1/30. Mgr. Jan Šváb Zobecněný lineární model a jeho použití v povinném ručení Seminář z aktuárských věd. Slides by LATEX.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/30. Mgr. Jan Šváb Zobecněný lineární model a jeho použití v povinném ručení. 31.3.2006 Seminář z aktuárských věd. Slides by LATEX."

Transkript

1 1/ Seminář z aktuárských věd Slides by LATEX Mgr. Jan Šváb Zobecněný lineární model a jeho použití v povinném ručení

2 2/30 Obsah 1 Zobecněné lineární modely (GLZ 1 ) Obecný lineární model (GLM) Rozdělení exponenciálního typu MLE Testování hypotéz Příklady 2 Použití v povinném ručení BMS Sazby Komplexní model 3 Poznámky k software 1 Zkratka používaná SW StatSoft Statistica

3 Modelování 3/30 Model Vysvětlovaná proměnná = systematická složka + stochastická složka y 1,..., y n pozorování vysvětlované proměnné y i je realizací náhodné veličiny Y i Obecný lineární model Y i N(µ i, σ 2 ) µ i = x iβ p vysvětlujích proměnných β = (β 1,..., β p ) i té pozorování x i = (x i1,..., x ip )

4 Modelování 4/30 Zobecněný lineární model Obecný model zobecníme ve dvou krocích: (µ i je nadále střední hodnotou n. v. Y i a β jsou vysvětlující parametry) ❶ Stochastickou složku: Y i má rozdělení exponenciálního typu ❷ Systematickou složku: lineární vztah mezi vysvětlujícími proměnnými a vysvětlujícími parametry η i = x iβ spojovací funkce (link) mezi střední hodnotou µ i a lineární složkou η i g(µ i ) = η i (ryze monotónní, se spoj. druhou derivací) Model může obsahovat jak spojité tak kategoriální vysvětlující proměnné

5 5/30 Rozdělení exponenciálního typu Obecná forma f(y, θ) = exp (d(θ)e(y) + g(θ) + h(y)) Přirozená forma ( yθ b(θ) f(y, θ, ϕ) = exp a(ϕ) ) + c(y, ϕ) d(θ) = θ a e(y) = y, navíc parametr ϕ θ je přirozený (kanonický) parametr ϕ je rozptylový (disperzní) parametr

6 Rozdělení exponenciálního typu 6/30 Disperzní funkce a(ϕ): Používá se konstantní rovna ϕ nebo ve tvaru a i (ϕ) = ϕ/w i Kumulantová funkce b(θ): se spojitou druhou derivaci κ r = b (r) (θ)a(ϕ) r 1 E [Y ] = b (θ) = µ Var [Y ] = b (θ)a(ϕ) = V (µ)a(ϕ) κ(1) je střední hodnota a κ(2), κ(3) další dva centrální momenty Rozdělení je plně určeno vztahem mezi E [Y ] a Var Y. V (µ) = 1 Normální V (µ) = µ 2 Gamma V (µ) = µ Poissonovo V (µ) = µ 3 Inverzní Gaussovo Doplňková funkce c(y, ϕ) normuje hustotu

7 Rozdělení exponenciálního typu 7/30 Měření tailu Míra rizika (hazard rate) na intervalu pevné šířky w h w (y) = F (y+w) F (y) 1 F (y) Interpretace: Uvažujme vrstvu w xs y. h w (y) = P(y<Y y+w) P(Y >y)) h w je prst., že škoda nepřesáhne y + w, pokud už přesáhla y. Vysoká hodnota h w znamená, že škoda nad y vyčerpá tuto vrstvu jen s malou prstí. = lehký tail. Pro většinu aplikací v pojišťovnictví uvažujeme klesající míru rizika. h w (y) 0 pro y. Normální a Poissonovo mají limitu 1 Negativně binomické, Gamma a Inverzní Gaussovo jdou ke konstantě mezi 0 a 1 Logaritmicko normální jde k nule, ale není z exp. rodiny s hustotou v přirozeném tvaru Exp. rodina rozdělení je méně vhodná pro odvětví s těžším tailem. transformace logaritmem a pak GLM není totéž jako GLZ s logaritmickou linkovací funkcí je rozdíl mezi transformací y i a transformací střední hodnoty

8 8/30 Odhad β metodou maximální věrohodnosti Logaritmická věrohodnostní funkce n ( Yi θ i b(θ) l(β) = a(ϕ) Derivace l β = n i=1 i=1 l θ i θ i µ i µ i η i η i β = i=1 ) + c(y i, ϕ) n 1 a i (ϕ) (Y 1 i µ i ) V (µ i )g (µ i ) x i = 0 Kanonický link: spojovací funkce je inverzní funkcí k b, potom můžeme zjednodušit na soustavu nelineárních rovnic n (Y i µ i )x i = 0 i=1 Řeší se různými iteračními metodami

9 MLE β 9/30 Iteračně vážená metoda nejmenších čtverců (IWLS, IRLS) ˆβ je předchozí odhad β, dopočteme ˆη i = x i ˆβ a ˆµ i = g 1 (ˆη i ) spočteme pracovní závislou proměnnou z i = ˆη i + (y i ˆµ i ) dη i dµ i vypočteme iteraci vah (začínáme s w i ze vztahu a i (ϕ) = ϕ/w i ) w new i nakonec dostaneme nový odhad β = w i /[b (θ i )( dη i dµ i ) 2 ] ˆβ = (X W X) 1 XW z Jako výchozí aproximace se volí ˆµ i = y i

10 10/30 Míry dobré shody Plný (saturovaný) model maximalizuje věrhodnostní funkci (l ) V saturovaném modelu máme ˆµ i = y i a ˆθ i = (b ) 1 (y i ) škálovatelná deviance (log věr. fce modelu vs. její max hodnota) ( ) n D (ˆβ) = 2 l 1 ( l(ˆβ) = 2 y i (ˆθ i a i (ϕ) ˆθ ) ( )) b(ˆθ i ) b(ˆθ) deviance (při a i (ϕ) = ϕ/w i ) n D(ˆβ) = D (ˆβ)ϕ = 2 Pearsonovo χ 2 i=1 i=1 ( w i y i (ˆθ i ˆθ ) ( )) b(ˆθ i ) b(ˆθ) (pozorování vs. odhadem jejich střední hod. v modelu) n χ 2 (y i ˆµ i ) 2 = V (ˆµ i ) i=1

11 Míry dobré shody 11/30 Testování podmodelu Označme β odhad β v podmodelu s p < p parametry l(ˆβ) l( β) = D (ˆβ) D ( β) = D( ˆβ) D ( β) ϕ as χ 2 q, kde q = p p je rozdíl v počtu parametrů, při známém ϕ Waldův test I(β) = X W X/ϕ ˆβ as N p (β, (X W X) 1 ϕ) Testy podmnožin β jsou založeny na příslušných marginálních rozděleních konzistentní statistika pro odhad parametru ϕ ˆϕ = D(ˆβ) n p

12 12/30 Příklady GLZ Obecný lineární model, Normální rozdělení, identita Log lineární model, Poissonovo rozdělení, logaritmus Gamma regrese, Gamma rozdělení, reciprocita Logistický model, Binomické rozdělení, logitová funkce Další rozdělení: Inverzní Gaussovo Negativně binomické overdispersed Poissonovo rozdělení Logaritmicko normální NE, jen v obecné formě Další modely: probitový model, log log model

13 Příklady GLZ 13/30 Obecný lineární model Normální rozdělení Y i N(µ i, σ 2 ): f(y i ) = 1 2πσ 2 exp Přirozený parametr θ i = µ i a rozptylová funkce V (µ i ) = 1 ( (y i µ i ) 2 2σ 2 ) a(ϕ) = ϕ = σ 2 b(θ i ) = µ 2 /2 c(y i, ϕ) = y2 2σ log(2πσ2 ) kanonický link: µ i = η i IWLS: z i = η i + (y i µ i ) = y i ˆβ = (X X) 1 X y výsledek v prvním kroku deviance je reziduální součet čtverců D = ϕd = n (y i ˆµ i ) 2 i=1

14 Příklady GLZ 14/30 Log lineární model Poissonovo rozdělení Y i P o(µ i ): f(y i ) = e µ iµ y i i y i! Přirozený parametr θ i = log µ i a rozptylová funkce V (µ i ) = µ i a(ϕ) = ϕ = 1 b(θ i ) = e θ i c(y i, ϕ) = log(y i!) kanonický link: η i = log(µ i ) IWLS: z i = η i + (y i µ i )/µ i a iterované váhy w i = µ i deviance Y i P o( µ i ) D = 2 n i=1 D = 2 ( y i log y ) i (y i ˆµ i ) ˆµ i n i=1 ( y i log y ) i ˆµ i

15 15/30 Použití GLZ v povinném ručení BMS Sazby Komplexní model

16 16/30 Model v povinném ručení Y je modelovaná kvantita (výše škody, agregace, počet), závisí na X = {X 1, X 2,...}, apriorní tarifní proměnné - grupování rizik Z = {Z 1, Z 2,...}, neznámé proměnné Rizikové faktory pojistníka jsou Ω = X Z. Pojistné E [Y Ω] Nese pojistník Nese pojistitel Riziko E [Y Ω] Y E [Y Ω] Střední hodnota EY 0 Rozptyl Var [E [Y Ω]] E [Var [Y Ω]] Předchozí situace je čistě teoretická, neboť neznáme Z. Riziko E [Y X] Y E [Y X] Střední hodnota E [Y ] 0 Rozptyl Var [E [Y X]] E [Var [Y X]]

17 Model v povinném ručení 17/30 Aposteriorní sazbování Minulá škodní zkušenosti o riziku Y, označme Y Ω a (X, Y ) s stávají porovnatelné, jak čas běží Potom máme pojistné E [Y X, Y ] Možnosti konstrukce modelu: 1 Uvažujeme klasifikaci rizika a BMS odděleně 2 Uvažujeme komplexní model klasifikující riziko a zahrnující BMS Příklad: Španělská pojišťovna 4 x 3 tříd

18 Oddělené modely 18/30 Systém bonus-malus (BMS) Riziko i je reprezentováno (Θ i, K i1, K i2,...) Počty škod v čase K ij Θ i = θ P o(θ) a podmíněně nezávislé Θ i Γ(a, τ) (K ij má nepodmíněné rozdělení negativně binomické) Označme K i (t) = t K ij j=1 Uvažujme jednotkovou očekávanou výši škody Apriori bez historie je požadováno pojistné E [Θ i ] Pojistné určíme minimalizací E [L(θ i Ψ(k i1,..., k it ))] L(x) = x 2 W q t+1 = a(1 ρ τ q) + k i (t) ρ t q L(x) = exp( cx) Wt+1 e = a(1 ρ τ e(c)) + k i (t) ρ t e (c) kde ρ q = t a ρ τ+t e(c) = t log ( ) 1 + c c τ+t

19 Oddělené modely BMS 19/30 L(x) = x 2 W q t+1 = a(1 ρ τ q) + k i (t) ρ t q L(x) = exp( cx) Wt+1 e = a(1 ρ τ e(c)) + k i (t) ρ t e (c) ρ q = t ρ τ+t e (c) = t log ( ) 1 + c c τ+t ρ e (c) ρ q a W e t+1 W q t+1 při c 0 ρ e (c) 0 pro c, proto W e t+1 a/τ Pojistné rizika i, které je v roce t zařazeno v třídě I i (t) P q,e t+1(k i (t), t) = BP Ii (t+1)bmf q,e t+1(k i (t), t), BMF q (k i (t), t) = W q t+1 E[Θ] i BMF e (k i (t), t) = W q t+1 E[Θ] i = a+k i (t) τ τ+t a = 1 t c log ( 1 + c τ+t ) + log ( 1 + c τ+t ) ki (t) τ c a

20 Oddělené modely BMS 20/30 Výsledky: BMS - odhady v Negativně binomickém rozdělení â = a ˆτ = k n k ˆn k n k ˆn k

21 Oddělené modely apriorní sazby 21/30 Pozorované ŠF Věk Výkon < < < Kategorické proměnné pro věk J 2, J 3 a pro výkon L 2, L 3, L 4 Každá třída je reprezentována vektorem x i = (1, j 2, j 3, l 2, l 3, l 4 ) Parametry β = (ɛ, γ 2, γ 3, δ 2, δ 3, δ 4 ) Log lineární model, Poissonovo rozdělení, logaritmický link

22 Oddělené modely apriorní sazby 22/30 Výsledky: Parametr Odhad sm. odch. ɛ γ γ δ δ δ Věk Výkon < < <

23 23/30

24 24/30

25 25/30 Komplexní model Nechť je K it P o(λ Ii (t)) počet škod rizika i v roce t, kde I i (t) je příslušný index třídy a λ Ii (t) jsou jejich ŠF Rozptyl pozorování je však větší než střední hodnota, předpoklad Poissona není korektní Raději předpokládáme K it P o(λ Ii (t)θ i ), kde Θ i Γ(α, α) Potom K it I i (t) má negativně binomické rozdělení ( ) ( ) k ( α + k 1 λii(t) α P (K it = k I i (t)) = k α + λ Ii(t) α + λ Ii(t) Θ i K i1 = k i1,..., K it = k it Γ(α + k i (t), α + λ i (t)) Parametr α odhadneme metodou maximální věrohodnosti { 12 k max (i) ( ) ( ) k ( ) } α nik α + k 1 λii(t) α L(α) = k α + λ Ii(t) α + λ Ii(t) i=1 k=0 ) α

26 Komplexní model 26/30 Pojistné Relativní výše bunusu malusu P q,e t+1 = λ Ii (t+1)bmf q,e t+1(k i (t), λ i (t)) BMF q,e t+1(k i (t), t) = (1 ρ q,e ) + ρ q,e k i (t) λ i (t) Váhy pro kvadratickou a exponenciální ztrátovou funkci ( ) ρ q = λ i (t) α+λ i ρ (t) e (c) = λ i (t) log 1 + c c α+λ i (t) Nerovnosti a konvergence stejně jako v oddělených modelech ρ e (c) ρ q ρ e (c) ρ q pro c 0 a tedy Pt+1(k e i, λ i (t)) Pt+1(k q i, λ i (t)) ρ e (c) 0 pro c, proto Pt+1(k e i, λ i (t)) λ Ii (t), to znamená, že všechna rizika jedné třídy platí stejné pojistné, tj. nemáme BMS

27 27/30

28 28/30

29 29/30 Poznámky k SW Statistica sigma parametrizace { 1, 1} váhy pozorování konstrukce modelu Statistica ukázka

30 30/30 Literatura L. Bermúdez, M. Denuit & J. Dhaene (2001) Exponential bonus-malus systems integrating a priori risk classification. Journal of Actuarial Practice 9, Děkuji za pozornost

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY ROBUST 2002, 16 49 c JČMF 2002 AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY M.BRABEC,M.MALÝ,B.PROCHÁZKA,Z.ROTH,L.TOMÁŠEK Abstract. Biostatistics is a branch of applied statistics whose main scope lies in the

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Malé statistické repetitorium Verze s řešením

Malé statistické repetitorium Verze s řešením Verze s řešením Příklad : Rozdělení náhodné veličiny základní charakteristiky Rozdělení diskrétní náhodné veličiny X je dáno následující tabulkou x 0 4 5 P(X = x) 005 05 05 0 a) Nakreslete graf distribuční

Více

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Lineární systémy se speciálními maticemi Diplomová práce květen 2006 Jaroslava Benáčková Poděkování V úvodu bych ráda poděkovala

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Martin Jusko Modely volatility ARCH a GARCH

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Martin Jusko Modely volatility ARCH a GARCH Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martin Jusko Modely volatility ARCH a GARCH Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Šárka

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU Aleš Kresta Klíčová slova: modelování výnosů, kopula funkce, NIG model, VaR Key words: returns modelling, copula functions, NIG

Více

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík NUMERICKÉ METODY Josef Dalík Zdroje chyb Při řešení daného technického problému numerickými metodami jde zpravidla o zjištění některých kvantitativních charakteristik daného procesu probíhajícího v přírodě

Více

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny, vybraná rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin, pojem kvantilu Ing. Michael Rost, Ph.D. Príklad Předpokládejme že máme náhodnou veličinu X která

Více

Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál)

Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál) Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu (Pomocný materiál) Jaroslav Brada, 2010 Základy oceňování evropských opcí na akcie 3 Obsah I. Stručný přehled

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Zákony hromadění chyb.

Zákony hromadění chyb. Zákony hromadění chyb. Zákon hromadění skutečných chyb. Zákon hromadění středních chyb. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky

Více

ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT V SOCIOLOGII

ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT V SOCIOLOGII ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT V SOCIOLOGII Tomáš Katrňák Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Brno SOCIOLOGIE A STATISTIKA nadindividuální společenské struktury podmiňují lidské chování (Durkheim)

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Aplikace strojového učení v oblasti e-komerce Diplomová práce Autor: Pavel Vraný Studijní obor: aplikovaná informatika

Více

Masarykova Univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Kolektiv autorů (Jaroslav Bil, Daniel Němec, Martin Pospiš)

Masarykova Univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Kolektiv autorů (Jaroslav Bil, Daniel Němec, Martin Pospiš) Masarykova Univerzita Ekonomicko-správní fakulta gretl uživatelská příručka Kolektiv autorů (Jaroslav Bil, Daniel Němec, Martin Pospiš) podzim 2009 ii Obsah Předmluva ix 1 Úvod 1 1.1 Co je Gretl?..............................

Více

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci napsala samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů.

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci napsala samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. Masarykova Univerzita Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karolína Mladá Jednoduché strukturální modely časových řad Vedoucí práce: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D. Studijní program: Aplikovaná matematika

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

DETERMINANTY EKONOMICKÉHO

DETERMINANTY EKONOMICKÉHO MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Studijní obor: Matematické a statistické metody v ekonomii DETERMINANTY EKONOMICKÉHO RŮSTU - MEZINÁRODNÍ STUDIE Determinants of Economic Growth - International

Více

SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí

SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Tomáš Tichý SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Ostrava, 2010 Tomáš Tichý Department of Finance

Více