Scia Engineer katalog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Scia Engineer katalog"

Transkript

1 Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí v 1D, 2D, 3D a 4D

2 Úvodem Dovolte mi několik slov k obsahu katalogu, jejž právě držíte v rukou, a o jeho vydavateli společnosti Nemetschek Scia. Ve stavebním průmyslu je nutné si osvojovat nové technologie, které odpovídají zvyšujícím se nárokům na stále vyspělejší výpočetní postupy a efektivní design. V Nemetschek Scia jsme hrdi na to, že nám přes 37 let zkušeností pomáhá vyvíjet stále lepší software pro stavebnictví, sloužící již více než 5 tisícům zákazníků - stavebním společnostem, průmyslovým korporacím, vzdělávacím institucím a dalším. Nemetschek Scia přináší průkopnické technologie s integrovaným 3D řešením pro téměř všechny typy konstrukcí (ocelové a betonové rámy, výškové budovy a rozlehlé komplexy, mosty a tunely, nádoby atd.) Společnost Nemetschek Scia je rovněž autorem softwaru Scia Engineer. Pokrokový software pro navrhování stavebních konstrukcí je mimo jiné nástrojem pro přípravu specializovaných aplikací k projektování speciálních konstrukcí jako např. lešení, typové konstrukce, betonové prefabrikáty, smíšené ocelobetonové konstrukce, potrubní systémy a jiné. Tento katalog Vám poskytne detailní přehled o modulech softwaru Scia Engineer pro modelování, analýzu, návrh a konstruování. Nejdříve představíme tři edice: edici Koncept, Profesionál a Expert. Scia Engineer má objektově orientovanou komponentní architekturu a disponuje přehledným uživatelským rozhraním, nabízí velké množství funkcí pro automatické reportování a kreslení. Je základním stavebním kamenem BIM pro stavební inženýry. Pomocí BIM sdílíte všechny informace o projektu s architekty, kontraktory, zpracovateli a dalšími pracovními skupinami. Nemetschek Scia je průkopníkem v zapojování nástrojů BIM do softwaru již po mnoho let. Softwarová řešení, která Nemetschek Scia přináší - Scia Engineer (CAE), Allplan (CAD) a Scia Fabsteel (CIM) - nabízejí nepřekonatelnou úroveň integrace. Tento katalog Vám přináší detailní technické informace o každém z nyní dostupných softwarových modulů ve Scia Engineer. Příslušný prodejce Vám rád poradí při skladbě funkcionality softwaru podle Vašich potřeb a požadavků. Přeji Vám příjemné čtení a těším se na naši další vzájemnou spolupráci. i v příštích letech budeme dělat vše pro to, aby Vám náš software do nejvyšší míry Vaši práci usnadňoval. Dr. Ir. J.P. Rammant CEO - Nemetschek Scia 1

3 Obsah Přehled Modulů 3 Moduly 1. Modelování Generátory zatížení Výpočty Dimenzování oceli Výkresy konstrukcí Dimezování železobetonu Dimenzování ostatních materálů Zakládání 103 Kontakt 104 2

4 Edice Scia Engineer Edice Scia Engineer esa.ed.ba C Základní sestava Scia Engineer Edice Concept Tato sestava softwaru je určena především začínajícím statikům, kteří modelují konstrukce z oceli, betonu a jiných materiálů a používají rovinné či zakřivené plošné prvky a pruty. V sestavě jsou k dispozici výkonné nástroje produktivity s aktivním dokumentem a galerií výkresů, pro výpočty sestava obsahuje výpočty lineární i nelineární s automatickým generátorem konečných prvků. 1D a 2D prvky jsou posuzovány podle zvolené dimenzační normy (ČSN, EC, DIN nebo jiná norma) jak pro ocel, tak i pro beton. Obsaženy jsou i generátor plošného zatížení a generátor zatížení větrem a sněhem dle zvolené normy. Pro ocelové konstrukce je k dispozici posouzení ocelových prutů, železobetonové konstrukce obsahují zadání skutečné výztuže a návrh nutných ploch výztuže (podélné i třmínků) pro nosníky a sloupy nebo desky,stěny i skořepiny dle zvolené normy, a to včetně výpočtu průhybů a protlačení. esa.ed.pr P esa.ed.ex E esa.ed.st S Profesionální sestava Scia Engineer Edice Professional Jedná se o sestavu pro zkušené projektanty. Oproti základní je tato sestava obohacena o některé funkce z oblasti modelování: proměnné průřezy (tvary, materiály), skutečné parametrické modelování prostřednictvím všech vstupních parametrů (geometrie, zatížení,..). Tato sestava je vybavena nástroji B.I.M. umožňujícími výměnu modelů s jiným softwarem (konstrukční i výpočtový model) na základě rozpoznávání prvků, konverzí Structure2Analysis, detekce konfliktů modelů a dalšími funkcemi. Součástí je rovněž pohyblivé zatížení nosníků a desek. Analýza metodou konečných prvků pokrývá všechny fyzikální nelinearity (prvky přenášející jen tah, nelineární tuhosti & prokluzy), stabilitní výpočty a dynamiku (frekvence, modální analýzu, tlumení, seizmická zatížení, časově závislé zatížení). Dimenzační část obsahuje posudek požární odolnosti pro ocelové průřezy (včetně posudku v oblasti pevnosti nebo oblasti časové) a také posudek požární odolnosti pro betonové průřezy. Ocelové přípoje s čelními deskami, šrouby, výztuhami a svary jsou navrhovány pro celou řadu typů (rámový, kloubový sloup-nosník, šroubované diagonály, nosník-nosník) s pomocí v uživatelské expertní knihovny. Efektní 3D vizualizace jsou doplněny přehlednými výkresy uspořádání a detailními výkresy přípojů. Deformace železobetonových prvků lze posoudit v závislosti na normách. Díky rozhraní Roundtrip k softwaru CAD pro modelování 3D železobetonových konstrukcí a šablonám získáte software s integrovaným modelováním určený pro jakýkoliv typ konstrukce. Expertní sestava Scia Engineer Edice Expert Tato sestava je určena pro nejnáročnější uživatele. Profesionální verze je doplněna o rozšířené pohyblivé zatížení a zatížení zatěžovací soustavou, fáze výstavby (deformace na deformované konstrukci). Součástí jsou moduly pro předem a dodatečně předpjaté betonové konstrukce, včetně časově závislé analýzy (dotvarování, stárnutí, relaxace, ztráty), pro modelování kabelů a posudky spřažených a předpjatých průřezů. Jsou zde moduly pro membránové konstrukce (plošné prvky přenášející pouze tah), interakci konstrukce s podložím (s ohledem na namáhání v podloží). Výpočet nelineární stability pak bere v úvahu i fyzikální nelinearity (prvky přenášející jen tah, tlak, nelineární tuhosti). Sestava Scia Engineer Konstrukční Edice Konstrukční edice je nástroj pro statiky, kresliče a kresličky, s jehož pomocí lze navrhovat a modelovat konstrukce bez možnosti provedení výpočtu. Edice nabízí nástroje pro přímé modelování, import výkresů a modelů z jiných grafických programů (konstrukční BIM), parametrizaci modelu, kontrolu kolizí a export do dalších CAD programů. Navíc obsahuje Automatizované výkresy konstrukcí sadu nástrojů pro snadnou a automatizovanou přípravu výkresů. 3

5 Edice Scia Engineer Přehled edicí Scia Engineer - Srovnávací tabulka Koncept Profesionál Expert Structural Modelář Modelář, nástroje produktivity s aktivním dokumentem, IFC, DWG, DXF, VRML (esa.00, esa.01, esa.02, esa.04, esa.06) x x x x Podpora BIM a týmové práce, parametrické modelování, obecný průřez, interface Allplan, Tekla, ETABS (esa.26, esa.11, esa.07, esa.28, esa.22, esa.29) x x x Propojení s Revit Structures; Free-form modelář (esa.21, esa.24) x Generátory zatížení Generátor zatížení: sníh, vítr, plošné zatížení (esas.05.xx, esas.29) x x x Generátor zatížení větrem, pohyblivé zatížení (esas.46.xx, esas.02, esas.35) x x Rozšířené pohyblivé zatížení, šablony zatížení (esas.03, esas.36, esas.04) x Výpočty Lineární statika (esas.00, esas.01) x x x Nelineární statika - prvky působící pouze v tahu, pouze tlačené podpory, geometrická nelinearita (esas.07, esas.08, esas.10, esas.11) x x x Rozšířená nelineární statika pružiny a prokluz pro pruty, desky působící pouze v tlaku, stabilitní výpočet, dynamický výpočet (vlastní tvary, harmonické, seizmické a obecné dynamické zatížení) (esas.09, esas.44, esas.13, x x esas.14, esas.21, esas.22, esas.23, esas.24) Pokročilé výpočty: interakce s podložím, kabely, nelineární stabilita, membrány, sekvenční analýzy, třecí podpory (esas.06, esas.12, esas.34, esas.37, esas.45, esas.42) x Lineární a nelineární fáze výstavby (esas.27, esas.38, esas.28) x Předpjaté konstrukce, časově závislá analýzy (esas.20, esas.40) x Dimenzování ocel Posouzení ocelové pruty včetně optimalizace průřezů (esasd.01.xx) x x x Posouzení požární odolnosti, za studena tváření profily, plastická analýza (esasd.05.xx, esasd.15.xx, esas.15) x x Modelování přípojů ocelových konstrukcí (esa.18) x x x Posudky přípojů ocelových konstrukcí (esasd.02, esasd.03, esasd.06, esasd.07, esasd.08) x x Betonové konstrukce Návrh a posudek, protlačení, normově závislé deformace (esacd.01.xx, esacd.02.xx, esacd.03.xx, esas.18, esas.19) x x x Zadání skutečné výztuže (esacdt.01, esacdt.03) x x x x Požární odolnost železobetonových nosníků (esacd.07.xx) x x Předem a dodatečně předpínané prvky: návrh a posudky; zadání předpínacích kabelů (esa.17, esa.20, esacd.04.xx) x Kreslič Automatizované výkresy konstrukcí (esadt.01) x x x Podrobné výkresy přípojů (esadt.02) x x x Zakládání Základové patky (esafd.02.01) x x 4 Rozšiřující moduly Materiálově nelineární analýza pro prutové betonové konstrukce (esas.16) Globální optimalizace (esa.23) Nerovnoměrný útlum (esas.25) Akumulace vody (esas.30) Klopení (2. řád) (esasd.14) Posouzení prolamovaných nosníků (esasd.12.01) Posudky hliníkových konstrukcí (esaad.01.01) Dřevěné konstrukce (esatd.01.01) Posouzení spřažených ocelobetonových sloupů (esascd.02.xx) Posouzení spřažených ocelobetonových nosníků (esascd.01.xx) Odlehčené desky (esacd.11.01) Posouzení dutinových kabelů (esacd.06.01) Posudek pilot (esafd.01.03) Posudek lešení (esasd.13.01) Výpočty stožárů (esa.16, esasd.10.03) Pro další informace kontaktujte prosím Vašeho prodejce. Loads Boundary Conditions Analysis Results Code Check Optimisation Structural Edition Direct Import Modelling CAD/CAE Structural Model Structural2Analysis Analysis Model Clash Check Automated GA Drawings Bill of Material Document Paperspace

6 Seznam modulů 1. Modelování C P E S viz edice na straně 3 µ Požadované moduly Základní modelář esa.00 Základní modelář prutových prvků C P E S 16 µ esa.08 Základní modul pro Scia Engineer obsahující modelování 3D prutových prvků. Obsahuje: grafický modeler, integrovaný výpočetní a konstrukční model, knihovna průřezů (ocelové válcované průřezy, proměnné a složené průřezy, parametrické betonové, dřevěné a mostní průřezy), knihovny materiálů, rozšiřující knihovny parametrických konstrukčních prvků (katalogové bloky), uživatelské bloky, šablony projektů, galerie obrázků (úpravy obrázků jako jsou kótování, popisky, texty, atd.), import a export geometrie z/do různých formátů (PSS, DStV, DXF, DWG, VRML, EPW, XML, IFC, BMP, WMF...), dokument se vstupními daty a výsledky (včetně obrázků), export dokumentu do RTF, HTML, PDF a TXT formátů. esa.01 Modelář pro rovinné plošné prvky C P E S 16 µ esa.00 Modelování rovinných desek a stěn v rovině i v prostoru. Zadání geometrie plošných prvků s konstantní i proměnnou tloušťkou prvků. esa.02 Modelář pro zakřivené plošné prvky C P E S 16 µ esa.01 Modelování zakřivených plošných prvků v prostoru - skořepin (obloukové stěny, válce, kopule, jehlany, komolé jehlany apod.). esa.04 Ořezy ploch C P E S 16 µ esa.01 Výpočet průsečnic ploch s definováním odříznutí jednotlivých částí, které nebudou generovány v modelu. esa.08 Základní jazyk uživatelského prostředí C P E µ esa.00 Každá instalace obsahuje jeden standardní jazyk zvolený uživatelem. esa.19.x Rozšíření o další jazyk µ esa.00 Čeština, Slovenština, Angličtina, Němčina, Ruština, Francoužština, Španělština, Italština, Holandština. Rozšíření základních modulů esa.06 Nástroje produktivity C P E S 20 µ esa.00 Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu do ADOBE 3D PDF. Aktivní dokument - editace vstupních dat v tabulkách v dokumentu, editor vzhledu tabulek, šablony projektů, šablony dokumentů. Automatická regenerace obrázků v galerii. Definice klimatických a předdefinovaných zatížení. Tabulková editace modelu s možností propojení s MS Excel. esa.07 Obecný průřez P E S 24 µ esa.00 Grafické zadání obecného plnostěnného či tenkostěnného průřezu (složené průřezy, průřezy s otvory) a výpočet jeho statických veličin A, It, Ay a Az. Jednotlivé části průřezu mohou být tvořeny různými materiály či přiřazeny různým fázím výstavby. Tvar průřezu může být importován z DXF, DWG. esa.11 Parametrizace konstrukce P E S 25 µ esa.00 Většina vstupních dat může být parametrizována (souřadnice, tloušťky, průřezy, zatížení apod.). Uživatel může vytvářet přehledné dialogy pro úpravy parametrů, které jsou využitelné hlavně ve spojení se šablonami projektů. CAD moduly / rozšíření esa.27 Scia Modelář µ esa.08 Základní 3D modelář. Modelování prostorových konstrukcí složených z 1D a 2D prvků a z obecných těles. Obecná tělesa nemohou být vytvářena přímo, lze je pouze načítat z formátu VRML a IFC. Import a export různých formátů (PSS, DStV, DXF, DWG, EPW, XML, IFC, BMP, WMF...). Paket sestává z modulů ESA.00, ESA.01, ESA.02. esa.24 Modelář 3D objektů S 26 µ esa.00 Pokročilé modelování obecných těles jakými jsou např. tažená tělesa, rotační tělesa apod. Při tvorbě těles lze používat Booleovské µ esa.27 operace (sjednocení, průnik, rozdíl, doplněk) spolu s řadou chytrých funkcí pro úpravu tvaru těles (generace sítě prvků na plochách a površích těles, geometrické manipulace s uzly). esa.18 Modelář ocelových přípojů P E S 28 µ esa.00 Modelování geometrie svařovaných a šroubovaných ocelových přípojů prvků tvořených i profily. Modelování tuhých a kloubových rámových přípojů, šroubovaných diagonál, roštů a patních desek. Modul se omezuje na modelování, výpočty nejsou možné. Modelář obsahuje galerii obrázků, průvodce pro automatickou generaci řezů rámovou konstrukcí (přehledné výkresy) a generaci výkresů přípojů. 5

7 Seznam modulů Interoperabilita esa.26 Podpora inteligentní výměny modelu mezi programy a týmové práce P E 29 µ esa.00 Jedná se o nástroj, který zvyšuje produktivitu práce zejména pokud dochází k výměně dat mezi CAD a CAE aplikací nebo pokud jsou data sdílena dvěma CAE skupinami. Nástroj obsahuje: Structural2Analysis model: automatický převod konstrukčního modelu na výpočetní, Aktualizace ESA projektu: sdílení projektů mezi pracovními skupinami s nástroji pro aktualizaci a sloučení, Rozpoznávač prvků: automatický převod obecných těles na 1D a 2D prvky. esa.28 Nemetschek-Allplan Roundtrip P E S 30 µ esa.00 Propojení s Nemetschek-Allplan. Import, export a update geometrie konstrukce a výztuže mezi Nemetschek Allplan a Scia Engineer. Konstrukční model může být vytvořen v jednom z uvedených programů a přenesen do druhého. Provedené změny v modelu mohou být sdíleny mezi oběma programy. Dále je možné exportovat nutné plochy výztuže ze Scia Engineer do Allplan (ASF formát), (obsahuje modul esa.26 Podpora inteligentní výměny modelu mezi programy a týmové práce) esa.21 Výměna dat s REVITem S 32 µ esa.00 Rozhraní pro výměnu dat s programem Revit Structure umožňuje načítat a aktualizovat modely vytvořené v aplikaci Autodesk Revit Structure. Model je převádět volně dostupným plug-in modulem, který lze získat na internetových stránkách firmy SCIA. Rovněž je podporován export modelů ze Scia Engineer do Revit Structure. Doporučeným modulem k tomuto modulu je modul Podpora BIM a týmové práce. esa.22 Výměna dat s TEKLA Structures P E S 34 µ esa.00 Modul propojení s programem TEKLA Structures podporuje načtení a aktualizaci modelů vytvořených v programu TEKLA Structures. Model je převádět volně dostupným plug-in modulem, který lze získat na internetových stránkách firmy SCIA. Doporučeným modulem k tomuto modulu je modul Podpora BIM a týmové práce. esa.29 Propojení s programem ETABS P E S 37 µ esa.00 Propojení s programem Etabs umožňuje přenášet nejčastěji používané entity (1D/2D prvky, zatížení a podpory) z/do programu Scia Engineer. Licence esa.09 Plovoucí licence µ esa.00 Řešení pro síťové instalace. esa.10 Hardwarový klíč µ esa.00 Licence pro jednoho uživatele. Klíč musí být připojen k USB nebo LPT portu. 2. Generátory zatížení Plošná zatížení esas.29 Generátor rovinného zatížení C P E 38 µ esas.00 Automatický rozpočet plošného zatížení na liniové a bodové impulsy působící na nosníky. Vítr a sníh esas.05.xx Generátor pro vítr a sníh C P E 38 µ esas.00 Automatická tvorba zatížení větrem a sněhem na konstrukci podle příslušné normy. Zatížení se vytváří na 2D konstrukci (možno použít výsek 3D konstrukce například rám haly) Zatížení se počítá automaticky podle zadaných parametrů o umístění stavby, vlastností terénu, směru větru atd. Koeficienty jsou volitelné pro vítr i sníh. esas.46.xx Generátor zatížení větrem ve 3D P E 41 µ esas.00 Generátor zatížení větrem umožňuje generovat zatížení větrem na uzavřené budovy podle norem EC 1991-EN, IBC a BS. 6 Pohyblivé zatížení esas.02 Pohyblivé zatížení na prutech P E 39 µ esas.00 S tímto modulem lze generovat příčinkové čáry a zóny pro pohyblivé zatížení, které se pohybuje po dané dráze. Lze měnit směr a hodnotu pohybujícího se jednotkového zatížení. Také lze umístit definovanou zatěžovací soustavu na vypočtené příčinkové čáry. Program pak nalezne kritické polohy těchto soustav (=příčinkové čáry a plochy). Obálka nejnepříznivějších účinků bude spočtena automaticky. Tento speciální modul je určen pro zadání a výpočet jedné uživatelem zadané skupiny pohyblivých bodových a liniových zatížení na rámech. Výpočet obálky pro celou konstrukci a lokálního průběhu v daném bodě konstrukce. esas.03 Rozšířené pohyblivé zatížení na prutech E 39 µ esas.02 Více skupin vzájemně se ovlivňujících skupin pohyblivého zatížení, uživatelem definovaná skupina bodových zatížení a spojitých rovnoměrných zatížení, skupiny zatížení podle různých norem.

8 Seznam modulů esas.04 Šablony zatížení E 40 µ esa.01 Definování šablon zatížení - zatěžovacích vlaků a jejich pohyb po deskových konstrukcích. Automatická generace zatěžovacích stavů pro jednotlivé polohy zatížení. esas.35 Pohyblivé zatížení na plochách P E 39 µ esas.02 S tímto modulem lze generovat příčinkové čáry a zóny pro pohyblivé zatížení, které se pohybuje po dané dráze. Lze měnit směr a hodnotu pohybujícího se jednotkového zatížení. Také lze umístit definovanou zatěžovací soustavu na vypočtené příčinkové čáry. Program pak nalezne kritické polohy těchto soustav (=příčinkové čáry a plochy). Obálka nejnepříznivějších účinků bude spočtena automaticky. Tento speciální modul je určen pro zadání a výpočet jedné uživatelem zadané skupiny pohyblivých bodových a liniových zatížení na plošných konstrukcích. Výpočet obálky pro celou konstrukci a lokálního průběhu v daném bodě konstrukce. (rozšíření modulu esas.02) esas.36 Rozšířené pohyblivé zatížení plochy E 39 µ esas.35 Více skupin vzájemně se ovlivňujících skupin pohyblivého zatížení, uživatelem definovaná skupina bodových zatížení a spojitých rovnoměrných zatížení, skupiny zatížení podle různých norem (rozšíření modulu esas.35). 3. Výpočty Lineární výpočty esas.00 Lineární statika 2D C P E 43 µ esa.00 Lineární statické výpočty konstrukcí tvořených pruty a deskami zatíženými ve své rovině (např. rámy a stěny) nebo kolmo k své rovině (např. rošty a desky). V závislosti na přítomnosti základního modulu esa.00 nebo esa.01 lze spočítat prutové nebo plošné konstrukce. Modul podporuje modelování a výpočty podpor (pevných nebo kloubových v uzlech, na nosníku nebo na hraně desky), vnitřních kloubů na nosnících nebo mezi deskami, tuhých spojení prvků, excentricity, prutů proměnného průřezu, desek proměnných tloušťek apod. Typy zatížení: vlastní tíha, uzlové a mimouzlové bodové zatížení, rovnoměrné spojité zatížení, trojúhelníkové zatížení, pokles podpor, teplotní zatížení (rovnoměrné a gradient) atd. Automatické kombinace zatížení v závislosti na zvolené normě, uživatelem definované kombinace. Výsledky: numerická a grafická prezentace přemístění, podporových reakcí, vnitřních sil a napětí. Grafické vyjádření včetně perspektivy, řezů, detailů, izolinií izopásů. K dispozici jsou všechny nástroje základních modulů. esas.01 Lineární statika 3D C P E 43 µ esas.00 Tento modul přestavuje rozšíření modulu esas.00 Lineární statika 2D a umožňuje výpočty prostorových konstrukcí složených z nosníků, sloupů, desek, stěn (to spolu s modulem esa.01), konstrukcí tvořených zakřivenými plochami (to spolu s modulem esa.02) a nebo konstrukcí obsahujících oba typy prvků. U 3D modelu může zatížený působit v libovolném směru. Nelineární výpočty / Výpočty s podložím esas.06 Interakce s podložím (Soilin) E 45 µ esa.01 Určení skutečných parametrů C a výpočet interakce mezi konstrukcí a podložím v důsledku sedání. Průběh napětí v zemině pod µ esas.00 základovou deskou, průběh a úroveň zatížení, kontaktní napětí mezi konstrukcí a podložím, geometrie kontaktní vrstvy a geologické charakteristiky podloží v daném místě. Protože parametry C ovlivňují kontaktní napětí a pokles kontaktní vrstvy, jsou následně také parametry C ovlivněny kontaktním napětím. Výpočet parametrů je proto iterační. Výpočet určí sedání a jeho vliv na konstrukci. Výpočet je založen na Pasternakově modelu podloží. Nelineární výpočty / Materiálové nelinearity esas.07 Pruty přenášející pouze tah C P E 46 µ esas.00 Výpočet konstrukce s možností definovat pruty, které jsou schopny přenášet pouze tahové či pouze tlakové síly. Praktickou aplikací může být tlačené zavětrování. esas.08 Podpory a podloží pouze tlačené C P E 46 µ esas.00 Fyzikálně nelineární analýza konstrukce s vyloučením tahu v podporách, podepření na podloží definovaném tuhostními parametry. esas.44 Plošné prvky nesoucí pouze tlak P E 48 µ esas.00 Výpočet plošných prvků, které jsou schopny přenášet pouze tlakové síly. Modul je možné s výhodou použít například pro výpočet zděných konstrukcí a kleneb, výpočty s prostým betonem. esas.09 Nelineární pružiny, prokluzy prvků P E 46 µ esas.00 Analýza konstrukce s možností definovat nelineární pružiny v podporách a ve vnitřních uzlech (např. polotuhé spojení) a prokluzy prvků (např. pruty přenášející vnitřní síly až po určitém prodloužení). esas.42 Třecí podpory E µ esas.00 Třecí podpory v uzlových podporách. 7

9 Seznam modulů Nelineární výpočty / Geometrická nelinearita esas.10 Geometrická nelinearita pruty C P E 46 µ esas.00 Výpočet konstrukce podle teorie druhého řádu. Modul obsahuje výpočet konstrukce v deformovaném stavu, zohlednění P-delta efektu (počáteční přemístění a imperfekce prvků) a uvažování vlivu normálových sil na tuhost. Výpočtové metody jsou Timoshenkova (pro konstrukce s konstantní normálovou silou v průběhu výpočtu) a Newton-Raphsonova s postupným přitěžováním (pro velké deformace a proměnnou normálovou sílu v průběhu výpočtu). esas.11 Geometrická nelinearita plošné prvky C P E 46 µ esas.10 Výpočet plošných konstrukcí podle teorie druhého řádu se zohledněním deformace (geometrické imperfekce a počáteční deformace). esas.12 Lanové konstrukce E 46 µ esas.10 Výpočet konstrukcí s možností uvažovat předpjaté lanové prvky. Možnost zadání zakřiveného počátečního tvaru lana. Konečné zakřivení lana je spočteno na základě rovnováhy zatížení a předpětí. esas.37 Membránové plošné prvky E 46 µ esas.00 Výpočet skořepinových prvků namáhaných pouze tahovou osovou silou. Nelineární výpočty / Sekvenční analýza esas.45 Sekvenční analýza E µ esas.00 Sekvenční analýza umožňuje spustit dva výpočty na témže modelu, přičemž druhý výpočet vychází z výsledků prvního. Jsou podporovány následující kombinace výpočtů: a) lokální nelinearita na prutech + lineární stabilita b) lokální nelinearita na prutech + dynamika (vlastní kmitání). Nelineární výpočty / Akumulace vody esas.30 Akumulace vody µ esas.00 Automatický výpočet účinků akumulace vody na nosnou rámovou konstrukci ploché střechy podle NEN. Optimalizace esa.23 Optimalizace pomocí parametrů 50 µ esa.00 Uživatel může snadno optimalizovat konstrukci pomocí stanovených přírůstkových kroků vybraných parametrů. Uživatel nejprve definuje v programu Scia Engineer projekt a parametrizuje jej. Poté může v prostředí Scia ODA daný projekt otevřít a spustit jeho výpočet pro definované varianty parametrů. Výsledkem je skupina výsledkových dat, ze kterých lze vybrat optimální variantu parametrů a nebo je možné tyto skupiny dat exportovat do tabulkového procesoru (MS Excel) a tam provést další zpracování. esa.30 Obecná optimalizace - MOOT µ esa.00 Modul Obecná optimalizace slouží k optimalizaci parametrického modelu. Uživatel zadává, který parametr má být optimalizován a jaká matematická metoda má být použita.program počítá varianty a hledá optimální řešení. Stabilitní výpočty esas.13 Stabilita pruty P E 46 µ esas.00 Výpočet globálních tvarů vybočení a zatížení, při němž dochází ke ztrátě stability deskové konstrukce. Možnost importování tvaru vybočení do geometricky nelineárního výpočtu jako počáteční deformovaný stav (esas.11). esas.14 Stabilita plošné prvky P E 46 µ esas.13 Výpočet globálních tvarů vybočení a zatížení, při němž dochází ke ztrátě stability deskové konstrukce. Možnost importování tvaru vybočení do geometricky nelineárního výpočtu jako počáteční deformovaný stav (esas.11). esas.34 Nelineární stabilita E 46 µ esas.13 Výpočet globálních tvarů vybočení a zatížení, při němž dochází ke ztrátě stability prutové konstrukce s uvažováním nelinearit typu: pruty působící pouze v tahu či tlaku, nelineární podpory apod. Na základě hodnoty kritického zatížení se může uživatel rozhodnout, zda chce pokračovat výpočtem podle teorie druhého řádu. Kritický tvar vybočení lze importovat do geometricky nelineárního výpočtu jako počáteční deformovaný stav (esas.11) (rozšíření modulu esas.13). 8 Dynamika esas.21 Vlastní kmitání prutových konstrukcí P E 51 µ esas.00 Výpočet vlastních frekvencí a tvarů rámové konstrukce. Automatický výpočet vlastní tíhy konstrukce. Další hmoty lze zadat jako bodové nebo rovnoměrné a nebo je lze vytvořit z dříve zadaných statických zatěžovacích stavů. Uživatel rozhoduje o počtu počítaných vlastních frekvencí. Pro každou vlastní frekvenci se spočte metodou iterace podprostru i odpovídající vlastní tvar. Výsledky lze prezentovat numericky nebo graficky.

10 Seznam modulů esas.22 Vlastní kmitání plošných konstrukcí P E 51 µ esas.21 Výpočet vlastních frekvencí a tvarů deskové konstrukce. Automatický výpočet vlastní tíhy konstrukce. Další hmoty lze zadat jako bodové nebo rovnoměrné a nebo je lze vytvořit z dříve zadaných statických zatěžovacích stavů. Uživatel rozhoduje o počtu počítaných vlastních frekvencí. Pro každou vlastní frekvenci se spočte metodou iterace podprostru i odpovídající vlastní tvar. Výsledky lze prezentovat numericky nebo graficky. esas.23 Dynamika pruty (rozšíření) P E 51 µ esas.21 Navíc k výpočtu vlastních tvarů kmitání (esas.21) lze spočítat reakci konstrukce na harmonické a seizmické zatížení. Pro harmonické zatížení se definuje frekvence a tlumení. Výpočet odezvy na seizmické zatížení se použije např. pro simulaci zemětřesení: k dispozici jsou spektra podle EC8, PS 92 (francouzská norma), IN 4149 (německá norma) SIA 160 (švýcarská norma) a podle turecké normy. Další spektra mohou být definována uživatelem. Jsou určeny modální součinitele poměru kmitající hmoty. Pro oba typy výpočtu lze výsledky kombinovat s výsledky statického výpočtu. esas.24 Dynamika plochy (rozšíření) P E 51 µ esas.22 Navíc k výpočtu vlastních tvarů kmitání deskové konstrukce (esas.22) lze spočítat reakci konstrukce na harmonické a seizmické µ esas.23 zatížení. Pro harmonické zatížení se definuje frekvence a tlumení. Výpočet odezvy na seizmické zatížení se použije např. pro simulaci zemětřesení: k dispozici jsou spektra podle EC8, PS 92 (francouzská norma), IN 4149 (německá norma) SIA 160 (švýcarská norma) a podle turecké normy. Další spektra mohou být definována uživatelem. Jsou určeny modální součinitele poměru kmitající hmoty. Pro oba typy výpočtu lze výsledky kombinovat s výsledky statického výpočtu. esas.25 Nerovnoměrné tlumení prutových prvků µ esas.23 Nerovnoměrné tlumení prutových prvků: Zadání charakteristik tlumení v konstrukci (relativní tlumení a logaritmický dekrement). Lze aplikovat na konstrukce složené z více dílčích částí, z nichž každá má jiné tlumicí charakteristiky (např. spřažená ocelo-betonová konstrukce, konstrukce na podloží apod.) Dynamika: výpočet vlastních frekvencí a tvarů prutové konstrukce. Fáze výstavby esas.27 Fáze výstavby pruty E 53 µ esas.00 Konstrukce jsou často navrhovány z různých materiálů (např. ocel, prefabrikovaná deska, dobetonávka) a tak se jejich statické schéma v průběhu výstavby mění. Tento modul dovoluje počítat konstrukce v různých fázích. Historie napětí je spočtena zohledněním přidávaných a odebíraných podpor, prvků, zatěžovacích stavů, měnících se průřezů apod. Lze použít na prutové konstrukce. esas.28 Fáze výstavby pruty - nelineární E 53 µ esas.27 Jedná se o rozšíření lineárního výpočtu fází výstavby (esas.27). modul v jednotlivých fázích výstavby zohledňuje geometrii deformované konstrukce získanou v předchozí fázi. esas.38 Fáze výstavby plošné prvky E 53 µ esas.27 Konstrukce jsou často navrhovány z různých materiálů (např. ocel, prefabrikovaná deska, dobetonávka) a tak se jejich statické schéma v průběhu výstavby mění. Tento modul dovoluje počítat konstrukce v různých fázích. Historie napětí je spočtena zohledněním přidávaných a odebíraných podpor, prvků, zatěžovacích stavů, měnících se průřezů apod. Lze použít na deskové a skořepinové konstrukce (rozšíření modulu esas.27) Předpětí esas.20 TDA E 54 µ esas.00 Řešič pro betonové, spřažené a předpjaté rovinné rámové konstrukce. Řešič provádí časově závislou analýzu včetně výpočtu ztrát od dotvarování, uvážení historie, smršťování, stárnutí, dlouhodobých ztrát, relaxace a redistribuce napětí. Tento modul je nutností pro přesný návrh a posouzení předpjatých betonových nosníků a rámů. esas.40 Výpočet předpjatých konstrukcí E µ esas.00 + Výpočet prostorové geometrie kabelů, ztráty předpětí, automatická generace excentrických konečných prvků pro vícelanové kabely µ esa.17 (kabely se stávají součástí konstrukčního modelu), ekvivalentní zatížení, vnitřní síly, napětí od předpětí. µ esa Dimenzování oceli Ocelové pruty esasd.01 Posouzení ocelové pruty C P E µ esas.00 Pevnostní a stabilitní posudek ocelových konstrukcí podle zvolené normy. Modul obsahuje optimalizaci průřezů. Posudek může být prováděn pro každý prut, skupinu prutů zvoleného průřezu nebo pro celou konstrukci. Přehldné zobrazení s barevným rozlišením zadaného procenta dovoleného namáhání, umožňuje uživateli zřetelnou orientaci v navrhované konstrukci mezi poddimenzovanými a předimenzovanými prvky. Vzpěrné délky se v běžných případech stanovují automaticky. Podporovány jsou všechy třídy průřezů včetně třídy 4 (tenkostěnné). V posudku se uvažuje se vzpěrem, boulením a klopením. esasd Posouzení ocelové pruty - EN 1993 C P E 55 µ esas.00 Posouzení mezního stavu únosnosti ocelových prutů podle EN.1993, vliv vzpěru a klopení, pružný i plastický výpočet, možnost optimalizace průřezů 9

11 Seznam modulů esasd Posouzení ocelové pruty - ČSN C P E 57 µ esas.00 Posouzení mezního stavu únosnosti ocelových prutů podle ČSN , vliv vzpěru a klopení, pružný i plastický výpočet, možnost optimalizace průřezů. Požární odolnost esasd.05 Posouzení požární odolnosti ocelových prutů P E µ esas.00 Pevnostní a stabilitní posdek ocelových prutů na účinky požáru. Posudek je prováděn pro pevnostní nebo teplotně časovou oblast. Prostředí modulu je shodné s prostředím Posouzení ocelových prutů (esasd.01.01). Uživatel zadává příslušnou křivku průběhu teplot při požáru a časový úsek pro který je pak posudek zpracován. Případné izolace nebo obložení profilů lze zadat na každý prut. esasd Posouzení požární odolnosti ocelových prutů - EN P E 59 µ esas.00 Návrh a posouzení ocelových prutů v podmínkách požáru dle EN a ECCS No 111. Posouzení je realizováno pro oblast odolnosti nebo tepelně časovou oblast. Za studena tvářená ocel esasd.15 Za studena tvářená ocel P E µ esas.00 Modul posudku za studena tvářené oceli je rozšířením k modulu esasd.01.xx (posudek ocelových profilů). Modul provánídí posudek únosnosti i stability. esasd Za studena tvářená ocel EN 1993 P E 64 µ esas.00 Modul posudku za studena tvářené oceli podle EC-EN je rozšířením k modulu esasd (posudek ocelových profilů). Modul provánídí posudek únosnosti i stability. Další moduly esasd Lešení - posouzení podle pren µ esas.00 Zadání počátečních deformací konstrukce lešení, knihovna spojek, posouzení prvků a spojek konstrukce dle pren , speciální posudek pro trubky, rozšířený výpočet systémových délek. esasd Prolamované nosníky ENV , 1992/A2 63 µ esas.00 Prolamované nosníky ENV , 1992/A2: Integrované zadání a posouzení prolamovaných nosníků. Nosníky se zadávají pomocí knihovny prolamovaných nosníků a posuzují se způsobem analogickým posudkům běžných ocelových prutů. Návrh prolamovaných nosníků je proveden pomocí řešiče ArcelorMittal ACB. esasd.14 Analýza klopení podle teorie 2. řádu µ esas.00 Nelineární výpočet kritického momentu Mcr prutových prvků s pomocí výpočtu vlastních hodnot a analýzu dle teorie 2. řádu s použitím 7 stupňů volnosti. Plastický výpočet oceli esas.15 Plastické klouby na rámové prutové konstrukci P E 46 µ esas.00 Analýza vzniku plastických kloubů v koncových uzlech prutových prvků na ocelové konstrukci dle ČSN, EC, DIN, NEN a ONORM. Přípoje esasd.02 Přípoje ocelových prutů EC 3 P E 66 µ esas.00 Návrh a posouzení rámových svařovaných a šroubovaných přípojů ocelových prutů na vnitřní síly v rovině i kolmo na rovinu µ esa.00 přípoje, přípoje vazníků z uzavřených profilů, přípoje ocelových prutů na styčníkový plech, jednoduchá patka, expertní systém pro návrh přípojů, výpočet tuhosti přípojů. Tuhost přípoje lze zohlednit ve výpočtu jako pružně-poddajné připojení prutu do uzlu. esasd.03 Rámové přípoje - kloubové P E µ esas.00 Rámové přípoje - kloubové: Návrh a posouzení rámových kloubových přípojů podle EC 3, DIN T1 a BS :2000. Spojení sloupu a nosníku může být typu: koleno, kříž, jednoduché a dvojité T. Jako výztuhy lze použít přivařené nebo šroubované desky, úhelníky a krátké čelní desky. Prvky přípoje se zadávají v přehledných dialozích: Přípoj je okamžitě vizualizován v konstrukčním modelu konstrukce. Při každé operaci se kontrolují nornou zadané podmínky (např. vzdálenost šroubů) a praktická realizovatelnost. Únosnost se posuzuje s ohledem na skutečné vnitřní síly a v případě potřeby lze přípoj interaktivním způsobem optimalizovat. esasd.06 Rámové přípoje - šroubované diagonály P E µ esas.00 Rámové přípoje - šroubované diagonály: Výpočet přípojů šroubovaných diagonál podle EC 3 (šrouby, oslabený průřez). Diagonála je obecně připojena ke styčné desce. Diagonála, šrouby a styčná deska jsou pak posouzeny. Požadovaný počet šroubů je spočten automaticky. Přímé spojení diagonály a sloupu (jako např. u stožárů) je také počítáno. Po výpočtu jsou porovnány přípustné a skutečné síly a spoj lze dále optimalizovat. 10

12 Seznam modulů esasd.07 Expertní systém návrhu přípoje P E 68 µ esasd.02 Expertní systém návrhu přípoje: Inteligentní výběr rámového přípoje (tuhého nebo kloubového) z knihoven již hotových přípojů µ esasd.03 DSTV, SPRINT anebo z uživatelsky definovaných knihoven. Pro každý z uvedených výpočtů lze přípoj optimalizovat interaktivním způsobem (viz popis příslušného modulu) nebo lze přípoj vyhledávat v expertní knihovně. Vygenerovaný seznam obsahuje všechny přípoje, které vyhovují uživatelem zadaným požadavkům (pravděpodobně s jistou tolerancí) včetně jednotkového posudku (poměr mezi skutečným a dovoleným namáháním). Po výběru příslušného přípoje je přípoj v konstrukci navržen (viz popis příslušného modulu). Expertní systém je otevřená knihovna, ve které může uživatel ukládat své vlastní přípoje. esasd.08 Kloubové přípoje plošin P E 69 µ esas.00 Kloubové přípoje plošin: Návrh a posouzení přípojů plošin podle EC3, DIN a BS :2000. Jako výztuhy lze použít přivařené nebo šroubované desky, úhelníky a krátké čelní desky. Prvky přípoje se zadávají v přehledných dialozích: úhelníky, čelní desky, šrouby (standardní nebo vysokopevnostní šrouby), ořezy atd. Přípoj je okamžitě vizualizován v konstrukčním modelu konstrukce. Při každé operaci se kontrolují nornou zadané podmínky (např. vzdálenost šroubů) a praktická realizovatelnost. Únosnost se posuzuje s ohledem na skutečné vnitřní síly a v případě potřeby lze přípoj interaktivním způsobem optimalizovat. 5. Výkresy konstrukcí Výkresy konstrukce esadt.01 Automatizované výkresy konstrukcí P E S 70 Modul Automatizované výkresy konstrukcí automaticky generuje 2D výkresy z 3D modelu programu Scia Engineer. Nejprve je třeba ručně definovat řezy konstrukcí (svislé, vodorovné, obecně orientované). Následně jsou jednotlivé výkresy automaticky generovány s použitím předdefinovaných stylů a pravidel pro kreslení. Tato pravidla a styly lze v případě potřeby změnit tak, aby vyhovovaly požadavkům konkrétního zákazníka. K vygenerovanému výkresu lze ručně nebo automaticky připojit popisky a kóty. Dokončené generované výkresy mohou být vloženy do prostředí Výkresu ve Scia Engineer kde mohou být zkombinovány s dalšími výkresy: výkresy přípojů (see esadt.02). Výkres lze exportovat do formátu DXF, DWG, BMP nebo WMF. Současná funkcionalita modulu Schematické projekční výkresy je zachována. Výkresy přípojů esadt.02 Podrobné výkresy přípojů P E S 70 Průvodce pro automatickou generaci celkového výkresu a detailů přípojů (čelní deska, výztuha atd.) pro všechny druhy zadaných přípojů. Výkresy lze upravovat a doplňovat např. textem a kótami. Následně mohou být vloženy na velký výkres v galerii výkresů (viz esadt.01). 6. Dimezování železobetonu Nosníky a sloupy esacd.01 ŽB pruty nutné plochy výztuže C P E µ esas.00 Výpočet nutných ploch podélné výztuže i třmínků železobetonových prutů a sloupů. Zadání dat betonu (krytí, výztuž) a normově závislých hodnot se provádí v přehledných dialozích. Program umožňuje zadat základní (konstrukční výztuž), potom je dopočítána jen nutná plocha přídavné výztuže. Posudkové dialogy přehledně zobrazují výsledky na průřezech, včetně vnitřních sil, vztahy mezi napětím a přetvořením v jednotlivých bodech průřezu. Modul zahrnuje návrh/posudek na druhý mezní stav. esacd ŽB pruty nutné plochy výztuže EC2 C P E 72 µ esas.00 Výpočet nutných ploch výztuže železobetonových prutů včetně vlivu trhlin, příprava pro posudky mezních stavů únosnosti a použitelnosti dle EC2 (požadován modul esacdt.01). esacd ŽB pruty nutné plochy výztuže - ČSN C P E µ esas.00 Výpočet nutných ploch výztuže železobetonových prutů včetně vlivu trhlin, příprava pro posudky mezních stavů únosnosti a použitelnosti dle ČSN (požadován modul esacdt.01). Požární odolnost esacd Posouzení požární odolnosti EC2 EC 2 P E 74 µ esas.00 Posouzení požární odolnosti betonových nosníků, sloupů a dutinových panelů podle konstrukčních zásad a podle zjednodušené metody definované v EN Desky, stěny a skořepiny esacd.02 ŽB plošné prvky nutné plochy výztuže C P E µ esas.00 Návrh nutných ploch výztuže podle únosnosti a na šířku trhlin. Zadání dat betonu (krytí, výztuž) a normově závislých hodnot se provádí µ esa.01 v přehledných dialozích. Program umožňuje zadat 2-3 směry výztuže pro každou stranu desky zvlášť (až 10 vrstev). Uživatel obdrží navržené nutné plochy pro každou vrstvu v grafické nebo textové formě. 11

13 Seznam modulů esacd ŽB plošné prvky nutné plochy výztuže EC2 C P E 76 µ esas.00 Návrh nutných ploch výztuže železobetonových rovinných a zakřivených plošných prvků (až 10 vrstev výztuže) podle únosnosti a na µ esa.01 šířku trhlin dle EC2. esacd ŽB plošné prvky nutné plochy výztuže ČSN C P E 78 µ esas.00 Návrh nutných ploch výztuže železobetonových rovinných a zakřivených plošných prvků (až 10 vrstev výztuže) podle únosnosti a na µ esa.01 šířku trhlin dle ČSN Normově závislé průhyby esas.18 Výpočet deformací železobetonových prutů podle normy C P E 80 µ esas.00 Analýza mezního stavu přetvoření železobetonových prutových konstrukcí včetně vlivu oslabení průřezu trhlinami a s uvážením fyzikálně nelineárního chování železobetonu. esas.19 Výpočet deformací železobetonových desek podle normy C P E 81 µ esas.18 Analýza mezního stavu přetvoření železobetonových rovinných a zakřivených plošných prvků včetně vlivu oslabení průřezu trhlinami a s uvážením fyzikálně nelineárního chování železobetonu. Materiálově nelineární výpočet betonových konstrukcí esas.16 Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet betonových prutů 82 µ esas.01 Výpočet redistribuce vnitřních sil pro rámové konstrukce s uvážením nelineárního chování betonových, železobetonových a zděných konstrukcí v kombinaci s geometricky nelineárním chováním konstrukce. Výpočet je proveden na obecném průřezu pro vyztužené i nevyztužené pruty. Výpočet postihuje efekt redistribuce vnitřních sil s uvážením velkých deformací, trhlin a plastického chování materiálu. Protlačení esacd.03 Protlačení desek C P E 83 µ esas.00 Posudek protlačení desek podle návrhové normy. Modul umožňuje zadání několika návrhových situací (rohový sloup, sloup na hraně, µ esa.01 střední sloup), tyto situace jsou v modelu rozpoznány, je však umožněna dodatečná změna parametrů situace. V přehledném dialogu, uživatel může zadat otvory v desce, případně hlavice sloupů. Program pak stanoví parametry kritického řezu a provede posudek. Výstupem posudku je pak dokument ve zvolené podrobnosti. esacd Protlačení desky EC2 C P E 83 µ esas.00 Návrh výztuže a posudek v kritických řezech dle EC2. µ esa.01 esacd Protlačení desky ČSN C P E 83 µ esas.00 Návrh výztuže a posudek v kritických řezech dle ČSN µ esa.01 Zadání výztuže esacdt.01 Zadání výztuže pro ŽB pruty C P E S 84 Definování skutečné výztuže do ŽB nosníků a sloupů, různé typy kotevních úprav pro třmínky i podélnou výztuž, posouzení zakotvení výztuže podle konkrétních požadavků. Počet nutných třmínků a vložek podélné výztuže včetně jejich umístění lze navrhovat i automaticky podle mezního stavu únosnosti. Počet nutných třmínků a vložek podélné výztuže včetně jejich umístění je proveden automaticky. Skutečná výztuž je zohledněna při posouzení průhybů. esacdt.03 Zadání výztuže pro ŽB rovinné plošné prvky C P E S 86 µ esa.01 Definování skutečné výztuže do ŽB desek a stěn ze sítí tvořených jednou nebo dvěma vrstvami výztuže. Vrstvy se kladou ke dvěma povrchům stěny nebo desky. K základní výztuži lze přidávat přídavné vložky. Také je možno vybírat z knihovny vyráběných sítí. esa.17 Zadání předem předpjatých kabelů E 91 µ esa.00 Zadání předem předpjatých kabelů do nosníků, knihovna šablon, výpočet krátkodobých ztrát. esa.20 Zadání dodatečně předpjatých kabelů E 87 µ esas.00 Zadání dodatečně předpjatých kabelů se soudržností v zainjektovaných kanálcích, volných (vnějších) kabelů nebo kabelů bez soudržnosti. Kabely lze definovat pomocí knihovny geometrických tvarů (přímé části, zahnuté části) a nebo jej lze z CAD aplikace (DWG, DXF). Zadání dat pro výpočet ztrát třením a pokluzem. Kabely lze napínat od počátku a nebo od konce, kontrolovat ztráty třením a prodloužení kabelu před a po ukotvení. 12 Předpětí esacd Posouzení předpjatých nosníků EC 2 E 89 µ esas.27 + Odezva průřezu na mezním stavu únosnosti při kombinaci normálové síly a momentů, únosnost průřezu (interakční diagram) pro µ esas.40 kombinaci normálové síly a momentů, dovolené namáhání betonu na mezním stavu použitelnosti, dovolené namáhání předpínací výztuže a volných kabelů na mezním stavu použitelnosti. Posudky předpínací síly v průběhu předpínání. Posudky zohledňují fáze výstavby, provozu a stárnutí betonu.

14 Seznam modulů esacd Posouzení předpjatých nosníků ČSN µ esas.27 + Výpočet odezvy předpjatých průřezů při mezním stavu únosnosti při zatížení kombinací ohybových momentů a osové síly. Dovolená µ esas.40 or (interakční diagram) pro kombinaci normálové síly a momentů, dovolené namáhání betonu na mezním stavu použitelnosti, dovolené µ esas.38 namáhání předpínací výztuže a volných kabelů na mezním stavu použitelnosti. Posudky předpínací síly v průběhu předpínání. Posudky zohledňují fáze výstavby, provozu a stárnutí betonu. Speciální posudky esacd Posouzení dutinových desek EN µ esas.00 Speciální posudek dutinových desek na smyk, odštěpování, kombinaci smyku a kroucení, podporové podmínky a protlačení podle EN Pomocí tohoto modulu může uživatel podrobně posoudit dutinové desky podle nejnovější normy EC. Tento modul by měl být používán spolu s moduly EN a esacd Posudek odlehčených desek dle EC 95 µ esacd.02 Posudek desek s vylehčovacími tvarovkami dle EC: Tento modul dovoluje vkládání vylehčovacích tvarovek do železobetonových desek a jejich posudek a optimalizaci. Výztuž desek lze přenést do programu Allplan k dalšímu zpracování.. 7. Dimenzování ostatních materálů Spřažené nosníky esascd Spřažené ocelo-betonové nosníky EC4 97 µ esas.00 Modul pro návrh ocelo-betonových spřažených nosníků a desek ve finální (spřažené) fázi (EN 1994) a ve fázi výstavby (nespřažené) (EN 1993). Obsahuje také návrh spřažených ocelo-betonových prvků podle zásad požární odolnosti. esascd Spřažené ocelo-betonové sloupy EC4 99 µ esas.00 Modul pro návrh ocelo-betonových spřažených nosníků (EN 1994). Obsahuje také návrh spřažených ocelo-betonových prvků podle zásad požární odolnosti. Dřevěné konstrukce esatd Posouzení dřevěných konstrukcí EC5 µ esas.00 Pevnostní a stabilitní posouzení dřevěných prutů podle EC5 včetně posouzení použitelnosti s vlivem dotvarování. Hliníkové pruty esaad Posouzení hliníkových konstrukcí - EN µ esas.00 Návrh hliníkových konstrukcí podle EN včetně návrhu příčných svarů, posouzení štíhlosti, lokálních imperfekcí a imperfekcí prutu. 8. Zakládání Zakládání esafd Posudek základových pilot dle EC µ esas.00 Základové piloty jsou integrovány do modelu v programu Scia Engineer. Půdní profil je generován z Cone Penetration Test (CPT). Modul umožňuje návrh a posudek piloty dle normy NEN :2009 (NEN-EN , NEN-EN /NB a NEN ). esafd Posudek základových patek dle EC 103 µ esas.00 Posudek základových patek na stabilitu dle EC-EN

15 Seznam modulů 9. Vertikální aplikace esaod.00 esamd.00 Obecné Scia ODA základní modul Základní modul pro každou instalaci Scia ODA používaný pro import a spuštění šablon. Spřažené konstrukce Mixbeam ODA Výpočet fází výstavby modelu mostu tvořeného ocelo-betonovým průřezem. esamd Mixbeam CGPC µ esasmd.01 Posouzení průřezu, velikosti svaru a spojovacích prvků podle francouzské normy. Návrh potrubí esa.15 Modelování potrubních systémů µ esa.00 Modelování potrubních systémů esas.31 Podpory potrubí µ esas.01 Zadání speciálního pružného podepření potrubí. esas.39 Posouzení příčného řezu potrubí NEN µ esa.01 Výpočet tečných napětí u potrubí uložených v zemi podle NEN. esasd Osové napětí v potrubí NEN µ esas.01 Výpočet osových napětí u potrubí uložených v zemi podle NEN. Návrh stožárů VVN esa.16 Bloky pro stožáry VVN µ esa.00 Uživatelské bloky pro modelování konstrukcí stožárů VVN. esas.33 Zatížení údržbou µ esas.01 Zatížení údržbou zejména pro stožáry vysokého napětí. esasd Speciální posudky stožárů VVN podle EN µ esas.01 Posouzení limitní štíhlosti podle EN (symetrické zavětrování, K-zavětrování, křížené zavětrování, SBS atd.). 14

16 15

17 Základní modelář Modelování 16 Výkonné řešení Scia Engineer je špičková aplikace pro systém Windows, určená k výpočtům a návrhům plošných a prostorových stavebních konstrukcí z oceli, betonu a dalších materiálů a složených z prutových a deskových prvků. Systém Scia Engineer je modulární, což znamená, že jej lze vyladit pro specifické potřeby konkrétního uživatele. Díky své celkové výkonnosti, snadnému použití a rychlosti je tento systém výkonným nástrojem i pro ty nejsložitější úlohy a nejnáročnější uživatele. Základní modelář tvoří jádro systému a řídí také Přehledné grafické prostředí. Přímé a zakřivené pruty, rovinné a zakřivené deskostěnové konstrukce včetně jejich průniků. Přehledné zobrazení konstrukce s funkcemi jako perspektiva, aktivita, clipping box, nastavení parametrů zobrazení a barev, atd. Knihovna předefinovaných materiálů, průřezů a typových konstrukcí. Oddělený výpočtový a konstrukční model poskytující přesné výsledky na reálné konstrukci - YSWYD (You See What You Design). Výměna dat s programy Revit a Tekla. IFC 2x3, VRML import. SDNF import / export. Eurokódy včetně Národních aplikačních dokumentů. nejdůležitější úlohy, jako je instalace systému, grafický vstup a výstup dat, export a import do jiných aplikací a zpět, knihovny standardních materiálů a průřezů, sady předdefinovaných tvarů, nápověda online atd. TrueAnalysis Většina softwarových systémů pro statické výpočty a návrhy obvykle pracuje s takzvaným výpočtovým modelem, který obsahuje právě jen tolik informací, kolik je třeba k provedení výpočtu. Systém Scia Engineer je jedinečný v tom, že umožňuje uživateli velmi rychle definovat vztah mezi tímto výpočtovým modelem a skutečným tvarem konstrukce používaným v systémech CAD (konstrukční model). Konstrukční model může dokonce obsahovat entity, které nejsou zahrnuty do výpočtového modelu (např. zábradlí, okenní panely apod.). Uživatel může rozhodnout o tom, který z modelů je primární. Druhý model vytvoří program Scia Engineer automaticky (viz Structure-2-Analysis). Přítomnost výpočtového i konstrukčního modelu v jednom projektu má mnoho výhod: Výkresy obecného uspořádání lze generovat automaticky. Tato možnost je užitečná pro vnitřní komunikaci nebo v nabídkové fázi, kdy nejsou zapotřebí podrobné výkresy. Jen tímto způsobem lze zajistit konzistentní komunikaci se softwarem CAD a zaručit integritu procesu BIM. Je k dispozici úplná kontrola nad synchronizací změn přicházejících od architektů (pracují v prostředí CAD), stavebně-inženýrských týmů (pracují v programu Scia Engineer) apod. Grafické uživatelské rozhraní Grafické uživatelské rozhraní tvoří komunikační propojení mezi uživatelem a systémem. Jeho hlavní vlastnosti: Zobrazení konstrukce (tj. měřítko, směr pohledu) lze měnit podle potřeby, je možné otevřít současně několik grafických oken a zobrazit v nich tutéž nebo různé části konstrukce se stejnými nebo různými místy a směry pohledu. Všechny dostupné funkce jsou přehledně seřazeny ve standardní nabídce a také ve stromové struktuře nabídky, která provádí uživatele jednotlivými kroky. Funkce, které nejsou dostupné (buď proto, že nejsou obsaženy v určité licenci, nebo proto, že dosud nebyly provedeny potřebné přípravné kroky návrhu), jsou skryty a nekomplikují tedy orientaci v nabídce. Příklad: Podpory nemají žádný význam, dokud není definován alespoň jeden nosník, hmoty nemají smysl, pokud nebyly aktivovány dynamické funkce atp. Všechny definované prvky včetně kloubů, vložek, křížení, výztuh atd. lze zobrazit na displeji, což výrazně usnadňuje kontrolu provedené práce. Je možné snadno zkontrolovat jednotlivé fáze výstavby budovaných konstrukcí. Stabilní a známé prostředí systémů MS Windows XP a Vista zaručuje možnost použití všech standardních periférií a zařízení (plotrů, tiskáren, vylepšených videokaret apod.). Důraz je kladen na interaktivní práci v grafickém prostředí stylu CAD, kde může uživatel konstrukci skutečně rýsovat v počítači s esa.00 / esa.01 / esa.02 / esa.04 Obsaženo v C P E S Požadované moduly: esa.08.

18 Základní modelář využitím myši, renderování, rastrů a dalších implementovaných grafických nástrojů. V případě potřeby je však k dispozici také podrobný numerický výstup jednotlivých hodnot a posudků (např. souřadnice uzlů nebo schémata výztuže). Přestože v CAE aplikacích dnes převládá hlavně grafický způsob práce, v jistých situacích je velice efektivním řešením numerické tabulkové zadávání. Scia Engineer 2011 proto nabízí nový integrovaný tabulkový editor s možností přímého zadávání hodnot a s podporou obousměrného kopírování dat do MS Excel přes schránku Windows. Perspektiva Perspektivní zobrazení konstrukce představuje velmi užitečný nástroj při prezentaci práce zákazníkům. Modelování Renderování a animace Konstrukce jsou standardně vykreslovány jako čárové modely. Také lze vybrat možnost znázornění jednotlivých nosníků pomocí povrchových čar. Pro prezentace je však k dispozici atraktivnější zobrazení. Pomocí několika režimů renderování lze dosáhnout efektních vizualizací. Výsledky výpočtů dynamického zatížení apod. lze snadno animovat a přispět tak k přesnější představě o chování konstrukce. Okno vlastností Okno vlastností tvoří jedinečnou funkci programu Scia Engineer. Vždy, když uživatel vybere entitu (prvek, podporu, kloub, zatížení atd.), zobrazí se její vlastnosti v okně vlastností. Aktivita Podobně jako ořezávací box je i nástroj Aktivita velmi užitečnou pomůckou při návrhu velkých a složitých konstrukcí. Uživatel může vybrat jednotlivé prvky, které mají význam v určité úloze, a aktivovat je. Všechny ostatní prvky konstrukce zůstanou neaktivní, tj. dočasně skryté. trojúhelníky. Hrany pak určuje tvar výsledného povrchu. Po zadání lze zakřivený povrch (prvek) upravit pomocí standardních funkcí pro geometrickou manipulaci. Také hrany je možné upravovat a v případě potřeby měnit jejich tvar například z Bézierových křivek na úsečky nebo naopak. Zde si uživatel může vlastnosti prohlížet a upravovat je (např. přiřadit nosníku nový průřez). Bezprostředně po přepsání vlastnosti v okně vlastností se provedená změna projeví v grafickém okně. Ořezávací box V projektech s velkými konstrukcemi může být trvalé zobrazení ukazující všechny části konstrukce matoucí či nejasné. Nejjednodušší nástroj, kterým lze tomuto stavu předcházet, je ořezávací box. Jedná se vlastně o pravoúhlý hranol, (i) který lze umístit kamkoli do modelového prostoru, (ii) s nímž lze otáčet okolo všech globálních os a (iii) jehož rozměry lze libovolně měnit. Zobrazuje se pouze ta část konstrukce, která se nachází uvnitř boxu. Zbytek konstrukce je skrytý. Zadávání geometrie Uživatel může snadno zadávat data pomocí přehledného grafického rozhraní a níže popsaných nástrojů. Konstrukci lze vytvářet z prvků konstrukčních nosníků (esa.00) a desek (esa.01). Nosníky mohou obsahovat otvory, náběhy a uživatelem definované vlastní profily. U desek lze definovat konstantní nebo proměnnou tloušťku. Desky mohou být také opatřeny žebry. Lze v nich rovněž definovat otvory a podoblasti. Podoblasti jsou místa s nespojitými vlastnostmi (tloušťka, typ materiálu ), která lze nastavit na určité místo v desce. Zakřivené povrchy (esa.02) Do modelu lze kromě plošných povrchů (prvků) zadat také povrchy zakřivené. Konstrukce může obsahovat např. válce, kužele, hyperboloidy, spirály a další jednodušší nebo složitější tvary. Z matematického hlediska jsou všechny tyto povrchy definovány jako obecné čtyřúhelníky nebo Průniky povrchů Protínají-li se dva povrchy (desky, skořepiny, deska se skořepinou apod.), program Scia Engineer může vygenerovat jejich průnik. V případě desky a stěny je například průnikem úsečka. U válce a polokoule je průnikem křivka. Tyto průniky jsou důležité pro generování sítí konečných prvků a tedy pro správné propojení prvků tak, aby byly vnitřní síly přenášeny z jednoho prvku na druhý. Průniky lze generovat automaticky i ručně. Při ručním generování je třeba, aby uživatel vyvolal funkci a určil, které konkrétní povrchy (prvky) a průniky mají být spojeny. Ořezy plošných prvků (esa.04) Tento modul rozšiřuje možnosti programu Scia Engineer dané generováním průniků plošných prvků. Za určitých okolností je vygenerování průniku (tj. přímkové nebo zakřivené průsečnice) dostačující, například tehdy, potřebuje-li uživatel spojit desku a stěnu vzájemnou vazbou tak, aby 17 esa.00 / esa.01 / esa.02 / esa.04

19 Základní modelář Modelování 18 se chovaly jako jeden celek. Na druhou stranu zvláště zakřivené povrchy vyžadují více než jen prostý výpočet průsečnice. Obvykle je nutné odebrat část konstrukce na jedné straně průniku a zachovat jen zbývající část. Představte si například dva válcové tunely, které se vzájemně protínají v pravém úhlu. Uživatel nejprve zadá jeden válec, pak druhý a poté je z nich vygenerován průnik. Uživatel však potřebuje také umožnit průchod z jednoho tunelu do druhého. Toho lze dosáhnout pomocí ořezů. Vygenerované průniky rozdělí původní prvky (půlválce) na několik částí (před průnikem a za ním). Funkce pro ořezy pak odebere z modelu zbytečné části. Průřezy Systém ESA nabízí integrovanou knihovnu s různými typy průřezů: Standardní ocelové profily (knihovna obsahuje všechny standardní evropské, americké a asijské válcované průřezy a běžné průřezy tvářené za studena; průřezové charakteristiky, které se neukládají do knihovny, jsou rovněž automaticky vypočítávány) Svařované průřezy (složené ze standardních ocelových profilů nebo plechů) Spřažené průřezy (ocelový profil a betonová deska) Betonové průřezy Dřevěné průřezy Prefabrikované průřezy Mostní průřezy Obecný průřez: zadávání průřezů libovolného tvaru a složených z různých materiálů. V praktickém grafickém rozhraní může uživatel nastavit následující průřezy: polygony s jedním nebo více otvory nebo bez otvorů, tenkostěnné průřezy, složeniny z více průřezů z knihovny, průřezy importované ve formátu DXF nebo DWG atd. Materiály Kromě databáze průřezů je integrovanou součástí systému také databáze materiálů. Obsahuje velké množství standardních materiálů z implementovaných návrhových norem pro ocel a beton, hliník atd... Uživatel může databázi upravit, což mu dovoluje přizpůsobit knihovnu vlastním potřebám a požadavkům. Katalogové bloky Bez ohledu na to, jak náročná a tvůrčí je práce projektanta, nevyhnutelně k ní patří i řada mechanicky se opakujících úkonů. Některé typy konstrukcí nebo alespoň některé jejich části jsou (obecně vzato) stejné pokaždé, když se objeví v projektu. Systém Scia Engineer proto nabízí speciální knihovnu s širokým výběrem standardních jednoduchých konstrukcí a tvarů, jako jsou příhradové vazníky, věže, rámy, typické křivky apod. Uživatel může dokonce definovat některé bloky sám nebo upravit standardní bloky obsažené v knihovně. Touto metodou může uživatel sestavovat vlastní projekty složené z předdefinovaných bloků. Interoperabilita Úspěšná a rychlá realizace stavebního projektu vyžaduje efektivní spolupráci všech zúčastněných stran: architektů, stavebních inženýrů, designérů, stavebního dozoru. Program Scia Engineer dokáže díky funkci TrueAnalysis pracovat s konstrukčními i výpočtovými modely. Umožňuje importovat soubory různých formátů, například IFC, DXF, DWG, EPW, DStV, VRML apod. Importují se konstrukční prvky, jsou-li k dispozici. V opačném případě nabízí modul Esa.00 také základní nástroje pro převod obecných tvarů na výpočtový model. Rozšířené nástroje podporující proces BIM jsou obsaženy v sadě nástrojů BIM (esa.26). Další obousměrné propojovací moduly se prodávají samostatně. V neposlední řadě je implementován obecný výměnný formát XML. Ten uživateli poskytuje možnost dalšího rozšiřování importních, exportních a návrhových funkcí systému Scia Engineer. Nástroje Jednotky V celém programu je k dispozici široký výběr jednotek, přičemž jednotky pro různé vlastnosti jsou nezávislé. Je tedy například možné definovat geometrii v metrech, vypočtené posuny zobrazovat v palcích a kótovací čáry výkresů připojení popisovat v milimetrech. Všechny jednotky lze kdykoli a v kterékoli fázi projektu změnit. Pro americký trh je k dispozici speciální jednoduchý mechanismus přepínání mezi imperiálními jednotkami a soustavou SI. Uživatelský souřadnicový systém Co se zdá u jednoduchých plošných konstrukcí zbytečné, to může hrát důležitou roli ve složitěj- -ších konstrukcích. Uživatel může umístit svůj souřadnicový systém do libovolného bodu v mode- -lovacím prostoru a natočit jej libovolným směrem. Navíc lze těchto pomocných souřadnicových systémů vytvořit tolik, kolik je třeba. Souřadnice všech bodů konstrukce se poté udávají vzhledem k vybranému souřadnicovému systému uživatele. Rastry Rastry jsou zvláště užitečné pro správné zadávání nových uzlů, nosníků a desek. V nastavení uchopovacího režimu kurzoru může uživatel definovat, které body budou při zadávání použity, takže vybraný bod bude nastaven na nejbližší bod rastru nebo na jinak definovaný bod: Bodový rastr Bodový rastr je základní typ rastru. Umisťuje se do pracovní roviny uživatele. esa.00 / esa.01 / esa.02 / esa.04

20 Základní modelář Čárový rastr Při prostorovém modelování konstrukcí se velmi často snažíme dosáhnout určité pravidelnosti v geometrii konstrukce. Možnost definovat tento vzor předem vám může výrazně pomoci při zahájení vlastního modelování konstrukce. V systému Scia Engineer jej lze nastavit pomocí nástrojů LINEGRID a 3D GRID. Uživatel definuje jeden nebo více rastrů, jejichž vrcholy lze snadno vybrat pomocí pozičního zařízení (například myši) a použít jako koncové uzly konstrukčních prvků. Tento postup usnadňuje definování geometrie. Modelování Také čárový rastr poskytuje některé míry, které mohou být v konstrukci užitečné. K dispozici jsou tyto typy rastrů: Kartézský rastr, Kosoúhlý rastr (tj. zkosený kartézský), Sférický rastr, Válcový rastr. Některé vlastnosti prostorového rastru: V jednom projektu lze definovat více rastrů. Každý z rastrů lze zapínat a vypínat (tj. zobrazit a aktivovat nebo skrýt). Zapínat a vypínat lze také jednotlivé vrstvy každého rastru. Ke každé vrstvě každého rastru je připojen srozumitelný popis. V případě potřeby může být rastr definován pouze jako plošný (tj. nikoli prostorový). Tiskové výstupy Galerie obrázků Do galerie obrázků lze ukládat zajímavé, důležité či požadované obrázky. V případě potřeby je lze v této galerii také upravovat, např. přidávat k nim kótovací čáry, ručně vytvořené kresby nebo poznámky, případně i manipulovat s některými částmi výkresu (otáčet je, posouvat apod.). Obrázky jsou rovněž automaticky znovu generovány v případě, že dojde ke změně v modelované konstrukci. Obrázky z této galerie lze v programu Scia Engineer exportovat do dokumentů. Export do formátů bmp, emf, wmf, dxf, dwg Obrázky uložené v galerii obrázků (a také kterékoli zobrazení z grafického okna) lze exportovat z programu Scia Engineer a uložit v několika všestranných a rozšířených grafických formátech: BMP (rastrový obrázek systému Windows), EMF (rozšířený metasoubor), WMF (metasoubor systému Windows), DXF a DWG (nejnovější verze formátů, které lze importovat například do aplikací AutoCAD). Dokumentace V dokumentaci lze přehledně shrnout vstupní data i výsledky. Dokumenty mohou obsahovat kombinace tabulek, výkresů a textu přidaného uživatelem. Strukturu dokumentů lze upravit tak, aby odpovídala zvyklostem konkrétního uživatele. Je-li třeba modelovanou konstrukci upravit a provést nový výpočet, dokumentace je automaticky vygenerována znovu (v kombinaci se sadou nástrojů pro zvýšení produktivity esa.06). Funkce ChapterMaker umožňuje rychlé generování kapitol, dat a obrázků pro různé zatěžovací stavy, kombinace či fáze výstavby. Export do formátů rtf, html, txt, xls, pdf Vytvořenou a přizpůsobenou dokumentaci lze exportovat v univerzálním formátu, aby si ji mohli přečíst i uživatelé, kteří nemají k dispozici program Scia Engineer. Podporovány jsou tyto formáty: RTF (lze zobrazit například v aplikaci MS Word), HTML (např. Internet Explorer), PDF (Acrobat Reader), XLS (MS Excel) a TXT (lze zobrazit prakticky v kterémkoli textovém editoru včetně aplikace Poznámkový blok v systému Windows). 19 esa.00 / esa.01 / esa.02 / esa.04

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Novinky Scia Engineer 14

Novinky Scia Engineer 14 Novinky Scia Engineer 14 Scia Engineer 14 - vytvářejte vlastní výpočty připojené ke Scia Engineer Expanding Design : Nejnovější verze programu na výpočty a posudky konstrukcí od firmy Scia přináší možnosti,

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Konstrukční analýza jako součást BIM Autodesk Robot Structural Analysis je nástroj, který rozšiřuje informační model budovy (BIM) o možnosti konstrukční

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

Vydání srpen 2014. Přídavný modul RF- STABILITY. Součinitele kritického zatížení, vzpěrné délky a tvary vybočení. Popis programu

Vydání srpen 2014. Přídavný modul RF- STABILITY. Součinitele kritického zatížení, vzpěrné délky a tvary vybočení. Popis programu Vydání srpen 2014 Přídavný modul RF- STABILITY Součinitele kritického zatížení, vzpěrné délky a tvary vybočení Popis programu Všechna práva včetně práv k překladu vyhrazena. Bez výslovného souhlasu společnosti

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Skripta. Informační model budovy v aplikaci Revit Architecture. Revit Architecture

Skripta. Informační model budovy v aplikaci Revit Architecture. Revit Architecture Revit Architecture Skripta Informační model budovy v aplikaci Revit Architecture Simon Greenwold, březen 2004; verzi z let 2005 2007 redigoval David Driver www.autodesk.cz/revitarchitecture www.xanadu.cz/revit

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14 Technická příručka pro výběr trapézových plechů Leden 2009 OBSAH PŘÍRUČKY 1. Úvod............................................................................. 3 2. Návrh trapézových plechů............................................................

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více