PRACOVNI LISTY K PROGRAMU..CINA - RISE MOCNEHO DRAKA' VERZE PRO ZAKLADNf SKOLY (ZAK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNI LISTY K PROGRAMU..CINA - RISE MOCNEHO DRAKA' VERZE PRO ZAKLADNf SKOLY (ZAK)"

Transkript

1 PRACOVNI LISTY K PROGRAMU..CINA - RISE MOCNEHO DRAKA' VERZE PRO ZAKLADNf SKOLY (ZAK) A. MAPACINY B. ZAKLADNI INFORMACE oficialm nazev: Cinska lidova republika (CLR) hlavnf mesto: Peking uredni jazyk: mandarinska cmstina mena: cmsky juan (, CNY) rozloha: 9,5 milionu km2(122x mensi nez CR) 3. nejvetsi zeme sveta (po Rusku -17 milionu km2 a Kanade -10 milionu km2) pocet obyvatel: 1,3 miliardy (nejlidnatejsi zeme sveta) slozeni obyvatel: obyvatelstvo Ciny je slozeno z 56 etnickych a narodnostni'ch mensin, 91 % Chanove, zbytek tvorf napr.: Tibet'ane, Cuangove, Mandzuove, love, Chaniove... hustota zalidnenf: 137 obyvatel/km2 statnf znzenf: republika s vladou jedne strany (Komunisticka strana Ciny) hlava statu: prezident hlavni nabozenstvf: buddhismus, taoismus, konfucianismus, krest'anstvf, Islam - cask SEC:+8 poloha na mape sveta: Cma lezi ve vychodnf casti asijskeho kontinentu pri zapadnim pobrezi Ticheho oceanu Sousedni staty: Cma je zemf s nejvfce sousedni'mi staty na svete; celkem 14 sousednich statu; Mongolsko, Rusko, Severni Korea, Indie, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Vietnam, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadzikistan, Afganistan a Pakistan; morem je Cma oddelena od Jiznf Koree, Japonska, Cfnske republiky na Tchaj-wanu, Filipfn, Bruneje, Malajsie a Indonesie nejvyznamnejsi toky: Huang He, Hang Jiang, Xi Jiang nejvyssf hora: Mt. Everest (die nejnovejsi'ho mereni m. n. m.) vyznamna velkomesta: Shanghaj, Kanton, Chengdu, Kunming zemedelstvf: ryze (v produkci na 1. miste na svete), caj (v produkci na 2. miste na svete) psenice, kukurice, soja, cukrova trtina, podzemnice olejna, nejruznejsf druhy ovoce a zeleniny... chov: skot, prasata, ovce, kozy, drubez, rybolov... tezba: drevo, ropa, cerne uhlf, zelezna ruda, zlato, zinek, med', olovo, cin, prumysl: potravinafsky, textilni, chemicky a farmaceuticky, strojirensky, elektrotechnicky, vyroba skla a keramiky, hutnicky nerostne suroviny: cerne uhlf, zelezna ruda, zlato, zinek, med', olovo, cm...

2 C i n a - rfse mocneho drakal 2/11 statni vlajka: cinska statni vlajka byla zavedena v cervenci 1949; inspirovana vlajkou byvaleho Sovetskeho svazu; Cinska statni vlajka se sklada z cerveneho pole, v jehoz hornfm rohu je velka zluta peticfpa hvezda, kterou obklopuji daisi ctyri male peticipe hvezdy; oficialne cervena barva symbolizuje revoluci (v minulosti symbolizovala Cfnany), velka hvezda symbolizuje spolecny program a jednotu lidu vedeneho komunistickou stranou, ctyri male hvezdy symbolizujf delniky, rolnfky, malou burzoazii, vlastenecky kapitalismus - tedy ctyri socialnf skupiny, ktere se ucastni socialisticke vystavby Statni znak: stejne jako cinska vlajka je i znak CLR inspirovan znakem byvaleho Sovetskeho svazu; v cervenem kruhu je vyobrazena Brana Nebeskeho klidu vedouci do Zakazaneho mesta pod stejnymi peti hvezdami, ktere jsou vyobrazeny na statni vlajce; kruh je ohranicen vencem z psenicnych a ryzovych klasu, vmfste, kde se prekryvaji je umfsteno zlate ozubene kolo a cervena opona; ozubene kolo symbolizuje delm'ky, rolnfky, vlastenecke kapitalisty a drobnou burzoazii c. CI'NSKE DYNASTIE A NOVODOBA HISTORIE CI'NY Cfna se muze pochlubit dlouholetou, fascinujfci a predevsim bouflivou historii; jiz od roku 2100 pr. n. I. vladli Cine mocni ci'sari nejruznejsich vice ci mene vyznamnych dynastif, ktere podstatnym a jedinecnym zpusobem ovlivnily vyvoj cele teto oblasti, ci'nskou kulturu a postaveni Cfny ve svete cmske dynastie: Xia [sia] \g [sang], Zhou [dzou]; jednou z nejznamejsich je dynastie Qm [cchin], dfky ktere v roce 221 pr. n. I. vznikl prvni cmsky samostatny jednotny stat, dale nasledovaly dynastie Han [chan], XTn [sin], v letech n. I. nasledovalo obdobi Tn kralovstvi, po tomto obdobi panuje dynastie Jin [tin], v ietech n. I. nasledovalo obdobi jiznich a severnich dynastif, dale nasledovaly dynastie Suf [suej], Tang [tchan], v letech n. I. obdobi Peti dynastif a deseti kralovstvf, pote se k moci dostavajf dynastie Song [sung], Yuan Quan], znama dynastie Ming [ming] a QTng [cching] poslednf jmenovana dynastie Qing [cching] se u moci udrzela az do 1. ledna 1912, kdy byl z trunu svrhnut posiednf cfnsky cfsar AixTn Jueluo Pu Yf [aj-sin t'ue-luo pchu ji] a byla slavnostne vyhlasena republika 1. njna roku 1949 byla komunistickym vudcem a diktatorem Mao Ce Tungem na pekingskem namesti Nebeskeho klidu vyhlasena Cmska lidova republika (CLR) a k moci se dostala Komunisticka strana O'ny vladnoucf v Cfne do dnesnfch dnf po tomto aktu se puvodnf vlada Cmske republiky stahuje na ostrov Tchaj-wan, CLR si ale dodnes toto uzemf narokuje, vznikl tak spor o Tchaj-wan mezi dvema staty, tedy mezi Ci'nskou lidovou republikou a Cfnskou republikou, ktery trva dodnes D. ADMINISTRATIVE CLENENI CINY CLR je administrativne clenena na: a)22 provincif: 1. Anhul[ar\-chue\], 2. Zhejiang [dze-t'iang], 3. QJnghai [cching-chaj], 4. Fujidn [Fu-t'ien], 5. Hainan [chaj-nan], 6. Henan [che-nan], 7. Hebei [che-pej], 8. Heilongjiang [chej-lungt'iang], 9. Hunan [chu-nan], 10. Hubei [chu-pej], 11. Yunnan [jun-nan], 12. Gansu [Kan-su], 13. Guangdong [kuang-tung], 14. Guhhou [Kuej-dzou], 15. Liaoning [Hao-ning], 16. Skhuan [S'cchuan], 17._5/ioAix/~[San-si]; 18. Shandong [San-tung], 19. ShanxT [Sen-si], 20. Jdin [t'i-lin], 21. J/ongx/"[t'iang-si], 22.Jiangsu [t'iang-su] b)5 autonomnfch oblastf: 1. GuangxT [kuang-si], 2. Ningxia [ning-sia], 3. Xinjiang [sin-t'iang], 4. Tibet a 5. Vnitrnf Mongolsko c)4 municipality tedv samospravna mesta: 1. Chongqing [cchung-cching], 2. Beijing [Pejt'ink] = Peking, 3. Shanghai [sanghaj] a 4. Tianjm [tchien-t'in] d)2 zvlastnf administrativni obiasti: 1. Hong Kong, 2. Macao Xia = pchinjin, koncept cinske hlaskove abecedy; [sia] = ceska vyslovnost (transkripce)

3 3/11 E. VYZNAMNACINSKA MESTA Peking (Beijing; [Pel-ting!) pocet obyvatel: pfes hlavnim mestem CLR, ve kterem sidli vlada v davnych dobach vznesene sfdlo ci'safu, dnes velkolepe, dynamicke a prosperujt'ci hlavni mesto jednfm z hlavnich turistickych cilu v Cine zaiimavosti: o o Namestf Nebeskeho klidu (Tian'anmen Guangchang [tchien-an-men kuang-cchang] - centrem mesta; nejvetsim namestfm na svete m dlouhe, 500 m siroke, rozloha m2; stoji zde vladni budovy, mauzoleum Mao Ce Tunga i Narodnt muzeum cinske historie Brana Nebeskeho klidu (Tiananmen, [Tchien-an-men]) - dominantou namesti Nebeskeho klidu, postavena v roce 1417 dynastii Ming, na branu byly umist'ovany portrety vyznamnych statniku, od roku 1976 na ni visi portret diktatora Mao Ce Tunga, na stranach brany jsou transparenty s napisy,,dlouhy zivot Cinske lidove republice" (^^AK^^PfflTT^) a zapadni napis,,dlouhy zivot velke jednote lidstva sveta" (t^^-ak^s^pty^1), Brana Nebeskeho klidu je hlavnim vstupem do o o o Zakazaneho mesta Zakazane mesto (Gu Gong, [Ku Kung]) - od roku 1420 si'dlem cinskych cisaru; tento komplex palacovych budov je obehnan mohutnymi purpurovymi hradbami, ktere v minulosti zamezovaly pnstup komukoliv, kdo nepatril k cfsarovu doprovodu; vstup do Zakazaneho mesta by! obycejnym smrtelnlkum cisarskym zakonem zakazan az do roku 1911; od roku 1987 na Seznamu svetoveho kulturniho dedictvf UNESCO Chram nebes (Tiantan [tchienten]) - taoisticky chramovy komplex vybudovany v 15. stoletl, od roku 1998 na Seznamu svetoveho kuiturni'ho dedictvf UNESCO, nejvyznamnejsim chramem Pekingu Olympijsky areal - v roce 2008 se od 8. srpna 2008 do 24. srpna 2008 v Pekingu konaly 29. letni olympijske hry; olympijsky areal se stal jednim z turistickych bodu Pekingu; zname jsou predevsim stavby Narodniho stadionu,;ptaci hnizdo" a plaveckeho stadionu ;,Vodnf kostka" F. OBYVATELSTVO Pocet obyvatel Zeme: 6,8 miliardy Seznam nejlidnateisich statu sveta 1. Cma vice jak 1,3 miliardy obyvatel 2. Indie vice jak l,lmiliardy obyvatel 3. USA cca 309 milionu obyvatel 4. Indonesie cca 230 milionu obyvatel S.Brazilie cca 193 milionu obyvatel 6. Pakistan cca 164 milionu obyvatel 7. Banglades cca 158 milionu obyvatel 8. Nigerie cca 148 milionu obyvate! 9.Rusko cca 141 milionu obyvatel 10. Japonsko cca 127 milionu obyvatel Cma a Indie jsou jedinymi staty na svete s vice jak miliardovym poctem obyvatel Ceska republika je s 10,5 miliony na 78. mi'ste Nejmene obydlenym mistem planety jsou Pitcairnovy ostrovy vtichem oceanu, ktere obyva mene nez SOlidi historie osidleni Zeme: n pred 2000 lety cca 260 milionu lidi D 16. stoleti cca 430 milionu lidi n rok miliarda lidi n pocatku 20. stoletl vice jak 1,5 miliardy lidi n njen 1999 prekrocena hranice 6 miliard lidi (zajimave je, ze posledni rniliarda byla zdolana za pouhych 12 let, tedy s ohlednuti'm do minulosti za dosud nejkratsi obdobi)

4 Cina - rise mocnehc d * a k a 4/11 Prognozy do budoucna z odhadu, ktere byly zverejneny ve zprave Fondu OSN pro otazku populace, vyplyva, ze v roce 2050 pfesahne s nejvetsf pravdepodobnostf pocet obyvatel Zeme 9. miliardovou hranici Cina by sveho vrcholneho poctu 1,65 miliardy mela dosahnout v roce 2033; po tomto vrcholu vsak jejf pocet nepatrne klesne a nejlidnatejsf zemi sveta by se mela stat Indie nejlidnatejsim kontinentem bude s vice jak 5 miliardami samozrejme Asie pocet Evropanu od roku 2000 klesa, v roce 2050 by v Evrope meio zft priblizne 623 milionu obyvatel die odhadu se v Ceske republice pocet obyvatel snizi zhruba na 8,5 miiionu lidf ke stabilizaci poctu obyvatel na Zemi by melo dojit v roce 2200, kdy se pocet lidf ustalf 10 miliardach obyvatel jiz dnes nejen Cina resi zavazne komplikace pfelidneni, vekoveho slozeni obyvatel, mozneho nedostatku pudy, zdroju vody i energie a dalsf Slozeni obwatel Cfnv slozeni obyvatel Cmy je nesmirne pestre v Cine zije 56 etnickych a narodnostni'ch mensin, z nichz nejpocetnejsf zastoupeni maji Chanove (91 %) dalsf mensiny, napr.: Tibet'ane, Cuangove, Mandzuove, love, Chaniove... Cmane jsou nesmirne pratelsti, pohodovf, usmevavi, hravi, spolecensti, maji radi dobre jfdlo G. ZAJIMAVOSTI Velka cmska zed' jeden ze symbolu Cmy od roku 1987 na Seznamu kulturnfho dedictvf UNESCO (celkem je na seznamu 910 kulturnich a pn'rodnich pamatek, v samotne Cine jich je z tohoto poctu celkem 40) cas a dlouhodobe zanedbani zpusobilo, ze do dnesnich dnu se zed' nedochovala jako celek, navstevni'kum jsou zpn'stupneny pouze nektere jeji casti, do dnesnich dnu dochovano pouze 30 % z celkove delky delka Zdi je pres km, tahne se severnf Ci'nou od zalivu Bohai az k Jiayguan na okraji pouste Gobi vystavba zapocala v 5. stoletf pred nasim letopoctem, do dnesnf podoby dostavena dynastii Ming v 15. a 16. stoletf vnitrkem zdi se tahnou spojovaci chodby, jsou zde take skladovaci mistnosti, kpozorovani a signalizaci slouzily na opevnenf veze, odhaduje se, ze celkovy pocet vezije Terakotova armada nahodne byla objevena teprve v roce 1974 poblfz mesta Xi'an [sian] pri kazdodenni praci jednoho z tamejsi'ch rolniku; v miste nalezu byl vybudovan muzejni' komplex od roku 1987 na Seznamu kulturnfho dedictvf UNESCO hlinenou armadu nechal vystavet cfsar Sh-huan-ti [s"- chuan- t'i] pro ochrnu sve hrobky na teto armade je jedinecne, ze kazda postava je jedinecna, mezi skupinou vojaku nejsou dve stejne vypadajfcf sochy celkem se armada sklada z vojaku, ktere doplnuje 130 vozu s 520 konmi vetsina soch je v mfrne nadzivotnfvelikosti Cinskv novy rok jeden z nejdulezitejsich svatku cinskeho sveta nazev svatku Chunjie [cchun-t'ie] v prekladu znamena Svatky jara slavi se na prelomu ledna a unora oslavy zacfnaji ohnostrojem, ktery ma odehnat vsechny zle duchy a demony Cmane se od roku 1912 ve svem beznem zivote rfdf gregorianskym kalendafem (tim, ktery pouzivame i u nas) svatky a oslavy v prubehu roku jsou rfzeny takzvanym cfnskym lunarnfm kalendarem; tento kalendar nevychazf tak jako ten nas z pohybu Slunce, ale rfdf se pohyby Mesfce a jeho vlivy na Zemi a prave proto, vychazf i pocatek noveho roku o neco pozdeji nez u nas die ci'nske astrologie kazdy rok prevlada jedno zdvanacti zvirat cfnskeho zverokruhu - mys, buvol, tygr, kralfk, drak, had, kun, ovce, opice, slepice, pes nebo prase

5 C in a - M s e m o c n e h o d r a k a 5/11 zvfrecf znamenf se dale kombinuji s peti elementy: dfevo, ohen, zeme, kov nebo voda jednotlive roky ovlivnuje i jeden ze dvou naboju jin nebo Jang vsechny tyto kombinace se prostndajf vsedesatiletych cyklech, ktere jsou pro Cinany obdobnym meznikem, jako pro nastfeba prechod staletf nedilnou soucasti oslavje tradicni vyzdoba, nejruznejsi kulturni akce a take tygri a draci tance Svatky jara jsou jednemi z mala volnych dni, ktere upracovani Cinane behem roku majf, lide tak behem volna relaxuji a pfedevsim si uzivaji svych pnbuznych oslavy konci po 15 dnech zafivym Svatkem lampionu Rad Shaolin a boiove umeni kung-fu jednim z tradicnich a velmi popularnfch odvetvi ci'nske kultury jsou take bojova umeni; k tern nejproslulejsim path' kung-fu styly legendarniho radu Shaolin v prubehu kulturni revoluce Mao Ce Thunga v 60. a 70. letech 20. stoleti se cinska vlada snazila o zanik tohoto bojoveho umeni, nastesti se ji to uplne nepodarilo, z kung-fu se vsak vytratila duchovnf stranka tohoto umeni v dnesnf dobe jsou v Cine bojova umeni nazyvana wu-shu nejslavnejsim chramem Shaolin, kterych bylo v minulosti v Cine nekolik (byly vsak v prubehu historickych udalosti ve 20. stoleti zdrancovany), stojf nedaleko mesta Zhengzhou [dzengdzou] v arealu tohoto chramu byla vystavena slavna skola kung-fu zdejsi sportovnf skola patfi k jednem z nejpopularnejsich v cele Cine; zaci saolinske skoly bojovych umeni patrf k elite ve svem oboru historie tohoto bojoveho umeni saha do 6. stoleti naseho letopoctu, kdy do mistniho chramu prisel indicky buddhisticky mnich Bodhidharma Bodhidharma ke zlepsent' fyzicke zdatnosti tamejsich mnichu vyvinul cviceni vychazejfcf z indicke jogy inspirovane pohyby mytologickych zvirat, jako jsou napffklad drak, had, tygr nebo zaba klaster casto musel celit utoku banditu, proto zacali mnisi cviky uzi'vat take k sebeobrane mnisi v ramci kung-fu rozvijeli nejen sflu tela, ale spravnymi meditacemi a ucenimi take ducha Reka Li reka Li se vjizni Cine klikati mezi vrcholky jedinecnych krasovych skal a diky sve malebne krajine se tesi velke oblibe predevsi'm u mistnich obyvatel Cinane si ji dokonce nechali vyobrazit na dvaceti juanovou bankovku se zapadem slunce se na reku vydavaji mistnf rybafi, z nichz nekten stale jeste lovf tradicnfm zpusobem za pomoci kormoranu kormorani majf zavazane krky, coz jim zamezuje rybu spolknout, rybari ji tak mohou z ptacfho krku lehce vytahnout Ryzove terasv oblasti Yuanyang a lide kmene Hani [chanil horske oblasti Yuanyang na jihu Cmy zbudovali lide kmene Hani nadherne ryzove terasy pestovanf ryze v Cine je znamo jiz let, dodnes mu Cinane venuji velkou peci Cfna je s temer 29% podflem na svetove produkci nejvetsim producentem ryze na svete Haniove jsou etnickou mensinou zijici na hranicich Ci'ny a Vietnamu jejich hlavnf obzivou je zemedelstvi lide na cmskem venkove velmi casto bojuji s zivotnimi podmi'nkami, venkov je neuveritelnym kontrastem k modernim cinskym metropolim zajfmave je, ze si Haniove do dnesnich modernich dnf uchovali velkou cast svych tradic Cinska kuchyne cinska kuchyne je neodmyslitelnym kulturnim dedictvim Ciny tradicnimi a celosvetove znamymi ji'dly je napar.: pekingska kachna, knedh'cky plnene masovou ci zeleninovou smesi macene v sojove omacce nebo octu hlavnf ingredience: ryze, ryzove nudle, maso (i vnitrnosti), zelenina, sojova omacka, badian a ostatni druhy asijskeho koreni

6 C hi a - rise m o c n e h o d r a k a 6/11 H. PRIRODA NP Jluzhaigou Valley [t'iou-dzaj-koul pro sve prfrodni bohatstvf by! v roce 1992 zapsan na seznam svetoveho pnrodniho dedictvf UNESCO a v roce 1997 do site Biosferickych rezervaci UNESCO park iezi na upati tibetske nahorni plosiny v provincii Secuan v prekladu nazev parku zni Udolf devfti vesnic, v nitru parku skutecne lezi devet tibetskych vesnicek pod ochranou narodniho parku je podmaniva pffroda rozkladajici se na plose 598 km2 udoli ve tvaru ypsilon je lemovano fascinujfcfmi krist'alovymi jezery, vodopady, potucky a nadhernymi smisenymi lesy pestre vodni i zalesnene plochy a vyskove rozpeti parku ma zasluhu take na rozmanitosti zivota v parku zije cela fada kriticky ohrozenych druhu zvi'rat, jako napn'klad panda velka, panda cervena Panda velka jidelnicek pandy velke tvon z 90 % malo vyzivny bambus, kterym se musf krmit po cely rok, tedy i v obdobi krusnych zimnfch mesicu; aby panda z bambusu ziskala tu nejnutnejsf energii, musi se zivit minimalne trinact hodin denne; pandy proto maji velmi pomaly zivotni rytmus panda velka je jedinou bylozravou selmou na svete spatrit pandu velkou ve volne pnrode je v soucasne dobe ohromny zazrak; Die odhadu jich v prfrode zije poslednich az jedincu; panda velka je jedni'm z nejohrozenejsfch zivocisnych druhu sveta predevsi'm di'ky ztrate prirozeneho prostredf, kaceni bambusovych lesu, pytlactvi, pomalym rozmnozovanim a parenim pnbuznych jedincu, ktere zpusobuje degeneraci diky kritickemu ohrozeni, byla panda velka pfijata jako hlavni symbol Svetoveho fondu na ochranu pn'rody panda velka ma jakysi sesty prst, ktery je ale ve skutecnosti modifikovana zapestnf kost schopna ohybu; pande tak tento sesty prst pomaha pri manipulaci s bambusem Panda cervena pro pandu cervenou je charakteristicky cervenohnedy kastanovy kozfsek, mohutny az 50 centimetru dlouhy ocas zdobeny svetlymi krouzky a predevsim charakteristicka poloha ve vetvich vetsinu casu prospf, cimz setn svou tezce nabytou energii. I. BUDOUCNOST Cl'NY Cina se v poslednich nekolika letech postupne zacina otevi'rat okolnfmu svetu (v obchodu, turistickem ruchu, mezinarodnf styky...) die prognoz by se v roce 2015 mela stat nejnavstevovanejsi zemi sveta v poslednich letech muzeme sledovat take ekonomicky vzestup Cmy; v cervenci roku 2010 se napnklad cfnska ekonomika stala po USA druhou nejsilnejsi na svete cinska ekonomika a prumysl narustaji tak rychle, ze vdusledku narustu spotreby elektricke energie jsou v Cine v soucasne dobe uvadeny do provozu 2 tepelne elektrarny kazdy tyden mnozi expert! se domnivaji, ze 21. stoleti bude patrit Cine, ta o sobe v soucasne dobe dava vedet cim dal casteji nechme se pfekvapit, co nas v budoucnu ve spojitosti s Cinou jeste ceka J. TIBET Tibetu se casto prezdiva ;/Shangri-la"(zeme vecneho snehu); nekteri cestovatele, dobrodruzi i odbornici mu vsak nereknou jinak nez ^Strecha sveta" nikde po celem Tibetu nesmf chybet barevne modlitebnf praporky potisteny buddhistickymi modlitbami; trepotanim ve vetru prinaseji mir, pohodu a dobro do celeho sveta modlitebnf praporky jsou soucasti i obydli Tibet'anu; spolecne s vetyvkou odhaneji z!e duchy a ochranuji rodinu Tibet'ane jsou nesmfrne mill, vstncni a usmevavi lide Poiiticka situace Tibetu Tibet si v minulych staletfch prosel bourlivou historii v soucasne dobe je velice aktualni historie Tibetu poslednich 60 let

7 C i n a - rise m o c n e h o d r a k a 7/11 v rozmezi let 1913 az 1951 bylo Tibetske kralovstvi nezavislym samostatnym statem, ktery byl okolnimu svetu uzavfeny od roku 1950 je cela historicka cast byvaleho samostatnehotibetskeho kralovstvi Cmou okupovana Cma se tak nasilnym zpusobem zmocnila strategicky vyznamne a cenne oblasti, kterou drzi dodnes na tibetskych vudci'ch a duchovnich osobnosti bylo nuceno uprchnout do exilu byl mezi nimi i duchovni a politicky vudce Tibetu 14. Dalajlama Tandzin Gjamccha [tendzin gjamco], ktery od roku 1959 zije v indicke Darmsale vzhledem k celosvetovym protestum za svobodu Tibetu reguluje cfnska vlada velmi vyznamne vjezd zahranicnich navstevniku do teto oblasti turistum je proto do Tibetu pfistup umoznen pouze s povolenfm od policejni, vojenske a statni spravy, jednou rocne smf Tibet v doprovodu armady a policie navstivit i vybrana skupina novinafu, nekdy je vsak Tibet pro cizince zcela uzavren Lhasa duchovni'm centrem tibetskeho buddhismu a zaroveh hlavnim mestem Tibetu do Tibetu muze clovek bud'doletet, nebo nove vyuzft nabidku zeleznicnfho spojeni nejvyse polozena zeleznicni trat'na svete spojujici Cmu se Lhasou byla otevrena 1. cervna 2006 poslednich kilometru trasy vede v nadmorske vysce pres m. n. m. ve svem nejvyssfm bode dosahuje neuveritelnych m. n. m. hlavnf virou Tibet'anu je buddhismus Zajimavosti: o Chram Jokhang [dzokhank] - duchovnim centrem mesta a nejposvatnejsfm tibetskym chramem; stary let, dennodenne sem prichazejf davy poutniku z celeho Tibetu, nachazi se ve stredu Barkhoru o Barkhor [barkor] - nejsvatejsf poutnf okruh Tibetu, ktery se kazdy den promeni v nadherne trziste; poutnici se po nem prochazi ve smeru hodinovych rucicek; k modleni lide uzivajf modlltebni mlynky, uvnitr kterych jsou papirky smodlitbami smotanane po smeru hodinovych rucicek, mlynkem se tak musi otacet po smeru textu, aby modlitba byla vyslysena; na tomto miste probehla 11. brezna 2008 poslednf velka demonstrace za svobodu Tibetu; Po teto demonstraci cfnska vlada posflila vojensky dohled nad celym Tibetem, kazdorocne se vtento den vyjadruje podpora Tibetu akci,,vlajka pro Tibet" o Palac Potala - symbolem Lhasy, majestatny palacovy komplex, si'dlo Dalajlamu; ustfedni budovou je Rudy palac, ktery slouzil predevsim k nabozenskym ucelum, v Bilem palaci se nachazeji obytne mistnosti; palac ma celkem 13 pater a mistnosti (obytne mfstnosti dalajlamu, svatyne, knihovny pine vzacnych svitku i hrobky predchozich dalajlamu zdobene drahokamy a dalsf vzacne kulturni pamatky a poklady tohoto sveta); dokud se politicka situace vokupovanem Tibetu nezmenf, soucasny Dalajlama jako jediny z tibetskych duchovnich vudcu nebude v Rotate pohrben o palaci Norbulingka [norbulinka] - letni sidlo Dalajlamu, obklopen malebnym parkem Vsechny tyto tri vyznamne stavby (chram Jokhang, Palac Potala a palac Norbulingka) byly v roce 1994 zapsany na Seznam svetoveho kulturni'ho dedictvi UNESCO. Tibetska nahorni plosina rozsahla vysoce polozena rovina ve stredni Asii Tibetska nahorni plosina je soucasti Eurasijske tektonicke desky (nejvetsf tektonicka deska sveta) prumerna nadmorska vyska cini m. n. m prameni zde rada vyznamnych veletoku, nap.: Brahmaputra, Ganga, Indus, Mekong, Zluta reka... z velke cast zasahuje do Tibetu zivot na tibetskem venkove je nesmirne tezky Tibet'ane se musi vyporadat s drsnym klimatem a skromnymi zivotnfmi podminkami, i kdyz jsou velmi pracoviti, jejich zivotni uroven je velmi nfzka jejich hlavnf obzivou je zemedelstvi, predevsim pestovani jecmene, a pastevectvi vzhiedem k tomu ze Himalaje znemozhuji vetrum prenest pres sve vrcholky dostatek srazek na Tibetskou nahorni plosinu, tedy vzhledem k takzvanemu srazkovemu sti'nu, je Tibet po celou zimu temer bez sneh

8 a 8/11 Tibet'ane se tak mohou celorocne venovat pastevectvi, pro vlnu, maso a mleko chovaji kozy, ovce a predevsim jaky Himalaj soucasti Tibetu je i nejvyssi pohoff sveta Himalaj nejvyssi vrchol sveta Mt. Everest (podle nejnovejsfho mereni m. n. m.) zprevazne vetsiny se rozprostfra na uzemi Nepalu, castecne zasahuje i do cmske Tibetske autonomni oblasti, Bhutanu, Pakistani! a Indie Mt. Everest lezi na uzemi Ciny a Nepalu jako prvni jej zdolali 29. kvetna 1953 Novozeland'an Edmund Hillary a jeho nepalsky serpa Tenzing Norgay 15. njna 1984 zdolali Everest i prvni Cechoslovaci Zoltan Demjan a Jozef Psotka, ktery zpatecni cestu z Everestu neprezil v roce 1991 na vrcholu stanul prvni Cech Leopold Sulovsky Zakladni tabor v Cine kazdorocne od dubna do njna stavi nomadi z vesnice Tingri stany, ktere postavi, nabizejf zazemi nejen pro horolezce, kteri se chystajf k vystupu ci'nsky zakladni tabor je v nadmorske vysce m. n. m. stoji zde take nejvyse postavena postovna na svete

9 C i n a - rfse rn o c n e h o d r a k a 9/11 K. OPAKOVANI Opakovacf otazkv 1) Kolik obyvatel zije v Cfne? Ktere zeme majf vfce obyvatel nez Cma? Vyjmenuj 5 nejlidnatejsich zemi sveta a uved' pocet jejich obyvatel. 2) Vyjmenuj alespoh 3 vyznamna cmska mesta. 3) Charakterizuj polohu Ciny na mape sveta. Vyjmenuj vsechny staty, se kterymi Cma sousedi. 4) Kdo a kdy jako prvnf na svete zdolal nejvyssf horu sveta Mt. Everest? 5) Uved' alespoh pet zajimavosti o pande velke. 6) Kdo byl Mao Ce Thung a ktera vyznamna udalost se k tomuto cloveku vztahuje? 7) Vyjmenuj alespoh tri cinska mista, ktera jsou na Seznamu svetoveho kulturniho a prirodnfho dedictvi UNESCO. Ke kazdemu z nich napis alespoh jednu zajimavost. 8) Jakou ma Cma rozlohu? Jake ma Cma statni znzeni? Jak se jmenuje hlavni mesto Ciny? 9) Vyjmenuj alespoh pet plodin, ktere se v Cine pestujf. 10) Jak se jmenuje duchovnf centrum tibetskeho buddhismu a zaroveh hlavni mesto Tibetu? Jake pametihodnosti a zajimavosti se v tomto meste nachazejf? Skupinova prace Ve tnde se rozdelte do sesti skupin. Kazda ze skupin si vybere jednu lokalitu v Cine, ke ktere vyhleda mista a zajimavosti, ktere jsou nebo by mohii byt lakadly pro zahranicni turisty. Sepiste vsechny zajimavosti danych mist a vytvorte itinerar cesty do vami zvolene oblasti. Vybirat muzete z nasledujicfho: 1. Peking, 2. Hong Kong, 3. Chengdu a okoli, 4. Tibet, 5. Xi'an, 6. Jih Ciny

10 C f n a s e mocneho 10/11 Utvor spravne dvoiice 1) Peking 2) Shaolin 3) Lhasa 4) Xi'an 5) Hong Kong 6) Mt. Everest 7) NPJiuzhaigou 8) Panda velka 9) Zakazane mesto 10) Cmsky novy rok a) terakotova armada b)sfdlo ci'saru c) Barkhor d)lunarni kalendaf e)udoli devfti vesnic f) kachna gjbambus h) kung-fu i) byvala britska kolonie jjtenzing Norgay Co je co? Co nejpodrobneji popiste jednotlive obrazky (zvire, pametihodnost, slavnosti...) 1) 2) 3) Tvurci psani Vyber si jedno z nasledujfcfch temat a napis povfdku, vypraveni nebo zamysleni. 1) Budoucnost Ci'ny 2) Ci'na - rise mocneho draka 3) Stalo se tenkrat v Cine 4) JakajeCina? Doplhovant Cina je s vice jak nejlidnatejsfch statu sveta je na tomto seznamu nalezi centry Ci'ny jsou napr.: provincii, 5 oblasti, kterymi jsou Hong Kong a obyvatel nejlidnatejsim statem sveta. Na druhem miste zebrfcku _ s vice jak obyvatel. Ceske republice s_ obyvatel.. ph'cka. Hlavnim mestem Cinyje. _, dalsimi vyznamnymi obchodnimi atd. Ci'nska lidova republika je clenena na a 2 zvlastni administrativni

11 11/11 Diskuze Ve tride rozved'te diskuzi na nektere z nasledujicfch temat: 1. Cina - svetova velmoc 2. Cina a lidska prava 3. Klady a zapory Cfny Kfizovka Z projekce uz znas cinsky pozdrav ni hao [ni chao]. Vyiustenim knzovky se dozvis, co znamenajl dalsf ci'nska slovfcka zajian [cajt'ien] = nashledanou a xie xie [sjesje] = dekuji Ktere zvire je symbolem Svetoveho fondu pro ochranu pn'rody? V blizkosti ktereho mesta se nachazi terakotova armada? 3. V CLR vladne strana Cfny. (doplh chybejici slovo) Ktere mesto je duchovnfm a politickym centrem historickeho Tibetu? Jak se jmenuje palac, ve kterem jsou pochovani tibetsti dalajlamove? V ktere provincii naleznete NP Jiouzhaigou Valley? Jak se rfka tibetskemu duchovnimu vudci? Jak se jmenuje slavny rad, jehoz mnisi se uci technice bojoveho umenf kung-fu? Ktery vyznamny svatek slavi Cinane na prelomu ledna a unora? 10. Jak se jmenoval diktatorsky vudce, ktery v roce 1949 vyhlasil CLR? 11. Jaky typ kalendare udava v Cine svatky? 12. Hlavnf vfrou Tibet'anu je. (dopln chybejici slovo) 13. Barkhor je tibetsky okruh. (n chybejici slovo) 14. PoblizXi'anu stoji slavna armada, (dopln chybejici slovo) 15. Ktere z cinskych bojovych umenf je celosvetove proslule diky filmovemu platnu? 16. Jakou menou se v Cine platf? 17. Jak se jmenuje hlavni mesto Cfny?

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO. Lenka Pošepná

KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO. Lenka Pošepná KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO Lenka Pošepná VYMEZENÍ OBLASTI Čínská lidová republika = ČÍNA Korejská lidově demokratická republika (KLDR) = SEVERNÍ KOREA MONGOLSKO Moře Fyzická geografie:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012

Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_15_CINA Čína Předmět: Zeměpis Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací cíle: Rozvíjené

Více

Obsah. 1. Tvorba slov, psaní a výslovnost v čínském jazyce 1 汉 语 文 字. 2. Počítání v čínském jazyce 9 命 数 法. 3. Zdravení a osobní kontakt 17 敬 礼

Obsah. 1. Tvorba slov, psaní a výslovnost v čínském jazyce 1 汉 语 文 字. 2. Počítání v čínském jazyce 9 命 数 法. 3. Zdravení a osobní kontakt 17 敬 礼 Obsah 1. Tvorba slov, psaní a výslovnost v čínském jazyce 1 汉 语 文 字 2. Počítání v čínském jazyce 9 命 数 法 3. Zdravení a osobní kontakt 17 敬 礼 4. Rodina 25 家 5. Představování osob 35 介 绍 人 6. Názvy zemí,

Více

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ Šablona č. 01.27 Zeměpis Regiony Asie sever a východ Anotace: Tato prezentace pojednává o severní a východní Asii. Popisuje zdejší přírodní podmínky, státy, hospodářství a obyvatelstvo těchto regionů.

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Etnická regionalizace Číny

Etnografie a národnostní politika ČLR. Etnická regionalizace Číny Etnografie a národnostní politika ČLR Etnická regionalizace Číny Socio-geografické dělení Číny o SEVER x JIH VÝCHOD x ZÁPAD POBŘEŽÍ x VNITROZEMÍ NÍŽINY x HORY, POUŠTĚ MĚSTA x VENKOV CENTRUM x PERIFÉRIE

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO VYMEZENÍ REGIONU - patří sem asijské státy, které byly součástí a některé z nich patřily už carskému - tato území jsou osídlena z velké části neslovanským, převážně obyvatelstvem

Více

Anotace: Prezentace s použitím interaktivní tabule seznamuje s informacemi o Číně, motivuje k samostatné práci s mapami v atlase a opakuje učivo Asie.

Anotace: Prezentace s použitím interaktivní tabule seznamuje s informacemi o Číně, motivuje k samostatné práci s mapami v atlase a opakuje učivo Asie. Autor: Jana Kakaščíková Datum: říjen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: Čínská lidová republika Klíčová slova: Peking, Šanghaj,

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

VY_32_INOVACE-15- Asie ČÍNA_10

VY_32_INOVACE-15- Asie ČÍNA_10 VY_32_INOVACE-15- Asie ČÍNA_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: leden 2012 Číslo projektu:

Více

VY_32_INOVACE_Z7 1. Téma: Povrch Asie. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Asie

VY_32_INOVACE_Z7 1. Téma: Povrch Asie. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Asie VY_32_INOVACE_Z7 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Asie Téma: Povrch Asie Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu ve výuce: 29. 3. 2011 Ročník:

Více

JV Asie. -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej)

JV Asie. -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej) JV Asie -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej) Příroda: -velké řeky monzunový režim (Iravadí, Mekong ) -tropické podnebí, místy vysokohorské

Více

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů)

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů) Základní údaje o Tibetu Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií) Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

prvohory - kaledonské hercynské janšanské alpinsko-himalájské

prvohory - kaledonské hercynské janšanské alpinsko-himalájské ASIE POLOHA - podle asyrského asu = země východu - rozlohou km 2 je největším kontinentem (30 % souše) - kromě velké výškové členitosti má i značně členité pobřeží (3 největší ostrovy ) - většina ostrovů

Více

Čína VLADIMÍR LIŠČÁK

Čína VLADIMÍR LIŠČÁK S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Čína VLADIMÍR LIŠČÁK Nakladatelství Libri, Praha 2002 PhDr. Vladimír Liščák, 2002 Libri, 2002 ISBN 80-7277-109-4 5 Obsah Předmluva 10 Na úvod 11 Čína na první dotek

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje

Více

VÝCHODNÍ ASIE. Použité zdroje: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

VÝCHODNÍ ASIE. Použité zdroje: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ VÝCHODNÍ ASIE Použité zdroje: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ Zhonghua Renmin Gongheguo prezident Hu Jintao premiér Wen Jiabao rozloha: počet obyvatel: HDP/obyv.: asi 9 600

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_63_19 Východní Asie II

Více

OKRUH ČÍNOU Post Congress Tour

OKRUH ČÍNOU Post Congress Tour OKRUH ČÍNOU Post Congress Tour Starobylá hlavní města Xian, Luoyang, Zhengzhou, největší město Číny Šanghaj. Návštěva 5 památek na seznamu kulturního dědictví UNESCO Terakotová armáda v Xianu, Jeskyně

Více

Opakování Asie - pracovní list

Opakování Asie - pracovní list Opakování Asie - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_16 Tématický celek:

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie D krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení 45 minut Obr. č. 1 10 4 1 3 8 6 12 2 11 7 9 5 1) Do obrysové

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Světadíly Asie, Afrika anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech, poznávají a rozlišují přírodní a společenské znaky. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti

Více

DEMOGRAFIE POPULAČNĚ

DEMOGRAFIE POPULAČNĚ DEMOGRAFIE A POPULAČNĚ NÁRODNOSTNÍ POLITIKA Adam Horálek 2008 I. DEMOGRAFIE DEMOGRAFIE věda zkoumající vývoj populace, její reprodukci, strukturu, pohyb, socio- ekonomickou specializaci aj. reprodukčí

Více

10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. 10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. VLAJKA PRO TIBET Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou

Více

Základní škola kameničky. Seminární práce ze zeměpisu. Madagaskar. Zuzana Štorková. 6.třída

Základní škola kameničky. Seminární práce ze zeměpisu. Madagaskar. Zuzana Štorková. 6.třída Základní škola kameničky Seminární práce ze zeměpisu Madagaskar Zuzana Štorková 6.třída 2006/2007 Obsah 1. Úvod.3 2. Madagaskar...4 3. Stručná charakteristika.5 4. Závěr 6 5.Literatura 7 1.Úvod Tuto seminární

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Čína a komunismus - otázka ze zeměpisu

Čína a komunismus - otázka ze zeměpisu Čína a komunismus - otázka ze zeměpisu https://studijni-svet.cz/cina-a-komunismus-otazka-ze-zemepisu/ Otázka: Čína a komunismus Předmět: Zeměpis Přidal(a): david Čína komunistická země, nebo země kde jsou

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Etnografie a národnostní politika ČLR Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Čínská migrace Zdroje a motivace migrace do zahraničí: Minulost: Nedostatek zemědělské půdy (růst populace, civilizační rozvoj,

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7.

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7. Šablona č. III, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Zeměpis Afrika Přírodní podmínky Afriky Ročník 7. Anotace Pracovní list je zaměřen na přírodní podmínky

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

Poloha. po Číně nejlidnatější a největší stát Asie součástí jsou:

Poloha. po Číně nejlidnatější a největší stát Asie součástí jsou: Základní údaje Indická republika federativní republika v čele s prezidentem člen Commonwealthu rozloha: 3 287 000 km 2 obyvatel: 1 027 015 247 (2001) hustota zalidnění: 311 obyv. / km 2 hlavní město: New

Více

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová Čínská anexe Tibetu Markéta Antonínová Obsah 1) Historické pozadí 2) Průběh konfliktu 3) Tibeťané v exilu 4) Budoucnost Tibetu Historické pozadí 7.-9. století tibetská říše Tchupo - expanduje do okolních

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Čína: postavení ve světě

Čína: postavení ve světě Čína Čína: postavení ve světě tradičně dominantní role ve východní Asii kolem řada menších království, která s ní bojovala o udržení vlastní identity (více/méně úspěšně), přitom převzala řadu čínských

Více

Soutěže od Kvida Polívky

Soutěže od Kvida Polívky Soutěže od Kvida Polívky Velká Británie Celý název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska Hlavní město: Londýn Rozloha: 243 610 km² (77. největší země na světě) Nejvyšší bod: Ben Nevis (1343

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Země v oblasti Skandinávské pol.,polární kruh chladnější podnebí

Země v oblasti Skandinávské pol.,polární kruh chladnější podnebí Severní Evropa Země v oblasti Skandinávské pol.,polární kruh chladnější podnebí Velmi vyspělé státy-švédsko a Finskoneutrální země-nejsou členy NATO Norsko a Island nejsou členy EU Norsko,Švédsko,Dánsko-konstituční

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa

Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa VY_52_INOVACE_51 Benelux Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa Prosinec 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k doplnění informací základního učiva Ukázka současného života v zemích Beneluxu na základě

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko Kontinent : Evropa Oblast: Severní Evropa Norsko Základní informace Hlavní město: Oslo Rozloha: 385 199 km² z toho pevnina 323 802 km² z toho 6,0 % vodní plochy Počet obyvatel: 4 691 849 (2011) Nejvyšší

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1 SEVERNÍ EVROPA Obr. 1 Co mají společného? 1) Přírodní podmínky - přímořské podnebí na rozhraní mírného a subarktického pásu (ovlivněn Golfským proudem) - lesy (smíšené, jehličnaté tajga) = zachovaná příroda

Více

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie.

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Otázka: Umění starověké Číny Předmět: Dějepis Přidal(a): Leatham Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Náboženství, písmo, filozofie, výtvarné umění, kaligrafie Architektura,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Čína Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, historie, Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Čína VLADIMÍR LIŠČÁK Nakladatelství Libri, Praha 2002 PhDr. Vladimír Liščák, 2002 Libri, 2002 ISBN 80-7277-109-4

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_16_USA

Více

Práce s tématickou mapou Asie

Práce s tématickou mapou Asie Práce s tématickou mapou Asie 1. Politická mapa - str. 58,59 2. Mapa zemědělství - str.60,61 3. Průmyslová mapa - str.62,63 4. Shrnutí dovedností 5. Křížovka 3 14 11:57 Úkol 1. Kterými hlavními městy států

Více

Obr. 1. Rozdělení Evropy

Obr. 1. Rozdělení Evropy Obr. 1 Rozdělení Evropy Obr. 2 Obr. 3 (upraveno) Jižní Evropa Charakteristika Většina států sousedí se Středozemním mořem Výjimky: Portugalsko, Vatikán, San Marino Převládá subtropické podnebí s teplými

Více

Rusko Rusko krásná země A velmi historická země

Rusko Rusko krásná země A velmi historická země Rusko Rusko krásná země A velmi historická země Rozloha a lidstvo Rusko dalším oficiálním názvem Ruská federace, je s rozlohou 17 102 345 km² největší stát světa.hlavní město Moskva. Zahrnuje značnou část

Více

Asie Přírodní podmínky - opakování

Asie Přírodní podmínky - opakování Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Název: Jihovýchodní Asie

Název: Jihovýchodní Asie Název: Jihovýchodní Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, historie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

VY_52_INOVACE_Ze.Du.36

VY_52_INOVACE_Ze.Du.36 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_52_INOVACE_Ze.Du.36 AutoSave 1 Z E M Ě P I S 6. ročník AFRIKA AZ kvíz Mgr. Alena Dušková AutoSave 2 Předmět a ročník: Zeměpis 6. ročník Téma: AFRIKA AZ kvíz

Více

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno)

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno) Jihovýchodní Evropa Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 BULHARSKO Základní údaje Hlavní město: Sofia Rozloha: 110 993 km² Obr. 3 Počet obyvatel: 7 093 635 Hustota osídlení: 65 ob./ km² Státní zřízení: parlamentní

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 2 BENELUX Charakteristika Označení pro volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska V roce 1948 byla vytvořena celní unie, později byla přeměněna na hospodářskou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Naši sousedé ve střední Evropě

Naši sousedé ve střední Evropě Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Naši sousedé ve střední Evropě Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 (Čj.

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Supervize vysokorychlostní železnice v Říši středu

Supervize vysokorychlostní železnice v Říši středu Úvod Supervize vysokorychlostní železnice v Říši středu R. Bernard, O. Kostohryz ARCADIS CZ Základní informace Prudký rozvoj vysokorychlostní železnice v ČLR Schéma supervize Chengdu Chongqing Railway

Více

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik.

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik. 1 HDP, HNP 1. února 2011 12:38 HDP (GDP) = hrubý domácí produkt o Celková peněžní hodnota zboží a služeb vytvořená za dané období (rok) na určitém území bez ohledu na původ obchodu o Nejsou zahrnuty např.

Více

INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE

INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE Jan Demel, 4.B Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova INDIE Obecná charakteristika Indický subkontinent, Jižní Asie Asi 1 210 000 000 obyvatel

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08 Název: Oblast: Autor: Číslo: Stručná anotace: Jižní Asie Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_08 Pracovní list do zeměpisu 7. ročníku pro samostatnou práci žáků, žáci pomocí atlasu vyhledají

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ OBDOBÍ VÁLÍCÍCH STÁT zahrnuje krvavé 5.- 3. století p.n.l. neustálé spory knížatešeny válkami situace vyešena vítzstvím jednoho z nich -chi Š-chuang-

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více