ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ZÁŘÍ 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 9 (116) ZDARMA Lidem došla trpělivost. Margita Slapničková, předsedkyně společenství vlastníků bytů z bloku 302 na ulici Zdeňka Fibicha, podepisuje petici podporující návrh na převedení mostecké nemocnice z kompetence Krajské zdravotní, a. s., pod řízení statutárním městem Most. Paní předsedkyně petici podepsala na recepci Krušnohoru a řekla, že s nemocnicí se opravdu už musí začít něco dělat, že nespokojenost lidí narůstá. Byla bych ráda, kdyby můj podpis pomohl ke zlepšení stavu, dodala. Podpisovou akci organizuje Sdružení Mostečané Mostu. Foto: Petr PROKEŠ Přímá úměra Vážený pane hejtmane Ústeckého kraje! My, obyvatelé mosteckého okresu, vyjadřujeme nespokojenost s úrovní nemocnice Krajské zdravotní, a. s., v Mostě. Podporujeme proto úsilí Sdružení Mostečané Mostu o převzetí této nemocnice pod správu statutárního města Mostu. Přejeme si mít nemocnici, které budeme moci důvěřovat a která nám bude poskytovat jenom kvalitní služby. Pár řádků jasných slov. To je znění petice, jejíž obsah rozvířil emoce v nejvyšších patrech Krajské nemocné, jak Krajskou zdravotní s humornou nadsázkou pojmenoval týdeník Homér. Z uvedených pater jsme se o sobě dozvěděli, že jsme populisté, zneužívající předvolební období k prosazování cílů SMM. Pokud jsme v takovém podezření, pak je nepochopitelné, že jsme dosud od vedení Krajské zdravotní neslyšeli nic o tom, proč nám v populistické činnosti není bráněno. Kdyby management Krajské zdravotní pracoval, pak by se o mosteckou nemocnici dokázal postarat, zrekonstruoval ji a my se tím pádem nemuseli populisticky zviditelňovat. Deset let existuje Krajská zdravotní. Deset let klesá úroveň mostecké nemocnice. Je to přímá úměra. Kvůli ní jsme označováni za populisty, když to říkáme nahlas? A ti, kdo nevidí a neslyší a způsobili tento stav, jsou kým? Antipopulisty? PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Zv inová Lucie lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Klíma Petr Fakturace fakturace Ing. Koranda Ji í Švecová Petra Ing. Pa ourek Ivo Kastnerová Stanislava Šev ík Arnošt Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Šebková Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Sojková Milena Informace informace Kordíková Daniela Varhulíková Anna Adámková Pavlína Podatelna podatelna Evidence nájemného evidence.najemneho Hokrová Monika Kubíková Lenka Sekretá ka sekretariat Reichlová Iveta Karochová Daniela P edpisy nájemného predpisy.najemneho Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Ko átková Alena Mgr. Prokeš Petr Pecková Kate ina Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Matoliaková Iva Vedoucí hlavni.ekonom Evidence pohledávek evidence.pohledavek Erlitzová Alena Zvárová Mária Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom Studentová Iveta Hájková Dagmar Vítková Nikol Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Proč musíme bydlet s nepřizpůsobivými? str. 5 Nečekané překvapení pro bytové zloděje str. 10 Dům tvořený prima partou bydlících str. 11 Namísto buzerace lidský přístup str. 15 Most se změnil v jedno velké staveniště str. 18 Mosteckou nemocnici musí řídit město to je šance na změnu..... str. 22 Rady pro ty, kteří nevědí jak na to str. 28 Mezinárodní házenkářský turnaj ovládli Češi a dubský porcelán...str. 32 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Partie o mnoha neznámých začíná. Volby jsou tady za pár týdnů a jim předcházející kampaň na ovlivnění voličů nabere otáčky. Ona vlastně již začala vloni v září, kdy jeden z mosteckých podnikatelů planě napadl na zasedání zastupitelstva kvalitně pracující první náměstkyni primátora a osočil ji ze spáchání trestného činu. Od té doby se dějí věci! Zatímco náměstkyně ustála gejzír špinavé vody, který na ní vychrstl z kbelíku, v dobré náladě, on sám se dostal do prekérní situace. Stačil rozložit předtím dobře fungující politické hnutí krajského rozměru, naházet špínu na kdekoho, nepříčilo se mu ani zorganizovat kampaň proti lidem z největšího bytového družstva v republice. Vše označoval za počátek hýbání věcí, ale nezdá se, že by tímto hýbáním někdo prozřel a podnikatel něčeho dosáhl. Kromě toho, že lidem svým neomaleným chováním ukázal, že ve své lebce nemá mozek zrovna velkých rozměrů. Holt volby ťukají na dveře, takže se dá předpokládat, že pár kbelíků špíny ještě přistane na našich hlavách. Most v posledních týdnech připomíná město budovatelů světlé budoucnosti. Kam se člověk podívá, narazí na dělníka podílejícího se na odstraňování vrásek z tváře města. Je jen škoda, že některé akce se vlečou zbytečně dlouho, což nesvědčí o dobré přípravě ze strany firem. Na druhou stranu je ale zase vidět, že vládnoucí městská garnitura má zájem na spokojenosti lidí žijících ve městě pod Hněvínem. Voliči aspoň nebudou muset dlouho přemýšlet nad hlasovacími lístky. Kdo takto mohutně pracuje pro občany, měl by dostat ve volební místnosti zelenou. Takto by to alespoň v běžném životě mělo fungovat. Věřme, že Most nebude výjimkou. I když popravdě řečeno člověk nikdy neví Snad si zdejší voliči nepopletou hlasovací lístky dvou sdružení s téměř shodně znějícími názvy. Chce to být pozorný a u urny nezazmatkovat. Kdo ale pořádně zazmatkuje, to bude vykulený zloděj. Odborníci na něj vymysleli pěknou vychytávku, takže to s návštěvami v našich bytech už nebude mít tak snadné. A pokud zavítá do jednoho domu, kde žije prima parta bydlících, bude koukat jako tele. Lidé si tam vypomáhají, společně brigádničí a po práci se poveselí. Dokonce si navzájem dokážou pohlídat i děti. Vše v klidu a míru, vše v pohodě. Tu si udržujme, i když prázdniny a dovolené skončily a tradiční denní kolotoč povinností, starostí a stresů nám bude způsobovat motanici. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Krytina v novém Prázdnin využili k provedení potřebného díla družstevníci ze SA 003 v Tylově ulici čp v Litvínově. Tím dílem byla výměna podlahové krytiny v podobě PVC. Po návratu z dovolených a prázdnin se to bydlícím a jejich dětem v domě pěkně šlape! Alumistr v kurzu Velkou investiční akci ukončili stavební dělníci ve SA 82 (blok 703) v Komořanské ulici na mosteckém sídlišti Liščí Vrch. Konkrétně šlo o zateplení pláště domu a sanaci lodžií systémem Alumistr. (Mimochodem: v redakci slyšíme na uvedený systém jenom samou chválu, a proto se domníváme, že družstevníci se řídili doporučeními z jiných domů. A udělali dobře.) Pravdou je, že balkony Alumistr vypadají z ulice velice hezky a dávají domům určitou noblesu. A pokud nevíte, jak vypadají, nalistujte si na stranu 47. Velká rekonstrukce Ještě větší investiční akci (přímo velké rekonstrukci domu) dali přednost vlastníci bytů ze SV 638 (blok 716) z ulice Josefa Ševčíka rovněž na Liščím Vrchu. Jejich akce obnáší hned čtvero druhů stavebních prací jsou jimi zateplení pláště domu, rekonstrukce střechy, vybudování nových vstupů a zasklívání lodžií. Až bude za několik týdnů všechno hotovo, bydlení se stane hned krásnějším. Okna na chodbách Do výměny chodbových oken se pustili družstevníci ze SA 058 (blok 625) v České ulici na mosteckém sídlišti Výsluní. Okna v bytech mají vyměněná již dávno a pochvalují si je. Usoudili však, že nechat staré dřeváky na chodbách není moc dobrý nápad, protože jednak již dosluhují a přestávají být funkční, a jednak na kráse domu zrovna nepřidávají. Rozdíl mezi plastovým a dřevěným oknem je pohledem z ulice docela hodně znát. Vstupní schodiště Práce pokračují také ve starší části města Mostu, konkrétně v Družstevní čtvrti. Vlastníci ze SV 196 (blok 389) v ulici Zdeňka Štěpánka si právě nechávají měnit dveře ke sklepům. Věci uložené v kójích tak budou ve větším bezpečí. Připravili: (ič, pp) Dejte na frak KZ a panu ZET RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Když jsme připravovali toto vydání družstevního zpravodaje, přistihl jsem se při myšlence, zda vůbec zachovat tuto pravidelnou rubriku, kterou uvádíme pod titulkem Dejte na frak představenstvu. Ono totiž není za co představenstvu dávat na frak, protože pracuje a ještě k tomu dobře. Potom jsem si řekl, že některý z našich stálých kritiků v tom bude spatřovat pokus o něco (co neumím v tuto chvíli specifikovat), a tak dám raději přednost zachování tradice a dovolím si pro tentokrát jen pozměnit titulek. Jsem totiž pod tlakem okolí, které si (pro mě nepochopitelně) přeje, abych reagoval na některé záležitosti. Do reagování se mi ale vůbec nechce, protože nehodlám zbytečně utrácet čas vysvětlováním nevysvětlitelného, především žvástů a nesmyslů, které vymýšlí pan ZET (chtěl jsem původně napsat pablb, ale dám přednost slušnějšímu vyjadřování) a jimiž zásobuje nejen město Most, ale snad celé dva sousední okresy ten náš a teplický. Začnu ale odjinud. Tou je dění kolem KZ Krajské zdravotní, a. s. Je přinejmenším humorné, že jen co Sdružení Mostečané Mostu (SMM), jehož si dovolím být řádně zvoleným sekretářem rady (rada je výbor), vyhodnotilo výsledky předvolební ankety a zjistilo, že přes 90 % respondentů uvádí na první až druhé pozici za největší problémy situaci v mostecké nemocnici a bydlení s nepřizpůsobivými a SMM oba tyto problémy zařadí dle výsledků ankety a přání respondentů do svého volebního programu k řešení, KZ si myslí, že vše spláchne zahájením prací na rekonstrukci plášťů budov nemocničního areálu. KZ vznikla před deseti roky a po celou dobu na mosteckou nemocnici kašlala. Dostala ji do havarijního stavu. Hlavně, že se zabývala vnitřními tahanicemi ohledně kauz nákupů předražené techniky a jinými záležitostmi, ale jen co se trochu z průšvihů KZ oklepala, začala si všímat ústecké nemocnice. Do ní narvala investic, co se vešlo. Zato v Mostě můžeme koukat na chátrající budovy a rozkládající se personál lékařský i zdravotnický s nímž si často česky moc nepopovídáte. Vedení KZ, se kterým se pacient běžně nesetká, umí česky dobře, což dává najevo prostřednictvím médií, z nichž se dozvídáme, že jsme předvolební populisté. Takto jsme označováni jen kvůli tomu, že jsme si dovolili v zastoupení našich respondentů říci, jak nemocnice vypadá, jaké jsou v ní poměry a jaké jsou naše představy o řešení problémů v tomto zařízení. Na stůl jsme položili jasná čísla a konkrétní návrhy řešení. Jsme připraveni je splnit, protože jsme voličům odpovědni a kromě toho jsme zvyklí volební sliby realizovat. Za 14 let existence SMM se nestalo, že by naší vinou nebyl splněn jeden jediný bod z volebních programů Sdružení. Budeme tedy pokračovat i v úsilí o nápravu poměrů v mostecké nemocnici, i když KZ nám bude házet klacky pod nohy. (Zrovna KZ by měla mít nejvyšší zájem na spolupráci s námi, pokud jí jde o kvalitu poskytovaných služeb, jak tvrdí. Zřejmě jde opět jen o planá slova.) A nyní k panu ZET. Ten stačil v několika týdnech již podruhé v rámci férového předvolebního souboje zásobit vaše poštovní schránky bezplatně distribuovaným tiskovým periodikem pro seniory. To vzniká v rukách vydavatele v Háji u Duchcova (kde vědí o životě v Mostě, Litvínově a Meziboří daleko více než my, kteří žijeme v tomto okrese). Pan ZET nechal publikovat v tomto periodiku formou placené inzerce cosi, co nemá formu snad ani pamfletu. Dokonce mi takto na dálku klade otázky. Vůbec jim ale nerozumím, protože pan ZET vždycky všechno splete páté před deváté a rozmotávat jeho klubko nesmyslů a lží je nad moje časové možnosti i intelektuální schopnosti. Jde prostě o hlouposti. Čemu jsem ale rozuměl dokonale, byla zmínka pana ZET o tom, že já a doktorka Hana Jeníčková jsme vytvořili pamflet na pana ZET. Nevytvořili. Jednak na to nemáme čas, protože se věnujeme práci s lidmi, a jednak to není náš styl jednání s ostatními. Jsme zvyklí říkat věci do očí. A kromě toho jste, pane ZET, zřejmě přehlédl, že v tom pamfletu není povídání jen o vás. Že byste měl v Mostě mediálního dvojníka, který bude házet špínu na všechny a nejen na nás? František RYBA ředitel družstva Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Nezvladatelná menšina diskriminuje slušnou většinu, konstatoval F. Ryba Na jednání u kulatého stolu o problematice nepřizpůsobivých osob, o němž jsme vás částečně informovali již v minulém vydání Krušnohoru, došlo k drobnému incidentu. Vyvolala jej Jitka Gjuričová z ministerstva vnitra, kde vykonává funkci ředitelky odboru prevence kriminality. Vadily jí veřejně pronesená slova ředitele našeho družstva Františka Ryby. Stalo se to v okamžiku, kdy se ve svém vystoupení začal věnovat nepřizpůsobivým cikánům. DUEL Tato nezvladatelná menšina diskriminuje slušnou většinu. To je to, co náš stát nechce respektovat, nechce vnímat, to co naši představitelé nechtějí slyšet. A když už se někde něco děje třeba ve Šluknově nebo v Přerově PRÁVNÍ PORADNA či v Budějovicích, tak stát nejde řešit problematiku nezvladatelné menšiny, ale jde policejně zmlátit tu většinu, která jde upozornit na to, co se tady děje, prohlásil veřejně František Ryba. To již Jitka Gruričová nevydržela, začala se hlásit a z auditoria okřikla ředitele, že se takto nemá vyjadřovat. Její tvář byla viditelně rozrušená a chvilku se zdálo, že aktérka přerušení projevu opustí na protest proti Rybovým slovům sál nebo vyvolá diskusi, která by znemožnila řediteli pokračovat v jeho vystoupení. Proč musíme bydlet s nepřizpůsobivými? V našem domě bydlíme s problémovými bydlícími, kteří ničí život nám všem. Cožpak opravdu není možné nepřizpůsobivé vystěhovat za město do extra ubytoven? V nich si můžou vyřvávat, jak chtějí, navzájem si ničit majetek, vyhrožovat si a mlátit se mezi sebou. Jejich chování už máme plné zuby! P. P., Litvínov-Janov Jitka Gjuričová Otázka problémových spolubydlících není rozhodně pouze problémem právním, ale spíše problémem sociálním a celospolečenským. Pokud se jedná o řešení z hlediska platné právní úpravy, je třeba rozlišit možnosti postupu u bytů, které obývají nájemníci a nájemníci - členové družstva, případně tito nájemníci byty dále podnajímají a u bytů, které jsou v osobním vlastnictví a užívá je vlastník nebo jiná osoba například na základě nájemní smlouvy. Pokud se týká nájemních bytů, právní úprava vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a u družstevních bytů rovněž ze stanov družstva. Občanský zákoník stanoví obecné podmínky pro chování nájemníků a rovněž stanovy družstev zpravidla stanoví povinnosti nájemců z hlediska chování v domě. Pokud nájemníci tyto povinnosti porušují, lze jim dát výpověď z nájmu bytu. Po uplynutí výpovědní doby nájem končí a nájemníci jsou povinni byt vyklidit a odevzdat jej pronajímateli. V případě, že tak neučiní, může se pronajímatel domáhat vystěhování soudní cestou. Pokud se týká členů družstva, lze je v případě závažného porušování z družstva vyloučit. Vyloučením člena z družstva zaniká rovněž nájem bytu a vyloučený člen je povinen byt vyklidit a předat družstvu. V případě, že tak neučiní, je opět možné domáhat se soudního vyklizení bytu. V případě, že byt neužívají nájemníci, ale další osoby z titulu podnájmu, je obecným pravidlem, že pronajímatel musí s podnájmem souhlasit. Pronajímatel má tedy v první řadě možnost ovlivnit, kdo se do bytu nastěhuje. Pokud pronajímatel souhlas s podnájmem nedá František Ryba Pokračování na str. 8 9 a nájemce přesto byt podnajme, je to důvod k výpovědi z nájmu bytu případně u členů družstva k vyloučení z družstva. Pokud se týká bytů v osobním vlastnictví, ostatní bydlící nemohou ovlivnit, kdo se do bytu nastěhuje. Vlastník nepotřebuje ničí souhlas k tomu, aby byt dále pronajal. Pokud vlastník nebo osoby, které byt užívají s jeho souhlasem, velmi závažně porušují své povinnosti, lze teoreticky nařídit prodej jednotky tohoto vlastníka. Nicméně se jedná o zcela zásadní zásah do vlastnického práva vlastníka a v praxi se příliš neuplatňuje. Závěrem lze říct, že ačkoliv platná právní úprava mechanismy postupu v případě problémových spolubydlících má, nejedná se zpravidla o jednoduchý a rychlý proces, a to i s ohledem na nutnost vyvolání soudních řízení, jejich délky a možnosti využívání opravných prostředků v řízení. Mgr. Věra VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Výtahová mánie Kolik domů má již vyměněné výtahy a kolik domů na rekonstrukci tohoto technického vynálezu ještě čeká? Po přesných číslech jsme nepátrali, ale jisté je to, že podíl domů s novými výtahy se jen v letošním roce výrazně navýšil. Nyní rekonstrukce výtahů probíhají ve dvou domech v jednom s vlastníky bytů a v jednom s družstevníky. Konkrétně jde o SV 638 (blok 716) v ulici Josefa Ševčíka na mosteckém sídlišti Liščí Vrch a o SA 032 v litvínovské Tylově ulici čp Předsváteční malování Vánoce Vánoce přicházejí chtělo by se zpívat při zjištění, kolik domů se pouští do malování společných prostor. Určitě proto, aby bydlící v nich přivítali svátky v čistém a hezky barevném prostředí. Nyní se maluje ve SV 169 (blok 350) v ulici 1. máje mostecké Družstevní čtvrti a také ve SV 257 (blok 564) v Topolové ulici v Zahradní čtvrti. Ve druhém případě výmalbu stěn provází také výměna PVC. Kamery v Bronxu I přes velké diskuse ve společnosti o oprávněnosti používání kamerových systémů v domech a soustavných bojích s Úřadem na ochranu osobních údajů, který nechápe, že zloděj a násilník musí být rozpoznán a lapen k potrestání svých špatných skutků, instalace kamerových bezpečnostních systémů pokračuje. Aspoň u nás na Mostecku ano. Právě probíhá ve SV 628 (blok 374) v ulici U Věžových domů v mosteckém Bronxu, což je nevlídná část Mostu přímo ve středu města. Kamery jsou tady potřebné k ochraně slušných bydlících jako sůl. Dlažba na podestách Stavební ruch probíhá ve SV 148 (blok 347) v ulici Zdeňka Štěpánka v mostecké Družstevní čtvrti. Vyměňuje se zde dlažba na podestách ve společných prostorách domu. Jdou do skla Do balkonů přesněji do jejich vzhledu a zajištění bezpečnosti bydlících se pustili družstevníci v SA 057 (blok 618) v České ulici na Výsluní. Vyměňují zde staré kovové zábradlí za nové se zasklením. Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Krušnohoru došla trpělivost, končí se Překvapení a obava z dalšího vývoje. Taková byla reakce představitelů města Litvínova, když vedení Stavebního bytového družstva Krušnohor oznámilo, že skončí se správou poloviny bloku D2 na sídlišti Janov. Představitelé města přiznali, že po odchodu družstva se obávají ještě větších problémů. GRADACE Co přimělo vedení družstva k razantnímu kroku? V polovině bloku D2 žijí nepřizpůsobiví. Podle toho to v této části domu taky vypadá. Problémy se neustále opakují dokonce gradují. Situace přestala být zvladatelnou, zhodnotil ředitel Krušnohoru František Ryba. DEVASTACE V této části domu jsou obrovské dluhy, dochází k ničení majetku, v podstatě již k devastaci zařízení, v poslední době zde dokonce šestkrát hořelo atd. V takových podmínkách, které si bydlící vytvořili sami, se dá jen těžko žít. Krušnohor jako správce objektu nemůže nést odpovědnost za nezodpovědnost individuí tropících neustálou neplechu. Trpělivost už nám opravdu došla. Mluvím za všechny vedoucí pracovníky Krušnohoru. Bytová družstva jsou tady od toho, aby vytvářela podmínky pro slušné bydlení lidí za přijatelnou cenu. V případě bloku D2 se takový úkol nedá naplňovat. Nejsme tu proto, abychom neustále řešili problémy individuí, která si ničeho neváží a devastaci všeho kolem sebe považují za základní životní orientaci, shrnul František Ryba. CO BUDE DÁL? Devastující bydlící si nyní budou muset zvolit nové vedení společenství vlastníků a požádat o správu některou z realitních kanceláří či firmu zajišťující správu bytů a domů. Po dosavadních zkušenostech se to jeví jako nesplnitelný úkol. Prostě jde o vizi ze světa sci-fi. Stejný náhled na věc má také vedení města Litvínova. To se obává, že se dotčení nájemníci nebudou schopni se o svou část paneláku postarat sami. Nemáme z toho vůbec žádnou radost. Samozřejmě ale vnímáme, že SBD Krušnohor je firma, která musí dbát na to, aby své prostředky vynakládala efektivně. Nemůže si dovo- Už při příchodu k domu vzhled oken a balkonů napovídá, co nás uvnitř čeká. Na vlastní oči se přesvědčíte, že balkony čistotou a pořádkem opravdu zrovna neoplývají. Je libo uvařit kávu nebo čaj? Račte vstoupit! Už se nemáte čeho bát, plameny byly uhašeny. Je tu přece bezpečno!

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 správou poloviny bloku D2 v Janově lit platit za dlužníky. Je to nepříjemná záležitost. Obáváme se, že nájemníci se nedomluví na vedení své poloviny, okomentoval situaci místostarosta Karel Linhart. NEJHORŠÍ V polovině bloku D2 s běžnými (slušně se chovajícími) bydlícími bude správa zajišťovaná Stavebním bytovým družstvem Krušnohor nadále pokračovat. To má ve své správě zajišťovanou pro domy v Mostě, Litvínově a Meziboří tisíc bytů. Ani v jednom ze spravovaných objektů nejsou takové problémy jako v polovině janovského bloku D2. IPRM I přes tuto negativní zkušenost Krušnohor dveře před Janovem nezavírá. Jeho domy na sídlišti kvetou například Beverly Hills u sportovní haly a pekárny (o lokalitě jsme psali vloni). Je to díky možnosti využívat evropské peníze v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Sídliště Janov hodláme ve spolupráci s radnicí rozvíjet. V lokalitách, v nichž stojí domy námi spravované, se to daří, podtrhl František Ryba. JINÉ PŘEDSTAVY Zdejší prostředí ředitel dobře zná. Vždyť na sídlišti žil po řadu let. Dokonce vykonával funkci předsedy samosprávy v jednom z velkých domů. Není proto divu, že má o perspektivách Janova úplně jiné představy než společnost CPI-Byty, která je vlastníkem několika janovských domů. Ta nájemníky vystěhovává a domy konzervuje. Znepřístupňuje přízemí a první patra, aby se do objektů nikdo nedostal. Na veřejnost prosákly také zprávy o tom, že CPI-Byty dokonce uvažuje o zbourání svých paneláků. Tento záměr ale bude muset projednat s vedením města. My naopak chceme Janovu vrátit tvář přitažlivého sídliště z doby jeho budování, to je z 80. let minulého století. Politika Krušnohoru je přesně opačná než provádí CPI-Byty. Smyslem činnosti Krušnohoru je šťastný družstevník a vlastník bytu žijící v Janově v hezkém přírodním prostředí podhůří krušnohorských vrchů. Text: Petr PROKEŠ Foto: Monika VILHELMOVÁ Prosím, posaďte se! V obýváku si nápoj pěkně v klidu vypijete. Pochutnáte si! Otvíráním a zavíráním dveří se nemusíte zbytečně obtěžovat. A ejhle! U sousedů taky hořelo! Klidně si vezměte, co budete potřebovat. Venku je zima.

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Nezvladatelná menšina diskriminuje Dokončení ze str. 5 Řečník si však zachoval chladnou hlavu a reagoval na její vyrušení: Já vím, že se vám to nelíbí, ale buďte tak hodná a poslouchejte. Přijela jste někam, kde se takto žije. Dokážu si představit, jak to znáte, protože to zažívám léta. Účastnil jsem se mnoha jednání u kulatých stolů, seděl jsem s paní ministryní Stehlíkovou, výsledkem dvou kulatých stolů s ní bylo, že jsme jí dali návrhy legislativních změn, se kterými se dodneška nic nestalo. Ona už tedy rovnou prohlásila, že pokud budeme chtít udělat nějakou legislativní změnu, tak že to bude trvat dva až čtyři roky. Tak jsem jí odpověděl, že za čtyři roky už nemusí Janov existovat. Tehdejší jednání se týkalo právě Janova. Jednal jsem s panem Kocábem, kterého jsem žádal, aby zkusil projednat s ministrem Vondruškou vzniklou situaci, že v sociálně vyloučených lokalitách od jejich vyhlášení odmítají banky dávat jakékoliv úvěry, jež potřebujeme, abychom mohli realizovat Integrované plány rozvoje měst (IPRM). Požádal jsem ho, aby to projednal. Na to měl jedinou reakci. Sdělil mi, že není zvyklý, aby ho někdo úkoloval. Proto nic projednávat nebude. To jsou prosím reakce ministerských zástupců. S panem Čunkem, místopředsedou vlády, jsme svého času projednávali u dvou kulatých stolů úplně stejné věci. Když jsem mu předložil návrh legislativních změn, tak se zděsil a řekl, že je to zasahování do osobních práv vlastníků bytů a že něco takového není vůbec možné. A tak nebudeme zasahovat do práv vlastníků bytů a budeme žít stále hůř, popsal své předchozí aktivity František Ryba. Ten na základě získaných zkušeností dospěl k závěru, že stát nemá o řešení problematiky nepřizpůsobivých žádný zájem. To také jasně a nahlas řekl v rámci jednání u kulatého stolu Mostě. Za obsah vystoupení ředitele Krušnohoru se postavil předseda Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) Karel Jedlička. Problematiku vnímáme naprosto stejně jako František Ryba, řekl přes mikrofon do očí Jitce Gjuričové. A pustil se do seznamování auditoria se svými zkušenostmi. KAREL JEDLIČKA Z jednoho krásného sídliště, jmenuje se Mojžíř, se stává oblast s těmito lidmi. (Rozumějte s nepřizpůsobivými pozn. red.) Ti sem přicházejí právě na základě toho, že družstvo ani společenství vlastníků nemohou bránit tomu, kdo bude jejich společný majetek užívat. Majetek družstva není majetkem představenstva, je majetkem členů. To stejné platí i ve společenství vlastníků. Členové družstva a společenství vlastníků zodpovídají družstvu za všechny škody, za všechny minusy. Jestliže tedy někdo neplatí nájem a jeho vymožení je velmi pracné a složité, pak nastává velký problém. Dluh, který se nepodařilo vymoci, zaplatí všichni ti, kteří v domě bydlí, zdůraznil Karel Jedlička. V této souvislosti upozornil na zneužívání pronájmů v řádech tisíců korun měsíčně. Musí se postupovat tak, že ten, který všechno dodržuje, bude v pohodě, ten, který nedodržuje, v pohodě nebude. A to musí začít řešit stát. Měli jsme několik jednání u kulatých stolů na úrovni Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD), ale výsledek žádný. Je třeba pomoci slušným lidem, vyzval Karel Jedlička přítomné státní úředníky. JIŘÍ BÁRTA Ředitel Krušnohoru František Ryba byl na jednání u kulatého stolu velmi dobře připraven. Karel Jedlička popsal trápení s nepřizpůsobivými devastujícími ústecké sídliště Mojžíř. Jiří Bárta vytkl státu, že nechrání slušné občany. Pomohly by kamerové bezpečnostní systémy. Také Jiří Bárta, místopředseda Svazu českých a moravských bytových družstev, podpořil Františka Rybu a přítomné seznámil s dalším legislativním problémem, který stát dosud neřeší. Spousta samospráv a společenství vlastníků se snaží ze zoufalství chránit svůj majetek a za vlastní peníze si pořizují kamerové bezpečnostní systémy. Hodně se to rozmáhá a ani není divu. Kupují si kamerové systémy a vlastně na to doplácejí, protože narážejí na problém. Velmi zápasíme s Úřadem na ochranu osobních údajů. Ten je proti kamerám. Snažíme se jej přesvědčit tím, že dokládáme naše oznámení pro Policii ČR, předkládáme mu policejní důkazy o ničení majetku atd. Jestliže chceme instalovat v domě kamerový systém, jsme povinni sehnat sto procent podpisů uživatelů žijících v domě. Pokud máte v domě problémové lidi, souhlas vám nedají. Záměrně ho nedají. Stojíme před neřešitelným problémem, popsal výhodu nepřizpůsobivých oproti slušným občanům Jiří Bárta. Je to pro něj zcela opačný způsob v nazírání

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 slušnou většinu, konstatoval F. Ryba MOSTECKÁ VÝZVA Specifické problémy sídlišť a bytových domů základní myšlenka: nastěhuje-li se někdo do 100bytového domu, ovlivňuje okamžitě život dalších 99 rodin možnost družstevníka, respektive vlastníka vyjadřovat se k uchazečům o bydlení v konkrétním domě s právem nesouhlasu ostatních spolubydlících v domě zajištění větší anonymity svědků, kteří se bojí svědčit proti sousedům porušujícím dobré mravy v domě zajišťování nočního klidu možnost výrazných sankcí příspěvek na bydlení povinně poskytovat přímo pronajímatelům Přihlašování k trvalému pobytu a další navazující problematika ve vymezení oprávněných osob vypustit nájemce ( 10 odst. 6, písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) stanovit hygienické normy na počet přihlášených osob do bytu zavedení institutu přechodného pobytu Dětské gangy na sídlištích větší odpovědnost rodičů možnost sankcí zapojení sociálních odborů místních samospráv nečinnost policie zapojení dobrovolných institucí Dluhy, finance nemožnost získávání úvěrů na opravy a údržbu domů snižování komfortu bydlení možnosti bankrotu a likvidace pronajímatelů insolvence jako další ze zločinů státu vůči slušným lidem Hana Jeníčková vyslovila obavu, že pokud stát rychle nezmění zákony, celý Most se stane vyloučenou lokalitou. la Hana Jeníčková a upozornila tak na skutečnost, že Mostecko je z tohoto pohledu lákadlem pro lidi s problémy. Státním úředníkům připomněla, že na území statutárního města Mostu jsou tři sociálně vyloučené oblasti Chanov, Stovky a Liščí Vrch. I bez současného přílivu problémových lidí máme starostí více než dost. Moc nám nepomáhá legislativa ani ve směru přihlašování osob. Pohromou a postrachem je ubytování pro nepřizpůsobivé, bez jakékoliv možnosti obce bránit se těmto záměrům. Ta nemůže mluvit ani do výše nájmu za ubytování. Pochopitelně, že nesedíme s rukama v klíně. Provádíme mapování a kontroly nájemníků, kteří užívají ještě byty města, i když těch není hodně. Ve spolupráci se Stavebním bytovým družstvem Krušnohor, městskou policií a odbory magistrátu mapujeme byty a kontrolujeme obyvatele. Spolupracujeme i s neziskovými organizacemi. Nutně ale potřebujeme pomoc státu neprodleně se musí zabývat legislativními změnami, které navrhujeme, vyzvala Hana Jeníčková. S obsahem vystoupení Františka Ryby se ztotožnil také vedoucí Územního odboru Policie ČR v Mostě Jiří Volprecht. O obsahu jeho vystoupení budeme informovat v příštím vydání Krušnohoru. JDEME DÁL Problematika kamerových systémů úskalí nutného souhlasu všech dotčených bydlících v domě nadřazenost ochrany soukromí občana nad ochranou majetku Sociální dávky vyplácení sociálních dávek podmínit povinností odpracovat určitý počet hodin např. při veřejně prospěšných pracích odebírání sociálních dávek při zjištění, že žadatel hraje automaty, jeho děti se po nocích potulují, narušují dobré mravy v domě apod. Soudy zkrácená řízení u nepřizpůsobivých s povinností ukončení sporu do 3 měsíců Zdroj: Krušnohor č. 9/2011 na problematiku zajišťování bezpečnosti občanů a ochrany slušných oproti nepřizpůsobivým. Stát podle jeho mínění selhává v plně úloze chránit občany. HANA JENÍČKOVÁ Vojtěch Krejčíř garant Sdružení Mostečané Mostu pro legislativní změny a nulovou toleranci. Na Mostecku je bezkonkurenčně nejlacinější bydlení. Toho se chopily realitní kanceláře z Kladna, Prahy i odjinud. Zprostředkovávají lidem laciné bydlení s profitem pro sebe, zapojila se do debaty první náměstkyně primátora Hana Jeníčková, která tak upozornila na nově se rozvíjející byznys v sociální oblasti. K 30. dubnu 2014 město Most vykázalo míru nezaměstnanosti ve výši 13,5 procenta. V republice dosahuje tato míra jen 7,9 procent. Nabídka pracovních míst je v regionu velmi nízká. Všem uchazečům o práci, kteří sem přicházejí, je naprosto jasné, že ji tady zcela jistě nenajdou. A tak s jistotou výplaty dávek se přihlásí na úřad práce. V roce 2013 tvořil podíl přistěhovaných osob do města Mostu 25 procent z celkového počtu osob evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce Most jako uchazečů o zaměstnání, podtrh- I když 2,5hodinové jednání u kulatého stolu v Mostě skončilo bez konkrétního výsledku, bylo zřejmé, že státní úředníci pracující na ministerstvech a v jiných institucích dostali aktuální informace o rychle se zhoršující situaci ohledně chování nepřizpůsobivých ve městě a okrese Most a migraci těchto osob z různých částí republiky do našeho regionu. Poznatky získané v Mostě od představitelů města a zástupců bytových družstev mohou využít ve své praktické činnosti. Jedeme dál, ujistil ředitel Krušnohoru František Ryba po skončeném jednání, kdy se debatovalo po skupinkách. Měsíčníku Krušnohor řekl, že šest existující Mostecká výzva je stále aktuální a vzhledem k rychlosti negativního vývoje kolem nepřizpůsobivých je vlastně ještě aktuálnější. Tlak na parlament a vládu bude ještě citelnější. Ke změnám zákonů musí dojít, řekl odhodlaně. Tento úkol bude i nadále prosazovat Sdružení Mostečané Mostu (volební číslo 3). Garantem plnění tohoto úkolu je doktor práv Vojtěch Krejčíř. Text a foto: Petr PROKEŠ

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Nečekané překvapení pro bytové zloděje: elektronické kukátko s velkým displejem Návrat z dovolené nebo z víkendu stráveného na chatě či chalupě bývá pro mnohé z nás stresujícím zážitkem. Čím více se blížíme k domovu, tím intenzivněji nás přepadají obavy a ptáme se sami sebe: Nenavštívil nás snad někdo v nepřítomnosti? Nevykradl náš byt? DRZOST ZLODĚJŮ STOUPÁ Ostatně nemusíme být ani doma. Policejní svodky čím dál tím více popisují případy narůstající drzosti zlodějů. Ti často vykrádají byty, i když je bydlící zrovna uvnitř. Používají různé finty účelově takové, aby se za každou cenu dostali do bytu. Je i velké množství bytů vykradených v noci, když spíme. Takové návštěvy jsou velice nebezpečné, protože nevíme, jak se zachovají, když se probudíme a zloděje přistihneme při činu. Důsledkem překvapení nezvaného návštěvníka může být ohrožení našeho zdraví, možná i života. Policejní vyšetřovatelé by o tom mohli hodně vyprávět. Zloději se opravdu před ničím nezastaví, neznají meze svého závadového chování. POZOR NA TMU! S přicházejícím podzimem ubývá slunečního svitu, dny se krátí, zatímco noci prodlužují. Tma zlodějům svědčí. Stačí, aby nenechavec toužící po lupu vyšrouboval žárovku na chodbě domu a na některého z bydlících zazvonil. Většina okamžitě otevře. A problém je na světě! REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ Naše společnost PORTAS nabízí senzační a revoluční řešení. Spočívá ve využití elektronického kukátka s velkým barevným displejem.) Jeho výhodou je: snadné ovládání (v českém jazyce) s možností využití mnoha funkcí; pořízení záznamů a fotografií a jejich uložení na paměťovou kartu; pořízení fotografií i v případě, že nikdo není doma; infračervené zařízení, jehož prostřednictvím uvidíte, kdo stojí za dveřmi, i když je venku tma. PRO SENIORY GRATIS, ALE V současné době dodáváme elektronické kukátko (standardní cena Kč) zcela zdarma pro seniory v případě objednání bezpečnostních dveří. Kompletní zakázka obsahuje dodávku a montáž bezpečnostních dveří Festa 4E, jejich těsnění, elektronické kukátko, bezpečnostní kování a bezpečnostní vložku. Cena kompletní dodávky činí v měsíci září jedinečných Kč! Pro všechny ostatní zákazníky má naše společnost v zářijových dnech velké množství zajímavých akčních nabídek a slev. Kontaktujte nás, řekneme vám více. Ing. Přemysl NIGRIN Odborný závod PORTAS Osecká 337, Lom u Mostu

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Dům tvořený prima partou bydlících JAK JSME ZAČÍNALI (88) Předseda družstevní samosprávy 070 (blok 627) v České ulici na sídlišti Výsluní ARNOŠT ŠEV- ČÍK je důkazem o propojení života dvou největších měst mosteckého okresu Litvínova a Mostu. V cévách a žilách mu koluje litvínovská krev, avšak svůj aktivní život vede v Mostě. Jak k tomu došlo? Jako litvínovský rodák jsem pracoval na závodě důlně technických služeb Vrbenský Dolů Vladimíra Iljiče Lenina (DVIL) a protože jsem byl ženatý a měl dvě děti, zažádal jsem si o byt. DVIL měl volné byty tenkrát jen v Mostě, jeden z nich mi byl nabídnut a nakonec přidělen na Výsluní. V únoru 1986 se moje rodina přestěhovala z Litvínova do Mostu, vysvětlil Arnošt Ševčík. 26 LET Jako čerstvý družstevní nájemník tehdy ještě netušil, že do dvou let se stane předsedou SA. Ten původní přestal fungovat a člen výboru soused na patře Radovan Jirkovský mě na členské schůzi navrhl do výboru. Protože funkci předsedy nechtěl nikdo dělat, přítomní mě rovnou zvolili na tento post. Ve funkci jsem tedy od roku 1988 nechce se věřit, že je tomu již 26 let, dal se do vyprávění Arnošt Ševčík. PRIMA PARTA Blok 627 o deseti vchodech byl jedním z prvních na Výsluní, který se po provedeném zateplení oblékl do slušivých barev. Předseda SA 070 Arnošt Ševčík se s výborem stará o spokojenost 500 bydlících. Dům je vlastně slušně velkou vesnicí. Dům o deseti vchodech tehdy obývali zaměstnanci z Dolů Ležáky a DVILu, Chemopetrolu, Československých státních drah, dopravního podniku a radnice. Byli jsme v domě takto hezky poskládaní, dobře jsme si rozuměli, na začátky velice rád vzpomínám. I přes rozdílnost profesí se podařilo v domě utvořit prima partu. Řada z nás měla malé děti. S chlapama jsme chodili na brigády. Nebyl problém je zorganizovat. Například jsme osadili lavičky, instalovali hrací prvky, dovybavili dětské hřiště. Protože bydlící byli velice aktivní, dům vyhrál v řadě soutěží. Přes den jsme byli v práci a odpoledne po brigádě si koupili dvě basy piva, šišku salámu, poseděli, popovídali, dokonce přišly i manželky. Společně jsme pořádali populární dětské dny, grilovali ryby, jednou se nám je podařilo vykoupit ze všech rybáren v Mostě, zvládli jsme ugrilovat 15 kilogramů, společně jsme trávili silvestrovské oslavy. V největší místnosti jednoho z vchodů jsme si zřídili bar opravdový, klasický, jaký znáte z restaurací. Vstupné na silvestrovskou oslavu tvořil talíř mňamky a láhev alkoholu, ze společného jsme koupili sud piva. Diskžokej byl náš kamarád, chodil k nám dělat zábavu. S dětmi jsme jezdili na výlety třeba za zvířátky do Dvora Králové, nebo obdivovat indiány do Muzea Karla Maye. Vztahy mezi lidmi dneska už takové nejsou. Je to škoda, popsal a posteskl si Arnošt Ševčík. Zavzpomínal i na souznění mladých a starších, ti neváhali předávat své životní zkušenosti. Příjemné osazenstvo považuje předseda za štěstí. V takovém domě se dobře vykonává funkce a navíc bezproblémové vztahy se odrážejí i v malém výskytu potížistů. Měli jsme jen jednu problémovou rodinu, ta je z domu už dávno pryč, konstatoval Arnošt Ševčík. Při pěti stech bydlících, což je slušně velká vesnice, je to úspěch. Bydlící se chovají dobře, v domě nic zbytečně neničí. Není proto divu, že se podařilo při částce do fondu údržby 20 korun na metr čtverečný splácet 16milionový úvěr a zbývá i na úhradu běžné údržby na domě. HOVOŘÍ VÝSLEDKY Domu se viditelně daří. Komplikovaná generální oprava střechy prováděná ve dvou etapách, následné zateplení střechy, výměna starých oken za nová (rovněž po etapách), zateplení pláště domu, vybudování zasklených lodžií atd. atd. to jsou výsledky, jež hovoří za vše. HLÍDKY V DOMĚ Byl jsem jedním z prvních předsedů samospráv a společenství vlastníků, který dispečinku městské policie předal kompletní sestavu klíčů od vchodů do domu. Strážníci začali u nás dělat nepravidelné kontroly někdy o půlnoci, jindy ráno a dopoledne či odpoledne. Hlídky procházejí domem, aby zamezili řádění lumpů, upozornil na spolupráci Arnošt Ševčík. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva TV Menší a TV Větší již připojujeme CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Jak to bude s tarify týkajícími se digitální televize šířené prostřednictvím Centrální informační sítě (CIS)? Nevíte? Pojďme se proto zeptat MIROSLAVA PRŮŠI, ředitele společnosti SOFTEX. Od 1. září nabízíme družstevníkům a vlastníkům bytů žijícím v domech ve správě Krušnohoru dva nové tarify se srozumitelným názvem TV Menší a TV Větší. Původní nabídka tarifů Mrňous, Prcek, Macek a Obrmacek byla pro nové zákazníky ukončena ke dni 31. srpna, což však neznamená, že si stávající uživatelé nemohou tyto tarify ponechat. Jsou dostupné do konce roku 2014, a to i pro současné uživatele IPTV1 (s použitým set top boxem AMINO). Nechceme nikoho ke změnám nutit, ale snažíme se nabídnout vyšší kvalitu s výraznou přidanou hodnotou. Distribuce signálu a způsoby, jak jej přizpůsobit vlastním potřebám, se stále vyvíjejí. Chceme v tomto pokračovat a nabízet stále vyšší kvalitu a další možnosti. O jakou přidanou hodnotu jde? Předně je to možnost výběru programové nabídky, přesněji řečeno jednotlivých televizních kanálů podle vlastního uvážení a zájmu. Pro každý měsíc si tak můžete připravit vlastní novou nabídku a provádět změny. Je možné si vybrat ty kanály, které vás zajímají a které chcete skutečně sledovat nebo aspoň jednou se na ně podívat. Výraznou přidanou hodnotou je možnost ovládat svůj set top box, jenž je umístěn u vás doma, z jakéhokoliv místa v Česku pomocí chytrého mobilu či tabletu. Aplikace, která je potřebná pro tablet a mobil, je dostupná zdarma na App Store nebo Google Play s názvem AIM TV. Můžete si tedy doma nahrávat oblíbené programy a při tom sedět v tramvaji. A co víc! Chcete-li program přímo sledovat v reálném čase, můžete využít další moderní službu AIM TV v mobilu či tabletu s názvem TV Kdekoliv. Svůj set top box a jeho vlastnosti tak můžete plně a stále využívat kdekoliv v republice na svém chytrém mobilu nebo tabletu. Pojďme od televize ke sportu. Je léto, čas konání známého golfového turnaje SOFTEX Golf Masters Ten byl již tradičně uspořádán na hřišti I. Golf Clubu Most. Konal se 23. srpna. Nesl se v duchu oslav dvacetin společnosti SOF- TEX NCP. Hráči včetně nehrajících hostů si užili příjemný den. Turnaj podpořily Tiskárna K+B Most a Vinařství Volařík z Mikulova vyhlášené Vinařem roku 2014 v předvečer turnaje. Rozmlouval: Petr PROKEŠ

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Do interiérů přichází bílá elegance Bílá na dveřích se po vzoru zahraničních trendů stává stále oblíbenější i u nás. I když by se mohlo zdát, že jde o klasiku, bílá barva působí na interiérových dveřích velmi luxusně a neokoukaně. Navíc ji bez problémů sladíte s moderním vybavením vašeho interiéru, v němž si rozumí s ostatními barvami i dekory dřeva. V malometrážních bytech uvítáte také to, že bílá dokáže prostor rozjasnit a opticky zvětšit. Na stěnách vymalovaných sytými barvami bílé dveře zase skvěle vyniknou. QUATRO právě u bílých dveří. V každém případě je lepší navštívit vzorkovou prodejnu, kde se můžete o designu přesvědčit na vlastní oči a využít rad kvalifikovaných odborníků. ZÁRUBNĚ Při pořizování nových dveří se vyplatí myslet i na zárubně a pořídit si dveřní křídlo v kompletu s nimi. Výsledek bude stát za to a bude vás těšit spoustu let. Více se dozvíte na internetu (na adrese Text: Lada KAMENÍKOVÁ Foto: SEPOS Příkladem je série QUAT- RO, která působí trendově a čistě. Modely dveří z této série je možné pořídit s bílým akrylátovým nebo polyuretanovým nástřikem. Dražší variantou je polyuretanový nástřik, větší investice se vám ale odmění celistvým matným vzhledem, jenž se zároveň vyznačuje vyšší odolností proti mechanickému poškození, říká Roman Balín, vedoucí mosteckého střediska firmy SEPOS, předního prodejce dveří a výrobce zárubní se sítí vzorkových prodejen po celé republice. Série QUATRO nabízí několik modelů, každý v plné a prosklené variantě, které upoutají moderním designem s jednoduchým profilováním. Zajímavým grafickým prvkem modelu QUATRO jsou čtyři vodorovné linky, jež působí na ploše dveří moderně a čistě. Na ploše dveřního křídla pak perfektně vynikne masivnější klika. Luxusním dojmem působí také model QUATRO SKLO, který na první pohled upoutá elegantním alu rámečkem. Model MONTANA, cena Kč (bez DPH). JEDNOKŘÍDLÉ I DVOUKŘÍDLÉ Všechny modely série QUA- TRO jsou k dostání jako jednokřídlé i dvoukřídlé a také ve variantě pro posuvné dveře, doplňuje Roman Balín. Díky odlišné technologii výroby se zákazníci nepotýkají s viditelnými spoji na hranách, které bývají běžné Model QUATRO PLNÉ, cena Kč (bez DPH). Model QUATRO SKLO s alu-rámečkem, cena Kč (bez DPH).

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Rekapitulace rady do peněženky VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (15) Více než rok spolu diskutujeme na téma financí. A to z nejrůznějších pohledů. Informací jste získali určitě více než dost. Určitě by nebylo na škodu udělat si rekapitulaci a připomenout stěžejní témata, případně upozornit na zajímavá rozhodnutí, která by vám mohla snížit vaše měsíční výdaje. Jak ušetřit? O tom se vlastně celou dobu bavíme. Začtěte se do následujících řádků a třeba na nějakou inspiraci přijdete sami (či s mojí pomocí v případě, že se na mě obrátíte). ZVOLTE BANKU BEZ POPLATKŮ, UŠETŘÍTE TISÍCE Češi jsou na poplatky stále citlivější. Jen za vedení běžného účtu platí každý měsíc v průměru 179 korun a ročně na poplatkách zaplatí bankám desítky miliard korun. Víte, kolik vy platíte své bance na poplatcích? Přesnou sumu zná málokdo, ale každý ví, že některé bankovní účty jsou levnější a jiné dražší. Přesto se najdou tací, kteří v podstatě bezdůvodně platí za vedení běžného účtu bance desítky korun měsíčně. Vhodným výběrem účtu můžete ušetřit až korun ročně. V uplynulých letech vyměnilo svou banku za jinou téměř 20 procent Čechů a dalších 24 procent o změně uvažuje. Populární jsou především nové banky, k nimž klienti přecházejí nejčastěji kvůli levnějším a výhodnějším službám. Do této pětice nových bank, jež přišly na trh s levnějšími účty a půjčkami, už přešlo se svými účty více než 1,25 milionu klientů a jejich řady se i nadále rozrůstají. Jen za minulý rok jim počet zájemců narostl o 300 tisíc. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL NEZDRAŽÍ POJISTKU Obezita stále více ohrožuje populaci evropských zemí a má zásadní zdravotní a ekonomické dopady. Evropu stojí obezita ročně kolem 70 miliard eur. Kilogramy navíc zvyšují zdravotní rizika a ta mohou cenu životní pojistky zdražit o desítky i stovky korun za měsíc. Velká část české populace zápasí s kilogramy, které mohou přímo či nepřímo způsobit řadu nejrůznějších zdravotních problémů. Obezitu a nadváhu je proto nezbytné vnímat jako vážný problém, který navíc znamená nesmírnou a neustále se zvyšující zátěž pro národní finanční zdroje. V životním pojištění se dosud pracovalo hlavně s věkem klienta a rizikovostí jeho povolání. Některé pojišťovny se nyní zaměřují také na styl života, což je velmi významný rizikový faktor. Kdo si chce zodpovědně pořídit životní pojistku a patří mezi plnoštíhlé či korpulentní, musí počítat s tím, že na pojistném v některých případech zaplatí víc než ti štíhlí. STŘETŮ SE ZVĚŘÍ PŘIBÝVÁ KDO JE Mgr. JAN MARTÍNEK A JAK HO KONTAKTOVAT Nezávislý finanční konzultant Tel.: Další rady a tipy najdete na Ani nejschopnější řidiči nedokážou obvykle zabránit střetu se zvířetem a už vůbec ne krádeži. Podle policie meziročně přibylo srážek se zvěří o 15 procent. V Česku je havarijně pojištěna jen třetina automobilů, přitom v Evropě je to až polovina. Pozor, povinné ručení slouží jen k náhradě škody, kterou způsobíte na cizím majetku! Vaše vlastní auto v případě vámi zaviněné nehody, krádeže (i jeho části nebo výbavy), vandalismu, živelné události nebo střetu se zvěří ochrání pouze havarijní pojištění. Střet se zvěří vás může potkat jak na okreskách blízko lesů, tak klidně v širším centru vašeho města. Jak dokazuje policejní statistika, nehod s lesní zvěří v Česku přibývá. Střet s vysokou nebo černou zvěří dosahuje zpravidla škody v řádu desítek tisíc korun. Srazíte-li třeba srnu, volejte v každém případě policii. Z místa kontaktujte i asistenční linku své pojišťovny, na ní vám poradí, co a jak. S havarijním pojištěním byste neměli mít problém přesněji řečeno s úhradou vzniklé škody. PŮJČKY POD JEDNU STŘECHU Zvládáte jen stěží splácet více půjček, které jste si na sebe nabrali? Konsolidace je řešení, jež se samo nabízí. Po sloučení půjček budete platit pouze jednu splátku, jež může být podle potřeb i výrazně nižší než součet předchozích splátek. Hlavní výhodou konsolidace je, že budete mít všechny úvěry a půjčky přehledně pod jednou střechou. Díky ní vznikne jen jeden úvěr, který si můžete namodelovat podle svých potřeb. Sloučit lze veškeré úvěry bez zajištění, jako jsou spotřebitelské úvěry, úvěry splátkových společností, kontokorenty, kreditní karty a v některých případech i leasing. Konsolidace úvěrů je samozřejmě jen pro klienty, kteří včas splácejí své stávající závazky a mají trvalý příjem. Pokud nejste u některého z úvěrů v prodlení se splátkami, většina bank vám konsolidaci půjček nabídne. Banky zároveň klienty prověřují v úvěrových registrech. AUTO A DŮM POJIŠŤUJEME PEČLIVĚ, ŽIVOT A ZDRAVÍ JSOU NA TOM MNOHEM HŮŘ Do životních pojistek vkládají Češi jen kolem 5 procent svých běžných výdajů. Více než sebe chrání svůj majetek, hlavně domy a auta. V zemích, jako jsou Velká Británie nebo Francie, se tato částka pohybuje okolo 12 procent. Z toho plyne zásadní otázka umíme se dobře pojistit proti všem rizikům? Nejdříve je třeba se zeptat, proč vlastně životní pojištění chcete. Celá řada pojistných smluv je totiž špatně nastavená. Klienti dělají chyby při výběru druhu pojištění, při nastavení pojistné částky, ale i při samotném vyplňování smlouvy, především pak zdravotního dotazníku. Z rozsáhlé analýzy provedené začátkem roku vyplynulo, že si lidé pojišťují především úrazy, přitom častěji umírají na nemoci. Až 70 procent lidí se obává závažných onemocnění, ale zřídka si je pojistí. Proč tomu tak je? Životní pojištění pro případ nemoci není příliš populární a důvodem je především cena. Mgr. Jan MARTÍNEK nezávislý finanční konzultant

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Není pravda, že město odpustilo Chanovským dluhy, zůstávají dlužníky V médiích a na sociálních sítích se šíří zkreslená informace. Tentokrát o tom, že statutární město Most odpustilo dlužníkům ze sídliště Chanov dluhy. Není to pravda, odmítá tuto zkreslenou interpretaci skutečnosti náměstkyně primátora Hana Jeníčková a dodává: Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili upuštění od vymáhání pohledávek, což rozhodně není totéž co odpuštění dluhů. Jedná se o nedobytné pohledávky, kdy magistrátní úředníci učinili už veškeré kroky k tomu, aby dluh po dlužníkovi vymohli. Další vymáhání by bylo nejen bezvýsledné, ale taky nehospodárné. PŘEVEDENÍ POHLEDÁVKY Dlužníci jsou lidé, kteří už v Chanově nebydlí a nepodařilo se zjistit jejich současné místo pobytu, někteří z nich ani nežijí v České republice. U jiných majetkové poměry neumožňují dluhy vymoci, protože není kde brát nemají účty, nemají zaměstnání, nemají movité věci, které by bylo možno zabavit, nebo je jejich důchod napaden dalšími exekucemi či je tak nízký, že z něho nelze pohledávku vůči městu uspokojit. K upuštění od vymáhání u dlužného nájemného z bytu se přistupuje pouze v případech, kdy byl nájemní poměr již dávno ukončen, dlužník se v Mostě nezdržuje a jeho pobyt není znám. Upuštění od vymáhání je vlastně pouze ekonomickou kategorií, která umožní převést pohledávku z rozvahového na podrozvahový účet. Pohledávka tím nezaniká, je stále vedena v evidenci. Znamená to tedy, že úředník může obrazně řečeno založit spis do zásuvky, odkud je ho možné v případě změny poměrů dlužníka vyndat a proces vymáhání obnovit. Dlužník tedy zůstává dlužníkem a tak je na něho stále pohlíženo, dodává náměstkyně primátora Hana Jeníčková. TAXI A MHD Nepravdy (ať šířené záměrně nebo z pouhé neznalosti) mohou (a také se to často děje) způsobit mnoho nevraživosti a zloby. Po internetu se dlouhodobě šíří lživé e- -maily, které se tváří jako zkušenost příběh konkrétního člověka. Lidé si je mezi sebou přeposílají, sdílejí a řada z nich jim bohužel i věří. K letité fámě, že mají někteří občané v Mostě taxi zadarmo, respektive že jim jízdné proplácí město, potažmo magistrát, se přidaly další fámy. Není například pravda, že nepřizpůsobivé skupiny obyvatel mají zdarma městskou hromadnou dopravu. Úlevy v městské hromadné dopravě v Mostě mají pouze zdejší žáci školou povinní v době školního roku, tedy děti do 15 let (a to v době od září do června) a senioři ve věku od 65 let výše. Žádné jiné měřítko se nezohledňuje. AQUADROM Další bleskurychle se šířící je lež o tom, že některé sociálně nepřizpůsobivé skupiny obyvatel mají zdarma vstup na aquadrom. Vstup zdarma však mají pouze zaměstnanci technických služeb a jejich rodinní příslušníci, které koupaliště spravují. Všechny ostatní služby v areálech jsou přitom i pro zaměstnance, mezi nimiž jsou samozřejmě i Romové, za úhradu. ESKALACE NAPĚTÍ Město Most skutečně nikomu neproplácí taxi ani jízdné v městské hromadné dopravě až na uvedené výjimky, kterými jsou děti a senioři. Není rovněž pravdou, že nepřizpůsobiví mají vstup na aquadrom zdarma. Tyto informace, ať už se šíří ústní formou nebo po internetu či y, jsou nejen lživé, ale navíc velmi nebezpečné, protože přispívají k eskalaci sociálního napětí v naší společnosti. Mgr. Alena SEDLÁČKOVÁ tisková mluvčí města POSTŘEH ČTENÁŘE Čištění ulic zajišťované Technickými službami města Mostu je opravdu velice kladný a vítaný jev, který čistotu města zvedl o sto procent. Potud nebyl nikdy problém. Ovšem pokud se k čištění připojila městská policie, tak problémů bylo najednou dost. Tříčlenný organismus tvořený pověstnou hlídkou strážníků, posádkou vozidla odtahové služby a pracovníků technických služeb fungoval dokonale při vytváření problémů pro řidiče. To vždy, kdy jste si automobil v určený den nechali zaparkovaný na vozovce, na níž měl být provedeno očistný proces. Mezi hříšníky jsem patřil i já. V mostecké místní části Souš, kde bydlím, jsem ráno před odjezdem Namísto buzerace lidský přístup do zaměstnání byl přítomen odtahu svého vozidla. Strážník mi sdělil, že si mám vozidlo vyzvednout na sběrném parkovišti. Svůj postup mi zdůvodnil známým rčením o tom, že zákon je zákon. Takto to bylo doposud. Ale pozor! V úterý 5. července v 7.00 hodin v ulici Josefa Mánesa jsem byl na vlastní oči a kůži svědkem neuvěřitelného obratu. Hlídka městské policie projížděla ulicemi, které měly být čištěny, a zvonila u domů, kde stála vozidla. Byl to i můj případ. Hlídka strážníků mě tentokrát naprosto normálním (tj. lidským) způsobem oslovila a sdělila, že bude provedeno čištění vozovky, a požádala mě o to, abych vozidlo odstranil. Svoje auto jsem měl zaparkované před domem, protože jsem o čištění vozovky nevěděl. Hlídkou městské policie jsem byl napomenut za svoji nepozornost, upozorněn na skutečnost, že značky informující o čištění jsou v ulici již týden, a zákrok byl tím ukončen. Jako obyvatel Mostu jsem velmi spokojen s prací technických služeb, protože oproti letům minulým je město opravdu čisté. Pracovníky TSmM je neustále vidět při činnosti po celém Mostě. Velmi příjemně mě ale tentokrát překvapil lidský přístup strážníků. Zažil jsem ho poprvé. Právě proto veřejně chválím jejich postup a myslím si, že po letech nesmyslné buzerace vůči slušným lidem dochází k naprostému pozitivnímu převratu v činnosti hlídek. Přeji celému sboru Městské policie v Mostě, aby se jeho příslušníkům stalo zaměstnání posláním a zejména, aby popsaným lidským přístupem řešili každodenní problémy zjištěné během výkonu své služby. Přeji jim, aby mohli při své práci i nadále přemýšlet a rozhodovat tak, jak se má. Po této pozitivní zkušenosti se nemohu ubránit dojmu, že změna k lepšímu v podobě lidského přístupu k občanům je více než patrná. Jen tak stále dál! JUDr. Miroslav BLÁHA Most-Souš

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Sídliště Výsluní prodělává zvelebovací kúru, terapie se týká zelených ploch a i chodníků Po řadu týdnů je na mosteckém sídlišti Výsluní vidět pracovní ruch. Jedna skupina zaměstnanců věnuje svoji péči zeleným plochám a cestám, druhá s potřebnou technikou odstraňuje zubem času nahlodaný povrch chodníků a nahrazuje jej novým. Chvílemi to tady vypadá jako na vojenském cvičení. Co se tady konkrétně děje? Otázka pro toho nejpovolanějšího ředitele Technických služeb města Mostu JANA SYROVÉHO (Sdružení Mostečané Mostu). Zaměřili jsme se především na doplnění zeminy na vyšlapaných a vyplavených plochách. Součástí je odkopání části podkladu, aby nová vrstva ornice byla větší a tím i odolnější vůči splavování. Tyto plochy jsou následně osévány trávou. Na nejvíce vyšlapaných místech, která v praxi slouží jako náhradní chodníky, zřizujeme zpevněné cesty. Zatravnění by zde nemělo smysl. Na několika prudkých svazích zřizujeme proti splavování zeminy jednoduché terasy. Na jiných větších svazích provádíme zpevnění pomocí textilie a zvažujeme zatravnění větších svahů s doplněnou ornicí pomocí hydroosevu, který je odolnější vůči velkým dešťům. Proč je nutné provádět práce v tak velkém rozsahu? Rozsah je dán množstvím buď vyšlapaných míst anebo odkrytím podloží vlivem dešťových erozí. I tak se jedná jenom o část sídliště, kde se pokoušíme nápravu provést. V první etapě provádíme práce v celé délce ulice Česká od bloků 623 až po bloky 616 a 618 a na přilehlých svazích. Kolik peněz za tyto práce Technické služby města Mostu utratí? Náklady na dosud provedená opatření se pohybují okolo 170 tisíc korun. Po této etapě vyhodnotíme zkušenosti s úpravami a na jejich základě budeme případně pokračovat. Proč bylo rozhodnuto, že mezi bloky 625 a 626 bude doplněna zemina a provedeno zatravnění, když jde zjevně o zbytečnou práci. Sem jednoznačně patří velkoplošná dlažba. Chodci znovu vyšlapou širokou cestu coby spojnici mezi chodníkem shora vedeném od Lidické ke schodišti do České a Albrechtické ulice. Jedním z cílů prací je i zvýšit množství travnatých ploch v sídlišti. Snažili jsme se eliminovat množství náhradních zpevněných cest. Naši pracovníci průběžně komunikují s obyvateli domů a podněty průběžně vyhodnocujeme. Na základě komunikace s občany bude provedena zpevněná cesta na hlavní zkratce přes zmiňovanou plochu. Při výběru těchto tras se vždy snažíme vyhledat nejlepší kompromis mezi zelení a zpevněnou cestou. Je vůbec velkoplošná dlažba bezpečná? Neobáváte se toho, že když na dílce vstoupí člověk s vyšší hmotností, že se mohou rozkývat ze strany na stranu? Velkoplošná dlažba je bezpečná. Unese i člověka těžšího, k určité nestabilitě může docházet vlivem poklesu podkladní vrstvy štěrku nebo podemletím dešťovou vodou. Pokud takový případ sami zaznamenáme nebo je nám občany nahlášen, tak samozřejmě opravu zajišťujeme. Tyto cesty vytvořené z velkoplošné dlažby jsou pouze náhradní alternativou pro ty lidi, kteří si chtějí zkrátit cestu. Velkoplošná dlažba není plnohodnotnou náhradou za běžný chodník. Ředitel TSmM Jan Syrový tentokrát jako radní na zasedání zastupitelstva. Které práce jsou z hlediska organizačního nejsložitější? Nejsou nijak mimořádně náročné. Nejtěžší je uchránit plochy v průběhu terénních úprav, aby na ně občané nevstupovali ještě před dokončením prací a vyklíčením trávy. Které práce jsou nejnáročnější z hlediska zapojení lidského faktoru? Jde o činnosti pro nás běžné, nejsou prováděny mimořádné úkony. A z hlediska použití techniky jsou nejkomplikovanější které práce? Technika na stavbě vypomohla jenom částečně při nakládce výkopků nebo odstraňování velkých kamenů. A také při nakládce zeminy na auta, která ji rozvážela na jednotlivá místa terénních úprav. Kdo je autorem projektu úprav sídliště Výsluní? A proč byl vybrán zrovna tento člověk a jeho projekt? Nejedná se přímo o projekt. Hledali jsme náhradní řešení namísto rozsáhlých stavebních úprav, které by zmírnily dopad nedostatečně provedených terénních v době výstavby sídliště. Jejich důsledkem je v současné době splavování zeminy na chodníky a silnice nebo do kanalizačního systému, jež chceme omezit. Současně chceme zvýšit podíl zelených ploch namísto odkryté horniny. Potřeba řešení byla vyvolána požadavky občanů a předsedů samospráv a SVJ a na základě našich zjištění z údržby sídliště. Na podkladu těchto získaných zkušeností jsme navrhli tento způsob řešení. A pojďme ke komunikacím. Kolik kilometrů chodníků bylo letos na Výsluní opraveno? Od začátku roku a včetně oprav, jež proběhnou ještě v nejbližším období, bude na sídlišti opraveno v tomto roce celkem 4 tisíce 800 metrů čtverečných povrchů chodníků. Kde se opravuje? Dosud proběhly opravy v ulicích Karla Marxe, České a Kapitána Jaroše. Proč byly vybrány zrovna tyto a ne jiné chodníky? Jsou vybírány na základě našeho průběžného monitoringu a také podle podnětů a požadavků občanů. Kolik korun opravy dosud spolkly? V tomto roce jsme na uvedené opravy vynaložili 3 miliony 145 tisíc korun. Kdo zakázku realizuje? A pro jaké přednosti byl vybrán? Dodavatelské stavební firmy jsou vybírány na základě výběrových řízení. Rozhodujícím kritériem je cena. Práce v tomto roce jsou prováděny ve velkém rozsahu. Abychom všechny stihli včas, zakázky provádělo více dodavatelů, a to převážně z řad mosteckých firem. Chystají se na Výsluní ještě letos další opravy chodníků? V nejbližším období ještě dokončíme opravy chodníků v ulicích Velebudické a Lidické. Také nás čeká pokládka velkoplošné dlažby v České ulici v prostoru bloků 617, 625 a 626, 602 a 622. Rozmlouval: Petr PROKEŠ Vizualizace úprav: TSmM

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Most se změnil v jedno velké staveniště, CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ? Podezřívat vládnoucí Sdružení Mostečané Mostu (SMM) z toho, že pro lidi nic nedělá, lze jen těžko. Občané narážejí prakticky na každém kroku na jeho činnost. SMM ve spolupráci s koaličními partnery připravilo a realizuje spoustu investičních akcí. Někteří lidé kritizují, že se město změnilo v jedno velké staveniště a že SMM dohání plnění volebního programu. Pravda je ale jiná. Volební program má SMM dávno splněný (informovali jsme o tom), výjimkou je pouze zprovoznění jezera Most, zádrhel ale způsobil stát. Probíhající akce jsou vlastně bonbonkem na dortu určeným občanům pro zlepšení jejich života. Pojďme se podívat, co se všechno v Mostě buduje či je již dokončeno. Text a foto: Petr PROKEŠ Vozovka v ulici Jaroslava Seiferta prodělala totální rekonstrukci, po stranách vznikly nové chodníky a parkoviště, bylo zprovozněno nové veřejné osvětlení a přechody pro chodce byly osvětleny. Vloni havarijní technický stav a následné bourání, letos dva krasavci silniční most a lávka pro pěší (mimo snímek). Zanedlouho bude dokončena rekonstrukce přednádražního prostoru. Evropská dotace pomohla odstranit vrásky na tváři lokality Stovky. Výsledkem jsou nová parkovací místa, veřejné osvětlení, chodník a upravená zeleň. Probíhá modernizace zařízení na tramvajové trati a odvodnění kolejové křižovatky u Stovky. Přibude ještě jedna nová moderní tramvaj a informační systém. Vozovka v ulici Jana Opletala má nový povrch a v navazující aleji Boženy Němcové jsou opraveny chodníky. Ještě zbývá dodělat (nalajnovat) horizontální dopravní značení. Z opravené vozovky v ulici Josefa Skupy mají řidiči radost, stejně jako chodci z chodníků. Došlo i na úpravu zeleně a na unikátní montáž podkladu povrchu na zastávkách MHD.

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 občané vidí, co se pro ně všechno dělá Další místa na parkování a osvětlení byla vybudována na Moskevské ulici před okresním soudem. Dříve zapomenutý a neviditelný prostor dostal novou vizuální dimenzi a opticky ožil. Řidiči dlouho očekávaná investice oprava Žatecké ulice. A výsledek? Kvalitní povrch vozovky, prostor pro cyklisty, osvětlení přechodů pro chodce a zvýšení počtu parkovacích míst. Otázka pro... NAŠI POSLANCI JSOU TU PRO VÁS! Každou první pracovní středu v měsíci tentokrát 1. října (František Berger) a 5. listopadu (Pegy Syrová) vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu. Od do hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1) vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu. Využijte této příležitosti! MARTINA LOSOSE (SMM), kandidáta ze Sdružení Mostečané Mostu na zvolení zastupitelem Kandidujete ve volbách. Proč? Co vás láká na komunální politice? Pracujete na technickém úseku SBD Krušnohor, takže jistě máte hodně práce a ještě k tomu rodinu Necítím se být politikem, jsem běžným občanem, ale srdcem jsem Mostečanem obyvatelem druhého největšího města Ústeckého kraje a čtrnáctého největšího sídla Česka. V Mostě mám kořeny, narodil jsem se zde, a proto mi není lhostejné dění v mém okolí. Jsem rád, že se opravují chodníky a vozovky, že se zřizují nová parkovací místa, jsem nadšený z nového volebního programu SMM, jenž počítá s vytvořením rekreačního parku pro celou rodinu na Šibeníku. Mám dvě malé děti a chci, aby si měly kde hrát. Líbí se mi plácky na hraní mezi domy hezké a bezpečné, pro děti přitažlivé. Jsme připraveni vybudovat dalších čtyřicet dětských plácků. Jsem rád, že také hřiště u škol a sportovních zařízení mohou děti využívat. Věřím, že mi voliči jako mladému člověku, který má zájem o život ve městě dají důvěru a já se budu moci ujmout mandátu zastupitele a pracovat pro ně. To platí i v případě úsilí SMM o zkvalitnění služeb v mostecké nemocnici převedením řízení tohoto zdravotnického zařízení na statutární město Most. V předchozích třech volebních obdobích jsme prokázali, že se řídíme názory lidí, voliče bereme vážně a umíme plnit dané sliby. Obyvatele Mostu obtěžuje dojíždět na vyšetření do jiných nemocnic jen třeba kvůli zastaralému mamografu. A kromě toho Krušnohor výrazně přispívá ke zkrášlování tváře města opravami domů. Na této práci se osobně podílím, což mě těší. I to je důvod, proč se chci aktivně účastnit komunální politiky. (pp)

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Lidé si v tradiční anketě jasně řekli, co je SDRUŽENÍ MOSTEČANÉ MOSTU (SMM) MÁ VOLEBNÍ ČÍSLO 3 Když Sdružení Mostečané Mostu (SMM) v roce 2002 poprvé uspořádalo před komunálními volbami anketu mezi občany, tradiční a zkušenostmi ošlehané politické strany neskrývaly úsměv a braly to jako humorný výstřelek nováčka na politickém kolbišti. O pár let později je úsměv přešel, protože tradiční strany pochopily, že anketa je dobrým pomocníkem při zjišťování nálad mezi občany. Předvolební anketa SMM se proto stala nedílnou součástí přípravy sdružení na volební klání. Z přání a poznámek zapsaných do anketních tiskopisů občany je sestavován volební program SMM nejprve hlavní body, z něhož sestává volební desatero, po podrobné analýze obsahu vrácených anketních dotazníků se pak vytváří podrobný program. VELKÝ ZÁVAZEK Také letos se anketa konala. Její formuláře jste mohli najít v červnovém vydání měsíčníku Krušnohor jako mimořádnou barevnou přílohu a na webových stránkách SMM ( Jakých výsledků se organizátoři dočkali? Zpět bylo doručeno 521 odpovědí. Považujeme to za velký úspěch i projev důvěry občanů vůči Sdružení Mostečané Mostu. Kdyby nám lidé nevěřili, jistě by na anketu v takovém množství nereagovali. Cítíme to jako závazek vůči nim a jejich přání a připomínky jsme zohlednili při sestavování podrobného volebního programu, sdělil sekretář sdružení František Ryba. ANALÝZA Na téměř všech anketních lístcích se objevila dvě hlavní témata: zdravotnictví, nepřizpůsobiví a bezpečnost obyvatel. Tato dvě témata jsou zcela dominantní (jsou obsažena v 90 procentech odevzdaných formulářů). ZDRAVOTNICTVÍ V případě zdravotnictví respondenti kritizují současnou situaci v mostecké nemocnici. Vadí jim velký počet lékařů cizinců, jejich neschopnost dorozumívat se s pacienty v českém jazyce; špatný přístup personálu k pacientům; lidé poukazují na nedostatečné vybavení nemocnice zdravotnickou technikou, kterou navíc považující za zaostávající, neřku-li přímo zastaralou; ženy by přivítaly vyšetření na mamografu v Mostě, zatím jsou posílány do Chomutova, kde je technika na úrovni doby modernější; respondentům vadí i technický stav budov včetně jejich vzhledu; vyjadřují se k výtahům rádi by je modernizovali a zvýšili jejich počet, zlepšili čistotu v nich; čistotu by bylo vhodné zlepšit v celé nemocnici; kritizují nedostatečnou kapacitu parkoviště. Respondenti také vyjadřovali obavy z nedostatku míst v LDN a vůbec k perspektivě existence mosteckého zařízení. NEPŘIZPŮSOBIVÍ Respondentům vadí neustále se zvyšující počet nepřizpůsobivých jedinců. Poukazují na soustavné porušování nočního klidu, vyhrocování sousedských vztahů, agresivní chování na veřejných místech. Navrhují, aby město proti nepřizpůsobivým razantně zasahovalo a neustále vyvíjelo tlak na poslance a senátory, aby formou zákonodárné iniciativy přispěli k takové úpravě legislativy, která by bránila nepřizpůsobivým v jejich špatném chování a nutila je pracovat. Respondenti spojovali tuto problematiku i se souvisejícími tématy zvýšení represe proti uživatelům drog (včetně konzumentů nadměrného množství alkoholu), zneužívání sociálních dávek apod. Toto je část z množství vyplněných anketních formulářů. BEZPEČNOST OBČANŮ Pokud jde o zajištění bezpečnosti občanů, respondenti navrhují zvýšit počet strážníků a frekvenci výkonu služeb pěších hlídek v ulicích. KLADNÉ HODNOCENÍ Respondenti velmi kladně hodnotili čistotu města zajišťovanou technickými službami i organizování veřejně prospěšných prací. Překvapivě pozitivně se vyjadřovali i k napouštění jezera Most jako k novému přírodnímu prvku v krajině, který ji do budoucna může přinést užitek, včetně vylepšení image města Mostu. Sportovně založení lidé chválili snahu o budování sítě cyklostezek ve městě i okolí. Pozitivně byly hodnoceny i možnosti k relaxaci přímo v Mostě (Matylda, Benedikt, Ressl, Šibeník, autodrom, hipodrom, aquadrom, aerodrom, využití školních tělocvičen a hřišť pro sportování dospělých po návratu ze zaměstnání). Rodiče by přivítali větší počet dětských plácků. CO JE TŘEBA ZLEPŠIT Pokud jde o připomínky, pak vedle již zmíněných dvou stěžejních témat (zdravotnictví nepřizpůsobiví a bezpečnost občanů) se respondenti vyjadřovali k dalším záležitostem (ať jednou či vícekrát). Přinášíme souhrn poznatků z opakovaných připomínek: Propagace: město by mělo více propagovat samo sebe: zelený Most (město není černou dírou), ale i současný Most jako město královské a hornické (s odkazy na původní tradice a na existenci Podkrušnohorského technického muzea). MHD: úpravou jízdních řádů by měl dopravní podnik zajistit možnost přestupů z autobusů a tramvají na odjíždějící vlaky a od přijíždějících vlaků na odjezdy tramvají a autobusů // revizoři Hlavní dvě témata vzešlá z ankety se stala obsahem bannerů (modrých) zavěšených na budově SBD Krušnohor (sídla SMM).

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Podle bodů schváleného programu a na návrh návrhové komise: A. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SCHVALUJE: 1. Zprávu o hospodaření SBD Krušnohor za rok 2010, samostatnou

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA Les hlasovacích lístků v rukách družstevníků prozrazuje, že se v učebně správy družstva dělo něco významného.

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 7 (114) ZDARMA Dítě posiluje Lídr. Zatím sice nedosahuje popularity Vlastimila Vozky, svého předchůdce na vedoucí pozici

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. E learningové kurzy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. E learningové kurzy STARLIT s.r.o. E learningové kurzy STARLIT s.r.o. Co je E learning? vzdělávací proces, který využívá potenciálu informačních a komunikačních technologií výuka s využitím výpočetní techniky a internetu alternativní způsob

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA Záplava červených hlasovacích lístků nad hlavami delegátů znamená vyjádření souhlasu se zněním usnesení nejvyššího

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

VÝHODY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ Většina Čechů neví, že i v současné době vznikají bytové domy, v nichž je možné koupit si byt formou družstevního bydlení. Mnoho lidí tuto zajímavou alternativu bydlení ani

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Schůzi řídí: Regina Kolandová Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Regina Kolandová Sčitatel

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 BŘEZNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Surfování zaměstnanců na internetu stojí firmy desetitisíce ročně. Proto je častěji

Více

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ M E T O D I C K Ý P O K Y N ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento metodický pokyn navazuje na čl. 4. platného Domovního řádu OSBD Česká Lípa ze dne 25. 3. 2014 (dále

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná.

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná. Zápis č. 10/08 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 30. 9. 2008 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel: Iva Štohanzlová Ověřovatel zápisu: Ing. Jitka Havlanová Sčitatelé

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Žádost o přechod nájmu bytu

Žádost o přechod nájmu bytu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Razítko podatelny: Žádost o přechod nájmu bytu I. Vyplňuje žadatel 1. Jméno a příjmení žadatele.........

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Z á p i s ze shromáždění delegátů

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více