T3/T3+ * * Slovenščina. Uporabniški priročnik. (S/N T3xxx ) Stroj za čiščenje in sušenje Rev. 03 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T3/T3+ * * Slovenščina. Uporabniški priročnik. (S/N T3xxx ) Stroj za čiščenje in sušenje Rev. 03 ( )"

Transkript

1 T3/T3+ Stroj za čiščenje in sušenje Slovenščina Uporabniški priročnik (S/N T3xxx ) Rev. 03 ( ) * *

2 UPORABA Ta navodila so priložena vsakemu novemu modelu. Vsebujejo potrebna navodila za delovanje in vzdrževanje. Pred začetkom uporabe ali vzdrževanja stroja preberite celoten priročnik in pridobite razumevanje o delovanju stroja. Ta naprava vam bo izvrstno služila. Vendar boste dosegli najboljše rezultate z najmanj truda če: S stroj uporabljate skrbno, S stroj redno vzdržujete v skladu z navodili za vzdrževanje stroja, S stroj vzdržujete z originalnimi ali enakovrednimi nadomestnimi deli. Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti. PODATKI O STROJU Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo. Št. modela - Serijska številka - Dodatnaopremastroja- Prodajni predstavnik - Telefonska št. prodajnega predstavnika - Številka stranke - Datum vgradnje - VARUJTE OKOLJE Prosimo, da ovojnino, stare sestavne dele stroja kot so akumulatorji, nevarne tekočine kot so tekočina proti zamrzovanju in olje oddate na okolju neškodljiv in varen način, v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Vedno skušajte obnavljati. TENNANT N.V. Industrielaan AB P.O. Box AA Uden-Nizozemska Pridržujemo si pravico do nenapovedanih sprememb specifikacij in nadomestnih delov. Avtorske pravice E2008, 2010 Tennant Company. Vse pravice pridržane. DEKLARACIJA O SKLADNOSTI ZA STROJE ZA EU (Priloga II, razdelek A) TENNANT N.V. Industrielaan AB P.O. Box AA Uden-Nizozemska Uden/Nizozemska, Richard van den Hoogen - Varnost, skladnost, dokumentacija in potrdila Model: T3 / T3+ št.: MT3 S tem izjavljamo na našo lastno odgovornost, da je stroj - skladen z zahtevami smernice Stroji (2006/42/ES), dopolnjene z uporabo nacionalne zakonodaje - in je skladen s predpisi v smernici Elektromagnetna neškodljivost (2004/108/ES) in da - so bili uporabljeni naslednji usklajeni standardi (ali deli/klavzule le teh): EN ISO , EN 1037, EN , EN , EN ISO , EN ISO , EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN 55012, EN , EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN so bili uporabljeni naslednji državni tehnični standardi in specifikacije (ali njihovi deli/klavzule): ni znano 2 Tennant T3 / T3+ (06-10)

3 UPORABA KAZALO VARNOSTNA OPOZORILA... 4 VARNOSTNE OZNAKE... 5 DELI STROJA... 6 SIMBOLI NADZORNE PLOŠČE... 7 VGRADNJA STROJA... 7 ODSTRANJEVANJE STROJA IZ EMBALAŽE... 7 VGRADNJA AKUMULATORJEV... 7 KAKO STROJ DELUJE... 8 INFORMACIJE O KRTAČAH IN BLAZINICAH... 8 PRIPRAVA STROJA NA UPORABO... 9 PRITRJEVANJE SKLOPA OTIRALNIKA... 9 VGRADNJA KRTAČ/BLAZINIC... 9 VGRADNJA FAST-PAKA (MODEL FAST) POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO UPORABA STROJA PREVERJANJE PRED ZAČETKOM UPORABE UPORABA STROJA USTAVLJANJE V SILI (POGONSKI MODEL) 13 MED UPORABO STROJA ŠTEVEC AKUMULATORJA PREKINJALO ŠTEVEC UR PRAZNJENJE POSOD PRAZNJENJE OBNOVITVENE POSODE PRAZNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO POLNJENJE AKUMULATORJEV TEHNIČNI PODATKI O POLNILNIKU AKUMULATORJA UPORABA VGRAJENEGA POLNILNIKA AKUMULATORJA KODE NAPAK VGRAJENEGA POLNILNIKA AKUMULATORJA VZDRŽEVANJE STROJA DNEVNO VZDRžEVANJE MESEČNO VZDRžEVANJE VZDRŽEVANJE MOTORJEV VZDRŽEVANJE SISTEMA FAST POSTOPEK IZPIRANJA EC-H2O MODULA. 22 ZAMENJAVA LAMEL OTIRALNIKA NASTAVLJANJE LAMEL OTIRALNIKA VZDRŽEVANJE AKUMULATORJEV (AKUMULATORJI S SVINČENO KIINO). 23 MENJAVA MOTORNEGA JERMENA KRTAČ (MODELI Z DVEMA DISKOMA) PREVAŽANJE STROJA SHRANJEVANJE STROJA ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM NADOMESTNI DELI, KI JIH IMEJTE V ZALOGI ODPRAVLJANJE TEŽAV KODE NAPAK LED ŠTEVCA AKUMULATORJA (POGONSKI MODEL) SPECIFIKACIJE DIMENZIJE STROJA Tennant T3 / T3+ (06-10) 3

4 UPORABA VARNOSTNA OPOZORILA Ta stroj je namenjen za poslovno uporabo. Načrtovan je izključno za čiščenje trdih talnih oblog v zaprtih prostorih, konstrukcija pa ne dopušča uporabe v druge namene. Pri uporabi stroja uporabljajte samo priporočene blazinice, krtače inčistila, ki so bila odobrena za uporabo s strojem. Po celotnem priročniku se uporabljajo naslednji opozorilni simbol in naslov "ZA VARNOST": OPOZORILO: Opozarja na nevarnosti ali nevarne postopke, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. ZA VARNOST: Označuje dejanja, ki jih je treba opraviti, da je zagotovljeno varno delovanje opreme. Naslednji opozorilni varnostni znaki opozarjajo na morebitno nevarnost za uporabnika ali opremo. Vsi uporabniki jih morajo prebrati, razumeti in upoštevati. OPOZORILO: Nevarnost požara ali eksplozije: - Nikoli ne uporabljajte vnetljivih tekočin ali upravljajte stroja v bližini vnetljivih tekočin, hlapov ali prahu. Ta stroj ni opremljen z eksplozijsko varnim motorjem. Elektromotorji se bodo ob vklopu in med delovanjem iskrili, kar lahko povzroči požar ali eksplozijo, če se stroj uporablja v območju, kjer so prisotni vnetljivi hlapi, tekočine ali prah. - Ne pobirajte vnetljivih materialov ali reaktivnih kovin. - Akumulatorji izpuhtevajo vodik. Varujte jih pred iskrenjem ali odprtim ognjem. Pokrov prostora za akumulatorje naj bo med polnjenjem odprt. OPOZORILO: Električna nevarnost - Pred servisiranjem stroja odklopite kable akumulatorjev in vtikač polnilnika. - Akumulatorjev nikoli ne polnite s poškodovanim napajalnim kablom. Ne predelujte vtikača. Če je napajalni kabel polnilnika poškodovan ali pretrgan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da prepreči nevarnost. OPOZORILO: Vrteča sekrtača. Roke držite na varni razdalji. Pred delom na stroju izklopite napajanje. Naslednje informacije sporočajo potencialno nevarna stanja upravljavcu ali opremi: ZA VARNOST: 1. Stroj ne sme obratovati: - z vnetljivimi tekočinami ali v bližini vnetljivih hlapov, saj lahko pride do požara ali eksplozije, - če uporabnik ni usposobljen in pooblaščen, - če uporabnik ni prebral in razumel uporabniškega priročnika, - če stroj ni v stanju, primernem za uporabo. 2. Pred zagonom stroja: - poskrbite, da so nameščene indapravilno delujejo vse varnostne naprave. 3. Ko uporabljate stroj: - se na nagnjenih in spolzkih površinah premikajte počasi, - nosite čevlje, ki ne drsijo, - zmanjšajte hitrost med zavijanjem, - takoj poročajte o morebitnih poškodbah stroja ali napačnem delovanju, - nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo na stroju ali v njegovi bližini, - upoštevajte navodila za uporabo in mešanje na embalaži kemičnih sredstev, - ga ne uporabljajte na nagnjenih površinah, katerihnaklonpresega5%(3 ). 4. Preden zapustite stroj ali ga začnete servisirati: - seustavitenavodoravnipovršini, - ugasnite stroj, - vklopite parkirno zavoro; - odstranite ključ. 5. Ko servisirate stroj: - se izogibajte vrtečim se delom. Ne nosite ohlapnih jopičev, srajc ali oblačil z ohlapnimi rokavi. - pred začetkom del na stroju odklopite akumulatorje, - pri delu z akumulatorji ali kabli akumulatorjev nosite zaščitne rokavice in zaščito oči, - izognite se stiku s kislino iz akumulatorjev, - Nosite zaščitne rokavice in zaščito oči, ko delate s kisom. - stroja ne čistite z visokotlačnimi čistilniki ali tekočo vodo. To lahko povzroči električno okvaro. - uporabite originalne ali odobrene nadomestne dele, - vsa popravila mora opraviti kvalificiran serviser, - strojanepredelujte. 4 Tennant T3 / T3+ (09-08)

5 UPORABA 6. Ko prevažate stroj: - ugasnite stroj, - nedvigajtestrojaznameščenimi akumulatorji, - zadviganjestrojaimejtepomoč, - uporabite priporočeno rampo, ko nalagate/razkladate stroj na/s tovornjaka ali prikolice, - stroj pričvrstite na tovornjak ali prikolico s trakovi, - čistilno glavo postavite v spuščeni položaj, - vklopite parkirno zavoro. VARNOSTNE OZNAKE Varnostne oznake so nameščene na stroju na označenih mestih. Če oznake manjkajo, so poškodovane ali nečitljive, jih zamenjajte. OZNAKA ZA POLNJENJE AKUMULATORJA - se nahaja na spodnji strani obnovitvene posode. OPOZORILO: Nevarnost požara ali eksplozije. Akumulatorji izpuhtevajo vodik. Varujte jih pred iskrenjem ali odprtim ognjem. Pokrov prostora za akumulatorje naj bo med polnjenjem odprt. OZNAKA ZA VRTEČE SE KRTAČE -na čistilni glavi OPOZORILO: Vrteča se krtača. Roke držite na varni razdalji. Pred delom na stroju izklopite napajanje. Tennant T3 / T3+ (01-08) 5

6 UPORABA DELI STROJA ec-h2o Model , Ročaj za upravljanje 2. Varnostna ročica za upravljanje 3. Gumb za nadzor hitrosti (pogonski model) 4. Števec akumulatorja 5. Gumb za ustavitev v sili (pogonski model) 6. Glavno stikalo na ključ 7. Števec ur 8. stikalo za vklop/izklop sistema FaST (model FaST) ec-h2o Stikalo za vklop/izklop sistema (ec-h2o model) 9. Gumb prekinjala motorja za krtače 10. Ogrodje za shranjevanje otiralnika 11. Odprtina za cev 12. Cev za količino/praznjenje posode za raztopino 13. Ročicazapritisk(60cmmodel) 14. Stopalka za dvig čistilne glave 15. Sklop otiralnika 16. Gumb za nadzor pretoka raztopine 17. Odprtina za čiščenje posode za raztopino 18. Stopalka za dvig otiralnika 19. Cev za praznjenje obnovitvene posode 20. Opora za obnovitveno posodo 21. Akumulatorji 22. Vgrajeni polnilnik akumulatorja 23. Posoda z raztopino 24. Odprtina za dolivanje/čiščenje z vedrom 25. FaST-PAK koncentrat (Model FaST) ec-h2o Sistemski modul (ec-h2o model) 26. Obnovitvena posoda 27. Pokrov obnovitvene posode 28. Držalo za skodelico 29. Čistilna glava 30. Blazinica/Krtača 31. Okence pogona blazinice 32. Stenska kolesca 33. Parkirna zavora 34 ec-h2o Lučka sistema (ec-h2o model) 6 Tennant T3 / T3+ (06-10)

7 UPORABA SIMBOLI NADZORNE PLOŠČE Glavno I/O stikalo na ključ Nizka hitrost Stikalo za vklop/izklop sistema FaST (FaST Model) ec-h2o Stikalo za vklop/izklop sistema (ec-h2o model) 5% (3 ) Največji kot vzpona stroja Nadzor pretoka raztopine Visoka hitrost Prekinjalo motorja za krtače Parkirna zavora Smer varnostne ročice Visok pritisk čistilne krtače (60cmmodel) VGRADNJA STROJA ODSTRANJEVANJE STROJA IZ EMBALAŽE 1. Transportni zaboj temeljito preglejte za poškododbe. Morebitno škodo takoj prijavite prodajalcu. 2. Preverite seznam vsebine. Če kateri del manjka, se obrnite na distributerja. Vsebina: S 2-12 V akumulatorji - dodatna oprema S 2-Penastarazmikalcazaakumulatorje (#630375) S Pladenj za akumulatorje (# ) S 38 cm kabel za akumulatorje (# ) S 1-FaST-PAK 365 koncentrat (#999005) (Model FaST) S Sklop otiralnika Pogone blazinic, krtače in blazinice je potrebno kupiti posebej. 3. Stroj odstranite iz zaboja tako, da odstranite transportne opore in pasove, ki stroj pritrjujejo na paleto. S pomočjo previdno dvignite stroj s palete. POZOR: Stroja ne premikajte s palete brez klančine, sicer se lahko stroj poškoduje. POZOR: Da preprečite poškodbe stroja, vgradite akumulatorje šele, ko ste odstranili stroj s transportne palete. VGRADNJA AKUMULATORJEV OPOZORILO: Nevarnost požara ali eksplozije. Akumulatorji izpuhtevajo vodik. Varujte jih pred iskrenjem ali odprtim ognjem. Pokrov prostora za akumulatorje naj bo med polnjenjem odprt. ZA VARNOST: Ko servisirate napravo, pri delu z akumulatorji in kabli akumulatorjev nosite zaščitne rokavice in zaščito za oči. Izognite se stiku s kislino iz akumulatorjev. Specifikacije akumulatorjev: Dva 12 voltna,100a/5h, 105A/5h or 110A/5h akumulatorja za pogosto globoko praznjenje. Največje dimenzije akumulatorja: 174 mm W x 380 mm L x 284 mm H. 1. Stroj ustavite na ravni površini, odstranite ključ in vklopite parkirno zavoro. 2. Dvignite obnovitveno posodo za dostop do prostora za akumulatorje. Odstranite nepovezani kabelakumulatorjaizprostora(slikano TAG). IKA 1 3. Napladenjprostorazaakumulatorjeprevidno namestite akumulatorje in jih uredite tako, kot je prikazano (Slika 2). Vstavite dva penasta razmikalca pred akumulatorje tako, kot je prikazano. Tennant T3 / T3+ (06-10) 7

8 UPORABA POZOR: Akumulatorjev ne vrzite v prostor, saj se lahko poškodujejo tako akumulatorji kot ohišje stroja. INFORMACIJE O KRTAČAH IN BLAZINICAH ČRNA RDEČA IKA 2 4. Kable akumulatorjev priključite napole akumulatorjev, v številčnem vrstnem redu, kot je označeno (slika 2), RDEČE NA POZITIVNE POLE (+) in ČRNE NA NEGATIVNE POLE (-). POMEMBNO: Pred polnjenjem preverite, ali je vgrajeni polnilnik pravilno nastavljen za vašo vrsto akumulatorjev (glejte NASTAVITVE VGRAJENEGA POLNILNIKA). KAKO STROJ DELUJE Običajno čiščenje (Standardni model): Voda in detergent iz posode za raztopino stečeta na tla skozi ročno nadzorovani ventil za raztopino. Krtače potem zdrgnejo tla z raztopino detergenta in vode in jih tako očistijo. Med premikanjem stroja otiralnik obriše umazano raztopino s tal v obnovitveno posodo. Čiščenje s peno (model FaST): (FaST-Foam activated Scrubbing Technology tehnologija čiščenja z aktivno peno) Za razliko od običajnega čiščenja sistem FaST na tla brizgne majhno količino patentiranega koncentrata FaST-PAK, vode in zraka. Ta mešanica ustvari veliko količino mokre pene, ki omogoča krtačam, da tla temeljito očistijo. Med premikanjem stroja se pena posede, otiralnik obriše umazano raztopino s tal v obnovitveno posodo, pri tem pa ostanejo tla čisto suha in nedrseča. ec-h2o Čiščenje (ec-h2o Model): (ec-h2o-električno konvertirana voda) Normalna voda teče skozi modul, ki vanjo vbrizga kisik in jo nabije z električnim tokom. Električno konvertirana voda se spremeni v mešanico kisle in alkalne raztopine, ki je čistilo z nevtralno vrednostjo ph. Konvertirana voda napada umazanijo, jo razdrobi na manjše dele in potegne s tal, kar omogoča lahkočiščenje strjene umazanije. Konvertirana voda se potem spremeni v navadno vodo v zbiralni posodi. Penasti razmikalci Sprednja stran stroja Za najboljše rezultate čiščenja morate uporabiti pravilno vrsto krtače glede na vrsto čiščenja. Za informacije o številkah nadomestnih delov glejte Priročnik za nadomestne dele. Čistilna krtača s polipropilenskimi ščetinami (črna) -Ta večnamenska krtača s polipropilenskimi ščetinami se uporablja za čiščenje rahlo stisnjene umazanije. Primerna je za vzdrževanje betonskih, lesenih in keramičnih talnih oblog. Čistilna krtača z mehkimi najlonskimi ščetinami (bela) - Priporočamo jozačiščenje tal z zaščitnim slojem. Čisti brez prask. Čistilna krtača z zelo abrazivnimi ščetinami (siva) - Najlonska vlakna, impregnirana z abrazivi, hitro odstranijo madeže in umazanijo. Učinkovito deluje na vseh površinah. Primerno za umazanijo, ki se je nabirala dalj časa, maščobo in sledove gum. Polirna blazinica (bela) - Se uporablja za vzdrževanje močno poliranih ali loščenih tal. Polirna blazinica (rdeča) -Se uporablja za nežno čiščenje brez odstranjevanja zaščitnega sloja. Čistilna blazinica (modra) -Se uporablja za srednje ali močno čiščenje. Odstrani umazanijo, razlite tekočine in praske, površino pa pripravi na ponovno nanašanje zaščitnega sloja. Odstranjevalna blazinica (rjava) -Se uporablja za odstranjevanje zaščitnega sloja pri pripravi tal na ponoven nanos zaščitnega sloja. Groba odstranjevalna blazinica (črna) -Se uporablja za agresivno odstranjevanje debelih zaščitnih slojev ali za zelo močno čiščenje. 8 Tennant T3 / T3+ (09-08)

9 UPORABA PRIPRAVA STROJA NA UPORABO 5. Preverite, so lamele otiralnika pravilno nastavljene (Glejte NASTAVLJANJE LAMEL OTIRALNIKA). PRITRJEVANJE SKLOPA OTIRALNIKA 1. Stroj ustavite na ravni površini, odstranite ključ in vklopite parkirno zavoro. 2. Ročico za dvigovanje otiralnika dvignite v zgornji položaj (slika 3). VGRADNJA KRTAČ/BLAZINIC OPOMBA: Posvetujte se z vašim prodajalcem za priporočila glede blazinic in krtač. 1. Stroj ustavite na ravni površini, odstranite ključ in vklopite parkirno zavoro. 2. Stopite na stopalko za dvig čistilne glave za dvig čistilne glave od tal (Slika 6). IKA 3 3. Sklop otiralnika namestite na vrtljivi nosilec otiralnika kot je prikazano (Slika 4). Prepričajte se, da so gumbi čisto nameščeni v reže preden gumbe pričvrstite. IKA 6 3. Blazinico nataknite na pogon pred vgradnjo pogona. Prepričajtese, dajeblazinicana osredotočena na pogon (Slika 7). Modela z 43 cm enim diskom in z 60 cm dvema diskoma potrebujeta sredinski pritrdilnik za blazinico Sredinski pritrdilniki blazinic 43 cm model z enim diskom IKA 4 4. Na sklop otiralnika priključite vakuumsko cev. Cev speljite, kot kaže slika, in jo pritrdite s priloženo zaponko (slika 5). 60 cm model z dvema diskoma IKA 7 IKA 5 Tennant T3 / T3+ (06-10) 9

10 UPORABA 4. Naravnajte namestilne vijake pogona blazinic v reže na pesto motorja in pogon blazinic hitro obrnite, da se zaskoči sponkanavzmet(slika8). OPOMBA: Pri 50 cm in 60 cm modelu z dvema diskoma se sponki na vzmet levega in desnega pogona zaskočita v nasprotnih smereh. 2. Dvignite obnovitveno posodo za dostop do prostora za FaST-PAK. Povežite dovodno cev na FaST-PAK in FaST-PAK karton vstavite v prostor, kot je prikazano (slika 10). Zagotovite, da se dovodna cev ne bo priščipnila ali zapletla. OPOMBA: Če napriključku za dovodno cev ali na priključku na FaST-PAK viden posušen koncentrat, ju namočite in očistite s toplo vodo. Sponka na vzmet IKA 8 5. Za odstranitev pogona blazinic, ga primite in hitro obrnite proč od sponke na vzmet. VGRADNJA FaST-PAKa (model FaST) FaST 365 koncentrat za čiščenje tal (#999005) POZOR: Koncentrat FaST-PAK je zasnovan posebej za sistem FaST. NIKOLI ne uporabljajte nadomestkov, saj se lahko stroj poškoduje. 1. Odstranite preluknjan izrezek iz kartona FaST-PAK. Ne odstranite vrečeizkartona. Potegnite priključek cevi skozi izrezek in odstranite oranžen pokrov (Slika 9). IKA Ko dovodne cevi ne uporabljate, jo zagotovo priključite na čep za shranjevanje (Slika 11). To prepreči, da bi se FaST sistem posušil in zamašil dovodno cev. ZA VARNOST: Ko uporabljate napravo, vedno sledite navodilom za uporabo na posodi s kemikalijami. IKA 11 IKA 9 10 Tennant T3 / T3+ (06-10)

11 UPORABA POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO Naprava je opremljena z odprtinami za cevi na zadnjem delu naprave in z odprtinami za vedro, ki se nahaja pod obnovitveno posodo (Slika 12). Preden uporabite odprtino za vedro, se prepričajte, da je obnovitvena posoda prazna. Napolnite posodo za raztopino do oznake količine "40 LMAX"nacevizapraznjenjeposodezaraztopino.Ko uporabljate odprtino za vedro, nehajte polniti, ko količina doseže spodnji rob odprtine za polnjenje (Slika 12). Za FaST ali ec-h2o čiščenje: Uporabite samo hladno, čisto vodo (manj kot 21 C). Ne dodajajte običajnih čistil za čiščenje tal, saj se lahko sistem pokvari. ZA OBIČAJNO ČIŠČENJE: Napolnite posodo z vodo (največ 60 C). V posodo za raztopino vlijte priporočeno čistilo, pri tem pa upoštevajte navodila za mešanjenaembalaži. UPORABA STROJA ZA VARNOST: Ne uporabljajte stroja, če niste prebrali in razumeli uporabniškega priročnika. OPOZORILO: Nevarnost požara ali eksplozije. Nikoli ne uporabljajte stroja v bližini vnetljivih tekočin, hlapov ali prahu. PRVA UPORABA (model FaST): Sistem FaST je zaščiten pred zmrzovanjem med prevozom. Najprej morate 10 minut uporabljati sistem FaST, da se razgubi mešanica FaST koncentrata/rv sredstva proti zmrzovanju, preden se ustvari najbolj učinkovita pena. PREVERJANJE PRED ZAČETKOM UPORABE - Pometite in odstranite prah s tal. - Preverite števec napolnjenosti akumulatorja (Glejte ŠTEVEC AKUMULATORJA). - Preverite obrabljenost blazinic(e)/krtač(e). - Preverite, če so lamele otiralnika obrabljene in ali so pravilno nastavljene. - Poskrbite, da je obnovitvena posoda prazna in da je plavajoči zaslon vgrajen in čist. - 43cm model z enim diskom: Preverite obrabljenost obloge okrova čistilne glave. - Čiščenje s sistemom FaST:: Preverite količino koncentrata FaST-PAK. - Za FaST ali ec-h2o čiščenje: Poskrbite, da je rezervoar za raztopino napolnjen samo s hladno čisto vodo. - Za FaST ali ec-h2o čiščenje: Poskrbite, da so bila iz rezervoarja za raztopino izpraznjena in izprana vsa običajna čistila. IKA 12 OPOMBA: Ko polnite posodo za raztopino z vedrom, se prepričajte,dajevedročisto. Ne uporabljajte istega vedra za polnjenje in praznjenje naprave. POZOR: Za običajno čiščenje uporabljajte samo priporočena čistila. Škoda na stroju, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe čistila, povzroči prenehanje veljavnosti garancije. OPOZORILO: Nevarnost požara ali eksplozije. Nikoli ne uporabljajte vnetljivih tekočin. ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, vedno sledite navodilom za mešanje in uporabo na posodi s kemikalijami. Tennant T3 / T3+ (09-08) 11

12 UPORABA UPORABA STROJA 1. Sprostite parkirno zavoro (slika 13). 2. Glavno stikalo na ključ obrnite v vključen položaj (I) (slika 13). 4. Sklop otiralnika spustite na tla, tako da spustite dvigovalno ročico otiralnika (slika 15). Motor sesalca se bo samodejno vključil. IKA 15 IKA Model FaST: Če želite uporabljati čiščenje s peno, preklopite stikalo za sistem FaST na vključen položaj (I) (slika 14). ec-h2o model: Stikalo ec-h2o sistema obrnite v vključeni položaj ( I ). (Slika 14). OPOMBA: Lučkaec-H2Osistemasenevključi, dokler stroj ne začne čistiti. POMEMBNO: Sistemskega stikala FaST/ec-H2O NIKOLI ne vključite med običajnim čiščenjem. Običajna čistila/sredstva za obnavljanje lahko poškodujejo sistem raztopine FaST/ec-H2O. Pred začetkom dela s sistemom FaST/ec-H2O izpustite, splaknite in znova napolnite posodo za raztopino. 5. Spustite čistilno glavo na tla tako, da stopite na stopalko za dvig čistilne glave, kot je prikazano (Slika 16). IKA Potegnite varnostno ročico za upravljanje za začetek čiščenja (Slika 17). Pogonski model se bo samodejno začel peljati naprej. Za vzvratno premikanje varnostno ročico za upravljanje preprosto potisnite naprej. Pogonski modelvzvratno IKA 14 IKA Pogonski model: Gumb za nadzor hitrosti nastavite na želeno hitrost čiščenja (slika 18). OPOMBA: Priporočamo hitrost čiščenja med 45 in 60 m/min. 12 Tennant T3 / T3+ (09-08)

13 UPORABA USTAVLJANJE V SILI (Pogonski model) Pritisnite na gumb za ustavljanje v sili, ki se nahaja na nadzorni plošči, da ustavite napravo v nujnem primeru. Za ponastavitev gumb zavrtite v smeri urnega kazalca (Slika 21). IKA Za običajno čiščenje nastavite gumb za nadzor pretoka raztopine nastavite na želeno hitrost pretoka (slika 19). OPOMBA:ZaFaSTinec-H2Omodelejepretok raztopine že nastavljen, in ga ni potrebno nastaviti. ec-h2o modul ima neobvezne nastavitve za pretok tekočine. Če je potrebno nastaviti pretok raztopine, stopite v stik s pooblaščenim servisom. IKA Ko je potreben dodaten pritisk krtač za zelo umazana področja, preprosto dvignite ročico za pritisk (Slika 20). Ta možnost je na voljo samo na 60 cm modelih z dvema diskoma. IKA Če želite končati s čiščenjem, spustite varnostno ročico za upravljanje, dvignite čistilno glavo in otiralnik. MED UPORABO STROJA IKA 21 OPOZORILO: Nevarnost požara ali eksplozije. Ne pobirajte vnetljivih materialov ali reaktivnih kovin. 1. Sledi čiščenja naj se prekrivajo za 5 cm. 2. Stroja ne ustavljajte, da preprečite poškodbe na talnih oblogah. 3. Če lameleotiralnikapuščajo sledi, jih obrišite s krpo. Vna prej pometite prostor, da preprečite sledi. 4. Stroja ne uporabljajte na nagnjenih površinah, katerihnaklonpresega5%(3 ). ZA VARNOST: Ko uporabljate napravo, se na nagnjenih in spolzkih površinah premikajte počasi. 5. Običajno čiščenje: Če se začne pojavljati preveč pene, v obnovitveno posodo dolijte priporočeno raztopino za nadzor penjenja. POZOR: Ne dovolite, da bi pena vstopila v plavajoči zaslon, saj to poškoduje motor sesalca. Pena ne aktivira plavajočega zaslona. 6. Za zelo umazana območja uporabite postopek dvojnega čiščenja. Najprej očistite območje z dvignjenim otiralnikom, pustite raztopino učinkovati 3-5 minut, potem pa območje očistite še enkrat s spuščenim otiralnikom. 7. Zamenjajte ali obrnite blazinice po potrebi. 8. Opazujte števec napolnjenosti akumulatorja (Glejte ŠTEVEC AKUMULATORJA). 9. Opazujte cev za merjenje polnosti posode za raztopino, da vidite, koliko raztopine je še v njej. 10 litrov zadostuje za okrog 10 minut običajnega čiščenja in 20 minut za čiščenje s peno z modelom FaST. Tennant T3 / T3+ (06-10) 13

14 UPORABA 10. Ko se posoda za raztopino izprazni, pred napolnitvijo izpraznite obnovitveno posodo. 11. Če stroj pustite brez nadzora, odstranite ključ in vklopite parkirno zavoro. 12. ec-h2o model: Če zaslišite alarm in lučka ec-h2o sistema začne utripati rdeče, morate ec-h2o modul sprati za nadaljevanje dela z ec-h2o sistemom Glejte POSTOPEK SPIRANJA ec-h2o MODULA. (Slika 22). OPOMBA: Ko se oglasi alarm in začne lučka utripati rdeče, bo stroj premostil ec-h2o sistem. Za nadaljevanje čiščenja izključite ec-h2o stikalo in zamenjajte na običajno čiščenje. POZOR: (ec-h2o model) Ne dovolite, da se posoda za raztopino čisto izprazni. ec-h2o modul se lahko poškoduje, če dlje časa deluje brez vode. ŠTEVEC AKUMULATORJA Števec akumulatorja prikazuje stopnjo napolnjenosti akumulatorjev. Ko so akumulatorji do konca napolnjeni, sveti vseh pet lučk. Ko se akumulatorji praznijo, lučke ugašajo z desne proti levi. Za podaljšanje življenjske dobe akumulatorjev preprečite, da bi se lučke spustile pod določeno stopnjo izpraznjenosti, kot je opisano spodaj. OPOMBA: Akumulatorje polnite SAMO, če ste napravo skupno uporabljali 30 minut ali več. ŠTEVEC AKUMULATORJA NA POGONSKEM MODELU: Ko stopnja izpraznjenosti doseže prvo rdečolučko, prenehajte s čiščenjem in znova napolnite akumulatorje (Slika 24). Čezadnjardeča lučka začne utripati, se čiščenje samodejno ustavi. To ščiti akumulatorje pred popolnim izpraznjenjem. Odpeljite napravo na mesto za napajanje in takoj napolnite akumulatorje. OPOMBA: Števec akumulatorja na pogonskem modelu prikazuje tudi kode napak stroja. Če stroj zazna napako, bo LED pokazatelj utripnil specifično kodo napake (Glejte KODE NAPAK LED ŠTEVCA AKUMULATORJA. KODE LUČK ec-h2o SISTEMA Svetleča zelena Utripajoča rdeča Svetleča rdeča IKA 22 STANJE Normalno delo Izperite ec-h2o modul Obrnitesenaservisni center 13. Ko prevažate ali shranjujete stroj, odstranite sklop otiralnika in ga obesite v ogrodje za shranjevanje (slika 23). Nehajte čistiti in znova napolnite akumulatorje IKA 24 ŠTEVEC AKUMULATORJA NA POTISNEM MODELU: Ko stopnja izpraznjenosti doseže zadnjo rumeno lučko, bo ta začela utripati; prenehajte s čiščenjem in znova napolnite akumulatorje (Slika 25). Če se pojavi rdeča lučka, se čiščenje samodejno ustavi. To ščiti akumulatorje pred popolnim izpraznjenjem. Takoj napolnite akumulatorje. Nehajte čistiti in znova napolnite akumulatorje IKA Po čiščenju opravite Dnevno vzdrževanje (Glejte VZDRŽEVANJE STROJA). IKA Tennant T3 / T3+ (06-10)

15 UPORABA PREKINJALO Naprava je opremljena s ponastavljivim prekinjalom, ki ščiti motor krtače pred okvarami. Gumb prekinjala se nahaja na nadzorni plošči (Slika 26). Če se prekinjalo sproži, ugotovite vzrok, počakajte, da se motor ohladi in potem ročno ponastavite gumb prekinjala. PRAZNJENJE OBNOVITVENE POSODE 1. Cev za izpraznjevanje držite navzgor in odstranite pokrov, potem pa jo obrnite navzdol, da se posoda izprazni (slika 28). ŠTEVEC UR IKA 26 Števec ur beleži skupni čas delovanja motorja krtače. S števcem ur določite, kdaj je treba opraviti priporočeno vzdrževanje in zabeležite servisiranje (slika 27). IKA 28 OPOMBA: Če uporabljate vedro za izpraznitev stroja, ne uporabljajte istega vedra za polnjenje posode za raztopino. 2. Odprite pokrov obnovitvene posode in sčistite posodo. S cunjo odstranite umazanijo (Slika 29). IKA Očistite plavajoči zaslon in pladenj za umazanijo, ki sta vgrajena v obnovitveni posodi (slika 30). IKA 27 PRAZNJENJE POSOD Obnovitveno posodo morate izprazniti in sčistiti po vsaki uporabi. Posodo za raztopino očistite občasno, da odstranite korozijo. Napravo premestite na mesto za praznjenje, jo izključite in sledite navodilom za izpraznitev spodaj: ZA VARNOST: Preden zapustite ali začnete servisirati stroj, ga ustavite na ravni površini, ugasnite in odstranite ključ. IKA 30 Tennant T3 / T3+ (01-08) 15

16 UPORABA PRAZNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO 1. Če želite preostalo vodo odstraniti iz posode za raztopino, cev posode za raztopino snemite s priključka, kot je prikazano(slika 31). POLNJENJE AKUMULATORJEV POZOR: Življenjsko dobo akumulatorjev podaljšate tako, da akumulatorje napolnite samo, če stestroj uporabljali več kot 30 minut. Akumulatorjev ne puščajte praznih dalj časa. OPOZORILO: Nevarnost požara ali eksplozije. Akumulatorji izpuhtevajo vodik. Varujte jih pred iskrenjem ali odprtim ognjem. Pokrov prostora za akumulatorje naj bo med polnjenjem odprt. ZA VARNOST: Pri delu z akumulatorji in kabli akumulatorjev nosite zaščitne rokavice in zaščito za oči. Izognite se stiku s kislino iz akumulatorjev. IKA Če želite izprati posodo za raztopino, odstranite pokrov za čiščenje na zadnjem delu stroja in pršite vodo (največ 60 C) neposredno v odprtini, ki se nahajata pod obnovitveno posodo (Slika 32). TEHNIČNI PODATKI O POLNILNIKU AKUMULATORJA S VRSTA POLNILNIKA: - ZA ZAPRTE (gel) AKUMULATORJE - ZA MOKRE (svinčena kislina) AKUMULATORJE S IZHODNA NAPETOST 24 V S IZHODNI TOK 13 AMPS S VEZJE ZA SAMODEJNI IZKLOP S ZA POLNJENJE AKUMULATORJEV, PRIMERNIH ZA POGOSTO GLOBOKO PRAZNJENJE UPORABA VGRAJENEGA POLNILNIKA AKUMULATORJA IKA Odstranite in očistite filter posode za raztopino (Slika 33). Obrnite filter v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odstranite. POMEMBNO: Pred polnjenjem preverite, ali je polnilnik pravilno nastavljen za vašo vrsto akumulatorjev (npr. svinčena kislina, gel, itd.). Nepravilna nastavitev lahko povzroči škodo na akumulatorjih. Če želite ugotoviti vrsto svojega akumulatorja, glejte nalepko na akumulatorju. Če podatka ne najdete, se obrnite na dobavitelja akumulatorja. Če želite preveriti nastavitev na polnilniku: Če rdeča lučka utripne dvakrat, ko se polnilnik zaganja, je polnilnik nastavljen za mokre (svinčena kislina) akumulatorje. Če zelena lučka utripne dvakrat, je polnilnik nastavljen za AGM/gel/zaprte/ akumulatorje in tiste, ki ne potrebujejo vzdrževanja (Slika 34). IKA Ko ste sprali posodo, dobro pritrdite filter posode za raztopino, pokrov za čiščenje, pokrove polnilnih odprtin in cev. 16 Tennant T3 / T3+ (01-08)

17 UPORABA OPOMBA: Če uporabljate akumulator s svinčeno kislino, ki potrebuje malo vzdrževanja (LM) ali Exide gel akumulator, si poglejte Nastavitve stikal na polnilniku (Slika 36). Nastavitvena tabela stikal polnilnika Akumulator Stikalo 1 2 Moker (svinčena kislina) VKL (on) IZKL LM Moker VKL (on) VKL (on) (malo vzdrževanja) AGM/Gel/zaprt IZKL VKL (on) Exide gel IZKL IZKL IKA 37 IKA 34 Za spremembo nastavitev na polnilniku: 1. Odstranite gumb, ki pritrjuje namestitveno ploščo polnilnika akumulatorjev, in jo odstranite za dostop do polnilnika akumulatorjev (Slika 35). Za napajanje akumulatorjev: 1. Stroj premaknite v dobro prezračeno območje. 2. Stroj parkirajte na plosko, suho površino. Izključite stikalo na ključ in vključite parkirno zavoro, če je na voljo. 3. Če polnite moker (svinčena kislina) akumulator, pred polnjenjem preverite količino tekočine (glejte VZDRŽEVANJE AKUMULATORJEV). 4. Izmenični napajalni kabel polnilnika priključite v pravilno ozemljeno električno vtičnico (slika 38). OPOMBA: Stroj med polnjenjem ne bo deloval. IKA Odlepite kot prikazne nalepke na polnilniku za dostop do nastavitvenih stikal (Slika 36). IKA 38 IKA Nastavite stikala glede na nastavitveno tabelo stikal (Slika 37). Med ponastavitvijo mora biti kabel polnilnika izključen. Tennant T3 / T3+ (06-10) 17

18 UPORABA 5. Ko se začne cikel polnjenja, se lučke počasi pomikajo od rdeče proti rumeni in potem zeleni (Slika39).Kosevklopizelenalučka, je polnjenje končano. Odklopite kabel polnilnika. Če polnilnik zazna napako, bo prikazal kodo napake (glejte KODE NAPAK VGRAJENEGA POLNILNIKA AKUMULATORJA). IKA. 39 IKA Privzdignite zbiralni rezervoar, da je poskrbljeno za boljše zračenje (slika 40). KODE NAPAK VGRAJENEGA POLNILNIKA AKUMULATORJA KODA NAPAKE NAPAKA REŠITEV Rumena lučka utripa Razrahljan kabel polnilnika Preverite kabel polnilnika Zrahljan ali poškodovan kabel akumulatorja Preverite kable akumulatorja. Neprimeren akumulator Zamenjajte s primernim akumulatorjem Izhoden kratek stik - poškodovan izhodni kabel Obrnitesenaservisnicenter Rdeča lučka utripa Notranji kratek stik - pregorela izhodna varovalka Varnostni števec časa je presegel največji dovoljeni čas polnjenja. Zamenjajte polnilnik akumulatorja. Ponovite cikel polnjenja. Če se napaka ponovi, zamenjajte akumulatorje 18 Tennant T3 / T3+ (01-08)

19 UPORABA VZDRŽEVANJE STROJA 3. Odstranite in očistite plavajoči zaslon obnovitvene posode (Slika 43). Za ohranjanje stroja v dobrem stanju samo sledite dnevnim, mesečnim in četrtletnim postopkom vzdrževanja. OPOZORILO: Električna nevarnost. Pred servisiranjem stroja odklopite kable akumulatorjev. DNEVNO VZDRžEVANJE 1. Sperite in očistite obnovitveno posodo (slika 41). IKA Izpraznite posodo za raztopino in sperite notranjost z vodo (največ 60 C) po potrebi (Slika 44) IKA Odstranite in očistite pladenj za umazanijo (Slika 42) IKA Odstranite in očistite filter posode za raztopino (Slika 45). Obrnite filter v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odstranite. IKA 42 IKA 45 Tennant T3 / T3+ (01-08) 19

20 UPORABA 6. Odstranite in očistite blazinico(e)/krtačo(e). Obrnite blazinico ali jo zamenjajte, če je obrabljena (Slika 46). 9. Stroj očistite z večnamenskim čistilom in vlažno krpo (Slika 49). ZA VARNOST: Stroja ne čistite z visokotlačnimi čistilniki ali tekočo vodo. To lahko povzroči električno okvaro. IKA Do čistega obrišite lamele otiralnika. Ko stroja ne uporabljate, dvignite sklop otiralnika s tal ali pa ga obesite na ogrodje za shranjevanje (Slika 47). IKA cm model z enim diskom: Preverite stanje stranske obloge čistilne glave in jo zamenjajte, če je izrabljena ali poškodovana (Slika 50). IKA Preverite stanje brisalnega roba lamele otiralnika (Slika 48). Obrnite lamelo, če je obrabljena. (Glejte ZAMENJAVA LAMEL OTIRALNIKA) IKA Model FaST: Ko sistema ne uporabljate, dovodno cev FaST-PAK priključite na čep za shranjevanje (Slika 51). S priključka cevi odstranite morebiten zasušen koncentrat, tako da jo namočite v toplo vodo. IKA 48 IKA Tennant T3 / T3+ (06-10)

21 UPORABA 12. Napolnite akumulatorje, ko uporabljate stroj skupaj 30 min ali več (Slika 52). (Glejte POLNJENJE AKUMULATORJEV) VZDRŽEVANJE MOTORJEV Za zamenjavo oglenih ščetk se obrnite na pooblaščen servis podjetja Tennant. Zamenjava oglenih ščetk Delovne ure Motor pogonske gredi 750 Motor sesalca 750 Motor krtače 750 OPOZORILO: Električna nevarnost. Pred servisiranjem stroja odklopite kable akumulatorjev. MESEČNO VZDRžEVANJE IKA Akumulatorji s svinčeno kislino: Za preprečevanje korozije očistite vrhove akumulatorjev (Glejte VZDRŽEVANJE AKUMULATORJEV). 2. Preverite, če so povezave akumulatorja razrahljane. 3. Preglejte in očistite tesnilo pokrova obnovitvene posode (Slika 53). Če jepoškodovan,ga zamenjajte. VZDRŽEVANJE SISTEMA FaST Vsakih 1000 ur zamenjajte filtra za vodo in zrak, ki se nahajata v injektorju detergenta FaST. Naročite komplet filtrov št Injektor detergenta se nahaja za prednjim robom naprave, pritrjen je z dvema sponama na vzmet (Slika 54). Za zamenjavo filtrov: 1. Spustite čistilno glavo in odstranite injektor detergenta iz dveh spon na vzmets. IKA Vse pregibne točke in valje namažite s silikonskim sprejem in jih potem premažite z vodoodporno mastjo za zagotovitev dobrega delovanja. 5. Spono parkirne zavore očistite s čistilno raztopino. 6. Preverite, ali so vsi vijaki in matice na stroju pravilno pritegnjeni. 7. Preglejte, ali stroj kje pušča. IKA Zamenjajte filtra za vodo in zrak (Slika 55). Za namestitev novega filtra za vodo je potreben 8mm šestkoten ključ. Filter za vodo (50 Mrežast/Rjav) Filter za zrak (50 Mrežast/Rjav) IKA 55 Tennant T3 / T3+ (01-08) 21

22 UPORABA POSTOPEK IZPIRANJA ec-h2o MODULA Ta postopek je potreben samo, ko se oglasi alarm in lučka sistema ec-h2o začne utripati rdeče 1. Izpustite vso vodo iz zbiralne posode in posode za raztopino. 2. Nalijte 4 litre nerazredčenega belega kisa v posodo za raztopino. Ne razredčite. (p/n kisa, 10 litre) OPOMBA: Uporabite samo bel ali rižev kis. Stopnja kislosti mora biti med 4 do 8 %. Ne uporabite drugih kislin za ta postopek. ZA VARNOST: Ko servisirate napravo, pri delu s kisom nosite zaščitne rokavice in zaščito za oči. 3. Odklopite nastavek črnega priključka pri čistilni glavi in namestite cev v vedro (Slika 56). ZAMENJAVA LAMEL OTIRALNIKA Vsaka lamela otiralnika ima štiri robove. Ko se lamele obrabijo, jih preprosto zavrtite v navpični ali vodoravni smeri, da je na voljo nov rob za brisanje. Če so obrabljeni vsi robovi, lamele zamenjajte. 1. Odstranite sklop otiralnika iz naprave. 2. Sprostite objemko in jo odstranite s sklopa otiralnika (Slika 58). IKA Obrnite zadnjo lamelo, da bo uporabljen nov rob, in znova namestite objemko. Prepričajte se, da je nazobčani rob objemke obrnjen navzdol (Slika 59). IKA Ključ obrnite v vključen položaj(i). 5. Pritisnite in spustite stikalo za izpiranje modula ec-h2o, da vključite cikel izpiranja (Slika 57).Modul se nahaja pod obnovitveno posodo. OPOMBA: Modul se samodejno izključi, ko je cikel izpiranja končan (približno 7 minut). Modul mora teči skozi celoten 7 minutni cikel za ponastavitev lučke sistema in alarma. Ponovite postopek spiranja, če semodulec-h2o ne ponastavi. Če se modul ne ponastavi, stopite v stik s pooblaščenim servisom. IKA Za zamenjavo prednje lamele odstranite zadnjo objemko in do konca razrahljajte štiri gumbe sklopa otiralnika, a jih ne odstranite. Dvignite in nagnite zadrževalno ploščo zadostopdoprednje lamele (Slika 60). Obrnite prednjo lamelo, da bo uporabljen nov rob, in znova namestite ploščo. Zagotovo naj se vložki zadrževalne plošče zaskočijo v režah lamele. Znova namestite objemko in pričvrstite gumbe. Zadrževalna plošča IKA 57 IKA Tennant T3 / T3+ (09-08)

23 UPORABA NASTAVLJANJE LAMEL OTIRALNIKA Za najboljše delovanje lamel otiralnika morate držala sklopa otiralnika nastaviti na določeno višino, kot je opisano spodaj. 1. Če želite preveriti višino sklopa otiralnika, odstranite sklop otiralnika iz stroja in ga postavite na ravno površino. Izmerite razdaljo med držalom in površino. Morala bi biti okrog 2 mm (Slika 61). 2. Za nastavitev višine držala, razrahljajte vrhnjo matico in odstranite plastični pokrov ležajev za dostop do nastavitvene matice. Obračajte nastavitveno matico dokler ne bo razdalja pravilna (Slika 61). Po nastavljanju, pričvrstite vrhnjo matico in namestite plastični pokrov ležajev. Ponovite postopek za drugo držalo. VZDRŽEVANJE AKUMULATORJEV (Akumulatorji s svinčeno kislino) 1. Pogosto preverite nivo tekočine, da preprečite poškodbe akumulatorjev. Tekočinamorabitina prikazanem nivoju (Slika 63). Če tekočine ni dovolj, dolijte destilirano vodo. NE DOLIJTE PREVEČ TEKOČINE, saj se lahko med polnjenjem razširi in razlije. 2mm PRAVILEN NIVO TEKOČINE AKUMULATORJA: Pred polnjenjem Po polnjenju IKA Če so držala pravilno nastavljenja, bi se morale lamele otiralnika med uporabo naprave odklanjati tako, kot je prikazano (Slika 62). IKA 63 OPOZORILO: Nevarnost požara ali eksplozije. Akumulatorji izpuhtevajo vodik. Varujte jih pred iskrenjem ali odprtim ognjem. Pokrov prostora za akumulatorje naj bo med polnjenjem odprt. 2. Akumulatorje očistite, da preprečite korozijo le-teh. Za čiščenje uporabite krtačoinraztopino sode bikarbone v vodi (Slika 64). ZA VARNOST: Pri čiščenju akumulatorjev nosite zaščitne rokavice in zaščito oči. Izognite se stiku s kislino iz akumulatorjev. IKA 62 IKA 64 Tennant T3 / T3+ (01-08) 23

24 UPORABA MENJAVA MOTORNEGA JERMENA KRTAČ (MODELI Z DVEMA DISKOMA) 4. Previdno položite čistilno glavo s spodnjo stranjo gor in odstranite pokrov jermena, potreben je 10 mm ključ (Slika 68). OPOZORILO: Električna nevarnost. Pred servisiranjem stroja odklopite kable akumulatorjev. 1. Odklopite dvižne roge čistilne glave od nosilnega orodja, kot vidite na sliki, potreben je 13 mm ključ (Slika 65). IKA Napeljite nov jermen, kot kaže slika (slika 69). 50 cm model z dvema diskoma IKA Odklopite konektor za žice motorja za krtače in odklopite cev za dovajanje raztopine (Slika 66). 60 cm model z dvema diskoma IKA Odstranite čistilno glavo iz naprave (Slika 67). IKA Za namestitev jermena uporabite izvijač na ragljo z vložki s podaljškom in velik plosk izvijač, kot je prikazano. Pogon pesta je opremljen z odprtinami za orodje (Slika 70). IKA 67 IKA Tennant T3 / T3+ (06-10)

25 UPORABA 50 cm model z dvema diskoma, menjava jermena: (S/N T3xxx T3xxx15475) 1. Za zamenjavo jermena popolnoma razrahljajte vijak za napetost jermena in namestite nov jermen tako, kot je prikazano (Slika 71). Stran jermena z brazdami naj bo obrnjena proti jermenicam z brazdami. Vijak za napetost jermena 3. sprednji del stroja postavite ob sprednji del tovornjaka ali prikolice. Ko je naprava na mestu, spustite čistilno glavo in otiralnik. 4. Vklopite parkirno zavoro in za vsako kolo postavite klado, da preprečitepremikanjestroja. 5. Čez gornji del stroja privežite pasove, da se ne prevrne. Na prikolico ali tovornjak boste v ta namen morda morali vgraditi nosilce za privezovanje. ZA VARNOST: uporabite priporočeno rampo, ko nalagate/razkladate stroj na/s tovornjaka ali prikolice, stroj pričvrstite na tovornjak ali prikolico strakovi. SHRANJEVANJE STROJA IKA Za pravilno nastavitev napetosti jermena vrtite vijak za napetost jermena, dokler ni vzmet za napetost stisnjena v dolžino 35mm (Slika 72). Po nastavljanju privijte matico za pričvrstitev vijaka za napetost. 35 mm 1. Pred shranjevanjem napolnite akumulatorje. Nikoli ne shranite naprave sp raznimi akumulatorji. 2. Temeljito izpraznite in izperite posode. 3. Stroj hranite na suhem mestu z dvignjeno čistilno glavo in otiralnikom. 4. Za boljše zračenje odprite pokrov obnovitvene posode. POZOR: Stroja ne izpostavljajte dežju, shranjujte ga v zaprtem prostoru. 5. Če shranjujete stroj v zelo nizkih temperaturah, sledite navodilom za ZAŠČITO PRED ZMRZOVANJU spodaj. ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM IKA Po prvih 50 urah dela znova preverite napetost jermena. PREVAŽANJE STROJA Če stroj prevažate s prikolico ali tovornjakom, obvezno upoštevajte spodnji postopek privezovanja: 1. Dvignite čistilno glavo in otiralnik. 2. Naložite napravo z uporabo priporočene klančine. 1. Izpustite vso vodo iz obnovitvene posode in posode za raztopino. 2. Nalijte 4 litre nerazredčene tekočine proti zmrzovanju za avtomobile v posodo za raztopino. Ne razredčite. ZA VARNOST: Tekočinezazmrzovanjenebližajte očem. Nosite varnostna očala. 3. Vključite stroj in uporabite sistem za pretok raztopine. Izključite stroj, ko vidite rdečotekočino proti zmrzovanju za avtomobile. Če je vaš stroj opremljen z ločenim čistilnikom, ga vključite zaparsekund,dazaščitite črpalk Nadaljujte s postopkom zaščite pred zmrzovanjem, če je stroj opremljen s sistemom ec-h2o. Tennant T3 / T3+ (06-10) 25

26 UPORABA (ec-h2o Model): Pritisnite in spustite stikalo modula ec-h2o, da se tekočina proti zmrzovanju pošlje skozi sistem ec-h2o (slika 73). Ko vidite tekočino proti zmrzovanju, pritisnite stikalo znova, da se modul izključi. 4. Pritisnite in spustite stikalo modula ec-h2o, dase tekočina proti zmrzovanju spere iz sistema ec-h2o (Slika 73). Modul se nahaja pod obnovitveno posodo. Ko voda postane čista, pritisnite stikalo modula, da se ustavi cikel spiranja. Tekočino proti zmrzovanju odvrzite na okolju prijazen način v skladu z lokalnimi predpisi za odstranjevanje odpadkov. 5. Stroj je sedaj pripravljen za čiščenje. NADOMESTNI DELI, KI JIH IMEJTE V ZALOGI IKA 73 POMEMBNO: Pred uporabo stroja morate sprati tekočino proti zmrzovanju iz modula, tako kot je opisano spodaj. POZOR: Če tekočine proti zmrzovanju ne sperete pravilno iz sistema ec-h2o, lahkomodulec-h2o zaznanapakoinsenevključi (kazalnik stikala ec-h2o se zasveti rdeče). Če setozgodi,znovazaženitestroj in ponovite spiranje. Spiranje tekočine proti zmrzovanju iz modula ec-h2o: 1. Izčrpajte tekočino proti zmrzovanju iz posode za raztopino v vedro. 2. Napolnite posodo za raztopino s hladno vodo (Glejte POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO). 3. Odklopite nastavek črnega priključka pri čistilni glavi in namestite cev v vedro (Slika 74). Za dostop do nastavka priključka boste mogoče morali odstraniti prednji pokrov stroja. Za informacije o priporočenih nadomestnih delih glejte Priročnik za nadomestne dele. Na seznamu so takšni deli jasno označeni s piko pred opisom. Glejte primer spodaj: IKA Tennant T3 / T3+ (09-08)

27 UPORABA ODPRAVLJANJE TEŽAV TEŽAVA VZROK REŠITEV Stroj ne deluje Prazni akumulatorji Napolnite akumulatorje Utripa števec akumulatorja (Pogonski model) Sprožen je gumb za ustavitev v sili Okvarjen akumulator Razrahljan kabel akumulatorja Pregorela glavna varovalka Napaka stikala na ključ Zaznana je bila napaka na stroju Gumb zavrtite v smeri urnega kazalca, da ga ponastavite Zamenjajte akumulator(je) Pritegnite razrahljan kabel Zamenjajte varovalko Obrnitesenaservisnicenter Poglejte KODE NAPAK LED ŠTEVCA AKUMULATORJA Vgrajeni polnilnik baterij ne Vtikač ni priključen na napajanje Preverite priključitev vtikača deluje Pokvarjen napajalni kabel Zamenjajte kabel Zaznanajebilanapaka. Poglejte KODE NAPAK VGRAJENEGA POLNILNIKA AKUMULATORJA Motor krtač ne deluje Čistilna glava je dvignjena od tal Spustite čistilno glavo Blokadaštevcaakumulatorjaje vključena Napolnite baterije Napravasenepremika (50cm / 60cm model z dvema diskoma in pogonom) Prekinjalo motorja krtač je sproženo Pokvarjeno stikalo za čistilno glavo (dvigovanje/spuščanje) Pokvarjeno stikalo varnostne ročice za upravljanje Pokvarjen motor krtače ali priključitev Obrabljene oglene ščetke Pretrgan ali zrahljan jermen (50cm / 60cm model) Vključena jeparkirnazavora Pregorela glavna varovalka Okvarjeno relejno stikalo Pokvarjen motor pogonske gredi ali priključitev Ponastavite gumb prekinjala za krtače Obrnitesenaservisnicenter Obrnitesenaservisnicenter Obrnitesenaservisnicenter Obrnitesenaservisnicenter Zamenjajte ali pritegnite jermen Sprostite vzvod parkirne zavore Zamenjajte 30 Amp varovalko Obrnitesenaservisnicenter Obrnitesenaservisnicenter Obrabljene oglene ščetke Obrnitesenaservisnicenter Motor sesalca ne deluje Otiralnik je dvignjen s tal Spustite otiralnik Pregorela je varovalka motorja sesalca Zamenjajte 25 Amp varovalko Pokvarjen motor sesalca ali priključitev Obrabljene oglene ščetke Obrnitesenaservisnicenter Obrnite se na servisni center Tennant T3 / T3+ (06-10) 27

28 UPORABA ODPRAVLJANJE TEŽAV - nadaljevanje TEŽAVA VZROK REŠITEV Model FaST: Sistem FaST ne Stikalo za sistem FaST ni vključeno Vklopite stikalo sistema FaST deluje ali ne deluje pravilno Dovodna cev sistema FaST-PAK ni priključena Priključite dovodno cev Ni pretoka raztopine ali je pretok majhen (Običajno čiščenje) Pregorela varovalka črpalke FaST Zamašena dovodna cev sistema FaST-PAK ali priključki Prazen karton FaST-PAK Prepognjena dovodna cev sistema FaST-PAK Zamašen sistem za raztopino FaST Pokvarjeno stikalo za vklop/izklop sistema FaST Pokvarjena črpalka Zamašen filter rezervoarja za raztopino Zamašen injektor detergenta Zamašen filter posode za raztopino ali cevi za raztopino Zamašen ventil za raztopino Gumb za nadzor pretoka tekočine je nastavljen na premajhno nastavitev Zamenjajte 7,5 Amp varovalko Odmašite jih z namakanjem v topli vodi Zamenjajte karton FaST-PAK Odstranite pregib v cevi Obrnitesenaservisnicenter Obrnitesenaservisnicenter Obrnitesenaservisnicenter Izpraznite rezervoar za raztopino, odstranite filter rezervoarja za raztopino, ga očistite in znova vgradite Glejte Sistem FaST VZDRžEVANJE Očistite filter posode za raztopino ali sperite cev za raztopino Odstranite in očistite ventil Nastavite gumb za nadzor pretoka raztopine Razrahljan vijak na nadzornem gumbu Uravnajte gumb in privijte vijak Slabo pobiranje vode Obnovitvenaposodajepolna Izpraznite obnovitveno posodo Zrahljan pokrov cevi za praznjenje Pritegnite pokrov Zamašen plavajoči zaslon zbiralnega rezervoarja Očistite zaslon Zamašen sklop otiralnika Izrabljene lamele otiralnika Nepravilno upogibanje lamel otiralnika Zrahljane povezave vakuumske cevi Zamašena vakuumska cev Poškodovana vakuumska cev Pokrov obnovitvene posode ni nameščen Poškodovano tesnilo pokrova obnovitvene posode Pokvarjen motor sesalca Nizka napolnjenost akumulatorjev Očistite sklop otiralnika Zamenjajte ali zavrtite lamele otiralnika Nastavite višino lamel otiralnika Pritrdite povezave vakuumske cevi Odstranite zamašitev Zamenjajte vakuumsko cev Pravilno namestite pokrov Zamenjajte tesnilo Obrnitesenaservisnicenter Napolnite akumulatorje. 28 Tennant T3 / T3+ (01-08)

29 UPORABA ODPRAVLJANJE TEŽAV - nadaljevanje TEŽAVA VZROK REŠITEV Kratek čas delovanja Akumulatorji niso napolnjeni do konca Do konca napolnite akumulatorje ec-h2o Model: Lučka echo sistema utripa rdeče in zasliši se alarm ec-h2o model: lučka ec-h2o sistema gori rdeče ec-h2o model: lučka ec-h2o sistemasenevključi Pokvarjeni akumulatorji Vzdržujte akumulatorje Pokvarjen polnilnik akumulatorja Ročica za pritisk je nastavljena za dodaten pritisk čistilne glave Mineralne usedline v modulu Nizka prevodnost vode Pokvarjen modul Pokvarjena lučka ali modul Zamenjajte akumulator Glejte VZDRŽEVANJE AKUMULATORJEV Popravite ali zamenjajte polnilnik akumulatorja Spustite ročico za pritisk Izperite modul (Glejte IZPIRANJE ec-h2o MODULA) Če lučka kazalnika začne utripati v 1-10 sekund, ponovite izpiranje, Če lučka kazalnika začne utripati po minuti čiščenja, ima voda mogoče nizko prevodnost. Dodajte 8 ml soli za vsakih 40 l vode. Obrnitesenaservisnicenter Obrnite se na servisni center ec-h2o model: Ni pretoka vode Zamašen modul Obrnitesenaservisnicenter Pokvarjena črpalka za raztopino Zamenjajte črpalko za raztopino KODE NAPAK LED ŠTEVCA AKUMULATORJA (Pogonski model) KODA (Utripajoče LEDčrtice) NAPAKA REŠITEV Ena Izklop zaradi nizke napetosti. Čiščenje se ustavi. Napolnite akumulatorje. Preverite kable akumulatorjev. Dve Napetost akumulatorjev postaja nizka. Napolnite akumulatorje. Tri Prekinjalo pogonskega motorja sproženo. Odstranite vzrok preobremenitve in znova zaženite stroj. Kratek stik v pogonskem motorju. Obrnitesenaservisnicenter. Štiri Blokada akumulatorjev. Takoj napolnite akumulatorje. Osem Prekinjalo kontrolnika sproženo. Obrnitesenaservisnicenter. Deset Visok odčitek napetosti akumulatorjev Preverite kable akumulatorjev. Brez črtic Način spanja Obrnite ključ za zagon. Črtice valovijo Pogon vključen. Spustite aktivacijsko ročico. Tennant T3 / T3+ (06-10) 29