projekt evik: výuka, individualizace, koučink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "projekt evik: výuka, individualizace, koučink"

Transkript

1 projekt evik: výuka, individualizace, koučink

2

3 DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU e-vik výuka individualizace koučink kdo jsme

4 OBSAH Úvod 3 Pár slov o projektu 4 Aplikace 8 Zajímavé odkazy 16 Obecné metodiky 20 Metodiky k předmětům 31 Technické rady _ 44 Ještě než brožuru odložíte Tento materiál vznikl jako výstup projektu e-vik (výuka, individualizace, koučink) číslo CZ1.07/1.1.32/ Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci OPVK a realizován na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou v letech

5 VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, MILÉ ČTENÁŘKY, MILÍ ČTENÁŘI Projekt je slovo, které budí v pedagogické veřejnosti často protichůdné reakce. Některé učitele projekty zdržují od navyklé práce v hodině, jiným naopak dávají pocit smysluplné činnosti s žáky. Projekt e-vik vznikl jako snaha vnést do vyučování individualizaci. Tradiční vyučování všech všemu postrádá v dnešním světě stále citelněji smysl a hlavně nepřináší očekávané výsledky. Množství současné faktografie připomíná bezbřehý oceán, ve kterém můžeme pomocí internetu snadno lovit informace podle momentální potřeby, avšak využít jeho bohatství jen v jednom oboru vyžaduje většinou celoživotní studium. Dnešní svět je natolik složitý, že vyžaduje kombinaci komplexního pohledu i hlubokou specializaci. Stejně důležité je i to, aby se mladí lidé zajímali o společnost, ve které žijí, pomáhali si, uměli komunikovat, pracovali v týmu a celoživotně se vzdělávali. Tyto dovednosti je třeba trénovat ve škole. Pro učitele je to velmi náročný úkol, ve kterém jim může pomoci znalost moderních technologií. Ty totiž umožňují při jejich účelném využití aktivní samostatnou práci se současnou zpětnou vazbou učitelem. Zároveň mnohonásobně rozšiřují možnosti kvalitní spolupráce žákovského týmu i možnosti volby při řešení úkolů. Jednoduše řečeno, umožňují uskutečnit moderní didaktický ideál: à učitel organizuje, radí, koučuje, kontroluje, usměrňuje hodnocení, à žáci pracují, řeší problémy, přemýšlejí, jsou aktivní. A to je v krátkosti obsah projektu e-vik, o němž pojednává brožurka, kterou máte v ruce. RNDr. Andrej Plecháček, ředitel Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou 5

6 Pár slov o projektu A K ČEMU MI TO BUDE? Zamysleme se nad tím, kolikrát jsme se v životě setkali s touto otázkou. Všichni mnohokrát. Určitě jsme si ji kladli, když jsme studovali. Tenkrát jsme většinou neměli tolik odvahy a situace ve škole nebyla úplně uvolněná, takže jsme si otázku pokládali spíš vnitřně, nebo ji šeptem diskutovali se spolužáky o přestávkách na záchodě. Svým pedagogům ji položili opravdu jenom ti nejotrlejší jedinci. Nicméně si nepamatuji, že by na ni kdokoliv dostal nějakou, pro nás tehdy uspokojivou, odpověď. Doba pokročila, ale otázka se nezměnila. Jenom už nezní šeptem. Kolikrát jsme ji slyšeli z úst našich dětí? A protože je doba svobodnější, kolikrát ji slyšíme my, učitelé, od studentů ve školách? Jak se na ni dá reagovat? a) Je to nutné, otevři knihu a uč se! (Tak nebo v podobném duchu, myslím, odpovídala i většina učitelů za našeho mládí.) b) Já jsem se to taky musel/a naučit. A vidíš, neubylo mne. c) To patří k základu toho, co má každý člověk/středoškolák/vysokoškolák/vědět. d) Bez této látky budete v dalších předmětech úplně ztraceni. e) Jednou na vysoké škole se ti to bude hodit a pak si na mě vzpomeneš. f) Když se nebudeš učit, zakrní ti mozek. g) To za našich let jsme se toho museli učit mnohem víc a bylo to ještě zbytečnější. h) Určitě sami přijdete na mnoho dalších argumentů, které jste použili, byly použity proti vám, nebo jste si prostě jenom mysleli, že to tak musí být. A OPRAVDU TO TAK MUSÍ BÝT? Lze najít cestu, aby se žáci ve škole nenudili a našli tam to, co se jim v životě bude hodit? Dá se najít spojnice mezi reálným světem a světem školních učebnic? Můžeme učit rozumně? A co je to rozumně? Neskončíme u snížení znalostí a množství učiva, protože v reálném životě vlastně všichni potřebujeme leda trojčlenku? Snažíme se o změnu. Hledáme nové způsoby výuky, chceme přehodnotit pohled na školu, kde jediný chytrý je ve třídě ten, kdo stojí s ukazovátkem u tabule, zatímco žáci pospávají v lavicích. Chceme využít moderních nástrojů, se kterými děti baví pracovat a s jejichž pomocí je lze přivést ke spolupráci a zájmu o jednotlivé předměty. Je zřejmé, že moderní technologie jsou všude kolem nás. Žáci mají nejnovější počítače, tablety, chytré telefony a dovedou je používat, učitelé jsou v tomto zatím pozadu. Je potřeba 6

7 e-vik výuka individualizace koučink jim zajistit podmínky, aby se naučili s technikou pracovat, smysluplně ji využívali a vhodně motivovali žáky. Nejde o to techniku slepě používat za každou cenu, ale najít místa, kde pomáhá. Kde podporuje individuální resp. kooperativní způsoby výuky, které přinesou výsledky v podobě většího zájmu o učení. K tomu mimo jiné přispěl i projekt e-vik (výuka, individualizace, koučink), jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro nové způsoby výuky, které budou pro žáky i pro učitele efektivnější a příjemnější. Kde žáci budou ti aktivní, kteří hledají otázky i odpovědi, pracují individuálně nebo ve skupinách, vzájemně se podněcují a učí. Kde učitel není ten, kdo jim cpe do hlavy myšlenky a vyžaduje bezchybnou nacvičenou odpověď, ale vede je k samostatnosti, k propojování znalostí a dovedností mezi předměty, ale také a to hlavně k odpovědnosti za své výsledky. Moderní technologie, se kterými naše děti vyrůstají, chceme využít k tomu, aby nám i jim ulehčily a zpříjemnily nelehký proces vzdělávání, resp. vzdělávání se. Chceme v nich vzbudit touhu po hledání odpovědí. Touhu, která neskončí s koncem školní docházky. Tato brožurka shrnuje výsledky naší téměř dvouleté práce. Nejde o kompletní seznam materiálů, ani o univerzální kuchařku, podle které začnete okamžitě učit nově. Snažili jsme se vybrat to, co by mohlo být pro ostatní školy, které se vydávají podobným směrem, inspirující. Pokud si v ní i vy najdete něco, co použijete ve výuce, budeme rádi. Hodně zdaru nejen při práci s technologiemi. Ing. Irena Fričová (autorka a manažerka projektu) Projektový tým e-vik: (zleva) RNDr. Andrej Plecháček, Mgr. Radim Kusák, Ing. Irena Fričová, Mgr. Eva Popová, Mgr. Boris Kubíček, Ing. Šárka Hrušovská, Mgr. Lucie Janderová, Ing. Jana Vomáčková CSc, Mgr. Michal Mára, Mgr. Zora Knoppová 7

8 Jak jsme postupovali FÁZE PROJEKTU Seznámení s projektem a sestavení týmu v prvním období jsme seznámili s projektem a jeho cílem všechny pedagogy. Uspořádali jsme přednášku s odborníkem na moderní technologie ve výuce pro pedagogický sbor, podnikali diskuse ve skupinách. Výsledkem byl tým deseti učitelů, kteří se rozhodli, že do toho půjdou. Pořízení techniky pro to, abychom mohli projekt realizovat, bylo zapotřebí zajistit technické podmínky. Pořídili jsme tabletovou a notebookovou učebnu, tablety a notebooky pro přihlášené pedagogy, aby se mohli se zařízeními naučit pracovat. Proběhlo zlepšení infrastruktury tak, aby mohli žáci snadněji využívat i svá vlastní zařízení. Rozšířili jsme běžné softwarové prostředky o prostředí Google Apps for EDU. Školení v další fázi bylo potřeba vyškolit tým jednak v ovládání techniky a nástrojů, které se v rámci projektu pořídily (tabletová učebna, notebooková učebna, systém pro sdílení informací, nástroje pro správu učebny), jednak i v měkkých dovednostech, a to zejména v mentoringu a koučinku. Cílem našeho snažení je změna v pohledu na pozici učitele ve výuce je potřeba, aby učitel motivoval žáky k vlastní práci a zkoumání. Dalším krokem projektu bylo nabídnout pomocnou ruku ostatním pedagogům a rozšířit tak využívání technologií k individualizaci výuky i na zbytek pedagogického sboru (mentoring). Hledání vhodných témat a aplikace do výuky nyní bylo potřeba vytipovat vhodné učivo, na kterém bychom mohli nabyté znalosti využít. Každý ze zapojených učitelů hledal ve svých hodinách místo pro efektivní uplatnění. Někdy to byla okamžitě trefa do černého, jindy se ukázalo, že klasická výuka je vhodnější. Výsledkem této fáze je soubor metodik a příprav do hodin se zpětnou vazbou, který je uveden na webu projektu. Zapojení dalších pedagogů jakmile pedagogové týmu získali trochu jistoty, začali jsme s přenášením zkušeností na ostatní kolegy. Uspořádali jsme několik školení pro celý pedagogický sbor na využívání techniky, během nichž jsme kolegům ukazovali vhodné nástroje a způsoby organizace výuky s využitím moderních technologií. Členové týmu se stali mentory ostatním kolegům. Do ukončení projektu si vyučovací hodiny s tablety, notebooky a telefony vyzkoušeli téměř všichni členové pedagogického sboru. Změna ŠVP v současnosti (tj. v závěru projektu) dochází k promítnutí změn do Škol ního vzdělávacího programu. Pro další školní rok připravujeme doplnění a reorganizaci ŠVP tak, aby byly výsledky projektu ve výuce maximálně využity. Naším cílem je zavést SMYSLUPLNÉ UČENÍ PRO ŽIVOT. 8

9 e-vik výuka individualizace koučink Na následujících stránkách vám představíme některé výstupy projektu e-vik (výuka, indivi dualizace, koučink). Jde o výběr. Kompletní materiály najdete na webu projektu: evik.dgkralupy.cz. CO NAJDETE V JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH? APLIKACE Obsahuje vybrané aplikace, které podle nás naleznou uplatnění ve výuce kdekoliv. Stručně popisujeme, co daná aplikace dělá, jak jsme ji používali my, a odkazuje na stránky, kde je ke stažení. Seznamuje s případnými technickými nebo finanční nároky. ZAJÍMAVÉ ODKAZY Při výuce využíváme materiály z různých zdrojů internetu (sbírky příkladů, vysvětlení látky, vypracované pracovní listy, zajímavé výukové přístupy; místa, kde hledáme inspirace do hodin). 1 Školení v mentoringu 2 Školení na Google Apps předmětu. Dají se využít obecně k organizaci práce v průběhu hodiny nebo výuky v rámci delšího období. METODIKY K JEDNOTLIVÝM PŘEDMĚTŮM Zde uvádíme několik příkladů metodik do hodin konkrétních předmětů. Popisujeme, jakým způsobem je aplikována výuka s technologiemi na konkrétních příkladech učiva. TECHNICKÉ RADY V závěru je zmíněno pár informací o technických požadavcích a problémech, se kterými jsme se setkali, a popsaný způsob, jak jsme je řešili. ZÁVĚR Ještě než brožuru odložíte, chtěli bychom vám říci, že... OBECNÉ METODIKY/NÁPADY DO VÝUKY V tomto oddíle nabízíme různé příklady práce se žáky, kde nezáleží tak zcela na konkrétním 9

10 aplikace

11 aplikace V následujícím oddíle uvádíme stručné informace o aplikacích, které jsme v průběhu projektu našli a využili. Pokud není uvedeno jinak, jde o aplikace nebo programy, které jsou k dispozici zdarma. (Situace k listopadu 2014.) APLIKACE PRO ORGANIZACI PRÁCE VE TŘÍDĚ Linoit a Padlet Linoit je vizuální nástroj, který umožňuje skupinovou práci. Žáci mohou do sdíleného prostoru (v podobě nástěnky) jednoduše vkládat texty, obrázky, videa. Je možné využít k zaznamenání myšlenek, připomenutí termínů, sdílení fotek. Služba je zdarma. Pro vytvoření nástěnky je nutné se zaregistrovat. Nástěnky mohou být uzavřené (pro skupinu pozvaných) nebo veřejné (přístupné bez přihlášení pouze pomocí odkazu). (PC, Android, ios) com. Podobnou aplikací je nástěnka Padlet pro PC, na mobilních zařízeních je přístupná přes prohlížeč. Plickers Geniálně jednoduchá aplikace pro hlasování. Každý žák ve třídě má kartičku se speciálním čtvercovým kódem. Natočením kartičky vyjadřují žáci svoji volbu. Učitel naskenuje třídu mobilním zařízením (telefonem, tabletem) s nainstalovanou aplikací Plickers a okamžitě vidí, jak kdo hlasoval. Pokud žákům promítneme stránku vidí v reálném čase, kdo již odhlasoval a čí hlas ještě chybí. Po ukončení hlasování je možné zobrazit graf výsledků, příp. jmenný seznam, jak kdo hlasoval. Ve webovém rozhraní se zaregistrujte a vytvořte si třídu. Stáhněte si do mobilu nebo do tabletu aplikaci Plickers. Rozdejte jednotlivým žákům kartičky (ty najdete na webu, vytiskněte Hlasování pomocí Plickers v praxi si je) a pak už jen sledujte přes aplikaci odpovědi žáků. Otázky si můžete předpřipravit prostřednictvím webového rozhraní nebo přímo na mobilu. (PC, Android) Lensoo Create Free aplikace, která změní váš tablet (systém Android, ios) ve virtuální tabuli, která umožní záznam všeho, co na ní děláte, a zároveň nahrává váš mluvený komentář. Do aplikace lze vkládat obrázky (z internetu, nebo je tabletem vyfotit), doplňovat texty, malovat. Výsledek je možné poté editovat, doplňovat a dále komentovat. Můžete tak vytvářet výuková videa ve stylu Khanovy akademie. Výsledný záznam je možno okamžitě sdílet prostřednictvím u, Facebooku či Twitteru. Obdoba pro ipady je aplikace EduCreation a ExplainEverything. (create.lensoo.com, Google Drive Cloudové prostředí, které umožňuje vytváření a sdílení různých souborů (texty, tabulky, prezentace). Výhodou je, že na souborech mů že najednou pracovat více osob (např. žáci 11

12 ve třídě, z domova, každý ze svého zařízení). Soubory lze zpřístupnit jmenovitě ( ová adresa), skupinově (skupina např. třída, učitelé) nebo dát k dispozici komukoliv (s odkazem, nebo volně vyhledatelné na webu). Nevýhodou je nutné internetové připojení (lze sice využívat i offline verzi, ale zde nevyužijeme kooperativní způsob výuky). Pro využívání google dokumentů je potřeba mít zřízen google účet. V rámci školy je výhodné založit si zdarma prostředí Google Apps for Edu, neboť zde je možné mít účty pod vlastní doménou, navíc jsou chráněny před spamem. Google Apps pro vzdělávání (Google Apps for EDU) nabízí spousty dalších funkcionalit, které ve výuce určitě využijete (webové stránky, prostředí Classroom, formuláře atd.) (PC, Android, ios) drive.google.com, Google Classroom (učebna) Umožňuje učitelům zadávat a vybírat úkoly bez použití jediného listu papíru. Navíc jsou jim k dispozici i funkce, které šetří čas. Jednoduše lze vytvořit kopii Dokumentu Google pro každého studenta. Učebna vytváří na Disku Google složky pro jednotlivý úkol a umožňuje tak přehlednou správu prací. Studenti mohou na stránce Úkoly sledovat, co a kdy se má odevzdat. Učitelé ihned vidí, kdo už práci dokončil a kdo ještě ne. Přímo v Učebně tak mohou žákům okamžitě poskytovat zpětnou vazbu a úkoly hodnotit (classroom.google.com). Pinterest Druh sociální sítě, kde mohou uživatelé vytvářet a případně sdílet kolekce obrázků či fotografií. Dá se využít jako druh nástěnky, kam žáci přišpendlí své vybrané obrázky k danému tématu. Takto vytvořené kolekce mohou procházet ostatní spolupracovníci, obrázky komentovat či lajkovat, případně si je přidávat do své vlastní kolekce. Vkládat obrázky můžete prostřednictvím počítače, telefonu, tabletu. Na Pinterestu se dá vyhledávat pomocí klíčových slov, můžete používat nástěnky ostatních uživatelů. Velmi užitečné jsou nástěnky učitelů, kteří již aplikaci využívají com, či video komunity GEG ČR, které vám ukáže výhody Pinterestu ve výuce goo.gl/3k6mrj. Eclipsecrossword Volně stažitelná aplikace pro PC (systém win7), ve které můžete velmi rychle sestavit předem zadaná slova do křížovky. Velmi vhodné pro jazykáře (procvičování slovíček), ale lze uplatnit i v jiných předmětech, kde bude zapotřebí se 12

13 aplikace studenty upevňovat určité pojmy. Zadaná slova (ke kterým ještě nutno připsat legendy) se poskládají do řádků a sloupců tak, že se někdy protnou ve společných písmenech. APLIKACE ZAMĚŘENÉ NA KONKRÉTNÍ OBLASTI Lidské tělo Aplikace vhodná do biologie k zopakování pojmů a umístění orgánů v lidském těle, podobná je i ENJOY LEARNING ANATOMY PUZZLE. English Grammar In Use Activites Jedna z řady aplikací na výuku angličtiny podle stejnojmenné učebnice, žáci mohou sami poslouchat příslušná zadání podle svého tempa a vypracovávat cvičení, přičemž aplikace je sama vyhodnotí. (Android, placená aplikace). Geogebra Program zdarma pro interaktivní výuku geometrie pro tablety i počítače. Intuitivním způsobem se konstruují úlohy do geometrie, výsledky jsou mnohem přesnější než pomocí tužky a kružítka, práce jde žákům rychleji. Navíc umožňuje kdykoliv měnit parametry 1 Linoit 2 Geogebra Optika 3 Myscript Calculator ruční zadání 4 Myscript Calculator výsledek jednotlivých objektů, a tím se žáci mohou dostat k vyhledávání různých variant řešení. Další výhodou je, že postup konstrukce lze opakovaně přehrávat od začátku po krocích. Konstrukce lze ukládat online. www. geo ge bra tube.org (pro ukládání materiálů on-line). Realcalc Plus Jedna z mnoha aplikací, které lze nahrát do mobilního telefonu, takže studenti mají kalkulačku stále při sobě. Obsahuje funkce vhodné pro středoškolskou matematiku mocniny a odmocniny, goniometrické funkce, převody úhlů i statistické funkce (play.google.com). Myscript Calculator Jednoduchá kalkulačka, do které se vstupy zadávají ručně. Stačí napsat požadova ný výraz a aplikace jej sama rozpozná a vy počte. Umožňuje práci i se zlom ky, go nio me tric ký mi funkcemi, mocninami a odmocninami, je schopná vypočítat jednoduché rovnice. (An droid, ipad). 13

14 1 WolframAlpha 2 Google Sky map 3 Algodoo 4 Graphical Wolfram Alpha Samotnou kapitolu při použití aplikací si vyžaduje WolframAlpha, jelikož svou výpočetní silou a množstvím informací se vyrovná téměř všem ostatním aplikacím v tabletu dohromady. Pro své fungování vyžaduje připojení k internetu. Využití je velmi široké a dá se rozdělit do čtyř hlavních bloků: à První oblastí je využití WolframAlpha k číselným a symbolickým výpočtům např. kolik je 2+2, obecné vyjádření libovolné neznámé z kalorimetrické rovnice. à Druhou je získávání zeměpisných, chemických a fyzikálních dat např. jak se vyvíjela teplota v Praze od roku 1990 do roku 2005, data v reálném čase např. kde se momentálně nachází stanice ISS. à Třetí je vizualizace kreslení 2D, 3D grafů a vyšetřování průběhu funkcí. à Posledním blokem je zadávání problémů běžnou angličtinou např. položením otázky Last earthquake in Japan. Na základě WolframAlpha vznikla i řada pomocných aplikací, využívajících předefinované vstupy např. Calculus, Physics I a II, Astronomy ad. (Android, IPad, placená aplikace). Wolfram Mathematica Společně s programem MAPLE jeden z předních programů pro symbolické výpočty. V jeho rámci je možné využívat vstupy WolframAlpha, případně využít program jako velmi chytrou kalkulačku s řadou funkcí do matematiky, fyziky, finančnictví a dalších oblastí lidského poznání. Tento program se dá využít od základních škol až po vědecký výzkum. (PC, placená aplikace). Astronomické aplikace Zajímavou aplikací využívající gyroskop tabletu je Google Sky Map, který umožňuje sledovat názvy hvězd, souhvězdí, planet a dalších zajímavých objektů hvězdné oblohy pouhým natočením tabletu na příslušnou část hvězdné oblohy. Solar Walk je aplikace na simulaci sluneční soustavy v tabletu. Kromě klasických funkcí, jako je procházení sluneční soustavou nebo sledování významných satelitů v okolí Země, je zajímavostí této aplikace možnost zobrazení 3D pomocí dvoubarevných brýlí. (IPad, placená aplikace). Další zajímavou eventualitou je aplikace Stellarium, která simuluje 14

15 aplikace prostředí hvězdné oblohy. Je možné sledovat a vyhledávat velkou řadu hvězdných objektů, zobrazovat souhvězdí, případně sledovat vývoj hvězdné oblohy. Celestia Program, který i v bezplatné verzi umožňuje atraktivní výlety vesmírem. Vizualizace kosmického prostoru uživateli usnadňuje snadněji pochopit enormní rozměry a vzdálenosti, se kterými ve vesmíru nutně musí pracovat. Uživatel může 3D prostorovým simulátorem cestovat obrovskými rychlostmi jak v čase, tak v prostoru, a tak si udělat základní obrázek o pohybu nebeských těles. Jako efektivní (a určitě i efektní) úvod do astronomie skoro nezbytný pomocník. ( Algodoo Simulační prostředí především pro oblast mechaniky a optiky. Aplikace umožnuje kreslit vlastní objekty a definovat u nich nejrůznější fyzikální vlastnosti rychlost, plošnou hustotu, koeficient tření, odrazivost. ad. (IPad, PC). Androsensor Většina tabletů a mobilních telefonů obsahuje interní senzory, i když je prodejci zařízení běžně neuvádějí. Dá se například nalézt akcelerometr, luxmetr, čidlo magnetického pole, případně i někdy barometr. AndroSensor umožňuje tyto interní sondy zobrazit. Zobrazí také jejich aktuální hodnoty a časový průběh. Hodnoty se dají zaznamenat a analyzovat také v dalších aplikacích na tabletu, případně v počítači. (Android) Graphical Tato aplikace umožňuje měřit s externími sondami Vernier pomocí Wi-Fi. I když se provádí pouze jedno měření, je možné sdílet naměřená data s několika zařízeními současně kaž dý žák může udělat vlastní analýzu měření, která se dá následně porovnat. (Android, IPad) Obdobou je aplikace SPARKVUE, která nabízí podobné funkce se systémem Pasco pomocí Bluetooth. (Android, IPad) Cardiograph a Heart Beat Umožňují měření tepu pomocí tabletu nebo mobilního telefonu. Z pohledu fyziky je zajímavý i způsob měření, který je založený na měření průsvitu konečku prstu. A to buď diodou u fotoaparátu mobilu, případně pouze pomocí okolního světla (u IPadu). Zajímavostí je taktéž, že tato měření jsou téměř ve shodě 15

16 1 Smart Tools 2 Kytara na mobilu 3 The Elements 4 Wordle nástroj pro infografiku s běžným měřením EKG (liší se cca o jednotku úderů za minutu). (Android, IPad) Pro AudioTone Generator Jedna z řady aplikací sloužící ke generování zvuku o dané frekvenci a tvaru vlny. Dá se využít k určování rozsahu slyšení, případně k demonstraci rázů. Smart Tools Sada nástrojů využívající možnosti tabletu. Např. Pravítko využívá rozlišení displeje a velikosti tabletu k zobrazení pravítka přímo na displeji, hlukoměr využívá vnitřní mikrofon zařízení, kompas využívá čidlo magnetického pole atd. Samotné nástroje se dají stáhnout jako samostatné aplikace zdarma, nevýhodou je, že obsahují reklamu. (Android, placená aplikace) Video Physics Jedna z předních aplikací na videoanalýzu pohybu. Po nahrání videa do tabletu je možné označovat body, kterými těleso (míček, běžec, 16

17 aplikace otáčející se gramofonová deska) během pohybu procházelo. Nově umožňuje taktéž tzv. autotracking automatické sledování zvoleného objektu. Při zadání škály a zvolení souřadné osy je možné určovat přesnou polohu a rychlost. Samotné naměřené hodnoty se následně dají analyzovat v aplikaci Graphical, případně v počítači pomocí LoggerPro. (IPad, placená aplikace) Wind Tunnel Aplikace k demonstraci proudění a jeho vzniku v tekutinách metodou konečných prvků. Tato aplikace názorně demonstruje jak samotnou tekutinu, tak matematický model periodické okrajové podmínky, případně lokální hodnoty tlaku a rychlosti (Android, IPad, placená aplikace) The Elements Periodická tabulka prvků s názornými ukázkami a výčtem základních vlastností jednotlivých prvků. S ukázkami je možné si interaktivně hrát. (IPad, placená aplikace) Wifi Analyzer Jednoduchá aplikace pro sledování Wi-Fi sítí síla signálu, jeho stabilita, případně pro určování MAC adres AP a hotspotů. Dá se využít pro analýzu školní Wi-Fi sítě např. při hledání slabého signálu ve školních učebnách. (Android) Piano Aplikace, ve které si studenti v hodinách hudební výchovy mohou vyzkoušet hru na klavír, aniž by museli investovat do koupě hudebního nástroje. Někteří zvládnou i zkomponovat drobnou skladbu a svůj zájem o hudbu dále rozvíjet třeba v ZUŠ. Podobných aplikací tohoto typu najdete na google play mnoho (virtuál ní flétna, kytara, bubny aj.). WEBOVÉ APLIKACE Wordle Nástroj pro grafické znázornění výskytu počtu slov v textu. Čím víckrát se slovo v textu vyskytuje, tím je zobrazeno větším písmem. Do políčka pro text na adrese vložíte text a vygenerujete textový mrak, který poté můžete uložit, kam potřebujete. Jeho podobu můžete upravovat pomocí přiložených šablon (barva, tvar, typ a směr písma). Wordle lze využít například při kombinaci se zpětnou vazbou, co si žáci zapamatovali z hodiny, upozornit na slova, která žáci používají příliš často ve svém písemném projevu, je vhodným nástrojem i pro zjištění klimatu ve třídě. Další možnosti můžete najít například: net/gholtam/50-ways-to-use-wordle-in-the- -classroom Geoguessr On-line zeměpisná hra využívající Google Street View. Pomocí fotografie vás přenese na určité místo a máte za úkol co nejpřesněji odhadnout na mapě světa, kde se právě nacházíte. Můžete se pohybovat pomocí šipek (podobně jako na google mapě) a hledat indicie, které pomohou dané místo upřesnit (nápisy u silnice nebo na domech apod.). Podle míry přesnosti svého odhadu získáváte body. Hra má pět kol a dá se vybrat objekt, který se má testovat (světadíl, země, známá místa).(geoguessr. com). Doodle Užitečný pomocník při plánování termínů tak, aby vyhovovaly všem. Vytvoříte možné termíny a pošlete pozvánku lidem, kteří by se měli akce zúčastnit. Ti zaškrtnou, která termíny jim vyhovují. Vy pak zvolíte ten, který vyhovuje většině. ( 17

18 zajímavé odkazy

19 zajímavé odkazy Odkazy na zdroje vhodných výukových materiálů Sbírka úloh z fyziky Nejedná se přímo o aplikaci, ale o web s fyzikálními úlohami, které jsou přehledně organizovány (podle ročníku, obtížnosti apod.) a jsou i přehledně vyřešeny. Úlohy na webu jsou utříděny tak, že účinně a rychle umožňují v průběhu hodiny diferenciovat studenty podle znalostí. Fyzikální web je provozován pod záštitou MFF UK na adrese (fyzikalniulohy.cz). Realisticky.cz Stránky, na nichž je možné najít metodicky výborně propracované učebnice matematiky a fyziky pro gymnázia a základní školy. Látka je připravena ve dvou souborech. Jeden obsahuje kompletní text vysvětlení, zadání příkladů i jejich řešení. Druhý soubor pak pouze zadání příkladů pro samostatnou práci, do níž (po krátkém výkladu) vstupuje vyučující jen jako konzultant. Součástí těchto stránek je i podrobný úvod, který popisuje tzv. realistickou výuku (pedagogiku). Geogebratube Portál, který umožňuje nahrávání geometrických konstrukcí v programu Geogebra. Zároveň je zdrojem vytvořených materiálů pro využití ve výuce. Ty jsou členěny podle typů (pracovní listy, geogebrabooky, nástroje apod.). Je možné v nich vyhledávat i podle klíčových slov. Lze využít jak pro přípravu učitelů do výuky, tak pro sběr žákovských prací. ( Google Earth Engine Portál, kde jsou uveřejněny satelitní snímky a další údaje, získané pozorováním Země od roku Poskytuje soubor s velkým množstvím satelitních snímků a nástrojů pro analýzy z nejrůznějších oblastí. Je možné sledovat změny, ke kterým na planetě dochází (velikost měst, pohyby oceánů apod.) (earthengine.google.org). Khanova škola Bezplatný vzdělávací web navazující na celosvětově úspěšný vzdělávací projekt Khan Academy. Obsahuje videa, které názorným způsobem vysvětlují látku z mnoha oblastí. Zahraniční materiály jsou opatřeny českým překladem a jsou členěny podle předmětů a témat. Je vhodný pro žáky, kteří potřebují opakovaně vysvětlovat učivo, příp. pro využití v tzv. převrácené třídě. Zároveň lze na webu nalézt odkazy na další zajímavé výukové materiály; naše i zahraniční. ( cz, RVP metodický portál Úložiště výukových materiálů jak teoretických, tak použitelných přímo ve výuce (DUM). Dá se na něm fulltextově vyhledávat a lze zde najít spousty zajímavých a užitečných nápadů, které se dají bez dalších úprav použít v hodinách, a to i pro individuální výuku. V hodinách matematiky se například osvědčily interaktivní hry v Powerpointu, které si děti otevřou v počítači, a vždy dvě dvojice hrají proti sobě. Dále pracovní listy pro různé předměty nebo prezentace vhodně vysvětlující danou látku. Problémem je velké množství materiálů a jejich nevyrovnaná kvalita. Přesto tu lze najít autory, jejichž práce jsou vždy zárukou úspěchu. ( Obdobným 19

20 úložištěm je například portál kde se kromě digitálních učebních materiálů nachází i oddíl věnovaný různým druhům aplikací pro mobilní zařízení. Feel Ok Na webových stránkách spolupracuje řada německých, rakouských a švý carských institucí, které v rámci této plat formy nabízejí různá společenská a zdravotnická té ma ta ve formě textů, her a testů. V sekci Ju gend li che mají žáci možnost vyzkoušet si své znalosti či vyplnit si test na téma Stravo vá ní, Poruchy příjmu potravy, Kouření, Drogy, Al ko hol, Can na bis, Povolání atd. V sekci Lehrpersonen und Multiplika toren je možné stáhnout pracovní listy k daným tématům. Stránky jsou v němčině a vyžadují u žáků alespoň mírně pokročilou znalost jazyka. Jsou vhodné k procvičení dané slovní zásoby. New Periodic Table Song Spíš pro odlehčení: Netradiční úvod k zahájení výuky periodické tabulky prvků ( com/watch?v=isbzx0tv6dq). GEG učte s námi Komunita na Google+ je neformální společenství učitelů a sympatizantů vzdělávání. Zdroj inspirací pro aktivity v hodinách, vhodné programy a aplikace. Komunita umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi aktivními učiteli. Můžete být jenom pasivními sledovači, nebo se zapojit do diskusí, případně přidávat vlastní nápady. České peníze mobilní aplikace, nápady pro výuku finanční gramotnosti týkající se ochranných prvků ban kovek ( ceske_penize.html). Na stránkách České národní banky najdete i další užitečná místa, která mladým ekonomům rozšíří obzory. Galileoandeinstein.physics.virginia.edu Stránka věnovaná hezkým animacím s fyzikální tématikou. Grafické a výtvarné zpracování je velmi přístupné i pro naprosté laiky. Asi osmnáct flash animací (apletů) značně srozumitelným způsobem popisuje i relativně komplikované partie fyziky (galileoandeinstein.physics. virginia.edu/more_stuff/flashlets). Nori s Java Kolekce velice inspirativních apletů a animací s fyzikální tématikou. Na této stránce se můžete pokoušet přistávat na Měsíci (a tak 20

21 zajímavé odkazy si lépe uvědomit Newtonovy pohybové zákony) nebo vytvářet stojaté vlny na lineárním řetízku, a vůbec na několika dalších apletech lépe proniknout do tématu mechanického vlnění. (www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/ JavaApp/e-JavaP.html). Colorado.edu Webové stránky cele věnované moderní fyzice s mnoha hezkými animacemi. Díky těmto stránkám lehce pochopíte např. princip mikrovlnné trouby, porozumíte, jak CT tomograf dokáže vyrobit 3D snímky orgánů v těle. Stránky pomohou lépe porozumět výstavbovému principu elektronového obalu atomů v periodické tabulce atd. Jednotlivé animace jsou provázeny textem (rozhovorem dvou fiktivních postav) ( Geotest Učební pomůcka pro zadávání a řešení rovin ných geometrických konstrukčních úloh, po sta vená na Geogebře. Učitel po přihlášení vybírá z připravených úloh a zadává je k řešení (do určitého data) studentům (geotest.geometry.cz). 1 GEG Učte s námi - komunita 2 České peníze na webu 3 Zdravý jídelníček 4 Škola za školou Škola za školou Web, který poskytuje výukové jednotky vytvořené na základě běžně rozšířených učebnic. Součástí je více než šedesát tisíc materiálů, pokrývajících čtrnáct hlavních školních předmětů. Obsahuje moduly výukové, procvičovací a přezkušovací. Služba je placená. ( Zdravý jídelníček Na webových stránkách aplikace si mohou žáci pomocí BMI kalkulačky vypočítat ideální váhu a díky aplikaci Víte, co jíte ověřit, jestli je jejich jídelníček vyvážený. Zjístí zastoupení živin a minerálů ve své stravě. Na stránkách najdou i řadu článků a receptů, týkajících se zdravé výživy. 21

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Název položky: Název nabízeného zařízení * : Dotykový tablet Požadovaná

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Využití Google nástrojů pro základní aprobace na ZŠ

Využití Google nástrojů pro základní aprobace na ZŠ Využití Google nástrojů pro základní aprobace na ZŠ Mgr. Martin Lána, Mgr. Radek Špáta Děčín, 27. listopadu 2013 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, Děčín 1 Google Apps úvod Google Apps představují

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2M2 Slovní

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Příručka řešitele AKS

Příručka řešitele AKS Příručka řešitele AKS Milí řešitelé, Astronomický klub Bratislava si pro vás připravil Astronomický korespondenční seminář, který vám umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat si

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh:

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže.

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže. Příručka pedagoga Milí pedagogové, Astronomický klub Bratislava si pro žáky a studenty připravil Astronomický korespondenční seminář, který jim umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE

VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE RNDr. Kateřina Dvořáková Gymnázium, Bučovice, Součkova 500, 685 01 Bučovice Abstrakt: Příspěvek pojednává o e-learningovém kurzu s názvem Úvod do planimetrie. Kurz

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Co budete k natáčení potřebovat? - kameru, nebo jiné zařízení schopné zaznamenávat video) - externí mikrofon - stativ - náhradní baterie

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_15 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace Google Sky Map Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2M3 Slovní

Více

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate Manuál 2014 SaaService REBOT IN Real Estate Inteligentní realitní systém - since 2013 Obsah Log-in & hlavní menu... 3 Realitní nabídka:... 4 Přehled realitních nabídek:... 4 Kompletní správa realitních

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Metodika. Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku

Metodika. Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku www.projektsako.cz Metodika Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 1Z3 Vesmír

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika IV-2-M-I-1-9.r. Lineární funkce Mgr. Zdeňka Žejdlíková PhDr.Ivan Bušek, RNDr. Marie Kubínová,CSc.,doc. RNDr. Jarmila Novotná, Sbírka úloh z matematiky,csc.,nakladatelství Prometheus 1995, ISBN 80-7196-132-9

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

6. ročník Krajské konference o podpoře interaktivní výuky Krouna, 18.10.2012 Program:

6. ročník Krajské konference o podpoře interaktivní výuky Krouna, 18.10.2012 Program: 6. ročník Krajské konference o podpoře interaktivní výuky Krouna, 18.10.2012 Program: 7 30 8 30 Registrace účastníků 8 30 9 10 Úvod a zahájení konference 9 10 9 25 přestávka 9 25 10 10 1. blok náslechových

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Úvod Factinfo.net je webovým projektem, jehož hlavní

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE

HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE 1 Šárka Gergelitsová, 2 Tomáš Holan 1 Gymnázium Benešov email: sarka@gbn.cz 2 KSVI MFF UK Praha, email: Tomas.Holan@mff.cuni.cz Abstrakt. Při rozvoji prostorové představivosti

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Registrační dotazník pro seniory. Mobilní telefony

Registrační dotazník pro seniory. Mobilní telefony Registrační dotazník pro seniory Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Olomouc za přispění Statutárního města Olomouc realizuje projekt vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií. Tento dotazník slouží

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google weby Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více