MÝTY A FAKTA O DISTRIBUCI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. Odborná publikace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÝTY A FAKTA O DISTRIBUCI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. Odborná publikace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF)"

Transkript

1 MÝTY A FAKTA O DISTRIBUCI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Odborná publikace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) Jiří Šindelář - USF, 2015

2

3 OBSAH Předmluva... 5 Trh životního pojištění v letech Metodika... 7 Podíl nezávislých pojišťovacích zprostředkovatelů na obchodu s životním pojištěním... 8 Metodika Mýtus č. 1 provize rostou Jak je to doopravdy fakta a čísla Metodika Mýtus č. 2 Distribuční náklady dusí pojišťovny...15 Jak je to doopravdy fakta a čísla...15 Metodika...18 Mýtus č. 3 Na životním pojištění už v podstatě pojišťovna nemůže vydělat...19 Jak je to doopravdy fakta a čísla...19 Metodika Mýtus č. 4 Česká republika má nejvíc pojišťováků na světě Jak je to doopravdy fakta a čísla Metodika Mýtus č. 5 kvalitu produkce nikdo nezná Jak je to doopravdy fakta a čísla Metodika Závěrem Použité zdroje // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

4 Španělská 2 Praha tel.: fax: Jiří Šindelář 4 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

5 Předmluva Kvalita obchodu s životním pojištěním je tématem častých debat odborníků i médií. Je nepochybné, že stávající zákonná úprava této činnosti již neodpovídá standardům dnešní doby a poměrům, které na trhu životního pojištění panují. Je proto jedině správné, pokud zákonodárce uvažuje o její novelizaci a vytvoření nových, silnějších pravidel, která přinesou vyšší úroveň ochrany spotřebitele a zároveň férové podmínky pro podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a pojišťoven. Je ale bohužel nemilým pravidlem, že přípravy novely chtějí zneužít také některé zájmové skupiny, zejména pojišťovny, k prosazení svých ryze soukromých, obchodních zájmů. Tato publikace za použití veřejných dat přesvědčivě vyvrací hlavní mýty a účelové výroky, které od zástupců pojišťovací lobby, ve snaze prosadit regulaci odměn zprostředkovatelů, zaznívají. Dává odpověď na základní otázky, které si musí každý představitel státu a zákonodárce v této souvislosti klást. Opravdu představují náklady na distribuci pro pojišťovny neúnosné břemeno? Ohrožují jejich stabilitu či ziskovost? Je kvalita nového obchodu tak špatná, že ospravedlňuje bezprecedentní státní zásah v podobě cenové regulace? Není překvapením, že většina těchto účelově vytvořených fabulací se nezakládá na pravdě. Empirická fakta hovoří jasně a bylo by hrůzným mementem, pokud by si chtěl stát či jeho dozor ulehčit práci zavedením tvrdé (cenové) regulace odměn nebo některých jejích prvků. Takové řešení by přineslo prospěch jen jedné skupině podnikatelů, na úkor všech ostatních, včetně spotřebitelů. I proto věříme, že podobné návrhy nemohou nikdy získat podporu nezávislých státních orgánů, ani zákonodárného sboru České republiky. V Praze, dne Jiří Šindelář předseda USF 5 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

6 Trh životního pojištění v letech Trh životního pojištění v letech Odvětví životního pojištění představuje jeden ze základních pilířů českého pojišťovnictví. Zajištění životních životního rizik pojištění a výpadku představuje příjmu rovněž jeden tvoří ze základních nedílnou pilířů součást českého finančního pojišťovnictví. portfolia Zajištění většiny Odvětví životních českých domácností. rizik a výpadku V uplynulých příjmu rovněž letech tvoří procházel nedílnou tento součást trh finančního bouřlivým portfolia rozvojem většiny a inovacemi. českých domácností. Objevovaly se V nové uplynulých produkty, letech rizika, procházel která tento klienti trh mohou bouřlivým pojistit rozvojem a také a prodejní inovacemi. kanály, Objevovaly kde bylo se nové produkty produkty, životního rizika, pojištění která klienti možno mohou si sjednat. pojistit a také prodejní kanály, kde bylo produkty životního pojištění možno si sjednat. Jak tedy vypadal obchod s novým životním pojištěním v uplynulých letech? Jak tedy vypadal obchod s novým životním pojištěním v uplynulých letech? pohledu celkového předepsaného pojistného došlo nejprve k velkému nárůstu nově sjednaného pojištění a následně k jeho postupnému poklesu. Z pohledu celkového předepsaného pojistného došlo nejprve k velkému nárůstu nově sjednaného pojištění a následně k jeho postupnému poklesu. 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 Nový obchod - celkové předepsané pojistné (ms. Kč) Běžně placené pojistné Jednorázové pojistné Pojistné ŽP_celkem Zdroj: ČAP, Zdroj: ČAP, Nárůst nově sjednaného obchodu byl v uplynulých letech tažen především tzv. jednorázovým Nárůst nově sjednaného obchodu byl v uplynulých letech tažen především tzv. jednorázovým pojistným (jeho podrobnou definici naleznete v části metodika), prodávaným hlavně na pobočkách bank a pojišťoven. Tuto část životního pojištění ovšem není možné hodnotit pozitivně, neboť pojistným (jeho podrobnou definici naleznete v části metodika), prodávaným hlavně na pobočkách bank a pojišťoven. Tuto část životního pojištění ovšem není možné hodnotit pozitivně, neboť se se defacto jedná o nahrazování investičních fondů pojistným produktem. Tedy produktem, který defacto jedná o nahrazování investičních fondů pojistným produktem. Tedy produktem, který není není pro investování určen a měl by sloužit primárně k zajištění rizik. Naopak běžně placené pojistné, které tvoří jádro tradičního pojištění, v tomto období spíše stagnovalo. pro investování určen a měl by sloužit primárně k zajištění rizik. Naopak běžně placené pojistné, které tvoří jádro tradičního pojištění, v tomto období spíše stagnovalo. Z pohledu pohledu počtu počtu nově nově sjednaných sjednaných smluv smluv se se slova slova o stagnaci o stagnaci víceméně víceméně potvrzují. potvrzují. Zatímco Zatímco pojišťovny pojišťovny každoročně zaregistrují okolo cca. 1 milionu nových pojistných smluv o životním pojištění, každoročně zaregistrují okolo cca. 1 milionu nových pojistných smluv o životním pojištění, má se za má se za to, že počet pojištěných osob (tj. účastníků pojištění) dlouhodobě stagnuje. to, že počet pojištěných osob (tj. účastníků pojištění) dlouhodobě stagnuje. 6 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

7 Nový obchod - nově sjednané smlouvy (ks) 1,200,000 1,000, , , , , Zdroj: ČAP, Zdroj: ČAP, Celkově Celkově se se tedy tedy dá dá říci, říci, že v že posledních v posledních letech letech obchod obchod s životním s životním pojištěním pojištěním procházel procházel po předchozím po předchozím nárůstu stagnací nárůstu až mírným stagnací poklesem. až mírným Uvnitř poklesem. celkové masy Uvnitř sjednaných celkové masy smluv a sjednaných miliard vybraného smluv pojistné a miliard ale docházelo vybraného k velkým pojistné proměnám, ale docházelo které, jak k uvidíme velkým proměnám, dále, jsou významné které, pro jak úvahy uvidíme o výši dále, provizí jsou a nákladech významné na pro služby úvahy zprostředkovatelů. o výši provizí a nákladech na služby zprostředkovatelů. Metodika Běžně placené pojistné se platí pravidelně v dohodnutých obdobích, např. měsíčně, pololetně, Metodika ročně. Běžně placené pojistné se platí pravidelně v dohodnutých obdobích, např. měsíčně, pololetně, ročně. Jednorázové pojistné je stanoveno na celou dobu pojištění a platí se jednorázově, většinou při Jednorázové počátku pojištění. pojistné je stanoveno na celou dobu pojištění a platí se jednorázově, většinou při počátku pojištění. Počet nově uzavřených smluv počet nových smluv o životním pojištění uzavřených v daném Počet nově uzavřených smluv počet nových smluv o životním pojištění uzavřených v daném časovém období. časovém období. 7 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

8 Podíl pojišťovacích zprostředkovatelů na obchodu s životním pojištěním Podíl nezávislých pojišťovacích zprostředkovatelů na obchodu s životním pojištěním Nezávislí pojišťovací zprostředkovatelé (tedy pojišťovací zprostředkovatelé, kteří nejsou vázáni exkluzivně Nezávislí jen pojišťovací na jednu zprostředkovatelé pojišťovnu) mají (tedy v prodeji pojišťovací životního zprostředkovatelé, pojištění tradičně kteří velmi nejsou silnou vázáni roli. Stále více exkluzivně lidí vyhledává jen na jednu jejich pojišťovnu) služby, především mají v prodeji s ohledem životního na pojištění nezávislou tradičně nabídku velmi silnou produktů roli. více pojišťoven, Stále více snadnější lidí vyhledává dostupnost jejich služby, a možnost především individuálního s ohledem nastavení na nezávislou pojištění nabídku na produktů míru. více pojišťoven, snadnější dostupnost a možnost individuálního nastavení pojištění na míru. Vypočítat přesný tržní podíl nezávislých pojišťovacích zprostředkovatelů na nově sjednaném životním Vypočítat pojištění přesný není tržní snadné. podíl nezávislých Jistou představou pojišťovacích dávají zprostředkovatelů data sdružení finančních nově zprostředkovatelů sjednaném životním pojištění není snadné. Jistou představou dávají data sdružení finančních zprostředkova- a finančních poradců USF a AFIZ 1, ta však nezahrnují několik významných společností, které nejsou telů a finančních poradců USF a AFIZ, ta však nezahrnují několik významných společností, které jejich členy. Za tímto účelem jsme proto podnikli šetření u nejvýznamnějších společností 2 stojících nejsou jejich členy. Za tímto účelem jsme proto podnikli šetření u nejvýznamnějších společností mimo stojících profesní mimo sdružení profesní a sdružení také zahrnuli a také do zahrnuli výpočtu do výpočtu data za pojišťovací data za pojišťovací makléře makléře (AČPM), (AČPM), kteří životní pojištění kteří životní rovněž pojištění sjednávají. rovněž sjednávají. Výsledkem Výsledkem je následující je následující podíl podíl pojišťovacích pojišťovacích zprostředkovatelů zprostředkovatelů na novém celkovém obchodu, novém který obchodu, již lze který považovat již lze považovat za úplný. za na celkovém úplný. Podíl PZ na předepsaném pojistném u nových smluv (%) 14% 9% 77% Pojišťovací zprostředkovatelé sdružení v USF a AFIZ Pojišťovací zprostředkovatelé mimo sdružení Ostatní (pobočky a vázaní agenl pojišťoven, internet atd.) Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM. Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Na první pohled se podíl zprostředkovatelů zdá relativně nízký. To je dáno tím, že velkou část objemu pojistného u nových smluv tvoří právě jednorázové vklady. Podíváme-li se však na pravidelně Na první pohled se podíl zprostředkovatelů zdá relativně nízký. To je dáno tím, že velkou část objemu pojistného (běžně) placené u nových pojistné, smluv které tvoří je právě klíčové jednorázové z pohledu vklady. zajištění Podíváme- li rizik klientů se a také však z na pohledu pravidelně ekonomiky pojišťoven, pojistné, je které již obrázek je klíčové zcela jiný. z pohledu zajištění rizik klientů a také z pohledu ekonomiky (běžně) placené pojišťoven, je již obrázek zcela jiný. 1) Asociace sdružující nejvýznamnější pojišťovací agenty, tedy jakési zaměstnavatele pojišťovacích zprostředkovatelů, na českém trhu. Dle dostupných odhadů zaštiťují cca dvě třetiny finančních zprostředkovatelů působících v oblasti životního pojištění. 2) Fincentrum, a.s. 1 Asociace sdružující nejvýznamnější pojišťovací agenty, tedy jakési zaměstnavatele pojišťovacích zprostředkovatelů, na českém 8 // Mýty trhu. a fakta Dle o distribuci dostupných životního odhadů pojištění zaštiťují cca dvě třetiny finančních zprostředkovatelů působících v oblasti životního pojištění. 2 Fincentrum, a.s.

9 Podíl PZ na předepsaném běžně placeném pojistném u nových smluv (%) Podíl PZ na předepsaném běžně placeném pojistném u nových smluv (%) 23% 23% 48% 48% 29% 29% Pojišťovací zprostředkovatelé sdružení v USF a AFIZ Pojišťovací Pojišťovací zprostředkovatelé zprostředkovatelé sdružení mimo sdružení v USF a AFIZ Pojišťovací Ostatní (pobočky zprostředkovatelé a vázaní agenl mimo pojišťoven, sdružení internet atd.) Ostatní (pobočky a vázaní agenl pojišťoven, internet atd.) Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Data Data ukazují, ukazují, že že více více než než tři tři čtvrtiny čtvrtiny běžně běžně placeného placeného pojistného pojistného u nových u nových smluv smluv protečou protečou přes přes Data pojišťovací pojišťovací ukazují, zprostředkovatele. že více než tři čtvrtiny Jejich Jejich pozice běžně pozice v placeného v distribuci distribuci tohoto pojistného tohoto finančního u nových produktu smluv protečou je je tedy naprosto na-prosto a klíčová nezastupitelná. zprostředkovatele. a nezastupitelná. To potvrzuje Jejich To potvrzuje pozice i samotný v distribuci i samotný podíl u tohoto podíl nově u sjednaných nově finančního sjednaných smluv. produktu smluv. je tedy naprosto přes pojišťovací klíčová klíčová a nezastupitelná. To potvrzuje i samotný podíl u nově sjednaných smluv. Podíl PZ na nově uzavřených smlouvách (%) Podíl PZ na nově uzavřených smlouvách (%) 36% 36% 38% 38% 26% Pojišťovací zprostředkovatelé sdružení v USF 26% a AFIZ Pojišťovací Pojišťovací zprostředkovatelé zprostředkovatelé sdružení mimo sdružení v USF a AFIZ Pojišťovací Ostatní (pobočky zprostředkovatelé a vázaní agenl mimo pojišťoven, sdružení internet atd.) Ostatní (pobočky a vázaní agenl pojišťoven, internet atd.) Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Zdroj: USF, Zdroj: AFIZ, USF, ČAP, AFIZ, ČAP, AČPM, Sečteno a podtrženo, pojišťovací zprostředkovatelé hrají při prodeji životního Sečteno pojištění a zásadní podtrženo, roli. Vezmeme- li pojišťovací počet zprostředkovatelé nově sjednaných 9 // hrají Mýty smluv, a fakta při o distribuci prodeji téměř životního dvě životního pojištění třetiny pojištění nového životního zásadní roli. pojištění Vezmeme- li je uzavřeno počet nově prostřednictvím sjednaných smluv, nezávislých téměř pojišťovacích dvě třetiny

10 Sečteno a podtrženo, pojišťovací zprostředkovatelé hrají při prodeji životního pojištění zásadní roli. Vezmeme-li počet nově sjednaných smluv, téměř dvě třetiny nového životního pojištění je uzavřeno prostřednictvím nezávislých pojišťovacích zprostředkovatelů. Tento fakt se tedy musí nutně projevit i v dalších parametrech, jako je výše odměny zprostředkovatelů, počet zprostředkovatelů anebo dělba marže (zisku) mezi pojišťovnou a zprostředkovateli. Jak ukážeme dále, tento fakt je také zásadní při hodnocení dopadu regulace provizí, navrhované českými pojišťovnami. Metodika Počet nově uzavřených smluv počet nových smluv o životním pojištění uzavřených v daném časovém období. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv zahrnuje veškeré částky pojistného splatné podle nově sjednaných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k následujícím účetním obdobím. USF a AFIZ asociace sdružující nejvýznamnější pojišťovací agenty, tedy jakési zaměstnavatele pojišťovacích zprostředkovatelů, na českém trhu. Dle dostupných odhadů zaštiťují cca 80% pojišťovacích zprostředkovatelů působících v oblasti životního pojištění. 10 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

11 MÝTUS Č. 1 PROVIZE SETRVALE ROSTOU Mýtus č. 1 provize setrvale rostou Často jsme v médiích svědky výroků o tom, že náklady na prodej produktů životního pojištění stále Často a neudržitelně jsme v médiích rostou, svědky údajně výroků v jakési o tom, provizní že náklady spirále. na Ostatně, prodej i produktů na samotném životního trhu pojištění je tento stále mýtus a neudržitelně neustálého růstu rostou, distribučních údajně v jakési nákladů provizní a provizí spirále. hluboce Ostatně, zakořeněn. i na Jak samotném je to doopravdy? trhu je tento mýtus neustálého růstu distribučních nákladů a provizí hluboce zakořeněn. Jak je to doopravdy? Jak je to doopravdy fakta a čísla Jak je to doopravdy fakta a čísla Pro posouzení skutečného vývoje distribučních nákladů/provizí použijeme tři ukazatele: vývoj Pro provizních posouzení nákladů skutečného vydaných vývoje pojišťovnami distribučních v absolutní nákladů/provizí hodnotě, použijeme vývoj průměrného tři ukazatele: provizního vývoj provizních nákladu na nákladů jednu sjednanou vydaných smlouvu pojišťovnami a vývoj v poměru absolutní distribučních hodnotě, vývoj nákladů průměrného na celkovém provizního předepsaném nákladu pojistném. na jednu sjednanou smlouvu a vývoj poměru distribučních nákladů na celkovém předepsaném pojistném. Pokud se podíváme na celkovou výši provizních nákladů vydaných jako odměny zprostředkovatelům v uplynulých letech, vidíme, že tyto mírně, ale setrvale narůstaly, až do loňského poklesu. Pokud se podíváme na celkovou výši provizních nákladů vydaných jako odměny zprostředkovatelům v uplynulých letech, vidíme, že tyto mírně, ale setrvale narůstaly, až do loňského poklesu. Vývoj distribučních nákladů ŽP v absolutní hodnotě (]s. Kč) 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, ,700,000 1,500,000 1,300,000 1,100, , , , , , ,000 Unkn Form Pořizovací náklady Provizní náklady Počet nově uzavřených smluv Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Už Už z křivky křivky na na vedlejší vedlejší ose ose však však můžeme můžeme vycítit, vycítit, že že tento tento vývoj vývoj byl byl velmi velmi pevně pevně svázán svázán s počtem s počtem nově sjednaných nově sjednaných smluv. smluv. Pokud Pokud vydělíme vydělíme celkovou celkovou sumu sumu provizních provizních nákladů nákladů tímto tímto počtem, počtem, dostaneme dostaneme velmi významný velmi významný ukazatel: ukazatel: průměrné průměrné náklady náklady na jednu na jednu sjednanou sjednanou smlouvu. smlouvu. Tento Tento ukazatel ukazatel hraje v hraje našem v našem problému problému zásadní zásadní úlohu, úlohu, neboť neboť ukazuje, ukazuje, kolik kolik v průměru v průměru vydají vydají pojišťovny pojišťovny zprostředkovatelům za jednu sjednanou smlouvu. A jaký byl jeho vývoj v uplynulých letech? zprostředkovatelům za jednu sjednanou smlouvu. A jaký byl jeho vývoj v uplynulých letech? 11 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

12 Vývoj průměrných distribučních nákladů na jednu sjednanou smlouvu Vývoj průměrných distribučních nákladů na jednu sjednanou smlouvu 12,000 Kč 12,000 Kč 10,000 Kč 10,000 Kč 8,000 Kč 8,000 Kč 6,000 Kč 6,000 Kč 4,000 Kč 4,000 Kč 2,000 Kč 2,000 Kč 0 Kč Kč Pořizovací náklady na smlouvu Provizní náklady na smlouvu Pořizovací náklady na smlouvu Provizní náklady na smlouvu Zdroj: Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Asi Asi velmi velmi překvapivě překvapivě pro pro mnohé mnohé čtenáře, čtenáře, průměrný průměrný provizní provizní náklad náklad na smlouvu na smlouvu od roku od 2009 roku do 2009 roku Asi velmi překvapivě pro mnohé čtenáře, průměrný provizní náklad na smlouvu od roku 2009 do roku 2012 do roku setrvale 2012 klesal. setrvale Teprve klesal. v Teprve roce 2013 v roce došlo 2013 k mírnému došlo k nárůstu, mírnému souvisejícímu nárůstu, souvisejícímu patrně s poklesem patrně 2012 s poklesem setrvale nového klesal. obchodu. Teprve roce Znamená 2013 došlo to tedy, mírnému že až do loňského nárůstu, souvisejícímu roku pojišťovny patrně ve skutečnosti poklesem nového obchodu. Znamená to tedy, že až do loňského roku pojišťovny ve skutečnosti vydávaly za nového vydávaly obchodu. za každou Znamená smlouvu to sjednanou tedy, že až pojišťovacími do loňského zprostředkovateli roku pojišťovny ve méně. skutečnosti vydávaly za každou smlouvu sjednanou pojišťovacími zprostředkovateli méně. každou smlouvu sjednanou pojišťovacími zprostředkovateli méně. A pojďme ještě dál, dál, jaký jaký je poměr je poměr provizních provizních nákladů nákladů na celkové na celkové mase nově mase předepsaného nově předepsaného pojist- A pojďme ještě dál, jaký je poměr provizních nákladů na celkové mase nově předepsaného pojistného? pojistného? Vývoj poměru distribučních nákladů na předepsaném pojistném (% a ]s Kč) Vývoj poměru distribučních nákladů na předepsaném pojistném (% ]s Kč) 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (ŽP celkem) Předepsané hrubé pojistné nově uzavřených smluv (ŽP celkem) Pořizovací náklady na nový předpis Pořizovací náklady na nový předpis Provizní náklady na nový předpis Provizní náklady na nový předpis 40,000,000 40,000,000 35,000,000 35,000,000 30,000,000 30,000,000 25,000,000 25,000,000 20,000,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 0 Unkn Unkn Form Form Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Vidíme, že i i tento tento podíl podíl je je oproti oproti roku roku zhruba zhruba o pět o pět procentních procentních bodů bodů nižší. nižší. I v poměru I v poměru na korunu nově na Vidíme, že tento podíl je oproti roku 2008 zhruba pět procentních bodů nižší. poměru na korunu nově vybraného vybraného pojistného pojistného tak pojišťovny tak pojišťovny vyplatí vyplatí na odměnách na odměnách zprostředkovatelů zprostředkovatelů dlouhodobě méně. korunu nově vybraného pojistného tak pojišťovny vyplatí na odměnách zprostředkovatelů dlouhodobě méně. dlouhodobě méně. 12 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

13 Pojďme se ještě zvlášť podívat na obchodní produkci (nové smlouvy) očištěné o vliv spekulativního jednorázového se ještě zvlášť pojištění. podívat na Tedy obchodní na kategorii, produkci kde, (nové jak bylo smlouvy) řečeno očištěné dříve, nezávislí o vliv spekulativního pojišťovací Pojďme jednorázového zprostředkovatelé pojištění. dominují. Tedy Pokud na kategorii, spočítáme kde, průměrné jak bylo distribuční řečeno náklady dříve, nezávislí pouze na pojišťovací smlouvy zprostředkovatelé s běžně (pravidelně) dominují. placeným Pokud pojistným, spočítáme získáme průměrné opět překvapivý distribuční výsledek. náklady pouze na smlouvy s běžně (pravidelně) placeným pojistným, získáme opět překvapivý výsledek. Vývoj distribučních nákladů na jednu sjednanou smlouvu_běžně placené pojistné 16,000 Kč 14,000 Kč 12,000 Kč 10,000 Kč 8,000 Kč 6,000 Kč 4,000 Kč 2,000 Kč 0 Kč Pořizovací náklady na smlouvu Provizní náklady na smlouvu Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Zatímco celkové distribuční (pořizovací náklady) mírně mírně rostou, rostou, průměrný průměrný provizní provizní náklad náklad za poslední za poslední stagnuje roky stagnuje či dokonce či dokonce mírně mírně klesá. klesá. Distribuce přes přes pojišťovací zprostředkovatele v jejich dominantní oblasti běžně placeného pojistného je je tak tak pro pro pojišťovny pojišťovny dlouhodobě dlouhodobě spíše spíše efektivnější, efektiv- roky respektive nější, respektive levnější. levnější. Analýza statistických dat nám tedy tedy ukazuje, že celková že celková suma suma vyplacených provizí provizí je úzce je úzce svázána svázána s počtem s nově počtem sjednaných nově smluv, sjednaných přesně smluv, v duchu přesně zákonitostí v duchu obchodu. zákonitostí Na druhé straně průměrná provize vyplacená za jednu smlouvu o životním pojištění, i poměr provizních nákladů na novém pojistném dlouhodobě stagnuje. Neplatí tedy rčení o neudržitelné obchodu. Na druhé straně průměrná provize vyplacená za jednu smlouvu o životním provizní spirále, pojištění, ale je i poměr tomu právě provizních naopak: nákladů distribuce na pro novém zprostředkovatele pojistném dlouhodobě je pro pojišťovny dlouhodobě Neplatí spíše tedy levnější. rčení o neudržitelné provizní spirále, ale je tomu právě stagnuje. naopak: distribuce pro zprostředkovatele je pro pojišťovny dlouhodobě spíše levnější. Metodika Pořizovací náklady na pojistné smlouvy ( pořizovací náklady ) představují všechny náklady vzniklé s uzavřením pojistné smlouvy (tj. provize vyplácené zprostředkovatelům za uzavření pojistné smlouvy, platy, superprovize vyplácené zaměstnancům za uzavření pojistné smlouvy, náklady na vyhotovení pojistných spisů, správní náklady na zpracování návrhů a vydání pojistné smlouvy a náklady na reklamu či jinou propagaci). Jedná se tedy defacto o širší sumu všech distribučních (či chceme- li obchodních) nákladů, včetně nákladů na propagaci. 13 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

14 Metodika Pořizovací náklady na pojistné smlouvy ( pořizovací náklady ) představují všechny náklady vzniklé s uzavřením pojistné smlouvy (tj. provize vyplácené zprostředkovatelům za uzavření pojistné smlouvy, platy, superprovize vyplácené zaměstnancům za uzavření pojistné smlouvy, náklady na vyhotovení pojistných spisů, správní náklady na zpracování návrhů a vydání pojistné smlouvy a náklady na reklamu či jinou propagaci). Jedná se tedy defacto o širší sumu všech distribučních (či chceme-li obchodních) nákladů, včetně nákladů na propagaci. Náklady na provize zprostředkovatelům ( provizní náklady ) představují podskupinu pořizovacích nákladů, z logiky věci jde náklady na vyplacené odměny externím sítím (tj. provize zprostředkovatelům). Počet nově uzavřených smluv počet nových smluv o životním pojištění uzavřených v daném časovém období. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv zahrnuje veškeré částky pojistného splatné podle nově sjednaných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k následujícím účetním obdobím. 14 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

15 MÝTUS Č. 2 DISTRIBUČNÍ NÁKLADY DUSÍ POJIŠŤOVNY Mýtus Náklady na č. 2 distribuci Distribuční údajně neúměrně náklady zatěžují dusí a dusí pojišťovny bilance pojišťoven. Situace v České republice je v tomto směru výrazně horší než situace ve srovnatelných zemích Evropy. Opravdu? Náklady na distribuci údajně neúměrně zatěžují a dusí bilance pojišťoven. Situace v České republice je v tomto směru výrazně horší než situace ve srovnatelných zemích Evropy. Opravdu? Jak je to doopravdy fakta a čísla Jak Abychom je to doopravdy se podívali na zoubek fakta a výše čísla uvedenému tvrzení, pojďme si udělat malé mezinárodní Abychom srovnání. se Jako podívali kritérium na zoubek vezměme výše podíl uvedenému provizních tvrzení, nákladů, pojďme použitý si udělat již v předchozí malé mezinárodní kapitole, srovnání. a provozních Jako nákladů kritérium pojišťoven2. vezměme podíl Tento provizních mezinárodně nákladů, srovnatelný použitý ukazatel již v předchozí v kostce kapitole, vyjadřuje, a provozních kolik procent nákladů z nákladů pojišťoven na svůj 2. provoz Tento mezinárodně vydají pojišťovny srovnatelný ročně na ukazatel provize v zprostředkovatelům. kostce vyjadřuje, kolik procent z nákladů na svůj provoz vydají pojišťovny ročně na provize zprostředkovatelům. Pro srovnání využijeme čtyři dobře známé země: Pro srovnání využijeme čtyři dobře známé země: - Německo nám blízký, velký a vyspělý pojistný trh. - Německo nám blízký, velký a vyspělý pojistný trh. - Polsko nám blízký, velký východoevropský pojistný trh. - Polsko nám blízký, velký východoevropský pojistný trh. - Maďarsko nám blízký, velikostí srovnatelný východoevropský pojistný trh - Maďarsko nám blízký, velikostí srovnatelný východoevropský pojistný trh - Holandsko silně regulovaný, velikostí srovnatelný západoevropský trh - Holandsko silně regulovaný, velikostí srovnatelný západoevropský trh Pojďme Pojďme se se nejprve nejprve podívat, podívat, jak jak vypadá vypadá situace situace v ČR. v ČR. Je Je zjevné, zjevné, že že stejně stejně jako jako u průměrných u průměrných nákladů nákladů na smlouvu, na smlouvu, i poměr i poměr provizních provizních a provozních a provozních nákladů nákladů v posledních v posledních letech poklesl. letech Navíc poklesl. tento Navíc poměr tento poměr zjevně odpovídá zjevně poměru odpovídá zprostředkovatelů poměru zprostředkovatelů na obchodní na produkci obchodní životního produkci pojištění. životního Stejně pojištění. jako u jiných Stejně odvětví, jako u jiných i ve finančnictví odvětví, i ve platí, finančnictví že schopnost platí, získat že schopnost zákazníka získat je tou zákazníka nejnákladnější je tou položkou nejnákladnější položkou a pakliže pojišťovny outsourcují tuto činnost na zprostředkovatele, musí počítat a pakliže pojišťovny outsourcují tuto činnost na zprostředkovatele, musí počítat s tím, že za ní vydají s tím, že za ní vydají příslušnou část nákladů, které by jinak vyplatily svým zaměstnancům. příslušnou část nákladů, které by jinak vyplatily svým zaměstnancům. Česká republika - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (cs. Kč) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Pojďme 2) Life a se Composite-Life však podívat, Insurance jak vypadá Undertakings. situace v ostatních zemích. 2 Life a Composite- Life Insurance Undertakings. 15 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

16 Pojďme se však podívat, jak vypadá situace v ostatních zemích. Německo - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. EURO) Německo - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. EURO) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, Polsko - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. PLN) Polsko - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. PLN) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

17 Maďarsko - - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP ŽP (mil. (mil. HUF) HUF) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, U všech tří tří uvedených zemí zemí platí, platí, že že poměr poměr provizních provizních nákladů nákladů na na nákladech nákladech provozních provozních dosahuje dosahuje U srovnatelné všech tří uvedených výše výše a má má zemí velmi velmi platí, podobný podobný že poměr průběh. průběh. provizních V V Polsku Polsku nákladů je je dokonce, dokonce, na nákladech v souladu v souladu provozních s tím, s tím, jak jak dosahuje probíhá probíhá srovnatelné přerozdělování výše obchodního a má velmi koláče, koláče, podobný situace průběh. více V Polsku dramatická. je dokonce, Situace v souladu v v Německu, s tím, vyspělém jak probíhá ev- přerozdělování evropském trhu, trhu, je obchodního je jednoznačně koláče, srovnatelná situace s údajně s údajně více dramatickou dramatickou dramatická. Situace situací situací u nás u v Německu, nás v ČR. v ČR. vyspělém evropském trhu, je jednoznačně srovnatelná s údajně dramatickou situací u nás v ČR. Na závěr se pojďme podívat na na výrazného proponenta regulace pojistného trhu, Nizozemské krá- Na závěr se pojďme podívat na výrazného proponenta regulace pojistného trhu, Nizozemské království. Tato Tato země země je výrazným je výrazným zastáncem zastáncem silné regulace silné regulace pojišťovnictví pojišťovnictví a pojišťovacího a pojišťovacího zprostřed- království. Tato země je výrazným zastáncem silné regulace pojišťovnictví a pojišťovacího zprostředkování. K roku 2013 K roku zde 2013 došlo zde po došlo postupné postupné limitaci limitaci provizí provizí k jejich k jejich úplnému úplnému zákazu. zákazu. Vidíme však, zprostředkování. K roku 2013 zde došlo po postupné limitaci provizí k jejich úplnému zákazu. Vidíme však, že poměr že poměr provizních provizních a provozních a nákladů je, po poklesu v letech , , rámcově na stejné na stejné však, že poměr provizních a provozních nákladů je, po poklesu letech , rámcově na stejné úrovni jako ve ve střední Evropě. Evropě. úrovni jako ve střední Evropě. Nizozemí - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. EURO) Nizozemí - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. EURO) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Zdroj: OECD OECD Insurance Insurance statistics, statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

18 Sečteno a podtrženo, bilance pojišťoven v ČR je, co se týče provizních nákladů, srovnatelná s vyspělými západoevropskými trhy i s našimi středoevropskými sousedy. Poměr provizních na celkových provozních nákladech pojišťoven pak těsně odpovídá poměru zprostředkovatelů na novém obchodu s životním pojištěním, který na ně pojišťovny outsourcovaly a tudíž jej musí zaplatit. Příklad Holandska pak ukazuje, že ani limitace provizí nepřináší zásadní změnu. Povede pouze k poškození klienta. Metodika Náklady na provize zprostředkovatelům ( provizní náklady ) představují podskupinu pořizovacích nákladů, z logiky věci jde náklady na vyplacené odměny externím sítím (tj. provize zprostředkovatelům). Hrubé provozní náklady ( provozní náklady ) představují náklady na běžný provoz pojišťovny, zahrnují pořizovací náklady, správní režie a provize od zajistitelů a podíly na ziscích. 18 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

19 Mýtus MÝTUS č. Č. 3 3 Na NA životním ŽIVOTNÍM pojištění POJIŠTĚNÍ už v podstatě UŽ V PODSTATĚ pojišťovna POJIŠŤOVNA nemůže Mýtus NEMŮŽE č. VYDĚLAT Na životním pojištění už podstatě pojišťovna nemůže vydělat vydělat Občas se setkáváme s tvrzením, že české pojišťovny už díky přebujelé a nákladné distribuci Občas se se setkáváme s tvrzením, že české že české pojišťovny pojišťovny už díky přebujelé už díky přebujelé a nákladné distribuci nákladné pojišťova- distribuci pojišťovacích zprostředkovatelů nemůžou v podstatě na produktech životního pojištění ani vydělat. pojišťovacích zprostředkovatelů zprostředkovatelů nemůžou nemůžou v podstatě na podstatě produktech na produktech životního pojištění životního ani pojištění vydělat. ani Realita vydělat. je Realita je ale výrazně odlišná. ale Realita výrazně je ale odlišná. výrazně odlišná. Jak je to doopravdy fakta a čísla Jak je to doopravdy fakta čísla Jak je to doopravdy fakta a čísla Ve skutečnosti je totiž poskytování životního pojištění v České republice vysoce, nadprůměrně Ve skutečnosti je je totiž poskytování životního pojištění v České republice vysoce, nadprůměrně ziskovým podnikáním. Vezmeme- li za příklad tzv. míru návratnosti vlastního kapitálu (Return on ziskovým podnikáním. Vezmeme-li Vezmeme- li za příklad tzv. míru návratnosti vlastního kapitálu (Return on on Equity, ROE) jsou české životní pojišťovny výrazně ziskovější než jejich slovenské, francouzské, ale Equity, ROE) jsou české životní pojišťovny výrazně ziskovější než jejich slovenské, francouzské, ale ale třeba i německé protějšky. třeba německé protějšky. ROE životních pojišťoven (2012) ROE životních pojišťoven (2012) 25.0% 25.0% 20.0% 20.0% 15.0% 15.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% Polsko ČR Německo Francie Slovensko Maďarsko - 5.0% Polsko ČR Německo Francie Slovensko Maďarsko - 5.0% % % Zdroj: Zdroj: OECD OECD Insurance Insurance statistics, statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, ROE univerzálních (kompozitních) pojišťoven (2012) ROE univerzálních (kompozitních) pojišťoven (2012) 25.0% 25.0% 20.0% 20.0% 15.0% 15.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% ČR Maďarsko Slovensko Francie ČR Maďarsko Slovensko Francie Zdroj: Zdroj: OECD OECD Insurance Insurance statistics, statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

20 České pojišťovny na životním pojištění i přes stávající nasycení trhu a vzájemnou konkurenci vydělávají nepoměrně více, než v okolních zemích. Zdrojem těchto zisků jsou poplatky klientů, které se však právě díky tlaků nezávislých zprostředkovatelů daří každý rok stlačovat, ať už jde o ceny životních rizik nebo třeba povinného ručení. Pokud by spotřebitelé přišli o nabídku a nezávislé srovnání, dá se předpokládat, že poplatky a nákladovost produktů by opět vyletěly raketově vzhůru Metodika ROE (Return on Equity) míra návratnosti vlastního kapitálu, vypočítaná jako poměr čistého zisku a vlastního kapitálu firmy. U velkých korporací se jedná o jeden z klíčových indikátorů jejich ziskovosti z hlediska vlastníků. Čistě životní pojišťovny (Life insurance companies) poskytují pouze produkty životního pojištění. Univerzální pojišťovny (Composite insurance companies) poskytují jak produkty životního, tak neživotního pojištění. 20 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Řekli o finančních poradcích

Řekli o finančních poradcích Řekli o finančních poradcích Jiří Šindelář Předseda představenstva a výkonný ředitel Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) Finanční zprostředkovatelé a poradci poskytují své

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

Finanční poradenství na českém trhu

Finanční poradenství na českém trhu XII. Fórum Zlaté koruny 27.3.2012 TOP Hotel Praha Finanční poradenství na českém trhu Ing. Michal Knapp CEO a předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. Podíl finančního zprostředkování na českém retailovém

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace V Praze dne 13. července 2012 Č.j.: 781/11 Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013 Tisková konference Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012 Vídeň, 24. ledna 2013 Vienna Insurance Group Nejvýznamnější fakta za rok 2012 Rekordní objem pojistného v přibližné výši 9,9 mld.

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Ing. Jan Pokorný 1 Obsah 1. Zdravotní pojišťovny jako potenciální účastníci trhu smluvního zdravotního pojištění východiska, současná situace 2.

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A ÚVĚROVÉ RIZIKO V ČR

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A ÚVĚROVÉ RIZIKO V ČR HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A ÚVĚROVÉ RIZIKO V ČR JAROSLAV TICHÝ Abstrakt V objemu zadlužení domácností v České republice je dominantní zadlužení prostřednictvím hypotečních úvěrů. S opakovaným růstem zadluženosti

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2014 Řádná valná hromada 30. dubna 2015 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2014... 6 Pojišťovnictví

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje

Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Milan Hradec Abstrakt Cílem stati je charakterizovat stav a současné vývojové tendence pojišťovnictví v ČR. Autor v části 2. stručně charakterizuje vývoj pojišťovnictví

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství

Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství Tento materiál představuje dobrovolný samoregulační standard, k jehož dodržování se společnosti

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

To je přece běžné všude ve světě a ve většině oborů

To je přece běžné všude ve světě a ve většině oborů To je přece běžné všude ve světě a ve většině oborů Tendenčně upravená tabulka. Úmyslně vybírá země s malým počtem distributorů, případně uvádí nesprávná čísla. Taktéž "jabka a hrušky - v některých

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Studie Praha, 13. listopadu, 2014 Ve spolupráci s asociací Efma jsme diskutovali růstové příležitosti a strategie s klíčovými pojišťovnami

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Členství v důležitých organizacích

Členství v důležitých organizacích Press kit Lídr českého pojistného trhu Sídlo: Spálená 75/16, Praha 1, 113 04 Klientský servis: 841 114 114 Adresa centrály: Na Pankráci 123, Praha 4, 140 21 www.ceskapojistovna.cz www.facebook.com/ceskapojistovna

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

Otazníky kolem úspěšnosti projektů v soutěžích GA ČR

Otazníky kolem úspěšnosti projektů v soutěžích GA ČR XLI. Akademické fórum, 23. 5. 2013 Otazníky kolem úspěšnosti projektů v soutěžích GA ČR Pokus o analýzu dat Jaroslav Kupčík Všichni mluví o poklesu úspěšnosti v soutěžích GA ČR Víme, co pokles znamená?

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na popis podstaty a postupu použití metody míry solventnosti jako jedné z metod měření

Více