100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!"

Transkript

1 Apogeo Alert Leden 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím lednového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisejí s našimi poradenskými službami z oblastí: Tax & Transaction (daně, finance) Auditorských služeb Účetnictví a mezd, včetně outsourcingu mezd Personální agendy, zejména outsourcingu personálních služeb Služeb znaleckého ústavu a oceňování Management Consultingu SMART Companies (trustové služby a ready-made společnosti) SMART Office (sídla a služby virtuálních kanceláří) Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které Vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese Věříme, že pravidelné zprávy pro Vás budou přínosem a najdete v nich odpovědi na své otázky. Renata Hejňáková Marketing Specialist T / E /

2 Novinky ve zdanění od roku 2015 S novým rokem přišly, jako obvykle, i změny v oblasti daní. V následujícím článku jsme pro Vás připravili výčet těch nejdůležitějších. Nejvíce změn bylo provedeno v oblasti zdanění příjmů. Došlo k absolutnímu omezení výše paušálních výdajů osob samostatně výdělečně činných, a to u paušálních výdajů ve výši 80 % na 1,6 mil. Kč a u 60% paušálních výdajů na výši 1,2 mil. Kč. Dále bylo zvýšeno daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě a vznikla možnost uplatnění slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení (výše slevy se uplatňuje maximálně ve výši minimální mzdy stanovené k počátku zdaňovacího období), tuto slevu lze navíc uplatnit i za zdaňovací období roku Autorské honoráře přejdou stejně jako v roce 2013 do kategorie samostatné základy daně (zvýší se limit z původních Kč na Kč). Legislativní změny se dotknou i jiných zákonů souvisejících se zdaněním příjmů. Jedná se například o změnu zákona o rezervách k neuhrazeným pohledávkám bude možno tvořit opravné položky ve výši 100 % již 30 měsíců od jejich splatnosti. Změny se ovšem týkají i daně z přidané hodnoty rozšířil se i režim přenesené daňové povinnosti, jestliže základ daně u dodání zboží přesáhne Kč u vybraného zboží (například mobilní telefony, technické plodiny, přenosová zařízení pro automatizované zpracování dat). Tento režim se uplatní od Dále došlo k zavedení další snížené sazby ve výši 10 %. Třetí sazba DPH (druhá snížená sazba) se zavádí u tří položek vybraného zboží (nezbytně nutná dětská výživa, léky a knihy). Měla by se tak primárně dotknout rodin s malými dětmi a dále pak široké skupiny obyvatel. Očekává se, že zejména u léků, kde jsou ceny regulovány, může mít snížení sazby DPH okamžitý vliv na ceny. U ostatních produktů knih a nezbytně nutné dětské výživy nemusí vést snížení sazby DPH bezpodmínečně i ke snížení cen. U těchto produktů bude záležet na konkurenčním prostředí. Od avizovaného snížení obratu pro registraci k dani z přidané hodnoty se upustilo, nadále tedy platí limit ve výši Kč.

3 Další významné daňové změny, na které se máme v příštím roce připravit Strašák kontroly převodních cen mezi spojenými osobami nabyl opět o něco konkrétnější podoby. Po DPH a spotřební dani jsou převodní ceny další oblastí, kde finanční správa dlouhodobě spatřuje největší potenciál pro výběr daní, a to zejména od subjektů, které účelovým nastavením převodních cen přesouvají zisky do jurisdikcí s nižším daňovým zatížením. Finanční správa tak přikročila k dlouho připravovanému kroku a Generální finanční ředitelství zveřejnilo 28. listopadu zprávu, že se hodlá plošně zaměřit na kontrolu nastavení cen u transakcí mezi personálně či majetkově spojenými osobami, tzv. převodních cen. Tato informace není žádnou novinkou, poradci své klienty již dlouho straší informací, že se jednotlivé finanční úřady na kontrolu převodních cen stále více zaměřují. Nicméně až v letošním roce zaznamenala veřejnost první koncepční kroky. Již na sklonku léta rozeslal Specializovaný finanční úřad vybraným subjektům dotazníky, v nichž se dotazoval na poměrně konkrétní informace z oblasti převodních cen, mimo jiné zda subjekty mají nějakou formou zpracovanou dokumentaci těchto cen. Ačkoliv byl dotazník dobrovolný, vnesl mezi podnikatelskou veřejnost nejistotu zejména v případech, kdy subjekty neměly zpracovanou dokumentaci převodních cen buď vůbec, nebo pouze formálně bez vazby na skutečný rozsah transakcí, případně nerozlišovaly transakce v rámci skupiny od transakcí s nezávislými subjekty. Dotazník je nyní následován dalším krokem formulářem, který bude tvořit přílohu daňového přiznání společností, které splní alespoň jednu z podmínek pro audit, a to pokud uskutečnily transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí, popřípadě i v tuzemsku, když vykázaly daňovou ztrátu nebo byly příjemci investiční pobídky formou slevy na dani. Vzhledem k faktu, že tato změna se projeví již v daňových přiznáních za zdaňovací období končící do , mají dotčené společnosti o zábavu postaráno. K vyhodnocování takto získaných údajů má finanční správa využívat specializovaný software i stále se rozšiřující základny odborníků, což je dalším důvodem, proč se tato problematika dostává na pořad dne u většiny dotčených společností. Na externí poradce se pak často obracejí s žádostí o revizi či zpracování dokumentace převodních cen, o posouzení, zda jsou považovány za osoby spojené, pro návody nastavení účetních či ERP systémů tak, aby měly tyto procesy do budoucna maximálně zautomatizované.

4 Změna povinností ohledně používání/nepoužívání datových schránek a pokuty za porušení Od roku 2015 ukládá daňový řád všem vlastníkům datových schránek, ať už zřízených ze zákona, nebo dobrovolně, povinnost komunikovat (resp. činit podání) s daňovým úřadem pouze elektronicky, tedy pomocí datové zprávy. Tato povinnost se týká podání všech daňových subjektů, které mají datovou schránku, u ostatních subjektů se tato úprava týká pouze těch, které mají povinnost statutárního auditu (tj. v praxi se toto ustanovení může týkat fyzických osob nebo např. svěřenských fondů). Povinnosti elektronické komunikace s finančním úřadem se nevyhnou ani fyzické osoby podnikatelé bez povinnosti auditu či nepodnikatelé, které si zřídili datovou schránku dobrovolně. Pro ty fyzické osoby, které si datovou schránku nikdy nezřídily, povinnost elektronické komunikace s daňovým úřadem neplatí, kromě výjimek u plátců DPH, kteří za některých okolností musejí podávat přiznání či hlášení elektronicky. V současné době se projednává rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů, jejíž součástí jsou také změny v daňovém řádu. Tato novela chce napravit formulaci dosud neúčinného ustanovení daňového řádu ohledně datových schránek tak, aby se povinnost elektronické komunikace s finančním úřadem vázala až na zpřístupnění datové schránky, nikoliv na její zřízení. Nově (od ) tedy musejí všechny daňové subjekty, které mají datovou schránku, činit veškerá podání ( jedná se zejména o přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádná daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání) elektronickou formou. Datová zpráva se musí podávat ve stanoveném formátu a struktuře datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem. Datovou zprávu s těmito druhy podání lze odeslat třemi různými způsoby: podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Pokud bude podání učiněno jinak než elektronicky, vznikne daňovému subjektu automaticky pokuta ve výši Kč za každé jednotlivé podání. Pokud by tímto jednáním poplatník závažně ztěžoval správu daní, vzniká mu povinnost uhradit pokutu až do výše korun.

5 Na rozdíl od finančního úřadu mění ČSSZ povinnou elektronickou komunikaci na dobrovolnou. Původně měla elektronická komunikace platit už od , pak byla odložena na , ale ještě v průběhu roku 2013 byla schválena výjimka a odklad do Následně ČSSZ odložila povinnost elektronické komunikace i pro OSVČ a zaměstnavatele, a to na Nově se navrhuje rozšíření stávajících způsobů elektronického podání o další způsob prostřednictvím uživatelského účtu v portálu České správy sociálního zabezpečení. Zdroj: daňový tým APOGEO Tax,

6 Rodiny s dětmi si v roce 2015 polepší. Čekají je nižší daně Od nového roku vejde v účinnost řada legislativních změn, které se promítnou i do rodinných rozpočtů. Není se ale třeba obávat, jde o změny vesměs pozitivní. Na rodiče s dětmi čeká zvýšení daňových slev, možnost odečíst si z daní školkovné i porodné na druhého potomka. Rok 2015 přináší celou řadu legislativních změn. Mezi nimi se nachází několik novinek, díky kterým mohou ušetřit například rodiče s dětmi. Jde o navýšení daňových slev na druhého potomka, možnost uplatnit slevu na dani za umístění dítěte do školky, porodné na druhé dítě i druhou sníženou sazbu DPH. První potěšující změnou je zvýšení daňových slev na děti, které s rodičem žijí ve společně hospodařící domácnosti. V současné době je daňové zvýhodnění na jedno dítě korun ročně, tedy korun měsíčně, tato částka se měnit nemá. Nárůst je až u dalších potomků. Novela plánuje zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 200 korun měsíčně, tedy o Kč ročně. Na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně, tedy o Kč ročně. Maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna. Daňové zvýhodnění bude možné uplatnit dle aktuálního počtu vyživovaných dětí. Pokud v průběhu roku dojde ke změně počtu dětí, například narodí se další dítě, případně některé z dětí ukončí studium, pak se stanovují přesná pravidla, jak daňové zvýhodnění uplatnit, vysvětluje Jaroslava Hanková, Tax Manager z poradenské skupiny APOGEO Group. Pokud se rodině narodí druhé dítě, bude na ně tedy uplatněno daňové zvýhodnění ve výši korun ročně, popřípadě poměrná část tohoto daňového zvýhodnění dle počtu měsíců. Pokud by nastala situace, že v průběhu zdaňovacího období jedno ze dvou vyživovaných dětí přestane být vyživovaným dítětem, bude poplatník uplatňovat na zbývající dítě daňové zvýhodnění ve výši korun ročně. Hanková dodává: Vždy platí, že se uplatňuje základní daňové zvýhodnění a pak až zvýšené zvýhodnění. Rodiče se mohou rozhodnout, který z nich bude jaké zvýhodnění uplatňovat. Sleva na dani Kč/rok Kč/měsíc 1. dítě dítě dítě

7 Sleva platí už na tento rok Novinkou bude v novém roce i takzvaná sleva na dani za umístění dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku. Tu mohou rodiče uplatnit už za rok Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů v daném zdaňovacím období prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, popisuje Hanková. Tato sleva se uplatňuje maximálně ve výši minimální mzdy stanovené k počátku zdaňovacího období. Pro rok 2014 to znamená korun; korun pak pro rok Podmínkou pro uplatnění této slevy je, aby dítě žilo s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Její výhodou je pak to, že ji mohou uplatnit i poplatníci uplatňující paušální výdaje, upřesňuje Hanková. Pro řadu rodin, které očekávají další přírůstek, je příznivou zprávou i porodné na druhé dítě. Na první dítě zůstane částka třináct tisíc korun, na druhé to pak bude deset tisíc korun. Navíc bude porodné dosažitelné pro větší počet rodin. V současné době mají na porodné nárok pouze rodiče, jejichž rodinný příjem nepřesahuje 2,4násobek životního minima, pro rok 2015 se ovšem posuzovaný limit zvýší na 2,7násobek životního minima. Rodinné peněžence by mohla ulevit i třetí sazba DPH, která se zavádí u nezbytně nutné dětské výživy, léků a knih. Není to ale zaručené. Hanková upozorňuje: U knih a nezbytně nutné dětské výživy nemusí vést snížení sazby DPH nezbytně i ke snížení cen. U těchto produktů bude záležet na konkurenčním prostředí. Zdroj:

8 Nerovnováha na trhu luxusních nemovitostí V návaznosti na dnešní ekonomickou situaci, kdy jsou ceny jednotlivých nemovitostí velmi nízké, se na trhu lukrativnějších rezidenčních nemovitostí především v hlavním městě již nějakou dobu projevuje nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po těchto nemovitostech. Prodávající ve snaze dosažení adekvátního zisku raději nabízejí své nemovitosti o cca 20 až 40 % vyšší ceny, než by odpovídaly cenám v souladu s tržní poptávkou. Pokud takový prodávající není nucen vnějšími okolnostmi cenu snižovat, raději ji podrží několik let na této úrovni v očekávání, že do té doby půjde trh nahoru nebo že se objeví mimořádný zájemce, který bude ochoten zvýšenou cenu zaplatit. S tím souvisí i rozdíl mezi cenou a hodnotou. Individuálně zaplacená cena může být výrazně vyšší než hodnota, která odpovídá rovnováze na trhu. Typickým segmentem jsou novostavby v Praze nabízené za ceny vyšší než 90 tis. Kč/m 2. Při čerpání informací od různých realitních kanceláří a jejich interpretaci by tedy měl být uživatel velmi obezřetný. Zdroj: Pavel Tůma, Managing Director znaleckého ústavu poradenské skupiny APOGEO

9 Připravované změny v zákoně o účetnictví od roku 2016 konsolidace Návrh zákona o účetnictví k přinese změny v povinnosti vykazování konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Nově navržený zákon o účetnictví zavádí tzv. malou konsolidační skupinu, která nemusí povinně sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, a ostatní konsolidační skupiny, které konsolidovanou účetní závěrku povinně sestavují. Malou skupinou účetních jednotek je ta skupina, která se skládá z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň dvě ze tří hraničních hodnot: aktiva ve výši celkem 100 milionů Kč, čistý obrat ve výši 200 milionů Kč, průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50. Doposud však i nadále platí povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku pro podnik, který je obchodní společností a má dceřiné společnosti. Osvobození od konsolidace je možné v případě, kdy ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje, nejsou splněna alespoň dvě ze tří kritérií: úhrn brutto aktiv větší než 350 milionů Kč, úhrn ročních obratů větší než 700 milionů Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu období větší než 250. Toto osvobození neplatí pro podniky, které jsou emitenty cenných papírů obchodovaných na veřejném trhu, a pro banky a pojišťovny, které postupují podle zvláštních předpisů. Zdroj: Radka Kubšová, Senior Audit Consultant,

10 Nespolehlivý plátce Institut nespolehlivého plátce byl do české daňové legislativy zaveden novelou zákona o DPH od 1. ledna Primárně měl představovat nástroj určitého postihu plátců, kteří neplní řádně své povinnosti, neboť příjemce plnění od nespolehlivého plátce ručí ze zákona za nezaplacenou daň a nespolehlivý plátce je tímto značně omezen ve své obchodní činnosti. Zákon definuje nespolehlivého plátce jako plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Může se jednat například o povinnost podat daňové tvrzení, povinnost uhradit daň, povinnost součinnosti se správcem daně při daňové kontrole nebo při ověřování skutečností uvedených v daňovém tvrzení či registračních údajích. Za závažné porušení povinnosti je ale možné považovat jen takové porušení povinnosti, které svou intenzitou ohrožuje veřejný zájem na řádném výběru daně z přidané hodnoty. Z důvodové zprávy k novele zákona dále vyplývá, že nelze sankcionovat formální porušení povinností stanovených zákonem (např. opomenutí údajů v přihlášce k registraci či daňovém přiznání), které by z hlediska správy a výběru daně nemělo prakticky žádný negativní dopad. Daný institut by měl dopadat pouze na takové porušování povinností, ve kterém lze spatřovat riziko daňových úniků. Správce daně by tak měl tento nástroj využívat v boji proti nekalým praktikám některých daňových subjektů, nikoli jako nástroj pro sankcionování běžných plátců, kteří jinak plní řádně své daňové povinnosti. Každé jednotlivé porušení by mělo být posuzováno zejména s ohledem na osobu plátce, jeho dosavadní zkušenosti s tímto plátcem a s ohledem na to, jakou míru rizika pro veřejné rozpočty porušení dané povinnosti představuje. Aplikace uvedeného ustanovení zákona se děje skrze výkladová stanoviska Generálního finančního ředitelství (GFŘ), které zajišťuje jednotný výklad zákona na celém území ČR. Již v říjnu roku 2014 byla zpřísněna kritéria pro označení plátce za nespolehlivého plátce. Tato kritéria zahrnují například snížení limitu nedoplatku, opakované nepodání přiznání k DPH či nekontaktnost subjektu.

11 Od přibývá ještě jedna podmínka, a to uvedení nepravdivého údaje ohledně skutečného sídla. Toto ustanovení je dle sdělení GFŘ zaměřeno zejména na virtuální společnosti a firmy typu home office. Dle záměru zákonodárce se měli institutem nespolehlivého plátce trestat pouze plátci za závažný prohřešek porušení povinností spojených se správou daní, nespolehlivý plátce má tedy sloužit správci daně jako pomocný aparát pro boj s daňovými úniky a neměl by sloužit k pronásledování běžných plátců. Platí, že i zde se má toto ustanovení používat s rozumem a nemělo by se aplikovat plošně. Komentář SMART Office & Companies s.r.o. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba registračního sídla je poskytována mj. i v souladu s ustanovením 4 odst. 1 písmeno j) zákona č. 235/2004 Sb., kdy nastavení služby celkově umožňuje splnění zákonných podmínek, problémy neočekáváme. Někteří podezřele levní dodavatelé sídel však mít problém díky opatřením mohou, jelikož jejich sídla právě nemusejí vždy zákonné požadavky splňovat. Je třeba si ale rovnou říci, že důvodem pořízení virtuálního sídla je fakt, že pražské adresy znějí jednoduše prestižněji. Řada podnikatelů navíc ani nemá jinou možnost než virtuální sídlo, jelikož například nedisponují vhodnou nemovitostí, ve které by sídlo mohli umístit. Někteří si pořizují virtuální sídlo také proto, aby svůj úspěch na maloměstech ukryli spíše před závidějícími sousedy a sdílnými jednotlivci v bankách i na úřadech než před FÚ jako takovým. V době rozvinutých virtuálních technologií tedy budeme nutit podnikatele mít a platit fyzická sídla, což je pro začínající subjekty často nereálné a pro poctivě platící daně nezřídka zcela nadbytečné. Sídlo jako takové někteří prostě nepotřebují podnikají přes internet, ve službách apod. Každý také nevlastní nemovitost, kam by mohl sídlo umístit, a přemlouvat svého pronajímatele bytu je obvykle zbytečné. Přitom virtuální sídlo poskytnuté seriózním poskytovatelem představuje funkční adresu, na kterou lze doručovat poštu, která se k adresátovi vždy dostane, na sídle je vždy kontaktní recepce disponující kontakty na společnost, v sídle lze i provést kontrolu firmy úřadem, a to navíc v důstojných a vhodně zařízených prostorách. V sídle se může navíc bez jakýchkoli potíží scházet vedení společnosti a řídit její ekonomickou činnost.

12 Je bohužel smutné, že ani po novelách předpisy jednoduše nereflektují dobu, jelikož zákon si stále dle zažitých představ o podnikání myslí, že se podniká na jednom konkrétním místě. To je v 21. století představa zcela mimo realitu máme rozvinuté komunikační technologie a například ani valné hromady již nemusejí probíhat fyzicky. V době, kdy je každá společnost dostupná prostřednictvím datových schránek, je toto jednoduše archaický jev. Zákon tedy nevzal vůbec v potaz to, že se podniká nejen v rámci regionu či republiky, ale že řada podnikatelů podniká i celosvětově či prostřednictvím moderních technologií. Zdroj: Jaroslava Hanková, Tax Manager, Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies,

13 SVĚT APOGEO Společnost APOGEO je spoluzakladatelem Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů Historie svěřenských fondů sahá až do dob antického Říma. Fondy tam byly často využívány pro uchování a hlavně předání majetku v případě smrti. Ve středověku pak byl tento institut využíván téměř v celé Evropě. Šlechtici odcházející na křižácké tažení nebo do bitev svěřovali své majetky správcům, kteří se o ně starali a zajišťovali jejich přechod na následníka. V České republice máme za sebou už první rok od chvíle, kdy nový občanský zákoník zavedl institut svěřenského fondu do našeho právního řádu. Zakládání a zejména dobrá správa svěřenských fondů vyžaduje poměrně rozsáhlé znalosti a zkušenosti z mnoha oblastí poradenství a služeb. K jejich aplikaci je často nezbytné propojit profesionály z různých oborů a soustředit informace a služby v rámci jedné platformy. Pro podporu a rozvoj institutu svěřenských fondů v České republice i v zahraničí byl profesionály založen spolek Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z. s. (APRSF). Cílem asociace je umožnit nejen vzájemný kontakt mezi poskytovateli služeb, ale také prosazovat vysoký standard kvality služeb poskytovaných v souvislosti se svěřenskými fondy. Společnost APOGEO, s.r.o., se problematikou svěřenských fondů velmi intenzivně zabývá již několik let a myšlenku založení společné odborné platformy uvítala a stala se spoluzakladatelem této asociace. Naši profesionálové mají celou řadu praktických zkušeností se zakládáním svěřenských fondů, ale i jejich správou. Na internetových stránkách asociace nabízí APOGEO zejména své znalosti v oblasti administrace a správy svěřenských fondů a samozřejmě také v sektoru účetních služeb a daňového poradenství.

14 Finanční analýza novinka Tento jednodenní kurz si klade za cíl poskytnout účastníkům základní orientaci ve finančních výkazech, pomůže jim získat přehled o provázanosti finančních výkazů a napoví, jak výkazy rychle a efektivně používat pro finanční analýzu firem. Účastníci se seznámí se základy finanční analýzy, proberou jednotlivé typy finančních ukazatelů a naučí se je správně interpretovat. Kurz bude doplněn o modelové příklady a panelovou diskuzi k tématům. Program Podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu finanční výkazy v ČR Struktura aktiv a pasiv struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení Metody finanční analýzy jako nástroje, které pomáhají odhalit slabé a silné stránky společnosti finanční zdraví Návrhy opatření pro zlepšení možný směr firmy do budoucnosti Základní termíny finanční analýzy Poměrové ukazatele a jejich význam: ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE praktický výpočet a interpretace + praktické procvičení, ukazatele likvidity (liquidity ratios): cash ratio, quick ratio, current ratio + praktické procvičení, ukazatele aktivity (asset utilization ratios), rychlost obratu, doba obratu, obratový cyklus peněz, ukazatele krytí stálých aktiv + praktické procvičení, ukazatele zadluženosti (debt ratio), ukazatele věřitelského rizika (debt ratio), koeficient samofinancování (equity ratio), ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage) Lektoři: Ing. Tomáš Brabec (Partner, Audit Services poradenské skupiny APOGEO Group) Ing. Jiří Tvrdík (Manager Tax and Restructuring poradenské skupiny APOGEO Group) Termín konání kurzu: Místo konání: Bankovní akademie Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola a.s., Vlkova 458/12, Praha 3 Více informací - ZDE

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou Jiří Peterka jak to bylo kdysi dávno. lidé (i firmy) se naučili pracovat s počítači, a následně i s Internetem zjistili, že jim to

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Říjen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím říjnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Boj proti agresivnímu daňovému plánování

Boj proti agresivnímu daňovému plánování Boj proti agresivnímu daňovému plánování Výsledky kontrol převodních cen včetně offshorových společností 21. dubna 2016 Ministr financí Andrej Babiš Generální ředitel GFŘ Martin Janeček Tisková konference:

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ)

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) Povinnost splnit FZ Finanční zdraví (FZ) se vyhodnocuje, pokud je ve Specifické části Pravidel pro žadatele k jednotlivým operacím stanovena podmínka jeho splnění.

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 5 / ŘÍJEN 2016 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ČETNÍ ZÁVĚRKA DALŠÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V ČESKÝCH ÚČETNÍCH PŘEDPISECH Vážení obchodní přátelé, dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti innosti

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2016 hlavní změny Účetní soustavy (od roku 2016) Finanční účetnictví Zachycuje prostředky, které podnik využívá ke své činnosti

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 201 10. funkční období 201 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (Navazuje na sněmovní tisk č. 514 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Daně a účetnictví přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Hana Trnková Kocourková účetní DANEHNED.CZ Kryptoměny jsou nehmotné movité věci 496 OZ (VIZ PŘEDNÁŠKA Z 15. 11. 2016) OBSAH DANĚ Daň

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky DPH v roce 2016 Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 Agenda Kontrolní hlášení Uplatnění DPH u nemovitých věcí Další změny v DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 3 Kontrolní hlášení Účinnost

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. KVĚTNA 2013 DĚTENICE PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM zpracování daňových přiznání

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si dovolujeme Vás informovat o dalších přijatých

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce právní I N T E R N Í S D Ě L E N Í Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852

Více

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM ZÁŘÍ 2014 1/5 RUČENÍ ZA DAŇ NEODVEDENOU POSKYTOVATELEM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, KTERÝ JE NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM Generální finanční ředitelství publikovalo dne 21. srpna

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům P Ř Í L O H A Základní teze k prováděcím předpisům 1. Základní teze k připravovanému návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude používat.";

d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude používat.; Žádám o poskytnutí informace podle zákona c.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v jeho platném znění, jmenovitě o poskytnutí materiálu dle čl. 1 Směrnice Rady2013/43/EU ze dne 22. 6. 2013, pro

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více