PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ. Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME. Kula Jan, 4. roč.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ. Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME. Kula Jan, 4. roč."

Transkript

1 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Vypracovali: Podpis: Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME Kula Jan, 4. roč., ME Veit Pavel, 4. roč., ME... Cvičení: Čt 11-13h Datum:

2 1. SHRNUTÍ SPOLEČNÍCI PROFIL SPOLEČNOSTI POPIS PRODUKTU ANALÝZA TRHU PRŮZKUM TRHU ANALÝZA VÝSLEDKŮ DOTAZOVÁNÍ SEGMENTACE ZÁKAZNÍKŮ KONKURENCE DODAVATELÉ UMÍSTĚNÍ PROVOZOVNY PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI PROPAGACE CENOVÁ POLITIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ŘÍZENÍ PODNIKU STRUKTURA PROFESÍ FINANČNÍ ČÁST NÁKLADY VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ GRAFICKÉ ZHODNOCENÍ NÁKLADŮ ANALÝZA PŘÍJMŮ OSTATNÍ FINANČNÍ UKAZATELE PRÁVNÍ FORMA PŘÍLOHY

3 1. SHRNUTÍ Založení firmy v dnešní ekonomicky i politicky stále se vyvíjející zemi je úkol bezpochyby nelehký. V devadesátých letech došlo k nasycování mnoha oblastí českého trhu řadou perspektivních firem. V důsledku toho působí v České republice v mnoha sektorech monopolistická konkurence. Díky ní je možný vstup dalších firem do odvětví, ovšem i za této konkurence není snadné založit perspektivní podnik. Proto je potřeba věnovat značné úsilí kvalitní přípravě a detailnímu rozboru podnikatelského plánu. My Mgr. Zdeňka Kinclová, Jan Kula a Ing. Pavel Veit jsme se rozhodli založit společnost ProfiCopy, s. r. o., jež se bude zabývat prodejem služeb v oboru copy center a prováděním velkoobjemového tisku na zakázku. Připravili jsme široký sortiment a spolu s důmyslně promyšlenou reklamou, propagací a cenovou strategií budeme připraveni konkurovat stávajícím subjektům působícím v příslušné oblasti. Díky podrobné segmentaci trhu jsme se mohli konkrétně orientovat a oslovit naše potencionální klienty. Největší slabina bude spočívat v naší nepříliš výhodné poloze. Tuto nevýhodu jsme připraveni kompenzovat progresivní cenovou a marketingovou strategií, jež by k nám měla přivést stále zákazníky. Je však na místě dodat, že si jsme složité a nelehké ekonomické situace vědomi a budeme se snažit o maximálně realistické vyjádření všech důležitých ukazatelů a aspektů podnikatelského záměru. Proto nemůžeme počítat s vysokými zisky hned z počátku zahájení činnosti. V prvních dvou letech počítáme s účetní ztrátou, čistého zisku bychom měli dosahovat od třetího roku. Přes jisté potíže, kterých není ušetřena žádná firma, se díváme na budoucnost optimisticky a naši víru samozřejmě podkládáme konzultací s odborníky, úplnými výpočty a našim zdravým úsudkem. Mezi klíčové dodavatele investičního majetku se řadí společnosti Canon CZ, s.r.o. a Profiprint s.r.o., v oblasti spotřebního materiálu jsou to opět výše jmenované, dále pak Ospap a.s. Našimi zákazníky bude široká veřejnost společně se středně velkými firmami z jihomoravského regionu. 2

4 1.1. Společníci Společníky firmy ProfiCopy, s. r. o. jsou Mgr. Zdenka Kinclová, Jan Kula, Ing. Pavel Veit. Každý z výše uvedených společníků má jiné pravomoci, které částečně vycházejí z uvedených životopisů. Mgr. Zdeňka Kinclová jako absolventka právnické fakulty má na starosti právní aspekty a veškeré záležitosti související s právní stránkou společnosti (příprava a uzavírání smluv, řešení právních sporů apod.). Především pro případ možných žalob ze strany okolních subjektů musí být připravena zastupovat společnost adekvátním způsobem. Jan Kula po vystudování strojní průmyslovky získal praxi během mnohaletého působení v oboru kopírovacích strojů. Jako vedoucí provozovny bude mít na starost bezproblémový a plynulý chod copy centra, dohled nad velkými zakázkami (především v případě velkoobjemového tisku), opravami a servisem strojů a všemi ostatními provozními záležitostmi. Nedílnou součástí jeho povinností bude dohled nad zaměstnanci. Ing. Pavel Veit pro absolventa Vysoké školy ekonomické jsou připraveny povinnosti související s chodem provozovny po ekonomické stránce (vedení účetnictví, ekonomické analýzy, vystavování faktur, dohled na splácením úvěru a další povinnosti vyplývající z společenské smlouvy). 2. PROFIL SPOLEČ NOSTI Společnost ProfiCopy s.r.o. započala svou činnost počátkem roku 2002 jako netradiční forma běžného copy centra kombinovaného s velkoobjemovou tiskárnou na bázi databázové struktury. Toto netradiční pojetí založené na principu diversifikační strategie a intenzivního pronikání na trh přichází s myšlenkou pokusit se zkombinovat zdánlivě nesourodé produkty. 3

5 V jedné linii vystupuje společnost jako copy centrum zaměřené především na plánografický a barevný tisk s perspektivou rozvoje a doinvestování potřebných kapacit dle požadavků zákazníků, v druhé linii jako flexibilní partner pro zákazníky vyžadující tisk ve velkých objemech s možností úpravy kvality a množství tisknutého materiálu. V obou oblastech se pak snaží působit seriózním dojmem, sází na důvěru a dlouhodobou spolupráci, dbá a cení si názorů svých zákazníků a usiluje o jejich maximální spokojenost. Prosazuje jednotnou zaměstnaneckou etiku a lpí na profesionalitě svých zaměstnanců. Za to jim nabízí rozsáhlé sociální výhody a propracovaný způsob odměňování prostřednictvím procent z obratu. V kontaktu s životním prostředím dbá na užívání strojů vysoké kvality s kreditem ekologicky nezávadných produktů. 3. POPIS PRODUKTU V této části popíšeme detailně obě produktové řady a rovněž uvedeme důvody jejich volby společně se stroji a technologiemi, jež nám mají uvedené služby zajistit. První skupina služeb bude velice blízká běžným středně velkým copy centrům. V tomto ohledu chceme napodobit nabídku konkurence. Ta je u většiny copy center téměř shodná, jelikož tu není mnoho prostoru pro odlišování se od ostatních. Zákazníci jsou zvyklí na určitý sortiment a specifické požadavky od nich lze jen stěží očekávat. Pokud by se přesto takoví našli, budeme připravení jejich požadavkům vyhovět za pomoci jiného brněnského copy centra. Těchto zákazníků bude velice málo a vyhovět jim by bylo pro nás zbytečně nákladné. Především zpočátku nechceme zavádět služby s vysokým rizikem rentability. Černobílé kopírování budeme provádět na klasické i velké formáty, barevné pak do formátu A3. Volba gramáže se bude pochopitelně odvíjet od požadavků zákazníka s možnostmi 80 a 160 g/m 2 u černobílých a 90, 160 a 220 g/m 2 u barevných kopií. Zákazníkovi bude umožněno rovněž kopírování na barevné papíry s jednotnou gramáží 80 g/m 2 či pauzovací papíry a pochopitelně také oboustranné kopírování. Těm jež nebudou vyžadovat asistenci našich zaměstnanců, ať už 4

6 z důvodu ochrany dat na předloze či snahy ušetřit, poskytneme samoobslužnou kopírku. Tisknout budeme rovněž na klasické i velké formáty, černobíle i barevně. Mezi další služby zařadíme skenování a úpravu obrazu, vazbu, laminování, sešívání, děrování, řezání a skládání. Vždy se budeme snažit vyhovět co nejvíce požadavkům zákazníků a to i v oblasti cenové politiky. Druhou produktovou řadu reprezentuje velkoobjemový tisk. Tím míníme tisk alespoň 500 kusů s plnou variabilitou tisknutých dat, jež budou dodána vždy ve formě předem zpracované databáze. Tu nebudeme v žádném případě upravovat, ani zpracovávat. Její podoba bude předem individuálně dohodnuta, stejně tak cena a doba, jež bude k provedení zakázky nutná. Z výše uvedených skutečností je patrné, že charakterem se obě zdánlivě podobné služby velice odlišují. Především v podobě zákazníka, neboť se dá očekávat, že velkoobjemové tisky budou žádat pouze podniky a instituce, nikoli jednotlivci. A rovněž počet zákazníků a s tím související tržby na jednoho zákazníka budou diametrálně odlišné. 4. ANALÝZA TRHU 4.1. Průzkum trhu Značně komplikovanou a při tom nesmírně důležitou podmínkou úspěchu je správně zvládnutý průzkum trhu, případně následná segmentace zákazníků. Průzkum trhu je zpravidla jedním z úvodních kroků, jež je nutno provést a jeho výsledky mají dopad na strukturu poskytovaných služeb a provozní záležitosti, nezřídka pak přímo na stanovení správné rentability podnikatelského záměru. Hrubé chyby v této oblasti mohou zapříčinit diametrálně odlišné tržby jako důsledek špatně stanoveného počtu a charakteru zákazníků. My jsme za účelem stanovení předpokládané výše tržeb sestavili jednoduchý, věříme avšak že výstižný, dotazník (jeho podoba je uvedena v Přílohách). Provedli jsme dotazování ve dvou brněnských copy centrech a dotazníky zpracovali s níže uvedenými výsledky. 5

7 Ty, jež odpověděli na první otázku zřídka, jsme rovnou vyloučili, neboť nemají na tržby téměř žádný vliv. Skoro 60% odpovědělo několikrát za měsíc, tedy jejich odpovědi nemají tak výraznou váhu jako odpovědi několikrát za týden. Denní doba byla dle očekávání rozložena rovnoměrně mezi dopoledne a odpoledne. Zhruba 80% respondentů odpovědělo a A4 černobílé v otázkách 3 a 4, což by ukazovalo na jasný majoritní segment. Další komentář následuje v analýze výsledku dotazníku. U preference došlo k rozložení respondentů pouze na 3 skupiny a to: 20% samoobslužné kopírky, 45% asistence zaměstnanců a 35% oboje. Mezi dalšími službami se dle očekávání objevily všechny s majoritou klasický tisk a skenování. V postrádaných službách jsme zaznamenali pouze studentské slevy a samoobslužný počítač. V kategorii pracovního zařazení se bohužel nejčastěji vyskytovala odpověď ostatní Analýza výsledků dotazování Dle výše uvedeného rozložení odpovědí by se zdálo, že největším segmentem zákazníků jsou nepracující, jež přichází pro malé až středně velké množství černobílých kopií formátu A4. Pokud se nad tímto výsledkem zamyslíme, je zřejmé, že jeho správnost je téměř vyloučena. V prvé řadě je průměrná vybavenost copy center daleko za dvěma středně velkými stroji, jež by bez problému zvládli uspokojit všechny černobílé zakázky formátu A4. To musí mít opodstatnění v poptávce zákazníků po dalších službách. Dále si musíme uvědomit, že malé kopírky jsou poměrně levnou a dnes již zcela běžnou součásti kancelářského vybavení v malých i velkých podnicích, zatímco barevné a velkoformátové stroje nikoli. Tudíž zákazníci, jež tento druh kopií vyžadují skutečně budou nejspíše patřit mezi nepracující; nebudou však tvořit majoritní podíl na tržbách. Námi sesbírané dotazníky tedy nejsou špatně zodpovězené (k tomu samozřejmě respondenti ani neměli důvod), pouze jejich počet byl tak malý, že nedokázal správně 6

8 zobrazit skutečnou poptávku. K jejímu správnému stanovení by jich bylo potřeba několik set, což je daleko za hranicí našich časových i finančních možností a také věříme, že to není stěžejním problémem této práce. Na druhou stranu pochopitelně stále platí to, co jsme uvedli na počátku této kapitoly, tedy že stanovit správné rozložení zákazníků a následně předpokládané tržby je klíčové pro následný odhad rentability podnikatelského záměru. Za tímto účelem jsme některé podstatné skutečnosti zkonzultovali s dvěma vedoucími nejmenovaných brněnských copy center a zkorigovali námi dosažené výsledky s jejich doporučeními a údaji o počtu zákazníků a tržbách. V praxi používají marketingové agentury zabývající se průzkumem trhu minimálně dvě strategie. Jednou je již zmiňované dotazování koncových spotřebitelů, v našem případě zákazníků copy center. Druhou je dotazování přímo na straně konkurence, což je pochopitelně mnohem náročnější, avšak data sesbíraná touto formou mají mnohem vyšší vypovídací schopnost. Monitorují skutečnou situaci na příslušném segmentu trhu a předpovědi jsou vysoce realistické. My budeme vycházet z následujících vstupních informací: v průměru 100 zákazníků denně maximální počet zákazníků mezi 9-11h a 13-17h letní měsíce jsou nejslabší, nejproduktivnějšími jsou období od únoru do května a od září do listopadu černobílé A4 tvoří jen čtvrtinu zakázek velké formáty a barva jsou zakázky, jež zákazníci vyžadují nejvíce a rovněž jsou ziskovější než klasické formáty v černobílé plánografický tisk (velkoformátový tisk výkresů) je nejvyhledávanější službou, tudíž je jí třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť by mohla představovat konkurenční výhodu V oblasti velkoobjemových tisků je otázka průzkumu trhu poněkud odlišná. Zákazníky nelze hledat mezi veřejností, nýbrž mezi společnostmi, jež vyžadují pravidelně, občas či pouze nárazově tisky obsáhlých výpisů na základě databází. Je pochopitelné, že u těch, jež tuto službu vyžadují pravidelně a ve velkých počtech, těžko uspějeme, neboť bez pochyby mají vlastní tiskárny. Takovými zákazníky jsou především banky, pojišťovny, spořitelny, energetické závody, vodárny, telekomu- 7

9 nikační operátoři a mnoho dalších společnosti zpravidla s celorepublikovým působením. V tomto ohledu se budeme setkávat s další, možno říci ještě větší, překážkou. Tu představuje snaha výše uvedených společností chránit svá data maximální možnou měrou. Zneužití či úniku dat se samozřejmě vystavují i při použití vlastních tiskáren, ovšem v takovém případě si mohou být jisti tím, že vinna neleží na žádném externím subjektu. Zaručit se za naprostou bezpečnost a solidnost z naší strany bude zpočátku pro nás, jako nový subjekt působící na trhu, značně obtížné. Věříme přesto, že na základě kvalitně sepsané smlouvy s klientem a v budoucnu na základě dlouhodobé spolupráce či kladných referencí překonáme i tuto překážku. Vrátíme-li se zpět k výběru subjektů, lze očekávat, že u společností s regionální působností můžeme převzít a zajistit ať už pravidelné či nárazové velkoobjemové tisky. Je nám jasné, že tato oblast je podstatně rizikovější než běžné kopírovací a tiskové služby vzhledem k omezenému počtu potenciálních zákazníků, naopak se však jeví jako atraktivnější. Vyžaduje minimální obsluhu zaměstnanců a představuje zakázky řádově v deseti tisících korunách. Správně zvolený marketing je zde nesmírně důležitý a nesmí se vyznačovat pouze pasivní reklamou, nýbrž aktivním hledáním potenciálních obchodních partnerů. Pro zatím jsme předběžně jednali se společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace a Stavební bytové družstvo MIR. Oba subjekty představují potenciální klienty, avšak u obou jsme narazili na výše zmiňovaný problém v souvislosti s ochranou dat. Věříme, že u nich předvedeme dostatečnou důvěryhodnost a získáme v nich stálé zákazníky požadující desítky tisíc stran několikrát do roka. V této souvislosti bude na velkoobjemový tisk kladen zvláštní důraz, co se provozních záležitostí týče (viz kapitola Provozní záležitosti). Další možné klienty budeme hledat mezi zásilkovými a reklamními agenturami, jež rovněž pravidelně obesílají velký počet adresátů, avšak nepracují s tak citlivými daty, jako společnosti informující zákazníky v podobě výpisů. Jejich počet na našem trhu neustále roste a tudíž by mělo riziko nedostatečného využití tiskárny klesat. 8

10 4.3. Segmentace zákazníků Služby copy center jsou značně komplexní a pohybují se od samoobslužného kopírování přes objemná množství zakázek včetně vazby a různých druhů úprav po barevné a velkoformátové kopírování a tisk. Z tohoto pohledu je zákazníkem prakticky každý, neboť téměř každému člověku se stane, že občas potřebuje alespoň kopii vlastních dokladů. Ovšem na těchto zakázkách nelze dosahovat dostatečně vysokých tržeb. Významné segmenty jsou čtyři s přibližně rovnoměrným rozdělením: 1) černobílé kopie ve formátech A4 a A3 tato skupina zahrnuje studenty a pracující, jež nemají přístup ke kopírce jinde a jde zpravidla o kopií, jejich bližší specifikaci lze jen stěží určit a jelikož se na tržbách podílí v menší míře, není to ani nutné, každý takový zákazník zaplatí v průměru 50 Kč za zakázku; 2) barevné kopie v základních formátech tento segment je tvořen téměř všemi, jež preferují kvalitu barevného zpracování a nepostačuje jim ekvivalent inkoustové tiskárny standardní kvality, každý takový zákazník vyžaduje zakázku v průměru za Kč; 3) tisk na velké formáty tito zákazníci budou nejlukrativnější, neboť jejich zakázky budou často přesahovat 100 Kč a dokonce se dá očekávat, že mnozí z nich se stanou stálými, bude se jednat především o studenty technických škol, případně soukromé stavaře, architekty či konstruktéry, jež nemají přístup k vlastnímu plotru; 4) další služby tento segment bude vyžadovat jednak služby související s digitalizací obrazu (skenování, úprava obrazu, tisk), jednak s úpravou většího množství dokumentů (vazba, brožury, sešívání, ořezávání), tyto zakázky jsou časově náročné pro zaměstnance a při tom s výjimkou rozsáhlé digitalizace obrazu představují příjmy pouze v několika desítkách korun. Výše uvedené informace přehledně zachycuje následující tabulka, z které rovněž určíme průměrnou útratu jednoho zákazníka jako celkové měsíční tržby dělené počtem zákazníků za měsíc, tedy / ( ) = 59,75 Kč. 9

11 Tab. 1. Segmentace zákazníků Segment Zákazníků za den Průměrná útrata Jednoho zákazníka v Kč počet dnů provozu za měsíc měsíční tržby v Kč Černobílé Barva Plánografie Ostatní Suma Celou situaci graficky znázorňují dva níže uvedené grafy, ve kterých se z části potvrzuje Parettův princip, tedy že menšina zákazníků tvoří většinu tržeb a naopak. Graf 1. Rozložení segmentů ostatní 35% černobílé 20% plánografie 30% barva 15% Graf 2. Rozložení tržeb produkovaných jednotlivými segmenty ostatní 18% černobílé 17% barva 14% plánografie 51% 10

12 4.4. Konkurence Začínáme podnikat v oblasti s poměrně vyspělým konkurenčním prostředím. Proto je naše cenová i reklamní strategie jednou z nejdůležitějších pro úspěšnou penetraci na trh. Našimi největšími konkurenty v Brně jsou jednak firmy, které svojí velikostí a rozsahem poskytovaných služeb patří k největším v regionu, a dále firmy, které poskytují byť menší sortiment služeb, ale svojí bezprostřední blízkostí se stávají našimi nezanedbatelnými konkurenty. Konkrétně se jedná o firmy COPY GENERAL, DIGITAL COPY, COPY SERVIS (největší brněnská copy centra) a společnosti v naší bezprostřední blízkosti, kterými jsou AKA-XEROX, MSD s.r.o. a AQUATIS a.s. Jako giganta v našem regionu a odvětví můžeme nazvat společnost COPY GENERAL. Lze ji popsat jako seriozní a fundovanou společnost, která si za dobu svého působení udělala to nejlepší jméno v branži. Jedinou její slabinou je skutečnost, že si svoje dobré jméno a kvalitu nechává přiměřeně zaplatit. Její výhodou oproti jiným je otvírací doba. Má otevřeno prakticky pořád, tj. sedm dní v týdnu od 7 do 22 hodin. Její další významnou výhodou je poloha. Firma COPY GENERAL má provozovnu na Dvořákové, což je ve středu města. Na druhou stranu ji právě ve svém nejbližším okolí konkuruje velký počet firem, které si za svoji kvalitně odvedenou práci nenechávají zaplatit tak horentní sumy zahrnující dobrou pověst podniku. Další společností je zcela nepochybně DIGITAL COPY. Vlastníkem této firmy je SPIN spol. s r.o. Patří mezi další ukázkové firmy v odvětví copy center. Poskytuje dostatečně velký sortiment služeb a její ceny jsou dobře konkurenceschopné. Její největší výhodou je poloha, neboť se nachází na jedné z nejfrekventovanějších brněnských ulic ve středu města, kterou je Kobližná. Dále se při výčtu našich hlavních konkurentů zmiňujeme o firmě COPY SERVIS. Má celkem čtyři pobočky přímo v Brně, z toho jednu přímo v centru, druhou v naší blízkosti sice ne bezprostřední, ale zcela jistě tento fakt nelze zanedbat. Její asi nejziskovější pobočka se nachází na Solniční ulici umístěné v místě dopravního uzlu tvořeného ulicemi Česká-Joštova což je opět velice významným pro firmu kladným faktor. Nesmíme zapomenout, že poslední dvě zmíněné firmy sice poskytují 11

13 široký sortiment nabízených služeb, ovšem ne zcela vyčerpávající, jakým můžeme popsat sortiment našeho společného největšího konkurenta. V nejbližším okolí naší provozovny sídlí firmy AQUATOS a.s., AKA-XEROX, MSD s.r.o. Z nich nás bude nejméně ohrožovat firma AKA-XEROX se sídlem na Štefánikové. Je to rodinná firma, jejíž provozovna je ve druhém patře činžovního domu. Firma má nepochybně alespoň dvě kladné stránky, kterými jsou cena a její nepřetržitý provoz. Mají otevřeno 24 hodin denně. Za víkendy a noční provoz je tu sice příplatek 20%, ale ve srovnání s nepřetržitým provozem, je to zcela zanedbatelné cenové navýšení. Velikou nevýhodou je její neprofesionální přístup k podnikání. Firma je prakticky koncipována pouze jako zamřížované okénko ve druhém patře na konci chodby. Její majitelka přijímá těmito neestetickými a ne zcela čistými mřížemi zakázky a právě těmito mřížemi probíhá i jejich výdej. Právě z tohoto důvodu se na firmu AKA-XEROX díváme jako na svého nejslabšího konkurenta v naší bezprostřední blízkosti. My se orientujeme na klienty vyžadující velkoobjemové a velkoformátové zakázky a uspokojování potřeb jednotlivých malých zákazníků, kteří se na našich tržbách podílejí jen v menším rozsahu. Nevidíme proto ve firmě AKA-XEROX velkého konkurenta, jedná-li se o odliv velkých zákazníků Daleko větší konkurence se skrývá ve firmě MSD s.r.o. se sídlem na Lidické. Je to již zavedená firma s dlouholetou tradicí a stálými zákazníky. Ovšem žádný subjekt není tak dokonalý, aby se mu nedalo konkurovat. Jejich nevýhodou je bezpochyby malý počet parkovacích míst u provozovny a dále omezená provozní doba, jež nezahrnuje víkendy. Stejnou provozní dobu má také firma AQUATIS a.s., která představuje našeho největšího konkurenta v nejbližším okolí. Své sídlo má necelé dva bloky od našeho. Rozsahem poskytovaných služeb se velmi blíží těm našim a stejné je to i s cenou. Ovšem právě cena je faktor, který jsme zohlednili při tvorbě naší cenové i reklamní politiky. Firma AQUATIS a.s. má sídlo na Botanické. Co se velkoobjemového tisku týká, lze říci, že přímo v Brně nemáme téměř žádnou konkurenci. Důvodem je bezpochyby skutečnost, že kombinovat copy centrum s velkoobjemovou tiskárnou je nezvyklé, avšak nikoli nelogické. Tato alternativa může být riziková, ale souběžně značně zisková. Opět zde narážíme na souvislosti již dříve nastíněné, tedy nutnost vysoké ochrany dat. 12

14 4.5. Dodavatelé Nyní přistoupíme k volbě strojů a techniky, které budou hrát stěžejní roli a jejichž správný výběr je nesmírně důležitý. Pochopitelně se budeme snažit minimalizovat investiční výdaje a optimalizovat počet a výkon strojů. Podle průzkumu trhu a segmentace zákazníků budeme potřebovat minimálně 1-2 výkonné černobílé kopírky s maximální velikostí formátu A3, barevnou kopírku opět o formátu A3, malou kopírku s počítadlem pro samoobslužné kopírování, plotr pro tisk výkresů, černobílou a barevnou tiskárnu, a skener. Není důvod nakupovat všechny výše jmenované položky samostatně, raději vhodně skombinujeme tiskové i kopírovací funkce v podobě multifunkčních zařízení. Po návštěvě brněnského veletrhu Invex 2001 nás nejvíce zaujala společnost Canon CZ, s.r.o., jejíž stroje se sice nachází na vyšší cenové úrovní, vyznačují se však výbornou kvalitou odrážející moderní technologie a rovněž servisní podmínky jsou pro nás přijatelné. Navíc při odborné diskusi s konzultanty společnosti Canon na brněnském výstavišti na nás zapůsobil jejich nesmírně profesionální přístup, jež mají k zákazníkům. Vedle zcela vyčerpávajících informaci nás ujistili o výhodnosti nákupu všech potřebných strojů právě u nich, neboť v takovém případě můžeme počítat s 5-10% slevou a zvýhodněnými záručními podmínkami. Naše společné jednání vyústilo v doporučení pořídit následující vybavení: Plně multifunkční digitální systém ir 2800 kopírování, tisk, skenování i faxování rychlost výstupu 28 stran za minutu oboustranný tisk bez odkládací přihrádky široký zoom % možnost ukládat soubory přímo na pevný disk třídění, sešívání a volitelná tvorba brožur Tento velmi výkonný stroj plánujeme koupit ve dvou provedeních. Jednou v základní verzi, podruhé včetně doplňkového příslušenství, tedy vnitřní dvoucestné přihrádky, která zajistí, že se dokumenty na výstupu vzájemně 13

15 nepomíchají, finišeru se sešíváním pro tvorbu brožur a děrovací jednotky. Spotřební materiál představují toner s kapacitou kopií a válec s kopiemi. Černobílá kopírka NP 6512 rychlé předehřívání rychlost výstupu 12 stran za minutu zoom % nízké náklady na kopii a snadná obsluha Tato malá kompaktní kopírka se snadným ovládáním plně postačí pro samoobslužné kopírování. Jelikož je tato služba téměř nezisková, nechceme do příslušného stroje investovat zbytečně mnoho finančních prostředků. Na jeden toner vytvoří kopií. Velkoformátová tiskárna BJ-W3000 formát tisku do A0 3 tiskové režimy (draft, normal, enhanced) podavač role a automatický nuž ve standardu spolehlivý systém detekce množství inkoustu podpora MS Windows, Auto CAD a dalších především kreslících programů Za příznivou cenu získáváme vysokou kvalitu tisku a vynikající rozlišení, jež jsou nutné především při tisku výkresů a grafiky, velmi nízkou hladinu hluku a automatické čištění tiskových hlav. Tiskové režimy umožňují volit mezi preferencí rychlosti tisku či jeho kvality. Spotřební materiál představuje tisková hlava a zásobníky s inkoustem. 14

16 Barevná laserová kopírka CLC 1130 kopírování i tisk s mimořádnou věrností a konzistencí barev rychlý tisk 11 barevných a 42 černobílých stran za minutu více použitelných médií vyšší kvalita tisku díky rozlišení dpi a jemnému toneru výkonné síťové schopnosti možnost tisku na tvrdý papír až do 209 g/m 2 Barevný digitální systém špičkové kvality oceněný cenou GRAFIA AWARE dosahuje mimořádných výsledku v oblasti správy barev v kombinaci se všemi možnostmi tisku i kopírování. Vysoké pořizovací náklady by se měly vrátit v podobě relativně levného provozu a souběžně vysoké kvality na výstupu. Spotřební materiál představují fotoválec a dva druhy toneru. Profesionální inkoustová tiskárna BJC barevné tiskové hlavy s možností zdvojení široká škála tiskových médií (tiskové role, hladký fotografický papír, méně kvalitní papír) rozlišení až dpi technologie P-POP a Microfone Droplet Technology Tato tiskárna je skutečnou špičkou mezi inkoustovými stroji. Jednak z důvodu velké zásoby papíru a rozsáhlého spektra tiskových médií, ale především z důvodu technologií, jež se při tisku uplatňují. Přesná regulace objemu inkoustových kapek zajišťuje až 17 barevných odstínů jednoho bodu a dvě tiskové hlavy 6-barevný fotografický tisk. P-POP (Plain Paper Optimized Printing) je moderní technologie společnosti Canon, jež umožňuje kvalitní tisk i na méně kvalitní papír. Před každou kapkou inkoustu se z trysky vystřelí na podložku kapka speciální kapaliny (ink optimizer), která jednak podložku impregnuje, jednak posléze reaguje s inkoustem a zabraňuje jeho rozpíjení. Výsledkem je ostrý a navíc vodovzdorný tisk, vhodný 15

17 například pro plakáty, prezentace a jiné tiskové aplikace se zvýšenými nároky na kvalitu. Jako podložku lze použít nejen méně kvalitní kancelářský papír, ale i novinový nebo dokonce papír se zrněním. Spotřební materiál představují tři různé tiskové hlavy a čtyři barevné tonery. U velkoobjemového tisku je situace podstatně méně predikovatelná. Pořizovací náklady na stroje jsou značné a nemůžeme s jistotou tvrdit, s jak velkým zájmem se ze strany zákazníků setkáme. Samozřejmě potřebujeme, aby byla tiskárna co nejefektivněji využívána, v ideálním případě by se měl počet vytisknutých stran za měsíc blížit doporučované měsíční zátěži. Tiskárnu jsme zvolili laserovou pro vysokou kvalitu tisku, která bude u relativně nižších počtů stran preferována. Vybrali jsme na základě kladných referencí firmu Profiprint s.r.o., která se na prodej velkoobjemových tiskáren specializuje. Byla nám doporučena rychlotiskárna PRINTRONIX L1524, jež se vyznačuje schopností vytisknout 24 stran za minutu s měsíční zátěží stran. Společně s ostatními se vyznačuje možností tisku na klasický nekonečný pás s vodící perforací, což je běžné spíše u jehličkových tiskáren. Tento progresivní způsob tisku zachovává všechny výhody laserového tisku (vysoká kvalita a rozlišení) a přitom odbourává všechny neduhy, které s sebou přináší laserový tisk na samostatné listy (mačkání papíru, nepřesné umístění obrazu na papíře, posun tiskového obrazu během delších tiskových úloh apod.). K tiskárně přikoupíme emulaci PCL5, která zajistí snadnou podporu v operačním systému a především možnost tisku grafiky. Životnost tiskárny se pohybuje okolo 15 mil. stran. Spotřební materiál nutný pro správný provoz představuje developing unit (vyvíjecí jednotka) s životností stran (průměrná výdrž ), OPC (optický válec) s životností (průměrná výdrž ), fuser unit (zapékací jednotka) s životností a toner, jež vystačí v průměru na stran. Záruční servis platí 1 rok zdarma a dále dle uzavřené smlouvy buď včetně náhradních součástí nebo bez (jedná se především o profylaxi neboli čištění). Dále budeme potřebovat trhací automat. Pro naše potřeby postačí HEFTER Systemform M3000 o výkonu (30 cm) formulářů za hodinu. A konečně obálkovací zařízení PFE Automailer 1 Plus pro obálky C5/6 a C5 o maximálním výkonu obálek za hodinu. 16

18 Další nezanedbatelnou položkou bude materiál, tedy především papír různé kvality a formátu. Jako dodavatele jsme zvolili brněnskou společnost Ospap a.s., jež je zaměřena na velkoobchodní prodej papíru všech druhů. Ve formátu A4 budeme odebírat papír REAL COPY holandského výrobce Van Houtum, jež má klasifikaci kopírovací papír bílý třída C v gramáži 80 a 160 g v 500 ks baleních, a papír REAL VISION švédského výrobce StoraEnso s klasifikací kopírovací papír bílý třída A v gramáži 80 g v 500 ks baleních. Druhý jmenovaný je zvláště vhodný pro vysokorychlostní kopírky, laserové a inkoustové tiskárny. Na přání zákazníka při barevném tisku a kopírování poskytneme vysoce kvalitní papír 4CC (výrobcem je opět StoraEnso) v gramážích 90 (500 ks balení), 160 (250 ks balení) a 220 (200 ks balení). Odebírán bude v daleko menším rozsahu než výše jmenované. U formátu A3 bude volba druhu papíru a výrobce v podstatě shodná jako v případě formátu A4. Zvažujeme i odběr recyklovaného kopírovacího papíru, ovšem nejsme si pro zatím jistí zájmem ze strany zákazníků. Pro zajištění kopírování na barevné papíry, budeme odebírat papíry značky MOTIF COLOURS v pastelových a intensivních barvách. Další položkou bude papír pro velké formáty, jež zajistíme v 50 m plotterových rolích od výrobce StoraEnso v šířkách 594, 841 a 914 mm. Pro velkoobjemový tisk odebereme 150 m perforované role v šíři 297 mm. Konečně pauzovací papír nám zajistí francouzský výrobce Canson v 50 m rolích o šíři 61 a 108 cm (u širšího formátu navíc ve dvou gramážích 65 a 95 g/m 2 ). V souvislosti se spotřebním materiálem bychom neměli zapomenout na způsob dodávek. Vzhledem k vlastnictví automobilu kategorie malých přepravních vozů si budeme pro spotřební materiál jezdit sami. Nejpotřebnější položku budou bezpochyby tvořit tisková média, jež dodává brněnská společnost sídlící na ulici Vídeňská. Jako poslední mezi dodavateli zmiňujeme ty, jež nám zajistí vybavení provozovny kancelářským nábytkem. Mezi ně patří společnosti Asko, a.s., EuropaMöbel, a.s. a Globus, k.s. 17

19 4.6. Umístění provozovny Naše provozovna má sídlo na Bayerově 10. Nenacházíme se sice bezprostředně v centru města, ale naši polohu nelze popsat jako nevýhodnou. Ležíme velmi blízko významného dopravního uzlu Lidická Kotlářská, jenž je přímou spojnicí Králova Pole, středu Brna, Lesné a Starého Brna. Jako mladá začínající firma jsme dali přednost velmi podstatné výhodě, kterou je nízký nájem v porovnání s našimi konkurenty. Na úkor této skutečnosti, si můžeme dovolit právě tu cenovou strategii, kterou jsme zvolili. Pro běžného zákazníka, nepoužívajícího osobního automobilu, jsme dostupní městskou hromadnou dopravou. Naše mobilní klientela by mohla narazit na problém s nedostatkem parkovacích míst. Lze snad očekávat že v průběhu dne se uvolní místa po těch nájemnících okolních domů, jež se přepravují do zaměstnání vlastním vozem. Nepředpokládáme, že k nám studenti budou jezdit z centra, jen aby si u nás okopírovali, či nechali okopírovat, jednu stránku. Na druhou stranu jsme si vědomi faktu, že pro přemýšlejícího podnikatele se pětiminutová zajížďka zcela jistě vyplatí. Jak jsme se již zmínili, jsou pro nás právě tito zákazníci segmentem trhu, který jsme se rozhodli dobýt. Sídlo naší provozovny je přibližně uprostřed středně velkého bloku. Je zde dále několik menších obchodů umístěných rovněž v přízemí stejně jako naše provozovna. Takřka naproti nám se nachází Divadelní studio JAMU. Všechny okolní domy jsou obytné a většina obyvatelů dojíždí do práce vlastním automobilem, proto je zde během provozních hodin dostatečný počet parkovacích míst. Je to poměrně klidná čtvrť, proto nemusíme vynakládat další výdaje na různá bezpečnostní opatření. Umístění naší pobočky v přízemí nám umožňuje bez zbytečných výdajů zajistit bezbariérový přístup. Provozovna je koncipována do 3 místností spolu s příslušenstvím (půdorys provozovny je k nahlédnutí v Přílohách). Rozloha 75 m 2 obsahuje místnost pro styk se zákazníky (36,5 m 2 ), pracovnu, ve které bude oddělen shrnovacími dveřmi prostor pro zaměstnance (22 m 2 ), a kancelář vedoucího provozovny (12,5 m 2 ). 18

20 Místnost pro styk se zákazníky bychom chtěli pojmout jako reprezentativní a moderní a přitom vkusně zařízený prostor. Nábytek bude bílý stejně jako stěny, které budou dokreslovány zarámovanými ukázkami plánografického tisku návrhů řešení hotelu na Rooseveltově ulici od Ing. Petra Kuly. Mysleli jsme i na pohodlí našich zákazníků a umístili před přepážku, jež bude rozdělovat místnost asi v jedné třetině, pohodlnou sedačku, aby ti zákazníci, kteří čekají na svoji zakázku, nemuseli po celou dobu pouze stát. Místnost je vynikajícím způsobem prosvětlena dvěma velkými okny, vedoucími právě na ulici Bayerovu. Dbali jsme také na pohodlí zaměstnanců a do prostoru pro ně vyhrazeného jsme taktéž umístili pohodlné posezení spolu s kávovarem a samozřejmě šatní skříň. 5. PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI Všechny služby budeme provádět na počkání, bude-li to možné a bude-li zákazník ochoten čekat. Pokud ne, vyhotovíme zakázku do 24 hodin, případně do 3 dnů u náročnějších prací. V takových případech budou zákazníci předem informováni, aby měli možnost volby a zajistila se jejich maximální spokojenost. Musíme se vyvarovat situací, kdy by byly obě multifunkční zařízení v provozu a zaměstnána po delší dobu, což by znemožnilo v danou chvíli obsloužit ostatní zákazníky. Pokud by se sešlo více velkých zakázek najednou, individuálně se domluvíme se zákazníky, zda raději počkají i delší dobu nebo přijdou znovu později. Vzhledem ke snaze standardizovat poskytované služby a nemožnosti predikovat poptávku zcela přesně, nebudeme (alespoň zpočátku) poskytovat kopírovací a tiskové služby mající charakter doplňkových služeb. Jde především o tisk a kopie na speciální materiály jako tuhý karton, fólie, samolepící papír či fotopapír. Předpokládáme, že tyto služby nebudou příliš žádané a proto budeme jejich plnění řešit klasickým způsobem. Uzavřeme dohodu s jiným copy centrem, pravděpodobně brněnským General Copy, která nám umožní plnění tohoto druhu zakázek jejich prostřednictvím. Zakázky tak samozřejmě ztratí na ziskovosti, ale nebudeme riskovat možnou nerentabilitu. Posílat zákazníky přímo do konkurenčního prostředí se nám nejeví rozumné z pochopitelných důvodů. 19

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Ipsos pro AMSP ČR: Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Září 2015 O výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: Maj/377/2011 č.ev. 1184/2011 I.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

- TISK - KOPÍROVÁNÍ - FOTOGRAFIE - Adámkova 237, Hlinsko 539 01 tel.: 605 865 142, 469 311 433 www.bbshlinsko.cz e-mail: copy@bbshlinsko.

- TISK - KOPÍROVÁNÍ - FOTOGRAFIE - Adámkova 237, Hlinsko 539 01 tel.: 605 865 142, 469 311 433 www.bbshlinsko.cz e-mail: copy@bbshlinsko. - TISK - KOPÍROVÁNÍ - FOTOGRAFIE - Adámkova 237, Hlinsko 539 01 tel.: 605 865 142, 469 311 433 www.bbshlinsko.cz e-mail: copy@bbshlinsko.cz ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ/tisk K realizaci zakázek používáme stroj

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

CENÍK. reprografických prací a spotřebního materiálu

CENÍK. reprografických prací a spotřebního materiálu CENÍK reprografických prací a spotřebního materiálu Dejvická 29 Provozní doba : Praha 6 po pá 8 00-18 00 Tel.: 224 313 118 so 8 30-12 30 Fax : 233 326 381 e-mail : dejvice@mpcopier.cz www: www.mpcopier.cz

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

RYCHLOST KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MNOŽSTEVNÍ SLEVY

RYCHLOST KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MNOŽSTEVNÍ SLEVY Firma Verso CZ s.r.o. je vybavena nejmodernější technikou na zpracování dokumentů. Naše stroje umožňují nejen možnost digitálního černobílého a barevného kopírování, ale také tisku ze souborů a digitalizaci

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

A centrum Kladno s.r.o.

A centrum Kladno s.r.o. A centrum Kladno s.r.o. Na Stráni 2588, 272 01 Kladno GPS 50 8'45.31"N, 14 5'40.50"E www.acentrum.cz zakazky@acentrum.cz tel. 312 256 000 603 900 001 606 900 000 fax 312 256 001 Ceník kopírovacích služeb

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Nabídka péče o tisková zařízení

Nabídka péče o tisková zařízení Nabídka péče o tisková zařízení Z+M servis, spol. s r.o., Obsah: - základní údaje o společnosti, - představení společnosti a služeb - náhradní plnění, - výpůjčka tiskových zařízení do bezplatného nájmu,

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Nákup multifunkční tiskárny pro reprografické služby knihovny

Nákup multifunkční tiskárny pro reprografické služby knihovny Nákup multifunkční tiskárny pro reprografické služby knihovny Veřejné výběrové řízení Zjednodušené podlimitní řízení Ondřej Douša 28.1.2014 Obsah 1. Identifikace zadavatele... 2 2. Vymezení předmětu zakázky...

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX 2006 MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX Ocenění za nejlepší firemní image roku 2005 Vše v jednom pro menší kancelář Multifunkční síťový přístroj KX-FLB853EX, který funguje jako vysokorychlostní laserový

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ

CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21% Černobílé velkoformátové kopírování a tisk, formát A0 Formát normalizovaný rozměr (šířka x výška v mm) Kopírování Účtujeme počet formátů

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Provozní doba PO-PÁ 7 00-12 00 13 00-16 00 Příjem zakázek: Příjem objednávek: Hlášení oprav: Ceny bez DPH 21% pokud není uvedeno jinak.

Provozní doba PO-PÁ 7 00-12 00 13 00-16 00 Příjem zakázek: Příjem objednávek: Hlášení oprav: Ceny bez DPH 21% pokud není uvedeno jinak. I-SERVICES s.r.o. Budějovická 103 IT technik 1 Martin Illich 39701 Písek 736655101 Tel.: +420 389822500 IT technik 2 Ivan Kloud Mob.:+420 603465891 603465892 Provozní doba PO-PÁ 7 00-12 00 13 00-16 00

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

DIGITÁLNÍ ČERNOBÍLÁ KOPIE A TISK A4 - A3

DIGITÁLNÍ ČERNOBÍLÁ KOPIE A TISK A4 - A3 DIGITÁLNÍ ČERNOBÍLÁ KOPIE A TISK A4 - A3 A4 A3 jednostr. oboustr. jednostr. oboustr. 1-99 ks 2,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč 6,00 Kč 100-249 ks 1,80 Kč 2,80 Kč 2,80 Kč 5,60 Kč 250-500 ks 1,60 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název Dvořák - střechy s.r.o. IČ 27536459 DIČ CZ27536459 datum vzniku 02.04.2008 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 02.05.2008 nespolehlivý plátce

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více