Zkušenosti a odbornost pro zlepšení vaší budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti a odbornost pro zlepšení vaší budoucnosti"

Transkript

1 O SPOLEČNOSTI Zkušenosti a odbornost pro zlepšení vaší budoucnosti Síla a dosah globální společnosti. Společnost Quaker se zaměřuje na jeden cíl: vytvářit vyšší hodnotu pro naše zákazníky. Díky intenzivnímu soustředění na několik oblastí těžkého výrobního průmyslu jsme schopni dosahovat vysoké úrovně Severní Amerika Ústředí společnosti: pochopení našich zákazníků, jejich procesů a jejich potřeb. Naše historie a vědomosti nám pomáhají vytvořit produkty a služby, které nejenom řeší dnešní Quaker Chemical Corporation problémy, ale pomáhají vytvářet ziskovější budouc- One Quaker Park nost. 901 E. Hector Street Hlavní průmyslové oblasti, v nichž poskytujeme svoje Conshohocken, PA USA služby, jsou automobilový průmysl, povrchová úpra va oceli, dolování, potrubí a roury, těžká zařízení, konstrukční materiály a nátěry. Dále poskytujeme služby i v jiných průmyslových odvětvích, která se zabývají výrobou z kovu a obráběním, broušením, EVROPA válcováním a tvářením, galvanizací a souvisejícími Ústředí: procesy čištění a prevence koroze. Quaker Chemical B.V. V rámci všech těchto činností se zaměřujeme na Industrieweg 7 poskytování kombinace chemických produktů, služeb 1422 AH, Uithoorn a technické odbornosti, která pomáhá snižovat nákla- Nizozemsko dy, zlepšovat výkony a dosahovat bezpečného pracovního prostředí. Jedinečný záznam o ověřeném výkonu Od roku 1918 máme zavedené a udržujeme dlouhodobé vztahy s vedoucími podniky v oblasti primárních kovů, zpracování kovů a dalších základních oborů zpracování po celém světě. Dnes vykazujeme obchodní a výrobní přítomnost v každé hlavní výrobní zemi ve světě. Společnost Quaker je firma s hodnotou 683,2 milionu USD se sídlem v Conshohocken v Pensylvánii. Akcie společnosti jsou veřejně obchodovány na akciové burze v New Yorku (KWR) a vykazují dlouhodobý stav finanční konzistence a síly. Svým zákazníkům poskytujeme podporu prostřednictvím místních geografických organizací a týmem světových odborníků. Jako globální společnost založená na znalostech poskytujeme naše nejlepší služby, technologii a produktové zdroje všem našim zákazníkům kdekoli po celém světě. Tvrdě pracujeme, abychom splnili potřeby svých zákazníků a zároveň usilujeme o zachování silného smyslu pro odpovědnost vůči našim společníkům a organizacím, v nichž máme účast, a vůči životnímu prostředí. OTHER INFO

2 Společnost Quaker také nabízí služby prostřednictvím partnerů za účelem zlepšení místní podpory a služeb. Naším cílem je zlepšovat rychlost a Síla a dosah globální společnosti. Asie/Tichomoří Ústředí: Quaker Chemical (Čína) Co., Ltd. No. 619 TianYing Road Qingpu Industrial Park Shanghai Čínská lidová republika JIŽNÍ AMERIKA Ústředí: Quaker Chemical Indústria Jako další důkaz našeho závazku k trvalému zlepšování je možné uvést, že naše snaha byla globálně přijata Mezinárodní organizací pro tvorbu norem (International Organization for Standardization), jejímž prostřednictvím jsme získali osvědčení ISO 9001 v našich vlastních závodech a v závodech zákazníků, do nichž přímo dodáváme služby a produkty. Mnoho podniků rovněž získalo osvědčení ISO a je hodnoceno institucemi Lloyd s, British Standards Institute (BSI) a Det Norske Veritas (DNV). Zdroje pro posílení konkurenceschopnosti kvalitu odezvy na vaše potřeby a poskytovat rychlejší a dokonalejší řešení problémů. Vyčleňujeme nutné zdroje pro zajištění vaší celkové spokojenosti. Naše odbornost a know-how procesů nemá na trzích, kde působíme, konkurenci. Tuto odbornost jsme pro vás schopni využít za účelem zvýšení vaší konkurenceschopnosti. Vedoucí pozice v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí Tyto otázky se s postupem času stávají stále více důležitými. Prostřednictvím plně obsazené skupiny pro bezpečnost, zdraví a životní prostředí (SHE Safety, Health& Environmental Group) poskytujeme informace o našich produktech za účelem zajištění úplného dodržování předpisů. Bezpečný život členů má vždy přednost před jakoukoli jinou záležitostí týkající se skupiny. Udržujeme také službu nouzové linky, která reaguje na problémy spojené s přepravou, životním prostředím a na lékařské otázky. Jako součást našeho trvalého závazku ohledně podpory bezpečnosti a zdraví jsem aktivními členy mnoha asociací v USA, jakými jsou například asociace nezávislých výrobců maziv (Independent Lubricant Manufacturers Association ILMA) a skupina pro O SPOLEČNOSTI e Comércio S.A. Na dnešních konkurenčních trzích musí naši zákazníci kontrolu kapalin pro obrábění kovů (Metalworking Avenida Brasil, nº Distrito Industrial de Campo Grande Rio de Janeiro-RJ Brazílie neustále hledat možnosti zlepšení svých procesů pro zvýšení produktivity a snížení nákladů a maximalizaci účinnosti a vytváření více příjmů. Hledáte skutečné partnery, kteří vám s tím vším pomohou. Slyšíme toto sdělení jasně a zřetelně. Fluid Product Stewardship Group), jejichž prostřednictvím zlepšujeme vlastní výkonnost a výkonnost průmyslového odvětví jako celku. Jsme také členy Národního sdružení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost (NAEM) Opakovaně jsme prokázali splnění těchto cílů. Každý V Evropě kromě členství v Nezávislém sdružení den poskytujeme na celém světě vysoce kvalitní evropského průmyslu maziv (UEIL), které umožňuje produkty, které jsou součástí jedinečné nabídky kontrolní programy MWF, pracujeme také jako aktivní týmové práce, služeb, aplikování know-how a trvalé členové v Britském sdružení výrobců maziv (UKLA) a podpory. Výsledkem je skvělá hodnota pro zákazníka Sdružení průmyslového odvětví maziv (Verband vyjádřená v nižších celkových nákladech. Globální Schmierstoff Industrie VSI) v Německu. Tyto řízení klíčových zákazníků zajišťuje komerční a programy neslouží pouze jako kontrolní, avšak technickou opakovatelnost a reprodukovatelnost. poskytují základnu pro budoucí změny v legislativě Koordinujeme a přiřazujeme produkty, služby, zdroje a EU. zkušenosti neustále do celého vašeho podniku a realizujeme vaše pokračující zdokonalovací programy po celém světě.

3 V oblasti zpracování kovů se zaměřujeme na poskytování podstatné hodnoty TRHY Stručný souhrn průmyslových odvětví Letectví Automobilový průmysl Ložiska Výkonové zařízení Výrobci původního zařízení Roury a trubky Po desetiletí se produkty a pohledy společnosti Quaker podílely na pokroku ve výrobě kovových dílů, automobilových karoserií, automobilových dílů, leteckých technologií a ložisek. Prostřednictvím naší výroby zvýhodněních produktů na míru naši zákazníci získávali nesrovnatelné výhody, a to napříč různými segmenty kovozpracujícího průmyslu. Quaker je jiný druh společnosti. Hlavní rozdíl spočívá v síle naší neúnavné koncentrace na splnění vašich potřeb, obzvláště pokud jde o vlastnosti produktů, konečné náklady a otázky životního prostředí. Vzhledem ke špičkové technické kvalitě našich výrobků je to hodnota, kterou získáváte prostřednictvím jedinečné směsi aplikační odbornosti, služeb a výhodných produktů, na které se zaměřujeme. Získáváte globálně osvědčená řešení, která těží z našeho učení se a ze zkušeností nahromaděných v rámci spolupráce s hlavními zákazníky v daném průmyslovém odvětví v každém koutu po celém světě. Letecký průmysl splnili a překročili jsme požadavky a očekávání tohoto oboru na vysoce výkonné kapaliny a nátěry pro podporu různorodosti a sofistikované povahy procesů zpracování kovů. Automobilový průmysl poskytujeme služby ve všech částech automobilového průmyslu, od lisování částí karoserie až po obrábění dílů motoru pro osobní a nákladní vozidla. Spolupracujeme s každým významným výrobcem na všech trzích celého světa. Naše znalostní základna sahá od výroby všech hlavních dílů až po konečnou montáž samotného vozidla. Ložiska Naše důkladné porozumění výrobě ložisek přineslo tomuto průmyslovému odvětví řadu produktů s přidanou hodnotou, které přispěly efektivitě a ziskovosti. Zařízení pro vysoký výkon Složitost projekce a konstrukce těchto zařízení vyžadují pečlivé pochopení výrobních procesů, které dodáváme v podobě výhodných produktů. Výrobci původního zařízení Roky spolupráce s hlavními výrobci automobilů a s jejich dodavateli ve spojení se zkušenostmi v letectví a příbuzných oborech nám dává bezkonkurenční technologickou základnu, kterou lze využít pro výrobu průmyslového zařízení kdekoli ve světě. Kromě toho vytváříme partnerství s výrobci OEM, jejichž produkty vyžadují pro úspěšný provoz maziva a chladiva, a poskytujeme řešení, která zlepšují hodnotu zařízení pro konečného zákazníka. Potrubí a roury Společnost Quaker má světové zdroje určené výhradně pro průmysl potrubí a trubek. Čerpáme z našich výrobních zkušeností, řešení a technologie produktů z celého světa, abychom mohli vystupovat jako jeden z generálních dodavatelů pro průmysl. Poskytujeme zpracovatelské chemické látky pro výrobu trubek, od válcování, tváření až po závěrečnou úpravu pro ochranu potrubí. Vykazujeme dlouhodobé úspěchy v oblasti svařovaných i bezešvých trubek.

4 Stručný přehled oborů Konzervárenský průmysl Zařízení pro těžký výkon Důlní průmysl S více než 76 roky zkušeností v ocelářském průmyslu Zařízení pro vysoký výkon V případě, kdy máme široké portfolio produktů a služeb. Jsme provozovatelé vyžadují výkonnost syntetické globálním vedoucím subjektem v mazání při hydraulické kapaliny a chtějí si být jisti válcování kovu a inovátorem v průmyslu výroby ohnivzdorností a biologickou odbouratelností, volí hliníku. V oblasti výkonových kapalin představují hydraulické kapaliny QUINTOLUBRIC. naše ohnivzdorné, biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny značky QUINTOLUBRIC Ocel standard pro závody primárního zpracování kovů a slouží v řadě průmyslových odvětví, kde výkonnost, ohnivzdornost a bezpečnost pro životní prostředí jsou hlavními aspekty zájmu. Více informací najdete na webu quintolubric.com. Důlní průmysl Hydraulické kapaliny QUINTOLUBRIC byly speciálně vytvořeny pro rozhodující použití v povrchových a hlubinných dolech. Naše důkladné znalosti v oblasti vodních technologií přináší na trh technicky nejvýhodnější kapaliny pro dlouhé zdi a podporu střech. Řada údržbových maziv MINETECH přináší našim zákazníkům přidanou hodnotu Jedinečný přístup společnosti Quaker k trhu prostřednictvím zvýšení včasné a levnější údržby. primárních kovů se soustřeďuje na potřeby zákazníků Bezpečnost, kompatibilita zařízení, biologická s ohledem na lepší vlastnosti produktů, výsledné odbouratelnost a spolehlivý výkon jsou více než náklady a splnění požadavků ochrany životního výhody jedná se o otázky života a smrti. prostředí. Ocel Naše produkty a služby poskytují skutečnou Naše produkty často představují průmyslový hodnotu v produktivitě a kvalitě: čistší ocel, rychlejší standard, a to z dobrých důvodů. Jsou pouze součástí zpracování, vyšší životnost válce, lepší odolnost proti výhody, kterou vytváříme díky jedinečné kombinaci korozi a nižší celkové náklady. Po více než 76 let aplikační odbornosti a služeb. Dodáváme osvědčená pracujeme v každé větším podniku ve světě a jsme řešení, která jsou založena na důkladné znalosti a na dnes považováni za vedoucí subjekt na trhu. Naše zkušenostech nahromaděných v rámci spolupráce technologie slouží v 60% světových válcoven oceli. s hlavními zákazníky v daném průmyslovém odvětví v každém koutu po celém světě. Hliník Akvizicí cásti spolecnosti D.A.Stuart U.S. zabývající se produkty pro válcování hliníku za tepla se firma Quaker stala hlavním hrácem na americkém trhu v oblasti válcování za tepla a dodává mnohým z nejvetších válcoven s reverzními válcovacími stolicemi, samostatnými i vícestolicovými válcovacími tratemi. Pridáním produktu B-SERIES a ALUSHIELD maziv do stávající produktové rady je Quaker schopen nabídnout válcovací produkty, které splnují unikátní potrebu válcovny pokrytí celého válcovacího procesu od lití až po povrchovou úpravu. Výrobci hliníku, kterí hledají jednoho dodavatele schopného pokrýt celé spektrum maziv pro výrobu, se nyní mohou obrátit na spolecnost Quaker. TRHY V oblasti primárních kovů se zaměřujeme na poskytování podstatné hodnoty

5 Integrace naší produktové řady. Ve všech krocích procesů probíhajících u našeho zákazníka kdekoli na světě řešíme problémy, snižujeme náklady a zlepšujeme kvalitu. Naše rozsáhlé znalosti a široké spektrum produktů nám umožňují poskytovat integrované programy produktů a služeb. Například naše maziva lze připravit tak, aby přinášela maximální úsporu nákladů a nejvyšší účinnost v dalším kroku. Čistící prostředky lze připravit tak, aby odpovídaly mazivům, která odstraňují. Prostředky na ochranu proti korozi mohou precizně spolupůsobit s následně použitými chemickými prostředky. Navíc nabízíme ohnivzdorné hydraulické kapaliny pro veškerá zařízení a služby v oblasti péče, které zaručují úsporu nákladů a zvýšení kvality. Úplný průvodce produkty společnosti Quaker Produkty společnosti Quaker se staly standardem v mnoha průmyslových odvětvích. Již více než 90 let razíme cestu objevům, které změnily převažující modely v průmyslových odvětvích našich zákazníků a v jednotlivých procesech. Jsme oddáni výzkumu, vývoji a znalostem, které nám umožňují přinášet tyto inovace našim zákazníkům a neustále přidávat jejich podnikům hodnotu. Kromě toho nesou naše produktové platformy základní znaky a přínosy, které jsou však navíc přizpůsobeny zákazníkovi pro dosažení optimální výkonnosti konkrétního zákazníka, pracoviště nebo výrobního zařízení. Věříme, že náš celosvětový dosah a sdílení znalostí nám umožní provádět naši činnost lépe než kdokoli jiný v oboru. TRH POUŽITÍ NÁZEV PRODUKTU KOSMICKÝ PRŮMYSL Maziva pro tváření a tažení kovů... QUAKERDRAW Prostředky na ochranu proti korozi... FERROCOTE Čističe kovů... QUAKERCLEAN Řezné oleje... QUAKERCUT Chladicí směsi pro obrábění a broušení... QUAKERCOOL, QUAKERAL Podpůrné prostředky pro čištění... RINSEAID Čistící prostředky pro údržbu... QUAKER FORMULA Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Maskanty pro chemické obrábění a zpracování, tmelení a stárnutí... EPMAR PRODUCT LINE Odstranitelné ochranné nátěry... AC-940, RAPID ARMOUR Maziva pro ložiska vřeten... QUAKERSPIN Syntetické oleje pro systémy olejové mlhy... UNIMIST Maziva pro průmyslové převody... ULTRAGEAR CAN Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Čističe kovů... QUAKERCLEAN Prostředky na ochranu proti korozi... FERROCOTE AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL Dodatečná maziva, maziva pro tažení, karosářská maziva a maziva Necker a Tab... QUAKER QUAKEROL Maziva pro tváření a tažení kovů... QUAKERDRAW Prostředky na ochranu proti korozi a obráběcí maziva... FERROCOTE Maziva se suchým filmem... QUAKER DRYCOTE Čističe kovů... QUAKERCLEAN Řezné oleje... QUAKERCUT, QUAKERGRIND Chladicí směsi pro obrábění a broušení... QUAKERCOOL, QUAKERAL Honovací a lapovací kapaliny... QUAKERCUT Podpůrné prostředky pro čištění... RINSEAID Čistící prostředky pro údržbu... QUAKER FORMULA Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Maziva pro ložiska vřeten... QUAKERSPIN PRODUKTY LOŽISKA Maziva pro tváření kovů... QUAKERDRAW Prostředky na ochranu proti korozi... FERROCOTE Čističe kovů... QUAKERCLEAN Řezné oleje... QUAKERCUT,QUAKERGRIND Chladicí směsi pro obrábění a broušení... QUAKERCOOL, QUAKERAL Honovací a lapovací kapaliny... QUAKERCUT Podpůrné prostředky pro čištění... RINSEAID Čistící prostředky pro údržbu... QUAKER FORMULA Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Maziva pro ložiska vřeten... QUAKERSPIN Syntetické oleje pro systémy olejové mlhy... UNIMIST Maziva pro průmyslové převody... ULTRAGEAR

6 TRH POUŽITÍ NÁZEV PRODUKTU STAVEBNICTVÍ Výkonnostní nátěry na beton... KEMIKO Materiály a Střešní tmely... FLEXIBLE SEAL Nátěry Vysoce výkonný podlahový nátěrový systém s ochranou proti UV záření... RAPIDSHIELD Dekorativní skvrny na beton... KEMIKO Odstranitelné ochranné nátěry... AC940, RAPID ARMOUR Nátěrové systémy pro nádrže na pitnou vodu... OXY-SHIELD ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Sirovodíkové čističe a čističe s ochranou proti zápachu... ENVIRO-SCRUB, ENVIRO-TEK, SCRUB IT, VULCHUR VYSOKÁ ZÁTĚŽ Maziva pro tváření a tažení kovů... QUAKERDRAW ZAŘÍZENÍ Prostředky na ochranu proti korozi... FERROCOTE Čističe kovů... QUAKERCLEAN Řezné oleje... QUAKERCUT Chladicí směsi pro obrábění a broušení... QUAKERCOOL, QUAKERAL Honovací a lapovací kapaliny... QUAKERCUT Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Podpůrné prostředky pro čištění... RINSEAID Čistící prostředky pro údržbu... QUAKER FORMULA PRODUKTY HYDRAULICKÉ SYSTÉMY Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC SLUŽBY V OBLASTI PÉČE Bezpečnostní datové listy a systém péče o životní prostředí... CHEMTRAQ NÁMOŘNÍ PRŮMYSL DŮLNÍ PRŮMYSL MINETECH Podklady, membrány, nátěry, tmelící nátěry, malty, lepidla a tmely... SYNDECK Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny včetně tužících kapalin pro střechy na dlouhých zdech.... QUINTOLUBRIC Speciální, vysoce výkonná maziva vytvořená pro důlní prostředí. Multifunkční kapalina a prostředek proti prachu... DUSTGRIP PRIMÁRNÍ KOVY Prostředky na ochranu proti korozi a obráběcí maziva... FERROCOTE Maziva na bázi suchého filmu... QUAKER DRYCOTE Válcovací oleje pro zeslabování oceli... QUAKER QUAKEROL Maziva pro horké válcování hliníku... QUAKERAL Změkčovací a mlecí kapaliny... QWERL Válcovací oleje pro zeslabování pocínovaného plechu... QUAKER QUAKEROL Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Maziva pro horké válcování oceli... QUAKER QUAKEROL Kapalná slévačská maziva pro ocel... QUACAST Mobilní disperzní aplikační systém pro průmysl... MIDAS Pasivační kapaliny... PRIMECOAT Čističe kovů... QUAKERCLEAN Čistící prostředky pro údržbu... QUAKER FORMULA ROURY A TRUBKY Směsi pro tažení trubek... QUAKERDRAW Prostředky na ochranu proti korozi... FERROCOTE Čističe kovů... QUAKERCLEAN Řezné oleje... QUAKERCUT Tvářecí, obráběcí a vyrovnávací chladicí směsi... QUAKERCOOL Nátěry potrubí... QUAKERCOAT Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Maziva pro horké válcování oceli... QUAKER QUAKEROL Podpůrné prostředky pro čištění... RINSEAID Čistící prostředky pro údržbu... QUAKER FORMULA

7 QCMS SM tvoří hodnoty: Výběr a zajišťování zdrojů: Snížení nákupy chemikálií Produktová konsolidace Vliv na kupní sílu Zlepšování zdraví, bezpečnosti a životního prostředí Méně chemických odpadů Vyšší dodržování norem Řízení a zlepšování procesu Zvýšená produktivita Méně kovového odpadu/ zmetků Vyšší kvalita konečného produktu Úprava nákladových úspor Nižší celkové náklady na tunu/jednotku Snížení prostojů Vyšší životnost nástrojů/ válcování Sada služeb pro zlepšení vašich konečných výsledků Hledáte způsoby, jak zlepšit vlastnosti produktu, snížit celkové provozní náklady a splnit požadavky ochrany životního prostředí. Ve společnosti Quaker vnímáme služby řízení chemických látek jako všestranný způsob, jak docílit významné hodnoty. Využíváme naše rozsáhlé průmyslové znalosti a odbornost v oblasti procesů k tomu, abychom porozuměli vašim specifickým problémům, řešili jednotlivé problémy a implementovali prokázaná řešení. Ve výsledku dosáhne vaše společnost zlepšení v produktivitě, kvalitě a ziskovosti okamžitě i v budoucnosti. Služby společnosti Quaker v oblasti řízení chemických látek (QCMS sm ) jdou nad rámec fakturování a dodávání produktu pro dosažení optimalizace procesů a trvalého snižování nákladů na cyklus životnosti chemikálií, rizik a dopadů na životní prostředí. Programy jsou přizpůsobeny vašim potřebám. Existují čtyři různé úrovně integrace QCMS sm, od zajišťování chemických látek ke sledování a vykazování dopadů v oblasti životního prostředí, sledování a řízení procesu a konečnému dosahování zlepšení nákladů a kvality produktu se zaručenými výsledky. Program QCMS sm lze do značné přizpůsobit vašim potřebám. Za účelem plánování realizace poskytneme naše nejzkušenější pracovníky z celé společnosti a z celého světa. Poté vytvoříme v daném místě tým lidí, kteří mají znalosti a dovednosti nutné pro okamžité reakce na vzniklé problémy. Všechny programy QCMS sm mají jednu osobu, která kromě svých pravidelných povinností působí také jako koordinátor bezpečnosti v místě. Tato role slouží pro komunikaci ohledně témat souvisejících s bezpečností, podávání hlášení o hrozících nebo vzniklých nehodách, účast při vyšetřování nehod a podporu bezpečnostních programů zákazníků. Pracovníci působící v rámci QCMS sm jsou vysoce kvalifikovaní. Více než 90 % z nich má univerzitní titul a více než 75 % má vysokoškolský titul v oblasti techniky. Členové týmu jsou proškoleni nejen v různých funkcích, ale také pro specifické potřeby a procesy. Navíc mají podporu v možnosti okamžitého přístupu do technické databáze Quaker. Dále máme možnosti zpracování technologických dat, abychom vám mohli pomoci získat hluboké pochopení celkových nákladů na vlastnictví procesních kapalin a souvisejících produktů a služeb. To představuje páteř programu QCMS sm, a jednu z prvních a dalších nefinančních výhod, kterou můžete využít. Čtyři hlavní úrovně integrace QCMS sm zahrnují: 1. Zajištění chemických látek: Společnost Quaker přebírá odpovědnost za zásoby zpracovatelských chemických látek, objednávání, zajišťování dodávek, kontroly při dodání, nepřerušení výroby z důvodu nedostatku produktu a řízení zásob. Výsledkem jsou úspory práce a nákladů. 2. Sledování životního prostředí: Společnost Quaker používá svou odbornost pro podporu zajištění shody s požadavky na ochranu životního prostředí, kontroly produktu a požadavků v oblasti zdraví a bezpečnosti tím, že odhaluje a řídí skryté náklady. Společnost Quaker se dále účastní programů na snížení odpadů prostřednictvím snížení spotřeby a realizace technických metod. Výsledkem jsou vaše přímé úspory nákladů. 3. Sledování výroby: Odborníci společnosti Quaker přítomní v závodě společně se zaměstnanci vašeho podniku pracují na optimalizaci procesů týkajících se produktu, získávání dat a analýze výsledků, což pomáhá snižovat náklady a zlepšovat výkonnost. 4. Působení na zlepšování: Na této úrovni se QCMS sm stává opravdovým partnerem díky službám, jako je srovnávání nejlepších zkušeností s konkurenty a souvisejících jednotkových nákladů, jakož i díky výzkumu a vývoji za účelem zlepšení výroby se zaručením výsledků. SLUŽBY SPOLEČNOSTI QUAKER V OBLASTI ŘÍZENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK

8 Pohled na specifické nabídky služeb Společnost Quaker nabízí celou řadu specifických služeb za účelem vytvoření a integrace vašeho vlastního programu QCMS sm. Zde jsou uvedeny profily sedmi služeb, které prokazují naši odbornost a schopnosti. MSDS a podpora v oblasti ochrany životního prostředí zajišťuje zdraví a bezpečnost na pracovišti, bezpečnost a podporu v oblasti ochrany životního prostředí související s chemickými látkami, které řídíme v rámci programu QCMS sm, včetně řízení MSDS, hodnocení rizikových chemických látek, hlášení čísel CAS, hlášení v oblasti životního prostředí, školení a vzdělávání v oblasti bezpečného užívání. Řízení zásob minimalizuje dopad použití chemických látek na výrobu díky nákupu správného množství a zajištění včasné dodávky. Díky celé řadě našich programů QCMS sm máme podstatný kupní účinek a v téměř všech případech můžeme zajistit produkty za nižší jednotkovou cenu než naši koncoví zákazníci. Existuje mnoho přímých a nepřímých výhod, od zjednodušeného vedení záznamů a snadného rozhraní s dodavateli po vlastnictví zásob firmou Quaker, menší počet nákupních objednávek a faktur a dohled společnosti Quaker nad plněním vládních a průmyslových předpisů. Moderní systém řízení zásob zajišťuje správná množství zásob, předchází situacím, kdy skladová položka dojde a umožňuje okamžité vyhledání chemických látek. Kromě toho můžeme vykazovat použití chemikálie podle specifické režie nebo nákladového střediska a zajistit řízení zásob JIT. Optimalizace procesu se zaměřuje na správné použití, užití a řízení průmyslových zpracovatelských kapalin. Patří sem výběr a specifikace produktu, sledování a vykazování výkonnosti, odstraňování závad, vyhodnocení zkoušek a školení ohledně bezpečného používání. Program je k dispozici jako samostatná služba nebo ve spojení se všestrannějším programem služeb v oblasti řízení. Optimalizace výroby prokazuje úsporu od 10 do 20 % nákladů na chemické látky. Řízením chemických látek se rozumí správné používání chemických látek, kdy se vyžaduje trvalé sledování a kontrola; je k dispozici prostřednictvím našeho týmu na pracovišti. Mezi výhody patří řešení problémů v reálném čase a zlepšení procesů. Program Recyklace a minimalizace odpadu lze přidat do programu QCMS sm pro umožnění přístupu k místním aplikacím systémů odstřeďování a recyklace nebo pro zajištění mobilních recyklačních služeb. Přímé úspory nákladů mohou být 20 až 30 % původních nákladů na chemické látky, plus prevence ručení, minimální dopad na životní prostředí a snadná recyklace. Programy úspory nákladů a správy projektu jsou založeny na našem systémovém přístupu, kterého se účastní celá řada odborníků společně s technickým personálem a dalšími dodavateli. Projekty se zaměřují na všechny vstupy do vašich procesů, včetně chemikálií, materiálů a nástrojů, aby bylo zavedeno měření výkonů a proběhla optimalizace interakcí mezi jednotlivými vstupními parametry. Mnohým zákazníkům jsme pomohli výrazně snížit výrobní náklady. QBX jsou intranetové stránky určené zákazníkům společnosti Quaker. Jsou bezpečné, mají přísně limitovaný přístup s vlastním ID uživatele a heslem. Stránky QBX umožňují rychlé stahování a tisk dat. Mezi výhody patří rychlejší komunikace a výměna informací a permanentní záznam všech kontrolovaných parametrů, projektů a hlášení. SLUŽBY SPOLEČNOSTI QUAKER V OBLASTI ŘÍZENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK

9 V naší společnosti jsme pyšní na to, co děláme Z ÁVA Z E K V Ů Č I P R Ů M YS LU Angažovanost společnosti Quaker v rámci oboru. Jsme aktivním členem oborových organizací, které se snaží zlepšovat náš vlastní sektor a jeho účinky na zákazníky i celý svět: Partnerství dodavatelů pro životní prostředí (SP) Partnerství dodavatelů pro životní prostředí (SP) Fórum CMS Nezávislá asociace výrobců maziv (ILMA) Společnost strojních inženýrů je pokroková aliance severoamerických automobilových výrobců, jejich dodavatelů a Agentury ochrany životního prostředí USA (EPA). SP představuje fórum pro sdílení nejlepší praxe v oblasti životního prostředí v rámci celého dodavatelského řetězce v odvětví automobilového průmyslu. Díky tomuto partnerství jsou dodavatelé jako společnost Quaker schopni trvale zdokonalovat produkty a a odborníků v oblasti maziv procesy, zvyšovat energetickou účinnost, eliminovat (STLE) odpad, identifikovat příležitosti pro úsporu nákladů a představuje hlavní hlas pro průmysl ve vztahu ke optimalizovat zdroje a technologie. Více informací Kongresu, federálním regulačním úřadům a dalším najdete na webu supplierspartnership.org. průmyslovým skupinám. Prostřednictvím Společnost výrobních inženýrů (SME) Cílem fóra CMS je zvyšovat povědomí o službách v oblasti řízení chemického průmyslu, které jsou ekonomické a výhodné pro životní prostředí. Fórum je koalicí poskytovatelů CMS, jejich zákazníků, dodavatelů chemických látek v rámci Tier II a dalších zúčastněných stran, které jsou zapojeny do vymahatelné etické normy asociace ILMA propaguje integritu a kvalitu v oblasti výroby a prodeje maziv. Společníci firmy Quaker mají v této organizaci důležité role, čímž vytvářejí užší spojení společnosti s cíli organizace ILMA. Více informací najdete na webu propagace služeb v oblasti řízení chemického Posláním Společnosti strojních inženýrů a průmyslu. Více informací najdete na webu odborníků v oblasti maziv (STLE) je zdokonalovat chemicalstrategies.org/cms-forum. odvětví tribologie a praxi v oblasti maziv za účelem Nezávislá asociace výrobců maziv (ILMA) byla založena za účelem plnit potřeby svých členů vyvíjením snahy v oblasti prosazování, vytváření sítí a spolupráce pro dosažení úspěchu na vyvíjejícím se světovém obchodním trhu. Tato obchodní asociace podpory inovace, zvýšení výkonu zařízení a produktů, ochrany zdrojů a životního prostředí. Zdroje a cíle této skupiny se shodují s našimi, proto jí poskytujeme podporu pro získání vzájemných výhod plynoucích z pokroku našeho průmyslového odvětví. Více informací najdete na webu stle.org. Společnost výrobních inženýrů (SME) je předním světovým zdrojem odborníků a informací s cílem rozvíjet výrobní znalosti. Inovace, produktivita, flexibilita a neustálé zlepšování jsou hlavními prostředky pro dosažení úspěchu v neustále se rozvíjejícím světě výroby. Organizace SME a společnost Quaker věří, že trvalé učení se je nejúčinnější cestou pro jednotlivce a organizace pro dosažení těchto cílů a udržitelných konkurenčních výhod, což je důvod, proč jsme se s touto skupinou spojili. Více informací najdete na webu sme.org.

10 Angažovanost společnosti Quaker v rámci oboru. Asociace pro technologie železa a oceli (AIST) Britská asociace výkonových kapalin (BFPA) Americká společnost pro testování a materiály (ASTM) Národní asociace výkonových kapalin (NFPA) Nezávislé sdružení evropského průmyslu maziv (UEIL) Asociace pro technologie železa a oceli (AIST) Dvě společnosti s dlouhou historií, Asociace inženýrů železa a oceli (AISE) a Společnost pro železo a ocel (ISS), se nyní sloučily a vytvořily organizaci, která je Nezávislé sdružení evropského průmyslu maziv (UEIL) Je předním obchodním sdružením v Evropě, které zastupuje zájmy společností zapojených do průmyslového odvětví maziv. Díky členské základně v devatenácti evropských zemích a jedinečným souhrnným zkušenostem v oblasti maziv a trhu s mazivy představuje UEIL nejsilnější zastupující orgán pro nezávislé výrobce maziv v Evropě. Více informací najdete na webu ueil.org. Sdružení průmyslového odvětví maziv (Verband Schmierstoff Industrie VSI) Sdružení průmyslového odvětví maziv je konsorcium všech předních automobilových výrobců a výrobců maziv v Německu. Vzhledem k téměř 60 členským společnostem představuje VSI více než 90% německých výrobců průmyslových maziv. Více informací najdete na webu vsi-schmierstoffe.de/. ZÁVAZEK VŮČI PRŮMYSLU Sdružení průmyslu maziv (VSI) schopna přestát změny v tomto průmyslovém odvětví. Cílem AIST je podpora technického rozvoje, výroby, CEFIC Organizace se sídlem v Bruselu zastupuje evropský chemický průmysl. Organizace CEFIC se stává CEFIC zpracování a použití železa a oceli v prostředí jednou z největších a nejúčinnějších podpůrných sítí kontinuálních změn. Více informací najdete na webu mezi obchodními průmyslovými společnostmi v Evropě aist.org. a ve světě. Organizace CEFIC zastupuje: Britská asociace výkonových kapalin (British Fluid Power Association BFPA) Tato společnost byla dříve známa pod názvem AHEM a jejím úkolem je prosazování technických, obchodních a komerčních zájmů britských výrobců a dodavatelů hydraulických a pneumatických zařízení. Asociace je velmi aktivním členem evropského výboru pro hydraulické a pneumatické pohony (CETOP European Oil-Hydraulic and Pneumatic Committee). Více informací najdete společností, které vyrábějí 30% světové produkce chemických látek a zaměstnávají kolem 1,3 milionu lidí, 22 národních federací v oblasti chemie a 6 spojených federací po celé Evropě, a více než 50 strategických implementačních skupin a týmů, které se zabývají strategickými záležitostmi průmyslu, např. REACH, energiemi, životním prostředím, mezinárodním obchodem, výzkumem a vývojem a dalšími. Více informací najdete na webu cefic.org na webu bfpa.co.uk. Výzkum a vývoj Společnost Quaker je inovativní Americká společnost pro zkoušení a materiály (ASTM) je jednou z největších dobrovolných organizací pro tvorbu norem na světě představuje důvěryhodný zdroj technických norem materiálů, produktů, systémů a služeb. Více informací najdete na webu astm.org. Národní asociace výkonových kapalin (National Fluid Power Association NFPA) Úkolem NFPA je maximalizace síly asociace za účelem rozvíjení technologií řízení hydraulického a pneumatického pohonu a poskytování hodnotných služeb, které podporují úspěch našich členů. Více informací najdete na webu nfpa.com. motivovaná společnost, která vyhledává trvalá partnerství s univerzitami a výzkumnými asociacemi a s dalšími organizacemi za účelem plnění potřeb zákazníků. Globální organizace skupiny pro výzkum a vývoj umožňuje rychlý přesun nejlepších zkušeností a poskytuje vysokou úroveň znalostí a vynalézavosti. Závazek společnosti Quaker Velmi se snažíme spolupracovat s celou řadou těchto organizací a zajišťovat vedoucí a odborné role díky dobrovolné práci mnoha profesionálů společnosti Quaker. Tyto skupiny jsou důležité z hlediska své obecné podpory cílů průmyslu a specifické podpory vás, jakožto zákazníků.

11 ISO 9001 Uděleno našim závodům na celém světě. ISO Uděleno našim výrobním závodům v Číně, Japonsku, Nizozemí, Mexiku, Španělsku a v USA. Kvalita a výkon v oblasti ochrany životního prostředí Pro společnost Quaker znamená skutečná kvalita skutečnou hodnotu. Poskytujeme ji tím, že vždy předvídáme, uspokojujeme a plníme očekávání zákazníků. Kvalita začíná v obchodním plánování, vývoji produktu a služeb, při volbě surovin a pokračuje výrobou, dodávkou, administrativními funkcemi a konečným využitím produktu. Naše snaha byla globálně přijata Mezinárodní organizací pro tvorbu norem (International Organization for Standardization), jejímž prostřednictvím jsme získali osvědčení ISO 9001 v našich vlastních závodech a v závodech zákazníků, kam přímo dodáváme služby a produkty. G.W. Smith & Sons Inc Dayton, Ohio, U.S.A. Quaker Chemical Middletown, Ohio, U.S.A. AC Products, Inc. Whittier, Kalifornie, U.S.A. Epmar Corporation Santa Fe Springs, Kalifornie U.S.A. Quaker Chemical Detroit, Michigan, U.S.A. H.L. Blachford Ltd. (Držitelé licencí) Mississauga, Kanada Summit Lubricants, Inc. Batavia, New York, U.S.A. Quaker Chemical Ltd. Gloucestershire, Anglie Norma ISO 9001 se zabývá řízením jakosti, což znamená, že organizace rozšiřuje spokojenost zákazníka plněním jeho požadavků a požadavků předpisů a zároveň neustále zlepšuje své výkony. Norma ISO představuje řadu směrnic a požadavků pro účinné řízení ochrany životního prostředí. Organizace tak zajišťuje minimální škodlivé účinky na životní prostředí. Jak je vidět na mapě uvedené níže, společnost Quaker plní normy ISO ve všech místech po celém světě. Quaker Chemical B.V. Evropské ředitelství Uithoorn, Nizozemí Quaker Chemical S.A. Gennevilliers, Francie Quaker Italia S.r.l. Tradate, Itálie Nippon Quaker Chemical Ltd. Osaka, Japonsko Quaker Chemical Moskva, Rusko KVALITA A ENVIRONMENTÁLNÍ UVĚDOMĚNÍ Quaker Chemical Corporation Vedení společnosti Conshohocken, Pensylvánie U.S.A. Q 2 Technologies, LLC Montgomery, Texas U.S.A. Buhmwoo Company Ltd. Soul, Korea (Držitel licence) TecniQuimia Mexicana S.A. de C.V. Monterrey, Mexiko Quaker Chemical S.A. Barcelona, Španělsko Kelko Quaker Chemical S.A. Caracas, Venezuela Quaker Chemical S.A. Buenos Aires, Argentina Quaker Chemical Indústria e Comércio Ltda. São Paulo, Brazílie Quaker Chemical Indústria e Comércio Ltda. Ústředí pro Jižní Ameriku Rio de Janeiro, Brazílie Quaker Chemical South Africa Pty. Ltd. Johannesburg, JAR Quaker Chemical South Africa Pty. Ltd. Kwa Zulu Natal, JAR Quaker Chemical India Ltd. Kalkata, Indie Quaker Chemical (China) Co., Ltd. Ústředí Asie Šanghaj, Čína Quaker Chemical (Australasia) Pty. Ltd. Seven Hills, Austrálie = ISO 9001 = ISO = Výroba

12 Další ocenění jakosti Jsme hrdí, že jsme získali celou řadu osvědčení od vládních a nezávislých průmyslových organizací. Obzvláště jsme však hrdí na mnoho ocenění od svých zákazníků. Některá z těchto ocenění: Epmar Corporation U.S.A. Osvědčení ISO 9001 H. L. Blachford, Ltd. (držitel licence) Kanada Osvědčení ISO 9001 Nippon Quaker Chemical, Ltd. Japonsko Osvědčení ISO 9001 a Quaker Chemical B.V. Nizozemsko Osvědčení ISO 9001 a Arcelor Eisenhuttenstadt plochá uhlíková ocel - schválený dodavatel ArcelorMittal Bremen plochá uhlíková ocel - A dodavatel ArcelorMittal CSTR ocel - A+ dodavatel ArcelorMittal EU (dodavatel) ocel - Dobrý dodavatel ArcelorMittal Isbergues plochá uhlíková ocel - A dodavatel Arvin Meritor obrábění - A dodavatel INA Schaeffler obrábění - A dodavatel Paturle ocel - A dodavatel RailOne obrábění - Možný dodavatel Salzgitter Flachstahl plochá uhlíková ocel - Dobrý dodavatel ThyssenKrupp Electrical Steel UGO ocel - A dodavatel ThyssenKrupp Steel Europe chromová ocel -A dodavatel ThyssenKrupp Steel Europe plochá uhlíková ocel - A dodavatel TTA distributor - Schválený dodavatel USS Košice plochá uhlíková ocel - Možný dodavatel USS Srbsko plochá uhlíková ocel - Možný dodavatel Volkswagen Automotive - K1 dodavatel Volkswagen AG obrábění - A dodavatel Quaker Chemical Corporation U.S.A. Osvědčení ISO 9001 (provozy v Severní Americe, včetně středisek pro služby v oblasti řízení chemických látek) Osvědčení ISO (Detroit - výrobní závod) PRO-TEC Dodavatel roku -nejlepší kvalita výrobků a služeb North America Die Casting Association (NADCA) ocenění v oblasti bezpečnosti Nucor Steel vynikající bezpečnost Oborový časopis pro bezpečnost a zdraví (OSH) RapidShield : Značení a identifikace nový produkt roku World of Concrete Trade Show RapidShield nejinovativnější produkt Caterpillar osvědčení AQI Delphi Pinnacle Award vynikající dodavatel Lockheed osvědčení ověřené kvality PreFinish Metals hodnocení osvědčeného kvalitního dodavatele Textron prvotřídní dodavatel CST-ACELOR Group hodnocení A vynikající kvalitní dodavatel Ford dodavatel roku Chrysler osvědčení ekologického dodavatele Chrysler osvědčení ekologického dodavatele Volkswagen dodavatel roku Quaker Chemical (Australasia) Pty. Limited Austrálie Osvědčení ISO 9001 a Mitsubishi Motors člen Limited Value Analysis Olympics Quaker Chemical (Čína) Co., Ltd. Čína Osvědčení ISO 9001 a Qingpu District vzor technologické inovace Ringier Technology QUAKERAL 370 KLG cena za inovaci Čínský automobilový průmysl vynikající externí dodavatel Dodavatel moderní technologie se 100% zahraniční účastí Osvědčení bezpečnosti důlních produktů Moderní podnik se 100% zahraniční účastí vynikající výkon v oblasti ekonomiky a exportu, Šanghaj Benxi Iron & Steel vynikající dodavatel Southwest Aluminum vynikající dodavatel Quaker Chemical S.A. Argentina Osvědčení ISO 9001 Acindar Group přední dodavatel a dodavatel A1 Sello Baires of Buenos Aires cena za kvalitu Siderar, Techint Group dodavatel CA a cena za ověřenou kvalitu Quaker Chemical S.A. Francie Osvědčení ISO 9001 Quaker Chemical S.A. Španělsko Osvědčení ISO 9001 a Corus Laminación y Derivados plochá uhlíková ocel dodavatel úrovně A Lusosider plochá uhlíková ocel dodavatel úrovně A Crown Cork & Seal Can způsobilý Rexam Can způsobilý ThyssenKrupp Galmed plochá uhlíková ocel dodavatel úrovně A Quaker Chemical South Africa (Pty.) Limited J. Afrika Osvědčení ISO 9001 NOSA ocenění 5 hvězdiček NOSA celkový vítěz integrovaného systému 5 hvězdiček NOSA v sekci D3 pro výrobu koksu, rafinovaných ropných produktů a chemických látek NOSA Integrovaná cena Top 100 za prvotřídní výkony SHE Quaker Italia S.r.l. Itálie Osvědčení ISO 9001 Summit Lubricants, Inc. U.S.A. Osvědčení ISO 9000 KVALITA A ENVIRONMENTÁLNÍ UVĚDOMĚNÍ Quaker Chemical India Limited Indie Osvědčení ISO 9001 Quaker Chemical Indústria e Comércio Ltda Brazil Osvědčení ISO 9001 (ABS-Quality Evaluations, Inc.) Termicom dodavatel roku COSIPA-USIMINAS Group dodavatel roku TecniQuimia Mexicana S.A. de C.V. Mexiko Osvědčení ISO 9001 a Ocenění za čistý průmysl

13 Globální přítomnost Navíc celosvětová síť prodejců. Splečnost Quaker je pyšná na rozšiřující se síť vysoce kvalifikovaných a úspěšných prodejců, kteří poskytují služby zákazníkům po celém světě. Společnost Quaker má pobočky po celém světě. Naše infrastruktura prodeje, servisu, výzkumu a vývoje, výroby a operativy je navržena tak, aby byly k dispozici našim zákazníkům v místě jejich působiště, ať už je sídlo zákazníka v jedné lokalitě nebo má zařízení po celém světě. Zde je kompletní seznam našich zastoupení včetně kontaktních informací. LOKALITY Severní Amerika Ředitelství Quaker Chemical Corporation One Quaker Park 901 E. Hector Street Conshohocken, PA Quaker Chemical Corporation Global Automotive Headquarters Telegraph Road, Suite 205 Bingham Farms, MI Quaker Chemical Corporation Výroba & Logistika Birwood Avenue Detroit, MI Quaker Chemical Corporation Výroba a Logistika - Steel Products 3431 Yankee Road Middletown, OH Summit Lubricants, Inc. Komerční prodej/výroba a Logistika 4D Treadeasy Avenue Batavia, NY AC Products, Inc Painter Avenue Whittier CA Epmar Corporation E. Barton Circle Santa Fe Springs, CA epmar.com G.W. Smith & Sons Inc Spaulding Road Dayton, OH gwsmithandsons.com Q 2 Technologies, LLC Highway 105 West Suite 200 Montgomery, TX q2technologies.com TecniQuimia Mexicana S.A. de C.V. Apartado Postal 5-75 Monterrey, N.L., CP Mexiko H. L. Blachford, Ltd. (Koncesionář) 2323 Royal Windsor Drive Mississauga, Ontario L5J 1K5 Kanada Evropa EVROPSKÉ OEDITELSTVÍ Quaker Chemical B.V. Industrieweg AH Uithoorn Nizozemí Quaker Chemical Limited Unit 6, Brunel Way Stroudwater Business Park Stonehouse, Stroud Gloucestershire, GL10 3SX Anglie

14 Quaker Chemical, S.A. Poligono Industrial Can Bernades-Subirà Calle Ripollès, Santa Perpètua de Mogoda Barcelona Španělsko Quaker Chemical S.A Avenue Louis Roche Bâtiment D Gennevilliers Francii Quaker Italia S.r.l. Via C. Magni 6 - Zona Industriale Tradate (VA) Itálii Moscow Representative Office of Quaker Chemical B.V. Novaja Basmannaya str. 16-4, podjezd 3, office Moscow Rusko Npcoil Dexter Industries S.r.l. Via Carlo Porta 49/ Gorgonzola Milano, Itálii npcoildexter.com Jižní Amerika Ředitelství Jižní Amerika Quaker Chemical Indústria é Comércio Ltda. Avenida Brasil, n o Distrito Industrial de Campo Grande Rio de Janeiro - RJ Brazil Quaker Chemical Indústria é Comércio Ltda. Rua Barão do Triunfo, 73-8º andar Brooklin Paulista São Paulo - SP - Brazil Quaker Chemical S.A. Lavalle 1718, Tenth Floor 1048, Buenos Aires Republic of Argentina Kelko Quaker Chemical, S.A. Av. Francisco de Miranda Edificio Parque Cristal, Piso 7 Torre Este, Los Palos Grandes Caracas, 1060A Venezuela Asie/Pacifik Ředitelství v Asii Quaker Chemical (China) Co., Ltd. No. 619 TianYing Road Qingpu Industrial Park Shanghai People s Republic of Čína Quaker Chemical India Limited 7-B, Pretoria Street Calcutta Indie Quaker Chemical (Australasia) Pty. Limited Building I, Suite Powers Road Seven Hills, NSW 2147 Australia Nippon Quaker Chemical, Ltd , Chome, Shibukawa-Cho Yao City Osaka Japonska Buhmwoo Company, Ltd. (Koncesionář) 703 Yangjae-Dong Seocho-Ku Seoul, Korea South Africa Quaker Chemical South Africa (Pty.) Ltd. Komerční prodej 169 Tedstone Road Wadeville, Johannesburg Republic of South Africa Výroba & Logistika 188 Lansdowne Road Jacobs, Kwa Zulu Natal Republic of South Africa LOKALITY

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Česká republika IČ: 45193258

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011 Obsah Plzeňský Prazdroj si klade za cíl rozvíjet své podnikání tím správným směrem. Dosahujeme co největší úspěch, abychom mohli naplňovat očekávání našich spotřebitelů,

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

2014 Zpráva o činnosti

2014 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2 Úvodní slovo prezidenta 4 Klíčové výsledky v roce 2014 Obsah 6 Rozhodná odpověď na hospodářskou krizi 12 18 Inovacemi k inteligentnímu růstu v Evropě Podpora malých a středních

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Vytváření sdílených hodnot 2012

Vytváření sdílených hodnot 2012 Vytváření sdílených hodnot 2012 Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v České a Slovenské republice OBSAH 1 Přístup Nestlé k podnikání a společenské odpovědnosti 2 Hodnotový řetězec Nestlé 3 Zemědělství

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více