V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM"

Transkript

1 DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE LISTOPAD 2013 Autr: Lucie Luhanvá Zpracván pr GI prjekt.p.s. Tent dkument byl zpracván v rámci prjektu V Karlvarském kraji splečně plánujeme sciální služby. Prjekt byl pdpřen z prstředků Evrpskéh sciálníh fndu, Státníh rzpčtu ČR prstřednictvím Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst.

2 OBSAH Pužité zdrje dat... 4 Vysvětlivky k tabulkám... 5 Přehled situace za ORP Aš... 6 Demgrafická struktura... 6 Celkvý přehled stávajících základních sciálních službách... 7 Rzdělení pdle zaměření služby... 9 Rzdělení pdle frmy služby Přehled sciálních služeb pr jedntlivé cílvé skupiny Přehled sciálních služeb pr jedntlivé věkvé kategrie ORP Aš celkvý přehled Přehled situace za ORP Cheb Demgrafická struktura Celkvý přehled stávajících základních sciálních službách Rzdělení pdle zaměření služby Rzdělení pdle frmy služby Přehled sciálních služeb pr jedntlivé cílvé skupiny Přehled sciálních služeb pr jedntlivé věkvé kategrie ORP Cheb celkvý přehled Přehled situace za ORP Karlvy Vary Demgrafická struktura Celkvý přehled stávajících základních sciálních službách Rzdělení pdle zaměření služby Rzdělení pdle frmy služby Přehled sciálních služeb pr jedntlivé cílvé skupiny Přehled sciálních služeb pr jedntlivé věkvé kategrie ORP Karlvy Vary celkvý přehled Přehled situace za ORP Kraslice Demgrafická struktura Celkvý přehled stávajících základních sciálních službách Rzdělení pdle zaměření služby Rzdělení pdle FORMY služby Přehled sciálních služeb pr jedntlivé cílvé skupiny Přehled sciálních služeb pr jedntlivé věkvé kategrie ORP Kraslice celkvý přehled Přehled situace za ORP Mariánské Lázně Demgrafická struktura

3 Celkvý přehled stávajících základních sciálních službách Rzdělení pdle zaměření služby Rzdělení pdle frmy služby Přehled sciálních služeb pr jedntlivé cílvé skupiny Přehled sciálních služeb pr jedntlivé věkvé kategrie ORP Mariánské Lázně celkvý přehled Přehled situace za ORP Ostrv Demgrafická struktura Celkvý přehled stávajících základních sciálních službách Rzdělení pdle zaměření služby Rzdělení pdle frmy služby Přehled sciálních služeb pr jedntlivé cílvé skupiny Přehled sciálních služeb pr jedntlivé věkvé kategrie ORP Ostrv celkvý přehled Přehled situace za ORP Sklv Demgrafická struktura Celkvý přehled stávajících základních sciálních službách Rzdělení pdle zaměření služby Rzdělení pdle frmy služby Přehled sciálních služeb pr jedntlivé cílvé skupiny Přehled sciálních služeb pr jedntlivé věkvé kategrie ORP Sklv celkvý přehled Srvnání situace v rámci Karlvarskéh Kraje Demgrafická struktura Věkvé rzlžení Sučasný stav a předpkládaný vývj zúčastněných skupin Přehled dalších vyplacených dávek Pčet držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P Celkvý přehled stávajících základních sciálních službách Rzdělení pdle zaměření služby služby sciální péče Rzdělení pdle zaměření služby služby sciální prevence Rzdělení pdle zaměření služby služby sciálníh pradenství Rzdělení pdle frmy služby pbytvé služby Rzdělení pdle frmy služby ambulantní služby Rzdělení pdle frmy služby terénní služby Přehled sciálních služeb pr jedntlivé cílvé skupiny Přehled služeb pr jedntlivé věkvé kategrie Specifická situace jedntlivých ORP Celkvý přehled ke Karlvarskému kraji Přílhy

4 Rzdělení sciálních služeb Cílvé skupiny pr sciální a návazné služby

5 POUŽITÉ ZDROJE DAT Každá z kapitl má dvě části. První ppisuje jedntlivá ORP zejména z hlediska jejich demgrafické struktury se zaměřením na cílvu skupinu senirů. Druhá se zabývá pskytvanými sciálními či návaznými službami v rámci jedntlivých ORP pr tut cílvu skupinu. Prvtním zdrjem dat pr první část kapitl byl Český statistický úřad pr Karlvarský kraj a dále pak přehled Příspěvky na péči d MPSV. Jedná se kvantitativní údaje charakterizující senirsku ppulaci v území ORP a prvnání s krajským průměrem. Jde charakteristiky věkvéh slžení ppulace, sciálníh či zdravtníh znevýhdnění příjemci příspěvku na péči a příjemci dávek hmtné nuze, a dále dhad vývje pčtu cílvé skupiny byvatel. Pr přehled aktuálně pskytvaných sciálních službách byla jak základ pužita data MPSV v přehledu Žádsti pskytnutí dtací v rámci Karlvarskéh kraje a přehledu pskytvatelů Karlvarskéh kraje. Jedná se jediná data, která byla k dispzici, která však nemusí pskytvat úplný a přesný přehled. Prblémem je také neprpjitelnst dat a rzdílné vykazvání (např. kapacity) u jedntlivých byť ttžných služeb. Prt je na příklad prvnání jedntlivých území ve vztahu k zastupení terénních, ambulantních a pbytvých sciálních služeb nepřesné a měl by služit puze jak rientační. Pr větší kvalitu analýz je vhdné učinit něklik sběrů dat s nvým výkaznictvím. Pr tt je nutné nastavit jedntky vykazvání kapacit u každé ze služeb a kalibrvat je. Dalšími pužitými zdrji dat jsu Prjekce byvatelstva České republiky d rku 2065, registr sciálních služeb a webvé stránky knkrétních pskytvatelů. Veškerá data se váží k datu

6 VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM Demgrafická struktura Demgrafická část bsahuje čtyři tabulky. Tabulka 1 zachycuje věkvé rzlžení příslušnéh ORP (první řádek) ve srvnání s Karlvarským krajem celkvě (druhý řádek). Pr bě území je vždy uveden celkvý pčet byvatel, hustta sídlení, pčet a pdíl tří věkvých skupin na celkvém pčtu byvatel. Věkvé skupiny jsu rzdělené takt: dětská slžka (d 15 let), dspělá slžka (16 až 64 let) a senirská slžka ppulace (nad 65 let věku). Tabulky 2, 3 a 4 jsu zaměřené na specifické skupiny byvatel a jsu všechny vytvřené na stejném principu. Opět zahrnují srvnání příslušnéh ORP (první řádek) s krajem celkvě (druhý řádek). První tři slupce vypvídají sučasném stavu té které skupiny, následné dva slupce se vztahují k předpkládaným pčtům k rku Skupiny, na které se sustřeďujeme, mají suvztažnst k sciálním službám a jsu t: seniři (tabulka 2), bčané s přiznaným příspěvkem na péči PnP (tabulka 3) a bčané s přiznanými dávkami pmci v hmtné nuzi zde jsme pr naše účely pužili suhrnně příjemce příspěvku na živbytí a příjemce mimřádné kamžité pmci PnŽ a MB (tabulka 4). K sučasnému stavu je pr každu skupinu uveden pčet bčanů, pdíl tét skupiny na celkvém pčtu byvatel a dchylka v pčtu prti kraji. Odchylka je uvedena v abslutních číslech a vyjadřuje rzdíl mezi skutečným pčtem v rámci ORP a hyptetickým pčtem, pkud by pdíl v rámci ORP měl dpvídat pdílu tét skupiny v rámci kraje. V rámci prgnózy je v tabulce uvedený předpkládaný pčet k rku 2017 a přírůstek, tedy rzdíl mezi sučasným stavem a stavem k rku Prgnóza nebyla vytvřena pr příjemce dávek pmci v hmtné nuzi. Přírůstek lidí v tét skupině je vlivněn faktry, které nemhu být zahrnuty d výpčtů. Prgnóza Jak základ byla pužita již htvá prgnóza ČSÚ, puze velmi jednduše zaktualizvaná. Prgnóza byla zpracvaná pr kraj, přičemž d zpracvání nevstupvala migrace. Pr jedntlivá ORP byl pužit jednduchý přepčet, který ukazuje přírůstky v jedntlivých ORP, pkud by jejich byvatelstv stárl stejným tempem, jak je čekáván v kraji. Čísla jsu tedy puze rientační a jejich hlavním cílem byl prkázat trend, že pčet senirů i pčet PnP prste. Celkvý přehled stávajících sciálních službách Tat část bsahuje celkem šest tabulek. Tabulky 5, 6 a 7 se vztahují k druhům sciálních služeb (sciální péče, sciální prevence a sciální pradenství), tabulky 8, 9 a 10 k druhům sciálních služeb pdle jejich frmy (pbytvé, ambulantní a terénní služby). Všechny tyt tabulky jsu vytvřené stejně a ukazují pr každý druh služby stejná data. První tři slupce bsahují pčet pskytvaných služeb v rámci ORP, maximální denní kapacitu (jedntky jsu vždy uvedené přím u knkrétníh údaje), celkvý pčet uživatelů za rk Tat data byla převzata z pdkladů MPSV a kraje. Následné tři slupce bsahují výpčty, které ukazují vztah mezi kapacitu služby a pčtem senirů, PnP či dávek hmtné nuze. Výpčty jsu pět puze rientační. V pdstatě zachycují hypteticku situaci, klik uživatelů z té či né skupiny by byl uspkjen za předpkladu, že by všichni ptřebvali danu službu využít. 5

7 PŘEHLED SITUACE ZA ORP AŠ DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA Tabulka č. 1.1 Věkvé rzlžení ORP ve srvnání s krajem ORP Celkvý pčet byvatel na území Hustta sídlení - pčet byvatel/km 2 Pčet byvatel d 15 let Pdíl byvatel d 15 let na celkvém pčtu byvatel - v % Pčet byvatel ve věku let Pdíl byvatel ve věku na celkvém pčtu byvatel - v % Pčet senirů Pdíl senirů na celkvém pčtu byvatel - v % Aš , , ,2 KARLOVARSKÝ KRAJ , , ,0 Zdrj: ČSÚ, SLBD , vlastní výpčet Aš je nejmenším ORP v rámci Karlvarskéh kraje. Pčtem byvatel se řadí na předpslední míst, méně byvatel má puze ORP Kraslice. Vzhledem k malé výměře se však i přes nízký pčet byvatel řadí k ORP s nejvyšší husttu sídlení, a t hned za Sklv. Ve srvnání s věkvým rzlžením celéh kraje je ORP Aš územím se spíše mladším byvatelstvem. Pdíl senirské slžky ppulace je prti kraji nižší, napak pdíl dětské slžky vyšší. Dspělá slžka ppulace dpvídá rzlžení v kraji. Tabulka č. 1.2 Sučasný stav a předpkládaný vývj pčtu senirské ppulace d rku 2017 ORP Pčet senirů Pdíl senirů na celkvém pčtu byvatel (v Odchylka ORP v pčtu senirů d % v kraji (v abslutních číslech) Předpkládaný pčet senirů k rku 2017 Předpkládaný přírůstek senirů k rku 2017 Aš , KARLOVARSKÝ KRAJ , Zdrj: ČSÚ, SLBD , vlastní výpčet C se týče pčtu senirů, řadí se ORP Aš na předpslední míst. Pdíl senirů činí 14,2 % na celkvém pčtu byvatel ORP. V abslutních číslech je t 320 méně, než by dpvídal 16 % v kraji. Pdle demgrafické prgnózy se předpkládá, že k rku 2017 vzrste pčet senirů na území ORP na T znamená přírůstek pčtu senirů

8 Tabulka č. 1.3 Pčet a pdíl bčanů s přiznaným příspěvkem na péči a jejich vývj k rku 2017 ORP Průměrný měsíční pčet PnP Pdíl PnP na celkvém pčtu byvatel (v Odchylka ORP v pčtu PnP d % v kraji (v abslutních číslech) Předpkládaný průměrný měsíční pčet PnP k rku 2017 Předpkládaný přírůstek PnP k rku 2017 Aš 536 3, KARLOVARSKÝ KRAJ , Zdrj: Příspěvky na péči , MPSV, vlastní výpčet Pčtem příspěvků na péči se ORP Aš řadí pět na předpslední míst. Pdíl na celkvém pčtu byvatel ORP v tmt případě však činí 3 %, cž je v abslutních číslech 95 více, než by dpvídal krajskému %. K rku 2017 by mhl pčet PnP dsahvat kl 673, cž znamená přírůstek 137 PnP. Tabulka č. 1.4 Pčet a pdíl bčanů s přiznanými dávkami pmci v hmtné nuzi a jejich vývj k rku 2017 ORP Průměrný měsíční pčet PnŽ+MB Pdíl PnŽ+MB na celkvém pčtu byvatel Odchylka ORP v pčtu PnŽ+MB d % v kraji (v abslutních číslech) Předpkládaný průměrný měsíční pčet PnŽ+MB k rku 2017 Předpkládaný přírůstek PnŽ+MB k rku 2017 Aš 232 1,3-80 KARLOVARSKÝ KRAJ ,8 Je vlivněn faktry, které není mžné zahrnut d výpčtu. Zdrj: Příspěvky na péči , MPSV, vlastní výpčet Aš je ORP s nejnižším pčtem bčanů s přiznanými dávkami pmci v hmtné nuzi. Jejich pdíl na celkvém pčtu byvatel v rámci ORP je 1,3 %, cž je v abslutních číslech 80 méně, než by dpvídal krajským 1,8 %. CELKOVÝ PŘEHLED O STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Pr území ORP Aš zajišťuje sciální služby 6 pskytvatelů. Tit pskytvatelé nabízí celkem 6 registrvaných sciálních služeb každý z pskytvatelů se specializuje puze na jeden druh sciální služby. Většina sciálních služeb není na území ORP Aš nabízena. Téměř všichni pskytvatelé mají sídl na území ORP Aš, tři z pskytvatelů sídlí přím ve městě Aš. Puze Ktec.s. má sídl v Mariánských Lázních, tedy mim území ORP Aš, a krmě Aše nabízí sciální služby i v dalších ORP Karlvarskéh kraje. Převažující právní frmu pskytvatelů je příspěvkvá rganizace. CARVAC s.r.. - Adresa: Nemcniční 2271/52, Aš - Právní frma: Splečnst s ručením mezeným 7

9 Sciální služby pskytvané ve zdravtnických zařízeních lůžkvé péče pbytvé sciální služby (služby sciální péče pbytvé služby) - Půsbnst v ORP: Aš Dmv pr sby se zdravtním pstižením PATA v Hazlvě, příspěvkvá rganizace - Adresa: Hazlv 60, Hazlv - Právní frma: Příspěvkvá rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmv pr sby se zdravtním pstižením "PATA" v Hazlvě, příspěvkvá rganizace (služby sciální péče pbytvé služby) - Půsbnst v ORP: Aš Dmv pr seniry v Hranicích, příspěvkvá rganizace - Adresa: Krásňany 766, Hranice - Právní frma: Příspěvkvá rganizace Dmvy pr seniry Dmv pr seniry (služby sciální péče pbytvé služby) - Půsbnst v ORP: Aš Farní Charita Aš - Adresa: Mikulášská 9/21, Aš - Právní frma: Církevní rganizace Azylvé dmy Dmv sv. Zdislavy pr matky s dětmi v tísni (služby sciální prevence pbytvé služby) - Půsbnst v ORP: Aš Měst Aš - Adresa: Kamenná 473/52, Aš - Právní frma: Obec Pečvatelská služba Měst Aš pečvatelská služba (služby sciální péče ambulantní a terénní služby) - Půsbnst v ORP: Aš Ktec.s. - Adresa: Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně 8

10 - Právní frma: Sdružení Sciálně aktivizační služby pr rdiny s dětmi Centrum pdpry rdiny Mariánské Lázně a Aš (služby sciální prevence ambulantní a terénní služby) - Půsbnst v ORP: Aš a Mariánské Lázně ROZDĚLENÍ PODLE ZAMĚŘENÍ SLUŽBY Graf č. 1.1 Srvnání pčtů služeb a jejich pskytvatelů (v abslutních číslech) Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb V ORP Aš jsu nejvíce nabízeny služby sciální péče. Služby sciálníh pradenství napak nejsu zastupeny vůbec. Služby sciální péče nabízejí celkem 4 pskytvatelé. K dispzici je zde dmv pr sby se zdravtním pstižením, dmv pr seniry, pečvatelská služba (terénní i ambulantní) a sciální služba pskytvaná ve zdravtnických zařízeních lůžkvé péče. Ostatní služby sciální péče nejsu nabízeny. Pskytvané služby představují 29% z celkvéh pčtu mžných služeb sciální péče. Dva z pskytvatelů nabízejí služby sciální prevence, a t azylvý dům a sciálně aktivizační služby pr rdiny s dětmi. Ostatní služby sciální prevence rvněž nejsu nabízeny. Pskytvané služby představují 11% z celkvéh pčtu mžných služeb sciální prevence. Tabulka č. 1.5 Služby sciální péče Druh služby Pčet služeb služby Celkvý pčet uživatelů za rk 2011 Pdíl vý pčet senirů (v Pdíl vý pčet PnP (v Pdíl vý pčet PnŽ+MB v Dmvy pr sby se zdravtním pstižením 1 pčet lůžek: 110 Dmvy pr seniry 1 pčet lůžek: ,4 20,5 47,4 61 2,2 10,1 23,3 9

11 Pečvatelská služba 1 pčet klientů: ,1 28,7 66,4 Sciální služby pskytvané ve zdravtnických zařízeních lůžkvé péče 1 pčet lůžek: ,5 7,1 16,4 Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb, vlastní výpčet. Tabulka č. 1.6 Služby sciální prevence Druh služby Pčet služeb služby Celkvý pčet uživatelů za rk 2011 Pdíl vý pčet senirů (v Pdíl vý pčet PnP (v Pdíl vý pčet PnŽ+MB v Azylvé dmy 1 pčet lůžek: 18 Sciálně aktivizační služby pr rdiny s dětmi+ 1 pčet klientů: ,7 3,4 7,8 135* 8,0 37,3 86,2 Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb, vlastní výpčet. + Suhrnný údaj za pskytvatele Ktec.s. jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Mariánské Lázně a Aš. * Neúplný údaj za pskytvatele Ktec.s. je zde pčet uživatelů puze za terénní službu, za ambulantní službu nebyl pčet uživatelů k dispzici. Tabulka č. 1.7 Služby sciálníh pradenství ROZDĚLENÍ PODLE FORMY SLUŽBY Graf č. 1.2 Srvnání pčtů služeb a jejich pskytvatelů (v abslutních číslech) Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb V ORP Aš jsu zastupeny všechny tři frmy sciálních služeb, pbytvé, ambulantní i terénní. Nejvíce pskytvatelů zajišťuje služby pbytvé z th jsu tři služby sciální péče a jedna služba sciální prevence. 10

12 Ambulantní služby jsu pskytvány stejnými pskytvateli jak služby terénní, a t v rámci služby pečvatelské služby a sciálně aktivizačních služeb pr rdiny s dětmi. Tabulka č. 1.8 Pbytvé služby Druh služby Pčet služeb služby (pčet lůžek) Celkvý pčet uživatelů za rk 2011 Pdíl vý pčet senirů (v Pdíl vý pčet PnP (v Pdíl vý pčet PnŽ+MB v Azylvé dmy 1 pčet lůžek: 18 Dmvy pr sby se zdravtním pstižením 1 pčet lůžek: 110 Dmvy pr seniry 1 pčet lůžek: ,7 3,4 7, ,4 20,5 47,4 61 2,2 10,1 23,3 Sciální služby pskytvané ve zdravtnických zařízeních lůžkvé péče 1 pčet lůžek: ,5 7,1 16,4 Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb, vlastní výpčet. Tabulka č. 1.9 Ambulantní služby Druh služby Pčet pskytvat elů služby (pčet uživatelů) Celkvý pčet uživatelů za rk 2011 Pdíl vý pčet senirů (v Pdíl vý pčet PnP (v Pdíl vý pčet PnŽ+MB v Pečvatelská služba 1 pčet klientů: ,2 0,7 1,7 Sciálně aktivizační služby pr rdiny s dětmi+ 1 pčet klientů: 60 chybějící údaj* 2,4 11,2 25,9 Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb, vlastní výpčet. + Suhrnný údaj za pskytvatele Ktec.s. jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Mariánské Lázně a Aš. * Chybějící údaj za pskytvatele Ktec.s. nebyly údaje pčtu uživatelů za ambulantní službu k dispzici. Tabulka č Terénní služby Druh služby Pčet služeb služby (pčet uživatelů) Celkvý pčet uživatelů za rk 2011 Pdíl vý pčet senirů (v Pdíl vý pčet PnP (v Pdíl vý pčet PnŽ+MB v Pečvatelská služba 1 pčet klientů: 150 Sciálně aktivizační služby pr rdiny s dětmi+ 1 pčet klientů: 159 6,0 28,0 64, ,6 26,1 60,3 11

13 Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb, vlastní výpčet. + Suhrnný údaj za pskytvatele Ktec.s. jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Mariánské Lázně a Aš. 140 PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY Na území ORP Aš půsbí 6 pskytvatelů sciálních služeb, kteří nabízejí služby pr 11 cílvých skupin. Zastřešené cílvé skupiny tvří 44% z celkvéh pčtu cílvých skupin definvaných záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách. Většina pskytvatelů se zaměřuje na více než jednu cílvu skupinu. Nejvíce cílvých skupin slvuje Ktec.s. (5 skupin). Pr 3 z pskytvatelů jsu převažující cílvu skupinu seniři, dále pak rdiny s dětmi (2 pskytvatelé) a sby se zdravtním pstižením (1 pskytvatel). 1. děti a mládež ve věku d 6 d 26 let hržené splečensky nežáducími jevy Farní Charita Aš Ktec.s. 4. běti dmácíh násilí Farní Charita Aš 8. sby d 26 let věku puštějící šklská zařízení pr výkn ústavní péče Ktec.s. 12. sby s chrnickým nemcněním CARVAC s. r.. Měst Aš 13. sby s jiným zdravtním pstižením CARVAC s. r sby se zdravtním pstižením Dmv pr sby se zdravtním pstižením PATA v Hazlvě, příspěvkvá rganizace Měst Aš 20. sby v krizi Farní Charita Aš 21. sby žijící v sciálně vylučených kmunitách Ktec.s. 22. sby, které vedu rizikvý způsb živta neb jsu tímt způsbem živta hrženy Ktec.s. 24. rdiny s dítětem/dětmi Farní Charita Aš Ktec.s. Měst Aš 12

14 25. seniři CARVAC s. r.. Dmv pr seniry v Hranicích, příspěvkvá rganizace Měst Aš PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE Graf č. 1.3 Srvnání pčtů pskytvatelů pr jedntlivé věkvé kategrie (v abslutních číslech) Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb V ORP Aš jsu zajištěné sciální služby pr všechny věkvé kategrie. Nejvíce pskytvatelů se zaměřuje na skupinu dspělých (27 až 64 let) a starších senirů (nad 80 let), cž dpvídá převažujícím cílvým skupinám. Většina pskytvatelů nabízí služby více věkvým kategriím. Měst Aš zastřešuje věkvě všechny kategrie. Tabulka č Suhrnná tabulka za ORP ORP AŠ CELKOVÝ PŘEHLED Charakteristika Pčet Hdncení prti krajskému průměru Pčet senirů Pčet PnP Pčet PnŽ+MB Pčet druhů sciálních služeb Pčet registrvaných služeb sciální péče Pčet registrvaných služeb sciální prevence Pčet registrvaných služeb sciálníh pradenství Pčet registrvaných pbytvých služeb Pčet registrvaných ambulantních služeb Pčet registrvaných terénních služeb Pčet cílvých skupin v nabídce pskytvatelů 2505 Velmi nízký 536 Velmi nízký 232 Velmi nízký 6 Velmi nízký 4 Velmi nízký 2 Velmi nízký 0 Velmi nízký 4 Spíše nízký 2 Velmi nízký 2 Velmi nízký 11 Spíše nízký 13

15 Pčet věkvých kategrií v nabídce pskytvatelů 9 Velmi vyský 14

16 PŘEHLED SITUACE ZA ORP CHEB DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA Tabulka č. 2.1 Věkvé rzlžení ORP ve srvnání s krajem ORP Celkvý pčet byvatel na území Hustta sídlení - pčet byvatel/km 2 Pčet byvatel d 15 let Pdíl byvatel d 15 let na celkvém pčtu byvatel - v % Pčet byvatel ve věku let Pdíl byvatel ve věku na celkvém pčtu byvatel - v % Pčet senirů Pdíl senirů na celkvém pčtu byvatel - v % Cheb , , ,2 KARLOVARSKÝ KRAJ , , ,0 Zdrj: ČSÚ, SLBD , vlastní výpčet Cheb je jedním z větších územních celků v rámci Karlvarskéh kraje. Rzlhu je druhý největší hned za ORP Karlvy Vary, nedsahuje však ani plviny jeh výměry. Pčtem byvatel a i husttu sídlení se řadí na třetí míst pčtem byvatel za ORP Karlvy Vary a Sklv, husttu sídlení za ORP Sklv a Aš. Stejně jak ORP Aš i ORP Cheb vykazuje mladší věkvé rzlžení než je celkvé rzlžení v kraji. Pdíl byvatel d 15 let je vyšší než v kraji, napak pdíl senirů je nižší. Dspělá slžka ppulace dpvídá rzlžení v kraji. Tabulka č. 2.2 Sučasný stav a předpkládaný vývj pčtu senirské ppulace d rku 2017 ORP Pčet senirů Pdíl senirů na celkvém pčtu byvatel (v Odchylka ORP v pčtu senirů d % v kraji (v abslutních číslech) Předpkládaný pčet senirů k rku 2017 Předpkládaný přírůstek senirů k rku 2017 Cheb , KARLOVARSKÝ KRAJ , Zdrj: ČSÚ, SLBD , vlastní výpčet Pčtem senirů se ORP Cheb řadí na třetí míst, za ORP Karlvy Vary a Sklv. Jejich pdíl na celkvém pčtu byvatel v rámci ORP se však phybuje v nižších hdntách, v abslutních číslech je zde 411 senirů méně, než by dpvídal krajskému %. K rku 2017 by se dal čekávat nárůst pčtu senirů na 9635, cž znamená přírůstek 1910 senirů. 15

17 Tabulka č. 2.3 Pčet a pdíl bčanů s přiznaným příspěvkem na péči a jejich vývj k rku 2017 ORP Průměrný měsíční pčet PnP Pdíl PnP na celkvém pčtu byvatel (v Odchylka ORP v pčtu PnP d % v kraji (v abslutních číslech) Předpkládaný průměrný měsíční pčet PnP k rku 2017 Předpkládaný přírůstek PnP k rku 2017 Cheb , KARLOVARSKÝ KRAJ , Zdrj: Příspěvky na péči , MPSV, vlastní výpčet I pčtem příspěvků na péči se ORP Cheb řadí na třetí míst, za ORP Karlvy Vary a Sklv. Vzhledem k celkvému pčtu byvatel na území ORP, tvří pčet pdíl 2,6 % a víceméně dpvídá % v kraji. Pdílem i dchylku se ORP Cheb řadí až na páté míst mezi statními ORP. Tabulka č. 2.4 Pčet a pdíl bčanů s přiznanými dávkami pmci v hmtné nuzi a jejich vývj k rku 2017 ORP Průměrný měsíční pčet PnŽ+MB Pdíl PnŽ+MB na celkvém pčtu byvatel Odchylka ORP v pčtu PnŽ+MB d % v kraji (v abslutních číslech) Předpkládaný průměrný měsíční pčet PnŽ+MB k rku 2017 Předpkládaný přírůstek PnŽ+MB k rku 2017 Cheb 929 1,8 30 KARLOVARSKÝ KRAJ ,8 Je vlivněn faktry, které není mžné zahrnut d výpčtu. Zdrj: Příspěvky na péči , MPSV, vlastní výpčet Stejně jak u pčtu senirů a PnP, i pčtem dávek hmtné nuze se ORP Cheb řadí na třetí míst, za ORP Sklv a Karlvy Vary. Pčet s přiznanými dávkami pmci v hmtné nuzi je 929, jejich pdíl na celkvém pčtu byvatel je 1,8 %, cž pět dpvídá krajskému %. Zde se však ORP Cheb řadí na třetí míst i pdílem i dchylku. CELKOVÝ PŘEHLED O STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Pr území ORP Cheb zajišťuje sciální služby 18 různých pskytvatelů pskytujících 37 registrvaných sciálních služeb. V průměru by tak připadaly 2,1 služby na jednh pskytvatele. Většina pskytvatelů se specializuje puze na jeden druh sciální služby. Nejvíce různých služeb v ORP Cheb zajišťují Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb (7 služeb) a Diecézní charita Plzeň (6 služeb). V reginu je tak uživatelům k dispzici 25 druhů sciálních služeb. Většina sciálních služeb je na území ORP Cheb zajištěna. 9 pskytvatelů má sídl na území ORP Cheb, z th 7 sídlí přím ve městě Cheb. 2 pskytvatelé mají sídl v Plzni a 1 v Praze, tedy mim Karlvarský kraj. 5 pskytvatelů pskytuje sciální služby i v jiných ORP Karlvarskéh kraje. Nejvíce zastupenu právní frmu je příspěvkvá rganizace (6 pskytvatelů), dále becně prspěšná splečnst (3 pskytvatelé) a sdružení (rvněž 3 pskytvatelé). 16

18 AMICA CENTRUM s.r.. - Adresa: Na Vyhlídce 1854/20, Cheb - Právní frma: Splečnst s ručením mezeným Sciální služby pskytvané ve zdravtnických zařízeních lůžkvé péče Pbytvé sciální služby v LDN AMICA CENTRUM s.r.. (služby sciální péče pbytvé služby) - Půsbnst v ORP: Cheb Centrum pr zdravtně pstižené Karlvarskéh kraje - Adresa: Vítězná 117/56, Drahvice, Karlvy Vary - Právní frma: Sdružení Odbrné sciální pradenství Odbrné sciální pradenství regin Cheb (sciální pradenství ambulantní a terénní služby) Osbní asistence Osbní asistence regin Cheb (služby sciální péče terénní služby) - Půsbnst v ORP: Cheb, Karlvy Vary a Sklv Diecézní charita Plzeň - Adresa: Sady 5. května 348/8, Vnitřní Měst, Plzeň - Právní frma: Církevní rganizace Azylvé dmy Azylvý dům Betlém Cheb (služby sciální prevence pbytvé služby) Nízkprahvá denní centra Nízkprahvé denní centrum Cheb (služby sciální prevence ambulantní služby) Nclehárny Nclehárna Betlém Cheb (služby sciální prevence ambulantní služby) Sciální rehabilitace Středisk sciální rehabilitace Cheb (služby sciální prevence ambulantní služby) Odbrné sciální pradenství Odbrné sciální pradenství (sciální pradenství ambulantní služby) Krizvá pmc Krizvá pmc (služby sciální prevence pbytvé služby) - Půsbnst v ORP: Cheb Dmv pr sby se zdravtním pstižením v Lubech - Adresa: Luby 731, Luby - Právní frma: Příspěvkvá rganizace 17

19 Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmv pr sby se zdravtním pstižením v Lubech, příspěvkvá rganizace (služby sciální péče pbytvé služby) - Půsbnst v ORP: Cheb Dmv pr seniry SKALKA v Chebu, příspěvkvá rganizace - Adresa: Americká 2176/52, Cheb - Právní frma: Příspěvkvá rganizace Dmvy pr seniry Dmv pr seniry "SKALKA" v Chebu, příspěvkvá rganizace (služby sciální péče pbytvé služby) - Půsbnst v ORP: Cheb Dmv pr seniry SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvkvá rganizace - Adresa: Mírvá 2273/6, Cheb - Právní frma: Příspěvkvá rganizace Dmvy pr seniry Dmv pr seniry "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu (služby sciální péče pbytvé služby) - Půsbnst v ORP: Cheb Dmv pr seniry v Chebu, příspěvkvá rganizace - Adresa: Dragunská 2272/12, Cheb - Právní frma: Příspěvkvá rganizace Dmvy pr seniry Dmv pr seniry v Chebu dmv pr seniry (služby sciální péče pbytvé služby) - Půsbnst v ORP: Cheb Jker.s. - Adresa: Karlva 392/17, Cheb - Právní frma: Sdružení Osbní asistence Osbní asistence (služby sciální péče terénní služby) Sciálně terapeutické dílny Sciálně terapeutické dílny Jker (služby sciální prevence ambulantní služby) - Půsbnst v ORP: Cheb Karlvarská krajská nemcnice a.s. 18

20 - Adresa: K Nemcnici 1204/17, Cheb - Právní frma: Akcivá splečnst Sciální služby pskytvané ve zdravtnických zařízeních lůžkvé péče Nemcnice v Chebu (služby sciální péče pbytvé služby) - Půsbnst v ORP: Cheb Ktec.s. - Adresa: Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně - Právní frma: Sdružení Kntaktní centra K-centrum Cheb (služby sciální prevence ambulantní služby) Terénní prgramy Terénní prgramy Chebsk (služby sciální prevence terénní služby) - Půsbnst v ORP: Aš, Cheb, Mariánské Lázně a Sklv Měst Františkvy Lázně - Adresa: Nádražní 208/5, Františkvy Lázně - Právní frma: Obec Pečvatelská služba Pečvatelská služba (služby sciální péče ambulantní a terénní služby) - Půsbnst v ORP: Cheb Mravenec, spl. s r.. - Adresa: Plachéh 896/29, Jižní Předměstí, Plzeň - Právní frma: Splečnst s ručením mezeným Chráněné bydlení MRAVENEC spl. s r.. (služby sciální péče pbytvé služby) - Půsbnst v ORP: Cheb Pmc v nuzi,.p.s. - Adresa: Fibichva 852, Sklv - Právní frma: Obecně prspěšná splečnst Dmy na půl cesty Dům na půl cesty Kynšperk nad Ohří (služby sciální prevence pbytvé služby) 19

21 Dmy na půl cesty Dům na půl cesty Nebanice (služby sciální prevence pbytvé služby) Intervenční centra Intervenční centrum (služby sciální prevence ambulantní a terénní služby) - Půsbnst v ORP: Cheb, Karlvy Vary a Sklv Sjedncená rganizace nevidmých a slabzrakých ČR - Adresa: Krakvská 1695/21, Praha 1 - Právní frma: Občanské sdružení Sciálně aktivizační služby pr seniry a sby se zdravtním pstižením Sciálně aktivizační služby pr seniry a sby se zdravtním pstižením (služby sciální prevence ambulantní a terénní služby) - Půsbnst v ORP: Cheb Sciální služby, příspěvkvá rganizace - Adresa: Pchlvická 57, Dlní Pchlvice, Kynšperk nad Ohří - Právní frma: Příspěvkvá rganizace Odbrné sciální pradenství Pradna pr rdinu, manželství a mezilidské vztahy Cheb (sciální pradenství ambulantní služby) - Půsbnst v ORP: Cheb a Sklv Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb, příspěvkvá rganizace - Adresa: Pastýřská 771/4, Cheb - Právní frma: Příspěvkvá rganizace Denní stacináře Dmv pr sby se zdravtním pstižením, týdenní a denní stacinář "Mája" (služby sciální péče ambulantní služby) Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmv pr sby se zdravtním pstižením, týdenní a denní stacinář "Mája" (služby sciální péče pbytvé služby) Nízkprahvá zařízení pr děti a mládež Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb (služby sciální prevence ambulantní služby) Odlehčvací služby Dmv pr sby se zdravtním pstižením, týdenní a denní stacinář "Mája" (služby sciální péče pbytvé a ambulantní služby) Pečvatelská služba Pečvatelská služba (služby sciální péče ambulantní a terénní služby) Raná péče Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb (služby sciální prevence terénní služby) 20

22 Týdenní stacináře Dmv pr sby se zdravtním pstižením, týdenní a denní stacinář "Mája" (služby sciální péče pbytvé služby) - Půsbnst v ORP: Cheb TyflCentrum Karlvy Vary.p.s. - Adresa: Mzartva 444/6, Drahvice, Karlvy Vary - Právní frma: Obecně prspěšná splečnst Průvdcvské a předčitatelské služby TyflCentrum Karlvy Vary,.p.s. - průvdcvská a předčitatelská služba (služby sciální péče ambulantní a terénní služby) Sciálně aktivizační služby pr seniry a sby se zdravtním pstižením Tyflcentrum Karlvy Vary,.p.s. sciálně aktivizační služby pr seniry a sby se zdravtním pstižením (služby sciální prevence ambulantní a terénní služby) Sciální rehabilitace TyflCentrum Karlvy Vary.p.s. Sciální rehabilitace (služby sciální prevence ambulantní a terénní služby) - Půsbnst v ORP: Cheb, Karlvy Vary, Ostrv a Sklv Útčiště.p.s. - Adresa: Dbrvskéh 78/19, Cheb - Právní frma: Obecně prspěšná splečnst Nízkprahvá zařízení pr děti a mládež Nízkprahvý klub Útčiště - pr děti d 6 d 15 let (služby sciální prevence ambulantní služby) Sciálně aktivizační služby pr rdiny s dětmi Centrum pr rdiny s dětmi (služby sciální prevence ambulantní a terénní služby) - Půsbnst v ORP: Cheb ROZDĚLENÍ PODLE ZAMĚŘENÍ SLUŽBY Graf č. 2.1 Srvnání pčtů služeb a jejich pskytvatelů (v abslutních číslech) 21

23 Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb Na území ORP Cheb nabízí služby sciální péče 12 pskytvatelů, a t v 10 druzích služeb. Většinu se jedná služby pbytvé. Krmě Správy zdravtních a sciálních služeb Cheb se všichni pskytvatelé specializují puze na jeden druh služby sciální péče. Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb nabízí 5 různých druhů služeb sciální péče. Služby sciální prevence zajišťuje 8 pskytvatelů ve 14 různých druzích služeb. Jedná se především služby ambulantní a terénní, v něklika mál případech však i služby pbytvé. Pskytvatelé nabízejí ve většině případů dvě a více různých služeb, nejvíce pak Diecézní charita Plzeň v pčtu pěti služeb. Služby sciálníh pradenství nabízejí 3 pskytvatelé. Z th dva ve frmě ambulantní i terénní služby, Diecézní charita Plzeň pak puze jak ambulantní služby. Tabulka č. 2.5 Služby sciální péče Druh služby Pčet služeb služby Celkvý pčet uživatelů za rk 2011 Pdíl vý pčet senirů (v Pdíl vý pčet PnP (v Pdíl vý pčet PnŽ+MB v Denní stacináře 1 pčet klientů: 13 Dmvy pr sby se zdravtním pstižením 2 pčet lůžek: 43 Dmvy pr seniry 3 pčet lůžek: 258 Chráněné bydlení 1 pčet lůžek: 26 Odlehčvací služby 1 pčet lůžek: 10 Osbní asistence 2 pčet klientů: ,2 1,0 1,4 43 0,6 3,3 4, ,3 19,6 27,8 29 0,3 2,0 2,8 10 0,1 0,8 1,1 16 0,3 1,5 2,2 22

24 Pečvatelská služba 2 pčet klientů: 450 Průvdcvské a předčitatelské služby+ 1 pčet klientů: ,8 34,2 48,4 26 0,2 0,9 1,3 Sciální služby pskytvané ve zdravtnických zařízeních lůžkvé péče 2 pčet lůžek: 32 32* 0,4 2,4 3,4 Týdenní stacináře 1 pčet lůžek: 8 8 0,1 0,6 0,9 Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb, vlastní výpčet. + Suhrnný údaj za pskytvatele TyflCentrum Karlvy Vary.p.s. jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Cheb, Karlvy Vary, Ostrv a Sklv. * Neúplný údaj za pskytvatele Karlvarská krajská nemcnice a.s. nebyl pčet uživatelů k dispzici. Tabulka č. 2.6 Služby sciální prevence Druh služby Pčet služeb služby Celkvý pčet uživatelů za rk 2011 Pdíl vý pčet senirů (v Pdíl vý pčet PnP (v Pdíl vý pčet PnŽ+MB v Azylvé dmy 1 pčet lůžek: 37 Dmy na půl cesty+ 2 pčet klientů: 24 Intervenční centra++ 1 pčet klientů: 380 Kntaktní centra 1 pčet klientů: ,5 2,8 4,0 67 0,3 1,8 2, ,9 28,9 40,9 83 3,9 22,8 32,3 Krizvá pmc 1 pčet lůžek: 3 Nízkprahvá denní centra 1 pčet intervencí (30. min. jednání):62 75 chybějící údaj* 177 0,0 0,2 0,3 Nízkprahvá zařízení pr děti a mládež 2 pčet klientů: 65 Nclehárny 1 pčet lůžek: 17 Raná péče 1 pčet klientů: 25 Sciálně aktivizační služby pr rdiny s dětmi 1 pčet klientů: ,8 4,9 7,0 94 0,2 1,3 1,8 6 0,3 1,9 2, ,4 2,4 3,4 Sciálně aktivizační služby pr seniry a sby se zdravtním pstižením+++ 2 pčet klientů: * 0,3 1,5 2,2 23

25 Sciálně terapeutické dílny 1 pčet klientů: 30 Sciální rehabilitace+++ 2 pčet klientů: 48 Terénní prgramy 1 pčet klientů: ,4 2,3 3, ,6 3,7 5, ,5 38,0 53,8 Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb, vlastní výpčet. + Suhrnný údaj za pskytvatele Pmc v nuzi,.p.s. jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Cheb a Sklv. ++ Suhrnný údaj za pskytvatele Pmc v nuzi,.p.s. jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Cheb, Karlvy Vary a Sklv. +++ Suhrnný údaj za pskytvatele TyflCentrum Karlvy Vary.p.s. jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Cheb, Karlvy Vary, Ostrv a Sklv. * Neúplný údaj za pskytvatele Sjedncená rganizace nevidmých a slabzrakých ČR nebyl pčet uživatelů k dispzici, TyflCentrum Karlvy Vary.p.s. nebyl k dispzici pčet uživatelů za terénní službu. * Chybějící údaj za pskytvatele Diecézní charita Plzeň nebyly údaje kapacitě služby a pčtu uživatelů k dispzici. Tabulka č. 2.7 Služby sciálníh pradenství Druh služby Pčet služeb služby Celkvý pčet uživatelů za rk 2011 Pdíl vý pčet senirů (v Pdíl vý pčet PnP (v Pdíl vý pčet PnŽ+MB v Odbrné sciální pradenství+ 3 pčet intervencí (30. min. jednání): * Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb, vlastní výpčet. + Suhrnný údaj za pskytvatele Sciální služby, příspěvkvá rganizace jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Cheb a Sklv. *Neúplný údaj za pskytvatele Diecézní charita Plzeň nejsu d tabulky zahrnuty údaje, kapacita služby a pčet uživatelů nebyl za sciální pradenství k dispzici. ROZDĚLENÍ PODLE FORMY SLUŽBY Graf č. 2.2 Srvnání pčtů služeb a jejich pskytvatelů (v abslutních číslech) 24

26 Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb Na území ORP Cheb jsu zajištěny všechny frmy služeb, pbytvé, ambulantní i terénní. Pbytvé služby nabízí na území ORP Cheb 10 pskytvatelů. Celkem je zastupen 9 druhů pbytvých služeb. Nejpčetněji zastupenu pbytvu službu jsu dmvy pr seniry. Tut službu nabízejí tři různí pskytvatelé. Z ambulantních služeb je celkem zastupen 14 druhů, pskytvaných 11 pskytvateli. Nejvíce pskytvatelů nabízí dbrné sciální pradenství (3 pskytvatelé). Na území ORP Cheb je zastupen 10 druhů terénních služeb d 9 pskytvatelů. Až na dva se jedná stejné pskytvatele jak u ambulantních služeb Diecézní charita Plzeň a Sciální služby p.. nabízejí puze služby ambulantní. Tabulka č. 2.8 Pbytvé služby Druh služby Pčet služeb služby (pčet lůžek) Celkvý pčet uživatelů za rk 2011 Pdíl vý pčet senirů (v Pdíl vý pčet PnP (v Pdíl vý pčet PnŽ+MB v Azylvé dmy 1 pčet lůžek: 37 Dmvy pr sby se zdravtním pstižením 2 pčet lůžek: 43 Dmvy pr seniry 3 pčet lůžek: 258 Dmy na půl cesty+ 2 pčet klientů: 24 Chráněné bydlení 1 pčet lůžek: ,5 2,8 4,0 43 0,6 3,3 4, ,3 19,6 27,8 67 0,3 1,8 2,6 29 0,3 2,0 2,8 Krizvá pmc 1 pčet lůžek: 3 chybějící údaj* 0,0 0,2 0,3 25

27 Odlehčvací služby 1 pčet lůžek: 7 7 0,1 0,5 0,8 Sciální služby pskytvané ve zdravtnických zařízeních lůžkvé péče 2 pčet lůžek: 32 32* 0,4 2,4 3,4 Týdenní stacináře 1 pčet lůžek: 8 8 0,1 0,6 0,9 Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb, vlastní výpčet. + Suhrnný údaj za pskytvatele Pmc v nuzi,.p.s. jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Cheb a Sklv. * Neúplný údaj za pskytvatele Karlvarská krajská nemcnice a.s. nebyl pčet uživatelů k dispzici. * Chybějící údaj za pskytvatele Diecézní charita Plzeň nebyly údaje kapacitě služby a pčtu uživatelů k dispzici. Tabulka č. 2.9 Ambulantní služby Druh služby Pčet pskytvat elů služby (pčet uživatelů) Celkvý pčet uživatelů za rk 2011 Pdíl vý pčet senirů (v Pdíl vý pčet PnP (v Pdíl vý pčet PnŽ+MB v Denní stacináře 1 pčet klientů: 13 Intervenční centra+ 1 pčet klientů: 350 Kntaktní centra 1 pčet klientů: 300 Nízkprahvá denní centra 1 pčet intervencí (30. min. jednání):62 75 Nízkprahvá zařízení pr děti a mládež 2 pčet klientů: 65 Nclehárny 1 pčet lůžek: 17 Odbrné sciální pradenství+++ 3 pčet intervencí (30. min. jednání):68 24 Odlehčvací služby 1 pčet lůžek: 3 Pečvatelská služba 2 pčet klientů: 120 Průvdcvské a předčitatelské služby++ 1 pčet klientů: ,2 1,0 1, ,5 26,6 37,7 83 3,9 22,8 32, ,8 4,9 7,0 94 0,2 1,3 1,8 2480* 3 0,0 0,2 0, ,6 9,1 12,9 1 0,1 0,5 0,6 26

28 Sciálně aktivizační služby pr rdiny s dětmi 1 pčet klientů: ,2 1,2 1,7 Sciálně aktivizační služby pr seniry a sby se zdravtním pstižením++ 2 pčet klientů: ** 0,3 1,5 2,2 Sciálně terapeutické dílny 1 pčet klientů: 30 Sciální rehabilitace++ 2 pčet klientů: ,4 2,3 3, ,4 2,1 3,0 Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb, vlastní výpčet. + Suhrnný údaj za pskytvatele Pmc v nuzi,.p.s. jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Cheb, Karlvy Vary a Sklv. ++ Suhrnný údaj za pskytvatele TyflCentrum Karlvy Vary.p.s. jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Cheb, Karlvy Vary, Ostrv a Sklv. +++ Suhrnný údaj za pskytvatele Sciální služby, příspěvkvá rganizace jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Cheb a Sklv. * Neúplný údaj za pskytvatele Diecézní charita Plzeň nejsu d tabulky zahrnuty údaje, kapacita služby a pčet uživatelů nebyl za sciální pradenství k dispzici. ** Neúplný údaj za pskytvatele Sjedncená rganizace nevidmých a slabzrakých ČR nebyl pčet uživatelů k dispzici. Tabulka č Terénní služby Druh služby Pčet služeb služby (pčet uživatelů) Celkvý pčet uživatelů za rk 2011 Pdíl vý pčet senirů (v Pdíl vý pčet PnP (v Pdíl vý pčet PnŽ+MB v Intervenční centra+ 1 pčet klientů: 30 Odbrné sciální pradenství+++ 1 pčet intervencí (30. min. jednání):2 60* Osbní asistence 2 pčet klientů: 20 Pečvatelská služba 2 pčet klientů: 330 Průvdcvské a předčitatelské služby++ 1 pčet klientů: 6 Raná péče 1 pčet klientů: 25 Sciálně aktivizační služby pr rdiny s dětmi 1 pčet klientů: ,4 2,3 3,2 148* 16 0,3 1,5 2, ,3 25,1 35,5 25 0,1 0,5 0,6 6 0,3 1,9 2,7 85 0,2 1,2 1,7 27

29 Sciálně aktivizační služby pr seniry a sby se zdravtním pstižením++ 2 pčet klientů: 45 chybějící údaj* 0,6 3,4 4,8 Sciální rehabilitace++ 1 pčet klientů: 20 Terénní prgramy 1 pčet klientů: ,3 1,5 2, ,5 38,0 53,8 Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb, vlastní výpčet. + Suhrnný údaj za pskytvatele Pmc v nuzi,.p.s. jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Cheb, Karlvy Vary a Sklv. ++ Suhrnný údaj za pskytvatele TyflCentrum Karlvy Vary.p.s. jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Cheb, Karlvy Vary, Ostrv a Sklv. +++ Suhrnný údaj za pskytvatele Sciální služby, příspěvkvá rganizace jsu d tabulky pužita suhrnná čísla za Cheb a Sklv. * Neúplný údaj za pskytvatele Sciální služby p.. nejsu d tabulky zahrnuty údaje, kapacita služby a pčet uživatelů nebyl za sciální pradenství k dispzici. * Chybějící údaj za pskytvatele Sjedncená rganizace nevidmých a slabzrakých ČR a TyflCentrum Karlvy Vary.p.s. nebyl k dispzici pčet uživatelů. PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY V rámci ORP Cheb pskytvatelé sciálních služeb nabízejí služby pr 21 cílvých skupin. Zastřešené cílvé skupiny tvří 84% z celkvéh pčtu cílvých skupin definvaných záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách. Většina pskytvatelů se zaměřuje na více než jednu cílvu skupinu. Nejvíce cílvých skupin slvují Mravenec, spl. s r.. (9 skupin) a Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb (8 skupin). Většina pskytvatelů má puze jednu převažující cílvu skupinu. Nejčastější převažující cílvu skupinu jsu seniři (6 pskytvatelů). Vždy pr dva pskytvatele jsu převažujícími cílvými skupinami děti a mládež ve věku d 6 d 26 let hržené splečensky nežáducími jevy, sby s mentálním pstižením a sby se zdravtním pstižením. 1. děti a mládež ve věku d 6 d 26 let hržené splečensky nežáducími jevy Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb Útčiště.p.s. 2. etnické menšiny Útčiště.p.s. 4. běti dmácíh násilí Pmc v nuzi,.p.s. 6. běti trestné činnsti Diecézní charita Plzeň 7. sby bez přístřeší Diecézní charita Plzeň 28

30 8. sby d 26 let věku puštějící šklská zařízení pr výkn ústavní péče Pmc v nuzi,.p.s. 10. sby hržené závislstí neb závislé na návykvých látkách Ktec.s. 11. sby s chrnickým duševním nemcněním Jker.s. Mravenec, spl. s r sby s chrnickým nemcněním AMICA CENTRUM s.r.. Jker.s. Karlvarská krajská nemcnice a.s. Měst Františkvy Lázně Mravenec, spl. s r.. Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb 13. sby s jiným zdravtním pstižením AMICA CENTRUM s.r.. Jker.s. Mravenec, spl. s r sby s kmbinvaným pstižením Jker.s. Mravenec, spl. s r.. Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb TyflCentrum Karlvy Vary.p.s. 15. sby s mentálním pstižením Jker.s. Mravenec, spl. s r.. Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb 16. sby s tělesným pstižením Jker.s. Mravenec, spl. s r sby se sluchvým pstižením Mravenec, spl. s r sby se zdravtním pstižením Centrum pr zdravtně pstižené Karlvarskéh kraje Dmv pr sby se zdravtním pstižením v Lubech, příspěvkvá rganizace Měst Františkvy Lázně Mravenec, spl. s r.. Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb 19. sby se zrakvým pstižením 29

31 Sjedncená rganizace nevidmých a slabzrakých ČR TyflCentrum Karlvy Vary.p.s. 20. sby v krizi Diecézní charita Plzeň Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb 21. sby žijící v sciálně vylučených kmunitách Diecézní charita Plzeň Ktec.s. 22. sby, které vedu rizikvý způsb živta neb jsu tímt způsbem živta hrženy Ktec.s. 24. rdiny s dítětem/dětmi Diecézní charita Plzeň Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb Útčiště.p.s. 25. seniři AMICA CENTRUM s.r.. Centrum pr zdravtně pstižené Karlvarskéh kraje Dmv pr seniry SKALKA v Chebu, příspěvkvá rganizace Dmv pr seniry SPÁLENIŠTĚ v Chebu Dmv pr seniry v Chebu, příspěvkvá rganizace Karlvarská krajská nemcnice a.s. Měst Františkvy Lázně Mravenec, spl. s r.. Správa zdravtních a sciálních služeb Cheb PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE Graf č. 2.3 Srvnání pčtů pskytvatelů pr jedntlivé věkvé kategrie (v abslutních číslech) Zdrj: Statistické údaje Karlvarskéh kraje (2013) a registr sciálních služeb 30

32 Pskytvatelé v ORP Cheb nabízejí sciální služby pr všechny věkvé kategrie. Nejvíce pskytvatelů se zaměřuje na skupinu dspělých (27 až 64 let), z širšíh hlediska pak lze říci, že na lidi d 16 d 80 a více let. Většina pskytvatelů nabízí služby více věkvým kategriím. 5 pskytvatelů zastřešuje všechny věkvé kategrie. Tabulka č Suhrnná tabulka za ORP ORP CHEB CELKOVÝ PŘEHLED Charakteristika Pčet Hdncení prti krajskému průměru Pčet senirů Pčet PnP Pčet PnŽ+MB Pčet druhů sciálních služeb Pčet registrvaných služeb sciální péče Pčet registrvaných služeb sciální prevence Pčet registrvaných služeb sciálníh pradenství Pčet registrvaných pbytvých služeb Pčet registrvaných ambulantních služeb Pčet registrvaných terénních služeb Pčet cílvých skupin v nabídce pskytvatelů Pčet věkvých kategrií v nabídce pskytvatelů 7725 Střední 1315 Střední 929 Střední 25 Velmi vyský 16 Střední 17 Spíše vyský 3 Střední 12 Velmi vyský 21 Velmi vyský 13 Střední 19 Velmi vyský 9 Velmi vyský 31

33 PŘEHLED SITUACE ZA ORP KARLOVY VARY DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA Tabulka č. 3.1 Věkvé rzlžení ORP ve srvnání s krajem ORP Celkvý pčet byvatel na území Hustta sídlení - pčet byvatel/km 2 Pčet byvatel d 15 let Pdíl byvatel d 15 let na celkvém pčtu byvatel - v % Pčet byvatel ve věku let Pdíl byvatel ve věku na celkvém pčtu byvatel - v % Pčet senirů Pdíl senirů na celkvém pčtu byvatel - v % Karlvy Vary , , ,7 KARLOVARSKÝ KRAJ , , ,0 Zdrj: ČSÚ, SLBD , vlastní výpčet Karlvy Vary jsu největším ORP v Karlvarském kraji, a t jak výměru, tak pčtem byvatel. Vzhledem k velké rzlze je však hustta sídlení pměrně nízká, nižší už je jen na území ORP Mariánské Lázně a Kraslice. Splu s ORP Mariánské Lázně jsu Karlvy Vary jedním z ORP se spíše starším byvatelstvem ve srvnání s krajem celkvě. Oprti kraji je zde výrazně vyšší senirská slžka ppulace, dětská a dspělá slžka ppulace jsu adekvátně nižší. Tabulka č. 3.2 Sučasný stav a předpkládaný vývj pčtu senirské ppulace d rku 2017 ORP Pčet senirů Pdíl senirů na celkvém pčtu byvatel (v Odchylka ORP v pčtu senirů d % v kraji (v abslutních číslech) Předpkládaný pčet senirů k rku 2017 Předpkládaný přírůstek senirů k rku 2017 Karlvy Vary , KARLOVARSKÝ KRAJ , Zdrj: ČSÚ, SLBD , vlastní výpčet ORP Karlvy Vary se v pčtu senirů umisťuje jak první. I vzhledem k celkvému pčtu byvatel na území ORP je pdíl senirů pměrně vyský, v abslutních číslech je zde 1504 senirů více, než by dpvídal krajskému %. Stejně jak u statních ORP můžeme i v Karlvých Varech sledvat rstucí trend pčtu senirů d buducna. K rku 2017 by pdle prgnózy měl v ORP Karlvy Vary být kl senirů. T znamená přírůstek

34 Tabulka č. 3.3 Pčet a pdíl bčanů s přiznaným příspěvkem na péči a jejich vývj k rku 2017 ORP Průměrný měsíční pčet PnP Pdíl PnP na celkvém pčtu byvatel (v Odchylka ORP v pčtu PnP d % v kraji (v abslutních číslech) Předpkládaný průměrný měsíční pčet PnP k rku 2017 Předpkládaný přírůstek PnP k rku 2017 Karlvy Vary , KARLOVARSKÝ KRAJ , Zdrj: Příspěvky na péči , MPSV, vlastní výpčet Stejně jak pčtem senirů, i pčtem PnP se ORP Karlvy Vary řadí na první míst. Pdíl PnP na celkvém pčtu byvatel se více přibližuje kraji, než tmu byl u pdílu senirů. V abslutních číslech je zde 155 PnP více. K rku 2017 se dá pčítat s nárůstem PnP 604, a t na Tabulka č. 3.4 Pčet a pdíl bčanů s přiznanými dávkami pmci v hmtné nuzi a jejich vývj k rku 2017 ORP Průměrný měsíční pčet PnŽ+MB Pdíl PnŽ+MB na celkvém pčtu byvatel Odchylka ORP v pčtu PnŽ+MB d % v kraji (v abslutních číslech) Předpkládaný průměrný měsíční pčet PnŽ+MB k rku 2017 Předpkládaný přírůstek PnŽ+MB k rku 2017 Karlvy Vary ,4-323 KARLOVARSKÝ KRAJ ,8 Je vlivněn faktry, které není mžné zahrnut d výpčtu. Zdrj: Příspěvky na péči , MPSV, vlastní výpčet C se týče pčtu bčanů s přiznanými dávkami pmci v hmtné nuzi, je ORP Karlvy Vary na druhém místě, hned za ORP Sklv. Pdíl na celkvém pčtu byvatel v ORP je však u PnŽ+MB nižší, než je krajské %, v abslutních číslech je jich zde 323 méně, než by dpvídal kraji. CELKOVÝ PŘEHLED O STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Pr území ORP Karlvy Vary zajišťuje sciální služby 28 pskytvatelů. Tit pskytvatelé nabízejí celkem 53 registrvaných sciálních služeb. V průměru by tak připadal 1,9 služby na jednh pskytvatele. Více než plvina pskytvatelů nabízí puze jeden druh sciální služby. Nejvíce sciálních služeb zajišťuje Farní charita Karlvy Vary (7 různých služeb), další v přadí jsu Armáda spásy v ČR a Občanské sdružení Res vitae bě pskytují 4 různé služby. Tyt služby spadají d 26 různých kategrií. V ORP Karlvy Vary je tak většina druhů služeb pskytvána. 21 pskytvatelů má sídl na území ORP Karlvy Vary, z th 11 pskytvatelů sídlí přím ve městě Karlvy Vary. 7 pskytvatelů má sídl mim území Karlvarskéh kraje, nejčastěji v Praze. 5 pskytvatelů nabízí služby i v jiných ORP Karlvarskéh kraje. Nejčastější právní frmu je sdružení (10 pskytvatelů), becně prspěšná splečnst (7 pskytvatelů) a příspěvkvá rganizace (6 pskytvatelů). 33

35 Agentura dmácí péče LADARA.p.s. - Adresa: Karlvy Vary 104, Karlvy Vary - Právní frma: Obecně prspěšná splečnst Osbní asistence Osbní asistence (služby sciální péče terénní služby) Pečvatelská služba Pečvatelská služba (služby sciální péče terénní služby) Tísňvá péče Tísňvá péče (služby sciální péče terénní služby) - Půsbnst v ORP: Karlvy Vary Armáda spásy v ČR - Adresa: Petržílkva 2565/23, Stdůlky, Praha - Právní frma: Sdružení Azylvé dmy Armáda spásy, Centrum sciálních služeb Karlvy Vary, AZYLOVÝ DŮM (služby sciální prevence pbytvé služby) Nízkprahvá denní centra Armáda spásy, Centrum sciálních služeb Karlvy Vary, NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM (služby sciální prevence ambulantní a terénní služby) Nízkprahvá zařízení pr děti a mládež Armáda spásy, Sbr a kmunitní centrum Karlvy Vary, NZDM (služby sciální prevence ambulantní a terénní služby) Nclehárny Armáda spásy, Centrum sciálních služeb Karlvy Vary, NOCLEHÁRNA (služby sciální prevence ambulantní služby) - Půsbnst v ORP: Karlvy Vary Centrum pr zdravtně pstižené Karlvarskéh kraje - Adresa: Vítězná 117/56, Drahvice, Karlvy Vary - Právní frma: Sdružení Odbrné sciální pradenství Odbrné sciální pradenství regin Karlvy Vary (sciální pradenství ambulantní a terénní služby) Osbní asistence Osbní asistence regin Karlvy Vary (služby sciální péče terénní služby) - Půsbnst v ORP: Cheb, Karlvy Vary a Sklv Česká asciace pečvatelské služby, bčanské sdružení 1 - Adresa: Bendva 1121/5, Řepy, Praha 1 Jedná se úplně nvé sdružení, které začal v Karlvarském kraji půsbit v rce

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace)

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace) Zápis ze 4. diskusníh fóra pracvní skupiny č. 8 (Sciální rehabilitace) Termín knání: 11. 5. 2017 Míst knání: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hry (v budvě splečnsti DTO CZ, s.r.) Facilitátři:

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Zápis ze dne 5. února 2013

Zápis ze dne 5. února 2013 Zápis ze dne 5. únra 2013 Setkání pracvní skupiny sby zdravtně pstižené Prblematika dětí a mladých lidí se zdravtním pstižením a sb ně pečujících Kmunitní plán rzvje sciálních služeb města Pděbrady a klí

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Výzkum v oblasti sociálních služeb. Dotazníky

Výzkum v oblasti sociálních služeb. Dotazníky Výzkum v blasti sciálních služeb bude pdkladem pr zpracvání nvéh Kmunitníh plánu sciálních služeb. Ten by měl vycházet vstříc ptřebám uživatelů služeb s hledem na místní mžnsti a pdmínky. T, jaké jsu ptřeby

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v rce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Úvd Metdický

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166. Přadvé čísl pr ptřeby ÚAP: 13 Obec: JANŮV DŮL DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 214 V bci byl zaznamenán mezirční (214-215) mírný nárůst pčtu byvatel, v bci je jich 166. I. ZAMĚSTNANOST Kód bce 546658 Od

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015:

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015: Financvání veřejných vyských škl v letech 2012-2015: Pdklady pr analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu v rámci rzpčtvéh kruhu I Subr pdkladů zpracvaných pr diskusi v rámci tematické aktivity TA 04

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování Seznam frmulářů služeb Návd k vyplňvání frmulářů - vyúčtvání v P přihlášení d aplikace je třeba zvlit nabídku Finanční vypřádávání a VP a pté pdnabídku Seznam frmulářů. V hrní části kna se nabízí filtr,

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Licence: D27F XCRGUPXA / PXC (19092011/19042011) PŘílHA územní samsprávné celky, svazky bcí, reginální rady (v Kč - minulé bdbi zakruhlen na tisíce) bdbí: 12/2011 IČ: 00576891 Název: bec Řeka A.1. Infrmace

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

Doporučení Libereckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Libereckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu

Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu Zdroj: Komunitní plánování o. p. s. pobočka Karlovy Vary Vážení občané, na dalších stránkách jsou uvedeny organizace, které poskytují

Více

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 15 1 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...3 2.1 Čísl grantvéh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji www.scialniprjekty.cz Příprava Plánu rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji pr bdbí 2011-15 Pracvní skupina: PODPORA SENIORŮ V

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK PŘIMĚŘENÝ ZISK článek IX. Prgramu pr pskytvání finanční pdpry z rzpčtu Zlínskéh kraje k zajištění dstupnsti sciálních služeb na území Zlínskéh kraje pr rk 2019 OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více