VYSoCE VÝKonnÉ ZASKlEnÍ PRo UDRŽiTElnÉ bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSoCE VÝKonnÉ ZASKlEnÍ PRo UDRŽiTElnÉ bydlení"

Transkript

1 VYSoCE VÝKonnÉ ZASKlEnÍ PRo UDRŽiTElnÉ bydlení SAinT-GobAin GlASS budoucnost bydlení. od roku 1665

2 obsah 04 ÚsPoRA energie A ochrana ŽIvotNÍHo PRostŘeDÍ 06 ZÁRUkA komfortu A PoHoDLÍ ZA všech okolností 08 výrobní PostUPY ŠetRNÉ k ŽIvotNÍMU PRostŘeDÍ 12 ZÁvAZek skupiny saint-gobain 13 slovníček PoJMŮ

3 Úvod Ambiciózní závazek v zájmu naší planety Problémy týkající se životního prostředí budou hrát v budoucnu bezesporu důležitou roli a budou se týkat nás všech podnikatelů i občanů. Společnost Saint-Gobain Glass již mnoho let usiluje o komplexní řešení v této oblasti. Jedním z klíčových problémů však zůstává, jak můžeme rozpoznat a omezit stopy, které na životním prostředí zanecháváme. Proto jsme prvním výrobcem skla, který v souladu s mezinárodními směrnicemi a předpisy kompletně provedl analýzu životního cyklu svých výrobků. Provedení této analýzy nám umožnilo vypracovat a realizovat účinný akční plán, s jehož pomocí můžeme snížit účinky našich aktivit na životní prostředí a motivovat naše zákazníky, aby naše výrobky na konci jejich životnosti recyklovali. Přistoupili jsme na politiku soustavného zlepšování, zaměřenou na vývoj výrobků, u nichž se snoubí vysoká energetická účinnost, komfort a šetrnost k životnímu prostředí. V tomto ohledu patří naše řešení v oblasti skel s povlakem k nejlepším na trhu. Tato skla snižují potřebu vytápění, klimatizace a umělého osvětlení a mají tak přímý vliv na energetickou úspornost a snížení emise skleníkových plynů. V této brožuře se seznámíte s řešeními a opatřeními, která každý den podnikáme ve prospěch naší planety. Houchan Shoeibi, generální ředitel společnosti Saint-Gobain Glass Saint-Gobain GlASS v kostce Jako největší výrobce skla v Evropě a přední světový výrobce skel s povlakem dodává společnost Saint-Gobain Glass svým zákazníkům vysoce kvalitní výrobky. Pod společnou značkou vyrábí společnost Saint-Gobain Glass čiré, extra čiré, barvené, zrcadlové a lakované ploché, vrstvené a ornamentní sklo a sklo s povlakem. Mezinárodní průmyslový koncern Více než zaměstnanců. Obrat v roce 2010: 2,5 miliardy euro. Pobočky ve více než 30 zemích. Přibližně 40 výrobních závodů vyrábějících ploché sklo ( float ) a více než 15 magnetronových linek (na výrobu povlaků). Saint-gobain glass 03

4 ÚsPoRA energie A ochrana ŽIvotNÍHo PRostŘeDÍ Proč šetřit energii? Protože výdaje na vytápění, klimatizaci a osvětlení budov zaujímají v Evropě v energetických výdajích první místo. Proč chránit životní prostředí? Protože většina celosvětově vyráběné energie je získávána z fosilních surovin (ropa, plyn, uhlí,...). Tyto zdroje energie nejsou nevyčerpatelné a jejich využívání vede ke vzniku a emisím antropogenních skleníkových plynů, které jsou odpovědné za změny klimatu. Klíčové údaje na budovy připadá 44% spotřeby energie a 33% emisí skleníkových plynů v Evropě. Přibližně každá druhá budova v Evropě je stále vybavena jednoduchým zasklením. nízká energetická účinnost oken s jednoduchým zasklením (která je přibližně pětinásobně až šestinásobně nižší než u dvojskla nebo trojskla s nízkoemisivním povlakem) vede k intenzivnějšímu využívání vytápěcích systémů, a tím i k vyšší spotřebě energie a většímu objemu emisí skleníkových plynů. Pokud by byly všechny budovy vybaveny vysoce výkonnými izolačními dvojskly, v Evropě by do ovzduší ročně uniklo o 90 milionů tun co 2 méně, což odpovídá emisím C0 2, které ročně vyprodukuje téměř 9,8 milionů evropanů. Dvojskla 42% Rozdělení typů skel v evropě Dvojskla s povlakem 12% trojskla s povlakem 2% Jednoduché zasklení 44% stavební průmysl velmi významně přispívá k vývoji dokonalejších izolací budov a k využívání přirozeného světla. 04 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

5 Řešení: vysoce výkonné zasklení okna, arkýřová okna, dveře, zimní zahrady atd. přestávají být místy, kudy uniká teplo. Vysoce výkonná zasklení byla vyvinuta za účelem zlepšení energetické účinnosti budov a snížení spotřeby energie a emisí C0 2. Úspora energie instalace těchto vysoce výkonných zasklení je důležitým krokem k úspoře energie. Za 30 let tak lze uspořit 135ti násobek energie, která byla potřebná na výrobu těchto skel. Úspora energie při použití dvojskla * spotřeba energie (při výrobě zasklení): 1900 kwh ÚsPoRA energie (za 30 let používání v porovnání s jednoduchým zasklením): kwh Úspory se přímo odrazí na účtu za vytápění. Aplikační program SGG Glass Compass společnosti Saint-Gobain Glass pro smartphony a tablety umožňuje optimalizovat výběr zasklení s ohledem na jejich polohu a orientaci v příslušné budově a automaticky vypočítá příslušnou úsporu energie. Náklady, které se při instalaci zasklení rychle vrátí energie: Za pouhé 3 měsíce se množství energie, které lze uspořit instalací výkonného izolačního dvojskla (v porovnání s jednoduchým zasklením), vyrovnalo množství energie, které bylo spotřebováno při výrobě dvojskla; co 2 : emise co 2 které vzniknou při výrobě dvojskla, jsou vykompenzovány za 10 měsíců; Rychlá a efektivní návratnost investic. Co znamená vysoce výkonné zasklení? vysoce výkonné zasklení Dvojsklo je vysoce výkonné tehdy, pokud je jedna okenní tabule opatřena nízkoemisním povlakem, který odráží teplo. Trojsklo je vysoce výkonné tehdy, pokud jsou takovým povlakem opatřeny dvě tabule. tento povlak pomáhá udržet teplo uvnitř budovy a zároveň využívat energii slunečního záření (v této souvislosti mluvíme o energetické účinnosti). 19 využití energie slunečního záření stěny nejsou studené vnější teplota 0 c vnitřní teplota 20 c * Výpočet pro izolační dvojsklo SGG CliMAPlUS u domu o půdorysu 100 m 2 s prosklenou plochou 15 m 2. SAinT-GobAin GlASS 05

6 ZÁRUkA komfortu A PoHoDLÍ ZA všech okolností /// Výrobky společnosti Saint-Gobain Glass nešetří jen energii a životní prostředí, ale přispívají také ke zlepšení kvality života. Mají vysokou tepelnou účinnost a díky své bezpečnosti, snadnému čištění a lepším akustickým, optickým a hygienickým vlastnostem poskytují vysoký uživatelský komfort, který Vám zpříjemní Váš každodenní život. tepelný komfort Díky protisluneční funkci a účinné izolaci přispívá vysoce výkonné zasklení k vyššímu tepelnému komfortu v létě i v zimě. V létě je tepelný účinek slunečního záření omezen, dům se tolik neohřívá a klimatizaci je třeba nainstalovat jen výjimečně. V zimě zůstává studený vzduch venku a teplo uvnitř, takže lze ušetřit za vytápění. vizuální komfort Denní světlo je pro pocit pohody nezbytné. Průhledným sklem proniká dovnitř budovy přirozené světlo a prosvětluje ji. ornamentní sklo a sklo s texturou na povrchu rozptyluje světlo, chrání soukromí a vytváří příjemnou a útulnou atmosféru. 06 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

7 AkUstIckÝ komfort Dopravní ruch, hluk ze stavebních prací nebo hlasitá hudba představují jen některé zdroje hluku, které každý den nepříznivě ovlivňují kvalitu našeho života. Zasklení s protihlukovou izolací tyto nepříjemné vlivy zásadním způsobem omezují. oproti běžnému zasklení umožňují dodatečné snížení hluku až o 10 decibelů. ochrana A BeZPeČÍ Zasklení z vrstveného nebo jednotabulového bezpečnostního skla (ESG) zvyšuje bezpečnost. Zabraňuje případnému zranění při rozbití skla (např. střešní okna, arkýřová okna a sprchové kouty) a chrání osoby a majetek v případě vloupání nebo použití násilí. kvalita vzduchu v INteRIÉRU Většina lidí dnes tráví více než 90 % svého času v dopravních prostředcích nebo budovách. Proto je kvalita vzduchu v interiéru nesmírně důležitá. na rozdíl od jiných materiálů, které do vzduchu uvolňují různé látky, je sklo inertní. Skla uvolňují jen velmi malé množství těkavých organických sloučenin. snadné ČIŠtĚNÍ nečistoty a prach vně budovy působí negativně na čistotu oken, a snižují tak intenzitu pronikajícího slunečního světla. Samočisticí skla vydrží čistá déle než klasická skla, což vede k úspoře vody, čisticích prostředků a také času. SAinT-GobAin GlASS 07

8 výrobní PostUPY ŠetRNÉ k ŽIvotNÍMU PRostŘeDÍ /// Pokud bychom chtěli přesně zjistit, jaký vliv mají výrobky na životní prostředí, museli bychom to provést pomocí zavedených a účinných metod, které zohledňují celý životní cyklus výrobku a které jsou založeny na mezinárodních normách a předpisech. Z tohoto důvodu provádí společnost Saint-Gobain Glass u svých výrobků kompletní analýzu životního cyklu. V rámci této analýzy je zjišťováno, do jaké míry ovlivňuje výrobek během jednotlivých fází svého životního cyklu životní prostředí: od těžby surovin přes výrobní proces až po konec životnosti výrobku. Tímto způsobem jsou například zjišťovány emise C0 2, spotřeba energie a vody a dopady na kvalitu ovzduší. Jaké jsou největší výzvy při výrobě skla? Díky provedeným analýzám životního cyklu můžeme náš akční plán pro nadcházející roky rozšířit a vylepšit: Přírodní zdroje můžeme chránit snížením spotřeby energie a vody a omezením těžby surovin, především recyklací střepů, resp. odpadního skla. Snížením emisí C0 2 můžeme bojovat proti změnám klimatu. ekosystémy a lidské zdraví můžeme chránit snížením emisí jedovatých látek vypouštěných do ovzduší (no x, So x, prach atd.) a do vody. Musíme podporovat další zpracování a recyklaci vyprodukovaných odpadů. FÁZe 2: výroba PLocHÉHo skla FÁZe 3: PovRcHovÁ ÚPRAvA (PovLAkovÁNÍ) FÁZe 1: těžba surovin Životnost skla FÁZe 4: ZPRAcovÁNÍ FÁZe 7: konec ŽIvotNostI 08 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení FÁZe 6: ŽIvotNost skla FÁZe 5: PŘePRAvA

9 FÁZe 1: těžba surovin Ploché sklo se vyrábí z přírodních surovin (písek, dolomit, vápenec), které se těží v dolech a kamenolomech, a z látek, jako je například uhličitan sodný (soda). NeJvĚtŠÍ výzva největší výzvu v této fázi představuje snížení spotřeby přírodních zdrojů a vody, které jsou potřebné pro výrobu uhličitanu sodného. RecYkLovANÉ sklo Je ZDRoJ, JeHoŽ využívání Je třeba PoDPoRovAt Při výrobě výrobků společnosti Saint-Gobain Glass je průměrně použito 30 % recyklovaného skla (odpad- ního skla). Recyklace odpadního skla je důležitá, protože tímto způsobem lze snížit spotřebu přírodních surovin. 1 tuna odpadního skla nahradí 850 kg písku. Toto množství přírodních surovin tak můžeme ušetřit. FÁZe 2: výroba PLocHÉHo skla Při výrobě plochého skla se suroviny taví při teplotě C a následně ochlazují. NeJvĚtŠÍ výzva Při tavení surovin se využívají fosilní paliva, což vede ke vzniku emisí C0 2. Z tohoto důvodu věnuje společnost Saint-Gobain Glass této fázi největší pozornost. RecYkLovANÉ sklo Je ŘeŠeNÍM, které snižuje spotřebu energie opětovné využívání odpadního skla je důležité, protože tímto způsobem lze: snížit spotřebu energie tavicích pecí Odpadní sklo se taví při nižší teplotě než primární suroviny. snížit emise co 2 1 tuna recyklovaného skla sníží emise CO 2 o 255 až 300 kg. Společnost Saint-Gobain Glass se systematicky zabývá zvýšením podílu recyklovaného skla při výrobě plochého skla. optimalizovaný výrobní PostUP neustále zlepšujeme výrobní postupy: výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí: všechny závody společnosti saint-gobain Glass jsou certifikovány dle normy Iso Úspora energie: Díky optimalizaci tavicích procesů se spotřeba energie během 5 let snížila o 10 %, ve stejném měřítku se snížily i emise c0 2. Úspora vody: všechny tavicí pece jsou vybaveny chladicím systémem s uzavřeným okruhem, čímž se snižuje množství načerpávané a vypouštěné vody. emise škodlivin do ovzduší: 80 % sklářských pecí je vybaveno filtry pro snížení emisí prachu, So x, kyselých par a kovů do ovzduší. SAinT-GobAin GlASS 09

10 FÁZe 3: PovRcHovÁ ÚPRAvA (PovLAkovÁNÍ) Díky speciální povrchové úpravě jsou nyní k dispozici skla se zvláštními vlastnostmi, například s vylepšenou tepelnou izolací, protisluneční nebo samočisticí funkcí. NeJvĚtŠÍ výzva Při nanášení povlaků (magnetronovém rozprašování) se využívá elektrická energie a voda (k čištění skel). ÚPRAvA, která PŘINÁŠÍ ZARUČeNÉ výsledky V této fázi získává zasklení svoji skutečnou hodnotu: tepelnou účinnost, která je rozhodujícím faktorem pro dosažení dlouhodobé úspory energie. FÁZe 4: ZPRAcovÁNÍ V této fázi je sklo řezáno a zpracováváno na izolační dvojskla nebo trojskla. NeJvĚtŠÍ výzva Při řezání a čištění skel a při sesazování skleněných dílů se využívá elektrická energie a voda. V této fázi vzniká velké množství odpadního skla (střepy, odřezky). Toto sklo je třeba sbírat, aby mohlo být znovu použito při výrobě. optimalizace výrobního PRocesU nejdůležitější body během této fáze jsou: optimalizace výrobního procesu za účelem snížení spotřeby energie a odběru vody třídění odpadního skla za účelem opětovného využívání kvalitního odpadního skla při výrobě plochého skla v tavicích pecích FÁZe 5: PŘePRAvA Jedná se o přepravu skla mezi posledním závodem, kde se sklo zpracovává, a místem, na kterém bude sklo instalováno (výrobce oken nebo budova konečného spotřebitele). Veškerá další přeprava je součástí již popsaných fází. NeJvĚtŠÍ výzva Při přepravě je využívána elektrická energie a vznikají emise Co 2. MAXIMÁLNÍ optimalizace PŘePRAvY Přeprava skla je nezbytná fáze, které je třeba věnovat zvláštní pozornost: Je třeba optimalizovat přepravní řetězec a vytíženost nákladních automobilů. Je třeba obnovovat vozový park a provozovat nákladní automobily s nízkými emisemi škodlivin. Řidiči musejí být vyškoleni s ohledem na způsob jízdy s nižší spotřebou paliva, protože tak lze ušetřit až 25 % paliva. 10 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

11 FÁZe 6: ŽIvotNost skla Dveře, okna, skleněné příčky, zimní zahrady to je jen několik z mnoha způsobů, jak lze sklo využít. DŮLeŽItÉ AsPektY Vysoce výkonné zasklení představuje nulové emise C0 2 a nulovou spotřebu energie. ÚsPoRA energie A ochrana ŽIvotNÍHo PRostŘeDÍ Vysoce výkonná dvojskla a trojskla umožňují úsporu energie a snížení emisí C0 2, a to po celou dobu své životnosti. FÁZe 7: konec ŽIvotNostI Demolice, demontáž, výměna oken na konci životního cyklu se z oken obvykle stává odpad, z něhož se dnes recykluje pouze malá část. DŮLeŽItÉ AsPektY okenní tabule lze po oddělení od všech ostatních prvků okna (tmel, distanční rámeček, dřevěné komponenty atd.) recyklovat. V současné době však neexistuje systém, který by zpracování tohoto odpadu reguloval, proto je znovu využíváno nebo recyklováno pouze 5 % odpadního skla. cíl: ReNtABILNÍ A výkonný systém RecYkLAce okenních tabulí Technické hranice pro používání odpadního skla při výrobě nového skla ještě zdaleka nebyly stanoveny. Pokud bychom zavedli systém pro sběr, třídění a recyklaci použitých okenních tabulí, mohlo by pro tento materiál vzniknout jisté odbytiště. SAinT-GobAin GlASS 11

12 ZÁvAZek skupiny saint-gobain ///Vývoj společnosti Saint-Gobain, která se může pyšnit 300letou historií, je založen na hodnotách, které jsou pro ni důležité i dnes. Tyto hodnoty jsou sepsány jako principy chování a jednání, kterými se musí řídit všichni zaměstnanci společnosti Saint-Gobain a jejichž dodržování je předpokladem pro spolupráci v této společnosti. 5 PRINcIPŮ chování 4 PRINcIPY JeDNÁNÍ profesionalita respekt k ostatním integrita loajalita solidarita dodržování zákonů ochrana životního prostředí bezpečnost práce a ochrana zdraví dodržování práv zaměstnanců Mezinárodní partnerství Společnost Saint-Gobain v rámci četných partnerství prosazuje firemní politiku orientovanou na životní prostředí. Toto platí především pro rok 2003, kdy společnost přistoupila k iniciativě Global compact, a zdůraznila tímto způsobem svůj závazek týkající se rozšiřování svých zásad. Multikomfortní dům saint-gobain byl otevřen 5. července 2011 ve francouzském Beaucouzé. SAINT-GOBAIN RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010 CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE ENVIRONNEMENT 2010 výsledek tohoto závazku: zpráva o trvale udržitelném rozvoji Tento dokument se podrobně zabývá obchodní politikou společnosti a umožňuje pochopení její angažovanosti v celém rozsahu. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.saint-gobain. com) a lze ji odtud stáhnout. V roce 2010 byla zpráva poprvé ohodnocena iniciativou Global Reporting initiative a obdržela známku b+. NÁŠ symbol: MULtIkoMFoRtNÍ DŮM saint-gobain Skupina Saint-Gobain se podílí na výstavbě budov budoucnosti po celém světě. Výstavba multikomfortního domu Saint-Gobain, takzvaného energeticky pozitivního domu (budova, která vyprodukuje více energie, než kolik spotřebuje), umožnila sdružit v rámci jednoho projektu všechna odvětví, která jsou v koncernu zastoupena. Společnost Saint-Gobain Glass se na tomto projektu aktivně podílela a vyrobila vnější a vnitřní zasklení budovy. 12 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

13 Slovníček Analýza životního cyklu: vědecká metoda používaná na základě mezinárodních směrnic (iso až 44), jejíž pomocí lze zjistit, jaký vliv mají výrobky nebo služby během doby celé životnosti na životní prostředí. skleněné střepy: odpadní sklo co 2 : oxid uhličitý, hlavní plyn, který způsobuje skleníkový efekt a podílí se na globálním oteplování. voc (angl. Volatile organic Compounds): těkavé organické sloučeniny. Mají přímý vliv na lidské zdraví (některé jsou jedovaté nebo rakovinotvorné). environmentální prohlášení o produktu (EPD): prohlášení o ochraně životního prostředí a zdraví. na základě mezinárodní normy iso obsahují tyto dokumenty ve standardizované formě výsledky analýz životního cyklu, které byly provedeny pro stavební průmysl ve Francii. Global Reporting Initiative (GRI): mezinárodní organizace, která určuje zásady a ukazatele, které smějí podniky používat pro zjišťování své ekonomické, ekologické a sociální efektivnosti. Výsledky těchto zjištění tyto podniky zaznamenávají ve zprávě o trvale udržitelném rozvoji. Iso 14001: mezinárodní norma pro management ochrany životního prostředí. Je založena na principu neustálého zvyšování efektivnosti podniků v oblasti ochrany životního prostředí na základě kontroly následků aktivit těchto podniků na životní prostředí. No x : oxidy dusíku, plyny, které se uvolňují při spalování fosilních zdrojů energie a kromě jiného způsobují skleníkový efekt, přispívají ke vzniku kyselého ovzduší, deště a kyselých vod a ohrožují zdraví. Globaler Pakt: závazek podniků, v jehož rámci chtějí tyto firmy přizpůsobit své aktivity a strategie deseti všeobecně uznávaným zásadám, které se týkají lidských práv, pracovních směrnic, životního prostředí a boje proti korupci. so x : oxidy síry, plyny, které se uvolňují při spalování určitých druhů uhlí a olejů a podílejí se na vzniku kyselého deště. Použitá literatura Prohlášení o ochraně životního prostředí a zdraví pro dvojskla SGG CLIMAPLUS (ověřené autorizovanou třetí osobou) Zpráva «Apport des vitrages à Isolation Thermique Renforcée (ITR) sur maison individuelle» (Používání zasklení se zesílenou tepelnou izolací, resp. zasklení ITR u rodinných domů), Centre de Recherche et Développement (Centrum pro výzkum a vývoj) Chantereine, Saint-Gobain, září 2010 Glass for Europe Eurostat SAinT-GobAin GlASS 13

14 Jakmile se jednou rozhodnete pro instalaci vysoce výkonného zasklení, je to dokonalé řešení, které vám zajistí komfort a pohodlí, skvělý způsob, jak ušetřit energii. 14 ochrana ŽiVoTnÍHo PRoSTŘEDÍ PRo TRVAlE UDRŽiTElnÉ bydlení

15 DostUPNÉ DokUMeNtY Analýza životního cyklu našich výrobků (EPD: Environmentální prohlášení o produktu) Certifikáty iso poboček společnosti Saint-Gobain Glass Zprávy o zkouškách emisí těkavých organických sloučenin osvědčení o množství recyklovaného materiálu Všichni naši prodejci jsou v těchto oblastech vyškoleni a mohou Vám zodpovědět jakékoli případné dotazy. Neváhejte se na ně obrátit. SAinT-GobAin GlASS 15

16 SAinT-GobAin GlASS Sales department for CZ, SK and HU Tiskařská 612/ Praha 10-Malešice Tel: Fax: DiSTRibUToR Zde vysvětlete, jaká environmentální kritéria jste dodrželi při tisku (recyklovaný papír, inkousty rostlinného původu, certifikovaná tiskárna ) listopad návrh, text a produkce: o2 France. Autoři fotografií: Shutterstock; Architekt: Gehry Partners, llp (Frank o. Gehry) / Foto: Ari burling; Vancouver Convention Center (CAn) / Architekti: DA Arch. + Planners + lmn Arch. + MussonCattell Mackey Partnership / Foto: bob Matheson; Saint-Gobain Glass; botanická zahrada Peking (Čína) / Architekt: Čang Ju / Foto: Jang Čchao Jing; Ryan McVay / Getty images; John Giustina / Getty images; Josefine Unterhauser; Zdroj obrázku / Getty images; baumann Wintergarten GmbH, Stockheim (D) / Foto: Stefan Diller; Franck Dunouau, Glassolutions France; Juice images / Fotolia. com; Chris Ryan / Getty images; Architekt: laure levanneur, agencearchifact / Foto: Thierry Mercier; Georg becker Creative Photography; istockphoto, Saint-Gobain Glass Valérie Coustet.

Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. Pasivní sklo pro aktivní život PLANETA ENERGIE SVĚTLO

Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. Pasivní sklo pro aktivní život PLANETA ENERGIE SVĚTLO 3. 2. Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, chrání solární životní faktor prostředí. umožňuje využití tepelných zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. planibel Tri Pasivní sklo pro aktivní život

Více

IPLUS Anti-Fog. viditelně lepší

IPLUS Anti-Fog. viditelně lepší IPLUS Anti-Fog viditelně lepší ANTI-FOG užívejte si výhled do okolí z pohodlí svého domova Výběr zasklení je závislý na finančních možnostech a faktorech souvisejících s životním prostředím a pohodlím.

Více

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin Sklo zůstává sklem Recyklace je ekologická a ekonomická Zákazníci dávají dnes přednost výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Sklo jednoznačně překonává ostatní obalové materiály, protože se vynikajícím

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

PLANIBEL LOW-E. (*) Dále jen AGC

PLANIBEL LOW-E. (*) Dále jen AGC ŠKÁLA skel Planibel Low-E Nízkoemisivní skla PLANIBEL LOW-E PLANIBEL LOW E: ŠKÁLA SKEL s nízkou emisivitou Škála nízkoemisivních skel společnosti AGC Glass Europe (*) je charakterizována nejen svou nejširší

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

ANTI-FOG. užívejte si výhled do okolí z pohodlí svého domova

ANTI-FOG. užívejte si výhled do okolí z pohodlí svého domova ANTI-FOG užívejte si výhled do okolí z pohodlí svého domova Výběr zasklení je závislý na finančních možnostech a faktorech souvisejících s životním prostředím a pohodlím. Vysoce výkonné zasklení zvyšuje

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

THERMOBEL TEPLO DOMOVA GLASS UNLIMITED

THERMOBEL TEPLO DOMOVA GLASS UNLIMITED THERMOBEL TEPLO DOMOVA GLASS UNLIMITED Thermobel - Teplo domova Přehled informací pro výběr vhodného skla Společnost AGC vyrábí izolační skla již 50 let. Během těchto let došlo k rozšíření řady Thermobel

Více

stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo

stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo SKUPINA AGC S V ě TOVý LÍDR V OBLASTI PLOCHé HO SKLA AGC (Asahi Glass Company) vyrábí a zpracovává ploché sklo pro stavební sektor a specializovaná

Více

energeto Vyjímečné okno

energeto Vyjímečné okno 1 energeto Vyjímečné okno Podstatné pro energetickou účinnost okna je Uw hodnota. Čím je tato hodnota koeficientu tepelného prostupu (Uw) nižší, tím je energetická účinnost okna vyšší. Zlepšením (snížením)

Více

Izolační skla HEAT MIRROR

Izolační skla HEAT MIRROR Izolační skla HEAT MIRROR Heat Mirror je fólie pokryta nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma oddělenými komorami (analogie trojskla)

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní

Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní Obsah přednášky Nová strategie Evropa 2020 Energetická náročnost budov Budovy s nulovou spotřebou energie Požadavky na

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

1Úspora energie a redukce emisí

1Úspora energie a redukce emisí 1Úspora energie a redukce emisí Díky projektu izolace a nulové ztráty tepla, v našich přechodných (/středních) sušících pecích, jsme redukovali o 35% spotřebu paliva s důležitou redukcí emisí CO 2. Rovněž

Více

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou TESCO Jaroměř první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Úvod Uhlíková stopa je množství oxidu uhličítého (CO 2 ), který každý z nás produkuje ve svém denním životě (například používáním elektřiny,

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Sklo pro sprchové zástěny

Sklo pro sprchové zástěny sgg TIMELESS Sklo pro sprchové zástěny The future of habitat. Since 1665. Saint-Gobain Glass SAINT-GOBAIN GLASS Transparentní sklo pro sprchové zástěny se snadnou údržbou Vysoká transparentnost a neutrální

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

í š p ě le n l ite id v i-fo t n A l e B MO R e H t

í š p ě le n l ite id v i-fo t n A l e B MO R e H t THERMOBEL ANTI-FOG viditelně lepší ANTI-FOG užívejte si výhled do okolí z pohodlí svého domova Výběr zasklení je závislý na finančních možnostech a faktorech souvisejících s životním prostředím a pohodlím.

Více

Skla. pro tepelnou izolaci IPLUS. do rezidenčních budov a rodinných domů

Skla. pro tepelnou izolaci IPLUS. do rezidenčních budov a rodinných domů Skla pro tepelnou izolaci Tepelně-izolační skla do rezidenčních budov a rodinných domů IPLUS 2 AGC Glass Europe představuje Německo IPLUS LST 3 komplexní škálu výrobků pro tepelnou izolaci IPLUS Zlepšení

Více

SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Skleníkový efekt V této kapitole se dozvíte: Co je to skleníkový efekt. Jaké jsou skleníkové plyny. Co je to tepelné záření. Budete schopni: Vysvětlit

Více

IZOLA NÍ SKLA FINSTRAL. Multifunkční skla pro Vaše nová okna

IZOLA NÍ SKLA FINSTRAL. Multifunkční skla pro Vaše nová okna IZOLA NÍ SKLA FINSTRAL Multifunkční skla pro Vaše nová okna NABÍDKA SKEL OD FINSTRALU Plus-Valor Dobrý standard Standardně dodávaná skla: Izolační sklo Plus-Valor s tepelnou ochranou s dvěma okenními tabulkami.

Více

Energetická bilance okenních výplní

Energetická bilance okenních výplní Stavebnictví - Therm2014 Ing. Lukáš Kozubík Energetická bilance okenních výplní Energie - souvislosti Výkon jaderné elektrárny Temelín (2 bloky) je 0,0021 TW Okamžitá celosvětová spotřeba energie je 13

Více

Żaluzje wewnątrzszybowe

Żaluzje wewnątrzszybowe Vnitřní žaluzie do oken Żaluzje wewnątrzszybowe Benátské žaluzie zabudované uvnitř izolačních skel Vnitřní žaluzie do oken bez vad Horizontální žaluzie byly nejrozšířenějším způsobem omezení nadměrného

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

Barevné a zušlechtěné sklo v celé své kráse.

Barevné a zušlechtěné sklo v celé své kráse. Barevné a zušlechtěné sklo v celé své kráse. Obalové sklo z Vetropacku. Sklo je odolné, nepropustné, hygienické, tvarovatelné, estetické a přírodní. Obalové sklo díky těmto jedinečným vlastnostem zůstává

Více

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích www.ekoporadna.cz www.zeleneuradovani.cz Informační materiál byl realizován za finanční pomoci Státního fondu životního prostředíčr a Ministerstva životního prostředí (www.sfzp.cz, www.mzp.cz). Zastupitelé

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Zasklení jako významný prvek obálky budov

Zasklení jako významný prvek obálky budov Zasklení jako významný prvek obálky budov Požadavky Estetika, design, komfort více denního světla a přirozné prostředí Potřeba úspory energie při možnosti vyhovět trendům v architektuře Charakteristiky

Více

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O MAZIVECH Výměna oleje je 1. podmínkou údržby. PROČ PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE? Je nezbytné pravidelně měnit motorový olej a používat maziva

Více

Vize decentralizované energetiky

Vize decentralizované energetiky Vize decentralizované energetiky Miroslav Šafařík Energetická bezpečnost a decentralizace, 26.11.2008 1 Co si lze a co nelze představit? Nízkoenergetickou metalurgii? Mechanické ovládání místo elektrického?

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Španělská jednička... světová špička.

Španělská jednička... světová špička. Španělská jednička... světová špička. Krbové vložky HERGOM JEDNIČKA VE ŠPANĚLSKU...... I SVĚTOVÁ JEDNIČKA Hergom je jedna z celosvětově předních společností ve svém oboru, vlastní pět výrobních a provozních

Více

Kotel na pelety

Kotel na pelety Kotel na pelety Nejmodernější technologie Nová generace kotlů pro spalování dřevěných pelet Kotel Fröling P4 Pellet představuje novou generaci kotlů pro spalování dřevěných pelet, která svým uživatelům

Více

Národní platforma SBToolCZ. Cíl: - podpora udržitelného stavění v ČR - provozování, správa a rozvoj certifikačního systému SBToolCZ Založena: 2011

Národní platforma SBToolCZ. Cíl: - podpora udržitelného stavění v ČR - provozování, správa a rozvoj certifikačního systému SBToolCZ Založena: 2011 SBToolCZ a návrh obvodových plášťů Ing. Martin Vonka, Ph.D., Ing. Jan Tripes Národní platforma SBToolCZ SBToolCZ Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu Hodnotí se sada (30-50) kritérií z oblasti

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Samočisticí sklo. Ahoj miláčku, právě čistím okna SAINT-GOBAIN GLASS CLEAN. The future of habitat. Since 1665.

Samočisticí sklo. Ahoj miláčku, právě čistím okna SAINT-GOBAIN GLASS CLEAN. The future of habitat. Since 1665. Samočisticí sklo Ahoj miláčku, právě čistím okna Saint-Gobain Glass simplicity The future of habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN GLASS CLEAN 1. Od přírody čistá okna! SGG BIOCLEAN inovativní sklo se snadnou

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream Efektivní řešení zítřka Moderní kondenzační technika se vyznačuje efektivním využíváním energie: díky zvýšenému odvádění tepla ze spalin

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

Teplý okraj izolačního skla

Teplý okraj izolačního skla Teplý okraj izolačního skla 1. 3. SGG SWISSPACER 2. 4. Nejlepší produkt na trhu Úspora energie Nižší náklady na vytápění dosažené lepší tepelnou izolací. Distanční rámeček SGG SWISSPACER V s vylepšenými

Více

To nejlepší pro Váš dům.

To nejlepší pro Váš dům. Prof ily třídy A: To nejlepší pro Váš dům. 100% KVALITA Profily třídy A dle ČSN EN 12608 jen od VEKA Obraťte se na nás těšíme se na Vás: Silné profily silný výkon Firma VEKA jako jeden z předních světových

Více

GreenFuture VS/1, Jaroslav Brabec

GreenFuture VS/1, Jaroslav Brabec VS/1, Jaroslav Brabec 9. 6. 2015 Strategie životního prostředí Koncernová strategie životního prostředí Vize: koncern Volkswagen se bude nacházet do roku 2018 ekologicky na špičce automobilového průmyslu

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

Neporazitelné od samého začátku!

Neporazitelné od samého začátku! MANN-FILTER Neporazitelné od samého začátku! Skutečné hodnoty, které platí >> Kvalita originálního dílu Moderní kompresory vyžadují vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Pavel Hrubý CENIA, česká informační agentura životního prostředí Podzimní škola NSZM, 2. 11. 2011 Hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby (USV) Identifikace

Více

Drobné prachové částice, polétavý prach

Drobné prachové částice, polétavý prach Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím

Více

Solární pouliční osvětlení

Solární pouliční osvětlení Solární pouliční osvětlení VisioSolar CLASSIC series2014 by Visiocom Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 TECHNICKÉ PARAMETRY 4 TIME MANAGEMENT ÚSPORA ENERGIE 6 ZÁRUKY 8 INSTALACE SLOUPU 9 DODACÍ PODMÍNKY 9 Úvodní

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. www.eazk.cz

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. www.eazk.cz Projekt CEC5 (Central Europe - Concept 5 - Demonstration of Energy Efficiency and Utilisation of Renewable Energy Sources through Public Buildings) www.projectcec5.eu Demonstrace energetické efektivnosti

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně Šedá/svázaná energie - produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně Komplexní energetický systém Suroviny Výroba Uskladnění

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

SVĚT DOKONALÉ IZOLACE

SVĚT DOKONALÉ IZOLACE SVĚT DOKONALÉ IZOLACE Firma Firma Technoform Glass Insulation GmbH (TGI ) se sídlem v Lohfeldenu u Kasselu se specializuje na vývoj, výrobu a prodej tepelně izolačních ch profilů a příčkových systémů pro

Více

Partnerství Zelená úsporám Projekt na propagaci energeticky úsporných výrobků

Partnerství Zelená úsporám Projekt na propagaci energeticky úsporných výrobků Partnerství Zelená úsporám Projekt na propagaci energeticky úsporných výrobků D.Hájek, M.Mareš, P.Růžička Seminář Energeticky úsporné spotřebiče PRE, 3.12.2009 Partnerství ZÚ Projekt navazující na program

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

Multifunkční krbová kamna pro každý domov

Multifunkční krbová kamna pro každý domov Multifunkční krbová kamna pro každý domov Proč si vybrat kamna Blacksmith? Věděli jste, že 70% tepla z průměrného otevřeného ohně může unikat do komína? Moderní kamna mohou hořet tak efektivně, že méně

Více

Voděodolné sklo pro sprchy

Voděodolné sklo pro sprchy Voděodolné sklo pro sprchy systems Zachovaná transparentnost, jednodušší údržba Popis Vysoká transparentnost a neutrální vzhled sestává z velmi čirého skla, SGG Planiclear, na němž je téměř neviditelný

Více

Leader v odvětví klimatizace DOKONALÝ KOMFORT NÍZKÁ HLUČNOST JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ ČISTÝ VZDUCH. Diskrétní komfort V JAKÉMKOLIV USPOŘÁDÁNÍ

Leader v odvětví klimatizace DOKONALÝ KOMFORT NÍZKÁ HLUČNOST JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ ČISTÝ VZDUCH. Diskrétní komfort V JAKÉMKOLIV USPOŘÁDÁNÍ Leader v odvětví klimatizace DOKONALÝ KOMFORT NÍZKÁ HLUČNOST JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ ČISTÝ VZDUCH Diskrétní komfort V JAKÉMKOLIV USPOŘÁDÁNÍ Proč zvolit Daikin? Dokonalý komfort Plochý, stylový čelní panel

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

podhledy, dokonalá vyváženost pro OPtimální pohodlí

podhledy, dokonalá vyváženost pro OPtimální pohodlí podhledy, dokonalá vyváženost pro OPtimální pohodlí OPTIMISATION Nejdůležitější vlastnosti produktů DOKONALÁ VYVÁŽENOST MEZI HUSTOTOU A OTEVŘENOSTÍ LAMINOVANÁ ŘADA SE 3 VZHLEDY Výhody produktů AKUSTICKÝ

Více

í š p ě le n l ite id v i-fo t n A l e B MO R e H t

í š p ě le n l ite id v i-fo t n A l e B MO R e H t THERMOBEL ANTI-FOG viditelně lepší ANTI-FOG užívejte si výhled do okolí z pohodlí svého domova Výběr zasklení je závislý na finančních možnostech a faktorech souvisejících s životním prostředím a pohodlím.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

Systémy protisluneční ochrany heroal

Systémy protisluneční ochrany heroal Složky pro novináře R+T 2015 Tisková zpráva: Rozšíření oblasti obchodní činnosti heroal Systémy protisluneční ochrany heroal heroal představuje sektor protisluneční ochrany na veletrhu R+T 2015 Stuttgart/Verl,

Více

Planibel Coloured. Infosheet. You have printed. škála plochých skel probarvených ve hmotě od společnosti AGC

Planibel Coloured. Infosheet. You have printed. škála plochých skel probarvených ve hmotě od společnosti AGC Infosheet You have printed Green, PrivaBlue, Dark Blue, Grey, Bronze, Azur, Dark Grey Základní skla probarvená ve hmotě Barevná skla jsou vhodná pro veškerá zpracování určená pro stavebnictví, dekoraci,

Více

Venkovní obklady stěn

Venkovní obklady stěn Venkovní obklady stěn 2 / 3 TWINSON TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVETU Vítejte ve světě Twinson, kde příroda a technologie kráčejí ruku v ruce. Twinson je vyroben ze dřeva a PVC. Spojením výhod obou materiálů v

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY k ohřevu vody pro hygienu (sprchování, koupel, mytí rukou) K ČEMU k ohřevu pro technologické

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě 3 software 16.9.2014 software : Software pro zhodnocení životního cyklu budov a mostů s ocelovou nosnou konstrukcí Výpočty jsou

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

Zkušenosti z projektů USV. Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016

Zkušenosti z projektů USV. Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016 Zkušenosti z projektů USV Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016 Udržitelná spotřeba a výroba Praktické uchopení konceptu udržitelného rozvoje Základní konflikt: Chceme věci, které

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Komfortní řešení pro vaše bydlení

Komfortní řešení pro vaše bydlení Komfortní řešení pro vaše bydlení Nejrůznější využití Apartmány Rodinné domy Kanceláře Centralizovaná výroba chladu nebo tepla pro každou budovu nebo skupinu budov Kanálová klimatizace pro každý byt Ovladač

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Více pohodlí pro Váš domov

Více pohodlí pro Váš domov Více pohodlí pro Váš domov Profilový systém 5komorový systém se stavební hloubkou 70 mm elegantní, lehce zaoblené hrany provedení: s odsazeným nebo částečně odsazeným křídlem pohledová šířka 99 176 mm

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více