Současný vývoj v systémech environmentálního managementu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současný vývoj v systémech environmentálního managementu"

Transkript

1 Současný vývoj v systémech environmentálního managementu Mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni Doprovodná konference WATENVI RNDr. Zdeněk Suchánek 1 Brno,

2 Obsah I. Současný vývoj v systémech environmentálního managementu II. Novinky v normách, příprava norem a novel 2

3 I. Současný vývoj - rámec Stav používání normy ISO průzkum ISO k certifikacím Příprava dalšího rozvoje ISO Vztah k podpůrným normám: pro fázové zavádění (ISO ), ekodesign (ISO 14006, ISO/TR ), environmentální výkonnost (ISO 14031, ISO/DTS ), environmentální komunikaci (ISO/TR ). 3

4 I. Současný vývoj - rámec 4 Vztah k některým sesterským normám pro systémy managementu ISO 9001 Systémy managementu kvality, EN 16001:2009 Systémy energetického managementu, ISO Zdravotnické přístroje - Systémy managementu kvality, ISO Systémy managementu bezpečnosti potravin, ISO/IEC Informační technologie - Bezpečnostní techniky Řízení bezpečnosti informačních systémů, ISO/TS Systémy managementu kvality (pro automobilový průmysl), OHSAS Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Vztah k normě pro společenskou odpovědnost (ISO 26000).

5 I. Současný vývoj Nově se objevující hvězdy na poli standardizace environmentálního managementu - návrhy norem pro: uhlíkovou stopu, vodní stopu, environmentální stopu (příprava v EU) a ekoefektivitu. 5

6 I. Současný vývoj Systémy managementu na podporu kvality a ochrany životního prostředí Popularitě pojmů souvisejících s ochranou životního prostředí demonstrovaná výskyte termínů v publikacích za posledních 20 let, - program Books Gram Viewer na portálu Google labs 6

7 7 I. Současný vývoj

8 I. Současný vývoj 8 Dva nejrozšířenější systémy managementu - QMS a EMS jsou nejčastěji zaváděny, uplatňovány a také certifikovány podle ISO norem ISO 9001 a ISO Vzhledem k různé délce uplatňování i vhodnosti pro více typů organizací existuje setrvávající dominance počtu např. certifikací podle ISO 9001 nad certifikacemi podle ISO Historie knižních výskytů termínů ISO 9001 a ISO v letech 1980 až EMS v přírůstku citací z let těsně před rokem 2000 má větší dynamiku.

9 9 I. Současný vývoj

10 ISO 9001 I. Současný vývoj 10 Počty certifikací podle ISO 9001 Poslední průzkum počtu certifikací podle mezinárodních norem pro systémy managementu zachytil stav k prosinci Pro ISO 9001 je pro rok 2009 udáváno přinejmenším certifikací, které byly vydány v 178 zemích. Počty za rok 2009 jsou o certifikací vyšší (nárůst o 8 %) než v roce 2008 (176 zemí).

11 I. Současný vývoj Pro ISO je k prosinci 2009 udáváno přinejmenším certifikací, které byly vydány v 159 zemích. Roční přírůstek oproti roku 2008 je certifikací ( certifikací v 155 zemích). 11

12 ISO 9001 I. Současný vývoj Pro počty certifikací QMS podle ISO 9001 vidíme některé propady nebo zpomalení růstu, které by mohly být interpretovány v souvislosti s projevy ekonomických resp. finančních krizí. 12

13 ISO 9001 I. Současný vývoj 13 Propad v počtech certifikací v letech však lze s velkou pravděpodobností přičíst dvouletému období po vydání novelizované normy, po kterém jsou nové certifikace a recertifikace možné pouze podle nové normy. V tomto období obvykle řada držitelů certifikace novým požadavkům nevyhoví nebo certifikaci neobnoví.

14 ISO 9001 I. Současný vývoj Poté v následujících letech lze zaznamenat obnovenou dynamiku růstu počtu certifikací. Mírné oslabení dynamiky růstu po roce 2007 lze přičíst nastupující světové hospodářské krizi, je ale kompenzováno raketovým růstem certifikací v regionu Dálného východu. 14

15 ISO 9001 I. Současný vývoj Od roku 1993 do roku 2009 vzrostl podíl Dálného východu z 3,4 % na 37,4 % celkových certifikací ve světě, zatímco u Evropy klesl z 81,1 % na 47 %. Především v Číně, v podstatě nedotčené hospodářskou recesí, počty certifikací v letech strmě rostly a dosáhly v roce 2009 počtu , tj 24,1 % certifikací ve světě. 15

16 ISO 9001 I. Současný vývoj 16

17 ISO 9001 I. Současný vývoj 17 Vývoj počtu certifikací podle ISO 9001 v letech horní křivka celkový počet ve světě, další Evropa, Dálný východ, Afrika/ z. Asii, Severní Amerika, Střední a Jižní Amerika a Austrálie/ Nový Zéland Zelené sloupce 2-leté období po vydání novelizované normy (2000, 2008) Červený sloupec - období světové ekonomické a finanční krize

18 ISO I. Současný vývoj 18

19 ISO I. Současný vývoj Vývoj počtu certifikací podle ISO v letech horní křivka celkový počet ve světě, další Dálný východ, Evropa, Afrika/ z. Asie, Severní Amerika, Střední a Jižní Amerika a Austrálie/Nový Zéland Sloupec 2-leté období po vydání novelizované normy v roce

20 ISO I. Současný vývoj 20 Počty certifikací podle ISO U certifikací EMS podle ISO v mírné oslabení dynamiky, zjevně způsobené 2-letým přechodným obdobím po vydání nové normy v roce Vzápětí je dynamika růstu obnovena. Očekávaný pokles vlivem hospodářské krize v se nedostavuje. Zjevnou příčinou je vyvážení zmírněné dynamiky počtu certifikací v Evropě (i v ostatních regionech) strmě rostoucím počtem v regionu Dálný východ.

21 ISO I. Současný vývoj 21 Počty certifikací podle ISO (pokr.) Od 1999 do 2009 vzrostl podíl Dálného východu z 31,1 % na 50,3 % celkových certifikací ve světě, zatímco u Evropy klesl z 51,8 % na 40 %. VČíně rostly počty certifikací v letech o cca 20-30% ročně a dosáhly v roce 2009 počtu , tj 24,8 % certifikací ve světě. Oproti roku 2008 byl přírůstek Číny certifikací, nejvyšší na světě.

22 ISO I. Současný vývoj Počty certifikací podle ISO (pokr.) Od 1999 do 2009 vzrostl podíl Dálného východu z 31,1 % na 50,3 % celkových certifikací ve světě, zatímco u Evropy klesl z 51,8 % na 40 %. 22

23 ISO I. Současný vývoj Počty certifikací podle ISO (pokr.) Podíl USA (resp. regionu Sev. Ameriky) není u uplatňování norem ISO výrazný (od 1999 do 2009 klesl ze 7 % na 3,3 %). V letech došlo k poklesu o -5% a -1%, v roce 2009 pak k minimálnímu meziročnímu růstu 1 %. Zde je vliv hospodářské krize na počty certifikací neoddiskutovatelný. 23

24 ISO I. Současný vývoj 24 Počty certifikací podle ISO pokr. V této souvislosti není bez zajímavosti, že ČR v roce 2009 se s přírůstkem 1366 certifikací umístila na 7. místě pořadí Top 10. V celosvětovém pořadí v roce 2009 je ČR na 10. místě s počtem certifikací podle ISO Současné údaje z registru na stránkách CENIA uvádějí pouze nahlášených certifikací.

25 ISO 9001 a ISO I. Současný vývoj Souběžný vývoj ISO 9001 a ISO a koordinace obou systémových norem Z důvodu času vzniku prvních norem ISO 9001 a ISO a v souvislosti s obvykle osmiletým cyklem jejich novelizace není vydávání obou norem časově sladěno. Z historických důvodů nová verze normy ISO následuje a reaguje na změny ISO

26 ISO 9001 a ISO I. Současný vývoj 26 Orgány ISO s odpovědností a pravomocí pro vývoj a schválení MSS - technické výbory TC 176 pro systémy managementu kvality a TC 207 pro systémy environmentálního managementu. Mezi prioritní cíle pracovních plánů obou výborů patří mj. zajistit kompatibilitu s jinými normami pro systémy managementu (MMS - Management System Standards).

27 ISO 9001 a ISO I. Současný vývoj 27 Mezi základní reakce obou systémových norem patří reagování na změny ve vydané druhé normě. Příkladem je ČSN EN ISO Oprava 1 (2010), která je českou verzí opravy EN ISO 14001:2004/AC:2009. V opravené normě se aktualizovaly tabulky vztahů prvků systémových norem, což bylo vyvoláno vydáním nové normy ISO 9001:2008.

28 ISO 9001 a ISO I. Současný vývoj 28 Postupné slaďování forem, obsahů a terminologie základních norem pro systémy managementu. Společná koordinační skupina JTCG-TF 1 (vývoj společné vize MSS, harmonizovaná struktura norem, identické texty článků a podčlánků). Mandát slaďování však nezahrnuje integraci norem do jediné normy, a to vzhledem k ne zcela identickým okruhům uživatelů a částečně rozlišným metodickým postupům (např. EMS uplatňuje koncept environmentálních aspektů a dopadů).

29 I. Současný vývoj Příprava revize ISO (2014??) Souběžný vývoj ISO 9001 a ISO a koordinace obou systémových norem Z důvodu času vzniku prvních norem ISO 9001 a ISO a v souvislosti s obvykle osmiletým cyklem jejich novelizace není vydávání obou norem časově sladěno. Z historických důvodů nová verze normy ISO následuje a reaguje na změny ISO

30 I. Současný vývoj Příprava revize ISO ISO ISO ?? 2014 Přehled publikování jednotlivých vydání norem ISO 9001 a ISO a připravovaná revize ISO

31 I. Současný vývoj Příprava revize ISO Východiska pro revizi normy ISO (a rovněž ISO 14004) Návazně na zásady společné pracovní skupiny jsou v ad hoc pracovních skupinách TC207/SC1 připravovány podklady pro nový pracovní projekt (NWIP) na úseku: revize dokumentace ISO 14001, vztahu k obchodní strategii a obecnému managementu, zmírňování rizika spojeného s environmentálními problémy v dodavatelském řetězci a k propojení resp. k podpoře a vzájemné výhodnosti mezi ISO s ostatními normami v rozsahu TC 207 (rodina norem ISO 14000). 31

32 II. Novinky v normách, příprava norem a novel ISO EMS ISO II. typ značení ČSN ISO fázová implementace EMS ČSN ISO ekodesign 32 ISO kvantitativní environmentální informace ISO ekoefektivnost ISO vodní stopa ISO ,2; ISO uhlíková stopa

33 Novinky v normách, příprava norem a novel ISO EMS ISO II. typ značení ČSN ISO fázová implementace EMS ČSN ISO ekodesign 33 ISO kvantitativní environmentální informace ISO ekoefektivnost ISO vodní stopa ISO/TR LCA příklady aplikace ISO ISO/TR LCA příklady aplikace ISO ISO ,2; ISO uhlíková stopa

34 Soubor norem pro environmentální management nedávno přijaté Normy 34 Zdeněk Suchánek, 2011 ISO 14005

35 Soubor norem pro environmentální management Normy v počáteční fázi vývoje 35 Zdeněk Suchánek, 2011 ISO 14005

36 Soubor norem pro environmentální management fázi vývoje Normy a opravy v pokročilé 36 Zdeněk Suchánek, 2011 ISO 14005

37 Soubor norem pro environmentální management Normy čerstvě přijaté, před dokončením a vyvíjené 37 Zdeněk Suchánek, 2011 ISO 14005

38 Novinky v normách: ISO ISO

39 Novinky v normách: ISO ČSN ISO 14021:2000 ( ) Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) OPRAVA 1 Hlasování do 31. května

40 Příprava norem: ČSN ISO ČSN ISO v připomínkovém řízení Systémy environmentálního managementu Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti EN - neschváleno 40

41 Příprava norem: ČSN ISO FÁZOVÁ IMPLEMENTACE EMS ČSN ISO

42 Příprava norem: ČSN ISO Publikována v prosinci 2010 po několikaletém vývoji. Účelem je podpořit a vést organizace, zejména malé a středně velké podniky (MSP) k rozvoji a implementaci EMS podle požadavků ISO Pokyny nepřekračují rámec ISO s výjimkou zařazení hodnocení environmentální výkonnosti.

43 ISO Přestože norma byla vyvíjena ve spolupráci EU (EK, CEN) s ISO, pro výhrady stran nedostatečného zohlednění potřeb mikropodniků, malých a středních podniků nebyla podpořena dostatečným počtem hlasů a nebyl jako evropská norma (EN) schválena. Člen CEN a ISO za ČR Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) se kvůli obdobným výhradám k finální podobě normy hlasování zdržel. Norma není určena pro použití k interpretaci ISO ani pro certifikační účely. Je připravována k vydání jako česká technická norma. 43

44 Příprava norem: ČSN ISO EKODESIGN ISO/FDIS Hlasování do 31. května

45 ISO K 31. květnu 2011 předložena k závěrečnému hlasování (FDIS). Poskytuje návod, který má organizacím napomáhat v ustavení, dokumentování, zavedení, udržování a neustálému zlepšování managementu ekodesignu jako části systému environmentálního managementu. Je tedy podpůrnou normou k normě ISO Navazuje na obdobnou technickou zprávu ISO/TR z roku Použití této mezinárodní normy je určeno osoby odpovědné za systém managementu, pro návrháře (designéry) a vrcholový management, ale primárně pro organizace, které implementovaly systém environmentálního managementu v souladu s ISO Norma nestanovuje specifická kritéria pro environmentální opatření. 45

46 ISO Norma obsahuje tři zásadní kapitoly poskytující prvotní návod pro jednotlivé skupiny uživatelů. Vysvětluje potenciální přínosy ekodesignu a diskutuje strategické problémy důležité pro podnikání a management a ukazuje jak procesy ekodesignu mohou být začleněny do EMS. Rozebíráčinnosti organizace v oblasti návrhu a vývoje produktu. Ekodesign je definován jako integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu, s cílem snížení negativních environmentálních dopadů v rámci celého životního cyklu produktu. Dalšími termíny používanými pro ekodesign mohou být environmentálně uvědomělý návrh/design (ECD), návrh/design zohledňující životní prostředí (DFE), zelený návrh/design a environmentální udržitelný návrh/design. 46

47 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO V souvislosti s prosazováním QMS a EMS nelze ponechat stranou čerstvě vydanou ISO normu pro společenskou odpovědnost organizací. Účelem je poskytnou organizacím metodické pokyny týkající se společenské odpovědnosti. Norma má organizacím pomoci přispět k trvale udržitelnému rozvoji, má je povzbuzovat k prováděníčinností, které jdou nad rámec souladu s legislativou.

48 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Mezi základní témata pojednaná v normě patří řízení a správa organizace, lidská práva, pracovní vztahy, životní prostředí, správná provozní praxe, spotřebitelské otázky, komunitní angažovanost a rozvoj. 48

49 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Norma byla připravena jako konsensuální a to relativně rychlým a komplexním způsobem za účasti obrovského množství spolupracujících vládních i nevládních organizací, včetně zapojení klíčových zainteresovaných stran na národní úrovni. Tato mezinárodní norma není normou systémů managementu. Není určena ani vhodná pro účely certifikace ani pro použití při tvorbě předpisů ani pro smluvní účely. 49

50 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Jakákoli nabídka certifikace podle ISO nebo tvrzení, že je nějaká organizace certifikovaná podle ISO 26000, by přestavovalo úmyslně zkreslený výklad úmyslu a účelu této mezinárodní normy Viz stanovisko IAF (Mezinárodní akreditační fórum) a ISO z 1. listopadu 2010, důrazně žádající certifikační orgány, aby nepodporovaly ani neposkytovaly certifikaci podle ISO a zároveň aby podaly zprávu o jakémkoli zneužití certifikace nebo poptávce po certifikaci. 50

51 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Environmentální kapitola v ISO je střídmá a celkem vnitřně vyvážená, nicméně oproti ostatním kapitolám upozaděná. Nejde o to, že by toho mělo být v této kapitole víc, spíše v těch ostatních by se mělo šetřit textem. 51

52 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO V září 2010 studijní skupina pro budoucí vývoj TC207/SC1 konstatovala, že neexistují koncepční rozdíly v přístupu k environmentálním problémům mezi ISO a ISO Doporučila zároveň při budoucí revizi ISO posílit pozornost k tématům transparentnosti/odpovědnosti s ohledem na environmentální management, problémy a výkonnost a pojmout mezi témata vliv a odpovědnost za hodnotový řetězec. 52

53 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Dále doporučila jasněji umístit environmentální management z pohledu příspěvku k udržitelnému rozvoji (planetární pilíř společenské odpovědnosti), rozšířit a lépe objasnit koncept prevence znečištění, zvážit využití dalších environmentálních zásad uvedených v ISO a zvážit sladění terminologie a stylu jazyka. Navíc se doporučuje zahrnout do ISO praktické nástroje k problematice udržitelnosti.

54 Další novinky ISO/PD TS Environmentální management Kvantitativní environmentální informace Pokyny a příklady ISO TC207/SC4 (Environmentální výkonnost) 54

55 Příprava ISO norem pro uhlíkovou stopu ISO/CD Uhlíková stopa produktů Část 1 Kvantifikace Část 2 komunikace ISO/DIS Uhlíková stopa organizace (Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových plynů pro organizace (uhlíková stopa organizace) Pokyny pro použití ISO ) 55

56 Poslední novinky ISO TC207/SC5 (LCA) ISO/DIS Environmentální management Posuzování ekoefektivity produktových systémů Zásady, požadavky a směrnice ISO/DTR Environmentální management LCApříklady aplikace ISO ISO/DTR Environmentální management LCApříklady aplikace ISO o cíli a určení rozsahu a inventarizační analýze 56

57 Poslední novinky ISO 14046/PWD Posuzování životního cyklu Vodní stopa Požadavky a návod ISO TC207/SC5 (LCA) 57

58 Závěrem I. Na rozdíl od mohutně podporovaného, ale zjevně k masivnějšímu šíření a oblibě imunního evropského programu EMAS (celkem v dubnu 2011 je evidováno registrací organizací a registrací míst, pročr 34 organizací a 36 míst) se ISO normy pro systémy managementu a jejich podpůrné ISO normy (především rodiny ISO ) staly součástí hlavního proudu moderního managementu organizací. Díky převzetí tohoto konceptu hlavními rozvojovými ekonomikami (především Čína a Indie) se zavádění i trh certifikací nezadržitelně rozvíjí a v trendech sleduje předvojový trend rozšíření norem pro management kvality (ISO 9001). 58

59 Závěrem II. Mezinárodní normalizační obec bystře reaguje na poptávku po moderních a politicky atraktivních tématech společenské odpovědnosti, udržitelnosti a ochrany životního prostředí a generuje nové nebo aktualizované systémové normy i speciální nástroje typu stop (uhlíkových, vodních, environmentálních). 59

60 Závěrem III. Mezi nadějné výhonky normotvorby v dané oblasti (s potenciálem dostat se mezi běžné spotřebitele (účastníky, návštěvníky)) jsou normy pro udržitelný (a environmentální) management kulturních, společenských a sportovních akcí. Přední protagonista tvorby obdobných norem - Britský standardizační institut (BSI) - již v roce 2009 normu vytvořil (BS 8901), samozřejmě využitou pro organizaci Letních olympijských her v Londýně (2012). Odpověď ISO následuje v podobě návrhu normy ISO/DIS Systémy udržitelného managementu akcí (Event sustainability management system). 60

61 61

62 Děkuji za pozornost RNDr. Zdeněk ÚNMZ TNK 106 CTN CEMC CENIA, česká informační agentura životního prostřed edí,, Litevská 8, Praha 10, e zdenek.suchanek 62

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

ISO/IEC 20000 certifikace v ČR. Miroslav Sedláček

ISO/IEC 20000 certifikace v ČR. Miroslav Sedláček ISO/IEC 20000 certifikace v ČR Miroslav Sedláček ek auditor, EZU EZU Elektrotechnický zkušební ústav založen v roce 1926 80 let zkoušení a testování elektrotechnických výrobků Certifikační orgán pro QMS

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.35; 35.040 Říjen 2014 Informační technologie Bezpečnostní techniky Systémy řízení bezpečnosti informací Přehled a slovník ČSN ISO/IEC 27000 36 9790 Information technology

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000

Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.020 Říjen 2015 Systémy managementu bezpečnosti potravin Návod k použití ISO 22000 ČSN ISO 22004 56 9610 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST OBUVI PRO DĚTI Úloha evropské technické normalizace

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST OBUVI PRO DĚTI Úloha evropské technické normalizace ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST OBUVI PRO DĚTI Úloha evropské technické normalizace Sdružení českých spotřebitelů Ing. Libor Dupal Květen 2014, L. Dupal 1 Obsah SČS představení SČS a téma dětské obuvi Aktuální situace

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Standardizace, akreditace a posuzováníshody

Standardizace, akreditace a posuzováníshody Standardizace, akreditace a posuzováníshody K čemu to vlastně je? 20.4.2012 Textilní zkušební ústav, s. p. Brno Představení TZÚ Centrum technické normalizace Akreditace zkušební laboratoře č.1 Rozvoj akreditace

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973 44 31 55 e-mail: alena.oulehlova@unob.cz

Více

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Co je to TUR Indikátory TUR Nástroje TUR Trvale

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí Nanotechnologie Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí Nanomateriál Nanomateriál/nanotechnologie Současný stav Cíl 2 Nanomateriál Nanomateriál/nanotechnologie

Více

Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice

Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice XV. Podzimní konference A.e.M Blackout v ČR, 18.9.2012 1 Blackout jako zbraň? Blackout ztráta

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Sdružení poradců Systémy managementu - Ochrana životního prostředí

Sdružení poradců Systémy managementu - Ochrana životního prostředí Sdružení poradců Systémy managementu - Ochrana životního prostředí Základy environmentálního managementu trochu historie Ing. Jiří Seger Seminář ENVI GROUP s.r.o. Praha, 4.3.2016 Sdružení poradců 1 Znečištění

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

Souhrnný přehled o normách zajišťovaných CTN ACRI Agáta Pokorná pokorna@acri.cz ctn@acri.cz

Souhrnný přehled o normách zajišťovaných CTN ACRI Agáta Pokorná pokorna@acri.cz ctn@acri.cz ACRI akademie Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě Souhrnný přehled o normách zajišťovaných CTN ACRI Agáta Pokorná pokorna@acri.cz ctn@acri.cz Organizační schema ACRI Složení CTN

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 ISO NORMY RODINY 27K pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: petr.hruza@unob.cz

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Krnov, 2. listopadu 2016 www.zdravamesta.cz/ps2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Podpora řízení kvality v ÚSC Ing. Lenka Švejdarová

Více

Kam směřuje akreditace v příštích letech

Kam směřuje akreditace v příštích letech Kam směřuje akreditace v příštích letech Hydroanalytika 15.-16.9.2015 "Accredo - dávám důvěru" 2 IS 3 ISO 9001 Systémy managementu kvality Požadavky Přizpůsobení měnícímu se světu Reflektování rostoucí

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014 ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ 1 Přednášející: Ing. Jiří Moučka JM Systémy Chrudim, ČSJ-RCQ Pardubice, mobil: +420 602 413 486, moucka@jmsystemy.cz Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků MERO ČR, a.s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-15 A Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků 13. Ing. Blanka Kožená v. r. 27. května 2016 Hana Fuxová, MBA v. r. Ing. Stanislav

Více

Zajištění přístupnosti v normách - zkušenosti a praxe. Libor Dupal

Zajištění přístupnosti v normách - zkušenosti a praxe. Libor Dupal Zajištění přístupnosti v normách - zkušenosti a praxe Libor Dupal Zajištění přístupnosti v normách Dlouhodobá priorita Sdružení českých spotřebitelů Přístupnost (accessibility) míra, ve které mohou být

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Červenec 2009 Informační technologie Bezpečnostní techniky Řízení rizik bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27005 36 9790 Information technology Security techniques Information

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Souhrnný přehled o normách zajišťovaných CTN ACRI

Souhrnný přehled o normách zajišťovaných CTN ACRI ACRI akademie seminář Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě Souhrnný přehled o normách zajišťovaných CTN ACRI Agáta Kadeřávková Praha 30. května 2013 1 CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE

Více

Životní prostředí Aktuálně otevřené výzvy 6. září 2011, Praha

Životní prostředí Aktuálně otevřené výzvy 6. září 2011, Praha Životní prostředí Aktuálně otevřené výzvy 6. září 2011, Praha Jana Čejková TC AV ČR SPECIFICKÉ PROGRAMY 7. RP (rozpočet v mld. ) SPOLUPRÁCE společný výzkum (32,4) 10 tematických priorit... 2. Potraviny,

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-05-PROCESNI PRISTUP A ROLE VEDNI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-05-PROCESNI PRISTUP A ROLE VEDNI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-05-PROCESNI PRISTUP A ROLE VEDNI Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Integrovaný systém řízení

Integrovaný systém řízení Integrovaný systém řízení Praha 15. 9. 2016 Hana Churáčková založen v r. 1919 rozhoduje v rámci správního řízení o poskytování ochrany na: vynálezy ochranné známky průmyslové vzory užitné vzory zeměpisná

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008 Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu Naše č.j. Vyřizuje: Linka: E-mail: Praha dne: 188/09/ČIAO Ing. M. Badal 501 badalm@cai.cz 22.1.2009 Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií Systém managementu hospodaření s energií Snižte náklady na energii a získejte konkurenční výhodu. TÜV SÜD Přehled 1 Skupina TÜV SÜD 2 Řešení služeb v oblasti managementu 3 Přehled 4 Integrace se systémy

Více

SMART CITIES OPTIKOU MMR

SMART CITIES OPTIKOU MMR SMART CITIES OPTIKOU MMR CITYCON 22. 9. 2016, PÍSEK MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ URBÁNNÍ POLITIKY STRUČNÁ VÝCHODISKA ANEB PROČ BÝT SMART

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi V roce 2009 získalo Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2008 díky zavádění systému EMAS

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ?

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? Ing. Alena Plášková, CSc. OSTRAVA 2009 1 Národní cena kvality ČR Společenská odpovědnost organizací Cíl programu: Přispět k prosazení

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Životopis Osobní údaje Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Pedagogická činnost IKK MOP OST PEU ZVS EGGA EVPR ZVSA ZVSA EHPAC RRMOP RRZVS RRZVSA Řešené projekty Interkulturní kompetence (PEF) Mezinárodní

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-09-MANAGEMENT KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-09-MANAGEMENT KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-09-MANAGEMENT KVALITY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

SEMINÁŘ ACTIVE HOUSE IDEA

SEMINÁŘ ACTIVE HOUSE IDEA SEMINÁŘ ACTIVE HOUSE IDEA Ing. Martin Vonka, Ph.D. martin.vonka@fsv.cvut.cz Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Centrum SUBSTANCE Národní certifikační

Více