Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava str. 8. Sport, recepty. str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str."

Transkript

1 ročník 17, číslo100 prosinec 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, po ročním působení na radnici jsem se rozhodl na zastupitelstvu dne odstoupit z rodinných důvodů z funkce starosty, kde následně byla zvolena starostkou paní Bc. Ivana Telecká. Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a pochopení tohoto rozhodnutí. Přeji paní starostce v nové funkci hodně úspěchů, trpělivosti, vytrvalosti a podpory ze strany kolegů, zastupitelů a občanů. Přeji všem veselé Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v novém roce. Ing. Petr Mandelík, Ph.D. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3 Oznamka str. 4 Mikroprojekt Krajné str. 5 Vážení spoluobčané, dnešní slovo starosty je netradiční, neboť slovo pana Ing.Petra Mandelíka Ph.D. k vám bylo závěrečné. Rozhodl se totiž ukončit z rodinných důvodů svoji funkci. Opravdu není možné věnovat se plně svému zaměstnání, třem dětem a ještě vykonávat funkci starosty. Z tohoto důvodu oznámil své odstoupení a poté volilo Zastupitelstvo městské části Brno Chrlice novou starostku. Zvolilo většinou hlasů mne Bc.Ivanu Teleckou. Proto v dnešním OKU čtete poprvé slovo starostky. Než se ponoříme do víru vánočních příprav, připomenu vám události, které jsme společně prožili na podzim. 15. října byla opravdu slavnostní sobota. Dopoledne byli rodiče s novorozenými dětmi pozváni do krásného prostředí kaple v Ústavu sociální péče v Chrlicích. Děti z mateřské školky, které přivedla paní učitelka Věra Bernatská, rozzářily slavnostní atmosféru velmi pěkným vystoupením, poté starosta promluvil k rodičům a předal upomínkové dárky pro děti. Odpoledne patřilo jubilantům vyšších věkových kategorií. Opět jsme mohli využít příjemné prostředí sálu ÚSP, kde jsme společně s oslavenci tleskali šikovným dětem ze školní družiny pod vedením paní učitelky Velanové, pan starosta každého jubilanta přivítal a poblahopřál mu. O pohoštění se postaraly členky kulturní komise paní Černá a paní Floriánová. Společně jsme strávili příjemné odpoledne. V prvních dnech měsíce listopadu jsme všichni uctili památku Pozvánka svých zesnulých příbuzných, a protože je Den válečných veteránů, starostka a místostarostka položily kytici květů k pomníku padlých. S úctou a hrdostí vzpomínáme na oběti většinou mladých mužů, kteří bojovali v obou světových válkách za štěstí ostatních. A ke štěstí patří krásné zážitky. Jeden velmi intenzivní jsme prožily s paní místostarostkou, když jsme byly pozvané do ÚSP, abychom jako členky poroty hodnotily výkony přihlášených zpěváků v soutěži Chrlický slavík. Věřte, že to byl velmi silný citový zážitek. Většina účinkujících by směle mohla konkurovat našim známým umělcům. To, že jsou nevidomí, najednou vůbec nikdo nevnímal. Těžko se hodnotí výkony, které berou dech a vhání slzy do očí. Bylo to krásné a my děkujeme, že jsme mohly přihlížet. Ještě jedna akce stojí za zmínku. Jde o zahájený projekt přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou, konkrétně s obcí Krajné jsme se jako tříčlenná porota zúčastnili vystoupení slovenských dětí ve škole v Krajném. Bylo to příjemné odpoledne a velmi se nám u našich přátel líbilo. Stejný úkol jsme měli koncem listopadu v Chrlicích, kdy uspořádaly představení chrlické děti ze ZŠ a MŠ. Opět jsme s údivem sledovali šikovnost, vtipnost, nápaditost a dokonalost jednotlivých vystoupení. Hosté, paní PhDr. Marie Klusoňová z odboru školství Magistrátu města Brna, zástupci z ÚSP, slovenští přátelé pod vedením starosty Šustera, přítomní rodiče i vedení MČ děti velmi chválili prosince pojedou naše děti do Krajného, kde předvedou vzájemně svá vystoupení. Vím určitě, že budeme na všechny děti pyšní. Za to patří velké poděkování vedení škol a jednotlivým pedagogům, kteří dokázali Česká hlava 2011 Sport, recepty str. 8 str. 11

2 Chrlické OKO prosinec 2011 Zprávy RMČ a ZMČ vzbudit nadšení a chuť dětí účinkovat v tomto projektu, připravili s nimi kostýmy, kulisy, nacvičili jednotlivá vystoupení. Je to práce nad rámec pracovních povinností a oni nepočítají hodiny. Čas letí a na nás již útočí ze všech stran vánoční nabídky. Ano, je to tak, po krásném podzimu musíme chtě-nechtě skočit přímo do vánočního shonu. Ale nezoufejte, jako každoročně vše zvládneme a Štědrý večer stihneme všichni s krásně provoněnou domácností a slavnostní náladou. Ale ještě předtím přijměte pozvání na společná předvánoční setkání třeba u rozzářeného stromu před radnicí. Naladíme se do vánoční pohody a potom se nám přání, plná štěstí pohody a vzájemné lásky budou krásně rozdávat i přijímat. Stejně jako každoročně starostové přejí svým milým spoluobčanům šťastné sváteční dny v době Vánoc. Do nového roku především mnoho elánu k plnění každodenních povinností, přeji vám, vážení a milí chrličtí občané, ať vás v tom budoucím roce 2012 provází štěstí a máte schopnost radovat se denně z drobností, které přináší všední den. Přeji vám všem především pevné zdraví, rodinné štěstí i úspěchy v práci. Bc. Ivana Telecká, starostka Přání do nového roku Klub žen přeje všem chrlickým občanům do celého nového roku 2012 hodně zdraví, pohody, optimismu a splněná přání. Sbor dobrovolných hasičů Brno-Chrlice přeje všem občanům klidné a pohodové vánoční svátky a v novém roce hodně štěstí a zdraví! Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice 22. jednání Rady MČ, konané dne Rada: projednala a doporučila ZMČ ke schválení: -návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice -návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o místních poplatcích -návrh obecně závazné vyhlášky SmB o regulaci provozu loterií a jiných podobných zařízení -návrh obecně závazné vyhlášky SmB o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému -návrh Požárního řádu MČ Brno-Chrlice jako přílohu Požárního řádu města Brna -předložený návrh smlouvy s obcí Krajné na spolufinancování projektu Tancuj, maluj, spievaj, cez hranice snívaj projednala a schválila: -návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo VZ Oprava chodníků v MČ Brno Chrlice, kterým se rozsah prací navyšuje o odsouhlasené vícepráce v rozsahu 8.795,-Kč vč. DPH -návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo VZ Oprava střechy nad vstupem do klubovny MČ Brno - Chrlice, kterým se rozsah prací navyšuje o odsouhlasené vícepráce v rozsahu ,41 Kč vč. DPH -předložené dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným z úrovně SmB -záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 790/1 k.ú. Chrlice-ostatní plocha, ostatní komunikace - záměr obce pronajmout pozemek p.č. 142 k.ú. Chrlice ostatní plocha, jiná plocha o výměře 74 m 2 -podání žádosti na Majetkový odbor MMB o svěření pozemků v majetku SmB, ležících v katastru MČ Brno Chrlice, do správy MČ Brno Chrlice souhlasila: -s podáním žádosti o svěření pozemků p.č. 790/61 o výměře 43 m 2 k.ú. Chrlice, ostatní komunikace, ostatní plocha za účelem pronájmu -s podáním žádosti o svěření pozemku p.č 1033 o výměře 751 m 2 k.ú. Chrlice, zahrada za účelem pronájmu -s podáním žádosti o svěření p.č o výměře 24 m 2 k.ú. Chrlice, ostatní plocha za účelem pronájmu -s objednáním znaleckého posouzení dřevin v rozsahu dle předloženého písemného návrhu -s uvolněním finančních prostředků ve výši ,-Kč k zajištění statického posudku a revizí elektroinstalací v bytovém domě Pěkná 699/55, Brno -s návrhem pronájmů nebytových prostorů v ZŠ a MŠ, Jana Broskvy 3, Brno: tělocvična 200,- Kč/ 1hod., učebna 150,- Kč / 1hod.,víkendové pobyty 5 000,- Kč / víkend -se spolufinancováním výstavby terminálu u nádraží pověřila: -JUDr. Šikovou zasláním zadávacích podmínek VZ Údržba zeleně a náhradní výsadba v MČ Brno - Chrlice k podání cenové nabídky firmám: Stromolez - Ing. Martin Vlado, Kuřim, Festuca v.o.s. Rajhrad, Kaisler s.r.o., Brno, Ing. Šarapatka, Brno -starostu MČ, aby vyzval vlastníky pozemků v areálu tenisových kurtů k ošetření dřevin, a tím k zajištění jejich provozní bezpečnosti projednala a vzala na vědomí: -připravovaný koncept návrhu Smlouvy o odstranění budovy a kupní smlouvy zaslaný MO MMB -podání člena Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice p. Ing. Miloše Palečka, ve kterém si stěžuje na postup starosty a Rady MČ Brno-Chrlice při výběrových řízeních a přijala opatření k odstranění nedostatků při přípravě a zadávání veřejných zakázek -stížnost občanů, žijících na ulici Blümlova na akce, které jsou pořádané na hřišti v areálu tenisových kurtů a pověřila 1. místostarostku, aby odpověděla na stížnost -oznámení starosty MČ Ing.Petr Mandelíka Ph.D., že na 7. zasedání ZMČ Brno-Chrlice, které se bude konat dne , odstoupí z funkce starosty Městské části Brno-Chrlice 23. jednání Rady MČ, konané dne Rada: projednala a doporučila ZMČ ke schválení: -doplněný návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice -rozpočtové opatření č.11/11, č. 12/11, č. 13/11, 14/11 -předložený písemný podklad pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů a výdajů na rok etapa příjmy -návrh obecně závazné vyhlášky SmB, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška SmB č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, s výjimkou návrhu na doplnění čl. 22 (kontejnerová stání), který nedoporučuje ke schválení -návrh obecně závazné vyhlášky SmB, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků SmB č. 9 souhlasila: -s provedením údržby dřevin na ulici Obilní dle předloženého písemného návrhu -se zřízením věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví SmB v k.ú. Chrlice p.č. 3417/2 a p.č pro vedení kabelové trasy akce: napojení městské části Chrlice a se zřízením věcného břemene na pozemcích SmB v k.ú. Chrlice p.č. 790/1, p.č. 790/32, p.č a p.č pro vedení kabelové trasy akce: kabelová trasa sídliště Chrlice jmenovala: -komisi společnou pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro VZ Údržba zeleně a náhradní výsadba v MČ Brno - Chrlice projednala a vzala na vědomí: -čerpání rozpočtu MČ Brno Chrlice za 1-9/2011 včetně VHČ a postoupila materiál ZMČ Brno Chrlice VII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice, konané dne Zastupitelstvo: projednalo a schválilo: -rozpočtové opatření č.11/2011 č.12/2011, č.13/2011 a č.14/2011dle předložených písemných návrhů -podklady pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů a výdajů na rok návrh Požárního řádu MČ Brno-Chrlice jako přílohu Požárního řádu města Brna 2

3 Zprávy RMČ a ZMČ Chrlické OKO prosinec návrh obecně závazné vyhlášky SmB, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků SmB č. 9 bez připomínek -návrh obecně závazné vyhlášky SmB, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška SmB č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, s výjimkou návrhu na doplnění čl. 22 (kontejnerová stání) který nedoporučuje ke schválení -návrh smlouvy s obcí Krajné na spolufinancování projektu Tancuj, maluj, spievaj, cez hranice snívaj -rozpočtové opatření č.12/2011, č.13/2011 a č. 14/2011 dle předloženého písemného návrhu nemělo připomínky: -k návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.22/2010 ve znění vyhlášky č.5/2011, o místních poplatcích a v příloze vyhlášky nenavrhuje žádné změny místních poplatků v MČ Brno-Chrlice -k návrhu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna, o regulaci provozu loterií a jiných podobných her -k návrhu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému uložilo: -předložit písemnou zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ na 8. zasedání ZMČ Brno-Chrlice projednalo a vzalo na vědomí: -zprávu o plnění úkolů uložených ZMČ - zprávu z 21., 22., a 23. schůze RMČ Brno-Chrlice - zprávu Finančního výboru ZMČ -zprávu o čerpání rozpočtu MČ Brno- Chrlice za 1-9/2011 včetně vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) bytový dům -záměr Občanského sdružení Relax Brno- Chrlice, o.s., se sídlem V Rejích 26, Brno s vybudováním relaxační a sportovní zóny na území MČ Brno- Chrlice na ploše cca 40 ha vzalo na vědomí: -prohlášení Ing.Petra Mandelíka, Ph.D., že se dnem vzdává své funkce starosty MČ Brno-Chrlice určilo: -že pro výkon funkce starosty MČ Brno-Chrlice bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn schválilo: -Mgr.Aleše Zbořila předsedou volební komise pro volbu starosty a člena Rady MČ Brno-Chrlice -Ing.Jaroslava Hunkese a Mgr.Jitku Růžičkovou členy volební komise pro volby starosty a člena rady MČ Brno-Chrlice -veřejný způsob volby starosty a člena Rady MČ Brno-Chrlice zvolilo: -do funkce starostky Městské části Brno-Chrlice Bc. Ivanu Teleckou jako uvolněnou členku Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice stanovilo: -počet místostarostů Městské části Brno-Chrlice na počet 1 zvolilo: -neuvolněným členem Rady městské části Brno-Chrlice pana Martina Prokeše informace: -starostka MČ informovala: o přípravách realizace přístavby MŠ Šromova, o financování vybudování terminálu u železničního nádraží -místostarostka MČ informovala: o jednáních s JmK o získání financí na realizaci stavby nové hasičské zbrojnice 24. jednání Rady MČ, konané dne Rada: projednala a schválila: -návrhy nájemních smluv k částem pozemku p.č. 790/1 k.ú. Chrlice s majiteli nemovitostí, kteří pozemek využívají jako předzahrádku -návrh nájemní smlouvy k pozemku p.č. 142 k.ú. Chrlice, (pozemek je zastavěn přístavbou rodinného domku) -návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o pronájmu bočnic mostního objektu nad dálnicí D2 s fi. News Outdoor Czech Republic s.r.o. -záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 221/2 o výměře 44 m 2 a pozemek p.č. 221/41 o výměře 20 m 2 k.ú. Chrlice - Smlouvu o spolupráci na provedení veřejnosprávní kontroly s firmou AUDIT-DANĚ, spol. s.r.o., Vídeňská 89, Brno rozhodla: -zadat VZ Údržba a náhradní výsadba v MČ Brno Chrlice fi. Festuca v.o.s. Rajhrad v cenovém rozsahu ,-Kč vč. DPH souhlasila: -s ukončením nájemní smlouvy k pozemku p.č. 221/41 pod garáží a poměrné části pozemku p.č. 221/2, oba k.ú. Chrlice dohodou 25. jednání Rady MČ, konané dne Rada: projednala a doporučila ZMČ ke schválení: -návrh rozpočtu MČ Brno Chrlice na rok rozpočtové opatření č. 15/11 projednala a schválila: -složení povodňové komise: předseda: starostka Bc. Ivana Telecká, místopředseda: místostarostka Mgr. Monika Sklenářová, tajemník: vedoucí OVÚR ÚMČ Ing. Ilona Kaštanová, člen členové RMČ: Mgr. Aleš Zbořil, Mgr. Jitka Růžičková, Martin Prokeš, zástupce PO - Petr Matoušek -záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 1593, k.ú. Chrlice - ovocný sad o výměře cca 600 m 2 -poskytnutí finanční dotace fotbalovému klubu SK Chrlice ve výši ,- Kč na údržbu fotbalového areálu a 5 000,- Kč Klubu žen na dárky a občerstvení pro děti na Mikulášské besídce - Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - účelová neinvestiční dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH MČ Brno-Chrlice na rok 2011 v celkové výši 1.380,- Kč souhlasila: -s vykácením dřevin rostoucích mimo les na ul.prokešova (ev.č.233), Rebešovická (ev.č.353, 354, 355) a Zámecká (smrk před RD č.50a) dle písemného návrhu -s provedením ošetření dřevin na ul.prokešova (ev.č.227) a ul.v Rejích (ev.č.1), dle znaleckého posudku č /2011 -s uzavřením ÚMČ Brno-Chrlice ve dnech z provozních důvodů neměla připomínky: -k předloženému návrhu nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád projednala a vzala na vědomí: -aktualizovaný Plán činnosti orgánů MČ Brno Chrlice při mimořádné události a zřízení krizového štábu městské části -Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 za školní rok 2010/2011 informace: starostka MČ informovala RMČ, že v rámci úsporných opatření navrhuje ředitelka Mahenovy knihovny zrušit pobočku v naší MČ. Podle průzkumu je 98 čtenářů z řad dětí a pouze 40 dospělých. Navrhované řešení je, že dětská knihovna zůstane zachována pro potřebu ZŠ a dospělí čtenáři mohou navštěvovat knihovnu v Tuřanech. V současné době je v knihovně cca knih, z toho výtisků je z jiné lokace, z Regionálního fondu. Zprávy z radnice I pochválit je někdy dobré Předvánoční čas je nejen o těšení, shonu. Je také časem, kdy se zamýšlíme sami nad sebou, ohlížíme se, co nám podařilo, co naopak nás více či méně potrápilo. Myslím, že v naší městské části si nikdo nemůže stěžovat, že je zde nuda, že se nic neděje, není kam jít. Kdykoliv mě navštíví známí z jiných částí Brna nebo z okolí, jsou vždy udiveni, kolik zajímavých akcí se u nás během roku koná. Velkou zásluhu na těchto pestrých dnech mají především zájmové kluby a spolky. Všechny bezesporu naše radnice podporuje. Po roce práce v radě vím, že není lehké vyhovět všem. Mrzí mě proto, že se najdou mezi námi kritici, kteří nechtějí vidět, že se podařilo mnoho nového. nové webové stránky naší městské části nová podoba chrlického OKA zřízení nové třídy mateřské školy dokončení opravy kapličky setkání jubilantů pořádání Farmářských trhů Pátky v 7 ve sklepě pod radnicí výlety do okolí s novým spolkem Přátelé turistiky bruslení v areálu tenisových kurtů Pochvala je tou nejlepší motivací a hnací silou. I když se mnohé nezdařilo, poděkování potěší všechny, kteří se na akcích, opravách aj. podíleli. Jitka Růžičková, radní 3

4 Chrlické OKO prosinec 2011 Oznamka, z města! UPOZORNĚNÍ! Upozornění platí pro občany, kteří byli na říjnovém slavnostním setkání jubilantů. Skupinovou fotografii, která je zdarma, si můžete vyzvednout na místním úřadě u pí. Kuljovské. Termíny uzávěrek zpravodaje Chrlické OKO v roce 2012: 15.2., 15.4., 10.6., 20.9., Žádost Vážení občané, protože se blíží zimní počasí a za údržbu chodníků zodpovídá MČ, předem děkuji vám všem, kteří si sníh před svým domem uklízíte sami. V době kalamity nám velmi pomáháte a přispíváte tak k bezpečnosti ostatních obyvatel. Bc.Ivana Telecká,starostka Uzavření pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně-Chrlicích Vážení občané, dovolte, abychom Vám oznámili, že z důvodu razantního snížení rozpočtu knihovny na rok 2012 a 2013 jsme museli přijmout rozsáhlá redukční opatření. Bohužel mezi ně patří také uzavření některých poboček, mezi nimiž je i knihovna v Chrlicích. Její provoz pro veřejnost bude ukončen k s tím, že od mohou čtenáři výpůjčky pouze vracet a nebude tedy možné od tohoto data si knihy a časopisy dále půjčovat. Jsme si vědomi toho, že řada čtenářů knihovny v Chrlicích nebude tímto rozhodnutím potěšena. Chceme Vás ujistit, že i pro nás jsou to kroky neradostné, nicméně v danou dobu nezbytné a věříme, že jako takové je přijmete s pochopením. Naši pracovníci Vám zajistí maximální péči a informovanost, abyste mohli našich služeb nadále nerušeně užívat. Po předložení průkazky z pobočky v Chrlicích můžete plynule přejít na kterékoliv pracoviště knihovny. Nejblíže Vaší městské části je knihovna v Tuřanech, která patří mezi pobočky automatizované a je součástí automatizované sítě knihovny. Jako čtenáři automatizovaného provozu byste mohli s jednou průkazkou využívat služeb všech knihoven v síti. Těšíme se, že budete našich služeb využívat i nadále. Chceme poděkovat Městské části Brno-Chrlice za její pochopení a vstřícný přístup v naší nelehké situaci. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi na některém z našich provozů v roce Ing. Libuše Nivnická ředitelka knihovny Informace pro občany ÚMČ Brno-Chrlice bude ve dnech prosince 2011 UZAVŘEN. POZVÁNKA Klub žen ve spolupráci s MČ Brno-Chrlice pořádá v neděli 29. ledna 2012 DĚT- SKÝ MAŠKARNÍ PLES. Rej masek se uskuteční ve 14,00 hodin ve společenském sále ÚSP. Všechny pohádkové i nepohádkové bytosti s doprovodem srdečně zve Klub žen. Poděkování MČ Brno-Chrlice velice děkuje jménem DIECÉZNÍ CHARITY všem občanům, kteří přispěli do sbírky šatstva konané dne 25. a Předpokládaný termín další sbírky jaro Z města Návštěva náměstka hejtmana JmK v Chrlicích Dne navštívil naši městskou část zástupce Jihomoravského kraje, náměstek hejtmana pan Ing. Stanislav Juránek. Během setkání na radnici, kde se přivítal s novou starostkou naší obce paní Bc.Ivanou Teleckou, se zajímal o současné problémy, se kterými se potýká naše MČ. Provizorní budova hasičské zbrojnice nutou dotaci hasiči pořídili, se zajímal zejména o motorové pily a přitom zavzpomínal na své dřívější povolání lesníka, ke kterému se hrdě hlásí. Návštěva pana náměstka nás stejně tak jako jeho návrh realizovat pracovní schůzku nikoli v kanceláři sídla JmK, ale přímo v naší obci, velice potěšila. Mgr. Monika Sklenářová, místostarostka Bc. Ivana Telecká, Ing. Stanislav Juránek S problematikou výstavby nové hasičské zbrojnice, která byla hlavním důvodem jeho návštěvy, se seznámil přímo v terénu. Se zájmem si prohlédl hasičský vůz chrlické jednotky Sboru dobrovolných hasičů a přijal poděkovaní velitele JSDH Martina Prokeše za poskytnutou dotaci od JmK pro rok 2011 ve výši 140tis. korun. Při prohlídce vybavení, které si za poskyt- S Martinem Prokešem, velitelem JSDH 4

5 Z města, školství Chrlické OKO prosinec 2011 Mikroprojekt slovenské obce Krajné Tancuj, maluj, spievaj, cez hranice snívaj. V rámci přeshraniční spolupráce naší MČ a slovenské obce Krajné probíhá společný projekt mezi oběma základními školami zaměřený na volnočasové aktivity dětí v oblasti umělecké. Bubu den v MŠ Dne proběhla v naší MŠ akce pro rodiče s dětmi BUBU DEN. Děti už několik dní předem připravovaly výzdobu MŠ a zahrady. Vyráběly různá strašidla, řetězy, papírové dýně, pavouky a netopýry. 24. listopadu paní starostka Bc. Ivana Telecká, zástupkyně ředitelky školy Mgr. Věra Stiborová a paní učitelka Mgr. Jitka Růžičková shlédly v obci Krajné program, ve kterém se představili žáci slovenské základní školy. V pondělí 28. listopadu v sále ÚSP v Brně-Chrlicích ukázali své umění žáci naší školy. Odpoledního vystoupení se jako hosté zúčastnili zástupci obce Krajné, z magistrátu města Brna, odboru školství paní PhDr. Marie Klusoňová. V pestrém programu vystoupily jako první děti z mateřské školy se svojí zumbou, v recitaci se předvedli žáci I. a II. stupně základní školy. A pak už se tancovalo, zpívalo, nechyběla hra na hudební nástroje. Všechny diváky uchvátil hrou na trubku nadějný muzikant Dominik Němec. I když je teprve žák šesté třídy,svým výkonem ukázal, že patří mezi velké hudebníky. Ale i ostatní učinkující předvedli, kolik šikovných dětí v naší škole máme. Celý program zakončila kouzelná pohádka žáků třetí třídy Šípková Růženka. Po skončení si mohli hosté i diváci prohlédnout díla našich mladých výtvarníků. Poděkování patří všem dětem za reprezentaci naší školy, všem pedagogům, kteří se uměleckým oblastem věnují, vedení radnice za podporu a ochotu při náročné organizaci. V prosinci, a to v pátek naši malí a mladí umělci navštíví Slovensko obci Krajné, kde se seznámí s místními žáky, vymění si zážitky, dojmy. V sobotu se společně zúčastní výtvarných dílen a v neděli Školství vystoupí ve společném programu ve slovenské základní škole. Věříme, že se bude vystoupení našich dětí líbit a my jako dospělý doprovod budeme pyšni na naši šikovné, nadané žáky. Další akcí v rámci tohoto projektu bude červnový víkend, V rytmu orientálního tance zatančily Eva Michalisková, Kristýna Polachová a Amálka Jochmanová. opékání špekáčků. Nakonec jsme všichni naznali, že špatné počasí k podzimu prostě patří a drobný kdy Chrlice navštíví žáci ze Slovenska. Mgr. Jitka Růžičková, učitelka ZŠ MČ děkuje ÚSP za zapůjčení sálu. zrovna levnou záležitostí, sešlo se jich na zahradě MŠ opravdu požehnaně. A to různých tvarů, V daný den měly děti ve svých třídách karneval v maskách a bylo opravdu nač se dívat. Třídy byly plné čarodějnic a čarodějů, duchů a různých strašidel. Bohužel od rána střídavě pršelo, a tak odpolední akce s rodiči na zahradě MŠ byla v ohrožení. Do poslední chvíle nikdo nevěděl, zda se počasí umoudří a vyrábění dýňových bubáků bude venku nebo v prostorách MŠ. Nejvíc všechny mrzelo, že zřejmě budeme muset zrušit plánované déšť nikoho nerozpustí. Ne každý má možnost vypěstovat si dýni na vlastní zahrádce, a přestože pořízení dýně není velikostí a barev. Zatím co se většina rodičů věnovala kuchání dýně ( tuto činnost děti nemají zrovna v oblibě, málokdo z nich snese špinavé a upatlané ručičky), děti měly možnost vyrobit si různá strašidýlka z vlněných bambulí, actimelových lahviček nebo nafouknutých černých rukavic. A tak byla za dvě 5

6 Chrlické OKO prosinec 2011 Školství, ze společnosti hodiny zahrada plná krásných nazdobených dýní. A ohníček byl nakonec taky. Co na tom, že někteří opékali špekáček v pláštěnce nebo s deštníkem v ruce. Chutnalo všem. A kdo neměl chuť na špekáček, měl možnost ochutnat vzorky pečiva a pomazánek, které připravila naše školní kuchyně v akci MAMINKO, TATÍNKU, OCHUTNEJ MOU SVAČINKU. Zápis do 1. ročníku základní a mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 Zápis do 1. ročníku ZÁK- LADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2012/2013 Zápis proběhne v budově školy dne: 20. ledna 2012 od do ledna 2012 od 9.00 do K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi, které k Celým odpolednem nás provázela pohoda a dobrá nálada.na spoustě rodičů bylo vidět, že se na jedno odpoledne rádi vrátili do dětských let. Někteří rodiče i děti si chtěli svůj výtvor po akci hned odnést domů, nechtěli čekat do druhého dne, přesto jsme za plotem MŠ vystavili asi 40 dýňových strašidel. Navečer jsme ve všech zapálili svíčky, a tak měli dosáhnou věku 6 let. Děti s odkladem pro školní rok 2011/2012 jsou již zapsány, a proto k zápisu v lednu 2012 již nepůjdou. Děti narozené v září prosinci 2006 (nešestileté), musí mít vyjádření pedagogické poradny. Děti narozené v lednu červnu 2007 (nešestileté), musí mít vyjádření pedagogické poradny a také doporučení dětského lékaře. V polovině ledna zveřejníme informace na webových stránkách školy na úřední desce u zastávky na Chrlickém náměstí nebo na nástěnkách, dveřích školy a obou budovách mateřské školy. Zápis do MATEŘ- SKÉ ŠKOLY bude probíhat v pozdějším termínu, o kterém budete včas informováni. i ostatní obyvatelé Chrlic možnost těšit se z krásných podzimních světýlek. Všem zúčastněným moc děkujeme a už se těšíme na příští rok, na v pořadí už třetí ročník akce BUBU DEN v MŠ. Monika Ustohalová, učitelka MŠ Práce žáků ZŠ Ohrožené druhy: Pohádková bytost z knížky Jako pohádková bytost je myšlen jakýkoliv tvor, který byl vymyšlen pro zábavu a potěšení lidí. S politováním vám však musím oznámit, že pohádkové bytosti v poslední době vymírají závratnou rychlostí. Důvodem zřejmě bude pohodlnost většiny dospělých v dnešní době. Je přeci jen jednodušší pustit dětem večer televizi, než přečíst jednu nebo dvě pohádky na dobrou noc. Program, díky kterému by se daly pohádkové bytosti zachránit, bohužel neexistuje. Je na každém rodiči, jestli chce, aby jeho děti znaly Růženku, která není od Disneye. Například Popelka byla naposledy viděna před rokem v muzeu. Od té chvíle je pohřešovaná. Pohádkové bytosti jsou důležité hlavně pro děti. Jsou to jejich kamarádi z knížek, ke kterým se v těžkých chvílích mohou vracet. Cesta k záchraně je pro někoho nemyslitelná. Půl hodiny každý večer svým dětem přečtěte pohádku. Věřte nebo ne, budou vám vděčné. Petra Vaňková, 9. A Střípky dýňové Než jsme se pořádně ohřáli, je tady podzim. A jak se nám stalo tradicí, už po čtvrté jsme oprášili staré recepty a strašidla z dýní. Začalo to nenápadně. Před pěti lety na výletě u oběda. Řekli jsme si, proč to nezkusit. Poprvé nás bylo pár, vešli jsme se na malou fotečku. A ještě tam zbylo místo. Druhý ročník byl o něco větší, přišlo jednou tolik lidí a loni byla plná zámecká zahrada. Děti si užívaly krásného volného prostoru, dospělí se družili u dýňových dobrot, ženy si vyměňovaly nejen dýňové recepty, ale i zkušenosti. Zkrátka a jasně pohodové odpoledne. Zámecká zahrada je Ze společnosti 6

7 Ze společnosti Chrlické OKO prosinec 2011 jako stvořená pro takové aktivity. Klub žen velice oceňuje vstřícnost vedení ÚSP a možnost pořádat akce jak v zahradě, tak ve společenském sále. Letošní Pochod sv. Martina Jako každý rok, tak i letos navštívil naši obec sv. Martin na bílém koni se svou družinou. Před naší základní školou se sešlo mnoho malých i velkých účastníků v hojném počtu, kteří už netrpělivě očekávali příchod sv. Martina. Přesně v se objevil sv. Martin na koni, a průvod vyrazil chrlickými ulicemi za doprovodu rolniček, cinkátek a svíticích lampionů, směrem na tenisové hřiště. K tomu zvesela vyhrávala známá chrlická dechová kapela Večerka. Po příchodu na tenisové hřiště sv. Martin pronesl řeč k uvítání zimy. Dětem rozdal čokoládové penízky. Poté přišlo na řadu překvapení pro malé i velké, bylo to pohádkové představení šermířů. Děti se občerstvily čajem a dobrotami, pro dospělé bylo přichystáno vínečko od pana Růžičky. Na závěr by Klub rodičů chtěl poděkovat velice za pomoc při této akci paní Petlákové z místního květinářství, rodině ročník se počasím i návštěvností velmi podobal tomu předcházejícímu. Z teplého babího léta najednou zima. Přesto nám nic nezabránilo se sejít, porozprávět, ochutnat, soutěžit. Dýňová pomazánka, polévka, kompoty, sušené dýně to všechno jsou dobroty, které s láskou a obětavostí připravily ženy z Klubu žen a Klubu důchodců. Recepty, diplomy a odměny zase připravila p. Markéta Černá z Klubu rodičů. Tentokrát nás čekalo opravdové překvapení. Přišel mezi nás vodník jako vystřižený z pohádky. Z fajky se mu kouřilo, v ruce malovaný dušičkový hrníček, oči vykulené, na klobouku pentle a v mošničce Šmoulíky pro děti. Jednoduše řečeno atrakce první kategorie, u malých i velkých sklidil náramný úspěch. Ševelové (zajištění koní), místním hasičům, Klubu žen, manželům Smejkalovým (občerstvení), panu Růžičkovi (víno) a všem Děkujeme vodníkovi za návštěvu, snad se mu s námi líbilo a příští rok nás opět navštíví. Dík samozřejmě patří také všem, co se na přípravě podíleli. Nakonec jsme ani nestačili vyzkoušet všechny připravené hry a soutěže a byla tma. Zapálili jsme proto alespoň na chvíli vydlabané dýně a těšili se z jejich mihotavých světélek. Rozcházeli jsme se s tím, že tento podzimní podvečer byl fajn a opět máme na co vzpomínat. Věra Černá za Klub žen ostatním, kteří se této akci podíleli i účastnili. Markéta Černá Poslední listopadové odpoledne patřilo v Chrlicích dětem a jejich návštěvě z nebe i pekla. Mikuláš, anděl i čert na zámku Do společenského sálu je totiž přišel navštívit Mikuláš se svým doprovodem. Usměvavým andělem se stříbrnou hvězdou na čele, čertiskem se zbrusu novými rohy. Některé děti odříkaly povinnou básničku velmi hrdinně, některé méně, ale nakonec všechny bez rozdílu byly odměněny sladkým perníkem. Jako obvykle nebyly vynechány ani hry, soutěže, písničky. Děkujeme všem našim ochotným pomocníkům a těmto sponzorům : R. Wagner, kosmetika I. Šiková, Juvela Z. Novotná, Grolichovi, Boh. Hunkes, samoobsluha na bytovkách. Věra Černá za Klub žen 7

8 Chrlické OKO prosinec 2011 Ze společnosti Podzimní jubilantská slavnost V sobotu 15. října v 15 hodin se uskutečnilo již druhé sváteční odpoledne jubilantů. Tentokrát jsme se sešli v zapůjčeném, slavnostně vyzdobeném společenském sále místního zámku. Do malé zasedací místnosti chrlické radnice bychom se totiž už jen ztěží vešli. Stejně tak jako minule přicházeli všichni svátečně naladěni, s úsměvem na tváři. Je to opravdu radost, potkávat se při tak milé příležitosti, jakou je společná oslava jubilea s přáteli, kamarády, spolužáky. Po krátkém přivítání nám zahrála na klávesy tentokrát již zcela suverénně Bára Dostálová z 1. stupně ZŠ. Další děvčata pod vedením p. vychovatelky L. Velanové zarecitovala básničky a zatančila docela složité figury country tanců. Ihned po slavnostním přípitku nastoupil pan fotograf, aby řádně zdokumentoval všechny přítomné oslavence i s organizátory. Pak už následovalo jen příjemné povídání, pojídání, vzpomínání. Všichni jubilanti také obdrželi dárkovou poukázku i s malou kytičkou. Doufejme, že každému z této slavnosti zůstanou příjemné pocity a vzpomínky. Dvěma paním, které se nemohly z vážných zdravotních důvodů dostavit, byla poukázka donesena do domu. Jarní setkání jubilantů se uskuteční opět ve společenském sále ÚSP v sobotu 31. března Věra Černá Poděkování za krásné setkání s jubilanty! V létě jsem oslavil 92. narozeniny zájmem jsem byl mile udiven pitek, bohaté pohoštění, kdy ke a jako každý rok se dostavil a další překvapení mě potkala každému stolu přisedl pan sta- zástupce městské části s dárkem při vstupu do areálu ÚSP. Stály rosta a podiskutoval s přítomnými. a pěknou písničkou v místním zde další pracovnice pomáhající Ve svém závěru předal rozhlase. Tento rok tomu bylo s orientací, nebo případnou pak každému z přítomných jubilantů trochu jinak. Osobně mě navštívila pomocí dostat se do připrave- dárkovou poukázku v hod- paní Věra Černá, která mně ného sálu. Hned při vstupu do notě 200 Kč. Příjemné a milé kromě písničky v rozhlase předala místnosti mě překvapilo stolové prostředí, které provázelo toto také krásnou pozvánku na posezení s dobrým výhledem pro setkání, nás přimělo k odchodu až setkání jubilantů, které pro nás každý stůl. Pak už jen následovalo po několika hodinách a krásnou uspořádala naše městská část jedno překvapení za druhým, tečkou za vším, co jsem napsal, v sále ÚSP. milé přivítání všemi pořadateli, byla růže, kterou každý dostal Byl jsem mile překvapen, když včetně pana starosty, pěkná kulturní u východu pro manželku nebo se před setkáním paní Černá vložka našich žáků s paní manžela, kteří nás doma očeká- zastavila znovu a upřesnila místo učitelkou Ludmilou Velanovou, vali. Za vše krásné, co se všem konání srazu. Tímto nezvyklým společná fotografie, společný pří- líbilo při našem setkání jubilantů, chci touto cestou poděkovat. V prvé řadě panu starostovi a celému zastupitelstvu naší městské části, dále všem organizátorům za skvělou organizaci celého průběhu setkání, našim žákům za krásné vystoupení a všech pracovníkům chci popřát hodně úspěchů v jejich práci ve všech oblastech naší městské části. Ať takový příjemný vítr fouká z naší radnice ještě mnoho let. jubilant Hipšr Josef Česká hlava 2011 V letošním roce proběhl již 10. ročník soutěže Česká hlava, která je nejprestižnější soutěží pro české vědce a techniky. Na slavnostním galavečeru v Praze byly v pátek uděleny ceny 8 vítězům v 7 soutěžních kategoriích. Po pěti letech se tato cena dostává opět do Brna. Záznam slavnostního galavečera jste mohli sledovat na České televizi na prvním programu v sobotu dne v hlavním vysílacím čase. Jistě vám neuniklo, že cena ministra životního prostředí byla udělena našemu spoluobčanovi Prof. Ing. Blahoslavu Maršálkovi, CSc. (Botanický ústav AV ČR, v.v.i.) a jeho kolegovi z VUT Brno Prof. Ing. Františku Pochylému, CSc. za vývoj flexibilní destratifikační technologie pro řízení kvality vody ve vodních nádržích. Tato technologie byla aplikována za spolupráce Povodí Moravy na Brněnské přehradě a díky tomu byla voda vhodná ke koupání po celou letošní koupací sezónu. Děkujeme touto cestou za reprezentaci naší obce a gratulujeme. Mgr..Drahomíra Floriánová 8

9 Ze společnosti Chrlické OKO prosinec 2011 Módní přehlídka v ÚSP Rok s rokem se sešel. U nás v ústavu se opět konala módní přehlídka. Za vše asi mohl jeden sen a touha po jeho uskutečnění. Naše paní ředitelka Mgr. Danuše Křiváková chtěla módní přehlídku zpřístupnit nevidomým a dokázat, že i zrakově postižení se mohou podobné akce zúčastnit a někteří se na ní i aktivně podílet. Vždyť i nevidomé tyto věci oslovují a přinášejí jim radost. A tak jsme tu opět měli módní návrhářku, výtvarnici Irenu Šikulovou z Bystřice nad Pernštejnem s modelkami. Předváděly módní originály IN-SPI- RACE a klobouky firmy Dantes. Módní přehlídku zahájila PhDr. Marcela Vandrová z Českého rozhlasu Brno. Na ni hned navázala naše paní ředitelka, která modely komentovala. Modelky přicházely jedna za druhou a předváděly modely. Oblečení bylo pro ženy všech věkových kategorií, pro dny všední i slavnostnější, pro ženy štíhlejší i plnějších tvarů. Každý oděvní model doplňoval vkusný klobouk, který ještě víc zdůrazňoval celkovou eleganci modelů. Manekýnky byly i z řad našich obyvatelek Lenka Klemerová, Jarka Nechutná a Eva Dvorská. Přibližovat modely to není jen tak. Naše paní ředitelka využívala všech svých slovních obratů, schopností, umu, nápaditosti. Módní přehlídka vrcholila. Následovalo defilé. Na scénu přicházely všechny modelky, klaněly se, usmívaly, předváděly svou společnou krásu. Celý sál jim tleskal, ale i potlesk měl svůj konec. Modelky se rozešly mezi diváky. Nevidomí měli nyní možnost si zblízka vše vyzkoušet a osahat látku i materiál. To Chrlický slavík v ÚSP V ústavu jsme měli Chrlického zase naši přátelé z Plaveckého slavíka- soutěž ve zpěvu, Podhradí z Bratislavského samo- letos už 8. ročník. správného kraje a z Báhoně- to Byl krásný podzim, listopad. je zase Trnavský samosprávný Opět k nám přilétl slavíček a jak kraj. rád! Těšil se, jak se sejdou lidé Každá soutěž má svůj řád z blízkého a vzdálenějšího okolí, a pravidla. V Chrlickém slavíkovi jak tu bude písnička znít. A už soutěžili muži, ženy, senioři se tam scházeli lidé. Někteří byli a vokální skupiny. To byli čtyři téměř sousedé- z brněnských soutěžní kategorie. Za stolem organizací a zařízení, ze SONS, seděla porota a ta byla desetičlenná. jiným poněkud déle trvala cesta Byli v ní Bc. Iva Telecká- - přijeli z Prostějova, z Podivína, starostka MČ Brno- Chrlice, Kyjova, Znojma a dalších míst. Mgr. Monika Sklenářová- místostarostka Zněla tu i slovenština. To byli MČ Brno-Chrlice, Mgr.Jiřinka Kubalčíková, ředitelka Zámečku Střelice, Ing. Hana Chybíková- místostarostka z města Modřice, PaedDr. Marie Vlčková- ředitelka ZŠ a MŠ Chrlice, Ing. Miloš Paleček- sbormistr ústavního pěveckého sboru Naděje, Dr. Světluše Košíčkováfarářka Církve československé husitské, Mgr. Eliška Hluší bylo sympatické. Ruce při osahávání nahrazovaly oči. Někteří si zkoušeli klobouky. Zazněla i slova díků. Záměr se podařil! Všechno moc dobře dopadlo! Hlavní bylo ale to, že vše se odehrávalo za úžasné spolupráce všech přítomných!! Velké slávy však ještě nebyl konec. Šli jsme ke stolům, tyto se prohýbaly pod tíhou všemožných lahůdek. Paní ředitelka zahájila slavnostní přípitek. Díky štědrosti sponzorů i hostina byla téměř královská. Z naší městské části Radek Wagner si celou tu stolovou úpravu vzal na starost a vše krásně naservíroval. Závěrem dovolte poděkování všem těm vzácným hostům, sponzorům, kteří akci podpořili. Za ústav napsala PhDr. Markéta Běhalová z Technického muzea na Purkyňově, Jiří Maršálek- nevidomý spisovatel. Předsedou poroty byl zpěvák a muzikant Václav Kovářík. Na stole ležely připravené dárky, diplomy a medailehotová umělecká díla. Medaile měly tvar srdíčka, byly keramické. Vytvořila je lidská ruka v našich terapeutických dílnách. A již přicházeli zpěváci. Už to, že se rozhodli, že půjdou do soutěže! Stáli v popředí celého sálu a zpívali písničky místní i přespolní, české písničky se prolínaly s libozvučnou slovenštinou, zněla i píseň rodné země- Bosny a Hercegoviny, odkud pochází jeden náš obyvatel. Nechyběla píseň romská. Slavík byl spokojený. Všem těm krásným písním tichounce naslouchal. Vládla tu svornost, porozumění, přátelské vztahy, lidé si byli blízcí a pomáhali si navzájem. Byl to nádherný den. Za ústav napsala PhDr. Markéta Běhalová 9

10 Chrlické OKO prosinec 2011 Ze společnosti Čím se pyšní Chrlice doma i ve světě Slévárna Chrlice byla založena 6.dubna 1912 panem Antonínem Haraštou a společníky s názvem MORAVIA - slévárna železa a kujné litiny, společnost s ručením omezeným v Chrlicích u Brna. Byla to v té době jedna z prvních českých sléváren na brněnsku. Největším podílníkem byl pan Antonín Harašta, který postupně společníky vyplatil a od roku 1930 byl jediným majitelem. Ve slévárně se vyráběly odlitky ze šedé a temperované litiny, jak průmyslové tak mobiliární. Slévárna zaměstnávala čtyřicet až padesát zaměstnanců i učňů v tomto oboru. V roce 1949 byla slévárna znárodněna a přešla pod národní podnik Mosilana Brno. Původní majitelé byli propuštěni. V roce 1954 přešla slévárna pod Kovostav Ústí nad Orlicí a v roce 1962 pod Partex národní podnik Nová Včelnice. V srpnu 1992 byla slévárna odkoupena od státu potomky původních majitelů zpět do vlastnictví (slévárna nebyla vrácena z důvodů, že zákon o privatizaci vracel majetek pouze fyzickým osobám a slévárna byla založena jako s.r.o., i když měla jednoho majitele). Celý majetek byl ve velmi dezolátním stavu viz foto, takže se započalo s opravami a modernizací slévárny. Od roku 2009 pracuje společnost na projektu Modernizace slévárny. Jedná se o náhradu dosavadního způsobu tavení ve studenovětrné kupolové peci za novou, moderní technologii přípravy tekutého kovu v elektrické indukční středofrekvenční peci. Původní stav 1992 Tento způsob tavení je velice šetrný k životnímu prostředí a neemituje do ovzduší žádné škodlivé látky. Také podíl těžké ruční práce se zmenší. Kapacita výroby však zůstane i do budoucna stejná a nebude se zvyšovat. V současné době dodává slévárna průmyslovou litinu jak do českých a slovenských zemí, tak i do zahraničí. Mobiliární, zahradní a okrasná litina se Současný stav vyrábí a dodává například do Vídně, Salzburgu, Tullnu a do mnoha jiných měst v Rakousku. Najdeme ji také v Lipsku, Paříži, v Marseille, v Bruselu, Stockholmu a v Itálii. V USA jsou naše odlitky instalovány v Českém národním domě v New Yorku, ve staré prachárně, vyráběli jsme také zábradlí a sloupky k činžovním domům v NY. V Čechách a na Slovensku se setkáte s výrobky společnosti ALFE BRNO například v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Františkových Lázních, Žatci, Jaroměři, Hradci Králové, na zámku Hluboká, v Kroměříži, Lednici, v centru města Břeclavi, v Olomouci a samozřejmě i v Brně. Jedná se o dodávky sloupků, řetězů, sloupů veřejného osvětlení, mříží kolem stromů, laviček, litinových plotů a bran, litinových zábradlí na schodištích a balkonech starých domů. Na Slovensku jsou naše odlitky k vidění v zámku v Topolčiankách a na zámku Oponice. Víte, je velmi příjemné, když jak doma v Čechách, tak v zahraničí objevíte odlitky, které vyrábělo ALFE a tyto výrobky se líbí a lidé jsou s nimi spokojeni. V takových případech jsem pyšná na svoje kolegy, kteří umí udělat tak krásné a užitečné věci, že umí své řemeslo, které, když je poctivé, tak nemůže nikdy zaniknout a umí vyrobit věci tak jako naši předci a proslaví tak Českou republiku a Chrlice po celém světě. Hana Haraštová-Portová, rodačka z Chrlic, jednatelka firmy ALFE BRNO, s.r.o. Stockholm Český Národní dům v New Yorku Karlovy Vary 10

11 Sport, recepty Chrlické OKO prosinec 2011 Zlatý tenisový hattrick Letošní tenisová sezóna nebyla úspěšná jen pro Petru Kvitovou, ale i pro dříve narozené vyznavače bílého sportu v Chrlicích. Nestárnoucí old boys hrají pravidelně Brněnskou ligu veteránů, kategorie let, a jsou v ní pořádně znát. Tým ve složení Jaroslav Smejkal, Jan Matějek a Luděk Vičar potvrdil i v tomto roce roli favorita a obhájil tituly z let 2009 a Stejně jako v minulých letech nepoznal ani letos hořkost porážky, všechny své soupeře Tip na štědrovečerní večeři Kapr trochu jinak 4 lžíce hladké mouky 2 lžíce plnotučné hořčice 1 lžíce citronové šťávy 150 g strouhanky 60 g nastrouhaného eidamu nebo ementálu sůl Vykuchaného a očištěného kapra osolíme a naporcujeme na podkovy. Každou porci obalíme v hladké mouce a potom potřeme plnotučnou hořčicí, kterou našleháme s citronem, aby měla ryba pikantní chuť. Strouhanku smícháme s nastrouhaným sýrem a v této směsi kapří podkovy obalíme. Na pánvi rozehřejeme olej a rybu zlehka osmažíme po obou stranách jako klasický řízek. Po usmažení necháme kapra okapat a podáváme s bramborovým salátem. Bramborový salát 1 kg brambor kořenová zelenina (2 mrkve, půl bulvy celeru) porazil 3:0 a ztratil pouhé tři sety. Vzhledem k tomuto úspěchu získali hráči u svých manželek kladné body, které investovali do sterilované okurky 3 lžíce sterilovaného hrášku 1 cibule 1 jablko 1 lžíce hořčice citronová šťáva mletý pepř sůl majonéza 2 vejce uvařená natvrdo Vařené oloupané brambory, vařenou kořenovou zeleninu (mrkev, celer), sterilované okurky a oloupané jablko nakrájíme na drobné kostičky. Přidáme sterilovaný hrášek, jemně nakrájenou cibuli a vše lehce promícháme s majonézou, hořčicí, citronovou šťávou, pepřem a solí. Salát ozdobíme na kolečka nakrájenými natvrdo vařenými vejci. Po vycházce v mrazivém počasí se zahřejeme vinným šodó: 3 dl bílého vína 1 dl vody 3-4 žloutky 1 lžíce hladké mouky 2 lžíce mletého cukru účastí na turnajích Moravy. Zde získali sedm prvenství, řadu míst na bedně a Matějek s Vičarem byli i členy vítězného družstva Jan Matějek a Jaroslav Smejkal Luděk Vičar Recepty Vše důkladně promícháme a poté na mírném ohni za stálého míchání necháme zhoustnout. Pohodu u štědrovečerního stolu a příjemné prožití vánočních svátků přeje Anežka Stránská. Morkovic v MELTA CUPU, neoficiálního přeboru Kroměřížska. Pokud bude zdraví sloužit, nemusí to být úspěchy poslední. Ale především je fajn sám si zavázat tkaničku u tenisek a nemuset se u toho potápět. Za veterány TK Chrlice Jan Matějek 11

12 Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení vlastníkům nemovitostí na území města Brna s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Žádat lze od do Bližší informace na Bytovém odboru MMB, Malinovského nám.3, dveře č.280 a 281, tel.č a AUTODOPRAVA Jan Karpíšek Kontejnery do 5 tun Chrlice Nabízí: odvoz suti odvoz komunálního odpadu dovoz písku a stavebního materiálu mobil: Zámecká 5, Brno-Chrlice JOY OPTIK Tuřanka 2a (u kapličky) Brno-Slatina Vám nabízí zhotovení dioptrických brýlí na předpis i bez předpisu široký sortiment brýlových skel včetně multifokálních, fotochromatických, dioptrických barevných i dalších opravy brýlí + čištění ultrazvukem + servis kontaktní čočky + roztoky, pouzdra sluneční brýle značkové, POLAROID + sluneční podvěsy doplňky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, čisticí roztoky lupy, dalekohledy, teploměry, barometry, meteostanice poradenství OTEVÍRACÍ DOBA: Po, St, Čt Út Pá Tel.: Navštivte nás, jsme tu pro vaši spokojenost CHRLICKÉ OKO 100/2011. Vydává MČ Brno-Chrlice. Řídí redakce: Mgr. M. Sklenářová, Mgr. J. Růžičková a Mgr. A. Zbořil, Adresa: Chrlické nám. 4, Brno, tel.: , , Grafické zpracování Martin Mašek. Registrováno pod č. MK ČR E Určeno místním občanům. Náklad výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky redakčně upravit, za obsahovou správnost odpovídá autor. Redakční uzávěrka tohoto čísla Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příštího čísla

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven. Zápis o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 17.2.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012

Zápis. o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012 Zápis o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Zasedací místnost ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám.4 Předsedající:

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24.10.2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24.10.2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24.10.2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Zimní údržba komunikací a chodníků v období 2011/2012 1.A.I. rozhodla o výběru zhotovitele na zakázku

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více