Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů"

Transkript

1 Příloha č. 2 k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2014 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Inventurní Inventurní Inventurní Poznámka k k k k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 506, ,00 0, , ,00 0,00 0, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,48 0, , ,48 0,00 0,00 Celkem účet , ,48 0, , ,48 0,00 0,00 Ostatní nehmotný majetek Ostatní nehmotný majetek , , , , , ,00 0,00 Celkem účet , , , , , ,00 0,00 Budovy a stavby Budovy, víceúčelové zařízení 1, ,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0, Budovy, MŠ , , , , , ,40 0, Budovy, Ubytovna , , , , , ,00 0, Budovy, sociální zařízení na hřišti , , , , , ,00 0, Stavby, dětské hřiště , , , , , ,20 0, Budovy, hasičská zbrojnice , , , , , ,90 0, Bduovy, dílna , , , , , ,40 0, Stavby, koupaliště a sportovní areál , , , , , ,00 0, Stavby, hřbitov a márnice , , , , , ,00 0, Stavby, chodníky a komunikace , , , , , ,05 0, Stavby, kanalizace , , , , , ,84 0, Stavby, ostatní , , , , , ,09 0,00 Celkem účet , , , , , ,88 0,00 Stroje a zařízení Samost.mov.věci-jídelna , , , , , ,00 0, Samost.mov.věci-OÚ , , , , , ,50 0,00 Celkem účet , , , , , ,50 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek DDHM, hřbitov 1 070, ,00 0, , ,00 0,00 0, DDHM, jídelna , ,28 0, , ,28 0,00 0, DDHM, knihovna , ,00 0, , ,00 0,00 0, DDHM, OÚ , ,52 0, , ,52 0,00 0, DDHM, hasičská zbrojnice , ,91 0, , ,91 0,00 0, DDHM, ubytovna , ,17 0, , ,17 0,00 0, DDHM, dílna , ,87 0, , ,87 0,00 0, DDHM, sportovní areál , ,48 0, , ,48 0,00 0,00 Stránka 1 z 6

2 DDHM, obec , ,80 0, , ,80 0,00 0,00 Celkem účet , ,03 0, , ,03 0,00 0,00 Pozemky Pozemky - lesní pozemky ,97 x x , ,97 x ,97 0, Pozemky - zahrady, pastviny, louky, rybníky ,47 x x , ,47 x ,47 0, Pozemky - zastavěná plocha a n ,75 x x , ,75 x ,75 0, Pozemky - ostatní plocha (zástava pozemku) 9 725,52 x x 9 725, ,52 x 9 725,52 0, Pozemky - ostatní pozemky ,38 x x , ,38 x ,38 0, Pozemky - věcná břemena ,45 x x , ,45 x ,45 0,00 Celkem účet , , , ,54 0,00 Kulturní předměty Slavnostní prapor - OÚ ,70 x x , ,70 x ,70 0,00 Celkem účet , , , ,70 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Reálná hodnota pozemku 3129 a ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet , , , ,00 0,00 Nedokončený majetek Výstavba víceúčelového zařízení ,91 x x , ,91 x ,91 0, Splašková kanalizace - sklepní ,00 x x , ,00 x ,00 0, Nákup pozemků 5 913,00 x x 5 913, ,00 x 5 913,00 0, Stavba víceúčelového zařízení 3 000,00 x x 3 000, ,00 x 3 000,00 0, Průtah obcí ,00 x x , ,00 x ,00 0, Splašková kanalizace sportovní areál ,43 x x , ,43 x ,43 0, Rozšíření veřejného osvětlení ,37 x x , ,37 x ,37 0, Rozšíření veřejného osvětlení hlavní ulice ,62 x x , ,62 x ,62 0, Veřejné osvětlení ke hřbitovu ,20 x x , ,20 x ,20 0, Místní rozhlas ke hřbitovu 9 145,20 x x 9 145, ,20 x 9 145,20 0,00 Celkem účet , , , ,73 0,00 Materiál na skladě Potraviny v jídelně ,86 x x , ,86 x ,86 0,00 Celkem účet , , , ,86 0,00 Zboží na skladě Pohlednice a fotografie obce 6 997,40 x x 6 997, ,40 x 6 997,40 0,00 Celkem účet , , , ,86 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám v hlav.činnosti Opravné položky k účtu ,90 x x 5 601, ,90 x 5 601,90 0,00 Celkem účet , , , ,90 0,00 Základní běžné účty Základní běžný účet - ČS ,10 x x , ,10 x ,10 0,00 Stránka 2 z 6

3 Inventurní Inventurní Inventurní Poznámka Základní běžný účet - ČNB ,15 x x , ,15 x ,15 0,00 Celkem účet , , , ,25 0,00 Běžný účet Základní běžný účet hosp.činnosti - ČS ,51 x x , ,51 x ,51 0,00 Celkem účet , , , ,51 0,00 Pokladna Pokladna - hospodářské činnosti 8 874,00 x x 8 874, ,00 x 8 874,00 0, Pokladna - hlavní činnost ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem za účet , , , ,00 0,00 Ceniny Ceniny 752,00 x x 752,00 752,00 x 752,00 0,00 Celkem účet ,00 752,00 752,00 752,00 0,00 Odběratelé Pohledávky - hospodářská činnost , , , ,00 0, ,00 0, Pohledávky - hlavní činnost , , , ,00 0, ,00 0, Pohledávky - odvoz odpadu podnikatelé , , , ,00 0, ,00 0,00 Celkem účet , , , ,00 0, ,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté provozní zálohy - hospodářské činnosti ,33 x x , ,33 x ,33 0, Poskytnuté provozní zálohy-e.on ,00 x x , ,00 x ,00 0, Poskytnuté provozní zálohy-pragoplyn ,00 x x , ,00 x ,00 0, Poskytnuté provozní zálohy-vas 9 420,00 x x 9 420, ,00 x 9 420,00 0,00 Celkem účet , , , ,33 0,00 Pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky z poplatků, psi 875,00 x x 875,00 875,00 x 875,00 0, Pohledávky z poplatků, odpad ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet , , , ,00 0,00 Dodavatelé Dodavatelé - hlavní činnost ,70 x x , ,70 x ,70 0, Dodavatelé -- hospodářská odpady činnost 9 305,00 x x 9 305, ,00 x 9 305,00 0, Dodavatelé - investice 0,00 x x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 Celkem účet , , , ,70 0,00 Závazky k zaměstnancům Zaměstnanci ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění Zúčtování s ISP a ZP,zaměstnanci-SP ,00 x x , ,00 x ,00 0, Zúčtování s ISP a ZP,obec-SP ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet , , , ,00 0,00 Stránka 3 z 6 21

4 Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění Zúčtování s ISP a ZP,zaměstnanci-ZP 8 425,00 x x 8 425, ,00 x 8 425,00 0, Zúčtování s ISP a ZP,obec-ZP ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet , , , ,00 0,00 Závazky z mezd, daně Jiné přímé daně - srážková daň 0,00 x x 0,00 0,00 x 0,00 0, Jiné přímé daně - zálohová daň ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet , , , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty DPH 4 Q ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet , , , ,00 0,00 Zúčtování dotací a jiných transferů Pohledávky za SR -Úřad práce ,00 x x , ,00 x ,00 0, Dotace na volby ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet , , , ,00 0,00 Závazky k vybraným místním vládním institucím Zřízení technologického centra 3 400,00 x x 3 400, ,00 x 3 400,00 0, Kompostéry - DANÍŽ ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet , , , ,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Poskytnuté zálohy na transfery - TJ ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem za účet , , , ,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Přijaté zálohy na dotace - dotace JMK ,00 x x , ,00 x ,00 0, Přijaté zálohy na dotace - volby do EP ,00 x x , ,00 x ,00 0, Přijaté zálohy na dotace - volby do ZO a senátu ,00 x x , ,00 x ,00 0, Přijaté zálohy na dotace - dotace JMK (hasiči) 2 310,00 x x 2 310, ,00 x 2 310,00 0,00 Celkem účet , , ,00 0 Závazky z mezd, pohledávky za zaměstananci Povinné pojištění, úrazové, exekuční příkazy 4 572,00 x x 4 572, ,00 x 4 572,00 0,00 Celkem účet , , , ,00 0,00 Výdaje příštích období Leasing auta ,04 x x , ,04 x ,04 0,00 Celkem účet , , , ,04 0,00 Účty časového rozlišení Výnosy příštích období - daň PO za obec ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet 384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Stránka 4 z 6

5 Celkem účet ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní ,33 x x , ,33 x ,33 0,00 Celkem účet ,33 x x , ,33 x ,33 0,00 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Dotace na pořízení majetku, rozpočty USC ,00 x x , ,00 x ,00 0, Dotace na pořízení majetku, ÚP ,00 x x , ,00 x ,00 0, Dotace na pořízení majetku, SZIF ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet , , , ,00 0,00 Jiné oceňovací rozdíly Reálná hodnota pozemku 3129 a ,14 x x , ,14 x ,14 0,00 Celkem účet ,14 x x , ,14 x ,14 0,00 Dlouhodobé úvěry Dlouhodobý úvěr ,00 x x , ,00 x ,00 0, Dlouhodobý úvěr ,81 x x , ,81 x ,81 0, Dlouhodobý úvěr ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet ,81 x x , ,81 x ,81 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé přijaté zálohy ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení splátky Jednoty SD Moravský Krumlov ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Podrozvahové účty - fyzická inventura Jiný DDHM 8 025,26 x x 8 025, ,26 x 8 025,26 0,00 Celkem účet , , , ,26 0,00 Podrozvahové účty - fyzická inventura majetek předaný - příspěvkové organizace MŠ ,97 x x , ,97 x ,97 0,00 Celkem účet , , , ,97 0,00 Podrozvahové účty - dokladová inventura Odepsané pohledávky ,40 x x , ,40 x ,40 0,00 Celkem účet ,40 x x , ,40 x ,40 0,00 Dlouhodobé podm.pohledávky z leasingových smluv Leasing auta ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Celkem účet ,00 x x , ,00 x ,00 0, vyrovnávací účet k účtu ,26 x x , ,26 x ,26 0, vyrovnávací účet k účtu ,97 x x , ,97 x ,97 0, vyrovnávací účet k účtu ,40 x x , ,40 x ,40 0, vyrovnávací účet k účtu ,00 x x , ,00 x ,00 0,00 Stránka 5 z 6

6 Celkem účet ,63 x x , ,63 x ,63 0,00 Stránka 6 z 6

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Odbor finanční. Účtový rozvrh. Rok 2014

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Odbor finanční. Účtový rozvrh. Rok 2014 Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Odbor finanční 1 Rok 2014 Účtový rozvrh 013 10 Software 018 10 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 10 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 10

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578321 Název: Obec Dřevěnice AKTIVA CELKEM 86

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov AKTIVA CELKEM 110 744

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00239046 Název: Obec Činěves AKTIVA CELKEM 109 331

Více

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087.

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Čehovice, 24 79821 Čehovice, Obec, IČ:00288101 Sestavená k : 31.07.2013 za období: 07/2013 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Brněnec; IČO 00276464; Moravská Chrastová 77, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Vinařice; IČO 00235113; V. ulice 250, 273 07 Vinařice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70693544 Název: DSO Jizerské hory AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více