Twoja instrukcja użytkownika JVC RX-5052

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Twoja instrukcja użytkownika JVC RX-5052 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183258"

Transkript

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji:,, (2). byl proud zcela vypnut, odpojte hlavn pvod (indiktor zhasne). Vypnac neodpojuje hlavn veden STANDBY/ON vzdn poloze. Pvod proudu mze bt ovldn dlkov. OSTRZEENIE--STANDBY/ON przycisk! Aby calkowicie wylczy zasilanie, naley odlczy przewd sieciowy. Przycisk STANDBY/ON w adnym poloeniu nie odlcza urzdzenia od sieci. Zasilanie mona wlcza i wylcza zdalnie. A STANDBY/ON kapcsolra vonatkoz elrsok! A kszlket a tpkbel csatlakozjnak kihzsval tudja teljesen kikapcsoln. ramellts tvvezrelhet. -- STANDBY/ON! ce. STANDBY/ON ce. srouby, kryty nebo skku. 2. Nevystavujte toto zazen desti nebo vlhkosti. UPOZORNN Nezakrvejte vtrc otvory. Jestlize budou ventilacn otvory zakryty novinami nebo ltkou, mze dochzet k pehvn zazen. V zdnm ppad nepokldejte na zazen zaplen svcky atd. Pi likvidaci bateri se ite mstnmi ekologickmi pokyny. Nevystavujte tento pstroj vlivu dest, vlhkosti, kapajcich a stkajch tekutin a nepokldejte na nj pedmty naplnn tekutinami, napklad vzy. OSTRZEENIE Aby zmniejszy niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym, poaru, itp. : 1. Nie zdejmuj wkrtw, oslon ani obudowy. 2. Nie naraaj niniejszego urzdzenia na dzialanie deszczu lub wilgoci. OSTRZEENIE Nie przekrywa otwory wentylacyjne. (Jeeli doszloby do przekrycia otworw wentylacyjnych gazetami, tkani itd., cieplo nie mogloby unilka). Nie poklada na przyrzd adnych rdel z otwartym ogniem, jako rozwiecone wiece. Przy wymianie baterii naley bra do uwagi problemy zwizane z ochron rodowiska natsuralnego, a dlatego musz by cile dotrzymywane przepisy miejscowe albo ustawy dotyczce likwidacji wyladowanych baterii. Chroni urzdzenie przed deszezem, wilgoci i kroplami wody. Nie stawia na nim jakichkolwiek pojemnikw wypelnionych wod lub innymi plynami np. wazonw. VINTZKEDS A tz s az ramts stb. veszlynek cskkentse rdekben: 1. Ne tvoltsa el a kszlk csavarjait, kls burkolatt vagy a kszlkdobozt. 2. Ne tegye ki a kszlket es vagy nedvessg hatsnak. VINTZKEDS Ne torlaszolja el a szellznylsokat (Ha a szellznylok, lyukak ujsggal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a h kptelen lesz kijutni a kszlkbl). Ne helyezzen a kszlk tetejre semmilyen nylt lngforrst, pldul g gyertykat. Az elemek kiselejtezsekor tartsa be a krnyezetvdelmi elrsokat. Ne tegye ki a kszlket es, nedvessg, csepeg vagy felfreccsen vz hatsnak, illetve ne belyezzen a kszlkre folyadkkal teli trgyat, pldul vzt.,..: 1.,. 2...,, (.,,,,,..). /. ( ). a,.,. He oepae ay aapaypy oec o, a, aae a papaec oc, a ae e cae a y aapaypy ax aoex oco peeo, ax a a. G-2 Upozornn: Prostor pro odvtrvn Abyste pstroj ochrnili ped elektrickm sokem, pozrem, poskozenm, dodrzujte pi jeho instalaci tyto pokyny: Pedn stna: Zdn pekzky, voln prostor Bocn stny: Zdn pekzky ve vzdlenosti 10 cm od stn Nahoe: Zdn pekzky ve vzdlenosti 10 cm od povrchu Vzadu: Zdn pekzky ve vzdlenosti 15 cm od zadn stny Spodn cst: Zdn pekzky, umstte na rovnm povrchu. Dodrzujte nejleps variantu proudn vzduchu podle obrzku. Uwaga: Odpowiednia wentylacja Aby unikn niebezpieczestwa poraenia prdem lub poaru i zapobiec uszkodzeniom, urzdzenie naley ustawi zgodnie z poniszymi zaleceniami: Przd: Otwarta przestrze, miejsce wolne od przeszkd. Boki: Co najmniej 10 cm wolnego miejsca po bokach urzdzenia. Gra: Co najmniej 10 cm wolnego miejsca nad urzdzeniem. Tyl: Co najmniej 15 cm wolnego miejsca za urzdzeniem. Spd: Plaska powierzchnia, miejsce wolne od przeszkd. Naley zapewni jak najlepsz cyrkulacj powietrza wokl urzdzenia (patrz rysunek). Figyelem: Megfelel szellzs A tz- s as ramts kockzatnak elkerlse, valamint a kszlk rongldsnak megelzse rdekben. A kszlket az albbiaknak megfelel en helyezze el: Ell: Ne legyen eltorlaszol trgy, hagyjon szabad terletet. Oldalt: Az oldalak mentn 10 cm-en bell ne legyen eltorlaszol trgy. Fell: Fell 10 cm-en bell ne legyen eltorlaszol trgy. Htul: Htul 15 cm-en bell ne legyen eltorlaszol trgy. Alul: Ne legyen eltorlaszol trgy, egyenletes s biztos pontot vlasszon a kszlk szmra. A fenti tmutatsok betartsn tl, az brnak megfelelen, a lehet legjobb folyamatos szellzst biztostsa a kszlk szmra. : pa opc cc, a a ca aapaa, : Cepe: He,. C: C a a pacc 10- c. Cxy: C a pacc a 10- c cxy. C: C a pacc a 15 c a. C: Hse o pe, c apa a po px. oc a p pocpaca, c. cpa. Vzdlenost 15 cm (nebo vyss) od povrchu Odleglo co najmniej 15 cm Legalbb 15 cm trkzhagys C pocpac 15 c RX-5052S Stna nebo pekzky Sciana lub inna przeszkoda Fal vagy eltorlaszol trgy Cea pece Pedn cst Przd Ell Cpe Vska podstavce (15 cm nebo vyss) Podstawa o wysoko ci co najmniej 15 cm llvnymagassg legalbb 15 cm 15 c Podlaha Podloga Padl o G-3 Obsah Oznacen soucst 2 Zacnme.. 4 Nez zacnete s instalac...

3 ... 4 Kontrola dodanho pslusenstv... 4 Vlozen bateri do dlkovho ovladace Zapojen antn FM a AM (pro stedn vlny) Zapojen reproduktor a subwooferu Zapojen komponent audio/video Analogov zapojen. 6 7 Digitln zapojen Pipojen napjec sry Nastaven zvuku.

4 Polozky zkladnho nastaven. 24 Zkladn postup Nastaven schmat ekvalizru Nastaven rovn vstupu reproduktor Nastaven parametr zvuku v rezimech Surround a DSP Pouzit rezim Surround Napodoben prosted kina.

5 . 26 vod do rezim Surround Aktivace rezim Surround.. 28 Zkladn funkce 9 Bzn ovldn... 9 Zapnut pstroje Vbr zdroje pro pehrvn Nastaven hlasitosti..

6 .. 10 Zapnut a vypnut zvuku subwooferu Vbr analogovho nebo digitlnho rezimu vstupu Zmna jasu displeje Zeslaben vstupnho signlu Zmna nzvu zdroje Ztlumen zvuku Pouzit casovace vypnut pehrvn. 13 Pouzit rezim DSP

7 29 Reprodukce prostorovho zvuku. 29 vod do rezim DSP Aktivace rezim DSP Ovldn komponent JVC pro zvuk a video Ovldn komponent zvuku Ovldn komponent videa Odstraovn problm Technick daje..

8 34 Pjem rozhlasovho vysln.. 14 Rucn ladn stanic Pouzit pedvoleb pro naladn stanice Volba rezimu pjmu FM Pjem rozhlasovch stanic pomoc systmu RDS v psmu FM Vyhledvn program pomoc kd PTY Automatick pepnut na vybran program vysln Zkladn nastaven...

9 .. 19 Funkce rychlho nastaven reproduktor Polozky zkladnho nastaven. 20 Zkladn postup Nastaven reproduktor Nastaven vzdlenosti reproduktor Nastaven basovho zvuku Volba hlavnho a vedlejsho kanlu Snadn a cinn nastaven provozu v rezimech Surround Nastaven konektor digitlnho vstupu...

10 .. 23 Tato znacka oznacuje, ze uveden operace lze pouzt pouze pomoc dlkovho ovladace. Remote NOT Tato znacka oznacuje, ze pro uveden funkce NELZE pouzt dlkov ovldn. Pouzijte tlactka a ovladace na pednm panelu. 1 Cesky Oznacen soucst Cesky Pedn panel p MASTER VOLUME q RX6030V STANDBY AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER SURROUND DIMMER STANDBY/ON DSP INPUT DIGITAL DUALMONO 3D - PHONIC VIRTUAL SB RDS TA NEWS INFO TUNED STEREO AUTO MUTING SLEEP H.PHONE PRO LOGIC DSP DIGITAL EQ INPUT ATT VOLUME INPUT ANALOG SURROUND/DSP OFF 96/24 SB INPUT ATT DVD VCR TV SOUND CD TAPE/CDR SOURCE NAME FM/AM SETTING MULTI JOG ADJUST PHONES DIGITAL PRO LOGIC SPEAKERS SUBWOOFER OUT FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE MEMORY QUICK SPEAKER SETUP PUSH SET EXIT ON/OFF ON/OFF w e r t p q w e r t y u i o ; a s d y u i o ; a s d Podrobnosti naleznete na strnkch uvedench v zvorkch.

11 Tlactko STANDBY/ON a kontrolka STANDBY (9) Tlactko SURROUND/DSP OFF (28, 30) Tlactko DSP (29, 30) Tlactko SURROUND (28) Snmac dlkovho ovladace Displej (Podrobnosti naleznete v csti,,displej" dle.) Tlactka pro volbu zdroje (9, 12) DVD, VCR, TV SOUND, CD, TAPE/CDR (SOURCE NAME), FM/AM 8 Tlactko INPUT ANALOG (12) Tlactko INPUT ATT(12) 9 Tlactko INPUT DIGITAL (11) Tlactko DIMMER (12) Ovladac hlasitosti MASTER VOLUME (10) Konektor sluchtek PHONES (11) Tlactko SPEAKERS ON/OFF (11) Tlactko SUBWOOFER OUT ON/OFF (11) Tlactka FM/AM TUNING 5/ (14) Tlactka FM/AM PRESET 5/ (14) Tlactko FM MODE (15) Tlactko MEMORY (14) Tlactko SETTING (20) Tlactko QUICK SPEAKER SETUP (19) Ovladac MULTI JOG (PUSH SET) (19, 20, 24) Tlactko EXIT (20, 24) Tlactko ADJUST (24) Displej = DUALMONO 3D - PHONIC VIRTUAL SB RDS TA NEWS INFO TUNED STEREO AUTO MUTING SLEEP H.PHONE PRO LOGIC DSP DIGITAL EQ INPUT ATT VOLUME 96/24 SB $ % ^ 0 = # $ % ^ & & Indiktor DIGITAL EQ (25) Indiktor TUNED (14) Indiktor STEREO (14) Indiktor INPUT ATT (12) Indiktor AUTO MUTING (15) Indiktor SLEEP (13) Indiktor VOLUME (9) Indiktory formtu digitlnho signlu (11) Indiktory reproduktor a signlu (10) Indiktor CH (14) Hlavn displej Podrobnosti naleznete na strnkch uvedench v zvorkch Indiktor ANALOG (12) Indiktor DUAL MONO (27) Indiktor H.PHONE (11, 27, 29) Indiktor 3D-PHONIC (27, 29, 30) PRO LOGIC II (26, 29) Indiktor Indiktor VIRTUAL SB (23) Indiktor DSP (29, 30) Indiktor RDS (16) Indiktory typu programu (TA/NEWS/INFO) (18) 2 Dlkov ovladac A/V CONTROL RECEIVER TEST FRONT L FRONT R STANDB stedn vlny (1) Antna FM (1) Jestlize nkter polozka chyb, obrate se neprodlen na prodejce. A AM EXT AM P LOO B AM EXT AM P LOO 75 L FMAXIA CO AN TEN NA 75 L FMAXIA CO AN TEN NA Nathnte horizontln dodanou FM antnu. AM EXT AM LOOP Vlozen bateri do dlkovho ovladace Ped pouzvnm je teba do dlkovho ovladace vlozit dv dodan baterie. Antna FM (soucst balen) 1 2 R6(SUM-3)/ AA(15F) 3 FM 75 COAXIAL ANTENNA Kabel venkovn antny FM (nen soucst balen) 1 Stisknte a odsute kryt bateri na zadn stran dlkovho ovladace. 2 Vlozte baterie. Polarita bateri mus odpovdat znackm (+) a () v pihrdce. Pechodn pipojte dodvanou antnu FM ke koaxilnmu konektoru FM 75 COAXIAL--A. Je-li pjem slab, zapojte venkovn antnu FM (nen soucst balen)--b 1 Odpojte dodanou antnu FM. 2 Pipojte koaxiln kabel 75 s konektorem standardnho typu (IEC nebo DIN45325). 3 Kryt znovu nasate. Pokud dlkov ovladac nepens signly nebo sprvn neovld pijmac, vymte baterie. Pouzijte dv baterie R6 (SUM-3)/AA (15F) se suchm clnkem. 4 Ped dokoncenm ostatnch zapojen nepipojujte napjec sru. Zapojen antny AM (pro stedn vlny) Zapojen reproduktor a subwooferu Mzete pipojit pt reproduktor (dvojici pednch reproduktor, stedov reproduktor, dvojici reproduktor prostorovho zvuku) a basov reproduktor (subwoofer). UPOZORNN: Smyckov antna AM (pro stedn vlny) (soucst balen) AM EXT AM LOOP Pouzijte vhradn reproduktory s funkc SPEAKER IMPEDANCE uvedenou na konektorech. K jednomu konektoru pipojujte pouze jeden reproduktor. FM 75 COAXIAL ANTENNA Chcete-li smontovat smyckovou antnu AM (pro stedn vlny), zasute vcnlky na smycce do mezer stojnku. Zapojen reproduktor 1 2 RIG HT LEF T 3 + HT RIG LEF T 4 + RIG HT LEF T Kroucenm odtrhnte a odstrate izolaci na konci kazdho kabelu reproduktoru. 2 Stisknte a podrzte svorku na konektoru reproduktoru. 3 Vlozte kabel reproduktoru. 4 Uvolnte svorku. Pro vsechny reproduktory (s vjimkou subwooferu) zapojte konektory (+) a () na zadnm panelu ke konektorm (+) a () oznacenm na reproduktorech. Vodic venkovnho veden s izolac (nen soucst balen) Otcejte smyckou, dokud nedoshnete nejlepsho pjmu. Poznmky: Je-li drt smyckov antny AM (pro stedn vlny) pokryt vinylem, vinyl odstrate otcenm podle obrzku. Pesvdcte se, ze se vodice antny nedotkaj zdnch jinch konektor, pipojovacch sr a napjec sry. Mohlo by dochzet ke slabmu pjmu. Je-li pjem slab, pipojte venkovn drt s vinylovou izolac (nen soucst balen) ke konektoru AM EXT. (Smyckovou antnu AM - pro stedn vlny - nechejte zapojenou.) CE AN N : ED TIO IMP CAUAKER 6 SPE NT FRO ERS EAK FT SP LE TER CEN KER EA SP ND HT OU RR S RIG SU EAKERT SP LEF RIG HT + + K levmu pednmu reproduktoru K levmu reproduktoru Ke stedovmu prostorovho reproduktoru zvuku K pravmu pednmu reproduktoru K pravmu reproduktoru prostorovho zvuku 5 Cesky Zacnme Ped dokoncenm ostatnch zapojen nepipojujte napjec sru. Cesky Zapojen subwooferu Zapojenm subwooferu mzete zvraznit basov zvuky. Zapojte vstupn konektor napjenho subwooferu k zadnmu panelu pomoc kabelu se zstrckami s kolky RCA (nen soucst balen). Zapojen komponent audio/video Pi zapojovn jednotlivch komponent postupujte tak podle prucek dodvanch s tmito komponentami. Analogov zapojen Zapojen komponent audio Pouzijte kabely opaten zstrckami s kolky RCA (nejsou soucst vrobku). Zapojte blou zstrcku do levho konektoru audio a cervenou do pravho konektoru audio. UPOZORNN: Zapojte-li mezi zdrojov komponenty a tento pijmac zazen pro pravu zvukovho efektu (napklad grafick ekvalizr), vstup zvuku z tohoto pijmace mze bt zkreslen. Napjen subwoofer Pehrvac CD SUBWOOFER OUT Umstn reproduktor Pedn reproduktory (L/R) a stedov reproduktor (C) Tyto reproduktory umstte ve stejn vsce v rovni us nebo blzko n. Uspodejte je do pedn csti poslechovho prostoru. Reproduktory prostorovho zvuku (LS/RS) Pehrvac CD Tyto reproduktory umstte v poslechovm prostoru po stran a mrn vzadu (ne vsak zcela vzadu) dostatecn vysoko nad rove us (o 60 cm az 90 cm vse). Ke zvukovmu Nasmrujte je pmo pes oblast poslechu, ale ne na usi vstupu posluchace. Subwoofer (S.WFR) Protoze basov zvuk nen smrovan, mzete subwoofer umstit kdekoli. Obvykle se reproduktor umsuje ped posluchace. Kazetov magnetofon nebo rekordr CD R CD IN L L C R Ke zvukovmu vstupu S.WFR Kazetov magnetofon nebo rekordr CD Ke zvukovmu vstupu L R LS RS OUT (REC) TAPE /CDR IN (PLAY) L R Poznmka: Po zapojen reproduktor sprvn nastavte informace o jejich instalaci. Mzete k tomu vyuzt funkci rychlho nastaven reproduktor (viz strana 19). Pi zapojovn rekordru CD ke konektorm TAPE/CDR zmte nzev zdroje na,,cdr" coz se po volb zdroje zobraz na displeji. Podrobn informace naleznete na stran Ped dokoncenm ostatnch zapojen nepipojujte napjec sru. Zapojen komponent videa Pouzijte kabely opaten zstrckami s kolky RCA (nejsou soucst vrobku). Blou zstrcku zapojte do levho konektoru audio, cervenou do pravho konektoru audio, zlutou do konektoru video. Videorekordr Pehrvac DVD RIGHT LEFT DVD IN AUDIO DVD IN L R OUT (REC) R L OUT (REC) VCR IN (PLAY) R VCR IN (PLAY) Pehrvac DVD DVD L A B AB CD K vstupu kompozitnho videa i K levmu nebo pravmu pednmu kanlu zvukovho vstupu (nebo k vstupu kombinovanho zvuku v ppad poteby) i Videorekordr Ke zvukovmu vstupu Ke zvukovmu vstupu Ke vstupu kompozitnho videa K vstupu kompozitnho videa TV Poznmka: Pokud chcete vyuzt digitlnho zvuku Dolby Digital a vcekanlovho zvuku DTS (vcetn dvoukanlovch zznam ve formtu Dual Mono), pipojte pehrvac DVD pomoc digitlnch vstupnch a vstupnch konektor.

12 R A TV SOUND IN L RIGHT LEFT MONITOR OUT AUDIO TV B Televizor pipojte k pslusnmu konektoru MONITOR OUT, aby se znzornil pehrvan obraz z libovolnch ostatnch pipojench komponent videa. Ke zvukovmu vstupu i Ke vstupu kompozitnho videa 7 Cesky Zacnme Ped dokoncenm ostatnch zapojen nepipojujte napjec sru. Cesky Digitln zapojen Pipojenm pijmace a zdrojov komponenty pes digitln konektory vrazn zlepste kvalitu reprodukce zvuku. Krom toho mzete vyuzt vcekanlovou reprodukci a nkter dals uzitecn funkce. DLEZIT: Pi zapojovn videa pomoc digitlnch konektor je rovnz nutn video pipojit ke konektorm video vzadu. Bez pipojen ke konektorm videa se nezobraz zdn pehrvan obraz. Pokud je to nutn, po pipojen tchto komponent ke konektorm DIGITAL IN sprvn nastavte nsledujc volby: Nastavte sprvn konektor digitlnho vstupu (DIGITAL IN). Podrobn informace naleznete v csti,,nastaven konektor digitlnho vstupu" na stran 23. Zvolte sprvn rezim digitlnho vstupu. Podrobn informace naleznete v csti,,vbr analogovho nebo digitlnho rezimu vstupu" na stran 11. Konektory digitlnho vstupu Mzete zapojit libovoln digitln komponenty, kter jsou vybaveny koaxilnmi nebo optickmi konektory digitlnho vstupu. Digitln koaxiln kabel (nen soucst balen) mezi digitlnmi koaxilnmi konektory Poznmka: Od vrobce jsou konektory DIGITAL IN nastaveny pro pouzvn s nsledujcmi komponentami: DIGITAL l (koaxiln): pro pehrvac DVD DIGITAL 2 (optick): pro pehrvac CD Pipojen napjec sry Ped pipojenm pijmace do elektrick zsuvky se pesvdcte, ze jste zapojili vsechny kabely. Zasute napjec sru do zsuvky. Napjec sra mus bt v dostatecn vzdlenosti od propojovacch kabel a antny, jinak mze zpsobovat rusen zvuku nebo obrazovky. Poznmka: V nsledujcch ppadech mze po nkolika dnech dojt k vymazn pedvolench nastaven, jako nap. pedvolen kanly, nastaven zvuku atd.: dojde-li k odpojen napjec sry, dojde-li k vpadku napjen. UPOZORNN: Neberte sru do mokrch rukou. Pi odpojovn pstroje ze zsuvky netahejte nikdy za sru, vzdy thnte za zstrcku. Pi odpojovn sry uchopte zstrcku, abyste sru neposkodili. Digitln optick kabel (nen soucst vrobku) mezi digitlnmi optickmi konektory Jestlize m komponenta digitln koaxiln vstupn konektor, pipojte jej ke konektoru DIGITAL 1 (DVD) pomoc digitlnho koaxilnho kabelu (nen soucst balen). DIGITAL 1 (DVD) DIGITAL 2 (CD) Jestlize m komponenta digitln optick vstupn konektor, pipojte ji ke konektoru DIGITAL 2 (CD) pomoc digitlnho optickho kabelu (nen soucst balen). DIGITAL IN Ped pipojenm digitlnho optickho kabelu otevete ochrann uzvr. 8 Zkladn funkce Pi pehrvn libovolnch zdroj zvuku se bzn pouzvaj nsledujc funkce. Nsleduje popis ovldn pomoc tlactek na pednm panelu. Stejn funkce lze tak ovldat pomoc tlactek na dlkovm ovladaci, kter maj stejn nebo podobn nzvy nebo oznacen. Bzn ovldn Vbr zdroje pro pehrvn Jestlize jste pipojili digitln zdrojov komponenty pomoc digitlnch konektor, nejprve zmte rezim vstupu tchto komponent na digitln rezim vstupu (viz strana 11). 1 Zapnte pstroj. Viz cst,,zapnut pstroje" nze. Stisknte jedno z tlactek volby zdroje. Zobraz se nzev zvolenho zdroje. 2 Zvolte zdroj. Dals informace naleznete v csti,, Vbr zdroje pro pehrvn" vpravo. 3 Nastavte hlasitost. Dals informace naleznete v csti,,nastaven hlasitosti" na stran 10. VOLUME 4 Vyberte rezim Surround nebo DSP. Dals informace naleznete v csti,,aktivace rezim Surround" (strana 28) a,,aktivace rezim DSP" (strana 30). DVD VCR TV SOUND CD TAPE/CDR SOURCE NAME FM/AM Na pednm panelu TAPE/CDR CD DVD Zapnut pstroje FM/AM TV SOUND VCR Na dlkovm ovladaci Poznmka: Pi zapojovn rekordru CD ke konektorm TAPE/CDR zmte nzev zdroje zobrazenho na displeji. Podrobnosti naleznete na stran 12. Stisknte tlactko STANDBY/ON (nebo STANDBY/ ON AUDIO na dlkovm ovladaci). Indiktor STANDBY zhasne. Zobraz se nzev aktulnho zdroje. VOLUME Zobraz se aktuln stupe hlasitosti. Chcete-li pstroj vypnout (do pohotovostnho rezimu), stisknte znovu tlactko STANDBY/ON (nebo STANDBY/ ON AUDIO na dlkovm ovladaci). Rozsvt se indiktor STANDBY. Poznmka: V tomto stavu pstroj spotebovv velmi mal mnozstv energie. Chcete-li ho zcela odpojit, vythnte napjec sru. 9 Cesky Zkladn funkce Cesky Indiktory signlu a reproduktor na displeji Zkontrolujete-li nsledujc indiktory, mzete snadno zjistit, kter reproduktory jsou aktivn a kter signly do pijmace vstupuj. Indiktory reproduktor Indiktory signlu Volba rznch zdroj pro obraz a zvuk Pi sledovn obrazu ze zdroje videa mzete poslouchat zvuk ze zdroje zvuku. Jakmile jste vybrali zdroj videa, obraz ze zvolenho zdroje se vysl do televizoru, dokud nevyberete jin zdroj videa. Pi sledovn obrazu z komponenty videa, napklad videorekordru nebo pehrvace DVD, stisknte jedno z tlactek volby zdroje zvuku. TAPE/CDR CD TAPE/CDR SOURCE NAME CD DVD FM/AM SB SB FM/AM TV SOUND VCR Na pednm panelu Rozsvcen indiktory zvisej na nastaven reproduktor (podrobn informace naleznete v csti,,nastaven reproduktor" na stran 21). Rmecky,,L,,,C",,R",,LS" a,,rs" se rozsvt, pokud jsou ",, odpovdajc reproduktory nastaveny na hodnotu,,large" nebo,,small. Zvuk vychz z reproduktor, " jejichz indiktory na displeji svt. Indiktor se rozsvt pi aktivaci subwooferu (viz strany 11 a 21). Rozsvcen indiktor signlu oznacuje vstupn signly. L: Je-li zvolen digitln vstup: Rozsvt se, pokud je na vstupu signl levho kanlu. Je-li zvolen analogov vstup: Rozsvt se vzdy. R: Je-li zvolen digitln vstup: Rozsvt se, pokud je na vstupu signl pravho kanlu. Je-li zvolen analogov vstup: Rozsvt se vzdy. C: Rozsvt se, pokud je na vstupu signl stedovho kanlu. LFE: Rozsvt se, jestlize je na vstupu signl kanlu LFE. LS: Rozsvt se, jestlize se objev signl levho kanlu prostorovho zvuku. RS: Rozsvt se, jestlize se objev signl pravho kanlu prostorovho zvuku. S: Rozsvt se, jestlize se objev signl monofonnho prostorovho zvuku. SB: Rozsvt se, jestlize se objev signl zadnho kanlu prostorovho zvuku. Na dlkovm ovladaci Nastaven hlasitosti Na pednm panelu: Hlasitost se zvysuje otcenm ovldace MASTER VOLUME ve smru hodinovch rucicek. Snizuje se otcenm proti smru hodinovch rucicek. Na dlkovm ovladaci: Hlasitost se zvysuje tlactkem VOLUME +. Snizuje se tlactkem VOLUME. UPOZORNN: Ped zapnutm libovolnho zdroje vzdy nastavte stupe hlasitosti na minimum. Je-li rove hlasitosti vysok, nhl vbuch akustick energie mze trvale poskodit sluch nebo reproduktory. Poznmka: rove hlasitosti mze bt nastavena v rozmez od,,0" (minimum) do,,50" (maximum). Vznam indiktor reproduktor a signlu Pklad: Ze stedovho reproduktoru ani reproduktor prostorovho zvuku nevychz zdn zvuk, i kdyz na vstupu pijmace jsou k dispozici signly stedovho kanlu a kanl prostorovho zvuku. 10 Poslech se sluchtky: Pomoc sluchtek mzete poslouchat nejen stereofonn zznamy, ale i vcekanlov zznamy. (Pi pehrvn vcekanlovho zznamu jsou zvuky smsovny do pednch kanl.

13 ) Remote NOT Vbr analogovho nebo digitlnho rezimu vstupu Jestlize jste pipojili digitln zdrojov komponenty pomoc digitlnch i analogovch konektor (viz strany 6 az 8), mzete pro tyto komponenty zvolit rezim vstupu--bu digitln, nebo analogov. 1 Stisknutm tlactka SPEAKERS ON/OFF reproduktory deaktivujete. Na okamzik se zobraz npis,,headphone" a na displeji se rozsvt indiktor H. PHONE. Pokud je aktivovn rezim Surround nebo DSP, zobraz se na okamzik indiktor,,3d H PHONE" (a na displeji se rovnz rozsvt indiktor DSP)--rezim 3D Headphone (3D H PHONE). Dals podrobnosti viz str. 27 a Pipojte sluchtka ke konektoru PHONES na pednm panelu. Nejsou-li deaktivovny reproduktory, nevychz ze sluchtek zdn zvuk. Po pouzit sluchtka odpojte a optovnm stisknutm tlactka SPEAKERS ON/OFF aktivujte reproduktory. UPOZORNN: Pesvdcte se, ze jste ztlumili hlasitost... ped zapojenm nebo nasazenm sluchtek, protoze vysok hlasitost mze poskodit jak sluchtka, tak vs sluch. Ped optovnm zapnutm reproduktor, protoze z nich mze vychzet zvuk s vysokou hlasitost. Nez zacnete, mjte na pamti... Je nutn sprvn nastavit konektory digitlnho vstupu zdroj, pro kter chcete zvolit digitln rezim vstupu (dals informace naleznete v csti,,nastaven konektor digitlnho vstupu" na stran 23). 1 Stisknte jedno z tlactek volby zdroje (DVD, TV SOUND, CD, TAPE/CDR*), pro kter chcete zmnit rezim vstupu. * Pokud je jako zdroj zvolena polozka,, TAPE", nen digitln rezim vstupu k dispozici. Dals informace o zmn nzvu zdroje naleznete v csti,,zmna nzvu zdroje" na stran Nastavte volbu INPUT DIGITAL na hodnotu,,digital AUTO". Na displeji se rozsvt indiktor DIGITAL AUTO. Pi pouzit dlkovho ovladace stisknte tlactko ANALOG/DIGITAL. Pi kazdm stisknut tlactka se analogov (ANALOG) a digitln (DIGITAL AUTO) rezim vstupu stdaj. Zapnut a vypnut zvuku subwooferu Remote NOT Zvukov vstup subwooferu mzete deaktivovat i v ppad, ze jste pipojili subwoofer a nastavili volbu,,subwoofer" na hodnotu,,subwoofer YES" (viz strana 21). Pri vbru hodnoty,,digital AUTO" nsledujc indiktory oznacuj formt digitlnho vstupnho signlu. : Rozsvt se, pokud jsou na vstupu signly ve formtu Linear PCM. Stisknutm tlactka SUBWOOFER OUT ON/OFF zvukov vstup subwooferu deaktivujete. Pi kazdm stisknut tlactka se zvukov vstup subwooferu stdav deaktivuje (,,SUBWOOFER OFF") nebo aktivuje (,,SUBWOOFER ON"). Po deaktivaci zvukovho vstupu subwooferu indiktor zhasne. Basy (a signly LFE) budou vychzet z pednch reproduktor. Poznmky: Pokud je aktivovn zvukov vstup subwooferu, lze tak nastavit jeho rove. Podrobnosti naleznete na stran 25. Zvukov vstup subwooferu nelze deaktivovat, pokud jste pi nastaven velikosti pednch reproduktor (viz strana 21) nebo pomoc funkce rychlho nastaven reproduktor (viz strana 19) zadali hodnotu,,small ". Zvukov vstup subwooferu nelze aktivovat, pokud jste polozku,,subwoofer" nastavili na hodnotu,,subwoofer NO" (viz strana 21). Zmnte-li nastaven polozky,,subwoofer" z hodnoty,,subwoofer NO" na hodnotu,,subwoofer YES" (viz strana 21), zvukov vstup subwooferu se automaticky aktivuje. : Rozsvt se, pokud jsou na vstupu signly Dolby Digital. : Rozsvt se, pokud jsou na vstupu bzn signly formtu DTS. : Rozsvt se, pokud jsou na vstupu signly formtu DTS 96/24. Pokud pijmac nemze rozpoznat formt digitlnho vstupnho signlu, nerozsvt se zdn indiktor. Poznmka: Dals podrobnosti o formtech digitlnho signlu naleznete na stran 26 a 27. Pokracovn na dals stran. 11 Cesky Zkladn funkce Cesky Pi pehrvn zznam kdovanch ve formtu Dolby Digital nebo DTS se mohou objevit tyto potze: Na zactku pehrvn nen reprodukovn zdn zvuk. Pi vyhledvn nebo peskakovn cst nebo skladeb dochz k hluku. V tom ppad stisknte polozku INPUT DIGITAL Remote NOT opakovan, az vyberete hodnotu,,dolby DIGITAL nebo,,dts SURROUND". " Pi kazdm stisknut tlactka INPUT DIGITAL se rezim vstupu zmn nsledujcm zpsobem: Zeslaben vstupnho signlu Remote NOT Je-li rove vstupu analogovho zdroje plis vysok, zvuk bude zkreslen. V takovm ppad je teba ztlumit rove vstupnho signlu a zkreslen tak pedejt. Nastaven se pro kazd analogov zdroj ukld do pamti. DIGITAL AUTO DOLBY DIGITAL DTS SURROUND Pokud byla vybrna volba,,dolby DIGITAL" nebo,,dts SURROUND" zhasne indiktor DIGITAL AUTO a na, displeji se rozsvt odpovdajc indiktor formtu digitlnho signlu. Pokud se vstupn signl neshoduje se zvolenm formtem digitlnho signlu, indiktor zvolenho formtu signlu blik. Poznmka: Jestlize vypnete napjen nebo zvolte jinou zdrojovou komponentu, rezimy,,dolby DIGITAL a,,dts SURROUND" se zrus a digitln " rezim vstupu se automaticky nastav na volbu,,digital AUTO". Stisknte a podrzte tlactko INPUT ATT (INPUT ANALOG), dokud se na displeji nerozsvt indiktor INPUT ATT. Pi kazdm stisknut a podrzen tlactka se rezim zeslaben vstupnho signlu zapne (,,INPUT ATT ON") ci vypne (,,INPUT NORMAL "). Zmna nzvu zdroje Remote NOT Pipojte-li rekordr CD ke konektorm TAPE/CDR na zadnm panelu, zmte nzev zdroje zobrazen na displeji. Volba analogovho rezimu vstupu Stisknte volbu INPUT ANALOG (nebo opakovan volbu ANALOG/DIGITAL na dlkovm ovladaci, dokud se na displeji nezobraz indiktor,,analog"). Rozsvt se indiktor ANALOG. Pi zmn nzvu zdroje z,,tape" na,,cdr": 1 Stisknte tlactko TAPE/CDR (SOURCE NAME). Ujistte se, ze se na displeji objev indiktor,,tape". 2 Stisknte a podrzte tlactko SOURCE NAME (TAPE/CDR), dokud se na displeji nezobraz indiktor,,assign CDR". Zmna jasu displeje Jas displeje mzete snzit. Chcete-li nzev zdroje zmnit zpt na,,tape" opakujte vse, uveden postup. Poznmka: Pipojen komponenty lze pouzvat i beze zmny nzvu zdroje. Mohou se ovsem vyskytnout nkter omezen. Zvolte-li rekordr CD, na displeji se zobraz indiktor,, TAPE". Pro rekordr CD nelze pouzvat digitln vstup (viz strana 11). Stisknte tlactko DIMMER. Po kazdm stisknut tlactka bude displej bu tmavs, nebo svtlejs. 12 Nsledujc zkladn funkce lze ovldat pouze pomoc dlkovho ovladace. Nahrvn ze zdroje Zvuk z libovolnho zdroje pehrvan pes pijmac mzete zaznamenvat na kazetov magnetofon (nebo rekordr CD) pipojen ke konektorm TAPE/CDR a soucasn na videorekordr pipojen ke konektorm VCR. Pi nahrvn mzete poslouchat zvolen zdroj zvuku s libovolnou hlasitost, aniz by byla ovlivnna rove nahrvanho zvuku. Poznmka: TA/NEWS/INFO SLEEP REW FF REC PAUSE CD-DISC Pouzit casovace vypnut pehrvn Nahrvku neovlivn stupe hlasitosti vstupu, rezim Midnight (viz strana 22), nastaven schmat ekvalizru (viz strana 25) ani rezimy Surround a DSP (viz strany 26 az 29). Automatick ulozen zkladnho nastaven do pamti MUTING Ztlumen zvuku Pijmac ukld do pamti nastaven zvuku pro kazd zdroj: dojde-li k perusen napjen, pi zmn zdroje, pi zmn rezimu analogovho a digitlnho vstupu a piadte-li nzev zdroje (viz strana 12). Jestlize zdroj zmnte, automaticky se nacte nastaven nov zvolenho zdroje ulozen v pamti.

14 Pro kazd zdroj lze ulozit tato nastaven: rezim analogovho/digitlnho vstupu (viz strana 11), rezim zeslaben vstupnho signlu (viz strana 12), schma ekvaliztoru (viz strana 25), rovn vstupu reproduktor (viz strana 25), volba rezimu Surround a DSP (viz strany 26 a 29). Poznmky: Pokud je zdrojem pjem FM nebo AM, mzete piadit jin nastaven pro kazd psmo. Nastaven zvuku piazen digitln komponent plat jak pro analogov, tak pro digitln rezim vstupu. Ztlumen zvuku Stisknutm tlactka MUTING se ztlum zvuk ze vsech pipojench reproduktor a sluchtek. Na displeji se objev indiktor,,muting" a zvuk se vypne (indiktor stupn hlasitosti VOLUME zmiz). Chcete-li zvuk obnovit, znovu stisknte tlactko MUTING. Zvuk lze obnovit i otocenm ovladace MASTER VOLUME na pednm panelu nebo stisknutm nkterho z tlactek VOLUME +/ na dlkovm ovladaci. Pouzit casovace vypnut pehrvn Casovac vypnut pehrvn umozuje usnn pi poslechu hudby. V nastaven dob se pijmac automaticky vypne. Opakovan stisknte tlactko SLEEP. Na displeji se rozsvt indiktor SLEEP a doba vypnut se mn v desetiminutovch intervalech OFF (Vypnuto) Kontrola nebo zmna doby zbvajc do vypnut: jedenkrt stisknte tlactko SLEEP. Objev se doba (v minutch) zbvajc do okamziku vypnut. Chcete-li cas vypnut zmnit, opakovan stisknte tlactko SLEEP. Zrusen nastaven casovace vypnut pehrvn: Stisknte volbu SLEEP opakovan, dokud se na displeji nezobraz indiktor,,sleep OFF" Indiktor SLEEP zmiz.. Nastaven casovace vypnut pehrvn se zrus rovnz vypnutm proudu. 13 Cesky Pjem rozhlasovho vysln Cesky Mzete prochzet vsemi stanicemi, nebo pouzt pedvoleb a naladit ihned konkrtn stanici. Rucn ladn stanic Remote NOT Pouzit pedvoleb pro naladn stanice 1 Po stisknut volby FM/AM vyberte psmo (FM nebo AM). Pi kazdm stisknut toto tlactko pepn mezi psmy FM a AM (stednch vln). AUTO MUTING Stanici, kter bylo piazeno cslo kanlu, lze pozdji rychle naladit. K dispozici je 30 pedvoleb pro stanice v psmu FM a 15 pedvoleb pro stanice v psmu AM (stednch vln). Ulozen pedvolench stanic VOLUME Remote NOT Nez zacnete, mjte na pamti... Nsledujc kroky je teba provst v omezenm case. Pokud se nastavovn zrus ped dokoncenm, zacnte znovu od kroku 2. TUNED STEREO AUTO MUTING 1 Nalate stanici pro pedvolbu (viz cst,,rucn ladn stanic"). Chcete-li ulozit rezim pjmu FM pro tuto stanici, vyberte pozadovan rezim pjmu FM. Dals informace naleznete v csti,, Volba rezimu pjmu FM" na stran 15. VOLUME Nalad se posledn pijman stanice zvolenho psma. 2 Stisknte tlactko MEMORY. 2 Opakovan stisknte tlactko FM/AM TUNING 5 nebo, dokud nenaladte pozadovanou frekvenci. Tlactkem FM/AM TUNING 5 lze zvsit frekvenci. Tlactkem FM/AM TUNING lze frekvenci snzit. TUNED STEREO AUTO MUTING TUNED STEREO AUTO MUTING VOLUME Na displeji bude po dobu asi 5 sekund blikat cseln pozice kanlu. VOLUME 3 Stisknutm tlactka FM/AM PRESET 5 nebo pi blikajcm csle pozice kanlu lze zvolit cslo kanlu. TUNED STEREO AUTO MUTING Poznmky: Je-li naladna stanice s dostatecn silnm signlem, na displeji se rozsvt indiktor TUNED. Pijm-li pstroj FM stereofonn program, rozsvt se tak indiktor STEREO. Pokud v kroku 2 tlactko podrzte a uvolnte, frekvence se bude mnit, dokud se nkter stanice nenalad. VOLUME 4 Dokud na displeji blik zvolen cslo kanlu, znovu stisknte tlactko MEMORY. Cslo zvolenho kanlu pestane blikat. Ke zvolenmu cslu kanlu je nyn piazena dan stanice. 5 Opakovnm krok 1 az 4 ulozte vsechny pozadovan stanice. Vymazn ulozen pedvolby stanice Ulozenm nov stanice k jiz pouzitmu cslu se vymaze pedchoz stanice. 14 Naladn pedvolen stanice Na pednm panelu: Volba rezimu pjmu FM 1 Po stisknut volby FM/AM vyberte pso (FM nebo AM). Pi kazdm stisknut toto tlactko pepn mezi psmy FM a AM (stednch vln). Je-li pjem stereofonnho vysln FM obtzn nebo rusen, mzete bhem pjmu zmnit jeho rezim. Pro kazdou pedvolenou stanici lze ulozit rezim jejho pjmu FM (viz strana 14). 2 Stisknte tlactko FM/AM PRESET 5 nebo, dokud nenaladte pozadovan kanl. Tlactkem FM/AM PRESET 5 se cslo kanlu zvysuje. Tlactkem FM/AM PRESET se cslo kanlu snizuje. Bhem poslechu stanice FM stisknte tlactko FM MODE. Pi kazdm stisknut tlactka se rezim pjmu FM pepn mezi,,auto MUTING" a,,mode MONO". TUNED STEREO AUTO MUTING Na dlkovm ovladaci: AUTO MUTING TA/NEWS/INFO MODE MONO REW FF REC PAUSE CD- DISC FM/AM 1 Po stisknut volby FM/AM vyberte psmo (FM nebo AM). Nalad se posledn pijman stanice zvolenho psma. Pi kazdm stisknut toto tlactko pepn mezi psmy FM a AM (stednch vln). AUTO MUTING: Toto je bzn volba. Je-li program vysln stereofonn, uslyste zvuk stereofonn, pokud monofonn, uslyste zvuk monofonn. Tento rezim je rovnz uzitecn pro potlacen statickho sumu mezi stanicemi. Na displeji se rozsvt indiktor AUTO MUTING. (Jedn se o vchoz nastaven. ) MODE MONO: Tato volba zlepsuje pjem, ale ztrat se stereofonn efekt. Pi ladn stanic v tomto rezimu uslyste sum. Indiktor AUTO MUTING z displeje zmiz (indiktor STEREO zhasne). 2 Pomoc deseti cselnch tlactek zvolte cslo kanlu pedvolby. Chcete-li zvolit kanl cslo 5, stisknte 5. Chcete-li zvolit kanl cslo 15, stisknte +10 a pak 5. Chcete-li zvolit kanl cslo 20, stisknte +10 a pak 10. Chcete-li zvolit kanl cslo 30, stisknte +10, +10, a pak 10. Poznmka: Jakmile je pomoc dlkovho ovladace zen jin zdroj nez tuner, tlactko FM MODE na dlkovm ovldn nefunguje. V tom ppad stisknte tlactko FM/AM na dlkovm ovladaci a potom stisknte volbu FM MODE. Poznmka: Chcete-li pouzt deset cselnch tlactek na dlkovm ovladaci, zkontrolujte, zda jsou aktivovna pro ovldn tuneru, nikoli pro CD nebo jinou funkci. (Viz strana 31.) 15 Cesky Pjem rozhlasovho vysln Cesky Nsledujc funkce tuneru lze ovldat pouze pomoc dlkovho ovladace. Zobrazen informac RDS Informace systmu RDS vyslan pslusnou stanic se zobrazuj na displeji. Pi poslechu stanice v psmu FM stisknte tlactko DISPLAY MODE na dlkovm ovladaci. Pi kazdm stisknut tlactka se zobrazovan informace zmn nsledujcm zpsobem: PS TA/NEWS/INFO PTY Vypnuto RT PTY-PTY SEARCH-PTY REW REC PAUSE DISPLAY MODE FF CD-DISC Pepnut na vybran program vysln Vyhledvn program pomoc kd PTY Pjem rozhlasovch stanic pomoc systmu RDS v psmu FM (Zobrazen informac RDS) DLEZIT: Chcete-li pouzt tlactka ovldn systmu RDS pro funkce tuneru, stisknte na dlkovm ovladaci tlactko FM/AM. PS (Programov sluzba): Pi vyhledvn se objev indiktor,,ps" a pak se zobraz nzvy stanic. Pokud stanice nevysl zdn signl, na displeji se zobraz,,no PS". PTY (Typ programu): Pi vyhledvn se zobraz indiktor,,pty" a dle typ vyslanho programu. Nedochz-li k vysln signlu, zobraz se,,no PTY". RT (Radio Text): Pi vyhledvn se objev indiktor,,rt" a pak se zobraz textov zprvy vyslan danou stanic. Pokud stanice nevysl zdn signl, na displeji se zobraz indikace,,no RT". Poznmky: Pokud se hledn najednou zastav, na displeji se nezobraz indiktor,,ps",,,pty" a,,rt".

Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732726

Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732726 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3953025

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3953025 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ENA38953X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348709

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348709 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88419M0P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

Frekvenční výhybka DCX2496. Obj. č. 30 26 75. Schéma výstupů

Frekvenční výhybka DCX2496. Obj. č. 30 26 75. Schéma výstupů Schéma výstupů Frekvenční výhybka DCX2496 Obj. č. 30 26 75 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup frekvenční výhybky Behringer. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA PŘEHLED Kamera VIVOTEK PZ7121 (PoE) / PZ7122 (WLAN) je profesion{lní IP kamera vybaven{ desetin{sobným zoomem a funkcí ot{čení a nakl{pění. Kamera je určena pro vnitřní

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více