MÝTY A FAKTA O DISTRIBUCI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. Odborná publikace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÝTY A FAKTA O DISTRIBUCI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. Odborná publikace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF)"

Transkript

1 MÝTY A FAKTA O DISTRIBUCI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Odborná publikace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) Jiří Šindelář - USF, 2015

2

3 OBSAH Předmluva... 5 Trh životního pojištění v letech Metodika... 7 Podíl nezávislých pojišťovacích zprostředkovatelů na obchodu s životním pojištěním... 8 Metodika Mýtus č. 1 provize rostou Jak je to doopravdy fakta a čísla Metodika Mýtus č. 2 Distribuční náklady dusí pojišťovny...15 Jak je to doopravdy fakta a čísla...15 Metodika...18 Mýtus č. 3 Na životním pojištění už v podstatě pojišťovna nemůže vydělat...19 Jak je to doopravdy fakta a čísla...19 Metodika Mýtus č. 4 Česká republika má nejvíc pojišťováků na světě Jak je to doopravdy fakta a čísla Metodika Mýtus č. 5 kvalitu produkce nikdo nezná Jak je to doopravdy fakta a čísla Metodika Závěrem Použité zdroje // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

4 Španělská 2 Praha tel.: fax: Jiří Šindelář 4 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

5 Předmluva Kvalita obchodu s životním pojištěním je tématem častých debat odborníků i médií. Je nepochybné, že stávající zákonná úprava této činnosti již neodpovídá standardům dnešní doby a poměrům, které na trhu životního pojištění panují. Je proto jedině správné, pokud zákonodárce uvažuje o její novelizaci a vytvoření nových, silnějších pravidel, která přinesou vyšší úroveň ochrany spotřebitele a zároveň férové podmínky pro podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a pojišťoven. Je ale bohužel nemilým pravidlem, že přípravy novely chtějí zneužít také některé zájmové skupiny, zejména pojišťovny, k prosazení svých ryze soukromých, obchodních zájmů. Tato publikace za použití veřejných dat přesvědčivě vyvrací hlavní mýty a účelové výroky, které od zástupců pojišťovací lobby, ve snaze prosadit regulaci odměn zprostředkovatelů, zaznívají. Dává odpověď na základní otázky, které si musí každý představitel státu a zákonodárce v této souvislosti klást. Opravdu představují náklady na distribuci pro pojišťovny neúnosné břemeno? Ohrožují jejich stabilitu či ziskovost? Je kvalita nového obchodu tak špatná, že ospravedlňuje bezprecedentní státní zásah v podobě cenové regulace? Není překvapením, že většina těchto účelově vytvořených fabulací se nezakládá na pravdě. Empirická fakta hovoří jasně a bylo by hrůzným mementem, pokud by si chtěl stát či jeho dozor ulehčit práci zavedením tvrdé (cenové) regulace odměn nebo některých jejích prvků. Takové řešení by přineslo prospěch jen jedné skupině podnikatelů, na úkor všech ostatních, včetně spotřebitelů. I proto věříme, že podobné návrhy nemohou nikdy získat podporu nezávislých státních orgánů, ani zákonodárného sboru České republiky. V Praze, dne Jiří Šindelář předseda USF 5 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

6 Trh životního pojištění v letech Trh životního pojištění v letech Odvětví životního pojištění představuje jeden ze základních pilířů českého pojišťovnictví. Zajištění životních životního rizik pojištění a výpadku představuje příjmu rovněž jeden tvoří ze základních nedílnou pilířů součást českého finančního pojišťovnictví. portfolia Zajištění většiny Odvětví životních českých domácností. rizik a výpadku V uplynulých příjmu rovněž letech tvoří procházel nedílnou tento součást trh finančního bouřlivým portfolia rozvojem většiny a inovacemi. českých domácností. Objevovaly se V nové uplynulých produkty, letech rizika, procházel která tento klienti trh mohou bouřlivým pojistit rozvojem a také a prodejní inovacemi. kanály, Objevovaly kde bylo se nové produkty produkty, životního rizika, pojištění která klienti možno mohou si sjednat. pojistit a také prodejní kanály, kde bylo produkty životního pojištění možno si sjednat. Jak tedy vypadal obchod s novým životním pojištěním v uplynulých letech? Jak tedy vypadal obchod s novým životním pojištěním v uplynulých letech? pohledu celkového předepsaného pojistného došlo nejprve k velkému nárůstu nově sjednaného pojištění a následně k jeho postupnému poklesu. Z pohledu celkového předepsaného pojistného došlo nejprve k velkému nárůstu nově sjednaného pojištění a následně k jeho postupnému poklesu. 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 Nový obchod - celkové předepsané pojistné (ms. Kč) Běžně placené pojistné Jednorázové pojistné Pojistné ŽP_celkem Zdroj: ČAP, Zdroj: ČAP, Nárůst nově sjednaného obchodu byl v uplynulých letech tažen především tzv. jednorázovým Nárůst nově sjednaného obchodu byl v uplynulých letech tažen především tzv. jednorázovým pojistným (jeho podrobnou definici naleznete v části metodika), prodávaným hlavně na pobočkách bank a pojišťoven. Tuto část životního pojištění ovšem není možné hodnotit pozitivně, neboť pojistným (jeho podrobnou definici naleznete v části metodika), prodávaným hlavně na pobočkách bank a pojišťoven. Tuto část životního pojištění ovšem není možné hodnotit pozitivně, neboť se se defacto jedná o nahrazování investičních fondů pojistným produktem. Tedy produktem, který defacto jedná o nahrazování investičních fondů pojistným produktem. Tedy produktem, který není není pro investování určen a měl by sloužit primárně k zajištění rizik. Naopak běžně placené pojistné, které tvoří jádro tradičního pojištění, v tomto období spíše stagnovalo. pro investování určen a měl by sloužit primárně k zajištění rizik. Naopak běžně placené pojistné, které tvoří jádro tradičního pojištění, v tomto období spíše stagnovalo. Z pohledu pohledu počtu počtu nově nově sjednaných sjednaných smluv smluv se se slova slova o stagnaci o stagnaci víceméně víceméně potvrzují. potvrzují. Zatímco Zatímco pojišťovny pojišťovny každoročně zaregistrují okolo cca. 1 milionu nových pojistných smluv o životním pojištění, každoročně zaregistrují okolo cca. 1 milionu nových pojistných smluv o životním pojištění, má se za má se za to, že počet pojištěných osob (tj. účastníků pojištění) dlouhodobě stagnuje. to, že počet pojištěných osob (tj. účastníků pojištění) dlouhodobě stagnuje. 6 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

7 Nový obchod - nově sjednané smlouvy (ks) 1,200,000 1,000, , , , , Zdroj: ČAP, Zdroj: ČAP, Celkově Celkově se se tedy tedy dá dá říci, říci, že v že posledních v posledních letech letech obchod obchod s životním s životním pojištěním pojištěním procházel procházel po předchozím po předchozím nárůstu stagnací nárůstu až mírným stagnací poklesem. až mírným Uvnitř poklesem. celkové masy Uvnitř sjednaných celkové masy smluv a sjednaných miliard vybraného smluv pojistné a miliard ale docházelo vybraného k velkým pojistné proměnám, ale docházelo které, jak k uvidíme velkým proměnám, dále, jsou významné které, pro jak úvahy uvidíme o výši dále, provizí jsou a nákladech významné na pro služby úvahy zprostředkovatelů. o výši provizí a nákladech na služby zprostředkovatelů. Metodika Běžně placené pojistné se platí pravidelně v dohodnutých obdobích, např. měsíčně, pololetně, Metodika ročně. Běžně placené pojistné se platí pravidelně v dohodnutých obdobích, např. měsíčně, pololetně, ročně. Jednorázové pojistné je stanoveno na celou dobu pojištění a platí se jednorázově, většinou při Jednorázové počátku pojištění. pojistné je stanoveno na celou dobu pojištění a platí se jednorázově, většinou při počátku pojištění. Počet nově uzavřených smluv počet nových smluv o životním pojištění uzavřených v daném Počet nově uzavřených smluv počet nových smluv o životním pojištění uzavřených v daném časovém období. časovém období. 7 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

8 Podíl pojišťovacích zprostředkovatelů na obchodu s životním pojištěním Podíl nezávislých pojišťovacích zprostředkovatelů na obchodu s životním pojištěním Nezávislí pojišťovací zprostředkovatelé (tedy pojišťovací zprostředkovatelé, kteří nejsou vázáni exkluzivně Nezávislí jen pojišťovací na jednu zprostředkovatelé pojišťovnu) mají (tedy v prodeji pojišťovací životního zprostředkovatelé, pojištění tradičně kteří velmi nejsou silnou vázáni roli. Stále více exkluzivně lidí vyhledává jen na jednu jejich pojišťovnu) služby, především mají v prodeji s ohledem životního na pojištění nezávislou tradičně nabídku velmi silnou produktů roli. více pojišťoven, Stále více snadnější lidí vyhledává dostupnost jejich služby, a možnost především individuálního s ohledem nastavení na nezávislou pojištění nabídku na produktů míru. více pojišťoven, snadnější dostupnost a možnost individuálního nastavení pojištění na míru. Vypočítat přesný tržní podíl nezávislých pojišťovacích zprostředkovatelů na nově sjednaném životním Vypočítat pojištění přesný není tržní snadné. podíl nezávislých Jistou představou pojišťovacích dávají zprostředkovatelů data sdružení finančních nově zprostředkovatelů sjednaném životním pojištění není snadné. Jistou představou dávají data sdružení finančních zprostředkova- a finančních poradců USF a AFIZ 1, ta však nezahrnují několik významných společností, které nejsou telů a finančních poradců USF a AFIZ, ta však nezahrnují několik významných společností, které jejich členy. Za tímto účelem jsme proto podnikli šetření u nejvýznamnějších společností 2 stojících nejsou jejich členy. Za tímto účelem jsme proto podnikli šetření u nejvýznamnějších společností mimo stojících profesní mimo sdružení profesní a sdružení také zahrnuli a také do zahrnuli výpočtu do výpočtu data za pojišťovací data za pojišťovací makléře makléře (AČPM), (AČPM), kteří životní pojištění kteří životní rovněž pojištění sjednávají. rovněž sjednávají. Výsledkem Výsledkem je následující je následující podíl podíl pojišťovacích pojišťovacích zprostředkovatelů zprostředkovatelů na novém celkovém obchodu, novém který obchodu, již lze který považovat již lze považovat za úplný. za na celkovém úplný. Podíl PZ na předepsaném pojistném u nových smluv (%) 14% 9% 77% Pojišťovací zprostředkovatelé sdružení v USF a AFIZ Pojišťovací zprostředkovatelé mimo sdružení Ostatní (pobočky a vázaní agenl pojišťoven, internet atd.) Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM. Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Na první pohled se podíl zprostředkovatelů zdá relativně nízký. To je dáno tím, že velkou část objemu pojistného u nových smluv tvoří právě jednorázové vklady. Podíváme-li se však na pravidelně Na první pohled se podíl zprostředkovatelů zdá relativně nízký. To je dáno tím, že velkou část objemu pojistného (běžně) placené u nových pojistné, smluv které tvoří je právě klíčové jednorázové z pohledu vklady. zajištění Podíváme- li rizik klientů se a také však z na pohledu pravidelně ekonomiky pojišťoven, pojistné, je které již obrázek je klíčové zcela jiný. z pohledu zajištění rizik klientů a také z pohledu ekonomiky (běžně) placené pojišťoven, je již obrázek zcela jiný. 1) Asociace sdružující nejvýznamnější pojišťovací agenty, tedy jakési zaměstnavatele pojišťovacích zprostředkovatelů, na českém trhu. Dle dostupných odhadů zaštiťují cca dvě třetiny finančních zprostředkovatelů působících v oblasti životního pojištění. 2) Fincentrum, a.s. 1 Asociace sdružující nejvýznamnější pojišťovací agenty, tedy jakési zaměstnavatele pojišťovacích zprostředkovatelů, na českém 8 // Mýty trhu. a fakta Dle o distribuci dostupných životního odhadů pojištění zaštiťují cca dvě třetiny finančních zprostředkovatelů působících v oblasti životního pojištění. 2 Fincentrum, a.s.

9 Podíl PZ na předepsaném běžně placeném pojistném u nových smluv (%) Podíl PZ na předepsaném běžně placeném pojistném u nových smluv (%) 23% 23% 48% 48% 29% 29% Pojišťovací zprostředkovatelé sdružení v USF a AFIZ Pojišťovací Pojišťovací zprostředkovatelé zprostředkovatelé sdružení mimo sdružení v USF a AFIZ Pojišťovací Ostatní (pobočky zprostředkovatelé a vázaní agenl mimo pojišťoven, sdružení internet atd.) Ostatní (pobočky a vázaní agenl pojišťoven, internet atd.) Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Data Data ukazují, ukazují, že že více více než než tři tři čtvrtiny čtvrtiny běžně běžně placeného placeného pojistného pojistného u nových u nových smluv smluv protečou protečou přes přes Data pojišťovací pojišťovací ukazují, zprostředkovatele. že více než tři čtvrtiny Jejich Jejich pozice běžně pozice v placeného v distribuci distribuci tohoto pojistného tohoto finančního u nových produktu smluv protečou je je tedy naprosto na-prosto a klíčová nezastupitelná. zprostředkovatele. a nezastupitelná. To potvrzuje Jejich To potvrzuje pozice i samotný v distribuci i samotný podíl u tohoto podíl nově u sjednaných nově finančního sjednaných smluv. produktu smluv. je tedy naprosto přes pojišťovací klíčová klíčová a nezastupitelná. To potvrzuje i samotný podíl u nově sjednaných smluv. Podíl PZ na nově uzavřených smlouvách (%) Podíl PZ na nově uzavřených smlouvách (%) 36% 36% 38% 38% 26% Pojišťovací zprostředkovatelé sdružení v USF 26% a AFIZ Pojišťovací Pojišťovací zprostředkovatelé zprostředkovatelé sdružení mimo sdružení v USF a AFIZ Pojišťovací Ostatní (pobočky zprostředkovatelé a vázaní agenl mimo pojišťoven, sdružení internet atd.) Ostatní (pobočky a vázaní agenl pojišťoven, internet atd.) Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Zdroj: USF, Zdroj: AFIZ, USF, ČAP, AFIZ, ČAP, AČPM, Sečteno a podtrženo, pojišťovací zprostředkovatelé hrají při prodeji životního Sečteno pojištění a zásadní podtrženo, roli. Vezmeme- li pojišťovací počet zprostředkovatelé nově sjednaných 9 // hrají Mýty smluv, a fakta při o distribuci prodeji téměř životního dvě životního pojištění třetiny pojištění nového životního zásadní roli. pojištění Vezmeme- li je uzavřeno počet nově prostřednictvím sjednaných smluv, nezávislých téměř pojišťovacích dvě třetiny

10 Sečteno a podtrženo, pojišťovací zprostředkovatelé hrají při prodeji životního pojištění zásadní roli. Vezmeme-li počet nově sjednaných smluv, téměř dvě třetiny nového životního pojištění je uzavřeno prostřednictvím nezávislých pojišťovacích zprostředkovatelů. Tento fakt se tedy musí nutně projevit i v dalších parametrech, jako je výše odměny zprostředkovatelů, počet zprostředkovatelů anebo dělba marže (zisku) mezi pojišťovnou a zprostředkovateli. Jak ukážeme dále, tento fakt je také zásadní při hodnocení dopadu regulace provizí, navrhované českými pojišťovnami. Metodika Počet nově uzavřených smluv počet nových smluv o životním pojištění uzavřených v daném časovém období. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv zahrnuje veškeré částky pojistného splatné podle nově sjednaných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k následujícím účetním obdobím. USF a AFIZ asociace sdružující nejvýznamnější pojišťovací agenty, tedy jakési zaměstnavatele pojišťovacích zprostředkovatelů, na českém trhu. Dle dostupných odhadů zaštiťují cca 80% pojišťovacích zprostředkovatelů působících v oblasti životního pojištění. 10 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

11 MÝTUS Č. 1 PROVIZE SETRVALE ROSTOU Mýtus č. 1 provize setrvale rostou Často jsme v médiích svědky výroků o tom, že náklady na prodej produktů životního pojištění stále Často a neudržitelně jsme v médiích rostou, svědky údajně výroků v jakési o tom, provizní že náklady spirále. na Ostatně, prodej i produktů na samotném životního trhu pojištění je tento stále mýtus a neudržitelně neustálého růstu rostou, distribučních údajně v jakési nákladů provizní a provizí spirále. hluboce Ostatně, zakořeněn. i na Jak samotném je to doopravdy? trhu je tento mýtus neustálého růstu distribučních nákladů a provizí hluboce zakořeněn. Jak je to doopravdy? Jak je to doopravdy fakta a čísla Jak je to doopravdy fakta a čísla Pro posouzení skutečného vývoje distribučních nákladů/provizí použijeme tři ukazatele: vývoj Pro provizních posouzení nákladů skutečného vydaných vývoje pojišťovnami distribučních v absolutní nákladů/provizí hodnotě, použijeme vývoj průměrného tři ukazatele: provizního vývoj provizních nákladu na nákladů jednu sjednanou vydaných smlouvu pojišťovnami a vývoj v poměru absolutní distribučních hodnotě, vývoj nákladů průměrného na celkovém provizního předepsaném nákladu pojistném. na jednu sjednanou smlouvu a vývoj poměru distribučních nákladů na celkovém předepsaném pojistném. Pokud se podíváme na celkovou výši provizních nákladů vydaných jako odměny zprostředkovatelům v uplynulých letech, vidíme, že tyto mírně, ale setrvale narůstaly, až do loňského poklesu. Pokud se podíváme na celkovou výši provizních nákladů vydaných jako odměny zprostředkovatelům v uplynulých letech, vidíme, že tyto mírně, ale setrvale narůstaly, až do loňského poklesu. Vývoj distribučních nákladů ŽP v absolutní hodnotě (]s. Kč) 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, ,700,000 1,500,000 1,300,000 1,100, , , , , , ,000 Unkn Form Pořizovací náklady Provizní náklady Počet nově uzavřených smluv Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Už Už z křivky křivky na na vedlejší vedlejší ose ose však však můžeme můžeme vycítit, vycítit, že že tento tento vývoj vývoj byl byl velmi velmi pevně pevně svázán svázán s počtem s počtem nově sjednaných nově sjednaných smluv. smluv. Pokud Pokud vydělíme vydělíme celkovou celkovou sumu sumu provizních provizních nákladů nákladů tímto tímto počtem, počtem, dostaneme dostaneme velmi významný velmi významný ukazatel: ukazatel: průměrné průměrné náklady náklady na jednu na jednu sjednanou sjednanou smlouvu. smlouvu. Tento Tento ukazatel ukazatel hraje v hraje našem v našem problému problému zásadní zásadní úlohu, úlohu, neboť neboť ukazuje, ukazuje, kolik kolik v průměru v průměru vydají vydají pojišťovny pojišťovny zprostředkovatelům za jednu sjednanou smlouvu. A jaký byl jeho vývoj v uplynulých letech? zprostředkovatelům za jednu sjednanou smlouvu. A jaký byl jeho vývoj v uplynulých letech? 11 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

12 Vývoj průměrných distribučních nákladů na jednu sjednanou smlouvu Vývoj průměrných distribučních nákladů na jednu sjednanou smlouvu 12,000 Kč 12,000 Kč 10,000 Kč 10,000 Kč 8,000 Kč 8,000 Kč 6,000 Kč 6,000 Kč 4,000 Kč 4,000 Kč 2,000 Kč 2,000 Kč 0 Kč Kč Pořizovací náklady na smlouvu Provizní náklady na smlouvu Pořizovací náklady na smlouvu Provizní náklady na smlouvu Zdroj: Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Asi Asi velmi velmi překvapivě překvapivě pro pro mnohé mnohé čtenáře, čtenáře, průměrný průměrný provizní provizní náklad náklad na smlouvu na smlouvu od roku od 2009 roku do 2009 roku Asi velmi překvapivě pro mnohé čtenáře, průměrný provizní náklad na smlouvu od roku 2009 do roku 2012 do roku setrvale 2012 klesal. setrvale Teprve klesal. v Teprve roce 2013 v roce došlo 2013 k mírnému došlo k nárůstu, mírnému souvisejícímu nárůstu, souvisejícímu patrně s poklesem patrně 2012 s poklesem setrvale nového klesal. obchodu. Teprve roce Znamená 2013 došlo to tedy, mírnému že až do loňského nárůstu, souvisejícímu roku pojišťovny patrně ve skutečnosti poklesem nového obchodu. Znamená to tedy, že až do loňského roku pojišťovny ve skutečnosti vydávaly za nového vydávaly obchodu. za každou Znamená smlouvu to sjednanou tedy, že až pojišťovacími do loňského zprostředkovateli roku pojišťovny ve méně. skutečnosti vydávaly za každou smlouvu sjednanou pojišťovacími zprostředkovateli méně. každou smlouvu sjednanou pojišťovacími zprostředkovateli méně. A pojďme ještě dál, dál, jaký jaký je poměr je poměr provizních provizních nákladů nákladů na celkové na celkové mase nově mase předepsaného nově předepsaného pojist- A pojďme ještě dál, jaký je poměr provizních nákladů na celkové mase nově předepsaného pojistného? pojistného? Vývoj poměru distribučních nákladů na předepsaném pojistném (% a ]s Kč) Vývoj poměru distribučních nákladů na předepsaném pojistném (% ]s Kč) 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (ŽP celkem) Předepsané hrubé pojistné nově uzavřených smluv (ŽP celkem) Pořizovací náklady na nový předpis Pořizovací náklady na nový předpis Provizní náklady na nový předpis Provizní náklady na nový předpis 40,000,000 40,000,000 35,000,000 35,000,000 30,000,000 30,000,000 25,000,000 25,000,000 20,000,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 0 Unkn Unkn Form Form Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Vidíme, že i i tento tento podíl podíl je je oproti oproti roku roku zhruba zhruba o pět o pět procentních procentních bodů bodů nižší. nižší. I v poměru I v poměru na korunu nově na Vidíme, že tento podíl je oproti roku 2008 zhruba pět procentních bodů nižší. poměru na korunu nově vybraného vybraného pojistného pojistného tak pojišťovny tak pojišťovny vyplatí vyplatí na odměnách na odměnách zprostředkovatelů zprostředkovatelů dlouhodobě méně. korunu nově vybraného pojistného tak pojišťovny vyplatí na odměnách zprostředkovatelů dlouhodobě méně. dlouhodobě méně. 12 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

13 Pojďme se ještě zvlášť podívat na obchodní produkci (nové smlouvy) očištěné o vliv spekulativního jednorázového se ještě zvlášť pojištění. podívat na Tedy obchodní na kategorii, produkci kde, (nové jak bylo smlouvy) řečeno očištěné dříve, nezávislí o vliv spekulativního pojišťovací Pojďme jednorázového zprostředkovatelé pojištění. dominují. Tedy Pokud na kategorii, spočítáme kde, průměrné jak bylo distribuční řečeno náklady dříve, nezávislí pouze na pojišťovací smlouvy zprostředkovatelé s běžně (pravidelně) dominují. placeným Pokud pojistným, spočítáme získáme průměrné opět překvapivý distribuční výsledek. náklady pouze na smlouvy s běžně (pravidelně) placeným pojistným, získáme opět překvapivý výsledek. Vývoj distribučních nákladů na jednu sjednanou smlouvu_běžně placené pojistné 16,000 Kč 14,000 Kč 12,000 Kč 10,000 Kč 8,000 Kč 6,000 Kč 4,000 Kč 2,000 Kč 0 Kč Pořizovací náklady na smlouvu Provizní náklady na smlouvu Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Zatímco celkové distribuční (pořizovací náklady) mírně mírně rostou, rostou, průměrný průměrný provizní provizní náklad náklad za poslední za poslední stagnuje roky stagnuje či dokonce či dokonce mírně mírně klesá. klesá. Distribuce přes přes pojišťovací zprostředkovatele v jejich dominantní oblasti běžně placeného pojistného je je tak tak pro pro pojišťovny pojišťovny dlouhodobě dlouhodobě spíše spíše efektivnější, efektiv- roky respektive nější, respektive levnější. levnější. Analýza statistických dat nám tedy tedy ukazuje, že celková že celková suma suma vyplacených provizí provizí je úzce je úzce svázána svázána s počtem s nově počtem sjednaných nově smluv, sjednaných přesně smluv, v duchu přesně zákonitostí v duchu obchodu. zákonitostí Na druhé straně průměrná provize vyplacená za jednu smlouvu o životním pojištění, i poměr provizních nákladů na novém pojistném dlouhodobě stagnuje. Neplatí tedy rčení o neudržitelné obchodu. Na druhé straně průměrná provize vyplacená za jednu smlouvu o životním provizní spirále, pojištění, ale je i poměr tomu právě provizních naopak: nákladů distribuce na pro novém zprostředkovatele pojistném dlouhodobě je pro pojišťovny dlouhodobě Neplatí spíše tedy levnější. rčení o neudržitelné provizní spirále, ale je tomu právě stagnuje. naopak: distribuce pro zprostředkovatele je pro pojišťovny dlouhodobě spíše levnější. Metodika Pořizovací náklady na pojistné smlouvy ( pořizovací náklady ) představují všechny náklady vzniklé s uzavřením pojistné smlouvy (tj. provize vyplácené zprostředkovatelům za uzavření pojistné smlouvy, platy, superprovize vyplácené zaměstnancům za uzavření pojistné smlouvy, náklady na vyhotovení pojistných spisů, správní náklady na zpracování návrhů a vydání pojistné smlouvy a náklady na reklamu či jinou propagaci). Jedná se tedy defacto o širší sumu všech distribučních (či chceme- li obchodních) nákladů, včetně nákladů na propagaci. 13 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

14 Metodika Pořizovací náklady na pojistné smlouvy ( pořizovací náklady ) představují všechny náklady vzniklé s uzavřením pojistné smlouvy (tj. provize vyplácené zprostředkovatelům za uzavření pojistné smlouvy, platy, superprovize vyplácené zaměstnancům za uzavření pojistné smlouvy, náklady na vyhotovení pojistných spisů, správní náklady na zpracování návrhů a vydání pojistné smlouvy a náklady na reklamu či jinou propagaci). Jedná se tedy defacto o širší sumu všech distribučních (či chceme-li obchodních) nákladů, včetně nákladů na propagaci. Náklady na provize zprostředkovatelům ( provizní náklady ) představují podskupinu pořizovacích nákladů, z logiky věci jde náklady na vyplacené odměny externím sítím (tj. provize zprostředkovatelům). Počet nově uzavřených smluv počet nových smluv o životním pojištění uzavřených v daném časovém období. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv zahrnuje veškeré částky pojistného splatné podle nově sjednaných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k následujícím účetním obdobím. 14 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

15 MÝTUS Č. 2 DISTRIBUČNÍ NÁKLADY DUSÍ POJIŠŤOVNY Mýtus Náklady na č. 2 distribuci Distribuční údajně neúměrně náklady zatěžují dusí a dusí pojišťovny bilance pojišťoven. Situace v České republice je v tomto směru výrazně horší než situace ve srovnatelných zemích Evropy. Opravdu? Náklady na distribuci údajně neúměrně zatěžují a dusí bilance pojišťoven. Situace v České republice je v tomto směru výrazně horší než situace ve srovnatelných zemích Evropy. Opravdu? Jak je to doopravdy fakta a čísla Jak Abychom je to doopravdy se podívali na zoubek fakta a výše čísla uvedenému tvrzení, pojďme si udělat malé mezinárodní Abychom srovnání. se Jako podívali kritérium na zoubek vezměme výše podíl uvedenému provizních tvrzení, nákladů, pojďme použitý si udělat již v předchozí malé mezinárodní kapitole, srovnání. a provozních Jako nákladů kritérium pojišťoven2. vezměme podíl Tento provizních mezinárodně nákladů, srovnatelný použitý ukazatel již v předchozí v kostce kapitole, vyjadřuje, a provozních kolik procent nákladů z nákladů pojišťoven na svůj 2. provoz Tento mezinárodně vydají pojišťovny srovnatelný ročně na ukazatel provize v zprostředkovatelům. kostce vyjadřuje, kolik procent z nákladů na svůj provoz vydají pojišťovny ročně na provize zprostředkovatelům. Pro srovnání využijeme čtyři dobře známé země: Pro srovnání využijeme čtyři dobře známé země: - Německo nám blízký, velký a vyspělý pojistný trh. - Německo nám blízký, velký a vyspělý pojistný trh. - Polsko nám blízký, velký východoevropský pojistný trh. - Polsko nám blízký, velký východoevropský pojistný trh. - Maďarsko nám blízký, velikostí srovnatelný východoevropský pojistný trh - Maďarsko nám blízký, velikostí srovnatelný východoevropský pojistný trh - Holandsko silně regulovaný, velikostí srovnatelný západoevropský trh - Holandsko silně regulovaný, velikostí srovnatelný západoevropský trh Pojďme Pojďme se se nejprve nejprve podívat, podívat, jak jak vypadá vypadá situace situace v ČR. v ČR. Je Je zjevné, zjevné, že že stejně stejně jako jako u průměrných u průměrných nákladů nákladů na smlouvu, na smlouvu, i poměr i poměr provizních provizních a provozních a provozních nákladů nákladů v posledních v posledních letech poklesl. letech Navíc poklesl. tento Navíc poměr tento poměr zjevně odpovídá zjevně poměru odpovídá zprostředkovatelů poměru zprostředkovatelů na obchodní na produkci obchodní životního produkci pojištění. životního Stejně pojištění. jako u jiných Stejně odvětví, jako u jiných i ve finančnictví odvětví, i ve platí, finančnictví že schopnost platí, získat že schopnost zákazníka získat je tou zákazníka nejnákladnější je tou položkou nejnákladnější položkou a pakliže pojišťovny outsourcují tuto činnost na zprostředkovatele, musí počítat a pakliže pojišťovny outsourcují tuto činnost na zprostředkovatele, musí počítat s tím, že za ní vydají s tím, že za ní vydají příslušnou část nákladů, které by jinak vyplatily svým zaměstnancům. příslušnou část nákladů, které by jinak vyplatily svým zaměstnancům. Česká republika - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (cs. Kč) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Pojďme 2) Life a se Composite-Life však podívat, Insurance jak vypadá Undertakings. situace v ostatních zemích. 2 Life a Composite- Life Insurance Undertakings. 15 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

16 Pojďme se však podívat, jak vypadá situace v ostatních zemích. Německo - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. EURO) Německo - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. EURO) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, Polsko - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. PLN) Polsko - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. PLN) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

17 Maďarsko - - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP ŽP (mil. (mil. HUF) HUF) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, U všech tří tří uvedených zemí zemí platí, platí, že že poměr poměr provizních provizních nákladů nákladů na na nákladech nákladech provozních provozních dosahuje dosahuje U srovnatelné všech tří uvedených výše výše a má má zemí velmi velmi platí, podobný podobný že poměr průběh. průběh. provizních V V Polsku Polsku nákladů je je dokonce, dokonce, na nákladech v souladu v souladu provozních s tím, s tím, jak jak dosahuje probíhá probíhá srovnatelné přerozdělování výše obchodního a má velmi koláče, koláče, podobný situace průběh. více V Polsku dramatická. je dokonce, Situace v souladu v v Německu, s tím, vyspělém jak probíhá ev- přerozdělování evropském trhu, trhu, je obchodního je jednoznačně koláče, srovnatelná situace s údajně s údajně více dramatickou dramatickou dramatická. Situace situací situací u nás u v Německu, nás v ČR. v ČR. vyspělém evropském trhu, je jednoznačně srovnatelná s údajně dramatickou situací u nás v ČR. Na závěr se pojďme podívat na na výrazného proponenta regulace pojistného trhu, Nizozemské krá- Na závěr se pojďme podívat na výrazného proponenta regulace pojistného trhu, Nizozemské království. Tato Tato země země je výrazným je výrazným zastáncem zastáncem silné regulace silné regulace pojišťovnictví pojišťovnictví a pojišťovacího a pojišťovacího zprostřed- království. Tato země je výrazným zastáncem silné regulace pojišťovnictví a pojišťovacího zprostředkování. K roku 2013 K roku zde 2013 došlo zde po došlo postupné postupné limitaci limitaci provizí provizí k jejich k jejich úplnému úplnému zákazu. zákazu. Vidíme však, zprostředkování. K roku 2013 zde došlo po postupné limitaci provizí k jejich úplnému zákazu. Vidíme však, že poměr že poměr provizních provizních a provozních a nákladů je, po poklesu v letech , , rámcově na stejné na stejné však, že poměr provizních a provozních nákladů je, po poklesu letech , rámcově na stejné úrovni jako ve ve střední Evropě. Evropě. úrovni jako ve střední Evropě. Nizozemí - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. EURO) Nizozemí - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. EURO) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Zdroj: OECD OECD Insurance Insurance statistics, statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

18 Sečteno a podtrženo, bilance pojišťoven v ČR je, co se týče provizních nákladů, srovnatelná s vyspělými západoevropskými trhy i s našimi středoevropskými sousedy. Poměr provizních na celkových provozních nákladech pojišťoven pak těsně odpovídá poměru zprostředkovatelů na novém obchodu s životním pojištěním, který na ně pojišťovny outsourcovaly a tudíž jej musí zaplatit. Příklad Holandska pak ukazuje, že ani limitace provizí nepřináší zásadní změnu. Povede pouze k poškození klienta. Metodika Náklady na provize zprostředkovatelům ( provizní náklady ) představují podskupinu pořizovacích nákladů, z logiky věci jde náklady na vyplacené odměny externím sítím (tj. provize zprostředkovatelům). Hrubé provozní náklady ( provozní náklady ) představují náklady na běžný provoz pojišťovny, zahrnují pořizovací náklady, správní režie a provize od zajistitelů a podíly na ziscích. 18 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

19 Mýtus MÝTUS č. Č. 3 3 Na NA životním ŽIVOTNÍM pojištění POJIŠTĚNÍ už v podstatě UŽ V PODSTATĚ pojišťovna POJIŠŤOVNA nemůže Mýtus NEMŮŽE č. VYDĚLAT Na životním pojištění už podstatě pojišťovna nemůže vydělat vydělat Občas se setkáváme s tvrzením, že české pojišťovny už díky přebujelé a nákladné distribuci Občas se se setkáváme s tvrzením, že české že české pojišťovny pojišťovny už díky přebujelé už díky přebujelé a nákladné distribuci nákladné pojišťova- distribuci pojišťovacích zprostředkovatelů nemůžou v podstatě na produktech životního pojištění ani vydělat. pojišťovacích zprostředkovatelů zprostředkovatelů nemůžou nemůžou v podstatě na podstatě produktech na produktech životního pojištění životního ani pojištění vydělat. ani Realita vydělat. je Realita je ale výrazně odlišná. ale Realita výrazně je ale odlišná. výrazně odlišná. Jak je to doopravdy fakta a čísla Jak je to doopravdy fakta čísla Jak je to doopravdy fakta a čísla Ve skutečnosti je totiž poskytování životního pojištění v České republice vysoce, nadprůměrně Ve skutečnosti je je totiž poskytování životního pojištění v České republice vysoce, nadprůměrně ziskovým podnikáním. Vezmeme- li za příklad tzv. míru návratnosti vlastního kapitálu (Return on ziskovým podnikáním. Vezmeme-li Vezmeme- li za příklad tzv. míru návratnosti vlastního kapitálu (Return on on Equity, ROE) jsou české životní pojišťovny výrazně ziskovější než jejich slovenské, francouzské, ale Equity, ROE) jsou české životní pojišťovny výrazně ziskovější než jejich slovenské, francouzské, ale ale třeba i německé protějšky. třeba německé protějšky. ROE životních pojišťoven (2012) ROE životních pojišťoven (2012) 25.0% 25.0% 20.0% 20.0% 15.0% 15.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% Polsko ČR Německo Francie Slovensko Maďarsko - 5.0% Polsko ČR Německo Francie Slovensko Maďarsko - 5.0% % % Zdroj: Zdroj: OECD OECD Insurance Insurance statistics, statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, ROE univerzálních (kompozitních) pojišťoven (2012) ROE univerzálních (kompozitních) pojišťoven (2012) 25.0% 25.0% 20.0% 20.0% 15.0% 15.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% ČR Maďarsko Slovensko Francie ČR Maďarsko Slovensko Francie Zdroj: Zdroj: OECD OECD Insurance Insurance statistics, statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

20 České pojišťovny na životním pojištění i přes stávající nasycení trhu a vzájemnou konkurenci vydělávají nepoměrně více, než v okolních zemích. Zdrojem těchto zisků jsou poplatky klientů, které se však právě díky tlaků nezávislých zprostředkovatelů daří každý rok stlačovat, ať už jde o ceny životních rizik nebo třeba povinného ručení. Pokud by spotřebitelé přišli o nabídku a nezávislé srovnání, dá se předpokládat, že poplatky a nákladovost produktů by opět vyletěly raketově vzhůru Metodika ROE (Return on Equity) míra návratnosti vlastního kapitálu, vypočítaná jako poměr čistého zisku a vlastního kapitálu firmy. U velkých korporací se jedná o jeden z klíčových indikátorů jejich ziskovosti z hlediska vlastníků. Čistě životní pojišťovny (Life insurance companies) poskytují pouze produkty životního pojištění. Univerzální pojišťovny (Composite insurance companies) poskytují jak produkty životního, tak neživotního pojištění. 20 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

ANALÝZA VYBRANÝCH ASPEKTŮ DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU V ČR. Ministerstvo financí, sekce Finanční trh

ANALÝZA VYBRANÝCH ASPEKTŮ DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU V ČR. Ministerstvo financí, sekce Finanční trh ANALÝZA VYBRANÝCH ASPEKTŮ DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU V ČR Ministerstvo financí, sekce Finanční trh 4Q/2009 Seznam zkratek AČSS...Asociace českých stavebních spořitelen ADZ... Asociace družstevních záložen

Více

Analýza zadluženosti českých domácností

Analýza zadluženosti českých domácností Měšec.cz: Analýza zadluženosti českých domácností 25. října 2005 Úvěry domácnostem patří k jedné z nejrychleji se rozvíjejících služeb, které finanční instituce domácnostem poskytují, a to již téměř tři

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje

Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Milan Hradec Abstrakt Cílem stati je charakterizovat stav a současné vývojové tendence pojišťovnictví v ČR. Autor v části 2. stručně charakterizuje vývoj pojišťovnictví

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2013

Navigátor bezpečného úvěru 2013 Navigátor bezpečného úvěru 2013 Finální verze 2. prosince 2013 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ ASPEKTY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 53 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU Vývoj v českém finančním sektoru byl v roce 213 převážně pozitivní. Bankovní sektor posílil svou kapitálovou přiměřenost. Přes meziroční pokles zisků

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s.

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. 1 Hypoteční ročenka V říjnu 2011 byla provedena oprava informace na straně 98 v odstavci Základní kapitál. 02 Kdo jsme 05 Hypoteční trh je

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Stavební spoření. v roce 2012

Stavební spoření. v roce 2012 Stavební spoření v roce 2012 Stavební spoření má prakticky každá česká rodina Úvodní slovo Vážení čtenáři, byť je moderní finanční sféra dynamická a rychle se mění, dnes neplatí to, co včera, a zítra už

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Úvodní slovo Vážení čtenáři, život přináší paradoxní situace. V roce 27 se na trhu hypoték zrodily základy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) IVa2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) NÁVRH ZÁKONA O ÚVĚRU PRO SPOTŘEBITELE (VERZE DO MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ, 17. ČERVEN 2015) Obsah SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA... 7 A.

Více