MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:"

Transkript

1 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75 ve vlastnictví žadatele. Roční nájemné činí 390,00 Kč, tj. 15,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, na dobu určitou 10let, s tříměsíční výpovědní lhůtou, zpětně s účinností od poz.p.č. 474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro užívání rekreační chaty s EČ 75 ve vlastnictví žadatele 390,00 Kč, t.j.15,00 Kč/m 2 /rok bez DPH na dobu určitou 10let s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od e) žadatel: nový vlastník rekreační chaty: Pan Xxxx bytem Xxxx, okr. Klatovy II. PROPACHTOVÁNÍ POZEMKŮ: propachtování části poz.p.č.1849/4 o výměře 70m 2 zahrada kat.území Stříbro k rekreačním účelům. Roční pachtovné činí 3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, doba pachtu na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou, s účinností od část poz.p.č. 1849/4 o výměře 70 m 2 zahrada kat.území Stříbro (za čp. 851 Palackého ul.) k rekreačním účelům a zahrádkáření, bez vzrostlých ovocných stromů a užitků 210,00 Kč, tj.3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a s účinností od Xxxx, vlastník bytové jednotky v obytném domě čp. Xxxx ul. trvale hlášen Praha, Nové Město, Salmovská 2003/16 2. propachtování poz.p.č.2332/11 o výměře 510 m 2 tr.travní porost kat.území Stříbro panu Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, za roční pachtovné 1530,00 Kč, tj. 3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou, zpětně (úmrtí manželky) s účinností od poz.p.č. 2332/11 o výměře 510 m 2 zahrada kat.území Stříbro k zahrádkáření a rekreaci 530,00 Kč, t.j. 3,00Kč/m 2 /rok bez DPH na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, zpětně s účinností od

2 Pan Xxxx bytem Stříbro, Xxxx 3. propachtování části poz.p.č.1245/1 o výměře 250 m 2 zahrada kat.území Stříbro paní Mgr. Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, k zahrádkáření a rekreaci, za roční pachtovné 750,00 Kč tj. 3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou a s účinností od část poz.p.č. 1245/1 o výměře 250 m 2 zahrada kat.území Stříbro k zahrádkářské a rekreační činnosti 750,00 Kč, t.j. 3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a s účinností od e) pachtýřka : Paní Mgr. Xxxx Xxxx bytem Stříbro, Xxxx 4. propachtování poz.p.č. 1150/4 tr.travní porost o výměře 604 m 2, poz.p.č. 1150/11 tr.travní porost o výměře 2.875m 2 a poz.p.č. 1150/12 tr.travní porost o výměře m 2 kat.území Milíkov u Stříbra pro akciovou společnost AGRO-TEX se sídlem Bor čp.644, za účelem zemědělské činnosti. Roční pachtovné po vzájemné dohodě činí 485,00 Kč bez DPH, s navyšováním o každoročně o meziroční inflační index, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou a s účinností od poz.p.č. 1150/4 tr.travní porost o výměře 604 m 2, poz.p.č. 1150/11 tr.travní porost o výměře 2.875m 2 a poz.p.č. 1150/12 tr.travní porost o výměře 6.421m 2 kat.území Milíkov u Stříbra zemědělská činnost 485,00 Kč bez DPH s navyšováním o každoročně o meziroční inflační index na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a s účinností od AGRO-TEX a.s. se sídlem Bor čp.644 zastoupena panem Josefem Velíškem, ředitelem společnosti jednajícím na základě pověření představenstva, IČ: propachtování části poz.p.č.1310/7 o výměře 78 m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro ke zřízení zahrádky s letním posezením, za roční nájemné 234,00 Kč,.t.j.3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, s účinností od část poz.p.č. 1310/7 o výměře 78 m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro zahrádka k letnímu posezení, bez vzrostlých ovocných stromů a užitků k čp ,00 Kč, tj. 3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou s účinností od Pan Xxxx bytem Stříbro, Xxxx III. UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: 2

3 ukončení nájemní smlouvy č /2676 na pronájem části poz.p.č.1849/4 o výměře 70 m 2 zahrada Stříbro včetně dodatku č.1 ze dne paní Xxxx bytem Stříbro, Xxxx dohodou, ke dni ukončení nájemní smlouvy č /2007 na pronájem poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat. území Stříbro, která je zastavěna rekreační chatou s EČ 75 panu Xxxx bytem Plzeň, Xxxx dohodou, ke dni IV. UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY : ukončení nájemní smlouvy č.n2/2010 na pronájem částí poz.p.č. 1203/1 o výměře 7,2 m 2, poz.p.č. 1207/5 o výměře 3,2 m 2 a poz.p.č. 1207/8 o výměře 36,6 m 2 kat.území Milíkov u Stříbra, za roční nájemné 422,00 Kč z důvodu převodu pozemků. Nájemní smlouva byla uzavřena v roce 2010 se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, Plzeň za účelem Rekonstrukce silnice II/605 hr-okr. Tachov/Plzeň sever-bor, SO 201-Rekonstrukce mostu event.č Milíkov. Ke dni byly předmětné pozemky převedeny z vlastnictví města Stříbra do vlastnictví Plzeňského kraje se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ V. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRŮ PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR VE SPRÁVĚ SPRÁVY MAJETKU MĚSTA STŘÍBRA, S.R.O.: záměr pronájmu nebytových prostor pod bodem 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ve Stříbře: nebytové prostory v objektu Mánesova 16 výměra místností I.NP chodba 24,1 m 2 šatna 8,00 m 2 tělocvična 36,2 m 2 soc. zař. 4,65 m 2 kotelna 7,6 m 2 garáž 17,7 m 2 II.NP chodba 2,65 m 2 Kancelář 11,00 m 2 Předsíň 7,00 m 2 Kancelář 18,45 m 2 Předsíň 2,3 m 2 Kuchyňka 5,4 m 2 Kancelář 27,9 m 2 III.NP chodba 5,7 m 2 Soc. zař. 4,0 m 2 Chodba 4,8 m 2 Chodba 2,9 m 2 Chodba 3,15 m 2 Kancelář 19,9 m 2 Kancelář 19,0 m 2 Kancelář 16,8 m 2 Kancelář 16,9 m 2 3

4 prostorově vhodné na kanceláře ( předtím Dům dětí a SMMS) výpovědní lhůty (u nebytových prostor je tříměsíční) nebytové prostory v objektu Mánesova 166 výměra místností - zastavěná plocha - budova o výměře 261 m 2 (9mx29m) pozn.: jsou tam garáže města, část mají v pronájmu ČSCHO výpovědní lhůty (u nebytových prostor je tříměsíční) nebytové prostory v objektu Mánesova 1522 výměra místností I. NP č.10 16,64 m 2 č kancelářské prostory 120,8 m 2 (jako jeden celek) č.19 9,12 m 2 č.20 25,0 m 2 č.21 14,16 m 2 ( č.10,19,20 a 21 je jeden celek) II.NP č. 9 74,4 m 2 č. 8 5,1 m 2 č. 5 11,1 m 2 č. 3 8,4 m 2 č. 1 15,8 m 2 č. 7 17,2 m 2 č. 6 13,3 m 2 č. 4 10,1 m 2 č. 2 15,9 m 2 nebytové prostory v objektu Masarykovo nám. 23 výměra místností budova - zastavěná plocha 208 m 2, celkem plocha parcely 626 m 2 dříve hasičská zbrojnice 4

5 5. 6. nebytové prostory v objektu Nádražní 719 výměra místností I.NP 188 m 2 (směr jih) 195 m 2 (směr západ) 144 m 2 (směr sever) v I.NP je možný pronájem ke komerčním účelům, prodejny, dílny, sklady apod., (samostatné prostory o výměře 188 m 2, 195 m 2, 144 m 2 ), nebytové prostory v objektu Revoluční 685 výměra místností I.NP technické zázemí bytu 3,2 m 2 šatna 15,44 m 2 chodba 1,78 m 2 přepírání-sušení 4,06 m 2 předsíň sprch 3,63 m 2 předsíň WC 4,13 m 2 WC 1,35 m 2 WC 1,35 m 2 Kuchyňka 6,44 m 2 Sklad prádla 8,51 m 2 Sklad prádla 4,87 m 2 Chodba 8,39 m 2 Vychovatelna 9,26 m 2 Pokoj vychovatele 8,24 m 2 Předsíň WC 2,57 m 2 WC 0,99 m 2 Sprcha 0,81 m 2 Šatna uklízečky 8,65 m 2 Předsíň WC 2,54 m 2 WC 1,04 m 2 Sprcha 0,81 m 2 Úklidová komora 1,08 m 2 Chodba 1,45 m 2 výměra místností II.NP izolace 14,28 m 2 Předsíň WC izolace 1,44 m 2 WC izolace 1,44 m 2 Předsíň WC 4,18 m 2 WC 0,99 m 2 WC 0,99 m 2 Předsíň sprch 3,62 m 2 Sprchy 4,50 m 2 Studovna 22,09 m 2 Studovna 17,58 m 2 5

6 pozn.: v objektu jsou 2 byty RADA MĚSTA UKLÁDÁ: 0 zajistit zveřejnění na úřední desce záměr převodu pachtu části poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro, který je zastavěn rekreační chatou s EČ 75 ve vlastnictví žadatele. Roční nájemné činí 390,00 Kč, tj. 15,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, na dobu určitou 10let, s tříměsíční výpovědní lhůtou, zpětně s účinností od zajistit sepsání nájemní -pachtovní smlouvy na pacht části poz.p.č.1894/4 o výměře 70 m 2 zahrada kat.území Stříbro s panem Xxxx vlastníkem bytové jednotky v obytném domě čp. Xxxx ul. trvale hlášen Praha, Nové Město, Salmovská 2003/16. Roční pachtovné činí 3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, s účinnosti od na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou. 03. zajistit sepsání nájemní-pachtovní smlouvy na pacht části poz.p.č.2332/11 o výměře 510 m 2 tr.travní porost kat.území Stříbro s panem Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, zpětně s účinnosti od , za roční pachtovné 530,00 Kč, t.j.3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou. 04. zajistit sepsání nájemní (pachtovní) smlouvy na pacht části poz.p.č.1245/1 o výměře 250 m 2 zahrada kat.území Stříbro s paní Mgr. Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, k zahrádkáření a rekreaci, za roční pachtovné 750,00 Kč, tj. 3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou a s účinností od zajistit sepsání smlouvy pachtovní na pacht poz.p.č. 1150/4 tr.travní porost o výměře 604 m 2, poz.p.č. 1150/11 tr.travní porost o výměře 2.875m 2 a poz.p.č. 1150/12 tr.travní porost o výměře 6.421m 2 kat.území Milíkov u Stříbra, s akciovou společností AGRO- TEX se sídlem Bor čp.644, za účelem zemědělské činnosti, za roční pachtovné dohodou 485,00 Kč bez DPH s navyšováním o každoročně o meziroční inflační index, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou a s účinností od zajistit sepsání smlouvy pachtovní na pacht části poz.p.č.1310/7 o výměře 78 m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, ke zřízení zahrádky s letním posezením, za roční nájemné 234,00 Kč, tj.3,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou, s účinností od zajistit sepsání s paní Xxxx bytem Stříbro, Xxxx dohodu o ukončení nájemní smlouvy č /2676 na pronájem části poz.p.č.1849/4 o výměře 70 m 2 zahrada kat.území Stříbro včetně dodatku č.1 ze dne dohodou, ke dni

7 08. zajistit sepsání s panem Xxxx bytem Plzeň, Xxxx ukončení nájemní smlouvy č /2007 na pronájem poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro dohodou, ke dni zajistit zveřejnění na úřední desce záměr pronájmu nebytových prostor uvedených pod bodem 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ve Stříbře. 7

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 1/33/2013 Návrh na prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice Zdůvodnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5280-142/2014 6 Areál - víceúčelový, provozní areál na LV 302 v k.ú.orlová Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Orlová, k.ú. Orlová,

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více