ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ZÁŘÍ 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 9 (116) ZDARMA Lidem došla trpělivost. Margita Slapničková, předsedkyně společenství vlastníků bytů z bloku 302 na ulici Zdeňka Fibicha, podepisuje petici podporující návrh na převedení mostecké nemocnice z kompetence Krajské zdravotní, a. s., pod řízení statutárním městem Most. Paní předsedkyně petici podepsala na recepci Krušnohoru a řekla, že s nemocnicí se opravdu už musí začít něco dělat, že nespokojenost lidí narůstá. Byla bych ráda, kdyby můj podpis pomohl ke zlepšení stavu, dodala. Podpisovou akci organizuje Sdružení Mostečané Mostu. Foto: Petr PROKEŠ Přímá úměra Vážený pane hejtmane Ústeckého kraje! My, obyvatelé mosteckého okresu, vyjadřujeme nespokojenost s úrovní nemocnice Krajské zdravotní, a. s., v Mostě. Podporujeme proto úsilí Sdružení Mostečané Mostu o převzetí této nemocnice pod správu statutárního města Mostu. Přejeme si mít nemocnici, které budeme moci důvěřovat a která nám bude poskytovat jenom kvalitní služby. Pár řádků jasných slov. To je znění petice, jejíž obsah rozvířil emoce v nejvyšších patrech Krajské nemocné, jak Krajskou zdravotní s humornou nadsázkou pojmenoval týdeník Homér. Z uvedených pater jsme se o sobě dozvěděli, že jsme populisté, zneužívající předvolební období k prosazování cílů SMM. Pokud jsme v takovém podezření, pak je nepochopitelné, že jsme dosud od vedení Krajské zdravotní neslyšeli nic o tom, proč nám v populistické činnosti není bráněno. Kdyby management Krajské zdravotní pracoval, pak by se o mosteckou nemocnici dokázal postarat, zrekonstruoval ji a my se tím pádem nemuseli populisticky zviditelňovat. Deset let existuje Krajská zdravotní. Deset let klesá úroveň mostecké nemocnice. Je to přímá úměra. Kvůli ní jsme označováni za populisty, když to říkáme nahlas? A ti, kdo nevidí a neslyší a způsobili tento stav, jsou kým? Antipopulisty? PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Zv inová Lucie lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Klíma Petr Fakturace fakturace Ing. Koranda Ji í Švecová Petra Ing. Pa ourek Ivo Kastnerová Stanislava Šev ík Arnošt Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Šebková Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Sojková Milena Informace informace Kordíková Daniela Varhulíková Anna Adámková Pavlína Podatelna podatelna Evidence nájemného evidence.najemneho Hokrová Monika Kubíková Lenka Sekretá ka sekretariat Reichlová Iveta Karochová Daniela P edpisy nájemného predpisy.najemneho Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Ko átková Alena Mgr. Prokeš Petr Pecková Kate ina Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Matoliaková Iva Vedoucí hlavni.ekonom Evidence pohledávek evidence.pohledavek Erlitzová Alena Zvárová Mária Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom Studentová Iveta Hájková Dagmar Vítková Nikol Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Proč musíme bydlet s nepřizpůsobivými? str. 5 Nečekané překvapení pro bytové zloděje str. 10 Dům tvořený prima partou bydlících str. 11 Namísto buzerace lidský přístup str. 15 Most se změnil v jedno velké staveniště str. 18 Mosteckou nemocnici musí řídit město to je šance na změnu..... str. 22 Rady pro ty, kteří nevědí jak na to str. 28 Mezinárodní házenkářský turnaj ovládli Češi a dubský porcelán...str. 32 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Partie o mnoha neznámých začíná. Volby jsou tady za pár týdnů a jim předcházející kampaň na ovlivnění voličů nabere otáčky. Ona vlastně již začala vloni v září, kdy jeden z mosteckých podnikatelů planě napadl na zasedání zastupitelstva kvalitně pracující první náměstkyni primátora a osočil ji ze spáchání trestného činu. Od té doby se dějí věci! Zatímco náměstkyně ustála gejzír špinavé vody, který na ní vychrstl z kbelíku, v dobré náladě, on sám se dostal do prekérní situace. Stačil rozložit předtím dobře fungující politické hnutí krajského rozměru, naházet špínu na kdekoho, nepříčilo se mu ani zorganizovat kampaň proti lidem z největšího bytového družstva v republice. Vše označoval za počátek hýbání věcí, ale nezdá se, že by tímto hýbáním někdo prozřel a podnikatel něčeho dosáhl. Kromě toho, že lidem svým neomaleným chováním ukázal, že ve své lebce nemá mozek zrovna velkých rozměrů. Holt volby ťukají na dveře, takže se dá předpokládat, že pár kbelíků špíny ještě přistane na našich hlavách. Most v posledních týdnech připomíná město budovatelů světlé budoucnosti. Kam se člověk podívá, narazí na dělníka podílejícího se na odstraňování vrásek z tváře města. Je jen škoda, že některé akce se vlečou zbytečně dlouho, což nesvědčí o dobré přípravě ze strany firem. Na druhou stranu je ale zase vidět, že vládnoucí městská garnitura má zájem na spokojenosti lidí žijících ve městě pod Hněvínem. Voliči aspoň nebudou muset dlouho přemýšlet nad hlasovacími lístky. Kdo takto mohutně pracuje pro občany, měl by dostat ve volební místnosti zelenou. Takto by to alespoň v běžném životě mělo fungovat. Věřme, že Most nebude výjimkou. I když popravdě řečeno člověk nikdy neví Snad si zdejší voliči nepopletou hlasovací lístky dvou sdružení s téměř shodně znějícími názvy. Chce to být pozorný a u urny nezazmatkovat. Kdo ale pořádně zazmatkuje, to bude vykulený zloděj. Odborníci na něj vymysleli pěknou vychytávku, takže to s návštěvami v našich bytech už nebude mít tak snadné. A pokud zavítá do jednoho domu, kde žije prima parta bydlících, bude koukat jako tele. Lidé si tam vypomáhají, společně brigádničí a po práci se poveselí. Dokonce si navzájem dokážou pohlídat i děti. Vše v klidu a míru, vše v pohodě. Tu si udržujme, i když prázdniny a dovolené skončily a tradiční denní kolotoč povinností, starostí a stresů nám bude způsobovat motanici. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Krytina v novém Prázdnin využili k provedení potřebného díla družstevníci ze SA 003 v Tylově ulici čp v Litvínově. Tím dílem byla výměna podlahové krytiny v podobě PVC. Po návratu z dovolených a prázdnin se to bydlícím a jejich dětem v domě pěkně šlape! Alumistr v kurzu Velkou investiční akci ukončili stavební dělníci ve SA 82 (blok 703) v Komořanské ulici na mosteckém sídlišti Liščí Vrch. Konkrétně šlo o zateplení pláště domu a sanaci lodžií systémem Alumistr. (Mimochodem: v redakci slyšíme na uvedený systém jenom samou chválu, a proto se domníváme, že družstevníci se řídili doporučeními z jiných domů. A udělali dobře.) Pravdou je, že balkony Alumistr vypadají z ulice velice hezky a dávají domům určitou noblesu. A pokud nevíte, jak vypadají, nalistujte si na stranu 47. Velká rekonstrukce Ještě větší investiční akci (přímo velké rekonstrukci domu) dali přednost vlastníci bytů ze SV 638 (blok 716) z ulice Josefa Ševčíka rovněž na Liščím Vrchu. Jejich akce obnáší hned čtvero druhů stavebních prací jsou jimi zateplení pláště domu, rekonstrukce střechy, vybudování nových vstupů a zasklívání lodžií. Až bude za několik týdnů všechno hotovo, bydlení se stane hned krásnějším. Okna na chodbách Do výměny chodbových oken se pustili družstevníci ze SA 058 (blok 625) v České ulici na mosteckém sídlišti Výsluní. Okna v bytech mají vyměněná již dávno a pochvalují si je. Usoudili však, že nechat staré dřeváky na chodbách není moc dobrý nápad, protože jednak již dosluhují a přestávají být funkční, a jednak na kráse domu zrovna nepřidávají. Rozdíl mezi plastovým a dřevěným oknem je pohledem z ulice docela hodně znát. Vstupní schodiště Práce pokračují také ve starší části města Mostu, konkrétně v Družstevní čtvrti. Vlastníci ze SV 196 (blok 389) v ulici Zdeňka Štěpánka si právě nechávají měnit dveře ke sklepům. Věci uložené v kójích tak budou ve větším bezpečí. Připravili: (ič, pp) Dejte na frak KZ a panu ZET RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Když jsme připravovali toto vydání družstevního zpravodaje, přistihl jsem se při myšlence, zda vůbec zachovat tuto pravidelnou rubriku, kterou uvádíme pod titulkem Dejte na frak představenstvu. Ono totiž není za co představenstvu dávat na frak, protože pracuje a ještě k tomu dobře. Potom jsem si řekl, že některý z našich stálých kritiků v tom bude spatřovat pokus o něco (co neumím v tuto chvíli specifikovat), a tak dám raději přednost zachování tradice a dovolím si pro tentokrát jen pozměnit titulek. Jsem totiž pod tlakem okolí, které si (pro mě nepochopitelně) přeje, abych reagoval na některé záležitosti. Do reagování se mi ale vůbec nechce, protože nehodlám zbytečně utrácet čas vysvětlováním nevysvětlitelného, především žvástů a nesmyslů, které vymýšlí pan ZET (chtěl jsem původně napsat pablb, ale dám přednost slušnějšímu vyjadřování) a jimiž zásobuje nejen město Most, ale snad celé dva sousední okresy ten náš a teplický. Začnu ale odjinud. Tou je dění kolem KZ Krajské zdravotní, a. s. Je přinejmenším humorné, že jen co Sdružení Mostečané Mostu (SMM), jehož si dovolím být řádně zvoleným sekretářem rady (rada je výbor), vyhodnotilo výsledky předvolební ankety a zjistilo, že přes 90 % respondentů uvádí na první až druhé pozici za největší problémy situaci v mostecké nemocnici a bydlení s nepřizpůsobivými a SMM oba tyto problémy zařadí dle výsledků ankety a přání respondentů do svého volebního programu k řešení, KZ si myslí, že vše spláchne zahájením prací na rekonstrukci plášťů budov nemocničního areálu. KZ vznikla před deseti roky a po celou dobu na mosteckou nemocnici kašlala. Dostala ji do havarijního stavu. Hlavně, že se zabývala vnitřními tahanicemi ohledně kauz nákupů předražené techniky a jinými záležitostmi, ale jen co se trochu z průšvihů KZ oklepala, začala si všímat ústecké nemocnice. Do ní narvala investic, co se vešlo. Zato v Mostě můžeme koukat na chátrající budovy a rozkládající se personál lékařský i zdravotnický s nímž si často česky moc nepopovídáte. Vedení KZ, se kterým se pacient běžně nesetká, umí česky dobře, což dává najevo prostřednictvím médií, z nichž se dozvídáme, že jsme předvolební populisté. Takto jsme označováni jen kvůli tomu, že jsme si dovolili v zastoupení našich respondentů říci, jak nemocnice vypadá, jaké jsou v ní poměry a jaké jsou naše představy o řešení problémů v tomto zařízení. Na stůl jsme položili jasná čísla a konkrétní návrhy řešení. Jsme připraveni je splnit, protože jsme voličům odpovědni a kromě toho jsme zvyklí volební sliby realizovat. Za 14 let existence SMM se nestalo, že by naší vinou nebyl splněn jeden jediný bod z volebních programů Sdružení. Budeme tedy pokračovat i v úsilí o nápravu poměrů v mostecké nemocnici, i když KZ nám bude házet klacky pod nohy. (Zrovna KZ by měla mít nejvyšší zájem na spolupráci s námi, pokud jí jde o kvalitu poskytovaných služeb, jak tvrdí. Zřejmě jde opět jen o planá slova.) A nyní k panu ZET. Ten stačil v několika týdnech již podruhé v rámci férového předvolebního souboje zásobit vaše poštovní schránky bezplatně distribuovaným tiskovým periodikem pro seniory. To vzniká v rukách vydavatele v Háji u Duchcova (kde vědí o životě v Mostě, Litvínově a Meziboří daleko více než my, kteří žijeme v tomto okrese). Pan ZET nechal publikovat v tomto periodiku formou placené inzerce cosi, co nemá formu snad ani pamfletu. Dokonce mi takto na dálku klade otázky. Vůbec jim ale nerozumím, protože pan ZET vždycky všechno splete páté před deváté a rozmotávat jeho klubko nesmyslů a lží je nad moje časové možnosti i intelektuální schopnosti. Jde prostě o hlouposti. Čemu jsem ale rozuměl dokonale, byla zmínka pana ZET o tom, že já a doktorka Hana Jeníčková jsme vytvořili pamflet na pana ZET. Nevytvořili. Jednak na to nemáme čas, protože se věnujeme práci s lidmi, a jednak to není náš styl jednání s ostatními. Jsme zvyklí říkat věci do očí. A kromě toho jste, pane ZET, zřejmě přehlédl, že v tom pamfletu není povídání jen o vás. Že byste měl v Mostě mediálního dvojníka, který bude házet špínu na všechny a nejen na nás? František RYBA ředitel družstva Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Nezvladatelná menšina diskriminuje slušnou většinu, konstatoval F. Ryba Na jednání u kulatého stolu o problematice nepřizpůsobivých osob, o němž jsme vás částečně informovali již v minulém vydání Krušnohoru, došlo k drobnému incidentu. Vyvolala jej Jitka Gjuričová z ministerstva vnitra, kde vykonává funkci ředitelky odboru prevence kriminality. Vadily jí veřejně pronesená slova ředitele našeho družstva Františka Ryby. Stalo se to v okamžiku, kdy se ve svém vystoupení začal věnovat nepřizpůsobivým cikánům. DUEL Tato nezvladatelná menšina diskriminuje slušnou většinu. To je to, co náš stát nechce respektovat, nechce vnímat, to co naši představitelé nechtějí slyšet. A když už se někde něco děje třeba ve Šluknově nebo v Přerově PRÁVNÍ PORADNA či v Budějovicích, tak stát nejde řešit problematiku nezvladatelné menšiny, ale jde policejně zmlátit tu většinu, která jde upozornit na to, co se tady děje, prohlásil veřejně František Ryba. To již Jitka Gruričová nevydržela, začala se hlásit a z auditoria okřikla ředitele, že se takto nemá vyjadřovat. Její tvář byla viditelně rozrušená a chvilku se zdálo, že aktérka přerušení projevu opustí na protest proti Rybovým slovům sál nebo vyvolá diskusi, která by znemožnila řediteli pokračovat v jeho vystoupení. Proč musíme bydlet s nepřizpůsobivými? V našem domě bydlíme s problémovými bydlícími, kteří ničí život nám všem. Cožpak opravdu není možné nepřizpůsobivé vystěhovat za město do extra ubytoven? V nich si můžou vyřvávat, jak chtějí, navzájem si ničit majetek, vyhrožovat si a mlátit se mezi sebou. Jejich chování už máme plné zuby! P. P., Litvínov-Janov Jitka Gjuričová Otázka problémových spolubydlících není rozhodně pouze problémem právním, ale spíše problémem sociálním a celospolečenským. Pokud se jedná o řešení z hlediska platné právní úpravy, je třeba rozlišit možnosti postupu u bytů, které obývají nájemníci a nájemníci - členové družstva, případně tito nájemníci byty dále podnajímají a u bytů, které jsou v osobním vlastnictví a užívá je vlastník nebo jiná osoba například na základě nájemní smlouvy. Pokud se týká nájemních bytů, právní úprava vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a u družstevních bytů rovněž ze stanov družstva. Občanský zákoník stanoví obecné podmínky pro chování nájemníků a rovněž stanovy družstev zpravidla stanoví povinnosti nájemců z hlediska chování v domě. Pokud nájemníci tyto povinnosti porušují, lze jim dát výpověď z nájmu bytu. Po uplynutí výpovědní doby nájem končí a nájemníci jsou povinni byt vyklidit a odevzdat jej pronajímateli. V případě, že tak neučiní, může se pronajímatel domáhat vystěhování soudní cestou. Pokud se týká členů družstva, lze je v případě závažného porušování z družstva vyloučit. Vyloučením člena z družstva zaniká rovněž nájem bytu a vyloučený člen je povinen byt vyklidit a předat družstvu. V případě, že tak neučiní, je opět možné domáhat se soudního vyklizení bytu. V případě, že byt neužívají nájemníci, ale další osoby z titulu podnájmu, je obecným pravidlem, že pronajímatel musí s podnájmem souhlasit. Pronajímatel má tedy v první řadě možnost ovlivnit, kdo se do bytu nastěhuje. Pokud pronajímatel souhlas s podnájmem nedá František Ryba Pokračování na str. 8 9 a nájemce přesto byt podnajme, je to důvod k výpovědi z nájmu bytu případně u členů družstva k vyloučení z družstva. Pokud se týká bytů v osobním vlastnictví, ostatní bydlící nemohou ovlivnit, kdo se do bytu nastěhuje. Vlastník nepotřebuje ničí souhlas k tomu, aby byt dále pronajal. Pokud vlastník nebo osoby, které byt užívají s jeho souhlasem, velmi závažně porušují své povinnosti, lze teoreticky nařídit prodej jednotky tohoto vlastníka. Nicméně se jedná o zcela zásadní zásah do vlastnického práva vlastníka a v praxi se příliš neuplatňuje. Závěrem lze říct, že ačkoliv platná právní úprava mechanismy postupu v případě problémových spolubydlících má, nejedná se zpravidla o jednoduchý a rychlý proces, a to i s ohledem na nutnost vyvolání soudních řízení, jejich délky a možnosti využívání opravných prostředků v řízení. Mgr. Věra VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Výtahová mánie Kolik domů má již vyměněné výtahy a kolik domů na rekonstrukci tohoto technického vynálezu ještě čeká? Po přesných číslech jsme nepátrali, ale jisté je to, že podíl domů s novými výtahy se jen v letošním roce výrazně navýšil. Nyní rekonstrukce výtahů probíhají ve dvou domech v jednom s vlastníky bytů a v jednom s družstevníky. Konkrétně jde o SV 638 (blok 716) v ulici Josefa Ševčíka na mosteckém sídlišti Liščí Vrch a o SA 032 v litvínovské Tylově ulici čp Předsváteční malování Vánoce Vánoce přicházejí chtělo by se zpívat při zjištění, kolik domů se pouští do malování společných prostor. Určitě proto, aby bydlící v nich přivítali svátky v čistém a hezky barevném prostředí. Nyní se maluje ve SV 169 (blok 350) v ulici 1. máje mostecké Družstevní čtvrti a také ve SV 257 (blok 564) v Topolové ulici v Zahradní čtvrti. Ve druhém případě výmalbu stěn provází také výměna PVC. Kamery v Bronxu I přes velké diskuse ve společnosti o oprávněnosti používání kamerových systémů v domech a soustavných bojích s Úřadem na ochranu osobních údajů, který nechápe, že zloděj a násilník musí být rozpoznán a lapen k potrestání svých špatných skutků, instalace kamerových bezpečnostních systémů pokračuje. Aspoň u nás na Mostecku ano. Právě probíhá ve SV 628 (blok 374) v ulici U Věžových domů v mosteckém Bronxu, což je nevlídná část Mostu přímo ve středu města. Kamery jsou tady potřebné k ochraně slušných bydlících jako sůl. Dlažba na podestách Stavební ruch probíhá ve SV 148 (blok 347) v ulici Zdeňka Štěpánka v mostecké Družstevní čtvrti. Vyměňuje se zde dlažba na podestách ve společných prostorách domu. Jdou do skla Do balkonů přesněji do jejich vzhledu a zajištění bezpečnosti bydlících se pustili družstevníci v SA 057 (blok 618) v České ulici na Výsluní. Vyměňují zde staré kovové zábradlí za nové se zasklením. Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Krušnohoru došla trpělivost, končí se Překvapení a obava z dalšího vývoje. Taková byla reakce představitelů města Litvínova, když vedení Stavebního bytového družstva Krušnohor oznámilo, že skončí se správou poloviny bloku D2 na sídlišti Janov. Představitelé města přiznali, že po odchodu družstva se obávají ještě větších problémů. GRADACE Co přimělo vedení družstva k razantnímu kroku? V polovině bloku D2 žijí nepřizpůsobiví. Podle toho to v této části domu taky vypadá. Problémy se neustále opakují dokonce gradují. Situace přestala být zvladatelnou, zhodnotil ředitel Krušnohoru František Ryba. DEVASTACE V této části domu jsou obrovské dluhy, dochází k ničení majetku, v podstatě již k devastaci zařízení, v poslední době zde dokonce šestkrát hořelo atd. V takových podmínkách, které si bydlící vytvořili sami, se dá jen těžko žít. Krušnohor jako správce objektu nemůže nést odpovědnost za nezodpovědnost individuí tropících neustálou neplechu. Trpělivost už nám opravdu došla. Mluvím za všechny vedoucí pracovníky Krušnohoru. Bytová družstva jsou tady od toho, aby vytvářela podmínky pro slušné bydlení lidí za přijatelnou cenu. V případě bloku D2 se takový úkol nedá naplňovat. Nejsme tu proto, abychom neustále řešili problémy individuí, která si ničeho neváží a devastaci všeho kolem sebe považují za základní životní orientaci, shrnul František Ryba. CO BUDE DÁL? Devastující bydlící si nyní budou muset zvolit nové vedení společenství vlastníků a požádat o správu některou z realitních kanceláří či firmu zajišťující správu bytů a domů. Po dosavadních zkušenostech se to jeví jako nesplnitelný úkol. Prostě jde o vizi ze světa sci-fi. Stejný náhled na věc má také vedení města Litvínova. To se obává, že se dotčení nájemníci nebudou schopni se o svou část paneláku postarat sami. Nemáme z toho vůbec žádnou radost. Samozřejmě ale vnímáme, že SBD Krušnohor je firma, která musí dbát na to, aby své prostředky vynakládala efektivně. Nemůže si dovo- Už při příchodu k domu vzhled oken a balkonů napovídá, co nás uvnitř čeká. Na vlastní oči se přesvědčíte, že balkony čistotou a pořádkem opravdu zrovna neoplývají. Je libo uvařit kávu nebo čaj? Račte vstoupit! Už se nemáte čeho bát, plameny byly uhašeny. Je tu přece bezpečno!

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 správou poloviny bloku D2 v Janově lit platit za dlužníky. Je to nepříjemná záležitost. Obáváme se, že nájemníci se nedomluví na vedení své poloviny, okomentoval situaci místostarosta Karel Linhart. NEJHORŠÍ V polovině bloku D2 s běžnými (slušně se chovajícími) bydlícími bude správa zajišťovaná Stavebním bytovým družstvem Krušnohor nadále pokračovat. To má ve své správě zajišťovanou pro domy v Mostě, Litvínově a Meziboří tisíc bytů. Ani v jednom ze spravovaných objektů nejsou takové problémy jako v polovině janovského bloku D2. IPRM I přes tuto negativní zkušenost Krušnohor dveře před Janovem nezavírá. Jeho domy na sídlišti kvetou například Beverly Hills u sportovní haly a pekárny (o lokalitě jsme psali vloni). Je to díky možnosti využívat evropské peníze v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Sídliště Janov hodláme ve spolupráci s radnicí rozvíjet. V lokalitách, v nichž stojí domy námi spravované, se to daří, podtrhl František Ryba. JINÉ PŘEDSTAVY Zdejší prostředí ředitel dobře zná. Vždyť na sídlišti žil po řadu let. Dokonce vykonával funkci předsedy samosprávy v jednom z velkých domů. Není proto divu, že má o perspektivách Janova úplně jiné představy než společnost CPI-Byty, která je vlastníkem několika janovských domů. Ta nájemníky vystěhovává a domy konzervuje. Znepřístupňuje přízemí a první patra, aby se do objektů nikdo nedostal. Na veřejnost prosákly také zprávy o tom, že CPI-Byty dokonce uvažuje o zbourání svých paneláků. Tento záměr ale bude muset projednat s vedením města. My naopak chceme Janovu vrátit tvář přitažlivého sídliště z doby jeho budování, to je z 80. let minulého století. Politika Krušnohoru je přesně opačná než provádí CPI-Byty. Smyslem činnosti Krušnohoru je šťastný družstevník a vlastník bytu žijící v Janově v hezkém přírodním prostředí podhůří krušnohorských vrchů. Text: Petr PROKEŠ Foto: Monika VILHELMOVÁ Prosím, posaďte se! V obýváku si nápoj pěkně v klidu vypijete. Pochutnáte si! Otvíráním a zavíráním dveří se nemusíte zbytečně obtěžovat. A ejhle! U sousedů taky hořelo! Klidně si vezměte, co budete potřebovat. Venku je zima.

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Nezvladatelná menšina diskriminuje Dokončení ze str. 5 Řečník si však zachoval chladnou hlavu a reagoval na její vyrušení: Já vím, že se vám to nelíbí, ale buďte tak hodná a poslouchejte. Přijela jste někam, kde se takto žije. Dokážu si představit, jak to znáte, protože to zažívám léta. Účastnil jsem se mnoha jednání u kulatých stolů, seděl jsem s paní ministryní Stehlíkovou, výsledkem dvou kulatých stolů s ní bylo, že jsme jí dali návrhy legislativních změn, se kterými se dodneška nic nestalo. Ona už tedy rovnou prohlásila, že pokud budeme chtít udělat nějakou legislativní změnu, tak že to bude trvat dva až čtyři roky. Tak jsem jí odpověděl, že za čtyři roky už nemusí Janov existovat. Tehdejší jednání se týkalo právě Janova. Jednal jsem s panem Kocábem, kterého jsem žádal, aby zkusil projednat s ministrem Vondruškou vzniklou situaci, že v sociálně vyloučených lokalitách od jejich vyhlášení odmítají banky dávat jakékoliv úvěry, jež potřebujeme, abychom mohli realizovat Integrované plány rozvoje měst (IPRM). Požádal jsem ho, aby to projednal. Na to měl jedinou reakci. Sdělil mi, že není zvyklý, aby ho někdo úkoloval. Proto nic projednávat nebude. To jsou prosím reakce ministerských zástupců. S panem Čunkem, místopředsedou vlády, jsme svého času projednávali u dvou kulatých stolů úplně stejné věci. Když jsem mu předložil návrh legislativních změn, tak se zděsil a řekl, že je to zasahování do osobních práv vlastníků bytů a že něco takového není vůbec možné. A tak nebudeme zasahovat do práv vlastníků bytů a budeme žít stále hůř, popsal své předchozí aktivity František Ryba. Ten na základě získaných zkušeností dospěl k závěru, že stát nemá o řešení problematiky nepřizpůsobivých žádný zájem. To také jasně a nahlas řekl v rámci jednání u kulatého stolu Mostě. Za obsah vystoupení ředitele Krušnohoru se postavil předseda Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) Karel Jedlička. Problematiku vnímáme naprosto stejně jako František Ryba, řekl přes mikrofon do očí Jitce Gjuričové. A pustil se do seznamování auditoria se svými zkušenostmi. KAREL JEDLIČKA Z jednoho krásného sídliště, jmenuje se Mojžíř, se stává oblast s těmito lidmi. (Rozumějte s nepřizpůsobivými pozn. red.) Ti sem přicházejí právě na základě toho, že družstvo ani společenství vlastníků nemohou bránit tomu, kdo bude jejich společný majetek užívat. Majetek družstva není majetkem představenstva, je majetkem členů. To stejné platí i ve společenství vlastníků. Členové družstva a společenství vlastníků zodpovídají družstvu za všechny škody, za všechny minusy. Jestliže tedy někdo neplatí nájem a jeho vymožení je velmi pracné a složité, pak nastává velký problém. Dluh, který se nepodařilo vymoci, zaplatí všichni ti, kteří v domě bydlí, zdůraznil Karel Jedlička. V této souvislosti upozornil na zneužívání pronájmů v řádech tisíců korun měsíčně. Musí se postupovat tak, že ten, který všechno dodržuje, bude v pohodě, ten, který nedodržuje, v pohodě nebude. A to musí začít řešit stát. Měli jsme několik jednání u kulatých stolů na úrovni Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD), ale výsledek žádný. Je třeba pomoci slušným lidem, vyzval Karel Jedlička přítomné státní úředníky. JIŘÍ BÁRTA Ředitel Krušnohoru František Ryba byl na jednání u kulatého stolu velmi dobře připraven. Karel Jedlička popsal trápení s nepřizpůsobivými devastujícími ústecké sídliště Mojžíř. Jiří Bárta vytkl státu, že nechrání slušné občany. Pomohly by kamerové bezpečnostní systémy. Také Jiří Bárta, místopředseda Svazu českých a moravských bytových družstev, podpořil Františka Rybu a přítomné seznámil s dalším legislativním problémem, který stát dosud neřeší. Spousta samospráv a společenství vlastníků se snaží ze zoufalství chránit svůj majetek a za vlastní peníze si pořizují kamerové bezpečnostní systémy. Hodně se to rozmáhá a ani není divu. Kupují si kamerové systémy a vlastně na to doplácejí, protože narážejí na problém. Velmi zápasíme s Úřadem na ochranu osobních údajů. Ten je proti kamerám. Snažíme se jej přesvědčit tím, že dokládáme naše oznámení pro Policii ČR, předkládáme mu policejní důkazy o ničení majetku atd. Jestliže chceme instalovat v domě kamerový systém, jsme povinni sehnat sto procent podpisů uživatelů žijících v domě. Pokud máte v domě problémové lidi, souhlas vám nedají. Záměrně ho nedají. Stojíme před neřešitelným problémem, popsal výhodu nepřizpůsobivých oproti slušným občanům Jiří Bárta. Je to pro něj zcela opačný způsob v nazírání

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 slušnou většinu, konstatoval F. Ryba MOSTECKÁ VÝZVA Specifické problémy sídlišť a bytových domů základní myšlenka: nastěhuje-li se někdo do 100bytového domu, ovlivňuje okamžitě život dalších 99 rodin možnost družstevníka, respektive vlastníka vyjadřovat se k uchazečům o bydlení v konkrétním domě s právem nesouhlasu ostatních spolubydlících v domě zajištění větší anonymity svědků, kteří se bojí svědčit proti sousedům porušujícím dobré mravy v domě zajišťování nočního klidu možnost výrazných sankcí příspěvek na bydlení povinně poskytovat přímo pronajímatelům Přihlašování k trvalému pobytu a další navazující problematika ve vymezení oprávněných osob vypustit nájemce ( 10 odst. 6, písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) stanovit hygienické normy na počet přihlášených osob do bytu zavedení institutu přechodného pobytu Dětské gangy na sídlištích větší odpovědnost rodičů možnost sankcí zapojení sociálních odborů místních samospráv nečinnost policie zapojení dobrovolných institucí Dluhy, finance nemožnost získávání úvěrů na opravy a údržbu domů snižování komfortu bydlení možnosti bankrotu a likvidace pronajímatelů insolvence jako další ze zločinů státu vůči slušným lidem Hana Jeníčková vyslovila obavu, že pokud stát rychle nezmění zákony, celý Most se stane vyloučenou lokalitou. la Hana Jeníčková a upozornila tak na skutečnost, že Mostecko je z tohoto pohledu lákadlem pro lidi s problémy. Státním úředníkům připomněla, že na území statutárního města Mostu jsou tři sociálně vyloučené oblasti Chanov, Stovky a Liščí Vrch. I bez současného přílivu problémových lidí máme starostí více než dost. Moc nám nepomáhá legislativa ani ve směru přihlašování osob. Pohromou a postrachem je ubytování pro nepřizpůsobivé, bez jakékoliv možnosti obce bránit se těmto záměrům. Ta nemůže mluvit ani do výše nájmu za ubytování. Pochopitelně, že nesedíme s rukama v klíně. Provádíme mapování a kontroly nájemníků, kteří užívají ještě byty města, i když těch není hodně. Ve spolupráci se Stavebním bytovým družstvem Krušnohor, městskou policií a odbory magistrátu mapujeme byty a kontrolujeme obyvatele. Spolupracujeme i s neziskovými organizacemi. Nutně ale potřebujeme pomoc státu neprodleně se musí zabývat legislativními změnami, které navrhujeme, vyzvala Hana Jeníčková. S obsahem vystoupení Františka Ryby se ztotožnil také vedoucí Územního odboru Policie ČR v Mostě Jiří Volprecht. O obsahu jeho vystoupení budeme informovat v příštím vydání Krušnohoru. JDEME DÁL Problematika kamerových systémů úskalí nutného souhlasu všech dotčených bydlících v domě nadřazenost ochrany soukromí občana nad ochranou majetku Sociální dávky vyplácení sociálních dávek podmínit povinností odpracovat určitý počet hodin např. při veřejně prospěšných pracích odebírání sociálních dávek při zjištění, že žadatel hraje automaty, jeho děti se po nocích potulují, narušují dobré mravy v domě apod. Soudy zkrácená řízení u nepřizpůsobivých s povinností ukončení sporu do 3 měsíců Zdroj: Krušnohor č. 9/2011 na problematiku zajišťování bezpečnosti občanů a ochrany slušných oproti nepřizpůsobivým. Stát podle jeho mínění selhává v plně úloze chránit občany. HANA JENÍČKOVÁ Vojtěch Krejčíř garant Sdružení Mostečané Mostu pro legislativní změny a nulovou toleranci. Na Mostecku je bezkonkurenčně nejlacinější bydlení. Toho se chopily realitní kanceláře z Kladna, Prahy i odjinud. Zprostředkovávají lidem laciné bydlení s profitem pro sebe, zapojila se do debaty první náměstkyně primátora Hana Jeníčková, která tak upozornila na nově se rozvíjející byznys v sociální oblasti. K 30. dubnu 2014 město Most vykázalo míru nezaměstnanosti ve výši 13,5 procenta. V republice dosahuje tato míra jen 7,9 procent. Nabídka pracovních míst je v regionu velmi nízká. Všem uchazečům o práci, kteří sem přicházejí, je naprosto jasné, že ji tady zcela jistě nenajdou. A tak s jistotou výplaty dávek se přihlásí na úřad práce. V roce 2013 tvořil podíl přistěhovaných osob do města Mostu 25 procent z celkového počtu osob evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce Most jako uchazečů o zaměstnání, podtrh- I když 2,5hodinové jednání u kulatého stolu v Mostě skončilo bez konkrétního výsledku, bylo zřejmé, že státní úředníci pracující na ministerstvech a v jiných institucích dostali aktuální informace o rychle se zhoršující situaci ohledně chování nepřizpůsobivých ve městě a okrese Most a migraci těchto osob z různých částí republiky do našeho regionu. Poznatky získané v Mostě od představitelů města a zástupců bytových družstev mohou využít ve své praktické činnosti. Jedeme dál, ujistil ředitel Krušnohoru František Ryba po skončeném jednání, kdy se debatovalo po skupinkách. Měsíčníku Krušnohor řekl, že šest existující Mostecká výzva je stále aktuální a vzhledem k rychlosti negativního vývoje kolem nepřizpůsobivých je vlastně ještě aktuálnější. Tlak na parlament a vládu bude ještě citelnější. Ke změnám zákonů musí dojít, řekl odhodlaně. Tento úkol bude i nadále prosazovat Sdružení Mostečané Mostu (volební číslo 3). Garantem plnění tohoto úkolu je doktor práv Vojtěch Krejčíř. Text a foto: Petr PROKEŠ

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Nečekané překvapení pro bytové zloděje: elektronické kukátko s velkým displejem Návrat z dovolené nebo z víkendu stráveného na chatě či chalupě bývá pro mnohé z nás stresujícím zážitkem. Čím více se blížíme k domovu, tím intenzivněji nás přepadají obavy a ptáme se sami sebe: Nenavštívil nás snad někdo v nepřítomnosti? Nevykradl náš byt? DRZOST ZLODĚJŮ STOUPÁ Ostatně nemusíme být ani doma. Policejní svodky čím dál tím více popisují případy narůstající drzosti zlodějů. Ti často vykrádají byty, i když je bydlící zrovna uvnitř. Používají různé finty účelově takové, aby se za každou cenu dostali do bytu. Je i velké množství bytů vykradených v noci, když spíme. Takové návštěvy jsou velice nebezpečné, protože nevíme, jak se zachovají, když se probudíme a zloděje přistihneme při činu. Důsledkem překvapení nezvaného návštěvníka může být ohrožení našeho zdraví, možná i života. Policejní vyšetřovatelé by o tom mohli hodně vyprávět. Zloději se opravdu před ničím nezastaví, neznají meze svého závadového chování. POZOR NA TMU! S přicházejícím podzimem ubývá slunečního svitu, dny se krátí, zatímco noci prodlužují. Tma zlodějům svědčí. Stačí, aby nenechavec toužící po lupu vyšrouboval žárovku na chodbě domu a na některého z bydlících zazvonil. Většina okamžitě otevře. A problém je na světě! REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ Naše společnost PORTAS nabízí senzační a revoluční řešení. Spočívá ve využití elektronického kukátka s velkým barevným displejem.) Jeho výhodou je: snadné ovládání (v českém jazyce) s možností využití mnoha funkcí; pořízení záznamů a fotografií a jejich uložení na paměťovou kartu; pořízení fotografií i v případě, že nikdo není doma; infračervené zařízení, jehož prostřednictvím uvidíte, kdo stojí za dveřmi, i když je venku tma. PRO SENIORY GRATIS, ALE V současné době dodáváme elektronické kukátko (standardní cena Kč) zcela zdarma pro seniory v případě objednání bezpečnostních dveří. Kompletní zakázka obsahuje dodávku a montáž bezpečnostních dveří Festa 4E, jejich těsnění, elektronické kukátko, bezpečnostní kování a bezpečnostní vložku. Cena kompletní dodávky činí v měsíci září jedinečných Kč! Pro všechny ostatní zákazníky má naše společnost v zářijových dnech velké množství zajímavých akčních nabídek a slev. Kontaktujte nás, řekneme vám více. Ing. Přemysl NIGRIN Odborný závod PORTAS Osecká 337, Lom u Mostu

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Dům tvořený prima partou bydlících JAK JSME ZAČÍNALI (88) Předseda družstevní samosprávy 070 (blok 627) v České ulici na sídlišti Výsluní ARNOŠT ŠEV- ČÍK je důkazem o propojení života dvou největších měst mosteckého okresu Litvínova a Mostu. V cévách a žilách mu koluje litvínovská krev, avšak svůj aktivní život vede v Mostě. Jak k tomu došlo? Jako litvínovský rodák jsem pracoval na závodě důlně technických služeb Vrbenský Dolů Vladimíra Iljiče Lenina (DVIL) a protože jsem byl ženatý a měl dvě děti, zažádal jsem si o byt. DVIL měl volné byty tenkrát jen v Mostě, jeden z nich mi byl nabídnut a nakonec přidělen na Výsluní. V únoru 1986 se moje rodina přestěhovala z Litvínova do Mostu, vysvětlil Arnošt Ševčík. 26 LET Jako čerstvý družstevní nájemník tehdy ještě netušil, že do dvou let se stane předsedou SA. Ten původní přestal fungovat a člen výboru soused na patře Radovan Jirkovský mě na členské schůzi navrhl do výboru. Protože funkci předsedy nechtěl nikdo dělat, přítomní mě rovnou zvolili na tento post. Ve funkci jsem tedy od roku 1988 nechce se věřit, že je tomu již 26 let, dal se do vyprávění Arnošt Ševčík. PRIMA PARTA Blok 627 o deseti vchodech byl jedním z prvních na Výsluní, který se po provedeném zateplení oblékl do slušivých barev. Předseda SA 070 Arnošt Ševčík se s výborem stará o spokojenost 500 bydlících. Dům je vlastně slušně velkou vesnicí. Dům o deseti vchodech tehdy obývali zaměstnanci z Dolů Ležáky a DVILu, Chemopetrolu, Československých státních drah, dopravního podniku a radnice. Byli jsme v domě takto hezky poskládaní, dobře jsme si rozuměli, na začátky velice rád vzpomínám. I přes rozdílnost profesí se podařilo v domě utvořit prima partu. Řada z nás měla malé děti. S chlapama jsme chodili na brigády. Nebyl problém je zorganizovat. Například jsme osadili lavičky, instalovali hrací prvky, dovybavili dětské hřiště. Protože bydlící byli velice aktivní, dům vyhrál v řadě soutěží. Přes den jsme byli v práci a odpoledne po brigádě si koupili dvě basy piva, šišku salámu, poseděli, popovídali, dokonce přišly i manželky. Společně jsme pořádali populární dětské dny, grilovali ryby, jednou se nám je podařilo vykoupit ze všech rybáren v Mostě, zvládli jsme ugrilovat 15 kilogramů, společně jsme trávili silvestrovské oslavy. V největší místnosti jednoho z vchodů jsme si zřídili bar opravdový, klasický, jaký znáte z restaurací. Vstupné na silvestrovskou oslavu tvořil talíř mňamky a láhev alkoholu, ze společného jsme koupili sud piva. Diskžokej byl náš kamarád, chodil k nám dělat zábavu. S dětmi jsme jezdili na výlety třeba za zvířátky do Dvora Králové, nebo obdivovat indiány do Muzea Karla Maye. Vztahy mezi lidmi dneska už takové nejsou. Je to škoda, popsal a posteskl si Arnošt Ševčík. Zavzpomínal i na souznění mladých a starších, ti neváhali předávat své životní zkušenosti. Příjemné osazenstvo považuje předseda za štěstí. V takovém domě se dobře vykonává funkce a navíc bezproblémové vztahy se odrážejí i v malém výskytu potížistů. Měli jsme jen jednu problémovou rodinu, ta je z domu už dávno pryč, konstatoval Arnošt Ševčík. Při pěti stech bydlících, což je slušně velká vesnice, je to úspěch. Bydlící se chovají dobře, v domě nic zbytečně neničí. Není proto divu, že se podařilo při částce do fondu údržby 20 korun na metr čtverečný splácet 16milionový úvěr a zbývá i na úhradu běžné údržby na domě. HOVOŘÍ VÝSLEDKY Domu se viditelně daří. Komplikovaná generální oprava střechy prováděná ve dvou etapách, následné zateplení střechy, výměna starých oken za nová (rovněž po etapách), zateplení pláště domu, vybudování zasklených lodžií atd. atd. to jsou výsledky, jež hovoří za vše. HLÍDKY V DOMĚ Byl jsem jedním z prvních předsedů samospráv a společenství vlastníků, který dispečinku městské policie předal kompletní sestavu klíčů od vchodů do domu. Strážníci začali u nás dělat nepravidelné kontroly někdy o půlnoci, jindy ráno a dopoledne či odpoledne. Hlídky procházejí domem, aby zamezili řádění lumpů, upozornil na spolupráci Arnošt Ševčík. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva TV Menší a TV Větší již připojujeme CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Jak to bude s tarify týkajícími se digitální televize šířené prostřednictvím Centrální informační sítě (CIS)? Nevíte? Pojďme se proto zeptat MIROSLAVA PRŮŠI, ředitele společnosti SOFTEX. Od 1. září nabízíme družstevníkům a vlastníkům bytů žijícím v domech ve správě Krušnohoru dva nové tarify se srozumitelným názvem TV Menší a TV Větší. Původní nabídka tarifů Mrňous, Prcek, Macek a Obrmacek byla pro nové zákazníky ukončena ke dni 31. srpna, což však neznamená, že si stávající uživatelé nemohou tyto tarify ponechat. Jsou dostupné do konce roku 2014, a to i pro současné uživatele IPTV1 (s použitým set top boxem AMINO). Nechceme nikoho ke změnám nutit, ale snažíme se nabídnout vyšší kvalitu s výraznou přidanou hodnotou. Distribuce signálu a způsoby, jak jej přizpůsobit vlastním potřebám, se stále vyvíjejí. Chceme v tomto pokračovat a nabízet stále vyšší kvalitu a další možnosti. O jakou přidanou hodnotu jde? Předně je to možnost výběru programové nabídky, přesněji řečeno jednotlivých televizních kanálů podle vlastního uvážení a zájmu. Pro každý měsíc si tak můžete připravit vlastní novou nabídku a provádět změny. Je možné si vybrat ty kanály, které vás zajímají a které chcete skutečně sledovat nebo aspoň jednou se na ně podívat. Výraznou přidanou hodnotou je možnost ovládat svůj set top box, jenž je umístěn u vás doma, z jakéhokoliv místa v Česku pomocí chytrého mobilu či tabletu. Aplikace, která je potřebná pro tablet a mobil, je dostupná zdarma na App Store nebo Google Play s názvem AIM TV. Můžete si tedy doma nahrávat oblíbené programy a při tom sedět v tramvaji. A co víc! Chcete-li program přímo sledovat v reálném čase, můžete využít další moderní službu AIM TV v mobilu či tabletu s názvem TV Kdekoliv. Svůj set top box a jeho vlastnosti tak můžete plně a stále využívat kdekoliv v republice na svém chytrém mobilu nebo tabletu. Pojďme od televize ke sportu. Je léto, čas konání známého golfového turnaje SOFTEX Golf Masters Ten byl již tradičně uspořádán na hřišti I. Golf Clubu Most. Konal se 23. srpna. Nesl se v duchu oslav dvacetin společnosti SOF- TEX NCP. Hráči včetně nehrajících hostů si užili příjemný den. Turnaj podpořily Tiskárna K+B Most a Vinařství Volařík z Mikulova vyhlášené Vinařem roku 2014 v předvečer turnaje. Rozmlouval: Petr PROKEŠ

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Do interiérů přichází bílá elegance Bílá na dveřích se po vzoru zahraničních trendů stává stále oblíbenější i u nás. I když by se mohlo zdát, že jde o klasiku, bílá barva působí na interiérových dveřích velmi luxusně a neokoukaně. Navíc ji bez problémů sladíte s moderním vybavením vašeho interiéru, v němž si rozumí s ostatními barvami i dekory dřeva. V malometrážních bytech uvítáte také to, že bílá dokáže prostor rozjasnit a opticky zvětšit. Na stěnách vymalovaných sytými barvami bílé dveře zase skvěle vyniknou. QUATRO právě u bílých dveří. V každém případě je lepší navštívit vzorkovou prodejnu, kde se můžete o designu přesvědčit na vlastní oči a využít rad kvalifikovaných odborníků. ZÁRUBNĚ Při pořizování nových dveří se vyplatí myslet i na zárubně a pořídit si dveřní křídlo v kompletu s nimi. Výsledek bude stát za to a bude vás těšit spoustu let. Více se dozvíte na internetu (na adrese Text: Lada KAMENÍKOVÁ Foto: SEPOS Příkladem je série QUAT- RO, která působí trendově a čistě. Modely dveří z této série je možné pořídit s bílým akrylátovým nebo polyuretanovým nástřikem. Dražší variantou je polyuretanový nástřik, větší investice se vám ale odmění celistvým matným vzhledem, jenž se zároveň vyznačuje vyšší odolností proti mechanickému poškození, říká Roman Balín, vedoucí mosteckého střediska firmy SEPOS, předního prodejce dveří a výrobce zárubní se sítí vzorkových prodejen po celé republice. Série QUATRO nabízí několik modelů, každý v plné a prosklené variantě, které upoutají moderním designem s jednoduchým profilováním. Zajímavým grafickým prvkem modelu QUATRO jsou čtyři vodorovné linky, jež působí na ploše dveří moderně a čistě. Na ploše dveřního křídla pak perfektně vynikne masivnější klika. Luxusním dojmem působí také model QUATRO SKLO, který na první pohled upoutá elegantním alu rámečkem. Model MONTANA, cena Kč (bez DPH). JEDNOKŘÍDLÉ I DVOUKŘÍDLÉ Všechny modely série QUA- TRO jsou k dostání jako jednokřídlé i dvoukřídlé a také ve variantě pro posuvné dveře, doplňuje Roman Balín. Díky odlišné technologii výroby se zákazníci nepotýkají s viditelnými spoji na hranách, které bývají běžné Model QUATRO PLNÉ, cena Kč (bez DPH). Model QUATRO SKLO s alu-rámečkem, cena Kč (bez DPH).

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Rekapitulace rady do peněženky VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (15) Více než rok spolu diskutujeme na téma financí. A to z nejrůznějších pohledů. Informací jste získali určitě více než dost. Určitě by nebylo na škodu udělat si rekapitulaci a připomenout stěžejní témata, případně upozornit na zajímavá rozhodnutí, která by vám mohla snížit vaše měsíční výdaje. Jak ušetřit? O tom se vlastně celou dobu bavíme. Začtěte se do následujících řádků a třeba na nějakou inspiraci přijdete sami (či s mojí pomocí v případě, že se na mě obrátíte). ZVOLTE BANKU BEZ POPLATKŮ, UŠETŘÍTE TISÍCE Češi jsou na poplatky stále citlivější. Jen za vedení běžného účtu platí každý měsíc v průměru 179 korun a ročně na poplatkách zaplatí bankám desítky miliard korun. Víte, kolik vy platíte své bance na poplatcích? Přesnou sumu zná málokdo, ale každý ví, že některé bankovní účty jsou levnější a jiné dražší. Přesto se najdou tací, kteří v podstatě bezdůvodně platí za vedení běžného účtu bance desítky korun měsíčně. Vhodným výběrem účtu můžete ušetřit až korun ročně. V uplynulých letech vyměnilo svou banku za jinou téměř 20 procent Čechů a dalších 24 procent o změně uvažuje. Populární jsou především nové banky, k nimž klienti přecházejí nejčastěji kvůli levnějším a výhodnějším službám. Do této pětice nových bank, jež přišly na trh s levnějšími účty a půjčkami, už přešlo se svými účty více než 1,25 milionu klientů a jejich řady se i nadále rozrůstají. Jen za minulý rok jim počet zájemců narostl o 300 tisíc. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL NEZDRAŽÍ POJISTKU Obezita stále více ohrožuje populaci evropských zemí a má zásadní zdravotní a ekonomické dopady. Evropu stojí obezita ročně kolem 70 miliard eur. Kilogramy navíc zvyšují zdravotní rizika a ta mohou cenu životní pojistky zdražit o desítky i stovky korun za měsíc. Velká část české populace zápasí s kilogramy, které mohou přímo či nepřímo způsobit řadu nejrůznějších zdravotních problémů. Obezitu a nadváhu je proto nezbytné vnímat jako vážný problém, který navíc znamená nesmírnou a neustále se zvyšující zátěž pro národní finanční zdroje. V životním pojištění se dosud pracovalo hlavně s věkem klienta a rizikovostí jeho povolání. Některé pojišťovny se nyní zaměřují také na styl života, což je velmi významný rizikový faktor. Kdo si chce zodpovědně pořídit životní pojistku a patří mezi plnoštíhlé či korpulentní, musí počítat s tím, že na pojistném v některých případech zaplatí víc než ti štíhlí. STŘETŮ SE ZVĚŘÍ PŘIBÝVÁ KDO JE Mgr. JAN MARTÍNEK A JAK HO KONTAKTOVAT Nezávislý finanční konzultant Tel.: Další rady a tipy najdete na Ani nejschopnější řidiči nedokážou obvykle zabránit střetu se zvířetem a už vůbec ne krádeži. Podle policie meziročně přibylo srážek se zvěří o 15 procent. V Česku je havarijně pojištěna jen třetina automobilů, přitom v Evropě je to až polovina. Pozor, povinné ručení slouží jen k náhradě škody, kterou způsobíte na cizím majetku! Vaše vlastní auto v případě vámi zaviněné nehody, krádeže (i jeho části nebo výbavy), vandalismu, živelné události nebo střetu se zvěří ochrání pouze havarijní pojištění. Střet se zvěří vás může potkat jak na okreskách blízko lesů, tak klidně v širším centru vašeho města. Jak dokazuje policejní statistika, nehod s lesní zvěří v Česku přibývá. Střet s vysokou nebo černou zvěří dosahuje zpravidla škody v řádu desítek tisíc korun. Srazíte-li třeba srnu, volejte v každém případě policii. Z místa kontaktujte i asistenční linku své pojišťovny, na ní vám poradí, co a jak. S havarijním pojištěním byste neměli mít problém přesněji řečeno s úhradou vzniklé škody. PŮJČKY POD JEDNU STŘECHU Zvládáte jen stěží splácet více půjček, které jste si na sebe nabrali? Konsolidace je řešení, jež se samo nabízí. Po sloučení půjček budete platit pouze jednu splátku, jež může být podle potřeb i výrazně nižší než součet předchozích splátek. Hlavní výhodou konsolidace je, že budete mít všechny úvěry a půjčky přehledně pod jednou střechou. Díky ní vznikne jen jeden úvěr, který si můžete namodelovat podle svých potřeb. Sloučit lze veškeré úvěry bez zajištění, jako jsou spotřebitelské úvěry, úvěry splátkových společností, kontokorenty, kreditní karty a v některých případech i leasing. Konsolidace úvěrů je samozřejmě jen pro klienty, kteří včas splácejí své stávající závazky a mají trvalý příjem. Pokud nejste u některého z úvěrů v prodlení se splátkami, většina bank vám konsolidaci půjček nabídne. Banky zároveň klienty prověřují v úvěrových registrech. AUTO A DŮM POJIŠŤUJEME PEČLIVĚ, ŽIVOT A ZDRAVÍ JSOU NA TOM MNOHEM HŮŘ Do životních pojistek vkládají Češi jen kolem 5 procent svých běžných výdajů. Více než sebe chrání svůj majetek, hlavně domy a auta. V zemích, jako jsou Velká Británie nebo Francie, se tato částka pohybuje okolo 12 procent. Z toho plyne zásadní otázka umíme se dobře pojistit proti všem rizikům? Nejdříve je třeba se zeptat, proč vlastně životní pojištění chcete. Celá řada pojistných smluv je totiž špatně nastavená. Klienti dělají chyby při výběru druhu pojištění, při nastavení pojistné částky, ale i při samotném vyplňování smlouvy, především pak zdravotního dotazníku. Z rozsáhlé analýzy provedené začátkem roku vyplynulo, že si lidé pojišťují především úrazy, přitom častěji umírají na nemoci. Až 70 procent lidí se obává závažných onemocnění, ale zřídka si je pojistí. Proč tomu tak je? Životní pojištění pro případ nemoci není příliš populární a důvodem je především cena. Mgr. Jan MARTÍNEK nezávislý finanční konzultant

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Není pravda, že město odpustilo Chanovským dluhy, zůstávají dlužníky V médiích a na sociálních sítích se šíří zkreslená informace. Tentokrát o tom, že statutární město Most odpustilo dlužníkům ze sídliště Chanov dluhy. Není to pravda, odmítá tuto zkreslenou interpretaci skutečnosti náměstkyně primátora Hana Jeníčková a dodává: Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili upuštění od vymáhání pohledávek, což rozhodně není totéž co odpuštění dluhů. Jedná se o nedobytné pohledávky, kdy magistrátní úředníci učinili už veškeré kroky k tomu, aby dluh po dlužníkovi vymohli. Další vymáhání by bylo nejen bezvýsledné, ale taky nehospodárné. PŘEVEDENÍ POHLEDÁVKY Dlužníci jsou lidé, kteří už v Chanově nebydlí a nepodařilo se zjistit jejich současné místo pobytu, někteří z nich ani nežijí v České republice. U jiných majetkové poměry neumožňují dluhy vymoci, protože není kde brát nemají účty, nemají zaměstnání, nemají movité věci, které by bylo možno zabavit, nebo je jejich důchod napaden dalšími exekucemi či je tak nízký, že z něho nelze pohledávku vůči městu uspokojit. K upuštění od vymáhání u dlužného nájemného z bytu se přistupuje pouze v případech, kdy byl nájemní poměr již dávno ukončen, dlužník se v Mostě nezdržuje a jeho pobyt není znám. Upuštění od vymáhání je vlastně pouze ekonomickou kategorií, která umožní převést pohledávku z rozvahového na podrozvahový účet. Pohledávka tím nezaniká, je stále vedena v evidenci. Znamená to tedy, že úředník může obrazně řečeno založit spis do zásuvky, odkud je ho možné v případě změny poměrů dlužníka vyndat a proces vymáhání obnovit. Dlužník tedy zůstává dlužníkem a tak je na něho stále pohlíženo, dodává náměstkyně primátora Hana Jeníčková. TAXI A MHD Nepravdy (ať šířené záměrně nebo z pouhé neznalosti) mohou (a také se to často děje) způsobit mnoho nevraživosti a zloby. Po internetu se dlouhodobě šíří lživé e- -maily, které se tváří jako zkušenost příběh konkrétního člověka. Lidé si je mezi sebou přeposílají, sdílejí a řada z nich jim bohužel i věří. K letité fámě, že mají někteří občané v Mostě taxi zadarmo, respektive že jim jízdné proplácí město, potažmo magistrát, se přidaly další fámy. Není například pravda, že nepřizpůsobivé skupiny obyvatel mají zdarma městskou hromadnou dopravu. Úlevy v městské hromadné dopravě v Mostě mají pouze zdejší žáci školou povinní v době školního roku, tedy děti do 15 let (a to v době od září do června) a senioři ve věku od 65 let výše. Žádné jiné měřítko se nezohledňuje. AQUADROM Další bleskurychle se šířící je lež o tom, že některé sociálně nepřizpůsobivé skupiny obyvatel mají zdarma vstup na aquadrom. Vstup zdarma však mají pouze zaměstnanci technických služeb a jejich rodinní příslušníci, které koupaliště spravují. Všechny ostatní služby v areálech jsou přitom i pro zaměstnance, mezi nimiž jsou samozřejmě i Romové, za úhradu. ESKALACE NAPĚTÍ Město Most skutečně nikomu neproplácí taxi ani jízdné v městské hromadné dopravě až na uvedené výjimky, kterými jsou děti a senioři. Není rovněž pravdou, že nepřizpůsobiví mají vstup na aquadrom zdarma. Tyto informace, ať už se šíří ústní formou nebo po internetu či y, jsou nejen lživé, ale navíc velmi nebezpečné, protože přispívají k eskalaci sociálního napětí v naší společnosti. Mgr. Alena SEDLÁČKOVÁ tisková mluvčí města POSTŘEH ČTENÁŘE Čištění ulic zajišťované Technickými službami města Mostu je opravdu velice kladný a vítaný jev, který čistotu města zvedl o sto procent. Potud nebyl nikdy problém. Ovšem pokud se k čištění připojila městská policie, tak problémů bylo najednou dost. Tříčlenný organismus tvořený pověstnou hlídkou strážníků, posádkou vozidla odtahové služby a pracovníků technických služeb fungoval dokonale při vytváření problémů pro řidiče. To vždy, kdy jste si automobil v určený den nechali zaparkovaný na vozovce, na níž měl být provedeno očistný proces. Mezi hříšníky jsem patřil i já. V mostecké místní části Souš, kde bydlím, jsem ráno před odjezdem Namísto buzerace lidský přístup do zaměstnání byl přítomen odtahu svého vozidla. Strážník mi sdělil, že si mám vozidlo vyzvednout na sběrném parkovišti. Svůj postup mi zdůvodnil známým rčením o tom, že zákon je zákon. Takto to bylo doposud. Ale pozor! V úterý 5. července v 7.00 hodin v ulici Josefa Mánesa jsem byl na vlastní oči a kůži svědkem neuvěřitelného obratu. Hlídka městské policie projížděla ulicemi, které měly být čištěny, a zvonila u domů, kde stála vozidla. Byl to i můj případ. Hlídka strážníků mě tentokrát naprosto normálním (tj. lidským) způsobem oslovila a sdělila, že bude provedeno čištění vozovky, a požádala mě o to, abych vozidlo odstranil. Svoje auto jsem měl zaparkované před domem, protože jsem o čištění vozovky nevěděl. Hlídkou městské policie jsem byl napomenut za svoji nepozornost, upozorněn na skutečnost, že značky informující o čištění jsou v ulici již týden, a zákrok byl tím ukončen. Jako obyvatel Mostu jsem velmi spokojen s prací technických služeb, protože oproti letům minulým je město opravdu čisté. Pracovníky TSmM je neustále vidět při činnosti po celém Mostě. Velmi příjemně mě ale tentokrát překvapil lidský přístup strážníků. Zažil jsem ho poprvé. Právě proto veřejně chválím jejich postup a myslím si, že po letech nesmyslné buzerace vůči slušným lidem dochází k naprostému pozitivnímu převratu v činnosti hlídek. Přeji celému sboru Městské policie v Mostě, aby se jeho příslušníkům stalo zaměstnání posláním a zejména, aby popsaným lidským přístupem řešili každodenní problémy zjištěné během výkonu své služby. Přeji jim, aby mohli při své práci i nadále přemýšlet a rozhodovat tak, jak se má. Po této pozitivní zkušenosti se nemohu ubránit dojmu, že změna k lepšímu v podobě lidského přístupu k občanům je více než patrná. Jen tak stále dál! JUDr. Miroslav BLÁHA Most-Souš

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Sídliště Výsluní prodělává zvelebovací kúru, terapie se týká zelených ploch a i chodníků Po řadu týdnů je na mosteckém sídlišti Výsluní vidět pracovní ruch. Jedna skupina zaměstnanců věnuje svoji péči zeleným plochám a cestám, druhá s potřebnou technikou odstraňuje zubem času nahlodaný povrch chodníků a nahrazuje jej novým. Chvílemi to tady vypadá jako na vojenském cvičení. Co se tady konkrétně děje? Otázka pro toho nejpovolanějšího ředitele Technických služeb města Mostu JANA SYROVÉHO (Sdružení Mostečané Mostu). Zaměřili jsme se především na doplnění zeminy na vyšlapaných a vyplavených plochách. Součástí je odkopání části podkladu, aby nová vrstva ornice byla větší a tím i odolnější vůči splavování. Tyto plochy jsou následně osévány trávou. Na nejvíce vyšlapaných místech, která v praxi slouží jako náhradní chodníky, zřizujeme zpevněné cesty. Zatravnění by zde nemělo smysl. Na několika prudkých svazích zřizujeme proti splavování zeminy jednoduché terasy. Na jiných větších svazích provádíme zpevnění pomocí textilie a zvažujeme zatravnění větších svahů s doplněnou ornicí pomocí hydroosevu, který je odolnější vůči velkým dešťům. Proč je nutné provádět práce v tak velkém rozsahu? Rozsah je dán množstvím buď vyšlapaných míst anebo odkrytím podloží vlivem dešťových erozí. I tak se jedná jenom o část sídliště, kde se pokoušíme nápravu provést. V první etapě provádíme práce v celé délce ulice Česká od bloků 623 až po bloky 616 a 618 a na přilehlých svazích. Kolik peněz za tyto práce Technické služby města Mostu utratí? Náklady na dosud provedená opatření se pohybují okolo 170 tisíc korun. Po této etapě vyhodnotíme zkušenosti s úpravami a na jejich základě budeme případně pokračovat. Proč bylo rozhodnuto, že mezi bloky 625 a 626 bude doplněna zemina a provedeno zatravnění, když jde zjevně o zbytečnou práci. Sem jednoznačně patří velkoplošná dlažba. Chodci znovu vyšlapou širokou cestu coby spojnici mezi chodníkem shora vedeném od Lidické ke schodišti do České a Albrechtické ulice. Jedním z cílů prací je i zvýšit množství travnatých ploch v sídlišti. Snažili jsme se eliminovat množství náhradních zpevněných cest. Naši pracovníci průběžně komunikují s obyvateli domů a podněty průběžně vyhodnocujeme. Na základě komunikace s občany bude provedena zpevněná cesta na hlavní zkratce přes zmiňovanou plochu. Při výběru těchto tras se vždy snažíme vyhledat nejlepší kompromis mezi zelení a zpevněnou cestou. Je vůbec velkoplošná dlažba bezpečná? Neobáváte se toho, že když na dílce vstoupí člověk s vyšší hmotností, že se mohou rozkývat ze strany na stranu? Velkoplošná dlažba je bezpečná. Unese i člověka těžšího, k určité nestabilitě může docházet vlivem poklesu podkladní vrstvy štěrku nebo podemletím dešťovou vodou. Pokud takový případ sami zaznamenáme nebo je nám občany nahlášen, tak samozřejmě opravu zajišťujeme. Tyto cesty vytvořené z velkoplošné dlažby jsou pouze náhradní alternativou pro ty lidi, kteří si chtějí zkrátit cestu. Velkoplošná dlažba není plnohodnotnou náhradou za běžný chodník. Ředitel TSmM Jan Syrový tentokrát jako radní na zasedání zastupitelstva. Které práce jsou z hlediska organizačního nejsložitější? Nejsou nijak mimořádně náročné. Nejtěžší je uchránit plochy v průběhu terénních úprav, aby na ně občané nevstupovali ještě před dokončením prací a vyklíčením trávy. Které práce jsou nejnáročnější z hlediska zapojení lidského faktoru? Jde o činnosti pro nás běžné, nejsou prováděny mimořádné úkony. A z hlediska použití techniky jsou nejkomplikovanější které práce? Technika na stavbě vypomohla jenom částečně při nakládce výkopků nebo odstraňování velkých kamenů. A také při nakládce zeminy na auta, která ji rozvážela na jednotlivá místa terénních úprav. Kdo je autorem projektu úprav sídliště Výsluní? A proč byl vybrán zrovna tento člověk a jeho projekt? Nejedná se přímo o projekt. Hledali jsme náhradní řešení namísto rozsáhlých stavebních úprav, které by zmírnily dopad nedostatečně provedených terénních v době výstavby sídliště. Jejich důsledkem je v současné době splavování zeminy na chodníky a silnice nebo do kanalizačního systému, jež chceme omezit. Současně chceme zvýšit podíl zelených ploch namísto odkryté horniny. Potřeba řešení byla vyvolána požadavky občanů a předsedů samospráv a SVJ a na základě našich zjištění z údržby sídliště. Na podkladu těchto získaných zkušeností jsme navrhli tento způsob řešení. A pojďme ke komunikacím. Kolik kilometrů chodníků bylo letos na Výsluní opraveno? Od začátku roku a včetně oprav, jež proběhnou ještě v nejbližším období, bude na sídlišti opraveno v tomto roce celkem 4 tisíce 800 metrů čtverečných povrchů chodníků. Kde se opravuje? Dosud proběhly opravy v ulicích Karla Marxe, České a Kapitána Jaroše. Proč byly vybrány zrovna tyto a ne jiné chodníky? Jsou vybírány na základě našeho průběžného monitoringu a také podle podnětů a požadavků občanů. Kolik korun opravy dosud spolkly? V tomto roce jsme na uvedené opravy vynaložili 3 miliony 145 tisíc korun. Kdo zakázku realizuje? A pro jaké přednosti byl vybrán? Dodavatelské stavební firmy jsou vybírány na základě výběrových řízení. Rozhodujícím kritériem je cena. Práce v tomto roce jsou prováděny ve velkém rozsahu. Abychom všechny stihli včas, zakázky provádělo více dodavatelů, a to převážně z řad mosteckých firem. Chystají se na Výsluní ještě letos další opravy chodníků? V nejbližším období ještě dokončíme opravy chodníků v ulicích Velebudické a Lidické. Také nás čeká pokládka velkoplošné dlažby v České ulici v prostoru bloků 617, 625 a 626, 602 a 622. Rozmlouval: Petr PROKEŠ Vizualizace úprav: TSmM

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Most se změnil v jedno velké staveniště, CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ? Podezřívat vládnoucí Sdružení Mostečané Mostu (SMM) z toho, že pro lidi nic nedělá, lze jen těžko. Občané narážejí prakticky na každém kroku na jeho činnost. SMM ve spolupráci s koaličními partnery připravilo a realizuje spoustu investičních akcí. Někteří lidé kritizují, že se město změnilo v jedno velké staveniště a že SMM dohání plnění volebního programu. Pravda je ale jiná. Volební program má SMM dávno splněný (informovali jsme o tom), výjimkou je pouze zprovoznění jezera Most, zádrhel ale způsobil stát. Probíhající akce jsou vlastně bonbonkem na dortu určeným občanům pro zlepšení jejich života. Pojďme se podívat, co se všechno v Mostě buduje či je již dokončeno. Text a foto: Petr PROKEŠ Vozovka v ulici Jaroslava Seiferta prodělala totální rekonstrukci, po stranách vznikly nové chodníky a parkoviště, bylo zprovozněno nové veřejné osvětlení a přechody pro chodce byly osvětleny. Vloni havarijní technický stav a následné bourání, letos dva krasavci silniční most a lávka pro pěší (mimo snímek). Zanedlouho bude dokončena rekonstrukce přednádražního prostoru. Evropská dotace pomohla odstranit vrásky na tváři lokality Stovky. Výsledkem jsou nová parkovací místa, veřejné osvětlení, chodník a upravená zeleň. Probíhá modernizace zařízení na tramvajové trati a odvodnění kolejové křižovatky u Stovky. Přibude ještě jedna nová moderní tramvaj a informační systém. Vozovka v ulici Jana Opletala má nový povrch a v navazující aleji Boženy Němcové jsou opraveny chodníky. Ještě zbývá dodělat (nalajnovat) horizontální dopravní značení. Z opravené vozovky v ulici Josefa Skupy mají řidiči radost, stejně jako chodci z chodníků. Došlo i na úpravu zeleně a na unikátní montáž podkladu povrchu na zastávkách MHD.

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 občané vidí, co se pro ně všechno dělá Další místa na parkování a osvětlení byla vybudována na Moskevské ulici před okresním soudem. Dříve zapomenutý a neviditelný prostor dostal novou vizuální dimenzi a opticky ožil. Řidiči dlouho očekávaná investice oprava Žatecké ulice. A výsledek? Kvalitní povrch vozovky, prostor pro cyklisty, osvětlení přechodů pro chodce a zvýšení počtu parkovacích míst. Otázka pro... NAŠI POSLANCI JSOU TU PRO VÁS! Každou první pracovní středu v měsíci tentokrát 1. října (František Berger) a 5. listopadu (Pegy Syrová) vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu. Od do hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1) vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu. Využijte této příležitosti! MARTINA LOSOSE (SMM), kandidáta ze Sdružení Mostečané Mostu na zvolení zastupitelem Kandidujete ve volbách. Proč? Co vás láká na komunální politice? Pracujete na technickém úseku SBD Krušnohor, takže jistě máte hodně práce a ještě k tomu rodinu Necítím se být politikem, jsem běžným občanem, ale srdcem jsem Mostečanem obyvatelem druhého největšího města Ústeckého kraje a čtrnáctého největšího sídla Česka. V Mostě mám kořeny, narodil jsem se zde, a proto mi není lhostejné dění v mém okolí. Jsem rád, že se opravují chodníky a vozovky, že se zřizují nová parkovací místa, jsem nadšený z nového volebního programu SMM, jenž počítá s vytvořením rekreačního parku pro celou rodinu na Šibeníku. Mám dvě malé děti a chci, aby si měly kde hrát. Líbí se mi plácky na hraní mezi domy hezké a bezpečné, pro děti přitažlivé. Jsme připraveni vybudovat dalších čtyřicet dětských plácků. Jsem rád, že také hřiště u škol a sportovních zařízení mohou děti využívat. Věřím, že mi voliči jako mladému člověku, který má zájem o život ve městě dají důvěru a já se budu moci ujmout mandátu zastupitele a pracovat pro ně. To platí i v případě úsilí SMM o zkvalitnění služeb v mostecké nemocnici převedením řízení tohoto zdravotnického zařízení na statutární město Most. V předchozích třech volebních obdobích jsme prokázali, že se řídíme názory lidí, voliče bereme vážně a umíme plnit dané sliby. Obyvatele Mostu obtěžuje dojíždět na vyšetření do jiných nemocnic jen třeba kvůli zastaralému mamografu. A kromě toho Krušnohor výrazně přispívá ke zkrášlování tváře města opravami domů. Na této práci se osobně podílím, což mě těší. I to je důvod, proč se chci aktivně účastnit komunální politiky. (pp)

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Lidé si v tradiční anketě jasně řekli, co je SDRUŽENÍ MOSTEČANÉ MOSTU (SMM) MÁ VOLEBNÍ ČÍSLO 3 Když Sdružení Mostečané Mostu (SMM) v roce 2002 poprvé uspořádalo před komunálními volbami anketu mezi občany, tradiční a zkušenostmi ošlehané politické strany neskrývaly úsměv a braly to jako humorný výstřelek nováčka na politickém kolbišti. O pár let později je úsměv přešel, protože tradiční strany pochopily, že anketa je dobrým pomocníkem při zjišťování nálad mezi občany. Předvolební anketa SMM se proto stala nedílnou součástí přípravy sdružení na volební klání. Z přání a poznámek zapsaných do anketních tiskopisů občany je sestavován volební program SMM nejprve hlavní body, z něhož sestává volební desatero, po podrobné analýze obsahu vrácených anketních dotazníků se pak vytváří podrobný program. VELKÝ ZÁVAZEK Také letos se anketa konala. Její formuláře jste mohli najít v červnovém vydání měsíčníku Krušnohor jako mimořádnou barevnou přílohu a na webových stránkách SMM (www.mostecane.cz). Jakých výsledků se organizátoři dočkali? Zpět bylo doručeno 521 odpovědí. Považujeme to za velký úspěch i projev důvěry občanů vůči Sdružení Mostečané Mostu. Kdyby nám lidé nevěřili, jistě by na anketu v takovém množství nereagovali. Cítíme to jako závazek vůči nim a jejich přání a připomínky jsme zohlednili při sestavování podrobného volebního programu, sdělil sekretář sdružení František Ryba. ANALÝZA Na téměř všech anketních lístcích se objevila dvě hlavní témata: zdravotnictví, nepřizpůsobiví a bezpečnost obyvatel. Tato dvě témata jsou zcela dominantní (jsou obsažena v 90 procentech odevzdaných formulářů). ZDRAVOTNICTVÍ V případě zdravotnictví respondenti kritizují současnou situaci v mostecké nemocnici. Vadí jim velký počet lékařů cizinců, jejich neschopnost dorozumívat se s pacienty v českém jazyce; špatný přístup personálu k pacientům; lidé poukazují na nedostatečné vybavení nemocnice zdravotnickou technikou, kterou navíc považující za zaostávající, neřku-li přímo zastaralou; ženy by přivítaly vyšetření na mamografu v Mostě, zatím jsou posílány do Chomutova, kde je technika na úrovni doby modernější; respondentům vadí i technický stav budov včetně jejich vzhledu; vyjadřují se k výtahům rádi by je modernizovali a zvýšili jejich počet, zlepšili čistotu v nich; čistotu by bylo vhodné zlepšit v celé nemocnici; kritizují nedostatečnou kapacitu parkoviště. Respondenti také vyjadřovali obavy z nedostatku míst v LDN a vůbec k perspektivě existence mosteckého zařízení. NEPŘIZPŮSOBIVÍ Respondentům vadí neustále se zvyšující počet nepřizpůsobivých jedinců. Poukazují na soustavné porušování nočního klidu, vyhrocování sousedských vztahů, agresivní chování na veřejných místech. Navrhují, aby město proti nepřizpůsobivým razantně zasahovalo a neustále vyvíjelo tlak na poslance a senátory, aby formou zákonodárné iniciativy přispěli k takové úpravě legislativy, která by bránila nepřizpůsobivým v jejich špatném chování a nutila je pracovat. Respondenti spojovali tuto problematiku i se souvisejícími tématy zvýšení represe proti uživatelům drog (včetně konzumentů nadměrného množství alkoholu), zneužívání sociálních dávek apod. Toto je část z množství vyplněných anketních formulářů. BEZPEČNOST OBČANŮ Pokud jde o zajištění bezpečnosti občanů, respondenti navrhují zvýšit počet strážníků a frekvenci výkonu služeb pěších hlídek v ulicích. KLADNÉ HODNOCENÍ Respondenti velmi kladně hodnotili čistotu města zajišťovanou technickými službami i organizování veřejně prospěšných prací. Překvapivě pozitivně se vyjadřovali i k napouštění jezera Most jako k novému přírodnímu prvku v krajině, který ji do budoucna může přinést užitek, včetně vylepšení image města Mostu. Sportovně založení lidé chválili snahu o budování sítě cyklostezek ve městě i okolí. Pozitivně byly hodnoceny i možnosti k relaxaci přímo v Mostě (Matylda, Benedikt, Ressl, Šibeník, autodrom, hipodrom, aquadrom, aerodrom, využití školních tělocvičen a hřišť pro sportování dospělých po návratu ze zaměstnání). Rodiče by přivítali větší počet dětských plácků. CO JE TŘEBA ZLEPŠIT Pokud jde o připomínky, pak vedle již zmíněných dvou stěžejních témat (zdravotnictví nepřizpůsobiví a bezpečnost občanů) se respondenti vyjadřovali k dalším záležitostem (ať jednou či vícekrát). Přinášíme souhrn poznatků z opakovaných připomínek: Propagace: město by mělo více propagovat samo sebe: zelený Most (město není černou dírou), ale i současný Most jako město královské a hornické (s odkazy na původní tradice a na existenci Podkrušnohorského technického muzea). MHD: úpravou jízdních řádů by měl dopravní podnik zajistit možnost přestupů z autobusů a tramvají na odjíždějící vlaky a od přijíždějících vlaků na odjezdy tramvají a autobusů // revizoři Hlavní dvě témata vzešlá z ankety se stala obsahem bannerů (modrých) zavěšených na budově SBD Krušnohor (sídla SMM).

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK SRPEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 8 (115) ZDARMA Skřet. Nestvůrka známá z hororů a pohádek. Člověk neví, co od ní může očekávat. Vizáž budící hrůzu nevěstí nic

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LEDEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 1 (120) ZDARMA Nezávislý 33letý Jan Paparega, kandidující ve volbách za Severočechy Most, byl jednomyslně zvolen primátorem

Více

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 22 Číslo 3/2014 Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 V souvislosti s novou legislativou

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník IX 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 12 číslo 4 13. 4. 2015 SENIOŘI Příprava na stárnutí populace v České republice se ještě zintenzivní HANDICAP Úřad práce ČR začal vydávat nové

Více

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice 11/2012 měsíčník Roztok a Žalova Tak a je po volbách Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice Na 138 zemětřesení denně si nikdy nezvyknete Pozoruhodný (ekonomicko-společenský)

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

Budeme si vědět s odpady rady?

Budeme si vědět s odpady rady? Ročník Roãník 12 15 č. ã. 4/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový Vodohospodáfiství, průmysl ekologie

Více

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy?

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy? Noviny volebního sdružení Volby do zastupitelstva 10. 11. října 2014 ekonomika Základní úkol: zbavme město dluhů podnikání Město pomáhá podnikatelům veřejný prostor Slezanku musíme oživit Vychází v říjnu

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

Splnila jsem si sen TV PROGRAM

Splnila jsem si sen TV PROGRAM Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu Konečně noviny, na které jste čekali bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji plnobarevné

Více

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji.

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 4 / 2013 ročník XI. 6 Festival Young for Young v Mostě počtvrté 11 Z Čech až na konec světa od Jakuba k Jakubovi 12 Dlouhá zima zbrzdila čištění města 16 Opravy na bytových domech v letošním roce

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Celková rekonstrukce školky v Libčické

Celková rekonstrukce školky v Libčické O s m i č k a m ě s í č n í k M ě s t s k é č á s t i P r a h a 8 radnice školství zdravotnictví životní prostředí kultura ZDARMA www.praha8.cz Celková rekonstrukce školky v Libčické Více na str. 13 TSK

Více

Rozhovor. Pavel Zedníček: Spořím si, ale rád si nechám poradit.

Rozhovor. Pavel Zedníček: Spořím si, ale rád si nechám poradit. Rozhovor Pavel Zedníček: Spořím si, ale rád si nechám poradit. Magazín klientů Modré pyramidy zdarma www.modrapyramida.cz Aplikace Finanční rádce Modré pyramidy pro ipad najdete na AppStore, pro tablety

Více

moravské hospodářství

moravské hospodářství moravské hospodářství měsíčník pro firmy a veřejnou správu ZÁŘÍ 2012 www.moravskehospodarstvi.cz 2 Co v říjnu čeká voliče a politické strany? 7 Nadstandard v moravských nemocnicích 12 Technické obory vykročily

Více

měsíčník Městské části Praha 8

měsíčník Městské části Praha 8 radnice doprava zdravotnictví bezpečnost kultura sport ZDARMA www.praha8.cz červenec 2009 V Karlíně brzy vyrostou další výrazné budovy Více téma na str. 6 Občané mohou využívat nové světelné křižovatky

Více