informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014"

Transkript

1 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10

2 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k životu, všechno kvete, je to úžasné. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Tak zní poslední věta Žalmu 150. Ve Slezské diakonii jsme měli tento týden duchovní konferenci. Řečník Hans Georg Filker, ředitel City Mission z Berlína, hovořil o propojení modlitby a zpěvu na oslavu Pána Boha. Kniha Žalmů vytváří prostor k oslavě Boha v situacích, kdy jsme nadšeni a daří se nám dobře, ale také ve chvílích, kdy BIBLICKÝ ÚVOD Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal. Jedno z nejznámějších podobenství v Bibli je podobenství o hřivnách. Jeho děj je jasný a přímočarý, interpretace ještě jasnější. Pointa podobenství je v tom, že hřivny jsou určité talenty, schopnosti nám dané, které můžeme buď promarnit, nebo naopak využít. Nakonec i naše slovo talent je z řeckého talentoi, které je v některých překladech přeloženo jako hřivna. Služebníci ty hřivny dostali - svěřené. A v tom jsme na tom stejně. Možná si řeknete, "ale co jsem já dostal? Já jsem nic nedostal!". My lidé máme takový zvyk nevidět to, co máme a pořád řešit to, co nemáme, co nám chybí, co ještě nemáme, co bychom strašně nutně potřebovali anebo co už nemáme a co je nenávratně pryč. Ale kdy to obrátíme - a je to když se přestaneme dívat na sebe z hlediska našich nedostatků a ztrát, když přestaneme koukat jen na to, co nemáme a soustředíme se na to, co máme, co umíme, přichází utrpení, zkoušky, smutek. Takový je náš život, a taková je často i naše práce. Toto číslo Informátoru je věnováno především sociálnímu podnikání v naší organizaci. Sociální podnikání by mělo vést vedle tvorby zisku k dosahování sociálních cílů. Mnoho let v diakonii podporujeme tyto aktivity. V minulosti byly především zaměřeny na osoby se zdravotním postižením, v poslední době však mnoho těchto projektů směřuje k osobám bez přístřeší. Některé tyto projekty realizujeme přímo ve Slezské diakonii, některé jsme osamostatnili. Jsou to dnes samostatné právní subjekty, které mají legislativní nebo personální vazbu na naši práci. Pořád jsme Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Matouš 25, co jsme dostali, tak užasneme, že toho vůbec není málo. A mohli bychom mluvit o tom všem, co jsme dostali a cenu to má velikou, nepředstavitelnou - dostali jsme život, a lidi kolem sebe, kteří nás mají rádi a kterým na nás záleží, dostali jsme čas a rozum, a různá nadání a talenty různé schopnosti - šikovnost, schopnost malovat, zpívat, vnímat přírodu, bavit druhé, něco postavit, opravit, atd. Mnohé lidi naštve to, že pán dal každému jiný počet hřiven - 5, 2 a 1. Podle jejich schopností. A že je to nespravedlivé. To je těžká otázka, co je vlastně spravedlivé a co nespravedlivé? V životě tomu tak opravdu je, že jeden má méně a druhý více. Teď nemysleme na peníze, ale spíš na to, že každý má jinou dávku nadání a talentů, jinou dávku trpělivosti, smyslu pro humor, laskavosti nebo odvahy, důvtipu a píle, síly a šikovnosti. Jeden skoro stále vyhrává a jiný je v procesu učení, kdy si často klademe otázku: Jak propojit vytváření zisku se sociálními cíli jednotlivých sociálních podniků? Inovativní přístup a řešení v této oblasti realizujeme již mnoho let a příklady dobré praxe, které jsou zde popsány, jsou inspirací pro další rozvoj sociálního podnikání ve Slezské diakonii. skoro stále na konci. Třetí služebník dopadl špatně, protože Pánovu hřivnu zakopal. A zakopal ji proč? Protože se bál. Vysvětluje to sám dosti podrobně. Jeho problém nebyl v tom, že dostal nejméně. Problém byl v tom, že měl špatný obraz svého Pána, že ho špatně znal. Říkal si: "je zlý a tvrdý", bál se ho a tak raději vůbec nezačal podnikat. Víme z Bible, že Bůh je jiný - že není zlý, že je laskavý. Strach není dobrý rádce - strach brzdí, zatímco důvěra posunuje dál. Třetí služebník měl z pána strach a tak hřivnu schoval, nevěřil, že by z ní něco dobrého mohlo být - to bych vám přál, abyste se do pozice toho třetího služebníka nedostali - abyste se v životě báli, abyste se báli pána Boha. A hlavně abyste si mysleli, že z toho co máte, se nic dobrého nemůže udát, a tak to nemá cenu to ani zkoušet. Ty hřivny tedy nejsou ke schovávání ani k zakopání, ale k tomu, aby z nich byl užitek, jsou k využití. A to je víra - odvaha to zkusit. Člověk získá, když jde do nejistoty. Dej tu hřivnu z ruky, na trh v důvěře, že ona něco přinese. To, co jsme dostali - ty hřivny nejsou na skladování, ukrývání, zakopání a archivování, ale na to, aby se daly na trh do světa mezi lidi a nesly užitek. Víra je životním postojem - odvahy, naděje na dobrý konec věcí, víra je pohled do budoucnosti, a ne zahleděnosti v tom, co bylo. Dostali jsme hodně, každý pravda jinak, však se od každého jinak očekává. Zakopat je špatně, začít něco podnikat je dobře. Aby dobro neslo další dobro, aby víra plodila víru, aby naděje dávala naději dál. Mgr. Roman Brzezina farář SCEAV

3 co se událo... 2 autor článku Mgr. Lucie Protivanská Děti mají mít šanci vyrůstat v atmosféře péče a porozumění Dobrovolníci Slezské diakonie podporují potřebné děti v učení a školní přípravě v domácím prostředí. Např. dobrovolnice Bára dochází za dětmi proto, aby si na chvíli sedly a mohly udělat domácí úkoly například z matematiky. Smyslem dobrovolnictví je pomoci dítěti s úkoly, slovíčky v angličtině a také ho malými kroky učit naplánovat čas na učení a na zábavu, pochválit za dobré výsledky, zvednout sebevědomí, pokud toto chybí ze strany rodičů. Koordinátorka dobrovolnictví ve Slezské diakonii, Lucie Protivanská, dodává: Jde nám o vyrovnávaní příležitostí dětí ve vzdělání. Zprostředkováváme nová přátelství, která by jinak nevznikla. Jedna dívenka popisuje, co by jí pomohlo: Ve škole mě to trochu baví, mám tam kamarádky. Nejraději mám češtinu, matematiku, tělocvik a hudební výchovu. Baví mě číst knížky. Nemám ráda přírodovědu a angličtinu ta mi moc nejde. Diktáty jsou problém. Chtěla bych, aby se mnou někdo procvičil, jak se anglická slovíčka čtou a píší. Těším se na novou kamarádku, která mě naučí Nástrahy velkoměsta Krajské středisko volného času Juventus pořádalo 1. května za finanční podpory Statutárního města Karviné 7. ročník velké zábavné hry NÁSTRAHY VELKOMĚSTA. Na akci se podíleli rovněž i klienti a pracovníci našeho střediska Slezské diakonie HOSANA Karviná. Náš úkol zněl - Běžný život je pro handicapovaného velmi náročný. Pojďte si vyzkoušet nástrahy, které musí v životě překonat. Soutěžící si tak vyzkoušeli se zavázanými očima na kolečkovém křesle převézt danou trasou osobu, která ho navigovala. O berlích a přes překážky jít nakoupit do obchodu a v neprůhledných brýlích projít vyznačenou trasu po provázku a zapamatovat si všechny věci, na které cestou narazí. mluvit anglicky a psát dobře měkké i a tvrdé y. Zaujaly Vás aktivity dobrovolníků? Můžete se přihlásit telefonicky nebo em Další příležitosti k dobrovolnictví naleznete na internetových stránkách: Dobrovolnický program je akreditován a finančně podporován Ministerstvem vnitra ČR s účelovými dotacemi Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a grantem ERA pomáhá regionům. autor článku Pavla Matušínská Soutěžící přišli podpořit i ostatní klienti střediska a mohli tak zhodnotit jak se běžní lidé potýkají s problémy, kteří oni sami řeší běžně každý den. autor článku Mgr. Monika Urbancová Vystoupení žáků na Dni důstojnosti Vystoupit před cizími lidmi v cizím městě i v cizí zemi chce obrovskou odvahu. Ale vystoupit s poselstvím evangelia chce kuráže ještě víc. Dne se žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie zúčastnili mezinárodní akce Den důstojnosti na náměstí v polském Cieszynie. Vystoupení zvané Naděje bylo pojato jako pantomima na hudbu. Žáci SŠ ztvárnili životní cestu člověka, pokušení i jeho obrácení a spasení. Bylo dojemné vidět diváky v úžasu jak nad vystoupením žáků s postižením, tak nad samotným poselstvím vystoupení. Ve zkratce Nové představenstvo Slezské diakonie V sobotu 29. března 2013 se konalo v Českém Těšíně v budově Církevní rady SCEAV Shromáždění Slezské diakonie. Na tomto shromáždění bylo zvoleno 9 členů představenstva Slezské diakonie na období Někteří členové představenstva byli zvoleni opakovaně, tři členové jsou noví. Členy představenstva jsou Mgr. Roman Brzezina, Arnold Macura, Mgr. Ilona Bužková, Lumír Svoboda, Bc. Pavel Taska, Mgr. Lenka Waszutová, DiS, Ing. Jiří Ziętek, Mgr. Ing. Jiří Kaleta a Ing. Česlav Santarius. Představenstvo čítá 11 členů. Dalšími členy představenstva je ředitelka Slezské diakonie Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. a Bc. Marta Czyžová, která je delegována církevní radou SCEAV. Novým členům představenstva přejeme pevné zdraví, Boží požehnání a moudrost do jejich práce. (Mgr. Lenka Waszutová) Den ticha pro pracovníky Slezské diakonie V rámci Roku modlitby a hudby se poprvé uskutečnil Den ticha, který připravil tým duchovních. Nová příležitost pro pracovníky k vlastnímu zastavení se uprostřed práce, vstoupení do ticha spolu s ostatními i využití prostoru pro individuální ticho a modlitby se uskutečnila ve středu na Beskydské oáze. Pro účastníky bylo připraveno několik možností a podnětů k utišení se, k modlitbám, k rozjímání o důležitých věcech ve svém životě, v práci a ve vztahu s Bohem. Příležitost ztišit se v modlitební místnosti, v kostele, v přírodě, nebo i u oběda využilo čtrnáct účastníků, které neodradil ranní déšť a cesta do Písku. Vstoupit do ticha a vydržet ho není úplně jednoduché, proto jsme byli do tichého prostoru uvedeni postupně, s respektem k ostatním, přičemž zůstala svoboda rozhovoru a sdílení pro každého, kdo potřeboval promluvit. Víc o Dnu ticha Vám přineseme v příštím čísle Informátoru. Další Den ticha chystáme v září v Ostravě. (ThDr. Miriam Prášilová, PhD.) Pečovatelka roku Pracovnice střediska EFFATHA FM, FnO, sociálně terapeutické dílny, paní Silvie Jandová převzala ocenění Pečovatelka roku. Oceněna byla v kategorii Pracovník v sociálních službách ambulantní služby. Paní Silvie Jandová byla a je inspirací pro celý pracovní tým. Ocenění je tak pouze podtržením její profesionální práce. Klienti střediska a pracovníci se také přidávají ke gratulaci.

4 3 co se událo... autor článku Pracovníci a uživatelé střediska BETEZDA Komorní Lhotka Pomozme jim dorozumět se CSR regionální fond ČSOB a Era podpořila projekt Slezské diakonie střediska BETEZDA Komorní Lhotka Pomozme jim dorozumět se. Díky tomuto projektu, který podával pracovník ČSOB a zároveň dobrovolník služby paní Petra Holešová, byl zakoupen nový ipad pro uživatele, kteří mají problémy s komunikací. Prostřednictvím této pomůcky je uživatelům umožněno sdílet a vyjadřovat své potřeby a emoce. ipad je využíván v běžné komunikaci s uživateli v průběhu poskytované služby. Při práci s ipad jsou rovněž získávány nové programy, které se zaměřují na procvičování paměti, rozvoj jemné motoriky či pasivní slovní zásobu. Pracovníci i uživatelé jsou velmi rádi za zakoupení této pomůcky, která slouží nejen k lepšímu Rok modlitby a hudby v SD Rok 2014 jsme ve Slezské diakonii nazvali Rokem modlitby a hudby. Navazujeme tak na tematická období zřizovatele - Slezskou církev evangelickou. Jestli vnímáte, že poskytování kvalitních sociálních služeb, dobré vztahy na pracovišti, zvládání problémů, víra v Boha nejsou samozřejmostí, jestli Vám záleží na zlepšování života a práce ve Slezské diakonii, zveme Vás k zapojení se do modliteb v tomto roce. Biblický obraz vinného kmene a jeho výhonků, ratolestí nám ukazuje na to, že ani nové, mladé větévky, ale ani ty starší větve samy ze sebe dorozumění se, ale i k rozvoji uživatele. Děkujeme CSR regionálnímu fondu ČSOB a Era za podpoření projektu Pomozme jim dorozumět se a paní Holešové za podání projektu. autor článku ThDr. Miriam Prášilová, PhD. nepřinesou ovoce, pokud se nedrží vinného kmene. Pro úspěšnou práci se tedy chceme držet kmene - samotného Krista, který říká: Zůstanete -li ve mne a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. (Jan 15). Povzbuzujeme tedy k objevování modlitby a hudby v tomto roce a kromě pravidelných aktivit, setkání a duchovních konferencí, nabízíme speciálně několik dalších možností: modlitební diáře, modlitební kalendář měsíce, rozpis modliteb podle dnů. (Podrobněji o duchovních aktivitách se dočtete v rubrice Projekty duchovní péče). Ve zkratce Rok mezinárodním dobrovolníkem Střednědobý seminář V únoru mezinárodní dobrovolníci Slezské diakonie a partnerských organizací vkročili do druhé poloviny své dobrovolné služby. Překonání tohoto milníku provázelo uspořádání střednědobého semináře společně s partnerskou organizací Ekumenická rada církví na Slovensku. Stejně jako v minulých letech byl seminář organizován na Slovensku, v oblasti Račkovy doliny a zúčastnili se ho jak čeští, tak slovenští mezinárodní dobrovolníci a koordinátoři. Náplní semináře byly různorodé aktivity, které poskytly dobrovolníkům prostor pro sdílení zkušeností a hodnocení jejich dosavadního působení v České a Slovenské republice. Erasmus+ Jak někteří čtenáři možná vědí, program Rok mezinárodním dobrovolníkem je financován ze zdrojů Evropské unie. Projekt Rok mezinárodním dobrovolníkem, který je v současnosti realizován, je posledním projektem, který bude podléhat pravidlům starého programu Mládež v akci (Youth in action). Na program Mládež v akci navazuje (ve svých klíčových akcích) nový program Erasmus+. Zpracování nové formy žádosti vyžadovalo nejen obeznámení se s novým programem a novými formálními požadavky, ale také vytvoření nových obsahových konceptů. Věříme, že takto podaná pilotní žádost v rámci nového programu bude úspěšnou a my budeme moct přivítat další generaci mezinárodních dobrovolníků v letech 2014/2015. (Filip Grek) Projekt OP LZZ Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska Přehoupli jsme se přes první půl rok realizace našeho projektu, ve kterém vzděláváme jak pracovníky Slezské diakonie, tak pěti dalších organizací poskytujících sociální služby v regionu Těšínského Slezska. V letošním roce jsou připraveny další z řady akreditovaných vzdělávacích kurzů určených pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky či vedoucí pracovníky sociálních služeb. Již nyní probíhá vzdělávání v oblasti sociálního podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Naplánovány jsou také termíny jednodenních a třídenních vzdělávacích kurzů ke kvalitě sociálních služeb, které jsou určeny pro celé pracovní týmy jednotlivých sociálních služeb. A budou i nadále probíhat kurzy s tématy z oblasti odborných dovedností i přímé práce, jako například Kontakt a dialog, Vedení poradenského autor článku Ing. Daniela Czyžová rozhovoru, Pobytové služby pro seniory - úvod do principů a metod, Specifika práce s uživateli s poruchami paměti podle druhu poskytovatele,atd. V souladu s podmínkami projektů OP LZZ proběhlo na začátku tohoto roku výběrové řízení na dodavatele služeb - vzdělávací kurzy, jehož podmínky splnilo a vyhrálo vzdělávací středisko Vyšší odborné školy sociální CARITAS z Olomouce. Můžeme se proto těšit také na externí kurzy z oblasti manažerských a odborných dovedností, ale také z oblasti přímé práce. Půjde například o témata Time management, Hodnotící a motivační pohovory s pracovníky, Duální diagnózy, Komunikace s rodinným pečujícím, atd. Všechny kurzy jsou akreditované a lektorský tým tvoří odborníci z ČR i ze zahraničí. Projekt, v rámci kterého vzdělávání probíhá, je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci OP LZZ. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 10 let dostupní a nablízku V Karviné již 10 let pomáhají pracovníci střediska ON LINE Slezské diakonie řešit problémy dětí a mládeže. Cílem je, aby volný čas mládeže byl vyplněn smysluplnými aktivitami a období dospívání nebylo spojeno s alkoholem, drogami a jinými nežádoucími jevy. Pracovníci ON LINE nabízejí např. rozhovory, volnočasové aktivity, zprostředkování a doprovod do různých institucí. Také poradna Slezské diakonie ELPIS v Třinci pomáhá již 10 let lidem, kteří se stali oběťmi domácího násilí, týrání a zneužívání. Pracovníci této služby pomáhají rovněž při problémech v mezilidských a rodinných vztazích. Cílem je, aby se oběti domohly práva na ochranu a věděly, že na tuto složitou situaci nejsou sami. Zaměstnanci poradny pomáhají uživatelům přijmout a vyrovnat se s faktem, že se stali oběťmi domácího násilí, a vymanit se ze spáru agresora, často velmi blízkého člověka, a také pomohli těmto lidem nabýt znovu pocit sebedůvěry. (Mgr. Lenka Waszutová)

5 téma - sociální podnikání 4 Sociální podnikání je cesta pro všechny zúčastněné Milí čtenáři Informátoru Slezské diakonie. Chtěl bych se s Vámi podělit o několik myšlenek týk ajících se sociálního podnik ání. Nebudou to myšlenky odborného charakteru, ale ty, ke kterým jsem dospěl vlastní zkušeností. Sociální podnikání totiž vnímám jako cestu pro všechny zúčastněné. Jak pro nás, pracovníky, tak pro lidi dlouhodobě nezaměstnané, ale rovněž i pro společnost, ve které žijeme. Dovolte mi tedy několik myšlenek spojených s tímto tématem. Sociální podnikání je dobrá cesta pro lidi dlouhodobě nezaměstnané. Těmi mohou být i lidé s různými handicapy. Často se ve své praxi setkávám s lidmi, kteří by rádi pracovali, ale z různých důvodů se nemohou do pracovního procesu zapojit. Důvodem může být zdravotní handicap, ztráta pracovních návyků, nízké vzdělání, trestnost, závislosti, životní krize apod. Mnozí z těchto lidí by rádi a dobře pracovali, jen třeba mají menší výkon z důvodu nějakého handicapu. A to je v dnešní době velký problém. Všichni chceme jen ten nejlepší výkon a zaměstnavatelé nevyjímaje. Pracovníci s menším výkonem pak zůstávají bokem zájmu firem a ztrácí postupně motivaci k hledání zaměstnání, jelikož nemohou dostát požadavkům zaměstnavatelů. Moje zkušenost je, že řada těchto lidí umí a chce pracovat, ale pouze za určitých podmínek, které jim musíme vytvořit s ohledem na jejich handicap. Někdy opravdu i zklamou, podrazí nás, ale nedělají to někdy i ti výkonní a skvělí pracovníci? Ve Slezské diakonii pracujeme s těmito lidmi na různých úrovních a dovolují si tvrdit, že řada z nich je velmi schopných. Snažíme se je v naší oblasti zapojovat do různých motivačních aktivit, a to jak pravidelných, tak i mimořádných. Mezi ty mimořádné patří pomoc při živelných událostech, a to především při povodních. Mezi ty pravidelné patří celá škála aktivit od pomoci v střediscích Slezské diakonie, tak i mimo střediska. Jedná se o pomoc v kuchyni, prádelně, při stěhování nábytku, při údržbě a úklidu, ve stolařské dílně, při udržování zeleně, malířské práce, práce v lese, zemědělském hospodářství. Nejnovějšími aktivitami je renovace veteránů, výroba baget a prodej zboží v šatníku a dobročinných obchůdcích. Při těchto aktivitách mohou klienti nabývat a osvojovat si ztracené pracovní návyky a něco se i naučit. Může to být cesta pro klienty našich služeb k návratu do společnosti a na trh práce. Sociální podnikání je dobrá cesta pro nás pracovníky. Proč? Poskytování sociální služby nás totiž určitým způsobem limituje. Tímto mezníkem je zákon o sociálních službách, kdy bychom si často přáli poskytovat i další služby, ale pokud to nejsou základní činnosti, nedostaneme na ně finanční prostředky. Východiskem z této situace může být právě sociální podnikání, které naše služby může posouvat dál. Ve Slezské diakonii nabízíme uživatelům kromě výše zmíněných aktivit i motivační kurzy, cvičné zaměstnání a zaměstnání Petr Wiselka pracuje ve Slezské diakonii od roku Začínal na pozici pracovníka v sociálních službách v Azylovém domě BETHEL v Karviné a poté na pozici vedoucího střediska. Získal tak velké zkušenosti s prací s lidmi bez přístřeší. Podařilo se mu rozšířit služby pro tuto cílovou skupinu o tréninkové byty pro muže i matky s dětmi, aktivizační činnosti, terénní program a sociální rehabilitaci pro osoby se sníženou schopností péče o vlastní osobu. Od roku 2010 pracuje na pozici vedoucího oblasti Frýdek-Místek a Třinec. Zabývá se nejen lidmi bez přístřeší, ale i lidmi s duševním onemocněním, rodinami s dětmi a pěstounskými rodinami, lidmi závislými apod. Rozvíjí služby pro tyto cílové skupiny a snaží se podporovat vedoucí pracovníky. Petr Wiselka také pracuje jako psychoterapeut s jednotlivci, páry nebo skupinami. Je ženatý, má tři děti. v chráněném prostředí. Máme několik uživatelů, kteří prošli tímto procesem a nyní už pracují v tržním prostředí. Pro nás pracovníky je to velký motivační prvek, jelikož nám dává do rukou nové nástroje, jak pomoci těmto lidem postavit se na vlastní nohy a začít žít dle jejich představ. Nesmím však opomenout fakt, že sociální podnikání je zdrojem finančních prostředků, které můžeme použít pro rozvoj našich služeb. Sociální podnikání je dobrá cesta pro naši společnost. Problémem současné společnosti je to, že vnímá lidi s handicapem jako lidi, kteří jsou pro společnost neužiteční a stávají se velkou finanční zátěží. S tímto problémem souvisí i řada předsudků a negativního hodnocení. Tím, že se tito lidé zapojí do pracovního procesu nebo do mimořádných aktivit, jako je například pomoc při povodních, společnost jistě začne o nich přemýšlet trochu jinak. Je potřeba, aby se naše společnost naučila počítat i se skupinou lidí, kteří nejsou schopni přežít v tržním mechanismu. Myslím, že je čas, aby se dnešní společnost nesoustředila jen na ty výkonné a schopné občany, ale aby hledala příležitosti i pro ty ostatní, kteří dosud stojí stranou. Co říct na závěr? V mé práci mě motivuje biblický text z knihy Kazatel 11:1: Pouštěj svůj chléb po vodě, a po mnoha dnech se s ním shledáš. Možná to vypadá jako hloupost, ale mám tu zkušenost, že pokud budeme investovat do lidí, kteří potřebují naši pomoc, jednou se postaví na vlastí nohy a budou přínosem pro ostatní i pro nás samotné. Petr Wiselka vedoucí Oblasti Třinec, Frýdek-Místek ve Slezské diakonii

6 5 téma - sociální podnikání Renewal Project - pomáháme autům a lidem Renewal projekt je pracovně terapeutickou aktivitou pro uživatele služeb Slezské diakonie, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a mají snahu se sami přičinit o zlepšení této situace. V rámci projektu uživatelé pracují na renovaci historických vozidel pod vedením pracovního terapeuta a externích odborných konzultantů. Tato aktivita jim dává možnost získávat širokou škálu pracovních dovedností a návyků, učí je týmové práci, vytrvalosti při překonávání obtížných situací. Součástí projektu jsou kromě pracovních aktivit i účast na srazech historických vozidel, kde jsou výsledky jejich práce prezentovány, návštěvy muzeí a výstav s automobilovou tématikou. Vzhledem k dosavadním zkušenostem uživatelů, kteří pocházejí ze sociálně vyloučených skupin jsou pro ně tyto aktivity ohromným obohacením a zároveň silným motivačním prvkem, který je inspiruje ke změně. Projekt Renewal běží již 3. rokem a vystřídalo se v něm 10 uživatelů. O úspěšnosti svědčí skutečnost, že 4 z nich si našli práci, kterou si drží do současnosti, přičemž před nástupem do projektu byli dlouhodobě nezaměstnaní. V rámci projektu jsme doposud zrenovovali 1 vozidlo, které úspěšně prošlo testací a získalo Průkaz historického vozidla. V současnosti dokončujeme další vozidlo, které chceme testovat letos v květnu. Mimoto pracujeme na 2 historických vozidlech pro externí zákazníky a na jednom dalším vlastním projektu. V letošním roce plánujeme nákup ještě jednoho vozidla k renovaci. Naší práce si všímají i významné odborné časopisy z oblasti automobilismu, djako třeba prestižní Chrom&plameny, který náš projekt sleduje od počátku a pravidelně informoval o průběhu renovace našeho prvního vozu Cadillac Seville 76, stejně tak časopis Auto Motor Sport Youngtimer, který rovněž otiskl poměrně rozsáhlý článek o projektu Renewal, kde naši práci hodnotil velmi příznivě. Finančně je projekt podporován individuálními dobrovolnými dárci, partnerskými firmami a zahraničními partnery. Jakkoli původním záměrem projektu Renewal bylo poskytování pracovní terapie, vývoj nás směřuje k úvahám o jeho transformaci na sociální podnik, který by poskytoval pracovní příležitosti osobám ohroženým sociálním vyloučením. Pro realizaci této varianty hledáme praktické řešení. Práce na renovaci vozidel je dlouhodobou záležitostí, ale jedná se v současnosti o velmi populární a dynamicky se rozvíjející odvětví, zejména u nás, což vytváří nesmírně silné konkurenční prostředí, kde by bylo velmi problematické se prosadit s nedostatečně kvalifikovanou pracovní silou. Jedním z řešení by mohlo být zajištění odbytu renovovaných vozidel v zahraničí. Na této variantě v současnosti pracujeme. Další výzvou, které čelíme je hledání nových prostor, protože naše dosavadní základna bude muset zřejmě ještě letos ustoupit budově nového Diakonického vzdělávacího centra a tak intenzivně hledáme nové prostory. Věříme však, že se nakonec najde řešení této situace a Renewal projekt bude nadále poskytovat našim klientům příležitost připravit se na úspěšný návrat na trh práce, najít si zpátky své místo ve společnosti a jednou pro vždy se vymanit z bludného kruhu sociálního vyloučení. Pro více informací navštivte nebo náš facebookový profil Renewaoproject. Bc. Stanislav Mrozek vedoucí střediska BETHEL Třinec- Kanada

7 téma - sociální podnikání 6 CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s. naše výrobky potěší a pohladí na duši Jsme sociální firma a zaměstnáváme lidi se zdravotním, mentálním a duševním postižením. Vyrábíme bytové doplňky, dárkové a reklamní předměty ručním m a l o v á n í m, l a s e r o v o u g r a v í r k o u a vyšívacím strojem. Dále provozujeme zahradnictví a veřejné WC v Krnově. Jsme držiteli ochranné známky Č e s k á k v a l i t a P r á c e p o s t i ž e n ý c h. Naše možnosti vyrobit firmám opravdu originální dárkové předměty jsou obrovské. Máme své vlastní prodejny, kde prodáváme nejen své výrobky. Naše prodejny Barevný Domov najdete na Hlavním náměstí v Krnově a na Tyršové 14 v Ostravě. Jezdíme po různých prodejních akcích jako jsou řemeslné trhy, vánoční prodeje a tak podobně. Dále pak naše výrobky odebírají ostatní obchodníci do svých obchodů a firmy jako dárky pro své zaměstnance a obchodní partnery. Našimi největšími odběrateli jsou American Express, Blue Praha, ČSOB, Česká spořitelna, Kofola, Siemens a mnoho dalších. Jsme schopni vyrobit zakázky od jednoho kusu až po několik tisíc kusů a přitom zachovat originalitu každého kusu. Vše se u nás vyrábí ručně a každý kus byť z velké zakázky je originál a má za sebou určitý příběh. Tím, že se na jednom výrobku vždy podílí více lidí, tak se tyto příběhy střetávají v každém z našich výrobků. Najít si se zdravotním postižením práci na běžném pracovním trhu je velmi obtížné až téměř nereálné. Díky práci v naší sociální firmě si mnozí mohli dovolit vlastní bydlení a přestěhovat se tak z chráněných bydlení a ústavů do vlastních bytů a žít tak téměř plnohodnotným životem. Někteří již měli běžnou fungující rodinu a někteří si ji založili díky tomu, že mají práci a tím si více věří v sebe sama. Firmu jsme založili na jaře roku 2008 s 8 zaměstnanci. Nyní zaměstnáváme 30 lidí z toho 26 se zdravotním postižením. Je krásné sledovat jak člověk, který má zdravotní postižení se díky tomu, že mu byla dána možnost pracovat, mění. A není to jen tím, že za svou práci dostane peníze, ale hlavně tím, že je mezi lidmi, že ví, že ho někdo potřebuje a není jen na obtíž. Více se o nás dozvíte na našich webových stránkách ( a na facebooku ( Připravujeme také e-shop. Petr Světlík ředitel

8 7 téma - sociální podnikání Bazárek pod věží, Almara a Šifonér bazárky Slezské diakonie Co mají společného a v čem jsou naopak jiné? Jsou to místa, kde můžete pomáhat tím, že darujete či si zakoupíte věc, za výhodný peníz a ještě pomůžete těm, kteří pomoc potřebují. Almara, Šifonér, Bazárek pod věží prodávají a přijímají k prodeji zboží jak nové, ale i použité v zachovalém stavu. Všechny tři bazarky spojuje skutečnost, že veškeré získané prostředky z prodeje jsou zpětně investovány na podporu sociálních služeb v regionu Třinecka. Ve všech prodejnách najdete ochotný a vstřícný personál a mezi nimi i dobrovolníky. Prodejny jsou čisté a máte čas si vše důkladně prohlédnout. A v čem jsou jedinečné? Almara - dobročinný obchod, Koperníkova 2, Český Těšín Almara je v řeckém stylu s bílo-modrými prostory. Je nejmladší a teprve své místo na trhu hledá včetně stálých zákazníků. Naleznete zde šatstvo a domácí textil. A to jak věci zcela nové, tak také použité v pěkném stavu. ŠIFONÉR, Hraniční 280, Třinec - Kanada Je bezkonkurenční, co se týká cen. Tím, že tento bazárek je trochu mimo centrum města, má ceny, které se rozhodně vyplatí, proto, aby si člověk trochu zajel. Jedná se o symbolické částky za oblečení, hračky, kočárky či domácí potřeby. BAZÁREK pod věží, Frýdecká 136, Třinec Je výjimečný svým přístupem k ceně. Cenu si určuje, až na pár výjimek, kupující. Prodávající cenu akceptuje nebo dále o ní vyjednává. V tomto Bazárku naleznete zejména sklo, keramiku, domácí potřeby a knihy. Oděvy zde neprodávají. Mgr. Lenka Waszutová vedoucí Odboru personální řízení, zahraničních vtahů a PR

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str.

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. informátor 4/2012 Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. 12 1 úvod Blíží se Advent a čas vánoční. Je to období, kdy víc než jindy

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání se zaměřením na Slezskou diakonii BAKALÁŘSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah O organizaci Dobrovolnický program Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Apollo Terénní pedagogický pracovník Rodinný učitel Dobrovolnické centrum KMOTR

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU www.rhkbrno.cz 12 DVANÁCT PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen Regionální hospodářská komora Brno Moravská asociace podnikatelek a manažerek 2011

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

pobočka pobočka Brno: Břeclav:

pobočka pobočka Brno: Břeclav: ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 centrála Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Ředitelství, korespondenční adresa: Vranovká 45, Brno, 614 00 Tel. 1: 543 213 310 (recepce) Fax: 543 214 809 Sídlo: Cejl 49, Brno,

Více