech formou a procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí. Výsledky je možno ukázat studentům formou koláčového grafu. 1. Z menu vyberte Prohlížet->Prohlížení průzkumu vyberte ikonu Správa průzkumů studentů 2. Vyberte jednotlivé studenty nebo skupinu studentů nebo všechny studenty 3. V panelu Průzkum u studentů ve spodní části obrazovky napište otázku 4. Napište odpovědi, oddělené čárkami (Až 6 odpovědí) Vyberte odpovědi z menu 5. Průzkum odešlete studentům z menu Průzkum->Odeslat Klikněte na tlačítku Odeslat ve spodní části okna

65 65 Průzkum se objeví na obrazovkách studentů: 6. Jakmile studenti odešlou odpovědi, tak se učiteli se zobrazí v panelu Výsledky průzkumu procentuální vyhodnocení Odpovědi jednotlivých studentů jsou zobrazeny u jejich ikon na ploše

66 66 Zobrazení podrobností Z menu Prohlížet->Podrobnosti kliknout pravým tlačítkem myši na ploše a vybrat Podrobnosti Zobrazí se detailní náhled s výsledky jednotlivých studentů: Studenty lze dočasně sdružit do skupin podle odpovědí: Prohlížet->Automatické řazení studentů do skupin kliknout pravým tlačítkem myši na ploše a vybrat: Uspořádat->Automatické uspořádání Ukázat výsledky průzkumu studentům Z menu vyberte Průzkum->Ukázat výsledky studentům Klikněte na tlačítko Ukázat ve spodní části okna

67 67 Uložení výsledků průzkumů v CSV formátu Z menu vyberte Průzkum->Uložit výsledky Klikněte na tlačítko Uložit ve spodní části okna Tisk výsledků průzkumů Z menu vyberte Průzkum->Tisk výsledků Klikněte na tlačítko Tisk ve spodní části okna Pozn. Výsledky průzkumu lze přidat do deníků studentů z menu Průzkum->Přidat průzkum do deníku Uložení průzkumů (Seznam průzkumů) Otázky a definované odpovědi lze uložit pro budoucí použití. Každý průzkum lze uložit samostatně nebo lze otázky přidávat do jednoho seznamu Uložení průzkumu 1. Z menu Průzkum->Vytvořit nový seznam průzkumu Kliknout na tlačítko Nový ve spodní části okna 2. Zadejte jméno souboru a klikněte na Vytvořit Načtení průzkumu 1. Z menu Průzkum->Načíst existující seznam průzkumu Kliknout na tlačítko Nahrát ve spodní části okna 2. Zadejte jméno souboru a klikněte na Otevřít Přidat další otázku do seznamu 1. Do panelu průzkumů zadejte otázku a odpovědi 2. Pošlete průzkum studentům pokud si chcete průzkum připravit předem tak: Vyberte z menu Přidat průzkum do seznamu Klikněte na tlačítko Přidat ve spodní části okna Výběr otázky ze seznamu průzkumů 1. V panelu Průzkum u studentů klikněte na zelený křížek 2. Vyberte požadovanou otázku 3. Potvrďte výběr 4. Otázka je připravena k odeslání studentům

68 Editování otázek a odpovědí v seznamu průzkumů V panelu Průzkum u studentů klikněte na zelený křížek Vyberte otázku, upravte ji a klikněte na Přidat Otázka se zařadí do listu jako nová, původní v seznamu zůstane Pokud změníte pouze odpověď, tak se původní záznam průzkumu přepíše Jestliže chcete uložit novou odpověď tak klikněte na Správa napište odpovědi a klikněte Přidat a OK 68

69 69 Audio Monitorování Z menu prohlížet vyberte Prohlížet->Zobrazení audia Klikněte na ikonu (Sluchátka) v levé části řídícího okna Blikající ikona mikrofonu nebo sluchátek indikuje audio aktivitu na počítači studenta (odstranění ikon ikon z náhledů lze prostřednictvím tlačítek na spodní liště)

70 70 Poslouchání studenta 1. Vyberte studenta 2. Z menu vyberte Audio->Poslouchat studenta Klikněte na ikonu reproduktoru v náhledu vybraného studenta klikněte na ikonu poslouchat v dolní části obrazovky

71 71 Nahrávání 1. Při poslouchání stiskněte tlačítko Nahrát v přehrávacím panelu ve spodní části obrazovky 2.V přehrávacím panelu ve spodní části obrazovky se objeví informace o nahrávání 3. Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka Zastavit ( Při nahrávání nahradí tlačítko Nahrát ) Pozn. K uloženým nahrávkám se snadno dostanete stisknutím tlačítka (modře) Nahrávání v pravé části přehrávacího panelu Nastavení hlasitosti Můžete nastavit hlasitost studenta i učitele Vypnutí zvuku u všech studentů Z menu Audio ->Ztlumit zvuk nebo na spodní liště tlačítko Ztlumit zvuk

72 72 Hlasová komunikace Při předvádění a prohlížení může učitel komunikovat s žáka prostřednictvím mikrofonu a sluchátek Hlasová zpráva studentům 1. Z menu Klient->Oznámení Tlačítko Zpráva v dolní části obrazovky Z panelu nástrojů tlačítko Komunikovat vybrat Zpráva s ikonou reproduktoru 2. Otevře se okno pro výběr studentů, ke kterým chcete mluvit, stisknout Oznámit 3. Objeví se zpráva, že můžete mluvit.

73 73 Audio při prohlížení V okně prohlížení Klikněte na tlačítko Audio

74 Audio při předvádění V konfiguračním okně pro předvádění zaškrtněte Povolit audio Při předvádění jednomu studentovi může mluvit i student, při předvádění více studentům mluví jen učitel. 74

75 75 Nastavení Audia Pro všechny klienty z menu Prohlížet->Současné nastavení->audio nebo Individuálně při předvádění/prohlížení ->Tlačítko Audio volba Nastavení (na panelu nástrojů v horní části obrazovky) Textová komunikace se studenty (Chatování) 1. Vyberte studenta nebo skupinu studentů 2. Z menu vyberte Klient->Chat nebo v panelu nástrojů klikněte na Komunikovat a vyberte chat nebo individuálně klikněte na ikoně klienta pravým tlačítkem myši a vyberte chat 3. Otevře se následující okno: Téma Můžete zadat téma diskuze Členové Vyberte členy diskuze Možnosti Vyberte možnosti podle Vašich požadavků

76 4. Klikněte OK otevře se následující okno 76

77 77 Chat Menu Uložit jako diskuzi je možno uložit jako soubor Kopírovat diskuzi lze kopírovat a vkládat Automaticky odesílat dlouhé zprávy zprávy jsou omezeny na 128 znaků, tato volba umožňuje průběžně odesílat text při dosažení limitu Odeslat pípnutí pošle pípnutí Přidat do deníku připojí diskuzi do deníku Pozvat K diskuzi lze přizvat další členy Vyhodit Studenty lze z diskuze vyřadit-vyberete studenty v seznamu členové a kliknete na Vyhodit Pozn. I student může požádat o chat s učitelem:

78 78 V základním nastavení může Student chatovat jen s učitelem. Učitel může nastavit chatování mezi studenty z menu: Prohlížet->Současné nastavení->uživatelské rozhraní->student->chat mezi studenty Pokud student neodpovídá, tak mu lze poslat z menu v okně chatu pípnutí: Chat->Odeslat pípnutí Posílání zpráv studentům Zprávu lze poslat jednomu studentovi, skupině nebo všem. Lze uložit až čtyři předem zadané zprávy Poslat novou zprávu 1. Vyberte studenty, kterým chcete poslat zprávu 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané studenty Zpráva->Zpráva Z menu Klient->Zpráva->Zpráva Z panelu nástrojů Komunikovat->Zpráva 3. Otevře se následující okno Vyberte komu chcete zprávu poslat, jak dlouho se má zpráva zobrazovat, napište zprávu a klikněte na Odeslat Poslat zprávu při prohlížení (monitorování) klienta V okně Prohlížení vyberte Zpráva. Zprávu pošlete jen prohlíženému studentovi Vytvořit předem zadané zprávy 1. Klikněte na ikonu Komunikovat v panelu nástrojů a vyberte Upravit přednastavené Zprávy Z menu vyberte Klient->Zpráva->Přednastavené zprávy Klikněte pravým tlačítkem myši ikonu studenta a vyberte Zpráva->Přednastavené zprávy

79 79 Otevře se následující okno: 2. Napište zprávy 3. Doplňte požadované informace 4. Klikněte na OK Poslat předem zadanou zprávu 1. Vyberte studenta 2. Klikněte pravým tlačítkem myši Z menu vyberte Klient->Zpráva klikněte na ikonu komunikovat v panelu nástrojů 3. Předem zadané zprávy se zobrazí

80 80 Požadavek o pomoc/nápovědu Student si může vyžádat pomoc učitele Vyžádání pomoci 1. Pomocí současného stisknutí ALT+LSHIFT+RSHIFT. Z menu: Otevře se následující okno: Student napíše požadavek a klikne na OK V učitelském panelu se u studenta, který požádal o pomoc objevý červený křížek a dále se objeví okno Požadavky nápovědy Okno nápovědy lze vyvolat z menu Škola->Požadavky nápovědy Učitel si může klienta zobrazit nebo s ním zahájit chat

81 81 Posílání souborů mezi učitelem a studentem Parametry přenosu lze nastavit z menu Prohlížet->Současné nastavení->přenos souborů Kopírování souborů a adresářů mezi učitelem a studentem 1. Vyberte studenta 2. Klikněte na ikonu Přenos Souboru v panelu nástrojů Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraném studentovy a zvolte Přenos Souborů Při prohlížení klienta zvolte Přenos Souboru 3. Otevře se následující okno správce souborů Přenos souborů mezi studenty Otevřete si správce a souborů pro oba studenty a pak běžným způsobem kopírujete

82 82 Distribuce souborů více studentům Soubory lze distribuovat všem klientům, vybraným klientům nebo skupinám klientů Distribuce souborů předem vytvořené skupině studentů 1. Vyberte záložku požadované skupiny 2. Klikněte na ikonu Přenos souboru v panelu nástrojů a vyberte Rozesílání souborů 3. Objeví se okno správce souborů: 4. V okně Lokální Počítač vyberte soubor, který chcete distribuovat 5. Vyberte cílové složky klientů 6. Klikněte na Kopírovat soubor Distribuce souborů vybraným klientům 1. Klikněte na ikonu Přenos souboru v panelu nástrojů a vyberte Rozesílání souborů 2. Objeví se okno správce souborů 3. V dolním panelu vyberete, kterým studentům chcete soubor poslat 4. Dále postupujete stejně, jak v předchozím případě.

83 83 Skupinové prohlížení Internetu NSS umožňuje učiteli provést studenty na jejich počítačích požadovanými webovými stránkami. Zahájení skupinového prohlížení 1.Vyberte studenty, které chcete do skupinového prohlížení zařadit 2. Zmenu vyberte Klient->Skupinové prohlížení Klikněte na ikonu Skupinové prohlížení na panelu nástrojů 3. Skupinový prohlížeč se otevře u učitele a vybraných studentů.

84 84 Použití skupinového prohlížeče Povolené/zakázané www stránky Ze skupinového prohlížeče můžete doplňovat povolené/zakázané stránky 1. Vyberte stránku, kterou chcete zakázat2. Z menu vyberte Omezení a zadejte požadovanou volbu Pozn. - Učitel může zastavit předvádění stránek studentům (Tlačítko Pozastavit ). To se hodí v případě, kdy chce provést na svém počítači akci, kterou nemají studenti vidět. Pro zobrazení stejné stránky jako má učitel klikněte na tlačítko Synchronizovat Studenti mohou pracovat se skupinovým prohlížením ve třech módech:

85 85 Zamknout studenty 1. Z menu skupinového prohlížeče Soubor->Uzavřít studenty Kliknutím na ikonu v pravé části skupinového prohlížeče 2. V tomto režimu mohou studenti sledovat jen to, co jim v prohlížeči učitel ukazuje, nemají žádný přístup k funkcím prohlížeče Uvolnit studenty 1. Z menu skupinového prohlížeče Soubor->Uvolnit studenty Kliknutím na ikonu v pravé části skupinového prohlížeče, 2. V tomto režimu mohou studenti plně ovládat prohlížeč Pozn.: Pro skupinové prohlížení platí omezení nastavená modulu správy přístupu K webovým stránkám (Povolené/Zakázané ) viz výše Omezit studenty 1. Z menu skupinového prohlížeče Soubor->Omezit studenty Kliknutím na ikonu v pravé části skupinového prohlížeče, 2. V tomto režimu mohou studenti pracovat se stránkami, které otevřel učitel. Nemohou otevřít jiné stránky.

86 Podklady pro studenty (Zdroje) Učitel předem připraví seznam odkazů na www stránky, na aplikace a dokumenty. Tento seznam se zobrazí na počítači studenta a umožní studentovi snadný přístup k www stránkám, souborům a aplikacím. Vytvoření seznamu zdrojů 1. Z menu vyberte Škola->Spravovat studentské zdroje, objeví se následující okno: V levé části panelu (Dostupné položky) vyberte, zda se bude jednat o webovou stránku, o aplikaci či o dokument. Ikonu uchopte pravým tlačítkem myši a přeneste ji do části Seznam. Zadejte cestu (link) a popis zdroje 3. Pořadí v seznamu upravíte pomocí šipek v horní části panelu. 4. Uložte seznam zdrojů. 5. Po uložení se objeví seznam na obrazovce studenta

87 87 Deník studenta Deník nahrazuje poznámkový sešit, jedná se o PDF soubor. Do deníku může zapisovat a vkládat obrázky atp.. nejen učitel, ale může si tam dělat poznámky i student. Učitelem vytvořený deník také slouží jako shrnutí hodiny pro chybějící žáky. Deníky jsou standardně ukládány na C:\Program Files\NetSupport School. Změnu umístění deníku je možno udělat na PC studenta takto: Start->Programy->NetSupport School->NetSupport School Nastavení->Deník Do deníku lze uložit: Informace o hodině a jejích cílech WWW adresy stránek navštívených v hodině Zápis chatu Výsledky průzkumu Výsledky testu Bílou tabuli Zachycené obrázky displeje (Screenshot) Poznámky učitele Poznámky žáka Deník se otevře automaticky při použití funkce Přidat poznámky do deníku nebo jej lze otevřít manuálně z panelu nástrojů Deník kliknutím na tlačítko Start

88 Přidávání poznámek/obrázků do deníku 1. Vyberte studenta/studenty 2. Z menu vyberte Klient->Přidat poznámky do ceníku Klikněte na studenta/studenty pravým tlačítkem myši a zvolte Přidat poznámky do deníku Klikněte na ikonu Deník v panelu nástrojů a vyberte Poznámky 88

89 89 3. Vložte text a/nebo obrázek a klikněte na OK Studenti mohou vkládat poznámky do deníku kliknutím na ikonu deníku na panelu nástrojů a pak vybrat Přidat poznámky do deníku : Plánovač hodiny/lekce Vytvoření plánu hodiny 1. Z menu vyberte Plánovač->Spravovat plánovač

90 90 Klikněte na ikonu Plány lekce na nástrojové liště a vyberte Řídit plány klikněte na ikonu Plán Lekce na liště Plán lekce.

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Impressum Veškerá autorská práva vyhrazena. Bez našeho písemného schválení není dovoleno žádným způsobem kopírovat tuto příručku

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Uživatelský Manuál 1/26

Uživatelský Manuál 1/26 Uživatelský Manuál 1/26 Instalace - Vložíte do mechaniky instalační CD - Spustíte Setup.exe - Při instalaci musíte vybrat možnost I accept the terms of the license agreement (S podmínkami licenční smlouvy

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si ukážeme, jak pracovat s místními uživatelskými účty a skupinami pomocí nástroje Správa počítače. Vyzkoušíte

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více