TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH HOSPODA DIVADLO HOSPODA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH 20130111 HOSPODA DIVADLO HOSPODA"

Transkript

1 TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH HOSPODA DIVADLO HOSPODA POKOJ PRO HOSTY POKOJ U A POKOJ PRO HOSTY POKOJ U A * * * * * * * DVOJNÍK * * KOMORNÍK * * * SALSA * * * * * * * * ORFANIK * * * * ZUTRA * * * * * * * * * * * SNOUBENKA * * * KRČMÁŘ * * * KMET * * * SEDLÁK * * * KANTOR * * * PREFEKT * * LÉKAŘ * * VESNIČANÉ * * * DIVÁCI * * SLUŽEBNÍCI * * POSKOCI * * * POLICIE * * PŘED HRADEM

2 2 1. HOSPODA (Zabydlí se hospoda. Dva vesničané přivezou na trakači Adjunkta, zjevně je mimo) (Přichází hrabě s komorníkem) Pravdu má ten dobrý doktor Blutwurst. Zdejší vzduch toť léčivá Kysibelka. KOMORNÍK Když se jeho hraběcí milost řádně naloká, bude zase jako rybička. Nevím, proč bych měl být rybičkou, milý Ignáci. Ostatně uzdravím se, jen když zapomenu na minulost. A k tomu bude zapotřebí nových silných dojmů Úžasné. (Obdivuje otáčko). Toť učiněná kulisa z Upírovy kletby. SNOUBENKA (přibíhá) Co se mu stalo? Viljo, ach Viljo!!! SEDLÁK Cóby sá mu stálo. Omdlél. Copák tó móhlo vzít jinej kónec, když zásejc brouzdál kólem týho Čórtova Hrádu? Béran vértohlavá. SNOUBENKA Jaký beran? Můj ženich je státní zaměstnanec. Tato, tato, Vilja má horečku. KRČMÁŘ Sákra, sákra felčára sém už dó zájtra nedostaném. Vódjel dó Brehova ródit kóstelníkovu krávu. Když slečna dovolí, mohl bych prozatím vypomoci zahraničním lékem. SNOUBENKA Ó, zahraničním! Ze Slovenska! Díky pane hrabě. (aplikuje lék) ZUTRA (vmísí se a blábolí a cpe hraběti před ksicht kachní/husí nohu) Bla, Ble, Blo KRČMÁŘ Neróušaj vzácného pána. (k hraběti) Voláme ho Tóma Hluchoněmec, čóvěk póvěternej ale štěnicí by nezabíl. Živí sá póctivo, pródává zá půlgroš oučinný škápulíře próti zléjm duchám z Čórtova Hrádu. Co ná ňom strášájó.

3 Straší? A proč tam vlastně straší? 3 KRČMÁŘ Proč? (jde za napjatého ticha k postavě zachumlané do ovčích kožichů a iniciuje jí k životu sklenkou slivovice. V krbu se pohybuje Zutra s odposlechem) Čórtův Hrád, proč tam strašá, dědéčku, próč? KMET (leje do sebe s akustickým doprovodem chlast) Dávno, pradávno tému co žílo na Čórtovo Hrádu pleméno loupeživejch lytírů. A tý lótrové mordováli kupcé a poutníky. Kého pak neutrátili, tého ukrůtno tejráli nebo hladóm moříli hále skrzevá tý hovadný skutkové musíli všitcí po smérti do pékla kde čórt rozkázal jejím zatracenejm dušám habí (a usne). KRČMÁŘ (probouzí ho vůní (?) chlastu k dopovězení věty) Habí habí strašá (kmet saje) KMET habí strašáli na hrádě jak zjednaný. SEDLÁK Plémě lotrovské. Škoďálo za živa, škoďá i po smérti. KANTOR Nicméně byl to čacký rod tihle Gorcové. Měli v erbu vlastnoručně uťatý sultánův plnovous. a KOMORNÍK Gorcové?! UČITEL Ano, ano, Gorcové z Gorcény, držitelé tohoto hradu. Gorc Proboha Ale pak tam může být i (Poroučí se k podlaze. Posadí ho vedle Adjunkta. Oba začnou blouznit. O Adjunkta se stará Snoubenka a hraběte Komorník. Současně mizí Zutra) KOMORNÍK Ubohý pán, nikdy na ní nezapomene. Zase mu vrátily vzpomínky na poslední vystoupení jeho milované Salsy. To bylo tak. (celá hospoda sleduje vzpomínky)

4 4 2. DIVADLO (Vejde Baron, doprovázený Zutrou a taky pár dalších diváků. Usadí se. Otevře se opona, orchestr a Salsa spustí. Dvojník je také na scéně, Baron prožívá zpěv, dokud si nevšimne textu na plakátě) Jakže!!! (hudba skončí) Zasnoubení primadony Salsy Verde s maestrem Contecantem! Cože! Pěvkyně končí svou uměleckou dráhu! Jakže!!! Příští týden se loučí s veřejností v úloze kněžny Karoly! Ty kvákale, nikdy mně ji neuloupíš! Nikdy. (padoušský smích) Nikdy! (hudba ztichne, Salsa se kácí. Je pohotově zachycena Dvojníkem.) DVOJNÍK & Hrabě (současně) Je tu lékař? (po chvíli přichází lékař, pantomimicky konstatuje smrt, bere Hraběte stranou a nabídne mu povzbuzovadlo. Mezitím Zutra nakládá Salsu na trakač, když Dvojník zjistí zmizení Salsy, kácí se k zemi, Hrabě se leknutím probere) 3. HOSPODA (probere se a začíná si to rovnat v hlavě) Salsa i Robert Gorc zmizeli beze stopy. Ale co když se Hrabě skrývá právě v tomto doupěti. Zvláštní. Přišel jsem, abych zde pohřbil své zoufalství příkrovem zapomnění, a zatím se přede mnou otvírá brána naděje. Vždyť je-li zde ten pomatenec, bude s ním, samozřejmě proti své vůli, i ona. (Zvedne se, propleskne Adjukta) Ihned mě doveďte ku hradu! KOMORNÍK (nahazuje krosnu) Vaše milost učiní nejlépe, když si to všechno řádně promyslí. Již je promyšleno, Ignáci. Jeď do Salašár, kde prefektovi vysvětlíš mé postavení a požádáš jej o následující zákrok: Jestliže se neobjevím v jeho rezidenci do 24 hodin nechť ihned vyšle policejní sbor, aby vzal Čertův Hrad ztečí. KOMORNÍK Á, kéž nebude třeba ničeho ztékat. Ale kdo se ujme péče o slavičí hrdlo vaší milosti? (rozhlédne se, sundá krosnu a podá ji Adjunktovi. Hrabě s Adjunktem vyrazí na Hrad. Sleduje je Zutra, dojdou ke kapličce a skryjí se v ní)

5 Pozorujeme, aniž bychom byli pozorováni. Prostě dokonalá ob-ser-vatoř. 5 Nó, na tó si rádšej odskočáme do lésa, né. (rozezpívává se, začne padat listí) Bóntón, trómbón, póntón (Když ztichne, ozve se z hradu hlas Salsy) Jak úžasným výkonem nás oblažila toho večera. Vtiskla se mi tak nesmazatelně do zvukovodu mé paměti, že se mi někdy stává, jako bych jej opravdu slyšel. Ano, už je to tu zas. (adjunkt si notuje společně se Salsou). Ná na ná Á, zbytečná námaha, příteli. Je to jen moje, ryze soukromá, halucinace. Ha, ha, ha, hále dyť já tó táky slýšám. Ha, ha,ha, háno, to zpívá vóna! Salso, Salso! (Dojdou k Hradu, zde se hráběti a adjunktovi zjeví rozsvícený portál brány s uvítacím textem Vítejte, hrabě Felixi Tölöku, zjevně úmyslně potupně napsáno nerespektující správnost jména příchozího. Dvojice poměrně stupidně pohlíží na předváděné teátrum. Luxusní dveře se samy otevírají. Hrábě zkouší procházet tam a sem a dveře jezdí jak v Kauflandu. Hrabě a Adjunkt dojdou k prostřenému stolu. Začnou se ládovat, jako Češi u švédského stolu po Salse ani nevzdechnou)

6 6 4. POKOJ PRO HOSTY No, prozatím není důvodu ke stížnostem. Lahodně zamřelá zvěřina, Šató Drákula ročník 80, (nalévá). Na šťastný zítřek, příteli. (decentně říhne) (zpívá) Kéž zdar provází nás (praská sklo v širém vůkolí. Pokračují v konzumaci, nacpou se a usnou. Nastoupí četa uklízečů, ti uloží hosty, předěl noční zvuky) (první se probouzí Adjunkt) Pane hrábě, pane hrábě, vzbuďájte sa, vzbuďájte sa! (zjevně dobře vyspinkaný, lehce se rozcvičuje) Dobé jitro, příteli. Den jak ze zlata. (není zcela ve formě) Já mám po včíru v palici ják vymetýno. Hani nevím jak sem pád do kanafásu. Máte pravdu, ani já.(objevuje umyvadlo) Vida, vše je připraveno pro jitřní toaletu civilizovaného muže. Věru, vzorná obsluha.(oblékají se. Hrabě šmejdí a objevuje sametem potažený hajzlík) Ó, Wé Cé! Tó je có? (mezitím se ozve hudba) (zaposlouchá se) Rej blažených z Orfea a Euridiky. (pořád kouká na hajzlík a rovná si odpověď v hlavě) Tohle? (nereaguje na položenou otázku a pokouší se otevřít, marně, šoupačky) Jsme zamčeni! Ták, huž je to tady. Hále, šak máme taky nějakou sílu, ne? Tož ba. Pan hrábě se ráčí postáviť vedlejc mňa a haž řeknu Krleš vezmem to šturmem Krleš!!

7 5. POKOJ A (šoupačky nečekají na náraz a rozšoupnou se, čímž útočníkům umožní proletět a popadat za nimi na zem. Baron vidličkou diriguje gramofon. Orfanik levituje jablko). Tölöke? Nikoliv Tölöke, ale Téléke! Myslím, že mám tu čest s baronem Gorcem z Gorcény. (prohlíží si techniku) Zázrak! Ano, zázrak kvadrofonografie. Je to jeden z nejumnějších vynálezů našeho profesora Orfanika. (Ten povstane a uklání se). Upřímně řečeno, je to šílenec. Tedy naprostý šílenec nicméně je to génius. Vynalézá, jako slípka snáší vejce. (vidí na zdi obraz Salsy) Salsa! Musím ji ihned vidět. Ihned? Nuže hrabě, jdeme. (a jdou) (cestou si všimne svého obrazu v divadelním převleku) Málem jsem zapomněl, že také kradete obrazy. Ovšem jen ze zdravotních důvodů. (zabodává několikrát do obrazu dýku a obraz zpívá (!)) Hned se cítím lépe. Tedy něco jako akupunktura. Svého druhu, ano. (Vstoupí do sálu, po rozevření závěsu leží Salsa laškovně poodhalená na kanapi. Hrabě i adjunkt na ní mohou nechat i kontaktní čočky.) Učiněná pánenka Mária. Salso! 7

8 8 Chcete ji usmrtit?! Právě usnula. Jestliže procitne, spatří vás, její choré srdce podlehne otřesu z tak nenadálého setkání. (zatáhne závěs a okouzlení je v háji) Učinil jsem vašemu přání zadost, Hrabě, pojďme. (Hrabě, se vrhá zpět k závěsu) Salso!!!!! (je sražen Zutrou, Adjunkt se chvíli snaží přemoct Zutru nakonec je také zpacifikován a oba jsou přeneseni do své komnaty, výtah sjede dolů, Předěl) (s profesorem nad plánem hradu) Naše skrýš je prozrazena, profesore. Musíme zmizet a zahladit po sobě stopy ORFANIK Navrhuji aplikovat Orfaex. Výborně profesore. Ale nejprve musí být proveden zkušební test. ORFANIK Musím vás ovšem upozornit pane, že v oboru třaskavin jsem vynalézal pouze dvakrát. (ukazuje na utrženou ruku a vyrvané pravé oko). Nesmíte mne zklamat, profesore. Kdo vás vysvobodil z kobky blázince, kdo? ORFANIK Vy pane. (líbá mu ruku a vrhá se do práce. Do sprchové růžice velí). Karbonizujte koksohydráty. Karmujte nukleáry. Akcelerujte moderáty. Ohřejte mi párek. (poskoci poskakují. Odpovídají ano pane, rozkaz apod. Podhradím pochoduje salašárský sbor za zpěvu bojové pochodové písně. Je sledován skrytou kamerou nesenou na papírovém draku. Obraz je přenášen do pracovny barona, který, současně s pozorováním, je podrobován Zutrovu odbornému mytí plnovousu) Kávu. (je obsloužen) Více světla! (Zutra dopumpovává jas na obrazovce) Co to vidím! Podej mi telefóra! (chopí se dalekohledu a pozoruje). Á, pan salašárský prefekt osobně. Kdy sem dorazí ti pobudové?

9 ZUTRA (kouká na obrazovku a dokončuje mytí plnovousu) Nó, i když mašírujou hezky zvostra, potrvá jim to dobré dvě hodiny než obejdou Belárii. Pak si musej vodpočinout. A tak tu budou nejdřív zejtra ráno. (k Orfanikovi) Akce Robert ďábel musí proběhnout zítra. Kdy provedete svůj zkušební test? ORFANIK (ještě něco dodělává) Ihned. (ukáže na kapličku, následuje výbuch). Test akce Robert ďábel pozitivní (Orfanik předvádí baronovi kuličku zvící kuličky). Jakže? Toho jste dosáhl tímto jediným zrnkem? ORFANIK Zajisté. Mám zařídit dislokaci náloží? Ovšem. ORFANIK (pošle poskoky dislokovat, ti se vrhnou podminovat otáčko) Škoda, že ten krásný výbuch zničí veškeré mé vynálezy. Zase je dáte dohromady. Víte přece že má finanční pomoc je neomezená. ORFANIK Ano. Ať žijí vaše továrny na falešné šeky. 9

10 10 6. POKOJ PRO HOSTY (cloumá dveřmi) Pane hrábě, ty dvéře Ano, umělecká práce. Hále né. Dyť by stáčalo pár dércnutí a vylítnou i z futér. Vy myslíte Tákhle ňáke bytelný beranidlo, (bere bustu) To je vóno. Ténhle stréjda. (sevře bustu genia do náruče) Božský Beethoven! Ne!!! (pak si to rozmyslí) Konečně, napsal jenom jednu operu. (rozběhou se a vyrazí dveře za kterými je ovšem masivní zeď) Ták, há smé v pérd. Ano, v pérdeli, přesně tak, milý příteli. Ha có ten váš hlás. Můj hlas? (pěje) Je v naprostém pořádku. Zvláštní. Navzdory této fatální situaci jsem superlativně disponován.(pěje adjunkt pomalu hluchne. Ze stropu sjede žebřík. Oba jen zírají.) Tož kdó poléze pérvní? (jdou si pro Salsu, dojdou do baronova pokoje)

11 7. POKOJ A (sleduje obraz a zpěv Salsy, Zutra promítá, před obrazem projde Hrabě) Tölöke? (Zutra přestane promítat, obraz zmizí a Zutra tasí pistolku.) 11 (poněkud zmaten ukazuje na plátno) Kam zmizela siňorina Salsa? Byla zde. Viděl jsem ji. Zutro, ukážeme pánovi, co viděl. (Zutra ukazuje políčka filmu). Ano, profesor ji zvěčnil svým optickým vynálezem při jejím, žel, posledním vystoupení. Ano, hrabě. Viděl jste tu jen pouhý obraz. Ale slyšel jsem také ten hlas. Božský hlas Nechápu, vždyť včera jsem ji zde viděl živou, z masa a krve. Či to byla také jen vědeckotechnická šalba. (Zutra na pokyn barona vysouvá vzhůru plátno a za ním je prostor s kostrou Salsy a pohyblivou rukou.) Co to znamená? Divadelní lékař se nemýlil. Primadona byla mrtvá. Krása zesnulé však zůstala netknuta dík Orfanikově zázračné balzamovací metodě jejíž trvalou účinnost zaručoval, dle jeho výpočtu, toliko hermeticky uzavřený prostor. Žel, ten vzal za své a s ním vše co bylo smrtelného na mé zbožňované umělkyni. Respektuji vaše city. Teď už s ní můžu jedině leštit příbory. Cynická obludo!

12 12 Pomíjivá hmota je mi lhostejná. Mám víc, mám ji v duši, její nesmrtelný hlas. Když jej obléknu obrazem jejího těla, ona žije a já s ní! (Vše se začne organizovaně prát: Hrabě Baron; Adjunkt Zutra; Orfanik je tak trochu na vedlejší koleji, v podstatě se zapíchne sám. Baron spustí odpočet a zemře. Na závěr Adjunkt vidí na podlaze 4 kusy předních herců seskupení PRORADOST jen tak do čtverce pohozených. Adjunkt zvedne hraběte ze země) Páne hrábě ORFANIK (s předsmrtným úsilím se snaží podat svazek listin hraběti) Odevzdat kompetentním místům. To je kompletní dokumentace všech mých vynálezů. (Předá šanon a zemře) (kouká na rozbitou kukaň) Prách a popel, chudinka milostslečna. (taky kouká na kukaň) Neshledanou, drahá. Nikdy nezapomenu. (pořád kouká na kukaň) Pane Hrábě, to bude co neviďát. Dyť každým vokámerkem vyleťáme do povětřá. Pak budeme s ní. (Probere se z dojetí) Né!!! Rychle pryč. Pryč! (popadne Adjunkta a oba zdrhají)

13 8. PŘED HRADEM (Blíží se policejní oddíl za bojového zpěvu) 13 PREFEKT Stát! Na zteč! (Vojsko běží. Prefekt a Komorník vpředu. Hrabě a adjunkt vybíhají z hradu a snaží se vojsko zastavit) (mává šálou) Né, né (vojsko dobíhá ke dvojici) Zpátky! Hrád vyleťá do povětřá.. (Odpočet doodpočte a následuje výbuch) PREFEKT Na stromy! Náskokem skok! (i děje se, předtím si střihnou, kdo je strom. Valí se kameny) KOMENTÁTOR Z Čertova Hradu nezbylo ani zblo. Ale nakonec vše dobře dopadlo. Orfanikova dokumentace vynálezů byla uložena v královském patentním úřadě a prostudována kompetentními úředníky. A co hrabě? Ten fenomenálně zakončil svou uměleckou dráhu, když se na něj zřítila budova opery. I lesník Ilja Déži dosáhl kýženého štěstí. (Předstoupí Adjunkt totálně opleten výtvory své pracovité ženy) PRORAROST 2013

14 14 Divadlo jeviště Hlediště/ skleník Kaplička Pokoj pro hosty Pokoj Barona Hospoda

David Seidler KRÁLOVA ŘEČ. Z anglického originálu THE KING S SPEECH přeložila Jitka Sloupová, 2012

David Seidler KRÁLOVA ŘEČ. Z anglického originálu THE KING S SPEECH přeložila Jitka Sloupová, 2012 David Seidler KRÁLOVA ŘEČ Z anglického originálu THE KING S SPEECH přeložila Jitka Sloupová, 2012 ******************************************* Text je autorským dílem, které podléhá ochraně podle autorského

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

Copyright 2014 by Rowan Coleman Translation 2015 by Zora Šíchová Cover design 2015 by DOMINO

Copyright 2014 by Rowan Coleman Translation 2015 by Zora Šíchová Cover design 2015 by DOMINO ROWAN COLEMAN 2015 Copyright 2014 by Rowan Coleman Translation 2015 by Zora Šíchová Cover design 2015 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována ani elektronicky

Více

Camino po česku aneb Nevyšlapanou svatojakubskou stezkou

Camino po česku aneb Nevyšlapanou svatojakubskou stezkou Camino po česku aneb Nevyšlapanou svatojakubskou stezkou Brno Jindřichův Hradec 4. 12. 8. 2012 Před cestou Myšlenka na svatojakubskou cestu mi stále leží v hlavě. Pro někoho jako já, komu se život obrátí

Více

Vyškovský cedník 2010

Vyškovský cedník 2010 Vyškovský cedník 2010 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní slovo ředitelky

Více

ŠLECHTA A KARDINÁLOVÉ 2. DÍL

ŠLECHTA A KARDINÁLOVÉ 2. DÍL ŠLECHTA A KARDINÁLOVÉ 2. DÍL V PRAZE 2011 ING. RADKO SÁBLÍK OBSAH OBSAH... 2 DESÁTÁ KAPITOLA... 3 JEDENÁCTÁ KAPITOLA... 30 DVANÁCTÁ KAPITOLA... 61 TŘINÁCTÁ KAPITOLA... 83 ČTRNÁCTÁ KAPITOLA... 113 PATNÁCTÁ

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Karel Čapek JAK VZNIKÁ DIVADELNÍ HRA

Karel Čapek JAK VZNIKÁ DIVADELNÍ HRA Karel Čapek JAK VZNIKÁ DIVADELNÍ HRA Znění tohoto textu vychází z díla Jak vzniká divadelní hra tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1984 (ČAPEK, Karel. Marsyas ; Jak se co dělá. 2.

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Zlaté tele. Autor hry: Pavlína Šíblová Určeno pro sbor ČCE v Pardubicích, dětská vánoční slavnost 19.12.2010

Zlaté tele. Autor hry: Pavlína Šíblová Určeno pro sbor ČCE v Pardubicích, dětská vánoční slavnost 19.12.2010 Zlaté tele Autor hry: Pavlína Šíblová Určeno pro sbor ČCE v Pardubicích, dětská vánoční slavnost 19.12.2010 Seznam rolí: Belzebub, čert, ministr propagandy Karkulín, náměstek ministra propagandy Elvíra,

Více

Jan B. Hurych. Předmluva

Jan B. Hurych. Předmluva Jan B. Hurych Předmluva OBSAH MISTŘI SKLÁŘI: Reflexe Světy kolem nás Uchvacující krása křehkosti Chvála zaoblení Prostor k zamyšlení Nádherný dar Umění bojovat Tváří v tvář Umění živého skla Třetí oko

Více

ČLEN RODINY. Julie Crhová. On., St., El., Kl., Bo., My., jako společné tajemství.

ČLEN RODINY. Julie Crhová. On., St., El., Kl., Bo., My., jako společné tajemství. ČLEN RODINY Julie Crhová On., St., El., Kl., Bo., My., jako společné tajemství. ČLEN RODINY Text Julie Crhová, 2013 Návrh obálky Julie Crhová, 2013 Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2013 ISBN epub formátu:

Více

VĚTRÁK PROSINEC 2009

VĚTRÁK PROSINEC 2009 VĚTRÁK PROSINEC 2009 OBSAH ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 2 ZKOUŠKA RYBOVKY 3 RŮŽENČINA ZAHRÁDKA 5 CESTA VLAKEM 5 PŘEKVAPENÍ U VLTAVY 7 PODEJ RUKU ZEMI 8 ROZHOVOR S VĚTRÁKEM 9 DOPIS NA ROZLOUČENOU 10 VÁNOCE, SKAUTI

Více

Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R.

Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R. Karel Čapek Matka Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R. : Věc Makropulos : Bílá nemoc : Matka.

Více

mons kallentoft páté roční období detektivní román host

mons kallentoft páté roční období detektivní román host páté roční období Brno 2014 mons kallentoft Páté roční období mons kallentoft páté roční období detektivní román host ISBN 978-80-7491-312-9 (Formát PDF) ISBN 978-80-7491-313-6 (Formát epub) ISBN 978-80-7491-314-3

Více

Život Komedie pro dospělé

Život Komedie pro dospělé Jaroslaw Jakubowski Život Komedie pro dospělé (Źycie Komedia dla doroslych) Překlad: Jiří Vobecký (2010) Osoby: Mrtvola Hlas Žena I Manželka Matka Otec Mistr Šéf Ježíš Dívka Žena II Kněz Mladá slečna Chlapec

Více

MALÉ ZÁZRAKY. Petr Liška, Marcela Máchová, Radka Blatná

MALÉ ZÁZRAKY. Petr Liška, Marcela Máchová, Radka Blatná MALÉ ZÁZRAKY Petr Liška, Marcela Máchová, Radka Blatná Předmluva Zdravotní péči si většinou s radostí a smíchem nespojujeme. Mohlo by se tedy zdát, že každý úsměv nebo smích v nemocnici je malým zázrakem

Více

Sex, metro a ipody a teď je na tahu žena!

Sex, metro a ipody a teď je na tahu žena! Olga Pietkiewicz Sex, metro a ipody a teď je na tahu žena! (Monodrama) Překlad: Jiří Vobecký (2010) Hlas operátorky: Dovolali jste se do Institutu psychického zdraví, nejlepšího a nejdokonalejšího ústavu,

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE

Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE KNIŽNÍ KLUB 1993 Original English language edition The Power of Your Subconscious Mind published by Prentice-Hall, Inc., Englewood

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE ÚVOD Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE Kdo tě nebude milovat, až tě pozná? Sv. Jan (Valt. 10) Italská vizionářka MARIA VALTORTA (1897-1961) patří k nejvýznamnějším omilostněným duším všech dob. Posledních

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\h\hoeg Peter\Hoeg_Peter-Cit_slecny_Smilly_pro_snih.PDB

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\h\hoeg Peter\Hoeg_Peter-Cit_slecny_Smilly_pro_snih.PDB C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\h\hoeg Peter\Hoeg_Peter-Cit_slecny_Smilly_pro_snih.PDB PDB Name: Hoeg_Peter-Cit_slecny_Smilly_pr Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date:

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2]

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2] Tajemné příbě hy Vítejte do světa děsivépravdy a ješ tě děsivější fikce. Vítejte do světa, kde skutečnost bere na sebe podobu iluze. Poznáte, který z následujících příběhů se skutečně stal a který si jen

Více

listopad 2014 listopad 2014 Speciální vydání třída oktáva

listopad 2014 listopad 2014 Speciální vydání třída oktáva Speciální vydání třída oktáva 1 ; Obsah Úvodník...str. 3 Praha ve střípcích i ve střepinách...str. 4 Strasti studentů......str. 5 Každodenní počty fejeton....str. 6 Životní styl maturanta......str. 7-8

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

jí ve tváři zračí ta nepopsatelná hrůza. Nepochybně ano, protože Daniel přimhouřil oči do úzkých škvírek, energicky prošel pokojem k otevřeným dveřím

jí ve tváři zračí ta nepopsatelná hrůza. Nepochybně ano, protože Daniel přimhouřil oči do úzkých škvírek, energicky prošel pokojem k otevřeným dveřím Copyright 2000 by First Draft, Inc. Translation Božena Chovancová, 2006 Copyright ALPRESS, s. r. o. "Published by arrangement with Kensington Publishing Corp., NY, NY USA" Všechna práva vyhrazena. Žádnou

Více

Vydal Poustevník v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o. v Českých Budějovicích v r. 2011 Obálka a grafická úprava Klára Folvarská-Roseová

Vydal Poustevník v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o. v Českých Budějovicích v r. 2011 Obálka a grafická úprava Klára Folvarská-Roseová Novéna o křtu Vydal Poustevník v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o. v Českých Budějovicích v r. 2011 Obálka a grafická úprava Klára Folvarská-Roseová Objednávky od 10 kusů zasílejte na: k.poustevnik@seznam.cz

Více

Na Sicílii tam si žijó

Na Sicílii tam si žijó Na Sicílii tam si žijó ( letmé postřehy ze zápisníku zahraničního zpravodaje) V tomto vánočním a silvestrovském čísle bych se opět podělil o pár vzpomínek ze studií Tentokráte se ze severu Itálie přeneseme

Více

Jan B. Hurych. Metapovídky. Ilustrace jsou též od autora.

Jan B. Hurych. Metapovídky. Ilustrace jsou též od autora. Jan B. Hurych OBSAH Úvod Zrcadlení (horror) Poslání (gotická povídka) Johny Angel (satira) O zlém virusovi (sci-fi pohádka) Robbie, Robbie (fantazie) Delfín (fantazie) Únos (science fiction) STYX.V.R.

Více