EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE"

Transkript

1 EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014

2 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní společnost, která zajišťuje projektové práce a služby v oboru investiční výstavby, rekonstrukcí, modernizací a inovací služeb specializuje se především na oblast jaderné a klasické energetiky a na energetická díla z obnovitelných zdrojů nabízí své služby i v dalších oblastech, např. petrochemie, teplárenství, průmyslové a vodohospodářské stavby. 1

3 Historie 1991 založena společnost EGP INVEST, spol. s r.o., která ve své podnikatelské činnosti navazuje na zkušenosti projektového střediska otevřeného v Uherském Brodě již v roce založena organizační složka v Trnavě 2009 EGPI se stává 100% dceřinou společností ÚJV Řež, a.s zřízeno stálé pracoviště v JE Mochovce 2009 certifikace SMK podle normy ISO 9001, EMS podle normy ISO a BOZP podle normy OHSAS

4 BOZP v EGPI Anotace: Bezpečnost je jednou z nejdůležitějších součástí fungování jaderné elektrárny. Všichni pracovníci, včetně projektantů, kteří se podílejí na jejím provozu, musí dodržovat stanovené bezpečnostní pokyny a opatření. Projektanti, kteří se dostávají do různých částí jaderného nebo konvenčního ostrova JE, musí být řádně proškoleni a vybaveni vhodnými OOPP. Proto EGP INVEST, spol. s r.o. klade velký důraz na vytvoření vhodného pracovního prostředí, na zajištění školení o bezpečnosti, zdravotních prohlídek a vybavení OOPP svých projektantů. 3

5 BOZP v EGPI Základní firemní dokumentace pro oblast BOZP: Pracovní řád Firemní kultura Bezpečnost a ochrana zdraví Požární ochrana Zajištění zdravotní péče zaměstnanců Zásady poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků Provozní řád pracoviště Uherský Brod, Trnava, Praha 4

6 BOZP v EGPI Specifická firemní dokumentace pro oblast BOZP: Manuál pro zajištění požadavků BOZP a ochrany ŽP při realizaci stavby Kontrolní a revizní činnost v oblasti BOZP Plánování a koordinace BOZP na stavbách Činnost skupiny Designer on Site na MO34 Činnost skupiny Designer on Site na EDU (při seizmickém zodolňování nosných konstrukcí JE Dukovany) 5

7 BOZP v EGPI Za oblast BOZP v EGPI má primární odpovědnost vrcholové vedení, které v rámci organizační struktury deleguje příslušné činnosti k zajištění BOZP na další pracovníky. EGPI externě, na základě smlouvy, spolupracuje s bezpečnostním technikem firmy BUREAU VERITAS Czech Republic, s.r.o., který mimo jiné provádí identifikaci rizik, jejich analýzu a kontrolu plnění přijatých opatření. 6

8 BOZP v EGPI Organizační struktura EGPI k zajištění BOZP 7

9 BOZP v EGPI Vhodné pracovní prostředí: Cíl: Zajištění bezpečného pracoviště Pravidelné prohlídky pracovišť bezpečnostním technikem Pravidelné revize elektrických a plynových zařízení, hydrantů a hasících přístrojů Preventivní opatření 8

10 BOZP v EGPI Zdravotní prohlídky a školení o bezpečnosti Cíl: Zdravotní způsobilost a proškolení zaměstnanci Zdravotní prohlídky periodické, speciální pro práci ve výškách, pro vstup do kontrolovaného pásma JE Školení zaměstnanců: Periodické školení o BOZP a PO Školení řidičů referentských vozidel Školení o poskytování první pomoci Školení pro práci ve výškách Školení pro vstup do JE a kontrolovaného pásma 9

11 BOZP v EGPI Osobní ochranné pracovní prostředky Cíl: Zajištění ochrany a bezpečnosti zaměstnanců při práci Projektanti se při své práci pohybují převážně na stavbách a z tohoto důvodu musí dodržovat příslušné předpisy a musí být vybavení OOPP Požadavky na OOPP jsou uvedeny v dokumentu EGPI Zásady poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků Základní OOPP pracovní oděv a obuv, přilba, výstražná vesta Pro pohyb v JE jsou projektanti vybaveni dalšími specifickými OOPP 10

12 Zajištění BOZP EGPI na MO34 Organizační struktura k zajištění BOZP v rámci projektu dostavby MO34 11

13 Zajištění BOZP EGPI na MO34 Pro zajištění BOZP svých zaměstnanců EGPI pravidelně: Přezkoumává a aktualizuje vnitřní dokumentaci Aktualizuje seznam externí dokumentace právní předpisy, dokumentace MO34 Provádí školení zaměstnanců Provádí zdravotní prohlídky 12

14 Zajištění BOZP EGPI na MO34 Dokumentace pro projektový tým MO34-Dostavba: Dokumentace EGPI (zejména): Realizace prací při dostavbě JE Mochovce 3. a 4. blok jmenování týmu Realizace prací MO34 organizační a personální zajištění Zásady poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků Právní předpisy SR (zejména): Zákon č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z.o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko Dokumentace MO34 vydaná společností Slovenské elektrárne, a.s. 13

15 Zajištění BOZP EGPI na MO34 Školení projektového týmu MO34-Dostavba: V rámci EGPI: Školení zaměstnanců v předpisech pro JE SR Periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO Školenie vodičov obsluha motorového vozidla Kurz prvej pomoci pro zaměstnance organizační složky v Trnavě 14

16 Zajištění BOZP EGPI na MO34 V rámci MO34: Školenie o všeobecnej spôsobilosti zamestnancov dodávateľov pre vstup a bezpečný pohyb, pobyt a výkon práce v MO34 zaradených v 4. skupine prováděné firmou KONTROLSPOL, s.r.o. Školenie zamestnancov BOZP (ISK) Periodické školenie - BOZP, Ochrana před požiarmi Školenie pre vstup do sprísnenej montáže Základné školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou lezeckou technikou Identifikácia výstuže a iných zabudovaných prvkov, železobetónových konštrukcií s výstelkou, bez výstelky - PNM Školenie: Koordinácia a špecifikácia vybraných činností v priestoroch sprísnenej montáže PNM a Technické podmienky pre sprísnenú montáž technologického zariadenia PNM

17 Zajištění BOZP EGPI na MO34 Řízení zdravotních prohlídek: Zdravotní péče je rozpracována ve směrnici Zajištění zdravotní péče zaměstnanců. EGPI má uzavřené smlouvy s lékaři jak pro zaměstnance v ČR, tak i pro pracovníky organizační složky na Slovensku. Každoročně smluvní lékaři provádějí prohlídku pracovišť a kontrolu vybavení lékárniček. Zaměstnanci/projektanti absolvují: Periodickou zdravotní prohlídku Zdravotnícku prehliadku o psychickej spôsobilosti pre vstup do CHP a VP JZ 16

18 Zajištění BOZP EGPI na MO34 Poskytování a kontrola přidělování OOPP: Poskytování a kontrola přidělování OOPP je rozpracována ve směrnici Zásady poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků Směrnice obsahuje seznam OOPP, které mohou být zaměstnanci přiděleny Funkčnost OOPP je pravidelně kontrolována bezpečnostním technikem EGPI Evidence poskytnutí OOPP je prováděna zápisem do Evidenční karty jednotlivých zaměstnanců 17

19 Zajištění BOZP EGPI na MO34 Evidenční karta výdeje OOPP 18

20 Zajištění BOZP EGPI na MO34 Technická činnost skupiny Designer On-Site Povinnosti pracovníků Při práci na stavbě pracovníci: mají viditelně umístěnou vstupní kartu dodržují požadavky na BOZP mají OOPP pracovní oděv, přilbu s logem EGPI, ochranné brýle, boty s ocelovou špičkou, baterku a chránič sluchu, případně bezpečnostní popruhy mají propisovací tužku, fixu, poznámkový blok a metr 19

21 Zajištění BOZP EGPI na MO34 Technická činnost skupiny Designer On-Site 20

22 Zajištění BOZP EGPI na MO34 Projektant při kontrole práce 21

23 Kontakt EGP INVEST, spol. s r.o. Ant. Dvořáka Uherský Brod Česká republika Tel.:

24 23

25 Děkuji za pozornost. Ing. Jaroslav Prachař 24

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost.

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. . Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. Otázka Ano Ne Netý.. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU V ROCE 2008 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ Adresa společnosti: Poláškova 100/3 716 00 Ostrava IČO: 25879081 DIČ: CZ25879081 Tel:(+420) 602-561-821 Tel./fax:(+420) 596-232-485 e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ O SPOLEČNOSTI

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI...3

PROFIL SPOLEČNOSTI...3 OBSAH: TITULNÍ STRANA... 1 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...6 3. OBCHODNÍ A VÝROBNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2004...8 4. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI V ROCE 2004...10

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35

BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35 BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35 Čj: Be/To/05-01/02/2010. EXPERTNÍ POSUDEK Posouzení kvality inženýrských činností prováděných mandatářem, společností

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více