1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:"

Transkript

1 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní využití, prgramátrům vývj a ladění) -prstředí pr prvádění prgramů (efektivně předává a debírá řízení prgramům,chrání a izluje prgramy a data) -zbecněné rzhraní pr přístup k systémvým prstředkům (pskytuje služby virtuálníh pčítače, řeší rzdíly jedntlivéh hardware, prgramátrům zpřístupňuje paměť,subry a VV zažízení) Typy OS: Mainframe s (mnh IO),serverve (unix,windws 2000),viceprcesrve(clustery,paralelní),sbní pčítače,real-time s (VxWrks),vestavěné- PalmOS(Pda, TV),smartcard OS Vrstvy: Kncvý uživatel (aplikace, nástrje), prgramátr,systémvé rzhraní(virtuální pčítač),perační systém,návrhář s, hardware Služby: tvrba prgramů (editry, kmpilátry), prvádění prgramů (zavedení, spuštění,inicializace periférií,plánvání přadí),přístup k IO a subrům (prvádění IO perací, knverze frmátů dat),přístup k systému (správa a přidělvání prstředků,chrana přístupu k privátním prstředkům a datům),detekce chyb (hw,sw,neschpnst s splnit-nelze najít subr),reakce na chyby(hlášení,pakvání perace,násilné uknčení prgramu),sledvání činnsti systému(statistiky pužití prstředků,mnitrvání výknnsti) Systémvá vlání: Vlání jádra OS, většinu přes knihvnu (parametry na stack,vlání fce v knihvně,nastavení registru na typ vlání,trap-skk d jádra OS, jádr:dispatch,vlání vladače, návrat) Typy-prcesy(vznik,nahrazení,čekání na uknčení, uknčení),subry(tevření,zavření,čtení,zápis,stat),adresáře a subrvé systémy(vytvření,zrušení,dkazy),statní(změna práv,signál,zjištění času) Win32 API-vrstva mezi funkcemi a aplikacemi, zalžen na událstech,extrémně veliké 2.Pžadavky OS na hw pr jeh implementaci, prcesr,správa, adresvání paměti CPU-prvádí instrukce prgramu,hw pr prvádění prgramu(bsahuje prgramvý čítač PC,instrukční registr IR(pslední načtená instrukce),dekdér instrukce a řídíčí bvdy,registry s infrmacemi stavu prcesru PSW),HW pr zpracvání dat(registry pr krátkdbé ulžení adres a dat, perační jedntku alu)+další pmcné registry a bvdy -dva režimy user/kernel (instrukce TRAP systémvá vlání) *registry s-prgram cunter(adresa další instrukce),stack pinter,prgram status wrd(stav prcesru-pracvní režim,atd.) *registry user-datvé (přechdné ulžení dat),adresní(paměťvé adresy dat a instrukcí) Paměť-ulžení dat,registy-cache-ram-diskva cache-pevné disky-výměnná média *virtuální/fyzická adresa,memry management unit,kntext switch

2 IO-zařízení->řadič, OS práci s nim zjedndušuje,vladače začleněny d jádra,spuštěny při startu/za běhu,přerušení (dkud pžadavek nevyřízen je zaměstnán prcesr jinu prací),registry zařízení, IO prty, direct memry acces 3. Prvádění instrukce, prušitelnst prgramu a instrukce, událsti, signály, přerušvací systém -prvádění instrukce:cpu věřuje pžadavky na přerušení vždy před načtením nvé instrukce-.pkud přerušení není pvlen neb pžadván CPU načte následující instrukci, pkud je pžadván/pvlen-ulží se bsah PC a PSW např. d zásbníku a d PC a PSW se nahraje přerušvací vektr, tím se změní adresa příští instrukce a nastavení přerušvacíh systému -přerušitelnst- IO prgram předá IO mdulu pvel a pvlí přerušení, prgram může pkračvat dál dkud není třeba prvést další IO peraci, v OS takvý prgram pzastaven dkud IO perace není dknčena a prcesr je zaměstnán jinu prací -start s, první prces (init), čeká se na událst (event) je signalizvána přerušením -pkud neběží žádné uživatelské prcesy, nejsu žádné IO perace,není žádný uživatel kterému by byl nutn dpvídat je OS nečinný, když nastane událst->generuje se přerušení(signalizují různé událsti), genervány HW neb SW Priritní přerušvací systém-pžadavek s vyšší priritu může přerušit prvádění bslužné rutiny přerušení s nižší priritu, bsluha přerušení s nižší priritu se dknčí až p bslužení všech pžadavků s vyšší priritu (přerušení z LAN má přednst před přerušením z tiskárny, prtže vyrvnávací paměť je nutné rychle uvlnit pr další data) 4. Časvač, sdílení času, víceúlhvý a víceuživatelský OS. Časvač: časvač = timer = Časvač je čítač, který je zvyšván (resp. snižván) jedničku vnitřním hdinvým signálem mikrpčítače. Jeh účelem je tedy dměřvat čas. Sdílení času: generuje přerušení v pravidelných intervalech, sdílení času, návrat prcesů z delta listubslužná rutina hlídá, klik času prcesu zbývá d naplnění přidělenéh kvanta, zajistí přeplánvání, pakvané vlání zajišťuje plnhdntný multitasking z delta listu jsu prcesy s nulvu deltu zařazvány d ready frnty bslužná rutina přerušení časvače, efektivní, assembler, pkud v jejím průběhu djde k přeplánvání, bude trvat nezanedbatelnu dbu multitasking nebli sučasný běh více úlh je mechanismus. Může být realizván různými způsby (přepínáním kntextů, přidělváním časvých kvant, jak kperativní multitasking) a může služit různým účelům - tmu, aby více uživatelů sdílel jeden pčítač (pak jde tzv. sdílení času), neb tmu, aby si jeden uživatel mhl na svém pčítači prvzvat více úlh sučasně, případně běma účelům sučasně. Víceúlhvý (multitasking, multiprgramming, timesharing) Víceuživatelský (multi-user) OS umžňuje správu více prcesů na jednprcesrvém systému běh více úlh (prcesů) ve sdílení času chrana paměti, plánvání prcesů mžnst sučasné práce více uživatelů identifikace a vzájemná chrana uživatelů OS uživateli vytváří virtuální prstředí tvářící se, jak by měl pčítač sám pr sebe: nikd

3 nebude bez jeh pvlení číst jeh subry, nikd nebude zasahvat d běhu jeh prgramů, bude mci pužívat periferní jedntky pčítače (tiskárny, vstupní jedntky,..) atd. 5. Vstupně výstupní zařízení, techniky prgramvání vstupu a výstupu, dma IO mduly(řadiče, kanály, kprcesry..) -hw pr vládání periferií, disky, klávesnice, display,tiskárna, kmunikařní zařízení (lan mdem) IO lgika -zajišťuje interakci mdulu s CPU přes řídící část sběrnice, je zde implementván prtkl systémvé sběrnice (PCI,AGP) IO perace IO prgram připraví IO mdul pr pžadvanu akci tím, že dešle ptřebné příkazy a data, pté i prgram čeká na dknčení,testváním stavu IO mdulu CPU prvádí neprduktivní činnst,p dknčení perace předává IO prgram řízení zpět prgramu uživatele Techniky IO kmunikace -prgramvaný i přens-nepužívá se,bez přerušení, cpu čeká I přens s přerušením-činnst CPU přerušena p dknčení IO perace,pr přens se sptřebuje část času CPU -IO přens s přímým přístupem d paměti (DMA)-data se přenášejí p blcích pří mezi IO mdulem a pamětí (bez účasti CPU), prgram puze iniciuje DMA (dkud, kam, klik),cpu předá pžadavek DMA mdulu-> DMA prvede přens, CPU vlné, dknčení je CPU infrmván přerušením, mezuje přístup k perační paměti Sběrnice-kmunikace částí pčítače mezi sebu, CPU, AGP, PCI,IDE,USB; spravuje je s *plug n play, bis 6. Prces a prgram, kntext, stav prcesu, třístavvý a sedmistavvý mdel Prces-knkrétní prvedení určitéh prgramu, prgram lze prvádět pakvaně s různými daty, v daném kamžiku lze jeden prgram prvádět vícekrát -značujeme také jak úkl Dávka->úlha+úlha->úkl+úkl -průběh prcesu lze trasvat (analyzvat p prvedení jedntlivých instrukcí) *dispečer-převádí prcesr z jednh prcesu d druhéh, brání kupaci CPU prcesem,rzhdje který prces bude prváděn jak další, při přepnutí z A na B se v CPU vždy prvádí dispečer *tabulka prcesů, prcess kntrl blck *signály (alarm, IO perace)? sekvenční prvádění/multiprgramming Vznik prcesu-v dávce,uživatelem,spuštěním služby pr bsluhu pžadavků (tiskvý server), vytvřením ptmka existujícíh prcesu (sparing) Uknčení prcesu-úlha v dávce vydá halt, dhlášením uživatele, prces předá systému pžadavek na uknčení, djde k chybě

4 Stav prcesu-běžící (v CPU), připravený (pzastaven, frnta), blkvaný (čeká na vnější událst) 7-vvý(nemá ještě všechny prstředky), připravený, bežící, blkvaný, uknčený (držíme v paměti jeh infrmace), blkvaný dlžený(prces přesunut z RAM na swap disku), připravený dlžený (událst nastala, ale prces stále ve swap) Přepínač kntextu-plánvač PCB (prcess table)-status,prgram cunter,stack pinter,alkace paměti,tevřené subry,údaje plánvače Při přerušení ulžení stavu, bsluha vladačem v jádru, plánvač rzhdne c dál Prces-prstředky jak celek (adresní prstr,tevřené subry,alarmy,bsluha signálů), vlákn-(samstatné: prgram cunter, registry, stack,stav; statní sdílí s statními vlákny prcesuu) Multithreading-mžnst běhu více vláken (prblém glbálních prměnných) *thread_create,thread_exit,thread_wait (čeká na uknčení jinéh vlákna),thread_yield(vzdá se cpu) 7. Implementace prcesů v OS, c je prces pr OS Správa prcesů: typická funkce jádra OS (Prcess management), vytváření a uknčvání,plánvání a spuštění,přepínání prcesů,synchrnizace prcesů,pdpra kmunikace prcesů,udržvání řídících blků prcesů Tabulky Os udržuje tabulky-vládání paměti, vládání IO, vládání subrů, vládání prcesů Tabulka vládání prcesů-prcess image tvří tyt kmpnenty:prgram,data,zásbník,atributy prcesu(jedinečný numerický identifikátr,stav prcesu(kntext),řídící infrmace prcesu) Pstup při vytvření prcesu-přídělení identifikátru, alkvání místa v paměti,inicializace řídícíh blku PCB,nastavení dkazů,ulžení záznamu aktivaci prcesu Přepínání-při přerušení-prces vyčerpal kvótu, IO perace byla dknčena Pr OS-knkrétní prvedení určitéh prgramu -prkládat časvě prvádění mnha prcesů s cílem maximalizvat využití CPU,přidělení pžadvaných systémvých prstředků,pdpra kmunikace prcesů a vytváření nvých prcesů uživatelem 8.Sutěžení prcesů ( prstředky), vzájemné vylučvání, kritická sekce prcesy si knkurují ve: - sdílení prstředků - alkaci času CPU - kmunikaci - synchrnizaci více prcesů

5 prblémy s knkurencí - pkud přístup ke sdíleným prstředkům není řízen, může djít k prušení knzistence dat ( výsledek akcí prváděných prcesy může být závislý na přadí, v jakém prcesy dstanu přidělen prcesr ) - přístup ke sdíleným prstředkům je nutn řídit! sutěžení prcesů prstředky - prvádění jednh prcesu může vlivnit chvání supeřících prcesů - pkud přístup k jednmu prstředku pžaduje více prcesů sučasně, lze prstředek přidělit jen jednmu z nich (statní prcesy čekají) - nelze vždy zaručit, že blkvaný prces získá přístup k prstředku v buducnsti (takvý prces nikdy nesknčí, bude bez mezení čekat! ) prblémy s řízením přístupu - vzájemné vylučvání (v každém kamžiku smí mít přístup k prstředku puze jeden prces) - smrtící bětí (Deadlck) (prcesy vzájemně čekají na uvlnění prstředků, přidělených jiným prcesům) - vyhladvění ( prces nemůže získat přístup k pžadvanému prstředku v důsledku bsazení prstředku jinými prcesy) kperace prcesů sdílením - prcesy pužívají a mění sdílená data (sdílené prměnné, subry, databáze, atd.) - v daném čase může data měnit puze jeden prces (např. textvý subr nesmí být tevřen pr zápis více editry sučasně) - k zajištění integrity(neprušenst) dat se pužívají kritické sekce kritická sekce - prces je ve (své) kritické sekci (pr daný sdílený prstředek), jestliže prvádí část prgramu, manipulující s (tímt) sdíleným prstředkem - prvádění kritické sekce musí být vzájemně výlučné (mutually exclusive) (v každém kamžiku smí být v kritické sekci(pr daný prstředek) puze jeden prces) - každý prces musí žádat pvlení ke vstupu d kritické sekce! 9.Techniky řízení přístpu k prstředkům (hw sw), ppsat hw techniky, zákaz přerušení, setand-test Sw řešení pmcí aktivníh čekání petersnův algritmus - vstupující prcesy Pi a Pj, puze jeden prces se nastaví na přístup d kritické sekce CS (splňuje vzájemné vylučvání, plnění pžadavků na pkrk a mezenst čekání(např. Pi nemůže vstupit d cs pkud nevstupí alespň jednu Pj) tt řešení je dlné prti chybám ve zbytkvé sekci (RS), prtže chyba v RS je vlastně ttéž, c nemezeně dluhá sekce RS. Řešení není dlné prti chybám v CS (pkud chyba nastala v CS, pr statní prcesy Pi zůstává v kritické sekci) bakerův algritmus - před vstupem d kritické sekce dstane každý prces čísl. Držitel nejmenšíh čísla může vstupit d CS, ve výstupní sekci nastaví prces Pi přidělené čísl na 0 nedstatky - Prcesy pžadující přístup d kritické sekce jsu v aktivním čekání (busy

6 waiting) a prt zbytečně sptřebvávají čas prcesru - Pkud jsu kritické sekce dluhé, může být efektivnější čekající prcesy blkvat HW řešení pmcí zákazu přerušení a metdy TEST and SET prces běží v prcesru kntinuálně, dkud nevyvlá službu OS neb není přerušen. K přerušení prcesu může djít puze na hranicích instrukcí (mezi dknčením jedné a zahájením další instrukce ). Přístup k paměťvému místu bvykle vylučuje sučasný přístup statních prcesů k tmut místu zákaz přerušení - becně prces běží, dkud nevyvlá pžadvanu službu OS neb není přerušen - princip spčívá v tm, je zakázán přerušení před vstupem prcesu d CS p výstupu z kritické sekce je přerušení pět pvlen - u jednprcesrvéh systému zákaz přerušení zaručuje vzájemné vylučvání. U víceprcesrvých systémů nezaručuje - nedstatky: jsu mezeny mžnsti prcesru prkládat prgramy (vyknávání jedntlivých prcesů s cílem maximálníh využití prcesru) - zákaz přerušení může významně snížit efektivnst prvádění prgramů(v dbě, kdy je některý prces v kritické sekci, nelze prcesr přidělit jinému prcesu) - becně nevhdné řešení (prdlužuje se dba latence (dba mezi kamžikem příchdu pžadavku na přerušení a kamžiku kdy se začne prvádět příslušný bslužný systém)) instrukce test-and-set - instrukce prcesru přečte příznak a sučasně h nastaví, pkud byl příznak už nastaven, tak se příznak nezmění => kritická sekce je bsazena prces musí čekat, pkud ale příznak nastaven nebyl instrukce h nastaví a prces může vstupit d kritické sekce. P výstupu z kritické sekce je příznak inicializván. - nedstatky: jedná se aktivní čekání zabírající čas prcesru - může djít k vyhladvění (když prces uvlní kriticku sekci, jak další získá pvlení prces, který první prvede instrukci testvání) - v systému může vzniknut deadlck ( nastává tat situace: prces s nízku priritu má kriticku sekci, prces s vysku priritu žádá pvlení. Prcesr je přidělen prcesu s vysku priritu, kde pak čeká na uvlnění, ale k tmu nemůže djít, prtže prces s nízku priritu nemůže získat prcesr ) 10.Synchrnizace prcesů pmcí semafrů a pmcí předávání zpráv semafry nevyžaduje aktivní čekání ( pkud přístup d kritické sekce usiluje některý prces v dbě, kdy je v ní jiný prces, případně přístup usiluje v jednm kamžiku více prcesů, je nutné některé z nich pzdržet. Tt pzdržení je mžné realizvat smyčku. Tt tzv. aktivní čekání (busy waiting) však zbytečně sptřebvává čas CPU ), celčíselná prměnná dstupná pmcí dvu atmických(nedělitelných) perací (wait/signal) semafr celčíselný je datvá struktura recrd, která bsahuje frntu prcesů a čítač prcesů ve frntě. princip: když prces čeká je blkván a zařezen d frnty, signal dstraní prces z frnty a přesune h d seznam prcesů připravených ke spuštění, funguje pr více prcesrů

7 semafr binární prměnná cunt je blean, nárčnější než pužití čítacích semafrů synchrnizace pmcí semafrů: máme dva prcesy: P1 a P2 příkaz S1 v P1 musí být prveden dříve než příkaz S2 v P2, kde synch je definván jak semafr up1: S1; signal(synch); up2: wait(synch); S2; Ukázka pužití dvu semafrů S1 a S2: P1: P2: init(s2, ) S1=0 signal(s1) wait(s2) signal(s2) wait(s1) prblémy wait(s) a signal(s) jsu rzděleny d více prcesů a prt je btížné przumět jejich půsbení, pužití musí být krektní ve všech prcesech, jediný chybný prces může způsbit prblémy s celým subrem prcesů Synchrnizace pmcí předávání zpráv předávání zpráv-nutné vzájemné vylučvání,dchází k výměně infrmací synchrnizace-vysílač neb přijímač může(nemusí) být blkván, neblkující send i recive, neblkující send-blkující recive (vysílač p deslání zprávy pkračuje,aby c nejrychleji připravval zprávy. Přijímač je blkván dkud zpráva není dručena aby mhl kamžitě reagvat na dručení), blkující send i recive (na dručení čeká přijímač i vysílač ranvedzvus) adresace-send zahrnuje identifikátr cílvéh prcesu recive může určit d kteréh prcesu je zpráva čekávána (statní buď ignrvány, speciální adresa,0, určuje, že zpráva může přijít d khkli), recive může dstat parametrem hdntu kteru předá(umžňuje zjistit, že zpráva drazila) - nepřímá - zprávy se zasílají d sdílené datvé struktury z frnt (mailbxes)

8 11. Obrana před vzájemným blkváním deadlck a vyhladvěním, prblém bjedvajících filzfů, algritmus bankéře, prblém pisatelů a čtenářů Deadlck-prcesy vzájemně čekají na uvlnění prstředků, přidělených jiným prcesům, vzniká knfliktem pžadavků na prstředky d dvu neb více prcesů Pdmínky vzniku-vzájemné vylučvání(puze jeden prces na prstředek),hld-andwait(prces může držet prstředek zatímc čeká na jiný), systém bez preempce(přidělený prstředek nemůže být prcesu násilně debrán),kruhvé čekání(uzavřený řetězec prcesů v němž každý drží prstředek který ptřebuje následující prces v řetězci) *pakvaně pužitelné prstředky-mhu být pužývány puze jedním prcesem,deadlck nastává jestliže prces již nějaký prstředek drží a žádá přidělení dalšíh *sptřebitelné prstředky-prstředky vytvářené a ručené prcesy(přerušení,signály,zprávy), deadlck může nastat když je příjem zprávy blkující,kmbinace veducí k vzájemnéh zablkvání může být velmi vzácná Prevence-vzájemnému vylučvání se nelze vyhnut, hld-and-wait-lze prces blkvat dkud nemhu být všechny jeh pžadavky na prstředky zajištěny sučasně, prces může čekat dluh,kruhvé čekání-pr prstředky definvat lineární uspřádání,jakmile je nějaký prstředek přidělen, mhu být jak další přiděleny již jen prstředky s vyšším přadvým číslem, může bezdůvdně dmítnut přidělení prstředků Detekce-s může testvat(při příjmu pžadavku na prstředky), sptřebvává CPU Vylučení deadlck-nestartvat prcesy, jejichž pžadavky mhu způsbit deadlck,nepvlit inkrementální pžadavky na prstředky prcesům pkud můžu způsbit deadlck,není nutná preempce a rllback prcesů Odstranění-násilné uknčení blkujících prcesů,bnvit zablkvané prcesy z bdu před dreadlckem a restartvat (může se pakvat),pstupně uknčvat jedntlivé prcesy, dkud deadlck nedblkuji,násilně debírat prstředky dkud nezmizí deadlck Kritéria uknčvání-nejmenší dsud sptřebvaný čas,nejmenší bjem vygenervaných dat,nejdelší dhadnutý čas d dknčení,nejmenší pčet dsud přidělených prstředků,nejnižší pririta

9 Starvatin-při čekání na přidělení prstředků (kvůli bsazení jinými prcesy),při kmunikaci prcesů(dva prcesy kmunikují, třetí čeká),typický důsledek nízké pririty Prblém filsfů-5 filsfů,2vidličky ptřeba,5vidliček, filsf prces,vidlička prstředek Všichni uchpí(deadlck) -> semafr pr každu vidličku Začínají jíst 4 (1 jí, 3 čekají) -> semafr umžňující mezit pčet filzfů Bankéř-exitstuje bezpečná sekvence (safe sequence), může ale nastat deadlck Pevný pčet prstředků,pevný pčet prcesů,prcesy předem deklarují pžadavky,pžadavky jsu akceptvány puze pkud jeh maximální pžadavky nepřekrčí celkvý pčet prstředků,prcesy mhu získat v daném kamžiku puze jeden prstředek ->prstředek je alkván puze pkud výsledkem alkace je pět bezpečný stavpředchází cyklickému čekání, má slabiny(nelze vždy garantvat pevný pčet prstředků,v multiprgramvém prstředí nelze vždy zajistit pevný pčet prcesů, prcesy nemhu vždy předem znát maximální pžadavky na prstředky) Prblém pisatelů -jakýkli pčet čtenářů může suběžně číst bsah subr,může zapisvat jen jeden,pkud zapisujeme nelze ze subru číst -dsažení vzájemnéh vylučvání přensem zpráv, vytvření mailbx (mutex) sdílenéh n prcesy, send neblkující, Recife blkující když je mailbx mutex prázdný, inicializace send(mutex, g );, první prce Pi který prvede recese může vstupit d cs, statní prcesy budu blkvány dkud Pi nedešle zprávu 12. Plánvání-cíle,typy,kriteria Rzhduje který prces má CPU Cíle:spravedlnst,ddržvání plitik,využití všech částí systému Interaktivní systémy: minimalizvat dezvu,prprcinalita(vyhvěť čekávání uživatelů) Typy: nepreemptivní (prces se musí sám vzdát cpu), preemptivní(rzhduje plánvač,efektivní puze pkud k dispzici přerušení) First cme first served-nvé úlhy d frnty,p uknčení aktuálníh přidělen nejdéle čekající,krátké prcesy čekají dluh, zvýhdňuje výpčtvé prcesy (prcesy s IO čekají při každém dknčení) Shrtest jb first-nepreemptivní, spustí se prces s nejkratší čekávanu dbu prvedení, závislé na dbrém dhadu délky běhu Shrtest remaining time next-shrtest remaining time next, vyžaduje dhad dby prvádění, preemptivní varianta SJF Rund-rbin-preempce zalžená na časvači,prcesu je přiřazen časvé kvantum cpu,přepnutí při vypršení kvanta neb při vlání blkvací systémvé fce, je třeba ptimalizvat délku kvanta Priritní plánvání-přednst prces s vyšší priritu,nízká pririta může mít za následek vyhladvění (starvatin), nutn priritu přizpůsbvat v závislsti na dbě čekání neb

10 histrii běhu prcesu Plánvání se záruku-např. časvé kvantum dle 1/pčet uživatelů Lttery scheduling-peridicky se lsuje čas CPU, kperativní prcesy si mhu čas předávat Fairshare-bere v ptaz i uživatele Real-time systémy: hard RT-deadline musí být splněna; sft RT-bčasný výpadek Událsti-peridické, aperidické (nedají se předpvědět) -systém je plánvatelný pkud suma časů ptřebných na bslužení událstí dělená jeh peridu pr všechny událsti je <1 14. Plánvací algritmy First cme first served-nvé úlhy d frnty,p uknčení aktuálníh přidělen nejdéle čekající,krátké prcesy čekají dluh, zvýhdňuje výpčtvé prcesy (prcesy s IO čekají při každém dknčení) Shrtest jb first-nepreemptivní, spustí se prces s nejkratší čekávanu dbu prvedení, závislé na dbrém dhadu délky běhu Shrtest remaining time next-shrtest remaining time next, vyžaduje dhad dby prvádění, preemptivní varianta SJF Rund-rbin-preempce zalžená na časvači,prcesu je přiřazen časvé kvantum cpu,přepnutí při vypršení kvanta neb při vlání blkvací systémvé fce, je třeba ptimalizvat délku kvanta Priritní plánvání-přednst prces s vyšší priritu,nízká pririta může mít za následek vyhladvění (starvatin), nutn priritu přizpůsbvat v závislsti na dbě čekání neb histrii běhu prcesu Plánvání se záruku-např. časvé kvantum dle 1/pčet uživatelů Lttery scheduling-peridicky se lsuje čas CPU, kperativní prcesy si mhu čas předávat Fairshare-bere v ptaz i uživatele Real-time systémy: hard RT-deadline musí být splněna; sft RT-bčasný výpadek Událsti-peridické, aperidické (nedají se předpvědět) -systém je plánvatelný pkud suma časů ptřebných na bslužení událstí dělená jeh peridu pr všechny událsti je <1 14. Relkace prgramů, alkace paměti, relativní adresvání, pevné a prměnné dělení paměti, fragmentace paměti, typy fragmentace. Přidělvání pevných blků paměti OS MFT (Multitasking with Fixed nuber f Tasks) - IBM 360 v 60. letech. paměť má velikst desítky KB až MB a při startu systému je pevně rzdělena na blky (1MB se např. rzdělí na 1*256kB, 2*128kB, 2*64kB, 3*32kB, 2*16kB a 256kB pr OS) každém prgramu jsu známy jeh paměťvé nárky -> OS mu přidělí blk, jehž délka je větší neb rvna nárkům prgramu Strategie ukládání d pevných blků

11 Výhdy: Nevýhdy: First fit prcházejí se blky paměti a přidělí se první blk délka je větší neb rvna pžadvané paměti. Last fit vybere se pslední vyhvující Wrst fit vybere se největší vyhvující u přidělvaných blků prměnné veliksti (pužívá se u strategie přidělvání blků paměti prměnné veliksti pr mezení fragmentace - viz dále) Best fit vybere se nejmenší vyhvující (pr přidělvání blků pevné veliksti se zpravidla pužívá tat strategie) ve vnitřní paměti může být něklik prcesů sučasně jednduchst špatné využití paměti (fragmentace) je nutné předem znát paměťvé nárky, prces jehž paměťvé nárky jsu větší než velikst největšíh blku má smůlu (nelze h dstartvat - jednmu prgramu není mžn přidělit dva susední blky) Adresvání Není mžné předem stanvit na jaké adrese bude prgram ulžen -> prgram musí být relkatibilní. Máme dvě mžnsti: relkační tabulka v prgramu = tabulka s infrmacemi, kde jsu v prgramu adresní knstanty. Při zavádění prgram se všechny adresní knstanty upraví pdle skutečné adresy na které je prgram. prgram, ve kterém jsu puze relativní adresy. U skků t jsu autrelativní adresy (skčit + neb - klik bytů). U prměnných se pužívá bázvání - určitý registr se naplní skutečnu adresu např. začátku prgramu a pr dkazy na prměnné se pužívá míst pevné adresy hdnta bázvéh registru + psunutí (ffset). Je velmi žáducí, aby prcesr pdprval bázvání a musí mít relativní skky. Ochrana paměti Nejčastěji se pužívá jedna z těcht metd: mezní registry mechanismus zámků a klíčů (viz dále) Pr pužití každé z těcht metd je nutná pdpra hardware -> pužívá se ta, která je dstupná na daném prcesru. Ochrana paměti pmcí mezních registrů Dva mezní registry udávají nejnižší a nejvyšší dstupnu adresu. Nastavuje je OS, když předává řízení prcesu. Odkaz na paměť mim způsbí vnitřní přerušení "prušení chrany paměti". Nastavení mezních registrů musí být privilegvaná instrukce, jinak může prgram napsaný se špatným úmyslem číst neb měnit paměťvé blasti jiných prcesů.

12 Ochrana paměti pmcí mechanismu zámků a klíčů Paměť je rzdělena na stránky pevné veliksti (např. 4 KB). Každé stránce paměti je přiřazen zámek (= celé čísl). Prcesr má speciální registr, který služí jak klíč. Prces může pužívat puze ty stránky paměti, které mají zámek nastavený na stejnu hdntu, jak je klíč. OS může pužívat univerzální klíč čísl 0, který umžňuje přístup k libvlné stránce paměti. Blku lgické paměti Nejjedndušší je alkace úseku lgické paměti. Obvykle pužíváme funkci kmallc(), která je pdbná známé funkci mallc(), ale má jeden argument navíc. Pdívejme se na příklad: vid* ptr = kmallc(100, GFP_KERNEL); Alkujeme 100 bajtů, a t způsbem implicitním pr jádr. Ve skutečnsti se alkuje víc - až dvjnásbek pžadvanéh mnžství, v tmt případě knkrétně 128 B. Nepužívá se ttiž klasická hrmada (heap), míst th si jádr předem připravuje zásbu blků paměti různé veliksti (d 32 B d 128 KB), a z nich pak pdle pžadavků přiděluje. Druhu věcí, která nás zajímá, je zbývající parametr. V tmt případě jsme alkvali tím nejbvyklejším způsbem, ale mžnstí je mnhem víc. Např. GFP_ATOMIC se pužívá v případech, kdy je nutná atmická alkace - za nrmálních klnstí ttiž kmallc() může blkvat, cž třeba při bsluze přerušení nesmíme připustit. Zajímat nás může také třeba GFP_DMA pr mezení lgických adres na rzsah pužitelný pr DMA na sběrnici ISA. Další knstanty najdete v dkumentaci (s nvými verzemi jádra bčas přibývají). Prč kmallc() může blkvat? Jednduše prt, že paměť nemusí být k dispzici. Pak je nutné pžadvané mnžství uvlnit (např. dlžením na disk), cž zabere nějaku dbu. Atmicky vlaná funkce se nic takvéh nepkuší - buď se t pvede hned, neb vůbec. Maximální alkvatelný blk je 128 KB, cž se někmu může zdát mál, ale není tmu tak. Obvykle ttiž tak velký kus lgické paměti neptřebujeme. Paměť musíme p pužití bezpdmínečně uvlnit zavláním kfree(). Pkud by se tak nestal, byla by ztracena až d restartu systému. Alkace blku virtuální paměti Při větších pžadavcích na mnžství paměti můžeme alkvat jak virtuální paměť jádra. Získáme stránkvanu paměť (nemusí být fyzicky suvislá) prakticky libvlné veliksti. Vzhledem k alkaci p stránkách bude samzřejmě přidělený úsek zarvnán na celé stránky, navíc se pr každu stránku vytváří režijní datvá struktura (plžka v tabulce stránek) - prt nemá smysl pužívat tent pstup pr alkaci maléh mnžství paměti (lépe se hdí kmallc()). Dalším mezením (zcela lgickým) je pužití takt získané blasti paměti - nelze ji pužít mim jádr, zejména ne v žádném zařízení připjeném přes sběrnici. Týká se t jak phledu ze zařízení d paměti (DMA apd.), tak bráceně (paměťvá blast ležící v zařízení). Pkud bychm přest ptřebvali, aby se pdbným způsbem pracval s pamětí v zařízení, pužili bychm funkci iremap() - ale tím se teď zabývat nebudeme. Připmenu ještě, že alkace virtuální paměti není atmická a může blkvat. T ale není na závadu, správně napsaný mdul by nikdy neměl vyžadvat alkaci většíh mnžství paměti v kritických místech. Pr alkaci pužijeme funci vmallc(), pr uvlnění vfree(). Pracuje se s nimi stejně jak s funkcemi mallc() a free(): vid* ptr = vmallc(10000);if (ptr == NULL) return -NOMEM;...vfree(ptr); Opět připmínám nutnst paměť p pužití uvlnit.

13 Alkace celých stránek Předchzí způsby alkace se hdí hlavně tam, kde předem neznáme ptřebné mnžství paměti. Někdy h všem známe již při v dbě implementace, čehž můžeme s výhdu využít ke snížení režie jádra při alkaci a uvlňvání - zejména tehdy, jedná-li se větší mnžství paměti. Máme dvě skupiny funkcí - první vrací adresu, druhé ukazatel na stránkvu strukturu. Pdívejme se nejprve na ty první. Můžeme alkvat třeba jen jedinu stránku. K tmu služí funkce get_free_page() a get_zered_page(). Jejich jediným parametrem jsu příznaky v pdbě známé d kmallc(). Funkce se liší tím, že první vrací stránku "tak, jak je", kdežt druhá ji předem vynuluje. P pužití paměť uvlníme funkcí free_page(). Pzr - nepracuje se zde s ukazateli, nýbrž s čísly typu unsigned lng! Přidělvání blků paměti prměnné veliksti Vlná paměť není pevně rzdělena, ale při startu prgramu se přidělí paměť pdle nárků prgramu (resp. přidělí se celý vlný blk a prgram vrátí, c neptřebuje). Najdeme u MS-DOS, OS-MVT (Multitasking with Variable nuber f Tasks). Operační paměť na pčítačích PC kmpatibilních v reálném režimu: Výhdy: Nevýhdy: na začátku OS, buffery, prměnné pak vln až d 640kB (d tht prstru se zavádějí prgramy) VRAM (128kB) Vide RAM VROM (32kB) Vide ROM (u adaptérů EGA, MCGA, VGA, SuperVGA, jinak vlné) vlné míst (tt míst mhu využívat přídavné adaptéry pr své paměti RAM neb ROM) ROM BIOS (64 kb) jak u předchzí strategie lepší využití paměti sučet paměťvých nárků, které jsu sučasně v paměti musí být menší neb rven veliksti paměti fragmentace paměti - prcesy vyžadují suvislé úseky paměti. Může se stát, že není mžné spustit další prces, prtže má větší nárky na paměť než je velikst největšíh vlnéh blku i přest, že sučet velikstí vlných blků je větší než paměťvé nárky prcesu Pr dstranění fragmentace pužívají další strategie správy paměti následující metdy: setřásání blků; prblémy s adresními knstantami lze dstranit pužitím segmentace stránkvání = prgramu se jeví adresní prstr jak suvislý, přestže ve skutečnsti není Odstranění fragmentace Prcesy ptřebují suvislý kus paměti -> setřásání segmentů. Prvádí se zpravidla v kamžiku, kdy při startu nvéh prcesu není žádný vlný blk paměti dstatečné veliksti, ale sučet vlných blků stačí (některé systémy v případě, že není dstatek vlnéh místa, dkládají adresní prstry některých prcesů na disk -> swapping, viz plánvání prcesů). Setřásání segmentů: překpírvání adresnéh prstru některých prcesů + změna prměnné PCB, která služí pr naplnění segment registru. Existují různé algritmy, které se snaží minimalizvat velikst kpírvané paměti. některé prcesry umcňují, aby každý prces mhl pužívat více segmentů segmentace umžňuje, aby běžícímu prcesu byla na žádst přidělena další paměť 15. Prblém nedstatku perační paměti, dkládání bsahu paměti na disk, virtuální paměť.

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

Neumannovo pojetí rozdílu mezi programem a daty a koncepci jejich uložení do paměti

Neumannovo pojetí rozdílu mezi programem a daty a koncepci jejich uložení do paměti Biplární tranzistr - Skládá se ze tří plvdičvých vrstev klektr, báze, emitr - Vznikají dva NP přechdy - Přensu elektrnů se věnují ba typy plvdičů (P i N) - Půsbí jak zesilvač Plsčítačka x y S P 1 1 0 1

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější SOFTWARE SOFTWARE je prgramvé vybavení pčítače. D tht pjmu spadají všechny vaše blíbené prgramy, které vám pmáhají pracvat s texty, tabulkami, prezentacemi, upravvat digitální ftgrafie, prgramy pr sledvání

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Technické prostředky číslicového řízení

Technické prostředky číslicového řízení Technické prstředky číslicvéh řízení VOŠ a SPŠ Kutná Hra 1 Rzdělení prstředků číslicvéh řízení řídicí pčítače IPC průmyslvé pčítače IBM kmpatibilní se stabilním OS reálnéh času prgramvatelné autmaty PLC

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin:

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin: Maturitní kruhy: Pčítačvé viry (druhy, charakteristiky, antivirvá chrana) Pčítačvá infiltrace: neprávněný vstup d pčítačvéh systému, např. MALWARE= malicius sftware, škdlivý sftware (viry, červy, trjské

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více