Přijde takhle student do jazykovky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijde takhle student do jazykovky"

Transkript

1

2 do jazyka s chutí Češi mají obrovské předpoklady naučit se cizí jazyk!!! Přijde takhle student do jazykovky na pohovor a povídá: Víte slečno, se mnou to budete mít fakt těžký. Já jsem totiž strašně blbej na jazyky. A navíc vůbec nestíhám šéf mě honí jak nadmutou kozu, k tomu dálkově studuju, žena, děti, tchýně...!!! To mi teda poraďte, co mám dělat? Jo, pane, povídá naše sympatická jazyková konzultantka, buďte klidný, tyhle potíže má dneska skoro každý. Stresy, tlaky na výkonnost a úspěšnost v zaměstnání i v osobním životě, a teď ty jazyky. Člověk jim stejně neuteče, a jak to pak všechno zvládat? Zachovejte paniku, mám pro Vás pár dobrých zpráv: Cizí jazyk zvládne každý, talent není rozhodující Češi k tomu mají navíc obrovské předpoklady. Proč? Vše, co kolem sebe člověk slyší a vidí, se ukládá do paměti. Všude se hrají anglické písničky, díváme se na anglicky mluvené filmy s titulky. Máme tak v sobě nahráno několik tisíc anglických slov. Jednou nabytá znalost se nezapomíná, je pouze spící - a je přitom zcela jedno, zda jste informace získali před rokem, či před deseti i třiceti lety. Vyplavování vědomostí trvá za ideálních podmínek tři dny. Aby fenomén třetího dne fungoval, je potřeba zbavit se stresu a nebát se dělat chyby. Jak na to? Každý je schopen při využití všech svých předpokladů domluvit se a hovořit v cizím jazyce!!! Celé věty, méně gramatiky. Nebojte se chyb! Učit se jednotlivá slova a ty pak skládat do vět má za následek neporozumění rodilým mluvčím. Oni slova spojují, my je oddělujeme. Není nutné biflovat gramatiku. Nejlepší metodu nám ukazují malé děti, které si naprosto přirozeným učením osvojí svůj mateřský jazyk a nebojí se dělat chyby. Obavy z neznalosti vyvolávají stres a člověk má pak ještě větší okno. V našich kurzech tedy opravujeme nepřímo, chybně užitý výraz užijeme v konverzaci znovu správně a žák ho časem určitě zaregistruje a pak jej použije správně sám bez cizího opravování. Využít svůj kanál vnímání - pro zrakové vnímání využíváme obrazů, fotografií, filmů. Ideální je vytvořit si vteřinové obrázky - slovíčko a k němu symbol. Je to mnohem jednodušší než rozkódovávat černobílá písmenka českých a cizích slovíček vedle sebe. Metoda funguje téměř zázračně. Pro toho, kdo je založen pohybově, zapojujeme do výuky gesta a vlastní amatérskou znakovou řeč. Je to legrace a člověk se učí. Mnoho lidí potřebuje k tomu, aby mohli vnímat informace, pohyb a pocit pohodlí. Pro sluchový kanál je vhodné využívat melodie řeči i jednotlivých frází. Výborné je použít vlastní nahrávky textů a slovíček a opakovat si je nahlas. Kdo nebude opakovat nahlas, nebude mluvit. Pokud si ráno pustíte pásku s nazpívanými nepravidelnými slovesy, večer je budete umět. Rybkova 1, BRNO / mobil: , tel.:

3 Milí jazykoví studenti, opět se po čase setkáváme při dalším vydání průvodce brněnskými jazykovými a vzdělávacími institucemi Vzdělání. Znovu vám přinášíme pár informací o tom, co nového připravili v jazykových laboratořích brněnských jazykových škol a agentur. Tentokrát jsme časopis Vzdělání převlékli do nového formátu, vybarvili jej barvičkami a zvýšili jeho tištěný náklad. S formátem a barevností došlo i ke změně obsahu. Časopis jsme rozdělili do několika tématických částí, přidali k tomu několik zajímavých článků, mapu a přehlednou tabulku, která nahrazuje dřívější adresář. Tabulku jsme navíc obohatili o pár důležitých a podstatných dat, která adresář předtím neobsahoval. V průvodci Vzdělání se na straně 4 dočtete o podmínkách studia v zahraničí. Na straně 6 jsme pro vás připravili přehled všech mezinárodních jazykových zkoušek. Úroveň jazykového vzdělávání v agenturách zhodnotili na straně 8 a 9 Alena Simbartlová, lektorka španělštiny na Masarykově univerzitě v Brně, a Roman Kožnar, ředitel jazykové školy P.A.R.K. Stránku plnou zajímavých rad a tipů s názvem Navigátor naleznete pod číslem 12. Přestože se spolu opět setkáme až v roce 2005, budeme se snažit průvodce Vzdělání posunout o kus dále, připravit obsáhlejší a ještě zajímavější články a přinést další zajímavosti. Dobré vzdělávání přeje Radek Holík, šéfredaktor VZDĚLÁNÍ průvodce brněnskými jazykovými školami a vzdělávacími institucemi je barevný časopis, který mapuje současný stav jazykových škol v Brně a jejich kurzů. Průvodce Vzdělání obsahuje adresář jazykových škol a články o těchto školách kombinované s barevnou inzercí. Distribuce: Průvodce je distribuován v nákladu ks na střední, vysoké školy a do všech jazykových škol uvedených v průvodci. Dále do kin, divadel, klubů a dalších kult. zařízení, barů, kaváren, restaurací atd. Cílová skupina: Je určen hlavně zájemcům o studium cizího jazyka, kterým má pomoci s výběrem studia na některé z brněnských jazykových škol. Příští číslo: Vzdělání 01/05 na období únor - květen 2005 vyjde Redakční uzávěrka: Inzerci přijímá: Obchodní oddělení BLUE HILL 1620, s.r.o., Rybkova 1, Brno, tel.: , fax: , mobil: , VZDĚLÁNÍ 03/04 průvodce brněnskými jazykovými školami a vzdělávacími institucemi ročník 3, číslo 3 / Vydává BLUE HILL 1620, s.r.o. Šéfredaktor a design: Ing. Radek Holík Asistent šéfredaktora: Marta Holíková Redaktor/Editor: Kristýna Holoubková Sazba a grafika: Ing. Radek Holík a Aleš Luffer Redakce a inzerce: Rybkova 1, Brno, tel.: , fax: , Distribuce a produkce: Hora Styl Tiskne: ExpoData-Didot Registrační číslo: MK ČR E BLUE HILL 1620, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této publikace nebo její části, včetně opisování a pořizování fotokopií, není povolena bez předchozího souhlasu BLUE HILL 1620, s.r.o. / All rights reserved. Neither this publication nor any part of it may be reproduced in any form or by any means, copying, photocopying, or otherwise, without the prior permission of BLUE HILL 1620, s.r.o. VZDĚLÁNÍ 03/04 vyšlo 20. září Uzávěrka příštího čísla je 10. ledna 2005! Obsah / Editorial 3 Téma Vzdělání v Evropské unii? Podmínky studia v zahraničí 4 Certifikáty Mezinárodní jazykové zkoušky 6 Dva názory na téma Úroveň jazykového vzdělání v agenturách 8 Rádce Jazykový průvodce Pár praktických rad při výběru školy 10 Navigátor 12 Jazykové školy Za školou v PARKu Profesionální jazyková škola 13 British Council Mezinárodní organizace Spojeného království pro vzdělávání a kulturu 14 Easy English 15 Jazyková škola ILC Internacional House Brno 16 Přehledy Přehled jazykových škol adresář 18 Mapa / map 22

4 4 téma Vzdělání v EU Podmínky studia v zahraničí Po vstupu do EU se českým studentům otevřelo mnoho možností pro studium v zahraničí. Teoreticky vzato by měli občané České republiky mít stejné právo na vzdělání v EU jako obyvatelé členských států. Avšak tyto možnosti nejsou bez jistých ale... Vzdělání v jiné zemi EU Dle zákona o vzdělání v EU jsou si všichni členové rovni. Je nepřípustné vyžadovat školné, pokud ho neplatí ani domácí studenti. V případě, že domácí studenti hradí školné, nesmí instituce vyžadovat po zahraničních studentech částky vyšší. Na druhé straně platí, že pokud členský stát přispívá na studium svým studentům, pak mají na tento příspěvek právo i studenti z ostatních členských zemí EU. Toto se týká pouze samotného studia a nevztahuje se na platby kolejného a stravného. Podmínky přijetí a přijímací zkoušky Přijímací řízení si každá vzdělávací instituce (univerzita, přípravný odborný kurz, rekvalifikační kurz atd.) vytváří sama. Vedle toho většina škol vyžaduje od studentů pocházejících z jiných zemí EU jazykové přezkoušení. Podmínky přijetí si také škola stanovuje sama, ale v zásadě platí, že nejde odmítnout studenta s poukazem na to, že není občanem té určité země nebo že je jiné národnosti. Uznávání diplomů Při zahájení studia jde uchazeči hlavně o uznání dosaženého diplomu tak, aby mohl pokračovat ve studiu bez povinnosti absolvovat další rozdílový test. Jenže akademické uznání testů není automatické, proto se doporučuje předem se informovat na podmínky přímo u příslušné vzdělávací instituce či na ministerstvu školství. Dohody o uznání akademických titulů jsou usnadněny bilaterálními dohodami mezi jednotlivými státy EU. A zde začíná první ale! Momentálně ČR nemá žádnou bilaterální úmluvu s jinou zemí EU kromě Maďarska, Slovenska, Polska a Slovinska. Stručně řečeno, možnost studia v cizině má český občan v kterékoli zemi EU, většinou však pod podmínkou, že bude ochoten absolvovat celý studijní program v dané zemi od začátku a nebude mu záležet na již dosaženém titulu doma v ČR. Nebo naopak pro něho nebude důležitý fakt, že studium, které absolvoval v zahraničí, nemusí být uznáno u nás. Proto pokud se student chce vyhnout nepříjemným okolnostem při uznávání dosaženého titulu, je dobré využít jednoho z nabízených programů, které zprostředkovává přímo univerzita či podobná instituce v rámci spolupráce s jinými vzdě-

5 téma 5 lávacími institucemi. Zde je uznávání diplomů a předmětů již předem dohodnuto podle studijních programů. Více o akademickém uznávání viz Studijní programy Program Leonardo da Vinci Tento evropský program je zaměřen na podporu rozvoje praxe odborného vzdělání. Umožňuje studentům několikaměsíční praxi v zahraniční firmě. V ČR je zajišťován Národní agenturou programu Leonardo da Vinci či Národním vzdělávacím fondem. Program Sokrates Tento program podporuje spolupráci jednotlivých škol v rámci integrace Evropské unie. Zahrnuje hned několik projektů: Comenius smyslem projektu je podpora vzdělávání v MŠ, ZŠ, SŠ a další profesní vzdělávání učitelů. Erasmus program zaměřený na univerzity, v jehož rámci se poskytují granty. Studenti studují 3 12měsíční stáže na univerzitách v zahraničí. Grundtvig program zaměřený na vzdělání dospělých. Do tohoto programu se mohou zapojit neziskové instituce, knihovny, muzea a média... Lingua program, jehož cílem je zlepšení jazykové vybavenosti. V jeho rámci se konají intenzivní kurzy pro učitele jazyků nebo může škola získat zahraničního lektora. Minerva program otevřeného distančního vzdělání, jehož cílem je zajistit větší zájem o informační a komunikační technologie. Arion studijní programy pro řídící pracovníky ve školství. Více info viz Národní agentura Socrates Praha, Ceny školného v zahraničí " Velká Británie Univerzity udělují stipendia jen zřídka. Univerzity a vysoké školy si stanovují vlastní podmínky přijímaní, takže na některých z nich je třeba složit přijímací zkoušky. Školné GBP, živ. náklady studenta EUR/rok. " Francie Je zde třífázový stupeň studia o přijetí rozhodují výsledky maturity. Platí se také sociální pojištění asi 170 EUR ročně. Školné EUR státní školy, náklady na studenta EUR/rok. Ekonomické školy jsou většinou soukromé, školné se pohybuje okolo EUR ročně " Rakousko Pro přijetí na vysokou většinou stačí dobrá maturita, jen některé obory vyžadují talentové či přijímací zkoušky. Pokud jste již absolvovali část studia v ČR můžete požádat o jeho uznání. Školné ne, živ. náklady studenta EUR/rok. " Německo Do prvního ročníku většinou přijímačky nejsou, s výjimkou oborů jako je medicína, zubní a veterinární lékařství. Studenti jsou vybíráni dle výsledků ze střední školy. Pokud se student hlásí na postgraduální studium (třetí stupeň), přijímací řízení probíhá. Školné ne, živ. náklady studenta EUR/měsíc. " Itálie Jednotlivé univerzity mají odlišné školné, po úspěšných přijímačkách je na nich možnost požádaní o stipendium. Při zápisu se platí regionální daň. Školné EUR/rok, živ. náklady studenta EUR/rok. " Polsko Školné platí ti, kdo studují jinak než prezenčně. Přijímací zkoušky jsou jen někde. Funguje tu dvoustupňové studium, kdy se první část uzavírá po 3 4 letech s možností dvouletého magisterského studia. Školné ne, živ. náklady studenta EUR/rok. " Maďarsko Způsob přijímání je na každé univerzitě jiný. První diplom dostane student po 3 4 letech. Pokud se student dostane určený počet studentů, neplatí školné. Školné ne, živ. náklady studenta EUR/rok. " Švédsko Pro řádné studium je povinnost členství ve studentské unii. Univerzity neudělují stipendia a studium prvního stupně. Na studium druhého stupně je možnost finanční výpomoci z univerzity. Výhodu pří přijímacím řízení mohou mít studenti s praxí v oboru, záleží také na maturitním vysvědčení. Přijímací zkoušky jsou jen někde. Při studiu je možnost získat finanční podporu od státu na ubytování, učebnice apod. Po dvou letech se udílí tzv. diplom, po třech bakalářský titul a po čtyřech magisterský. Školné ne, živ. náklady studenta EUR/rok " Nizozemsko Vládní stipendia jsou udělována na základě mezivládní kulturní dohody. Holandské univerzity stipendia zahraničním studentům neudělují. K přijetí většinou stačí dobré výsledky u maturity. Přijímací zkoušky se většinou nekonají. Studijní program je dvojdílný (bakalář, magistr). Školné EUR/rok, živ. náklady studenta EUR/rok. zdroj: Osobní finance

6 6 téma Certifikáty Mezinárodní jazykové zkoušky Při hledání zaměstnání či studia je dnes často vyžadována jazyková znalost, nejlépe ověřená zkouškou. Dříve jsme absolvovali především státnice, ty ovšem hodně firem nebere na zřetel a upřednostňuje mezinárodně uznávaný certifikát nebo zkoušku! Připravili jsme pro vás přehled těch nejvýznamnějších zkoušek v anglickém jazyce. Momentálně ve světě existují dva typy testovacích systémů, které provádí hned několik typů jazykových certifikátů a zkoušek. Na jedné straně certifikáty General English Exams (Cambridge ESOL - English for Speakers of Other Languages), které provádí univerzita v Cambridge. Na straně druhé jazykové zkoušky TEOFL a TOEIC prováděné ETS (Educational Testing Service), který je u nás zprostředkován Fulbrightovou komisí. General Cambridge Exams Tato řada certifikátů má několik stupňů pokročilosti pro všeobecnou znalost britské angličtiny (KET, PET, FCE, CAE, CPE) a další specializované na business (BEC) nebo pro zájemce o studium na zahraničních vysokých školách a univerzitách (IELTS). Cambridgeské jazykové zkoušky jsou uznávány, dle stupně pokročilosti, ve všech anglicky mluvících zemích na světě. Tyto certifikáty jsou základní podmínkou pro studium ve Velké Británii. Key English Test (KET) je určen začátečníkům. Tento certifikát garantuje schopnost základní komunikace v anglickém jazyce. Zkouška se skládá ze čtení a psaní (1 hodina a 10 minut), poslechu (okolo 30 minut), mluvení (8 až 10 minut pro pár kandidátů). Preliminary English Test (PET) dle tohoto certifikátu by měl držitel zvládat základní komunikaci v angličtině v denním životě písmem i mluvou. Tento certifikát není dostačující pro studium na univerzitě v zahraničí. Zkouška se skládá ze čtení a psaní (okolo 1 hodiny a 30 minut), poslechu (okolo 40 minut) a komunikace v jazyce (10 až 12 minut pro pár kandidátů). First Certificate in English (FCE) je jeden z nejvíce preferovaných certifikátů v anglickém jazyce. Deklaruje vyšší znalost běžné anglické komunikace a odpovídá úrovni více pokročilý. Je jedním z titulů, který je široce uznáván v obchodní sféře a průmyslu, ale také na zahraničních univerzitách a technických školách. Zkouška se skládá ze čtení (1 hodina a 30 minut), psaní (1 hodina a 30 minut), použití angličtiny (1 hodina a 15 minut), poslechu (okolo 40 minut), komunikace (14 minut). Certificate in Advanced English (CAE) tento titul dokazuje již velkou pokročilost v angličtině. Také většina britských univerzit jej uznává jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v anglickém jazyce. Zkouška se skládá ze čtení (1 hodina a 15 minut), psaní (2 hodiny), užití angličtiny (1 hodina a 30 minut), poslechu (okolo 45 minut) a komunikace (15 minut).

7 téma 7 Název certifikátu Pokročilost Rozsah (hod) Cena (Kč) Key English Test (KET) začátečníci Preliminary English Test (PET) základní komunikace First Certificate in English (FCE) více pokročilý Certificate in Advanced English (CAE) vysoká pokročilost Certificate of Profiency in English (CPE) kvalifikovaná znalost Business English Certificate - preliminary (BEC) začátečníci jako PET Business English Certificate - vantage (BEC) pokročilý jako FCE Business English Certificate - higher (BEC) více pokročilý jako CAE Certificate of Profiency in English (CPE) tento titul dokazuje již důkladnou znalost angličtiny a vaši kvalifikovanost v této oblasti. Je uznáván jak britskými univerzitami, tak i univerzitami v jiných anglicky mluvících zemích. Zkouška se skládá z testu pochopení čteného textu (1 hodina a 30 minut), sestavení vlastního textu (2 hodiny), použití angličtiny (1 hodina a 30 minut), poslechu (40 minut) a rozhovoru (v průměru 19 minut). Cena Kč. Termíny zkoušek pro všechny stupně: vždy na začátku léta a zimy (pro FCE a CAE také na jaře). International English Language Testing System (IELTS) je mezinárodní testovací systém, který uznává většina anglicky mluvících zemí. Jde o jazykové certifikáty speciálně určené pro studium na zahraniční střední škole (všeobecný výukový modul) nebo pro studium na zahraniční univerzitě (akademický modul). Systém je bodován od 1 do 9 - stupeň 9 pro Expert User. Pro studium na britské univerzitě se vyžaduje 7,5, což odpovídá CAE (Certificate in Advanced English). Cena je Kč a výsledky testování jsou platné 2 roky. Business English Certificate (BEC) je certifikát zaměřený na obchodní angličtinu. Předpokládá nejen znalost jazyka, ale i schopnost komunikovat v obchodním kontextu. Tento typ zkoušky rozeznává tři stupně obtížnosti, nejvyšší odpovídá CAE. Ceny se pohybují od Kč do Kč dle stupně pokročilosti preliminary, vantage, higher. Více informací na nebo přímo v British Council v Brně, Třída Kpt. Jaroše 13, který zprostředkovává zkoušky v ČR. Další info na TOEFL, TOEIC Tyto testy jsou určeny pro testování severoamerické angličtiny u nerodilých mluvčích. Jsou prováděny mezinárodním testovacím systémem ETS (Educational Testing System). Test of English as a Foreign Language (TOEFL) tento test vyžaduje většina vysokých škol a univerzit v USA a Kanadě. Také vládní agentury a soukromé společnosti hodnotí znalost angličtiny dle TOEFLu. Test se skládá z počítačového testování (v ČR zatím jen v papírové verzi). Testování trvá max. 4 hodiny a skládá se z poslechu, gramatiky, porozumění čtenému textu a z psané eseje ověřující schopnost vyjadřovat se písemně. Hodnotí se formou bodů a ne certifikátu od nejnižšího 500 bodů u papírové verze po 677 bodů. Za běžný požadavek se považuje kolem 550 bodů, u prestižních organizací okolo 600 bodů. Cena za test je 130 USD a výsledky platí 2 roky. Zkoušky ČR: , , Více informací na nebo Test of English for Internationl Communication (TOEIC) test hodnotí každodenní dovednosti v angličtině lidí, kteří pracují v mezinárodním prostředí. Touto zkouškou je hodnoceno, jak dobře se dorozumíte v podnikání, obchodě a průmyslu. Test je dvouhodinový a skládá se z 200 otázek s výběrem odpovědi. Je rozdělen na poslech a čtení. Celkové hodnocení se pohybuje od 10 do 990 bodů.!

8 8 rozhovor Dva názory na téma Úroveň jazykového vzdělání v agenturách Ročně přibude v Brně hned několik jazykových škol. Předhánějí se v nabídce nových metod výuky, profesionality zázemí a samozřejmě bezkonkurečnosti cen. Náš časopis vám zprostředkovává dva rozdílné názory a pohledy lidí, kteří se v tomto oboru pohybují již mnoho let a přitom každý na jiné straně. Rozhovor s Alenou Simbartlovou, lektorkou španělštiny na Masarykově univerzitě v Brně. Jaká je podle Vás úroveň vzdělání studentů, kteří mají za sebou jazykový kurz? (Například ve srovnání s lidmi z Au-Pair pobytů) Na Au-Pair pobytech se naučíte dobře komunikovat v dané řeči a ve škole se naučíte spíše gramatiku. Nejlepší je začít studium v rodné zemi, např. v dobré jazykové škole, kde získáte základ, a pak vycestovat do dané země. Jak správně postupovat při výběru jazykového kurzu? Na co se především zaměřit? Nejprve bych si prohlédla veškerou dostupnou nabídku, poté bych si zjistila, jaké má škola renomé, získala bych reference o škole, důležití jsou také lektoři. U lektora nestačí pouze znalost jazyka např. ze zahraničního pobytu. Lektor by měl být pedagogicky vzdělaný a rodilý mluvčí by měl mít minimálně pedagogickou praxi. Dále je dobré vědět, kolik studentů je ve skupině a zda jsou vás ve škole schopni připravit na jazykovou zkoušku či dosažení jazykového certifikátu, který může být ve studiu dobrou motivací. Jaká je úspěšnost a praktické využití jazykového certifikátu? Který byste sama upřednostňovala? Dle mého názoru není v současnosti v ČR zcela jasno, které certifikáty uznávat a naopak. Některé školy či firmy tyto certifikáty vyžadují, jiné zase chtějí vlastní vstupní testy. Osobně bych dala přednost mezinárodně uznávanému certifikátu. Jak důležitý je lektor ve výuce? Je nezbytné mít lekce s rodilým mluvčím? Zvláště v začátcích studia není nezbytně nutné mít rodilého mluvčího. Spíše bych upřednostňovala kvalitního českého učitele, který dobře naučí základ jazyka. To, že se někdo v dané zemi narodí, ještě nezaručuje, že ten jazyk umí naučit, že umí vysvětlit jednotlivé jazykové rozdíly. Ideální učitel by byl rodilý mluvčí s učitelskou praxí, který zde již nějakou dobu žije a ví, jaké jazykové neshody mohou nastat. Tito lektoři jsou však nejdražší. Poraďte čtenářům, jak rozpoznat kvalitní jazykovou učebnici nebo slovník. České učebnice mají většinou dobře zpracovanou gramatickou strukturu, horší jsou texty či současná slovní zásoba. Cizí učebnice obsahují hodně jazykové struktury, ale ta je na druhé straně často dost špatně zpracovaná. Takže bych pro začátek studia doporučila nějakou českou jazykovou učebnici. Při výběru je dobré se podívat, kdo učebnici lektoroval. Pokud je lektorována rodilým mluvčím, tak i texty v ní jsou většinou použitelné. U slovníků platí obecně zásada, že čím větší slovník je, tím obsahuje více informací. Co se týče elektronických slovníků, dle mého názoru neobsahují všechny významy, vazby či příklady použití, které dané slovo může mít. Tudíž bych je nedoporučovala používat.!

9 rozhovor 9 Rozhovor s Romanem Kožnarem, ředitelem jazykové školy P.A.R.K. Jak úspěšní jsou studenti jazykových kurzů při následujícím hledání studia či práce? Důležitým momentem je již to, že se zájemce do jazykového kurzu přihlásí, že si uvědomuje důležitost znalosti cizího jazyka a je odhodlaný se jej naučit. Takoví studenti jsou většinou u zkoušek a vstupních pohovorů úspěšní. V praxi se setkáváme i s případy, kdy je zájemce napoprvé odmítnut kvůli nedostatečné jazykové vybavenosti, ale právě to se pro něj stane impulsem pro aktivní studium, které je pak odměněno úspěchem. Jaká je úspěšnost studentů při skládání mezinárodně uznávaných zkoušek? Samozřejmě velmi záleží na výběru školy. V případě zkoušek z angličtiny je možnost získat informaci o školách úspěšně připravujících ke zkouškám přímo na Britské radě. Obecně je dobré připomenout, že i delší pobyt v zahraničí nemusí znamenat automatický úspěch. Zkoušky mají své zákonitosti a strategie a na ty je dobré se alespoň v krátkém kurzu připravit. Jak správně postupovat při výběru jazykového kurzu? Na co se především zaměřit? Jelikož výuka cizích jazyků je již několik let volnou živností, může si dnes jazykovou školu otevřít kdokoliv a na trhu je dle mého názoru škol nebo spíše agentur příliš mnoho. Výběru vhodného kurzu se tedy vyplatí věnovat dostatek času. Doporučoval bych nejprve se ve svém okolí zeptat na reference či doporučení. Pokud tato možnost není, je dobré brát při výběru v úvahu jak dlouho škola působí, jak širokou má nabídku a zejména v jak velkých skupinách výuka probíhá. Je-li ve skupinách více než studentů, bude to mít jistě velký vliv na efektivitu výuky. Pro konečné rozhodnutí je určitě velmi důležitá i osobní návštěva několika vybraných škol a možnost účasti na ukázkové hodině. Jak důležitý je lektor ve výuce? Je nezbytné mít lekce s rodilým mluvčím? Pro úspěšné studium je vždy zásadní jednak pevná vůle a motivace studenta a pak samozřejmě lektor. V kvalitní škole by čeští lektoři měli mít vysokoškolskou aprobaci pro výuku cizího jazyka, rodilí mluvčí by měli mít certifikát pro výuku jazyka a alespoň dva až tři roky praxe. Často říkám, že bez vody se člověk plavat nenaučí. Hodiny s rodilými mluvčími vlastně znamenají ten skok a první tempa ve vodě. Nicméně za ideální považuji kombinaci českého a rodilého lektora, protože každý z nich má svou nezastupitelnost. DPH? Myslím, že zařazení jazykového vzdělávání u nás, na rozdíl od jiných evropských států, do vyšší sazby DPH bylo velice nešťastné řešení. Zcela chápu, že cena kurzu je pro většinu zájemců velmi důležitým faktorem, ale i ve vzdělání platí, že jeden dražší ale kvalitní kurz se vyplatí více než tři kurzy levné. A pokud chtějí školy učit v profesionálním prostředí v malých skupinách a s kvalitními lektory, nezbývá jim bohužel než cenu kurzů navýšit.!

10 10 rádce Jazykový průvodce Pár praktických rad při výběru školy Vybrat si vyhovující jazykový kurz je časově velmi náročné. Nabídka je obrovská, ale slibované služby ne vždy odpovídají realitě. Proto je dobré mít předem jasno, co od kurzu požadovat.! Při výběru školy je dobré se zeptat na reference vašich známých či lidí, kteří již kurz absolvovali. Jejich rady a doporučení jsou spolehlivější než jakákoliv reklama.! Bedlivě prostudujte veškerou nabídku kurzů a vyberte si kurz, který Jazykové kurzy němčiny Deutschkurse Místo, kde je výuka němčiny hrou kurzy klasické a specializované mezinárodně uznávaný jazykový diplom ÖSD kurzy firemní a individuální všeobecná, hospodářská a odborná němčina kurzy pro právníky a lékaře kurzy pro děti a mládež (10% slevy pro studenty) doplňkový kulturní program NOVINKA!!! pomaturitní studium Tel.: MORAVSKÉ NÁM BRNO budova Muzejka ZÁPIS DO KURZŮ od 6. září 2004 ZAČÁTEK KURZŮ 27. září 2004 vám nejlépe vyhovuje. V současnosti je nabídka široká, od klasických kurzů až po odborné kurzy s vyhraněnou slovní zásobou. Pokud jste se již někdy danému jazyku věnovali, nezapisujte se do kurzu pro začátečníky! Znalosti, které jste nabyli Jazykové kurzy francouzštiny francouzská škola jazyka a kultury Kvalita a atmosféra à la française kurzy klasické a specializované příprava na mezinárodní zkoušky DELF a DALF kurzy pro děti konverzační kurzy kurzy podnikové a individuální kurzy pro státní úředníky knihovna a kulturní aktivity NOVINKA!!! nová učební metoda Connexions Tel.: /40 v předchozím studiu, se rychle opráší a vy nepromarníte zbytečně čas a peníze. Před začátkem kurzu byste měli absolvovat rozřazovací test, podle kterého budete přiděleni do skupiny odpovídající vašim jazykovým znalostem.! Ptejte se na odbornou kvalifikaci lektorů. Každá solidní škola by vám měla poskytnout seznam lektorů spolu s jejich kvalifikací. Lektor by měl mít pedagogické vzdělání, u rodilého mluvčího by měl být samozřejmostí certifikát pro výuku cizího jazyka a zejména odučená praxe. Domněnka, že rodilý mluvčí je nejvhodnější, je mylná! Zejména pro začátečníky se doporučuje český lektor, který dobře vysvětlí základy jazyka. Pokud jste schopni v daném jazyce již částečně komunikovat, zvolte konverzaci s kvalifikovaným rodilým mluvčím, který vysvětlí drobné jazykové rozdíly a zdokonalí vaši komunikaci v daném jazyce.! Pokud si nejste jisti svou pevnou vůlí a vytrvalostí, doporučuje se výběr kurzu uzavřený zkouškou nebo certifikátem, které se mohou stát dobrou motivací. Je lepší si vybrat mezinárodní certifikát, který je uznávaný mezinárodně. Navíc v poslední době řada institucí v ČR jazykové státnice neuznává.! Ptejte se na počet studentů ve skupině. Za ideální se považuje počet kolem 4 6 studentů, ale tyto skupiny jsou většinou finančně náročné. Ve většině škol se učí ve skupinách okolo studentů, což je zlatá střední cesta. Více studentů ve skupině je na úkor možnosti jazyk v hodině procvičovat. Také individuální hodiny mají své nemalé výhody, hlavně pro časově vytížené lidi. Avšak jazyk je především o komunikaci a tu se nejlépe naučíte ve skupině. Navíc zdravá dávka konkurence je dobrou motivací ke studiu. Výuka jazyka na počítači je zajímavou podpůrnou metodou, zejména na procvičování gramatiky, zdaleka však nezastoupí osobu lektora.! Cena kurzu by měla odpovídat jeho kvalitě. Je zbytečné přeplácet

11 rádce xxx 11 vysoké školné odůvodněné pozicí a zařízením školy. Naopak u levných kurzů můžete počítat s velkým počtem studentů ve skupině či horší kvalitou výuky. Za rozumné ceny se považují relace okolo Kč za půl roku standardní výuky 1x týdně po třech hodinách. A kolem Kč za každodenní pomaturitní studium (zhruba 20 h týdně).! Nevěřte nesplnitelným slibům! Studium jazyka vyžaduje čas a procvičování, což jistě není možné během jednoho měsíce... # Jak si vybrat dobré pomaturitní studium jazyka! jazyková škola má mít akreditaci ministerstva školství! studenti by měli být rozřazováni do skupin podle stupně úrovně znalostí na základě testů! výuka by měla probíhat po celý školní rok (září červen), minimálně 20 hodin týdně! ve skupině by nemělo být více než 20 studentů! škola by měla umožňovat složení státní jazykové zkoušky nebo mezinárodních zkoušek! vyučovat by měli kvalifikovaní (i zahraniční) jazykoví lektoři! za rozumné se považují ceny pohybující se okolo cca korun za celoroční studium $ Školné lze většinou platit ve dvou až čtyřech splátkách. Přičemž jednorázové platby bývají zvýhodněny. Některé školy akceptují i měsíční platbu. $ Pro čerstvé absolventy středních škol je výhodné, že neztrácejí nárok na sociální výhody studenta. To znamená, že sociální a zdravotní pojištění jim platí stát, mají nárok na studentské slevy, rodiče neztrácejí nárok na daňové úlevy atd. Tel:² ƒ9ƒ9 E cz Jazykové²kurzy: Vyučované²jazyky: Cena²za²vyučovací²hodinu: Jakubské²náměstí² Æ²Brno² fi ²fifi dopoledníæ²odpoledníæ²večerní²kurzy²ƒx h²nebo² x hæ individuálníæ²firemní angličtinaæ²němčinaæ²italštinaæ² francouzštinaæ²čeština²pro²cizince v²kurzech²max ²8fiÆ ²KčØ Firemní:²cena²dohodou Mobil:² 8ƒfi Web:²www advantagels cz Počet²studentů² ve²skupině:² ²až²ƒ Øcena²bez² œ²dph Ostatní:²kvalifikovaní²zahraniční²a²čeští²lektořiƲknihovnaƲvideo²knihovna

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017 Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2017-18 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ?

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? ... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? Pomaturitní studium 2008/2009 Nepřijali Tě na VŠ nebo si chceš prostě jen prodloužit školní léta? Výhody pomaturitního studia u Tutoru: Status

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

ANGLIČT. Státní jazykovka Frýdek-Místek. Aktuální kurzy pro školní rok Dopolední kurzy:

ANGLIČT. Státní jazykovka Frýdek-Místek. Aktuální kurzy pro školní rok Dopolední kurzy: Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2016-17 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy Senta Shandová British Council Prague Seminář se jmenuje Než vyrazím za studiem do Evropy ale lze říci do světa, protože Cambridgeské zkoušky můžete využít

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

Pomaturitní studium 2017/2018

Pomaturitní studium 2017/2018 Pomaturitní studium 2017/2018 JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY OLOMOUC Informace o studiu Komu je jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou určen? a) Absolventům středních škol a konzervatoří

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura FRANCIE Proč si zvolit Francii? Pro kvalitu a otevřenost jejího vysokoškolského systému Pro rozmanitost studijních programů Pro kvalitu kulturního, ekonomického a sociálního modelu Pro možnost být v srdci

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2013 Cena: 16 Kč OBSAH Část oznamovací Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

Seznam jazykových škol v Brně

Seznam jazykových škol v Brně --- --- Seznam jazykových škol v Brně --- Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působící při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, 602 00 Brno tel: +420 542 218 065 fax:

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE O nás Univerzita s TRADICÍ založena 1999 jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE s řadou významných PARTNERŮ: Apogeo, ČSOB, J&T Banka, Kooperativa pojišťovna, Škoda AUTO, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské

Více

Angličtina. obecný jazyk a konverzace. (7-10 studentů) (8-12 studentů) kurzy 50+ (7-10 studentů) WWW.IJV.CZ. Počet hodin. Cena

Angličtina. obecný jazyk a konverzace. (7-10 studentů) (8-12 studentů) kurzy 50+ (7-10 studentů) WWW.IJV.CZ. Počet hodin. Cena Angličtina obecný jazyk a konverzace Kód Název kurzu SERR Den a čas Termín S13101 AJ pro úplné začátečníky S13102 AJ pro falešné začátečníky S13103 AJ pro falešné začátečníky ÚT 16:00-17: S13104 AJ pro

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

podzimní kurzy JAZYKOVÝM KURZEM ZAHAJTE PODZIM ANGLIČTINA / NĚMČINA / FRANCOUZŠTINA / ITALŠTINA ŠPANĚLŠTINA / RUŠTINA / NORŠTINA / PORTUGALŠTINA

podzimní kurzy JAZYKOVÝM KURZEM ZAHAJTE PODZIM ANGLIČTINA / NĚMČINA / FRANCOUZŠTINA / ITALŠTINA ŠPANĚLŠTINA / RUŠTINA / NORŠTINA / PORTUGALŠTINA 2017 podzimní kurzy ZAHAJTE PODZIM JAZYKOVÝM KURZEM ANGLIČTINA / NĚMČINA / FRANCOUZŠTINA / ITALŠTINA ŠPANĚLŠTINA / RUŠTINA / NORŠTINA / PORTUGALŠTINA JAPONŠTINA / ARABŠTINA / NIZOZEMŠTINA / FINŠTINA POLŠTINA

Více

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek:

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek: V průběhu měsíce května budou na ZŠ Ostrčilova probíhat mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge určené dětem a studentům základních škol. Bude se jednat o jazykové zkoušky YLE (Cambridge Young Learners

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY. Severnvale Academy, Shrewsbury

SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY. Severnvale Academy, Shrewsbury SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY Místo Shrewsbury, Shropshire úžasná atmosféra starobylého města s rozmanitou architekturou místo, kde nenajdete mnoho turistů, výhodou je možnost komunikovat s místními menší

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? CHCETE SI PRODLOUŽIT ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? ANGLiČTiNA a ŠPANĚLŠTiNA přípravné KurZy na VŠ NULTÝ ročník PoMATUriTNí STUDiUM 2011/2012

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY se zaměřením na výuku cizích jazyků v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Školní rok 2015/2016 Základní informace o kurzech Kvalifikační programy Metodické kurzy

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1...

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1... Obsah Úroveň A1...2 Obecná angličtina Úroveň A2...2 Obecná angličtina Úroveň B1...3 Obecná angličtina Konverzace Úroveň B2...4 Obecná angličtina Konverzace Krátkodobá příprava FCE Úroveň C1...6 Obecná

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Můžeš být čím chceš, ale

Můžeš být čím chceš, ale Můžeš být čím chceš, ale Cesta vpřed Ke zkouškám Cambridge English K přípravě Ke zkouškám ÖSD Proč se nesnažit? Cambridge English Mezinárodní zkoušky Cambridge English University of Cambridge Celosvětová

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

"Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA.

Studium, stáže a stipendia v USA Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA. DOPROVODNÝ PROGRAM Seminární místnost č. 251 "Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA. Seminární místnost

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 01 ročník 4 únor 2005 4 Kam na školu? Školy se perou o studenty 8 Viděno dvěma: Hledání zaměstnání v Brně 10 Financování studia

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

CES - Kurz pro juniory

CES - Kurz pro juniory Jazykové kurzy CES - Kurz pro juniory Dublin - Irsko Chtějí Vaše děti zlepšit angličtinu již v útlém věku a zároveň zažít i báječné léto v prostředí Irska? Dublin je tím pravým místem! Letos máme v nabídce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

EU Peníze školám SŠ. přehled akreditovaných programů k možnému využití do projektu

EU Peníze školám SŠ. přehled akreditovaných programů k možnému využití do projektu Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 IČO 62731882, 495 514 804, 722 569 521, www.cvkhk.cz, hradec@cvkhk.cz EU Peníze školám

Více

Úvodní slovo. Děkujeme Vám za přízeň a přejeme úspěšný vstup do nového školního roku. Tým jazykové školy Hello

Úvodní slovo. Děkujeme Vám za přízeň a přejeme úspěšný vstup do nového školního roku. Tým jazykové školy Hello Bulletin pro období Září 2014 Úvodní slovo Rádi bychom Vás uvítali v novém školním roce 2014/2015, který s sebou přináší nejen spoustu práce, ale také změn. O těch bychom Vás rádi informovali na následujících

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) OBECNÝ JAZYK (4-6 STUDENTŮ) KURZY 50+ (7-10 STUDENTŮ) WWW.IJV.CZ. Počet hodin.

ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) OBECNÝ JAZYK (4-6 STUDENTŮ) KURZY 50+ (7-10 STUDENTŮ) WWW.IJV.CZ. Počet hodin. ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) Kód Název kurzu SERR Den a čas Termín 18.10. - 16.5. S12101 AJ pro úplné začátečníky ČT 17: - 19:00 S12102 AJ pro začátečníky PO, ST 17: - 19:00 15.10.

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

S13001 AJ pro úplné začátečníky A1 ÚT 17:30-19:00 19.2. - 28.5. 30 2 990 Kč

S13001 AJ pro úplné začátečníky A1 ÚT 17:30-19:00 19.2. - 28.5. 30 2 990 Kč ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) S13001 AJ pro úplné začátečníky A1 ÚT 17:30-19:00 19.2. - 28.5. 30 2 990 Kč S13002 AJ pro falešné začátečníky A1 ÚT 16:00-17:30 19.2. - 28.5. 30 2 990

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

(7-10 studentů) S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč

(7-10 studentů) S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč Angličtina obecný jazyk a konverzace S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč S15002 AJ pro falešné začátečníky A1 ÚT 16:00-17:30 24.2. - 2.6. 30 2 990 Kč S15003 AJ pro

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

Jazykové kurzy pro veřejnost. Trutnov

Jazykové kurzy pro veřejnost. Trutnov Jazykové kurzy pro veřejnost Trutnov (Pražská 59) jaro 2011 Trutnov 2010/2011 - nabídka kurzů a ceník ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY Termín konání: 14.2. - 1.7.2011 NOVÉ KURZY: Angličtina pro dospělé (1x týdně

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Rádce pololetních kurzů Vybrat tu pravou anketa jazykových škol... str. 2

Rádce pololetních kurzů Vybrat tu pravou anketa jazykových škol... str. 2 ročník 3 04 číslo 1 01 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Rádce pololetních kurzů Vybrat tu pravou anketa jazykových škol... str. 2 11 nejvìtší nabídka kurzù angliètiny

Více

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 8 428/2007-23 V Praze dne 29. 5. 2007 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Anglický jazyk. FCE for Schools Cambridge English: First for Schools. Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179

Anglický jazyk. FCE for Schools Cambridge English: First for Schools. Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179 Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor Přehled zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky pro konání maturitní zkoušky v

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

kód kurzu pokročilost den čas učebnice + lekce cena / pololetí zahájení info

kód kurzu pokročilost den čas učebnice + lekce cena / pololetí zahájení info Angličtina klasické (dopolední + odpolední) v kurzu "mini" / min. 7 - max. 8 v kurzu "Maxi" mini 13 AJ 1 úplní začátečníci úterý 16:30-18:00 mini 15 AJ 1 začátečníci úterý 18:30-20:00 mini 10 AJ 1 začátečníci

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

(7-10 studentů) S14101 AJ pro úplné začátečníky A0 ÚT 16:00-17:30 14.10. - 10.2.15 30 2 990 Kč

(7-10 studentů) S14101 AJ pro úplné začátečníky A0 ÚT 16:00-17:30 14.10. - 10.2.15 30 2 990 Kč Angličtina obecný jazyk a konverzace S14101 AJ pro úplné začátečníky A0 ÚT 16:00-17:30 14.10. - 10.2.15 30 2 990 Kč S14102 AJ pro falešné začátečníky A1 ST 17:35-19:05 15.10. - 4.2.15 30 2 990 Kč S14103

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Zkoušky Cambridge Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Proč skládat zkoušky Cambridge ESOL? Uznávané certifikáty nové možnosti Přípravné materiály a podpora pro učitele Nové možnosti Certifikáty

Více

Ředitel Gymnázia Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 vydává následující informaci o podobě maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016.

Ředitel Gymnázia Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 vydává následující informaci o podobě maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016. Ředitel Gymnázia Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 vydává následující informaci o podobě maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016. Maturitní zkoušku popisuje školský zákon (č. 561/2004 Sb., ve znění

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8 The adventures of Hocus and Lotus 2012 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více