Protokol o zkoušce Č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol o zkoušce Č. 1763-112010"

Transkript

1 (). '»-...,.~0'óf;'.0., Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ , chemická a mikrobiologická AL 1273 laboratoř. Laboratoř je ~,,./ '...~ $.IJ. vaňá eským institutem ro akreditaci, o.. S., od číslem Tel/fax: , Výtisk Č.: 1 Vydání č.: 1 Protokol o zkoušce Č STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ A FUNGICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRA VKV KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR STANOVENÍ VlRVCIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRA VKV KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR NA ADENOVIRVS A POLIOVIRVS Evidenční číslo vzorku: Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, S.f.O., Průmyslová 1920, Bystříce nad Pernštejnem Výrobce: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystříce nad Pernštejnem List Č.: 1 Počet listů: 15 Datum přijetí zakázky: Datum expedice zakázky: V Hodoníně dne II Výsledky laboratorních zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovatjínak než celý. Za identitu vzorku odebraného zákazníkem laboratoř neručí.

2 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 2 Popis přípravku (za obsah etikety ručí yýrobce): text etikety KRYSTAL SANAN KLASIK CZ Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek, určený k čištění a dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a dalších činnostech epidemiologicky závažných. Připravte roztok)oo ml Krystalu sanan klasik do 1 litru vody. Spektrum účinku: *** Baktericidní, **** Fungicidní a ***** Virucidní. Upozornění: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení OČÍ okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s kyselinami. Složení: vodný roztok hydroxidu sodného, sodné soli kyseliny chlorné a korigenčních složek, méně jak 5% neionogenní tenzid. Obsahuje: Hydroxid sodný (ES: ) 0,5g/100mI. Chlornan sodný (ES: ) 6g/1 OOml. Skladujte: +5 C +28 C. Spotřebujte nejlépe do: na obalu. Jazykové mutace: SK, D, RO, GB, RUS *účinná koncentrace *** baktericidní **** fungicidní ***** virucidní ** nezbytná doba působení 1L 100 ml 100 ml 100 ml Symbol nebezpečnosti: Xi Výrobce: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, Bystřice nad Pernštejnem Tel: , Czech Republic, Types ofbiocide: 2, 3,4. Reg. No.:

3 Název: Testováni dezinfekčni účinnosti chemických látek Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Dodané množství: I I Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 3 Popis přípravku (za obsah etikety ručí yýrobce): text etikety KRYSTAL SANAN CZ Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek, určený k čištění a dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a dalších činnostech epidemiologicky závažných. Připravte roztok 100 ml Krystalu sanan do 1 litru vody. Spektrpm účinku: *** Baktericidní, **** Fungicidní a ***** Virucidní. Upozornění: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s kyselinami. Složení: vodný roztok hydroxidu sodného, sodné soli kyseliny chlorné a korigenčních složek, méně jak 5% neionogenní tenzid... Obsahuje: Hydroxid sodný (ES: ) 0,5g1100ml, Chlornan sodný (ES: ) 6g1100ml. Skladujte: +5 C +28 C. Spotřebujte nejlépe do: na obalu. Jazykové mutace: SK, D, RO, GB, RUS *účinná koncentrace *** baktericidní **** fungicidní ***** virucidní ** nezbytná doba působení I L 100 ml 100 ml 100 ml Symbol nebezpečností: Xi Výrobce: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, Bystřice nad Pernštejnem Tel: , Czech Republic, Types ofbiocide: 2, 3,4. Reg. No.:

4 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Dodané množství: 1I Číslo šarže: 20' Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List Č.: 4 Dezichlór CZ Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek, určený k čištění a dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a dalších činnostech epidemiologicky závažných. Připravte roztok 100 ml Dezichlóru do 1 litru vody. Spektrum účinku: *** Baktericidní, **** Fungicidní a ***** Virucidní. Upozornění: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s kyselinami. Složení: vodný roztok hydroxidu sodného, sodné soli kyseliny chlorné a korigenčních složek, méně jak 5% neionogenní tenzid. Obsahuje: Hydroxid sodný (ES: ) 0,5g1100ml, Chlornan sodný (ES: ) 6g1100ml. Skladujte: +5 C +28 C. Spotřebujte nejlépe do: na obalu. Jazykové mutace: SK, D, RO, GB, RUS *účinná koncentrace *** baktericidní **** fungicidní ***** virucidní ** nezbytná doba působení " 1 L 100 ml 100 ml 100 ml Symbolnebezpečnosti:)U Výrobce: CORMEN, S.f.O., Průmyslová 1420, Bystřice nad Pernštejnem Tel: , Czech Republic, Types ofbiocide: 2, 3, 4. Reg. No.:

5 Název: Testováni dezinfekčni účinnosti chemických látek Evidenční číslo: /2010 Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Číslo Šarže: Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List Č.: 5 Předmět zkoušky: Posouzení deklarované účinnosti přípravku - baktericidní a fungicidní účinnost přípravku, virucidní účinnost přípravku. Identifikace vzorku: Název produktu: Šarže: Datum výroby: Doba spotřeby: Výrobce: Datum přijetí: Podmínky skladování: Aktivní látka: KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR CORMEN, S.LO., Průmyslová 1920,59301 Bystřice nad Pernštejnem Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větratelných místech k tomu určených. CAS l31o-73-2 hydroxid sodný 0,5% CAS chlornan sodný 6% Experimentální podmínky: Kvantitativní suspenzní test pro zjištění baktericidní aktivity SOP-M A (ČSN EN 13727) C ± 1 C ředící neutralizační Dey-Engley Neutralizing Broth M 1062 nažloutlá kapalina tvrdá voda 100 ml/l (10%) 15 minut Doba testování: Testovací teplota: Testovací metoda: Neutralizátor: Vzhled přípravku: Ředící médium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: Zátěžové podmínky: Použité mikroorganismy: Podmínky inkubace: Podrobnosti zkoušky: 1. Příprava suspenze vegetativních forem mikrobů 2. Stanovení počtu zárodků v suspenzi 3. Kvantitativní suspenzní metoda 4. Inkubace a výpočet 5. Vyjádření a interpretace výsledků podmínky vyššího znečištění - 3 gll BSA a 3 mvi ovčích erytrocytů (nečisté) Pseudomonas aeruginosa ATCC Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC C ± 1 C, 24 hodin Poznámka: Baktericidní efekt - pokles CFU v daném systému mikrobiální suspenze s podmínkami a přípravku alespoň o 5 řádů. R = No / N. nebo 19R = 19No - 19N, snížení počtu = redukce Související dokumenty: ČSN EN Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) Březen 2005

6 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Odběr provedl: zák:aznik Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zák:aznik: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 6 Počet životaschopných mikroorganizmů (dále CFU) ve vyšetřovaném vzorku: Předložený vzorek vykazovalo CFU v.l ml vzorku. A.1. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Pseudomonas aeruginosa ATCC Tabulka Č. 1.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 C, nečisté PO~y Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I- 80 I Vel <1%0= 78 I 82 I Vel I 81 I Vel I 77 I $A=77 $0=78 $c=79 Ve2 I 76 I Va I 72 I Va I 75 I Va I 81 I 30 < <1%0< 160 $A> 0.5 <1%0 $0>0.5 <1%0 $c > 0.5 <1%0 x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne V Tblk a u12zkušb' ac. e Dl suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel I Va Zkušební suspenze No $=295x 10 6 = 19 8,47 I 10"" I 289 I No = 19N/IO = 19 7,47 8,17:OSlgN:OS8,70 I 10' I 32 I 30 7,17:OSIgNo:OS7,70 x I ano I I ne Tabulka Č. 1.3 Zkouška - působení přípravku KRY ST AL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Pseu d. omonas aerugtnosa ATCC Koncentrace Redění po expozici Vel Va IgN.- IgR přípravku v % I čas 19 ($. x (0) (lg No = 197,47) v min I podmínky 10/15/nečisté 10" <14 <14 <2,15 >5,32 A.2. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Staphylococcus aureus ATCC 6538 Tabulka Č. 2.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 C, nečisté podmínky Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 48 I Vel <1%0=45 I 47 I Vel $A=44 I 46 I Vel I 44 I $0=43 $c=45 Ve2 I 42 I Va I 41 I Va I 40 I Va I 46 I 30 < <1%0< 160 $A> 0.5 <1%0 $u> 0.5 <1%0 $c>o.s <1%0 x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tabulk a č 2 2 Zkuš eb rn' suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel I Va Zkušební suspenze No $ = 176 X 10 6 = 19 8,25 I 10'" I 182 I Ne = 19N/IO = 19 7,25 8,17 s 19N :os 8,70 I 10' I 17 I 19 7,17:OSIgNo:OS7,70 x I ano I I ne Tabulka Č. 2.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLOR na Staphylococcus aureus ATCC 6538 Koncentrace Redění po expozici Vel Va IgN.- IgR přípravku v % I čas 19 ($. x (0) (lg No = 197,25) v min I podmínky 10/15/nečisté lo u <14 <14 <2,15 >5,10.. Poznámky: Ve = počet na ml, <D = průměr Vel a Ve2 ( duplicitní stanovern), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), N, = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N v = počet buněk na ml ve validační suspenzi, NvO = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a C = počty přežilých buněk pří kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činídla a validaci metody, R = No / N, nebo 19R = 19No -lg N, snížení počtu = redukce

7 Název: Testováni dezinfekčni účinnosti chemických látek Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolárni číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Místo odběru: eormen, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem Zákazník: eormen, S.f.O., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 7 A.3. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Enterococcus hirae ATeC Tabulka Č. 3.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 "C, nečisté podmínky Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 47 I <l%-., = 43 Vel I 39 I Vel I 38 I Vel I 35 I <1>A=42 <1>8=40 v: I 39 I Va I 45 I Va I 42 I Va I 47 I 30<cn-< 160 <1>A>0.5 <l%-., <1>8>0.5 <l%-., <1>c>0.5 <l%-., x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne T bulk v 3 2 Zkuš b ' a ac. e Dl suspenze Zkušební suspenze N N I Vel I Va Zkušební suspenze No <1>= 171 X 10 6 = 19 8, I 163 I No = 19N/IO = 19 7,23 8,17 ~ IgN < 8,70 10' I 18 I 17 7,17 s 19No ~ 7,70.. x I ano I I ne Tabulka Č. 3.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Enterococcus hirae ATee Koncentrace Redění po expozici Vel Va IgN.= IgR přípravku v % I čas 19 (<1>.x 10) (lg No = 197,23) v min I. 1O/15/nečisté 10 <14 <14 <2,15 >5,08 <1>c=41 AA Zjištění baktericidní účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka Č. 4.1 Účinnost přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na testovane. mikr oorgamsmy-. bakteri enci'dní umnost T 8aktericidní účinnost přípravku (CSN EN 13727) Testovaný mikroorganizmus Teplota Kontaktní čas Koncentrace Podmínky Požadavek dle logr voc v min v% ČSN EN Pseudomonas aeruginosa nečisté >5 >5 ATCC Staphylococcus aureus nečisté >5 >5 ATCC6538 Enterococcus hirae nečisté >5 >5 ATCC Poznámky: Ve = počet na ml, <I>= průměr Vel a Ve2( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), N. = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, NvO = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo e na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a e = počty přežilých buněk při kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody R = No / N. nebo 19R = 19No - 19N, snížení počtu = redukce Zpracoval: Hana Konevalíková, samostatný technický pracovník

8 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Dodané. množství: 1 I Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem. Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List Č.: 8 / Experimentální podmínky: Kvantitativní suspenzní test pro zjištění fungicidní aktivity Doba testování: Testovací teplota: Testovací metoda:,. Neutralizátor: Vzhled přípravku: Ředící médium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: Zátěžové podmínky: Použité mikroorganizmy: Podminky inkubace: SOP-M B (ČSN EN 13624) 12.1l l C ± 1 C ředící neutralizační Dey-Engley Neutralizing Broth M 1062 nažloutlá kapalina tvrdá voda 100 ml/l (I 0%) 15 minut podmínky vyššího znečištění - 3 g/l BSA a 3 ml/l ovčích erytrocytů (nečisté) Candida albicans ATCC Aspergillus niger ATCC C ± 1 C, 48 hodin a dalších 24 nebo 48 hodin Podrobnosti zkoušky: 1. Příprava suspenze mikroskopických kvasinkovitých a mikroskopických vláknitých hub 2. Stanovení počtu zárodků v suspenzi 3. Kvantitativní suspenzní metoda 4. Inkubace a výpočet 5. Vyjádření a interpretace výsledků Poznámka: Fungicidní efekt - pokles CFU v daném systému mikrobiální suspenze, podmínek a přípravku o 4 řády. R = No / N, nebo 19R = 19No -lg N, snížení počtu = redukce Související dokumenty: ČSN EN Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) Únor 2005

9 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Místo odběru: eormen, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: eormen, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem List č.: 9 B.l. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Candida albicans ATeC Tabulka č. 1.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 "C, nečisté podmínky Validační suspenze (Ny.) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 80 I <l%-o= 86 Vel I 91 I Vel <l>a=84 I 88 I Vel <1>0=84 I 90 I <l>c=84 v; I 92 I Va I 77 I Va I 80 I Va I 78 I 45 < <l%. < 180 <l>a>0.5 <l%-o <1>0>0.5 <l%-o <l>c> 0.5 <l%-o x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tblkčl2Zkušb' a u a e ni suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel I Va Zkušební suspenze No <I>= 277 X 105 = 19 7,44 I 10-' I 287 I No = 19N/IO = 196,44 7,17 :5 19N:5 7,70 I 10"" I 24 I 28 6,17:5 19No:5 6,70 x I ano I I ne Tabulka č. 1.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Candida albicans ATeC Koncentrace Ředění po expozici Vel Va 19N.= 19R přípravku v % I čas 19 (<1>.x 10) (lg No = 19 6,44) v min I 10/15/nečisté 10u <14 <14 <2,15 >4,29 B.2. Testováni účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Aspergi/lus niger ATeC Tabulka č. 2.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 "C, nečisté podmínk Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Va1idace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 81 I <l%-o= 85 Vel I 88 I Vel <l>a=85 I 90 I <1>,.=86 Vel I 88 I <l>c= 85,5 v: I 89 I Va I 82 I Va I 82 I Va I 83 I 45 < <l%-o< 180 <l>a>0.5 <l%-o <1>8>0.5 <l%-o <l>c> 0.5 <l%-o x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne T bulk č 2 2 Zkuš b ' a a e m suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel I Va Zkušební suspenze No <I>= 165 X 10 5 = 19 7,22 I 10-' I 159 I No = 19N/IO = 19 6,22 7,17 :5 19N:5 7,70 I to"" I 19 I 17 6,17 :5 19No:5 6,70 x I ano I I ne Tabulka č. 2.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na A spergt "flus mger Arcc Koncentrace Redění po expozici Vel Va 19N.- 19R přípravku v % I čas 19 (<1>.x 10) (lg No = 196,22) vminl 10/15/nečisté 10 u ,15 4,07 Poznámky: Ve = počet na ml, <D = průměr Vel a Ve2( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas "nula"), N, = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, N vo = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo e na začátku doby kontaktu (čas,,nula"), A, B a e = počty přežilých buněk pří kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody R = No / N, nebo 19R = 19No - 19N, snížení počtu = redukce

10 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 10 B.3 Zjištění fungicidní účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka č. 3.1 Účinnost přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na ě testovane mikr oorgarnsmy. - fun IglCl..dní umnost rči Testovaný.. rnikroorganizmus Fungicidní účinnost pří ravku (ČSN EN 13624) Teplota Kontaktní čas Koncentrace Podmínky Požadavek dle voe vmm v% ČSN EN logr Candida a/bicans ATee nečisté >4 >4 Aspergillus niger ATCC nečisté >4 >4 Poznámky: Ve = počet na ml, <l>= průměr Vel a Ve2 ( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), Na = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutraiizací, N, =:: počet buněk na mi ve validační suspenzi, N vo = počet buněk na mi ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas,,nula"), A, B a C = počty přežilých buněk při kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody R = No / N, nebo 19R = 19No -lg N, snížení počtu = redukce Zpracoval: Hana Konevalíková, samostatný technický pracovník

11 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Dodané množství: 1 1 Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 11 Experimentální podmínky: Kvantitativní test pro zjištění virucidní aktivity SOP-M H (ČSN EN Al) Doba testování: Testovací teplota: 20 C ± 1 C Titrační metoda: virová titrace na monovrstvě tkáňových buněk v titračních destičkách Vzhled přípravku: Ředícímédium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: nažloutlá kapalina tvrdá voda 100 m1il (10%) 30 minut Zátěžové podmínky: podmínky vyššího znečištění - 3 g/l BSA a 3 mlil ovčích erytrocytů (nečisté) Referenční položka: Formaldehyd 36-38% roztok p.a., CAS: , číslo šarže: K , datum expirace: Procedura k zastavení účinku produktu: virucidní aktivita produktuje potlačena přenesením vzorku do ledově chladného diluentu Použitý virus: Buňková linie: Výpočet titru virové infekčnosti: Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75, ATCC VR-5 (4. pasáž) HeLa buňky Spaerman-Karberovou metodou Podrobnosti zkoušky: 1. Zjištění bakteriálního zatížení vyšetřovaného vzorku 2. Příprava tkáňových buněk pro testování 3. Příprava suspenze testovacího viru 4. Zkouška infek:tivity viru 5. Titrace viru s podmínkami 6. Cytotoxický efekt přípravku 7. Referenční virový inaktivační test 8. Virový inaktivační test s přípravkem Poznámka: Virucidní efekt - testovaný produkt musí redukovat počáteční hodnotu viru o 4 log řády za daných podmínek Související dokumenty: ČSN EN Al Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitim suspenze ke stanovení virucidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v humánním lékařství - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) Červen 2007

12 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Název vzorku: KRY ST AL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.:.12 H.l. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75, ATCC VR-5 Tabulka č. 1.1 Výsledky a validace testu pro přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLOR'd na A enovirus typ 5, kmen Ad enoid. 75, ATCC VR-5 Produkt Koncentrace Interferuiícípodmínky Uroveňcytotoxicity - IOI!:JO TCIDsopo30 min KRYSTAL SANAN nečisté 2,50 2,67 KLASIK. KRYSTAL SANANI' DEZICHLÓR Formaldehyd 0,7% (w/v) PBS 3,50 6,33 Titrv časeo Virovákontrola - I PBS 8,67 8,67 Virovákontrola - nečisté 8,83 8,67 Tabulka Č. 1.2 Působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75, ATCC VR-5 " Testovaná Titrvirovésuspenze Interferující Kontaktníčas Virový inaktivační knncentrace - IOglOTClDso podminky min test ~logjotcidso - IOI!:IO TCIDso ,83 nečisté 30 2,67 6,16 H.2. Zjištění virucidní účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka Č. 2.1 Působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na testovan é vi VITY - VtruCl "dní u'č' mnost Virucidní účinnost přípravku Testovanýmikroorganizmus Teplotav Kontaktní Koncentrace Podminky Požadavekdle oe časv min v% ČSN EN Al ~logjoteld5o Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75,xrcc VR !O nečisté ~4 >4 Poznámka: TCID 50-50% infekční dávka suspenze viru nebo takové ředění suspenze viru, které vyvolá CPE (virový cytopatický efekt-morfologická změna buněk a/nebo jejich destrukce, jako následek pomnožení viru) v 50% jednotek buněčných kultur Zpracoval: Bc. Iva Čížová, samostatný technický pracovník

13 Evidenční číslo: 1763-l/201O Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodáni: Datum zkoušky: Dodané množství: 1 1 Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 13 Experimentální podmínky: Kvantitativní test pro zjištění virucidní aktivity SOP-M H (ČSN EN Al) Doba testováni: Testovací teplota: 20 C ± 1 C Titrační metoda: virová titrace na monovrstvě tkáňových buněk v titračních destičkách VzWed přípravku: Ředíc1 médium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: nažloutlá kapalina tvrdá voda 100 mlil (10%) 30 minut Zátěžové podmínky: podmínky vyššího znečištění - 3 gil BSA a 3 ml/1 ovčích erytrocytů (nečisté) Referenční položka: Forma1dehyd 36-38% roztok p.a., CAS: , číslo šarže: K , datum expirace: II Procedura k zastavení účinku produktu: virucidní aktivita produktu je potlačena přenesením vzorku do ledově chladného diluentu Použitý virus: Poliovirus typ I, LSc-2ab (5. pasáž) Buňková liníe: Výpočet titru virové infekčnosti: HeLa buňky Spaerman-Karberovou metodou Podrobnosti zkoušky: 1. Zjištění bakteriálního zatížení vyšetřovaného vzorku 2. Příprava tkáňových buněk pro testováni 3. Příprava suspenze testovacího viru 4. Zkouška infektivity viru 5. Titrace viru s podmínkami 6. Cytotoxický efekt přípravku 7. Referenční virový inaktivační test 8. Virový inaktivační test s přípravkem Poznámka: Virucidní efekt - testovaný produkt musí redukovat počáteční hodnotu viru o 4 log řády za daných podmínek Související dokumenty: ČSN EN AI Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v humánním lékařství - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) Červen 2007

14 Název: Testováni dezinfekčni účinnosti chemických látek Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodáni: Datum zkoušky: Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 14 H.3. Testováni účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Poliovirus typ 1, LSc-2ab Tabulka č. ~.1 Výsledky a validace testu pro přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLOR na Poliovirus typ 1, LSc-2ab Produkt Koncentrace Interferujicí Úroveň cytotoxicity - lo~1otcidso po 30 min KRYSTAL SANAN 10% nečisté 2,50 3,00 KLASIK. KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Formaldehyd 0,7 % (w/v) PBS 3,50 6,50 Titrv čase O Virová kontrola I - PBS 9,00 8,83 Virová kontrola I - I nečisté 9,17 9,17 Tabulka č. 3.2 Působeni přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Poliovirus typ 1, LSc-2ab Testovaná Titr virové suspenze Interferující Kontaktní čas Virový inaktivační 6.loglOTCIDso koncentrace - loglotcidso podmínky mm test -loglotcidso 10% 9,17 nečisté 30 3,00 6,17 H.4. Zjištění virucidni účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka č. 4.1 Působeni přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na testované viry - virucidni účinnost Testovaný mikroorganizmus Virucidní účinnost přípravku Teplota v I I Kontaktní I Koncentrace I Podmínky I Požadavek dle C čas v min v% ČSNENI4476+Al I Poliovirus tvo I,LSc-2ab I 20 I 30 I 10 I nečisté I > 4 I >4 Poznámka: TCID 50-50% infekční dávka suspenze viru nebo takové ředěni suspenze viru, které vyvolá CPE (virový cytopatický efekt-morfologická změna buněk a/nebo jejich destrukce, jako následek pomnožení viru) v 50% jednotek buněčných kultur Zpracoval: Bc. Iva Čížová, samostatný technický pracovník

15 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 15 Výsledky zkoušky: Přiložené tabulky dokumentují průběh a výsledek zkoušky. Testovaný přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR, číslo šarže , v koncentraci 100 mi/l (10%), ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 15 minut, za podmínek vyššího znečištění, pří teplotě 20 DC ± 1 DC, metodou ředící neutralizační, redukoval titr vegetativních forem bakterií Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae ATCC více než o 5 řádů (ČSN EN 13727). Testovaný přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR, číslo šarže , v koncentraci 100 mlil (10%), ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 15 minut, za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20 DC ± 1 C, metodou ředící neutralizační, redukoval titr mikroskopických kvasinko vitých a mikroskopických vláknitých hub Candida albicans ATCC , Aspergillus niger ATCC více než o 4 řády ČSN EN 13624). Testovaný přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR, číslo šarže , v koncentraci 100 mi/l (10%), ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 30 minut, za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20 DC± 1 DC, metodou virové titrace na monovrstvě v titračních destičkách inaktivoval virus Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75, ATCC VR-5 nejméně o 4 19 řády (ČSN EN A1). Testovaný přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR, číslo šarže , v koncentraci 100 mi/l (10%), ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 30 minut, za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20 DC ± 1 DC, metodou virové titrace na monovrstvě v titračních destičkách inaktivoval virus Políovirus typ 1, LSc-2ab, ATCC VR-5 nejméně o 4lg řády (ČSN EN Al). Závěr: Přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR prokázal deklarovanou baktericidní a fungicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. Přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR prokázal deklarovanou virucidní účinnost na Adenovirus a Poliovirus za daných podmínek zkoušky. Tento protokol byl vydán na základě požadavku zákazníka, který deklaruje, že KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN a DEZICHLÓR jsou obchodní názvy pro přípravek, který byl testován pod názvem KRYSTAL SANAN KLASIK. V Hodoníně, Ing. Ja

16 0.,>-->-H""""'~--:S~ r.o., Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ 69501, chemická a mikrobiologická laboratoř. Laboratoř je Ceským institutem ro akreditaci, o.. S., od číslem Tel/fax: , chernila chemila.cz Výtisk č.: 1 Vydání č.: 1 Protokol o zkoušce č /2010 STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ A FUNGICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRA VKV KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZlCHLÓR Evidenční číslo vzorku: /2010 Název vzorku: KRYSTAL SANAN KLASIK Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pernštejnem Zákazník: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pernštejnem Výrobce: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pernštejnem List č.: 1 Počet listů: 12 Datum přijetí zakázky: Datum expedice zakázky: V Hodoníně dne Výsledky laboratorních zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak než celý. Za identitu vzorku odebraného zákazníkem laboratoř neručí.

17 Evidenční číslo: lO Datum odběru: Protokolární číslo: 15 Datum dodáni: lO Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pernštejnem Číslo šarže: 20 lo0535 Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 5 Předmět zkoušky: Posouzení deklarované účinnosti přípravku - baktericidní a fungicidní účinnost přípravku. Identifikace vzorku: Název produktu: Šarže: Datum výroby: Doba-spotřeby: Výrobce: Datum přijetí: Podmínky skladování: Aktivní látka: Experimentální podmínky: Doba testováni: Testovací teplota: Testovací metoda: Neutralizátor: Vzhled přípravku: Ředící médium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: Zátěžové podmínky: Použité mikroorganismy: Podmínky inkubace: KRYSTAL SANAN KLASIK CORMEN, S.f.O., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pernštejnem lO Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větratelných místech k tomu určených. CAS 13lO-73-2 hydroxid sodný 0,5% CAS chlornan sodný 6% Kvantitativní suspenzní test pro zjištění baktericidní aktivity SOP-M A (ČSN EN 1276) C ± 1 C ředící neutralizační Dey-Engley Neutralizing Broth M lo62 nažloutlá kapalina tvrdá voda loo ml/l (l0%) lo minut podmínky vyššího znečištění - 3 gil 8SA (nečisté) Escherichia co/i ATCC Pseudomonas aeruginosa ATCC Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC C ± 1 C, 24 hodin Podrobnosti zkoušky: 1. Příprava suspenze vegetativních forem mikrobů 2. Stanovení počtu zárodků v suspenzi 3. Kvantitativní suspenzní metoda 4. Inkubace a výpočet 5. Vyjádření a interpretace výsledků Poznámka: 8 akteric idní efekt - pokles CFU v daném systému mikrobiální suspenze s podmínkami a přípravku alespoň o 5 řádů. R = No / N. nebo 19R = 19No -lg N. snížení počtu = redukce Související dokumenty: ČSN EN 1276 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) Leden 2010

18 Evidenční číslo: /2010 Datum odběru: Protokolární číslo: 15 Datum dodání: Datum zkoušky: Zákazník: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pemštejnem List č.: 6 Počet životaschopných rnikroorganizmů (dále CFU) ve yyšetřovaném vzorku: Předložený vzorek vykazovalo CFU v 1ml vzorku. A.l. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Escherichia co/i ATCC Tabulka č. 1.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 C, nečisté podmínk Validační suspenze (N",,) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního čínidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 35 1 Vel I 33 I Vel I 36 1 Vel ~",,=33 <1>A=31,5 <1>8=32 Vel 1 31 I Vel I 30 I Vel I 28 I Vel <1>c= < <1%. < 160 <1>A>0.5 <1%. <1>8>0.5 <1%. <1>c> 0.5 <1%. X I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tblkč12Zkušb' a u a e m suspenze Zkušební suspenze N N Vel Vel Zkušební suspenze No <1>=311 x 10 6 = 19 8,49 10'" No = 19N/1O = 19 7,49 8,17 < 19N < 8, ,17< 19No < 7,70 x I ano I I ne Tabulka č. 1.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Escherichia co/iatcc Koncentrace Redění po expozici Vel Vel IgNa- IgR přípravku v % / čas 19 (<1>ax 10) (lg No = 197,49) v mín / podmínky 10/1 O/nečisté 10 <14 <14 <2,15 >5,34 A.2. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Pseudomonas aeruginosa ATCC Tabulka č. 2.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 C, nečisté poujj ínk- Validační suspenze (Nv.) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního čínidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel Vel Vel Vel <1%.= 50 <1>A=49 <1>8=50 <1>c= 51 Ve Vel Vel Vel <~.< 160 <1>A>0.5 <1%. ~>0.5 ~vo <1>c>0.5 <1%. x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano 1 1 ne Tabulka č. a u a ž.ž Zkušební e m suspenze Zkušební suspenze N N Vel Vel Zkušební suspenze No <1>= 499 X 10 6 = 19 8,70 10'" 511 ( ) 491 ( ) 19No = 19N/1O = 19 7,70 8,17<lgNs8, (24+26) 46 (26+20) 7,17<lgNo<7,70 x I ano 1 1 ne Tabulka č. 2.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Pseu domonas aerugtnosa ATCC Koncentrace Redění po expozici Vel Vel IgN.- IgR přípravku v % / čas 19 (<1>ax 10) (lg No = 19 7,70) v min / podmínky 10/10/nečisté 10 <14 <14 <2,15 >5,55 o.. ~ Poznámky: Ve = počet na ml, <l>= pruměr Vel a Ve2 ( duplicitní stanovem), N = pocet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), N. = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, NvO = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a C = počty přežilých buněk pří kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody, R = No / N. nebo 19 R = 19No - 19N. snížení počtu = redukce

19 Evidenční číslo: /2010 Datum odběru: Protokolární číslo: 15 Datum dodání: Datum zkoušky: Číslo šarže: 2QI00535 Zákazník: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pemštejnem List č.: 7 A.3. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR a Staphylococcus aureus ATCC 6538 Tabulka Č. 3.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 DC,nečisté podmínk Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (8) Vel I 34 I Vel <l>nvo = 34 I 33 I Vel <1>A=32 I 34 I Vel <1>8=32 I 36 I <1>c=33,5 Ve2 I 34 I Va I 31 I Va I 30 I Va I 31 I 30 < <1>_ < 160 <1>A>0.5~ <1>8>0.5~ <1>c> 0.5 <l>nvo x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tblk a u ač. 32Zku šeb ru' suspenze Zkušební suspenze N I N Vel Va Zkušební suspenze Ne <1>= 320 X 10 6 = 19 8,51 I 10"" Ne = 19NI 10 = 19 7,51 8,17 < 19N < 8,70 I 10' ,17<lgNo<7,70 '. x I ano I I ne Tabulka Č. 3.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLOR na Staphylococcus aureus ATCC 6538 Koncentrace Redění po expozici Vel Va IgN.- IgR přípravku v % I čas 19 (<1>.x 10) (lg 0= 19 7,51) v min I podmínky 10/10/nečisté 10u <14 <14 <2,15 >5,36 AA. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Enterococcus hirae ATCC Tabulka Č. 4.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 DC, nečisté podmínky Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (8) Vel I 67 Vel I I 64 I Vel <l>nvo = 68,5 <1>A=62 I 63 I Vel <1>&=64 I 65 I <1>c=66 Vc2 I 70 Vc2 I 60 I Vc2 I 65 I Vc2 I 67 I 30 < <1>Nvo < 160 <1>A>O.5~ <1>&>0.5~ <1>c>0.5~ x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tabulka č 4 2 Zkuš eb ru' suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel Vc2 Zkušební suspenze No <1>=271 x 10 6 = 19 8,43 I 10"" I No = 19N/IO = 19 7,43 8,17 < 19N < 8,70 I 10- I ,17 < 19No < 7,70 x I ano I I ne Tabulka Č. 4.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Enterococcus hirae ATCC Koncentrace Redění po expozici Vel Vc2 IgN.= IgR přípravku V % I čas 19 (<1>.x 10) (lg No = 197,43) V min I podmínky 10/10/nečisté 10 <14 <14 <2,15 >5,28.. Poznámky: Ve = počet na ml, <li = průměr Vel a Ve2( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas "nula"), N, = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, NvO = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a C = počty přežilých buněk při kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody, R = No / N, nebo 19R = 19No -lg N, snížení počtu = redukce

20 Evidenční číslo: /2010 Datum odběru: Protokolární číslo: 15 Datum dodání: Název vzorku: KRYSTAL SANAN KLASIK. KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Číslo šarže: 2Q Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem List č.: 8 A.5 Zjištění baktericidní účinnosti. přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK. KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka č. 5.1 Účinnost přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na testovan é mikr oorgamsmy - bakt ertci. idní ucmnos,~. t Baktericidní účinnost přípravku (CSN EN 1276) Testovaný mikroorganizmus Teplota Kontaktní čas Koncentrace Podmínky Požadavek dle logr voc vmm v% ČSNEN 1276 Escherichia coli ATCC nečisté >5 > Pseudomonas aeruginosa nečisté >5 >5 ATCC Staphylococcus aureus nečisté >5 >5 ATCC 6538 Enterococcus hirae nečisté >5 >5 ATCC Poznámky: Ve = počet na ml, <l>= průměr Vel a Ve2 ( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), N, = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, N vo = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a C = počty přežilých buněk při kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody R = No / N, nebo 19R = 19No - 19N, snížení počtu = redukce Zpracoval: Hana Konevaliková, samostatný technícký pracovník

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Dezinfekce a sterilizace

Dezinfekce a sterilizace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 6 / 2013 Počet stran: 10 Počet příloh: 0 Verze: 2 Platnost od: 11. 1. 2013 Standardní pracovní postup

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 příloha II 1 I DENT IF I KACE LÁT KY / P ŘÍ P RA V KU A S PO LEČ NOST I / PODNI K U 11 Identifikace látky nebo přípravku: Název látky nebo přípravku: Registrační číslo látky: EP TVRDIDLO Neuvádí se (přípravek) Jiné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č. Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace: NA

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení 1907/2006 - REACH) 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní název přípravku: Novozir MN 80 NEW 1.2. Doporučený účel použití: přípravek na ochranu rostlin - fungicid

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 Datum vydání: 5.2.2005 Datum revize: Název výrobku: UROKOL P202G in UROKOL P410 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce nebo distributora: 1.1 Identifikace látky

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2 Použití

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace:

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace: Datum vydání: 18.10.2004 Strana: 1 ze 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění Datum vydání: 16. 03. 2007 strana: 1/11 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení (ES) 1907/2006

Bezpečnostní list dle Nařízení (ES) 1907/2006 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: superalka - H10 index.číslo: registrační číslo: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) Datum revize: 21.11.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) Datum revize: 21.11. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: WECTOL čisticí sůl na WC Identifikační číslo: nemá směs Registrační

Více

ATOS PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

ATOS PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE ATOS ZDE OTEVŘTE PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně jádrovin proti strupovitosti. Účinná látka: difenokonazol

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

376/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

376/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 376/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ve znění: 502/2004 Sb. Ministerstvo životního prostředí

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit domácí čistič s alkoholem

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit domácí čistič s alkoholem Datum revize: 4.3.2013 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: --- Chemický název: --- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící písek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící písek Datum revize: 24.10.2012 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

ŘEDIDLO do syntetických nátěrových hmot pro stříkání

ŘEDIDLO do syntetických nátěrových hmot pro stříkání Datum revize 20. března 2015 Datum tisku 20. března 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení Název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící krém 400g

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící krém 400g Datum vydání: 16.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název:

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více