ENTRELEC nabízí kompletní výbìr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENTRELEC nabízí kompletní výbìr"

Transkript

1 ENTELEC nabízí kompletní výbìr Šroubové svorky Pružinové svorky.d.o. svorky

2 Jednotlivé svorky : výbìrová tabulka Název ozteè () Max. prùøez vodièe zemnicí krajní stìna WG ŠOUB/ŠOUB M,/ M / M /.... M 0/ M / M / M 0/ M 9/ _ PUŽINOVÁ D,/.L _ D,/.L _ D, /.L _ D /.L _ D /.L _ DO/DO (bezšroubové, zaøezávací) D,/.DO D,/.DO DO/ŠOUB D /.DO /./ D /.DO /./

3 Položka ozteè Str. Svorky šroub-konektor M,/ - CPE svorka standartní M,/ - CPE - L (otevøená) s LED diodou M,/ - CPE - D (otevøená) s diodou.0 0 Svorky šroubové s pružinovým zajištìním vodièe Svorky pro termoèlánky M 0/0.S M /0.SP LT VV MTC 0 Svorky pro rozvod napájení s vnitøním m Fáze Zem jedno- a ètyøpólové Svorky dvoupatrové Fáze Zem (izolovaná) MB /.L... MB /.P... MB /.L... MB /.P... MB 0/0.L... MB0/0.P... Jednopólové Ètyøpólové BU 00 BT 0 BT M,/.D M,/ D. M /.D M /.D M /.D. M /.D M /.D 0. Svorky pro komponenty (vnitøní montáž) M /.DD... M /.DE...D M /.DE M /.DE Svorky tøípatrové (pro èidla) D,/.D D,/.DP Svorky s odpojovaèem Nožové Nožové Zásuvkové M,/.SNB M /.SNBT. M,/.SB M /.SNB M /.D.SNBT M /.SB M /.SNBT M /.SN M /.ST M /.SNBT Posuvné M /.SNBT M /.ST M /.SB M /.SNB M /.ST M /.STP 0 Svorky pro pojistku M /.SF... Pojistky ( x 0) a ( x ) M /.D.SF M /.SN... Pojistky ( x 0) a ( x ) M /.D.SB M / MU 0/.SF Pojistka (, x ) M 0/.SF Pojistka (, x ) MB 0/.SF Pojistka (0, x ) ML 0/.SF Pojistky (, x ) (, x,) Svorky s rùznými typy pøipojení (faston, pájení, ovíjení) M /.G M,/.G M /.G... M,/,.G M,/.G.G... Svorky silové Svorky miniaturní (montáž na lištu DIN - x) M /... M /... M 0/... M 0/... M 9/... M 0/... M 0/.E M 0/.EE M /.EE M 00/... M 00/... M 00/... D,/ D /... D /.P D /.SF Koncovka, Propojky, Stínìný konektor, Kryt Popisné štítky 9

4 Svorky øadové Série 000 šroubové M,/... ozteè ozteè M /... ozteè M /... DIN - - kompaktní, bezpeèné - montáž na rùzné typy lišt - vyhovují mezinárodním i národním normám Svorka standartní Svorka standartní Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorky standartní Svorky pro zemnicí vodièe žlutá oranžová zelená èervená èerná zelená / žlutá (s ukostøením) žlutá + zelená (bez ukostøení) M,/.P ozteè Svorka pro zemnicí vodiè M,/.0 M,/.N.0 M,/.P. M /.P... ozteè Svorka pro zemnicí vodiè M /. s pøepážkou M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /.C s pøepážkou + testovací zdíøka zásuvná φ. pro konektor M /.0 M /.N.0 M / 0. M / M / M / 0 0. M / 0 0. M /.P. M /.PI.00 M /. 9.0 M /.. M /..0 M /. 9.0 M /.C 0.0 Prùøez vodièe WG -WG -0WG -0WG -0WG Jmenovité napìtí V st ~/ = ss 0 9 Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna žlutá oranžová zelená Oddìlovaè obvodù šedý Dìlící pøepážka (svorka) Dìlící pøepážka (lišta) Testovací zdíøka φ φ φ Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek φ 9 Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù 0 Zkratovací propojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zkratovací høeben 0 polù Izolaèní koncovka Stínicí propojka Ochranný štítek pro svorky pro svorky Plastový šroub 0/900 Gr.C WG WG FEM tl... FEM tl...0 FEM tl FEM tl.. 0. FEM tl.. 0. SCM. SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. DCB 0 0. FC φ 00. BJM ().0 BJM ().0 BJM ().0 BJM ().0 BJM ().0 EL. BJS () 0pólù.0 EV 9. PC. EIP 0. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. Tyto doplòky nelze použít na M,/.P 0/900 Gr.C WG 0 WG FEM tl... FEM tl...0 FEM tl FEM tl.. 0. FEM tl.. 0. SCM 00.0 SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. L ().00 DCJ žlutá 09.0 FC 00. BJM (). BJM (). BJM ().0 BJM () 9.00 BJM () 9.0 EL. BJS () 0 pólù.0 EV 0. PC. EIP 0. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. EP. VSP. Tyto doplòky nelze použít na M/.P 0/900 Gr.C WG FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L pro M /. 0. L pro M /..00 DCJ M /. žlutá 09.0 FC 00. BJM () M /.. BJM () M /.. BJM () M /..0 BJM () M / BJM () M /. 9.0 EL () M /.. BJS () 0 pólù.0 EV M /. 0. PC. EIP 0. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. EP M /.. VSP M /.. Ostatní viz C0 C - C0 C - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

5 M /... ozteè ozteè M /... ozteè M /... M 0/0... ozteè 0 M 0/0... ozteè 0 Standartní svorka obvod a svorky M /... Standartní svorka M /.P... ozteè ozteè M /. s pøepážkou M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /. s pøepážkou + testovací zdíøka φ M /.C s pøepážkou + testovací zdíøka zásuvná φ. obvod a svorky Svorka pro zemnicí vodiè pro konektor Standartní svorka 0 M 0/0.P... ozteè 0 M 0/0. s pøepážkou M 0/0.C s pøepážkou + testovací zdíøka zásuvná φ. pro konektor Svorka pro zemnicí vodiè (M 0/0.P svorka uzavøená) M /..0 M /..N. M /..P 9. M /..PI 9. M /. M /.N. M / 0.0 M / M /. 0.0 M /.. M /..0 M /. 9. M /.C 09.0 M 0/0 0. M 0/0.N 0. M 0/ M 0/0..0 M 0/0.C. M /. 9. M /..N 9. M /..P 9. M /..PI 90. M /.P. M /.PI. M 0/0.P.0 M 0/0.PI WG WGmax -WG -WG -WG 0-WG -WG 0-WG /900 Gr.C WG WG FEM. M/.. FEM M/..N. FEM žlutá M/..PI0.0 FEM. M/. 9. FEM M/..N 9. FEM žlutá M/..PI0. SCM 00.0 L () 0. L ().00 DCJ žlutá 09.0 FC 00. BJM (). BJM (). BJM ().0 BJM () 9.00 BJM () 9.0 EL. BJS () 0 pólù.0 EV 0. PC. EIP 0. 0/900 Gr.C WG WG 0.- FEM tl... FEM tl...0 FEM tl FEM tl.. 0. FEM tl.. 0. SCM 00.0 SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. L ().00 L ().0 DCO oranžová FC 00. BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 EL. BJS () 0 pólù 9.0 EV 0. PC. 0/900 Gr.C 00 0 WG 0.- FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () M /. 0. L () M /..00 L () M /..0 DCO oranžová FC 00. BJM() M /. 0.0 BJM() M /.. BJM() M /.. BJM() M /.. BJM() M / EL () M /.. BJS () 0 pólù 9.0 EV M /. 0. PC. 0/900 Gr.C WG WG.-. FEM tl... FEM tl...0 FEM tl FEM tl.. 0. FEM tl.. 0. SCM 00.0 SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. L ().00 L ().0 FC 00. BJM0 (). BJM0 (). BJM0 (). BJM0 (). BJM0 (). BJS0 () 0 pólù.00 EV 0. PC0. 0/900 Gr.C 00 0 WG.-. FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L M 0/0. 0. L M 0/0..00 L M 0/0..0 FC 00. BJM0 ()M 0/0.. BJM0 ()M 0/0.. BJM0 ()M 0/0.. BJM0 ()M 0/0.. BJM0 ()M 0/0.. BJS0 () 0 pólù.00 EV M 0/0. 0. PC0. EP. EP.0 VSP. Tyto doplòky nelze použít na M/.P EP M /.. EP M /..0 VSP M /.. EP.0 EP0 9. VSP. Tyto doplòky nelze použít na M 0/0.P EP M 0/0..0 EP0 M 0/0. 9. VSP M 0/0.. C - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

6 Svorky øadové Série 000 šroubové M /... ozteè M /.C M /... ozteè ozteè M 0/... ozteè DIN - - silové svorky s vysokým krytím do 00V Svorka standartní s pøepážkou M / s testovací zdíøkou φ. Svorka standartní s pøepážkou Svorka standartní s pøepážkou * Poznámka M /.P WG M /.P... ozteè M /.P... ozteè Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorka pr o zemnicí vodiè (M /.P svorka uzavøená) Svorka pr o zemnicí vodiè (M /.P svorka uzavøená) Standartní svorky Svorky na žádost Svorky pro zemnicí vodièe žlutá oranžová zelená èervená èerná zelená / žlutá (s ukostøením) žlutá + zelená (bez ukostøení) M / 9. M /.N 9. M / 0 9. M /.P 0. M /.PI. M /.C 0. M /.0 M /.N.0 M / 0. M /.P. M /.PI. M 0/. M 0/.N. M 0/.PI 9. Prùøez vodièe - * - * -WG -WG - - -WG WG 0-0WG WG -00WG Jmenovité napìtí V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Koncovka Koncovka Krajní stìna žlutá oranžová zelená Oddìlovaè obvodù šedý Dìlicí pøepážka (svorka) Dìlicí pøepážka (lišta) Testovací zdíøka φ φ φ 9 Testovací zdíøka zásuvná 0 Testovací banánek Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Ochranný štítek pro svorky pro svorky Plastový šroub 0/900 Gr.C WG WG.-. BDH tl BDH tl FEM tl..0 FEM tl..0 FEM tl.. FEM tl. 0. FEM tl..0 FEM tl.. FEM tl FEM tl SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L 0. L.00 L.0 FC φ 00. BJM () 9. BJM () 9 9. BJM () 9 0. BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJS () 0pólù.0 EV. Tyto doplòky nelze použít na M /.P EP0 9. EP 0. VSP. 0/900 Gr.C 00 WG.-. SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 0/900 Gr.C WG WG.- SCF tl. 0. L.0 FC φ 0.0 BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJM () 9.0 BJS () 0 pólù. EV 9.0 Tyto doplòky nelze použít na M /.P EP 0. EP. VSP.0 000/00GrC WG 00 WG - SCF tl.. BJS () póly. BJS () póly. BJS () pólù.0 BJS () 0 pólù 9.0 VSJ šroub 0.0 DJ podložka.0 EP. EP.0 VSP.0 Ostatní viz C - C0 - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

7 M 9/... ozteè Standartní svorka s krajní stìnou -9 M 9/.0 M 9/.N M 9/.PI. - 0 /0000WG /000WG /00GrC WG 000 WG. BDH tl BJS póly 0.0 BJS póly BJS pólù 0. BJS 0 pólù. VSJ šroub 0.0 DJ podložka.0 Lišta, DIN TS/G Lišta, DIN TS Lišta, DIN (dìrovaná) TS/F Lišta TS/C Koncovka B Krajní stìna FE Oddìlovaè obvodù SCM Dìlicí pøepážka (svorka) SCF 9 Dìlicí pøepážka (lišta) SCF 0 Testovací zdíøka L Testovací zdíøka zásuvná DC Testovací banánek FC Zkratovací propojka BJM Zkratovací spojka EL Zkratovací pásek BJS Vylamovací propojka BJ Zkratovací høeben PC Izolaèní koncovka EIP 9 Propojka IDC D 0 Stínicí propojka CB Ochranný štítek EP Plastový šroub VSP na koncovku PEB Popisné štítky na svorku C C - C0 - C0 9

8 Svorky šroub - konektor Série 000 šroubové DIN - M,/-CPE... ozteè.0 Konektor CPFT /... ozteè.0 Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorky standartní Jmenovité napìtí V st ~ / = ss M,/-CPE 0.0 M,/-CPE M,/-CPE-L 0.0 M,/-CPE.-L 09.0 M,/-CPE-L 0. M,/-CPE.-L 09.0 M,/-CPE-D 09. M,/-CPE.-D 09.0 Prùøez vodièe 0 9 Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna žlutá oranžová zelená Oddìlovaè obvodù šedý Dìlicí pøepážka (svorka) Dìlicí pøepážka (lišta) Testovací zdíøka φ φ φ Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek φ 9 Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù 0 Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka Stínicí propojka Zkratovací spojka pro LED diody Ostatní viz M,/-CPE standartní svorka Poznámka : Doporuèujeme pro tento výrobek používat doplòek "klíè". Možné i obrácené pøipojení C0 Propojovací lišta je používána pro spoleèný bod LED diod. Doporuèujeme použít svorku M,/-CPE-D (modrou) k urèení polarity propojovací lišty. -WG -WG 0/00 Gr.C /0+0 0/0+0 0/0+0. WG WG FEM tl... FEM tl...0 SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 L () 0. DCB 0 0. FC 00. BJM ()(). BJM ()(). BJM ()(). BJM ()(). BJM ()(). EL (). BJS,0()() pólù. EV 9. PC. EIP 0. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. BO0 délka * M,/-CPE. svorka s pøepážkou M,/-CPE -L svorka s èervenou LED ( V ss -. m) M,/-CPE-L svorka s èervenou LED ( V ss -. m) M,/-CPE.-L svorka s pøepážkou a èervenou LED ( V ss -. m) M,/-CPE.-L svorka s pøepážkou a èervenou LED ( V ss -. m) M,/-CPE-D svorka s diodou (N 00) M,/-CPE.-D svorka s pøepážkou a diodou (N 00) * Tyto svorky jsou dodávány s 0-pólovou dìlitelnou ochrannou páskou z plastu pro krytí kolíkù. () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky (pro svorky M,/ -CPE...). Konektor s vodorovným pøipojením ozteè.0 CPFT/ póly CPFT/ póly CPFT/ póly CPFT/ pólù CPFT/ pólù CPFT/ pólù CPFT/ pólù CPFT/9 9 pólù CPFT/0 0 pólù CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09.0 CPFT/9 9 pólù CPFT/0 0 pólù CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. CPFT/ pólù 09. Konektor CPFT /... Konektor s kolmým pøipojením CPFT/- póly 09. CPFT/- póly 09. CPFT/- póly 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù CPFT/-9 9 pólù CPFT/-0 0 pólù CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09.0 CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09.0 CPFT/-9 9 pólù CPFT/-0 0 pólù CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù 09. CPFT/- pólù

9 Svorky s pružinovým zajištìním vodièe Série 000 se spirálovou pružinou DIN - M 0/0.S ozteè 0 Uchycení vodièù je zajištìno otoèením drážky o 90 äroubov k f Princip spojenì (viz nìûe) ozteè LT VV Svorka s pružinou zajiš uje spojení pøi namáhání vibracemi bez ztráty elektrických vlastností spoje. Svorka pro holý vodiè nebo vodiè s nalisovanou koncovkou - pružina pod každým šroubem Spojení šroub - šroub se zabezpeèovacími pružinami Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Zemní svorka umožòuje zajištìní vodièù : 0. až. až.. až Princip spojení OTEVØENÍ KOMOY SVOKY Stlaèit hlavu šroubu tlakem dolù, pootoèit o 90. Svorka je otevøena, možno vložit vodiè. Svorky standartní Svorky pro zemnicí vodièe žlutá oranžová zelená èervená èerná zelená / žlutá (s ukostøením) žlutá + zelená (bez ukostøení) M 0/0.S 0. ZJIŠTÌNÍ VODIÈÙ Otoèit hlavu šroubu zpìt o 90, pružina zabezpeèí vrácení do pùvodní polohy. Tím je bezpeènì uchycen vodiè. LT VV. Prùøez vodièe Jmenovité napìtí Nalisovaná koncovka 0. - V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna Testovací zdíøka φ φ φ Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zahnutá návleèka WG (pouze pro US) WG WG 0/900 Gr.C.-. FEM0 tl...0 L.0 BJS0 () 0 pólù.00 EV /900 Gr.C 0 BE tl FEE. L () L ().00 Ostatní viz C0 - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky. C0

10 Svorky pro termoèlánky Série 000 DIN - vodièe jsou pøiloženy na sobì v délce a zajištìny ve bodech šrouby s kulovitým koncem pro pevný vodiè φ 0.9 až.. Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorky standartní ozteè MTC Svorka pro termoèlánek dèlka odizolov nì max. princip spojenì öroubov svorka MTC 0. Svorka MTC pro termoèlánky poskytuje rozhraní pro vodièe termoèlánku beze zmìny signálu. Provedení zaruèuje bezproblémové pøipojení vodièù termoèlánku a použití jednoho typu svorky pro všechny typy termoèlánkù. Princip termoèlánku je založen na vzniku termoelektrického napìtí pøi spojení dvou rùzných kovù. Pøipojovací vedení od termoèlánku nesmí v kombinaci s kovem, ze kterého je vyrobena svorka, vytváøet další pøídavné termonapìtí. Svorky pro termoèlánky Obr. MTC s konektorem pro stínìní Pøi prodlužování délky vodièe od termoèlánku k mìøicímu pøístroji lze použít dvì øešení:. Pøi pøenosu signálu na velkou vzdálenost je zapotøebí použít pøevodníku, který napìtí z termoèlánku pøevede na proud (napø. -0m).. Pokud vedení od termoèlánku je krátké, mùže být použito pomocí svorky pro termoèlánky. Prùøez vodièe Jmenovité napìtí V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna Stínicí propojka vodièe pro termoèlánky (φ ) 00/00Gr.C max FEM tl... CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. Univerzální svorky ùzné svorky pro termoèlánky, které odpovídají použitému materiálu termoèlánku, by byly nezbytné a znamenaly by znaèné rozšíøení skladových položek. Svorka MTC je vhodná pro každý typ termoèlánku. Materiál svorky je volen tak, že ve spojení s jakýmkoliv typem termoèlánkového vodièe dává nulové termoelektrické napìtí. Izolace termoèlánkového vodièe je odizolována (max. ) a vodièe jsou pøiloženy na sobì. Vodièe jsou v kontaktu po celé délce a jsou zajištìny ve bodech kulovitými konci šroubù (viz obr. ). Šrouby mají pouze mechanickou funkci. STÕNÃNÕ éelezo TEMO»L NEK dèlka odizolov nì SVOK éelezo MÃÿICÕ PÿÕSTOJ Obr. KONSTNTN SVOK KONSTNTN Stínicí propojka Svorku MTC lze vybavit stínicí propojkou (viz obr. ). Tato ocelová propojka je ve spodní èásti svorky. Zaruèuje stínicího vodièe termoèlánku pøes svorku nebo zemnìní. Ostatní viz C - C0

11 Svorky pro rozvod napájení fáze izolovaná zem MB /.L... MB /.P... ozteè vstupnì pr ez vodiëe v stupnì pr ezy vodië ozvodné krabièky - pólové DIN - Vzájemné vnitøní svorek zajiš uje spolehlivé spojení mezi vstupem napájení a výstupem pro spotøebiè. Pøíklad použití : MB /.L... MB /.P... ozteè vstupnì pr ez vodiëe v stupnì pr ezy vodië MB 0/0.L... MB 0/0.P... ozteè 0 vstupnì pr ez vodiëe v stupnì pr ezy vodië MB /... Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G L Póly L Póly zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá0. 0 Svorky pro fáze MB /.L 0. MB /.L 0. MB /.L 0. MB /.L 09. MB /.L0.00 Svorky pro izolovanou zem MB /.P 0. MB /.P. MB /.P. MB /.P. MB /.P0.0 Prùøez -WG -WG Jmenovité napìtí V 0/900 Gr.C () WG WG rozteë ov lnè otvory pro öroub f Montáž na lištu nebo na panel - BU 0 9. Proud : 0 Vstup : ( WG) min. 0 (0000 WG) max. : 9 vstup pro kabel nebo BU Proud: 00 Vstup : 9 (000 WG) min. (0 MCM) max. : Výstupy - x. až ( - WG) s koncovkou - x. až ( - WG) bez koncovky - x. až ( - WG) s nebo bez koncovky - x. až 0 ( - WG) s nebo bez koncovky MB /... L Póly L Póly zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá0. 0 Svorky pro fáze MB /.L.0 MB /.L.0 MB /.L.0 MB /.L.0 MB /.L0 9. Svorky pro izolovanou zem MB /.P. MB /.P. MB /.P 9. MB /.P 0.0 MB /.P0. Prùøez WG 0-WG Jmenovité napìtí V 0/900 Gr.C () WG 0.- WG - pólové MB 0/0... L Póly L Póly zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá. zelená/žlutá0. 0 Svorky pro fáze MB 0/0.L. MB 0/0.L 9. MB 0/0.L 0. MB 0/0.L. MB 0/0.L0. Svorky pro izolovanou zem MB 0/0.P.0 MB 0/0.P.0 MB 0/0.P.0 MB 0/0P.0 MB 0/0.P0 9. Prùøez C - C0 - C0 () CS proud : MB /.L... - MB /.P MB /.L... - MB /.P MB 0/0.L... - MB 0/0.P...0 Ostatní viz -WG -WG Jmenovité napìtí V 0/900 Gr.C () 0 WG.-. WG Koncovka (všechny lišty) Testovací zdíøka Testovací banánek L φ 0. L φ.0 FC φ 00. rozteë otvory f rozteë otvory f Montáž na lištu nebo na panel - èerná BT 0 9. Vstup ( WG) Výstup x 0 ( WG) Zkratový proud :. K BT 9. Vstup to ( - WG) Výstup x ( WG) s koncovkou x 0 ( WG) s koncovkou Zkratový proud : 9. K

12 Svorky pro komponenty dvoupatrové M,/.D... ozteè M,/.D... ozteè ozteè M /.D M /.D... ozteè DIN - Svorka standartní Svorka M,/.D s pøepážkou Svorka standartní Svorka M /.D s pøepážkou Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorky standartní M,/.D 90. M,/.D.N 90. M,/.D M,/.D.N 9.0 M /.D. M /.D..0 M /.D..N.0 Prùøez vodièe -WG 0-WG -WG 0-WG -WG -WG -WG -WG Jmenovité napìtí V st ~/ = ss Vysoká koncovka Vysoká koncovka Krajní stìna Oddìlovaè obvodù šedý Dìlící pøepážka Testovací zdíøka φ φ φ Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek φ 9 Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP 0 viz 0 pólù 0 Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub+podložka+sloupek Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka Vertikální propojka Stínicí propojka 0/900 Gr.C WG WG BDH tl FEMD tl. 99. FEMD tl. 99. SCMD tl. 0. L () DCV zelená 0.0 FC φ 00. BJMD. BJMD. BJMD.0 BJMD 9.0 BJMD 0.0 EL. BJSD 0 pólù.0 EVD 0.0 PC. EIP 0. ITV 9. CBMD tl /900 Gr.C WG WG BDH tl FEMD tl. 99. FEMD tl. 99. L DCV zelená 0.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD ().0 BJMD () 9.0 BJMD () 0.0 EL. BJSD ()0 pólù.0 EVD 0.0 PC. EIP 0. ITV 9. CBMD tl /900 Gr.C WG WG BDH tl FEMD tl. 99. FEMD tl. 99. SCMD.0 SCFD tl. 9. L () L ().00 DCG.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD (). BJMD () 9. BJMD () 0. EL. BJS () 0 pólù. EVD 00. PC. ITV 9.0 CBMD tl /900 Gr.C WG WG BDH tl FEMD tl. 99. FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L L.00 DCG.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD (). BJMD () 9. BJMD () 0. EL (). BJS () 0 pólù. EVD 00. PC. ITV 9.0 CBMD tl Ostatní viz C0 C0 C - C0 C - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

13 M /.D... ozteè ozteè M /.D ozteè M /.D Svorka M /.D. s vertikální propojkou a dìlící pøepážkou spodního patra Svorka standartní Svorka s vertikální propojkou a dìlící pøepážkou spodního patra M /.D. M /.D.N. M /.D 0. M /.D WG -WG WG max WG WG max 0/900 Gr.C 00 0 WG FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L () L ().00 DCG.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD (). BJMD () 9. BJMD () 0. EL (). BJS () 0 pólù. EVD 00. PC. 0/900 Gr.C WG WG 0.- FEMD tl.. FEMD tl.. SCM 00.0 L 0. L.00 L.0 BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 BJS () 0 pólù 9.0 EV 0. 0/900 Gr.C WG WG 0.- FEMD tl.. FEMD tl.. SCM 00.0 L 0. L.00 L.0 BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 BJS () 0 pólù 9.0 EV 0. CBMD tl Tyto doplòky lze použít pouze na spodní patro C - C0 C - C0 - C0 C - C0 - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

14 Svorky pro komponenty M /.DD... ozteè M /.DE... ozteè M /.DE... ozteè M /.DE ozteè DIN - Svorka umožòuje montáž diskrétních souèástek. Spodní a horní patro svorky propojeno diodou typu N 00 (000 V špièka - 0 V trvale - ). Svorka se dvìmi diodami typu N 00 (000 V špièka - 0 V trvale - ) Prázdná svorka - max. šíøka souèástek Prázdná svorka - max. šíøka souèástek M /.DD Zapojení viz schema M /.DE.D Zapojení viz schema M /.DE Zapojení viz schema M /.DE Zapojení viz schema Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G M /.DD Zapojení viz schema M /.DE.D Zapojení viz schema Svorka standartní M /.DD. M /.DD.0 M /.DE.D. M /.DE.D. M /.DE.0 M /.DEN.0 M /.DE. Test û rovek Poruchov hl öenì Prùøez vodièe -WG -WG -WG -WG -WG -WG -WG Jmenovité napìtí - 9 V st ~/ = ss Vysoká koncovka Vysoká koncovka Krajní stìna Oddìlovaè obvodù Dìlící pøepážka Testovací zdíøka φ φ φ Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek φ 9 Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù 0 Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka 00 0 WG WG BDH tl FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L () L ().00 DCG.0 FC φ 00. BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()() 9. BJMD ()() 0. EL ()(). BJS () 0 pólù. EVD 00. PC WG BDH tl FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L () L ().00 DCG.0 FC φ 00. BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()() 9. BJMD ()() 0. EL ()(). BJS ()()0 pólù. EVD 00. PC WG WG BDH tl FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L L.00 DCG.0 FC φ 00. BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()(). BJMD ()() 9. BJMD ()() 0. EL ()(). BJS ()() 0 pólù. EVD 00. PC WG WG BDH tl FEMD tl. 99. SCFD tl. 9. L L.00 DCG.0 FC φ 00. BJMD (). BJMD (). BJMD (). BJMD () 9. BJMD () 0. EL (). BJS () 0 pólù. EVD 00. PC. 0 Ostatní viz C - C0 C - C0 C - C0 C - C0 () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky.

15 Svorky tøípatrové pro èidla DIN D,/.D... ozteè Svorky bez ochranného Svorky bez ochranného Svorky s ochranným m D,/.D D,/.D D,/.DP -patrové svorky série 000 poskytují možnosti èidel a akèních èlenù. Použitelné na lištu DIN. Tyto standartní svorky existují v rozlièných verzích: bez nebo s ochranou, s LED pro signalizaci, ukostøené nebo bez ukostøení. Verze s ochranou mají zeleno/žluté znaèení na svorkách pøipojovaných na lištu. Svorka tøípatrová pro èidla bez ochranného na lištu. D,/.DP... ozteè Svorka pro èidla bez LED diody. Svorka pro èidla bez LED diody. Svorka pro èidla bez LED diody se zemnicím dolním patrem. Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Svorky standartní Svorky bez ochranného Prùøez vodièe Svorka tøípatrová pro èidla s ochranným m na lištu. D,/.D. D,/.DL.0 D,/.DL. D,/.D. D,/.DL.0 D,/.DL.0 D,/.DL. D,/.DP. D,/.DPL.0 D,/.DP. D,/.DPL WG 0-WG D,/.DL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi støední a horní patro. èervená LED ( V ss) D,/.DL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi støední a horní patro. èervená LED ( V ss) D,/.DPL Svorka pro vstup s LED diodou zapojenou mezi støední a horní patro, se zemnicím dolním patrem. èervená LED ( V ss) Jmenovité napìtí V st ~/ = ss Vysoká koncovka Krajní stìna Zkratovací propojka póly póly póly pólù 0 pólù 0 pólù Zkratovací spojka 0/0 Gr.C WG WG 0. BDH tl FEDE tl..0 BJD 0. BJD 0. BJD 0. BJD 0.0 BJD 0. BJD 0. EL. D,/.DL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi dolní a horní patro. èervená LED ( V ss) D,/.DL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi dolní a horní patro. èervená LED ( V ss) D,/.DP Svorka pro vstup bez LED diody se zemnicím dolním patrem. D,/.DL D,/.DPL Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi støední a dolní patro. zelená LED ( V ss) Svorka pro èidla s LED diodou zapojenou mezi støední a horní patro, se zemnicím dolním patrem. èervená LED ( V ss) C èervený bez popisu 0.0 C modrý bez popisu 0.00 C zelený bez popisu 0.0 Ostatní viz

16 Svorky s odpojovaèem šroubové DIN - Svorky pro rozpojení obvodu, testování a mìøení. M,/.SNB ozteè otev en n û zav en n û M /.SNB, SNBT... ozteè otev en n û zav en n û M /.SNBT. ozteè otev en n û zav en n û M /.D.SNBT ozteè otev en n û zav en n û Svorka - krátkým nožem Svorka - dlouhým nožem M /.SNBT doplnìná testovacími zdíøkami φ M /.SNBT... Svorka - krátkým nožem - doplnìná testovacími zdíøkami φ Svorka - horního patra krátkým nožem - doplnìná testovacími zdíøkami φ - spodní patro bez odpojování osa vlevo osa vpravo Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Svorka standartní - šedý nùž oranžová - oranžový nùž - oranžový nùž - oranžový nùž - oranžový nùž M,/.SNB 0. Svorka - krátkým nožem, doplnìná testovacími zdíøkami φ M /.SNB. M /.SNBT. 0. M /.D.SNBT. M /.SNB 0 0. Svorky s doplòky Prùøez vodièe Šroub Pájecí Jmenovité napìtí V st ~/ = ss - šedý nùž oranžová - oranžový nùž - šedý nùž - šedý nùž Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna oranžová Dìlicí pøepážka (svorka) Dìlicí pøepážka (lišta) Zkratovací propojka póly póly póly pólù IP0 viz 0 pólù Zkratovací spojka Zkratovací pásek Šroub + podložka + sloupek Zástrèka pájecí a šroubová 9 Zástrèka s držákem pojistky 0 Zástrèka zkratovací Pøípravek pro vyjmutí pojistky Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka Stínicí propojka Propojovací zástrèka WG -WG -WG 0-WG /0 Gr.C WG WG /0 Gr.C FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. M /.SNBT. M /.SNBT 0 0. M /.SNBT*. M /.SNBT*. 0/00 Gr.C WG WG FEM tl FEM tl. 0. SCFM tl..0 DCJ žlutá 09.0 FC φ 00. PC. CBM tl. 0.. CBM tl /0 Gr.C FEM. tl. 9. FC φ 00. PC. EIP BDH tl FEMSD tl. 9.0 BJMD. BJMD. BJMD. BJMD 9. BJMD 0. EL. BJS 0 pólù. EVD 00. PC Tyto doplòky nelze použít pro svorky M /.SNBT. Ostatní viz C0 C - C0 - C0 na nùž (pouze na SNBT nebo SNBT) C - C0 - C0 na nùž C - C0 - C0 na nùž

17 M /.SN ozteè M /.SNB ozteè M,/.SB ozteè M /.SB ozteè M /.SB ozteè M /.STP ozteè otev en n û zav en n û z strëka otev. zav. z strëka otev. zav. z strëka otev. zav. Svorka - krátkým oranžovým nožem. M /.SN...H Svorka - dlouhým nožem. Svorka - s orientovaným zasunutím (pojistka dodávána zvláš ). Svorka - s orientovaným zasunutím (pojistka dodávána zvláš ). Svorka - s orientovaným zasunutím (pojistka dodávána zvláš ). Svorka - otoèným kontaktem - stlaèením a pootoèením o ètvrt otáèky pomocí šroubováku. M /.SN.H : M /.SN s výstupem : svorka - faston M /.SNT.H : M /.SN.H s testovacími zdíøkami φ M /.SN. M /.SN.H.0 M /.SNT.H. M /.SNB. M /.SNB 0 0. Pájecí pojistka FUBS M,/.SB 0. Plochá pojistka FUPLV Pájecí pojistka FUBS FUPLV FUBS Pojistka x 0-0 V FU Svorka je doplnìna dvìma testovacími zdíøkami φ. Svorky série M/.STP jsou používány hlavnì v mìøicích proudových obvodech transformátoru, kde nesmí dojít k rozpojení sekundárního obvodu pøi pøipojování mìøicích pøístrojù. M /.SB.0 M /.SB.00 M /.STP WG() 0-0 -WG() -0WG 0-WG /00Cat.C 00 () 00 () 00/0Cat.C () 0 () 0 0 ()() WG () WG () WG 0.- WG WG 0-WG WG 0-WG /0Cat.C /0Cat.C WG WG /0Cat.C WG WG WG WG max Cat.C WG WG 0.- FEM tl... FEM tl.. 0. SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 FEM tl.. FEM tl SCFM tl..0 FEM tl... SCF tl. 0.0 SCFM tl..0 FEM tl FEM tl.. FEMT tl...0 SCFT tl. 0. DCJ žlutá 09.0 FC φ 00. PC. DCO oranžová FC φ 00. PC. BNS 0. EXBN 0.0 BNSV. BNC. EXBN 0.0 PC. BNSV 9.0 BNF 9.0 BNCT 9.0 EXBN 0.0 PC. FC φ 0.0 PC. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. BP..0 Tyto doplòky nelze použít pro svorky M /.SNT.H. C - C0 C - C0 C0 C - C0 - C0 na zástrèku C - C0 - C0 - C0 na zástrèku C - C0 - C0 () pouze pro M /.SN. (). pro M /.SN...H. 9

18 Testovací svorky (M /.ST a M /.ST) M /.ST ozteè ozteè M /.ST ozteè M /.ST Použití zástrèek Svorky série M /.ST... jsou používány k testování obvodù s proudovým transformátorem k mìøení, srovnávání a výmìnì ochrany nebo mìøicího pøístroje bez narušení obvodu. Poèet operací: 00 Pøi vyžádání lze zástrèku nahradit výmìným tištìným spojem pro diagnostické testování. Svorky pro mìøení obvodù (M /.ST) Tyto svorky jsou podobné klasickým šroubovým svorkám. Mìøení lze provést pomocí zásuvky pøipojené na mìøicí pøístroj, aniž by se narušilo spojení. Propojení posuvným spojem s testovacími zdíøkami φ Propojení posuvným spojem s použitím šroubováku. Standartní svorka dodávaná bez zástrèky. BNT ("napì ová" zástrèka) èervená 0 0. Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Standartní svorky béžová V0 M /.ST 9.0 M /.ST. M /.ST V0 9.0 Pocínovaný kontakt M..ST.Sn. Pozlacený kontakt M /.ST.u.. fáze : zástrèka pøeruší obvod. fáze : testovací obvod je propojen. Prùøez vodièe WG 0-0 -WG WG - WG 0 - BNT (zástrèka "polarity") 9. Jmenovité napìtí 9 0 V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna Dìlicí pøepážka Testovací zdíøka Testovací zdíøka zásuvná Testovací banánek Zástrèka Montážní klíè pro zástrèky 9 Stahovací kolíky - WG/0. až WG/0. až 0.0 WG/ WG/. WG/. WG/ 0 Kleštì Zkratovací pásek Zkratovací høeben Propojka IDC Propojovací zástrèka Stínicí propojka 00/00 Gr.C FEMST tl. 99. SCST tl..0 FC φ 0.0 PC póly. PC póly 9.0 PC póly 0. PC 0 pólù. D. 0.0 BP..0 00/00 Gr.C WG /00 Gr.C 00 0 () 0 WG WG FEMT tl. 9. SCFT.0 L φ 0. DCO oranžová FC φ 0.0 BJS () pólù.0 BJS () 0 pólù 9.0 PC póly. PC póly 9.0 PC póly 0. PC 0 pólù. D. 0.0 BP..0 FEMT tl... BNT èervená 0 0. BNT 9. BNT zelená CVBM.0 BC () 90. BC ().0 BC () 90. BC () 90. BC () 90.0 BC () 0.0 PSC (). PC 0 pólù. D. 0.0 CBM tl. 0.. CBM tl. 0.. Zásuvka bez kolíkù pøerušuje obvod. BNT ("proudová" zástrèka) zelená C0 C0 () Pøi použití tìchto doplòkù je dìlení možné. () Max.proud : 0/ sec C0 - C. fáze : testovací obvod je propojen.. fáze : zástrèka otevøe obvod. Ostatní viz 0

19 Svorky pro pojistku x 0 a x "GM" šroubové DIN - ozteè p Ëka otev en o M /.SF... p Ëka uzav en M /.SN... ozteè ozteè M / Svorky s indikací nebo bez indikace je možné øadit do mnohapólových skupin. Svorky s LED indikací jsou oznaèeny "+" na vnìjší stranì páèky. Svorka M /.SF Svorka M /.SFT se dvìma testovacími zdíøkami φ. Svorka M /.SN s propojovacím váleèkem a modrou páèkou. Svorka M /.SNT propojovacím váleèkem a modrou páèkou se dvìma testovacími zdíøkami φ. Svorka stejného tvaru jako svorka pro pojistku M /.SF. Svorky standartní Svorky s doplòky oranžová a Prùøez vodièe Jmenovité napìtí Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G V st ~/ = ss Koncovka (všechny lišty) Krajní stìna oranžová Testovací zdíøka φ φ Testovací banánek φ Zkratovací høeben 0 pólù Izolaèní koncovka Propojka IDC Spojovací tyèka póly póly póly Zajiš ovací kroužek 9 Propojovací vložka 0 Pojistky x 0 a x 0 V s indikací pøerušení M /.SFL s doutnavkou 0 V - 0 V st M /.SFD s LED V ss M /.SF. M /.SFD s LED V ss M /.SF 0. M /.SFT. M /.SFL. M /.SFD. M /.SFD. M /.SFLT. M /.SFDT. M /.SFDT. -WG -WG 00/00GrC() WG WG FEMS tl.. 9. FEMS tl FC 00. PC. TG. TG. TG. NT. CN 9. FU FU s indikací pøerušení a se dvìma testovacími zdíøkami φ. M /.SFLT s doutnavkou 0 V - 0 V st M /.SFDT s LED V ss M /.SFDT s LED V ss Svorka M /.SN a M /.SN s propojovacím váleèkem a modrou páèkou. M /.SN 0.0 M /.SN 0. M /.SN 9.0 M /.SNT.00 -WG 0/0GrC() WG FEMS tl.. 9. FEMS tl FC 00. PC. TG. TG. TG. NT. M /.0 -WG 00/00GrC() 00 WG FEMS tl.. 9. L L.00 PC. D. 0.0 Ostatní viz C0 - C - C0 - C0 C0 - C - C0 - C0 () Izolaèní napìtí a provozní napìtí svorek je dáno použitou pojistkou. C0

20 Dvoupatrové svorky pro pojistku x 0 a x "GM" M /.D.SF ozteè M /.D.SF... ozteè M /.D.SF... ozteè propojka M /.D.SB ozteè DIN - Dvoupatrové šroubové svorky s odpojovaèem nebo pro pojistku p Ëka uzav en dïlen z strëka zav ena z strëka otev ena DIN - Svorky s LED indikací jsou oznaèeny "+" na vnìjší stranì páèky. Lišta x. x TS Lišta x. x TS/F dìrovaná Lišta x x. TS/C Lišta x x. TS/C Lišta x TS/G Standartní svorka. Svorka s indikací pøerušení. M /.D.SFL s doutnavkou 0/0 V st M /.D.SFD s LED V ss M /.D.SFD s LED V ss Svorka s indikací pøerušení. Možnost vnitøního. M /.D.SFLJ s doutnavkou 0/0 V st M /.D.SFDJ s LED V ss M /.D.SFDJ s LED V ss Svorka s krajní stìnou. Horní èást lze odpojit polarizovanou zástrèkou (objednává se zvláš ). Dolní èást trvale propojena. Svorky standartní M /.D.SF 0. M /.D.SFJ 9. M /.D.SB 0.0 Svorky s doplòky M /.D.SFL. M /.D.SFD. M /.D.SFD.0 M /.D.SFLJ 9.0 M /.D.SFDJ 0.0 M /.D.SFDJ. Prùøez vodièe -WG -WG -WG -WG -WG -WG Jmenovité napìtí Ostatní viz V st ~/ = ss Koncovka Koncovka Krajní stìna Testovací zdíøka φ φ φ Testovací banánek φ Zkratovací propojka póly póly póly pólù 0 pólù Zkratovací propojka Zkratovací høeben 0 pólù 9 Spojovací tyèka póly póly póly 0 Zajiš ovací kroužek Zástrèka pro pojistku Pojistky x 0 a x 0 V Propojovací vložka Stínicí propojka Zkratovací pásek Šroub pro BJS 00/00 Gr.C () WG WG BDH tl FEMDS 9.0 L () L ().00 L ().0 FC 00. BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 EL. PC 0 pólù. TG póly. TG póly. TG póly. NT. FU FU CN 9. CBDS 0. C0 na páèku, C0 ze strany 00/00 Gr.C () WG WG BDH tl FEMDS 9.0 L () L ().00 L ().0 FC 00. BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 EL. PC 0 pólù. TG póly. TG póly. TG póly. NT. FU FU CN 9. CBDS 0. C0 na páèku, C0 ze strany 00/00 Gr.C () WG WG () Izolaèní napìtí a provozní napìtí svorek je dáno použitou pojistkou. () Oddìlovaè obvodù SC je nezbytný pøi použití tìchto doplòkù. () Použití tìchto doplòkù vyžaduje odstranìní pøepážky. BDH tl FEMDS 9.0 L () L ().00 L ().0 FC 00. BJM () 0.0 BJM (). BJM (). BJM (). BJM () 9.00 EL. PC 0 pólù. TG póly. TG póly. TG póly. NT. 0/0 Gr.C () FU FU CN 9. CBDS 0. BJS () 0 pólù 9.0 VSJ 9. C0 na páèku, C0 ze strany C0 - C0 BDH tl L L.00 FC 00. BNF. FU FU CBDS 0.

Řadové svorky. Přístroje nízkého napětí. Panorama ABB/NN 17/02CZ_02/2009

Řadové svorky. Přístroje nízkého napětí. Panorama ABB/NN 17/02CZ_02/2009 Řadové svorky Panorama ABB/NN 17/02CZ_02/2009 Přístroje nízkého napětí 2 Obsah Šroubové svorky... str. 2 Propojovací řadové svorky... str. 2 Zemnící řadové svorky... str. 3 Dvoupatrové a rozpojovací řadové

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY Jednostrannì lepící no ièky kruhové plné A B materiál 27267 NG-R3,8-2 8 0 guma 27268 NG-R7-1 7.0 0 guma 27269 NG-R10-2 10.0 0 guma 27272 NG-R12-3 10 0 guma 27270 NG-R19-2

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

Brožura. Řada SNK Řadové svorky PI-pružinová technologie

Brožura. Řada SNK Řadové svorky PI-pružinová technologie Brožura Řada SNK Řadové svorky PI-pružinová technologie Řada SNK, PI-pružinové svorky Výhody Chytré Připojení v 1 Chytrá Logistika Výhody technologií v 1 připojení Jednodušší výběr, výrazné snížení zásob

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str.

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str. str. M100 pro sterilní aplikace z nerezové oceli Velmi malé rozměry osvětlení typu BKVL A LED, série STE-LINE kompletně z nerezové oceli Vám nabízí následující výhody: pouze jedna velikost pro použití

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

Výběr z katalogu. Připojovací prvky

Výběr z katalogu. Připojovací prvky Výběr z katalogu Připojovací prvky Připojovací prvky Šroubová svorka Propojovací a zemnicí řadové svorky Vícepatrové řadové svorky 6 Rozpojovací svorky 7 Pojistkové svorky 8 Vícenásobné propojovací a

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Rozbočné krabice Plexo TM

Rozbočné krabice Plexo TM Rozbočné krabice Plexo TM 921 26 921 01 921 36 IP 55 IK 07. Materiál: krabice bezhalogenový polystyrén samozhášivý při 650 C, víko bezhalogenový polypropylén samozhášivý při 650 C. Pracovní teplota: -25

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9 Obsah Signální zařízení MOFLASH Signální svítidla FF125 DIN strana 1 Signální LED svítidla LEDD (LEDA) 125 strana 1 Signální LED svítidla LED80 strana 2 Signální LED vícefunkční maják LED201/200 strana

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU Podlahové zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SE SILOVÝMI ZÁSUVKAMI 3 zásuvky 2P+T 534 00 4 zásuvky 2P+T 534 01 6 zásuvek 2P+T 534 02 3 zásuvky

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

components team Lighting components essence...

components team Lighting components essence... POLAMP components team Lighting components essence... LED DESI GN 2 0 0 9-2 0 1 0 SLIM FLEXLED STANDART 33 Úzký flexibilní samolepící pásek LED STANDART Technické parametry : Kód výrobku 10006 03 Led SMD

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více

VN Zdroj 0 až 30 kv Martin Brož - DELTA4 VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáže generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Již mnohokrát bylo toto zaøízení popsáno, a jistì najdete

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Elektrická životnost při 230 V, 50-60Hz, AC Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) AC21 6 1

Elektrická životnost při 230 V, 50-60Hz, AC Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) AC21 6 1 Ovladače a signálky Ovladače, signálky & kontaktní oduly CE, VDE elektrická zatížitelnost (IEC 97-3. 97--1, VDE 0660 část 200, EN 6097-3, EN 6097--1) Jenovité operační napětí Zátěž V 110 230 0 00 (0-60Hz)

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ.

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ. 404 MAGNETICkÉ kostky UPÍNACÍ 404 POøADAèE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ Strana.....................258 Strana.....................258 Strany......259-260 Strana.....................261

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9 NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE RNG (IP40) Pro domovní, bytové a podobné instalace. Pro montáž přístrojů na U lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm. Barva: bílá (RAL 9003). Třída ochrany:

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Elektrické řetězové kladkostroje Série CLW & CLN

Elektrické řetězové kladkostroje Série CLW & CLN Elektrické řetězové kladkostroje érie CLW & CLN Zkušenosti a Know-how od Podem Podemcrane vyvinul na základě zkušeností s lanovými kladkostroji a know-how západoevropských partnerů řadu elektrických řetězových

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00 AZ - Moravia - čtyřhranné pletivo Zn + PVC - zelené, oko 55x55, skupina Ø drátu včetně plastu 2,4mm, kompaktní role / bez napínacího drátu 55x55 / 2,4mm výška v cm délka role bm váha role ks / paleta Kč

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

KATALOG A CENÍK ROLETY

KATALOG A CENÍK ROLETY KATALOG A CENÍK ROLETY 0 ROLETA STANDARD - ŘETÍZKOVÁ Standardní řetízková roleta pro menší rozměry, vyznačuje se pevnými ocelovými držáky pro stěnovou nebo stropní montáž, jako závaží je použit žaluziový

Více

Příslušenství na trubičky

Příslušenství na trubičky služby Produktový na trubičky na trubičky - precizní řada precizní řada Sezemická 287210, Strana 1 Produktový služby na trubičky - precizní řada Řada mechanických spojek na trubičky gabocom představuje

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

Řídicí bloky CPX-CM-HPP

Řídicí bloky CPX-CM-HPP Nové možnosti nepřímého řízení techniky pohonů Díky řídicímu bloku CPX-CM-HPP je veškerá elektrická technika pohonů Festo kompatibilní se všemi průmyslovými komunikačními rozhraními. Blok CPX-CM-HPP je

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení ŠKODA OCTAVIA 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení Objednací èislo: YKM 309 003 (1AU10600E/6+MAN039/1) Klimatizace pro dodateènou montáž Železnièní 469/4,

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více