Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele"

Transkript

1 Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Mezinárodní odborná konference Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele. Zkušenosti a praxe Brno, 9. října 2012 Jiří Štěrba, Partner BBH Legal LLC, Moskva Slide 1

2 Obsah Právní prostředí v Rusku Český podnikatel v Rusku (zastoupení, pobočka, společnost) Obchodní společnosti Pracovně-právní a migrační problematika M&A, Joint Ventures Některé aspekty uzavírání smluv s ruským partnerem (volba práva, rozhodčí řízení) Slide 2

3 BBH Moskva Moskevská kancelář BBH byla otevřena v dubnu 2006 V současné době působí v moskevské kanceláři 17 právníků, za stálé přítomnosti 3 českých advokátů BBH poskytuje komplexní právní poradenství při významných transakcích: - Akvizice prodejce elektroniky ELDORADO, akvizice těžařské společnosti POLYMETAL, akvizice banky Nomos, akvizice pojišťovny Ingosstrakh, apod. - Vytvoření společných podniků (výstavba hokejové haly a nákupního centra v Moskvě, developerské projekty) - Uzavření nájemní smlouvy s ROSTELECOM na pronájem m2 kancelářských prostor největší nájemní transakce roku 2011 v Ruské federaci, akvizice většinového podílu v logistickém parku SOUTH GATE nedaleko Moskvy o ploše m2, - Exportní financování pro projekty nákupních center a administrativních center (Moskva, Soči a další) BBH poskytuje poradenství českým a slovenským podnikatelům při jejich vstupu na ruský trh a působení na něm, včetně zakládání společností, běžné právní agendy, zastupování v soudních a arbitrážních sporech, vymáhání pohledávek apod. Slide 3

4 Právní prostředí v Rusku BBH 10/18/2012 Slide 4

5 Základní normy ovlivňující podnikání Ústava Mezinárodní smlouvy (pro české podnikatele zejména smlouvy s Českou republikou, resp. jejími předchůdci viz další části prezentace) Občanský zákoník základní norma civilního práva, široká úprava smluvního práva (v Rusku neexistuje obchodní zákoník ve smyslu známém z ČR) Zákony o obchodních společnostech (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným apod.) Speciální právní normy (o ochraně konkurence apod.) Předpisy nižší právní síly Soudní rozhodnutí vyšších soudů významný interpretační vliv Slide 5

6 Smlouvy s Českou republikou Smlouva o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech ze dne vzájemné uznávání a výkon soudních rozsudků - vzájemné uznávání listin, které byly vydány nebo ověřeny justičním orgánem nebo notářem - PRAXE: Ze strany ruských úřadů je apostila v mnoha případech vyžadována i přes existenci této mezinárodní smlouvy Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne úplná a bezpodmínečná ochrana investic investorů druhého smluvního státu Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku ze dne pravidla pro zdanění dividend vyplácených českým společníkům ruských právnických osob - definice stálé provozovny i staveniště na dobu delší než 12 měsíců Slide 6

7 Rejstříky Obchodní rejstřík (EGRUL) vedou jej finanční úřady, obsahuje základní údaje, název, adresa, státní registračníčíslo (OGRN), daňovéčíslo (INN), kód důvodů zápisu (KPP), údaje o probíhajících změnách. Jiné údaje (údaje o společnících, třetích právech apod.) nejsou ve veřejné internetové verzi rejstříku, ale je nutné požádat o výpis. Katastr nemovitostí (EGRP) vede jej Rosreestr, obsahuje nemovitosti a jiná práva k nim, omezení práv apod. Insolvenční rejstřík obsahuje údaje o společnostech, na které byl prohlášen konkurz Databáze dominantních subjektů vede jej Federální antimonopolní služba, obsahuje výčet subjektů, které mají podíl na určitém trhu 35 procent a více Databáze soudních rozhodnutí obsahuje poměrně široké spektrum informací, rozhodnutí obchodních soudů různých stupňů, informace o účastnících řízení, nařízených jednání apod. Slide 7

8 Soudy a řešení sporů Obecné soudy / obchodní (arbitrážní) soudy Soudní pravomoc ve věcech podnikatelské a jiné hospodářské činnosti vykonávají arbitrážní soudy; POZOR: jedná se o státní soudy, nikoli rozhodčí soudy ve smyslu známém z ČR 4 stupňová soudní soustava soud první instance, apelační soud, federální arbitrážní soud (např. FAS Moskevského okruhu), Nejvyšší arbitrážní soud Ruské Federace Rozhodčí soudy Pouze pokud si smluvní strany sjednaly rozhodčí smlouvu Slide 8

9 Český podnikatel v Rusku BBH 10/18/2012 Slide 9

10 Formy účasti na podnikání Jakým způsobem může zahraniční investor vykonávat podnikatelskou činnost na území Ruska? - krátkodobá činnost bez úřední registrace - prostřednictvím faktické provozovny - zřízením obchodního zastoupení zahraniční právnické osoby na území Ruska - zřízením pobočky na území Ruska - prostřednictvím účasti v ruské právnické osobě Co je třeba vzít v úvahu? - rozsah činnosti (úplný rozsah / omezený rozsah / reprezentace zájmů) - charakter činnosti (požadavky ruských předpisů, očekávaní ruských obchodních partnerů) - doba činnosti (doba určitá / doba neurčitá) - riziko spojené s podnikatelskou činností (samostatná právnická osoba / hospodářská jednotka společnosti - zakladatele) - pracovní a migrační otázky (pracovní povolení, osoba ředitele apod.) Slide 10

11 Krátkodobá činnost bez úřední registrace Působení bez vzniku stálé provozovny, bez založení obchodního zastoupení nebo pobočky Musí se jednat o krátkodobé působení, při kterém zahraniční společnost nevytváří tzv. stacionární pracovní místa (tj. pracovní místa na dobu delší než 1 měsíc) Typicky se jedná o dovoz zboží či krátkodobé montážní práce Není nutná registrace u ruských daňových úřadů ani jiná forma povolení pro takovou činnost Zahraniční pracovníci nemusí získávat pracovní povolení k takové činnosti na území Ruska Slide 11

12 Provozovna zahraniční společnosti Působení bez založení obchodního zastoupení nebo pobočky Jednotka, na jejímž místě vznikají stacionární pracovní místa (tj. pracovní místa na dobu delší než 1 měsíc) Provozovna se registruje u daňových orgánů podle místa provozovny nejpozději do 30dnů od zahájení činnosti provozovny Stálá provozovna daňový pojem dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Zisk české společnosti se zdaňuje pouze v České republice, pokud český subjekt neprovozuje podnikatelskou činnost v Rusku prostřednictvím stálé provozovny Staveniště na území Ruska, jakož i stavba, montáž nebo instalační projekt nebo s nimi spojený dozor se považují za stálou provozovnu, pokud takové staveniště, objekt nebo činnost existuje po dobu delší než 12 měsíců Samotné vlastnictví majetku zpravidla není stálou provozovnou, ledaže je pravidelně komerčně využíváno (sjednávání nájemních smluv apod.) Slide 12

13 Zastoupení zahraniční společnosti Zastoupení reprezentuje zájmy zřizující společnosti a uskutečňuje ochranu těchto zájmů PRAXE: Zastoupení často vykonávají i obchodní činnost, na hraně zákona Zastoupení lze založit na 1 až 3 roky s možností prodloužení Zastoupení se zřizuje tzv. akreditací u příslušného státního orgánu Ruské federace, zastoupení není samostatnou právnickou osobou (poplatek až rublů v závislosti na délce akreditace) Akreditací se zabývá řada státních orgánů podle typu zřizující společnosti (banky, letecké společnosti atd.), základním akreditačním orgánem je Státní registrační komora při Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace Zastoupení se zapisuje do Souhrnného státního registru zastoupení zahraničních společností Základním dokumentem upravujícím činnost zastoupení je Statut zastoupení Lhůta k vyřízení akreditace činí 18 pracovních dnů, lze zkrátit na 5 pracovních dnů za poplatek rublů PRAXE: Veškeré cizí listiny musí být řádně legalizovány (podpisy musí být ověřeny a opatřeny apostilou) a musí k nim být přiložen úřední překlad do ruštiny Slide 13

14 Pobočka zahraniční společnosti Pobočka vykonává všechny nebo jen část funkcí zřizující společnosti, z právního hlediska má charakter podniku se zahraniční účastí (může vlastnit určité licence k provozování regulované činnosti apod.) Pobočku lze založit až na 5 let s možností prodloužení Pobočka se zřizuje tzv. akreditací u příslušného státního orgánu Ruské federace, pobočka není samostatnou právnickou osobou (poplatek rublů + dalších až rublů v závislosti na délce akreditace) Proces registrace pobočky je obdobný jako v případě zastoupení Pobočka se zapisuje do Souhrnného státního registru poboček zahraničních společností Základním dokumentem upravujícím činnost zastoupení je Statut pobočky Lhůta k vyřízení akreditace činí 18 pracovních dnů, lze zkrátit na 5 pracovních dnů za poplatek rublů PRAXE: Veškeré cizí listiny musí být řádně legalizovány (podpisy musí být ověřeny a opatřeny apostilou) a musí k nim být přiložen úřední překlad do ruštiny Slide 14

15 Výhody akreditovaného zastoupení nebo pobočky Možnost vyřízení pracovních povolení až pro 5 zahraničních pracovníků zastoupení ve zjednodušeném režimu (nevztahují se na ně kvóty) Postavení zaměstnavatele a možnost uzavírání pracovních smluv s ruskými zaměstnanci Možnost registrace a provozování dopravních prostředků v Ruské federaci Slide 15

16 Obchodní společnosti BBH 10/18/2012 Slide 16

17 Obchodní společnosti obecně Obchodní společnosti (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, sdružení, atd.) jsou samostatnou právnickou osobou, jejíž odpovědnost je oddělená od jejího zakladatele (společníka) Obchodní společnosti jednají vlastním jménem, mohou nabývat majetek, mohou uzavírat obchody na svůj účet, jsou nositelem práv a povinností, mohou být žalobcem i žalovaným u soudu Obchodní společnosti se registrují u Federální daňové služby v relativně krátké zákonné lhůtě 5 pracovních dnů Existují zvláštní zákony o jednotlivých typech obchodních společností (zákon o společnostech s ručením omezeným, zákon o akciových společnostech) V Rusku je zákonem předepsána relativně nízká úroveň minimálního základního kapitálu PRAXE: Valná většina českých společností zakládá v Rusku společnost s ručením omezeným, která je levná a flexibilní Slide 17

18 Společnost s ručením omezeným Právní rámec: Zákon o společnostech s ručením omezeným Počet společníků: maximálně 50 Minimální výše základního kapitálu: rublů Minimálně 50% základního kapitálu musí být splaceno před provedením státní registrace společnosti, celý základní kapitál musí být splacen ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, která nesmí být delší než 1 rok PRAXE: V rámci právních due diligence v souvislosti s akvizicemi společností často nacházíme chyby v procesu splacení základního kapitálu Slide 18

19 Akciová společnost Právní rámec: Zákon o akciových společnostech Dva typy akciových společností: uzavřená akciová společnost (ZAO) / otevřená akciová společnost (OAO) Rozdíly mezi ZAO a OAO: - Veřejný úpis akcií: ne / ano - Minimální výše základního kapitálu: rublů / rublů - Počet akcionářů: maximálně 50 / není omezen - Předkupní právo ostatních akcionářů: ano / ne - Povinnost publikovat informace o obchodním a finančním stavu: ne (jen v případě veřejného umístění dluhopisů či jiných cenných papírů) / ano PRAXE: Pro českého private equity investora bude relevantní zejména ZAO, která je ekvivalentem private company (na rozdíl od public company) Slide 19

20 Některé aspekty zakládání společností Registrace obchodních společností vyžaduje osobní přítomnost žadatele (zakladatele nebo statutárního orgánu právnické osoby) při podání dokumentů u registračního úřadu v takovém případě může dokumenty o založení převzít právní zástupce na základě plné moci. V opačném případě, tj. při podání žádosti na základě plné moci, je registrační úřad posílá zpět poštou časově zdlouhavý proces, riziko ztráty při zpětném zaslání PRAXE: Ready-made společnosti nejsou téměř k dispozici s ohledem na náročnost převodu, který je srovnatelný se založením nové společnosti V některých případech se vyžaduje souhlas antimonopolního úřadu (FAS), např. splacení základního kapitálu nepeněžitým vkladem při splnění dalších kritérií V ruském právu existuje zákaz řetězení jednočlenných společností (situace, kdy společnost s jediným společníkem je jediným společníkem jiné společnosti) V ruském právu je řetězení definováno šířeji než v ČR, vztahuje se na různé typy obchodních společností PRAXE: V praxi se v Rusku řetězení často objevuje. Rizikem je nařízení likvidace společnosti, avšak náprava je jednoduchá převod části obchodního podílu. Nevíme o případech, kdy by soud likvidaci společnosti z tohoto důvodu nařídil. Slide 20

21 Srovnání OOO / ZAO V praxi jsou pro české podnikatele relevantní zejména společnosti s ručením a uzavřené akciové společnosti Parametry OOO / ZAO: - Maximální počet členů: není omezen / maximálně 50 - Minimální výše základního kapitálu: rublů / rublů - Registrace FSFR (Federální služba pro cenné papíry): ne / ano - Vklad do majetku společnosti: ano / ne - Ocenění nepeněžitého vkladu: ano, pokud hodnota je nad rublů / ano, vždy - Omezení zcizení akcií: předkupní právo společníků + možnost omezit zcizení stanovami / předkupní právo akcionářů + nelze omezit práva nakládat s akciemi - Vystoupení společníka/akcionáře: pouze pokud to umožňují stanovy / pouze prodej akcií - Vyloučení společníka/akcionáře: ano, na základě soudního rozhodnutí / ne Slide 21

22 Srovnání OOO / ZAO - pokračování - Převod a zástava podílu/akcií: povinné notářské ověření / prostá písemná smlouva - Rezervní fond: pouze pokud tak určují stanovy / povinný, 5% základního kapitálu - Řádná valná hromada: do konce 4. měsíce po skončení finančního roku / do konce 6. měsíce po skončení finančního roku - Souhlas VH s významnými transakcemi (nad 25% hodnoty aktiv společnosti) a transakcemi se spřízněnými osobami: pravidla lze upravit nebo zrušit stanovami / pravidla nelze měnit - Povinnost zveřejnit snížení základního kapitálu: ne / ano Slide 22

23 Orgány společnosti s ručením omezeným Valná hromada - Nejvyšší orgán společnosti - Do její kompetence patří zásadní otázky fungování společnosti Jednočlenný statutární orgán (generální ředitel) - Obchodní vedení společnosti Revizní komise - Povinně se zřizuje ve společnostech, které mají více než 15 společníků Kolegiální statutární orgán (pravlenie) - Není povinný, jen pokud je zřízen stanovami - Existuje vedle jednočlenného statutárního orgánu Rada ředitelů, dozorčí rada (sovět direktorov) - Není povinný, jen pokud je zřízen stanovami - PRAXE: zřizuje se často v případech společných podniků (joint ventures) Slide 23

24 Kdo může být členem orgánů OOO Ředitel: - Funkci ředitele může vykonávat pouze fyzická osoba, a to jak ruský státní občan, tak i cizinec - Může jím být společník nebo jiná fyzická osoba - Funkce ředitele je neslučitelná s funkcí předsedy dozorčí rady, ale může být jejím členem - funkci ředitele je možné smluvně přenést do působnosti jiné osoby, a to jak fyzické osoby, tak společnosti - PRAXE: Management company ve složitějších korporátních strukturách, realitních skupinách Pravlenie: - Funkci člena pravlenie může vykonávat pouze fyzická osoba, která není společníkem společnosti - Předsedou pravlenie je vždy generální ředitel Slide 24

25 Kdo může být členem orgánů OOO - pokračování Dozorčí rada: - Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba - Osoby, které jsou zároveňčlenem pravlenie, nesmí tvořit více než jednu čtvrtinu všech členů dozorčí rady Revizní komise: - Členem revizní komise může být jen fyzická osoba - Členem revizní komise nemůže být člen dozorčí rady, ředitel ani člen pravlenie Slide 25

26 Generální ředitel Generálníředitel je volen na valné hromadě společníků nebo na zasedání dozorčí rady, pokud je to stanovami vyhrazeno do její působnosti Vztah generálního ředitele a společnosti je pracovně-právní uzavírá se pracovní smlouva Pracovní smlouvu podepisuje za společnost osoba předsedající valné hromadě, na které je ředitel zvolen, nebo osoba oprávněná jednat jménem jediného společníka Generální ředitel nese plnou hmotnou odpovědnost za přímou skutečnou škodu způsobenou společnosti (škoda musí být zapříčiněna zaviněným jednáním, například porušením předpisů) Žalobu na náhradu škody může podat buď společnost sama (zpravidla prostřednictvím nového generálního ředitele) nebo její společník Slide 26

27 Pracovně-právní a migrační problematika BBH 10/18/2012 Slide 27

28 Pracovní povolení Zahraniční zaměstnanec nesmí pracovat v RF bez pracovního povolení (existují výjimky montáž dovezeného zboží apod.) Společnost nesmí zaměstnávat zahraničního zaměstnance bez povolení zaměstnávat zahraniční občany Proces získání pracovního povolení se dělí na tři etapy: - Společnost musí získat vyjádření o účelnosti zaměstnání zahraničních pracovníků - Společnost musí získat povolení k zaměstnávání zahraničních pracovníků (existují kvóty, na rok 2013 je to , stejně jako v roce v roce 2011 a 2012) - Povolení k zaměstnání pro konkrétního cizího občana Pracovní povolení se zpravidla vydávají na 1 rok a pro určitou oblast, bez možnosti prodloužení, je nutné znovu požádat o jejich vydání Vydání pracovního povolení trvá až tři měsíce a proces jeho získání lze započít až po založení společnosti One-window procedure poskytují komory svým členům (Association For European Businesses, American Chamber atd.) Obchodní vízum / pracovní vízum obchodní vízum není určeno ke stálé práci (90 ze 180 dní) Slide 28

29 Pracovní poměr Pracovní právo je velmi silně regulováno a poskytuje značný stupeň ochrany pro zaměstnance Pracovní poměr se v naprosté většině sjednává na dobu neurčitou Zkušební doba je 3 měsíce. Pracovní poměr ve zkušební době lze ukončit ze strany zaměstnavatele nejpozději 3 dny před uplynutím zkušební doby s uvedením důvodu ukončení (pochybení) Nelze sjednat zákaz konkurence tj. zákaz práce pro jiného zaměstnavatele Pracovní knížka profesní historie Mzda je povinně vyplácena dvakrát měsíčně, jako záloha a doplatek Výpověď: - Zaměstnanec: kdykoliv, bez uvedení důvodu, výpovědní doba 2 týdny (v případě generálního ředitele 1 měsíc) - Zaměstnavatel: opakované porušení povinností, hrubé porušení povinností (další důvody mohou být sjednány např. ve smlouvě s generálním ředitelem) PRAXE: Časté pracovní soudní spory, obvykle soudy na straně zaměstnanců Slide 29

30 Vysoce kvalifikovaný specialista V roce 2010 byla přijata zjednodušená procedura pro získávání víz pro tzv. vysoce kvalifikované specialisty Požadavek na mzdu: 2 miliony rublů ročně VKS musí mít sjednáno dobrovolné zdravotní pojištění Společnost nemusí získávat povolení k zaměstnání VKS - nevztahují se na něj kvóty stanovené ze strany RF ani kvóty společnosti na zaměstnávání zahraničních osob Pracovní povolení se vydává až na 3 roky a může být vydáno pro různé regiony v Rusku Vyřízení pracovního povolení pro VKS trvá 15 dní Výhodný daňový režim 13 procent daň z příjmů Právo rodinných členů získat právo k pobytu po dobu trvání pracovního kontraktu VKS Slide 30

31 M&A, Joint Ventures BBH 10/18/2012 Slide 31

32 Převod obchodního podílu v OOO Převod obchodního podílu podléhá notářskému ověření Notáři je nutné předložit veškerou dokumentaci ohledně prodávajícího, kupujícího a společnosti (výpisy z OR, zakládající dokumenty, splacení ZK, dřívější převody obchodního podílu apod.) PRAXE: Často se uzavírá rámcová smlouva např. dle anglického práva (odkládací podmínky, prohlášení a záruky apod.) a u ruského notáře se uzavře pouze tzv. technická smlouva dle ruského práva Registrace převodu v EGRUL (pouze deklaratorní charakter) Návrh na registraci podává notář na základě žádosti, která musí obsahovat podpis prodávajícího Účinnost převodu okamžikem uzavření smlouvy před notářem Informační povinnost prodávajícího vůči společnosti Slide 32

33 Společný podnik - obecně Spolupráce s ruským partnerem jeden z obvyklých způsobů působení českých podnikatelů na území Ruské federace Důvody: přístup k technologii, přístup ke kvalifikované pracovní síle, přístup k administrativním zdrojům, přístup k distribučním kanálům atd. Obvyklé formy: OOO a ZAO JV společnost na úrovni RF / JV společnost na úrovni mateřské společnosti (typická jurisdikce Kypr) Po novelizacích práva společností se podmínky pro založení a fungování společných podniků postupně blíží k jiným jurisdikcím (donedávna například nebylo možné uzavírat platné akcionářské smlouvy), ale s ohledem na rigidní přístup soudů a praxe nejsou ruské JV stále využívány Slide 33

34 Akcionářské smlouvy Legislativa a soudní praxe procházejí vývojem směrem k liberalizaci, ale tento proces není stále dokončen Případ MegaFon z roku 2006 akcionářská smlouva nesmí odporovat kogentním ustanovením ruského práva, a pokud jsou tato ustanovení v rozporu, jsou neplatná Není možné vzdát se práva, které je poskytováno právním řádem úprava v akcionářské smlouvě byla považována za takové vzdání se práva Případ pojišťovny Ruský standard na smlouvu upravující práva a povinnosti akcionářů se aplikuje ruské právo Případ Verny Znak rozhodnutí z roku 2011 ohledně akcionářské smlouvy podle ruského práva; soudy stále posuzují akcionářské smlouvy s nedůvěrou; mnoho částí smlouvy prohlášeno za neplatné Slide 34

35 Společné podniky obvyklé problémy Management ruské společnosti svěřen jednomu z akcionářů často ruskému partnerovi, přičemž zahraniční subjekt vystupuje jako finanční investor Nutnost nastavit odpovídající strukturu, často na off-shorové úrovni nefungující akcionářské smlouvy v Rusku - Nelze sjednat opce, které jsou využívány např. při exitu z JV, řešení deadlocků apod. - Nelze mít dva ředitele s rovnocenným podpisovým právem - Nelze sjednat tag-along a drag-along práva - Nelze upravit rozdělení zisku na jiné než pro-rata bázi - Nelze sjednat povinnost hlasovat v orgánech určitým způsobem (například hlasovat pro navrženého ředitele) Vymahatelnost akcionářských smluv porušení má jen smluvní důsledky Omezené možnosti financování ruských JV omezené možnosti konvertibilního financování Slide 35

36 Antimonopolní otázky Federální zákon č. 135 ze dne , o ochraně konkurence K některým transakcím (založení společnosti, nabytí akcií nebo obchodního podílu, nabytí majetku) je vyžadován předchozí souhlas Federální antimonopolní služby RF (FAS), příp. následná notifikační povinnost Předchozí souhlas FAS vyžadují následující transakce: - nabytí akcií s hlasovacím právem (nabytí 25 % akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/3, pokud dosud vlastnil menší podíly nebo nabytí celkového počtu 50 % akcií nebo obchodního podílu ve výši 1/2, pokud již nabyvatel vlastnil alespoň 25 % akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/3 apod.) - nabytí podílu na základním kapitálu společnosti - získání do vlastnictví, užívání nebo držení základních provozních prostředků nebo nehmotných aktiv jednoho ekonomického subjektu druhým ekonomickým subjektem - nabytí práv, která umožňují stanovit podmínky pro výkon podnikatelské činnosti ekonomického subjektu či podmínky pro plnění funkce výkonného orgánu - nabytí více než 50% akcií s hlasovacím právem právnické osoby se sídlem mimo území RF Slide 36

37 Antimonopolní otázky pokračování Výše uvedené transakce vyžadují předchozí souhlas pokud: - celková hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky u nabyvatele (včetně osob tvořících s ním skupinu) a cílové společnosti (včetně osob tvořících s ní skupinu), jejichž akcie a / nebo obchodní podíly a / nebo majetek jsou nabývány, překročí 7 mld. rublů a zároveň platí, že (i) hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky u cílové společnosti (včetně osob tvořících s ní skupinu) překročí 250 mil. rublů nebo (ii) bude jeden ze subjektů zapsán v Registru FAS (podíl na trhu přes 35%) - celkový příjem z prodeje zboží u výše uvedených osob za poslední kalendářní rok překročí 10 mld. rublů a zároveň platí, že (i) hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky u cílové společnosti (včetně osob tvořících s ní skupinu) překročí 250 mil. rublů nebo (ii) bude jeden ze subjektů zapsán v Registru FAS (podíl na trhu přes 35%) Následná notifikační povinnost - nejpozději do 45 dní od data realizace transakce, pokud celková hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky nebo celkový příjem z prodeje zboží osoby (včetně osob tvořících s ní skupinu), která nabývá akcie / podíly a / nebo majetek, a osoby (skupiny osob), jejíž akcie / podíly a / nebo majetek je předmětem nabytí, za kalendářní rok předcházející tomu, ve kterém se realizuje transakce, převýší 400 mil. rublů a při tom celková hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky osoby (skupiny osob), jejíž akcie / podíly a / nebo majetek se nabývá, převýší 60 mil. rublů Slide 37

38 Některé aspekty uzavírání smluv s ruským partnerem BBH 10/18/2012 Slide 38

39 Prověření obchodního partnera Rejstříky, prověření rejstřík SPARK, specializované firmy (Dun & Bradstreet apod.) Potvrzení daňového úřadu o tom, zda obchodní partner řádně plní své daňové povinnosti Due diligence (zohlednění ve smluvní dokumentaci: warranties, tax indemnities) Zdroje obsahující informace ohledně insolvence: - Jednotný federální insolvenční rejstřík ( obsahuje informace o jednotlivých etapách insolvenčního řízení jednotlivých společností - Elektronická verze novin Kommersant ( obsahuje informace, které se zveřejňují v rámci insolvenčního řízení - Informace o realizaci majetku dlužníků ( - Stránky Nejvyššího Arbitrážního soudu RF ( obsahuje příslušná soudní rozhodnutí ve vztahu k insolvenčnímu řízení jednotlivých společností - Informační zdroj BANKROT-INFO ( neoficiální databáze obsahující informace o arbitrážních soudech, insolvenčních správcích, legislativě apod. Účast v soudních řízeních Slide 39

40 Volba práva Sjednání rozhodného práva jedno ze základních doporučení při uzavírání smluv mezi českým a ruským subjektem Určení jakým právním řádem se vztahy z příslušné smlouvy budou řídit - důležitý aspekt s praktickými důsledky do budoucna Volba práva ČR nebo RF, případně i právo třetího státu I v případě zvolení jednoho z právních řádů lze doporučit dodržet formální požadavky druhého právního řádu (např. forma uzavření smlouvy, kulaté razítko apod.) Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží je součástí právního řádu ČR i RF, tj. pokud se nemá aplikovat na příslušnou smlouvu, je nezbytné její aplikaci výslovně vyloučit Právní rámec pro ČR - Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z r (č. 64/2006 Sb.m.s.) Právní rámec pro RF v 1210 Občanského kodexu RF stanovena autonomie vůle stran vybrat si rozhodné právo Výjimky / omezení zejména výhrada veřejného pořádku a nutně použitelné normy (např. normy týkající se nemovitostí, přírodních zdrojů, zakládaní společností ze zahraniční účastí apod.) Slide 40

41 Důsledky neurčení rozhodného práva smluvními stranami Stanovení rozhodného práva dle kolizních norem může mít vliv na samotné řešení sporu / vymáhání pohledávky, riziko nižší ochrany svých práv ze smlouvy Kolizní normy právní normy, které pomocí tzv. hraničních určovatelů stanovují, jakým právem se řídí daný právní vztah ČR - dle Římské úmluvy, platné pro ČR, platí kritérium nejužšího vztahu, které vychází z domněnky, že smlouva nejtěsněji souvisí se zemí, ve které má strana, která je povinna poskytnout plnění, v době uzavření smlouvy sídlo RF ruské kolizní normy rovněž stanovují pravidlo nejtěsnějšího vztahu, tj. použití práva strany, se kterou je smlouva nejtěsněji spojena nejtěsnější vztah se pak určuje dle zvláštních pravidel stanovených pro jednotlivé druhy smluv, případně dle existující judikatury Zejména pro RF platí, že otázka aplikace rozhodného práva záleží v podstatné míře na úvaze ruského soudu Slide 41

42 Rozhodčí doložky Sjednání pravomoci konkrétního soudu / rozhodčího soudu - jedno ze základních doporučení při uzavírání smluv mezi českým a ruským subjektem Určuje, který soud bude případně řešit spory vzniklé ze smlouvy Je třeba vzít v úvahu, kde se bude dané rozhodnutí vykonávat Pro ČR i RF lze sjednat pravomoc obecných státních soudů i rozhodčích soudů Rozhodčí doložka musí být stanovená přímo ve smlouvě či sjednána dodatečně na základě písemné dohody stran Právní rámec pro ČR - zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním ( 37 odst. 2 a 3) Právní rámec pro RF - ustanovení 37 Arbitrážního procesuálního kodexu RF (pozn.: v ruském pojetí arbitrážní soudy znamenají státní soudy a nejedná se o soukromé rozhodčí soudy) Slide 42

43 Absence určení soudu pro řešení sporu Nutné zkoumat zda je dána pravomoc českého / ruského soudu ČR pravomoc českých soudů ve sporech s mezinárodním prvkem je dána jedině tehdy, jestliže je dána podle českého právního řádu jejich příslušnost obecné pravidlo k řízení je příslušný obecný soud žalovaného (tj. dle sídla) ruské právnické osoby nemají v ČR obecný soud, avšak dle 86 odst. 2 a 3 lze proti zahraniční osobě podat žalobu u českého soudu, má li na územíčr majetek, nebo v jehož obvodu má v ČR umístěný podnik nebo organizační složku podniku za majetek se považují věci movité, nemovité, pohledávky a dle judikatury rovněž účast na české společnosti RF pravomoc ruských soudů stanovená obecnými pravidly Arbitrážního procesního kodexu Pokud je dána pravomoc obou soudů na úvaze žalobce kam podá žalobu Výjimky např. spory týkající se nemovitostí Slide 43

44 Děkuji za pozornost Jiří Štěrba, Managing Partner BBH Legal LLC 1st Brestskaya, 29 Business Center Capital Tower Moscow Tel.: , Fax: Slide 44

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008

Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008 Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008 Ukrajinský právní systém Hlavním pramenem psané normy Druhotné prameny práva a podzákonné předpisy pouze

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství Smlouva o tichém společenství uzavřená v souladu s ustanovením 673 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:... se sídlem., za níž jedná..

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

RODINNÉ FIRMYprofil. 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České a Slovenské republice a ve střední a východní Evropě

RODINNÉ FIRMYprofil. 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České a Slovenské republice a ve střední a východní Evropě Korporátní RODINNÉ FIRMYprofil Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice. 1. místo

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lucembursko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o zemi Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ondřej Nejedlý 27. května 2015 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Vybrané otázky úvěrové a zajišťovací dokumentace

Vybrané otázky úvěrové a zajišťovací dokumentace Seminář pro Českou Asociaci Treasury a Českou asociaci pro finanční řízení Vybrané otázky úvěrové a zajišťovací dokumentace Robert David 27. listopadu 2014 1a. Vybrané otázky standardní uvěrové dokumentace

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více