UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKARSKÁ FAKULTA. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Ústav imunologie a mikrobiologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKARSKÁ FAKULTA. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Ústav imunologie a mikrobiologie"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKARSKÁ FAKULTA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Ústav imunologie a mikrobiologie Význam MRSA a Clostridium difficile v problematice nosokomiálních nákaz EMIL PAVLÍK

2 NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY = NÁKAZY SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ - LEGISLATIVA Doporučení Evropského parlamentu a Rady Evropy z roku 2009 členským státům EU v systémech zdravotní péče klást důraz na bezpečí pacienta (až 12% pacientů ( ročně) má komplikace související s léčbou) Data EU: Počet přijetí k hospitalizaci: Počet pacientů s nemocniční infekcí: Počet úmrtí v přímé souvislosti: Počet úmrtí v nepřímé souvislosti: Prodloužení hospitalizace: Zvýšení nákladů v Zdroj : Konference Bakteriální ohrožení bezpečnosti pacientů v Evropě, Praha page 2 July 2013 Roche CONFIDENTIAL FOR INTERNAL USE ONLY

3 V ČR přijaté normy upravující NN Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhl.č.306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Legislativně upravena dezinfekce, sterilizace, hygiena rukou, asepse očkování, nakládání s odpady, požadavky na výstavbu ZZ, technické normy harmonizované s EU, zdravotnické prostředky, prádlo atd. Standardy léčebných, diagnostických, ošetřovatelských postupů page 3 July 2013 Roche CONFIDENTIAL FOR INTERNAL USE ONLY

4 PŮVODCI NEMOCNIČNÍCH NÁKAZ Studie prevalence prováděná v nemocnicích akutní péče v Evropě v letech Mikroorganismy nejčastěji izolované od pacientů s NN: Escherichia coli (15.9%) Staphylococcus aureus (12.3%) Enterococcus species (9.6%) Pseudomonas aeruginosa (8.9%) Klebsiella species (8.7%) Coagulase negative staphylococci (7.5%) Candida species (6.1%) Clostridium difficile (5.4%) Enterobacter species (4.2%), Proteus species (3.8%) Acinetobacter species (3.6%) NOSOKOMIÁLNÍ NÁKAZY Nákazy spojené s poskytováním zdravotní péče jsou ty, které pacient získá při pobytu v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení. Mnoho infekcí se vyléčí snadno, avšak některé mohou vážně ohrozit zdraví pacienta a tím značně prodloužit jeho pobyt v léčebném zařízení a zvýšit tím náklady na poskytovanou péči. Opomenout nelze ani vliv na psychiku pacienta 2 1. ECDC 2.

5 Staphylococcus aureus Přehled vyvolávaných onemocnění Častá součást rezidentní flory kůže a sliznic Povrchové kožní infekce Impetigo Follikulitis Furunkly/karbunkly Hydratinitis suppurativa Pyodermie Infekce ran Hluboké kožní infekce Abscesy Mastitis Cellulitis Pyomyositis Život ohrožující stavy Nekrotiziující fasciitis Myositis Empyém Osteomyelitis Endocarditis Pneumonie Otitis media Mastoiditis Parotitis Systémové infekce Bakterémie Meningitis Endocarditis Staphylococcus aureus je Grampozitivní aerobní mikroorganismus nalézaný v respiračním traktu a na kůži přibližně 30% populace. S. aureus může při porušení integrity kůže nebo sliznic infikovat tkáně a způsobit celou řadu rozdílných infekcí. MRSA se obvykle šíří přímým kontaktem s infikovanou ránou nebo kontaminovanýma rukama poskytovatelů zdravotní péče.

6 Staphylococcus aureus VLASTNOSTI A FAKTORY VIRULENCE: Nepohyblivý, tolerantní vůči změnám ph, vyšší koncentraci soli, vyschnutí Zlatožlutý pigment (ochrana proti UV), Katalása +, koaguláza +, DNAza +, Protein A, invaziny, adheziny agr lokus /accessory gene regul Toxiny superantigeny SSSS/Exfoliativní ETA,ETB,ETD, toxin syndromu toxického šoku TSST-1, enterotoxiny A-E G-I, R-T a enterotoxin-like proteiny J-Q,U,V (geny v egc klusteru) MRSA gen meca lokalizovaný na mobilním kazetovém chromozomu SCCmec ---- typ IV pouze meticilín res, typy II a III i nonbetalaktam a těžké kovy Nárůst prevalence typu IV u nosokomiálních kmenů Panton-Valentinův leukocidin (komunitní kmeny)

7 SITUACE v ČR 90. léta 5 hlavních kmenů EMRSA 70% izolátů z Evropy a Amerik V ČR do r dominantní Brazilský klon (CC8) V reakci na nárůst prevalence invazivních infekcí MRSA z 3.8% v roce 2000 na 14.3 % v roce 2005 a potvrzení těchto infekcí v 51 z 88 českých nemocnic připravila subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU VÝSKYTU KMENŮ S. aureus REZISTENTNÍCH K OXACILINU (MRSA) (Zpravodaj ČLS JEP květen 2005)

8 SITUACE V ČR Detailní analýza kmenů MRSA izolovaných v ČR a zaslaných do NRL pro antibiotika v letech je popsána v závěrečné zprávě grantového projektu IGA MZ ČR NS Evoluce oxacilin rezistentních Staphylococcus aureus (MRSA) v České republice a její důsledky (Hl. řešitel: MUDr. Helena Žemličková PhD., spoluřešitel MUDr. Vlastimil Jindrák, odborní spolupracovníci RNDr. Pavla Urbášková, CSc., Mgr. Vladislav Jakubů, MUDr. Marta Fridrichová, MUDr. Kateřina Tyllová, Ing. Ivana Machová)

9 page 9 July 2013 Roche CONFIDENTIAL FOR INTERNAL USE ONLY

10

11

12 Další závěry studie IGA MZ ČR NS Vzestup prevalence rezistence k oxacilinu změna zastoupení hlavních klonů MRSA EMRSA-3 (CC5) spa typ t003 Tento klon je od roku 2005 dominantní (80% izolátů), dalším mezinárodním klonem EMRSA-15 (t032) Podíl invazivních MRSA je od r v ČR stabilní Prokázána možnost efektivní prevence nákaz Důsledná implementace postupů prevence a kontroly MRSA (aktivní screening, neprodlená izolace pozitivních pacientů (hygienická dezinfekce rukou

13 Meticilin/Oxacilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) Identifikace Infekce Léčba Rychlé metody jsou ideální pro rychlou identifikaci pacientů infikovaných MRSA nebo SA Implementatce postupů prevence omezí pohyb pacientů a možnost kontaktního přenosu, užívat pomůcky a materiál na jedno použití Je definována jako invaze S. aureus do tkání s následným rozvojem klinických příznaků Vyšetření citlivosti na antibiotika identifikuje resistenční profily a určí postup léčby pacienta Podávání Intravenózního vancomycinu je standardní antibiotickou terapií u infekcí MRSA Dekolonizace nazálních nosičů je možná podáváním mupirocinové nosní masti a výplachy chlorhexidinem PREVENCE

14 Staphylococcus aureus a MRSA Laboratorní identifikace PCR a kultivace Chromogenní půdy Tradiční kultivační metody Molekulární identifikace Positivní identifikace MRSA/SA Srovnávací studie prokázala 98.2% sensitivitu a 97.5% specificitu qpcr Source: SM Paule et al, AJCP 131:532-9, SM Paule et al, JCM 45:2993-8, 2007

15 cobas MRSA/SA Test 7 sad primerů pro široké pokrytí genetické variability MRSA Použití: přímýt průkaz DNA methicillin-resistentního Staphylococcus aureus (MRSA) a Staphylococcus aureus (SA) z nosních výtěrů za účelem prevence a kontroly MRSA a SA infekcí ve zdracvotnictví. CPE 510nm Kanál FAM Staphylococcus aureus Kapsulární polysacharidový enzym (CPE) RE 580nm Kanál HEX 700nm Kanál Cy5.5 Detekce MRSA orfx Junction Complex; široké pokrytí pravého raménka - Right Extremity(RE) Pokrytí SCCmec typů: I, II, III, IV, IVa, V, VI, VIII 1. Interní kontrola 2. Nekompetitivní IC/QS

16 cobas MRSA/SA Test Přehled analytických a klinických studií; pro exclusivitu MRSA Exklusivita n=127 Staphylococcus aureus (BORSA, 10 strains) Staphylococcus hominis (3 strains) Staphylococcus delphini Staphylococcus intermedius Staphylococcus epidermidis (6 strains, 5 are *MR) Staphylococcus kloosii Staphylococcus equorum Staphylococcus lentus Staphylococcus saprophyticus Staphylococcus lugdunensis Staphylococcus carnosus Staphylococcus pasteuri Staphylococcus chromogenes Staphylococcus simulans (2 strains, 1 of which MR) Staphylococcus cohnii Staphylococcus haemolyticus (3 strains, 1 of which is MR) Staphylococcus felis Staphylococcus warneri (3 strains, 1 MR) Staphylococcus gallinarum Staphylococcus xylosus (2 strains) *MR= methicillin resistant

17 cobas MRSA/SA Test Přehled analytických a klinických studií na; geografickou inclusivitu kmenů MRSA 281 izolátů MRSA IRSKO NORSKO SKOTSKO BELGIE ITÁLIE NIZOZEMÍ AUSTRÁLIE ŠVÉDSKO JAPONSKO ŠVÝCARSKO ŠPANĚLSKO USA FRANCIE DÁNSKO NĚMECKO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Overall cobas MRSA/SA test 277/281= 98.6% 3X Limit Of Detection cobas MRSA/SA Test 273/281= 97.1% Xpert SA Nasal Complete 255/280= 91.1%

18 Methicillin Resistant Staphylococcus aureus clinical significance routine lab procedures hot topics studies 2 MRSA Isolates 1 Staph aureus Isolate 7 replicates from each dilution series Source: DH B accessed 9/12/13 95% positive

19 cobas MRSA/SA Test Overview of Analytical and Clinical Studies; Correlation with Culture, Molecular 379 patients Liquid Stuart s Media Mswab Media Xpert SA Nasal Complete cobas MRSA/SA Test 100uL 100uL 100uL MRSA Chromogenic Media SA Chromogenic Media Enrichment Broth TSB 6.5% NaCl SA MRSA Comparator Method: Xpert SA Nasal Complete Residual Retained for f/u if needed

20 cobas MRSA/SA Test Korelace mezi cobas MRSA/SA Test, Xpert SA Nasal Complete a přímou kultivací Cobas MRSA/SA Test prokázal vyšší sensitivitu než Xpert SA Nasal Complete při průkazu MRSA se srovnáním vůči kultivaci. V porovnání s kultivací dosáhly oba testy přibližně stejných výsledků

21 Clostridium difficile Pan Smith - 76 let Hypertense Hypertensní poškození ledvin Transplantace ledviny v roce 1988 a 1998 Spinální stenóza Retence moči Infekce močových cest Léčen Ciprofloxacinem a Ceftriaxonem Source: JAMA March Vol 301(9)

22 Clostridium difficile Pokračování Močová infekce vyléčena Průjmy po několik týdnů Empirická léčba C.difficile 10 dní metronidazol Následující měsíc 4-5 neformovaných stolic denně Ztráta chuti k jídlu, úbytek na váze, horečka, zimnice, slabost Odebrán vzorek stolice: vyšetření + for C diff toxin Source: JAMA March Vol 301(9)

23 Clostridium difficile Overcoming challenges for patients with underlying conditions Pokračování Léčba vankomycinem p.o. Improved in ICU under contact precautions Recurrent diarrhea following completion of course Přeléčen vankomycinem p.o. 6-8 týdnů 4 dny po ukončení léčby opět průjem Předepsána kombinace vankomycinu a rifaximinu Toto onemocnění bylo velmi stresující, Časté návštěvy toalety, asi po 15 minutách. Problémy se zadní částí těla. Bolesti v zádech při každém pokusu o pohyb. Musel jsem používat chodítko a pohyboval jsem se velmi pomalu Kvůli infekci jsem musel odložit chirurgický zákrok Tuto infekci nepřeji nikomu. Bylo to k zbláznění.-mr. S

24 Clostridium difficile Disease overview Species Clostridium botulinum Clostridium difficile Clostridium perfringens Clostridium tetani Onemocnění Botulismus Colitis Plynatá sněť Tetanus Přes 200 typů Clostridií bylo popsáno.mnohé z nich jsou přítomy v půdě nebo GIT člověka a zvířat. Tyto mikroorganismy jsou obligatorně anqaerobníresence of oxygen Clostridia jsou sporulující bakterie, proto dobře přežívají v nepříznivém prostředí Závažné případy nozokomiálních i komunitnívh kolitid způsobených C. difficile jsou alarmující

25 Clostridium difficile Přehled onemocnění Key Points Přes 200 typů Clostridií bylo popsáno. Mnohé z nich se nalézají v půdě a GIT zvířat a člověka. Tyto mikroorganismy jsou obligatorně anaerobní, Clostridia jsou sporulující, proto přežívají dobře v prostředí. Závažné případy nozokomiálních i komunitních kolitid způsobených C. difficile jsou alarmující Pacienti u nichž je pozorován signifikantní průjem po 3 následující dny nebo se 3 a více porcemi stolice deně v průběhu 2 dnů splňují definovaníá kriteria potenciální CDI 1. Sunenshine, R.H., et al., Clev Clin Journal of Medicine, 2006, 73: Kyne, L., et al., Clin Inf Dis, 2002, 34: Hall I.C., et al., Am. J. Dis. Child 1935, 49:

26 Clostridium difficile Tcd A - enterotoxin Tcd B - cytotoxin Binární toxin Source: Nature Reviews Microbiology 2009 Vol 7 p

27 Clostridium difficile Až v 25% 45-65% Diagnóza Nezávažná první rekurence Závažná první rekurence Možnosti léčby Metronidazol 500mg tid orrálně 10 dnů Vankomycin 125 mg qid orálně10 dnů IV metronidazol 500 mg tid 10 dnů plus intrakolonicky vankomycin 500 mg ve 100 ml fyziol. roztoku každých 4-12 hodin a/nebo vankomycin 500 mg qid nasogastrickou sondou, pokud podání per os není možné

28 Clostridium difficile Léčebné alternativy Fidaxomicin* versus orální Vancomycin Klinická léčba Srovnatelný s vancomycinem Výskyt rekurencí Úplná úzdrava 13.3% vs 24.0% u Vanco 77.7% vs 67.1 u Vanco *RNA polymerase inhibitor Source: NEJM Feb Vol 364(5) p

29

30

31 Clostridium difficile Probiotická léčba a fekální Transplantace FDA vyžaduje evaluaci jako při uvádění nového léku Musí být dodány podrobné protokoly pro aplikaci Při evaluaci metody je vyžadován informovaný souhlas pacienta, že jde o experiment

32 Clostridium difficile Kontaminace nemocničního prostředí spórami C. difficile může vést k infekci vnímavých osob, primárně rukama ošetřujícího personálu, pokud se dotkli zamořeného povrchu nebo předmětu. Rizikové faktorys infekce CD: Antibiotická terapiey Gastrointestinální chirurgie Prodloužený pobyt ve zdravotnických zařízeních Závažné základní onemocnění Pokročilý věk Alterovaná imunita, nádory Zátěž pro pacienta i zdravotnictví Prodloužení hospitalizace o dalších 12 dnů Zvýšené náklady 1. Kyne, L., et al., Clin Inf Dis, 2002, 34: Zimlichmen E., et al., JAMA Intern Med, 2012

33 Clostridium difficile Laboratorní identifikace Metoda Tkáňová kultura Imunologická Antigenní průkaz DNA Příklad Přímý toxigenní kultivace Detekce toxinu (EIA) GDH nespecifický, vyřaduje algoritmus Real Time PCR k průkazu genů kódujících toxiny Pro testování jsou optimální čerstvé vzorky Používají se pouze kapalné nebo neformované vzorky stolice od pacientů s vážným podezřením na infekci C. difficile Z DŮVODŮ MOŽNÉ POTŘEBY OPAKOVANÉHO TESTOVÁNÍ SE VYŽADUJE > 5mL STOLICE Viabilitabuněk se snižuje, pokud jsou skladovány v lednici Pro kultivaci se vyžaduje anaerobní atmosféra

34 Clostridium difficile Laboratorní průkaz Test cytotoxicity Průkaz toxinů C diff ve vzorcích stolice pacientů s podezřením na onemocnění. Vzorky stolice se naředí a nasadí na monolayer buněčné kultury Mikroskopicky se pozoruje cytopatogenní efekt spočívající v zakulacení buněk Kontrola nevykazuje CPE neboť toxin byl neutralizován antitoxinem. Test je zdlouhavý a laboratorně náročný

35 Clostridium difficile Laboratorní průkaz Anaerobní kultura Cytopathogenní Efekt Chopped Meat Carbohydrate Broth Cytotoxigenní kultivace K průkazu je btřeba anaerobní kultura toxigenního kmenu C.diff. Anaerobní růst kultury hodin. Alternativně lze užít i selektivní media. Dalších 5 dnů kultivace v obohacených mediích Evaluace cytotoxinovým neutralizačním testem za účelem průkazu produkce toxinu Tyto techniky jsou pracovně a technicky náročné, především zdlouhavé

36 Clostridium difficile Laboratorní identifikace 3 krokový algoritmus Závěr C. difficile positivní Positivní Positivní Toxin B EIA test Vzorek stolice GDH testování Negativní Nucleic Acid Amplification Negativní Positive Negative CDI nebo nosičství nutné klinické vyšetření Report Negative for C. difficile Netoxigenní izolát nebo falešně pozitivní GDH CDI neprokázána Málo laboratoří provádí kultivační testy Enzymové imunoassaye (EIA) pro detekci toxinů jsou málo citlivé a pro samostatnou detekci CDI nevhodné. Společný antigen glutamá dehydrogenáz (GDH) má vyšší citlivost než EIA,,zato je nespecifický, neboť nerozlišuje toxigenní a netoxigenníc kmeny. 2 Diagnostické algoritmy zaměřené na kombinaci EIA pro průkaz antigenu a NA amplifikačních testů jsou momentálně nejlepší volbou Cohen S.H., et al., Infect Control Hosp Epidemiol 2010; 31: Wilcox M.H., et al. J Clin Microbiol 2010; 48: Crobach M.J., Clin Microbiol Infect 2009; 15:

37 Clostridium difficile Updated 2013 US Guidelines Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs) k průkazu toxigenních C. difficile jsou vyhovující jako samostatně prováděná diagnostika u pacientů s prokázanými průjmy Silné doporučení platí pro NAAT jako je PCR pro průkaz C. difficile toxinových genů, na podkladě několika studií, v nichž byla ověřena perfektní detekce toxinů A+B enzymovou imunoanalýzou (EIA) jako standardním diagnostickým testem pro CDI. Sensitivita GDH screeningových testů užívaných ve dvou až třech krocích algoritmu EIA testující toxin A+B je nižžší než u NAAT. Source: Surawicz, C.M.., et al., American Journal of Gastroenterology 2013; 108:

38 cobas Cdiff Test Koncept POUŽITÍ: PŘÍMÝ PRŮKAZ GENU KÓDUJÍCÍHO TOXIN B (tcdb) TOXIGENNÍHO Clostridium difficile V NEFORMOVANÉM (kapalném nebo měkkém)vzorku STOLICE PACIENTA S PODEZŘENÍM NA INFEKCI C. difficile (CDI). Cobas Cdiff Test je určen pro diagnostku CDI u lidí s klinickými a epidemiologickými rizikovými faktory. 580nm Kanál HEX Clostridium difficile Průkaz genu kódujícího ntoxin B 700nm Kanál Cy5.5 Internní Kontrola Nekompetitivní IC/QS

39 cobas Cdiff Test Přehled analytických a klinických dat Cobas Cdiff Test prokázal všech 31 evaluovaných toxinotypů I II III IIIa IIIb IIIc C. difficile IV V VI VII cobas Cdiff Test prokázal všech 20 evaluovaných ribotypů Toxinotypy se určují technikou Restriction Fragment Length Polymorphism na podkladě PCR pro diferenciaci kmenů Clostridium difficile podle změn v jejich toxinových genech ve srovnání s referenčním kmenem VPI Ribotypy se určují na základě C. difficile PCR ribotypizačních vzorků na podkladě proměnné velikosti 16S 23S intergenových spacer regionú operonu bakteriální rrna (rrn) (027/NAP1) Cobas Cdiff Test je schopen průkazu rozdílné mikroarraye toxinotypů a ribotypů C. difficile

40 cobas Cdiff Test Clinical correlation study workflow overview Unformed Stool Specimen Gram Stain 100uL Direct Culture CCFA-HT up to 5 days Aero Tolerance testing Cepheid Xpert C.difficile Test cobas Cdiff Test 100uL Enrichment Culture 100uL CCMB-TAL Broth up to 4 days Direct Stool Cytotoxicity Test Brucella agar up to 5 days Anaerobic CO 2 Pro Disc Enzymatic hydrolysis of L- proline-naphthylamide Residual Stool Specimen Stored for Follow up testing Cytopathic Effect Confluent Monolayer Chopped Meat Broth up to 7 days

41 cobas Cdiff Test Přehled analytických a klinických dat Srovnání s testem průkazu přímé kultivační cytotoxicity Direct Culture Cytotoxicity Test + total cobas Cdiff Test total ,278 Sensitivity 98% Specificity 98% Positive Predictive Value 84% Negative Predictive Value 100% Cobas Cdiff Test měl vyšší než 95% sensitivitu a specificitu ve srovnání s testem přímé kultivační cytotoxicity u souboru1278 klinických vzorků stolice pacientů s podezřením na CDAD

42 cobas Cdiff Test Přehled analytických a klinických dat Srovnání molekulárních metod cobas Cdiff Test Cepheid Xpert TM C.difficile Test + total total ,278 Positive Percent Agreement 96% Negative Percent Agreement 99% Positive Predictive Value 97% Negative Predictive Value 99% Korelace cobas C diff Testu s komparativní molekulární metodou prokazuje perfektní výsledky u všech 1278 klinických vzorků stolice.

43 cobas Cdiff Test vs Xpert C. difficile Pozorované chyby/inhibice v korelačních studiích % of Samples 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% Δ=4 fold Δ=1.5 fold Δ =2 fold cobas C diff Test Xpert C. difficile cobas Cdiff Test ukázal méně chybných nebo neplatných výsledků než komparativní molekulární ntest (na souboru 1278 vzorků v korelačních studiích Neplatné výsledky zjištěné na základě interní kontroly byly výsledkem inhibice PCR 0,00% Invalid Failed/Error/No Result Overall Chybné nebo chybějící výsledky u obou srovnávaných metod mají shodnou příčinu clot detection, pipetting error, processing error

44 cobas Cdiff Test Overview of analytical and clinical data Key Points Srovnání s testem přímé kultivační cytotoxicity cobas Cdiff Test Comparator + - total total Sensitivita 97% Specificita 97% Positivní výpovědní hodnota 83% Negativní výpovědní hodnota 100% Vzorky sbírány v USA, Dánsku a Německu Testování se provádělo v Německu a v RMS v Pleasantonu, CA, Cobas C diff Test měl citlivost i specificitu vyšší než 95% při porovnání s přímým kultivačně cytotoxickým testem. Testováno bylo 1200 pacientů se suspektní CDI *comparator method: Cepheid Xpert TM C.difficile Test

45 cobas Cdiff Test Přehled analytických a klinických dat Srovnání s další molekulární metodou Comparator + total cobas C diff Test total Korrelatce cobas C diff Test s komparativní molekulární metodou prokázala shodu u pozitivních vzorků 95% a u negativních vzorků 99%. Positive Percent Agreement 95% Negative Percent Agreement 99% Positive Predictive Value 94% Negative Predictive Value 99% *comparator method: Cepheid Xpert TM C.difficile Test

46 DĚKUJI ZA POZORNOST

Klostridiová infekce update 2015. MUDr. Jan Stašek KARIM FN Brno

Klostridiová infekce update 2015. MUDr. Jan Stašek KARIM FN Brno Klostridiová infekce update 2015 MUDr. Jan Stašek KARIM FN Brno Definice Akutní průjmové onemocnění vyvolané G+ sporulujícími bakteriemi Clostridium difficile Průjem = stolice stupně 5-7 Bristolské škály

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii. Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii. Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida Vzestup incidence, závažnosti onemocnění a letality

Více

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky Grampozitivní bakterie Rod Staphylococcus Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky etiologickým agens

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

Clostridium difficile současné přístupy k laboratorní diagnostice. Otakar Nyč, Jana Matějková, pracovní skupina pro C.difficile při PSMR SZU

Clostridium difficile současné přístupy k laboratorní diagnostice. Otakar Nyč, Jana Matějková, pracovní skupina pro C.difficile při PSMR SZU Clostridium difficile současné přístupy k laboratorní diagnostice Otakar Nyč, Jana Matějková, pracovní skupina pro C.difficile při PSMR SZU Clostridium difficile 1935 jako součást střevní flóry novorozenců

Více

Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců nozokomiální pneumonie

Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců nozokomiální pneumonie Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců Tomáš Gabrhelík Hanulík V, Jakubec P, Uvízl R, Doubravská L, Röderová M, Adamus M, Kolář M, Kolek V. Hospital-Acquired Pneumonia Infekční onemocnění

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální

Více

Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií

Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií Vlastimil Jindrák Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice Na Homolce, Praha Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Zdroj (rezervoár)

Více

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Jaromíra Kratochvílová XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny Brno, Hotel Slovan 22. 23.9. září 2015 Epidemiologicky

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací M. Girod Schreinerová 2, H. Šrámová 1 B. Procházka 3, H. Šebestová 3, P.Urbášková 3, V.Černý 4, B. Čečetková

Více

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra chemie OBSAH: 1. Stavba a fyziologie bakterií. 2. Kultivace bakterií,

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová 21. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 23. 24. září 2014 I. chirurgická klinika Přednosta Prof.

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Platné od: 1.7.2014 NÁRODNÍ STANDARDNÍ VYŠETŘOVACÍ POSTUP - ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍHO VZORKU STOLICE A VÝTĚRU Z REKTA METODOU MIKROSKOPICKOU A KULTIVAČNÍ Příloha 1 KULTIVAČNÍ MÉDIA,

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR

Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR Konference Infekce v gynekologii (Praha, 8.11.2014) Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR Vlastimil Jindrák Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA Chytra I 1., Bergerová T 2. ARK FN v Plzeň 1 Ústav mikrobiologie, FN Plzeň 2 VAP definice, rozdělení spolupráce intenzivisty a mikrobiologa

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Infekce spojené se zdravotní péčí na oddělení ARO Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)

Infekce spojené se zdravotní péčí na oddělení ARO Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.) Infekce spojené se zdravotní péčí na oddělení ARO Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.) Norbert Barek, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Pardubická nemocnice Lucie Bareková, Oddělení

Více

Rapid-VIDITEST C. difficile Ag (GDH)

Rapid-VIDITEST C. difficile Ag (GDH) Rapid-VIDITEST C. difficile Ag (GDH) (Jednokrokový test pro kvalitativní detekci glutamát dehydrogenázy Clostridium difficile) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365,

Více

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR MUDr. Petr Švihovec FN-Motol a 2.LF UK Praha Pracovní skupina pro sledování nozokomiálních infekcí Česká Neonatologická

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Akutní komplikace po transplantaci ledviny

Akutní komplikace po transplantaci ledviny Akutní komplikace po transplantaci ledviny Janka Slatinská Klinika nefrologie, Transplantcentrum IKEM, Praha Přežívání štěpů po transplantaci kadaverózní ledviny Chirurgické komplikace Chirurgické komplikace

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Jaroslav Hrabák Téma jednání 1. Nepodkročitelná minima vybavení molekulárněmikrobiologické laboratoře Schválení dokumentu 1. Vzdělávání v molekulární

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium a Giardia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16 Názvy článků jsou srovnány abecedně v rámci jednotlivých rubrik. V obsahu nejsou uvedeny příspěvky, které se pravidelně opakují v každém čísle v rubrice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE.

Více

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Tisková konference MZ ČR 27. 10. 2015 Například tímto způsobem!!! Typický případ ohrožení nákazou, před

Více

Proflow C. difficile Toxin A/B

Proflow C. difficile Toxin A/B KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3002 (20 testů) Proflow C. difficile Toxin A/B ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow C. difficile Toxin A/B je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní simultánní detekci toxinu A

Více

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ držitel certifikátu Kompletní nabídku referenčních mikroorganizmů tvoří 157 kontrolních kmenů bakterií vláknitých hub kvasinek

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Diagnostika chlamydiových infekcí. MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012

Diagnostika chlamydiových infekcí. MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012 Diagnostika chlamydiových infekcí MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012 TAXONOMIE CHLAMYDIÍ Nová a znovu opuštěná klasifikace chlamydií přijatá z roku 2000 zahrnuje v čeledi Chlamydiaceae

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY?

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL VI. Markův den, Korunní pevnůstka Olomouc, 12.11.2015 KRITÉRIA CDC laboratorně

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace Petr Exnar, Irena Lovětinská-Šlamborová Katedra chemie a Ústav zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls66153/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bactroban Nasal 20 mg/g nosní mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Mupirocinum calcicum 0,0645 g (což odpovídá mupirocinum 0,06

Více

Antibiotika a Clostridium difficile. Mgr. Jitka Bačová. Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce

Antibiotika a Clostridium difficile. Mgr. Jitka Bačová. Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce Antibiotika a Clostridium difficile Mgr. Jitka Bačová Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce XVII. Pracovní den klinické farmacie 7/6/2013, Praha OSNOVA SDĚLENÍ ATB a rozvoj CDI ATB volby při

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 8 METODICKÝ POSTUP Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Více

Kultivační metody stanovení mikroorganismů

Kultivační metody stanovení mikroorganismů Kultivační metody stanovení mikroorganismů Základní rozdělení půd Syntetická, definovaná media, jednoduché sloučeniny, známé sloţení Komplexní media, vycházejí z ţivočišných nebo rostlinných tkání a pletiv,

Více

VANOQUAT. Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství. Mikrobiologická dokumentace přípravku

VANOQUAT. Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství. Mikrobiologická dokumentace přípravku VANOQUAT Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství Mikrobiologická dokumentace přípravku 1 Obsah strana ÚVOD 3 1 NÁRODNÍ REGISTRACE 4 2 BAKTERIOSTATICKÁ ÚČINNOST 5 3 BAKTERCIDNÍ ÚČINNOST 6-8 4 FUNGISTATICKÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Citlivost bakterií izolovaných z prostředí k dezinfekčním přípravkům

Citlivost bakterií izolovaných z prostředí k dezinfekčním přípravkům Citlivost bakterií izolovaných z prostředí k dezinfekčním přípravkům Melicherčíková, V., Urban, J. NRL/DS, SZÚ, Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny 19.9. 17.9.2010, České Budějovice Cíl Mikroorganizmy

Více

Úvodní přednášky z předmětu TOXIKOLOGIE. VŠCHT Praha. Jedovatá stopa IV.

Úvodní přednášky z předmětu TOXIKOLOGIE. VŠCHT Praha. Jedovatá stopa IV. Úvodní přednášky z předmětu TOXIKOLOGIE VŠCHT Praha Jedovatá stopa IV. Bakteriální jedy Bakterie aktivně nebo při svém rozpadu uvolňují do okolí toxické látky, které poškozují hostitele a některé samy

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

LABORATORNÍ STUDIE ANTIMIKROBNÍ AKTIVITY CHLOROVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI DICHLORIZOKYANURANU SODNÉHO

LABORATORNÍ STUDIE ANTIMIKROBNÍ AKTIVITY CHLOROVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI DICHLORIZOKYANURANU SODNÉHO LABORATORNÍ STUDIE ANTIMIKROBNÍ AKTIVITY CHLOROVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI DICHLORIZOKYANURANU SODNÉHO Doc. Ing. Marie Hartmanová, CSc. Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Králové, Česká republika Mezi klasické,

Více

Proč neumíme optimálně dávkovat vankomycin ani po 50 letech jeho používání?

Proč neumíme optimálně dávkovat vankomycin ani po 50 letech jeho používání? Proč neumíme optimálně dávkovat vankomycin ani po 50 letech jeho používání? Z. Paluch 1, Š. Alušík 2 1 Farmakologický ústav I. LF UK, Praha Oddělení klinické farmakologie VFN, Praha 2 Interní katedra,

Více

Clostridium difficile

Clostridium difficile Režimová opatření při výskytu Clostridium difficile Matoušková I. Ústav preventivního lékařství LF UP v Olomouci 20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena 24. - 25. září 2013 Brno Bacillus

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest Vznikajíz: Přítomnosti infekčních agens v moči Pomnožování infekčních agens v jednom či více

Více

V.TOR OSTRAVA MYKOPLAZMATICKÉ A CHLAMYDIOVÉ RESPIRAČNÍ INFEKCE VE VZTAHU K ATB LÉČBĚ

V.TOR OSTRAVA MYKOPLAZMATICKÉ A CHLAMYDIOVÉ RESPIRAČNÍ INFEKCE VE VZTAHU K ATB LÉČBĚ V.TOR TORŠOVÁ,, ATB STŘEDISKO KHS OSTRAVA MYKOPLAZMATICKÉ A CHLAMYDIOVÉ RESPIRAČNÍ INFEKCE VE VZTAHU K ATB LÉČBĚ KLASIFIKACE MYKOPLASMAT INFEKCE RESPIRAČNÍ UROGENITÁLNÍ (STD) M. PNEUMONIAE M. GENITALIUM

Více

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce?

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Martina Havlíčková Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Proč je chřipka stále problém? Je stále přítomna v populaci

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH BAKTERIÁLNÍCH KMENŮ MUDR. JAROMÍRA KRATOCHVÍLOVÁ 1 Účel SESTAVENO NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ Účelem doporučeného pracovního postupu je poskytnout

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Společně proti infekcím aneb jak najít ekonomické argumenty pro prevenci HAI. Petr Havlíček

Společně proti infekcím aneb jak najít ekonomické argumenty pro prevenci HAI. Petr Havlíček Společně proti infekcím aneb jak najít ekonomické argumenty pro prevenci HAI. Petr Havlíček nezáleží jak je nazveme nemocniční infekce získané v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení způsobí

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Barevný svět chromogenních médií

Barevný svět chromogenních médií Barevný svět chromogenních médií CHROMagar Candida Médium pro detekci a diferenciaci hlavních druhů rodu Candida Kvasinky se stávají stále významnějším patogenem, například u starší populace nebo u imunokompromitovaných

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

BEZPEČÍ NA OPERAČNÍCH SÁLECH

BEZPEČÍ NA OPERAČNÍCH SÁLECH BEZPEČÍ NA OPERAČNÍCH SÁLECH MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL ČESKO-SLOVENSKÝ CELOSTÁTNÍ KONGRES OLOMOUCKÉ DNY - V.ROČNÍK, NH Hotels, Olomouc, 28.-29.4.2011 PREMISA Pacientovi na

Více