MÝTY A FAKTA O DISTRIBUCI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. Odborná publikace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÝTY A FAKTA O DISTRIBUCI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. Odborná publikace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF)"

Transkript

1 MÝTY A FAKTA O DISTRIBUCI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Odborná publikace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) Jiří Šindelář - USF, 2015

2

3 OBSAH Předmluva... 5 Trh životního pojištění v letech Metodika... 7 Podíl nezávislých pojišťovacích zprostředkovatelů na obchodu s životním pojištěním... 8 Metodika Mýtus č. 1 provize rostou Jak je to doopravdy fakta a čísla Metodika Mýtus č. 2 Distribuční náklady dusí pojišťovny...15 Jak je to doopravdy fakta a čísla...15 Metodika...18 Mýtus č. 3 Na životním pojištění už v podstatě pojišťovna nemůže vydělat...19 Jak je to doopravdy fakta a čísla...19 Metodika Mýtus č. 4 Česká republika má nejvíc pojišťováků na světě Jak je to doopravdy fakta a čísla Metodika Mýtus č. 5 kvalitu produkce nikdo nezná Jak je to doopravdy fakta a čísla Metodika Závěrem Použité zdroje // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

4 Španělská 2 Praha tel.: fax: Jiří Šindelář 4 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

5 Předmluva Kvalita obchodu s životním pojištěním je tématem častých debat odborníků i médií. Je nepochybné, že stávající zákonná úprava této činnosti již neodpovídá standardům dnešní doby a poměrům, které na trhu životního pojištění panují. Je proto jedině správné, pokud zákonodárce uvažuje o její novelizaci a vytvoření nových, silnějších pravidel, která přinesou vyšší úroveň ochrany spotřebitele a zároveň férové podmínky pro podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a pojišťoven. Je ale bohužel nemilým pravidlem, že přípravy novely chtějí zneužít také některé zájmové skupiny, zejména pojišťovny, k prosazení svých ryze soukromých, obchodních zájmů. Tato publikace za použití veřejných dat přesvědčivě vyvrací hlavní mýty a účelové výroky, které od zástupců pojišťovací lobby, ve snaze prosadit regulaci odměn zprostředkovatelů, zaznívají. Dává odpověď na základní otázky, které si musí každý představitel státu a zákonodárce v této souvislosti klást. Opravdu představují náklady na distribuci pro pojišťovny neúnosné břemeno? Ohrožují jejich stabilitu či ziskovost? Je kvalita nového obchodu tak špatná, že ospravedlňuje bezprecedentní státní zásah v podobě cenové regulace? Není překvapením, že většina těchto účelově vytvořených fabulací se nezakládá na pravdě. Empirická fakta hovoří jasně a bylo by hrůzným mementem, pokud by si chtěl stát či jeho dozor ulehčit práci zavedením tvrdé (cenové) regulace odměn nebo některých jejích prvků. Takové řešení by přineslo prospěch jen jedné skupině podnikatelů, na úkor všech ostatních, včetně spotřebitelů. I proto věříme, že podobné návrhy nemohou nikdy získat podporu nezávislých státních orgánů, ani zákonodárného sboru České republiky. V Praze, dne Jiří Šindelář předseda USF 5 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

6 Trh životního pojištění v letech Trh životního pojištění v letech Odvětví životního pojištění představuje jeden ze základních pilířů českého pojišťovnictví. Zajištění životních životního rizik pojištění a výpadku představuje příjmu rovněž jeden tvoří ze základních nedílnou pilířů součást českého finančního pojišťovnictví. portfolia Zajištění většiny Odvětví životních českých domácností. rizik a výpadku V uplynulých příjmu rovněž letech tvoří procházel nedílnou tento součást trh finančního bouřlivým portfolia rozvojem většiny a inovacemi. českých domácností. Objevovaly se V nové uplynulých produkty, letech rizika, procházel která tento klienti trh mohou bouřlivým pojistit rozvojem a také a prodejní inovacemi. kanály, Objevovaly kde bylo se nové produkty produkty, životního rizika, pojištění která klienti možno mohou si sjednat. pojistit a také prodejní kanály, kde bylo produkty životního pojištění možno si sjednat. Jak tedy vypadal obchod s novým životním pojištěním v uplynulých letech? Jak tedy vypadal obchod s novým životním pojištěním v uplynulých letech? pohledu celkového předepsaného pojistného došlo nejprve k velkému nárůstu nově sjednaného pojištění a následně k jeho postupnému poklesu. Z pohledu celkového předepsaného pojistného došlo nejprve k velkému nárůstu nově sjednaného pojištění a následně k jeho postupnému poklesu. 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 Nový obchod - celkové předepsané pojistné (ms. Kč) Běžně placené pojistné Jednorázové pojistné Pojistné ŽP_celkem Zdroj: ČAP, Zdroj: ČAP, Nárůst nově sjednaného obchodu byl v uplynulých letech tažen především tzv. jednorázovým Nárůst nově sjednaného obchodu byl v uplynulých letech tažen především tzv. jednorázovým pojistným (jeho podrobnou definici naleznete v části metodika), prodávaným hlavně na pobočkách bank a pojišťoven. Tuto část životního pojištění ovšem není možné hodnotit pozitivně, neboť pojistným (jeho podrobnou definici naleznete v části metodika), prodávaným hlavně na pobočkách bank a pojišťoven. Tuto část životního pojištění ovšem není možné hodnotit pozitivně, neboť se se defacto jedná o nahrazování investičních fondů pojistným produktem. Tedy produktem, který defacto jedná o nahrazování investičních fondů pojistným produktem. Tedy produktem, který není není pro investování určen a měl by sloužit primárně k zajištění rizik. Naopak běžně placené pojistné, které tvoří jádro tradičního pojištění, v tomto období spíše stagnovalo. pro investování určen a měl by sloužit primárně k zajištění rizik. Naopak běžně placené pojistné, které tvoří jádro tradičního pojištění, v tomto období spíše stagnovalo. Z pohledu pohledu počtu počtu nově nově sjednaných sjednaných smluv smluv se se slova slova o stagnaci o stagnaci víceméně víceméně potvrzují. potvrzují. Zatímco Zatímco pojišťovny pojišťovny každoročně zaregistrují okolo cca. 1 milionu nových pojistných smluv o životním pojištění, každoročně zaregistrují okolo cca. 1 milionu nových pojistných smluv o životním pojištění, má se za má se za to, že počet pojištěných osob (tj. účastníků pojištění) dlouhodobě stagnuje. to, že počet pojištěných osob (tj. účastníků pojištění) dlouhodobě stagnuje. 6 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

7 Nový obchod - nově sjednané smlouvy (ks) 1,200,000 1,000, , , , , Zdroj: ČAP, Zdroj: ČAP, Celkově Celkově se se tedy tedy dá dá říci, říci, že v že posledních v posledních letech letech obchod obchod s životním s životním pojištěním pojištěním procházel procházel po předchozím po předchozím nárůstu stagnací nárůstu až mírným stagnací poklesem. až mírným Uvnitř poklesem. celkové masy Uvnitř sjednaných celkové masy smluv a sjednaných miliard vybraného smluv pojistné a miliard ale docházelo vybraného k velkým pojistné proměnám, ale docházelo které, jak k uvidíme velkým proměnám, dále, jsou významné které, pro jak úvahy uvidíme o výši dále, provizí jsou a nákladech významné na pro služby úvahy zprostředkovatelů. o výši provizí a nákladech na služby zprostředkovatelů. Metodika Běžně placené pojistné se platí pravidelně v dohodnutých obdobích, např. měsíčně, pololetně, Metodika ročně. Běžně placené pojistné se platí pravidelně v dohodnutých obdobích, např. měsíčně, pololetně, ročně. Jednorázové pojistné je stanoveno na celou dobu pojištění a platí se jednorázově, většinou při Jednorázové počátku pojištění. pojistné je stanoveno na celou dobu pojištění a platí se jednorázově, většinou při počátku pojištění. Počet nově uzavřených smluv počet nových smluv o životním pojištění uzavřených v daném Počet nově uzavřených smluv počet nových smluv o životním pojištění uzavřených v daném časovém období. časovém období. 7 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

8 Podíl pojišťovacích zprostředkovatelů na obchodu s životním pojištěním Podíl nezávislých pojišťovacích zprostředkovatelů na obchodu s životním pojištěním Nezávislí pojišťovací zprostředkovatelé (tedy pojišťovací zprostředkovatelé, kteří nejsou vázáni exkluzivně Nezávislí jen pojišťovací na jednu zprostředkovatelé pojišťovnu) mají (tedy v prodeji pojišťovací životního zprostředkovatelé, pojištění tradičně kteří velmi nejsou silnou vázáni roli. Stále více exkluzivně lidí vyhledává jen na jednu jejich pojišťovnu) služby, především mají v prodeji s ohledem životního na pojištění nezávislou tradičně nabídku velmi silnou produktů roli. více pojišťoven, Stále více snadnější lidí vyhledává dostupnost jejich služby, a možnost především individuálního s ohledem nastavení na nezávislou pojištění nabídku na produktů míru. více pojišťoven, snadnější dostupnost a možnost individuálního nastavení pojištění na míru. Vypočítat přesný tržní podíl nezávislých pojišťovacích zprostředkovatelů na nově sjednaném životním Vypočítat pojištění přesný není tržní snadné. podíl nezávislých Jistou představou pojišťovacích dávají zprostředkovatelů data sdružení finančních nově zprostředkovatelů sjednaném životním pojištění není snadné. Jistou představou dávají data sdružení finančních zprostředkova- a finančních poradců USF a AFIZ 1, ta však nezahrnují několik významných společností, které nejsou telů a finančních poradců USF a AFIZ, ta však nezahrnují několik významných společností, které jejich členy. Za tímto účelem jsme proto podnikli šetření u nejvýznamnějších společností 2 stojících nejsou jejich členy. Za tímto účelem jsme proto podnikli šetření u nejvýznamnějších společností mimo stojících profesní mimo sdružení profesní a sdružení také zahrnuli a také do zahrnuli výpočtu do výpočtu data za pojišťovací data za pojišťovací makléře makléře (AČPM), (AČPM), kteří životní pojištění kteří životní rovněž pojištění sjednávají. rovněž sjednávají. Výsledkem Výsledkem je následující je následující podíl podíl pojišťovacích pojišťovacích zprostředkovatelů zprostředkovatelů na novém celkovém obchodu, novém který obchodu, již lze který považovat již lze považovat za úplný. za na celkovém úplný. Podíl PZ na předepsaném pojistném u nových smluv (%) 14% 9% 77% Pojišťovací zprostředkovatelé sdružení v USF a AFIZ Pojišťovací zprostředkovatelé mimo sdružení Ostatní (pobočky a vázaní agenl pojišťoven, internet atd.) Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM. Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Na první pohled se podíl zprostředkovatelů zdá relativně nízký. To je dáno tím, že velkou část objemu pojistného u nových smluv tvoří právě jednorázové vklady. Podíváme-li se však na pravidelně Na první pohled se podíl zprostředkovatelů zdá relativně nízký. To je dáno tím, že velkou část objemu pojistného (běžně) placené u nových pojistné, smluv které tvoří je právě klíčové jednorázové z pohledu vklady. zajištění Podíváme- li rizik klientů se a také však z na pohledu pravidelně ekonomiky pojišťoven, pojistné, je které již obrázek je klíčové zcela jiný. z pohledu zajištění rizik klientů a také z pohledu ekonomiky (běžně) placené pojišťoven, je již obrázek zcela jiný. 1) Asociace sdružující nejvýznamnější pojišťovací agenty, tedy jakési zaměstnavatele pojišťovacích zprostředkovatelů, na českém trhu. Dle dostupných odhadů zaštiťují cca dvě třetiny finančních zprostředkovatelů působících v oblasti životního pojištění. 2) Fincentrum, a.s. 1 Asociace sdružující nejvýznamnější pojišťovací agenty, tedy jakési zaměstnavatele pojišťovacích zprostředkovatelů, na českém 8 // Mýty trhu. a fakta Dle o distribuci dostupných životního odhadů pojištění zaštiťují cca dvě třetiny finančních zprostředkovatelů působících v oblasti životního pojištění. 2 Fincentrum, a.s.

9 Podíl PZ na předepsaném běžně placeném pojistném u nových smluv (%) Podíl PZ na předepsaném běžně placeném pojistném u nových smluv (%) 23% 23% 48% 48% 29% 29% Pojišťovací zprostředkovatelé sdružení v USF a AFIZ Pojišťovací Pojišťovací zprostředkovatelé zprostředkovatelé sdružení mimo sdružení v USF a AFIZ Pojišťovací Ostatní (pobočky zprostředkovatelé a vázaní agenl mimo pojišťoven, sdružení internet atd.) Ostatní (pobočky a vázaní agenl pojišťoven, internet atd.) Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Data Data ukazují, ukazují, že že více více než než tři tři čtvrtiny čtvrtiny běžně běžně placeného placeného pojistného pojistného u nových u nových smluv smluv protečou protečou přes přes Data pojišťovací pojišťovací ukazují, zprostředkovatele. že více než tři čtvrtiny Jejich Jejich pozice běžně pozice v placeného v distribuci distribuci tohoto pojistného tohoto finančního u nových produktu smluv protečou je je tedy naprosto na-prosto a klíčová nezastupitelná. zprostředkovatele. a nezastupitelná. To potvrzuje Jejich To potvrzuje pozice i samotný v distribuci i samotný podíl u tohoto podíl nově u sjednaných nově finančního sjednaných smluv. produktu smluv. je tedy naprosto přes pojišťovací klíčová klíčová a nezastupitelná. To potvrzuje i samotný podíl u nově sjednaných smluv. Podíl PZ na nově uzavřených smlouvách (%) Podíl PZ na nově uzavřených smlouvách (%) 36% 36% 38% 38% 26% Pojišťovací zprostředkovatelé sdružení v USF 26% a AFIZ Pojišťovací Pojišťovací zprostředkovatelé zprostředkovatelé sdružení mimo sdružení v USF a AFIZ Pojišťovací Ostatní (pobočky zprostředkovatelé a vázaní agenl mimo pojišťoven, sdružení internet atd.) Ostatní (pobočky a vázaní agenl pojišťoven, internet atd.) Zdroj: USF, AFIZ, ČAP, AČPM, Zdroj: USF, Zdroj: AFIZ, USF, ČAP, AFIZ, ČAP, AČPM, Sečteno a podtrženo, pojišťovací zprostředkovatelé hrají při prodeji životního Sečteno pojištění a zásadní podtrženo, roli. Vezmeme- li pojišťovací počet zprostředkovatelé nově sjednaných 9 // hrají Mýty smluv, a fakta při o distribuci prodeji téměř životního dvě životního pojištění třetiny pojištění nového životního zásadní roli. pojištění Vezmeme- li je uzavřeno počet nově prostřednictvím sjednaných smluv, nezávislých téměř pojišťovacích dvě třetiny

10 Sečteno a podtrženo, pojišťovací zprostředkovatelé hrají při prodeji životního pojištění zásadní roli. Vezmeme-li počet nově sjednaných smluv, téměř dvě třetiny nového životního pojištění je uzavřeno prostřednictvím nezávislých pojišťovacích zprostředkovatelů. Tento fakt se tedy musí nutně projevit i v dalších parametrech, jako je výše odměny zprostředkovatelů, počet zprostředkovatelů anebo dělba marže (zisku) mezi pojišťovnou a zprostředkovateli. Jak ukážeme dále, tento fakt je také zásadní při hodnocení dopadu regulace provizí, navrhované českými pojišťovnami. Metodika Počet nově uzavřených smluv počet nových smluv o životním pojištění uzavřených v daném časovém období. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv zahrnuje veškeré částky pojistného splatné podle nově sjednaných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k následujícím účetním obdobím. USF a AFIZ asociace sdružující nejvýznamnější pojišťovací agenty, tedy jakési zaměstnavatele pojišťovacích zprostředkovatelů, na českém trhu. Dle dostupných odhadů zaštiťují cca 80% pojišťovacích zprostředkovatelů působících v oblasti životního pojištění. 10 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

11 MÝTUS Č. 1 PROVIZE SETRVALE ROSTOU Mýtus č. 1 provize setrvale rostou Často jsme v médiích svědky výroků o tom, že náklady na prodej produktů životního pojištění stále Často a neudržitelně jsme v médiích rostou, svědky údajně výroků v jakési o tom, provizní že náklady spirále. na Ostatně, prodej i produktů na samotném životního trhu pojištění je tento stále mýtus a neudržitelně neustálého růstu rostou, distribučních údajně v jakési nákladů provizní a provizí spirále. hluboce Ostatně, zakořeněn. i na Jak samotném je to doopravdy? trhu je tento mýtus neustálého růstu distribučních nákladů a provizí hluboce zakořeněn. Jak je to doopravdy? Jak je to doopravdy fakta a čísla Jak je to doopravdy fakta a čísla Pro posouzení skutečného vývoje distribučních nákladů/provizí použijeme tři ukazatele: vývoj Pro provizních posouzení nákladů skutečného vydaných vývoje pojišťovnami distribučních v absolutní nákladů/provizí hodnotě, použijeme vývoj průměrného tři ukazatele: provizního vývoj provizních nákladu na nákladů jednu sjednanou vydaných smlouvu pojišťovnami a vývoj v poměru absolutní distribučních hodnotě, vývoj nákladů průměrného na celkovém provizního předepsaném nákladu pojistném. na jednu sjednanou smlouvu a vývoj poměru distribučních nákladů na celkovém předepsaném pojistném. Pokud se podíváme na celkovou výši provizních nákladů vydaných jako odměny zprostředkovatelům v uplynulých letech, vidíme, že tyto mírně, ale setrvale narůstaly, až do loňského poklesu. Pokud se podíváme na celkovou výši provizních nákladů vydaných jako odměny zprostředkovatelům v uplynulých letech, vidíme, že tyto mírně, ale setrvale narůstaly, až do loňského poklesu. Vývoj distribučních nákladů ŽP v absolutní hodnotě (]s. Kč) 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, ,700,000 1,500,000 1,300,000 1,100, , , , , , ,000 Unkn Form Pořizovací náklady Provizní náklady Počet nově uzavřených smluv Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Už Už z křivky křivky na na vedlejší vedlejší ose ose však však můžeme můžeme vycítit, vycítit, že že tento tento vývoj vývoj byl byl velmi velmi pevně pevně svázán svázán s počtem s počtem nově sjednaných nově sjednaných smluv. smluv. Pokud Pokud vydělíme vydělíme celkovou celkovou sumu sumu provizních provizních nákladů nákladů tímto tímto počtem, počtem, dostaneme dostaneme velmi významný velmi významný ukazatel: ukazatel: průměrné průměrné náklady náklady na jednu na jednu sjednanou sjednanou smlouvu. smlouvu. Tento Tento ukazatel ukazatel hraje v hraje našem v našem problému problému zásadní zásadní úlohu, úlohu, neboť neboť ukazuje, ukazuje, kolik kolik v průměru v průměru vydají vydají pojišťovny pojišťovny zprostředkovatelům za jednu sjednanou smlouvu. A jaký byl jeho vývoj v uplynulých letech? zprostředkovatelům za jednu sjednanou smlouvu. A jaký byl jeho vývoj v uplynulých letech? 11 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

12 Vývoj průměrných distribučních nákladů na jednu sjednanou smlouvu Vývoj průměrných distribučních nákladů na jednu sjednanou smlouvu 12,000 Kč 12,000 Kč 10,000 Kč 10,000 Kč 8,000 Kč 8,000 Kč 6,000 Kč 6,000 Kč 4,000 Kč 4,000 Kč 2,000 Kč 2,000 Kč 0 Kč Kč Pořizovací náklady na smlouvu Provizní náklady na smlouvu Pořizovací náklady na smlouvu Provizní náklady na smlouvu Zdroj: Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Asi Asi velmi velmi překvapivě překvapivě pro pro mnohé mnohé čtenáře, čtenáře, průměrný průměrný provizní provizní náklad náklad na smlouvu na smlouvu od roku od 2009 roku do 2009 roku Asi velmi překvapivě pro mnohé čtenáře, průměrný provizní náklad na smlouvu od roku 2009 do roku 2012 do roku setrvale 2012 klesal. setrvale Teprve klesal. v Teprve roce 2013 v roce došlo 2013 k mírnému došlo k nárůstu, mírnému souvisejícímu nárůstu, souvisejícímu patrně s poklesem patrně 2012 s poklesem setrvale nového klesal. obchodu. Teprve roce Znamená 2013 došlo to tedy, mírnému že až do loňského nárůstu, souvisejícímu roku pojišťovny patrně ve skutečnosti poklesem nového obchodu. Znamená to tedy, že až do loňského roku pojišťovny ve skutečnosti vydávaly za nového vydávaly obchodu. za každou Znamená smlouvu to sjednanou tedy, že až pojišťovacími do loňského zprostředkovateli roku pojišťovny ve méně. skutečnosti vydávaly za každou smlouvu sjednanou pojišťovacími zprostředkovateli méně. každou smlouvu sjednanou pojišťovacími zprostředkovateli méně. A pojďme ještě dál, dál, jaký jaký je poměr je poměr provizních provizních nákladů nákladů na celkové na celkové mase nově mase předepsaného nově předepsaného pojist- A pojďme ještě dál, jaký je poměr provizních nákladů na celkové mase nově předepsaného pojistného? pojistného? Vývoj poměru distribučních nákladů na předepsaném pojistném (% a ]s Kč) Vývoj poměru distribučních nákladů na předepsaném pojistném (% ]s Kč) 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (ŽP celkem) Předepsané hrubé pojistné nově uzavřených smluv (ŽP celkem) Pořizovací náklady na nový předpis Pořizovací náklady na nový předpis Provizní náklady na nový předpis Provizní náklady na nový předpis 40,000,000 40,000,000 35,000,000 35,000,000 30,000,000 30,000,000 25,000,000 25,000,000 20,000,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 0 Unkn Unkn Form Form Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Vidíme, že i i tento tento podíl podíl je je oproti oproti roku roku zhruba zhruba o pět o pět procentních procentních bodů bodů nižší. nižší. I v poměru I v poměru na korunu nově na Vidíme, že tento podíl je oproti roku 2008 zhruba pět procentních bodů nižší. poměru na korunu nově vybraného vybraného pojistného pojistného tak pojišťovny tak pojišťovny vyplatí vyplatí na odměnách na odměnách zprostředkovatelů zprostředkovatelů dlouhodobě méně. korunu nově vybraného pojistného tak pojišťovny vyplatí na odměnách zprostředkovatelů dlouhodobě méně. dlouhodobě méně. 12 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

13 Pojďme se ještě zvlášť podívat na obchodní produkci (nové smlouvy) očištěné o vliv spekulativního jednorázového se ještě zvlášť pojištění. podívat na Tedy obchodní na kategorii, produkci kde, (nové jak bylo smlouvy) řečeno očištěné dříve, nezávislí o vliv spekulativního pojišťovací Pojďme jednorázového zprostředkovatelé pojištění. dominují. Tedy Pokud na kategorii, spočítáme kde, průměrné jak bylo distribuční řečeno náklady dříve, nezávislí pouze na pojišťovací smlouvy zprostředkovatelé s běžně (pravidelně) dominují. placeným Pokud pojistným, spočítáme získáme průměrné opět překvapivý distribuční výsledek. náklady pouze na smlouvy s běžně (pravidelně) placeným pojistným, získáme opět překvapivý výsledek. Vývoj distribučních nákladů na jednu sjednanou smlouvu_běžně placené pojistné 16,000 Kč 14,000 Kč 12,000 Kč 10,000 Kč 8,000 Kč 6,000 Kč 4,000 Kč 2,000 Kč 0 Kč Pořizovací náklady na smlouvu Provizní náklady na smlouvu Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Zatímco celkové distribuční (pořizovací náklady) mírně mírně rostou, rostou, průměrný průměrný provizní provizní náklad náklad za poslední za poslední stagnuje roky stagnuje či dokonce či dokonce mírně mírně klesá. klesá. Distribuce přes přes pojišťovací zprostředkovatele v jejich dominantní oblasti běžně placeného pojistného je je tak tak pro pro pojišťovny pojišťovny dlouhodobě dlouhodobě spíše spíše efektivnější, efektiv- roky respektive nější, respektive levnější. levnější. Analýza statistických dat nám tedy tedy ukazuje, že celková že celková suma suma vyplacených provizí provizí je úzce je úzce svázána svázána s počtem s nově počtem sjednaných nově smluv, sjednaných přesně smluv, v duchu přesně zákonitostí v duchu obchodu. zákonitostí Na druhé straně průměrná provize vyplacená za jednu smlouvu o životním pojištění, i poměr provizních nákladů na novém pojistném dlouhodobě stagnuje. Neplatí tedy rčení o neudržitelné obchodu. Na druhé straně průměrná provize vyplacená za jednu smlouvu o životním provizní spirále, pojištění, ale je i poměr tomu právě provizních naopak: nákladů distribuce na pro novém zprostředkovatele pojistném dlouhodobě je pro pojišťovny dlouhodobě Neplatí spíše tedy levnější. rčení o neudržitelné provizní spirále, ale je tomu právě stagnuje. naopak: distribuce pro zprostředkovatele je pro pojišťovny dlouhodobě spíše levnější. Metodika Pořizovací náklady na pojistné smlouvy ( pořizovací náklady ) představují všechny náklady vzniklé s uzavřením pojistné smlouvy (tj. provize vyplácené zprostředkovatelům za uzavření pojistné smlouvy, platy, superprovize vyplácené zaměstnancům za uzavření pojistné smlouvy, náklady na vyhotovení pojistných spisů, správní náklady na zpracování návrhů a vydání pojistné smlouvy a náklady na reklamu či jinou propagaci). Jedná se tedy defacto o širší sumu všech distribučních (či chceme- li obchodních) nákladů, včetně nákladů na propagaci. 13 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

14 Metodika Pořizovací náklady na pojistné smlouvy ( pořizovací náklady ) představují všechny náklady vzniklé s uzavřením pojistné smlouvy (tj. provize vyplácené zprostředkovatelům za uzavření pojistné smlouvy, platy, superprovize vyplácené zaměstnancům za uzavření pojistné smlouvy, náklady na vyhotovení pojistných spisů, správní náklady na zpracování návrhů a vydání pojistné smlouvy a náklady na reklamu či jinou propagaci). Jedná se tedy defacto o širší sumu všech distribučních (či chceme-li obchodních) nákladů, včetně nákladů na propagaci. Náklady na provize zprostředkovatelům ( provizní náklady ) představují podskupinu pořizovacích nákladů, z logiky věci jde náklady na vyplacené odměny externím sítím (tj. provize zprostředkovatelům). Počet nově uzavřených smluv počet nových smluv o životním pojištění uzavřených v daném časovém období. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv zahrnuje veškeré částky pojistného splatné podle nově sjednaných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k následujícím účetním obdobím. 14 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

15 MÝTUS Č. 2 DISTRIBUČNÍ NÁKLADY DUSÍ POJIŠŤOVNY Mýtus Náklady na č. 2 distribuci Distribuční údajně neúměrně náklady zatěžují dusí a dusí pojišťovny bilance pojišťoven. Situace v České republice je v tomto směru výrazně horší než situace ve srovnatelných zemích Evropy. Opravdu? Náklady na distribuci údajně neúměrně zatěžují a dusí bilance pojišťoven. Situace v České republice je v tomto směru výrazně horší než situace ve srovnatelných zemích Evropy. Opravdu? Jak je to doopravdy fakta a čísla Jak Abychom je to doopravdy se podívali na zoubek fakta a výše čísla uvedenému tvrzení, pojďme si udělat malé mezinárodní Abychom srovnání. se Jako podívali kritérium na zoubek vezměme výše podíl uvedenému provizních tvrzení, nákladů, pojďme použitý si udělat již v předchozí malé mezinárodní kapitole, srovnání. a provozních Jako nákladů kritérium pojišťoven2. vezměme podíl Tento provizních mezinárodně nákladů, srovnatelný použitý ukazatel již v předchozí v kostce kapitole, vyjadřuje, a provozních kolik procent nákladů z nákladů pojišťoven na svůj 2. provoz Tento mezinárodně vydají pojišťovny srovnatelný ročně na ukazatel provize v zprostředkovatelům. kostce vyjadřuje, kolik procent z nákladů na svůj provoz vydají pojišťovny ročně na provize zprostředkovatelům. Pro srovnání využijeme čtyři dobře známé země: Pro srovnání využijeme čtyři dobře známé země: - Německo nám blízký, velký a vyspělý pojistný trh. - Německo nám blízký, velký a vyspělý pojistný trh. - Polsko nám blízký, velký východoevropský pojistný trh. - Polsko nám blízký, velký východoevropský pojistný trh. - Maďarsko nám blízký, velikostí srovnatelný východoevropský pojistný trh - Maďarsko nám blízký, velikostí srovnatelný východoevropský pojistný trh - Holandsko silně regulovaný, velikostí srovnatelný západoevropský trh - Holandsko silně regulovaný, velikostí srovnatelný západoevropský trh Pojďme Pojďme se se nejprve nejprve podívat, podívat, jak jak vypadá vypadá situace situace v ČR. v ČR. Je Je zjevné, zjevné, že že stejně stejně jako jako u průměrných u průměrných nákladů nákladů na smlouvu, na smlouvu, i poměr i poměr provizních provizních a provozních a provozních nákladů nákladů v posledních v posledních letech poklesl. letech Navíc poklesl. tento Navíc poměr tento poměr zjevně odpovídá zjevně poměru odpovídá zprostředkovatelů poměru zprostředkovatelů na obchodní na produkci obchodní životního produkci pojištění. životního Stejně pojištění. jako u jiných Stejně odvětví, jako u jiných i ve finančnictví odvětví, i ve platí, finančnictví že schopnost platí, získat že schopnost zákazníka získat je tou zákazníka nejnákladnější je tou položkou nejnákladnější položkou a pakliže pojišťovny outsourcují tuto činnost na zprostředkovatele, musí počítat a pakliže pojišťovny outsourcují tuto činnost na zprostředkovatele, musí počítat s tím, že za ní vydají s tím, že za ní vydají příslušnou část nákladů, které by jinak vyplatily svým zaměstnancům. příslušnou část nákladů, které by jinak vyplatily svým zaměstnancům. Česká republika - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (cs. Kč) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Zdroj: ČNB, Zdroj: ČNB, Pojďme 2) Life a se Composite-Life však podívat, Insurance jak vypadá Undertakings. situace v ostatních zemích. 2 Life a Composite- Life Insurance Undertakings. 15 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

16 Pojďme se však podívat, jak vypadá situace v ostatních zemích. Německo - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. EURO) Německo - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. EURO) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, Polsko - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. PLN) Polsko - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. PLN) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

17 Maďarsko - - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP ŽP (mil. (mil. HUF) HUF) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, U všech tří tří uvedených zemí zemí platí, platí, že že poměr poměr provizních provizních nákladů nákladů na na nákladech nákladech provozních provozních dosahuje dosahuje U srovnatelné všech tří uvedených výše výše a má má zemí velmi velmi platí, podobný podobný že poměr průběh. průběh. provizních V V Polsku Polsku nákladů je je dokonce, dokonce, na nákladech v souladu v souladu provozních s tím, s tím, jak jak dosahuje probíhá probíhá srovnatelné přerozdělování výše obchodního a má velmi koláče, koláče, podobný situace průběh. více V Polsku dramatická. je dokonce, Situace v souladu v v Německu, s tím, vyspělém jak probíhá ev- přerozdělování evropském trhu, trhu, je obchodního je jednoznačně koláče, srovnatelná situace s údajně s údajně více dramatickou dramatickou dramatická. Situace situací situací u nás u v Německu, nás v ČR. v ČR. vyspělém evropském trhu, je jednoznačně srovnatelná s údajně dramatickou situací u nás v ČR. Na závěr se pojďme podívat na na výrazného proponenta regulace pojistného trhu, Nizozemské krá- Na závěr se pojďme podívat na výrazného proponenta regulace pojistného trhu, Nizozemské království. Tato Tato země země je výrazným je výrazným zastáncem zastáncem silné regulace silné regulace pojišťovnictví pojišťovnictví a pojišťovacího a pojišťovacího zprostřed- království. Tato země je výrazným zastáncem silné regulace pojišťovnictví a pojišťovacího zprostředkování. K roku 2013 K roku zde 2013 došlo zde po došlo postupné postupné limitaci limitaci provizí provizí k jejich k jejich úplnému úplnému zákazu. zákazu. Vidíme však, zprostředkování. K roku 2013 zde došlo po postupné limitaci provizí k jejich úplnému zákazu. Vidíme však, že poměr že poměr provizních provizních a provozních a nákladů je, po poklesu v letech , , rámcově na stejné na stejné však, že poměr provizních a provozních nákladů je, po poklesu letech , rámcově na stejné úrovni jako ve ve střední Evropě. Evropě. úrovni jako ve střední Evropě. Nizozemí - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. EURO) Nizozemí - podíl distribuční a provozních nákladů ŽP (mil. EURO) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) Provize zprostředkovatelům_žp Provozní náklady_žp Podíl (%) 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Zdroj: OECD OECD Insurance Insurance statistics, statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

18 Sečteno a podtrženo, bilance pojišťoven v ČR je, co se týče provizních nákladů, srovnatelná s vyspělými západoevropskými trhy i s našimi středoevropskými sousedy. Poměr provizních na celkových provozních nákladech pojišťoven pak těsně odpovídá poměru zprostředkovatelů na novém obchodu s životním pojištěním, který na ně pojišťovny outsourcovaly a tudíž jej musí zaplatit. Příklad Holandska pak ukazuje, že ani limitace provizí nepřináší zásadní změnu. Povede pouze k poškození klienta. Metodika Náklady na provize zprostředkovatelům ( provizní náklady ) představují podskupinu pořizovacích nákladů, z logiky věci jde náklady na vyplacené odměny externím sítím (tj. provize zprostředkovatelům). Hrubé provozní náklady ( provozní náklady ) představují náklady na běžný provoz pojišťovny, zahrnují pořizovací náklady, správní režie a provize od zajistitelů a podíly na ziscích. 18 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

19 Mýtus MÝTUS č. Č. 3 3 Na NA životním ŽIVOTNÍM pojištění POJIŠTĚNÍ už v podstatě UŽ V PODSTATĚ pojišťovna POJIŠŤOVNA nemůže Mýtus NEMŮŽE č. VYDĚLAT Na životním pojištění už podstatě pojišťovna nemůže vydělat vydělat Občas se setkáváme s tvrzením, že české pojišťovny už díky přebujelé a nákladné distribuci Občas se se setkáváme s tvrzením, že české že české pojišťovny pojišťovny už díky přebujelé už díky přebujelé a nákladné distribuci nákladné pojišťova- distribuci pojišťovacích zprostředkovatelů nemůžou v podstatě na produktech životního pojištění ani vydělat. pojišťovacích zprostředkovatelů zprostředkovatelů nemůžou nemůžou v podstatě na podstatě produktech na produktech životního pojištění životního ani pojištění vydělat. ani Realita vydělat. je Realita je ale výrazně odlišná. ale Realita výrazně je ale odlišná. výrazně odlišná. Jak je to doopravdy fakta a čísla Jak je to doopravdy fakta čísla Jak je to doopravdy fakta a čísla Ve skutečnosti je totiž poskytování životního pojištění v České republice vysoce, nadprůměrně Ve skutečnosti je je totiž poskytování životního pojištění v České republice vysoce, nadprůměrně ziskovým podnikáním. Vezmeme- li za příklad tzv. míru návratnosti vlastního kapitálu (Return on ziskovým podnikáním. Vezmeme-li Vezmeme- li za příklad tzv. míru návratnosti vlastního kapitálu (Return on on Equity, ROE) jsou české životní pojišťovny výrazně ziskovější než jejich slovenské, francouzské, ale Equity, ROE) jsou české životní pojišťovny výrazně ziskovější než jejich slovenské, francouzské, ale ale třeba i německé protějšky. třeba německé protějšky. ROE životních pojišťoven (2012) ROE životních pojišťoven (2012) 25.0% 25.0% 20.0% 20.0% 15.0% 15.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% Polsko ČR Německo Francie Slovensko Maďarsko - 5.0% Polsko ČR Německo Francie Slovensko Maďarsko - 5.0% % % Zdroj: Zdroj: OECD OECD Insurance Insurance statistics, statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, ROE univerzálních (kompozitních) pojišťoven (2012) ROE univerzálních (kompozitních) pojišťoven (2012) 25.0% 25.0% 20.0% 20.0% 15.0% 15.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% ČR Maďarsko Slovensko Francie ČR Maďarsko Slovensko Francie Zdroj: Zdroj: OECD OECD Insurance Insurance statistics, statistics, Zdroj: OECD Insurance statistics, // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

20 České pojišťovny na životním pojištění i přes stávající nasycení trhu a vzájemnou konkurenci vydělávají nepoměrně více, než v okolních zemích. Zdrojem těchto zisků jsou poplatky klientů, které se však právě díky tlaků nezávislých zprostředkovatelů daří každý rok stlačovat, ať už jde o ceny životních rizik nebo třeba povinného ručení. Pokud by spotřebitelé přišli o nabídku a nezávislé srovnání, dá se předpokládat, že poplatky a nákladovost produktů by opět vyletěly raketově vzhůru Metodika ROE (Return on Equity) míra návratnosti vlastního kapitálu, vypočítaná jako poměr čistého zisku a vlastního kapitálu firmy. U velkých korporací se jedná o jeden z klíčových indikátorů jejich ziskovosti z hlediska vlastníků. Čistě životní pojišťovny (Life insurance companies) poskytují pouze produkty životního pojištění. Univerzální pojišťovny (Composite insurance companies) poskytují jak produkty životního, tak neživotního pojištění. 20 // Mýty a fakta o distribuci životního pojištění

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Změna distribučních modelů na finančním trhu Jiří Šindelář

Změna distribučních modelů na finančním trhu Jiří Šindelář Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Změna distribučních modelů na finančním trhu Jiří Šindelář Rozvoj a inovace finančních produktů - VŠE, 10.2.2016 Úvodem Aktuální stav nezávislé

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Problémy v distribuci finančních produktů, selhání trhu anebo regulace? Jiří Šindelář

Problémy v distribuci finančních produktů, selhání trhu anebo regulace? Jiří Šindelář Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Problémy v distribuci finančních produktů, selhání trhu anebo regulace? Jiří Šindelář Rozvoj a inovace finančních produktů - VŠE, 17.2.2017 Úvodem

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Věstník ČNB částka 1/2008 ze dne 15. ledna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 2. ledna 2008

Věstník ČNB částka 1/2008 ze dne 15. ledna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 2. ledna 2008 Třídící znak 2 0 1 0 8 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 2. ledna 2008 o předkládání ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře Česká národní banka k 22 odst. 2

Více

Finanční poradenství na českém trhu

Finanční poradenství na českém trhu XII. Fórum Zlaté koruny 27.3.2012 TOP Hotel Praha Finanční poradenství na českém trhu Ing. Michal Knapp CEO a předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. Podíl finančního zprostředkování na českém retailovém

Více

TRH ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ: JAKÉ DOPADY BY PŘINESLA REGULACE PROVIZÍ ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ?

TRH ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ: JAKÉ DOPADY BY PŘINESLA REGULACE PROVIZÍ ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ? TRH ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ: JAKÉ DOPADY BY PŘINESLA REGULACE PROVIZÍ ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ? Odborná publikace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. - USF,

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Základní ukazatele - družstevní záložny

Základní ukazatele - družstevní záložny Základní ukazatele - družstevní záložny I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji spořitelních a úvěrních družstev (dále jen družstevní záložny, které poskytují služby

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 08. 2013 30. červen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2013 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Věstník ČNB částka 1/2007 ze dne 5. ledna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. prosince 2006

Věstník ČNB částka 1/2007 ze dne 5. ledna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. prosince 2006 Třídící znak 2 0 1 0 7 5 5 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. prosince 2006 o předkládání ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře za rok 2006 Česká národní banka

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Řekli o finančních poradcích

Řekli o finančních poradcích Řekli o finančních poradcích Jiří Šindelář Předseda představenstva a výkonný ředitel Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) Finanční zprostředkovatelé a poradci poskytují své

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Ing. Jan Pokorný 1 Obsah 1. Zdravotní pojišťovny jako potenciální účastníci trhu smluvního zdravotního pojištění východiska, současná situace 2.

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16.05.2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky, právní rámec existence a činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Seznam použité literatury 1) Ducháčková, E., Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. Vyd. Praha EKOPRESS, s. r. o. 216 s. 2) Hanzlová, Š, a kol.. Základy bankovnictví, 3. Vyd. Praha: Bankovní institut

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

Hypotéky zlevňují. Dostupnost bydlení se už nemění

Hypotéky zlevňují. Dostupnost bydlení se už nemění Hypotéky zlevňují. Dostupnost bydlení se už nemění 4.7.2014 - Ačkoliv úrokové sazby hypoték dál prudce klesají, míra dostupnosti bydlení zůstala v červnu na hodnotách dosažených v předchozím měsíci. Proti

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Dohled nad finančním trhem ČR

Dohled nad finančním trhem ČR Dohled nad finančním trhem ČR ČNB a dohled nad finančním trhem Česká národní banka ( ČNB ) je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013 Tisková konference Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012 Vídeň, 24. ledna 2013 Vienna Insurance Group Nejvýznamnější fakta za rok 2012 Rekordní objem pojistného v přibližné výši 9,9 mld.

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji obchodníků s cennými papíry, kteří poskytují investiční služby v České republice

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance 10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance Vladimír Tomšík 25. října 2016 Historie Uspořádání dohledu do 1.4.2006 Česká národní banka dohled nad bankami a pobočkami zahraničních

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 99 957 99 977 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,,,

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Prameny: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 9 5

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více