projekt evik: výuka, individualizace, koučink

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "projekt evik: výuka, individualizace, koučink"

Transkript

1 projekt evik: výuka, individualizace, koučink

2

3 DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU e-vik výuka individualizace koučink kdo jsme

4 OBSAH Úvod 3 Pár slov o projektu 4 Aplikace 8 Zajímavé odkazy 16 Obecné metodiky 20 Metodiky k předmětům 31 Technické rady _ 44 Ještě než brožuru odložíte Tento materiál vznikl jako výstup projektu e-vik (výuka, individualizace, koučink) číslo CZ1.07/1.1.32/ Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci OPVK a realizován na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou v letech

5 VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, MILÉ ČTENÁŘKY, MILÍ ČTENÁŘI Projekt je slovo, které budí v pedagogické veřejnosti často protichůdné reakce. Některé učitele projekty zdržují od navyklé práce v hodině, jiným naopak dávají pocit smysluplné činnosti s žáky. Projekt e-vik vznikl jako snaha vnést do vyučování individualizaci. Tradiční vyučování všech všemu postrádá v dnešním světě stále citelněji smysl a hlavně nepřináší očekávané výsledky. Množství současné faktografie připomíná bezbřehý oceán, ve kterém můžeme pomocí internetu snadno lovit informace podle momentální potřeby, avšak využít jeho bohatství jen v jednom oboru vyžaduje většinou celoživotní studium. Dnešní svět je natolik složitý, že vyžaduje kombinaci komplexního pohledu i hlubokou specializaci. Stejně důležité je i to, aby se mladí lidé zajímali o společnost, ve které žijí, pomáhali si, uměli komunikovat, pracovali v týmu a celoživotně se vzdělávali. Tyto dovednosti je třeba trénovat ve škole. Pro učitele je to velmi náročný úkol, ve kterém jim může pomoci znalost moderních technologií. Ty totiž umožňují při jejich účelném využití aktivní samostatnou práci se současnou zpětnou vazbou učitelem. Zároveň mnohonásobně rozšiřují možnosti kvalitní spolupráce žákovského týmu i možnosti volby při řešení úkolů. Jednoduše řečeno, umožňují uskutečnit moderní didaktický ideál: à učitel organizuje, radí, koučuje, kontroluje, usměrňuje hodnocení, à žáci pracují, řeší problémy, přemýšlejí, jsou aktivní. A to je v krátkosti obsah projektu e-vik, o němž pojednává brožurka, kterou máte v ruce. RNDr. Andrej Plecháček, ředitel Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou 5

6 Pár slov o projektu A K ČEMU MI TO BUDE? Zamysleme se nad tím, kolikrát jsme se v životě setkali s touto otázkou. Všichni mnohokrát. Určitě jsme si ji kladli, když jsme studovali. Tenkrát jsme většinou neměli tolik odvahy a situace ve škole nebyla úplně uvolněná, takže jsme si otázku pokládali spíš vnitřně, nebo ji šeptem diskutovali se spolužáky o přestávkách na záchodě. Svým pedagogům ji položili opravdu jenom ti nejotrlejší jedinci. Nicméně si nepamatuji, že by na ni kdokoliv dostal nějakou, pro nás tehdy uspokojivou, odpověď. Doba pokročila, ale otázka se nezměnila. Jenom už nezní šeptem. Kolikrát jsme ji slyšeli z úst našich dětí? A protože je doba svobodnější, kolikrát ji slyšíme my, učitelé, od studentů ve školách? Jak se na ni dá reagovat? a) Je to nutné, otevři knihu a uč se! (Tak nebo v podobném duchu, myslím, odpovídala i většina učitelů za našeho mládí.) b) Já jsem se to taky musel/a naučit. A vidíš, neubylo mne. c) To patří k základu toho, co má každý člověk/středoškolák/vysokoškolák/vědět. d) Bez této látky budete v dalších předmětech úplně ztraceni. e) Jednou na vysoké škole se ti to bude hodit a pak si na mě vzpomeneš. f) Když se nebudeš učit, zakrní ti mozek. g) To za našich let jsme se toho museli učit mnohem víc a bylo to ještě zbytečnější. h) Určitě sami přijdete na mnoho dalších argumentů, které jste použili, byly použity proti vám, nebo jste si prostě jenom mysleli, že to tak musí být. A OPRAVDU TO TAK MUSÍ BÝT? Lze najít cestu, aby se žáci ve škole nenudili a našli tam to, co se jim v životě bude hodit? Dá se najít spojnice mezi reálným světem a světem školních učebnic? Můžeme učit rozumně? A co je to rozumně? Neskončíme u snížení znalostí a množství učiva, protože v reálném životě vlastně všichni potřebujeme leda trojčlenku? Snažíme se o změnu. Hledáme nové způsoby výuky, chceme přehodnotit pohled na školu, kde jediný chytrý je ve třídě ten, kdo stojí s ukazovátkem u tabule, zatímco žáci pospávají v lavicích. Chceme využít moderních nástrojů, se kterými děti baví pracovat a s jejichž pomocí je lze přivést ke spolupráci a zájmu o jednotlivé předměty. Je zřejmé, že moderní technologie jsou všude kolem nás. Žáci mají nejnovější počítače, tablety, chytré telefony a dovedou je používat, učitelé jsou v tomto zatím pozadu. Je potřeba 6

7 e-vik výuka individualizace koučink jim zajistit podmínky, aby se naučili s technikou pracovat, smysluplně ji využívali a vhodně motivovali žáky. Nejde o to techniku slepě používat za každou cenu, ale najít místa, kde pomáhá. Kde podporuje individuální resp. kooperativní způsoby výuky, které přinesou výsledky v podobě většího zájmu o učení. K tomu mimo jiné přispěl i projekt e-vik (výuka, individualizace, koučink), jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro nové způsoby výuky, které budou pro žáky i pro učitele efektivnější a příjemnější. Kde žáci budou ti aktivní, kteří hledají otázky i odpovědi, pracují individuálně nebo ve skupinách, vzájemně se podněcují a učí. Kde učitel není ten, kdo jim cpe do hlavy myšlenky a vyžaduje bezchybnou nacvičenou odpověď, ale vede je k samostatnosti, k propojování znalostí a dovedností mezi předměty, ale také a to hlavně k odpovědnosti za své výsledky. Moderní technologie, se kterými naše děti vyrůstají, chceme využít k tomu, aby nám i jim ulehčily a zpříjemnily nelehký proces vzdělávání, resp. vzdělávání se. Chceme v nich vzbudit touhu po hledání odpovědí. Touhu, která neskončí s koncem školní docházky. Tato brožurka shrnuje výsledky naší téměř dvouleté práce. Nejde o kompletní seznam materiálů, ani o univerzální kuchařku, podle které začnete okamžitě učit nově. Snažili jsme se vybrat to, co by mohlo být pro ostatní školy, které se vydávají podobným směrem, inspirující. Pokud si v ní i vy najdete něco, co použijete ve výuce, budeme rádi. Hodně zdaru nejen při práci s technologiemi. Ing. Irena Fričová (autorka a manažerka projektu) Projektový tým e-vik: (zleva) RNDr. Andrej Plecháček, Mgr. Radim Kusák, Ing. Irena Fričová, Mgr. Eva Popová, Mgr. Boris Kubíček, Ing. Šárka Hrušovská, Mgr. Lucie Janderová, Ing. Jana Vomáčková CSc, Mgr. Michal Mára, Mgr. Zora Knoppová 7

8 Jak jsme postupovali FÁZE PROJEKTU Seznámení s projektem a sestavení týmu v prvním období jsme seznámili s projektem a jeho cílem všechny pedagogy. Uspořádali jsme přednášku s odborníkem na moderní technologie ve výuce pro pedagogický sbor, podnikali diskuse ve skupinách. Výsledkem byl tým deseti učitelů, kteří se rozhodli, že do toho půjdou. Pořízení techniky pro to, abychom mohli projekt realizovat, bylo zapotřebí zajistit technické podmínky. Pořídili jsme tabletovou a notebookovou učebnu, tablety a notebooky pro přihlášené pedagogy, aby se mohli se zařízeními naučit pracovat. Proběhlo zlepšení infrastruktury tak, aby mohli žáci snadněji využívat i svá vlastní zařízení. Rozšířili jsme běžné softwarové prostředky o prostředí Google Apps for EDU. Školení v další fázi bylo potřeba vyškolit tým jednak v ovládání techniky a nástrojů, které se v rámci projektu pořídily (tabletová učebna, notebooková učebna, systém pro sdílení informací, nástroje pro správu učebny), jednak i v měkkých dovednostech, a to zejména v mentoringu a koučinku. Cílem našeho snažení je změna v pohledu na pozici učitele ve výuce je potřeba, aby učitel motivoval žáky k vlastní práci a zkoumání. Dalším krokem projektu bylo nabídnout pomocnou ruku ostatním pedagogům a rozšířit tak využívání technologií k individualizaci výuky i na zbytek pedagogického sboru (mentoring). Hledání vhodných témat a aplikace do výuky nyní bylo potřeba vytipovat vhodné učivo, na kterém bychom mohli nabyté znalosti využít. Každý ze zapojených učitelů hledal ve svých hodinách místo pro efektivní uplatnění. Někdy to byla okamžitě trefa do černého, jindy se ukázalo, že klasická výuka je vhodnější. Výsledkem této fáze je soubor metodik a příprav do hodin se zpětnou vazbou, který je uveden na webu projektu. Zapojení dalších pedagogů jakmile pedagogové týmu získali trochu jistoty, začali jsme s přenášením zkušeností na ostatní kolegy. Uspořádali jsme několik školení pro celý pedagogický sbor na využívání techniky, během nichž jsme kolegům ukazovali vhodné nástroje a způsoby organizace výuky s využitím moderních technologií. Členové týmu se stali mentory ostatním kolegům. Do ukončení projektu si vyučovací hodiny s tablety, notebooky a telefony vyzkoušeli téměř všichni členové pedagogického sboru. Změna ŠVP v současnosti (tj. v závěru projektu) dochází k promítnutí změn do Škol ního vzdělávacího programu. Pro další školní rok připravujeme doplnění a reorganizaci ŠVP tak, aby byly výsledky projektu ve výuce maximálně využity. Naším cílem je zavést SMYSLUPLNÉ UČENÍ PRO ŽIVOT. 8

9 e-vik výuka individualizace koučink Na následujících stránkách vám představíme některé výstupy projektu e-vik (výuka, indivi dualizace, koučink). Jde o výběr. Kompletní materiály najdete na webu projektu: evik.dgkralupy.cz. CO NAJDETE V JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH? APLIKACE Obsahuje vybrané aplikace, které podle nás naleznou uplatnění ve výuce kdekoliv. Stručně popisujeme, co daná aplikace dělá, jak jsme ji používali my, a odkazuje na stránky, kde je ke stažení. Seznamuje s případnými technickými nebo finanční nároky. ZAJÍMAVÉ ODKAZY Při výuce využíváme materiály z různých zdrojů internetu (sbírky příkladů, vysvětlení látky, vypracované pracovní listy, zajímavé výukové přístupy; místa, kde hledáme inspirace do hodin). 1 Školení v mentoringu 2 Školení na Google Apps předmětu. Dají se využít obecně k organizaci práce v průběhu hodiny nebo výuky v rámci delšího období. METODIKY K JEDNOTLIVÝM PŘEDMĚTŮM Zde uvádíme několik příkladů metodik do hodin konkrétních předmětů. Popisujeme, jakým způsobem je aplikována výuka s technologiemi na konkrétních příkladech učiva. TECHNICKÉ RADY V závěru je zmíněno pár informací o technických požadavcích a problémech, se kterými jsme se setkali, a popsaný způsob, jak jsme je řešili. ZÁVĚR Ještě než brožuru odložíte, chtěli bychom vám říci, že... OBECNÉ METODIKY/NÁPADY DO VÝUKY V tomto oddíle nabízíme různé příklady práce se žáky, kde nezáleží tak zcela na konkrétním 9

10 aplikace

11 aplikace V následujícím oddíle uvádíme stručné informace o aplikacích, které jsme v průběhu projektu našli a využili. Pokud není uvedeno jinak, jde o aplikace nebo programy, které jsou k dispozici zdarma. (Situace k listopadu 2014.) APLIKACE PRO ORGANIZACI PRÁCE VE TŘÍDĚ Linoit a Padlet Linoit je vizuální nástroj, který umožňuje skupinovou práci. Žáci mohou do sdíleného prostoru (v podobě nástěnky) jednoduše vkládat texty, obrázky, videa. Je možné využít k zaznamenání myšlenek, připomenutí termínů, sdílení fotek. Služba je zdarma. Pro vytvoření nástěnky je nutné se zaregistrovat. Nástěnky mohou být uzavřené (pro skupinu pozvaných) nebo veřejné (přístupné bez přihlášení pouze pomocí odkazu). (PC, Android, ios) com. Podobnou aplikací je nástěnka Padlet pro PC, na mobilních zařízeních je přístupná přes prohlížeč. Plickers Geniálně jednoduchá aplikace pro hlasování. Každý žák ve třídě má kartičku se speciálním čtvercovým kódem. Natočením kartičky vyjadřují žáci svoji volbu. Učitel naskenuje třídu mobilním zařízením (telefonem, tabletem) s nainstalovanou aplikací Plickers a okamžitě vidí, jak kdo hlasoval. Pokud žákům promítneme stránku vidí v reálném čase, kdo již odhlasoval a čí hlas ještě chybí. Po ukončení hlasování je možné zobrazit graf výsledků, příp. jmenný seznam, jak kdo hlasoval. Ve webovém rozhraní se zaregistrujte a vytvořte si třídu. Stáhněte si do mobilu nebo do tabletu aplikaci Plickers. Rozdejte jednotlivým žákům kartičky (ty najdete na webu, vytiskněte Hlasování pomocí Plickers v praxi si je) a pak už jen sledujte přes aplikaci odpovědi žáků. Otázky si můžete předpřipravit prostřednictvím webového rozhraní nebo přímo na mobilu. (PC, Android) Lensoo Create Free aplikace, která změní váš tablet (systém Android, ios) ve virtuální tabuli, která umožní záznam všeho, co na ní děláte, a zároveň nahrává váš mluvený komentář. Do aplikace lze vkládat obrázky (z internetu, nebo je tabletem vyfotit), doplňovat texty, malovat. Výsledek je možné poté editovat, doplňovat a dále komentovat. Můžete tak vytvářet výuková videa ve stylu Khanovy akademie. Výsledný záznam je možno okamžitě sdílet prostřednictvím u, Facebooku či Twitteru. Obdoba pro ipady je aplikace EduCreation a ExplainEverything. (create.lensoo.com, Google Drive Cloudové prostředí, které umožňuje vytváření a sdílení různých souborů (texty, tabulky, prezentace). Výhodou je, že na souborech mů že najednou pracovat více osob (např. žáci 11

12 ve třídě, z domova, každý ze svého zařízení). Soubory lze zpřístupnit jmenovitě ( ová adresa), skupinově (skupina např. třída, učitelé) nebo dát k dispozici komukoliv (s odkazem, nebo volně vyhledatelné na webu). Nevýhodou je nutné internetové připojení (lze sice využívat i offline verzi, ale zde nevyužijeme kooperativní způsob výuky). Pro využívání google dokumentů je potřeba mít zřízen google účet. V rámci školy je výhodné založit si zdarma prostředí Google Apps for Edu, neboť zde je možné mít účty pod vlastní doménou, navíc jsou chráněny před spamem. Google Apps pro vzdělávání (Google Apps for EDU) nabízí spousty dalších funkcionalit, které ve výuce určitě využijete (webové stránky, prostředí Classroom, formuláře atd.) (PC, Android, ios) drive.google.com, Google Classroom (učebna) Umožňuje učitelům zadávat a vybírat úkoly bez použití jediného listu papíru. Navíc jsou jim k dispozici i funkce, které šetří čas. Jednoduše lze vytvořit kopii Dokumentu Google pro každého studenta. Učebna vytváří na Disku Google složky pro jednotlivý úkol a umožňuje tak přehlednou správu prací. Studenti mohou na stránce Úkoly sledovat, co a kdy se má odevzdat. Učitelé ihned vidí, kdo už práci dokončil a kdo ještě ne. Přímo v Učebně tak mohou žákům okamžitě poskytovat zpětnou vazbu a úkoly hodnotit (classroom.google.com). Pinterest Druh sociální sítě, kde mohou uživatelé vytvářet a případně sdílet kolekce obrázků či fotografií. Dá se využít jako druh nástěnky, kam žáci přišpendlí své vybrané obrázky k danému tématu. Takto vytvořené kolekce mohou procházet ostatní spolupracovníci, obrázky komentovat či lajkovat, případně si je přidávat do své vlastní kolekce. Vkládat obrázky můžete prostřednictvím počítače, telefonu, tabletu. Na Pinterestu se dá vyhledávat pomocí klíčových slov, můžete používat nástěnky ostatních uživatelů. Velmi užitečné jsou nástěnky učitelů, kteří již aplikaci využívají com, či video komunity GEG ČR, které vám ukáže výhody Pinterestu ve výuce goo.gl/3k6mrj. Eclipsecrossword Volně stažitelná aplikace pro PC (systém win7), ve které můžete velmi rychle sestavit předem zadaná slova do křížovky. Velmi vhodné pro jazykáře (procvičování slovíček), ale lze uplatnit i v jiných předmětech, kde bude zapotřebí se 12

13 aplikace studenty upevňovat určité pojmy. Zadaná slova (ke kterým ještě nutno připsat legendy) se poskládají do řádků a sloupců tak, že se někdy protnou ve společných písmenech. APLIKACE ZAMĚŘENÉ NA KONKRÉTNÍ OBLASTI Lidské tělo Aplikace vhodná do biologie k zopakování pojmů a umístění orgánů v lidském těle, podobná je i ENJOY LEARNING ANATOMY PUZZLE. English Grammar In Use Activites Jedna z řady aplikací na výuku angličtiny podle stejnojmenné učebnice, žáci mohou sami poslouchat příslušná zadání podle svého tempa a vypracovávat cvičení, přičemž aplikace je sama vyhodnotí. (Android, placená aplikace). Geogebra Program zdarma pro interaktivní výuku geometrie pro tablety i počítače. Intuitivním způsobem se konstruují úlohy do geometrie, výsledky jsou mnohem přesnější než pomocí tužky a kružítka, práce jde žákům rychleji. Navíc umožňuje kdykoliv měnit parametry 1 Linoit 2 Geogebra Optika 3 Myscript Calculator ruční zadání 4 Myscript Calculator výsledek jednotlivých objektů, a tím se žáci mohou dostat k vyhledávání různých variant řešení. Další výhodou je, že postup konstrukce lze opakovaně přehrávat od začátku po krocích. Konstrukce lze ukládat online. www. geo ge bra tube.org (pro ukládání materiálů on-line). Realcalc Plus Jedna z mnoha aplikací, které lze nahrát do mobilního telefonu, takže studenti mají kalkulačku stále při sobě. Obsahuje funkce vhodné pro středoškolskou matematiku mocniny a odmocniny, goniometrické funkce, převody úhlů i statistické funkce (play.google.com). Myscript Calculator Jednoduchá kalkulačka, do které se vstupy zadávají ručně. Stačí napsat požadova ný výraz a aplikace jej sama rozpozná a vy počte. Umožňuje práci i se zlom ky, go nio me tric ký mi funkcemi, mocninami a odmocninami, je schopná vypočítat jednoduché rovnice. (An droid, ipad). 13

14 1 WolframAlpha 2 Google Sky map 3 Algodoo 4 Graphical Wolfram Alpha Samotnou kapitolu při použití aplikací si vyžaduje WolframAlpha, jelikož svou výpočetní silou a množstvím informací se vyrovná téměř všem ostatním aplikacím v tabletu dohromady. Pro své fungování vyžaduje připojení k internetu. Využití je velmi široké a dá se rozdělit do čtyř hlavních bloků: à První oblastí je využití WolframAlpha k číselným a symbolickým výpočtům např. kolik je 2+2, obecné vyjádření libovolné neznámé z kalorimetrické rovnice. à Druhou je získávání zeměpisných, chemických a fyzikálních dat např. jak se vyvíjela teplota v Praze od roku 1990 do roku 2005, data v reálném čase např. kde se momentálně nachází stanice ISS. à Třetí je vizualizace kreslení 2D, 3D grafů a vyšetřování průběhu funkcí. à Posledním blokem je zadávání problémů běžnou angličtinou např. položením otázky Last earthquake in Japan. Na základě WolframAlpha vznikla i řada pomocných aplikací, využívajících předefinované vstupy např. Calculus, Physics I a II, Astronomy ad. (Android, IPad, placená aplikace). Wolfram Mathematica Společně s programem MAPLE jeden z předních programů pro symbolické výpočty. V jeho rámci je možné využívat vstupy WolframAlpha, případně využít program jako velmi chytrou kalkulačku s řadou funkcí do matematiky, fyziky, finančnictví a dalších oblastí lidského poznání. Tento program se dá využít od základních škol až po vědecký výzkum. (PC, placená aplikace). Astronomické aplikace Zajímavou aplikací využívající gyroskop tabletu je Google Sky Map, který umožňuje sledovat názvy hvězd, souhvězdí, planet a dalších zajímavých objektů hvězdné oblohy pouhým natočením tabletu na příslušnou část hvězdné oblohy. Solar Walk je aplikace na simulaci sluneční soustavy v tabletu. Kromě klasických funkcí, jako je procházení sluneční soustavou nebo sledování významných satelitů v okolí Země, je zajímavostí této aplikace možnost zobrazení 3D pomocí dvoubarevných brýlí. (IPad, placená aplikace). Další zajímavou eventualitou je aplikace Stellarium, která simuluje 14

15 aplikace prostředí hvězdné oblohy. Je možné sledovat a vyhledávat velkou řadu hvězdných objektů, zobrazovat souhvězdí, případně sledovat vývoj hvězdné oblohy. Celestia Program, který i v bezplatné verzi umožňuje atraktivní výlety vesmírem. Vizualizace kosmického prostoru uživateli usnadňuje snadněji pochopit enormní rozměry a vzdálenosti, se kterými ve vesmíru nutně musí pracovat. Uživatel může 3D prostorovým simulátorem cestovat obrovskými rychlostmi jak v čase, tak v prostoru, a tak si udělat základní obrázek o pohybu nebeských těles. Jako efektivní (a určitě i efektní) úvod do astronomie skoro nezbytný pomocník. (www.shatters.net/celestia). Algodoo Simulační prostředí především pro oblast mechaniky a optiky. Aplikace umožnuje kreslit vlastní objekty a definovat u nich nejrůznější fyzikální vlastnosti rychlost, plošnou hustotu, koeficient tření, odrazivost. ad. (IPad, PC). Androsensor Většina tabletů a mobilních telefonů obsahuje interní senzory, i když je prodejci zařízení běžně neuvádějí. Dá se například nalézt akcelerometr, luxmetr, čidlo magnetického pole, případně i někdy barometr. AndroSensor umožňuje tyto interní sondy zobrazit. Zobrazí také jejich aktuální hodnoty a časový průběh. Hodnoty se dají zaznamenat a analyzovat také v dalších aplikacích na tabletu, případně v počítači. (Android) Graphical Tato aplikace umožňuje měřit s externími sondami Vernier pomocí Wi-Fi. I když se provádí pouze jedno měření, je možné sdílet naměřená data s několika zařízeními současně kaž dý žák může udělat vlastní analýzu měření, která se dá následně porovnat. (Android, IPad) Obdobou je aplikace SPARKVUE, která nabízí podobné funkce se systémem Pasco pomocí Bluetooth. (Android, IPad) Cardiograph a Heart Beat Umožňují měření tepu pomocí tabletu nebo mobilního telefonu. Z pohledu fyziky je zajímavý i způsob měření, který je založený na měření průsvitu konečku prstu. A to buď diodou u fotoaparátu mobilu, případně pouze pomocí okolního světla (u IPadu). Zajímavostí je taktéž, že tato měření jsou téměř ve shodě 15

16 1 Smart Tools 2 Kytara na mobilu 3 The Elements 4 Wordle nástroj pro infografiku s běžným měřením EKG (liší se cca o jednotku úderů za minutu). (Android, IPad) Pro AudioTone Generator Jedna z řady aplikací sloužící ke generování zvuku o dané frekvenci a tvaru vlny. Dá se využít k určování rozsahu slyšení, případně k demonstraci rázů. Smart Tools Sada nástrojů využívající možnosti tabletu. Např. Pravítko využívá rozlišení displeje a velikosti tabletu k zobrazení pravítka přímo na displeji, hlukoměr využívá vnitřní mikrofon zařízení, kompas využívá čidlo magnetického pole atd. Samotné nástroje se dají stáhnout jako samostatné aplikace zdarma, nevýhodou je, že obsahují reklamu. (Android, placená aplikace) Video Physics Jedna z předních aplikací na videoanalýzu pohybu. Po nahrání videa do tabletu je možné označovat body, kterými těleso (míček, běžec, 16

17 aplikace otáčející se gramofonová deska) během pohybu procházelo. Nově umožňuje taktéž tzv. autotracking automatické sledování zvoleného objektu. Při zadání škály a zvolení souřadné osy je možné určovat přesnou polohu a rychlost. Samotné naměřené hodnoty se následně dají analyzovat v aplikaci Graphical, případně v počítači pomocí LoggerPro. (IPad, placená aplikace) Wind Tunnel Aplikace k demonstraci proudění a jeho vzniku v tekutinách metodou konečných prvků. Tato aplikace názorně demonstruje jak samotnou tekutinu, tak matematický model periodické okrajové podmínky, případně lokální hodnoty tlaku a rychlosti (Android, IPad, placená aplikace) The Elements Periodická tabulka prvků s názornými ukázkami a výčtem základních vlastností jednotlivých prvků. S ukázkami je možné si interaktivně hrát. (IPad, placená aplikace) Wifi Analyzer Jednoduchá aplikace pro sledování Wi-Fi sítí síla signálu, jeho stabilita, případně pro určování MAC adres AP a hotspotů. Dá se využít pro analýzu školní Wi-Fi sítě např. při hledání slabého signálu ve školních učebnách. (Android) Piano Aplikace, ve které si studenti v hodinách hudební výchovy mohou vyzkoušet hru na klavír, aniž by museli investovat do koupě hudebního nástroje. Někteří zvládnou i zkomponovat drobnou skladbu a svůj zájem o hudbu dále rozvíjet třeba v ZUŠ. Podobných aplikací tohoto typu najdete na google play mnoho (virtuál ní flétna, kytara, bubny aj.). WEBOVÉ APLIKACE Wordle Nástroj pro grafické znázornění výskytu počtu slov v textu. Čím víckrát se slovo v textu vyskytuje, tím je zobrazeno větším písmem. Do políčka pro text na adrese vložíte text a vygenerujete textový mrak, který poté můžete uložit, kam potřebujete. Jeho podobu můžete upravovat pomocí přiložených šablon (barva, tvar, typ a směr písma). Wordle lze využít například při kombinaci se zpětnou vazbou, co si žáci zapamatovali z hodiny, upozornit na slova, která žáci používají příliš často ve svém písemném projevu, je vhodným nástrojem i pro zjištění klimatu ve třídě. Další možnosti můžete najít například: net/gholtam/50-ways-to-use-wordle-in-the- -classroom Geoguessr On-line zeměpisná hra využívající Google Street View. Pomocí fotografie vás přenese na určité místo a máte za úkol co nejpřesněji odhadnout na mapě světa, kde se právě nacházíte. Můžete se pohybovat pomocí šipek (podobně jako na google mapě) a hledat indicie, které pomohou dané místo upřesnit (nápisy u silnice nebo na domech apod.). Podle míry přesnosti svého odhadu získáváte body. Hra má pět kol a dá se vybrat objekt, který se má testovat (světadíl, země, známá místa).(geoguessr. com). Doodle Užitečný pomocník při plánování termínů tak, aby vyhovovaly všem. Vytvoříte možné termíny a pošlete pozvánku lidem, kteří by se měli akce zúčastnit. Ti zaškrtnou, která termíny jim vyhovují. Vy pak zvolíte ten, který vyhovuje většině. (www.doodle.com). 17

18 zajímavé odkazy

19 zajímavé odkazy Odkazy na zdroje vhodných výukových materiálů Sbírka úloh z fyziky Nejedná se přímo o aplikaci, ale o web s fyzikálními úlohami, které jsou přehledně organizovány (podle ročníku, obtížnosti apod.) a jsou i přehledně vyřešeny. Úlohy na webu jsou utříděny tak, že účinně a rychle umožňují v průběhu hodiny diferenciovat studenty podle znalostí. Fyzikální web je provozován pod záštitou MFF UK na adrese (fyzikalniulohy.cz). Realisticky.cz Stránky, na nichž je možné najít metodicky výborně propracované učebnice matematiky a fyziky pro gymnázia a základní školy. Látka je připravena ve dvou souborech. Jeden obsahuje kompletní text vysvětlení, zadání příkladů i jejich řešení. Druhý soubor pak pouze zadání příkladů pro samostatnou práci, do níž (po krátkém výkladu) vstupuje vyučující jen jako konzultant. Součástí těchto stránek je i podrobný úvod, který popisuje tzv. realistickou výuku (pedagogiku). Geogebratube Portál, který umožňuje nahrávání geometrických konstrukcí v programu Geogebra. Zároveň je zdrojem vytvořených materiálů pro využití ve výuce. Ty jsou členěny podle typů (pracovní listy, geogebrabooky, nástroje apod.). Je možné v nich vyhledávat i podle klíčových slov. Lze využít jak pro přípravu učitelů do výuky, tak pro sběr žákovských prací. (www.geogebra.org). Google Earth Engine Portál, kde jsou uveřejněny satelitní snímky a další údaje, získané pozorováním Země od roku Poskytuje soubor s velkým množstvím satelitních snímků a nástrojů pro analýzy z nejrůznějších oblastí. Je možné sledovat změny, ke kterým na planetě dochází (velikost měst, pohyby oceánů apod.) (earthengine.google.org). Khanova škola Bezplatný vzdělávací web navazující na celosvětově úspěšný vzdělávací projekt Khan Academy. Obsahuje videa, které názorným způsobem vysvětlují látku z mnoha oblastí. Zahraniční materiály jsou opatřeny českým překladem a jsou členěny podle předmětů a témat. Je vhodný pro žáky, kteří potřebují opakovaně vysvětlovat učivo, příp. pro využití v tzv. převrácené třídě. Zároveň lze na webu nalézt odkazy na další zajímavé výukové materiály; naše i zahraniční. (www.khanovaskola. cz, RVP metodický portál Úložiště výukových materiálů jak teoretických, tak použitelných přímo ve výuce (DUM). Dá se na něm fulltextově vyhledávat a lze zde najít spousty zajímavých a užitečných nápadů, které se dají bez dalších úprav použít v hodinách, a to i pro individuální výuku. V hodinách matematiky se například osvědčily interaktivní hry v Powerpointu, které si děti otevřou v počítači, a vždy dvě dvojice hrají proti sobě. Dále pracovní listy pro různé předměty nebo prezentace vhodně vysvětlující danou látku. Problémem je velké množství materiálů a jejich nevyrovnaná kvalita. Přesto tu lze najít autory, jejichž práce jsou vždy zárukou úspěchu. (www.rvp.cz). Obdobným 19

20 úložištěm je například portál kde se kromě digitálních učebních materiálů nachází i oddíl věnovaný různým druhům aplikací pro mobilní zařízení. Feel Ok Na webových stránkách spolupracuje řada německých, rakouských a švý carských institucí, které v rámci této plat formy nabízejí různá společenská a zdravotnická té ma ta ve formě textů, her a testů. V sekci Ju gend li che mají žáci možnost vyzkoušet si své znalosti či vyplnit si test na téma Stravo vá ní, Poruchy příjmu potravy, Kouření, Drogy, Al ko hol, Can na bis, Povolání atd. V sekci Lehrpersonen und Multiplika toren je možné stáhnout pracovní listy k daným tématům. Stránky jsou v němčině a vyžadují u žáků alespoň mírně pokročilou znalost jazyka. Jsou vhodné k procvičení dané slovní zásoby. New Periodic Table Song Spíš pro odlehčení: Netradiční úvod k zahájení výuky periodické tabulky prvků (www.youtube. com/watch?v=isbzx0tv6dq). GEG učte s námi Komunita na Google+ je neformální společenství učitelů a sympatizantů vzdělávání. Zdroj inspirací pro aktivity v hodinách, vhodné programy a aplikace. Komunita umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi aktivními učiteli. Můžete být jenom pasivními sledovači, nebo se zapojit do diskusí, případně přidávat vlastní nápady. České peníze mobilní aplikace, nápady pro výuku finanční gramotnosti týkající se ochranných prvků ban kovek (www.cnb.cz/cs/platidla/aplikace_ ceske_penize.html). Na stránkách České národní banky najdete i další užitečná místa, která mladým ekonomům rozšíří obzory. Galileoandeinstein.physics.virginia.edu Stránka věnovaná hezkým animacím s fyzikální tématikou. Grafické a výtvarné zpracování je velmi přístupné i pro naprosté laiky. Asi osmnáct flash animací (apletů) značně srozumitelným způsobem popisuje i relativně komplikované partie fyziky (galileoandeinstein.physics. virginia.edu/more_stuff/flashlets). Nori s Java Kolekce velice inspirativních apletů a animací s fyzikální tématikou. Na této stránce se můžete pokoušet přistávat na Měsíci (a tak 20

21 zajímavé odkazy si lépe uvědomit Newtonovy pohybové zákony) nebo vytvářet stojaté vlny na lineárním řetízku, a vůbec na několika dalších apletech lépe proniknout do tématu mechanického vlnění. (www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/ JavaApp/e-JavaP.html). Colorado.edu Webové stránky cele věnované moderní fyzice s mnoha hezkými animacemi. Díky těmto stránkám lehce pochopíte např. princip mikrovlnné trouby, porozumíte, jak CT tomograf dokáže vyrobit 3D snímky orgánů v těle. Stránky pomohou lépe porozumět výstavbovému principu elektronového obalu atomů v periodické tabulce atd. Jednotlivé animace jsou provázeny textem (rozhovorem dvou fiktivních postav) (www.colorado.edu/physics/2000/index.pl). Geotest Učební pomůcka pro zadávání a řešení rovin ných geometrických konstrukčních úloh, po sta vená na Geogebře. Učitel po přihlášení vybírá z připravených úloh a zadává je k řešení (do určitého data) studentům (geotest.geometry.cz). 1 GEG Učte s námi - komunita 2 České peníze na webu 3 Zdravý jídelníček 4 Škola za školou Škola za školou Web, který poskytuje výukové jednotky vytvořené na základě běžně rozšířených učebnic. Součástí je více než šedesát tisíc materiálů, pokrývajících čtrnáct hlavních školních předmětů. Obsahuje moduly výukové, procvičovací a přezkušovací. Služba je placená. (www.skolazaskolou.cz). Zdravý jídelníček Na webových stránkách aplikace si mohou žáci pomocí BMI kalkulačky vypočítat ideální váhu a díky aplikaci Víte, co jíte ověřit, jestli je jejich jídelníček vyvážený. Zjístí zastoupení živin a minerálů ve své stravě. Na stránkách najdou i řadu článků a receptů, týkajících se zdravé výživy. 21

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Elektronická média ve výuce

Elektronická média ve výuce Elektronická média ve výuce Svět nabírá na obrátkách, vývoj technologií člověk stačí sledovat už jen tak tak ve svém vlastním oboru. Ve školství bychom měli tyto technologie nejen sledovat, ale navíc i

Více

Výuka fyziky na SŠ pomocí tabletů. Daniel Mareš

Výuka fyziky na SŠ pomocí tabletů. Daniel Mareš Výuka fyziky na SŠ pomocí tabletů Daniel Mareš Obsah Krátce o didaktice fyziky Využití tabletů ve výuce (různé metody) Úskalí používání tabletů ve výuce fyziky Zacílení na výuku fyziky Několik slov k didaktice

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ ÚVOD

GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ ÚVOD South Bohemia Mathematical Letters Volume 23, (2015), No. 1, 66-72. GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ MGR. JITKA NOVÁKOVÁ ABSTRAKT. S kvalitní výukou geometrie se musí začít již na základní škole.

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Typeform.com. Blíže si popíšeme verzi BASIC, která je volně přístupná zdarma.

Typeform.com. Blíže si popíšeme verzi BASIC, která je volně přístupná zdarma. Typeform.com Typeform.com je online software pro tvorbu dotazníků, testů, anket, formulářů či pop-upů. Velkou výhodou je, že do dotazníků je možno přidávat fotky, obrázky či videa. Existují tři verze BASIC,

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Matematika analytická geometrie. Mgr. Pavel Liška

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Matematika analytická geometrie. Mgr. Pavel Liška Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity IV/2 Inovace

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Matematika planimetrie. Mgr. Tomáš Novotný

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Matematika planimetrie. Mgr. Tomáš Novotný Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity IV/2 Inovace

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Google Apps. weby 3. verze 2012

Google Apps. weby 3. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Další akce... Akce stránky... Šablony stránek... Akce webu... Spravovat web... 5 Sdílení webu... 9 Přehled... 9 Nastavení viditelnosti... 0 Nastavení sdílení

Více

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Obsah 1 Charakteristika digitálního vzdělávacího obsahu 3 2. Orientace na portálu 3 3. Přihlášení 3 4.

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

projekt evik: výuka, individualizace, koučink

projekt evik: výuka, individualizace, koučink projekt evik: výuka, individualizace, koučink DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU e-vik výuka individualizace koučink kdo jsme OBSAH Úvod 3 Pár slov o projektu

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ Přihlášení Na portál se dostanete přes webovou adresu www.dumy.cz Registrace (materiál může vložit pouze registrovaný uživatel) Pole pro přihlášení registrovaného

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Příručka řešitele AKS

Příručka řešitele AKS Příručka řešitele AKS Milí řešitelé, Astronomický klub Bratislava si pro vás připravil Astronomický korespondenční seminář, který vám umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat si

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA4 Analytická geometrie

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA4 Analytická geometrie SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA4 Analytická

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2M2 Slovní

Více

Využití nástrojů společnosti Wolfram Research, Inc. ve výuce chemie

Využití nástrojů společnosti Wolfram Research, Inc. ve výuce chemie Využití nástrojů společnosti Wolfram Research, Inc. ve výuce chemie PhDr. Martin Adamec, RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Úvod Společnost Wolfram Research,

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny)

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) Digitální svět Co se naučíte Získáte přehled o digitálních zařízeních kolem nás a o tom, jak je můžete v životě použít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o hardwarových prostředcích digitálního světa. Kolik

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Název položky: Název nabízeného zařízení * : Dotykový tablet Požadovaná

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2M3 Slovní

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny)

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) Digitální svět Co se naučíte Získáte přehled o digitálních prostředcích kolem nás a o tom, jak je můžete v životě použít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o hardwarových prostředcích digitálního světa. Kolik

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Kromě technické implementace Office 365 na školu je naprosto

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 IV/2 Inovace a

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ Matematika a její aplikace. Matematika. Závislosti a funkční vztahy

Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ Matematika a její aplikace. Matematika. Závislosti a funkční vztahy Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099 VY_32_INOVACE_SADA.08.KO.MAT Matematika

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 1Z3 Vesmír

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM BLEDSCHOOL pro základní a střední školy. Mgr. Josef Krysta

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM BLEDSCHOOL pro základní a střední školy. Mgr. Josef Krysta VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM BLEDSCHOOL pro základní a střední školy Mgr. Josef Krysta Interaktivní školní systém pro výuku cizích jazyků BLEDSCHOOL Vzdělávací systém BLEDSCHOOL je především e-learningový systém

Více

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV Mgr. Jitka Nováková SPŠ strojní a stavební Tábor Abstrakt: Grafické řešení rovnic a jejich soustav je účinná metoda, jak vysvětlit, kolik různých řešení může daný

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Fyzikální laboratoř Kamil Mudruňka Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1/8 O projektu Cílem projektu bylo vytvořit

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE

VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE RNDr. Kateřina Dvořáková Gymnázium, Bučovice, Součkova 500, 685 01 Bučovice Abstrakt: Příspěvek pojednává o e-learningovém kurzu s názvem Úvod do planimetrie. Kurz

Více

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK 100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK Mobi View je nejnovější mobilní interaktivní tabule od einstruction. Poskytuje vše co pevná interaktivní tabule za zlomek nákladů. Plus, Mobi View jmůžete

Více

ilit Laboratorní technika s aplikací Chemist

ilit Laboratorní technika s aplikací Chemist Téma aktivity: Předmět: laboratorní cvičení Doporučený věk studentů: 15 16 let Vazba na ŠVP: laboratorní technika Cíle: student popíše některé druhy laboratorního skla a nářadí student sestaví jednoduché

Více

Motivační seminář projektu Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol

Motivační seminář projektu Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol Motivační seminář projektu Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol dne 29. 4. 2013 na Masarykově ZŠ v Plzni Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.47/02.0008 Tento projekt je spolufinancován

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

S cíli výuky byli vhodně na začátku hodiny seznámeni také žáci.

S cíli výuky byli vhodně na začátku hodiny seznámeni také žáci. Pozorovatel poskytl vyučujícímu, jehož výuka byla sledována, také zpětnou vazbu. Tuto zpětnou vazbu a vyjádření vyučujícího můžeme shrnout do těchto bodů (diskuzní část archu): Stanovené výukové cíle:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Návod k využívání interaktivních funkcí

Návod k využívání interaktivních funkcí Návod k využívání interaktivních funkcí Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV. Svoji Interaktivní TV budete ovládat přes velmi jednoduchou a intuitivní aplikaci.

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Implementace E-learningového prostředí Google Apps mezi školní uživatele

Implementace E-learningového prostředí Google Apps mezi školní uživatele Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Implementace E-learningového prostředí Google Apps mezi školní uživatele Kromě technické implantace Google Apps na školu je naprosto

Více

Matematika - Kvarta. řeší ekvivalentními úpravami rovnice s neznámou ve jmenovateli

Matematika - Kvarta. řeší ekvivalentními úpravami rovnice s neznámou ve jmenovateli - Kvarta Matematika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno Vzdělávací technologie a učitel ve škole 21. století

Více

Ze středních příček konstruuj trojúhelník

Ze středních příček konstruuj trojúhelník VY_32_INOVACE_098 Matematika a její aplikace_matematika Obrácená úloha vlastnosti trojúhelníku Ze středních příček konstruuj trojúhelník Obrácená úloha konstrukce trojúhelníku ze zadaných středních příček

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

PŘEHLED A ZDROJE APLIKACÍ

PŘEHLED A ZDROJE APLIKACÍ PŘEHLED A ZDROJE APLIKACÍ Realizační tým projektu SES TEACHER myslí především na to, jak učitele podporovat v jejich dnešní nelehké roli. Přestože naše know-how leží především v práci s lidmi a své dovednosti

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče - matematika a) Obsahové vymezení: Individuální péče-matematika vychází z obsahového zaměření oboru Matematika a její aplikace

Více