VYSoCE VÝKonnÉ ZASKlEnÍ PRo UDRŽiTElnÉ bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSoCE VÝKonnÉ ZASKlEnÍ PRo UDRŽiTElnÉ bydlení"

Transkript

1 VYSoCE VÝKonnÉ ZASKlEnÍ PRo UDRŽiTElnÉ bydlení SAinT-GobAin GlASS budoucnost bydlení. od roku 1665

2 obsah 04 ÚsPoRA energie A ochrana ŽIvotNÍHo PRostŘeDÍ 06 ZÁRUkA komfortu A PoHoDLÍ ZA všech okolností 08 výrobní PostUPY ŠetRNÉ k ŽIvotNÍMU PRostŘeDÍ 12 ZÁvAZek skupiny saint-gobain 13 slovníček PoJMŮ

3 Úvod Ambiciózní závazek v zájmu naší planety Problémy týkající se životního prostředí budou hrát v budoucnu bezesporu důležitou roli a budou se týkat nás všech podnikatelů i občanů. Společnost Saint-Gobain Glass již mnoho let usiluje o komplexní řešení v této oblasti. Jedním z klíčových problémů však zůstává, jak můžeme rozpoznat a omezit stopy, které na životním prostředí zanecháváme. Proto jsme prvním výrobcem skla, který v souladu s mezinárodními směrnicemi a předpisy kompletně provedl analýzu životního cyklu svých výrobků. Provedení této analýzy nám umožnilo vypracovat a realizovat účinný akční plán, s jehož pomocí můžeme snížit účinky našich aktivit na životní prostředí a motivovat naše zákazníky, aby naše výrobky na konci jejich životnosti recyklovali. Přistoupili jsme na politiku soustavného zlepšování, zaměřenou na vývoj výrobků, u nichž se snoubí vysoká energetická účinnost, komfort a šetrnost k životnímu prostředí. V tomto ohledu patří naše řešení v oblasti skel s povlakem k nejlepším na trhu. Tato skla snižují potřebu vytápění, klimatizace a umělého osvětlení a mají tak přímý vliv na energetickou úspornost a snížení emise skleníkových plynů. V této brožuře se seznámíte s řešeními a opatřeními, která každý den podnikáme ve prospěch naší planety. Houchan Shoeibi, generální ředitel společnosti Saint-Gobain Glass Saint-Gobain GlASS v kostce Jako největší výrobce skla v Evropě a přední světový výrobce skel s povlakem dodává společnost Saint-Gobain Glass svým zákazníkům vysoce kvalitní výrobky. Pod společnou značkou vyrábí společnost Saint-Gobain Glass čiré, extra čiré, barvené, zrcadlové a lakované ploché, vrstvené a ornamentní sklo a sklo s povlakem. Mezinárodní průmyslový koncern Více než zaměstnanců. Obrat v roce 2010: 2,5 miliardy euro. Pobočky ve více než 30 zemích. Přibližně 40 výrobních závodů vyrábějících ploché sklo ( float ) a více než 15 magnetronových linek (na výrobu povlaků). Saint-gobain glass 03

4 ÚsPoRA energie A ochrana ŽIvotNÍHo PRostŘeDÍ Proč šetřit energii? Protože výdaje na vytápění, klimatizaci a osvětlení budov zaujímají v Evropě v energetických výdajích první místo. Proč chránit životní prostředí? Protože většina celosvětově vyráběné energie je získávána z fosilních surovin (ropa, plyn, uhlí,...). Tyto zdroje energie nejsou nevyčerpatelné a jejich využívání vede ke vzniku a emisím antropogenních skleníkových plynů, které jsou odpovědné za změny klimatu. Klíčové údaje na budovy připadá 44% spotřeby energie a 33% emisí skleníkových plynů v Evropě. Přibližně každá druhá budova v Evropě je stále vybavena jednoduchým zasklením. nízká energetická účinnost oken s jednoduchým zasklením (která je přibližně pětinásobně až šestinásobně nižší než u dvojskla nebo trojskla s nízkoemisivním povlakem) vede k intenzivnějšímu využívání vytápěcích systémů, a tím i k vyšší spotřebě energie a většímu objemu emisí skleníkových plynů. Pokud by byly všechny budovy vybaveny vysoce výkonnými izolačními dvojskly, v Evropě by do ovzduší ročně uniklo o 90 milionů tun co 2 méně, což odpovídá emisím C0 2, které ročně vyprodukuje téměř 9,8 milionů evropanů. Dvojskla 42% Rozdělení typů skel v evropě Dvojskla s povlakem 12% trojskla s povlakem 2% Jednoduché zasklení 44% stavební průmysl velmi významně přispívá k vývoji dokonalejších izolací budov a k využívání přirozeného světla. 04 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

5 Řešení: vysoce výkonné zasklení okna, arkýřová okna, dveře, zimní zahrady atd. přestávají být místy, kudy uniká teplo. Vysoce výkonná zasklení byla vyvinuta za účelem zlepšení energetické účinnosti budov a snížení spotřeby energie a emisí C0 2. Úspora energie instalace těchto vysoce výkonných zasklení je důležitým krokem k úspoře energie. Za 30 let tak lze uspořit 135ti násobek energie, která byla potřebná na výrobu těchto skel. Úspora energie při použití dvojskla * spotřeba energie (při výrobě zasklení): 1900 kwh ÚsPoRA energie (za 30 let používání v porovnání s jednoduchým zasklením): kwh Úspory se přímo odrazí na účtu za vytápění. Aplikační program SGG Glass Compass společnosti Saint-Gobain Glass pro smartphony a tablety umožňuje optimalizovat výběr zasklení s ohledem na jejich polohu a orientaci v příslušné budově a automaticky vypočítá příslušnou úsporu energie. Náklady, které se při instalaci zasklení rychle vrátí energie: Za pouhé 3 měsíce se množství energie, které lze uspořit instalací výkonného izolačního dvojskla (v porovnání s jednoduchým zasklením), vyrovnalo množství energie, které bylo spotřebováno při výrobě dvojskla; co 2 : emise co 2 které vzniknou při výrobě dvojskla, jsou vykompenzovány za 10 měsíců; Rychlá a efektivní návratnost investic. Co znamená vysoce výkonné zasklení? vysoce výkonné zasklení Dvojsklo je vysoce výkonné tehdy, pokud je jedna okenní tabule opatřena nízkoemisním povlakem, který odráží teplo. Trojsklo je vysoce výkonné tehdy, pokud jsou takovým povlakem opatřeny dvě tabule. tento povlak pomáhá udržet teplo uvnitř budovy a zároveň využívat energii slunečního záření (v této souvislosti mluvíme o energetické účinnosti). 19 využití energie slunečního záření stěny nejsou studené vnější teplota 0 c vnitřní teplota 20 c * Výpočet pro izolační dvojsklo SGG CliMAPlUS u domu o půdorysu 100 m 2 s prosklenou plochou 15 m 2. SAinT-GobAin GlASS 05

6 ZÁRUkA komfortu A PoHoDLÍ ZA všech okolností /// Výrobky společnosti Saint-Gobain Glass nešetří jen energii a životní prostředí, ale přispívají také ke zlepšení kvality života. Mají vysokou tepelnou účinnost a díky své bezpečnosti, snadnému čištění a lepším akustickým, optickým a hygienickým vlastnostem poskytují vysoký uživatelský komfort, který Vám zpříjemní Váš každodenní život. tepelný komfort Díky protisluneční funkci a účinné izolaci přispívá vysoce výkonné zasklení k vyššímu tepelnému komfortu v létě i v zimě. V létě je tepelný účinek slunečního záření omezen, dům se tolik neohřívá a klimatizaci je třeba nainstalovat jen výjimečně. V zimě zůstává studený vzduch venku a teplo uvnitř, takže lze ušetřit za vytápění. vizuální komfort Denní světlo je pro pocit pohody nezbytné. Průhledným sklem proniká dovnitř budovy přirozené světlo a prosvětluje ji. ornamentní sklo a sklo s texturou na povrchu rozptyluje světlo, chrání soukromí a vytváří příjemnou a útulnou atmosféru. 06 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

7 AkUstIckÝ komfort Dopravní ruch, hluk ze stavebních prací nebo hlasitá hudba představují jen některé zdroje hluku, které každý den nepříznivě ovlivňují kvalitu našeho života. Zasklení s protihlukovou izolací tyto nepříjemné vlivy zásadním způsobem omezují. oproti běžnému zasklení umožňují dodatečné snížení hluku až o 10 decibelů. ochrana A BeZPeČÍ Zasklení z vrstveného nebo jednotabulového bezpečnostního skla (ESG) zvyšuje bezpečnost. Zabraňuje případnému zranění při rozbití skla (např. střešní okna, arkýřová okna a sprchové kouty) a chrání osoby a majetek v případě vloupání nebo použití násilí. kvalita vzduchu v INteRIÉRU Většina lidí dnes tráví více než 90 % svého času v dopravních prostředcích nebo budovách. Proto je kvalita vzduchu v interiéru nesmírně důležitá. na rozdíl od jiných materiálů, které do vzduchu uvolňují různé látky, je sklo inertní. Skla uvolňují jen velmi malé množství těkavých organických sloučenin. snadné ČIŠtĚNÍ nečistoty a prach vně budovy působí negativně na čistotu oken, a snižují tak intenzitu pronikajícího slunečního světla. Samočisticí skla vydrží čistá déle než klasická skla, což vede k úspoře vody, čisticích prostředků a také času. SAinT-GobAin GlASS 07

8 výrobní PostUPY ŠetRNÉ k ŽIvotNÍMU PRostŘeDÍ /// Pokud bychom chtěli přesně zjistit, jaký vliv mají výrobky na životní prostředí, museli bychom to provést pomocí zavedených a účinných metod, které zohledňují celý životní cyklus výrobku a které jsou založeny na mezinárodních normách a předpisech. Z tohoto důvodu provádí společnost Saint-Gobain Glass u svých výrobků kompletní analýzu životního cyklu. V rámci této analýzy je zjišťováno, do jaké míry ovlivňuje výrobek během jednotlivých fází svého životního cyklu životní prostředí: od těžby surovin přes výrobní proces až po konec životnosti výrobku. Tímto způsobem jsou například zjišťovány emise C0 2, spotřeba energie a vody a dopady na kvalitu ovzduší. Jaké jsou největší výzvy při výrobě skla? Díky provedeným analýzám životního cyklu můžeme náš akční plán pro nadcházející roky rozšířit a vylepšit: Přírodní zdroje můžeme chránit snížením spotřeby energie a vody a omezením těžby surovin, především recyklací střepů, resp. odpadního skla. Snížením emisí C0 2 můžeme bojovat proti změnám klimatu. ekosystémy a lidské zdraví můžeme chránit snížením emisí jedovatých látek vypouštěných do ovzduší (no x, So x, prach atd.) a do vody. Musíme podporovat další zpracování a recyklaci vyprodukovaných odpadů. FÁZe 2: výroba PLocHÉHo skla FÁZe 3: PovRcHovÁ ÚPRAvA (PovLAkovÁNÍ) FÁZe 1: těžba surovin Životnost skla FÁZe 4: ZPRAcovÁNÍ FÁZe 7: konec ŽIvotNostI 08 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení FÁZe 6: ŽIvotNost skla FÁZe 5: PŘePRAvA

9 FÁZe 1: těžba surovin Ploché sklo se vyrábí z přírodních surovin (písek, dolomit, vápenec), které se těží v dolech a kamenolomech, a z látek, jako je například uhličitan sodný (soda). NeJvĚtŠÍ výzva největší výzvu v této fázi představuje snížení spotřeby přírodních zdrojů a vody, které jsou potřebné pro výrobu uhličitanu sodného. RecYkLovANÉ sklo Je ZDRoJ, JeHoŽ využívání Je třeba PoDPoRovAt Při výrobě výrobků společnosti Saint-Gobain Glass je průměrně použito 30 % recyklovaného skla (odpad- ního skla). Recyklace odpadního skla je důležitá, protože tímto způsobem lze snížit spotřebu přírodních surovin. 1 tuna odpadního skla nahradí 850 kg písku. Toto množství přírodních surovin tak můžeme ušetřit. FÁZe 2: výroba PLocHÉHo skla Při výrobě plochého skla se suroviny taví při teplotě C a následně ochlazují. NeJvĚtŠÍ výzva Při tavení surovin se využívají fosilní paliva, což vede ke vzniku emisí C0 2. Z tohoto důvodu věnuje společnost Saint-Gobain Glass této fázi největší pozornost. RecYkLovANÉ sklo Je ŘeŠeNÍM, které snižuje spotřebu energie opětovné využívání odpadního skla je důležité, protože tímto způsobem lze: snížit spotřebu energie tavicích pecí Odpadní sklo se taví při nižší teplotě než primární suroviny. snížit emise co 2 1 tuna recyklovaného skla sníží emise CO 2 o 255 až 300 kg. Společnost Saint-Gobain Glass se systematicky zabývá zvýšením podílu recyklovaného skla při výrobě plochého skla. optimalizovaný výrobní PostUP neustále zlepšujeme výrobní postupy: výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí: všechny závody společnosti saint-gobain Glass jsou certifikovány dle normy Iso Úspora energie: Díky optimalizaci tavicích procesů se spotřeba energie během 5 let snížila o 10 %, ve stejném měřítku se snížily i emise c0 2. Úspora vody: všechny tavicí pece jsou vybaveny chladicím systémem s uzavřeným okruhem, čímž se snižuje množství načerpávané a vypouštěné vody. emise škodlivin do ovzduší: 80 % sklářských pecí je vybaveno filtry pro snížení emisí prachu, So x, kyselých par a kovů do ovzduší. SAinT-GobAin GlASS 09

10 FÁZe 3: PovRcHovÁ ÚPRAvA (PovLAkovÁNÍ) Díky speciální povrchové úpravě jsou nyní k dispozici skla se zvláštními vlastnostmi, například s vylepšenou tepelnou izolací, protisluneční nebo samočisticí funkcí. NeJvĚtŠÍ výzva Při nanášení povlaků (magnetronovém rozprašování) se využívá elektrická energie a voda (k čištění skel). ÚPRAvA, která PŘINÁŠÍ ZARUČeNÉ výsledky V této fázi získává zasklení svoji skutečnou hodnotu: tepelnou účinnost, která je rozhodujícím faktorem pro dosažení dlouhodobé úspory energie. FÁZe 4: ZPRAcovÁNÍ V této fázi je sklo řezáno a zpracováváno na izolační dvojskla nebo trojskla. NeJvĚtŠÍ výzva Při řezání a čištění skel a při sesazování skleněných dílů se využívá elektrická energie a voda. V této fázi vzniká velké množství odpadního skla (střepy, odřezky). Toto sklo je třeba sbírat, aby mohlo být znovu použito při výrobě. optimalizace výrobního PRocesU nejdůležitější body během této fáze jsou: optimalizace výrobního procesu za účelem snížení spotřeby energie a odběru vody třídění odpadního skla za účelem opětovného využívání kvalitního odpadního skla při výrobě plochého skla v tavicích pecích FÁZe 5: PŘePRAvA Jedná se o přepravu skla mezi posledním závodem, kde se sklo zpracovává, a místem, na kterém bude sklo instalováno (výrobce oken nebo budova konečného spotřebitele). Veškerá další přeprava je součástí již popsaných fází. NeJvĚtŠÍ výzva Při přepravě je využívána elektrická energie a vznikají emise Co 2. MAXIMÁLNÍ optimalizace PŘePRAvY Přeprava skla je nezbytná fáze, které je třeba věnovat zvláštní pozornost: Je třeba optimalizovat přepravní řetězec a vytíženost nákladních automobilů. Je třeba obnovovat vozový park a provozovat nákladní automobily s nízkými emisemi škodlivin. Řidiči musejí být vyškoleni s ohledem na způsob jízdy s nižší spotřebou paliva, protože tak lze ušetřit až 25 % paliva. 10 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

11 FÁZe 6: ŽIvotNost skla Dveře, okna, skleněné příčky, zimní zahrady to je jen několik z mnoha způsobů, jak lze sklo využít. DŮLeŽItÉ AsPektY Vysoce výkonné zasklení představuje nulové emise C0 2 a nulovou spotřebu energie. ÚsPoRA energie A ochrana ŽIvotNÍHo PRostŘeDÍ Vysoce výkonná dvojskla a trojskla umožňují úsporu energie a snížení emisí C0 2, a to po celou dobu své životnosti. FÁZe 7: konec ŽIvotNostI Demolice, demontáž, výměna oken na konci životního cyklu se z oken obvykle stává odpad, z něhož se dnes recykluje pouze malá část. DŮLeŽItÉ AsPektY okenní tabule lze po oddělení od všech ostatních prvků okna (tmel, distanční rámeček, dřevěné komponenty atd.) recyklovat. V současné době však neexistuje systém, který by zpracování tohoto odpadu reguloval, proto je znovu využíváno nebo recyklováno pouze 5 % odpadního skla. cíl: ReNtABILNÍ A výkonný systém RecYkLAce okenních tabulí Technické hranice pro používání odpadního skla při výrobě nového skla ještě zdaleka nebyly stanoveny. Pokud bychom zavedli systém pro sběr, třídění a recyklaci použitých okenních tabulí, mohlo by pro tento materiál vzniknout jisté odbytiště. SAinT-GobAin GlASS 11

12 ZÁvAZek skupiny saint-gobain ///Vývoj společnosti Saint-Gobain, která se může pyšnit 300letou historií, je založen na hodnotách, které jsou pro ni důležité i dnes. Tyto hodnoty jsou sepsány jako principy chování a jednání, kterými se musí řídit všichni zaměstnanci společnosti Saint-Gobain a jejichž dodržování je předpokladem pro spolupráci v této společnosti. 5 PRINcIPŮ chování 4 PRINcIPY JeDNÁNÍ profesionalita respekt k ostatním integrita loajalita solidarita dodržování zákonů ochrana životního prostředí bezpečnost práce a ochrana zdraví dodržování práv zaměstnanců Mezinárodní partnerství Společnost Saint-Gobain v rámci četných partnerství prosazuje firemní politiku orientovanou na životní prostředí. Toto platí především pro rok 2003, kdy společnost přistoupila k iniciativě Global compact, a zdůraznila tímto způsobem svůj závazek týkající se rozšiřování svých zásad. Multikomfortní dům saint-gobain byl otevřen 5. července 2011 ve francouzském Beaucouzé. SAINT-GOBAIN RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010 CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE ENVIRONNEMENT 2010 výsledek tohoto závazku: zpráva o trvale udržitelném rozvoji Tento dokument se podrobně zabývá obchodní politikou společnosti a umožňuje pochopení její angažovanosti v celém rozsahu. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.saint-gobain. com) a lze ji odtud stáhnout. V roce 2010 byla zpráva poprvé ohodnocena iniciativou Global Reporting initiative a obdržela známku b+. NÁŠ symbol: MULtIkoMFoRtNÍ DŮM saint-gobain Skupina Saint-Gobain se podílí na výstavbě budov budoucnosti po celém světě. Výstavba multikomfortního domu Saint-Gobain, takzvaného energeticky pozitivního domu (budova, která vyprodukuje více energie, než kolik spotřebuje), umožnila sdružit v rámci jednoho projektu všechna odvětví, která jsou v koncernu zastoupena. Společnost Saint-Gobain Glass se na tomto projektu aktivně podílela a vyrobila vnější a vnitřní zasklení budovy. 12 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

13 Slovníček Analýza životního cyklu: vědecká metoda používaná na základě mezinárodních směrnic (iso až 44), jejíž pomocí lze zjistit, jaký vliv mají výrobky nebo služby během doby celé životnosti na životní prostředí. skleněné střepy: odpadní sklo co 2 : oxid uhličitý, hlavní plyn, který způsobuje skleníkový efekt a podílí se na globálním oteplování. voc (angl. Volatile organic Compounds): těkavé organické sloučeniny. Mají přímý vliv na lidské zdraví (některé jsou jedovaté nebo rakovinotvorné). environmentální prohlášení o produktu (EPD): prohlášení o ochraně životního prostředí a zdraví. na základě mezinárodní normy iso obsahují tyto dokumenty ve standardizované formě výsledky analýz životního cyklu, které byly provedeny pro stavební průmysl ve Francii. Global Reporting Initiative (GRI): mezinárodní organizace, která určuje zásady a ukazatele, které smějí podniky používat pro zjišťování své ekonomické, ekologické a sociální efektivnosti. Výsledky těchto zjištění tyto podniky zaznamenávají ve zprávě o trvale udržitelném rozvoji. Iso 14001: mezinárodní norma pro management ochrany životního prostředí. Je založena na principu neustálého zvyšování efektivnosti podniků v oblasti ochrany životního prostředí na základě kontroly následků aktivit těchto podniků na životní prostředí. No x : oxidy dusíku, plyny, které se uvolňují při spalování fosilních zdrojů energie a kromě jiného způsobují skleníkový efekt, přispívají ke vzniku kyselého ovzduší, deště a kyselých vod a ohrožují zdraví. Globaler Pakt: závazek podniků, v jehož rámci chtějí tyto firmy přizpůsobit své aktivity a strategie deseti všeobecně uznávaným zásadám, které se týkají lidských práv, pracovních směrnic, životního prostředí a boje proti korupci. so x : oxidy síry, plyny, které se uvolňují při spalování určitých druhů uhlí a olejů a podílejí se na vzniku kyselého deště. Použitá literatura Prohlášení o ochraně životního prostředí a zdraví pro dvojskla SGG CLIMAPLUS (ověřené autorizovanou třetí osobou) Zpráva «Apport des vitrages à Isolation Thermique Renforcée (ITR) sur maison individuelle» (Používání zasklení se zesílenou tepelnou izolací, resp. zasklení ITR u rodinných domů), Centre de Recherche et Développement (Centrum pro výzkum a vývoj) Chantereine, Saint-Gobain, září 2010 Glass for Europe Eurostat SAinT-GobAin GlASS 13

14 Jakmile se jednou rozhodnete pro instalaci vysoce výkonného zasklení, je to dokonalé řešení, které vám zajistí komfort a pohodlí, skvělý způsob, jak ušetřit energii. 14 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

15 DostUPNÉ DokUMeNtY Analýza životního cyklu našich výrobků (EPD: Environmentální prohlášení o produktu) Certifikáty iso poboček společnosti Saint-Gobain Glass Zprávy o zkouškách emisí těkavých organických sloučenin osvědčení o množství recyklovaného materiálu Všichni naši prodejci jsou v těchto oblastech vyškoleni a mohou Vám zodpovědět jakékoli případné dotazy. Neváhejte se na ně obrátit. SAinT-GobAin GlASS 15

16 SAinT-GobAin GlASS Sales department for CZ, SK and HU Tiskařská 612/ Praha 10-Malešice Tel: Fax: DiSTRibUToR Zde vysvětlete, jaká environmentální kritéria jste dodrželi při tisku (recyklovaný papír, inkousty rostlinného původu, certifikovaná tiskárna ) listopad návrh, text a produkce: o2 France. Autoři fotografií: Shutterstock; Architekt: Gehry Partners, llp (Frank o. Gehry) / Foto: Ari burling; Vancouver Convention Center (CAn) / Architekti: DA Arch. + Planners + lmn Arch. + MussonCattell Mackey Partnership / Foto: bob Matheson; Saint-Gobain Glass; botanická zahrada Peking (Čína) / Architekt: Čang Ju / Foto: Jang Čchao Jing; Ryan McVay / Getty images; John Giustina / Getty images; Josefine Unterhauser; Zdroj obrázku / Getty images; baumann Wintergarten GmbH, Stockheim (D) / Foto: Stefan Diller; Franck Dunouau, Glassolutions France; Juice images / Fotolia. com; Chris Ryan / Getty images; Architekt: laure levanneur, agencearchifact / Foto: Thierry Mercier; Georg becker Creative Photography; istockphoto, Saint-Gobain Glass Valérie Coustet.

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Česká republika IČ: 45193258

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Výukový program pro žáky základních škol

Výukový program pro žáky základních škol EKO Abeceda aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Výukový program pro žáky základních škol Výukový program EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat s elektroodpadem vytvořila

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise Kontaktní údaje ABB s.r.o. Lucia Sekerešová PR Manager Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 Tel.: +420 234 322 111 Fax: +420 234 322 113 www.abb.cz Copyright 2010 ABB. Všechna práva vyhrazena. Výhody efektivního

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014)

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT! Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Životní prostředí 2 Obsah (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Kampaň 3 Efektivní využití zdrojů 4 Co je to? 4 Proč

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011 Obsah Plzeňský Prazdroj si klade za cíl rozvíjet své podnikání tím správným směrem. Dosahujeme co největší úspěch, abychom mohli naplňovat očekávání našich spotřebitelů,

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

NOVINKA Zpráva o trvalé udržitelnosti 2014

NOVINKA Zpráva o trvalé udržitelnosti 2014 www.vetropack.cz Časopis pro zákazníky společnosti Vetropack 1 / 2015 NOVINKA Zpráva o trvalé udržitelnosti 2014 TRH Z pramene do láhve TECHNIKA Pro životní prostředí a sklo 2 VETROTIME EDITORIAL 04 TRH

Více