OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5"

Transkript

1

2 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač Kapitola 3 Průvodce základními operacemi 3.1 Start DVR 3.2 Nastavení hlavního menu Základní konfigurace Konfigurace přímého přenosu Konfigurace záznamu Konfigurace alarmu Konfigurace PTZ Konfigurace uživatelů Konfigurace sítě Manažer nástrojů 3.3 Menu zkratek PTZ Vyhledávání Informace Další Kapitola 4 Vzdálený přístup 4.1 Přístup do DVR Přístup do DVR přes LAN Přístup do DVR přes WAN 4.2 Hlavní rozhraní Přihlášení Záznam obrazu Nastavení parametrů Záznam Zvuk kamery Stavový panel DVR 4.3 Vzdálené přehrávání a vyhledávání Vzdálené přehrávání Další funkce 4.4 Vzdálená konfigurace DVR Základní konfigurace Konfigurace přímého přenosu Konfigurace záznamu Konfigurace alarmu Konfigurace sítě Konfigurace uživatele Manažer nástrojů 4.5 Vzdálený PTZ Kapitola 5 Ovládání pomocí myši 5.1 Volba zobrazení kanálu 5.2 Vstup do menu Vyhledávání Konfigurace Ovládání PTZ 5.3 Rychlé přetáčení vpřed/vzad

3 Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR Digitální videorekordér slouží k záznamu obrazu snímaného kamerami. Model, který jste si zakoupili disponuje procesorem, který umí zpracovávat data dle algoritmu H.264, čímž dosahuje rychlejší odezvy při vzdálené správě přes internet a zároveň zpracovává záznam ve formátu, který umožňuje vysokou kompresi záznamu. 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Přímé sledování - Podpora zabezpečení kanálu skrytím přímého přenosu - Zobrazení základních informací - Dvě úrovně hesel uživatel/administrátor Kompresní formát - Standard H.264 Záznamová média - DVR podporuje instalaci 1ks HDD pro záznam Záloha - Lze zálohovat pomocí USB na flash disk - Pomocí sítě LAN Záznam a přehrávání - Režimy záznamu: manuální, detekce pohybu, plánovaný záznam, detekce senzoru - Automatický přepis disku po zaplnění - Podpora přehrávání pouze jednoho kanálu - Podpora uzamčení mazání záznamů - Podpora vzdáleného přehrávání přes síť LAN - Metody vyhledávání záznamu: vyhledání dle času, vyhledání dle události Alarm - 4 alarmové vstupy, 1 alarmový výstup Komunikační port - RS485 Síť - Podpora protokolu TCP/IP - Podpora vzdálené konfigurace DVR - Podpora statické IP, dynamické IP (DHCP), a PPPoE - Přímé sledování, vzdálené přehrávání a záloha ve stejný čas (multiplex) - Vzdálené ovládání PTZ - Podpora IE prohlížeče a programu pro správu po síti Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled balení: Myš, napájecí kabel, CD-ROM s programem Network klient software, šrouby pro instalaci disku

4 2.2 Přední panel Tlačítka: 1-prostor pro disky 2-tlačítka pro zadávání čísel 3-tlačítko pro vyvolání menu/tlačítko zvyšování 4-PTZ/tlačítko snížení 5-manuální záznam, zaostření 6-vyhledávání/přiblížení 7-přehrávání/clona 2.3 Zadní panel 8-přetáčení zpět/rychlost přehrávání 9-přetáčení vpřed/volba režimu vstupu 10-stop/odchod 11-indikační LED 12-potvrzení 13-kurzorové klávesy 14-USB rozhraní LED kontrolky: 1.zařízení je zapnuto 2. probíhá zápis na disk 3. probíhá záloha 4. připojení k síti 5. přehrávání záznamu 6. probíhá záznam 1-napájení 2-alarmový vstup/výstup 3-RS port sítě LAN 5-audio vstup kamery S-video výstup 7-audio výstup 8-video výstup 9-video vstup VGA video výstup 2.4 Dálkový ovladač UPOZORNĚNÍ: Dálkový ovladač není standardní součástí balení

5 Tlačítko Name Popis POWER Hlavní spínač Zapne/vypne DVR REC Tlačítko záznamu Start/stop záznamu INFO Informační tlačítko Zobrazí informace na obrazovce 1-16 Tlačítka čísel Tlačítka slouží k volbě kanálů a jiným nastavení 1X1 2X2 3X3 4X4 MENU SEARCH Upward Leftward Rightward Downward SR SF -SET+ Play Rychle zpět Rychle vpřed Stop Volba zvuku SEQ A PTZ Režim zobrazebí přes celou obrazovku Kvadratické zobrazení 9-násobné zobrazení 16-násobné zobrazení Tlačítko Menu vyvolá nabídku, posune se o nabídku výše Tlačítko vyhledávání Kurzorová klávesa nahoru Kurzorová klávesa vlevo Kurzorová klávesa vpravo Kurzorová klávesa dolů Posun obrazu po jednotlivých snímcích SR-snímkování vzad, SF-snímkování vpřed Volba kanálu Tlačítko přehrávání/pauzy Rychle přesun záznamu zpět. Rychlosti 2x-4x-6x Rychlý posun záznamu vpřed. Rychlosti 2x-4x-8x Zastavení přehrávání Stiskem lze zvolit zvukový kanál Automatické přepínání obrazu Změna režimu PTZ režim ovládání PTZ Přiblížení +/- Zaostření +/- Přiblížení (+) / Oddálení (-) Zaostření pro PTZ Clona+/- Nastavení clony pro Speed dome kameru

6 Tlačítko Name Popis Rychlost+/- Rychlost rotace Speed Dome kamery. Rozložení písmen na tlačítcích Číslo tlačítka Odpovídající znak Číslo tlačítka Odpovídající znak 1 2 ABC/abc 3 DEF/def 4 GHI/ghi 5 JKL/jkl 6 MNO/mno 7 PQRS/pqrs 8 TUV/tuv 9 WXYZ/wxyz Kapitola 3 Průvodce základními operacemi 3.1 Spuštění DVR 1) připojte DVR do el. sítě 2) zapněte DVR 3) setrvejte než se dokončí spuštění systému Význam symbolů na obrazovce Symbol Význam Symbol Význam LIVE Přímý přenos REC Manuální záznam A Záznam dle detekce senzorů M Detekce pohybu DISK Zaplněnost disku V-LOSS Ztráta signálu 3.2 Vstup do menu 1) vstup do menu se provádí stiskem klávesy Menu a zadáním uživatelského jména a hesla MAIN MENU BASIC CONFIG LIVE CONFIG RECORD CONFIG ALARM CONFIG PTZ CONFIG USER CONFIG NETWORK MANAGER TOOLS 2) pohyb v menu se provádí pomocí kurzorových kláves 3) stiskem Enter vstoupíte do podnabídky, stiskem Menu přejdete o nabídku výše

7 3.2.1 Základní konfigurace Video format: nastavení formátu video NTSC nebo PAL Time position: umístění času na obrazovce top (nahoře), botám (dole), no (žádné zobrazení času) Device name: nastavení jména přístroje. Nastavení se provádí stiskem tlačítka A, zadáním jména a potvrzením klávesou enter. Device ID: nastavení čísla DVR Date format: Nastavení formátu zobrazování a zadávání času YY=rok, MM=měsíc, DD= den Time adjust: Nastavení času. Provádí se pomocí šipek a kláves +/-. Buzzer alarm: Nastavení doby, po kterou bude video upozorňovat zvukovým tónem Nastavení přímého přenosu Channel: Volba kanálu, který je třeba konfigurovat Channel name: Nastavení jména kanálu. Nastavení se provádí stiskem tlačítka A, zadáním jména a potvrzením klávesou enter. Show channel name: Zobrazení/skrytí jména knálu. Channel hide: Skryje obraz kanálu tak, že není vidět na monitoru, ale záznam stále probíhá. Channel color: Nastavení barev obrazu. Copy config to: Zkopíruje nastavení na další kanály Nastavení parametrů záznamu RECORD CONFIG VIDEO RESOLUTION : RECYCLE : <CIF> PRERECORD TIME : <15 S> TIME STAMP : CHANNEL : <CAM1> VIDEO QUALITY : <HIGHEST> AUDIO : SCHEDULE RECORD : FRAME RATE SETUP : OK (FPS) CANCEL SETUP MANUAL: <25> SCHEDULE: <25> MOTION: <25> SENSOR : <25> COPY TO: <ALL> COPY

8 Video resolution: Rozlišení různých formátů obrazu. (NTSC 352x240, PAL 352x288) Recycle: Při zaplnění vestavěného disku se začne přepisovat uložený zýznam od začátku. Time stamp: Zobrazení času při přehrávání záznamu. Prerecord time: Nastavení, jak dlouhá doba před událostí bude zaznamenána na disk (5-10s) Channel: Volba kanálu, který je potřeba nastavit. Video quality: Nastavení kvality videa. Čím vyšší kvalita, tím je větší objemnost dat. Audio: Nastavení zaznamenávání zvukové stopy. Schedule record: Plánovač nahrávání. Nastavení: U weekday i holiday lze nastavit 4 periody sepnutí záznamu. Frame rate setup: Nastavení počtu snímků zaznamenaných za sekundu. Copy to: Zkopíruje nastavení na další kanály Konfigurace alarmu Motion alarm- Pohybový alarm Hold time: Čas jak dlouho bude po detekci pohybu sepnuto zaznamenávání obrazu. Channel: Nastavení kanálu. Detection: Aktivace/deaktivace rozpoznávání pohybu. Sensitivity: Úroveň citlivosti na změny pohybu v obraze. To REC: Záznam pouze při pohybu, jinak video nezaznamenává obraz. Alarm out: Při detekci může být aktivován zvukový alarm videa (buzer) nebo může být aktivován externí alarm (Alarmout 1). Schedule: Možnost nastavení, kdy bude detekce pohybu aktivní. Area: Nastavení oblasti, která je kontrolvána. Při pohybu ve zvoleném prostoru se spustí záznam. Hold time: Nastavení délky záznamu po spuštění externím čidlem. Sensor: Volba senzoru. Detection: Funkce detekce čidla. Type: Typ sepnutí (NO=Normal open-stále otevřeno/nc=normal close-stále uzavřeno). Trigger Rekord: volba kanálu, který bude zaznamenáván s daným čidlem. Alarm out: ALARMOUT1-při vyvolání podnětu čidlem se vyšle signál a spustí se externí alarm BUZZER-DVR začne při vyvolání podnětu čidlem vydávat zvukové upozornění All-celá oblast záběru je detekována Custom-ruční zvolení oblasti detekce (Pomocí kurzoru a klávesy Enter se zvolí oblast) Null-celá oblast je deaktivována Back-návrat do menu Copy to: zkopíruje nastavení na další kanály. Sensor alarm-nastavení spouštění záznamu při aktivaci externím čidlem

9 Při nezvolení režimu alarmového výstupu je tento výstup neaktivní Schedule: Plánování, kdy je senzorová detekce aktivní. Copy to: Zkopíruje nastavení na další kanály. Other alarm-další upozornění Upozornění např. na ztrátu videosignálu, zaplnění disku atd. ALARMOUT 1-při vyvolání podnětu se vyšle signál a spustí se externí alarm BUZZER-DVR začne při vyvolání podnětu vydávat zvukové upozornění Konfigurace PTZ Channel: Volba kanálu, na kterém je připojena PTZ kamera. Baudrate: Velikost datového toku. Protokol: Volba komunikačního protokolu. ADDR: Nastavení adresy PTZ. Preset: Přednastavení polohy a zaměření P.T.Z kamery. Nastavení se provádí volbou SET-ADJUST. Na čelním panelu se pomocí tlačítek ZOOM, FOCUS, SPEED, IRIS, +, -, nastaví hodnoty, které budou výchozí. Volbou SAVE se tyto hodnoty uloží. Copy to: Zkopíruje nastavení na další kanály Konfigurace uživatelů Základní jméno je Admin a heslo AUTHORITY SETUP USER CONFIG AUTHORIZATION CHECK : USER : <14> PASSWORD : RESET AUTHORIZATION : SETUP NEW USER : ADD DELETE USER : DEL OK CANCEL LOCAL AUTHORITY: PLAY OR BACKUP DEL OR LOCK EVENTLOG MANAGER TOOLS RECORD SETUP PTZ CTRL REMOTE AUTHORITY: PLAY OR BACKUP RECORD DEL OR LOCK SETUP EVENTLOG PTZ CTRL MANAGER TOOLS PREVIEW MAC: DEFAULT OK CANCEL Authoritazion check: Pokud je zvoleno, bude při přihlašování vyžadováno heslo. User: Pořadové číslo uživatele. Password: Nastavení hesla. Heslo se zadává z čísel 0-9. Authorization: Nastavení práv jednotlivých uživatelů. New user: Přidání nového uživatele. Delete user: Smazání uživatele.

10 3.2.7 Konfigurace sítě -Základní konfigurace (Basic configuration) Nastavení internetového serveru Nastavení kvality videa -Konfigurace IP Nastavení typu připojení a jednotlivých adres -DDNS konfigurace Nastavení domény registrované u ISP Manažer nástrojů -Vypnutí systému (Shutdown systém)-vypne systém -Správa disku (Disk management)- Rychlý formát - Formát -Systém LOG-záznam událostí -Informace o systému-zobrazí údaje o verzi firmware, jméno DVR, síťových adresách. -Update firmware-vložení nového firmware -Nastavení základních hodnot -odstranění výstupu alarmu 3.3 Jednoduché menu PTZ Nastavení vlastností pohyblivé kamery-rychlost pohybu, přiblížení, zaostření, clona Vyhledávání -Přehrávání 1)podle data-po zadání data se spustí záznam dne 2) podle času-po zadání času se spustí záznam 3) podle události-zobrazí záznamy kdy rekordér zaznamenal událost -záloha a přehrávání zálohy 1) záloha nastavení místa uložení dat - nastavení formátu ukládání dat - čas začátku záznamu - čas konce záznamu - kanál - volba záznamu při události (pohyb, senzor, vše) - potvrzení zálohy 2) přehrávání záznamu -přehrávání-pro přehrávání záznamu ve formátu.avi lze použít Media Player. Pro přehrávání ve formátu DVR je nutno použít přiložený software. -mazání pomocí šipek zvolte záznam. Pohybem vlevo/vpravo označíte vybraný záznam a potvrďte Enter. V menu zvolte položku Delete a potvrďte. -zamčení/odemčení záznamu-pomocí klávesy enter na vybraném záznamu lze provést uzamčení/odemčení.

11 3.3.3 Informace -pomocí položky Info lze vyvolat informace např. o zaplnění disku, režim záznamu, pohybový alarm atd Další -stiskem šipky nahoru v přímém přenosu se zobrazí první kanál v plném rozlišení - stiskem šipky dolu v přímém přenosu se zobrazí druhý kanál v plném rozlišení - stiskem šipky vlevo v přímém přenosu se zobrazí třetí kanál v plném rozlišení - stiskem šipky vpravo v přímém přenosu se zobrazí čtvrtý kanál v plném rozlišení -stiskem enter v přímém přenosu se zobrazí kvadratické zobrazení -stiskem tlačítka Audio se volí jednotlivé zvukové stopy Kapitola 4 vzdálená kontrola 4.1 Přístup do DVR Tento model DVR umožňuje vzdálený přístup přes Internet Explorer. Pro tuto funkci je nutno mít nainstalováno ActiveX prvek, mít připojený LAN kabel. Pokud používáte router, je nutno nastavit správné parametry. K DVR lze připojit pět uživatelů ve stejný okamžik Přístup do DVR pomocí sítě LAN -v okně IE zadejte do pole Adresa IP rekordéru a potvrďte. Pokud máte nainstalován prvek ActiveX, zobrazí se přihlašovací obrazovka Přístup do DVR pomocí vnější sítě WAN -postup je stejný jako u přístupu po síti LAN. -v nastavení IE v záložce Zabezpečení je nutno povolit spouštění prvku s ActiveX obsahem. 4.2 Hlavní rozhraní Přihlášení Pro přihlášení klikněte na ikonu,vložte uživatelské jméno a heslo (základní jméno je Admin a heslo ). Poté stiskněte enter pro přihlášení. 4.2.Zachycení obrazu Pro zachycení záběru klikněte na ikonu Nastavení parametrů Okno nastavení parametrů slouží pro nastavení počtu ukládaných snímků při jednom kliknutí.

12 4.2.4 Záznam Pro vstup do voleb záznamů klikněte na DVR Record. Záznam obrazu se spouští kliknutím na Start record, pro vypnutí klikněte na Stop record Zvuk kamery Slouží pro zapnutí/vypnutí zvuku z kamery Pro nastavení zvuku zvolte požadovaný kanál v plném rozlišení. Klikněte do obrazu a zvolte Open audio. Následně lze pomocí kliknutí na ikonu regulovat vypnutí/zapnutí zvuku Stavový panel DVR -šedá barva normální stav -zelená barva status manuálního záznamu -žlutá barva záznam pohybového alarmu -červená barva záznam spuštěný alarmovým senzorem -modrá barva ztráta signálu 4.3 Vzdálené přehrávání a vyhledávání záznamů Vzdálené přehrávání Do hlavního přehrávacího rozhraní vstoupíte kliknutím na ikonu Význam funkcí tlačítek: 1. - přehrávání / pauza 2. - stop 3. - krokování obrazu 4. - rychlost přehrávání Časová osa: Zde se pomocí barev zobrazují události za 24 hodin. Modrá manuální záznam Zelená plánovaný záznam Žlutá záznam pohybové detekce Červená záznam spuštěný senzorem alarmu Pro spuštění záznamu posuňte pomocí myši ukazatel na požadovaný čas a stiskněte Další funkce Záloha Pro vstup do menu zálohy klikněte na. 1. Záloha dle času-v okně zvolte: začátek záznamu, konec záznamu, typ záznamu, cestu uložení do PC, kanál, formát ukládaných dat.

13 2. Záloha dle události-zvolte událost a potvrďte OK pro zálohu Zamčení/odemčení Nabídku zamčení/odemčení vyvoláte kliknutím na ikonu nastavte datum a čas uzamčení, kliknutím na tlačítko SelEvent zvolte událost a potvrďte OK. Tím je záznam uzamčen. 4.4 Vzdálená konfigurace DVR Kliknutím na tlačítko vstoupíte do menu konfigurace.

14 Konfigurace system Konfigurace přímého přenosu Konfigurace záznamu Konfigurace alarmu PTZ konfigurace Konfigurace uživatelů Manažer nástrojů Návrat Konfigurace sítě Základní konfigurace -Video format nastavení formátu videa NTSC nebo PAL -Time position pozice zobrazení času -DVR name jméno DVR -DVR No. číslo rekordéru -Date format formát zobrazovaného data Y=rok, M=měsíc, D=den - Buzzer alarm Konfigurace přímého přenosu -Channel volba kanálu -Channel hide skrytí kanálu v přímém přenosu -Show name zobrazení názvu kanálu v přímém přenosu -Channel name nastavení zobrazovaného jména kanálu Nastavení obrazu -určení nastavovaného kanálu -nastavení hodnot Nastavení záznamu 1.) Nastavení parametrů záznamu 2.) nastavení plánovače záznamu Kliknutím na Set Shedule vyvoláme nabídku se zobrazením dnů v týdnu a časem. Tlačítkem ADD přidáte položku, tlačítkem ERASE odstraníte položku.

15 4.4.4 Konfigurace alarmu Nastavení probíhá stejně jako v nastavení alarmu v samotném DVR Konfigurace sítě Nastavení kvality videa předávaného do sítě Konfigurace uživatelů Nastavení uživatelských jmen, hesel a práv Manažer nástrojů 1.) Disk management-zobrazí informace o pevném disku 2.) Software update možnost vložení nového firmware. Je třeba zadat cestu umístění souboru s aktualizací a potvrdit. 3.) Load default nastavení továrních hodnot 4.) systém information zobrazí informace např. o verzi firmware, jménu DVR, MAC adresy atd. 5.) Systém LOG zobrazení dalších operačních informací o DVR 4.5 Remote PTZ Před započetím používání PTZ je potřeba nastavit Kanál, Baudrate, Protocol a adresu! Rozhraní ovládání PTZ Pro vstup klikněte na ikonu v hlavním rozhraní DVR. Ikona Popis Ikona Popis Pohyb kamery vpravo Pohyb kamery vlevo Pohyb kamery vzhůru Zaostření + (do dálky) Přiblížení Nastavení clony při přebytku světla Přesun na předurčenou pozici Nastavit rychlsot pohybu Pohyb kamery dolů Zaostření (na blízko) Oddálení Nastaven clony při nedostatku světla Nastavit předurčenou pozici Kapitola 5 ovládání pomocí počítačové myši 5.1 Volba kanálu Zvětšení/zmenšení obrazu se provádí kliknutím do obrazu.

16 5.2 Vstup do menu V přímém přenosu klikněte pravým tlačítkem. Rozbalí se nabídka Search, Configuration, PTZ Control Search-vyhledávání Vyhledávání se provádí stejně jako v DVR. Odchod se provádí kliknutím pravým tlačítkem Configuration-konfigurace Nastavení se provádí stejně jako v DVR. Odchod se provádí kliknutím pravým tlačítkem PTZ Control-ovládání PTZ Ovládání se provádí klikáním na jednotlivá tlačítka dle obrázku. 5.3 Rychlý posun vzad/vpřed Při přehrávání lze provádět zrychlené posuny vpřed/vzad klikáním myší na tlačítka. Přehrávání Stop Rychlý pohyb vzad Rychlý pohyb vpřed Kapitola 6 Často kladené dotazy Otázka 1: Stáhl a nainstaloval jsem Network Client software. Propojil s DVR a vložil IP, uživ. jméno a heslo. Nelze se ale spojit a v PC je nápis Can t open codec TVHTT. Odpověď: Zkontrolujte, zda jste v počítači při instalaci přihlášeni jako administrator, popř. restartujte počítač. Otázka 2: Proč je záloha na USB disk tak pomalá? Odpověď: Pokud máte otevřen Network Client nebo přehráváte záznam, zálohování bude pomalejší.

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Obsah 1 Instalace zařízení... 2 1.1 Instalace pevného disku... 2 1.2 Přední panel... 3 1.3 Zadní panel... 5 1.4

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu IP WatchDog2 Lite / Industrial Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu Obsah dodávky Kompletní dodávka IP WatchDog2 obsahuje tyto položky: IP WatchDog2 v mechanickém provedení

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

FlyDVB-T Duo CardBus

FlyDVB-T Duo CardBus FlyDVB-T Duo CardBus č e s k ý m a n u á l F l y D V B - T D U O C a r d B u s 01 Obsah 02 Požadavky na systém Obsah balení 03 Zapojení zařízení 04 Instalace 06 LifeView DTV EPG 07 Vyhledávání a editace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA PŘEHLED Kamera VIVOTEK PZ7121 (PoE) / PZ7122 (WLAN) je profesion{lní IP kamera vybaven{ desetin{sobným zoomem a funkcí ot{čení a nakl{pění. Kamera je určena pro vnitřní

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

WELL SIP-T28P uživatelský manuál

WELL SIP-T28P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T28P uživatelský manuál V41.1

Více

CZ Manual. Xtreamer Prodigy Ver.3.0.1.

CZ Manual. Xtreamer Prodigy Ver.3.0.1. CZ Manual Xtreamer Prodigy Ver.3.0.1. Úvod Gratulujeme Vám k nákupu Xtreamer Prodigy multimediálního přehrávače, zařízení moderní spotřební elektroniky, které obohatí vaše domácí multimediální zážitky.

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma. Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91 100Base-T Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. ÚVOD...1 1.1 POŽADAVKY NA PC...2 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN B DGH 8000 Scanmate NÁVOD K OBSLUZE Návod pouze pro Scanmate Software v3.0.0 Výrobce zař ízení Odpovědný zástupce DGH TECHNOLOGY, INC. 110 110 SUMMIT DRIVE SUITE

Více

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router VR-3026e Multi-DSL WLAN Router Uživatelská příručka Verze A1.0, duben 11, 2011 260099-007 Úvodní slovo Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace a provozu zařízení. Předpokládáme, že uživatel

Více

Den/Noc funkce Komprese H.264 Rozlišení 2 Megapixely NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

Den/Noc funkce Komprese H.264 Rozlišení 2 Megapixely NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA Den/Noc funkce Komprese H.264 Rozlišení 2 Megapixely NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být z{kony Vašeho st{tu zak{z{ny. Síťov{ kamera není jenom kamera vybaven{

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Model: Obsah: 1. imon 2.4G 5 2. imon 2.4G DT 5 3. imon Station 6 4. imon Knob 6 5. imon Inside 6 6. imon VFD 7 7. imon OEM 7 S/W, H/W instalace: 8 1. S/W instalace 8 2. H/W (RF, IR

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více