projekt evik: výuka, individualizace, koučink

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "projekt evik: výuka, individualizace, koučink"

Transkript

1 projekt evik: výuka, individualizace, koučink

2

3 DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU e-vik výuka individualizace koučink kdo jsme

4 OBSAH Úvod 3 Pár slov o projektu 4 Aplikace 8 Zajímavé odkazy 16 Obecné metodiky 20 Metodiky k předmětům 31 Technické rady _ 44 Ještě než brožuru odložíte Tento materiál vznikl jako výstup projektu e-vik (výuka, individualizace, koučink) číslo CZ1.07/1.1.32/ Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci OPVK a realizován na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou v letech

5 VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, MILÉ ČTENÁŘKY, MILÍ ČTENÁŘI Projekt je slovo, které budí v pedagogické veřejnosti často protichůdné reakce. Některé učitele projekty zdržují od navyklé práce v hodině, jiným naopak dávají pocit smysluplné činnosti s žáky. Projekt e-vik vznikl jako snaha vnést do vyučování individualizaci. Tradiční vyučování všech všemu postrádá v dnešním světě stále citelněji smysl a hlavně nepřináší očekávané výsledky. Množství současné faktografie připomíná bezbřehý oceán, ve kterém můžeme pomocí internetu snadno lovit informace podle momentální potřeby, avšak využít jeho bohatství jen v jednom oboru vyžaduje většinou celoživotní studium. Dnešní svět je natolik složitý, že vyžaduje kombinaci komplexního pohledu i hlubokou specializaci. Stejně důležité je i to, aby se mladí lidé zajímali o společnost, ve které žijí, pomáhali si, uměli komunikovat, pracovali v týmu a celoživotně se vzdělávali. Tyto dovednosti je třeba trénovat ve škole. Pro učitele je to velmi náročný úkol, ve kterém jim může pomoci znalost moderních technologií. Ty totiž umožňují při jejich účelném využití aktivní samostatnou práci se současnou zpětnou vazbou učitelem. Zároveň mnohonásobně rozšiřují možnosti kvalitní spolupráce žákovského týmu i možnosti volby při řešení úkolů. Jednoduše řečeno, umožňují uskutečnit moderní didaktický ideál: à učitel organizuje, radí, koučuje, kontroluje, usměrňuje hodnocení, à žáci pracují, řeší problémy, přemýšlejí, jsou aktivní. A to je v krátkosti obsah projektu e-vik, o němž pojednává brožurka, kterou máte v ruce. RNDr. Andrej Plecháček, ředitel Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou 5

6 Pár slov o projektu A K ČEMU MI TO BUDE? Zamysleme se nad tím, kolikrát jsme se v životě setkali s touto otázkou. Všichni mnohokrát. Určitě jsme si ji kladli, když jsme studovali. Tenkrát jsme většinou neměli tolik odvahy a situace ve škole nebyla úplně uvolněná, takže jsme si otázku pokládali spíš vnitřně, nebo ji šeptem diskutovali se spolužáky o přestávkách na záchodě. Svým pedagogům ji položili opravdu jenom ti nejotrlejší jedinci. Nicméně si nepamatuji, že by na ni kdokoliv dostal nějakou, pro nás tehdy uspokojivou, odpověď. Doba pokročila, ale otázka se nezměnila. Jenom už nezní šeptem. Kolikrát jsme ji slyšeli z úst našich dětí? A protože je doba svobodnější, kolikrát ji slyšíme my, učitelé, od studentů ve školách? Jak se na ni dá reagovat? a) Je to nutné, otevři knihu a uč se! (Tak nebo v podobném duchu, myslím, odpovídala i většina učitelů za našeho mládí.) b) Já jsem se to taky musel/a naučit. A vidíš, neubylo mne. c) To patří k základu toho, co má každý člověk/středoškolák/vysokoškolák/vědět. d) Bez této látky budete v dalších předmětech úplně ztraceni. e) Jednou na vysoké škole se ti to bude hodit a pak si na mě vzpomeneš. f) Když se nebudeš učit, zakrní ti mozek. g) To za našich let jsme se toho museli učit mnohem víc a bylo to ještě zbytečnější. h) Určitě sami přijdete na mnoho dalších argumentů, které jste použili, byly použity proti vám, nebo jste si prostě jenom mysleli, že to tak musí být. A OPRAVDU TO TAK MUSÍ BÝT? Lze najít cestu, aby se žáci ve škole nenudili a našli tam to, co se jim v životě bude hodit? Dá se najít spojnice mezi reálným světem a světem školních učebnic? Můžeme učit rozumně? A co je to rozumně? Neskončíme u snížení znalostí a množství učiva, protože v reálném životě vlastně všichni potřebujeme leda trojčlenku? Snažíme se o změnu. Hledáme nové způsoby výuky, chceme přehodnotit pohled na školu, kde jediný chytrý je ve třídě ten, kdo stojí s ukazovátkem u tabule, zatímco žáci pospávají v lavicích. Chceme využít moderních nástrojů, se kterými děti baví pracovat a s jejichž pomocí je lze přivést ke spolupráci a zájmu o jednotlivé předměty. Je zřejmé, že moderní technologie jsou všude kolem nás. Žáci mají nejnovější počítače, tablety, chytré telefony a dovedou je používat, učitelé jsou v tomto zatím pozadu. Je potřeba 6

7 e-vik výuka individualizace koučink jim zajistit podmínky, aby se naučili s technikou pracovat, smysluplně ji využívali a vhodně motivovali žáky. Nejde o to techniku slepě používat za každou cenu, ale najít místa, kde pomáhá. Kde podporuje individuální resp. kooperativní způsoby výuky, které přinesou výsledky v podobě většího zájmu o učení. K tomu mimo jiné přispěl i projekt e-vik (výuka, individualizace, koučink), jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro nové způsoby výuky, které budou pro žáky i pro učitele efektivnější a příjemnější. Kde žáci budou ti aktivní, kteří hledají otázky i odpovědi, pracují individuálně nebo ve skupinách, vzájemně se podněcují a učí. Kde učitel není ten, kdo jim cpe do hlavy myšlenky a vyžaduje bezchybnou nacvičenou odpověď, ale vede je k samostatnosti, k propojování znalostí a dovedností mezi předměty, ale také a to hlavně k odpovědnosti za své výsledky. Moderní technologie, se kterými naše děti vyrůstají, chceme využít k tomu, aby nám i jim ulehčily a zpříjemnily nelehký proces vzdělávání, resp. vzdělávání se. Chceme v nich vzbudit touhu po hledání odpovědí. Touhu, která neskončí s koncem školní docházky. Tato brožurka shrnuje výsledky naší téměř dvouleté práce. Nejde o kompletní seznam materiálů, ani o univerzální kuchařku, podle které začnete okamžitě učit nově. Snažili jsme se vybrat to, co by mohlo být pro ostatní školy, které se vydávají podobným směrem, inspirující. Pokud si v ní i vy najdete něco, co použijete ve výuce, budeme rádi. Hodně zdaru nejen při práci s technologiemi. Ing. Irena Fričová (autorka a manažerka projektu) Projektový tým e-vik: (zleva) RNDr. Andrej Plecháček, Mgr. Radim Kusák, Ing. Irena Fričová, Mgr. Eva Popová, Mgr. Boris Kubíček, Ing. Šárka Hrušovská, Mgr. Lucie Janderová, Ing. Jana Vomáčková CSc, Mgr. Michal Mára, Mgr. Zora Knoppová 7

8 Jak jsme postupovali FÁZE PROJEKTU Seznámení s projektem a sestavení týmu v prvním období jsme seznámili s projektem a jeho cílem všechny pedagogy. Uspořádali jsme přednášku s odborníkem na moderní technologie ve výuce pro pedagogický sbor, podnikali diskuse ve skupinách. Výsledkem byl tým deseti učitelů, kteří se rozhodli, že do toho půjdou. Pořízení techniky pro to, abychom mohli projekt realizovat, bylo zapotřebí zajistit technické podmínky. Pořídili jsme tabletovou a notebookovou učebnu, tablety a notebooky pro přihlášené pedagogy, aby se mohli se zařízeními naučit pracovat. Proběhlo zlepšení infrastruktury tak, aby mohli žáci snadněji využívat i svá vlastní zařízení. Rozšířili jsme běžné softwarové prostředky o prostředí Google Apps for EDU. Školení v další fázi bylo potřeba vyškolit tým jednak v ovládání techniky a nástrojů, které se v rámci projektu pořídily (tabletová učebna, notebooková učebna, systém pro sdílení informací, nástroje pro správu učebny), jednak i v měkkých dovednostech, a to zejména v mentoringu a koučinku. Cílem našeho snažení je změna v pohledu na pozici učitele ve výuce je potřeba, aby učitel motivoval žáky k vlastní práci a zkoumání. Dalším krokem projektu bylo nabídnout pomocnou ruku ostatním pedagogům a rozšířit tak využívání technologií k individualizaci výuky i na zbytek pedagogického sboru (mentoring). Hledání vhodných témat a aplikace do výuky nyní bylo potřeba vytipovat vhodné učivo, na kterém bychom mohli nabyté znalosti využít. Každý ze zapojených učitelů hledal ve svých hodinách místo pro efektivní uplatnění. Někdy to byla okamžitě trefa do černého, jindy se ukázalo, že klasická výuka je vhodnější. Výsledkem této fáze je soubor metodik a příprav do hodin se zpětnou vazbou, který je uveden na webu projektu. Zapojení dalších pedagogů jakmile pedagogové týmu získali trochu jistoty, začali jsme s přenášením zkušeností na ostatní kolegy. Uspořádali jsme několik školení pro celý pedagogický sbor na využívání techniky, během nichž jsme kolegům ukazovali vhodné nástroje a způsoby organizace výuky s využitím moderních technologií. Členové týmu se stali mentory ostatním kolegům. Do ukončení projektu si vyučovací hodiny s tablety, notebooky a telefony vyzkoušeli téměř všichni členové pedagogického sboru. Změna ŠVP v současnosti (tj. v závěru projektu) dochází k promítnutí změn do Škol ního vzdělávacího programu. Pro další školní rok připravujeme doplnění a reorganizaci ŠVP tak, aby byly výsledky projektu ve výuce maximálně využity. Naším cílem je zavést SMYSLUPLNÉ UČENÍ PRO ŽIVOT. 8

9 e-vik výuka individualizace koučink Na následujících stránkách vám představíme některé výstupy projektu e-vik (výuka, indivi dualizace, koučink). Jde o výběr. Kompletní materiály najdete na webu projektu: evik.dgkralupy.cz. CO NAJDETE V JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH? APLIKACE Obsahuje vybrané aplikace, které podle nás naleznou uplatnění ve výuce kdekoliv. Stručně popisujeme, co daná aplikace dělá, jak jsme ji používali my, a odkazuje na stránky, kde je ke stažení. Seznamuje s případnými technickými nebo finanční nároky. ZAJÍMAVÉ ODKAZY Při výuce využíváme materiály z různých zdrojů internetu (sbírky příkladů, vysvětlení látky, vypracované pracovní listy, zajímavé výukové přístupy; místa, kde hledáme inspirace do hodin). 1 Školení v mentoringu 2 Školení na Google Apps předmětu. Dají se využít obecně k organizaci práce v průběhu hodiny nebo výuky v rámci delšího období. METODIKY K JEDNOTLIVÝM PŘEDMĚTŮM Zde uvádíme několik příkladů metodik do hodin konkrétních předmětů. Popisujeme, jakým způsobem je aplikována výuka s technologiemi na konkrétních příkladech učiva. TECHNICKÉ RADY V závěru je zmíněno pár informací o technických požadavcích a problémech, se kterými jsme se setkali, a popsaný způsob, jak jsme je řešili. ZÁVĚR Ještě než brožuru odložíte, chtěli bychom vám říci, že... OBECNÉ METODIKY/NÁPADY DO VÝUKY V tomto oddíle nabízíme různé příklady práce se žáky, kde nezáleží tak zcela na konkrétním 9

10 aplikace

11 aplikace V následujícím oddíle uvádíme stručné informace o aplikacích, které jsme v průběhu projektu našli a využili. Pokud není uvedeno jinak, jde o aplikace nebo programy, které jsou k dispozici zdarma. (Situace k listopadu 2014.) APLIKACE PRO ORGANIZACI PRÁCE VE TŘÍDĚ Linoit a Padlet Linoit je vizuální nástroj, který umožňuje skupinovou práci. Žáci mohou do sdíleného prostoru (v podobě nástěnky) jednoduše vkládat texty, obrázky, videa. Je možné využít k zaznamenání myšlenek, připomenutí termínů, sdílení fotek. Služba je zdarma. Pro vytvoření nástěnky je nutné se zaregistrovat. Nástěnky mohou být uzavřené (pro skupinu pozvaných) nebo veřejné (přístupné bez přihlášení pouze pomocí odkazu). (PC, Android, ios) com. Podobnou aplikací je nástěnka Padlet pro PC, na mobilních zařízeních je přístupná přes prohlížeč. Plickers Geniálně jednoduchá aplikace pro hlasování. Každý žák ve třídě má kartičku se speciálním čtvercovým kódem. Natočením kartičky vyjadřují žáci svoji volbu. Učitel naskenuje třídu mobilním zařízením (telefonem, tabletem) s nainstalovanou aplikací Plickers a okamžitě vidí, jak kdo hlasoval. Pokud žákům promítneme stránku vidí v reálném čase, kdo již odhlasoval a čí hlas ještě chybí. Po ukončení hlasování je možné zobrazit graf výsledků, příp. jmenný seznam, jak kdo hlasoval. Ve webovém rozhraní se zaregistrujte a vytvořte si třídu. Stáhněte si do mobilu nebo do tabletu aplikaci Plickers. Rozdejte jednotlivým žákům kartičky (ty najdete na webu, vytiskněte Hlasování pomocí Plickers v praxi si je) a pak už jen sledujte přes aplikaci odpovědi žáků. Otázky si můžete předpřipravit prostřednictvím webového rozhraní nebo přímo na mobilu. (PC, Android) Lensoo Create Free aplikace, která změní váš tablet (systém Android, ios) ve virtuální tabuli, která umožní záznam všeho, co na ní děláte, a zároveň nahrává váš mluvený komentář. Do aplikace lze vkládat obrázky (z internetu, nebo je tabletem vyfotit), doplňovat texty, malovat. Výsledek je možné poté editovat, doplňovat a dále komentovat. Můžete tak vytvářet výuková videa ve stylu Khanovy akademie. Výsledný záznam je možno okamžitě sdílet prostřednictvím u, Facebooku či Twitteru. Obdoba pro ipady je aplikace EduCreation a ExplainEverything. (create.lensoo.com, Google Drive Cloudové prostředí, které umožňuje vytváření a sdílení různých souborů (texty, tabulky, prezentace). Výhodou je, že na souborech mů že najednou pracovat více osob (např. žáci 11

12 ve třídě, z domova, každý ze svého zařízení). Soubory lze zpřístupnit jmenovitě ( ová adresa), skupinově (skupina např. třída, učitelé) nebo dát k dispozici komukoliv (s odkazem, nebo volně vyhledatelné na webu). Nevýhodou je nutné internetové připojení (lze sice využívat i offline verzi, ale zde nevyužijeme kooperativní způsob výuky). Pro využívání google dokumentů je potřeba mít zřízen google účet. V rámci školy je výhodné založit si zdarma prostředí Google Apps for Edu, neboť zde je možné mít účty pod vlastní doménou, navíc jsou chráněny před spamem. Google Apps pro vzdělávání (Google Apps for EDU) nabízí spousty dalších funkcionalit, které ve výuce určitě využijete (webové stránky, prostředí Classroom, formuláře atd.) (PC, Android, ios) drive.google.com, Google Classroom (učebna) Umožňuje učitelům zadávat a vybírat úkoly bez použití jediného listu papíru. Navíc jsou jim k dispozici i funkce, které šetří čas. Jednoduše lze vytvořit kopii Dokumentu Google pro každého studenta. Učebna vytváří na Disku Google složky pro jednotlivý úkol a umožňuje tak přehlednou správu prací. Studenti mohou na stránce Úkoly sledovat, co a kdy se má odevzdat. Učitelé ihned vidí, kdo už práci dokončil a kdo ještě ne. Přímo v Učebně tak mohou žákům okamžitě poskytovat zpětnou vazbu a úkoly hodnotit (classroom.google.com). Pinterest Druh sociální sítě, kde mohou uživatelé vytvářet a případně sdílet kolekce obrázků či fotografií. Dá se využít jako druh nástěnky, kam žáci přišpendlí své vybrané obrázky k danému tématu. Takto vytvořené kolekce mohou procházet ostatní spolupracovníci, obrázky komentovat či lajkovat, případně si je přidávat do své vlastní kolekce. Vkládat obrázky můžete prostřednictvím počítače, telefonu, tabletu. Na Pinterestu se dá vyhledávat pomocí klíčových slov, můžete používat nástěnky ostatních uživatelů. Velmi užitečné jsou nástěnky učitelů, kteří již aplikaci využívají com, či video komunity GEG ČR, které vám ukáže výhody Pinterestu ve výuce goo.gl/3k6mrj. Eclipsecrossword Volně stažitelná aplikace pro PC (systém win7), ve které můžete velmi rychle sestavit předem zadaná slova do křížovky. Velmi vhodné pro jazykáře (procvičování slovíček), ale lze uplatnit i v jiných předmětech, kde bude zapotřebí se 12

13 aplikace studenty upevňovat určité pojmy. Zadaná slova (ke kterým ještě nutno připsat legendy) se poskládají do řádků a sloupců tak, že se někdy protnou ve společných písmenech. APLIKACE ZAMĚŘENÉ NA KONKRÉTNÍ OBLASTI Lidské tělo Aplikace vhodná do biologie k zopakování pojmů a umístění orgánů v lidském těle, podobná je i ENJOY LEARNING ANATOMY PUZZLE. English Grammar In Use Activites Jedna z řady aplikací na výuku angličtiny podle stejnojmenné učebnice, žáci mohou sami poslouchat příslušná zadání podle svého tempa a vypracovávat cvičení, přičemž aplikace je sama vyhodnotí. (Android, placená aplikace). Geogebra Program zdarma pro interaktivní výuku geometrie pro tablety i počítače. Intuitivním způsobem se konstruují úlohy do geometrie, výsledky jsou mnohem přesnější než pomocí tužky a kružítka, práce jde žákům rychleji. Navíc umožňuje kdykoliv měnit parametry 1 Linoit 2 Geogebra Optika 3 Myscript Calculator ruční zadání 4 Myscript Calculator výsledek jednotlivých objektů, a tím se žáci mohou dostat k vyhledávání různých variant řešení. Další výhodou je, že postup konstrukce lze opakovaně přehrávat od začátku po krocích. Konstrukce lze ukládat online. www. geo ge bra tube.org (pro ukládání materiálů on-line). Realcalc Plus Jedna z mnoha aplikací, které lze nahrát do mobilního telefonu, takže studenti mají kalkulačku stále při sobě. Obsahuje funkce vhodné pro středoškolskou matematiku mocniny a odmocniny, goniometrické funkce, převody úhlů i statistické funkce (play.google.com). Myscript Calculator Jednoduchá kalkulačka, do které se vstupy zadávají ručně. Stačí napsat požadova ný výraz a aplikace jej sama rozpozná a vy počte. Umožňuje práci i se zlom ky, go nio me tric ký mi funkcemi, mocninami a odmocninami, je schopná vypočítat jednoduché rovnice. (An droid, ipad). 13

14 1 WolframAlpha 2 Google Sky map 3 Algodoo 4 Graphical Wolfram Alpha Samotnou kapitolu při použití aplikací si vyžaduje WolframAlpha, jelikož svou výpočetní silou a množstvím informací se vyrovná téměř všem ostatním aplikacím v tabletu dohromady. Pro své fungování vyžaduje připojení k internetu. Využití je velmi široké a dá se rozdělit do čtyř hlavních bloků: à První oblastí je využití WolframAlpha k číselným a symbolickým výpočtům např. kolik je 2+2, obecné vyjádření libovolné neznámé z kalorimetrické rovnice. à Druhou je získávání zeměpisných, chemických a fyzikálních dat např. jak se vyvíjela teplota v Praze od roku 1990 do roku 2005, data v reálném čase např. kde se momentálně nachází stanice ISS. à Třetí je vizualizace kreslení 2D, 3D grafů a vyšetřování průběhu funkcí. à Posledním blokem je zadávání problémů běžnou angličtinou např. položením otázky Last earthquake in Japan. Na základě WolframAlpha vznikla i řada pomocných aplikací, využívajících předefinované vstupy např. Calculus, Physics I a II, Astronomy ad. (Android, IPad, placená aplikace). Wolfram Mathematica Společně s programem MAPLE jeden z předních programů pro symbolické výpočty. V jeho rámci je možné využívat vstupy WolframAlpha, případně využít program jako velmi chytrou kalkulačku s řadou funkcí do matematiky, fyziky, finančnictví a dalších oblastí lidského poznání. Tento program se dá využít od základních škol až po vědecký výzkum. (PC, placená aplikace). Astronomické aplikace Zajímavou aplikací využívající gyroskop tabletu je Google Sky Map, který umožňuje sledovat názvy hvězd, souhvězdí, planet a dalších zajímavých objektů hvězdné oblohy pouhým natočením tabletu na příslušnou část hvězdné oblohy. Solar Walk je aplikace na simulaci sluneční soustavy v tabletu. Kromě klasických funkcí, jako je procházení sluneční soustavou nebo sledování významných satelitů v okolí Země, je zajímavostí této aplikace možnost zobrazení 3D pomocí dvoubarevných brýlí. (IPad, placená aplikace). Další zajímavou eventualitou je aplikace Stellarium, která simuluje 14

15 aplikace prostředí hvězdné oblohy. Je možné sledovat a vyhledávat velkou řadu hvězdných objektů, zobrazovat souhvězdí, případně sledovat vývoj hvězdné oblohy. Celestia Program, který i v bezplatné verzi umožňuje atraktivní výlety vesmírem. Vizualizace kosmického prostoru uživateli usnadňuje snadněji pochopit enormní rozměry a vzdálenosti, se kterými ve vesmíru nutně musí pracovat. Uživatel může 3D prostorovým simulátorem cestovat obrovskými rychlostmi jak v čase, tak v prostoru, a tak si udělat základní obrázek o pohybu nebeských těles. Jako efektivní (a určitě i efektní) úvod do astronomie skoro nezbytný pomocník. (www.shatters.net/celestia). Algodoo Simulační prostředí především pro oblast mechaniky a optiky. Aplikace umožnuje kreslit vlastní objekty a definovat u nich nejrůznější fyzikální vlastnosti rychlost, plošnou hustotu, koeficient tření, odrazivost. ad. (IPad, PC). Androsensor Většina tabletů a mobilních telefonů obsahuje interní senzory, i když je prodejci zařízení běžně neuvádějí. Dá se například nalézt akcelerometr, luxmetr, čidlo magnetického pole, případně i někdy barometr. AndroSensor umožňuje tyto interní sondy zobrazit. Zobrazí také jejich aktuální hodnoty a časový průběh. Hodnoty se dají zaznamenat a analyzovat také v dalších aplikacích na tabletu, případně v počítači. (Android) Graphical Tato aplikace umožňuje měřit s externími sondami Vernier pomocí Wi-Fi. I když se provádí pouze jedno měření, je možné sdílet naměřená data s několika zařízeními současně kaž dý žák může udělat vlastní analýzu měření, která se dá následně porovnat. (Android, IPad) Obdobou je aplikace SPARKVUE, která nabízí podobné funkce se systémem Pasco pomocí Bluetooth. (Android, IPad) Cardiograph a Heart Beat Umožňují měření tepu pomocí tabletu nebo mobilního telefonu. Z pohledu fyziky je zajímavý i způsob měření, který je založený na měření průsvitu konečku prstu. A to buď diodou u fotoaparátu mobilu, případně pouze pomocí okolního světla (u IPadu). Zajímavostí je taktéž, že tato měření jsou téměř ve shodě 15

16 1 Smart Tools 2 Kytara na mobilu 3 The Elements 4 Wordle nástroj pro infografiku s běžným měřením EKG (liší se cca o jednotku úderů za minutu). (Android, IPad) Pro AudioTone Generator Jedna z řady aplikací sloužící ke generování zvuku o dané frekvenci a tvaru vlny. Dá se využít k určování rozsahu slyšení, případně k demonstraci rázů. Smart Tools Sada nástrojů využívající možnosti tabletu. Např. Pravítko využívá rozlišení displeje a velikosti tabletu k zobrazení pravítka přímo na displeji, hlukoměr využívá vnitřní mikrofon zařízení, kompas využívá čidlo magnetického pole atd. Samotné nástroje se dají stáhnout jako samostatné aplikace zdarma, nevýhodou je, že obsahují reklamu. (Android, placená aplikace) Video Physics Jedna z předních aplikací na videoanalýzu pohybu. Po nahrání videa do tabletu je možné označovat body, kterými těleso (míček, běžec, 16

17 aplikace otáčející se gramofonová deska) během pohybu procházelo. Nově umožňuje taktéž tzv. autotracking automatické sledování zvoleného objektu. Při zadání škály a zvolení souřadné osy je možné určovat přesnou polohu a rychlost. Samotné naměřené hodnoty se následně dají analyzovat v aplikaci Graphical, případně v počítači pomocí LoggerPro. (IPad, placená aplikace) Wind Tunnel Aplikace k demonstraci proudění a jeho vzniku v tekutinách metodou konečných prvků. Tato aplikace názorně demonstruje jak samotnou tekutinu, tak matematický model periodické okrajové podmínky, případně lokální hodnoty tlaku a rychlosti (Android, IPad, placená aplikace) The Elements Periodická tabulka prvků s názornými ukázkami a výčtem základních vlastností jednotlivých prvků. S ukázkami je možné si interaktivně hrát. (IPad, placená aplikace) Wifi Analyzer Jednoduchá aplikace pro sledování Wi-Fi sítí síla signálu, jeho stabilita, případně pro určování MAC adres AP a hotspotů. Dá se využít pro analýzu školní Wi-Fi sítě např. při hledání slabého signálu ve školních učebnách. (Android) Piano Aplikace, ve které si studenti v hodinách hudební výchovy mohou vyzkoušet hru na klavír, aniž by museli investovat do koupě hudebního nástroje. Někteří zvládnou i zkomponovat drobnou skladbu a svůj zájem o hudbu dále rozvíjet třeba v ZUŠ. Podobných aplikací tohoto typu najdete na google play mnoho (virtuál ní flétna, kytara, bubny aj.). WEBOVÉ APLIKACE Wordle Nástroj pro grafické znázornění výskytu počtu slov v textu. Čím víckrát se slovo v textu vyskytuje, tím je zobrazeno větším písmem. Do políčka pro text na adrese vložíte text a vygenerujete textový mrak, který poté můžete uložit, kam potřebujete. Jeho podobu můžete upravovat pomocí přiložených šablon (barva, tvar, typ a směr písma). Wordle lze využít například při kombinaci se zpětnou vazbou, co si žáci zapamatovali z hodiny, upozornit na slova, která žáci používají příliš často ve svém písemném projevu, je vhodným nástrojem i pro zjištění klimatu ve třídě. Další možnosti můžete najít například: net/gholtam/50-ways-to-use-wordle-in-the- -classroom Geoguessr On-line zeměpisná hra využívající Google Street View. Pomocí fotografie vás přenese na určité místo a máte za úkol co nejpřesněji odhadnout na mapě světa, kde se právě nacházíte. Můžete se pohybovat pomocí šipek (podobně jako na google mapě) a hledat indicie, které pomohou dané místo upřesnit (nápisy u silnice nebo na domech apod.). Podle míry přesnosti svého odhadu získáváte body. Hra má pět kol a dá se vybrat objekt, který se má testovat (světadíl, země, známá místa).(geoguessr. com). Doodle Užitečný pomocník při plánování termínů tak, aby vyhovovaly všem. Vytvoříte možné termíny a pošlete pozvánku lidem, kteří by se měli akce zúčastnit. Ti zaškrtnou, která termíny jim vyhovují. Vy pak zvolíte ten, který vyhovuje většině. (www.doodle.com). 17

18 zajímavé odkazy

19 zajímavé odkazy Odkazy na zdroje vhodných výukových materiálů Sbírka úloh z fyziky Nejedná se přímo o aplikaci, ale o web s fyzikálními úlohami, které jsou přehledně organizovány (podle ročníku, obtížnosti apod.) a jsou i přehledně vyřešeny. Úlohy na webu jsou utříděny tak, že účinně a rychle umožňují v průběhu hodiny diferenciovat studenty podle znalostí. Fyzikální web je provozován pod záštitou MFF UK na adrese (fyzikalniulohy.cz). Realisticky.cz Stránky, na nichž je možné najít metodicky výborně propracované učebnice matematiky a fyziky pro gymnázia a základní školy. Látka je připravena ve dvou souborech. Jeden obsahuje kompletní text vysvětlení, zadání příkladů i jejich řešení. Druhý soubor pak pouze zadání příkladů pro samostatnou práci, do níž (po krátkém výkladu) vstupuje vyučující jen jako konzultant. Součástí těchto stránek je i podrobný úvod, který popisuje tzv. realistickou výuku (pedagogiku). Geogebratube Portál, který umožňuje nahrávání geometrických konstrukcí v programu Geogebra. Zároveň je zdrojem vytvořených materiálů pro využití ve výuce. Ty jsou členěny podle typů (pracovní listy, geogebrabooky, nástroje apod.). Je možné v nich vyhledávat i podle klíčových slov. Lze využít jak pro přípravu učitelů do výuky, tak pro sběr žákovských prací. (www.geogebra.org). Google Earth Engine Portál, kde jsou uveřejněny satelitní snímky a další údaje, získané pozorováním Země od roku Poskytuje soubor s velkým množstvím satelitních snímků a nástrojů pro analýzy z nejrůznějších oblastí. Je možné sledovat změny, ke kterým na planetě dochází (velikost měst, pohyby oceánů apod.) (earthengine.google.org). Khanova škola Bezplatný vzdělávací web navazující na celosvětově úspěšný vzdělávací projekt Khan Academy. Obsahuje videa, které názorným způsobem vysvětlují látku z mnoha oblastí. Zahraniční materiály jsou opatřeny českým překladem a jsou členěny podle předmětů a témat. Je vhodný pro žáky, kteří potřebují opakovaně vysvětlovat učivo, příp. pro využití v tzv. převrácené třídě. Zároveň lze na webu nalézt odkazy na další zajímavé výukové materiály; naše i zahraniční. (www.khanovaskola. cz, RVP metodický portál Úložiště výukových materiálů jak teoretických, tak použitelných přímo ve výuce (DUM). Dá se na něm fulltextově vyhledávat a lze zde najít spousty zajímavých a užitečných nápadů, které se dají bez dalších úprav použít v hodinách, a to i pro individuální výuku. V hodinách matematiky se například osvědčily interaktivní hry v Powerpointu, které si děti otevřou v počítači, a vždy dvě dvojice hrají proti sobě. Dále pracovní listy pro různé předměty nebo prezentace vhodně vysvětlující danou látku. Problémem je velké množství materiálů a jejich nevyrovnaná kvalita. Přesto tu lze najít autory, jejichž práce jsou vždy zárukou úspěchu. (www.rvp.cz). Obdobným 19

20 úložištěm je například portál kde se kromě digitálních učebních materiálů nachází i oddíl věnovaný různým druhům aplikací pro mobilní zařízení. Feel Ok Na webových stránkách spolupracuje řada německých, rakouských a švý carských institucí, které v rámci této plat formy nabízejí různá společenská a zdravotnická té ma ta ve formě textů, her a testů. V sekci Ju gend li che mají žáci možnost vyzkoušet si své znalosti či vyplnit si test na téma Stravo vá ní, Poruchy příjmu potravy, Kouření, Drogy, Al ko hol, Can na bis, Povolání atd. V sekci Lehrpersonen und Multiplika toren je možné stáhnout pracovní listy k daným tématům. Stránky jsou v němčině a vyžadují u žáků alespoň mírně pokročilou znalost jazyka. Jsou vhodné k procvičení dané slovní zásoby. New Periodic Table Song Spíš pro odlehčení: Netradiční úvod k zahájení výuky periodické tabulky prvků (www.youtube. com/watch?v=isbzx0tv6dq). GEG učte s námi Komunita na Google+ je neformální společenství učitelů a sympatizantů vzdělávání. Zdroj inspirací pro aktivity v hodinách, vhodné programy a aplikace. Komunita umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi aktivními učiteli. Můžete být jenom pasivními sledovači, nebo se zapojit do diskusí, případně přidávat vlastní nápady. České peníze mobilní aplikace, nápady pro výuku finanční gramotnosti týkající se ochranných prvků ban kovek (www.cnb.cz/cs/platidla/aplikace_ ceske_penize.html). Na stránkách České národní banky najdete i další užitečná místa, která mladým ekonomům rozšíří obzory. Galileoandeinstein.physics.virginia.edu Stránka věnovaná hezkým animacím s fyzikální tématikou. Grafické a výtvarné zpracování je velmi přístupné i pro naprosté laiky. Asi osmnáct flash animací (apletů) značně srozumitelným způsobem popisuje i relativně komplikované partie fyziky (galileoandeinstein.physics. virginia.edu/more_stuff/flashlets). Nori s Java Kolekce velice inspirativních apletů a animací s fyzikální tématikou. Na této stránce se můžete pokoušet přistávat na Měsíci (a tak 20

21 zajímavé odkazy si lépe uvědomit Newtonovy pohybové zákony) nebo vytvářet stojaté vlny na lineárním řetízku, a vůbec na několika dalších apletech lépe proniknout do tématu mechanického vlnění. (www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/ JavaApp/e-JavaP.html). Colorado.edu Webové stránky cele věnované moderní fyzice s mnoha hezkými animacemi. Díky těmto stránkám lehce pochopíte např. princip mikrovlnné trouby, porozumíte, jak CT tomograf dokáže vyrobit 3D snímky orgánů v těle. Stránky pomohou lépe porozumět výstavbovému principu elektronového obalu atomů v periodické tabulce atd. Jednotlivé animace jsou provázeny textem (rozhovorem dvou fiktivních postav) (www.colorado.edu/physics/2000/index.pl). Geotest Učební pomůcka pro zadávání a řešení rovin ných geometrických konstrukčních úloh, po sta vená na Geogebře. Učitel po přihlášení vybírá z připravených úloh a zadává je k řešení (do určitého data) studentům (geotest.geometry.cz). 1 GEG Učte s námi - komunita 2 České peníze na webu 3 Zdravý jídelníček 4 Škola za školou Škola za školou Web, který poskytuje výukové jednotky vytvořené na základě běžně rozšířených učebnic. Součástí je více než šedesát tisíc materiálů, pokrývajících čtrnáct hlavních školních předmětů. Obsahuje moduly výukové, procvičovací a přezkušovací. Služba je placená. (www.skolazaskolou.cz). Zdravý jídelníček Na webových stránkách aplikace si mohou žáci pomocí BMI kalkulačky vypočítat ideální váhu a díky aplikaci Víte, co jíte ověřit, jestli je jejich jídelníček vyvážený. Zjístí zastoupení živin a minerálů ve své stravě. Na stránkách najdou i řadu článků a receptů, týkajících se zdravé výživy. 21

Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech

Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech Oborová uživatelská příručka pro učitele Jiří Vedral, Dagmar Kocichová, Alena Mašláňová a kolektiv Příručka

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy Diplomová práce Vypracovala: Bc. Kateřina

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele Miroslav Kučera, Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Nástroje pro práci s informacemi

Nástroje pro práci s informacemi Kabinet informačních studií a knihovnictví 24 převážně online nástrojů, které by neměly uniknout vaší pozornosti Mgr. Michal Černý Slovo úvodem Informační společnost klade na člověka silné nároky musí

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Vzdělávací aktivity v jazyce českém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce českém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce českém Oborová uživatelská příručka pro učitele Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou školských informatiků.

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu.

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Jsem snílek, či co je tohle za způsob platby ebooku? Přátelé a čtenáři.

Více

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu Ing. Michaela Hrubá Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 4 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více