F10. Uzivatelská. Cestina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F10. Uzivatelská. Cestina"

Transkript

1 F10 Uzivatelská cz Cestina

2 Důležité bezpečnostní informace PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ DO VOZIDLA SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO ODDÍL Tento symbol upozorňuje na bezpečnostní riziko. Slouží k upozornění na nebezpečí úrazu. Dodržením všech bezpečnostních pokynů uvedených s tímto symbolem předejdete nebezpečí úrazu nebo smrtelného zranění. VAROVÁNÍ signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla při nedodržení bezpečnostních opatření vést k smrtelnému nebo vážnému úrazu. UPOZORNĚNÍ signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může při nedodržení bezpečnostních opatření vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu. UPOZORNĚNÍ bez symbolu bezpečnostního varování signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může při nedodržení bezpečnostních opatření vést k poškození majetku. Odstraňováním originálního vybavení, přidáváním doplňků nebo celkovými úpravami vozidla můžete ovlivnit jeho bezpečnost. V některých zemích může být provoz takto upraveného vozidla nelegální. Při instalaci příslušenství a doplňků postupujte podle pokynů dodávaných s příslušným produktem a podle uživatelské příručky vozidla. O provozu vozidla s příslušenstvím nebo doplňky se poraďte s odborníky a dbejte místních zákonů. Zařízení Navman je třeba umístit, zabezpečit a používat takovým způsobem, aby byly dodržovány pokyny pro bezpečnost provozu, byla zajištěna bezpečná manipulace a nedošlo k poškození majetku. Dodržování těchto zásad je výhradně vaší odpovědností. Vždy dbejte pokynů pro bezpečnou jízdu. Zařízení Navman a jeho anténa nesmí být umístěny způsobem, který překáží při ovládání vozidla, brání vystřelení airbagů nebo zabraňuje funkci jiného bezpečnostního vybavení. Při řízení není povoleno se zařízením Navman manipulovat. Před prvním použitím zařízení Navman se seznamte s jeho obsluhou. Na hlavních silnicích mohou být údaje o vzdálenosti k odbočce na zařízení Navman vyšší než vzdálenosti uvedené na dopravních informačních tabulích. Dopravní informační tabule uvádí vzdálenost k začátku odbočky, ale zařízení Navman zobrazuje vzdálenost k nejbližší křižovatce, tj. ke konci odbočovacího pruhu nebo silnice. Chystáte-li se odbočit, řiďte se údaji na dopravních informačních tabulích. Používání informací o radarových systémech může být v některých zemích nezákonné. Odpovědnost za to, že používání těchto informací je v dané zemi legální, nese výhradně zákazník. Se zařízením Navman nemanipulujte, dokud je horké. Nechte jej nejprve vychladnout, a to na místě chráněném před přímým slunečním zářením. Nevystavujte zařízení Navman přímému slunečnímu záření a neponechávejte je v prázdných vozidlech na delší dobu, než je nezbytně nutné. Přehřátím se může zařízení poškodit. Chcete-li předejít krádeži zařízení Navman, nenechávejte zařízení, jeho držák a jakékoli kabely volně ležet ve vozidle bez dozoru. 2

3 Bezpečnostní informace specifické pro síťový adaptér Produkt Navman nabíjejte z elektrické sítě pomocí síťového adaptéru / napájecí sady (Model: PSAA05R-050; Vstup: V AC Hz; Výstup: 5 V DC, max. 1 A) dodávané výrobcem Navman jako příslušenství (lze zakoupit samostatně). Napájení produktu Navman jinými síťovými adaptéry by mohlo vést k vážnému úrazu nebo poškození majetku. Nikdy nepoužívejte síťový adaptér s poškozenou zástrčkou nebo poškozeným kabelem. Nevystavujte síťový adaptér vlhkosti nebo vodě. Nepoužívejte síťový adaptér ve vlhkém prostředí. Při styku s vodou může dojít k jiskření nebo požáru. Nedotýkejte se síťového adaptéru, máte-li mokré ruce nebo nohy. Při napájení produktu Navman nebo dobíjení vnitřních baterií produktu Navman zajistěte dostatečnou ventilaci okolí síťového adaptéru. Nezakrývejte síťový adaptér papírem nebo jinými předměty, které by omezovaly ventilaci. Při použití nesmí být síťový adaptér uložen v přepravním pouzdru nebo jiné schránce. Síťový adaptér připojujte pouze ke správné elektrické zásuvce se správným napětím. Údaj o použitelném napětí je uveden na síťovém adaptéru nebo na jeho obalu. Nepokoušejte se síťový adaptér opravit. Mohlo by dojít k úrazu. Poškozený síťový adaptér nebo adaptér vystavený nadměrné vlhkosti vyměňte. Bezpečnostní informace specifické pro vnitřní baterii Produkt Navman obsahuje nevyměnitelnou vnitřní baterii typu lithium-polymer. Při nesprávném zacházení se může baterie roztrhnout nebo může explodovat a uvolnit nebezpečné chemikálie. Předcházejte riziku požáru nebo popálení a baterii nerozebírejte, nemačkejte ani nepropichujte. Baterii recyklujte nebo řádně zlikvidujte podle místních předpisů. Při likvidaci nevhazujte baterii do ohně ani do vody. Pro dobíjení vnitřní baterie produktu Navman používejte pouze správný síťový adaptér (prodává se samostatně) nebo napájecí adaptér do vozu od výrobce Navman. S jednotkou Navman používejte pouze vnitřní baterii určenou pro produkt Navman. Baterie produktu Navman se přestane dobíjet při okolní teplotě nižší než 0 C nebo vyšší než 45 C. Upozornění pro řidiče ve státech Kalifornie a Minnesota Zákony států Kalifornie a Minnesota zakazují řidičům mít upevněny předměty na předním skle za jízdy. Jsou doporučeny i jiné možnosti upevnění zařízení Navman a toto balení obsahuje také vybavení pro alternativní způsob upevnění. Společnost Navman nenese žádnou odpovědnost za případné pokuty, tresty nebo škody, které mohou vyplývat z toho, že zákazník nevzal toto upozornění na vědomí. Blíže viz následující právní předpisy: California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section Neuposlechnutí těchto varování a upozornění může vést k usmrcení nebo vážnému poranění osob a k poškození majetku. Společnost Navman se zříká veškeré odpovědnosti za instalaci nebo použití zařízení Navman, v důsledku kterých došlo k úmrtí nebo zranění osob, k poškození hmotného majetku nebo k porušení kteréhokoli zákona. 3

4 Obsah 4 Důležité bezpečnostní informace...2 Vítejte...6 Seznámení se zařízením Navman...7 Soucásti...7 Jak zacít?...8 Jak poprvé spustit zarízení Navman?...8 Jak nastavit hlasitost?...11 Jak zjistit stav baterie?...11 Jak vypnout zarízení Navman?...12 Které hlavní obrazovky budete používat?...13 Obrazovka Hlavní nabídka...13 Obrazovky map...13 Jak navigovat pomocí systému GPS?...14 Jak se dostat z místa A do místa B?...15 Co se stane, minete-li odbocku?...15 Jak vyhledat adresu?...16 Případová studie: Jak vyhledat adresu?...16 Používání obrazovky Klávesnice...18 Používání obrazovky Hledání cíle...18 Jak vytvorit trasu s více zastávkami?...20 Případová studie: Jak navigovat na více adres?...20 Jak přeskočit některou zastávku na cestě s více zastávkami?...24 Jak vyhledat místo zájmu?...25 Případová studie: Jak vyhledat adresu?...25 Jak uložit oblíbené položky a položku Domov?...28 Jak uložit oblíbené položky nebo položku Domov?...28 Jak navigovat do místa uloženého jako oblíbená položka?...29 Jak navigovat do místa uloženého jako váš domov?...29 Jak upravit název oblíbené položky?...30 Jak odstranit oblíbenou položku?...31 Jak navigovat do nedávno navštíveného místa?...32 Jak zobrazit trasu?...33 Obrazovka trojrozmerné mapy (3D)...33 Obrazovka dvojrozmerné mapy (2D)...35 Obrazovka Prehled trasy...37 Obrazovka Turn-by-Turn (Odbocka po odbocce)...39 Jak používat Nabídku mapy?...41 Jak se vyhnout určité oblasti?...42 Jak zobrazit náhled trasy?...43 Co lze přizpůsobit?...44 Volby trasy...45 Výpočet trasy 1/ Druhy silnic 2/ Výstrahy řidiče 3/ Záznam dat 4/ Zobrazení mapy...49 Zobrazení mapy 1/ Zobrazení mapy 2/ Zmenit kontinent 3/ Místa zájmu v mapách...52 Hlasitost...53 Zobrazení...54 Upozorňování na silniční kamera...55

5 GPS...56 Stav GPS...56 Nastavení režimu GPS...57 Jazyk...58 Inicializace...59 Napájení...60 Klávesnice...61 Jak funguje predikce textu (abc, def )?...61 Jednotky...62 Jednotky 1/ Jednotky 2/ Uložené informace...64 Kurz...65 Informace...66 Prodejní režim předvádění...66 Co je sada NavDesk?...67 Lze používat sadu NavDesk v počítači?...67 Jak poprvé nainstalovat mapu?...67 Jak nainstalovat sadu NavDesk do počítače?...68 Funkce aplikace NavDesk...69 Jak udržovat sadu NavDesk aktuální?...70 Moje mapy...71 Jak nainstalovat mapy do zařízení Navman?...72 Jak nainstalovat mapy z disku DVD?...72 Jak odstranit mapy ze zařízení Navman?...74 Jak zjistit, která mapa obsahuje určité město?...74 Předvolby aplikace Moje mapy...74 Co je to mapa Hlavní silnicní síte?...75 NavAlbum...76 Pruh nástrojů...77 Jak používat aplikaci NavAlbum?...78 Jak zobrazit a upravit snímky nebo alba v počítači?...78 Co lze dále delat se snímky a alby v pocítaci?...79 Předvolby aplikace NavAlbum...80 Hledání obŕazků...81 Jak si stáhnout snímek NavPix z Internetu?...81 Jak importovat snímky NavPix do aplikace NavAlbum?...81 My Subscriptions...82 Jak instalovat informace o radarových systémech?...82 Jak poznat, které informace o radarových systémech jsou k dispozici?...82 Objednání predplatného...82 Aktivace předplatného...83 Jak aktualizovat informace o radarových systémech v zařízení Navman?...83 Přenos hlasu...84 Jak nainstalovat hlasový soubor?...84 Jak odebrat hlasový soubor?...84 Zabezpečení kódem PIN...85 Jak zaregistrovat zařízení Navman a nastavit kód PIN?...85 Jak odebrat kód PIN ze zařízení Navman?...85 Co když zapomenu kód PIN svého zařízení Navman?...86 Jak zálohovat zařízení Navman?...87 Jak zálohovat zařízení Navman?...87 Jak nahrát zálohu do zařízení Navman?...87 Jak odstranit zálohu?...87 Odkazy...88 Jak vložit paměťovou kartu?...88 Jak vyjmout pametovou kartu?...88 Kategorie míst zájmu...89 Další informace...93 F-10 5

6 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení tohoto zařízení Navman. Tato příručka je koncipována jako návod, který vám pomůže s počáteční inicializací zařízení Navman a následně při jeho trvalém používání. Proto si ji před prvním použitím zařízení Navman pečlivě přečtěte. Příručku si uschovejte, abyste ji mohli využít jako prvotní zdroj informací. Důležité informace k používání této příručky Je nezbytné rozumět termínům a typografickým konvencím použitým v této příručce. Formátování Následující formátování textu označuje speciální informace: Konvence Tučné písmo Kurzíva Druh informace Součásti zařízení Navman nebo položky zobrazené na obrazovce, včetně tlačítek, záhlaví, názvů polí a voleb. Označuje název obrazovky. Ikony V příručce jsou použity následující ikony: Ikona Popis Případová studie Varování Termíny Akce uživatele jsou v příručce označeny následujícími termíny. Termíny Stisknout Stisknout a podržet Klepnout Klepnout a podržet Vybrat Popis Krátce stisknout a uvolnit tlačítko. Stisknout a podržet tlaèítko 2 až 3 sekundy. Stisknout a uvolnit položku na dotykové obrazovce. Klepnout a podržet položku zobrazenou na dotykové obrazovce 2 až 3 sekundy. Klepnout na položku seznamu nebo klepnout na příkaz nabídky. 6

7 Seznámení se zařízením Navman Doporučujeme se seznámit se základní obsluhou zařízení Navman. F-10 Soucásti Součást Indikátor stavu baterie Reproduktor Popis Indikuje stav nabití baterie: Zelená - baterie je plně nabitá. Oranžová - baterie se dobíjí. Slouží k zapnutí nebo vypnutí zařízení Navman (viz "Jak vypnout zarízení Navman?" na straně 12). Zdířka pro připojení externí antény GPS MMCX (není součástí dodávky). Abyste se ke zdířce dostali, jemně nadzvedněte pryžovou krytku. Zdířka pro připojení: držáku do auta kabelu USB pro připojení k počítači adaptéru pro napájení zařízení z napájecí zásuvky auta adaptéru pro napájení zařízení z elektrické sítě Poznámka: Síťový adaptér se dodává jen s některými modely a lze jej zakoupit samostatně. Patice pro paměťovou kartu. Paměťovou kartu je nutno vložit etiketou směrem k přední straně zařízení Navman. Další informace viz "Jak vložit pametovou kartu?" na straně 88. Poznámka: Paměťové karty lze kupovat samostatně. Pro hlasové povely a varování. K zesílení nebo ztlumení reproduktoru slouží obrazovka předvoleb Hlasitost. Další informace viz "Hlasitost" na straně 53. 7

8 Jak zacít? Poznámka: Před zahájením provozu zařízení zkontrolujte, zda je vaše vozidlo vybaveno předním sklem s reflexní termickou vrstvou nebo vyhříváním. Pokud ano, bude pravděpodobně nutné zakoupit k zařízení Navman externí anténu, aby mohl probíhat příjem signálu GPS. Při prvním použití zařízení Navman může navázání spojení se satelity GPS trvat až 15 minut. Další informace o systému GPS najdete v příručce GPS Navigation - Frequently Asked Questions na přiloženém disku DVD. Jak poprvé spustit zarízení Navman? Při prvním použití zařízení postupujte podle následujících kroků: 1. Důkladně si přečtěte Důležité bezpečnostní informace na straně 2 2. Umístěte zařízení Navman ve vozidle Zařízení Navman umístěte ve vozidle podle následujících pokynů: Poznámka: Ujistěte se, že zařízení Navman neomezuje výhled řidiče a nebrání funkci airbagů nebo jiných bezpečnostních prvků vozidla. 8

9 3. Zařízení Navman zapněte Stisknutím a podržením tlačítka zařízení Navman zapněte. Zařízení Navman se spustí a zobrazí se obrazovka Jazyk. 4. Vyberte požadovaný jazyk Na obrazovce Vybrat jazyk klepněte na požadovaný jazyk. Pokud nechcete, aby se obrazovka Vybrat jazyk zobrazovala při každém spuštění, klepněte na zaškrtávací políčko Zobrazit při inicializaci. Požadovaný jazyk můžete změnit i během používání zařízení Navman (viz "Jazyk" na straně 58). 5. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní upozornění a) Po zvolení požadovaného jazyka se zobrazí obrazovka Bezpečnostní předpisy. Obsah obrazovky si pečlivě přečtěte. b) Klepnutím na možnost Potvrdit potvrďte, že jste si bezpečnostní upozornění přečetli a rozumíte mu. Zobrazí se obrazovka Kurz. 9

10 6. Zobrazení Kurzu Poté, co jste potvrdili, že rozumíte bezpečnostním předpisům, zobrazí se první obrazovka Kurzu. Pokud nechcete, aby se Kurz zobrazoval při každém spuštění, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit při inicializaci. Chcete-li postoupit na následující obrazovku Kurzu, klepněte na tlačítko. Chcete-li znovu zobrazit předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko. Chcete-li Kurz později znovu zobrazit v průběhu používání zařízení Navman, (viz "Kurz" na straně 66). Poznámka: Pokud máte nainstalovány mapy více kontinentů, může se objevit výzva, abyste zvolili požadované mapy. Pokud budete chtít později používat mapy jiného kontinentu, můžete požadovaný kontinent vybrat pomocí obrazovky Změnit kontinent v předvolbách (viz "Zmenit kontinent 3/3" na straně 50) Zobrazení mapy. Po projití celého Kurzu se zobrazí obrazovka Mapa 3D. Pokud máte navázáno spojení se satelity GPS, zobrazí se na mapě vaše aktuální poloha. 10

11 Jak nastavit hlasitost? Hlasitost zařízení Navman lze nastavit pomocí ovládacího prvku na obrazovce předvoleb Hlasitost. Chcete-li z obrazovek map zvuk dočasně vypnout, klepněte na tlačítko a pak klepněte a podržte tlačítko. Chcete-li upravit hlasitost, klepněte a podržte tlačítko, aby se zobrazila obrazovka předvoleb Hlasitost. Další informace o nastavení hlasitosti zařízení Navman viz "Hlasitost" na straně 53. Jak zjistit stav baterie? Zařízení Navman má vnitřní baterii, která by při plném nabití měla stačit až na 3 hodiny provozu. Kontrolka stavu baterie umístěná na horní straně zařízení Navman indikuje stav nabití vnitřní baterie: Zelená - baterie je plně nabitá. Oranžová - baterie se dobíjí. Stav nabití baterie lze také zjistit na obrazovce Napájení. Chcete-li zobrazit obrazovku Napájení, klepněte v některé z obrazovek map na tlačítko a podržte tlačítko. Jak dobít baterii? V pruhu Stav baterie se při nabíjení baterie zobrazuje nápis Externí napájení. Když je baterie plně nabitá, v pruhu Stav baterie je zobrazena hodnota 100%. Chcete-li zařízení Navman dobíjet ve vozidle, adaptér do auta zapojte do zdířky na spodní straně zařízení Navman a druhý konec zapojte do napájecí zásuvky auta. Chcete-li zařízení Navman dobít pomocí počítače, zapojte širší konec kabelu USB přímo do portu USB na počítači (nikoli do rozbočovače USB) a užší konec zapojte do zdířky na spodní straně zařízení Navman. Aby mohlo dobíjení začít, musí být zařízení Navman vypnuté (stiskněte tlačítko ). Chcete-li zařízení Navman dobít z elektrické sítě, zapněte propojovací kabel síťového adaptéru do zdířky na spodní straně zařízení Navman a napájecí kabel síťového adaptéru zapněte do zásuvky elektrické sítě. Poznámka: Síťový adaptér se dodává jen s některými modely a lze jej zakoupit samostatně. 11

12 Jak vypnout zarízení Navman? Chcete-li zařízení Navman vypnout, stiskněte a podržte tlačítko. Úsporný pohotovostní režim Chcete-li zařízení přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko. Chcete-li pohotovostní režim ukončit, stiskněte znovu tlačítko. Po přepnutí zařízení Navman do pohotovostního režimu se jeho obrazovka vypne. Po opětovném zapnutí zařízení Navman se zobrazí posledně zvolená obrazovka. Za účelem šetření energie se zařízení Navman automaticky přepne do pohotovostního režimu po uplynutí předem nastavené doby nečinnosti. Výchozí nastavení pohotovostního režimu můžete změnit na obrazovce předvoleb Napájení. Další informace viz "Napájení" na straně 59. Poznámka: Pokud je úroveň nabití baterie velmi nízká, zařízení Navman se přepne do pohotovostního úsporného režimu bez ohledu na to, zda jste předem nastavili dobu nečinnosti. 12

13 Které hlavní obrazovky budete používat? Obrazovka Hlavní nabídka Obrazovka Hlavní nabídka je výchozím bodem pro vyhledání cílového místa cesty. F-10 Do Hlavní nabídky se dostanete z obrazovek map klepnutím na tlačítko dolní části kterékoli obrazovky. nebo klepnutím na stavový řádek v Poznámka: Obrazovky Hlavní nabídky se mohou lišit od výše uvedených obrázků v závislosti na vašem modelu zařízení Navman. Obrazovky map K zobrazení trasy do cílového místa slouží pět obrazovek s mapami: Mapa 3D Mapa 2D Přehled trasy Turn-by-Turn (Odbočka po odbočce) Do obrazovek map se dostanete z obrazovky Hlavní nabídka klepnutím na tlačítko k zobrazení obrazovky Mapa 3D nebo posledně zobrazené obrazovky s mapou.. Tlačítko Mapa slouží Jednotlivými obrazovkami map můžete procházet opakovaným stisknutím tlačítka s mapou (při přepínání se na okamžik zobrazí název dané obrazovky). na libovolné obrazovce Další informace o obrazovkách map viz "Jak zobrazit trasu?" na straně 33. Další informace o používání Nabídky mapy z obrazovek Mapa 3D a Mapa 2D viz "Jak používat Nabídku mapy?" na straně

14 Jak navigovat pomocí systému GPS? Systém GPS (Global Positioning System) je k dispozici kdykoli, bezplatně a jeho přesnost je 5 m. Systém GPS umožňuje navigaci díky síti satelitů na oběžné dráze Země ve výšce km. Každý satelit vysílá signály s různými informacemi, které jsou využívány přijímači systému GPS, jakým je např. vaše zařízení Navman, ke stanovení přesné polohy. Přestože je přijímač GPS schopen rozpoznat signály až od 12 satelitů současně, navigační systémy vozidel vyžadují k určení polohy nebo pro údaj GPS fix (zeměpisná šířka a délka) pouze 4 signály. Jak zařízení Navman přijímá signál GPS? Zařízení Navman přijímá signál ze satelitů GPS pomocí vestavěné antény GPS. Aby byla zaručena optimální síla signálu GPS, musí být vaše zařízení Navman venku nebo ve vozidle, které je venku, a musí z něj být vidět obloha. Příjem signálu GPS není obvykle závislý na počasí. Silný déšť nebo sněžení však může příjem negativně ovlivnit. Jak zobrazit stav příjmu signálu GPS? Stav příjmu signálu GPS lze kdykoli zobrazit z obrazovek map nebo z obrazovky Hledáček. Když je navázáno spojení se satelity GPS, zobrazí se ikona zeleně, a pokud není zaměření polohy pomocí GPS možné, zobrazí se červeně. Sílu přijímaného signálu GPS znázorňuje ikona pomocí jednoho až čtyř zelených svislých pruhů. Poznámka: Před zahájením provozu zařízení zkontrolujte, zda je vaše vozidlo vybaveno předním sklem s reflexní termickou vrstvou nebo vyhříváním. Pokud ano, bude pravděpodobně nutné zakoupit k zařízení Navman externí anténu, aby mohl probíhat příjem signálu GPS. Při prvním použití zařízení Navman může navázání spojení se satelity GPS trvat až 15 minut. Zobrazení podrobnějších údajů o stavu příjmu signálu GPS, viz "Stav GPS" na straně 56. Nastavení režimu GPS, viz "Nastavení režimu GPS" na straně 57. Další informace o systému GPS najdete v příručce Navigace pomocí systému GPS Nejčastější dotazy na disku DVD s programem NavDesk. 14

15 Jak se dostat z místa A do místa B? Vaše zařízení Navman je vybaveno mapami, které poskytují podrobné zobrazení na úrovni ulic, takže umožňují navigaci doslova dům od domu, a navíc znázorňují důležitá místa (tzv. místa zájmu, zkratka MZ ), jako jsou ubytovací zařízení, parkoviště, čerpací stanice, nádraží a letiště. F-10 Situace Znáte adresu cílového místa. Chcete zastavit na více místech. Potřebujete vyhledat určité místo, které se nějak jmenuje. Postup Použijte k zadání adresy průvodce zadáváním adres viz Jak vyhledat adresu? na straně 16. Použijte obrazovku Plánovač cest s více zastávkami k zadání více zastávek viz Jak vytvorit trasu s více zastávkami? na straně 20. Vyhledejte Místo zájmu viz Jak vyhledat místo zájmu? na straně 25. VAROVÁNÍ Z bezpečnostních důvodů zadávejte informace o cíli ještě před zahájením cesty. Nezadávejte cíl při řízení auta. Co se stane, minete-li odbocku? Automatické přesměrování Back-On-Track Pokud odbočíte nesprávně, budete přesměrováni. V horní části obrazovky se zobrazí zpráva, že probíhá přepočítávání trasy. Přepočítávání trasy můžete zrušit klepnutím na tlačítko. Zobrazí se varování a výzva k potvrzení zrušení. Po potvrzení bude zrušeno přepočítávání i vaše aktuální trasa. 15

16 Jak vyhledat adresu? Zadejte cílové místo pomocí obrazovek Hledání cíle, Klávesnice a Náhled, které společně tvoří průvodce zadáváním adres. V této části je uvedena případová studie, která ukazuje postup, jakým se zadává požadovaný cíl cesty. Poznámka: V některých zemích lze vyhledávat cíl podle poštovního směrovacího čísla. Ve Spojeném království můžete podle poštovního směrovacího čísla vyhledávat cíl na obrazovce Hledání cíle klepnutím na možnost PSČ a zadáním až osmimístného poštovního směrovacího čísla. Stručný postup 1. Otevřete obrazovku Hledání cíle. 2. Vyberte požadovanou zemi. 3. Vyhledejte příslušné město nebo oblast. 4. Vyhledejte požadovanou ulici. 5. Vyhledejte číslo domu. 6. Klepněte na tlačítko. Případová studie: Jak vyhledat adresu? Tato případová studie ukazuje, jak zadat určitou adresu a navigovat do příslušného místa. Adresa, kterou v tomto příkladu použijeme, je: Navman Praha, Hlavní město Praha Česká republika Poznámka: Výše uvedená adresa je vymyšlená a slouží jen jako příklad. Tip: Před zadáním adresy cílového místa nejprve nastavte předvolby trasy. Další informace viz "Volby trasy" na straně Otevřete obrazovku Hledání cíle. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. Poznámka: Pokud nastavujete cílové místo poprvé a máte nainstalovány mapy více než jedné země, potom se namísto obrazovky Hledání cíle zobrazí obrazovka Vybrat zemi. Přejděte přímo ke kroku 2b. Až budete tento postup provádět příště, zobrazí se již podle očekávání obrazovka Hledání cíle. 16

17 2. Vyberte požadovanou zemi. Poznámka: Pokud máte instalovánu a vybránu mapu pouze jedné země, automaticky se vybere k vyhledání cíle pouze tato mapa a nelze ji změnit. Proveďte krok 3. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko. Zobrazí se obrazovka Vybrat zemi. F-10 b) Ze seznamu vyberte položku Česká republika. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. 3. Vyhledejte příslušné město nebo oblast. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko Město a oblast. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. b) Pomocí obrazovky Klávesnice vyhledejte Praha jako požadované město nebo oblast a pak klepněte na výsledek hledání. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. 4. Vyhledejte název ulice a číslo domu. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko Adresa ulice. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. 17

18 Používání obrazovky Klávesnice Obrazovka Klávesnice se zobrazí vždy, když máte zadávat nějaký text, například při hledání názvu ulice. Výsledky budou seřazeny podle míry shody, přičemž nejpodobnější nálezy budou uvedeny na začátku. Nejvýše se zobrazí 99 výsledků. Obrazovka Klávesnice se může zobrazovat s různým rozvržením podle toho, jaké informace potřebujete zadat, včetně znaků abecedy, číslic, alternativních znaků a jejich kombinací. Také si můžete vybrat typ klávesnice, a to buď s abecedně uspořádanými znaky, standardní klávesnici QWERTY, nebo číselník. Další informace viz "Klávesnice" na straně 61. Vždy, když zvolíte určitý znak, zobrazí se první tři výsledky hledání. Klepněte na tlačítko posuvníku zobrazte další výsledky. Chcete-li vybrat znak nebo výsledek hledání, klepněte na něj. Chcete-li určitý znak smazat, klepněte na tlačítko. Chcete-li zobrazit více znaků, klepněte na tlačítko 123, alt nebo abc (pokud je dostupné). Používání obrazovky Hledání cíle a pak pomocí Obrazovka Hledání cíle slouží k výběru cíle podle místa, ulice, poštovního směrovacího čísla, místa zájmu, křižovatky, města, oblasti, státu nebo země. Pokaždé, když zadáte určitou část adresy, zobrazí se v horní části obrazovky. Dostupné volby se mění podle toho, jakou část adresy je nutno ještě doplnit. 18

19 b) Pomocí obrazovky Klávesnice zadejte jako požadovanou ulici Navman a pak klepněte na výsledek hledání. Poznámka: Pro určitý název ulice se může zobrazit i více nálezů. Při hledání názvů dlouhých ulic, které procházejí několika sousedícími oblastmi, a běžných názvů ulic dostanete více nálezů seřazených podle jména města nebo oblasti. c) Pomocí obrazovky Klávesnice zadejte jako požadované číslo domu 1 a pak klepněte na výsledek hledání. Poznámka: Pokud jsou k dispozici čísla domů, ale systém nevyhledá vámi požadované číslo, možná budete muset zvolit tutéž ulici v sousední oblasti. Stiskněte tlačítko a vyberte jiný výsledek hledání. Pokud nejsou čísla domů pro zvolenou část ulice k dispozici, zobrazí se obrazovka Náhled. d) Proveďte jeden z následujících úkonů: Požadovaná akce Navigovat na zvolené cílové místo Zobrazit cílové místo na obrazovce s mapou Zobrazit více informací o cílovém místě Postup Klepněte na tlačítko. Provede se výpočet trasy, která se následně zobrazí na obrazovce Mapa 3D. Klepněte na mapu, aby se zobrazilo cílové místo na obrazovce Mapa 2D. Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti o cíli. Přidat cílové místo do trasy s více zastávkami Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Plánovač cest s více zastávkami. Místo odpovídající zadané adrese bude uvedeno jako jedna ze zastávek na trase. Uložit cílové místo jako svůj domov Klepněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se obrazovka Nová oblíbená položka. Klepněte na tlačítko Uložit jako domov. Uložit cílové místo jako oblíbenou položku Klepněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se obrazovka Nová oblíbená položka. Klepněte na tlačítko Uložit jako oblíbené. 19

20 Jak vytvorit trasu s více zastávkami? Pomocí obrazovky Cesta s více zastávkami můžete na trase nastavit více zastávek. Trasa se vypočítá tak, aby procházela všemi těmito body v zadaném pořadí. Zastávky lze přidávat pomocí obrazovky Cesta s více zastávkami nebo tak, že z rozbalovací nabídky mapy na obrazovce Mapa 2D nebo Mapa 3D vyberete volbu Místo a potom volbu Přidat do cesty. Uložit lze až 198 cest s více zastávkami, z nichž každá může mít až 14 zastávek. Poznámka: Zastávky, které přidáte, upravíte nebo odstraníte po zahájení cesty s více zastávkami, nemají na aktuální trasu žádný vliv. Stručný postup 1. Zvolte cestu s více zastávkami. 2. Vyberte požadovanou zemi. 3. Vyhledejte příslušné město nebo oblast. 4. Vyhledejte název ulice a číslo domu. 5. Přidejte další zastávky. 6. Klepněte na tlačítko. Případová studie: Jak navigovat na více adres? Tato případová studie ukazuje, jak zadat cestu s více zastávkami. Adresa, kterou v tomto příkladu použijeme, je: Navman Praha, Hlavní město Praha Česká republika Poznámka: Výše uvedená adresa je vymyšlená a slouží jen jako příklad. Tip: Před zadáním adresy cílového místa nejprve nastavte předvolby trasy. Další informace viz "Volby trasy" na straně Otevřete obrazovku Cesta s více zastávkami. Zobrazí se obrazovka Cesta s více zastávkami. 20

21 a) Klepněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se nabídka Přidat do cesty. b) Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti o cíli. Poznámka: Jednotlivé zastávky lze přidávat také pomocí oblíbených položek, posledně zvolených cílů a míst zájmu. 2. Vyberte požadovanou zemi. Poznámka: Pokud máte instalovánu a vybránu mapu pouze jedné země, automaticky se vybere k vyhledání cíle pouze tato mapa a nelze ji změnit. Proveďte krok 3. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko. Zobrazí se obrazovka Vybrat zemi. b) Ze seznamu vyberte položku Česká republika. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. 3. Vyhledejte příslušné město nebo oblast. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko Město a oblast. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. b) Pomocí obrazovky Klávesnice vyhledejte Praha jako požadované město nebo oblast a pak klepněte na výsledek hledání. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. 21

22 4. Vyhledejte název ulice a číslo domu. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko Adresa ulice. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. b) Pomocí obrazovky Klávesnice zadejte jako požadovanou ulici Navman a pak klepněte na výsledek hledání. Poznámka: Pro určitý název ulice se může zobrazit i více nálezů. Při hledání názvů dlouhých ulic, které procházejí několika sousedícími oblastmi, a běžných názvů ulic dostanete více nálezů seřazených podle jména města nebo oblasti. c) Pomocí obrazovky Klávesnice zadejte jako požadované číslo domu 6 a pak klepněte na výsledek hledání. Poznámka: Pokud jsou k dispozici čísla domů, ale systém nevyhledá vámi požadované číslo, možná budete muset zvolit tutéž ulici v sousední oblasti. Stiskněte tlačítko a vyberte jiný výsledek hledání. Pokud nejsou čísla domů pro zvolenou část ulice k dispozici, zobrazí se obrazovka Náhled. d) Klepněte na tlačítko Přidat. Zastávka se automaticky uloží a zobrazí se obrazovka Cesta s více zastávkami. e) Proveďte jeden z následujících úkonů: Požadovaná akce Přidat další zastávku Poznámka: Zastávky, které přidáte po zahájení cesty s více zastávkami, nebudou do aktuální trasy zahrnuty. Postup Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Cesta s více zastávkami. Vraťte se ke kroku 1a. 22

Rada S. Uzivatelská. Cestina

Rada S. Uzivatelská. Cestina Rada S Uzivatelská cz Cestina Důležité bezpečnostní informace PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ DO VOZIDLA SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO ODDÍL Tento symbol upozorňuje na bezpečnostní riziko. Slouží k upozornění na nebezpečí

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H TomTom ONE XL HDT 1. Co je součástí balení Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT A B C D E F G H A Kontrolka dobíjení B Dotyková obrazovka C Vypínač D Reproduktor E Konektor externí antény F USB

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

TomTom Bridge Referenční příručka

TomTom Bridge Referenční příručka TomTom Bridge Referenční příručka 15300 15400 Obsah Vítá vás zařízení TomTom Bridge 5 Co je nového 6 Novinky v této verzi... 7 Zařízení TomTom Bridge 9 Spuštění zařízení TomTom Bridge... 10 Používání gest...

Více

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE Stručná příručka Rider Přístroj Rider je vybaven dotykovým panelem. Zařízení lze ovládat klepáním na panel nebo hardwarovým tlačítkem. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Vypínač/Zpět/ Pozastavit/Ukončit ( /BACK/

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 7 Co je nového 8 Novinky v této verzi... 8 Videa TomTom... 8 Start 10 Instalace zařízení do vozidla... 10 Umístění

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS Stručná příručka Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211325, 1. vydání CS Tlačítka a části 9 Druhý fotoaparát 10 Tlačítko hlasitosti a zoomu 11 Tlačítko multimédií 12 Přepínač zamykání displeje a tlačítek

Více

Obrazovka pro řízení 32. Dokonalé navádění jízdními pruhy 35. Změna trasy 37. Zobrazit mapu 42. Opravy map 46. Zvuky a hlasy 50.

Obrazovka pro řízení 32. Dokonalé navádění jízdními pruhy 35. Změna trasy 37. Zobrazit mapu 42. Opravy map 46. Zvuky a hlasy 50. TomTom Referenční příručka Obsah Obsah balení 7 Obsah balení... 7 Přečtěte si jako první 8 Umístění zařízení... 8 Instalace do automobilu... 8 Zapnutí a vypnutí... 9 Nastavení... 9 Příjem signálu GPS...

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

TomTom Referenční příručka

TomTom Referenční příručka TomTom Referenční příručka Obsah Obsah balení 7 Obsah balení... 7 Přečtěte si jako první 8 Umístění zařízení... 8 Instalace do automobilu... 8 Zapnutí a vypnutí... 9 Nastavení... 9 Příjem signálu GPS...

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

MCS-13. Montážní příručka

MCS-13. Montážní příručka MCS-13 Montážní příručka Obsah Instrukce k montáži a bezpečnému používání... 2 Obsah balení... 3 Seznam vozidel... 3 Popis vodičů... 3 Montáž adaptéru s MULTI10... 4 Popis pro vozidla Mercedes W169, W245,

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Řada Moov V. Uživatelská příručka

Řada Moov V. Uživatelská příručka Řada Moov V Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Toto je výstražný symbol. Upozorňuje vás na možné nebezpečí zranění. Aby se zabránilo

Více

Nokia Drive 2.0 - Uživatelská příručka

Nokia Drive 2.0 - Uživatelská příručka Nokia Drive 2.0 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 4 Navigace offline 5 Změna vzhledu zobrazení Nokia Autem

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze

nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01806-41_0B Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Návod k obsluze Evolve MultiTraxx

Návod k obsluze Evolve MultiTraxx Návod k obsluze Evolve MultiTraxx Navigační software pro systém PNA Čeština 1.0 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tuto příručku,

Více