OSLOBODENIA MESTA DOJNICE. 1:'1111 MsU Rojnice: 046/ ; Mestská polícia Rojnice: 046/ , PRÍHOVOR PRIMÁTORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSLOBODENIA MESTA DOJNICE. 1:'1111 MsU Rojnice: 046/ ; Mestská polícia Rojnice: 046/ , PRÍHOVOR PRIMÁTORA"

Transkript

1 PRÍHOVOR PRIMÁTORA Vážení spoluobčania, aprílová príroda je jasným dôkazom toho, že jar je v plnom prúde - slnko nám vlieva do žíl energiu a s radosťou sa púšťame do realizácie plánov, ktoré sme si predsavzali. Aj v nieste Bojnice, v prvých jarných mesiacoch, pokračujeme s rekonštrukciou komunikácie a chodníkov.na Baníckej ulici a dokončujeme opravu časti strechy KC Bojnice. Počas nasledujúcich mesiacov v Dubnickej časti mesta umiestnime detské ihrisko a plánujeme doplniť vybavenie existujúcich detských ihrísk novými hernými prvkami. V súčasnosti realizujeme výber spracovateľa nového Územného plánu mesta. Na parkovisku pod Hotelom Régia od tejto sezóny budú 'pre občanov sprístupnené kontajnerové WC a pracujeme na vybudovaní rampy pre peších a imobilných občanov, ktorým sa uľahčí prístup do centra mesta. V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia sme podali projekt,,modernizácia a obnova budovy MsÚ Bojnice", na ktorý nám bola schválená dotácia vo výške ,76, pričom spoluúčasť mesta Bojnice predstavuje ,67. V súčasnosti realizujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukčných prác. Príspevkové organizácie mesta - Technické služby Bojnice okrem bežnej činnosti čistenia Mesto Bojnice, ZO SZPB Bojnice a Kultúrne centrum Bojnice Vás pozývajú na Oslavy 73. výročia OSLOBODENIA MESTA DOJNICE v stredu 4. apríla 2018 o h na Hurbanovo námestie, kde sa uskutoční pietny akt kladenia vel'boll a kytíc pri pamätníku padlý:~lli } ")...,'-... chodníkov a miestnych komunikácií po zime doplnia kvetinovú výsadbu a zeleň v meste, zrealizujú vybavenie parkoviska pod Régiou platobným terminálom. Kultúrne centrum Bojnice zabezpečí v stredu 4. apríla Oslavy 73. výročia oslobodenia mesta. V spolupráci so SMN-Múzeom Bojnice, za účasti viac ako dvesto účinkujúcich postáv - domácich strašidiel i účastníkov sprievodu zo zahraničia, veľkolepým sprievodom v sobotu 21. apríla otvoríme Letnú turistickú sezónu v meste. S technickými službami, DHZ 1. a DHZ II. v pondelok 30. apríla pripraví stavanie mája v Dubnickej časti mesta a na Hurbanovom námestí, kde sa spoločne zabavíme na májovej veselici. Počas troch víkendov zabezpečí jarmoky v meste, počas leta Festival klasickej hudby - Bojnické hudobné leto, Jazzové Bojnice - festival jazzu a inej hudby, Medové leto, výstavy a mnohé ďalšie podujatia, ktoré budú samostatne plagátované a propagované. V sobotu ľ6. júna zorganizuje počas celého dňa na Hurbanovom námestí aktivity pri príležitosti Osláv 905. výročia prvej písomnej zmienky o Bojniciach v Zohorskej listine kráľa Kolomana z roku Pri tejto príležitosti bude, vo veľkej sále, v réžii ZUŠ Bojnice uvedený muzikál Kto dostane Bojnický zámok?". - pokračovanie na str. 2 - primátor mesta PhDr. František Tám a poslanci MsZ Vás pozývajú v sobotu 14. apríla 2018 na._stretneme sa ráno o 8.30 h pred Mestským úradom v Bojniciach lebo pred Kostolom Sedembolestnej Panny Márie v Dubnici p6jdeme pravidelnou trasou a našu akciu ukončíme spoločnou opekačkou na Futbalovom štadióne SNP v Dubnici PRE!IME SPOW KRAINY DEi V PRIRODE, VED SME JEJ sllca8tou. ONA POMO!E NAM A MY JEJ.,, v,, AKTUALNE TELEFONNE CISLA 1:'1111 MsU Rojnice: 046/ ; Mestská polícia Rojnice: 046/ , Technické služby Rojnice: 046/ , ; Kultúrne centrum Rojnice: 046/ Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia () Informácie o dianí v meste nájdete na

2 ?Boinické ~beiti apríl Apríl má.viacero významných dní. Od roku 1970 je 22. apríl venovaný Zemi - Medzinárodnému dňu Zeme. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Cieľom je pripomenúť si našu závislosť. na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potrebné uvedomovať si, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. O apríli tiež hovorime, že je to bláznivý mesiac, lebo počasie nám dáva najavo svoje rozmary. Aj 'napriek jeho vrtochom ho od roku 1952 oslavujeme ako mesiac lesov. Lesy majú veľký význam - sú jedným z najväčších bohatstiev našej krajiny.a svojou rozlohou pokrývajú takmerpolovicurozlohy Slovenska. Ľudia, v súčasnej uponáhľanej dobe, čoraz menej venujú svoju pozornosť prírode a to aj napriek tomu, aká je pre nás nenahraditeľná. Už staroveké národy si boli vedomé, že dary prírody, ktoré dostávajú, nie sú samozrejmosťou, ale sú prejavom milosti nebies". Súčasná doba sa na všetko pozerá optikou komfortu a blahobytu. Kedysi bolo treba vyvinúť veľkú energiu na to, aby sa v ľudskom príbytku ocitla poživeň na stole, či v rodinnom krbe praskalo horiace drevo. Niekto múdry raz povedal:,,až budezoťatýposledný strom, až bude posledná rieka otrávená, až bude chytená posledná ryba, a. až zahynie aj posledná včela, vtedy spoznáme, že peniaze sajesť nedajú." "'- - UNA Láska k prírode a jej ochrana by pritom mala "byť v človeku hlboko zapísaná zlatým písmom. Celá Zem a všetko, čo sa na nej hýbe, čo lieta vo vzduchu alebo lozí po súši, čo žije v moriach a pod zemou-nič z toho nie je samozrejmosť. Ak chceme zanechať ďalším generáciám zdravé prostredie, mali by sme mať na pamäti, že Zem nie je naša korisť, ale obrovský a vzácny DAR", lebo Prírodamôže existovať bez nás, no my beznejzahynieme." Milí Bojničania, dokážme spoločne, že nám naše životné prostredie nie je ľahostajné. Či už dôslednejším nakladaním s odpadmi alebo spoločne môžeme vykročiť do bojnickej prírody a aspoň čiastočne ju očistiť od odpadkov, ktoré v nej zanechali ľahostajní ľudia. V sobotu 14. apríla 2018 Vás v mene svojom i poslancov MsZ v Bojniciach pozývam na tradičnú environmentálnu prechádzku jarnou bojnickou prírodou. Spoločne sa stretneme o 8.30 h pred mestským úradom alebo pred Kostolom Sedembolestnej Panny Márie v Dubnici. Pôjdeme tradičnou trasou, s cieľom na Futbalovom štadióne SNP v Dubnici, kde spoločne ukončíme deň zaslúženou opekačkou. Teší ma, že aj tento rok sa tak ako predošlé roky do očisty našej prírody zapoja aj žiaci základnej školy so svojimi rodičmi a členovia klubu dôchodcov. Budem rád, ak si pri všetkých povinnostiach nájdu čas aj Bojničania v produktívnom veku. Zostáva nám len dúfať, že príroda nám bude naklonená. Všetci spoločne spojme sily - užitočné s príjemným v aprílovej prírode. My pomôžeme jej a ona nám. - PhDr. František Tám, primátor mesta - ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa uskutoční v stredu 25. apríla Návrh programu, miesto a hodina budú zverejnené v zákonnej lehote na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Všetci občania sú na MsZ vítaní. SEPAROVANÝ ZBER ODPADU V &OJNICIACH V ROKU 2018 Termíny na odovzdávanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (odovzdávanie v zbernom dvore): apríl - september: - utorok: ha h - štvrtok: h a h - sobota: ha h Ak na niektorý z uvedených dní v týždni pripadne sviatok, zber sa neuskutoční. Sklo, papier, PET fľaše, textil, železný šrot, objemný odpad, drobný stavebný odpad - množstevný zber, za ktorý sa platí miestny poplatok v zmysle platného VZN , elektroodpad, autobatérie, odpad z farbív a riedidiel, odpadové motorové oleje a žiarivky je možné v určených termínoch bezplatne odovzdať v zbernom stredisku TS Bojnice, UL Rybníčky č. 6, Bojnice. Konáre, pokosenú trávu a odpad zo záhrad je možné taktiež v určených termínoch bezplatne odovzdať v zbernom stredisku. Po meste sú rozmiestnené 1100 litrové kontajnery na papier, sklo a PET fľaše. Každý piatok sú tieto kontajnery vyprázdňované vozidlom na zber komunálneho odpadu, vytriedené druhotné suroviny sa odvezú do zberného dvora, kde sú dotriedené a následne sú odvezené na zhodnotenie spracovateľom. Opotrebované pneumatiky sa nezbierajú. Termíny zberu vytriedených zložiek KO na rok 2018 (pojazdný spôsob): Papier, sklo, PET fľaše: 8. jún, 21. september, 23.november2018; Zbierať sabude vždy v piatok! Kovy, objemný odpad, elektroodpad: (časťBojnice) (časť Dubnica) - Technické služby, p.o.m., Bolnice -

3 ?Boinické ~beiti apríl MESTO BOJNICE PODPORILO AKTIVITY DO KONCEPCNÉHO ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU. CIKAJÚ NÁS ZAUJÍMAVÉAKCIE. Vážení Bojničania,milí spoluobčania, na mestskom zastupiteľstve (február 2018) poslanci a primátor Bojníc jasne podporili svojím uznesením rozvoj cestovnéhoruchu. Bol schválenýrozpočet v sume Eur na konkrétne aktivity a podujatia počas roka 2018, ktoré by mali prispieť k tomu, aby v našom meste zostali turisti dlhšie ako iba jeden deň. Čiže chceme rozvíjať cestovný ruch koncepčne a nie živelne. Cieľom je organizovaťv našom meste podujatia, ktoré poskytnú zaujímavý priestor pre návštevníkov mesta, ale samozrejme zároveň obohatia a spríjemnia aj náš spoločensko-kultúrnyživot- obyvateľov,ktorí tu žijeme a Bojnice sú naším domovom. Stále budem dôrazne pripomínať, že cestovný ruch pokladám pre naše malé mesto a pre nás všetkých občanov,ktorí tu žijeme a chceme aj naďalej spokojne žiť, za jednu z najdôležitejších oblastí ekonomikymesta. Sami dobre viete, že naše malé mesto nám poskytuje príliš málo pracovnýchpríležitostí, aby sme sa na území Bojníc mohli všetci uživiť. Dnes v Bojniciach najviac pracovných príležitostí poskytuje v komerčnej sférepráve cestovnýruch (hotely,penzióny, reštaurácie, kaviarne, bary, predajne suvenírov, múzeá, atrakcie, služby atď...). Taktiežcestovnýruch prináša do pokladne nášho malého mesta veľmi veľké peniaze (za rok 2016 to bolo takmer Eur, na staré koruny" skoro 12 miliónov slovenských korún)- a tieto financie potom môžeme použiť na naše domáce" potreby (od opravy rozbitých ciest a chodníkov, financovania športových a kultúrnych aktivít, potrieb seniorov, rekonštrukcie a záchrany historických pamiatok, osvetlenia ulíc...). Preto je dôležité cestovný ruch koncepčne rozvíjať a podporovať každý rok, aby sme z neho mali čo najlepší ekonomický úžitok. Zaujímavé podujatia sa budú organizovať v réžii Kultúrneho centra mesta Bojnice a taktiež v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horná Nitra Bojnice. Konkrétne vás budeme v priebehu roka o jednotlivých akciách informovať tak, ako sa budú konať. Radi sa s vamina danýchpodujatiach stretneme. Ostávam s pozdravom, Emil Medera poslanec MsZ Rojnice predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra-Rojnice / mobil (na žiadosť prispievateľa je príspevok uverejnený v plnom znení bez redakčných úprav) OCIRlll LESOV PRED POlllRMI V ROii 2118 V posledných rokoch v prievidzskom regióne klesá počet požiarov, ktoré vznikajú pri vypaľovaní trávy a porastov. Napriek tomu musia hasiči každoročne bojovať s ohňom na otvorených plochách, pričom jeho likvidácia vôbec nie je jednoduchá. Niektorí ľudia si stále mylne myslia, že vypaľovanie trávy nie je nezákonné, že ide o čistenie plôch od suchých porastov. Zákon o ochrane pred požiarmi však jasne hovorí, že občania, ale aj právnické osoby, či organizácie nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Na území Slovenskej republiky v roku 2017 vzniklo 1 O 312 požiarov, ktoré spôsobili škody vo výške viac ako 31,5 mil.. V porovnaní s vlaňajším rokom sa počet požiarov zvýšil o prípadov (nárast o 23%), naopak priame škody spôsobené požiarmi mierne klesli a to o ,00 (pokles o 6%). Pri požiaroch v roku 2017 bolo usmrtených 55 osôb a 224 sa zranilo. Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb (5 282 prípadov, čo predstavuje viac ako polovicu z celkového počtu požiarov). Z toho najväčší podiel malo vypaľovanie trávy a suchých porastov, ktorým bol zapríčinený vznik požiarov. Z hľadiska počtu požiarov v štatistike požiarovosti každoročne dominujú požiare, ku ktorým dochádza v prírodnom prostredí. V roku 2017 evidujeme v tejto kategórii požiarov. Najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov , čo je oproti vlaňajšku viac ako dvojnásobok. Najväčší výskyt požiarov trávnatých porastov bol zaznamenaný v mesiaci marec. V roku 2017 vzniklo na území okresu Prievidza 190 požiarov, ktoré spôsobili škodu vo výške ,00. Pri týchto požiaroch boli usmrtené 2 osoby a 3 boli zranené. Štatisticky evidované sú 3 lesné požiare s priamymi škodami 1200,00 a uchránenými hodnotami 30300,00. Ten najväčší vznikol dňa v lesnom poraste - Šútovské sedlo, kde horelo suché drevo, tráva a kríky. Jednalo sa o plochu asi 400 x 400 m. Pri požiari zasahovali príslušníci OR HaZZ Prievidza, DHZ Kanianka, Nedožery a Bojnice - Dubnica. Vypaľovanie trávy a suchých porastov zapríčinilo vznik 12 požiarov s priamymi škodami 750,00. S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na: dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru. V prípade zistenia porušenia zákona O ochrane pred požiarmi" upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 100,00 a v priestupkovom konaní až do výšky 331,00. - pplk Ing. Stanislav Kmeť, riaditel'or HaZZ Prievidza -

4 ?Boinické ~lleiti apríl POCIATKY BOJNICKEJ DYCHOVKY ISTOPY CASU V BOJNICIACH, CID.CASfl V pobočke štátneho archívu v Bojniciach - Dubnici sa nachádza neveľký archívny fond venovaný počiatkom Hudobnej školy v Bojniciach. Tradície hudobného školstvav Bojniciachsa tradujú od čias konca 40. rokov 20. storočia. Je to však neporovnateľné s tradíciami samotnéhohudobnéhoživotav Bojniciach.Týmsa chápe dychováhudba.ojej počiatkochnachádzamezaujímavé informácie v kronike hudobnej školy. Jej riaditeľ Alojz Modran (zároveň bol riaditeľom vtedajšej Osemročnej strednejškolyv Bojniciach)sa od najstaršíchpamätníkov dozvedel,že už v roku 1860učiteľ školya organistajozef Bundzel viedol dychovú kapelu.,,sostava bola táto: Michal Schnierer- basflighorňa, Jakub Schnierer- flighorňa, Ján Hofman- klarinet, Štefan Blaho - klarinet, Franc Ferianec- bombardon,franc Cmarko- trompeta, Jozef Púchy - trompeta a Ján Sušek - bubny." Všetci hudobníci boli civilným povolaním murári a tesári. V roku 1870 bojnický učiteľ a organista Ignác Veselý spolu s kaplánom FrantiškomPsotkom začali vyučovať hru na sláčikovénástroje. Dychovkavtedy nefungovala, do bojnických kúpeľov chodievali na sezónu rôzne cigánske kapely. Ďalší bojnický súbor sa zorganizoval v roku 1876.,,Na spôsob cigánskej kapely bol tohto zloženia: Jozef Púchy (tesár) - prímaš, Jakub Schnierer (murár)- kontráš,michalschnierer(murár)- basista,ján Hofman (murár) klarinetista, Ján Kurbel (notár) - BOJNICKÝ Sú dátumy,ktoré majú pre každého z nás veľký význam. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice i jeho miestnymčastiam.tuje niekoľko z nichna apríl: narodil sa Ján Korvín, liptovské knieža, slavónsky bán, majiteľ bojnického hradu a panstva (545.výročie); zomrela Mária Justína Nikmonová, sestra Kongregácie Dcér Božskej lásky, trpiteľka za vieru, narodilasav Bojniciach(30.výročie); Pálfiovci získalibojnický hrad s panstvom do dedičnéhovlastníctva(375. výročie); narodilsa Ján Darola,prírodovedec,ochranca prírody,prvý profesionálnyzoológna Slovensku,pôsobil v Bojniciach(90.výročie); zomrel v Bojniciach, Pavol Sedlák, mlynár, pôsobilna Teplompotokuv Bojniciach(160.výročie); cimbalista." Nástroj mal každý vlastný. K nim sa v roku 1886 pridal 12-ročný syn Michala Schnierera Štefan, flautista. Na poste primáša sa neskôr vystriedalo viacero hudobníkov: prievidzský kníhviazač Ferdinand Raab, chýmy primáš Anton Čičmanec, Ferdinandov syn FerdinandRaab,jeho syn Jozef. Po ňom od roku 1925(až do roku 1940)bojnický orchester viedol murár František Niknom. Cimbalistu vystriedal Jozef Briatka a toho od roku 1924 jeho syn Jozef, zručný cimbalista a huslista. Hudobníci cvičili v dome Jakuba Schnierera, neskôr u Jozefa Briatku. Ich nácvik bol veru zaujímavý:,,melódiu predhrávalten, ktorý poznal noty. Harmónia(sprievod)sa doplňovala podľa nôt a tiež podľa sluchu". Bojnický orchesterhrával na svadbáchdoma aj v okolitýchobciach, na fašiangovýchzábavácha pri inýchpríležitostiach.často hrávali v,,zliechovskejhuti", čo je dnes Gápel, miestna časť obce Valaská Belá. Kapela tiež často hrávala návštevníkomv kúpeľnejaleji, hosťomgrófajána Pálfiho, sestre grófa Pálfiho Gabriele Andrášiovej pri obede na,,kamennomdvore" v zámku. Repertoár tvorili prevažne maďarské piesne. Z týchto čias pochádzajú aj niektoré prezývky hudobníkov - Barboráš, Cimbaláš, Flautista a iné. Toto obdobie, ako uzatvára kronikár hudobnej školy, trvalo do roku Vtedy sa začali formovať nové hudobné telesá, ktoré nadviazali na dlhú tradíciu hudobnéhoživotav Bojniciach. - Erik Kližan - KALENDÁR v Bojniciachsapo 60rokochobnovilatradícia dobytčíchjarmokov(140.výročie); bol založený Športový klub Bojnice (85.výročie); bola otvorená Turistická informačná kanceláriav Bojniciach(20.výročie); narodil sa Ľudovít Filatz, pedagóg, hospodárskypracovník, verejný činiteľ, ekonóm Pálfiho panstvav Bojniciach(165. výročie); narodil sa Gabriel Kolinovič, historik, úradník,pôsobilv Bojniciach(320.výročie); narodil sa v Bojniciach Jozef Špeťko, výtvarník,grafik,pôsobilv Prievidzi,zomrelv Bojniciach (65.výročie); zomrel Ladislav Gresnárik, poľovnícky kynológ,narodilsav Bojniciach(45.výročie). - Erik Kližan - ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROCNíKA ZÁKLADNEJ IKOLY BOJNICE Vedenie Základnej školy s materskou školou v Bojniciach oznamuje rodičom, že zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v stredu 11. apríla 2018 od do h v priestoroch základnej školy. Povinnosť zápisu platí podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre všetky deti, ktoré do dovŕšia 6. rok veku. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a 10,00 na pracovné zošity do 1. ročníka. Prítomnosť dieťaťa je na zápise nevyhnutná! - PaedDr. Eva Rybárová, riaditeľka školy -

5 ?Boinické ~lleiti apríl * sme zrealizovali CD nahrávku muzikálu,,kto dostane Bojnický zámok?"; * Vyučujúca Mgr. Irena Karaková nainštalovala výstavy na UL J. Kráľa na témy Ovocie, Absolventské práce, Rozprávky; v Mestskej knižnici Bojnice na tému Jar, sa zúčastnila na školení nových výtvarných techník a zapojila žiacke práce do celoslovenskej súťaže V ríši divov - Pod morskou hladinou. Vyučujúca A. Hercegová, DiS. art., vytvorila jarnú výzdobu priestorov ZUŠ v Nitrianskom Rudne; * sa uskutočnila vernisáž výstavy Stále spolu" v Kultúrnom inštitúte Alternatíva v Zlíne, pripravená v rámci projektu k 100. výročiu vzniku Československa. Na výstave sa predstavili aj práce žiakov ZUŠ Bojnice výtvarného a fotografického oddelenia. Do podujatia boli zapojené ZUŠ Morava, Brezová pod Bradlom a Rajec. Na vernisáži sa zúčastnil riaditeľ Mgr. art. J.Baláž a vyučujúce výtvarného odboru so žiakmi. V rámci programu účinkoval Mário Hrdý, žiak z akordeónovej triedy Mgr. Ota Mellu; * sa uskutočnila séria prehrávok, žiakov akordeónového oddelenia, na festivaloch v Kysuckom Novom Meste a v Ostrave; * na podujatí k MDŽ v Nitrianskom Rudne vystúpila žiačka Lucia Gocoliaková z triedy Ľuboša Hrdého, DiS. art., a žiaci z tried Jany Svitkovej a Eleonóry Hudecovej; * sa Dychový orchester Maguranka Junior zúčastnil na medzinárodnom festivale vo Valencii v Španielsku; * na podujatí k MDŽ v Kanianke účinkovali žiačky S. Minichová a 1. Pekárová z triedy Silvie Schniererovej a tanečné skupiny z triedy Bc. Jany Klečanekovej; * sa v Kultúrnom centre Bojnice uskutočnila vernisáž výstavy Naša tvorba výtvarného a fotografického oddelenia ZUŠ Bojnice. V hudobnom programe vystúpili žiaci z triedy Beáty Balážovej a Mgr. Daniely Chlpekovej; * vyučujúci Mgr. Oto Mello a Ľuboš Hrdý, DiS. art., zrealizovali nahrávanie CD Akordeonika 1 O; * na tanečnej súťaží Pohyb bez bariér v Žiline získali ocenenia tanečné skupiny a sólistky z triedy Bc. Jany Klečanekovej - 1. miesto TS Princesz Mozart, 1. miesto Duo Balerinna, 2. miesto Henrieta Lipovská, 2. miesto Sofia Priehodová, 3. miesto Ro and jack. Do finále, ktoré sa uskutoční v Dome odborov v Žiline postúpili Tanečné skupiny Briliant, Girls a sólistky Dominika Bokorová a Tajana Jalová; * sa uskutočnila v KC Bojnice skúška muzikálu,,kto dostane Bojnický zámok?"; * sa zúčastnili na Okresnej prehliadke moderného tanca v Prievidzi tanečné skupiny pod vedením Bc. Jany Klečanekovej. 1. miesto zlaté pásmo s postupom na krajské kolo získali tanečné skupiny: TS Flesh Egypt, TS Princesz Mozart, TS Briliant Casino, TS Girls Believere, sólo Dominika Bokorová, Henrieta Lipovská, Zlaté pásmo bez postupu získali: Duo Balerinna, Strieborné pásmo TS Darling, Bronzové pásmo Tajana Jalová; * Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik účinkovala na podujatí Vynášanie moreny" v Prievidzi. * sme uskutočnili 11. ročník Stretnutia mladých huslistov, pod vedením profesora Konzervatória v Bratislave Stanislava Muchu. Podujatie pripravili vyučujúci Mgr. art. Ján Strmenský amáriaboháčovádis. art. Vyučujúcim a žiakom k dosiahnutým oceneniam blahoželám, ďakujem za vzornú reprezentáciu a v nasledujúcom období prajem mnoho úspechov. - Mgr. art. Jozef Baláž, riaditeľ ZUŠ Bojnice - DOBROVO[NÝ HASICSKÝ ZBOR II. BOJNICE - DUBNICA Dňa 1 O. februára 2018 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru II. Bojnice- Dubnica, ktorú viedol tajomník pán Anton Jurik. Na úvod privítal všetkých prítomných i hostí - primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma, zástupcu primátora pána Jozefa Hatvanyiho, poslancov MsZ Mgr. Máriu Pipíškovú, Mgr. Jozefa Barborku, pána Tomáša Grešnera a za ÚzVDPO Prievidza pána Jozefa Štancela. Anton Fajka, predseda Dobrovoľného hasičského zboru, vo svojej správe prítomných oboznámil s činnosťou DHZ za rok Primátor mesta, František Tám, sa prítomným hasičom poďakoval za odvedenú prácu a zaželal im, ako aj ich rodinným príslušníkom veľa zdravia i pochopenie pri ďalšej činnosti. Jozef Štancel, zástupca DPO, pozdravil prítomných a zaželal im zdravie a šťastie do ďalšej práce. Minútou ticha sme si uctili tých dobrovoľných hasičov, ktorí v roku 2017 opustili naše rady. V dlhej ale vecnej diskusii sme riešili zastaralú hasičskú techniku a nedostatočné vybavenie zboru. Na tieto pripomienky, okrem vedenia DHZ, reagoval aj primátor mesta pán Tám. Poukázal na veci, ktoré tieto nedostatky zapríčinili, ale aj na to, ako ich možno odstrániť. S jeho názorom sa stotožnil aj zástupca DPO pán Štancel. Zdôraznil nutnosť omladenia dobrovoľného zboru, ako spôsob riešenia. K práci s mládežou a ich získavanie pre dobrovoľný zbor sa vyjadrili aj poslanci pán Barborka a pani Pipíšková. Z ich príspevkov jednoznačne vyplynulo, že získať mládež pre túto činnosť nie je jednoduché. Chce to čas a vytrvalosť. V rámci diskusie odznela, žiaľ, aj pripomienka k hasičom - dôchodcom. Možno súhlasiť s tou myšlienkou, že fyzicky títo ľudia už nie sú, resp. nemôžu byť rovnocennými partnermi s mladými, ale srdcom i dušou boli a sú hasiči dobrovoľníci. O tom svedčí skutočnosť, že svoju vernosť k dobrovoľnému hasičstvu preukázali viac ako rokov. Po obšírnej diskusii nasledovalo prijatie uzneseniaazáver. -výbor DHZ II. -

6 Hurbanovo námestie JARMOK PRI PIÚLEŽITOSTI 25. MFDaS sobota Hudobná skupina GEMINI ĽH Michala Moravčíka Hudobná skupina WRECKO BAND Hudobná skupina GEMINI ĽH Michala Moravčíka Hudobná skupina WRECKO BAND sobota FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB Maguranka Junior pri ZUŠ Bojnice Textilanka z Trenčína Bojnická kapela z Bojníc Maguranka pri ZUŠ Bojnice Vacenovjáci z Vacenovíc (ČR) BOJNICKÝ J sobota Gajdoši -Spojené huky Slovenska Folklórna skupina KOŠARINKA Gajdoši -Spojené huky Slovenska Folklórna skupina KOŠARINKA HS JOZEFOVEKONE Gajdoši -Spojené huky Slovenska Hudobná skupina Mr. 56 IZNAl1ENIE l llnini nedeľa BOJNICKÝ J OK MestoBojnicea KultúrnecentrumBojnicepozývajúširokú verejnosťna: JARMOKpri príležitosti 25. MFDaS BOJNICKÝJARMOK BOJNICKÝJARMOKa DNI MAJSTROV Mestská hromadná doprava (MHD} a prímestská autobusová doprava budú zabezpečovať prepravu cestujúcich a návštevníkov podl'aplatného cestovného poriadku s tým, že bude uzatvorené centrum mesta Hudobná skupina HYBRID KRYPTONIT Súkromná tanečná škola DIAMONDS FsKLUBENÁ Tanečná škola XOANA FsKLUBENÁ Hudobná skupina VIRVAR nedeľa KRÁLIKY Z KLOBÚKA - divadielko pre deti Súkromná tanečná škola DIAMONDS Akordeonika BABY ZUŠ Bojnice Ľudový súbor ZUŠ Bojnice Tanečný a spevácky odbor ZUŠ Bojnice Tanečné skupiny MIMIKRY a BREAKFANS Hudobná skupina COLORS OF SOUND OK A DNI MAJSTROV nedeľa Gajdoši -Spojené huky Slovenska Detská dychová hudba HRADIŠŤANKA Folklórna skupina KOŠOVAN Detská dychová hudba HRADIŠŤANKA Folklórna skupina KOŠOVAN Hudobná skupina VIRVAR 1u 111v V ESTE lljnice a autobusy do kúpeľov a prímestské autobusy budú premávať po Okrajovej ulici. Mesto Bojnice bude počas všetkých troch jarmokov uzatvorené a prosíme návštevníkov i obyvatel'ov mesta, aby sa riadili vyznačeným dopravným značením. Parkovanie pre návštevníkov bude zabezpečené na parkovisku pod HotelomRégia. - Ing. Emília Belianska, riaditeľka KC Bojnice -

7 ?Boinické ~lleiti ap_ríl

8 Radosť z každého prežitého dňa, radosť z detí, vnúčat či rodiny, radosť zo stretnutí s priateľmi a radosť z každodenných maličkostí. To želáme tým, ktorí v týchto dňoch slávite 60, 65, 70, 75, 80 a viac rokov. K tomu plnú náruč zdravia, nech Vám na ďalšej ceste života svietijasné slnko a všetky dni Vášho života sú pokojné a šťastné! BLAHOŽELÁME JUBILANTOM Gabriela Bačová, Mária Lenhartová, Mgr. Oskar Bielik, Terezia Franková, Alžbeta Martošová, Jozef Kmeť, Anastázia Grosová, Mária Milevová, Rudolf Kollár, Ing. Štefan Mikuš, Jozefina Tančeková, Mária Kulichová, Helena Sušeková, Dominik Chlpek, Ján Drietomský, Pavel Drexler, Marta Závodná, Ing. Ladislav Kóňa, Jozefa Líšková, Margita Dubinová, Anna Hudecová, Mária Zubajová, Judita Poliaková, Klementína Važanová, Emília Holecová, Helena Drozdová, Gabriela Humajová, Ing. Vladimír Jankovič, Dušan Hanzel, Ing. Jozef Pokorný, Katarína Peruňská, Erich Hubinský, Jana Gálová, Zoltán Molnár, Vladimír Šimo, Anna Letavayová, Zita Mečiarová, Jaroslav Nemec apríl SPOLOČENSKÁ KRONIU VITAJ MEDZI NAMI deti narodené v mesiaci február 2018 Dorota Plešková, Dominik Sviba, Arian Cyprich, Leonard Krako Rodičom blahoželámeaprajeme veľa radostiz ich detí! SOBÁŠE manželstvo vo februári 2018 uzatvorili Jakub Giirtler a Mgr. Zuzana Pastorková Novomanželom blahoželáme k uzatvoreniu manželstva. ROZLÚČILI SME SA... od do nás navždy opustili: Milan Karpiš (80 rokov) Štefan Ďuriš (68 rokov) Viktor Beka (87 rokov) MUDr. JozefLegierski (83 rokov) Česť ich pamiatke! TERMÍN: CENA: 215 uzávierka prihlášok: V cene pobytu doprava autobusom, ubytovanie v 2-lôžkových Izbách na 6 dní/5 nocí s polpenziou v penzióne Pod kraví horou v Bofeticiach, 1x studený raut, 1x posedenie s hudbou, 1x neobmedzená konzumácia vína, všetky výlety (platia sa iba vstupy do objektov), delegát na mieste po celú dobu pobytu. Cena nezahfňa vstupy do objektov, cestovné poistenie. 1.deň: exkurzia v bylinkovom raji firmy Sonnentor c!ejkovice, príchod do Bofetic, ubytovanie v penzióne; 2. deň: deň vo Svobodné spolkové republlce Kraví Hora Bofetice - putovanie po vínnych pivniciach... ; 3. deň: celodenný výlet Lednicko-valtický areál, prehliadka zámku Lednice, prechádzka parkom, popoludní návšteva Valtíc, Kolonáda na Reistne, zámok, Valtické podzemie; 4. deň: návšteva múzea v Dolních Vistonlcích, Novomlýnska vodná nádrž, možnosť kúpania v Aqualande Moravia deň: návšteva Mlkulova perly Pálavy; 6. deň: Velehrad - pútnické miesto, Bazilika Nanebovzetí Panny Marie a sv. Cyrlla a Metodije, archeoskanzen Modrá; CK IMT TOUR, s. r. o. Hurbanovo námestie 47, Bojnice - lnfocentrum Tel.: platená inzercia - Z CED casa I LED Ubi Z robíme rozvoz po celom Slovensku viac na tel nfatená inzercia - Redakčná rada: Mgr. Daniel Palacka, Monika Kotríková, Mgr. Zlatica Sedláková, František Schnierer, Lenka Šagátová Zodpovedná redaktorka: Ing. Emília Belianska, riaditel'kakc Bojnice, p.o.m. Vydáva: Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m., Hurbanovo námestie 19/41,972 O 1 Bojnice ICO: ; tel.: 046 / , , Registračné číslo: EV 3838/09; ISSN: Náklad: 1800ks; periodicita vydávania: mesačník Uzávierka čísla 4/ marca2018 Nepredajné -pre vnútornú potrebu mesta Bojnice