Ako veľmi bolí konsolidácia Analýza vplyvu fiškálnej konsolidácie na rast HDP na Slovensku. Veronika Čolláková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ako veľmi bolí konsolidácia Analýza vplyvu fiškálnej konsolidácie na rast HDP na Slovensku. Veronika Čolláková"

Transkript

1 Ako veľmi bolí konsolidácia Analýza vlv fiškálnej konsolidácie na as HDP na Slovensk Veonika Čolláková

2 Moivácia Slovensko sa nachádza o ďalšej významnej eae obdobia konsolidácie ( ) Vlv konsolidácie na HDP v ekonomických eóiách neexisje jednoznačný konsenzs Nedosaočne ebádaná éme neexisje jasná odoveď na oázk aký veľký je fiškáln mlilikáo na Slovensk. (Benčík 29; OECD 21) O konsolidácii vieme menej ako o simloch 2

3 Ciele Odhadnúť veľkosť mlilikáoa e Slovensko Skúsiť odovedať na oázk či na škúe oaení záleží Odhadnúť vlv ealizovaných konsolidácií ( ) 3

4 Škúa ezenácie Čo (ne)vieme o fiškálnch mlilikáooch Odhad fiškálnch mlilikáoov na Slovensk OECD odhad SVAR analýza DSGE model QUEST III Výsledk a záve 4

5 Čo je mlilikáo? 5

6 Čo (ne)vieme o fiškálnch mlilikáooch elaívne málo... na ozdiel od vlvov moneánej oliik neexisje šiší konsenzs ohľadom efekov fiškálnej oliik na ekonomik veľkosť mlilikáoa je závislá na mnohých fakooch (ovoenosť ekonomik sklon k soebe ekonomický ckls samoná škúa oaení...) odhad sú cilivé na výbe ekonomeickej meód (DSGE SVAR škálne ovnice case sdies...) 6

7 Čo (ne)vieme o fiškálnch mlilikáooch Rle of hmb ekonomik výdavkové mlilikáo íjmové mlilikáo veľké ekonomik sedne veľké ekonomik malé ekonomik < 5 < 25 mlilikáo nie sú smeické ani lineáne Exisjú aj íad e neaívn mlilikáo (ický v íade anziívnch ekonomík (Rzonca A. a kol. 25)) výška mlilikáoa je v súčasnosi eše vššia (kíza okles dôve) 7

8 Odhad fiškálnch mlilikáoov na Slovensk 8

9 Šúdia OECD + jeden z mála odhadov fiškálnch mlilikáoov e Slovensko + jeden z mála disaeovaných odhadov mlilikáoov e Slovensko + odhad na 2 ok - neiam odhad - dolná hanica je isôsobená šokom fiškálnej exanzie Odhad fiškálnch mlilikáoov e Slovensko odľa OECD* Invesície do infaškú Nák ovaov a slžieb Tansfe domácnosiam DPFO Neiame dane a osané oaenia 1. ok ok * honá hanica edsavje exenú úav odhadného mlilikáoa o neaívn cklickú ozíci koá zvšje fiškálne mlilikáo Zdoj: OECD 9

10 SVAR analýza ís Blanchad a Peoi (22) a Peoi (24) eálne výdavk () čisé dane () HDP () cen () úoková miea () 5-zložkový VAR ezídá edkovanej fom vieme zaísať: edkované šok 1 e e e e e e e škálne šok

11 SVAR analýza (okač.) ssém na idenifikáci ssém oebjeme ešikcií 11 B ) ( 2 2 n n n

12 Výsledk SVAR analýz 1. Reakcia HDP na neaívn výdavkový imlz o veľkosi 1% HDP.3 Reakcia HDP na oziívn imlz do čisých daní o veľkosi 1% HDP Mlilikáo okamžiý 1-očný kmlaívn 2-očný kmlaívn 3-očný kmlaívn dlhodobý Výdavkový neaívn Píjmový oziívn 12

13 Výsledk SVAR analýz (okač.) Reakcia HDP na disaeované neaívne výdavkové imlz o veľkosi 1% HDP Reakcia HDP na oziívne idisaeované imlz do čisých daní o veľkosi 1% HDP odvod dane -.5 invesície vo VS soeba vo VS Mlilikáo okamžiý 1-očný kmlaívn 2-očný kmlaívn 3-očný kmlaívn dlhodobý Vládna soeba neaívn Vládne invesície neaívn Dane oziívn Odvod oziívn 13

14 QUEST III škáln DSGE model Eóskej komisie 14

15 Savba model 15

16 Modelový diaam Domáca ekonomika Fim s medziodkcio Zahaničie Th finálnch odkov Domácnosi R&D Fim s konečno odkcio Finančné h Vláda

17 Šok Šok Na výdavkovej sane - vládna soeba vládne invesície Na íjmovej sane DPH daň z áce Šok nasavjeme ako emanenné Cieľjeme dlh na hodno 25 17

18 Výdavková sana Okamžiý 39 Ročný 25 Dlhodobo neaívn Okamžiý 5 Ročný 58 Dlhodobo oziívn 18

19 Píjmová sana Okamžiý 9 Ročný 2 Dlhodobo neaívn Okamžiý 12 Ročný 21 Dlhodobo neaívn 19

20 Smá výsledkov z QUEST Tabľka 18 : O dhad fiškálnch mlilikáoov z model Q UEST III Mlilikáo okamžiý 1-očný 2-očný 3-očný 1-očný dlhodobý Vládna soeba neaív n Vládne inv esície oziív n DPH neaív n Daň z íjm neaív n Zdoj: IFP QUEST V kákodobom hoizone sú íjmové mlilikáo nižšie ako výdavkové Vládne invesície isievajú k najväčšej sae as V dlhodobom hoizone je najmenej bolesivejšie škanie cez vládn soeb 2

21 Zhnie a záve T abľka 13 Ineval odhadov e očný kmlaívn mlilikáo Výdavkový Píjmový 15-2 Zdoj: IFP konsolidácia osednícvom výdavkov má ooi íjmovej konsolidácii vššie náklad v odobe saeného as v kákodobom hoizone v sednodobom až dlhodobom hoizone je menej bolesivá Na výdavkovej sane sa ako menej škodlivé oaenie javí zníženie vládnch nákov a káenie mzdových výdavkov ooi znižovani vládnch invesícií. Na íjmovej sane b náas daní mal viesť k menším neaívnm doadom na ekonomik ako zvýšenie odvodov ičom v íade daní sú menšie sa na ase i zvšovaní DPH ako i zvšovaní daní z áce. 21

22 Pieso na vaše oázk... 22