1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:"

Transkript

1 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní využití, prgramátrům vývj a ladění) -prstředí pr prvádění prgramů (efektivně předává a debírá řízení prgramům,chrání a izluje prgramy a data) -zbecněné rzhraní pr přístup k systémvým prstředkům (pskytuje služby virtuálníh pčítače, řeší rzdíly jedntlivéh hardware, prgramátrům zpřístupňuje paměť,subry a VV zažízení) Typy OS: Mainframe s (mnh IO),serverve (unix,windws 2000),viceprcesrve(clustery,paralelní),sbní pčítače,real-time s (VxWrks),vestavěné- PalmOS(Pda, TV),smartcard OS Vrstvy: Kncvý uživatel (aplikace, nástrje), prgramátr,systémvé rzhraní(virtuální pčítač),perační systém,návrhář s, hardware Služby: tvrba prgramů (editry, kmpilátry), prvádění prgramů (zavedení, spuštění,inicializace periférií,plánvání přadí),přístup k IO a subrům (prvádění IO perací, knverze frmátů dat),přístup k systému (správa a přidělvání prstředků,chrana přístupu k privátním prstředkům a datům),detekce chyb (hw,sw,neschpnst s splnit-nelze najít subr),reakce na chyby(hlášení,pakvání perace,násilné uknčení prgramu),sledvání činnsti systému(statistiky pužití prstředků,mnitrvání výknnsti) Systémvá vlání: Vlání jádra OS, většinu přes knihvnu (parametry na stack,vlání fce v knihvně,nastavení registru na typ vlání,trap-skk d jádra OS, jádr:dispatch,vlání vladače, návrat) Typy-prcesy(vznik,nahrazení,čekání na uknčení, uknčení),subry(tevření,zavření,čtení,zápis,stat),adresáře a subrvé systémy(vytvření,zrušení,dkazy),statní(změna práv,signál,zjištění času) Win32 API-vrstva mezi funkcemi a aplikacemi, zalžen na událstech,extrémně veliké 2.Pžadavky OS na hw pr jeh implementaci, prcesr,správa, adresvání paměti CPU-prvádí instrukce prgramu,hw pr prvádění prgramu(bsahuje prgramvý čítač PC,instrukční registr IR(pslední načtená instrukce),dekdér instrukce a řídíčí bvdy,registry s infrmacemi stavu prcesru PSW),HW pr zpracvání dat(registry pr krátkdbé ulžení adres a dat, perační jedntku alu)+další pmcné registry a bvdy -dva režimy user/kernel (instrukce TRAP systémvá vlání) *registry s-prgram cunter(adresa další instrukce),stack pinter,prgram status wrd(stav prcesru-pracvní režim,atd.) *registry user-datvé (přechdné ulžení dat),adresní(paměťvé adresy dat a instrukcí) Paměť-ulžení dat,registy-cache-ram-diskva cache-pevné disky-výměnná média *virtuální/fyzická adresa,memry management unit,kntext switch

2 IO-zařízení->řadič, OS práci s nim zjedndušuje,vladače začleněny d jádra,spuštěny při startu/za běhu,přerušení (dkud pžadavek nevyřízen je zaměstnán prcesr jinu prací),registry zařízení, IO prty, direct memry acces 3. Prvádění instrukce, prušitelnst prgramu a instrukce, událsti, signály, přerušvací systém -prvádění instrukce:cpu věřuje pžadavky na přerušení vždy před načtením nvé instrukce-.pkud přerušení není pvlen neb pžadván CPU načte následující instrukci, pkud je pžadván/pvlen-ulží se bsah PC a PSW např. d zásbníku a d PC a PSW se nahraje přerušvací vektr, tím se změní adresa příští instrukce a nastavení přerušvacíh systému -přerušitelnst- IO prgram předá IO mdulu pvel a pvlí přerušení, prgram může pkračvat dál dkud není třeba prvést další IO peraci, v OS takvý prgram pzastaven dkud IO perace není dknčena a prcesr je zaměstnán jinu prací -start s, první prces (init), čeká se na událst (event) je signalizvána přerušením -pkud neběží žádné uživatelské prcesy, nejsu žádné IO perace,není žádný uživatel kterému by byl nutn dpvídat je OS nečinný, když nastane událst->generuje se přerušení(signalizují různé událsti), genervány HW neb SW Priritní přerušvací systém-pžadavek s vyšší priritu může přerušit prvádění bslužné rutiny přerušení s nižší priritu, bsluha přerušení s nižší priritu se dknčí až p bslužení všech pžadavků s vyšší priritu (přerušení z LAN má přednst před přerušením z tiskárny, prtže vyrvnávací paměť je nutné rychle uvlnit pr další data) 4. Časvač, sdílení času, víceúlhvý a víceuživatelský OS. Časvač: časvač = timer = Časvač je čítač, který je zvyšván (resp. snižván) jedničku vnitřním hdinvým signálem mikrpčítače. Jeh účelem je tedy dměřvat čas. Sdílení času: generuje přerušení v pravidelných intervalech, sdílení času, návrat prcesů z delta listubslužná rutina hlídá, klik času prcesu zbývá d naplnění přidělenéh kvanta, zajistí přeplánvání, pakvané vlání zajišťuje plnhdntný multitasking z delta listu jsu prcesy s nulvu deltu zařazvány d ready frnty bslužná rutina přerušení časvače, efektivní, assembler, pkud v jejím průběhu djde k přeplánvání, bude trvat nezanedbatelnu dbu multitasking nebli sučasný běh více úlh je mechanismus. Může být realizván různými způsby (přepínáním kntextů, přidělváním časvých kvant, jak kperativní multitasking) a může služit různým účelům - tmu, aby více uživatelů sdílel jeden pčítač (pak jde tzv. sdílení času), neb tmu, aby si jeden uživatel mhl na svém pčítači prvzvat více úlh sučasně, případně běma účelům sučasně. Víceúlhvý (multitasking, multiprgramming, timesharing) Víceuživatelský (multi-user) OS umžňuje správu více prcesů na jednprcesrvém systému běh více úlh (prcesů) ve sdílení času chrana paměti, plánvání prcesů mžnst sučasné práce více uživatelů identifikace a vzájemná chrana uživatelů OS uživateli vytváří virtuální prstředí tvářící se, jak by měl pčítač sám pr sebe: nikd

3 nebude bez jeh pvlení číst jeh subry, nikd nebude zasahvat d běhu jeh prgramů, bude mci pužívat periferní jedntky pčítače (tiskárny, vstupní jedntky,..) atd. 5. Vstupně výstupní zařízení, techniky prgramvání vstupu a výstupu, dma IO mduly(řadiče, kanály, kprcesry..) -hw pr vládání periferií, disky, klávesnice, display,tiskárna, kmunikařní zařízení (lan mdem) IO lgika -zajišťuje interakci mdulu s CPU přes řídící část sběrnice, je zde implementván prtkl systémvé sběrnice (PCI,AGP) IO perace IO prgram připraví IO mdul pr pžadvanu akci tím, že dešle ptřebné příkazy a data, pté i prgram čeká na dknčení,testváním stavu IO mdulu CPU prvádí neprduktivní činnst,p dknčení perace předává IO prgram řízení zpět prgramu uživatele Techniky IO kmunikace -prgramvaný i přens-nepužívá se,bez přerušení, cpu čeká I přens s přerušením-činnst CPU přerušena p dknčení IO perace,pr přens se sptřebuje část času CPU -IO přens s přímým přístupem d paměti (DMA)-data se přenášejí p blcích pří mezi IO mdulem a pamětí (bez účasti CPU), prgram puze iniciuje DMA (dkud, kam, klik),cpu předá pžadavek DMA mdulu-> DMA prvede přens, CPU vlné, dknčení je CPU infrmván přerušením, mezuje přístup k perační paměti Sběrnice-kmunikace částí pčítače mezi sebu, CPU, AGP, PCI,IDE,USB; spravuje je s *plug n play, bis 6. Prces a prgram, kntext, stav prcesu, třístavvý a sedmistavvý mdel Prces-knkrétní prvedení určitéh prgramu, prgram lze prvádět pakvaně s různými daty, v daném kamžiku lze jeden prgram prvádět vícekrát -značujeme také jak úkl Dávka->úlha+úlha->úkl+úkl -průběh prcesu lze trasvat (analyzvat p prvedení jedntlivých instrukcí) *dispečer-převádí prcesr z jednh prcesu d druhéh, brání kupaci CPU prcesem,rzhdje který prces bude prváděn jak další, při přepnutí z A na B se v CPU vždy prvádí dispečer *tabulka prcesů, prcess kntrl blck *signály (alarm, IO perace)? sekvenční prvádění/multiprgramming Vznik prcesu-v dávce,uživatelem,spuštěním služby pr bsluhu pžadavků (tiskvý server), vytvřením ptmka existujícíh prcesu (sparing) Uknčení prcesu-úlha v dávce vydá halt, dhlášením uživatele, prces předá systému pžadavek na uknčení, djde k chybě

4 Stav prcesu-běžící (v CPU), připravený (pzastaven, frnta), blkvaný (čeká na vnější událst) 7-vvý(nemá ještě všechny prstředky), připravený, bežící, blkvaný, uknčený (držíme v paměti jeh infrmace), blkvaný dlžený(prces přesunut z RAM na swap disku), připravený dlžený (událst nastala, ale prces stále ve swap) Přepínač kntextu-plánvač PCB (prcess table)-status,prgram cunter,stack pinter,alkace paměti,tevřené subry,údaje plánvače Při přerušení ulžení stavu, bsluha vladačem v jádru, plánvač rzhdne c dál Prces-prstředky jak celek (adresní prstr,tevřené subry,alarmy,bsluha signálů), vlákn-(samstatné: prgram cunter, registry, stack,stav; statní sdílí s statními vlákny prcesuu) Multithreading-mžnst běhu více vláken (prblém glbálních prměnných) *thread_create,thread_exit,thread_wait (čeká na uknčení jinéh vlákna),thread_yield(vzdá se cpu) 7. Implementace prcesů v OS, c je prces pr OS Správa prcesů: typická funkce jádra OS (Prcess management), vytváření a uknčvání,plánvání a spuštění,přepínání prcesů,synchrnizace prcesů,pdpra kmunikace prcesů,udržvání řídících blků prcesů Tabulky Os udržuje tabulky-vládání paměti, vládání IO, vládání subrů, vládání prcesů Tabulka vládání prcesů-prcess image tvří tyt kmpnenty:prgram,data,zásbník,atributy prcesu(jedinečný numerický identifikátr,stav prcesu(kntext),řídící infrmace prcesu) Pstup při vytvření prcesu-přídělení identifikátru, alkvání místa v paměti,inicializace řídícíh blku PCB,nastavení dkazů,ulžení záznamu aktivaci prcesu Přepínání-při přerušení-prces vyčerpal kvótu, IO perace byla dknčena Pr OS-knkrétní prvedení určitéh prgramu -prkládat časvě prvádění mnha prcesů s cílem maximalizvat využití CPU,přidělení pžadvaných systémvých prstředků,pdpra kmunikace prcesů a vytváření nvých prcesů uživatelem 8.Sutěžení prcesů ( prstředky), vzájemné vylučvání, kritická sekce prcesy si knkurují ve: - sdílení prstředků - alkaci času CPU - kmunikaci - synchrnizaci více prcesů

5 prblémy s knkurencí - pkud přístup ke sdíleným prstředkům není řízen, může djít k prušení knzistence dat ( výsledek akcí prváděných prcesy může být závislý na přadí, v jakém prcesy dstanu přidělen prcesr ) - přístup ke sdíleným prstředkům je nutn řídit! sutěžení prcesů prstředky - prvádění jednh prcesu může vlivnit chvání supeřících prcesů - pkud přístup k jednmu prstředku pžaduje více prcesů sučasně, lze prstředek přidělit jen jednmu z nich (statní prcesy čekají) - nelze vždy zaručit, že blkvaný prces získá přístup k prstředku v buducnsti (takvý prces nikdy nesknčí, bude bez mezení čekat! ) prblémy s řízením přístupu - vzájemné vylučvání (v každém kamžiku smí mít přístup k prstředku puze jeden prces) - smrtící bětí (Deadlck) (prcesy vzájemně čekají na uvlnění prstředků, přidělených jiným prcesům) - vyhladvění ( prces nemůže získat přístup k pžadvanému prstředku v důsledku bsazení prstředku jinými prcesy) kperace prcesů sdílením - prcesy pužívají a mění sdílená data (sdílené prměnné, subry, databáze, atd.) - v daném čase může data měnit puze jeden prces (např. textvý subr nesmí být tevřen pr zápis více editry sučasně) - k zajištění integrity(neprušenst) dat se pužívají kritické sekce kritická sekce - prces je ve (své) kritické sekci (pr daný sdílený prstředek), jestliže prvádí část prgramu, manipulující s (tímt) sdíleným prstředkem - prvádění kritické sekce musí být vzájemně výlučné (mutually exclusive) (v každém kamžiku smí být v kritické sekci(pr daný prstředek) puze jeden prces) - každý prces musí žádat pvlení ke vstupu d kritické sekce! 9.Techniky řízení přístpu k prstředkům (hw sw), ppsat hw techniky, zákaz přerušení, setand-test Sw řešení pmcí aktivníh čekání petersnův algritmus - vstupující prcesy Pi a Pj, puze jeden prces se nastaví na přístup d kritické sekce CS (splňuje vzájemné vylučvání, plnění pžadavků na pkrk a mezenst čekání(např. Pi nemůže vstupit d cs pkud nevstupí alespň jednu Pj) tt řešení je dlné prti chybám ve zbytkvé sekci (RS), prtže chyba v RS je vlastně ttéž, c nemezeně dluhá sekce RS. Řešení není dlné prti chybám v CS (pkud chyba nastala v CS, pr statní prcesy Pi zůstává v kritické sekci) bakerův algritmus - před vstupem d kritické sekce dstane každý prces čísl. Držitel nejmenšíh čísla může vstupit d CS, ve výstupní sekci nastaví prces Pi přidělené čísl na 0 nedstatky - Prcesy pžadující přístup d kritické sekce jsu v aktivním čekání (busy

6 waiting) a prt zbytečně sptřebvávají čas prcesru - Pkud jsu kritické sekce dluhé, může být efektivnější čekající prcesy blkvat HW řešení pmcí zákazu přerušení a metdy TEST and SET prces běží v prcesru kntinuálně, dkud nevyvlá službu OS neb není přerušen. K přerušení prcesu může djít puze na hranicích instrukcí (mezi dknčením jedné a zahájením další instrukce ). Přístup k paměťvému místu bvykle vylučuje sučasný přístup statních prcesů k tmut místu zákaz přerušení - becně prces běží, dkud nevyvlá pžadvanu službu OS neb není přerušen - princip spčívá v tm, je zakázán přerušení před vstupem prcesu d CS p výstupu z kritické sekce je přerušení pět pvlen - u jednprcesrvéh systému zákaz přerušení zaručuje vzájemné vylučvání. U víceprcesrvých systémů nezaručuje - nedstatky: jsu mezeny mžnsti prcesru prkládat prgramy (vyknávání jedntlivých prcesů s cílem maximálníh využití prcesru) - zákaz přerušení může významně snížit efektivnst prvádění prgramů(v dbě, kdy je některý prces v kritické sekci, nelze prcesr přidělit jinému prcesu) - becně nevhdné řešení (prdlužuje se dba latence (dba mezi kamžikem příchdu pžadavku na přerušení a kamžiku kdy se začne prvádět příslušný bslužný systém)) instrukce test-and-set - instrukce prcesru přečte příznak a sučasně h nastaví, pkud byl příznak už nastaven, tak se příznak nezmění => kritická sekce je bsazena prces musí čekat, pkud ale příznak nastaven nebyl instrukce h nastaví a prces může vstupit d kritické sekce. P výstupu z kritické sekce je příznak inicializván. - nedstatky: jedná se aktivní čekání zabírající čas prcesru - může djít k vyhladvění (když prces uvlní kriticku sekci, jak další získá pvlení prces, který první prvede instrukci testvání) - v systému může vzniknut deadlck ( nastává tat situace: prces s nízku priritu má kriticku sekci, prces s vysku priritu žádá pvlení. Prcesr je přidělen prcesu s vysku priritu, kde pak čeká na uvlnění, ale k tmu nemůže djít, prtže prces s nízku priritu nemůže získat prcesr ) 10.Synchrnizace prcesů pmcí semafrů a pmcí předávání zpráv semafry nevyžaduje aktivní čekání ( pkud přístup d kritické sekce usiluje některý prces v dbě, kdy je v ní jiný prces, případně přístup usiluje v jednm kamžiku více prcesů, je nutné některé z nich pzdržet. Tt pzdržení je mžné realizvat smyčku. Tt tzv. aktivní čekání (busy waiting) však zbytečně sptřebvává čas CPU ), celčíselná prměnná dstupná pmcí dvu atmických(nedělitelných) perací (wait/signal) semafr celčíselný je datvá struktura recrd, která bsahuje frntu prcesů a čítač prcesů ve frntě. princip: když prces čeká je blkván a zařezen d frnty, signal dstraní prces z frnty a přesune h d seznam prcesů připravených ke spuštění, funguje pr více prcesrů

7 semafr binární prměnná cunt je blean, nárčnější než pužití čítacích semafrů synchrnizace pmcí semafrů: máme dva prcesy: P1 a P2 příkaz S1 v P1 musí být prveden dříve než příkaz S2 v P2, kde synch je definván jak semafr up1: S1; signal(synch); up2: wait(synch); S2; Ukázka pužití dvu semafrů S1 a S2: P1: P2: init(s2, ) S1=0 signal(s1) wait(s2) signal(s2) wait(s1) prblémy wait(s) a signal(s) jsu rzděleny d více prcesů a prt je btížné przumět jejich půsbení, pužití musí být krektní ve všech prcesech, jediný chybný prces může způsbit prblémy s celým subrem prcesů Synchrnizace pmcí předávání zpráv předávání zpráv-nutné vzájemné vylučvání,dchází k výměně infrmací synchrnizace-vysílač neb přijímač může(nemusí) být blkván, neblkující send i recive, neblkující send-blkující recive (vysílač p deslání zprávy pkračuje,aby c nejrychleji připravval zprávy. Přijímač je blkván dkud zpráva není dručena aby mhl kamžitě reagvat na dručení), blkující send i recive (na dručení čeká přijímač i vysílač ranvedzvus) adresace-send zahrnuje identifikátr cílvéh prcesu recive může určit d kteréh prcesu je zpráva čekávána (statní buď ignrvány, speciální adresa,0, určuje, že zpráva může přijít d khkli), recive může dstat parametrem hdntu kteru předá(umžňuje zjistit, že zpráva drazila) - nepřímá - zprávy se zasílají d sdílené datvé struktury z frnt (mailbxes)

8 11. Obrana před vzájemným blkváním deadlck a vyhladvěním, prblém bjedvajících filzfů, algritmus bankéře, prblém pisatelů a čtenářů Deadlck-prcesy vzájemně čekají na uvlnění prstředků, přidělených jiným prcesům, vzniká knfliktem pžadavků na prstředky d dvu neb více prcesů Pdmínky vzniku-vzájemné vylučvání(puze jeden prces na prstředek),hld-andwait(prces může držet prstředek zatímc čeká na jiný), systém bez preempce(přidělený prstředek nemůže být prcesu násilně debrán),kruhvé čekání(uzavřený řetězec prcesů v němž každý drží prstředek který ptřebuje následující prces v řetězci) *pakvaně pužitelné prstředky-mhu být pužývány puze jedním prcesem,deadlck nastává jestliže prces již nějaký prstředek drží a žádá přidělení dalšíh *sptřebitelné prstředky-prstředky vytvářené a ručené prcesy(přerušení,signály,zprávy), deadlck může nastat když je příjem zprávy blkující,kmbinace veducí k vzájemnéh zablkvání může být velmi vzácná Prevence-vzájemnému vylučvání se nelze vyhnut, hld-and-wait-lze prces blkvat dkud nemhu být všechny jeh pžadavky na prstředky zajištěny sučasně, prces může čekat dluh,kruhvé čekání-pr prstředky definvat lineární uspřádání,jakmile je nějaký prstředek přidělen, mhu být jak další přiděleny již jen prstředky s vyšším přadvým číslem, může bezdůvdně dmítnut přidělení prstředků Detekce-s může testvat(při příjmu pžadavku na prstředky), sptřebvává CPU Vylučení deadlck-nestartvat prcesy, jejichž pžadavky mhu způsbit deadlck,nepvlit inkrementální pžadavky na prstředky prcesům pkud můžu způsbit deadlck,není nutná preempce a rllback prcesů Odstranění-násilné uknčení blkujících prcesů,bnvit zablkvané prcesy z bdu před dreadlckem a restartvat (může se pakvat),pstupně uknčvat jedntlivé prcesy, dkud deadlck nedblkuji,násilně debírat prstředky dkud nezmizí deadlck Kritéria uknčvání-nejmenší dsud sptřebvaný čas,nejmenší bjem vygenervaných dat,nejdelší dhadnutý čas d dknčení,nejmenší pčet dsud přidělených prstředků,nejnižší pririta

9 Starvatin-při čekání na přidělení prstředků (kvůli bsazení jinými prcesy),při kmunikaci prcesů(dva prcesy kmunikují, třetí čeká),typický důsledek nízké pririty Prblém filsfů-5 filsfů,2vidličky ptřeba,5vidliček, filsf prces,vidlička prstředek Všichni uchpí(deadlck) -> semafr pr každu vidličku Začínají jíst 4 (1 jí, 3 čekají) -> semafr umžňující mezit pčet filzfů Bankéř-exitstuje bezpečná sekvence (safe sequence), může ale nastat deadlck Pevný pčet prstředků,pevný pčet prcesů,prcesy předem deklarují pžadavky,pžadavky jsu akceptvány puze pkud jeh maximální pžadavky nepřekrčí celkvý pčet prstředků,prcesy mhu získat v daném kamžiku puze jeden prstředek ->prstředek je alkván puze pkud výsledkem alkace je pět bezpečný stavpředchází cyklickému čekání, má slabiny(nelze vždy garantvat pevný pčet prstředků,v multiprgramvém prstředí nelze vždy zajistit pevný pčet prcesů, prcesy nemhu vždy předem znát maximální pžadavky na prstředky) Prblém pisatelů -jakýkli pčet čtenářů může suběžně číst bsah subr,může zapisvat jen jeden,pkud zapisujeme nelze ze subru číst -dsažení vzájemnéh vylučvání přensem zpráv, vytvření mailbx (mutex) sdílenéh n prcesy, send neblkující, Recife blkující když je mailbx mutex prázdný, inicializace send(mutex, g );, první prce Pi který prvede recese může vstupit d cs, statní prcesy budu blkvány dkud Pi nedešle zprávu 12. Plánvání-cíle,typy,kriteria Rzhduje který prces má CPU Cíle:spravedlnst,ddržvání plitik,využití všech částí systému Interaktivní systémy: minimalizvat dezvu,prprcinalita(vyhvěť čekávání uživatelů) Typy: nepreemptivní (prces se musí sám vzdát cpu), preemptivní(rzhduje plánvač,efektivní puze pkud k dispzici přerušení) First cme first served-nvé úlhy d frnty,p uknčení aktuálníh přidělen nejdéle čekající,krátké prcesy čekají dluh, zvýhdňuje výpčtvé prcesy (prcesy s IO čekají při každém dknčení) Shrtest jb first-nepreemptivní, spustí se prces s nejkratší čekávanu dbu prvedení, závislé na dbrém dhadu délky běhu Shrtest remaining time next-shrtest remaining time next, vyžaduje dhad dby prvádění, preemptivní varianta SJF Rund-rbin-preempce zalžená na časvači,prcesu je přiřazen časvé kvantum cpu,přepnutí při vypršení kvanta neb při vlání blkvací systémvé fce, je třeba ptimalizvat délku kvanta Priritní plánvání-přednst prces s vyšší priritu,nízká pririta může mít za následek vyhladvění (starvatin), nutn priritu přizpůsbvat v závislsti na dbě čekání neb

10 histrii běhu prcesu Plánvání se záruku-např. časvé kvantum dle 1/pčet uživatelů Lttery scheduling-peridicky se lsuje čas CPU, kperativní prcesy si mhu čas předávat Fairshare-bere v ptaz i uživatele Real-time systémy: hard RT-deadline musí být splněna; sft RT-bčasný výpadek Událsti-peridické, aperidické (nedají se předpvědět) -systém je plánvatelný pkud suma časů ptřebných na bslužení událstí dělená jeh peridu pr všechny událsti je <1 14. Plánvací algritmy First cme first served-nvé úlhy d frnty,p uknčení aktuálníh přidělen nejdéle čekající,krátké prcesy čekají dluh, zvýhdňuje výpčtvé prcesy (prcesy s IO čekají při každém dknčení) Shrtest jb first-nepreemptivní, spustí se prces s nejkratší čekávanu dbu prvedení, závislé na dbrém dhadu délky běhu Shrtest remaining time next-shrtest remaining time next, vyžaduje dhad dby prvádění, preemptivní varianta SJF Rund-rbin-preempce zalžená na časvači,prcesu je přiřazen časvé kvantum cpu,přepnutí při vypršení kvanta neb při vlání blkvací systémvé fce, je třeba ptimalizvat délku kvanta Priritní plánvání-přednst prces s vyšší priritu,nízká pririta může mít za následek vyhladvění (starvatin), nutn priritu přizpůsbvat v závislsti na dbě čekání neb histrii běhu prcesu Plánvání se záruku-např. časvé kvantum dle 1/pčet uživatelů Lttery scheduling-peridicky se lsuje čas CPU, kperativní prcesy si mhu čas předávat Fairshare-bere v ptaz i uživatele Real-time systémy: hard RT-deadline musí být splněna; sft RT-bčasný výpadek Událsti-peridické, aperidické (nedají se předpvědět) -systém je plánvatelný pkud suma časů ptřebných na bslužení událstí dělená jeh peridu pr všechny událsti je <1 14. Relkace prgramů, alkace paměti, relativní adresvání, pevné a prměnné dělení paměti, fragmentace paměti, typy fragmentace. Přidělvání pevných blků paměti OS MFT (Multitasking with Fixed nuber f Tasks) - IBM 360 v 60. letech. paměť má velikst desítky KB až MB a při startu systému je pevně rzdělena na blky (1MB se např. rzdělí na 1*256kB, 2*128kB, 2*64kB, 3*32kB, 2*16kB a 256kB pr OS) každém prgramu jsu známy jeh paměťvé nárky -> OS mu přidělí blk, jehž délka je větší neb rvna nárkům prgramu Strategie ukládání d pevných blků

11 Výhdy: Nevýhdy: First fit prcházejí se blky paměti a přidělí se první blk délka je větší neb rvna pžadvané paměti. Last fit vybere se pslední vyhvující Wrst fit vybere se největší vyhvující u přidělvaných blků prměnné veliksti (pužívá se u strategie přidělvání blků paměti prměnné veliksti pr mezení fragmentace - viz dále) Best fit vybere se nejmenší vyhvující (pr přidělvání blků pevné veliksti se zpravidla pužívá tat strategie) ve vnitřní paměti může být něklik prcesů sučasně jednduchst špatné využití paměti (fragmentace) je nutné předem znát paměťvé nárky, prces jehž paměťvé nárky jsu větší než velikst největšíh blku má smůlu (nelze h dstartvat - jednmu prgramu není mžn přidělit dva susední blky) Adresvání Není mžné předem stanvit na jaké adrese bude prgram ulžen -> prgram musí být relkatibilní. Máme dvě mžnsti: relkační tabulka v prgramu = tabulka s infrmacemi, kde jsu v prgramu adresní knstanty. Při zavádění prgram se všechny adresní knstanty upraví pdle skutečné adresy na které je prgram. prgram, ve kterém jsu puze relativní adresy. U skků t jsu autrelativní adresy (skčit + neb - klik bytů). U prměnných se pužívá bázvání - určitý registr se naplní skutečnu adresu např. začátku prgramu a pr dkazy na prměnné se pužívá míst pevné adresy hdnta bázvéh registru + psunutí (ffset). Je velmi žáducí, aby prcesr pdprval bázvání a musí mít relativní skky. Ochrana paměti Nejčastěji se pužívá jedna z těcht metd: mezní registry mechanismus zámků a klíčů (viz dále) Pr pužití každé z těcht metd je nutná pdpra hardware -> pužívá se ta, která je dstupná na daném prcesru. Ochrana paměti pmcí mezních registrů Dva mezní registry udávají nejnižší a nejvyšší dstupnu adresu. Nastavuje je OS, když předává řízení prcesu. Odkaz na paměť mim způsbí vnitřní přerušení "prušení chrany paměti". Nastavení mezních registrů musí být privilegvaná instrukce, jinak může prgram napsaný se špatným úmyslem číst neb měnit paměťvé blasti jiných prcesů.

12 Ochrana paměti pmcí mechanismu zámků a klíčů Paměť je rzdělena na stránky pevné veliksti (např. 4 KB). Každé stránce paměti je přiřazen zámek (= celé čísl). Prcesr má speciální registr, který služí jak klíč. Prces může pužívat puze ty stránky paměti, které mají zámek nastavený na stejnu hdntu, jak je klíč. OS může pužívat univerzální klíč čísl 0, který umžňuje přístup k libvlné stránce paměti. Blku lgické paměti Nejjedndušší je alkace úseku lgické paměti. Obvykle pužíváme funkci kmallc(), která je pdbná známé funkci mallc(), ale má jeden argument navíc. Pdívejme se na příklad: vid* ptr = kmallc(100, GFP_KERNEL); Alkujeme 100 bajtů, a t způsbem implicitním pr jádr. Ve skutečnsti se alkuje víc - až dvjnásbek pžadvanéh mnžství, v tmt případě knkrétně 128 B. Nepužívá se ttiž klasická hrmada (heap), míst th si jádr předem připravuje zásbu blků paměti různé veliksti (d 32 B d 128 KB), a z nich pak pdle pžadavků přiděluje. Druhu věcí, která nás zajímá, je zbývající parametr. V tmt případě jsme alkvali tím nejbvyklejším způsbem, ale mžnstí je mnhem víc. Např. GFP_ATOMIC se pužívá v případech, kdy je nutná atmická alkace - za nrmálních klnstí ttiž kmallc() může blkvat, cž třeba při bsluze přerušení nesmíme připustit. Zajímat nás může také třeba GFP_DMA pr mezení lgických adres na rzsah pužitelný pr DMA na sběrnici ISA. Další knstanty najdete v dkumentaci (s nvými verzemi jádra bčas přibývají). Prč kmallc() může blkvat? Jednduše prt, že paměť nemusí být k dispzici. Pak je nutné pžadvané mnžství uvlnit (např. dlžením na disk), cž zabere nějaku dbu. Atmicky vlaná funkce se nic takvéh nepkuší - buď se t pvede hned, neb vůbec. Maximální alkvatelný blk je 128 KB, cž se někmu může zdát mál, ale není tmu tak. Obvykle ttiž tak velký kus lgické paměti neptřebujeme. Paměť musíme p pužití bezpdmínečně uvlnit zavláním kfree(). Pkud by se tak nestal, byla by ztracena až d restartu systému. Alkace blku virtuální paměti Při větších pžadavcích na mnžství paměti můžeme alkvat jak virtuální paměť jádra. Získáme stránkvanu paměť (nemusí být fyzicky suvislá) prakticky libvlné veliksti. Vzhledem k alkaci p stránkách bude samzřejmě přidělený úsek zarvnán na celé stránky, navíc se pr každu stránku vytváří režijní datvá struktura (plžka v tabulce stránek) - prt nemá smysl pužívat tent pstup pr alkaci maléh mnžství paměti (lépe se hdí kmallc()). Dalším mezením (zcela lgickým) je pužití takt získané blasti paměti - nelze ji pužít mim jádr, zejména ne v žádném zařízení připjeném přes sběrnici. Týká se t jak phledu ze zařízení d paměti (DMA apd.), tak bráceně (paměťvá blast ležící v zařízení). Pkud bychm přest ptřebvali, aby se pdbným způsbem pracval s pamětí v zařízení, pužili bychm funkci iremap() - ale tím se teď zabývat nebudeme. Připmenu ještě, že alkace virtuální paměti není atmická a může blkvat. T ale není na závadu, správně napsaný mdul by nikdy neměl vyžadvat alkaci většíh mnžství paměti v kritických místech. Pr alkaci pužijeme funci vmallc(), pr uvlnění vfree(). Pracuje se s nimi stejně jak s funkcemi mallc() a free(): vid* ptr = vmallc(10000);if (ptr == NULL) return -NOMEM;...vfree(ptr); Opět připmínám nutnst paměť p pužití uvlnit.

13 Alkace celých stránek Předchzí způsby alkace se hdí hlavně tam, kde předem neznáme ptřebné mnžství paměti. Někdy h všem známe již při v dbě implementace, čehž můžeme s výhdu využít ke snížení režie jádra při alkaci a uvlňvání - zejména tehdy, jedná-li se větší mnžství paměti. Máme dvě skupiny funkcí - první vrací adresu, druhé ukazatel na stránkvu strukturu. Pdívejme se nejprve na ty první. Můžeme alkvat třeba jen jedinu stránku. K tmu služí funkce get_free_page() a get_zered_page(). Jejich jediným parametrem jsu příznaky v pdbě známé d kmallc(). Funkce se liší tím, že první vrací stránku "tak, jak je", kdežt druhá ji předem vynuluje. P pužití paměť uvlníme funkcí free_page(). Pzr - nepracuje se zde s ukazateli, nýbrž s čísly typu unsigned lng! Přidělvání blků paměti prměnné veliksti Vlná paměť není pevně rzdělena, ale při startu prgramu se přidělí paměť pdle nárků prgramu (resp. přidělí se celý vlný blk a prgram vrátí, c neptřebuje). Najdeme u MS-DOS, OS-MVT (Multitasking with Variable nuber f Tasks). Operační paměť na pčítačích PC kmpatibilních v reálném režimu: Výhdy: Nevýhdy: na začátku OS, buffery, prměnné pak vln až d 640kB (d tht prstru se zavádějí prgramy) VRAM (128kB) Vide RAM VROM (32kB) Vide ROM (u adaptérů EGA, MCGA, VGA, SuperVGA, jinak vlné) vlné míst (tt míst mhu využívat přídavné adaptéry pr své paměti RAM neb ROM) ROM BIOS (64 kb) jak u předchzí strategie lepší využití paměti sučet paměťvých nárků, které jsu sučasně v paměti musí být menší neb rven veliksti paměti fragmentace paměti - prcesy vyžadují suvislé úseky paměti. Může se stát, že není mžné spustit další prces, prtže má větší nárky na paměť než je velikst největšíh vlnéh blku i přest, že sučet velikstí vlných blků je větší než paměťvé nárky prcesu Pr dstranění fragmentace pužívají další strategie správy paměti následující metdy: setřásání blků; prblémy s adresními knstantami lze dstranit pužitím segmentace stránkvání = prgramu se jeví adresní prstr jak suvislý, přestže ve skutečnsti není Odstranění fragmentace Prcesy ptřebují suvislý kus paměti -> setřásání segmentů. Prvádí se zpravidla v kamžiku, kdy při startu nvéh prcesu není žádný vlný blk paměti dstatečné veliksti, ale sučet vlných blků stačí (některé systémy v případě, že není dstatek vlnéh místa, dkládají adresní prstry některých prcesů na disk -> swapping, viz plánvání prcesů). Setřásání segmentů: překpírvání adresnéh prstru některých prcesů + změna prměnné PCB, která služí pr naplnění segment registru. Existují různé algritmy, které se snaží minimalizvat velikst kpírvané paměti. některé prcesry umcňují, aby každý prces mhl pužívat více segmentů segmentace umžňuje, aby běžícímu prcesu byla na žádst přidělena další paměť 15. Prblém nedstatku perační paměti, dkládání bsahu paměti na disk, virtuální paměť.

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved.

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved. Integrace dat RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah Kategrizace integračních přístupů Krky integrace a řešení prblematických stavů Master Data Management 2014

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Moderní souborový systém - XFS. Jaroslav Velíšek

Moderní souborový systém - XFS. Jaroslav Velíšek Mderní subrvý systém - XFS Jarslav Velíšek Struktura XFS Allcatin Grups AG Free Space Management AG I-nde Management On-disk I-nde Allcatin Grups (AG) Lze téměř pvažvat za individuální subrvý systém Řídí

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Operační systém UNIX (zejména Linux)

Operační systém UNIX (zejména Linux) Operační systém UNIX (zejména Linux) Jan Cvejn Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatrniky Pužitá literatura: Linux Dkumentační prjekt 1998 Cmputer Press Luděk Skčvský Principy a prblémy OS UNIX

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. Typy stanic v síti. Rozdělení sítí

Počítačové sítě. Počítačová síť. Typy stanic v síti. Rozdělení sítí Pčítačvé sítě Pčítačvá síť vzájemné kmunikační prpjení pčítačů a dalších zařízení mžnsti využití : sdílení dat a prgramů - přístup k datvým subrům a spuštění prgramů na jiných pčítačích v síti sdílení

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

FRONTA. Podobně jako u zásobníku lze prvek z fronty vyjmout pouze za takové podmínky, že je na řadě. Avšak jeho hodnotu můžeme přečíst kdykoliv.

FRONTA. Podobně jako u zásobníku lze prvek z fronty vyjmout pouze za takové podmínky, že je na řadě. Avšak jeho hodnotu můžeme přečíst kdykoliv. FRONTA Frnta je datvá struktura pdbná zásbníku, avšak její vnitřní rganizace je dlišná. Prvky d frnty vkládáme na jedné straně (na knci) a ubíráme na straně druhé (na začátku). Ve frntě jsu tyt prvky ulženy

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Transakce. 2014 Profinit. All rights reserved.

Transakce. 2014 Profinit. All rights reserved. Transakce RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah Definice Savepint, autnmní transakce Transakční módy Izlační úrvně Implementace pmcí zámků Implementace pmcí snapshtů

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více