Twoja instrukcja użytkownika JVC RX-5052

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Twoja instrukcja użytkownika JVC RX-5052 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183258"

Transkript

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji:,, (2). byl proud zcela vypnut, odpojte hlavn pvod (indiktor zhasne). Vypnac neodpojuje hlavn veden STANDBY/ON vzdn poloze. Pvod proudu mze bt ovldn dlkov. OSTRZEENIE--STANDBY/ON przycisk! Aby calkowicie wylczy zasilanie, naley odlczy przewd sieciowy. Przycisk STANDBY/ON w adnym poloeniu nie odlcza urzdzenia od sieci. Zasilanie mona wlcza i wylcza zdalnie. A STANDBY/ON kapcsolra vonatkoz elrsok! A kszlket a tpkbel csatlakozjnak kihzsval tudja teljesen kikapcsoln. ramellts tvvezrelhet. -- STANDBY/ON! ce. STANDBY/ON ce. srouby, kryty nebo skku. 2. Nevystavujte toto zazen desti nebo vlhkosti. UPOZORNN Nezakrvejte vtrc otvory. Jestlize budou ventilacn otvory zakryty novinami nebo ltkou, mze dochzet k pehvn zazen. V zdnm ppad nepokldejte na zazen zaplen svcky atd. Pi likvidaci bateri se ite mstnmi ekologickmi pokyny. Nevystavujte tento pstroj vlivu dest, vlhkosti, kapajcich a stkajch tekutin a nepokldejte na nj pedmty naplnn tekutinami, napklad vzy. OSTRZEENIE Aby zmniejszy niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym, poaru, itp. : 1. Nie zdejmuj wkrtw, oslon ani obudowy. 2. Nie naraaj niniejszego urzdzenia na dzialanie deszczu lub wilgoci. OSTRZEENIE Nie przekrywa otwory wentylacyjne. (Jeeli doszloby do przekrycia otworw wentylacyjnych gazetami, tkani itd., cieplo nie mogloby unilka). Nie poklada na przyrzd adnych rdel z otwartym ogniem, jako rozwiecone wiece. Przy wymianie baterii naley bra do uwagi problemy zwizane z ochron rodowiska natsuralnego, a dlatego musz by cile dotrzymywane przepisy miejscowe albo ustawy dotyczce likwidacji wyladowanych baterii. Chroni urzdzenie przed deszezem, wilgoci i kroplami wody. Nie stawia na nim jakichkolwiek pojemnikw wypelnionych wod lub innymi plynami np. wazonw. VINTZKEDS A tz s az ramts stb. veszlynek cskkentse rdekben: 1. Ne tvoltsa el a kszlk csavarjait, kls burkolatt vagy a kszlkdobozt. 2. Ne tegye ki a kszlket es vagy nedvessg hatsnak. VINTZKEDS Ne torlaszolja el a szellznylsokat (Ha a szellznylok, lyukak ujsggal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a h kptelen lesz kijutni a kszlkbl). Ne helyezzen a kszlk tetejre semmilyen nylt lngforrst, pldul g gyertykat. Az elemek kiselejtezsekor tartsa be a krnyezetvdelmi elrsokat. Ne tegye ki a kszlket es, nedvessg, csepeg vagy felfreccsen vz hatsnak, illetve ne belyezzen a kszlkre folyadkkal teli trgyat, pldul vzt.,..: 1.,. 2...,, (.,,,,,..). /. ( ). a,.,. He oepae ay aapaypy oec o, a, aae a papaec oc, a ae e cae a y aapaypy ax aoex oco peeo, ax a a. G-2 Upozornn: Prostor pro odvtrvn Abyste pstroj ochrnili ped elektrickm sokem, pozrem, poskozenm, dodrzujte pi jeho instalaci tyto pokyny: Pedn stna: Zdn pekzky, voln prostor Bocn stny: Zdn pekzky ve vzdlenosti 10 cm od stn Nahoe: Zdn pekzky ve vzdlenosti 10 cm od povrchu Vzadu: Zdn pekzky ve vzdlenosti 15 cm od zadn stny Spodn cst: Zdn pekzky, umstte na rovnm povrchu. Dodrzujte nejleps variantu proudn vzduchu podle obrzku. Uwaga: Odpowiednia wentylacja Aby unikn niebezpieczestwa poraenia prdem lub poaru i zapobiec uszkodzeniom, urzdzenie naley ustawi zgodnie z poniszymi zaleceniami: Przd: Otwarta przestrze, miejsce wolne od przeszkd. Boki: Co najmniej 10 cm wolnego miejsca po bokach urzdzenia. Gra: Co najmniej 10 cm wolnego miejsca nad urzdzeniem. Tyl: Co najmniej 15 cm wolnego miejsca za urzdzeniem. Spd: Plaska powierzchnia, miejsce wolne od przeszkd. Naley zapewni jak najlepsz cyrkulacj powietrza wokl urzdzenia (patrz rysunek). Figyelem: Megfelel szellzs A tz- s as ramts kockzatnak elkerlse, valamint a kszlk rongldsnak megelzse rdekben. A kszlket az albbiaknak megfelel en helyezze el: Ell: Ne legyen eltorlaszol trgy, hagyjon szabad terletet. Oldalt: Az oldalak mentn 10 cm-en bell ne legyen eltorlaszol trgy. Fell: Fell 10 cm-en bell ne legyen eltorlaszol trgy. Htul: Htul 15 cm-en bell ne legyen eltorlaszol trgy. Alul: Ne legyen eltorlaszol trgy, egyenletes s biztos pontot vlasszon a kszlk szmra. A fenti tmutatsok betartsn tl, az brnak megfelelen, a lehet legjobb folyamatos szellzst biztostsa a kszlk szmra. : pa opc cc, a a ca aapaa, : Cepe: He,. C: C a a pacc 10- c. Cxy: C a pacc a 10- c cxy. C: C a pacc a 15 c a. C: Hse o pe, c apa a po px. oc a p pocpaca, c. cpa. Vzdlenost 15 cm (nebo vyss) od povrchu Odleglo co najmniej 15 cm Legalbb 15 cm trkzhagys C pocpac 15 c RX-5052S Stna nebo pekzky Sciana lub inna przeszkoda Fal vagy eltorlaszol trgy Cea pece Pedn cst Przd Ell Cpe Vska podstavce (15 cm nebo vyss) Podstawa o wysoko ci co najmniej 15 cm llvnymagassg legalbb 15 cm 15 c Podlaha Podloga Padl o G-3 Obsah Oznacen soucst 2 Zacnme.. 4 Nez zacnete s instalac...

3 ... 4 Kontrola dodanho pslusenstv... 4 Vlozen bateri do dlkovho ovladace Zapojen antn FM a AM (pro stedn vlny) Zapojen reproduktor a subwooferu Zapojen komponent audio/video Analogov zapojen. 6 7 Digitln zapojen Pipojen napjec sry Nastaven zvuku.

4 Polozky zkladnho nastaven. 24 Zkladn postup Nastaven schmat ekvalizru Nastaven rovn vstupu reproduktor Nastaven parametr zvuku v rezimech Surround a DSP Pouzit rezim Surround Napodoben prosted kina.

5 . 26 vod do rezim Surround Aktivace rezim Surround.. 28 Zkladn funkce 9 Bzn ovldn... 9 Zapnut pstroje Vbr zdroje pro pehrvn Nastaven hlasitosti..

6 .. 10 Zapnut a vypnut zvuku subwooferu Vbr analogovho nebo digitlnho rezimu vstupu Zmna jasu displeje Zeslaben vstupnho signlu Zmna nzvu zdroje Ztlumen zvuku Pouzit casovace vypnut pehrvn. 13 Pouzit rezim DSP

7 29 Reprodukce prostorovho zvuku. 29 vod do rezim DSP Aktivace rezim DSP Ovldn komponent JVC pro zvuk a video Ovldn komponent zvuku Ovldn komponent videa Odstraovn problm Technick daje..

8 34 Pjem rozhlasovho vysln.. 14 Rucn ladn stanic Pouzit pedvoleb pro naladn stanice Volba rezimu pjmu FM Pjem rozhlasovch stanic pomoc systmu RDS v psmu FM Vyhledvn program pomoc kd PTY Automatick pepnut na vybran program vysln Zkladn nastaven...

9 .. 19 Funkce rychlho nastaven reproduktor Polozky zkladnho nastaven. 20 Zkladn postup Nastaven reproduktor Nastaven vzdlenosti reproduktor Nastaven basovho zvuku Volba hlavnho a vedlejsho kanlu Snadn a cinn nastaven provozu v rezimech Surround Nastaven konektor digitlnho vstupu...

10 .. 23 Tato znacka oznacuje, ze uveden operace lze pouzt pouze pomoc dlkovho ovladace. Remote NOT Tato znacka oznacuje, ze pro uveden funkce NELZE pouzt dlkov ovldn. Pouzijte tlactka a ovladace na pednm panelu. 1 Cesky Oznacen soucst Cesky Pedn panel p MASTER VOLUME q RX6030V STANDBY AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER SURROUND DIMMER STANDBY/ON DSP INPUT DIGITAL DUALMONO 3D - PHONIC VIRTUAL SB RDS TA NEWS INFO TUNED STEREO AUTO MUTING SLEEP H.PHONE PRO LOGIC DSP DIGITAL EQ INPUT ATT VOLUME INPUT ANALOG SURROUND/DSP OFF 96/24 SB INPUT ATT DVD VCR TV SOUND CD TAPE/CDR SOURCE NAME FM/AM SETTING MULTI JOG ADJUST PHONES DIGITAL PRO LOGIC SPEAKERS SUBWOOFER OUT FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE MEMORY QUICK SPEAKER SETUP PUSH SET EXIT ON/OFF ON/OFF w e r t p q w e r t y u i o ; a s d y u i o ; a s d Podrobnosti naleznete na strnkch uvedench v zvorkch.

11 Tlactko STANDBY/ON a kontrolka STANDBY (9) Tlactko SURROUND/DSP OFF (28, 30) Tlactko DSP (29, 30) Tlactko SURROUND (28) Snmac dlkovho ovladace Displej (Podrobnosti naleznete v csti,,displej" dle.) Tlactka pro volbu zdroje (9, 12) DVD, VCR, TV SOUND, CD, TAPE/CDR (SOURCE NAME), FM/AM 8 Tlactko INPUT ANALOG (12) Tlactko INPUT ATT(12) 9 Tlactko INPUT DIGITAL (11) Tlactko DIMMER (12) Ovladac hlasitosti MASTER VOLUME (10) Konektor sluchtek PHONES (11) Tlactko SPEAKERS ON/OFF (11) Tlactko SUBWOOFER OUT ON/OFF (11) Tlactka FM/AM TUNING 5/ (14) Tlactka FM/AM PRESET 5/ (14) Tlactko FM MODE (15) Tlactko MEMORY (14) Tlactko SETTING (20) Tlactko QUICK SPEAKER SETUP (19) Ovladac MULTI JOG (PUSH SET) (19, 20, 24) Tlactko EXIT (20, 24) Tlactko ADJUST (24) Displej = DUALMONO 3D - PHONIC VIRTUAL SB RDS TA NEWS INFO TUNED STEREO AUTO MUTING SLEEP H.PHONE PRO LOGIC DSP DIGITAL EQ INPUT ATT VOLUME 96/24 SB $ % ^ 0 = # $ % ^ & & Indiktor DIGITAL EQ (25) Indiktor TUNED (14) Indiktor STEREO (14) Indiktor INPUT ATT (12) Indiktor AUTO MUTING (15) Indiktor SLEEP (13) Indiktor VOLUME (9) Indiktory formtu digitlnho signlu (11) Indiktory reproduktor a signlu (10) Indiktor CH (14) Hlavn displej Podrobnosti naleznete na strnkch uvedench v zvorkch Indiktor ANALOG (12) Indiktor DUAL MONO (27) Indiktor H.PHONE (11, 27, 29) Indiktor 3D-PHONIC (27, 29, 30) PRO LOGIC II (26, 29) Indiktor Indiktor VIRTUAL SB (23) Indiktor DSP (29, 30) Indiktor RDS (16) Indiktory typu programu (TA/NEWS/INFO) (18) 2 Dlkov ovladac A/V CONTROL RECEIVER TEST FRONT L FRONT R STANDB stedn vlny (1) Antna FM (1) Jestlize nkter polozka chyb, obrate se neprodlen na prodejce. A AM EXT AM P LOO B AM EXT AM P LOO 75 L FMAXIA CO AN TEN NA 75 L FMAXIA CO AN TEN NA Nathnte horizontln dodanou FM antnu. AM EXT AM LOOP Vlozen bateri do dlkovho ovladace Ped pouzvnm je teba do dlkovho ovladace vlozit dv dodan baterie. Antna FM (soucst balen) 1 2 R6(SUM-3)/ AA(15F) 3 FM 75 COAXIAL ANTENNA Kabel venkovn antny FM (nen soucst balen) 1 Stisknte a odsute kryt bateri na zadn stran dlkovho ovladace. 2 Vlozte baterie. Polarita bateri mus odpovdat znackm (+) a () v pihrdce. Pechodn pipojte dodvanou antnu FM ke koaxilnmu konektoru FM 75 COAXIAL--A. Je-li pjem slab, zapojte venkovn antnu FM (nen soucst balen)--b 1 Odpojte dodanou antnu FM. 2 Pipojte koaxiln kabel 75 s konektorem standardnho typu (IEC nebo DIN45325). 3 Kryt znovu nasate. Pokud dlkov ovladac nepens signly nebo sprvn neovld pijmac, vymte baterie. Pouzijte dv baterie R6 (SUM-3)/AA (15F) se suchm clnkem. 4 Ped dokoncenm ostatnch zapojen nepipojujte napjec sru. Zapojen antny AM (pro stedn vlny) Zapojen reproduktor a subwooferu Mzete pipojit pt reproduktor (dvojici pednch reproduktor, stedov reproduktor, dvojici reproduktor prostorovho zvuku) a basov reproduktor (subwoofer). UPOZORNN: Smyckov antna AM (pro stedn vlny) (soucst balen) AM EXT AM LOOP Pouzijte vhradn reproduktory s funkc SPEAKER IMPEDANCE uvedenou na konektorech. K jednomu konektoru pipojujte pouze jeden reproduktor. FM 75 COAXIAL ANTENNA Chcete-li smontovat smyckovou antnu AM (pro stedn vlny), zasute vcnlky na smycce do mezer stojnku. Zapojen reproduktor 1 2 RIG HT LEF T 3 + HT RIG LEF T 4 + RIG HT LEF T Kroucenm odtrhnte a odstrate izolaci na konci kazdho kabelu reproduktoru. 2 Stisknte a podrzte svorku na konektoru reproduktoru. 3 Vlozte kabel reproduktoru. 4 Uvolnte svorku. Pro vsechny reproduktory (s vjimkou subwooferu) zapojte konektory (+) a () na zadnm panelu ke konektorm (+) a () oznacenm na reproduktorech. Vodic venkovnho veden s izolac (nen soucst balen) Otcejte smyckou, dokud nedoshnete nejlepsho pjmu. Poznmky: Je-li drt smyckov antny AM (pro stedn vlny) pokryt vinylem, vinyl odstrate otcenm podle obrzku. Pesvdcte se, ze se vodice antny nedotkaj zdnch jinch konektor, pipojovacch sr a napjec sry. Mohlo by dochzet ke slabmu pjmu. Je-li pjem slab, pipojte venkovn drt s vinylovou izolac (nen soucst balen) ke konektoru AM EXT. (Smyckovou antnu AM - pro stedn vlny - nechejte zapojenou.) CE AN N : ED TIO IMP CAUAKER 6 SPE NT FRO ERS EAK FT SP LE TER CEN KER EA SP ND HT OU RR S RIG SU EAKERT SP LEF RIG HT + + K levmu pednmu reproduktoru K levmu reproduktoru Ke stedovmu prostorovho reproduktoru zvuku K pravmu pednmu reproduktoru K pravmu reproduktoru prostorovho zvuku 5 Cesky Zacnme Ped dokoncenm ostatnch zapojen nepipojujte napjec sru. Cesky Zapojen subwooferu Zapojenm subwooferu mzete zvraznit basov zvuky. Zapojte vstupn konektor napjenho subwooferu k zadnmu panelu pomoc kabelu se zstrckami s kolky RCA (nen soucst balen). Zapojen komponent audio/video Pi zapojovn jednotlivch komponent postupujte tak podle prucek dodvanch s tmito komponentami. Analogov zapojen Zapojen komponent audio Pouzijte kabely opaten zstrckami s kolky RCA (nejsou soucst vrobku). Zapojte blou zstrcku do levho konektoru audio a cervenou do pravho konektoru audio. UPOZORNN: Zapojte-li mezi zdrojov komponenty a tento pijmac zazen pro pravu zvukovho efektu (napklad grafick ekvalizr), vstup zvuku z tohoto pijmace mze bt zkreslen. Napjen subwoofer Pehrvac CD SUBWOOFER OUT Umstn reproduktor Pedn reproduktory (L/R) a stedov reproduktor (C) Tyto reproduktory umstte ve stejn vsce v rovni us nebo blzko n. Uspodejte je do pedn csti poslechovho prostoru. Reproduktory prostorovho zvuku (LS/RS) Pehrvac CD Tyto reproduktory umstte v poslechovm prostoru po stran a mrn vzadu (ne vsak zcela vzadu) dostatecn vysoko nad rove us (o 60 cm az 90 cm vse). Ke zvukovmu Nasmrujte je pmo pes oblast poslechu, ale ne na usi vstupu posluchace. Subwoofer (S.WFR) Protoze basov zvuk nen smrovan, mzete subwoofer umstit kdekoli. Obvykle se reproduktor umsuje ped posluchace. Kazetov magnetofon nebo rekordr CD R CD IN L L C R Ke zvukovmu vstupu S.WFR Kazetov magnetofon nebo rekordr CD Ke zvukovmu vstupu L R LS RS OUT (REC) TAPE /CDR IN (PLAY) L R Poznmka: Po zapojen reproduktor sprvn nastavte informace o jejich instalaci. Mzete k tomu vyuzt funkci rychlho nastaven reproduktor (viz strana 19). Pi zapojovn rekordru CD ke konektorm TAPE/CDR zmte nzev zdroje na,,cdr" coz se po volb zdroje zobraz na displeji. Podrobn informace naleznete na stran Ped dokoncenm ostatnch zapojen nepipojujte napjec sru. Zapojen komponent videa Pouzijte kabely opaten zstrckami s kolky RCA (nejsou soucst vrobku). Blou zstrcku zapojte do levho konektoru audio, cervenou do pravho konektoru audio, zlutou do konektoru video. Videorekordr Pehrvac DVD RIGHT LEFT DVD IN AUDIO DVD IN L R OUT (REC) R L OUT (REC) VCR IN (PLAY) R VCR IN (PLAY) Pehrvac DVD DVD L A B AB CD K vstupu kompozitnho videa i K levmu nebo pravmu pednmu kanlu zvukovho vstupu (nebo k vstupu kombinovanho zvuku v ppad poteby) i Videorekordr Ke zvukovmu vstupu Ke zvukovmu vstupu Ke vstupu kompozitnho videa K vstupu kompozitnho videa TV Poznmka: Pokud chcete vyuzt digitlnho zvuku Dolby Digital a vcekanlovho zvuku DTS (vcetn dvoukanlovch zznam ve formtu Dual Mono), pipojte pehrvac DVD pomoc digitlnch vstupnch a vstupnch konektor.

12 R A TV SOUND IN L RIGHT LEFT MONITOR OUT AUDIO TV B Televizor pipojte k pslusnmu konektoru MONITOR OUT, aby se znzornil pehrvan obraz z libovolnch ostatnch pipojench komponent videa. Ke zvukovmu vstupu i Ke vstupu kompozitnho videa 7 Cesky Zacnme Ped dokoncenm ostatnch zapojen nepipojujte napjec sru. Cesky Digitln zapojen Pipojenm pijmace a zdrojov komponenty pes digitln konektory vrazn zlepste kvalitu reprodukce zvuku. Krom toho mzete vyuzt vcekanlovou reprodukci a nkter dals uzitecn funkce. DLEZIT: Pi zapojovn videa pomoc digitlnch konektor je rovnz nutn video pipojit ke konektorm video vzadu. Bez pipojen ke konektorm videa se nezobraz zdn pehrvan obraz. Pokud je to nutn, po pipojen tchto komponent ke konektorm DIGITAL IN sprvn nastavte nsledujc volby: Nastavte sprvn konektor digitlnho vstupu (DIGITAL IN). Podrobn informace naleznete v csti,,nastaven konektor digitlnho vstupu" na stran 23. Zvolte sprvn rezim digitlnho vstupu. Podrobn informace naleznete v csti,,vbr analogovho nebo digitlnho rezimu vstupu" na stran 11. Konektory digitlnho vstupu Mzete zapojit libovoln digitln komponenty, kter jsou vybaveny koaxilnmi nebo optickmi konektory digitlnho vstupu. Digitln koaxiln kabel (nen soucst balen) mezi digitlnmi koaxilnmi konektory Poznmka: Od vrobce jsou konektory DIGITAL IN nastaveny pro pouzvn s nsledujcmi komponentami: DIGITAL l (koaxiln): pro pehrvac DVD DIGITAL 2 (optick): pro pehrvac CD Pipojen napjec sry Ped pipojenm pijmace do elektrick zsuvky se pesvdcte, ze jste zapojili vsechny kabely. Zasute napjec sru do zsuvky. Napjec sra mus bt v dostatecn vzdlenosti od propojovacch kabel a antny, jinak mze zpsobovat rusen zvuku nebo obrazovky. Poznmka: V nsledujcch ppadech mze po nkolika dnech dojt k vymazn pedvolench nastaven, jako nap. pedvolen kanly, nastaven zvuku atd.: dojde-li k odpojen napjec sry, dojde-li k vpadku napjen. UPOZORNN: Neberte sru do mokrch rukou. Pi odpojovn pstroje ze zsuvky netahejte nikdy za sru, vzdy thnte za zstrcku. Pi odpojovn sry uchopte zstrcku, abyste sru neposkodili. Digitln optick kabel (nen soucst vrobku) mezi digitlnmi optickmi konektory Jestlize m komponenta digitln koaxiln vstupn konektor, pipojte jej ke konektoru DIGITAL 1 (DVD) pomoc digitlnho koaxilnho kabelu (nen soucst balen). DIGITAL 1 (DVD) DIGITAL 2 (CD) Jestlize m komponenta digitln optick vstupn konektor, pipojte ji ke konektoru DIGITAL 2 (CD) pomoc digitlnho optickho kabelu (nen soucst balen). DIGITAL IN Ped pipojenm digitlnho optickho kabelu otevete ochrann uzvr. 8 Zkladn funkce Pi pehrvn libovolnch zdroj zvuku se bzn pouzvaj nsledujc funkce. Nsleduje popis ovldn pomoc tlactek na pednm panelu. Stejn funkce lze tak ovldat pomoc tlactek na dlkovm ovladaci, kter maj stejn nebo podobn nzvy nebo oznacen. Bzn ovldn Vbr zdroje pro pehrvn Jestlize jste pipojili digitln zdrojov komponenty pomoc digitlnch konektor, nejprve zmte rezim vstupu tchto komponent na digitln rezim vstupu (viz strana 11). 1 Zapnte pstroj. Viz cst,,zapnut pstroje" nze. Stisknte jedno z tlactek volby zdroje. Zobraz se nzev zvolenho zdroje. 2 Zvolte zdroj. Dals informace naleznete v csti,, Vbr zdroje pro pehrvn" vpravo. 3 Nastavte hlasitost. Dals informace naleznete v csti,,nastaven hlasitosti" na stran 10. VOLUME 4 Vyberte rezim Surround nebo DSP. Dals informace naleznete v csti,,aktivace rezim Surround" (strana 28) a,,aktivace rezim DSP" (strana 30). DVD VCR TV SOUND CD TAPE/CDR SOURCE NAME FM/AM Na pednm panelu TAPE/CDR CD DVD Zapnut pstroje FM/AM TV SOUND VCR Na dlkovm ovladaci Poznmka: Pi zapojovn rekordru CD ke konektorm TAPE/CDR zmte nzev zdroje zobrazenho na displeji. Podrobnosti naleznete na stran 12. Stisknte tlactko STANDBY/ON (nebo STANDBY/ ON AUDIO na dlkovm ovladaci). Indiktor STANDBY zhasne. Zobraz se nzev aktulnho zdroje. VOLUME Zobraz se aktuln stupe hlasitosti. Chcete-li pstroj vypnout (do pohotovostnho rezimu), stisknte znovu tlactko STANDBY/ON (nebo STANDBY/ ON AUDIO na dlkovm ovladaci). Rozsvt se indiktor STANDBY. Poznmka: V tomto stavu pstroj spotebovv velmi mal mnozstv energie. Chcete-li ho zcela odpojit, vythnte napjec sru. 9 Cesky Zkladn funkce Cesky Indiktory signlu a reproduktor na displeji Zkontrolujete-li nsledujc indiktory, mzete snadno zjistit, kter reproduktory jsou aktivn a kter signly do pijmace vstupuj. Indiktory reproduktor Indiktory signlu Volba rznch zdroj pro obraz a zvuk Pi sledovn obrazu ze zdroje videa mzete poslouchat zvuk ze zdroje zvuku. Jakmile jste vybrali zdroj videa, obraz ze zvolenho zdroje se vysl do televizoru, dokud nevyberete jin zdroj videa. Pi sledovn obrazu z komponenty videa, napklad videorekordru nebo pehrvace DVD, stisknte jedno z tlactek volby zdroje zvuku. TAPE/CDR CD TAPE/CDR SOURCE NAME CD DVD FM/AM SB SB FM/AM TV SOUND VCR Na pednm panelu Rozsvcen indiktory zvisej na nastaven reproduktor (podrobn informace naleznete v csti,,nastaven reproduktor" na stran 21). Rmecky,,L,,,C",,R",,LS" a,,rs" se rozsvt, pokud jsou ",, odpovdajc reproduktory nastaveny na hodnotu,,large" nebo,,small. Zvuk vychz z reproduktor, " jejichz indiktory na displeji svt. Indiktor se rozsvt pi aktivaci subwooferu (viz strany 11 a 21). Rozsvcen indiktor signlu oznacuje vstupn signly. L: Je-li zvolen digitln vstup: Rozsvt se, pokud je na vstupu signl levho kanlu. Je-li zvolen analogov vstup: Rozsvt se vzdy. R: Je-li zvolen digitln vstup: Rozsvt se, pokud je na vstupu signl pravho kanlu. Je-li zvolen analogov vstup: Rozsvt se vzdy. C: Rozsvt se, pokud je na vstupu signl stedovho kanlu. LFE: Rozsvt se, jestlize je na vstupu signl kanlu LFE. LS: Rozsvt se, jestlize se objev signl levho kanlu prostorovho zvuku. RS: Rozsvt se, jestlize se objev signl pravho kanlu prostorovho zvuku. S: Rozsvt se, jestlize se objev signl monofonnho prostorovho zvuku. SB: Rozsvt se, jestlize se objev signl zadnho kanlu prostorovho zvuku. Na dlkovm ovladaci Nastaven hlasitosti Na pednm panelu: Hlasitost se zvysuje otcenm ovldace MASTER VOLUME ve smru hodinovch rucicek. Snizuje se otcenm proti smru hodinovch rucicek. Na dlkovm ovladaci: Hlasitost se zvysuje tlactkem VOLUME +. Snizuje se tlactkem VOLUME. UPOZORNN: Ped zapnutm libovolnho zdroje vzdy nastavte stupe hlasitosti na minimum. Je-li rove hlasitosti vysok, nhl vbuch akustick energie mze trvale poskodit sluch nebo reproduktory. Poznmka: rove hlasitosti mze bt nastavena v rozmez od,,0" (minimum) do,,50" (maximum). Vznam indiktor reproduktor a signlu Pklad: Ze stedovho reproduktoru ani reproduktor prostorovho zvuku nevychz zdn zvuk, i kdyz na vstupu pijmace jsou k dispozici signly stedovho kanlu a kanl prostorovho zvuku. 10 Poslech se sluchtky: Pomoc sluchtek mzete poslouchat nejen stereofonn zznamy, ale i vcekanlov zznamy. (Pi pehrvn vcekanlovho zznamu jsou zvuky smsovny do pednch kanl.

13 ) Remote NOT Vbr analogovho nebo digitlnho rezimu vstupu Jestlize jste pipojili digitln zdrojov komponenty pomoc digitlnch i analogovch konektor (viz strany 6 az 8), mzete pro tyto komponenty zvolit rezim vstupu--bu digitln, nebo analogov. 1 Stisknutm tlactka SPEAKERS ON/OFF reproduktory deaktivujete. Na okamzik se zobraz npis,,headphone" a na displeji se rozsvt indiktor H. PHONE. Pokud je aktivovn rezim Surround nebo DSP, zobraz se na okamzik indiktor,,3d H PHONE" (a na displeji se rovnz rozsvt indiktor DSP)--rezim 3D Headphone (3D H PHONE). Dals podrobnosti viz str. 27 a Pipojte sluchtka ke konektoru PHONES na pednm panelu. Nejsou-li deaktivovny reproduktory, nevychz ze sluchtek zdn zvuk. Po pouzit sluchtka odpojte a optovnm stisknutm tlactka SPEAKERS ON/OFF aktivujte reproduktory. UPOZORNN: Pesvdcte se, ze jste ztlumili hlasitost... ped zapojenm nebo nasazenm sluchtek, protoze vysok hlasitost mze poskodit jak sluchtka, tak vs sluch. Ped optovnm zapnutm reproduktor, protoze z nich mze vychzet zvuk s vysokou hlasitost. Nez zacnete, mjte na pamti... Je nutn sprvn nastavit konektory digitlnho vstupu zdroj, pro kter chcete zvolit digitln rezim vstupu (dals informace naleznete v csti,,nastaven konektor digitlnho vstupu" na stran 23). 1 Stisknte jedno z tlactek volby zdroje (DVD, TV SOUND, CD, TAPE/CDR*), pro kter chcete zmnit rezim vstupu. * Pokud je jako zdroj zvolena polozka,, TAPE", nen digitln rezim vstupu k dispozici. Dals informace o zmn nzvu zdroje naleznete v csti,,zmna nzvu zdroje" na stran Nastavte volbu INPUT DIGITAL na hodnotu,,digital AUTO". Na displeji se rozsvt indiktor DIGITAL AUTO. Pi pouzit dlkovho ovladace stisknte tlactko ANALOG/DIGITAL. Pi kazdm stisknut tlactka se analogov (ANALOG) a digitln (DIGITAL AUTO) rezim vstupu stdaj. Zapnut a vypnut zvuku subwooferu Remote NOT Zvukov vstup subwooferu mzete deaktivovat i v ppad, ze jste pipojili subwoofer a nastavili volbu,,subwoofer" na hodnotu,,subwoofer YES" (viz strana 21). Pri vbru hodnoty,,digital AUTO" nsledujc indiktory oznacuj formt digitlnho vstupnho signlu. : Rozsvt se, pokud jsou na vstupu signly ve formtu Linear PCM. Stisknutm tlactka SUBWOOFER OUT ON/OFF zvukov vstup subwooferu deaktivujete. Pi kazdm stisknut tlactka se zvukov vstup subwooferu stdav deaktivuje (,,SUBWOOFER OFF") nebo aktivuje (,,SUBWOOFER ON"). Po deaktivaci zvukovho vstupu subwooferu indiktor zhasne. Basy (a signly LFE) budou vychzet z pednch reproduktor. Poznmky: Pokud je aktivovn zvukov vstup subwooferu, lze tak nastavit jeho rove. Podrobnosti naleznete na stran 25. Zvukov vstup subwooferu nelze deaktivovat, pokud jste pi nastaven velikosti pednch reproduktor (viz strana 21) nebo pomoc funkce rychlho nastaven reproduktor (viz strana 19) zadali hodnotu,,small ". Zvukov vstup subwooferu nelze aktivovat, pokud jste polozku,,subwoofer" nastavili na hodnotu,,subwoofer NO" (viz strana 21). Zmnte-li nastaven polozky,,subwoofer" z hodnoty,,subwoofer NO" na hodnotu,,subwoofer YES" (viz strana 21), zvukov vstup subwooferu se automaticky aktivuje. : Rozsvt se, pokud jsou na vstupu signly Dolby Digital. : Rozsvt se, pokud jsou na vstupu bzn signly formtu DTS. : Rozsvt se, pokud jsou na vstupu signly formtu DTS 96/24. Pokud pijmac nemze rozpoznat formt digitlnho vstupnho signlu, nerozsvt se zdn indiktor. Poznmka: Dals podrobnosti o formtech digitlnho signlu naleznete na stran 26 a 27. Pokracovn na dals stran. 11 Cesky Zkladn funkce Cesky Pi pehrvn zznam kdovanch ve formtu Dolby Digital nebo DTS se mohou objevit tyto potze: Na zactku pehrvn nen reprodukovn zdn zvuk. Pi vyhledvn nebo peskakovn cst nebo skladeb dochz k hluku. V tom ppad stisknte polozku INPUT DIGITAL Remote NOT opakovan, az vyberete hodnotu,,dolby DIGITAL nebo,,dts SURROUND". " Pi kazdm stisknut tlactka INPUT DIGITAL se rezim vstupu zmn nsledujcm zpsobem: Zeslaben vstupnho signlu Remote NOT Je-li rove vstupu analogovho zdroje plis vysok, zvuk bude zkreslen. V takovm ppad je teba ztlumit rove vstupnho signlu a zkreslen tak pedejt. Nastaven se pro kazd analogov zdroj ukld do pamti. DIGITAL AUTO DOLBY DIGITAL DTS SURROUND Pokud byla vybrna volba,,dolby DIGITAL" nebo,,dts SURROUND" zhasne indiktor DIGITAL AUTO a na, displeji se rozsvt odpovdajc indiktor formtu digitlnho signlu. Pokud se vstupn signl neshoduje se zvolenm formtem digitlnho signlu, indiktor zvolenho formtu signlu blik. Poznmka: Jestlize vypnete napjen nebo zvolte jinou zdrojovou komponentu, rezimy,,dolby DIGITAL a,,dts SURROUND" se zrus a digitln " rezim vstupu se automaticky nastav na volbu,,digital AUTO". Stisknte a podrzte tlactko INPUT ATT (INPUT ANALOG), dokud se na displeji nerozsvt indiktor INPUT ATT. Pi kazdm stisknut a podrzen tlactka se rezim zeslaben vstupnho signlu zapne (,,INPUT ATT ON") ci vypne (,,INPUT NORMAL "). Zmna nzvu zdroje Remote NOT Pipojte-li rekordr CD ke konektorm TAPE/CDR na zadnm panelu, zmte nzev zdroje zobrazen na displeji. Volba analogovho rezimu vstupu Stisknte volbu INPUT ANALOG (nebo opakovan volbu ANALOG/DIGITAL na dlkovm ovladaci, dokud se na displeji nezobraz indiktor,,analog"). Rozsvt se indiktor ANALOG. Pi zmn nzvu zdroje z,,tape" na,,cdr": 1 Stisknte tlactko TAPE/CDR (SOURCE NAME). Ujistte se, ze se na displeji objev indiktor,,tape". 2 Stisknte a podrzte tlactko SOURCE NAME (TAPE/CDR), dokud se na displeji nezobraz indiktor,,assign CDR". Zmna jasu displeje Jas displeje mzete snzit. Chcete-li nzev zdroje zmnit zpt na,,tape" opakujte vse, uveden postup. Poznmka: Pipojen komponenty lze pouzvat i beze zmny nzvu zdroje. Mohou se ovsem vyskytnout nkter omezen. Zvolte-li rekordr CD, na displeji se zobraz indiktor,, TAPE". Pro rekordr CD nelze pouzvat digitln vstup (viz strana 11). Stisknte tlactko DIMMER. Po kazdm stisknut tlactka bude displej bu tmavs, nebo svtlejs. 12 Nsledujc zkladn funkce lze ovldat pouze pomoc dlkovho ovladace. Nahrvn ze zdroje Zvuk z libovolnho zdroje pehrvan pes pijmac mzete zaznamenvat na kazetov magnetofon (nebo rekordr CD) pipojen ke konektorm TAPE/CDR a soucasn na videorekordr pipojen ke konektorm VCR. Pi nahrvn mzete poslouchat zvolen zdroj zvuku s libovolnou hlasitost, aniz by byla ovlivnna rove nahrvanho zvuku. Poznmka: TA/NEWS/INFO SLEEP REW FF REC PAUSE CD-DISC Pouzit casovace vypnut pehrvn Nahrvku neovlivn stupe hlasitosti vstupu, rezim Midnight (viz strana 22), nastaven schmat ekvalizru (viz strana 25) ani rezimy Surround a DSP (viz strany 26 az 29). Automatick ulozen zkladnho nastaven do pamti MUTING Ztlumen zvuku Pijmac ukld do pamti nastaven zvuku pro kazd zdroj: dojde-li k perusen napjen, pi zmn zdroje, pi zmn rezimu analogovho a digitlnho vstupu a piadte-li nzev zdroje (viz strana 12). Jestlize zdroj zmnte, automaticky se nacte nastaven nov zvolenho zdroje ulozen v pamti.

14 Pro kazd zdroj lze ulozit tato nastaven: rezim analogovho/digitlnho vstupu (viz strana 11), rezim zeslaben vstupnho signlu (viz strana 12), schma ekvaliztoru (viz strana 25), rovn vstupu reproduktor (viz strana 25), volba rezimu Surround a DSP (viz strany 26 a 29). Poznmky: Pokud je zdrojem pjem FM nebo AM, mzete piadit jin nastaven pro kazd psmo. Nastaven zvuku piazen digitln komponent plat jak pro analogov, tak pro digitln rezim vstupu. Ztlumen zvuku Stisknutm tlactka MUTING se ztlum zvuk ze vsech pipojench reproduktor a sluchtek. Na displeji se objev indiktor,,muting" a zvuk se vypne (indiktor stupn hlasitosti VOLUME zmiz). Chcete-li zvuk obnovit, znovu stisknte tlactko MUTING. Zvuk lze obnovit i otocenm ovladace MASTER VOLUME na pednm panelu nebo stisknutm nkterho z tlactek VOLUME +/ na dlkovm ovladaci. Pouzit casovace vypnut pehrvn Casovac vypnut pehrvn umozuje usnn pi poslechu hudby. V nastaven dob se pijmac automaticky vypne. Opakovan stisknte tlactko SLEEP. Na displeji se rozsvt indiktor SLEEP a doba vypnut se mn v desetiminutovch intervalech OFF (Vypnuto) Kontrola nebo zmna doby zbvajc do vypnut: jedenkrt stisknte tlactko SLEEP. Objev se doba (v minutch) zbvajc do okamziku vypnut. Chcete-li cas vypnut zmnit, opakovan stisknte tlactko SLEEP. Zrusen nastaven casovace vypnut pehrvn: Stisknte volbu SLEEP opakovan, dokud se na displeji nezobraz indiktor,,sleep OFF" Indiktor SLEEP zmiz.. Nastaven casovace vypnut pehrvn se zrus rovnz vypnutm proudu. 13 Cesky Pjem rozhlasovho vysln Cesky Mzete prochzet vsemi stanicemi, nebo pouzt pedvoleb a naladit ihned konkrtn stanici. Rucn ladn stanic Remote NOT Pouzit pedvoleb pro naladn stanice 1 Po stisknut volby FM/AM vyberte psmo (FM nebo AM). Pi kazdm stisknut toto tlactko pepn mezi psmy FM a AM (stednch vln). AUTO MUTING Stanici, kter bylo piazeno cslo kanlu, lze pozdji rychle naladit. K dispozici je 30 pedvoleb pro stanice v psmu FM a 15 pedvoleb pro stanice v psmu AM (stednch vln). Ulozen pedvolench stanic VOLUME Remote NOT Nez zacnete, mjte na pamti... Nsledujc kroky je teba provst v omezenm case. Pokud se nastavovn zrus ped dokoncenm, zacnte znovu od kroku 2. TUNED STEREO AUTO MUTING 1 Nalate stanici pro pedvolbu (viz cst,,rucn ladn stanic"). Chcete-li ulozit rezim pjmu FM pro tuto stanici, vyberte pozadovan rezim pjmu FM. Dals informace naleznete v csti,, Volba rezimu pjmu FM" na stran 15. VOLUME Nalad se posledn pijman stanice zvolenho psma. 2 Stisknte tlactko MEMORY. 2 Opakovan stisknte tlactko FM/AM TUNING 5 nebo, dokud nenaladte pozadovanou frekvenci. Tlactkem FM/AM TUNING 5 lze zvsit frekvenci. Tlactkem FM/AM TUNING lze frekvenci snzit. TUNED STEREO AUTO MUTING TUNED STEREO AUTO MUTING VOLUME Na displeji bude po dobu asi 5 sekund blikat cseln pozice kanlu. VOLUME 3 Stisknutm tlactka FM/AM PRESET 5 nebo pi blikajcm csle pozice kanlu lze zvolit cslo kanlu. TUNED STEREO AUTO MUTING Poznmky: Je-li naladna stanice s dostatecn silnm signlem, na displeji se rozsvt indiktor TUNED. Pijm-li pstroj FM stereofonn program, rozsvt se tak indiktor STEREO. Pokud v kroku 2 tlactko podrzte a uvolnte, frekvence se bude mnit, dokud se nkter stanice nenalad. VOLUME 4 Dokud na displeji blik zvolen cslo kanlu, znovu stisknte tlactko MEMORY. Cslo zvolenho kanlu pestane blikat. Ke zvolenmu cslu kanlu je nyn piazena dan stanice. 5 Opakovnm krok 1 az 4 ulozte vsechny pozadovan stanice. Vymazn ulozen pedvolby stanice Ulozenm nov stanice k jiz pouzitmu cslu se vymaze pedchoz stanice. 14 Naladn pedvolen stanice Na pednm panelu: Volba rezimu pjmu FM 1 Po stisknut volby FM/AM vyberte pso (FM nebo AM). Pi kazdm stisknut toto tlactko pepn mezi psmy FM a AM (stednch vln). Je-li pjem stereofonnho vysln FM obtzn nebo rusen, mzete bhem pjmu zmnit jeho rezim. Pro kazdou pedvolenou stanici lze ulozit rezim jejho pjmu FM (viz strana 14). 2 Stisknte tlactko FM/AM PRESET 5 nebo, dokud nenaladte pozadovan kanl. Tlactkem FM/AM PRESET 5 se cslo kanlu zvysuje. Tlactkem FM/AM PRESET se cslo kanlu snizuje. Bhem poslechu stanice FM stisknte tlactko FM MODE. Pi kazdm stisknut tlactka se rezim pjmu FM pepn mezi,,auto MUTING" a,,mode MONO". TUNED STEREO AUTO MUTING Na dlkovm ovladaci: AUTO MUTING TA/NEWS/INFO MODE MONO REW FF REC PAUSE CD- DISC FM/AM 1 Po stisknut volby FM/AM vyberte psmo (FM nebo AM). Nalad se posledn pijman stanice zvolenho psma. Pi kazdm stisknut toto tlactko pepn mezi psmy FM a AM (stednch vln). AUTO MUTING: Toto je bzn volba. Je-li program vysln stereofonn, uslyste zvuk stereofonn, pokud monofonn, uslyste zvuk monofonn. Tento rezim je rovnz uzitecn pro potlacen statickho sumu mezi stanicemi. Na displeji se rozsvt indiktor AUTO MUTING. (Jedn se o vchoz nastaven. ) MODE MONO: Tato volba zlepsuje pjem, ale ztrat se stereofonn efekt. Pi ladn stanic v tomto rezimu uslyste sum. Indiktor AUTO MUTING z displeje zmiz (indiktor STEREO zhasne). 2 Pomoc deseti cselnch tlactek zvolte cslo kanlu pedvolby. Chcete-li zvolit kanl cslo 5, stisknte 5. Chcete-li zvolit kanl cslo 15, stisknte +10 a pak 5. Chcete-li zvolit kanl cslo 20, stisknte +10 a pak 10. Chcete-li zvolit kanl cslo 30, stisknte +10, +10, a pak 10. Poznmka: Jakmile je pomoc dlkovho ovladace zen jin zdroj nez tuner, tlactko FM MODE na dlkovm ovldn nefunguje. V tom ppad stisknte tlactko FM/AM na dlkovm ovladaci a potom stisknte volbu FM MODE. Poznmka: Chcete-li pouzt deset cselnch tlactek na dlkovm ovladaci, zkontrolujte, zda jsou aktivovna pro ovldn tuneru, nikoli pro CD nebo jinou funkci. (Viz strana 31.) 15 Cesky Pjem rozhlasovho vysln Cesky Nsledujc funkce tuneru lze ovldat pouze pomoc dlkovho ovladace. Zobrazen informac RDS Informace systmu RDS vyslan pslusnou stanic se zobrazuj na displeji. Pi poslechu stanice v psmu FM stisknte tlactko DISPLAY MODE na dlkovm ovladaci. Pi kazdm stisknut tlactka se zobrazovan informace zmn nsledujcm zpsobem: PS TA/NEWS/INFO PTY Vypnuto RT PTY-PTY SEARCH-PTY REW REC PAUSE DISPLAY MODE FF CD-DISC Pepnut na vybran program vysln Vyhledvn program pomoc kd PTY Pjem rozhlasovch stanic pomoc systmu RDS v psmu FM (Zobrazen informac RDS) DLEZIT: Chcete-li pouzt tlactka ovldn systmu RDS pro funkce tuneru, stisknte na dlkovm ovladaci tlactko FM/AM. PS (Programov sluzba): Pi vyhledvn se objev indiktor,,ps" a pak se zobraz nzvy stanic. Pokud stanice nevysl zdn signl, na displeji se zobraz,,no PS". PTY (Typ programu): Pi vyhledvn se zobraz indiktor,,pty" a dle typ vyslanho programu. Nedochz-li k vysln signlu, zobraz se,,no PTY". RT (Radio Text): Pi vyhledvn se objev indiktor,,rt" a pak se zobraz textov zprvy vyslan danou stanic. Pokud stanice nevysl zdn signl, na displeji se zobraz indikace,,no RT". Poznmky: Pokud se hledn najednou zastav, na displeji se nezobraz indiktor,,ps",,,pty" a,,rt".

RX-5062S INSTRUCTIONS. AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK. Česky. Magyar

RX-5062S INSTRUCTIONS. AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK. Česky. Magyar TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Česky AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK Magyar RX-5062S INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT1507-008A [EV] Upozornění

Více

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA

Více

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C STB VCR TV AUDIO TV TAPE CDR FM/AM TV DIRECT TV/VIDEO REPEAT CONTROL /DIGITAL INPUT AUDIO SUBTITLE ANGLE CHOICE ON SCREEN STB VCR REW/( TUNING/GROUP SLEEP EFFECT TEST

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AMPLITUNER AUDIO/VIDEO AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK АУДИО/ВИДЕО РЕСИВЕР

AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AMPLITUNER AUDIO/VIDEO AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK АУДИО/ВИДЕО РЕСИВЕР STANDBY STANDBY/ON TUNING PRESET INPUT ATT FM MEMORY AUDIO/VIDEO RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AMPLITUNER AUDIO/VIDEO AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK АУДИО/ВИДЕО РЕСИВЕР RX-7022RSL A/V RECEIVER CATV/DBS VCR

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG510 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998341

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG510 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998341 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru.

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru. Úvod Rádi bychom vám poděkovali, že jste zakoupili jeden z našich výrobků JVC. Než začnete tento systém používat, pečlivě a důkladně si laskavě přečtěte tento návod k obsluze, abyste dosáhli nejlepšího

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Twoja instrukcja użytkownika JVC UX-S10 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183295

Twoja instrukcja użytkownika JVC UX-S10 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183295 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TH-A5R Obsahuje XV-THA5R a SP-THA5R Elementy zestawu: XV-THA5R i SP-THA5R XV-THA5R és SP-THA5R-ből áll

TH-A5R Obsahuje XV-THA5R a SP-THA5R Elementy zestawu: XV-THA5R i SP-THA5R XV-THA5R és SP-THA5R-ből áll STANDBY/ON TV TOP MENU DISPLAY AUDIO VCR MENU AUDIO/ FM MODE SUBTITLE DOWN REW B.SEARCH RETURN TUNER PRESET VCR CHANNEL TUNING ENTER VOLUME OFF VCR CONTROL ON TV CHANNEL STEP TV VOLUME TV/VIDEO DVD FM/AM

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG HT-C550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380188

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG HT-C550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380188 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Obsahuje přístroje XV-THA35 a SP-THA35 Elementy zestawu: XV-THA35 i SP-THA35 Az XV-THA35 és az SP-THA35 berendezésekből áll.

Obsahuje přístroje XV-THA35 a SP-THA35 Elementy zestawu: XV-THA35 i SP-THA35 Az XV-THA35 és az SP-THA35 berendezésekből áll. COMPACT SUPER VIDEO DIGITAL SURROUND DIGITAL EX PRO LOGIC DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA ZESTAW KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-A35 Obsahuje přístroje XV-THA35 a SP-THA35 Elementy zestawu: XV-THA35

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG MM-C550D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377146

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG MM-C550D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377146 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG MM-C550D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG MM-C550D v uživatelské

Více

2-103-636-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200. 2004 Sony Corporation

2-103-636-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200. 2004 Sony Corporation 2-103-636-11(1) Systém domácího kina Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200 2004 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti

Více

AUDIO/VIDEO RECEIVER RX-8032VSL A/V CONTROL RECEIVER MENU ENTER 7/P 10/0 CONTROL NÁVOD K POUŽITÍ

AUDIO/VIDEO RECEIVER RX-8032VSL A/V CONTROL RECEIVER MENU ENTER 7/P 10/0 CONTROL NÁVOD K POUŽITÍ CONTO 10/0 MENU ENTE AUDIO/VIDEO ECEIVE X-8032VS A/V CONTO ECEIVE 1 4 7/P 2 3 5 6 8 9 0 +10 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZO!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA5200ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998362

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA5200ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998362 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55 AV Receiver Model SA-XR Obsah Návod k obsluze Vážený zákazníku Děkujeme vám za důvěru ve značku Panasonic. Před zapojením a použitím receiveru si pečlivě přečtěte tento návod. Návod k obsluze uschovejte

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

UX-P55 Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55

UX-P55 Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55 STANDBY/ON STANDBY / ON STANDBY/ON COMPACT DIGITAL AUDIO Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MIKRO MIKROKOMPONENS RENDSZER CИCTEMA MИKPOKOMПOHEHTOB UX-P55 Consists of CA-UXP55

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

CPT Praha, spol. s r.o. U Pekařky 484/1a 180 00 Praha 8, Česká republika Telefon: +420 283 842 120 +420 283 842 121 E-mail: cpt@cptpraha.

CPT Praha, spol. s r.o. U Pekařky 484/1a 180 00 Praha 8, Česká republika Telefon: +420 283 842 120 +420 283 842 121 E-mail: cpt@cptpraha. TXSR-444 - Pokročilý manuál POKROČILÝ MANUÁL Copyright 2015 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved. Translation Ing. Petr Kopyta 2015, Bc. Petra Kopytová 2015 DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY: CPT Praha,

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1 Systém domácího kina Průvodce spuštěním HT-XT1 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 3 2 Instalace 4 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů 10

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP SD-NX10H http://cs.yourpdfguides.com/dref/1284048

Vaše uživatelský manuál SHARP SD-NX10H http://cs.yourpdfguides.com/dref/1284048 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998329

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998329 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5 Příslušenství Vlastnosti Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství. Dálkové ovládání x 1 Kabel RCA (2 piny - 2 piny) x 1 SRS WOW vylepšuje dynamický zvukový výkon komprimovaného

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998452

Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Twoja instrukcja użytkownika JVC GR-D815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183148

Twoja instrukcja użytkownika JVC GR-D815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183148 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DH720 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998289

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DH720 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998289 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

Vaše uživatelský manuál SENCOR SDC7105BMR

Vaše uživatelský manuál SENCOR SDC7105BMR Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2 Obj. č.: 32 60 72 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního rádia. Tento návod k obsluze je součástí

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 88 www.conrad.sk Vážený zákazník, AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 zakoupením aktivního subwooferu mivocj SWW 4000 získáváte vysoce kvalitní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

HUDEBNÍ MIKROSYSTÉM PHILIPS MC 70/50

HUDEBNÍ MIKROSYSTÉM PHILIPS MC 70/50 1 HUDEBNÍ MIKROSYSTÉM PHILIPS MC 70/50 OBSAH Všeobecné informace.... str. 1. Přípravné práce...... str. 3. Ovládací prvky... str. 6. Základní funkce. str. 9. Měnič CD. str. 15. Tuner. str. 20. Magnetofon......

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS FW-M355 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975155

Vaše uživatelský manuál PHILIPS FW-M355 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975155 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM

UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM ČEŠTINA UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. FA162 (FA162N, FAS162F) FA162N-D0U_DHUNLL_CZE_0381.indd

Více

DVD 552 HC. Pokyny pro používání

DVD 552 HC. Pokyny pro používání R DVD 552 HC Pokyny pro používání VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Kromě toho, nepoužívejte

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Obsah 1. Popis ovládacích prvků...4 1.1 Čelní panel...4 1.2 Zadní panel...6 2. Ovládání...7 2.1 Spuštění režimu Program...7 2.2 Programování scén...7 2.2.1 Editace

Více