Odpověď na blog pana Paroubka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpověď na blog pana Paroubka"

Transkript

1 Odpověď na blog pana Paroubka (vepsána přímo do textu pana Paroubka) :26 Tak nám zastřelili euroval, paní Müllerová, ale ne v Sarajevu, nýbrž v Bratislavě. Nebylo to sedm kulí, ale jeden Sulík. V Bruselu - a nejen tam - musejí koukat, co to mají za partnery tam ve středu a mírném východě Evropy. Jednou jim prezident Klaus téměř zablokuje Lisabonskou smlouvu, jindy mu jeho liberální klon Sulík způsobí otřes společné měny Ale naštěstí to bude na Slovensku trvat jen pár dní. A způsobila to jen jediná politická strana, bohužel vládní. Lisabonská smlouva byla podepsána, protože stále ještě vítězí zdravý rozum nad narcismem, sobeckostí a fascinací bohatstvím. Myslím si, že podpis LS nebyl ani tak vítězstvím zdravého rozumu, jako vytrvalosti manipulátorů, oplývajících neskutečnou drzostí a arogancí, kteří tlačili hlasování stále dokola, dokud to nedopadlo podle jejich vize. Se zdravým rozumem to nemá nic společného také z toho důvodu, že EU není vyvázána z vlivu globálního kapitálu a myslet si, že je to tedy naše EU, že občané budou moci něco svobodně a ve svůj prospěch činit je utopie. EU dnešních dní není nic jiného než slouha totální globalizace, která se neslučuje s demokratickými principy, jak je většina občanů snad chápe. Výplody EU byrokratů a zákony, které schválil evropský parlament například Codex alimentaris a další, více než jasně hovoří o pokračování zotročování občanů všech zúčastněných zemí. O žárovkách již raději ani nepíši a o nafukování balonků raději také ne. Dokud se společnost nevymaní z vlivu globálního kapitálu, nebude nikdy svobodnou, suverénní a nikdy nebudou její občané svobodně rozhodovat o svém bytí a nebytí. Euroval bude snad schválen, protože zdravý rozum přivedl zpět do slovenských poslaneckých lavic Ficův Smer. Průběh hlasování ve slovenském parlamentu však bude navždy symbolem vítězství politiky nad logikou. Smer byl pro euroval, hlasování se však neúčastnil. Pokud použil tento politický krok k vytlačení přímého vlivu Sulíkovců na vládu, hodnotím to pozitivně. Evropa snad na tuto kličku zapomene, pokud slovenský parlament zkusí tentokrát již v plném počtu hlasování znovu. Dnes či zítra tam bude repete, věříme, že se šťastným koncem. Dnes víme, že šťastný konec eurovalu, který pan Paroubek očekával, se stal skutečností. Smlouva byla schválena, bez ohledu na ústavu, bez ohledu na vydírání partnera ve vládě. Nějak jsme si zvykli i u nás, že politika je jako prostituce chvilku s tím, chvilku s jiným, jen aby se dosáhlo ještě dalšího uspokojení svých cílů a ambicí. Z hlediska celospolečenského je toto ale velice ošidné a hloupé, protože se ztrácí jakákoliv kontinuita a absentuje reálná vize, ke které společnost směřuje. Dnes jdeme rychlými kroky do pryč, a pochybuji, že by se většině tam chtělo. Bohužel neexistují politici, které je vidět, kteří by tu vizi měli a kteří by v zájmu naplnění této vize dokázali potlačovat své osobní ambice. Můžeme směle říci, že euroval byl schválen v EU způsobem obvyklým kdo byl proti, byl smeten, odvolán z funkcí, hanoben v tisku a dalších médiích jako zrádce atd. Je to princip, který chceme skutečně zastávat, je tedy základ EU, který stojí na takových principech pro nás přijatelný a přinese nám skutečně onu svobodu a prosperitu, o které nás někteří neustále přesvědčují, zatímco nevybíravými slovy osočují své oponenty? Otázka euroskeptiků zní, zda není pravdou, že euroval je zbytečným prodlužováním agonie eura, projektu, který zbaví hrdou ekonomiku suverenity, jeho účastníkům přináší krizi a zátěž solidarity. Není to pravdou.

2 Pochopili to již dávno Němci, kteří se v rámci projektu eura stali ručitelem Evropy, se všemi důsledky z toho plynoucími. Ručitelskou odměnou jim pak byly nižší transakční náklady, větší ekonomická síla, širší trh. Jako by se inspirovali u staropověstného Svatopluka a jeho tří prutů. Pane Paroubku, obávám se že ony pověstné tři pruty knížete Svatopluka jím byli řečeny ve zcela jiném duchu, než jste to použil vy. Že mají Němci zájem na eurovalu je evidentní, protože nechtějí přijít sami o další peníze a eurovalem pomohou sami sobě (skrze záchranu jejich bank se jim ta eura spolehlivě vrátí ne jenom ta jejich, ale i všech zúčastněných), zatímco budou připravovat svoji marku k znovu objevení. Euroval nemůže totiž být řešením stávající situace, protože je určen na sanaci bank (německé a francouzské většinou) a ne na oddlužení společností a jejich občanů. Kolik již bilionů dolarů bylo nalito do ekonomik jen za poslední 3 4 roky? Kde se asi ty peníze vzaly? Proč se asi tak angažuje Sarkozy a Merkelová v této věci? Proč pořádají samostatná jednání a staví všechny ostatní do role statistů? Je to zase jasná ukázka, jak to v EU funguje? Jak se přijímají svobodná rozhodnutí? Po současné krizi, která je více krizí důvěry a morálky nežli čehokoli jiného, snad pochopí i účastníci projektu, kteří se doposud vezli a ručení silných ekonomik zneužívali, že i solidarita a trpělivost má své meze. Proto nežli ostřelování eurovalu má větší význam přenastavení pravidel fungování projektu eura, včetně důrazného vyžadování fiskální kázně států, jejich důrazných zásahů do ekonomiky, které však nesmí být dárkem finančnímu sektoru. Jak to chcete udělat, aby to nebylo dárkem finančnímu sektoru. Jsou to je prázdná slova, protože, pokud byste to myslel vážně, musel byste konkrétně napsat, jak to udělat. Dokud bude finanční sektor stát nad společností, kdy společnost nemá reálnou možnost ho ovládat a on (finanční sektor) není povinen se zodpovídat společnosti za své chování a jednání, nemůže být společnost svobodná a její občané také ne. Kdo je to ten finanční sektor u nás, jak jej občané ovládají, regulují, aby pracoval ve prospěch naší společnosti? NIJAK. Všechny vlády a parlamenty od 1989 pracovaly na tom, aby nás zavlekly do chomoutu globálního kapitálu, stali jsme se otroky ve vlastní zemi a ta opěvovaná EU nám díky zbabělosti a poklonkování konkrétních vlastizrádců nastavila adekvátní přístupové podmínky do jejich struktur. Kde je náš průmysl? Kde je cukrovarnictví, kde je naše zemědělství? Co za svinstvo si kupujeme na pultech v obchodech, zatímco naši zemědělci neustále snižují výrobu, kvalitní výrobky mizí z pultů, prodejem se zabývají zase cizí řetězce, které nastavují takové podmínky, které by si doma vůbec nedovolily. Byl jste u toho, nemůžete to nevědět. K tomu ručení velkých ekonomik o čem to proboha píšete? Snad o tom, jak nás tyto velké ekonomiky sežraly? Jak rozhodují o tom, co budeme nebo nebudeme vyrábět? Jak i s vaší pomocí z nás udělali levnou montovnu svých výrobků, které oni prodávají konečným zákazníkům, zatímco my trneme, zda se uráčí ještě u nás setrvat, než potáhnou dále na východ? Že euro není zbytečným projektem, snad pochopí i ti, pro které představuje nebezpečí ztráty svého písečku. V otázkách měnových a otázkách mezinárodního obchodu neplatí, že je lepší být v Galii prvním nežli v Římě druhým. Při vší úctě naše provincionální politiky nečeká budoucnost jako Gaia Julia Caesara, ani v dobrém, ani ve špatném. Naštěstí. A provincionální ekonomiku ve středu europrostroru nečeká prosperita Švýcarska, neboť kromě jiného nejsme finančním centrem Evropy a ani již jím nikdy nebudeme. Myslím si, že žádný normální člověk nečeká, že bude on nebo jeho země pupkem vesmíru, že bude diktovat jiným svoji vůli. Normální člověk by však asi očekával, že bude mít ve svém čele představitele, kteří dokáží pro naši společnost udržet samostatnost, suverenitu, že společnost bude navenek vystupovat jako rovný s rovným, bude mít vlastní vizi, vlastní cíl, který vůbec nevylučuje kooperaci s jinými státy, nevylučuje vůbec

3 sdílení některých politik na širokém území např. EU, ale na principu, rovný s rovným, se zachováním práva veta jednotlivým společnostem atd. Suverénní, o maximální soběstačnost se snažící národní stát nemusí být vůbec nesmyslem v uspořádání Evropy, naopak, pokud by EU byla budována na půdorysu samostatných a silných, maximálně soběstačných ekonomik, které by v rámci EU sdílely vzájemně odsouhlasené společné kompetence, mělo by to smysl, a to nejen z toho důvodu, že různé problémy pro jednotlivé státy specifické by byly vyřešeny doma. I to euro by mohlo spolehlivě fungovat jako mezinárodní směnná jednotka a vůbec by to nevylučovalo národní měny, pokud by byly v rukou jednotlivých zemí, ne v rukou globálního kapitálu, potom by totiž euro bylo pevným spojovacím článkem těchto zemí, protože by na principu rovnosti a vzájemné výhodnosti napomáhalo mezinárodnímu obchodu. Abychom toto ale mohli byť jen připustit, museli bychom se odpoutat od starých dogmat a manter vzývaných tu zleva tu zprava, které zamlžují skutečný stav věci a jsou určeny k udržení mas v otrocké závislosti. Při té příležitosti by mnohým z nás došlo, že ty levé i pravé mantry a dogmata mají stejné kořeny. Otázka dneška nezní, zda euro ano či ne, otázka nezní, zda se sjednotit nebo rozdrobit. Otázka zní, zda najdeme odvahu svými schopnostmi a dovednostmi obstát v evropské konkurenci, stát se plnohodnotným členem společenství, které nikoli politickou, ale logickou cestou směřuje z unie proklamační k unii politické, měnové a fiskální. Ultraliberální rétorika některých evropských provincionálních politiků povede k napáchání větších škod, nežli si vůbec dovedou sami představit. Nebudou to škody europrostoru, ale škody ryze domácí. Na Slovensku si to zřejmě uvědomí. U nás si to snad také uvědomíme, až budeme hlásat, jak stojíme mimo, samostatně, hrdě a neotřesitelně. Otázka zní, zda euro ano, či ne. To, jestli obstojíme v nějaké konkurenci nebo ne, nezávisí vůbec od eura. To je z vaší strany velice zjednodušené vidění a odvádění řešení problému na slepou kolej. Co člověk potřebuje k životu? Pití, jídlo a nějaké další statky, které mu zpříjemní a usnadní život. Co by měl potřebovat ze všeho nejvíce? Duchovní růst a hledání odpovědí na otázky, proč je zde na Zemi, jaký to má účel, důvod. Co z toho mu nabízíte vy i v rámci EU? Pořád jen otřepané fráze o konkurenceschopnosti, růstu růstu, pracovní dobu od nevidím do nevidím, pozdější odchody do penze atd. atd. Jaká konkurenceschopnost? V čem? V montování snad? Jak chcete konkurovat, když ti, ke kterým nás přivazujete dvojitým řetězem určují, co budeme a v jakém množství vyrábět, když oni mají podstatně vyšší platy i životní úroveň, na kterou my zákonitě nikdy dosáhnout nemůžeme, za tohoto stavu věci, protože oni nám to svým postojem a konáním neumožní. Konkrétně zemědělství, strojírenství, potravinářský průmysl, sklo, textilní průmysl. Kdo proboha nás nutil sem pouštět čínské zboží? Čí je to vina? Vy, kteří jste tu šéfovali postupně 22 let, jste to připustili, aktivně se na tom podíleli. Jak a komu chcete konkurovat v rámci EU, když EU plánuje, co budete vyrábět a kolik toho bude. Tím pádem ovlivňují i to, kolik to bude stát a kolik na tom můžeme vydělat. Pokud k tomu přidám i volně směnitelnou korunu, čemu se kdo chce divit, že kurz neurčuje reálný poměr produktivity práce, ale jakési vekslácké akce na finančních burzách? JEDINĚ HLUPÁK DOVOLÍ, ABY MU KREVNÍ OBĚH OVLÁDAL NĚKDO CIZÍ. Finanční systém je takovým krevním oběhem ve společnosti. U nás jste to zavedli, vydali jste naši měnu i celý finanční systém do rukou cizích osob a divíme se, že jsme v koncích? Teď horujete ještě proto, abychom se upsali do toho klubu prostřednictvím eura? O čem asi tak budeme ještě rozhodovat sami. Vydávání evropských dluhopisů berete jako úspěch? Jen hlupák vydá státní dluhopisy a zaplatí za ně ještě úroky, když je může splácet pouze z vybraných daní, místo toho, aby ty daně vybral rovnou a úroky tak neplatil. Vydávání dluhopisů ať již u nás nebo v EU je jedině další zdroj financi a moci pro vybrané elity není to nic, co by bylo pozitivního pro společnost jako celek, pro většinu jejich občanů. Pokud horujete i pro toto, a euroval je toho jasným důkazem, potom s vámi velmi nesouhlasím, protože ženete naši společnost do dalších nesnází do hlubšího otroctví. Jakou máte alternativu stávajícímu stavu? Jeho utužení? Evidentně ano. Já mám alternativu je ale rapidně odlišná od té vaší svobodu občanů, občanskou společnost, finanční systém v rukou společnosti, reálná bezúročná ekonomika, volný čas pro sebe, dřívější odchody do penze a průběžné financování společnosti. Občanskou společnost, postavenou na svobodné vůli a odpovědnosti občana. Tato vize nemá nic moc společného s vaší

4 vizí společnosti i EU, kterou prezentujete ve svém blogu. Ostrůvkem stability už jsme byli před prvním vyvrcholením krize. Tedy říkal to v závěru roku 2008 tehdejší ministr financí Kalousek. Současný ministr financí to říká opět. Tak jako jsou totožné osoby ministra financí, je totožný i jeho omyl (ostrůvek se nám tehdy začal rychle potápět). Euro není zbytečný projekt. A naší rolí v EU není ho okopávat. Nebo dopadneme jako Sulík. Evropa se sjednotí a my budeme v pozici směšných křiklounů na jejím okraji. No toto jsou tedy argumenty. Jenom proto, že se někdo nechá zotročit a vesele v chomoutu poskakuje k propasti, tak máme také vesele křepčit a poskakovat s ním? Děkuji, nechci, to raději budu tím směšným křiklounem na okraji EU (vůbec to neznamená, že bych jím byl ze stejných důvodů jako například pan Zahradil a jeho přátelé), než hlupáčkem s chomoutem na krku, který na písknutí zavýská a skočí ( Na panu Sulíkovi je jasně vidět, jaké demokratické principy jeho odpůrci používají má odlišný a konzistentní názor, který veřejně a jasně deklaroval a dodržel ho, i když to nebylo pro něj osobně výhodné proto zákonitě z pohledu vašich demokratických postojů musí být zlý, nevlastní a cizí a proto je fajn, že byl sesazen, připraven o svůj post předsedy parlamentu tak se prosazují věčné idee, na kterých bude stát budoucnost našich dětí? Vyhrává ten, kdo ukřičí a více pošpiní toho s jiným názorem?děkuji nechci. Můj návrh reformy společnosti vychází ze svobodné volby a odpovědnosti občana, nastavuje v ekonomické oblasti pouze mantinely bez výjimky stejné pro všechny, a je na každém občanovi, jak si svůj život mezi těmi mantinely uspořádá může se svobodně sdružovat, může být individualista, může být levičák nebo pravičák, zaměstnanec nebo podnikatel, může být duchovně zaměřeným člověkem nebo může toužit pouze po materiálním bohatství a uctívat zlaté tele ve všech jeho polohách je to zcela jedno. Rozhodovat o sobě budou lidé na úrovni obce, jak si rozhodnou, tak budou žít. Nepotřebujeme přebyrokratizovanou EU, abychom věděli, jak si své životy uspořádat. Nepotřebujeme euro, abychom někomu platili výpalné za to, že si sami ve své zemi budeme realizovat nějaké transakce, že se budeme rozhodovat podle své vlastní vůle. To ale neznamená, že nebudeme obchodovat za euro, dolary nebo jakoukoliv jinou národní měnu, pokud navážeme obchodní vztahy s kteroukoliv zemí... Když jsem si přečetl Sulíkův výrok, že evropským poplatníkům zachránil 300 miliard eur, musel jsem si připomenout slova Jana Husa: Sancta Simplicitas, neboli svatá prostoto. Sulík naprosto nechápe, že ušetřit tyto náklady na stabilizaci eura znamená vyvolat jiné, větší výdaje při přihlížení bankrotu některých států se založenýma rukama. Myslíte to skutečně vážně? Podle mého názoru měli Řekové již dávno prohlásit bankrot, zavést znovu drachmu a pokud by v souladu s návrhem reformy společnosti zavedli nově finanční toky ve společnosti byli by vlastními pány, se vztyčenou hlavou a rovným hřbetem. Co to je za systém, kde se pracuje od nevidím do nevidím, produkují se různé statky a výsledkem je narůstající dluh? Nezdá se vám, že je asi někde něco špatně? Že by bylo třeba se nad realitou vzájemných vztahů ve společnosti zamyslet a zjistit proč? Podle vaší ódy na dnešní EU, je to z vašeho pohledu asi zbytečné ( Bankrot některých států totiž způsobí bankrot celé řady bank ve zdravých státech EU a pády velkých bank by rozpoutaly ještě větší požár. A to může ohrozit hospodářský vývoj v celé Evropě, její sociální a politickou stabilitu. To by pak znamenalo skutečnou krizi. Bankrot bank by způsobil krizi? Bylo by to požehnáním, které by umožnilo lidem vyjít na novou cestu dalšího rozvoje, s finančními toky v rukou společnosti, s ekonomikou sloužící zájmům společnosti, občanů, ne

5 aby občané byli otroky ekonomiky a těch, kdo ji ovládají. Kolik bilionů dolarů se nalilo do bankovních systémů, protože byly před krachem. Proč se ty peníze (stejně se jen vytvořily v počítači) nepustily do systému prostřednictvím oddlužení občanů a podnikatelů? Takto by jen systémem proběhly a hned by byly staženy z oběhu, celý systém by byl restartován a mohli jste dalších let zotročovat občany v klidu a v pohodě. Co se ale stalo? Oddlužili jste banky, lidem dluhy zůstaly, zůstaly jim starosti s obživou, se získáním příjmů a tím i se splácením těch dluhů a předpokládáte, že se oživí ekonomika, ve stávajícím finančním systému? Dokonce předpokládáte, že euroval tomu pomůže a že nebude potřeba další a další navyšování a že nebudete zadlužovat EU u globálního kapitálu? O jaké evropské sociální a politické stabilitě píšete? O té, která umožňuje beztrestně napadnout cizí stát na jiném kontinentě, která je natolik bezzubá, že odpovědné zločince nedotáhne v klepetech před válečný soud? O té úžasné politice, která se podílí na ožebračování stále většího množství vlastních občanů? Ano, je to tak, jak píšete Sancta Simplicitas svatá prostoto. Ing. Jiří Schlimbach

Alternativní návrh změn ekonomického a politického systému v České republice

Alternativní návrh změn ekonomického a politického systému v České republice Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně

Více

Téma 1 Investování zahraničních subjektů v ČR po ER

Téma 1 Investování zahraničních subjektů v ČR po ER SEZNAM TÉMAT Téma 1 Investování zahraničních subjektů v ČR po ER...2 Téma 2 Pevný kurz CZK vůči jiným měnám vyhlašovaný na jeden rok a vliv na zahraniční obchod...3 Téma 3 Daně ve společnosti po ER...7

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ZMĚNY NASTAVENÍ EKONOMICKÉHO A POLITICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE

ZMĚNY NASTAVENÍ EKONOMICKÉHO A POLITICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE ZMĚNY NASTAVENÍ EKONOMICKÉHO A POLITICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE (Alternativní návrh) (Únor 2009 a následující aktualizace) Ing. Jiří Schlimbach Naším nepřítelem, kromě jiných vlivů (záměrně je nechci

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

poradenství & finance 6 7/2013

poradenství & finance 6 7/2013 profi poradenství & finance 6 7/2013 První čtvrtletí poradenské produkce Fincentrum chystá rozvoj Ceny realit budou přesnější Strach a safety heaven Ivan Špirakus Pool jen na půl Díky elektronickému sjednávání

Více

Předmluva... 7. I. Měsíc za měsícem... 9. Rok 2014... 9. Rok 2015... 27. II. Články a stanoviska... 47. V roce 2014... 47. V roce 2015...

Předmluva... 7. I. Měsíc za měsícem... 9. Rok 2014... 9. Rok 2015... 27. II. Články a stanoviska... 47. V roce 2014... 47. V roce 2015... květen 2014 květen 2015 2 4 Předmluva... 7 I. Měsíc za měsícem... 9 Rok 2014... 9 Rok 2015... 27 II. Články a stanoviska... 47 V roce 2014... 47 V roce 2015... 65 Přílohy... 98 III. Vystupování v EP ústní

Více

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce.

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. AKTUALITY Akce pro rodiny s dětmi měla úspěch Mámo,

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH JIŘÍ HALÍK

FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH JIŘÍ HALÍK FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH JIŘÍ HALÍK O projektu Cílem projektu je.. Abstrakt Cílová skupina Obsah Úvodní slovo... 6 Motto:... 8 1 Proč být finančně gramotní... 9 1.1 Průvodci

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

Vzdělání a trh. Sborník textů

Vzdělání a trh. Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vydal: Liberální institut Spálená 51, 110 00 Praha 1 jako svou 54. publikaci Editor: Tereza Urbanová Odborná korektura:

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví?

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví? dialogem k reformě Občan v síti Než se začtete do dalších řádků, předem vás varuji, že VZP je mým současným chlebodárcem, a tak rozhodně nejsem nestranný. Pro tentokrát mi to, prosím, odpusťte. Všeobecná

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

ROTHBARD_penize2_136_p.qxd 28.12.2001 9:59 Page 1 PENÍZE V RUKOU STÁTU

ROTHBARD_penize2_136_p.qxd 28.12.2001 9:59 Page 1 PENÍZE V RUKOU STÁTU PENÍZE V RUKOU STÁTU Murray N. Rothbard PENÍZE V RUKOU STÁTU Jak vláda zničila naše peníze Murray N. Rothbard PENÍZE V RUKOU STÁTU Praha 2001 Překlad z anglického originálu Murray N. Rothbard: What Has

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Zahraniční politika. České republiky

Zahraniční politika. České republiky Odbor administrativy a zpracování informací MZV ČR Zahraniční politika České republiky dokumenty I-III/2012 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, duben 2012 1 Prezident České republiky... 9 leden 2012...10

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

Institut Václava Klause

Institut Václava Klause Institut Václava Klause Pavel Ryska, Jan Průša Korupce: ekonomie vs. mýty Publikace č. 6/2013 Obsah Předmluva............................. 9 1. Úvod.............................. 13 2. Co je korupce.........................

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Bude brzy celý svět. na mizině? Veřejný dluh: co to je a jak dnes funguje

Bude brzy celý svět. na mizině? Veřejný dluh: co to je a jak dnes funguje Bude brzy celý svět na mizině? Veřejný dluh: co to je a jak dnes funguje Bude brzy celý svět na mizině? Veřejný dluh: co to je a jak dnes funguje Veřejný dluh: co to je a jak dnes funguje Ve vzduchu visí

Více

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti,

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, Úvod Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, právě držíte v ruce brožuru, která Vás připraví na to, jak si bez zdravotní úhony pořídit hypotéku nebo jak se starat o hypotéku, kterou už máte, a nepřijít

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Dámy a pánové, jsem poctěn možností vystoupit na Vysoké škole ekonomické v Praze, mé ALMA MATER a mít zde přednášku k hospodářskému růstu. Nebudu se věnovat hospodářskému

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek

Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Když padne výzva jmenujte úspěšného investora, drtivá většina lidí zajímajících

Více