ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Divadlo Semafor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Divadlo Semafor"

Transkript

1 ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Divadlo Semafor

2 S + Š Š + G

3 Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které byste během studia měli dokázat odpovědět. V dolní části se nacházejí odkazy na studijní materiály, které Vám všechny poţadované informace zprostředkují - zde byste měli začít. - nápověda - - domů - zkontrolovat - článek - další - zpět - audio, video Přejděte na kartu Historické souvislosti

4 Historické souvislosti Vyhledejte v odkaze text o vývoji tohoto divadla a Zapište do pracovních listů: Ve kterém roce a kým bylo divadlo založeno? Proč ten název? Jaké umělecké formy byly divadle provozovány? Rok Nástup druhé umělecké dvojice v roce Rok Rok Historické souvislosti

5 Historické souvislosti Zapište do pracovních listů: Jména: - režiséra a herců, kteří s divadlem spolupracovali - zpěváků (vám známých), kteří začínali na této scéně Přejděte na kartu S + Š

6 Člověk z půdy Zapište do pracovních listů: Jméno hlavního hrdiny této hudební komedie. Co je náplní jeho života na půdě? Poslechněte si asi nejznámější píseň z této hry. Člověk z půdy

7 Taková ztráta krve Poslechněte si ukázku a Zapište do pracovních listů: Od kterého autora si Jiří Suchý vypůjčil do své hry několik veršů z tohoto známého sonetu? A proto odpouští má láska mému koni na cestě od tebe tu jeho loudavost. Vždyť když tě opouštím, nač spěchat, co nás honí? Dokud se nevracím, je na spěch času dost. Ale co omluví pak toho ubožáka, až se mi bude zdát pomalý každý let, až bych i na vichru, až bych i s křídly ptáka vždy ještě stál a štval ostruhou oře vpřed? Potom už žádný kůň nepostačí mé touze, a ona, zrozena z nečistší lásky mé, jek oheň bez těla dá se v let ržajíc dlouze, mé herce láska však pro lásku promine : že kdysi nechtěla od tebe ani jít, jak k tobě poletím a koně nechám být. Taková ztráta krve

8 Zuzana je sama doma Jonáš a tingltangl Zapište do pracovních listů: Stručnou anonci obou představení. Obě hry jsou postaveny na autorských písních dvojice S + Š. Znáte některé? Zuzana je sama doma Jonáš a tingltangl

9 PIONÝRKA Já pamatuju krásné časy Kdy pionýrka zpívala si Radostnou píseň o vlasti Ve které i skřivan plnil plány Ve zpěvu nad druţstevními lány (Kulak se chytil do pasti) Všichni se smějou vesele Jen dělník s rudou svatozáří Se onoho dne smutně tváří Neb zítra bude neděle A jeho soustruh opuštěný Nebude zpívat Píseň práce (Kdosi se houpe na oprátce) Poezie Jiřího Suchého - ukázky Pionýrka uţ dozpívala A nese košík plný malin: Ó kéţ by tu byl soudruh Stalin Já řekla bych mu: Otče náš Vem si je i s tím košíkem (A zatím táta v kriminále Opakuje si neustále: Kdyţ vánočku - tak s pilníkem) Ach kdepak jsou ty krásné časy Kdy ten kdo nosil dlouhé vlasy Byl povaţován za ţivla (Uvědomělá ţena z lidu Si před ním s chutí odplivla) Byl první máj byl lásky čas A průvod pracujících mas Skandoval hesla o míru A holubičky z papíru Neznámou rukou vystřiţené Nám z ruky zobou (A kulak zajiká se zlobou) A pionýrka s rudým šátkem V bufetu cpe se karbanátkem A protoţe je v rozpuku Není jí vůbec proti mysli Ze svazák v modré košili Jak potajmu tak co chvíli Jí sahá nejen na ruku Zapište do pracovních listů: Ukázka paroduje určité období české poezie. Které

10 PROČ TA RŮŢE UVADÁ Poezie Jiřího Suchého - ukázky Proč ta růţe uvadá Kterou jsem ti včera dal Odpověď mě napadá Je to tím ţe jsem ti lhal Nejsem sám a nejsem tvůj To ta růţe asi ví Bílá růţe neţaluj Soumrak padá šedivý Ve zlatém sarkofágu Píseň má odpočívá Na způsob černých mágů Gestem ji probudím A snad nám prozradí Proč ta růţe uvadá Kterou jsem ti včera dal Je to trochu záhada Trochu osud trochu ţal Zapište do pracovních listů: Jméno zpěváka a autora hudby. Poezie Jiřího Suchého

11 Poezie Jiřího Suchého - ukázky Jó to jsem ještě ţil Jo vzduch byl plnej boje,jak jsem tak do něj pliv ta slina byla moje a já byl ještě ţiv a barva stejnokroje mě hřála na těle jo vzduch byl plnej boje a byla neděle :Jo to jsem ještě ţil, jo to jsem ještě ţil pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mího čela našla si mrcha cíl Náhle si nebe kleklo na poraţenou zem aniţ by se co řeklo,smrt zjevila se všem aniţ by se co řeklo,pohasla slunce zář rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem vlít ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a ţít ač štěstí stálo těsně vedle mě celej čas já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho ďas Náš přeudatný oddíl se v jatka proměnil a já se blátem brodil a o svý lásce snil vţdyť láska měla podíl i na tý smrti snad kdybych se nenarodil, sotva bych asi pad Sotva bych asi ţil, sotva bych asi ţil a kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mího čela sotva by našla cíl sotva bych asi ţil Řada Suchého textů nese velmi silné poselství.

12 KLOKOČÍ Poezie Jiřího Suchého - ukázky Po babičce klokočí A po tmě strach A do očí padl ti prach A proto vím ţe je nutné Vést řeči smutné O tom co bude potom Aţ budu sám Ztratila jsi včera klíč Dnes ideál Všechno je pryč Kdo by se smál Proto vím ţe se sluší Mít smutek v duši Vzlykat a tiše říkat Já rád tě mám Opuštěné nábřeţí Z modravého dýmu chrám Nebo město bez věţí Řekni co chceš to ti dám Zlatý pohár s fermeţí Nebo snad s protěţí bílý šat Za jediný jediný jediný jediný úsměv Chci ti dát Je tu však to klokočí A po tmě strach A do očí padl ti prach Proto vím ţe se sluší Mít smutek v duši Vzlykat a přitom říkat Já rád tě mám Podívejte se na hudební komiku Jiřího Šlitra

13 Kdyby tisíc klarinetů Nejznámější film z dílny Divadla Semafor. Zapište do pracovních listů: Na čem je založena zápletka děje? V příběhu se objevuje velmi silná kritika. Co je jejím terčem? Kdyby tisíc klarinetů

14 NEJKRÁSNĚJŠÍ KRAJINA Dobře placená procházka Uli: Jsi ta nejkrásnější krajina co znám Lesem tvých vlasů mé prsty bloudí Jak deset dětí které neví kudy kam Jsi ta nejkrásnější krajina co znám Dvě šedomodrá jezera Tichá jak okna kláštera Kdo vstoupí tam ten drţí půst A nebezpečná propast úst Nechybí ani pohoří Mé ruce touhou uhoří A oči kdyţ jim dovolím Projdou se tichým údolím Jsi ta nejkrásnější krajina Co znám Zapište do pracovních listů: Metafory. Vysvětlete. Vanilka: Aţ se večer skloníš ke mně Přestanu být ţena Uli: A stane se z tebe země Země zaslíbená A stane se z tebe země Vanilka: A stane se ze mě země Země zaslíbená Uli: Jsi ta nejkrásnější krajina co znám Vanilka: Aţ oběma nám bude v uších znít Milostiplné lásky klekání Můţeš si chodit kudy budeš chtít Vţdyť krajina se přece nebrání Uli: Jsi ta nejkrásnější Jsi ta nejsvůdnější Nejromantičtější krajina co znám Dobře placená procházka

15 Polednice Zlatý kolovrat Vodník Štědrý den Svatební košile Bludička (nenapsal Erben) Zapište do pracovních listů: Kytice Kolik repríz uvedl Semafor v první verzi tohoto zvláštního zpracování díla K.J.E.? Kolik jich uvedlo do současnosti? Alespoň jedna ukázka Kytice Přejděte na kartu Š + G

16 Besídka zvláštní školy Návštěvní dny Zapište do pracovních listů: Na čem byla postavena představení Š + G? Některé povídky z dílny této dvojice. V odkaze máte několik ukázek z jejich tvorby. Jiří Grossmann

17 Čekej tiše Texty Jiřího Grossmanna Čekej tiše aţ mraky měsíc rozpletou, pak se dej na cestu známou, staletou, Najdi si sen, kde stopy lidí nevedou, kam mohou jen ti, kteří štěstí dát dovedou. Tam mě hledej aţ den ráno zrůţoví, tam je cíl a nikdo víc ti nepoví. Svět chci ti dát, nenech mě stát tak bezradnou, navíc hvězdy které ti svítí, teď nespadnou. Usni tiše aţ mraky měsíc rozpletou, pak se dej na cestu známou, staletou, Najdi si sen, kde stopy lidí nejsou znát, kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát. Usni tiše aţ mraky měsíc rozpletou, pak se dej na cestu známou, staletou, Najdi si sen, kde stopy lidí nejsou znát, kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát. : Usínej a zvony zlacené zazvoní a ty to víš, usínej a neříkej ţe ne, neříkej ţe netrefíš. Eva Olmerová první dáma českého blues Eva Olmerová

18 Osmisměrka (tužka ctrl+p, ukončit esc) S Y D I B L D Z G A SEMAFOR GROSSMANN MOLAVCOVA ALFA ZUZANA PILAROVA G N J S I F S D M V X O N N I A N S G O Y R F A T G L V V C R O F A M E S F I V V W V W G S T Q A A Q M G M E Y S K S L G A N A Z U Z O A O E K X Q C Y Z V R M R A V O R A L I P G

19 SEMAFOR GROSSMANN MOLAVCOVA ALFA ZUZANA PILAROVA Osmisměrka S Y D I B L D Z G A G N J S I F S D M V X O N N I A N S G O Y R F A T G L V V C R O F A M E S F I V V W V W G S T Q A A Q M G M E Y S K S L G A N A Z U Z O A O E K X Q C Y Z V R M R A V O R A L I P G

20 Test Označte správnou odpověď (tužka ctrl+p, ukončit esc) Divadlo Semafor bylo zaloţeno v roce Mezi SEdm MAlých FORem patří i opereta. Nejznámějším místem činnosti Semaforu byla praţská pasáţ Alfa. První hrou divadla Semafor byla adaptace Erbenovy Kytice. Na prknech Semaforu začínal i prý boţský K.G. Kapelník Semaforu se jmenoval Ferdinand Havlík. V názvech některých her se objevuje jméno Barbora.. Jedna z povídek Šimka a Grossmanna nese název Výlet s otvírákem. V roce 2000 se původní skupiny Semaforu rozešly. Dnes uţ Semafor nehraje (rok 2014).

21 Test Divadlo Semafor bylo zaloţeno v roce Mezi SEdm MAlých FORem patří i opereta. Nejznámějším místem činnosti Semaforu byla praţská pasáţ Alfa. První hrou divadla Semafor byla adaptace Erbenovy Kytice. Na prknech Semaforu začínal i prý boţský K.G. Kapelník Semaforu se jmenoval Ferdinand Havlík. V názvech některých her se objevuje jméno Barbora.. Jedna z povídek Šimka a Grossmanna nese název Výlet s otvírákem. V roce 2000 se původní skupiny Semaforu rozešly. Dnes uţ Semafor nehraje (rok 2014).

22 Zdroje: 1. Andree, Lukáš a kol.: Literatura pro 4.ročník středních škol. Brno: Didaktis, 2009.ISBN , Jiří Glos

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce Básním ásníš ásníme o přírodě a lásce Sborník nejlepších prací žáků Libereckého kraje z let 2006-2008 Všem, kteří pokoušejí krásu i ošklivost, tíhu i lehkost slova, všem, kteří vkládají své myšlenky na

Více

Až to se mnu sekne... 3 Bába leze do bezu... 4 Blues bezpečnosti práce... 5 Blues pro tebe... 6 Co ste hasiči... 6 Černej nebožtíku...

Až to se mnu sekne... 3 Bába leze do bezu... 4 Blues bezpečnosti práce... 5 Blues pro tebe... 6 Co ste hasiči... 6 Černej nebožtíku... Šukasí zpěvník Až to se mnu sekne... 3 Bába leze do bezu... 4 Blues bezpečnosti práce... 5 Blues pro tebe... 6 Co ste hasiči... 6 Černej nebožtíku... 7 Dívka s modrou matrací... 7 Dnes v noci pláchnu starým

Více

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka,

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, který píše to, co zrovna cítí, i když se to mnohým lidem nelíbí. Do svých

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

Já zabil jeho a já zabil jí Teď jen čekám až mě pověsí Kde jsem byl šťastnej srdcovej král Ohio líný tam teče dál

Já zabil jeho a já zabil jí Teď jen čekám až mě pověsí Kde jsem byl šťastnej srdcovej král Ohio líný tam teče dál Ohio The Banks Of Ohio Hudba: J. lement Český text: J. Vyčítal Já holku měl plavovlásku Svojí lásku jak z obrázku 7 S ní jsem byl šťastnej srdcovej král Ohio líný tam teklo dál Byl večer voněl snad šafránem

Více

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity Čtu a vím v rámci projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace

Více

PĚT MINUT Hudba a text: Michal Miklánek

PĚT MINUT Hudba a text: Michal Miklánek PĚT MINUT Hudba a text: Michal Miklánek Hodiny tančí do ticha v nás ještě tak pět minut a bude půlnoc pročítám slov pár prý je to vzkaz je někdy málo tak moc Snadné je sebrat se a jít málo se nosívá sebrat

Více

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány,

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány, AMAZONKA HOP TROP A 1. Byly krásný naše plány, # mi byla jsi můj celej svět, Hmi A čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár let. 2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká, už na "táto" slyší

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava 48. skautský oddíl 48. skautský oddíl Ostrava Tři kříže... 26 Už to nenapravím... 30 V bufetu... 14 Velrybářská výprava... 54 Vlčácký (hudsonský) šífy... 65 Vojanda... 24 Vzhůru bratři... 56 Zachraňte

Více

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv.

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Pro děti Knížka naslouchajícím tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1997 (ORTEN, Jiří. Prózy. Díl 1. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1997. 189

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJIVD11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 100 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7 odkazy na desky a : 1. Od Yukonu k Ontariu 1991 + komplet 30 let, 2015 2. Od Kentucky k Sakramentu 1993 + komplet 30 let, 2015 3. Od Skalistých hor k Vysočině 1994 + komplet 30 let, 2015 4. Trail do Kalifornie

Více

VĚTRÁK PROSINEC 2009

VĚTRÁK PROSINEC 2009 VĚTRÁK PROSINEC 2009 OBSAH ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 2 ZKOUŠKA RYBOVKY 3 RŮŽENČINA ZAHRÁDKA 5 CESTA VLAKEM 5 PŘEKVAPENÍ U VLTAVY 7 PODEJ RUKU ZEMI 8 ROZHOVOR S VĚTRÁKEM 9 DOPIS NA ROZLOUČENOU 10 VÁNOCE, SKAUTI

Více

Život Komedie pro dospělé

Život Komedie pro dospělé Jaroslaw Jakubowski Život Komedie pro dospělé (Źycie Komedia dla doroslych) Překlad: Jiří Vobecký (2010) Osoby: Mrtvola Hlas Žena I Manželka Matka Otec Mistr Šéf Ježíš Dívka Žena II Kněz Mladá slečna Chlapec

Více

VÁNOČNÍ KRIZE (divadlo na téma vánoc a krize inspirováno životem)

VÁNOČNÍ KRIZE (divadlo na téma vánoc a krize inspirováno životem) VÁNOČNÍ KRIZE (divadlo na téma vánoc a krize inspirováno životem) Seznam rolí: Mamka: Jana Taťka: Vítek (děti) Bára : David: Jáchym: Johanka: František: Antonín: Jirka: Babička: Listonoš: Pepa strýček

Více

ČÍSLO 5 / BŘEZEN 10 PĚTIKVÍTEK. zš 5. KVĚTNA ROŽNOV pod RADHOŠTĚM. Školní časopis 1. stupně

ČÍSLO 5 / BŘEZEN 10 PĚTIKVÍTEK. zš 5. KVĚTNA ROŽNOV pod RADHOŠTĚM. Školní časopis 1. stupně ČÍSLO 5 / BŘEZEN 10 zš 5. KVĚTNA ROŽNOV pod RADHOŠTĚM PĚTIKVÍTEK Školní časopis 1. stupně JARO JE TADY Věřím, že fantazie je silnější než vědění. Že mýty mají větší moc než historie. Že sny jsou mocnější

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Jan Vladislav. PÁTEK 7.9.2007 č.40

Jan Vladislav. PÁTEK 7.9.2007 č.40 PÁTEK 7.9.2007 č.40 Vlastním jménem Ladislav Bambásek, je český básník a překladatel. Narodil se v Hlohovci na Slovensku v české rodině poštovního úředníka, bývalého legionáře. Roku 1939 odešel s rodinou

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

Mgr. Pavel Jirmásek Příběhy (ne)jednoho manželství

Mgr. Pavel Jirmásek Příběhy (ne)jednoho manželství Mgr. Pavel Jirmásek Příběhy (ne)jednoho manželství Řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby člověk byl sám. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul.vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.

Více

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU 2 AVE LISTOPAD 2010 21. listopadu ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMSKÉM CHRÁMĚ Spolu s východními křesťany slavíme uvedení Panny Marie do chrámu, v němţ se snad jiţ jako tříletá

Více

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot Kenneth E. Hagin 1 Předmluva Ţijeme v době, kdy není čas na to, hrát si na církev, nebo na zahrávání si s ďáblovými triky v našich ţivotech. Jsou tu poslední dny.

Více

svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ

svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ na DVA východy Východní Čechy a Vysočina ISBN 978-80-904025-4-6 OBSAH PARDUBICKO Jana Bednářová 6 Lukáš Bína 8 Antonín Hrdý 10 Tomáš Jireček 12

Více

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 3 4 39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 5 6 Výsledky 39. ročníku literární soutěže TRAPSAVEC 2013 Zlatý Trapsavec Noční návštěva Petr Dollyk Doležal * Malý Trapsavec čestné uznání pro nejlépe ohodnocenou

Více

SCÉNÁŘ K ROCKOVÉ OPEŘE (verze 12/10/2011)

SCÉNÁŘ K ROCKOVÉ OPEŘE (verze 12/10/2011) uvádí představení SCÉNÁŘ K ROCKOVÉ OPEŘE (verze 12/10/2011) 1. divadelní nastudování: premiéra 13. dubna 2010, RockOpera Praha Hudba, producent: Libreto, texty, hudba: Režie: Choreografie: Projekce: Grafika,

Více

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH AUTORŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2005/2006 VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH

Více

Vyškovský cedník 2010

Vyškovský cedník 2010 Vyškovský cedník 2010 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní slovo ředitelky

Více

Klíče od města má lid divadelní DENÍK KRAKONOŠOVA DIVADELNÍHO PODZIMU. Ročník XLIV. Neděle 13. října 2013 číslo 3.

Klíče od města má lid divadelní DENÍK KRAKONOŠOVA DIVADELNÍHO PODZIMU. Ročník XLIV. Neděle 13. října 2013 číslo 3. DENÍK KRAKONOŠOVA DIVADELNÍHO PODZIMU Ročník XLIV. Neděle 13. října 2013 číslo 3. Klíče od města má lid divadelní Včera byl oficiálně zahájený 44. ročník národní přehlídky Krakonošův divadelní podzim 2013.

Více

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun.

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun. JSEM SPECIÁLNÍ PEDAGOG A PRACUJI S FILÍPKEM, KTERÉMU JE ŠEST LET Je to jemný a citlivý chlapec, ale v malém okamžiku se dokáže proměnit ve velkého rošťáka. Jeho kukadlům se nedá odolat. Když se mi zrovna

Více