F10. Uzivatelská. Cestina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F10. Uzivatelská. Cestina"

Transkript

1 F10 Uzivatelská cz Cestina

2 Důležité bezpečnostní informace PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ DO VOZIDLA SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO ODDÍL Tento symbol upozorňuje na bezpečnostní riziko. Slouží k upozornění na nebezpečí úrazu. Dodržením všech bezpečnostních pokynů uvedených s tímto symbolem předejdete nebezpečí úrazu nebo smrtelného zranění. VAROVÁNÍ signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla při nedodržení bezpečnostních opatření vést k smrtelnému nebo vážnému úrazu. UPOZORNĚNÍ signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může při nedodržení bezpečnostních opatření vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu. UPOZORNĚNÍ bez symbolu bezpečnostního varování signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může při nedodržení bezpečnostních opatření vést k poškození majetku. Odstraňováním originálního vybavení, přidáváním doplňků nebo celkovými úpravami vozidla můžete ovlivnit jeho bezpečnost. V některých zemích může být provoz takto upraveného vozidla nelegální. Při instalaci příslušenství a doplňků postupujte podle pokynů dodávaných s příslušným produktem a podle uživatelské příručky vozidla. O provozu vozidla s příslušenstvím nebo doplňky se poraďte s odborníky a dbejte místních zákonů. Zařízení Navman je třeba umístit, zabezpečit a používat takovým způsobem, aby byly dodržovány pokyny pro bezpečnost provozu, byla zajištěna bezpečná manipulace a nedošlo k poškození majetku. Dodržování těchto zásad je výhradně vaší odpovědností. Vždy dbejte pokynů pro bezpečnou jízdu. Zařízení Navman a jeho anténa nesmí být umístěny způsobem, který překáží při ovládání vozidla, brání vystřelení airbagů nebo zabraňuje funkci jiného bezpečnostního vybavení. Při řízení není povoleno se zařízením Navman manipulovat. Před prvním použitím zařízení Navman se seznamte s jeho obsluhou. Na hlavních silnicích mohou být údaje o vzdálenosti k odbočce na zařízení Navman vyšší než vzdálenosti uvedené na dopravních informačních tabulích. Dopravní informační tabule uvádí vzdálenost k začátku odbočky, ale zařízení Navman zobrazuje vzdálenost k nejbližší křižovatce, tj. ke konci odbočovacího pruhu nebo silnice. Chystáte-li se odbočit, řiďte se údaji na dopravních informačních tabulích. Používání informací o radarových systémech může být v některých zemích nezákonné. Odpovědnost za to, že používání těchto informací je v dané zemi legální, nese výhradně zákazník. Se zařízením Navman nemanipulujte, dokud je horké. Nechte jej nejprve vychladnout, a to na místě chráněném před přímým slunečním zářením. Nevystavujte zařízení Navman přímému slunečnímu záření a neponechávejte je v prázdných vozidlech na delší dobu, než je nezbytně nutné. Přehřátím se může zařízení poškodit. Chcete-li předejít krádeži zařízení Navman, nenechávejte zařízení, jeho držák a jakékoli kabely volně ležet ve vozidle bez dozoru. 2

3 Bezpečnostní informace specifické pro síťový adaptér Produkt Navman nabíjejte z elektrické sítě pomocí síťového adaptéru / napájecí sady (Model: PSAA05R-050; Vstup: V AC Hz; Výstup: 5 V DC, max. 1 A) dodávané výrobcem Navman jako příslušenství (lze zakoupit samostatně). Napájení produktu Navman jinými síťovými adaptéry by mohlo vést k vážnému úrazu nebo poškození majetku. Nikdy nepoužívejte síťový adaptér s poškozenou zástrčkou nebo poškozeným kabelem. Nevystavujte síťový adaptér vlhkosti nebo vodě. Nepoužívejte síťový adaptér ve vlhkém prostředí. Při styku s vodou může dojít k jiskření nebo požáru. Nedotýkejte se síťového adaptéru, máte-li mokré ruce nebo nohy. Při napájení produktu Navman nebo dobíjení vnitřních baterií produktu Navman zajistěte dostatečnou ventilaci okolí síťového adaptéru. Nezakrývejte síťový adaptér papírem nebo jinými předměty, které by omezovaly ventilaci. Při použití nesmí být síťový adaptér uložen v přepravním pouzdru nebo jiné schránce. Síťový adaptér připojujte pouze ke správné elektrické zásuvce se správným napětím. Údaj o použitelném napětí je uveden na síťovém adaptéru nebo na jeho obalu. Nepokoušejte se síťový adaptér opravit. Mohlo by dojít k úrazu. Poškozený síťový adaptér nebo adaptér vystavený nadměrné vlhkosti vyměňte. Bezpečnostní informace specifické pro vnitřní baterii Produkt Navman obsahuje nevyměnitelnou vnitřní baterii typu lithium-polymer. Při nesprávném zacházení se může baterie roztrhnout nebo může explodovat a uvolnit nebezpečné chemikálie. Předcházejte riziku požáru nebo popálení a baterii nerozebírejte, nemačkejte ani nepropichujte. Baterii recyklujte nebo řádně zlikvidujte podle místních předpisů. Při likvidaci nevhazujte baterii do ohně ani do vody. Pro dobíjení vnitřní baterie produktu Navman používejte pouze správný síťový adaptér (prodává se samostatně) nebo napájecí adaptér do vozu od výrobce Navman. S jednotkou Navman používejte pouze vnitřní baterii určenou pro produkt Navman. Baterie produktu Navman se přestane dobíjet při okolní teplotě nižší než 0 C nebo vyšší než 45 C. Upozornění pro řidiče ve státech Kalifornie a Minnesota Zákony států Kalifornie a Minnesota zakazují řidičům mít upevněny předměty na předním skle za jízdy. Jsou doporučeny i jiné možnosti upevnění zařízení Navman a toto balení obsahuje také vybavení pro alternativní způsob upevnění. Společnost Navman nenese žádnou odpovědnost za případné pokuty, tresty nebo škody, které mohou vyplývat z toho, že zákazník nevzal toto upozornění na vědomí. Blíže viz následující právní předpisy: California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section Neuposlechnutí těchto varování a upozornění může vést k usmrcení nebo vážnému poranění osob a k poškození majetku. Společnost Navman se zříká veškeré odpovědnosti za instalaci nebo použití zařízení Navman, v důsledku kterých došlo k úmrtí nebo zranění osob, k poškození hmotného majetku nebo k porušení kteréhokoli zákona. 3

4 Obsah 4 Důležité bezpečnostní informace...2 Vítejte...6 Seznámení se zařízením Navman...7 Soucásti...7 Jak zacít?...8 Jak poprvé spustit zarízení Navman?...8 Jak nastavit hlasitost?...11 Jak zjistit stav baterie?...11 Jak vypnout zarízení Navman?...12 Které hlavní obrazovky budete používat?...13 Obrazovka Hlavní nabídka...13 Obrazovky map...13 Jak navigovat pomocí systému GPS?...14 Jak se dostat z místa A do místa B?...15 Co se stane, minete-li odbocku?...15 Jak vyhledat adresu?...16 Případová studie: Jak vyhledat adresu?...16 Používání obrazovky Klávesnice...18 Používání obrazovky Hledání cíle...18 Jak vytvorit trasu s více zastávkami?...20 Případová studie: Jak navigovat na více adres?...20 Jak přeskočit některou zastávku na cestě s více zastávkami?...24 Jak vyhledat místo zájmu?...25 Případová studie: Jak vyhledat adresu?...25 Jak uložit oblíbené položky a položku Domov?...28 Jak uložit oblíbené položky nebo položku Domov?...28 Jak navigovat do místa uloženého jako oblíbená položka?...29 Jak navigovat do místa uloženého jako váš domov?...29 Jak upravit název oblíbené položky?...30 Jak odstranit oblíbenou položku?...31 Jak navigovat do nedávno navštíveného místa?...32 Jak zobrazit trasu?...33 Obrazovka trojrozmerné mapy (3D)...33 Obrazovka dvojrozmerné mapy (2D)...35 Obrazovka Prehled trasy...37 Obrazovka Turn-by-Turn (Odbocka po odbocce)...39 Jak používat Nabídku mapy?...41 Jak se vyhnout určité oblasti?...42 Jak zobrazit náhled trasy?...43 Co lze přizpůsobit?...44 Volby trasy...45 Výpočet trasy 1/ Druhy silnic 2/ Výstrahy řidiče 3/ Záznam dat 4/ Zobrazení mapy...49 Zobrazení mapy 1/ Zobrazení mapy 2/ Zmenit kontinent 3/ Místa zájmu v mapách...52 Hlasitost...53 Zobrazení...54 Upozorňování na silniční kamera...55

5 GPS...56 Stav GPS...56 Nastavení režimu GPS...57 Jazyk...58 Inicializace...59 Napájení...60 Klávesnice...61 Jak funguje predikce textu (abc, def )?...61 Jednotky...62 Jednotky 1/ Jednotky 2/ Uložené informace...64 Kurz...65 Informace...66 Prodejní režim předvádění...66 Co je sada NavDesk?...67 Lze používat sadu NavDesk v počítači?...67 Jak poprvé nainstalovat mapu?...67 Jak nainstalovat sadu NavDesk do počítače?...68 Funkce aplikace NavDesk...69 Jak udržovat sadu NavDesk aktuální?...70 Moje mapy...71 Jak nainstalovat mapy do zařízení Navman?...72 Jak nainstalovat mapy z disku DVD?...72 Jak odstranit mapy ze zařízení Navman?...74 Jak zjistit, která mapa obsahuje určité město?...74 Předvolby aplikace Moje mapy...74 Co je to mapa Hlavní silnicní síte?...75 NavAlbum...76 Pruh nástrojů...77 Jak používat aplikaci NavAlbum?...78 Jak zobrazit a upravit snímky nebo alba v počítači?...78 Co lze dále delat se snímky a alby v pocítaci?...79 Předvolby aplikace NavAlbum...80 Hledání obŕazků...81 Jak si stáhnout snímek NavPix z Internetu?...81 Jak importovat snímky NavPix do aplikace NavAlbum?...81 My Subscriptions...82 Jak instalovat informace o radarových systémech?...82 Jak poznat, které informace o radarových systémech jsou k dispozici?...82 Objednání predplatného...82 Aktivace předplatného...83 Jak aktualizovat informace o radarových systémech v zařízení Navman?...83 Přenos hlasu...84 Jak nainstalovat hlasový soubor?...84 Jak odebrat hlasový soubor?...84 Zabezpečení kódem PIN...85 Jak zaregistrovat zařízení Navman a nastavit kód PIN?...85 Jak odebrat kód PIN ze zařízení Navman?...85 Co když zapomenu kód PIN svého zařízení Navman?...86 Jak zálohovat zařízení Navman?...87 Jak zálohovat zařízení Navman?...87 Jak nahrát zálohu do zařízení Navman?...87 Jak odstranit zálohu?...87 Odkazy...88 Jak vložit paměťovou kartu?...88 Jak vyjmout pametovou kartu?...88 Kategorie míst zájmu...89 Další informace...93 F-10 5

6 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení tohoto zařízení Navman. Tato příručka je koncipována jako návod, který vám pomůže s počáteční inicializací zařízení Navman a následně při jeho trvalém používání. Proto si ji před prvním použitím zařízení Navman pečlivě přečtěte. Příručku si uschovejte, abyste ji mohli využít jako prvotní zdroj informací. Důležité informace k používání této příručky Je nezbytné rozumět termínům a typografickým konvencím použitým v této příručce. Formátování Následující formátování textu označuje speciální informace: Konvence Tučné písmo Kurzíva Druh informace Součásti zařízení Navman nebo položky zobrazené na obrazovce, včetně tlačítek, záhlaví, názvů polí a voleb. Označuje název obrazovky. Ikony V příručce jsou použity následující ikony: Ikona Popis Případová studie Varování Termíny Akce uživatele jsou v příručce označeny následujícími termíny. Termíny Stisknout Stisknout a podržet Klepnout Klepnout a podržet Vybrat Popis Krátce stisknout a uvolnit tlačítko. Stisknout a podržet tlaèítko 2 až 3 sekundy. Stisknout a uvolnit položku na dotykové obrazovce. Klepnout a podržet položku zobrazenou na dotykové obrazovce 2 až 3 sekundy. Klepnout na položku seznamu nebo klepnout na příkaz nabídky. 6

7 Seznámení se zařízením Navman Doporučujeme se seznámit se základní obsluhou zařízení Navman. F-10 Soucásti Součást Indikátor stavu baterie Reproduktor Popis Indikuje stav nabití baterie: Zelená - baterie je plně nabitá. Oranžová - baterie se dobíjí. Slouží k zapnutí nebo vypnutí zařízení Navman (viz "Jak vypnout zarízení Navman?" na straně 12). Zdířka pro připojení externí antény GPS MMCX (není součástí dodávky). Abyste se ke zdířce dostali, jemně nadzvedněte pryžovou krytku. Zdířka pro připojení: držáku do auta kabelu USB pro připojení k počítači adaptéru pro napájení zařízení z napájecí zásuvky auta adaptéru pro napájení zařízení z elektrické sítě Poznámka: Síťový adaptér se dodává jen s některými modely a lze jej zakoupit samostatně. Patice pro paměťovou kartu. Paměťovou kartu je nutno vložit etiketou směrem k přední straně zařízení Navman. Další informace viz "Jak vložit pametovou kartu?" na straně 88. Poznámka: Paměťové karty lze kupovat samostatně. Pro hlasové povely a varování. K zesílení nebo ztlumení reproduktoru slouží obrazovka předvoleb Hlasitost. Další informace viz "Hlasitost" na straně 53. 7

8 Jak zacít? Poznámka: Před zahájením provozu zařízení zkontrolujte, zda je vaše vozidlo vybaveno předním sklem s reflexní termickou vrstvou nebo vyhříváním. Pokud ano, bude pravděpodobně nutné zakoupit k zařízení Navman externí anténu, aby mohl probíhat příjem signálu GPS. Při prvním použití zařízení Navman může navázání spojení se satelity GPS trvat až 15 minut. Další informace o systému GPS najdete v příručce GPS Navigation - Frequently Asked Questions na přiloženém disku DVD. Jak poprvé spustit zarízení Navman? Při prvním použití zařízení postupujte podle následujících kroků: 1. Důkladně si přečtěte Důležité bezpečnostní informace na straně 2 2. Umístěte zařízení Navman ve vozidle Zařízení Navman umístěte ve vozidle podle následujících pokynů: Poznámka: Ujistěte se, že zařízení Navman neomezuje výhled řidiče a nebrání funkci airbagů nebo jiných bezpečnostních prvků vozidla. 8

9 3. Zařízení Navman zapněte Stisknutím a podržením tlačítka zařízení Navman zapněte. Zařízení Navman se spustí a zobrazí se obrazovka Jazyk. 4. Vyberte požadovaný jazyk Na obrazovce Vybrat jazyk klepněte na požadovaný jazyk. Pokud nechcete, aby se obrazovka Vybrat jazyk zobrazovala při každém spuštění, klepněte na zaškrtávací políčko Zobrazit při inicializaci. Požadovaný jazyk můžete změnit i během používání zařízení Navman (viz "Jazyk" na straně 58). 5. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní upozornění a) Po zvolení požadovaného jazyka se zobrazí obrazovka Bezpečnostní předpisy. Obsah obrazovky si pečlivě přečtěte. b) Klepnutím na možnost Potvrdit potvrďte, že jste si bezpečnostní upozornění přečetli a rozumíte mu. Zobrazí se obrazovka Kurz. 9

10 6. Zobrazení Kurzu Poté, co jste potvrdili, že rozumíte bezpečnostním předpisům, zobrazí se první obrazovka Kurzu. Pokud nechcete, aby se Kurz zobrazoval při každém spuštění, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit při inicializaci. Chcete-li postoupit na následující obrazovku Kurzu, klepněte na tlačítko. Chcete-li znovu zobrazit předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko. Chcete-li Kurz později znovu zobrazit v průběhu používání zařízení Navman, (viz "Kurz" na straně 66). Poznámka: Pokud máte nainstalovány mapy více kontinentů, může se objevit výzva, abyste zvolili požadované mapy. Pokud budete chtít později používat mapy jiného kontinentu, můžete požadovaný kontinent vybrat pomocí obrazovky Změnit kontinent v předvolbách (viz "Zmenit kontinent 3/3" na straně 50) Zobrazení mapy. Po projití celého Kurzu se zobrazí obrazovka Mapa 3D. Pokud máte navázáno spojení se satelity GPS, zobrazí se na mapě vaše aktuální poloha. 10

11 Jak nastavit hlasitost? Hlasitost zařízení Navman lze nastavit pomocí ovládacího prvku na obrazovce předvoleb Hlasitost. Chcete-li z obrazovek map zvuk dočasně vypnout, klepněte na tlačítko a pak klepněte a podržte tlačítko. Chcete-li upravit hlasitost, klepněte a podržte tlačítko, aby se zobrazila obrazovka předvoleb Hlasitost. Další informace o nastavení hlasitosti zařízení Navman viz "Hlasitost" na straně 53. Jak zjistit stav baterie? Zařízení Navman má vnitřní baterii, která by při plném nabití měla stačit až na 3 hodiny provozu. Kontrolka stavu baterie umístěná na horní straně zařízení Navman indikuje stav nabití vnitřní baterie: Zelená - baterie je plně nabitá. Oranžová - baterie se dobíjí. Stav nabití baterie lze také zjistit na obrazovce Napájení. Chcete-li zobrazit obrazovku Napájení, klepněte v některé z obrazovek map na tlačítko a podržte tlačítko. Jak dobít baterii? V pruhu Stav baterie se při nabíjení baterie zobrazuje nápis Externí napájení. Když je baterie plně nabitá, v pruhu Stav baterie je zobrazena hodnota 100%. Chcete-li zařízení Navman dobíjet ve vozidle, adaptér do auta zapojte do zdířky na spodní straně zařízení Navman a druhý konec zapojte do napájecí zásuvky auta. Chcete-li zařízení Navman dobít pomocí počítače, zapojte širší konec kabelu USB přímo do portu USB na počítači (nikoli do rozbočovače USB) a užší konec zapojte do zdířky na spodní straně zařízení Navman. Aby mohlo dobíjení začít, musí být zařízení Navman vypnuté (stiskněte tlačítko ). Chcete-li zařízení Navman dobít z elektrické sítě, zapněte propojovací kabel síťového adaptéru do zdířky na spodní straně zařízení Navman a napájecí kabel síťového adaptéru zapněte do zásuvky elektrické sítě. Poznámka: Síťový adaptér se dodává jen s některými modely a lze jej zakoupit samostatně. 11

12 Jak vypnout zarízení Navman? Chcete-li zařízení Navman vypnout, stiskněte a podržte tlačítko. Úsporný pohotovostní režim Chcete-li zařízení přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko. Chcete-li pohotovostní režim ukončit, stiskněte znovu tlačítko. Po přepnutí zařízení Navman do pohotovostního režimu se jeho obrazovka vypne. Po opětovném zapnutí zařízení Navman se zobrazí posledně zvolená obrazovka. Za účelem šetření energie se zařízení Navman automaticky přepne do pohotovostního režimu po uplynutí předem nastavené doby nečinnosti. Výchozí nastavení pohotovostního režimu můžete změnit na obrazovce předvoleb Napájení. Další informace viz "Napájení" na straně 59. Poznámka: Pokud je úroveň nabití baterie velmi nízká, zařízení Navman se přepne do pohotovostního úsporného režimu bez ohledu na to, zda jste předem nastavili dobu nečinnosti. 12

13 Které hlavní obrazovky budete používat? Obrazovka Hlavní nabídka Obrazovka Hlavní nabídka je výchozím bodem pro vyhledání cílového místa cesty. F-10 Do Hlavní nabídky se dostanete z obrazovek map klepnutím na tlačítko dolní části kterékoli obrazovky. nebo klepnutím na stavový řádek v Poznámka: Obrazovky Hlavní nabídky se mohou lišit od výše uvedených obrázků v závislosti na vašem modelu zařízení Navman. Obrazovky map K zobrazení trasy do cílového místa slouží pět obrazovek s mapami: Mapa 3D Mapa 2D Přehled trasy Turn-by-Turn (Odbočka po odbočce) Do obrazovek map se dostanete z obrazovky Hlavní nabídka klepnutím na tlačítko k zobrazení obrazovky Mapa 3D nebo posledně zobrazené obrazovky s mapou.. Tlačítko Mapa slouží Jednotlivými obrazovkami map můžete procházet opakovaným stisknutím tlačítka s mapou (při přepínání se na okamžik zobrazí název dané obrazovky). na libovolné obrazovce Další informace o obrazovkách map viz "Jak zobrazit trasu?" na straně 33. Další informace o používání Nabídky mapy z obrazovek Mapa 3D a Mapa 2D viz "Jak používat Nabídku mapy?" na straně

14 Jak navigovat pomocí systému GPS? Systém GPS (Global Positioning System) je k dispozici kdykoli, bezplatně a jeho přesnost je 5 m. Systém GPS umožňuje navigaci díky síti satelitů na oběžné dráze Země ve výšce km. Každý satelit vysílá signály s různými informacemi, které jsou využívány přijímači systému GPS, jakým je např. vaše zařízení Navman, ke stanovení přesné polohy. Přestože je přijímač GPS schopen rozpoznat signály až od 12 satelitů současně, navigační systémy vozidel vyžadují k určení polohy nebo pro údaj GPS fix (zeměpisná šířka a délka) pouze 4 signály. Jak zařízení Navman přijímá signál GPS? Zařízení Navman přijímá signál ze satelitů GPS pomocí vestavěné antény GPS. Aby byla zaručena optimální síla signálu GPS, musí být vaše zařízení Navman venku nebo ve vozidle, které je venku, a musí z něj být vidět obloha. Příjem signálu GPS není obvykle závislý na počasí. Silný déšť nebo sněžení však může příjem negativně ovlivnit. Jak zobrazit stav příjmu signálu GPS? Stav příjmu signálu GPS lze kdykoli zobrazit z obrazovek map nebo z obrazovky Hledáček. Když je navázáno spojení se satelity GPS, zobrazí se ikona zeleně, a pokud není zaměření polohy pomocí GPS možné, zobrazí se červeně. Sílu přijímaného signálu GPS znázorňuje ikona pomocí jednoho až čtyř zelených svislých pruhů. Poznámka: Před zahájením provozu zařízení zkontrolujte, zda je vaše vozidlo vybaveno předním sklem s reflexní termickou vrstvou nebo vyhříváním. Pokud ano, bude pravděpodobně nutné zakoupit k zařízení Navman externí anténu, aby mohl probíhat příjem signálu GPS. Při prvním použití zařízení Navman může navázání spojení se satelity GPS trvat až 15 minut. Zobrazení podrobnějších údajů o stavu příjmu signálu GPS, viz "Stav GPS" na straně 56. Nastavení režimu GPS, viz "Nastavení režimu GPS" na straně 57. Další informace o systému GPS najdete v příručce Navigace pomocí systému GPS Nejčastější dotazy na disku DVD s programem NavDesk. 14

15 Jak se dostat z místa A do místa B? Vaše zařízení Navman je vybaveno mapami, které poskytují podrobné zobrazení na úrovni ulic, takže umožňují navigaci doslova dům od domu, a navíc znázorňují důležitá místa (tzv. místa zájmu, zkratka MZ ), jako jsou ubytovací zařízení, parkoviště, čerpací stanice, nádraží a letiště. F-10 Situace Znáte adresu cílového místa. Chcete zastavit na více místech. Potřebujete vyhledat určité místo, které se nějak jmenuje. Postup Použijte k zadání adresy průvodce zadáváním adres viz Jak vyhledat adresu? na straně 16. Použijte obrazovku Plánovač cest s více zastávkami k zadání více zastávek viz Jak vytvorit trasu s více zastávkami? na straně 20. Vyhledejte Místo zájmu viz Jak vyhledat místo zájmu? na straně 25. VAROVÁNÍ Z bezpečnostních důvodů zadávejte informace o cíli ještě před zahájením cesty. Nezadávejte cíl při řízení auta. Co se stane, minete-li odbocku? Automatické přesměrování Back-On-Track Pokud odbočíte nesprávně, budete přesměrováni. V horní části obrazovky se zobrazí zpráva, že probíhá přepočítávání trasy. Přepočítávání trasy můžete zrušit klepnutím na tlačítko. Zobrazí se varování a výzva k potvrzení zrušení. Po potvrzení bude zrušeno přepočítávání i vaše aktuální trasa. 15

16 Jak vyhledat adresu? Zadejte cílové místo pomocí obrazovek Hledání cíle, Klávesnice a Náhled, které společně tvoří průvodce zadáváním adres. V této části je uvedena případová studie, která ukazuje postup, jakým se zadává požadovaný cíl cesty. Poznámka: V některých zemích lze vyhledávat cíl podle poštovního směrovacího čísla. Ve Spojeném království můžete podle poštovního směrovacího čísla vyhledávat cíl na obrazovce Hledání cíle klepnutím na možnost PSČ a zadáním až osmimístného poštovního směrovacího čísla. Stručný postup 1. Otevřete obrazovku Hledání cíle. 2. Vyberte požadovanou zemi. 3. Vyhledejte příslušné město nebo oblast. 4. Vyhledejte požadovanou ulici. 5. Vyhledejte číslo domu. 6. Klepněte na tlačítko. Případová studie: Jak vyhledat adresu? Tato případová studie ukazuje, jak zadat určitou adresu a navigovat do příslušného místa. Adresa, kterou v tomto příkladu použijeme, je: Navman Praha, Hlavní město Praha Česká republika Poznámka: Výše uvedená adresa je vymyšlená a slouží jen jako příklad. Tip: Před zadáním adresy cílového místa nejprve nastavte předvolby trasy. Další informace viz "Volby trasy" na straně Otevřete obrazovku Hledání cíle. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. Poznámka: Pokud nastavujete cílové místo poprvé a máte nainstalovány mapy více než jedné země, potom se namísto obrazovky Hledání cíle zobrazí obrazovka Vybrat zemi. Přejděte přímo ke kroku 2b. Až budete tento postup provádět příště, zobrazí se již podle očekávání obrazovka Hledání cíle. 16

17 2. Vyberte požadovanou zemi. Poznámka: Pokud máte instalovánu a vybránu mapu pouze jedné země, automaticky se vybere k vyhledání cíle pouze tato mapa a nelze ji změnit. Proveďte krok 3. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko. Zobrazí se obrazovka Vybrat zemi. F-10 b) Ze seznamu vyberte položku Česká republika. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. 3. Vyhledejte příslušné město nebo oblast. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko Město a oblast. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. b) Pomocí obrazovky Klávesnice vyhledejte Praha jako požadované město nebo oblast a pak klepněte na výsledek hledání. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. 4. Vyhledejte název ulice a číslo domu. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko Adresa ulice. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. 17

18 Používání obrazovky Klávesnice Obrazovka Klávesnice se zobrazí vždy, když máte zadávat nějaký text, například při hledání názvu ulice. Výsledky budou seřazeny podle míry shody, přičemž nejpodobnější nálezy budou uvedeny na začátku. Nejvýše se zobrazí 99 výsledků. Obrazovka Klávesnice se může zobrazovat s různým rozvržením podle toho, jaké informace potřebujete zadat, včetně znaků abecedy, číslic, alternativních znaků a jejich kombinací. Také si můžete vybrat typ klávesnice, a to buď s abecedně uspořádanými znaky, standardní klávesnici QWERTY, nebo číselník. Další informace viz "Klávesnice" na straně 61. Vždy, když zvolíte určitý znak, zobrazí se první tři výsledky hledání. Klepněte na tlačítko posuvníku zobrazte další výsledky. Chcete-li vybrat znak nebo výsledek hledání, klepněte na něj. Chcete-li určitý znak smazat, klepněte na tlačítko. Chcete-li zobrazit více znaků, klepněte na tlačítko 123, alt nebo abc (pokud je dostupné). Používání obrazovky Hledání cíle a pak pomocí Obrazovka Hledání cíle slouží k výběru cíle podle místa, ulice, poštovního směrovacího čísla, místa zájmu, křižovatky, města, oblasti, státu nebo země. Pokaždé, když zadáte určitou část adresy, zobrazí se v horní části obrazovky. Dostupné volby se mění podle toho, jakou část adresy je nutno ještě doplnit. 18

19 b) Pomocí obrazovky Klávesnice zadejte jako požadovanou ulici Navman a pak klepněte na výsledek hledání. Poznámka: Pro určitý název ulice se může zobrazit i více nálezů. Při hledání názvů dlouhých ulic, které procházejí několika sousedícími oblastmi, a běžných názvů ulic dostanete více nálezů seřazených podle jména města nebo oblasti. c) Pomocí obrazovky Klávesnice zadejte jako požadované číslo domu 1 a pak klepněte na výsledek hledání. Poznámka: Pokud jsou k dispozici čísla domů, ale systém nevyhledá vámi požadované číslo, možná budete muset zvolit tutéž ulici v sousední oblasti. Stiskněte tlačítko a vyberte jiný výsledek hledání. Pokud nejsou čísla domů pro zvolenou část ulice k dispozici, zobrazí se obrazovka Náhled. d) Proveďte jeden z následujících úkonů: Požadovaná akce Navigovat na zvolené cílové místo Zobrazit cílové místo na obrazovce s mapou Zobrazit více informací o cílovém místě Postup Klepněte na tlačítko. Provede se výpočet trasy, která se následně zobrazí na obrazovce Mapa 3D. Klepněte na mapu, aby se zobrazilo cílové místo na obrazovce Mapa 2D. Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti o cíli. Přidat cílové místo do trasy s více zastávkami Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Plánovač cest s více zastávkami. Místo odpovídající zadané adrese bude uvedeno jako jedna ze zastávek na trase. Uložit cílové místo jako svůj domov Klepněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se obrazovka Nová oblíbená položka. Klepněte na tlačítko Uložit jako domov. Uložit cílové místo jako oblíbenou položku Klepněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se obrazovka Nová oblíbená položka. Klepněte na tlačítko Uložit jako oblíbené. 19

20 Jak vytvorit trasu s více zastávkami? Pomocí obrazovky Cesta s více zastávkami můžete na trase nastavit více zastávek. Trasa se vypočítá tak, aby procházela všemi těmito body v zadaném pořadí. Zastávky lze přidávat pomocí obrazovky Cesta s více zastávkami nebo tak, že z rozbalovací nabídky mapy na obrazovce Mapa 2D nebo Mapa 3D vyberete volbu Místo a potom volbu Přidat do cesty. Uložit lze až 198 cest s více zastávkami, z nichž každá může mít až 14 zastávek. Poznámka: Zastávky, které přidáte, upravíte nebo odstraníte po zahájení cesty s více zastávkami, nemají na aktuální trasu žádný vliv. Stručný postup 1. Zvolte cestu s více zastávkami. 2. Vyberte požadovanou zemi. 3. Vyhledejte příslušné město nebo oblast. 4. Vyhledejte název ulice a číslo domu. 5. Přidejte další zastávky. 6. Klepněte na tlačítko. Případová studie: Jak navigovat na více adres? Tato případová studie ukazuje, jak zadat cestu s více zastávkami. Adresa, kterou v tomto příkladu použijeme, je: Navman Praha, Hlavní město Praha Česká republika Poznámka: Výše uvedená adresa je vymyšlená a slouží jen jako příklad. Tip: Před zadáním adresy cílového místa nejprve nastavte předvolby trasy. Další informace viz "Volby trasy" na straně Otevřete obrazovku Cesta s více zastávkami. Zobrazí se obrazovka Cesta s více zastávkami. 20

21 a) Klepněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se nabídka Přidat do cesty. b) Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti o cíli. Poznámka: Jednotlivé zastávky lze přidávat také pomocí oblíbených položek, posledně zvolených cílů a míst zájmu. 2. Vyberte požadovanou zemi. Poznámka: Pokud máte instalovánu a vybránu mapu pouze jedné země, automaticky se vybere k vyhledání cíle pouze tato mapa a nelze ji změnit. Proveďte krok 3. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko. Zobrazí se obrazovka Vybrat zemi. b) Ze seznamu vyberte položku Česká republika. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. 3. Vyhledejte příslušné město nebo oblast. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko Město a oblast. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. b) Pomocí obrazovky Klávesnice vyhledejte Praha jako požadované město nebo oblast a pak klepněte na výsledek hledání. Zobrazí se obrazovka Hledání cíle. 21

22 4. Vyhledejte název ulice a číslo domu. a) Na obrazovce Hledání cíle klepněte na tlačítko Adresa ulice. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. b) Pomocí obrazovky Klávesnice zadejte jako požadovanou ulici Navman a pak klepněte na výsledek hledání. Poznámka: Pro určitý název ulice se může zobrazit i více nálezů. Při hledání názvů dlouhých ulic, které procházejí několika sousedícími oblastmi, a běžných názvů ulic dostanete více nálezů seřazených podle jména města nebo oblasti. c) Pomocí obrazovky Klávesnice zadejte jako požadované číslo domu 6 a pak klepněte na výsledek hledání. Poznámka: Pokud jsou k dispozici čísla domů, ale systém nevyhledá vámi požadované číslo, možná budete muset zvolit tutéž ulici v sousední oblasti. Stiskněte tlačítko a vyberte jiný výsledek hledání. Pokud nejsou čísla domů pro zvolenou část ulice k dispozici, zobrazí se obrazovka Náhled. d) Klepněte na tlačítko Přidat. Zastávka se automaticky uloží a zobrazí se obrazovka Cesta s více zastávkami. e) Proveďte jeden z následujících úkonů: Požadovaná akce Přidat další zastávku Poznámka: Zastávky, které přidáte po zahájení cesty s více zastávkami, nebudou do aktuální trasy zahrnuty. Postup Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Cesta s více zastávkami. Vraťte se ke kroku 1a. 22

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Řada Moov V. Uživatelská příručka

Řada Moov V. Uživatelská příručka Řada Moov V Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Toto je výstražný symbol. Upozorňuje vás na možné nebezpečí zranění. Aby se zabránilo

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt Navigation

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

Nokia N9 postupy. 1. vydání

Nokia N9 postupy. 1. vydání Nokia N9 postupy 1. vydání 2 Mapy a navigace Mapy a navigace Mapy O Mapách Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, a zavede vás tam, kam míříte. Hledání měst, ulic a zajímavých míst. Plánování trasy.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Dynavix Tau Dynavix Manager Evidence jízd manuál softwaru Dynavix 8

Dynavix Tau  Dynavix Manager Evidence jízd  manuál softwaru Dynavix 8 Děkujeme, že jste si zakoupil zařízení Dynavix Tau. Dynavix Tau je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů a prohlížení obrázků) určené primárně

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Řada Moov V. Příručka k aplikaci MioMore Desktop

Řada Moov V. Příručka k aplikaci MioMore Desktop Řada Moov V Příručka k aplikaci MioMore Desktop Obsah Vítejte...4 Co je MioMore Desktop?...5 Jak nainstalovat MioMore Desktop do počítače?...6 Nabídka MioMore Desktop...8 Obecné předvolby...9 Předplatné...10

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více