PRACOVNI LISTY K PROGRAMU..CINA - RISE MOCNEHO DRAKA' VERZE PRO ZAKLADNf SKOLY (ZAK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNI LISTY K PROGRAMU..CINA - RISE MOCNEHO DRAKA' VERZE PRO ZAKLADNf SKOLY (ZAK)"

Transkript

1 PRACOVNI LISTY K PROGRAMU..CINA - RISE MOCNEHO DRAKA' VERZE PRO ZAKLADNf SKOLY (ZAK) A. MAPACINY B. ZAKLADNI INFORMACE oficialm nazev: Cinska lidova republika (CLR) hlavnf mesto: Peking uredni jazyk: mandarinska cmstina mena: cmsky juan (, CNY) rozloha: 9,5 milionu km2(122x mensi nez CR) 3. nejvetsi zeme sveta (po Rusku -17 milionu km2 a Kanade -10 milionu km2) pocet obyvatel: 1,3 miliardy (nejlidnatejsi zeme sveta) slozeni obyvatel: obyvatelstvo Ciny je slozeno z 56 etnickych a narodnostni'ch mensin, 91 % Chanove, zbytek tvorf napr.: Tibet'ane, Cuangove, Mandzuove, love, Chaniove... hustota zalidnenf: 137 obyvatel/km2 statnf znzenf: republika s vladou jedne strany (Komunisticka strana Ciny) hlava statu: prezident hlavni nabozenstvf: buddhismus, taoismus, konfucianismus, krest'anstvf, Islam - cask SEC:+8 poloha na mape sveta: Cma lezi ve vychodnf casti asijskeho kontinentu pri zapadnim pobrezi Ticheho oceanu Sousedni staty: Cma je zemf s nejvfce sousedni'mi staty na svete; celkem 14 sousednich statu; Mongolsko, Rusko, Severni Korea, Indie, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Vietnam, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadzikistan, Afganistan a Pakistan; morem je Cma oddelena od Jiznf Koree, Japonska, Cfnske republiky na Tchaj-wanu, Filipfn, Bruneje, Malajsie a Indonesie nejvyznamnejsi toky: Huang He, Hang Jiang, Xi Jiang nejvyssf hora: Mt. Everest (die nejnovejsi'ho mereni m. n. m.) vyznamna velkomesta: Shanghaj, Kanton, Chengdu, Kunming zemedelstvf: ryze (v produkci na 1. miste na svete), caj (v produkci na 2. miste na svete) psenice, kukurice, soja, cukrova trtina, podzemnice olejna, nejruznejsf druhy ovoce a zeleniny... chov: skot, prasata, ovce, kozy, drubez, rybolov... tezba: drevo, ropa, cerne uhlf, zelezna ruda, zlato, zinek, med', olovo, cin, prumysl: potravinafsky, textilni, chemicky a farmaceuticky, strojirensky, elektrotechnicky, vyroba skla a keramiky, hutnicky nerostne suroviny: cerne uhlf, zelezna ruda, zlato, zinek, med', olovo, cm...

2 C i n a - rfse mocneho drakal 2/11 statni vlajka: cinska statni vlajka byla zavedena v cervenci 1949; inspirovana vlajkou byvaleho Sovetskeho svazu; Cinska statni vlajka se sklada z cerveneho pole, v jehoz hornfm rohu je velka zluta peticfpa hvezda, kterou obklopuji daisi ctyri male peticipe hvezdy; oficialne cervena barva symbolizuje revoluci (v minulosti symbolizovala Cfnany), velka hvezda symbolizuje spolecny program a jednotu lidu vedeneho komunistickou stranou, ctyri male hvezdy symbolizujf delniky, rolnfky, malou burzoazii, vlastenecky kapitalismus - tedy ctyri socialnf skupiny, ktere se ucastni socialisticke vystavby Statni znak: stejne jako cinska vlajka je i znak CLR inspirovan znakem byvaleho Sovetskeho svazu; v cervenem kruhu je vyobrazena Brana Nebeskeho klidu vedouci do Zakazaneho mesta pod stejnymi peti hvezdami, ktere jsou vyobrazeny na statni vlajce; kruh je ohranicen vencem z psenicnych a ryzovych klasu, vmfste, kde se prekryvaji je umfsteno zlate ozubene kolo a cervena opona; ozubene kolo symbolizuje delm'ky, rolnfky, vlastenecke kapitalisty a drobnou burzoazii c. CI'NSKE DYNASTIE A NOVODOBA HISTORIE CI'NY Cfna se muze pochlubit dlouholetou, fascinujfci a predevsim bouflivou historii; jiz od roku 2100 pr. n. I. vladli Cine mocni ci'sari nejruznejsich vice ci mene vyznamnych dynastif, ktere podstatnym a jedinecnym zpusobem ovlivnily vyvoj cele teto oblasti, ci'nskou kulturu a postaveni Cfny ve svete cmske dynastie: Xia [sia] \g [sang], Zhou [dzou]; jednou z nejznamejsich je dynastie Qm [cchin], dfky ktere v roce 221 pr. n. I. vznikl prvni cmsky samostatny jednotny stat, dale nasledovaly dynastie Han [chan], XTn [sin], v letech n. I. nasledovalo obdobi Tn kralovstvi, po tomto obdobi panuje dynastie Jin [tin], v ietech n. I. nasledovalo obdobi jiznich a severnich dynastif, dale nasledovaly dynastie Suf [suej], Tang [tchan], v letech n. I. obdobi Peti dynastif a deseti kralovstvf, pote se k moci dostavajf dynastie Song [sung], Yuan Quan], znama dynastie Ming [ming] a QTng [cching] poslednf jmenovana dynastie Qing [cching] se u moci udrzela az do 1. ledna 1912, kdy byl z trunu svrhnut posiednf cfnsky cfsar AixTn Jueluo Pu Yf [aj-sin t'ue-luo pchu ji] a byla slavnostne vyhlasena republika 1. njna roku 1949 byla komunistickym vudcem a diktatorem Mao Ce Tungem na pekingskem namesti Nebeskeho klidu vyhlasena Cmska lidova republika (CLR) a k moci se dostala Komunisticka strana O'ny vladnoucf v Cfne do dnesnfch dnf po tomto aktu se puvodnf vlada Cmske republiky stahuje na ostrov Tchaj-wan, CLR si ale dodnes toto uzemf narokuje, vznikl tak spor o Tchaj-wan mezi dvema staty, tedy mezi Ci'nskou lidovou republikou a Cfnskou republikou, ktery trva dodnes D. ADMINISTRATIVE CLENENI CINY CLR je administrativne clenena na: a)22 provincif: 1. Anhul[ar\-chue\], 2. Zhejiang [dze-t'iang], 3. QJnghai [cching-chaj], 4. Fujidn [Fu-t'ien], 5. Hainan [chaj-nan], 6. Henan [che-nan], 7. Hebei [che-pej], 8. Heilongjiang [chej-lungt'iang], 9. Hunan [chu-nan], 10. Hubei [chu-pej], 11. Yunnan [jun-nan], 12. Gansu [Kan-su], 13. Guangdong [kuang-tung], 14. Guhhou [Kuej-dzou], 15. Liaoning [Hao-ning], 16. Skhuan [S'cchuan], 17._5/ioAix/~[San-si]; 18. Shandong [San-tung], 19. ShanxT [Sen-si], 20. Jdin [t'i-lin], 21. J/ongx/"[t'iang-si], 22.Jiangsu [t'iang-su] b)5 autonomnfch oblastf: 1. GuangxT [kuang-si], 2. Ningxia [ning-sia], 3. Xinjiang [sin-t'iang], 4. Tibet a 5. Vnitrnf Mongolsko c)4 municipality tedv samospravna mesta: 1. Chongqing [cchung-cching], 2. Beijing [Pejt'ink] = Peking, 3. Shanghai [sanghaj] a 4. Tianjm [tchien-t'in] d)2 zvlastnf administrativni obiasti: 1. Hong Kong, 2. Macao Xia = pchinjin, koncept cinske hlaskove abecedy; [sia] = ceska vyslovnost (transkripce)

3 3/11 E. VYZNAMNACINSKA MESTA Peking (Beijing; [Pel-ting!) pocet obyvatel: pfes hlavnim mestem CLR, ve kterem sidli vlada v davnych dobach vznesene sfdlo ci'safu, dnes velkolepe, dynamicke a prosperujt'ci hlavni mesto jednfm z hlavnich turistickych cilu v Cine zaiimavosti: o o Namestf Nebeskeho klidu (Tian'anmen Guangchang [tchien-an-men kuang-cchang] - centrem mesta; nejvetsim namestfm na svete m dlouhe, 500 m siroke, rozloha m2; stoji zde vladni budovy, mauzoleum Mao Ce Tunga i Narodnt muzeum cinske historie Brana Nebeskeho klidu (Tiananmen, [Tchien-an-men]) - dominantou namesti Nebeskeho klidu, postavena v roce 1417 dynastii Ming, na branu byly umist'ovany portrety vyznamnych statniku, od roku 1976 na ni visi portret diktatora Mao Ce Tunga, na stranach brany jsou transparenty s napisy,,dlouhy zivot Cinske lidove republice" (^^AK^^PfflTT^) a zapadni napis,,dlouhy zivot velke jednote lidstva sveta" (t^^-ak^s^pty^1), Brana Nebeskeho klidu je hlavnim vstupem do o o o Zakazaneho mesta Zakazane mesto (Gu Gong, [Ku Kung]) - od roku 1420 si'dlem cinskych cisaru; tento komplex palacovych budov je obehnan mohutnymi purpurovymi hradbami, ktere v minulosti zamezovaly pnstup komukoliv, kdo nepatril k cfsarovu doprovodu; vstup do Zakazaneho mesta by! obycejnym smrtelnlkum cisarskym zakonem zakazan az do roku 1911; od roku 1987 na Seznamu svetoveho kulturniho dedictvf UNESCO Chram nebes (Tiantan [tchienten]) - taoisticky chramovy komplex vybudovany v 15. stoletl, od roku 1998 na Seznamu svetoveho kuiturni'ho dedictvf UNESCO, nejvyznamnejsim chramem Pekingu Olympijsky areal - v roce 2008 se od 8. srpna 2008 do 24. srpna 2008 v Pekingu konaly 29. letni olympijske hry; olympijsky areal se stal jednim z turistickych bodu Pekingu; zname jsou predevsim stavby Narodniho stadionu,;ptaci hnizdo" a plaveckeho stadionu ;,Vodnf kostka" F. OBYVATELSTVO Pocet obyvatel Zeme: 6,8 miliardy Seznam nejlidnateisich statu sveta 1. Cma vice jak 1,3 miliardy obyvatel 2. Indie vice jak l,lmiliardy obyvatel 3. USA cca 309 milionu obyvatel 4. Indonesie cca 230 milionu obyvatel S.Brazilie cca 193 milionu obyvatel 6. Pakistan cca 164 milionu obyvatel 7. Banglades cca 158 milionu obyvatel 8. Nigerie cca 148 milionu obyvate! 9.Rusko cca 141 milionu obyvatel 10. Japonsko cca 127 milionu obyvatel Cma a Indie jsou jedinymi staty na svete s vice jak miliardovym poctem obyvatel Ceska republika je s 10,5 miliony na 78. mi'ste Nejmene obydlenym mistem planety jsou Pitcairnovy ostrovy vtichem oceanu, ktere obyva mene nez SOlidi historie osidleni Zeme: n pred 2000 lety cca 260 milionu lidi D 16. stoleti cca 430 milionu lidi n rok miliarda lidi n pocatku 20. stoletl vice jak 1,5 miliardy lidi n njen 1999 prekrocena hranice 6 miliard lidi (zajimave je, ze posledni rniliarda byla zdolana za pouhych 12 let, tedy s ohlednuti'm do minulosti za dosud nejkratsi obdobi)

4 Cina - rise mocnehc d * a k a 4/11 Prognozy do budoucna z odhadu, ktere byly zverejneny ve zprave Fondu OSN pro otazku populace, vyplyva, ze v roce 2050 pfesahne s nejvetsf pravdepodobnostf pocet obyvatel Zeme 9. miliardovou hranici Cina by sveho vrcholneho poctu 1,65 miliardy mela dosahnout v roce 2033; po tomto vrcholu vsak jejf pocet nepatrne klesne a nejlidnatejsf zemi sveta by se mela stat Indie nejlidnatejsim kontinentem bude s vice jak 5 miliardami samozrejme Asie pocet Evropanu od roku 2000 klesa, v roce 2050 by v Evrope meio zft priblizne 623 milionu obyvatel die odhadu se v Ceske republice pocet obyvatel snizi zhruba na 8,5 miiionu lidf ke stabilizaci poctu obyvatel na Zemi by melo dojit v roce 2200, kdy se pocet lidf ustalf 10 miliardach obyvatel jiz dnes nejen Cina resi zavazne komplikace pfelidneni, vekoveho slozeni obyvatel, mozneho nedostatku pudy, zdroju vody i energie a dalsf Slozeni obwatel Cfnv slozeni obyvatel Cmy je nesmirne pestre v Cine zije 56 etnickych a narodnostni'ch mensin, z nichz nejpocetnejsf zastoupeni maji Chanove (91 %) dalsf mensiny, napr.: Tibet'ane, Cuangove, Mandzuove, love, Chaniove... Cmane jsou nesmirne pratelsti, pohodovf, usmevavi, hravi, spolecensti, maji radi dobre jfdlo G. ZAJIMAVOSTI Velka cmska zed' jeden ze symbolu Cmy od roku 1987 na Seznamu kulturnfho dedictvf UNESCO (celkem je na seznamu 910 kulturnich a pn'rodnich pamatek, v samotne Cine jich je z tohoto poctu celkem 40) cas a dlouhodobe zanedbani zpusobilo, ze do dnesnich dnu se zed' nedochovala jako celek, navstevni'kum jsou zpn'stupneny pouze nektere jeji casti, do dnesnich dnu dochovano pouze 30 % z celkove delky delka Zdi je pres km, tahne se severnf Ci'nou od zalivu Bohai az k Jiayguan na okraji pouste Gobi vystavba zapocala v 5. stoletf pred nasim letopoctem, do dnesnf podoby dostavena dynastii Ming v 15. a 16. stoletf vnitrkem zdi se tahnou spojovaci chodby, jsou zde take skladovaci mistnosti, kpozorovani a signalizaci slouzily na opevnenf veze, odhaduje se, ze celkovy pocet vezije Terakotova armada nahodne byla objevena teprve v roce 1974 poblfz mesta Xi'an [sian] pri kazdodenni praci jednoho z tamejsi'ch rolniku; v miste nalezu byl vybudovan muzejni' komplex od roku 1987 na Seznamu kulturnfho dedictvf UNESCO hlinenou armadu nechal vystavet cfsar Sh-huan-ti [s"- chuan- t'i] pro ochrnu sve hrobky na teto armade je jedinecne, ze kazda postava je jedinecna, mezi skupinou vojaku nejsou dve stejne vypadajfcf sochy celkem se armada sklada z vojaku, ktere doplnuje 130 vozu s 520 konmi vetsina soch je v mfrne nadzivotnfvelikosti Cinskv novy rok jeden z nejdulezitejsich svatku cinskeho sveta nazev svatku Chunjie [cchun-t'ie] v prekladu znamena Svatky jara slavi se na prelomu ledna a unora oslavy zacfnaji ohnostrojem, ktery ma odehnat vsechny zle duchy a demony Cmane se od roku 1912 ve svem beznem zivote rfdf gregorianskym kalendafem (tim, ktery pouzivame i u nas) svatky a oslavy v prubehu roku jsou rfzeny takzvanym cfnskym lunarnfm kalendarem; tento kalendar nevychazf tak jako ten nas z pohybu Slunce, ale rfdf se pohyby Mesfce a jeho vlivy na Zemi a prave proto, vychazf i pocatek noveho roku o neco pozdeji nez u nas die ci'nske astrologie kazdy rok prevlada jedno zdvanacti zvirat cfnskeho zverokruhu - mys, buvol, tygr, kralfk, drak, had, kun, ovce, opice, slepice, pes nebo prase

5 C in a - M s e m o c n e h o d r a k a 5/11 zvfrecf znamenf se dale kombinuji s peti elementy: dfevo, ohen, zeme, kov nebo voda jednotlive roky ovlivnuje i jeden ze dvou naboju jin nebo Jang vsechny tyto kombinace se prostndajf vsedesatiletych cyklech, ktere jsou pro Cinany obdobnym meznikem, jako pro nastfeba prechod staletf nedilnou soucasti oslavje tradicni vyzdoba, nejruznejsi kulturni akce a take tygri a draci tance Svatky jara jsou jednemi z mala volnych dni, ktere upracovani Cinane behem roku majf, lide tak behem volna relaxuji a pfedevsim si uzivaji svych pnbuznych oslavy konci po 15 dnech zafivym Svatkem lampionu Rad Shaolin a boiove umeni kung-fu jednim z tradicnich a velmi popularnfch odvetvi ci'nske kultury jsou take bojova umeni; k tern nejproslulejsim path' kung-fu styly legendarniho radu Shaolin v prubehu kulturni revoluce Mao Ce Thunga v 60. a 70. letech 20. stoleti se cinska vlada snazila o zanik tohoto bojoveho umeni, nastesti se ji to uplne nepodarilo, z kung-fu se vsak vytratila duchovnf stranka tohoto umeni v dnesnf dobe jsou v Cine bojova umeni nazyvana wu-shu nejslavnejsim chramem Shaolin, kterych bylo v minulosti v Cine nekolik (byly vsak v prubehu historickych udalosti ve 20. stoleti zdrancovany), stojf nedaleko mesta Zhengzhou [dzengdzou] v arealu tohoto chramu byla vystavena slavna skola kung-fu zdejsi sportovnf skola patfi k jednem z nejpopularnejsich v cele Cine; zaci saolinske skoly bojovych umeni patrf k elite ve svem oboru historie tohoto bojoveho umeni saha do 6. stoleti naseho letopoctu, kdy do mistniho chramu prisel indicky buddhisticky mnich Bodhidharma Bodhidharma ke zlepsent' fyzicke zdatnosti tamejsich mnichu vyvinul cviceni vychazejfcf z indicke jogy inspirovane pohyby mytologickych zvirat, jako jsou napffklad drak, had, tygr nebo zaba klaster casto musel celit utoku banditu, proto zacali mnisi cviky uzi'vat take k sebeobrane mnisi v ramci kung-fu rozvijeli nejen sflu tela, ale spravnymi meditacemi a ucenimi take ducha Reka Li reka Li se vjizni Cine klikati mezi vrcholky jedinecnych krasovych skal a diky sve malebne krajine se tesi velke oblibe predevsi'm u mistnich obyvatel Cinane si ji dokonce nechali vyobrazit na dvaceti juanovou bankovku se zapadem slunce se na reku vydavaji mistnf rybafi, z nichz nekten stale jeste lovf tradicnfm zpusobem za pomoci kormoranu kormorani majf zavazane krky, coz jim zamezuje rybu spolknout, rybari ji tak mohou z ptacfho krku lehce vytahnout Ryzove terasv oblasti Yuanyang a lide kmene Hani [chanil horske oblasti Yuanyang na jihu Cmy zbudovali lide kmene Hani nadherne ryzove terasy pestovanf ryze v Cine je znamo jiz let, dodnes mu Cinane venuji velkou peci Cfna je s temer 29% podflem na svetove produkci nejvetsim producentem ryze na svete Haniove jsou etnickou mensinou zijici na hranicich Ci'ny a Vietnamu jejich hlavnf obzivou je zemedelstvi lide na cmskem venkove velmi casto bojuji s zivotnimi podmi'nkami, venkov je neuveritelnym kontrastem k modernim cinskym metropolim zajfmave je, ze si Haniove do dnesnich modernich dnf uchovali velkou cast svych tradic Cinska kuchyne cinska kuchyne je neodmyslitelnym kulturnim dedictvim Ciny tradicnimi a celosvetove znamymi ji'dly je napar.: pekingska kachna, knedh'cky plnene masovou ci zeleninovou smesi macene v sojove omacce nebo octu hlavnf ingredience: ryze, ryzove nudle, maso (i vnitrnosti), zelenina, sojova omacka, badian a ostatni druhy asijskeho koreni

6 C hi a - rise m o c n e h o d r a k a 6/11 H. PRIRODA NP Jluzhaigou Valley [t'iou-dzaj-koul pro sve prfrodni bohatstvf by! v roce 1992 zapsan na seznam svetoveho pnrodniho dedictvf UNESCO a v roce 1997 do site Biosferickych rezervaci UNESCO park iezi na upati tibetske nahorni plosiny v provincii Secuan v prekladu nazev parku zni Udolf devfti vesnic, v nitru parku skutecne lezi devet tibetskych vesnicek pod ochranou narodniho parku je podmaniva pffroda rozkladajici se na plose 598 km2 udoli ve tvaru ypsilon je lemovano fascinujfcfmi krist'alovymi jezery, vodopady, potucky a nadhernymi smisenymi lesy pestre vodni i zalesnene plochy a vyskove rozpeti parku ma zasluhu take na rozmanitosti zivota v parku zije cela fada kriticky ohrozenych druhu zvi'rat, jako napn'klad panda velka, panda cervena Panda velka jidelnicek pandy velke tvon z 90 % malo vyzivny bambus, kterym se musf krmit po cely rok, tedy i v obdobi krusnych zimnfch mesicu; aby panda z bambusu ziskala tu nejnutnejsf energii, musi se zivit minimalne trinact hodin denne; pandy proto maji velmi pomaly zivotni rytmus panda velka je jedinou bylozravou selmou na svete spatrit pandu velkou ve volne pnrode je v soucasne dobe ohromny zazrak; Die odhadu jich v prfrode zije poslednich az jedincu; panda velka je jedni'm z nejohrozenejsfch zivocisnych druhu sveta predevsi'm di'ky ztrate prirozeneho prostredf, kaceni bambusovych lesu, pytlactvi, pomalym rozmnozovanim a parenim pnbuznych jedincu, ktere zpusobuje degeneraci diky kritickemu ohrozeni, byla panda velka pfijata jako hlavni symbol Svetoveho fondu na ochranu pn'rody panda velka ma jakysi sesty prst, ktery je ale ve skutecnosti modifikovana zapestnf kost schopna ohybu; pande tak tento sesty prst pomaha pri manipulaci s bambusem Panda cervena pro pandu cervenou je charakteristicky cervenohnedy kastanovy kozfsek, mohutny az 50 centimetru dlouhy ocas zdobeny svetlymi krouzky a predevsim charakteristicka poloha ve vetvich vetsinu casu prospf, cimz setn svou tezce nabytou energii. I. BUDOUCNOST Cl'NY Cina se v poslednich nekolika letech postupne zacina otevi'rat okolnfmu svetu (v obchodu, turistickem ruchu, mezinarodnf styky...) die prognoz by se v roce 2015 mela stat nejnavstevovanejsi zemi sveta v poslednich letech muzeme sledovat take ekonomicky vzestup Cmy; v cervenci roku 2010 se napnklad cfnska ekonomika stala po USA druhou nejsilnejsi na svete cinska ekonomika a prumysl narustaji tak rychle, ze vdusledku narustu spotreby elektricke energie jsou v Cine v soucasne dobe uvadeny do provozu 2 tepelne elektrarny kazdy tyden mnozi expert! se domnivaji, ze 21. stoleti bude patrit Cine, ta o sobe v soucasne dobe dava vedet cim dal casteji nechme se pfekvapit, co nas v budoucnu ve spojitosti s Cinou jeste ceka J. TIBET Tibetu se casto prezdiva ;/Shangri-la"(zeme vecneho snehu); nekteri cestovatele, dobrodruzi i odbornici mu vsak nereknou jinak nez ^Strecha sveta" nikde po celem Tibetu nesmf chybet barevne modlitebnf praporky potisteny buddhistickymi modlitbami; trepotanim ve vetru prinaseji mir, pohodu a dobro do celeho sveta modlitebnf praporky jsou soucasti i obydli Tibet'anu; spolecne s vetyvkou odhaneji z!e duchy a ochranuji rodinu Tibet'ane jsou nesmfrne mill, vstncni a usmevavi lide Poiiticka situace Tibetu Tibet si v minulych staletfch prosel bourlivou historii v soucasne dobe je velice aktualni historie Tibetu poslednich 60 let

7 C i n a - rise m o c n e h o d r a k a 7/11 v rozmezi let 1913 az 1951 bylo Tibetske kralovstvi nezavislym samostatnym statem, ktery byl okolnimu svetu uzavfeny od roku 1950 je cela historicka cast byvaleho samostatnehotibetskeho kralovstvi Cmou okupovana Cma se tak nasilnym zpusobem zmocnila strategicky vyznamne a cenne oblasti, kterou drzi dodnes na tibetskych vudci'ch a duchovnich osobnosti bylo nuceno uprchnout do exilu byl mezi nimi i duchovni a politicky vudce Tibetu 14. Dalajlama Tandzin Gjamccha [tendzin gjamco], ktery od roku 1959 zije v indicke Darmsale vzhledem k celosvetovym protestum za svobodu Tibetu reguluje cfnska vlada velmi vyznamne vjezd zahranicnich navstevniku do teto oblasti turistum je proto do Tibetu pfistup umoznen pouze s povolenfm od policejni, vojenske a statni spravy, jednou rocne smf Tibet v doprovodu armady a policie navstivit i vybrana skupina novinafu, nekdy je vsak Tibet pro cizince zcela uzavren Lhasa duchovni'm centrem tibetskeho buddhismu a zaroveh hlavnim mestem Tibetu do Tibetu muze clovek bud'doletet, nebo nove vyuzft nabidku zeleznicnfho spojeni nejvyse polozena zeleznicni trat'na svete spojujici Cmu se Lhasou byla otevrena 1. cervna 2006 poslednich kilometru trasy vede v nadmorske vysce pres m. n. m. ve svem nejvyssfm bode dosahuje neuveritelnych m. n. m. hlavnf virou Tibet'anu je buddhismus Zajimavosti: o Chram Jokhang [dzokhank] - duchovnim centrem mesta a nejposvatnejsfm tibetskym chramem; stary let, dennodenne sem prichazejf davy poutniku z celeho Tibetu, nachazi se ve stredu Barkhoru o Barkhor [barkor] - nejsvatejsf poutnf okruh Tibetu, ktery se kazdy den promeni v nadherne trziste; poutnici se po nem prochazi ve smeru hodinovych rucicek; k modleni lide uzivajf modlltebni mlynky, uvnitr kterych jsou papirky smodlitbami smotanane po smeru hodinovych rucicek, mlynkem se tak musi otacet po smeru textu, aby modlitba byla vyslysena; na tomto miste probehla 11. brezna 2008 poslednf velka demonstrace za svobodu Tibetu; Po teto demonstraci cfnska vlada posflila vojensky dohled nad celym Tibetem, kazdorocne se vtento den vyjadruje podpora Tibetu akci,,vlajka pro Tibet" o Palac Potala - symbolem Lhasy, majestatny palacovy komplex, si'dlo Dalajlamu; ustfedni budovou je Rudy palac, ktery slouzil predevsim k nabozenskym ucelum, v Bilem palaci se nachazeji obytne mistnosti; palac ma celkem 13 pater a mistnosti (obytne mfstnosti dalajlamu, svatyne, knihovny pine vzacnych svitku i hrobky predchozich dalajlamu zdobene drahokamy a dalsf vzacne kulturni pamatky a poklady tohoto sveta); dokud se politicka situace vokupovanem Tibetu nezmenf, soucasny Dalajlama jako jediny z tibetskych duchovnich vudcu nebude v Rotate pohrben o palaci Norbulingka [norbulinka] - letni sidlo Dalajlamu, obklopen malebnym parkem Vsechny tyto tri vyznamne stavby (chram Jokhang, Palac Potala a palac Norbulingka) byly v roce 1994 zapsany na Seznam svetoveho kulturni'ho dedictvi UNESCO. Tibetska nahorni plosina rozsahla vysoce polozena rovina ve stredni Asii Tibetska nahorni plosina je soucasti Eurasijske tektonicke desky (nejvetsf tektonicka deska sveta) prumerna nadmorska vyska cini m. n. m prameni zde rada vyznamnych veletoku, nap.: Brahmaputra, Ganga, Indus, Mekong, Zluta reka... z velke cast zasahuje do Tibetu zivot na tibetskem venkove je nesmirne tezky Tibet'ane se musi vyporadat s drsnym klimatem a skromnymi zivotnfmi podminkami, i kdyz jsou velmi pracoviti, jejich zivotni uroven je velmi nfzka jejich hlavnf obzivou je zemedelstvi, predevsim pestovani jecmene, a pastevectvi vzhiedem k tomu ze Himalaje znemozhuji vetrum prenest pres sve vrcholky dostatek srazek na Tibetskou nahorni plosinu, tedy vzhledem k takzvanemu srazkovemu sti'nu, je Tibet po celou zimu temer bez sneh

8 a 8/11 Tibet'ane se tak mohou celorocne venovat pastevectvi, pro vlnu, maso a mleko chovaji kozy, ovce a predevsim jaky Himalaj soucasti Tibetu je i nejvyssi pohoff sveta Himalaj nejvyssi vrchol sveta Mt. Everest (podle nejnovejsfho mereni m. n. m.) zprevazne vetsiny se rozprostfra na uzemi Nepalu, castecne zasahuje i do cmske Tibetske autonomni oblasti, Bhutanu, Pakistani! a Indie Mt. Everest lezi na uzemi Ciny a Nepalu jako prvni jej zdolali 29. kvetna 1953 Novozeland'an Edmund Hillary a jeho nepalsky serpa Tenzing Norgay 15. njna 1984 zdolali Everest i prvni Cechoslovaci Zoltan Demjan a Jozef Psotka, ktery zpatecni cestu z Everestu neprezil v roce 1991 na vrcholu stanul prvni Cech Leopold Sulovsky Zakladni tabor v Cine kazdorocne od dubna do njna stavi nomadi z vesnice Tingri stany, ktere postavi, nabizejf zazemi nejen pro horolezce, kteri se chystajf k vystupu ci'nsky zakladni tabor je v nadmorske vysce m. n. m. stoji zde take nejvyse postavena postovna na svete

9 C i n a - rfse rn o c n e h o d r a k a 9/11 K. OPAKOVANI Opakovacf otazkv 1) Kolik obyvatel zije v Cfne? Ktere zeme majf vfce obyvatel nez Cma? Vyjmenuj 5 nejlidnatejsich zemi sveta a uved' pocet jejich obyvatel. 2) Vyjmenuj alespoh 3 vyznamna cmska mesta. 3) Charakterizuj polohu Ciny na mape sveta. Vyjmenuj vsechny staty, se kterymi Cma sousedi. 4) Kdo a kdy jako prvnf na svete zdolal nejvyssf horu sveta Mt. Everest? 5) Uved' alespoh pet zajimavosti o pande velke. 6) Kdo byl Mao Ce Thung a ktera vyznamna udalost se k tomuto cloveku vztahuje? 7) Vyjmenuj alespoh tri cinska mista, ktera jsou na Seznamu svetoveho kulturniho a prirodnfho dedictvi UNESCO. Ke kazdemu z nich napis alespoh jednu zajimavost. 8) Jakou ma Cma rozlohu? Jake ma Cma statni znzeni? Jak se jmenuje hlavni mesto Ciny? 9) Vyjmenuj alespoh pet plodin, ktere se v Cine pestujf. 10) Jak se jmenuje duchovnf centrum tibetskeho buddhismu a zaroveh hlavni mesto Tibetu? Jake pametihodnosti a zajimavosti se v tomto meste nachazejf? Skupinova prace Ve tnde se rozdelte do sesti skupin. Kazda ze skupin si vybere jednu lokalitu v Cine, ke ktere vyhleda mista a zajimavosti, ktere jsou nebo by mohii byt lakadly pro zahranicni turisty. Sepiste vsechny zajimavosti danych mist a vytvorte itinerar cesty do vami zvolene oblasti. Vybirat muzete z nasledujicfho: 1. Peking, 2. Hong Kong, 3. Chengdu a okoli, 4. Tibet, 5. Xi'an, 6. Jih Ciny

10 C f n a s e mocneho 10/11 Utvor spravne dvoiice 1) Peking 2) Shaolin 3) Lhasa 4) Xi'an 5) Hong Kong 6) Mt. Everest 7) NPJiuzhaigou 8) Panda velka 9) Zakazane mesto 10) Cmsky novy rok a) terakotova armada b)sfdlo ci'saru c) Barkhor d)lunarni kalendaf e)udoli devfti vesnic f) kachna gjbambus h) kung-fu i) byvala britska kolonie jjtenzing Norgay Co je co? Co nejpodrobneji popiste jednotlive obrazky (zvire, pametihodnost, slavnosti...) 1) 2) 3) Tvurci psani Vyber si jedno z nasledujfcfch temat a napis povfdku, vypraveni nebo zamysleni. 1) Budoucnost Ci'ny 2) Ci'na - rise mocneho draka 3) Stalo se tenkrat v Cine 4) JakajeCina? Doplhovant Cina je s vice jak nejlidnatejsfch statu sveta je na tomto seznamu nalezi centry Ci'ny jsou napr.: provincii, 5 oblasti, kterymi jsou Hong Kong a obyvatel nejlidnatejsim statem sveta. Na druhem miste zebrfcku _ s vice jak obyvatel. Ceske republice s_ obyvatel.. ph'cka. Hlavnim mestem Cinyje. _, dalsimi vyznamnymi obchodnimi atd. Ci'nska lidova republika je clenena na a 2 zvlastni administrativni

11 11/11 Diskuze Ve tride rozved'te diskuzi na nektere z nasledujicfch temat: 1. Cina - svetova velmoc 2. Cina a lidska prava 3. Klady a zapory Cfny Kfizovka Z projekce uz znas cinsky pozdrav ni hao [ni chao]. Vyiustenim knzovky se dozvis, co znamenajl dalsf ci'nska slovfcka zajian [cajt'ien] = nashledanou a xie xie [sjesje] = dekuji Ktere zvire je symbolem Svetoveho fondu pro ochranu pn'rody? V blizkosti ktereho mesta se nachazi terakotova armada? 3. V CLR vladne strana Cfny. (doplh chybejici slovo) Ktere mesto je duchovnfm a politickym centrem historickeho Tibetu? Jak se jmenuje palac, ve kterem jsou pochovani tibetsti dalajlamove? V ktere provincii naleznete NP Jiouzhaigou Valley? Jak se rfka tibetskemu duchovnimu vudci? Jak se jmenuje slavny rad, jehoz mnisi se uci technice bojoveho umenf kung-fu? Ktery vyznamny svatek slavi Cinane na prelomu ledna a unora? 10. Jak se jmenoval diktatorsky vudce, ktery v roce 1949 vyhlasil CLR? 11. Jaky typ kalendare udava v Cine svatky? 12. Hlavnf vfrou Tibet'anu je. (dopln chybejici slovo) 13. Barkhor je tibetsky okruh. (n chybejici slovo) 14. PoblizXi'anu stoji slavna armada, (dopln chybejici slovo) 15. Ktere z cinskych bojovych umenf je celosvetove proslule diky filmovemu platnu? 16. Jakou menou se v Cine platf? 17. Jak se jmenuje hlavni mesto Cfny?

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů)

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů) Základní údaje o Tibetu Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií) Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

JV Asie. -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej)

JV Asie. -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej) JV Asie -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej) Příroda: -velké řeky monzunový režim (Iravadí, Mekong ) -tropické podnebí, místy vysokohorské

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová Čínská anexe Tibetu Markéta Antonínová Obsah 1) Historické pozadí 2) Průběh konfliktu 3) Tibeťané v exilu 4) Budoucnost Tibetu Historické pozadí 7.-9. století tibetská říše Tchupo - expanduje do okolních

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Opakování Asie - pracovní list

Opakování Asie - pracovní list Opakování Asie - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_16 Tématický celek:

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE

INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE Jan Demel, 4.B Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova INDIE Obecná charakteristika Indický subkontinent, Jižní Asie Asi 1 210 000 000 obyvatel

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Etnografie a národnostní politika ČLR Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Čínská migrace Zdroje a motivace migrace do zahraničí: Minulost: Nedostatek zemědělské půdy (růst populace, civilizační rozvoj,

Více

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno)

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno) Jihovýchodní Evropa Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 BULHARSKO Základní údaje Hlavní město: Sofia Rozloha: 110 993 km² Obr. 3 Počet obyvatel: 7 093 635 Hustota osídlení: 65 ob./ km² Státní zřízení: parlamentní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie Severní Evropa DÁNSKO rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň měna dánská koruna státní zřízení monarchie Charakteristika poloha: leží na Jutském poloostrově

Více

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08 Název: Oblast: Autor: Číslo: Stručná anotace: Jižní Asie Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_08 Pracovní list do zeměpisu 7. ročníku pro samostatnou práci žáků, žáci pomocí atlasu vyhledají

Více

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Vietnamská socialistická republika NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Cestopisná přednáška Vladimír Herber Letní geografická škola Brno 2015 63 administrativních oblastí 58 provincií (tỉnh) 5 měst pod ústřední

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Škola - základ života Metodický list

Škola - základ života Metodický list Škola - základ života Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - klady a zápory školy (jak to vnímají žáci), povinná školní docházka námět pro diskusi - odklad školní docházky, pobyt v zahraničí,

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

ČÍNA PRO LABUŽNÍKY ANEB ZA PEKINGSKOU KUCHYNÍ

ČÍNA PRO LABUŽNÍKY ANEB ZA PEKINGSKOU KUCHYNÍ ČÍNA PRO LABUŽNÍKY ANEB ZA PEKINGSKOU KUCHYNÍ 9 - denní zájezd Poznávací zájezd, 9 dní, 3* hotely, včetně všech vstupů PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_16_USA

Více

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům Kdo jsme Lloyds Carl Capital Co. Ltd. je investiční a developerská společnost. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby, akvizici pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně.

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Symbolizuje harmonii mezi člověkem a přírodou. Podstavec sochy je modelem

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou.

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. RAKOUSKÁ REPUBLIKA CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. Na začátku hodiny učitel seznámí žáky s výkladem. Stručně charakterizuje stát. Práce s mapou (poloha, povrch). Na jihu ČR sousedí

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

Čína. poznávací zájezdy 2012 ZIMNÍ SLEVA 7 % JARNÍ SLEVA 5 % při rezervaci do 2.3.2012. Poznávací zájezdy do Číny pořádáme již 14.

Čína. poznávací zájezdy 2012 ZIMNÍ SLEVA 7 % JARNÍ SLEVA 5 % při rezervaci do 2.3.2012. Poznávací zájezdy do Číny pořádáme již 14. Čína poznávací zájezdy 2012 ZIMNÍ SLEVA 7 % při rezervaci do 16.1.2012 JARNÍ SLEVA 5 % při rezervaci do 2.3.2012 Poznávací zájezdy do Číny pořádáme již 14. sezónu [CNC] To nejlepší z Pekingu a okolí Peking

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

Název: Indický subkontinent

Název: Indický subkontinent Název: Indický subkontinent Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, historie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo projektu: CZ.1.07 Šablona: III / 2_2 BLÍZKÝ VÝCHOD A ZAKAVKAZSKO

Více

NA SLOVÍČKO. Příloha časopisu věnovaná projektu EDISON na naší škole

NA SLOVÍČKO. Příloha časopisu věnovaná projektu EDISON na naší škole NA SLOVÍČKO Příloha časopisu věnovaná projektu EDISON na naší škole Jenny Gee Jenny Gee přiletěla do České republiky z Taiwanu ležícího v Tichém oceánu. Cestovala tedy přes půl planety a její cesta trvala

Více

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 1. Přehled zapracovaných změn v učebnici Strana Místo opravy s. 12 praktický úkol /2 - graf Vývoj počtu států v Evropě s. 13 graf Evropské státy s největším

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_12_Austrálie

Více

VY_32_INOVACE_Z1204. Severní Evropa přírodní poměry. Mgr. Dagmar Petřková

VY_32_INOVACE_Z1204. Severní Evropa přírodní poměry. Mgr. Dagmar Petřková Kód materiálu Název materiálu Severní Evropa přírodní poměry Datum 1. 4. 20111 Anotace Autor Jazyk Pracovní list určený pro skupinovou práci žáků s textem, mapami a vyhledáváním informací na webu. Podporuje

Více

Školní dílo. Žákovská prezentace. Španělsko

Školní dílo. Žákovská prezentace. Španělsko Školní dílo Žákovská prezentace Španělsko Třída: 8.A Jméno a příjmení: Dominika Kohoutková Školní rok: 2011/ 2012 Následující práce, je prací žáka (žáků) ZŠ Jihlava, Demlova 32. Je určena pouze jako prezentace

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název: 2. Osídlení Asie

Název: 2. Osídlení Asie Název: 2. Osídlení Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 4. (2. ročník

Více

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 9 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Západní Evropa Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

Informace o Xi anu (provincie Shaanxi, Čína)

Informace o Xi anu (provincie Shaanxi, Čína) Informace o Xi anu (provincie Shaanxi, Čína) 1. Představení provincie obecné informace Čínská lidová republika je administrativně rozdělena na 22 provincií, 5 autonomních oblastí, 4 municipality a 2 zvláštní

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

STÁTY SVĚTA bodový kvíz Člověk a příroda Autor: Mgr. Alois Javůrek ZŠ Doctrina Liberec

STÁTY SVĚTA bodový kvíz Člověk a příroda Autor: Mgr. Alois Javůrek ZŠ Doctrina Liberec Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Síť tvořivých škol Libereckého kraje STÁTY SVĚTA bodový kvíz Člověk a příroda Autor: Mgr. Alois Javůrek ZŠ Doctrina Liberec Víš, o který stát se jedná? Po

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Vlakem z Hong Kongu do Pekingu za 14 dní termín cca od 1.4.-14.4.

Vlakem z Hong Kongu do Pekingu za 14 dní termín cca od 1.4.-14.4. Vlakem z Hong Kongu do Pekingu za 14 dní termín cca od 1.4.-14.4. Hong Kong a Peking, dvě naprosto odlišná města a kultury v Číně. Uvidíme jak městské civilizace, tak i panenskou přírodu v oblastech jihovýchodní

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více