KOSMICKÝ TEST KYBORGŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOSMICKÝ TEST KYBORGŮ"

Transkript

1 H. J. FREIBERG KOSMICKÝ TEST KYBORGŮ Přeložil Jaroslav Kuťák KNIHOVNIČKA RODOKAPSU 53 IVO ŽELEZNÝ PRAHA

2 Pozemšťanům se podaří objevit způsob, jakým mizí jejich kosmické lodě i giantská města, a mohou, se účinně bránit. Ale po lodích, které se ztratily, není nikde ani stopy. Ren Dhark se rozhoduje vrátit na Zemi, kde probíhají závěrečné fáze výzkumu Kyborgů, lidí se zdokonalenými reakcemi a schopnostmi. Z nich chce sestavit posádku záchranné výpravy... * * * Tlak exploze narazil do Maxe Skovlika jako kompaktní stěna. Mrštil jím dopředu, automaticky mu zkroutil celé tělo a shodil ho dolů ze svahu. Skovlik vytrčil nohy, vzepřel se a hmatal po barevné liáně. Tlak v uších polevoval. Maxu Skovlikovi se sluch vrátil právě včas, aby zaslechl ty nebezpečné zvuky. S protivným hvízdáním přilétaly rozžhavené, roztrhané kusy. Tupě bušily o zem, zanechávaly po sobě trychtýře a rozrytou půdu. Skovlik klesl k zemi a přikryl si hlavu rukama. Stačil ještě sledovat dopad doběla rozžhaveného válce. Vteřinu nato se země zachvěla. Na záda mu dopadalo kamení a ulámané větve. Pak bylo po všem. V dálce se zvedal prach do charakteristického houbovitého mraku. Opodál v křoví cosi zoufale kvíkalo. Pak se ozývaly i jiné zvířecí hlasy. Max Skovlik znovu sáhl po liáně a vytáhl se na nohy. Přitom se oběma rukama nedopatřením dotkl úzkého, zlatého pásku, omotaného kolem liány. Ve stejnou chvíli zděšeně vykřikl. Tělem mu projel elektrický proud. Do mozku se mu zabodávaly ostré impulzy a proměňovaly jeho nervové dráhy v oheň. Nekontrolovatelné stahy vymáčkly vzduch z plic. Skovlik si uvědomil, že se mu nepodaří liánu pustit. Zoufale se rozhlížel po nějaké pomoci. Pochopil. Sevřel liánu vsí silou, prsty se do ní přímo zabořily. Před očima mu tančily barevné spirály. Bolest svírala celé tělo, ale Skovlik se silou vůle snažil, aby mozek ovládl svaly paží.

3 Povrch liány praskl a vydal zvuky jako trhaný papír. Přes pozemšťanovy prsty vytékala odporné páchnoucí tekutina. Max Skovlik držel liánu stále v pevném sevření. Námahou cenil zuby jako tygr. Ale pěsti se k sobě přece jen blížily. Jeho jedinou šanci představoval zkrat. Pozemšťan náhle pocítil silný strach. Táhl se mu od krku jako temná clona nahoru do hlavy. Podpaloval centrum vůle. Max Skovlik se ještě jednou vypjal k výkonu. Ještě jednou vyslal nervovými drahami impulz do svalů a ruce se k sobě přitiskly... V liáně se cosi zlomilo. Zlatý pásek se protáhl, přitom se zužoval a potom v nejslabším místě prohořel. Vyvolalo to maličký obláček dýmu. Pozemšťanovo tělo se zhroutilo. Max Skovlik zhluboka oddechoval otevřenými ústy. Přestože byl v kontaktu s organickým elektrickým vodičem ani ne pět vteřin, cítil se jako po osmikolovém zápase. Cítil potřebu lehnout si a prospat se. Víceúčelové hodinky zapípaly, z ciferníku vyjela jehla a injektovala mu povzbuzující prostředek. Zároveň se rozblikala varovná signálka pod ciferníkem. Radioaktivita! Max Skovlik se zapotácel, vstal, na okamžik zavřel oči a potom vyrazil. Místo exploze nechal za sebou. Hodinky stále silněji pípaly a hnaly ho dál a dál. Pod vlivem automatické injekce se uklidnil. Myšlenky už měl jasné a věcné. Věděl přesně, kolik radioaktivního paliva se v tom explozí zničeném reaktoru nacházelo. Podle toho bylo možné vypočítat vzdálenost, ve které se dala radioaktivita přežít. Max Skovlik ji odhadoval na deset kilometrů. Tu vzdálenost mohl urazit za půldruhé hodiny. Dorazil právě ke skupince balvanů, oběhl je a na chvíli si sedl, aby nabral dech, když vtom zaslechl slabé volání. Skovlik sebou trhl. Dosud se domníval, že zřícení lodi přežil jenom on. Nepřipustil si žádnou myšlenku na své kamarády. Záchrana vlastního života měla přednost. Opatrně se ohlédl směrem, odkud volání přišlo. Prostranství bylo pokryto několika většími balvany. Ale nikoho živého tam neviděl.

4 Ten stín na zemi... Leží to tam člověk? Max Skovlik tasil ruční paprskomet, upravil jeho optiku a podíval se přes ni tím směrem. Neviditelné infrapaprsky mu přiblížily obraz. Max Skovlik tiše hvízdl, když se stín na cílové obrazovce stabilizoval. Spatřil tvář commandera Rena Dharka. Hned se za ním rozběhl. Hej, pane, co to tady děláte? zeptal se a poklekl k Dharkovi. To jste ten pekelnej let vážně taky přežil? Ren Dhark zaúpěl a vstal. Kdo jste? Pozemšťan se krátce představil: Max Skovlik. Na přání mého otce na studijní cestě. Díky neuvěřitelné náhodě při srážce vyhozen na povrch planety i s celou kajutou. Podařilo se mi utéct dřív, než reaktor explodoval. Ren Dhark přitakal. Tak to jste měl opravdu štěstí. Kdybych předtím neletěl v malém stroji pro jisté vzorky zeminy, byl bych teď už zcela jistě po smrti. Skovlik pozorně vzhlédl. Ten letoun je v pořádku, pane? Nevím, Skovliku. Dostal jsem se s ním do tlakové vlny výbuchu. Letoun ztratil směr a zřítil se. Automatika mě ještě předtím katapultovala z kabiny. Nevím. Výbuch jsem žádný neviděl. Možná že automatický pilot pak i se strojem přistál. Nato hodinky obou mužů naléhavě zapípaly. Měli bychom si pospíšit, pane, poznamenal Skovlik. Hrozí nebezpečí radioaktivního spadu. Ren Dhark se odstrčil od balvanu, a když došlápl na levou nohu, zkřivil tvář bolestí. Co je to s váma, pane? Při dopadu jsem měl smůlu, zamumlal commander. Asi mám zlomenou nohu. Max Skovlik potlačil nadávku. Nedá se nic dělat. Musíme pryč. Rychle! Opřete se o mě a jdeme! Vyšli z úkrytu za balvanem. Nebe vrhalo fialové světlo. Vlhkost vzduchu stoupala. Cáry mlhy vytvářely strašidelné stíny. Skovlik sledoval okolí. Instinkt mu říkal, že v té mlze číhá nebezpečí. Občas bylo slyšet zařvání nějaké šelmy. Cosi zasvištělo vzduchem. Zvuk připomínal plácnutí mokrým

5 ručníkem. Pozemšťan jednal bez dlouhého uvažování. Odstrčil Dharka a otočil se. Paprskomet mu skočil do ruky jako živý. Ve zlomku vteřiny infraoptika ukázala řítící se bestii s napřaženými pařáty plnými drápů, připomínajících srpy. Bytost měla průsvitné létací blány, odrážející fialovou barvu mraků. Hlavu to nemělo. Rovnou mezi blanami to mělo vyceněné, jako nože ostré zuby. Max Skovlik počkal, až zvíře přibrzdí let, zamířil a stiskl spoušť. Proti dravci vylétlo dvanáct rudých paprsků. Dvanáct zásahů, konstatoval po chvíli Skovlik. Ať to někdo zkusí po mně! Pohlédl na Dharka, masírujícího si nohu. Země se zatřásla, když se dravec zřítil. Létací blány ztěžka plácly do prachu a zuby zlověstně zacvakaly. Potom se ozval další zvuk. Nejdřív byl velice hluboký a potom neustále stoupal. Nakonec dosáhl tónin pro lidské ucho neslyšitelných. Max Skovlik si však uvědomil, že pořád ještě zní. Bezděčně sevřel břišní svaly. Srdce se mu rozechvělo. Do hrdla se městnal smrtelný strach. Ozýval se i žaludek. Ren Dhark ležel na zemi a ztěžka oddychoval. Jsou to nějaké dlouhé vlny. Jestli klesnou na sedm kmitů za vteřinu, nic nás nezachrání. Potrhá nám to buněčné stěny. Max Skovlik zíral očima rozšířenýma bolestí na obrovskou horu létacích blan a masa. Pulzovala. Překonal v sobě bolest a zvedl ruku s paprskometem. Vážil najednou snad cent. S námahou ho odjistil a popadl do obou dlaní. Stiskl spoušť. Série dvanácti čar mířila k cíli. Prolétly rozevřenou tlamou a explodovaly. Uvolnily termické a mechanické síly. Najednou byla příšera znovu slyšet. Její nesnesitelný řev utichl v dlouhém vzdechu. Příšerná bestie, řekl Max Skovlik a promnul si žaludeční krajinu. Dhark opatrně natáhl levou nohu a zavrtěl hlavou. Mýlíte se, Skovliku. Tato živá bytost není příšerná, nýbrž jiná... Vymlátil bych je! Nejste Bůh, Skovliku. Věřte tomu, že i my jsme v očích jiných

6 bytostí nepovedenými, ohavnými kreaturami. Nepovažujte se za pupek vesmíru! Muži se znovu vydali na cestu. Pot jim stékal do očí. Cesta se zdála být nekonečná. Skovlik podpíral commandera z posledních sil. Zatraceně, tak kde je ten váš letoun, sakra?! Dhark se posadil, aby popadl dech. Jedna možnost by tu byla, vysvětloval zastřeným hlasem. Pokud letoun někde automaticky přistál, pak vysílá naváděcí paprsky. Pomocí našich hodinek bychom ho mohli zaměřit. Skovlik přitakal. Za pokus to stojí. Aktivoval frekvenční spínač hodinek a zvolna se točil kolem své osy. Tichý, bzučivý tón nejdřív nebylo téměř slyšet, ale když se Skovlik otočil po levém boku, zesílil. Támhle někde je, řekl. Zřejmě v tom malém údolí. Zkusím křížové zaměření. Max Skovlik odešel asi sto kroků od Dharka a pak se vrátil. Máme ho. Je skutečně tři kilometry odtud v údolí. Pojďte, commandere! Zvedl se vítr. Skovlik starostlivě sledoval blížící se mraky. Musíme si pospíšit! naléhal. Nebo nás ještě nakonec zastihne radioaktivní spad! V duchu proklínal nepříznivý osud. Váha commandera byla už nesnesitelná. Hrubě ho odstrčil. Hej, Dharku, bude ten letoun vůbec schopen letu? Ren Dhark slabě přitakal. Na jeho palubě se dostaneme k jakékoliv planetě této sluneční soustavy. Na šesté planetě máme opravárenskou základnu a hypervysílačku. Pokud se tam dostaneme, jsme zachráněni. Skovlik si zhluboka oddechl. To snad ani nemusíme startovat. Zavoláme z lodi stanici na Šesté planetě a necháme se odvézt. Omyl, Skovliku, pravil vyčerpaný Dhark. Dráhy obou planet jsou protiběžné. Naše stanice je vůči této planetě vždy na odvrácené straně. Musíme tam letět! Max Skovlik se najednou zastavil. Támhle, koukněte! Letoun byl vidět. Bezpečně stál v údolí a chvěl se pod stále silnějšími poryvy větru. Konečně k němu dorazili. Commander se chytil křídla a pohlédl do kabiny.

7 Jedno sedadlo pro pasažéry se automaticky předsunulo na místo katapultované pilotní sedačky. Boční výstup letounu byl po katapultáži zakryt kovovou deskou. Na šestou planetu to vydrží. Doufám jen, že s tím umíte létat, Skovliku! Ale nikdo neodpovídal. Ren Dhark se otočil a chvíli se rozhlížel. Vtom několik metrů za letounem spatřil Skovlika, jak se plazí po zemi. Skovliku, pojďte! Radioaktivita sílí! Skovliku!! Co je to s vámi? snažil se Dhark překřičet vichřici. Za okamžik stál Skovlik před commanderem a cosi mu ukazoval na třesoucí se dlani. Ren Dhark spatřil dva podivné kameny. Reprokrystaly! To jsou reprokrystaly! Gianti o nich mají záznamy. To jsou nejhledanější krystaly v kosmu...! Max Skovlik si nadšeně prohlížel svůj objev. Pak vytáhl z kapsy kombinézy peněženku a položil ji na zem. Krystaly vyzařovaly slabé bílé světlo. Max Skovlik je přidržel v pravém úhlu k sobě a přejel smíšeným světlem obou kamenů po peněžence. Pak je odložil a pln očekávání se sklonil. Na jeho vlastní peněžence ležel zcela identický duplikát. Víceúčelové hodinky znovu spustily poplach. Max Skovlik se probral z hlubokého snu a nedůvěřivě se rozhlížel. Nechte to tady, Skovliku. Ty kameny by přinesly jenom neštěstí! Jestli se dostanou do špatných rukou, bylo by po bezpečném živote! Mohl byste vytvářet i dvojníky lidí. Ta představa je přece strašlivá. Zahoďte je a nasedněte! Max Skovlik přitiskl krystaly pevně k hrudi. Kdepak, commandere! Patří mně! Já jsem je objevil! Jsou jich tady stovky! Tyhle krystaly mi dají nekonečnou moc! Stanu se nesmrtelným a... Přestaňte žvanit, chladně ho požádal Dhark. Já taky vím, co Gianti napsali o reprokrystalech. Naštěstí jsou tyhle energetické přeměňovače vysoce citlivé na radioaktivitu. Proto taky z většiny planet zmizely. Vaše drahocenné kameny teď už nic neznamenají. Brzy svoji schopnost ztratí. Pojďme konečně odstartovat! Commanderova slova byla podtrhována zběsilým pípáním hodinek. Užuž nasedal do kabiny, když ho Skovlik strhl zpět. Je mi moc líto, commandere, ale musíte tady zůstat. Nesmím ty vzácné kameny vystavit záření. Bohužel pro vás není v kabině místo.

8 Musím vás nechat tady! Ren Dhark ztěžka oddychoval. Rozmyslete si to pořádně, Skovliku. Checkmaster přepočítá let a stoprocentně mě tu najdou. I když mě radioaktivita rozežere, zanechám tu doklady o vaší vině. Tohle by vám neprošlo, Skovliku! Skovlik se zachechtal. Mýlíte se, Dharku. Vaše výzkumná loď zanikla v atomové explozi. Nikdo nemůže ani tušit, že jste to přežil. Vaše smůla, že jsem našel ty krystaly. Jinak bych vás skutečně asi zachránil! Ren Dhark se mírně předklonil. To se vážně chcete stát vrahem, Skovliku? Určitě mě už hledají! Vzdejte to! Max Skovlik ukázal na pípající hodinky. Je mi moc líto. Osobně nemám nic proti vaší vládě ani proti vám, ale je to holt smůla, že jste se mi připletl do cesty. Teď už se nedá nic dělat! Ale najednou se v něm cosi zlomilo. Skovlik si uvědomil, že je mu jeho oběti líto. Došlo mu, jaké by měl výčitky... Dobrá, dobrá, dobrá!! Nasedněte si, Dharku! Odvezu vás i ty krystaly! Commander se mlčky otočil k úzkému žebříku. Sotva položil nohu na spodní příčku, strnul. Max Skovlik mu do zad napálil celou dávku paprsků! * * * Nenechte se rušit v diskusi, pánové, jsem hned hotová, zvolala psycholožka Sonja Bernsteinová a zaprskala, protože jí voda ze sprchy stekla do tváře. Maličký Yang Lua, nejlepší hypnotik pozemské sféry, se usmál na anesteziologa Johna Packera. Chápu, kolego, že vás půvaby naší inteligentní kolegyně nenechaly chladným. Přesto se mi zdá vhodné zaznamenat dosud známé skutečnosti, a tím dojít k vědecky podloženým závěrům. Kdybyste dovolil, tak bych... Obraťte list, profesůrku, ozvala se atraktivní rusovláska, která právě vystoupila z plastikového závěsu sprchy, zabalená jenom do ručníku. Nádhera, poznamenal Yang Lua. Tenhle barevný tón musím

9 doporučit své dceří. Sonja Bernsteinová si projela vlasy vibračním hřebenem. Spokojeně si broukala: Po tom dobrodružství jsem to už měla zapotřebí. Málokdy v životě jsem vydala tolik energie! John Packer se předklonil. Byl to ramenatý, rozhodný muž. Víte, ze jste byla mizerná? Yang Lua zadržel dech. Čekal výbuch vzteku krásné kolegyně, ale byl mile překvapen. Výjimečně máte pravdu, Johne, řekla kráska. Ale věřte mi, prosím, že jsem byla lepší než kdy jindy. Dosáhnout takového originálu je zkrátka těžké. Proti tomu zůstávají naše reprodukce jen slabými odstíny. Oba muži bez námitek souhlasili. Bylo samo o sobě těžké stabilizovat krajinu, zamyšleně pronesl Yang Lua. John Packer živě přitakával. I já měl potíže. Moji útočníci se jednoduše nedali udržet pod kontrolou. V případě Jettdreameru šlo málem o katastrofu. Sonja Bernsteinová si utřela své dlouhé zrzavé vlasy do ručníku a zkušeně je pak sepnula sponkami. Zazněl melodický zvonek. Počkejte chvilku, jen si přehodím sarong, poprosila Sonja Bernsteinová. Za pár minut nato stáli všichni tři přede dveřmi do soukromých místností Echriho Ezbala. Echri Ezbal byl brahmán a nejkompetentnější odborník na Kyborgy, vysoce kvalifikovaný genetik a biochemik, jemuž vláda bez jakýchkoli námitek svěřila jeden ze svých nejdůležitějších projektů. Pohledem spočíval na tváři Sonji Bernsteinové, poznamenané stopami značného vyčerpání. Závěrečná zkouška je za vámi? zeptal se, ale znělo to spíš jako konstatování. Malý hypnotik Yang Lua přitakal a vytáhl z kapsy kazetu se záznamem. Podívejte se sám, Echri Ezbale... Bělovlasý stařec se usmál. Později, příteli. Ale snad by mi mohla naše rozkošná kolegyně sama krátce sdělit, jak dopadl poslední test? Sonja Bernsteinová se posadila, pohodila temně zlatou hřívou a věcně začala: Tým: Yang Lua jako hypnotický lékař, John Packer jako anesteziolog a Sonja Bernsteinová jako hloubková psycholožka dostali za úkol přezkoumat mentální schopnosti Maxe Skovlika pro

10 výzkum Kyborg... Šlo o to, konfrontovat Maxe Skovlika s nejrůznějšími situacemi, ve kterých bychom zjistili jeho odvahu, odolnost, věrnost, agresivitu, závist, velkorysost atakdále. Yang Lua vyskočil a nervózně obešel stůl, za kterým klidně a bez hnutí seděl Echri Ezbal. Kolegyně zapomněla sdělit, že testovaná osoba považuje účelově simulované situace za skutečné zážitky...! Sonja zvedla ruku a zastavila proud jeho výřečnosti. Jak lze vyčíst ze záznamů Maxe Skovlika, reagoval ve většině případů nad očekávání dobře. Je to člověk s nadprůměrnými schopnostmi, to je jasné. Echri Ezbal si pohrával se šňůrou dřevěných korálků. Takže se podařilo získat dalšího člena? Ne! nervózně vykřikla Sonja Bernsteinová. Mysleli jsme si, že je všecko v pořádku. Skovlik vydržel velké psychické zátěže. Ale nakonec se všecko zhatilo! Echri Ezbal tázavě zvedl obočí. Krásná žena ukázala na kazetu se záznamem. Musíte se podívat na konec, Ezbale. Yang Lua vystavěl bizarní krajinu a stabilizoval ji. John Packer do ní promítl řadu nebezpečí. Skovlikovo podvědomí reagovalo velkolepě. Nakonec jsem ho konfrontovala s Renem Dharkem. Jejich setkání probíhalo řádně až do chvíle, kdy se projevily Skovlikovy osobní ambice. Ty byly pak silnější než etické principy. Fiktivní Skovlik zastřelil fiktivního Dharka. Rozhostilo se ticho. Pak tiše promluvil Ezbal: Vaše rozhodnutí? Negativní, odvětila Sonja Bernsteinová. Maxi Skovlikovi scházejí potřebné morální předpoklady. Nemůže se stát Kyborgem. Echri Ezbal se pootočil k Johnu Packerovi. Uvědomte co to pro Skovlika může znamenat, jestliže bude odmítnut v tak pokročilém stadiu. Může tím utrpět celá jeho psychika. Jak se rozhodnete vy, Johne? Negativní, odvětil oslovený okamžitě a bez váhání. A vy, Yang Luo? Dáváte Skovlikovi šanci? Negativní, odvětil hypnotik. Ten muž by mohl být nebezpečný. Echri Ezbal si tiše povzdechl a podíval se z okna. Údolí Brana... V podzemních laboratořích pracovalo na splnění starého snu lidstva l 350 odborníků. Tvořili nadčlověka.

11 Brahmánský filozof dobře věděl, že nelze docílit ideálu. Ale lidstvo udělalo další krok. Člověk potřeboval mít s sebou v kosmu někoho, kdo by stejně jako on pocházel ze Země, ale byl by schopen podstatně vyšších výkonů... Echri Ezbal se vytrhl ze zamyšlení. Na atletické dráze za oknem kdosi velice rychle běhal. Nebylo možné rozeznat jeho neuvěřitelně rychle kmitající nohy. Na pár vteřin však bylo možné vidět jeho obličej. Holger Alsop. Nejvyzrálejší Kyborg na stanici v údolí Brana absolvoval svůj každodenní trénink. Echri Ezbal se už chtěl odvrátit, když vtom si všiml podivné bytosti. Běžela těsně ze Holgerem. Byla sotva třicet centimetrů vysoká a osmdesát centimetrů dlouhá, temně černá, chlupatá, ne nepodobná skotskému teriérovi. Brahmán se pousmál. Přítomní vědci si toho všimli a také se podívali ven. Bestie! volal Holger Alsop. Už by tě měli sešrotovat! Pak vyskočil dobře dva metry do výšky, udělal salto a dopadl na zem opačným směrem, než běhal. Ale sotva se octl na zádech, černá bytost mu elegantním skokem přistála přímo na prsou. Holger zabořil prsty do její husté srsti a láskyplně pravil: Ses čím dál těžší, psí robote. Chris Shanton tě tak cpe těma svejma senzorama, že brzy praskneš. Doufám jen, že se nic podobnýho nestane taky mně. * * * Vidím kaňky, zabručel Chris Shanton a ještě pohodlněji se uvelebil v měkkém křesle. Ale prosím vás, odporoval profesor Sandlidge. Něco byste měl vidět. Rohrschach tvrdí, že každý člověk... Chris Shanton sáhl na stůl pro list papíru s rozpitými skvrnami a roztrhal ho na malé kousky. Teď už žádný kaňky nevidím, konstatoval spokojeně a hodil útržky do koše. Profesor si Shantona vyčítavě měřil. Bylo mu zatěžko proniknout

12 pod profesionální hroší kůži. Měl před sebou vysoce inteligentního, prominentního pacienta, jaký se vůbec nehodil do obvyklých schémat. Chris Shanton dobrovolně přišel do údolí Brana, aby si tu dal vyšetřit mozek. V poslední době podléhal jakémusi nekontrolovatelnému vnějšímu vlivu a vykonával cizí vůli, aniž by si to vůbec uvědomoval. Tímto způsobem například zničil celou řadu obranných systémů na asteroidech, rozmístěných kolem Země. Are Doorn se už několik týdnů snažil napravit napáchané škody. Ale všecky psychotesty prokázaly, že Chris Shanton je psychicky zcela zdráv... Vtom profesor nadskočil, protože se ozval nečekaný zvuk. To Shanton luskl prsty. Jste nervózní, profesore, měl byste vyhledat lékaře. Možná psychiatra. Pak se předklonil a chytil ho za límec pod krkem a nadzvedl ho. Ztrácím vědomí! hlesl profesor. Ale jdi ty, pravil Shanton, pustil ho, nasadil si klobouk a vyrazil ven. Vyšel na plastikobetonový chodník a zhluboka se nadechl. Pak se podíval, na hodinky a stiskl jedno z tlačítek. Miniobrazovka se zamlžila a potom už mohl sledovat to, co viděl jeho psí robot Jimmy. Shanton se ujistil, že Jimmymu nehrozí nic zlého, vypnul spojení, otočil se a vracel se do svého příbytku v údolí Brana. Varovný impulz přišel nečekaně. Z Chrise Shantona se stal kulový blesk, sotva zaregistroval hrozící nebezpečí. Bleskurychle se schoval za široký betonový milník. Potom začal logicky uvažovat. Ptal se sám sebe, jak je možné, že ještě žije. Útok byl poměrně slabý. Chris Shanton o sobě věděl, že patří k několika málo lidem, kteří jsou schopni tělesně cítit elektromagnetické impulzy. Jeho závěr k prožité události byl neuvěřitelný, ale prakticky skutečně existovala jenom jedna možnost: Vládní kruhy naplánovaly útok proti jednomu ze svých nejvěrnějších lidí! * * * Skovlik stál před Echri Ezbalem se skloněnou hlavou. Mocná

13 ramena napínala plastikovou kombinézu, hlas zněl jako tóny ocelových strun. Tak to už nedostanu žádnou další šanci? Brahmán pohlédl na Skovlika a zavrtěl hlavou. Žádnou, příteli. Poslední test prokázal, že vás nemůžeme vzít do galaktické bezpečnostní jednotky. Z důvodů sebezáchovy. Jste psychicky nestabilní. Jak to můžete tak přesně vědět? odporoval Skovlik. Ty zatracené testy se přece mohou dotknout jenom malé části osobnosti. Vaši odborníci se musejí mýlit. Přišel jsem sem s těmi nejlepšími úmysly, chtěl jsem spolupracovat na velkolepém projektu. Vy jste mi ukázal jeho obrysy a hned nato taky dveře. Tomu prostě nerozumím! Ezbal k sobě přiložil dlaně a zahleděl se Skovlikovi do očí. Ani tomu nemůžete rozumět, Skovliku. Poslední testy běžely v podvědomé hladině. Akční proudy jsme odebírali přímo z vašeho mozku. Vy si nevzpomínáte, co bylo, protože je to tak pro vás lepší. Nemá smysl diskutovat, proč jsme vás odmítli. Rozhodnutí padlo a nelze se proti němu odvolat! Skovlik vyskočil a přešel k oknu. Ramena se mu chvěla. Z okna viděl mladé muže, kteří obstáli a směli se stát Kyborgy. Nyní právě absolvovali atletický trénink. Najednou se prudce otočil. Stál od učence na dva kroky. To si nenechám líbit, Ezbale! Jestli mě nechcete za svého společníka, pak budu vaším protivníkem. Se mnou si zahrávat nebudete! Echri Ezbal otevřel zásuvku prostého psacího stolu a vytáhl z něj dva pořadače. Tohle jsou lidé, kteří byli přijati do programu Kyborg, ukázal na ten tenčí. A ten silnější ukrývá jména těch, kteří v prvních kolech obstáli, ale posléze jsme je museli z nejrůznějších důvodů vyřadit. Kyborgy se stanou pouze a výhradně jenom ti nejlepší z nejlepších! Protože jenom oni budou schopni unést takovou zátěž. Echri Ezbal zamyšleně hleděl z okna. Ale ani u těch, které jsme vybrali, neexistuje žádná stoprocentní jistota, že budou úspěšní. Může dojít ke katastrofám. Jeden jediný, který zklame, a projekt bude vážně ohrožen. Proto jsme při výběru tak velmi přísní. Musíte to pochopit. Pochopit, ušklíbl se Skovlik a předklonil se přes stůl. Mám

14 něco pochopit, když vím, co ze mě mohlo být? Mohl jsem se stát nadčlověkem, věřil jsem, že jen tak nezestárnu a že vyřeším spoustu problémů - a pak najednou musím pochopit, že jsem neschopen, aniž bych zjistil, proč tomu tak je? Nepožadujete ode mne příliš, Ezbale? Učenec před zlostným pohledem neuhnul. Opravdu nemá význam diskutovat o rozhodnutých záležitostech. Jde o jinou otázku. Chcete tady zůstat a spolupracovat na projektu Kyborg, anebo chcete údolí Brana opustit? Pokud se rozhodnete pro odchod, bude nutné zablokovat vaše vzpomínky. Lidstvo ještě nedozrálo natolik, aby smělo být o projektu informováno. Max Skovlik se zhroutil do židle. Dělejte si co chcete, zamumlal. Sklopil oči, aby zakryl zlostný pohled, a naoko zničeně pravil: No dobrá. Když už sám nemůžu být Kyborgem, pak chci alespoň spolupracovat na vytváření projektu. Zůstanu v údolí Brana. Echri Ezbal zamyšleně hleděl ke dveřím, které za Skovlikem zapadly. Spojil se videofonem s Galaktickou Bezpečnostní Organizací GBO. Ještě než druhá strana odpověděla, vypnul spojení. Tím padla poslední šance, jak dát událostem jiný průběh. Výhybky byly nastaveny. * * * Druhý kontakt s elektromagnetickými vlnami vehnal Chrisi Shantonovi do čela chladný pot. Stále ještě nebyl schopen neznámého protivníka objevit. Bleskurychle namačkal na hodinkách tajný kód a odvysílal ho. Jimmy se líně povaloval na posteli Holgera Alsopa. Veškeré funkce kromě příjmu signálů měl na nule. Ale přicházející impulz v okamžení přepnul funkce z nuly na plný výkon! K polootevřeným dveřím se řítil černý stín. Z chlupatých tlapek vyjely černé koule. Podivné vozidlo, které uhánělo po betonové silnici, jen vzdáleně připomínalo skotského teriéra. Během šílené jízdy se Jimmymu dostalo všech potřebných informací. Věděl, že se jeho konstruktér nachází v nebezpečí.

15 Hnal se ke zdroji elektromagnetických impulzů, které ohrožovaly jeho pána. Otevřel tlamu, zaměřil cíl a bez milosti začal pálit nebezpečné paralyzující paprsky... Po chvíli už stál vedle Chrise Shantona a oba sledovali neuvěřitelný obraz. To snad není možný, řekl Shanton a protřel si oči. To se mi snad zdá, Jimmy! Jimmy, k noze! Oba se pak zvolna přibližovali k místu, kde tančil jakýsi zdivočelý sněhulák. Zaznamenej to, Jimmy, přikázal Shanton. Obraz i se zvukem, všechno! Muž, tančící na jedné noze, mával pravou rukou nad hlavou a od srdce nadával. Skutečně byl podobný oněm postavičkám, které děti v zimě dělají ze sněhu. Hlavu měl v kulaté plastikové přilbě a tělo připomínalo bílou hrušku. Muž byl oblečen v bílé kombinéze, která při bližším ohledání vykazovala jakási černá místa. Poskakoval na kouřících zbytcích už neidentifikovatelné aparatury. Ta vaše příšera mě mohla klidně zasáhnout! Já energicky protestuji! Chris vložil do svého hlasu ustaraný podtón: Není vám snad dobře? Ale nevydržel si hrát na hodného strýčka. No, moc nekoukejte, Strangere. Vůbec mě nezajímá, jestli se do vás strefil. Stejně by to byla vaše vina. Co tady zase čmucháte? Oči reportéra Berta Strangera se rozevřely ve výrazu naprosté nevinnosti. Můj milý Chrisi Shantone, řekl medovým hlasem. Můj milý, impulzivní příteli. Je mi moc líto, že jsem zase jednou probudil vaši nevoli... Tohle, ukázal pod sebe, byl Mark IV, přenosný vysílací přístroj pro stereozáznam se speciálním vybavením. Sice byl už použitý, ale pořád mě stál pět tisíc dolarů. Doufám, že vaše konto takovou zátěž vydrží? Chris Shanton se zhluboka nadechl. Zaměřil jste mě svojí počítačovou kamerou. Zřetelně jsem cítil impulzy. Protože ale nikdo netušil, že svůj reportérskej čenich strčíte dokonce i do údolí Brana, myslel jsem si, že jde o nějakej útok proti mně. Proto jsem nasadil Jimmyho! Reportérův dobrosrdečný výraz se poněkud změnil. Dětské oči zpozorněly a kolem úst vyvstaly ostré vrásky. To snad nemyslíte

16 vážně, Shantone? Jenom proto, že vás někdo zaměří, začnete střílet hlava nehlava? Nechte pohádek! Prostě mě nesnášíte, tak jste si na mně zchladil žáhu! Nesmysl, Strangere. Můj mozek byl v poslední době zneužíván. Musím být prostě mimořádně opatrný... Bert Stranger se zakřenil. Jedna nula pro mě, Shantone. Já věděl, že za tím musí něco být, když se schováváte v údolí Brana. Vy přece nejste typ Kyborga! * * * Noc nad údolím Brana. Osamělý láma nahoře v primitivní jeskyni se usmál. Věděl, co se dole v údolí děje. Jeho souvěrec Echri Ezbal ho několikrát navštívil, aby s ním hovořil o věcech bytí. Když byli spolu, nepoužívali mnoha slov. Nacházeli společné myšlenky mlčky. Pro muže na bezpečnostní stanici bylo díky infrapřístrojům světlo jako ve dne. Stejně tak pro strážné na obchůzce, kteří měli přes oči speciální optiku. Ale byl tu ještě někdo se širokým držákem přes helmu: Max Skovlik. Číhal ve stínu budov a pozorně sledoval dva strážné, procházející kolem ve vzdálenosti deseti metrů. Oba muži si za dlouhé měsíce služby už zvykli, že se v údolí nikdy nic nestalo. Max Skovlik se zvolna propracovával k výpusti. Využíval přitom každý kout, každý kryt, aby zůstal nezpozorován. Když zaslechl kroky další dvojice strážných, schoval se za jeden ze zaparkovaných kluzáků. V duchu zaklel, když se strážní zastavili u stejného letounu. Zapálili si. Skovlik na okamžik zvážil, jestli by je neměl omráčit. Když si připalovali, měli hlavy tak blízko u sebe, že by stačilo je prudce srazit. Ale strážní nezůstali stát. Brzy pokračovali v obchůzce. Uprchlík si samozřejmě pohrával s myšlenkou, že by použil transmiter a nechal se rematerializovat v Cent Fieldu, ale pak myšlenku zavrhl. Skrývala příliš mnoho rizik. Seskočil dolů na prostranství před vchodem, přeběhl pár metrů a schoval se v jámě za nějaké plastikové nádoby. Vší silou vůle se snažil uklidnit zběsilý pulz.

17 Ale nedokázal zabránit tomu, aby se mu neroztřásly ruce, když vytahoval z kapsy plechovku a strhával z ní plombu. Potom sundal víčko. Uvnitř ležel kovový kroužek, připevněný ke šňůře. Konec šňůry vedl do nitra plechovky. Skovlik ji vzal do levé ruky a prostrčil kroužkem ukazováček. Cosi tiše cinklo - časový spínač jeho hodinek. Uprchlík zvedl paži a opatrně ji otočil směrem k infrahledítku. Ciferník zazářil. Zvonek se ozval podruhé. Skovlik strnule sledoval vteřinovou ručičku. Teď všecko záleželo na správném odhadu a souhře. Bezděčně odpočítával poslední vteřiny. Všecky svaly se v něm napjaly. Ručička minula nulovou značku a pokračovala. Nestalo se nic! Skovlik procedil vzduch mezi zuby. Zaznělo to jako hadí syčení. Už chtěl vstát, když spatřil ohnivý míč. Sklad číslo čtyři na jižním konci údolí Brana se proměnil v sopku. Vysoce koncentrované pohonné hmoty spontánně reagovaly na termickou rozbušku o výkonu 2400 stupňů Celsia. Teprve pak byl slyšet výbuch. Max Skovlik znovu pohlédl na hodinky. Vyčkával další minutu. Mezitím se ozývaly poplašné sirény. Minuta uplynula. Skovlik sevřel plechovku pravačkou a rozběhl se přes volné prostranství ke štítové vpustí. Ve strážní budově se otevřely přední dveře. Jakýsi vyděšený muž sledoval utíkajícího. Poplach! volal Skovlik a řítil se přímo na strážného. Okamžitě zajistit budovu. Někdo na nás zaútočil! Strážný nejistě o krok ustoupil. Skovlik ho strčil do místnosti, zabouchl za sebou dveře a vytrhl kroužek z plechovky. Ozvalo se klapnutí. Z plechovky vytryskla mlha, která v okamžiku zaplnila celou místnost. Šest strážných strnulo. Pak zaslechl šest dutých úderů. Přikývl a otevřel okno. Pevně svíral rty. Dýchal jenom nosem, měl v něm zastrčeny dva samotěsnící filtry. Opatrně se podíval ven. Ochranná energetická kupole nad údolím

18 se proměnila v centrum elektrických výbojů, protože vzduch uvnitř, zahřátý explozí, narážel na vnější chladný vzduch. Nad místem požáru se ochranný štít zbarvoval do světle modra. Skovlik se otočil. Jeho pohled patřil složitému ovládacímu panelu, jehož pomocí bylo možno otevřít štítovou vpusť. Uprchlík se vyznal v počítačích. Během několika vteřin pochopil systém panelu. Chvíli zaváhal, než pohnul hlavní pákou, ale myšlenka na vymazání vzpomínek a hypnotické vlivy, kterým by musel být vystaven, mu dodala odvahy. Věcně a chladně se pustil do práce. Dodal plnou energii velkému prstencovému projektoru, aktivoval horizontální a vertikální stabilizační pole a zároveň zapnul otevírací sestavu. Elektronika, otevírající výstup z prostoru, krytého energetickým zvonem, začala pracovat. V centrální elektrárně sice noční směnař zjistil vyšší výdej energie, ale připisoval ho protipožárním opatřením. Skovlik měl štěstí. Naposledy pohlédl na spící strážné. Bojový uspávači plyn je vyřadí z činnosti nejméně na tři hodiny. Max Skovlik doufal, že do té doby bude dávno za horami, nedosažitelně daleko. Vpusť se podobala oblouku transmiteru. Max se zahleděl na chladné skály za ní. Vykročil. * * * Ta věc se mi nelíbí, řekl Bert Stranger a přitiskl počítačový okulár svého Marka-IV k pravému oku. Trochu to s ním trhlo, když pár metrů od něho vybuchl kanystr s pohonnou hmotou. Žhavé úlomky mu zasvištěly nad hlavou. Lhostejně si vytřepal z vlasů drobné oharky. Nesedíte nějak moc blízko? otázal se Chris Shanton. Povšiml si, že kamera, kterou Stranger svírá, není přepojena na přímé vysílání, ale na záznam. To je teda div, že reportér jako vy nevysílá tak pěknej ohníček do celýho světa! Ze skladu šlehaly plameny. Chris Shanton strhl reportéra k sobě na zem a zatáhl ho do zákopu.

19 Právě včas. Chvíli nato jim nad hlavami svištěly střepiny, kovové úlomky a kamení. Bert Stranger opatrně vysunul objektiv přes okraj zákopu a stiskl tlačítko natáčení. Shantone, měl byste vědět, že spolupracuju s Renem Dharkem a Danem Rikerem, vysvětloval. Chris Shanton si odfrkl, ale nic nenamítal. Reportér pokračoval: Požádal jsem commandera, jestli smím natáčet v údolí Brana. Tyhle záběry budou odvysílány v danou chvíli na osobní příkaz Rena Dharka. Že jste ho požádal? zamumlal mohutný inženýr a zamračil se. Spíš bych řek, že jste ho vydíral. Za normálních okolností by vás Ren Dhark totiž poslal ke všem čertům! Bert Stranger odložil kameru a vyměnil kazetu. Podceňujete Dharka, pravil neobvykle klidně. Commander by se nikdy nenechal vydírat. Dohodli jsme se. Dhark není diktátor, který by předepisoval sdělovacím prostředkům, co mají dělat. A já nejsem blázen, abych škodil lidstvu tím, že bych předčasně vyzvonil závažné informace. Chris Shanton mu naslouchal jen na půl ucha. Poslouchal především podivně rytmické výbuchy nádrží a pokoušel si vzpomenout, kde už takový rytmus slyšel. Jeho podvědomí signalizovalo nebezpečí! Otočil frekvenčním ciferníkem hodinek. Centrála údolí Brana, ozval se sonorní hlas. Pozor, řekl Chris Shanton a přivřenýma očima sledoval požár, který se i přes okamžitá opatření stále rozšiřoval. Signál 14/2/11. Přednostní dotaz na ústřední evidenci. Co se nachází ve skladu čtyři? Bert Stranger překvapeně hvízdl, otočil kameru a vzal Shantona do širokoúhlého záběru. Registratura, ozvalo se z drobného reproduktoru. Ve skladu čtyři jsou především pohonné hmoty pro obyčejné nákladní lodě a nářadí na lámání kamene. Kromě toho ještě plastikové stavební panely. Jinak nic? zeptal se Shanton. Hlas se mu chvěl vzrušením. Nic, odvětil úředník. Inženýrova tvář se uklidnila. Málem už vypnul spojení, když vtom se z reproduktoru ozval přidušený hlas: Shantone, pod skladem je zapečetěný speciální trezor se sto gramy

20 axiálně utvářených hyperdiamantů! Bert Stranger si všiml, jak Shanton pobledl a pochopil - stanice Kyborgů se nacházela v nejvyšším nebezpečí! * * * Echri Ezbal uvolněně seděl v křesle a sledoval údaje na hlavní tabuli centrály údolí Brana. Kolem něj vládl hektický provoz. Bezpečnostní důstojník řídil systém protiopatření. Právě starostlivě shlédl k Ezbalovi. Nerozumím tomu, pane. Ten zatracenej požár ve skladu číslo čtyři měl bejt správně už dávno uhašenej. Nasadili jsme dvě nový částicový brzdy. Hasí se i tradičníma způsobama. Ale pořád hoří! Vypadá to, jako by tam někdo seděl a rozfoukával oheň! Správně, hochu, zafuněl zarudlý Chris Shanton a protlačil se dveřmi dovnitř, v patách s reportérem Strangerem. Echri Ezbal tázavě vzhlédl. Skutečně to tam někdo rozdmýchává, pokračoval Shanton. Pod skladem leží hyperdiamanty. Jejich záření si s částicema hravě poradí. Dál lze předpokládat, že hyperdiamanty ještě zvyšujou kinetickou energii rozvášněnejch molekul. Každej si dokáže spočítat, co všecko se pak eště může stát. Echri Ezbal pozvedl ruku. Přestože kolem vládlo nervózní napětí, uvolněně se usmál. Co se stane? Bohužel nerozumím termodynamice. Shanton věcně vysvětloval: Nedávno proběhly na palubě POINT OF pokusy, které měly prokázat, jak se určité materiály chovají při nechráněném přechodu z podsvětelné do nadsvětelné rychlosti. Mezi vzorky se nacházela i nádoba s obyčejným černým uhlím. Když ji vědci po pokusu otevřeli, našli neuvěřitelně jasně zářivý diamanty. Reportér Bert Stranger se držel v pozadí. Pohrával si s opaskem, svírajícím jeho kulatý břich. Ukazováčkem cvrnkl do spony a pootočil se k Shantonovi, aby ho směrový mikrofon lépe zachytil. Každé slovo bylo přesně zaznamenáváno. Pár vteřin nato došlo ke katastrofě. Začalo to tím, že explodovalo pár hořících cigaret. Pak se rozpadly v prach nějaké počítačové agregáty, vzplály kabely a propálily stěny. Ren Dhark byl u toho. Reagoval rychleji než vědci a nádobu s

Nepřátelé se gigantu nemohli přiblížit tolik jako prstencová loď, a tak v tisících lodích číhali vpovzdálí na POINT OF. V této zoufalé situaci se

Nepřátelé se gigantu nemohli přiblížit tolik jako prstencová loď, a tak v tisících lodích číhali vpovzdálí na POINT OF. V této zoufalé situaci se Zatímco prstencová loď Point Of unikala útočící kosmické flotile, pokusil se Ren Dhark se svými přáteli vysvobodit zotročenou posádku lidské monitorovací stanice na Plutu. Po těžkém boji se podařilo' odrazit

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\301\Romany_Perry_Rhodan_21-Ewers_H_G-Kapitan_Nelson.PD B

C:\Users\Plazma\Desktop\301\Romany_Perry_Rhodan_21-Ewers_H_G-Kapitan_Nelson.PD B C:\Users\Plazma\Desktop\301\Romany_Perry_Rhodan_21-Ewers_H_G-Kapitan_Nelson.PD B PDB Name: Romany Perry Rhodan - 021.txt Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: 30.10.2004

Více

HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY. Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen

HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY. Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen 1 2 3 HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY 1999 Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena nebo reprodukována

Více

ISBN 978-80-7398-297-3. www.fantomprint.cz www.facebook.com/fantomprint. www.mahet.de

ISBN 978-80-7398-297-3. www.fantomprint.cz www.facebook.com/fantomprint. www.mahet.de FANTOM Print 2015 Copyright 2007 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, Munich, Germany The book has been negotiated through AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de).

Více

Robert Feldhoff SE1ZMOLOG. Přeložil Hugo Bokvas

Robert Feldhoff SE1ZMOLOG. Přeložil Hugo Bokvas Robert Feldhoff SE1ZMOLOG Přeložil Hugo Bokvas Perry Rhodan vstoupil na tajemný Most do nekonečna a znovu byl vtažen do konfliktů kosmických mocností. Přišel na stopu koalice Thoregon, narazil na národy

Více

John Flanagan HRANIČÁŘŮV UČEŇ KNIHA SEDMÁ OBLÉHÁNÍ MACINDAWU. www.egmont.cz EGMONT

John Flanagan HRANIČÁŘŮV UČEŇ KNIHA SEDMÁ OBLÉHÁNÍ MACINDAWU. www.egmont.cz EGMONT John Flanagan HRANIČÁŘŮV UČEŇ KNIHA SEDMÁ OBLÉHÁNÍ MACINDAWU www.egmont.cz EGMONT Copyright John Flanagan 2007 Cover Illustration Jan Patrik Krásný 2010 All rights reserved Vydalo nakladatelství EGMONT

Více

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001.

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001. Dan Brown Pavučina lží Poznámka autora Delta Force (jedna z federálních protiteroristických jednotek USA), Národní průzkumný úřad a Nadace pro průzkum vesmíru jsou skutečné organizace. Rovněž všechny technologie,

Více

Steve Alten Meg 1 Teror pochází z hlubin

Steve Alten Meg 1 Teror pochází z hlubin Steve Alten Meg 1 Teror pochází z hlubin Jedenáct a půl kilometru hluboko v opuštěné části Tichého oceánu, kde hydrotermální výrony nazývané černi kuřáci chrlí do moře páru bohatou na minerály a horkou

Více

Lubomír Jaroš TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ albis international 2004

Lubomír Jaroš TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ albis international 2004 TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ Lubomír Jaroš TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ albis international 2004 Kniha vyšla za podpory města Hrádek nad Nisou. Lubomír Jaroš 2004 Illustrations Jana Hakenová 2004 ISBN

Více

POSLEDNÍ Z BOHŮ NAPSAL RICK RIORDAN

POSLEDNÍ Z BOHŮ NAPSAL RICK RIORDAN POSLEDNÍ Z BOHŮ POSLEDNÍ Z BOHŮ NAPSAL RICK RIORDAN čtení radost poučení Percy Jackson Poslední z bohů Rick Riordan Poprvé vydalo v roce 2009 nakladatelství Disney Hyperion Books for Children, 114 Fifth

Více

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ FANTASTIČNO (oceněno Ludvík 94) ČAROPRÁVNOST

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ FANTASTIČNO (oceněno Ludvík 94) ČAROPRÁVNOST V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ FANTASTIČNO (oceněno Ludvík 94) ČAROPRÁVNOST MORT MAGICKÝ PRAZDROJ SOUDNÉ SESTRY Terry Pratchett

Více

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo:

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ FANTASTIČNO (oceněno Ludvík 94) ČAROPRÁVNOST MORT MAGICKÝ PRAZDROJ SOUDNÉ SESTRY PYRAMIDY STRÁŽE!

Více

Mému tatínkovi Georgi. S. Andersonovi, který mi odhalil dvě nejsladší tajemství života: že lidské srdce má neomezenou schopnost lásky a že pouto mezi

Mému tatínkovi Georgi. S. Andersonovi, který mi odhalil dvě nejsladší tajemství života: že lidské srdce má neomezenou schopnost lásky a že pouto mezi Catherine Anderson BABY LOVE Copyright 1999 by Catherine Anderson All rights reserved Translation 2001 by Pavla Horáková Cover photo 2001 by Renéc Brown Cover design 2001 by Viera Fabiánova Czech edition

Více

JIŘÍ KULHÁNEK CESTA KRVE - ČÁST PRVNÍ : DOBRÁK

JIŘÍ KULHÁNEK CESTA KRVE - ČÁST PRVNÍ : DOBRÁK JIŘÍ KULHÁNEK CESTA KRVE - ČÁST PRVNÍ : DOBRÁK Byl to neskutečný pohled. NATO náboje trhaly hořící tkaninu, ale oči cíle dvě se mi puškohledem stále propalovaly do mozku. Pak mi došly náboje a vampire

Více

LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1

LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 2 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 3 Melanie Milburneová LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ HARLEQUIN Čas jen pro mě Amsterdam Atény Budapešť Hamburk Londýn Madrid Milán New York Paříž Stockholm

Více

ISBN 978-80-242-2270 7

ISBN 978-80-242-2270 7 Michael Scott The Magician The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel 2008 by Michael Scott Translation Zuzana Zabrodskâ, 2008 Jacket Illustration 2008 by Michael Wagner ISBN 978-80-242-2270 7 Pro Courtney

Více

GEORGE ORWELL ČÁST PRVÁ

GEORGE ORWELL ČÁST PRVÁ GEORGE ORWELL 1984 ČÁST PRVÁ 1 Byl jasný, studený dubnový den a hodiny odbíjely třináctou. Winston Smith, s bradou přitisknutou k hrudi, aby unikl protivnému větru, rychle proklouzl skleněnými dveřmi věžáku

Více

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ 2014 Copyright 2013 by Richelle Mead Translation 2014 by Jan Netolička Cover design 2014 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována

Více

Jaroslav Petr. Nomádi Gibsonovy pouště

Jaroslav Petr. Nomádi Gibsonovy pouště Jaroslav Petr Nomádi Gibsonovy pouště Třeskl výstřel a králík skončil v kotrmelcích. Došel jsem k mrtvému zvířeti a znepokojeně jsem si prohlížel pískem zavátá listí nor. Tak tahle kolonie to má spočítané.

Více

Vyškovský cedník 2014

Vyškovský cedník 2014 Vyškovský cedník 2014 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Klub přátel KKD Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní

Více

Člověk míní, život mění...

Člověk míní, život mění... Člověk míní, život mění... Žánr: Psychologické Žánr2: AU Pár: Hermiona Grangerová, Severus Snape Přístupnost: pro všechny Období: Po Bradavicích Autor: wixie 1 Člověk míní, život mění... První díl povídky

Více

AUTOBUS Gurroa a válka Agríšů

AUTOBUS Gurroa a válka Agríšů AUTOBUS Gurroa a válka Agríšů (Příběh telepatické bytosti) (GSMB-2) 2001 ing. Václav Semerád 1 1. část Gurroa Ve vesmíru»evžum vog slemká du pům djyžáb fruňkal che evrusep ho,«přiznal jsem se. Znamenalo

Více

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary.

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary. Znění tohoto textu vychází z díla Na vlně 57 metrů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Profil v roce 1987 (BATLIČKA, Otakar. Na vlnách odvahy a dobrodružství. V tomto výboru 1. vyd. Ostrava: Profil, 1987.

Více

Poprvé vydáno v Austrálii nakladatelstvím Angus & Robertson, členem HarperCollins Publishers, pod názvem EONA v roce 2011.

Poprvé vydáno v Austrálii nakladatelstvím Angus & Robertson, členem HarperCollins Publishers, pod názvem EONA v roce 2011. BRNO / 2011 Poprvé vydáno v Austrálii nakladatelstvím Angus & Robertson, členem HarperCollins Publishers, pod názvem EONA v roce 2011. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována,

Více

Prolog. Léto 1713 - 1 -

Prolog. Léto 1713 - 1 - Prolog Léto 1713 Hřebec se hnal tryskem temnou nocí. Duncan zaklonil hlavu a zhluboka vdechoval těžkou vůni vřesu. Volná látka kiltu v prudkém větru divoce tloukla do holých kolen. Krev mu vřela opojným

Více

Lovkyně. Lukáš Konvalina

Lovkyně. Lukáš Konvalina Posel smrti VIII Lovkyně Lukáš Konvalina Cesta, jež nás opravdu zocelí, není ta, kterou si sami vybereme, ale ta, po které jsme donuceni kráčet. Obsah I Vyvolené... 5 I Časy minulé... 7 II - Matka... 11

Více

http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/97/73/68/vzornik_2013.pdf.

http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/97/73/68/vzornik_2013.pdf. knihovna Veškeré texty a fotografie ve Vzorníku 2013, publikovaného Městskou knihovnou v Praze, jsou vázány autorskými právy a jejich použití je definováno Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Citační záznam

Více

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ John Avjide Lindquist

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ John Avjide Lindquist AŤ VEJDE TEN PRAVÝ John Avjide Lindquist LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN Překlad MINDWARP.CZ, 2009 Copyright John Avjide Lindquist První české vydání. Dějiště Blackeberg. Nechá vás přemýšlet o kokosem obalených

Více

DIGITÁLNÍ PEVNOST DAN BROWN. Přeložil Pavel Kaas

DIGITÁLNÍ PEVNOST DAN BROWN. Přeložil Pavel Kaas DIGITÁLNÍ PEVNOST DAN BROWN Přeložil Pavel Kaas 2 Copyright 1998 by Dan Brown Translation Pavel Kaas, 2005 All right reserved ISBN 80 86518 95 7 3 Mým rodičům mým učitelům a vzorům 4 Na tomto místě děkuji

Více

Ian Watson - Měsíc a Michelangelo

Ian Watson - Měsíc a Michelangelo Ian Watson - Měsíc a Michelangelo Peter Catlow se probudil ze sna o široké přímé cestě, táhnoucí se lákavě mezi pastvinami a vrbami, za večera po západu slunce, až - ano - až k nějaké vesnici s hospůdkou,

Více