ENTRELEC nabízí kompletní výbìr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENTRELEC nabízí kompletní výbìr"

Transkript

1 ENTELEC nabízí kompletní výbìr Šroubové svorky Pružinové svorky.d.o. svorky

2 Jednotlivé svorky : výbìrová tabulka Název ozteè () Max. prùøez vodièe zemnicí krajní stìna WG ŠOUB/ŠOUB M,/ M / M /.... M 0/ M / M / M 0/ M 9/ _ PUŽINOVÁ D,/.L _ D,/.L _ D, /.L _ D /.L _ D /.L _ DO/DO (bezšroubové, zaøezávací) D,/.DO D,/.DO DO/ŠOUB D /.DO /./ D /.DO /./

3 Položka ozteè Str. Svorky šroub-konektor M,/ - CPE svorka standartní M,/ - CPE - L (otevøená) s LED diodou M,/ - CPE - D (otevøená) s diodou.0 0 Svorky šroubové s pružinovým zajištìním vodièe Svorky pro termoèlánky M 0/0.S M /0.SP LT VV MTC 0 Svorky pro rozvod napájení s vnitøním m Fáze Zem jedno- a ètyøpólové Svorky dvoupatrové Fáze Zem (izolovaná) MB /.L... MB /.P... MB /.L... MB /.P... MB 0/0.L... MB0/0.P... Jednopólové Ètyøpólové BU 00 BT 0 BT M,/.D M,/ D. M /.D M /.D M /.D. M /.D M /.D 0. Svorky pro komponenty (vnitøní montáž) M /.DD... M /.DE...D M /.DE M /.DE Svorky tøípatrové (pro èidla) D,/.D D,/.DP Svorky s odpojovaèem Nožové Nožové Zásuvkové M,/.SNB M /.SNBT. M,/.SB M /.SNB M /.D.SNBT M /.SB M /.SNBT M /.SN M /.ST M /.SNBT Posuvné M /.SNBT M /.ST M /.SB M /.SNB M /.ST M /.STP 0 Svorky pro pojistku M /.SF... Pojistky ( x 0) a ( x ) M /.D.SF M /.SN... Pojistky ( x 0) a ( x ) M /.D.SB M / MU 0/.SF Pojistka (, x ) M 0/.SF Pojistka (, x ) MB 0/.SF Pojistka (0, x ) ML 0/.SF Pojistky (, x ) (, x,) Svorky s rùznými typy pøipojení (faston, pájení, ovíjení) M /.G M,/.G M /.G... M,/,.G M,/.G.G... Svorky silové Svorky miniaturní (montáž na lištu DIN - x) M /... M /... M 0/... M 0/... M 9/... M 0/... M 0/.E M 0/.EE M /.EE M 00/... M 00/... M 00/... D,/ D /... D /.P D /.SF Koncovka, Propojky, Stínìný konektor, Kryt Popisné štítky 9

4 Svorky øadové Série 000 šroubové M,/... ozteè ozteè M /... ozteè M /... DIN - - kompaktní, bezpeèné - montáž na rùzné typy lišt - vyhovují mezinárodním i národním normám Svorka standartní Svorka standartní Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorky standartní Svorky pro zemnicí vodièe žlutá oranžová zelená èervená èerná zelená / žlutá (s ukostøením) žlutá + zelená (bez ukostøení) M,/.P ozteè Svorka pro zemnicí vodiè M,/.0 M,/.N.0 M,/.P. M /.P... ozteè Svorka pro zemnicí vodiè M /. s pøepážkou M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /.C s pøepážkou + testovací zdíøka zásuvná φ. pro konektor M /.0 M /.N.0 M / 0. M / M / M / 0 0. M / 0 0. M /.P. M /.PI.00 M /. 9.0 M /.. M /..0 M /. 9.0 M /.C 0.0 Prùøez vodièe WG -WG -0WG -0WG -0WG Jmenovité napìtí V st ~/ = ss 0 9 Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna žlutá oranžová zelená Oddìlovaè obvodù šedý Dìlící pøepážka (svorka) Dìlící pøepážka (lišta) Testovací zdíøka φ φ φ Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek φ 9 Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù 0 Zkratovací propojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zkratovací høeben 0 polù Izolaèní koncovka Stínicí propojka Ochranný štítek pro svorky pro svorky Plastový šroub 0/900 Gr.C WG WG FEM tl... FEM tl...0 FEM tl FEM tl.. 0. FEM tl.. 0. SCM. SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. DCB 0 0. FC φ 00. BJM ().0 BJM ().0 BJM ().0 BJM ().0 BJM ().0 EL. BJS () 0pólù.0 EV 9. PC. EIP 0. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. Tyto doplòky nelze použít na M,/.P 0/900 Gr.C WG 0 WG FEM tl... FEM tl...0 FEM tl FEM tl.. 0. FEM tl.. 0. SCM 00.0 SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. L ().00 DCJ žlutá 09.0 FC 00. BJM (). BJM (). BJM ().0 BJM () 9.00 BJM () 9.0 EL. BJS () 0 pólù.0 EV 0. PC. EIP 0. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. EP. VSP. Tyto doplòky nelze použít na M/.P 0/900 Gr.C WG FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L pro M /. 0. L pro M /..00 DCJ M /. žlutá 09.0 FC 00. BJM () M /.. BJM () M /.. BJM () M /..0 BJM () M / BJM () M /. 9.0 EL () M /.. BJS () 0 pólù.0 EV M /. 0. PC. EIP 0. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. EP M /.. VSP M /.. Ostatní viz C0 C - C0 C - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

5 M /... ozteè ozteè M /... ozteè M /... M 0/0... ozteè 0 M 0/0... ozteè 0 Standartní svorka obvod a svorky M /... Standartní svorka M /.P... ozteè ozteè M /. s pøepážkou M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /.C s pøepážkou + testovací zdíøka zásuvná φ. obvod a svorky Svorka pro zemnicí vodiè pro konektor Standartní svorka 0 M 0/0.P... ozteè 0 M 0/0. s pøepážkou M 0/0.C s pøepážkou + testovací zdíøka zásuvná φ. pro konektor Svorka pro zemnicí vodiè (M 0/0.P svorka uzavøená) M /..0 M /..N. M /..P 9. M /..PI 9. M /. M /.N. M / 0.0 M / M /. 0.0 M /.. M /..0 M /. 9. M /.C 09.0 M 0/0 0. M 0/0.N 0. M 0/ M 0/0..0 M 0/0.C. M /. 9. M /..N 9. M /..P 9. M /..PI 90. M /.P. M /.PI. M 0/0.P.0 M 0/0.PI WG WGmax -WG -WG -WG 0-WG -WG 0-WG /900 Gr.C WG WG FEM. M/.. FEM M/..N. FEM žlutá M/..PI0.0 FEM. M/. 9. FEM M/..N 9. FEM žlutá M/..PI0. SCM 00.0 L () 0. L ().00 DCJ žlutá 09.0 FC 00. BJM (). BJM (). BJM ().0 BJM () 9.00 BJM () 9.0 EL. BJS () 0 pólù.0 EV 0. PC. EIP 0. 0/900 Gr.C WG WG 0.- FEM tl... FEM tl...0 FEM tl FEM tl.. 0. FEM tl.. 0. SCM 00.0 SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. L ().00 L ().0 DCO oranžová FC 00. BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 EL. BJS () 0 pólù 9.0 EV 0. PC. 0/900 Gr.C 00 0 WG 0.- FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () M /. 0. L () M /..00 L () M /..0 DCO oranžová FC 00. BJM() M /. 0.0 BJM() M /.. BJM() M /.. BJM() M /.. BJM() M / EL () M /.. BJS () 0 pólù 9.0 EV M /. 0. PC. 0/900 Gr.C WG WG.-. FEM tl... FEM tl...0 FEM tl FEM tl.. 0. FEM tl.. 0. SCM 00.0 SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. L ().00 L ().0 FC 00. BJM0 (). BJM0 (). BJM0 (). BJM0 (). BJM0 (). BJS0 () 0 pólù.00 EV 0. PC0. 0/900 Gr.C 00 0 WG.-. FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L M 0/0. 0. L M 0/0..00 L M 0/0..0 FC 00. BJM0 ()M 0/0.. BJM0 ()M 0/0.. BJM0 ()M 0/0.. BJM0 ()M 0/0.. BJM0 ()M 0/0.. BJS0 () 0 pólù.00 EV M 0/0. 0. PC0. EP. EP.0 VSP. Tyto doplòky nelze použít na M/.P EP M /.. EP M /..0 VSP M /.. EP.0 EP0 9. VSP. Tyto doplòky nelze použít na M 0/0.P EP M 0/0..0 EP0 M 0/0. 9. VSP M 0/0.. C - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

6 Svorky øadové Série 000 šroubové M /... ozteè M /.C M /... ozteè ozteè M 0/... ozteè DIN - - silové svorky s vysokým krytím do 00V Svorka standartní s pøepážkou M / s testovací zdíøkou φ. Svorka standartní s pøepážkou Svorka standartní s pøepážkou * Poznámka M /.P WG M /.P... ozteè M /.P... ozteè Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorka pr o zemnicí vodiè (M /.P svorka uzavøená) Svorka pr o zemnicí vodiè (M /.P svorka uzavøená) Standartní svorky Svorky na žádost Svorky pro zemnicí vodièe žlutá oranžová zelená èervená èerná zelená / žlutá (s ukostøením) žlutá + zelená (bez ukostøení) M / 9. M /.N 9. M / 0 9. M /.P 0. M /.PI. M /.C 0. M /.0 M /.N.0 M / 0. M /.P. M /.PI. M 0/. M 0/.N. M 0/.PI 9. Prùøez vodièe - * - * -WG -WG - - -WG WG 0-0WG WG -00WG Jmenovité napìtí V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Koncovka Koncovka Krajní stìna žlutá oranžová zelená Oddìlovaè obvodù šedý Dìlicí pøepážka (svorka) Dìlicí pøepážka (lišta) Testovací zdíøka φ φ φ 9 Testovací zdíøka zásuvná 0 Testovací banánek Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Ochranný štítek pro svorky pro svorky Plastový šroub 0/900 Gr.C WG WG.-. BDH tl BDH tl FEM tl..0 FEM tl..0 FEM tl.. FEM tl. 0. FEM tl..0 FEM tl.. FEM tl FEM tl SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L 0. L.00 L.0 FC φ 00. BJM () 9. BJM () 9 9. BJM () 9 0. BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJS () 0pólù.0 EV. Tyto doplòky nelze použít na M /.P EP0 9. EP 0. VSP. 0/900 Gr.C 00 WG.-. SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 0/900 Gr.C WG WG.- SCF tl. 0. L.0 FC φ 0.0 BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJS () 0 pólù. EV 9.0 Tyto doplòky nelze použít na M /.P EP 0. EP. VSP.0 000/00GrC WG 00 WG - SCF tl.. BJS () póly. BJS () póly. BJS () pólù.0 BJS () 0 pólù 9.0 VSJ šroub 0.0 DJ podložka.0 EP. EP.0 VSP.0 Ostatní viz C - C0 - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

7 M 9/... ozteè Standartní svorka s krajní stìnou -9 M 9/.0 M 9/.N M 9/.PI. - 0 /0000WG /000WG /00GrC WG 000 WG. BDH tl BJS póly 0.0 BJS póly BJS pólù 0. BJS 0 pólù. VSJ šroub 0.0 DJ podložka.0 Lišta, DIN TS/G Lišta, DIN TS Lišta, DIN (dìrovaná) TS/F Lišta TS/C Koncovka B Krajní stìna FE Oddìlovaè obvodù SCM Dìlicí pøepážka (svorka) SCF 9 Dìlicí pøepážka (lišta) SCF 0 Testovací zdíøka L Testovací zdíøka zásuvná DC Testovací banánek FC Zkratovací propojka BJM Zkratovací spojka EL Zkratovací pásek BJS Vylamovací propojka BJ Zkratovací høeben PC Izolaèní koncovka EIP 9 Propojka IDC D 0 Stínicí propojka CB Ochranný štítek EP Plastový šroub VSP na koncovku PEB Popisné štítky na svorku C C - C0 - C0 9

8 Svorky šroub - konektor Série 000 šroubové DIN - M,/-CPE... ozteè.0 Konektor CPFT /... ozteè.0 Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorky standartní Jmenovité napìtí V st ~ / = ss M,/-CPE 0.0 M,/-CPE M,/-CPE-L 0.0 M,/-CPE.-L 09.0 M,/-CPE-L 0. M,/-CPE.-L 09.0 M,/-CPE-D 09. M,/-CPE.-D 09.0 Prùøez vodièe 0 9 Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna žlutá oranžová zelená Oddìlovaè obvodù šedý Dìlicí pøepážka (svorka) Dìlicí pøepážka (lišta) Testovací zdíøka φ φ φ Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek φ 9 Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù 0 Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka Stínicí propojka Zkratovací spojka pro LED diody Ostatní viz M,/-CPE standartní svorka Poznámka : Doporuèujeme pro tento výrobek používat doplòek "klíè". Možné i obrácené pøipojení C0 Propojovací lišta je používána pro spoleèný bod LED diod. Doporuèujeme použít svorku M,/-CPE-D (modrou) k urèení polarity propojovací lišty. -WG -WG 0/00 Gr.C /0+0 0/0+0 0/0+0. WG WG FEM tl... FEM tl...0 SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. DCB 0 0. FC 00. BJM ()(). BJM ()(). BJM ()(). BJM ()(). BJM ()(). EL (). BJS,0()() pólù. EV 9. PC. EIP 0. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. BO0 délka * M,/-CPE. svorka s pøepážkou M,/-CPE -L svorka s èervenou LED ( V ss -. m) M,/-CPE-L svorka s èervenou LED ( V ss -. m) M,/-CPE.-L svorka s pøepážkou a èervenou LED ( V ss -. m) M,/-CPE.-L svorka s pøepážkou a èervenou LED ( V ss -. m) M,/-CPE-D svorka s diodou (N 00) M,/-CPE.-D svorka s pøepážkou a diodou (N 00) * Tyto svorky jsou dodávány s 0-pólovou dìlitelnou ochrannou páskou z plastu pro krytí kolíkù. () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky (pro svorky M,/ -CPE...). Konektor s vodorovným pøipojením ozteè.0 CPFT/ póly CPFT/ póly CPFT/ póly CPFT/ pólù CPFT/ pólù CPFT/ pólù CPFT/ pólù CPFT/9 9 pólù CPFT/0 0 pólù CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09.0 CPFT/9 9 pólù CPFT/0 0 pólù CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. Konektor CPFT /... Konektor s kolmým pøipojením CPFT/- póly 09. CPFT/- póly 09. CPFT/- póly 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù CPFT/-9 9 pólù CPFT/-0 0 pólù CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09.0 CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09.0 CPFT/-9 9 pólù CPFT/-0 0 pólù CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù

9 Svorky s pružinovým zajištìním vodièe Série 000 se spirálovou pružinou DIN - M 0/0.S ozteè 0 Uchycení vodièù je zajištìno otoèením drážky o 90 äroubov k f Princip spojenì (viz nìûe) ozteè LT VV Svorka s pružinou zajiš uje spojení pøi namáhání vibracemi bez ztráty elektrických vlastností spoje. Svorka pro holý vodiè nebo vodiè s nalisovanou koncovkou - pružina pod každým šroubem Spojení šroub - šroub se zabezpeèovacími pružinami Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Zemní svorka umožòuje zajištìní vodièù : 0. až. až.. až Princip spojení OTEVØENÍ KOMOY SVOKY Stlaèit hlavu šroubu tlakem dolù, pootoèit o 90. Svorka je otevøena, možno vložit vodiè. Svorky standartní Svorky pro zemnicí vodièe žlutá oranžová zelená èervená èerná zelená / žlutá (s ukostøením) žlutá + zelená (bez ukostøení) M 0/0.S 0. ZJIŠTÌNÍ VODIÈÙ Otoèit hlavu šroubu zpìt o 90, pružina zabezpeèí vrácení do pùvodní polohy. Tím je bezpeènì uchycen vodiè. LT VV. Prùøez vodièe Jmenovité napìtí Nalisovaná koncovka 0. - V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna Testovací zdíøka φ φ φ Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zahnutá návleèka WG (pouze pro US) WG WG 0/900 Gr.C.-. FEM0 tl...0 L.0 BJS0 () 0 pólù.00 EV /900 Gr.C 0 BE tl FEE. L () L ().00 Ostatní viz C0 - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky. C0

10 Svorky pro termoèlánky Série 000 DIN - vodièe jsou pøiloženy na sobì v délce a zajištìny ve bodech šrouby s kulovitým koncem pro pevný vodiè φ 0.9 až.. Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorky standartní ozteè MTC Svorka pro termoèlánek dèlka odizolov nì max. princip spojenì öroubov svorka MTC 0. Svorka MTC pro termoèlánky poskytuje rozhraní pro vodièe termoèlánku beze zmìny signálu. Provedení zaruèuje bezproblémové pøipojení vodièù termoèlánku a použití jednoho typu svorky pro všechny typy termoèlánkù. Princip termoèlánku je založen na vzniku termoelektrického napìtí pøi spojení dvou rùzných kovù. Pøipojovací vedení od termoèlánku nesmí v kombinaci s kovem, ze kterého je vyrobena svorka, vytváøet další pøídavné termonapìtí. Svorky pro termoèlánky Obr. MTC s konektorem pro stínìní Pøi prodlužování délky vodièe od termoèlánku k mìøicímu pøístroji lze použít dvì øešení:. Pøi pøenosu signálu na velkou vzdálenost je zapotøebí použít pøevodníku, který napìtí z termoèlánku pøevede na proud (napø. -0m).. Pokud vedení od termoèlánku je krátké, mùže být použito pomocí svorky pro termoèlánky. Prùøez vodièe Jmenovité napìtí V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna Stínicí propojka vodièe pro termoèlánky (φ ) 00/00Gr.C max FEM tl... CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. Univerzální svorky ùzné svorky pro termoèlánky, které odpovídají použitému materiálu termoèlánku, by byly nezbytné a znamenaly by znaèné rozšíøení skladových položek. Svorka MTC je vhodná pro každý typ termoèlánku. Materiál svorky je volen tak, že ve spojení s jakýmkoliv typem termoèlánkového vodièe dává nulové termoelektrické napìtí. Izolace termoèlánkového vodièe je odizolována (max. ) a vodièe jsou pøiloženy na sobì. Vodièe jsou v kontaktu po celé délce a jsou zajištìny ve bodech kulovitými konci šroubù (viz obr. ). Šrouby mají pouze mechanickou funkci. STÕNÃNÕ éelezo TEMO»L NEK dèlka odizolov nì SVOK éelezo MÃÿICÕ PÿÕSTOJ Obr. KONSTNTN SVOK KONSTNTN Stínicí propojka Svorku MTC lze vybavit stínicí propojkou (viz obr. ). Tato ocelová propojka je ve spodní èásti svorky. Zaruèuje stínicího vodièe termoèlánku pøes svorku nebo zemnìní. Ostatní viz C - C0

11 Svorky pro rozvod napájení fáze izolovaná zem MB /.L... MB /.P... ozteè vstupnì pr ez vodiëe v stupnì pr ezy vodië ozvodné krabièky - pólové DIN - Vzájemné vnitøní svorek zajiš uje spolehlivé spojení mezi vstupem napájení a výstupem pro spotøebiè. Pøíklad použití : MB /.L... MB /.P... ozteè vstupnì pr ez vodiëe v stupnì pr ezy vodië MB 0/0.L... MB 0/0.P... ozteè 0 vstupnì pr ez vodiëe v stupnì pr ezy vodië MB /... Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G L Póly L Póly zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá0. 0 Svorky pro fáze MB /.L 0. MB /.L 0. MB /.L 0. MB /.L 09. MB /.L0.00 Svorky pro izolovanou zem MB /.P 0. MB /.P. MB /.P. MB /.P. MB /.P0.0 Prùøez -WG -WG Jmenovité napìtí V 0/900 Gr.C () WG WG rozteë ov lnè otvory pro öroub f Montáž na lištu nebo na panel - BU 0 9. Proud : 0 Vstup : ( WG) min. 0 (0000 WG) max. : 9 vstup pro kabel nebo BU Proud: 00 Vstup : 9 (000 WG) min. (0 MCM) max. : Výstupy - x. až ( - WG) s koncovkou - x. až ( - WG) bez koncovky - x. až ( - WG) s nebo bez koncovky - x. až 0 ( - WG) s nebo bez koncovky MB /... L Póly L Póly zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá0. 0 Svorky pro fáze MB /.L.0 MB /.L.0 MB /.L.0 MB /.L.0 MB /.L0 9. Svorky pro izolovanou zem MB /.P. MB /.P. MB /.P 9. MB /.P 0.0 MB /.P0. Prùøez WG 0-WG Jmenovité napìtí V 0/900 Gr.C () WG 0.- WG - pólové MB 0/0... L Póly L Póly zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá0. 0 Svorky pro fáze MB 0/0.L. MB 0/0.L 9. MB 0/0.L 0. MB 0/0.L. MB 0/0.L0. Svorky pro izolovanou zem MB 0/0.P.0 MB 0/0.P.0 MB 0/0.P.0 MB 0/0P.0 MB 0/0.P0 9. Prùøez C - C0 - C0 () CS proud : MB /.L... - MB /.P MB /.L... - MB /.P MB 0/0.L... - MB 0/0.P...0 Ostatní viz -WG -WG Jmenovité napìtí V 0/900 Gr.C () 0 WG.-. WG Koncovka (všechny lišty) Testovací zdíøka Testovací banánek L φ 0. L φ.0 FC φ 00. rozteë otvory f rozteë otvory f Montáž na lištu nebo na panel - èerná BT 0 9. Vstup ( WG) Výstup x 0 ( WG) Zkratový proud :. K BT 9. Vstup to ( - WG) Výstup x ( WG) s koncovkou x 0 ( WG) s koncovkou Zkratový proud : 9. K

12 Svorky pro komponenty dvoupatrové M,/.D... ozteè M,/.D... ozteè ozteè M /.D M /.D... ozteè DIN - Svorka standartní Svorka M,/.D s pøepážkou Svorka standartní Svorka M /.D s pøepážkou Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorky standartní M,/.D 90. M,/.D.N 90. M,/.D M,/.D.N 9.0 M /.D. M /.D..0 M /.D..N.0 Prùøez vodièe -WG 0-WG -WG 0-WG -WG -WG -WG -WG Jmenovité napìtí V st ~/ = ss Vysoká koncovka Vysoká koncovka Krajní stìna Oddìlovaè obvodù šedý Dìlící pøepážka Testovací zdíøka φ φ φ Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek φ 9 Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP 0 viz 0 pólù 0 Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub+podložka+sloupek Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka Vertikální propojka Stínicí propojka 0/900 Gr.C WG WG BDH tl FEMD tl. 99. FEMD tl. 99. SCMD tl. 0. L () DCV zelená 0.0 FC φ 00. BJMD. BJMD. BJMD.0 BJMD 9.0 BJMD 0.0 EL. BJSD 0 pólù.0 EVD 0.0 PC. EIP 0. ITV 9. CBMD tl /900 Gr.C WG WG BDH tl FEMD tl. 99. FEMD tl. 99. L DCV zelená 0.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD ().0 BJMD () 9.0 BJMD () 0.0 EL. BJSD ()0 pólù.0 EVD 0.0 PC. EIP 0. ITV 9. CBMD tl /900 Gr.C WG WG BDH tl FEMD tl. 99. FEMD tl. 99. SCMD.0 SCFD tl. 9. L () L ().00 DCG.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD (). BJMD () 9. BJMD () 0. EL. BJS () 0 pólù. EVD 00. PC. ITV 9.0 CBMD tl /900 Gr.C WG WG BDH tl FEMD tl. 99. FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L L.00 DCG.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD (). BJMD () 9. BJMD () 0. EL (). BJS () 0 pólù. EVD 00. PC. ITV 9.0 CBMD tl Ostatní viz C0 C0 C - C0 C - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

13 M /.D... ozteè ozteè M /.D ozteè M /.D Svorka M /.D. s vertikální propojkou a dìlící pøepážkou spodního patra Svorka standartní Svorka s vertikální propojkou a dìlící pøepážkou spodního patra M /.D. M /.D.N. M /.D 0. M /.D WG -WG WG max WG WG max 0/900 Gr.C 00 0 WG FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L () L ().00 DCG.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD (). BJMD () 9. BJMD () 0. EL (). BJS () 0 pólù. EVD 00. PC. 0/900 Gr.C WG WG 0.- FEMD tl.. FEMD tl.. SCM 00.0 L 0. L.00 L.0 BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 BJS () 0 pólù 9.0 EV 0. 0/900 Gr.C WG WG 0.- FEMD tl.. FEMD tl.. SCM 00.0 L 0. L.00 L.0 BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 BJS () 0 pólù 9.0 EV 0. CBMD tl Tyto doplòky lze použít pouze na spodní patro C - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

14 Svorky pro komponenty M /.DD... ozteè M /.DE... ozteè M /.DE... ozteè M /.DE ozteè DIN - Svorka umožòuje montáž diskrétních souèástek. Spodní a horní patro svorky propojeno diodou typu N 00 (000 V špièka - 0 V trvale - ). Svorka se dvìmi diodami typu N 00 (000 V špièka - 0 V trvale - ) Prázdná svorka - max. šíøka souèástek Prázdná svorka - max. šíøka souèástek M /.DD Zapojení viz schema M /.DE.D Zapojení viz schema M /.DE Zapojení viz schema M /.DE Zapojení viz schema Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G M /.DD Zapojení viz schema M /.DE.D Zapojení viz schema Svorka standartní M /.DD. M /.DD.0 M /.DE.D. M /.DE.D. M /.DE.0 M /.DEN.0 M /.DE. Test û rovek Poruchov hl öenì Prùøez vodièe -WG -WG -WG -WG -WG -WG -WG Jmenovité napìtí - 9 V st ~/ = ss Vysoká koncovka Vysoká koncovka Krajní stìna Oddìlovaè obvodù Dìlící pøepážka Testovací zdíøka φ φ φ Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek φ 9 Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù 0 Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka 00 0 WG WG BDH tl FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L () L ().00 DCG.0 FC φ 00. BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()() 9. BJMD ()() 0. EL ()(). BJS () 0 pólù. EVD 00. PC WG BDH tl FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L () L ().00 DCG.0 FC φ 00. BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()() 9. BJMD ()() 0. EL ()(). BJS ()()0 pólù. EVD 00. PC WG WG BDH tl FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L L.00 DCG.0 FC φ 00. BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()() 9. BJMD ()() 0. EL ()(). BJS ()() 0 pólù. EVD 00. PC WG WG BDH tl FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L L.00 DCG.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD (). BJMD () 9. BJMD () 0. EL (). BJS () 0 pólù. EVD 00. PC. 0 Ostatní viz C - C0 C - C0 C - C0 C - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

15 Svorky tøípatrové pro èidla DIN D,/.D... ozteè Svorky bez ochranného Svorky bez ochranného Svorky s ochranným m D,/.D D,/.D D,/.DP -patrové svorky série 000 poskytují možnosti èidel a akèních èlenù. Použitelné na lištu DIN. Tyto standartní svorky existují v rozlièných verzích: bez nebo s ochranou, s LED pro signalizaci, ukostøené nebo bez ukostøení. Verze s ochranou mají zeleno/žluté znaèení na svorkách pøipojovaných na lištu. Svorka tøípatrová pro èidla bez ochranného na lištu. D,/.DP... ozteè Svorka pro èidla bez LED diody. Svorka pro èidla bez LED diody. Svorka pro èidla bez LED diody se zemnicím dolním patrem. Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Svorky standartní Svorky bez ochranného Prùøez vodièe Svorka tøípatrová pro èidla s ochranným m na lištu. D,/.D. D,/.DL.0 D,/.DL. D,/.D. D,/.DL.0 D,/.DL.0 D,/.DL. D,/.DP. D,/.DPL.0 D,/.DP. D,/.DPL WG 0-WG D,/.DL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi støední a horní patro. èervená LED ( V ss) D,/.DL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi støední a horní patro. èervená LED ( V ss) D,/.DPL Svorka pro vstup s LED diodou zapojenou mezi støední a horní patro, se zemnicím dolním patrem. èervená LED ( V ss) Jmenovité napìtí V st ~/ = ss Vysoká koncovka Krajní stìna Zkratovací propojka póly póly póly pólù 0 pólù 0 pólù Zkratovací spojka 0/0 Gr.C WG WG 0. BDH tl FEDE tl..0 BJD 0. BJD 0. BJD 0. BJD 0.0 BJD 0. BJD 0. EL. D,/.DL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi dolní a horní patro. èervená LED ( V ss) D,/.DL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi dolní a horní patro. èervená LED ( V ss) D,/.DP Svorka pro vstup bez LED diody se zemnicím dolním patrem. D,/.DL D,/.DPL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi støední a dolní patro. zelená LED ( V ss) Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi støední a horní patro, se zemnicím dolním patrem. èervená LED ( V ss) C èervený bez popisu 0.0 C modrý bez popisu 0.00 C zelený bez popisu 0.0 Ostatní viz

16 Svorky s odpojovaèem šroubové DIN - Svorky pro rozpojení obvodu, testování a mìøení. M,/.SNB ozteè otev en n û zav en n û M /.SNB, SNBT... ozteè otev en n û zav en n û M /.SNBT. ozteè otev en n û zav en n û M /.D.SNBT ozteè otev en n û zav en n û Svorka - krátkým nožem Svorka - dlouhým nožem M /.SNBT doplnìná testovacími zdíøkami φ M /.SNBT... Svorka - krátkým nožem - doplnìná testovacími zdíøkami φ Svorka - horního patra krátkým nožem - doplnìná testovacími zdíøkami φ - spodní patro bez odpojování osa vlevo osa vpravo Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorka standartní - šedý nùž oranžová - oranžový nùž - oranžový nùž - oranžový nùž - oranžový nùž M,/.SNB 0. Svorka - krátkým nožem, doplnìná testovacími zdíøkami φ M /.SNB. M /.SNBT. 0. M /.D.SNBT. M /.SNB 0 0. Svorky s doplòky Prùøez vodièe Šroub Pájecí Jmenovité napìtí V st ~/ = ss - šedý nùž oranžová - oranžový nùž - šedý nùž - šedý nùž Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna oranžová Dìlicí pøepážka (svorka) Dìlicí pøepážka (lišta) Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zástrèka pájecí a šroubová 9 Zástrèka s držákem pojistky 0 Zástrèka zkratovací Pøípravek pro vyjmutí pojistky Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka Stínicí propojka Propojovací zástrèka WG -WG -WG 0-WG /0 Gr.C WG WG /0 Gr.C FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. M /.SNBT. M /.SNBT 0 0. M /.SNBT*. M /.SNBT*. 0/00 Gr.C WG WG FEM tl FEM tl. 0. SCFM tl..0 DCJ žlutá 09.0 FC φ 00. PC. CBM tl. 0.. CBM tl /0 Gr.C FEM. tl. 9. FC φ 00. PC. EIP BDH tl FEMSD tl. 9.0 BJMD. BJMD. BJMD. BJMD 9. BJMD 0. EL. BJS 0 pólù. EVD 00. PC Tyto doplòky nelze použít pro svorky M /.SNBT. Ostatní viz C0 C - C0 - C0 na nùž (pouze na SNBT nebo SNBT) C - C0 - C0 na nùž C - C0 - C0 na nùž

17 M /.SN ozteè M /.SNB ozteè M,/.SB ozteè M /.SB ozteè M /.SB ozteè M /.STP ozteè otev en n û zav en n û z strëka otev. zav. z strëka otev. zav. z strëka otev. zav. Svorka - krátkým oranžovým nožem. M /.SN...H Svorka - dlouhým nožem. Svorka - s orientovaným zasunutím (pojistka dodávána zvláš ). Svorka - s orientovaným zasunutím (pojistka dodávána zvláš ). Svorka - s orientovaným zasunutím (pojistka dodávána zvláš ). Svorka - otoèným kontaktem - stlaèením a pootoèením o ètvrt otáèky pomocí šroubováku. M /.SN.H : M /.SN s výstupem : svorka - faston M /.SNT.H : M /.SN.H s testovacími zdíøkami φ M /.SN. M /.SN.H.0 M /.SNT.H. M /.SNB. M /.SNB 0 0. Pájecí pojistka FUBS M,/.SB 0. Plochá pojistka FUPLV Pájecí pojistka FUBS FUPLV FUBS Pojistka x 0-0 V FU Svorka je doplnìna dvìma testovacími zdíøkami φ. Svorky série M/.STP jsou používány hlavnì v mìøicích proudových obvodech transformátoru, kde nesmí dojít k rozpojení sekundárního obvodu pøi pøipojování mìøicích pøístrojù. M /.SB.0 M /.SB.00 M /.STP WG() 0-0 -WG() -0WG 0-WG /00Cat.C 00 () 00 () 00/0Cat.C () 0 () 0 0 ()() WG () WG () WG 0.- WG WG 0-WG WG 0-WG /0Cat.C /0Cat.C WG WG /0Cat.C WG WG WG WG max Cat.C WG WG 0.- FEM tl... FEM tl.. 0. SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 FEM tl.. FEM tl SCFM tl..0 FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 FEM tl FEM tl.. FEMT tl...0 SCFT tl. 0. DCJ žlutá 09.0 FC φ 00. PC. DCO oranžová FC φ 00. PC. BNS 0. EXBN 0.0 BNSV. BNC. EXBN 0.0 PC. BNSV 9.0 BNF 9.0 BNCT 9.0 EXBN 0.0 PC. FC φ 0.0 PC. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. BP..0 Tyto doplòky nelze použít pro svorky M /.SNT.H. C - C0 C - C0 C0 C - C0 - C0 na zástrèku C - C0 - C0 - C0 na zástrèku C - C0 - C0 () pouze pro M /.SN. (). pro M /.SN...H. 9

18 Testovací svorky (M /.ST a M /.ST) M /.ST ozteè ozteè M /.ST ozteè M /.ST Použití zástrèek Svorky série M /.ST... jsou používány k testování obvodù s proudovým transformátorem k mìøení, srovnávání a výmìnì ochrany nebo mìøicího pøístroje bez narušení obvodu. Poèet operací: 00 Pøi vyžádání lze zástrèku nahradit výmìným tištìným spojem pro diagnostické testování. Svorky pro mìøení obvodù (M /.ST) Tyto svorky jsou podobné klasickým šroubovým svorkám. Mìøení lze provést pomocí zásuvky pøipojené na mìøicí pøístroj, aniž by se narušilo spojení. Propojení posuvným spojem s testovacími zdíøkami φ Propojení posuvným spojem s použitím šroubováku. Standartní svorka dodávaná bez zástrèky. BNT ("napì ová" zástrèka) èervená 0 0. Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Standartní svorky béžová V0 M /.ST 9.0 M /.ST. M /.ST V0 9.0 Pocínovaný kontakt M..ST.Sn. Pozlacený kontakt M /.ST.u.. fáze : zástrèka pøeruší obvod. fáze : testovací obvod je propojen. Prùøez vodièe WG 0-0 -WG WG - WG 0 - BNT (zástrèka "polarity") 9. Jmenovité napìtí 9 0 V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna Dìlicí pøepážka Testovací zdíøka Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek Zástrèka Montážní klíè pro zástrèky 9 Stahovací kolíky - WG/0. až WG/0. až 0.0 WG/ WG/. WG/. WG/ 0 Kleštì Zkratovací pásek Zkratovací høeben Propojka IDC Propojovací zástrèka Stínicí propojka 00/00 Gr.C FEMST tl. 99. SCST tl..0 FC φ 0.0 PC póly. PC póly 9.0 PC póly 0. PC 0 pólù. D. 0.0 BP..0 00/00 Gr.C WG /00 Gr.C 00 0 () 0 WG WG FEMT tl. 9. SCFT.0 L φ 0. DCO oranžová FC φ 0.0 BJS () pólù.0 BJS () 0 pólù 9.0 PC póly. PC póly 9.0 PC póly 0. PC 0 pólù. D. 0.0 BP..0 FEMT tl... BNT èervená 0 0. BNT 9. BNT zelená CVBM.0 BC () 90. BC ().0 BC () 90. BC () 90. BC () 90.0 BC () 0.0 PSC (). PC 0 pólù. D. 0.0 CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. Zásuvka bez kolíkù pøerušuje obvod. BNT ("proudová" zástrèka) zelená C0 C0 () Pøi použití tìchto doplòkù je dìlení možné. () Max.proud : 0/ sec C0 - C. fáze : testovací obvod je propojen.. fáze : zástrèka otevøe obvod. Ostatní viz 0

19 Svorky pro pojistku x 0 a x "GM" šroubové DIN - ozteè p Ëka otev en o M /.SF... p Ëka uzav en M /.SN... ozteè ozteè M / Svorky s indikací nebo bez indikace je možné øadit do mnohapólových skupin. Svorky s LED indikací jsou oznaèeny "+" na vnìjší stranì páèky. Svorka M /.SF Svorka M /.SFT se dvìma testovacími zdíøkami φ. Svorka M /.SN s propojovacím váleèkem a modrou páèkou. Svorka M /.SNT propojovacím váleèkem a modrou páèkou se dvìma testovacími zdíøkami φ. Svorka stejného tvaru jako svorka pro pojistku M /.SF. Svorky standartní Svorky s doplòky oranžová a Prùøez vodièe Jmenovité napìtí Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna oranžová Testovací zdíøka φ φ Testovací banánek φ Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka Propojka IDC Spojovací tyèka póly póly póly Zajiš ovací kroužek 9 Propojovací vložka 0 Pojistky x 0 a x 0 V s indikací pøerušení M /.SFL s doutnavkou 0 V - 0 V st M /.SFD s LED V ss M /.SF. M /.SFD s LED V ss M /.SF 0. M /.SFT. M /.SFL. M /.SFD. M /.SFD. M /.SFLT. M /.SFDT. M /.SFDT. -WG -WG 00/00GrC() WG WG FEMS tl.. 9. FEMS tl FC 00. PC. TG. TG. TG. NT. CN 9. FU FU s indikací pøerušení a se dvìma testovacími zdíøkami φ. M /.SFLT s doutnavkou 0 V - 0 V st M /.SFDT s LED V ss M /.SFDT s LED V ss Svorka M /.SN a M /.SN s propojovacím váleèkem a modrou páèkou. M /.SN 0.0 M /.SN 0. M /.SN 9.0 M /.SNT.00 -WG 0/0GrC() WG FEMS tl.. 9. FEMS tl FC 00. PC. TG. TG. TG. NT. M /.0 -WG 00/00GrC() 00 WG FEMS tl.. 9. L L.00 PC. D. 0.0 Ostatní viz C0 - C - C0 - C0 C0 - C - C0 - C0 () Izolaèní napìtí a provozní napìtí svorek je dáno použitou pojistkou. C0

20 Dvoupatrové svorky pro pojistku x 0 a x "GM" M /.D.SF ozteè M /.D.SF... ozteè M /.D.SF... ozteè propojka M /.D.SB ozteè DIN - Dvoupatrové šroubové svorky s odpojovaèem nebo pro pojistku p Ëka uzav en dïlen z strëka zav ena z strëka otev ena DIN - Svorky s LED indikací jsou oznaèeny "+" na vnìjší stranì páèky. Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Standartní svorka. Svorka s indikací pøerušení. M /.D.SFL s doutnavkou 0/0 V st M /.D.SFD s LED V ss M /.D.SFD s LED V ss Svorka s indikací pøerušení. Možnost vnitøního. M /.D.SFLJ s doutnavkou 0/0 V st M /.D.SFDJ s LED V ss M /.D.SFDJ s LED V ss Svorka s krajní stìnou. Horní èást lze odpojit polarizovanou zástrèkou (objednává se zvláš ). Dolní èást trvale propojena. Svorky standartní M /.D.SF 0. M /.D.SFJ 9. M /.D.SB 0.0 Svorky s doplòky M /.D.SFL. M /.D.SFD. M /.D.SFD.0 M /.D.SFLJ 9.0 M /.D.SFDJ 0.0 M /.D.SFDJ. Prùøez vodièe -WG -WG -WG -WG -WG -WG Jmenovité napìtí Ostatní viz V st ~/ = ss Koncovka Koncovka Krajní stìna Testovací zdíøka φ φ φ Testovací banánek φ Zkratovací propojka póly póly póly pólù 0 pólù Zkratovací propojka Zkratovací høeben 0 pólù 9 Spojovací tyèka póly póly póly 0 Zajiš ovací kroužek Zástrèka pro pojistku Pojistky x 0 a x 0 V Propojovací vložka Stínicí propojka Zkratovací pásek Šroub pro BJS 00/00 Gr.C () WG WG BDH tl FEMDS 9.0 L () L ().00 L ().0 FC 00. BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 EL. PC 0 pólù. TG póly. TG póly. TG póly. NT. FU FU CN 9. CBDS 0. C0 na páèku, C0 ze strany 00/00 Gr.C () WG WG BDH tl FEMDS 9.0 L () L ().00 L ().0 FC 00. BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 EL. PC 0 pólù. TG póly. TG póly. TG póly. NT. FU FU CN 9. CBDS 0. C0 na páèku, C0 ze strany 00/00 Gr.C () WG WG () Izolaèní napìtí a provozní napìtí svorek je dáno použitou pojistkou. () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky. BDH tl FEMDS 9.0 L () L ().00 L ().0 FC 00. BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 EL. PC 0 pólù. TG póly. TG póly. TG póly. NT. 0/0 Gr.C () FU FU CN 9. CBDS 0. BJS () 0 pólù 9.0 VSJ 9. C0 na páèku, C0 ze strany C0 - C0 BDH tl L L.00 FC 00. BNF. FU FU CBDS 0.

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

VN Zdroj 0 až 30 kv Martin Brož - DELTA4 VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáže generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Již mnohokrát bylo toto zaøízení popsáno, a jistì najdete

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

KATALOG - ELEKTROTECHNICKÝ MATERIÁL

KATALOG - ELEKTROTECHNICKÝ MATERIÁL 2014 KATALOG - ELEKTROTECHNICKÝ MATERIÁL PROFIL FIRMY Základní informace: Historie a současnost firmy Obchodní název: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Právní forma: Družstvo IČO: 00028886

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Modulární elektrické terminály CPX

Modulární elektrické terminály CPX Modulární elektrické terminály CPX technické údaje Technické údaje koncepce instalace elektrická část montáž provoz výběr mezi více typy ventilových terminálů pro různé úlohy: MIDI/MAXI CPA MPA-S MPA-F

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ - (25. 05. 2015) ZÁKLADNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG

AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ - (25. 05. 2015) ZÁKLADNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ - (25. 05. 2015) Vlivem oslabení kurzu CZK a aktualizace cen dodavatelů došlo v průběhu platnosti ke změnám cen některých kategorií základní nabídky. ZÁKLADNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG 2013/2014

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ AGREGÁTY 1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DOPORUČENÍ PRO INSTALACI ČERPACÍHO SOUSTROJÍ: A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Modulární elektrické terminály CPX

Modulární elektrické terminály CPX Modulární elektrické terminály CPX technické údaje Technické údaje koncepce instalace elektrická část montáž provoz výběr mezi více typy ventilových terminálů pro různé úlohy: MIDI/MAXI CPA MPA-S MPA-F

Více

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací s Rozvaděče vn typu 8DJ10/8DJ20 do 25 kv, s plynovou izolací Rozvaděče vn PROVOZNÍ NÁVOD Objednací číslo: 817-8030.0 Opravené vydání: 07.1 Vydání: 24-10-2008 Všeobecně Tento návod z důvodu přehlednosti

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 ÈR Možnosti financování Stacionární plynové kotle Vitogas 100 Nástìnné plynové kotle Vitopend 100 Nástìnné kondenzaèní plynové kotle Vitodens 100 Nástìnné

Více

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved FAP-DO420/FAP-420/FAH-420 cs Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 5 2 Přehled systému 6 2.1 Konfigurace hlásiče

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více