ENTRELEC nabízí kompletní výbìr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENTRELEC nabízí kompletní výbìr"

Transkript

1 ENTELEC nabízí kompletní výbìr Šroubové svorky Pružinové svorky.d.o. svorky

2 Jednotlivé svorky : výbìrová tabulka Název ozteè () Max. prùøez vodièe zemnicí krajní stìna WG ŠOUB/ŠOUB M,/ M / M /.... M 0/ M / M / M 0/ M 9/ _ PUŽINOVÁ D,/.L _ D,/.L _ D, /.L _ D /.L _ D /.L _ DO/DO (bezšroubové, zaøezávací) D,/.DO D,/.DO DO/ŠOUB D /.DO /./ D /.DO /./

3 Položka ozteè Str. Svorky šroub-konektor M,/ - CPE svorka standartní M,/ - CPE - L (otevøená) s LED diodou M,/ - CPE - D (otevøená) s diodou.0 0 Svorky šroubové s pružinovým zajištìním vodièe Svorky pro termoèlánky M 0/0.S M /0.SP LT VV MTC 0 Svorky pro rozvod napájení s vnitøním m Fáze Zem jedno- a ètyøpólové Svorky dvoupatrové Fáze Zem (izolovaná) MB /.L... MB /.P... MB /.L... MB /.P... MB 0/0.L... MB0/0.P... Jednopólové Ètyøpólové BU 00 BT 0 BT M,/.D M,/ D. M /.D M /.D M /.D. M /.D M /.D 0. Svorky pro komponenty (vnitøní montáž) M /.DD... M /.DE...D M /.DE M /.DE Svorky tøípatrové (pro èidla) D,/.D D,/.DP Svorky s odpojovaèem Nožové Nožové Zásuvkové M,/.SNB M /.SNBT. M,/.SB M /.SNB M /.D.SNBT M /.SB M /.SNBT M /.SN M /.ST M /.SNBT Posuvné M /.SNBT M /.ST M /.SB M /.SNB M /.ST M /.STP 0 Svorky pro pojistku M /.SF... Pojistky ( x 0) a ( x ) M /.D.SF M /.SN... Pojistky ( x 0) a ( x ) M /.D.SB M / MU 0/.SF Pojistka (, x ) M 0/.SF Pojistka (, x ) MB 0/.SF Pojistka (0, x ) ML 0/.SF Pojistky (, x ) (, x,) Svorky s rùznými typy pøipojení (faston, pájení, ovíjení) M /.G M,/.G M /.G... M,/,.G M,/.G.G... Svorky silové Svorky miniaturní (montáž na lištu DIN - x) M /... M /... M 0/... M 0/... M 9/... M 0/... M 0/.E M 0/.EE M /.EE M 00/... M 00/... M 00/... D,/ D /... D /.P D /.SF Koncovka, Propojky, Stínìný konektor, Kryt Popisné štítky 9

4 Svorky øadové Série 000 šroubové M,/... ozteè ozteè M /... ozteè M /... DIN - - kompaktní, bezpeèné - montáž na rùzné typy lišt - vyhovují mezinárodním i národním normám Svorka standartní Svorka standartní Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorky standartní Svorky pro zemnicí vodièe žlutá oranžová zelená èervená èerná zelená / žlutá (s ukostøením) žlutá + zelená (bez ukostøení) M,/.P ozteè Svorka pro zemnicí vodiè M,/.0 M,/.N.0 M,/.P. M /.P... ozteè Svorka pro zemnicí vodiè M /. s pøepážkou M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /.C s pøepážkou + testovací zdíøka zásuvná φ. pro konektor M /.0 M /.N.0 M / 0. M / M / M / 0 0. M / 0 0. M /.P. M /.PI.00 M /. 9.0 M /.. M /..0 M /. 9.0 M /.C 0.0 Prùøez vodièe WG -WG -0WG -0WG -0WG Jmenovité napìtí V st ~/ = ss 0 9 Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna žlutá oranžová zelená Oddìlovaè obvodù šedý Dìlící pøepážka (svorka) Dìlící pøepážka (lišta) Testovací zdíøka φ φ φ Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek φ 9 Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù 0 Zkratovací propojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zkratovací høeben 0 polù Izolaèní koncovka Stínicí propojka Ochranný štítek pro svorky pro svorky Plastový šroub 0/900 Gr.C WG WG FEM tl... FEM tl...0 FEM tl FEM tl.. 0. FEM tl.. 0. SCM. SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. DCB 0 0. FC φ 00. BJM ().0 BJM ().0 BJM ().0 BJM ().0 BJM ().0 EL. BJS () 0pólù.0 EV 9. PC. EIP 0. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. Tyto doplòky nelze použít na M,/.P 0/900 Gr.C WG 0 WG FEM tl... FEM tl...0 FEM tl FEM tl.. 0. FEM tl.. 0. SCM 00.0 SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. L ().00 DCJ žlutá 09.0 FC 00. BJM (). BJM (). BJM ().0 BJM () 9.00 BJM () 9.0 EL. BJS () 0 pólù.0 EV 0. PC. EIP 0. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. EP. VSP. Tyto doplòky nelze použít na M/.P 0/900 Gr.C WG FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L pro M /. 0. L pro M /..00 DCJ M /. žlutá 09.0 FC 00. BJM () M /.. BJM () M /.. BJM () M /..0 BJM () M / BJM () M /. 9.0 EL () M /.. BJS () 0 pólù.0 EV M /. 0. PC. EIP 0. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. EP M /.. VSP M /.. Ostatní viz C0 C - C0 C - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

5 M /... ozteè ozteè M /... ozteè M /... M 0/0... ozteè 0 M 0/0... ozteè 0 Standartní svorka obvod a svorky M /... Standartní svorka M /.P... ozteè ozteè M /. s pøepážkou M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /.C s pøepážkou + testovací zdíøka zásuvná φ. obvod a svorky Svorka pro zemnicí vodiè pro konektor Standartní svorka 0 M 0/0.P... ozteè 0 M 0/0. s pøepážkou M 0/0.C s pøepážkou + testovací zdíøka zásuvná φ. pro konektor Svorka pro zemnicí vodiè (M 0/0.P svorka uzavøená) M /..0 M /..N. M /..P 9. M /..PI 9. M /. M /.N. M / 0.0 M / M /. 0.0 M /.. M /..0 M /. 9. M /.C 09.0 M 0/0 0. M 0/0.N 0. M 0/ M 0/0..0 M 0/0.C. M /. 9. M /..N 9. M /..P 9. M /..PI 90. M /.P. M /.PI. M 0/0.P.0 M 0/0.PI WG WGmax -WG -WG -WG 0-WG -WG 0-WG /900 Gr.C WG WG FEM. M/.. FEM M/..N. FEM žlutá M/..PI0.0 FEM. M/. 9. FEM M/..N 9. FEM žlutá M/..PI0. SCM 00.0 L () 0. L ().00 DCJ žlutá 09.0 FC 00. BJM (). BJM (). BJM ().0 BJM () 9.00 BJM () 9.0 EL. BJS () 0 pólù.0 EV 0. PC. EIP 0. 0/900 Gr.C WG WG 0.- FEM tl... FEM tl...0 FEM tl FEM tl.. 0. FEM tl.. 0. SCM 00.0 SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. L ().00 L ().0 DCO oranžová FC 00. BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 EL. BJS () 0 pólù 9.0 EV 0. PC. 0/900 Gr.C 00 0 WG 0.- FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () M /. 0. L () M /..00 L () M /..0 DCO oranžová FC 00. BJM() M /. 0.0 BJM() M /.. BJM() M /.. BJM() M /.. BJM() M / EL () M /.. BJS () 0 pólù 9.0 EV M /. 0. PC. 0/900 Gr.C WG WG.-. FEM tl... FEM tl...0 FEM tl FEM tl.. 0. FEM tl.. 0. SCM 00.0 SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. L ().00 L ().0 FC 00. BJM0 (). BJM0 (). BJM0 (). BJM0 (). BJM0 (). BJS0 () 0 pólù.00 EV 0. PC0. 0/900 Gr.C 00 0 WG.-. FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L M 0/0. 0. L M 0/0..00 L M 0/0..0 FC 00. BJM0 ()M 0/0.. BJM0 ()M 0/0.. BJM0 ()M 0/0.. BJM0 ()M 0/0.. BJM0 ()M 0/0.. BJS0 () 0 pólù.00 EV M 0/0. 0. PC0. EP. EP.0 VSP. Tyto doplòky nelze použít na M/.P EP M /.. EP M /..0 VSP M /.. EP.0 EP0 9. VSP. Tyto doplòky nelze použít na M 0/0.P EP M 0/0..0 EP0 M 0/0. 9. VSP M 0/0.. C - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

6 Svorky øadové Série 000 šroubové M /... ozteè M /.C M /... ozteè ozteè M 0/... ozteè DIN - - silové svorky s vysokým krytím do 00V Svorka standartní s pøepážkou M / s testovací zdíøkou φ. Svorka standartní s pøepážkou Svorka standartní s pøepážkou * Poznámka M /.P WG M /.P... ozteè M /.P... ozteè Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorka pr o zemnicí vodiè (M /.P svorka uzavøená) Svorka pr o zemnicí vodiè (M /.P svorka uzavøená) Standartní svorky Svorky na žádost Svorky pro zemnicí vodièe žlutá oranžová zelená èervená èerná zelená / žlutá (s ukostøením) žlutá + zelená (bez ukostøení) M / 9. M /.N 9. M / 0 9. M /.P 0. M /.PI. M /.C 0. M /.0 M /.N.0 M / 0. M /.P. M /.PI. M 0/. M 0/.N. M 0/.PI 9. Prùøez vodièe - * - * -WG -WG - - -WG WG 0-0WG WG -00WG Jmenovité napìtí V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Koncovka Koncovka Krajní stìna žlutá oranžová zelená Oddìlovaè obvodù šedý Dìlicí pøepážka (svorka) Dìlicí pøepážka (lišta) Testovací zdíøka φ φ φ 9 Testovací zdíøka zásuvná 0 Testovací banánek Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Ochranný štítek pro svorky pro svorky Plastový šroub 0/900 Gr.C WG WG.-. BDH tl BDH tl FEM tl..0 FEM tl..0 FEM tl.. FEM tl. 0. FEM tl..0 FEM tl.. FEM tl FEM tl SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L 0. L.00 L.0 FC φ 00. BJM () 9. BJM () 9 9. BJM () 9 0. BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJS () 0pólù.0 EV. Tyto doplòky nelze použít na M /.P EP0 9. EP 0. VSP. 0/900 Gr.C 00 WG.-. SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 0/900 Gr.C WG WG.- SCF tl. 0. L.0 FC φ 0.0 BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJS () 0 pólù. EV 9.0 Tyto doplòky nelze použít na M /.P EP 0. EP. VSP.0 000/00GrC WG 00 WG - SCF tl.. BJS () póly. BJS () póly. BJS () pólù.0 BJS () 0 pólù 9.0 VSJ šroub 0.0 DJ podložka.0 EP. EP.0 VSP.0 Ostatní viz C - C0 - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

7 M 9/... ozteè Standartní svorka s krajní stìnou -9 M 9/.0 M 9/.N M 9/.PI. - 0 /0000WG /000WG /00GrC WG 000 WG. BDH tl BJS póly 0.0 BJS póly BJS pólù 0. BJS 0 pólù. VSJ šroub 0.0 DJ podložka.0 Lišta, DIN TS/G Lišta, DIN TS Lišta, DIN (dìrovaná) TS/F Lišta TS/C Koncovka B Krajní stìna FE Oddìlovaè obvodù SCM Dìlicí pøepážka (svorka) SCF 9 Dìlicí pøepážka (lišta) SCF 0 Testovací zdíøka L Testovací zdíøka zásuvná DC Testovací banánek FC Zkratovací propojka BJM Zkratovací spojka EL Zkratovací pásek BJS Vylamovací propojka BJ Zkratovací høeben PC Izolaèní koncovka EIP 9 Propojka IDC D 0 Stínicí propojka CB Ochranný štítek EP Plastový šroub VSP na koncovku PEB Popisné štítky na svorku C C - C0 - C0 9

8 Svorky šroub - konektor Série 000 šroubové DIN - M,/-CPE... ozteè.0 Konektor CPFT /... ozteè.0 Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorky standartní Jmenovité napìtí V st ~ / = ss M,/-CPE 0.0 M,/-CPE M,/-CPE-L 0.0 M,/-CPE.-L 09.0 M,/-CPE-L 0. M,/-CPE.-L 09.0 M,/-CPE-D 09. M,/-CPE.-D 09.0 Prùøez vodièe 0 9 Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna žlutá oranžová zelená Oddìlovaè obvodù šedý Dìlicí pøepážka (svorka) Dìlicí pøepážka (lišta) Testovací zdíøka φ φ φ Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek φ 9 Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù 0 Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka Stínicí propojka Zkratovací spojka pro LED diody Ostatní viz M,/-CPE standartní svorka Poznámka : Doporuèujeme pro tento výrobek používat doplòek "klíè". Možné i obrácené pøipojení C0 Propojovací lišta je používána pro spoleèný bod LED diod. Doporuèujeme použít svorku M,/-CPE-D (modrou) k urèení polarity propojovací lišty. -WG -WG 0/00 Gr.C /0+0 0/0+0 0/0+0. WG WG FEM tl... FEM tl...0 SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. DCB 0 0. FC 00. BJM ()(). BJM ()(). BJM ()(). BJM ()(). BJM ()(). EL (). BJS,0()() pólù. EV 9. PC. EIP 0. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. BO0 délka * M,/-CPE. svorka s pøepážkou M,/-CPE -L svorka s èervenou LED ( V ss -. m) M,/-CPE-L svorka s èervenou LED ( V ss -. m) M,/-CPE.-L svorka s pøepážkou a èervenou LED ( V ss -. m) M,/-CPE.-L svorka s pøepážkou a èervenou LED ( V ss -. m) M,/-CPE-D svorka s diodou (N 00) M,/-CPE.-D svorka s pøepážkou a diodou (N 00) * Tyto svorky jsou dodávány s 0-pólovou dìlitelnou ochrannou páskou z plastu pro krytí kolíkù. () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky (pro svorky M,/ -CPE...). Konektor s vodorovným pøipojením ozteè.0 CPFT/ póly CPFT/ póly CPFT/ póly CPFT/ pólù CPFT/ pólù CPFT/ pólù CPFT/ pólù CPFT/9 9 pólù CPFT/0 0 pólù CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09.0 CPFT/9 9 pólù CPFT/0 0 pólù CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. Konektor CPFT /... Konektor s kolmým pøipojením CPFT/- póly 09. CPFT/- póly 09. CPFT/- póly 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù CPFT/-9 9 pólù CPFT/-0 0 pólù CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09.0 CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09.0 CPFT/-9 9 pólù CPFT/-0 0 pólù CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù

9 Svorky s pružinovým zajištìním vodièe Série 000 se spirálovou pružinou DIN - M 0/0.S ozteè 0 Uchycení vodièù je zajištìno otoèením drážky o 90 äroubov k f Princip spojenì (viz nìûe) ozteè LT VV Svorka s pružinou zajiš uje spojení pøi namáhání vibracemi bez ztráty elektrických vlastností spoje. Svorka pro holý vodiè nebo vodiè s nalisovanou koncovkou - pružina pod každým šroubem Spojení šroub - šroub se zabezpeèovacími pružinami Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Zemní svorka umožòuje zajištìní vodièù : 0. až. až.. až Princip spojení OTEVØENÍ KOMOY SVOKY Stlaèit hlavu šroubu tlakem dolù, pootoèit o 90. Svorka je otevøena, možno vložit vodiè. Svorky standartní Svorky pro zemnicí vodièe žlutá oranžová zelená èervená èerná zelená / žlutá (s ukostøením) žlutá + zelená (bez ukostøení) M 0/0.S 0. ZJIŠTÌNÍ VODIÈÙ Otoèit hlavu šroubu zpìt o 90, pružina zabezpeèí vrácení do pùvodní polohy. Tím je bezpeènì uchycen vodiè. LT VV. Prùøez vodièe Jmenovité napìtí Nalisovaná koncovka 0. - V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna Testovací zdíøka φ φ φ Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zahnutá návleèka WG (pouze pro US) WG WG 0/900 Gr.C.-. FEM0 tl...0 L.0 BJS0 () 0 pólù.00 EV /900 Gr.C 0 BE tl FEE. L () L ().00 Ostatní viz C0 - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky. C0

10 Svorky pro termoèlánky Série 000 DIN - vodièe jsou pøiloženy na sobì v délce a zajištìny ve bodech šrouby s kulovitým koncem pro pevný vodiè φ 0.9 až.. Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorky standartní ozteè MTC Svorka pro termoèlánek dèlka odizolov nì max. princip spojenì öroubov svorka MTC 0. Svorka MTC pro termoèlánky poskytuje rozhraní pro vodièe termoèlánku beze zmìny signálu. Provedení zaruèuje bezproblémové pøipojení vodièù termoèlánku a použití jednoho typu svorky pro všechny typy termoèlánkù. Princip termoèlánku je založen na vzniku termoelektrického napìtí pøi spojení dvou rùzných kovù. Pøipojovací vedení od termoèlánku nesmí v kombinaci s kovem, ze kterého je vyrobena svorka, vytváøet další pøídavné termonapìtí. Svorky pro termoèlánky Obr. MTC s konektorem pro stínìní Pøi prodlužování délky vodièe od termoèlánku k mìøicímu pøístroji lze použít dvì øešení:. Pøi pøenosu signálu na velkou vzdálenost je zapotøebí použít pøevodníku, který napìtí z termoèlánku pøevede na proud (napø. -0m).. Pokud vedení od termoèlánku je krátké, mùže být použito pomocí svorky pro termoèlánky. Prùøez vodièe Jmenovité napìtí V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna Stínicí propojka vodièe pro termoèlánky (φ ) 00/00Gr.C max FEM tl... CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. Univerzální svorky ùzné svorky pro termoèlánky, které odpovídají použitému materiálu termoèlánku, by byly nezbytné a znamenaly by znaèné rozšíøení skladových položek. Svorka MTC je vhodná pro každý typ termoèlánku. Materiál svorky je volen tak, že ve spojení s jakýmkoliv typem termoèlánkového vodièe dává nulové termoelektrické napìtí. Izolace termoèlánkového vodièe je odizolována (max. ) a vodièe jsou pøiloženy na sobì. Vodièe jsou v kontaktu po celé délce a jsou zajištìny ve bodech kulovitými konci šroubù (viz obr. ). Šrouby mají pouze mechanickou funkci. STÕNÃNÕ éelezo TEMO»L NEK dèlka odizolov nì SVOK éelezo MÃÿICÕ PÿÕSTOJ Obr. KONSTNTN SVOK KONSTNTN Stínicí propojka Svorku MTC lze vybavit stínicí propojkou (viz obr. ). Tato ocelová propojka je ve spodní èásti svorky. Zaruèuje stínicího vodièe termoèlánku pøes svorku nebo zemnìní. Ostatní viz C - C0

11 Svorky pro rozvod napájení fáze izolovaná zem MB /.L... MB /.P... ozteè vstupnì pr ez vodiëe v stupnì pr ezy vodië ozvodné krabièky - pólové DIN - Vzájemné vnitøní svorek zajiš uje spolehlivé spojení mezi vstupem napájení a výstupem pro spotøebiè. Pøíklad použití : MB /.L... MB /.P... ozteè vstupnì pr ez vodiëe v stupnì pr ezy vodië MB 0/0.L... MB 0/0.P... ozteè 0 vstupnì pr ez vodiëe v stupnì pr ezy vodië MB /... Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G L Póly L Póly zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá0. 0 Svorky pro fáze MB /.L 0. MB /.L 0. MB /.L 0. MB /.L 09. MB /.L0.00 Svorky pro izolovanou zem MB /.P 0. MB /.P. MB /.P. MB /.P. MB /.P0.0 Prùøez -WG -WG Jmenovité napìtí V 0/900 Gr.C () WG WG rozteë ov lnè otvory pro öroub f Montáž na lištu nebo na panel - BU 0 9. Proud : 0 Vstup : ( WG) min. 0 (0000 WG) max. : 9 vstup pro kabel nebo BU Proud: 00 Vstup : 9 (000 WG) min. (0 MCM) max. : Výstupy - x. až ( - WG) s koncovkou - x. až ( - WG) bez koncovky - x. až ( - WG) s nebo bez koncovky - x. až 0 ( - WG) s nebo bez koncovky MB /... L Póly L Póly zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá0. 0 Svorky pro fáze MB /.L.0 MB /.L.0 MB /.L.0 MB /.L.0 MB /.L0 9. Svorky pro izolovanou zem MB /.P. MB /.P. MB /.P 9. MB /.P 0.0 MB /.P0. Prùøez WG 0-WG Jmenovité napìtí V 0/900 Gr.C () WG 0.- WG - pólové MB 0/0... L Póly L Póly zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá0. 0 Svorky pro fáze MB 0/0.L. MB 0/0.L 9. MB 0/0.L 0. MB 0/0.L. MB 0/0.L0. Svorky pro izolovanou zem MB 0/0.P.0 MB 0/0.P.0 MB 0/0.P.0 MB 0/0P.0 MB 0/0.P0 9. Prùøez C - C0 - C0 () CS proud : MB /.L... - MB /.P MB /.L... - MB /.P MB 0/0.L... - MB 0/0.P...0 Ostatní viz -WG -WG Jmenovité napìtí V 0/900 Gr.C () 0 WG.-. WG Koncovka (všechny lišty) Testovací zdíøka Testovací banánek L φ 0. L φ.0 FC φ 00. rozteë otvory f rozteë otvory f Montáž na lištu nebo na panel - èerná BT 0 9. Vstup ( WG) Výstup x 0 ( WG) Zkratový proud :. K BT 9. Vstup to ( - WG) Výstup x ( WG) s koncovkou x 0 ( WG) s koncovkou Zkratový proud : 9. K

12 Svorky pro komponenty dvoupatrové M,/.D... ozteè M,/.D... ozteè ozteè M /.D M /.D... ozteè DIN - Svorka standartní Svorka M,/.D s pøepážkou Svorka standartní Svorka M /.D s pøepážkou Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorky standartní M,/.D 90. M,/.D.N 90. M,/.D M,/.D.N 9.0 M /.D. M /.D..0 M /.D..N.0 Prùøez vodièe -WG 0-WG -WG 0-WG -WG -WG -WG -WG Jmenovité napìtí V st ~/ = ss Vysoká koncovka Vysoká koncovka Krajní stìna Oddìlovaè obvodù šedý Dìlící pøepážka Testovací zdíøka φ φ φ Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek φ 9 Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP 0 viz 0 pólù 0 Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub+podložka+sloupek Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka Vertikální propojka Stínicí propojka 0/900 Gr.C WG WG BDH tl FEMD tl. 99. FEMD tl. 99. SCMD tl. 0. L () DCV zelená 0.0 FC φ 00. BJMD. BJMD. BJMD.0 BJMD 9.0 BJMD 0.0 EL. BJSD 0 pólù.0 EVD 0.0 PC. EIP 0. ITV 9. CBMD tl /900 Gr.C WG WG BDH tl FEMD tl. 99. FEMD tl. 99. L DCV zelená 0.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD ().0 BJMD () 9.0 BJMD () 0.0 EL. BJSD ()0 pólù.0 EVD 0.0 PC. EIP 0. ITV 9. CBMD tl /900 Gr.C WG WG BDH tl FEMD tl. 99. FEMD tl. 99. SCMD.0 SCFD tl. 9. L () L ().00 DCG.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD (). BJMD () 9. BJMD () 0. EL. BJS () 0 pólù. EVD 00. PC. ITV 9.0 CBMD tl /900 Gr.C WG WG BDH tl FEMD tl. 99. FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L L.00 DCG.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD (). BJMD () 9. BJMD () 0. EL (). BJS () 0 pólù. EVD 00. PC. ITV 9.0 CBMD tl Ostatní viz C0 C0 C - C0 C - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

13 M /.D... ozteè ozteè M /.D ozteè M /.D Svorka M /.D. s vertikální propojkou a dìlící pøepážkou spodního patra Svorka standartní Svorka s vertikální propojkou a dìlící pøepážkou spodního patra M /.D. M /.D.N. M /.D 0. M /.D WG -WG WG max WG WG max 0/900 Gr.C 00 0 WG FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L () L ().00 DCG.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD (). BJMD () 9. BJMD () 0. EL (). BJS () 0 pólù. EVD 00. PC. 0/900 Gr.C WG WG 0.- FEMD tl.. FEMD tl.. SCM 00.0 L 0. L.00 L.0 BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 BJS () 0 pólù 9.0 EV 0. 0/900 Gr.C WG WG 0.- FEMD tl.. FEMD tl.. SCM 00.0 L 0. L.00 L.0 BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 BJS () 0 pólù 9.0 EV 0. CBMD tl Tyto doplòky lze použít pouze na spodní patro C - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

14 Svorky pro komponenty M /.DD... ozteè M /.DE... ozteè M /.DE... ozteè M /.DE ozteè DIN - Svorka umožòuje montáž diskrétních souèástek. Spodní a horní patro svorky propojeno diodou typu N 00 (000 V špièka - 0 V trvale - ). Svorka se dvìmi diodami typu N 00 (000 V špièka - 0 V trvale - ) Prázdná svorka - max. šíøka souèástek Prázdná svorka - max. šíøka souèástek M /.DD Zapojení viz schema M /.DE.D Zapojení viz schema M /.DE Zapojení viz schema M /.DE Zapojení viz schema Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G M /.DD Zapojení viz schema M /.DE.D Zapojení viz schema Svorka standartní M /.DD. M /.DD.0 M /.DE.D. M /.DE.D. M /.DE.0 M /.DEN.0 M /.DE. Test û rovek Poruchov hl öenì Prùøez vodièe -WG -WG -WG -WG -WG -WG -WG Jmenovité napìtí - 9 V st ~/ = ss Vysoká koncovka Vysoká koncovka Krajní stìna Oddìlovaè obvodù Dìlící pøepážka Testovací zdíøka φ φ φ Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek φ 9 Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù 0 Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka 00 0 WG WG BDH tl FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L () L ().00 DCG.0 FC φ 00. BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()() 9. BJMD ()() 0. EL ()(). BJS () 0 pólù. EVD 00. PC WG BDH tl FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L () L ().00 DCG.0 FC φ 00. BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()() 9. BJMD ()() 0. EL ()(). BJS ()()0 pólù. EVD 00. PC WG WG BDH tl FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L L.00 DCG.0 FC φ 00. BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()() 9. BJMD ()() 0. EL ()(). BJS ()() 0 pólù. EVD 00. PC WG WG BDH tl FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L L.00 DCG.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD (). BJMD () 9. BJMD () 0. EL (). BJS () 0 pólù. EVD 00. PC. 0 Ostatní viz C - C0 C - C0 C - C0 C - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

15 Svorky tøípatrové pro èidla DIN D,/.D... ozteè Svorky bez ochranného Svorky bez ochranného Svorky s ochranným m D,/.D D,/.D D,/.DP -patrové svorky série 000 poskytují možnosti èidel a akèních èlenù. Použitelné na lištu DIN. Tyto standartní svorky existují v rozlièných verzích: bez nebo s ochranou, s LED pro signalizaci, ukostøené nebo bez ukostøení. Verze s ochranou mají zeleno/žluté znaèení na svorkách pøipojovaných na lištu. Svorka tøípatrová pro èidla bez ochranného na lištu. D,/.DP... ozteè Svorka pro èidla bez LED diody. Svorka pro èidla bez LED diody. Svorka pro èidla bez LED diody se zemnicím dolním patrem. Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Svorky standartní Svorky bez ochranného Prùøez vodièe Svorka tøípatrová pro èidla s ochranným m na lištu. D,/.D. D,/.DL.0 D,/.DL. D,/.D. D,/.DL.0 D,/.DL.0 D,/.DL. D,/.DP. D,/.DPL.0 D,/.DP. D,/.DPL WG 0-WG D,/.DL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi støední a horní patro. èervená LED ( V ss) D,/.DL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi støední a horní patro. èervená LED ( V ss) D,/.DPL Svorka pro vstup s LED diodou zapojenou mezi støední a horní patro, se zemnicím dolním patrem. èervená LED ( V ss) Jmenovité napìtí V st ~/ = ss Vysoká koncovka Krajní stìna Zkratovací propojka póly póly póly pólù 0 pólù 0 pólù Zkratovací spojka 0/0 Gr.C WG WG 0. BDH tl FEDE tl..0 BJD 0. BJD 0. BJD 0. BJD 0.0 BJD 0. BJD 0. EL. D,/.DL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi dolní a horní patro. èervená LED ( V ss) D,/.DL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi dolní a horní patro. èervená LED ( V ss) D,/.DP Svorka pro vstup bez LED diody se zemnicím dolním patrem. D,/.DL D,/.DPL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi støední a dolní patro. zelená LED ( V ss) Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi støední a horní patro, se zemnicím dolním patrem. èervená LED ( V ss) C èervený bez popisu 0.0 C modrý bez popisu 0.00 C zelený bez popisu 0.0 Ostatní viz

16 Svorky s odpojovaèem šroubové DIN - Svorky pro rozpojení obvodu, testování a mìøení. M,/.SNB ozteè otev en n û zav en n û M /.SNB, SNBT... ozteè otev en n û zav en n û M /.SNBT. ozteè otev en n û zav en n û M /.D.SNBT ozteè otev en n û zav en n û Svorka - krátkým nožem Svorka - dlouhým nožem M /.SNBT doplnìná testovacími zdíøkami φ M /.SNBT... Svorka - krátkým nožem - doplnìná testovacími zdíøkami φ Svorka - horního patra krátkým nožem - doplnìná testovacími zdíøkami φ - spodní patro bez odpojování osa vlevo osa vpravo Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorka standartní - šedý nùž oranžová - oranžový nùž - oranžový nùž - oranžový nùž - oranžový nùž M,/.SNB 0. Svorka - krátkým nožem, doplnìná testovacími zdíøkami φ M /.SNB. M /.SNBT. 0. M /.D.SNBT. M /.SNB 0 0. Svorky s doplòky Prùøez vodièe Šroub Pájecí Jmenovité napìtí V st ~/ = ss - šedý nùž oranžová - oranžový nùž - šedý nùž - šedý nùž Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna oranžová Dìlicí pøepážka (svorka) Dìlicí pøepážka (lišta) Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zástrèka pájecí a šroubová 9 Zástrèka s držákem pojistky 0 Zástrèka zkratovací Pøípravek pro vyjmutí pojistky Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka Stínicí propojka Propojovací zástrèka WG -WG -WG 0-WG /0 Gr.C WG WG /0 Gr.C FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. M /.SNBT. M /.SNBT 0 0. M /.SNBT*. M /.SNBT*. 0/00 Gr.C WG WG FEM tl FEM tl. 0. SCFM tl..0 DCJ žlutá 09.0 FC φ 00. PC. CBM tl. 0.. CBM tl /0 Gr.C FEM. tl. 9. FC φ 00. PC. EIP BDH tl FEMSD tl. 9.0 BJMD. BJMD. BJMD. BJMD 9. BJMD 0. EL. BJS 0 pólù. EVD 00. PC Tyto doplòky nelze použít pro svorky M /.SNBT. Ostatní viz C0 C - C0 - C0 na nùž (pouze na SNBT nebo SNBT) C - C0 - C0 na nùž C - C0 - C0 na nùž

17 M /.SN ozteè M /.SNB ozteè M,/.SB ozteè M /.SB ozteè M /.SB ozteè M /.STP ozteè otev en n û zav en n û z strëka otev. zav. z strëka otev. zav. z strëka otev. zav. Svorka - krátkým oranžovým nožem. M /.SN...H Svorka - dlouhým nožem. Svorka - s orientovaným zasunutím (pojistka dodávána zvláš ). Svorka - s orientovaným zasunutím (pojistka dodávána zvláš ). Svorka - s orientovaným zasunutím (pojistka dodávána zvláš ). Svorka - otoèným kontaktem - stlaèením a pootoèením o ètvrt otáèky pomocí šroubováku. M /.SN.H : M /.SN s výstupem : svorka - faston M /.SNT.H : M /.SN.H s testovacími zdíøkami φ M /.SN. M /.SN.H.0 M /.SNT.H. M /.SNB. M /.SNB 0 0. Pájecí pojistka FUBS M,/.SB 0. Plochá pojistka FUPLV Pájecí pojistka FUBS FUPLV FUBS Pojistka x 0-0 V FU Svorka je doplnìna dvìma testovacími zdíøkami φ. Svorky série M/.STP jsou používány hlavnì v mìøicích proudových obvodech transformátoru, kde nesmí dojít k rozpojení sekundárního obvodu pøi pøipojování mìøicích pøístrojù. M /.SB.0 M /.SB.00 M /.STP WG() 0-0 -WG() -0WG 0-WG /00Cat.C 00 () 00 () 00/0Cat.C () 0 () 0 0 ()() WG () WG () WG 0.- WG WG 0-WG WG 0-WG /0Cat.C /0Cat.C WG WG /0Cat.C WG WG WG WG max Cat.C WG WG 0.- FEM tl... FEM tl.. 0. SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 FEM tl.. FEM tl SCFM tl..0 FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 FEM tl FEM tl.. FEMT tl...0 SCFT tl. 0. DCJ žlutá 09.0 FC φ 00. PC. DCO oranžová FC φ 00. PC. BNS 0. EXBN 0.0 BNSV. BNC. EXBN 0.0 PC. BNSV 9.0 BNF 9.0 BNCT 9.0 EXBN 0.0 PC. FC φ 0.0 PC. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. BP..0 Tyto doplòky nelze použít pro svorky M /.SNT.H. C - C0 C - C0 C0 C - C0 - C0 na zástrèku C - C0 - C0 - C0 na zástrèku C - C0 - C0 () pouze pro M /.SN. (). pro M /.SN...H. 9

18 Testovací svorky (M /.ST a M /.ST) M /.ST ozteè ozteè M /.ST ozteè M /.ST Použití zástrèek Svorky série M /.ST... jsou používány k testování obvodù s proudovým transformátorem k mìøení, srovnávání a výmìnì ochrany nebo mìøicího pøístroje bez narušení obvodu. Poèet operací: 00 Pøi vyžádání lze zástrèku nahradit výmìným tištìným spojem pro diagnostické testování. Svorky pro mìøení obvodù (M /.ST) Tyto svorky jsou podobné klasickým šroubovým svorkám. Mìøení lze provést pomocí zásuvky pøipojené na mìøicí pøístroj, aniž by se narušilo spojení. Propojení posuvným spojem s testovacími zdíøkami φ Propojení posuvným spojem s použitím šroubováku. Standartní svorka dodávaná bez zástrèky. BNT ("napì ová" zástrèka) èervená 0 0. Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Standartní svorky béžová V0 M /.ST 9.0 M /.ST. M /.ST V0 9.0 Pocínovaný kontakt M..ST.Sn. Pozlacený kontakt M /.ST.u.. fáze : zástrèka pøeruší obvod. fáze : testovací obvod je propojen. Prùøez vodièe WG 0-0 -WG WG - WG 0 - BNT (zástrèka "polarity") 9. Jmenovité napìtí 9 0 V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna Dìlicí pøepážka Testovací zdíøka Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek Zástrèka Montážní klíè pro zástrèky 9 Stahovací kolíky - WG/0. až WG/0. až 0.0 WG/ WG/. WG/. WG/ 0 Kleštì Zkratovací pásek Zkratovací høeben Propojka IDC Propojovací zástrèka Stínicí propojka 00/00 Gr.C FEMST tl. 99. SCST tl..0 FC φ 0.0 PC póly. PC póly 9.0 PC póly 0. PC 0 pólù. D. 0.0 BP..0 00/00 Gr.C WG /00 Gr.C 00 0 () 0 WG WG FEMT tl. 9. SCFT.0 L φ 0. DCO oranžová FC φ 0.0 BJS () pólù.0 BJS () 0 pólù 9.0 PC póly. PC póly 9.0 PC póly 0. PC 0 pólù. D. 0.0 BP..0 FEMT tl... BNT èervená 0 0. BNT 9. BNT zelená CVBM.0 BC () 90. BC ().0 BC () 90. BC () 90. BC () 90.0 BC () 0.0 PSC (). PC 0 pólù. D. 0.0 CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. Zásuvka bez kolíkù pøerušuje obvod. BNT ("proudová" zástrèka) zelená C0 C0 () Pøi použití tìchto doplòkù je dìlení možné. () Max.proud : 0/ sec C0 - C. fáze : testovací obvod je propojen.. fáze : zástrèka otevøe obvod. Ostatní viz 0

19 Svorky pro pojistku x 0 a x "GM" šroubové DIN - ozteè p Ëka otev en o M /.SF... p Ëka uzav en M /.SN... ozteè ozteè M / Svorky s indikací nebo bez indikace je možné øadit do mnohapólových skupin. Svorky s LED indikací jsou oznaèeny "+" na vnìjší stranì páèky. Svorka M /.SF Svorka M /.SFT se dvìma testovacími zdíøkami φ. Svorka M /.SN s propojovacím váleèkem a modrou páèkou. Svorka M /.SNT propojovacím váleèkem a modrou páèkou se dvìma testovacími zdíøkami φ. Svorka stejného tvaru jako svorka pro pojistku M /.SF. Svorky standartní Svorky s doplòky oranžová a Prùøez vodièe Jmenovité napìtí Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna oranžová Testovací zdíøka φ φ Testovací banánek φ Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka Propojka IDC Spojovací tyèka póly póly póly Zajiš ovací kroužek 9 Propojovací vložka 0 Pojistky x 0 a x 0 V s indikací pøerušení M /.SFL s doutnavkou 0 V - 0 V st M /.SFD s LED V ss M /.SF. M /.SFD s LED V ss M /.SF 0. M /.SFT. M /.SFL. M /.SFD. M /.SFD. M /.SFLT. M /.SFDT. M /.SFDT. -WG -WG 00/00GrC() WG WG FEMS tl.. 9. FEMS tl FC 00. PC. TG. TG. TG. NT. CN 9. FU FU s indikací pøerušení a se dvìma testovacími zdíøkami φ. M /.SFLT s doutnavkou 0 V - 0 V st M /.SFDT s LED V ss M /.SFDT s LED V ss Svorka M /.SN a M /.SN s propojovacím váleèkem a modrou páèkou. M /.SN 0.0 M /.SN 0. M /.SN 9.0 M /.SNT.00 -WG 0/0GrC() WG FEMS tl.. 9. FEMS tl FC 00. PC. TG. TG. TG. NT. M /.0 -WG 00/00GrC() 00 WG FEMS tl.. 9. L L.00 PC. D. 0.0 Ostatní viz C0 - C - C0 - C0 C0 - C - C0 - C0 () Izolaèní napìtí a provozní napìtí svorek je dáno použitou pojistkou. C0

20 Dvoupatrové svorky pro pojistku x 0 a x "GM" M /.D.SF ozteè M /.D.SF... ozteè M /.D.SF... ozteè propojka M /.D.SB ozteè DIN - Dvoupatrové šroubové svorky s odpojovaèem nebo pro pojistku p Ëka uzav en dïlen z strëka zav ena z strëka otev ena DIN - Svorky s LED indikací jsou oznaèeny "+" na vnìjší stranì páèky. Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Standartní svorka. Svorka s indikací pøerušení. M /.D.SFL s doutnavkou 0/0 V st M /.D.SFD s LED V ss M /.D.SFD s LED V ss Svorka s indikací pøerušení. Možnost vnitøního. M /.D.SFLJ s doutnavkou 0/0 V st M /.D.SFDJ s LED V ss M /.D.SFDJ s LED V ss Svorka s krajní stìnou. Horní èást lze odpojit polarizovanou zástrèkou (objednává se zvláš ). Dolní èást trvale propojena. Svorky standartní M /.D.SF 0. M /.D.SFJ 9. M /.D.SB 0.0 Svorky s doplòky M /.D.SFL. M /.D.SFD. M /.D.SFD.0 M /.D.SFLJ 9.0 M /.D.SFDJ 0.0 M /.D.SFDJ. Prùøez vodièe -WG -WG -WG -WG -WG -WG Jmenovité napìtí Ostatní viz V st ~/ = ss Koncovka Koncovka Krajní stìna Testovací zdíøka φ φ φ Testovací banánek φ Zkratovací propojka póly póly póly pólù 0 pólù Zkratovací propojka Zkratovací høeben 0 pólù 9 Spojovací tyèka póly póly póly 0 Zajiš ovací kroužek Zástrèka pro pojistku Pojistky x 0 a x 0 V Propojovací vložka Stínicí propojka Zkratovací pásek Šroub pro BJS 00/00 Gr.C () WG WG BDH tl FEMDS 9.0 L () L ().00 L ().0 FC 00. BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 EL. PC 0 pólù. TG póly. TG póly. TG póly. NT. FU FU CN 9. CBDS 0. C0 na páèku, C0 ze strany 00/00 Gr.C () WG WG BDH tl FEMDS 9.0 L () L ().00 L ().0 FC 00. BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 EL. PC 0 pólù. TG póly. TG póly. TG póly. NT. FU FU CN 9. CBDS 0. C0 na páèku, C0 ze strany 00/00 Gr.C () WG WG () Izolaèní napìtí a provozní napìtí svorek je dáno použitou pojistkou. () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky. BDH tl FEMDS 9.0 L () L ().00 L ().0 FC 00. BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 EL. PC 0 pólù. TG póly. TG póly. TG póly. NT. 0/0 Gr.C () FU FU CN 9. CBDS 0. BJS () 0 pólù 9.0 VSJ 9. C0 na páèku, C0 ze strany C0 - C0 BDH tl L L.00 FC 00. BNF. FU FU CBDS 0.

Dodavatel. Hlavní sídlo v Lyonu, Francie Společnost založena v roce 1952 www.entrelec.com. www.buco.sk

Dodavatel. Hlavní sídlo v Lyonu, Francie Společnost založena v roce 1952 www.entrelec.com. www.buco.sk Dodavatel Hlavní sídlo v Lyonu, Francie Společnost založena v roce 1952 www.entrelec.com www.buco.sk 4 Šroubové svorky Řadové svorky Všeobecné informace str. 7 Šroubové svorky str. 8 Pružinové svorky str.

Více

V celkové šíøce 33 mm tyto svorky umožòují 2 spojení (rozteè 5 mm) a 4 spojení (rozteè 10mm). Konvenèní øešení Øešení Entrelec

V celkové šíøce 33 mm tyto svorky umožòují 2 spojení (rozteè 5 mm) a 4 spojení (rozteè 10mm). Konvenèní øešení Øešení Entrelec PUŽINOVÉ SPOJENÍ Èetné možnosti znaèení. Standartní nebo na pøání zákazníka lze popisné štítky umístit na horní stranu svorek. Tyto štítky umožòují až 8 znakù na popisku dle použitého štítku. Možné je

Více

Řadové svorky. Přístroje nízkého napětí. Panorama ABB/NN 17/02CZ_02/2009

Řadové svorky. Přístroje nízkého napětí. Panorama ABB/NN 17/02CZ_02/2009 Řadové svorky Panorama ABB/NN 17/02CZ_02/2009 Přístroje nízkého napětí 2 Obsah Šroubové svorky... str. 2 Propojovací řadové svorky... str. 2 Zemnící řadové svorky... str. 3 Dvoupatrové a rozpojovací řadové

Více

typ Umax Imax vodiè rozteè (mm) poznámka V A mm 2 5.00 5.08 7.50 7.62 8.25 9.50 10 11 13 DG801 250 6.3 2.5 x s pojistk.

typ Umax Imax vodiè rozteè (mm) poznámka V A mm 2 5.00 5.08 7.50 7.62 8.25 9.50 10 11 13 DG801 250 6.3 2.5 x s pojistk. d SVORKOVNIC základní do plošného spoje Svorkovnice základní, do ploš. spoje, uchycení vodièe pod šroub typ Umax Imax vodiè rozteè () montáž poznámka V A.50.54.50.81 5.08 6.5 7.50 7.6 9.5 10.16 do PS vodièe

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ New Viking TM 3 inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ Nové řadové svorky NEW VIKING TM 3 Široká nabídka šroubových svorek od 2,5 do 70 mm² Komplexní nabídka pérových

Více

Příslušenství snímačů teploty - KC0125-2014/05

Příslušenství snímačů teploty - KC0125-2014/05 Příslušenství snímačů teploty - KC0125-2014/05 Prodlužovací, kompenzační, termočlánková a spojovací vedení Prodlužovací vedení - slouží k prodloužení (nastavení) termočlánku. Jeho větve jsou vyráběny z

Více

ŘADOVÉ SVORKY a jejich příslušenství

ŘADOVÉ SVORKY a jejich příslušenství ŘADOVÉ SVORKY a jejich příslušenství Šroubové svorky Společný chytrý design Optimalizovaná a bezpečná instalace PI pružinové svorky Výhodný systém propojování až 50 dělitelných pólů Sdružené příslušenství

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

Přístroje nízkého napětí. Řadové svorky

Přístroje nízkého napětí. Řadové svorky Přístroje nízkého napětí Řadové svorky 2 Obsah Šroubové svorky... str. 2 Propojovací řadové svorky... str. 2 Zemnící řadové svorky... str. 3 Dvoupatrové a rozpojovací řadové svorky... str. 4 Pojistkové

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 2 V) -2 PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 2 V, 2 V stab. nebo 2 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje - XDC-01 Tøífázový usmìròovaè -5 XDC-02 Univerzální

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

SID SID. Øez systémem SID. Vysoká Hustota Prùmìr vodièe od 0,32 do 0,8 mm Optimalizované vedení jader

SID SID. Øez systémem SID. Vysoká Hustota Prùmìr vodièe od 0,32 do 0,8 mm Optimalizované vedení jader Produktový katalog Quante 2002 Øešení pro metalické sítì Pomocí systému ustavuje firma 3M Quante Telecomunications standardy pro vysoko hustotní kontaktování typu IDC v kombinaci se zlepšenou manipulací.

Více

Kolíková lišta lámací KLD. Kolíková lišta dvojitá JUMPER. Zkratovací propojka 50.01

Kolíková lišta lámací KLD. Kolíková lišta dvojitá JUMPER. Zkratovací propojka 50.01 KL Kolíková lišta lámací KL- 1X4 CG AC KL- 1X4 RG AR KL- 1X4 SG AS KL- 2X5 RG AR KL- 2X4 SG AS objednací název obj.è. poèet kolíkù tvar kolíkù n KL - 1X16 SG AS 52735 1 x 16 rovné n KL - 1X30 SG AS 40657

Více

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2 Elektromìr ODIN pøístroj na meøení elektrické energie od Technická dokumentace Elektromìr ODIN Obsah Všeobecný popis, 3-fázový elektromer... 2 OD4165 pøímé meøení do 65 A... 3 OD4110 nepøímé meøení pøipojení

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby 40465/4 IM-P40-67 AB vydání 4 PA0 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby. Bezpeènost. Základní informace. Instalace 4. Propojení 5. Výstupní napìtí 6. Údržba IM-P40-67AB vydání 4 Copyright

Více

DOPLÒKY PRO KRIÈKY UXIOX SIGNÁLKY RV ROZMÌRY ÈERVENÁ ZELENÁ ŽLUTÁ OSTTNÍ J0SE0 J0SE0 J0SE40 Na žádost TLÈÍTK standartní JEDNOTKY FUNKCE KONTKT Rozpína

DOPLÒKY PRO KRIÈKY UXIOX SIGNÁLKY RV ROZMÌRY ÈERVENÁ ZELENÁ ŽLUTÁ OSTTNÍ J0SE0 J0SE0 J0SE40 Na žádost TLÈÍTK standartní JEDNOTKY FUNKCE KONTKT Rozpína KONTROLNÍ KRIÈKY UXIOX Snadná instalace Použití standardních hlavic Krytí IP 65 f TECHNICKÉ CHRKTERISTIKY Maximální thermický proud: 6 (IEC 947-5) C Elektrické hodnoty: Jmenovité provozní napìtí (50-60Hz)

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

ARION WL JISTIÈ NÁVOD K POUŽITÍ

ARION WL JISTIÈ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ JISTIÈ WL Pøestavbu jistièe a doplnìní pøíslušenství provádí servis OEZ. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Nedodržení tohoto

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana

Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana 231.04 40 301.44.1 40 232.06 40 301.45 12 232.09 40 301.46 26 232.11 40 301.52 17 232.13 40 301.55. 6 301.01 19 301.57 27 301.07 26 301.58 28 301.10 20 301.59

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

Nástěnné a zapuštěné nouzové skříně a ústředny ve vyšším krytí

Nástěnné a zapuštěné nouzové skříně a ústředny ve vyšším krytí Řada 42 RV Nástěnné a zapuštěné nouzové skříně a ústředny ve vyšším krytí 42 RV - Nouzové ústředny a skříně ve vyšším ktytí - IP55 INSTALACE min max -15 C +60 C IP55 GWT 650 C TP 70 C TŘÍDA II EN 60529

Více

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR W ODBOČOVACÍ SVORKOVNICE TYP C 25 mm 2 3-pólová, 4x25 mm 2 9004840157628 SI026030 4-pólová, 4x25 mm 2 4021267026042 SI026040 5-pólová, 4x25 mm 2 4021267026059 SI026050 4-pólová, 4x25 mm 2, 4.pól modrý

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

VIKING TM 3: inovovaná nabídka øadových svorek

VIKING TM 3: inovovaná nabídka øadových svorek [ PRÙ M Y S L ] 456 Svorky VIKING TM 3: inovovaná nabídka øadových svorek - více než 30leté zkušenosti. - milióny spokojených instalatérù a výrobcù rozvádìèù. - pravidelné inovace posouvají naše svorky

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

ValenaTM TECHNOLOGIE A ELEGANCE V IDEÁLNÍM SPOJENÍ

ValenaTM TECHNOLOGIE A ELEGANCE V IDEÁLNÍM SPOJENÍ ValenaTM TECHNOLOGIE A ELEGANCE V IDEÁLNÍM SPOJENÍ NOVINKA! metalické barvy elegantní øešení Vašeho interiéru Valena pøidává do svého portfolia nové barvy i funkce! Pøístroj v krytí do vlhkého prostøedí,

Více

Øízení pohybu pneumatickými prvky

Øízení pohybu pneumatickými prvky vzduchotechnika a pneumatika PRÙMYSLOVÉ SPEKTRUM Øízení pohybu pneumatickými prvky Poslední trendy v oblasti pneumatických prvkù smìøují k jejich miniaturizaci, k zjednodušení montáže pneumatických obvodù

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 250 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

SAFÍR LED lensoflex R

SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Safír 1 Safír 2 Safír 3 Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí:

Více

Varné plotny. Schéma zapojení varných ploten. Varné plotny 3 připojení 2-pólový 4-takt. vypínač. Varné plotny 4 připojení 2-pólový 4-takt.

Varné plotny. Schéma zapojení varných ploten. Varné plotny 3 připojení 2-pólový 4-takt. vypínač. Varné plotny 4 připojení 2-pólový 4-takt. Varné plotny Schéma zapojení varných ploten Elektro Varné plotny připojení -pólový 4-takt. vypínač Varné plotny 4 připojení -pólový 4-takt. vypínač Varné plotny L L P P 4 L P P Varné plotny 4 připojení

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

Digitální multimetr 3900

Digitální multimetr 3900 Návod k použití CZ Digitální multimetr 3900 9901154 - DMM3900 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou

Více

KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ

KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ kabel pøipojovací tøížilový, bavlnìné opletení, délka 2 m, se zástrèkou a šòùrovým vypínaèem 20 101 00 zlatý 20 101 01 20 101 01 kabel pøipojovací, bavlnìné opletení kabel pøipojovací

Více

Přidržovací šroub. Přidržovací šroub. Přidržovací šroub 16.1. : Šroub. 3/8 x 1.1/4 s ploškou. Vhodný pro jištění lankových

Přidržovací šroub. Přidržovací šroub. Přidržovací šroub 16.1. : Šroub. 3/8 x 1.1/4 s ploškou. Vhodný pro jištění lankových 16 16 14001 Přidržovací šroub : 0,02 kg : Šroub 3/8 x 1 s ploškou. Vhodný pro jištění lankových bubnů, koncovek pružin, spojek nebo objímek k hřídeli. : Rezidenční, průmysl 14002 Přidržovací šroub : 0,02

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE / ŘADOVÉ SVORKY SÉRIE IK6 VŠEOBECNÉ INFORMACE Řadové svorky jsou na základě technického vývoje neustále zdokonalovány a jejich vlastnosti odpovídají nejpřísnějším požadavkům současného stavu techniky.

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky C a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u 55.12, 55.13, 55.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS nebo na DIN-lištu se šroubovyḿi nebo

Více

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Datový list unkce: Termostatické hlavice Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

Relé do patice / do PS, A

Relé do patice / do PS, A ŘD Relé do patice / do PS, 8-10 - 12-16 ŘD výkonové relé 1- nebo 2-kontaktní přímo do plošného spoje nebo do patice Typ.31-1P, 10 (rastr vývodů 3,5 mm) Typ.51-1P, 10 (rastr vývodů 5 mm) Typ.52-2P, 8 (rastr

Více

OBSAH Co je dobré vìdìt, než zaènete pracovat s elektrickým proudem... 12 Úraz elektrickým proudem... 12 První pomoc pøi úrazu elektrickým proudem... 12 Pro práci pod napìtím a v blízkosti èástí s napìtím

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

OZDOBNÉ ØETÌZY. strana 1

OZDOBNÉ ØETÌZY. strana 1 strana 1 OZDOBNÉ ØETÌZY t Druh è. 1601 1602 1603 1603 1607 1608 1608 (mm) 2,0 1,7 1,9 2,2 2,3 2,5 2,8 t (mm) 12 12 17 17 17 22 19 Vnìjší šíøka (mm) 10 9 10 10 13 12 15 Zatížení ocel (N) 150 130 140 190

Více

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE ŠOUBENÍ HADICE - YCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE OBSAH Nástrèná šroubení Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 9 Strana 9 Strana

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

91-2024 Výdejní místo AC Dot (TS45) výdejní okno

91-2024 Výdejní místo AC Dot (TS45) výdejní okno 91-2024 Výdejní místo AC Dot (TS45) výdejní okno Popis: Výdejní terminál TS45 slouží ve stravovacích systémech jako základní terminál pro výdejní místo. Je vybaven dvěma funkčními tlačítky, LED sedmisegmentovým

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A ada 0 elé pr myslové, 0 A pr myslové relé do patice 0. 0. cívky AC a DC mechanická aretace a mechanický indikátor provedení se zdvojenými kontakty u 0. a 0. rozší ení na časové relé pomocí multifunkčního

Více

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY K A R T A V Ý R O B K U 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 1-11 Technologicky vyspìlé UPS tøídy On-Line (VFI), urèené ke spolupráci se zaøízeními napájenými z jednofázové elektrické sítì ~30 V: servery, poèítaèovými

Více

Varius E21 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 2 DO 400 A

Varius E21 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 2 DO 400 A Řadové pojistkové odpínače Varius Řadový pojistkový odpínač FH2 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 2. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Obj. číslo název zboží a rozměry Cena

Obj. číslo název zboží a rozměry Cena SZ1.5-3 neizolovaná Cu lisovací kabelová oka, d=3.7 mm, 1.5mm², pocínovaná 0,98 SZ1.5-4 neizolovaná Cu lisovací kabelová oka, d=4.3 mm, 1.5mm², pocínovaná 0,98 SZ1.5-5 neizolovaná Cu lisovací kabelová

Více

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm Měřidla pro měření závitů Mìøidla pro mìøení støedního prùmìru vnìjších závitù Mikrometry třmenové pro měření středního průměru vnějších závitů - pro běžné dílenské použití - dle DIN 863 - odečítání: 0,01mm

Více

mako tapetovací náøadí

mako tapetovací náøadí 008.. mako olovnice použití pro pøesné vyrovnání tapet. kvalita 90g olovnice se šòùrou metrù. 90 g 808 00 SB..0889 mako šòùra znaèkovací použití pro pøesné znaèení èar. kvalita robustní kovové pouzdro

Více

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER NIVELÈNÍ MÌØÍTK Nivelaèní pøístroje teodolity I II Nivelaèní latì RICHTER Provedení: povlakováno PVC, barevné znaèení stupnice se mìní po 1 m èerná, èervená, ve složeném stavu 1 metr Poznámka: v objednávce

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH SPODKŮ A DRŽÁKŮ. Typ SPB S3PB SPF SP4.. SP50

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH SPODKŮ A DRŽÁKŮ. Typ SPB S3PB SPF SP4.. SP50 PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH SPODKŮ A DRŽÁKŮ Typ SPB SPB SPF SP4.. SP50 Jmenovitý proud I n 160 A / 0 A / 400 A 160 A / 0 A / 400 A 160 A / 0 A / 400 A / / 60 A Jmenovité napětí AC/DC U n 690 V 690 V

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

Vrut se zapuštěnou hlavou, pozinkovaný, 6x60/35 mm 4011231241847 GI186166

Vrut se zapuštěnou hlavou, pozinkovaný, 6x60/35 mm 4011231241847 GI186166 w Šrouby GI186161 GI196440 GI192880 GI41300655 GI95810090 Šestihranné šrouby a vruty Vrut se zapuštěnou hlavou, pozinkovaný, 6x100/60 mm 4011231241540 GI186161 Vrut se zapuštěnou hlavou, pozinkovaný, 6x60/35

Více

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ 8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ Typ: Regul2.00 - 8 samostatných PID regulátorù - rozšíøené možnosti nastavení parametrù regulace - chránìné klíèkem - zobrazování všech teplot na displeji zároveò - pamì

Více

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A standardní vyḱonové relé do patice a do PS s velkyḿi vyḱonovyḿi rezervami a většinou značek zkušeben rozmanité použití díky materiálu kontaktů a vy běru cívek cívky AC, DC a DC se zvy šenou citlivostí

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

Řadové pojistkové odpínače do 160 A Kód Typ výrobku FH000-1S/T 14000 FH000-3S/T 11901 FH000-3SB/T 13695 FH000-1A/N 13696 FH000-3A/N 13698

Řadové pojistkové odpínače do 160 A Kód Typ výrobku FH000-1S/T 14000 FH000-3S/T 11901 FH000-3SB/T 13695 FH000-1A/N 13696 FH000-3A/N 13698 Řadový pojistkový odpínač FH000 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u 55.12, 55.13, 55.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH000 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

KONEKTORY AUDIO DIN M ZK DINM DIN DIN ZPS-05

KONEKTORY AUDIO DIN M ZK DINM DIN DIN ZPS-05 DIN M ZPS KONKTORY AUDIO Zásuvka DIN Mini do plošného spoje objednací název obj.è. kontakty n DIN M ZPS - 03 YHT-1 39494 3 n DIN M ZPS - 04 T2Y 17158 4 n DIN M ZPS - 05 YHT-1 39496 5 n DIN M ZPS - 06 T2Y

Více

Nízkonapěťové pojistky

Nízkonapěťové pojistky Pojistkové vložky Pojistkové spodky Příslušenství pro pojistky Pojistkové odpojovače Technické údaje 126 127 129 130 325 Nízkonapěťové pojistky Energie pod kontrolou 125 Pojistkové vložky Pojistkové vložky

Více

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A průmyslové miniaturní relé do patice / pájecí vy vody cívky AC a DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

Průmyslová zapouzdření

Průmyslová zapouzdření Metrické Průchodky kabelové metrické - P68 z polyamidu (RL 7035) Matice pojistné z polyamidu - metrické (RL 7035) Vel. Vrtání Ø Rozsah L L2 L3 Šířka klíče 2 Metr. (mm) svírání Sw (mm) Velikost Šířka Tloušťka

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

KV Malé rozváděče. KV Malé rozváděče modulů, IP 41-65

KV Malé rozváděče. KV Malé rozváděče modulů, IP 41-65 KV Malé rozváděče 3-54 modulů, IP 4-65 - S novou FIXCONNECT technologií svorek pro PE/N - Šrouby vyrobené z nerezové oceli V2A - Bez halogenů, bez silikonu - S originálním designem od firmy Hensel - Prázdné

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

www.3el.cz www.3el.cz

www.3el.cz www.3el.cz www.3el.cz ASS 32 Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67 4012591103394 54 2,2 ASS 40 Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67 4012591103400 108 4,3 ASS 50 Vývodka černá

Více

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché vedení kabelů a optimální umístění svítidel z hlediska osvětlovací

Více

Systémové LED svítidlo oslnivě jasné

Systémové LED svítidlo oslnivě jasné Systémové LED svítidlo oslnivě jasné 2 Systémové LED svítidlo Rittal Systémové LED svítidlo Dokonalé osvětlení skříňového rozváděče Nejnovější osvětlovací technologie, navržená pro rozváděčové skříně Rittal.

Více

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga LCS10 Giga zásuvky RJ 45 10 Giga 786 40 786 41 Certifikovány, spl ují požadavky normy ISO/IEC 11801 vyd. 2.0, EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 a IEEE P802.3: možnost op tovného p ipojení vodi v p ípad

Více

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli Palivo Kotle na pevná paliva DOR Pøedepsané palivo pro kotel DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX a 32 je hnìdé uhlí zrnìní oøech I (20-40 mm), o výhøevnosti 16 MJ/kg, obsah vody do 28%. V kotli lze topit i jinými

Více

NRUE/A, NRUF/A (NRUT../A)

NRUE/A, NRUF/A (NRUT../A) TR RS -0.0 ompaktní regulátory /5 en - 0.999 RU/, RU/ (RUT../) igitální podstanice rogramovatelné kompaktní regulátory pro mìøicí, øídicí a regulaèní úlohy v systémech VV. ohou být použity pro autonomní

Více