OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5"

Transkript

1

2 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač Kapitola 3 Průvodce základními operacemi 3.1 Start DVR 3.2 Nastavení hlavního menu Základní konfigurace Konfigurace přímého přenosu Konfigurace záznamu Konfigurace alarmu Konfigurace PTZ Konfigurace uživatelů Konfigurace sítě Manažer nástrojů 3.3 Menu zkratek PTZ Vyhledávání Informace Další Kapitola 4 Vzdálený přístup 4.1 Přístup do DVR Přístup do DVR přes LAN Přístup do DVR přes WAN 4.2 Hlavní rozhraní Přihlášení Záznam obrazu Nastavení parametrů Záznam Zvuk kamery Stavový panel DVR 4.3 Vzdálené přehrávání a vyhledávání Vzdálené přehrávání Další funkce 4.4 Vzdálená konfigurace DVR Základní konfigurace Konfigurace přímého přenosu Konfigurace záznamu Konfigurace alarmu Konfigurace sítě Konfigurace uživatele Manažer nástrojů 4.5 Vzdálený PTZ Kapitola 5 Ovládání pomocí myši 5.1 Volba zobrazení kanálu 5.2 Vstup do menu Vyhledávání Konfigurace Ovládání PTZ 5.3 Rychlé přetáčení vpřed/vzad

3 Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR Digitální videorekordér slouží k záznamu obrazu snímaného kamerami. Model, který jste si zakoupili disponuje procesorem, který umí zpracovávat data dle algoritmu H.264, čímž dosahuje rychlejší odezvy při vzdálené správě přes internet a zároveň zpracovává záznam ve formátu, který umožňuje vysokou kompresi záznamu. 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Přímé sledování - Podpora zabezpečení kanálu skrytím přímého přenosu - Zobrazení základních informací - Dvě úrovně hesel uživatel/administrátor Kompresní formát - Standard H.264 Záznamová média - DVR podporuje instalaci 1ks HDD pro záznam Záloha - Lze zálohovat pomocí USB na flash disk - Pomocí sítě LAN Záznam a přehrávání - Režimy záznamu: manuální, detekce pohybu, plánovaný záznam, detekce senzoru - Automatický přepis disku po zaplnění - Podpora přehrávání pouze jednoho kanálu - Podpora uzamčení mazání záznamů - Podpora vzdáleného přehrávání přes síť LAN - Metody vyhledávání záznamu: vyhledání dle času, vyhledání dle události Alarm - 4 alarmové vstupy, 1 alarmový výstup Komunikační port - RS485 Síť - Podpora protokolu TCP/IP - Podpora vzdálené konfigurace DVR - Podpora statické IP, dynamické IP (DHCP), a PPPoE - Přímé sledování, vzdálené přehrávání a záloha ve stejný čas (multiplex) - Vzdálené ovládání PTZ - Podpora IE prohlížeče a programu pro správu po síti Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled balení: Myš, napájecí kabel, CD-ROM s programem Network klient software, šrouby pro instalaci disku

4 2.2 Přední panel Tlačítka: 1-prostor pro disky 2-tlačítka pro zadávání čísel 3-tlačítko pro vyvolání menu/tlačítko zvyšování 4-PTZ/tlačítko snížení 5-manuální záznam, zaostření 6-vyhledávání/přiblížení 7-přehrávání/clona 2.3 Zadní panel 8-přetáčení zpět/rychlost přehrávání 9-přetáčení vpřed/volba režimu vstupu 10-stop/odchod 11-indikační LED 12-potvrzení 13-kurzorové klávesy 14-USB rozhraní LED kontrolky: 1.zařízení je zapnuto 2. probíhá zápis na disk 3. probíhá záloha 4. připojení k síti 5. přehrávání záznamu 6. probíhá záznam 1-napájení 2-alarmový vstup/výstup 3-RS port sítě LAN 5-audio vstup kamery S-video výstup 7-audio výstup 8-video výstup 9-video vstup VGA video výstup 2.4 Dálkový ovladač UPOZORNĚNÍ: Dálkový ovladač není standardní součástí balení

5 Tlačítko Name Popis POWER Hlavní spínač Zapne/vypne DVR REC Tlačítko záznamu Start/stop záznamu INFO Informační tlačítko Zobrazí informace na obrazovce 1-16 Tlačítka čísel Tlačítka slouží k volbě kanálů a jiným nastavení 1X1 2X2 3X3 4X4 MENU SEARCH Upward Leftward Rightward Downward SR SF -SET+ Play Rychle zpět Rychle vpřed Stop Volba zvuku SEQ A PTZ Režim zobrazebí přes celou obrazovku Kvadratické zobrazení 9-násobné zobrazení 16-násobné zobrazení Tlačítko Menu vyvolá nabídku, posune se o nabídku výše Tlačítko vyhledávání Kurzorová klávesa nahoru Kurzorová klávesa vlevo Kurzorová klávesa vpravo Kurzorová klávesa dolů Posun obrazu po jednotlivých snímcích SR-snímkování vzad, SF-snímkování vpřed Volba kanálu Tlačítko přehrávání/pauzy Rychle přesun záznamu zpět. Rychlosti 2x-4x-6x Rychlý posun záznamu vpřed. Rychlosti 2x-4x-8x Zastavení přehrávání Stiskem lze zvolit zvukový kanál Automatické přepínání obrazu Změna režimu PTZ režim ovládání PTZ Přiblížení +/- Zaostření +/- Přiblížení (+) / Oddálení (-) Zaostření pro PTZ Clona+/- Nastavení clony pro Speed dome kameru

6 Tlačítko Name Popis Rychlost+/- Rychlost rotace Speed Dome kamery. Rozložení písmen na tlačítcích Číslo tlačítka Odpovídající znak Číslo tlačítka Odpovídající znak 1 2 ABC/abc 3 DEF/def 4 GHI/ghi 5 JKL/jkl 6 MNO/mno 7 PQRS/pqrs 8 TUV/tuv 9 WXYZ/wxyz Kapitola 3 Průvodce základními operacemi 3.1 Spuštění DVR 1) připojte DVR do el. sítě 2) zapněte DVR 3) setrvejte než se dokončí spuštění systému Význam symbolů na obrazovce Symbol Význam Symbol Význam LIVE Přímý přenos REC Manuální záznam A Záznam dle detekce senzorů M Detekce pohybu DISK Zaplněnost disku V-LOSS Ztráta signálu 3.2 Vstup do menu 1) vstup do menu se provádí stiskem klávesy Menu a zadáním uživatelského jména a hesla MAIN MENU BASIC CONFIG LIVE CONFIG RECORD CONFIG ALARM CONFIG PTZ CONFIG USER CONFIG NETWORK MANAGER TOOLS 2) pohyb v menu se provádí pomocí kurzorových kláves 3) stiskem Enter vstoupíte do podnabídky, stiskem Menu přejdete o nabídku výše

7 3.2.1 Základní konfigurace Video format: nastavení formátu video NTSC nebo PAL Time position: umístění času na obrazovce top (nahoře), botám (dole), no (žádné zobrazení času) Device name: nastavení jména přístroje. Nastavení se provádí stiskem tlačítka A, zadáním jména a potvrzením klávesou enter. Device ID: nastavení čísla DVR Date format: Nastavení formátu zobrazování a zadávání času YY=rok, MM=měsíc, DD= den Time adjust: Nastavení času. Provádí se pomocí šipek a kláves +/-. Buzzer alarm: Nastavení doby, po kterou bude video upozorňovat zvukovým tónem Nastavení přímého přenosu Channel: Volba kanálu, který je třeba konfigurovat Channel name: Nastavení jména kanálu. Nastavení se provádí stiskem tlačítka A, zadáním jména a potvrzením klávesou enter. Show channel name: Zobrazení/skrytí jména knálu. Channel hide: Skryje obraz kanálu tak, že není vidět na monitoru, ale záznam stále probíhá. Channel color: Nastavení barev obrazu. Copy config to: Zkopíruje nastavení na další kanály Nastavení parametrů záznamu RECORD CONFIG VIDEO RESOLUTION : RECYCLE : <CIF> PRERECORD TIME : <15 S> TIME STAMP : CHANNEL : <CAM1> VIDEO QUALITY : <HIGHEST> AUDIO : SCHEDULE RECORD : FRAME RATE SETUP : OK (FPS) CANCEL SETUP MANUAL: <25> SCHEDULE: <25> MOTION: <25> SENSOR : <25> COPY TO: <ALL> COPY

8 Video resolution: Rozlišení různých formátů obrazu. (NTSC 352x240, PAL 352x288) Recycle: Při zaplnění vestavěného disku se začne přepisovat uložený zýznam od začátku. Time stamp: Zobrazení času při přehrávání záznamu. Prerecord time: Nastavení, jak dlouhá doba před událostí bude zaznamenána na disk (5-10s) Channel: Volba kanálu, který je potřeba nastavit. Video quality: Nastavení kvality videa. Čím vyšší kvalita, tím je větší objemnost dat. Audio: Nastavení zaznamenávání zvukové stopy. Schedule record: Plánovač nahrávání. Nastavení: U weekday i holiday lze nastavit 4 periody sepnutí záznamu. Frame rate setup: Nastavení počtu snímků zaznamenaných za sekundu. Copy to: Zkopíruje nastavení na další kanály Konfigurace alarmu Motion alarm- Pohybový alarm Hold time: Čas jak dlouho bude po detekci pohybu sepnuto zaznamenávání obrazu. Channel: Nastavení kanálu. Detection: Aktivace/deaktivace rozpoznávání pohybu. Sensitivity: Úroveň citlivosti na změny pohybu v obraze. To REC: Záznam pouze při pohybu, jinak video nezaznamenává obraz. Alarm out: Při detekci může být aktivován zvukový alarm videa (buzer) nebo může být aktivován externí alarm (Alarmout 1). Schedule: Možnost nastavení, kdy bude detekce pohybu aktivní. Area: Nastavení oblasti, která je kontrolvána. Při pohybu ve zvoleném prostoru se spustí záznam. Hold time: Nastavení délky záznamu po spuštění externím čidlem. Sensor: Volba senzoru. Detection: Funkce detekce čidla. Type: Typ sepnutí (NO=Normal open-stále otevřeno/nc=normal close-stále uzavřeno). Trigger Rekord: volba kanálu, který bude zaznamenáván s daným čidlem. Alarm out: ALARMOUT1-při vyvolání podnětu čidlem se vyšle signál a spustí se externí alarm BUZZER-DVR začne při vyvolání podnětu čidlem vydávat zvukové upozornění All-celá oblast záběru je detekována Custom-ruční zvolení oblasti detekce (Pomocí kurzoru a klávesy Enter se zvolí oblast) Null-celá oblast je deaktivována Back-návrat do menu Copy to: zkopíruje nastavení na další kanály. Sensor alarm-nastavení spouštění záznamu při aktivaci externím čidlem

9 Při nezvolení režimu alarmového výstupu je tento výstup neaktivní Schedule: Plánování, kdy je senzorová detekce aktivní. Copy to: Zkopíruje nastavení na další kanály. Other alarm-další upozornění Upozornění např. na ztrátu videosignálu, zaplnění disku atd. ALARMOUT 1-při vyvolání podnětu se vyšle signál a spustí se externí alarm BUZZER-DVR začne při vyvolání podnětu vydávat zvukové upozornění Konfigurace PTZ Channel: Volba kanálu, na kterém je připojena PTZ kamera. Baudrate: Velikost datového toku. Protokol: Volba komunikačního protokolu. ADDR: Nastavení adresy PTZ. Preset: Přednastavení polohy a zaměření P.T.Z kamery. Nastavení se provádí volbou SET-ADJUST. Na čelním panelu se pomocí tlačítek ZOOM, FOCUS, SPEED, IRIS, +, -, nastaví hodnoty, které budou výchozí. Volbou SAVE se tyto hodnoty uloží. Copy to: Zkopíruje nastavení na další kanály Konfigurace uživatelů Základní jméno je Admin a heslo AUTHORITY SETUP USER CONFIG AUTHORIZATION CHECK : USER : <14> PASSWORD : RESET AUTHORIZATION : SETUP NEW USER : ADD DELETE USER : DEL OK CANCEL LOCAL AUTHORITY: PLAY OR BACKUP DEL OR LOCK EVENTLOG MANAGER TOOLS RECORD SETUP PTZ CTRL REMOTE AUTHORITY: PLAY OR BACKUP RECORD DEL OR LOCK SETUP EVENTLOG PTZ CTRL MANAGER TOOLS PREVIEW MAC: DEFAULT OK CANCEL Authoritazion check: Pokud je zvoleno, bude při přihlašování vyžadováno heslo. User: Pořadové číslo uživatele. Password: Nastavení hesla. Heslo se zadává z čísel 0-9. Authorization: Nastavení práv jednotlivých uživatelů. New user: Přidání nového uživatele. Delete user: Smazání uživatele.

10 3.2.7 Konfigurace sítě -Základní konfigurace (Basic configuration) Nastavení internetového serveru Nastavení kvality videa -Konfigurace IP Nastavení typu připojení a jednotlivých adres -DDNS konfigurace Nastavení domény registrované u ISP Manažer nástrojů -Vypnutí systému (Shutdown systém)-vypne systém -Správa disku (Disk management)- Rychlý formát - Formát -Systém LOG-záznam událostí -Informace o systému-zobrazí údaje o verzi firmware, jméno DVR, síťových adresách. -Update firmware-vložení nového firmware -Nastavení základních hodnot -odstranění výstupu alarmu 3.3 Jednoduché menu PTZ Nastavení vlastností pohyblivé kamery-rychlost pohybu, přiblížení, zaostření, clona Vyhledávání -Přehrávání 1)podle data-po zadání data se spustí záznam dne 2) podle času-po zadání času se spustí záznam 3) podle události-zobrazí záznamy kdy rekordér zaznamenal událost -záloha a přehrávání zálohy 1) záloha nastavení místa uložení dat - nastavení formátu ukládání dat - čas začátku záznamu - čas konce záznamu - kanál - volba záznamu při události (pohyb, senzor, vše) - potvrzení zálohy 2) přehrávání záznamu -přehrávání-pro přehrávání záznamu ve formátu.avi lze použít Media Player. Pro přehrávání ve formátu DVR je nutno použít přiložený software. -mazání pomocí šipek zvolte záznam. Pohybem vlevo/vpravo označíte vybraný záznam a potvrďte Enter. V menu zvolte položku Delete a potvrďte. -zamčení/odemčení záznamu-pomocí klávesy enter na vybraném záznamu lze provést uzamčení/odemčení.

11 3.3.3 Informace -pomocí položky Info lze vyvolat informace např. o zaplnění disku, režim záznamu, pohybový alarm atd Další -stiskem šipky nahoru v přímém přenosu se zobrazí první kanál v plném rozlišení - stiskem šipky dolu v přímém přenosu se zobrazí druhý kanál v plném rozlišení - stiskem šipky vlevo v přímém přenosu se zobrazí třetí kanál v plném rozlišení - stiskem šipky vpravo v přímém přenosu se zobrazí čtvrtý kanál v plném rozlišení -stiskem enter v přímém přenosu se zobrazí kvadratické zobrazení -stiskem tlačítka Audio se volí jednotlivé zvukové stopy Kapitola 4 vzdálená kontrola 4.1 Přístup do DVR Tento model DVR umožňuje vzdálený přístup přes Internet Explorer. Pro tuto funkci je nutno mít nainstalováno ActiveX prvek, mít připojený LAN kabel. Pokud používáte router, je nutno nastavit správné parametry. K DVR lze připojit pět uživatelů ve stejný okamžik Přístup do DVR pomocí sítě LAN -v okně IE zadejte do pole Adresa IP rekordéru a potvrďte. Pokud máte nainstalován prvek ActiveX, zobrazí se přihlašovací obrazovka Přístup do DVR pomocí vnější sítě WAN -postup je stejný jako u přístupu po síti LAN. -v nastavení IE v záložce Zabezpečení je nutno povolit spouštění prvku s ActiveX obsahem. 4.2 Hlavní rozhraní Přihlášení Pro přihlášení klikněte na ikonu,vložte uživatelské jméno a heslo (základní jméno je Admin a heslo ). Poté stiskněte enter pro přihlášení. 4.2.Zachycení obrazu Pro zachycení záběru klikněte na ikonu Nastavení parametrů Okno nastavení parametrů slouží pro nastavení počtu ukládaných snímků při jednom kliknutí.

12 4.2.4 Záznam Pro vstup do voleb záznamů klikněte na DVR Record. Záznam obrazu se spouští kliknutím na Start record, pro vypnutí klikněte na Stop record Zvuk kamery Slouží pro zapnutí/vypnutí zvuku z kamery Pro nastavení zvuku zvolte požadovaný kanál v plném rozlišení. Klikněte do obrazu a zvolte Open audio. Následně lze pomocí kliknutí na ikonu regulovat vypnutí/zapnutí zvuku Stavový panel DVR -šedá barva normální stav -zelená barva status manuálního záznamu -žlutá barva záznam pohybového alarmu -červená barva záznam spuštěný alarmovým senzorem -modrá barva ztráta signálu 4.3 Vzdálené přehrávání a vyhledávání záznamů Vzdálené přehrávání Do hlavního přehrávacího rozhraní vstoupíte kliknutím na ikonu Význam funkcí tlačítek: 1. - přehrávání / pauza 2. - stop 3. - krokování obrazu 4. - rychlost přehrávání Časová osa: Zde se pomocí barev zobrazují události za 24 hodin. Modrá manuální záznam Zelená plánovaný záznam Žlutá záznam pohybové detekce Červená záznam spuštěný senzorem alarmu Pro spuštění záznamu posuňte pomocí myši ukazatel na požadovaný čas a stiskněte Další funkce Záloha Pro vstup do menu zálohy klikněte na. 1. Záloha dle času-v okně zvolte: začátek záznamu, konec záznamu, typ záznamu, cestu uložení do PC, kanál, formát ukládaných dat.

13 2. Záloha dle události-zvolte událost a potvrďte OK pro zálohu Zamčení/odemčení Nabídku zamčení/odemčení vyvoláte kliknutím na ikonu nastavte datum a čas uzamčení, kliknutím na tlačítko SelEvent zvolte událost a potvrďte OK. Tím je záznam uzamčen. 4.4 Vzdálená konfigurace DVR Kliknutím na tlačítko vstoupíte do menu konfigurace.

14 Konfigurace system Konfigurace přímého přenosu Konfigurace záznamu Konfigurace alarmu PTZ konfigurace Konfigurace uživatelů Manažer nástrojů Návrat Konfigurace sítě Základní konfigurace -Video format nastavení formátu videa NTSC nebo PAL -Time position pozice zobrazení času -DVR name jméno DVR -DVR No. číslo rekordéru -Date format formát zobrazovaného data Y=rok, M=měsíc, D=den - Buzzer alarm Konfigurace přímého přenosu -Channel volba kanálu -Channel hide skrytí kanálu v přímém přenosu -Show name zobrazení názvu kanálu v přímém přenosu -Channel name nastavení zobrazovaného jména kanálu Nastavení obrazu -určení nastavovaného kanálu -nastavení hodnot Nastavení záznamu 1.) Nastavení parametrů záznamu 2.) nastavení plánovače záznamu Kliknutím na Set Shedule vyvoláme nabídku se zobrazením dnů v týdnu a časem. Tlačítkem ADD přidáte položku, tlačítkem ERASE odstraníte položku.

15 4.4.4 Konfigurace alarmu Nastavení probíhá stejně jako v nastavení alarmu v samotném DVR Konfigurace sítě Nastavení kvality videa předávaného do sítě Konfigurace uživatelů Nastavení uživatelských jmen, hesel a práv Manažer nástrojů 1.) Disk management-zobrazí informace o pevném disku 2.) Software update možnost vložení nového firmware. Je třeba zadat cestu umístění souboru s aktualizací a potvrdit. 3.) Load default nastavení továrních hodnot 4.) systém information zobrazí informace např. o verzi firmware, jménu DVR, MAC adresy atd. 5.) Systém LOG zobrazení dalších operačních informací o DVR 4.5 Remote PTZ Před započetím používání PTZ je potřeba nastavit Kanál, Baudrate, Protocol a adresu! Rozhraní ovládání PTZ Pro vstup klikněte na ikonu v hlavním rozhraní DVR. Ikona Popis Ikona Popis Pohyb kamery vpravo Pohyb kamery vlevo Pohyb kamery vzhůru Zaostření + (do dálky) Přiblížení Nastavení clony při přebytku světla Přesun na předurčenou pozici Nastavit rychlsot pohybu Pohyb kamery dolů Zaostření (na blízko) Oddálení Nastaven clony při nedostatku světla Nastavit předurčenou pozici Kapitola 5 ovládání pomocí počítačové myši 5.1 Volba kanálu Zvětšení/zmenšení obrazu se provádí kliknutím do obrazu.

16 5.2 Vstup do menu V přímém přenosu klikněte pravým tlačítkem. Rozbalí se nabídka Search, Configuration, PTZ Control Search-vyhledávání Vyhledávání se provádí stejně jako v DVR. Odchod se provádí kliknutím pravým tlačítkem Configuration-konfigurace Nastavení se provádí stejně jako v DVR. Odchod se provádí kliknutím pravým tlačítkem PTZ Control-ovládání PTZ Ovládání se provádí klikáním na jednotlivá tlačítka dle obrázku. 5.3 Rychlý posun vzad/vpřed Při přehrávání lze provádět zrychlené posuny vpřed/vzad klikáním myší na tlačítka. Přehrávání Stop Rychlý pohyb vzad Rychlý pohyb vpřed Kapitola 6 Často kladené dotazy Otázka 1: Stáhl a nainstaloval jsem Network Client software. Propojil s DVR a vložil IP, uživ. jméno a heslo. Nelze se ale spojit a v PC je nápis Can t open codec TVHTT. Odpověď: Zkontrolujte, zda jste v počítači při instalaci přihlášeni jako administrator, popř. restartujte počítač. Otázka 2: Proč je záloha na USB disk tak pomalá? Odpověď: Pokud máte otevřen Network Client nebo přehráváte záznam, zálohování bude pomalejší.

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder Uživatelský manuál DVR Digital Video Recorder Kapitola 1: DVR Funkce DVR funkce MPEG4 komprese; Video vstup / výstup: 4kanálový video vstup 1kanálový video výstup; Audio vstup / výstup: 1kanálový audio

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Instalační manuál 8-Ch DVR

Instalační manuál 8-Ch DVR Instalační manuál 8-Ch DVR Instalace HDD a DVD RW 1. Instalace HDD Upozornění: 1. DVR podporuje max. 2 SATA HDD. Používejte jen doporučené modely HDD viz. tab. 2. Odpojte napájení před demontáží krytu

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

SDVR 4300 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SDVR 4300 UŽIVATELSKÝ NÁVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD 4 Kanálový MPEG-4 Triplexní Digitální Video Rekordér (Ver. 1.0) Obsah balení DVR Klientský Software na CD Dálkový ovladač Baterie 1.5V (AAA x 2EA) Adaptér a napájecí kabel IDE HDD Kabel

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-460 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Typické využití... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 Popis předního

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx

Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx 2014 Kamery jsou určené pro odbornou montáž. Pro správnou konfiguraci kamery jsou nutné základní znalosti fungování počítačových sítí a operačního systému Windows.

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Návod na webové rozhraní

Návod na webové rozhraní Návod na webové rozhraní elan-rf-wi-003 Strana 1 z 14 1. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 3 2. Nastavení... 4 Konfigurační panel... 5 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 6 Přidání

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...4 Obsah dodávky...5 Popis částí

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Uživatelský Manuál 1/26

Uživatelský Manuál 1/26 Uživatelský Manuál 1/26 Instalace - Vložíte do mechaniky instalační CD - Spustíte Setup.exe - Při instalaci musíte vybrat možnost I accept the terms of the license agreement (S podmínkami licenční smlouvy

Více

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití DVR0404ME-UE-GC DVR do auta Rychlý návod k použití Obsah: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Specifikace... 4 Obsah balení... 6 Popis portů a zapojení... 7 Ovládání... 7 Bezpečnostní pokyny... 7 Úvod Celkový

Více

Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 2013-05 V4.0

Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 2013-05 V4.0 Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 IP Kamery Zoneway Uživatelský manuál 2013-05 V4.0 Index 1. PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU... 3 1.1. SHRNUTÍ...

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka IP Kamera Centrální Správa 755-251 Klientská Aplikace (BSVIEW.EXE) říjen, 2009 verze 1.0 Uživatelská příručka OBSAH 1 Úvod... 3 2 Systémové požadavky... 3 3 Instalace... 3 4 Správa zařízení... 4 4.1 Přidání

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití. Instalační Manuál Ver. 1.2

IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití. Instalační Manuál Ver. 1.2 IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití Instalační Manuál Ver. 1.2 1 Úvod 1.1 Stručně o výrobku IP kamery lze použít pouze jako součást bezpečnostního systému. Vhodný profesionální

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Práce s mobilním zařízením

Práce s mobilním zařízením Práce s mobilním zařízením Ing. Petr Nepustil 2 Agenda Ovládání dodaného mobilního zařízení a SW Lenovo Ovládání Microsoft Windows 8.1 Registrujte své zařízení Lenovo www.lenovo.com/registration/index.html

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

DIGITUS Plug&View MiniNVR

DIGITUS Plug&View MiniNVR DIGITUS Plug&View MiniNVR Průvodce rychlou instalací (PRI) DN-16150 Obsah balení 1 x Rekordér DIGITUS Plug&View MiniNVR 1 x Napájecí adaptér USB 5 V/2 A 1 x Infračervený přijímač 1 x Průvodce rychlou instalací

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

DVR 4008 ELN H. 264 Uživatelský návod

DVR 4008 ELN H. 264 Uživatelský návod DVR 4008 ELN H. 264 Uživatelský návod 1. Úvod 1.1 Představení DVR DVR je navržen pro CCTV systémy. Používá vysoce výkonný video procesor pracující pod systémem Linux. Využívá mnoho pokročilých technologií,

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození.

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich poškození. -Manipulaci

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Uživatelský návod Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více