Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele"

Transkript

1 Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Mezinárodní odborná konference Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele. Zkušenosti a praxe Brno, 9. října 2012 Jiří Štěrba, Partner BBH Legal LLC, Moskva Slide 1

2 Obsah Právní prostředí v Rusku Český podnikatel v Rusku (zastoupení, pobočka, společnost) Obchodní společnosti Pracovně-právní a migrační problematika M&A, Joint Ventures Některé aspekty uzavírání smluv s ruským partnerem (volba práva, rozhodčí řízení) Slide 2

3 BBH Moskva Moskevská kancelář BBH byla otevřena v dubnu 2006 V současné době působí v moskevské kanceláři 17 právníků, za stálé přítomnosti 3 českých advokátů BBH poskytuje komplexní právní poradenství při významných transakcích: - Akvizice prodejce elektroniky ELDORADO, akvizice těžařské společnosti POLYMETAL, akvizice banky Nomos, akvizice pojišťovny Ingosstrakh, apod. - Vytvoření společných podniků (výstavba hokejové haly a nákupního centra v Moskvě, developerské projekty) - Uzavření nájemní smlouvy s ROSTELECOM na pronájem m2 kancelářských prostor největší nájemní transakce roku 2011 v Ruské federaci, akvizice většinového podílu v logistickém parku SOUTH GATE nedaleko Moskvy o ploše m2, - Exportní financování pro projekty nákupních center a administrativních center (Moskva, Soči a další) BBH poskytuje poradenství českým a slovenským podnikatelům při jejich vstupu na ruský trh a působení na něm, včetně zakládání společností, běžné právní agendy, zastupování v soudních a arbitrážních sporech, vymáhání pohledávek apod. Slide 3

4 Právní prostředí v Rusku BBH 10/18/2012 Slide 4

5 Základní normy ovlivňující podnikání Ústava Mezinárodní smlouvy (pro české podnikatele zejména smlouvy s Českou republikou, resp. jejími předchůdci viz další části prezentace) Občanský zákoník základní norma civilního práva, široká úprava smluvního práva (v Rusku neexistuje obchodní zákoník ve smyslu známém z ČR) Zákony o obchodních společnostech (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným apod.) Speciální právní normy (o ochraně konkurence apod.) Předpisy nižší právní síly Soudní rozhodnutí vyšších soudů významný interpretační vliv Slide 5

6 Smlouvy s Českou republikou Smlouva o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech ze dne vzájemné uznávání a výkon soudních rozsudků - vzájemné uznávání listin, které byly vydány nebo ověřeny justičním orgánem nebo notářem - PRAXE: Ze strany ruských úřadů je apostila v mnoha případech vyžadována i přes existenci této mezinárodní smlouvy Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne úplná a bezpodmínečná ochrana investic investorů druhého smluvního státu Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku ze dne pravidla pro zdanění dividend vyplácených českým společníkům ruských právnických osob - definice stálé provozovny i staveniště na dobu delší než 12 měsíců Slide 6

7 Rejstříky Obchodní rejstřík (EGRUL) vedou jej finanční úřady, obsahuje základní údaje, název, adresa, státní registračníčíslo (OGRN), daňovéčíslo (INN), kód důvodů zápisu (KPP), údaje o probíhajících změnách. Jiné údaje (údaje o společnících, třetích právech apod.) nejsou ve veřejné internetové verzi rejstříku, ale je nutné požádat o výpis. Katastr nemovitostí (EGRP) vede jej Rosreestr, obsahuje nemovitosti a jiná práva k nim, omezení práv apod. Insolvenční rejstřík obsahuje údaje o společnostech, na které byl prohlášen konkurz Databáze dominantních subjektů vede jej Federální antimonopolní služba, obsahuje výčet subjektů, které mají podíl na určitém trhu 35 procent a více Databáze soudních rozhodnutí obsahuje poměrně široké spektrum informací, rozhodnutí obchodních soudů různých stupňů, informace o účastnících řízení, nařízených jednání apod. Slide 7

8 Soudy a řešení sporů Obecné soudy / obchodní (arbitrážní) soudy Soudní pravomoc ve věcech podnikatelské a jiné hospodářské činnosti vykonávají arbitrážní soudy; POZOR: jedná se o státní soudy, nikoli rozhodčí soudy ve smyslu známém z ČR 4 stupňová soudní soustava soud první instance, apelační soud, federální arbitrážní soud (např. FAS Moskevského okruhu), Nejvyšší arbitrážní soud Ruské Federace Rozhodčí soudy Pouze pokud si smluvní strany sjednaly rozhodčí smlouvu Slide 8

9 Český podnikatel v Rusku BBH 10/18/2012 Slide 9

10 Formy účasti na podnikání Jakým způsobem může zahraniční investor vykonávat podnikatelskou činnost na území Ruska? - krátkodobá činnost bez úřední registrace - prostřednictvím faktické provozovny - zřízením obchodního zastoupení zahraniční právnické osoby na území Ruska - zřízením pobočky na území Ruska - prostřednictvím účasti v ruské právnické osobě Co je třeba vzít v úvahu? - rozsah činnosti (úplný rozsah / omezený rozsah / reprezentace zájmů) - charakter činnosti (požadavky ruských předpisů, očekávaní ruských obchodních partnerů) - doba činnosti (doba určitá / doba neurčitá) - riziko spojené s podnikatelskou činností (samostatná právnická osoba / hospodářská jednotka společnosti - zakladatele) - pracovní a migrační otázky (pracovní povolení, osoba ředitele apod.) Slide 10

11 Krátkodobá činnost bez úřední registrace Působení bez vzniku stálé provozovny, bez založení obchodního zastoupení nebo pobočky Musí se jednat o krátkodobé působení, při kterém zahraniční společnost nevytváří tzv. stacionární pracovní místa (tj. pracovní místa na dobu delší než 1 měsíc) Typicky se jedná o dovoz zboží či krátkodobé montážní práce Není nutná registrace u ruských daňových úřadů ani jiná forma povolení pro takovou činnost Zahraniční pracovníci nemusí získávat pracovní povolení k takové činnosti na území Ruska Slide 11

12 Provozovna zahraniční společnosti Působení bez založení obchodního zastoupení nebo pobočky Jednotka, na jejímž místě vznikají stacionární pracovní místa (tj. pracovní místa na dobu delší než 1 měsíc) Provozovna se registruje u daňových orgánů podle místa provozovny nejpozději do 30dnů od zahájení činnosti provozovny Stálá provozovna daňový pojem dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Zisk české společnosti se zdaňuje pouze v České republice, pokud český subjekt neprovozuje podnikatelskou činnost v Rusku prostřednictvím stálé provozovny Staveniště na území Ruska, jakož i stavba, montáž nebo instalační projekt nebo s nimi spojený dozor se považují za stálou provozovnu, pokud takové staveniště, objekt nebo činnost existuje po dobu delší než 12 měsíců Samotné vlastnictví majetku zpravidla není stálou provozovnou, ledaže je pravidelně komerčně využíváno (sjednávání nájemních smluv apod.) Slide 12

13 Zastoupení zahraniční společnosti Zastoupení reprezentuje zájmy zřizující společnosti a uskutečňuje ochranu těchto zájmů PRAXE: Zastoupení často vykonávají i obchodní činnost, na hraně zákona Zastoupení lze založit na 1 až 3 roky s možností prodloužení Zastoupení se zřizuje tzv. akreditací u příslušného státního orgánu Ruské federace, zastoupení není samostatnou právnickou osobou (poplatek až rublů v závislosti na délce akreditace) Akreditací se zabývá řada státních orgánů podle typu zřizující společnosti (banky, letecké společnosti atd.), základním akreditačním orgánem je Státní registrační komora při Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace Zastoupení se zapisuje do Souhrnného státního registru zastoupení zahraničních společností Základním dokumentem upravujícím činnost zastoupení je Statut zastoupení Lhůta k vyřízení akreditace činí 18 pracovních dnů, lze zkrátit na 5 pracovních dnů za poplatek rublů PRAXE: Veškeré cizí listiny musí být řádně legalizovány (podpisy musí být ověřeny a opatřeny apostilou) a musí k nim být přiložen úřední překlad do ruštiny Slide 13

14 Pobočka zahraniční společnosti Pobočka vykonává všechny nebo jen část funkcí zřizující společnosti, z právního hlediska má charakter podniku se zahraniční účastí (může vlastnit určité licence k provozování regulované činnosti apod.) Pobočku lze založit až na 5 let s možností prodloužení Pobočka se zřizuje tzv. akreditací u příslušného státního orgánu Ruské federace, pobočka není samostatnou právnickou osobou (poplatek rublů + dalších až rublů v závislosti na délce akreditace) Proces registrace pobočky je obdobný jako v případě zastoupení Pobočka se zapisuje do Souhrnného státního registru poboček zahraničních společností Základním dokumentem upravujícím činnost zastoupení je Statut pobočky Lhůta k vyřízení akreditace činí 18 pracovních dnů, lze zkrátit na 5 pracovních dnů za poplatek rublů PRAXE: Veškeré cizí listiny musí být řádně legalizovány (podpisy musí být ověřeny a opatřeny apostilou) a musí k nim být přiložen úřední překlad do ruštiny Slide 14

15 Výhody akreditovaného zastoupení nebo pobočky Možnost vyřízení pracovních povolení až pro 5 zahraničních pracovníků zastoupení ve zjednodušeném režimu (nevztahují se na ně kvóty) Postavení zaměstnavatele a možnost uzavírání pracovních smluv s ruskými zaměstnanci Možnost registrace a provozování dopravních prostředků v Ruské federaci Slide 15

16 Obchodní společnosti BBH 10/18/2012 Slide 16

17 Obchodní společnosti obecně Obchodní společnosti (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, sdružení, atd.) jsou samostatnou právnickou osobou, jejíž odpovědnost je oddělená od jejího zakladatele (společníka) Obchodní společnosti jednají vlastním jménem, mohou nabývat majetek, mohou uzavírat obchody na svůj účet, jsou nositelem práv a povinností, mohou být žalobcem i žalovaným u soudu Obchodní společnosti se registrují u Federální daňové služby v relativně krátké zákonné lhůtě 5 pracovních dnů Existují zvláštní zákony o jednotlivých typech obchodních společností (zákon o společnostech s ručením omezeným, zákon o akciových společnostech) V Rusku je zákonem předepsána relativně nízká úroveň minimálního základního kapitálu PRAXE: Valná většina českých společností zakládá v Rusku společnost s ručením omezeným, která je levná a flexibilní Slide 17

18 Společnost s ručením omezeným Právní rámec: Zákon o společnostech s ručením omezeným Počet společníků: maximálně 50 Minimální výše základního kapitálu: rublů Minimálně 50% základního kapitálu musí být splaceno před provedením státní registrace společnosti, celý základní kapitál musí být splacen ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, která nesmí být delší než 1 rok PRAXE: V rámci právních due diligence v souvislosti s akvizicemi společností často nacházíme chyby v procesu splacení základního kapitálu Slide 18

19 Akciová společnost Právní rámec: Zákon o akciových společnostech Dva typy akciových společností: uzavřená akciová společnost (ZAO) / otevřená akciová společnost (OAO) Rozdíly mezi ZAO a OAO: - Veřejný úpis akcií: ne / ano - Minimální výše základního kapitálu: rublů / rublů - Počet akcionářů: maximálně 50 / není omezen - Předkupní právo ostatních akcionářů: ano / ne - Povinnost publikovat informace o obchodním a finančním stavu: ne (jen v případě veřejného umístění dluhopisů či jiných cenných papírů) / ano PRAXE: Pro českého private equity investora bude relevantní zejména ZAO, která je ekvivalentem private company (na rozdíl od public company) Slide 19

20 Některé aspekty zakládání společností Registrace obchodních společností vyžaduje osobní přítomnost žadatele (zakladatele nebo statutárního orgánu právnické osoby) při podání dokumentů u registračního úřadu v takovém případě může dokumenty o založení převzít právní zástupce na základě plné moci. V opačném případě, tj. při podání žádosti na základě plné moci, je registrační úřad posílá zpět poštou časově zdlouhavý proces, riziko ztráty při zpětném zaslání PRAXE: Ready-made společnosti nejsou téměř k dispozici s ohledem na náročnost převodu, který je srovnatelný se založením nové společnosti V některých případech se vyžaduje souhlas antimonopolního úřadu (FAS), např. splacení základního kapitálu nepeněžitým vkladem při splnění dalších kritérií V ruském právu existuje zákaz řetězení jednočlenných společností (situace, kdy společnost s jediným společníkem je jediným společníkem jiné společnosti) V ruském právu je řetězení definováno šířeji než v ČR, vztahuje se na různé typy obchodních společností PRAXE: V praxi se v Rusku řetězení často objevuje. Rizikem je nařízení likvidace společnosti, avšak náprava je jednoduchá převod části obchodního podílu. Nevíme o případech, kdy by soud likvidaci společnosti z tohoto důvodu nařídil. Slide 20

21 Srovnání OOO / ZAO V praxi jsou pro české podnikatele relevantní zejména společnosti s ručením a uzavřené akciové společnosti Parametry OOO / ZAO: - Maximální počet členů: není omezen / maximálně 50 - Minimální výše základního kapitálu: rublů / rublů - Registrace FSFR (Federální služba pro cenné papíry): ne / ano - Vklad do majetku společnosti: ano / ne - Ocenění nepeněžitého vkladu: ano, pokud hodnota je nad rublů / ano, vždy - Omezení zcizení akcií: předkupní právo společníků + možnost omezit zcizení stanovami / předkupní právo akcionářů + nelze omezit práva nakládat s akciemi - Vystoupení společníka/akcionáře: pouze pokud to umožňují stanovy / pouze prodej akcií - Vyloučení společníka/akcionáře: ano, na základě soudního rozhodnutí / ne Slide 21

22 Srovnání OOO / ZAO - pokračování - Převod a zástava podílu/akcií: povinné notářské ověření / prostá písemná smlouva - Rezervní fond: pouze pokud tak určují stanovy / povinný, 5% základního kapitálu - Řádná valná hromada: do konce 4. měsíce po skončení finančního roku / do konce 6. měsíce po skončení finančního roku - Souhlas VH s významnými transakcemi (nad 25% hodnoty aktiv společnosti) a transakcemi se spřízněnými osobami: pravidla lze upravit nebo zrušit stanovami / pravidla nelze měnit - Povinnost zveřejnit snížení základního kapitálu: ne / ano Slide 22

23 Orgány společnosti s ručením omezeným Valná hromada - Nejvyšší orgán společnosti - Do její kompetence patří zásadní otázky fungování společnosti Jednočlenný statutární orgán (generální ředitel) - Obchodní vedení společnosti Revizní komise - Povinně se zřizuje ve společnostech, které mají více než 15 společníků Kolegiální statutární orgán (pravlenie) - Není povinný, jen pokud je zřízen stanovami - Existuje vedle jednočlenného statutárního orgánu Rada ředitelů, dozorčí rada (sovět direktorov) - Není povinný, jen pokud je zřízen stanovami - PRAXE: zřizuje se často v případech společných podniků (joint ventures) Slide 23

24 Kdo může být členem orgánů OOO Ředitel: - Funkci ředitele může vykonávat pouze fyzická osoba, a to jak ruský státní občan, tak i cizinec - Může jím být společník nebo jiná fyzická osoba - Funkce ředitele je neslučitelná s funkcí předsedy dozorčí rady, ale může být jejím členem - funkci ředitele je možné smluvně přenést do působnosti jiné osoby, a to jak fyzické osoby, tak společnosti - PRAXE: Management company ve složitějších korporátních strukturách, realitních skupinách Pravlenie: - Funkci člena pravlenie může vykonávat pouze fyzická osoba, která není společníkem společnosti - Předsedou pravlenie je vždy generální ředitel Slide 24

25 Kdo může být členem orgánů OOO - pokračování Dozorčí rada: - Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba - Osoby, které jsou zároveňčlenem pravlenie, nesmí tvořit více než jednu čtvrtinu všech členů dozorčí rady Revizní komise: - Členem revizní komise může být jen fyzická osoba - Členem revizní komise nemůže být člen dozorčí rady, ředitel ani člen pravlenie Slide 25

26 Generální ředitel Generálníředitel je volen na valné hromadě společníků nebo na zasedání dozorčí rady, pokud je to stanovami vyhrazeno do její působnosti Vztah generálního ředitele a společnosti je pracovně-právní uzavírá se pracovní smlouva Pracovní smlouvu podepisuje za společnost osoba předsedající valné hromadě, na které je ředitel zvolen, nebo osoba oprávněná jednat jménem jediného společníka Generální ředitel nese plnou hmotnou odpovědnost za přímou skutečnou škodu způsobenou společnosti (škoda musí být zapříčiněna zaviněným jednáním, například porušením předpisů) Žalobu na náhradu škody může podat buď společnost sama (zpravidla prostřednictvím nového generálního ředitele) nebo její společník Slide 26

27 Pracovně-právní a migrační problematika BBH 10/18/2012 Slide 27

28 Pracovní povolení Zahraniční zaměstnanec nesmí pracovat v RF bez pracovního povolení (existují výjimky montáž dovezeného zboží apod.) Společnost nesmí zaměstnávat zahraničního zaměstnance bez povolení zaměstnávat zahraniční občany Proces získání pracovního povolení se dělí na tři etapy: - Společnost musí získat vyjádření o účelnosti zaměstnání zahraničních pracovníků - Společnost musí získat povolení k zaměstnávání zahraničních pracovníků (existují kvóty, na rok 2013 je to , stejně jako v roce v roce 2011 a 2012) - Povolení k zaměstnání pro konkrétního cizího občana Pracovní povolení se zpravidla vydávají na 1 rok a pro určitou oblast, bez možnosti prodloužení, je nutné znovu požádat o jejich vydání Vydání pracovního povolení trvá až tři měsíce a proces jeho získání lze započít až po založení společnosti One-window procedure poskytují komory svým členům (Association For European Businesses, American Chamber atd.) Obchodní vízum / pracovní vízum obchodní vízum není určeno ke stálé práci (90 ze 180 dní) Slide 28

29 Pracovní poměr Pracovní právo je velmi silně regulováno a poskytuje značný stupeň ochrany pro zaměstnance Pracovní poměr se v naprosté většině sjednává na dobu neurčitou Zkušební doba je 3 měsíce. Pracovní poměr ve zkušební době lze ukončit ze strany zaměstnavatele nejpozději 3 dny před uplynutím zkušební doby s uvedením důvodu ukončení (pochybení) Nelze sjednat zákaz konkurence tj. zákaz práce pro jiného zaměstnavatele Pracovní knížka profesní historie Mzda je povinně vyplácena dvakrát měsíčně, jako záloha a doplatek Výpověď: - Zaměstnanec: kdykoliv, bez uvedení důvodu, výpovědní doba 2 týdny (v případě generálního ředitele 1 měsíc) - Zaměstnavatel: opakované porušení povinností, hrubé porušení povinností (další důvody mohou být sjednány např. ve smlouvě s generálním ředitelem) PRAXE: Časté pracovní soudní spory, obvykle soudy na straně zaměstnanců Slide 29

30 Vysoce kvalifikovaný specialista V roce 2010 byla přijata zjednodušená procedura pro získávání víz pro tzv. vysoce kvalifikované specialisty Požadavek na mzdu: 2 miliony rublů ročně VKS musí mít sjednáno dobrovolné zdravotní pojištění Společnost nemusí získávat povolení k zaměstnání VKS - nevztahují se na něj kvóty stanovené ze strany RF ani kvóty společnosti na zaměstnávání zahraničních osob Pracovní povolení se vydává až na 3 roky a může být vydáno pro různé regiony v Rusku Vyřízení pracovního povolení pro VKS trvá 15 dní Výhodný daňový režim 13 procent daň z příjmů Právo rodinných členů získat právo k pobytu po dobu trvání pracovního kontraktu VKS Slide 30

31 M&A, Joint Ventures BBH 10/18/2012 Slide 31

32 Převod obchodního podílu v OOO Převod obchodního podílu podléhá notářskému ověření Notáři je nutné předložit veškerou dokumentaci ohledně prodávajícího, kupujícího a společnosti (výpisy z OR, zakládající dokumenty, splacení ZK, dřívější převody obchodního podílu apod.) PRAXE: Často se uzavírá rámcová smlouva např. dle anglického práva (odkládací podmínky, prohlášení a záruky apod.) a u ruského notáře se uzavře pouze tzv. technická smlouva dle ruského práva Registrace převodu v EGRUL (pouze deklaratorní charakter) Návrh na registraci podává notář na základě žádosti, která musí obsahovat podpis prodávajícího Účinnost převodu okamžikem uzavření smlouvy před notářem Informační povinnost prodávajícího vůči společnosti Slide 32

33 Společný podnik - obecně Spolupráce s ruským partnerem jeden z obvyklých způsobů působení českých podnikatelů na území Ruské federace Důvody: přístup k technologii, přístup ke kvalifikované pracovní síle, přístup k administrativním zdrojům, přístup k distribučním kanálům atd. Obvyklé formy: OOO a ZAO JV společnost na úrovni RF / JV společnost na úrovni mateřské společnosti (typická jurisdikce Kypr) Po novelizacích práva společností se podmínky pro založení a fungování společných podniků postupně blíží k jiným jurisdikcím (donedávna například nebylo možné uzavírat platné akcionářské smlouvy), ale s ohledem na rigidní přístup soudů a praxe nejsou ruské JV stále využívány Slide 33

34 Akcionářské smlouvy Legislativa a soudní praxe procházejí vývojem směrem k liberalizaci, ale tento proces není stále dokončen Případ MegaFon z roku 2006 akcionářská smlouva nesmí odporovat kogentním ustanovením ruského práva, a pokud jsou tato ustanovení v rozporu, jsou neplatná Není možné vzdát se práva, které je poskytováno právním řádem úprava v akcionářské smlouvě byla považována za takové vzdání se práva Případ pojišťovny Ruský standard na smlouvu upravující práva a povinnosti akcionářů se aplikuje ruské právo Případ Verny Znak rozhodnutí z roku 2011 ohledně akcionářské smlouvy podle ruského práva; soudy stále posuzují akcionářské smlouvy s nedůvěrou; mnoho částí smlouvy prohlášeno za neplatné Slide 34

35 Společné podniky obvyklé problémy Management ruské společnosti svěřen jednomu z akcionářů často ruskému partnerovi, přičemž zahraniční subjekt vystupuje jako finanční investor Nutnost nastavit odpovídající strukturu, často na off-shorové úrovni nefungující akcionářské smlouvy v Rusku - Nelze sjednat opce, které jsou využívány např. při exitu z JV, řešení deadlocků apod. - Nelze mít dva ředitele s rovnocenným podpisovým právem - Nelze sjednat tag-along a drag-along práva - Nelze upravit rozdělení zisku na jiné než pro-rata bázi - Nelze sjednat povinnost hlasovat v orgánech určitým způsobem (například hlasovat pro navrženého ředitele) Vymahatelnost akcionářských smluv porušení má jen smluvní důsledky Omezené možnosti financování ruských JV omezené možnosti konvertibilního financování Slide 35

36 Antimonopolní otázky Federální zákon č. 135 ze dne , o ochraně konkurence K některým transakcím (založení společnosti, nabytí akcií nebo obchodního podílu, nabytí majetku) je vyžadován předchozí souhlas Federální antimonopolní služby RF (FAS), příp. následná notifikační povinnost Předchozí souhlas FAS vyžadují následující transakce: - nabytí akcií s hlasovacím právem (nabytí 25 % akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/3, pokud dosud vlastnil menší podíly nebo nabytí celkového počtu 50 % akcií nebo obchodního podílu ve výši 1/2, pokud již nabyvatel vlastnil alespoň 25 % akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/3 apod.) - nabytí podílu na základním kapitálu společnosti - získání do vlastnictví, užívání nebo držení základních provozních prostředků nebo nehmotných aktiv jednoho ekonomického subjektu druhým ekonomickým subjektem - nabytí práv, která umožňují stanovit podmínky pro výkon podnikatelské činnosti ekonomického subjektu či podmínky pro plnění funkce výkonného orgánu - nabytí více než 50% akcií s hlasovacím právem právnické osoby se sídlem mimo území RF Slide 36

37 Antimonopolní otázky pokračování Výše uvedené transakce vyžadují předchozí souhlas pokud: - celková hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky u nabyvatele (včetně osob tvořících s ním skupinu) a cílové společnosti (včetně osob tvořících s ní skupinu), jejichž akcie a / nebo obchodní podíly a / nebo majetek jsou nabývány, překročí 7 mld. rublů a zároveň platí, že (i) hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky u cílové společnosti (včetně osob tvořících s ní skupinu) překročí 250 mil. rublů nebo (ii) bude jeden ze subjektů zapsán v Registru FAS (podíl na trhu přes 35%) - celkový příjem z prodeje zboží u výše uvedených osob za poslední kalendářní rok překročí 10 mld. rublů a zároveň platí, že (i) hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky u cílové společnosti (včetně osob tvořících s ní skupinu) překročí 250 mil. rublů nebo (ii) bude jeden ze subjektů zapsán v Registru FAS (podíl na trhu přes 35%) Následná notifikační povinnost - nejpozději do 45 dní od data realizace transakce, pokud celková hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky nebo celkový příjem z prodeje zboží osoby (včetně osob tvořících s ní skupinu), která nabývá akcie / podíly a / nebo majetek, a osoby (skupiny osob), jejíž akcie / podíly a / nebo majetek je předmětem nabytí, za kalendářní rok předcházející tomu, ve kterém se realizuje transakce, převýší 400 mil. rublů a při tom celková hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky osoby (skupiny osob), jejíž akcie / podíly a / nebo majetek se nabývá, převýší 60 mil. rublů Slide 37

38 Některé aspekty uzavírání smluv s ruským partnerem BBH 10/18/2012 Slide 38

39 Prověření obchodního partnera Rejstříky, prověření rejstřík SPARK, specializované firmy (Dun & Bradstreet apod.) Potvrzení daňového úřadu o tom, zda obchodní partner řádně plní své daňové povinnosti Due diligence (zohlednění ve smluvní dokumentaci: warranties, tax indemnities) Zdroje obsahující informace ohledně insolvence: - Jednotný federální insolvenční rejstřík (www.fedresurs.ru) obsahuje informace o jednotlivých etapách insolvenčního řízení jednotlivých společností - Elektronická verze novin Kommersant (www.kommersant.ru/bankruptcy) obsahuje informace, které se zveřejňují v rámci insolvenčního řízení - Informace o realizaci majetku dlužníků (http://etp.kartoteka.ru/public/help/about/) - Stránky Nejvyššího Arbitrážního soudu RF (http://kad.arbitr.ru/) obsahuje příslušná soudní rozhodnutí ve vztahu k insolvenčnímu řízení jednotlivých společností - Informační zdroj BANKROT-INFO (http://www.bankrot-info.ru) neoficiální databáze obsahující informace o arbitrážních soudech, insolvenčních správcích, legislativě apod. Účast v soudních řízeních Slide 39

40 Volba práva Sjednání rozhodného práva jedno ze základních doporučení při uzavírání smluv mezi českým a ruským subjektem Určení jakým právním řádem se vztahy z příslušné smlouvy budou řídit - důležitý aspekt s praktickými důsledky do budoucna Volba práva ČR nebo RF, případně i právo třetího státu I v případě zvolení jednoho z právních řádů lze doporučit dodržet formální požadavky druhého právního řádu (např. forma uzavření smlouvy, kulaté razítko apod.) Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží je součástí právního řádu ČR i RF, tj. pokud se nemá aplikovat na příslušnou smlouvu, je nezbytné její aplikaci výslovně vyloučit Právní rámec pro ČR - Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z r (č. 64/2006 Sb.m.s.) Právní rámec pro RF v 1210 Občanského kodexu RF stanovena autonomie vůle stran vybrat si rozhodné právo Výjimky / omezení zejména výhrada veřejného pořádku a nutně použitelné normy (např. normy týkající se nemovitostí, přírodních zdrojů, zakládaní společností ze zahraniční účastí apod.) Slide 40

41 Důsledky neurčení rozhodného práva smluvními stranami Stanovení rozhodného práva dle kolizních norem může mít vliv na samotné řešení sporu / vymáhání pohledávky, riziko nižší ochrany svých práv ze smlouvy Kolizní normy právní normy, které pomocí tzv. hraničních určovatelů stanovují, jakým právem se řídí daný právní vztah ČR - dle Římské úmluvy, platné pro ČR, platí kritérium nejužšího vztahu, které vychází z domněnky, že smlouva nejtěsněji souvisí se zemí, ve které má strana, která je povinna poskytnout plnění, v době uzavření smlouvy sídlo RF ruské kolizní normy rovněž stanovují pravidlo nejtěsnějšího vztahu, tj. použití práva strany, se kterou je smlouva nejtěsněji spojena nejtěsnější vztah se pak určuje dle zvláštních pravidel stanovených pro jednotlivé druhy smluv, případně dle existující judikatury Zejména pro RF platí, že otázka aplikace rozhodného práva záleží v podstatné míře na úvaze ruského soudu Slide 41

42 Rozhodčí doložky Sjednání pravomoci konkrétního soudu / rozhodčího soudu - jedno ze základních doporučení při uzavírání smluv mezi českým a ruským subjektem Určuje, který soud bude případně řešit spory vzniklé ze smlouvy Je třeba vzít v úvahu, kde se bude dané rozhodnutí vykonávat Pro ČR i RF lze sjednat pravomoc obecných státních soudů i rozhodčích soudů Rozhodčí doložka musí být stanovená přímo ve smlouvě či sjednána dodatečně na základě písemné dohody stran Právní rámec pro ČR - zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním ( 37 odst. 2 a 3) Právní rámec pro RF - ustanovení 37 Arbitrážního procesuálního kodexu RF (pozn.: v ruském pojetí arbitrážní soudy znamenají státní soudy a nejedná se o soukromé rozhodčí soudy) Slide 42

43 Absence určení soudu pro řešení sporu Nutné zkoumat zda je dána pravomoc českého / ruského soudu ČR pravomoc českých soudů ve sporech s mezinárodním prvkem je dána jedině tehdy, jestliže je dána podle českého právního řádu jejich příslušnost obecné pravidlo k řízení je příslušný obecný soud žalovaného (tj. dle sídla) ruské právnické osoby nemají v ČR obecný soud, avšak dle 86 odst. 2 a 3 lze proti zahraniční osobě podat žalobu u českého soudu, má li na územíčr majetek, nebo v jehož obvodu má v ČR umístěný podnik nebo organizační složku podniku za majetek se považují věci movité, nemovité, pohledávky a dle judikatury rovněž účast na české společnosti RF pravomoc ruských soudů stanovená obecnými pravidly Arbitrážního procesního kodexu Pokud je dána pravomoc obou soudů na úvaze žalobce kam podá žalobu Výjimky např. spory týkající se nemovitostí Slide 43

44 Děkuji za pozornost Jiří Štěrba, Managing Partner BBH Legal LLC 1st Brestskaya, 29 Business Center Capital Tower Moscow Tel.: , Fax: Slide 44

PRÁVNÍ PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ OBCHODNÍCH SMLUV V RUSKÉ FEDERACI: KLÍČOVÉ OTÁZKY

PRÁVNÍ PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ OBCHODNÍCH SMLUV V RUSKÉ FEDERACI: KLÍČOVÉ OTÁZKY PRÁVNÍ PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ OBCHODNÍCH SMLUV V RUSKÉ FEDERACI: KLÍČOVÉ OTÁZKY 21. listopadu, 2013 Exportní konference Jak dobýt ruský trh JUDr. Uljana Kurivčaková, advokátka, vedoucí právník ruské poradenské

Více

Právní aspekty podnikání na Ukrajině

Právní aspekty podnikání na Ukrajině Právní aspekty podnikání na Ukrajině Mgr. Monika Šimůnková Hošková Praha, 29. dubna 2010 www.peterkapartners.com Obsah 1. Právní rámec pro vstup zahraničních investorů na Ukrajinu a nejčastější způsoby

Více

Právní úprava podnikání na Ukrajině. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Praha, 12. prosince 2007

Právní úprava podnikání na Ukrajině. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Praha, 12. prosince 2007 Právní úprava podnikání na Ukrajině Mgr. Monika Šimůnková Hošková Praha, 12. prosince 2007 I. Právní úprava podnikání na Ukrajině II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 Nejdůležitější bilaterální smlouvy mezi

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Mgr. Ondřej Peterka Brno, 25. března 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení entity v zahraničí Přeshraniční soudní spory Vymáhání

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008

Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008 Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008 Ukrajinský právní systém Hlavním pramenem psané normy Druhotné prameny práva a podzákonné předpisy pouze

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Mgr. Ondřej Peterka 15. prosince 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení společného podniku ve Francii Volný pohyb služeb v rámci

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Akvizice společností Transakční dokumentace Jan Hladký

Akvizice společností Transakční dokumentace Jan Hladký www.pwclegal.cz Akvizice společností Transakční dokumentace Jan Hladký Shrnutí 1. Transakční dokumentace 2. Význam DD pro dokumentaci 3. Struktura dokumentace 4. Obsah transakční dokumentace 5. Diskuze

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Právní aspekty M&A Jan Juroška 24. března 2015

Právní aspekty M&A Jan Juroška 24. března 2015 Právní aspekty M&A Jan Juroška 24. března 2015 Možné typy M&A transakcí M přeměna nevyužívá se pro vstup zahraničního investora užití až pro restrukturalizaci po koupi spíše pro strategického investora

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Podnikání v Rakousku Mgr. Markéta Deimelová e n w c Natlacen Walderdorff Cancola v.o.s. advokáti

Podnikání v Rakousku Mgr. Markéta Deimelová e n w c Natlacen Walderdorff Cancola v.o.s. advokáti www.enwc.com Podnikání v Rakousku Mgr. Markéta Deimelová e n w c Natlacen Walderdorff Cancola v.o.s. advokáti Mezinárodní advokátní kancelář Široce zaměřená právní praxe Více než 70 právníků Kanceláře

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014 Akvizice a akviziční financování 17. června 2014 Program 9.00 9.30 9.30 10.45 10.45 11.15 11.15 12.30 12.30 registrace 1. část Co je nového v akvizičním financování? Právní a daňové aspekty akvizic. občerstvení

Více

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Mgr. Ondřej Peterka Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář Brno, 16. září 2008 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Soudní pravomoc a

Více

FORMY PODNIKÁNÍ V BĚLORUSKU

FORMY PODNIKÁNÍ V BĚLORUSKU FORMY PODNIKÁNÍ V BĚLORUSKU Dmitrij Archipenko řídící partner www.revera.by Formy podnikání v Bělorusku Otevření zastoupení Založení společnosti-rezidenta není právnická osoba právnická osoba funguje jménem

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava Mgr. Ondřej Peterka advokát Přeshraniční soudní spory a příslušnost soudů Praha, 14.11. 2005 Základní informace Od 1.5. 2004 nová jednotná pravidla: nařízení

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Turecko Vstup na trh vybrané právní otázky

Turecko Vstup na trh vybrané právní otázky FINANCIAL INSTITUTIONS ENERGY INFRASTRUCTURE AND COMMODITIES TRANSPORT TECHNOLOGY Turecko Vstup na trh vybrané právní otázky Marek Belšan Partner Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář ve spolupráci s

Více

Proces konstituování korporace

Proces konstituování korporace Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Korporace není, probíhají úvahy o účelu a příprava podnikatelského záměru Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

PRÁVNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V RUMUNSKU

PRÁVNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V RUMUNSKU PRÁVNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V RUMUNSKU Pavla Kopečková Přikrylová PETERKA & PARTNERS 20.11.2014, Praha www.peterkapartners.com AGENDA 1. Reforma právních předpisů 2. Korporátní aspekty 3. Nemovitosti

Více

Konečná & Šafář. Právní aspekty zahájení podnikání v Rumunsku a aktuální legislativní změny v oblasti pracovněprávní a daňové

Konečná & Šafář. Právní aspekty zahájení podnikání v Rumunsku a aktuální legislativní změny v oblasti pracovněprávní a daňové Konečná & Šafář Právní aspekty zahájení podnikání v Rumunsku a aktuální legislativní změny v oblasti pracovněprávní a daňové Zahájení podnikání - právní rámec zákon č. 31/1990, o obchodních společnostech

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Trendy a příležitosti v oblasti financování nemovitostí v roce 2014 ČSOB: Lenka Kostrounová, Antonín Pospíšil

Trendy a příležitosti v oblasti financování nemovitostí v roce 2014 ČSOB: Lenka Kostrounová, Antonín Pospíšil Trendy a příležitosti v oblasti financování nemovitostí v roce 2014 ČSOB: Lenka Kostrounová, Antonín Pospíšil NOZ z pohledu financující banky: nové možnosti a výzvy Baker & McKenzie: Libor Basl, Lukáš

Více

Právní Due Diligence. Petr Suchý

Právní Due Diligence. Petr Suchý Právní Due Diligence Petr Suchý Právní due diligence témata Cíle Rozsah Východiska a omezení Specifika oblasti nemovitostí Využití 2 Právní Due Diligence Cíle právního due diligence Shromáždit informace

Více

PRÁVNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V RUMUNSKU

PRÁVNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V RUMUNSKU PRÁVNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V RUMUNSKU Martin Murad PETERKA & PARTNERS 21.4.2016, Ústí nad Labem www.peterkapartners.com AGENDA 1. Změny právních předpisů 2. Korporátní aspekty 3. Nemovitosti 4.

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno Akciová společnost

JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno Akciová společnost JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno josef.silhan@law.muni.cz Akciová společnost Akciová společnost (a.s.) typicky kapitálová forma OS vhodná pro větší rozsah podnikání

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

RODINNÉ FIRMYprofil. 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České a Slovenské republice a ve střední a východní Evropě

RODINNÉ FIRMYprofil. 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České a Slovenské republice a ve střední a východní Evropě Korporátní RODINNÉ FIRMYprofil Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice. 1. místo

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, v rámci roku 2013 si Vám dovolíme touto formou přinášet informace z právní oblasti a naší advokátní kanceláře. Newsletter Vás bude v měsíčních intervalech seznamovat s aktuálními legislativními

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Základy účetnictví 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Financování podniku kapitál sloužící k pořízení aktiv může pocházet z různých zdrojů rozhodujícím kritériem pro členění zdrojů financování

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Dne 2. prosince 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2016 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti rozvoj svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných částí

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Zuzana Potočková Praha, 26.1.2016 www.peterkapartners.com Účel smluv o zamezení dvojímu zdanění Určení základních pravidel pro možnost

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více