FOTO: AGC FLAT GLASS EUROPE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOTO: AGC FLAT GLASS EUROPE"

Transkript

1 FOTO: AGC FLAT GLASS EUROPE Profil 205

2 VIZE, POSLÁNÍ, CÍLE Vize Výrobkem a službou vybudovat prestižní značku PKS okna a spojit ji s krajem Vysočina. Poslání Podnikové vedení zaměřit na zvyšování majetku společnosti s cílem využít tohoto majetku ke zvyšování standardu vyráběných produktů a současně věnovat pozornost zaměstnancům, kteří splňují stoupající nároky trhu a kteří disciplinovaně plní pracovní úkony. Cíle Svým zákazníkům nabízet kvalitní produkt podpořený silnou a stabilní firmou s dokonalým servisem a současně neustále posilovat značku PKS okna na trhu výplní stavebních otvorů v rámci ČR, především pak v regionu Vysočiny. Ing. Edmund Neubauer ředitel společnosti PKS okna a.s.

3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PKS okna a.s., se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, působí na českém trhu od samého počátku 90. let. Jde o ryze českou, výrobně montážní firmu. Výroba výplní stavebních otvorů probíhá v provozovnách ve Žďáře nad Sázavou, kde jsou zpracovávány materiály renomovaných zahraničních dodavatelů. Stále se zvyšující produkce je budována na odborných znalostech podpořených mnohaletou tradicí. Z důvodu ještě většího přiblížení se zákazníkovi rozšiřuje společnost na území celé ČR síť svých obchodních kanceláří. Svojí činností, spojenou s dosažením cca 600 mil. Kč ročního obratu, se společnost v současnosti řadí do skupiny největších výrobců výplní stavebních otvorů v ČR. PKS okna a.s. má dnes celorepublikovou působnost. Dodávku oken a jiných výplní je tak firma schopná zajistit do všech míst v ČR. Výrobní program společnosti: - plastová okna, dveře, stěny, zimní zahrady - dřevěná eurookna, dveře, stěny, zimní zahrady - hliníková okna, dveře, stěny, zimní zahrady - zateplení budov spojené s výměnou oken PKS okna a.s. je držitelem certifikátů systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 900 a environmentálního systému řízení dle normy ČSN EN ISO 400. Zároveň je držitelem mezinárodního prohlášení o shodě CE. VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ Vývoj celkových výkonů PKS okna a.s. Vývoj počtů zaměstnanců PKS okna a.s. (v tis. Kč) počet zaměstnanců roky roky

4 POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU Politika kvality PKS okna a.s. Závazek vedení Vedení společnosti se zavazuje zajistit podmínky a prostředky pro úspěšné zavedení, trvalé fungování a zlepšování systému kvality. Základní podmínkou je zajištění zisku a jeho účelné investování do rozvoje společností, tedy do zkvalitňování personálních, ekonomických a technických zdrojů. Jejich optimálním využíváním pak bude zabezpečena spokojenost zákazníků a stabilizace spokojených zaměstnanců. Jedná se zejména o podmínky a prostředky pro: - rozšiřování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců - motivaci pracovníků; týmovou práci a spolupráci - kvalitní interní komunikaci - kvalitní technologické a technické zázemí - vhodné a důstojné pracovní prostředí - zajištění bezpečnosti práce a zdraví při práci. Zaměření na zákazníka Cílem je, aby zákazník odcházel vždy s pocitem, že pro jeho spokojenost bylo uděláno ve společnosti maximum. Je nutné poskytnout zákazníkovi plný servis v oblasti služeb a poradenství. Zákazník nesmí odejít ze společnosti s pocitem, že zde obtěžoval nebo že mu nebylo vyhověno, ačkoli to bylo v možnostech společnosti. Zaměstnanci Pro zabezpečování kvality vyžaduje vedení firmy od zaměstnanců: - spolupráci a týmovou práci - tvořivost při zkvalitňování pracovních postupů i pracovního prostředí - kontrolu vlastní činnosti tak, aby předávali vždy jen kvalitní práci - soustavné plnění pracovních povinností - dodržování technologické a pracovní kázně - dodržování předpisů a pravidel bezpečnosti práce - péči o pořádek a čistotu pracovišť firmy - nezakrývání a neutajování chyb, vad a neshod - aktivní přístup k rozšiřování a zvyšování kvalifikace - cítění sounáležitosti s firmou, jejímiž jsou zaměstnanci - reprezentativní a korektní vystupování uvnitř i navenek společnosti - snahu o hospodárnost výroby. Environmentální politika PKS okna a.s. PKS okna a.s. vidí nutnost ochrany a zlepšování životního prostředí při své činnosti. Rozhodla se proto k aktivnímu přístupu k životnímu prostředí zavedením environmentálního systému řízení společnosti podle normy ČSN EN ISO 400. Stanovením environmentální politiky se společnost zavazuje: - Dodržovat požadavky platné legislativy a ostatních požadavků na ochranu životního prostředí, dbát na prevenci a neustálé zlepšování životního prostředí. - Usilovat při svých podnikatelských aktivitách o minimalizaci negativních dopadů vlastních výrobků, činností, procesů, služeb a prací na životní prostředí. - Aktivně přistupovat k řízení materiálových zdrojů, především k využívání odpadů a ke snižování spotřeby přírodních neobnovitelných surovin a energetických vstupů - Aktivně působit na své smluvní partnery, zvláště subdodavatele, aby si osvojili správné environmentální postupy a zlepšili své chování k životnímu prostředí. - Zvyšovat a prohlubovat informovanost zaměstnanců o ochraně životního prostředí, zajistit dosažitelnost informací i široké veřejnosti.

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO ŘEDITEL SPOLEČNOSTI Obchodní úsek Výrobní úsek Ekonomický úsek OBLAST VYSOČINA OBLAST PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY OBLAST BRNO, VÝCHODNÍ ČECHY DIVIZE PLASTOVÁ OKNA DIVIZE EUROOKNA DIVIZE HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE DIVIZE REALIZACE STAVEB STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo Dozorčí rada Předseda: Ing. Petr Pejchal Předseda: Mgr. Ivana Pohanková Členové: Ing. Edmund Neubauer Členové: Věra Pejchalová Ing. Petr Podaný Pavel Dvořák

6 ZAČLENĚNÍ SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ FIREM PKS PKS holding a.s. - mateřská společnost - řídící činnost - podpora v oblasti organizace - účetní služby a poradenství - daňové služby a poradenství právní servis - obchodní a marketingová činnost - reklamní služby - příprava rozvojových a investičních programů - příprava nových oborů podnikání - zajišťování kapitálových vstupů - řízení jakosti a certifikace systému jakosti PKS stavby a.s. - generální dodavatel staveb Realizace dodávek prací a služeb: občanské, bytové a hotelové stavby službové a servisní stavby průmyslové haly a stavby speciální a ekologické stavby PKS okna a.s. - výrobce oken a dveří Výrobním programem společnosti jsou okna, dveře, stěny a zimní zahrady z materiálu plast, dřevo, hliník. Firma zajišťuje i zateplování objektů ve spojení s výměnou oken. TBG PKS a.s. - výroba betonářských směsí a malt Firma TBG PKS a.s. je společnost patřící do skupiny firem PKS. Je významným regionálním výrobcem betonových směsí a malt s moderními betonárnami ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí a dále v Bystřici nad Pernštejnem a Velké Bíteši. W-PLAST.cz s.r.o. - výrobce oken a dveří Výrobním programem společnosti jsou okna, dveře, stěny a zimní zahrady z materiálu plast SANTIS a.s. - projekční ateliér Kompletní rozsah služeb předprojektové a projektové přípravy s následnou inženýrskou činností včetně navazujících oborů. Projektování v oboru pozemních staveb a na to navazující inženýrská činnost: technické dozorování staveb oponentury technických řešení inženýrská činnost v oboru pozemních staveb: předprojektová příprava projektová činnost REALSANT s.r.o. - developerská činnost Vyhledávání, příprava a realizace komplexních stavebních projektů zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí poradenství v právních a ekonomických otázkách při výstavbě a převodech nemovitostí obstarání potřebných a nutných povolení k realizaci nebo změně stavby koordinace a kontrola procesu přípravy a vypracování projektů staveb technický dozor na stavbách a zabezpečení kolaudace PKS energo s.r.o. - provozovatel fotovoltaických elektráren Významný regionální výrobce elektrické energie z přírodně obnovitelných zdrojů. CONVENT a.s. - nájemní obchodní dům Obchodní centrum CONVENT v centru města Žďár nad Sázavou je vystavěno jako nájemní obchodní dům zaměřený především na pronájem prodejních ploch pro renomované obchodní společnosti a řetězce. THEIA a.s. - investice do nemovitostí THEIA a.s. je společnost zabývající se investicemi do nemovitostí prostřednictvím svých dceřiných společností THEIAREAL s.r.o. a THEIAINVEST s.r.o. Společnosti připravují výstavbu obchodních center ve Žďáře nad Sázavou a v Otrokovicích. HOTEL SKALSKÝ DVŮR - seminární centrum ve středu ČR Školení, semináře, konference, teambuiling, firemní akce, doprovodný program, outdoor, kontraktační výstavy, ubytovací a stravovací služby, rekreační středisko. Konferenční sál, učebny, salonky, 2 prostorné haly, 2 letní terasy, komplexní služby, akce na klíč, bohaté sportovní a relaxační vyžití.

7 CERTIFIKACE Přinášíme kvalitu - Klademe velký důraz na kvalitu výrobků a služeb. Z tohoto důvodu cílevědomě rozvíjíme materiální a technické zajištění naší výroby i jejího řízení, což deklaruje certifikát systému řízení dle požadavků normy ČSN EN ISO Jsme si vědomi nutnosti ochrany a zlepšování životního prostředí při naší činnosti. Důkazem je zavedení environmentálního systému řízení dle normy ČSN EN ISO Oba tyto systémy řízení jsou pravidelně prověřovány interními i externími audity. - Od roku 2007 jsme držiteli značky CE. Značka CE prohlašuje, že naše výrobky vyhovují základním bezpečnostním požadavkům Směrnic EU a mohou být prodávány na evropském trhu. Certifikát managementu jakosti ISO Kvalita našich výrobků je samozřejmostí, což můžeme doložit prohlášením o vlastnostech ke každému námi zhotovenému výrobku. Tato prohlášení jsou písemným ujištěním, že naše výrobky splňují požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen postup při posouzení shody stanovený zákonem č. 22/997 Sb. Certifikát environmentálního managementu ISO 400 Certifikáty a prohlášení o vlastnostech

8 VÝROBNÍ HALA PLASTOVÝCH OKEN Firma PKS okna a.s., která je součástí holdingu PKS, koncem roku 2009 otevřela moderní halu na výrobu plastových oken. Tímto krokem byl výrazně navýšen její dosavadní objem výroby. Velikostí je současná technologie umístěná v této výrobní hale a produkce oken největší v kraji Vysočina. Výrobní hala se nachází ve žďárské průmyslové zóně, přímo v sídle firmy ve Žďáře nad Sázavou. Je vybavena nejmodernější evropskou technologií, jejíž využití pomáhá firmě PKS okna a.s. již pět let zvyšovat produktivitu a kvalitu práce. Celková výše investice činila v roce mil. Kč (stavba + výrobní linka). Půdorysná plocha haly činí m 2. Při plném výkonu má tato hala výrobní kapacitu plastových oken za měsíc PLASTOVÝCH OKEN ZA MĚSÍC

9 BYTOVÉ DOMY Bytový dům Čechovka - Havl. Brod (dřevo) 2 Bytový dům Táborská - Třebíč (plast) 3 Bytový dům Šterboholy - Praha (dřevo) 4 Bytový dům Šterboholy - Praha (dřevo) 5 Bytové domy Ďáblice - Praha (hliník) 6 Bytový dům Roháčova - Kolín (dřevo)) 7 Bytový dům Hostivař - Praha (dřevo) 8 Bytové domy Kaskády Botič - Praha (dřevo) 9 Bytové domy Na Špici - Chrudim (dřevo)

10 PANELOVÉ DOMY Panelový dům Lodžská - Praha (plast) 2 Panelový dům Janovská - Praha (plast) 3 Panelový dům Horníkova - Brno (plast) 4 Panelový dům Nové Měcholupy - Praha (plast) 5 Panelový dům Komenského - Litomyšl (plast) 6 Panelový dům Libušínská - Žďár n.s. (plast) 7 Panelový dům Funkeho - Kolín (plast) 8 Panelový dům Masarykova - Kolín (plast) 9 Panelový dům Březinova - Kolín (plast)

11 RODINNÉ DOMY Rodinný dům - Srch u Pardubic (hliník) 2 Rodinný dům - Vlachovice (dřevo) 3 Rodinný dům - Praha (dřevo) 4 Rodinný dům - Žďár n.s. (dřevo) 5 Rodinný dům - Chotěboř (dřevo) 6 Rodinný dům - Hlinsko (dřevo) 7 Rodinný dům - Velká Losenice (dřevo) 8 Rodinný dům - Krouna (plast) 9 Rodinný dům - Nemošice (hliník)

12 ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY Krajský úřad - Jihlava (hliník) 2 Dům kultury - Žďár n.s. (hliník) 3 Česká spořitelna - Benešov (dřevo) 4 Krajský úřad - Pardubice (dřevo) 5 Městský úřad - Havl. Brod (dřevo) 6 Policejní ředitelství - Brno (hliník) 7 Česká spořitelna - Žďár n.s. (hliník) 8 Komerční banka - Žďár n.s. (hliník) 9 Finanční úřad - Žďár n.s. (hliník)

13 ŠKOLY Základní škola - Jesenice u Prahy (plast) 2 Základní škola - Praha (plast) 3 Gymnázium - Žďár n.s. (plast) 4 SPŠ stavební - Havl. Brod (plast) 5 Základní škola - Jihlava (plast) 6 Základní škola - Opočno (dřevo) 7 Základní škola - Jimramov (dřevo) 8 Základní škola - Dolní Újezd (dřevo) 9 Gymnázium - Nové Město n.m. (dřevo)

14 PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY Požární stanice - Hradec Králové (hliník) 2 Firma Teleflex - Žďár n.s. (hliník) 3 Firma Žďas - Žďár n.s. (hliník) 4 Autobusové nádraží - Litomyšl (hliník) 5 Depozitář Národní knihovny - Praha (hliník) 6 Firma PKS okna - Žďár n.s. (plast) 7 Firma Jihlavan - Jihlava (plast) 8 Firma Unipress - Žďár n.s. (plast) 9 Hypermarket Albet - Žďár n.s. (plast)

15 ZDRAVOTNICKÉ OBJEKTY Nemocnice - Brno u sv. Anny (plast) 2 Nemocnice - Svitavy (plast) 3 Nemocnice - Havl. Brod (plast) 4 Nemocnice - Praha Vinohrady (hliník) 5 Nemocnice - Nové Město n.m. (hliník) 6 Nemocnice - Třebíč (plast) 7 Psychiatrická klinika - Hradec Králové (hliník) 8 Poliklinika - Havl. Brod (plast) 9 Poliklinika - Benešov (plast)

16 SPORTOVNÍ OBJEKTY Biatlonový areál - Nové Město n. M. (hliník) 2 Zimní stadion - Světlá n.s. (plast) 3 Sportovní hala - Nové Veselí (plast) 4 Relaxační centrum - Žďár n.s. (hliník) 5 Sportovní hala 3. ZŠ - Žďár n.s. (plast) 6 Sportovní hala - Hostivice u Prahy (plast) 7 Sportovní hala - Havl. Brod (plast) 8 Sportovní hala SPŠ - Havl. Brod (dřevo) 9 Sportovní hala - Přibyslav (dřevo)

17 SOCIÁLNÍ OBJEKTY DPS - Havl. Brod (plast) 2 DPS - Žďár n.s. (plast) 3 DPS - Světlá n.s. (plast) 4 DPS - Ždírec n.d. (plast) 5 DPS - Přibyslav (plast) 6 DPS - Dolní Rožínka (plast) 7 DPS - Chrudim (plast) 8 DPS - Velké Meziříčí (hliník) 9 DPS - Slatiňany (plast)

18 HOTELY A PENZIONY Hotel Fabrika - Humpolec (hliník) 2 Hotel Slunce - Havl. Brod (plast) 3 Hotel Skalský Dvůr - Bystřice n.p. (plast) 4 Hotel Bílá labuť - Žďár n.s. (plast) 5 Hotel SKI - Nové Město n.m. (plast) 6 Hotel Jezerka - Seč (hliník) 7 Hotel Karlov - Benešov (dřevo) 8 Hotel Vivaldi - Rančířov (dřevo) 9 Hotel Esmarin - Mníšek p.brdy (dřevo)

19 PKS okna a.s. Brněnská 26/ Žďár nad Sázavou tel.: fax:

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 ÚDAJE O majetku a CENNÝCH PAPÍRECH

Více

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group)... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

2010 Výroční zpráva 1

2010 Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2010 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Ekonomické ukazatele 4 Organizační struktura společnosti 5 Vrcholové orgány společnosti v roce 2010 6 Přehled stavebních zakázek 7 Dokončené

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více