Business Continuity Planning

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Business Continuity Planning"

Transkript

1 odborná konference IIR Business Continuity Planning A krize nemá šanci! Zajistěte bezpečí a kontinuitu klíčovým procesům své organizace BCP v akci! Definujte rizika, jejich dopady a přístupy, jak jim předcházet! Jak se rychle dostat z krize praktický DRP Porovnejte své znalosti s praktickými přístupy v zemích střední a jihovýchodní Evropy Jak přistoupit k testování DRP praktické ukázky testování krok za krokem Referují: Doc. RNDr. Milan Berka GTS Novera a.s., Brno Ing. Radek Havliš T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha Ing. Sylvie Heidlerová Pardubice Ing. Radovan Kožíšek E.ON Česká republika, a.s., Brno Mgr. Antonín Kuneš Strojírny Bohdalice a.s., Bohdalice Ing. Petr Nasadil, CISA PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., Praha Ing. Martin Pavlík ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Pardubice Martin Pišný CPE, Slovakia, Bratislava RNDr. Viktor Seige Reporters, a.s. a člen redakční rady DSM, Praha Ing. Pavel Staša TECHNISERV, spol. s.r.o., Praha Ing. Ľubomír Szabados Lynx spol. s r.o., Bratislava Jan Zeman Trask solutions s.r.o., Praha října 2006, hotel Dorint Novotel Praha Don Giovanni, Praha Workshop 26. října 2006 Testování plánů kontinuity a obnovy činností krok za krokem Odborné vedení: Ing. Marián Svetlík, vedoucí konzultant, Risk Analysis Consultants, spol. s r.o., Praha Ing. Libor Široký, samostatný konzultant, Risk Analysis Consultants, spol. s r.o., Praha Mediální partner: Know how to achieve Institute for International Research IIR PŘIHLASTE SE ON-LINE: PŘIHLÁŠKA: FAX:

2 focus Praha, červenec 2006 Vážené dámy, vážení panové, v současné době, více než kdykoli předtím, je každá společnost vystavena velkému množství různých rizik a možných ohrožení. Přírodní katastrofy, teroristické útoky a mnoho dalších nepředvídatelných událostí dokážou zcela zlikvidovat dlouhá léta tvrdě budované postavení Vaší společnosti. Proto dnes organizace věnují stále větší pozornost plánování kontinuity činností (BCP). Schopnost organizace obnovit své klíčové procesy je závislá na vyspělosti jejího BCP programu. Organizace, které ho nemají, mají jen velmi malou šanci na plné zotavení po nenadálé události. Jedním z hlavních výstupů BCP je plán pro zachování kontinuity činností zásadní dokument definující strategii řešení krizových situací. Uvědomujeme si nelehkou úlohu, kterou při sestavování plánu máte. Proto pro Vás Institute for International Reasearch ve dnech připravil v hotelu Don Giovanni v Praze odbornou konferenci na téma Business Continuity Planning a krize nemá šanci! Odborníci z oblasti řízení rizik, bezpečnosti, BCP, IT manažeři a další Vám představí různé pohledy na tuto problematiku, seznámí Vás s možnými přístupy, ale především i se svými praktickými zkušenostmi. Znáte opravdu veškerá rizika, která mohou narušit činnost Vaší společnosti? Víte jaké dopady mohou mít na Vaše klíčové procesy a jak postupovat v krizových situacích? Jsou Vaše plány obnovy aktuální a efektivní? Přijďte a seznamte se s kroky, které je třeba podniknout, aby Vaše společnost skutečně dokázala krizovým situacím předcházet, případně efektivněji a úsporněji řešit katastrofy, a v neposlední řadě navrátit rychle společnost do normálního chodu. Přijďte a poznejte sílu kvalitního Business Continuity plánu! Zúčastněte se konference a rozšiřte si své znalosti! Jednou z nejdůležitějších, ale zároveň také nejobtížnějších částí implementace Business Continuity managementu v prostředí organizace je testování navržených plánů. Zúčastněte se našeho workshopu dne na téma Testování plánů kontinuity a obnovy činností krok za krokem a seznamte se se všemi kroky testování a se způsoby, jak k nim přistupovat. Velmi se těšíme na setkání s Vámi Ing. Olga Motlíková Conference Producer Institute for International Research PS: Neponechávejte svou společnost osudu, buďte připraveni! PŘIHLASTE SE ON-LINE: PŘIHLÁŠKA: FAX:

3 úterý 24. října 2006 Předsednictví: RNDr. Viktor Seige, CSc., Professional Services Manager, Reporters, a.s., člen redakční rady DSM, Praha Od 8.30 hod. Přivítání a výdej podkladů ke konferenci 9.00 hod. Uvítací projev Institute for International Reasearch a předsedy dne BCP součást strategického řízení firmy 9.10 hod. Business Continuity Planning aneb začněme od základů Základní východiska, pojmy a souvislosti v oblasti BCP Proč byste se měli zabývat BCP právě ve vaší firmě? Úloha krizového řízení BCP jako strategický cíl firmy aneb zajistěte BCP dostatečnou podporu ze strany top managementu Seznamte se s příslušnou legislativou, normami a osvědčenými standardy Ing. Radek Havliš, Vice President Security & Business Continuity Management, T- mobile Czech Republic, a.s., Praha hod. Kávová přestávka Vytvořte funkční BCP, minimalizujte tak rizika potenciálních hrozeb a snižte závažnost následků možných katastrof a havarijních situací hod. Jak správně vytvořit Business Continuity plán krok za krokem Jak postupovat při tvorbě BCP a které kroky je třeba podstoupit? Kdy je ten správný čas přistoupit k jednotlivým fázím BCP správné načasování Jaké jsou personální nároky na zajištění BCP? Vystačíme si sami nebo je třeba externistů? Rozdělení zodpovědnosti a kompetencí v rámci projektu a jeho řízení Nepodceňujme komunikaci napříč celou firmou Ing. Sylvie Heidlerová, nezávislá konzultantka, Pardubice hod. S jakými náklady musíme při zavádění Business Continuity plánu počítat? Proč investovat do BCP? Jaký finanční dopad bude mít případné přerušení klíčových procesů? Rozpočet kolik nás to vlastně bude stát a v jakých fázích? Náklady na tvorbu implementaci aktualizaci Jsou vynaložené náklady již konečné? Náklady na BCP vs. ztráty při havárii bez BCP Referent kontaktován hod. Společný oběd Analýza rizik jako nástroj posouzení aktuálního stavu bezpečnosti společnosti a jejich procesů hod. Zhodnoťte rizika, kterým je vaše společnost vystavena, aneb analýza rizik jako součást programu BCP Zanalyzujte výchozí situaci firmy! Identifikujte aktiva a požadavky na jejich ochranu! Určete, jaká je zranitelnost Vašich aktiv a jakým hrozbám jsou vystaveny! Definujte možné scénáře havárií! Ing. Radovan Kožíšek, manažer řízení rizik, E.ON Česká republika, a.s., Brno hod. Dopady potenciálních havárií ohrožující činnost Vaší organizace Business Impact Analyse Které procesy jsou ve Vaší společnosti klíčové? Jaké dopady bude mít havárie na chod obchodních procesů Stanovte priority činností a služeb pro obnovu! váhy klíčových procesů Identifikujte čas nutný pro obnovu! Referent kontaktován PŘIHLÁŠKA:

4 středa 25. října hod. Kávová přestávka hod. Implementace BCP z pohledu IT Definujte strategie obnovy provozu pro jednotlivé scénáře havárií! Jaké jsou základní kroky implementace a praktické přístupy? Personální zajištění rozdělení zodpovědnosti v rámci projektu a jeho řízení Jak zajistit efektivní komunikaci všech zainteresovaných osob? Martin Pišný, jednatel, CPE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava hod. Údržba a testování jako nezbytná součást BCP Jakým způsobem testovat existující plány? Kdy a jak často je nutné plány aktualizovat? Úskalí údržby plánů kontinuity Nezapomeňte na proškolení příslušných pracovníků! Jan Zeman, Security Specialist, Senior Consultant, Trask solutions s.r.o., Praha hod. Závěrečné shrnutí 1. dne konference předsedou hod. Následuje koktejl KOKTEJL Na závěr prvního dne konference Vás IIR srdečně zve na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře S KÝM SE SETKÁTE NA NAŠÍ KONFERENCI se členy vedení firem s řediteli a managery pro oblast bezpečnosti s IT řediteli a managery s IT Security managery s řediteli a managery rizik s auditory Předsednictví: Mgr. Antonín Kuneš, místopředseda představenstva a výkonný ředitel, Strojírny Bohdalice a.s., Bohdalice 9.00 hod. Úvodní řeč předsedy 9.10 hod. Specifické postavení IT v rámci BCP programu Provázanost BC a IT IT Service Continuity Management Krizové situace a obnova procesů z pohledu IT Bezpečnost informací v kompetenci IT Nezapomínejte na neustálou komunikaci mezi IT a ostatními! Softwarové nástroje pro podporu BCP Doc. RNDr. Milan Berka, Quality and Security Manager, GTS Novera a.s., Praha hod. Kávová přestávka hod. Plán obnovy a jeho klíčové postavení v rámci Business Continuity plánování Pozice plánů obnovy v BCP Životní cyklus DRP Jaké jsou klíčové aspekty DR plánu? Obecná pravidla a základní cíle Disaster Recovery plánování Ing. Martin Pavlík, ředitele odboru bezpečnosti, ČSOB Pojišťovna, a.s., Pardubice hod. Disaster Recovery plánování jako kontinuální činnost společnosti Jak vytvořit inteligentní plán obnovy (Disaster Recovery Plan)? Jaké zásady a postupy je třeba dodržovat při tvorbě DRP? Stanovte kritické lhůty pro obnovu! Vyberte nejvhodnější strategii obnovy pro uvažované kritické stavy! Upřesněte jednotlivé role zaměstnanců při haváriích, jejich pravomoci a odpovědnosti! Seznamte s vytvořenými plány příslušné zaměstnance! Ing. Petr Nasadil, CISA, Advisory Services, PricewaterhouseCoopers Česká Republika, s.r.o., Praha hod. Společný oběd PŘIHLASTE SE ON-LINE:

5 čtvrtek 26. října hod. Ověřte si praktickou realizovatelnost plánů testování Disaster Recovery plánu Základní přístupy k testování plánů obnovy Do jaké míry či hloubky testování provádět? Testujeme reálně či prakticky a kolik nás to bude stát? Validita výsledků Kdy přistoupit k aktualizaci plánů? Aktualizujte plány tak, aby odpovídaly novým požadavkům Informujte zaměstnance o výsledcích testování a nových opatřeních Mgr. Antonín Kuneš, místopředseda představenstva a výkonný ředitel, Strojírny Bohdalice a.s., Bohdalice hod. Kávová přestávka Audit v rámci BCP není třeba se ho bát! hod. Audit jako nedílná součást komplexního přístupu Postavení auditu v rámci BCP Jaké jsou cíle auditu? Rozsah auditu Východiska a způsoby provedení Hlavní závěry a jak s nimi dále nakládat? Ing. Pavel Staša, bezpečnostní architekt a auditor, Techniserv, spol. s r.o., Praha hod. Specifika Business Continuity plánování v různých oblastech BCP napříč odvětvími Poznejte odlišnosti BCP v různých odvětvích! Seznamte se s přístupy k řešení BCP ve finančních i nefinančních institucích definování a řízení procesu analýzy, strategie, plánování testování, vzdělávání Porovnejte své zkušenosti s řešeními realizovanými v rámci zemí střední a JV Evropy Ing. Lubomír Szabados, Business Continuity planning department manager, Lynx spol. s r.o., Bratislava hod. Závěrečné shrnutí konference předsedou hod. Konec konference Workshop hod. Testování plánů kontinuity a obnovy činností krok za krokem Kontrola úplnosti vytvořených plánů Návrh strategií obnovy a identifikace kritických činností Návrh a struktura vytvořených plánů Stanovení rolí a odpovědností, krizový tým Záložní prostory, seznamy technických prostředků Přezkoumání kompletnosti plánů, ověření správnosti, úplnosti a aktuálnosti údajů Vyhodnocení testů, doplnění a aktualizace plánů Teoretický průchod plány odhalte nedostatky v navržených postupech obnovy a doplňte a aktualizujte vytvořené plány Teoretické prověřování jednotlivých postupů kontinuity a obnovy činností Teoretické ověření znalostí rolí členů krizového týmu Komunikace jednotlivých rolí, zaškolení nových členů týmu Simulační testy praktické prověření navržených postupů dle předem připravených scénářů Příprava scénářů a praktický nácvik navržených postupů Trénink členů týmu, týmová interakce Prověření způsobů komunikace se třetími stranami Krizové řízení a komunikace s médii a záchrannými složkami Paralelní testy praktické prověření schopnosti organizace pokračovat v konkrétní činnosti v případě vzniku krizové události Základní strategické modely obnovy činností (hot site, cold site ) Výběr a umístění záložních lokalit, požadavky na záložní prostory Přesunutí vybraných procesů do záložní lokality a jejich obnova v záložní lokalitě Testy úplného přerušení jak přistoupit k simulaci úplného přerušení provozu v primární lokalitě a přemístění provozu do záložních prostor v požadovaném čase? Kdy takovéto testy provádět a jaké jsou zdroje potenciálních rizik? Přesun do záložních prostor a jejich aktivace Obnova činností a procesů Požadavky na zdroje a jejich umístění Ing. Marian Svetlík, vedoucí konzultant, Risk Analysis Consultants, spol. s r.o., Praha Ing. Libor Široký, samostatný konzultant, Risk Analysis Consultants, spol. s r.o., Praha FAX:

6 přihláška: Business Continuity Planning a krize nemá šanci fax: tel.: adresa: Institute for International Research GmbH., org. složka Praha, Rumunská 1, Praha 2 Kód konference: C0625 PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI 5 % sleva pro 3 účastníky z jedné firmy na konferenci Ano, závazně se přihlašuji na telefon Ano, závazně se přihlašuji na telefon Ano, závazně se přihlašuji na telefon firma IČ DIČ ulice/poštovní přihrádka město/psč počet zaměstnanců v podniku oblast podnikání datum podpis konferenci workshop křestní jméno fax konferenci workshop křestní jméno fax konferenci workshop křestní jméno Přeji si informace em z oblasti strategie/organizace Pokud si máte zájem dostávat informace z jiných oblastí, zaregistrujte se na Konference se nemohu zúčastnit, objednávám dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990, Kč + DPH Objednávám dokumentaci z minulých konferencí: Business Continuity Planning (9/2005), cena 3.990, Kč + DPH fax V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailkód: Kdo povolil Vaši účast na této konferenci? jméno jméno Kdo je zodpovědný za vzdělávání ve Vaší firmě? WEBC0625 TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE Konference: Business Continuity Planning a krize nemá šanci! Úterý 24. října 2006, hod., následuje koktejl Středa 25. října 2006, hod. Workshop: Testování plánů kontinuity a obnovy činností krok za krokem Čtvrtek 26. října 2006, hod. Hotel/Ubytování: Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku. Pro účastníky konference nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojů za speciální cenu v hotelu, ve kterém se konference koná. Tento kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před začátkem konference. Rezervujte, prosíme, přímo v hotelu s odvoláním na Vaši účast na konferenci IIR: Dorint Novotel Praha Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha 3, tel.: , fax: , IIR Institute for International Research je celosvětová úspěšně operující nezávislá konferenční organizace s kancelářemi v klíčových hospodářských centrech. Obzvláště v době rostoucího přívalu informací a globalizace trhů potřebují vedoucí pracovníci ze všech hospodářských odvětví odborné vědomosti a informace na vysoké úrovni. Všechna konferenční témata jsou prověřena řádným průzkumem s cílem nabídnout informace potřebné pro řešení Vašich problémů. ODSTOUPENÍ Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 2.000, Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel konference si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. Program vytištěn dne VÁŠ KONTAKT NA NÁS Přihláška: Obsah konference: Ing. Olga Motlíková Změny adresy/marketing: Soňa Valentová Partnerství & výstavnictví: Ondřej Jobánek ÚČASTNICKÝ POPLATEK Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za: Registrace soukromý sektor: cena základní: do cena zvýšená: od konferenci , Kč + DPH , Kč + DPH workshop , Kč + DPH , Kč + DPH konferenci a workshop , Kč + DPH , Kč + DPH Registrace státní správa: cena základní: do cena zvýšená: od konferenci , Kč + DPH , Kč + DPH workshop 6.995, Kč + DPH 7.995, Kč + DPH konferenci a workshop , Kč + DPH , Kč + DPH Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlášení. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v České republice. Prosíme uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C0625. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před začátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účastnického poplatku později než 14 dní před začátkem konference Vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu. PŘIHLASTE SE ON-LINE:

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Odborná konference IIR Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Být dobře připraven znamená nejen přežít 11. 12. prosince 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Business Continuity a krizové

Více

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Odborná konference IIR ITIL FORUM 2007 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Tolik příkladů z praxe tu ještě nebylo! Vyhnete se slepým uličkám implementace Vedoucí publikací itsmf v Německu:

Více

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha Odborná konference IIR Právo v IT Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Klíčová úskalí v IT smlouvách Pracovněprávní problematika v IT Elektronické

Více

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce IIR 15. 16. října 2013 Kongresové centrum U Hájků, Praha Odborná konference IIR Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce Seznamte se s pokračujícími reformami v českém

Více

Biotechnologie a biosimilars

Biotechnologie a biosimilars Odborná konference IIR Biotechnologie a biosimilars 6. 7. prosince 2011 Hotel Jurys Inn, Praha Jak si vede biotechnologický trh v ČR? Biotechnologická léčiva ve světle legislativních změn Biosimilars jak

Více

HR Know How & Fórum personalistů

HR Know How & Fórum personalistů Společná výroční konference IIR a ČSRLZ www.hr-konference.cz www.lidske-zdroje.org HR Know How & Fórum personalistů Personalisté v čele dynamického trhu Sekce: Elektroenergetika Plynárenství Teplárenství

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

Specialista veřejných zakázek

Specialista veřejných zakázek IIR Management Education www.konference.cz Specialista veřejných zakázek s certifikátem IIR 14. 18. června 2010 Hotel IBIS Praha Karlín, Praha Seznamte se s příslušnou terminologií a současným stavem veřejného

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

it governance Inovace podnik ání

it governance Inovace podnik ání V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz Nabídka školení leden - červen 2006 www.ait.cz Základy managementu projektů Metody a techniky managementu projektů I. Metody a techniky managementu projektů II. Management projektů pro top managery Business

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem 13. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM CASH IS K NG! Tlak na firemní výkonnost v období stagnace 16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady CFO, manažeři a majitelé firem Controlleři

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více