VYSoCE VÝKonnÉ ZASKlEnÍ PRo UDRŽiTElnÉ bydlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSoCE VÝKonnÉ ZASKlEnÍ PRo UDRŽiTElnÉ bydlení"

Transkript

1 VYSoCE VÝKonnÉ ZASKlEnÍ PRo UDRŽiTElnÉ bydlení SAinT-GobAin GlASS budoucnost bydlení. od roku 1665

2 obsah 04 ÚsPoRA energie A ochrana ŽIvotNÍHo PRostŘeDÍ 06 ZÁRUkA komfortu A PoHoDLÍ ZA všech okolností 08 výrobní PostUPY ŠetRNÉ k ŽIvotNÍMU PRostŘeDÍ 12 ZÁvAZek skupiny saint-gobain 13 slovníček PoJMŮ

3 Úvod Ambiciózní závazek v zájmu naší planety Problémy týkající se životního prostředí budou hrát v budoucnu bezesporu důležitou roli a budou se týkat nás všech podnikatelů i občanů. Společnost Saint-Gobain Glass již mnoho let usiluje o komplexní řešení v této oblasti. Jedním z klíčových problémů však zůstává, jak můžeme rozpoznat a omezit stopy, které na životním prostředí zanecháváme. Proto jsme prvním výrobcem skla, který v souladu s mezinárodními směrnicemi a předpisy kompletně provedl analýzu životního cyklu svých výrobků. Provedení této analýzy nám umožnilo vypracovat a realizovat účinný akční plán, s jehož pomocí můžeme snížit účinky našich aktivit na životní prostředí a motivovat naše zákazníky, aby naše výrobky na konci jejich životnosti recyklovali. Přistoupili jsme na politiku soustavného zlepšování, zaměřenou na vývoj výrobků, u nichž se snoubí vysoká energetická účinnost, komfort a šetrnost k životnímu prostředí. V tomto ohledu patří naše řešení v oblasti skel s povlakem k nejlepším na trhu. Tato skla snižují potřebu vytápění, klimatizace a umělého osvětlení a mají tak přímý vliv na energetickou úspornost a snížení emise skleníkových plynů. V této brožuře se seznámíte s řešeními a opatřeními, která každý den podnikáme ve prospěch naší planety. Houchan Shoeibi, generální ředitel společnosti Saint-Gobain Glass Saint-Gobain GlASS v kostce Jako největší výrobce skla v Evropě a přední světový výrobce skel s povlakem dodává společnost Saint-Gobain Glass svým zákazníkům vysoce kvalitní výrobky. Pod společnou značkou vyrábí společnost Saint-Gobain Glass čiré, extra čiré, barvené, zrcadlové a lakované ploché, vrstvené a ornamentní sklo a sklo s povlakem. Mezinárodní průmyslový koncern Více než zaměstnanců. Obrat v roce 2010: 2,5 miliardy euro. Pobočky ve více než 30 zemích. Přibližně 40 výrobních závodů vyrábějících ploché sklo ( float ) a více než 15 magnetronových linek (na výrobu povlaků). Saint-gobain glass 03

4 ÚsPoRA energie A ochrana ŽIvotNÍHo PRostŘeDÍ Proč šetřit energii? Protože výdaje na vytápění, klimatizaci a osvětlení budov zaujímají v Evropě v energetických výdajích první místo. Proč chránit životní prostředí? Protože většina celosvětově vyráběné energie je získávána z fosilních surovin (ropa, plyn, uhlí,...). Tyto zdroje energie nejsou nevyčerpatelné a jejich využívání vede ke vzniku a emisím antropogenních skleníkových plynů, které jsou odpovědné za změny klimatu. Klíčové údaje na budovy připadá 44% spotřeby energie a 33% emisí skleníkových plynů v Evropě. Přibližně každá druhá budova v Evropě je stále vybavena jednoduchým zasklením. nízká energetická účinnost oken s jednoduchým zasklením (která je přibližně pětinásobně až šestinásobně nižší než u dvojskla nebo trojskla s nízkoemisivním povlakem) vede k intenzivnějšímu využívání vytápěcích systémů, a tím i k vyšší spotřebě energie a většímu objemu emisí skleníkových plynů. Pokud by byly všechny budovy vybaveny vysoce výkonnými izolačními dvojskly, v Evropě by do ovzduší ročně uniklo o 90 milionů tun co 2 méně, což odpovídá emisím C0 2, které ročně vyprodukuje téměř 9,8 milionů evropanů. Dvojskla 42% Rozdělení typů skel v evropě Dvojskla s povlakem 12% trojskla s povlakem 2% Jednoduché zasklení 44% stavební průmysl velmi významně přispívá k vývoji dokonalejších izolací budov a k využívání přirozeného světla. 04 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

5 Řešení: vysoce výkonné zasklení okna, arkýřová okna, dveře, zimní zahrady atd. přestávají být místy, kudy uniká teplo. Vysoce výkonná zasklení byla vyvinuta za účelem zlepšení energetické účinnosti budov a snížení spotřeby energie a emisí C0 2. Úspora energie instalace těchto vysoce výkonných zasklení je důležitým krokem k úspoře energie. Za 30 let tak lze uspořit 135ti násobek energie, která byla potřebná na výrobu těchto skel. Úspora energie při použití dvojskla * spotřeba energie (při výrobě zasklení): 1900 kwh ÚsPoRA energie (za 30 let používání v porovnání s jednoduchým zasklením): kwh Úspory se přímo odrazí na účtu za vytápění. Aplikační program SGG Glass Compass společnosti Saint-Gobain Glass pro smartphony a tablety umožňuje optimalizovat výběr zasklení s ohledem na jejich polohu a orientaci v příslušné budově a automaticky vypočítá příslušnou úsporu energie. Náklady, které se při instalaci zasklení rychle vrátí energie: Za pouhé 3 měsíce se množství energie, které lze uspořit instalací výkonného izolačního dvojskla (v porovnání s jednoduchým zasklením), vyrovnalo množství energie, které bylo spotřebováno při výrobě dvojskla; co 2 : emise co 2 které vzniknou při výrobě dvojskla, jsou vykompenzovány za 10 měsíců; Rychlá a efektivní návratnost investic. Co znamená vysoce výkonné zasklení? vysoce výkonné zasklení Dvojsklo je vysoce výkonné tehdy, pokud je jedna okenní tabule opatřena nízkoemisním povlakem, který odráží teplo. Trojsklo je vysoce výkonné tehdy, pokud jsou takovým povlakem opatřeny dvě tabule. tento povlak pomáhá udržet teplo uvnitř budovy a zároveň využívat energii slunečního záření (v této souvislosti mluvíme o energetické účinnosti). 19 využití energie slunečního záření stěny nejsou studené vnější teplota 0 c vnitřní teplota 20 c * Výpočet pro izolační dvojsklo SGG CliMAPlUS u domu o půdorysu 100 m 2 s prosklenou plochou 15 m 2. SAinT-GobAin GlASS 05

6 ZÁRUkA komfortu A PoHoDLÍ ZA všech okolností /// Výrobky společnosti Saint-Gobain Glass nešetří jen energii a životní prostředí, ale přispívají také ke zlepšení kvality života. Mají vysokou tepelnou účinnost a díky své bezpečnosti, snadnému čištění a lepším akustickým, optickým a hygienickým vlastnostem poskytují vysoký uživatelský komfort, který Vám zpříjemní Váš každodenní život. tepelný komfort Díky protisluneční funkci a účinné izolaci přispívá vysoce výkonné zasklení k vyššímu tepelnému komfortu v létě i v zimě. V létě je tepelný účinek slunečního záření omezen, dům se tolik neohřívá a klimatizaci je třeba nainstalovat jen výjimečně. V zimě zůstává studený vzduch venku a teplo uvnitř, takže lze ušetřit za vytápění. vizuální komfort Denní světlo je pro pocit pohody nezbytné. Průhledným sklem proniká dovnitř budovy přirozené světlo a prosvětluje ji. ornamentní sklo a sklo s texturou na povrchu rozptyluje světlo, chrání soukromí a vytváří příjemnou a útulnou atmosféru. 06 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

7 AkUstIckÝ komfort Dopravní ruch, hluk ze stavebních prací nebo hlasitá hudba představují jen některé zdroje hluku, které každý den nepříznivě ovlivňují kvalitu našeho života. Zasklení s protihlukovou izolací tyto nepříjemné vlivy zásadním způsobem omezují. oproti běžnému zasklení umožňují dodatečné snížení hluku až o 10 decibelů. ochrana A BeZPeČÍ Zasklení z vrstveného nebo jednotabulového bezpečnostního skla (ESG) zvyšuje bezpečnost. Zabraňuje případnému zranění při rozbití skla (např. střešní okna, arkýřová okna a sprchové kouty) a chrání osoby a majetek v případě vloupání nebo použití násilí. kvalita vzduchu v INteRIÉRU Většina lidí dnes tráví více než 90 % svého času v dopravních prostředcích nebo budovách. Proto je kvalita vzduchu v interiéru nesmírně důležitá. na rozdíl od jiných materiálů, které do vzduchu uvolňují různé látky, je sklo inertní. Skla uvolňují jen velmi malé množství těkavých organických sloučenin. snadné ČIŠtĚNÍ nečistoty a prach vně budovy působí negativně na čistotu oken, a snižují tak intenzitu pronikajícího slunečního světla. Samočisticí skla vydrží čistá déle než klasická skla, což vede k úspoře vody, čisticích prostředků a také času. SAinT-GobAin GlASS 07

8 výrobní PostUPY ŠetRNÉ k ŽIvotNÍMU PRostŘeDÍ /// Pokud bychom chtěli přesně zjistit, jaký vliv mají výrobky na životní prostředí, museli bychom to provést pomocí zavedených a účinných metod, které zohledňují celý životní cyklus výrobku a které jsou založeny na mezinárodních normách a předpisech. Z tohoto důvodu provádí společnost Saint-Gobain Glass u svých výrobků kompletní analýzu životního cyklu. V rámci této analýzy je zjišťováno, do jaké míry ovlivňuje výrobek během jednotlivých fází svého životního cyklu životní prostředí: od těžby surovin přes výrobní proces až po konec životnosti výrobku. Tímto způsobem jsou například zjišťovány emise C0 2, spotřeba energie a vody a dopady na kvalitu ovzduší. Jaké jsou největší výzvy při výrobě skla? Díky provedeným analýzám životního cyklu můžeme náš akční plán pro nadcházející roky rozšířit a vylepšit: Přírodní zdroje můžeme chránit snížením spotřeby energie a vody a omezením těžby surovin, především recyklací střepů, resp. odpadního skla. Snížením emisí C0 2 můžeme bojovat proti změnám klimatu. ekosystémy a lidské zdraví můžeme chránit snížením emisí jedovatých látek vypouštěných do ovzduší (no x, So x, prach atd.) a do vody. Musíme podporovat další zpracování a recyklaci vyprodukovaných odpadů. FÁZe 2: výroba PLocHÉHo skla FÁZe 3: PovRcHovÁ ÚPRAvA (PovLAkovÁNÍ) FÁZe 1: těžba surovin Životnost skla FÁZe 4: ZPRAcovÁNÍ FÁZe 7: konec ŽIvotNostI 08 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení FÁZe 6: ŽIvotNost skla FÁZe 5: PŘePRAvA

9 FÁZe 1: těžba surovin Ploché sklo se vyrábí z přírodních surovin (písek, dolomit, vápenec), které se těží v dolech a kamenolomech, a z látek, jako je například uhličitan sodný (soda). NeJvĚtŠÍ výzva největší výzvu v této fázi představuje snížení spotřeby přírodních zdrojů a vody, které jsou potřebné pro výrobu uhličitanu sodného. RecYkLovANÉ sklo Je ZDRoJ, JeHoŽ využívání Je třeba PoDPoRovAt Při výrobě výrobků společnosti Saint-Gobain Glass je průměrně použito 30 % recyklovaného skla (odpad- ního skla). Recyklace odpadního skla je důležitá, protože tímto způsobem lze snížit spotřebu přírodních surovin. 1 tuna odpadního skla nahradí 850 kg písku. Toto množství přírodních surovin tak můžeme ušetřit. FÁZe 2: výroba PLocHÉHo skla Při výrobě plochého skla se suroviny taví při teplotě C a následně ochlazují. NeJvĚtŠÍ výzva Při tavení surovin se využívají fosilní paliva, což vede ke vzniku emisí C0 2. Z tohoto důvodu věnuje společnost Saint-Gobain Glass této fázi největší pozornost. RecYkLovANÉ sklo Je ŘeŠeNÍM, které snižuje spotřebu energie opětovné využívání odpadního skla je důležité, protože tímto způsobem lze: snížit spotřebu energie tavicích pecí Odpadní sklo se taví při nižší teplotě než primární suroviny. snížit emise co 2 1 tuna recyklovaného skla sníží emise CO 2 o 255 až 300 kg. Společnost Saint-Gobain Glass se systematicky zabývá zvýšením podílu recyklovaného skla při výrobě plochého skla. optimalizovaný výrobní PostUP neustále zlepšujeme výrobní postupy: výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí: všechny závody společnosti saint-gobain Glass jsou certifikovány dle normy Iso Úspora energie: Díky optimalizaci tavicích procesů se spotřeba energie během 5 let snížila o 10 %, ve stejném měřítku se snížily i emise c0 2. Úspora vody: všechny tavicí pece jsou vybaveny chladicím systémem s uzavřeným okruhem, čímž se snižuje množství načerpávané a vypouštěné vody. emise škodlivin do ovzduší: 80 % sklářských pecí je vybaveno filtry pro snížení emisí prachu, So x, kyselých par a kovů do ovzduší. SAinT-GobAin GlASS 09

10 FÁZe 3: PovRcHovÁ ÚPRAvA (PovLAkovÁNÍ) Díky speciální povrchové úpravě jsou nyní k dispozici skla se zvláštními vlastnostmi, například s vylepšenou tepelnou izolací, protisluneční nebo samočisticí funkcí. NeJvĚtŠÍ výzva Při nanášení povlaků (magnetronovém rozprašování) se využívá elektrická energie a voda (k čištění skel). ÚPRAvA, která PŘINÁŠÍ ZARUČeNÉ výsledky V této fázi získává zasklení svoji skutečnou hodnotu: tepelnou účinnost, která je rozhodujícím faktorem pro dosažení dlouhodobé úspory energie. FÁZe 4: ZPRAcovÁNÍ V této fázi je sklo řezáno a zpracováváno na izolační dvojskla nebo trojskla. NeJvĚtŠÍ výzva Při řezání a čištění skel a při sesazování skleněných dílů se využívá elektrická energie a voda. V této fázi vzniká velké množství odpadního skla (střepy, odřezky). Toto sklo je třeba sbírat, aby mohlo být znovu použito při výrobě. optimalizace výrobního PRocesU nejdůležitější body během této fáze jsou: optimalizace výrobního procesu za účelem snížení spotřeby energie a odběru vody třídění odpadního skla za účelem opětovného využívání kvalitního odpadního skla při výrobě plochého skla v tavicích pecích FÁZe 5: PŘePRAvA Jedná se o přepravu skla mezi posledním závodem, kde se sklo zpracovává, a místem, na kterém bude sklo instalováno (výrobce oken nebo budova konečného spotřebitele). Veškerá další přeprava je součástí již popsaných fází. NeJvĚtŠÍ výzva Při přepravě je využívána elektrická energie a vznikají emise Co 2. MAXIMÁLNÍ optimalizace PŘePRAvY Přeprava skla je nezbytná fáze, které je třeba věnovat zvláštní pozornost: Je třeba optimalizovat přepravní řetězec a vytíženost nákladních automobilů. Je třeba obnovovat vozový park a provozovat nákladní automobily s nízkými emisemi škodlivin. Řidiči musejí být vyškoleni s ohledem na způsob jízdy s nižší spotřebou paliva, protože tak lze ušetřit až 25 % paliva. 10 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

11 FÁZe 6: ŽIvotNost skla Dveře, okna, skleněné příčky, zimní zahrady to je jen několik z mnoha způsobů, jak lze sklo využít. DŮLeŽItÉ AsPektY Vysoce výkonné zasklení představuje nulové emise C0 2 a nulovou spotřebu energie. ÚsPoRA energie A ochrana ŽIvotNÍHo PRostŘeDÍ Vysoce výkonná dvojskla a trojskla umožňují úsporu energie a snížení emisí C0 2, a to po celou dobu své životnosti. FÁZe 7: konec ŽIvotNostI Demolice, demontáž, výměna oken na konci životního cyklu se z oken obvykle stává odpad, z něhož se dnes recykluje pouze malá část. DŮLeŽItÉ AsPektY okenní tabule lze po oddělení od všech ostatních prvků okna (tmel, distanční rámeček, dřevěné komponenty atd.) recyklovat. V současné době však neexistuje systém, který by zpracování tohoto odpadu reguloval, proto je znovu využíváno nebo recyklováno pouze 5 % odpadního skla. cíl: ReNtABILNÍ A výkonný systém RecYkLAce okenních tabulí Technické hranice pro používání odpadního skla při výrobě nového skla ještě zdaleka nebyly stanoveny. Pokud bychom zavedli systém pro sběr, třídění a recyklaci použitých okenních tabulí, mohlo by pro tento materiál vzniknout jisté odbytiště. SAinT-GobAin GlASS 11

12 ZÁvAZek skupiny saint-gobain ///Vývoj společnosti Saint-Gobain, která se může pyšnit 300letou historií, je založen na hodnotách, které jsou pro ni důležité i dnes. Tyto hodnoty jsou sepsány jako principy chování a jednání, kterými se musí řídit všichni zaměstnanci společnosti Saint-Gobain a jejichž dodržování je předpokladem pro spolupráci v této společnosti. 5 PRINcIPŮ chování 4 PRINcIPY JeDNÁNÍ profesionalita respekt k ostatním integrita loajalita solidarita dodržování zákonů ochrana životního prostředí bezpečnost práce a ochrana zdraví dodržování práv zaměstnanců Mezinárodní partnerství Společnost Saint-Gobain v rámci četných partnerství prosazuje firemní politiku orientovanou na životní prostředí. Toto platí především pro rok 2003, kdy společnost přistoupila k iniciativě Global compact, a zdůraznila tímto způsobem svůj závazek týkající se rozšiřování svých zásad. Multikomfortní dům saint-gobain byl otevřen 5. července 2011 ve francouzském Beaucouzé. SAINT-GOBAIN RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010 CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE ENVIRONNEMENT 2010 výsledek tohoto závazku: zpráva o trvale udržitelném rozvoji Tento dokument se podrobně zabývá obchodní politikou společnosti a umožňuje pochopení její angažovanosti v celém rozsahu. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách společnosti ( com) a lze ji odtud stáhnout. V roce 2010 byla zpráva poprvé ohodnocena iniciativou Global Reporting initiative a obdržela známku b+. NÁŠ symbol: MULtIkoMFoRtNÍ DŮM saint-gobain Skupina Saint-Gobain se podílí na výstavbě budov budoucnosti po celém světě. Výstavba multikomfortního domu Saint-Gobain, takzvaného energeticky pozitivního domu (budova, která vyprodukuje více energie, než kolik spotřebuje), umožnila sdružit v rámci jednoho projektu všechna odvětví, která jsou v koncernu zastoupena. Společnost Saint-Gobain Glass se na tomto projektu aktivně podílela a vyrobila vnější a vnitřní zasklení budovy. 12 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

13 Slovníček Analýza životního cyklu: vědecká metoda používaná na základě mezinárodních směrnic (iso až 44), jejíž pomocí lze zjistit, jaký vliv mají výrobky nebo služby během doby celé životnosti na životní prostředí. skleněné střepy: odpadní sklo co 2 : oxid uhličitý, hlavní plyn, který způsobuje skleníkový efekt a podílí se na globálním oteplování. voc (angl. Volatile organic Compounds): těkavé organické sloučeniny. Mají přímý vliv na lidské zdraví (některé jsou jedovaté nebo rakovinotvorné). environmentální prohlášení o produktu (EPD): prohlášení o ochraně životního prostředí a zdraví. na základě mezinárodní normy iso obsahují tyto dokumenty ve standardizované formě výsledky analýz životního cyklu, které byly provedeny pro stavební průmysl ve Francii. Global Reporting Initiative (GRI): mezinárodní organizace, která určuje zásady a ukazatele, které smějí podniky používat pro zjišťování své ekonomické, ekologické a sociální efektivnosti. Výsledky těchto zjištění tyto podniky zaznamenávají ve zprávě o trvale udržitelném rozvoji. Iso 14001: mezinárodní norma pro management ochrany životního prostředí. Je založena na principu neustálého zvyšování efektivnosti podniků v oblasti ochrany životního prostředí na základě kontroly následků aktivit těchto podniků na životní prostředí. No x : oxidy dusíku, plyny, které se uvolňují při spalování fosilních zdrojů energie a kromě jiného způsobují skleníkový efekt, přispívají ke vzniku kyselého ovzduší, deště a kyselých vod a ohrožují zdraví. Globaler Pakt: závazek podniků, v jehož rámci chtějí tyto firmy přizpůsobit své aktivity a strategie deseti všeobecně uznávaným zásadám, které se týkají lidských práv, pracovních směrnic, životního prostředí a boje proti korupci. so x : oxidy síry, plyny, které se uvolňují při spalování určitých druhů uhlí a olejů a podílejí se na vzniku kyselého deště. Použitá literatura Prohlášení o ochraně životního prostředí a zdraví pro dvojskla SGG CLIMAPLUS (ověřené autorizovanou třetí osobou) Zpráva «Apport des vitrages à Isolation Thermique Renforcée (ITR) sur maison individuelle» (Používání zasklení se zesílenou tepelnou izolací, resp. zasklení ITR u rodinných domů), Centre de Recherche et Développement (Centrum pro výzkum a vývoj) Chantereine, Saint-Gobain, září 2010 Glass for Europe Eurostat SAinT-GobAin GlASS 13

14 Jakmile se jednou rozhodnete pro instalaci vysoce výkonného zasklení, je to dokonalé řešení, které vám zajistí komfort a pohodlí, skvělý způsob, jak ušetřit energii. 14 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

15 DostUPNÉ DokUMeNtY Analýza životního cyklu našich výrobků (EPD: Environmentální prohlášení o produktu) Certifikáty iso poboček společnosti Saint-Gobain Glass Zprávy o zkouškách emisí těkavých organických sloučenin osvědčení o množství recyklovaného materiálu Všichni naši prodejci jsou v těchto oblastech vyškoleni a mohou Vám zodpovědět jakékoli případné dotazy. Neváhejte se na ně obrátit. SAinT-GobAin GlASS 15

16 SAinT-GobAin GlASS Sales department for CZ, SK and HU Tiskařská 612/ Praha 10-Malešice Tel: Fax: DiSTRibUToR Zde vysvětlete, jaká environmentální kritéria jste dodrželi při tisku (recyklovaný papír, inkousty rostlinného původu, certifikovaná tiskárna ) listopad návrh, text a produkce: o2 France. Autoři fotografií: Shutterstock; Architekt: Gehry Partners, llp (Frank o. Gehry) / Foto: Ari burling; Vancouver Convention Center (CAn) / Architekti: DA Arch. + Planners + lmn Arch. + MussonCattell Mackey Partnership / Foto: bob Matheson; Saint-Gobain Glass; botanická zahrada Peking (Čína) / Architekt: Čang Ju / Foto: Jang Čchao Jing; Ryan McVay / Getty images; John Giustina / Getty images; Josefine Unterhauser; Zdroj obrázku / Getty images; baumann Wintergarten GmbH, Stockheim (D) / Foto: Stefan Diller; Franck Dunouau, Glassolutions France; Juice images / Fotolia. com; Chris Ryan / Getty images; Architekt: laure levanneur, agencearchifact / Foto: Thierry Mercier; Georg becker Creative Photography; istockphoto, Saint-Gobain Glass Valérie Coustet.

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

PLANIBEL LOW-E. (*) Dále jen AGC

PLANIBEL LOW-E. (*) Dále jen AGC ŠKÁLA skel Planibel Low-E Nízkoemisivní skla PLANIBEL LOW-E PLANIBEL LOW E: ŠKÁLA SKEL s nízkou emisivitou Škála nízkoemisivních skel společnosti AGC Glass Europe (*) je charakterizována nejen svou nejširší

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Skla. pro tepelnou izolaci IPLUS. do rezidenčních budov a rodinných domů

Skla. pro tepelnou izolaci IPLUS. do rezidenčních budov a rodinných domů Skla pro tepelnou izolaci Tepelně-izolační skla do rezidenčních budov a rodinných domů IPLUS 2 AGC Glass Europe představuje Německo IPLUS LST 3 komplexní škálu výrobků pro tepelnou izolaci IPLUS Zlepšení

Více

stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo

stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo SKUPINA AGC S V ě TOVý LÍDR V OBLASTI PLOCHé HO SKLA AGC (Asahi Glass Company) vyrábí a zpracovává ploché sklo pro stavební sektor a specializovaná

Více

IZOLA NÍ SKLA FINSTRAL. Multifunkční skla pro Vaše nová okna

IZOLA NÍ SKLA FINSTRAL. Multifunkční skla pro Vaše nová okna IZOLA NÍ SKLA FINSTRAL Multifunkční skla pro Vaše nová okna NABÍDKA SKEL OD FINSTRALU Plus-Valor Dobrý standard Standardně dodávaná skla: Izolační sklo Plus-Valor s tepelnou ochranou s dvěma okenními tabulkami.

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

í š p ě le n l ite id v i-fo t n A l e B MO R e H t

í š p ě le n l ite id v i-fo t n A l e B MO R e H t THERMOBEL ANTI-FOG viditelně lepší ANTI-FOG užívejte si výhled do okolí z pohodlí svého domova Výběr zasklení je závislý na finančních možnostech a faktorech souvisejících s životním prostředím a pohodlím.

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Planibel Coloured. Infosheet. You have printed. škála plochých skel probarvených ve hmotě od společnosti AGC

Planibel Coloured. Infosheet. You have printed. škála plochých skel probarvených ve hmotě od společnosti AGC Infosheet You have printed Green, PrivaBlue, Dark Blue, Grey, Bronze, Azur, Dark Grey Základní skla probarvená ve hmotě Barevná skla jsou vhodná pro veškerá zpracování určená pro stavebnictví, dekoraci,

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

Izolace Rockwool Vaše bezpečná volba na cestě k udržitelnosti

Izolace Rockwool Vaše bezpečná volba na cestě k udržitelnosti Izolace Rockwool Vaše bezpečná volba na cestě k udržitelnosti Oddáni udržitelnosti Rockwool Group nabízí jedno z nejzásadnějších řešení v oblasti ochrany klimatu: izolační materiál, který sníží energetickou

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

Multifunkční krbová kamna pro každý domov

Multifunkční krbová kamna pro každý domov Multifunkční krbová kamna pro každý domov Proč si vybrat kamna Blacksmith? Věděli jste, že 70% tepla z průměrného otevřeného ohně může unikat do komína? Moderní kamna mohou hořet tak efektivně, že méně

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won GreenPlan 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won Představení projektu GreenPlan» je globální iniciativou společnosti LeasePlan. Jde o první iniciativu svého druhu

Více

Druhy izolačních skel

Druhy izolačních skel Druhy izolačních skel 1. Tepelně izolační skla se zvýšenou tepelnou izolací... 1 2. Tepelně izolační skla se zvýšenou protihlukovou izolací... 2 3. Tepelně izolační skla se zvýšenou ochranou před slunečním

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 V souladu s etikou podnikání akciové společnosti Kemifloc v oblasti výroby a prodeje chemikálií pro úpravu

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Příklady certifikovaných budov

Příklady certifikovaných budov pobočka České Budějovice Praha 21.6.2012 Příklady certifikovaných budov Ing. Jan Tripes TZÚS Praha, s.p., Národní platforma SBToolCZ 2011 - První certifikovaný Rodinný dům v ČR Pasivní rodinný dům Na Podvolání

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Glassiled. Infosheet. You have printed. škála vrstvených bezpečnostních skel s integrovanými LED diodami

Glassiled. Infosheet. You have printed. škála vrstvených bezpečnostních skel s integrovanými LED diodami Infosheet You have printed Dělící příčky, Vitríny a výkladní skříně, Fasády, Industrial Products, Police Capture the light Glassiled je nová řada vrstveného bezpečnostního skla se zabudovanými elektroluminiscenčními

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU

VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU Překlad do češtiny zajistila Asociace sklářského a keramického

Více

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna ze systému Euro-DESIGN ed86 vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna z Euro-DESIGN ED86 plus vyšší hodnota pro váš domov Úspora energií díky

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Časté dotazy. Řešení energeticky úsporného zasklení a ekonomika low carbon + GLASS FOR EUROPE. Building, Automotive, Solar-Energy Glass

Časté dotazy. Řešení energeticky úsporného zasklení a ekonomika low carbon + GLASS FOR EUROPE. Building, Automotive, Solar-Energy Glass Časté dotazy Řešení energeticky úsporného zasklení a ekonomika low carbon + GLASS FOR EUROPE Building, Automotive, Solar-Energy Glass + Pozn. překl.: Ekonomika snažící se o nízké emise skleníkových plynů

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky

Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky Schüco Thermo 6 Programm Systémová výroba oken od Vašeho Schüco partnera Očekávejte od nás jen to nejlepší. V oblasti poradenství, projektování i provedení. Rádi Vám pomůžeme vybrat vhodná okna pro Váš

Více

Užívejte si pohodlí. Kdykoliv.

Užívejte si pohodlí. Kdykoliv. ROTEX Comfort 365 Užívejte si pohodlí. Kdykoliv. Teplo v zimě, chládek v létě. Účinné, ekonomické a ekologické. Se sluncem, vzduchem a společností ROTEX. Během fáze výstavby jsme hledali maximální pohodlí

Více

DEFINICE VÍCETABULOVÉHO IZOLACNÍHO ˇ SKLA (MIG podle ÖNORM EN 1279)

DEFINICE VÍCETABULOVÉHO IZOLACNÍHO ˇ SKLA (MIG podle ÖNORM EN 1279) MIG 2013 ertl-glas.at DEFINICE VÍCETABULOVÉHO IZOLACNÍHO ˇ SKLA (MIG podle ÖNORM EN 1279) Mechanicky stabilní a odolná jednotka z minimálně dvou skleněných tabulí, které jsou od sebe odděleny jednou nebo

Více

Kyoto hodně se mluvilo. Kopenhagen hodně se mluvilo. Jednáme: Stálý koncept

Kyoto hodně se mluvilo. Kopenhagen hodně se mluvilo. Jednáme: Stálý koncept Kyoto hodně se mluvilo Kopenhagen hodně se mluvilo Jednáme: Stálý koncept Svět bude zelený environmentální povědomí Již 25 let produkty PANOLIN ECLs* pomáhají chránit životní prostředí V dnešní době PANOLIN

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem 6 moderních motivů Domovní dveře Comfort Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem Protože tady jste doma Pohoda začíná u domovních dveří Domovní dveře plní více funkcí: chrání,

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH 2012-1 Hannes Luetz produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH Koncept normy budov na jejich Tento koncept normy EN15232 (2011-06) představuje revizi a rozšíření stávající normy EN15232 z roku 2007.

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY 2009, Design: Bob Jezerský (bjez@graphicgarden.cz), Foto: Ivan Šamaj (arfa@volny.cz) NEW 2009 NEW 2009 PL PRAHA OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK BRNO OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK ČESKÝ TĚŠÍN STARÉ MĚSTO SK Česká republika

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Nové produkty FOR HOME 2015

Nové produkty FOR HOME 2015 Nové produkty FOR HOME 2015 Tekutý prostředek na čištění plastových povrchů NOVINKA Plastic Surface Cleaner 750 ml dokonale odstraňuje veškeré nečistoty: mastnotu, prach i saze nepoškrábe čištěný povrch

Více

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o.

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. OKNO + = ŘÍZENÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR 4x NEJ: - NEJLEVNĚJŠÍ - NEJJEDNODUŠŠÍ

Více

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Volba 9 pro každou rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 4 Ideální řešení pro jakoukoliv 9 rekonstrukci Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

KERAMICKÉ VYTÁPĚNÍ SVĚTLÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE. Výrobce průmyslového vytápění

KERAMICKÉ VYTÁPĚNÍ SVĚTLÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE. Výrobce průmyslového vytápění KERAMICKÉ VYTÁPĚNÍ P R Ů M Y S L O V É A V E Ř E J N É O B J E K T Y Výrobce průmyslového Jak vytápět průmyslové a veřejné objekty... Plynové keramické topení, jeho flexibilita, umožňuje dokonale přizpůsobit

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Ekoznačení - Dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí; řízeno směrnicemi

Více

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.info Nakupování a ochrana klimatu... 1 1. Výkonnostní tabulka

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání. Návaznost na RVP: Všechny hlavní cíle a navazující dílčí cíle se týkají průřezového tématu Člověk a životní prostředí a vzdělávací oblasti Biologické a ekologické vzdělávání. Průřezové téma má návaznost

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více

Neporazitelné od samého začátku!

Neporazitelné od samého začátku! MANN-FILTER Neporazitelné od samého začátku! Skutečné hodnoty, které platí >> Kvalita originálního dílu Moderní kompresory vyžadují vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění.

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více