Protokol o zkoušce Č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol o zkoušce Č. 1763-112010"

Transkript

1 (). '»-...,.~0'óf;'.0., Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ , chemická a mikrobiologická AL 1273 laboratoř. Laboratoř je ~,,./ '...~ $.IJ. vaňá eským institutem ro akreditaci, o.. S., od číslem Tel/fax: , Výtisk Č.: 1 Vydání č.: 1 Protokol o zkoušce Č STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ A FUNGICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRA VKV KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR STANOVENÍ VlRVCIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRA VKV KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR NA ADENOVIRVS A POLIOVIRVS Evidenční číslo vzorku: Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, S.f.O., Průmyslová 1920, Bystříce nad Pernštejnem Výrobce: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystříce nad Pernštejnem List Č.: 1 Počet listů: 15 Datum přijetí zakázky: Datum expedice zakázky: V Hodoníně dne II Výsledky laboratorních zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovatjínak než celý. Za identitu vzorku odebraného zákazníkem laboratoř neručí.

2 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 2 Popis přípravku (za obsah etikety ručí yýrobce): text etikety KRYSTAL SANAN KLASIK CZ Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek, určený k čištění a dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a dalších činnostech epidemiologicky závažných. Připravte roztok)oo ml Krystalu sanan klasik do 1 litru vody. Spektrum účinku: *** Baktericidní, **** Fungicidní a ***** Virucidní. Upozornění: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení OČÍ okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s kyselinami. Složení: vodný roztok hydroxidu sodného, sodné soli kyseliny chlorné a korigenčních složek, méně jak 5% neionogenní tenzid. Obsahuje: Hydroxid sodný (ES: ) 0,5g/100mI. Chlornan sodný (ES: ) 6g/1 OOml. Skladujte: +5 C +28 C. Spotřebujte nejlépe do: na obalu. Jazykové mutace: SK, D, RO, GB, RUS *účinná koncentrace *** baktericidní **** fungicidní ***** virucidní ** nezbytná doba působení 1L 100 ml 100 ml 100 ml Symbol nebezpečnosti: Xi Výrobce: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, Bystřice nad Pernštejnem Tel: , Czech Republic, Types ofbiocide: 2, 3,4. Reg. No.:

3 Název: Testováni dezinfekčni účinnosti chemických látek Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Dodané množství: I I Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 3 Popis přípravku (za obsah etikety ručí yýrobce): text etikety KRYSTAL SANAN CZ Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek, určený k čištění a dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a dalších činnostech epidemiologicky závažných. Připravte roztok 100 ml Krystalu sanan do 1 litru vody. Spektrpm účinku: *** Baktericidní, **** Fungicidní a ***** Virucidní. Upozornění: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s kyselinami. Složení: vodný roztok hydroxidu sodného, sodné soli kyseliny chlorné a korigenčních složek, méně jak 5% neionogenní tenzid... Obsahuje: Hydroxid sodný (ES: ) 0,5g1100ml, Chlornan sodný (ES: ) 6g1100ml. Skladujte: +5 C +28 C. Spotřebujte nejlépe do: na obalu. Jazykové mutace: SK, D, RO, GB, RUS *účinná koncentrace *** baktericidní **** fungicidní ***** virucidní ** nezbytná doba působení I L 100 ml 100 ml 100 ml Symbol nebezpečností: Xi Výrobce: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, Bystřice nad Pernštejnem Tel: , Czech Republic, Types ofbiocide: 2, 3,4. Reg. No.:

4 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Dodané množství: 1I Číslo šarže: 20' Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List Č.: 4 Dezichlór CZ Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek, určený k čištění a dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a dalších činnostech epidemiologicky závažných. Připravte roztok 100 ml Dezichlóru do 1 litru vody. Spektrum účinku: *** Baktericidní, **** Fungicidní a ***** Virucidní. Upozornění: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s kyselinami. Složení: vodný roztok hydroxidu sodného, sodné soli kyseliny chlorné a korigenčních složek, méně jak 5% neionogenní tenzid. Obsahuje: Hydroxid sodný (ES: ) 0,5g1100ml, Chlornan sodný (ES: ) 6g1100ml. Skladujte: +5 C +28 C. Spotřebujte nejlépe do: na obalu. Jazykové mutace: SK, D, RO, GB, RUS *účinná koncentrace *** baktericidní **** fungicidní ***** virucidní ** nezbytná doba působení " 1 L 100 ml 100 ml 100 ml Symbolnebezpečnosti:)U Výrobce: CORMEN, S.f.O., Průmyslová 1420, Bystřice nad Pernštejnem Tel: , Czech Republic, Types ofbiocide: 2, 3, 4. Reg. No.:

5 Název: Testováni dezinfekčni účinnosti chemických látek Evidenční číslo: /2010 Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Číslo Šarže: Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List Č.: 5 Předmět zkoušky: Posouzení deklarované účinnosti přípravku - baktericidní a fungicidní účinnost přípravku, virucidní účinnost přípravku. Identifikace vzorku: Název produktu: Šarže: Datum výroby: Doba spotřeby: Výrobce: Datum přijetí: Podmínky skladování: Aktivní látka: KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR CORMEN, S.LO., Průmyslová 1920,59301 Bystřice nad Pernštejnem Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větratelných místech k tomu určených. CAS l31o-73-2 hydroxid sodný 0,5% CAS chlornan sodný 6% Experimentální podmínky: Kvantitativní suspenzní test pro zjištění baktericidní aktivity SOP-M A (ČSN EN 13727) C ± 1 C ředící neutralizační Dey-Engley Neutralizing Broth M 1062 nažloutlá kapalina tvrdá voda 100 ml/l (10%) 15 minut Doba testování: Testovací teplota: Testovací metoda: Neutralizátor: Vzhled přípravku: Ředící médium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: Zátěžové podmínky: Použité mikroorganismy: Podmínky inkubace: Podrobnosti zkoušky: 1. Příprava suspenze vegetativních forem mikrobů 2. Stanovení počtu zárodků v suspenzi 3. Kvantitativní suspenzní metoda 4. Inkubace a výpočet 5. Vyjádření a interpretace výsledků podmínky vyššího znečištění - 3 gll BSA a 3 mvi ovčích erytrocytů (nečisté) Pseudomonas aeruginosa ATCC Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC C ± 1 C, 24 hodin Poznámka: Baktericidní efekt - pokles CFU v daném systému mikrobiální suspenze s podmínkami a přípravku alespoň o 5 řádů. R = No / N. nebo 19R = 19No - 19N, snížení počtu = redukce Související dokumenty: ČSN EN Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) Březen 2005

6 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Odběr provedl: zák:aznik Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zák:aznik: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 6 Počet životaschopných mikroorganizmů (dále CFU) ve vyšetřovaném vzorku: Předložený vzorek vykazovalo CFU v.l ml vzorku. A.1. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Pseudomonas aeruginosa ATCC Tabulka Č. 1.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 C, nečisté PO~y Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I- 80 I Vel <1%0= 78 I 82 I Vel I 81 I Vel I 77 I $A=77 $0=78 $c=79 Ve2 I 76 I Va I 72 I Va I 75 I Va I 81 I 30 < <1%0< 160 $A> 0.5 <1%0 $0>0.5 <1%0 $c > 0.5 <1%0 x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne V Tblk a u12zkušb' ac. e Dl suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel I Va Zkušební suspenze No $=295x 10 6 = 19 8,47 I 10"" I 289 I No = 19N/IO = 19 7,47 8,17:OSlgN:OS8,70 I 10' I 32 I 30 7,17:OSIgNo:OS7,70 x I ano I I ne Tabulka Č. 1.3 Zkouška - působení přípravku KRY ST AL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Pseu d. omonas aerugtnosa ATCC Koncentrace Redění po expozici Vel Va IgN.- IgR přípravku v % I čas 19 ($. x (0) (lg No = 197,47) v min I podmínky 10/15/nečisté 10" <14 <14 <2,15 >5,32 A.2. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Staphylococcus aureus ATCC 6538 Tabulka Č. 2.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 C, nečisté podmínky Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 48 I Vel <1%0=45 I 47 I Vel $A=44 I 46 I Vel I 44 I $0=43 $c=45 Ve2 I 42 I Va I 41 I Va I 40 I Va I 46 I 30 < <1%0< 160 $A> 0.5 <1%0 $u> 0.5 <1%0 $c>o.s <1%0 x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tabulk a č 2 2 Zkuš eb rn' suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel I Va Zkušební suspenze No $ = 176 X 10 6 = 19 8,25 I 10'" I 182 I Ne = 19N/IO = 19 7,25 8,17 s 19N :os 8,70 I 10' I 17 I 19 7,17:OSIgNo:OS7,70 x I ano I I ne Tabulka Č. 2.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLOR na Staphylococcus aureus ATCC 6538 Koncentrace Redění po expozici Vel Va IgN.- IgR přípravku v % I čas 19 ($. x (0) (lg No = 197,25) v min I podmínky 10/15/nečisté lo u <14 <14 <2,15 >5,10.. Poznámky: Ve = počet na ml, <D = průměr Vel a Ve2 ( duplicitní stanovern), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), N, = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N v = počet buněk na ml ve validační suspenzi, NvO = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a C = počty přežilých buněk pří kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činídla a validaci metody, R = No / N, nebo 19R = 19No -lg N, snížení počtu = redukce

7 Název: Testováni dezinfekčni účinnosti chemických látek Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolárni číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Místo odběru: eormen, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem Zákazník: eormen, S.f.O., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 7 A.3. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Enterococcus hirae ATeC Tabulka Č. 3.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 "C, nečisté podmínky Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 47 I <l%-., = 43 Vel I 39 I Vel I 38 I Vel I 35 I <1>A=42 <1>8=40 v: I 39 I Va I 45 I Va I 42 I Va I 47 I 30<cn-< 160 <1>A>0.5 <l%-., <1>8>0.5 <l%-., <1>c>0.5 <l%-., x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne T bulk v 3 2 Zkuš b ' a ac. e Dl suspenze Zkušební suspenze N N I Vel I Va Zkušební suspenze No <1>= 171 X 10 6 = 19 8, I 163 I No = 19N/IO = 19 7,23 8,17 ~ IgN < 8,70 10' I 18 I 17 7,17 s 19No ~ 7,70.. x I ano I I ne Tabulka Č. 3.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Enterococcus hirae ATee Koncentrace Redění po expozici Vel Va IgN.= IgR přípravku v % I čas 19 (<1>.x 10) (lg No = 197,23) v min I. 1O/15/nečisté 10 <14 <14 <2,15 >5,08 <1>c=41 AA Zjištění baktericidní účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka Č. 4.1 Účinnost přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na testovane. mikr oorgamsmy-. bakteri enci'dní umnost T 8aktericidní účinnost přípravku (CSN EN 13727) Testovaný mikroorganizmus Teplota Kontaktní čas Koncentrace Podmínky Požadavek dle logr voc v min v% ČSN EN Pseudomonas aeruginosa nečisté >5 >5 ATCC Staphylococcus aureus nečisté >5 >5 ATCC6538 Enterococcus hirae nečisté >5 >5 ATCC Poznámky: Ve = počet na ml, <I>= průměr Vel a Ve2( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), N. = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, NvO = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo e na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a e = počty přežilých buněk při kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody R = No / N. nebo 19R = 19No - 19N, snížení počtu = redukce Zpracoval: Hana Konevalíková, samostatný technický pracovník

8 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Dodané. množství: 1 I Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem. Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List Č.: 8 / Experimentální podmínky: Kvantitativní suspenzní test pro zjištění fungicidní aktivity Doba testování: Testovací teplota: Testovací metoda:,. Neutralizátor: Vzhled přípravku: Ředící médium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: Zátěžové podmínky: Použité mikroorganizmy: Podminky inkubace: SOP-M B (ČSN EN 13624) 12.1l l C ± 1 C ředící neutralizační Dey-Engley Neutralizing Broth M 1062 nažloutlá kapalina tvrdá voda 100 ml/l (I 0%) 15 minut podmínky vyššího znečištění - 3 g/l BSA a 3 ml/l ovčích erytrocytů (nečisté) Candida albicans ATCC Aspergillus niger ATCC C ± 1 C, 48 hodin a dalších 24 nebo 48 hodin Podrobnosti zkoušky: 1. Příprava suspenze mikroskopických kvasinkovitých a mikroskopických vláknitých hub 2. Stanovení počtu zárodků v suspenzi 3. Kvantitativní suspenzní metoda 4. Inkubace a výpočet 5. Vyjádření a interpretace výsledků Poznámka: Fungicidní efekt - pokles CFU v daném systému mikrobiální suspenze, podmínek a přípravku o 4 řády. R = No / N, nebo 19R = 19No -lg N, snížení počtu = redukce Související dokumenty: ČSN EN Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) Únor 2005

9 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Místo odběru: eormen, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: eormen, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem List č.: 9 B.l. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Candida albicans ATeC Tabulka č. 1.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 "C, nečisté podmínky Validační suspenze (Ny.) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 80 I <l%-o= 86 Vel I 91 I Vel <l>a=84 I 88 I Vel <1>0=84 I 90 I <l>c=84 v; I 92 I Va I 77 I Va I 80 I Va I 78 I 45 < <l%. < 180 <l>a>0.5 <l%-o <1>0>0.5 <l%-o <l>c> 0.5 <l%-o x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tblkčl2Zkušb' a u a e ni suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel I Va Zkušební suspenze No <I>= 277 X 105 = 19 7,44 I 10-' I 287 I No = 19N/IO = 196,44 7,17 :5 19N:5 7,70 I 10"" I 24 I 28 6,17:5 19No:5 6,70 x I ano I I ne Tabulka č. 1.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Candida albicans ATeC Koncentrace Ředění po expozici Vel Va 19N.= 19R přípravku v % I čas 19 (<1>.x 10) (lg No = 19 6,44) v min I 10/15/nečisté 10u <14 <14 <2,15 >4,29 B.2. Testováni účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Aspergi/lus niger ATeC Tabulka č. 2.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 "C, nečisté podmínk Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Va1idace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 81 I <l%-o= 85 Vel I 88 I Vel <l>a=85 I 90 I <1>,.=86 Vel I 88 I <l>c= 85,5 v: I 89 I Va I 82 I Va I 82 I Va I 83 I 45 < <l%-o< 180 <l>a>0.5 <l%-o <1>8>0.5 <l%-o <l>c> 0.5 <l%-o x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne T bulk č 2 2 Zkuš b ' a a e m suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel I Va Zkušební suspenze No <I>= 165 X 10 5 = 19 7,22 I 10-' I 159 I No = 19N/IO = 19 6,22 7,17 :5 19N:5 7,70 I to"" I 19 I 17 6,17 :5 19No:5 6,70 x I ano I I ne Tabulka č. 2.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na A spergt "flus mger Arcc Koncentrace Redění po expozici Vel Va 19N.- 19R přípravku v % I čas 19 (<1>.x 10) (lg No = 196,22) vminl 10/15/nečisté 10 u ,15 4,07 Poznámky: Ve = počet na ml, <D = průměr Vel a Ve2( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas "nula"), N, = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, N vo = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo e na začátku doby kontaktu (čas,,nula"), A, B a e = počty přežilých buněk pří kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody R = No / N, nebo 19R = 19No - 19N, snížení počtu = redukce

10 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 10 B.3 Zjištění fungicidní účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka č. 3.1 Účinnost přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na ě testovane mikr oorgarnsmy. - fun IglCl..dní umnost rči Testovaný.. rnikroorganizmus Fungicidní účinnost pří ravku (ČSN EN 13624) Teplota Kontaktní čas Koncentrace Podmínky Požadavek dle voe vmm v% ČSN EN logr Candida a/bicans ATee nečisté >4 >4 Aspergillus niger ATCC nečisté >4 >4 Poznámky: Ve = počet na ml, <l>= průměr Vel a Ve2 ( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), Na = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutraiizací, N, =:: počet buněk na mi ve validační suspenzi, N vo = počet buněk na mi ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas,,nula"), A, B a C = počty přežilých buněk při kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody R = No / N, nebo 19R = 19No -lg N, snížení počtu = redukce Zpracoval: Hana Konevalíková, samostatný technický pracovník

11 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Dodané množství: 1 1 Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 11 Experimentální podmínky: Kvantitativní test pro zjištění virucidní aktivity SOP-M H (ČSN EN Al) Doba testování: Testovací teplota: 20 C ± 1 C Titrační metoda: virová titrace na monovrstvě tkáňových buněk v titračních destičkách Vzhled přípravku: Ředícímédium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: nažloutlá kapalina tvrdá voda 100 m1il (10%) 30 minut Zátěžové podmínky: podmínky vyššího znečištění - 3 g/l BSA a 3 mlil ovčích erytrocytů (nečisté) Referenční položka: Formaldehyd 36-38% roztok p.a., CAS: , číslo šarže: K , datum expirace: Procedura k zastavení účinku produktu: virucidní aktivita produktuje potlačena přenesením vzorku do ledově chladného diluentu Použitý virus: Buňková linie: Výpočet titru virové infekčnosti: Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75, ATCC VR-5 (4. pasáž) HeLa buňky Spaerman-Karberovou metodou Podrobnosti zkoušky: 1. Zjištění bakteriálního zatížení vyšetřovaného vzorku 2. Příprava tkáňových buněk pro testování 3. Příprava suspenze testovacího viru 4. Zkouška infek:tivity viru 5. Titrace viru s podmínkami 6. Cytotoxický efekt přípravku 7. Referenční virový inaktivační test 8. Virový inaktivační test s přípravkem Poznámka: Virucidní efekt - testovaný produkt musí redukovat počáteční hodnotu viru o 4 log řády za daných podmínek Související dokumenty: ČSN EN Al Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitim suspenze ke stanovení virucidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v humánním lékařství - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) Červen 2007

12 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Název vzorku: KRY ST AL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.:.12 H.l. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75, ATCC VR-5 Tabulka č. 1.1 Výsledky a validace testu pro přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLOR'd na A enovirus typ 5, kmen Ad enoid. 75, ATCC VR-5 Produkt Koncentrace Interferuiícípodmínky Uroveňcytotoxicity - IOI!:JO TCIDsopo30 min KRYSTAL SANAN nečisté 2,50 2,67 KLASIK. KRYSTAL SANANI' DEZICHLÓR Formaldehyd 0,7% (w/v) PBS 3,50 6,33 Titrv časeo Virovákontrola - I PBS 8,67 8,67 Virovákontrola - nečisté 8,83 8,67 Tabulka Č. 1.2 Působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75, ATCC VR-5 " Testovaná Titrvirovésuspenze Interferující Kontaktníčas Virový inaktivační knncentrace - IOglOTClDso podminky min test ~logjotcidso - IOI!:IO TCIDso ,83 nečisté 30 2,67 6,16 H.2. Zjištění virucidní účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka Č. 2.1 Působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na testovan é vi VITY - VtruCl "dní u'č' mnost Virucidní účinnost přípravku Testovanýmikroorganizmus Teplotav Kontaktní Koncentrace Podminky Požadavekdle oe časv min v% ČSN EN Al ~logjoteld5o Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75,xrcc VR !O nečisté ~4 >4 Poznámka: TCID 50-50% infekční dávka suspenze viru nebo takové ředění suspenze viru, které vyvolá CPE (virový cytopatický efekt-morfologická změna buněk a/nebo jejich destrukce, jako následek pomnožení viru) v 50% jednotek buněčných kultur Zpracoval: Bc. Iva Čížová, samostatný technický pracovník

13 Evidenční číslo: 1763-l/201O Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodáni: Datum zkoušky: Dodané množství: 1 1 Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 13 Experimentální podmínky: Kvantitativní test pro zjištění virucidní aktivity SOP-M H (ČSN EN Al) Doba testováni: Testovací teplota: 20 C ± 1 C Titrační metoda: virová titrace na monovrstvě tkáňových buněk v titračních destičkách VzWed přípravku: Ředíc1 médium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: nažloutlá kapalina tvrdá voda 100 mlil (10%) 30 minut Zátěžové podmínky: podmínky vyššího znečištění - 3 gil BSA a 3 ml/1 ovčích erytrocytů (nečisté) Referenční položka: Forma1dehyd 36-38% roztok p.a., CAS: , číslo šarže: K , datum expirace: II Procedura k zastavení účinku produktu: virucidní aktivita produktu je potlačena přenesením vzorku do ledově chladného diluentu Použitý virus: Poliovirus typ I, LSc-2ab (5. pasáž) Buňková liníe: Výpočet titru virové infekčnosti: HeLa buňky Spaerman-Karberovou metodou Podrobnosti zkoušky: 1. Zjištění bakteriálního zatížení vyšetřovaného vzorku 2. Příprava tkáňových buněk pro testováni 3. Příprava suspenze testovacího viru 4. Zkouška infektivity viru 5. Titrace viru s podmínkami 6. Cytotoxický efekt přípravku 7. Referenční virový inaktivační test 8. Virový inaktivační test s přípravkem Poznámka: Virucidní efekt - testovaný produkt musí redukovat počáteční hodnotu viru o 4 log řády za daných podmínek Související dokumenty: ČSN EN AI Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v humánním lékařství - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) Červen 2007

14 Název: Testováni dezinfekčni účinnosti chemických látek Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodáni: Datum zkoušky: Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 14 H.3. Testováni účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Poliovirus typ 1, LSc-2ab Tabulka č. ~.1 Výsledky a validace testu pro přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLOR na Poliovirus typ 1, LSc-2ab Produkt Koncentrace Interferujicí Úroveň cytotoxicity - lo~1otcidso po 30 min KRYSTAL SANAN 10% nečisté 2,50 3,00 KLASIK. KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Formaldehyd 0,7 % (w/v) PBS 3,50 6,50 Titrv čase O Virová kontrola I - PBS 9,00 8,83 Virová kontrola I - I nečisté 9,17 9,17 Tabulka č. 3.2 Působeni přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Poliovirus typ 1, LSc-2ab Testovaná Titr virové suspenze Interferující Kontaktní čas Virový inaktivační 6.loglOTCIDso koncentrace - loglotcidso podmínky mm test -loglotcidso 10% 9,17 nečisté 30 3,00 6,17 H.4. Zjištění virucidni účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka č. 4.1 Působeni přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na testované viry - virucidni účinnost Testovaný mikroorganizmus Virucidní účinnost přípravku Teplota v I I Kontaktní I Koncentrace I Podmínky I Požadavek dle C čas v min v% ČSNENI4476+Al I Poliovirus tvo I,LSc-2ab I 20 I 30 I 10 I nečisté I > 4 I >4 Poznámka: TCID 50-50% infekční dávka suspenze viru nebo takové ředěni suspenze viru, které vyvolá CPE (virový cytopatický efekt-morfologická změna buněk a/nebo jejich destrukce, jako následek pomnožení viru) v 50% jednotek buněčných kultur Zpracoval: Bc. Iva Čížová, samostatný technický pracovník

15 Evidenční číslo: Datum odběru: Protokolární číslo: 119 Datum dodání: Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pemštejnem Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 15 Výsledky zkoušky: Přiložené tabulky dokumentují průběh a výsledek zkoušky. Testovaný přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR, číslo šarže , v koncentraci 100 mi/l (10%), ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 15 minut, za podmínek vyššího znečištění, pří teplotě 20 DC ± 1 DC, metodou ředící neutralizační, redukoval titr vegetativních forem bakterií Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae ATCC více než o 5 řádů (ČSN EN 13727). Testovaný přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR, číslo šarže , v koncentraci 100 mlil (10%), ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 15 minut, za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20 DC ± 1 C, metodou ředící neutralizační, redukoval titr mikroskopických kvasinko vitých a mikroskopických vláknitých hub Candida albicans ATCC , Aspergillus niger ATCC více než o 4 řády ČSN EN 13624). Testovaný přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR, číslo šarže , v koncentraci 100 mi/l (10%), ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 30 minut, za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20 DC± 1 DC, metodou virové titrace na monovrstvě v titračních destičkách inaktivoval virus Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75, ATCC VR-5 nejméně o 4 19 řády (ČSN EN A1). Testovaný přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR, číslo šarže , v koncentraci 100 mi/l (10%), ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 30 minut, za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20 DC ± 1 DC, metodou virové titrace na monovrstvě v titračních destičkách inaktivoval virus Políovirus typ 1, LSc-2ab, ATCC VR-5 nejméně o 4lg řády (ČSN EN Al). Závěr: Přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR prokázal deklarovanou baktericidní a fungicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. Přípravek KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR prokázal deklarovanou virucidní účinnost na Adenovirus a Poliovirus za daných podmínek zkoušky. Tento protokol byl vydán na základě požadavku zákazníka, který deklaruje, že KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN a DEZICHLÓR jsou obchodní názvy pro přípravek, který byl testován pod názvem KRYSTAL SANAN KLASIK. V Hodoníně, Ing. Ja

16 0.,>-->-H""""'~--:S~ r.o., Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ 69501, chemická a mikrobiologická laboratoř. Laboratoř je Ceským institutem ro akreditaci, o.. S., od číslem Tel/fax: , chernila chemila.cz Výtisk č.: 1 Vydání č.: 1 Protokol o zkoušce č /2010 STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ A FUNGICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRA VKV KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZlCHLÓR Evidenční číslo vzorku: /2010 Název vzorku: KRYSTAL SANAN KLASIK Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pernštejnem Zákazník: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pernštejnem Výrobce: CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pernštejnem List č.: 1 Počet listů: 12 Datum přijetí zakázky: Datum expedice zakázky: V Hodoníně dne Výsledky laboratorních zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak než celý. Za identitu vzorku odebraného zákazníkem laboratoř neručí.

17 Evidenční číslo: lO Datum odběru: Protokolární číslo: 15 Datum dodáni: lO Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pernštejnem Číslo šarže: 20 lo0535 Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem List č.: 5 Předmět zkoušky: Posouzení deklarované účinnosti přípravku - baktericidní a fungicidní účinnost přípravku. Identifikace vzorku: Název produktu: Šarže: Datum výroby: Doba-spotřeby: Výrobce: Datum přijetí: Podmínky skladování: Aktivní látka: Experimentální podmínky: Doba testováni: Testovací teplota: Testovací metoda: Neutralizátor: Vzhled přípravku: Ředící médium: Testovaná koncentrace: Kontaktní čas: Zátěžové podmínky: Použité mikroorganismy: Podmínky inkubace: KRYSTAL SANAN KLASIK CORMEN, S.f.O., Průmyslová 1920, Bystřice nad Pernštejnem lO Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větratelných místech k tomu určených. CAS 13lO-73-2 hydroxid sodný 0,5% CAS chlornan sodný 6% Kvantitativní suspenzní test pro zjištění baktericidní aktivity SOP-M A (ČSN EN 1276) C ± 1 C ředící neutralizační Dey-Engley Neutralizing Broth M lo62 nažloutlá kapalina tvrdá voda loo ml/l (l0%) lo minut podmínky vyššího znečištění - 3 gil 8SA (nečisté) Escherichia co/i ATCC Pseudomonas aeruginosa ATCC Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC C ± 1 C, 24 hodin Podrobnosti zkoušky: 1. Příprava suspenze vegetativních forem mikrobů 2. Stanovení počtu zárodků v suspenzi 3. Kvantitativní suspenzní metoda 4. Inkubace a výpočet 5. Vyjádření a interpretace výsledků Poznámka: 8 akteric idní efekt - pokles CFU v daném systému mikrobiální suspenze s podmínkami a přípravku alespoň o 5 řádů. R = No / N. nebo 19R = 19No -lg N. snížení počtu = redukce Související dokumenty: ČSN EN 1276 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) Leden 2010

18 Evidenční číslo: /2010 Datum odběru: Protokolární číslo: 15 Datum dodání: Datum zkoušky: Zákazník: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pemštejnem List č.: 6 Počet životaschopných rnikroorganizmů (dále CFU) ve yyšetřovaném vzorku: Předložený vzorek vykazovalo CFU v 1ml vzorku. A.l. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Escherichia co/i ATCC Tabulka č. 1.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 C, nečisté podmínk Validační suspenze (N",,) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního čínidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel I 35 1 Vel I 33 I Vel I 36 1 Vel ~",,=33 <1>A=31,5 <1>8=32 Vel 1 31 I Vel I 30 I Vel I 28 I Vel <1>c= < <1%. < 160 <1>A>0.5 <1%. <1>8>0.5 <1%. <1>c> 0.5 <1%. X I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tblkč12Zkušb' a u a e m suspenze Zkušební suspenze N N Vel Vel Zkušební suspenze No <1>=311 x 10 6 = 19 8,49 10'" No = 19N/1O = 19 7,49 8,17 < 19N < 8, ,17< 19No < 7,70 x I ano I I ne Tabulka č. 1.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Escherichia co/iatcc Koncentrace Redění po expozici Vel Vel IgNa- IgR přípravku v % / čas 19 (<1>ax 10) (lg No = 197,49) v mín / podmínky 10/1 O/nečisté 10 <14 <14 <2,15 >5,34 A.2. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Pseudomonas aeruginosa ATCC Tabulka č. 2.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 C, nečisté poujj ínk- Validační suspenze (Nv.) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního čínidla Validace metody (C) podmínek (A) (B) Vel Vel Vel Vel <1%.= 50 <1>A=49 <1>8=50 <1>c= 51 Ve Vel Vel Vel <~.< 160 <1>A>0.5 <1%. ~>0.5 ~vo <1>c>0.5 <1%. x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano 1 1 ne Tabulka č. a u a ž.ž Zkušební e m suspenze Zkušební suspenze N N Vel Vel Zkušební suspenze No <1>= 499 X 10 6 = 19 8,70 10'" 511 ( ) 491 ( ) 19No = 19N/1O = 19 7,70 8,17<lgNs8, (24+26) 46 (26+20) 7,17<lgNo<7,70 x I ano 1 1 ne Tabulka č. 2.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Pseu domonas aerugtnosa ATCC Koncentrace Redění po expozici Vel Vel IgN.- IgR přípravku v % / čas 19 (<1>ax 10) (lg No = 19 7,70) v min / podmínky 10/10/nečisté 10 <14 <14 <2,15 >5,55 o.. ~ Poznámky: Ve = počet na ml, <l>= pruměr Vel a Ve2 ( duplicitní stanovem), N = pocet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), N. = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, NvO = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a C = počty přežilých buněk pří kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody, R = No / N. nebo 19 R = 19No - 19N. snížení počtu = redukce

19 Evidenční číslo: /2010 Datum odběru: Protokolární číslo: 15 Datum dodání: Datum zkoušky: Číslo šarže: 2QI00535 Zákazník: CORMEN, S.f.O., Bystřice nad Pemštejnem List č.: 7 A.3. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR a Staphylococcus aureus ATCC 6538 Tabulka Č. 3.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 DC,nečisté podmínk Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (8) Vel I 34 I Vel <l>nvo = 34 I 33 I Vel <1>A=32 I 34 I Vel <1>8=32 I 36 I <1>c=33,5 Ve2 I 34 I Va I 31 I Va I 30 I Va I 31 I 30 < <1>_ < 160 <1>A>0.5~ <1>8>0.5~ <1>c> 0.5 <l>nvo x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tblk a u ač. 32Zku šeb ru' suspenze Zkušební suspenze N I N Vel Va Zkušební suspenze Ne <1>= 320 X 10 6 = 19 8,51 I 10"" Ne = 19NI 10 = 19 7,51 8,17 < 19N < 8,70 I 10' ,17<lgNo<7,70 '. x I ano I I ne Tabulka Č. 3.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLOR na Staphylococcus aureus ATCC 6538 Koncentrace Redění po expozici Vel Va IgN.- IgR přípravku v % I čas 19 (<1>.x 10) (lg 0= 19 7,51) v min I podmínky 10/10/nečisté 10u <14 <14 <2,15 >5,36 AA. Testování účinnosti přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Enterococcus hirae ATCC Tabulka Č. 4.1 Validace a kontroly metody, teplota 20 DC, nečisté podmínky Validační suspenze (Nvo) Kontrola experimentálních Kontrola neutralizačního činidla Validace metody (C) podmínek (A) (8) Vel I 67 Vel I I 64 I Vel <l>nvo = 68,5 <1>A=62 I 63 I Vel <1>&=64 I 65 I <1>c=66 Vc2 I 70 Vc2 I 60 I Vc2 I 65 I Vc2 I 67 I 30 < <1>Nvo < 160 <1>A>O.5~ <1>&>0.5~ <1>c>0.5~ x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne x I ano I I ne Tabulka č 4 2 Zkuš eb ru' suspenze Zkušební suspenze N I N I Vel Vc2 Zkušební suspenze No <1>=271 x 10 6 = 19 8,43 I 10"" I No = 19N/IO = 19 7,43 8,17 < 19N < 8,70 I 10- I ,17 < 19No < 7,70 x I ano I I ne Tabulka Č. 4.3 Zkouška - působení přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na Enterococcus hirae ATCC Koncentrace Redění po expozici Vel Vc2 IgN.= IgR přípravku V % I čas 19 (<1>.x 10) (lg No = 197,43) V min I podmínky 10/10/nečisté 10 <14 <14 <2,15 >5,28.. Poznámky: Ve = počet na ml, <li = průměr Vel a Ve2( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas "nula"), N, = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, NvO = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a C = počty přežilých buněk při kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody, R = No / N, nebo 19R = 19No -lg N, snížení počtu = redukce

20 Evidenční číslo: /2010 Datum odběru: Protokolární číslo: 15 Datum dodání: Název vzorku: KRYSTAL SANAN KLASIK. KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Datum zkoušky: Místo odběru: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem Číslo šarže: 2Q Zákazník: CORMEN, s.r.o., Bystřice nad Pemštejnem List č.: 8 A.5 Zjištění baktericidní účinnosti. přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK. KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR Tabulka č. 5.1 Účinnost přípravku KRYSTAL SANAN KLASIK, KRYSTAL SANAN, DEZICHLÓR na testovan é mikr oorgamsmy - bakt ertci. idní ucmnos,~. t Baktericidní účinnost přípravku (CSN EN 1276) Testovaný mikroorganizmus Teplota Kontaktní čas Koncentrace Podmínky Požadavek dle logr voc vmm v% ČSNEN 1276 Escherichia coli ATCC nečisté >5 > Pseudomonas aeruginosa nečisté >5 >5 ATCC Staphylococcus aureus nečisté >5 >5 ATCC 6538 Enterococcus hirae nečisté >5 >5 ATCC Poznámky: Ve = počet na ml, <l>= průměr Vel a Ve2 ( duplicitní stanovení), N = počet buněk ve zkušební suspenzi, No = počet buněk na ml ve zkušební směsi na začátku kontaktní doby (čas,,nula"), N, = počet přežilých buněk na ml zkušební směsi na konci kontaktní doby a před neutralizací, N, = počet buněk na ml ve validační suspenzi, N vo = počet buněk na ml ve směsích A, B nebo C na začátku doby kontaktu (čas "nula"), A, B a C = počty přežilých buněk při kontrole experimentálních podmínek, při kontrole neutralizačního činidla a validaci metody R = No / N, nebo 19R = 19No - 19N, snížení počtu = redukce Zpracoval: Hana Konevaliková, samostatný technícký pracovník

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů 1/10 PVC závěsné fólie jsou používány ve venkovních i vnitřních prostorech jako zábrana proti prachu, kouři, hmyzu, ptactvu atd. Používají se také jako protihluková bariéra mezi hlučnými výrobními prostory

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 1/2/2008, verze 1 Název výrobku: PLASTIMUL 2K PLUS složka B 1.IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 TURCO Liquid Sprayeze NP LT Strana 1 z 5 Č. SDB : 152430 Datum revize: 23.09.2008 Datum výtisku: 23.09.2008 Obchodní jméno: TURCO Liquid Sprayeze NP LT Předpokládané

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání:1.9.1999 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Mycí prostředek F 6100 Číslo CAS: -- Číslo ES (EINECS):

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Bezpečnost výrobků. určených spotřebitelům. MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí Centrum laboratoří a Odbor toxikologie Státní zdravotní ústav

Bezpečnost výrobků. určených spotřebitelům. MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí Centrum laboratoří a Odbor toxikologie Státní zdravotní ústav Bezpečnost výrobků určených spotřebitelům MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí Centrum laboratoří a Odbor toxikologie Státní zdravotní ústav Ochrana zdraví spotřebitele ověření bezpečnosti spotřebních výrobků

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE Při své práci se pravidelně setkávám s produkty společnosti HACH LANGE s.r.o. Mikrobiologické testy pro stanovení přítomnosti či nepřítomnosti

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 Datum vyhotovení v ČR: 24.10.2008 Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 Datum revize v ČR: 06.05.2009, 28.07.2009, 10.02.2010 Datum posledního přepracování v zahraničí: 10.06.2009 1. Identifikace

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

Obchodní název: PURON KD Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky/ Obchodní název látky/ P U R O N K D Doporučený účel použití: Kyselé mytí a dezinfekce

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15. 7. 2009 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Lepidlo Promat K84 Lepidlo Promat K84-16 Vysokoteplotní pojivo K84 Vysokoteplotní

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 1. 10. 2008 Datum revize: Výrobek: HARPIC MAX Citrus čistící prostředek na WC 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(ES) Č. 1907/2006, PŘÍLOHA II ZE DNE 18. PROSINCE 2006

DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(ES) Č. 1907/2006, PŘÍLOHA II ZE DNE 18. PROSINCE 2006 Datum vydání: 4. 4. 2008 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Korekční tužka Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o. Litvínovská

Více

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES 1. Identifikace látky Název výrobku AE-3400 Název výrobku a - Tg AESKULISA a-tg je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti Tg v lidském séru. Určeno pro

Více

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č. j. SRS 035491/2013 ze dne

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Kultivovatelné mikroorganismy Mezofilní a psychrofilní bakterie jsou již víceméně speciální stanovení vyřazeno z OR, lze pouze individuální mezilaboratorní

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Kilrat Plus extrudovaná kostka

Kilrat Plus extrudovaná kostka Datum vydání: 29.11.2012 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Požerová nástraha na hubení hlodavců 1.3. Identifikace výrobce,

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR15348 Datum vystavení : 29.1.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1541229 Datum vystavení : 3.7.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Prostředek na čištění skla / Glasreiniger / Prostředek 1.2. Použití látky nebo přípravku: Čisticí

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056 Bezpečnostní list INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set 1. Identifikace produktu a společnosti Datum vydání 09.12.2008 Název výrobku INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set Synonyma Innofluor Topiramate Control

Více

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Datum vyhotovení v ČR: 24.4.2004 Datum revize v ČR: 24.4.2004 Datum posledního přepracování v zahraničí: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ESTATE EGGSHELL

BEZPEČNOSTNÍ LIST ESTATE EGGSHELL Strana: 1/6 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: CZ 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Pouzití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku: Identifikace společnosti nebo podniku Firma: Název ulice: Místo: 10275 / 10276 FINO GmbH

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Čistič motorů LMF Chemický název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: přípravek určený

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999 Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: -/ Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - Další názvy látky:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ): Avanti na ruční čištění citrus Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku:

Více

Žárovzdorné keramické vlákno

Žárovzdorné keramické vlákno BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 20.5.2005 Datum revize: 01.1.2006 Žárovzdorné keramické vlákno 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt Trojlístek

5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt Trojlístek 5. Forenzní chemie (chemie v kriminalistice) 5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH. Webinářo požadavcích na informace 30.

Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH. Webinářo požadavcích na informace 30. Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH Webinářo požadavcích na informace 30. listopadu 2009 Přehled Nařízení REACH a zkoušky in vitro Kritéria pro použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

Bona Čistič zahradního nábytku Garden Furniture Cleaner (WM 7401)

Bona Čistič zahradního nábytku Garden Furniture Cleaner (WM 7401) strana 1(6) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: Další názvy přípravku: - 1.2 Použití přípravku: Čistící prostředek na zahradní nábytek 1.3 Identifikace: výrobce: distributora:

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název výrobku: SN73435B Strana: 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: SN73435B Další názvy látky: pájka Sn99,3Cu0,7 + kalafuna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

GROWTH TECHNOLOGY LTD

GROWTH TECHNOLOGY LTD GROWTH TECHNOLOGY LTD BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice 1907/2006/ES, článek 31 (REACH), podle směrnice 67/548/EHS (DSD) a podle směrnice 1272/2008/ES (CLP) LIQUID SILICON (TEKUTÝ KŘEMÍK) 1 IDENTIFIKACE

Více

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w ) 3) MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/v) 12 příkladů řešených + 12příkladů s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Datum vydání: 15.06.2009, Revize: 10.06.2009 Strana 1 / 5 1 Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku

Datum vydání: 15.06.2009, Revize: 10.06.2009 Strana 1 / 5 1 Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Datum vydání: 15.06.2009, Revize: 10.06.2009 Strana 1 / 5 1 Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Produkt: Použití: Identifikované použití: Registrační číslo: Způsob účinku: Identifikace

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více