informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014"

Transkript

1 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10

2 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k životu, všechno kvete, je to úžasné. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Tak zní poslední věta Žalmu 150. Ve Slezské diakonii jsme měli tento týden duchovní konferenci. Řečník Hans Georg Filker, ředitel City Mission z Berlína, hovořil o propojení modlitby a zpěvu na oslavu Pána Boha. Kniha Žalmů vytváří prostor k oslavě Boha v situacích, kdy jsme nadšeni a daří se nám dobře, ale také ve chvílích, kdy BIBLICKÝ ÚVOD Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal. Jedno z nejznámějších podobenství v Bibli je podobenství o hřivnách. Jeho děj je jasný a přímočarý, interpretace ještě jasnější. Pointa podobenství je v tom, že hřivny jsou určité talenty, schopnosti nám dané, které můžeme buď promarnit, nebo naopak využít. Nakonec i naše slovo talent je z řeckého talentoi, které je v některých překladech přeloženo jako hřivna. Služebníci ty hřivny dostali - svěřené. A v tom jsme na tom stejně. Možná si řeknete, "ale co jsem já dostal? Já jsem nic nedostal!". My lidé máme takový zvyk nevidět to, co máme a pořád řešit to, co nemáme, co nám chybí, co ještě nemáme, co bychom strašně nutně potřebovali anebo co už nemáme a co je nenávratně pryč. Ale kdy to obrátíme - a je to když se přestaneme dívat na sebe z hlediska našich nedostatků a ztrát, když přestaneme koukat jen na to, co nemáme a soustředíme se na to, co máme, co umíme, přichází utrpení, zkoušky, smutek. Takový je náš život, a taková je často i naše práce. Toto číslo Informátoru je věnováno především sociálnímu podnikání v naší organizaci. Sociální podnikání by mělo vést vedle tvorby zisku k dosahování sociálních cílů. Mnoho let v diakonii podporujeme tyto aktivity. V minulosti byly především zaměřeny na osoby se zdravotním postižením, v poslední době však mnoho těchto projektů směřuje k osobám bez přístřeší. Některé tyto projekty realizujeme přímo ve Slezské diakonii, některé jsme osamostatnili. Jsou to dnes samostatné právní subjekty, které mají legislativní nebo personální vazbu na naši práci. Pořád jsme Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Matouš 25, co jsme dostali, tak užasneme, že toho vůbec není málo. A mohli bychom mluvit o tom všem, co jsme dostali a cenu to má velikou, nepředstavitelnou - dostali jsme život, a lidi kolem sebe, kteří nás mají rádi a kterým na nás záleží, dostali jsme čas a rozum, a různá nadání a talenty různé schopnosti - šikovnost, schopnost malovat, zpívat, vnímat přírodu, bavit druhé, něco postavit, opravit, atd. Mnohé lidi naštve to, že pán dal každému jiný počet hřiven - 5, 2 a 1. Podle jejich schopností. A že je to nespravedlivé. To je těžká otázka, co je vlastně spravedlivé a co nespravedlivé? V životě tomu tak opravdu je, že jeden má méně a druhý více. Teď nemysleme na peníze, ale spíš na to, že každý má jinou dávku nadání a talentů, jinou dávku trpělivosti, smyslu pro humor, laskavosti nebo odvahy, důvtipu a píle, síly a šikovnosti. Jeden skoro stále vyhrává a jiný je v procesu učení, kdy si často klademe otázku: Jak propojit vytváření zisku se sociálními cíli jednotlivých sociálních podniků? Inovativní přístup a řešení v této oblasti realizujeme již mnoho let a příklady dobré praxe, které jsou zde popsány, jsou inspirací pro další rozvoj sociálního podnikání ve Slezské diakonii. skoro stále na konci. Třetí služebník dopadl špatně, protože Pánovu hřivnu zakopal. A zakopal ji proč? Protože se bál. Vysvětluje to sám dosti podrobně. Jeho problém nebyl v tom, že dostal nejméně. Problém byl v tom, že měl špatný obraz svého Pána, že ho špatně znal. Říkal si: "je zlý a tvrdý", bál se ho a tak raději vůbec nezačal podnikat. Víme z Bible, že Bůh je jiný - že není zlý, že je laskavý. Strach není dobrý rádce - strach brzdí, zatímco důvěra posunuje dál. Třetí služebník měl z pána strach a tak hřivnu schoval, nevěřil, že by z ní něco dobrého mohlo být - to bych vám přál, abyste se do pozice toho třetího služebníka nedostali - abyste se v životě báli, abyste se báli pána Boha. A hlavně abyste si mysleli, že z toho co máte, se nic dobrého nemůže udát, a tak to nemá cenu to ani zkoušet. Ty hřivny tedy nejsou ke schovávání ani k zakopání, ale k tomu, aby z nich byl užitek, jsou k využití. A to je víra - odvaha to zkusit. Člověk získá, když jde do nejistoty. Dej tu hřivnu z ruky, na trh v důvěře, že ona něco přinese. To, co jsme dostali - ty hřivny nejsou na skladování, ukrývání, zakopání a archivování, ale na to, aby se daly na trh do světa mezi lidi a nesly užitek. Víra je životním postojem - odvahy, naděje na dobrý konec věcí, víra je pohled do budoucnosti, a ne zahleděnosti v tom, co bylo. Dostali jsme hodně, každý pravda jinak, však se od každého jinak očekává. Zakopat je špatně, začít něco podnikat je dobře. Aby dobro neslo další dobro, aby víra plodila víru, aby naděje dávala naději dál. Mgr. Roman Brzezina farář SCEAV

3 co se událo... 2 autor článku Mgr. Lucie Protivanská Děti mají mít šanci vyrůstat v atmosféře péče a porozumění Dobrovolníci Slezské diakonie podporují potřebné děti v učení a školní přípravě v domácím prostředí. Např. dobrovolnice Bára dochází za dětmi proto, aby si na chvíli sedly a mohly udělat domácí úkoly například z matematiky. Smyslem dobrovolnictví je pomoci dítěti s úkoly, slovíčky v angličtině a také ho malými kroky učit naplánovat čas na učení a na zábavu, pochválit za dobré výsledky, zvednout sebevědomí, pokud toto chybí ze strany rodičů. Koordinátorka dobrovolnictví ve Slezské diakonii, Lucie Protivanská, dodává: Jde nám o vyrovnávaní příležitostí dětí ve vzdělání. Zprostředkováváme nová přátelství, která by jinak nevznikla. Jedna dívenka popisuje, co by jí pomohlo: Ve škole mě to trochu baví, mám tam kamarádky. Nejraději mám češtinu, matematiku, tělocvik a hudební výchovu. Baví mě číst knížky. Nemám ráda přírodovědu a angličtinu ta mi moc nejde. Diktáty jsou problém. Chtěla bych, aby se mnou někdo procvičil, jak se anglická slovíčka čtou a píší. Těším se na novou kamarádku, která mě naučí Nástrahy velkoměsta Krajské středisko volného času Juventus pořádalo 1. května za finanční podpory Statutárního města Karviné 7. ročník velké zábavné hry NÁSTRAHY VELKOMĚSTA. Na akci se podíleli rovněž i klienti a pracovníci našeho střediska Slezské diakonie HOSANA Karviná. Náš úkol zněl - Běžný život je pro handicapovaného velmi náročný. Pojďte si vyzkoušet nástrahy, které musí v životě překonat. Soutěžící si tak vyzkoušeli se zavázanými očima na kolečkovém křesle převézt danou trasou osobu, která ho navigovala. O berlích a přes překážky jít nakoupit do obchodu a v neprůhledných brýlích projít vyznačenou trasu po provázku a zapamatovat si všechny věci, na které cestou narazí. mluvit anglicky a psát dobře měkké i a tvrdé y. Zaujaly Vás aktivity dobrovolníků? Můžete se přihlásit telefonicky nebo em Další příležitosti k dobrovolnictví naleznete na internetových stránkách: Dobrovolnický program je akreditován a finančně podporován Ministerstvem vnitra ČR s účelovými dotacemi Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a grantem ERA pomáhá regionům. autor článku Pavla Matušínská Soutěžící přišli podpořit i ostatní klienti střediska a mohli tak zhodnotit jak se běžní lidé potýkají s problémy, kteří oni sami řeší běžně každý den. autor článku Mgr. Monika Urbancová Vystoupení žáků na Dni důstojnosti Vystoupit před cizími lidmi v cizím městě i v cizí zemi chce obrovskou odvahu. Ale vystoupit s poselstvím evangelia chce kuráže ještě víc. Dne se žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie zúčastnili mezinárodní akce Den důstojnosti na náměstí v polském Cieszynie. Vystoupení zvané Naděje bylo pojato jako pantomima na hudbu. Žáci SŠ ztvárnili životní cestu člověka, pokušení i jeho obrácení a spasení. Bylo dojemné vidět diváky v úžasu jak nad vystoupením žáků s postižením, tak nad samotným poselstvím vystoupení. Ve zkratce Nové představenstvo Slezské diakonie V sobotu 29. března 2013 se konalo v Českém Těšíně v budově Církevní rady SCEAV Shromáždění Slezské diakonie. Na tomto shromáždění bylo zvoleno 9 členů představenstva Slezské diakonie na období Někteří členové představenstva byli zvoleni opakovaně, tři členové jsou noví. Členy představenstva jsou Mgr. Roman Brzezina, Arnold Macura, Mgr. Ilona Bužková, Lumír Svoboda, Bc. Pavel Taska, Mgr. Lenka Waszutová, DiS, Ing. Jiří Ziętek, Mgr. Ing. Jiří Kaleta a Ing. Česlav Santarius. Představenstvo čítá 11 členů. Dalšími členy představenstva je ředitelka Slezské diakonie Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. a Bc. Marta Czyžová, která je delegována církevní radou SCEAV. Novým členům představenstva přejeme pevné zdraví, Boží požehnání a moudrost do jejich práce. (Mgr. Lenka Waszutová) Den ticha pro pracovníky Slezské diakonie V rámci Roku modlitby a hudby se poprvé uskutečnil Den ticha, který připravil tým duchovních. Nová příležitost pro pracovníky k vlastnímu zastavení se uprostřed práce, vstoupení do ticha spolu s ostatními i využití prostoru pro individuální ticho a modlitby se uskutečnila ve středu na Beskydské oáze. Pro účastníky bylo připraveno několik možností a podnětů k utišení se, k modlitbám, k rozjímání o důležitých věcech ve svém životě, v práci a ve vztahu s Bohem. Příležitost ztišit se v modlitební místnosti, v kostele, v přírodě, nebo i u oběda využilo čtrnáct účastníků, které neodradil ranní déšť a cesta do Písku. Vstoupit do ticha a vydržet ho není úplně jednoduché, proto jsme byli do tichého prostoru uvedeni postupně, s respektem k ostatním, přičemž zůstala svoboda rozhovoru a sdílení pro každého, kdo potřeboval promluvit. Víc o Dnu ticha Vám přineseme v příštím čísle Informátoru. Další Den ticha chystáme v září v Ostravě. (ThDr. Miriam Prášilová, PhD.) Pečovatelka roku Pracovnice střediska EFFATHA FM, FnO, sociálně terapeutické dílny, paní Silvie Jandová převzala ocenění Pečovatelka roku. Oceněna byla v kategorii Pracovník v sociálních službách ambulantní služby. Paní Silvie Jandová byla a je inspirací pro celý pracovní tým. Ocenění je tak pouze podtržením její profesionální práce. Klienti střediska a pracovníci se také přidávají ke gratulaci.

4 3 co se událo... autor článku Pracovníci a uživatelé střediska BETEZDA Komorní Lhotka Pomozme jim dorozumět se CSR regionální fond ČSOB a Era podpořila projekt Slezské diakonie střediska BETEZDA Komorní Lhotka Pomozme jim dorozumět se. Díky tomuto projektu, který podával pracovník ČSOB a zároveň dobrovolník služby paní Petra Holešová, byl zakoupen nový ipad pro uživatele, kteří mají problémy s komunikací. Prostřednictvím této pomůcky je uživatelům umožněno sdílet a vyjadřovat své potřeby a emoce. ipad je využíván v běžné komunikaci s uživateli v průběhu poskytované služby. Při práci s ipad jsou rovněž získávány nové programy, které se zaměřují na procvičování paměti, rozvoj jemné motoriky či pasivní slovní zásobu. Pracovníci i uživatelé jsou velmi rádi za zakoupení této pomůcky, která slouží nejen k lepšímu Rok modlitby a hudby v SD Rok 2014 jsme ve Slezské diakonii nazvali Rokem modlitby a hudby. Navazujeme tak na tematická období zřizovatele - Slezskou církev evangelickou. Jestli vnímáte, že poskytování kvalitních sociálních služeb, dobré vztahy na pracovišti, zvládání problémů, víra v Boha nejsou samozřejmostí, jestli Vám záleží na zlepšování života a práce ve Slezské diakonii, zveme Vás k zapojení se do modliteb v tomto roce. Biblický obraz vinného kmene a jeho výhonků, ratolestí nám ukazuje na to, že ani nové, mladé větévky, ale ani ty starší větve samy ze sebe dorozumění se, ale i k rozvoji uživatele. Děkujeme CSR regionálnímu fondu ČSOB a Era za podpoření projektu Pomozme jim dorozumět se a paní Holešové za podání projektu. autor článku ThDr. Miriam Prášilová, PhD. nepřinesou ovoce, pokud se nedrží vinného kmene. Pro úspěšnou práci se tedy chceme držet kmene - samotného Krista, který říká: Zůstanete -li ve mne a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. (Jan 15). Povzbuzujeme tedy k objevování modlitby a hudby v tomto roce a kromě pravidelných aktivit, setkání a duchovních konferencí, nabízíme speciálně několik dalších možností: modlitební diáře, modlitební kalendář měsíce, rozpis modliteb podle dnů. (Podrobněji o duchovních aktivitách se dočtete v rubrice Projekty duchovní péče). Ve zkratce Rok mezinárodním dobrovolníkem Střednědobý seminář V únoru mezinárodní dobrovolníci Slezské diakonie a partnerských organizací vkročili do druhé poloviny své dobrovolné služby. Překonání tohoto milníku provázelo uspořádání střednědobého semináře společně s partnerskou organizací Ekumenická rada církví na Slovensku. Stejně jako v minulých letech byl seminář organizován na Slovensku, v oblasti Račkovy doliny a zúčastnili se ho jak čeští, tak slovenští mezinárodní dobrovolníci a koordinátoři. Náplní semináře byly různorodé aktivity, které poskytly dobrovolníkům prostor pro sdílení zkušeností a hodnocení jejich dosavadního působení v České a Slovenské republice. Erasmus+ Jak někteří čtenáři možná vědí, program Rok mezinárodním dobrovolníkem je financován ze zdrojů Evropské unie. Projekt Rok mezinárodním dobrovolníkem, který je v současnosti realizován, je posledním projektem, který bude podléhat pravidlům starého programu Mládež v akci (Youth in action). Na program Mládež v akci navazuje (ve svých klíčových akcích) nový program Erasmus+. Zpracování nové formy žádosti vyžadovalo nejen obeznámení se s novým programem a novými formálními požadavky, ale také vytvoření nových obsahových konceptů. Věříme, že takto podaná pilotní žádost v rámci nového programu bude úspěšnou a my budeme moct přivítat další generaci mezinárodních dobrovolníků v letech 2014/2015. (Filip Grek) Projekt OP LZZ Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska Přehoupli jsme se přes první půl rok realizace našeho projektu, ve kterém vzděláváme jak pracovníky Slezské diakonie, tak pěti dalších organizací poskytujících sociální služby v regionu Těšínského Slezska. V letošním roce jsou připraveny další z řady akreditovaných vzdělávacích kurzů určených pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky či vedoucí pracovníky sociálních služeb. Již nyní probíhá vzdělávání v oblasti sociálního podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Naplánovány jsou také termíny jednodenních a třídenních vzdělávacích kurzů ke kvalitě sociálních služeb, které jsou určeny pro celé pracovní týmy jednotlivých sociálních služeb. A budou i nadále probíhat kurzy s tématy z oblasti odborných dovedností i přímé práce, jako například Kontakt a dialog, Vedení poradenského autor článku Ing. Daniela Czyžová rozhovoru, Pobytové služby pro seniory - úvod do principů a metod, Specifika práce s uživateli s poruchami paměti podle druhu poskytovatele,atd. V souladu s podmínkami projektů OP LZZ proběhlo na začátku tohoto roku výběrové řízení na dodavatele služeb - vzdělávací kurzy, jehož podmínky splnilo a vyhrálo vzdělávací středisko Vyšší odborné školy sociální CARITAS z Olomouce. Můžeme se proto těšit také na externí kurzy z oblasti manažerských a odborných dovedností, ale také z oblasti přímé práce. Půjde například o témata Time management, Hodnotící a motivační pohovory s pracovníky, Duální diagnózy, Komunikace s rodinným pečujícím, atd. Všechny kurzy jsou akreditované a lektorský tým tvoří odborníci z ČR i ze zahraničí. Projekt, v rámci kterého vzdělávání probíhá, je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci OP LZZ. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 10 let dostupní a nablízku V Karviné již 10 let pomáhají pracovníci střediska ON LINE Slezské diakonie řešit problémy dětí a mládeže. Cílem je, aby volný čas mládeže byl vyplněn smysluplnými aktivitami a období dospívání nebylo spojeno s alkoholem, drogami a jinými nežádoucími jevy. Pracovníci ON LINE nabízejí např. rozhovory, volnočasové aktivity, zprostředkování a doprovod do různých institucí. Také poradna Slezské diakonie ELPIS v Třinci pomáhá již 10 let lidem, kteří se stali oběťmi domácího násilí, týrání a zneužívání. Pracovníci této služby pomáhají rovněž při problémech v mezilidských a rodinných vztazích. Cílem je, aby se oběti domohly práva na ochranu a věděly, že na tuto složitou situaci nejsou sami. Zaměstnanci poradny pomáhají uživatelům přijmout a vyrovnat se s faktem, že se stali oběťmi domácího násilí, a vymanit se ze spáru agresora, často velmi blízkého člověka, a také pomohli těmto lidem nabýt znovu pocit sebedůvěry. (Mgr. Lenka Waszutová)

5 téma - sociální podnikání 4 Sociální podnikání je cesta pro všechny zúčastněné Milí čtenáři Informátoru Slezské diakonie. Chtěl bych se s Vámi podělit o několik myšlenek týk ajících se sociálního podnik ání. Nebudou to myšlenky odborného charakteru, ale ty, ke kterým jsem dospěl vlastní zkušeností. Sociální podnikání totiž vnímám jako cestu pro všechny zúčastněné. Jak pro nás, pracovníky, tak pro lidi dlouhodobě nezaměstnané, ale rovněž i pro společnost, ve které žijeme. Dovolte mi tedy několik myšlenek spojených s tímto tématem. Sociální podnikání je dobrá cesta pro lidi dlouhodobě nezaměstnané. Těmi mohou být i lidé s různými handicapy. Často se ve své praxi setkávám s lidmi, kteří by rádi pracovali, ale z různých důvodů se nemohou do pracovního procesu zapojit. Důvodem může být zdravotní handicap, ztráta pracovních návyků, nízké vzdělání, trestnost, závislosti, životní krize apod. Mnozí z těchto lidí by rádi a dobře pracovali, jen třeba mají menší výkon z důvodu nějakého handicapu. A to je v dnešní době velký problém. Všichni chceme jen ten nejlepší výkon a zaměstnavatelé nevyjímaje. Pracovníci s menším výkonem pak zůstávají bokem zájmu firem a ztrácí postupně motivaci k hledání zaměstnání, jelikož nemohou dostát požadavkům zaměstnavatelů. Moje zkušenost je, že řada těchto lidí umí a chce pracovat, ale pouze za určitých podmínek, které jim musíme vytvořit s ohledem na jejich handicap. Někdy opravdu i zklamou, podrazí nás, ale nedělají to někdy i ti výkonní a skvělí pracovníci? Ve Slezské diakonii pracujeme s těmito lidmi na různých úrovních a dovolují si tvrdit, že řada z nich je velmi schopných. Snažíme se je v naší oblasti zapojovat do různých motivačních aktivit, a to jak pravidelných, tak i mimořádných. Mezi ty mimořádné patří pomoc při živelných událostech, a to především při povodních. Mezi ty pravidelné patří celá škála aktivit od pomoci v střediscích Slezské diakonie, tak i mimo střediska. Jedná se o pomoc v kuchyni, prádelně, při stěhování nábytku, při údržbě a úklidu, ve stolařské dílně, při udržování zeleně, malířské práce, práce v lese, zemědělském hospodářství. Nejnovějšími aktivitami je renovace veteránů, výroba baget a prodej zboží v šatníku a dobročinných obchůdcích. Při těchto aktivitách mohou klienti nabývat a osvojovat si ztracené pracovní návyky a něco se i naučit. Může to být cesta pro klienty našich služeb k návratu do společnosti a na trh práce. Sociální podnikání je dobrá cesta pro nás pracovníky. Proč? Poskytování sociální služby nás totiž určitým způsobem limituje. Tímto mezníkem je zákon o sociálních službách, kdy bychom si často přáli poskytovat i další služby, ale pokud to nejsou základní činnosti, nedostaneme na ně finanční prostředky. Východiskem z této situace může být právě sociální podnikání, které naše služby může posouvat dál. Ve Slezské diakonii nabízíme uživatelům kromě výše zmíněných aktivit i motivační kurzy, cvičné zaměstnání a zaměstnání Petr Wiselka pracuje ve Slezské diakonii od roku Začínal na pozici pracovníka v sociálních službách v Azylovém domě BETHEL v Karviné a poté na pozici vedoucího střediska. Získal tak velké zkušenosti s prací s lidmi bez přístřeší. Podařilo se mu rozšířit služby pro tuto cílovou skupinu o tréninkové byty pro muže i matky s dětmi, aktivizační činnosti, terénní program a sociální rehabilitaci pro osoby se sníženou schopností péče o vlastní osobu. Od roku 2010 pracuje na pozici vedoucího oblasti Frýdek-Místek a Třinec. Zabývá se nejen lidmi bez přístřeší, ale i lidmi s duševním onemocněním, rodinami s dětmi a pěstounskými rodinami, lidmi závislými apod. Rozvíjí služby pro tyto cílové skupiny a snaží se podporovat vedoucí pracovníky. Petr Wiselka také pracuje jako psychoterapeut s jednotlivci, páry nebo skupinami. Je ženatý, má tři děti. v chráněném prostředí. Máme několik uživatelů, kteří prošli tímto procesem a nyní už pracují v tržním prostředí. Pro nás pracovníky je to velký motivační prvek, jelikož nám dává do rukou nové nástroje, jak pomoci těmto lidem postavit se na vlastní nohy a začít žít dle jejich představ. Nesmím však opomenout fakt, že sociální podnikání je zdrojem finančních prostředků, které můžeme použít pro rozvoj našich služeb. Sociální podnikání je dobrá cesta pro naši společnost. Problémem současné společnosti je to, že vnímá lidi s handicapem jako lidi, kteří jsou pro společnost neužiteční a stávají se velkou finanční zátěží. S tímto problémem souvisí i řada předsudků a negativního hodnocení. Tím, že se tito lidé zapojí do pracovního procesu nebo do mimořádných aktivit, jako je například pomoc při povodních, společnost jistě začne o nich přemýšlet trochu jinak. Je potřeba, aby se naše společnost naučila počítat i se skupinou lidí, kteří nejsou schopni přežít v tržním mechanismu. Myslím, že je čas, aby se dnešní společnost nesoustředila jen na ty výkonné a schopné občany, ale aby hledala příležitosti i pro ty ostatní, kteří dosud stojí stranou. Co říct na závěr? V mé práci mě motivuje biblický text z knihy Kazatel 11:1: Pouštěj svůj chléb po vodě, a po mnoha dnech se s ním shledáš. Možná to vypadá jako hloupost, ale mám tu zkušenost, že pokud budeme investovat do lidí, kteří potřebují naši pomoc, jednou se postaví na vlastí nohy a budou přínosem pro ostatní i pro nás samotné. Petr Wiselka vedoucí Oblasti Třinec, Frýdek-Místek ve Slezské diakonii

6 5 téma - sociální podnikání Renewal Project - pomáháme autům a lidem Renewal projekt je pracovně terapeutickou aktivitou pro uživatele služeb Slezské diakonie, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a mají snahu se sami přičinit o zlepšení této situace. V rámci projektu uživatelé pracují na renovaci historických vozidel pod vedením pracovního terapeuta a externích odborných konzultantů. Tato aktivita jim dává možnost získávat širokou škálu pracovních dovedností a návyků, učí je týmové práci, vytrvalosti při překonávání obtížných situací. Součástí projektu jsou kromě pracovních aktivit i účast na srazech historických vozidel, kde jsou výsledky jejich práce prezentovány, návštěvy muzeí a výstav s automobilovou tématikou. Vzhledem k dosavadním zkušenostem uživatelů, kteří pocházejí ze sociálně vyloučených skupin jsou pro ně tyto aktivity ohromným obohacením a zároveň silným motivačním prvkem, který je inspiruje ke změně. Projekt Renewal běží již 3. rokem a vystřídalo se v něm 10 uživatelů. O úspěšnosti svědčí skutečnost, že 4 z nich si našli práci, kterou si drží do současnosti, přičemž před nástupem do projektu byli dlouhodobě nezaměstnaní. V rámci projektu jsme doposud zrenovovali 1 vozidlo, které úspěšně prošlo testací a získalo Průkaz historického vozidla. V současnosti dokončujeme další vozidlo, které chceme testovat letos v květnu. Mimoto pracujeme na 2 historických vozidlech pro externí zákazníky a na jednom dalším vlastním projektu. V letošním roce plánujeme nákup ještě jednoho vozidla k renovaci. Naší práce si všímají i významné odborné časopisy z oblasti automobilismu, djako třeba prestižní Chrom&plameny, který náš projekt sleduje od počátku a pravidelně informoval o průběhu renovace našeho prvního vozu Cadillac Seville 76, stejně tak časopis Auto Motor Sport Youngtimer, který rovněž otiskl poměrně rozsáhlý článek o projektu Renewal, kde naši práci hodnotil velmi příznivě. Finančně je projekt podporován individuálními dobrovolnými dárci, partnerskými firmami a zahraničními partnery. Jakkoli původním záměrem projektu Renewal bylo poskytování pracovní terapie, vývoj nás směřuje k úvahám o jeho transformaci na sociální podnik, který by poskytoval pracovní příležitosti osobám ohroženým sociálním vyloučením. Pro realizaci této varianty hledáme praktické řešení. Práce na renovaci vozidel je dlouhodobou záležitostí, ale jedná se v současnosti o velmi populární a dynamicky se rozvíjející odvětví, zejména u nás, což vytváří nesmírně silné konkurenční prostředí, kde by bylo velmi problematické se prosadit s nedostatečně kvalifikovanou pracovní silou. Jedním z řešení by mohlo být zajištění odbytu renovovaných vozidel v zahraničí. Na této variantě v současnosti pracujeme. Další výzvou, které čelíme je hledání nových prostor, protože naše dosavadní základna bude muset zřejmě ještě letos ustoupit budově nového Diakonického vzdělávacího centra a tak intenzivně hledáme nové prostory. Věříme však, že se nakonec najde řešení této situace a Renewal projekt bude nadále poskytovat našim klientům příležitost připravit se na úspěšný návrat na trh práce, najít si zpátky své místo ve společnosti a jednou pro vždy se vymanit z bludného kruhu sociálního vyloučení. Pro více informací navštivte nebo náš facebookový profil Renewaoproject. Bc. Stanislav Mrozek vedoucí střediska BETHEL Třinec- Kanada

7 téma - sociální podnikání 6 CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s. naše výrobky potěší a pohladí na duši Jsme sociální firma a zaměstnáváme lidi se zdravotním, mentálním a duševním postižením. Vyrábíme bytové doplňky, dárkové a reklamní předměty ručním m a l o v á n í m, l a s e r o v o u g r a v í r k o u a vyšívacím strojem. Dále provozujeme zahradnictví a veřejné WC v Krnově. Jsme držiteli ochranné známky Č e s k á k v a l i t a P r á c e p o s t i ž e n ý c h. Naše možnosti vyrobit firmám opravdu originální dárkové předměty jsou obrovské. Máme své vlastní prodejny, kde prodáváme nejen své výrobky. Naše prodejny Barevný Domov najdete na Hlavním náměstí v Krnově a na Tyršové 14 v Ostravě. Jezdíme po různých prodejních akcích jako jsou řemeslné trhy, vánoční prodeje a tak podobně. Dále pak naše výrobky odebírají ostatní obchodníci do svých obchodů a firmy jako dárky pro své zaměstnance a obchodní partnery. Našimi největšími odběrateli jsou American Express, Blue Praha, ČSOB, Česká spořitelna, Kofola, Siemens a mnoho dalších. Jsme schopni vyrobit zakázky od jednoho kusu až po několik tisíc kusů a přitom zachovat originalitu každého kusu. Vše se u nás vyrábí ručně a každý kus byť z velké zakázky je originál a má za sebou určitý příběh. Tím, že se na jednom výrobku vždy podílí více lidí, tak se tyto příběhy střetávají v každém z našich výrobků. Najít si se zdravotním postižením práci na běžném pracovním trhu je velmi obtížné až téměř nereálné. Díky práci v naší sociální firmě si mnozí mohli dovolit vlastní bydlení a přestěhovat se tak z chráněných bydlení a ústavů do vlastních bytů a žít tak téměř plnohodnotným životem. Někteří již měli běžnou fungující rodinu a někteří si ji založili díky tomu, že mají práci a tím si více věří v sebe sama. Firmu jsme založili na jaře roku 2008 s 8 zaměstnanci. Nyní zaměstnáváme 30 lidí z toho 26 se zdravotním postižením. Je krásné sledovat jak člověk, který má zdravotní postižení se díky tomu, že mu byla dána možnost pracovat, mění. A není to jen tím, že za svou práci dostane peníze, ale hlavně tím, že je mezi lidmi, že ví, že ho někdo potřebuje a není jen na obtíž. Více se o nás dozvíte na našich webových stránkách ( a na facebooku ( Připravujeme také e-shop. Petr Světlík ředitel

8 7 téma - sociální podnikání Bazárek pod věží, Almara a Šifonér bazárky Slezské diakonie Co mají společného a v čem jsou naopak jiné? Jsou to místa, kde můžete pomáhat tím, že darujete či si zakoupíte věc, za výhodný peníz a ještě pomůžete těm, kteří pomoc potřebují. Almara, Šifonér, Bazárek pod věží prodávají a přijímají k prodeji zboží jak nové, ale i použité v zachovalém stavu. Všechny tři bazarky spojuje skutečnost, že veškeré získané prostředky z prodeje jsou zpětně investovány na podporu sociálních služeb v regionu Třinecka. Ve všech prodejnách najdete ochotný a vstřícný personál a mezi nimi i dobrovolníky. Prodejny jsou čisté a máte čas si vše důkladně prohlédnout. A v čem jsou jedinečné? Almara - dobročinný obchod, Koperníkova 2, Český Těšín Almara je v řeckém stylu s bílo-modrými prostory. Je nejmladší a teprve své místo na trhu hledá včetně stálých zákazníků. Naleznete zde šatstvo a domácí textil. A to jak věci zcela nové, tak také použité v pěkném stavu. ŠIFONÉR, Hraniční 280, Třinec - Kanada Je bezkonkurenční, co se týká cen. Tím, že tento bazárek je trochu mimo centrum města, má ceny, které se rozhodně vyplatí, proto, aby si člověk trochu zajel. Jedná se o symbolické částky za oblečení, hračky, kočárky či domácí potřeby. BAZÁREK pod věží, Frýdecká 136, Třinec Je výjimečný svým přístupem k ceně. Cenu si určuje, až na pár výjimek, kupující. Prodávající cenu akceptuje nebo dále o ní vyjednává. V tomto Bazárku naleznete zejména sklo, keramiku, domácí potřeby a knihy. Oděvy zde neprodávají. Mgr. Lenka Waszutová vedoucí Odboru personální řízení, zahraničních vtahů a PR

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

přehráváním situací 10,45-11,45 Vedení podřízených. Uplatnění tahu a tlaku. Nácvik dialogu s různými typy podřízených

přehráváním situací 10,45-11,45 Vedení podřízených. Uplatnění tahu a tlaku. Nácvik dialogu s různými typy podřízených 1.den Program Metody 08,30-09,00 Zahájení programu. Představení lektora. Formulace cílů a očekávání. 09,00-09,30 Požadavky na roli manažera. Jak je propojit s mou současnou rolí. A co k tomu potřebuji

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok Poř. č. Č. žádosti Kód dotačníh o titulu Celkové % Právní uznatelné spoluúčast Požadovaná Název žadatele

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Příloha č. ) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Poř. Obec II.st. s pověř. Forma poskytované sociální služby četnost celkem číslo obec. úřadem, rezidenční služby terénní služby intervenční

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Krajská síť sociálních služeb v kontextu transformace

Krajská síť sociálních služeb v kontextu transformace Krajská síť sociálních služeb v kontextu transformace Úvodní konference k projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 12. 10. 2011 Klimkovice Výchozí stav ústavní

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Specifika léčby klientek - matek

Specifika léčby klientek - matek Specifika léčby klientek - matek Mgr.Marcela Harbáčková Mgr.Jana Putnová Mgr.Jan Šíp Konference pracovníků terapeutických komunit ČR 4.4.2013 Historie léčby matek v TKK Rok 1999 přijetí první matky do

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie 1 1 3 20 60 5 10 AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec poskytuje ubytování ženám, které se v důsledku nepříznivé sociální situace ocitly bez

Více

Potřebujeme být mezi lidmi

Potřebujeme být mezi lidmi 9. konference Pracujeme společně Potřebujeme být mezi lidmi Ostrava 11. 11. 2014 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zřizovatel statutární město Ostrava

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více