OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5"

Transkript

1

2 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač Kapitola 3 Průvodce základními operacemi 3.1 Start DVR 3.2 Nastavení hlavního menu Základní konfigurace Konfigurace přímého přenosu Konfigurace záznamu Konfigurace alarmu Konfigurace PTZ Konfigurace uživatelů Konfigurace sítě Manažer nástrojů 3.3 Menu zkratek PTZ Vyhledávání Informace Další Kapitola 4 Vzdálený přístup 4.1 Přístup do DVR Přístup do DVR přes LAN Přístup do DVR přes WAN 4.2 Hlavní rozhraní Přihlášení Záznam obrazu Nastavení parametrů Záznam Zvuk kamery Stavový panel DVR 4.3 Vzdálené přehrávání a vyhledávání Vzdálené přehrávání Další funkce 4.4 Vzdálená konfigurace DVR Základní konfigurace Konfigurace přímého přenosu Konfigurace záznamu Konfigurace alarmu Konfigurace sítě Konfigurace uživatele Manažer nástrojů 4.5 Vzdálený PTZ Kapitola 5 Ovládání pomocí myši 5.1 Volba zobrazení kanálu 5.2 Vstup do menu Vyhledávání Konfigurace Ovládání PTZ 5.3 Rychlé přetáčení vpřed/vzad

3 Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR Digitální videorekordér slouží k záznamu obrazu snímaného kamerami. Model, který jste si zakoupili disponuje procesorem, který umí zpracovávat data dle algoritmu H.264, čímž dosahuje rychlejší odezvy při vzdálené správě přes internet a zároveň zpracovává záznam ve formátu, který umožňuje vysokou kompresi záznamu. 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Přímé sledování - Podpora zabezpečení kanálu skrytím přímého přenosu - Zobrazení základních informací - Dvě úrovně hesel uživatel/administrátor Kompresní formát - Standard H.264 Záznamová média - DVR podporuje instalaci 1ks HDD pro záznam Záloha - Lze zálohovat pomocí USB na flash disk - Pomocí sítě LAN Záznam a přehrávání - Režimy záznamu: manuální, detekce pohybu, plánovaný záznam, detekce senzoru - Automatický přepis disku po zaplnění - Podpora přehrávání pouze jednoho kanálu - Podpora uzamčení mazání záznamů - Podpora vzdáleného přehrávání přes síť LAN - Metody vyhledávání záznamu: vyhledání dle času, vyhledání dle události Alarm - 4 alarmové vstupy, 1 alarmový výstup Komunikační port - RS485 Síť - Podpora protokolu TCP/IP - Podpora vzdálené konfigurace DVR - Podpora statické IP, dynamické IP (DHCP), a PPPoE - Přímé sledování, vzdálené přehrávání a záloha ve stejný čas (multiplex) - Vzdálené ovládání PTZ - Podpora IE prohlížeče a programu pro správu po síti Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled balení: Myš, napájecí kabel, CD-ROM s programem Network klient software, šrouby pro instalaci disku

4 2.2 Přední panel Tlačítka: 1-prostor pro disky 2-tlačítka pro zadávání čísel 3-tlačítko pro vyvolání menu/tlačítko zvyšování 4-PTZ/tlačítko snížení 5-manuální záznam, zaostření 6-vyhledávání/přiblížení 7-přehrávání/clona 2.3 Zadní panel 8-přetáčení zpět/rychlost přehrávání 9-přetáčení vpřed/volba režimu vstupu 10-stop/odchod 11-indikační LED 12-potvrzení 13-kurzorové klávesy 14-USB rozhraní LED kontrolky: 1.zařízení je zapnuto 2. probíhá zápis na disk 3. probíhá záloha 4. připojení k síti 5. přehrávání záznamu 6. probíhá záznam 1-napájení 2-alarmový vstup/výstup 3-RS port sítě LAN 5-audio vstup kamery S-video výstup 7-audio výstup 8-video výstup 9-video vstup VGA video výstup 2.4 Dálkový ovladač UPOZORNĚNÍ: Dálkový ovladač není standardní součástí balení

5 Tlačítko Name Popis POWER Hlavní spínač Zapne/vypne DVR REC Tlačítko záznamu Start/stop záznamu INFO Informační tlačítko Zobrazí informace na obrazovce 1-16 Tlačítka čísel Tlačítka slouží k volbě kanálů a jiným nastavení 1X1 2X2 3X3 4X4 MENU SEARCH Upward Leftward Rightward Downward SR SF -SET+ Play Rychle zpět Rychle vpřed Stop Volba zvuku SEQ A PTZ Režim zobrazebí přes celou obrazovku Kvadratické zobrazení 9-násobné zobrazení 16-násobné zobrazení Tlačítko Menu vyvolá nabídku, posune se o nabídku výše Tlačítko vyhledávání Kurzorová klávesa nahoru Kurzorová klávesa vlevo Kurzorová klávesa vpravo Kurzorová klávesa dolů Posun obrazu po jednotlivých snímcích SR-snímkování vzad, SF-snímkování vpřed Volba kanálu Tlačítko přehrávání/pauzy Rychle přesun záznamu zpět. Rychlosti 2x-4x-6x Rychlý posun záznamu vpřed. Rychlosti 2x-4x-8x Zastavení přehrávání Stiskem lze zvolit zvukový kanál Automatické přepínání obrazu Změna režimu PTZ režim ovládání PTZ Přiblížení +/- Zaostření +/- Přiblížení (+) / Oddálení (-) Zaostření pro PTZ Clona+/- Nastavení clony pro Speed dome kameru

6 Tlačítko Name Popis Rychlost+/- Rychlost rotace Speed Dome kamery. Rozložení písmen na tlačítcích Číslo tlačítka Odpovídající znak Číslo tlačítka Odpovídající znak 1 2 ABC/abc 3 DEF/def 4 GHI/ghi 5 JKL/jkl 6 MNO/mno 7 PQRS/pqrs 8 TUV/tuv 9 WXYZ/wxyz Kapitola 3 Průvodce základními operacemi 3.1 Spuštění DVR 1) připojte DVR do el. sítě 2) zapněte DVR 3) setrvejte než se dokončí spuštění systému Význam symbolů na obrazovce Symbol Význam Symbol Význam LIVE Přímý přenos REC Manuální záznam A Záznam dle detekce senzorů M Detekce pohybu DISK Zaplněnost disku V-LOSS Ztráta signálu 3.2 Vstup do menu 1) vstup do menu se provádí stiskem klávesy Menu a zadáním uživatelského jména a hesla MAIN MENU BASIC CONFIG LIVE CONFIG RECORD CONFIG ALARM CONFIG PTZ CONFIG USER CONFIG NETWORK MANAGER TOOLS 2) pohyb v menu se provádí pomocí kurzorových kláves 3) stiskem Enter vstoupíte do podnabídky, stiskem Menu přejdete o nabídku výše

7 3.2.1 Základní konfigurace Video format: nastavení formátu video NTSC nebo PAL Time position: umístění času na obrazovce top (nahoře), botám (dole), no (žádné zobrazení času) Device name: nastavení jména přístroje. Nastavení se provádí stiskem tlačítka A, zadáním jména a potvrzením klávesou enter. Device ID: nastavení čísla DVR Date format: Nastavení formátu zobrazování a zadávání času YY=rok, MM=měsíc, DD= den Time adjust: Nastavení času. Provádí se pomocí šipek a kláves +/-. Buzzer alarm: Nastavení doby, po kterou bude video upozorňovat zvukovým tónem Nastavení přímého přenosu Channel: Volba kanálu, který je třeba konfigurovat Channel name: Nastavení jména kanálu. Nastavení se provádí stiskem tlačítka A, zadáním jména a potvrzením klávesou enter. Show channel name: Zobrazení/skrytí jména knálu. Channel hide: Skryje obraz kanálu tak, že není vidět na monitoru, ale záznam stále probíhá. Channel color: Nastavení barev obrazu. Copy config to: Zkopíruje nastavení na další kanály Nastavení parametrů záznamu RECORD CONFIG VIDEO RESOLUTION : RECYCLE : <CIF> PRERECORD TIME : <15 S> TIME STAMP : CHANNEL : <CAM1> VIDEO QUALITY : <HIGHEST> AUDIO : SCHEDULE RECORD : FRAME RATE SETUP : OK (FPS) CANCEL SETUP MANUAL: <25> SCHEDULE: <25> MOTION: <25> SENSOR : <25> COPY TO: <ALL> COPY

8 Video resolution: Rozlišení různých formátů obrazu. (NTSC 352x240, PAL 352x288) Recycle: Při zaplnění vestavěného disku se začne přepisovat uložený zýznam od začátku. Time stamp: Zobrazení času při přehrávání záznamu. Prerecord time: Nastavení, jak dlouhá doba před událostí bude zaznamenána na disk (5-10s) Channel: Volba kanálu, který je potřeba nastavit. Video quality: Nastavení kvality videa. Čím vyšší kvalita, tím je větší objemnost dat. Audio: Nastavení zaznamenávání zvukové stopy. Schedule record: Plánovač nahrávání. Nastavení: U weekday i holiday lze nastavit 4 periody sepnutí záznamu. Frame rate setup: Nastavení počtu snímků zaznamenaných za sekundu. Copy to: Zkopíruje nastavení na další kanály Konfigurace alarmu Motion alarm- Pohybový alarm Hold time: Čas jak dlouho bude po detekci pohybu sepnuto zaznamenávání obrazu. Channel: Nastavení kanálu. Detection: Aktivace/deaktivace rozpoznávání pohybu. Sensitivity: Úroveň citlivosti na změny pohybu v obraze. To REC: Záznam pouze při pohybu, jinak video nezaznamenává obraz. Alarm out: Při detekci může být aktivován zvukový alarm videa (buzer) nebo může být aktivován externí alarm (Alarmout 1). Schedule: Možnost nastavení, kdy bude detekce pohybu aktivní. Area: Nastavení oblasti, která je kontrolvána. Při pohybu ve zvoleném prostoru se spustí záznam. Hold time: Nastavení délky záznamu po spuštění externím čidlem. Sensor: Volba senzoru. Detection: Funkce detekce čidla. Type: Typ sepnutí (NO=Normal open-stále otevřeno/nc=normal close-stále uzavřeno). Trigger Rekord: volba kanálu, který bude zaznamenáván s daným čidlem. Alarm out: ALARMOUT1-při vyvolání podnětu čidlem se vyšle signál a spustí se externí alarm BUZZER-DVR začne při vyvolání podnětu čidlem vydávat zvukové upozornění All-celá oblast záběru je detekována Custom-ruční zvolení oblasti detekce (Pomocí kurzoru a klávesy Enter se zvolí oblast) Null-celá oblast je deaktivována Back-návrat do menu Copy to: zkopíruje nastavení na další kanály. Sensor alarm-nastavení spouštění záznamu při aktivaci externím čidlem

9 Při nezvolení režimu alarmového výstupu je tento výstup neaktivní Schedule: Plánování, kdy je senzorová detekce aktivní. Copy to: Zkopíruje nastavení na další kanály. Other alarm-další upozornění Upozornění např. na ztrátu videosignálu, zaplnění disku atd. ALARMOUT 1-při vyvolání podnětu se vyšle signál a spustí se externí alarm BUZZER-DVR začne při vyvolání podnětu vydávat zvukové upozornění Konfigurace PTZ Channel: Volba kanálu, na kterém je připojena PTZ kamera. Baudrate: Velikost datového toku. Protokol: Volba komunikačního protokolu. ADDR: Nastavení adresy PTZ. Preset: Přednastavení polohy a zaměření P.T.Z kamery. Nastavení se provádí volbou SET-ADJUST. Na čelním panelu se pomocí tlačítek ZOOM, FOCUS, SPEED, IRIS, +, -, nastaví hodnoty, které budou výchozí. Volbou SAVE se tyto hodnoty uloží. Copy to: Zkopíruje nastavení na další kanály Konfigurace uživatelů Základní jméno je Admin a heslo AUTHORITY SETUP USER CONFIG AUTHORIZATION CHECK : USER : <14> PASSWORD : RESET AUTHORIZATION : SETUP NEW USER : ADD DELETE USER : DEL OK CANCEL LOCAL AUTHORITY: PLAY OR BACKUP DEL OR LOCK EVENTLOG MANAGER TOOLS RECORD SETUP PTZ CTRL REMOTE AUTHORITY: PLAY OR BACKUP RECORD DEL OR LOCK SETUP EVENTLOG PTZ CTRL MANAGER TOOLS PREVIEW MAC: DEFAULT OK CANCEL Authoritazion check: Pokud je zvoleno, bude při přihlašování vyžadováno heslo. User: Pořadové číslo uživatele. Password: Nastavení hesla. Heslo se zadává z čísel 0-9. Authorization: Nastavení práv jednotlivých uživatelů. New user: Přidání nového uživatele. Delete user: Smazání uživatele.

10 3.2.7 Konfigurace sítě -Základní konfigurace (Basic configuration) Nastavení internetového serveru Nastavení kvality videa -Konfigurace IP Nastavení typu připojení a jednotlivých adres -DDNS konfigurace Nastavení domény registrované u ISP Manažer nástrojů -Vypnutí systému (Shutdown systém)-vypne systém -Správa disku (Disk management)- Rychlý formát - Formát -Systém LOG-záznam událostí -Informace o systému-zobrazí údaje o verzi firmware, jméno DVR, síťových adresách. -Update firmware-vložení nového firmware -Nastavení základních hodnot -odstranění výstupu alarmu 3.3 Jednoduché menu PTZ Nastavení vlastností pohyblivé kamery-rychlost pohybu, přiblížení, zaostření, clona Vyhledávání -Přehrávání 1)podle data-po zadání data se spustí záznam dne 2) podle času-po zadání času se spustí záznam 3) podle události-zobrazí záznamy kdy rekordér zaznamenal událost -záloha a přehrávání zálohy 1) záloha nastavení místa uložení dat - nastavení formátu ukládání dat - čas začátku záznamu - čas konce záznamu - kanál - volba záznamu při události (pohyb, senzor, vše) - potvrzení zálohy 2) přehrávání záznamu -přehrávání-pro přehrávání záznamu ve formátu.avi lze použít Media Player. Pro přehrávání ve formátu DVR je nutno použít přiložený software. -mazání pomocí šipek zvolte záznam. Pohybem vlevo/vpravo označíte vybraný záznam a potvrďte Enter. V menu zvolte položku Delete a potvrďte. -zamčení/odemčení záznamu-pomocí klávesy enter na vybraném záznamu lze provést uzamčení/odemčení.

11 3.3.3 Informace -pomocí položky Info lze vyvolat informace např. o zaplnění disku, režim záznamu, pohybový alarm atd Další -stiskem šipky nahoru v přímém přenosu se zobrazí první kanál v plném rozlišení - stiskem šipky dolu v přímém přenosu se zobrazí druhý kanál v plném rozlišení - stiskem šipky vlevo v přímém přenosu se zobrazí třetí kanál v plném rozlišení - stiskem šipky vpravo v přímém přenosu se zobrazí čtvrtý kanál v plném rozlišení -stiskem enter v přímém přenosu se zobrazí kvadratické zobrazení -stiskem tlačítka Audio se volí jednotlivé zvukové stopy Kapitola 4 vzdálená kontrola 4.1 Přístup do DVR Tento model DVR umožňuje vzdálený přístup přes Internet Explorer. Pro tuto funkci je nutno mít nainstalováno ActiveX prvek, mít připojený LAN kabel. Pokud používáte router, je nutno nastavit správné parametry. K DVR lze připojit pět uživatelů ve stejný okamžik Přístup do DVR pomocí sítě LAN -v okně IE zadejte do pole Adresa IP rekordéru a potvrďte. Pokud máte nainstalován prvek ActiveX, zobrazí se přihlašovací obrazovka Přístup do DVR pomocí vnější sítě WAN -postup je stejný jako u přístupu po síti LAN. -v nastavení IE v záložce Zabezpečení je nutno povolit spouštění prvku s ActiveX obsahem. 4.2 Hlavní rozhraní Přihlášení Pro přihlášení klikněte na ikonu,vložte uživatelské jméno a heslo (základní jméno je Admin a heslo ). Poté stiskněte enter pro přihlášení. 4.2.Zachycení obrazu Pro zachycení záběru klikněte na ikonu Nastavení parametrů Okno nastavení parametrů slouží pro nastavení počtu ukládaných snímků při jednom kliknutí.

12 4.2.4 Záznam Pro vstup do voleb záznamů klikněte na DVR Record. Záznam obrazu se spouští kliknutím na Start record, pro vypnutí klikněte na Stop record Zvuk kamery Slouží pro zapnutí/vypnutí zvuku z kamery Pro nastavení zvuku zvolte požadovaný kanál v plném rozlišení. Klikněte do obrazu a zvolte Open audio. Následně lze pomocí kliknutí na ikonu regulovat vypnutí/zapnutí zvuku Stavový panel DVR -šedá barva normální stav -zelená barva status manuálního záznamu -žlutá barva záznam pohybového alarmu -červená barva záznam spuštěný alarmovým senzorem -modrá barva ztráta signálu 4.3 Vzdálené přehrávání a vyhledávání záznamů Vzdálené přehrávání Do hlavního přehrávacího rozhraní vstoupíte kliknutím na ikonu Význam funkcí tlačítek: 1. - přehrávání / pauza 2. - stop 3. - krokování obrazu 4. - rychlost přehrávání Časová osa: Zde se pomocí barev zobrazují události za 24 hodin. Modrá manuální záznam Zelená plánovaný záznam Žlutá záznam pohybové detekce Červená záznam spuštěný senzorem alarmu Pro spuštění záznamu posuňte pomocí myši ukazatel na požadovaný čas a stiskněte Další funkce Záloha Pro vstup do menu zálohy klikněte na. 1. Záloha dle času-v okně zvolte: začátek záznamu, konec záznamu, typ záznamu, cestu uložení do PC, kanál, formát ukládaných dat.

13 2. Záloha dle události-zvolte událost a potvrďte OK pro zálohu Zamčení/odemčení Nabídku zamčení/odemčení vyvoláte kliknutím na ikonu nastavte datum a čas uzamčení, kliknutím na tlačítko SelEvent zvolte událost a potvrďte OK. Tím je záznam uzamčen. 4.4 Vzdálená konfigurace DVR Kliknutím na tlačítko vstoupíte do menu konfigurace.

14 Konfigurace system Konfigurace přímého přenosu Konfigurace záznamu Konfigurace alarmu PTZ konfigurace Konfigurace uživatelů Manažer nástrojů Návrat Konfigurace sítě Základní konfigurace -Video format nastavení formátu videa NTSC nebo PAL -Time position pozice zobrazení času -DVR name jméno DVR -DVR No. číslo rekordéru -Date format formát zobrazovaného data Y=rok, M=měsíc, D=den - Buzzer alarm Konfigurace přímého přenosu -Channel volba kanálu -Channel hide skrytí kanálu v přímém přenosu -Show name zobrazení názvu kanálu v přímém přenosu -Channel name nastavení zobrazovaného jména kanálu Nastavení obrazu -určení nastavovaného kanálu -nastavení hodnot Nastavení záznamu 1.) Nastavení parametrů záznamu 2.) nastavení plánovače záznamu Kliknutím na Set Shedule vyvoláme nabídku se zobrazením dnů v týdnu a časem. Tlačítkem ADD přidáte položku, tlačítkem ERASE odstraníte položku.

15 4.4.4 Konfigurace alarmu Nastavení probíhá stejně jako v nastavení alarmu v samotném DVR Konfigurace sítě Nastavení kvality videa předávaného do sítě Konfigurace uživatelů Nastavení uživatelských jmen, hesel a práv Manažer nástrojů 1.) Disk management-zobrazí informace o pevném disku 2.) Software update možnost vložení nového firmware. Je třeba zadat cestu umístění souboru s aktualizací a potvrdit. 3.) Load default nastavení továrních hodnot 4.) systém information zobrazí informace např. o verzi firmware, jménu DVR, MAC adresy atd. 5.) Systém LOG zobrazení dalších operačních informací o DVR 4.5 Remote PTZ Před započetím používání PTZ je potřeba nastavit Kanál, Baudrate, Protocol a adresu! Rozhraní ovládání PTZ Pro vstup klikněte na ikonu v hlavním rozhraní DVR. Ikona Popis Ikona Popis Pohyb kamery vpravo Pohyb kamery vlevo Pohyb kamery vzhůru Zaostření + (do dálky) Přiblížení Nastavení clony při přebytku světla Přesun na předurčenou pozici Nastavit rychlsot pohybu Pohyb kamery dolů Zaostření (na blízko) Oddálení Nastaven clony při nedostatku světla Nastavit předurčenou pozici Kapitola 5 ovládání pomocí počítačové myši 5.1 Volba kanálu Zvětšení/zmenšení obrazu se provádí kliknutím do obrazu.

16 5.2 Vstup do menu V přímém přenosu klikněte pravým tlačítkem. Rozbalí se nabídka Search, Configuration, PTZ Control Search-vyhledávání Vyhledávání se provádí stejně jako v DVR. Odchod se provádí kliknutím pravým tlačítkem Configuration-konfigurace Nastavení se provádí stejně jako v DVR. Odchod se provádí kliknutím pravým tlačítkem PTZ Control-ovládání PTZ Ovládání se provádí klikáním na jednotlivá tlačítka dle obrázku. 5.3 Rychlý posun vzad/vpřed Při přehrávání lze provádět zrychlené posuny vpřed/vzad klikáním myší na tlačítka. Přehrávání Stop Rychlý pohyb vzad Rychlý pohyb vpřed Kapitola 6 Často kladené dotazy Otázka 1: Stáhl a nainstaloval jsem Network Client software. Propojil s DVR a vložil IP, uživ. jméno a heslo. Nelze se ale spojit a v PC je nápis Can t open codec TVHTT. Odpověď: Zkontrolujte, zda jste v počítači při instalaci přihlášeni jako administrator, popř. restartujte počítač. Otázka 2: Proč je záloha na USB disk tak pomalá? Odpověď: Pokud máte otevřen Network Client nebo přehráváte záznam, zálohování bude pomalejší.

OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.

OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2. 1 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH Vzdálené připojení k DVR z IE OBSAH... 2 Předmluva... 2 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky a Provozní podmínky... 2 2.1. Podporovaný operační Systém:... 2 2.2. Hardwarové požadavky (doporučení):... 2

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Obsah VLASTNOSTI... 2 Přední panel... 2 Zadní panel... 3 POPIS MENU... 4 Aktivace klávesnice... 4 Menu... 4 System... 5 Account... 5 Config... 5 Version... 5 Model... 5 PŘIPOJENÍ...

Více

NVR Easyn pro IP kamery 1080p

NVR Easyn pro IP kamery 1080p NVR Easyn pro IP kamery 1080p Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

NVR - 9CH, 1080p, H.264

NVR - 9CH, 1080p, H.264 NVR - 9CH, 1080p, H.264 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice Uživatelský manuál Obsah 1) Popis... 3 2) Funkce klávesnice... 4 a) Přihlášení a vstup do MENU... 4 b) Popis kláves... 5 c) Struktura MENU... 8 3) Ovládání DVR / NVR

Více

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace AHD_DVR Průvodce rychlým startem Tato řada produktů je určena pro bezpečnostní oblasti sledované v digitálním monitorovacím zařízení. Použitý vestavěný operační systém LINUX, umožňuje systému stabilní

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

NVR (IP) Popis Setup Wizardu.

NVR (IP) Popis Setup Wizardu. NVR (IP) 1. Po instalaci kamery připojte zdířku a RG-45 LAN typ konektoru napájecího kabelu k příslušné zdířce kamery (pokud kamera podporuje POE technologii, připojení není nezbytné). 2. Opačná strana

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor.

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. AHD 1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. 2. Na druhé straně kabelu připojte BNC konektor s náležitým kanálem k DVR a napájecí kabel k 12V napájení. 3. Připojte monitor

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Zkrácený návod k použití

Zkrácený návod k použití Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Verze: 1.1 Datum: 30-8-2016 WWW.IPOX.CZ Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..6 Nahrávání při

Více

WiFi kamerový systém 4x 2Mpix kamera + NVR

WiFi kamerový systém 4x 2Mpix kamera + NVR WiFi kamerový systém 4x 2Mpix kamera + NVR Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E42-83-163 DVR Uživatelský Manuál CZ 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Seznam Obrázků... 3 3. Seznámení s produktem... 4 Popis

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

DD-SVR60XX 4,8 kanálové záznamové zařízení Uživatelská příručka

DD-SVR60XX 4,8 kanálové záznamové zařízení Uživatelská příručka DD-SVR60XX 4,8 kanálové záznamové zařízení Uživatelská příručka 1. Obsah 2. Seznam Obrázků 3. Seznámení s produktem Popis Produktu 4. Přední panel 5. Základní ovládání Přihlášení do systému Náhled Menu

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL Á 4 - kanálový INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dodatek originálního manuálu Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění - 1 - Verze 1.0, Revize A - Obsah - Popis Přední

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

XL-ICA-x7x. IP kamera. Uživatelský manuál

XL-ICA-x7x. IP kamera. Uživatelský manuál XL-ICA-x7x IP kamera Uživatelský manuál Obsah 1. Přihlášení do webové správy... 2 2. Náhled... 3 2.1 Otevřít/Zavřít Náhled... 3 2.2 Náhled přes celou obrazovku... 3 3. Správce souborů... 3 3.1 Hledání...

Více

DVR-461. H.264 digitální videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-461. H.264 digitální videorekordér. Uživatelský manuál DVR-461 H.264 digitální videorekordér Uživatelský manuál Obsah 1. 2. 3. OVLÁDÁNÍ... 4 1.1. Přední panel... 4 1.2. Zadní panel... 6 1.3. Dálkové ovládání... 7 INSTALACE... 10 2.1. Systémová konfigurace...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce Tento manuál je vhodný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH;

Více

2,4GHz kamera s monitorem

2,4GHz kamera s monitorem 2,4GHz kamera s monitorem Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi kvalitní bezdrátový přenos na vzdálenost až 100m ve volném terénu; Špičkové noční vidění až na 10m v úplné tmě; Možnost rozšíření až na čtyř-kamerový

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Uživatelský manuál. XMEye aplikace pro zválený dohled. 1/14

Uživatelský manuál. XMEye aplikace pro zválený dohled. 1/14 Uživatelský manuál XMEye aplikace pro zválený dohled 1/14 www.patronum.cz Vítejte! Děkujeme za nákup digitálního videorekordéru PATRONUM! Součástí vlastností tohoto DVR je možnost zváleného dohledu přes

Více

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder Uživatelský manuál DVR Digital Video Recorder Kapitola 1: DVR Funkce DVR funkce MPEG4 komprese; Video vstup / výstup: 4kanálový video vstup 1kanálový video výstup; Audio vstup / výstup: 1kanálový audio

Více

Popis ovládacích tlačítek a konektorů

Popis ovládacích tlačítek a konektorů Vlastnosti výrobku detekce pohybu, záznam na SD kartu, jednoduché užívání; dva video vstupy; možnost připojení CCD/CMOS kamer, jednoduchá instalace ; dva volitelné kanály; inteligentní technologie, rekordér

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

4CH AHD kamerový systém

4CH AHD kamerový systém 4CH AHD kamerový systém Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání 4CH podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Prohlášení Tento manuál je určen k poskytnutí pokynu pro instalaci a operaci rekordéru DI-WAY. Tato příručka se čas od času může pozměnit, v souladu s vývojem naších výrobků. Bezpečnostní

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

EasyN Multi-Window P2P

EasyN Multi-Window P2P EasyN Multi-Window P2P Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

Secutron 2CH DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery. www.spyobchod.

Secutron 2CH DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery. www.spyobchod. Secutron 2CH DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 3. Popis ovladače www.spyobchod.cz Stránka 2

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

DVR-470/DVR-1670. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-470/DVR-1670. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-470/DVR-1670 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR Úvod Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy, poskytuje vysoký výkon a jednoduché použití. Umožňuje uživatelům využívat rychlejší komunikační rychlosti, než kdykoli předtím a využívat tří

Více

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál MCDVR31H Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem Uživatelský manuál Kamera je ideální pro záznam provozu v autě nebo pro jiný mobilní záznam. Zařízení ukládá obraz na SD karty do kapacity 32GB. Rozlišení

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0 Digital Video Recorder Uživatelská příručka V4.0 Prohlášení: Copyright 2014 Bez písemného souhlasu společnosti, nemůže žádná společnost či jednotlivec, kopírovat část nebo celý obsah této příručky a šířit

Více

HDTS904U. Uživatelský návod

HDTS904U. Uživatelský návod H.264 DVR HDTS904U Uživatelský návod HDTS904U www.eurosat.cz HDTS904U www.eurosat.cz Obsah 1Představení produktu...5 1.1Hlavní Funkce...5 1.2Popis předního panelu...5 1.3Zadní panel diagaramu...6 1.4Dálkové

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

DVR 470B DVR 870B DVR 1670B

DVR 470B DVR 870B DVR 1670B DVR 470B DVR 870B DVR 1670B Digital Video Recorder Uživatelský manuál XtendLan DVR-x70B uživatelský manuál www.xtendlan.cz Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 2 Popis zařízení...

Více

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP kamery Relicam Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ZMODO NVR spoe kit Uživatelská příručka Obsah balení Balení obsahuje následující: 4-kanálový NVR 4x 720p IP kamery USB myš 2x 15m spoe kabely ke kameře 2x 25m spoe kabely ke kameře 1m CAT5e síťový kabel

Více