2 /2012. DZajímavosti a krásy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 /2012. DZajímavosti a krásy"

Transkript

1 2 /2012 DZajímavosti a krásy Číny

2 O CRI Čínský rozhlas pro zahraničí (CRI) je státní rozhlasovou stanicí, která jako jediná z čínských stanic vysílá do celého světa. CRI zahájil svoji činnost 3. prosince 1941 a od té doby tuto činnost neustále rozšiřuje. V současné době má v zahraničí 32 zpravodajských kanceláří a vysílá v 61 jazycích, stal se tedy mezinárodní mediální organizací, která disponuje obrovskou informační sítí. Cílem CRI je seznámit svět s Čínou i Čínu se světem a posílit vzájemné poznání a porozumění. Česká sekce CRI funguje od roku Kromě vysílání na krátkých vlnách začala v březnu 2004 vysílat i na středních vlnách. Od prosince 2003 byly oficiálně uvedeny do provozu také webové stránky v českém jazyce, kde najdou čtenáři spoustu zajímavých článků o kultuře, tradicích, umění a také o aktuálním dění v Číně i v zahraničí. 2

3 Editorial OBSAH 4 Čínská bojová umění Wude: příběhy slavných bojovníků 8 Grafické umění čínská kaligrafie 12 Symbolika stromů 14 Chrámové stavby v Tibetu 16 Qufu rodiště myslitele Konfucia 18 Chrám nebes v Pekingu 20 6 míst, která stojí za to vidět nejkrásnějších vodopádů 27 Obchodní čtvrtě v Pekingu 28 České značky v Číně 30 Doporučení, rady, tipy 31 Slovníček pro cestovatele DUHA/zajímavosti a krásy Číny Vydává: Čínský rozhlas pro zahraničí (CRI),, ve spolupráci s M-Phoenix, s. r. o. Adresa: Czech service, 16A Shijingshan Road, Beijing China Výroba: Mladá fronta a. s., divize Klientské tituly Foto: archiv CRI, archiv M-Phoenix, shutterstock.com Stejně jako se nám líbí evropská architektura, zařizujeme si byty v evropském stylu, nebo rádi používáme evropské výrobky, tak je to často i naopak. Mnoho přátel ze zahraničí si odsud odnáší na památku kaligrafie, učí se tradiční čínskou medicínu nebo čínská bojová umění a mnoho turistů jezdí do Číny za exotikou a obdivují to, co je pro nás samozřejmostí. Naše světy se začínají postupně prolínat a naše kultury se začínají vzájemně ovlivňovat. Protože zájem o čínskou kulturu a tradice roste, chtěli bychom prostřednictvím časopisu Duha tento zájem podpořit a také přispět k bližšímu porozumění našich kultur. V tomto čísle se dozvíte více o významu etiky v čínských bojových uměních, o symbolice nejoblíbenějších stromů v Číně, nebo o tom, že čínská kaligrafie není pouze krásným písmem. Pochopitelně nebudou chybět ani tipy na výlety za památkami nebo do přírody. Věřím tedy, milí čtenáři, že Vám tato Duha přinese pestrobarevnou paletu zajímavostí a krás z Číny, a že se Vám stane možná i inspirací k Vašim cestám do světa. Moli ředitelka české sekce CRI 3

4 Tradice Čínská bojová umění Wude: příběhy slavných bojovníků Co vlastně wude ( 武 徳 ) neboli etika boje znamenala v praxi, si můžeme ilustrovat na příbězích několika významných bojovníků, kteří díky svému bojovému umění a odvaze vstoupili do dějin. Neužívali své schopnosti pro vlastní prospěch, ale proto, aby po dobách nepokojů v zemi zavládl opět klid a mír. Takové jednání je přesně v duchu starého čínského přísloví, které říká, že když v podnebesí (rozuměj na zemi) umírá radost, každý muž má svůj díl zodpovědnosti ( 天 下 兴 亡, 匹 夫 有 责 ). Qin Qiong Jedním z těchto slavných bojovníků byl generál Qin Qiong, který žil na počátku 7. stol. n. l., v bouřlivé době výměny dynastií Sui a Tang. Tento výjimečně statečný a neporazitelný voják se v povědomí lidí stal až mytickou postavou a bývá zobrazován na křídlech vstupních dveří chrámů jako strážce. O jeho 4

5 Tradice životě před zahájením vojenské kariéry historické prameny mlčí, takže ani nevíme jméno mistra, u kterého se bojovému umění učil. Jisté však je, že se nakonec dal do služeb syna zakladatele dynastie Tang, vlastním jménem Li Shimin, ve kterém rozpoznal silnou osobnost. S jeho pomocí se Li Shiminovi podařilo sjednotit zemi zmítanou rolnickými povstáními, porazit všechny své konkurenty a upevnit moc dynastie. Li Shimin, který pak vládl pod jménem Taizong, je pokládán za jednoho z největších čínských císařů vůbec a jeho vláda za zlatý věk čínské historie. Li Shimin Císař Li Shimin figuruje ještě v dalším příběhu, který stojí za zmínku v souvislosti s bojovým uměním. V historii slavného šaolinského kláštera se traduje, že byl Li Shimin, tehdy ještě jako mladý voják ve službách svého otce, císaře, osaměle prchající z neúspěšné bitvy, zachráněn třinácti šaolinskými mnichy s holemi, kteří odrazili celý oddíl pronásledovatelů. Za to bylo později klášteru Šaolin uděleno privilegium držet si svou vlastní armádu o síle 500 mužů, což bylo u klášterů v té době dosud nemyslitelné. Chang Yuchun a Zhu Yuanzhuang Dalším slavným bojovníkem, který se výrazně zasloužil o obnovení stability země, byl Chang Yuchun ve 14. stol. Bylo to období mongolské nadvlády, čínské obyvatelstvo se potýkalo se záplavami, epidemiemi a hladomorem a po celé zemi propukala protimongolská povstání. Chang Yuchun, jehož schopnosti mu vynesly pověst muže, který sám vydá za 10 tisíc bojovníků, podpořil schopného a energického vůdce povstalců jménem Zhu Yuanzhuang a stal se generálem jeho armády. Především díky němu Zhu Yuanzhuang, původem chudý rolník vychovaný v klášteře, nakonec zvítězil, vyhnal mongolské dobyvatele a založil novou dynastii Ming. Vláda této dynastie trvala 270 let a po tuto dobu se Čína těšila relativnímu klidu a prosperitě. Shi Dakai V první polovině 19. stol., v době mandžuské dynastie Qing, žil další pověstný bojovník Shi Dakai, který kromě svých nevšedních bojových schopností vynikal i ušlechtilou povahou. Ovládal jedno ze starých taoistických vnitřních bojových umění s názvem liuhequan ( 六 合 拳 ), kterému se učil ve Wudangských horách. Shi Dakai byl znechucen poměry ve státě a přebujelou korupcí a zasvětil svůj život boji proti dynastii Qing. Veřejně dokázal své mistrovství v kung-fu na tržnici v Nanjingu, kde před zraky početných diváků rozrazil pěstí kamennou stélu a začal verbovat do dobrovolnické armády. Stal se jedním z nejvýznamnějších vůdců známého povstání Taipingů. Povstání bylo po 13 letech potlačeno a sám Shi Dakai byl nucen se ještě před jeho koncem vzdát a byl popraven. Jeho vzor se však stal mocnou inspirací pro další odpůrce dynastie Qing. Tento odpor dále sílil, což vedlo až k pádu císařství a vzniku republiky v roce Všechny tyto příběhy ukazují, že původní wude bylo spojeno především s nějakou velkou myšlenkou a přesvědčením o fungování země. Na jeho základě se bojovník angažoval v boji pro blaho všech. Teprve v další rovině můžeme o wude uvažovat tak, jak se chápe převážně v současnosti, totiž jako o způsobu etického jednání v každodenním životě. Etika všedního dne Etika boje, čínsky wude ( 武 徳 ), po bojovnících žádala, aby nebyli lhostejní k veřejnému dění. Proto se bojovníci často stávali strůjci velkých historických změn. I v běžném životě se však bojovník musel chovat podle jistých zásad. Měl vždy a všude napravovat bezpráví, jehož se stal svědkem, a zastávat se slabších. Neměl se však nikdy nechat vyprovokovat k tomu, aby své převahy nad obyčejnými lidmi zneužil. To je také důležitý aspekt wude a povíme si k němu jeden příběh. Bojovník kráčí po úzké kládě přes řeku a střetne se na ní s rolníkem, který nese přes rameno na holi dva džbery plné hnoje. Vyvstane 5

6 Tradice otázka, kdo z nich ustoupí a nechá druhého projít. V právu je bojovník, neboť na lávku vkročil první, ale rolník nechce jeho nárok uznat. Bojovník by ho mohl lehce přemoci, ale cítí, že je to pod jeho úroveň, a tak s rolníkem jedná. Rolník však dál trvá na svém. Oba tedy proti sobě stojí a čekají, kdo vydrží déle. Po nějaké době si rolník, již značně unaven, stěžuje na tíhu svého břemene a nerovnost podmínek. Bojovník od něho tedy džbery převezme a tak tam oba stojí dál. Rolníka opět po čase začnou bolet nohy. Vidí ale, že bojovník pořád nejeví známky únavy, a tak nabere ze džberu hrst hnoje a hodí ji bojovníkovi rovnou do tváře. To bojovníka rozzlobí. Mohl by rolníka rozmáznout jako mouchu, ale přesto přemůže svůj hněv a neudělá to. Čas plyne a rolník už se sotva drží na nohou, a tak si na lávku obkročmo sedne. A tu bojovník odloží vědra a rolníka přeskočí. Školy bojovníků Aby bojovník dosáhl požadované mravní integrity, musel své chování zdokonalovat stejně usilovně jako umění boje. Každá škola bojových umění měla stanovená vlastní pravidla, mengui ( 门 规 ), která museli její členové dodržovat, a tím měli postupně získat důležité charakterové vlastnosti. Tato praxe trvá dodneška. Někdy se pro soubor těchto pravidel používá nesprávně výraz wude, ale my už víme, že wude je postoj srdce, a ne předepsaný kodex chování, který má jedince kultivovat a k wude teprve vychovává. Jinými slovy mengui je prostředek, wude je cíl. Jako příklad si uvedeme pravidla školy, která si říkala Wudang taiji men ( 武 当 太 极 门 ), to znamená Škola wudangského taiji, z blíže neurčeného období dynastie Qing ( ). Kdo chtěl být studentem této školy, musel přísahat před vyobrazením zakladatele wudangských stylů, taoistického mnicha Zhang Sanfenga, že bude dobrovolně a přísně dodržovat všech 12 pravidel školy. Mezi ně patřila povinná úcta k Mistru zakladateli a úcta k mistrům školy, slušné chování v rámci hierarchie školy (to znamená, že mladší má ctít staršího a starší má být vzorem mladšímu), neustálá snaha se zlepšovat pilným cvičením, zákaz si bojovým uměním přivydělávat (např. účastí na pouličních představeních a vyučováním vlastních žáků), zákaz styku se zločineckými organizacemi, skromné vystupování na veřejnosti, příkaz zachovávat techniky školy v tajnosti a zdržovat se hodnocení jiných škol. K původu bojových umění Pokusme se odpovědět na otázku, proč právě v Číně vzniklo tak velké množství bojových stylů a škol a které byly ty první. Původ všech bojových umění musíme hledat v běžném životě. Nutnost cvičit se v boji vyplývala zcela přirozeně z lidské potřeby opatřovat si potravu lovem a hájit svou existenci před nepřáteli. Tak lidé odedávna rozvíjeli své schopnosti například v lukostřelbě a v používání různých bodných a seč 6

7 Tradice ných zbraní. V Číně se pro rozvoj bojových umění vytvořily zcela specifické podmínky. V první řadě to byl velmi dlouhý a souvislý kulturní vývoj. Zároveň však tento vývoj probíhal na pozadí historie velmi bouřlivé. O hluboké minulosti z doby před naším letopočtem nejsou pochopitelně k dispozici přímé písemné záznamy. Až z pozdějších pramenů si můžeme udělat představu, jak mohl tento vývoj probíhat. Lidé žili v soudržných rodinných klanech, mezi nimiž se často uzavírala příměří, ale často také vedly války. Každý klan si proto vychovával vybrané zdatné jedince a cvičil je v boji. Došlo-li k vyhlazení jednoho klanu druhým, přeživší příslušníci poražené strany utíkali na opuštěná místa, kde se skrývali, museli se bránit před lidskými nepřáteli i před v té době hojnými dravými šelmami. Přitom se stále zdokonalovali v boji a jejich hlavním motivem byla pomsta. Princip, který tak dobře známe z kung-fu filmů. Vnitřní styly Základním předpokladem úspěchu v boji, ať už beze zbraně, či se zbraní, byla vždy tělesná síla. Nejvýraznější to bylo v armádním výcviku. Starověká čínská vojenská výzbroj byla totiž extrémně těžká ( jen meče vážily desítky kilogramů) a už jen unést ji, natož s ní bojovat, vyžadovalo značnou sílu. Dá se říci, že základní taktikou bylo drtit nepřítele hrubou silou. Ubránit se takto vedenému útoku lze jen silou srovnatelnou. Lidská síla však má své hranice. Její účinnost se zvyšuje, teprve když je použita chytře. V Číně došlo k tomu, že byly pro účely boje využity poznatky filozofie. Takovým bojovým stylům se říká vnitřní styly neijiaquan ( 内 家 拳 ) a jsou pro Čínu typické. Taoismus Myšlenkový proud, který bojové umění v Číně mocně inspiroval, nebyl vnesen odnikud zvenčí, ale zrodil se prokazatelně na území Číny. Je prastarý a teprve později byl označen jako taoismus (daojia 道 家 ). Vznikl dávno před tím, než žil legendární Laozi Starý mistr ( 老 子 ), oficiálně pokládaný za zakladatele taoismu, a jeho kořeny sahají až ke Knize proměn (Yijing 易 经 ), do doby 2000 let př. n. l. Celá taoistická filozofie je výsledkem přemýšlení o jevech, ke kterým dochází v kosmu i v lidském těle. Konkrétně přiblížit některé základní taoistické pojmy se pokusíme příště. Taoismus poskytl mimo jiné teoretický rámec čínské medicíně a navázal na sebe i náboženské praktiky a lidovou zbožnost. Avšak bojové techniky založené na taoistických principech nebyly nikdy určeny pro široké masy. Typický taoista byl samotář žijící v nepřístupných horách, kde se oddával cvičení a meditacím, později byly taoistické praktiky studovány a pěstovány mnichy v klášterech. Pro normální smrtelníky však zůstávala bojová umění utajená a po většinu trvání čínské historie bylo jejich veřejné praktikování dokonce zakázáno, protože byla pokládána za společensky potenciálně nebezpečná. Změna nastala až s nástupem poslední dynastie Qing ( ), která kvůli získání lidové podpory nastolila celkově volnější režim. V té době vzniklo velké množství škol a byly pořádány veřejné soutěže, které se rychle staly populárními. Ti, kteří nechtěli zůstat řadovými žáky, odcházeli, zakládali vlastní školy a vydělávali si tím na živobytí. Bojové umění se tedy na jedné straně stalo přístupným a mezi lidmi se rozšířilo, na straně druhé se však z něho mnohdy do jisté míry vytratil původní obsah. 7

8 Tradice Grafické umění Čínská kaligrafie Kaligrafie, doslovně krásné psaní, je jedno ze čtyř tradičních čínských umění, datovaných do počátků čínské historie. Kaligrafie, starobylé umění psaného slova, není pro Číňany pouhým způsobem komunikace, ale je také prostředkem k vyjádření dynamických sil přirozeného světa. Čínské kaligrafické nástroje stejně jako ty, které jsou potřebné k malování patří ke čtyřem základním předmětům, jež tvoří tzv. čtyři poklady studia, což je štětec, tuš, kámen na roztírání tuše a papír. Dnes i v minulosti byla kaligrafie považována za jedno z konvencemi nejpřísněji svázaných, individualistických grafických umění. Kdysi v císařské době to byl důležitý kritický standard pro čínské literáty a dneska se udržuje nejenom v Číně, ale jako unikátní odnož umění se vyučuje po celém světě. Schopnosti umělců Na rozdíl od jiných uměleckých technik jsou kaligrafické tahy pevně stanoveny, vyžadují pečlivé plánování a přesvědčivé provedení. Všechny tyto schopnosti se vyžadují od umělce-kaligrafa. Přestože se musí přizpůsobit přesně stanovené struktuře slov, samotný výraz, který vyprodukuje, může být mimořádně kreativní. Stát se umělcem nebo odborníkem v kaligrafii, to vyžaduje nekonečné procvičování a psaní slova za slovem, tahu za tahem, až se plody každodenního cviku a praxe dostanou do vědomí člověka. Tak jako tomu bylo v případě nedávno zesnulého slavného čínského kaligrafa Qi Gonga, čínská kaligrafie může člověka přivést do stavu, kdy se pak podvědomí získané každodenní praxí upotřebí k tomu, aby mohl kontrolovat koncentraci tuše, kompatibili 8

9 Tradice tu tloušťky tahů a velikosti psaného slova. Sledováním koncentrace tuše, tloušťky tahů a nasávání papíru a poddajnosti štětce umělec může vyprodukovat nekonečné variace stylů a forem. Na rozdíl od západní kaligrafie, kaňka nebo tah skoro vyschlým štětcem jsou v čínské kaligrafii shledávány jako přirozená improvizace výrazu a ne chybný nebo nepovedený tah. V případě západní kaligrafie, kde se často prosazuje pravidelnost, jistá uniformita a homogenita znaků, je výsledkem umělcova snažení spíše řemeslná dovednost, zatímco pro čínského kaligrafa je to mentální cvičení, u kterého musí koordinovat mysl a tělo, aby nalezl nejlepší styl výrazu. Stále je to jedna z nejnáročnějších oddechových disciplín, která udržuje v dobré kondici mentální a fyzický stav jedince. Mnoho kaligrafů v čínské historii bylo známo svou dlouhověkostí. Tuš a rozvoj kaligrafie Číňany po staletí trvale fascinovala tuš. Mnoho obdivovatelů tradiční čínské kaligrafie si možná myslí, že tuš nebyla víc než jen prostředkem, který staří Číňané využívali k psaní, malování a kaligrafii. Ale bez tuše, tohoto unikátního materiálu, by bylo nemožné vytvořit tyto okouzlující umělecké koncepce a hluboce tak ovlivnit tradiční čínská umění. Neví se přesně, kdy vznikla tuš ani z čeho se původně vyráběla. Víme však, že někdy ve století se běžně používala tuš ze sazí smíchaných s lepidlem. Taková tuš se lisovala do tyčinek, povrch se zdobil kresbami a kaligrafickými nápisy. Saze se i dnes nejčastěji získávají neúplným spalováním pryskyřic a rostlinných olejů a vmíchají se do roztoku šelaku s boraxem nebo arabské gumy s kafrem. Ke psaní byl ještě potřebný třecí kámen. Do jeho prohloubeniny se dalo pár kapek vody a tyčinkou tuše se po ní jezdilo, tuš se roztírala, až byla dostatečně hustá ke psaní. Tisíce let tuš sehrávala velice výraznou roli v rozvoji čínské civilizace a generace čínských malířů od nejstarších dob vyvinuly komplex jednobarevných technik psaní a malování čínskou tuší. Tuš a historie Psaní čínských znaků nebo ideogramů štětcem a tuší se stalo uměním poté, co byl kolem roku 200 objeven papír. Číňané vždycky vysoce hodnotili psané texty a estetické aspekty ideogramů v jejich písemném projevu. Malování tuší vzkvétalo za dynastie Song ( ) a rozvinulo si zvláštní propojení s hanskou sektou buddhismu, na západě známou spíše pod jejím japonským názvem, zen-buddhismus, který zdůrazňuje jednoduchost, spontánnost a seberealizaci. Malování tuší bylo značně ovlivněno taoismem, který zdůrazňuje živelnost, přirozenost a harmonii s přírodou. Štětce a nejlepší tuše Malování štětcem je asymetrické a vznikají tam velké plochy volného prostoru, který má pozitivní význam v čínském umění a čínské filozofii. Proces výroby štětců, jež se v kaligrafii používá dokonce i dnes, zůstává tajemstvím čínských řemeslníků. Je ale známo, že hlavní surovinou vysoce kvalitní tuše jsou 9

10 Tradice lampové saze a klih. Nejlepší lampové saze se získávají spalováním rostlinných olejů. Nejkvalitnější lampové saze nebo saze vůbec vznikaly ve starověku spalováním pečlivě vybraného borovicového nebo smrkového dřeva v tzv. tušových pecích. Tam byly nad plamenem umístěny keramické nádoby, které zachytávaly saze, jež se pak pozorně sesbíraly péřovým smetáčkem. Saze se nakonec smíchaly s klihem, vyrobeným ze zvířecího paroží nebo kůže. Podle starobylých knížek o výrobě tuše patřil mezi nejkvalitnější klih, který se vyráběl z paroží mladých jelenů, protože se vyznačoval vysokou čistotou. Historické důkazy a záznamy Důkazy o nejranějším použití tuše ve staré Číně byly nalezeny v hrobkách v Litongu, v provincii Shanxi, na severozápadě Číny. Jsou datovány do období neolitické kultury Yangshao, před 7000 až 6000 lety. Čínští archeologové našli v hrobce sadu nástrojů určenou k malování, včetně kamene na roztírání tuše a kamennou rukojeť, pomocí které se pravděpodobně vybrušoval štětec a zbytky štětců. Historické záznamy ukazují, že čínskou tuš používali také starověcí kouzelníci k věštění. Rituály věštění se konaly buď na císařských dvorech, nebo na veřejnosti. Kouzelník svou předpověď vyryl a pak vepsal tuší do želvího krunýře, který nakonec nechal shořet v plamenech. Pak pozorně studoval tvar a linie ohořelých zbytků krunýře a hledal šťastná a zlověstná znamení vztahující se k vyrytým výrokům. Nejlepším důkazem jsou orákula na zvířecích kostech z Yinsu z dynastie Shang ( př. n. l.), v dnešním Anyangu ve středočínské provincii Henan. Vykopána byla před sto lety a datována 3000 let zpátky. Na jejich povrchu byly nalezeny zbytky tuše. Vědci se domnívají, že starobylé čínské znaky se ryly buď na želví krunýře, nebo na lopatku hovězího dobytka směsí tuše a rumělky, aby bylo vše dobře čitelné. Existují také záznamy o použití tuše při psaní hanlivých a ponižujících znaků na tváře těžkých zločinců jako forma trestu. Tyto zmínky se vyskytují v Knize Shangů a o použití starobylé tuše jako značkovače pro čínské výrobce koberců se zase dozvídáme z Knihy obřadů. Kniha Shangů, známá i jako Kniha historie, je jednou ze šesti klasických knih, které, jak se traduje, kompiloval a komentoval Konfucius. Kniha obřadů je jednou ze čtyř svazků, pojednávajících o rituálech dynastie Zhou ( př. n. l.). Za dynastie Shang ( století př. n. l.) s vyspělým starověkým čínským písmem a široce přístupným přírodním grafitem se použití tuše stalo velice populární. Tuš se nejprve rozetřela na kamenné destičce (nebo v kamenné misce či na kusu vypálené hlíny) a takto vzniklou tuší se pak na bambusové laťky štětcem psaly čínské znaky. Ale až do dynastie Han (206 př. n. l. až 220 n. l.) se jenom zřídka používala tuš vyrobená lidskou rukou. S technickým vylepšením se tuš začala buď tvarovat rukou, nebo později se dávala do různých formiček. Za dynastie Východní Han (25 220) se většina tuše vyráběla na severu a severovýchodě Číny, v dnešních provinciích Shanxi, Shaanxi a Hebei. V té době byla nejznámější tuš z okresu Qianyan, kde byly obrovské plochy borovicových lesů. V století, kdy v Číně vládla nejdříve dynastie Sui ( ) a pak Tang ( ) se výroba tuše prosadila naplno i proto, že císařský dvůr uplatňoval preferenční politiku vůči tomuto hospodářskému odvětví. V tangské době se už vyráběla tuš několika barev, jako červená nebo žlutá. Podle Análů dynastie Tang se žlutá tuš například široce používala k redigování knih. Podstatně se zlepšil i vzhled tuše, protože se nechala tvarovat v různých formách. V důsledku zdokonalení výroby a kvality došlo i k výraznému zlepšení tuše, která byla výjimečně tvrdá a odolná. Proces výroby tuše má několik kroků. Mezi ně patří i příprava forem na tuš, které se vyráběly v různých tvarech, čtvercovém, kulatém, oválném, šestihranném nebo nepra 10

11 Tradice videlném. Ozdoby vytlačené do forem vyžadovaly také vysoké mistrovství a dovednost. Některé tuše se prodávaly bez ozdob, jiné se zase, dříve než dorazily na trh, nalakovaly nebo posypaly zlatým práškem. Ke konci dynastie Tang, když na severu probíhaly boje a války, mnoho rodin ze severní a severovýchodní Číny zabývajících se výrobou tuše odjelo na jih a přivezlo s sebou i technologii výroby tuše. Tuš jako umělecký předmět Velká poptávka byla po tuši zejména za dynastie Song ( ), kdy nastal rozvoj zkouškového systému a vrcholu dosáhla kaligrafie a malování. To vše výrazným způsobem stimulovalo rozvoj odvětví výroby tuše. Za dynastie Song produkce tuše dosáhla neobyčejně vysoké úrovně. V té době se vyráběla parfémovaná tuš nebo se do ní dokonce přidávaly léčivé byliny. A platí to do dneška. Například tuše, které vyrábí etnická menšina Huiů, používají lékaři tradiční čínské medicíny. Na počátku dynastie Song byly velice populární tuše ze syrových sazí, a to podle historických záznamů vedlo k devastaci a vymizení borovic na mnoha místech Číny. Od dynastie Song si mnozí čínští literáti našli nového koníčka. Začali sbírat kvalitní tuše, což vyústilo ve skutečnost, že tuš se ze spotřebního předmětu změnila v umělecký předmět. Jemně vypracované a pečlivě zabalené sady tuší se v polovině dynastie Song stávají vděčnou kořistí sběratelské vášně znalců a fajnšmekrů. Na povrchu byly tuše bohatě zdobené výjevy a postavami z čínských románů. Také dřevěné lakované krabičky, do kterých se sady drahých tuší ukládaly, měly na povrchu bohatou dekoraci. Ve sbírkách Zakázaného města v Pekingu mohou dneska návštěvníci vidět některé staré sady tuší v luxusních krabicích nebo pouzdrech. Na povrchu série tuší, věnované císaři dynastie Qing ( ) Qianlongovi je vyrytých deset obrázků. U každého z nich je krátká císařova báseň o deseti nejkrásnějších místech Západního jezera v Hangzhou ve východočínské provincii Zhejiang. Obrázky jsou vybarvené přírodními minerálními barvami v jasně červené, žluté, zelené, modré, hnědé a bílé a jsou věrnou kopií toho, jak Západní jezero vypadalo před 200 lety. Za předposlední čínské dynastie Ming ( ) a poslední dynastie Qing ruku v ruce s technickým pokrokem došlo k vylepšení jak výroby, tak jednotlivých surovin pro výrobu tuše, která se stávala stále kvalitnější. 11

12 Tradice Symbolika stromů Číňané již odpradávna považovali sami sebe za součást přírody a nesnažili se nad ni vyvyšovat. Člověk byl součástí všech věcí, které mezi sebou tvořily harmonii a pořádek. Číňané si byli tohoto pořádku věcí vždy vědomi a uctívali jen takové hodnoty, které byly nadčasové. Velmi si cenili dlouhověkosti, krásy a projevů přírody, ve kterých spatřovali odrazy lidského charakteru. Není proto náhodou, že právě velké úcty se dostalo takovým stromům, jako je borovice, bambus a slíva. Tyto tři stromy mají název tři dlouhověcí přátelé v mrazu, čínsky 岁 寒 三 友 (Sui han san you). Pojďme si společně poslechnout něco více o každém z těchto tří přátel. Začneme třeba borovicí. Borovice Borovice v čínské kultuře symbolizuje především dlouhověkost a vitalitu. Borovice je nenáročná na prostředí, ve kterém roste. Nebojí se ani kruté zimy, ani silného větru. Dokáže přežít i v těch nejhorších podmínkách a přitom dává svému okolí tolik krásy a pohody. Právě pro tyto vlastnosti je borovice často uctívána a ceněna. Borovici můžeme spatřit téměř ve všech čínských parcích, ale především v chrámových prostranstvích nebo v blízkosti hrobek. Bambus Dalším velmi ceněným stromem je bambus. V čínské kultuře zaujímá mezi symboly stromů snad nejvyšší místo. Často je přirovnáván k duši ušlechtilého člověka. Číňané jej považují za něco mezi rostlinou a stromem. Bambusové výhonky raší ještě za těch nejtvrdších mrazů, v ročním období, které je pro ostatní tak nepříznivé. 12

13 Tradice Je vzpřímený, tak jako páteř ušlechtilého muže. Je však ohebný a pružný. Bambus má kolínka, která v tradiční konfuciánské společnosti symbolizovala dobré mravy. Navíc je bambus dutý, což se čínsky řekne, že má prázdné srdce (tj. čistá mysl). Bambus byl vždy obdivován vzdělanými lidmi, básníky a malíři. Jeden z nejkrásnějších esejů o bambusu se nám dochoval od tangského básníka Wang Weie z osmého století našeho letopočtu. Wang Wei v tomto eseji opěvuje bambus a vyzdvihuje jeho podobu s ušlechtilým člověkem, čínsky Junzi. Bambus byl i častým námětem tušových maleb čínských mistrů. Jak bambus, tak borovice jsou tradičními surovinami pro výrobu čínských léků. Bambus je dokonce i lahodnou pochoutkou, a to právě bambusové výhonky, které se dají upravovat na mnoho způsobů. Čínská meruňka Posledním ze tří dlouhověkých přátel v mrazu je slíva, jinak také nazývaná čínská meruňka. Slív je mnoho druhů od červených až po bílé. Všechny ale mají jedno společné. Jako jedny z prvních stromů nasazují květy již na začátku jara. Nebojí se zimy stejně jako bambus a borovice. Slíva představuje znovuzrozenou vitalitu přírody po období nevlídné zimy. Právě pro tuto vlastnost je velmi ceněna. Dokáže jako vůbec první strom dát lidem mnoho radosti z přicházejícího jara. Rozkvetlý slívový sad nebo i jen osamocený strom dovede velmi zkrášlit okolí. Slíva byla a je taktéž častým námětem maleb a básní. Nejeden malíř či básník ji vychvaloval a zpodobňoval ve svých uměleckých dílech. Cypřiš Na závěr se zmíníme ještě o jednom stromě, a tím je cypřiš. Ten je podobně jako borovice často vysazován v okolí chrámů a hrobek. Číňané totiž věří, že cypřiš a borovice jsou naplněny životodárnou energií čchi, která prospívá všem živým tvorům a je obsažena ve všech věcech. A právě stromy jsou jedním z dárců této pozitivní energie lidem. 13

14 Pamětihodnosti Chrámové stavby v Tibetu Tibetský buddhismus (lámaismus) je základem tradiční tibetské kultury a má hluboký vliv na různé stránky společenského života v Tibeťany obývaných oblastech. Tento vliv se šířil a šíří především prostřednictvím chrámů. Stejně jako v mnoha jiných oblastech světa existují také v Tibetu náboženské stavby. Z hlediska množství, rozsahu, vlivu a architektonického charakteru stojí za zmínku chrámy bönismu (původní předbuddhistické animistické náboženství Tibetu) a kláštery tibetského buddhismu. Mezi nejstarší dochované stavby v Tibetu patří zřejmě lámaistické kláštery. V Tibetu, kde se náboženství šíří i vzduchem, jsou všude vidět kláštery a chrámy. Podle statistiky je jich více než Mezi nejproslulejší se řadí Potala, Jokhan, Drepung a Gandän. Známé jsou také Tashilunpo, Samye, Tsupu, Sagya. Stavební styly těchto klášterů se kvůli místním rozdílům 14

15 Pamětihodnosti a odlišným skupinám tibetského buddhismu poněkud liší, ale celkovým vzhledem se velice podobají. Chrámové a klášterní komplexy Nejstarší tibetský klášter (Samye) vznikl v osmém století našeho letopočtu. Dochované lámaistické kláštery byly většinou postavené podél hor. Chrámový komplex obvykle tvoří centrální svatyně se sochami, dále pak sál s buddhistickými knihami, institut buddhistických studií, ubytovna mnichů, sál Živého Buddhy atd. Do architektonického umění tibetských lámaistických klášterů jsou integrovány stavební styly etnického národa Han (Chan), Indie a Nepálu. Kláštery jsou impozantní také kvůli jejich velkému rozsahu. Klášterní komplex obvykle tvoří modlitební síň, hala zasvěcená Buddhům, rezidence Živého Buddhy, ubytovny lámaistů a další objekty. Například stavba kláštera Drepunk má rozlohu 280 tisíc čtverečních metrů. Některé kláštery zabírají každý zvlášť plochu celé hory a vypadají jako město. Přepychově zdobená architektura Impozantnost klášterů spočívá i v luxusní a velkolepé architektuře. Střechy těchto staveb, zejména významných sálů s buddhistickými sochami, jsou obvykle pokryty obrovskými taškami z pozlacené oceli a nádherně se třpytí na slunci. Hřbet střechy je zdobený Bronzovým ptákem, Kouzelnou láhví, Zlatým jelenem a Kolem dharmy. Čtyři rohy hřbetu vysoko ční a visí na nich bronzové zvonky, které krásně zvoní ve větru. Na střechách některých chrámů jsou vytvořeny rovněž zlaté atiky a altány. V paláci Potala je vidět například tři pozlacené haly a pět pozlacených pagod. V chrámových sálech s obrovskými zasvěcenými buddhistickými sochami jsou na zdi namalovány různé portréty buddhů a také ornamenty, nákresy a nástěnné malby spojené s buddhismem. Uvnitř sálů i mimo ně se nachází ještě mnoho dalších náboženských plastik. Modlitební mlýny a mlýnky Věřící v tibetském buddhismu označují otáčení modlitebního mlýnku za účinnou cestu k meditaci a povznesení ducha. Proto u vchodů do chrámů stojí buď obrovské modlitební mlýny, nebo zde v řadách najdete pečlivě zdobené menší mlýnky. Ty jsou obvykle ze zlata, stříbra nebo bronzu a vypadají jako soudek s osou připevněnou na obou koncích. V tibetských klášterech je zachováno velké množství artefaktů a vzácných historických předmětů. Jako příklad uveďme buddhistické sochy, nástěnné malby, dekorační předměty, jakož i buddhistické knihy a písemnou dokumentaci o tibetské literatuře, historii, geografii, filozofii, lékařství, astronomii, kalendářním systému atd. Lze říci, že každý klášter představuje muzeum tibetské historie, kultury a umění. 15

16 Pamětihodnosti Qufu rodiště myslitele Konfucia Konfucius byl jeden z nejvýznamnějších starověkých myslitelů na světě, byl zakladatel školy takzvaných konfuciánů. Za poslední dva tisíce let po sobě jdoucí čínské dynastie obdivovaly Konfuciovo učení a učinily z něj vzor a vládnoucí doktrínu. Proto má Konfucius a jeho učení nezastupitelné místo v čínské a celé východoasijské kultuře. Největší architektonický komplex Konfuciova svatyně v Qufu se nazývá Prvním chrámem v Číně a je to nejposvátnější konfuciánské místo. Svatyně byla vybudována roku 478 před naším letopočtem, dva roky po Konfuciově smrti. Panovník státu Lu, který se tehdy v Shandongu nacházel, nechal přebudovat Konfuciovo bydliště a udělal z něj svatyni. Ve svatyni umístil Konfuciovo obřadní roucho, úřednický klobouk a rituální předměty. Z původních tří místností se později, jak škola konfuciánů začala nabývat na důleži 16

17 Pamětihodnosti tosti, stal velký komplex staveb. V 18. století za dynastie Qing během vlády císaře Yongzhenga byl celý komplex přestavěn, rozšířen a dostal dnešní podobu. Od severu k jihu je komplex přes jeden kilometr dlouhý a zaujímá rozlohu přes metrů čtverečních. Je zde celkem 500 komnat a místností. Vedle Zakázaného města v Pekingu se Konfuciův chrám v Qufu řadí k největším zachovaným starým komplexům a je modelovým příkladem čínského tradičního stavitelství. Stavba s výsadou pěti bran Konfuciův chrám je typickou ukázkou vrcholného feudálního stavitelství. Jeho hlavním charakteristickým rysem je severojižní orientace s přilehlými budovami po stranách. V celém komplexu se nachází devět hlavních chrámových lodí, devět dvorců a devět velkých hal. Devítka je speciální číslo, které v čínské kultuře mělo velmi vysoké postavení. Ve feduální společnosti byla devítka výsostným císařským číslem, ostatní stavby nemohly tuto devítkovou symboliku používat. Prohřešení proti tomuto úzu bylo trestáno setnutím hlavy. Konfuciův chrám však byl výjimkou. Před hlavní halou je celkem pět bran, podle dřívější etikety bylo pět bran opět vyhrazeno pouze pro císaře. Pouze Zakázané město má pět bran a Konfuciův chrám tuto výsadu také obdržel. Uvnitř celého chrámového komplexu se nachází jeden z největších lesů kamenných stél. Celkem je tu přes dva tisíce stél, které pocházejí z různých časových údobí a dynastií. k veřejným akcím a v zadní části dvorce trávila svůj soukromý život početná rodina. Rozsáhlé pohřebiště Konfuciův les je místo, kde jsou umístěny rodinné hrobky Konfuciových potomků a celé rodiny. Je zde pohřbíváno po více než dva a půl tisíce let. Jde tak o jedno z nejdéle využívaných pohřebišť na světě. Jsou zde uloženy hrobky a stély z dynastie Han, která vládla na přelomu letopočtu. Konfuciův les představuje pro odborníky a historiky, kteří se zabývají čínskými dějinami, kulturou a folklorem, nenahraditelný studijní materiál. Konfuciův chrám, les a dvorec jsou světově proslulými památkami s prvořadou důležitostí, které nám představují čínskou historii, kulturu a tradice. Ne náhodou se v roce 1994 dostaly na seznam památek pod patronací UNESCO. Konfuciův dvorec Místo, kde přebývali Konfuciovi potomci, se nazývá Konfuciův dvorec. Hned po palácích císařů dynastií Ming a Qing, které vládly od 14. století až do století dvacátého, to byl největší dvorec v Číně. Jeho výstavba začala ve dvanáctém a třináctém století za dynastií Song a Jin. Dvorec je typickým příkladem paláců aristokracie. Jeho rozloha je okolo 50 tisíc metrů čtverečních a je zde celkem 500 komnat a místností. Přední část sloužila 17

18 Pamětihodnosti Chrám nebes v Pekingu Výstavba Chrámu nebes začala roku Chrám je situován jižním směrem od Zakázaného města, tedy paláce císařů dynastie Ming a Qing. Celý komplex zaujímá plochu o rozloze metrů čtverečních. Oproti Zakázanému městu je 4x větší. Architektonicky se však jedná o stejný styl spadající do dynastie Qing. Nejmarkantnějším rysem těchto staveb je tradiční severojižní orientace. Celý areál je posvátné a slavnostní místo. Spojení země a nebes Chrám nebes byl místem, kam se císařové dynastií Ming a Qing, které v Číně vládly bezmála 550 let, chodili každoročně modlit za dobrou úrodu. Místo pro chrám bylo vybráno tak, aby korespondovalo s tradič 18

19 Pamětihodnosti ními představami Číňanů o vztahu člověka s nebesy. Chrám nebes se rozděluje na dvě části, vnější a vnitřní. Zdi, které ohraničují jižní část, mají čtvercový půdorys, který má symbolizovat zemi. Severní část má pak kruhový půdorys a má symbolizovat nebe, této zdi se také někdy přezdívá nebeská zeď. Tento původní plán celého komplexu představuje starodávné představy Číňanů o kosmologickém uspořádání světa, kdy nebesa jsou tvořena kruhem a země čtvercem. Dvě nejvýznamnější místa komplexu Největší dominantou celé stavby je Hala motliteb za úrodu. Tato budova má taktéž kruhový půdorys a má symbolizovat nebe. Císař zde obětoval nebesům za bohatou úrodu a dostatek srážek. Celá hala je postavená výlučně ze dřeva. V prostředku stojí hlavní nosný sloup, který má na výšku 20 metrů a symbolizuje jeden rok a čtyři roční doby. Okolo stojí dalších dvanáct pilířů, které představují dvanáct měsíců a dvanáct denních dob. Celá hala je postavena na třístupňové terase z bílého mramoru. Dalším důležitým místem je Kruhový vrcholek, kde císař konal ceremonie na počest nebesům. Vrcholek má podobu třístupňové kruhové terasy, která je opět postavená z bílého mramoru. Po vystoupení na vrcholek se císař rozhlédl do čtyř stran a z tohoto vyvýšeného místa všude viděl jen nebeskou modř, pod sebou pak běloskvoucí mramor. Vypadalo to, jako kdyby stál uprostřed vesmíru. posvátná nebesa. Všechny významné stavby v celém komplexu jsou tak pokryty nebesky modrými taškami. Stavby v Chrámu nebes také vynikají mnohými architektonickými zvláštnostmi. Jde především o jejich tvar s přihlédnutím k akustickým jevům. Například z vrchu Kruhového vrcholku se line dokonale čistý a jasný zvuk do všech stran. Pokud se císař postavil do středu a promluvil, tak se jeho hlas šířil všemi směry. Bylo to, jako kdyby hovořil k celému podnebesí. Další zvláštností je stěna ozvěn, která perfektně nese zvuk po délce okolo třiceti metrů. Pokud se k ní postavíte a budete k ní mluvit, tak vás na druhém konci bude slyšet. Harmonie soužití Chrám nebes, čínsky Tiantan, svou rozmanitostí a bohatou kulturou ročně láká statisíce turistů. Je to určitě také tím, že Chrám nebes symbolizoval harmonii mezi člověkem, přírodou a vesmírným řádem. Chrám je tak mimo jiné dobrým svědectvím o tom, jaký měli lidé a učenci ve staré Číně pohled na svět a jeho uspořádání. Po právu se tak řadí mezi památky s nevyčíslitelnou historickou a kulturní hodnotou a patří mezi světové dědictví. Architektonické zvláštnosti Celý komplex Chrámu nebes se svou ojedinělou architekturou a kruhovou podobou budov představuje vrchol řemeslného a architektonického umění konce šestnáctého století. Kromě vnější podoby staveb zde důležitou roli hrály i barvy. Tak jako žlutá barva symbolizovala moc dynastie Qing a byla výsadní barvou císaře. Tak v Chrámu nebes je dominantní modrá barva, která symbolizuje 19

20 Cestopis 6 míst, která stojí za to vidět Při pohledu na ohromné čínské teritorium najdete tisíce zajímavých míst, která se chlubí kulturními památkami, zajímavou architekturou, přírodou a krásami venkova. Nevíte, které z nich si vybrat? Pak si nechte některá z nich doporučit Nový letní palác, Yiheyuan Nový letní palác, Yiheyuan, což znamená Zahrada zachování harmonie, je jedním z nejkrásnějších míst v Pekingu. Byl stejně jako Starý letní palác poničen nájezdem západních vojsk, na rozdíl od Starého letního paláce však byl v roce 1888 přebudován a opraven na příkaz císařovny Cixi. Není žádným tajemstvím, že na opravu této zahrady padly peníze určené na obnovu a modernizaci čínského námořnictva. Yiheyuan se rozkládá na ploše asi 290 hektarů. Na jižní straně leží rozlehlé Kunmingské jezero a na severu ohraničuje zahradu hora Wanshou, tedy hora Dlouhého věku. Před nástupem dynastie Yuan v roce 1271 byla tato hora známá jako Weng-shan a stejnojmenné bylo i tehdy malé jezero, napájené několika prameny. Jeden z císařů dynastie Jin zde okolo roku 1153 postavil cestovní palác či dočasnou rezidenci. Za dynastie Yuan bylo jezero vysušeno a voda z pramenů dovedena do řeky Tonghui. V době panování dynastie Ming ( ) bylo celé místo kultivováno, prameny naplňovala lotosová jezírka a rybníčky s vodními kaštany. Vznikla zde scenerie, která bývá srovnávána s velmi známým a krásným Západním jezerem v Hangzhou, které se stalo předmětem opěvování v mnoha básních. Císařská rezidence byla přestavěna a celá plocha získala jméno Haoshanyuan, Zahrada nádherných hor. Jeden z velkých básníků a velmi známý malíř Wen Zhengming, který žil mezi lety 1470 a 1559, o této zahradě napsal tyto verše: Jarní je 20

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Babylón Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům Kdo jsme Lloyds Carl Capital Co. Ltd. je investiční a developerská společnost. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby, akvizici pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Vlakem z Hong Kongu do Pekingu za 14 dní termín cca od 1.4.-14.4.

Vlakem z Hong Kongu do Pekingu za 14 dní termín cca od 1.4.-14.4. Vlakem z Hong Kongu do Pekingu za 14 dní termín cca od 1.4.-14.4. Hong Kong a Peking, dvě naprosto odlišná města a kultury v Číně. Uvidíme jak městské civilizace, tak i panenskou přírodu v oblastech jihovýchodní

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Umístění Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska se nachází v jednom z nejkrásnějších regionů v Alpách Bernese Oberland v blízkosti Interlakenu, Brienz. Bernese

Více

ČÍNA PRO LABUŽNÍKY ANEB ZA PEKINGSKOU KUCHYNÍ

ČÍNA PRO LABUŽNÍKY ANEB ZA PEKINGSKOU KUCHYNÍ ČÍNA PRO LABUŽNÍKY ANEB ZA PEKINGSKOU KUCHYNÍ 9 - denní zájezd Poznávací zájezd, 9 dní, 3* hotely, včetně všech vstupů PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Sárvár křišťálově čistý zážitek

Sárvár křišťálově čistý zážitek Sárvár křišťálově čistý zážitek Přivítaná Sárvár kvalita za každou cenu Sárvár si každý oblíbí. Každý v něm může nalézt to, co hledá. Za každým záchvěvem města je skryta nenápadná, kompromisy neznající

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Ve společnosti přátel zimy

Ve společnosti přátel zimy ORIENTační list 1. Zimní itinerář art treku expozicí Umění Asie Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění Ve společnosti přátel zimy Pro zimní návštěvy expozice Umění Asie v paláci Kinských jsme vám

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Itinerář Thajsko. Inspiration Travel s.r.o., Sokolská 1365, 46001 Liberec, tel: 603 791 952, e-mail: info@inspiration-travel.com

Itinerář Thajsko. Inspiration Travel s.r.o., Sokolská 1365, 46001 Liberec, tel: 603 791 952, e-mail: info@inspiration-travel.com Itinerář Thajsko Inspiration Travel s.r.o., Sokolská 1365, 46001 Liberec, tel: 603 791 952, e-mail: info@inspiration-travel.com 1.den 2.den Bangkok Hotel ibis Bez jídla Bangkok Hotel ibis Přílet na letiště

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

USA Francouzská Polynesie

USA Francouzská Polynesie USA Francouzská Polynesie 22./25.12.2012. 5./6.1.2013 41-50 hodin letu, 21 000 km Praha - Los Angeles Pape ete Zastávka v USA / San Francisko Los Angeles Las Vegas Národní park Joshua Tree Národní park

Více

Národní parky západu Spojených států

Národní parky západu Spojených států Celkem 30 bodů Národní parky západu Spojených států Členové amerického hnutí American Park and Outdoor Art Association začali na konci 19. století prosazovat myšlenku, že je třeba nabídnout obyvatelům

Více

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně.

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Symbolizuje harmonii mezi člověkem a přírodou. Podstavec sochy je modelem

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

ZA PANDAMI VELKÝMI DO ČÍNY

ZA PANDAMI VELKÝMI DO ČÍNY ZA PANDAMI VELKÝMI DO ČÍNY 9 - denní zájezd Poznávací zájezd, 9 dní, 3* hotely, snídaně, včetně všech vstupů PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny Cenu garantujeme při min. počtu

Více

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013 Qi Gong víkend Beskydy 11-13. 10. 2013 Společnost Feng Shui for Life v spolupráci s centrem,,berkana a školou jógy Karakal pro Vás připravila jedinečnou Qi Gong akci, plnou cvičení, Zenových meditací a

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

AMERIKA PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

AMERIKA PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ 1 Trvanlivý, spolehlivý materiál s dlouhou životností Měď volíte jednou navždy! Trvanlivost mědi, jako vnějšího obkladu budov je dokázána svým užíváním přes staletí.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

To nejlepší z výletů na pobřeží. DUBAJ Obdivujte Sharjah, kulturní metropoli Emirátů, proslulou svými elegantními mešitami a muzei.

To nejlepší z výletů na pobřeží. DUBAJ Obdivujte Sharjah, kulturní metropoli Emirátů, proslulou svými elegantními mešitami a muzei. To nejlepší z výletů na pobřeží BAHRAJN Navštivte Velkou mešitu, která je největší na tomto ostrově, a mezinárodní okruh F1. DUBAJ Obdivujte Sharjah, kulturní metropoli Emirátů, proslulou svými elegantními

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie Tate Modern Tate Modern je galerií moderního umění, nachází se v budově původní elektrárny Bankside. Turbínová hala, kde se nacházel elektrický

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Calypso Ladyboys Cabaret

Calypso Ladyboys Cabaret Kulturní fenomén, nákupní ráj a turistické poklady. Vítejte v Bangkoku, v jednom z nejvíce kosmopolitních, kontrastních a lákavých měst Asie. Přijeďte nalézt impozantní chrámy, hotely pro každou kapsu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

Témata absolventských prací 2011/2012:

Témata absolventských prací 2011/2012: Témata absolventských prací 2011/2012: 1. Můj oblíbený autor - život, historické souvislosti dílo četba (seznam, vlastní názor na jednotlivá díla, úvaha - jak mě knihy ovlivnily, stručný obsah, postavy..)

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Předmluva ke druhému vydání

Předmluva ke druhému vydání PŘEDMLUVA 9 Předmluva ke druhému vydání Od prvního vydání této knihy uplynuly už skoro dva roky, což je v dnešním světě urychlené komunikace a informační záplavy relativně dlouhá doba. I v debatě o globálním

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více