poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, s.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)"

Transkript

1 poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA) Aféra Watergate 1974, pád prezidenta Nixona, spojeno s odposloucháváním Stupně integrace: 1) pásmo volného obchodu NAFTA, CEFTA, žádná cla a kvóty 2) celní unie společná celní politika vůči třetím zemím (ČR a SR po rozpadu) 3) společný trh - liberalizace zboží, služeb, kapitálu, prac.síly EHS po založení 4) hospodářská unie společná hospodářská politika 5) měnová unie společná měna (EMU) Orgány EU Komise výkonný orgán, zastupuje ES, v čele J. M. Barroso (cca vláda) Evr. parlament zastupuje občany Rada EU zastupuje členské státy, po ½ roku se mění předsednictví (ČR v ½ 2009) Evropská rada (summit) prezidenti nebo hlavy státu čl. států Soudní dvůr, účetní dvůr, Evropský hosp. a soc. výbor, výbor regionů, ECB, EIB, Ombudsman G. Bush st. 90 s, snaha o stabilizaci rozp. Deficitu ekonomický propad, ale od 1991 růst až do 2001, po něm Clinton (růst t i růst výdajů přebytkový rozpočet) Pakt stability a růstu vlády zemí v EU měly i po přijetí dodržovat kritérium deficitu nereálné zmírněno Kominterna kom. internacionála mezinárodní organizace komunistických stran, založena 1919, cíl: vítězství světové revoluce Pád americké burzy na přelomu 20./21.stol. akcie IT společností byly nadhodnoceny, pokles investic, FED zvedl úrokové sazby nedošlo k tragedii jako v 1929 recese 2001 Země, kt. se neúčastní EMU, konv. kriteria VB, Švédsko, Dánsko Mandžukuo loutkový stát v Mandžusku, 1932 vyhlášen Japonci, kritika tohoto postupu ze strany Společnosti národů Japonci z ní vystoupili Bitwa u Midway 1942, Japonsko začíná prohrávat, ale klade odpor atomová bomba APEC asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce Chaeboly konglomeráty v J Koreji (Daewoo) Kulaci střední třída rolníků v Rusku, Stalin nařídil jejich likvidaci MERCOSUR Jihoamerický společný trh NAFTA Dohoda o severoamerické zóně volného obchodu Směnné relace poměr exportních a importních cen. V případě poklesu je třeba vyvézt víc zboží pro možnost dovezení stejného objemu dovozu. Millenium cíle 2000, boj s chudobou, hladem, negramotností, ŽP, diskriminací Nová ekonomická politika 1971, Nixonův program s cílem hosp. růstu, útlumu fiskální nerovnováhy, na 90 dní zarazil mzdy i ceny, devalvace, zánik B-W, tato politika neuspěla slumpface Nová ekonomická politika NEP 20 s, Rusko, Gosplan ústřední plán.orgán (vznikl 1921) EU o vstupu jedná Turecko a Chorvatsko Sterilizace centrální banka provádí operace na volném trhu s cílem eliminovat vliv kapitálových toků na měnovou bázi Japonsko ve 30 s dobrá HP: pokles r, růst G (zbrojení) zadlužení, fixní dny, dlouhý prac.den expanze HIPC initiative iniciativa usilující o odpuštění dluhů nejchudším zemím Reagan 80 s, USA, liberální hodnoty, SDI (strategická obranná iniciativa zbraně ve vesmíru, jaderné zbraně), pokles státních zásahů (nepovedlo se mu to), deregulace, zrušení kontrol cen ropy, posílení sektoru služeb, daňová reforma snížení daní (podle Lafferovy křivky velmi úspěšné) Problém jeho vlády: Dvojitý (dvojčatový) deficit veřejných financí a obchodní bilance. V celkovém hodnocení Reagan ozdravil některé části ekonomiky dosáhl snížení inflace a nezaměstnanosti, deregulace a liberalizace trhů. Jinde (hl. v oblasti obchodní bilance a

2 rozpočtu) ale došlo k výraznému zvýšení nerovnováhy. Reagonomika zklamala ve snížení úlohy státu v ekonomice. Reagan označoval SSSR za říši zla Příliv mozků v rámci vzestupu imigrace se kvalifikovaná pracovní síla, především z ostatních vyspělých zemí, výrazně podepsala na ekonomickém úspěchu USA v 50. letech Triffinovo dilema v 60. letech byla USA pod tlakem. Bylo třeba, aby FED vydával dostatek dolarů likvidity pro chod svět. hospodářství. Na druhou stranu, pokud byly tyto $ vydávány, docházelo k oslabení vazby mezi zlatými rezervami a množstvím dolarů v oběhu souběžně s ohrožením cenové stability v USA. Tento problém částečně řešily SDR (zvláštní práva jednání), ale Američané souběžně tiskli velké množství $. Tyto $ vedly k růstu rozdílu mezi vydanými dolary a zlatými rezervami, což nakonec přispělo k PÁDU CELÉHO B-W SYSTÉMU. Outsorcing delegování části činnosti podniku specializované firmě, např. úklid podniku zajišťuje externí firma. (Nebo Vigour x Unicorn). Ve SH je spojen zejména se službami (call centra, softwarový servis, ). Outsourcing služeb přispěl v USA v letech k růstu produktivity o 3-4,5%. Lisabonská strategie 2000, cíl předhonit USA, deregulace, liberalizace nesplněno US prezidenti nejdůležitější G.Washington (1), T. Jefferson (4), J. Buchanan (15), A. Licoln (16, ), T. Roosevelt (26, ), W. Wilson (28, ), H. Hoover (31, , F. D. Roosevelt (32, ), H. S. Truman (33, ), Eisenhower (34), J. F. Kennedy (35, ), L.B.Johnson (36), R. Nixon (37, ), R. Reagan (40, ), G.H.W. Bush (41), B. Clinton (42, ), G. W. Bush (43, od 2001) Proč EU zaostává rostou daně, růst sociálních států, rozdílné úrovně států, pokles migrace, zem. politika CEP Japonsko po WWII hospodářský zázrak, Japonsko obsazeno USA (Dodgeova linie) demokratizace, demilitarizace, demonopolizace, investování do 4 odvětví (uhelný průmysl, ocelářství, energetika, loďařství) Japonsko v 50 s plánování EPA, MITI ( -> r na MEZI min. ekonomika, obch. a pr.) Japonsko 1989 krach na burze, CB byla nucena zvýšit r praskla spekulační bublina, dál držela r nahoře negativní vliv v 90 s EMU etapy: I. zrušeny překážky pro kapitál II. EMU konvergenční kritéria III., ECB, ESCB IV. Hotovost Deflace v Japonsku vyvolána slabou D a přebytečným kapitálem, CB snížila r, tiskla peníze Rozpad koloniálních systémů - po WWII Krize v JV Asii 1997, falešné nadhodnocování měny prasklo útěk INV (hlavně J.Korea) Pařížský klub řeší situaci dlužníka, zásady priorita všech věřitelů, dohoda s IMF Londýnský klub řeší situaci věřitelů, společný postup, restrukturalizace dluhu VŘSR Rusko - není členem WTO, prohrálo Krymskou válku (pol. 19.stol) Brest Litevský mír separátní mírová smlouva 1918, Rusko Německo, Pro Rusko to znamenalo velké ztráty území, ale hlavní bylo, že válka skončila. (Rusko ztratilo Finsko, Pobaltí, část Polska, Ukrajinu a Bělorusko). SSSR vznik 1922 Pakt o neútočení SSSR a Německo, 1939, s tajným dodatkem o rozdělení Polska, Německo pakt porušilo a 1941 na Rusko zaútočilo Dekret o půdě 1917, SSSR, urychlená nacionalizace půdy Sovchozy státní zemědělské podniky v SSSR Kolchozy družstevní podniky v SSSR Válečný komunismus vše pro frontu, výroba podřízena vojenským potřebám, stát organizoval hospodářství, likvidace trhu, SSSR, znárodnění, glavki (specializovaná odvětví sledující jednotlivá odvětví průmyslu), podniky neplatily ani nedostávaly zaplaceno - 2 -

3 Obilní monopol rolníci museli odvádět téměř všechno státu vybíjeli dobytek, Kronštadt povstání vojáků a námořníků proti válečnému komunismu, 1921, povstání potlačeno Kolektivizace 20 s, 30 s, zabírání půdy kulakům, fyz. likvidace WWII SSSR vítězné Gorbačov 80 s, perestrojka politické uvolnění a ekonomické reformy, nic moc SNS společenství nezávislých států po rozpadu SSSR Kosyginova reforma 60 s, reforma hospodářství, naráželo na odpor, za Brežněva 90 s Boris Jelzin 1992 šoková terapie, autor: J.Gajdar premiér Zásadní liberalizace, tržní hospodářství 2002 Putin Projevy odporu ve V Evropě (CPE) Jugoslávie 1948 Tito V Berlín 1953 potlačena armádou Polsko 1956 větší samostatnost Polska Maďarsko 1956 krvavě potlačena Čína 1959 Pražské Jaro ČSSR 1968 reformní hnutí, potlačeno armádami spřátelených zemí Osamostatňování Rumunska (Ceausescuo) 1965 Šikovy reformy 60 s, růst vlastní aktivity podniků, změna tvorby cen, připuštění trhu potlačeno Rašínova reforma 1919, razantní měnová reforma Rozsypalova reforma na konci 50 s, pokus o reformu řízení ekonomiky, její snahou bylo zejména uvolnění centrálního řízení ekonomiky a zvýšení iniciativy podniků i zaměstnanců E. Beneš 1935, po TGM Nostrifikace 1919, sídlo firmy nutno převést na území ČSR 1922 vrchol poválečné krize v ČSR 1929 vrchol růstu Velká hospodářská krize růst dopadu (kvůli růstu exportu), růst G, ochranářství, kartelizace, devalvace 1939 další krize Heydrich zemřel na následky atentátu skupinou Silver A (Gabčík Kubiš (bánovjan )), Gabčík střílel netrefil, Kubiš házel granát jo. druhá heydrichiáda stanné právo (zákaz vycházení a pobývání na ulici), Lidice a Ležáky, Košický vládní program 1945, expatriace německé menšiny, trestat kolaboranty realizován Benešovými dekrety Volby 1946 Gottwald 1948 Komunistický puč ČSSR 1960, nová ústava Pražské Jaro uvolnění Varšavská vojska poučení normalizace (= návrat k předreformní situaci) 1989 Vláda národní jednoty 1990 volby Česko občanské fórum, Slovensko Veřejnost x násilí; transformace 1997 pokles růstu balíčky fiskální restrikce, kurz nadhodnocen útěk devalvace Taxflace růst daňové sazby způsobený růstem nominálních důchodů Keynes liberalizace cen a mezd vede k plné zaměstnanosti, růst inflace pokles nezaměstnanosti, makro přístup, systém je v rovnováze při neúplném využití zdrojů (?) tvůrce Keynesova plánu ( Bretton Woodský měnový systém) kritika připojení libry po WWI na předválečném kurzu (nadhodnocení) kritika vysokých reparací pro Německo po WWI Otevřenost ekonomiky základními ukazateli jsou export (import) ku HDP, obrat (exportu plus import) ku HDP. 4D Demilitarizace, Denacifikace, Dekartelizace a Demokratizace Německa - 3 -

4 Platební bilance na jejích účtech jsou agregovány veškeré příhraniční transakce. Základní struktura platební bilance zahrnuje běžný, kapitálový a finanční účet, změnu rezerv. Běžný účet zachyceny toky zboží (IM a EX) a služeb, výnosy z kapitálu, investic a práce. Kapitálový účet převody kapitálového charakteru související s migrací obyvatelstva, promíjením dluhů, vlastnickými právy k fixním aktivům, převody nevyráběných, nefinančních hmotných aktiv a nehmotných práv Finanční účet transakce spojené se vznikem, zánikem nebo změnou vlastnictví finančních aktiv a pasiv vlády, bankovní a podnikové sféry a ostatních subjektů ve vztahu k zahraničí. Poskytuje investice o finančních (kapitálových) tocích v členění na přímé investice (ZK a ostatní K), portfoliové investice majetkového a dluhového charakteru, finanční deriváty (operace bank) a ostatní investice dělené z časového hlediska Devizové rezervy zahraniční aktiva CB jako zdroj přímého financování platební nerovnováhy - Platební bilance je z definice vyrovnaná. Složkou, která bilanci vyrovnává, jsou Devizové rezervy. Běžně se ovšem mluví o deficitní PB. Tento termín v podstatě znamená, že došlo k odlivu devizových rezerv ze země. Růst světového HDP závislý na extenzivních a intenzivních faktorech: Extenzivní růst HDP vzniká přidáním dodatečných výrobních faktorů Intenzivní růst HDP lepším využitím stávajících zdrojů Ekonomická síla odráží absolutní velikost HDP, nejsilnější ekonomikou dle tohoto ukazatele je USA Ekonomická úroveň odráží HDP na osobu, jedná se tedy o rámcovou aproximaci životní úrovně obyvatel dané země. Rámcově ukazuje Dva základní náhledy na globální politický vývoj Teorie Fukuyamy o konci dějin, směřování světa k demokracii a demokratickým politickým systémům Teorie Huntingtona upozorňuje na střetávání civilizací na hranách náboženských, národních a kulturních skupin V současnosti dochází k poklesu porodnosti i úmrtnosti pokles dynamiky růstu obyvatel. I v RZ dochází k poklesu růstu obyvatel Demografický přechod fáze: a) Produktivní populace je v menšině, relativně malá část populace musí pracovat na velkou skupinu dětí a mládeže b) Velká skupina, která byla v předchozím bodě základnou populace (děti), se dostane do produktivního věku, tzn. značná část populace pracuje pro menšinu mládeže a důchodců c) Závěrečná fáze opět nepříznivá v důchodovém věku se nachází početná skupina lidí, o kterou je třeba pečovat. Z tohoto modelu můžeme brát budoucnost RZ za příznivou, protože se právě dostává do druhé fáze demografického přechodu. Naproti tomu rozvinuté země jsou ve fázi stárnutí populace. Hospodářský růst v 19.stol. příčiny: Liberalizace uspořádání uvnitř společnosti odstranění feudálních rigidit Demografický přechod prudký nárůst počtu obyvatel v Evropě => migrační toky (během 19. stol. opustilo Evropu více než 50 mil. lidí (40% přírůstku), většina do USA, nově osídlených částí Britského impéria a Latinské Ameriky v Evropě došlo ke snížení populačního napětí a utlumily se tlaky na snižování reálných mezd, podnikatelé v nových zemích souběžně získali nedostatkovou pracovní sílu. První systém sociálního zabezpečení Bismarck v Německu - 4 -

5 19.století Pro 19. století je charakteristický vznik a rozšiřování koloniálních panství rozpad po WWII. Příčiny kolonializmu politické (mezinárodní prestiž), případně vojenské (ochrana hranic). Dále je pro 19. Století charakteristická cenová stabilita hl. kvůli zlatému standardu Velmocí No.1 byla VB Propojení mezinárodního měnového systému (Zlatého standardu) mělo vliv i na růst investic, které měly značný význam pro integraci SH Závody ve zbrojení původce Německo (expansionismus, obavy ze dvou konkurentů Francie a Ruska). Francie, Británie spoléhala na lodě. Nakonec došlo k vytvoření dvou vojensko-politických bloků Dohody (Francie, Rusko, VB) a Trojspolku (Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie) Po WWI - Největší počet obětí mělo Rusko (cca 50% z celkových 60 mil. lidí) - Německého území se válka vůbec nedotkla, přesto prohrálo - Němci označeni za původce války pocit zrady, přesvědčení, že nebylo možno prohrát válku, když se u nich vůbec nebojovalo - Muži ve válce ženy emancipace problém po skončení války (ženy levnější prac.síla) - Přímé náklady na válku mld USD, nepřímé (škody) 150 mld USD - Průmyslová produkce poklesla, zemědělská výroba 1/3 pod normálem, pozice Evropy se změnila z věřitele v dlužníka - Celkový růst evropské ekonomiky se zbrzdil asi o osm let - VB ztratila během války svůj statut 1. Velmoci světa (nahrazena USA, trvá dodnes) - Válka financován prodejem zahraničních aktiv a zvýšením daní - Růst cen dvojnásobně během války (tisk peněz, opuštění ZS) - HDP během války stagnoval 20 s 20. století - politická nestabilita v důsledku války - nově vzniklé státy (na základě 14ti bodového Wilsonova programu právo státu na sebeurčení, 20 27) často podléhaly nacionalistickým a diktátorským tendencím - nerovnováhy v měnovém systému, snaha o znovupřipoutání měn na zlato, ale problém s nastavením parity. Výsledný kurz se ukázal jako nestabilní. Byly užívány modifikované verze zlatého standardu zlatý devizový, zlatý slitkový. - za války také zpřetrhány obchodní vazby po válce obchodu bráněno vyšší ochranou domácích trhů - nová mezinárodní organizace Společnost národů pomocí hospodářského tlaku a morálního odsouzení měla dle Wilsona přinutit agresora, aby se vzdal násilí neúspěch (i proto, že USA nevstoupila nikdy do SN) - Francie požadovala maximální oslabení Německa - VB chtěla na kontinentu udržet mocenskou pozici - V USA začal opět převládat tradiční izolacionismus - Německo vysoké reparace, konfiskace, okupace, hluboké ponížení, jediný viník WWI - Španělská chřipka zasáhla svět , třetí nejhorší v dějinách lidstva, vyžádala si 2x více obětí než WWI, infikována prý byla ¼ všech obyvatel a zemřelo na ni milionů lidí. Průmyslová produkce pravděpodobně v důsledku chřipky poklesla (i když těžko vyčíslitelné) - Obecně: střed a východ Evropy se potýkal s vnitřními problémy v důsledku války, západ zažíval jeden z největších boomů ve své historii (příčiny: vysoká poválečná D, akumulované úspory z války, vysoké vládní výdaje, nízké úrokové sazby) jaro 1919 jaro Nejvíce VB, USA a Japonsko. - Po vrcholu zaváděny měnové restrikce, největším problémem Západu dluhy vůči USA - 5 -

6 - Rok 1921 jeden z nejhorších v dosavadní historii (krize po boomu, restriktivní vládní politika, dluhy vůči USA, které Evropa nebyla schopna splácet => přerušení MO a poválečný nárůst protekcionismu. - Během 20. let ale opět docházelo k trvalému snižování ochrany ve většině zemí (volný obchod), po krizi ve 20. letech následovalo ekonomické oživení, které trvalo téměř bez přerušení až do Velké hospodářské krize. - Druhá polovina 20. Let byla pro světové hospodářství úspěšná (růst objemu kapitálu) - Největší věřitel USA, největší dlužník Německo - Hospodářský vývoj v Německu válka financována z půjček a emisí peněz, politický i sociální rozklad pád císařství Výmarská republika - uvaleny velmi tvrdé podmínky, Versailleská smlouva vrátila Alsasko-Lotrýnsko Francii, 15 let okupace Sárska Francií, východní Prusko a Horní Slezsko připadlo Polsku. - Inflace již za války německá vláda vydávala dluhopisy, masivně se zadlužovala, nedošlo k poklesu spotřeby, reparace => růst cen. Německo nemělo peníze další tištění peněz rostoucí inflace radikalizace společnosti. - Německo na konci r.1922 přestalo splácet (nemělo čím) Francie a Belgie neměly peníze pro USA okupace Porúří Francií a Belgií. Německo reagovalo politikou pasivního odporu přislib platů těm, kteří odmítnou pracovat v Porúří apod. Pasivní resistence však vyvolávala další výdaje => další tisk peněz => hyperinflace pol až 11/1923. (ukázka fungování kvantitativní teorie peněz (= rovnice směny), M vzrostlo o 400%, ceny o 140% - CCH rostla v souladu s růstem množství peněz v oběhu) - Stresemann pověřen sestavením nové vlády, která by stabilizovala hospodářství. Tato vláda zastavila pasivní resistenci, vydala novou dočasnou měnu Rentenmark (v omezeném množství). stabilita dosažena - USA Dawesův plán na jeho základě měly USA poskytnout Německu půjčky a znovu otevřít svůj kapitálový trh. Na přijetí Německem byl vázán odchod okupačních armád z Porúří. Hlavním ekonomickým důsledkem plánu byla obnova splátek reparací nová měna říšská marka, rovna Rentenmark, částečné zlaté krytí. - V r.1929 USA přestala dávat půjčky a začala požadovat splácení starých dluhů problémy v Německu plán Youngův reparace sníženy, Němci však stále nespokojeni (hlasité protesty Hitlerových nacionálních socialistů) Hooverovo roční moratorium na splácení reparací konference v Lausanne reparace zapomenuty, Německo splatilo jen zlomek z původně stanovených reparací Velká krize a 30 s - Největší ekonomická deprese, která kdy zasáhla svět. hospodářství, Epicentrum v USA, velmi vážný propad US hospodářství, pokles agregátní cenové hladiny - Růst nezaměstnanosti z 3% (1929) na 25% (1933) Důvody: 1) Černý pátek a Černé úterý krach na americké burze 2) Smoot Hawleyho celní sazebník (1930) růst protekcionismu 3) Rozpad bankovního systému 4) Pokles agregátní poptávky v USA 5) Hospodářská politika prezidenta Hoovera (snaha o vyrovnané rozpočty, FED omezil nabídku peněz pokles cenové hladiny) - Na délce trvání krize se podepsal FED, kolaps bankovního sektoru, pokles cen zemědělských komodit. - Roosevelt 1933 zvolen New Deal program obnovy - Šíření : ve světě pokles HDP, výrob i MO. Dva hlavní kanály šíření z USA: ochranářství a omezení vývozu kapitálu - Totální kolaps světového obchodu - Pokles IMP pokles EXP pokles výrob pokles CCH - 6 -

7 - Další důvody: Nestabilita měnového systému, narušení svět.hosp. v 20 s, protekcionismus - Nejvíce zasažené země: USA, Německo a Polsko Francie - Pokles začal později, ale obnova hospodářství trvala déle - Frank nadhodnocen pokles francouzského EXP, vzestup nezaměstnanosti, celkově dlouhé zotavování Británie - Stejně jako Japonsko zaznamenala jen relativně malý pokles, 1934 již na normálu. (nadhodnocená libra znamenala odliv zlata z VB, mnohé země držely Libru jako 100% zlaté rezervy krach libra devalvována o 10%, VB se dala na cestu obnovy, ale jiné země náhle ztratily 10% svých rezerv noční můra ) Německo - Postiženo silně, obnova až s příchodem fašismu - Zadluženo silně, zejména v USA - V r.1929 záporný běžný i kapitálový účet odstoupení od zlatého standardu - S krizí rostla podpora nacionalistických a komunistických stran NSDAP, Hitler jmenován kancléřem - 30 s - Svět směřoval ke konfliktu - Británie systém Imperiálních preferencí, trvale vysoká nezaměstnanost zůstává, i když protiinflační politika, rozvoj technologií. - USA Roosevelt stále izolacionistickou pozici, zakázáno půjčovat jakékoliv vládě, zbrojní embargo (1935), zákon o neutralitě X 1934 Reciprocal Trade Agreements Act umožňoval americké vládě vyjednat snížení cel s jinými zeměmi na bilaterální úrovni. Neujal se, ale znamenal ideový průlom - New Deal snůška různých myšlenek, cesta nejmenšího odporu, snaha o vyrovnané rozpočty (reálně každý rok deficit rozpočtu), snaha zabránit poklesu reálných mezd x snaze o snížení nezaměstnanosti (ceny sníženy, ale za cenu vysoké nezaměstnanosti). Růst státních zásahů (AAA podpora zemědělců přes zvýšení agregátních cen, NRA regulace konkurence v průmyslu). Zavedení Úřadu pro národní plánování. - Výsledek: stabilizace bankovního sektoru, ale vysoká nezaměstnanost, pozvolné zotavení z krize (až na začátku WWII) - Německo Hitler, velký pokles nezaměstnanosti, rychlá obnova hospodářství, hospodářská politika silně podřízena zahraničněpolitickým a vojenskostrategickým cílům. Stát silně reguloval hospodářství, ekonomika s jasnou dominací vojenských výdajů, zvýšení daňového zatížení, 1936 mrazeny ceny a mzdy až do konce WWII. Přídělové hospodářství podnikům, kontrola vývozu a dovozu, zaveden barterový obchod s jinými zeměmi (nedostatek potravin). Rozdíl mezi fašistickým státem a CPE je zachování soukromého vlastnictví. Vlastník ale nemohl rozhodovat o tom, co a pro koho bude vyrábět. Plánování. - Válečné ekonomiky Německo masivní přípravy (důvodu prvotního úspěchu ve válce), do válečné výroby zapojena i obsazená území. Snaha o bleskovou válku (nedostatek surovin na území Německa), velkoprostorové hospodářství, 1941/42 zlom ve válce (v Rusku) Velká Británie WWII zastihla VB nepřipravenou Politika appeasementu, až po kapitulaci Francie přešla na válečné hospodářství. Vojenské výdaje hrazeny daněmi a zadlužením, později sáhnuto na zahraniční zdroje. Dodávky z USA na počátku WWII Cash and Carry, v r Zákon o půjčce a pronájmu, silně oslabena mocenská pozice USA v průběhu války (stejně jako za WWI) zažívala válečnou konjunkturu. Charakteristickým rysem zde i ve všech válečných ekonomikách bylo zvyšování úlohy státu v hospodářství

8 Poválečný vývoj - Dopady WWII ztráty na životech mil. lidí (bez Číny), 6 mil. Židů, největší ztráty na životech i materiální utrpěl SSSR, hospodářství v Evropě v troskách X USA konjunktura. - Již koncem války ustanovena OSN - Na konferenci v Jaltě v únoru 1945 se velmoci dohodly na rozdělení světa na zájmové sféry mezi USA a SSSR. - Problémem bylo, jak naložit s poraženým Německem rozděleno do 4 demarkačních zón (okupovány vítěznými mocnostmi, postupně z nich vznikla SRN (ze zón USA, Británie a Francie) a NDR (ze zóny SSSR)). - Nejcharakterističtější rys poválečného pol. uspořádání bipolarita. SSSR vnutil zemím, které osvobodil, socialistické zřízení vznik socialistických zemí ve východní E, které uplatňovali CPE. Bipolarita ve vojenské oblasti: Severoatlantická aliance (NATO) 1949 X Varšavský pakt (1955) - po smrti Stalina 1953 a odhalení kultu jeho osobnosti 1956 politika détente uvolnění - další významná politická změna rozpad koloniálního systému - úloha státu a hospodářská politika: 1) anglosaské země keynesiánství (neokeynesiánství) až do poč. 70. Let se jevila jako úspěšná, aktivní hospodářská politika a větší úloha státu v hospodářství, vedle toho celkový posun do leva, zestátnění, plánování, avšak zachování soukromého vlastnictví. 2) Dalším motivem úlohy státu byla jeho odpovědnost v sociální oblasti stát blahobytu (Bismarck, ale ještě dřív W.H.Beveridge) - Technologické změny a změny v dopravě (jaderný reaktor, využití polovodičů, tranzistory, plastické hmoty, chemie, lasery, nadzvuková letadla, rakety, vesmír, kontejnerizace). Projevovalo se i zde soupeření Východu a Západu. - Hospodářský vývoj z války posíleny USA, Evropa byla silně zasažena, hrozila smrt hladem, nemoci, hladové demonstrace. 1) USA přesvědčení o zodpovědnosti za chod světového hospodářství, poučení z vývoje mezi válkami, akutní hrozba komunismu Bretton-Woodský systém, Marshallův plán, Trumanova doktrína. 2) SSSR byl válkou posílen a stal se druhou nejsilnější zemí světa, což napomohlo k jeho pozici supervelmoci a k bipolárnímu rozdělení světa. - Marshallův plán zacílen na největší evropské poválečné problémy, chápán jako integrální součást Trumanovy doktríny zadržování komunismu. Po realizaci plánu vznikly OEEC (centrum MP v Evropě) a ECA (centrum v USA). V Evropě se opravdu (i za pomoci MP) podařilo v poměrně krátké době dosáhnout předválečné úrovně výroby. Plán přispěl k ekonomické i politické stabilizaci E kontinentu a můžeme jej hodnotit za úspěch. (+ devalvace, růst HDP, ) - Prvních 25 let po WWII bylo obdobím vůbec nejdelšího a nejdynamičtějšího nepřerušovaného růstu průmyslových zemí. Inflační úspory = situace, kdy je v oběhu příliš mnoho peněžních prostředků na limitovaný objem zboží. Lidé jsou proto nuceni spořit a vznikají vynucené úspory. Použito v poválečném Německu. - Postup integrace nárůst světového EXP, růst objemu zahraničního obchodu převyšoval růst výkonu SH, docházelo k prohlubování vzájemné integrace. Příčiny tohoto pozitivního vývoje: GATT, liberalizace zahraničního obchodu USA, - Velký nárůst zahraničního obchodu u SRN, VB a USA - Rozvojové země zasáhla populační exploze, ve vyspělém světě docházelo k mírnému nárůstu počtu obyvatel - Rostoucí podíl žen na celkové zaměstnanosti, růst produktivity práce, nárůst životní úrovně obyvatelstva

9 Hospodářské krize v 70.letech a ekonomický vývoj v 80.letech - Politické tendence odzbrojovací smlouvy (SALT I, II, Helsinský mír) obavy z války. Uznání hranic mezi Východem a Západem, uznána legitimita NDR. - Posun politických nálad v západních zemích k pravé straně pol. Spektra (Thatcherová, Kohl, Reagan Říše zla socialismus). - V polovině 80.let v SSSR Gorbačov vztahy mezi USA a SSSR se začaly zlepšovat - Globální problémy jejich neřešením hrozí zánik lidské civilizace nebo vážné znehodnocení lidských podmínek. Římský klub, konference OSN o životním prostředí (1972 ve švédském Stockholmu) - Technologický pokrok mikroelektronika, PC, automatizace, robotizace, výpočetní technika. USA, pak Japonsko, Evropa zaostávala. - Ekonomická teorie keynesiánství se nedokázalo vypořádat se slumpflací (pokles produktu při současném růstu cenové hladiny) příklon doprava, konzervativní neoliberální školy monetarismus, škola racionálních očekávání, ekonomie strany nabídky, škola veřejné volby. Kritika státního zasahování do ekonomiky, snaha o deregulaci a privatizaci. - Poruchy ve světovém hospodářství, zhroucení Bretton-Woodského měnového systému, potravinová krize, surovinová krize, ropné krize prudký nárůst cen ropy - Holandská choroba (dutch disease) = negativní dopady velkého přílivu kapitálu do země. Může být jedním z vysvětlení negativního vztahu mezi rozsahem nalezišť surovin a růstem HDP na hlavu. - Nezaměstnanost v 70 s začala klesat až o desetiletí později, vzniká nově také nezaměstnanost mezi mládeží a dlouhodobá nezaměstnanost. - ke zlepšení hospodářských výsledků v druhé pol. 80. let přispělo zavádění nových technologií, modernizace a racionalizace. - Změna hospodářské politiky Thatcherismus převod tradičních odvětví VB postižených krizí do státních rukou před T., železná lady postupně deregulovala britské hospodářství, uskutečnila privatizaci velkých státem vlastněných podniků v oblasti energetiky, dopravy, spojů či výroby letadel. Orientace na pokles úlohy státu a snížení daňového zatížení. Britské hospodářství se ozdravilo a už 15 let zažívá nepřetržitý růst. Kořeny úspěchu v 80. letech. - Postup integrace růst obchodu vede k postupující integraci SH, růst významu služeb, dlouhodobý pokles obchodu s potravinami a růst významu obchodu s výrobky. Podobně pokles obchodu se surovinami. EXP pokles významu USA a VB a vzestup podílů Japonska a Německa. Petrodolary. Snížení zájmu o zahraniční pracovní sílu, na konci 70. let došlo k čistému odlivu pracovní síly ze západní Evropy. S oživením v 80 s došlo k opětovnému růstu migrujících do vyspělých zemí. - Růst světové populace 90 s a nové tisíciletí - Politický vývoj pád většiny komunistických vlád, zánik bipolárního rozdělení světa, růst počtu demokracií. (x Čína, Kuba, Severní Korea) - Opětovné sjednocení Německa - Konflikty: Válka v zálivu ( ), Rozpad Jugoslávie ( ), Kosovo, Srbsko, teroristické útoky, Irák (2003) - Globální problémy: ochrana životního prostředí. 1) 1987 Montrealský protokol dohoda o snížení a ukončení výroby freonů 2) 1997 Kjótský protokol závazek snížit emise tzv. skleníkových plynů 3) Pandemie AIDS 4) Problémy spojené s rozvojovými zeměmi řešení ukryto v Rozvojových cílech tisíciletí 5) Pokles počtu obyvatel ve vyspělých zemích významný ekonomický dopad na objem pracovní síly, důchodové systémy apod. - Technologie masivní rozšíření osobních počítačů, rozvoj internetu, mobilní telefony, geneticky upravené potraviny (snížení potřeby hnojiv), obnovitelné zdroje - Trendy ve světové ekonomice na poč. 90.let a v r.2001 zpomalení, jinak trvalý růst. Vysoký růst v Číně, stagnace v Japonsku a slabý růst evropské ekonomiky. V r krize v jihovýchodní Asii

10 - Největší ekonomikou světa zůstávají USA, na druhém místě je v současnosti rychle rostoucí ekonomika Číny - Inflace: Tempo růstu cen se ve většině zemí snížilo na méně než 10% ročně (důvody: udělení nezávislosti CB, tržní subjekty více orientovány proti inflaci, integrační tendence ve SH). - Postup integrace: objem zahraniční výměny od r.1990 trvale roste. 1) Růst světového obchodu růst ekonomické provázanosti, rozvoj mezinárodní spolupráce. Regionalizace předstupeň světové integrace x sdružení zemí do regionů může zvyšovat celní ochranu vůči zemím stojícím mimo sdružení. ASEAN, APEC, MERCOSUR + WTO Největším exportérem je v současnosti Německo ( USA a Čína), na straně importu jsou na prvním místě USA (Německo a Čína) 2) Mezinárodní přesuny kapitálu nárůst objemu, důsledkem liberalizace kapitálových přesunů v RZ, zavedení vnější směnitelnosti měn, připojení nových zemí do SH i rozvoje finančních institucí. Nejvýznamnější přesuny jsou přímé zahraniční investice (PZI), tak jako v minulosti nejvíce směřované do vyspělých zemí. Tři formy přesunu kapitálu: 1. PZI, 2. Portfoliové investice, 3. Další kapitálové přesuny 3) Migrace počet migrantů zůstal od 1990 na velmi podobné úrovni, v S. Americe i Evropě se procento migrantů na populaci ale významně zvyšuje. Také Rusko jako hostitel. Růst významu převodů prostředků (remittance = odesílaný obnos), které pracovní síla vydělá v hostitelské zemi a posílá zpět do země původu. Mezinárodní měnová soustava 1. BIMETALISMUS v oběhu mince ze dvou kovů zlato a stříbro nejčastěji 2. ZLATÝ STANDARD veškeré měny byly vázány na zlato ve fixním (trvalém) poměru. To pro zúčastněné státy znamenalo i fixní měnové kurzy. Spontánně se ustanovil asi na konci 70 s 19.stol., tehdy přispíval k integraci SH. Vznik ve VB, poté Německo, k přechodu ke zlatu přispěl i pokles ceny stříbra ohroženo inflací, na přelomu století všechny hlavní měny kryty zlatem. ZS přetrval jen do počátku WWI, za svého trvání přinesl stabilitu MO a investic, zamezil fluktuacím měnových kurzů a stimuloval rozšíření obchodu a zahraničních investic. Teorie ZS 4 základní podmínky (1. Každá měna měla určený obsah zlata par, 2. Existovala monetární autorita, 3. Existovala možnost neomezeně dovážet a vyvážet Au, 4. Nesměla být prováděna sterilizace přílivu zlata.) Vyrovnávací mechanismy množství zlata mezi zeměmi: Humeův zákon DEF PB pokles množství zlata v zemi pokles M pokles CCH růst EXP a pokles IMP zlepšení PB Vyrovnávání pomocí úrokových měr DEF PB pokles množství zlata v zemi růst r růst zahraničních investic zlepšení PB Greshamův zákon špatné peníze vytlačují dobré peníze Funkce mezinárodních peněz mezinárodní obchodní měna a mezinárodní rezervní měna 3. MODIFIKOVANÝ ZLATÝ STANDARD Po WWI úpěnlivá snaha k navrácení ke ZS, ale poválečné měny byly vůči zlatu téměř všechny znehodnocené (tištění peněz, ). Pouze USA se bez větších problémů vrátila k ZS. Zlatý slitkový standard limitované možnost směny peněz za zlato (určení min. množství nutného ke směně, jinak nebyla volná ražba mincí umožněna. Zlatý devizový standard měny nebyly za zlato přímou cestou směnitelné vůbec, ale udržovaly pevný kurz k měnám, které zlato za nějakou formou směnitelné byly. Příčiny kolapsu systému: systém byl modifikovaný, nebyl čistý; Francie sterilizace zlata; VB trvalý odliv zlata; zlato proudilo nejvíc do zemí, které ho nepotřebovaly; devalvace libry v r.1931;

11 4. BRETTON-WOODSKÝ MĚNOVÝ SYSTÉM Američané Whiteův plán, VB Keynesův plán kompromis Bretton-Woodský systém, ustanovení MMF a IBRD Podstata systému: vzájemná směnitelnost měn, pevné směnné kurzy, závazek USA kdykoliv změnit USD za zlato, poskytování úvěrů členským zemím z fondů MMF v případě problémů s PB Parita každé měny byla fixována k USD, byly stanoveny vzájemné směnné kurzy mezi jednotlivými měnami, celý světový měnový systém byl vázán na komoditu (Au) i přesto, že přímo směnitelná byla jen jedna měna. K fungování bylo zapotřebí, aby byl na trhu neustále dostatek USD Problémy a zánik systému: nadhodnocení a podhodnocení měn, odlišný cenový vývoj v jednotlivých zemích, nedostatek dolarů, Triffinovo dilema, uměle nízko udržovaná cena Au, krize propukla na počátku 70.let, kdy CBs začaly hromadně směňovat USD za zlato US rezervy klesaly USA již nedokázaly udržet fixní směnný kurz USD/Au. V srpnu 1971 došlo k devalvaci USD a ke zrušení jeho směnitelnosti za zlato. Březen 1973 rozšíření fluktuačního pásma zemí MMF => zánik BW. Hodnocení: BW poskytoval určitou stabilitu SH, v době jeho fungování se zvyšoval světový obchod i objem zahraničních investic. Na druhou stranu, měny byly dlouhou dobu nekonvertibilní a nikdy nebyly zcela fixní měnové krize, nadhodnocení USD (omezení růstu US ekonomiky) 5. POST BRETTON-WOODSKÝ MĚNOVÝ SYSTÉM Dolarový standard, standard řízeného floatingu Se zánikem BW došlo poprvé v historii k úplnému oddělení světového měnového systému od nějaké komodity. Kurzy začaly mnohem více fluktuovat celosvětový nárůst inflace v 70 s. Docházelo k osamostatňování CB, 1971 Wernerova zpráva navrhovala hlubší měnovou integraci v rámci ES ( i když praktickému naplnění zprávy nedošlo) Kingston dohoda nového měnového systému. Podstata systému: plovoucí měnové kurzy, k jejichž pohybu docházelo na základě změn v S a D. CBs kurzy ovlivňovaly = řízený floating. Některé nerovnováhy ve SH v 80 s vedly vůdčí země k mimořádnému opatření Plaza Accord v jejím rámci se země dohodly na společné intervenci ve prospěch oslabení USD a posílení japonského Jenu. V současnosti jdou nejvýznamnější měny v režimu floatingu, který je blízký čistému floatingu. Také čím dál více rozvojových zemí volí volnější kurzové režimy. Dolarizace v některých zemích USD obíhá jako legální platidlo. Hlavní rezervní měnou zůstává USD. Jeho úloha se po zavedení EUR mezi vyspělými zeměmi zvýšila. Oproti tomu v rámci RZ hraje čím dál tím větší úlohu EUR. USA Ekonomika dnes: - Nejsilnější ekonomika světa, mají jednu z nejvyšších ekonomických úrovní na světě. - Převládající liberální hodnoty (relativně nízké daně, nízký podíl vlády na HDP) - Mnohem menší zásahy do fungování trhů (pracovní trh flexibilnější než evropský dlouhodobě nižší míra U), vyšší pracovní nasazení - Stinná stránka nerovnost v důchodech Do WWI: - Země přistěhovalců - Velký růst (desetinásobné zvýšení počtu obyvatel ze 4 mil. na 40 mil., hlavní faktor domácí přírůstek; růst objemu kapitálu v zemi; půda a přírodní suroviny; specializace; sériová výroba; dopravní infrastruktura, železnice) - Silný vzestup HDP, přerušen jen krizí v 90 s, cenová hladina po celé období stabilní, ochranářství (významné snížení celních sazeb až v r Underwood-Simmons celní zákon

12 - USA již na konci 19. stol. byla hospodářsky nejsilnější zem - Negativum: monopolizace a kartelizace ekonomiky ( zákony proti monopolům Shermanův antitrustový zákon apod.) 20 s: - Ve válce USA od 1917 po boku Dohody - Období WWI pro USA příznivé a ekonomika rostla - Po válce Wilson 14ti bodový mírový plán (měl zabránit dalším konfliktům) - Následně se USA stáhly do izolace, u moci republikáni (Harding, Coolidhe, Hoover), obecně období prosperity a sociálního klidu - Masivní import kapitálu a surovin, USA největšími světovými věřiteli - Boom automobilismu => boom dalších komodit (gumy, skla, ) + stavební boom krach na burze krize ve 30 s Po WWII: - USA absolutní ekonomická i politická supervelmoc, baby-boomers, americká ochota hrát supervelmoc (podpora BW, Trumanova doktrína, Marshallův plán, podpora jednání v rámci GATT) - Hospodářské výsledky extrémně kolísavé, těsně po válce recese (kvůli přechodu k mírové výrobě), vzestup 1948 (vysoké investice), 1949 recese Truman reagoval keynesiánsky: snížil daně a zvýšil výdaje na sociální i veřejné účely 50 s a 60 s: - Velmi úspěšné období, hospodářství stabilně rostlo, vysoká zaměstnanost, nízká inflace (růst až na konci 60 s) - Studená válka mezi západem a východem, uvnitř USA Hon na komunisty = McCarthysmus - Rasová segregace až do r.1964, i když 1961 Kennedy zavedl program pozitivní diskriminace měl vyrovnat příležitosti pro historicky znevýhodněné skupiny, přesto 60 s období nepokojů spojených se snahou černošského obyvatelstva domoci se svých práv (Martin Luther King jr., zavražděn 1968) - Ekonomický vývoj: 1953 Eisenhower první republikánský prezident, proti regulacím (i když je sám zaváděl), varoval před rozpočtovými deficity a rostoucí mocí byrokracie. - V 50 s úspěch růst vojenských výdajů, vzestup spotřeby domácností, vzestup imigrace (příliv mozků), - Politika stop and go jemného dolaďování plně založená na keynesiánských základech. V době recese, kdy je AD nedostatečná, se měl uplatnit princip GO expanzivní monetární i fiskální politika. Naopak, když byla AD příliš vysoká, měla být uplatněna politika STOP restriktivní m. a f. politika. Eisenhower. - Pozn Vestavěné stabilizátory působí proti trendu AD, v době jejího vzestupu ji tlumí a v době poklesu ji podporují. Za nejdůležitější vestavěný stabilizátor byl považován systém progresivního zdanění s New economics dlouhodobá stabilizační politika, jejíž cílem bylo stabilizovat tempo hospodářského růstu. Proti Stop and Go tak bylo cílem udržet vysoký ekonomický růst, a to bez ohledu na fázi cyklu. Kennedy a Johnson. - Kromě Kennedyho a Johnsona byl v 60 s prezidentem ještě Nixon- pád v r.1974 po aféře Watergate - Válka bídě a Velká společnost 70 s: - Ponížení v podobě stažení jednotek z Vietnamu - Dohodnutí Helsinských smluv se Sovětským svazem - Slumpflace snaha ji řešit Nixon Nová ekonomická politika (NEP) cílem hospodářský růst, snaha utlumit fiskální nerovnováhu. Nixon na 90 dní zmrazil mzdy i ceny, součástí programu i devalvace a zrušení směnitelnosti za zlato (= konec BW). - Nejdřív se zdálo, že program funguje 1972 ek.rostla, ale recese, ale vzestup CCH a kolaps burzy = slumpflace, v rozpočtové sféře nedostatky Keynesiánské hosp. politiky, která byla obecně postavena na h. expanzi a podceňovala inflaci, mylný předpoklad o fungování Phillipsovy křivky, surovinová krize, ropná krize a reakce na ni ekonomika v 70 s nebyla úspěšná

13 - USA dle HDP/os. Předstiženy jinými zeměmi zvolení republikánce Reagana, přechod od neúspěšné keynesiánské politiky ke konzervativním směrům. Reaganomika: - 80 s, vzestup liberálních hodnot, tvrdý postoj proti SSSR ( říše zla ), zvýšení výdajů na zbrojení, program Strategické obranné iniciativy. - Usiloval o celkovou liberalizaci ekonomiky, snížení úlohy státu v ekonomice, proběhly deregulace, zrušena kontrola cen ropy, později deregulace trhu se zemním plynem, posílení sektoru služeb na úkor průmyslu a zemědělství. - Reagan byl příznivcem ekonomie strany nabídky americká ekonomika se již nachází za Lafferovým bodem a snížení daní přinese zvýšení příjmů veřejných rozpočtů. - FED přešel od řízení úrokových sazeb ke kontrole celkové peněžní nabídky prostřednictvím bankovních rezerv a operací na volném trhu. - Výsledky: dlouhá recese (striktní monetární politika FEDu), po r.1985 došlo k obnově US ekonomiky s klesající inflací a nezaměstnaností. Problémem byly dva deficity: deficit veřejných financí a deficit obchodní bilance (TWIN DEFICIT) financovány přílivem zahraničního kapitálu, vzestup dluhů. Reaganovi se podařilo ozdravit některé části ekonomiky dosáhl snížení inflace a nezaměstnanosti a také deregulace a liberalizace trhu. Došlo ovšem k výraznému zvýšení nerovnováhy, politika zklamala také v tom, že nesnížila úlohu státu v ekonomice. 90 s a současnost: - Na počátku 90 s ekonomický propad, ale od 1991 nepřerušený ekonomický růst až do Období růstu spadá do vlády B. Clintona. Příčiny: vysoká agregátní spotřeba, zvýšení daní a snížení státních výdajů, sociální reforma omezila vyplácení sociálních dávek a nutila tak dlouhodobě problémové soc. skupiny hledat si práci; technologický posun, IT, lepší management, služby, investice do nových technologií - NAFTA na počátku 90. let - Na přelomu století došlo k pádu americké burzy akcie IT byly nadhodnoceny, kolaps přispěl k recesi 2001, Greenspana guvernér FEDu, citlivě se mu podařilo řídit ekonomiku a souběžně udržovat cenovou stabilitu. Příčina recese v 2001 byla v poklesu zisků a cen akcií, které vedly ke snížení investiční aktivity. - Po 11.září 2001 vyhlásily USA Válku terorismu zvýšení veřejných výdajů na obranu - oslabení hospodářského růstu, růst výdajů na obranu a snaha Bushe o snížení daní vedou společně k růstu fiskálních tlaků a tím ke vzniku a nárůstu deficitu veřejných financí po r Americké deficity obchodní bilance a běžného účtu jsou obavou z fungování SH, ale zdá se, že USA má velmi pevné základy růst je stabilní, nezaměstnanost i inflace nízké. Evropské centrum Giniho koeficient <0,1>, 0 zcela rovnoměrné rozdělení důchodů, 1 absolutní nerovnost Vývoj evropské měnové integrace: - Wernerova zpráva - ES v reakci na nestabilní situaci po rozpadu BW a zavedení floatingu vytvořilo v roce 1979 Evropský měnový systém EMS. Členy se staly členské země ES mimo VB (až později) - Základem systému byl pegging kompromis mezi systémem pevných a pružných kurzů. - EMS stála na třech pilířích: 1) ECU Evropská měnová jednotka, tvořená košem měn členských zemí 2) Kurzový mechanismus každá měna měla stanovený určitý základní kurz k ECU, od tohoto kurzu se potom odvíjely vzájemné směnné poměry 3) Úvěrový mechanismus mezi čl. zeměmi dohoda o alokaci volných měnových prostředků tak, aby se předcházelo nerovnováhám platebních bilancí. Lisabonská strategie přijata v r s cílem, abu se EU stala do r nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější ekonomikou na světě tzn. předhonit USA. Vytkla si za cíl liberalizaci národních ekonomik, ovšem za souběžného zachování sociálních států, což může být vnímáno jako vzájemně si odporující. V r již bylo jasné, že cíle nebudou naplněny

14 Výhody a nevýhody + odpadá kurzové riziko + CBs nemusí udržovat rezervy proti spekulacím na devizových trzích - nemožnost používat měnovou politiku pro národní potřeby Japonsko Charakteristika: - Hustě zalidněná oblast, nedostatek vlastních surovin, pracovitost Japonců, nízká nezaměstnanost, podíl vlády je stále relativně malý, země má trvalý přebytek obchodní bilance, technologická velmoc Před WWI: - Izolace násilně prolomena (M. Perry) - Nerovnoprávné smlouvy, právo exteritoriality císař svržen a období osvícená vláda Meidži - Meidži snaha izolovat se od cizinců, poté poučit se od nich, ale stále si je držet od těla. S reformou Meidži úzce spojena industrializace (Zaibatsu) ekonomický vzestup země, připojení ke zlatému standardu v r. 1897, na počátku 1910 bylo Japonsko asijskou velmocí. Mezi válkami: - Agresor po vítězství WWI a příčina WWII v Asii - Časté politické vraždy, sílící militaristické ambice, směřované ve 30 s na Čínu, 1932 vyhlášení loutkového státu Mandžukuo v Mandžusku, Společnost národů ho nechtěla uznat JAP vystoupilo ze SN. - Pakt proti kominterně 1936, 1937 vtrhlo do Číny - Hospodářství: po WWI postiženo inflací, návrat ke ZS - Šterlingovému bloku po dlouhých váháních, krize v bankovním sektoru 1927 zasáhla ekonomiku, Velká hospodářská krize Japonsko příliš nezasáhla, přesto 2 vážné problémy: Export (kvůli Smoot-Hawleyho sazebníku), v měnové oblasti katastrofou byla devalvace libry, na kterou byl jen navázán, ustoupení od ZS, devalvace Jenu růst japonského EXP. - V následujícím vývoji úspěšný mix hospodářské politiky: snižování diskontní sazby, státní výdaje, výdaje na zbrojení, mzdy fixní, pracovní den hodin, nepřerušená ekonomická expanze, válečné hospodářství od r. 1937, řada firem pod státní správou Po WWII: - Rychlý ekonomický růst, který se začal, společně s obnovou Německa, označovat jako hospodářský zázrak (faktory: růst exportu, vysoká míra úspor, přijímání zahraničních technologií) - Po válce země zatížena reparacemi, totálně izolována a do podpisu mírové smlouvy v r.1951 okupována. Vysoká inflace. - Američané po válce prosadili v JAP systém nepřímé správy pokyny okupační správy prováděla japonská vláda a její orgány. USA usilovali o demokratizaci společnosti. - S SSSR (ani s Ruskem) Japonsko až do teď neuzavřelo mírovou smlouvu kvůli sporům o Kurilské souostroví, které Rudá armáda okupovala na konci války a které Rusko odmítá pustit. - V r Japonsko přijato za člena OSN - USA provedly řadu politických i hospodářských změn (Dodgeova linie, usilování o Demilitarizaci, zastavení poválečné inflace a obnova výroby, investováno do 4 odvětví, industrializace, demonopolizace, protimonopolní zákon a zrušení Zaibatsu). Obnova probíhala rychle (1948 stabilizováno) - Snaha o ochranu domácího trhu, zavedení institutu celoživotního zaměstnání, zaměstnanci byly oceňováni podle doby strávené ve firmě než podle výkonnosti princip seniority. => trvale nízká nezaměstnanost - Zpětný inženýring zakoupení zahraničního zboží, provedení jeho demontáže a analýzy a poté napodobení domácími firmami. Přispěl k intenzivnímu získávání technologií v 60 s. - Zakladatelé řady manažerských postupů Just-in-time (Toyota) - Plánování 1955 Rada pro hospodářské plánování vytvořila první poválečný hospodářský plán, poté přejmenována z Rady na Úřad pro (EPA Economic Planning Agency). Systém indikativního plánování vláda určuje na jedné straně budoucí koncepci a na druhé straně podmínky pro fungování soukromého sektoru. - Dlouhodobě ale velmi malý podíl státu v ekonomice. - Strmé dohánění ekonomické úrovně v 50 s a 60 s

15 70 s a 80 s: - Došlo ke ztrátě dynamiky, dopady ropné a surovinové krize byly silné, zejména kvůli minimu vlastních nalezišť. - Odklon od surovinově náročných výrob a příklon k odvětvím náročným na kvalifikovanou pracovní sílu a výzkum, automobilismus, dbaní na úspory paliv a surovin. - Postupně došlo k liberalizaci japonského hospodářství jenu bylo umožněno plavat rychlé zhodnocení měny, nebylo pozitivní pro japonské výrobce, zhodnocení snižovalo náklady na dovoz. - Postupný přechod čistého dovozce kapitálu na největšího vývozce té doby, přímé zahraniční investice směřovali do USA i Evropy - Saldo bilance bylo trvale vysoce aktivní silný tlak ze zahraničí na otevření japonských trhů jistá liberalizace zahraničního obchodu. - Plaza Accord zhodnocení jenu, CB Japonska prováděla monetární expanzi - Nízké úrokové sazby (vedly k přebytku likvidity v hospodářství) spekulativní růst na burze ve druhé pol. 80 s, bublina na trhu s nemovitostmi. Banky, které v té době masivně půjčovaly, držely jako zástavu akcie i nemovitosti CB nucena zvednout úrokové sazby prasknutí bubliny krach japonské burzy v prosinci s: - Na počátku 90 s krize, zvyšování nezaměstnanosti, firmy ustupovaly od praxe celoživotního zaměstnání a plných úvazků, více krátkodobé smlouvy a částečné úvazky - Příčiny japonských problémů: nedostatečná AD (restriktivní politika CB deflace menší spotřeba) a nebo strukturální problémy ekonomiky (výrazná regulace v některých oborech, ochrana domácích trhů, ) - Hlavním nástrojem obnovy měla být fiskální expanze vláda měla trvalé deficity zadlužení. Ekonomiku se ale tímto nástrojem nastartovat nepodařilo, k odrazu ode dna došlo až v r.2003 (ozdravění bankovního sektoru, do kterého bylo velmi investováno) - Celkově jsou japonské hospodářské výsledky v období po roku 1990 zklamáním. Rozvojové země emerging markets vznikající trhy termín používaný pro RZ Charakteristické rysy: nízký HDP/os., vysoké přírůstky obyvatel, vysoký podíl chudých, silně nerovnoměrné rozdělování důchodů, dominance zemědělství, malý podíl zahraničního obchodu na HDP a jeho koncentraci na primární produkty, vysokou nezaměstnanost, časté jsou monopolní struktury, nízká úroveň lidského kapitálu a nedostatek fyzického kapitálu nízká produktivita práce. Politický vývoj: - Do WWI (respektive do konce 19. století) vznikla řada kolonií v Africe a Asii. Tradiční vzájemné obchodní vztahy mezi koloniemi a mateřskými zeměmi jedním směrem putovaly výrobky a druhým suroviny a potraviny. Do kolonií směřovaly částečně i vystěhovalci a kapitál. - Po WWII docházelo k masivnímu národněosvobozeneckému hnutí => rozpad koloniálních říší Společný postup RZ: - Po osamostatnění narážely na obdobné problémy, proto se pokoušely sdružovat - Prvním projevem konference 29 asijských a afrických států konaná 1955 v Bandungu (Indonésie) Nový mezinárodní ekonomický řád požadoval plnou suverenitu RZ, disponování s přírodními zdroji, zajištění spravedlivých cen surovin, usnadnění exportu, ulehčení dluhového břemene, zvláštní podpora pro nejchudší země. - Rozvojové země se začaly sdružovat: 1) Hnutí nezúčastněných zemí z ekonomického hlediska nejdůležitější iniciativa týkající se vzniku UNCTAD má usilovat o větší stabilitu cen surovin na světových trzích a uvolnění exportních bariér do vyspělých zemí. V 70 s, po zhoršení vztahů v rámci studené války, se Hnutí naklonilo na protizápadní stranu. 80 s masová podpora hnutí. 2) Skupina 77 založena 1967, sdružuje chudé státy Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Cílem je upozorňovat na to nespravedlnosti světového ekonomického systému, jenž směřuje k poklesu cen surovin. Zájmy skupiny však rozštěpeny po ropné krizi, skupina měla sice v 90 s masivní podporu, ale její reálný význam byl minimální

16 Hospodářský vývoj: - Nezbytné nastartovat silný ekonomický růst, omezit růst populace (jinak riziko, že růst obyvatel překročí růst hospodářský snižování hospodářské úrovně země). - Rozdílný vývoj mezi regiony (některé trvale rostou zejména východní Asie, oproti tomu oblast subsaharské Afriky ztrácela životní úroveň). - Subsaharská Afrika (ta část Afriky, která leží jižně pod Saharou) řada souběžných problémů politická nestabilita, časté vojenské konflikty, nekompetentní vlády, špatná hospodářská politika, nízká úroveň lidského kapitálu, nedostatek kapitálu fyzického. Někde proběhly ekonomické reformy a ekonomiky jsou na vzestupné fázi (Ghana, Botswana, Mauricius apod.), ale pandemie AIDS. X - Asijští tygři součást skupiny označované jako Nově industrializované země (NIZ), jedná se o čtveřici zemí Jižní Korea, Tchaj-wan, Hongkong, Singapur. V relativně krátké době dosáhly výjimečného hospodářského pokroku , pak finanční a měnová krize - Za první vlnou tygrů následovala druhá vlna důležitá pro rozvoj Asie Malajsie, Thajsko, Indonésie - Třetí vlna tygrů v 90 s Laos a Vietnam - Zelená revoluce změna směrem k vyšší efektivitě zemědělství, v poválečném období se v RZ objevovaly potravinové krize (+ sucha), potřeba zvýšení efektivity, ke konci 60 s a během 70 s v Asii a Střední a Jižní Americe nárůst výnosů. Faktory Zelené revoluce jsou biologické a mechanické. V polovině 80 s se ZR dostala do krize nastala další etapa ZR omezení chemických hnojiv, více uplatňovány tradiční postupy, - Ropné krize dopadly na RZ více než na rozvinuté země + trvalý růst zadlužení. - Dluhová služba objem prostředků nutných ke splácení úroků a jistiny dluhů - 80 s se tempo růstu HDP v RZ výrazně snížilo (Dluhová krize příčiny: změna politiky v USA, zvýšení úrokové míry, přímý růst dluhové služby, souběžné posilování USD, vrchol v krizi 1982) - Ani v 90 s se tempo růstu nezvýšilo, ale kromě jižní Asie si proti 80 s regiony polepšily s zlepšení základních makroekonomických ukazatelů, snížení tempa růstu inflace (x Argentina 2001 bankrot) - V poslední době poměrně pozitivní výsledky RZ větší otevřenost světu a příliv zahraničního kapitálu, Světová banka (např.) půjčuje chudým v řádu desítek USD = mikroúvěry pomáhají překonat chudobu. - V září 2000 přijaty Rozvojové cíle tisíciletí boj s chudobou, hladem, chorobami, negramotností, životním prostředím, diskriminací žen. Hlavním cílem do roku 2015 je snížit extrémní chudobu. - Zahraniční rozvojová pomoc nejvelkorysejšími poskytovateli jsou skandinávské země (1% jejich HDP), nejlepší formou pomoci by však bylo otevření trhů vyspělých zemí výrobkům a komoditám z RZ zejména zemědělství Strategie spojené se zahraničním obchodem Exportně determinovaná strategie růstu ekonomického vzestupu je dosaženo zvýšením exportu (s růstem EXP roste HDP). Negativum komoditní koncentrace, export některých zemí je soustředěn jen na jednu komoditu silná závislost na fluktuaci ceny na tomto trhu. Industrializace přes nahrazování dovozu chránit domácí výrobce, v mezidobí vybudovat vlastní průmysl. Prakticky ale dochází k přenesení nákladů na spotřebitele, kteří jsou nuceni za dané výrobky platit více, než by tomu bylo, kdyby se trh otevřel konkurenci. - Velkou část exportu tvoří tradičně suroviny u nich je dlouhodobý negativní trend vývoje cen rostoucí nabídka a technologický pokrok v těžbě. - Roste podíl RZ na světovém trhu s textilem a oděvním trhu, velkým problémem však stále zůstává protekcionistická politika. - EU poskytuje (s výjimkami) pro nejchudší státy světa bezcelní přístup na svoje trhy. Rusko, SSSR a CPE - Rusko počet obyvatel se trvale snižuje, významná část populace žije v chudobě, velká nerovnost v příjmech (Giniho koeficient přesahuje 40) - Ekonomický růst v posledním období intenzivně tažen exportem, i když Rusko není členem WTO. Dominace ropy a zemního plynu v komoditní struktuře exportu

17 Do roku 1914: - Před WWI jedna ze světových velmocí - Kulaci = agrární kapitalisté, kteří sami (na rozdíl od šlechty) pracovali a zaměstnávali zemědělské dělníky. - Zárodky průmyslu již v reformách Petra Velikého (17.stol) - Na počátku 20.století Rusko nejvíce ochranářskou zemí na světě Od r do WWII: bolševická revoluce, ruská armáda byla v předvečer WWI největší v Evropě - Sověty původně revoluční orgány proticarské opozice, po získání moci bolševiky se staly orgány státní moci. - bílí opozice k bolševikům za občanské války - Válečný komunismus období nejčistšího centrálního plánování, hospodářská opatření, veškerá výroba podřízena vojenským potřebám, státní sektor organizoval hospodářství a likvidoval trh, obilní monopol, pracovní povinnost, výsledkem byla ztráta motivace zemědělců, podniků i zaměstnanců a pokles produktivity práce. - Zahraniční obchod zcela zanikl, národní důchod na obyvatele klesl o více než 60%, vzpoury a tlaky, nakonec vyústily v NEP: - Nová ekonomická politika částečný návrat k tržní ekonomice, ¾ maloobchodu a lehkého průmyslu se vrátily do soukromých rukou, chozraščot do činnosti státních podniků zaváděny motivační principy; měnová reforma ( ), zavedení nového, zlatem krytého rublu, obnovení činnosti bank. rychlá obnova, ale v r.1927 na základě Stalinova volání po rychlé industrializaci byla NEP opuštěna, bylo zahájena masová kolektivizace zemědělství a CEP zase začalo nahrazovat trh. - v říjnu 1928 vstoupil v platnost první pětiletý plán s hlavním cílem vybudovat základy socialistické ekonomiky. - Socialistická industrializace charakteristická snaha o vybudování těžkého a energetického průmyslu doslova za každou cenu. Náklady nesl agrární sektor a domácnosti, proces obrovského nárůstu investic byl financován i poklesem soukromé spotřeby, jednalo se často o megalomanské projekty, již na počátku 20 s GOELRO program elektrifikace SSSR. Problémy: černý trh, inflační tlaky, které vznikaly dostatečnou nabídkou peněz, - v průmyslu došlo k mimořádnému růstu objemu výroby (navíc západ prožíval velkou hospodářskou krizi), socialistická industrializace probíhala na úkor zemědělství, na konci 20 s rozhodnuto o kolektivizaci zabírání půdy kulaků, konfiskace jejich majetku, deportace a často i fyzická likvidace Hladomor, který byl vyvolán čistě lidským zásahem (jediný) kvůli kolektivizaci, nedostatek potravin měl vliv i na průmysl méně potravin znamenalo snížení příjmu z jejich exportu menší prostředky na dovoz strojů a průmyslových zařízení. - Po napadení Německem přešlo SSSR na válečnou výrobu, v té době byla suverénně poslední mezi velmocemi - Válečná ekonomika reakce na vstup německých vojsk odsun výrob za Ural a na Sibiř, obrovský pokles produkce, lístkový systém, zahraniční pomoc z USA (Zákon o půjčce a pronájmu), sovětský svaz utrpěl největší ztráty ve WWII. Po válce: - Vítězstvím se prudce zvýšila prestiž SSSR - Politický vývoj: test první sovětské atomové bomby 1949 úspěch SSSR, napětí rostlo uvolnění až po smrti Stalina a odhalení kultu jeho osobnosti, - Chruščov kritika Stalinismu, snaha o vyvážený růst celého hospodářství, kladení důrazu na agrární sektor zvýšeny výkupní ceny zemědělských produktů a zároveň sníženy daně a dávkové povinnosti zemědělců, souběžně růst produkce prům. zboží i reálné příjmy obyvatelstva. V letech 1959 a 1960 byly v zemědělství uskutečněny další problematické zemědělské reformy, v důsledku kterých došlo k vybíjení zvířectva a akutnímu nedostatku obilovin, navíc se Chruščov pokusil umístit jadernou bombu na Kubu (příčina kubánské krize) => 1964 svržen a nahrazen Brežněvem

18 - Brežněv ( ) změnil zemědělskou politiku tak, že byl brzy obnoven růst produkce, pokus o celkovou reformu hospodářství, tzv. Kosyginovu reformu úspěšná, ale narážela na odpor konzervativců reformní proces zastaven. - V 70 s tempo růstu pokleslo, ale ekonomický růst jako celek byl i nadále extenzivní. Ve druhé polovině 70 s začaly docházet nové zdroje, došlo i ke zhoršování ekonomických výsledků. Ropné šoky byly dočasným pozitivem vedly k růstu příjmů z exportu s stagnační a s narůstajícími hospodářskými problémy, rostlo zahraniční zadlužení, produktivita systému již od 70 s záporná, vznik potlačené inflace, trvalé zaostávání. - => v polovině 80.let vynuceny politické změny. K moci se dostal Gorbačov určité politické uvolnění, politika hospodářské reformy perestrojka, liberalizace ekonomiky, přenesení pravomocí do podniků, zvýšení motivace, volnější pohyb zboží a cen (aplikace reforem však jen polovičaté, k realizaci z velké části ani nedošlo). V praxi tak perestrojka vedla k vyprázdnění obchodů a k rozšíření atmosféry nedostatku a úpadku hospodářství s rozpad SSSR, proběhly svobodné volby, zvolen prezidentský systém (Boris Jelcin ), 1992 šoková terapie liberalizace ekonomiky směrem k tržnímu hospodářství, která odhalila předchozí potlačenou inflaci vysoké tempo růstu cen. Proběhla malá i velká privatizace (součástí velké i kupónová). Souběžně s reformou došlo k propadu ruského hospodářství, vláda prováděla expanzívní fiskální politiku a stát se trvale zadlužoval. Došlo k odlivu zahraničního kapitálu, v r nutno přijmout moratorium na splácení dluhu => státní bankrot. - Po roce 1999 došlo k oživení hospodářství a rychlému splacení zahraničních dluhů. Rusko má v současnosti třetí největší devizové rezervy na světě. Důkazem ekonomického oživení je opětovné oživení imigrace (zejména ze zemí SNS- spojení nezávislých států 12 z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu). Od r.2000 prezident Putin částečně stabilizoval politickou situaci v zemi, ale je kritizován za nedemokratické praktiky. CENTRÁLNĚ PLÁNOVANÉ EKONOMIKY založena Mezinárodní banka hospodářské spolupráce a vytvořena clearingová jednotka převoditelný rubl

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1.

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1. Základy světové a evropské integrace Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum Přednáška č. 11 Struktura přednášky 1. JAPONSKO hospodářský vývoj od začátku

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 6. Fiskální disciplína Severský model: charakteristiky 1. Vysoká míra přerozdělování, rozsáhlý systém sociální péče, vysoká celková daňová kvóta, vysoká míra vyrovnávání

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Ekonomická propedeutiky Ekonomické důsledky válek

Ekonomická propedeutiky Ekonomické důsledky válek Ekonomická propedeutiky Ekonomické důsledky válek Válka Válka starého typu - lokálně omezená - časově omezená - nájemní armády - mezi oběťmi převažujíc vojáci - boj mezi státy (panovníky) Moderní válka

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Hospodářská politika Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Příčiny státní intervence do hospodářství počátek 20. století - vývoj hospodářských

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Cíl: celková charakteristika měnových krizí včetně konkrétních historických příkladů

Cíl: celková charakteristika měnových krizí včetně konkrétních historických příkladů Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2004/05, letní semestr Magisterské studium, kombinovaná forma, obor Finance a finanční služby Předmět: Měnové a finanční krize Přednášející: Doc.

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Mezinárodní vztahy 1 Název tematického celku: Bipolární systém a studená válka Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více