Přijde takhle student do jazykovky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijde takhle student do jazykovky"

Transkript

1

2 do jazyka s chutí Češi mají obrovské předpoklady naučit se cizí jazyk!!! Přijde takhle student do jazykovky na pohovor a povídá: Víte slečno, se mnou to budete mít fakt těžký. Já jsem totiž strašně blbej na jazyky. A navíc vůbec nestíhám šéf mě honí jak nadmutou kozu, k tomu dálkově studuju, žena, děti, tchýně...!!! To mi teda poraďte, co mám dělat? Jo, pane, povídá naše sympatická jazyková konzultantka, buďte klidný, tyhle potíže má dneska skoro každý. Stresy, tlaky na výkonnost a úspěšnost v zaměstnání i v osobním životě, a teď ty jazyky. Člověk jim stejně neuteče, a jak to pak všechno zvládat? Zachovejte paniku, mám pro Vás pár dobrých zpráv: Cizí jazyk zvládne každý, talent není rozhodující Češi k tomu mají navíc obrovské předpoklady. Proč? Vše, co kolem sebe člověk slyší a vidí, se ukládá do paměti. Všude se hrají anglické písničky, díváme se na anglicky mluvené filmy s titulky. Máme tak v sobě nahráno několik tisíc anglických slov. Jednou nabytá znalost se nezapomíná, je pouze spící - a je přitom zcela jedno, zda jste informace získali před rokem, či před deseti i třiceti lety. Vyplavování vědomostí trvá za ideálních podmínek tři dny. Aby fenomén třetího dne fungoval, je potřeba zbavit se stresu a nebát se dělat chyby. Jak na to? Každý je schopen při využití všech svých předpokladů domluvit se a hovořit v cizím jazyce!!! Celé věty, méně gramatiky. Nebojte se chyb! Učit se jednotlivá slova a ty pak skládat do vět má za následek neporozumění rodilým mluvčím. Oni slova spojují, my je oddělujeme. Není nutné biflovat gramatiku. Nejlepší metodu nám ukazují malé děti, které si naprosto přirozeným učením osvojí svůj mateřský jazyk a nebojí se dělat chyby. Obavy z neznalosti vyvolávají stres a člověk má pak ještě větší okno. V našich kurzech tedy opravujeme nepřímo, chybně užitý výraz užijeme v konverzaci znovu správně a žák ho časem určitě zaregistruje a pak jej použije správně sám bez cizího opravování. Využít svůj kanál vnímání - pro zrakové vnímání využíváme obrazů, fotografií, filmů. Ideální je vytvořit si vteřinové obrázky - slovíčko a k němu symbol. Je to mnohem jednodušší než rozkódovávat černobílá písmenka českých a cizích slovíček vedle sebe. Metoda funguje téměř zázračně. Pro toho, kdo je založen pohybově, zapojujeme do výuky gesta a vlastní amatérskou znakovou řeč. Je to legrace a člověk se učí. Mnoho lidí potřebuje k tomu, aby mohli vnímat informace, pohyb a pocit pohodlí. Pro sluchový kanál je vhodné využívat melodie řeči i jednotlivých frází. Výborné je použít vlastní nahrávky textů a slovíček a opakovat si je nahlas. Kdo nebude opakovat nahlas, nebude mluvit. Pokud si ráno pustíte pásku s nazpívanými nepravidelnými slovesy, večer je budete umět. Rybkova 1, BRNO / mobil: , tel.:

3 Milí jazykoví studenti, opět se po čase setkáváme při dalším vydání průvodce brněnskými jazykovými a vzdělávacími institucemi Vzdělání. Znovu vám přinášíme pár informací o tom, co nového připravili v jazykových laboratořích brněnských jazykových škol a agentur. Tentokrát jsme časopis Vzdělání převlékli do nového formátu, vybarvili jej barvičkami a zvýšili jeho tištěný náklad. S formátem a barevností došlo i ke změně obsahu. Časopis jsme rozdělili do několika tématických částí, přidali k tomu několik zajímavých článků, mapu a přehlednou tabulku, která nahrazuje dřívější adresář. Tabulku jsme navíc obohatili o pár důležitých a podstatných dat, která adresář předtím neobsahoval. V průvodci Vzdělání se na straně 4 dočtete o podmínkách studia v zahraničí. Na straně 6 jsme pro vás připravili přehled všech mezinárodních jazykových zkoušek. Úroveň jazykového vzdělávání v agenturách zhodnotili na straně 8 a 9 Alena Simbartlová, lektorka španělštiny na Masarykově univerzitě v Brně, a Roman Kožnar, ředitel jazykové školy P.A.R.K. Stránku plnou zajímavých rad a tipů s názvem Navigátor naleznete pod číslem 12. Přestože se spolu opět setkáme až v roce 2005, budeme se snažit průvodce Vzdělání posunout o kus dále, připravit obsáhlejší a ještě zajímavější články a přinést další zajímavosti. Dobré vzdělávání přeje Radek Holík, šéfredaktor VZDĚLÁNÍ průvodce brněnskými jazykovými školami a vzdělávacími institucemi je barevný časopis, který mapuje současný stav jazykových škol v Brně a jejich kurzů. Průvodce Vzdělání obsahuje adresář jazykových škol a články o těchto školách kombinované s barevnou inzercí. Distribuce: Průvodce je distribuován v nákladu ks na střední, vysoké školy a do všech jazykových škol uvedených v průvodci. Dále do kin, divadel, klubů a dalších kult. zařízení, barů, kaváren, restaurací atd. Cílová skupina: Je určen hlavně zájemcům o studium cizího jazyka, kterým má pomoci s výběrem studia na některé z brněnských jazykových škol. Příští číslo: Vzdělání 01/05 na období únor - květen 2005 vyjde Redakční uzávěrka: Inzerci přijímá: Obchodní oddělení BLUE HILL 1620, s.r.o., Rybkova 1, Brno, tel.: , fax: , mobil: , VZDĚLÁNÍ 03/04 průvodce brněnskými jazykovými školami a vzdělávacími institucemi ročník 3, číslo 3 / Vydává BLUE HILL 1620, s.r.o. Šéfredaktor a design: Ing. Radek Holík Asistent šéfredaktora: Marta Holíková Redaktor/Editor: Kristýna Holoubková Sazba a grafika: Ing. Radek Holík a Aleš Luffer Redakce a inzerce: Rybkova 1, Brno, tel.: , fax: , Distribuce a produkce: Hora Styl Tiskne: ExpoData-Didot Registrační číslo: MK ČR E BLUE HILL 1620, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této publikace nebo její části, včetně opisování a pořizování fotokopií, není povolena bez předchozího souhlasu BLUE HILL 1620, s.r.o. / All rights reserved. Neither this publication nor any part of it may be reproduced in any form or by any means, copying, photocopying, or otherwise, without the prior permission of BLUE HILL 1620, s.r.o. VZDĚLÁNÍ 03/04 vyšlo 20. září Uzávěrka příštího čísla je 10. ledna 2005! Obsah / Editorial 3 Téma Vzdělání v Evropské unii? Podmínky studia v zahraničí 4 Certifikáty Mezinárodní jazykové zkoušky 6 Dva názory na téma Úroveň jazykového vzdělání v agenturách 8 Rádce Jazykový průvodce Pár praktických rad při výběru školy 10 Navigátor 12 Jazykové školy Za školou v PARKu Profesionální jazyková škola 13 British Council Mezinárodní organizace Spojeného království pro vzdělávání a kulturu 14 Easy English 15 Jazyková škola ILC Internacional House Brno 16 Přehledy Přehled jazykových škol adresář 18 Mapa / map 22

4 4 téma Vzdělání v EU Podmínky studia v zahraničí Po vstupu do EU se českým studentům otevřelo mnoho možností pro studium v zahraničí. Teoreticky vzato by měli občané České republiky mít stejné právo na vzdělání v EU jako obyvatelé členských států. Avšak tyto možnosti nejsou bez jistých ale... Vzdělání v jiné zemi EU Dle zákona o vzdělání v EU jsou si všichni členové rovni. Je nepřípustné vyžadovat školné, pokud ho neplatí ani domácí studenti. V případě, že domácí studenti hradí školné, nesmí instituce vyžadovat po zahraničních studentech částky vyšší. Na druhé straně platí, že pokud členský stát přispívá na studium svým studentům, pak mají na tento příspěvek právo i studenti z ostatních členských zemí EU. Toto se týká pouze samotného studia a nevztahuje se na platby kolejného a stravného. Podmínky přijetí a přijímací zkoušky Přijímací řízení si každá vzdělávací instituce (univerzita, přípravný odborný kurz, rekvalifikační kurz atd.) vytváří sama. Vedle toho většina škol vyžaduje od studentů pocházejících z jiných zemí EU jazykové přezkoušení. Podmínky přijetí si také škola stanovuje sama, ale v zásadě platí, že nejde odmítnout studenta s poukazem na to, že není občanem té určité země nebo že je jiné národnosti. Uznávání diplomů Při zahájení studia jde uchazeči hlavně o uznání dosaženého diplomu tak, aby mohl pokračovat ve studiu bez povinnosti absolvovat další rozdílový test. Jenže akademické uznání testů není automatické, proto se doporučuje předem se informovat na podmínky přímo u příslušné vzdělávací instituce či na ministerstvu školství. Dohody o uznání akademických titulů jsou usnadněny bilaterálními dohodami mezi jednotlivými státy EU. A zde začíná první ale! Momentálně ČR nemá žádnou bilaterální úmluvu s jinou zemí EU kromě Maďarska, Slovenska, Polska a Slovinska. Stručně řečeno, možnost studia v cizině má český občan v kterékoli zemi EU, většinou však pod podmínkou, že bude ochoten absolvovat celý studijní program v dané zemi od začátku a nebude mu záležet na již dosaženém titulu doma v ČR. Nebo naopak pro něho nebude důležitý fakt, že studium, které absolvoval v zahraničí, nemusí být uznáno u nás. Proto pokud se student chce vyhnout nepříjemným okolnostem při uznávání dosaženého titulu, je dobré využít jednoho z nabízených programů, které zprostředkovává přímo univerzita či podobná instituce v rámci spolupráce s jinými vzdě-

5 téma 5 lávacími institucemi. Zde je uznávání diplomů a předmětů již předem dohodnuto podle studijních programů. Více o akademickém uznávání viz Studijní programy Program Leonardo da Vinci Tento evropský program je zaměřen na podporu rozvoje praxe odborného vzdělání. Umožňuje studentům několikaměsíční praxi v zahraniční firmě. V ČR je zajišťován Národní agenturou programu Leonardo da Vinci či Národním vzdělávacím fondem. Program Sokrates Tento program podporuje spolupráci jednotlivých škol v rámci integrace Evropské unie. Zahrnuje hned několik projektů: Comenius smyslem projektu je podpora vzdělávání v MŠ, ZŠ, SŠ a další profesní vzdělávání učitelů. Erasmus program zaměřený na univerzity, v jehož rámci se poskytují granty. Studenti studují 3 12měsíční stáže na univerzitách v zahraničí. Grundtvig program zaměřený na vzdělání dospělých. Do tohoto programu se mohou zapojit neziskové instituce, knihovny, muzea a média... Lingua program, jehož cílem je zlepšení jazykové vybavenosti. V jeho rámci se konají intenzivní kurzy pro učitele jazyků nebo může škola získat zahraničního lektora. Minerva program otevřeného distančního vzdělání, jehož cílem je zajistit větší zájem o informační a komunikační technologie. Arion studijní programy pro řídící pracovníky ve školství. Více info viz Národní agentura Socrates Praha, Ceny školného v zahraničí " Velká Británie Univerzity udělují stipendia jen zřídka. Univerzity a vysoké školy si stanovují vlastní podmínky přijímaní, takže na některých z nich je třeba složit přijímací zkoušky. Školné GBP, živ. náklady studenta EUR/rok. " Francie Je zde třífázový stupeň studia o přijetí rozhodují výsledky maturity. Platí se také sociální pojištění asi 170 EUR ročně. Školné EUR státní školy, náklady na studenta EUR/rok. Ekonomické školy jsou většinou soukromé, školné se pohybuje okolo EUR ročně " Rakousko Pro přijetí na vysokou většinou stačí dobrá maturita, jen některé obory vyžadují talentové či přijímací zkoušky. Pokud jste již absolvovali část studia v ČR můžete požádat o jeho uznání. Školné ne, živ. náklady studenta EUR/rok. " Německo Do prvního ročníku většinou přijímačky nejsou, s výjimkou oborů jako je medicína, zubní a veterinární lékařství. Studenti jsou vybíráni dle výsledků ze střední školy. Pokud se student hlásí na postgraduální studium (třetí stupeň), přijímací řízení probíhá. Školné ne, živ. náklady studenta EUR/měsíc. " Itálie Jednotlivé univerzity mají odlišné školné, po úspěšných přijímačkách je na nich možnost požádaní o stipendium. Při zápisu se platí regionální daň. Školné EUR/rok, živ. náklady studenta EUR/rok. " Polsko Školné platí ti, kdo studují jinak než prezenčně. Přijímací zkoušky jsou jen někde. Funguje tu dvoustupňové studium, kdy se první část uzavírá po 3 4 letech s možností dvouletého magisterského studia. Školné ne, živ. náklady studenta EUR/rok. " Maďarsko Způsob přijímání je na každé univerzitě jiný. První diplom dostane student po 3 4 letech. Pokud se student dostane určený počet studentů, neplatí školné. Školné ne, živ. náklady studenta EUR/rok. " Švédsko Pro řádné studium je povinnost členství ve studentské unii. Univerzity neudělují stipendia a studium prvního stupně. Na studium druhého stupně je možnost finanční výpomoci z univerzity. Výhodu pří přijímacím řízení mohou mít studenti s praxí v oboru, záleží také na maturitním vysvědčení. Přijímací zkoušky jsou jen někde. Při studiu je možnost získat finanční podporu od státu na ubytování, učebnice apod. Po dvou letech se udílí tzv. diplom, po třech bakalářský titul a po čtyřech magisterský. Školné ne, živ. náklady studenta EUR/rok " Nizozemsko Vládní stipendia jsou udělována na základě mezivládní kulturní dohody. Holandské univerzity stipendia zahraničním studentům neudělují. K přijetí většinou stačí dobré výsledky u maturity. Přijímací zkoušky se většinou nekonají. Studijní program je dvojdílný (bakalář, magistr). Školné EUR/rok, živ. náklady studenta EUR/rok. zdroj: Osobní finance

6 6 téma Certifikáty Mezinárodní jazykové zkoušky Při hledání zaměstnání či studia je dnes často vyžadována jazyková znalost, nejlépe ověřená zkouškou. Dříve jsme absolvovali především státnice, ty ovšem hodně firem nebere na zřetel a upřednostňuje mezinárodně uznávaný certifikát nebo zkoušku! Připravili jsme pro vás přehled těch nejvýznamnějších zkoušek v anglickém jazyce. Momentálně ve světě existují dva typy testovacích systémů, které provádí hned několik typů jazykových certifikátů a zkoušek. Na jedné straně certifikáty General English Exams (Cambridge ESOL - English for Speakers of Other Languages), které provádí univerzita v Cambridge. Na straně druhé jazykové zkoušky TEOFL a TOEIC prováděné ETS (Educational Testing Service), který je u nás zprostředkován Fulbrightovou komisí. General Cambridge Exams Tato řada certifikátů má několik stupňů pokročilosti pro všeobecnou znalost britské angličtiny (KET, PET, FCE, CAE, CPE) a další specializované na business (BEC) nebo pro zájemce o studium na zahraničních vysokých školách a univerzitách (IELTS). Cambridgeské jazykové zkoušky jsou uznávány, dle stupně pokročilosti, ve všech anglicky mluvících zemích na světě. Tyto certifikáty jsou základní podmínkou pro studium ve Velké Británii. Key English Test (KET) je určen začátečníkům. Tento certifikát garantuje schopnost základní komunikace v anglickém jazyce. Zkouška se skládá ze čtení a psaní (1 hodina a 10 minut), poslechu (okolo 30 minut), mluvení (8 až 10 minut pro pár kandidátů). Preliminary English Test (PET) dle tohoto certifikátu by měl držitel zvládat základní komunikaci v angličtině v denním životě písmem i mluvou. Tento certifikát není dostačující pro studium na univerzitě v zahraničí. Zkouška se skládá ze čtení a psaní (okolo 1 hodiny a 30 minut), poslechu (okolo 40 minut) a komunikace v jazyce (10 až 12 minut pro pár kandidátů). First Certificate in English (FCE) je jeden z nejvíce preferovaných certifikátů v anglickém jazyce. Deklaruje vyšší znalost běžné anglické komunikace a odpovídá úrovni více pokročilý. Je jedním z titulů, který je široce uznáván v obchodní sféře a průmyslu, ale také na zahraničních univerzitách a technických školách. Zkouška se skládá ze čtení (1 hodina a 30 minut), psaní (1 hodina a 30 minut), použití angličtiny (1 hodina a 15 minut), poslechu (okolo 40 minut), komunikace (14 minut). Certificate in Advanced English (CAE) tento titul dokazuje již velkou pokročilost v angličtině. Také většina britských univerzit jej uznává jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v anglickém jazyce. Zkouška se skládá ze čtení (1 hodina a 15 minut), psaní (2 hodiny), užití angličtiny (1 hodina a 30 minut), poslechu (okolo 45 minut) a komunikace (15 minut).

7 téma 7 Název certifikátu Pokročilost Rozsah (hod) Cena (Kč) Key English Test (KET) začátečníci Preliminary English Test (PET) základní komunikace First Certificate in English (FCE) více pokročilý Certificate in Advanced English (CAE) vysoká pokročilost Certificate of Profiency in English (CPE) kvalifikovaná znalost Business English Certificate - preliminary (BEC) začátečníci jako PET Business English Certificate - vantage (BEC) pokročilý jako FCE Business English Certificate - higher (BEC) více pokročilý jako CAE Certificate of Profiency in English (CPE) tento titul dokazuje již důkladnou znalost angličtiny a vaši kvalifikovanost v této oblasti. Je uznáván jak britskými univerzitami, tak i univerzitami v jiných anglicky mluvících zemích. Zkouška se skládá z testu pochopení čteného textu (1 hodina a 30 minut), sestavení vlastního textu (2 hodiny), použití angličtiny (1 hodina a 30 minut), poslechu (40 minut) a rozhovoru (v průměru 19 minut). Cena Kč. Termíny zkoušek pro všechny stupně: vždy na začátku léta a zimy (pro FCE a CAE také na jaře). International English Language Testing System (IELTS) je mezinárodní testovací systém, který uznává většina anglicky mluvících zemí. Jde o jazykové certifikáty speciálně určené pro studium na zahraniční střední škole (všeobecný výukový modul) nebo pro studium na zahraniční univerzitě (akademický modul). Systém je bodován od 1 do 9 - stupeň 9 pro Expert User. Pro studium na britské univerzitě se vyžaduje 7,5, což odpovídá CAE (Certificate in Advanced English). Cena je Kč a výsledky testování jsou platné 2 roky. Business English Certificate (BEC) je certifikát zaměřený na obchodní angličtinu. Předpokládá nejen znalost jazyka, ale i schopnost komunikovat v obchodním kontextu. Tento typ zkoušky rozeznává tři stupně obtížnosti, nejvyšší odpovídá CAE. Ceny se pohybují od Kč do Kč dle stupně pokročilosti preliminary, vantage, higher. Více informací na nebo přímo v British Council v Brně, Třída Kpt. Jaroše 13, který zprostředkovává zkoušky v ČR. Další info na TOEFL, TOEIC Tyto testy jsou určeny pro testování severoamerické angličtiny u nerodilých mluvčích. Jsou prováděny mezinárodním testovacím systémem ETS (Educational Testing System). Test of English as a Foreign Language (TOEFL) tento test vyžaduje většina vysokých škol a univerzit v USA a Kanadě. Také vládní agentury a soukromé společnosti hodnotí znalost angličtiny dle TOEFLu. Test se skládá z počítačového testování (v ČR zatím jen v papírové verzi). Testování trvá max. 4 hodiny a skládá se z poslechu, gramatiky, porozumění čtenému textu a z psané eseje ověřující schopnost vyjadřovat se písemně. Hodnotí se formou bodů a ne certifikátu od nejnižšího 500 bodů u papírové verze po 677 bodů. Za běžný požadavek se považuje kolem 550 bodů, u prestižních organizací okolo 600 bodů. Cena za test je 130 USD a výsledky platí 2 roky. Zkoušky ČR: , , Více informací na nebo Test of English for Internationl Communication (TOEIC) test hodnotí každodenní dovednosti v angličtině lidí, kteří pracují v mezinárodním prostředí. Touto zkouškou je hodnoceno, jak dobře se dorozumíte v podnikání, obchodě a průmyslu. Test je dvouhodinový a skládá se z 200 otázek s výběrem odpovědi. Je rozdělen na poslech a čtení. Celkové hodnocení se pohybuje od 10 do 990 bodů.!

8 8 rozhovor Dva názory na téma Úroveň jazykového vzdělání v agenturách Ročně přibude v Brně hned několik jazykových škol. Předhánějí se v nabídce nových metod výuky, profesionality zázemí a samozřejmě bezkonkurečnosti cen. Náš časopis vám zprostředkovává dva rozdílné názory a pohledy lidí, kteří se v tomto oboru pohybují již mnoho let a přitom každý na jiné straně. Rozhovor s Alenou Simbartlovou, lektorkou španělštiny na Masarykově univerzitě v Brně. Jaká je podle Vás úroveň vzdělání studentů, kteří mají za sebou jazykový kurz? (Například ve srovnání s lidmi z Au-Pair pobytů) Na Au-Pair pobytech se naučíte dobře komunikovat v dané řeči a ve škole se naučíte spíše gramatiku. Nejlepší je začít studium v rodné zemi, např. v dobré jazykové škole, kde získáte základ, a pak vycestovat do dané země. Jak správně postupovat při výběru jazykového kurzu? Na co se především zaměřit? Nejprve bych si prohlédla veškerou dostupnou nabídku, poté bych si zjistila, jaké má škola renomé, získala bych reference o škole, důležití jsou také lektoři. U lektora nestačí pouze znalost jazyka např. ze zahraničního pobytu. Lektor by měl být pedagogicky vzdělaný a rodilý mluvčí by měl mít minimálně pedagogickou praxi. Dále je dobré vědět, kolik studentů je ve skupině a zda jsou vás ve škole schopni připravit na jazykovou zkoušku či dosažení jazykového certifikátu, který může být ve studiu dobrou motivací. Jaká je úspěšnost a praktické využití jazykového certifikátu? Který byste sama upřednostňovala? Dle mého názoru není v současnosti v ČR zcela jasno, které certifikáty uznávat a naopak. Některé školy či firmy tyto certifikáty vyžadují, jiné zase chtějí vlastní vstupní testy. Osobně bych dala přednost mezinárodně uznávanému certifikátu. Jak důležitý je lektor ve výuce? Je nezbytné mít lekce s rodilým mluvčím? Zvláště v začátcích studia není nezbytně nutné mít rodilého mluvčího. Spíše bych upřednostňovala kvalitního českého učitele, který dobře naučí základ jazyka. To, že se někdo v dané zemi narodí, ještě nezaručuje, že ten jazyk umí naučit, že umí vysvětlit jednotlivé jazykové rozdíly. Ideální učitel by byl rodilý mluvčí s učitelskou praxí, který zde již nějakou dobu žije a ví, jaké jazykové neshody mohou nastat. Tito lektoři jsou však nejdražší. Poraďte čtenářům, jak rozpoznat kvalitní jazykovou učebnici nebo slovník. České učebnice mají většinou dobře zpracovanou gramatickou strukturu, horší jsou texty či současná slovní zásoba. Cizí učebnice obsahují hodně jazykové struktury, ale ta je na druhé straně často dost špatně zpracovaná. Takže bych pro začátek studia doporučila nějakou českou jazykovou učebnici. Při výběru je dobré se podívat, kdo učebnici lektoroval. Pokud je lektorována rodilým mluvčím, tak i texty v ní jsou většinou použitelné. U slovníků platí obecně zásada, že čím větší slovník je, tím obsahuje více informací. Co se týče elektronických slovníků, dle mého názoru neobsahují všechny významy, vazby či příklady použití, které dané slovo může mít. Tudíž bych je nedoporučovala používat.!

9 rozhovor 9 Rozhovor s Romanem Kožnarem, ředitelem jazykové školy P.A.R.K. Jak úspěšní jsou studenti jazykových kurzů při následujícím hledání studia či práce? Důležitým momentem je již to, že se zájemce do jazykového kurzu přihlásí, že si uvědomuje důležitost znalosti cizího jazyka a je odhodlaný se jej naučit. Takoví studenti jsou většinou u zkoušek a vstupních pohovorů úspěšní. V praxi se setkáváme i s případy, kdy je zájemce napoprvé odmítnut kvůli nedostatečné jazykové vybavenosti, ale právě to se pro něj stane impulsem pro aktivní studium, které je pak odměněno úspěchem. Jaká je úspěšnost studentů při skládání mezinárodně uznávaných zkoušek? Samozřejmě velmi záleží na výběru školy. V případě zkoušek z angličtiny je možnost získat informaci o školách úspěšně připravujících ke zkouškám přímo na Britské radě. Obecně je dobré připomenout, že i delší pobyt v zahraničí nemusí znamenat automatický úspěch. Zkoušky mají své zákonitosti a strategie a na ty je dobré se alespoň v krátkém kurzu připravit. Jak správně postupovat při výběru jazykového kurzu? Na co se především zaměřit? Jelikož výuka cizích jazyků je již několik let volnou živností, může si dnes jazykovou školu otevřít kdokoliv a na trhu je dle mého názoru škol nebo spíše agentur příliš mnoho. Výběru vhodného kurzu se tedy vyplatí věnovat dostatek času. Doporučoval bych nejprve se ve svém okolí zeptat na reference či doporučení. Pokud tato možnost není, je dobré brát při výběru v úvahu jak dlouho škola působí, jak širokou má nabídku a zejména v jak velkých skupinách výuka probíhá. Je-li ve skupinách více než studentů, bude to mít jistě velký vliv na efektivitu výuky. Pro konečné rozhodnutí je určitě velmi důležitá i osobní návštěva několika vybraných škol a možnost účasti na ukázkové hodině. Jak důležitý je lektor ve výuce? Je nezbytné mít lekce s rodilým mluvčím? Pro úspěšné studium je vždy zásadní jednak pevná vůle a motivace studenta a pak samozřejmě lektor. V kvalitní škole by čeští lektoři měli mít vysokoškolskou aprobaci pro výuku cizího jazyka, rodilí mluvčí by měli mít certifikát pro výuku jazyka a alespoň dva až tři roky praxe. Často říkám, že bez vody se člověk plavat nenaučí. Hodiny s rodilými mluvčími vlastně znamenají ten skok a první tempa ve vodě. Nicméně za ideální považuji kombinaci českého a rodilého lektora, protože každý z nich má svou nezastupitelnost. DPH? Myslím, že zařazení jazykového vzdělávání u nás, na rozdíl od jiných evropských států, do vyšší sazby DPH bylo velice nešťastné řešení. Zcela chápu, že cena kurzu je pro většinu zájemců velmi důležitým faktorem, ale i ve vzdělání platí, že jeden dražší ale kvalitní kurz se vyplatí více než tři kurzy levné. A pokud chtějí školy učit v profesionálním prostředí v malých skupinách a s kvalitními lektory, nezbývá jim bohužel než cenu kurzů navýšit.!

10 10 rádce Jazykový průvodce Pár praktických rad při výběru školy Vybrat si vyhovující jazykový kurz je časově velmi náročné. Nabídka je obrovská, ale slibované služby ne vždy odpovídají realitě. Proto je dobré mít předem jasno, co od kurzu požadovat.! Při výběru školy je dobré se zeptat na reference vašich známých či lidí, kteří již kurz absolvovali. Jejich rady a doporučení jsou spolehlivější než jakákoliv reklama.! Bedlivě prostudujte veškerou nabídku kurzů a vyberte si kurz, který Jazykové kurzy němčiny Deutschkurse Místo, kde je výuka němčiny hrou kurzy klasické a specializované mezinárodně uznávaný jazykový diplom ÖSD kurzy firemní a individuální všeobecná, hospodářská a odborná němčina kurzy pro právníky a lékaře kurzy pro děti a mládež (10% slevy pro studenty) doplňkový kulturní program NOVINKA!!! pomaturitní studium Tel.: MORAVSKÉ NÁM BRNO budova Muzejka ZÁPIS DO KURZŮ od 6. září 2004 ZAČÁTEK KURZŮ 27. září 2004 vám nejlépe vyhovuje. V současnosti je nabídka široká, od klasických kurzů až po odborné kurzy s vyhraněnou slovní zásobou. Pokud jste se již někdy danému jazyku věnovali, nezapisujte se do kurzu pro začátečníky! Znalosti, které jste nabyli Jazykové kurzy francouzštiny francouzská škola jazyka a kultury Kvalita a atmosféra à la française kurzy klasické a specializované příprava na mezinárodní zkoušky DELF a DALF kurzy pro děti konverzační kurzy kurzy podnikové a individuální kurzy pro státní úředníky knihovna a kulturní aktivity NOVINKA!!! nová učební metoda Connexions Tel.: /40 v předchozím studiu, se rychle opráší a vy nepromarníte zbytečně čas a peníze. Před začátkem kurzu byste měli absolvovat rozřazovací test, podle kterého budete přiděleni do skupiny odpovídající vašim jazykovým znalostem.! Ptejte se na odbornou kvalifikaci lektorů. Každá solidní škola by vám měla poskytnout seznam lektorů spolu s jejich kvalifikací. Lektor by měl mít pedagogické vzdělání, u rodilého mluvčího by měl být samozřejmostí certifikát pro výuku cizího jazyka a zejména odučená praxe. Domněnka, že rodilý mluvčí je nejvhodnější, je mylná! Zejména pro začátečníky se doporučuje český lektor, který dobře vysvětlí základy jazyka. Pokud jste schopni v daném jazyce již částečně komunikovat, zvolte konverzaci s kvalifikovaným rodilým mluvčím, který vysvětlí drobné jazykové rozdíly a zdokonalí vaši komunikaci v daném jazyce.! Pokud si nejste jisti svou pevnou vůlí a vytrvalostí, doporučuje se výběr kurzu uzavřený zkouškou nebo certifikátem, které se mohou stát dobrou motivací. Je lepší si vybrat mezinárodní certifikát, který je uznávaný mezinárodně. Navíc v poslední době řada institucí v ČR jazykové státnice neuznává.! Ptejte se na počet studentů ve skupině. Za ideální se považuje počet kolem 4 6 studentů, ale tyto skupiny jsou většinou finančně náročné. Ve většině škol se učí ve skupinách okolo studentů, což je zlatá střední cesta. Více studentů ve skupině je na úkor možnosti jazyk v hodině procvičovat. Také individuální hodiny mají své nemalé výhody, hlavně pro časově vytížené lidi. Avšak jazyk je především o komunikaci a tu se nejlépe naučíte ve skupině. Navíc zdravá dávka konkurence je dobrou motivací ke studiu. Výuka jazyka na počítači je zajímavou podpůrnou metodou, zejména na procvičování gramatiky, zdaleka však nezastoupí osobu lektora.! Cena kurzu by měla odpovídat jeho kvalitě. Je zbytečné přeplácet

11 rádce xxx 11 vysoké školné odůvodněné pozicí a zařízením školy. Naopak u levných kurzů můžete počítat s velkým počtem studentů ve skupině či horší kvalitou výuky. Za rozumné ceny se považují relace okolo Kč za půl roku standardní výuky 1x týdně po třech hodinách. A kolem Kč za každodenní pomaturitní studium (zhruba 20 h týdně).! Nevěřte nesplnitelným slibům! Studium jazyka vyžaduje čas a procvičování, což jistě není možné během jednoho měsíce... # Jak si vybrat dobré pomaturitní studium jazyka! jazyková škola má mít akreditaci ministerstva školství! studenti by měli být rozřazováni do skupin podle stupně úrovně znalostí na základě testů! výuka by měla probíhat po celý školní rok (září červen), minimálně 20 hodin týdně! ve skupině by nemělo být více než 20 studentů! škola by měla umožňovat složení státní jazykové zkoušky nebo mezinárodních zkoušek! vyučovat by měli kvalifikovaní (i zahraniční) jazykoví lektoři! za rozumné se považují ceny pohybující se okolo cca korun za celoroční studium $ Školné lze většinou platit ve dvou až čtyřech splátkách. Přičemž jednorázové platby bývají zvýhodněny. Některé školy akceptují i měsíční platbu. $ Pro čerstvé absolventy středních škol je výhodné, že neztrácejí nárok na sociální výhody studenta. To znamená, že sociální a zdravotní pojištění jim platí stát, mají nárok na studentské slevy, rodiče neztrácejí nárok na daňové úlevy atd. Tel:² ƒ9ƒ9 E cz Jazykové²kurzy: Vyučované²jazyky: Cena²za²vyučovací²hodinu: Jakubské²náměstí² Æ²Brno² fi ²fifi dopoledníæ²odpoledníæ²večerní²kurzy²ƒx h²nebo² x hæ individuálníæ²firemní angličtinaæ²němčinaæ²italštinaæ² francouzštinaæ²čeština²pro²cizince v²kurzech²max ²8fiÆ ²KčØ Firemní:²cena²dohodou Mobil:² 8ƒfi Web:²www advantagels cz Počet²studentů² ve²skupině:² ²až²ƒ Øcena²bez² œ²dph Ostatní:²kvalifikovaní²zahraniční²a²čeští²lektořiƲknihovnaƲvideo²knihovna

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

ASTRA. Pomaturitní studium. Letní intenzivní kurz? a nevíte jak na to? [ www.menu.kult.cz ] Léto je tady! Kterou si vybrat?

ASTRA. Pomaturitní studium. Letní intenzivní kurz? a nevíte jak na to? [ www.menu.kult.cz ] Léto je tady! Kterou si vybrat? ročník 2 03 číslo 2 02 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi ı Léto je tady! využijte letních intenzivních kurzů Kterou si vybrat? anketa jazykových škol... str. 2 Pomaturitní

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů jazykovky.cz průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů praha číslo 2 pro školní rok 2003/2004 jak vybrat dobrou jazykovku firemní jazykové kurzy jak vybírat

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

Večerní jazykové kurzy

Večerní jazykové kurzy ÚNOR DUBEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Na prázdniny do ciziny Jak se učí učitelé VŠ A VOŠ Do Německa na studia Dálkové studium při zaměstnání PRÁCE Kolika jazyky mluvíš...» KURZY Umělecké kurzy pro děti

Více

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty Austrálie & Nový zéland jazykové a studijní pobyty Mapa našich jazykových a studijních pobytů v Austrálii a na Novém Zélandu Perth Cairns Melbourne Sydney Brisbane Gold Coast Auckland Slovo úvodem Milí

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY V ZAHRANIČÍ

JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY V ZAHRANIČÍ JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY V ZAHRANIČÍ Slovo úvodem Vážení klienti, děkujeme, že jste si pro jazykové vzdělání v rámci vaší společnosti zvolili právě STUDENT AGENCY. Dostává se vám do rukou naše specializovaná

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney Austrálie studium práce cestování Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.australie-studium.cz Obsah Strana em 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Splňte si sen, odjeďte do Austrálie! 3 Co můžete v Austrálii

Více

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney Austrálie studium práce cestování Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.australie-studium.cz Obsah Strana em 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Splňte si sen, odjeďte do Austrálie! 3 Co můžete v Austrálii

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

Ceník 2014 LANGUAGES. Moderní zpusob. výuky jazyku. www.leolanguages.com. Vydán v srpnu 2013

Ceník 2014 LANGUAGES. Moderní zpusob. výuky jazyku. www.leolanguages.com. Vydán v srpnu 2013 Ceník 2014 o Moderní zpusob o výuky jazyku LANGUAGES www.leolanguages.com Vydán v srpnu 2013 LANGUAGES www.leolanguages.com Ceník LANGUAGES www.leolanguages.com Kompletní jazykové řešení pro všechny jazykové

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí Jazykové kurzy 2013 pro dospelé v zahranicí Vysvětlivky Ikony Tabulky obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené zkouškou (více informací na str. 148 151) odborné kurzy kurzy pro

Více