UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKARSKÁ FAKULTA. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Ústav imunologie a mikrobiologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKARSKÁ FAKULTA. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Ústav imunologie a mikrobiologie"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKARSKÁ FAKULTA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Ústav imunologie a mikrobiologie Význam MRSA a Clostridium difficile v problematice nosokomiálních nákaz EMIL PAVLÍK

2 NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY = NÁKAZY SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ - LEGISLATIVA Doporučení Evropského parlamentu a Rady Evropy z roku 2009 členským státům EU v systémech zdravotní péče klást důraz na bezpečí pacienta (až 12% pacientů ( ročně) má komplikace související s léčbou) Data EU: Počet přijetí k hospitalizaci: Počet pacientů s nemocniční infekcí: Počet úmrtí v přímé souvislosti: Počet úmrtí v nepřímé souvislosti: Prodloužení hospitalizace: Zvýšení nákladů v Zdroj : Konference Bakteriální ohrožení bezpečnosti pacientů v Evropě, Praha page 2 July 2013 Roche CONFIDENTIAL FOR INTERNAL USE ONLY

3 V ČR přijaté normy upravující NN Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhl.č.306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Legislativně upravena dezinfekce, sterilizace, hygiena rukou, asepse očkování, nakládání s odpady, požadavky na výstavbu ZZ, technické normy harmonizované s EU, zdravotnické prostředky, prádlo atd. Standardy léčebných, diagnostických, ošetřovatelských postupů page 3 July 2013 Roche CONFIDENTIAL FOR INTERNAL USE ONLY

4 PŮVODCI NEMOCNIČNÍCH NÁKAZ Studie prevalence prováděná v nemocnicích akutní péče v Evropě v letech Mikroorganismy nejčastěji izolované od pacientů s NN: Escherichia coli (15.9%) Staphylococcus aureus (12.3%) Enterococcus species (9.6%) Pseudomonas aeruginosa (8.9%) Klebsiella species (8.7%) Coagulase negative staphylococci (7.5%) Candida species (6.1%) Clostridium difficile (5.4%) Enterobacter species (4.2%), Proteus species (3.8%) Acinetobacter species (3.6%) NOSOKOMIÁLNÍ NÁKAZY Nákazy spojené s poskytováním zdravotní péče jsou ty, které pacient získá při pobytu v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení. Mnoho infekcí se vyléčí snadno, avšak některé mohou vážně ohrozit zdraví pacienta a tím značně prodloužit jeho pobyt v léčebném zařízení a zvýšit tím náklady na poskytovanou péči. Opomenout nelze ani vliv na psychiku pacienta 2 1. ECDC 2.

5 Staphylococcus aureus Přehled vyvolávaných onemocnění Častá součást rezidentní flory kůže a sliznic Povrchové kožní infekce Impetigo Follikulitis Furunkly/karbunkly Hydratinitis suppurativa Pyodermie Infekce ran Hluboké kožní infekce Abscesy Mastitis Cellulitis Pyomyositis Život ohrožující stavy Nekrotiziující fasciitis Myositis Empyém Osteomyelitis Endocarditis Pneumonie Otitis media Mastoiditis Parotitis Systémové infekce Bakterémie Meningitis Endocarditis Staphylococcus aureus je Grampozitivní aerobní mikroorganismus nalézaný v respiračním traktu a na kůži přibližně 30% populace. S. aureus může při porušení integrity kůže nebo sliznic infikovat tkáně a způsobit celou řadu rozdílných infekcí. MRSA se obvykle šíří přímým kontaktem s infikovanou ránou nebo kontaminovanýma rukama poskytovatelů zdravotní péče.

6 Staphylococcus aureus VLASTNOSTI A FAKTORY VIRULENCE: Nepohyblivý, tolerantní vůči změnám ph, vyšší koncentraci soli, vyschnutí Zlatožlutý pigment (ochrana proti UV), Katalása +, koaguláza +, DNAza +, Protein A, invaziny, adheziny agr lokus /accessory gene regul Toxiny superantigeny SSSS/Exfoliativní ETA,ETB,ETD, toxin syndromu toxického šoku TSST-1, enterotoxiny A-E G-I, R-T a enterotoxin-like proteiny J-Q,U,V (geny v egc klusteru) MRSA gen meca lokalizovaný na mobilním kazetovém chromozomu SCCmec ---- typ IV pouze meticilín res, typy II a III i nonbetalaktam a těžké kovy Nárůst prevalence typu IV u nosokomiálních kmenů Panton-Valentinův leukocidin (komunitní kmeny)

7 SITUACE v ČR 90. léta 5 hlavních kmenů EMRSA 70% izolátů z Evropy a Amerik V ČR do r dominantní Brazilský klon (CC8) V reakci na nárůst prevalence invazivních infekcí MRSA z 3.8% v roce 2000 na 14.3 % v roce 2005 a potvrzení těchto infekcí v 51 z 88 českých nemocnic připravila subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU VÝSKYTU KMENŮ S. aureus REZISTENTNÍCH K OXACILINU (MRSA) (Zpravodaj ČLS JEP květen 2005)

8 SITUACE V ČR Detailní analýza kmenů MRSA izolovaných v ČR a zaslaných do NRL pro antibiotika v letech je popsána v závěrečné zprávě grantového projektu IGA MZ ČR NS Evoluce oxacilin rezistentních Staphylococcus aureus (MRSA) v České republice a její důsledky (Hl. řešitel: MUDr. Helena Žemličková PhD., spoluřešitel MUDr. Vlastimil Jindrák, odborní spolupracovníci RNDr. Pavla Urbášková, CSc., Mgr. Vladislav Jakubů, MUDr. Marta Fridrichová, MUDr. Kateřina Tyllová, Ing. Ivana Machová)

9 page 9 July 2013 Roche CONFIDENTIAL FOR INTERNAL USE ONLY

10

11

12 Další závěry studie IGA MZ ČR NS Vzestup prevalence rezistence k oxacilinu změna zastoupení hlavních klonů MRSA EMRSA-3 (CC5) spa typ t003 Tento klon je od roku 2005 dominantní (80% izolátů), dalším mezinárodním klonem EMRSA-15 (t032) Podíl invazivních MRSA je od r v ČR stabilní Prokázána možnost efektivní prevence nákaz Důsledná implementace postupů prevence a kontroly MRSA (aktivní screening, neprodlená izolace pozitivních pacientů (hygienická dezinfekce rukou

13 Meticilin/Oxacilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) Identifikace Infekce Léčba Rychlé metody jsou ideální pro rychlou identifikaci pacientů infikovaných MRSA nebo SA Implementatce postupů prevence omezí pohyb pacientů a možnost kontaktního přenosu, užívat pomůcky a materiál na jedno použití Je definována jako invaze S. aureus do tkání s následným rozvojem klinických příznaků Vyšetření citlivosti na antibiotika identifikuje resistenční profily a určí postup léčby pacienta Podávání Intravenózního vancomycinu je standardní antibiotickou terapií u infekcí MRSA Dekolonizace nazálních nosičů je možná podáváním mupirocinové nosní masti a výplachy chlorhexidinem PREVENCE

14 Staphylococcus aureus a MRSA Laboratorní identifikace PCR a kultivace Chromogenní půdy Tradiční kultivační metody Molekulární identifikace Positivní identifikace MRSA/SA Srovnávací studie prokázala 98.2% sensitivitu a 97.5% specificitu qpcr Source: SM Paule et al, AJCP 131:532-9, SM Paule et al, JCM 45:2993-8, 2007

15 cobas MRSA/SA Test 7 sad primerů pro široké pokrytí genetické variability MRSA Použití: přímýt průkaz DNA methicillin-resistentního Staphylococcus aureus (MRSA) a Staphylococcus aureus (SA) z nosních výtěrů za účelem prevence a kontroly MRSA a SA infekcí ve zdracvotnictví. CPE 510nm Kanál FAM Staphylococcus aureus Kapsulární polysacharidový enzym (CPE) RE 580nm Kanál HEX 700nm Kanál Cy5.5 Detekce MRSA orfx Junction Complex; široké pokrytí pravého raménka - Right Extremity(RE) Pokrytí SCCmec typů: I, II, III, IV, IVa, V, VI, VIII 1. Interní kontrola 2. Nekompetitivní IC/QS

16 cobas MRSA/SA Test Přehled analytických a klinických studií; pro exclusivitu MRSA Exklusivita n=127 Staphylococcus aureus (BORSA, 10 strains) Staphylococcus hominis (3 strains) Staphylococcus delphini Staphylococcus intermedius Staphylococcus epidermidis (6 strains, 5 are *MR) Staphylococcus kloosii Staphylococcus equorum Staphylococcus lentus Staphylococcus saprophyticus Staphylococcus lugdunensis Staphylococcus carnosus Staphylococcus pasteuri Staphylococcus chromogenes Staphylococcus simulans (2 strains, 1 of which MR) Staphylococcus cohnii Staphylococcus haemolyticus (3 strains, 1 of which is MR) Staphylococcus felis Staphylococcus warneri (3 strains, 1 MR) Staphylococcus gallinarum Staphylococcus xylosus (2 strains) *MR= methicillin resistant

17 cobas MRSA/SA Test Přehled analytických a klinických studií na; geografickou inclusivitu kmenů MRSA 281 izolátů MRSA IRSKO NORSKO SKOTSKO BELGIE ITÁLIE NIZOZEMÍ AUSTRÁLIE ŠVÉDSKO JAPONSKO ŠVÝCARSKO ŠPANĚLSKO USA FRANCIE DÁNSKO NĚMECKO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Overall cobas MRSA/SA test 277/281= 98.6% 3X Limit Of Detection cobas MRSA/SA Test 273/281= 97.1% Xpert SA Nasal Complete 255/280= 91.1%

18 Methicillin Resistant Staphylococcus aureus clinical significance routine lab procedures hot topics studies 2 MRSA Isolates 1 Staph aureus Isolate 7 replicates from each dilution series Source: DH B accessed 9/12/13 95% positive

19 cobas MRSA/SA Test Overview of Analytical and Clinical Studies; Correlation with Culture, Molecular 379 patients Liquid Stuart s Media Mswab Media Xpert SA Nasal Complete cobas MRSA/SA Test 100uL 100uL 100uL MRSA Chromogenic Media SA Chromogenic Media Enrichment Broth TSB 6.5% NaCl SA MRSA Comparator Method: Xpert SA Nasal Complete Residual Retained for f/u if needed

20 cobas MRSA/SA Test Korelace mezi cobas MRSA/SA Test, Xpert SA Nasal Complete a přímou kultivací Cobas MRSA/SA Test prokázal vyšší sensitivitu než Xpert SA Nasal Complete při průkazu MRSA se srovnáním vůči kultivaci. V porovnání s kultivací dosáhly oba testy přibližně stejných výsledků

21 Clostridium difficile Pan Smith - 76 let Hypertense Hypertensní poškození ledvin Transplantace ledviny v roce 1988 a 1998 Spinální stenóza Retence moči Infekce močových cest Léčen Ciprofloxacinem a Ceftriaxonem Source: JAMA March Vol 301(9)

22 Clostridium difficile Pokračování Močová infekce vyléčena Průjmy po několik týdnů Empirická léčba C.difficile 10 dní metronidazol Následující měsíc 4-5 neformovaných stolic denně Ztráta chuti k jídlu, úbytek na váze, horečka, zimnice, slabost Odebrán vzorek stolice: vyšetření + for C diff toxin Source: JAMA March Vol 301(9)

23 Clostridium difficile Overcoming challenges for patients with underlying conditions Pokračování Léčba vankomycinem p.o. Improved in ICU under contact precautions Recurrent diarrhea following completion of course Přeléčen vankomycinem p.o. 6-8 týdnů 4 dny po ukončení léčby opět průjem Předepsána kombinace vankomycinu a rifaximinu Toto onemocnění bylo velmi stresující, Časté návštěvy toalety, asi po 15 minutách. Problémy se zadní částí těla. Bolesti v zádech při každém pokusu o pohyb. Musel jsem používat chodítko a pohyboval jsem se velmi pomalu Kvůli infekci jsem musel odložit chirurgický zákrok Tuto infekci nepřeji nikomu. Bylo to k zbláznění.-mr. S

24 Clostridium difficile Disease overview Species Clostridium botulinum Clostridium difficile Clostridium perfringens Clostridium tetani Onemocnění Botulismus Colitis Plynatá sněť Tetanus Přes 200 typů Clostridií bylo popsáno.mnohé z nich jsou přítomy v půdě nebo GIT člověka a zvířat. Tyto mikroorganismy jsou obligatorně anqaerobníresence of oxygen Clostridia jsou sporulující bakterie, proto dobře přežívají v nepříznivém prostředí Závažné případy nozokomiálních i komunitnívh kolitid způsobených C. difficile jsou alarmující

25 Clostridium difficile Přehled onemocnění Key Points Přes 200 typů Clostridií bylo popsáno. Mnohé z nich se nalézají v půdě a GIT zvířat a člověka. Tyto mikroorganismy jsou obligatorně anaerobní, Clostridia jsou sporulující, proto přežívají dobře v prostředí. Závažné případy nozokomiálních i komunitních kolitid způsobených C. difficile jsou alarmující Pacienti u nichž je pozorován signifikantní průjem po 3 následující dny nebo se 3 a více porcemi stolice deně v průběhu 2 dnů splňují definovaníá kriteria potenciální CDI 1. Sunenshine, R.H., et al., Clev Clin Journal of Medicine, 2006, 73: Kyne, L., et al., Clin Inf Dis, 2002, 34: Hall I.C., et al., Am. J. Dis. Child 1935, 49:

26 Clostridium difficile Tcd A - enterotoxin Tcd B - cytotoxin Binární toxin Source: Nature Reviews Microbiology 2009 Vol 7 p

27 Clostridium difficile Až v 25% 45-65% Diagnóza Nezávažná první rekurence Závažná první rekurence Možnosti léčby Metronidazol 500mg tid orrálně 10 dnů Vankomycin 125 mg qid orálně10 dnů IV metronidazol 500 mg tid 10 dnů plus intrakolonicky vankomycin 500 mg ve 100 ml fyziol. roztoku každých 4-12 hodin a/nebo vankomycin 500 mg qid nasogastrickou sondou, pokud podání per os není možné

28 Clostridium difficile Léčebné alternativy Fidaxomicin* versus orální Vancomycin Klinická léčba Srovnatelný s vancomycinem Výskyt rekurencí Úplná úzdrava 13.3% vs 24.0% u Vanco 77.7% vs 67.1 u Vanco *RNA polymerase inhibitor Source: NEJM Feb Vol 364(5) p

29

30

31 Clostridium difficile Probiotická léčba a fekální Transplantace FDA vyžaduje evaluaci jako při uvádění nového léku Musí být dodány podrobné protokoly pro aplikaci Při evaluaci metody je vyžadován informovaný souhlas pacienta, že jde o experiment

32 Clostridium difficile Kontaminace nemocničního prostředí spórami C. difficile může vést k infekci vnímavých osob, primárně rukama ošetřujícího personálu, pokud se dotkli zamořeného povrchu nebo předmětu. Rizikové faktorys infekce CD: Antibiotická terapiey Gastrointestinální chirurgie Prodloužený pobyt ve zdravotnických zařízeních Závažné základní onemocnění Pokročilý věk Alterovaná imunita, nádory Zátěž pro pacienta i zdravotnictví Prodloužení hospitalizace o dalších 12 dnů Zvýšené náklady 1. Kyne, L., et al., Clin Inf Dis, 2002, 34: Zimlichmen E., et al., JAMA Intern Med, 2012

33 Clostridium difficile Laboratorní identifikace Metoda Tkáňová kultura Imunologická Antigenní průkaz DNA Příklad Přímý toxigenní kultivace Detekce toxinu (EIA) GDH nespecifický, vyřaduje algoritmus Real Time PCR k průkazu genů kódujících toxiny Pro testování jsou optimální čerstvé vzorky Používají se pouze kapalné nebo neformované vzorky stolice od pacientů s vážným podezřením na infekci C. difficile Z DŮVODŮ MOŽNÉ POTŘEBY OPAKOVANÉHO TESTOVÁNÍ SE VYŽADUJE > 5mL STOLICE Viabilitabuněk se snižuje, pokud jsou skladovány v lednici Pro kultivaci se vyžaduje anaerobní atmosféra

34 Clostridium difficile Laboratorní průkaz Test cytotoxicity Průkaz toxinů C diff ve vzorcích stolice pacientů s podezřením na onemocnění. Vzorky stolice se naředí a nasadí na monolayer buněčné kultury Mikroskopicky se pozoruje cytopatogenní efekt spočívající v zakulacení buněk Kontrola nevykazuje CPE neboť toxin byl neutralizován antitoxinem. Test je zdlouhavý a laboratorně náročný

35 Clostridium difficile Laboratorní průkaz Anaerobní kultura Cytopathogenní Efekt Chopped Meat Carbohydrate Broth Cytotoxigenní kultivace K průkazu je btřeba anaerobní kultura toxigenního kmenu C.diff. Anaerobní růst kultury hodin. Alternativně lze užít i selektivní media. Dalších 5 dnů kultivace v obohacených mediích Evaluace cytotoxinovým neutralizačním testem za účelem průkazu produkce toxinu Tyto techniky jsou pracovně a technicky náročné, především zdlouhavé

36 Clostridium difficile Laboratorní identifikace 3 krokový algoritmus Závěr C. difficile positivní Positivní Positivní Toxin B EIA test Vzorek stolice GDH testování Negativní Nucleic Acid Amplification Negativní Positive Negative CDI nebo nosičství nutné klinické vyšetření Report Negative for C. difficile Netoxigenní izolát nebo falešně pozitivní GDH CDI neprokázána Málo laboratoří provádí kultivační testy Enzymové imunoassaye (EIA) pro detekci toxinů jsou málo citlivé a pro samostatnou detekci CDI nevhodné. Společný antigen glutamá dehydrogenáz (GDH) má vyšší citlivost než EIA,,zato je nespecifický, neboť nerozlišuje toxigenní a netoxigenníc kmeny. 2 Diagnostické algoritmy zaměřené na kombinaci EIA pro průkaz antigenu a NA amplifikačních testů jsou momentálně nejlepší volbou Cohen S.H., et al., Infect Control Hosp Epidemiol 2010; 31: Wilcox M.H., et al. J Clin Microbiol 2010; 48: Crobach M.J., Clin Microbiol Infect 2009; 15:

37 Clostridium difficile Updated 2013 US Guidelines Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs) k průkazu toxigenních C. difficile jsou vyhovující jako samostatně prováděná diagnostika u pacientů s prokázanými průjmy Silné doporučení platí pro NAAT jako je PCR pro průkaz C. difficile toxinových genů, na podkladě několika studií, v nichž byla ověřena perfektní detekce toxinů A+B enzymovou imunoanalýzou (EIA) jako standardním diagnostickým testem pro CDI. Sensitivita GDH screeningových testů užívaných ve dvou až třech krocích algoritmu EIA testující toxin A+B je nižžší než u NAAT. Source: Surawicz, C.M.., et al., American Journal of Gastroenterology 2013; 108:

38 cobas Cdiff Test Koncept POUŽITÍ: PŘÍMÝ PRŮKAZ GENU KÓDUJÍCÍHO TOXIN B (tcdb) TOXIGENNÍHO Clostridium difficile V NEFORMOVANÉM (kapalném nebo měkkém)vzorku STOLICE PACIENTA S PODEZŘENÍM NA INFEKCI C. difficile (CDI). Cobas Cdiff Test je určen pro diagnostku CDI u lidí s klinickými a epidemiologickými rizikovými faktory. 580nm Kanál HEX Clostridium difficile Průkaz genu kódujícího ntoxin B 700nm Kanál Cy5.5 Internní Kontrola Nekompetitivní IC/QS

39 cobas Cdiff Test Přehled analytických a klinických dat Cobas Cdiff Test prokázal všech 31 evaluovaných toxinotypů I II III IIIa IIIb IIIc C. difficile IV V VI VII cobas Cdiff Test prokázal všech 20 evaluovaných ribotypů Toxinotypy se určují technikou Restriction Fragment Length Polymorphism na podkladě PCR pro diferenciaci kmenů Clostridium difficile podle změn v jejich toxinových genech ve srovnání s referenčním kmenem VPI Ribotypy se určují na základě C. difficile PCR ribotypizačních vzorků na podkladě proměnné velikosti 16S 23S intergenových spacer regionú operonu bakteriální rrna (rrn) (027/NAP1) Cobas Cdiff Test je schopen průkazu rozdílné mikroarraye toxinotypů a ribotypů C. difficile

40 cobas Cdiff Test Clinical correlation study workflow overview Unformed Stool Specimen Gram Stain 100uL Direct Culture CCFA-HT up to 5 days Aero Tolerance testing Cepheid Xpert C.difficile Test cobas Cdiff Test 100uL Enrichment Culture 100uL CCMB-TAL Broth up to 4 days Direct Stool Cytotoxicity Test Brucella agar up to 5 days Anaerobic CO 2 Pro Disc Enzymatic hydrolysis of L- proline-naphthylamide Residual Stool Specimen Stored for Follow up testing Cytopathic Effect Confluent Monolayer Chopped Meat Broth up to 7 days

41 cobas Cdiff Test Přehled analytických a klinických dat Srovnání s testem průkazu přímé kultivační cytotoxicity Direct Culture Cytotoxicity Test + total cobas Cdiff Test total ,278 Sensitivity 98% Specificity 98% Positive Predictive Value 84% Negative Predictive Value 100% Cobas Cdiff Test měl vyšší než 95% sensitivitu a specificitu ve srovnání s testem přímé kultivační cytotoxicity u souboru1278 klinických vzorků stolice pacientů s podezřením na CDAD

42 cobas Cdiff Test Přehled analytických a klinických dat Srovnání molekulárních metod cobas Cdiff Test Cepheid Xpert TM C.difficile Test + total total ,278 Positive Percent Agreement 96% Negative Percent Agreement 99% Positive Predictive Value 97% Negative Predictive Value 99% Korelace cobas C diff Testu s komparativní molekulární metodou prokazuje perfektní výsledky u všech 1278 klinických vzorků stolice.

43 cobas Cdiff Test vs Xpert C. difficile Pozorované chyby/inhibice v korelačních studiích % of Samples 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% Δ=4 fold Δ=1.5 fold Δ =2 fold cobas C diff Test Xpert C. difficile cobas Cdiff Test ukázal méně chybných nebo neplatných výsledků než komparativní molekulární ntest (na souboru 1278 vzorků v korelačních studiích Neplatné výsledky zjištěné na základě interní kontroly byly výsledkem inhibice PCR 0,00% Invalid Failed/Error/No Result Overall Chybné nebo chybějící výsledky u obou srovnávaných metod mají shodnou příčinu clot detection, pipetting error, processing error

44 cobas Cdiff Test Overview of analytical and clinical data Key Points Srovnání s testem přímé kultivační cytotoxicity cobas Cdiff Test Comparator + - total total Sensitivita 97% Specificita 97% Positivní výpovědní hodnota 83% Negativní výpovědní hodnota 100% Vzorky sbírány v USA, Dánsku a Německu Testování se provádělo v Německu a v RMS v Pleasantonu, CA, Cobas C diff Test měl citlivost i specificitu vyšší než 95% při porovnání s přímým kultivačně cytotoxickým testem. Testováno bylo 1200 pacientů se suspektní CDI *comparator method: Cepheid Xpert TM C.difficile Test

45 cobas Cdiff Test Přehled analytických a klinických dat Srovnání s další molekulární metodou Comparator + total cobas C diff Test total Korrelatce cobas C diff Test s komparativní molekulární metodou prokázala shodu u pozitivních vzorků 95% a u negativních vzorků 99%. Positive Percent Agreement 95% Negative Percent Agreement 99% Positive Predictive Value 94% Negative Predictive Value 99% *comparator method: Cepheid Xpert TM C.difficile Test

46 DĚKUJI ZA POZORNOST

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější a Souhrn: Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví Vydáno Světovou zdravotnickou

Více

Zkušenosti s fekální transplantací u klostridiové kolitidy v naší nemocnici N E M O C N I C E S T R A K O N I C E

Zkušenosti s fekální transplantací u klostridiové kolitidy v naší nemocnici N E M O C N I C E S T R A K O N I C E Zkušenosti s fekální transplantací u klostridiové kolitidy v naší nemocnici E V A Š I M E Č K O V Á, I V O H O R N Ý N E M O C N I C E S T R A K O N I C E Osnova Clostridium difficile- původce střevních

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Platné od: 30.6.2014 NÁRODNÍ STANDARDNÍ VYŠETŘOVACÍ POSTUP - ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ABSCESŮ, HLUBOKÝCH RANNÝCH INFEKCÍ A MATERIÁLŮ Z NORMÁLNĚ STERILNÍCH MÍST (KII) METODOU MIKROSKOPICKOU A

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Antibiotická terapie u novorozených hříbat

Antibiotická terapie u novorozených hříbat Antibiotická terapie u novorozených hříbat Kevin T.T. Corley Úvod Systémové a lokální bakteriální infekce jsou u neonatálních hříbat běžné a významně se podílí na jejich morbiditě a mortalitě. Příznaky

Více

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha POUŽITÍ ANTIBIOTIK V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXI doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Hungarian Copper Promotion Centre Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Obsah: 1. Antibakteriální vlastnosti mědi 2. Úloha mědi při snižování výskytu baktérií z rodu Legionella

Více

Význam adekvátní antibiotické léčby

Význam adekvátní antibiotické léčby Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse MUDr. Roman Kula, CSc., MUDr. Peter Sklienka, MUDr. Václav Chýlek, MUDr. Pavel Szturz ARK FN Ostrava Klíčova slova: Těžká sepse- septický šok- antibiotická

Více

Léčba a prevence infekční endokarditidy

Léčba a prevence infekční endokarditidy 81 Léčba a prevence Radek Pelouch I. interní klinika, FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové Infekční endokarditida (IE) je velmi závažné onemocnění, jehož incidence ani mortalita se v posledních desetiletích

Více

11. národní očkovací den České republiky

11. národní očkovací den České republiky Pracovní skupina pro očkování při České pediatrické společnosti pořádá 11. národní očkovací den České republiky pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta, MBA sobota 28. května

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ciplox 250 Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat II. KONFERENCE

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 58 PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS Ing. Marie Kalinová a kolektiv Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2009 Výzkumný ústav vodohospodářský T.

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010 Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DALACIN C Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Clindamycinum (clindamycini dihydrogenophosphas)

Více