Scia Engineer katalog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Scia Engineer katalog"

Transkript

1 Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí v 1D, 2D, 3D a 4D

2 Úvodem Dovolte mi několik slov k obsahu katalogu, jejž právě držíte v rukou, a o jeho vydavateli společnosti Nemetschek Scia. Ve stavebním průmyslu je nutné si osvojovat nové technologie, které odpovídají zvyšujícím se nárokům na stále vyspělejší výpočetní postupy a efektivní design. V Nemetschek Scia jsme hrdi na to, že nám přes 37 let zkušeností pomáhá vyvíjet stále lepší software pro stavebnictví, sloužící již více než 5 tisícům zákazníků - stavebním společnostem, průmyslovým korporacím, vzdělávacím institucím a dalším. Nemetschek Scia přináší průkopnické technologie s integrovaným 3D řešením pro téměř všechny typy konstrukcí (ocelové a betonové rámy, výškové budovy a rozlehlé komplexy, mosty a tunely, nádoby atd.) Společnost Nemetschek Scia je rovněž autorem softwaru Scia Engineer. Pokrokový software pro navrhování stavebních konstrukcí je mimo jiné nástrojem pro přípravu specializovaných aplikací k projektování speciálních konstrukcí jako např. lešení, typové konstrukce, betonové prefabrikáty, smíšené ocelobetonové konstrukce, potrubní systémy a jiné. Tento katalog Vám poskytne detailní přehled o modulech softwaru Scia Engineer pro modelování, analýzu, návrh a konstruování. Nejdříve představíme tři edice: edici Koncept, Profesionál a Expert. Scia Engineer má objektově orientovanou komponentní architekturu a disponuje přehledným uživatelským rozhraním, nabízí velké množství funkcí pro automatické reportování a kreslení. Je základním stavebním kamenem BIM pro stavební inženýry. Pomocí BIM sdílíte všechny informace o projektu s architekty, kontraktory, zpracovateli a dalšími pracovními skupinami. Nemetschek Scia je průkopníkem v zapojování nástrojů BIM do softwaru již po mnoho let. Softwarová řešení, která Nemetschek Scia přináší - Scia Engineer (CAE), Allplan (CAD) a Scia Fabsteel (CIM) - nabízejí nepřekonatelnou úroveň integrace. Tento katalog Vám přináší detailní technické informace o každém z nyní dostupných softwarových modulů ve Scia Engineer. Příslušný prodejce Vám rád poradí při skladbě funkcionality softwaru podle Vašich potřeb a požadavků. Přeji Vám příjemné čtení a těším se na naši další vzájemnou spolupráci. i v příštích letech budeme dělat vše pro to, aby Vám náš software do nejvyšší míry Vaši práci usnadňoval. Dr. Ir. J.P. Rammant CEO - Nemetschek Scia 1

3 Obsah Přehled Modulů 3 Moduly 1. Modelování Generátory zatížení Výpočty Dimenzování oceli Výkresy konstrukcí Dimezování železobetonu Dimenzování ostatních materálů Zakládání 103 Kontakt 104 2

4 Edice Scia Engineer Edice Scia Engineer esa.ed.ba C Základní sestava Scia Engineer Edice Concept Tato sestava softwaru je určena především začínajícím statikům, kteří modelují konstrukce z oceli, betonu a jiných materiálů a používají rovinné či zakřivené plošné prvky a pruty. V sestavě jsou k dispozici výkonné nástroje produktivity s aktivním dokumentem a galerií výkresů, pro výpočty sestava obsahuje výpočty lineární i nelineární s automatickým generátorem konečných prvků. 1D a 2D prvky jsou posuzovány podle zvolené dimenzační normy (ČSN, EC, DIN nebo jiná norma) jak pro ocel, tak i pro beton. Obsaženy jsou i generátor plošného zatížení a generátor zatížení větrem a sněhem dle zvolené normy. Pro ocelové konstrukce je k dispozici posouzení ocelových prutů, železobetonové konstrukce obsahují zadání skutečné výztuže a návrh nutných ploch výztuže (podélné i třmínků) pro nosníky a sloupy nebo desky,stěny i skořepiny dle zvolené normy, a to včetně výpočtu průhybů a protlačení. esa.ed.pr P esa.ed.ex E esa.ed.st S Profesionální sestava Scia Engineer Edice Professional Jedná se o sestavu pro zkušené projektanty. Oproti základní je tato sestava obohacena o některé funkce z oblasti modelování: proměnné průřezy (tvary, materiály), skutečné parametrické modelování prostřednictvím všech vstupních parametrů (geometrie, zatížení,..). Tato sestava je vybavena nástroji B.I.M. umožňujícími výměnu modelů s jiným softwarem (konstrukční i výpočtový model) na základě rozpoznávání prvků, konverzí Structure2Analysis, detekce konfliktů modelů a dalšími funkcemi. Součástí je rovněž pohyblivé zatížení nosníků a desek. Analýza metodou konečných prvků pokrývá všechny fyzikální nelinearity (prvky přenášející jen tah, nelineární tuhosti & prokluzy), stabilitní výpočty a dynamiku (frekvence, modální analýzu, tlumení, seizmická zatížení, časově závislé zatížení). Dimenzační část obsahuje posudek požární odolnosti pro ocelové průřezy (včetně posudku v oblasti pevnosti nebo oblasti časové) a také posudek požární odolnosti pro betonové průřezy. Ocelové přípoje s čelními deskami, šrouby, výztuhami a svary jsou navrhovány pro celou řadu typů (rámový, kloubový sloup-nosník, šroubované diagonály, nosník-nosník) s pomocí v uživatelské expertní knihovny. Efektní 3D vizualizace jsou doplněny přehlednými výkresy uspořádání a detailními výkresy přípojů. Deformace železobetonových prvků lze posoudit v závislosti na normách. Díky rozhraní Roundtrip k softwaru CAD pro modelování 3D železobetonových konstrukcí a šablonám získáte software s integrovaným modelováním určený pro jakýkoliv typ konstrukce. Expertní sestava Scia Engineer Edice Expert Tato sestava je určena pro nejnáročnější uživatele. Profesionální verze je doplněna o rozšířené pohyblivé zatížení a zatížení zatěžovací soustavou, fáze výstavby (deformace na deformované konstrukci). Součástí jsou moduly pro předem a dodatečně předpjaté betonové konstrukce, včetně časově závislé analýzy (dotvarování, stárnutí, relaxace, ztráty), pro modelování kabelů a posudky spřažených a předpjatých průřezů. Jsou zde moduly pro membránové konstrukce (plošné prvky přenášející pouze tah), interakci konstrukce s podložím (s ohledem na namáhání v podloží). Výpočet nelineární stability pak bere v úvahu i fyzikální nelinearity (prvky přenášející jen tah, tlak, nelineární tuhosti). Sestava Scia Engineer Konstrukční Edice Konstrukční edice je nástroj pro statiky, kresliče a kresličky, s jehož pomocí lze navrhovat a modelovat konstrukce bez možnosti provedení výpočtu. Edice nabízí nástroje pro přímé modelování, import výkresů a modelů z jiných grafických programů (konstrukční BIM), parametrizaci modelu, kontrolu kolizí a export do dalších CAD programů. Navíc obsahuje Automatizované výkresy konstrukcí sadu nástrojů pro snadnou a automatizovanou přípravu výkresů. 3

5 Edice Scia Engineer Přehled edicí Scia Engineer - Srovnávací tabulka Koncept Profesionál Expert Structural Modelář Modelář, nástroje produktivity s aktivním dokumentem, IFC, DWG, DXF, VRML (esa.00, esa.01, esa.02, esa.04, esa.06) x x x x Podpora BIM a týmové práce, parametrické modelování, obecný průřez, interface Allplan, Tekla, ETABS (esa.26, esa.11, esa.07, esa.28, esa.22, esa.29) x x x Propojení s Revit Structures; Free-form modelář (esa.21, esa.24) x Generátory zatížení Generátor zatížení: sníh, vítr, plošné zatížení (esas.05.xx, esas.29) x x x Generátor zatížení větrem, pohyblivé zatížení (esas.46.xx, esas.02, esas.35) x x Rozšířené pohyblivé zatížení, šablony zatížení (esas.03, esas.36, esas.04) x Výpočty Lineární statika (esas.00, esas.01) x x x Nelineární statika - prvky působící pouze v tahu, pouze tlačené podpory, geometrická nelinearita (esas.07, esas.08, esas.10, esas.11) x x x Rozšířená nelineární statika pružiny a prokluz pro pruty, desky působící pouze v tlaku, stabilitní výpočet, dynamický výpočet (vlastní tvary, harmonické, seizmické a obecné dynamické zatížení) (esas.09, esas.44, esas.13, x x esas.14, esas.21, esas.22, esas.23, esas.24) Pokročilé výpočty: interakce s podložím, kabely, nelineární stabilita, membrány, sekvenční analýzy, třecí podpory (esas.06, esas.12, esas.34, esas.37, esas.45, esas.42) x Lineární a nelineární fáze výstavby (esas.27, esas.38, esas.28) x Předpjaté konstrukce, časově závislá analýzy (esas.20, esas.40) x Dimenzování ocel Posouzení ocelové pruty včetně optimalizace průřezů (esasd.01.xx) x x x Posouzení požární odolnosti, za studena tváření profily, plastická analýza (esasd.05.xx, esasd.15.xx, esas.15) x x Modelování přípojů ocelových konstrukcí (esa.18) x x x Posudky přípojů ocelových konstrukcí (esasd.02, esasd.03, esasd.06, esasd.07, esasd.08) x x Betonové konstrukce Návrh a posudek, protlačení, normově závislé deformace (esacd.01.xx, esacd.02.xx, esacd.03.xx, esas.18, esas.19) x x x Zadání skutečné výztuže (esacdt.01, esacdt.03) x x x x Požární odolnost železobetonových nosníků (esacd.07.xx) x x Předem a dodatečně předpínané prvky: návrh a posudky; zadání předpínacích kabelů (esa.17, esa.20, esacd.04.xx) x Kreslič Automatizované výkresy konstrukcí (esadt.01) x x x Podrobné výkresy přípojů (esadt.02) x x x Zakládání Základové patky (esafd.02.01) x x 4 Rozšiřující moduly Materiálově nelineární analýza pro prutové betonové konstrukce (esas.16) Globální optimalizace (esa.23) Nerovnoměrný útlum (esas.25) Akumulace vody (esas.30) Klopení (2. řád) (esasd.14) Posouzení prolamovaných nosníků (esasd.12.01) Posudky hliníkových konstrukcí (esaad.01.01) Dřevěné konstrukce (esatd.01.01) Posouzení spřažených ocelobetonových sloupů (esascd.02.xx) Posouzení spřažených ocelobetonových nosníků (esascd.01.xx) Odlehčené desky (esacd.11.01) Posouzení dutinových kabelů (esacd.06.01) Posudek pilot (esafd.01.03) Posudek lešení (esasd.13.01) Výpočty stožárů (esa.16, esasd.10.03) Pro další informace kontaktujte prosím Vašeho prodejce. Loads Boundary Conditions Analysis Results Code Check Optimisation Structural Edition Direct Import Modelling CAD/CAE Structural Model Structural2Analysis Analysis Model Clash Check Automated GA Drawings Bill of Material Document Paperspace

6 Seznam modulů 1. Modelování C P E S viz edice na straně 3 µ Požadované moduly Základní modelář esa.00 Základní modelář prutových prvků C P E S 16 µ esa.08 Základní modul pro Scia Engineer obsahující modelování 3D prutových prvků. Obsahuje: grafický modeler, integrovaný výpočetní a konstrukční model, knihovna průřezů (ocelové válcované průřezy, proměnné a složené průřezy, parametrické betonové, dřevěné a mostní průřezy), knihovny materiálů, rozšiřující knihovny parametrických konstrukčních prvků (katalogové bloky), uživatelské bloky, šablony projektů, galerie obrázků (úpravy obrázků jako jsou kótování, popisky, texty, atd.), import a export geometrie z/do různých formátů (PSS, DStV, DXF, DWG, VRML, EPW, XML, IFC, BMP, WMF...), dokument se vstupními daty a výsledky (včetně obrázků), export dokumentu do RTF, HTML, PDF a TXT formátů. esa.01 Modelář pro rovinné plošné prvky C P E S 16 µ esa.00 Modelování rovinných desek a stěn v rovině i v prostoru. Zadání geometrie plošných prvků s konstantní i proměnnou tloušťkou prvků. esa.02 Modelář pro zakřivené plošné prvky C P E S 16 µ esa.01 Modelování zakřivených plošných prvků v prostoru - skořepin (obloukové stěny, válce, kopule, jehlany, komolé jehlany apod.). esa.04 Ořezy ploch C P E S 16 µ esa.01 Výpočet průsečnic ploch s definováním odříznutí jednotlivých částí, které nebudou generovány v modelu. esa.08 Základní jazyk uživatelského prostředí C P E µ esa.00 Každá instalace obsahuje jeden standardní jazyk zvolený uživatelem. esa.19.x Rozšíření o další jazyk µ esa.00 Čeština, Slovenština, Angličtina, Němčina, Ruština, Francoužština, Španělština, Italština, Holandština. Rozšíření základních modulů esa.06 Nástroje produktivity C P E S 20 µ esa.00 Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu do ADOBE 3D PDF. Aktivní dokument - editace vstupních dat v tabulkách v dokumentu, editor vzhledu tabulek, šablony projektů, šablony dokumentů. Automatická regenerace obrázků v galerii. Definice klimatických a předdefinovaných zatížení. Tabulková editace modelu s možností propojení s MS Excel. esa.07 Obecný průřez P E S 24 µ esa.00 Grafické zadání obecného plnostěnného či tenkostěnného průřezu (složené průřezy, průřezy s otvory) a výpočet jeho statických veličin A, It, Ay a Az. Jednotlivé části průřezu mohou být tvořeny různými materiály či přiřazeny různým fázím výstavby. Tvar průřezu může být importován z DXF, DWG. esa.11 Parametrizace konstrukce P E S 25 µ esa.00 Většina vstupních dat může být parametrizována (souřadnice, tloušťky, průřezy, zatížení apod.). Uživatel může vytvářet přehledné dialogy pro úpravy parametrů, které jsou využitelné hlavně ve spojení se šablonami projektů. CAD moduly / rozšíření esa.27 Scia Modelář µ esa.08 Základní 3D modelář. Modelování prostorových konstrukcí složených z 1D a 2D prvků a z obecných těles. Obecná tělesa nemohou být vytvářena přímo, lze je pouze načítat z formátu VRML a IFC. Import a export různých formátů (PSS, DStV, DXF, DWG, EPW, XML, IFC, BMP, WMF...). Paket sestává z modulů ESA.00, ESA.01, ESA.02. esa.24 Modelář 3D objektů S 26 µ esa.00 Pokročilé modelování obecných těles jakými jsou např. tažená tělesa, rotační tělesa apod. Při tvorbě těles lze používat Booleovské µ esa.27 operace (sjednocení, průnik, rozdíl, doplněk) spolu s řadou chytrých funkcí pro úpravu tvaru těles (generace sítě prvků na plochách a površích těles, geometrické manipulace s uzly). esa.18 Modelář ocelových přípojů P E S 28 µ esa.00 Modelování geometrie svařovaných a šroubovaných ocelových přípojů prvků tvořených i profily. Modelování tuhých a kloubových rámových přípojů, šroubovaných diagonál, roštů a patních desek. Modul se omezuje na modelování, výpočty nejsou možné. Modelář obsahuje galerii obrázků, průvodce pro automatickou generaci řezů rámovou konstrukcí (přehledné výkresy) a generaci výkresů přípojů. 5

7 Seznam modulů Interoperabilita esa.26 Podpora inteligentní výměny modelu mezi programy a týmové práce P E 29 µ esa.00 Jedná se o nástroj, který zvyšuje produktivitu práce zejména pokud dochází k výměně dat mezi CAD a CAE aplikací nebo pokud jsou data sdílena dvěma CAE skupinami. Nástroj obsahuje: Structural2Analysis model: automatický převod konstrukčního modelu na výpočetní, Aktualizace ESA projektu: sdílení projektů mezi pracovními skupinami s nástroji pro aktualizaci a sloučení, Rozpoznávač prvků: automatický převod obecných těles na 1D a 2D prvky. esa.28 Nemetschek-Allplan Roundtrip P E S 30 µ esa.00 Propojení s Nemetschek-Allplan. Import, export a update geometrie konstrukce a výztuže mezi Nemetschek Allplan a Scia Engineer. Konstrukční model může být vytvořen v jednom z uvedených programů a přenesen do druhého. Provedené změny v modelu mohou být sdíleny mezi oběma programy. Dále je možné exportovat nutné plochy výztuže ze Scia Engineer do Allplan (ASF formát), (obsahuje modul esa.26 Podpora inteligentní výměny modelu mezi programy a týmové práce) esa.21 Výměna dat s REVITem S 32 µ esa.00 Rozhraní pro výměnu dat s programem Revit Structure umožňuje načítat a aktualizovat modely vytvořené v aplikaci Autodesk Revit Structure. Model je převádět volně dostupným plug-in modulem, který lze získat na internetových stránkách firmy SCIA. Rovněž je podporován export modelů ze Scia Engineer do Revit Structure. Doporučeným modulem k tomuto modulu je modul Podpora BIM a týmové práce. esa.22 Výměna dat s TEKLA Structures P E S 34 µ esa.00 Modul propojení s programem TEKLA Structures podporuje načtení a aktualizaci modelů vytvořených v programu TEKLA Structures. Model je převádět volně dostupným plug-in modulem, který lze získat na internetových stránkách firmy SCIA. Doporučeným modulem k tomuto modulu je modul Podpora BIM a týmové práce. esa.29 Propojení s programem ETABS P E S 37 µ esa.00 Propojení s programem Etabs umožňuje přenášet nejčastěji používané entity (1D/2D prvky, zatížení a podpory) z/do programu Scia Engineer. Licence esa.09 Plovoucí licence µ esa.00 Řešení pro síťové instalace. esa.10 Hardwarový klíč µ esa.00 Licence pro jednoho uživatele. Klíč musí být připojen k USB nebo LPT portu. 2. Generátory zatížení Plošná zatížení esas.29 Generátor rovinného zatížení C P E 38 µ esas.00 Automatický rozpočet plošného zatížení na liniové a bodové impulsy působící na nosníky. Vítr a sníh esas.05.xx Generátor pro vítr a sníh C P E 38 µ esas.00 Automatická tvorba zatížení větrem a sněhem na konstrukci podle příslušné normy. Zatížení se vytváří na 2D konstrukci (možno použít výsek 3D konstrukce například rám haly) Zatížení se počítá automaticky podle zadaných parametrů o umístění stavby, vlastností terénu, směru větru atd. Koeficienty jsou volitelné pro vítr i sníh. esas.46.xx Generátor zatížení větrem ve 3D P E 41 µ esas.00 Generátor zatížení větrem umožňuje generovat zatížení větrem na uzavřené budovy podle norem EC 1991-EN, IBC a BS. 6 Pohyblivé zatížení esas.02 Pohyblivé zatížení na prutech P E 39 µ esas.00 S tímto modulem lze generovat příčinkové čáry a zóny pro pohyblivé zatížení, které se pohybuje po dané dráze. Lze měnit směr a hodnotu pohybujícího se jednotkového zatížení. Také lze umístit definovanou zatěžovací soustavu na vypočtené příčinkové čáry. Program pak nalezne kritické polohy těchto soustav (=příčinkové čáry a plochy). Obálka nejnepříznivějších účinků bude spočtena automaticky. Tento speciální modul je určen pro zadání a výpočet jedné uživatelem zadané skupiny pohyblivých bodových a liniových zatížení na rámech. Výpočet obálky pro celou konstrukci a lokálního průběhu v daném bodě konstrukce. esas.03 Rozšířené pohyblivé zatížení na prutech E 39 µ esas.02 Více skupin vzájemně se ovlivňujících skupin pohyblivého zatížení, uživatelem definovaná skupina bodových zatížení a spojitých rovnoměrných zatížení, skupiny zatížení podle různých norem.

8 Seznam modulů esas.04 Šablony zatížení E 40 µ esa.01 Definování šablon zatížení - zatěžovacích vlaků a jejich pohyb po deskových konstrukcích. Automatická generace zatěžovacích stavů pro jednotlivé polohy zatížení. esas.35 Pohyblivé zatížení na plochách P E 39 µ esas.02 S tímto modulem lze generovat příčinkové čáry a zóny pro pohyblivé zatížení, které se pohybuje po dané dráze. Lze měnit směr a hodnotu pohybujícího se jednotkového zatížení. Také lze umístit definovanou zatěžovací soustavu na vypočtené příčinkové čáry. Program pak nalezne kritické polohy těchto soustav (=příčinkové čáry a plochy). Obálka nejnepříznivějších účinků bude spočtena automaticky. Tento speciální modul je určen pro zadání a výpočet jedné uživatelem zadané skupiny pohyblivých bodových a liniových zatížení na plošných konstrukcích. Výpočet obálky pro celou konstrukci a lokálního průběhu v daném bodě konstrukce. (rozšíření modulu esas.02) esas.36 Rozšířené pohyblivé zatížení plochy E 39 µ esas.35 Více skupin vzájemně se ovlivňujících skupin pohyblivého zatížení, uživatelem definovaná skupina bodových zatížení a spojitých rovnoměrných zatížení, skupiny zatížení podle různých norem (rozšíření modulu esas.35). 3. Výpočty Lineární výpočty esas.00 Lineární statika 2D C P E 43 µ esa.00 Lineární statické výpočty konstrukcí tvořených pruty a deskami zatíženými ve své rovině (např. rámy a stěny) nebo kolmo k své rovině (např. rošty a desky). V závislosti na přítomnosti základního modulu esa.00 nebo esa.01 lze spočítat prutové nebo plošné konstrukce. Modul podporuje modelování a výpočty podpor (pevných nebo kloubových v uzlech, na nosníku nebo na hraně desky), vnitřních kloubů na nosnících nebo mezi deskami, tuhých spojení prvků, excentricity, prutů proměnného průřezu, desek proměnných tloušťek apod. Typy zatížení: vlastní tíha, uzlové a mimouzlové bodové zatížení, rovnoměrné spojité zatížení, trojúhelníkové zatížení, pokles podpor, teplotní zatížení (rovnoměrné a gradient) atd. Automatické kombinace zatížení v závislosti na zvolené normě, uživatelem definované kombinace. Výsledky: numerická a grafická prezentace přemístění, podporových reakcí, vnitřních sil a napětí. Grafické vyjádření včetně perspektivy, řezů, detailů, izolinií izopásů. K dispozici jsou všechny nástroje základních modulů. esas.01 Lineární statika 3D C P E 43 µ esas.00 Tento modul přestavuje rozšíření modulu esas.00 Lineární statika 2D a umožňuje výpočty prostorových konstrukcí složených z nosníků, sloupů, desek, stěn (to spolu s modulem esa.01), konstrukcí tvořených zakřivenými plochami (to spolu s modulem esa.02) a nebo konstrukcí obsahujících oba typy prvků. U 3D modelu může zatížený působit v libovolném směru. Nelineární výpočty / Výpočty s podložím esas.06 Interakce s podložím (Soilin) E 45 µ esa.01 Určení skutečných parametrů C a výpočet interakce mezi konstrukcí a podložím v důsledku sedání. Průběh napětí v zemině pod µ esas.00 základovou deskou, průběh a úroveň zatížení, kontaktní napětí mezi konstrukcí a podložím, geometrie kontaktní vrstvy a geologické charakteristiky podloží v daném místě. Protože parametry C ovlivňují kontaktní napětí a pokles kontaktní vrstvy, jsou následně také parametry C ovlivněny kontaktním napětím. Výpočet parametrů je proto iterační. Výpočet určí sedání a jeho vliv na konstrukci. Výpočet je založen na Pasternakově modelu podloží. Nelineární výpočty / Materiálové nelinearity esas.07 Pruty přenášející pouze tah C P E 46 µ esas.00 Výpočet konstrukce s možností definovat pruty, které jsou schopny přenášet pouze tahové či pouze tlakové síly. Praktickou aplikací může být tlačené zavětrování. esas.08 Podpory a podloží pouze tlačené C P E 46 µ esas.00 Fyzikálně nelineární analýza konstrukce s vyloučením tahu v podporách, podepření na podloží definovaném tuhostními parametry. esas.44 Plošné prvky nesoucí pouze tlak P E 48 µ esas.00 Výpočet plošných prvků, které jsou schopny přenášet pouze tlakové síly. Modul je možné s výhodou použít například pro výpočet zděných konstrukcí a kleneb, výpočty s prostým betonem. esas.09 Nelineární pružiny, prokluzy prvků P E 46 µ esas.00 Analýza konstrukce s možností definovat nelineární pružiny v podporách a ve vnitřních uzlech (např. polotuhé spojení) a prokluzy prvků (např. pruty přenášející vnitřní síly až po určitém prodloužení). esas.42 Třecí podpory E µ esas.00 Třecí podpory v uzlových podporách. 7

9 Seznam modulů Nelineární výpočty / Geometrická nelinearita esas.10 Geometrická nelinearita pruty C P E 46 µ esas.00 Výpočet konstrukce podle teorie druhého řádu. Modul obsahuje výpočet konstrukce v deformovaném stavu, zohlednění P-delta efektu (počáteční přemístění a imperfekce prvků) a uvažování vlivu normálových sil na tuhost. Výpočtové metody jsou Timoshenkova (pro konstrukce s konstantní normálovou silou v průběhu výpočtu) a Newton-Raphsonova s postupným přitěžováním (pro velké deformace a proměnnou normálovou sílu v průběhu výpočtu). esas.11 Geometrická nelinearita plošné prvky C P E 46 µ esas.10 Výpočet plošných konstrukcí podle teorie druhého řádu se zohledněním deformace (geometrické imperfekce a počáteční deformace). esas.12 Lanové konstrukce E 46 µ esas.10 Výpočet konstrukcí s možností uvažovat předpjaté lanové prvky. Možnost zadání zakřiveného počátečního tvaru lana. Konečné zakřivení lana je spočteno na základě rovnováhy zatížení a předpětí. esas.37 Membránové plošné prvky E 46 µ esas.00 Výpočet skořepinových prvků namáhaných pouze tahovou osovou silou. Nelineární výpočty / Sekvenční analýza esas.45 Sekvenční analýza E µ esas.00 Sekvenční analýza umožňuje spustit dva výpočty na témže modelu, přičemž druhý výpočet vychází z výsledků prvního. Jsou podporovány následující kombinace výpočtů: a) lokální nelinearita na prutech + lineární stabilita b) lokální nelinearita na prutech + dynamika (vlastní kmitání). Nelineární výpočty / Akumulace vody esas.30 Akumulace vody µ esas.00 Automatický výpočet účinků akumulace vody na nosnou rámovou konstrukci ploché střechy podle NEN. Optimalizace esa.23 Optimalizace pomocí parametrů 50 µ esa.00 Uživatel může snadno optimalizovat konstrukci pomocí stanovených přírůstkových kroků vybraných parametrů. Uživatel nejprve definuje v programu Scia Engineer projekt a parametrizuje jej. Poté může v prostředí Scia ODA daný projekt otevřít a spustit jeho výpočet pro definované varianty parametrů. Výsledkem je skupina výsledkových dat, ze kterých lze vybrat optimální variantu parametrů a nebo je možné tyto skupiny dat exportovat do tabulkového procesoru (MS Excel) a tam provést další zpracování. esa.30 Obecná optimalizace - MOOT µ esa.00 Modul Obecná optimalizace slouží k optimalizaci parametrického modelu. Uživatel zadává, který parametr má být optimalizován a jaká matematická metoda má být použita.program počítá varianty a hledá optimální řešení. Stabilitní výpočty esas.13 Stabilita pruty P E 46 µ esas.00 Výpočet globálních tvarů vybočení a zatížení, při němž dochází ke ztrátě stability deskové konstrukce. Možnost importování tvaru vybočení do geometricky nelineárního výpočtu jako počáteční deformovaný stav (esas.11). esas.14 Stabilita plošné prvky P E 46 µ esas.13 Výpočet globálních tvarů vybočení a zatížení, při němž dochází ke ztrátě stability deskové konstrukce. Možnost importování tvaru vybočení do geometricky nelineárního výpočtu jako počáteční deformovaný stav (esas.11). esas.34 Nelineární stabilita E 46 µ esas.13 Výpočet globálních tvarů vybočení a zatížení, při němž dochází ke ztrátě stability prutové konstrukce s uvažováním nelinearit typu: pruty působící pouze v tahu či tlaku, nelineární podpory apod. Na základě hodnoty kritického zatížení se může uživatel rozhodnout, zda chce pokračovat výpočtem podle teorie druhého řádu. Kritický tvar vybočení lze importovat do geometricky nelineárního výpočtu jako počáteční deformovaný stav (esas.11) (rozšíření modulu esas.13). 8 Dynamika esas.21 Vlastní kmitání prutových konstrukcí P E 51 µ esas.00 Výpočet vlastních frekvencí a tvarů rámové konstrukce. Automatický výpočet vlastní tíhy konstrukce. Další hmoty lze zadat jako bodové nebo rovnoměrné a nebo je lze vytvořit z dříve zadaných statických zatěžovacích stavů. Uživatel rozhoduje o počtu počítaných vlastních frekvencí. Pro každou vlastní frekvenci se spočte metodou iterace podprostru i odpovídající vlastní tvar. Výsledky lze prezentovat numericky nebo graficky.

10 Seznam modulů esas.22 Vlastní kmitání plošných konstrukcí P E 51 µ esas.21 Výpočet vlastních frekvencí a tvarů deskové konstrukce. Automatický výpočet vlastní tíhy konstrukce. Další hmoty lze zadat jako bodové nebo rovnoměrné a nebo je lze vytvořit z dříve zadaných statických zatěžovacích stavů. Uživatel rozhoduje o počtu počítaných vlastních frekvencí. Pro každou vlastní frekvenci se spočte metodou iterace podprostru i odpovídající vlastní tvar. Výsledky lze prezentovat numericky nebo graficky. esas.23 Dynamika pruty (rozšíření) P E 51 µ esas.21 Navíc k výpočtu vlastních tvarů kmitání (esas.21) lze spočítat reakci konstrukce na harmonické a seizmické zatížení. Pro harmonické zatížení se definuje frekvence a tlumení. Výpočet odezvy na seizmické zatížení se použije např. pro simulaci zemětřesení: k dispozici jsou spektra podle EC8, PS 92 (francouzská norma), IN 4149 (německá norma) SIA 160 (švýcarská norma) a podle turecké normy. Další spektra mohou být definována uživatelem. Jsou určeny modální součinitele poměru kmitající hmoty. Pro oba typy výpočtu lze výsledky kombinovat s výsledky statického výpočtu. esas.24 Dynamika plochy (rozšíření) P E 51 µ esas.22 Navíc k výpočtu vlastních tvarů kmitání deskové konstrukce (esas.22) lze spočítat reakci konstrukce na harmonické a seizmické µ esas.23 zatížení. Pro harmonické zatížení se definuje frekvence a tlumení. Výpočet odezvy na seizmické zatížení se použije např. pro simulaci zemětřesení: k dispozici jsou spektra podle EC8, PS 92 (francouzská norma), IN 4149 (německá norma) SIA 160 (švýcarská norma) a podle turecké normy. Další spektra mohou být definována uživatelem. Jsou určeny modální součinitele poměru kmitající hmoty. Pro oba typy výpočtu lze výsledky kombinovat s výsledky statického výpočtu. esas.25 Nerovnoměrné tlumení prutových prvků µ esas.23 Nerovnoměrné tlumení prutových prvků: Zadání charakteristik tlumení v konstrukci (relativní tlumení a logaritmický dekrement). Lze aplikovat na konstrukce složené z více dílčích částí, z nichž každá má jiné tlumicí charakteristiky (např. spřažená ocelo-betonová konstrukce, konstrukce na podloží apod.) Dynamika: výpočet vlastních frekvencí a tvarů prutové konstrukce. Fáze výstavby esas.27 Fáze výstavby pruty E 53 µ esas.00 Konstrukce jsou často navrhovány z různých materiálů (např. ocel, prefabrikovaná deska, dobetonávka) a tak se jejich statické schéma v průběhu výstavby mění. Tento modul dovoluje počítat konstrukce v různých fázích. Historie napětí je spočtena zohledněním přidávaných a odebíraných podpor, prvků, zatěžovacích stavů, měnících se průřezů apod. Lze použít na prutové konstrukce. esas.28 Fáze výstavby pruty - nelineární E 53 µ esas.27 Jedná se o rozšíření lineárního výpočtu fází výstavby (esas.27). modul v jednotlivých fázích výstavby zohledňuje geometrii deformované konstrukce získanou v předchozí fázi. esas.38 Fáze výstavby plošné prvky E 53 µ esas.27 Konstrukce jsou často navrhovány z různých materiálů (např. ocel, prefabrikovaná deska, dobetonávka) a tak se jejich statické schéma v průběhu výstavby mění. Tento modul dovoluje počítat konstrukce v různých fázích. Historie napětí je spočtena zohledněním přidávaných a odebíraných podpor, prvků, zatěžovacích stavů, měnících se průřezů apod. Lze použít na deskové a skořepinové konstrukce (rozšíření modulu esas.27) Předpětí esas.20 TDA E 54 µ esas.00 Řešič pro betonové, spřažené a předpjaté rovinné rámové konstrukce. Řešič provádí časově závislou analýzu včetně výpočtu ztrát od dotvarování, uvážení historie, smršťování, stárnutí, dlouhodobých ztrát, relaxace a redistribuce napětí. Tento modul je nutností pro přesný návrh a posouzení předpjatých betonových nosníků a rámů. esas.40 Výpočet předpjatých konstrukcí E µ esas.00 + Výpočet prostorové geometrie kabelů, ztráty předpětí, automatická generace excentrických konečných prvků pro vícelanové kabely µ esa.17 (kabely se stávají součástí konstrukčního modelu), ekvivalentní zatížení, vnitřní síly, napětí od předpětí. µ esa Dimenzování oceli Ocelové pruty esasd.01 Posouzení ocelové pruty C P E µ esas.00 Pevnostní a stabilitní posudek ocelových konstrukcí podle zvolené normy. Modul obsahuje optimalizaci průřezů. Posudek může být prováděn pro každý prut, skupinu prutů zvoleného průřezu nebo pro celou konstrukci. Přehldné zobrazení s barevným rozlišením zadaného procenta dovoleného namáhání, umožňuje uživateli zřetelnou orientaci v navrhované konstrukci mezi poddimenzovanými a předimenzovanými prvky. Vzpěrné délky se v běžných případech stanovují automaticky. Podporovány jsou všechy třídy průřezů včetně třídy 4 (tenkostěnné). V posudku se uvažuje se vzpěrem, boulením a klopením. esasd Posouzení ocelové pruty - EN 1993 C P E 55 µ esas.00 Posouzení mezního stavu únosnosti ocelových prutů podle EN.1993, vliv vzpěru a klopení, pružný i plastický výpočet, možnost optimalizace průřezů 9

11 Seznam modulů esasd Posouzení ocelové pruty - ČSN C P E 57 µ esas.00 Posouzení mezního stavu únosnosti ocelových prutů podle ČSN , vliv vzpěru a klopení, pružný i plastický výpočet, možnost optimalizace průřezů. Požární odolnost esasd.05 Posouzení požární odolnosti ocelových prutů P E µ esas.00 Pevnostní a stabilitní posdek ocelových prutů na účinky požáru. Posudek je prováděn pro pevnostní nebo teplotně časovou oblast. Prostředí modulu je shodné s prostředím Posouzení ocelových prutů (esasd.01.01). Uživatel zadává příslušnou křivku průběhu teplot při požáru a časový úsek pro který je pak posudek zpracován. Případné izolace nebo obložení profilů lze zadat na každý prut. esasd Posouzení požární odolnosti ocelových prutů - EN P E 59 µ esas.00 Návrh a posouzení ocelových prutů v podmínkách požáru dle EN a ECCS No 111. Posouzení je realizováno pro oblast odolnosti nebo tepelně časovou oblast. Za studena tvářená ocel esasd.15 Za studena tvářená ocel P E µ esas.00 Modul posudku za studena tvářené oceli je rozšířením k modulu esasd.01.xx (posudek ocelových profilů). Modul provánídí posudek únosnosti i stability. esasd Za studena tvářená ocel EN 1993 P E 64 µ esas.00 Modul posudku za studena tvářené oceli podle EC-EN je rozšířením k modulu esasd (posudek ocelových profilů). Modul provánídí posudek únosnosti i stability. Další moduly esasd Lešení - posouzení podle pren µ esas.00 Zadání počátečních deformací konstrukce lešení, knihovna spojek, posouzení prvků a spojek konstrukce dle pren , speciální posudek pro trubky, rozšířený výpočet systémových délek. esasd Prolamované nosníky ENV , 1992/A2 63 µ esas.00 Prolamované nosníky ENV , 1992/A2: Integrované zadání a posouzení prolamovaných nosníků. Nosníky se zadávají pomocí knihovny prolamovaných nosníků a posuzují se způsobem analogickým posudkům běžných ocelových prutů. Návrh prolamovaných nosníků je proveden pomocí řešiče ArcelorMittal ACB. esasd.14 Analýza klopení podle teorie 2. řádu µ esas.00 Nelineární výpočet kritického momentu Mcr prutových prvků s pomocí výpočtu vlastních hodnot a analýzu dle teorie 2. řádu s použitím 7 stupňů volnosti. Plastický výpočet oceli esas.15 Plastické klouby na rámové prutové konstrukci P E 46 µ esas.00 Analýza vzniku plastických kloubů v koncových uzlech prutových prvků na ocelové konstrukci dle ČSN, EC, DIN, NEN a ONORM. Přípoje esasd.02 Přípoje ocelových prutů EC 3 P E 66 µ esas.00 Návrh a posouzení rámových svařovaných a šroubovaných přípojů ocelových prutů na vnitřní síly v rovině i kolmo na rovinu µ esa.00 přípoje, přípoje vazníků z uzavřených profilů, přípoje ocelových prutů na styčníkový plech, jednoduchá patka, expertní systém pro návrh přípojů, výpočet tuhosti přípojů. Tuhost přípoje lze zohlednit ve výpočtu jako pružně-poddajné připojení prutu do uzlu. esasd.03 Rámové přípoje - kloubové P E µ esas.00 Rámové přípoje - kloubové: Návrh a posouzení rámových kloubových přípojů podle EC 3, DIN T1 a BS :2000. Spojení sloupu a nosníku může být typu: koleno, kříž, jednoduché a dvojité T. Jako výztuhy lze použít přivařené nebo šroubované desky, úhelníky a krátké čelní desky. Prvky přípoje se zadávají v přehledných dialozích: Přípoj je okamžitě vizualizován v konstrukčním modelu konstrukce. Při každé operaci se kontrolují nornou zadané podmínky (např. vzdálenost šroubů) a praktická realizovatelnost. Únosnost se posuzuje s ohledem na skutečné vnitřní síly a v případě potřeby lze přípoj interaktivním způsobem optimalizovat. esasd.06 Rámové přípoje - šroubované diagonály P E µ esas.00 Rámové přípoje - šroubované diagonály: Výpočet přípojů šroubovaných diagonál podle EC 3 (šrouby, oslabený průřez). Diagonála je obecně připojena ke styčné desce. Diagonála, šrouby a styčná deska jsou pak posouzeny. Požadovaný počet šroubů je spočten automaticky. Přímé spojení diagonály a sloupu (jako např. u stožárů) je také počítáno. Po výpočtu jsou porovnány přípustné a skutečné síly a spoj lze dále optimalizovat. 10

12 Seznam modulů esasd.07 Expertní systém návrhu přípoje P E 68 µ esasd.02 Expertní systém návrhu přípoje: Inteligentní výběr rámového přípoje (tuhého nebo kloubového) z knihoven již hotových přípojů µ esasd.03 DSTV, SPRINT anebo z uživatelsky definovaných knihoven. Pro každý z uvedených výpočtů lze přípoj optimalizovat interaktivním způsobem (viz popis příslušného modulu) nebo lze přípoj vyhledávat v expertní knihovně. Vygenerovaný seznam obsahuje všechny přípoje, které vyhovují uživatelem zadaným požadavkům (pravděpodobně s jistou tolerancí) včetně jednotkového posudku (poměr mezi skutečným a dovoleným namáháním). Po výběru příslušného přípoje je přípoj v konstrukci navržen (viz popis příslušného modulu). Expertní systém je otevřená knihovna, ve které může uživatel ukládat své vlastní přípoje. esasd.08 Kloubové přípoje plošin P E 69 µ esas.00 Kloubové přípoje plošin: Návrh a posouzení přípojů plošin podle EC3, DIN a BS :2000. Jako výztuhy lze použít přivařené nebo šroubované desky, úhelníky a krátké čelní desky. Prvky přípoje se zadávají v přehledných dialozích: úhelníky, čelní desky, šrouby (standardní nebo vysokopevnostní šrouby), ořezy atd. Přípoj je okamžitě vizualizován v konstrukčním modelu konstrukce. Při každé operaci se kontrolují nornou zadané podmínky (např. vzdálenost šroubů) a praktická realizovatelnost. Únosnost se posuzuje s ohledem na skutečné vnitřní síly a v případě potřeby lze přípoj interaktivním způsobem optimalizovat. 5. Výkresy konstrukcí Výkresy konstrukce esadt.01 Automatizované výkresy konstrukcí P E S 70 Modul Automatizované výkresy konstrukcí automaticky generuje 2D výkresy z 3D modelu programu Scia Engineer. Nejprve je třeba ručně definovat řezy konstrukcí (svislé, vodorovné, obecně orientované). Následně jsou jednotlivé výkresy automaticky generovány s použitím předdefinovaných stylů a pravidel pro kreslení. Tato pravidla a styly lze v případě potřeby změnit tak, aby vyhovovaly požadavkům konkrétního zákazníka. K vygenerovanému výkresu lze ručně nebo automaticky připojit popisky a kóty. Dokončené generované výkresy mohou být vloženy do prostředí Výkresu ve Scia Engineer kde mohou být zkombinovány s dalšími výkresy: výkresy přípojů (see esadt.02). Výkres lze exportovat do formátu DXF, DWG, BMP nebo WMF. Současná funkcionalita modulu Schematické projekční výkresy je zachována. Výkresy přípojů esadt.02 Podrobné výkresy přípojů P E S 70 Průvodce pro automatickou generaci celkového výkresu a detailů přípojů (čelní deska, výztuha atd.) pro všechny druhy zadaných přípojů. Výkresy lze upravovat a doplňovat např. textem a kótami. Následně mohou být vloženy na velký výkres v galerii výkresů (viz esadt.01). 6. Dimezování železobetonu Nosníky a sloupy esacd.01 ŽB pruty nutné plochy výztuže C P E µ esas.00 Výpočet nutných ploch podélné výztuže i třmínků železobetonových prutů a sloupů. Zadání dat betonu (krytí, výztuž) a normově závislých hodnot se provádí v přehledných dialozích. Program umožňuje zadat základní (konstrukční výztuž), potom je dopočítána jen nutná plocha přídavné výztuže. Posudkové dialogy přehledně zobrazují výsledky na průřezech, včetně vnitřních sil, vztahy mezi napětím a přetvořením v jednotlivých bodech průřezu. Modul zahrnuje návrh/posudek na druhý mezní stav. esacd ŽB pruty nutné plochy výztuže EC2 C P E 72 µ esas.00 Výpočet nutných ploch výztuže železobetonových prutů včetně vlivu trhlin, příprava pro posudky mezních stavů únosnosti a použitelnosti dle EC2 (požadován modul esacdt.01). esacd ŽB pruty nutné plochy výztuže - ČSN C P E µ esas.00 Výpočet nutných ploch výztuže železobetonových prutů včetně vlivu trhlin, příprava pro posudky mezních stavů únosnosti a použitelnosti dle ČSN (požadován modul esacdt.01). Požární odolnost esacd Posouzení požární odolnosti EC2 EC 2 P E 74 µ esas.00 Posouzení požární odolnosti betonových nosníků, sloupů a dutinových panelů podle konstrukčních zásad a podle zjednodušené metody definované v EN Desky, stěny a skořepiny esacd.02 ŽB plošné prvky nutné plochy výztuže C P E µ esas.00 Návrh nutných ploch výztuže podle únosnosti a na šířku trhlin. Zadání dat betonu (krytí, výztuž) a normově závislých hodnot se provádí µ esa.01 v přehledných dialozích. Program umožňuje zadat 2-3 směry výztuže pro každou stranu desky zvlášť (až 10 vrstev). Uživatel obdrží navržené nutné plochy pro každou vrstvu v grafické nebo textové formě. 11

13 Seznam modulů esacd ŽB plošné prvky nutné plochy výztuže EC2 C P E 76 µ esas.00 Návrh nutných ploch výztuže železobetonových rovinných a zakřivených plošných prvků (až 10 vrstev výztuže) podle únosnosti a na µ esa.01 šířku trhlin dle EC2. esacd ŽB plošné prvky nutné plochy výztuže ČSN C P E 78 µ esas.00 Návrh nutných ploch výztuže železobetonových rovinných a zakřivených plošných prvků (až 10 vrstev výztuže) podle únosnosti a na µ esa.01 šířku trhlin dle ČSN Normově závislé průhyby esas.18 Výpočet deformací železobetonových prutů podle normy C P E 80 µ esas.00 Analýza mezního stavu přetvoření železobetonových prutových konstrukcí včetně vlivu oslabení průřezu trhlinami a s uvážením fyzikálně nelineárního chování železobetonu. esas.19 Výpočet deformací železobetonových desek podle normy C P E 81 µ esas.18 Analýza mezního stavu přetvoření železobetonových rovinných a zakřivených plošných prvků včetně vlivu oslabení průřezu trhlinami a s uvážením fyzikálně nelineárního chování železobetonu. Materiálově nelineární výpočet betonových konstrukcí esas.16 Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet betonových prutů 82 µ esas.01 Výpočet redistribuce vnitřních sil pro rámové konstrukce s uvážením nelineárního chování betonových, železobetonových a zděných konstrukcí v kombinaci s geometricky nelineárním chováním konstrukce. Výpočet je proveden na obecném průřezu pro vyztužené i nevyztužené pruty. Výpočet postihuje efekt redistribuce vnitřních sil s uvážením velkých deformací, trhlin a plastického chování materiálu. Protlačení esacd.03 Protlačení desek C P E 83 µ esas.00 Posudek protlačení desek podle návrhové normy. Modul umožňuje zadání několika návrhových situací (rohový sloup, sloup na hraně, µ esa.01 střední sloup), tyto situace jsou v modelu rozpoznány, je však umožněna dodatečná změna parametrů situace. V přehledném dialogu, uživatel může zadat otvory v desce, případně hlavice sloupů. Program pak stanoví parametry kritického řezu a provede posudek. Výstupem posudku je pak dokument ve zvolené podrobnosti. esacd Protlačení desky EC2 C P E 83 µ esas.00 Návrh výztuže a posudek v kritických řezech dle EC2. µ esa.01 esacd Protlačení desky ČSN C P E 83 µ esas.00 Návrh výztuže a posudek v kritických řezech dle ČSN µ esa.01 Zadání výztuže esacdt.01 Zadání výztuže pro ŽB pruty C P E S 84 Definování skutečné výztuže do ŽB nosníků a sloupů, různé typy kotevních úprav pro třmínky i podélnou výztuž, posouzení zakotvení výztuže podle konkrétních požadavků. Počet nutných třmínků a vložek podélné výztuže včetně jejich umístění lze navrhovat i automaticky podle mezního stavu únosnosti. Počet nutných třmínků a vložek podélné výztuže včetně jejich umístění je proveden automaticky. Skutečná výztuž je zohledněna při posouzení průhybů. esacdt.03 Zadání výztuže pro ŽB rovinné plošné prvky C P E S 86 µ esa.01 Definování skutečné výztuže do ŽB desek a stěn ze sítí tvořených jednou nebo dvěma vrstvami výztuže. Vrstvy se kladou ke dvěma povrchům stěny nebo desky. K základní výztuži lze přidávat přídavné vložky. Také je možno vybírat z knihovny vyráběných sítí. esa.17 Zadání předem předpjatých kabelů E 91 µ esa.00 Zadání předem předpjatých kabelů do nosníků, knihovna šablon, výpočet krátkodobých ztrát. esa.20 Zadání dodatečně předpjatých kabelů E 87 µ esas.00 Zadání dodatečně předpjatých kabelů se soudržností v zainjektovaných kanálcích, volných (vnějších) kabelů nebo kabelů bez soudržnosti. Kabely lze definovat pomocí knihovny geometrických tvarů (přímé části, zahnuté části) a nebo jej lze z CAD aplikace (DWG, DXF). Zadání dat pro výpočet ztrát třením a pokluzem. Kabely lze napínat od počátku a nebo od konce, kontrolovat ztráty třením a prodloužení kabelu před a po ukotvení. 12 Předpětí esacd Posouzení předpjatých nosníků EC 2 E 89 µ esas.27 + Odezva průřezu na mezním stavu únosnosti při kombinaci normálové síly a momentů, únosnost průřezu (interakční diagram) pro µ esas.40 kombinaci normálové síly a momentů, dovolené namáhání betonu na mezním stavu použitelnosti, dovolené namáhání předpínací výztuže a volných kabelů na mezním stavu použitelnosti. Posudky předpínací síly v průběhu předpínání. Posudky zohledňují fáze výstavby, provozu a stárnutí betonu.

14 Seznam modulů esacd Posouzení předpjatých nosníků ČSN µ esas.27 + Výpočet odezvy předpjatých průřezů při mezním stavu únosnosti při zatížení kombinací ohybových momentů a osové síly. Dovolená µ esas.40 or (interakční diagram) pro kombinaci normálové síly a momentů, dovolené namáhání betonu na mezním stavu použitelnosti, dovolené µ esas.38 namáhání předpínací výztuže a volných kabelů na mezním stavu použitelnosti. Posudky předpínací síly v průběhu předpínání. Posudky zohledňují fáze výstavby, provozu a stárnutí betonu. Speciální posudky esacd Posouzení dutinových desek EN µ esas.00 Speciální posudek dutinových desek na smyk, odštěpování, kombinaci smyku a kroucení, podporové podmínky a protlačení podle EN Pomocí tohoto modulu může uživatel podrobně posoudit dutinové desky podle nejnovější normy EC. Tento modul by měl být používán spolu s moduly EN a esacd Posudek odlehčených desek dle EC 95 µ esacd.02 Posudek desek s vylehčovacími tvarovkami dle EC: Tento modul dovoluje vkládání vylehčovacích tvarovek do železobetonových desek a jejich posudek a optimalizaci. Výztuž desek lze přenést do programu Allplan k dalšímu zpracování.. 7. Dimenzování ostatních materálů Spřažené nosníky esascd Spřažené ocelo-betonové nosníky EC4 97 µ esas.00 Modul pro návrh ocelo-betonových spřažených nosníků a desek ve finální (spřažené) fázi (EN 1994) a ve fázi výstavby (nespřažené) (EN 1993). Obsahuje také návrh spřažených ocelo-betonových prvků podle zásad požární odolnosti. esascd Spřažené ocelo-betonové sloupy EC4 99 µ esas.00 Modul pro návrh ocelo-betonových spřažených nosníků (EN 1994). Obsahuje také návrh spřažených ocelo-betonových prvků podle zásad požární odolnosti. Dřevěné konstrukce esatd Posouzení dřevěných konstrukcí EC5 µ esas.00 Pevnostní a stabilitní posouzení dřevěných prutů podle EC5 včetně posouzení použitelnosti s vlivem dotvarování. Hliníkové pruty esaad Posouzení hliníkových konstrukcí - EN µ esas.00 Návrh hliníkových konstrukcí podle EN včetně návrhu příčných svarů, posouzení štíhlosti, lokálních imperfekcí a imperfekcí prutu. 8. Zakládání Zakládání esafd Posudek základových pilot dle EC µ esas.00 Základové piloty jsou integrovány do modelu v programu Scia Engineer. Půdní profil je generován z Cone Penetration Test (CPT). Modul umožňuje návrh a posudek piloty dle normy NEN :2009 (NEN-EN , NEN-EN /NB a NEN ). esafd Posudek základových patek dle EC 103 µ esas.00 Posudek základových patek na stabilitu dle EC-EN

15 Seznam modulů 9. Vertikální aplikace esaod.00 esamd.00 Obecné Scia ODA základní modul Základní modul pro každou instalaci Scia ODA používaný pro import a spuštění šablon. Spřažené konstrukce Mixbeam ODA Výpočet fází výstavby modelu mostu tvořeného ocelo-betonovým průřezem. esamd Mixbeam CGPC µ esasmd.01 Posouzení průřezu, velikosti svaru a spojovacích prvků podle francouzské normy. Návrh potrubí esa.15 Modelování potrubních systémů µ esa.00 Modelování potrubních systémů esas.31 Podpory potrubí µ esas.01 Zadání speciálního pružného podepření potrubí. esas.39 Posouzení příčného řezu potrubí NEN µ esa.01 Výpočet tečných napětí u potrubí uložených v zemi podle NEN. esasd Osové napětí v potrubí NEN µ esas.01 Výpočet osových napětí u potrubí uložených v zemi podle NEN. Návrh stožárů VVN esa.16 Bloky pro stožáry VVN µ esa.00 Uživatelské bloky pro modelování konstrukcí stožárů VVN. esas.33 Zatížení údržbou µ esas.01 Zatížení údržbou zejména pro stožáry vysokého napětí. esasd Speciální posudky stožárů VVN podle EN µ esas.01 Posouzení limitní štíhlosti podle EN (symetrické zavětrování, K-zavětrování, křížené zavětrování, SBS atd.). 14

16 15

17 Základní modelář Modelování 16 Výkonné řešení Scia Engineer je špičková aplikace pro systém Windows, určená k výpočtům a návrhům plošných a prostorových stavebních konstrukcí z oceli, betonu a dalších materiálů a složených z prutových a deskových prvků. Systém Scia Engineer je modulární, což znamená, že jej lze vyladit pro specifické potřeby konkrétního uživatele. Díky své celkové výkonnosti, snadnému použití a rychlosti je tento systém výkonným nástrojem i pro ty nejsložitější úlohy a nejnáročnější uživatele. Základní modelář tvoří jádro systému a řídí také Přehledné grafické prostředí. Přímé a zakřivené pruty, rovinné a zakřivené deskostěnové konstrukce včetně jejich průniků. Přehledné zobrazení konstrukce s funkcemi jako perspektiva, aktivita, clipping box, nastavení parametrů zobrazení a barev, atd. Knihovna předefinovaných materiálů, průřezů a typových konstrukcí. Oddělený výpočtový a konstrukční model poskytující přesné výsledky na reálné konstrukci - YSWYD (You See What You Design). Výměna dat s programy Revit a Tekla. IFC 2x3, VRML import. SDNF import / export. Eurokódy včetně Národních aplikačních dokumentů. nejdůležitější úlohy, jako je instalace systému, grafický vstup a výstup dat, export a import do jiných aplikací a zpět, knihovny standardních materiálů a průřezů, sady předdefinovaných tvarů, nápověda online atd. TrueAnalysis Většina softwarových systémů pro statické výpočty a návrhy obvykle pracuje s takzvaným výpočtovým modelem, který obsahuje právě jen tolik informací, kolik je třeba k provedení výpočtu. Systém Scia Engineer je jedinečný v tom, že umožňuje uživateli velmi rychle definovat vztah mezi tímto výpočtovým modelem a skutečným tvarem konstrukce používaným v systémech CAD (konstrukční model). Konstrukční model může dokonce obsahovat entity, které nejsou zahrnuty do výpočtového modelu (např. zábradlí, okenní panely apod.). Uživatel může rozhodnout o tom, který z modelů je primární. Druhý model vytvoří program Scia Engineer automaticky (viz Structure-2-Analysis). Přítomnost výpočtového i konstrukčního modelu v jednom projektu má mnoho výhod: Výkresy obecného uspořádání lze generovat automaticky. Tato možnost je užitečná pro vnitřní komunikaci nebo v nabídkové fázi, kdy nejsou zapotřebí podrobné výkresy. Jen tímto způsobem lze zajistit konzistentní komunikaci se softwarem CAD a zaručit integritu procesu BIM. Je k dispozici úplná kontrola nad synchronizací změn přicházejících od architektů (pracují v prostředí CAD), stavebně-inženýrských týmů (pracují v programu Scia Engineer) apod. Grafické uživatelské rozhraní Grafické uživatelské rozhraní tvoří komunikační propojení mezi uživatelem a systémem. Jeho hlavní vlastnosti: Zobrazení konstrukce (tj. měřítko, směr pohledu) lze měnit podle potřeby, je možné otevřít současně několik grafických oken a zobrazit v nich tutéž nebo různé části konstrukce se stejnými nebo různými místy a směry pohledu. Všechny dostupné funkce jsou přehledně seřazeny ve standardní nabídce a také ve stromové struktuře nabídky, která provádí uživatele jednotlivými kroky. Funkce, které nejsou dostupné (buď proto, že nejsou obsaženy v určité licenci, nebo proto, že dosud nebyly provedeny potřebné přípravné kroky návrhu), jsou skryty a nekomplikují tedy orientaci v nabídce. Příklad: Podpory nemají žádný význam, dokud není definován alespoň jeden nosník, hmoty nemají smysl, pokud nebyly aktivovány dynamické funkce atp. Všechny definované prvky včetně kloubů, vložek, křížení, výztuh atd. lze zobrazit na displeji, což výrazně usnadňuje kontrolu provedené práce. Je možné snadno zkontrolovat jednotlivé fáze výstavby budovaných konstrukcí. Stabilní a známé prostředí systémů MS Windows XP a Vista zaručuje možnost použití všech standardních periférií a zařízení (plotrů, tiskáren, vylepšených videokaret apod.). Důraz je kladen na interaktivní práci v grafickém prostředí stylu CAD, kde může uživatel konstrukci skutečně rýsovat v počítači s esa.00 / esa.01 / esa.02 / esa.04 Obsaženo v C P E S Požadované moduly: esa.08.

18 Základní modelář využitím myši, renderování, rastrů a dalších implementovaných grafických nástrojů. V případě potřeby je však k dispozici také podrobný numerický výstup jednotlivých hodnot a posudků (např. souřadnice uzlů nebo schémata výztuže). Přestože v CAE aplikacích dnes převládá hlavně grafický způsob práce, v jistých situacích je velice efektivním řešením numerické tabulkové zadávání. Scia Engineer 2011 proto nabízí nový integrovaný tabulkový editor s možností přímého zadávání hodnot a s podporou obousměrného kopírování dat do MS Excel přes schránku Windows. Perspektiva Perspektivní zobrazení konstrukce představuje velmi užitečný nástroj při prezentaci práce zákazníkům. Modelování Renderování a animace Konstrukce jsou standardně vykreslovány jako čárové modely. Také lze vybrat možnost znázornění jednotlivých nosníků pomocí povrchových čar. Pro prezentace je však k dispozici atraktivnější zobrazení. Pomocí několika režimů renderování lze dosáhnout efektních vizualizací. Výsledky výpočtů dynamického zatížení apod. lze snadno animovat a přispět tak k přesnější představě o chování konstrukce. Okno vlastností Okno vlastností tvoří jedinečnou funkci programu Scia Engineer. Vždy, když uživatel vybere entitu (prvek, podporu, kloub, zatížení atd.), zobrazí se její vlastnosti v okně vlastností. Aktivita Podobně jako ořezávací box je i nástroj Aktivita velmi užitečnou pomůckou při návrhu velkých a složitých konstrukcí. Uživatel může vybrat jednotlivé prvky, které mají význam v určité úloze, a aktivovat je. Všechny ostatní prvky konstrukce zůstanou neaktivní, tj. dočasně skryté. trojúhelníky. Hrany pak určuje tvar výsledného povrchu. Po zadání lze zakřivený povrch (prvek) upravit pomocí standardních funkcí pro geometrickou manipulaci. Také hrany je možné upravovat a v případě potřeby měnit jejich tvar například z Bézierových křivek na úsečky nebo naopak. Zde si uživatel může vlastnosti prohlížet a upravovat je (např. přiřadit nosníku nový průřez). Bezprostředně po přepsání vlastnosti v okně vlastností se provedená změna projeví v grafickém okně. Ořezávací box V projektech s velkými konstrukcemi může být trvalé zobrazení ukazující všechny části konstrukce matoucí či nejasné. Nejjednodušší nástroj, kterým lze tomuto stavu předcházet, je ořezávací box. Jedná se vlastně o pravoúhlý hranol, (i) který lze umístit kamkoli do modelového prostoru, (ii) s nímž lze otáčet okolo všech globálních os a (iii) jehož rozměry lze libovolně měnit. Zobrazuje se pouze ta část konstrukce, která se nachází uvnitř boxu. Zbytek konstrukce je skrytý. Zadávání geometrie Uživatel může snadno zadávat data pomocí přehledného grafického rozhraní a níže popsaných nástrojů. Konstrukci lze vytvářet z prvků konstrukčních nosníků (esa.00) a desek (esa.01). Nosníky mohou obsahovat otvory, náběhy a uživatelem definované vlastní profily. U desek lze definovat konstantní nebo proměnnou tloušťku. Desky mohou být také opatřeny žebry. Lze v nich rovněž definovat otvory a podoblasti. Podoblasti jsou místa s nespojitými vlastnostmi (tloušťka, typ materiálu ), která lze nastavit na určité místo v desce. Zakřivené povrchy (esa.02) Do modelu lze kromě plošných povrchů (prvků) zadat také povrchy zakřivené. Konstrukce může obsahovat např. válce, kužele, hyperboloidy, spirály a další jednodušší nebo složitější tvary. Z matematického hlediska jsou všechny tyto povrchy definovány jako obecné čtyřúhelníky nebo Průniky povrchů Protínají-li se dva povrchy (desky, skořepiny, deska se skořepinou apod.), program Scia Engineer může vygenerovat jejich průnik. V případě desky a stěny je například průnikem úsečka. U válce a polokoule je průnikem křivka. Tyto průniky jsou důležité pro generování sítí konečných prvků a tedy pro správné propojení prvků tak, aby byly vnitřní síly přenášeny z jednoho prvku na druhý. Průniky lze generovat automaticky i ručně. Při ručním generování je třeba, aby uživatel vyvolal funkci a určil, které konkrétní povrchy (prvky) a průniky mají být spojeny. Ořezy plošných prvků (esa.04) Tento modul rozšiřuje možnosti programu Scia Engineer dané generováním průniků plošných prvků. Za určitých okolností je vygenerování průniku (tj. přímkové nebo zakřivené průsečnice) dostačující, například tehdy, potřebuje-li uživatel spojit desku a stěnu vzájemnou vazbou tak, aby 17 esa.00 / esa.01 / esa.02 / esa.04

19 Základní modelář Modelování 18 se chovaly jako jeden celek. Na druhou stranu zvláště zakřivené povrchy vyžadují více než jen prostý výpočet průsečnice. Obvykle je nutné odebrat část konstrukce na jedné straně průniku a zachovat jen zbývající část. Představte si například dva válcové tunely, které se vzájemně protínají v pravém úhlu. Uživatel nejprve zadá jeden válec, pak druhý a poté je z nich vygenerován průnik. Uživatel však potřebuje také umožnit průchod z jednoho tunelu do druhého. Toho lze dosáhnout pomocí ořezů. Vygenerované průniky rozdělí původní prvky (půlválce) na několik částí (před průnikem a za ním). Funkce pro ořezy pak odebere z modelu zbytečné části. Průřezy Systém ESA nabízí integrovanou knihovnu s různými typy průřezů: Standardní ocelové profily (knihovna obsahuje všechny standardní evropské, americké a asijské válcované průřezy a běžné průřezy tvářené za studena; průřezové charakteristiky, které se neukládají do knihovny, jsou rovněž automaticky vypočítávány) Svařované průřezy (složené ze standardních ocelových profilů nebo plechů) Spřažené průřezy (ocelový profil a betonová deska) Betonové průřezy Dřevěné průřezy Prefabrikované průřezy Mostní průřezy Obecný průřez: zadávání průřezů libovolného tvaru a složených z různých materiálů. V praktickém grafickém rozhraní může uživatel nastavit následující průřezy: polygony s jedním nebo více otvory nebo bez otvorů, tenkostěnné průřezy, složeniny z více průřezů z knihovny, průřezy importované ve formátu DXF nebo DWG atd. Materiály Kromě databáze průřezů je integrovanou součástí systému také databáze materiálů. Obsahuje velké množství standardních materiálů z implementovaných návrhových norem pro ocel a beton, hliník atd... Uživatel může databázi upravit, což mu dovoluje přizpůsobit knihovnu vlastním potřebám a požadavkům. Katalogové bloky Bez ohledu na to, jak náročná a tvůrčí je práce projektanta, nevyhnutelně k ní patří i řada mechanicky se opakujících úkonů. Některé typy konstrukcí nebo alespoň některé jejich části jsou (obecně vzato) stejné pokaždé, když se objeví v projektu. Systém Scia Engineer proto nabízí speciální knihovnu s širokým výběrem standardních jednoduchých konstrukcí a tvarů, jako jsou příhradové vazníky, věže, rámy, typické křivky apod. Uživatel může dokonce definovat některé bloky sám nebo upravit standardní bloky obsažené v knihovně. Touto metodou může uživatel sestavovat vlastní projekty složené z předdefinovaných bloků. Interoperabilita Úspěšná a rychlá realizace stavebního projektu vyžaduje efektivní spolupráci všech zúčastněných stran: architektů, stavebních inženýrů, designérů, stavebního dozoru. Program Scia Engineer dokáže díky funkci TrueAnalysis pracovat s konstrukčními i výpočtovými modely. Umožňuje importovat soubory různých formátů, například IFC, DXF, DWG, EPW, DStV, VRML apod. Importují se konstrukční prvky, jsou-li k dispozici. V opačném případě nabízí modul Esa.00 také základní nástroje pro převod obecných tvarů na výpočtový model. Rozšířené nástroje podporující proces BIM jsou obsaženy v sadě nástrojů BIM (esa.26). Další obousměrné propojovací moduly se prodávají samostatně. V neposlední řadě je implementován obecný výměnný formát XML. Ten uživateli poskytuje možnost dalšího rozšiřování importních, exportních a návrhových funkcí systému Scia Engineer. Nástroje Jednotky V celém programu je k dispozici široký výběr jednotek, přičemž jednotky pro různé vlastnosti jsou nezávislé. Je tedy například možné definovat geometrii v metrech, vypočtené posuny zobrazovat v palcích a kótovací čáry výkresů připojení popisovat v milimetrech. Všechny jednotky lze kdykoli a v kterékoli fázi projektu změnit. Pro americký trh je k dispozici speciální jednoduchý mechanismus přepínání mezi imperiálními jednotkami a soustavou SI. Uživatelský souřadnicový systém Co se zdá u jednoduchých plošných konstrukcí zbytečné, to může hrát důležitou roli ve složitěj- -ších konstrukcích. Uživatel může umístit svůj souřadnicový systém do libovolného bodu v mode- -lovacím prostoru a natočit jej libovolným směrem. Navíc lze těchto pomocných souřadnicových systémů vytvořit tolik, kolik je třeba. Souřadnice všech bodů konstrukce se poté udávají vzhledem k vybranému souřadnicovému systému uživatele. Rastry Rastry jsou zvláště užitečné pro správné zadávání nových uzlů, nosníků a desek. V nastavení uchopovacího režimu kurzoru může uživatel definovat, které body budou při zadávání použity, takže vybraný bod bude nastaven na nejbližší bod rastru nebo na jinak definovaný bod: Bodový rastr Bodový rastr je základní typ rastru. Umisťuje se do pracovní roviny uživatele. esa.00 / esa.01 / esa.02 / esa.04

20 Základní modelář Čárový rastr Při prostorovém modelování konstrukcí se velmi často snažíme dosáhnout určité pravidelnosti v geometrii konstrukce. Možnost definovat tento vzor předem vám může výrazně pomoci při zahájení vlastního modelování konstrukce. V systému Scia Engineer jej lze nastavit pomocí nástrojů LINEGRID a 3D GRID. Uživatel definuje jeden nebo více rastrů, jejichž vrcholy lze snadno vybrat pomocí pozičního zařízení (například myši) a použít jako koncové uzly konstrukčních prvků. Tento postup usnadňuje definování geometrie. Modelování Také čárový rastr poskytuje některé míry, které mohou být v konstrukci užitečné. K dispozici jsou tyto typy rastrů: Kartézský rastr, Kosoúhlý rastr (tj. zkosený kartézský), Sférický rastr, Válcový rastr. Některé vlastnosti prostorového rastru: V jednom projektu lze definovat více rastrů. Každý z rastrů lze zapínat a vypínat (tj. zobrazit a aktivovat nebo skrýt). Zapínat a vypínat lze také jednotlivé vrstvy každého rastru. Ke každé vrstvě každého rastru je připojen srozumitelný popis. V případě potřeby může být rastr definován pouze jako plošný (tj. nikoli prostorový). Tiskové výstupy Galerie obrázků Do galerie obrázků lze ukládat zajímavé, důležité či požadované obrázky. V případě potřeby je lze v této galerii také upravovat, např. přidávat k nim kótovací čáry, ručně vytvořené kresby nebo poznámky, případně i manipulovat s některými částmi výkresu (otáčet je, posouvat apod.). Obrázky jsou rovněž automaticky znovu generovány v případě, že dojde ke změně v modelované konstrukci. Obrázky z této galerie lze v programu Scia Engineer exportovat do dokumentů. Export do formátů bmp, emf, wmf, dxf, dwg Obrázky uložené v galerii obrázků (a také kterékoli zobrazení z grafického okna) lze exportovat z programu Scia Engineer a uložit v několika všestranných a rozšířených grafických formátech: BMP (rastrový obrázek systému Windows), EMF (rozšířený metasoubor), WMF (metasoubor systému Windows), DXF a DWG (nejnovější verze formátů, které lze importovat například do aplikací AutoCAD). Dokumentace V dokumentaci lze přehledně shrnout vstupní data i výsledky. Dokumenty mohou obsahovat kombinace tabulek, výkresů a textu přidaného uživatelem. Strukturu dokumentů lze upravit tak, aby odpovídala zvyklostem konkrétního uživatele. Je-li třeba modelovanou konstrukci upravit a provést nový výpočet, dokumentace je automaticky vygenerována znovu (v kombinaci se sadou nástrojů pro zvýšení produktivity esa.06). Funkce ChapterMaker umožňuje rychlé generování kapitol, dat a obrázků pro různé zatěžovací stavy, kombinace či fáze výstavby. Export do formátů rtf, html, txt, xls, pdf Vytvořenou a přizpůsobenou dokumentaci lze exportovat v univerzálním formátu, aby si ji mohli přečíst i uživatelé, kteří nemají k dispozici program Scia Engineer. Podporovány jsou tyto formáty: RTF (lze zobrazit například v aplikaci MS Word), HTML (např. Internet Explorer), PDF (Acrobat Reader), XLS (MS Excel) a TXT (lze zobrazit prakticky v kterémkoli textovém editoru včetně aplikace Poznámkový blok v systému Windows). 19 esa.00 / esa.01 / esa.02 / esa.04

SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.2. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.2

SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.2. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.2 Novinky programu SCIA ESA PT verze 5.2. Úvod Tento dokument popisuje zásadní změny programu SCIA.ESA PT 5.2 oproti jeho předešlé verzi 5.1. Nejsou zde uvedeny všechny změny a nezabývá se seznamem odstraněných

Více

Co je nového 2017 R2

Co je nového 2017 R2 Co je nového 2017 R2 Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers - 2017 R2 Obsah STRUCTURAL BIM DESIGNERS... 4 STEEL STRUCTURE DESIGNER 2017 R2... 4 Možnost "Připojit osu do uzlu"... 4 Zarovnání" otvorů...

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4 IDEA StatiCa novinky verze 5.4 IDEA StatiCa Prestressing Spřažený spojitý nosník Postupná výstavba spojité konstrukce Hlavním vylepšením ve verzi 5 v části beton a předpjatý beton je modul pro analýzu

Více

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument... Novinky 2/2016 Obsah 1. Obecná vylepšení...3 2. Úpravy...7 3. Prvky...9 4. Zatížení... 11 5. Výpočet...4 6. Posudky a výsledky...5 7. Dokument...8 2 1. Obecná vylepšení Nové možnosti otáčení modelu, zobrazení

Více

SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.1. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.1

SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.1. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.1 Novinky programu SCIA ESA PT verze 5.1. Úvod Tento dokument popisuje zásadní změny programu SCIA.ESA PT 5.1 oproti jeho předešlé verzi 5.0. Nejsou zde uvedeny všechny změny a nezabývá se seznamem odstraněných

Více

Výpočet průsečnic ploch s definováním odříznutí jednotlivých částí, které nebudou generovány v modelu. Datasheet Scia Engineer

Výpočet průsečnic ploch s definováním odříznutí jednotlivých částí, které nebudou generovány v modelu. Datasheet Scia Engineer esa.00 esa.01 esa.02 esa.04 Základní modelář prutových prvků Základní modul Scia Engineer pro modelování prutových prvků v rovině i v prostoru. Obsahuje: grafický modelář, integrovaný výpočetní a konstrukční

Více

IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita

IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita strana 1/12 Hello colleagues, IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita strana 2/12 Hello colleagues, Uprostřed listopadu jsem dokončili další verzi IDEA Connection s řadu zajímavých

Více

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS Zadejte ručně název první kapitoly Manuál Rozhraní pro program ETABS Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno

Více

RFEM 5 RSTAB 8. Novinky. Dlubal Software. Strana. Obsah. Version: 5.05.0029 / 8.05.0029. Nové přídavné moduly. Hlavní programy.

RFEM 5 RSTAB 8. Novinky. Dlubal Software. Strana. Obsah. Version: 5.05.0029 / 8.05.0029. Nové přídavné moduly. Hlavní programy. Dlubal Software Obsah Strana 1 Nové přídavné moduly Hlavní programy 3 Přídavné moduly 3 Novinky RFEM 5 & RSTAB 8 Version: 5.05.009 / 8.05.009 (C) www.gbi-statik.de Dlubal Software s.r.o. Statické a dynamické

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Scia Engineer 2011.1 a 2012

Scia Engineer 2011.1 a 2012 Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Novinky ve verzích Scia Engineer 2011.1 a 2012 Radim Blažek Program semináře Přednášky 1 www.nemetschek-engineering.com

Více

Novinky v. Dlubal Software. Od verze 5.04.0058 / 8.04.0058. Nové přídavné moduly. v hlavních programech. v přídavných modulech.

Novinky v. Dlubal Software. Od verze 5.04.0058 / 8.04.0058. Nové přídavné moduly. v hlavních programech. v přídavných modulech. Dlubal Software Obsah Strana 1 Nové přídavné moduly Novinky v hlavních programech 4 Novinky v přídavných modulech 5 3 Novinky v Březen 015 Od verze 5.04.0058 / 8.04.0058 Dlubal Software s.r.o. Anglická

Více

Eurocodes Solutions. Navrhování předpjatých konstrukcí

Eurocodes Solutions. Navrhování předpjatých konstrukcí Eurocodes Solutions Navrhování předpjatých konstrukcí Eurocodes Solutions Beton jako stavební materiál se stal nejrozšířenějším stavebním materiálem na světě. Je oblíbený především pro svou přizpůsobivost

Více

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Stabilita a dynamika 3D prutové konstrukce Ocel www.timberdesign.cz www.lackner-raml.at Masivní konstrukce Jeřábové dráhy Dřevo EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Program pro prostorové Přípoje Mosty

Více

PŘENOS DAT MEZI ESA PT A CAD PROGRAMY (ALLPLAN)

PŘENOS DAT MEZI ESA PT A CAD PROGRAMY (ALLPLAN) PŘENOS DAT MEZI ESA PT A CAD PROGRAMY (ALLPLAN) Ing. Martin Novák, CSc. SCIA CZ, s.r.o, Thákurova 3, 160 00 Praha www.scia.cz 1 ÚVOD Kompatibilita systému ESA PT s programy z oblasti CAD je jednou z dlouhodobých

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí Manuál Návrh dřevěných konstrukcí Návrh dřevěných konstrukcí Obsah Vlastnosti materiálu... 7 Parametry dřeva... 7 Nastavení parametrů pro návrh... 9 Provedení posudku... 11 Podrobný posudek... 11 Úvod

Více

RFEM 5 RFEM 5. Software pro statickou a dynamickou analýzu metodou konečných prvků. Statika, která Vás bude bavit... EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY

RFEM 5 RFEM 5. Software pro statickou a dynamickou analýzu metodou konečných prvků. Statika, která Vás bude bavit... EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RFEM 5 RFEM 5 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY Software pro statickou a dynamickou analýzu metodou konečných prvků Ocel, beton, sklo, dřevo www.ag-i.si Technologické konstrukce www.josef-gartner.de 3D konečné

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Tento dokument popisuje hlavní změny a rozšíření provedené v programu SCIA ESA PT verze 2007 v porovnání s předchozí verzí 2006.

Tento dokument popisuje hlavní změny a rozšíření provedené v programu SCIA ESA PT verze 2007 v porovnání s předchozí verzí 2006. Novinky ve verzi 2007 Tento dokument popisuje hlavní změny a rozšíření provedené v programu SCIA ESA PT verze 2007 v porovnání s předchozí verzí 2006. Nejsou zde však uvedeny všechny změny a nejsou zde

Více

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) PŘEDNÁŠKY Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) Volné dotvarování Vázané dotvarování Dotvarování a geometrická nelinearita Volné dotvarování Vývoj deformací není omezován staticky

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010 Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout a posoudit výztuž šestiúhelníkového železobetonového sloupu (výška průřezu 20 cm) o výšce 2 m namáhaného normálovou silou 400 kn, momentem My=2,33 knm a momentem

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Programové systémy MKP a jejich aplikace

Programové systémy MKP a jejich aplikace Programové systémy MKP a jejich aplikace Programové systémy MKP Obecné Specializované (stavební) ANSYS ABAQUS NE-XX NASTRAN NEXIS. SCIA Engineer Dlubal (RFEM apod.) ATENA Akademické CALFEM ForcePAD ANSYS

Více

Betonové konstrukce 3D

Betonové konstrukce 3D Betonové konstrukce 3D 1. ÚVOD 5 2. MODELOVANÁ KONSTRUKCE 5 2.1. Zadávání konstrukce 9 3. LINEÁRNÍ VÝPOČET 10 4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 10 4.1. Dokument 10 5. PŘÍPRAVNÉ OPERACE PRO BETON 11 5.1. Nastavení

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Obsah. Co je nového v Advance Design 2017 NOVÝ... 5 RŮZNÁ VYLEPŠENÍ A OPRAVY... 31

Obsah. Co je nového v Advance Design 2017 NOVÝ... 5 RŮZNÁ VYLEPŠENÍ A OPRAVY... 31 Co je nového 2017 Obsah NOVÝ... 5 GRAITEC Advance BIM Designers... 5 Pracovní postup Advance Design - Advance BIM Designers... 8 Výstup: Karta Výsledky výpočtu... 13 Zprávy BIM Designer... 14 Synchronizace

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET Statický výpočet je podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace Obsahuje dimenzování veškerých prvků konstrukcí, které jsou obsahem

Více

Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného

Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného Manuál IFC 2x3 Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu vydavatele reprodukována, uložena

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame IDEA Frame 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu... 6 2 Základní pojmy... 7 3 Ovládání...

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Software pro statickou a dynamickou analýzu metodou konečných prvků

Software pro statickou a dynamickou analýzu metodou konečných prvků o pro ven Připra Ocel, beton, sklo, dřevo ws 8 Windo Software pro statickou a dynamickou analýzu metodou konečných prvků Statika, která Vás bude bavit... Navrhování podle Eurokódu (C) www.ibehlenz.de Stabilita

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Kontaktní prvky Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Základní myšlenka Modelování posunu po smykové ploše, diskontinuitě či na rozhraní konstrukce a okolního

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton Beton Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy Praha 2. 2. 2012 Betonové konstrukce prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Ing. Radek Štefan Nehořlavý materiál. Ve srovnání s jinými stavebními

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

Namáhání ostění kolektoru

Namáhání ostění kolektoru Inženýrský manuál č. 23 Aktualizace 06/2016 Namáhání ostění kolektoru Program: MKP Soubor: Demo_manual_23.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat namáhání ostění raženého kolektoru pomocí metody konečných

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Posouzení stability svahu

Posouzení stability svahu Inženýrský manuál č. 25 Aktualizace 07/2016 Posouzení stability svahu Program: MKP Soubor: Demo_manual_25.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat stupeň stability svahu pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce 133 BK4K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Betonové konstrukce BK4K Program výuky Přednáška Týden Datum Téma 1 40 4.10.2011 2 43 25.10.2011 3 44 12.12.2011 4 45 15.12.2011 Skořepinové konstrukce úvod Úvod do problematiky

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

SCIA Engineer USER SATISFACTION Novinky

SCIA Engineer USER SATISFACTION Novinky SCIA Engineer 16.0 - USER SATISFACTION Novinky Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, Nizozemsko, Foto: Ossip van Duivenbode SCIA Engineer 16 jako hlavní verze roku obsahuje dlouhou řadu vylepšení,

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Stručná anotace článku - abstrakt (resumé) v angličtině - max. 6 řádků

Stručná anotace článku - abstrakt (resumé) v angličtině - max. 6 řádků VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Michal Drahorád, Ph. D. ČVUT v Praze, FSv / MMD CZ Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., Ing. Petr Ševčík IDEA RS s.r.o. Determination of load-bearing capacity

Více

Advance Steel 8.1 / SP1

Advance Steel 8.1 / SP1 Advance Steel 8.1 / SP1 Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení v Servis Packu 1 pro Advance Steel 8.1. MODELOVÁNÍ Vylepšení ohýbaných plechů: Změna úhlu ohnutí a smazání vazby ohýbaného plechu mohlo

Více

Schodiště. Schodiště termíny

Schodiště. Schodiště termíny 133 Schodiště podesta odpočívadlo hlavní podesta mezipodesta schodišťové rameno nástupní výstupní zrcadlo stupeň stupnice podstupnice jalový stupeň výška, šířka stupně Schodiště termíny K133, či jsou volně

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2012.0 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) http://www.scia-online.com/ STUDENTSKÁ VERZE PROGRAMU SCIA ENGINEER 2012.0 http://www.scia-campus.com/ STAŽENÍ STUDENTSKÉ VERZE

Více

Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS:

Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS: Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS: Pro objekt dle níže uvedených schémat nakreslit pro vybrané prvky výkres tvaru a výztuže. Po dohodě s garantem předmětu lze řešit obdobné konstrukční

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Interakce ocelové konstrukce s podložím Rozvojové projekty MŠMT 1. Úvod Nejrozšířenějšími pozemními konstrukcemi užívanými za účelem průmyslové výroby jsou ocelové haly. Základní nosné prvky těchto hal jsou příčné vazby, ztužidla a základy.

Více

2011 RIB stavební software s.r.o strana 1

2011 RIB stavební software s.r.o strana 1 2011 RIB stavební software s.r.o strana 1 Přehled softwaru na stavební statiku RIBTEC RTec kompakt RTool, základový pas RTbalken spojitý železobetonový, popř. předpjatý nosník RIBtec, konstrukční dílce

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

Advance Design 2017 R2 SP1

Advance Design 2017 R2 SP1 Advance Design 2017 R2 SP1 První Service Pack pro Advance Design 2017 R2 přináší řešení pro statické výpočty a posuzování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí v souladu se slovenskými národními

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Rozdíly Revit Architecture vs. Revit Structure vs. Revit MEP 2014

Rozdíly Revit Architecture vs. Revit Structure vs. Revit MEP 2014 Rozdíly Revit Architecture vs. Revit Structure vs. Revit MEP 2014 Funkce Revit Architecture Revit Structure Revit MEP Obecné Funkce Text modelu ano ano ano Čáry modelu ano ano ano Skupiny modelu ano ano

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Novinky ve Scia Engineer 15

Novinky ve Scia Engineer 15 Betonové nosníky a sloupy Otevřená platforma Engineering Report Různá vylepšení Alberti Ingenieurs SA - Rosey Concert Hall (CH) Rychlý a přehledný návrh betonových prvků Revoluční řešení pro návrh a posudky

Více