Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele"

Transkript

1 Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Mezinárodní odborná konference Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele. Zkušenosti a praxe Brno, 9. října 2012 Jiří Štěrba, Partner BBH Legal LLC, Moskva Slide 1

2 Obsah Právní prostředí v Rusku Český podnikatel v Rusku (zastoupení, pobočka, společnost) Obchodní společnosti Pracovně-právní a migrační problematika M&A, Joint Ventures Některé aspekty uzavírání smluv s ruským partnerem (volba práva, rozhodčí řízení) Slide 2

3 BBH Moskva Moskevská kancelář BBH byla otevřena v dubnu 2006 V současné době působí v moskevské kanceláři 17 právníků, za stálé přítomnosti 3 českých advokátů BBH poskytuje komplexní právní poradenství při významných transakcích: - Akvizice prodejce elektroniky ELDORADO, akvizice těžařské společnosti POLYMETAL, akvizice banky Nomos, akvizice pojišťovny Ingosstrakh, apod. - Vytvoření společných podniků (výstavba hokejové haly a nákupního centra v Moskvě, developerské projekty) - Uzavření nájemní smlouvy s ROSTELECOM na pronájem m2 kancelářských prostor největší nájemní transakce roku 2011 v Ruské federaci, akvizice většinového podílu v logistickém parku SOUTH GATE nedaleko Moskvy o ploše m2, - Exportní financování pro projekty nákupních center a administrativních center (Moskva, Soči a další) BBH poskytuje poradenství českým a slovenským podnikatelům při jejich vstupu na ruský trh a působení na něm, včetně zakládání společností, běžné právní agendy, zastupování v soudních a arbitrážních sporech, vymáhání pohledávek apod. Slide 3

4 Právní prostředí v Rusku BBH 10/18/2012 Slide 4

5 Základní normy ovlivňující podnikání Ústava Mezinárodní smlouvy (pro české podnikatele zejména smlouvy s Českou republikou, resp. jejími předchůdci viz další části prezentace) Občanský zákoník základní norma civilního práva, široká úprava smluvního práva (v Rusku neexistuje obchodní zákoník ve smyslu známém z ČR) Zákony o obchodních společnostech (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným apod.) Speciální právní normy (o ochraně konkurence apod.) Předpisy nižší právní síly Soudní rozhodnutí vyšších soudů významný interpretační vliv Slide 5

6 Smlouvy s Českou republikou Smlouva o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech ze dne vzájemné uznávání a výkon soudních rozsudků - vzájemné uznávání listin, které byly vydány nebo ověřeny justičním orgánem nebo notářem - PRAXE: Ze strany ruských úřadů je apostila v mnoha případech vyžadována i přes existenci této mezinárodní smlouvy Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne úplná a bezpodmínečná ochrana investic investorů druhého smluvního státu Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku ze dne pravidla pro zdanění dividend vyplácených českým společníkům ruských právnických osob - definice stálé provozovny i staveniště na dobu delší než 12 měsíců Slide 6

7 Rejstříky Obchodní rejstřík (EGRUL) vedou jej finanční úřady, obsahuje základní údaje, název, adresa, státní registračníčíslo (OGRN), daňovéčíslo (INN), kód důvodů zápisu (KPP), údaje o probíhajících změnách. Jiné údaje (údaje o společnících, třetích právech apod.) nejsou ve veřejné internetové verzi rejstříku, ale je nutné požádat o výpis. Katastr nemovitostí (EGRP) vede jej Rosreestr, obsahuje nemovitosti a jiná práva k nim, omezení práv apod. Insolvenční rejstřík obsahuje údaje o společnostech, na které byl prohlášen konkurz Databáze dominantních subjektů vede jej Federální antimonopolní služba, obsahuje výčet subjektů, které mají podíl na určitém trhu 35 procent a více Databáze soudních rozhodnutí obsahuje poměrně široké spektrum informací, rozhodnutí obchodních soudů různých stupňů, informace o účastnících řízení, nařízených jednání apod. Slide 7

8 Soudy a řešení sporů Obecné soudy / obchodní (arbitrážní) soudy Soudní pravomoc ve věcech podnikatelské a jiné hospodářské činnosti vykonávají arbitrážní soudy; POZOR: jedná se o státní soudy, nikoli rozhodčí soudy ve smyslu známém z ČR 4 stupňová soudní soustava soud první instance, apelační soud, federální arbitrážní soud (např. FAS Moskevského okruhu), Nejvyšší arbitrážní soud Ruské Federace Rozhodčí soudy Pouze pokud si smluvní strany sjednaly rozhodčí smlouvu Slide 8

9 Český podnikatel v Rusku BBH 10/18/2012 Slide 9

10 Formy účasti na podnikání Jakým způsobem může zahraniční investor vykonávat podnikatelskou činnost na území Ruska? - krátkodobá činnost bez úřední registrace - prostřednictvím faktické provozovny - zřízením obchodního zastoupení zahraniční právnické osoby na území Ruska - zřízením pobočky na území Ruska - prostřednictvím účasti v ruské právnické osobě Co je třeba vzít v úvahu? - rozsah činnosti (úplný rozsah / omezený rozsah / reprezentace zájmů) - charakter činnosti (požadavky ruských předpisů, očekávaní ruských obchodních partnerů) - doba činnosti (doba určitá / doba neurčitá) - riziko spojené s podnikatelskou činností (samostatná právnická osoba / hospodářská jednotka společnosti - zakladatele) - pracovní a migrační otázky (pracovní povolení, osoba ředitele apod.) Slide 10

11 Krátkodobá činnost bez úřední registrace Působení bez vzniku stálé provozovny, bez založení obchodního zastoupení nebo pobočky Musí se jednat o krátkodobé působení, při kterém zahraniční společnost nevytváří tzv. stacionární pracovní místa (tj. pracovní místa na dobu delší než 1 měsíc) Typicky se jedná o dovoz zboží či krátkodobé montážní práce Není nutná registrace u ruských daňových úřadů ani jiná forma povolení pro takovou činnost Zahraniční pracovníci nemusí získávat pracovní povolení k takové činnosti na území Ruska Slide 11

12 Provozovna zahraniční společnosti Působení bez založení obchodního zastoupení nebo pobočky Jednotka, na jejímž místě vznikají stacionární pracovní místa (tj. pracovní místa na dobu delší než 1 měsíc) Provozovna se registruje u daňových orgánů podle místa provozovny nejpozději do 30dnů od zahájení činnosti provozovny Stálá provozovna daňový pojem dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Zisk české společnosti se zdaňuje pouze v České republice, pokud český subjekt neprovozuje podnikatelskou činnost v Rusku prostřednictvím stálé provozovny Staveniště na území Ruska, jakož i stavba, montáž nebo instalační projekt nebo s nimi spojený dozor se považují za stálou provozovnu, pokud takové staveniště, objekt nebo činnost existuje po dobu delší než 12 měsíců Samotné vlastnictví majetku zpravidla není stálou provozovnou, ledaže je pravidelně komerčně využíváno (sjednávání nájemních smluv apod.) Slide 12

13 Zastoupení zahraniční společnosti Zastoupení reprezentuje zájmy zřizující společnosti a uskutečňuje ochranu těchto zájmů PRAXE: Zastoupení často vykonávají i obchodní činnost, na hraně zákona Zastoupení lze založit na 1 až 3 roky s možností prodloužení Zastoupení se zřizuje tzv. akreditací u příslušného státního orgánu Ruské federace, zastoupení není samostatnou právnickou osobou (poplatek až rublů v závislosti na délce akreditace) Akreditací se zabývá řada státních orgánů podle typu zřizující společnosti (banky, letecké společnosti atd.), základním akreditačním orgánem je Státní registrační komora při Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace Zastoupení se zapisuje do Souhrnného státního registru zastoupení zahraničních společností Základním dokumentem upravujícím činnost zastoupení je Statut zastoupení Lhůta k vyřízení akreditace činí 18 pracovních dnů, lze zkrátit na 5 pracovních dnů za poplatek rublů PRAXE: Veškeré cizí listiny musí být řádně legalizovány (podpisy musí být ověřeny a opatřeny apostilou) a musí k nim být přiložen úřední překlad do ruštiny Slide 13

14 Pobočka zahraniční společnosti Pobočka vykonává všechny nebo jen část funkcí zřizující společnosti, z právního hlediska má charakter podniku se zahraniční účastí (může vlastnit určité licence k provozování regulované činnosti apod.) Pobočku lze založit až na 5 let s možností prodloužení Pobočka se zřizuje tzv. akreditací u příslušného státního orgánu Ruské federace, pobočka není samostatnou právnickou osobou (poplatek rublů + dalších až rublů v závislosti na délce akreditace) Proces registrace pobočky je obdobný jako v případě zastoupení Pobočka se zapisuje do Souhrnného státního registru poboček zahraničních společností Základním dokumentem upravujícím činnost zastoupení je Statut pobočky Lhůta k vyřízení akreditace činí 18 pracovních dnů, lze zkrátit na 5 pracovních dnů za poplatek rublů PRAXE: Veškeré cizí listiny musí být řádně legalizovány (podpisy musí být ověřeny a opatřeny apostilou) a musí k nim být přiložen úřední překlad do ruštiny Slide 14

15 Výhody akreditovaného zastoupení nebo pobočky Možnost vyřízení pracovních povolení až pro 5 zahraničních pracovníků zastoupení ve zjednodušeném režimu (nevztahují se na ně kvóty) Postavení zaměstnavatele a možnost uzavírání pracovních smluv s ruskými zaměstnanci Možnost registrace a provozování dopravních prostředků v Ruské federaci Slide 15

16 Obchodní společnosti BBH 10/18/2012 Slide 16

17 Obchodní společnosti obecně Obchodní společnosti (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, sdružení, atd.) jsou samostatnou právnickou osobou, jejíž odpovědnost je oddělená od jejího zakladatele (společníka) Obchodní společnosti jednají vlastním jménem, mohou nabývat majetek, mohou uzavírat obchody na svůj účet, jsou nositelem práv a povinností, mohou být žalobcem i žalovaným u soudu Obchodní společnosti se registrují u Federální daňové služby v relativně krátké zákonné lhůtě 5 pracovních dnů Existují zvláštní zákony o jednotlivých typech obchodních společností (zákon o společnostech s ručením omezeným, zákon o akciových společnostech) V Rusku je zákonem předepsána relativně nízká úroveň minimálního základního kapitálu PRAXE: Valná většina českých společností zakládá v Rusku společnost s ručením omezeným, která je levná a flexibilní Slide 17

18 Společnost s ručením omezeným Právní rámec: Zákon o společnostech s ručením omezeným Počet společníků: maximálně 50 Minimální výše základního kapitálu: rublů Minimálně 50% základního kapitálu musí být splaceno před provedením státní registrace společnosti, celý základní kapitál musí být splacen ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, která nesmí být delší než 1 rok PRAXE: V rámci právních due diligence v souvislosti s akvizicemi společností často nacházíme chyby v procesu splacení základního kapitálu Slide 18

19 Akciová společnost Právní rámec: Zákon o akciových společnostech Dva typy akciových společností: uzavřená akciová společnost (ZAO) / otevřená akciová společnost (OAO) Rozdíly mezi ZAO a OAO: - Veřejný úpis akcií: ne / ano - Minimální výše základního kapitálu: rublů / rublů - Počet akcionářů: maximálně 50 / není omezen - Předkupní právo ostatních akcionářů: ano / ne - Povinnost publikovat informace o obchodním a finančním stavu: ne (jen v případě veřejného umístění dluhopisů či jiných cenných papírů) / ano PRAXE: Pro českého private equity investora bude relevantní zejména ZAO, která je ekvivalentem private company (na rozdíl od public company) Slide 19

20 Některé aspekty zakládání společností Registrace obchodních společností vyžaduje osobní přítomnost žadatele (zakladatele nebo statutárního orgánu právnické osoby) při podání dokumentů u registračního úřadu v takovém případě může dokumenty o založení převzít právní zástupce na základě plné moci. V opačném případě, tj. při podání žádosti na základě plné moci, je registrační úřad posílá zpět poštou časově zdlouhavý proces, riziko ztráty při zpětném zaslání PRAXE: Ready-made společnosti nejsou téměř k dispozici s ohledem na náročnost převodu, který je srovnatelný se založením nové společnosti V některých případech se vyžaduje souhlas antimonopolního úřadu (FAS), např. splacení základního kapitálu nepeněžitým vkladem při splnění dalších kritérií V ruském právu existuje zákaz řetězení jednočlenných společností (situace, kdy společnost s jediným společníkem je jediným společníkem jiné společnosti) V ruském právu je řetězení definováno šířeji než v ČR, vztahuje se na různé typy obchodních společností PRAXE: V praxi se v Rusku řetězení často objevuje. Rizikem je nařízení likvidace společnosti, avšak náprava je jednoduchá převod části obchodního podílu. Nevíme o případech, kdy by soud likvidaci společnosti z tohoto důvodu nařídil. Slide 20

21 Srovnání OOO / ZAO V praxi jsou pro české podnikatele relevantní zejména společnosti s ručením a uzavřené akciové společnosti Parametry OOO / ZAO: - Maximální počet členů: není omezen / maximálně 50 - Minimální výše základního kapitálu: rublů / rublů - Registrace FSFR (Federální služba pro cenné papíry): ne / ano - Vklad do majetku společnosti: ano / ne - Ocenění nepeněžitého vkladu: ano, pokud hodnota je nad rublů / ano, vždy - Omezení zcizení akcií: předkupní právo společníků + možnost omezit zcizení stanovami / předkupní právo akcionářů + nelze omezit práva nakládat s akciemi - Vystoupení společníka/akcionáře: pouze pokud to umožňují stanovy / pouze prodej akcií - Vyloučení společníka/akcionáře: ano, na základě soudního rozhodnutí / ne Slide 21

22 Srovnání OOO / ZAO - pokračování - Převod a zástava podílu/akcií: povinné notářské ověření / prostá písemná smlouva - Rezervní fond: pouze pokud tak určují stanovy / povinný, 5% základního kapitálu - Řádná valná hromada: do konce 4. měsíce po skončení finančního roku / do konce 6. měsíce po skončení finančního roku - Souhlas VH s významnými transakcemi (nad 25% hodnoty aktiv společnosti) a transakcemi se spřízněnými osobami: pravidla lze upravit nebo zrušit stanovami / pravidla nelze měnit - Povinnost zveřejnit snížení základního kapitálu: ne / ano Slide 22

23 Orgány společnosti s ručením omezeným Valná hromada - Nejvyšší orgán společnosti - Do její kompetence patří zásadní otázky fungování společnosti Jednočlenný statutární orgán (generální ředitel) - Obchodní vedení společnosti Revizní komise - Povinně se zřizuje ve společnostech, které mají více než 15 společníků Kolegiální statutární orgán (pravlenie) - Není povinný, jen pokud je zřízen stanovami - Existuje vedle jednočlenného statutárního orgánu Rada ředitelů, dozorčí rada (sovět direktorov) - Není povinný, jen pokud je zřízen stanovami - PRAXE: zřizuje se často v případech společných podniků (joint ventures) Slide 23

24 Kdo může být členem orgánů OOO Ředitel: - Funkci ředitele může vykonávat pouze fyzická osoba, a to jak ruský státní občan, tak i cizinec - Může jím být společník nebo jiná fyzická osoba - Funkce ředitele je neslučitelná s funkcí předsedy dozorčí rady, ale může být jejím členem - funkci ředitele je možné smluvně přenést do působnosti jiné osoby, a to jak fyzické osoby, tak společnosti - PRAXE: Management company ve složitějších korporátních strukturách, realitních skupinách Pravlenie: - Funkci člena pravlenie může vykonávat pouze fyzická osoba, která není společníkem společnosti - Předsedou pravlenie je vždy generální ředitel Slide 24

25 Kdo může být členem orgánů OOO - pokračování Dozorčí rada: - Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba - Osoby, které jsou zároveňčlenem pravlenie, nesmí tvořit více než jednu čtvrtinu všech členů dozorčí rady Revizní komise: - Členem revizní komise může být jen fyzická osoba - Členem revizní komise nemůže být člen dozorčí rady, ředitel ani člen pravlenie Slide 25

26 Generální ředitel Generálníředitel je volen na valné hromadě společníků nebo na zasedání dozorčí rady, pokud je to stanovami vyhrazeno do její působnosti Vztah generálního ředitele a společnosti je pracovně-právní uzavírá se pracovní smlouva Pracovní smlouvu podepisuje za společnost osoba předsedající valné hromadě, na které je ředitel zvolen, nebo osoba oprávněná jednat jménem jediného společníka Generální ředitel nese plnou hmotnou odpovědnost za přímou skutečnou škodu způsobenou společnosti (škoda musí být zapříčiněna zaviněným jednáním, například porušením předpisů) Žalobu na náhradu škody může podat buď společnost sama (zpravidla prostřednictvím nového generálního ředitele) nebo její společník Slide 26

27 Pracovně-právní a migrační problematika BBH 10/18/2012 Slide 27

28 Pracovní povolení Zahraniční zaměstnanec nesmí pracovat v RF bez pracovního povolení (existují výjimky montáž dovezeného zboží apod.) Společnost nesmí zaměstnávat zahraničního zaměstnance bez povolení zaměstnávat zahraniční občany Proces získání pracovního povolení se dělí na tři etapy: - Společnost musí získat vyjádření o účelnosti zaměstnání zahraničních pracovníků - Společnost musí získat povolení k zaměstnávání zahraničních pracovníků (existují kvóty, na rok 2013 je to , stejně jako v roce v roce 2011 a 2012) - Povolení k zaměstnání pro konkrétního cizího občana Pracovní povolení se zpravidla vydávají na 1 rok a pro určitou oblast, bez možnosti prodloužení, je nutné znovu požádat o jejich vydání Vydání pracovního povolení trvá až tři měsíce a proces jeho získání lze započít až po založení společnosti One-window procedure poskytují komory svým členům (Association For European Businesses, American Chamber atd.) Obchodní vízum / pracovní vízum obchodní vízum není určeno ke stálé práci (90 ze 180 dní) Slide 28

29 Pracovní poměr Pracovní právo je velmi silně regulováno a poskytuje značný stupeň ochrany pro zaměstnance Pracovní poměr se v naprosté většině sjednává na dobu neurčitou Zkušební doba je 3 měsíce. Pracovní poměr ve zkušební době lze ukončit ze strany zaměstnavatele nejpozději 3 dny před uplynutím zkušební doby s uvedením důvodu ukončení (pochybení) Nelze sjednat zákaz konkurence tj. zákaz práce pro jiného zaměstnavatele Pracovní knížka profesní historie Mzda je povinně vyplácena dvakrát měsíčně, jako záloha a doplatek Výpověď: - Zaměstnanec: kdykoliv, bez uvedení důvodu, výpovědní doba 2 týdny (v případě generálního ředitele 1 měsíc) - Zaměstnavatel: opakované porušení povinností, hrubé porušení povinností (další důvody mohou být sjednány např. ve smlouvě s generálním ředitelem) PRAXE: Časté pracovní soudní spory, obvykle soudy na straně zaměstnanců Slide 29

30 Vysoce kvalifikovaný specialista V roce 2010 byla přijata zjednodušená procedura pro získávání víz pro tzv. vysoce kvalifikované specialisty Požadavek na mzdu: 2 miliony rublů ročně VKS musí mít sjednáno dobrovolné zdravotní pojištění Společnost nemusí získávat povolení k zaměstnání VKS - nevztahují se na něj kvóty stanovené ze strany RF ani kvóty společnosti na zaměstnávání zahraničních osob Pracovní povolení se vydává až na 3 roky a může být vydáno pro různé regiony v Rusku Vyřízení pracovního povolení pro VKS trvá 15 dní Výhodný daňový režim 13 procent daň z příjmů Právo rodinných členů získat právo k pobytu po dobu trvání pracovního kontraktu VKS Slide 30

31 M&A, Joint Ventures BBH 10/18/2012 Slide 31

32 Převod obchodního podílu v OOO Převod obchodního podílu podléhá notářskému ověření Notáři je nutné předložit veškerou dokumentaci ohledně prodávajícího, kupujícího a společnosti (výpisy z OR, zakládající dokumenty, splacení ZK, dřívější převody obchodního podílu apod.) PRAXE: Často se uzavírá rámcová smlouva např. dle anglického práva (odkládací podmínky, prohlášení a záruky apod.) a u ruského notáře se uzavře pouze tzv. technická smlouva dle ruského práva Registrace převodu v EGRUL (pouze deklaratorní charakter) Návrh na registraci podává notář na základě žádosti, která musí obsahovat podpis prodávajícího Účinnost převodu okamžikem uzavření smlouvy před notářem Informační povinnost prodávajícího vůči společnosti Slide 32

33 Společný podnik - obecně Spolupráce s ruským partnerem jeden z obvyklých způsobů působení českých podnikatelů na území Ruské federace Důvody: přístup k technologii, přístup ke kvalifikované pracovní síle, přístup k administrativním zdrojům, přístup k distribučním kanálům atd. Obvyklé formy: OOO a ZAO JV společnost na úrovni RF / JV společnost na úrovni mateřské společnosti (typická jurisdikce Kypr) Po novelizacích práva společností se podmínky pro založení a fungování společných podniků postupně blíží k jiným jurisdikcím (donedávna například nebylo možné uzavírat platné akcionářské smlouvy), ale s ohledem na rigidní přístup soudů a praxe nejsou ruské JV stále využívány Slide 33

34 Akcionářské smlouvy Legislativa a soudní praxe procházejí vývojem směrem k liberalizaci, ale tento proces není stále dokončen Případ MegaFon z roku 2006 akcionářská smlouva nesmí odporovat kogentním ustanovením ruského práva, a pokud jsou tato ustanovení v rozporu, jsou neplatná Není možné vzdát se práva, které je poskytováno právním řádem úprava v akcionářské smlouvě byla považována za takové vzdání se práva Případ pojišťovny Ruský standard na smlouvu upravující práva a povinnosti akcionářů se aplikuje ruské právo Případ Verny Znak rozhodnutí z roku 2011 ohledně akcionářské smlouvy podle ruského práva; soudy stále posuzují akcionářské smlouvy s nedůvěrou; mnoho částí smlouvy prohlášeno za neplatné Slide 34

35 Společné podniky obvyklé problémy Management ruské společnosti svěřen jednomu z akcionářů často ruskému partnerovi, přičemž zahraniční subjekt vystupuje jako finanční investor Nutnost nastavit odpovídající strukturu, často na off-shorové úrovni nefungující akcionářské smlouvy v Rusku - Nelze sjednat opce, které jsou využívány např. při exitu z JV, řešení deadlocků apod. - Nelze mít dva ředitele s rovnocenným podpisovým právem - Nelze sjednat tag-along a drag-along práva - Nelze upravit rozdělení zisku na jiné než pro-rata bázi - Nelze sjednat povinnost hlasovat v orgánech určitým způsobem (například hlasovat pro navrženého ředitele) Vymahatelnost akcionářských smluv porušení má jen smluvní důsledky Omezené možnosti financování ruských JV omezené možnosti konvertibilního financování Slide 35

36 Antimonopolní otázky Federální zákon č. 135 ze dne , o ochraně konkurence K některým transakcím (založení společnosti, nabytí akcií nebo obchodního podílu, nabytí majetku) je vyžadován předchozí souhlas Federální antimonopolní služby RF (FAS), příp. následná notifikační povinnost Předchozí souhlas FAS vyžadují následující transakce: - nabytí akcií s hlasovacím právem (nabytí 25 % akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/3, pokud dosud vlastnil menší podíly nebo nabytí celkového počtu 50 % akcií nebo obchodního podílu ve výši 1/2, pokud již nabyvatel vlastnil alespoň 25 % akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/3 apod.) - nabytí podílu na základním kapitálu společnosti - získání do vlastnictví, užívání nebo držení základních provozních prostředků nebo nehmotných aktiv jednoho ekonomického subjektu druhým ekonomickým subjektem - nabytí práv, která umožňují stanovit podmínky pro výkon podnikatelské činnosti ekonomického subjektu či podmínky pro plnění funkce výkonného orgánu - nabytí více než 50% akcií s hlasovacím právem právnické osoby se sídlem mimo území RF Slide 36

37 Antimonopolní otázky pokračování Výše uvedené transakce vyžadují předchozí souhlas pokud: - celková hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky u nabyvatele (včetně osob tvořících s ním skupinu) a cílové společnosti (včetně osob tvořících s ní skupinu), jejichž akcie a / nebo obchodní podíly a / nebo majetek jsou nabývány, překročí 7 mld. rublů a zároveň platí, že (i) hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky u cílové společnosti (včetně osob tvořících s ní skupinu) překročí 250 mil. rublů nebo (ii) bude jeden ze subjektů zapsán v Registru FAS (podíl na trhu přes 35%) - celkový příjem z prodeje zboží u výše uvedených osob za poslední kalendářní rok překročí 10 mld. rublů a zároveň platí, že (i) hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky u cílové společnosti (včetně osob tvořících s ní skupinu) překročí 250 mil. rublů nebo (ii) bude jeden ze subjektů zapsán v Registru FAS (podíl na trhu přes 35%) Následná notifikační povinnost - nejpozději do 45 dní od data realizace transakce, pokud celková hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky nebo celkový příjem z prodeje zboží osoby (včetně osob tvořících s ní skupinu), která nabývá akcie / podíly a / nebo majetek, a osoby (skupiny osob), jejíž akcie / podíly a / nebo majetek je předmětem nabytí, za kalendářní rok předcházející tomu, ve kterém se realizuje transakce, převýší 400 mil. rublů a při tom celková hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky osoby (skupiny osob), jejíž akcie / podíly a / nebo majetek se nabývá, převýší 60 mil. rublů Slide 37

38 Některé aspekty uzavírání smluv s ruským partnerem BBH 10/18/2012 Slide 38

39 Prověření obchodního partnera Rejstříky, prověření rejstřík SPARK, specializované firmy (Dun & Bradstreet apod.) Potvrzení daňového úřadu o tom, zda obchodní partner řádně plní své daňové povinnosti Due diligence (zohlednění ve smluvní dokumentaci: warranties, tax indemnities) Zdroje obsahující informace ohledně insolvence: - Jednotný federální insolvenční rejstřík (www.fedresurs.ru) obsahuje informace o jednotlivých etapách insolvenčního řízení jednotlivých společností - Elektronická verze novin Kommersant (www.kommersant.ru/bankruptcy) obsahuje informace, které se zveřejňují v rámci insolvenčního řízení - Informace o realizaci majetku dlužníků (http://etp.kartoteka.ru/public/help/about/) - Stránky Nejvyššího Arbitrážního soudu RF (http://kad.arbitr.ru/) obsahuje příslušná soudní rozhodnutí ve vztahu k insolvenčnímu řízení jednotlivých společností - Informační zdroj BANKROT-INFO (http://www.bankrot-info.ru) neoficiální databáze obsahující informace o arbitrážních soudech, insolvenčních správcích, legislativě apod. Účast v soudních řízeních Slide 39

40 Volba práva Sjednání rozhodného práva jedno ze základních doporučení při uzavírání smluv mezi českým a ruským subjektem Určení jakým právním řádem se vztahy z příslušné smlouvy budou řídit - důležitý aspekt s praktickými důsledky do budoucna Volba práva ČR nebo RF, případně i právo třetího státu I v případě zvolení jednoho z právních řádů lze doporučit dodržet formální požadavky druhého právního řádu (např. forma uzavření smlouvy, kulaté razítko apod.) Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží je součástí právního řádu ČR i RF, tj. pokud se nemá aplikovat na příslušnou smlouvu, je nezbytné její aplikaci výslovně vyloučit Právní rámec pro ČR - Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z r (č. 64/2006 Sb.m.s.) Právní rámec pro RF v 1210 Občanského kodexu RF stanovena autonomie vůle stran vybrat si rozhodné právo Výjimky / omezení zejména výhrada veřejného pořádku a nutně použitelné normy (např. normy týkající se nemovitostí, přírodních zdrojů, zakládaní společností ze zahraniční účastí apod.) Slide 40

41 Důsledky neurčení rozhodného práva smluvními stranami Stanovení rozhodného práva dle kolizních norem může mít vliv na samotné řešení sporu / vymáhání pohledávky, riziko nižší ochrany svých práv ze smlouvy Kolizní normy právní normy, které pomocí tzv. hraničních určovatelů stanovují, jakým právem se řídí daný právní vztah ČR - dle Římské úmluvy, platné pro ČR, platí kritérium nejužšího vztahu, které vychází z domněnky, že smlouva nejtěsněji souvisí se zemí, ve které má strana, která je povinna poskytnout plnění, v době uzavření smlouvy sídlo RF ruské kolizní normy rovněž stanovují pravidlo nejtěsnějšího vztahu, tj. použití práva strany, se kterou je smlouva nejtěsněji spojena nejtěsnější vztah se pak určuje dle zvláštních pravidel stanovených pro jednotlivé druhy smluv, případně dle existující judikatury Zejména pro RF platí, že otázka aplikace rozhodného práva záleží v podstatné míře na úvaze ruského soudu Slide 41

42 Rozhodčí doložky Sjednání pravomoci konkrétního soudu / rozhodčího soudu - jedno ze základních doporučení při uzavírání smluv mezi českým a ruským subjektem Určuje, který soud bude případně řešit spory vzniklé ze smlouvy Je třeba vzít v úvahu, kde se bude dané rozhodnutí vykonávat Pro ČR i RF lze sjednat pravomoc obecných státních soudů i rozhodčích soudů Rozhodčí doložka musí být stanovená přímo ve smlouvě či sjednána dodatečně na základě písemné dohody stran Právní rámec pro ČR - zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním ( 37 odst. 2 a 3) Právní rámec pro RF - ustanovení 37 Arbitrážního procesuálního kodexu RF (pozn.: v ruském pojetí arbitrážní soudy znamenají státní soudy a nejedná se o soukromé rozhodčí soudy) Slide 42

43 Absence určení soudu pro řešení sporu Nutné zkoumat zda je dána pravomoc českého / ruského soudu ČR pravomoc českých soudů ve sporech s mezinárodním prvkem je dána jedině tehdy, jestliže je dána podle českého právního řádu jejich příslušnost obecné pravidlo k řízení je příslušný obecný soud žalovaného (tj. dle sídla) ruské právnické osoby nemají v ČR obecný soud, avšak dle 86 odst. 2 a 3 lze proti zahraniční osobě podat žalobu u českého soudu, má li na územíčr majetek, nebo v jehož obvodu má v ČR umístěný podnik nebo organizační složku podniku za majetek se považují věci movité, nemovité, pohledávky a dle judikatury rovněž účast na české společnosti RF pravomoc ruských soudů stanovená obecnými pravidly Arbitrážního procesního kodexu Pokud je dána pravomoc obou soudů na úvaze žalobce kam podá žalobu Výjimky např. spory týkající se nemovitostí Slide 43

44 Děkuji za pozornost Jiří Štěrba, Managing Partner BBH Legal LLC 1st Brestskaya, 29 Business Center Capital Tower Moscow Tel.: , Fax: Slide 44

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným Monika Janásová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou založení a vzniku společnosti s ručením

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI Autoři AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ advokát, advokát, zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České v New Yorku advokátní komory AARON N. WISE, ESQ.,

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms Podnikání v Rakousku PRAHA PELHŘIMOV BRNO BRATISLAVA vídeň HORN An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms 2 3 50 let zkušeností v Rakousku

Více