Současný vývoj v systémech environmentálního managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současný vývoj v systémech environmentálního managementu"

Transkript

1 Současný vývoj v systémech environmentálního managementu Mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni Doprovodná konference WATENVI RNDr. Zdeněk Suchánek 1 Brno,

2 Obsah I. Současný vývoj v systémech environmentálního managementu II. Novinky v normách, příprava norem a novel 2

3 I. Současný vývoj - rámec Stav používání normy ISO průzkum ISO k certifikacím Příprava dalšího rozvoje ISO Vztah k podpůrným normám: pro fázové zavádění (ISO ), ekodesign (ISO 14006, ISO/TR ), environmentální výkonnost (ISO 14031, ISO/DTS ), environmentální komunikaci (ISO/TR ). 3

4 I. Současný vývoj - rámec 4 Vztah k některým sesterským normám pro systémy managementu ISO 9001 Systémy managementu kvality, EN 16001:2009 Systémy energetického managementu, ISO Zdravotnické přístroje - Systémy managementu kvality, ISO Systémy managementu bezpečnosti potravin, ISO/IEC Informační technologie - Bezpečnostní techniky Řízení bezpečnosti informačních systémů, ISO/TS Systémy managementu kvality (pro automobilový průmysl), OHSAS Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Vztah k normě pro společenskou odpovědnost (ISO 26000).

5 I. Současný vývoj Nově se objevující hvězdy na poli standardizace environmentálního managementu - návrhy norem pro: uhlíkovou stopu, vodní stopu, environmentální stopu (příprava v EU) a ekoefektivitu. 5

6 I. Současný vývoj Systémy managementu na podporu kvality a ochrany životního prostředí Popularitě pojmů souvisejících s ochranou životního prostředí demonstrovaná výskyte termínů v publikacích za posledních 20 let, - program Books Gram Viewer na portálu Google labs 6

7 7 I. Současný vývoj

8 I. Současný vývoj 8 Dva nejrozšířenější systémy managementu - QMS a EMS jsou nejčastěji zaváděny, uplatňovány a také certifikovány podle ISO norem ISO 9001 a ISO Vzhledem k různé délce uplatňování i vhodnosti pro více typů organizací existuje setrvávající dominance počtu např. certifikací podle ISO 9001 nad certifikacemi podle ISO Historie knižních výskytů termínů ISO 9001 a ISO v letech 1980 až EMS v přírůstku citací z let těsně před rokem 2000 má větší dynamiku.

9 9 I. Současný vývoj

10 ISO 9001 I. Současný vývoj 10 Počty certifikací podle ISO 9001 Poslední průzkum počtu certifikací podle mezinárodních norem pro systémy managementu zachytil stav k prosinci Pro ISO 9001 je pro rok 2009 udáváno přinejmenším certifikací, které byly vydány v 178 zemích. Počty za rok 2009 jsou o certifikací vyšší (nárůst o 8 %) než v roce 2008 (176 zemí).

11 I. Současný vývoj Pro ISO je k prosinci 2009 udáváno přinejmenším certifikací, které byly vydány v 159 zemích. Roční přírůstek oproti roku 2008 je certifikací ( certifikací v 155 zemích). 11

12 ISO 9001 I. Současný vývoj Pro počty certifikací QMS podle ISO 9001 vidíme některé propady nebo zpomalení růstu, které by mohly být interpretovány v souvislosti s projevy ekonomických resp. finančních krizí. 12

13 ISO 9001 I. Současný vývoj 13 Propad v počtech certifikací v letech však lze s velkou pravděpodobností přičíst dvouletému období po vydání novelizované normy, po kterém jsou nové certifikace a recertifikace možné pouze podle nové normy. V tomto období obvykle řada držitelů certifikace novým požadavkům nevyhoví nebo certifikaci neobnoví.

14 ISO 9001 I. Současný vývoj Poté v následujících letech lze zaznamenat obnovenou dynamiku růstu počtu certifikací. Mírné oslabení dynamiky růstu po roce 2007 lze přičíst nastupující světové hospodářské krizi, je ale kompenzováno raketovým růstem certifikací v regionu Dálného východu. 14

15 ISO 9001 I. Současný vývoj Od roku 1993 do roku 2009 vzrostl podíl Dálného východu z 3,4 % na 37,4 % celkových certifikací ve světě, zatímco u Evropy klesl z 81,1 % na 47 %. Především v Číně, v podstatě nedotčené hospodářskou recesí, počty certifikací v letech strmě rostly a dosáhly v roce 2009 počtu , tj 24,1 % certifikací ve světě. 15

16 ISO 9001 I. Současný vývoj 16

17 ISO 9001 I. Současný vývoj 17 Vývoj počtu certifikací podle ISO 9001 v letech horní křivka celkový počet ve světě, další Evropa, Dálný východ, Afrika/ z. Asii, Severní Amerika, Střední a Jižní Amerika a Austrálie/ Nový Zéland Zelené sloupce 2-leté období po vydání novelizované normy (2000, 2008) Červený sloupec - období světové ekonomické a finanční krize

18 ISO I. Současný vývoj 18

19 ISO I. Současný vývoj Vývoj počtu certifikací podle ISO v letech horní křivka celkový počet ve světě, další Dálný východ, Evropa, Afrika/ z. Asie, Severní Amerika, Střední a Jižní Amerika a Austrálie/Nový Zéland Sloupec 2-leté období po vydání novelizované normy v roce

20 ISO I. Současný vývoj 20 Počty certifikací podle ISO U certifikací EMS podle ISO v mírné oslabení dynamiky, zjevně způsobené 2-letým přechodným obdobím po vydání nové normy v roce Vzápětí je dynamika růstu obnovena. Očekávaný pokles vlivem hospodářské krize v se nedostavuje. Zjevnou příčinou je vyvážení zmírněné dynamiky počtu certifikací v Evropě (i v ostatních regionech) strmě rostoucím počtem v regionu Dálný východ.

21 ISO I. Současný vývoj 21 Počty certifikací podle ISO (pokr.) Od 1999 do 2009 vzrostl podíl Dálného východu z 31,1 % na 50,3 % celkových certifikací ve světě, zatímco u Evropy klesl z 51,8 % na 40 %. VČíně rostly počty certifikací v letech o cca 20-30% ročně a dosáhly v roce 2009 počtu , tj 24,8 % certifikací ve světě. Oproti roku 2008 byl přírůstek Číny certifikací, nejvyšší na světě.

22 ISO I. Současný vývoj Počty certifikací podle ISO (pokr.) Od 1999 do 2009 vzrostl podíl Dálného východu z 31,1 % na 50,3 % celkových certifikací ve světě, zatímco u Evropy klesl z 51,8 % na 40 %. 22

23 ISO I. Současný vývoj Počty certifikací podle ISO (pokr.) Podíl USA (resp. regionu Sev. Ameriky) není u uplatňování norem ISO výrazný (od 1999 do 2009 klesl ze 7 % na 3,3 %). V letech došlo k poklesu o -5% a -1%, v roce 2009 pak k minimálnímu meziročnímu růstu 1 %. Zde je vliv hospodářské krize na počty certifikací neoddiskutovatelný. 23

24 ISO I. Současný vývoj 24 Počty certifikací podle ISO pokr. V této souvislosti není bez zajímavosti, že ČR v roce 2009 se s přírůstkem 1366 certifikací umístila na 7. místě pořadí Top 10. V celosvětovém pořadí v roce 2009 je ČR na 10. místě s počtem certifikací podle ISO Současné údaje z registru na stránkách CENIA uvádějí pouze nahlášených certifikací.

25 ISO 9001 a ISO I. Současný vývoj Souběžný vývoj ISO 9001 a ISO a koordinace obou systémových norem Z důvodu času vzniku prvních norem ISO 9001 a ISO a v souvislosti s obvykle osmiletým cyklem jejich novelizace není vydávání obou norem časově sladěno. Z historických důvodů nová verze normy ISO následuje a reaguje na změny ISO

26 ISO 9001 a ISO I. Současný vývoj 26 Orgány ISO s odpovědností a pravomocí pro vývoj a schválení MSS - technické výbory TC 176 pro systémy managementu kvality a TC 207 pro systémy environmentálního managementu. Mezi prioritní cíle pracovních plánů obou výborů patří mj. zajistit kompatibilitu s jinými normami pro systémy managementu (MMS - Management System Standards).

27 ISO 9001 a ISO I. Současný vývoj 27 Mezi základní reakce obou systémových norem patří reagování na změny ve vydané druhé normě. Příkladem je ČSN EN ISO Oprava 1 (2010), která je českou verzí opravy EN ISO 14001:2004/AC:2009. V opravené normě se aktualizovaly tabulky vztahů prvků systémových norem, což bylo vyvoláno vydáním nové normy ISO 9001:2008.

28 ISO 9001 a ISO I. Současný vývoj 28 Postupné slaďování forem, obsahů a terminologie základních norem pro systémy managementu. Společná koordinační skupina JTCG-TF 1 (vývoj společné vize MSS, harmonizovaná struktura norem, identické texty článků a podčlánků). Mandát slaďování však nezahrnuje integraci norem do jediné normy, a to vzhledem k ne zcela identickým okruhům uživatelů a částečně rozlišným metodickým postupům (např. EMS uplatňuje koncept environmentálních aspektů a dopadů).

29 I. Současný vývoj Příprava revize ISO (2014??) Souběžný vývoj ISO 9001 a ISO a koordinace obou systémových norem Z důvodu času vzniku prvních norem ISO 9001 a ISO a v souvislosti s obvykle osmiletým cyklem jejich novelizace není vydávání obou norem časově sladěno. Z historických důvodů nová verze normy ISO následuje a reaguje na změny ISO

30 I. Současný vývoj Příprava revize ISO ISO ISO ?? 2014 Přehled publikování jednotlivých vydání norem ISO 9001 a ISO a připravovaná revize ISO

31 I. Současný vývoj Příprava revize ISO Východiska pro revizi normy ISO (a rovněž ISO 14004) Návazně na zásady společné pracovní skupiny jsou v ad hoc pracovních skupinách TC207/SC1 připravovány podklady pro nový pracovní projekt (NWIP) na úseku: revize dokumentace ISO 14001, vztahu k obchodní strategii a obecnému managementu, zmírňování rizika spojeného s environmentálními problémy v dodavatelském řetězci a k propojení resp. k podpoře a vzájemné výhodnosti mezi ISO s ostatními normami v rozsahu TC 207 (rodina norem ISO 14000). 31

32 II. Novinky v normách, příprava norem a novel ISO EMS ISO II. typ značení ČSN ISO fázová implementace EMS ČSN ISO ekodesign 32 ISO kvantitativní environmentální informace ISO ekoefektivnost ISO vodní stopa ISO ,2; ISO uhlíková stopa

33 Novinky v normách, příprava norem a novel ISO EMS ISO II. typ značení ČSN ISO fázová implementace EMS ČSN ISO ekodesign 33 ISO kvantitativní environmentální informace ISO ekoefektivnost ISO vodní stopa ISO/TR LCA příklady aplikace ISO ISO/TR LCA příklady aplikace ISO ISO ,2; ISO uhlíková stopa

34 Soubor norem pro environmentální management nedávno přijaté Normy 34 Zdeněk Suchánek, 2011 ISO 14005

35 Soubor norem pro environmentální management Normy v počáteční fázi vývoje 35 Zdeněk Suchánek, 2011 ISO 14005

36 Soubor norem pro environmentální management fázi vývoje Normy a opravy v pokročilé 36 Zdeněk Suchánek, 2011 ISO 14005

37 Soubor norem pro environmentální management Normy čerstvě přijaté, před dokončením a vyvíjené 37 Zdeněk Suchánek, 2011 ISO 14005

38 Novinky v normách: ISO ISO

39 Novinky v normách: ISO ČSN ISO 14021:2000 ( ) Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) OPRAVA 1 Hlasování do 31. května

40 Příprava norem: ČSN ISO ČSN ISO v připomínkovém řízení Systémy environmentálního managementu Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti EN - neschváleno 40

41 Příprava norem: ČSN ISO FÁZOVÁ IMPLEMENTACE EMS ČSN ISO

42 Příprava norem: ČSN ISO Publikována v prosinci 2010 po několikaletém vývoji. Účelem je podpořit a vést organizace, zejména malé a středně velké podniky (MSP) k rozvoji a implementaci EMS podle požadavků ISO Pokyny nepřekračují rámec ISO s výjimkou zařazení hodnocení environmentální výkonnosti.

43 ISO Přestože norma byla vyvíjena ve spolupráci EU (EK, CEN) s ISO, pro výhrady stran nedostatečného zohlednění potřeb mikropodniků, malých a středních podniků nebyla podpořena dostatečným počtem hlasů a nebyl jako evropská norma (EN) schválena. Člen CEN a ISO za ČR Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) se kvůli obdobným výhradám k finální podobě normy hlasování zdržel. Norma není určena pro použití k interpretaci ISO ani pro certifikační účely. Je připravována k vydání jako česká technická norma. 43

44 Příprava norem: ČSN ISO EKODESIGN ISO/FDIS Hlasování do 31. května

45 ISO K 31. květnu 2011 předložena k závěrečnému hlasování (FDIS). Poskytuje návod, který má organizacím napomáhat v ustavení, dokumentování, zavedení, udržování a neustálému zlepšování managementu ekodesignu jako části systému environmentálního managementu. Je tedy podpůrnou normou k normě ISO Navazuje na obdobnou technickou zprávu ISO/TR z roku Použití této mezinárodní normy je určeno osoby odpovědné za systém managementu, pro návrháře (designéry) a vrcholový management, ale primárně pro organizace, které implementovaly systém environmentálního managementu v souladu s ISO Norma nestanovuje specifická kritéria pro environmentální opatření. 45

46 ISO Norma obsahuje tři zásadní kapitoly poskytující prvotní návod pro jednotlivé skupiny uživatelů. Vysvětluje potenciální přínosy ekodesignu a diskutuje strategické problémy důležité pro podnikání a management a ukazuje jak procesy ekodesignu mohou být začleněny do EMS. Rozebíráčinnosti organizace v oblasti návrhu a vývoje produktu. Ekodesign je definován jako integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu, s cílem snížení negativních environmentálních dopadů v rámci celého životního cyklu produktu. Dalšími termíny používanými pro ekodesign mohou být environmentálně uvědomělý návrh/design (ECD), návrh/design zohledňující životní prostředí (DFE), zelený návrh/design a environmentální udržitelný návrh/design. 46

47 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO V souvislosti s prosazováním QMS a EMS nelze ponechat stranou čerstvě vydanou ISO normu pro společenskou odpovědnost organizací. Účelem je poskytnou organizacím metodické pokyny týkající se společenské odpovědnosti. Norma má organizacím pomoci přispět k trvale udržitelnému rozvoji, má je povzbuzovat k prováděníčinností, které jdou nad rámec souladu s legislativou.

48 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Mezi základní témata pojednaná v normě patří řízení a správa organizace, lidská práva, pracovní vztahy, životní prostředí, správná provozní praxe, spotřebitelské otázky, komunitní angažovanost a rozvoj. 48

49 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Norma byla připravena jako konsensuální a to relativně rychlým a komplexním způsobem za účasti obrovského množství spolupracujících vládních i nevládních organizací, včetně zapojení klíčových zainteresovaných stran na národní úrovni. Tato mezinárodní norma není normou systémů managementu. Není určena ani vhodná pro účely certifikace ani pro použití při tvorbě předpisů ani pro smluvní účely. 49

50 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Jakákoli nabídka certifikace podle ISO nebo tvrzení, že je nějaká organizace certifikovaná podle ISO 26000, by přestavovalo úmyslně zkreslený výklad úmyslu a účelu této mezinárodní normy Viz stanovisko IAF (Mezinárodní akreditační fórum) a ISO z 1. listopadu 2010, důrazně žádající certifikační orgány, aby nepodporovaly ani neposkytovaly certifikaci podle ISO a zároveň aby podaly zprávu o jakémkoli zneužití certifikace nebo poptávce po certifikaci. 50

51 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Environmentální kapitola v ISO je střídmá a celkem vnitřně vyvážená, nicméně oproti ostatním kapitolám upozaděná. Nejde o to, že by toho mělo být v této kapitole víc, spíše v těch ostatních by se mělo šetřit textem. 51

52 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO V září 2010 studijní skupina pro budoucí vývoj TC207/SC1 konstatovala, že neexistují koncepční rozdíly v přístupu k environmentálním problémům mezi ISO a ISO Doporučila zároveň při budoucí revizi ISO posílit pozornost k tématům transparentnosti/odpovědnosti s ohledem na environmentální management, problémy a výkonnost a pojmout mezi témata vliv a odpovědnost za hodnotový řetězec. 52

53 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Dále doporučila jasněji umístit environmentální management z pohledu příspěvku k udržitelnému rozvoji (planetární pilíř společenské odpovědnosti), rozšířit a lépe objasnit koncept prevence znečištění, zvážit využití dalších environmentálních zásad uvedených v ISO a zvážit sladění terminologie a stylu jazyka. Navíc se doporučuje zahrnout do ISO praktické nástroje k problematice udržitelnosti.

54 Další novinky ISO/PD TS Environmentální management Kvantitativní environmentální informace Pokyny a příklady ISO TC207/SC4 (Environmentální výkonnost) 54

55 Příprava ISO norem pro uhlíkovou stopu ISO/CD Uhlíková stopa produktů Část 1 Kvantifikace Část 2 komunikace ISO/DIS Uhlíková stopa organizace (Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových plynů pro organizace (uhlíková stopa organizace) Pokyny pro použití ISO ) 55

56 Poslední novinky ISO TC207/SC5 (LCA) ISO/DIS Environmentální management Posuzování ekoefektivity produktových systémů Zásady, požadavky a směrnice ISO/DTR Environmentální management LCApříklady aplikace ISO ISO/DTR Environmentální management LCApříklady aplikace ISO o cíli a určení rozsahu a inventarizační analýze 56

57 Poslední novinky ISO 14046/PWD Posuzování životního cyklu Vodní stopa Požadavky a návod ISO TC207/SC5 (LCA) 57

58 Závěrem I. Na rozdíl od mohutně podporovaného, ale zjevně k masivnějšímu šíření a oblibě imunního evropského programu EMAS (celkem v dubnu 2011 je evidováno registrací organizací a registrací míst, pročr 34 organizací a 36 míst) se ISO normy pro systémy managementu a jejich podpůrné ISO normy (především rodiny ISO ) staly součástí hlavního proudu moderního managementu organizací. Díky převzetí tohoto konceptu hlavními rozvojovými ekonomikami (především Čína a Indie) se zavádění i trh certifikací nezadržitelně rozvíjí a v trendech sleduje předvojový trend rozšíření norem pro management kvality (ISO 9001). 58

59 Závěrem II. Mezinárodní normalizační obec bystře reaguje na poptávku po moderních a politicky atraktivních tématech společenské odpovědnosti, udržitelnosti a ochrany životního prostředí a generuje nové nebo aktualizované systémové normy i speciální nástroje typu stop (uhlíkových, vodních, environmentálních). 59

60 Závěrem III. Mezi nadějné výhonky normotvorby v dané oblasti (s potenciálem dostat se mezi běžné spotřebitele (účastníky, návštěvníky)) jsou normy pro udržitelný (a environmentální) management kulturních, společenských a sportovních akcí. Přední protagonista tvorby obdobných norem - Britský standardizační institut (BSI) - již v roce 2009 normu vytvořil (BS 8901), samozřejmě využitou pro organizaci Letních olympijských her v Londýně (2012). Odpověď ISO následuje v podobě návrhu normy ISO/DIS Systémy udržitelného managementu akcí (Event sustainability management system). 60

61 61

62 Děkuji za pozornost RNDr. Zdeněk ÚNMZ TNK 106 CTN CEMC CENIA, česká informační agentura životního prostřed edí,, Litevská 8, Praha 10, e zdenek.suchanek 62

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Návrh na posílení podpory dobrovolných nástrojů v České republice Zkrácená verze závěrečné zprávy projektu

Návrh na posílení podpory dobrovolných nástrojů v České republice Zkrácená verze závěrečné zprávy projektu Návrh na posílení podpory dobrovolných nástrojů v České republice Zkrácená verze závěrečné zprávy projektu Výstup projektu Efektivní uplatňování dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí realizovaném

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Revize norem ISO ISO/DIS 14001:2014

Revize norem ISO ISO/DIS 14001:2014 Zvýšení výkonnosti, omezení rizika Revize norem ISO ISO/DIS 14001:2014 Analýza návrhu mezinárodního standardu z pohledu LRQA Úvodem Návrh standardu (DIS) obsahuje jak zcela nové požadavky, tak změnu stávajících

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. Je nezávislou,

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Uplatnění systémů managementu podle norem ISO 9000 a ISO 14000 ve vodárenských společnostech

Uplatnění systémů managementu podle norem ISO 9000 a ISO 14000 ve vodárenských společnostech Uplatnění systémů managementu podle norem ISO 9000 a ISO 14000 ve vodárenských společnostech Ing. Hana Valdhansová, Ing. Jiří Valdhans VRV a.s. Co jsou systémy managementu? jedná se o systémy řízení organizací,

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Září 2014 Informační technologie Bezpečnostní techniky Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27002 36 9798 Information Technology Security techniques

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Ing. Jan Pavlík České centrum pro energetickéřízení EMPRESS office@empress.cz Vznik metodiky vstupního hodnocení inovací udržitelné

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Výtah k bodu 8 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: ZPRÁVA Z PRACOVNÍ SKUPINY PRO BEZPEČNOST VÝROBKŮ Stanovisko: N/A

Výtah k bodu 8 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: ZPRÁVA Z PRACOVNÍ SKUPINY PRO BEZPEČNOST VÝROBKŮ Stanovisko: N/A Zápis z pracovní schůzky Pracovní skupiny pro ISO COPOLCO Datum: 27. 4. 2010 Místo, Praha, Budějovická 73 Účast: Brynda, Mamula, Novák, Dupal 1. Projednání podkladů k plenárnímu zasedání Bod 5 programu

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Účast na tvorbě budoucí mezinárodní normy pro společenskou odpovědnost

Účast na tvorbě budoucí mezinárodní normy pro společenskou odpovědnost Účast na tvorbě budoucí mezinárodní normy pro společenskou odpovědnost Krátce o ISO ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je světová jednička v tvorbě mezinárodních norem, fungující od roku 1947.

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná 2010-2013 Shrnutí let 2000-2011 v r. 2000 vydáno

Více

11.2 Normy a normalizace

11.2 Normy a normalizace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Energetický management v praxi

Energetický management v praxi Seminář "Vápno, cement, ekologie 2012" Skalský Dvůr Petr Cermánek - DNV KEMA Energy & Sustainability Obsah DNV KEMA Energy & Sustainability kdo jsme Energetická účinnost Energetický management trocha teorie

Více

ČINNOST V TECHNICKÉ KOMISI CEN/TC 219 Katodická ochrana. JEKU s.r.o.

ČINNOST V TECHNICKÉ KOMISI CEN/TC 219 Katodická ochrana. JEKU s.r.o. ČINNOST V TECHNICKÉ KOMISI CEN/TC 219 Katodická ochrana JEKU s.r.o. Kancelář: JEKU s.r.o. Limuzská 8, 100 00 Praha 10, ČR Telefon: +420 272 702 597, +420 272 011 090, Fax: +420 272 011 099 E-mail: JEKU@JEKU.CZ;

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2007

OBSAH Průvodce leden červen 2007 1 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ -----------------------------------------------------------4

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 2. 12. 2014, Praha Základní informace k ETV Novinka na českém a slovenském trhu Určeno: výrobcům,

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +...

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +... Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat +... Průzkumy dopravního chování a jejich vazba na plány udržitelné městské mobility, Praha, 12.12.2013 Obsah Co čekat

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 50-01 - 14 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více