2 /2012. DZajímavosti a krásy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 /2012. DZajímavosti a krásy"

Transkript

1 2 /2012 DZajímavosti a krásy Číny

2 O CRI Čínský rozhlas pro zahraničí (CRI) je státní rozhlasovou stanicí, která jako jediná z čínských stanic vysílá do celého světa. CRI zahájil svoji činnost 3. prosince 1941 a od té doby tuto činnost neustále rozšiřuje. V současné době má v zahraničí 32 zpravodajských kanceláří a vysílá v 61 jazycích, stal se tedy mezinárodní mediální organizací, která disponuje obrovskou informační sítí. Cílem CRI je seznámit svět s Čínou i Čínu se světem a posílit vzájemné poznání a porozumění. Česká sekce CRI funguje od roku Kromě vysílání na krátkých vlnách začala v březnu 2004 vysílat i na středních vlnách. Od prosince 2003 byly oficiálně uvedeny do provozu také webové stránky v českém jazyce, kde najdou čtenáři spoustu zajímavých článků o kultuře, tradicích, umění a také o aktuálním dění v Číně i v zahraničí. 2

3 Editorial OBSAH 4 Čínská bojová umění Wude: příběhy slavných bojovníků 8 Grafické umění čínská kaligrafie 12 Symbolika stromů 14 Chrámové stavby v Tibetu 16 Qufu rodiště myslitele Konfucia 18 Chrám nebes v Pekingu 20 6 míst, která stojí za to vidět nejkrásnějších vodopádů 27 Obchodní čtvrtě v Pekingu 28 České značky v Číně 30 Doporučení, rady, tipy 31 Slovníček pro cestovatele DUHA/zajímavosti a krásy Číny Vydává: Čínský rozhlas pro zahraničí (CRI),, ve spolupráci s M-Phoenix, s. r. o. Adresa: Czech service, 16A Shijingshan Road, Beijing China Výroba: Mladá fronta a. s., divize Klientské tituly Foto: archiv CRI, archiv M-Phoenix, shutterstock.com Stejně jako se nám líbí evropská architektura, zařizujeme si byty v evropském stylu, nebo rádi používáme evropské výrobky, tak je to často i naopak. Mnoho přátel ze zahraničí si odsud odnáší na památku kaligrafie, učí se tradiční čínskou medicínu nebo čínská bojová umění a mnoho turistů jezdí do Číny za exotikou a obdivují to, co je pro nás samozřejmostí. Naše světy se začínají postupně prolínat a naše kultury se začínají vzájemně ovlivňovat. Protože zájem o čínskou kulturu a tradice roste, chtěli bychom prostřednictvím časopisu Duha tento zájem podpořit a také přispět k bližšímu porozumění našich kultur. V tomto čísle se dozvíte více o významu etiky v čínských bojových uměních, o symbolice nejoblíbenějších stromů v Číně, nebo o tom, že čínská kaligrafie není pouze krásným písmem. Pochopitelně nebudou chybět ani tipy na výlety za památkami nebo do přírody. Věřím tedy, milí čtenáři, že Vám tato Duha přinese pestrobarevnou paletu zajímavostí a krás z Číny, a že se Vám stane možná i inspirací k Vašim cestám do světa. Moli ředitelka české sekce CRI 3

4 Tradice Čínská bojová umění Wude: příběhy slavných bojovníků Co vlastně wude ( 武 徳 ) neboli etika boje znamenala v praxi, si můžeme ilustrovat na příbězích několika významných bojovníků, kteří díky svému bojovému umění a odvaze vstoupili do dějin. Neužívali své schopnosti pro vlastní prospěch, ale proto, aby po dobách nepokojů v zemi zavládl opět klid a mír. Takové jednání je přesně v duchu starého čínského přísloví, které říká, že když v podnebesí (rozuměj na zemi) umírá radost, každý muž má svůj díl zodpovědnosti ( 天 下 兴 亡, 匹 夫 有 责 ). Qin Qiong Jedním z těchto slavných bojovníků byl generál Qin Qiong, který žil na počátku 7. stol. n. l., v bouřlivé době výměny dynastií Sui a Tang. Tento výjimečně statečný a neporazitelný voják se v povědomí lidí stal až mytickou postavou a bývá zobrazován na křídlech vstupních dveří chrámů jako strážce. O jeho 4

5 Tradice životě před zahájením vojenské kariéry historické prameny mlčí, takže ani nevíme jméno mistra, u kterého se bojovému umění učil. Jisté však je, že se nakonec dal do služeb syna zakladatele dynastie Tang, vlastním jménem Li Shimin, ve kterém rozpoznal silnou osobnost. S jeho pomocí se Li Shiminovi podařilo sjednotit zemi zmítanou rolnickými povstáními, porazit všechny své konkurenty a upevnit moc dynastie. Li Shimin, který pak vládl pod jménem Taizong, je pokládán za jednoho z největších čínských císařů vůbec a jeho vláda za zlatý věk čínské historie. Li Shimin Císař Li Shimin figuruje ještě v dalším příběhu, který stojí za zmínku v souvislosti s bojovým uměním. V historii slavného šaolinského kláštera se traduje, že byl Li Shimin, tehdy ještě jako mladý voják ve službách svého otce, císaře, osaměle prchající z neúspěšné bitvy, zachráněn třinácti šaolinskými mnichy s holemi, kteří odrazili celý oddíl pronásledovatelů. Za to bylo později klášteru Šaolin uděleno privilegium držet si svou vlastní armádu o síle 500 mužů, což bylo u klášterů v té době dosud nemyslitelné. Chang Yuchun a Zhu Yuanzhuang Dalším slavným bojovníkem, který se výrazně zasloužil o obnovení stability země, byl Chang Yuchun ve 14. stol. Bylo to období mongolské nadvlády, čínské obyvatelstvo se potýkalo se záplavami, epidemiemi a hladomorem a po celé zemi propukala protimongolská povstání. Chang Yuchun, jehož schopnosti mu vynesly pověst muže, který sám vydá za 10 tisíc bojovníků, podpořil schopného a energického vůdce povstalců jménem Zhu Yuanzhuang a stal se generálem jeho armády. Především díky němu Zhu Yuanzhuang, původem chudý rolník vychovaný v klášteře, nakonec zvítězil, vyhnal mongolské dobyvatele a založil novou dynastii Ming. Vláda této dynastie trvala 270 let a po tuto dobu se Čína těšila relativnímu klidu a prosperitě. Shi Dakai V první polovině 19. stol., v době mandžuské dynastie Qing, žil další pověstný bojovník Shi Dakai, který kromě svých nevšedních bojových schopností vynikal i ušlechtilou povahou. Ovládal jedno ze starých taoistických vnitřních bojových umění s názvem liuhequan ( 六 合 拳 ), kterému se učil ve Wudangských horách. Shi Dakai byl znechucen poměry ve státě a přebujelou korupcí a zasvětil svůj život boji proti dynastii Qing. Veřejně dokázal své mistrovství v kung-fu na tržnici v Nanjingu, kde před zraky početných diváků rozrazil pěstí kamennou stélu a začal verbovat do dobrovolnické armády. Stal se jedním z nejvýznamnějších vůdců známého povstání Taipingů. Povstání bylo po 13 letech potlačeno a sám Shi Dakai byl nucen se ještě před jeho koncem vzdát a byl popraven. Jeho vzor se však stal mocnou inspirací pro další odpůrce dynastie Qing. Tento odpor dále sílil, což vedlo až k pádu císařství a vzniku republiky v roce Všechny tyto příběhy ukazují, že původní wude bylo spojeno především s nějakou velkou myšlenkou a přesvědčením o fungování země. Na jeho základě se bojovník angažoval v boji pro blaho všech. Teprve v další rovině můžeme o wude uvažovat tak, jak se chápe převážně v současnosti, totiž jako o způsobu etického jednání v každodenním životě. Etika všedního dne Etika boje, čínsky wude ( 武 徳 ), po bojovnících žádala, aby nebyli lhostejní k veřejnému dění. Proto se bojovníci často stávali strůjci velkých historických změn. I v běžném životě se však bojovník musel chovat podle jistých zásad. Měl vždy a všude napravovat bezpráví, jehož se stal svědkem, a zastávat se slabších. Neměl se však nikdy nechat vyprovokovat k tomu, aby své převahy nad obyčejnými lidmi zneužil. To je také důležitý aspekt wude a povíme si k němu jeden příběh. Bojovník kráčí po úzké kládě přes řeku a střetne se na ní s rolníkem, který nese přes rameno na holi dva džbery plné hnoje. Vyvstane 5

6 Tradice otázka, kdo z nich ustoupí a nechá druhého projít. V právu je bojovník, neboť na lávku vkročil první, ale rolník nechce jeho nárok uznat. Bojovník by ho mohl lehce přemoci, ale cítí, že je to pod jeho úroveň, a tak s rolníkem jedná. Rolník však dál trvá na svém. Oba tedy proti sobě stojí a čekají, kdo vydrží déle. Po nějaké době si rolník, již značně unaven, stěžuje na tíhu svého břemene a nerovnost podmínek. Bojovník od něho tedy džbery převezme a tak tam oba stojí dál. Rolníka opět po čase začnou bolet nohy. Vidí ale, že bojovník pořád nejeví známky únavy, a tak nabere ze džberu hrst hnoje a hodí ji bojovníkovi rovnou do tváře. To bojovníka rozzlobí. Mohl by rolníka rozmáznout jako mouchu, ale přesto přemůže svůj hněv a neudělá to. Čas plyne a rolník už se sotva drží na nohou, a tak si na lávku obkročmo sedne. A tu bojovník odloží vědra a rolníka přeskočí. Školy bojovníků Aby bojovník dosáhl požadované mravní integrity, musel své chování zdokonalovat stejně usilovně jako umění boje. Každá škola bojových umění měla stanovená vlastní pravidla, mengui ( 门 规 ), která museli její členové dodržovat, a tím měli postupně získat důležité charakterové vlastnosti. Tato praxe trvá dodneška. Někdy se pro soubor těchto pravidel používá nesprávně výraz wude, ale my už víme, že wude je postoj srdce, a ne předepsaný kodex chování, který má jedince kultivovat a k wude teprve vychovává. Jinými slovy mengui je prostředek, wude je cíl. Jako příklad si uvedeme pravidla školy, která si říkala Wudang taiji men ( 武 当 太 极 门 ), to znamená Škola wudangského taiji, z blíže neurčeného období dynastie Qing ( ). Kdo chtěl být studentem této školy, musel přísahat před vyobrazením zakladatele wudangských stylů, taoistického mnicha Zhang Sanfenga, že bude dobrovolně a přísně dodržovat všech 12 pravidel školy. Mezi ně patřila povinná úcta k Mistru zakladateli a úcta k mistrům školy, slušné chování v rámci hierarchie školy (to znamená, že mladší má ctít staršího a starší má být vzorem mladšímu), neustálá snaha se zlepšovat pilným cvičením, zákaz si bojovým uměním přivydělávat (např. účastí na pouličních představeních a vyučováním vlastních žáků), zákaz styku se zločineckými organizacemi, skromné vystupování na veřejnosti, příkaz zachovávat techniky školy v tajnosti a zdržovat se hodnocení jiných škol. K původu bojových umění Pokusme se odpovědět na otázku, proč právě v Číně vzniklo tak velké množství bojových stylů a škol a které byly ty první. Původ všech bojových umění musíme hledat v běžném životě. Nutnost cvičit se v boji vyplývala zcela přirozeně z lidské potřeby opatřovat si potravu lovem a hájit svou existenci před nepřáteli. Tak lidé odedávna rozvíjeli své schopnosti například v lukostřelbě a v používání různých bodných a seč 6

7 Tradice ných zbraní. V Číně se pro rozvoj bojových umění vytvořily zcela specifické podmínky. V první řadě to byl velmi dlouhý a souvislý kulturní vývoj. Zároveň však tento vývoj probíhal na pozadí historie velmi bouřlivé. O hluboké minulosti z doby před naším letopočtem nejsou pochopitelně k dispozici přímé písemné záznamy. Až z pozdějších pramenů si můžeme udělat představu, jak mohl tento vývoj probíhat. Lidé žili v soudržných rodinných klanech, mezi nimiž se často uzavírala příměří, ale často také vedly války. Každý klan si proto vychovával vybrané zdatné jedince a cvičil je v boji. Došlo-li k vyhlazení jednoho klanu druhým, přeživší příslušníci poražené strany utíkali na opuštěná místa, kde se skrývali, museli se bránit před lidskými nepřáteli i před v té době hojnými dravými šelmami. Přitom se stále zdokonalovali v boji a jejich hlavním motivem byla pomsta. Princip, který tak dobře známe z kung-fu filmů. Vnitřní styly Základním předpokladem úspěchu v boji, ať už beze zbraně, či se zbraní, byla vždy tělesná síla. Nejvýraznější to bylo v armádním výcviku. Starověká čínská vojenská výzbroj byla totiž extrémně těžká ( jen meče vážily desítky kilogramů) a už jen unést ji, natož s ní bojovat, vyžadovalo značnou sílu. Dá se říci, že základní taktikou bylo drtit nepřítele hrubou silou. Ubránit se takto vedenému útoku lze jen silou srovnatelnou. Lidská síla však má své hranice. Její účinnost se zvyšuje, teprve když je použita chytře. V Číně došlo k tomu, že byly pro účely boje využity poznatky filozofie. Takovým bojovým stylům se říká vnitřní styly neijiaquan ( 内 家 拳 ) a jsou pro Čínu typické. Taoismus Myšlenkový proud, který bojové umění v Číně mocně inspiroval, nebyl vnesen odnikud zvenčí, ale zrodil se prokazatelně na území Číny. Je prastarý a teprve později byl označen jako taoismus (daojia 道 家 ). Vznikl dávno před tím, než žil legendární Laozi Starý mistr ( 老 子 ), oficiálně pokládaný za zakladatele taoismu, a jeho kořeny sahají až ke Knize proměn (Yijing 易 经 ), do doby 2000 let př. n. l. Celá taoistická filozofie je výsledkem přemýšlení o jevech, ke kterým dochází v kosmu i v lidském těle. Konkrétně přiblížit některé základní taoistické pojmy se pokusíme příště. Taoismus poskytl mimo jiné teoretický rámec čínské medicíně a navázal na sebe i náboženské praktiky a lidovou zbožnost. Avšak bojové techniky založené na taoistických principech nebyly nikdy určeny pro široké masy. Typický taoista byl samotář žijící v nepřístupných horách, kde se oddával cvičení a meditacím, později byly taoistické praktiky studovány a pěstovány mnichy v klášterech. Pro normální smrtelníky však zůstávala bojová umění utajená a po většinu trvání čínské historie bylo jejich veřejné praktikování dokonce zakázáno, protože byla pokládána za společensky potenciálně nebezpečná. Změna nastala až s nástupem poslední dynastie Qing ( ), která kvůli získání lidové podpory nastolila celkově volnější režim. V té době vzniklo velké množství škol a byly pořádány veřejné soutěže, které se rychle staly populárními. Ti, kteří nechtěli zůstat řadovými žáky, odcházeli, zakládali vlastní školy a vydělávali si tím na živobytí. Bojové umění se tedy na jedné straně stalo přístupným a mezi lidmi se rozšířilo, na straně druhé se však z něho mnohdy do jisté míry vytratil původní obsah. 7

8 Tradice Grafické umění Čínská kaligrafie Kaligrafie, doslovně krásné psaní, je jedno ze čtyř tradičních čínských umění, datovaných do počátků čínské historie. Kaligrafie, starobylé umění psaného slova, není pro Číňany pouhým způsobem komunikace, ale je také prostředkem k vyjádření dynamických sil přirozeného světa. Čínské kaligrafické nástroje stejně jako ty, které jsou potřebné k malování patří ke čtyřem základním předmětům, jež tvoří tzv. čtyři poklady studia, což je štětec, tuš, kámen na roztírání tuše a papír. Dnes i v minulosti byla kaligrafie považována za jedno z konvencemi nejpřísněji svázaných, individualistických grafických umění. Kdysi v císařské době to byl důležitý kritický standard pro čínské literáty a dneska se udržuje nejenom v Číně, ale jako unikátní odnož umění se vyučuje po celém světě. Schopnosti umělců Na rozdíl od jiných uměleckých technik jsou kaligrafické tahy pevně stanoveny, vyžadují pečlivé plánování a přesvědčivé provedení. Všechny tyto schopnosti se vyžadují od umělce-kaligrafa. Přestože se musí přizpůsobit přesně stanovené struktuře slov, samotný výraz, který vyprodukuje, může být mimořádně kreativní. Stát se umělcem nebo odborníkem v kaligrafii, to vyžaduje nekonečné procvičování a psaní slova za slovem, tahu za tahem, až se plody každodenního cviku a praxe dostanou do vědomí člověka. Tak jako tomu bylo v případě nedávno zesnulého slavného čínského kaligrafa Qi Gonga, čínská kaligrafie může člověka přivést do stavu, kdy se pak podvědomí získané každodenní praxí upotřebí k tomu, aby mohl kontrolovat koncentraci tuše, kompatibili 8

9 Tradice tu tloušťky tahů a velikosti psaného slova. Sledováním koncentrace tuše, tloušťky tahů a nasávání papíru a poddajnosti štětce umělec může vyprodukovat nekonečné variace stylů a forem. Na rozdíl od západní kaligrafie, kaňka nebo tah skoro vyschlým štětcem jsou v čínské kaligrafii shledávány jako přirozená improvizace výrazu a ne chybný nebo nepovedený tah. V případě západní kaligrafie, kde se často prosazuje pravidelnost, jistá uniformita a homogenita znaků, je výsledkem umělcova snažení spíše řemeslná dovednost, zatímco pro čínského kaligrafa je to mentální cvičení, u kterého musí koordinovat mysl a tělo, aby nalezl nejlepší styl výrazu. Stále je to jedna z nejnáročnějších oddechových disciplín, která udržuje v dobré kondici mentální a fyzický stav jedince. Mnoho kaligrafů v čínské historii bylo známo svou dlouhověkostí. Tuš a rozvoj kaligrafie Číňany po staletí trvale fascinovala tuš. Mnoho obdivovatelů tradiční čínské kaligrafie si možná myslí, že tuš nebyla víc než jen prostředkem, který staří Číňané využívali k psaní, malování a kaligrafii. Ale bez tuše, tohoto unikátního materiálu, by bylo nemožné vytvořit tyto okouzlující umělecké koncepce a hluboce tak ovlivnit tradiční čínská umění. Neví se přesně, kdy vznikla tuš ani z čeho se původně vyráběla. Víme však, že někdy ve století se běžně používala tuš ze sazí smíchaných s lepidlem. Taková tuš se lisovala do tyčinek, povrch se zdobil kresbami a kaligrafickými nápisy. Saze se i dnes nejčastěji získávají neúplným spalováním pryskyřic a rostlinných olejů a vmíchají se do roztoku šelaku s boraxem nebo arabské gumy s kafrem. Ke psaní byl ještě potřebný třecí kámen. Do jeho prohloubeniny se dalo pár kapek vody a tyčinkou tuše se po ní jezdilo, tuš se roztírala, až byla dostatečně hustá ke psaní. Tisíce let tuš sehrávala velice výraznou roli v rozvoji čínské civilizace a generace čínských malířů od nejstarších dob vyvinuly komplex jednobarevných technik psaní a malování čínskou tuší. Tuš a historie Psaní čínských znaků nebo ideogramů štětcem a tuší se stalo uměním poté, co byl kolem roku 200 objeven papír. Číňané vždycky vysoce hodnotili psané texty a estetické aspekty ideogramů v jejich písemném projevu. Malování tuší vzkvétalo za dynastie Song ( ) a rozvinulo si zvláštní propojení s hanskou sektou buddhismu, na západě známou spíše pod jejím japonským názvem, zen-buddhismus, který zdůrazňuje jednoduchost, spontánnost a seberealizaci. Malování tuší bylo značně ovlivněno taoismem, který zdůrazňuje živelnost, přirozenost a harmonii s přírodou. Štětce a nejlepší tuše Malování štětcem je asymetrické a vznikají tam velké plochy volného prostoru, který má pozitivní význam v čínském umění a čínské filozofii. Proces výroby štětců, jež se v kaligrafii používá dokonce i dnes, zůstává tajemstvím čínských řemeslníků. Je ale známo, že hlavní surovinou vysoce kvalitní tuše jsou 9

10 Tradice lampové saze a klih. Nejlepší lampové saze se získávají spalováním rostlinných olejů. Nejkvalitnější lampové saze nebo saze vůbec vznikaly ve starověku spalováním pečlivě vybraného borovicového nebo smrkového dřeva v tzv. tušových pecích. Tam byly nad plamenem umístěny keramické nádoby, které zachytávaly saze, jež se pak pozorně sesbíraly péřovým smetáčkem. Saze se nakonec smíchaly s klihem, vyrobeným ze zvířecího paroží nebo kůže. Podle starobylých knížek o výrobě tuše patřil mezi nejkvalitnější klih, který se vyráběl z paroží mladých jelenů, protože se vyznačoval vysokou čistotou. Historické důkazy a záznamy Důkazy o nejranějším použití tuše ve staré Číně byly nalezeny v hrobkách v Litongu, v provincii Shanxi, na severozápadě Číny. Jsou datovány do období neolitické kultury Yangshao, před 7000 až 6000 lety. Čínští archeologové našli v hrobce sadu nástrojů určenou k malování, včetně kamene na roztírání tuše a kamennou rukojeť, pomocí které se pravděpodobně vybrušoval štětec a zbytky štětců. Historické záznamy ukazují, že čínskou tuš používali také starověcí kouzelníci k věštění. Rituály věštění se konaly buď na císařských dvorech, nebo na veřejnosti. Kouzelník svou předpověď vyryl a pak vepsal tuší do želvího krunýře, který nakonec nechal shořet v plamenech. Pak pozorně studoval tvar a linie ohořelých zbytků krunýře a hledal šťastná a zlověstná znamení vztahující se k vyrytým výrokům. Nejlepším důkazem jsou orákula na zvířecích kostech z Yinsu z dynastie Shang ( př. n. l.), v dnešním Anyangu ve středočínské provincii Henan. Vykopána byla před sto lety a datována 3000 let zpátky. Na jejich povrchu byly nalezeny zbytky tuše. Vědci se domnívají, že starobylé čínské znaky se ryly buď na želví krunýře, nebo na lopatku hovězího dobytka směsí tuše a rumělky, aby bylo vše dobře čitelné. Existují také záznamy o použití tuše při psaní hanlivých a ponižujících znaků na tváře těžkých zločinců jako forma trestu. Tyto zmínky se vyskytují v Knize Shangů a o použití starobylé tuše jako značkovače pro čínské výrobce koberců se zase dozvídáme z Knihy obřadů. Kniha Shangů, známá i jako Kniha historie, je jednou ze šesti klasických knih, které, jak se traduje, kompiloval a komentoval Konfucius. Kniha obřadů je jednou ze čtyř svazků, pojednávajících o rituálech dynastie Zhou ( př. n. l.). Za dynastie Shang ( století př. n. l.) s vyspělým starověkým čínským písmem a široce přístupným přírodním grafitem se použití tuše stalo velice populární. Tuš se nejprve rozetřela na kamenné destičce (nebo v kamenné misce či na kusu vypálené hlíny) a takto vzniklou tuší se pak na bambusové laťky štětcem psaly čínské znaky. Ale až do dynastie Han (206 př. n. l. až 220 n. l.) se jenom zřídka používala tuš vyrobená lidskou rukou. S technickým vylepšením se tuš začala buď tvarovat rukou, nebo později se dávala do různých formiček. Za dynastie Východní Han (25 220) se většina tuše vyráběla na severu a severovýchodě Číny, v dnešních provinciích Shanxi, Shaanxi a Hebei. V té době byla nejznámější tuš z okresu Qianyan, kde byly obrovské plochy borovicových lesů. V století, kdy v Číně vládla nejdříve dynastie Sui ( ) a pak Tang ( ) se výroba tuše prosadila naplno i proto, že císařský dvůr uplatňoval preferenční politiku vůči tomuto hospodářskému odvětví. V tangské době se už vyráběla tuš několika barev, jako červená nebo žlutá. Podle Análů dynastie Tang se žlutá tuš například široce používala k redigování knih. Podstatně se zlepšil i vzhled tuše, protože se nechala tvarovat v různých formách. V důsledku zdokonalení výroby a kvality došlo i k výraznému zlepšení tuše, která byla výjimečně tvrdá a odolná. Proces výroby tuše má několik kroků. Mezi ně patří i příprava forem na tuš, které se vyráběly v různých tvarech, čtvercovém, kulatém, oválném, šestihranném nebo nepra 10

11 Tradice videlném. Ozdoby vytlačené do forem vyžadovaly také vysoké mistrovství a dovednost. Některé tuše se prodávaly bez ozdob, jiné se zase, dříve než dorazily na trh, nalakovaly nebo posypaly zlatým práškem. Ke konci dynastie Tang, když na severu probíhaly boje a války, mnoho rodin ze severní a severovýchodní Číny zabývajících se výrobou tuše odjelo na jih a přivezlo s sebou i technologii výroby tuše. Tuš jako umělecký předmět Velká poptávka byla po tuši zejména za dynastie Song ( ), kdy nastal rozvoj zkouškového systému a vrcholu dosáhla kaligrafie a malování. To vše výrazným způsobem stimulovalo rozvoj odvětví výroby tuše. Za dynastie Song produkce tuše dosáhla neobyčejně vysoké úrovně. V té době se vyráběla parfémovaná tuš nebo se do ní dokonce přidávaly léčivé byliny. A platí to do dneška. Například tuše, které vyrábí etnická menšina Huiů, používají lékaři tradiční čínské medicíny. Na počátku dynastie Song byly velice populární tuše ze syrových sazí, a to podle historických záznamů vedlo k devastaci a vymizení borovic na mnoha místech Číny. Od dynastie Song si mnozí čínští literáti našli nového koníčka. Začali sbírat kvalitní tuše, což vyústilo ve skutečnost, že tuš se ze spotřebního předmětu změnila v umělecký předmět. Jemně vypracované a pečlivě zabalené sady tuší se v polovině dynastie Song stávají vděčnou kořistí sběratelské vášně znalců a fajnšmekrů. Na povrchu byly tuše bohatě zdobené výjevy a postavami z čínských románů. Také dřevěné lakované krabičky, do kterých se sady drahých tuší ukládaly, měly na povrchu bohatou dekoraci. Ve sbírkách Zakázaného města v Pekingu mohou dneska návštěvníci vidět některé staré sady tuší v luxusních krabicích nebo pouzdrech. Na povrchu série tuší, věnované císaři dynastie Qing ( ) Qianlongovi je vyrytých deset obrázků. U každého z nich je krátká císařova báseň o deseti nejkrásnějších místech Západního jezera v Hangzhou ve východočínské provincii Zhejiang. Obrázky jsou vybarvené přírodními minerálními barvami v jasně červené, žluté, zelené, modré, hnědé a bílé a jsou věrnou kopií toho, jak Západní jezero vypadalo před 200 lety. Za předposlední čínské dynastie Ming ( ) a poslední dynastie Qing ruku v ruce s technickým pokrokem došlo k vylepšení jak výroby, tak jednotlivých surovin pro výrobu tuše, která se stávala stále kvalitnější. 11

12 Tradice Symbolika stromů Číňané již odpradávna považovali sami sebe za součást přírody a nesnažili se nad ni vyvyšovat. Člověk byl součástí všech věcí, které mezi sebou tvořily harmonii a pořádek. Číňané si byli tohoto pořádku věcí vždy vědomi a uctívali jen takové hodnoty, které byly nadčasové. Velmi si cenili dlouhověkosti, krásy a projevů přírody, ve kterých spatřovali odrazy lidského charakteru. Není proto náhodou, že právě velké úcty se dostalo takovým stromům, jako je borovice, bambus a slíva. Tyto tři stromy mají název tři dlouhověcí přátelé v mrazu, čínsky 岁 寒 三 友 (Sui han san you). Pojďme si společně poslechnout něco více o každém z těchto tří přátel. Začneme třeba borovicí. Borovice Borovice v čínské kultuře symbolizuje především dlouhověkost a vitalitu. Borovice je nenáročná na prostředí, ve kterém roste. Nebojí se ani kruté zimy, ani silného větru. Dokáže přežít i v těch nejhorších podmínkách a přitom dává svému okolí tolik krásy a pohody. Právě pro tyto vlastnosti je borovice často uctívána a ceněna. Borovici můžeme spatřit téměř ve všech čínských parcích, ale především v chrámových prostranstvích nebo v blízkosti hrobek. Bambus Dalším velmi ceněným stromem je bambus. V čínské kultuře zaujímá mezi symboly stromů snad nejvyšší místo. Často je přirovnáván k duši ušlechtilého člověka. Číňané jej považují za něco mezi rostlinou a stromem. Bambusové výhonky raší ještě za těch nejtvrdších mrazů, v ročním období, které je pro ostatní tak nepříznivé. 12

13 Tradice Je vzpřímený, tak jako páteř ušlechtilého muže. Je však ohebný a pružný. Bambus má kolínka, která v tradiční konfuciánské společnosti symbolizovala dobré mravy. Navíc je bambus dutý, což se čínsky řekne, že má prázdné srdce (tj. čistá mysl). Bambus byl vždy obdivován vzdělanými lidmi, básníky a malíři. Jeden z nejkrásnějších esejů o bambusu se nám dochoval od tangského básníka Wang Weie z osmého století našeho letopočtu. Wang Wei v tomto eseji opěvuje bambus a vyzdvihuje jeho podobu s ušlechtilým člověkem, čínsky Junzi. Bambus byl i častým námětem tušových maleb čínských mistrů. Jak bambus, tak borovice jsou tradičními surovinami pro výrobu čínských léků. Bambus je dokonce i lahodnou pochoutkou, a to právě bambusové výhonky, které se dají upravovat na mnoho způsobů. Čínská meruňka Posledním ze tří dlouhověkých přátel v mrazu je slíva, jinak také nazývaná čínská meruňka. Slív je mnoho druhů od červených až po bílé. Všechny ale mají jedno společné. Jako jedny z prvních stromů nasazují květy již na začátku jara. Nebojí se zimy stejně jako bambus a borovice. Slíva představuje znovuzrozenou vitalitu přírody po období nevlídné zimy. Právě pro tuto vlastnost je velmi ceněna. Dokáže jako vůbec první strom dát lidem mnoho radosti z přicházejícího jara. Rozkvetlý slívový sad nebo i jen osamocený strom dovede velmi zkrášlit okolí. Slíva byla a je taktéž častým námětem maleb a básní. Nejeden malíř či básník ji vychvaloval a zpodobňoval ve svých uměleckých dílech. Cypřiš Na závěr se zmíníme ještě o jednom stromě, a tím je cypřiš. Ten je podobně jako borovice často vysazován v okolí chrámů a hrobek. Číňané totiž věří, že cypřiš a borovice jsou naplněny životodárnou energií čchi, která prospívá všem živým tvorům a je obsažena ve všech věcech. A právě stromy jsou jedním z dárců této pozitivní energie lidem. 13

14 Pamětihodnosti Chrámové stavby v Tibetu Tibetský buddhismus (lámaismus) je základem tradiční tibetské kultury a má hluboký vliv na různé stránky společenského života v Tibeťany obývaných oblastech. Tento vliv se šířil a šíří především prostřednictvím chrámů. Stejně jako v mnoha jiných oblastech světa existují také v Tibetu náboženské stavby. Z hlediska množství, rozsahu, vlivu a architektonického charakteru stojí za zmínku chrámy bönismu (původní předbuddhistické animistické náboženství Tibetu) a kláštery tibetského buddhismu. Mezi nejstarší dochované stavby v Tibetu patří zřejmě lámaistické kláštery. V Tibetu, kde se náboženství šíří i vzduchem, jsou všude vidět kláštery a chrámy. Podle statistiky je jich více než Mezi nejproslulejší se řadí Potala, Jokhan, Drepung a Gandän. Známé jsou také Tashilunpo, Samye, Tsupu, Sagya. Stavební styly těchto klášterů se kvůli místním rozdílům 14

15 Pamětihodnosti a odlišným skupinám tibetského buddhismu poněkud liší, ale celkovým vzhledem se velice podobají. Chrámové a klášterní komplexy Nejstarší tibetský klášter (Samye) vznikl v osmém století našeho letopočtu. Dochované lámaistické kláštery byly většinou postavené podél hor. Chrámový komplex obvykle tvoří centrální svatyně se sochami, dále pak sál s buddhistickými knihami, institut buddhistických studií, ubytovna mnichů, sál Živého Buddhy atd. Do architektonického umění tibetských lámaistických klášterů jsou integrovány stavební styly etnického národa Han (Chan), Indie a Nepálu. Kláštery jsou impozantní také kvůli jejich velkému rozsahu. Klášterní komplex obvykle tvoří modlitební síň, hala zasvěcená Buddhům, rezidence Živého Buddhy, ubytovny lámaistů a další objekty. Například stavba kláštera Drepunk má rozlohu 280 tisíc čtverečních metrů. Některé kláštery zabírají každý zvlášť plochu celé hory a vypadají jako město. Přepychově zdobená architektura Impozantnost klášterů spočívá i v luxusní a velkolepé architektuře. Střechy těchto staveb, zejména významných sálů s buddhistickými sochami, jsou obvykle pokryty obrovskými taškami z pozlacené oceli a nádherně se třpytí na slunci. Hřbet střechy je zdobený Bronzovým ptákem, Kouzelnou láhví, Zlatým jelenem a Kolem dharmy. Čtyři rohy hřbetu vysoko ční a visí na nich bronzové zvonky, které krásně zvoní ve větru. Na střechách některých chrámů jsou vytvořeny rovněž zlaté atiky a altány. V paláci Potala je vidět například tři pozlacené haly a pět pozlacených pagod. V chrámových sálech s obrovskými zasvěcenými buddhistickými sochami jsou na zdi namalovány různé portréty buddhů a také ornamenty, nákresy a nástěnné malby spojené s buddhismem. Uvnitř sálů i mimo ně se nachází ještě mnoho dalších náboženských plastik. Modlitební mlýny a mlýnky Věřící v tibetském buddhismu označují otáčení modlitebního mlýnku za účinnou cestu k meditaci a povznesení ducha. Proto u vchodů do chrámů stojí buď obrovské modlitební mlýny, nebo zde v řadách najdete pečlivě zdobené menší mlýnky. Ty jsou obvykle ze zlata, stříbra nebo bronzu a vypadají jako soudek s osou připevněnou na obou koncích. V tibetských klášterech je zachováno velké množství artefaktů a vzácných historických předmětů. Jako příklad uveďme buddhistické sochy, nástěnné malby, dekorační předměty, jakož i buddhistické knihy a písemnou dokumentaci o tibetské literatuře, historii, geografii, filozofii, lékařství, astronomii, kalendářním systému atd. Lze říci, že každý klášter představuje muzeum tibetské historie, kultury a umění. 15

16 Pamětihodnosti Qufu rodiště myslitele Konfucia Konfucius byl jeden z nejvýznamnějších starověkých myslitelů na světě, byl zakladatel školy takzvaných konfuciánů. Za poslední dva tisíce let po sobě jdoucí čínské dynastie obdivovaly Konfuciovo učení a učinily z něj vzor a vládnoucí doktrínu. Proto má Konfucius a jeho učení nezastupitelné místo v čínské a celé východoasijské kultuře. Největší architektonický komplex Konfuciova svatyně v Qufu se nazývá Prvním chrámem v Číně a je to nejposvátnější konfuciánské místo. Svatyně byla vybudována roku 478 před naším letopočtem, dva roky po Konfuciově smrti. Panovník státu Lu, který se tehdy v Shandongu nacházel, nechal přebudovat Konfuciovo bydliště a udělal z něj svatyni. Ve svatyni umístil Konfuciovo obřadní roucho, úřednický klobouk a rituální předměty. Z původních tří místností se později, jak škola konfuciánů začala nabývat na důleži 16

17 Pamětihodnosti tosti, stal velký komplex staveb. V 18. století za dynastie Qing během vlády císaře Yongzhenga byl celý komplex přestavěn, rozšířen a dostal dnešní podobu. Od severu k jihu je komplex přes jeden kilometr dlouhý a zaujímá rozlohu přes metrů čtverečních. Je zde celkem 500 komnat a místností. Vedle Zakázaného města v Pekingu se Konfuciův chrám v Qufu řadí k největším zachovaným starým komplexům a je modelovým příkladem čínského tradičního stavitelství. Stavba s výsadou pěti bran Konfuciův chrám je typickou ukázkou vrcholného feudálního stavitelství. Jeho hlavním charakteristickým rysem je severojižní orientace s přilehlými budovami po stranách. V celém komplexu se nachází devět hlavních chrámových lodí, devět dvorců a devět velkých hal. Devítka je speciální číslo, které v čínské kultuře mělo velmi vysoké postavení. Ve feduální společnosti byla devítka výsostným císařským číslem, ostatní stavby nemohly tuto devítkovou symboliku používat. Prohřešení proti tomuto úzu bylo trestáno setnutím hlavy. Konfuciův chrám však byl výjimkou. Před hlavní halou je celkem pět bran, podle dřívější etikety bylo pět bran opět vyhrazeno pouze pro císaře. Pouze Zakázané město má pět bran a Konfuciův chrám tuto výsadu také obdržel. Uvnitř celého chrámového komplexu se nachází jeden z největších lesů kamenných stél. Celkem je tu přes dva tisíce stél, které pocházejí z různých časových údobí a dynastií. k veřejným akcím a v zadní části dvorce trávila svůj soukromý život početná rodina. Rozsáhlé pohřebiště Konfuciův les je místo, kde jsou umístěny rodinné hrobky Konfuciových potomků a celé rodiny. Je zde pohřbíváno po více než dva a půl tisíce let. Jde tak o jedno z nejdéle využívaných pohřebišť na světě. Jsou zde uloženy hrobky a stély z dynastie Han, která vládla na přelomu letopočtu. Konfuciův les představuje pro odborníky a historiky, kteří se zabývají čínskými dějinami, kulturou a folklorem, nenahraditelný studijní materiál. Konfuciův chrám, les a dvorec jsou světově proslulými památkami s prvořadou důležitostí, které nám představují čínskou historii, kulturu a tradice. Ne náhodou se v roce 1994 dostaly na seznam památek pod patronací UNESCO. Konfuciův dvorec Místo, kde přebývali Konfuciovi potomci, se nazývá Konfuciův dvorec. Hned po palácích císařů dynastií Ming a Qing, které vládly od 14. století až do století dvacátého, to byl největší dvorec v Číně. Jeho výstavba začala ve dvanáctém a třináctém století za dynastií Song a Jin. Dvorec je typickým příkladem paláců aristokracie. Jeho rozloha je okolo 50 tisíc metrů čtverečních a je zde celkem 500 komnat a místností. Přední část sloužila 17

18 Pamětihodnosti Chrám nebes v Pekingu Výstavba Chrámu nebes začala roku Chrám je situován jižním směrem od Zakázaného města, tedy paláce císařů dynastie Ming a Qing. Celý komplex zaujímá plochu o rozloze metrů čtverečních. Oproti Zakázanému městu je 4x větší. Architektonicky se však jedná o stejný styl spadající do dynastie Qing. Nejmarkantnějším rysem těchto staveb je tradiční severojižní orientace. Celý areál je posvátné a slavnostní místo. Spojení země a nebes Chrám nebes byl místem, kam se císařové dynastií Ming a Qing, které v Číně vládly bezmála 550 let, chodili každoročně modlit za dobrou úrodu. Místo pro chrám bylo vybráno tak, aby korespondovalo s tradič 18

19 Pamětihodnosti ními představami Číňanů o vztahu člověka s nebesy. Chrám nebes se rozděluje na dvě části, vnější a vnitřní. Zdi, které ohraničují jižní část, mají čtvercový půdorys, který má symbolizovat zemi. Severní část má pak kruhový půdorys a má symbolizovat nebe, této zdi se také někdy přezdívá nebeská zeď. Tento původní plán celého komplexu představuje starodávné představy Číňanů o kosmologickém uspořádání světa, kdy nebesa jsou tvořena kruhem a země čtvercem. Dvě nejvýznamnější místa komplexu Největší dominantou celé stavby je Hala motliteb za úrodu. Tato budova má taktéž kruhový půdorys a má symbolizovat nebe. Císař zde obětoval nebesům za bohatou úrodu a dostatek srážek. Celá hala je postavená výlučně ze dřeva. V prostředku stojí hlavní nosný sloup, který má na výšku 20 metrů a symbolizuje jeden rok a čtyři roční doby. Okolo stojí dalších dvanáct pilířů, které představují dvanáct měsíců a dvanáct denních dob. Celá hala je postavena na třístupňové terase z bílého mramoru. Dalším důležitým místem je Kruhový vrcholek, kde císař konal ceremonie na počest nebesům. Vrcholek má podobu třístupňové kruhové terasy, která je opět postavená z bílého mramoru. Po vystoupení na vrcholek se císař rozhlédl do čtyř stran a z tohoto vyvýšeného místa všude viděl jen nebeskou modř, pod sebou pak běloskvoucí mramor. Vypadalo to, jako kdyby stál uprostřed vesmíru. posvátná nebesa. Všechny významné stavby v celém komplexu jsou tak pokryty nebesky modrými taškami. Stavby v Chrámu nebes také vynikají mnohými architektonickými zvláštnostmi. Jde především o jejich tvar s přihlédnutím k akustickým jevům. Například z vrchu Kruhového vrcholku se line dokonale čistý a jasný zvuk do všech stran. Pokud se císař postavil do středu a promluvil, tak se jeho hlas šířil všemi směry. Bylo to, jako kdyby hovořil k celému podnebesí. Další zvláštností je stěna ozvěn, která perfektně nese zvuk po délce okolo třiceti metrů. Pokud se k ní postavíte a budete k ní mluvit, tak vás na druhém konci bude slyšet. Harmonie soužití Chrám nebes, čínsky Tiantan, svou rozmanitostí a bohatou kulturou ročně láká statisíce turistů. Je to určitě také tím, že Chrám nebes symbolizoval harmonii mezi člověkem, přírodou a vesmírným řádem. Chrám je tak mimo jiné dobrým svědectvím o tom, jaký měli lidé a učenci ve staré Číně pohled na svět a jeho uspořádání. Po právu se tak řadí mezi památky s nevyčíslitelnou historickou a kulturní hodnotou a patří mezi světové dědictví. Architektonické zvláštnosti Celý komplex Chrámu nebes se svou ojedinělou architekturou a kruhovou podobou budov představuje vrchol řemeslného a architektonického umění konce šestnáctého století. Kromě vnější podoby staveb zde důležitou roli hrály i barvy. Tak jako žlutá barva symbolizovala moc dynastie Qing a byla výsadní barvou císaře. Tak v Chrámu nebes je dominantní modrá barva, která symbolizuje 19

20 Cestopis 6 míst, která stojí za to vidět Při pohledu na ohromné čínské teritorium najdete tisíce zajímavých míst, která se chlubí kulturními památkami, zajímavou architekturou, přírodou a krásami venkova. Nevíte, které z nich si vybrat? Pak si nechte některá z nich doporučit Nový letní palác, Yiheyuan Nový letní palác, Yiheyuan, což znamená Zahrada zachování harmonie, je jedním z nejkrásnějších míst v Pekingu. Byl stejně jako Starý letní palác poničen nájezdem západních vojsk, na rozdíl od Starého letního paláce však byl v roce 1888 přebudován a opraven na příkaz císařovny Cixi. Není žádným tajemstvím, že na opravu této zahrady padly peníze určené na obnovu a modernizaci čínského námořnictva. Yiheyuan se rozkládá na ploše asi 290 hektarů. Na jižní straně leží rozlehlé Kunmingské jezero a na severu ohraničuje zahradu hora Wanshou, tedy hora Dlouhého věku. Před nástupem dynastie Yuan v roce 1271 byla tato hora známá jako Weng-shan a stejnojmenné bylo i tehdy malé jezero, napájené několika prameny. Jeden z císařů dynastie Jin zde okolo roku 1153 postavil cestovní palác či dočasnou rezidenci. Za dynastie Yuan bylo jezero vysušeno a voda z pramenů dovedena do řeky Tonghui. V době panování dynastie Ming ( ) bylo celé místo kultivováno, prameny naplňovala lotosová jezírka a rybníčky s vodními kaštany. Vznikla zde scenerie, která bývá srovnávána s velmi známým a krásným Západním jezerem v Hangzhou, které se stalo předmětem opěvování v mnoha básních. Císařská rezidence byla přestavěna a celá plocha získala jméno Haoshanyuan, Zahrada nádherných hor. Jeden z velkých básníků a velmi známý malíř Wen Zhengming, který žil mezi lety 1470 a 1559, o této zahradě napsal tyto verše: Jarní je 20

2 /2012. DZajímavosti a krásy

2 /2012. DZajímavosti a krásy 2 /2012 DZajímavosti a krásy Číny O CRI Čínský rozhlas pro zahraničí (CRI) je státní rozhlasovou stanicí, která jako jediná z čínských stanic vysílá do celého světa. CRI zahájil svoji činnost 3. prosince

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie.

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Otázka: Umění starověké Číny Předmět: Dějepis Přidal(a): Leatham Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Náboženství, písmo, filozofie, výtvarné umění, kaligrafie Architektura,

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 7 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

TAIJI Podlupou. kurz Plamínky energie I ťin ťing. Vyučuje: MgA. Vlasta Pechová

TAIJI Podlupou. kurz Plamínky energie I ťin ťing. Vyučuje: MgA. Vlasta Pechová kurz Plamínky energie I ťin ťing Vyučuje: MgA. Vlasta Pechová Obsah Plamínky energie I ťin ťing Kurz pod vedením MgA. Vlasty Pechové (ČR) je určený pro všechny věkové generace od 18 let. Je vhodný pro

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Persie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI Japonská zahrada Japonská zahrada je charakteristický typ okrasné zahrady. Svůj původ má v Číně odkud ji postupně přijali za svou a rozvinuli v

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands SIGNAPUR Hotel Marina Bay Sands Luxusní hotel Marina Bay Sands patří s nejatraktivnějším bazénem a nejšílenější terasou na světě mezi nejdražší hotely světa. Luxusní a hotel Marina Bay Sands leží trochu

Více

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_114_VV6 PRAVĚKÉ UMĚNÍ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PRAVĚKÉ UMĚNÍ Umění je nám vrozené. Nezačíná v historii,

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali SICILIE Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6.

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6. č. 5 název Opakování znalostí o starověkých státech Egypt a Dálný východ anotace Opakování znalostí o starověkých civilizacích v Egyptě a na Dálném východě. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

l HISTORIE ROTVAJLERA

l HISTORIE ROTVAJLERA l HISTORIE ROTVAJLERA Staří Římané Historie rotvajlera nás přivádí zpět do dob vlády Římanů v Evropě. Římské legie si sebou na několikaměsíční pochody neosídlenou krajinou často brávaly velké dogovité

Více

Santa Maria Maior Resort

Santa Maria Maior Resort Santa Maria Maior Resort Developerský projekt Santa Maria Maior Resort Uprostřed okouzlující přírody, v exkluzivní lokalitě portugalského ostrova Madeira s jedinečným výhledem na Atlantik a hlavní město

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

OBLÍBENÉ MÍSTO Z POHLEDU GEOGRAFA

OBLÍBENÉ MÍSTO Z POHLEDU GEOGRAFA Michal Kovalčík, 2.A, 2015/16 OBLÍBENÉ MÍSTO Z POHLEDU GEOGRAFA Chata Radějov Obecné informace o projektu Vybraná lokalita: chata na Radějově Toto místo mám velmi rád, neboť jsem tam dříve velmi často

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Thajsko. 23 nejkrásnějších ostrovů

Thajsko. 23 nejkrásnějších ostrovů Thajsko 23 nejkrásnějších ostrovů Alef Pražský Praha 2017 2 Úvod Na území Thajského království se nachází stovky ostrovů na obou jeho pobřežích, v Thajském zálivu a na Andamanském pobřeží. Mnohé z těchto

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Architektura a stavitelství v pravěku

Architektura a stavitelství v pravěku Architektura a stavitelství v pravěku Časová osa Paleolit od 500.000 10.000 let př.n.l. Mezolit od 10.000 5.300 let př.n.l. Neolit od 5.300 3.800 let př.n.l. Eneolit od 3.800 2.400 let př.n.l. První úkryty

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Předmluva: Proč Konfucius?

Předmluva: Proč Konfucius? Obsah Kapitola první, Cesty nebes a země 11 Kapitola druhá, Cesta srdce a duše 27 Kapitola třetí, Cesta světa 45 Kapitola čtvrtá, Cesta přátelství 69 Kapitola pátá, Cesta ctižádosti 87 Kapitola šestá,

Více

Kde žil a bádal Charles Darwin

Kde žil a bádal Charles Darwin Kde žil a bádal Charles Darwin Dům a zahrada, kde proslulý Charles Darwin a jeho rodina žili skoro 40 let, je nyní pod ochranou společnosti English Heritage, která se zasloužila o celkovou rekonstrukci.

Více

Foto Kalendář fotky z výletu do Sýrie 21. září - 3. října 2010

Foto Kalendář fotky z výletu do Sýrie 21. září - 3. října 2010 Foto Kalendář 0 fotky z výletu do Sýrie. září -. října 00 Palmýra byla ve starověku důležitou zastávkou v poušti pro karavany mířící od Eufratu na středomořské pobřeží. Nyní je na místě zaniklého města

Více

STERLING SILVER Made in Germany

STERLING SILVER Made in Germany Již od 18. století je Pforzheim znám jako středisko Kdo byl Otto Hutt? zpracování drahých kovů. V malých řemeslných dílnách stejně jako v průmyslových závodech zde vyrábějí zlaté a stříbrné šperky, hodinky

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Středí říše Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého Egypta z období

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

Feng Shui Ludmila Djemelová

Feng Shui Ludmila Djemelová Feng Shui Ludmila Djemelová Strana 1 Tento e-book je informační produkt a podléhá autorským právům. Jakékoli jeho šíření a poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je nezákonné. Obsah Feng Shui cesta

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

OKRUH ČÍNOU Post Congress Tour

OKRUH ČÍNOU Post Congress Tour OKRUH ČÍNOU Post Congress Tour Starobylá hlavní města Xian, Luoyang, Zhengzhou, největší město Číny Šanghaj. Návštěva 5 památek na seznamu kulturního dědictví UNESCO Terakotová armáda v Xianu, Jeskyně

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie. Předmět: Dějepis, Dějiny umění. Přidal(a): Daniela

Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie. Předmět: Dějepis, Dějiny umění. Přidal(a): Daniela Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie Předmět: Dějepis, Dějiny umění Přidal(a): Daniela MEZOPOTÁMIE3. tisíce př.n.l. (3 500 2 350 př.n.l.) Na území dnešního Iráku, mezi řekami Eufrat a

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 6. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz duben 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ

Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ Kvalita je krásná a oduševnělá. Radost je inspirace, vytváří hojnost a trvalou

Více

Řecko v době Periklově

Řecko v době Periklově Řecko v době Periklově Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: listopad 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého

Více

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Čtyřčlenná rodina z Bukurešti získala pozemek, na němž chtěla postavit dům. Jeho úzký a dlouhý tvar dával od počátku tušit, že návrh

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 1. Pravěk. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. DUM číslo: 1 Pravěk Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 1. Pravěk. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá.  DUM číslo: 1 Pravěk Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

PRÁZDNINY 2012 Stažení na www.lyckopis.717.cz ZDARMA! Přeji Vám za celou redakci příjemné čtení!

PRÁZDNINY 2012 Stažení na www.lyckopis.717.cz ZDARMA! Přeji Vám za celou redakci příjemné čtení! PRÁZDNINY 2012 Stažení na www.lyckopis.717.cz ZDARMA! Přeji Vám za celou redakci příjemné čtení! Zábavu najdete na samostatných stránkách na konci časopisu, abyste si ji mohli vytisknout a vyluštit! Čtěte!

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012

Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_15_CINA Čína Předmět: Zeměpis Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací cíle: Rozvíjené

Více

VALENTÝN 2014 NABÍDKA DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

VALENTÝN 2014 NABÍDKA DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ VALENTÝN 2014 NABÍDKA DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ prostor pro Vás, jak druhým říci, že je máte rádi SRDCE SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Svíce splněných přání Vám přináší lásku, radost a pohodu v rodinném kruhu. Může Vám pomoci

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více