Virologie - obecná. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Virologie - obecná. MUDr. Drahomíra Rottenbornová"

Transkript

1 Virologie - obecná MUDr. Drahomíra Rottenbornová

2 Vlastnosti virů Jsou nejmenší mikroorganismy ( nm) Nerostou, nedělí se, nemetabolizují Jejich metabolismus je plně závislý na hostitelské buňce Viry se nemnoží, ale jsou pomnožovány hostitelskou buňkou - patří proto k obligátním intracelulárním parazitům a nelze je běžně kultivovat v prostředí bez buněk

3 Morfologie (struktura) virů Je velmi jednoduchá. Virová částice (virová partikule) je označována jako virion. Obsahuje: nukleovou kyselinu, která obsahuje genetické informace nezbytné pro realizaci reprodukce viru nukleová kyselina je v ochranném proteinovém obalu (kapsida) - komplex nukleové kyseliny a obalu se nazývá nukleokapsida U řady virů tvoří nukleokapsida kompletní virion (tzv. neobalené viry). Některé viry mají kromě kapsidy ještě další lipoproteinový obal. Je tvořen lipidy membrán hostitelské buňky (tzv. obalené viry). Genetická informace virů je zapsána vždy jen v jediném druhu nukleové kyseliny - dělení na DNA a RNA viry.

4 Viry neobalené Rezistentní k éteru a tukovým rozpouštědlům Odolné k vlivům zevního prostředí Nejsou větš. inaktivovány kyselým ph žaludku-pronikají snadno do dolních partií trávicího traktu, jsou vylučovány stolicí, přetrvávají dlouho v zevním prostředí (odpadní, povrchové vody) Přenos: přímý kontakt, kontaminované předměty, voda, potrava Viry obalené Poškozují je tuková rozpouštědla Citlivější vůči chemickým a fyzikálním vlivům Déle mohou vydržet v zaschlých sekretech a tkáních Inaktivovány kyselým ph žaludku Přenos: přímý styk (kapénková nákaza, pohlavně přenosné nemoci) Snáze adherují k buňkám a pronikají do nich Např. Poliovirus, HAV, HEV, rotaviry, coxsackie viry, ECHO viry Např. Virus KE, zarděnek, HBV, HCV, HIV, viry chřipky, herpetické viry

5 Replikace virů Je principem reprodukce virů Jedná se o "přepis" genetické informace z virové nukleové kyseliny do nukleové kyseliny hostitelské buňky a tvorbu nových virových partikulí. U DNA virů probíhá replikace v jádře hostitelské buňky, u RNA virů probíhá v cytoplazmě. Schéma replikace virů představuje několik na sebe navazujících fází: adsorbce virionu na povrch vnímavé buňky průnik viru do buňky obnažení genomu (destrukce virových proteinových obalů) replikace virového genomu (přepis genetické informace z virové NK do DNA hostitelské buňky tvorba virových strukturálních proteinů dozrávání a uvolnění virových partikulí z hostitelské buňky (mezibuněčými kanálky, pučením, do sousední buňky po splynutí cytoplasmatických membrán, po buněčné smrti a lýze buňky)

6 Replikace viru chřipky A - popis na dalším snímku

7 Virus se na buňku naváže prostřednictvím hemaglutininu (HA) na cukry s kyselinou sialovou na povrchu epitelu v plicích a hrdle (krok 1). Buňka poté virus transportuje do endozómu prostřednictvím endocytózy. Část HA sfůzuje s membránou a uvolní tak virovou RNA (vrna), příslušné proteiny a RNA dependentní RNA polymerázy do cytoplasmy (krok 2). Následně se z těchto jednotek vytvoří komplex, který je transportován do jádra, kde RNA dependentní RNA polymeráza vytvoří komplementární pozitivní crna (krok 3a a 3b). crna je buď exportována do cytoplasmy a následně translatována (krok 4) nebo zůstane v jádře. Nově syntetizované proteiny jsou buďto díky Golgiho aparátu přeneseny na povrch buňky (jako v případě HA a NA (krok 5b), nebo přeneseny do jádra, kde se váží na vrna a vytvoří nové virové genové částice (krok 5a). Další virové proteiny mají mnoho funkcí, například štěpí buněčnou mrna, aby vir získal dostatek nukleotidů k syntéze vrna, nebo k inhibici translace hostitelských mrna. Negativní vrna tvořící genom budoucích virů, polymerázy a další virové proteiny utvoří virion. HA a NA se na povrchu buňky shluknou v bouli, virové jádro opustí buněčné jádro a vstoupí do tohoto výběžku (krok 6). Dospělý virus vypučí z buňky obalen lipoproteinovou membránou buňky obohacenou o HA a NA (krok 7). Cyklus znovu začíná navázáním HA na hostitelskou buňku, přičemž NA vyčistí novou membránu od receptorů vázající HA. Po uvolnění nové generace dochází ke smrti buňky.

8 Klasifikace virů Čeleď Podčeleď Rod Druh Respirovirus Viry parainfluenzy 1 a 3 Morbillivirus Rubulavirus Virus spalniček Virus příušnic Viry parachřipky 2 a 4 Megamyxovirus Viry Hendra a Nipah Paramyxoviridae Paramyxovirinae Pneumovirinae Pneumovirus Metapneumovirus Respirační synciciální virus Lidský metapneumovirus

9 Laboratorní diagnostika ve virologii Ve své podstatě je laboratorní průkaz virových infekcí stejný jako průkaz infekcí bakteriálních (průkaz přímý a nepřímý). Ve srovnání s bakteriologií jsou virologické laboratorní metody většinou nákladnější, pracnější, zdlouhavější.

10 Odběr a zasílání vzorků Krev na sérologii (nejméně 2 vzorky v odstupu dnů) Krev k izolaci viru (nesmí se mrazit) Výtěry (zasílat ve speciálních transportních půdách určených pro virologii) Výplach z nosohltanu, z nosu (použ. se speciální odběrová média, kterým si nemocný vykloktá Sekret z nosohltanu (odběr sterilní cévkou) Stolice (do sterilní široké zkumavky) Likvor Pitevní materiál Sputum, sliny, moč Transport materiálu do virologické laboratoře musí být rychlý, aby nedošlo k inaktivaci virů. Tu lze omezit snížením teploty (zmrazení vzorku, zchlazení na tajícím ledu v termosce).

11 Přímý průkaz virů Mikroskopický průkaz elektronový mikroskop (př. průkaz virů ve stolici) Průkaz virových antigenů ELISA (př. průkaz HBsAg, viru chřipky A,B, parachřipky, RS-virů) IF (př. dg chřipky, RS-virózy, herpetické encefalitidy) latexaglutiance (př. průkaz rotavirových a adenovirových antigenů ve stolici) Průkaz virových NK dg obtížně kultivovatelných virů:hiv, HBV, HCV, EBV, CMV aj dg encefalitid a aseptických meningitid Izolace viru Viry se nemohou replikovat mimo hostitelskou buňku. Izolovat je můžeme na: zvířatech kuřecích zárodcích buněčných (tkáňových) kulturách

12 Přímý průkaz virů Mikroskopický průkaz elektronový mikroskop (př. průkaz virů ve stolici) Průkaz virových antigenů ELISA (př. průkaz HBsAg, viru chřipky A,B, parachřipky, RS-virů) IF (př. dg chřipky, RS-virózy, herpetické encefalitidy) latexaglutiance (př. průkaz rotavirových a adenovirových antigenů ve stolici) Průkaz virových NK dg obtížně kultivovatelných virů:hiv, HBV, HCV, EBV, CMV aj dg encefalitid a aseptických meningitid Izolace viru Viry se nemohou replikovat mimo hostitelskou buňku. Izolovat je můžeme na: zvířatech kuřecích zárodcích buněčných (tkáňových) kulturách

13 Mikroskopický průkaz Elektronový mikroskop Adenoviry Rotaviry

14 Průkaz virových antigenů ELISA (př. průkaz HBsAg, viru chřipky A,B, parachřipky, RS-virů) (sérologická metoda, která se používá častěji k průkazu protilátek) Imunofluorescence (př. dg chřipky, RS-virózy, herpetické encefalitidy)

15 latexaglutiance (př. průkaz rotavirových a adenovirových antigenů ve stolici) Imunochromatografie (př. průkaz rotavirových a adenovirových antigenů ve stolici, antigenů respiračních patogenů)

16 Průkaz virových nukleových kyselin dg obtížně kultivovatelných virů:hiv, HBV, HCV, EBV, CMV aj dg encefalitid a aseptických meningitid

17 Izolace viru Viry se nemohou replikovat mimo hostitelskou buňku. Izolovat je můžeme na: zvířatech kuřecích zárodcích (např. virus chřipky) buněčných (tkáňových kulturách)

18 buněčné (tkáňové kultury) př. buňky opičích ledvin, kuřecí embryonální fibroblasty, buňky králičích ledvin, buňky lidských embryonálních ledvin, (HeLa buňky z karcinomu děložního čípku), buňky z lidských embryonálních plic) Naočkované tkáňové kultury se inkubují v termostatu a denně se prohlížejí pod mikroskopem. Buňky, v nichž se pomnožil virus, se většinou mění. Tomuto jevu říkáme cytopatický efekt (CPE). Některé viry mají tak typický CPE, že je podle něj můžeme určit. Viry, které nemají typický CPE, dourčujeme některými dalšími postupy (hemadsorpce, hemaglutinace, interference, el. mikroskopie, neutralizační test aj.)

19 Nepřímý průkaz viru (průkaz protilátek) Využívá se ve virologii častěji než průkaz přímý, protože je levnější, jednodušší, rychlejší. Ve virologické sérologii používáme reakce běžné i v sérologii bakteriální (KFR, IF, ELISA) reakce užívané výhradně ve virologii (neutralizační test, hemaglutinačně inhibiční test) Často potřeba 2 vzorky séra (akutní a rekonvalescentní) odebrané s odstupem (i více) dnů. Stanovení dynamiky titru protilátek (tzn. vzestup titru protilátek, který prokazuje akutně probíhající onemocnění).

20 Protivirová chemoterapie Je těžké vyvinout antivirové chemoterapeutikum, které by současně nepoškozovalo hostitelskou buňku (vzhledem k naprosté závislosti množení virů na metabolismu hostitelské buňky). Současná antivirotika fungují na následujících principech: 1.inhibice adsorbce virů na vnímavou buňku 2.zábrana uvolnění virové NK (př. Amantadin, Rimantadin-terapie chřipky A)

21 3. zásah do transkripce a translace virových genů a) analoga nukleosidů (acyklovir (Herpesin, Zovirax/ -th infekce HSV, VZV gancyklovir-th CMV infekce) b) inhibitory DNA-polymeráz (Foscarnet-th HIV infekce) c) inhibitory RNA polymeráz (ribavirin-th infekce RSV, chřipky B, parachřipky, adenoviry, viry Lassa, Marburg, Ebola) d) inhibitory reverzní transkriptázy (azidothymidin aj. v th HIV infekce) 4. interferon alfa (th chronických hepatitid B,C) Většina antivirových preparátů má více či méně závažné nežádoucí vedlejší účinky. Ty se projeví zejména při dlouhodobé terapii HIV infekce. To se řeší kombinací virostatik různého typu a jejich střídáním.

22 Z praktického hlediska je výhodnější dělit antivirotika podle použití na: protiherpesvirová proticytomegalovirová protichřipková antiretrovirotika interferony ostatní: ribavirin (k léčbě VHC, hemoragických horeček, RSviru, chřipky A a B, parainfluenzy, splaniček)

23 protiherpesvirová proticytomegalovirová protichřipková antiretrovirotika Interferony ostatní: ribavirin acyclovir valaciclovir famciclovir ganciclovir cidofovir foscarnet amantadin rimantadin zanamivir oseltamivir Viz další tabulka IFN-alfa IFN-beta Herpesin, Zovirax Valtrex Famvir Cymevene Vistide Foscavir PK-Merz, viregyt-k Relenza Tamiflu (Alphaferon,Intron, Roferon, Welferon) (Betaferon, Rebif) lokální Léčba herpes, genitálních bradavic

24 Antiretrovirotika Nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) zidovudin didanosin zalcitabin stavudin Retrovir, Azitidin Videx Hivid Zerit lamivudin abacavir Ziagen adefovir Preveon fenofovir Nenukleosidové ihibitory RT (NNTRI) nevirapin, delavirdin, efavirenz, lovirid Inhibitory virové proteinasy saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinaviramprenavir

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

4. SARS kapesní pandemie

4. SARS kapesní pandemie 67 4. SARS kapesní pandemie 28. února 2003 se vedení malé privátní Francouzské nemocnice v Hanoji obrátilo na pracovníky místní odbočky Světové zdravotnické organizace se žádostí o pomoc: Jeden z pacientů,

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Nemoci prasat 1. Protinákazová opatření, prostředí, zoohygiena 2. Virová onemocnění prasat 2.1. Chřipka (SI- Swine influenza) 2.1.1.

Nemoci prasat 1. Protinákazová opatření, prostředí, zoohygiena 2. Virová onemocnění prasat 2.1. Chřipka (SI- Swine influenza) 2.1.1. Nemoci prasat jsou nebezpečným fenoménem, který významně ovlivňuje užitkovost hospodářských zvířat/prasat, resp. ekonomiku jejich produkce zvláště v období - globalizace světa (bezbarieová prostupnost

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

Studijní materiál důchodce č. 142 Listopad 2002. Aktuálně o AIDS

Studijní materiál důchodce č. 142 Listopad 2002. Aktuálně o AIDS 1 Zpracoval MUDr. Vladimír Plesník Studijní materiál důchodce č. 142 Listopad 2002 Aktuálně o AIDS Na 14. mezinárodní konferenci o HIV/AIDS, konané v červenci letošního roku v Barceloně, byly podány aktuální

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

Popis Patogenů ADENOVIRUS

Popis Patogenů ADENOVIRUS Popis Patogenů ADENOVIRUS Adenovirus - čeleď Adenoviridae (DNA viry), rod Mastadenovirus. Značně rozšířený patogen člověka způsobující ARI, oční infekce, gastrointestinální a urogenitální infekce. Inkubační

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

Úvodní slovo MUDr. Tomáše Sýkory:

Úvodní slovo MUDr. Tomáše Sýkory: informandum Informační občasník laboratoře Interimun Pardubice Květen / 2015 Úvodní slovo MUDr. Tomáše Sýkory: V tomto čísle naleznete: Brzy po nástupu své lékařské praxe jsem si uvědomil, že ač je pacient

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111.

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1 3 6 PRACOVIŠTĚ 1 PRACOVIŠTĚ 3 PRACOVIŠTĚ 6 Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava Dělnická 24, 736 Ol Havířov-Město Gorkého 6, 602 00 Brno Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Masarykova univerzita Lékařská fakulta Imunohistochemická diagnostika nemalobuněčných karcinomů plic v bronchiální mikroexcizi Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí diplomové práce: MUDr.

Více

Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur

Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur Objevitelem je Friedrich Miescher (1887) NK stojí v hierarchii látek potřebných k existenci

Více

Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1

Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1 TEST:mikro1cz Varianta:originál Tisknuto:03/11/2014 Položková analýza odpovědí testu. Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. Desetinné číslo - diskriminační síla odpovědi d

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více