Měřicí přístroje pro testování metalických vedení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měřicí přístroje pro testování metalických vedení"

Transkript

1 Měřicí přístroje pro testování metalických vedení AXS -200/635 AXS 200/635 je vrcholovým modelem série meřících zařízení AXS 200. Jedná se o příruční měřící zařízení určená pro měření metalických vedení. Mezi stěžejní funkce patří především testy na pásmu VDSL2, ADSL2+, služeb Triple Play a to jak samotných vlastnosti metalické vrstvy tak i ověření propustností mezi ISP a zákazníkem v rámci jednotlivých služeb provozovaných na těchto kabelech. Mezi podporované funkce patří IPTV, VoIP a testy datového přenosu na pásmu VDSL2, ADSL1/2/2+ a Ethernet. Dále testy samotné fyzické metalické vrstvy, jejich parametrů vlastností, předepsaných tolerancí, lokalizaci chyb a řešení problému na vedení. Součástí jsou širokopásmové testy do 30MHz podporující VDSL2 standard. Měření lze provádět na zákaznických okruzích, rozvodovým DSLAM nebo v centrální rozvodně. Tyto funkce zjednodušují instalaci, ověření a testování sítě což přináší snížení nákladů, pracovního vytížení a zároveň zkracuje dobu odstraňování závad popřípadě jim přímo předchází. Popis konektorů: Zdířka pro zemnění Primární konektory Sekundární konektory WAN konektor pro Ethernet a DSL vstup WAN Výchozí menu: LAN konektor pro Ethernetový výstup Do výchozího menu se lze kdykoli vrátit stiskem klávesy Home.

2 Položka obsahuje testovací funkce multimetr, širokopásmové testy, lokalizace chyb, testy na hovorových frekvencích a profily pro měření Položka obsahuje Autotest, CPE test, IPTV, Data a VoIP testy ADSL1/2/2+, VDSL2 a Ethernet rozhranní Položka obsahuje systémové informace a souborového manažera Auto testy umožňují vytvoření určitého seznamu testů, které jsou prováděny automaticky jeden po druhém. Což urychluje rutinní měření a podstatně zkracuje časovou náročnost. Cable qualification tests - DMM test umožňuje testování AC/DC napětí, proudu, odporu a kapacity. VF testy jsou určeny pro testování vedení na frekvenčním pásmu do 20kHz. Testy pro lokalizaci chyb jsou určeny především pro rychlou diagnostiku a odhalení poruch na vedení. Širokopásmové testy jsou určeny pro analýzu rušení a frekvenčního pásma na frekvencích od 20kHz do 30MHz. Line Tests - CPE testy jsou určeny pro testování služeb na zákaznické straně se zaměřením ověření kvality zákazníkovy přípojky. Testy video přenosu a IPTV mohou být testovány v průchozím módu nebo v emulaci set top boxu. Data a VoIP lze testovat pouze v průchozím režimu za pomocí VoIP telefonu nebo PC na LAN rozhranní. Nastavení měřících norem a konvencí: Cable qualification tests: Pro korektní funkčnost všech testů je třeba nejprve nastavit pro měření správné jednotky a konvenční normy dle kterých se naměřené hodnoty budou přepočítávat.!!!tyto hodnoty je nutné nastavit pro korektní funkčnost měřícího zařízení!!! Položka Cable qualifications Test poté Unit Setup - ITU (evropský standard) nebo ANSI (severoamerický standard) - FEET (stopy) nebo METER (metry) - AWG nebo mm pro kabelovou míru - F (Fahrenheit) nebo C (stupně celsia) pro jednotky teploty - T-R-G nebo A-B-E pro normu připojení

3 Nastavení základních parametrů kabelu: Pro korektní funkčnost všech testů je třeba nastavit správné parametry kabelu dle kterých se naměřené hodnoty budou přepočítávat.!!!tyto hodnoty je nutné nastavit pro korektní funkčnost měřícího zařízení!!! Položka Cable qualifications Test poté Unit Setup Nastavte jednotlivé parametry. - Cable Type (typ kabelu) - Cable Fill (dielektrikum kabelu) - Capacitance (kapacita kabelu) - Resistance (odpor kabelu) - Attenuation (útlum kabelu) - VOP (rychlost šíření) Nastavení Autotestu: Položka Cable qualifications Test poté Auto Tests poté Test cofiguration. - Pro jednotlivé testy lze zvolit Enable/Disable (povoleno/zakázáno) - Testovací režimy volíme z položek Test List 1 a Test List 2 (tabulka1 a 2) - Konfigurace Cable Type (typu kabelu), Temperature (teploty) a Isolation Test Time (čas pro měření izolačního odporu) na listě Common Parameters (tabulka běžných parametrů) - Konfigurace VF Noise Filter (typ vysokofrekvenčního filtru), VF Termination (typ připojení na vedení), Imp.Noise Filter (typ impedančního filtru), Low Theshold (spodní hranice), Separation (odstupňování v db), Imp. Noise Measure Time (čas pro měření) na listěvf Parameters(měření na rozsahu VF).

4 - Konfigurace WB Noise Filter (typ širokopásmového filtru), Bandwidth (šíře pásma), WB Termination (typ připojení na vedení), WB Termination Impedance (typ impedance zakončení vedení), Imp. Noise Threshold (spodní hraníce), Imp. Noise Measure Time (čas pro měření) na listě WB Parameters (měření na rozsahu WB). - Konfigurace DMM (digitální multimetr), VF and WB Long Balance (podélné vyvážení), VF RMS Noise (VF rušení), VF Power Influence (úroveň výkonu) a WB Attenuation (útlum na širokopásmovém rozsahu) na tabulkách Thresholds 1 a Thresholds 2. Nastavení DMM Testu: Položka Cable qualifications Test poté DMM test. Lze volit následující položky: - Konfigurace Connection (nastavení typu připojení měřícího zařízení), Input Imp. (velikost vstupní impedance) pro měření Voltage (napětí) - Konfigurace Connection (typ připojení), Cable Type (typ kabelu), Temperature (teplota okolního prostředí) pro měření Resistence (odporu) - Konfigurace Connection (typ připojení), Cable Type(typu kabelu) pro měření Capacitance (kapacity) - Konfigurace Connection (typ připojení), Test Time (čas pro měření) pro měření Isolation (izolačního odporu)

5 Nastavení VF Testu: VF Testy jsou testy určené především pro měření vedení na frekvenčním pásmu do 20kHz jedná se tedy především o pásma na frekvencí slyšitelných člověkem. Položka Cable qualifications Test poté VF Test. Lze volit následující položky: - Pro měření VF noise test lze nastavit Termination (typ připojení) a Noise Filter (typ filtru) parametrů. - Pro měření VF Impulse noise lze nastavit Termination (typ připojení), Noise Filter (typ filtru), Low Threshold (spodní hranice), Separation (definuje pokles v db) a Measurement Time (čas pro měření). - Pro VF receive tone (obdržení tónu) test lze nastavit Termination (typ připojení) parametry. - Pro VF send tone (vyslání tónu) test lze nastavit Frequency (statickou frekvenci) a Level (úroveň výkonu) parametry. - Pro Tracing Tone (stopování tónu) test lze nastavit Frequency (statickou frekvenci) a Level (úroveň výkonu) parametry. - Power Influence (rušení z průmyslové sítě) test - Longitudinal Balance (podélné vyvážení) test - Load Coil Detection (detekce indukčnosti) test Nastavení Fault location Testu: Testy pro lokalizaci chyb jsou určeny především pro detekci a okamžité vyhodnocení celé trasy. Obsaženy jsou testy pro měření délky vedení, vzdálenosti k poruše vedení, vzdálenosti od poruchy vedeni na konec kabelu a to jak s početním tak grafickým vyjádřením. Položka Cable qualifications Test poté Fault Location Tests. Lze volit následující položky: - Pro TDR test lze nastavit Test Type (volba manuálního nebo automatického režimu) a Cable Type (typ kabelu).

6 - Pro RFL-2 test lze nastavit Sect.(pro dělení kabelu), Cable Type (typ kabelu) (typ kabelu), Ohm/mi (jednotky), Length (přibližná délka kabelu), Temp. (teplota) a L.Coil (cívka) parametry. - Pro RFL-4 test lze nastavit Sect.(pro dělení kabelu), Cable Type (typ kabelu) (typ kabelu), Ohm/mi (jednotky), Length (přibližná délka kabelu), Temp. (teplota) a L.Coil (cívka) parametry. - Pro Loop Mapper test lze nastavit (typ kabelu) parametry. Nastavení Wideband Testu: WB testy jsou určeny především pro měření na frekvenčním pásmu od 20kHz do 30MHz. Položka Cable qualifications Test poté Wideband Tests. Lze volit následující položky: - Pro WB send tone (vyslání tónu) test lze nastavit Frequency (úroveň frekvence), Level (úroveň) a Termination Impedance (impedance zakončení) parametry. - Pro WB receive tone (obdržení tónu)test lze nastavit Termination (zakončení) a Termination Impedance (impedance zakončení) parametry. - Pro PSD noise (širokospektrální rušení)test lze nastavit Bandwidth (šíře pásma), Termination (zakončení), Termination Impedance (impedance zakončení) a Noise Filter (typ filtru) parametry. - Pro Spectral detektive test lze nastavit Bandwidth(šíře pásma), Noise Filter (typ filtru) a Termination Impedance (impedance zakončení) parametry. - Pro Attenuation (útlum)test lze nastavit Bandwidth(šíře pásma) parametry. - Pro WB impulse noise test lze nastavit Termination (typ zakončení), Termination Impedance (impedance zakončení), Noise Filter (typ filtru), Threshold (limity) a Measurement Time (čas pro měření) parametry. - Pro WB Impulse histogram test lze nastavit Termination (zakončení), Termination Impedance (impedance zakončení), Noise Filter (typ filtru), Threshold (limity) a

7 Measurement Time (čas měření) parametry. - Pro Longitudinal balance (podélné vyvážení) test lze nastavit Bandwidth (šířku pásma) a Termination Impedance (Impedance zakončení) parametry. Konfigurace rozhranní: Pro testy ADSL a Ethernet lze nastavovat: Line Tests V položce Line Tests menu je třeba nastavit nejdříve Connection Setup nastavení. V prvním listu je možnost měnit Selected Profile (Profily měření) - Lze si předvolit název vlastního Profile Name nebo lze ponechat default profil. - Lze si zvolit Line mode (typ síťového připojení) mezi Ethernet, ADSL2+ nebo VDSL2. - V další položce si lze volit Access mode (typ přístupu) mezi Bridged (přemostění), Routed BrgdEthernet DHCP/Static (Routování s přemostěním se spuštěným DHCP nebo Statickou adresou), Routed Ethernet DHCP/Static ( Routování se spuštěným DHCP nebo Statickou adresou) nebo Routed PPPoE/PPPoA/IPoA (Routovací režim v rámci PPPoX či IPoA). V druhém listu Line mode lze předvolit Line params (parametry linky) ADSL2+ parametry: - Podle typu standardu si lze zvolit Annex A (základní typ ADSL linky), Annex M (dokonalejší typ ADSL)nebo Annex L (dokonalejší typ ADSL) - Lze zvolit identifikační údaje.vpi (virtual path identifier v rozsahu 0-255) a VCI (virtual circuit identifier v rozsahu ). Ethernet parametry: - Lze zvolit rychlost datového přenosu ethernetové linky mezi AUTO, 10Mbps nebo 100Mbps. - Lze volit typy datového přenosu mezi Full-Duplex a Half-Duplex Příslušné parametry nejsou volitelné pokud je zvolen VDSL2 standard. V třetím listu WAN Access lze nastavovat parametry pro WAN rozhranní. - Vyberte mezi identifikačními protokoly LLC nebo VC MUX - Lze povolit VLAN identifikaci pokud je v sítí podporována. - Nastavte VLAN ID (identifikátor pro VLAN) a VLAN priority (stupeň priority)

8 - Lze povolit/zakázat funkci NAT (překlad adres) (v routovacím režimu je standardně tato funkce povolena) - Lze nastavit komunikační protokol IGMP mezi Version2 či Version3. V čtvrtém listu WAN IP lze nastavovat parametry pro WAN IP rozhranní. Podle nastavení režimu AccessMode lze volit: Pro režim Routed BrgdEthernet Static a IPoA: - Lze specifikovat IP Address (IP adresu), Gateway (výchozí bránu), Subnet Mask (masku podsítě), DNS1 a DNS2 (Domain Name Server 1 a 2) - Lze definovat specifickou Local MAC address, kterou se bude zařízení prezentovat v síti nebo lze ponechat Default MAC (výchozí MAC) Pro režim Routed BrgdEthernet DHCP: - Lze nastavit Unique ID (unikátní identifikátor) nebo Vendor ID (výchozí ID je AXS- 200) - Lze definovat specifickou Local MAC address, kterou se bude zařízení prezentovat v síti nebo lze ponechat Default MAC (výchozí MAC) Pro režim PPPoA a PPPoE: - Lze zvolit mezi Dynamic nebo Static režimem získávání IP adresy.(ve statickém režimu je nutné zadat i přihlašovací údaje pro ISP) Pokud je nastaven AccessMode do režimu Bridged není nutné nastavovat mnoho funkcí pro síťovou autorizaci z důvodu průchozího režimu a nikoli autonomní autorizace v síti. Následující nastavení nejsou vyžadována pro CPE testy. V pátém listu LAN Setup lze nastavovat: - Lze povolit funkci VLAN Tagging (tato funkce je možná pouze pokud je VLAN Support spuštěno v listu WAN Access) - Lze povolit/zakázat LAN DHCP Server (pokud je povolen přidělí na LAN rozhranní příslušnou IP adresu) - Nastavení LAN IP (IP adresu která bude přidělena na LAN rozhranní) - Nastavení LAN Subnet Mask (maska podsítě na LAN rozhranní)

9 V šestém listu Thresholds lze nastavovat toleranční parametry linky. - Lze specifikovat tolerance pro Downstream/Upstream V sedmém listu Dwn Stream Chns lze nastavovat. - Lze specifikovat VCI a VPI Downstream Channels. Konfigurace Testů: Na základě příslušného typu testu je potřebné nastavení některých parametrů: Pod položkou Select Config : - V listu Auto Test si lze předvolit sestavu testů pro jejich postupné automatické provedení. Do sestavy testů patří: o IPTV, DATA a VoIP Analysis (analyzování příslušné služby) o CPE testy PING, Trace route (trasování sítě), HTTP a FTP speed (rychlosti přenosu) - V listu ATM Loop Back si lze ověřit kvalitu připojení měli zákazníkem a ISP o Lze specifikovat VPI a VCI o Pro nastavení Cell Type (relace mezi prvky v síti) lze volit mezi End to End nebo Segment režimy o V položce Mode lze blíže specifikovat na jaké úrovni se bude prověřovat kvalita. - V listu Ping Test si lze definovat přesnější specifikace pro testování destupnosti příslušné IP adresy.lze tedy přednastavit: o Packet Size (velikost testovacího paketu v rozmezí byte), Total Pings (příslušné množství ping testů), Timeout (doba čekání na echo) a Max Hops (maximální počet skoku, které chceme dokumentovat). - V listu TraceRoute je možné zmapovat trasu přes kterou povede datový provoz. Lze nastavovat: o Destination Address (adresa cílového místa v síti) a Max Hops (maximální počet uzlů přes které povede příslušný datový provoz) - V listu HTTP Speed je možné otestovat rychlost přenosu. Lze nastavovat: o Download address což je adresa odkud se stáhne příslušný soubor pro účel otestování této služby.

10 - V listu FTP Speed je možné otestovat rychlost přenosu. Lze nastavovat: o FTP server address, Login ID, password což jsou parametry nutné pro přihlášení na FTP. o Download File Name, Upload File Name a Upload File Size (velikost souboru určeného pro upload) toto jsou bližší specifikace pro upřesnění v rámci otestování funkčnosti této služby. - V listu IPTV Analysis je možné otestovat přímo funkčnost služby. Lze nastavovat: o Join Multicast Address je adresa pro připojení na příslušný kanál o Monitoring interval což je čas po který bude test probíhat o Test Thresholds odpovídá hodnotě, která stanovuje toleranční maximum, které nesmí být překročeno - V listu VoIP Analysis je možné otestovat přímo funkčnost služby. Lze nastavovat: o Monitoring interval což je čas po který bude test probíhat o Test Thresholds odpovídá hodnotě, která stanovuje toleranční maximum, které nesmí být překročeno - V listu Data Analysis je možné analyzovat datový přenos skrz síť. Lze nastavovat: o Monitoring interval což je čas po který bude test probíhat - V listu STB Support je možné specifikovat až 4 adresy pro emulaci set-top-boxu. Lze nastavovat: Tato funkce je aktivní pouze v bridged módu Spouštění jednotlivých testů: 1. Stisknete tlačítko poté Line Tests a potvrďte. 2. Z testovacího menu lze volit Auto test, CPE, IPTV, Data nebo Voice Analysis testy. Testy jsou signalizovány pomocí LED Pass/Fail. 3. Stiskem lze test potvrdit. 4. Test Status tabulka zobrazuje průběh testu a naměřené hodnoty. Pro uložení náměru lze zvolit položku Save nebo lze načíst starší náměr pomocí položky Open. Lze si zvolit i formát ve kterém bude soubor uložen.

11 Popis výsledků měření: xdsl - V položce Line status si lze prohlédnout status jak test probíhá.lze si prohlédnout stav připojení, jeho typ, ID, verzi a Downstream/Upstream hodnoty - V položce DSL Params lze sledovat downstream/upstream rychlosti, útlum a přenosový výkon. - V položce Statistics lze sledovat statistické hodnoty a chyby. - V položce VDSL Bands lze kontrolovat VDSL parametry. - Network V položce Bits Per Bin lze sledovat detail zásobníku. Ethernet - Pro Ethernet lze navíc prohlížet Line Status kde lze zjistit typ připojení a jeho režim ve kterém pracuje (duplex/simplex). Network - Pod listem WAN Status lze prohlížet informace o síti připojené na WAN rozhranní - Pod listem LAN status v rámci video testu si lze prohlédnout informace jako CustomerInfo, STB IP, MAC addresses, Subnet Mask a Gateway. - Pod listem LAN Status v rámci testu Data nebo VoIP lze prohlížet informace Client IP, Client MAC, LAN IP, SubMask. - Pod listem Network Activity lze sledovat veškerou aktivitu na síti. CPE tests - Pod položkou Ping Test lze sledovat velikosti paketů, jejich množství, doba doručení a úspěšnost - Pod položkou TraceRoute lze sledovat jednotlivé uzly a jejich příslušné adresy - Pod položkou HTTP Speed lze sledovat průběh testu, jednotlivé součty a rychlosti. - Pod položkou FTP Speed lze sledovat rychlost přenosu a příslušný čas - Pod položkou ATM LoopBack Test lze sledovat hodnoty připojení a úspěšného provedení testu

12 IPTV Analysis - V položce DnStreamRate lze sledovat velikost a průběh na více vrstvách sítě. - V položce ERR Indicator lze sledovat množství a povahu chybovosti. (CRC, FEC, ATM frame, IP packet loss) - V položce IGMP Monitor lze sledovat informace o počtech žádostí, dotazů, zap time nebo čas přepnutí na jiný kanál. - V položce RTSP Info lze sledovat povahu a typ video streamu v reálném čase. - V položce DetectedStreams lze detekovat množství a typ datových streamů, IP adresu a šíři pásma během přenosu. - V položce IP Arrival Jitter lze porovnávat hodnoty maximálního, průměrného a minimálního odchýlení od standardních tolerancí během datového přenosu. - V položce PCR Jitter lze sledovat odchylky od hodnot Program Clock Reference. - V položce Stream Param lze sledovat podrobné informace o streamu jako jsou multicast IP, transport, Null packets rate, average, deviation detail. - V položce Stream Content lze sledovat statistické informace o video, audio v MPEG video streamech. Data Analysis - V položce IP Packets lze sledovat detailní informace o IP paketech jejich přenosu apod. - V položce Protocols lze sledovat souhrn protokolů, které jsou používány na lokální sítí. Použitím Protocol Filter lze filtrovat jen ty protokoly, které nás zajímají. - V položce DnStream Rates lze sledovat velikost datového přenosu dosaženého při příslušném směru přenosu v síti. - V položce UpStream Rates lze sledovat velikost datového přenosu dosaženého při příslušném směru přenosu v síti. Voice Analysis - V položce Call History lze sledovat detailní informace o hovorech a SIP. - V položce Pcks Analysis lze sledovat: o Odhadované časové odchylky v rámci přenosu o Odchylky průměrné, maximální, standardní

13 Ochrana přístroje: Dbejte zvýšené opatrnosti aby zařízení nebylo nijak poškozeno špatným zacházením, potřísněním vodou a vždy jej po provedení práce uschovejte do ochranného pouzdra. Pro lepší ochranu měřících konektoru tuto část přístroje zakrývejte krytkou (je součástí balení. Práce s klávesnicí: Použijte šipky a potvrzovací klávesu pro pohyb po obrazovce a volbu položek na ní. Pro listování a změny tabulek či listování obrazovky používejte horní klávesy Pro volbu přímých číselných hodnot je měřící přístroj vybaven i číselnou klávesnicí.

Měřicí přístroje pro testování metalických vedení

Měřicí přístroje pro testování metalických vedení Měřicí přístroje pro testování metalických vedení AXS -200/850 AXS 200/850 je příruční měřící zařízení určené především pro měření metalických vedení. Mezi kmenové funkce patří především testy síťové vrstvy,

Více

DSL testing, AXS 600 series

DSL testing, AXS 600 series DSL testing, AXS 600 series Měření a servis ADSL/VDSL Rostislav Radek Kotas Kocian Date Technický : March specialista 20, 2009 prodeje Radek.Kocian@profiber.cz www.profiber.eu Obsah Měření a servis ADSL/VDSL

Více

Quick Reference Guide FTTx Test Tool

Quick Reference Guide FTTx Test Tool Quick Reference Guide FTTx Test Tool MaxTester DSL MaxTester DSL od EXFO je další generací nástroje pro testování ADSL2 + a VDSL2 služeb. Jednotka může sloužit k ověření a zajištění konzistence QoS pro

Více

Měření metalických kabelážních systémů xdsl Fyzická vrstva

Měření metalických kabelážních systémů xdsl Fyzická vrstva Měření metalických kabelážních systémů xdsl Fyzická vrstva Stručný popis a představení testovacích procedur metalického vedení před a po nasazení služeb xdsl. Efektivní testování xdsl linky znamená nutnost

Více

XL-DM130V(A) Uživatelský manuál

XL-DM130V(A) Uživatelský manuál XL-DM130V(A) Uživatelský manuál OBSAH: 1. PŘEDSTAVENÍ... 3 2. OVLÁDÁNÍ... 5 2.1. xdsl test... 6 2.2. LAN test... 9 2.3. DMM test... 11 2.4. Modem emulation (emulace modemu)... 12 2.5. File management (správa

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Měřicí přístroje pro testování metalických a optických sítí

Měřicí přístroje pro testování metalických a optických sítí Packet Blazer FTB-8510B FTB-8510B je měřící zařízení určené pro vestavbu do platforem FTB. Měření lze provádět jak na metalických tak optických sítích. Popis připojení: Připojte měřenou trasu na odpovídající

Více

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Obsah Popis modemu... 3 Základní nastavení routeru... 4 Přístup ke konfiguraci routeru... 4 Základní nastavení (Basic setup)... 5 Nastavení

Více

HTT-102 DVB-T HD modulátor

HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-101 slouží k převodu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu připojeného na rozhraní HDMI na komprimovaný transportní tok MPEG-4 HD (H.264) a

Více

Telefonní přístroj. Instalační a konfigurační příručka

Telefonní přístroj. Instalační a konfigurační příručka Telefonní přístroj SPA 921/SPA 922 Instalační a konfigurační příručka 1 Krok 1: Nastavení síťových služeb pro SPA 921/922 Před konfiguraci Linksys SPA-921/922 si musíte zjistit následující informace, aby

Více

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR Úvod Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy, poskytuje vysoký výkon a jednoduché použití. Umožňuje uživatelům využívat rychlejší komunikační rychlosti, než kdykoli předtím a využívat tří

Více

Testování Triple play služeb & EtherSAM

Testování Triple play služeb & EtherSAM Testování Triple play služeb & EtherSAM 12.9.2012 Radek Kocian Technický specialista prodeje radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu KOMERČNÍ ETHERNETOVÉ SLUŽBY Operátor Metro Ethernet síť / PTN Business/Residenční

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

Technické požadavky na IP vrstvu rozhraní T-S pro tlkm. služby poskytující konektivitu ADSL/VDSL

Technické požadavky na IP vrstvu rozhraní T-S pro tlkm. služby poskytující konektivitu ADSL/VDSL Technická specifikace externí TE000010 Účinnost od: 13.08.2012 Verze: 04.00 Platnost do: Strana 1 z 6 Bezpečnostní klasifikace: TE000010 Účel: Specifikaci vyšších vrstev modelu rozhraní CPE připojitelného

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalační a konfigurační příručka. Cisco SPA303-G2, SPA502G, SPA504G a SPA525G2

Instalační a konfigurační příručka. Cisco SPA303-G2, SPA502G, SPA504G a SPA525G2 1 Návod k instalaci Cisco Spaxxx Instalační a konfigurační příručka Cisco SPA303-G2, SPA502G, SPA504G a SPA525G2 2 Návod k instalaci Cisco Spaxxx 1. Mechanické sestavení Propojíme sluchátko s telefonem,

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Řada Prestige 650R ADSL Router

Řada Prestige 650R ADSL Router Řada Prestige 650R ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 březen 2003 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Hardware... 3 2.1 Přípojky na zadní

Více

QoS na L2/L3/L4. Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa

QoS na L2/L3/L4. Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa QoS na L2/L3/L4 Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Data Hlas Video House Multiservice switch

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena.

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena. V300/301 IP telefon Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 9/2008 3. vydání Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Přehled Tato příručka pro rychlou instalaci popisuje možnosti nastavení a používání

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0 Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Prvodce rychlou instalací Verze 2.0 Informace o výrobku Dkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to integrovaný router, modem

Více

Kapitola 1 Představení SIP telefonu

Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon je plně funkční IP telefon vhodný pro využívání v domácnostech. Podporuje SIP protokol dle RFC3261. Obsahuje dva síťové porty 10/100BaseT, pomocí

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Linksys telefonní adapter Model: SPA-2100/2102. Instalační a konfigurační příručka

Linksys telefonní adapter Model: SPA-2100/2102. Instalační a konfigurační příručka Linksys telefonní adapter Model: SPA-2100/2102 Instalační a konfigurační příručka 1 Krok 1: Sítové požadavky instalace. 1. Prosím zkontrolujte jestli v balení jsou následující součástky: A). Linksys SPA-2100

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda 3.cvičen ení Úvod do laboratorních měřm ěření Základní měření PCM 1.řádu - měření zkreslení Ing. Bc. Ivan Pravda Měření útlumového zkreslení - Útlumové zkreslení vyjadřuje frekvenční závislost útlumu telefonního

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

PiiGAB 900. Převodník M-Bus na Ethernet. Výrobce: piigab.com. 6. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m

PiiGAB 900. Převodník M-Bus na Ethernet. Výrobce: piigab.com. 6. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník M-Bus na Ethernet Výrobce: piigab.com 6. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m PiiGAB 900 Katalogový list Vytvořen: 6.11.2015 Poslední aktualizace: 6.11 2015 11:51 Počet stran: 20 2015 Papouch

Více

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Instalace 2N Helios IP pro použití ve VoIP prostředí Centrex.

Instalace 2N Helios IP pro použití ve VoIP prostředí Centrex. Instalace 2N Helios IP pro použití ve VoIP prostředí Centrex. Typ zařízení: 2N Helios IP 91371xxxx Door entry solution Firmware: 1.13.1.288.3 (boot loader 1.4.0.6.0) Služba: Centrex Úvod Tento dokument

Více

TP-LINK TL-WR741N. Zapojení routeru. LED indikace

TP-LINK TL-WR741N. Zapojení routeru. LED indikace TP-LINK TL-WR741N Velkou výhodou routeru od společnosti TP-LINK je, že všechny jejich modely mají prakticky stejné administrační rozhraní, proto se dá říct, že tento návod bude platit na všechny jejich

Více

Uživatelský modul. Modem Bonding

Uživatelský modul. Modem Bonding Uživatelský modul Modem Bonding APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Všechno přes IP, IP přes všechno. Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost vs garantovaná rychlost. VoIP

Všechno přes IP, IP přes všechno. Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost vs garantovaná rychlost. VoIP QoS na L2/L3/ Uherské Hradiště, 15.07.2015 Ing. Martin Ťupa Všechno přes, přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS DATOVÁ CENTRA Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Možná zapojení. Zapojení Bod Bod se službou IPTV

Možná zapojení. Zapojení Bod Bod se službou IPTV Možná zapojení Pro jednotlivá zapojení zařízení PLC respektive použití zařízení PLC je potřeba individuálně nastavit jednotlivá PLC. Pro provedení konfigurace PLC je potřeba každé PLC samostatně připojit

Více

PiiGAB 810. Převodník M-Bus na Ethernet. Výrobce: piigab.com. 4. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m

PiiGAB 810. Převodník M-Bus na Ethernet. Výrobce: piigab.com. 4. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník M-Bus na Ethernet Výrobce: piigab.com 4. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m PiiGAB 810 Katalogový list Vytvořen: 3.11.2015 Poslední aktualizace: 4.11 2015 14:30 Počet stran: 19 2015 Adresa:

Více

DLNA- Průvodce instalací

DLNA- Průvodce instalací ČESKY DLNA- Průvodce instalací pro LAN přípojky Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Obsah: 1. Příprava PC (povolení multimediální složky)

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS

ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS V této části se seznámíte s funkcemi a principy protokolů DHCP, ARP, ICMP a DNS. Síť je uspořádána dle následujícího schématu zapojení. Zahajte

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Další nástroje pro testování

Další nástroje pro testování Další nástroje pro testování PingPlotter grafická varianta programu ping umožňuje soustavné monitorování, archivování apod. www.pingplotter.com VisualRoute grafický traceroute visualroute.visualware.com

Více

Linksys telefonní adapter Model: PAP2T. Instalační a konfigurační příručka

Linksys telefonní adapter Model: PAP2T. Instalační a konfigurační příručka Linksys telefonní adapter Model: PAP2T Instalační a konfigurační příručka 1 Sítové požadavky instalace. 1. Prosím zkontrolujte jestli v balení jsou následující součástky: A). Linksys PAP2T B). Ethernetový

Více

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Katalogové číslo: 13.99.32 Model: TCT-2690 PRO. Balení: 1. tester 2. vzdálená jednotka 3. 2x redukce F - BNC 4. 2x distanční vložka RJ11/RJ45 5. klip pro

Více

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP 82 83 Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás provede instalací bezdrátového USB2.0 adaptéru GW-7200U a jeho programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující

Více

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu v oblasti

Více

Manuál IP telefon SIP-T9CM

Manuál IP telefon SIP-T9CM Manuál IP telefon SIP-T9CM 0 Obsah 1 Vítejte... 2 2 Instalace... 2 2.1 Seznam položek v balení... 2 2.2 Bezpečnostní upozornění... 2 3 Seznámení s výrobkem... 3 3.1 Hlavní vlastnosti... 4 3.3 Instalace

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Nastavení Linksys PAP2 (sipura) služba. Ha-loo Nová Moravo

Nastavení Linksys PAP2 (sipura) služba. Ha-loo Nová Moravo Nastavení Linksys PAP2 (sipura) služba Ha-loo Nová Moravo Nastaveni IP adresy Budeme předpokládat, že se zařízení dostalo k nám buď to nové, nebo po kompletním restartu.(pokud tak nebude, provedeme restart!

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

ZÁKAZNICKÝ ROZBOČOVAČ XDSL

ZÁKAZNICKÝ ROZBOČOVAČ XDSL ZÁKAZNICKÝ ROZBOČOVAČ XDSL OBSAH: 1 POPIS... 3 1.1 ÚČEL... 3 1.2 PŮSOBNOST, ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI... 3 1.3 ZKRATKY A POJMY... 3 1.4 HISTORIE DOKUMENTU... 3 1.5 ZÁSADY SPRÁVY A UŽÍVÁNÍ DOKUMENTU... 4

Více

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HW-T3 v2 Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/ /VDSL modem Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modem Obsah balíčku Vodafone ADSL/VDSL modem VR-3022e Zelený kabel (LINE) Červený kabel (DSL) Žlutý (LAN) Ethernet

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

Rychlý průvodce AXS-100

Rychlý průvodce AXS-100 Rychlý průvodce AXS-100 Kontrola konektoru sondou Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů. Spuštění kontroly 1. Připojte sondu k reflektometru (pokud je nutné, použijte redukci). 2. Stiskněte

Více

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL Zyxel VMG1312 - bezdrátový N300 xdsl modem Obsah 1. Obsah balení 3 2. Zapojení a základní nastavení směrovače 4 1. Jak zapojit směrovač

Více

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Předpokládáme, že máte router ve výchozím nestavení, pokud si nejste jisti, v jakém stavu router je, proveďte hardwarový reset routeru do továrního nastavení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Nymburk. Ing. Martin Ťupa.

Nymburk. Ing. Martin Ťupa. 25.9.2013 - Nymburk Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Co je SLA? Smluvní vztah mezi poskytovatelem a příjemce služby Smluvní podmínky Smlouva o poskytování služby Specifikace služby

Více

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET Principy ATM sítí Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET vhor@cuni.cz Konference Vysokorychlostní sítě 1999 Praha 10. listopadu Asynchronous Transfer

Více

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Než začnete 1. Pokud

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Návod k obsluze TD-8810/TD-8810B

Návod k obsluze TD-8810/TD-8810B Návod k obsluze TD-8810/TD-8810B Obsah Popis produktu... 3 Specifikace... 3 LED indikace stavu modemu:... 4 Zadní strana modemu... 5 Příslušenství... 5 Zapojení modemu:... 6 Konfigurace a nastavení...

Více

PowerGrid DH-10P Powerline Ethernet Adapter. Rychlá Instalační Příručka

PowerGrid DH-10P Powerline Ethernet Adapter. Rychlá Instalační Příručka PowerGrid DH-10P Powerline Ethernet Adapter Rychlá Instalační Příručka Obsah: Úvod...3 Obsah balení...3 Bezpečnostní pokyny...4 Instalace zařízení...4 Popis zařízení...4 Typická zapojení...4 Zapojení v

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0

CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0 CellPipe 22A-FX-CZ Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka Verze 2.0 01/2005 1 Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi ADSL modemu CellPipe od společnosti Lucent Technologies. Zařízení

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

HWg-STE zapojení konektorů

HWg-STE zapojení konektorů HWg-STE MANUÁL HWg-STE zapojení konektorů LED indikace Zelená: Žlutá: Power & Mode Link & Activity SENZORY Porty S1 a S2 pro připojení senzoru teploty nebo vlhkosti. - Max. vzdálenost pro 1 senzor 30m

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána

2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Jak na to? Verze Záloha spojení www.2n.cz 1 1. Představení funkce Záloha spojení V této kapitole představíme funkci záložního připojení s použitím produktu 2N

Více

Internet-bridge XPort

Internet-bridge XPort Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP kamery Relicam Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení

Více