Měřicí přístroje pro testování metalických vedení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měřicí přístroje pro testování metalických vedení"

Transkript

1 Měřicí přístroje pro testování metalických vedení AXS -200/635 AXS 200/635 je vrcholovým modelem série meřících zařízení AXS 200. Jedná se o příruční měřící zařízení určená pro měření metalických vedení. Mezi stěžejní funkce patří především testy na pásmu VDSL2, ADSL2+, služeb Triple Play a to jak samotných vlastnosti metalické vrstvy tak i ověření propustností mezi ISP a zákazníkem v rámci jednotlivých služeb provozovaných na těchto kabelech. Mezi podporované funkce patří IPTV, VoIP a testy datového přenosu na pásmu VDSL2, ADSL1/2/2+ a Ethernet. Dále testy samotné fyzické metalické vrstvy, jejich parametrů vlastností, předepsaných tolerancí, lokalizaci chyb a řešení problému na vedení. Součástí jsou širokopásmové testy do 30MHz podporující VDSL2 standard. Měření lze provádět na zákaznických okruzích, rozvodovým DSLAM nebo v centrální rozvodně. Tyto funkce zjednodušují instalaci, ověření a testování sítě což přináší snížení nákladů, pracovního vytížení a zároveň zkracuje dobu odstraňování závad popřípadě jim přímo předchází. Popis konektorů: Zdířka pro zemnění Primární konektory Sekundární konektory WAN konektor pro Ethernet a DSL vstup WAN Výchozí menu: LAN konektor pro Ethernetový výstup Do výchozího menu se lze kdykoli vrátit stiskem klávesy Home.

2 Položka obsahuje testovací funkce multimetr, širokopásmové testy, lokalizace chyb, testy na hovorových frekvencích a profily pro měření Položka obsahuje Autotest, CPE test, IPTV, Data a VoIP testy ADSL1/2/2+, VDSL2 a Ethernet rozhranní Položka obsahuje systémové informace a souborového manažera Auto testy umožňují vytvoření určitého seznamu testů, které jsou prováděny automaticky jeden po druhém. Což urychluje rutinní měření a podstatně zkracuje časovou náročnost. Cable qualification tests - DMM test umožňuje testování AC/DC napětí, proudu, odporu a kapacity. VF testy jsou určeny pro testování vedení na frekvenčním pásmu do 20kHz. Testy pro lokalizaci chyb jsou určeny především pro rychlou diagnostiku a odhalení poruch na vedení. Širokopásmové testy jsou určeny pro analýzu rušení a frekvenčního pásma na frekvencích od 20kHz do 30MHz. Line Tests - CPE testy jsou určeny pro testování služeb na zákaznické straně se zaměřením ověření kvality zákazníkovy přípojky. Testy video přenosu a IPTV mohou být testovány v průchozím módu nebo v emulaci set top boxu. Data a VoIP lze testovat pouze v průchozím režimu za pomocí VoIP telefonu nebo PC na LAN rozhranní. Nastavení měřících norem a konvencí: Cable qualification tests: Pro korektní funkčnost všech testů je třeba nejprve nastavit pro měření správné jednotky a konvenční normy dle kterých se naměřené hodnoty budou přepočítávat.!!!tyto hodnoty je nutné nastavit pro korektní funkčnost měřícího zařízení!!! Položka Cable qualifications Test poté Unit Setup - ITU (evropský standard) nebo ANSI (severoamerický standard) - FEET (stopy) nebo METER (metry) - AWG nebo mm pro kabelovou míru - F (Fahrenheit) nebo C (stupně celsia) pro jednotky teploty - T-R-G nebo A-B-E pro normu připojení

3 Nastavení základních parametrů kabelu: Pro korektní funkčnost všech testů je třeba nastavit správné parametry kabelu dle kterých se naměřené hodnoty budou přepočítávat.!!!tyto hodnoty je nutné nastavit pro korektní funkčnost měřícího zařízení!!! Položka Cable qualifications Test poté Unit Setup Nastavte jednotlivé parametry. - Cable Type (typ kabelu) - Cable Fill (dielektrikum kabelu) - Capacitance (kapacita kabelu) - Resistance (odpor kabelu) - Attenuation (útlum kabelu) - VOP (rychlost šíření) Nastavení Autotestu: Položka Cable qualifications Test poté Auto Tests poté Test cofiguration. - Pro jednotlivé testy lze zvolit Enable/Disable (povoleno/zakázáno) - Testovací režimy volíme z položek Test List 1 a Test List 2 (tabulka1 a 2) - Konfigurace Cable Type (typu kabelu), Temperature (teploty) a Isolation Test Time (čas pro měření izolačního odporu) na listě Common Parameters (tabulka běžných parametrů) - Konfigurace VF Noise Filter (typ vysokofrekvenčního filtru), VF Termination (typ připojení na vedení), Imp.Noise Filter (typ impedančního filtru), Low Theshold (spodní hranice), Separation (odstupňování v db), Imp. Noise Measure Time (čas pro měření) na listěvf Parameters(měření na rozsahu VF).

4 - Konfigurace WB Noise Filter (typ širokopásmového filtru), Bandwidth (šíře pásma), WB Termination (typ připojení na vedení), WB Termination Impedance (typ impedance zakončení vedení), Imp. Noise Threshold (spodní hraníce), Imp. Noise Measure Time (čas pro měření) na listě WB Parameters (měření na rozsahu WB). - Konfigurace DMM (digitální multimetr), VF and WB Long Balance (podélné vyvážení), VF RMS Noise (VF rušení), VF Power Influence (úroveň výkonu) a WB Attenuation (útlum na širokopásmovém rozsahu) na tabulkách Thresholds 1 a Thresholds 2. Nastavení DMM Testu: Položka Cable qualifications Test poté DMM test. Lze volit následující položky: - Konfigurace Connection (nastavení typu připojení měřícího zařízení), Input Imp. (velikost vstupní impedance) pro měření Voltage (napětí) - Konfigurace Connection (typ připojení), Cable Type (typ kabelu), Temperature (teplota okolního prostředí) pro měření Resistence (odporu) - Konfigurace Connection (typ připojení), Cable Type(typu kabelu) pro měření Capacitance (kapacity) - Konfigurace Connection (typ připojení), Test Time (čas pro měření) pro měření Isolation (izolačního odporu)

5 Nastavení VF Testu: VF Testy jsou testy určené především pro měření vedení na frekvenčním pásmu do 20kHz jedná se tedy především o pásma na frekvencí slyšitelných člověkem. Položka Cable qualifications Test poté VF Test. Lze volit následující položky: - Pro měření VF noise test lze nastavit Termination (typ připojení) a Noise Filter (typ filtru) parametrů. - Pro měření VF Impulse noise lze nastavit Termination (typ připojení), Noise Filter (typ filtru), Low Threshold (spodní hranice), Separation (definuje pokles v db) a Measurement Time (čas pro měření). - Pro VF receive tone (obdržení tónu) test lze nastavit Termination (typ připojení) parametry. - Pro VF send tone (vyslání tónu) test lze nastavit Frequency (statickou frekvenci) a Level (úroveň výkonu) parametry. - Pro Tracing Tone (stopování tónu) test lze nastavit Frequency (statickou frekvenci) a Level (úroveň výkonu) parametry. - Power Influence (rušení z průmyslové sítě) test - Longitudinal Balance (podélné vyvážení) test - Load Coil Detection (detekce indukčnosti) test Nastavení Fault location Testu: Testy pro lokalizaci chyb jsou určeny především pro detekci a okamžité vyhodnocení celé trasy. Obsaženy jsou testy pro měření délky vedení, vzdálenosti k poruše vedení, vzdálenosti od poruchy vedeni na konec kabelu a to jak s početním tak grafickým vyjádřením. Položka Cable qualifications Test poté Fault Location Tests. Lze volit následující položky: - Pro TDR test lze nastavit Test Type (volba manuálního nebo automatického režimu) a Cable Type (typ kabelu).

6 - Pro RFL-2 test lze nastavit Sect.(pro dělení kabelu), Cable Type (typ kabelu) (typ kabelu), Ohm/mi (jednotky), Length (přibližná délka kabelu), Temp. (teplota) a L.Coil (cívka) parametry. - Pro RFL-4 test lze nastavit Sect.(pro dělení kabelu), Cable Type (typ kabelu) (typ kabelu), Ohm/mi (jednotky), Length (přibližná délka kabelu), Temp. (teplota) a L.Coil (cívka) parametry. - Pro Loop Mapper test lze nastavit (typ kabelu) parametry. Nastavení Wideband Testu: WB testy jsou určeny především pro měření na frekvenčním pásmu od 20kHz do 30MHz. Položka Cable qualifications Test poté Wideband Tests. Lze volit následující položky: - Pro WB send tone (vyslání tónu) test lze nastavit Frequency (úroveň frekvence), Level (úroveň) a Termination Impedance (impedance zakončení) parametry. - Pro WB receive tone (obdržení tónu)test lze nastavit Termination (zakončení) a Termination Impedance (impedance zakončení) parametry. - Pro PSD noise (širokospektrální rušení)test lze nastavit Bandwidth (šíře pásma), Termination (zakončení), Termination Impedance (impedance zakončení) a Noise Filter (typ filtru) parametry. - Pro Spectral detektive test lze nastavit Bandwidth(šíře pásma), Noise Filter (typ filtru) a Termination Impedance (impedance zakončení) parametry. - Pro Attenuation (útlum)test lze nastavit Bandwidth(šíře pásma) parametry. - Pro WB impulse noise test lze nastavit Termination (typ zakončení), Termination Impedance (impedance zakončení), Noise Filter (typ filtru), Threshold (limity) a Measurement Time (čas pro měření) parametry. - Pro WB Impulse histogram test lze nastavit Termination (zakončení), Termination Impedance (impedance zakončení), Noise Filter (typ filtru), Threshold (limity) a

7 Measurement Time (čas měření) parametry. - Pro Longitudinal balance (podélné vyvážení) test lze nastavit Bandwidth (šířku pásma) a Termination Impedance (Impedance zakončení) parametry. Konfigurace rozhranní: Pro testy ADSL a Ethernet lze nastavovat: Line Tests V položce Line Tests menu je třeba nastavit nejdříve Connection Setup nastavení. V prvním listu je možnost měnit Selected Profile (Profily měření) - Lze si předvolit název vlastního Profile Name nebo lze ponechat default profil. - Lze si zvolit Line mode (typ síťového připojení) mezi Ethernet, ADSL2+ nebo VDSL2. - V další položce si lze volit Access mode (typ přístupu) mezi Bridged (přemostění), Routed BrgdEthernet DHCP/Static (Routování s přemostěním se spuštěným DHCP nebo Statickou adresou), Routed Ethernet DHCP/Static ( Routování se spuštěným DHCP nebo Statickou adresou) nebo Routed PPPoE/PPPoA/IPoA (Routovací režim v rámci PPPoX či IPoA). V druhém listu Line mode lze předvolit Line params (parametry linky) ADSL2+ parametry: - Podle typu standardu si lze zvolit Annex A (základní typ ADSL linky), Annex M (dokonalejší typ ADSL)nebo Annex L (dokonalejší typ ADSL) - Lze zvolit identifikační údaje.vpi (virtual path identifier v rozsahu 0-255) a VCI (virtual circuit identifier v rozsahu ). Ethernet parametry: - Lze zvolit rychlost datového přenosu ethernetové linky mezi AUTO, 10Mbps nebo 100Mbps. - Lze volit typy datového přenosu mezi Full-Duplex a Half-Duplex Příslušné parametry nejsou volitelné pokud je zvolen VDSL2 standard. V třetím listu WAN Access lze nastavovat parametry pro WAN rozhranní. - Vyberte mezi identifikačními protokoly LLC nebo VC MUX - Lze povolit VLAN identifikaci pokud je v sítí podporována. - Nastavte VLAN ID (identifikátor pro VLAN) a VLAN priority (stupeň priority)

8 - Lze povolit/zakázat funkci NAT (překlad adres) (v routovacím režimu je standardně tato funkce povolena) - Lze nastavit komunikační protokol IGMP mezi Version2 či Version3. V čtvrtém listu WAN IP lze nastavovat parametry pro WAN IP rozhranní. Podle nastavení režimu AccessMode lze volit: Pro režim Routed BrgdEthernet Static a IPoA: - Lze specifikovat IP Address (IP adresu), Gateway (výchozí bránu), Subnet Mask (masku podsítě), DNS1 a DNS2 (Domain Name Server 1 a 2) - Lze definovat specifickou Local MAC address, kterou se bude zařízení prezentovat v síti nebo lze ponechat Default MAC (výchozí MAC) Pro režim Routed BrgdEthernet DHCP: - Lze nastavit Unique ID (unikátní identifikátor) nebo Vendor ID (výchozí ID je AXS- 200) - Lze definovat specifickou Local MAC address, kterou se bude zařízení prezentovat v síti nebo lze ponechat Default MAC (výchozí MAC) Pro režim PPPoA a PPPoE: - Lze zvolit mezi Dynamic nebo Static režimem získávání IP adresy.(ve statickém režimu je nutné zadat i přihlašovací údaje pro ISP) Pokud je nastaven AccessMode do režimu Bridged není nutné nastavovat mnoho funkcí pro síťovou autorizaci z důvodu průchozího režimu a nikoli autonomní autorizace v síti. Následující nastavení nejsou vyžadována pro CPE testy. V pátém listu LAN Setup lze nastavovat: - Lze povolit funkci VLAN Tagging (tato funkce je možná pouze pokud je VLAN Support spuštěno v listu WAN Access) - Lze povolit/zakázat LAN DHCP Server (pokud je povolen přidělí na LAN rozhranní příslušnou IP adresu) - Nastavení LAN IP (IP adresu která bude přidělena na LAN rozhranní) - Nastavení LAN Subnet Mask (maska podsítě na LAN rozhranní)

9 V šestém listu Thresholds lze nastavovat toleranční parametry linky. - Lze specifikovat tolerance pro Downstream/Upstream V sedmém listu Dwn Stream Chns lze nastavovat. - Lze specifikovat VCI a VPI Downstream Channels. Konfigurace Testů: Na základě příslušného typu testu je potřebné nastavení některých parametrů: Pod položkou Select Config : - V listu Auto Test si lze předvolit sestavu testů pro jejich postupné automatické provedení. Do sestavy testů patří: o IPTV, DATA a VoIP Analysis (analyzování příslušné služby) o CPE testy PING, Trace route (trasování sítě), HTTP a FTP speed (rychlosti přenosu) - V listu ATM Loop Back si lze ověřit kvalitu připojení měli zákazníkem a ISP o Lze specifikovat VPI a VCI o Pro nastavení Cell Type (relace mezi prvky v síti) lze volit mezi End to End nebo Segment režimy o V položce Mode lze blíže specifikovat na jaké úrovni se bude prověřovat kvalita. - V listu Ping Test si lze definovat přesnější specifikace pro testování destupnosti příslušné IP adresy.lze tedy přednastavit: o Packet Size (velikost testovacího paketu v rozmezí byte), Total Pings (příslušné množství ping testů), Timeout (doba čekání na echo) a Max Hops (maximální počet skoku, které chceme dokumentovat). - V listu TraceRoute je možné zmapovat trasu přes kterou povede datový provoz. Lze nastavovat: o Destination Address (adresa cílového místa v síti) a Max Hops (maximální počet uzlů přes které povede příslušný datový provoz) - V listu HTTP Speed je možné otestovat rychlost přenosu. Lze nastavovat: o Download address což je adresa odkud se stáhne příslušný soubor pro účel otestování této služby.

10 - V listu FTP Speed je možné otestovat rychlost přenosu. Lze nastavovat: o FTP server address, Login ID, password což jsou parametry nutné pro přihlášení na FTP. o Download File Name, Upload File Name a Upload File Size (velikost souboru určeného pro upload) toto jsou bližší specifikace pro upřesnění v rámci otestování funkčnosti této služby. - V listu IPTV Analysis je možné otestovat přímo funkčnost služby. Lze nastavovat: o Join Multicast Address je adresa pro připojení na příslušný kanál o Monitoring interval což je čas po který bude test probíhat o Test Thresholds odpovídá hodnotě, která stanovuje toleranční maximum, které nesmí být překročeno - V listu VoIP Analysis je možné otestovat přímo funkčnost služby. Lze nastavovat: o Monitoring interval což je čas po který bude test probíhat o Test Thresholds odpovídá hodnotě, která stanovuje toleranční maximum, které nesmí být překročeno - V listu Data Analysis je možné analyzovat datový přenos skrz síť. Lze nastavovat: o Monitoring interval což je čas po který bude test probíhat - V listu STB Support je možné specifikovat až 4 adresy pro emulaci set-top-boxu. Lze nastavovat: Tato funkce je aktivní pouze v bridged módu Spouštění jednotlivých testů: 1. Stisknete tlačítko poté Line Tests a potvrďte. 2. Z testovacího menu lze volit Auto test, CPE, IPTV, Data nebo Voice Analysis testy. Testy jsou signalizovány pomocí LED Pass/Fail. 3. Stiskem lze test potvrdit. 4. Test Status tabulka zobrazuje průběh testu a naměřené hodnoty. Pro uložení náměru lze zvolit položku Save nebo lze načíst starší náměr pomocí položky Open. Lze si zvolit i formát ve kterém bude soubor uložen.

11 Popis výsledků měření: xdsl - V položce Line status si lze prohlédnout status jak test probíhá.lze si prohlédnout stav připojení, jeho typ, ID, verzi a Downstream/Upstream hodnoty - V položce DSL Params lze sledovat downstream/upstream rychlosti, útlum a přenosový výkon. - V položce Statistics lze sledovat statistické hodnoty a chyby. - V položce VDSL Bands lze kontrolovat VDSL parametry. - Network V položce Bits Per Bin lze sledovat detail zásobníku. Ethernet - Pro Ethernet lze navíc prohlížet Line Status kde lze zjistit typ připojení a jeho režim ve kterém pracuje (duplex/simplex). Network - Pod listem WAN Status lze prohlížet informace o síti připojené na WAN rozhranní - Pod listem LAN status v rámci video testu si lze prohlédnout informace jako CustomerInfo, STB IP, MAC addresses, Subnet Mask a Gateway. - Pod listem LAN Status v rámci testu Data nebo VoIP lze prohlížet informace Client IP, Client MAC, LAN IP, SubMask. - Pod listem Network Activity lze sledovat veškerou aktivitu na síti. CPE tests - Pod položkou Ping Test lze sledovat velikosti paketů, jejich množství, doba doručení a úspěšnost - Pod položkou TraceRoute lze sledovat jednotlivé uzly a jejich příslušné adresy - Pod položkou HTTP Speed lze sledovat průběh testu, jednotlivé součty a rychlosti. - Pod položkou FTP Speed lze sledovat rychlost přenosu a příslušný čas - Pod položkou ATM LoopBack Test lze sledovat hodnoty připojení a úspěšného provedení testu

12 IPTV Analysis - V položce DnStreamRate lze sledovat velikost a průběh na více vrstvách sítě. - V položce ERR Indicator lze sledovat množství a povahu chybovosti. (CRC, FEC, ATM frame, IP packet loss) - V položce IGMP Monitor lze sledovat informace o počtech žádostí, dotazů, zap time nebo čas přepnutí na jiný kanál. - V položce RTSP Info lze sledovat povahu a typ video streamu v reálném čase. - V položce DetectedStreams lze detekovat množství a typ datových streamů, IP adresu a šíři pásma během přenosu. - V položce IP Arrival Jitter lze porovnávat hodnoty maximálního, průměrného a minimálního odchýlení od standardních tolerancí během datového přenosu. - V položce PCR Jitter lze sledovat odchylky od hodnot Program Clock Reference. - V položce Stream Param lze sledovat podrobné informace o streamu jako jsou multicast IP, transport, Null packets rate, average, deviation detail. - V položce Stream Content lze sledovat statistické informace o video, audio v MPEG video streamech. Data Analysis - V položce IP Packets lze sledovat detailní informace o IP paketech jejich přenosu apod. - V položce Protocols lze sledovat souhrn protokolů, které jsou používány na lokální sítí. Použitím Protocol Filter lze filtrovat jen ty protokoly, které nás zajímají. - V položce DnStream Rates lze sledovat velikost datového přenosu dosaženého při příslušném směru přenosu v síti. - V položce UpStream Rates lze sledovat velikost datového přenosu dosaženého při příslušném směru přenosu v síti. Voice Analysis - V položce Call History lze sledovat detailní informace o hovorech a SIP. - V položce Pcks Analysis lze sledovat: o Odhadované časové odchylky v rámci přenosu o Odchylky průměrné, maximální, standardní

13 Ochrana přístroje: Dbejte zvýšené opatrnosti aby zařízení nebylo nijak poškozeno špatným zacházením, potřísněním vodou a vždy jej po provedení práce uschovejte do ochranného pouzdra. Pro lepší ochranu měřících konektoru tuto část přístroje zakrývejte krytkou (je součástí balení. Práce s klávesnicí: Použijte šipky a potvrzovací klávesu pro pohyb po obrazovce a volbu položek na ní. Pro listování a změny tabulek či listování obrazovky používejte horní klávesy Pro volbu přímých číselných hodnot je měřící přístroj vybaven i číselnou klávesnicí.

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router VR-3026e Multi-DSL WLAN Router Uživatelská příručka Verze A1.0, duben 11, 2011 260099-007 Úvodní slovo Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace a provozu zařízení. Předpokládáme, že uživatel

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma. Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91 100Base-T Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. ÚVOD...1 1.1 POŽADAVKY NA PC...2 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB. Návod k obsluze

TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB. Návod k obsluze TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB Návod k obsluze Obsah Popis produktu... 3 Specifikace... 3 LED indikace stavu modemu... 4 Zadní strana modemu... 5 Příslušenství... 5 Zapojení modemu... 6 Konfigurace

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem Broadband VPN Firewall Router s 4-portovým 10/100M přepínačem OBSAH Úvod...4 1.1 Seznámení...4 1.2 Obsah Balení...4 1.3 Vlastnosti...4 Síťové protokoly a vlastnosti...4 Ovládání...5 Firewall...5 Virtual

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Uživatelský manuál Verze 1.06 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11. Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com

Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11. Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11 www.grandstream.com Obsah 1 ÚVOD - 3-2 INSTALCE - 4-2.1 OBSAH BALENÍ - 5-2.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - 5-3 PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU - 6-3.1 KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

HWg-PWR 3/12/25 MANUÁL

HWg-PWR 3/12/25 MANUÁL HWg-PWR 3/12/25 MANUÁL Obsah dodávky Kompletní dodávka obsahuje tyto položky: Jednotka HWg-PWR 25 (HWg-PWR 12 nebo HWg-PWR 3) Tištěný návod + katalogový list Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům

Více

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu IP WatchDog2 Lite / Industrial Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu Obsah dodávky Kompletní dodávka IP WatchDog2 obsahuje tyto položky: IP WatchDog2 v mechanickém provedení

Více

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Uživatelská příručka: Kabelážní tester Lantek 6 a Lantek7, Ovládací software LANTEK Reporter, Optické adaptéry FIBERTEK, Optický adaptér TRACETEK

Uživatelská příručka: Kabelážní tester Lantek 6 a Lantek7, Ovládací software LANTEK Reporter, Optické adaptéry FIBERTEK, Optický adaptér TRACETEK Obsah: Uživatelská příručka: Kabelážní tester Lantek 6 a Lantek7, Ovládací software LANTEK Reporter, Optické adaptéry FIBERTEK, Optický adaptér TRACETEK 1. TESTER LANTEK 6 A LANTEK 7... 2 1.1. BALENÍ TESTERU

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

WELL SIP-T28P uživatelský manuál

WELL SIP-T28P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T28P uživatelský manuál V41.1

Více

PKO výpisky ke zkoušce

PKO výpisky ke zkoušce PKO výpisky ke zkoušce Úvodem: Podívat se na Xfort, jsou tam nějaké odkazy na to z čeho se učit: http://www.exfort.org/forumbb/viewtopic.php?t=1551 Přednáška 1 úvod Historie síťových technologií: 1. nejdříve

Více