Protokol o zkoušce Č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol o zkoušce Č. 1763-112010"

Transkript

1 (). '»-...,.~0'óf;'.0., Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ , chemická a mikrobiologická AL 1273 laboratoř. Laboratoř je ~,,./ '...~ $.IJ. vaňá eským institutem ro akreditaci, o.. S., od číslem Tel/fax: , Výtisk Č.: 1 Vydání č.: 1 Protokol o zkoušce Č STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ A FUNGICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRA VKV KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR STANOVENÍ VlRVCIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRA VKV KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR NA ADENOVIRVS A POLIOVIRVS Evidenční číslo vzorku: Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, S.f.O., Průmyslová 1920, Bystříce nad Pernštejnem Výrobce: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystříce nad Pernštejnem List Č.: 1 Počet listů: 15 Datum přijetí zakázky: Datum expedice zakázky: V Hodoníně dne II Výsledky laboratorních zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovatjínak než celý. Za identitu vzorku odebraného zákazníkem laboratoř neručí.

2 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 2 Popis přípravku (za obsah etikety ručí yýrobce): text etikety KRYSTAL SANAN KLASIK CZ Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek, určený k čištění a dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a dalších činnostech epidemiologicky závažných. Připravte roztok)oo ml Krystalu sanan klasik do 1 litru vody. Spektrum účinku: *** Baktericidní, **** Fungicidní a ***** Virucidní. Upozornění: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení OČÍ okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s kyselinami. Složení: vodný roztok hydroxidu sodného, sodné soli kyseliny chlorné a korigenčních složek, méně jak 5% neionogenní tenzid. Obsahuje: Hydroxid sodný (ES: ) 0,5g/100mI. Chlornan sodný (ES: ) 6g/1 OOml. Skladujte: +5 C +28 C. Spotřebujte nejlépe do: na obalu. Jazykové mutace: SK, D, RO, GB, RUS *účinná koncentrace *** baktericidní **** fungicidní ***** virucidní ** nezbytná doba působení 1L 100 ml 100 ml 100 ml Symbol nebezpečnosti: Xi Výrobce: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, Bystřice nad Pernštejnem Tel: , Czech Republic, Types ofbiocide: 2, 3,4. Reg. No.:

3 Název: Testováni dezinfekčni účinnosti chemických látek Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Dodané množství: I I Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 3 Popis přípravku (za obsah etikety ručí yýrobce): text etikety KRYSTAL SANAN CZ Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek, určený k čištění a dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a dalších činnostech epidemiologicky závažných. Připravte roztok 100 ml Krystalu sanan do 1 litru vody. Spektrpm účinku: *** Baktericidní, **** Fungicidní a ***** Virucidní. Upozornění: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s kyselinami. Složení: vodný roztok hydroxidu sodného, sodné soli kyseliny chlorné a korigenčních složek, méně jak 5% neionogenní tenzid... Obsahuje: Hydroxid sodný (ES: ) 0,5g1100ml, Chlornan sodný (ES: ) 6g1100ml. Skladujte: +5 C +28 C. Spotřebujte nejlépe do: na obalu. Jazykové mutace: SK, D, RO, GB, RUS *účinná koncentrace *** baktericidní **** fungicidní ***** virucidní ** nezbytná doba působení I L 100 ml 100 ml 100 ml Symbol nebezpečností: Xi Výrobce: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, Bystřice nad Pernštejnem Tel: , Czech Republic, Types ofbiocide: 2, 3,4. Reg. No.:

4 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Dodané množství: 1I Číslo šarže: 20' Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List Č.: 4 Dezichlór CZ Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek, určený k čištění a dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a dalších činnostech epidemiologicky závažných. Připravte roztok 100 ml Dezichlóru do 1 litru vody. Spektrum účinku: *** Baktericidní, **** Fungicidní a ***** Virucidní. Upozornění: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s kyselinami. Složení: vodný roztok hydroxidu sodného, sodné soli kyseliny chlorné a korigenčních složek, méně jak 5% neionogenní tenzid. Obsahuje: Hydroxid sodný (ES: ) 0,5g1100ml, Chlornan sodný (ES: ) 6g1100ml. Skladujte: +5 C +28 C. Spotřebujte nejlépe do: na obalu. Jazykové mutace: SK, D, RO, GB, RUS *účinná koncentrace *** baktericidní **** fungicidní ***** virucidní ** nezbytná doba působení " 1 L 100 ml 100 ml 100 ml Symbolnebezpečnosti:)U Výrobce: CORMEN, S.f.O., Průmyslová 1420, Bystřice nad Pernštejnem Tel: , Czech Republic, Types ofbiocide: 2, 3, 4. Reg. No.:

5 Název: Testováni dezinfekčni účinnosti chemických látek Evidenční číslo: /2010 Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Číslo Šarže: Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List Č.: 5 Předmět zkoušky: Posouzení deklarované účinnosti přípravku - baktericidní a fungicidní účinnost přípravku, virucidní účinnost přípravku. Identifikace vzorku: Název produktu: Šarže: Datum výroby: Doba spotřeby: Výrobce: Datum přijetí: Podmínky skladování: Aktivní látka: KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR CORMEN, S.LO., Průmyslová 1920,59301 Bystřice nad Pernštejnem Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větratelných místech k tomu určených. CAS l31o-73-2 hydroxid sodný 0,5% CAS chlornan sodný 6% Experimentální podmínky: Kvantitativní suspenzní test pro zjištění baktericidní aktivity SOP-M A (ČSN EN 13727) C ± 1 C ředící neutralizační Dey-Engley Neutralizing Broth M 1062 nažloutlá kapalina tvrdá voda 100 ml/l (10%) 15 minut Doba testování: Testovací teplota: Testovací metoda: Neutralizátor: Vzhled přípravku: Ředící médium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: Zátěžové podmínky: Použité mikroorganismy: Podmínky inkubace: Podrobnosti zkoušky: 1. Příprava suspenze vegetativních forem mikrobů 2. Stanovení počtu zárodků v suspenzi 3. Kvantitativní suspenzní metoda 4. Inkubace a výpočet 5. Vyjádření a interpretace výsledků podmínky vyššího znečištění - 3 gll BSA a 3 mvi ovčích erytrocytů (nečisté) Pseudomonas aeruginosa ATCC Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC C ± 1 C, 24 hodin Poznámka: Baktericidní efekt - pokles CFU v daném systému mikrobiální suspenze s podmínkami a přípravku alespoň o 5 řádů. R = No / N. nebo 19R = 19No - 19N, snížení počtu = redukce Související dokumenty: ČSN EN Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) Březen 2005

6 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Odběr provedl: zák:aznik Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zák:aznik: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 6 Počet životaschopných mikroorganizmů (dále CFU) ve vyšetřovaném vzorku: Předložený vzorek vykazovalo CFU v.l ml vzorku. A.1. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Pseudomonas aeruginosa ATCC Tabulka Č. 1.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 C, nečisté PO~y Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I- 80 I Vel <1%0= 78 I 82 I Vel I 81 I Vel I 77 I $A=77 $0=78 $c=79 Ve2 I 76 I Va I 72 I Va I 75 I Va I 81 I 30 < <1%0< 160 $A> 0.5 <1%0 $0>0.5 <1%0 $c > 0.5 <1%0 x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne V Tblk a u12zkušb' ac. e Dl suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel I Va Zkušební suspenze No $=295x 10 6 = 19 8,47 I 10"" I 289 I No = 19N/IO = 19 7,47 8,17:OSlgN:OS8,70 I 10' I 32 I 30 7,17:OSIgNo:OS7,70 x I ano I I ne Tabulka Č. 1.3 Zkouška - působení přípravku KRY ST AL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Pseu d. omonas aerugtnosa ATCC Koncentrace Redění po expozici Vel Va IgN.- IgR přípravku v % I čas 19 ($. x (0) (lg No = 197,47) v min I podmínky 10/15/nečisté 10" <14 <14 <2,15 >5,32 A.2. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Staphylococcus aureus ATCC 6538 Tabulka Č. 2.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 C, nečisté podmínky Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 48 I Vel <1%0=45 I 47 I Vel $A=44 I 46 I Vel I 44 I $0=43 $c=45 Ve2 I 42 I Va I 41 I Va I 40 I Va I 46 I 30 < <1%0< 160 $A> 0.5 <1%0 $u> 0.5 <1%0 $c>o.s <1%0 x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tabulk a č 2 2 Zkuš eb rn' suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel I Va Zkušební suspenze No $ = 176 X 10 6 = 19 8,25 I 10'" I 182 I Ne = 19N/IO = 19 7,25 8,17 s 19N :os 8,70 I 10' I 17 I 19 7,17:OSIgNo:OS7,70 x I ano I I ne Tabulka Č. 2.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLOR na Staphylococcus aureus ATCC 6538 Koncentrace Redění po expozici Vel Va IgN.- IgR přípravku v % I čas 19 ($. x (0) (lg No = 197,25) v min I podmínky 10/15/nečisté lo u <14 <14 <2,15 >5,10.. Poznámky: Ve = počet na ml, <D = průměr Vel a Ve2 ( duplicitní stanovern), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), N, = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N v = počet buněk na ml ve validační suspenzi, NvO = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a C = počty přežilých buněk pří kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činídla a validaci metody, R = No / N, nebo 19R = 19No -lg N, snížení počtu = redukce

7 Název: Testováni dezinfekčni účinnosti chemických látek Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolárni číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Místo odběru: eormen, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem Zákazník: eormen, S.f.O., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 7 A.3. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Enterococcus hirae ATeC Tabulka Č. 3.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 "C, nečisté podmínky Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 47 I <l%-., = 43 Vel I 39 I Vel I 38 I Vel I 35 I <1>A=42 <1>8=40 v: I 39 I Va I 45 I Va I 42 I Va I 47 I 30<cn-< 160 <1>A>0.5 <l%-., <1>8>0.5 <l%-., <1>c>0.5 <l%-., x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne T bulk v 3 2 Zkuš b ' a ac. e Dl suspenze Zkušební suspenze N N I Vel I Va Zkušební suspenze No <1>= 171 X 10 6 = 19 8, I 163 I No = 19N/IO = 19 7,23 8,17 ~ IgN < 8,70 10' I 18 I 17 7,17 s 19No ~ 7,70.. x I ano I I ne Tabulka Č. 3.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Enterococcus hirae ATee Koncentrace Redění po expozici Vel Va IgN.= IgR přípravku v % I čas 19 (<1>.x 10) (lg No = 197,23) v min I. 1O/15/nečisté 10 <14 <14 <2,15 >5,08 <1>c=41 AA Zjištění baktericidní účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka Č. 4.1 Účinnost přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na testovane. mikr oorgamsmy-. bakteri enci'dní umnost T 8aktericidní účinnost přípravku (CSN EN 13727) Testovaný mikroorganizmus Teplota Kontaktní čas Koncentrace Podmínky Požadavek dle logr voc v min v% ČSN EN Pseudomonas aeruginosa nečisté >5 >5 ATCC Staphylococcus aureus nečisté >5 >5 ATCC6538 Enterococcus hirae nečisté >5 >5 ATCC Poznámky: Ve = počet na ml, <I>= průměr Vel a Ve2( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), N. = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, NvO = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo e na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a e = počty přežilých buněk při kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody R = No / N. nebo 19R = 19No - 19N, snížení počtu = redukce Zpracoval: Hana Konevalíková, samostatný technický pracovník

8 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Dodané. množství: 1 I Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem. Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List Č.: 8 / Experimentální podmínky: Kvantitativní suspenzní test pro zjištění fungicidní aktivity Doba testování: Testovací teplota: Testovací metoda:,. Neutralizátor: Vzhled přípravku: Ředící médium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: Zátěžové podmínky: Použité mikroorganizmy: Podminky inkubace: SOP-M B (ČSN EN 13624) 12.1l l C ± 1 C ředící neutralizační Dey-Engley Neutralizing Broth M 1062 nažloutlá kapalina tvrdá voda 100 ml/l (I 0%) 15 minut podmínky vyššího znečištění - 3 g/l BSA a 3 ml/l ovčích erytrocytů (nečisté) Candida albicans ATCC Aspergillus niger ATCC C ± 1 C, 48 hodin a dalších 24 nebo 48 hodin Podrobnosti zkoušky: 1. Příprava suspenze mikroskopických kvasinkovitých a mikroskopických vláknitých hub 2. Stanovení počtu zárodků v suspenzi 3. Kvantitativní suspenzní metoda 4. Inkubace a výpočet 5. Vyjádření a interpretace výsledků Poznámka: Fungicidní efekt - pokles CFU v daném systému mikrobiální suspenze, podmínek a přípravku o 4 řády. R = No / N, nebo 19R = 19No -lg N, snížení počtu = redukce Související dokumenty: ČSN EN Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) Únor 2005

9 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Místo odběru: eormen, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: eormen, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem List č.: 9 B.l. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Candida albicans ATeC Tabulka č. 1.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 "C, nečisté podmínky Validační suspenze (Ny.) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 80 I <l%-o= 86 Vel I 91 I Vel <l>a=84 I 88 I Vel <1>0=84 I 90 I <l>c=84 v; I 92 I Va I 77 I Va I 80 I Va I 78 I 45 < <l%. < 180 <l>a>0.5 <l%-o <1>0>0.5 <l%-o <l>c> 0.5 <l%-o x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tblkčl2Zkušb' a u a e ni suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel I Va Zkušební suspenze No <I>= 277 X 105 = 19 7,44 I 10-' I 287 I No = 19N/IO = 196,44 7,17 :5 19N:5 7,70 I 10"" I 24 I 28 6,17:5 19No:5 6,70 x I ano I I ne Tabulka č. 1.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Candida albicans ATeC Koncentrace Ředění po expozici Vel Va 19N.= 19R přípravku v % I čas 19 (<1>.x 10) (lg No = 19 6,44) v min I 10/15/nečisté 10u <14 <14 <2,15 >4,29 B.2. Testováni účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Aspergi/lus niger ATeC Tabulka č. 2.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 "C, nečisté podmínk Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Va1idace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 81 I <l%-o= 85 Vel I 88 I Vel <l>a=85 I 90 I <1>,.=86 Vel I 88 I <l>c= 85,5 v: I 89 I Va I 82 I Va I 82 I Va I 83 I 45 < <l%-o< 180 <l>a>0.5 <l%-o <1>8>0.5 <l%-o <l>c> 0.5 <l%-o x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne T bulk č 2 2 Zkuš b ' a a e m suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel I Va Zkušební suspenze No <I>= 165 X 10 5 = 19 7,22 I 10-' I 159 I No = 19N/IO = 19 6,22 7,17 :5 19N:5 7,70 I to"" I 19 I 17 6,17 :5 19No:5 6,70 x I ano I I ne Tabulka č. 2.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na A spergt "flus mger Arcc Koncentrace Redění po expozici Vel Va 19N.- 19R přípravku v % I čas 19 (<1>.x 10) (lg No = 196,22) vminl 10/15/nečisté 10 u ,15 4,07 Poznámky: Ve = počet na ml, <D = průměr Vel a Ve2( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas "nula"), N, = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, N vo = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo e na začátku doby kontaktu (čas,,nula"), A, B a e = počty přežilých buněk pří kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody R = No / N, nebo 19R = 19No - 19N, snížení počtu = redukce

10 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 10 B.3 Zjištění fungicidní účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka č. 3.1 Účinnost přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na ě testovane mikr oorgarnsmy. - fun IglCl..dní umnost rči Testovaný.. rnikroorganizmus Fungicidní účinnost pří ravku (ČSN EN 13624) Teplota Kontaktní čas Koncentrace Podmínky Požadavek dle voe vmm v% ČSN EN logr Candida a/bicans ATee nečisté >4 >4 Aspergillus niger ATCC nečisté >4 >4 Poznámky: Ve = počet na ml, <l>= průměr Vel a Ve2 ( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), Na = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutraiizací, N, =:: počet buněk na mi ve validační suspenzi, N vo = počet buněk na mi ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas,,nula"), A, B a C = počty přežilých buněk při kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody R = No / N, nebo 19R = 19No -lg N, snížení počtu = redukce Zpracoval: Hana Konevalíková, samostatný technický pracovník

11 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Dodané množství: 1 1 Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 11 Experimentální podmínky: Kvantitativní test pro zjištění virucidní aktivity SOP-M H (ČSN EN Al) Doba testování: Testovací teplota: 20 C ± 1 C Titrační metoda: virová titrace na monovrstvě tkáňových buněk v titračních destičkách Vzhled přípravku: Ředícímédium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: nažloutlá kapalina tvrdá voda 100 m1il (10%) 30 minut Zátěžové podmínky: podmínky vyššího znečištění - 3 g/l BSA a 3 mlil ovčích erytrocytů (nečisté) Referenční položka: Formaldehyd 36-38% roztok p.a., CAS: , číslo šarže: K , datum expirace: Procedura k zastavení účinku produktu: virucidní aktivita produktuje potlačena přenesením vzorku do ledově chladného diluentu Použitý virus: Buňková linie: Výpočet titru virové infekčnosti: Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75, ATCC VR-5 (4. pasáž) HeLa buňky Spaerman-Karberovou metodou Podrobnosti zkoušky: 1. Zjištění bakteriálního zatížení vyšetřovaného vzorku 2. Příprava tkáňových buněk pro testování 3. Příprava suspenze testovacího viru 4. Zkouška infek:tivity viru 5. Titrace viru s podmínkami 6. Cytotoxický efekt přípravku 7. Referenční virový inaktivační test 8. Virový inaktivační test s přípravkem Poznámka: Virucidní efekt - testovaný produkt musí redukovat počáteční hodnotu viru o 4 log řády za daných podmínek Související dokumenty: ČSN EN Al Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitim suspenze ke stanovení virucidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v humánním lékařství - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) Červen 2007

12 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Název vzorku: KRY ST AL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.:.12 H.l. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75, ATCC VR-5 Tabulka č. 1.1 Výsledky a validace testu pro přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLOR'd na A enovirus typ 5, kmen Ad enoid. 75, ATCC VR-5 Produkt Koncentrace Interferuiícípodmínky Uroveňcytotoxicity - IOI!:JO TCIDsopo30 min KRYSTAL SANAN nečisté 2,50 2,67 KLASIK. KRYSTAL SANANI' DEZICHLÓR Formaldehyd 0,7% (w/v) PBS 3,50 6,33 Titrv časeo Virovákontrola - I PBS 8,67 8,67 Virovákontrola - nečisté 8,83 8,67 Tabulka Č. 1.2 Působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75, ATCC VR-5 " Testovaná Titrvirovésuspenze Interferující Kontaktníčas Virový inaktivační knncentrace - IOglOTClDso podminky min test ~logjotcidso - IOI!:IO TCIDso ,83 nečisté 30 2,67 6,16 H.2. Zjištění virucidní účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka Č. 2.1 Působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na testovan é vi VITY - VtruCl "dní u'č' mnost Virucidní účinnost přípravku Testovanýmikroorganizmus Teplotav Kontaktní Koncentrace Podminky Požadavekdle oe časv min v% ČSN EN Al ~logjoteld5o Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75,xrcc VR !O nečisté ~4 >4 Poznámka: TCID 50-50% infekční dávka suspenze viru nebo takové ředění suspenze viru, které vyvolá CPE (virový cytopatický efekt-morfologická změna buněk a/nebo jejich destrukce, jako následek pomnožení viru) v 50% jednotek buněčných kultur Zpracoval: Bc. Iva Čížová, samostatný technický pracovník

13 Evidenční číslo: 1763-l/201O Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodáni: Datum zkoušky: Dodané množství: 1 1 Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 13 Experimentální podmínky: Kvantitativní test pro zjištění virucidní aktivity SOP-M H (ČSN EN Al) Doba testováni: Testovací teplota: 20 C ± 1 C Titrační metoda: virová titrace na monovrstvě tkáňových buněk v titračních destičkách VzWed přípravku: Ředíc1 médium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: nažloutlá kapalina tvrdá voda 100 mlil (10%) 30 minut Zátěžové podmínky: podmínky vyššího znečištění - 3 gil BSA a 3 ml/1 ovčích erytrocytů (nečisté) Referenční položka: Forma1dehyd 36-38% roztok p.a., CAS: , číslo šarže: K , datum expirace: II Procedura k zastavení účinku produktu: virucidní aktivita produktu je potlačena přenesením vzorku do ledově chladného diluentu Použitý virus: Poliovirus typ I, LSc-2ab (5. pasáž) Buňková liníe: Výpočet titru virové infekčnosti: HeLa buňky Spaerman-Karberovou metodou Podrobnosti zkoušky: 1. Zjištění bakteriálního zatížení vyšetřovaného vzorku 2. Příprava tkáňových buněk pro testováni 3. Příprava suspenze testovacího viru 4. Zkouška infektivity viru 5. Titrace viru s podmínkami 6. Cytotoxický efekt přípravku 7. Referenční virový inaktivační test 8. Virový inaktivační test s přípravkem Poznámka: Virucidní efekt - testovaný produkt musí redukovat počáteční hodnotu viru o 4 log řády za daných podmínek Související dokumenty: ČSN EN AI Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v humánním lékařství - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) Červen 2007

14 Název: Testováni dezinfekčni účinnosti chemických látek Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodáni: Datum zkoušky: Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 14 H.3. Testováni účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Poliovirus typ 1, LSc-2ab Tabulka č. ~.1 Výsledky a validace testu pro přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLOR na Poliovirus typ 1, LSc-2ab Produkt Koncentrace Interferujicí Úroveň cytotoxicity - lo~1otcidso po 30 min KRYSTAL SANAN 10% nečisté 2,50 3,00 KLASIK. KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Formaldehyd 0,7 % (w/v) PBS 3,50 6,50 Titrv čase O Virová kontrola I - PBS 9,00 8,83 Virová kontrola I - I nečisté 9,17 9,17 Tabulka č. 3.2 Působeni přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Poliovirus typ 1, LSc-2ab Testovaná Titr virové suspenze Interferující Kontaktní čas Virový inaktivační 6.loglOTCIDso koncentrace - loglotcidso podmínky mm test -loglotcidso 10% 9,17 nečisté 30 3,00 6,17 H.4. Zjištění virucidni účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka č. 4.1 Působeni přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na testované viry - virucidni účinnost Testovaný mikroorganizmus Virucidní účinnost přípravku Teplota v I I Kontaktní I Koncentrace I Podmínky I Požadavek dle C čas v min v% ČSNENI4476+Al I Poliovirus tvo I,LSc-2ab I 20 I 30 I 10 I nečisté I > 4 I >4 Poznámka: TCID 50-50% infekční dávka suspenze viru nebo takové ředěni suspenze viru, které vyvolá CPE (virový cytopatický efekt-morfologická změna buněk a/nebo jejich destrukce, jako následek pomnožení viru) v 50% jednotek buněčných kultur Zpracoval: Bc. Iva Čížová, samostatný technický pracovník

15 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 15 Výsledky zkoušky: Přiložené tabulky dokumentují průběh a výsledek zkoušky. Testovaný přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR, číslo šarže , v koncentraci 100 mi/l (10%), ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 15 minut, za podmínek vyššího znečištění, pří teplotě 20 DC ± 1 DC, metodou ředící neutralizační, redukoval titr vegetativních forem bakterií Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae ATCC více než o 5 řádů (ČSN EN 13727). Testovaný přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR, číslo šarže , v koncentraci 100 mlil (10%), ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 15 minut, za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20 DC ± 1 C, metodou ředící neutralizační, redukoval titr mikroskopických kvasinko vitých a mikroskopických vláknitých hub Candida albicans ATCC , Aspergillus niger ATCC více než o 4 řády ČSN EN 13624). Testovaný přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR, číslo šarže , v koncentraci 100 mi/l (10%), ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 30 minut, za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20 DC± 1 DC, metodou virové titrace na monovrstvě v titračních destičkách inaktivoval virus Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75, ATCC VR-5 nejméně o 4 19 řády (ČSN EN A1). Testovaný přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR, číslo šarže , v koncentraci 100 mi/l (10%), ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 30 minut, za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20 DC ± 1 DC, metodou virové titrace na monovrstvě v titračních destičkách inaktivoval virus Políovirus typ 1, LSc-2ab, ATCC VR-5 nejméně o 4lg řády (ČSN EN Al). Závěr: Přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR prokázal deklarovanou baktericidní a fungicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. Přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR prokázal deklarovanou virucidní účinnost na Adenovirus a Poliovirus za daných podmínek zkoušky. Tento protokol byl vydán na základě požadavku zákazníka, který deklaruje, že KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN a DEZICHLÓR jsou obchodní názvy pro přípravek, který byl testován pod názvem KRYSTAL SANAN KLASIK. V Hodoníně, Ing. Ja

16 0.,>-->-H""""'~--:S~ r.o., Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ 69501, chemická a mikrobiologická laboratoř. Laboratoř je Ceským institutem ro akreditaci, o.. S., od číslem Tel/fax: , chernila chemila.cz Výtisk č.: 1 Vydání č.: 1 Protokol o zkoušce č /2010 STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ A FUNGICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRA VKV KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZlCHLÓR Evidenční číslo vzorku: /2010 Název vzorku: KRYSTAL SANAN KLASIK Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pernštejnem Zákazník: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pernštejnem Výrobce: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pernštejnem List č.: 1 Počet listů: 12 Datum přijetí zakázky: Datum expedice zakázky: V Hodoníně dne Výsledky laboratorních zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak než celý. Za identitu vzorku odebraného zákazníkem laboratoř neručí.

17 Evidenční číslo: lO Datum odběru: Protokolární číslo: 15 Datum dodáni: lO Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pernštejnem Číslo šarže: 20 lo0535 Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 5 Předmět zkoušky: Posouzení deklarované účinnosti přípravku - baktericidní a fungicidní účinnost přípravku. Identifikace vzorku: Název produktu: Šarže: Datum výroby: Doba-spotřeby: Výrobce: Datum přijetí: Podmínky skladování: Aktivní látka: Experimentální podmínky: Doba testováni: Testovací teplota: Testovací metoda: Neutralizátor: Vzhled přípravku: Ředící médium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: Zátěžové podmínky: Použité mikroorganismy: Podmínky inkubace: KRYSTAL SANAN KLASIK CORMEN, S.f.O., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pernštejnem lO Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větratelných místech k tomu určených. CAS 13lO-73-2 hydroxid sodný 0,5% CAS chlornan sodný 6% Kvantitativní suspenzní test pro zjištění baktericidní aktivity SOP-M A (ČSN EN 1276) C ± 1 C ředící neutralizační Dey-Engley Neutralizing Broth M lo62 nažloutlá kapalina tvrdá voda loo ml/l (l0%) lo minut podmínky vyššího znečištění - 3 gil 8SA (nečisté) Escherichia co/i ATCC Pseudomonas aeruginosa ATCC Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC C ± 1 C, 24 hodin Podrobnosti zkoušky: 1. Příprava suspenze vegetativních forem mikrobů 2. Stanovení počtu zárodků v suspenzi 3. Kvantitativní suspenzní metoda 4. Inkubace a výpočet 5. Vyjádření a interpretace výsledků Poznámka: 8 akteric idní efekt - pokles CFU v daném systému mikrobiální suspenze s podmínkami a přípravku alespoň o 5 řádů. R = No / N. nebo 19R = 19No -lg N. snížení počtu = redukce Související dokumenty: ČSN EN 1276 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) Leden 2010

18 Evidenční číslo: /2010 Datum odběru: Protokolární číslo: 15 Datum dodání: Datum zkoušky: Zákazník: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pemštejnem List č.: 6 Počet životaschopných rnikroorganizmů (dále CFU) ve yyšetřovaném vzorku: Předložený vzorek vykazovalo CFU v 1ml vzorku. A.l. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Escherichia co/i ATCC Tabulka č. 1.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 C, nečisté podmínk Validační suspenze (N",,) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního čínidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 35 1 Vel I 33 I Vel I 36 1 Vel ~",,=33 <1>A=31,5 <1>8=32 Vel 1 31 I Vel I 30 I Vel I 28 I Vel <1>c= < <1%. < 160 <1>A>0.5 <1%. <1>8>0.5 <1%. <1>c> 0.5 <1%. X I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tblkč12Zkušb' a u a e m suspenze Zkušební suspenze N N Vel Vel Zkušební suspenze No <1>=311 x 10 6 = 19 8,49 10'" No = 19N/1O = 19 7,49 8,17 < 19N < 8, ,17< 19No < 7,70 x I ano I I ne Tabulka č. 1.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Escherichia co/iatcc Koncentrace Redění po expozici Vel Vel IgNa- IgR přípravku v % / čas 19 (<1>ax 10) (lg No = 197,49) v mín / podmínky 10/1 O/nečisté 10 <14 <14 <2,15 >5,34 A.2. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Pseudomonas aeruginosa ATCC Tabulka č. 2.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 C, nečisté poujj ínk- Validační suspenze (Nv.) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního čínidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel Vel Vel Vel <1%.= 50 <1>A=49 <1>8=50 <1>c= 51 Ve Vel Vel Vel <~.< 160 <1>A>0.5 <1%. ~>0.5 ~vo <1>c>0.5 <1%. x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano 1 1 ne Tabulka č. a u a ž.ž Zkušební e m suspenze Zkušební suspenze N N Vel Vel Zkušební suspenze No <1>= 499 X 10 6 = 19 8,70 10'" 511 ( ) 491 ( ) 19No = 19N/1O = 19 7,70 8,17<lgNs8, (24+26) 46 (26+20) 7,17<lgNo<7,70 x I ano 1 1 ne Tabulka č. 2.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Pseu domonas aerugtnosa ATCC Koncentrace Redění po expozici Vel Vel IgN.- IgR přípravku v % / čas 19 (<1>ax 10) (lg No = 19 7,70) v min / podmínky 10/10/nečisté 10 <14 <14 <2,15 >5,55 o.. ~ Poznámky: Ve = počet na ml, <l>= pruměr Vel a Ve2 ( duplicitní stanovem), N = pocet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), N. = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, NvO = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a C = počty přežilých buněk pří kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody, R = No / N. nebo 19 R = 19No - 19N. snížení počtu = redukce

19 Evidenční číslo: /2010 Datum odběru: Protokolární číslo: 15 Datum dodání: Datum zkoušky: Číslo šarže: 2QI00535 Zákazník: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pemštejnem List č.: 7 A.3. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR a Staphylococcus aureus ATCC 6538 Tabulka Č. 3.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 DC,nečisté podmínk Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (8) Vel I 34 I Vel <l>nvo = 34 I 33 I Vel <1>A=32 I 34 I Vel <1>8=32 I 36 I <1>c=33,5 Ve2 I 34 I Va I 31 I Va I 30 I Va I 31 I 30 < <1>_ < 160 <1>A>0.5~ <1>8>0.5~ <1>c> 0.5 <l>nvo x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tblk a u ač. 32Zku šeb ru' suspenze Zkušební suspenze N I N Vel Va Zkušební suspenze Ne <1>= 320 X 10 6 = 19 8,51 I 10"" Ne = 19NI 10 = 19 7,51 8,17 < 19N < 8,70 I 10' ,17<lgNo<7,70 '. x I ano I I ne Tabulka Č. 3.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLOR na Staphylococcus aureus ATCC 6538 Koncentrace Redění po expozici Vel Va IgN.- IgR přípravku v % I čas 19 (<1>.x 10) (lg 0= 19 7,51) v min I podmínky 10/10/nečisté 10u <14 <14 <2,15 >5,36 AA. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Enterococcus hirae ATCC Tabulka Č. 4.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 DC, nečisté podmínky Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (8) Vel I 67 Vel I I 64 I Vel <l>nvo = 68,5 <1>A=62 I 63 I Vel <1>&=64 I 65 I <1>c=66 Vc2 I 70 Vc2 I 60 I Vc2 I 65 I Vc2 I 67 I 30 < <1>Nvo < 160 <1>A>O.5~ <1>&>0.5~ <1>c>0.5~ x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tabulka č 4 2 Zkuš eb ru' suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel Vc2 Zkušební suspenze No <1>=271 x 10 6 = 19 8,43 I 10"" I No = 19N/IO = 19 7,43 8,17 < 19N < 8,70 I 10- I ,17 < 19No < 7,70 x I ano I I ne Tabulka Č. 4.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Enterococcus hirae ATCC Koncentrace Redění po expozici Vel Vc2 IgN.= IgR přípravku V % I čas 19 (<1>.x 10) (lg No = 197,43) V min I podmínky 10/10/nečisté 10 <14 <14 <2,15 >5,28.. Poznámky: Ve = počet na ml, <li = průměr Vel a Ve2( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas "nula"), N, = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, NvO = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a C = počty přežilých buněk při kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody, R = No / N, nebo 19R = 19No -lg N, snížení počtu = redukce

20 Evidenční číslo: /2010 Datum odběru: Protokolární číslo: 15 Datum dodání: Název vzorku: KRYSTAL SANAN KLASIK. KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Číslo šarže: 2Q Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem List č.: 8 A.5 Zjištění baktericidní účinnosti. přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK. KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka č. 5.1 Účinnost přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na testovan é mikr oorgamsmy - bakt ertci. idní ucmnos,~. t Baktericidní účinnost přípravku (CSN EN 1276) Testovaný mikroorganizmus Teplota Kontaktní čas Koncentrace Podmínky Požadavek dle logr voc vmm v% ČSNEN 1276 Escherichia coli ATCC nečisté >5 > Pseudomonas aeruginosa nečisté >5 >5 ATCC Staphylococcus aureus nečisté >5 >5 ATCC 6538 Enterococcus hirae nečisté >5 >5 ATCC Poznámky: Ve = počet na ml, <l>= průměr Vel a Ve2 ( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), N, = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, N vo = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a C = počty přežilých buněk při kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody R = No / N, nebo 19R = 19No - 19N, snížení počtu = redukce Zpracoval: Hana Konevaliková, samostatný technícký pracovník

Protokol o zkoušce č. D47/2008 STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU ISOLDA DEZINFEKČNÍ MÝDLO

Protokol o zkoušce č. D47/2008 STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU ISOLDA DEZINFEKČNÍ MÝDLO Chemila, spol. s r.o., Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ 695 01, chemická a mikrobiologická laboratoř. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem 1273. Tel/fax:

Více

Protokol o zkoušce č. 571/2007

Protokol o zkoušce č. 571/2007 Chemila, spol. s r.o., Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ 695 01, chemická a mikrobiologická laboratoř. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem 1273. Tel/fax:

Více

Protokol o zkoušce č. 2460/2005

Protokol o zkoušce č. 2460/2005 Chemila, spol. s r.o., chemická a mikrobiologická laboratoř, Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ 695 01, tel. 518340919 Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem

Více

Protokol o zkoušce č. 2461/2005

Protokol o zkoušce č. 2461/2005 Chemila, spol. s r.o., chemická a mikrobiologická laboratoř, Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ 695 01, tel. 518340919 Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem

Více

Protokol o zkoušce č. 1651/2004

Protokol o zkoušce č. 1651/2004 Výtisk č.: 2 Vydání č.: 1 Protokol o zkoušce č. 1651/2004 Evidenční číslo vzorku: 1651/2004 List č.: 1 Název vzorku: Cleamen dezi PP Počet listů: 9 Zákazník: Cormen, s.r.o., Nádražní 993, 593 01 Bystřice

Více

Protokol o zkoušce č. 1652

Protokol o zkoušce č. 1652 Výtisk č.: 1 Vydání č.: 2 Protokol o zkoušce č. 1652 Evidenční číslo vzorku: 1652 List č.: 1 Název vzorku: Cleamen dezi PPM Počet listů: 7 Zákazník: Cormen, s.r.o., Nádražní 993, 593 01 Bystřice nad Perštejnem

Více

Protokol o zkoušce. 512 edb žný protokol

Protokol o zkoušce. 512 edb žný protokol Výtisk.: 1 Protokol o zkoušce. 512 edb žný protokol Eviden ní íslo vzorku: 512 List.: 1 Název vzorku: Peroxidová sm s Hv zda Po et list : 13 Zákazník: VF, a.s., nám stí Míru 50, 679 21 erná Hora Výrobce:

Více

Protokol o zkoušce č. D28+POLOMASKA/2009

Protokol o zkoušce č. D28+POLOMASKA/2009 Chemila, spol. s r.o., Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ 695 01, chemická a mikrobiologická laboratoř. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem 1273. Tel/fax:

Více

TESTOVÁNÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU GUAA

TESTOVÁNÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU GUAA TESTOVÁNÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU GUAA 2289A_2007 Požadavek na účinnost dezinfekčního přípravku GUAA, číslo šarže: 006/2007, pro účely dezinfekce pitných, teplých a rekreačních vod a byl v koncentraci

Více

VANOQUAT. Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství. Mikrobiologická dokumentace přípravku

VANOQUAT. Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství. Mikrobiologická dokumentace přípravku VANOQUAT Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství Mikrobiologická dokumentace přípravku 1 Obsah strana ÚVOD 3 1 NÁRODNÍ REGISTRACE 4 2 BAKTERIOSTATICKÁ ÚČINNOST 5 3 BAKTERCIDNÍ ÚČINNOST 6-8 4 FUNGISTATICKÁ

Více

Výběrová řízení na dezinfekční přípravky

Výběrová řízení na dezinfekční přípravky Výběrová řízení na dezinfekční přípravky Věra Melicherčíková NRL/DS, SZÚ, Praha 19. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena 17. 18.4.2012, Mikulov Úvod Zákon č. 258/2000 Sb. Vyhláška

Více

Vhodné k použití v tělocvičnách, fitnes centrech, SPA a na všech dalších místech, kde je potřebná denní a rychlá desinfekce.

Vhodné k použití v tělocvičnách, fitnes centrech, SPA a na všech dalších místech, kde je potřebná denní a rychlá desinfekce. DESTIX MA61 rychlý desinfekční system na bázi alkoholu: - Bez aldehylů, fenolů a kvarterních amonných solí - Doba působení: - Široké spektrum biocidní účinnosti - Příjemná, svěží vůně - Rychle schne bez

Více

Informace o produktu Destix MK75 Utěrky

Informace o produktu Destix MK75 Utěrky DESTIX MK75 sada produktů pro rychlou, jednoduchou a účinnou desinfekci: - neobsahují ethylalkohol, aldehydy, formaldehydy ani fenoly - účinné za pouhou 1 minutu - šetrné k povrchům (vhodné také pro povrchy

Více

Dezinfekce rukou/kůže - Septoderm

Dezinfekce rukou/kůže - Septoderm Dezinfekce rukou/kůže - Septoderm Septoderm - alkoholový dezinfekční přípravek určen pro hygienickou i chirurgickou dezinfekci rukou. etanol 45% hm., 2-propanol 30% hm. KAS 0.5% hm. baktericidní (vč. TBC),

Více

Hygienické zabezpečení rukou (Metodický postup MZd. ČR 19763/2005)

Hygienické zabezpečení rukou (Metodický postup MZd. ČR 19763/2005) Hygienické zabezpečení rukou (Metodický postup MZd. ČR 19763/2005) Ministerstvo zdravotnictví vydalo v září 2005 ve Věstníku MZ v Částce 9 Metodické opatření 6, hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní

Více

DEZINFEKCE s prostředky CORMEN

DEZINFEKCE s prostředky CORMEN DEZINFEKCE s prostředky CORMEN Ing. Jaroslav JELÍNEK ŠKOLENÍ CORMEN 10.01.2014 Dezinfekční prostředky CORMEN je možné rozdělit do 4 hlavních oblastí: 1. Dezinfekce s prostředky CORMEN v oblasti bytové

Více

Blu-Gard N Dip D. Přípravek s kyselinou mléčnou pro dezinfekci struků po dojení. Popis. Přednosti. Vlastnosti. Legislativa

Blu-Gard N Dip D. Přípravek s kyselinou mléčnou pro dezinfekci struků po dojení. Popis. Přednosti. Vlastnosti. Legislativa Blu-Gard N Dip D Popis Přednosti Vlastnosti Přípravek s kyselinou mléčnou pro dezinfekci struků po dojení Vlastnosti, které dodává účinná látka obsažená v přípravku Blu-Gard N Dip D, zajišťují účinnost

Více

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ držitel certifikátu Kompletní nabídku referenčních mikroorganizmů tvoří 157 kontrolních kmenů bakterií vláknitých hub kvasinek

Více

Odpovědnost vůči partnerovi KATALOG DEZINFEKČNÍCH A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ

Odpovědnost vůči partnerovi KATALOG DEZINFEKČNÍCH A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ Odpovědnost vůči partnerovi KATALOG DEZINFEKČNÍCH A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ Amity_kat_9_13.indd 1 24.9.2013 9:02:50 Společnost Amity je producentem speciálních chemických prostředků, které vyrábí za pomoci

Více

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra chemie OBSAH: 1. Stavba a fyziologie bakterií. 2. Kultivace bakterií,

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 248/2016 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 248/2016 ze dne: Pracoviště zkušební laboratoře: 3. Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci (NRL/DS) 4. Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci (NRL/DD) 13. Národní referenční laboratoř

Více

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1.* Stanovení teploty SOP-CH-01-00 (ČSN 75 7342)

Více

LABORATORNÍ STUDIE ANTIMIKROBNÍ AKTIVITY CHLOROVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI DICHLORIZOKYANURANU SODNÉHO

LABORATORNÍ STUDIE ANTIMIKROBNÍ AKTIVITY CHLOROVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI DICHLORIZOKYANURANU SODNÉHO LABORATORNÍ STUDIE ANTIMIKROBNÍ AKTIVITY CHLOROVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI DICHLORIZOKYANURANU SODNÉHO Doc. Ing. Marie Hartmanová, CSc. Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Králové, Česká republika Mezi klasické,

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

NOVELA EN POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ÚČINNOSTI DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ. Iva Škodová, B. Braun Medical s.r.o. 19. dubna 2016

NOVELA EN POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ÚČINNOSTI DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ. Iva Škodová, B. Braun Medical s.r.o. 19. dubna 2016 NOVELA EN 14885 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ÚČINNOSTI DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ Iva Škodová, B. Braun Medical s.r.o. 19. dubna 2016 Co je ČSN EN 14885:2015 harmonizovaný evropský standard souhrn testovacích

Více

Virkon Advanced. Vylepšený biocidní účinek. Ochrana proti korozi. Zvýšená bezpečnost pro životní prostředí i člověka

Virkon Advanced. Vylepšený biocidní účinek. Ochrana proti korozi. Zvýšená bezpečnost pro životní prostředí i člověka Virkon Advanced Dezinfekční prostředek se širokým spektrem virucidního účinku Vylepšený biocidní účinek Ochrana proti korozi Zvýšená bezpečnost pro životní prostředí i člověka Virkon Advanced : složení

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Clinell sporicidal. dezinfekční utěrky. Dodavatel: Medivet international, s.r.o., Praha 10, Konojedská 19

Clinell sporicidal. dezinfekční utěrky. Dodavatel: Medivet international, s.r.o., Praha 10, Konojedská 19 Clinell sporicidal dezinfekční utěrky Dodavatel: Medivet international, s.r.o., Praha 10, Konojedská 19 Tel. 274 822 158 E-mail: medivet_odbyt@volny.cz Struktura prezentace * Základní informace * Clostridium

Více

Informace o produktu Destix Med N

Informace o produktu Destix Med N DESTIX Med N sada produktů pro rychlou desinfekci: - neobsahuje aldehydy, formaldehydy, fenoly - má mycobactericidalní, tuberculocidalní účinnost - účinné za 1 minutu - dostupná neutrální a příjemná citronová

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/3. Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/3. Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru Laboratorní úloha B/3 Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru Úkol: A. Stanovte koncentraci H 2 SO 4 v dodaném vzorku roztoku pomocí indikátoru. ze e Pomocí indikátoru a barevného přechodu

Více

PŘÍPRAVEK S MOŽNOSTÍ APLIKACE V CELÉM ROZSAHU ph

PŘÍPRAVEK S MOŽNOSTÍ APLIKACE V CELÉM ROZSAHU ph MITHON TN PRŮMYSLOVÝ BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK S MOŽNOSTÍ APLIKACE V CELÉM ROZSAHU ph Mithon TN se vyznačuje velmi dobrou stabilitou v širokém rozmezí hodnot ph od 1 do 11 a při teplotě až do 70 C. Je vhodný

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu:

Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu: Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu: Seznam odevzdaných úloh: Číslo úlohy Název úlohy 1. Biologický rozbor vzorku studny (včetně posouzení jejího charakteru dle platné legislativy) 2. Stanovení

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. ARO Antibakterial

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. ARO Antibakterial Datum vydání: 11.9.2006 Strana: Verze 1 6 A Datum revize: 11.9.2006 Strana 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce : 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : 1.2 Použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list Henkel podle vyhlášky č. 231/2004Sb.

Bezpečnostní list Henkel podle vyhlášky č. 231/2004Sb. Datum vyhotovení v ČR: 05.05.2005 Datum revize v ČR: 20.07.2005 Datum posledního přepracování v zahraničí: 02.06.2005 Bezpečnostní list Henkel podle vyhlášky č. 231/2004Sb. ČR 1. Identifikace přípravku,

Více

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 24. 5. 2008 Datum revize: 6. 4. 2009 Výrobek: Cillit Bang Power cleaner na silné usazeniny a toalety 1. Identifikace přípravku,

Více

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Provozovatel potravinářského podniku: IČO: Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. 49790765 Sídlo

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 07.100.99; 71.100.70 Leden 2010 Kosmetika Mikrobiologie Průkaz Staphylococcus aureus ČSN EN ISO 22718 68 1559 idt ISO 22718:2006 Cosmetics Microbiology Detection of Staphylococcus

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb. Datum poslední revize: 2.revize 04.05.2007 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: čistící přípravek na WC

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PŘÍPRAVKU

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PŘÍPRAVKU ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PŘÍPRAVKU Dle Přílohy I k Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 INPOSAN tekuté mýdlo 2v1 Typ výrobku : tenzidový Osoba odpovědná za uvedení výrobku na

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.080.20 Duben 2014 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví Metoda zkoušení

Více

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Kód Text R1 Výbušný v suchém stavu R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při

Více

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním R-věty a S-věty R-věty (jednoduché) R1: Výbušný v suchém stavu R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Výzkum, vývoj a výroba profesionální průmyslové chemie a kosmetických přípravků pro běžnou hygienu na pracovištích a provozech

Výzkum, vývoj a výroba profesionální průmyslové chemie a kosmetických přípravků pro běžnou hygienu na pracovištích a provozech Výzkum, vývoj a výroba profesionální průmyslové chemie a kosmetických přípravků pro běžnou hygienu na pracovištích a provozech Není důležité být vždy nejrychlejší, mnohem důležitější je, aby produkty,

Více

KOBALA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

KOBALA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 19.9.2008 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

DEKLARACE VIRUCIDNÍ ÚČINNOSTI DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ. Ing. Hana LIŠKOVÁ, CSc.

DEKLARACE VIRUCIDNÍ ÚČINNOSTI DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ. Ing. Hana LIŠKOVÁ, CSc. DEKLARACE VIRUCIDNÍ ÚČINNOSTI DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Hana LIŠKOVÁ, CSc. Motto. Účinnost a efektivitu dezinfekčního procesu nelze vyhodnotit vizuálně!! Proto existuje celá řada doporučených metod

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: přípravek 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST R 31-36/38. 1. Identifikace přípravku a výrobce. 2. Informace o složení látky nebo přípravku

BEZPEČNOSTNÍ LIST R 31-36/38. 1. Identifikace přípravku a výrobce. 2. Informace o složení látky nebo přípravku Datum vydání: 5.11.2007 Datum revize: 17.7.2012 BEZPEČNOSTNÍ LIST Str.1/6 R 31-36/38 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: REAL gel chlorax účel použití: univerzální čisticí

Více

Hvězda S.C.H. činidlo s kombinovanými dekontaminačními účinky

Hvězda S.C.H. činidlo s kombinovanými dekontaminačními účinky DECOMKOV Praha s. r. o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hvězda S.C.H. činidlo s kombinovanými dekontaminačními účinky Doc.

Více

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Provozovatel potravinářského podniku: IČO: Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. 49790765 Sídlo

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY. Hypochloran Oxonia aktiv Oxysan ZS Incimaxx DES Incimaxx OXI Incidin 03 Steril

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY. Hypochloran Oxonia aktiv Oxysan ZS Incimaxx DES Incimaxx OXI Incidin 03 Steril BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY Hypochloran Oxonia aktiv Oxysan ZS Incimaxx DES Incimaxx OXI Incidin 03 Steril HYPOCHLORAN Dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlór Vzhled : žlutavá kapalina Hustota: 1,15 g/cm³

Více

FLORE - WC BĚLICÍ GEL

FLORE - WC BĚLICÍ GEL CHEMOTEX Děčín a. s. Děčín XXXII Boletice nad Labem 63 407 11 Děčín Czech Republic Tel: +420-412-709 222 Fax: +420-412-547 200 E-mail: chemotex@chemotex.cz www.chemotex.cz FLORE - WC BĚLICÍ GEL TECHNICKÝ

Více

KONCENTROVANÉ ČISTIČE

KONCENTROVANÉ ČISTIČE SA N GENERÁLNÍ KU C HY ŇS KÁ UM ITÁ ÝV ÁR RN Í EN SK Á KONCENTROVANÉ ČIIČE SPECIÁLNÍ ODBORNÝ PORADENSKÝ SERVIS KČ NÍ VZORKY K ODZKOUŠENÍ ZDARMA DE OD TRADIČNÍHO ČESKÉHO VÝRCE ZIN FE VYSOKÁ KVALITA ZA PŘIJATELNOU

Více

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace Petr Exnar, Irena Lovětinská-Šlamborová Katedra chemie a Ústav zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 08/2002 Strana 1 z 5 Název výrobku: REO 801 průmyslový odmašťovač N 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: REO 801 N REO 802 P

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 FIXINELA WC EXTRA SILNÁ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 FIXINELA WC EXTRA SILNÁ strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

RNDr. Pavel Vanoušek Hygienické a ekologické laboratoře Cheb Hradební 16, 350 01 Cheb. SOP 26/05 (ČSN ISO 7393-2, pracovní návod firmy HACH- LANGE)

RNDr. Pavel Vanoušek Hygienické a ekologické laboratoře Cheb Hradební 16, 350 01 Cheb. SOP 26/05 (ČSN ISO 7393-2, pracovní návod firmy HACH- LANGE) List 1 z 7 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Mgr. Petr SVOBODA posuzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškova 4, BRNO 613 00, tel: 05/ 48 52 16 11, fax: 05/ 48 52 12 30 DIČ: 290 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 Název výrobku: Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: SAVO 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Podle nařízení ES č. 1907/2006 Název prostředku IN EXCELLENT na skvrny

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Podle nařízení ES č. 1907/2006 Název prostředku IN EXCELLENT na skvrny BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Podle nařízení ES č. 1907/2006 Název prostředku IN EXCELLENT na skvrny Datum vydání : říjen 2008 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1. Identifikace přípravku:

Více

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK Toxikologické informační středisko. Karolina Mrázová Tomáš Navrátil

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK Toxikologické informační středisko. Karolina Mrázová Tomáš Navrátil Klinika pracovního lékařství 1. LF UK Toxikologické informační středisko Karolina Mrázová Tomáš Navrátil čisticí prostředky -časté dotazy v závislosti na složení mohou způsobit vážné postižení stěny zažívacího

Více

SOKRATES Anticor. info@barvy-sokrates.cz http://www.barvy-sokrates.eu

SOKRATES Anticor. info@barvy-sokrates.cz http://www.barvy-sokrates.eu STRANA: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: SOKRATES- disperzní akrylátová barva základní - antikorozní na kov 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 LABOHIT LH1190 / LH1191. LABOHIT Vterinové lepidlo

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 LABOHIT LH1190 / LH1191. LABOHIT Vterinové lepidlo Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku LH1190 / LH1191 Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Více

Hydroxid sodný perle. Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES)č.1907/2006

Hydroxid sodný perle. Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES)č.1907/2006 Hydroxid sodný Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES)č.1907/2006 Datum vydání: 21. 03. 2012 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Obchodní název: Hydroxid

Více

Datum revize: 26.7.2004, 6.3.2006, 5.9.2007, 24.10.2008, 16.11.2011

Datum revize: 26.7.2004, 6.3.2006, 5.9.2007, 24.10.2008, 16.11.2011 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku (směsi) a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - směs. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - směs. Registrační číslo:

Více

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: : LIGHT BALSAM, LIGHT BLUE SKY, LIGHT BEAUTY DREAM 1.2. Použití směsi Koncentrovaná avivážní

Více

Lanza gel Tekutý prací prostředek

Lanza gel Tekutý prací prostředek 1/4 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Datum vyhotovení: 15. 6. 2007 Datum revize: 8. 7. 2008 Výrobek: Lanza gel 1. Identifikace přípravku a výrobce, distributora 1.1. Identifikace přípravku: 1.2. Doporučený

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 14. duben 2009 20. srpen 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo T0900093a Èíslo

Více

Bezpečnostní list pro L Albumin (moč, likvor) BV 40080

Bezpečnostní list pro L Albumin (moč, likvor) BV 40080 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Albumin (moč, likvor) KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Citlivost vybraných kmenů bakterií k dezinfekčním přípravkům

Citlivost vybraných kmenů bakterií k dezinfekčním přípravkům Citlivost vybraných kmenů bakterií k dezinfekčním přípravkům Melicherčíková, V., Sklenářová-Uttlová P., Urban J. Státní zdravotní ústav, NRL/DS, Praha XXII. Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 28. kvìten 2009 28. kvìten 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo T0 901022b Èíslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 Název výrobku: Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: SAVO PROFI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: Datum revize: Strana 1 / 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: Datum revize: Strana 1 / 7 Datum revize: Strana 1 / 7 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE... 1 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI... 1 3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH... 2 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC... 2 5. OPATŘENÍ

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5 Datum poslední revize: Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: Avivážní prostředek 1.3. Identifikace výrobce/

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Datum vyhotovení: 6. 3. 2008 Datum revize: Výrobek: Woolite All Textiles tekutý prací prostředek na jemné prádlo 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně Datum vydání: 31.5.2004 Datum revize: 3.12.2009 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Savo Perex 1.2

Více

Aktuality v nabídce kontrolních kmenů CCM

Aktuality v nabídce kontrolních kmenů CCM MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Aktuality v nabídce kontrolních kmenů CCM RNDr. Jitka Černohlávková, Ph.D. Brno, 11. října 2012 Program

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. A.R.T. Bond Primer A

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. A.R.T. Bond Primer A Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Rezistence, dezinfekce a Vyhláška č. 306/2012. Petr Havlíček Brand Manager Disinfectants HARTMANN-RICO a.s.

Rezistence, dezinfekce a Vyhláška č. 306/2012. Petr Havlíček Brand Manager Disinfectants HARTMANN-RICO a.s. Rezistence, dezinfekce a Vyhláška č. 306/2012 Petr Havlíček Brand Manager Disinfectants HARTMANN-RICO a.s. Vyhláška č. 306/2012 Příloha 4 II. Dezinfekce 2. Chemická dezinfekce: Při provádění chemické dezinfekce

Více

Chemical disinfectants and antiseptics Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics

Chemical disinfectants and antiseptics Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 71.100.35 Březen 2016 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika ČSN EN 14885 66 5021 Chemical disinfectants

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Pernštejnem, tel: 566 55 09 61 Identifikaèní èíslo (IÈ) 25547593 Telefon + 420 566550661 Fax + 420 566550962

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Pernštejnem, tel: 566 55 09 61 Identifikaèní èíslo (IÈ) 25547593 Telefon + 420 566550661 Fax + 420 566550962 Datum vyhotovení v ÈR Datum revize v ÈR BEZPEÈNOSTNÍ LIST 12. prosinec 2005 12. prosinec 2005 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pøípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Total protein liquicolor Doporučený účel použití

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

Fredy & Fredy Strana 1

Fredy & Fredy Strana 1 Fredy & Fredy Strana 1 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Fredy ECO Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - 1.2 Použití látky / přípravku: - Přípravek

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů.

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Kdyby byly bakterie vidět. Petr Havlíček Brand Manager BODE Disinfectants Hartmann-Rico a.s.

Kdyby byly bakterie vidět. Petr Havlíček Brand Manager BODE Disinfectants Hartmann-Rico a.s. Kdyby byly bakterie vidět Petr Havlíček Brand Manager BODE Disinfectants Hartmann-Rico a.s. Prosím, seznamte se Staphyloccocus aureus Infekce v místě chirurgického výkonu Prosím, seznamte se Escherichia

Více