Grigorij Klimov. Transkript záznamu z audiokazety nebyl revidován autorem New York, 1989

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grigorij Klimov. Transkript záznamu z audiokazety nebyl revidován autorem New York, 1989"

Transkript

1 Grigorij Klimov (SÉRIE PŘEDNÁŠEK č.3 Z VYŠŠÍ SOCIOLOGIE) Transkript záznamu z audiokazety nebyl revidován autorem New York, 1989 Tiskněte a kopírujte moje práce kdo chcete, kdy chcete, kde chcete a kolik chcete. - G. Klimov, New York, 26 září 1998 OBSAH KNIHY 1. Andělé světla 2. Ve světě moudrých myšlenek 3. Nejlepšího z gojů zabij Analysa antisemitismu 5. Sionismus dneška 6. Vzpoura akademika Šafareviče 7. Proti Bohu a přírodě 8. Spolek satana a antikrista 9. Zednářství a komplex vládnutí 10. Co je víc - 6 nebo 60 milionů? 11. Ideální nevěsta 12. Klíče k Babi Jaru 13. Boží národ Bibliografie Shrnutí problému (interview k osmdesátinám autora) - dodatek z roku 1998

2 Dnes začneme nový cyklus přednášek pod názvem Boží národ. V tomto cyklu se věnujeme analyse toho, co se nazývá hebrejská otázka. Tento námět je velmi obtížný, chceme-li jej studovat objektivně. Ostatně i takový odborník, jako F. M. Dostojevský, ve svém Zápisníku spisovatele upozorňuje, že nemůže přinést plné světlo na tento staletý problém všeho lidstva a že na to necítí u sebe dost sil... Například, v originále rukopisu Bratři Karamazovi popsal skutečnou příčinu, proč Směrďakov zabil svého otce Karamazova: protože on jej v dětství sodomizoval... A v originále rukopisu Běsi bylo přiznání Stavrogina o tom, že znásilnil devítiletou holčičku, která se později oběsila... Všechno tohle pak Dostojevský vyškrtl a hřích otcovraha vysvětlil diskusí s atheistou Ivanem ; zločinný charakter Stavrogina zůstal zcela nevysvětlen... Proč to vyhodil? Proč nemohl říct vše? O tom si dnes pohovoříme. Dostojevský sám byl člověkem bionegativním a nemohl o tom hovořit. Kdyby začal odhalovat tajemství Božího národa, odhalil by i sebe. A to takoví lidé nesmí dělat. U nás v Rusku je problém hebrejský velmi důležitý, protože hebrejci byli hybnou silou obou revolucí. Teorii komunismu, jak vám je všem známo, založil Karl Marx, původním jménem Mordechai Levy. Hebrejec, jehož sami hebrejci nazývají antisemitou. Dočtete se o tom v libovolné hebrejské encyklopedii. Ale proč byl antisemitou? Záhada. Tak tedy Mordechai Levy-Marx nám napsal teorii komunismu. Od té doby naše další historie je spojena s hebrejci. Vůdce únorové revoluce, Kerenský byl polo-hebrejec.

3 Zde narážíme opět na jednu záhadu. Mlčí o tom jak historici na západě, tak i komunističtí historikové v SSSR. Proč v knihách o ruské revoluci mluvit o hebrejcích nelze - je to jakési tabu? Pokračujme naši analýzu. Po hysterickém polo-hebrejci Kerenském přichází polo-maniak polo-hebrejec Lenin. Byly napsány stovky knih o historii ruské revoluce, o Leninovi, ale všude, jak na západě, tak na východě, se pečlivě vyhýbají faktu, že Lenin byl polovičním hebrejcem po matce. Zato podle rabínských, dnes izraelských zákonů, takový člověk je pokládán za celého hebrejce. Nu dobrá. A kdo přichází k moci po Leninovi? Po Leninovi přichází kavkazský polo-hebrejec Stalin. Další polo-hebrejec. Opět záhada. Jakoby celá historie ruské revoluce byla nevyhnutelně spjata s hebrejci. Můžete mi namítnout: To je fakt, ale vždyť oni byli jen polo-hebrejci a nikoliv hebrejci. A v tom to spočívá. Polo-hebrejec téměř vždy se cítí víc hebrejcem než Rusem. Existuje plno legend o antikristu, podle nichž antikrist, jako symbol, bude zrozen z matky hebrejské a otce ne-hebrejce. Zapamatujte si tuto formuli. Bude klíčem k celému cyklu. Už v předešlých stoletích lidi pozorovali jakousi tajemnou osudnou roli takových polo-hebrejců. V našich dnech objevil se ještě jeden polo-hebrejec, laureát Nobelovy ceny Alexandr Isajevič Solženicyn, a do celého světa křičí, že ruská revoluce stála 60 milionů ruských životů. Ale, opět zde máme záhadu. Sám Solženicyn skrývá, že on sám je polo-hebrejec, v daném případě po otci. Jeho otec byl pokřtěným hebrejcem, z Izáka se stal Izajem, a tak dostáváme Alexandra Isajeviče Solženicyna. Zde můžeme opět si všimnout podivné maličkosti - jeho první žena Rešetovskaja byla také polo-hebrejka. Je to charakteristické, polo-hebrejce přitahuje polo-hebrejka. A jeho druhá, dnešní žena Natalia Světlova, je hebrejka. Podle rabínských zákonů, děti tohoto velikého pravdo-ochránce a rusomila mají právo se stát okamžitě občany Izraele (což pravděpodobně neudělají).

4 Vidíte, existuje jakýsi zákonitý vztah mezi ruskou revolucí a hebrejskou otázkou. Jenomže nejen hebrejci, ale i antisemité se této otázce bedlivě vyhýbají. TABU! Opět záhada... A jakmile se začnete zabývat antikristem, nevyhnutelně na vás přilepí cedulku antisemita. Znovu výsměch a hřích. Začnou mne obviňovat v antisemitismu. Ačkoliv, mám 3 výborné advokáty. Nikoho jiného, než 3 sionistické velryby. Velryba první, ideolog sionismu č.1, Theodor Herzl ve svém deníku píše, že pokládá antisemitismus za užitečný pro hebrejský národ. Velryba druhá, V. Žabotiskij v r. 1905, za první ruské revoluce, píše: Jako důvod pro sionistickou agitaci, antisemitismus uvedený v život je velmi vhodný a užitečný. No a třetí velryba, ministerský předseda Izraele Ben Gurion svého času psal v židovském časopise Camp Fire v New Yorku: Kdybych měl nejen vůli, ale i moc, sestavil bych skupinu silných mladých lidí... Úkolem jejich by bylo, aby se zamaskovali coby nežidé, a pak použitím hrubého antisemitismu a hesel pronásledovali židy. Z hlediska přílivu imigrantů do Izraele bylo by to desetkrát úspěšnější, než co dokázala bezplodná propaganda tisíce emisarů". Což se shoduje i se znamenitými Protokoly siónských mudrců, psané, jak je známo, Ascherem Guinzbergem jako politická propaganda Chasidismu (nejfanatičtější sekty judaismu) pro své evropské spoluvěrce. Ascher se pokusil o sjednocení sil před prvním sionistickým sjezdem. V tomto historickém dokumentu se jasně říká, že antisemitismus je potřebný k ovládání našich nižších bratří." Takže postavme si jako hlavní úkol tohoto cyklu přednášek - zachránit hebrejce od antisemitismu. Zbytečné je to tajit, i mnozí hebrejci sami nic nevědí o problémech, týkajících se hebrejské otázky. Problémům je nutno dostat se na kloub. A proto tyto přednášky budu vést z pozice ochrany hebrejců před antisemitismem. - Grigoriji Petroviči, ale Šulgin ve své knize psal, že pokládá antisemitismus za zdravý a normální u kteréhokoliv národa, že je to obranná reakce zdravého národa. Máte pravdu. Ale při druhém, pozornějším čtení, máte z knihy dojem, že autor mnohé nedopověděl, jak se stává u knih s touto tematikou. Zaujímá tutéž pozici, jako Dostojevský, totiž nemohu vám všecko říct...

5 Stejně tak si počíná i na západě vyhlášený filosof Berdiaev (já ho nazývám Berdiševskyj). Rovněž mluví často o spolku satana a antikrista, výsledkem čehož bude vláda knížete tohoto světa. Kníže světa vezdejšího podle bible je ďábel. Vidíte? On také ví, ale nedopověděl. Vždyť antikrist, to je hebrejec. A satan, to je to, co my v našich přednáškách nazýváme degeneráti. Tedy psychická nemoc a pohlavní zvláštnost. Jedná se o degeneráty-tuzemce z okolního prostředí. A hle, Berdiaev-Berdiševskij tvrdí, že ten, kdo se narodil z takového spolku, bude vládnout světu. Ale vždyť i sám Berdiaev byl ženat s hebrejkou... Jakmile se pokusíte popsat, kritizovat nebo analyzovat hebrejce, hebrejskou otázku, okamžitě spustí křik degeneráti z okolí a začnou hájit hebrejce. Přednášel jsem svého času pro pracovníky intelektuální elity a vždycky se mi stává, že mezi lidmi najdou se 2 nebo 3, kteří začnou hystericky křičet, že to vše je nesmysl, blbost, atd... Nechtěl jsem je urážet, ale musel jsem jim říct: Za koho mluvíte? A později se vyjasnilo, že jsou ženati s hebrejkami. Ale sami, i jejich ženy, to vše pečlivě skrývají. Proč? Vždyť by na to mohli být hrdi, vždyť, oni přece jsou... Boží národ? Ještě jedna záhada... Vezměme dobrý příklad spolku satana a antikrista. Věc slavného psychiatra Bechtěreva. V SSSR začali nyní rušit kult Stalina. Plně odhalují jeho osobnost, přesto nepřipomínají ten fakt, že byl kavkazským polo-hebrejcem. Na to je uvaleno tabu, třebaže je to hlavním klíčem k pochopení psychologie Stalina. V sovětském tisku nyní píšou, že r pozval si Stalin Bechtěreva k sobě na konsultaci kvůli mučící ho nespavosti. Jedna zajímavost, ještě za mých mladých let, každý ve Svazu věděl, že Stalin pracuje v noci. Když jsem sloužil v Berlíně, ve vojenské administraci, naši generálové tam vysedávali dlouho do noci, pro případ, že by z Kremlu zazvonil zvonek. Stalin a všechno jeho okolí totiž pracovalo v noci. Nám to vysvětlovali tak, že soudruh Stalin je tak veliký člověk, že pracuje ve dne v noci. Nyní se už odhaluje toto tajemství. Celý život trpěl nespavostí a proto pracoval po nocích a mučil své okolí.

6 Při konsultaci, Bechtěrev kromě nespavosti objevil i pokračující paralýzu levé ruky Stalinovy. Stalin měl suchou ruku. V medicině se tomu říká vrozená kachexie. Bechtěrev vyšel z kanceláře a otevřeně ohlásil svou diagnosu: Typická paranoia. Paranoia je jednou z nejzrádnějších těžkých psychických nemocí. Rozdíl mezi schizofrenií a paranoií není velký, ale paranoia je horší. Je to svého druhu agresivní schizofrenie, doprovázená řadou mánií, mimo jiné mánií velikosti a mánií pronásledování. Z mánie velikosti zrodil se kult osobnosti Stalina, z mánie pronásledování nekonečné zatýkání a věčné čistky. Zkušený psychiatr to vidí na první pohled. Stalin rovněž měřil 155cm. V SSSR do armády nebrali lidi pod 150cm (aby puška nebyla výš, než sám voják). Stalin měřil o málo víc. Já měřím 180cm. I pro ženy 155cm je málo. Mám speciální kartotéku o výšce slavných lidí. Zajímavé v ní je, například markýz de Sade byl trpaslíkem, nějakých 155cm. Polovinu života strávil ve vězení a v blázinci, kde napsal fůru vyprávění, v nichž popisoval to, co později bylo nazváno sadismem. - Doktor Fromm diagnostikoval u Stalina bezpohlavní sadismus. Ano. Fromm byl znamenitý psychiatr. Vezměme teď generála Franco, který vedl občanskou válku ve Španělsku. Zahynula v ní málem třetina španělského národa. Podle krve, generál byl čistým hebrejcem. Jak po otci, tak i po matce. Ale byl z těch konvertitů, kteří to opět jaksi pečlivě utajují. Na straně jeho protivníka, vedoucí komunistickou silou byla Passionaria. To je ta samá historie - čistokrevná hebrejka mezi konvertity a žena republikánského premiéra Negrina. Vidíte, kdo vedl neobyčejně krvavou a pustošící válku ve Španělsku? Na obou stranách hebrejci. Franco měřil 157cm. Napoleon měřil 151. Všimněte si těch detailů. Komplex Napoleona? Vše bývá většinou spojeno s agresivností. Takže Bechtěrev konstatoval nemoc správně. Jenže teď v sovětských novinách píšou, že po takové diagnose Stalin ho dal otrávit. Po třech dnech Bechtěrev zemřel za záhadných okolností. Rodina doktora přímo obviňuje jeho novou, mladou ženu.

7 Bylo mu 70 let, když se oženil s mladou hebrejkou. Opět došlo k spolku satana a antikrista. Tato mladičká hebrejka, jménem Berta Jakovleva, byla neteří náčelníka NKVD (předchůdce KGB) Jahody, čistokrevného hebrejce. Jak píše dnes sovětský tisk, na rozkaz Stalina, přes Jahodu, jeho neteř otrávila svého váženého muže. A židovský časopis v New Yorku Nové ruské slovo to přebírá. Při podrobnější studii objasňují se následující podivnosti. V moment věhlasné aféry Schneersona-Beilise, která je pro Rusko ekvivalentem věhlasné aféry Dreyfussovy ve Francii, na tomto procese nevystupoval nikdo jiný, jak tento znamenitý psychiatr Brechtenev. To znamená, odhalil se coby židofil. Bechtěrev se narodil r Proces Schneersona-Beilise trval až do r Obyčejně, v 50 letech člověk neměl by konat nerozmyšlené akce. Tady máte ještě jednu ukázku, že stojí za to podívat se na hebrejský problém: vidíte, jak jsou degeneráti uvedeni v aktivitu a momentálně se postaví na ochranu hebrejců. Instinktivně. Pokračujme v analýze věci Bechtěreva a pohleďme na druhou knihu. Alexandr Seljanikov Tajná síla zednářství, Sankt Peterburg, Zde opět, na str. 99, potkáváme našeho dobře známého. Známý zednář Gučkov, předseda státní Dumy [parlamentu], společně s profesorem Bechtěrevem odjeli do Konstantinopole, kde Mladoturci (to jest turečtí zednáři, kteří udělali revoluci v Turecku) je vítali s neobyčejnou slávou. Dá se z toho usoudit, že Bechtěrev musel být důležitým zednářem. Podle mnohých pramenů, po revoluci Bechtěrev byl ne pouze levým, ale vyhlášeným liberálem, jak se tehdy říkalo. Vybízel studenty k účasti v revolučním hnutí a kvůli svému extrémnímu liberalismu měl po revoluci 1905 nepříjemnosti ve službě. Co říkal o liberalismu F. M. Dostojevský? Že jestli někdo zničí Rusko, nebudou to komunisti, ani anarchisté, ale proklatí liberálové. Protože vždy hlodají základy státu. Když jsem probral celou řadu znamenitých psychiatrů, konstatoval jsem, že je mezi nimi mnohem více psychopatů, než v libovolné jiné profesi. Náš Bechtěrev, který se k sedmdesátinám ženil s mladičkou hebrejkou, je výbornou ilustrací pro definici berdiaevského spolku satana a antikrista. Nejprve se nám zdálo, že odporný Stalin otrávil výtečného předrevolučního profesora-psychiatra Bechtěreva, obhájce pravdy a vlastence.

8 Který vyšel z kanceláře a prohlásil naplno: Stalin je paranoik. Avšak při hlubší analýze vidíme, že Bechtěrev byl stejný degenerativní darebák, jako byl Stalin, pouze ve vyšším stupni. Opět se potvrzuje obraz, na kterém had polyká vlastní ocas. Všude hledáme zákonitost a všude ji nacházíme. Opakuji, děláme to proto, abychom před antisemitismem uchránili hebrejce i normální lidi, kteří jsou nerozumně stíháni za antisemitismus. Ale vraťme se k našemu dnešnímu tématu, k účasti hebrejců v ruské revoluci. Prezident Reagan často během své kariéry opakoval, že Sovětský svaz je říše zla. Bylo to jeho heslem, ale aby někdo vyjasnil kořeny této říše zla, to nikdo v Americe neudělal. Proč? Opět jedna záhada... Vždyť všechno toto zlo bylo postaveno na hebrejcích. Jak v teorii - Marxem, tak prakticky - na sovětské vládě. Ta z 80% byla z čistých hebrejců, a zbývajících 20% byli zamaskovaní polo-hebrejci nebo lidé, ženatí na hebrejkách. Dnes hebrejci téměř každý den zdvíhají křik málem až do nebes: byl holocaust, katastrofa... A že Hitler zahubil 6 milionů hebrejců (tato cifra je nejméně desetinásobek toho, co udává Jürgen Graff v Mythus o holocaustu, Ruský věstník, 1996, 32-34). Ale nikdo z nich nekřičí o tom, že během ruské revoluce hebrejci zahubili více než 60 milionů ruských lidí, v čemž jsou trošičku jaksi vinni. Pozastavme se podrobněji na tomto problému. Nejznámějším výzkumníkem židovského problému v ruské emigraci byl Andrej Dikij, autor skvělé knihy Židé v Rusku a v SSSR. Tato kniha vyšla v New Yorku r Pozorně jsem ji prostudoval a pokládám ji za zajímavou a velmi cennou knihu. Ale začněme nejprve u autora. Andrej Ivanovič Dikij, to je pseudonym, skutečné jméno autora je Zankevič. Pravděpodobně Bělorus, ale nejsem si tím jist. Jeho pseudonym je charakteristický: Dikij = Divoký. Už významný francouzský spisovatel Balzac napsal zcela seriozně: Jméno člověka má často vliv na jeho osud. To samé potvrzuje Solženicyn. Obzvlášť, když člověk sám sobě vybere jméno.

9 Například, Maxim Gorkij = Hořký. Vlastním jménem Pěškov, ale to není moc zvučné. Proč si vybral pseudonym Hořký? Protože to odpovídalo hořkosti, jakou měl na duši. Zabýval jsem se tím problémem. Znám několik případů, kdy člověk, který si vzal pseudonym Divoký, v duši byl anarchistou. Například, Boris Vildé, literární pseudonym Dikij, člen francouzského hnutí odporu, zastřelen Němci r Z jeho deníků je zřejmé, že byl psychopat, mono-maniak s komplexem sebedestrukce. A ještě jeden příklad. Západoněmecký kancléř Willy Brandt. Jenže Brandt byl pseudonym, znamená to požár, skutečné jméno bylo Fromm. Dnes je předsedou Všesvětové socialistické internacionály, která sdružuje všechny levičáky a liberály. Vraťme se k našemu Dikému. Zjišťuje se, že měl mladšího bratra s vadou zvanou suchá ručka. Nemilostný zákon přírody hlásá, že jestliže u jednoho bratra jsou příznaky degenerace, ta se podle pravidla bude šířit na všechny bratry a sestry. Jde o genetickou vadu. Za několik pokolení celý rod vymře. Ale abych neurážel slovem degenerace, někdy používám ruské slovo vyroždenie, prostě rod přestane rodit. Jeden z hlavních výzkumníků degenerace, žák profesora Lombroso, Max Norday, nazýval Tolstého vyrozencem vyššího řádu. Napsal dokonce knihu Degenerace, která před revolucí vyšla několikrát v ruštině. Ve svém díle analyzoval degeneraci v oblasti literatury a hodně místa věnoval Tolstému. Protože bylo nevhodné nazývat degenerátem světově proslulého spisovatele, vymyslel nový termín - vyrozenec vyššího řádu. Já mám v kartotéce o Andreji Dikém poznámku - bratr suchá ručka. Informace získaná od George Costina George vypadal na padesátníka, takový scvrklý, nezajímavý. A vedle něj seděla mladá krasavice, jeho žena. Potom jsem se dozvěděl, že to bylo jakési fiktivní manželství, jako u profesora Bechtěreva. George pracoval v Hlasu Ameriky, a já dobře vím, že tam berou pouze lidi s komplexem Lenina. Takže informaci o bratrovi suché ruce mi dodal George. Lidé sobě podobní se mezi sebou poznají. Obyčejný člověk možná neobrací pozornost na některé detaily, ale legionář například vždy pozná, když uvidí jiného legionáře. Nu dobrá, dík za informaci. Andrej Dikij v 30-tých letech byl jedním z vedoucích antikomunistické

10 organizace NTS [národní pracovní svaz ruských solidaristů, pozn. překl.]. A to byla ještě ta klika. Zednářská. Právě proto jim americká rozvědka platila peníze. Potom Dikij se pohádal s NTS, jak se patří lidem Divokým. Oni se s nikým nesnáší, oni jsou permanentní revolucionáři. To už byl druhý minus. Dovolte sečíst plusy a minusy. Už jsem řekl, že jeho kniha je dobrá, velmi cenná. To je plus. Když rozbírám autora, narážíme na tři minusy: zaprvé divoký anarchista, zadruhé bratr suchá ručka, zatřetí jeden z vedoucích NTS. Zemřel r. 1977, po dlouhé a těžké nemoci. Umíral těžce v starobinci na Tolstého farmě. Křičel bolestí. Všimněme si, že do starobince berou pouze staré lidi, psychicky nemocné nebo paralyzované. To jest ty, kteří se o sebe nemohou postarat. Měl první ženu, s kterou žádné děti neměl. Už postarší, nějakých let, a žení se znovu. Co to bylo za ženu? Hebrejka-Karaimka. To znamenalo, nejvýznamnější antisemita ruské emigrace, a on se žení s hebrejkou! - To samé se stalo s vůdcem ruských fašistů v USA Vonsjackým, ten také se oženil s hebrejkou. Ano, to samé bylo s Vonsjackým. V prvním manželství byl ženat s mladičkou hebrejkou z Oděsy. V druhém manželství šlo o milionářku, která byla dvakrát tak starší, než on, mohla by být jeho matkou. Mateřský, Oidipův komplex. Jsou to samí podivíni. Problém je, že za těmito zvláštnostmi se skrývají psychické nenormálnosti. Tito lidé se snaží dát do pohybu celý svět, utrhnout lodi kotvu. - Zde přichází na mysl jeden z axiomů z předešlého cyklu lekcí, z Protokolů sovětských mudrců. Permanentním a patologickým antisemitou nejčastěji bývá člověk se smíšenou hebrejskou krví. Správně. Taky jsem si toho všiml. Proto musíme tohoto talentovaného antisemitu Dikého prozkoumat právě v tomto světle, abychom lépe pochopili jeho knihy. Tak podívejme se, ani v druhém manželství neměl děti. Druhá jeho žena byla karaimka, to byli hebrejci staré víry Mojžíšova zákona. Možné je, že sám měl částečně židovskou krev a právě proto problém hebrejské otázky jej tolik zajímal. A proto napsal tu dobrou knihu. - Grigoriji Petroviči, byl jeho antisemitismus chorobný nebo normální?

11 Já bych řekl normální, zdravý, ačkoliv většina lidí se touto tématikou nechce zabývat, buď proto, že ji nezná, nebo proto, že je velmi obtížná. Mám ještě malou osobní ilustraci, která vypovídá o psychologii autora. Roku 1971 vyšlo první vydání mojí knihy Kníže tohoto světa. Věděl jsem, že jakmile se dotknu takového hebrejského tématu, okamžitě se zřítím na antisemitské smetiště. Tak tedy se ze mne stává novopečený mladý antisemita, a hle, blízko žije uctívaný, všem známý antisemita Dikij. Tak jsem se rozhodl mu zatelefonovat a seznámit se. Představit se patriarchovi ruských emigrantůantisemitů. Pozvonil jsem mu, představil jsem se, slušně se zeptal, nečetl-li mou knihu? On povídá, že ji četl třikrát a pokládá ji za úplnou volovinu, totální blbost. Povídá to vzrušeně a dokonce s jakousi vulgaritou. Odpověděl jsem mu: Když je to kravina, proč jste to četl třikrát? A on odpověděl. Vy tam píšete pro modrou krev, pro bílou kost. Radši si přečtěte moji knihu. Řekl jsem mu, že jsem ji četl pozorně. Ale on pokračoval hrubé výčitky. Výsledek byl, že k spolku dvou antisemitů nedošlo. Byl jsem zklamán. Nic jsem nechápal. Ne zbytečně se o tématu degenerátů říká, že je to téma pro satana nebo pro ďábla. Je zamotané a plné rozporů. Teprv o hodně později, uviděl jsem v tom jakousi zákonitost. O co vlastně šlo? Dikij ve své zajímavé knize popisuje fakta z politického života, ale nehledá kořen problémů. Přistupuje k nim pouze z pohledu historika. Můj přístup je biologický. Hledám biologické a psychologické příčiny neproporcionálně vysoké účasti hebrejců v ruské revoluci. A právě to se Dikému nelíbilo. Vždyť on sám byl, no nebudeme říkat degenerát, řekněme jasný vyrozenec. Zkuste degenerátovi říct do očí, že je degenerát... Pro něj je to podobné jako občanská smrt. Vzpomeňte si na Věc Bejlisa. Ze všech stran na jeho obranu se vrhli zednáři, vyrozenci, to jest lidé s nečistým svědomím. Nečistotou je takový sňatek satana a antikrista, o němž psal filosof Berdiaev. Na pomoc Beilisovi se vrhnul též ruský spisovatel Korolenko a jiní činitelé vědy a umění. V příloze ke knize člena Státní Dumy G. G. Zamyslovkého Vražda Andruši Juščinského je zveřejněn dopis K ruské veřejnosti, který všechnu tuto

12 nečistotu vlastnoručně popisuje. Dovolte, vezměme jiného významného ruského spisovatele A. I. Kuprina. Je autorem nádherné povídky Gambrinus. Pokud se pamatujete, autor v ní stojí zcela na straně hebrejců. Popisuje v ní dobu revoluce Hospůdka Gambrinus v Oděse, na houslích tam hraje milý, starý hebrejec Jaška. Nu a tento Jaška, podobný opičce, tesklivě hraje na housle. A pak vypukne revoluce roku Černá stovka vtrhne do hospůdky a výsledkem je, že ubohého Jašku, kterého všichni měli rádi, ztloukli a zlomili mu ruku. A chudákovi zůstal nevyléčen takový handikap. Když to čtete, veškeré sympatie jasně jsou na straně hebrejců... A co ty stovky žen, dětí a starců, zvěrsky ubitých hebrejskými teroristynosiči bomb jen v samé Oděse? Právě v tuto dobu! Noviny byly pestřené líčením rozervaných těl, stěn postříkaných mozky a krví, asfaltu zavaleného trupy, zakrváceného... Nezapůsobilo to na duši čtenáře? Odkud se vzala taková dvojí míra v duševním rozpoložení velikého ruského klasika? Hle, mám na Kuprina také poznámky v kartotéce: už v dětství, když se učil v škole pro kadety, ho přistihli při pederastii. Na něj podal žalobu jeden ze spolužáků. Byl potrestán. Podle jeho životopisu, je to člověk zjevně bionegativní. Jeho rodiče se rozvedli, kvůli těžkému alkoholismu. Roku 1937 se vrátil do Sovětského Svazu, současně se svou dcerou Xenií. Ta už tehdy byla známou filmovou herečkou. Hrála ve Francii v 30 filmech. Byla krasavice, přesto zemřela jako stará panna bez muže, bez dětí. V SSSR se skamarádila s Faunou Raněvskou, hebrejkou a známou lesbičankou. Její matka, druhá žena Kuprina, skončila život sebevraždou... Takže se stává jasným, že i jeho dcera rovněž musela být vyrozenkou. - A v Evropě to samé udělal Emil Zola. Ano. Když vypukl skandál aféry Dreyfussa, na jeho obranu vystoupil znamenitý francouzský spisovatel Emil Zola. Do novin napsal článek, který měl obrovský ohlas. Začínal slovy Žaluji. To jest, žaloval, obviňoval všechny, kteří byli proti Dreyfusovi. Za svůj článek byl souzen a odsouzen za pomluvu. A znamenitý spisovatel musel prchnout z Francie.

13 Až do dneška se všude uvádí, že jeho postup byl šlechetný, protože vystoupil na obranu hebrejce Dreyfussa, ale ani slovem se nikdo nezmiňuje o tom, že ten článek byl lživý. Hle, jak takový moment se ukáže být zlomem v životě lidí a může se stát tečkou v jejich závěti. Nečisté svědomí jim káže vystoupit na obranu svého odboru, a oni sami sebe obětují. Tehdy vše se stává jasným. Například, dneska celý svět vychvaluje akademika Sacharova a v jeho šlépějích jdou další akademikové, jako Lichačev, dlouhá léta sedící na Solovkách, nebo Sagdaev, řídící kosmické centrum a u kterého je podivné jméno Raul. Takové vystupování se dá použít k odhalení bionegativních lidí. My třeba mluvíme: zednáři, zednáři, ale vždyť v průkazech není psáno: on je zednář! Díky podobnému židomilství, obzvlášť když není financované přímo (tajně ovšem je vždy), je možné se o nich dozvědět. Podívejme se, kdo se připojil ke skupině Memoriál - Sacharov atd. Když proanalyzujeme celý ten spis, najdeme v něm plno bionegativních lidí. Už v bibli je dána výborná formulace, že satan velmi rád přijímá obraz anděla světla, liberála. Jinak řečeno, to, co dnes dělají všichni liberálové-humanitárníci, starající se jakoby o blaho společnosti, dělají to ve skutečnosti s cílem rozrušit tuto společnost. - Georgii Petroviči, ještě jedna perlička. Nové ruské slovo psalo, že znamenitý kalmycký básník David Kugultinov nedávno vystoupil na obranu nemocných AIDSem. Jediný Kalmyk, který se dostal mezi velké básníky a... Všimněte si už jeho jména: David. Který Kalmyk dal by svému synu jméno David? Například, vidím-li v SSSR, že někdo má jméno Felix, proč ho tak nazvali? Nepochybně z úcty k Džeržinskému. A jméno Edik už vůbec nestojí za řeč, z 10 Ediků jich 9 má smíšenou hebrejskou krev. Ale vraťme se k naší analýze A. Dikeje a jeho knihy Hebrejci v Rusku a v SSSR, historická studie. Co mne v ní nejvíc zajímalo, jsou spisy členů sovětské vlády od roku 1919 až po rok Mnoho lidí se domnívá, že hebrejci zaplňovali sovětskou vládu pouze ve 20-tých letech. Není to tak. Bylo to stejné i ve 40-tých letech. V době, kdy se oddělilo Polsko od Sovětského Svazu, hebrejci tvořili méně než 1% obyvatel Ruska. A teď dávejte pozor, proanalyzujeme sovětskou vládu hned po revoluci. Budeme rozlišovat hebrejce v státních podnicích a v centrálních komitétech stranických organizací.

14 Porevoluční vláda ( Rada lidových komisařů ) 1. Předseda Rady lidových komisařů - Uljanov (Lenin). Rus. Ve skutečnosti byl polo-hebrejcem po matce, podle rabinských zákonů čistý hebrejec. Autor knihy buď neznal nebo nedoceňoval význam polo-hebrejců. Vždyť polo-hebrejec je vždy více hebrejcem než Rusem. 2. Komisař pro zahraniční otázky - Čičerin. Rus. Opět Rus. A opět ta samá historie. Buď Dikij o tom nevěděl, nebo nechtěl o tom psát. Čičerin po otci byl ze staré dvorní šlechty, po matce byl hebrejec. Tedy podle rabínských zákonů byl čistým hebrejcem. Ale to není všecko. Nejen že byl polo-hebrejec, ale byl také pededrastem. To mu však nijak nebránilo se ženit. Co myslíte, koho si vzal? Hebrejku. Takže zde můžeme doplnit Dikoje. Ještě malinká črta portrétu: Čičerin před revolucí několikrát seděl v blázinci. Před revolucí v blázinci, po revoluci v ministerstvu zahraničí. Skončil také v blázinci. Koncem 20-tých let potichu zmizel z Kremelského Olympu a ukončil svůj život na psychiatrii. Je to zákonitý konec bionegativních lidi. Myslím, že než jmenoval Čičerina ministrem zahraničí, Lenin vše rozvážil. V puritánské a škrobené Anglii Čičerinu lehko bylo stýkat se s lordy, pohybovat se jako mezi sobě rovnými, vždyť byl z jejich prostředí, a v zednářské Americe byl též mezi svými: byl pederast, jeho maminka hebrejka. Kromě toho, homosexualita je běžná nemoc diplomatů. 3. Komisař pro národnostní otázky - Džugašvili (Stalin). Zde se píše - národnost gruzínská. Jenže my už víme, že Stalin byl kavkazský polo-hebrejec. Už jeho jméno, přeloženo, značí: švili = syn, džuga na mnohých nářečích označuje hebrejce, judánce. I anglicky Džu značí žid. Takže celá etymologie : Josif, syn Jakova, příjmení syn hebrejce, celkově - jde jak gruzínec. 4. Prezident Nejvyšší ekonomické rady - Lurie (Larin). Hebrejec. My jsme se s tímto Larinem už setkali. Bucharin, prý Rus, když zestárl, oženil se s mladičkou hebrejkou, dcerou tohoto Larina. Znovu ten spolek satana a Antikrista! 5. Komisař pro obnovu - Schlichter. Hebrejec. 6. Komisař pro zemědělství - Protian, Armén. 7. Komisař státní kontroly - Lander. Hebrejec. 8. Komisař armády a námořnictva - Bronstein (Trockij). Hebrejec. 9. Komisař státních zemí - Kaufman. Hebrejec. 10. Komisař veřejných prací - Schmit. Hebrejec. 11. Komisař veřejného zásobování - L. Lilina (Knigisen). Hebrejka. 12. Komisař lidové osvěty - Lunačarskij. Rus. Ve skutečnosti, Lunačarskij byl pokřtěný hebrejec. Jeho ženou byla hebrejka

15 Rosenel. 13. Komisař duchovenstva - Schpitzberg. Hebrejec. 14. Národní komisař - Spfelbaum (Zinověv). Hebrejec. 15. Komisař veřejné hygieny - Anvelt. Hebrejec. 16. Komisař financí - Gukovskij. Hebrejec. 17. Komisař pro tisk - Kogen (Volodarskij). Hebrejec. 18. Komisař volebních záležitostí - Radomyslskij (Urickij). Hebrejec. 19. Komisař justice (který nařizoval zastřelit) - Steinberg. Hebrejec. 20. Komisař pro evakuace - Fenigstein. Hebrejec. 21. Jeho náměstci - Ravič a Zalavskij. Hebrejci. Tedy z 22. členů bylo: hebrejců 17, Rusů 3. Ve skutečnosti byli polo-hebrejci), armén 1, gruzínec 1 (ve skutečnosti Stalin byl kavkazský polo-hebrejec. Vidíte, komu připadl 1/6 povrchu naší planety? Vojenský komisariát 1. Komisař armády a námořnictva - Bronstein (Trockij). Hebrejec. 2. Předseda revolučního štábu Severní armády - Fischman. Hebrejec. 3. Komisař vojenského soudu 12. armády - Romm. Hebrejec. 4. Politický komisař 12. armády - Meitchik. Hebrejec. 5. Politický komisař štábu 4. armády - Livenson. Hebrejec. 6. Předseda rady armád Západní fronty - Pozern. Hebrejec. 7. Politický komisař armádního okruhu Moskevského - Gubelman. Hebrejec. 8. Politický komisař armádního okruhu Vitebského - Deib. Lotyš. 9. Komisař armádních rekvizicí města Sluck - Kalmanovič. Hebrejec. 10. Politický komisař Samarské divize - Beckman. Hebrejec. 11. Vojenský komisař téže divize - Gluzman. Hebrejec. 12. Komisař armádních rekvizicí okruhu Moskevského - Zuzmanovič. Hebrejec. 13. Předseda Hlavního Moskevského Vojenského Sovětu - Bronstein (Trockij). Jeho asistenti: 14. Girschfeld. Hebrejec. 15. Skljanskij. Hebrejec. Členové té samé rady: 16. Šorodak. Hebrejec. 17. Petch. Hebrejec. 18. Vojenský komisař Moskevské gubernie - Steinhardt. Němec. 19. Vojenský komisař Moskevské gubernie - Dulis. Lotyš. 20. Komisař Školy Pohraniční stráže - Gleizer. Lotyš. 21. Politický komisař 15. Divize Sovětů - Dzennis. Lotyš. 22. Politický komisař 15. Divize Sovětů - Polonskij. Hebrejec. 23. Komisař Armádní rady Kavkazských armád - Lechtiner. Hebrejec. 24. Speciální komisař Východní fronty - Bruno. Hebrejec. 25. Speciální komisař Východní fronty - Schulman. Hebrejec.

Originál vycházel na pokračování v novinách Russkaja žizň, San Francisco, srpen 1970

Originál vycházel na pokračování v novinách Russkaja žizň, San Francisco, srpen 1970 Originál vycházel na pokračování v novinách Russkaja žizň, San Francisco, srpen 1970 Překlad Luc Petr, Trampská nit, www.tnit.fr, květen 2012. Pár oprav v lednu 2014. Autor i překladatel dovolují volně

Více

NIDAL SALEH Pane Salehu, můžete nám představit svou novou knihu?

NIDAL SALEH Pane Salehu, můžete nám představit svou novou knihu? NIDAL SALEH se narodil 15. července 1936 v palestinském Nábulusu, kde absolvoval základní školu a gymnázium. Po maturitě roce 1954 už jako jordánský občan nastoupil na dvouletou pedagogickou školu v Ammánu.

Více

Vydavatel Alexej Fjodorovič Pavlov Židovská nevyhlášená válka lidstvu

Vydavatel Alexej Fjodorovič Pavlov Židovská nevyhlášená válka lidstvu Vydavatel Alexej Fjodorovič Pavlov Židovská nevyhlášená válka lidstvu Studijní kompendium z několika publikací, především z knihy Jurije Kozenkova, Nevyhlášená válka Z ruských pramenů přeložil Jiří Folprecht

Více

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU V dávných dobách jeví se dávnými kvůli množství událostí, které proběhly mezi námi a jimi začínal životopis vyjmenováním předků. Toto citlivé vnímání pozemského

Více

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I EVROPA A LETY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MEDIÁLNÍ OFENZÍVA Dne 3. října 1994 otiskl týdeník Respekt článek autorů Jana Brabce a Jindřicha Šídla s názvem Konečné řešení na česko-německý způsob

Více

Zápisky odpadlíka II ( Normalizace )

Zápisky odpadlíka II ( Normalizace ) Zápisky odpadlíka II ( Normalizace ) Je celkem příznačné, že Husákův režim nazýval normalizací společenskou změnu, která na dlouhých 20 let nastolila v této zemi výrazně abnormální poměry. Troufám si také

Více

Hrob krále Heroda nalezen

Hrob krále Heroda nalezen Ročník 6 Sivan 5767 Červen 2007 9 Z obsahu Rút, královna čistého srdce Zakladatelka rodu Davidova.......2 Kauza Wonka Ostuda dvou režimů.............4 Marshallův plán.................10 Hrob krále Heroda

Více

KISLEV TEVET. Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

KISLEV TEVET. Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 KISLEV TEVET VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Ulička v bývalém syrakuském ghettu. (K článku na str. 14 15.) 2 VĚSTNÍK 12/2010 ŽIDÉ

Více

Manfred Adler. Synové temnoty

Manfred Adler. Synové temnoty Manfred Adler Synové temnoty II Z pocitu sounáležitosti s bližními věnováno obětem sionismu Z německého originálu Manfred Adler, Die Söhne der Finsternis, 4. Auflage, Miriam-Verlag, Jestetten 1992, přeložil

Více

ŽIVOT ANDREA CSEHA. Ed Borsboom

ŽIVOT ANDREA CSEHA. Ed Borsboom ŽIVOT ANDREA CSEHA Ed Borsboom Ed Borsboom: Vivo de Andreo Cseh. Haag, Mezinárodní esperantský institut 2003. 313. s. ISBN 90-805651-2-1 Z esperantského originálu do češtiny přeložila Jindřiška Drahotová

Více

Nikolaj Levašov. Zrcadlo mé duše

Nikolaj Levašov. Zrcadlo mé duše Nikolaj Levašov Zrcadlo mé duše část 2 - v americké zemi dobře žít... Překlad Leva-net (http://leva-net.webnode.cz), všechna práva vyhrazena. pracovní verze textu, neprošla korekturou Originál knihy (rusky,

Více

Státní bezpečnost. Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil. Prokop Tomek

Státní bezpečnost. Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil. Prokop Tomek informační text Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil Prokop Tomek (StB) byla jedním z pilířů normalizace. V době pražského jara ovládl její příslušníky strach z důsledků pootevřené

Více

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU PŘEDMLUVA Tato kniha se zabývá organizací, známou jako Ilumináti. Poprvé jsem o této skupině slyšel v roce 1978, kdy se mi do rukou dostala magnetofonová

Více

Žena Jedoucí na Šelmě

Žena Jedoucí na Šelmě Žena Jedoucí na Šelmě DAVE HUNT I řekl mi anděl... Já tobě povím tajemství té ženy i šelmy... Zjevení Janovo 17:7 Preložil Tonda Uhlíř, Praha... Obsah. 1 Zrušení Reformace... 1 1. Žena jede na zvířeti!...

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ

Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ mnoho tisíc lidí stojí před Traberhofem v Rosenheimu a upírají zrak na Ústa muže na balkónu, který pro mnohé z nich byl poslední nadějí. Zázračný lékař", jak

Více

Díl I. Kutnohorské noviny, později Kutnohorský deník 14. března 1998 14. září 2001

Díl I. Kutnohorské noviny, později Kutnohorský deník 14. března 1998 14. září 2001 Díl I Kutnohorské noviny, později Kutnohorský deník 14. března 1998 14. září 2001 Minulost je neurčitá. Přesně si nepamatuji nic. Za data, jména a místa neručím. RICHARD JUNG Autor je Kutnohořan. V letech

Více

Člověk Boha nikdy dost nemiluje, to je jediné, čeho musí litovat P. Jan Bula 10/2009. www.milujte.se

Člověk Boha nikdy dost nemiluje, to je jediné, čeho musí litovat P. Jan Bula 10/2009. www.milujte.se www.milujte.se 10/2009 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Člověk Boha nikdy dost nemiluje, to je jediné, čeho musí litovat P. Jan Bula

Více

KABALA. nadčasová filosofie života. Voyen Koreis

KABALA. nadčasová filosofie života. Voyen Koreis KABALA nadčasová filosofie života Voyen Koreis Booksplendour Publishing Brisbane 2011 Voyen Koreis píše a publikuje většinou v angličtině. Až doposud vydal: Anglicky: The Fools' Pilgrimage Golf Jokes and

Více

Svedectvo MUDr. Jaroslava Lhotku. Medzi kolaborantmi nacizmu a komunizmu nie je rozdiel!

Svedectvo MUDr. Jaroslava Lhotku. Medzi kolaborantmi nacizmu a komunizmu nie je rozdiel! Svedectvo MUDr. Jaroslava Lhotku Medzi kolaborantmi nacizmu a komunizmu nie je rozdiel! Svedectvo MUDr. Jaroslava Lhotku prináša šokujúce svedectvo o kolaborácii komunistických prominentov s nacistickým

Více

Redakce přeje všem čtenářům Purim sameach!

Redakce přeje všem čtenářům Purim sameach! Kč 15, 5769 BŘEZEN 2009 ROČNÍK 71 ADAR NISAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Redakce přeje všem čtenářům Purim sameach! Kresba Antonín Sládek. 2 VĚSTNÍK 3/2009 TRYZNA

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Jack Bernstein Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Incognita Rád bych poděkoval Len Martinovi, který zpracoval moje poznámky a ústní vyprávění do formy této knížky. Bez jeho zasvěceného

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

JEZUITÉ ESEJEM. (J. S. Machar, Pět roků v kasárnách. Praha 1927, s. 51 52) Vybral, uspořádal a titulky opatřil Bohuslav Blažek.

JEZUITÉ ESEJEM. (J. S. Machar, Pět roků v kasárnách. Praha 1927, s. 51 52) Vybral, uspořádal a titulky opatřil Bohuslav Blažek. PŘED ZRCADLEM ZA ZRCADLEM JOSEF SVATOPLUK MACHAR JEZUITÉ ESEJEM tenkrát a je tak nyní. A milý opat se usmíval a mínil, abych se zeptal kolegy Kordače, ten že má o tom doktorát a zajisté to má srovnáno.

Více

Páni a otroci 20. století

Páni a otroci 20. století Traian Romanescu Páni a otroci 20. století Světová židovská konspirace PRO FIDE CATHOLICA Titul španělského vydání: Amos y esclavos del siglo XX Por qué avanzna el communismo Buenos Aires 1983 (převzato

Více

Kde pfií tû? PORTÁL. TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky omluvu nehledáme ROZHOVORY: Bar a, Kuras, Záhorovsk

Kde pfií tû? PORTÁL. TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky omluvu nehledáme ROZHOVORY: Bar a, Kuras, Záhorovsk PORTÁL B R Á N A K V Y T Í B E N M N Á Z O R Ò M www.eportal.cz 1 2005 Osobité periodikum nejen pro politiku a ekonomiku Kde pfií tû? TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014 FENOMÉN Transformace Šesté číslo sešitu 5 / 2014 1 Stanislav Komárek.... 3... biolog, vysokoškolský pedagog Jiří Padevět...... 18... ředitel nakladatelství Academia Helena Kanyar Beckerová... 41... novinářka

Více

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma duben 2015 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR VYHROŽOVÁNÍ ČESKÝM OBČANŮM Více

Více