F10. Uzivatelská. Cestina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F10. Uzivatelská. Cestina"

Transkript

1 F10 Uzivatelská cz Cestina

2 Důležité bezpečnostní informace PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ DO VOZIDLA SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO ODDÍL Tento symbol upozorňuje na bezpečnostní riziko. Slouží k upozornění na nebezpečí úrazu. Dodržením všech bezpečnostních pokynů uvedených s tímto symbolem předejdete nebezpečí úrazu nebo smrtelného zranění. VAROVÁNÍ signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla při nedodržení bezpečnostních opatření vést k smrtelnému nebo vážnému úrazu. UPOZORNĚNÍ signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může při nedodržení bezpečnostních opatření vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu. UPOZORNĚNÍ bez symbolu bezpečnostního varování signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může při nedodržení bezpečnostních opatření vést k poškození majetku. Odstraňováním originálního vybavení, přidáváním doplňků nebo celkovými úpravami vozidla můžete ovlivnit jeho bezpečnost. V některých zemích může být provoz takto upraveného vozidla nelegální. Při instalaci příslušenství a doplňků postupujte podle pokynů dodávaných s příslušným produktem a podle uživatelské příručky vozidla. O provozu vozidla s příslušenstvím nebo doplňky se poraďte s odborníky a dbejte místních zákonů. Zařízení Navman je třeba umístit, zabezpečit a používat takovým způsobem, aby byly dodržovány pokyny pro bezpečnost provozu, byla zajištěna bezpečná manipulace a nedošlo k poškození majetku. Dodržování těchto zásad je výhradně vaší odpovědností. Vždy dbejte pokynů pro bezpečnou jízdu. Zařízení Navman a jeho anténa nesmí být umístěny způsobem, který překáží při ovládání vozidla, brání vystřelení airbagů nebo zabraňuje funkci jiného bezpečnostního vybavení. Při řízení není povoleno se zařízením Navman manipulovat. Před prvním použitím zařízení Navman se seznamte s jeho obsluhou. Na hlavních silnicích mohou být údaje o vzdálenosti k odbočce na zařízení Navman vyšší než vzdálenosti uvedené na dopravních informačních tabulích. Dopravní informační tabule uvádí vzdálenost k začátku odbočky, ale zařízení Navman zobrazuje vzdálenost k nejbližší křižovatce, tj. ke konci odbočovacího pruhu nebo silnice. Chystáte-li se odbočit, řiďte se údaji na dopravních informačních tabulích. Používání informací o radarových systémech může být v některých zemích nezákonné. Odpovědnost za to, že používání těchto informací je v dané zemi legální, nese výhradně zákazník. Se zařízením Navman nemanipulujte, dokud je horké. Nechte jej nejprve vychladnout, a to na místě chráněném před přímým slunečním zářením. Nevystavujte zařízení Navman přímému slunečnímu záření a neponechávejte je v prázdných vozidlech na delší dobu, než je nezbytně nutné. Přehřátím se může zařízení poškodit. Chcete-li předejít krádeži zařízení Navman, nenechávejte zařízení, jeho držák a jakékoli kabely volně ležet ve vozidle bez dozoru. 2

3 Bezpečnostní informace specifické pro síťový adaptér Produkt Navman nabíjejte z elektrické sítě pomocí síťového adaptéru / napájecí sady (Model: PSAA05R-050; Vstup: V AC Hz; Výstup: 5 V DC, max. 1 A) dodávané výrobcem Navman jako příslušenství (lze zakoupit samostatně). Napájení produktu Navman jinými síťovými adaptéry by mohlo vést k vážnému úrazu nebo poškození majetku. Nikdy nepoužívejte síťový adaptér s poškozenou zástrčkou nebo poškozeným kabelem. Nevystavujte síťový adaptér vlhkosti nebo vodě. Nepoužívejte síťový adaptér ve vlhkém prostředí. Při styku s vodou může dojít k jiskření nebo požáru. Nedotýkejte se síťového adaptéru, máte-li mokré ruce nebo nohy. Při napájení produktu Navman nebo dobíjení vnitřních baterií produktu Navman zajistěte dostatečnou ventilaci okolí síťového adaptéru. Nezakrývejte síťový adaptér papírem nebo jinými předměty, které by omezovaly ventilaci. Při použití nesmí být síťový adaptér uložen v přepravním pouzdru nebo jiné schránce. Síťový adaptér připojujte pouze ke správné elektrické zásuvce se správným napětím. Údaj o použitelném napětí je uveden na síťovém adaptéru nebo na jeho obalu. Nepokoušejte se síťový adaptér opravit. Mohlo by dojít k úrazu. Poškozený síťový adaptér nebo adaptér vystavený nadměrné vlhkosti vyměňte. Bezpečnostní informace specifické pro vnitřní baterii Produkt Navman obsahuje nevyměnitelnou vnitřní baterii typu lithium-polymer. Při nesprávném zacházení se může baterie roztrhnout nebo může explodovat a uvolnit nebezpečné chemikálie. Předcházejte riziku požáru nebo popálení a baterii nerozebírejte, nemačkejte ani nepropichujte. Baterii recyklujte nebo řádně zlikvidujte podle místních předpisů. Při likvidaci nevhazujte baterii do ohně ani do vody. Pro dobíjení vnitřní baterie produktu Navman používejte pouze správný síťový adaptér (prodává se samostatně) nebo napájecí adaptér do vozu od výrobce Navman. S jednotkou Navman používejte pouze vnitřní baterii určenou pro produkt Navman. Baterie produktu Navman se přestane dobíjet při okolní teplotě nižší než 0 C nebo vyšší než 45 C. Upozornění pro řidiče ve státech Kalifornie a Minnesota Zákony států Kalifornie a Minnesota zakazují řidičům mít upevněny předměty na předním skle za jízdy. Jsou doporučeny i jiné možnosti upevnění zařízení Navman a toto balení obsahuje také vybavení pro alternativní způsob upevnění. Společnost Navman nenese žádnou odpovědnost za případné pokuty, tresty nebo škody, které mohou vyplývat z toho, že zákazník nevzal toto upozornění na vědomí. Blíže viz následující právní předpisy: California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section Neuposlechnutí těchto varování a upozornění může vést k usmrcení nebo vážnému poranění osob a k poškození majetku. Společnost Navman se zříká veškeré odpovědnosti za instalaci nebo použití zařízení Navman, v důsledku kterých došlo k úmrtí nebo zranění osob, k poškození hmotného majetku nebo k porušení kteréhokoli zákona. 3

4 Obsah 4 Důležité bezpečnostní informace...2 Vítejte...6 Seznámení se zařízením Navman...7 Soucásti...7 Jak zacít?...8 Jak poprvé spustit zarízení Navman?...8 Jak nastavit hlasitost?...11 Jak zjistit stav baterie?...11 Jak vypnout zarízení Navman?...12 Které hlavní obrazovky budete používat?...13 Obrazovka Hlavní nabídka...13 Obrazovky map...13 Jak navigovat pomocí systému GPS?...14 Jak se dostat z místa A do místa B?...15 Co se stane, minete-li odbocku?...15 Jak vyhledat adresu?...16 Případová studie: Jak vyhledat adresu?...16 Používání obrazovky Klávesnice...18 Používání obrazovky Hledání cíle...18 Jak vytvorit trasu s více zastávkami?...20 Případová studie: Jak navigovat na více adres?...20 Jak přeskočit některou zastávku na cestě s více zastávkami?...24 Jak vyhledat místo zájmu?...25 Případová studie: Jak vyhledat adresu?...25 Jak uložit oblíbené položky a položku Domov?...28 Jak uložit oblíbené položky nebo položku Domov?...28 Jak navigovat do místa uloženého jako oblíbená položka?...29 Jak navigovat do místa uloženého jako váš domov?...29 Jak upravit název oblíbené položky?...30 Jak odstranit oblíbenou položku?...31 Jak navigovat do nedávno navštíveného místa?...32 Jak zobrazit trasu?...33 Obrazovka trojrozmerné mapy (3D)...33 Obrazovka dvojrozmerné mapy (2D)...35 Obrazovka Prehled trasy...37 Obrazovka Turn-by-Turn (Odbocka po odbocce)...39 Jak používat Nabídku mapy?...41 Jak se vyhnout určité oblasti?...42 Jak zobrazit náhled trasy?...43 Co lze přizpůsobit?...44 Volby trasy...45 Výpočet trasy 1/ Druhy silnic 2/ Výstrahy řidiče 3/ Záznam dat 4/ Zobrazení mapy...49 Zobrazení mapy 1/ Zobrazení mapy 2/ Zmenit kontinent 3/ Místa zájmu v mapách...52 Hlasitost...53 Zobrazení...54 Upozorňování na silniční kamera...55

5 GPS...56 Stav GPS...56 Nastavení režimu GPS...57 Jazyk...58 Inicializace...59 Napájení...60 Klávesnice...61 Jak funguje predikce textu (abc, def )?...61 Jednotky...62 Jednotky 1/ Jednotky 2/ Uložené informace...64 Kurz...65 Informace...66 Prodejní režim předvádění...66 Co je sada NavDesk?...67 Lze používat sadu NavDesk v počítači?...67 Jak poprvé nainstalovat mapu?...67 Jak nainstalovat sadu NavDesk do počítače?...68 Funkce aplikace NavDesk...69 Jak udržovat sadu NavDesk aktuální?...70 Moje mapy...71 Jak nainstalovat mapy do zařízení Navman?...72 Jak nainstalovat mapy z disku DVD?...72 Jak odstranit mapy ze zařízení Navman?...74 Jak zjistit, která mapa obsahuje určité město?...74 Předvolby aplikace Moje mapy...74 Co je to mapa Hlavní silnicní síte?...75 NavAlbum...76 Pruh nástrojů...77 Jak používat aplikaci NavAlbum?...78 Jak zobrazit a upravit snímky nebo alba v počítači?...78 Co lze dále delat se snímky a alby v pocítaci?...79 Předvolby aplikace NavAlbum...80 Hledání obŕazků...81 Jak si stáhnout snímek NavPix z Internetu?...81 Jak importovat snímky NavPix do aplikace NavAlbum?...81 My Subscriptions...82 Jak instalovat informace o radarových systémech?...82 Jak poznat, které informace o radarových systémech jsou k dispozici?...82 Objednání predplatného...82 Aktivace předplatného...83 Jak aktualizovat informace o radarových systémech v zařízení Navman?...83 Přenos hlasu...84 Jak nainstalovat hlasový soubor?...84 Jak odebrat hlasový soubor?...84 Zabezpečení kódem PIN...85 Jak zaregistrovat zařízení Navman a nastavit kód PIN?...85 Jak odebrat kód PIN ze zařízení Navman?...85 Co když zapomenu kód PIN svého zařízení Navman?...86 Jak zálohovat zařízení Navman?...87 Jak zálohovat zařízení Navman?...87 Jak nahrát zálohu do zařízení Navman?...87 Jak odstranit zálohu?...87 Odkazy...88 Jak vložit paměťovou kartu?...88 Jak vyjmout pametovou kartu?...88 Kategorie míst zájmu...89 Další informace...93 F-10 5

6 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení tohoto zařízení Navman. Tato příručka je koncipována jako návod, který vám pomůže s počáteční inicializací zařízení Navman a následně při jeho trvalém používání. Proto si ji před prvním použitím zařízení Navman pečlivě přečtěte. Příručku si uschovejte, abyste ji mohli využít jako prvotní zdroj informací. Důležité informace k používání této příručky Je nezbytné rozumět termínům a typografickým konvencím použitým v této příručce. Formátování Následující formátování textu označuje speciální informace: Konvence Tučné písmo Kurzíva Druh informace Součásti zařízení Navman nebo položky zobrazené na obrazovce, včetně tlačítek, záhlaví, názvů polí a voleb. Označuje název obrazovky. Ikony V příručce jsou použity následující ikony: Ikona Popis Případová studie Varování Termíny Akce uživatele jsou v příručce označeny následujícími termíny. Termíny Stisknout Stisknout a podržet Klepnout Klepnout a podržet Vybrat Popis Krátce stisknout a uvolnit tlačítko. Stisknout a podržet tlaèítko 2 až 3 sekundy. Stisknout a uvolnit položku na dotykové obrazovce. Klepnout a podržet položku zobrazenou na dotykové obrazovce 2 až 3 sekundy. Klepnout na položku seznamu nebo klepnout na příkaz nabídky. 6

7 Seznámení se zařízením Navman Doporučujeme se seznámit se základní obsluhou zařízení Navman. F-10 Soucásti Součást Indikátor stavu baterie Reproduktor Popis Indikuje stav nabití baterie: Zelená - baterie je plně nabitá. Oranžová - baterie se dobíjí. Slouží k zapnutí nebo vypnutí zařízení Navman (viz "Jak vypnout zarízení Navman?" na straně 12). Zdířka pro připojení externí antény GPS MMCX (není součástí dodávky). Abyste se ke zdířce dostali, jemně nadzvedněte pryžovou krytku. Zdířka pro připojení: držáku do auta kabelu USB pro připojení k počítači adaptéru pro napájení zařízení z napájecí zásuvky auta adaptéru pro napájení zařízení z elektrické sítě Poznámka: Síťový adaptér se dodává jen s některými modely a lze jej zakoupit samostatně. Patice pro paměťovou kartu. Paměťovou kartu je nutno vložit etiketou směrem k přední straně zařízení Navman. Další informace viz "Jak vložit pametovou kartu?" na straně 88. Poznámka: Paměťové karty lze kupovat samostatně. Pro hlasové povely a varování. K zesílení nebo ztlumení reproduktoru slouží obrazovka předvoleb Hlasitost. Další informace viz "Hlasitost" na straně 53. 7

8 Jak zacít? Poznámka: Před zahájením provozu zařízení zkontrolujte, zda je vaše vozidlo vybaveno předním sklem s reflexní termickou vrstvou nebo vyhříváním. Pokud ano, bude pravděpodobně nutné zakoupit k zařízení Navman externí anténu, aby mohl probíhat příjem signálu GPS. Při prvním použití zařízení Navman může navázání spojení se satelity GPS trvat až 15 minut. Další informace o systému GPS najdete v příručce GPS Navigation - Frequently Asked Questions na přiloženém disku DVD. Jak poprvé spustit zarízení Navman? Při prvním použití zařízení postupujte podle následujících kroků: 1. Důkladně si přečtěte Důležité bezpečnostní informace na straně 2 2. Umístěte zařízení Navman ve vozidle Zařízení Navman umístěte ve vozidle podle následujících pokynů: Poznámka: Ujistěte se, že zařízení Navman neomezuje výhled řidiče a nebrání funkci airbagů nebo jiných bezpečnostních prvků vozidla. 8

9 3. Zařízení Navman zapněte Stisknutím a podržením tlačítka zařízení Navman zapněte. Zařízení Navman se spustí a zobrazí se obrazovka Jazyk. 4. Vyberte požadovaný jazyk Na obrazovce Vybrat jazyk klepněte na požadovaný jazyk. Pokud nechcete, aby se obrazovka Vybrat jazyk zobrazovala při každém spuštění, klepněte na zaškrtávací políčko Zobrazit při inicializaci. Požadovaný jazyk můžete změnit i během používání zařízení Navman (viz "Jazyk" na straně 58). 5. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní upozornění a) Po zvolení požadovaného jazyka se zobrazí obrazovka Bezpečnostní předpisy. Obsah obrazovky si pečlivě přečtěte. b) Klepnutím na možnost Potvrdit potvrďte, že jste si bezpečnostní upozornění přečetli a rozumíte mu. Zobrazí se obrazovka Kurz. 9

10 6. Zobrazení Kurzu Poté, co jste potvrdili, že rozumíte bezpečnostním předpisům, zobrazí se první obrazovka Kurzu. Pokud nechcete, aby se Kurz zobrazoval při každém spuštění, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit při inicializaci. Chcete-li postoupit na následující obrazovku Kurzu, klepněte na tlačítko. Chcete-li znovu zobrazit předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko. Chcete-li Kurz později znovu zobrazit v průběhu používání zařízení Navman, (viz "Kurz" na straně 66). Poznámka: Pokud máte nainstalovány mapy více kontinentů, může se objevit výzva, abyste zvolili požadované mapy. Pokud budete chtít později používat mapy jiného kontinentu, můžete požadovaný kontinent vybrat pomocí obrazovky Změnit kontinent v předvolbách (viz "Zmenit kontinent 3/3" na straně 50) Zobrazení mapy. Po projití celého Kurzu se zobrazí obrazovka Mapa 3D. Pokud máte navázáno spojení se satelity GPS, zobrazí se na mapě vaše aktuální poloha. 10

11 Jak nastavit hlasitost? Hlasitost zařízení Navman lze nastavit pomocí ovládacího prvku na obrazovce předvoleb Hlasitost. Chcete-li z obrazovek map zvuk dočasně vypnout, klepněte na tlačítko a pak klepněte a podržte tlačítko. Chcete-li upravit hlasitost, klepněte a podržte tlačítko, aby se zobrazila obrazovka předvoleb Hlasitost. Další informace o nastavení hlasitosti zařízení Navman viz "Hlasitost" na straně 53. Jak zjistit stav baterie? Zařízení Navman má vnitřní baterii, která by při plném nabití měla stačit až na 3 hodiny provozu. Kontrolka stavu baterie umístěná na horní straně zařízení Navman indikuje stav nabití vnitřní baterie: Zelená - baterie je plně nabitá. Oranžová - baterie se dobíjí. Stav nabití baterie lze také zjistit na obrazovce Napájení. Chcete-li zobrazit obrazovku Napájení, klepněte v některé z obrazovek map na tlačítko a podržte tlačítko. Jak dobít baterii? V pruhu Stav baterie se při nabíjení baterie zobrazuje nápis Externí napájení. Když je baterie plně nabitá, v pruhu Stav baterie je zobrazena hodnota 100%. Chcete-li zařízení Navman dobíjet ve vozidle, adaptér do auta zapojte do zdířky na spodní straně zařízení Navman a druhý konec zapojte do napájecí zásuvky auta. Chcete-li zařízení Navman dobít pomocí počítače, zapojte širší konec kabelu USB přímo do portu USB na počítači (nikoli do rozbočovače USB) a užší konec zapojte do zdířky na spodní straně zařízení Navman. Aby mohlo dobíjení začít, musí být zařízení Navman vypnuté (stiskněte tlačítko ). Chcete-li zařízení Navman dobít z elektrické sítě, zapněte propojovací kabel síťového adaptéru do zdířky na spodní straně zařízení Navman a napájecí kabel síťového adaptéru zapněte do zásuvky elektrické sítě. Poznámka: Síťový adaptér se dodává jen s některými modely a lze jej zakoupit samostatně. 11

12 Jak vypnout zarízení Navman? Chcete-li zařízení Navman vypnout, stiskněte a podržte tlačítko. Úsporný pohotovostní režim Chcete-li zařízení přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko. Chcete-li pohotovostní režim ukončit, stiskněte znovu tlačítko. Po přepnutí zařízení Navman do pohotovostního režimu se jeho obrazovka vypne. Po opětovném zapnutí zařízení Navman se zobrazí posledně zvolená obrazovka. Za účelem šetření energie se zařízení Navman automaticky přepne do pohotovostního režimu po uplynutí předem nastavené doby nečinnosti. Výchozí nastavení pohotovostního režimu můžete změnit na obrazovce předvoleb Napájení. Další informace viz "Napájení" na straně 59. Poznámka: Pokud je úroveň nabití baterie velmi nízká, zařízení Navman se přepne do pohotovostního úsporného režimu bez ohledu na to, zda jste předem nastavili dobu nečinnosti. 12

13 Které hlavní obrazovky budete používat? Obrazovka Hlavní nabídka Obrazovka Hlavní nabídka je výchozím bodem pro vyhledání cílového místa cesty. F-10 Do Hlavní nabídky se dostanete z obrazovek map klepnutím na tlačítko dolní části kterékoli obrazovky. nebo klepnutím na stavový řádek v Poznámka: Obrazovky Hlavní nabídky se mohou lišit od výše uvedených obrázků v závislosti na vašem modelu zařízení Navman. Obrazovky map K zobrazení trasy do cílového místa slouží pět obrazovek s mapami: Mapa 3D Mapa 2D Přehled trasy Turn-by-Turn (Odbočka po odbočce) Do obrazovek map se dostanete z obrazovky Hlavní nabídka klepnutím na tlačítko k zobrazení obrazovky Mapa 3D nebo posledně zobrazené obrazovky s mapou.. Tlačítko Mapa slouží Jednotlivými obrazovkami map můžete procházet opakovaným stisknutím tlačítka s mapou (při přepínání se na okamžik zobrazí název dané obrazovky). na libovolné obrazovce Další informace o obrazovkách map viz "Jak zobrazit trasu?" na straně 33. Další informace o používání Nabídky mapy z obrazovek Mapa 3D a Mapa 2D viz "Jak používat Nabídku mapy?" na straně

14 Jak navigovat pomocí systému GPS? Systém GPS (Global Positioning System) je k dispozici kdykoli, bezplatně a jeho přesnost je 5 m. Systém GPS umožňuje navigaci díky síti satelitů na oběžné dráze Země ve výšce km. Každý satelit vysílá signály s různými informacemi, které jsou využívány přijímači systému GPS, jakým je např. vaše zařízení Navman, ke stanovení přesné polohy. Přestože je přijímač GPS schopen rozpoznat signály až od 12 satelitů současně, navigační systémy vozidel vyžadují k určení polohy nebo pro údaj GPS fix (zeměpisná šířka a délka) pouze 4 signály. Jak zařízení Navman přijímá signál GPS? Zařízení Navman přijímá signál ze satelitů GPS pomocí vestavěné antény GPS. Aby byla zaručena optimální síla signálu GPS, musí být vaše zařízení Navman venku nebo ve vozidle, které je venku, a musí z něj být vidět obloha. Příjem signálu GPS není obvykle závislý na počasí. Silný déšť nebo sněžení však může příjem negativně ovlivnit. Jak zobrazit stav příjmu signálu GPS? Stav příjmu signálu GPS lze kdykoli zobrazit z obrazovek map nebo z obrazovky Hledáček. Když je navázáno spojení se satelity GPS, zobrazí se ikona zeleně, a pokud není zaměření polohy pomocí GPS možné, zobrazí se červeně. Sílu přijímaného signálu GPS znázorňuje ikona pomocí jednoho až čtyř zelených svislých pruhů. Poznámka: Před zahájením provozu zařízení zkontrolujte, zda je vaše vozidlo vybaveno předním sklem s reflexní termickou vrstvou nebo vyhříváním. Pokud ano, bude pravděpodobně nutné zakoupit k zařízení Navman externí anténu, aby mohl probíhat příjem signálu GPS. Při prvním použití zařízení Navman může navázání spojení se satelity GPS trvat až 15 minut. Zobrazení podrobnějších údajů o stavu příjmu signálu GPS, viz "Stav GPS" na straně 56. Nastavení režimu GPS, viz "Nastavení režimu GPS" na straně 57. Další informace o systému GPS najdete v příručce Navigace pomocí systému GPS Nejčastější dotazy na disku DVD s programem NavDesk. 14

15 Jak se dostat z místa A do místa B? Vaše zařízení Navman je vybaveno mapami, které poskytují podrobné zobrazení na úrovni ulic, takže umožňují navigaci doslova dům od domu, a navíc znázorňují důležitá místa (tzv. místa zájmu, zkratka MZ ), jako jsou ubytovací zařízení, parkoviště, čerpací stanice, nádraží a letiště. F-10 Situace Znáte adresu cílového místa. Chcete zastavit na více místech. Potřebujete vyhledat určité místo, které se nějak jmenuje. Postup Použijte k zadání adresy průvodce zadáváním adres viz Jak vyhledat adresu? na straně 16. Použijte obrazovku Plánovač cest s více zastávkami k zadání více zastávek viz Jak vytvorit trasu s více zastávkami? na straně 20. Vyhledejte Místo zájmu viz Jak vyhledat místo zájmu? na straně 25. VAROVÁNÍ Z bezpečnostních důvodů zadávejte informace o cíli ještě před zahájením cesty. Nezadávejte cíl při řízení auta. Co se stane, minete-li odbocku? Automatické přesměrování Back-On-Track Pokud odbočíte nesprávně, budete přesměrováni. V horní části obrazovky se zobrazí zpráva, že probíhá přepočítávání trasy. Přepočítávání trasy můžete zrušit klepnutím na tlačítko. Zobrazí se varování a výzva k potvrzení zrušení. Po potvrzení bude zrušeno přepočítávání i vaše aktuální trasa. 15

16 Jak vyhledat adresu? Zadejte cílové místo pomocí obrazovek Hledání cíle, Klávesnice a Náhled, které společně tvoří průvodce zadáváním adres. V této části je uvedena případová studie, která ukazuje postup, jakým se zadává požadovaný cíl cesty. Poznámka: V některých zemích lze vyhledávat cíl podle poštovního směrovacího čísla. Ve Spojeném království můžete podle poštovního směrovacího čísla vyhledávat cíl na obrazovce Hledání cíle klepnutím na možnost PSČ a zadáním až osmimístného poštovního směrovacího čísla. Stručný postup 1. Otevřete obrazovku Hledání cíle. 2. Vyberte požadovanou zemi. 3. Vyhledejte příslušné město nebo oblast. 4. Vyhledejte požadovanou ulici. 5. Vyhledejte číslo domu. 6. Klepněte na tlačítko. Případová studie: Jak vyhledat adresu? Tato případová studie ukazuje, jak zadat určitou adresu a navigovat do příslušného místa. Adresa, kterou v tomto příkladu použijeme, je: Navman Praha, Hlavní město Praha Česká republika Poznámka: Výše uvedená adresa je vymyšlená a slouží jen jako příklad. Tip: Před zadáním adresy cílového místa nejprve nastavte předvolby trasy. Další informace viz "Volby trasy" na straně Otevřete obrazovku Hledání cíle. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. Poznámka: Pokud nastavujete cílové místo poprvé a máte nainstalovány mapy více než jedné země, potom se namísto obrazovky Hledání cíle zobrazí obrazovka Vybrat zemi. Přejděte přímo ke kroku 2b. Až budete tento postup provádět příště, zobrazí se již podle očekávání obrazovka Hledání cíle. 16

17 2. Vyberte požadovanou zemi. Poznámka: Pokud máte instalovánu a vybránu mapu pouze jedné země, automaticky se vybere k vyhledání cíle pouze tato mapa a nelze ji změnit. Proveďte krok 3. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko. Zobrazí se obrazovka Vybrat zemi. F-10 b) Ze seznamu vyberte položku Česká republika. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. 3. Vyhledejte příslušné město nebo oblast. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko Město a oblast. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. b) Pomocí obrazovky Klávesnice vyhledejte Praha jako požadované město nebo oblast a pak klepněte na výsledek hledání. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. 4. Vyhledejte název ulice a číslo domu. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko Adresa ulice. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. 17

18 Používání obrazovky Klávesnice Obrazovka Klávesnice se zobrazí vždy, když máte zadávat nějaký text, například při hledání názvu ulice. Výsledky budou seřazeny podle míry shody, přičemž nejpodobnější nálezy budou uvedeny na začátku. Nejvýše se zobrazí 99 výsledků. Obrazovka Klávesnice se může zobrazovat s různým rozvržením podle toho, jaké informace potřebujete zadat, včetně znaků abecedy, číslic, alternativních znaků a jejich kombinací. Také si můžete vybrat typ klávesnice, a to buď s abecedně uspořádanými znaky, standardní klávesnici QWERTY, nebo číselník. Další informace viz "Klávesnice" na straně 61. Vždy, když zvolíte určitý znak, zobrazí se první tři výsledky hledání. Klepněte na tlačítko posuvníku zobrazte další výsledky. Chcete-li vybrat znak nebo výsledek hledání, klepněte na něj. Chcete-li určitý znak smazat, klepněte na tlačítko. Chcete-li zobrazit více znaků, klepněte na tlačítko 123, alt nebo abc (pokud je dostupné). Používání obrazovky Hledání cíle a pak pomocí Obrazovka Hledání cíle slouží k výběru cíle podle místa, ulice, poštovního směrovacího čísla, místa zájmu, křižovatky, města, oblasti, státu nebo země. Pokaždé, když zadáte určitou část adresy, zobrazí se v horní části obrazovky. Dostupné volby se mění podle toho, jakou část adresy je nutno ještě doplnit. 18

19 b) Pomocí obrazovky Klávesnice zadejte jako požadovanou ulici Navman a pak klepněte na výsledek hledání. Poznámka: Pro určitý název ulice se může zobrazit i více nálezů. Při hledání názvů dlouhých ulic, které procházejí několika sousedícími oblastmi, a běžných názvů ulic dostanete více nálezů seřazených podle jména města nebo oblasti. c) Pomocí obrazovky Klávesnice zadejte jako požadované číslo domu 1 a pak klepněte na výsledek hledání. Poznámka: Pokud jsou k dispozici čísla domů, ale systém nevyhledá vámi požadované číslo, možná budete muset zvolit tutéž ulici v sousední oblasti. Stiskněte tlačítko a vyberte jiný výsledek hledání. Pokud nejsou čísla domů pro zvolenou část ulice k dispozici, zobrazí se obrazovka Náhled. d) Proveďte jeden z následujících úkonů: Požadovaná akce Navigovat na zvolené cílové místo Zobrazit cílové místo na obrazovce s mapou Zobrazit více informací o cílovém místě Postup Klepněte na tlačítko. Provede se výpočet trasy, která se následně zobrazí na obrazovce Mapa 3D. Klepněte na mapu, aby se zobrazilo cílové místo na obrazovce Mapa 2D. Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti o cíli. Přidat cílové místo do trasy s více zastávkami Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Plánovač cest s více zastávkami. Místo odpovídající zadané adrese bude uvedeno jako jedna ze zastávek na trase. Uložit cílové místo jako svůj domov Klepněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se obrazovka Nová oblíbená položka. Klepněte na tlačítko Uložit jako domov. Uložit cílové místo jako oblíbenou položku Klepněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se obrazovka Nová oblíbená položka. Klepněte na tlačítko Uložit jako oblíbené. 19

20 Jak vytvorit trasu s více zastávkami? Pomocí obrazovky Cesta s více zastávkami můžete na trase nastavit více zastávek. Trasa se vypočítá tak, aby procházela všemi těmito body v zadaném pořadí. Zastávky lze přidávat pomocí obrazovky Cesta s více zastávkami nebo tak, že z rozbalovací nabídky mapy na obrazovce Mapa 2D nebo Mapa 3D vyberete volbu Místo a potom volbu Přidat do cesty. Uložit lze až 198 cest s více zastávkami, z nichž každá může mít až 14 zastávek. Poznámka: Zastávky, které přidáte, upravíte nebo odstraníte po zahájení cesty s více zastávkami, nemají na aktuální trasu žádný vliv. Stručný postup 1. Zvolte cestu s více zastávkami. 2. Vyberte požadovanou zemi. 3. Vyhledejte příslušné město nebo oblast. 4. Vyhledejte název ulice a číslo domu. 5. Přidejte další zastávky. 6. Klepněte na tlačítko. Případová studie: Jak navigovat na více adres? Tato případová studie ukazuje, jak zadat cestu s více zastávkami. Adresa, kterou v tomto příkladu použijeme, je: Navman Praha, Hlavní město Praha Česká republika Poznámka: Výše uvedená adresa je vymyšlená a slouží jen jako příklad. Tip: Před zadáním adresy cílového místa nejprve nastavte předvolby trasy. Další informace viz "Volby trasy" na straně Otevřete obrazovku Cesta s více zastávkami. Zobrazí se obrazovka Cesta s více zastávkami. 20

21 a) Klepněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se nabídka Přidat do cesty. b) Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti o cíli. Poznámka: Jednotlivé zastávky lze přidávat také pomocí oblíbených položek, posledně zvolených cílů a míst zájmu. 2. Vyberte požadovanou zemi. Poznámka: Pokud máte instalovánu a vybránu mapu pouze jedné země, automaticky se vybere k vyhledání cíle pouze tato mapa a nelze ji změnit. Proveďte krok 3. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko. Zobrazí se obrazovka Vybrat zemi. b) Ze seznamu vyberte položku Česká republika. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. 3. Vyhledejte příslušné město nebo oblast. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko Město a oblast. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. b) Pomocí obrazovky Klávesnice vyhledejte Praha jako požadované město nebo oblast a pak klepněte na výsledek hledání. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. 21

22 4. Vyhledejte název ulice a číslo domu. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko Adresa ulice. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. b) Pomocí obrazovky Klávesnice zadejte jako požadovanou ulici Navman a pak klepněte na výsledek hledání. Poznámka: Pro určitý název ulice se může zobrazit i více nálezů. Při hledání názvů dlouhých ulic, které procházejí několika sousedícími oblastmi, a běžných názvů ulic dostanete více nálezů seřazených podle jména města nebo oblasti. c) Pomocí obrazovky Klávesnice zadejte jako požadované číslo domu 6 a pak klepněte na výsledek hledání. Poznámka: Pokud jsou k dispozici čísla domů, ale systém nevyhledá vámi požadované číslo, možná budete muset zvolit tutéž ulici v sousední oblasti. Stiskněte tlačítko a vyberte jiný výsledek hledání. Pokud nejsou čísla domů pro zvolenou část ulice k dispozici, zobrazí se obrazovka Náhled. d) Klepněte na tlačítko Přidat. Zastávka se automaticky uloží a zobrazí se obrazovka Cesta s více zastávkami. e) Proveďte jeden z následujících úkonů: Požadovaná akce Přidat další zastávku Poznámka: Zastávky, které přidáte po zahájení cesty s více zastávkami, nebudou do aktuální trasy zahrnuty. Postup Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Cesta s více zastávkami. Vraťte se ke kroku 1a. 22

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Co je nového v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Návod k obsluze Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch Navigační software Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Děkujeme Vám, že jste si jako svou navigaci zvolili navigační systém Sensus Connected

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o.

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o. Uživatelský Manuál 2 1 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili navigaci Actis 7 wifi - Actis 7 wifi uživatelský manuál slouží k Vašemu pohodlí a bezpečnosti při užívání tohoto produktu. - Před manipulací s

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503 Uživatelská příručka Xperia Z1 Compact D5503 Obsah Začínáme...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10 Základy práce...11

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: červen 2006 Tiráž NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 820

Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Umístění antén 6 Sejmutí zadního

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více