VÝROČNÍ ZPRÁVA s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. s.r.o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 s.r.o.

2 Složení vrcholových orgánů Organizační struktura společnosti Profil společnosti Ohlédnutí za rokem 2004 Finanční situace Výhled a předpoklady roku 2005 Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislých auditorů společníkovi společnosti ŠkoFIN s.r.o. Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

3 r ychlost stabilita kvalita značkového financování vstřícnost

4

5 SLOŽENÍ VRCHOLOVÝCH ORGÁNŮ K 31. prosinci 2004 Jednatelé společnosti Lutz Witkowski Dr. Hans-Joachim Neumann od 1. srpna 2004 Ivan Smutný od 1. srpna 2004 Michael Lüking do 1. srpna 2004 Lutz Witkowski Prokura Martin Kofroň Složení dozorčí rady Dr. Hans-Joachim Neumann předseda: Uwe R. Hoffmann členové: KR Rudolf Javurek Dietrich Paul Petr Podlipný Ivan Smutný Jörg Wälder 3

6

7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI K 31. prosinci 2004 Členění společnosti na vedení a oddělení Lutz Witkowski mluvčí vedení společnosti, jednatel Personální oddělení Oddělení péče o klienty Controlling a dále Treasury Eva Znamenáčková Roman Vavroň Silke Schmidt Dr. Hans-Joachim Neumann jednatel Právní oddělení Správa budovy Ekonomické oddělení Risk Management Informační systémy/organizace a dále Interní auditor, Bezpečnostní manažer a Credit Management Martin Kofroň Petr Brynda Dana Němečková Silke Schmidt Pavel Švec Ivan Smutný jednatel Oddělení retailových zákazníků/strategický marketing Oddělení korporátních zákazníků Obchodní oddělení Oddělení vývoje produktů Michal Bílek Jaroslav Jaroměřský Miroslav Przyczko Pavel Zvára Organizační změny V roce 2004 došlo také ke změně ve vedení společnosti ŠkoFIN. Kromě Lutze Witkowského, který byl ustanoven mluvčím vedení společnosti, byli do vedení jmenováni Ivan Smutný a Dr. Hans-Joachim Neumann, který vystřídal Michaela Lükinga. Dr. Hans-Joachim Neumann přichází ze společnosti VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG, kde působil od roku 1994, a má více než dvacetiletou zkušenost v bankovním sektoru. Ivan Smutný působil ve ŠkoFINu od března 2003 na pozici obchodního ředitele a předtím pracoval přes 10 let v HVB Bank Czech Republic a.s., naposledy jako regionální ředitel obchodu s firemní klientelou. Vzhledem k rozšíření vedení společnosti na tři jednatele došlo také k novému organizačnímu uspořádání: Lutz Witkowski je odpovědný za oblast péče o klienty, controlling, personální oblast a treasury. Dr. Hans-Joachim Neumann převzal odpovědnost za oblasti informačních systémů a organizace, oblast ekonomickou, právní, správu budovy, credit management, risk management, bezpečnostní manažer a interní auditor. Ivan Smutný je odpovědný za oblast retailových a korporátních klientů, obchodní oddělení, strategický marketing a oddělení vývoje produktů. 5

8 6 Výroční zpráva ŠkoFIN 2004

9 PROFIL SPOLEČNOSTI ŠkoFIN s.r.o. (dále ŠkoFIN ), jedna z nejvýznamnějších leasingových a finančních společností na českém trhu, je stoprocentní dceřinou společností VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG. Hlavním cílem společnosti je podporovat prodej vozů koncernu VOLKSWAGEN značek Škoda, Volkswagen, Seat a Audi prostřednictvím leasingových a úvěrových produktů. Cíloví zákazníci mohou služby společnosti ŠkoFIN využívat především díky široké obchodní síti koncernových prodejců. Produktová nabídka společnosti ŠkoFIN je rozčleněna do několika segmentů podle cílových skupin zákazníků firemní zákazníci, soukromí klienti a dealerská síť. V rámci všech značkových produktových řad (Škoda Finance, Volkswagen Finance, Seat Finance i Audi Finance) jsou finanční služby dále členěny podle typu financování na leasingové a úvěrové. Společnosti ŠkoLEASE s.r.o. (dále ŠkoLEASE ) a Europcar Fleet Services a.s. (dále ECFS ), které patří do skupiny ŠkoFIN, nabízejí velkozákazníkům od roku 2002 atraktivní možnosti rozsáhlé péče o veškerý vozový park, nejen pro vozy koncernu VOLKSWAGEN, prostřednictvím finančních služeb Operativní leasing, Full service leasing a Fleet management. Co do objemu obchodů v tomto segmentu jsou společnosti ŠkoLEASE a ECFS společně na druhém místě v České republice. Náskok před konkurencí si obě společnosti zajišťují nejen vytvářením individuálních koncepcí financování a služeb zaměřených na přání klientů, ale i např. poradenskými službami při složení vozového parku. Skupina ŠkoFIN se postavila výzvám zostřujícího se konkurenčního prostředí v oblasti financování a díky inovačním nabídkám financování se i v roce 2004 zařadila mezi nejvýznamnější leasingové a finanční skupiny na českém trhu. 7

10 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2004 Produkty a služby Klientsky nejzajímavější akční nabídkou roku 2004 byl program financování nazvaný Nové je lepší neboli Rok leasingu zdarma. U leasingových smluv s dobou trvání 60 měsíců neplatil klient prvních 12 měsíčních splátek, ty za něj uhradili partneři akce společnosti ŠkoFIN s.r.o., ŠKODA AUTO a.s., Česká pojišťovna a.s. a Allianz pojišťovna, a.s. Klient tedy mohl ušetřit více než korun. Nabídka byla určena pro soukromou i podnikatelskou klientelu a vztahovala se na vozy Škoda Fabia, Fabia Combi a Fabia Sedan v cenách od do Kč. Spotřebitelský úvěr nabízený ŠkoFINem pod názvem Classic Credit byl rozšířen o nabídky zahrnující i pojišťovací služby. Tyto nové akční nabídky se vztahovaly na nové osobní i užitkové vozy a byly určeny jak pro soukromé osoby, tak pro podnikatele. Cílovou skupinou těchto produktů byli zákazníci preferující úvěrové financování se všemi jeho výhodami automobil přechází po podpisu smlouvy do vlastnictví klienta a doba smluvního vztahu je minimálně 1 rok. Produkt není zatížen daní z přidané hodnoty. Novinkou roku 2004 byl také zajímavý produkt Pojištění platebních povinností, který umožňuje klientovi řešit svízelné životní situace, při nichž nemůže splácet své závazky, např. při pracovní neschopnosti, jakož i při částečné či trvalé invaliditě. Mimořádnou a na českém trhu zatím ojedinělou nabídkou byl produkt nazvaný ŠkoFIN Assistent. Na základě této služby byla klientům poskytována profesionální pomoc v nepředvídatelných situacích, ve kterých se ocitli na svých cestách. Přitom nejde o technickou asistenci, ale výhradně o službu spočívající v odborné konzultaci a poskytnutí nezbytných rad, finančních a jiných záruk a záloh, zprostředkování součinnosti českých konzulárních úřadů či právního zastupování, tlumočení a dalších činností vedoucích k vyřešení komplikované situace či nalezení technické pomoci. Vstup do EU Největší legislativní i obchodní změny v roce 2004 přinesl vstup České republiky do Evropské unie. Základní změna nastala v oblasti finančního leasingu. Finanční služba byla nově zařazena do základní sazby daně z přidané hodnoty, která činí 19 %. Před zavedením změn byla finanční služba zdaňována 5 %. V souvislosti s těmito změnami došlo ve ŠkoFINu k zániku zálohy na leasingové splátky. Namísto toho je účtována mimořádná leasingová splátka, která podléhá dani z přidané hodnoty. Odpočet daně z přidané hodnoty z mimořádné leasingové splátky lze uplatnit pouze pro užitkové vozy. Odpočet daně z přidané hodnoty mohou podnikatelé nově uplatnit už při obdržení daňového dokladu, a nikoliv jako dříve, tedy až po doručení splátkového kalendáře. K další změně došlo také ve způsobu pojišťování vozidel. Aby se snížily negativní dopady 19% daně z přidané hodnoty, lze vykazovat pojištění samostatně. Klient může uzavřít smlouvu s pojišťovnou za bezplatné pomoci ŠkoFINu přímo v autosalonech obchodníků koncernu VOLKSWAGEN. 8 Výroční zpráva ŠkoFIN 2004

11 Nové obchodní podmínky Společnost ŠkoFIN přišla v roce 2004 na trh s novými obchodními podmínkami. Cílem bylo přinést zákazníkům přehledné informace o možnostech uzavření leasingové či úvěrové smlouvy se ŠkoFINem. Mezi hlavní změny patřilo zavedení jednotné výše splátky předem pro všechny délky leasingových či úvěrových smluv, zvýhodnění stávajících klientů při uzavírání nových smluv formou zjednodušené dokumentace a vytvoření shodných podmínek pro financování ojetých vozů koncernových i nekoncernových obchodníků. CRM systém Již od roku 2003 používá ŠkoFIN jako první leasingová společnost na českém trhu technologii řízení vztahů se zákazníky ( CRM ) k tomu, aby maximálně vycházel vstříc požadavkům klientů. V roce 2004 vygeneroval systém CRM úspěšné výsledky zkrátila se doba vyřízení požadavku klienta v průměru ze 17 na 9 minut a bylo odbaveno přes kontaktů s klienty. Umístění v soutěžích Společnost ŠkoFIN se zúčastnila několika odborných soutěží z oblasti marketingu. V soutěži Zlatá koruna byla akční nabídka Teď na to máte (připravená ve spolupráci se ŠKODA AUTO a.s. a Českou pojišťovnou a.s.) oceněna jako Nejlepší finanční produkt roku ŠkoFIN se také mohl pochlubit velmi pozitivním hodnocením zákazníků svědčí o tom vítězství v kategorii leasingových společností v soutěži European Trusted Brands 2004, v Česku známé pod názvem Dobrá značka. Za zmínku stojí i výsledek veřejného internetového hlasování o nejoblíbenější finanční instituci v oblasti leasingu Zlatý Měšec. V této anketě v roce 2004 zvítězil rovněž ŠkoFIN. Sponzoring Carská rallye Společnost ŠkoFIN se spolu s ostatními dceřinými společnostmi finanční skupiny VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG stala mimo jiné partnerem ojedinělé akce nazvané Carská rallye Česká republika byla cílem jedné ze závěrečných etap 16. září 2004 přijelo do Prahy na Staroměstské náměstí 17 historických vozů vyrobených před rokem 1975, které byly na cestě z Berlína do Moskvy a zpět. Trasa rallye dlouhá téměř km vedla přes 9 zemí včetně nových členských států EU. Motto Carské rallye podtrhuje i jeden z cílů společnosti ŠkoFIN rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými dceřinými společnostmi v rámci rozšířené Evropy. 9

12 FINANČNÍ SITUACE Finanční situace společnosti ŠkoFIN byla v uplynulém roce silně ovlivněna poklesem automobilového trhu v České republice a změnami v daňové legislativě. Jelikož je společnost ŠkoFIN zaměřena především na financování vozů, jsou obchodní i hospodářské výsledky přímo závislé na tomto segmentu. Velkou roli sehrály také loňské změny daňových zákonů, které souvisely se vstupem České republiky do Evropské unie. V jejich důsledku došlo ke snížení zájmu o finanční leasing a jeho přesunu na produkty spotřebitelských úvěrů. Leasing však stále zůstává pro klienty ŠkoFINu zajímavou formou financování 97,8 % všech smluv představovaly leasingové produkty (2003: 98,7 %). Společnost ŠkoFIN dosáhla v roce 2004 tržeb ve výši mil. Kč (2003: mil. Kč), a to zejména z leasingových i úvěrových smluv. Nárůst byl zaznamenán v oblasti leasingu užitkových vozů a ve financování ojetých vozů, a to zejména v důsledku zvýšeného zájmu klientů o spotřebitelský úvěr. V oblasti faktoringového financování obchodníků byl nárůst objemu ve srovnání s předcházejícím rokem téměř o 46 %. ŠkoFIN poskytuje faktoring od konce roku 2001, a to výhradně dealerské síti ŠKODA AUTO a.s. na vozy značky Škoda. U tohoto úspěšného produktu, který představuje výraznou podporu obchodníků ŠKODA AUTO a.s., se podařilo zvýšit objem ze mil. Kč v roce 2003 na mil. Kč v roce Prostřednictvím faktoringu tak bylo v roce 2004 financováno vozů (2003: ). Klíčové údaje roku 2004 tržby: mil. Kč (2003: mil. Kč) hospodářský výsledek po zdanění: 362 mil. Kč (2003: 472 mil. Kč) počet nově uzavřených smluv na financování: (2003: ) počet všech uzavřených smluv v historii ŠkoFINu: (2003: ) průměrný počet zaměstnanců: 243 (2003: 258) Postavení společnosti za hospodářský rok 2004 a 2003 je zřejmé z účetní závěrky, která je nedílnou součástí této výroční zprávy (viz finanční část). 10 Výroční zpráva ŠkoFIN 2004

13 VÝHLED A PŘEDPOKLADY ROKU 2005 V roce 2005 očekáváme další výrazné legislativní změny, a to především v souvislosti se zákonem o pojistných zprostředkovatelích. Připravované změny se dotknou procesů sjednávání pojištění na straně koncernových obchodníků. Výrazné zlepšení služeb v oblasti uzavírání leasingových i úvěrových smluv přinese implementace nového systému pro schvalování smluv. ŠkoFIN tak bude pro zákazníky rychleji, lépe a snadněji dostupný. Významnou novinkou v roce 2005 bude úplné zprovoznění Nebankovního registru klientských informací, který sdružuje společnosti poskytující leasingové a úvěrové financování. Registr bude shromažďovat klientské informace o fyzických a právnických osobách, které uzavřely leasingový nebo splátkový obchod s některým z členů. Cílem nebankovního registru je snížit riziko neplnění závazků a zabránit předlužování klientů. Nebankovní registr klientských informací je obdobou úvěrového registru, který je v ČR již několik let úspěšně zaveden. Následné události po datu podpisu účetní závěrky: Do konce první poloviny roku 2005 plánuje Společnost prodat akcie společnosti Europcar Fleet Services a.s. společnosti LeasePlan Corporation N.V. v rámci celoevropské akvizice skupiny Europcar Fleet Services AG společností LeasePlan Corporation N.V. 11

14 BERICHT DES AUFSICHTSRATS Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat während der Berichtszeit regelmäßig über die Lage des Unternehmens, den Geschäftsverlauf und die Geschäftspolitik unterrichtet. Auf der Grundlage der schriftlichen Prüfung und der mündlichen Berichterstattung hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung überprüft. Dem Aufsichtsrat hat der Jahresabschluss der ŠkoFIN s.r.o., Prag, zum 31. Dezember 2004 vorgelegen. Der Abschlussprüfer, PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., hat diesen Abschluss unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat schließt sich daher dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers an und billigt den Jahresabschluss mit einem Wirtschaftsergebnis von 361,5 Mio CZK. Braunschweig, 29. März 2005 Uwe R. Hoffmann Vorsitzender des Aufsichtsrats ZPRÁVA DOZORČÍ RADY (překlad) Vedení společnosti pravidelně informovalo dozorčí radu během hospodářského období o situaci ve společnosti, o obchodní činnosti a obchodní politice. Na základě písemných podkladů a ústních informací dozorčí rada kontrolovala vedení společnosti. Dozorčí rada měla k dispozici roční účetní závěrku společnosti ŠkoFIN s.r.o., Praha, k 31. prosinci Auditor, společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., tuto účetní závěrku s přihlédnutím k účetní evidenci a dokladům ověřil a připojil auditorský výrok bez výhrad. Dozorčí rada se připojuje k výsledku ověření auditora a roční účetní závěrku s hospodářským výsledkem ve výši 361,5 mil. Kč schvaluje. V Braunschweigu dne 29. března Uwe R. Hoffmann předseda dozorčí rady 12 Výroční zpráva ŠkoFIN 2004

15 FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ SPOLEČNÍKOVI SPOLEČNOSTI ŠKOFIN S.R.O. Provedli jsme audit přiložené rozvahy společnosti ŠkoFIN s.r.o. (dále Společnost ) k 31. prosinci 2004, souvisejícího výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněžních tocích a přílohy za rok 2004 uvedených ve výroční zprávě na stranách 14 až 32 (dále účetní závěrka ). Za sestavení účetní závěrky, která zahrnuje popis podnikatelských činností Společnosti, a za vedení účetnictví odpovídají jednatelé Společnosti. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními standardy auditu. Tyto normy požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedená ověření průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných vedením Společnosti a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a vlastního kapitálu Společnosti k 31. prosinci 2004, výsledku jejího hospodaření, změn jejího vlastního kapitálu a jejích peněžních toků za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a ostatními příslušnými předpisy České republiky. Ověřili jsme soulad účetních informací, uvedených na stranách 3 až 12 této výroční zprávy, které nejsou součástí účetní závěrky k 31. prosinci 2004, s ověřovanou účetní závěrkou Společnosti. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou. Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou VOLKSWAGEN AG, a mezi Společností a ostatními společnostmi ovládanými VOLKSWAGEN AG ( Zpráva ), uvedené na stranách 33 a 34 této výroční zprávy. Za úplnost a správnost Zprávy odpovídají jednatelé Společnosti. Naší úlohou je ověřit správnost údajů uvedených ve Zprávě. Naši prověrku jsme provedli v souladu s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky, vztahujícími se k prověrkám zpráv o vztazích mezi propojenými osobami. Tyto směrnice požadují, aby byla prověrka naplánována a provedena tak, abychom získali střední úroveň jistoty, že Zpráva neobsahuje významné nesprávnosti. Při prověrce jsme nezaznamenali žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přiložená Zpráva nebyla ve všech významných ohledech řádně připravena. 22. dubna 2005 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. zastoupený Reinhard Langenhövel Ing. Petr Kříž partner auditor, osvědčení č PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, a v seznamu auditorských společností Komory auditorů České republiky pod osvědčením č

16 ROZVAHA k 31. prosinci 2004 (v tis. Kč) AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení PASIVA Netto Netto PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. I. Časové rozlišení Výroční zpráva ŠkoFIN 2004

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok končící 31. prosince 2004 (v tis. Kč) I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady ** Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

18 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za rok končící 31. prosince 2004 (v tis. Kč) Nerozdělený Základní kapitál Fondy ze zisku zisk Celkem Zůstatek k 1. lednu Schválené dividendy Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Schválené dividendy Příděl do ostatních kapitálových fondů Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Výroční zpráva ŠkoFIN 2004

19 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH za rok končící 31. prosince 2004 (v tis. Kč) Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk (+)/ztráta (-) z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace: A.1.1 Odpisy stálých aktiv A.1.2 Změna stavu opravných položek A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.4 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého finančního majetku B.3 Příjmy z prodeje stálých aktiv B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků C.2 Změna stavu vlastního kapitálu: C.2.1 Vyplacené dividendy C.*** Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

20 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok končící 31. prosince 2004 (v tis. Kč) 1. Všeobecné informace ŠkoFIN s.r.o. (dále Společnost ) byl zapsán do obchodního rejstříku dne 10. srpna 1992 a jeho sídlo je v Praze 5, Pekařská 6. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej (leasing automobilů). Složení statutárních orgánů a dozorčí rady k 31. prosinci 2004 bylo následující: Funkce Poznámka Jednatelé Lutz Witkowski mluvčí vedení společnosti, jednatel Dr. Hans-Joachim Neumann jednatel od 1. srpna 2004 Ivan Smutný jednatel od 1. srpna 2004 Michael Lüking jednatel do 1. srpna 2004 Dozorčí rada Uwe R. Hoffmann Jörg Wälder Dietrich Paul KR Rudolf Javurek Petr Podlipný Prokura Martin Kofroň předseda člen rady člen rady člen rady člen rady prokurista Změny v obchodním rejstříku v roce 2004: Michaela Lükinga na pozici jednatele společnosti nahradil Dr. Hans-Joachim Neumann. Funkce prokuristy Ivana Smutného byla vymazána z obchodního rejstříku a byl zapsán jako jednatel. Organizační struktura Společnosti a její změny oproti roku 2003 jsou uvedeny na str. 5 této výroční zprávy. 18 Výroční zpráva ŠkoFIN 2004

21 2. Účetní postupy (a) Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a Českými účetními standardy. Účetní závěrka je sestavena v historických cenách. (b) Dlouhodobý nehmotný majetek Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, jež zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Společnost uplatňuje na veškerý dlouhodobý nehmotný majetek roční odpisovou sazbu v rozmezí 33 % 50 % (podle skupin majetku). Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje Kč za položku, je účtován do nákladů při pořízení. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou částku. (c) Dlouhodobý hmotný majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, jež zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Pro účely odepisování v účetnictví je dlouhodobý hmotný majetek rozdělen do dvou skupin majetek, na který byla uzavřena leasingová smlouva (v členění na finanční leasing, operativní leasing) a majetek, který není předmětem leasingu. Odepisování dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti: účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku u finančního leasingu jsou kalkulovány lineárně na denní bázi od data převzetí předmětu leasingu do data ukončení leasingové smlouvy, účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku u operativního leasingu jsou kalkulovány metodou lineárních odpisů na základě jeho předpokládané životnosti, účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který není předmětem leasingu, jsou kalkulovány metodou lineárních odpisů na základě jeho předpokládané životnosti. Společnost uplatňuje na veškerý dlouhodobý hmotný majetek roční odpisovou sazbu v rozmezí 11 % 50 % (podle skupin majetku). Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující Kč za rok za položku je aktivováno. Hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje Kč za položku, je považován za zásoby a účtován do nákladů při spotřebě. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou částku. 19

22 (d) Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem Společnost s rozhodujícím vlivem (dceřiná společnost) je podnik ovládaný Společností, jehož finanční a provozní procesy Společnost může ovládat s cílem získávat přínosy z jeho činnosti. Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty. (e) Zásoby Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné atd.). Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám je vytvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení. (f) Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Nedobytné pohledávky se odepisují až po skončení konkurzního řízení dlužníka. Opravná položka k pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. (g) Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce. Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k datu účetní závěrky. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. (h) Výnosy Tržby jsou zaúčtovány k datu uskutečnění plnění a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. (i) Leasing Pořizovací cena majetku získaného formou operativního leasingu, u kterého je společnost nájemcem, není aktivována do dlouhodobého majetku a je účtována do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. (j) Rezervy Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek a je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje, a zároveň existuje spolehlivý odhad výše závazku. (k) Vykazování provozního výsledku Provozní hospodářský výsledek a výsledek z finančních operací v rámci výkazu zisku a ztráty Společnosti je ovlivněn tím, že podle platných účetních předpisů pro podnikatele jsou nákladové úroky zahrnuty ve výsledku z finančních operací. (l) Penzijní připojištění Společnost poskytuje měsíčně svým zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. (m) Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v následujících účetních obdobích. 20 Výroční zpráva ŠkoFIN 2004

23 (n) Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumějí: společnosti ve skupině, společníci, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tito společníci mají podstatný nebo rozhodující vliv, členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv, společnosti, které mají společného člena vedení se Společností. Významné transakce a zůstatky transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 16. (o) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení (podpisu) účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 3. Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Přírůstky / 31. prosince tis. Kč 1. ledna 2004 přeúčtování Vyřazení 2004 Software Nedokončený nehmotný majetek * Celkem Oprávky Přírůstky / 31. prosince tis. Kč 1. ledna 2004 odpisy Vyřazení 2004 Software Zůstatková hodnota před opravnou položkou Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku Zůstatková hodnota *) Vyřazení nedokončeného nehmotného majetku představují především přírůstky v kategorii software (přeúčtování). Pořizovací cena Přírůstky / 31. prosince tis. Kč 1. ledna 2003 přeúčtování Vyřazení 2003 Software Nedokončený nehmotný majetek * Celkem Oprávky Přírůstky / 31. prosince tis. Kč 1. ledna 2003 odpisy Vyřazení 2003 Software Zůstatková hodnota před opravnou položkou Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku Zůstatková hodnota *) Vyřazení nedokončeného nehmotného majetku představují především přírůstky v kategorii software (přeúčtování). 21

24 Přírůstky pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku jsou tvořeny v zásadě nákupem. Přírůstky oprávek dlouhodobého nehmotného majetku jsou tvořeny především odpisy. Úbytky pořizovacích cen a oprávek dlouhodobého nehmotného majetku jsou tvořeny převážně vyřazením formou prodeje. Opravnou položku k dlouhodobému nehmotnému majetku lze analyzovat následovně: tis. Kč k 31. prosinci 2004 k 31. prosinci 2003 Opravná položka k softwaru Opravná položka k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku Celkem výše opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku uvedená v Rozvaze ve sloupci Korekce Opravná položka k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku se vytvořila z důvodu nezařazení již používaného softwaru Společností ve výši odpisů k tomuto majetku. 4. Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Přírůstky / 31. prosince tis. Kč 1. ledna 2004 přeúčtování Vyřazení 2004 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený hmotný majetek Poskytnuté zálohy Celkem Oprávky Přírůstky / 31. prosince tis. Kč 1. ledna 2004 odpisy Vyřazení 2004 Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Celkem Zůstatková hodnota před opravnou položkou Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku Zůstatková hodnota Pořizovací cena Přírůstky / 31. prosince tis. Kč 1. ledna 2003 přeúčtování Vyřazení 2003 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený hmotný majetek Celkem Výroční zpráva ŠkoFIN 2004

25 Oprávky Přírůstky / 31. prosince tis. Kč 1. ledna 2003 odpisy Vyřazení 2003 Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Celkem Zůstatková hodnota před opravnou položkou Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku Zůstatková hodnota Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku, který je předmětem leasingu, činí k 31. prosinci 2004: tis. Kč (k 31. prosinci 2003: tis. Kč). Opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku lze analyzovat následovně: tis. Kč k 31. prosinci 2004 k 31. prosinci 2003 Opravná položka ke stavbám Opravná položka k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Celková výše opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku uvedená v Rozvaze ve sloupci Korekce Náklady na opravy a udržování se účtují do období, v němž vznikly. Za rok 2004 tyto náklady představovaly částku tis. Kč (k 31. prosinci 2003: tis. Kč). Přírůstky pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku jsou tvořeny v zásadě nákupem. Přírůstky oprávek dlouhodobého hmotného majetku jsou tvořeny především odpisy. Úbytky pořizovacích cen dlouhodobého hmotného majetku jsou tvořeny převážně vyřazením formou prodeje. V roce 2004 činilo vyřazení formou prodeje v pořizovacích cenách tis. Kč (v roce 2003: tis. Kč). Ostatní důvody úbytku (zejména odcizená a havarovaná vozidla) dlouhodobého hmotného majetku v roce 2004 představovaly v pořizovacích cenách částku tis. Kč (v roce 2003: tis. Kč). Výše dlouhodobého hmotného majetku neuvedeného v rozvaze, který je účtován přímo do nákladů (majetek do 40 tis. Kč), k31. prosinci 2004 činí tis. Kč (k 31. prosinci 2003: tis. Kč). Společnost si nepronajímá jako nájemce majetek formou finančního leasingu. 23

26 5. Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem představují investice do kmenových akcií a podílů. K 31. prosinci 2004: Podíl Výsledek Nominální Pořizovací na základním hospodaření Vlastní hodnota cena kapitálu v roce 2004 kapitál Počet akcií tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč Tuzemské ŠkoLEASE s.r.o., Pekařská 6, Praha 5, Europcar Fleet Services a.s., Pekařská 7, Praha 5, Celkem Opravná položka Zůstatková hodnota Společnost neměla v roce 2004 příjem z dividend. Společnost uhradila v roce 2004 ztrátu společnosti ŠkoLEASE s.r.o. za rok 2003 ve výši tis. Kč formou navýšení finančních investic a doplněním ostatních kapitálových fondů společnosti ŠkoLEASE s.r.o. Pro zvýšení opravné položky byla již v závěrce roku 2003 přijata příslušná opatření. V krátkodobém horizontu Společnost nepředpokládá návratnost těchto investic, a proto na ně vytvořila opravnou položku (viz také poznámka 9). K 31. prosinci 2003: Podíl Výsledek Nominální Pořizovací na základním hospodaření Vlastní hodnota cena kapitálu v roce 2003 kapitál Počet akcií tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč Tuzemské ŠkoLEASE s.r.o., Pekařská 6, Praha 5, Europcar Fleet Services a.s., Pekařská 7, Praha 5, Celkem Opravná položka Zůstatková hodnota Společnost neměla v roce 2003 příjem z dividend. V žádné ze společností s rozhodujícím vlivem není rozdíl mezi procentem podílu na vlastnictví a procentem podílu na hlasovacích právech. Společnost dne 1. července 2003 odkoupila 100 % akcií společnosti Rentex Financial Services a.s. Dne 13. listopadu 2003 změnila společnost Rentex Financial Services a.s. svůj název na Europcar Fleet Services a.s. 24 Výroční zpráva ŠkoFIN 2004

27 6. Zásoby tis. Kč 31. prosince prosince 2003 Zboží Opravná položka Zůstatková hodnota Opravná položka ke zboží se tvoří z důvodu prodloužení délky smlouvy na financování skladových vozů. Pokles opravné položky ke zboží je způsoben poklesem celkového objemu financovaných skladových vozů. 7. Pohledávky tis. Kč 31. prosince prosince 2003 Pohledávky z obchodních vztahů do splatnosti po splatnosti Jiné pohledávky do splatnosti po splatnosti Dohadné účty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem brutto Opravné položky na pochybné pohledávky Čistá hodnota krátkodobých pohledávek Dlouhodobé pohledávky Opravné položky na pochybné pohledávky Čistá hodnota dlouhodobých pohledávek Čistá hodnota celkových pohledávek Pohledávky ze spotřebitelských úvěrů jsou zajištěny převodem vlastnického práva, ručitelem, případně zástavním právem. Pohledávky z faktoringu jsou zajištěny prodejem předmětného vozidla. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů zahrnují zejména pohledávky z faktoringu a z krátkodobých spotřebitelských úvěrů poskytnutých zákazníkům. Společnost poskytuje finanční služby komplexně zajišťující financování dodávek nových vozidel značky Škoda (odkup pohledávek) pro obchodní síť ŠKODA AUTO a.s. v České republice. Celková výše pohledávek vyplývající z této služby k 31. prosinci 2004 činí tis. Kč (k 31. prosinci 2003: tis. Kč). Jiné krátkodobé pohledávky zahrnují zejména poskytnuté krátkodobé úvěry (k 31. prosinci 2004: tis. Kč; k31. prosinci 2003: tis. Kč) a krátkodobé úvěry poskytnuté obchodníkům (k 31. prosinci 2004: tis. Kč; k 31. prosinci 2003: tis. Kč). Krátkodobé pohledávky a placené krátkodobé zálohy jsou zajištěny zajišťovacími směnkami ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2003: tis. Kč). Tyto směnky jsou vedeny v podrozvahové evidenci. Dohadné účty aktivní obsahují především očekávané výnosy u předčasně ukončených leasingových smluv. Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů zahrnují zejména poskytnuté spotřebitelské úvěry (k 31. prosinci 2004: tis. Kč; k 31. prosinci 2003: tis. Kč). Jiné dlouhodobé pohledávky zahrnují zejména dlouhodobé úvěry poskytnuté obchodníkům (k 31. prosinci 2004: tis. Kč; k 31. prosinci 2003: tis. Kč). Úrokové výnosy z krátkodobých a dlouhodobých spotřebitelských úvěrů jsou uvedeny v poznámce 14. Dlouhodobé pohledávky jsou zajištěny zajišťovacími směnkami ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2003: tis. Kč). Tyto směnky jsou vedeny v podrozvahové evidenci. 25

28 8. Vlastní kapitál Společnost je plně vlastněna společností VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG, Braunschweig, Německo a mateřskou společností skupiny je VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, Německo. Zákonný rezervní fond nelze rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. V souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku Společnost vytvořila zákonný rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu. Valná hromada dne 26. listopadu 2004 rozhodla o výplatě dividend ze zisku roku 2003 ve výši tis. Kč. Platba se uskuteční v březnu Částka tis. Kč z vytvořeného zisku roku 2003 byla přidělena do ostatních kapitálových fondů z důvodu pokrytí ztráty společnosti ŠkoLEASE s.r.o. Valná hromada dne 30. prosince 2003 rozhodla o výplatě dividend z nerozděleného zisku předchozích let ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč činila srážková daň a tis. Kč čistá dividenda k výplatě (viz poznámka 11). 9. Rezervy tis. Kč Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Celkem Počáteční zůstatek k 1. lednu Tvorba rezerv Použití rezerv Konečný zůstatek k 31. prosinci Tvorba rezerv Použití rezerv Konečný zůstatek k 31. prosinci Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 13. Daň z příjmů. Společnost vytvořila ostatní rezervy zejména na následující tituly: tis. Kč 31. prosince prosince 2003 Rezerva na marketingové akce Rezerva na soudní spory Rezerva na krytí ztráty ŠkoLEASE s.r.o Celkem Časové rozlišení tis. Kč 31. prosince prosince 2003 Náklady příštích období Příjmy příštích období Výnosy příštích období Položky časového rozlišení nákladů a výnosů se převážně vztahují k jednotlivým leasingovým smlouvám. Z tohoto důvodu budou tyto náklady a výnosy postupně zachycovány ve výkazu zisku a ztráty Společnosti rovnoměrně po dobu trvání těchto smluv. 26 Výroční zpráva ŠkoFIN 2004

29 Náklady příštích období obsahují především náklady související s marketingovými akcemi ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2003: tis. Kč). Výnosy příštích období obsahují především zůstatek mimořádné splátky placené předem. 11. Závazky tis. Kč 31. prosince prosince 2003 Závazky z obchodních vztahů Krátkodobé půjčky (viz poznámka 12) Jiné závazky Dohadné účty pasivní Krátkodobé závazky celkem Dlouhodobé půjčky a směnky (viz poznámka 12) Jiné dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek (viz poznámka 13) Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem Společnost nemá krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti. Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti. Jiné závazky v roce 2004 zahrnují především krátkodobý úvěr od ŠKODA AUTO a.s. ve výši tis. Kč a závazek vůči společníkovi za nevyplacené dividendy ve výši tis. Kč (viz poznámka 8). Jiné závazky v roce 2003 zahrnují především závazek vůči společníkovi za nevyplacené dividendy ve výši tis. Kč a srážkovou daň ve výši tis. Kč (viz poznámka 8). Dohadné účty pasivní zahrnují dosud nezaplacené úroky, odměny zaměstnancům včetně zdravotního a sociálního pojištění, dohadné položky za nevyfakturované služby a dodávky a nevyfakturované pojistné vztahující se k leasingovým smlouvám. V podrozvahové evidenci jsou vykázány potenciální závazky ve výši 187 tis. Kč (k 31. prosinci 2003: 237 tis. Kč) v souvislosti s garancí za úvěr zaměstnancům Společnosti. 12. Bankovní úvěry a ostatní půjčky tis. Kč 31. prosince prosince 2003 Bankovní kontokorenty Jiné bankovní úvěry splatné do 1 roku (včetně části dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku) Směnky splatné do 1 roku Dlouhodobé úvěry se splatností 1 5 let Dlouhodobé úvěry se splatností více než 5 let Bankovní úvěry a kontokorenty celkem Krátkodobé půjčky celkem (viz poznámka 11) Dlouhodobé půjčky celkem (viz poznámka 11)

30 Z důvodu věrného zobrazení závazků Společnosti byly v rozvaze k 31. prosinci 2003 na řádku krátkodobé finanční výpomoci zachyceny směnky a úvěry na refinancování Společnosti splatné v roce 2004 v celkové výši tis. Kč (k 31. prosinci 2004: 0 tis. Kč). Úroková sazba úvěrů čerpaných v roce 2004 pro Společnost se pohybovala v rozmezí od 2,10 % p.a. do 4,49 % p.a. V roce 2003 se tato sazba pohybovala v rozmezí od 2,17 % p.a. do 4,12 % p.a. 13. Daň z příjmů Daňový náklad zahrnuje: tis. Kč Splatnou daň Úpravu daňového nákladu předchozího období podle skutečně podaného daňového přiznání 2 0 Odloženou daň Celkem Splatná daň byla vypočítána následovně: tis. Kč Zisk před zdaněním Úprava na daňový základ: daňově neuznatelné náklady nezdaňované výnosy Daňový základ Úpravy daňového základu: 10% reinvestiční odpočet odpočet daňové ztráty z předchozích let Upravený základ daně Daň z příjmů právnických osob ve výši 28 % (2003: 31 %) Zápočet daně ze zahraničí 0-14 Sleva na dani Daň z příjmů právnických osob Odloženou daňovou pohledávku (+)/závazek (-) lze analyzovat následovně: tis. Kč 31. prosince prosince 2003 Odložený daňový závazek z titulu: Zrychlené daňové odpisy Odložená daňová pohledávka z titulu: Ostatní rezervy a opravné položky Ostatní dočasné rozdíly Neuplatněná ztráta z minulých let Celkem Čistý odložený daňový závazek Pro kalkulaci odložené daně k 31. prosinci 2004 a 2003 byla použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny (2004: 28 %, 2005: 26 %, 2006 a další: 24 %). 28 Výroční zpráva ŠkoFIN 2004

31 14. Členění výnosů podle odvětví Výnosy z běžné činnosti byly tvořeny následujícím způsobem: tis. Kč Tržby z leasingových operací tuzemsko Tržby z postoupení pohledávek Tržby z prodeje automobilů Financování skladových zásob Celkem Tržby ze spotřebitelských úvěrů (výnosové úroky) Celkem Analýza zaměstnanců Počet zaměstnanců Průměrný počet řídících pracovníků Průměrný počet ostatních zaměstnanců Celkem Řídícími pracovníky ( vedení ) se rozumějí jednatelé, prokurista a vedoucí oddělení a úseků. Statutárními orgány Společnosti se rozumějí jednatelé a prokurista tis. Kč Vedení Ostatní Celkem Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení Ostatní sociální náklady Celkem tis. Kč Vedení Ostatní Celkem Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení Ostatní sociální náklady Celkem Ostatní transakce se zaměstnanci Společnosti jsou popsány v poznámce 16. Transakce se spřízněnými stranami. 29

32 16. Transakce se spřízněnými stranami Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami: Prodej služeb tis. Kč Služby zahraniční z toho mateřská společnost tuzemské Celkem Nákup zboží a služeb tis. Kč Zboží zahraniční z toho mateřská společnost tuzemské Služby a postoupené pohledávky zahraniční z toho mateřská společnost tuzemské Celkem Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: Pohledávky tis. Kč 31. prosince prosince 2003 Europcar Fleet Services a.s Europcar Fleet Services GmbH 0 6 Import Volkswagen Group s.r.o ŠKODA AUTO a.s ŠkoLEASE s.r.o VOLKSWAGEN AG VDF Otomotiv Servis ve Ticaret A.T VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o VOLKSWAGEN LEASING GMBH Celkem Závazky tis. Kč 31. prosince prosince 2003 Europcar Fleet Services a.s Gedas ČR s.r.o Import Volkswagen Group s.r.o ŠKODA AUTO a.s ŠkoLEASE s.r.o VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0 48 Celkem Výroční zpráva ŠkoFIN 2004

33 Ostatní tis. Kč Úroky VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. a ŠKODA AUTO a.s Příděl do ostatních kapitálových fondů společnosti ŠkoLEASE s.r.o. (viz poznámka 5) Rezerva na krytí ztráty ŠkoLEASE s.r.o. (viz poznámka 9) Pořízení 100 % akcií ve společnosti Europcar Fleet Services a.s. (viz poznámka 5) Schválené dividendy mateřské společnosti VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG (viz poznámka 8) Výše uvedené transakce byly uzavřeny za běžných obchodních podmínek. Úvěry i půjčky přijaté jsou úročeny tržními úrokovými sazbami. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním vztahu. Společnost nevytváří opravnou položku k pohledávkám za spřízněnými stranami. Statutárním orgánům Společnosti jsou formou operativního leasingu k dispozici osobní automobily ke služebním a soukromým účelům. Vedoucím oddělení a úseků Společnosti jsou k dispozici rovněž formou operativního leasingu osobní automobily ke služebním a soukromým účelům. (Celková pořizovací hodnota těchto vozů k 31. prosinci 2004 činila tis. Kč včetně DPH). V roce 2003 byly statutárním orgánům Společnosti k dispozici osobní automobily v majetku společnosti ke služebním a soukromým účelům v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč (k 31. prosinci 2003). Vedoucím oddělení a úseků Společnosti byly k dispozici osobní automobily ke služebním a soukromým účelům v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč. Společnost se k 31. prosinci 2004 zaručila za účelové úvěry poskytnuté bankou (na bytové účely) vedoucím oddělení a úseků Společnosti v souhrnné výši 120 tis. Kč (k 31. prosinci 2003: 157 tis. Kč). Členům dozorčí rady nebyla poskytnuta žádná peněžní ani naturální plnění. 17. Budoucí závazky Společnost má tyto budoucí závazky z operativních leasingů a nájmů: tis. Kč 31. prosince prosince 2003 Splatné do 1 roku Splatné v období 1 5 let Splatné v období delším než 5 let 0 0 Celkem Potenciální pohledávky Společnosti byly poskytnuty v roce 2004 bankovní garance v celkové výši tis. Kč (v roce 2003 ve výši tis. Kč). Společnost nepředpokládá, že tyto garance budou využity. Garance od Import Volkswagen Group s.r.o. je v roce 2004 ve výši 80 tis. Kč (v roce 2003 ve výši tis. Kč). 31

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013 v obchodní firmě: Varnea a.s. OBSAH: OBECNÉ INFORMACE... 2 ÚČETNÍ ZÁSADY, POSTUPY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ... 3 DOPLŇUJÍCÍ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více