Příušnice. strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příušnice. strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace"

Transkript

1 Příušnice strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace Radomíra Limberková F.Sedláček, J.Poustková, O.Hégrová, M.G.Schreinerová, J.Trmal VIII. Hradecké vakcinologické dny

2 Laboratorní průkaz onemocnění příušnicemi vyhl.473/2008 o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění vyhlášky č.233/2011; příl. č.14 Systém epidemiologické bdělosti příušnic; čl.2 - Laboratorní diagnostika 1. Přímý průkaz nevakcinálního kmene viru příušnic izolací z klinického vzorku odebraného v akutní fázi onemocnění 2. Detekce nukleové kyseliny nevakcinálního kmene viru příušnic izolací z klinického vzorku odebraného v akutní fázi onemocnění 3. Detekce IgM protilátek proti viru příušnic u osob, které nebyly v posledních 6 týdnech očkovány 4. Průkaz sérokonverze nebo výrazného, několikanásobného vzestupu hladiny specifických parotitických IgG protilátek vyšetřením dvojice vzorků sér nebo slin osob, které nebyly v posledních 6 týdnech očkovány 5. Průkaz vzrůstu hladin již existujících parotitických IgG protilátek u reinfekcí 6. Detekce antigenu nevakcinálního kmene viru příušnic (DFA) pomocí specifických parotitických monoklonálních protilátek v klinickém vzorku, odebraném v akutní fázi onemocnění Ke správné interpretaci laboratorních výsledků je třeba brát v úvahu též klinické a epidemiologické údaje včetně statusu očkování.

3 Doporučení WHO WHO doporučuje provádění molekulárně epidemiologických studií zahrnujících genotypizaci recentních příušnicových kmenů jako součást programu surveillance. Detailní monitoring by mohl pomoci objasnit vzorce cirkulace viru, jeho evoluci a rovněž by mohl napomoci k vytvoření strategie kontroly nad vznikajícími epidemiemi. Pro detailní monitoring ovšem v ČR chybí legislativní opora, neboť na rozdíl od spalniček a zarděnek, pro příušnice není vyhláškou stanovena povinnost zasílání izolátů z klinických vzorků do NRL k dalšímu určování.

4 Současná praxe v laboratorní diagnostice příušnic 1. sérologie - běžně zasílanými klinickými vzorky jsou diagnosticky méně vhodná akutní séra, jejichž vyšetřením obvykle získáme problematicky interpretovatelná data a pro definitivní diagnostický závěr je nutné provést vyšetření párového vzorku séra, čímž je laboratorní závěr oddálen 2. vhodnější možnost přímého průkazu infekčního agens není zatím využívána, ačkoli se jedná o neinvazivní způsob odběru s výhodou rychlého diagnostického závěru (RT-PCR)

5 Vhodné vzorky pro přímý průkaz - Stěr z bukální sliznice, sliny nejpozději do 9.dne od začátku klinických příznaků (ideálně do 3.-4.dne) - Moč nejpozději do 9.dne od začátku klinických příznaků (ideálně do 4.dne) méně vhodná (náročnější ke zpracování, cytotoxická na tkáňové kultury) Příušnice: příručka pro odběr, skladování a transport klinického materiálu - Likvor parotitická meningitida

6 Skladování a transport vzorků Bukálně orální stěry, sliny, moč do 24 hodin od odběru při teplotě +4 C dlouhodobě při teplotě -70 C, při přepravě nesmí rozmrznout (suchý led) Sérum do týdne od odběru při teplotě +4 C dlouhodobě při teplotě -20 C

7 Nejvhodnější klinické vzorky Ideální sestava zaslaného klinického materiálu: - vzorek pro přímý průkaz + párové sérum Reálná sestava klinického materiálu - vhodná pro zjištění primárního či sekundárního selhání vakcinace u vzorků s prokázanou přítomností viru příušnic (PCR, TK) - vzorek pro přímý průkaz + akutní sérum

8 Sérologický průkaz primárního či sekundárního selhání vakcinace vyšetřením akutního vzorku séra u pacientů s pozitivním záchytem viru příušnic RRL RKI, Berlín primární selhání vakcinace (= primoinfekce) IgM pozitivní IgG negativní,hraniční, pozitivní sekundární selhání vakcinace (= reinfekce) IgM negativní IgG pozitivní, rychle se zvyšující

9 Specifika diagnostiky vakcinovaných FALEŠNĚ NEGATIVNÍ NÁLEZY U VAKCINOVANÝCH OSOB: v akutním séru často nejsou detekovatelné IgM protilátky (až u 30%) u párových sér často nedochází k očekávanému signifikantnímu vzestupu titru protilátek ani sérokonverzi v párových sérech vakcinovaní vylučují méně viru a po kratší dobu, protože IgG protilátky stoupají v akutní fázi často velmi rychle (nutnost časného odběru nejlépe do 3.dne) 80% nemocných v ČR patří mezi vakcinované osoby Nespolehlivá sérologie - jednoznačným průkazem probíhající infekce je izolace viru či průkaz virové RNA

10 Diagnostické metody NRL PŘÍMÝ PRŮKAZ VIRU: 1. Izolace na tkáňových kulturách Vero 2. RT-PCR Mumps Virus RT-PCR kit, Shanghai ZJ, BioTech SÉROLOGIE: 1. ELISA Enzygnost Anti-ParotitisVirus/IgM, Siemens Enzygnost Anti-ParotitisVirus/IgG, Siemens 2. Hemaglutinačně inhibiční test (HIT) 3. Virus neutralizační test (VNT)

11 Vzorky k přímému průkazu viru příušnic únor-květen stěrů z bukální sliznice zejména od ambulantních pacientů infekčních klinik z regionů se zvýšeným výskytem onemocnění (5 z nich nebylo validních nestandardní odběr a nevhodné dlouhodobé skladování - 40 dní při +8 C) - odebrané převážně v počátku klinické manifestace onemocnění (do 4.dne od začátku onemocnění) - časnost odběru (nejlépe do 3.dne) je pro záchyt viru nezbytná zejména u vakcinovaných

12 Růstové vlastnosti příušnicových kmenů izolovaných v roce 2012 Virus má velmi dobré růstové vlastnosti: - cytopatický efekt obvykle již od 3.dne 1.pasáže - i z PCR negativního vzorku se podařilo izolovat virus - izolace viru i ze vzorku, který byl 40 dní uchovaný v lednici a nestandardně odebrán matka této pacientky (1968) hospitalizace - mening., pankreatitis dvě vakcinované sestry neonemocněla, 2003 onemocněla pozitivní záchyty kmenů příušnic (izolace, PCR) 16/27 59,25% resp. 15/22 68,18% (pouze validní vzorky)

13 Přímý průkaz viru-vyšetřovací schéma Izolační pokus pozitivita 13x identifikace (RT-PCR, IHAd, HIT) 27 stěrů negativita, bakt.kontam, atyp.cpe 5x 6x 3 x HSV-1 RT-PCR pozitivita negativita 3x (2x BK, 1x CPE HSV-1)

14 Výsledky izolace na buňkách Vero Místo Počet vzorků TK + TK - BK HSV Genotypizace Karlovy Vary Pardubice Teplice Praha Praha Liberec celkem x PCR + 3 1xPCR + 12

15 Genom viru příušnic - jednovláknitá nesegmentovaná RNA negativní polarity nukleotidů - 7 genů pro následujících 7 proteinů genomové mapy: core proteiny: 1. nukleokapsidový (NP) 2. phosphoprotein (P) V a I 3. membránový matrix (M) 4. large (L) povrchové glykoproteiny: 5. fúzní (F) 6. hemaglutinin-neuraminidáza (HN) nejvariabilnější s neobjasněnou funkcí: 7. small hydrophobic (SH)

16 SH protein na základě sekvenční analýzy genu SH proteinu (nejvariabilnější části genomu viru příušnic) se kmeny viru příušnic dělí na jednotlivé genotypy v současnosti je známo třináct genotypů: A-M v rámci daného genotypu existují varianty genotypy C, D, E, G, H - západní polokoule B, F, I - Asie genotypy C, D, G, H, I, J jsou považovány za neuropatogenní genetický základ neurovirulence není zatím objasněn v určitém geografickém regionu může současně cirkulovat více genotypů, např Španělsko: genotyp H hromadný výskyt genotyp D sporadické případy

17 Označení NRL Kmeny viru příušnic zaslané ke genotypizaci do RRL RKI Místo odběru Označení RRL Rok narození Vakcinační status MuVi-CZE12-56 Karlovy Vary dávky MuVi-CZE12-59 Karlovy Vary dávky MuVi-CZE12-72 Pardubice neznámo MuVi-CZE12-73 Pardubice dávky MuVi-CZE12-77 Pardubice dávky MuVi-CZE12-80 Pardubice dávky MuVi-CZE12-81 Pardubice dávky MuVi-CZE12-86 Pardubice nevakcinován MuVi-CZE12-89 Pardubice dávky MuVi-CZE Teplice dávky MuVi-CZE Praha dávky MuVi-CZE Praha dávky

18 Výsledky genotypizace z RRL RKI ze všech 12 zaslaných kmenů (2 KV, 7 PA, 2 Pha,1 TE) byla úspěšně extrahována MuV RNA a následně byla provedena sekvenace 316 nukleotidů genu SH proteinu všechny izolované kmeny viru příušnic v ČR - genotyp G genotypizované kmeny z daných regionů se liší: jedním nukleotidem: varianta Karlovy Vary ( shodné s Prahou 10) varianta Pardubice (shodné s Prahou 5) jedním nukleotidem od varianty Pardubice a dvěma nukleotidy od varianty Karlovy Vary: varianta Teplice

19 Sekvence nukleotidů reprezentující jednotlivé varianty genotypu G >MuVi-CZE Karlovy Vary AAGAATGAATCTCATGGGGTCGTAACGTCTCGTGACCCTGCCGTTGCACTATGC CGGCGATCCAACCCCCATTATACCTCACATTTCTATTGCTAATTCTTCTTTATCTG ATCATAACTTTGTATGTCTGGATTATATTAACTGTTACTTATAAGACTGCGGTGCG ACATGCAGCACTGTACCAGAGATCCTTCTCTCACTGGAGTTTCGATCACTCACTC TAAGAAGATCCCCAGTTAGGACAAGTCCCGATCCATCATGCAAGAACAATCTGC ATTTGAATAATGCCGTTCAATCATGAGACATAAAGAAAAAA >MuVi-CZE Pardubice AAGAATGAATCTCATGGGGTCGTAACGTCTCGTGACCCTGCCGTTGCACTATGC CGGCGATCCAACCCCCATTATACCTCACATTTCTATTGCTAATTCTTCTTTATCTG ATCATAACTTTGTATGTCTGGATTATATTAACTGTTACTTATAAGACTGCGGTGCG ACATGCAGCACTGTACCAGAGATCCTTCTTTCACTGGAGTTTCGATCACTCACTC TAAGAAGATCCCCAGTTAGGACAAGTCCCGATCCATCATGCAAGAACAATCTGC ATTTGAATAATGCCGTTCAATCATGAGACATAAAGAAAAAA >MuVi-CZE Teplice AAGAATGAATCTCATGGGGTCGTAACGTCTCGTGACCCTGCCGTTGCACTATGC CGGCGATCCAACCCCCATTATACCTCACATTTCTATTGCTAATTCTTCTTTATCTG ATCATAACTTTGTATGTCTGGATTATATTAACTGTTACTTATAAGACTGCGGTGCG ACATGCAGCACTGTACCAGGGATCCTTCTTTCACTGGAGTTTCGATCACTCACTC TAAGAAGATCCCCAGTTAGGACAAGTCCCGATCCATCATGCAAGAACAATCTGC ATTTGAATAATGCCGTTCAATCATGAGACATAAAGAAAAAA

20 Distribuce hlášených genotypů, (údaje k dubnu 2012) G H C J B C D J D G F G H I G D,C,H H J K

21 Výskyt genotypu G 2004/05 UK 2005/06 ČR 2006 USA 2007/08 Kanada (současně i genotyp D) 2008/09 Makedonie (6% komplikací: 39% orchitid, 4,7% meningitid) 2009 Nizozemí (16% komplikací: 20% orchitid, 4% meningitid) 2010 Bavorsko (většina komplikací-orchitidy) 2010/11 Skotsko 2012 ČR (10,9 % komplikací-očkovaní v 8%, neočkovaní 27%; orchitida 6% očkovaných a 21% neočkovaných; meningitis 1,2% očkovaných a 4% neočkovaných)

22 Genotypy a účinnost vakcinace - ve vakcíně je obsažen příušnicový kmen Jeryl Lynn (genotyp A), který je fylogeneticky odlišný od cirkulujících genotypů - největší antigenní rozdílnost je mezi genotypy A x B - D A x G - I - výsledkem je nekompletní zkřížená neutralizace Přesto zatím nejsou jednoznačné důkazy o tom, že by genotypová neshoda současných kmenů vedla k selhávání vakcinace či že by byla epidemiologicky významná. Účinnost vakcinace ve vztahu ke genotypu, ale i možnost přispění vyvanutí imunity ke zvýšenému výskytu onemocnění, jsou široce řešenou stále otevřenou otázkou.

23 Genotypy a účinnost vakcinace Mumps virus neutralizing antibodies do not protect against reinfection with a heterologous mumps virus genotype; Johan Nojd a kol.; Vaccine 19 (2001) vakcinací JL (1996) nedošlo k vytvoření průkazných VN Ab proti genotypu A - v séru jen VN Ab proti genotypu D (onemocnění v dětství souběh cirkulace A a D genotypu ve Švédsku ) - VN Ab proti genotypu D neochránily před chronickým onemocněním genotypem A (V-X /1999) - až v II /2000 prokazatelné VN Ab proti A X Antibody Induced by Immunization with the Jeryl Lynn Mumps Vaccine Strain Effectively Neutralizes a Heterologous Wild-Type Mumps Virus Associated with a Large Outbreak; S.A. Rubin a kol.; J Infect Dis. (2008); 198 (4): geometrický průměr titrů VN Ab proti genotypu G byl asi o polovinu nižší než proti genotypu A; - titry VN Ab proti oběma genotypům s časovým odstupem od vakcinace klesaly (10 let po 2.dávce na úroveň titrů před její aplikací); - protilátky indukované vakcinací efektivně neutralizovaly virus genotypu G u všech 88 osob Long-Term Persistence of Mumps Antibody after Receipt of 2 Measles-Mumps-Rubella (MMR) Vaccinations and Antibody Response after a Third MMR Vaccination among a University Population A. A. Date a kol.; J Infect Dis.(2008); 197: EIA IgG+ 94% (ze 440 osob); 28 osob IgG- ; 19 IgG- dostalo 3. dávku vakcíny - 1 osoba nadále EIA IgG- (průkaz reakce paměťových B buněk nešlo o primární selhání vakcinace) - VN Ab proti genotypu A u 91 EIA pozitivních osob, titr 1:4 vakcinovaní < 1-5 lety 95% vakcinovaní > 15 lety 58% X

24 Současné cíle NRL - zkvalitnění laboratorní diagnostiky onemocnění opřené především o přímý průkaz agens (izolace viru, PCR) jako jednoznačného průkazu probíhající infekce - vyšetřování dalšími sérologickými metodami (HIT, VNT), neboť doposud rutinně uplatňované sérologické vyšetření metodou ELISA (IgG/IgM) neposkytne vždy jednoznačný diagnostický závěr - získání komplexních informací o cirkulujících kmenech na území ČR a sérologické odpovědi nemocných, neboť vzhledem k rozdílnosti neutralizačních epitopů u různých genotypů nelze vyloučit, že imunita zajišťovaná virem určitého genotypu nebude stejně účinná proti kmenům jiných genotypů

25 Závěr Nemocnými jsou převážně vakcinovaní mladí dospělí jedinci s delším časovým odstupem od aplikace vakcíny (kolem 15 let), poměrně častý je i výskyt komplikací, zejména pak orchitidy a meningitidy. Specifika laboratorní diagnostiky vakcinovaných osob vede k nutnosti změny vyšetřovací strategie zaměřené více na přímý průkaz infekčního agens. Monitorování genotypové distribuce příušnicových kmenů a genotypově specifické imunity populace je ve vakcinální éře, vzhledem ke kontinuální evoluci viru a tlaku na výběr vakcíny, nezbytné.

26 Poděkování všem spolupracujícím infekčním klinikám a příslušným hygienickým stanicím

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Doporučení pro vakcinaci psů a koček

Doporučení pro vakcinaci psů a koček Global Veterinary Development Doporučení pro vakcinaci psů a koček Zpracováno Odbornou skupinou pro vakcinační doporučení (OSVD) při Světové asociaci veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA) Členové

Více

11. národní očkovací den České republiky

11. národní očkovací den České republiky Pracovní skupina pro očkování při České pediatrické společnosti pořádá 11. národní očkovací den České republiky pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta, MBA sobota 28. května

Více

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PODSTATNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTEMATICKY REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ NA VYMÝCENÍ, ELIMINACI NEBO ZVLÁDNUTÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ,

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp.

Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp. Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU H-B-VAX (R) II 40 mikrogramů H-B-VAX (R) II (5 mikrogramů,

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

practicus NOVINKA! znalostní test 5 kredity ČLK

practicus NOVINKA! znalostní test 5 kredity ČLK Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus číslo 7/2005 ročník 4 určeno všem praktickým lékařům NOVINKA! znalostní test hodnocen 5 kredity ČLK Vydává Practicus s.r.o. www.practicus.cz

Více

Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci

Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci Vypracováno členy Evropské komise dohledu nad legionářskou nemocí vztahující se k cestování a Evropskou pracovní skupinou pro infekce Legionellou.

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti xxxx T. JIRÁSEK,1 P. VÁCLAVEK2 1MEVET spol. s r.o., Praha 2Státní veterinární ústav Jihlava SOUHRN Jirásek T., Václavek P. Sliny prasat

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více

Lékové alergie. abstrakta

Lékové alergie. abstrakta Lékové alergie PRACOVNÍ SKUPINA PRO LÉKOVÉ ALERGIE V ČSAKI Sedláčková L. Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha Farmakoterapie

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková MUDr. Jana Zvolská MUDr. Ditta Leznarová Mgr. Tomáš Pexa RNDr. Jiří Fišer

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady KARCINOM PROSTATY MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod a epidemiologie Karcinom prostaty (KP) je v současné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více