Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015"

Transkript

1 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/ Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma rozpis rozvahy do účtů základní třídění účtů podvojný účetní zápis účtový rozvrh, směrná účtová osnova syntetická a analytická evidence 2. Právní úprava účetnictví - zákon o účetnictví - předmět účetnictví - účetní období - základní účetní zásady - účetní zápisy a jejich opravy - účetní knihy - účetní dokumentace - význam a druhy účetních dokladů - náležitosti účetních dokladů - vyhotovování, opravy a účtování základních účetních dokladů - oběh účetních dokladů směrná účtová osnova a České účetní standardy 3. Pořizování dlouhodobého majetku postavení dlouhodobého majetku v rozvaze začlenění dlouhodobého majetku do účtového rozvrhu charakteristika a klasifikace dlouhodobého majetku způsoby pořízení DM, jejich účtování a oceňování financování pořízení DM doklady spojené s pořízením DM leasing 4. Odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku opotřebení DM odpisy účetní, daňové, účtování odpisů důvody vyřazení DM a jejich účtování náklady a výnosy spojené s vyřazením DM zmařená investice zvířata základního stáda analytická evidence dlouhodobého majetku 5. Finanční majetek postavení finančního majetku v rozvaze začlenění finančního majetku do účtového rozvrhu oceňování finančního majetku základní účtování o krátkodobém finančním majetku (pořízení, výnosy, prodej) základní účtování o dlouhodobém finančním majetku (úpis, nákup, výnosy, prodej) 1

2 6. Zásobovací činnost postavení nakoupených zásob v rozvaze začlenění nakoupených zásob do účtového rozvrhu oceňování nakoupených zásob při pořízení a při výdeji způsoby účtování nakoupených zásob účtování přírůstků zásob (nákup, vlastní výroba, dar, vklad společníka) účtování úbytků zásob (spotřeba, prodej, dar, splácení vkladu) materiál na cestě, nevyfakturované dodávky doklady při evidenci zásob a jejich oběh operativní evidence 7. Zásoby vlastní výroby a prodejní činnosti postavení zásob vlastní výroby v rozvaze začlenění zásob vlastní výroby do účtového rozvrhu oceňování zásob vlastní výroby způsoby účtování zásob vlastní výroby skladová evidence zvířata aktivace zboží 8. Peněžní prostředky a ceniny postavení peněžních prostředků v rozvaze a ÚR pokladní agenda, pokladní skontro účtování peněz v hotovosti peníze na cestě valutová a korunová pokladna, kurzové rozdíly finanční styk se zaměstnanci ceniny 9. Bezhotovostní platební styk otevření bankovního účtu doklady spojené s bezhotovostním platebním stykem a jejich účtování účtování bankovních úvěrů směnka, eskont směnky 10. Pohledávky a závazky z obchodního styku klasifikace obchodních pohledávek a závazků tuzemské pohledávky z obchodního styku tuzemské závazky z obchodního styku devizové pohledávky a závazky a kurzové rozdíly přijaté a poskytnuté zálohy účtování reklamací 11. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi SP a ZP hrubá mzda a její zúčtování u zaměstnanců srážky ze mzdy účtování záloh a doplatku k výplatě účtování zákonného SP a ZP ostatní závazky a pohledávky k zaměstnancům mzdové závazky ke společníkům a členům družstva evidence spojená se zaměstnanci 2

3 12. Účtování daní a dotací základní rozdělení daní začlenění daňových závazků v účtovém rozvrhu členění jednotlivých daní a jejich účtování účtování dotací 13. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky postavení kapitálových účtů a dlouhodobých závazků v rozvaze začlenění účtů do účtového rozvrhu charakteristika kapitálových účtů v různých právních formách podnikání rozbor a účtování vlastních zdrojů rozbor a účtování cizích zdrojů 14. Zvláštnosti účtování obchodních korporací zakladatelská rozvaha otevření účetních knih účtování o zvyšování a snižování základního kapitálu účetní uzávěrka rozdělení zisku a vypořádání ztráty v. o. s. uzavření účtů v. o. s. zdanění podílů na zisku v. o. s. komanditní společnost rozdělení zisku, vypořádání ztráty, zdanění podílů na zisku družstvo - charakteristika, zvláštnosti účtování 15. Náklady účtová třída 5 základní charakteristika nákladů členění nákladů podle druhů, kalkulace zásady pro účtování nákladů rozbor jednotlivých účtových skupin kurzový rozdíl jako náklad 16. Výnosy účtová třída 6 základní charakteristika výnosů členění výnosů v účtovém rozvrhu zásady pro účtování výnosů oceňování výkonů účtování produkce, aktivace účtování prodeje kurzový rozdíl jako výnos 17. Časové rozlišení nákladů a výnosů důvody časového rozlišení náklady a výdaje příštích období příjmy a výnosy příštích období dohadné účty aktivní a pasivní tvorba a čerpání rezerv tvorba a čerpání opravných položek 3

4 18. Manažerské účetnictví charakteristika manažerského účetnictví hospodářská střediska úkoly rozpočetnictví, druhy rozpočtů, členění nákladů v rozpočtech sestavování rozpočtů výrobních hospodářských středisek kalkulace a jejich druhy členění nákladů v kalkulaci, kalkulační vzorec kalkulační metody při sestavování předběžných kalkulací vnitropodnikové účetnictví 19. Inventarizace majetku a závazků základní pojmy vztahující se k inventarizaci (inventura, druhy inventur, inventurní soupis, inventarizace, její účel, četnost, druhy inventarizací) druhy inventarizačních rozdílů účtování inventarizačních rozdílů - pokladní hotovosti a cenin - materiálových zásob a zásob vlastní výroby - dlouhodobého majetku náhrady od pojišťovny a zaměstnanců, odhad náhrad od pojišťovny 20. Hospodářský výsledek charakteristika hospodářského výsledku metodika zjišťování hospodářského výsledku v jednotlivých stupních úprava HV na daňový základ zjištění a účtování povinnosti k dani z příjmu bilanční kontinuita účtování rozdělení a užití čistého zisku účtování vypořádání ztráty 21. Účetní uzávěrka a závěrka přípravné uzávěrkové práce uzavírání a kontrola účetních knih charakteristika, účel a předkládání účetní závěrky účetní závěrka - rozvaha - výkaz zisků a ztrát - příloha 22. Daňová evidence soukromých podnikatelů podstata a úkoly daňové evidence právní předpisy pro daňovou evidenci subjekty účtující v daňové evidenci knihy daňové evidence peněžní deník daň z příjmu FO účetní uzávěrka a závěrka porovnání vedení daňové evidence ručně a na počítači individuální podnikatel jako účetní jednotka zjednodušený rozsah účetnictví, zahajovací rozvaha, odměny individuálního podnikatele, zdravotní a sociální pojištění individuálního podnikatele 4

5 23. Účetnictví územních samosprávných celků a příspěvkových organizací postavení a úloha ÚSC základní principy financování ÚSC účtová osnova pro ÚSC a příspěvkové organizace účtování příjmů ÚSC účtování výdajů a nákladů ÚSC účtování o DM a zásobách hospodářsko-podnikatelská činnost ÚSC 5

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů Maturitní okruhy jaro 2015 Podnikání dálková forma - ústní zkouška... 1 Provozní technika dálková forma... 6 Gastronomie denní, dálková forma... 8 Podnikání denní, dálková forma rok ukončení 2014 a dříve...

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y.

Více

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Osnova Témata Základy účetnictví Principy daňové evidence Financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace Bankovní soustava

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více