PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU"

Transkript

1 PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané EU máme. Základním pravidlem, které v této oblasti platí, je, že nesmíte být diskriminováni podle státní příslušnosti. V případě studia v jiné zemi EU to v praxi např. znamená, že univerzita nebo vysoká škola v zemi EU, kde chcete studovat, vás musí přijmout za stejných podmínek jako své státní příslušníky a nemůže od vás požadovat vyšší školné. Uznávání všech vysokoškolských diplomů není na unijní úrovni upraveno. Proto je nutné se informovat na Národním informačním centru pro uznávání vysokoškolské kvalifikace. Podrobné informace o dalších právech občanů EU najdete na webových stránkách: PRÁCE Základní práva: právo pracovat a odejít do důchodu ve kterékoli zemi EU mělo by se vámi jednat stejným způsobem jako se státními příslušníky této země právo ucházet se o jakoukoli práci inzerovanou kdekoli v Evropě - Pozor: existují výjimky v oblasti státní správy a stále ještě existují přechodná opatření, v jejichž rámci mohou některé členské státy uplatňovat určitá omezení přístupu na své pracovní trhy právo pro rodinné příslušníky následovat vás do země, ve které pracujete využít systému uznávání kvalifikací platí pro vás stejné pracovní podmínky jako pro státní příslušníky země, kde pracujete, které se týkají platu, propouštění a opětné začlenění, ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti právo na rovné zacházení, zákaz jakékoli diskriminace občanů v EU Informace o pracovních místech a vzdělávacích příležitostech v EU: (celoevropská databáze nabídek pracovních míst, možnost registrace on-line životopisu, informace o životních a pracovních podmínkách v členských státech, databáze vzdělávacích příležitostí) (obsahuje aktuální informace, seznam poradců, kteří zajistí bezplatně informace související se zaměstnáním v jiné členské zemi EU a EHP a nabízejí řadu doplňujících informací, které na portálu ani nejsou, najdete je na pověřených úřadech práce) (informace o práci v zahraničí) 1

2 (informace o práci v zahraničí) (Europe Direct - díky této službě získáte přístup k praktickým informacím v českém jazyce: databáze pracovních příležitostí v Evropě, jak získat povolení k pobytu v dané zemi, vaše práva a příležitosti na jednotném evropském trhu atd.) (informace o vyhlašovaných výběrových řízeních na obsazování pracovních míst v institucích EU) (náborová kancelář EPSO - stránka poskytuje informace o výběrových řízeních a jednotlivých konkurzech na úřednická místa v institucích EU. Jsou zde i ukázky testů. (podrobné informace Generálního ředitelství pro personální záležitosti o personální politice Evropské Komise. Zde lze pod hesly Personnel and Administration a dále Career Opportunities na adrese nalézt, kdo pracuje v Komisi, jak postupuje úspěšný kandidát, výběrová řízení, další kroky, výzkumní pracovníci, nové příležitosti, kariérní vyhlídky a podmínky a rovněž stáže.) (informace o možnostech vrácení daní po práci v zahraničí a návratu domů) (odkaz práce agentury) (Mezinárodní Au Pair asociace) (mj. informace o nutnosti vyřízení pracovních povolení do jednotlivých států (informace o Europassu souboru 5 dokumentů, který usnadňuje transparentnost kvalifikací a zlepšuje profesní i studijní mobilitu. Jedná se o životopis, jazykový pas, mobilitu, dodatek k diplomu, dodatek k osvědčení. tyto dokumenty nejsou povinné, ale poskytují přehledný doklad o žadateli o práci. Europass vydává národní ústav odborného vzdělávání.) (informace o slevových kartách ISIC, ALIVE aj.) (sekce cestování ubytování, najdete zde informace o možnostech ubytování v zemi, ve které jste se rozhodli pracovat či studovat) Poznámka: Pokud se rozhodnete pro zprostředkování práce v zahraničí zprostředkovatelskou agenturou nebo jinou soukromou společností, doporučujeme ověřit si její registraci v evidenci o povolení zprostředkování práce do zahraničí na (zaměstnanost pro občany agentury práce) V případě zájmu o práci v některé z členských zemí EU je vhodné zjistit si detailní informace o podmínkách pobytu, povinné registraci a podmínkách pracovního povolení. Nejpřesnější informace získáte na zastoupení jednotlivých zemí, která se nacházejí v Praze. Belgie, Velvyslanectví Belgického království, Valdštejnská 6, Praha 1, tel: , Dánsko, Velvyslanectví Dánského království, Maltézské nám. 5, Praha 1, tel: , Estonsko, Velvyslanectví Estonské republiky, Na Kampě 498/1, Praha 1, tel: Finsko, Velvyslanectví Finské republiky, Hellichova 1, Praha 1, tel:

3 Francie, Velvyslanectví Francouzské republiky, Velkopřevorské náměstí 2, Praha 1 tel: , Irsko, Velvyslanectví Irska, Tržiště 13, Praha 1, tel: Itálie, Velvyslanectví Italské republiky, Nerudova 20, Praha 1, tel: Kypr, Velvyslanectví Kyperské republiky, Pod Hradbami 662/9, Praha 6, tel: Litva, Velvyslanectví Litevské republiky, Pod Klikovkou 1916/2, Praha 5, tel: Lotyšsko, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Hradešínská 1022/3, Praha 10, tel: Lucembursko, Velvyslanectví Lucemburska, Tržiště 366/13, Praha 1, tel: Maďarsko, Velvyslanectví Maďarské republiky, Pod Hradbami 658/17, Praha 6, tel: Německo, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Vlašská 19, Praha 1, tel: Nizozemsko, Velvyslanectví Nizozemského království, Gotthardská 6/27, Praha 6, tel: , Polsko, Velvyslanectví Polské republiky, Valdštejnská 8, Praha 1, tel: Portugalsko, Velvyslanectví Portugalské republiky, nám. Kinských 7, Praha 5 tel: , , Rakousko, Velvyslanectví Rakouské republiky, Victora Huga 10, Praha 5, tel: Řecko, Velvyslanectví Řecké helénské republiky, Španělská 1781/14, Praha 2, tel: Slovensko, Velvyslanectví Slovenské republiky, Pod hradbami 1, Praha 6, tel:

4 Slovinsko, Velvyslanectví Republiky Slovinsko, Pod hradbami 659/15, Praha 6, tel: Španělsko, Velvyslanectví Španělské republiky, Badeniho 4, Praha 7, tel: Švédsko, Velvyslanectví Švédska, Úvoz 13, Praha 6, tel: Velká Británie, Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Thunovská 14, Praha 1, tel: Aktuální kontakty na jednotlivá velvyslanectví najdete na odkaz Diplomatické mise Cizí úřady v ČR - Přehled úřadů cizích zemí pro Českou republiku. Na stránkách: najdete také kontakty na velvyslanectví a jednodušeji, než na webu MZV. STUDIUM Základní práva: právo na studium v jiné evropské zemi pro občany EU právo na to být přijat na vysokou školu za stejných podmínek jako jsou přijímáni státní příslušníci země, kde chcete studovat (školy nesmějí požadovat např. vyšší školné) vaše univerzita musí uznat jako součást vašeho studia jakékoli studijní období v programu Socrates/Erasmus žádné vzdělávací zařízení v EU nesmí preferovat studenty ze své vlastní země, ale může u studentů, kteří pocházejí z jiného členského státu, vyžadovat absolvování jazykové zkoušky, jejímž účelem je ověřit jazykovou způsobilost studenta ke studiu v daném jazyce zásadně je nepřípustné vyžadovat školné, pokud se nevyžaduje od domácích studentů. Pokud domácí studenti školné platí, vzdělávací zařízení může vyžadovat placení školného pouze do výše částky, kterou hradí domácí studenti. Na druhé straně platí, že pokud členský stát přispívá svým studentům na vzdělávání (na školné), pak na tento příspěvek mají studenti z ostatních zemí Evropské unie právní nárok. Toto se však týká pouze samého vzdělávání a nevztahuje se na příspěvky státu na kolejné, nájemné, stravné. Pokud stát přispívá svým studentům na kolejné, nájemné a stravné, ostatní studenti ze zemí Evropské unie na tyto příspěvky nárok nemají, s výjimkou dětí migrujících pracovníků nebo migrujících studentů. pracovat při studiu je možné pouze v případě, že to umožňuje země plánovaného studia. (Členské státy EU zpravidla povolují zahraničním studentům pracovat, ale většinou jen na poloviční úvazek. O konkrétních podmínkách je nutné se informovat na zastupitelstvích jednotlivých zemí pro ČR.) Informace o školství a vzdělávaní v celé Evropě: 4

5 (obsahuje informace o vzdělávání a mobilitách v Evropě, možnostech studia a odborné přípravy, odkazy na univerzity a instituce terciárního vzdělávání, databáze škol a kurzů odborného vzdělávání i vzdělávání dospělých, popis vzdělávacích systémů v Evropě, výměnné pobyty a granty v programech Erasmus, Sokrates, Tempus a rady, koho kontaktovat a jak žádat o grant) (Evropská informační síť pro mládež (Eurodesk) poskytuje přístup k evropským informacím pro mladé lidi a pro pracovníky s mládeží. Eurodesk nabízí informace týkající se evropských programů pro mladé lidi, aktivit v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví, au-pair, kontaktu na zahraniční organizace, obecných informací o EU. EURODESK, ČNA Mládež / NIDM MŠMT, Na Poříčí 12, Praha 1, Tel./fax: , (informační síť o vzdělávání v Evropě) (na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy lze nalézt komplexní informace týkající se problematiky vzdělávání a EU. MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, Tel.: , (přehled informací pro občany a podniky, podrobné informace o podmínkách a možnostech studia v jednotlivých členských státech, většinou v angličtině, němčině a francouzštině) Informace o mobilitě výzkumných pracovníků: Programy: SOCRATES II Tento program se soustředí na posílení evropské dimenze ve vzdělávání formou projektové spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí, mobilit studentů a učitelů, zkvalitňováním jazykového vzdělávání ve všech typech škol a ve všech formách vzdělávání, prosazováním inovací ve vzdělávání včetně zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Je členěn do 8 podprogramů: 1. COMENIUS - vzdělávání ve školách, pro žáky a učitele 2. ERASMUS - vysokoškolské vzdělávání, podporuje vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol, umožňuje studentům vysokých škol absolvovat studijní pobyty na zahraničních školách, intenzivní výuka jazyků 3. GRUNDTVIG - vzdělávání dospělých a celoživotní učení 4. LINGUA - jazykové vzdělávání 5. MINERVA - využívání informačních a komunikačních technologií, otevřené a distanční vzdělávání 6. Průzkum a inovace - otázky vzdělávací politiky (ARION, EURYDICE, NARIC) 7. Společné akce - spolupráce s dalšími programy EU 8. Doplňkové aktivity - podpora aktivit, které nejsou součástí jednotlivých podprogramů 5

6 Účastníci programu SOCRATES: 25 členů EU + Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko Informace o programu Socrates: (v češtině) Centrum pro studium vysokého školství, Národní agentura Sokrates, U Lužického semináře 13, Praha 1, Tel.: , fax: , Další informace lze získat také na internetových stranách Evropské komise: LEONARDO DA VINCI Podporuje rozvoj kvality, inovací a evropskou dimenzi v odborném vzdělávání. Soustředí se na zvyšovaní dovedností a kompetencí osob procházejících počátečním odborným vzděláváním ve středních, vyšších odborných a vysokých školách. Cílem je zvyšovaní zaměstnanosti a lepší uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce, zdokonalení kvality a přístupu k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností. V rámci programu je možné absolvovat odbornou praxi v zahraničním prostředí. Žádost o stáž nemůže podat jednotlivec, ale pouze instituce. Nemusí to být jen škola, ale také např. úřad práce či vzdělávací středisko. Program je určen pro mladé lidi - studenty odborných středních a vyšších škol, studenty vysokých škol a čerstvé absolventy, ale i pro mladé pracovníky a dokonce i pro mladé nezaměstnané. Délka stáže se pak pohybuje od 3 týdnů až po 12 měsíců. Informace o programu Leonardo: (kompletní informace o programu) (informace o stážích pro studenty VŠ) (zahraniční odborné stáže pro studenty VŠ) (odborné stáže pro studenty a absolventy SŠ, VOŠ, učilišť) (informace o stážích u evropských institucí) Národní vzdělávací fond, Národní agentura programu Leonardo da Vinci, Opletalova 25, Praha 1, Tel.: , fax: , Další informace lze získat také na internetových stranách Evropské komise: ERASMUS MUNDUS Program zaměřený na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Podporuje kvalitní magisterské programy a poskytuje stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí, kteří se chtějí magisterských programů Erasmus Mundus v zemích EU zúčastnit. Stipendia jsou rovněž otevřená pro studenty ze zemí EU za účelem absolvování části magisterského programu Erasmus Mundus ve třetích zemích. V neposlední řadě program poskytuje finanční podporu projektům vedoucím ke zviditelňování a zvyšování atraktivnosti evropského vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích. 6

7 Centrum pro studium vysokého školství, Národní agentura Sokrates, Mgr. Lenka Jeníčková, U Lužického semináře 13, Praha 1, Tel.: , fax: Další informace a dokumenty jsou dostupné také na webových stránkách Evropské komise: Aby se mohl student zúčastnit programu Erasmus, musí mít ukončen minimálně jeden rok vysokoškolského studia. Musí být také na své domácí vysoké škole zapsán do řádného studijního programu. Může se jednat jak o bakalářské, tak o magisterské, tak i doktorandské studium. Je stanovena minimální délka studijního pobytu, která je tříměsíční. Studijní pobyt nemůže být delší než jeden rok. Dobrou zprávou je, že univerzita, ze které je student na stáž v rámci tohoto programu vyslán, musí studentovi po jeho návratu studijní stáž uznat. Vysoká škola, kde probíhala stáž pak na druhé straně vydává potvrzení o předmětech, které student během své stáže studoval a o výsledcích, kterých student dosáhl. Další programy Evropské unie: Erasmus Mundus Tempus - Program Tempus zahrnuje tři hlavní aktivity: 1. Společné evropské projekty Dává možnost univerzitám spolupracovat v rámci dvouletých nebo tříletých projektů připravených na dosažení cílů, jež jsou v souladu s národními prioritami stanovenými partnerskými zeměmi. 2.Strukturální a doplňkové aktivity Tato aktivita umožňuje zaměřit se na konkrétní potřeby na národní úrovni specifikované partnerskou zemí jako priority. 3. Individuální granty Poskytuje možnost stáží v zahraničí, je určena pro akademické a administrativní pracovníky ve vysokoškolském sektoru. Evropská jazyková cena LABEL - Asia-Link ALFA - Alßan - EU/Canada - EU/USA - EU/Australia - EU/Japan - Další programy pro studenty a pedagogy VŠ: CEEPUS je výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy VŠ. Do tohoto programu se lze zapojit individuálně nebo v rámci sítí vysokých škol. Upřednostňovány jsou však aktivity v rámci sítí škol. 7

8 Informace o programu CEEPUS: odkaz CEEPUS JEAN MONET Program Jean Monnet je zaměřen na rozvoj evropských studií v rámci vzdělávacích institucí. Koordinaci projektu v České republice zajišťuje Česká asociace evropských studií (ČAES). Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., ČAES president, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Rytířská 31, Praha 1, Tel.: ,7,8, Fax: Kompletní seznam všech evropských vzdělávacích programů naleznete na portálu Eurodesk. Informace o vzdělávacích programech EU jsou dostupné na internetových stranách Evropské komise (sekce vzdělávání): Přehled grantů poskytovaných Evropskou unií je dostupný na internetové adrese: Programy jazykových kurzů: Tyto kurzy zajišťuje řada agentur. Slevy pro studenty, majitele ISIC, Alive (YTC) a ITIC karet mají například agentury GS international, Student agency a řada dalších. Informace o jazykových kurzech v zahraničí: (specialista na Austrálii a Nový Zéland) (odkaz AKTION letní jazykové školy programu AKTION) Stipendia na akademický rok v zahraničí Strávit akademický rok n zahraniční škole mohou jak studenti středních škol, tak škol vysokých. Čeká je ale výběrové řízení, jehož součástí bývá jazyková zkouška. Pokud chcete vystudovat v zahraničí celou vysokou školu, musíte projít stejným přijímacím řízením jako všichni ostatní studenti a leckdy i jazykovou zkouškou. po přijetí si můžete zažádat např. o sociální stipendium. Informace o stipendiích v zahraničí: (Open Society Fund roční stipendia na SŠ do USA a Velké Británie) (United World Colleges dvouletá stipendia na SŠ v Itálii, USA, Velké Británii, Novém Mexiku, Indii, Norsku, Hong Kongu) 8

9 (Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vládní a jiná stipendia pro studenty SŠ i VŠ) (odkaz Stipendia) (informace o studiu na VŠ v Německu) Možnost studovat a pracovat v zahraničí V zemích EU lze pracovat při studiu jen v těch státech, kde to zákony země, v níž budete studovat, umožňují. Informace lze získat na zastoupení jednotlivých zemí pro ČR, která jsou na webu Ministerstva zahraničních věcí: Po ukončení studia v zahraničí je možné nechat si uznat kvalifikaci. Informace naleznete na: (uznání odborných kvalifikací) Další informace o možnosti současně studovat a pracovat: (evropský portálu pro mládež, kde jsou odkazy na firmy a agentury, které nabízejí práci, stáže, letní brigády a au-pair v zahranič) (sekce cestování ubytování, najdete zde informace o možnostech ubytování v zemi, ve které jste se rozhodli pracovat či studovat) Přehled mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů v 5 jazycích Evropské unie: Některé školy vyžadují jazykové zkoušky, některým stačí doložit, že jste jazykové zkoušky již složili. Uvádíme přehled mezinárodních jazykových certifikátů v pěti hlavních jazycích Evropské unie. Angličtina: Cambridgeské testy (uznávány na celém světě, časově neomezená platnost). Jazykové testy lze složit na některých školách nebo na British Council Česká republika. CAE - Cambridge Advanced Examination - CPE - Cambridge Proficiency English - FCE - First Cambridge Certificate in English - IELTS - International English Language Testing Systém - PET - Preliminary English Test - TOEFL - Test of English as a Foreign Language - TOEIC - Test of English for International Communication - 9

10 Němčina: Zkoušky z němčiny lze skládat a certifikáty získat na Goetheho institutu v Praze KDS a GDS - Kleines/Grosses deutsches Sprachdiplom PNDS/DSH ZDaF - Zertifikat Deutsch als Fremdsprache ZMF - Zentrale Mittelstufen-Prüfung Francouzština: Zkoušky k získání následujících diplomů organizuje Francouzský institut v Praze. Získané diplomy mají hodnotu státní zkoušky a jsou uznávané francouzským ministerstvem školství. DALF - Diplome approfondi de langue Francoise DELF - Diplome d'études en langue francaise Španělština: Zkoušku je možné složit na Instituto Cervantes v Praze. DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera Italština: Zkoušky organizuje a certifikáty vydává Italský kulturní institut v Praze CILS - Certificato dell'italiano come Lingua Straniera ( ŠKOLNÉ A JINÉ STUDIJNÍ POPLATKY VE VYBRANÝCH STÁTECH EU (Zdroj: Key topics on educationing Europe, Volume 1, pg.43, Eurydice) Stát Velká Británie Školné Registrační poplatky Poplatky za služby pro studenty (poradna, informace o studiu) Zdravotní poplatky Poplatky za reprezentaci zájmů (studentské asociace) eur/rok někde ano ano ne ne Belgie eur/rok někde ano ne ne ne Dánsko ne ne ne ne ne Finsko ne ne ne ano ano Francie ne někde ano ano ano ne Řecko ne ne ne ne ne Holandsko eur/rok někde ano ne ano ne Irsko eur/rok někde ano ano ano ano 10

11 Lucembursko ne ne ne ne ne Německo ne většinou ne ano ano ano Portugalsko 300 eur/rok, magisterské studium eur, doktorandské eur/rok někde ano ne ne ano Rakousko 363 euro/semestr ano ne ano ano Španělsko ano někde ano ne ano ne Švédsko ne ne ne ne ano Itálie 450 eur - několik tisíc eur někde ano ne ne ne DOBROVOLNICTVÍ Další z možností, jak poznat cizí země a lidi z mnoha států Evropy aniž byste si museli hradit ubytování, stravu, popř. vzdělávací program, je dobrovolnictví. Jedná se o dobrovolně zvolenou činnost v zahraniční neziskové organizaci, kterou vykonáváte v cizí zemi bez nároku na finanční odměnu. Během pobytu pracujete, ale nedostáváte za práci mzdu. Hradíte si také dopravu na místo a domů. Ubytování, stravu, vzdělávací program a kapesné vám hradí nezisková organizace. Dobrovolníkem se může stát každý člověk ve věku od 18 do 25 let. Dobrovolníci mohou působit nejen v zemích EU, ale i v Asii, Americe, Africe i Austrálii. Evropská dobrovolná služba (EDS, angl. EVS) je programem Evropské unie pro neformální výchovu a vzdělávání mladých lidí bet nároku na předchozí kvalifikaci. Jde o neplacenou, neziskovou činnost, vykonávanou po určitou dobu v jiné zemi účastnící se akčního programu MLÁDEŽ (YOUTH, který přijala EU v roce 2000), než je země původu dobrovolníka. Je to práce za ubytování, stravu, kapesné, doplněná podpůrným vzdělávacím programem. Dobrovolníkem se může stát každý člověk ve věku let ze země zapojené do programu MLÁDEŽ. Mohou se zúčastnit všechny členské státy EU, kandidátské státy, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a státy z ostatních partnerských zemí světa. Existují dva typy projektů: krátkodobé - trvají 3 týdny až 6 měsíců dlouhodobé trvají 6 až 12 měsíců Dobrovolníci působí nejčastěji v následujících oblastech: ochrana životního prostředí, rozvoj venkova, sociální a zdravotní péče, sociální integrace, umění, kulturní dědictví, práce s dětmi a mládeží, informace pro mládež, volný čas, sport Informace o dobrovolnictví: 11

12 (Program Mládež (Youth) je zaměřen na podporu výchovy a vzdělávání mládeže, včetně neformálního vzdělávání mládeže. V rámci tohoto programy jsou podporovány aktivity zaměřené přímo na mladé lidi (tj. výměny mládeže, iniciativy mládeže atd.), ale i tzv. podpůrné aktivity (tj. školení pro pracovníky s mládeží, kontaktní návštěvy). Novinkou a zároveň i prioritou tohoto programu se stává tzv. Evropská dobrovolná služba a projekty na ni navazující. Česká národní agentura Mládež, Na Poříčí 12, Praha 1, tel.: , fax: , (sdružení INEX-SDA vysílá dobrovolníky nemezinárodní krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické projekty po celém světě) (sdružení DUHA zprostředkovává dlouhodobé dobrovolnické pobyty v partnerských organizacích v rámci mezinárodní sítě Service Civil International) (projekty v Německu) (najdete zde seznam mezinárodních organizací zabývajících se dobrovolnictvím odkaz Dobrovolná činnost/výměny) Workcampy Workcampy představují další z možností, jak se podívat do zahraničí. Jedná se o mezinárodní dobrovolnické projekty, které se konají ve téměř stovce zemí po celém světě. Během workcampu je vytvořena skupina dobrovolníků (5 20) odlišných národností. Tato skupina spolu žije, pracuje, tráví volný čas. Projekt, kterého se v rámci workcampu zúčastníte je zpravidla součástí většího programu. Každý workcamp má svého vedoucího, který je zodpovědný za průběh celého workcampu. Workcampy trvají většinou 2 3 týdny a jsou určeny obvykle pro lidi nad 18 let, ale některé jsou i pro dobrovolníky mladší. Komunikačním jazykem je zpravidla angličtina. Hradíte si náklady s vyřízením žádosti, dopravu, cestovní pojištění a kapesné. Informace o workcampech: Další zdroje informací o EU (v češtině): Stálé zastoupení ČR při EU (přístupné ze stránek Zastoupení Evropské komise v ČR (stránky zastoupení EK, v češtině i angličtině,www.evropska-unie.cz) Evropské informační středisko University Karlovy (www.eis.cuni.cz) Euroskop (Česká republika a Evropská unie, oficiální server Úřadu vlády ČR Eurodesk (Evropská informační služba pro mládež, české stránky, Evropská brána (stránky českých nevládních organizací o EU, Další informace o Evropské unii lze také získat ve čtrnácti Regionálních evropských informačních střediscích (REIS), které se nacházejí ve všech větších městech ČR., seznam na Oficiální stránky EU 12

13 (nově nejobsáhlejší stránky s informacemi o samotné Evropské unii, s řadou odkazů na ostatní stránky s touto problematikou, částečně v češtině, drtivá většina informací pouze v angličtině a francouzštině Your Europe/Vaše Evropa - portál Vaše Evropa poskytuje jednotlivcům a podnikům praktické informace o jejich právech a příležitostech v EU. Zaměřuje se na situace ze skutečného života, na přeshraniční situace, například na evropské občany, kteří chtějí pracovat nebo studovat v jiné zemi EU, nebo na evropské podniky, které se chtějí přestěhovat nebo si chtějí otevřít novou pobočku někde jinde v EU. EUROPE DIRECT - na tuto službu se můžete obracet zdarma telefonicky či elektronickou poštou se svými dotazy o EU, tel Občanský rozcestník - odborníci na právo vám bezplatně poradí v konkrétních situacích praktického uplatňování práv občana EU. Odpověď obdržíte do 8 dnů ve svém jazyce. SOLVIT - pomáhá s nápravou v případech, kdy veřejná správa v jiném členském státě nesprávně uplatňuje pravidla EU. Evropský veřejný ochránce práv - Evropský veřejný ochránce práv šetří stížnosti týkající nesprávného úředního postupu institucí a orgánů Evropské unie. EURES - Evropský portál pracovní mobility. Jak snadno najít informace o možnostech studia a zaměstnání v Evropě. PLOTEUS - brána ke vzdělávacím možnostem v celoevropském prostoru, vám pomůže nalézt informace o školství a vzdělávání v celé Evropě. Portál vytvořila Evropská komise. Naleznete zde informace mj.o vzdělávacích příležitostech, systémech vzdělávání, výměnách a grantech. Eurydice - informační síť o vzdělávání v Evropě. FIN-NET - síť pro mimosoudní stížnosti v oblasti finančních služeb, která pomáhá firmám i spotřebitelům řešit spory na vnitřním trhu rychle a účinně tím, že se v případech, kde je to možné, vyhne zdlouhavým a nákladným soudním řízením. Evropská spotřebitelská centra (Euroguichets) - pomáhají evropským spotřebitelům lépe využívat vnitřního trhu ve svůj prospěch a poskytují jim i poradenství v problémových případech. Jejich cílem je, abyste se při nakupování v jiné zemi cítili stejně jistě jako doma. Váš hlas v Evropě - "společná přístupová brána" Evropské komise k široké škále konzultací, diskusí a dalších nástrojů, jež Vám pomohou sehrát aktivní úlohu při rozhodování o politikách EU. ERACAREERS - the pan-european Researchers Mobility Portal. - nejrychlejší přístup k přehledu kontaktů na jednotlivé unijní instituce Internetové odkazy, kde lze najít informace o volných místech, brigádách, stážích apod.: (SummerJobs.com - portál obsahuje informace o letních pracovních příležitostech ve světě. Nabídky jsou především určeny studentům a zájemcům o krátkodobou práci. (práce v hotelech (Seznam Au Pair agentur z Velké Británie, Francie, Španělska, Německa a Irska)

14 Další možností jak získat informace o EU jsou bezplatné telefonní informační linky: bezplatná informační linka Úřadu vlády (od 10 do 18 hod.) bezplatná informační linka Evropské unie (Upozornění: někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům nebo mohou být tyto hovory účtovány, v některých případech mohou být účtovány hovory z telefonních automatů nebo hotelů, z pevných linek vyzkoušeno bez problému a bez poplatku) Rada na závěr: V závislosti na podmínkách stanovených podle vnitrostátního práva musí být student v domovské zemi nebo v zemi, kde studuje, kryt v rámci programu zdravotní péče buď osobně, nebo jako rodinný příslušník. Předpisy EU mu za jistých podmínek poskytují určitou ochranu v rámci sociálního zabezpečení, zejména pokud jde o zdravotní péči. Předtím, než odjede, měl by se rozhodně informovat ve své zdravotní pojišťovně, aby věděl, zda splňuje podmínky. 14

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Práva studentů Evropské unie Cestování Cestovní doklady Cestovní pas Občanský průkaz Od vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) je možné kromě cestovního pasu využít

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

Vaše Evropa Vaše práva

Vaše Evropa Vaše práva Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vnitřní trh a služby Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více