UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKARSKÁ FAKULTA. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Ústav imunologie a mikrobiologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKARSKÁ FAKULTA. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Ústav imunologie a mikrobiologie"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKARSKÁ FAKULTA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Ústav imunologie a mikrobiologie Význam MRSA a Clostridium difficile v problematice nosokomiálních nákaz EMIL PAVLÍK

2 NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY = NÁKAZY SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ - LEGISLATIVA Doporučení Evropského parlamentu a Rady Evropy z roku 2009 členským státům EU v systémech zdravotní péče klást důraz na bezpečí pacienta (až 12% pacientů ( ročně) má komplikace související s léčbou) Data EU: Počet přijetí k hospitalizaci: Počet pacientů s nemocniční infekcí: Počet úmrtí v přímé souvislosti: Počet úmrtí v nepřímé souvislosti: Prodloužení hospitalizace: Zvýšení nákladů v Zdroj : Konference Bakteriální ohrožení bezpečnosti pacientů v Evropě, Praha page 2 July 2013 Roche CONFIDENTIAL FOR INTERNAL USE ONLY

3 V ČR přijaté normy upravující NN Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhl.č.306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Legislativně upravena dezinfekce, sterilizace, hygiena rukou, asepse očkování, nakládání s odpady, požadavky na výstavbu ZZ, technické normy harmonizované s EU, zdravotnické prostředky, prádlo atd. Standardy léčebných, diagnostických, ošetřovatelských postupů page 3 July 2013 Roche CONFIDENTIAL FOR INTERNAL USE ONLY

4 PŮVODCI NEMOCNIČNÍCH NÁKAZ Studie prevalence prováděná v nemocnicích akutní péče v Evropě v letech Mikroorganismy nejčastěji izolované od pacientů s NN: Escherichia coli (15.9%) Staphylococcus aureus (12.3%) Enterococcus species (9.6%) Pseudomonas aeruginosa (8.9%) Klebsiella species (8.7%) Coagulase negative staphylococci (7.5%) Candida species (6.1%) Clostridium difficile (5.4%) Enterobacter species (4.2%), Proteus species (3.8%) Acinetobacter species (3.6%) NOSOKOMIÁLNÍ NÁKAZY Nákazy spojené s poskytováním zdravotní péče jsou ty, které pacient získá při pobytu v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení. Mnoho infekcí se vyléčí snadno, avšak některé mohou vážně ohrozit zdraví pacienta a tím značně prodloužit jeho pobyt v léčebném zařízení a zvýšit tím náklady na poskytovanou péči. Opomenout nelze ani vliv na psychiku pacienta 2 1. ECDC

5 Staphylococcus aureus Přehled vyvolávaných onemocnění Častá součást rezidentní flory kůže a sliznic Povrchové kožní infekce Impetigo Follikulitis Furunkly/karbunkly Hydratinitis suppurativa Pyodermie Infekce ran Hluboké kožní infekce Abscesy Mastitis Cellulitis Pyomyositis Život ohrožující stavy Nekrotiziující fasciitis Myositis Empyém Osteomyelitis Endocarditis Pneumonie Otitis media Mastoiditis Parotitis Systémové infekce Bakterémie Meningitis Endocarditis Staphylococcus aureus je Grampozitivní aerobní mikroorganismus nalézaný v respiračním traktu a na kůži přibližně 30% populace. S. aureus může při porušení integrity kůže nebo sliznic infikovat tkáně a způsobit celou řadu rozdílných infekcí. MRSA se obvykle šíří přímým kontaktem s infikovanou ránou nebo kontaminovanýma rukama poskytovatelů zdravotní péče.

6 Staphylococcus aureus VLASTNOSTI A FAKTORY VIRULENCE: Nepohyblivý, tolerantní vůči změnám ph, vyšší koncentraci soli, vyschnutí Zlatožlutý pigment (ochrana proti UV), Katalása +, koaguláza +, DNAza +, Protein A, invaziny, adheziny agr lokus /accessory gene regul Toxiny superantigeny SSSS/Exfoliativní ETA,ETB,ETD, toxin syndromu toxického šoku TSST-1, enterotoxiny A-E G-I, R-T a enterotoxin-like proteiny J-Q,U,V (geny v egc klusteru) MRSA gen meca lokalizovaný na mobilním kazetovém chromozomu SCCmec ---- typ IV pouze meticilín res, typy II a III i nonbetalaktam a těžké kovy Nárůst prevalence typu IV u nosokomiálních kmenů Panton-Valentinův leukocidin (komunitní kmeny)

7 SITUACE v ČR 90. léta 5 hlavních kmenů EMRSA 70% izolátů z Evropy a Amerik V ČR do r dominantní Brazilský klon (CC8) V reakci na nárůst prevalence invazivních infekcí MRSA z 3.8% v roce 2000 na 14.3 % v roce 2005 a potvrzení těchto infekcí v 51 z 88 českých nemocnic připravila subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU VÝSKYTU KMENŮ S. aureus REZISTENTNÍCH K OXACILINU (MRSA) (Zpravodaj ČLS JEP květen 2005)

8 SITUACE V ČR Detailní analýza kmenů MRSA izolovaných v ČR a zaslaných do NRL pro antibiotika v letech je popsána v závěrečné zprávě grantového projektu IGA MZ ČR NS Evoluce oxacilin rezistentních Staphylococcus aureus (MRSA) v České republice a její důsledky (Hl. řešitel: MUDr. Helena Žemličková PhD., spoluřešitel MUDr. Vlastimil Jindrák, odborní spolupracovníci RNDr. Pavla Urbášková, CSc., Mgr. Vladislav Jakubů, MUDr. Marta Fridrichová, MUDr. Kateřina Tyllová, Ing. Ivana Machová)

9 page 9 July 2013 Roche CONFIDENTIAL FOR INTERNAL USE ONLY

10

11

12 Další závěry studie IGA MZ ČR NS Vzestup prevalence rezistence k oxacilinu změna zastoupení hlavních klonů MRSA EMRSA-3 (CC5) spa typ t003 Tento klon je od roku 2005 dominantní (80% izolátů), dalším mezinárodním klonem EMRSA-15 (t032) Podíl invazivních MRSA je od r v ČR stabilní Prokázána možnost efektivní prevence nákaz Důsledná implementace postupů prevence a kontroly MRSA (aktivní screening, neprodlená izolace pozitivních pacientů (hygienická dezinfekce rukou

13 Meticilin/Oxacilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) Identifikace Infekce Léčba Rychlé metody jsou ideální pro rychlou identifikaci pacientů infikovaných MRSA nebo SA Implementatce postupů prevence omezí pohyb pacientů a možnost kontaktního přenosu, užívat pomůcky a materiál na jedno použití Je definována jako invaze S. aureus do tkání s následným rozvojem klinických příznaků Vyšetření citlivosti na antibiotika identifikuje resistenční profily a určí postup léčby pacienta Podávání Intravenózního vancomycinu je standardní antibiotickou terapií u infekcí MRSA Dekolonizace nazálních nosičů je možná podáváním mupirocinové nosní masti a výplachy chlorhexidinem PREVENCE

14 Staphylococcus aureus a MRSA Laboratorní identifikace PCR a kultivace Chromogenní půdy Tradiční kultivační metody Molekulární identifikace Positivní identifikace MRSA/SA Srovnávací studie prokázala 98.2% sensitivitu a 97.5% specificitu qpcr Source: SM Paule et al, AJCP 131:532-9, SM Paule et al, JCM 45:2993-8, 2007

15 cobas MRSA/SA Test 7 sad primerů pro široké pokrytí genetické variability MRSA Použití: přímýt průkaz DNA methicillin-resistentního Staphylococcus aureus (MRSA) a Staphylococcus aureus (SA) z nosních výtěrů za účelem prevence a kontroly MRSA a SA infekcí ve zdracvotnictví. CPE 510nm Kanál FAM Staphylococcus aureus Kapsulární polysacharidový enzym (CPE) RE 580nm Kanál HEX 700nm Kanál Cy5.5 Detekce MRSA orfx Junction Complex; široké pokrytí pravého raménka - Right Extremity(RE) Pokrytí SCCmec typů: I, II, III, IV, IVa, V, VI, VIII 1. Interní kontrola 2. Nekompetitivní IC/QS

16 cobas MRSA/SA Test Přehled analytických a klinických studií; pro exclusivitu MRSA Exklusivita n=127 Staphylococcus aureus (BORSA, 10 strains) Staphylococcus hominis (3 strains) Staphylococcus delphini Staphylococcus intermedius Staphylococcus epidermidis (6 strains, 5 are *MR) Staphylococcus kloosii Staphylococcus equorum Staphylococcus lentus Staphylococcus saprophyticus Staphylococcus lugdunensis Staphylococcus carnosus Staphylococcus pasteuri Staphylococcus chromogenes Staphylococcus simulans (2 strains, 1 of which MR) Staphylococcus cohnii Staphylococcus haemolyticus (3 strains, 1 of which is MR) Staphylococcus felis Staphylococcus warneri (3 strains, 1 MR) Staphylococcus gallinarum Staphylococcus xylosus (2 strains) *MR= methicillin resistant

17 cobas MRSA/SA Test Přehled analytických a klinických studií na; geografickou inclusivitu kmenů MRSA 281 izolátů MRSA IRSKO NORSKO SKOTSKO BELGIE ITÁLIE NIZOZEMÍ AUSTRÁLIE ŠVÉDSKO JAPONSKO ŠVÝCARSKO ŠPANĚLSKO USA FRANCIE DÁNSKO NĚMECKO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Overall cobas MRSA/SA test 277/281= 98.6% 3X Limit Of Detection cobas MRSA/SA Test 273/281= 97.1% Xpert SA Nasal Complete 255/280= 91.1%

18 Methicillin Resistant Staphylococcus aureus clinical significance routine lab procedures hot topics studies 2 MRSA Isolates 1 Staph aureus Isolate 7 replicates from each dilution series Source: DH B accessed 9/12/13 95% positive

19 cobas MRSA/SA Test Overview of Analytical and Clinical Studies; Correlation with Culture, Molecular 379 patients Liquid Stuart s Media Mswab Media Xpert SA Nasal Complete cobas MRSA/SA Test 100uL 100uL 100uL MRSA Chromogenic Media SA Chromogenic Media Enrichment Broth TSB 6.5% NaCl SA MRSA Comparator Method: Xpert SA Nasal Complete Residual Retained for f/u if needed

20 cobas MRSA/SA Test Korelace mezi cobas MRSA/SA Test, Xpert SA Nasal Complete a přímou kultivací Cobas MRSA/SA Test prokázal vyšší sensitivitu než Xpert SA Nasal Complete při průkazu MRSA se srovnáním vůči kultivaci. V porovnání s kultivací dosáhly oba testy přibližně stejných výsledků

21 Clostridium difficile Pan Smith - 76 let Hypertense Hypertensní poškození ledvin Transplantace ledviny v roce 1988 a 1998 Spinální stenóza Retence moči Infekce močových cest Léčen Ciprofloxacinem a Ceftriaxonem Source: JAMA March Vol 301(9)

22 Clostridium difficile Pokračování Močová infekce vyléčena Průjmy po několik týdnů Empirická léčba C.difficile 10 dní metronidazol Následující měsíc 4-5 neformovaných stolic denně Ztráta chuti k jídlu, úbytek na váze, horečka, zimnice, slabost Odebrán vzorek stolice: vyšetření + for C diff toxin Source: JAMA March Vol 301(9)

23 Clostridium difficile Overcoming challenges for patients with underlying conditions Pokračování Léčba vankomycinem p.o. Improved in ICU under contact precautions Recurrent diarrhea following completion of course Přeléčen vankomycinem p.o. 6-8 týdnů 4 dny po ukončení léčby opět průjem Předepsána kombinace vankomycinu a rifaximinu Toto onemocnění bylo velmi stresující, Časté návštěvy toalety, asi po 15 minutách. Problémy se zadní částí těla. Bolesti v zádech při každém pokusu o pohyb. Musel jsem používat chodítko a pohyboval jsem se velmi pomalu Kvůli infekci jsem musel odložit chirurgický zákrok Tuto infekci nepřeji nikomu. Bylo to k zbláznění.-mr. S

24 Clostridium difficile Disease overview Species Clostridium botulinum Clostridium difficile Clostridium perfringens Clostridium tetani Onemocnění Botulismus Colitis Plynatá sněť Tetanus Přes 200 typů Clostridií bylo popsáno.mnohé z nich jsou přítomy v půdě nebo GIT člověka a zvířat. Tyto mikroorganismy jsou obligatorně anqaerobníresence of oxygen Clostridia jsou sporulující bakterie, proto dobře přežívají v nepříznivém prostředí Závažné případy nozokomiálních i komunitnívh kolitid způsobených C. difficile jsou alarmující

25 Clostridium difficile Přehled onemocnění Key Points Přes 200 typů Clostridií bylo popsáno. Mnohé z nich se nalézají v půdě a GIT zvířat a člověka. Tyto mikroorganismy jsou obligatorně anaerobní, Clostridia jsou sporulující, proto přežívají dobře v prostředí. Závažné případy nozokomiálních i komunitních kolitid způsobených C. difficile jsou alarmující Pacienti u nichž je pozorován signifikantní průjem po 3 následující dny nebo se 3 a více porcemi stolice deně v průběhu 2 dnů splňují definovaníá kriteria potenciální CDI 1. Sunenshine, R.H., et al., Clev Clin Journal of Medicine, 2006, 73: Kyne, L., et al., Clin Inf Dis, 2002, 34: Hall I.C., et al., Am. J. Dis. Child 1935, 49:

26 Clostridium difficile Tcd A - enterotoxin Tcd B - cytotoxin Binární toxin Source: Nature Reviews Microbiology 2009 Vol 7 p

27 Clostridium difficile Až v 25% 45-65% Diagnóza Nezávažná první rekurence Závažná první rekurence Možnosti léčby Metronidazol 500mg tid orrálně 10 dnů Vankomycin 125 mg qid orálně10 dnů IV metronidazol 500 mg tid 10 dnů plus intrakolonicky vankomycin 500 mg ve 100 ml fyziol. roztoku každých 4-12 hodin a/nebo vankomycin 500 mg qid nasogastrickou sondou, pokud podání per os není možné

28 Clostridium difficile Léčebné alternativy Fidaxomicin* versus orální Vancomycin Klinická léčba Srovnatelný s vancomycinem Výskyt rekurencí Úplná úzdrava 13.3% vs 24.0% u Vanco 77.7% vs 67.1 u Vanco *RNA polymerase inhibitor Source: NEJM Feb Vol 364(5) p

29

30

31 Clostridium difficile Probiotická léčba a fekální Transplantace FDA vyžaduje evaluaci jako při uvádění nového léku Musí být dodány podrobné protokoly pro aplikaci Při evaluaci metody je vyžadován informovaný souhlas pacienta, že jde o experiment

32 Clostridium difficile Kontaminace nemocničního prostředí spórami C. difficile může vést k infekci vnímavých osob, primárně rukama ošetřujícího personálu, pokud se dotkli zamořeného povrchu nebo předmětu. Rizikové faktorys infekce CD: Antibiotická terapiey Gastrointestinální chirurgie Prodloužený pobyt ve zdravotnických zařízeních Závažné základní onemocnění Pokročilý věk Alterovaná imunita, nádory Zátěž pro pacienta i zdravotnictví Prodloužení hospitalizace o dalších 12 dnů Zvýšené náklady 1. Kyne, L., et al., Clin Inf Dis, 2002, 34: Zimlichmen E., et al., JAMA Intern Med, 2012

33 Clostridium difficile Laboratorní identifikace Metoda Tkáňová kultura Imunologická Antigenní průkaz DNA Příklad Přímý toxigenní kultivace Detekce toxinu (EIA) GDH nespecifický, vyřaduje algoritmus Real Time PCR k průkazu genů kódujících toxiny Pro testování jsou optimální čerstvé vzorky Používají se pouze kapalné nebo neformované vzorky stolice od pacientů s vážným podezřením na infekci C. difficile Z DŮVODŮ MOŽNÉ POTŘEBY OPAKOVANÉHO TESTOVÁNÍ SE VYŽADUJE > 5mL STOLICE Viabilitabuněk se snižuje, pokud jsou skladovány v lednici Pro kultivaci se vyžaduje anaerobní atmosféra

34 Clostridium difficile Laboratorní průkaz Test cytotoxicity Průkaz toxinů C diff ve vzorcích stolice pacientů s podezřením na onemocnění. Vzorky stolice se naředí a nasadí na monolayer buněčné kultury Mikroskopicky se pozoruje cytopatogenní efekt spočívající v zakulacení buněk Kontrola nevykazuje CPE neboť toxin byl neutralizován antitoxinem. Test je zdlouhavý a laboratorně náročný

35 Clostridium difficile Laboratorní průkaz Anaerobní kultura Cytopathogenní Efekt Chopped Meat Carbohydrate Broth Cytotoxigenní kultivace K průkazu je btřeba anaerobní kultura toxigenního kmenu C.diff. Anaerobní růst kultury hodin. Alternativně lze užít i selektivní media. Dalších 5 dnů kultivace v obohacených mediích Evaluace cytotoxinovým neutralizačním testem za účelem průkazu produkce toxinu Tyto techniky jsou pracovně a technicky náročné, především zdlouhavé

36 Clostridium difficile Laboratorní identifikace 3 krokový algoritmus Závěr C. difficile positivní Positivní Positivní Toxin B EIA test Vzorek stolice GDH testování Negativní Nucleic Acid Amplification Negativní Positive Negative CDI nebo nosičství nutné klinické vyšetření Report Negative for C. difficile Netoxigenní izolát nebo falešně pozitivní GDH CDI neprokázána Málo laboratoří provádí kultivační testy Enzymové imunoassaye (EIA) pro detekci toxinů jsou málo citlivé a pro samostatnou detekci CDI nevhodné. Společný antigen glutamá dehydrogenáz (GDH) má vyšší citlivost než EIA,,zato je nespecifický, neboť nerozlišuje toxigenní a netoxigenníc kmeny. 2 Diagnostické algoritmy zaměřené na kombinaci EIA pro průkaz antigenu a NA amplifikačních testů jsou momentálně nejlepší volbou Cohen S.H., et al., Infect Control Hosp Epidemiol 2010; 31: Wilcox M.H., et al. J Clin Microbiol 2010; 48: Crobach M.J., Clin Microbiol Infect 2009; 15:

37 Clostridium difficile Updated 2013 US Guidelines Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs) k průkazu toxigenních C. difficile jsou vyhovující jako samostatně prováděná diagnostika u pacientů s prokázanými průjmy Silné doporučení platí pro NAAT jako je PCR pro průkaz C. difficile toxinových genů, na podkladě několika studií, v nichž byla ověřena perfektní detekce toxinů A+B enzymovou imunoanalýzou (EIA) jako standardním diagnostickým testem pro CDI. Sensitivita GDH screeningových testů užívaných ve dvou až třech krocích algoritmu EIA testující toxin A+B je nižžší než u NAAT. Source: Surawicz, C.M.., et al., American Journal of Gastroenterology 2013; 108:

38 cobas Cdiff Test Koncept POUŽITÍ: PŘÍMÝ PRŮKAZ GENU KÓDUJÍCÍHO TOXIN B (tcdb) TOXIGENNÍHO Clostridium difficile V NEFORMOVANÉM (kapalném nebo měkkém)vzorku STOLICE PACIENTA S PODEZŘENÍM NA INFEKCI C. difficile (CDI). Cobas Cdiff Test je určen pro diagnostku CDI u lidí s klinickými a epidemiologickými rizikovými faktory. 580nm Kanál HEX Clostridium difficile Průkaz genu kódujícího ntoxin B 700nm Kanál Cy5.5 Internní Kontrola Nekompetitivní IC/QS

39 cobas Cdiff Test Přehled analytických a klinických dat Cobas Cdiff Test prokázal všech 31 evaluovaných toxinotypů I II III IIIa IIIb IIIc C. difficile IV V VI VII cobas Cdiff Test prokázal všech 20 evaluovaných ribotypů Toxinotypy se určují technikou Restriction Fragment Length Polymorphism na podkladě PCR pro diferenciaci kmenů Clostridium difficile podle změn v jejich toxinových genech ve srovnání s referenčním kmenem VPI Ribotypy se určují na základě C. difficile PCR ribotypizačních vzorků na podkladě proměnné velikosti 16S 23S intergenových spacer regionú operonu bakteriální rrna (rrn) (027/NAP1) Cobas Cdiff Test je schopen průkazu rozdílné mikroarraye toxinotypů a ribotypů C. difficile

40 cobas Cdiff Test Clinical correlation study workflow overview Unformed Stool Specimen Gram Stain 100uL Direct Culture CCFA-HT up to 5 days Aero Tolerance testing Cepheid Xpert C.difficile Test cobas Cdiff Test 100uL Enrichment Culture 100uL CCMB-TAL Broth up to 4 days Direct Stool Cytotoxicity Test Brucella agar up to 5 days Anaerobic CO 2 Pro Disc Enzymatic hydrolysis of L- proline-naphthylamide Residual Stool Specimen Stored for Follow up testing Cytopathic Effect Confluent Monolayer Chopped Meat Broth up to 7 days

41 cobas Cdiff Test Přehled analytických a klinických dat Srovnání s testem průkazu přímé kultivační cytotoxicity Direct Culture Cytotoxicity Test + total cobas Cdiff Test total ,278 Sensitivity 98% Specificity 98% Positive Predictive Value 84% Negative Predictive Value 100% Cobas Cdiff Test měl vyšší než 95% sensitivitu a specificitu ve srovnání s testem přímé kultivační cytotoxicity u souboru1278 klinických vzorků stolice pacientů s podezřením na CDAD

42 cobas Cdiff Test Přehled analytických a klinických dat Srovnání molekulárních metod cobas Cdiff Test Cepheid Xpert TM C.difficile Test + total total ,278 Positive Percent Agreement 96% Negative Percent Agreement 99% Positive Predictive Value 97% Negative Predictive Value 99% Korelace cobas C diff Testu s komparativní molekulární metodou prokazuje perfektní výsledky u všech 1278 klinických vzorků stolice.

43 cobas Cdiff Test vs Xpert C. difficile Pozorované chyby/inhibice v korelačních studiích % of Samples 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% Δ=4 fold Δ=1.5 fold Δ =2 fold cobas C diff Test Xpert C. difficile cobas Cdiff Test ukázal méně chybných nebo neplatných výsledků než komparativní molekulární ntest (na souboru 1278 vzorků v korelačních studiích Neplatné výsledky zjištěné na základě interní kontroly byly výsledkem inhibice PCR 0,00% Invalid Failed/Error/No Result Overall Chybné nebo chybějící výsledky u obou srovnávaných metod mají shodnou příčinu clot detection, pipetting error, processing error

44 cobas Cdiff Test Overview of analytical and clinical data Key Points Srovnání s testem přímé kultivační cytotoxicity cobas Cdiff Test Comparator + - total total Sensitivita 97% Specificita 97% Positivní výpovědní hodnota 83% Negativní výpovědní hodnota 100% Vzorky sbírány v USA, Dánsku a Německu Testování se provádělo v Německu a v RMS v Pleasantonu, CA, Cobas C diff Test měl citlivost i specificitu vyšší než 95% při porovnání s přímým kultivačně cytotoxickým testem. Testováno bylo 1200 pacientů se suspektní CDI *comparator method: Cepheid Xpert TM C.difficile Test

45 cobas Cdiff Test Přehled analytických a klinických dat Srovnání s další molekulární metodou Comparator + total cobas C diff Test total Korrelatce cobas C diff Test s komparativní molekulární metodou prokázala shodu u pozitivních vzorků 95% a u negativních vzorků 99%. Positive Percent Agreement 95% Negative Percent Agreement 99% Positive Predictive Value 94% Negative Predictive Value 99% *comparator method: Cepheid Xpert TM C.difficile Test

46 DĚKUJI ZA POZORNOST

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 8 METODICKÝ POSTUP Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Multirezistentní kmeny - Jak na ně?

Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Seite 1 von 5 Info 1/2013 Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně dochází k významnému nárůstu rezistencí u bakterií a k problémům s antibiotickou terapií. Methicillin

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH BAKTERIÁLNÍCH KMENŮ MUDR. JAROMÍRA KRATOCHVÍLOVÁ 1 Účel SESTAVENO NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ Účelem doporučeného pracovního postupu je poskytnout

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů 1/10 PVC závěsné fólie jsou používány ve venkovních i vnitřních prostorech jako zábrana proti prachu, kouři, hmyzu, ptactvu atd. Používají se také jako protihluková bariéra mezi hlučnými výrobními prostory

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Kultivovatelné mikroorganismy Mezofilní a psychrofilní bakterie jsou již víceméně speciální stanovení vyřazeno z OR, lze pouze individuální mezilaboratorní

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA Peniciliny Cefalosporiny Monobaktamy Karbapenemy BETA-LAKTAMOVÁ

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STUDIJNÍ OBOR: ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT OBSAH 1.Úvod...3 2. Historický vývoj

Více

Seminář potravinářské mikrobiologie

Seminář potravinářské mikrobiologie Seminář potravinářské mikrobiologie Třešť 16.5.-18.5.2011 program Novinky v potravinářské mikrobiologii (i formou přehledových referátů) Kulatý stůl problémy v praxi a jak na ně Referáty PhD studentů Presentace

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Riziko pneumokokové pneumonie a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Patogeneze pneumokokových onemocnění Kolonizace Překonání slizniční bariéry Invaze krevního

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Proč? Hygiena rukou je aktuální téma. Zákaz gelové manikúry zdravotníkům je diskutované téma. Nezpracované téma, nedostatek informací podložených

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima)

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PSSLP), vypracoval J.Scharfen Projednáno

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Mgr. Jana Zavadilová NRL pro pertusi a difterii Státní zdravotní ústav Aktuality v diagnostice virových a bakteriálních infekcí, 26.5.2014, SZÚ Výběr vhodné

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Nozokomiální legionelóza v praxi MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Obsah požadavky legislativy kasuistika opatření v ohnisku praktické postupy ve ZZ Požadavky

Více

Konopné látky jako léčiva

Konopné látky jako léčiva [ 1 ] Konopné látky jako léčiva Martin Beneš ředitel SÚKL THC/DHC právní tituly [ 2 ] Mezinárodní úmluvy 1961 - Jednotná úmluva o omamných látkách doplněná Protokolem o změnách Jednotné úmluvy, 1971 -

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Surveillance a epidemiologická situace invazivních bakteriálních onemocnění v ČR a v Evropě Pavla Křížová, Jana Kozáková, Věra Lebedová Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav Praha

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace Kazuistika Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny Krizové řízení Mezinárodní konference Medicína katastrof, Brno, 2.-3.února 2012 EMERGENCY 1/3 23.20 hod příjem

Více

Elektronická podpora předmětu Lékařská mikrobiologie pro anglicky hovořící studenty

Elektronická podpora předmětu Lékařská mikrobiologie pro anglicky hovořící studenty Elektronická podpora předmětu Lékařská mikrobiologie pro anglicky hovořící studenty Ondřej Zahradníček Mikrobiologický ústav lékařské fakulty Masarykovy University Mefanet 2013 Lékařská mikrobiologie (všeobecné

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu Ivo Pavlík Markéta Kabourková Ivan Rychlík Výzkumný ústav veterinární lékařství, v.v.i. 6. společné setkání řešitelů OP VaVpI, JIC, Brno, 20.9.2011 Zdroje

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD.

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD. Státní politika v oblasti očkování MUDr. Michael Vít, PhD. VII. Hradecké vakcinologické dny 29. 9. 1. 10. 2011 Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování je založeno

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1

Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1 TEST:mikro1cz Varianta:originál Tisknuto:03/11/2014 Položková analýza odpovědí testu. Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. Desetinné číslo - diskriminační síla odpovědi d

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Akut Biotic Při průjmech a střevních potížích

Akut Biotic Při průjmech a střevních potížích Při průjmech a střevních potížích TISKOVÁ ZPRÁVA 28. 3. 2008 Kontaktní osoba: Mgr. Monika Brabcová, Ph.D., PR manager. E-mail: monika.brabcova@valosun.com, mobil: + 420 731 571 361. : při průjmech a střevních

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více