Zkušenosti a odbornost pro zlepšení vaší budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti a odbornost pro zlepšení vaší budoucnosti"

Transkript

1 O SPOLEČNOSTI Zkušenosti a odbornost pro zlepšení vaší budoucnosti Síla a dosah globální společnosti. Společnost Quaker se zaměřuje na jeden cíl: vytvářit vyšší hodnotu pro naše zákazníky. Díky intenzivnímu soustředění na několik oblastí těžkého výrobního průmyslu jsme schopni dosahovat vysoké úrovně Severní Amerika Ústředí společnosti: pochopení našich zákazníků, jejich procesů a jejich potřeb. Naše historie a vědomosti nám pomáhají vytvořit produkty a služby, které nejenom řeší dnešní Quaker Chemical Corporation problémy, ale pomáhají vytvářet ziskovější budouc- One Quaker Park nost. 901 E. Hector Street Hlavní průmyslové oblasti, v nichž poskytujeme svoje Conshohocken, PA USA služby, jsou automobilový průmysl, povrchová úpra va oceli, dolování, potrubí a roury, těžká zařízení, konstrukční materiály a nátěry. Dále poskytujeme služby i v jiných průmyslových odvětvích, která se zabývají výrobou z kovu a obráběním, broušením, EVROPA válcováním a tvářením, galvanizací a souvisejícími Ústředí: procesy čištění a prevence koroze. Quaker Chemical B.V. V rámci všech těchto činností se zaměřujeme na Industrieweg 7 poskytování kombinace chemických produktů, služeb 1422 AH, Uithoorn a technické odbornosti, která pomáhá snižovat nákla- Nizozemsko dy, zlepšovat výkony a dosahovat bezpečného pracovního prostředí. Jedinečný záznam o ověřeném výkonu Od roku 1918 máme zavedené a udržujeme dlouhodobé vztahy s vedoucími podniky v oblasti primárních kovů, zpracování kovů a dalších základních oborů zpracování po celém světě. Dnes vykazujeme obchodní a výrobní přítomnost v každé hlavní výrobní zemi ve světě. Společnost Quaker je firma s hodnotou 683,2 milionu USD se sídlem v Conshohocken v Pensylvánii. Akcie společnosti jsou veřejně obchodovány na akciové burze v New Yorku (KWR) a vykazují dlouhodobý stav finanční konzistence a síly. Svým zákazníkům poskytujeme podporu prostřednictvím místních geografických organizací a týmem světových odborníků. Jako globální společnost založená na znalostech poskytujeme naše nejlepší služby, technologii a produktové zdroje všem našim zákazníkům kdekoli po celém světě. Tvrdě pracujeme, abychom splnili potřeby svých zákazníků a zároveň usilujeme o zachování silného smyslu pro odpovědnost vůči našim společníkům a organizacím, v nichž máme účast, a vůči životnímu prostředí. OTHER INFO

2 Společnost Quaker také nabízí služby prostřednictvím partnerů za účelem zlepšení místní podpory a služeb. Naším cílem je zlepšovat rychlost a Síla a dosah globální společnosti. Asie/Tichomoří Ústředí: Quaker Chemical (Čína) Co., Ltd. No. 619 TianYing Road Qingpu Industrial Park Shanghai Čínská lidová republika JIŽNÍ AMERIKA Ústředí: Quaker Chemical Indústria Jako další důkaz našeho závazku k trvalému zlepšování je možné uvést, že naše snaha byla globálně přijata Mezinárodní organizací pro tvorbu norem (International Organization for Standardization), jejímž prostřednictvím jsme získali osvědčení ISO 9001 v našich vlastních závodech a v závodech zákazníků, do nichž přímo dodáváme služby a produkty. Mnoho podniků rovněž získalo osvědčení ISO a je hodnoceno institucemi Lloyd s, British Standards Institute (BSI) a Det Norske Veritas (DNV). Zdroje pro posílení konkurenceschopnosti kvalitu odezvy na vaše potřeby a poskytovat rychlejší a dokonalejší řešení problémů. Vyčleňujeme nutné zdroje pro zajištění vaší celkové spokojenosti. Naše odbornost a know-how procesů nemá na trzích, kde působíme, konkurenci. Tuto odbornost jsme pro vás schopni využít za účelem zvýšení vaší konkurenceschopnosti. Vedoucí pozice v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí Tyto otázky se s postupem času stávají stále více důležitými. Prostřednictvím plně obsazené skupiny pro bezpečnost, zdraví a životní prostředí (SHE Safety, Health& Environmental Group) poskytujeme informace o našich produktech za účelem zajištění úplného dodržování předpisů. Bezpečný život členů má vždy přednost před jakoukoli jinou záležitostí týkající se skupiny. Udržujeme také službu nouzové linky, která reaguje na problémy spojené s přepravou, životním prostředím a na lékařské otázky. Jako součást našeho trvalého závazku ohledně podpory bezpečnosti a zdraví jsem aktivními členy mnoha asociací v USA, jakými jsou například asociace nezávislých výrobců maziv (Independent Lubricant Manufacturers Association ILMA) a skupina pro O SPOLEČNOSTI e Comércio S.A. Na dnešních konkurenčních trzích musí naši zákazníci kontrolu kapalin pro obrábění kovů (Metalworking Avenida Brasil, nº Distrito Industrial de Campo Grande Rio de Janeiro-RJ Brazílie neustále hledat možnosti zlepšení svých procesů pro zvýšení produktivity a snížení nákladů a maximalizaci účinnosti a vytváření více příjmů. Hledáte skutečné partnery, kteří vám s tím vším pomohou. Slyšíme toto sdělení jasně a zřetelně. Fluid Product Stewardship Group), jejichž prostřednictvím zlepšujeme vlastní výkonnost a výkonnost průmyslového odvětví jako celku. Jsme také členy Národního sdružení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost (NAEM) Opakovaně jsme prokázali splnění těchto cílů. Každý V Evropě kromě členství v Nezávislém sdružení den poskytujeme na celém světě vysoce kvalitní evropského průmyslu maziv (UEIL), které umožňuje produkty, které jsou součástí jedinečné nabídky kontrolní programy MWF, pracujeme také jako aktivní týmové práce, služeb, aplikování know-how a trvalé členové v Britském sdružení výrobců maziv (UKLA) a podpory. Výsledkem je skvělá hodnota pro zákazníka Sdružení průmyslového odvětví maziv (Verband vyjádřená v nižších celkových nákladech. Globální Schmierstoff Industrie VSI) v Německu. Tyto řízení klíčových zákazníků zajišťuje komerční a programy neslouží pouze jako kontrolní, avšak technickou opakovatelnost a reprodukovatelnost. poskytují základnu pro budoucí změny v legislativě Koordinujeme a přiřazujeme produkty, služby, zdroje a EU. zkušenosti neustále do celého vašeho podniku a realizujeme vaše pokračující zdokonalovací programy po celém světě.

3 V oblasti zpracování kovů se zaměřujeme na poskytování podstatné hodnoty TRHY Stručný souhrn průmyslových odvětví Letectví Automobilový průmysl Ložiska Výkonové zařízení Výrobci původního zařízení Roury a trubky Po desetiletí se produkty a pohledy společnosti Quaker podílely na pokroku ve výrobě kovových dílů, automobilových karoserií, automobilových dílů, leteckých technologií a ložisek. Prostřednictvím naší výroby zvýhodněních produktů na míru naši zákazníci získávali nesrovnatelné výhody, a to napříč různými segmenty kovozpracujícího průmyslu. Quaker je jiný druh společnosti. Hlavní rozdíl spočívá v síle naší neúnavné koncentrace na splnění vašich potřeb, obzvláště pokud jde o vlastnosti produktů, konečné náklady a otázky životního prostředí. Vzhledem ke špičkové technické kvalitě našich výrobků je to hodnota, kterou získáváte prostřednictvím jedinečné směsi aplikační odbornosti, služeb a výhodných produktů, na které se zaměřujeme. Získáváte globálně osvědčená řešení, která těží z našeho učení se a ze zkušeností nahromaděných v rámci spolupráce s hlavními zákazníky v daném průmyslovém odvětví v každém koutu po celém světě. Letecký průmysl splnili a překročili jsme požadavky a očekávání tohoto oboru na vysoce výkonné kapaliny a nátěry pro podporu různorodosti a sofistikované povahy procesů zpracování kovů. Automobilový průmysl poskytujeme služby ve všech částech automobilového průmyslu, od lisování částí karoserie až po obrábění dílů motoru pro osobní a nákladní vozidla. Spolupracujeme s každým významným výrobcem na všech trzích celého světa. Naše znalostní základna sahá od výroby všech hlavních dílů až po konečnou montáž samotného vozidla. Ložiska Naše důkladné porozumění výrobě ložisek přineslo tomuto průmyslovému odvětví řadu produktů s přidanou hodnotou, které přispěly efektivitě a ziskovosti. Zařízení pro vysoký výkon Složitost projekce a konstrukce těchto zařízení vyžadují pečlivé pochopení výrobních procesů, které dodáváme v podobě výhodných produktů. Výrobci původního zařízení Roky spolupráce s hlavními výrobci automobilů a s jejich dodavateli ve spojení se zkušenostmi v letectví a příbuzných oborech nám dává bezkonkurenční technologickou základnu, kterou lze využít pro výrobu průmyslového zařízení kdekoli ve světě. Kromě toho vytváříme partnerství s výrobci OEM, jejichž produkty vyžadují pro úspěšný provoz maziva a chladiva, a poskytujeme řešení, která zlepšují hodnotu zařízení pro konečného zákazníka. Potrubí a roury Společnost Quaker má světové zdroje určené výhradně pro průmysl potrubí a trubek. Čerpáme z našich výrobních zkušeností, řešení a technologie produktů z celého světa, abychom mohli vystupovat jako jeden z generálních dodavatelů pro průmysl. Poskytujeme zpracovatelské chemické látky pro výrobu trubek, od válcování, tváření až po závěrečnou úpravu pro ochranu potrubí. Vykazujeme dlouhodobé úspěchy v oblasti svařovaných i bezešvých trubek.

4 Stručný přehled oborů Konzervárenský průmysl Zařízení pro těžký výkon Důlní průmysl S více než 76 roky zkušeností v ocelářském průmyslu Zařízení pro vysoký výkon V případě, kdy máme široké portfolio produktů a služeb. Jsme provozovatelé vyžadují výkonnost syntetické globálním vedoucím subjektem v mazání při hydraulické kapaliny a chtějí si být jisti válcování kovu a inovátorem v průmyslu výroby ohnivzdorností a biologickou odbouratelností, volí hliníku. V oblasti výkonových kapalin představují hydraulické kapaliny QUINTOLUBRIC. naše ohnivzdorné, biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny značky QUINTOLUBRIC Ocel standard pro závody primárního zpracování kovů a slouží v řadě průmyslových odvětví, kde výkonnost, ohnivzdornost a bezpečnost pro životní prostředí jsou hlavními aspekty zájmu. Více informací najdete na webu quintolubric.com. Důlní průmysl Hydraulické kapaliny QUINTOLUBRIC byly speciálně vytvořeny pro rozhodující použití v povrchových a hlubinných dolech. Naše důkladné znalosti v oblasti vodních technologií přináší na trh technicky nejvýhodnější kapaliny pro dlouhé zdi a podporu střech. Řada údržbových maziv MINETECH přináší našim zákazníkům přidanou hodnotu Jedinečný přístup společnosti Quaker k trhu prostřednictvím zvýšení včasné a levnější údržby. primárních kovů se soustřeďuje na potřeby zákazníků Bezpečnost, kompatibilita zařízení, biologická s ohledem na lepší vlastnosti produktů, výsledné odbouratelnost a spolehlivý výkon jsou více než náklady a splnění požadavků ochrany životního výhody jedná se o otázky života a smrti. prostředí. Ocel Naše produkty a služby poskytují skutečnou Naše produkty často představují průmyslový hodnotu v produktivitě a kvalitě: čistší ocel, rychlejší standard, a to z dobrých důvodů. Jsou pouze součástí zpracování, vyšší životnost válce, lepší odolnost proti výhody, kterou vytváříme díky jedinečné kombinaci korozi a nižší celkové náklady. Po více než 76 let aplikační odbornosti a služeb. Dodáváme osvědčená pracujeme v každé větším podniku ve světě a jsme řešení, která jsou založena na důkladné znalosti a na dnes považováni za vedoucí subjekt na trhu. Naše zkušenostech nahromaděných v rámci spolupráce technologie slouží v 60% světových válcoven oceli. s hlavními zákazníky v daném průmyslovém odvětví v každém koutu po celém světě. Hliník Akvizicí cásti spolecnosti D.A.Stuart U.S. zabývající se produkty pro válcování hliníku za tepla se firma Quaker stala hlavním hrácem na americkém trhu v oblasti válcování za tepla a dodává mnohým z nejvetších válcoven s reverzními válcovacími stolicemi, samostatnými i vícestolicovými válcovacími tratemi. Pridáním produktu B-SERIES a ALUSHIELD maziv do stávající produktové rady je Quaker schopen nabídnout válcovací produkty, které splnují unikátní potrebu válcovny pokrytí celého válcovacího procesu od lití až po povrchovou úpravu. Výrobci hliníku, kterí hledají jednoho dodavatele schopného pokrýt celé spektrum maziv pro výrobu, se nyní mohou obrátit na spolecnost Quaker. TRHY V oblasti primárních kovů se zaměřujeme na poskytování podstatné hodnoty

5 Integrace naší produktové řady. Ve všech krocích procesů probíhajících u našeho zákazníka kdekoli na světě řešíme problémy, snižujeme náklady a zlepšujeme kvalitu. Naše rozsáhlé znalosti a široké spektrum produktů nám umožňují poskytovat integrované programy produktů a služeb. Například naše maziva lze připravit tak, aby přinášela maximální úsporu nákladů a nejvyšší účinnost v dalším kroku. Čistící prostředky lze připravit tak, aby odpovídaly mazivům, která odstraňují. Prostředky na ochranu proti korozi mohou precizně spolupůsobit s následně použitými chemickými prostředky. Navíc nabízíme ohnivzdorné hydraulické kapaliny pro veškerá zařízení a služby v oblasti péče, které zaručují úsporu nákladů a zvýšení kvality. Úplný průvodce produkty společnosti Quaker Produkty společnosti Quaker se staly standardem v mnoha průmyslových odvětvích. Již více než 90 let razíme cestu objevům, které změnily převažující modely v průmyslových odvětvích našich zákazníků a v jednotlivých procesech. Jsme oddáni výzkumu, vývoji a znalostem, které nám umožňují přinášet tyto inovace našim zákazníkům a neustále přidávat jejich podnikům hodnotu. Kromě toho nesou naše produktové platformy základní znaky a přínosy, které jsou však navíc přizpůsobeny zákazníkovi pro dosažení optimální výkonnosti konkrétního zákazníka, pracoviště nebo výrobního zařízení. Věříme, že náš celosvětový dosah a sdílení znalostí nám umožní provádět naši činnost lépe než kdokoli jiný v oboru. TRH POUŽITÍ NÁZEV PRODUKTU KOSMICKÝ PRŮMYSL Maziva pro tváření a tažení kovů... QUAKERDRAW Prostředky na ochranu proti korozi... FERROCOTE Čističe kovů... QUAKERCLEAN Řezné oleje... QUAKERCUT Chladicí směsi pro obrábění a broušení... QUAKERCOOL, QUAKERAL Podpůrné prostředky pro čištění... RINSEAID Čistící prostředky pro údržbu... QUAKER FORMULA Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Maskanty pro chemické obrábění a zpracování, tmelení a stárnutí... EPMAR PRODUCT LINE Odstranitelné ochranné nátěry... AC-940, RAPID ARMOUR Maziva pro ložiska vřeten... QUAKERSPIN Syntetické oleje pro systémy olejové mlhy... UNIMIST Maziva pro průmyslové převody... ULTRAGEAR CAN Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Čističe kovů... QUAKERCLEAN Prostředky na ochranu proti korozi... FERROCOTE AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL Dodatečná maziva, maziva pro tažení, karosářská maziva a maziva Necker a Tab... QUAKER QUAKEROL Maziva pro tváření a tažení kovů... QUAKERDRAW Prostředky na ochranu proti korozi a obráběcí maziva... FERROCOTE Maziva se suchým filmem... QUAKER DRYCOTE Čističe kovů... QUAKERCLEAN Řezné oleje... QUAKERCUT, QUAKERGRIND Chladicí směsi pro obrábění a broušení... QUAKERCOOL, QUAKERAL Honovací a lapovací kapaliny... QUAKERCUT Podpůrné prostředky pro čištění... RINSEAID Čistící prostředky pro údržbu... QUAKER FORMULA Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Maziva pro ložiska vřeten... QUAKERSPIN PRODUKTY LOŽISKA Maziva pro tváření kovů... QUAKERDRAW Prostředky na ochranu proti korozi... FERROCOTE Čističe kovů... QUAKERCLEAN Řezné oleje... QUAKERCUT,QUAKERGRIND Chladicí směsi pro obrábění a broušení... QUAKERCOOL, QUAKERAL Honovací a lapovací kapaliny... QUAKERCUT Podpůrné prostředky pro čištění... RINSEAID Čistící prostředky pro údržbu... QUAKER FORMULA Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Maziva pro ložiska vřeten... QUAKERSPIN Syntetické oleje pro systémy olejové mlhy... UNIMIST Maziva pro průmyslové převody... ULTRAGEAR

6 TRH POUŽITÍ NÁZEV PRODUKTU STAVEBNICTVÍ Výkonnostní nátěry na beton... KEMIKO Materiály a Střešní tmely... FLEXIBLE SEAL Nátěry Vysoce výkonný podlahový nátěrový systém s ochranou proti UV záření... RAPIDSHIELD Dekorativní skvrny na beton... KEMIKO Odstranitelné ochranné nátěry... AC940, RAPID ARMOUR Nátěrové systémy pro nádrže na pitnou vodu... OXY-SHIELD ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Sirovodíkové čističe a čističe s ochranou proti zápachu... ENVIRO-SCRUB, ENVIRO-TEK, SCRUB IT, VULCHUR VYSOKÁ ZÁTĚŽ Maziva pro tváření a tažení kovů... QUAKERDRAW ZAŘÍZENÍ Prostředky na ochranu proti korozi... FERROCOTE Čističe kovů... QUAKERCLEAN Řezné oleje... QUAKERCUT Chladicí směsi pro obrábění a broušení... QUAKERCOOL, QUAKERAL Honovací a lapovací kapaliny... QUAKERCUT Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Podpůrné prostředky pro čištění... RINSEAID Čistící prostředky pro údržbu... QUAKER FORMULA PRODUKTY HYDRAULICKÉ SYSTÉMY Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC SLUŽBY V OBLASTI PÉČE Bezpečnostní datové listy a systém péče o životní prostředí... CHEMTRAQ NÁMOŘNÍ PRŮMYSL DŮLNÍ PRŮMYSL MINETECH Podklady, membrány, nátěry, tmelící nátěry, malty, lepidla a tmely... SYNDECK Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny včetně tužících kapalin pro střechy na dlouhých zdech.... QUINTOLUBRIC Speciální, vysoce výkonná maziva vytvořená pro důlní prostředí. Multifunkční kapalina a prostředek proti prachu... DUSTGRIP PRIMÁRNÍ KOVY Prostředky na ochranu proti korozi a obráběcí maziva... FERROCOTE Maziva na bázi suchého filmu... QUAKER DRYCOTE Válcovací oleje pro zeslabování oceli... QUAKER QUAKEROL Maziva pro horké válcování hliníku... QUAKERAL Změkčovací a mlecí kapaliny... QWERL Válcovací oleje pro zeslabování pocínovaného plechu... QUAKER QUAKEROL Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Maziva pro horké válcování oceli... QUAKER QUAKEROL Kapalná slévačská maziva pro ocel... QUACAST Mobilní disperzní aplikační systém pro průmysl... MIDAS Pasivační kapaliny... PRIMECOAT Čističe kovů... QUAKERCLEAN Čistící prostředky pro údržbu... QUAKER FORMULA ROURY A TRUBKY Směsi pro tažení trubek... QUAKERDRAW Prostředky na ochranu proti korozi... FERROCOTE Čističe kovů... QUAKERCLEAN Řezné oleje... QUAKERCUT Tvářecí, obráběcí a vyrovnávací chladicí směsi... QUAKERCOOL Nátěry potrubí... QUAKERCOAT Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny... QUINTOLUBRIC Maziva pro horké válcování oceli... QUAKER QUAKEROL Podpůrné prostředky pro čištění... RINSEAID Čistící prostředky pro údržbu... QUAKER FORMULA

7 QCMS SM tvoří hodnoty: Výběr a zajišťování zdrojů: Snížení nákupy chemikálií Produktová konsolidace Vliv na kupní sílu Zlepšování zdraví, bezpečnosti a životního prostředí Méně chemických odpadů Vyšší dodržování norem Řízení a zlepšování procesu Zvýšená produktivita Méně kovového odpadu/ zmetků Vyšší kvalita konečného produktu Úprava nákladových úspor Nižší celkové náklady na tunu/jednotku Snížení prostojů Vyšší životnost nástrojů/ válcování Sada služeb pro zlepšení vašich konečných výsledků Hledáte způsoby, jak zlepšit vlastnosti produktu, snížit celkové provozní náklady a splnit požadavky ochrany životního prostředí. Ve společnosti Quaker vnímáme služby řízení chemických látek jako všestranný způsob, jak docílit významné hodnoty. Využíváme naše rozsáhlé průmyslové znalosti a odbornost v oblasti procesů k tomu, abychom porozuměli vašim specifickým problémům, řešili jednotlivé problémy a implementovali prokázaná řešení. Ve výsledku dosáhne vaše společnost zlepšení v produktivitě, kvalitě a ziskovosti okamžitě i v budoucnosti. Služby společnosti Quaker v oblasti řízení chemických látek (QCMS sm ) jdou nad rámec fakturování a dodávání produktu pro dosažení optimalizace procesů a trvalého snižování nákladů na cyklus životnosti chemikálií, rizik a dopadů na životní prostředí. Programy jsou přizpůsobeny vašim potřebám. Existují čtyři různé úrovně integrace QCMS sm, od zajišťování chemických látek ke sledování a vykazování dopadů v oblasti životního prostředí, sledování a řízení procesu a konečnému dosahování zlepšení nákladů a kvality produktu se zaručenými výsledky. Program QCMS sm lze do značné přizpůsobit vašim potřebám. Za účelem plánování realizace poskytneme naše nejzkušenější pracovníky z celé společnosti a z celého světa. Poté vytvoříme v daném místě tým lidí, kteří mají znalosti a dovednosti nutné pro okamžité reakce na vzniklé problémy. Všechny programy QCMS sm mají jednu osobu, která kromě svých pravidelných povinností působí také jako koordinátor bezpečnosti v místě. Tato role slouží pro komunikaci ohledně témat souvisejících s bezpečností, podávání hlášení o hrozících nebo vzniklých nehodách, účast při vyšetřování nehod a podporu bezpečnostních programů zákazníků. Pracovníci působící v rámci QCMS sm jsou vysoce kvalifikovaní. Více než 90 % z nich má univerzitní titul a více než 75 % má vysokoškolský titul v oblasti techniky. Členové týmu jsou proškoleni nejen v různých funkcích, ale také pro specifické potřeby a procesy. Navíc mají podporu v možnosti okamžitého přístupu do technické databáze Quaker. Dále máme možnosti zpracování technologických dat, abychom vám mohli pomoci získat hluboké pochopení celkových nákladů na vlastnictví procesních kapalin a souvisejících produktů a služeb. To představuje páteř programu QCMS sm, a jednu z prvních a dalších nefinančních výhod, kterou můžete využít. Čtyři hlavní úrovně integrace QCMS sm zahrnují: 1. Zajištění chemických látek: Společnost Quaker přebírá odpovědnost za zásoby zpracovatelských chemických látek, objednávání, zajišťování dodávek, kontroly při dodání, nepřerušení výroby z důvodu nedostatku produktu a řízení zásob. Výsledkem jsou úspory práce a nákladů. 2. Sledování životního prostředí: Společnost Quaker používá svou odbornost pro podporu zajištění shody s požadavky na ochranu životního prostředí, kontroly produktu a požadavků v oblasti zdraví a bezpečnosti tím, že odhaluje a řídí skryté náklady. Společnost Quaker se dále účastní programů na snížení odpadů prostřednictvím snížení spotřeby a realizace technických metod. Výsledkem jsou vaše přímé úspory nákladů. 3. Sledování výroby: Odborníci společnosti Quaker přítomní v závodě společně se zaměstnanci vašeho podniku pracují na optimalizaci procesů týkajících se produktu, získávání dat a analýze výsledků, což pomáhá snižovat náklady a zlepšovat výkonnost. 4. Působení na zlepšování: Na této úrovni se QCMS sm stává opravdovým partnerem díky službám, jako je srovnávání nejlepších zkušeností s konkurenty a souvisejících jednotkových nákladů, jakož i díky výzkumu a vývoji za účelem zlepšení výroby se zaručením výsledků. SLUŽBY SPOLEČNOSTI QUAKER V OBLASTI ŘÍZENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK

8 Pohled na specifické nabídky služeb Společnost Quaker nabízí celou řadu specifických služeb za účelem vytvoření a integrace vašeho vlastního programu QCMS sm. Zde jsou uvedeny profily sedmi služeb, které prokazují naši odbornost a schopnosti. MSDS a podpora v oblasti ochrany životního prostředí zajišťuje zdraví a bezpečnost na pracovišti, bezpečnost a podporu v oblasti ochrany životního prostředí související s chemickými látkami, které řídíme v rámci programu QCMS sm, včetně řízení MSDS, hodnocení rizikových chemických látek, hlášení čísel CAS, hlášení v oblasti životního prostředí, školení a vzdělávání v oblasti bezpečného užívání. Řízení zásob minimalizuje dopad použití chemických látek na výrobu díky nákupu správného množství a zajištění včasné dodávky. Díky celé řadě našich programů QCMS sm máme podstatný kupní účinek a v téměř všech případech můžeme zajistit produkty za nižší jednotkovou cenu než naši koncoví zákazníci. Existuje mnoho přímých a nepřímých výhod, od zjednodušeného vedení záznamů a snadného rozhraní s dodavateli po vlastnictví zásob firmou Quaker, menší počet nákupních objednávek a faktur a dohled společnosti Quaker nad plněním vládních a průmyslových předpisů. Moderní systém řízení zásob zajišťuje správná množství zásob, předchází situacím, kdy skladová položka dojde a umožňuje okamžité vyhledání chemických látek. Kromě toho můžeme vykazovat použití chemikálie podle specifické režie nebo nákladového střediska a zajistit řízení zásob JIT. Optimalizace procesu se zaměřuje na správné použití, užití a řízení průmyslových zpracovatelských kapalin. Patří sem výběr a specifikace produktu, sledování a vykazování výkonnosti, odstraňování závad, vyhodnocení zkoušek a školení ohledně bezpečného používání. Program je k dispozici jako samostatná služba nebo ve spojení se všestrannějším programem služeb v oblasti řízení. Optimalizace výroby prokazuje úsporu od 10 do 20 % nákladů na chemické látky. Řízením chemických látek se rozumí správné používání chemických látek, kdy se vyžaduje trvalé sledování a kontrola; je k dispozici prostřednictvím našeho týmu na pracovišti. Mezi výhody patří řešení problémů v reálném čase a zlepšení procesů. Program Recyklace a minimalizace odpadu lze přidat do programu QCMS sm pro umožnění přístupu k místním aplikacím systémů odstřeďování a recyklace nebo pro zajištění mobilních recyklačních služeb. Přímé úspory nákladů mohou být 20 až 30 % původních nákladů na chemické látky, plus prevence ručení, minimální dopad na životní prostředí a snadná recyklace. Programy úspory nákladů a správy projektu jsou založeny na našem systémovém přístupu, kterého se účastní celá řada odborníků společně s technickým personálem a dalšími dodavateli. Projekty se zaměřují na všechny vstupy do vašich procesů, včetně chemikálií, materiálů a nástrojů, aby bylo zavedeno měření výkonů a proběhla optimalizace interakcí mezi jednotlivými vstupními parametry. Mnohým zákazníkům jsme pomohli výrazně snížit výrobní náklady. QBX jsou intranetové stránky určené zákazníkům společnosti Quaker. Jsou bezpečné, mají přísně limitovaný přístup s vlastním ID uživatele a heslem. Stránky QBX umožňují rychlé stahování a tisk dat. Mezi výhody patří rychlejší komunikace a výměna informací a permanentní záznam všech kontrolovaných parametrů, projektů a hlášení. SLUŽBY SPOLEČNOSTI QUAKER V OBLASTI ŘÍZENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK

9 V naší společnosti jsme pyšní na to, co děláme Z ÁVA Z E K V Ů Č I P R Ů M YS LU Angažovanost společnosti Quaker v rámci oboru. Jsme aktivním členem oborových organizací, které se snaží zlepšovat náš vlastní sektor a jeho účinky na zákazníky i celý svět: Partnerství dodavatelů pro životní prostředí (SP) Partnerství dodavatelů pro životní prostředí (SP) Fórum CMS Nezávislá asociace výrobců maziv (ILMA) Společnost strojních inženýrů je pokroková aliance severoamerických automobilových výrobců, jejich dodavatelů a Agentury ochrany životního prostředí USA (EPA). SP představuje fórum pro sdílení nejlepší praxe v oblasti životního prostředí v rámci celého dodavatelského řetězce v odvětví automobilového průmyslu. Díky tomuto partnerství jsou dodavatelé jako společnost Quaker schopni trvale zdokonalovat produkty a a odborníků v oblasti maziv procesy, zvyšovat energetickou účinnost, eliminovat (STLE) odpad, identifikovat příležitosti pro úsporu nákladů a představuje hlavní hlas pro průmysl ve vztahu ke optimalizovat zdroje a technologie. Více informací Kongresu, federálním regulačním úřadům a dalším najdete na webu supplierspartnership.org. průmyslovým skupinám. Prostřednictvím Společnost výrobních inženýrů (SME) Cílem fóra CMS je zvyšovat povědomí o službách v oblasti řízení chemického průmyslu, které jsou ekonomické a výhodné pro životní prostředí. Fórum je koalicí poskytovatelů CMS, jejich zákazníků, dodavatelů chemických látek v rámci Tier II a dalších zúčastněných stran, které jsou zapojeny do vymahatelné etické normy asociace ILMA propaguje integritu a kvalitu v oblasti výroby a prodeje maziv. Společníci firmy Quaker mají v této organizaci důležité role, čímž vytvářejí užší spojení společnosti s cíli organizace ILMA. Více informací najdete na webu propagace služeb v oblasti řízení chemického Posláním Společnosti strojních inženýrů a průmyslu. Více informací najdete na webu odborníků v oblasti maziv (STLE) je zdokonalovat chemicalstrategies.org/cms-forum. odvětví tribologie a praxi v oblasti maziv za účelem Nezávislá asociace výrobců maziv (ILMA) byla založena za účelem plnit potřeby svých členů vyvíjením snahy v oblasti prosazování, vytváření sítí a spolupráce pro dosažení úspěchu na vyvíjejícím se světovém obchodním trhu. Tato obchodní asociace podpory inovace, zvýšení výkonu zařízení a produktů, ochrany zdrojů a životního prostředí. Zdroje a cíle této skupiny se shodují s našimi, proto jí poskytujeme podporu pro získání vzájemných výhod plynoucích z pokroku našeho průmyslového odvětví. Více informací najdete na webu stle.org. Společnost výrobních inženýrů (SME) je předním světovým zdrojem odborníků a informací s cílem rozvíjet výrobní znalosti. Inovace, produktivita, flexibilita a neustálé zlepšování jsou hlavními prostředky pro dosažení úspěchu v neustále se rozvíjejícím světě výroby. Organizace SME a společnost Quaker věří, že trvalé učení se je nejúčinnější cestou pro jednotlivce a organizace pro dosažení těchto cílů a udržitelných konkurenčních výhod, což je důvod, proč jsme se s touto skupinou spojili. Více informací najdete na webu sme.org.

10 Angažovanost společnosti Quaker v rámci oboru. Asociace pro technologie železa a oceli (AIST) Britská asociace výkonových kapalin (BFPA) Americká společnost pro testování a materiály (ASTM) Národní asociace výkonových kapalin (NFPA) Nezávislé sdružení evropského průmyslu maziv (UEIL) Asociace pro technologie železa a oceli (AIST) Dvě společnosti s dlouhou historií, Asociace inženýrů železa a oceli (AISE) a Společnost pro železo a ocel (ISS), se nyní sloučily a vytvořily organizaci, která je Nezávislé sdružení evropského průmyslu maziv (UEIL) Je předním obchodním sdružením v Evropě, které zastupuje zájmy společností zapojených do průmyslového odvětví maziv. Díky členské základně v devatenácti evropských zemích a jedinečným souhrnným zkušenostem v oblasti maziv a trhu s mazivy představuje UEIL nejsilnější zastupující orgán pro nezávislé výrobce maziv v Evropě. Více informací najdete na webu ueil.org. Sdružení průmyslového odvětví maziv (Verband Schmierstoff Industrie VSI) Sdružení průmyslového odvětví maziv je konsorcium všech předních automobilových výrobců a výrobců maziv v Německu. Vzhledem k téměř 60 členským společnostem představuje VSI více než 90% německých výrobců průmyslových maziv. Více informací najdete na webu vsi-schmierstoffe.de/. ZÁVAZEK VŮČI PRŮMYSLU Sdružení průmyslu maziv (VSI) schopna přestát změny v tomto průmyslovém odvětví. Cílem AIST je podpora technického rozvoje, výroby, CEFIC Organizace se sídlem v Bruselu zastupuje evropský chemický průmysl. Organizace CEFIC se stává CEFIC zpracování a použití železa a oceli v prostředí jednou z největších a nejúčinnějších podpůrných sítí kontinuálních změn. Více informací najdete na webu mezi obchodními průmyslovými společnostmi v Evropě aist.org. a ve světě. Organizace CEFIC zastupuje: Britská asociace výkonových kapalin (British Fluid Power Association BFPA) Tato společnost byla dříve známa pod názvem AHEM a jejím úkolem je prosazování technických, obchodních a komerčních zájmů britských výrobců a dodavatelů hydraulických a pneumatických zařízení. Asociace je velmi aktivním členem evropského výboru pro hydraulické a pneumatické pohony (CETOP European Oil-Hydraulic and Pneumatic Committee). Více informací najdete společností, které vyrábějí 30% světové produkce chemických látek a zaměstnávají kolem 1,3 milionu lidí, 22 národních federací v oblasti chemie a 6 spojených federací po celé Evropě, a více než 50 strategických implementačních skupin a týmů, které se zabývají strategickými záležitostmi průmyslu, např. REACH, energiemi, životním prostředím, mezinárodním obchodem, výzkumem a vývojem a dalšími. Více informací najdete na webu cefic.org na webu bfpa.co.uk. Výzkum a vývoj Společnost Quaker je inovativní Americká společnost pro zkoušení a materiály (ASTM) je jednou z největších dobrovolných organizací pro tvorbu norem na světě představuje důvěryhodný zdroj technických norem materiálů, produktů, systémů a služeb. Více informací najdete na webu astm.org. Národní asociace výkonových kapalin (National Fluid Power Association NFPA) Úkolem NFPA je maximalizace síly asociace za účelem rozvíjení technologií řízení hydraulického a pneumatického pohonu a poskytování hodnotných služeb, které podporují úspěch našich členů. Více informací najdete na webu nfpa.com. motivovaná společnost, která vyhledává trvalá partnerství s univerzitami a výzkumnými asociacemi a s dalšími organizacemi za účelem plnění potřeb zákazníků. Globální organizace skupiny pro výzkum a vývoj umožňuje rychlý přesun nejlepších zkušeností a poskytuje vysokou úroveň znalostí a vynalézavosti. Závazek společnosti Quaker Velmi se snažíme spolupracovat s celou řadou těchto organizací a zajišťovat vedoucí a odborné role díky dobrovolné práci mnoha profesionálů společnosti Quaker. Tyto skupiny jsou důležité z hlediska své obecné podpory cílů průmyslu a specifické podpory vás, jakožto zákazníků.

11 ISO 9001 Uděleno našim závodům na celém světě. ISO Uděleno našim výrobním závodům v Číně, Japonsku, Nizozemí, Mexiku, Španělsku a v USA. Kvalita a výkon v oblasti ochrany životního prostředí Pro společnost Quaker znamená skutečná kvalita skutečnou hodnotu. Poskytujeme ji tím, že vždy předvídáme, uspokojujeme a plníme očekávání zákazníků. Kvalita začíná v obchodním plánování, vývoji produktu a služeb, při volbě surovin a pokračuje výrobou, dodávkou, administrativními funkcemi a konečným využitím produktu. Naše snaha byla globálně přijata Mezinárodní organizací pro tvorbu norem (International Organization for Standardization), jejímž prostřednictvím jsme získali osvědčení ISO 9001 v našich vlastních závodech a v závodech zákazníků, kam přímo dodáváme služby a produkty. G.W. Smith & Sons Inc Dayton, Ohio, U.S.A. Quaker Chemical Middletown, Ohio, U.S.A. AC Products, Inc. Whittier, Kalifornie, U.S.A. Epmar Corporation Santa Fe Springs, Kalifornie U.S.A. Quaker Chemical Detroit, Michigan, U.S.A. H.L. Blachford Ltd. (Držitelé licencí) Mississauga, Kanada Summit Lubricants, Inc. Batavia, New York, U.S.A. Quaker Chemical Ltd. Gloucestershire, Anglie Norma ISO 9001 se zabývá řízením jakosti, což znamená, že organizace rozšiřuje spokojenost zákazníka plněním jeho požadavků a požadavků předpisů a zároveň neustále zlepšuje své výkony. Norma ISO představuje řadu směrnic a požadavků pro účinné řízení ochrany životního prostředí. Organizace tak zajišťuje minimální škodlivé účinky na životní prostředí. Jak je vidět na mapě uvedené níže, společnost Quaker plní normy ISO ve všech místech po celém světě. Quaker Chemical B.V. Evropské ředitelství Uithoorn, Nizozemí Quaker Chemical S.A. Gennevilliers, Francie Quaker Italia S.r.l. Tradate, Itálie Nippon Quaker Chemical Ltd. Osaka, Japonsko Quaker Chemical Moskva, Rusko KVALITA A ENVIRONMENTÁLNÍ UVĚDOMĚNÍ Quaker Chemical Corporation Vedení společnosti Conshohocken, Pensylvánie U.S.A. Q 2 Technologies, LLC Montgomery, Texas U.S.A. Buhmwoo Company Ltd. Soul, Korea (Držitel licence) TecniQuimia Mexicana S.A. de C.V. Monterrey, Mexiko Quaker Chemical S.A. Barcelona, Španělsko Kelko Quaker Chemical S.A. Caracas, Venezuela Quaker Chemical S.A. Buenos Aires, Argentina Quaker Chemical Indústria e Comércio Ltda. São Paulo, Brazílie Quaker Chemical Indústria e Comércio Ltda. Ústředí pro Jižní Ameriku Rio de Janeiro, Brazílie Quaker Chemical South Africa Pty. Ltd. Johannesburg, JAR Quaker Chemical South Africa Pty. Ltd. Kwa Zulu Natal, JAR Quaker Chemical India Ltd. Kalkata, Indie Quaker Chemical (China) Co., Ltd. Ústředí Asie Šanghaj, Čína Quaker Chemical (Australasia) Pty. Ltd. Seven Hills, Austrálie = ISO 9001 = ISO = Výroba

12 Další ocenění jakosti Jsme hrdí, že jsme získali celou řadu osvědčení od vládních a nezávislých průmyslových organizací. Obzvláště jsme však hrdí na mnoho ocenění od svých zákazníků. Některá z těchto ocenění: Epmar Corporation U.S.A. Osvědčení ISO 9001 H. L. Blachford, Ltd. (držitel licence) Kanada Osvědčení ISO 9001 Nippon Quaker Chemical, Ltd. Japonsko Osvědčení ISO 9001 a Quaker Chemical B.V. Nizozemsko Osvědčení ISO 9001 a Arcelor Eisenhuttenstadt plochá uhlíková ocel - schválený dodavatel ArcelorMittal Bremen plochá uhlíková ocel - A dodavatel ArcelorMittal CSTR ocel - A+ dodavatel ArcelorMittal EU (dodavatel) ocel - Dobrý dodavatel ArcelorMittal Isbergues plochá uhlíková ocel - A dodavatel Arvin Meritor obrábění - A dodavatel INA Schaeffler obrábění - A dodavatel Paturle ocel - A dodavatel RailOne obrábění - Možný dodavatel Salzgitter Flachstahl plochá uhlíková ocel - Dobrý dodavatel ThyssenKrupp Electrical Steel UGO ocel - A dodavatel ThyssenKrupp Steel Europe chromová ocel -A dodavatel ThyssenKrupp Steel Europe plochá uhlíková ocel - A dodavatel TTA distributor - Schválený dodavatel USS Košice plochá uhlíková ocel - Možný dodavatel USS Srbsko plochá uhlíková ocel - Možný dodavatel Volkswagen Automotive - K1 dodavatel Volkswagen AG obrábění - A dodavatel Quaker Chemical Corporation U.S.A. Osvědčení ISO 9001 (provozy v Severní Americe, včetně středisek pro služby v oblasti řízení chemických látek) Osvědčení ISO (Detroit - výrobní závod) PRO-TEC Dodavatel roku -nejlepší kvalita výrobků a služeb North America Die Casting Association (NADCA) ocenění v oblasti bezpečnosti Nucor Steel vynikající bezpečnost Oborový časopis pro bezpečnost a zdraví (OSH) RapidShield : Značení a identifikace nový produkt roku World of Concrete Trade Show RapidShield nejinovativnější produkt Caterpillar osvědčení AQI Delphi Pinnacle Award vynikající dodavatel Lockheed osvědčení ověřené kvality PreFinish Metals hodnocení osvědčeného kvalitního dodavatele Textron prvotřídní dodavatel CST-ACELOR Group hodnocení A vynikající kvalitní dodavatel Ford dodavatel roku Chrysler osvědčení ekologického dodavatele Chrysler osvědčení ekologického dodavatele Volkswagen dodavatel roku Quaker Chemical (Australasia) Pty. Limited Austrálie Osvědčení ISO 9001 a Mitsubishi Motors člen Limited Value Analysis Olympics Quaker Chemical (Čína) Co., Ltd. Čína Osvědčení ISO 9001 a Qingpu District vzor technologické inovace Ringier Technology QUAKERAL 370 KLG cena za inovaci Čínský automobilový průmysl vynikající externí dodavatel Dodavatel moderní technologie se 100% zahraniční účastí Osvědčení bezpečnosti důlních produktů Moderní podnik se 100% zahraniční účastí vynikající výkon v oblasti ekonomiky a exportu, Šanghaj Benxi Iron & Steel vynikající dodavatel Southwest Aluminum vynikající dodavatel Quaker Chemical S.A. Argentina Osvědčení ISO 9001 Acindar Group přední dodavatel a dodavatel A1 Sello Baires of Buenos Aires cena za kvalitu Siderar, Techint Group dodavatel CA a cena za ověřenou kvalitu Quaker Chemical S.A. Francie Osvědčení ISO 9001 Quaker Chemical S.A. Španělsko Osvědčení ISO 9001 a Corus Laminación y Derivados plochá uhlíková ocel dodavatel úrovně A Lusosider plochá uhlíková ocel dodavatel úrovně A Crown Cork & Seal Can způsobilý Rexam Can způsobilý ThyssenKrupp Galmed plochá uhlíková ocel dodavatel úrovně A Quaker Chemical South Africa (Pty.) Limited J. Afrika Osvědčení ISO 9001 NOSA ocenění 5 hvězdiček NOSA celkový vítěz integrovaného systému 5 hvězdiček NOSA v sekci D3 pro výrobu koksu, rafinovaných ropných produktů a chemických látek NOSA Integrovaná cena Top 100 za prvotřídní výkony SHE Quaker Italia S.r.l. Itálie Osvědčení ISO 9001 Summit Lubricants, Inc. U.S.A. Osvědčení ISO 9000 KVALITA A ENVIRONMENTÁLNÍ UVĚDOMĚNÍ Quaker Chemical India Limited Indie Osvědčení ISO 9001 Quaker Chemical Indústria e Comércio Ltda Brazil Osvědčení ISO 9001 (ABS-Quality Evaluations, Inc.) Termicom dodavatel roku COSIPA-USIMINAS Group dodavatel roku TecniQuimia Mexicana S.A. de C.V. Mexiko Osvědčení ISO 9001 a Ocenění za čistý průmysl

13 Globální přítomnost Navíc celosvětová síť prodejců. Splečnost Quaker je pyšná na rozšiřující se síť vysoce kvalifikovaných a úspěšných prodejců, kteří poskytují služby zákazníkům po celém světě. Společnost Quaker má pobočky po celém světě. Naše infrastruktura prodeje, servisu, výzkumu a vývoje, výroby a operativy je navržena tak, aby byly k dispozici našim zákazníkům v místě jejich působiště, ať už je sídlo zákazníka v jedné lokalitě nebo má zařízení po celém světě. Zde je kompletní seznam našich zastoupení včetně kontaktních informací. LOKALITY Severní Amerika Ředitelství Quaker Chemical Corporation One Quaker Park 901 E. Hector Street Conshohocken, PA Quaker Chemical Corporation Global Automotive Headquarters Telegraph Road, Suite 205 Bingham Farms, MI Quaker Chemical Corporation Výroba & Logistika Birwood Avenue Detroit, MI Quaker Chemical Corporation Výroba a Logistika - Steel Products 3431 Yankee Road Middletown, OH Summit Lubricants, Inc. Komerční prodej/výroba a Logistika 4D Treadeasy Avenue Batavia, NY AC Products, Inc Painter Avenue Whittier CA Epmar Corporation E. Barton Circle Santa Fe Springs, CA epmar.com G.W. Smith & Sons Inc Spaulding Road Dayton, OH gwsmithandsons.com Q 2 Technologies, LLC Highway 105 West Suite 200 Montgomery, TX q2technologies.com TecniQuimia Mexicana S.A. de C.V. Apartado Postal 5-75 Monterrey, N.L., CP Mexiko H. L. Blachford, Ltd. (Koncesionář) 2323 Royal Windsor Drive Mississauga, Ontario L5J 1K5 Kanada Evropa EVROPSKÉ OEDITELSTVÍ Quaker Chemical B.V. Industrieweg AH Uithoorn Nizozemí Quaker Chemical Limited Unit 6, Brunel Way Stroudwater Business Park Stonehouse, Stroud Gloucestershire, GL10 3SX Anglie

14 Quaker Chemical, S.A. Poligono Industrial Can Bernades-Subirà Calle Ripollès, Santa Perpètua de Mogoda Barcelona Španělsko Quaker Chemical S.A Avenue Louis Roche Bâtiment D Gennevilliers Francii Quaker Italia S.r.l. Via C. Magni 6 - Zona Industriale Tradate (VA) Itálii Moscow Representative Office of Quaker Chemical B.V. Novaja Basmannaya str. 16-4, podjezd 3, office Moscow Rusko Npcoil Dexter Industries S.r.l. Via Carlo Porta 49/ Gorgonzola Milano, Itálii npcoildexter.com Jižní Amerika Ředitelství Jižní Amerika Quaker Chemical Indústria é Comércio Ltda. Avenida Brasil, n o Distrito Industrial de Campo Grande Rio de Janeiro - RJ Brazil Quaker Chemical Indústria é Comércio Ltda. Rua Barão do Triunfo, 73-8º andar Brooklin Paulista São Paulo - SP - Brazil Quaker Chemical S.A. Lavalle 1718, Tenth Floor 1048, Buenos Aires Republic of Argentina Kelko Quaker Chemical, S.A. Av. Francisco de Miranda Edificio Parque Cristal, Piso 7 Torre Este, Los Palos Grandes Caracas, 1060A Venezuela Asie/Pacifik Ředitelství v Asii Quaker Chemical (China) Co., Ltd. No. 619 TianYing Road Qingpu Industrial Park Shanghai People s Republic of Čína Quaker Chemical India Limited 7-B, Pretoria Street Calcutta Indie Quaker Chemical (Australasia) Pty. Limited Building I, Suite Powers Road Seven Hills, NSW 2147 Australia Nippon Quaker Chemical, Ltd , Chome, Shibukawa-Cho Yao City Osaka Japonska Buhmwoo Company, Ltd. (Koncesionář) 703 Yangjae-Dong Seocho-Ku Seoul, Korea South Africa Quaker Chemical South Africa (Pty.) Ltd. Komerční prodej 169 Tedstone Road Wadeville, Johannesburg Republic of South Africa Výroba & Logistika 188 Lansdowne Road Jacobs, Kwa Zulu Natal Republic of South Africa LOKALITY

Celosvětová přítomnost.

Celosvětová přítomnost. Plus celosvětová síť prodejců a poskytovatelů služeb (VAR a LSP). Společnost Quaker se pyšní rozšiřující se sítí vysoce kvalifikovaných prodejců přidané hodnoty (Value Added Resellers - VAR) a místních

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Údržba, oprava, obnova, ochrana. Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení

Údržba, oprava, obnova, ochrana. Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení Údržba, oprava, obnova, ochrana Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení Henkel - řešení pro všechny problémy v údržbě. Údržba, oprava, obnova a ochrana strojního zařízení. Maximalizace produkce,

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ OCHRANA PROTI KOROZI PROSTŘEDKY PRO TVÁŘENÍ CHLADICÍ A MAZACÍ PROSTŘEDKY VÁŠ KOMPETENTNÍ PARTNER Společnost Wilhelm Dietz GmbH & Co. KG byla založena před více

Více

Co pro nás znamená zelené?

Co pro nás znamená zelené? reen Co pro nás znamená zelené? Zelená chemie se skládá z chemikálií a chemických procesů navržených pro snížení nebo eliminaci negativních dopadů na životní prostředí. Globální průmyslový standard, který

Více

S&T CZ Váš partner pro SAP

S&T CZ Váš partner pro SAP S&T CZ Váš partner pro SAP S&T FaST aplikace pro logistiku, výrobu, údržbu Užívejte si SAP HANA v S&T cloudu Komplexní implementace řešení SAP S&T FaST aplikace pro logistiku, výrobu, údržbu S&T CZ s.r.o.

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno Náš zákazník Daikin Distribuce snadno 20 000 zásilek, 15 zemí, jeden globální logistický partner Jak můžeme doručit 20 000 zásilek za rok zákazníkům v 15 různých zemích? Před tímto náročným úkolem stála

Více

Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání

Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání Jméno: Kiekert AG Očekávaný obrat v obchodním roce 2017: 880 milionů Euro Počet zaměstnanců: 6.500 Výrobní závody: 8: Německo, Korea, Česko, USA, Mexiko, Čína,

Více

Vysoce výkonná plastická maziva

Vysoce výkonná plastická maziva Vysoce výkonná plastická maziva Rakouská kvalita pro průmysl Photo by courtesy of SKF www.omv.cz Svět v pohybu. Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí

Více

Vysoce výkonné hydraulické oleje

Vysoce výkonné hydraulické oleje Vysoce výkonné hydraulické oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Růstové faktory českého strojírenství Ostrava, 17.4.2014 Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje Klíčový význam strojírenství pro kraj Tradiční odvětví,

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení Spolehlivostní systémy SKF Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení... a její přínos pro vás Společnost SKF vám může pomoci optimalizovat efektivnost technologických

Více

Dodavatelský portál Senior Flexonics Czech, s.r.o. David Matuška manažer logistiky

Dodavatelský portál Senior Flexonics Czech, s.r.o. David Matuška manažer logistiky Dodavatelský portál Senior Flexonics Czech, s.r.o. David Matuška manažer logistiky Představení společnosti Senior Flexonics Czech, s.r.o. součástí nadnárodní skupiny Senior PLC. Senior PLC Divize Aerospace

Více

Vynález, který změnil svět

Vynález, který změnil svět Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0358/2016. Pozměňovací návrh. Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0358/2016. Pozměňovací návrh. Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE A8-0358./16 16 Čl. 1 bod -1 (nový) Čl. 3 bod 1 písm. g Znění navržené Komisí -1) V čl. 3 bodu 1 se ruší písmeno g); Nedávno zveřejněné publikace EU označují roponosnou břidlici za nekonvenční palivo spíše

Více

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PARNÍHO ČIŠTĚNÍ. Použití ve stravovacích zařízeních a prodejnách potravin

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PARNÍHO ČIŠTĚNÍ. Použití ve stravovacích zařízeních a prodejnách potravin INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PARNÍHO ČIŠTĚNÍ Použití ve stravovacích zařízeních a prodejnách potravin Efektivita nákladů Současné hektické prostředí stravovacích zařízení a prodejen potravin čelí stále rostoucí

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Využívat energii chytře.

Využívat energii chytře. Firemní prezentace Využívat energii chytře. Přímý přístup na energetické trhy pro průmyslové podniky Vyvážení cenových nabídek a tržní volatility Posílení vašich tržních nástrojů prostřednictvím mezinárodních

Více

T30 11/14 Bar. Pístové vzduchové kompresory

T30 11/14 Bar. Pístové vzduchové kompresory T30 11/14 Bar Pístové vzduchové kompresory Ingersoll Rand T30 je tím nejlepším ve své třídě již od založení společnosti v roce 1929. Z hlediska spolehlivosti, efektivity, mechanické flexibility nebo udržovatelnosti

Více

RENOMOVANÝ ITALSKÝ VÝROBCE již od roku 1980 BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY COMPACT AIR

RENOMOVANÝ ITALSKÝ VÝROBCE již od roku 1980 BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY COMPACT AIR RENOMOVANÝ ITALSKÝ VÝROBCE již od roku 1980 BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY COMPACT AIR PROGRAM 2014 Spektrum služeb KDO JE GENTILIN Centrum kvality Firma GENTILIN byla založena před 30 lety v italském městě Trissino

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Cylinderhead Tooling solutions for the automotive industry

Cylinderhead Tooling solutions for the automotive industry Cylinderhead Tooling solutions for the automotive industry NÁSTROJOVÁ ŘEŠENÍ PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL UNIMERCO, s.r.o. INOVATIVNÍ SPOLEČNOST Podpora na místě UNIMERCO, s.r.o. bylo založeno v roce 2006

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min www.almig.cz Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TM TECHNOLOGY Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Moderní motory, vyšší zatížení motorových olejů. Moderní automobilové motorové oleje, které

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

N A N O F O R L I F E

N A N O F O R L I F E NANO FOR LIFE OBSAH KDO JSME? POTENCIÁL NANOVLÁKEN CO NABÍZÍME? TECHNOLOGIE NANOSPIDER KDO JSME? KDO JSME? česká technologická společnost založená v roce 2000, sídlící v Liberci v České republice (v roce

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

50% SLEVA. na VODNÍ ČERPADLA. pro osobní vozy ELITNÍ CENY TÝDNE 2. 3. 8. 3. 2015 10/2015. Příklady akčních položek

50% SLEVA. na VODNÍ ČERPADLA. pro osobní vozy ELITNÍ CENY TÝDNE 2. 3. 8. 3. 2015 10/2015. Příklady akčních položek ELITNÍ CENY TÝDNE 2. 3. 8. 3. 2015 10/2015 50% SLEVA na VODNÍ ČERPADLA pro osobní vozy Příklady akčních položek Objednací číslo Výrobce Příkad použití MOC Vaše cena s 50% slevou SPA 1235 SALERI CITROEN

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Strategický přístup v nákupu RWE CZ. Den dodavatelů Praha

Strategický přístup v nákupu RWE CZ. Den dodavatelů Praha Strategický přístup v nákupu RWE CZ Den dodavatelů Praha 15. 3. 2016 RWE 3/21/2016 Strana 1 Obvyklý přístup k nákupu v podnicích a firmách V praxi se nákupní oddělení většiny společností věnuje především

Více

50% SLEVA. na VODNÍ ČERPADLA. pro osobní vozy ELITNÍ CENY TÝDNE 17. 11. 23. 11. 2014 47/2014. Příklady akčních položek

50% SLEVA. na VODNÍ ČERPADLA. pro osobní vozy ELITNÍ CENY TÝDNE 17. 11. 23. 11. 2014 47/2014. Příklady akčních položek ELITNÍ CENY TÝDNE 17. 11. 23. 11. 2014 47/2014 50% SLEVA na VODNÍ ČERPADLA pro osobní vozy Příklady akčních položek Objednací číslo Výrobce Příkad použití MOC Vaše cena s 50% slevou SPA 1235 SALERI CITROEN

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Winoa Prezentace firmy. www.winoagroup.com

Winoa Prezentace firmy. www.winoagroup.com Winoa Prezentace firmy 1 Poslání skupiny Spolupracujeme s našimi zákazníky kdekoliv na světě a nabízíme ekonomické, ekologické a jednoduše aplikovanéřešení proměny povrchu jejich produktů. Yves Barraquand,

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 2. 12. 2014, Praha Základní informace k ETV Novinka na českém a slovenském trhu Určeno: výrobcům,

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Kvalita a kompetence silného partnera

Kvalita a kompetence silného partnera Kvalita a kompetence silného partnera Engineering Projectmanagement Monitoring Consulting Assistance Tooling V obchodní činnosti se firma IPMA v první řadě specializuje na oblasti Engineering a Projectmanagement,

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Kovové trubky Vhodná výbava pro vysoké zatížení

Kovové trubky Vhodná výbava pro vysoké zatížení Kovové trubky Vhodná výbava pro vysoké zatížení Stav: leden 2012 DRENÁŽNÍ SYSTÉMY ELEKTROSYSTÉMY DOMÁCÍ TECHNIKA PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY Ocelové a nerezové trubky Sortiment ocelových a nerezových trubek z

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena Společně dokážeme více AIG ve světě AIG v ČR 90 + let na pojistném trhu 88M + klientů obrat 68 mld. dolarů 20 + let v České republice 1. zahraniční neživotní pojišťovna po roce 1989 působnost ve130 + zemích

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min www.almig.cz ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Maziva pro kompresory a vakuové pumpy ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

Maziva pro kompresory a vakuové pumpy ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU PRO KAŽDÉ POUŽITÍ Maziva pro kompresory a vakuové pumpy ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU PRO KAŽDÉ POUŽITÍ Maziva pro kompresory a vakuové pumpy Již více jak 60 let je vedoucím ve vývoji syntetických maziv a jako řešitel problémů pro

Více

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 (ČSN P ISO/TS 16949:2009) Systémy managementu kvality Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťující sériovou výrobu

Více

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s.

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. SN2STI04 29. 6. 2014 Bc., KLU144 1 Profil

Více

Nejvyšší výkony podmíněné provozem

Nejvyšší výkony podmíněné provozem 12345 Zajistit provoz Nejvyšší výkony podmíněné provozem Je to tak jednoduché. 12 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních

Více

Haupttitel Aussen Book. www.ammann-group.com. Subline Demi Subline Demi Subline Demi Subline Demi Subline Demi

Haupttitel Aussen Book. www.ammann-group.com. Subline Demi Subline Demi Subline Demi Subline Demi Subline Demi Bereich Machines Bereich Haupttitel Aussen Book Haupttitel Produktová Aussen mapa Demi www.ammann-group.com Subline Demi Subline Demi Subline Demi Subline Demi Subline Demi Ammann ve světě Hutnící stroje

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Dovolte abychom Vám alespoň v krátkosti představili světoznámou značku CARRIER...

Dovolte abychom Vám alespoň v krátkosti představili světoznámou značku CARRIER... Dovolte abychom Vám alespoň v krátkosti představili světoznámou značku CARRIER... CARRIER VYUŢÍVÁ PODPORU VÝZNAMNÉ TECHNOLOGICKÉ KORPORACE UTC. Carrier Corporation je součástí United Technologies Corporation

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. AC 1000 LTA Váš specialista pro filtraci

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. AC 1000 LTA Váš specialista pro filtraci ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT LTA Váš specialista pro filtraci VZDUCHOVÉ FILTRY LTA Čistý vzduch se vyplatí Díky rozsáhlému konceptu LTA řešení a individuálně navrženým řešením dokáže LTA najít správné řešení

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY armáda TĚŽEBNÍ SYSTÉMY Důlní technika Vrtná zařízení na moři i na souši Napájecí a řídící systémy Komplexní řešení propojení LETECKÝ PRŮMYSL Motory, draky

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Aplikace. zákaznická řešení TOX PRESSOTECHNIK. TOX -Clinching Spojování. Montáž. Zalisování. Nýtování. Děrování. Značení. Upínání. Lisování.

Aplikace. zákaznická řešení TOX PRESSOTECHNIK. TOX -Clinching Spojování. Montáž. Zalisování. Nýtování. Děrování. Značení. Upínání. Lisování. Aplikace TOX -Clinching Spojování Montáž Zalisování TOX PRESSOTECHNIK zákaznická řešení Nýtování Děrování Značení Upínání Lisování Ohýbání TOX -Systémová řešení Modulární pohony TOX -Powerpackage energeticky

Více

Od strategických partnerství a aliancí k integraci. Jiří Cienciala

Od strategických partnerství a aliancí k integraci. Jiří Cienciala Od strategických partnerství a aliancí k integraci Jiří Cienciala 2.4.2002 Obsah prezentace?proč partnerství, aliance, integrace jsou tak důležité v současném hutnictví? 2 Specifika světového ocelářského

Více

Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Praha, 29. dubna 2014 Daniela Kubíčková Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná

Více

Huisman Czech Republic

Huisman Czech Republic Huisman Czech Republic Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj podniku Konference: Strojírenství Ostrava 2013 Ing. Roman Stankovič, MBA Managing Director HUISMAN v ČR Mateřská

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. AC 500 LTA Váš specialista pro filtraci

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. AC 500 LTA Váš specialista pro filtraci ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT AC 500 LTA Váš specialista pro filtraci VZDUCHOVÉ FILTRY LTA Čistý vzduch se vyplatí Díky rozsáhlému konceptu LTA řešení a individuálně navrženým řešením dokáže LTA najít správné

Více

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM)

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Professionals in Cooperation www.ismm.cz ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. Platnost: 17. 12. 2015 Úvod Naše dodavatele považujeme

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček.

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Brusel / Praha, 25. června 2014 Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Projekt dokazuje výhody

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Energetický management v praxi

Energetický management v praxi Seminář "Vápno, cement, ekologie 2012" Skalský Dvůr Petr Cermánek - DNV KEMA Energy & Sustainability Obsah DNV KEMA Energy & Sustainability kdo jsme Energetická účinnost Energetický management trocha teorie

Více

Ochrana a zdraví při zpracování kovů: možnosti zlepšení

Ochrana a zdraví při zpracování kovů: možnosti zlepšení NEWS Contact: Eliana Holguin Global Marketing Manager holguine@quakerchem.com T. 610.832.7897 For Release: Immediate Ochrana a zdraví při zpracování kovů: možnosti zlepšení CONSHOHOCKEN, PA (duben 2012)

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více