PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU"

Transkript

1 PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané EU máme. Základním pravidlem, které v této oblasti platí, je, že nesmíte být diskriminováni podle státní příslušnosti. V případě studia v jiné zemi EU to v praxi např. znamená, že univerzita nebo vysoká škola v zemi EU, kde chcete studovat, vás musí přijmout za stejných podmínek jako své státní příslušníky a nemůže od vás požadovat vyšší školné. Uznávání všech vysokoškolských diplomů není na unijní úrovni upraveno. Proto je nutné se informovat na Národním informačním centru pro uznávání vysokoškolské kvalifikace. Podrobné informace o dalších právech občanů EU najdete na webových stránkách: PRÁCE Základní práva: právo pracovat a odejít do důchodu ve kterékoli zemi EU mělo by se vámi jednat stejným způsobem jako se státními příslušníky této země právo ucházet se o jakoukoli práci inzerovanou kdekoli v Evropě - Pozor: existují výjimky v oblasti státní správy a stále ještě existují přechodná opatření, v jejichž rámci mohou některé členské státy uplatňovat určitá omezení přístupu na své pracovní trhy právo pro rodinné příslušníky následovat vás do země, ve které pracujete využít systému uznávání kvalifikací platí pro vás stejné pracovní podmínky jako pro státní příslušníky země, kde pracujete, které se týkají platu, propouštění a opětné začlenění, ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti právo na rovné zacházení, zákaz jakékoli diskriminace občanů v EU Informace o pracovních místech a vzdělávacích příležitostech v EU: (celoevropská databáze nabídek pracovních míst, možnost registrace on-line životopisu, informace o životních a pracovních podmínkách v členských státech, databáze vzdělávacích příležitostí) (obsahuje aktuální informace, seznam poradců, kteří zajistí bezplatně informace související se zaměstnáním v jiné členské zemi EU a EHP a nabízejí řadu doplňujících informací, které na portálu ani nejsou, najdete je na pověřených úřadech práce) (informace o práci v zahraničí) 1

2 (informace o práci v zahraničí) (Europe Direct - díky této službě získáte přístup k praktickým informacím v českém jazyce: databáze pracovních příležitostí v Evropě, jak získat povolení k pobytu v dané zemi, vaše práva a příležitosti na jednotném evropském trhu atd.) (informace o vyhlašovaných výběrových řízeních na obsazování pracovních míst v institucích EU) (náborová kancelář EPSO - stránka poskytuje informace o výběrových řízeních a jednotlivých konkurzech na úřednická místa v institucích EU. Jsou zde i ukázky testů. (podrobné informace Generálního ředitelství pro personální záležitosti o personální politice Evropské Komise. Zde lze pod hesly Personnel and Administration a dále Career Opportunities na adrese nalézt, kdo pracuje v Komisi, jak postupuje úspěšný kandidát, výběrová řízení, další kroky, výzkumní pracovníci, nové příležitosti, kariérní vyhlídky a podmínky a rovněž stáže.) (informace o možnostech vrácení daní po práci v zahraničí a návratu domů) (odkaz práce agentury) (Mezinárodní Au Pair asociace) (mj. informace o nutnosti vyřízení pracovních povolení do jednotlivých států (informace o Europassu souboru 5 dokumentů, který usnadňuje transparentnost kvalifikací a zlepšuje profesní i studijní mobilitu. Jedná se o životopis, jazykový pas, mobilitu, dodatek k diplomu, dodatek k osvědčení. tyto dokumenty nejsou povinné, ale poskytují přehledný doklad o žadateli o práci. Europass vydává národní ústav odborného vzdělávání.) (informace o slevových kartách ISIC, ALIVE aj.) (sekce cestování ubytování, najdete zde informace o možnostech ubytování v zemi, ve které jste se rozhodli pracovat či studovat) Poznámka: Pokud se rozhodnete pro zprostředkování práce v zahraničí zprostředkovatelskou agenturou nebo jinou soukromou společností, doporučujeme ověřit si její registraci v evidenci o povolení zprostředkování práce do zahraničí na (zaměstnanost pro občany agentury práce) V případě zájmu o práci v některé z členských zemí EU je vhodné zjistit si detailní informace o podmínkách pobytu, povinné registraci a podmínkách pracovního povolení. Nejpřesnější informace získáte na zastoupení jednotlivých zemí, která se nacházejí v Praze. Belgie, Velvyslanectví Belgického království, Valdštejnská 6, Praha 1, tel: , Dánsko, Velvyslanectví Dánského království, Maltézské nám. 5, Praha 1, tel: , Estonsko, Velvyslanectví Estonské republiky, Na Kampě 498/1, Praha 1, tel: Finsko, Velvyslanectví Finské republiky, Hellichova 1, Praha 1, tel:

3 Francie, Velvyslanectví Francouzské republiky, Velkopřevorské náměstí 2, Praha 1 tel: , Irsko, Velvyslanectví Irska, Tržiště 13, Praha 1, tel: Itálie, Velvyslanectví Italské republiky, Nerudova 20, Praha 1, tel: Kypr, Velvyslanectví Kyperské republiky, Pod Hradbami 662/9, Praha 6, tel: Litva, Velvyslanectví Litevské republiky, Pod Klikovkou 1916/2, Praha 5, tel: Lotyšsko, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Hradešínská 1022/3, Praha 10, tel: Lucembursko, Velvyslanectví Lucemburska, Tržiště 366/13, Praha 1, tel: Maďarsko, Velvyslanectví Maďarské republiky, Pod Hradbami 658/17, Praha 6, tel: Německo, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Vlašská 19, Praha 1, tel: Nizozemsko, Velvyslanectví Nizozemského království, Gotthardská 6/27, Praha 6, tel: , Polsko, Velvyslanectví Polské republiky, Valdštejnská 8, Praha 1, tel: Portugalsko, Velvyslanectví Portugalské republiky, nám. Kinských 7, Praha 5 tel: , , Rakousko, Velvyslanectví Rakouské republiky, Victora Huga 10, Praha 5, tel: Řecko, Velvyslanectví Řecké helénské republiky, Španělská 1781/14, Praha 2, tel: Slovensko, Velvyslanectví Slovenské republiky, Pod hradbami 1, Praha 6, tel:

4 Slovinsko, Velvyslanectví Republiky Slovinsko, Pod hradbami 659/15, Praha 6, tel: Španělsko, Velvyslanectví Španělské republiky, Badeniho 4, Praha 7, tel: Švédsko, Velvyslanectví Švédska, Úvoz 13, Praha 6, tel: Velká Británie, Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Thunovská 14, Praha 1, tel: Aktuální kontakty na jednotlivá velvyslanectví najdete na odkaz Diplomatické mise Cizí úřady v ČR - Přehled úřadů cizích zemí pro Českou republiku. Na stránkách: najdete také kontakty na velvyslanectví a jednodušeji, než na webu MZV. STUDIUM Základní práva: právo na studium v jiné evropské zemi pro občany EU právo na to být přijat na vysokou školu za stejných podmínek jako jsou přijímáni státní příslušníci země, kde chcete studovat (školy nesmějí požadovat např. vyšší školné) vaše univerzita musí uznat jako součást vašeho studia jakékoli studijní období v programu Socrates/Erasmus žádné vzdělávací zařízení v EU nesmí preferovat studenty ze své vlastní země, ale může u studentů, kteří pocházejí z jiného členského státu, vyžadovat absolvování jazykové zkoušky, jejímž účelem je ověřit jazykovou způsobilost studenta ke studiu v daném jazyce zásadně je nepřípustné vyžadovat školné, pokud se nevyžaduje od domácích studentů. Pokud domácí studenti školné platí, vzdělávací zařízení může vyžadovat placení školného pouze do výše částky, kterou hradí domácí studenti. Na druhé straně platí, že pokud členský stát přispívá svým studentům na vzdělávání (na školné), pak na tento příspěvek mají studenti z ostatních zemí Evropské unie právní nárok. Toto se však týká pouze samého vzdělávání a nevztahuje se na příspěvky státu na kolejné, nájemné, stravné. Pokud stát přispívá svým studentům na kolejné, nájemné a stravné, ostatní studenti ze zemí Evropské unie na tyto příspěvky nárok nemají, s výjimkou dětí migrujících pracovníků nebo migrujících studentů. pracovat při studiu je možné pouze v případě, že to umožňuje země plánovaného studia. (Členské státy EU zpravidla povolují zahraničním studentům pracovat, ale většinou jen na poloviční úvazek. O konkrétních podmínkách je nutné se informovat na zastupitelstvích jednotlivých zemí pro ČR.) Informace o školství a vzdělávaní v celé Evropě: 4

5 (obsahuje informace o vzdělávání a mobilitách v Evropě, možnostech studia a odborné přípravy, odkazy na univerzity a instituce terciárního vzdělávání, databáze škol a kurzů odborného vzdělávání i vzdělávání dospělých, popis vzdělávacích systémů v Evropě, výměnné pobyty a granty v programech Erasmus, Sokrates, Tempus a rady, koho kontaktovat a jak žádat o grant) (Evropská informační síť pro mládež (Eurodesk) poskytuje přístup k evropským informacím pro mladé lidi a pro pracovníky s mládeží. Eurodesk nabízí informace týkající se evropských programů pro mladé lidi, aktivit v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví, au-pair, kontaktu na zahraniční organizace, obecných informací o EU. EURODESK, ČNA Mládež / NIDM MŠMT, Na Poříčí 12, Praha 1, Tel./fax: , (informační síť o vzdělávání v Evropě) (na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy lze nalézt komplexní informace týkající se problematiky vzdělávání a EU. MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, Tel.: , (přehled informací pro občany a podniky, podrobné informace o podmínkách a možnostech studia v jednotlivých členských státech, většinou v angličtině, němčině a francouzštině) Informace o mobilitě výzkumných pracovníků: Programy: SOCRATES II Tento program se soustředí na posílení evropské dimenze ve vzdělávání formou projektové spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí, mobilit studentů a učitelů, zkvalitňováním jazykového vzdělávání ve všech typech škol a ve všech formách vzdělávání, prosazováním inovací ve vzdělávání včetně zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Je členěn do 8 podprogramů: 1. COMENIUS - vzdělávání ve školách, pro žáky a učitele 2. ERASMUS - vysokoškolské vzdělávání, podporuje vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol, umožňuje studentům vysokých škol absolvovat studijní pobyty na zahraničních školách, intenzivní výuka jazyků 3. GRUNDTVIG - vzdělávání dospělých a celoživotní učení 4. LINGUA - jazykové vzdělávání 5. MINERVA - využívání informačních a komunikačních technologií, otevřené a distanční vzdělávání 6. Průzkum a inovace - otázky vzdělávací politiky (ARION, EURYDICE, NARIC) 7. Společné akce - spolupráce s dalšími programy EU 8. Doplňkové aktivity - podpora aktivit, které nejsou součástí jednotlivých podprogramů 5

6 Účastníci programu SOCRATES: 25 členů EU + Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko Informace o programu Socrates: (v češtině) Centrum pro studium vysokého školství, Národní agentura Sokrates, U Lužického semináře 13, Praha 1, Tel.: , fax: , Další informace lze získat také na internetových stranách Evropské komise: LEONARDO DA VINCI Podporuje rozvoj kvality, inovací a evropskou dimenzi v odborném vzdělávání. Soustředí se na zvyšovaní dovedností a kompetencí osob procházejících počátečním odborným vzděláváním ve středních, vyšších odborných a vysokých školách. Cílem je zvyšovaní zaměstnanosti a lepší uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce, zdokonalení kvality a přístupu k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností. V rámci programu je možné absolvovat odbornou praxi v zahraničním prostředí. Žádost o stáž nemůže podat jednotlivec, ale pouze instituce. Nemusí to být jen škola, ale také např. úřad práce či vzdělávací středisko. Program je určen pro mladé lidi - studenty odborných středních a vyšších škol, studenty vysokých škol a čerstvé absolventy, ale i pro mladé pracovníky a dokonce i pro mladé nezaměstnané. Délka stáže se pak pohybuje od 3 týdnů až po 12 měsíců. Informace o programu Leonardo: (kompletní informace o programu) (informace o stážích pro studenty VŠ) (zahraniční odborné stáže pro studenty VŠ) (odborné stáže pro studenty a absolventy SŠ, VOŠ, učilišť) (informace o stážích u evropských institucí) Národní vzdělávací fond, Národní agentura programu Leonardo da Vinci, Opletalova 25, Praha 1, Tel.: , fax: , Další informace lze získat také na internetových stranách Evropské komise: ERASMUS MUNDUS Program zaměřený na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Podporuje kvalitní magisterské programy a poskytuje stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí, kteří se chtějí magisterských programů Erasmus Mundus v zemích EU zúčastnit. Stipendia jsou rovněž otevřená pro studenty ze zemí EU za účelem absolvování části magisterského programu Erasmus Mundus ve třetích zemích. V neposlední řadě program poskytuje finanční podporu projektům vedoucím ke zviditelňování a zvyšování atraktivnosti evropského vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích. 6

7 Centrum pro studium vysokého školství, Národní agentura Sokrates, Mgr. Lenka Jeníčková, U Lužického semináře 13, Praha 1, Tel.: , fax: Další informace a dokumenty jsou dostupné také na webových stránkách Evropské komise: Aby se mohl student zúčastnit programu Erasmus, musí mít ukončen minimálně jeden rok vysokoškolského studia. Musí být také na své domácí vysoké škole zapsán do řádného studijního programu. Může se jednat jak o bakalářské, tak o magisterské, tak i doktorandské studium. Je stanovena minimální délka studijního pobytu, která je tříměsíční. Studijní pobyt nemůže být delší než jeden rok. Dobrou zprávou je, že univerzita, ze které je student na stáž v rámci tohoto programu vyslán, musí studentovi po jeho návratu studijní stáž uznat. Vysoká škola, kde probíhala stáž pak na druhé straně vydává potvrzení o předmětech, které student během své stáže studoval a o výsledcích, kterých student dosáhl. Další programy Evropské unie: Erasmus Mundus Tempus Program Tempus zahrnuje tři hlavní aktivity: 1. Společné evropské projekty Dává možnost univerzitám spolupracovat v rámci dvouletých nebo tříletých projektů připravených na dosažení cílů, jež jsou v souladu s národními prioritami stanovenými partnerskými zeměmi. 2.Strukturální a doplňkové aktivity Tato aktivita umožňuje zaměřit se na konkrétní potřeby na národní úrovni specifikované partnerskou zemí jako priority. 3. Individuální granty Poskytuje možnost stáží v zahraničí, je určena pro akademické a administrativní pracovníky ve vysokoškolském sektoru. Evropská jazyková cena LABEL - Asia-Link ALFA - Alßan - EU/Canada - EU/USA - EU/Australia - EU/Japan - Další programy pro studenty a pedagogy VŠ: CEEPUS je výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy VŠ. Do tohoto programu se lze zapojit individuálně nebo v rámci sítí vysokých škol. Upřednostňovány jsou však aktivity v rámci sítí škol. 7

8 Informace o programu CEEPUS: odkaz CEEPUS JEAN MONET Program Jean Monnet je zaměřen na rozvoj evropských studií v rámci vzdělávacích institucí. Koordinaci projektu v České republice zajišťuje Česká asociace evropských studií (ČAES). Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., ČAES president, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Rytířská 31, Praha 1, Tel.: ,7,8, Fax: Kompletní seznam všech evropských vzdělávacích programů naleznete na portálu Eurodesk. Informace o vzdělávacích programech EU jsou dostupné na internetových stranách Evropské komise (sekce vzdělávání): Přehled grantů poskytovaných Evropskou unií je dostupný na internetové adrese: Programy jazykových kurzů: Tyto kurzy zajišťuje řada agentur. Slevy pro studenty, majitele ISIC, Alive (YTC) a ITIC karet mají například agentury GS international, Student agency a řada dalších. Informace o jazykových kurzech v zahraničí: (specialista na Austrálii a Nový Zéland) (odkaz AKTION letní jazykové školy programu AKTION) Stipendia na akademický rok v zahraničí Strávit akademický rok n zahraniční škole mohou jak studenti středních škol, tak škol vysokých. Čeká je ale výběrové řízení, jehož součástí bývá jazyková zkouška. Pokud chcete vystudovat v zahraničí celou vysokou školu, musíte projít stejným přijímacím řízením jako všichni ostatní studenti a leckdy i jazykovou zkouškou. po přijetí si můžete zažádat např. o sociální stipendium. Informace o stipendiích v zahraničí: (Open Society Fund roční stipendia na SŠ do USA a Velké Británie) (United World Colleges dvouletá stipendia na SŠ v Itálii, USA, Velké Británii, Novém Mexiku, Indii, Norsku, Hong Kongu) 8

9 (Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vládní a jiná stipendia pro studenty SŠ i VŠ) (odkaz Stipendia) (informace o studiu na VŠ v Německu) Možnost studovat a pracovat v zahraničí V zemích EU lze pracovat při studiu jen v těch státech, kde to zákony země, v níž budete studovat, umožňují. Informace lze získat na zastoupení jednotlivých zemí pro ČR, která jsou na webu Ministerstva zahraničních věcí: Po ukončení studia v zahraničí je možné nechat si uznat kvalifikaci. Informace naleznete na: (uznání odborných kvalifikací) Další informace o možnosti současně studovat a pracovat: (evropský portálu pro mládež, kde jsou odkazy na firmy a agentury, které nabízejí práci, stáže, letní brigády a au-pair v zahranič) (sekce cestování ubytování, najdete zde informace o možnostech ubytování v zemi, ve které jste se rozhodli pracovat či studovat) Přehled mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů v 5 jazycích Evropské unie: Některé školy vyžadují jazykové zkoušky, některým stačí doložit, že jste jazykové zkoušky již složili. Uvádíme přehled mezinárodních jazykových certifikátů v pěti hlavních jazycích Evropské unie. Angličtina: Cambridgeské testy (uznávány na celém světě, časově neomezená platnost). Jazykové testy lze složit na některých školách nebo na British Council Česká republika. CAE - Cambridge Advanced Examination - CPE - Cambridge Proficiency English - FCE - First Cambridge Certificate in English - IELTS - International English Language Testing Systém - PET - Preliminary English Test - TOEFL - Test of English as a Foreign Language - TOEIC - Test of English for International Communication - 9

10 Němčina: Zkoušky z němčiny lze skládat a certifikáty získat na Goetheho institutu v Praze KDS a GDS - Kleines/Grosses deutsches Sprachdiplom PNDS/DSH ZDaF - Zertifikat Deutsch als Fremdsprache ZMF - Zentrale Mittelstufen-Prüfung Francouzština: Zkoušky k získání následujících diplomů organizuje Francouzský institut v Praze. Získané diplomy mají hodnotu státní zkoušky a jsou uznávané francouzským ministerstvem školství. DALF - Diplome approfondi de langue Francoise DELF - Diplome d'études en langue francaise Španělština: Zkoušku je možné složit na Instituto Cervantes v Praze. DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera Italština: Zkoušky organizuje a certifikáty vydává Italský kulturní institut v Praze CILS - Certificato dell'italiano come Lingua Straniera ( ŠKOLNÉ A JINÉ STUDIJNÍ POPLATKY VE VYBRANÝCH STÁTECH EU (Zdroj: Key topics on educationing Europe, Volume 1, pg.43, Eurydice) Stát Velká Británie Školné Registrační poplatky Poplatky za služby pro studenty (poradna, informace o studiu) Zdravotní poplatky Poplatky za reprezentaci zájmů (studentské asociace) eur/rok někde ano ano ne ne Belgie eur/rok někde ano ne ne ne Dánsko ne ne ne ne ne Finsko ne ne ne ano ano Francie ne někde ano ano ano ne Řecko ne ne ne ne ne Holandsko eur/rok někde ano ne ano ne Irsko eur/rok někde ano ano ano ano 10

11 Lucembursko ne ne ne ne ne Německo ne většinou ne ano ano ano Portugalsko 300 eur/rok, magisterské studium eur, doktorandské eur/rok někde ano ne ne ano Rakousko 363 euro/semestr ano ne ano ano Španělsko ano někde ano ne ano ne Švédsko ne ne ne ne ano Itálie 450 eur - několik tisíc eur někde ano ne ne ne DOBROVOLNICTVÍ Další z možností, jak poznat cizí země a lidi z mnoha států Evropy aniž byste si museli hradit ubytování, stravu, popř. vzdělávací program, je dobrovolnictví. Jedná se o dobrovolně zvolenou činnost v zahraniční neziskové organizaci, kterou vykonáváte v cizí zemi bez nároku na finanční odměnu. Během pobytu pracujete, ale nedostáváte za práci mzdu. Hradíte si také dopravu na místo a domů. Ubytování, stravu, vzdělávací program a kapesné vám hradí nezisková organizace. Dobrovolníkem se může stát každý člověk ve věku od 18 do 25 let. Dobrovolníci mohou působit nejen v zemích EU, ale i v Asii, Americe, Africe i Austrálii. Evropská dobrovolná služba (EDS, angl. EVS) je programem Evropské unie pro neformální výchovu a vzdělávání mladých lidí bet nároku na předchozí kvalifikaci. Jde o neplacenou, neziskovou činnost, vykonávanou po určitou dobu v jiné zemi účastnící se akčního programu MLÁDEŽ (YOUTH, který přijala EU v roce 2000), než je země původu dobrovolníka. Je to práce za ubytování, stravu, kapesné, doplněná podpůrným vzdělávacím programem. Dobrovolníkem se může stát každý člověk ve věku let ze země zapojené do programu MLÁDEŽ. Mohou se zúčastnit všechny členské státy EU, kandidátské státy, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a státy z ostatních partnerských zemí světa. Existují dva typy projektů: krátkodobé - trvají 3 týdny až 6 měsíců dlouhodobé trvají 6 až 12 měsíců Dobrovolníci působí nejčastěji v následujících oblastech: ochrana životního prostředí, rozvoj venkova, sociální a zdravotní péče, sociální integrace, umění, kulturní dědictví, práce s dětmi a mládeží, informace pro mládež, volný čas, sport Informace o dobrovolnictví: 11

12 (Program Mládež (Youth) je zaměřen na podporu výchovy a vzdělávání mládeže, včetně neformálního vzdělávání mládeže. V rámci tohoto programy jsou podporovány aktivity zaměřené přímo na mladé lidi (tj. výměny mládeže, iniciativy mládeže atd.), ale i tzv. podpůrné aktivity (tj. školení pro pracovníky s mládeží, kontaktní návštěvy). Novinkou a zároveň i prioritou tohoto programu se stává tzv. Evropská dobrovolná služba a projekty na ni navazující. Česká národní agentura Mládež, Na Poříčí 12, Praha 1, tel.: , fax: , (sdružení INEX-SDA vysílá dobrovolníky nemezinárodní krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické projekty po celém světě) (sdružení DUHA zprostředkovává dlouhodobé dobrovolnické pobyty v partnerských organizacích v rámci mezinárodní sítě Service Civil International) (projekty v Německu) (najdete zde seznam mezinárodních organizací zabývajících se dobrovolnictvím odkaz Dobrovolná činnost/výměny) Workcampy Workcampy představují další z možností, jak se podívat do zahraničí. Jedná se o mezinárodní dobrovolnické projekty, které se konají ve téměř stovce zemí po celém světě. Během workcampu je vytvořena skupina dobrovolníků (5 20) odlišných národností. Tato skupina spolu žije, pracuje, tráví volný čas. Projekt, kterého se v rámci workcampu zúčastníte je zpravidla součástí většího programu. Každý workcamp má svého vedoucího, který je zodpovědný za průběh celého workcampu. Workcampy trvají většinou 2 3 týdny a jsou určeny obvykle pro lidi nad 18 let, ale některé jsou i pro dobrovolníky mladší. Komunikačním jazykem je zpravidla angličtina. Hradíte si náklady s vyřízením žádosti, dopravu, cestovní pojištění a kapesné. Informace o workcampech: Další zdroje informací o EU (v češtině): Stálé zastoupení ČR při EU (přístupné ze stránek Zastoupení Evropské komise v ČR (stránky zastoupení EK, v češtině i angličtině, Evropské informační středisko University Karlovy ( Euroskop (Česká republika a Evropská unie, oficiální server Úřadu vlády ČR Eurodesk (Evropská informační služba pro mládež, české stránky, Evropská brána (stránky českých nevládních organizací o EU, Další informace o Evropské unii lze také získat ve čtrnácti Regionálních evropských informačních střediscích (REIS), které se nacházejí ve všech větších městech ČR., seznam na Oficiální stránky EU 12

13 (nově nejobsáhlejší stránky s informacemi o samotné Evropské unii, s řadou odkazů na ostatní stránky s touto problematikou, částečně v češtině, drtivá většina informací pouze v angličtině a francouzštině Your Europe/Vaše Evropa - portál Vaše Evropa poskytuje jednotlivcům a podnikům praktické informace o jejich právech a příležitostech v EU. Zaměřuje se na situace ze skutečného života, na přeshraniční situace, například na evropské občany, kteří chtějí pracovat nebo studovat v jiné zemi EU, nebo na evropské podniky, které se chtějí přestěhovat nebo si chtějí otevřít novou pobočku někde jinde v EU. EUROPE DIRECT - na tuto službu se můžete obracet zdarma telefonicky či elektronickou poštou se svými dotazy o EU, tel Občanský rozcestník - odborníci na právo vám bezplatně poradí v konkrétních situacích praktického uplatňování práv občana EU. Odpověď obdržíte do 8 dnů ve svém jazyce. SOLVIT - pomáhá s nápravou v případech, kdy veřejná správa v jiném členském státě nesprávně uplatňuje pravidla EU. Evropský veřejný ochránce práv - Evropský veřejný ochránce práv šetří stížnosti týkající nesprávného úředního postupu institucí a orgánů Evropské unie. EURES - Evropský portál pracovní mobility. Jak snadno najít informace o možnostech studia a zaměstnání v Evropě. PLOTEUS - brána ke vzdělávacím možnostem v celoevropském prostoru, vám pomůže nalézt informace o školství a vzdělávání v celé Evropě. Portál vytvořila Evropská komise. Naleznete zde informace mj.o vzdělávacích příležitostech, systémech vzdělávání, výměnách a grantech. Eurydice - informační síť o vzdělávání v Evropě. FIN-NET - síť pro mimosoudní stížnosti v oblasti finančních služeb, která pomáhá firmám i spotřebitelům řešit spory na vnitřním trhu rychle a účinně tím, že se v případech, kde je to možné, vyhne zdlouhavým a nákladným soudním řízením. Evropská spotřebitelská centra (Euroguichets) - pomáhají evropským spotřebitelům lépe využívat vnitřního trhu ve svůj prospěch a poskytují jim i poradenství v problémových případech. Jejich cílem je, abyste se při nakupování v jiné zemi cítili stejně jistě jako doma. Váš hlas v Evropě - "společná přístupová brána" Evropské komise k široké škále konzultací, diskusí a dalších nástrojů, jež Vám pomohou sehrát aktivní úlohu při rozhodování o politikách EU. ERACAREERS - the pan-european Researchers Mobility Portal. - nejrychlejší přístup k přehledu kontaktů na jednotlivé unijní instituce Internetové odkazy, kde lze najít informace o volných místech, brigádách, stážích apod.: (SummerJobs.com - portál obsahuje informace o letních pracovních příležitostech ve světě. Nabídky jsou především určeny studentům a zájemcům o krátkodobou práci. (práce v hotelech (Seznam Au Pair agentur z Velké Británie, Francie, Španělska, Německa a Irska)

14 Další možností jak získat informace o EU jsou bezplatné telefonní informační linky: bezplatná informační linka Úřadu vlády (od 10 do 18 hod.) bezplatná informační linka Evropské unie (Upozornění: někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům nebo mohou být tyto hovory účtovány, v některých případech mohou být účtovány hovory z telefonních automatů nebo hotelů, z pevných linek vyzkoušeno bez problému a bez poplatku) Rada na závěr: V závislosti na podmínkách stanovených podle vnitrostátního práva musí být student v domovské zemi nebo v zemi, kde studuje, kryt v rámci programu zdravotní péče buď osobně, nebo jako rodinný příslušník. Předpisy EU mu za jistých podmínek poskytují určitou ochranu v rámci sociálního zabezpečení, zejména pokud jde o zdravotní péči. Předtím, než odjede, měl by se rozhodně informovat ve své zdravotní pojišťovně, aby věděl, zda splňuje podmínky. 14

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Vzdělávací program EU ERASMUS Mobilita studentů Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Podprogram ERASMUS v roce 2006/2007 součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 8 428/2007-23 V Praze dne 29. 5. 2007 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013 Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě Národní agentura programu Erasmus+

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 10 640/2008 23 V Praze dne 15. července 2008 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

Přímé SPojEní S EvroPoU

Přímé SPojEní S EvroPoU Pardubice Přímé SPojEní S EvroPoU www.europe-direct.cz Praktické informace pro občany EU ÚVOD Informační střediska Europe Direct pomáhají občanům orientovat se v záležitostech spojených s Evropskou unií.

Více

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ!

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! Dne 9.12.2014 od 13h v posluchárně děkanátu AF MENDELU, pavilonu M, místnost M2.12. Přednášející: Bc. Alena Hooperová Akce je realizována v rámci klíčové aktivity 05

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 EURES Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 www.eures.cz http://eures.europa.eu Uvažujete o práci v některé evropské zemi? Jste

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium - od jarního zkušebního období 2016 lze nahradit maturitní zkoušku z jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou - úroveň zkoušky

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy Senta Shandová British Council Prague Seminář se jmenuje Než vyrazím za studiem do Evropy ale lze říci do světa, protože Cambridgeské zkoušky můžete využít

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Nábor pracovních sil ze zahraničí. pokyny pro zaměstnavatele. Evropská komise

Nábor pracovních sil ze zahraničí. pokyny pro zaměstnavatele. Evropská komise Nábor pracovních sil ze zahraničí pokyny pro zaměstnavatele Evropská komise Evropská komise ani nikdo jiný jednající jménem Evropské komise není zodpovědný za jednání, které by se mohlo řídit informacemi

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám.

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám. Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii Informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Možnosti pro absolventa SŠ INFORMAČNÍ

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

4. Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení vykonány nejpozději do 1.6.2013.

4. Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení vykonány nejpozději do 1.6.2013. Informace o bonifikaci českých a mezinárodních standardizovaných zkoušek z cizích jazyků pro přijímací řízení do magisterského studijního programu v roce 2013 Na základě rozhodnutí Akademického senátu

Více

Překonej s Erasmem své hranice!

Překonej s Erasmem své hranice! Program Erasmus v České republice ročně umožňuje několika tisícům českých studentů studovat nebo vykonávat pracovní stáž ve 30 evropských zemích, a to v délce 3 až 12 měsíců. Na celoevropské úrovni využily

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz EUROPASS Politické pozadí Co je a co není Europass Cíle a úkoly Europassu Činnost Národního centra Europass Česká republika Portfolio dokumentů Europassu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část II a: Podprogramy a aktivity http://ec.europa.eu/llp 1 ... 21 REJSTŘÍK PROGRAMŮ A AKCÍ PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ODVĚTVOVÉ PROGRAMY... 3 Jaké mají

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ?

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? ... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? Pomaturitní studium 2008/2009 Nepřijali Tě na VŠ nebo si chceš prostě jen prodloužit školní léta? Výhody pomaturitního studia u Tutoru: Status

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Možnosti studia v zahraničí (2013)

Možnosti studia v zahraničí (2013) Možnosti studia v zahraničí (2013) Oddělení mezinárodních vztahů UP http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/usekyprorektoru/oddeleni-mezinarodnichvztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/ poskytuje informace

Více