Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch"

Transkript

1 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2009

2 Výroční zpráva za rok 2009 Impresum Výroční zpráva Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň, červen 2010 Zpracoval: Jan Lontschar a kol. Sazba: Jiří Fictum, Plzeň; Marko Junghänel, Mnichov Korektury: Jitka Walterová Odpovědnost za obsah české části: Jan Lontschar Odpovědnost za obsah německé části: Thomas Rudner Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Sedláčkova 31, CZ Plzeň tel.: , fax: Tandem byl zřízen na základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Německé spolkové republiky. Je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni a metodicky veden Sekcí mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT.

3 Obsah 1 Úvod 1 Úvod...5 Idea a poslání Tandemu Oblasti práce Tandemu Mimoškolní oblast Programy a podpora...7 Program hospitací Učit se navzájem Program Vzdělávání Vzdělávací kurz interkulturní komunikace Akce mimoškolní oblasti Školská oblast Akce školské oblasti Oblast odborných praxí Akce oblasti odborných praxí Finanční podpora odborných praxí Oblast jazyka a jazykové animace Akce jazykové oblasti Další propagační akce Práce s veřejností Nový corporate design Tandemu Informace a poradenství Internetové stránky Newsletter Tandem Info Kontaktní databáze Projektová databáze - best practice Portál interkulturní komunikace 3.3 Publikační činnost Projekty Portál Akce projektu 4.2 Projekt Odmalička - Von klein auf Akce projektu Odmalička Von klein auf Multilaterální projekt Síť Europschool Dobrovolnické centrum Tandemu Plzeň Projekt Sousedé se stávají přáteli Akce projektu Sousedé se stávají přáteli Grémiální činnost Tandemu Akce grémiální činnosti Finanční zpráva Rozpočet Tandemu Rozpočet Tandemu + spravované prostředky FB Program podpory Odmalička v roce Tandem tým...36 Složení týmu Tandemu Plzeň...36 Organigram Tandemu Poděkování...38 Tak jako jsem se v loňském úvodníku zmiňoval o roce 2008 jako o roce přípravy projektů, musím v tomto úvodníku určitě zmínit, co se podařilo a co nikoli jaké žádosti o podporu byly více úspěšné a jaké méně. Zcela jistě ale mohu konstatovat, že rok 2009 byl úspěšným startem několika projektů. V roce 2009 se podařilo spustit dva (respektive tři) projekty financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Operační program Přeshraniční spolupráce Ziel 3 Cíl 3. Prvním projektem je projekt předškolní oblasti, kde se podařilo garantovat služby pro příhraniční spolupráci předškolních zařízení podél celé českoněmecké hranice. Tento projekt je výjimečný svým složením jsou to vlastně dva projekty, které jsou financovány z Cíle 3 Česko Bavorsko a z Cíle 3 Česko Sasko. Tím vznikl v Česku ojedinělý koncept financování jednoho projektu poměrem 50 % : 50 % ze dvou podobných zdrojů. Druhým projektem je regionálně orientovaný projekt Sousedé se stávají přáteli / Aus Nachbarn werden Freunde, který ve spolupráci s Okresním kruhem mládeže v německém Bayreuthu podporuje příhraniční mimoškolní spolupráci. Tento projekt je zvláštní svým oblastním zaměřením, a i pro Tandem, který má celorepublikovou působnost, něčím výjimečným. Připravovaný projekt podpory česko-německé jazykové animace v rámci ESF OP Vzděláním pro konkurenceschopnost se bohužel nepodařilo realizovat. Žádost o podporu byla hodnocena velmi pozitivně, podpora však ztroskotala na způsobu hodnocení komise. Myšlenka rozvoje jazykové animace na českých školách stále trvá a po inovaci žádosti nevylučujeme její další podání. Činnost Tandemu silně ovlivnilo také 6. českoněmecké setkání mládeže s názvem generation. EUrope 2009, které Tandem realizoval v dubnu. Tento výjimečný bod v mimoškolní oblasti přinesl několik kontaktů s V. I. P. z řad evropských institucí a z řad politiků, ale hlavně Tandem navázal na přerušenou tradici česko německých setkání české a německé mládeže. Setkání 130 českých a německých účastníků na téma Evropa a volby do Evropského parlamentu bylo velmi úspěšnou prezentací spolupráce mladých lidí a jejich zájmu (nejen) o sousední zemi. Činnost Tandemu se samozřejmě nesoustředí jen na projektové záležitosti nebo na setkání mládeže. Velký pokrok zaznamenala oblast jazykové animace, kde je připravován pedagogický koncept jazykové animace a certifikace jazykového vzdělávání pro jazykové animátory. Realizace nového corporate designu Tandemu prostupuje na všech úrovních práce Tandemu Tandem Plzeň např. vytvořil a spustil novou webovou prezentaci své činnosti, která je dle ohlasů velmi dobře propracována. Webové stránky využívají všech aktuálních nástrojů internetu a online prezentací. V rámci oblasti odborných praxí se opět podařilo získat grant na podporu česko německé spolupráce od Národní kanceláře programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vici a stejně tak grant od Česko německého fondu budoucnosti. Pokud se o roce 2009 chcete dozvědět více otevřete naši zprávu a nechte se inspirovat. Jan Lontschar ředitel Tandemu Plzeň 4 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok

4 Idea a poslání Tandemu 2 Oblasti práce Tandemu Koordinační centra česko-německých výměn Poslání Tandemu je jasně definováno právě 2.1 Mimoškolní oblast programů Učit se navzájem a Vzdělávání. Za mládeže Tandem jsou institucemi, které byly ve výše zmíněném prohlášení, kde jsou také V mimoškolní oblasti byly v roce 2009 realizovány mimoškolní oblast je v Tandemu Plzeň zodpovědný zřízeny na základě Prohlášení ministra školství, vytyčeny úkoly, které mají být realizovány. Stručně tři čtyřdenní semináře a jako hlavní akce roku již 6. Petr Vaněk, na straně Tandemu Regensburg mládeže a tělovýchovy ČR a spolkové ministryně řečeno - Tandem byl založen za účelem rozšíření česko-německé setkání mládeže. Podrobnosti se Juliane Niklas. pro rodinu, seniory, ženy a mládež SRN o záměru a zintezívnění výměny mládeže mezi ČR a SRN dočtete v části výroční zprávy zabývající se jed- zřídit koordinační centra pro česko-německé na základě platné Dohody mezi vládou České notlivými akcemi Tandemu v uplynulém roce Programy a podpora výměny mládeže. Toto prohlášení bylo podepsáno a Slovenské Federativní Republiky a vládou Program hospitací pro pracovníky s mládeží při prvním Česko-německém setkání mládeže Spolkové Republiky Německo o spolupráci Prvním ze tří seminářů byl jarní kontaktní seminář Učit se navzájem v Poličce dne 3. září 1996 a zřizuje vždy po a výměnách mládeže ze dne 29. listopadu Společně do toho!, pořádaný v květnu v Berlíně Hospitační program Učit se navzájem byl jednom koordinačním centru pro výměny mládeže pro dobrovolné i profesionální pracovníky z oblasti zahájen v roce Jeho cílem je podpora pobytů na obou stranách hranice. Při dalších jednáních bylo rozhodnuto českou volnočasové a výchovné práce s dětmi a mládeží. českých a německých pracovníků s mládeží kancelář situovat do Plzně a administrativně ji Na podzim následovaly tematický seminář Média v zařízeních pro mládež v Německu a Česku. přičlenit k Západočeské univerzitě. Německý v práci s mládeží ochrana mládeže a praxe Těmito zařízeními mohou být vzdělávací střediska protějšek byl zakotven u Bavorského kruhu a plánovací seminář pro sdružení aktivní v činnosti a centra setkávání, střediska volného času pro mládeže, jakožto organizace zastřešující práci s dětmi a mládeží Dobře naplánováno zpola mládež, občanská sdružení, spolky či svazy, úřady s mládeží na úrovni spolkové země Bavorsko. hotovo. Podle hodnocení účastníků přispěly pro mládež apod. Úkolem programu je podpořit Samozřejmostí je však celorepubliková působnost. semináře k rozšíření obzoru zúčastněných přeshraniční výměny zkušeností a umožnit přímý Své poslání Tandem naplňuje pomocí svých v tématu práce s médii, resp. pomohly pohled na konkrétní práci s mládeží v sousední programů a projektů na podporu česko-německé k naplánování dalších projektů. zemi. spolupráce mladých lidí. Kromě seminářů spadá do mimoškolní oblasti Program dotují hospitační zařízení, která využívají Zmíněné dokumenty je možno najít na webových řada dalších aktivit. O mnohých se dozvíte poskytnuté finanční prostředky pro hospitanty. stránkách Tandemu Plzeň: v následujících částech závěrečné zprávy. Patří Díky této podpoře klesají náklady hrazené cz/sekce/o-tandemu/dokumenty. sem mimo jiné podpora činnosti Dobrovolnického hospitanty na minimum. centra Tandemu, neustálý rozvoj portálu ahoj. info a práce s dobrovolníky v Tandemu Plzeň Programu Učit se navzájem se v průběhu roku i Regensburg, spolupráce na koordinaci dalších 2009 zúčastnilo 6 pracovníků s mládeží, někteří česko-německých dobrovolnických projektů, další bohužel museli z různých příčin účast odříct. výběr dobrovolných pracovníků s mládeží na oborový jazykový kurz v Kasselu, podpora Cílem pro rok 2009 bylo rozšíření seznamu realizace projektu Překročte (své) hranice aktivních hospitačních míst a větší propagace nebo správa programů podpory pro pracovníky programu mezi zástupci příslušných cílových s mládeží Vzdělávání a Učit se navzájem. skupin. Připravuje se přehlednější webová prezentace programu i informační materiál pro V rámci mimoškolní oblasti Tandemu je potenciální české účastnice a účastníky programu, realizováno i regionální zastoupení programu EU stejně jako pro potenciální německá hostitelská Mládež v akci. V roce 2009 proběhlo ve spolu- hospitační zařízení. práci s Dobrovolnickým centrem Tandemu několik prezentací, převážná část práce pak spočívala Program Vzdělávání v individuálních konzultacích jednotlivých Program Vzdělávání umožňuje získání připravovaných projektů z Plzeňského kraje. příspěvku na vzdělávací semináře v Německu pro české pracovníky s mládeží. Jedná se o semináře Hlavními cíly pro rok 2009 byly realizace pro dobrovolné i profesionální mimoškolní naplánovaných akcí a postupné šíření informací pracovníky s mládeží. V rámci programu o Dobrovolnickém centru Tandemu. Další Vzdělávání je jim hrazeno 80 % účastnického významnou prioritou bylo zvýšení povědomí poplatku. V roce 2009 využili podporu z tohoto o nabídce programů Tandemu určených pro programu 4 pracovníci s mládeží. dobrovolné i profesionální pracovníky s mládeží, 6 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok

5 2.1.2 Vzdělávací kurz interkulturní komunikace a představy mladých lidí z Česka a Německa vůči Během programu bylo možné další vzdělávání Další pracovní setkání česko-německé Další vzdělávání pracovníků s mládeží v oblasti jejich zástupcům v politických i administrativních v oblasti interkulturních aspektů spolupráce spolupráce se připravuje v roce česko-německé interkulturní spolupráce institucích Evropské unie. Setkání generation. i představení své organizace a podrobné Dobrodružství s kulturou EUrope 2009 bylo součástí kampaně MŠMT seznámení se s organizacemi dalšími. Již Média v práci s mládeží ochrana Pořádá EiCCC a Institut Pontes, za podpory Evropa mladýma očima. na semináři bylo jisté, že některá navázaná mládeže a praxe v oblasti česko-německé Tandemu a Česko-německého fondu budoucnosti partnerství povedou ke skutečným projektům, a to spolupráce mládeže V letošním roce proběhly další tři vzdělávací Společně do toho! kontaktní seminář pro v době nepříliš vzdálené. Tematický seminář semináře z šestidílného cyklu, v lednu 2010 mimoškolní oblast Termín: říjen 2009 dostanou frekventanti kurzu certifikáty. 18 Kontaktní seminář Česko-německá spolupráce Místo konání: SRN, Tannenlohe účastníků čtyřdenních seminářů se hlouběji Termín: květen 2009 na památných místech Počet účastníků: 13 účastníků z ČR a SRN věnovalo tématu kultura a rozšiřovalo své Místo konání: SRN, Berlín Pracovní setkání pedagogické kompetence při práci s česko- Počet účastníků: 27 účastníků z ČR a SRN Termín: říjen 2009 německými skupinami, opomenuta nezůstala ani Místo konání: ČR, Lidice jazyková animace. Součástí kurzu byla také účast Počet účastníků: 10 účastníků z ČR a SRN na vedení česko-německých akcí. Akce, které se během léta a podzimu 2009 uskutečnily a byly prezentovány a analyzovány, měly velký tematický obsah od ekologického česko-německého tábora, přes cyklo-jízdu, až po seminář na univerzitě. Seminární cyklus lze již nyní hodnotit pozitivně v tom smyslu, že jsme získali kvalifikované multiplikátory, kteří si budou umět poradit i se V termínu října se v bavorském situacemi, které v interkulturním kontextu vyžadují Tannenlohe zúčastnilo 13 zástupkyň a zástupců větší citlivost a pedagogický um. českých a německých sdružení tematického semináře Tandemu s názvem Média v práci Akce mimoškolní oblasti s mládeží. Cílem semináře, určeného pro oblast Česko-německé setkání mládeže 2009 volnočasové a výchovné práce s dětmi a mládeží, generation.europe 2009 bylo představit oblast práce s médii v Česku Setkání mládeže a Německu a umožnit zúčastněným, aby si trochu Termín: duben 2009 V termínu května 2009 se v Berlíně praktické práce i vyzkoušeli. Místo konání: ČR, Čelákovice setkalo celkem 27 zástupkyň a zástupců českých Pracovní setkání v Památníku Lidice na téma Počet účastníků: 110 účastníků z ČR a SRN a německých sdružení, aby se společně zúčastnili spolupráce v oblasti práce s mládeží na památných Mezi programové bloky semináře patřilo Největší akcí roku se (nejen) v mimoškolní oblasti kontaktního semináře pro oblast volnočasové místech se konalo v termínu od 2. do 3. října představení Institutu pro mediální pedagogiku JFF, stalo dubnové 6. česko-německé setkání mládeže a výchovné práce s dětmi a mládeží, pořádaného Cílem setkání bylo na jedné straně vnesení nových Komise pro ochranu mládeže v médiích, Česko generation.europe 2009, které v termínu pod názvem Společně do toho!. Cílem semináře impulsů do česko německé spolupráce mladých německé mediální akademie, Přeshraničního 17. až 19. dubna proběhlo ve středočeských bylo představit zúčastněným možnosti česko- lidí a na straně druhé příspěvky zúčastněných mediálního centra T1 nebo Dětské tiskové Čelákovicích. Přibližně 110 mladých lidí z České německé spolupráce v oblasti mládeže a nástroje institucí k danému tématu v souvislosti agentury. Bylo natočeno několik krátkých filmů za republiky a Německa se sešlo k diskuzím, na její podporu, ale především seznámit se s památnými místy. použití běžně užívané elektroniky, tedy digitálních společným plánům a zábavné spolupráci. Záštitu s organizacemi z druhé země a navázat kontakty fotoaparátů a mobilních telefonů. nad akcí převzali velvyslanec SRN v ČR pan k další spolupráci. Na pracovním setkání se podílely: Památník Helmut Elfenkämper a 1. náměstkyně MŠMT Lidice ve spolupráci s Památníkem Terezín, Účastníci byli seznámeni samozřejmě i s plnou ČR paní Eva Bartoňová. Mladí lidé se mohli Účastníci navštívili nízkoprahové centrum Muzeum města Ústí nad Labem, Česká rada dětí nabídkou Tandemu pro oblast mimoškolní setkat s poslanci i poslankyněmi Evropského m3 ve čtvrti Marzahn v Berlíně, diskutovali a mládeže a sdružení Sojka spolek mladých. spolupráce mládeže a mnozí se chystají využít parlamentu z Česka i Německa, diskutovat o zkušenostech z financování mezinárodní Výstupem je mnoho impulsů pro práci Tandemu buď zprostředkování partnerství, program s kandidáty do EP, ale především debatovat mezi spolupráce mládeže, prohlédli si mnoho zajímavých v této oblasti jako například: hospitací Učíme se navzájem či program sebou a sdílet a tříbit své názory na dění kolem sebe. Akce proběhla při příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, byla zaznamenána mnohými médii a jejím výstupem je tzv. Čelákovické prohlášení, dokumentující přání míst v centru Berlína, seznámili se s metodou česko-německé jazykové animace, absolvovali workshop o vedení projektů v mezinárodních rozměrech, a také diskutovali o rozdílech a podobnostech mezi Čechy a Němci. tematické semináře pro učitele, tematické semináře pro pracovníky s mládeží, program podpory setkávání české a německé mládeže na památných místech. Vzdělávání. Na rok 2010 plánuje Tandem další akce pro sdružení, sledujte web Tandemu nebo čtěte Tandem Info. 8 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok

6 Dobře naplánováno zpola hotovo Tandem rozšířil spolupráci s pracovníky snaží prohloubit kooperaci. S MŠMT ČR a Českou a Slovensko-německá komise historiků, Plánovací seminář Pragkontaktu, projektu Nadace Brücke/Most, školní inspekcí, jakožto důležitými partnery Pedagogická výměnná služba PAD, Nadace Termín: listopad 2009 u jehož zrodu také stál. Třídy škol z Plzně mají nyní Tandemu ve školské oblasti, se za významného Brücke/Most). Hlavním cílem semináře bylo Místo konání: ČR, Praha také možnost setkávat se s německými třídami přispění Goethe-Institutu v Praze uskuteční zprostředkovat vybraná česko-německá Počet účastníků: 15 účastníků z ČR a SRN v Praze a eventuelně navázat trvalejší přátelství v únoru 2010 konference pro ředitele škol. V tomto historická témata jakožto platformu pro školní V termínu listopadu 2009 se v Praze a spolupráci. Tato nabídka bude v dalším roce roce jí předcházela mimořádně plodná celodenní projekty. Čeští a němečtí kolegové si mezi setkalo celkem 15 zástupkyň a zástupců českých ještě rozvinuta a obohacena. schůzka zástupců organizací a institucí činných sebou vyměnili zkušenosti s přípravou projektů a německých sdružení, aby se společně zúčastnili v česko-německé oblasti na poli školství, kteří v hodinách dějepisu na česko-německá plánovacího semináře pro oblast volnočasové Velmi úspěšné byly studijní cesty budoucích budou na konferenci referenty. historická témata. Opomenuta nebyla ani jazyková a výchovné práce s dětmi a mládeží, pořádaného učitelů z Německa do Plzně a Prahy, které Tandem animace jako jedna z úspěšných a oblíbených pod názvem Dobře naplánováno zpola hotovo. společně připravoval právě s Pragkontaktem. Velkou radost připravili pracovníkům Tandemu cest, jak navázat první kontakt s cizím jazykem Počet těchto individuálně uzpůsobených cest žáci, kteří se zúčastnili soutěže pro základní a s neznámými lidmi, která se může stát pevnou v následujícím roce stoupne. Zároveň Tandem školy a víceletá gymnázia Hrátky s jazykem součástí plánovaných česko-německých školních vyhoví zájmu plzeňských studentů pedagogické zaměřené na výrobu pomůcek usnadňujících i jiných projektů. Seminář byl ze strany účastníků fakulty a zaštítí jejich vzájemné setkávání. výuku německého jazyka. Soutěžní výrobky byly i ze strany referentů zhodnocen jako úspěšný naprosto invenční a perfektně provedené. a lze si jen přát, aby navázané kontakty a získané Novinkou v roce 2009 byla těsnější kooperace informace byly nadále rozvíjeny. s kolegy Polsko-německé spolupráce mládeže Ve školské oblasti proběhly i letos zásadní (Deutsch-polnisches Jugendwerk) při přípravě personální změny, tentokrát na straně německé: Den učitelů němčiny akcí ve školské oblasti, která nabude konkrétních Hansjürgen Karl se v srpnu vrátil po roční workshop k jazykové animaci rozměrů i pro učitele na česko-polsko-německém rodičovské dovolené zpět do řezenské kanceláře Prezentace a workshop semináři v dubnu a s nadšením jemu vlastním se vrhl do práce. Termín: 28. březen 2009 Místo konání: ČR, Břeclav Zkušenosti ve školské oblasti si pracovnice Akce školské oblasti Počet účastníků: 15 z ČR Tandemu vyměnily se zástupci dalších bilaterálních Další vzdělávání pro české a německé Tandem se i letos prezentoval na regionálních organizací na mezinárodním pracovním setkání učitele Společná minulost akcích Deutschlehrertag Den učitelů němčiny, Plánovací semináře jsou pořádány jako prostor v Berlíně. Jednalo se o koordinaci školních výměn Tematický seminář pořádaných Sdružením germanistů a učitelů pro plánovaní dalších společných aktivit a projektů mezi SRN a Polskem, SRN a Francií, Termín: březen 2009 němčiny (SGUN) ve spolupráci s Goethe- partnerských sdružení, pro účastníky bez SRN a Ruskem. Další pracovní setkání tohoto Místo konání: SRN, Freiburg Institutem Praha. V sobotu 28. března 2009 partnerské organizace nabízejí koktejl informačních druhu je plánováno v Hamburku. Opět se ho Počet účastníků: 19 účastníků z ČR a SRN proběhl Den učitelů němčiny v Břeclavi. Tandem programů z oblastí projektového managementu, účastní i zástupce Pedagogické výměnné služby financování česko-německých výměn mládeže (Pädagogischer Austauschdienst), s níž Tandem nebo třeba interkulturního vzdělávání. Součástí i ostatní organizace spolupracují. PAD podpořila programu je představení zajímavých aktuálních či mj. i tematický seminář zaměřený na společnou již realizovaných projektů zúčastněných sdružení. minulost obou zemí, konaný tentokrát v odlehlejší spolkové zemi, Bádensku-Würtembersku. Účastnice a účastníci semináře společně navštívili Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův Tandem se samozřejmě věnuje i čistě domácí dvůr a středisko Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy scéně a nezapomíná, že důležitými činiteli ve Karlínské spektrum. Obě návštěvy přiblížily školské oblasti jsou krajské úřady, s nimiž se programové nabídky těchto zařízení a nabídly pohled do praxe velkých a zkušených institucí pracujících s dětmi a mládeží v Česku. Ve Studijním domě Wiesneck, v Buchenbachu byl prezentován na workshopu k jazykové animaci, 2.2 Školská oblast u Freiburku, se ve dnech března 2009 který byl opět plně obsazen. Jazyková animace Rok 2009 neproběhl ve školské oblasti jen ve sešlo celkem 19 pedagogických pracovníků nachází mezi učiteli jazyků stále větší odezvu. znamení seminářů dalšího vzdělávání pro učitele z českých a německých škol spolu se sedmi Mimoto se Tandem podílel na tombole učitelé si ačkoli jsou již etablovanou a vyhledávanou lektory z nejrůznějších institucí či organizací mohli odnést publikace. Na libereckém Dni učitelů nabídkou Tandemu pro školy. Jejich kvalita byla (projekt Jak přibližovat region přes hranice němčiny v sobotu 10. října 2009 Tandem nabídl potvrzena akreditacemi Ministerstva školství, Jihočeská univerzita a Univerzita Pasov, učitelům informace k aktuálním projektům. mládeže a tělovýchovy ČR. sdružení Antikomplex, Česko-německá 10 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok

7 Jak realizovat školní výměny dětí do 12 let školské oblasti přímo na místě u svých sousedů. byla jazyková animace jakožto metoda vhodná Kontaktní seminář Navštívili plzeňskou kancelář Tandemu, kde jim byl pro překonání jazykových bariér. Část semináře Termín: květen 2009 představen český školský systém, a vyzkoušeli si byla věnována práci s veřejností a médii tématu Místo konání: SRN, Waldmünchen zde jazykovou animaci, v Praze zavítali do prostor důležitému právě pro získávání financí a podpory. Počet účastníků: 17 účastníků z ČR a SRN Živé paměti, kde se setkali se zástupci Účastníci semináře měli možnost dozvědět se více Ve waldmünchenském vzdělávacím středisku o.s. Antikomplex, byli přijati v Německé škole jak ze strany Tandemu, tak od zástupců českých pro mládež se 6. až 9. května 2009 vzájemně Praha a na německém velvyslanectví. Mnoho a německých škol s dlouholetými kontakty. představilo celkem 17 učitelek a učitelů prvního z nich projevilo zájem navázat během svého Seminář proběhl podle představ účastníků stupně z českých a německých škol. Vyměnili nadcházejícího působení na škole kontakt i organizátorů a byl ukončen s příslibem nadále si zkušenosti s česko-německými projekty pro s českými kolegy. Doufejme, že seminární cesta rozvíjet navázané kontakty. nejmladší žáky a zaváděním jazyka sousedů do tak splnila svůj účel a u našich sousedů přibude výuky. Zkušenější učitelé představili svou činnost mladých učitelů nadšených pro spolupráci a nápady pedagogům, kteří s česko-německými s českými školami. Seminární cesty jsou 2.3 Oblast odborných praxí projekty začínají. Zvláštní postavení měla jazyková společnou akcí Tandemu a Pragkontaktu projektu Program podporuje střední a vyšší odborné školy animace, která dětem dává svobodu zkoušet Nadace Brücke/Most. Podobného programu se a střední odborná učiliště z Česka i Německa nové věci na poli jazyka bez obav z neúspěchu. pak účastnilo ještě 13 dalších seminaristů 28. při realizaci zahraniční odborné praxe. Cílem Opomenuta nezůstala ani interkulturní 30. října je umožnit mladým lidem získat v sekundárním komunikace a způsoby financování česko- vzdělávání nové osobní i pracovní zkušenosti, německých školních výměn a projektů. Seminář Jak realizovat česko-německé školní zdokonalit odborné dovednosti a zvýšit jejich určený učitelům 1. stupně základních škol byl projekty šance na evropském pracovním trhu. Tandemem nabídnut poprvé a ze strany Kontaktní seminář Koordinační centrum česko-německých výměn účastníků byla tato novinka přijata s povděkem. Termín: listopad 2009 Program je realizován od roku 2000 díky mládeže Tandem spravuje již od roku 2000 Program V následujících letech chce Tandem tuto iniciativu Místo konání: ČR, Krásná Lípa finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže podpory odborných praxí, díky němuž mohou více rozvíjet. Počet účastníků: 24 účastníků z ČR a SRN a tělovýchovy, Česko-německého fondu mladí lidé ve věku let absolvovat praxi budoucnosti (ČNFB) a od roku 2005 také díky v Německu. Praxí v zahraničí získají nejen nové Seminární cesta budoucích učitelů ze SRN podpoře z programu EU Leonardo da Vinci pracovní a osobní zkušenosti, ale poznají také Prezentace a workshop (koordinátorem je Národní agentura pro evropské kulturu a styl života v sousední zemi. Termín: červen 2009 vzdělávací programy NAEP). Místo konání: ČR, Plzeň, Praha Semináře ze zúčastnilo přibližně 36 českých Počet účastníků: 22 účastníků z ČR a SRN Minimální doba trvání zahraniční odborné praxe a německých projektových koordinátorů jsou tři týdny. Pevnou součástí programu je jazyková z odborných škol, kteří se již zapojili anebo uvažují a interkulturní příprava, kterou zprostředkovávají o účasti na Programu podpory odborných praxí. Tandemem vyškolení jazykoví animátoři. Program Účastníci semináře získali užitečné informace, podpory odborných praxí se setkává s velkým které jim pomohou při efektivním a kreativním zájmem a poptávka silně převyšuje možnosti finanční plánování, realizaci a vyhodnocení praxe. podpory. V roce 2009 se do programu zapojilo 381 Vybráno z programu: V Německu se absolventi pedagogických fakult musí po dva roky účastnit praxe na škole a semináře zaměřeného na jejich praktické výstupy, než se z nich stanou učitelé. Celkem 22 budoucích učitelů seminaristů přijelo z Bavorska na necelý červnový týden do ČR, aby se seznámili V nových prostorách Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě se ve dnech listopadu 2009 sjelo celkem 24 učitelů českých a německých škol. Hlavním záměrem bylo navázat kontakty mezi zástupci škol z ČR a SRN, kteří mají zájem o přeshraniční spolupráci. Účastníci semináře se zamýšleli nad rozdíly mezi školskými systémy v ČR a SRN, nad možnostmi, jaké mohou české a německé školy využít pro vzájemnou spolupráci, a nad vhodnými tématy českoněmeckých projektů. Někteří začali rozvíjet společný koncept a využili přítomnost účastníků (271 v roce 2008) z Česka i Německa, kteří strávili minimálně třítýdenní odbornou praxi v sousední zemi. Celkem bylo podpořeno 54 škol. Mezi nejčastější obory patří gastronomie, zpracování dřeva, kovoobrábění a sociální péče. Pro koordinátory praxí na školách a vedoucí pedagogické pracovníky uspořádal Tandem celkem tři odborné semináře Akce oblasti odborných praxí Praxe? Ale jistě! Tematický seminář Termín: březen 2009 Místo konání: SRN, Bautzen představení nejlepších praxí, výsledky evaluace Programu podpory odborných praxí (z roku 2007), tipy na plánování, realizaci a vyhodnocení praxí, tipy na přípravu praktikantů na praxi, interkulturní kompetence a komunikace, jazyková animace, novinky v Programu podpory odborných praxí (Europass Mobility aj.), česko-německý portál pro mladé lidi výměna zkušeností, Veletrh dobrých nápadů (certifikáty, články v novinách, fotografie), s možnostmi česko-německé spolupráce ve zkušenějších kolegů. Pevnou součástí semináře Počet účastníků: 36 účastníků ze SRN a ČR česko německý večer. 12 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok

8 Vyhodnocovací seminář projektu koordinátorům odborných praxí, mistrům účastníci konfrontováni s pojmem kultura a kulturní Tab. č. 1 Odborné praxe koordinované Let s go 07 evropské odborné stáže odborného výcviku, kteří se podíleli na přípravě, rozdíly, na výměnu praktických zkušeností Tandemem Plzeň a Tandemem Regensburg programu Leonardo da Vinci realizaci a vyhodnocení výše zmíněných projektů s animací v malých, mononacionálních skupinkách v roce 2009: Vyhodnocovací seminář Termín: březen 2009 Místo konání: ČR, Telč Počet účastníků: 12 účastníků ze SRN a ČR Vyhodnocovací seminář projektu Let s go 07 evropské odborné stáže programu Leonardo da Vinci byl určen ředitelům škol, koordinátorům na škole. Na seminář byl přizván vždy jeden zástupce z české a jeden zástupce z partnerské zahraniční školy či organizace, kteří společně představili uskutečněný projekt. Díky aktivitám zaměřeným na výměnu zkušeností a reflexi projektů si účastníci sdělovali cenné postřehy, názory i nápady pro zefektivnění koordinace aj. Část programu byla věnována burze nápadů Finanční podpora odborných praxí Praxe podpořené Česko-německým fondem budoucnosti V roce 2009 byl program podpory odborných praxí Česko-německý fond budoucnosti Podpořené školy Podpoření praktikanti Podpořené doprovodné osoby Leonardo da Vinci odborných praxí a mistrům odborného výcviku, kteří se podíleli na přípravě, realizaci odborných praxí v zahraničí. Tandemu opět dotován Českoněmeckým fondem budoucnosti Celkem a vyhodnocení projektu Let s go 07 na škole. Tato akce získala akreditaci MŠMT ČR částkou Euro. (rozhodnutí ze dne 9. ledna 2009) a účastníci po Podavatelem projektu je již tradičně Tandem Tab. č. 2 Počty účastníků: Na seminář byl přizván vždy jeden zástupce z české a jeden zástupce z partnerské zahraniční školy, aby společně představili uskutečněný projekt. Tato akce získala akreditaci MŠMT ČR jejím ukončení obdrželi osvědčení o absolvování vzdělávací akce. Jazyková animace a interkulturní komunikace v Programu podpory odborných praxí Regensburg a Tandem Plzeň zde figuruje jako projektový partner. Finanční prostředky jsou pak spravovány společně. Rozpočet Tandemu Plzeň v kapitole 6.2 zohledňuje finanční prostředky spravované českou stranou. Díky této podpoře vyjelo 103 českých praktikantů na zkušenou Českoněmecký fond budoucnosti Leonardo da Vinci Celkem němečtí účastníci (rozhodnutíze dne 9. ledna 2009) a účastníci po jejím ukončení obdrželi osvědčení o absolvování Vzdělávací seminář s výměnou zkušeností Termín: říjen 2009 do sousední země. Z Německa přijelo naopak 85 stážistů. Je potěšující, že počty praktikantů čeští účastníci vzdělávací akce. Místo konání: ČR, Plzeň Počet účastníků: 7 účastníků ze SRN a ČR jsou na obou stranách hranice velice vyrovnané. Všichni praktikanti obdrželi doklad o absolvované Celkem Vyhodnocovací seminář projektů praxi, tzv. Europass Mobility, certifikát, který je Let s go 08 a Freiwillige Berufliche akceptovaný v celé EU a který jim může velice Graf č. 1 Počty účastníků: Praktika in Tschechien 2008/2009 usnadnit cestu na evropském pracovním trhu. v programu Leonardo da Vinci Vyhodnocovací seminář Praxe podpořené programem EU Termín: 30. září 2. říjen 2009 Místo konání: ČR, Jesenice u Rakovníka Počet účastníků: 13 účastníků ze SRN a ČR Leonardo da Vinci Tandem spolupracuje s NAEP v rámci programu EU Česko-německý fond budoucnosti Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci, který podporuje celoživotní učení a odborné vzdělávání. V roce 2009 byl ukončen projekt Let s go 07 evropské odborné stáže, do kterého se zapojilo 52 praktikantů z osmi středních odborných a učňovských škol. Paralelně jsou realizovány další z řady projektů podporující přeshraniční odborné Graf č. 2 Genderové rozvrstvení: Vzdělávací seminář s výměnou zkušeností, který stáže Let s go 08 s rozpočtem cca se uskutečnil v prostorech Tandemu Plzeň, byl (podpořeno 7 škol a 46 praktikantů) a Let s go určen pro vyškolené jazykové animátory, kteří mají 09 s rozpočtem (podpořeno 8 škol a 50 zkušenost (anebo ji chtějí teprve získat) s animací účastníků). v programu Podpory odborných praxí. Povinnou součástí odborné praxe v rámci tohoto programu je jazyková animace, interkulturní a odborná průprava, která by měla vyjíždějící praktikanty čeští praktikanti němečtí praktikanti Vyhodnocovací seminář projektu Let s go připravit na nové jazykové i kulturní prostředí. 08 a projektu Freiwillige Berufliche Praktika in Tschechien 2008/2009, realizované v programu Seminář byl zaměřen na předání informací Leonardo da Vinci, byl určen ředitelům škol, v oblasti interkulturní komunikace, kdy byli 14 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok

9 Program podpory odborných praxí se Z toho důvodu Tandem i nadále školí jazykové 1. března Cílem semináře bylo přiblížit cestovatelskou tematiku a Tandem zde rovněž prezentoval na konferenci s názvem animátory a podporuje jejich další vzdělávání. zájemcům o jazykovou animaci tuto metodu jako nabízel informace u stánku a workshop jazykové Mariánskolázeňské rozhovory, které se konaly Protože počet vyškolených jazykových animátorů způsob zprostředkování cizího jazyka hravou animace. v listopadu v Mariánských Lázních za účasti přesáhl padesátku, vylepšuje Tandem systém formou. Diskutovala se simulace komunikačních odborné veřejnosti (Německá hospodářská kooperace s jazykovými animátory a zájemci situací, ve kterých se jazyk používá, aby byly Evropský den jazyků jazyková animace komora, Magistrát města Plzně, zástupci o jazykovou animaci. Zároveň se snaží vyjít vstříc pokud možno blízké reálným, ve kterých se cizí Ve čtvrtek 24. září 2009 Tandem oslavil spolu se vzdělávacích institucí a úřadů práce v Česku učitelům, kteří chtějí jazykovou animaci uplatnit jazyk používá. Účastnice a účastníci semináře žáky a učiteli z Plzeňska, Prahy, Českobudějovicka i Německu). Mimoto byla navázána spolupráce ve výuce němčiny (a češtiny v Německu), sami zkoušeli vést jednotlivé aktivity, získali a Pardubicka Evropský den jazyků, stanovený s krajskými úřady a Eurocentry v ČR. Tandem proto se prezentuje na Dnu učitelů němčiny, informace o teorii jazykové animace, o Tandemu oficiálně na 26. září. byl přizván na setkání ředitelů středních škol, organizuje bloky jazykové animace na Evropský a o možnostech realizace jazykové animace, mj. aby představil svoji činnost a Program podpory den jazyků, publikuje v časopise SGUNschrift v rámci Programu podpory odborných praxí. V prostorách Tandemu Plzeň stejně jako odborných praxí. Spolku germanistů a učitelů němčiny, prezentoval Semináře se zúčastnilo celkem 16 účastnic v prostorách Německé, Rakouské a Anglické jazykovou animaci na Mezinárodní letní jazykové a účastníků, kteří mají zájem věnovat se česko- knihovny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského Veškeré aktuální informace, detailní popisy škole v Plzni, zahájil spolupráci s Výzkumným německé spolupráci v oblasti práce s mládeží. kraje se učili hrou žáci z celkem čtyř základních programů a formuláře ke stažení jsou k dispozici ústavem pedagogickým. škol, jazykovou animaci doplňovala 15 minutová na Další propagační akce divadelní vystoupení skupiny A-Basta, která na Mimoto si získala jazyková animace své příznivce Jazyková animace a Tandem na téma domov promluvila k divákům jazykem čojč. i v řadách učitelů češtiny pro cizince při prezentaci česko-německých festivalech 2.4 Oblast jazyka a jazykové animace na zasedání Asociace učitelů češtiny jako cizího Oblast jazyková zaujímá u Tandemu čím dál tím jazyka, neboť jejich studenti jsou často právě naši důležitější pozici, přičemž důvody jsou nasnadě. německy mluvící sousedé. Jazyková animace Česko-německá spolupráce je těsně spjata se ale rozvíjí i ve spolupráci s polskými kolegy, s jazykem a kulturou obou zemí, při setkáních zejména se pracuje na růstu webové stránky a projektech se musí dorozumívat jak organizátoři akcí, tak mladí účastníci. Jazyková animace, vyvinutá pracovníky Tandemu, posléze ve Kromě toho se v letošním roce uplatnila spolupráci se stoupajícím počtem vyškolených jazyková animace jako významný stmelující prvek jazykových animátorů, má při všech česko- na několika mezinárodních festivalech. německých akcích, včetně seminářů Tandemu, V tomto roce Tandem vydal další jazykovou pomůcku: pexeso s názvem PeXmory zaměřené na obory zdravotnictví, dřevozpracující výrobu a gastronomii, po němž byla na odborných školách poptávka. V rámci Programu podpory odborných praxí přispívá jazyková animace nadále významnou měrou k úspěchu praxí v zahraničí. Opomenut nezůstal ani malý česko-německý V Goethe-Institutu Praha se nechali na česko- jazykový průvodce pro setkávání mládeže Do německé vlně jazykové animace nést žáci kapsy, jenž byl opět rozšířen a připraven pro gymnázia, základních škol, střední průmyslové další vydání. Na další rok Tandem chystá také školy a středního odborného učiliště z Prahy, publikaci věnovanou teoretickým základům Na podzim se na severu Čech uskutečnily dva Děčína a Jičína. V Goethe-Zentrech v Pardubicích své nezastupitelné místo. Nejde při ní totiž jen jazykové animace. festivaly zaměřené na česko-německé vztahy, a Českých Budějovicích se 90 minutových bloků o komunikaci verbální, nýbrž o všechny dosažitelné u kterých Tandem nemohl chybět. Prvním z nich jazykové animace postupně zúčastnilo celkem a vhodné prostředky komunikace Akce jazykové oblasti byl Grenzgang-Festival / Festival na hraničním 8 škol. Vzdělávací seminář pro jazykové animátory přechodu, který proběhl 11. a 12. září 2009 na V současné době klesá zájem o výuku Školení a další vzdělávání hraničním přechodu Rumburk-Neugersdorf. Jeho Do programu jazykové animace se tak v tento němčiny a německý jazyk obecně, proto Tandem Termín: 25. únor 1. březen 2009 pevnou součástí byly workshopy, jeden z nich den aktivně zapojilo více než 300 žáků. Vzhledem spolupracuje s Goethe-Institutem v Praze jak Místo konání: SRN, Waldmünchen věnovaný jazykové animaci, a veletrh organizací k velkému zájmu a spokojenosti zúčastněných bylo zmíněno výše, zájem o jazyk sousední země Počet účastníků: 16 účastníků ze SRN a ČR zaměřených na česko-německou přeshraniční plánuje Tandem podobné akce i příští rok, cílem je a zájem o sousední zemi samotnou jsou dvě Další seminář jazykové animace proběhl spolupráci, kde se Tandem prezentoval. Druhý vtáhnout do programu i německé žáky a podpořit spojené nádoby. v pohraničním Waldmünchenu od 25. února do festival, 26. až 28. září 2009 v Krásné Lípě měl tak česko-německý dialog. 16 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok

10 Přednáška k jazykové animaci na setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka listopadu, ve dnech 6. až 7. listopadu Účast byla znovu hojná na 19. ročníku veletrhu se 3 Práce s veřejností Jazyková animace získává stále větší popularitu, prezentovalo na 100 různých vystavovatelů, a sice již nejen jako reakce na komunikační bariéry převážně organizací, a přišlo přes při česko-německých setkáních mládeže. Na 26. návštěvníků. Tandem se již několik let snaží o co možná Velmi zajímavými a pro informovanost veřejnosti setkání AUČCJ v sobotu 10. října 2009 se učitelé nejširší propagaci své činnosti. Ač je velmi dobře přínosnými shledáváme též výstupy Koordinačního členové asociace věnovali výuce dětí. Tandem Tandem podával informace ve stánku spolu znám mezi školami a organizacemi pracujícími centra v cyklu televizních magazínů Čechy prezentoval jazykovou animaci jako koncepci, ve s Goethe-Institutem v Praze, neboť právě s ním s mládeží, stále je co zlepšovat. A právě na a Bavorsko všedního dne. které lze nabyté znalosti využít okamžitě v praxi, spolupracuje v oblasti jazyka. Již tradičně měli tom pracuje v Tandemu Plzeň nově na částečný která rozvíjí komunikační dovednosti bez obav návštěvníci veletrhu největší zájem o informace úvazek Petra Vacková. Od tohoto kroku si V roce 2010 je třeba se v první řadě zamyslet nad z neúspěchu. Na setkání se zároveň představily z Dobrovolnického centra Tandemu a o česko- tím, jak může Tandem prezentovat svou činnost, projekty z česko-německé oblasti práce německý internetový portál pro mladé ahoj.info, aby nebyla chápána jako odborná, pro veřejnost s mládeží: Jazyková ofenzíva Euregia Egrensis pro spravovaný dobrovolnicemi Tandemu, které byly nezajímavá. děti a mládež a Čeština na reálkách v Horní Falci. také přítomny. Učitelé se zajímali o možnosti navázání kontaktů s německými partnerskými školami a o nabídku česko-německých seminářů 3.1 Nový corporate design Tandemu dalšího vzdělávání pro učitele. Velkou měrou Tandem byl založen roku 1996 na základě byla prezentována jazyková animace coby zveřejnění záměru příslušných ministerstev České hravý prostředek pro rozvoj komunikačních republiky a Německa. Od dubna 1997 existují dvě dovedností. centra, která velmi úzce spolupracují v Česku v Plzni a v Německu v Regensburgu. Tandem sám sebe vnímá jako jednu organizaci nejen navenek, ale především uvnitř. Všichni zaměstnanci pracují již od začátku opravdu v tandemu každý má svou vlastní kontaktní osobu v partnerské kanceláři, se kterou řeší úkoly či případné problémy a připravuje všechny semináře. I přes rozdílné struktury na obou stranách (Tandem Plzeň je Koordinační centrum slibuje častější, ale také součástí Západočeské univerzity a Tandem kvalitnější zviditelnění a informovanost o své činnosti. V Tandemu Regensburg pracuje nadále Expolingua, 19. Mezinárodní veletrh jazyků, jako PR pracovnice Petula Hermansky. Jako zdroj vzdělávání a kultury prezentace informací o novinkách v Tandemu pro nejširší Stejně jako minulý rok, i letos se uskutečnil veřejnost by měla sloužit rubrika Tiskové zprávy veletrh Expolingua v honosných sálech Národního na internetových stránkách Koordinačního centra domu na Vinohradech v Praze, opět na začátku které získaly v listopadu roku 2009 kompletně novou podobu i strukturu. V roce 2009 uspořádal Tandem mnoho seminářů, setkání, informačních cest i jiných akcí a na dalších se spolupodílel. Mezi nejvýznamnější patřily Regensburg Bavorského kruhu mládeže) je například slavnostní zahájení nového projektu nepředstavitelné, že by obě kanceláře pracovaly česko-německé spolupráce mateřských školek, odděleně. Expolingua či mezi veřejností tolik populární Evropský den jazyků. Obě kanceláře Tandemu i přes všechny rozdíly používají společné logo od založení v roce Povědomí veřejnosti o Tandemu a jeho činnosti 1997 zůstává logo nezměněno a mohlo si tak velice napomohly články například v deníku mezi všemi, kteří se pohybují v česko-německém PRÁVO, MF DNES či zpravodaji neziskových prostoru, získat svou prestiž. organizací ARCHA. Lví podíl na informovanosti Plzeňanů o činnosti Centra má však Český rozhlas Do roku 2008 však neexistoval žádný jed- Plzeň. notný corporate design Tandemu. V roce 2008 se 18 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok

11 podařilo tento nelehký úkol realizovat byl navržen, stránek Tandemu je velice povzbudivé. I nadále Tandem nabízí mimo jiné několik příkladných schválen a aplikován nový grafický styl, který je samozřejmě usilujeme o logický a co možná projektů z mimoškolní a školní oblasti jako součást závazný pro obě kanceláře. Nyní se Tandem může nejkratší přístup k hledaným informacím. V létě publikace z roku 2005 Česko-německé setkání pyšnit jednotným grafickým vizuálem, který je znát proběhla jako každý rok podrobná obsahová Příručka pro školy a sdružení dětí a mládeže. na veškerých propagačních materiálech Tandemu kontrola všech informací a dokumentů Právě tyto projekty jsou základem internetové a publikacích. V roce 2009 se změnily internetové jednotlivých oblastí práce Tandemu, s cílem databáze příkladných projektů, kterou Tandem prezentace a vznikly nové informační letáky a další aktualizovat i ty dokumenty, které nejsou využívány připravil v roce 2009 a koncem roku 2009 byla propagační materiály. příliš často nebo byly případně při průběžných naplněna těmito projekty. aktualizacích opomenuty. Internetová databáze tedy prezentuje úspěšné 3.2 Informace a poradenství Newsletter Tandem Info projekty česko-německé spolupráce v celé své Jednou ze stěžejních oblastí Tandemu je V průběhu roku 2009 s výjimkou letních šíři a pestrosti. Tandem s připravenou databází informační a poradenská činnost. Tandem klade prázdnin, vždy kolem poloviny měsíce, pravidelně oslovuje organizace, se kterými dlouhodobě důraz na maximální flexibilitu a přístupnost při vycházel měsíční ový zpravodaj Tandem spolupracuje, a ty samy naplní připravenou podávání informací v rámci česko-německé internetovou prezentaci. spolupráce. V současné době se daří v maximální možné míře využívat internetu ať již pomocí Získají k databázi online přístup a budou tak webových stránek nebo s využitím jiných moci pravidelně aktualizovat své vlastní projekty. způsobů komunikace , skype. Hlavní Databáze je samozřejmě dvojjazyčná a umožňuje komunikační rozcestník na jednotlivé pracovnice česko-německá kontaktní databáze. Ta umožňuje export projektů do tiskové podoby. a pracovníky Tandemu najdou zájemci na adrese zprostředkování českých a německých partnerů, ať již pro organizace, školy či jednotlivce na obou Cílem databáze je prezentovat již existující stranách hranice. Školy, sdružení i jiné organizace projekty česko-německé spolupráce na všech Internetové stránky tak mají možnost vyhledávat vhodné partnery na úrovních spolupráce škol, občanských sdružení V listopadu 2009 prošla webová prezentace internetu a v případě zájmu se samy do databáze či jiných institucí s různými tématy a obsahy. Tandemu po několikaměsíčních intenzivních zařadit. O databázi pečují tzv. kontaktíci, což Databáze obsahuje nejen textové materiály, ale přípravách kompletní změnou vzhledu jsou pracovnice Tandemu Regensburg, které se také fotografie, videa či jiné zajímavé výstupy a struktury. Webové stránky v dnešní době rychle starají o stálou aktualizaci kontaktů, jejich překlady z projektů. Uživatelé mají ke svým projektům zastarávají a stránky Tandemu Plzeň zásobovaly a zprostředkování. 100 % přístup a dle navolených kategorií je mohou zájemkyně a zájemce o česko-německou Info. Zpravodaj informuje o aktuálních událostech měnit po obsahové stránce. oblast mládeže, nutno podotknout, že úspěšně, a nabídkách avizovaných na stránkách Tandemu, Partnerská databáze v současné době obsahuje již několik let. Nový vzhled webu Tandemu, o všem, co je v dané chvíli třeba vědět v oblasti celkem 152 žádostí. V roce 2009 na české vycházející samozřejmě z jednotného grafického česko-německé spolupráce mládeže. Vzhledem straně přibylo celkem 57 žádostí, na straně stylu, stejně jako zřetelnější zaměření na hlavní k pravidelným aktualizacím seznamu adres německé je nových žádostí 34. Kontaktík přímo cílové skupiny Tandemu, jsou faktory, které a vyřazování adres již nefunkčních je možné tvrdit, zprostředkoval v uplynulém roce celkem stovky nové stránky od předešlých odlišují nejvíce. že stávající skoro přesně tisíc dvě stě adres je nových kontaktů. Hodnocení ze strany návštěvnic a návštěvníků skutečný počet jednotlivců a institucí, k nimž se Tandem Info primárně dostává. K odběru Tandem V roce 2010 projde kontaktní databáze Tandemu Info je možno se přihlásit na webu Tandemu nebo důkladnou rekonstrukcí. na jeho akcích. I zpravodaj Tandem Info prošel v roce 2009 úpravou vzhledu, která odpovídá Projektová databáze best practice vzhledu ostatních informačních materiálů Internetová databáze příkladných projektů Tandemu. prezentace dobře fungujících a delší dobu existujících projektů a partnerství z česko Kontaktní databáze Tandemu německé spolupráce je velmi důležitá pro Zprostředkování partnerství organizací další organizace, zejména z hlediska motivace (a jednotlivců) je jedním z nejdůležitějších úkolů a odbourání obav. V rámci 13. zasedání společné Tandemu. Bez dobrých partnerství by nebylo česko-německé Rady pro spolupráci a výměny dobrých projektů. mládeže v březnu 2007 v Karlových Varech byl Tandem několikrát dotazován např. ze strany České Jedním z nástrojů, který Tandem pro rady dětí a mladìze na zprostředkování příkladů zprostředkování partnerství využívá, je osvědčené praxe z obou zemí. V současné době 20 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok

12 3.2.5 Portál interkulturní komunikace PeXmory PeXmory (PeXeso Memory) 4 Projekty vzniklo v rámci programu odborných praxí jako česko-německé pexeso. Publikaci vydal Tandem Regensburg 4.1 česko-německý heslem ahoj.info prostor pro tvé nápady v úzké spolupráci s Tandemem Plzeň. portál pro mladé rozeslal tým ahoj.info celkem tisíc pohlednic Jedná se o 3 balíčky po 16 česko- Ahoj.info je již více než 6 let prostorem na s cílem získat náměty pro vylepšení portálu. Vedle německých párech kartiček v českém internetu, kde se mohou potkat a navázat kontakt zajímavých podnětů a nápadů byly pozitivně a německém jazyce. PeXmory se i spolupráci mladí lidé z Česka a Německa. hodnoceny pohlednice samotné. používá v rámci programu podpory Funguje zároveň jako informační portál, na jehož odborných praxí. Tato nová hra může skvěle tvorbě se mohou uživatelé sami podílet. Psát Zájem o ahoj.info mezi mladými lidmi zvyšuje posloužit především během jazykové přípravy vlastní texty, představit svoje projekty a nápady, i účast dobrovolnic na akcích pro mládež v Česku pro odborné a učňovské školy, které vysílají své komentovat články a uveřejňovat vlastní akce a Německu. V roce 2009 prezentovaly dobrovolnice praktikanty do zahraničí na odbornou praxi. Díky to všechno a mnohem víc nabízí ahoj.info nejen portál a jeho nabídky na mnoha veletrzích PeXmory si mohou učni a studenti z Česka mladým lidem, ale také vedoucím zájmových a festivalech v Česku i Německu. Mimoto o něm i Německa rozšířit odbornou slovní zásobu z oborů skupin mládeže, učitelům a všem ostatním, kteří informovaly i ve školách v Plzni, Domažlicích zdravotnictví, gastronomie a zpracování dřeva. se zajímají o sousední zemi. a Ingolstadtu, jakož i o tom, jak se stát online redaktorem a o vlastních zkušenostech z Evropské Dokumentace 6. česko-německého Portál je spravován dvěma dobrovolníky dobrovolné služby. V říjnu 2009 byl úspěšně dokončen projekt setkání mládeže v rámci Evropské dobrovolné služby (EVS). Dobrodružství s kulturou a webové stránky Dokumentace referuje o úspěšném V létě roku 2009 ukončily svoje roční působení Ahoj.info, česko-německý portál pro mladé, je / byly po průběhu a nejdůležitějších výsledcích v Tandemu Plzeň Kathrin Lichtenberg a v Tandemu dlouhodobě podporován Svazem německých zkušebním provozu oficiálně předány zástupcům 6. česko-německého setkání Regensburg Lucie Piksová. Na jejich práci ubytoven pro mládež DJH (www.djh.de). projektové skupiny KIK (Kultura Identita mládeže generation.europe 2009, navazuje od září 2009 již sedmá dobrovolnická Komunikace), kteří se stali jejich které se konalo od 17. do 19. dubna generace ve složení Anett Stemmer (Tandem Akce projektu administrátory. Tandem nadále spolupracuje 2009 v Čelákovicích. Setkání v lednu Plzeň) a Helena Dorážková (Tandem Regensburg). Seminář ahoj.info Generace E(vropa) s administrátory webových stránek a vychází 2008 iniciovala česko-německá Rada Tematický seminář vstříc jejich zlepšovacím návrhům, neboť stránky pro spolupráci a výmìny mládeže, Už od spuštění ahoj.info v roce 2003 se Termín: březen 2009 mají být živou platformou pro všechny zájemce nejvyšší bilaterální grémium politiky dobrovolníci a dobrovolnice snaží zvyšovat Místo: ČR, Třemošná u Plzně o transkulturní učení a jsou dále rozšiřovány. vůči mládeži fungující mezi Spolkovou republikou povědomí o portále mezi mladými lidmi a jejich Počet účastníků: 14 účastníků z ČR a SRN Česká a německá verze nejsou zrcadlovým Německo a Českou republikou. Podnět pro volbu aktivní zapojení do tvorby stránek. Každý měsíc obrazem (i když si samozřejmě obsahově tématu a termín konání dalo české předsednictví je více než tisíci odběratelům v Česku i Německu odpovídají), protože vychází z potřeb a dispozic Radě EU v prvním pololetí roku První rozesílán newsletter ahoj.info. Informuje pravidelně projektové skupiny KIK. společné přípravné setkání různých partnerů o aktuálních akcích, projektech a plánech. Od proběhlo na konci ledna Do přípravy září 2009 vychází newsletter v novém designu, a realizace setkání se kromě Tandemu a České pestřejší, barevnější a přehlednější. Mají zde 3.3 Publikační činnost rady dětí a mládeže zapojily také politické prostor i inovativní nápady dobrovolnic. V roce Do kapsy malý jazykový průvodce mládežnické organizace a různá sdružení mládeže 2009 se uskutečnila pohlednicová akce. Pod Malý jazykový průvodce Do z Česka i Německa. Kapsy In die Hosentasche neztrácí na popularitě další dotisk je připraven pro začátek roku Celkem bylo vytisknuto více než V termínu 6. až 8. března proběhl v Třemošné kusů. Byly zde provedeny u Plzně první ze dvou seminářů ahoj.info zásadní změny co se týče designu pořádaných v roce Příprava a realizace a celý slovníček byl samozřejmě seminářů je jednou ze součástí projektu aktualizován. Slovníček a další dobrovolníků, spravujících česko německý portál publikace Tandemu je možno pro mladé na adrese proto byly získat přes inovovaný a velmi vedoucími semináře Kathrin Lichtenberg a Lucie frekventovaný e-shop na webových stránkách Piksová, toho času dobrovolnice v Tandemu Plzeň, Tandemu Plzeň. resp. Regensburg. Při příležitosti předsednictví (www.tandem.adam.cz/publication.php). České republiky v Radě Evropské unie se Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Plán akcí Tandemu v roce 2015

Plán akcí Tandemu v roce 2015 Plán akcí Tandemu v roce 2015 napříč všemi oblastmi práce Tandemu YOLO - You Only Live Once / Žiješ jen jednou. Fórum pro Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Název akce Koordinierungszentrum

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

5. Způsob zabezpečení organizačního a odborného vedení a dohledu: Z naší strany byli vysláni postupně tři učitelé odborného výcviku a dva učitelé.

5. Způsob zabezpečení organizačního a odborného vedení a dohledu: Z naší strany byli vysláni postupně tři učitelé odborného výcviku a dva učitelé. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE : PROJEKT EVROPSKÝCH ODBORNÝCH STÁŽÍ LET S GO-06 Číslo projektu podpořeného agenturou Leonardo da Vinci je CZ/06/A/PL/134 153 vysílající organizace : název: Klub rodičů

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2012 Tiráž Výroční zpráva

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Waldmünchen KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Prostory Ubytovna pro mládež Jsme zařízením patřícím katolickému hnutí pracujících KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) a křesťanské pracující mládeži

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2014 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2014 Tiráž

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

Cena pro učitele němčiny 2014/15

Cena pro učitele němčiny 2014/15 Cena pro učitele němčiny 2014/15 V soutěži Cena pro učitele němčiny 2014/15 budou oceněny kreativní a inovativní projekty výuky, které ve školním roce 2014/15 vytvoří učitelé němčiny mateřských, základních

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje Martin Štorkán, ředitel martin.storkan@institut sp.cz 2009 Institut Svazu průmyslu ČR 1 Fórum průmyslu a vysokých

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více