Současný vývoj v systémech environmentálního managementu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současný vývoj v systémech environmentálního managementu"

Transkript

1 Současný vývoj v systémech environmentálního managementu Mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni Doprovodná konference WATENVI RNDr. Zdeněk Suchánek 1 Brno,

2 Obsah I. Současný vývoj v systémech environmentálního managementu II. Novinky v normách, příprava norem a novel 2

3 I. Současný vývoj - rámec Stav používání normy ISO průzkum ISO k certifikacím Příprava dalšího rozvoje ISO Vztah k podpůrným normám: pro fázové zavádění (ISO ), ekodesign (ISO 14006, ISO/TR ), environmentální výkonnost (ISO 14031, ISO/DTS ), environmentální komunikaci (ISO/TR ). 3

4 I. Současný vývoj - rámec 4 Vztah k některým sesterským normám pro systémy managementu ISO 9001 Systémy managementu kvality, EN 16001:2009 Systémy energetického managementu, ISO Zdravotnické přístroje - Systémy managementu kvality, ISO Systémy managementu bezpečnosti potravin, ISO/IEC Informační technologie - Bezpečnostní techniky Řízení bezpečnosti informačních systémů, ISO/TS Systémy managementu kvality (pro automobilový průmysl), OHSAS Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Vztah k normě pro společenskou odpovědnost (ISO 26000).

5 I. Současný vývoj Nově se objevující hvězdy na poli standardizace environmentálního managementu - návrhy norem pro: uhlíkovou stopu, vodní stopu, environmentální stopu (příprava v EU) a ekoefektivitu. 5

6 I. Současný vývoj Systémy managementu na podporu kvality a ochrany životního prostředí Popularitě pojmů souvisejících s ochranou životního prostředí demonstrovaná výskyte termínů v publikacích za posledních 20 let, - program Books Gram Viewer na portálu Google labs 6

7 7 I. Současný vývoj

8 I. Současný vývoj 8 Dva nejrozšířenější systémy managementu - QMS a EMS jsou nejčastěji zaváděny, uplatňovány a také certifikovány podle ISO norem ISO 9001 a ISO Vzhledem k různé délce uplatňování i vhodnosti pro více typů organizací existuje setrvávající dominance počtu např. certifikací podle ISO 9001 nad certifikacemi podle ISO Historie knižních výskytů termínů ISO 9001 a ISO v letech 1980 až EMS v přírůstku citací z let těsně před rokem 2000 má větší dynamiku.

9 9 I. Současný vývoj

10 ISO 9001 I. Současný vývoj 10 Počty certifikací podle ISO 9001 Poslední průzkum počtu certifikací podle mezinárodních norem pro systémy managementu zachytil stav k prosinci Pro ISO 9001 je pro rok 2009 udáváno přinejmenším certifikací, které byly vydány v 178 zemích. Počty za rok 2009 jsou o certifikací vyšší (nárůst o 8 %) než v roce 2008 (176 zemí).

11 I. Současný vývoj Pro ISO je k prosinci 2009 udáváno přinejmenším certifikací, které byly vydány v 159 zemích. Roční přírůstek oproti roku 2008 je certifikací ( certifikací v 155 zemích). 11

12 ISO 9001 I. Současný vývoj Pro počty certifikací QMS podle ISO 9001 vidíme některé propady nebo zpomalení růstu, které by mohly být interpretovány v souvislosti s projevy ekonomických resp. finančních krizí. 12

13 ISO 9001 I. Současný vývoj 13 Propad v počtech certifikací v letech však lze s velkou pravděpodobností přičíst dvouletému období po vydání novelizované normy, po kterém jsou nové certifikace a recertifikace možné pouze podle nové normy. V tomto období obvykle řada držitelů certifikace novým požadavkům nevyhoví nebo certifikaci neobnoví.

14 ISO 9001 I. Současný vývoj Poté v následujících letech lze zaznamenat obnovenou dynamiku růstu počtu certifikací. Mírné oslabení dynamiky růstu po roce 2007 lze přičíst nastupující světové hospodářské krizi, je ale kompenzováno raketovým růstem certifikací v regionu Dálného východu. 14

15 ISO 9001 I. Současný vývoj Od roku 1993 do roku 2009 vzrostl podíl Dálného východu z 3,4 % na 37,4 % celkových certifikací ve světě, zatímco u Evropy klesl z 81,1 % na 47 %. Především v Číně, v podstatě nedotčené hospodářskou recesí, počty certifikací v letech strmě rostly a dosáhly v roce 2009 počtu , tj 24,1 % certifikací ve světě. 15

16 ISO 9001 I. Současný vývoj 16

17 ISO 9001 I. Současný vývoj 17 Vývoj počtu certifikací podle ISO 9001 v letech horní křivka celkový počet ve světě, další Evropa, Dálný východ, Afrika/ z. Asii, Severní Amerika, Střední a Jižní Amerika a Austrálie/ Nový Zéland Zelené sloupce 2-leté období po vydání novelizované normy (2000, 2008) Červený sloupec - období světové ekonomické a finanční krize

18 ISO I. Současný vývoj 18

19 ISO I. Současný vývoj Vývoj počtu certifikací podle ISO v letech horní křivka celkový počet ve světě, další Dálný východ, Evropa, Afrika/ z. Asie, Severní Amerika, Střední a Jižní Amerika a Austrálie/Nový Zéland Sloupec 2-leté období po vydání novelizované normy v roce

20 ISO I. Současný vývoj 20 Počty certifikací podle ISO U certifikací EMS podle ISO v mírné oslabení dynamiky, zjevně způsobené 2-letým přechodným obdobím po vydání nové normy v roce Vzápětí je dynamika růstu obnovena. Očekávaný pokles vlivem hospodářské krize v se nedostavuje. Zjevnou příčinou je vyvážení zmírněné dynamiky počtu certifikací v Evropě (i v ostatních regionech) strmě rostoucím počtem v regionu Dálný východ.

21 ISO I. Současný vývoj 21 Počty certifikací podle ISO (pokr.) Od 1999 do 2009 vzrostl podíl Dálného východu z 31,1 % na 50,3 % celkových certifikací ve světě, zatímco u Evropy klesl z 51,8 % na 40 %. VČíně rostly počty certifikací v letech o cca 20-30% ročně a dosáhly v roce 2009 počtu , tj 24,8 % certifikací ve světě. Oproti roku 2008 byl přírůstek Číny certifikací, nejvyšší na světě.

22 ISO I. Současný vývoj Počty certifikací podle ISO (pokr.) Od 1999 do 2009 vzrostl podíl Dálného východu z 31,1 % na 50,3 % celkových certifikací ve světě, zatímco u Evropy klesl z 51,8 % na 40 %. 22

23 ISO I. Současný vývoj Počty certifikací podle ISO (pokr.) Podíl USA (resp. regionu Sev. Ameriky) není u uplatňování norem ISO výrazný (od 1999 do 2009 klesl ze 7 % na 3,3 %). V letech došlo k poklesu o -5% a -1%, v roce 2009 pak k minimálnímu meziročnímu růstu 1 %. Zde je vliv hospodářské krize na počty certifikací neoddiskutovatelný. 23

24 ISO I. Současný vývoj 24 Počty certifikací podle ISO pokr. V této souvislosti není bez zajímavosti, že ČR v roce 2009 se s přírůstkem 1366 certifikací umístila na 7. místě pořadí Top 10. V celosvětovém pořadí v roce 2009 je ČR na 10. místě s počtem certifikací podle ISO Současné údaje z registru na stránkách CENIA uvádějí pouze nahlášených certifikací.

25 ISO 9001 a ISO I. Současný vývoj Souběžný vývoj ISO 9001 a ISO a koordinace obou systémových norem Z důvodu času vzniku prvních norem ISO 9001 a ISO a v souvislosti s obvykle osmiletým cyklem jejich novelizace není vydávání obou norem časově sladěno. Z historických důvodů nová verze normy ISO následuje a reaguje na změny ISO

26 ISO 9001 a ISO I. Současný vývoj 26 Orgány ISO s odpovědností a pravomocí pro vývoj a schválení MSS - technické výbory TC 176 pro systémy managementu kvality a TC 207 pro systémy environmentálního managementu. Mezi prioritní cíle pracovních plánů obou výborů patří mj. zajistit kompatibilitu s jinými normami pro systémy managementu (MMS - Management System Standards).

27 ISO 9001 a ISO I. Současný vývoj 27 Mezi základní reakce obou systémových norem patří reagování na změny ve vydané druhé normě. Příkladem je ČSN EN ISO Oprava 1 (2010), která je českou verzí opravy EN ISO 14001:2004/AC:2009. V opravené normě se aktualizovaly tabulky vztahů prvků systémových norem, což bylo vyvoláno vydáním nové normy ISO 9001:2008.

28 ISO 9001 a ISO I. Současný vývoj 28 Postupné slaďování forem, obsahů a terminologie základních norem pro systémy managementu. Společná koordinační skupina JTCG-TF 1 (vývoj společné vize MSS, harmonizovaná struktura norem, identické texty článků a podčlánků). Mandát slaďování však nezahrnuje integraci norem do jediné normy, a to vzhledem k ne zcela identickým okruhům uživatelů a částečně rozlišným metodickým postupům (např. EMS uplatňuje koncept environmentálních aspektů a dopadů).

29 I. Současný vývoj Příprava revize ISO (2014??) Souběžný vývoj ISO 9001 a ISO a koordinace obou systémových norem Z důvodu času vzniku prvních norem ISO 9001 a ISO a v souvislosti s obvykle osmiletým cyklem jejich novelizace není vydávání obou norem časově sladěno. Z historických důvodů nová verze normy ISO následuje a reaguje na změny ISO

30 I. Současný vývoj Příprava revize ISO ISO ISO ?? 2014 Přehled publikování jednotlivých vydání norem ISO 9001 a ISO a připravovaná revize ISO

31 I. Současný vývoj Příprava revize ISO Východiska pro revizi normy ISO (a rovněž ISO 14004) Návazně na zásady společné pracovní skupiny jsou v ad hoc pracovních skupinách TC207/SC1 připravovány podklady pro nový pracovní projekt (NWIP) na úseku: revize dokumentace ISO 14001, vztahu k obchodní strategii a obecnému managementu, zmírňování rizika spojeného s environmentálními problémy v dodavatelském řetězci a k propojení resp. k podpoře a vzájemné výhodnosti mezi ISO s ostatními normami v rozsahu TC 207 (rodina norem ISO 14000). 31

32 II. Novinky v normách, příprava norem a novel ISO EMS ISO II. typ značení ČSN ISO fázová implementace EMS ČSN ISO ekodesign 32 ISO kvantitativní environmentální informace ISO ekoefektivnost ISO vodní stopa ISO ,2; ISO uhlíková stopa

33 Novinky v normách, příprava norem a novel ISO EMS ISO II. typ značení ČSN ISO fázová implementace EMS ČSN ISO ekodesign 33 ISO kvantitativní environmentální informace ISO ekoefektivnost ISO vodní stopa ISO/TR LCA příklady aplikace ISO ISO/TR LCA příklady aplikace ISO ISO ,2; ISO uhlíková stopa

34 Soubor norem pro environmentální management nedávno přijaté Normy 34 Zdeněk Suchánek, 2011 ISO 14005

35 Soubor norem pro environmentální management Normy v počáteční fázi vývoje 35 Zdeněk Suchánek, 2011 ISO 14005

36 Soubor norem pro environmentální management fázi vývoje Normy a opravy v pokročilé 36 Zdeněk Suchánek, 2011 ISO 14005

37 Soubor norem pro environmentální management Normy čerstvě přijaté, před dokončením a vyvíjené 37 Zdeněk Suchánek, 2011 ISO 14005

38 Novinky v normách: ISO ISO

39 Novinky v normách: ISO ČSN ISO 14021:2000 ( ) Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) OPRAVA 1 Hlasování do 31. května

40 Příprava norem: ČSN ISO ČSN ISO v připomínkovém řízení Systémy environmentálního managementu Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti EN - neschváleno 40

41 Příprava norem: ČSN ISO FÁZOVÁ IMPLEMENTACE EMS ČSN ISO

42 Příprava norem: ČSN ISO Publikována v prosinci 2010 po několikaletém vývoji. Účelem je podpořit a vést organizace, zejména malé a středně velké podniky (MSP) k rozvoji a implementaci EMS podle požadavků ISO Pokyny nepřekračují rámec ISO s výjimkou zařazení hodnocení environmentální výkonnosti.

43 ISO Přestože norma byla vyvíjena ve spolupráci EU (EK, CEN) s ISO, pro výhrady stran nedostatečného zohlednění potřeb mikropodniků, malých a středních podniků nebyla podpořena dostatečným počtem hlasů a nebyl jako evropská norma (EN) schválena. Člen CEN a ISO za ČR Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) se kvůli obdobným výhradám k finální podobě normy hlasování zdržel. Norma není určena pro použití k interpretaci ISO ani pro certifikační účely. Je připravována k vydání jako česká technická norma. 43

44 Příprava norem: ČSN ISO EKODESIGN ISO/FDIS Hlasování do 31. května

45 ISO K 31. květnu 2011 předložena k závěrečnému hlasování (FDIS). Poskytuje návod, který má organizacím napomáhat v ustavení, dokumentování, zavedení, udržování a neustálému zlepšování managementu ekodesignu jako části systému environmentálního managementu. Je tedy podpůrnou normou k normě ISO Navazuje na obdobnou technickou zprávu ISO/TR z roku Použití této mezinárodní normy je určeno osoby odpovědné za systém managementu, pro návrháře (designéry) a vrcholový management, ale primárně pro organizace, které implementovaly systém environmentálního managementu v souladu s ISO Norma nestanovuje specifická kritéria pro environmentální opatření. 45

46 ISO Norma obsahuje tři zásadní kapitoly poskytující prvotní návod pro jednotlivé skupiny uživatelů. Vysvětluje potenciální přínosy ekodesignu a diskutuje strategické problémy důležité pro podnikání a management a ukazuje jak procesy ekodesignu mohou být začleněny do EMS. Rozebíráčinnosti organizace v oblasti návrhu a vývoje produktu. Ekodesign je definován jako integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu, s cílem snížení negativních environmentálních dopadů v rámci celého životního cyklu produktu. Dalšími termíny používanými pro ekodesign mohou být environmentálně uvědomělý návrh/design (ECD), návrh/design zohledňující životní prostředí (DFE), zelený návrh/design a environmentální udržitelný návrh/design. 46

47 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO V souvislosti s prosazováním QMS a EMS nelze ponechat stranou čerstvě vydanou ISO normu pro společenskou odpovědnost organizací. Účelem je poskytnou organizacím metodické pokyny týkající se společenské odpovědnosti. Norma má organizacím pomoci přispět k trvale udržitelnému rozvoji, má je povzbuzovat k prováděníčinností, které jdou nad rámec souladu s legislativou.

48 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Mezi základní témata pojednaná v normě patří řízení a správa organizace, lidská práva, pracovní vztahy, životní prostředí, správná provozní praxe, spotřebitelské otázky, komunitní angažovanost a rozvoj. 48

49 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Norma byla připravena jako konsensuální a to relativně rychlým a komplexním způsobem za účasti obrovského množství spolupracujících vládních i nevládních organizací, včetně zapojení klíčových zainteresovaných stran na národní úrovni. Tato mezinárodní norma není normou systémů managementu. Není určena ani vhodná pro účely certifikace ani pro použití při tvorbě předpisů ani pro smluvní účely. 49

50 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Jakákoli nabídka certifikace podle ISO nebo tvrzení, že je nějaká organizace certifikovaná podle ISO 26000, by přestavovalo úmyslně zkreslený výklad úmyslu a účelu této mezinárodní normy Viz stanovisko IAF (Mezinárodní akreditační fórum) a ISO z 1. listopadu 2010, důrazně žádající certifikační orgány, aby nepodporovaly ani neposkytovaly certifikaci podle ISO a zároveň aby podaly zprávu o jakémkoli zneužití certifikace nebo poptávce po certifikaci. 50

51 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Environmentální kapitola v ISO je střídmá a celkem vnitřně vyvážená, nicméně oproti ostatním kapitolám upozaděná. Nejde o to, že by toho mělo být v této kapitole víc, spíše v těch ostatních by se mělo šetřit textem. 51

52 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO V září 2010 studijní skupina pro budoucí vývoj TC207/SC1 konstatovala, že neexistují koncepční rozdíly v přístupu k environmentálním problémům mezi ISO a ISO Doporučila zároveň při budoucí revizi ISO posílit pozornost k tématům transparentnosti/odpovědnosti s ohledem na environmentální management, problémy a výkonnost a pojmout mezi témata vliv a odpovědnost za hodnotový řetězec. 52

53 ISO Společenská odpovědnost a vztah k ISO Dále doporučila jasněji umístit environmentální management z pohledu příspěvku k udržitelnému rozvoji (planetární pilíř společenské odpovědnosti), rozšířit a lépe objasnit koncept prevence znečištění, zvážit využití dalších environmentálních zásad uvedených v ISO a zvážit sladění terminologie a stylu jazyka. Navíc se doporučuje zahrnout do ISO praktické nástroje k problematice udržitelnosti.

54 Další novinky ISO/PD TS Environmentální management Kvantitativní environmentální informace Pokyny a příklady ISO TC207/SC4 (Environmentální výkonnost) 54

55 Příprava ISO norem pro uhlíkovou stopu ISO/CD Uhlíková stopa produktů Část 1 Kvantifikace Část 2 komunikace ISO/DIS Uhlíková stopa organizace (Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových plynů pro organizace (uhlíková stopa organizace) Pokyny pro použití ISO ) 55

56 Poslední novinky ISO TC207/SC5 (LCA) ISO/DIS Environmentální management Posuzování ekoefektivity produktových systémů Zásady, požadavky a směrnice ISO/DTR Environmentální management LCApříklady aplikace ISO ISO/DTR Environmentální management LCApříklady aplikace ISO o cíli a určení rozsahu a inventarizační analýze 56

57 Poslední novinky ISO 14046/PWD Posuzování životního cyklu Vodní stopa Požadavky a návod ISO TC207/SC5 (LCA) 57

58 Závěrem I. Na rozdíl od mohutně podporovaného, ale zjevně k masivnějšímu šíření a oblibě imunního evropského programu EMAS (celkem v dubnu 2011 je evidováno registrací organizací a registrací míst, pročr 34 organizací a 36 míst) se ISO normy pro systémy managementu a jejich podpůrné ISO normy (především rodiny ISO ) staly součástí hlavního proudu moderního managementu organizací. Díky převzetí tohoto konceptu hlavními rozvojovými ekonomikami (především Čína a Indie) se zavádění i trh certifikací nezadržitelně rozvíjí a v trendech sleduje předvojový trend rozšíření norem pro management kvality (ISO 9001). 58

59 Závěrem II. Mezinárodní normalizační obec bystře reaguje na poptávku po moderních a politicky atraktivních tématech společenské odpovědnosti, udržitelnosti a ochrany životního prostředí a generuje nové nebo aktualizované systémové normy i speciální nástroje typu stop (uhlíkových, vodních, environmentálních). 59

60 Závěrem III. Mezi nadějné výhonky normotvorby v dané oblasti (s potenciálem dostat se mezi běžné spotřebitele (účastníky, návštěvníky)) jsou normy pro udržitelný (a environmentální) management kulturních, společenských a sportovních akcí. Přední protagonista tvorby obdobných norem - Britský standardizační institut (BSI) - již v roce 2009 normu vytvořil (BS 8901), samozřejmě využitou pro organizaci Letních olympijských her v Londýně (2012). Odpověď ISO následuje v podobě návrhu normy ISO/DIS Systémy udržitelného managementu akcí (Event sustainability management system). 60

61 61

62 Děkuji za pozornost RNDr. Zdeněk ÚNMZ TNK 106 CTN CEMC CENIA, česká informační agentura životního prostřed edí,, Litevská 8, Praha 10, e zdenek.suchanek 62

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce

Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce Souhrnný podklad z výstupů projektu VaV č. 1C/4/25/04 Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby určený pro diskusi s CENIA říjen 2005 1. Východiska 1.1

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí

Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí 1 2007 Údržba a ŽP Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury Samostatně nebo integrovaně? Čeština a předpisy ES Překlady předpisů ES Nové trendy v ŽP Změna klimatu IPPC IZR CACS Snižování emisí

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah A) Obecná část... 3 1. Vymezení pojmů... 3 2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)... 7 2.1. Důvod předložení a cíle...

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více