Barroso v OSN: Unie chce stabilizovat klima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barroso v OSN: Unie chce stabilizovat klima"

Transkript

1 Infolinka INZERCE Vladimír Špidla s českým eurokomisařem hovoříme o rovných příležitostech žen Evropan, str. 5 Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 číslo 9 / 2007 ročník 4 cena 15 Kč SLOVO Barroso v OSN: Unie chce stabilizovat klima INZERCE Petr Gandalovič, ministr zemědělství Evropská zemědělská politika se bude projevovat zejména v dlouhodobém časovém horizontu v souvislosti s tím, jak bude EU postupně odbourávat ochranu jednotlivých zemědělských sektorů, např. reformou společné tržní organizace cukru, rovněž připravovanou reformou u ovoce, zeleniny, vína a škrobu. Tyto reformy jsou vyvolány požadavky států WTO, kde státy s vysokou zemědělskou produkcí převážně méně ekonomicky rozvinuté usilují o vyšší přístup na trh EU. V zájmu vyspělých států je zvýšit prodej své průmyslové produkce a dojít ke společné dohodě. Obtížnost vyjednávání spočívá ve vyváženosti ústupků jednotlivých ekonomických bloků a samotných států. Budoucí vyšší podíl levných potravin ze třetích zemí na trhu EU nutně nemusí znamenat jejich vyšší cenu oproti současné. Na současný a krátkodobý vývoj trhu potravin v ČR má kromě světové poptávky po potravinách mnohem větší vliv úroveň sklizně zemědělských produktů v ČR a dnes také v zemích EU. Příkladem jsou letošní ceny obilí, které významně vzrostly z důvodu minimálních zásob obilí v EU a opakovaně nižší sklizně ve srovnání s obvyklou sklizní v předchozích letech. Odlišnost stejné situace před vstupem ČR do EU je ovlivněna rychlejším nárůstem cen obilí vzhledem k nákupu obilovin v ČR německými, polskými aj. obchodníky. Obdobně vyšší vývoz mléka, dobytka a vyšší dovoz výrobků z mléka a masa ovlivňuje více ceny potravin, ne však vždy směrem nahoru. Nárůst cen obilovin může vyvolat nárůst ceny masa a mléka zemědělských výrobců a následně se může projevit i v konečné ceně potravin. Lze však předpokládat, že obchod tento skok ztlumí a nárůst cen bude menší a postupný. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso přednesl na půdě OSN v New Yorku plány Evropské unie na snížení emisí a stabilizování klimatu. Před unáhlenými závěry a drastickými opatřeními naopak varoval v rozpravě český prezident Václav Klaus. Podle něho by každá země měla mít vlastní program, jak se stavět k důsledkům případných klimatických změn. fotoarchiv OSN: Paulo Filgueiras České děti tloustnou, EU přijde s novými výživovými dávkami PRAHA České děti jedí ve školních jídelnách méně zdravě než jejich vrstevníci v jiných státech Evropské unie. To by se mělo v blízké době změnit, do konce roku by měla Unie stanovit výživové dávky, snížit by se měl přísun bílkovin. Zastavit by se tak mohl trend, kdy vzrůstá počet obézních dětí. Už dnes má v České republice potíže s nadváhou každý sedmý školák ve věku od pěti do sedmnácti let. Čím se děti v jídelnách stravují? Podle některých informací jim je předepisován až třikrát větší přísun bílkovin než v jiných zemích Evropy. Maso mají žáci na talíři čtyři dny v týdnu. Kvalitně se často nestravují ani doma. Větší část rodičů si doposud neuvědomuje důležitost správné skladby stravy, a proto nejsou ani připraveni akceptovat odborná doporučení. Nejúčinnější nástroj lze proto hledat v osvětě, ve zdravotní výchově zaměřené na širokou veřejnost, řekl EN poslanec Evropského parlamentu Milan Cabrnoch. Podstatně méně bílkovin mají ve stravě děti ze sociálně slabších rodin. Bílkoviny jsou prostě dražší, vysvětloval EN poslanec Parlamentu ČR David Rath. Evropské horizonty Zdeňka Velíška Přestože děti většinou konzumují domácí stravu, hrají jídelny v jejich stravovacím řádu důležitou roli. Správná výživa ve školním věku má velký význam pro zdraví jako takové, pro vytvoření imunity, kostry, svaloviny a dalších tkání, ale stejně tak pro vytváření dlouhodobých návyků a stravovacích stereotypů, doplnil Cabrnoch. (pokračování na straně 3) Důvody pro zahraničněpolitické unisono Evropské unie Ještě letos má Evropská unie spolurozhodovat (se Spojenými státy a Ruskem) o tom, zda Kosovo má být nezávislé, jinými slovy, zda Srbsko má přijít o část svého území. Bude to pro EU okamžik velké zodpovědnosti. Nejen pro závažnost takového rozhodování, ale také proto, že stane-li se Kosovo nezávislým, má nad jeho dalším vývojem převzít kontrolu právě Evropská unie. V době předpokládaného rozhodování o Kosovu ještě nebude Unie mít svou novou smlouvu o reformě, kterou si Publicistika: str. 4 Ženy v politice Dostat do politiky více žen není jednoduché. Jaké metody a zkušenosti mají ženy v různých zemích Evropy i ve světě probírali účastníci mezinárodní konference, kterou pořádalo Fórum 50%. Většina se shodla na dočasné potřebě kvót. Vstup ČR do Schengenu: str.7 Radost i obavy Podle průzkumu se většina obyvatel České republiky těší na zjednodušené cestování po vstupu do schengenského prostoru. Obavy ale mají například celníci, starostové příhraničních obcí nebo ochránci přírody. Ti očekávají zvýšenou vlnu turismu v chráněných oblastech. v hrubých rysech načrtla na červnovém summitu a kterou teď dopracovává mezivládní konference. Má se jí to podařit do druhé půlky října, ale pak má být smlouva ještě ratifikována. To nemusí být ve všech zemích EU jednoduché, jak už se Evropa jednou přesvědčila. Uplyne tedy ještě hodně vody ve Visle, Vltavě či v Temži, než si vlády sdružené v Unii pořídí nástroj, který je pak bude nutit mluvit jedním hlasem a uplatňovat na mezinárodní scéně jednotnou vůli, tak jak se od padesát let starého organismu s takovou současnou ekonomickou i demografickou váhou očekává. Existuje mnoho problémů, které by si žádaly, aby Evropská unie disponovala autoritou jednolitého kontinentálního celku hned, bez prodlení. Bylo by to nanejvýš potřebné například ve všem, co je spojeno s energetickou bezpečností Evropy. A s tou je zejména spojena otázka vztahů EU k Rusku. V posledních měsících a týdnech už to nejsou jen Nicolas Sarkozy a evropský ekonomický tisk, kdo poukazuje na to, že respektovat důsledně zásadu volné soutěže i tehdy, kdy se do strategických odvětví, jako je energetika, dere kapitál spojený téměř nepokrytě se státní mocí a s její zahraniční politikou, může mít za následek ztrátu politické autority Unie a jejích členů. Tím spíš, když za transakcemi stojí politický zájem takové velmoci, jakou je Putinovo Rusko. Naštěstí EU nezůstává tak docela v hypnotickém spánku. Její Evropská komise (podle Financial Times ze 30.8.) dává v tajném pracovním dokumentu členským vládám k úvaze sérii opatření k omezení vstupu zahraničního kapitálu do odvětví energetiky zemí EU. A tandem Merkel- -Sarkozy vyjádřil unisono obavy z úmyslů vysoce centralizovaných ekonomik, jako jsou ruská a čínská (FT ). V zápětí pohrozil Putin odvetou, jestliže USA a Evropa omezí vstup zahraničního kapitálu (rozuměj ruského kapitálu) do svých ekonomik (rovněž FT ). Jak to tak vypadá, globalizace nezabránila polarizaci. Aspoň ne polarizaci protichůdných ekonomických systémů, liberálního a centralizovaného. Jen ten druhý z nich umožňuje využívat téměř nepokrytě sílu ekonomických obrů k realizaci zahraničněpolitických ambicí. I ČEZ se proti tomu pojišťuje spojením s maďarskou MOL. Měla by to tedy udělat také Unie jako celek.

2 2 ČESKÁ REPUBLIKA A EVROPSKÁ UNIE Od září tankujeme bio Eurocentra informují Program rozvoje venkova ČR (PRV) na období PRV patří k nejvýznamnějším podporám, které směřují ze zdrojů Evropské unie na český venkov. PRV je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), který není strukturálním fondem, proto ani PRV není součástí Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Cílem PRV je rozvoj venkovského prostrou formou trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení kvality života na venkově, zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a potravinářství. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání (především nezemědělské), vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel venkova. Program rozvoje venkova se člení do čtyř základních os: Osa I zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa II zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV leader PRV je jediným programem nového rozpočtového období , jehož znění bylo již v červenci schváleno Evropskou komisí s velkým předstihem před ostatními programy. Na toto sedmileté období je vyčleněno z rozpočtu EU přes mil. eur a ze státní rozpočtu bude poskytnuto 800 mil. eur (celkově mil. eur). Kolo prvních výzev bylo ukončeno na konci července. Celkem bylo přijato projektových žádostí. Druhé kolo příjmu žádostí odstartuje v druhé polovině září. Ministerstvo zemědělství již zveřejnilo opatření, kterých se bude vyhlášení výzvy týkat. Konkrétně jsou to: I.1.2. Investice do lesů I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktů I.1.4 Pozemkové úpravy I.3.1 Odborné vzdělávání a informační činnost III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy záměr a) III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3 Podpora cestovního ruchu III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1 Vzdělávání a informace IV.1.1 Místní akční skupina Cílovou skupinou těchto opatření je široká skupina příjemců. Zahrnuje zemědělské i nezemědělské podniky, začínající podnikatele, fyzické osoby, složky veřejné správy, orgány státní správy, obce, svazky obcí, místní akční skupiny, dle požadavků jednotlivých opatření. Žádosti jsou přijímány na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) příslušných pro místo realizace projektu. Kontakty na jednotlivá regionální pracoviště naleznete na webových stránkách STAV VYJEDNÁVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ A VYHLÁŠENÉ VÝZVY V minulém čísle jsme se zmiňovali o úspěšném schválení Národního strategického referenčního rámce (NSRR) Evropskou komisí. Nyní se čeká na schválení jednotlivých znění operačních programů. Lze říci, že nejdále v přípravě je Operační program podnikání inovace ministerstva průmyslu a obchodu ( který přijímá žádosti o dotaci již od března. Z tématických operačních programů můžeme dál jmenovat Operační program životní prostředí ( který přijímá žádosti od 3. září tohoto roku. Ze 7 Regionálních operačních programů (ROP) se zdá být nejpřipravenější ROP Moravskoslezsko ( protože na konci minulého týdne zveřejnil svou první výzvu. V jeho šlépějích kráčí také ROP Severovýchod ( jehož řídící orgán avizuje vyhlášení výzvy 17. září. V obou případech půjde podpora především na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci silnic II. a III. třídy. Projekty budou přijímány na všech Územních odborech realizace projektu. Podstatně hůře co do míry připravenosti jsou na tom operační programy financované z Evropského sociální fondu ( tj. OP Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci ministerstva práce a sociálních věcí a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v gesci ministerstva školství, tělovýchovy a sportu (MŠMT). Co se posledně zmíněného programu týká, plánuje k němu MŠMT uspořádat opět ve spolupráci se sítí Eurocenter II. vlnu školení, která by měla jít ruku v ruce s vyhlášením I. výzvy z tohoto OP. Otevření ostatních OP bychom se měli dočkat do konce tohoto roku. Přehled všech aktuálně vyhlášených výzev zveřejňujeme na portále Euroskop.cz v sekci strukturální fondy. PRAHA Evropská unie vyžaduje po členských státech nahrazení části fosilních paliv biopalivy. Ty však postupně zdraží benzin a navíc není jisté, jak na ně budou reagovat automobily. Výrobcům vozů se používání biopaliv nelíbí, obávají se rychlejšího opotřebení motorů. Deklarují, že pokud dojde k poškození, majitel auta se nemá obracet na ně, o náhradu má žádat stát. Senátoři už na začátku června schválili novelu o ochraně ovzduší. Stanovili dvouprocentní podíl biosložky v pohonných hmotách. Pro rolníky je to dobrá zpráva, přesto by mohl být podíl biopaliv ještě vyšší, konstatoval prezident Agrární komory Jan Veleba. Od 1. září tak řidiči na benzinových pumpách tankují palivo, doplněné dvěma procenty biosměsi. Podle vládního návrhu od ledna 2009 bude v benzinu a naftě 4,5 procenta biopaliv, do roku 2020 se má jejich podíl v zemích Unie zvýšit na deset procent. Pro spotřebitele je nové palivo špatnou zprávou jejich automobily budou sice šetrnější k životnímu prostředí, na druhou stranu je biosložka drahý produkt, který zvýší ceny benzinu. Ceny vyšší budou, netají se ministr zemědělství Petr Gandalovič. Evropská unie k přimíchávání metylesteru nebo jiných tuků přistoupila kvůli ochraně klimatu a snižování závislosti na dodávce ropy ze zahraničí. Obává se ropného zlomu a navíc pracuje s tím, že země, které ropu dovážejí, nemají stabilní politické systémy. Nevýhodou je skutečnost, že jakmile příměs biosložky přesáhne pět procent, bude mít její přítomnost negativní vliv na funkci a životnost vozů. U novějších motorů totiž hrozí, že se z bionafty začnou vyčleňovat látky, které se usadí ve filtrech nebo jiných součástech automobilů. Problém by měla vyřešit nová generace vozů výrobci už budou s novou příměsí počítat a přizpůsobí tomu vlastnosti nových modelů. Jan Štifter Nová velvyslankyně v Bruselu Milena Vicenová bude novou velvyslankyní České republiky při Evropské unii a vystřídá tak ve funkci Jana Kohouta (ČSSD). Toho se vláda rozhodla odvolat na konci července s odůvodněním, že nový šéf bruselské mise by měl mít dost Grand Opening nastartuje Czech Point PARDUBICE/BRUSEL Už za pár dní se slavnostně představí Czech Point bruselské sídlo, ve kterém se společně prezentuje Česká republika a její kraje. Adresa Trone 60 se slavnostně rozjede 11. října. Český dům bude otevřen slavnostně v rámci programu Grand Opening, účast už přislíbili vrcholní čeští politici včetně premiéra Topolánka, uvedla mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová. Odpolední program oživí skupiny Čechomor, Děda Mládek Illegal Mand či zpěvačka Iva Frühlingová. Stovkám pozvaných hostů se budou prezentovat jednotlivé kraje, které mají své kanceláře v domě na jedné z nejvýznamnějších bruselských ulic. Je mezi nimi i Pardubický kraj, doplnila Nohavová. Ne všechny kraje se však rozhodly svou přítomností projekt společného sídla podpořit. Jihočeši změnili v září adresu bruselské kanceláře, do Czech Pointu se ale nenastěhovali. Czech Pointu využily zejména regiony, které nově přicházejí do Bruselu. My jsme upřednostnili nabídku Středočeského kraje, navíc máme k dispozici prostornou kancelář, zasedací místnost a možnost pořádat kulturní akce ve společných prostorách. To vše v budově na výhodném místě, popsal Petr Šebek, ředitel kanceláře. Jihočeši se nastěhovali do prostoru, který sdílí se Středočeským a Libereckým krajem. Podle některých hejtmanů však podobný postup není šťastný, už kvůli plánovanému předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, kdy chce Česká republika vystupovat jednotně, by podle nich bylo lepší využití adresy Czech Pointu. Je naší povinností, abychom v rámci předsednictví vystupovali jednotně. My v Českém domě víme, že pokud jeden z krajů sídlí jinde, je méně viditelný než pod praporem České republiky, řekl hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. Ovlivňovat činnosti institucí v Bruselu je snazší, pokud je na jedné straně více partnerů, kteří sídlí na stejné adrese a pod jednou střechou, přitakal také vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Jan Štifter Evropa bez hranic a digitální propasti PRAHA - Konference s názvem Evropa bez bariér - informační společnost se konala na začátku září v Evropském domě v Praze a pořádala ji společnost ANO pro Evropu. Předsedkyní občanského sdružení je Monika MacDonagh-Pajerová, která byla zároveň moderátorkou akce. času na přípravu českého předsednictví EU v první polovině roku Kohoutův mandát by vypršel až v květnu 2008, ale Vicenová jej vystřídá již do konce letošního roku. Milena Vicenová v současné době působí jako generální sekretářka na ministerstvu pro místní rozvoj a má na starosti hlavně čerpání finančních zdrojů z EU. V první vládě premiéra Mirka Topolánka zastávala jako nestraník od září 2006 do 9.ledna funkci ministryně zemědělství. (eku) Snaha o debaty o ideální Evropě, o vytvoření prostoru pro různé diskusní platformy, se projevila i v případě této konference, jíž se účastnili ti nejpovolanější. Úvodní slovo obstarala Irena Moozová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Pavlína Bartoňová, ředitelka Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Poté se vystřídali u mikrofonu Ivan Wilhelm, vládní zmocněnec pro evropský výzkum, Dana Bérová, bývalá ministryně informatiky ČR, Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti či Eduard Kožušník, projektový manažer estat.cz, a další neméně významní řečníci. Diskuse, která měla jasné a poměrně nosné téma, se v závěru rozšířila na nejrůznější dílčí myšlenky, které s daným tématem souvisejí, se nesla v pozitivním duchu rozšiřování Evropy bez bariér, nicméně i v souvislosti s takzvanou digitální propastí (Digital Divide). Evropský parlament totiž navrhuje zvláštní opatření, která by zamezila negativním společenským dopadům, novým formám vyloučení ze společnosti vlivem digitalizace. Navrhuje národní opatření, která by měla zajistit rovnováhu v nabídce služeb tak, aby byly pro občany přínosem, nikoli přítěží. Uskutečňování národních opatření by mělo předejít propasti, která vzniká tam, kde existuje výrazný rozdíl mezi přístupem k informačním technologiím jednotlivých skupin obyvatelstva. Považuje za důležité, aby se informační společnost rozvíjela jako celek po společenské, regionální, kulturní a jazykové stránce. Přítomnost zástupců nejrůznějších sfér společnosti potvrdila, že pojem digitální propast je v případě České republiky více než sporný a vývoj je nastaven k využití potenciálu, jež v sobě naše republika skrývá. Řešení dílčích problémů je zárukou, že se vydala správným směrem a zájem o debaty potvrzením svobodně se rozvíjející občanské společnosti. foto: Vlastimil Růžička (vru)

3 TÉMA MĚSÍCE 3 České děti tloustnou, EU přijde s novými výživovými dávkami (pokračování ze strany 1) VÍT: SITUACE NENÍ TAK ŠPATNÁ České děti kynou. Republika se v zastoupení tlouštíků dostala už na druhé místo Unie, každý sedmý český školák ve věku mezi pěti a sedmnácti lety má dnes nadváhu. Jsou na vině také veřejné jídelny? Podle hlavního hygienika ČR Michaela Víta zatím není situace v porovnání s dalšími státy Unie tak špatná. Sám Vít se podílel na vyhlášce ministerstva školství z roku 2005 o školním stravování. Děti nejsou ministerskými vyhláškami nuceny jíst obrovská množství živin. Výjimkou jsou volné tuky, kde je uvedena pouze hranice horní, kterou lze jen snížit, popsal pro EN hygienik Michael Vít. Obává se negativní kampaně školních stravoven na děti. Pokud se na jejím základě děti odhlásí a přestanou je navštěvovat, můžeme na základě bohatých zkušeností předpokládat, že se jejich stravovací návyky nezlepší, ba naopak. Základem jejich jídelníčku se nejspíše stanou pokrmy rychlého stravování o velmi nízké nutriční hodnotě či různé cukrovinky, domnívá se Vít. CABRNOCH: CO JE UNII DO TOHO? Zasáhnout do jídelníčku dětí by měla Evropská unie. Podle europoslance Jaroslava Zvěřiny Unie nemůže v podobných záležitostech vydávat tvrdé právní normy, nabídne členským státům doporučení. Česká republika se předpisům zřejmě podřídí. Unie by měla aktualizované výživové dávky stanovit ještě v letošním roce. Snaha Unie usměrňovat stravování Evropanům však vadí i některým poslancům Evropského parlamentu. Unie se bohužel realizuje v mnoha oblastech, které souvisejí s jejím pravým smyslem hodně volně. Obávám se těch, kdo mají pocit, že z nějakých důvodů mohou rozhodovat o životech těch druhých, kroutí hlavou Cabrnoch. Instituce Unie a především vlád jednotlivých členských zemí by se měly více soustředit na naplnění čtyř základních svobod Unie. Tím pomohou vytvořit z EU společenství, které přinese výhody občanům. Jinak se Unie stane prostorem, ve kterém se nejrůznější skupiny snaží prosadit své představy o životě, převážně o životě jiných, uzavřel Cabrnoch. UNIE PŘIPUSTILA NEDOSTAČUJÍCÍ HYGIENICKÉ NORMY V tuzemských jídelnách se v posledních letech rozšiřují infekce. Například v Českých Budějovicích se v jedné z vývařoven před rokem objevila salmonelóza, které podlehli tři lidé důchodového věku. Policie případ odložila, viník nebyl nalezen, což se stává praxí i v jiných případech. Na vině je podle odborníků především nekvalitní legislativa Evropské unie. Kdysi platila povinnost uschovávat vzorky potravin. Po dobu osmačtyřiceti hodin jídelny musely skladovat poživatiny, ze kterých byl pokrm připraven. To bylo ale zrušeno, je to chyba, říká českobudějovický hygienik Václav Dvořák. Důvody odstranění povinnosti skladovat potraviny jsou podle něho jasné, vinu svádí především na lobbismus. Skladování stojí peníze a drahé jsou jak potraviny, tak energie. Upuštěno od toho bylo ještě před rokem Vyhláška číslo 107 /2001 zachovávala povinnost už jen pro vojenské útvary, norma 137/2004 to pak v roce 2004 zrušila úplně. Vyhláška č. 137/2004 byla o dva roky později opět přepracována. Drtivá většina dobrých nařízení byla úplně vypuštěna, listuje Dvořák vyhláškou, ve které jsou vyznačeny zrušené body. Je jich víc než těch, které nový přepis zachoval. Značnou benevolenci pak připustilo Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 z dubna Do českého právního řádu byl implantován model, který tuzemskému prostředí nestačí. Chápu, že evropští politici měli potřebu skoncovat s nedostatečnými hygienickými návyky v některých členských zemích, ale u nás je situace jiná, norma nás posunula o několik kroků zpět, upozorňuje Dvořák. ilustrační foto: Miloš Kolesár Jaká je dnes běžná praxe? Podle dnešních možností je kupříkladu v pořádku, pokud používáte tuhé mýdlo, které po omytí rukou několika lidmi je plné bakterií. Nebo v případě ručníků, objevila se snaha vrátit se k látkovým, ale ve stravovacích zařízeních je více než nutné osušovat ruce hygienicky. Dokážu vám, že po jedné hodině používání látkových utěrek je jejich obsah podobný hadru na podlahu, varuje hygienik. Jan Štifter ANKETA Jak vaše stravování ovlivnily školní jídelny? Michal Lukeš ředitel Nár.muzea Školní jídelny moje stravováni ovlivnily zásadním způsobem. Na univerzální hnědé omáčky tzv. UHO a buchtičky se šodó se jednoduše nedá zapomenout. Jiřina Šiklová socioložka a publicistka V době mé školní docházky nebyly školní jídelny pro děti. Později, když jsem byla na gymnáziu, tak již byly, ale směly tam chodit pouze děti z rodin, ve kterých byla matka zaměstnána. Školní jídelny znám přes své děti a zkušenosti s nimi jsou negativní. Nejméně třetinu jídel, které tam byly, děti nejedly nebo skoro nejedly. Také jim vadilo, že musely dojídat, a tak se tehdy všechny děti učily vlastně plýtvat jídlem. Kolínka se házely do WC, jiná jídla stlačovala talíři na sebe, aby to nebylo vidět a pod. Spíše to byla ne kultura stolování. Petr Fejk ředitel ZOO Praha Jiří Grygar astrofyzik Většinou negativně. Od těch dob mám dodnes averzi k některým jídlům, kterým se v jídelnách nedařilo. Dršťková polévka, koprová omáčka, prejt či hrachová kaše mi již po pouhém vyslovení spolehlivě způsobují vyrážku. Nejhorší bylo, že ať to bylo cokoli, všechno jsme museli povinně dojíst. Doufám, že dnešní školní jídelny jsou už jinde. Nijak; řídil jsem se zásadou: Jez doma, co máš a jinde, co ti dají. Ivan Štampach religionista Ve školní jídelně jsem se stravoval mezi léty 1953 až 1963, pak další roky v menze. Tehdy, stejně jako dnes,se tam vařilo levně a proto nekvalitně. Pamatuji také, že jsme dostávali školní svačinu zadarmo. Byl bych rád, kdyby se školákům ze sociálně slabých rodin i dnes pomáhalo se stravováním. Výběr surovin a jejich zpracování je v těchto institucích špatný dodnes. Na jedné z vysokých škol, kde jsem zaměstnán, jsem zpočátku chodil na obědy do menzy za opravdu levnou zaměstnaneckou cenu. Jídlo bylo víc ošizené, než před pár desetiletími. Přispívalo to ke zeštíhlení, ale chyběla např. zelenina, ovoce, maso bylo převážně červené. Myslím, že podobné to je i v jídelnách základních a středních škol. Mé dnešní stravovací návyky to neovlivnilo. Jím málo maso, pokud tak bílé, a jím hojně zeleniny a trochu ovoce. Když si to mohu dovolit, kupuji biopotraviny. ŠPANĚLSKO Školní jídelny napravují stravovací prohřešky Zdálo by se, že Španělé, jejichž zemi si většina lidí spojuje se Středozemním mořem a tudíž s typickou středomořskou kuchyní bohatou na rybí pokrmy, množství zeleniny a olivového oleje, nebudou mít problémy s obezitou. Pravý opak je pravdou. Podle nedávno provedeného výzkumu je nadváhou postiženo až 40 % dětí a mladých ve věku od 2 do 24 let. Z toho 14 % trpí skutečnou obezitou a zbývajících 26 % dětí a mládeže váží více, než by mělo. A tato neblahá statistická čísla se rok od roku zvyšují. Středomořská strava totiž není charakteristická pro celé Španělsko. V centrálních a horských oblastech se například ve zvýšené míře konzumují tučná vepřová i hovězí masa. Takové asturské národní jídlo fabada, které se připravuje ze speciálních bílých fazolí, klobás, jelit, prorostlého bůčku a špeku je doslova energetickou bombou. Nešvarem je, že Španělé tradičně téměř nesnídají. Jediné, co před odchodem z domova dostanou do žaludku, jsou sušenky a šálek čaje či kávy. Jejich první jídlo tvoří až jakási svačina před obědem, který je oproti našim zvyklostem posunut na mnohem pozdější dobu. Není jistě náhoda, že tato svačina se nazývá tentempié, což doslova znamená abych se udržel na nohách, tedy abych hlady nepadl. Dalším prohřeškem je zvyk jíst pozdě večer či spíše až v noci, a ne málo dva chody plus nezbytný moučník. Do Španělska začínají i přes občasné protesty obyvatel pronikat nejrůznější nadnárodní fast foody a pekárny s tučnými krémovými pekárenskými výrobky, bollerías, najdete na každém kroku. Kdo by odolal? Nenasnídané dítě stěží. Neradostnou situaci v tradičních stravovacích zvyklostech Španělů se do jisté míry snaží řešit síť školních stravovacích zařízení, jejichž provozování je v kompetenci každé autonomní oblasti a řídí se přísnými pravidly a hygienickými předpisy, které správa příslušné autonomie pro danou teritoriální oblast vydává. Tak třeba zákon o školním stravování provincie Madrid (Comunidad de Madrid) stanovuje jednotnou cenu školního oběda pro danou oblast 4,16 eur (školní rok 2006/2007). Kompetentní komise při vzdělávacím odboru správního úřadu také vyhotovuje jednotné nutriční tabulky, které jsou provozovatelé školních stravovacích zařízení povinni dodržovat. Při přípravě jídel se nesmí používat majonéza a krémy, nesmí se podávat kupované pekařské výrobky. Školní stravování mohou poskytovat jen autorizované vývařovny, jimž autorizaci uděluje zmíněná komise. Získat autorizaci není jednoduché. Vývařovny musejí mít homologovanou gastrotechniku, jídla POHLED ZA HRANICE musí poskytovat po všechny dny, kdy probíhá vyučování, a to nejméně po dobu dvou souvislých hodin. Podle zákona mají rodiče právo znát jídelníček svých ratolestí na měsíc dopředu. Pokud některé dítě kvůli onemocnění musí držet dietu a rodiče chtějí, aby se stravovalo ve školní jídelně, je provozovatel jídelny povinen mu dietní jídlo připravit. Pokud si dítě dietní stravu přinese z domu, může k jeho konzumaci za určitý poplatek využít zařízení jídelny. Školy mají zase za povinnost vyčlenit jednoho stálého pedagogického pracovníka, který během oběda na žáky nejen dohlíží, ale zároveň je i vychovává. Společné obědy mají ze zákona plnit i sociálně výchovnou funkci. Při obědě probíhá speciální program, během něhož by se žáci měli naučit zásadám správného stolování, základům správné výživy, ohleduplnosti a pomoci mladším spolužákům. Anna Tkáčová

4 4 PUBLICISTIKA Ženy musí být dvakrát lepší než muži, aby dosáhly stejné pozice, říká Maria Rauch-Kallat, bývalá rakouská ministryně životního prostředí PRAHA/BRUSEL - V českém i evropském politickém prostředí je stále nedostatek žen. A zvyšování jejich podílu na rozhodování je velmi dlouhodobý proces. Na tom se shodli snad všichni účastníci a účastnice mezinárodní konference s obšírným názvem Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů, která se konala v pražském Lichtenštejnském paláci. Ta byla součástí iniciativy Evropský rok rovných příležitostí pro všechny. EUROPOSLANKYNĚ ZMĚNILA NÁZOR Když jsem před několika lety kandidovala do Evropského parlamentu, mé stanovisko bylo jednoznačné: Ne, nejsem pro kvóty. Já se do politiky dokážu dostat sama a nepotřebuju žádné berličky. Dnes se za to stydím. Jsem přesvědčená, že ženy, které jsou proti kvótám a zastávají jejich nepotřebnost, jednají sobecky a krátkozrace. Závažnost a nutnost podpory žen jsem si uvědomila až v Evropském parlamentu. Těmito slovy uvádí Jana Hybášková publikaci Více žen do politiky? Samozřejmě! Ale jak?, která pojednává právě o snad nejspornějším nástroji podpory vstupu žen do politiky. I když nyní ani toto téma není tak horké, jak bývalo. Podle letošního průzkumu občanského sdružení Fórum 50 % totiž tvrdé kvóty (určitý počet funkcí musí být podle zákona obsazen ženami) podporuje 39 procent dotázaných a tzv. měkké kvóty (dobrovolné kvóty např.jednotlivých stran) dokonce 57 procent respondentů. O kvótách i o svých praktických zkušenostech z politiky hovořily na konferenci kromě Jany Hybáškové například Janet Veitch, bývalá ředitelka Britského výboru pro otázky žen, Maria Rauch-Kallat, bývalá rakouská ministryně životního prostředí, Sonja Lokar, slovinská socioložka, Nomsa Dube, velvyslankyně Jihoafrické republiky v ČR a Lenita Freidenvall ze Švédska, která je přední odbornicí na politickou participaci žen, volební procesy a kvótní systémy. SKROMNOST JE NA PŘEKÁŽKU Maria Rauch Kallat mimo jiné zmínila, že velkou překážkou větší účasti žen na politickém dění je jejich vrozená skromnost. Když jsem si jako ministryně vybírala spolupracovníky, tak se mi stalo pouze jednou, že by muž odmítl mou nabídku. Zato ženy měly většinou velké pochybnosti, jestli mají dostatečnou kvalifikaci, jestli práci zvládnou Ovšem poté, co funkci po dlouhém přesvědčování přijaly, tak se osvědčily naprosto skvěle. Ženám prostě chybí mužské sebevědomí a jejich ne vždy oprávněná sebejistota. Lenita Freidenvall zase poukázala na fakt, že největší zastoupení žen v politice, blížící se k padesáti procentům, je ve Rwandě, následuje Švédsko a Finsko. Česká republika pak se svými zhruba patnácti procenty žen v Poslanecké sněmovně a v Senátu zaostává přibližně o 9 procent za evropským průměrem. ŽENY ZÍSKÁVAJÍ VOLIČKY Janet Veitch vysvětlila v zajímavém příspěvku, jak se v roce 1997 dostalo v britské Labour Party k moci víc žen. Tento Big Jump způsobil fakt, že labouristé měli v roce 1997 malou podporu žen. Aby se ji povedlo zvýšit, bylo nutné dostat do politiky víc žen, aby se měly voličky s kým identifikovat. V tomto případě tedy nebyly nutné kvóty, což je ideální stav. K tomu se ovšem v českém prostředí budeme dlouho propracovávat. Nesmíme zapomínat na fakt, že kvóty mají být pouze dočasným opatřením. Až dosáhne zastoupení žen určitého procenta, přičemž minimum je třicet, tak budou kvóty zrušeny. Například v Parlamentním shromáždění Rady Evropy jsou kvóty zavedeny do roku STRANA BEZ ŽEN JE NEMODERNÍ Neustále zmiňovaných kvót je pak několik druhů. Například zákonem stanovený poměr žen a mužů na kandidátních listinách či ve stranických funkcích, dobrovolné stranické kvóty nebo třeba rezervovaná místa (ta mají ženy například v afgánském parlamentu). Na druhou stranu ale dochází k tomu, že i zákonem stanovené kvóty jsou porušovány. Například ve Francii větší strany raději zaplatí pokutu. Těm menším a chudším ovšem nezbývá nic jiného, než kvóty dodržovat. Lilien Freidenvall, vyučující na Stockholmské univerzitě, však zdůraznila: Jakákoliv švédská strana, která má nízký počet žen ve stranických orgánech i na kandidátkách, je vnímána jako vysoce nemoderní. PODPORA MUSÍ BÝT NADSTRANICKÁ Také sociální demokratka Sonja Lokar má se zaváděním kvót velké zkušenosti. Svůj boj o kvóty v první fázi prohrála a doplatila na to i nuceným odchodem ze strany. Několik let trvalo, než se jí podařilo vytvořit síť političek a politiků podporujících kvóty napříč politickým spektrem, zástupců a zástupkyň neziskových organizací, odborů, sociálních partnerů a médií. A její boj byl tentokrát úspěšný. Slovinsko dnes kvóty má. Vlajkovou lodí ale nemůže být podle ní jedna strana, je třeba vytvořit nadstranickou platformu. A tuto strategii pak také doporučovala České republice. Kromě kvót však existují i další nástroje na podporu vstupu žen do politiky. Například mentoringové programy, ženské vnitrostranické organizace, podpora odborových svazů, výzkumy veřejného mínění členěné podle odpovědí mužů a žen, přímá finanční podpora volebních kampaní žen (viz americká demokratická iniciativa Emily s List), školení a mnoho dalších. U NÁS NEJLÉPE STRANA ZELENÝCH České i zahraniční účastnice konference se shodly na tom, že zavádění kvót a jiných pozitivních První blok konference byl věnován Evropské unii. foto: Věra Zemanová opatření se rozhodně netýká pouze levicových stran. To potvrzovala účast několika konzervativních političek na konferenci, i fakt, že tato opatření přijímají v Evropě i mnohé pravicové strany. Přičemž ale zůstává skutečností, že ze soutěže českých politických stran o nejefektivnější uplatňování rovných příležitostí pro muže a ženy vyšla letos, stejně jako loni, vítězně Strana zelených. Druhé a třetí místo pak obsadily ČSSD a KSČM. Přes všechna pozitivní opatření ale platí podle Marii Rauch-Kallat rčení, že ženy musí být dvakrát lepší než muži, aby dosáhly stejné pozice. Naštěstí to vůbec není těžké, dodala. Anna Nováková INZERCE foto: Věra Zemanová

5 EVROPAN 5 Ženy dovedou být stejně konkurenceschopné jako muži, říká eurokomisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Vladimír Špidla V květnu minulého roku přijal Evropský parlament dokument, který vyhlásil rok 2007 Rokem rovných příležitostí pro všechny. Připojením k této iniciativě se všech 27 členských států EU zavázalo klást ještě větší důraz na boj s diskriminací, jíž stále někteří obyvatelé EU čelí. A právě ta je hlavním tématem Vladimíra Špidly, eurokomisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti. Jednou z akcí pořádaných v letošním roce v České republice byla i mezinárodní konference s názvem Podpora žen ve vstupu do politiky konaná v pražském Lichtenštějnském paláci. Právě proto jsme se Vladimíra Špidly ptali zejména na tuto problematiku. Co pro vaši práci znamená letošní Evropský rok rovných příležitostí? Evropský rok rovných příležitostí pro všechny má tři cíle: zvýšit povědomí evropských občanů o jejich právech na rovné zacházení, podpořit rovné příležitosti pro všechny a ukázat, jaké výhody přináší Evropě rozmanitost. Evropská unie podporuje účast žen na všech úrovních společnosti, a zejména v rozhodovacích pozicích. To je také přání samotných českých občanů: podle nedávné ankety Eurobarometru 73% našich spoluobčanů (a plných 77% evropských občanů) by si přálo mít více žen v řídících funkcích ve svém pracovním prostředí. Platí to i pro politickou sféru: 70% českých občanů (a 72% evropských občanů) by si přálo mít více žen jako zvolených poslankyň. Rád bych ovšem zdůraznil, že akce, které se pořádají během Evropského roku, se týkají nejen diskriminace založené na pohlaví, ale také na základě etnického původu, náboženství nebo víry, věku, sexuální orientace nebo zdravotního postižení. Vyžadovali jsme však, aby se rozdílu v situaci mužů a žen věnovaly i všechny akce financované v rámci Evropského roku, které se týkaly těchto jiných diskriminačních důvodů. Diskriminace má totiž odlišné dopady na muže nebo ženu. Toto zaměření by mělo umožnit lepší pochopení překážek, kterým ženy čelí v různých okamžicích svého profesionálního, společenského a soukromého života. Chceme také věnovat větší pozornost situacím, kdy je osoba diskriminována z mnoha důvodů zároveň. Co je podle vás v oblasti rovných příležitostí žen největším problémem? Proč mají ženy problém dostat se na ty nejvyšší pozice? Evropská unie má v oblasti rovnosti žen a mužů velice dobrou legislativu, která se stále zdokonaluje. Během posledních deseti let zaznamenala viditelný pokrok i v praktické rovině. Tento pokrok ovšem nepřišel automaticky. Byl spíše výsledkem zlepšeného uplatňování již existující legislativy, jakož i různých politických a strategických iniciativ, které podporovaly rovnost mezi ženami a muži na evropské a národní úrovni. Díky tomu přítomnost žen na pracovním trhu neustále roste. Od zahájení Lisabonské strategie v roce 2000 bylo plných 6 z 8 milionů nově vytvořených pracovních míst obsazeno ženami! Přesto však stále přetrvávají četné nerovnosti mezi ženami a muži v oblasti zaměstnanosti, v odměňování i v účasti ve vedoucích funkcích včetně politických. Lze je vysvětlit diskriminací, přetrváváním stereotypů a problémy takzvaného sladění soukromého a profesního života. Ženy stále ještě zůstávají z většiny zodpovědné za domácí práce a výchovu dětí. Toto se ukazuje zejména na nízké míře zaměstnanosti žen od okamžiku, kdy mají dítě. Svědčí o tom i skutečnost, že práce na poloviční úvazek v Evropské unii se týká 30% žen, ale pouze 7% mužů. Pro zlepšení situace usiluje Evropská unie o prosazení větší nabídky a dostupnosti péče o děti. Nově lze k tomuto účelu využít i strukturální fondy EU. Existují ovšem i různé jiné možnosti, jak umožnit ženám, ale také mužům, sladit profesní a soukromý život. V této věci Evropská komise zahájila konzultaci s evropskými sociálními partnery. Vzdělání mají ženy srovnatelné s muži, tak proč nejsou i stejně ohodnoceny? V současné době představují ženy skoro 60% držitelů univerzitních diplomů v Evropské unii. Skutečnost, že jejich míra zaměstnanosti je mnohem nižší než u mužů (57,2% ženy, 71,6% muži), a že ženy vydělávají v průměru o 15% méně než muži, je tudíž nepřijatelná a svědčí o plýtvání lidskými schopnostmi naší společnosti. Rozdíly v odměňování jsou ovšem velice složitým problémem, jehož příčin je několik. Pokud jde o diskriminaci jako takovou, evropská legislativa hrála velice důležitou roli v odstranění přímé diskriminace, kdy za stejnou práci žena dostávala nižší plat než její kolega. Takové případy se dnes objevují už jen zřídka a je možné je účinně řešit soudními či jinými mechanismy na vnitrostátní úrovni. Avšak mnohdy jsou důvody skryté nebo přinejmenším mnohem méně zřetelné. Jde například o to, že ženy v mnohem větší míře vykonávají neplacené práce jako například úklid nebo péči o blízké osoby. Jak už jsem řekl, mnohem více žen pracuje na poloviční úvazek. Sektory či funkce, ve kterých pracují převážně ženy, jsou obvykle méně finančně ohodnoceny, přestože ženy mají zkušenosti či kvalifikace srovnatelné s muži. Může se například stát, že při stejné kvalifikaci je ohodnocena zodpovědnost za majetek lépe než zodpovědnost za osoby. Evropská unie má legislativu, která garantuje rovné zacházení v odměňování. I přesto rozdíl v odměňování mezi ženami a muži zůstává v EU již delší dobu na zmiňovaných 15 procentech. Proto Evropská komise přijala v červenci tohoto roku zvláštní sdělení o rovnosti v odměňování, které se zabývá hledáním řešení ve spolupráci s členskými státy a sociálními partnery. Proč je podle vás v politice tak málo žen? Je oprávněný názor, že ženy nerady soutěží, že jsou oproti mužům málo sebevědomé? Jaké máte osobní zkušenosti? Je nepřijatelné, aby ženy zůstávaly nedostatečně zastoupeny v rozhodujících funkcích, a to nejen v politice, ale i v ostatních oblastech. Důvodů pro nedostatečnou reprezentaci žen v rozhodujících pozicích je celá řada. Především jde o problémy sladění profesního a soukromého života pro ženy a muže. Přetrvává nerovné rozdělení domácích a rodinných povinností, i když se zapojení mužů přece jen pozvolna zvyšuje. Na ukázku mohu uvést jeden příklad: muži, kteří pracují na plný úvazek, se podílejí na neplacené práci (domácí práce a péče o blízké) 7 hodin týdně, zatímco ženy se stejným pracovním vytížením 24 hod. týdně. To ukazuje, že ženy mají nespravedlivě méně času pro svůj rozvoj a kariéru. Avšak velkou roli hrají i negativní stereotypy a často otevřená diskriminace. Politické prostředí a podniková kultura zůstávají ženám málo nakloněny. V zajištění příznivějšího prostřed tává pro Evropskou unii výzvou. Statistiky nám ukazují, že pro Českou republiku to platí ještě více. Na ukázku uvedu některé příklady z databáze Evropské komise o účasti žen a mužů v rozhodujících pozicích: průměrná účast žen v národních parlamentech v členských zemích EU se odhaduje na 23%, v České republice však ženy představují pouze 15%. Účast žen ve vládách členských států je průměrně 22%, v České republice pouze 17%. V soukromém sektoru není situace lepší: počet žen ve funkci předsedkyně nejvyšších rozhodovacích orgánů 50 největších společností se odhaduje na 4% (v ČR jen 3%). Pouze 11% žen je členkami představenstva těchto největších firem, v České republice dokonce jen 8%. Je to samozřejmě především problém etický, otázka spravedlivého uspořádání společnosti. Má to ovšem i ekonomický rozměr, protože evropské ekonomiky si nemohou dovolit plně nevyužít svých lidských zdrojů, pokud chtějí čelit konkurenci v současném globalizovaném světě. Na úrovni podniků ještě přetrvávají Vladimír Špidla (1951) vystudoval historii a archeologii na Karlově univerzitě v Praze. Do roku 1989 vystřídal řadu profesí, převážně dělnických. V roce 1998 se jako místopředseda ČSSD stal ministrem práce a sociálních věcí. Byl předsedou ČSSD. V letech 2002 až 2004 zastával Vladimír Špidla post premiéra České republiky. Od roku 2004 je Špidla eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti. předsudky, že praktická rovnost mezi ženami a muži, a tedy i rovnocenné zapojení žen do práce, by mělo negativní dopad na konkurenceschopnost. Nejen že evropské a americké studie ukazují přesný opak, ale s ohledem na skutečnost, že skoro 60% vysokoškoláků v EU jsou ženy, podceňování ženských schopností není na místě. Je možné dát příklad jedné z členských zemí EU jako dobrý příklad pro ostatní v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže? Mezi jednotlivými státy Evropské unie se situace v oblasti rovnosti žen a mužů liší. Přestože žádná země nedosáhla úplné rovnosti či vymýcení diskriminace, existují v jednotlivých oblastech dobré praktiky, které se Evropská komise snaží obecně podporovat. Severské státy se ukazují být dobrým příkladem v oblasti aktivních opatření pro sladění soukromého a profesního života, která nejen zlepšují účast žen na pracovním trhu, ale zajišťují i větší zapojení mužů do rodinného života. Toto je možné díky systému dětské péče, která je dostatečná a finančně dostupná, dále díky možnostem flexibilních pracovních hodin a velmi dobře placenou rodičovskou dovolenou. Je důležité poznamenat, že tyto země dosahují současně vysoké účasti žen v zaměstnání (ve Švédsku a Dánsku více než 70%), ale také míry porodnosti, které patří mezi nejvyšší v EU. Účast žen v rozhodujících pozicích je také obecně na vyšší úrovni v těchto zemích. Máte zkušenost s životem v Belgii, jaký je v oblasti rovných příležitostí mezi ženami a muži ve srovnání s Českou republikou? Myslím si, že záleží na tom, jakou oblastí se zabýváme. Co se týče účasti žen v politice, udělala Belgie během posledních deseti let docela významný pokrok a patří v současné době mezi nejlepší členské státy. Belgická legislativa stanovuje kvóty pro účast žen na volebních listinách. Pokud se však zabýváme zaměstnaností žen, vidíme, že je o něco větší v České republice (56,8%) než v Belgii (54%). Zaměstnanost žen s dětmi je ale v Belgii mnohem vyšší než v České republice, kde velké množství žen opouští pracovní trh na dlouhou dobu, když mají dítě. Toto se vysvětluje zejména rozdílem v možnostech sladit profesní a soukromý život a nabídkou péče o malé děti. I kolegové a kolegyně, kteří měli možnost žít v několika zemích EU a kteří nyní žijí v Belgii se shodují, že život s dětmi je v Belgii snazší. V Belgii zajišťuje systém péče o děti do tří let více než 40% těchto dětí, zatímco v České republice jsou to pouze 2%. Vladimíra Špidly se ptala Anna Nováková foto: archiv EK

6 6 EVROPSKÁ UNIE Měsíc v Evropské unii EU chystá nová protiteroristická opatření Evropský soud zamítl odvolání proti rozhodnutí Evropské komise z roku 2004, které ukládalo americké softwarové firmě zaplatit rekordní pokutu 497 milionů eur. Spor začal v roce 1993, kdy si společnost Novell stěžovala na nedostatek informací o serverech Microsoftu. Konkurence tak podle Novellu nemohla dost rychle vytvářet software, který by současně fungoval v systémech Microsoftu i ostatních společností. EK o deset let později nařídila Microsoftu nabízet i operační systém Windows bez multimediálního přehrávače a zpřístupnit část zdrojových kódů, aby ostatní firmy byly konkurenceschopné. S plněním druhé části nařízení ale EK nebyla spokojena, obvinila americkou firmou z pokračujícího zneužívání dominantního postavení a udělila mu zmíněnou pokutu. Jednička softwarového trhu se proti rozhodnutí odvolala, ale 497 milionů eur zaplatila. Teď má Microsoft dva měsíce na odvolání, konečnou instancí by pak byl Evropský soudní dvůr. Evropská komise očekává pomalejší růst evropské ekonomiky. Způsobily to otřesy na amerických finančních trzích a nižší růst ve Francii, celkový růst ekononomiky EU v roce 2007 se tak oproti květnovým odhadům zpomalí o 0,1 procentního bodu. Země sedmadvacítky porostou tempem 2,8%, eurozóna 2,5%. Do seznamu aerolinek, které z bezpečnostních důvodů nesmějí létat do EU, se rozrostl o další dvě společnosti: ukrajinskou Ukrainian Mediterranean Airlines a íránskou Mahan Air. Již dříve zakázané společnosti jsou nejčastěji ze zemí jako Svazijsko, Konžská demokratická republika, Indonésie či Kyrgyzská republika. Ukrajina zde figuruje již podruhé, první zakázaným ukrajinským přepravcem je Volare aviation enterprise. Důvodem pro zařazení na seznam je například používání zastaralých, vyřazených nebo nedostatečně udržovaných letounů. Ministři zahraničí členských států sedmadvacítky jednali na neformální schůzce o nové smlouvě EU. Zdá se, že by opět Polsko a Velká Británie mohly zkomplikovat další průběh ratifikačního procesu Polsko směřuje k předčasným volbám a dá se očekávat, že tamější vláda nebude příliš nakloněna dalším kompromisům ohledně nové smlouvy, britský premiér Gordon Brown zase čelí tlaku euroskeptické opozice, která volá po referendu o reformní smlouvě většina britských voličů však není Unii příznivě nakloněna. Reformní smlouva pro EU by měla vstoupit v platnost před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009, tedy ještě během českého předsednictví. Evropská komise schválila prodloužení anti-dumpingových cel na dovozy úsporných zářivek z Číny o další rok. V Unii platí anti- -dumpingová cla na čínský dovoz zářivek od roku Platnost cel měla po pěti letech (tedy loni) vypršet, nakonec Komise doporučila zrušit bariéry během příštího roku. Zdržení obhajuje jako čas nutný k tomu, aby se evropští výrobci stačili přizpůsobit čínské konkurenci. Unie pokryje vlastní výrobou pouze 25% poptávaného množství zářivek, podle organizace WWF by přitom masivním zavedením úsporných zářivek mohla snížit emise CO 2 o 0,5 procenta ročně. Díky jejich vysokým cenám však stále okolo 80% evropských domácností preferuje tradiční žárovky. Komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldner uspořádala konferenci, která měla upevnit tuto politiku. Eurobarometr zároveň zveřejnil výsledky průzkumu o povědomí Evropanů o tématu. Některé výsledky byly překvapivé: na otázku Jmenujte pět zemí, které se v blízké době stanou členy EU odpovědělo 34% Turecko a 12% Chorvatsko. Dalších 11% se domnívalo, že to bude Bulharsko a Rumunsko, státy, které jsou členy EU od ledna 2007 a 7% se dokonce domnívalo, že takovým státem je Polsko. Českou republiku jmenovalo 5% dotázaných. Evropská politika sousedství vznikla před největším rozšířením EU o deset zemí v roce 2004, chce zabránit vzniku nových dělících linií a zjistit mír, prosperitu a stabilitu v oblastech bezprostředně sousedících s Unií. Jde o šestnáct zemí, které se stanou sousedy po případném vstupu Turecka do EU a u kterých se budoucí členství nepředpokládá: státy severní Afriky, Izrael, Jordánsko, Palestinská samospráva, Libanon a Syrie, Ukrajina, Moldávie a Bělorusko a tři zakavkazské země. Evropský parlament schválil deklaraci, která odsuzuje vědecké experimenty na opicích. Podle poslanců jsou primáti v sociálních, emocionálních a mentálních funkcích tak blízcí lidem (až 90% DNA je podle deklarace společných), že je nemyslitelné vystavovat je traumatu vědeckých pokusů. Poslanci požadují časový harmonogram nahrazení pokus na opicích dostupnými alternativami. V evropských laboratořích je ročně využíváno více než primátů k vědeckým pokusům. Přibližně 26% druhů opic je na pokraji vyhynutí, přesto jsou volně žijící zvířata odchytávána a využívána pro účely výzkumu. Ministři životního prostředí se setkali v Lisabonu nad tématem nedostatku vody a každoročního sucha v některých oblastech Evropy, které může mít vážné následky ekonomickou stagnaci těchto oblastí, ale i přírodní katastrofy, jakou byly letošní ničivé požáry v Řecku. Jedním z hlavních témat Evropské komise je nutnost snížit spotřebu vody v EU, podle studie EK by se pomocí technologických vylepšení dalo v Unii ušetřit až 43% vody. K šetření vodou nejen v domácnostech by mimo jiných prostředků, jako je instalace povinných šetřičů na kohoutky, sprchy a toalety či instalace povinných měřičů, napomohla také cena vody, o které se nyní v Unii jedná. Evropský parlament debatoval o protiteroristických opatřeních, která Evropská unie přijala po útocích v Madridu. Otázka bezpečí a dostatečnosti těchto kroků je opět aktuální vzhledem k zářijovému zadržení tří lidí podezřelých z terorismu v Německu a dalších sedmi v Dánsku. Shodou okolností vyzvali europoslanci ještě předtím Evropskou komisi, aby přehodnotila zákaz tekutin v letadlech, který platí od loňského podzimu v srpnu 2006 se teroristé na trase z Velké Británie do USA pokusili smíchat tekutiny z nápojových lahví a připravit výbušninu. Komise opatření odmítla odvolat s tím, že hrozba útoku je stále velmi aktuální. Komisař pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Franco Frattini představil chystaný balíček protiteroristických opatření, která mají být přijata do konce roku. Součástí je například Akční plán EU pro bezpečnost výbušnin či opatření proti zneužívání internetu k terorismu to má být do budoucna vnímáno jako trestný čin.balíček se zabývá i otázkou jmenných RAPEX se osvědčil Evropská komise zahájila prověrky bezpečnostních kontrol výrobků, které přicházejí na unijní trh. K tomuto kroku se rozhodla poté, co americký výrobce hraček Mattel stáhl z prodeje doplňky pro panenku Barbie, vyráběné v Číně, kvůli nepřípustné úrovni olova. Za poslední měsíc je to už potřetí, pokaždé šlo o Mattel a výrobky z Číny. Závěry šetření by měly být známy do dvou měsíců. Jsem rozhodnuta nezůstávat v klidu, pokud se jedná o bezpečnost spotřebitelů, děti a hračky, řekla Meglena Kuneva, evropská komisařka pro ochranu spotřebitele. Ráda bych ty dva měsíce využila ke kontrole všech článků řetězu. V srpnu navštívila Peking, aby přiměla Čínu zaujmout agresivnější postoj vůči společnostem, které vyvážejí nebezpečné hračky a zařízení do Evropské unie. Čína podle ní dosud přesvědčivě nenaplňuje dohodu z roku 2006 o čtvrtletních zprávách Pekingu o tom, jak nakládá s upozorněními ze strany EU o nebezpečných produktech, které Čína vyvezla na její území. Z 924 výrobků, na jejichž dovoz na evropské trhy byl v roce 2006 vydán zákaz na základě bezpečnostních rizik od kosmetiky a hraček po elektrické spotřebiče a motorová vozidla pocházela polovina z Číny. Kuneva zdůraznila, že přestože je Čína nejvýznamnějším exportním trhem, je toto číslo příliš vysoké. Podle Li Changjianga, ředitele Čínského generálního úřadu pro dozor nad bezpečností potravin, jsou obavy zahraničí o bezpečnost nadsazené, nicméně slíbil: Pokusím se zlepšit naši práci, abychom zajistili kvalitu vyvážených výrobků. Pochybnosti přetrvávají nad účinností bezpečnostních opatření firmy Mattel a jejich sedmi smluvních partnerů, kteří vyráběli nebezpečné hračky. Mattel uvedl, že dobrovolné stažení z prodeje bylo výsledkem důkladného vyšetřování. V důsledku toho již několik subdodavatelů pro Mattel hračky nevyrábí, uvedl předseda a výkonný ředitel Mattelu Robert A. Eckert. Skupina socialistů v Evropském parlamentu je přesvědčena, že stažení produktů z trhu dokazuje, že evropské bezpečnostní označení CE bylo zneužito. Před námi leží závažné otázky týkající se systému samoregulace a používání označení CE, prohlásila Evelyne Gebhardt, seznamů cestujících, které využívají například Spojené státy. Česká poslankyně za EPP-ED Jana Hybášková vidí účinný boj proti terorismu v pružném jednání Unie a v posílení pravomocí Europolu a Eurojustu. Boj proti terorismu musí probíhat na mezinárodní úrovni, nejen v jednotlivých členských státech, prohlásila členka nejsilnější parlamentní frakce. Libor Rouček (PES) vedle nutných represivních opatření zdůraznil také prevenci jak na unijní, tak i celosvětové úrovni. Unie by ve spolupráci s USA měla vypracovat komprehensivní konvenci Eurokomisařka Meglena Kuneva. poslankyně z frakce socialistů a dodala: Lze jen stěží uvěřit, že na trhu není více nebezpečných výrobků, které nesou označení CE. Nedůvěra mezinárodního společenství k čínským výrobkům strmě narostla poté, co v Panamě zemřelo 100 osob kvůli chybně uvedeným údajům o složení léčiv a ve Spojených státech se objevily v potravě určené pro zvířata jedovaté přísady a potraviny obsahovaly antibiotika, která jsou ve Spojených státech zakázána. Podle Megleny Kunevy stažení výrobků z prodeje prokázalo také dobré fungování RAPEX systému rychlého šíření informací o vstupu nebezpečného Jen jeden den bez aut v Bruselu Organizace spojených národů o terorismu, řekl Rouček. Také Manuel Lobo Antunes, současný předseda Rady EU, vyzdvihl především důležitost spolupráce mezi Unií a třetími zeměmi, především státy Středomoří a USA, ale také s mezinárodními organizacemi a OSN. Europoslanci poukázali na zprávu Společného situačního centra EU, podle níž má Unie v boji proti terorismu stále nedostatky, a upozornili také, že je třeba domyslet, jak naložit se seznamem teroristů v EU podle Evropského soudu prvního stupně je takový seznam protiprávní. foto: archiv EK zboží na evropské trhy. Účastní se ho 30 zemí, které o odhalení dovozu nebezpečných výrobků informují Evropskou komisi. Tuto informaci Komise vzápětí rozšíří mezi ostatní instituce, které vykonávají v jednotlivých zemích dohled nad bezpečností prodávaného zboží. Nebezpečné výrobky jsou poté staženy z prodeje nebo je jejich prodej výrazně omezen. RAPEX se nevztahuje na potraviny, léčiva a zdravotnické nástroje a zařízení. Evropská komisařka pro ochranu spotřebitele chce představit závěry šetření Komise koncem října ještě před zahájením summitu Evropské unie a Číny 28. listopadu. foto: archiv EK Den bez aut je v Bruselu právě tak okázalý, jako žádoucí a pohříchu také ojedinělý. Každý rok se evropská metropole na jeden den změní z města, kde chodníky ustoupily širším ulicím a parky parkovištím, v oázu pro cyklisty, bruslaře a chodce. Na devíti místech se scházejí a bez motorů sjíždějí ti, kteří jinak drtivou většinou cestují v autech: podle průzkumů využívá kolo běžně pouhé jedno procento obyvatel, zatímco v některých vlámských městech je to až patnáctkrát víc! Není proto divu, že den bez aut je v Bruselu opravdový svátek na statisíce lidí (včetně euroúředníků) čekají nejen vyklizené a tedy bezpečné ulice, ale i koncerty, průvody loutek, sportovní akce a dětské hry. Na řidiče pak tradičně nesmlouvaví a netradičně velmi protivní policisté, kteří do centra povolují vjezd jen na zvláštní povolenky. Kromě plného nasazení policejních hlídek a posílení veřejné dopravy bruselská radnice platí i kulturní akce, ale s výsledkem bývá spokojena místostarosta Henri Simons tvrdí, že den bez aut si užívá více než polovina obyvatel města. Vzduch se plní hlaholem místo smogem, počet dopravních nehod klesá na minimum. Ale tato pohádková idyla skončí a už první pondělní ráno se Brusel probudí do hluku motorů, pomalu popojíždějících kolon aut a přeplněných parkovišť. Podle zastánců cyklistiky to tak sice být nemusí, protože více než polovina řidičů se denně vydává na cestu kratší pěti kilometrů, ale lidí v saku a kravatě na kole vidíte opravdu málo. Britský premiér Tony Blair sice na poslední summity chodil z hotelu pěšky, ale zůstal osamocen. A i když od poloviny roku 2004 platí v Belgii zákon, který umožňuje cyklistům vjet do jednosměrky v protisměru, vyvěšují některé městské části do ulic značky, které to opět zakazují. Takže den mobility sice drží po státech Unie už více než tisícovka měst, ale málokde jde o tak výjimečný svátek klidu, jako v evropské metropoli. Stránku připravila: Eva Kunertová, Brusel

7 7 VSTUP ČR DO SCHENGENU Většina Čechů se těší na Schengen PRAHA Už za tři měsíce zmizí hranice. Silvestr 2007 přinese důležitou změnu, Česká republika vstoupí do schengenského prostoru, hranice se posunou o stovky kilometrů dál. Co přinese rozšíření Schengenu? Na jaké výhody se mohou občané České republiky těšit? A komu Schengen ublíží? Bylo to hrozné. Jeli jsme do Rakouska, na přejezdu v Dolním Dvořišti jsme čekali tři hodiny. Nemůžete z auta odejít, kolona se pomalu pohybuje, nezbývá vám než čekat. Auto za autem, pomalé odbavování, už bych to nikdy nechtěla zažít, vzpomíná Monika Lebedová z jihočeské Třeboně. Do Rakouska jezdí ráda. Už od vstupu České republiky do Evropské unie se těšila na okamžik, kdy celníci z hranic zmizí a cestování do zahraničí bude pro ni jednodušší. Jsem ráda, že se vstup do Schengenu přiblížil. Bude to svižné, příjemné cestování po volných hranicích, dodává Lebedová. Hranice pro Čechy zmizí nejen s Rakouskem, ale také s Německem, Polskem a Slovenskem. Česká republika se stane prostorem bez pozemních hraničních přechodů. Kontroly přetrvají jen na vnějších hranicích Schengenu. V platnosti však nadále zůstanou některá omezení například na Šumavě budou desítky kilometrů hranic dál nepropustné. Důvodem je ochrana přírody. Všechny prostory Šumavy, kam se lidé nedostanou, budou označené. Stejně tak místa, kam se normálně může. Je to pochopitelné, Schengen ruší hranice mezi státy, nadále však zůstávají hranice chráněných území, říká Eva Veverková z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí. Ochránci přírody se rozšíření schengenského prostoru obávají. Například Šumavu totiž může zasáhnout vlna turismu, která může krajinu poškodit. Jednal o tom i ministr životního prostředí Martin Bursík s ministrem vnitra Ivanem Langerem varoval ho před porušováním právních předpisů. Předseda Strany zelených proto navrhl zvýšení počtu zaměstnanců správ všech národních parků a chráněných krajinných oblastí. GfK Group CZ Ministerstvo vnitra R Rozší ení schengenského prostoru 2007 POSTOJ K ROZŠÍ ENÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU Jaký je Váš postoj k rozší ení schengenského prostoru o R? Souhlas v R = 78 % 77,0% 4 7 RAKUŠANÉ: ARMÁDA NA HRANICÍCH ZŮSTANE 73,2% Rozhodn pozitivní Spíše pozitivní ,6% Rozšíření Schengenu se obávají Rakušané. Už před sedmnácti lety rakouské armádní jednotky dostaly úkol posílit pohraniční policii a bojovat tak proti ilegální imigraci. U hranic zůstaly do současnosti. Na začátku září navíc ministr obrany Norbert Darabos vydal rozkaz, aby byl dočasný pobyt jednotek prodloužen o dva roky. Jsem rád, že jsme získali další čas, lidé v pohraničních oblastech to vítají. Kdyby tomu tak nebylo, byl by problém mít na hranicích uprostřed Evropy postavené vojáky, prohlásil ministr Norbert Darabos. Naše vláda zřejmě nevěří, že naši sousedi budou dobrými členy Schengenu. Je-li tomu skutečně tak, měla by to ale říci nahlas a jejich přijetí zabránit. To ale zjevně nemá v úmyslu. Chce prý jen lidem v pohraničí dát pocit jistoty i za cenu toho, že se pomocná armádní policie změní v trvalou instituci, komentoval rakouský deník Der Standard. A dodal, že pokud bude rozšíření schengenského prostoru fungovat, sama vláda by měla usoudit, že jsou kontroly zbytečné. Kontroly ovšem zcela nezmizí ani z české strany hranice. Policie se netají tím, že bude přistupovat k namátkovým akcím. Rozšíření přidělává starost hlavně celníkům a starostům pohraničních obcí. Někteří celníci přijdou o práci, kterou vykonávají i desítky let. Policie však ujišťuje, že bez místa nezůstanou, bude jim nabídnuta jiná činnost, například u dopravní policie nebo na obvodních odděleních. Starostové příhraničních obcí mají 5 Výsledky v R (%) Spíše negativní Rozhodn negativní 70,0% 35 79,6% 78,3% Neví/bez odpov di 81,0% 77,1% 85,7% 72,8% 80,6% 66,0% 75,0% 77,7% 79,1% 86,5% 76,0% VŠ (93%) vyšší p íjmové skupiny obyvatelé m st muži 82% (ženy 75%) MUŽI 79,0% rozhodn pozitivní spíše pozitivní ŽENY Poznámka: údaj v grafu vyjad uje sou et odpov dí rozhodn a spíše pozitivní. Výsledky výzkumu agentury GfK mezi 1600 respondenty z Česka, Bavorska, Saska a Horního a Dolního Rakouska. zdroj: Ministerstvo vnitra ČR zase obavy, aby se majetek, který stát na hranicích uvolní, nedostal do rukou spekulantů. PRŮZKUM: 78 PROCENT ČECHŮ JE PRO SCHENGEN Běžní občané se na Schengen těší. Více než tři čtvrtiny obyvatel České republiky se staví kladně ke vstupu republiky do schengenského prostoru. Vyplývá to z průzkumu, který pro vládu provedla společnost GfK. Podle zjištění se na 1. leden 2008 těší 78% dotázaných, více optimističtí jsou muži. Jako rozhodně po- zitivní vidí vstup republiky do prostoru 82 procenta z nich, u žen pak 75 procent. Naopak největší strach mají Češi z nárůstu kriminality a nelegální migrace. Přesvědčovat občany o správnosti kroku se rozhodla také vláda. Oficiálně zahájila kampaň ke vstupu republiky do Schengenu pod heslem Evropou volnou cestou se občanům rozhodla vysvětlovat důsledky rozšíření Schengenu. Velká informační kampaň by měla stát přijít na 25 milionů korun. Země Schengenu přestanou bránit českým občanům ve volném pohybu. Je to jedna ze čtyř základních svobod Evropské unie, těší se český premiér Mirek Topolánek. Jan Štifter OTÁZKA PRO... CO PRO VÁS ZNAMENÁ ROZŠÍŘENÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU O NOVÉ STÁTY? Rozšíření schengenského prostoru pro mne znamená především dokončení dlouholeté intenzivní přípravy a naplnění jednoho ze základních práv spojených s členstvím v Evropské unii. Rozšíření schengenské spolupráce o devět nových členských států včetně České republiky zároveň vnímám jako ocenění schopnosti všech těchto států zabezpečit ochranu společného prostoru na vysoké úrovni schengenských standardů. Schengen je synonymem volného pohybu osob bez hraničních kontrol. V případě České republiky bude tento nejviditelnější znak schengenské spolu- práce obzvláště znatelný, protože Česká republika zůstane obklopena pouze schengenskými státy a získá vnitřní schengenskou hranici na celém úseku svých pozemních hranic. Značný symbolický význam proto bude mít rozšíření Schengenu nejenom z hlediska návratu k hraničnímu režimu známému před rozdělením Československa na česko-slovenské hranici. Do určité míry rozšíření Schengenu přinese v této souvislosti často zmiňované symbolické ukončení rozdělení Evropy na Západ a Východ kdysi symbolizované železnou oponou. V Schengenu zároveň spatřuji novou výzvu. Výzvu pro orgány státní správy a samosprávy a stejně tak pro všechny subjekty, které mohou ukončení hraničních kontrol na hranicích se sousedními státy využít pro další rozvoj přeshraniční spolupráce a dalších aktivit souvisejících s bojem proti nelegální migraci a trestné činnosti. Jsem přesvědčena, že rozšíření Schengenu nepřinese pouze snadnější cestování po Evropě, ale umožní také rozvíjet kulturní, společenské a mezilidské vztahy dosud omezené linií státních hranic. Česká republika se svým vstupem do klubu schen- Začalo poslední hodnocení připravenosti ČR na Schengen 21. září 2007 dorazil do České republiky tým 14 zahraničních expertů, aby provedl poslední zkoušku připravenosti ČR na její začlenění do schengenského prostoru. Jedná se o závěrečnou ze série evaluačních misí probíhajících od počátku roku 2006, jejíž úspěšný výsledek je podmínkou pro přijetí rozhodnutí Rady EU o zrušení kontrol na vnitřních hranicích plánované na jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech listopadu. Hodnocení je zaměřeno na využívání Schengenského informačního systému (SIS) obsahujícího společnou databázi údajů o některých osobách (osoby hledané za účelem zatčení, osoby pohřešované či nežádoucí cizinci) a věcech (odcizená vozidla, doklady, zbraně) vkládaných a využívaných orgány schengenských států. SIS je v ČR v plném provozu již od 1. září 2007 a od té doby je jeho využívání standardní součástí práce policejních, celních, justičních a dalších oprávněných orgánů. Česká republika je hodnocena týmem složeným ze zástupců současných i budoucích schengenských států, Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady EU. Vedoucím hodnotícího týmu je představitelka Portugalska, které v současnosti předsedá EU a které je zároveň autorem projektu SISone4all umožňujícího připojení nových členských států k SIS. Během hodnocení, které trvalo několik dnů, navštívili experti nejdůležitější pracoviště zajišťující provoz SIS v ČR, tj. především Kancelář SIS odpovědnou za provoz SIS v ČR po technické stránce (odbor systémového řízení a informatiky Policejního prezidia) a Národní centrálu SIRENE zprostředkovávající komunikaci se zahraničními partnery (odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia). Zkoumali rovněž praktické využívání SIS ze strany oprávněných uživatelů. Jelikož se v naprosté většině jedná o policisty, bylo právě na ně zaměřeno nejvíce pozornosti. Experti se proto podívali také na letiště Praha, na kterém bude zachována vnější schengenská hranice a související přísná pravidla pro hraniční kontroly občanů ze třetích zemí. Kromě Prahy expertní tým zavítal rovněž do Plzně, kde navštívil krajskou správu Po- licie ČR, operační středisko a obvodní oddělení služby kriminální policie a vyšetřování. Hodnocení České republiky tvoří součást hodnocení, které od 16. září probíhá ve všech devíti nových členských státech (kromě ČR se jedná o Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Maltu) a které bude ukončeno 30. září. Hodnocení probíhá ve skupinách po třech státech, ČR je hodnocena ve skupině spolu s Polskem a Maltou. Závěrečné zprávy ze všech 9 evaluačních misí byly oficiálně představeny a projednávány na jednání pracovní skupiny Rady EU Hodnocení Schengenu ve dnech října. ČR první informaci o výsledku svého hodnocení získá dle současného harmonogramu 8. října zpráva bude České republice zaslána k připomínkám, které budou následně diskutovány přímo s expertním týmem v Bruselu. Možnost nahlédnout do hodnotících zpráv ostatních států však ČR nezíská dříve než 17. října, kdy by měly být rozeslány členům pracovní skupiny Hodnocení Schengenu. (red) genských států jistě příliš nezmění. Odstranění kontrol na hranicích s jejími sousedními státy ale dále potvrdí roli ČR coby spolehlivého partnera, který se plně podílí na schengenské spolupráci a který je schopen převzít veškeré závazky vyplývající z členství v Evropské unii a v schengenském prostoru. Šárka Machotková oddělení koordinace schengenské spolupráce odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR Setkání ministrů nových členských zemí EU k SISone4all Ve dnech září proběhlo na Maltě setkání ministrů nových členských zemí EU. Za Českou republiku se tohoto setkání zúčastnil ministr vnitra Ivan Langer. Setkání navazuje na obdobné jednání ve Varšavě a Bratislavě a je třetím z celkem čtyř plánových setkání ministrů vnitra nových členských států spojených s projektem SISone4all. Příští jednání ministrů vnitra proběhne koncem října letošního roku v Praze. Jednání na Maltě považuji za důležité a velmi užitečné. Rád jsem kolegy informoval, že připojení České republiky k systému SISone4all k 1. září 2007 proběhlo bez problémů a systém je plně funkční. Policie ČR a ostatní příslušné orgány už čerpají informace jak z národní databáze, tak ze SIS. Pilotní provoz SIS jasně dokazuje, že Schengen neznamená jen cestování bez hraničních kontrol, ale díky sdílení informací také posílení bezpečnosti a efektivnější prá- ci policie. Třítýdenní provoz SIS ukázal, že ČR umí tento nejdůležitější nástroj schengenské spolupráce plnohodnotně a efektivně využívat. Ke 14. září bylo mj. provedeno 229 tisíc dotazů týkajících se osob. Další stovky tisíc dotazů se týkaly dokladů totožnosti, vozidel, či zbraní, shrnuje ministr vnitra Ivan Langer. Maltská strana předložila ministrům k podpisu návrh stručné deklarace, kde ministři berou s uspokojením na vědomí značné úsilí členských států vyvinuté s cílem zajistit úspěšnou realizaci projektu SISone4all. Ministři svým podpisem deklarace také potvrzují své přesvědčení, že projekt SISone4all bude úspěšně dokončen a kontroly na hranicích budou zrušeny v souladu se stanoveným harmonogramem, tj. k 31. prosinci 2007 na pozemních a mořských hranicích a ke konci března na vzdušných hranicích. (red)

8 8 PUBLICISTIKA Asociace pro mezinárodní otázky pořádala debatu s politiky Priority českého předsednictví v radě EU PRAHA - Reforma bude hlavním heslem nejen nové smlouvy pro EU, ale i Francie, České republiky a Švédska v době, kdy trojka (v tomto pořadí) bude předsedat Evropské unii. Shodli se na tom představitelé těchto tří zemí na neformální schůzce v Praze. Společný program trojky má přispět k větší kontinuitě ve vedení Unie. Česká republika převezme kormidlo od Francouzů 1. ledna Po Karlu IV. a Lucemburcích budou Češi zase 6 měsíců ovlivňovat dění v Evropě, prohlásil ve veřejné diskusi Priority českého předsednictví v Radě EU, která předcházela neformálnímu summitu trojky, vicepremiér pro EU Alexandr Vondra (ODS). Lidé musejí podle něho pochopit, že Unie není jen souborem nařízení zvenčí, ale že ji aktivním přístupem mohou spoluvytvářet. Francie, ČR a Švédsko budou EU předsedat v době, kdy mají vstoupit v platnost nové institucionální změny, obsažené v reformní smlouvě EU. Navíc bude vrcholit kampaň před volbami do Evropského parlamentu a dá se předpokládat, že těsně před tímto termínem nebude europarlament asi moc pracovat, podotkl Vondra. Ve stejném roce končí i funkční období Evropské komise včetně předsedy. foto: AMO JAK NAVÁZAT NA FRANCOUZE Vicepremiér pro evropské záležitosti upozornil i na to, že nový francouzský prezident Nicolas Sarkozy má vlastní ambiciózní představu, jak vrátit Francii na evropské hřiště dopady podobných kroků zaznamenáme nejdříve za rok, proto má vláda v tuto chvíli připravena východiska k prioritám českého předsednictví EU, která se ustálí až koncem roku Podle Josefa Zielence, poslance Evropského parlamentu, je už teď prostor po Francouzích jasně vymezený na životní prostředí, imigraci či obrannou politiku. Vztahy mezi státy jsou podobné těm mezilidským i země jsou mstivé a pamatují si, a třeba hádka o vyšší daň z piva se nám ještě může vymstít, dodal europoslanec. OPOZICE: EVROPA BEZ BARIÉR ALE NEJEN EKONOMICKY Česko chce Evropu bez bariér podle Vondry k tomu bude 20 let po pádu železné opony ideální příležitost. Chce posílit konkurenceschopnost sedmadvacítky, hlavně dotažením čtyř základních svobod Evropské unie (tj. volného pohybu služeb, kapitálu, osob a zboží) a liberální obchodní politiku. Tedy všechno to, co se týká rozvíjení revidované Lisabonské strategie a zvyšování konkurenceschopnosti, vysvětlil vicepremiér. Evropu bez bariér si dovede představit i místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek (ČSSD), s jednáním o prioritách českého předsednictví v parlamentu ale spokojen není. Takové téma nemůže být jen dohodou vládních stran, ale i opozice, řekl, a liberálně-ekonomický přístup k EU bez bariér je pro opozici těžko stravitelný. Neříká nic o tom, že chceme také Evropu se společnou zahraniční politikou. ZELENÍ: LIDSKÁ PRÁVA A POLITIKA SOUSEDSTVÍ Podle Ondřeje Lišky (SZ), předsedy parlamentního Výboru pro evropské záležitosti, musí Česká republika najít rovnováhu mezi kontinuitou, kterou od nás Evropská unie očekává, a tím, co dokážeme využít. ODS a KSČM jako by se pořád nevyrovnaly s tím, že jsme v Unii a nalezení konsenzu o další politické integraci EU je tak stále v nedohlednu, tvrdí Liška. Znovuotevření diskuse o Bolkensteinově směrnici tak nedlouho po jejím schválení (směrnice o službách, schválená na sklonku loňského roku) nepovažuje za reálné, Česko by se podle něho mělo víc soustředit na oblasti jako jsou lidská práva či politika sousedství. Za další důležitou oblast považuje dokončení Transevropské dopravní sítě. Česko trpí tranzitní dopravou, je třeba nalézt společnou řeč například s Rakouskem a oživit dobudování kvalitní dopravní sítě, podotkl Liška. V roce 2009 také skončí přechodná období pro staré členské státy, které ještě neotevřely své pracovní trhy nováčkům. Zvláště u Německa a Rakouska se očekává, že využijí možnost prodloužit přechodná období až do roku 2011 česká vláda chce ale prosadit úplnou liberalizaci pracovního trhu. Předsednictví by se dále mělo zaměřit na problematiku udržitelné a bezpečné energetické politiky, revizi rozpočtu a reformu Společné zemědělské politiky, na transatlantické vztahy, dokončení rozšíření Unie na Balkán a do východní Evropy, dále pak na rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva a v neposlední řadě také na reformu institucí a volbu předsedy Evropské komise. ČR bude druhou z nových členských zemí, která se do čela EU postaví. Tou první bude v první polovině příštího roku Slovinsko. Eva Kunertová INZERCE Starostové měst a obcí plzeňského kraje diskutovali s hejtmanem na odborné konferenci Na pozvání společnosti Regionservis se v úterý 18. září sešlo v kongresovém centru plzeňského Parkhotelu více než 200 představitelů měst a obcí Plzeňského kraje na odborné konferenci na téma: dopravní infrastruktura, výhled rozpočtu samospráv na rok 2008, ekonomika a finanční plánování obcí a měst. Toto v pořadí už třetí setkání představitelů obecních samospráv se konalo pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna, který se také jednání osobně zúčastnil. Ve svém úvodním vystoupení se zaměřil na tři okruhy problémů, které je potřeba řešit. Podle hejtmana jsou nejpalčivější otázky spojené s dopravní dostupností kraje, a to zejména ve směrech sever jih, kdy především spojení s Jihočeským krajem, se kterým Plzeňský kraj tvoří jednotku NUTS II pro využití dotací z EU, je zcela nevyhovující a vyzval přítomné zástupce Ministerstva dopravy ČR, aby se touto věcí intenzivně zabývali a nalezli urychlené řešení. Jako další problém vidí hejtman dotace z EU. Jejich struktura i dostupnost jsou nedostatečné a kritizoval i samotný princip dotací, kdy výdaje spojené se získáním dotací na konkrétní akce se v podstatě rovnají získaným prostředkům. Jak Petr Zimmermann dodal bylo by pak možná lepší, než posílat příspěvky do Bruselu a složitě pak získávat finance zpět, když by tyto prostředky zůstaly v kraji i obcích rovnou, které by je pak mohly i lépe využít. S touto tezí se později ztotožnil ve svém vystoupení zaměřeném na rozpočty obcí i bývalý poradce ministra financí Luděk Tesař. Největší otazník ovšem podle hejtmana Plzeňského kraje visí nad složitostí financování obcí, kdy na obce dopadá nespravedlivost systému koeficientů v rámci rozpočtového určení daní. Zlepšení by mohlo přinést klouzavé a nikoli skokové rozdělení jednotlivých pásem počtu obyvatel, od kterého se odvíjí i koeficient přepočtu, řekl Zimmermann. Sám však vidí šanci na změnu velmi mizivě, protože není síla a politická vůle v poslanecké sněmovně tento stav změnit. Vystoupení hejtmana Zimmermanna pak doplnili zástupci ministerstva dopravy, kteří přítomným starostům představili své záměry při výstavbě dopravní infrastruktury v Plzeňském kraji. Přes poměrně značný rozsah plánovaných akcí se zlepšení dopravy, po kterém volal hejtman, obyvatelé Plzeňského kraje v dohledné době, bohužel, nedočkají. Přes tyto neradostné vyhlídky bylo třetí setkání starostů měst a obcí plzeňského kraje pro většinu z přítomných zcela jistě přínosné, o čemž svědčila nejen vysoká účast, ale i následné reakce představitelů obecních samospráv. Chceme, aby města a obce měly odpovídající servis, který si zaslouží v 21. století, a mohly tak nabídnout patřičné služby svým občanům, a s tím chceme našim starostkám a starostům pomáhat, uvedl ředitel společnosti Regionservis Lukáš Tesař. REGIONSERVIS spol. s r.o. Elišky Přemyslovny 429, Praha 5, Tel: Fax: GSM: dovolujeme si Vás pozvat na reprezentativní akci s odborným programem II. ODBORNÉ SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE pod záštitou starosty města Znojma Ing. Petra Nezvedy termín: 16. října 2007 (úterý) místo konání: ZNOJMO, HOTEL PRESTIGE****, Pražská 100, Znojmo zaměření a hlavní tématika: rozvoj kraje, změna daní - finance, výhled rozpočtu samospráv na rok 2008, ekonomika a finanční plánování obcí a měst, bezpečnost dopravy a systémová řešení politických cílů starostek a starostů cílová skupina: STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, ZASTUPITEL HLAVNÍ PARTNER GENERÁLNÍ PARTNER OFICIÁLNÍ PARTNER

9 MÉDIA 9 Bude Evropská komise řešit spor o české kabelovky? Nový český mediální zákon vyhrotil spor mezi digitálními televizemi a kabelovými operátory PRAHA Ať českým parlamentem projde jakákoli podoba novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která upravuje podmínky přechodu na digitální šíření televizního signálu, bude se jí muset zabývat Evropská komise. Alespoň to vyplývá z tvrzení nových digitálních televizí a kabelových operátorů, kteří si nemohou přijít navzájem na jméno kvůli otázce povinného zařazování pozemně šířených televizních programů do základní omezené programové nabídky kabelových společností. POVINNĚ DO KABELŮ? Podle dnešního zákona musí kabeloví operátoři zařazovat do nejnižší programové nabídky s nejmenším počtem programů a nejnižším měsíčním poplatkem všechny televize, které v daném místě vysílají z pozemních vysílačů analogově. Nedávno k tomu přibyla povinnost dávat do této nabídky všechny programy veřejnoprávní televize. Nejsilnější český kabelový operátor UPC tak musí v základní omezené nabídce Mini provozovat čtyři stanice České televize, Novu, Primu, ale také její regionální mutace a případně i lokální televize, pokud jsou volně dostupné vzduchem. To vše se ale týká pouze analogově šířených televizí. Nové digitální stanice nyní prosazují změnu ve vládní novele vysílacího zákona, podle níž by se stejná povinnost vztahovala i na všechny pozemně vysílající televize bez rozdílu, zda jsou šířené analogově nebo digitálně. Chceme do diginovely prosadit tzv. must carry, tedy aby nás musely povinně šířit kabelové společnosti, stejně tak jako musí šířit Novu a Primu, říká Vladimír Kuba, generální ředitel barrandovských filmových ateliérů, které připravují vlastní digitální televizi Barrandov. Když to v té novele nebude, tak to bude další zvýhodnění Novy a Primy oproti ostatním. To by bylo na stížnost k Evropské komisi, dodává. STĚŽOVAT SI CHTĚJÍ I KABELOVKY Jenže kabelové společnosti to vidí právě naopak. Podle generálního ředitele UPC Václava Bartoně už dnešní povinnost zařazovat volně šířené analogové televizní stanice do základní omezené programové nabídky kabelových operátorů odporuje evropskému právu. Nedávno jsme měli v Praze delegaci Evropské komise, která se živě zajímala o naše mediální právo. Překvapila je úprava, která nám nakazuje šířit některé televizní stanice. Pokud by se tato povinnost rozšířila na další programy, obrátili bychom se se stížností na Evropskou komisi a dozajista bychom uspěli, protože v evropském právu žádná taková povinnost není. A evropské právo je nad právy jednotlivých členských zemí, říká Bartoň. Skutečnost, že v současném zákonu taková povinnost pro kabelové operátory existuje, je podle Bartoně dána přechodným obdobím, po které mají jednotlivé státy čas na implementaci evropského práva do svých národních zákonů. Rozšířením povinnosti must carry na všechny pozemně šířené digitální televize by kabelovým operátorům vznikl problém, protože takto šířených programů bude podstatně více než nynějších analogových televizí. Předpokládá se, že v první fázi by takto mohlo v České republice vysílat asi dvanáct televizí, později i tři desítky. Bartoň ale upozorňuje, že technické možnosti kabelových společností jsou omezené a například u analogové kabelové televize nelze do základní omezené nabídky umístit více než přibližně deset programů. SNAHA O ROVNÉ PODMÍNKY Nové české televize by se měly začít chovat normálně, stejně jako velké firmy typu HBO, Discovery nebo Eurosport. Když ty spouštějí nový kanál, přijdou za námi, odprezentují nám ho, sdělí nám výsledky, jakých dosahuje v jiných zemích a mají spousty podpůrných argumentů, proč bychom ho měli zařadit do naší služby a na jaké pozici. U českých televizí to je naopak. Shánějí různé lobbisty, aby jim prosadili změnu zákona. Nebo jdou na antimonopolní úřad zeptat se, co mají udělat, abychom je museli zařadit do naší nabídky, konstatuje Bartoň. Zástupci digitálních televizí, z nichž řada ještě ani nezahájila vysílání, se ale brání, že chtějí mít rovné podmínky při vstupu na trh. Pokud by UPC a další kabelové společnosti odmítaly zařadit nové programy do svých služeb nebo je umístily v dražší rozšířené nabídce, sledovalo by je méně diváků. A to se digitálním televizím logicky nelíbí. Podle Bartoně jsou ale takové obavy v době, kdy většina z připravovaných digitálních stanic nevysílá, liché. Stejně jako digitální televize nervózně čekají, jestli prolobují svůj hloupý návrh na must carry, tak stejně já čekám, že už konečně začnou něco dělat, abychom je mohli nabídnout našim zákazníkům. Kdyby část té energie a peněz věnovaly tomu, aby už vysílaly, bylo by to mnohem lepší, vzkazuje držitelům licencí pro digitální vysílání. Jan Potůček Autor je redaktorem týdeníku Reflex přijmeme OPERÁTORY VÝROBY do výrobních provozů v Pardubicích Nabízíme: Požadujeme: Zázemí stabilní české společnosti s více než 85letou tradicí Možnost profesního růstu Zaškolení na pracovišti - chemický rekvalifikační kurz Nadstandardní zaměstnanecké výhody Mzdové ohodnocení dle pracovního zařazení Manuální zručnost a chuť pracovat Vyučení v oboru (není podmínkou) Dobrý zdravotní stav Ochotu pracovat ve směnném provozu Zkušenosti z výroby jsou výhodou, ne však podmínkou, důležité jsou Vaše schopnosti a chuť pracovat. Volejte: , SYNTHESIA největší výrobce kvalifi kované chemie v České republice slaví 15 let a jede dál Realitní společnost ZEUS se soustředí na kvalitní projekty na trhu nemovitostí. Letos slaví 15 let na českém trhu. Lidé si pomalu uvědomují, že vložení peněz do bytu nebo domu je strategická investice, říká majitel společnosti Vlastimil Freiberk. Vlastimil Freiberk Patnáct let měníte tvář Pardubic. Jaké máte plány do budoucna? Letos je zvláštní rok, boom realitního trhu. Ta křivka ale nebude pořád stoupat, my to víme a přizpůsobíme tomu naši práci. Vítězit budou jen kvalitní projekty. Nepůjde o kvantitu, prim bude hrát kvalita. Můžete být konkrétnější? Bývaly časy, kdy se lidé spokojili se vším. Stačily jim levné byty s nízkými standardy. Doba se mění, lidé se ptají po kvalitním bydlení, postaveným na nízkoenergetické bázi. Jde také o dobré místo a kvalitního architekta. Lidé si pomalu uvědomují, že vložení peněz do bytu nebo domu je strategická investice. Jaký je zájem o bydlení v bytech? Pořád veliký. Zájem je o centra měst, doplněná kvalitní architekturou. Ale ani okrajové části nejdou stranou, tam je to zase kompenzované cenou. Byty na okrajích měst budou vždycky žádané, v Pardubicích například v Trnové nebo Černé za Bory. A rodinné domy? INZERCE Jednoznačným trendem je bydlení v satelitech. Ať jde o satelity samostatné, jako například v Srchu, nebo o ty, které jsou napojeny na stávající zástavbu, například Staročernsko. U Staročernska máme velké plány. Chceme, aby se z něho stala jakási VIP čtvrť Pardubic. Místo je to ideální pro bydlení, kousek od města, obklopené přírodou. Jezdí tam MHD, Staročernsko dostává velice dobré jméno. Je větší zájem o byty nebo domy? Zatím se lidé ptají jak po bytech, tak domech. Ti, kteří mají peníze, odcházejí do rodinných domků. Tím se uvolňuje řada bytů ve městě. Může se ale stát, že dojde k přetlaku nabídky bytových jednotek. Jak vůbec rostou v Pardubicích ceny nemovitostí? Velice silně. Jen za poslední dva roky cena vzrostla tak o padesát procent. Když jsme prodávali byty Mezi Mosty, byly k mání za korun za metr čtvereční, a to s vysokým standardem, ty byty byly velice dobré. Dneska jsou byty na prodej třeba za a vůbec se nemohou srovnávat s tím, co jsme Mezi Mosty nabízeli. Naznačil jste už otázku nízkoenergetického bydlení. Jak se k němu ZEUS staví? Takovou výstavbu podporujeme, chceme, aby tady vznikaly nízkoenergetické a pasivní domy. Zatím je to ale drahá legrace. Když postavíte pasivní dům, nemáte jistotu, za jak dlouho se vám investice vrátí. Nízkoenergetické a pasivní domy jsou prostorem pro bydlení budoucnosti. Budeme se na ně určitě soustředit. (PR)

10 10 PUBLICISTIKA/PREZENTACE O válce zemědělců s Intersparem Zemědělci jsou ve válce s Intersparem. Vadí jim, že upřednostňuje maso ze zahraničí, cítí se poškozeni. Proč právě Interspar? Obchodní řetězec totiž letos jako první přistoupil k omezení nabídky českých potravin. Zemědělcům vadí dovoz některých potravin, hlavně masa. Interspar jejich požadavky odmítá. Osmdesát procent potravinářského sortimentu na pultech má český původ. U masa to je nižší, asi padesát procent, tvrdí mluvčí Intersparu Jan Vávra. Ke zvýšení dovozu podle něho přistoupil Interspar proto, že začátkem roku vypadl významný dodavatel, v České republice skončil. Řetězec proto hledal náhradu a nejlepší nabídka přišla od rakouské firmy. Ta ovšem podle Vávry odebírá okolo osmdesáti procent masa od českých zemědělců. Producenti masa mají přesto pocit, že jsou diskriminováni. Interspar cíleně likviduje české výrobce masa, domnívá se Jan Veleba, prezident Agrární komory České republiky. Řetězec své kroky svádí na kvalitu, u českých zpracovatelů prý taková kvalita není. To je ovšem nesmysl, kroutí hlavou Veleba. Zemědělci na praktiky, které považují za nekalé, upozorňují dlouhodobě. V červnu uspořádala Agrární komora sérii protestů, na paškál si tehdy vzala právě Interspar. Do ulic vyšli zemědělci také v březnu, kdy se jich přibližně dvě stě sešlo na hraničním přechodu v Dolním Dvořišti. Upozorňují na situaci českých chovatelů vepřů. Podle nich právě nákup masa ze zahraničí ohrožuje jejich existenci. KOMORA ZAČNE SAMA S KONTROLAMI Agrární komora se teď rozhodla, že začne kontrolovat obchodní řetězce. Chce zjišťovat, zda neprodávají prošlé masné a mléčné výrobky. Pokud zjistí závady, bude kontaktovat státní kontrolní orgány. Zástupci Intersparu v tom vidí snahu o odplatu. S kontrolními orgány jsme to projednali a vesměs naši aktivitu vítají. Jejich kapacity jsou omezené, nemohou být všude, vysvětloval Veleba. Při kontrolách bude Agrární komora kontrolovat také správné označení, což podle Veleby bývá velice častý prohřešek. Komora chce sledovat všechny výrobky bez ohledu na to, ze které země pocházejí. Zároveň slibuje, že spustí kampaň, která bude propagovat české výrobky. Jan Štifter DISKUZE Je možné nějak ochránit domácí producenty masa? Jan Veleba, prezident AK ČR Po letošních žních je zcela nová situace, která zaskočila i odborníky, a kterou nikdo neprognózoval. Ceny obilí se zdvojnásobily a jejich růst pokračuje. Děje se tak v celé Evropě, děje se tak na světových trzích. Tato skutečnost má a bude mít těžké dopady do produktů živočišné výroby, zejména však těch, které jsou na obilí přímo závislé. To je vepřové maso, drůbeží maso a vejce. Zatímco u vajec a drůbežího masa se vysoká cena obilí a tím i krmných směsí podle mne postupně podaří do farmářských cen saturovat, u vepřového masa to tak není. Vepřového je v Evropě díky extrémní výrobě států jako je Dánsko, Nizozemí, ale i Německo, Francie a Španělsko přebytek a farmářské ceny nejenže nestoupají, ale dokonce i mírně klesají. V ČR právě nyní nastává v podstatě pád tohoto odvětví, za nezájmu ministerstva zemědělství. Ale abych odpověděl na vaši otázku. Přímá ochrana trhu není v rámci EU možná. Jiné státy ale situaci řeší a snaží se zabránit pádu tohoto důležitého odvětví. Sousední Německo například vyplácí producentům vepřového masa tzv. příplatky za pohotovost. Tedy za to, že připraví dodávku prasat v termínu a hodině podle požadavku jatek, což je standardní záležitost. Slovenský ministr zemědělství Jureňa zase chovatelům prasat přislíbil dotaci přes 400 mil. slovenských korun a hledá způsob, jak ji vyplatit. V Maďarsku donedávna vypláceli přímou dotaci s požehnáním Bruselu atd. U nás se neděje nic. Respektive děje. Už 25% naší spotřeby vepřového dovážíme a za tohoto stavu to bude více. Pokud bude vývoj pokračovat, pak to skončí jako letos na jaře s bramborami. Až zde nebude domácí konkurence, pak ceny na pultech budou zcela jiné než dnes, mnohem vyšší. Michal Hašek, místopředseda zemědělského výboru parlamentu PS ČR Lze za předpokladu, že přesvědčíme spotřebitele, že české maso a výrobky z něho jsou kvalitnější a cenově konkurenceschopné. Dalšími pomocnými kritérii je skutečnost, zda dovážené maso je vyráběno za srovnatelných parametrů, dodržování wellfare zvířat, dodržování ekologických pravidel pro likvidaci odpadů, dodržování hygienických a zdravotních standardů a v neposlední řadě srovnatelné sociální podmínky (omezení dovozu sociálního dumpingu) a zároveň srovnatelné ekonomické podmínky na zdravotní vyšetřování masa. NATURA 2000 Skály, sutě a jeskyně v soustavě Natura 2000 Soustava Natura 2000 chrání nejen rostlinné a živočišné druhy, ale zároveň i různorodé typy stanovišť. Skalní stěny, členité skalnaté svahy, balvanová a suťová pole na slunných i stinných místech představují specifická stanoviště s extrémními ekologickými podmínkami. Setkáme se s nimi v kaňonovitých údolích řek, v pískovcových skalních městech, v krasových oblastech a na izolovaných kopcích. Člověk svojí neustálou činností přeměňuje tvářnost přírody, i když bohužel ne pokaždé k jejímu prospěchu. V tomto případě může zmíněná stanoviště ohrozit nevhodnou těžbou surovin, stavbou údolní přehrady v zaříznutém údolí řek a dokonce i neregulovanou možností turistiky a horolezení. Naopak občasný sesuv kamení vyvolaný běžnou chůzí po pohyblivých sutích může i prospět, neboť k povrchu vynese nevyčerpanou půdu. Díky lidské činnosti můžeme také potkat stejné nebo obdobné druhy rostlin a živočichů, jaké osídlují přirozené skalní a suťová stanoviště, i v lomech, na zdech a kamenných terasách domů. Život rostlin ani živočichů na těchto stanovištích není vůbec jednoduchý. Často musí čelit nedostatku vody, živin a světla, nenadálým sesuvům půdy a silnému kolísání teplot. Takové podmínky samy o sobě vydrží jen ti nejsilnější. Adršpašské skály Život v jeskyních se oproti tomu může zdát snazší. Ale je to skutečně pravda? Jeskyně si lze představit jako uzavřené izolované prostory nebo prostory otevřené na zemský povrch, které se mohou pochlubit specifickou florou a faunou. Jejich hodnota ale tkví také v tom, že často uchovávají četné paleontologické a archeologické památky spojené s vývojem lidského rodu, dokáží potěšit oko i srdce bohatou krápníkovou výzdobou anebo slouží jako zásobárna kvalitních podzemních vod. Jeskyně člověk využívá k poučení i poznávání (speleologie). Navíc se v poslední době rozšířila i tzv. speleoterapie, kterou ocení hlavně lidé s plicním onemocněním. Málokdo si je ovšem vědom toho, že jeskynní ekosystémy jsou velmi citlivé na jakékoliv vnitřní změny nebo zásahy z vnějšího prostředí. Nejde jen o nutnost ochrany krasových jevů, ale i o využívání protierozních opatření a šetrného způsobu hospodaření v oblastech nad krasovým územím (např. zachování přirozené druhové skladby lesa, omezení zatravňování a orby, zákaz ukládání odpadů). V soustavě Natura 2000 reprezentují tato stanoviště např. následující lokality: neopomenutelný Moravský kras, Adršpašsko-teplické skály z Královéhradeckého kraje, Chýnovské jeskyně v jižních Čechách a Rychlebské hory Sokolský hřbet z Olomoucka. Jorga Drábková, MŽP ČR foto: Petr Holub Flora a fauna skal, sutí a jeskyní Skály, sutě i jeskyně obývají rostliny a živočichové adaptovaní na specifické ekologické podmínky jako je např. extrémní sucho a teploty, velké kolísání teplot, nedostatek živin a světla apod. Pochmurně znějící svízel sudetský, hvozdík Lumitzerův a další rostliny typické pro toto prostředí porůstají hadce, vápence i pískovec, ukrývají se do skalních štěrbin nebo naopak vyhledávají rozpálené vrcholky skal a občas zabloudí i do slabě zastíněných borovicových lesů. Skalní stanoviště mají však také svá stinná a leckdy vlhká místa. Ta se stala domovem některým kapradinám. Mezi takové poklady patří např. vláskatec tajemný. Vyžaduje prostředí se stálými teplotami a vysokou vlhkostí, libuje si ve tmavých a vlhkých dutinách pískovců, v jeskyních, pod převisy, prostě na takových místech, kde mu může jen máloco konkurovat. Česká republika se může pyšnit několika endemity z rostlinné říše neboli rostlinami, se kterými se nikde jinde nesetkáme, jako jsou např. hvozdík moravský (oblast JZ Moravy) nebo rožec kuřičkolistý (Slavkovský les poblíž Mariánských Lázní). Pro jejich záchranu je nutné zamezit zarůstání jejich biotopů keři a náletovými stromy typu akátu a případné těžbě podkladových hornin. Je trpkou ironií, že lidský vandalismus (sešlap, otrhávání atd.) je skutečně trápit nemusí, neboť rostou na velmi těžko přístupných místech. Pestrou paletu rostlin doplňuje neméně různorodá škála živočichů. Není možné přehlédnout na skalních římsách vysedávající naši největší sovu - výra velkého. I když se zdržuje v blízkosti lesů, málokdy je viděn, že by zalétal hluboko do něho. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách. Nepohrdne ani srázy říčních údolí velkých řek, kamenolomy a zříceninami, které úspěšně nahrazují jeho přirozené prostředí. Výr velký býval dříve považován za cennou trofej a díky tomu došlo málem k jeho vyhubení v celé Evropě. V současnosti je však chráněn mnoha národními i mezinárodními předpisy. Výr velký foto: Karel Gregor Specifickou skupinu živočichů v tomto typu prostředí představují netopýři. Tyto lidovými pověrami opředené, jediné aktivně létající savce mají lidé spojené především s jeskyněmi, nicméně můžeme na ně narazit i ve starých a opuštěných důlních dílech, a to hlavně přes zimu, a během léta na půdách domů nebo kostelů. Náš největší netopýr velký, moravský netopýr brvitý, vzácný vrápenec malý a další druhy jsou ohroženy neregulovaným turismem a necitlivými speleologickými aktivitami, uzavíráním vchodů do starých dolů a jeskyní, nevhodnými opravami střech a půdních prostorů, úbytkem přirozených úkrytů a potravní nabídky.stejně jako si z přírody bereme, měli bychom jí i dávat, pokud se chceme i nadále těšit z jejího bohatství. Jorga Drábková, MŽP ČR

11 EVROPA 11 EVROPSKÝ GURMÁN Kolumbijská káva jako první na evropském seznamu Řecko: Parlament bude pestřejší Předčasné volby do řeckého parlamentu skončily opětným vítězstvím pravicové strany Nea Dimokratia (ND). Političtí komentátoři se ovšem shodují na tom, že velkým a nenadálým vítězem jsou strany levicové! Nea Dimokratia, po téměř čtyřech letech tvrdé ekonomické politiky, znovu získala většinu 41,84% a 152 poslanci v Parlamentu (celkem je jich 300), její vítězství je však hraniční. To znamená, že může dojít k řadě problémů při řešení ožehavých témat, jako je zvýšení důchodové hranice, nový zákon o vysokých školách a především snahy zorganizovat stát tak, aby se dostal na evropskou úroveň. Nejhorším scénářem je, že dva poslanci ND z vlády odstoupí a vláda padne, situace, která už v minulosti v Řecku nastala. Ve srovnání s předešlými volbami v roce 2004 (tehdy získala 45,36%) popularita ND očividně klesla, což se přičítá hlavně neschopnosti vlády zabránit ohromné ekologické katastrofě způsobené na konci srpna rozsáhlými požáry na Peloponézu, na poloostrově Evia a jiných místech Řecka. Voliči ND, jak ukazují statistiky, se přesunuli do nové krajně pravicové, ortodoxně-křesťanské strany LAOS. Šok způsobily volby v sociálně-demokratické straně PASOK, když zaznamenala nejmenší počet voličů od roku získala pouhých 38,15% a 102 poslance v Parlamentu. (V roce 2004 strana Pasok získala 40,55%.) Voliči v letošních předčasných volbách v podstatě potrestali Pasok za to, že za poslední volební období, kdy byla tato strana v opozici (předtím byla s malou přestávkou dvacet let u vlády), neobnovila ani program, ani kádry strany. Podle průzkumu voliči Pasoku odešli do levicových stran. Většina komentátorů tvrdí, že za neúspěch Pasoku ve volbách může především její lídr Jorgos Papandreu. Ten hned po volbách vyzval členy strany k vnitrostranickým volbám a je už jisté, že nebude jediným kandidátem. Řecká levice je nesporně velkým a nečekaným vítězem letošních parlamentních voleb levicové strany získaly celkem 15 % (v minulých volbách to bylo jen 10 procent). Konkrétně dvě největší z těchto levicových stran - Komunistická strana Řecka (KSŘ) získala 8,2% a 22 poslance v Parlamentu, Sdružení levicových a ekologických stran (SYRIZA) získalo 5% a 14 poslanců v Parlamentu (v minulých volbách měla jen 3,2 %). Poprvé v řecké novodobé historii se do Parlamentu se 3,7% dostala i strana označovaná za krajně pravicovou, LAOS, jejímž heslem je Řecko Řekům.(Minimum pro vstup politické strany do Parlamentu jsou 3%.) Řecký parlament o 300 poslancích má tedy poprvé v historii pět stran (ND, Pasok, KSŘ, SYRIZA, LAOS), a to je označováno za blížící se konec letité vlády dvou velkých stran, Nea Dimokratia a Pasok. Německo: Operace Alberich S o ň a D o r ň á k o v á - S t a m o u Již začátkem června na setkání politiků G-8 v Heiligendammu byla německá kancléřka informována o hrozícím nebezpečí. Georg Bush přesvědčil Angelu Merkel o vážnosti celé situace. Uvedl, že tak jako sahají teroristická propojení až do Německa. Operace Alberich, jak ji nazvaly německé tajné služby, byla prioritní záležitostí. Dohledem nad celou akcí byl pověřen šéf úřadu kancléřky Thomas de Maiziére. Jednalo se o největší policejní akci od podzimu Už v říjnu minulého roku objevila americká tajná služba NSA podezřelé y odesílané mezi Německem a Pákistánem. Celá akce byla zakončena v minulých týdnech zatčením Fritze G. (28 let) a Daniela S. (22 let), který se zúčastnil v Saarlouis výcviku v zacházení s bojovými látkami. Sousedé si také všimli, že se často hlasitě modlí k Alláhovi. Třetím zatčeným byl turecký občan Adem Y. (28 let). Jak uvedl německý časopis Der Spiegel, v době jejich zatčení se všichni tři zabývali přípravou explozivní chemické látky. V bytech našli policisté vojenské rozbušky pravděpodobně propašované do Německa ze Sýrie a 60 litrů peroxidu vodíku. Když elitní skupina GSG 9 zajistila celý objekt, byl dům již zamořen chemickými výpary z připravované výbušné směsi. Stačila by podle odborníků k přípravě tří náloží umístěných pravděpodobně v autech před americkými základnami. Jejich výbuch by byl mnohem ničivější než v Londýně nebo v Madridu. Kromě tří zatčených, sleduje německá policie dalších 45 podezřelých osob. Jak uvedl americký ministr obrany Michael Chertoff, byla v Berlíně zřízena skupina německých a amerických odborníků a specialistů, zabývající se tímto případem. Podle spolkové státní zástupkyně Moniky Harms šlo o nejzávažnější pokusy o atentáty, jaké se kdy na německé půdě chystaly. Zatčení údajně patřili k německé buňce hnutí zvaného Svaz islámského džihádu, které má těsné vztahy s Al-Káidou. Loni v zimě vznikla německá buňka Islamistické unie džihádu, která měla verbovat v Německu lidi a provádět v zemi útoky, informovala Harms. Ředitel německé kriminální ústředny Jörg Ziercke uvedl, že operace je výsledem šestiměsíční intenzivní práce a vyšetřování. Zatýkání provázely četné domovní prohlídky v několika spolkových státech. Média uvedla, že zatčení byli připraveni spáchat teroristický útok prakticky kdykoliv. Zadržení tří podezřelých se odehrála ve stejný den, kdy dánská policie oznámila, že zmařila teroristický bombový útok a zadržela osm lidí podezřelých z napojení na Al-Káidu. Za fantastický výsledek pro Evropu označil operaci v Německu i v Dánsku eurokomisař Franco Frattini, který připomněl, že hrozba teroristických útoků v Evropě zůstává vysoká. Práci německých úřadů při odvrácení útoku chválili americký prezident George Bush i německá kancléřka Angela Merkel. Německý ministr vnitra Wolfgang Schäuble řekl, že zadržení podezřelých bylo dílem spolupráce zahraničních tajných služeb s německými úřady. Jana Lochmanová Anglie: Farmáři znovu sraženi na kolena Evropa si chrání své lahůdky systémem ochranných známek PDO (chráněné označení původu) a PGI (chráněné zeměpisné označení). Na dlouhém seznamu dnes už více než sedmi stovek tradičních zemědělských a potravinářských výrobků ze zemí Evropské unie, prim samozřejmě hrají gastronomické velmoci Francie a Itálie, se nyní objevil první produkt z jiného kontinentu. Jako první neevropský potravinářský výrobek získala unijní ochranu světově proslulá kolumbijská káva Café de Colombia. Jemná chuť, při degustaci chutná čistě, střední až vyšší kyselost a hustota, výrazné a plné aroma, tak Evropská komise definuje kolumbijskou kávu, která se tak zařadila vedle schwarzwaldské šunky, štramberských uší, irského lososa, britských ciderů, rakouského chřestu, belgické šunky z Arden a dalších výrobků s chráněným zeměpisným označením PGI, o kterých jsme už psali v tomto seriálu. Káva z úpatí And získala zvláštní ochranu EU proti případným konkurentům, kteří by se na evropský trh pokusili dodat kávu špatné kvality pod stejným označením. Café de Colombia musí splňovat vývozní normy stanovené Národním výborem pěstitelů kávy (Comité Nacional de Cafeteros). V kolumbijské oblasti se pěstuje pouze druh Arabica, v produkci kávy je Kolumbie třetím největším pěstitelem na světě. Registrační proces při Evropské komisi ale nebyl nijak snadný, celá procedura zabrala více jak tři roky. Existují dva druhy kávy. Arabica je charakteristická jemnější chutí, je dražší, během růstu, sklizně i zpracování vyžaduje více péče a je méně odolná vůči sezónním výkyvům počasí než její sestřenice robusta, která se používá především pro výrobu rozpustné kávy a silnějších typů klasické kávy. Kolumbijská 100% arabica káva je prý nejlepší na světě. Důvod je prostý. V Brazílii a Vietnamu, což jsou dva největší producenti kávy, se kávovníky pěstují na obrovských plantážích spíše v nížinách a jejich zpracování je více mechanizované. V Kolumbii kávové plantáže lemují úbočí And. Pro pěstování kávovníků to sice jsou optimální podmínky, ale většina kolumbijských pěstitelů vlastní přibližně dva hektary půdy. Navíc slogan čerstvá kolumbijská káva celý rok zní sice lákavě, ale ve skutečnosti představuje namáhavou ruční práci. Kolumbijská arabica dozrává postupně, takže sběrači musí ručně sbírat jen dostatečně zralé plody. Poznají je podle žluté a červené barvy, naopak ještě zelené plody na větvích ponechávají. Asi 60 procent nákladů při zpracování kávy tak představují právě mzdy sběračům. Zatím nikdo nepřišel s žádným zařízením, které by umělo šplhat po svazích And a zároveň sesbírat pouze zralá zrnka. Přes úspěch se získáním evropské ochranné známky chuť kolumbijské kávy v posledních letech jejím malým pěstitelům hodně zhořkla, okolo jedné třetiny jich už zkrachovalo a další jsou před bankrotem. Na vině je celosvětový krach cen kávy. Mezi lety 1994 až 2001 klesla cena kávy na pouhou desetinu, v supermarketech ale nijak nezlevnila a velkozpracovatelům kávy se naopak daří lépe než kdykoliv předtím. Světový obchod s kávou nyní přináší dvojnásobné zisky než před 20 lety, ale v zemích vyvážejících kávu ovšem zůstává nyní z tohoto zisku jen kolem deseti procent. V osmdesátých letech to bylo třicet procent. S pádem cen kávy začal boj o přežití a mnoho pěstitelů v Kolumbii natáhlo ruku po jediné šanci na záchranu, a to pěstovat koku a opium. Mnohé, po celé generace pečlivě udržované kávovníkové plantáže tak začaly pustnout Pokud se chcete dozvědět více o hořké chuti kávy, tak si otevřete Zprávu britské Nadace spravedlivého obchodu (Fairtrade Foundation) v překladu na adrese www. fairtrade.cz. Jste-li ale příliš útlocitní milovníci kávy, tak si raději dejte šálek vynikající Café de Colombia. I tak alespoň trochu pomůžete malým tradičním kolumbijským pěstitelům kávy. (vln) Je to nejhorší zpráva, kterou nikdo nechtěl slyšet, zvláště farmáři prohlásil britský ministr pro životní prostředí Hillary Benn, když v úterý 11.září dostal informaci o novém výskytu slintavky a kulhavky v hrabství Surrey. Tentokrát to bylo na farmě Milton Park, šestnáct kilometrů od výzkumného ústavu v Pirbrightu, který vládní inspektoři označili za pravděpodobný zdroj první infekce začátkem srpna. Vláda byla ihned vystavena kritice, že vyhlásila Británii za pásmo bez slintavky a kulhavky příliš brzy po minulé nákaze. Nicméně vláda ani tentokrát nelenila a nařídila okamžité preventivní porážky zvířat. Do soboty 15.září bylo utraceno kusů skotu a prasat ze stád na farmě Milton Park a v jejím sousedství. Farmáři si ale stěžovali na nedostatečnou informovanost se strany úřadů. Jeden z nich, Carl Boyde, který je také veterinářem, řekl novinářům: Když jsem se na ministerstvu pro životní prostředí ptal telefonicky, kdy došlo k preventivní porážce, bylo mi řečeno, že jde o tajnou informaci. Místo od ministerstva jsem se to dozvěděl dodatečně od svého poslance a od sousedů. To je naprosto neuspokojivé. Mezi opatřeními, která vláda vyhlásila velmi brzy po oznámení nového výskytu nákazy, bylo obnovení zákazu pohybu zvířat. A Evropská komise obnovila zákaz britského vývozu živých zvířat. Ze zákazu je však vyjmuto Severní Irsko, které smí nadále volně vyvážet. Mluvčí Britského svazu farmářů pro jihovýchodní Anglii Ms Isabel Brotherton Evropským novinám sdělila, že budou-li vládní restrikce pokračovat, pak tzv. gate price neboli výkupní cena, kterou farmáři očekávají za své maso, prudce klesne. Tak například výkupní cena jehněčího, která je nyní dvě libry šterlinků za kilogram, podle odhadu anglické exekutivy pro hovězí a jehněčí klesne o 30 až 40 pencí. Rovněž se očekává pokles ceny hovězího. Vláda však od neděle 16.srpna povolila převozy zvířat na jatka po celé Anglii a proto je možné, že pokles cen nebude tak drastický, jak se očekávalo. Podle předsedy Britského svazu farmářů Petera Kendalla budou mít vládní restrikce a evropský zákaz vývozu katastrofální hospodářské důsledky. Podle novinových zpráv zákaz vývozu do zemí EU stojí Spojené království 1,80 milionu liber (2,63 milionu eur) denně. Farmáři, letos už postižení záplavami a vysokými cenami krmiv v důsledku světového nedostatku obilovin, teď musí čelit další pohromě. A začíná nový diplomatický souboj mezi Evropskou komisí a britskou vládou. Komise podle nedělníku The Sunday Times argumentuje, že britská vláda měla uzavřít výzkumný ústav v Pirbrightu na tak dlouho, dokud jeho provoz nebude vyhovovat normám EU. Milan Kocourek, spolupracovník ČRo ve Spojeném království

12 12 EKONOMIKA Jsou biopaliva málo bio? Organizace OECD, jejímž členem je i Česká republika, zpochybňuje cíl Evropské unie v oblasti biopaliv. Tak vyznívá zpráva s názvem Biopaliva: je léčba horší než nemoc? vydaná začátkem září. Následující tvrzení z této zprávy vychází. Mezi surovinami pro výrobu biopaliv převládají zemědělské produkty. Světové trhy s biopalivy jsou tak propojeny s trhy zemědělských plodin pro potravinářské účely. Celý systém je propojen a nelze srovnávat například cenu ethanolu vyráběného ze dvou různých plodin. V roce 2000 ceny cukru v Brazílii vzrostly, a bylo tak levnější vyrábět ethanol z kukuřice, protože po ní nebyla tak vysoká poptávka na potravinářském i palivovém trhu. Tyto okolnosti se však mohou v průběhu času měnit. Rostoucí využívání biopaliv také zvyšuje tlak na zemědělský sektor. To se projeví mimo jiné zvyšováním ceny plodin. Potraviny a biopaliva budou jednoduše soupeřit o suroviny na svou výrobu. Aby EU splnila cíl využívání biopaliv, musela by na to použít 84% půdy, na které se pěstují olejniny. Je jasné, že EU není schopna tuto potřebu pokrýt ze svých zdrojů a bude muset olej dovážet. Taktéž výhoda používání biopaliv pro životní prostředí je sporná. Jejich spalování sice produkuje méně skleníkových plynů, ale v oblastech pěstování plodin pro biopaliva je například poškozována přírodní rozmanitost, provází je zvýšená eroze půdy, větší využívání hnojiv a podobně. Podle zprávy nejsou biopaliva příliš schopná konkurovat ropě. V současnosti jsou do klasických paliv pouze přimíchávána a nemohou je nahradit. Určité naděje vkládá zpráva do biopaliv druhé generace, která mohou být vyráběna například ze dřeva, jejich výroba je zatím ale příliš drahá. V Evropě už se ozývají hlasy, že desetiprocentní podíl biopaliv u benzínových pump do roku 2020 je nejspíš nesplnitelný cíl. Podle Financial Times však komisař pro energetiku Andris Piebalgs hodlá koncem roku zveřejnit plán, který splnění cíle umožní. Nové technologie budou hrát velkou roli, řekl. Tomáš Fridrich Krize hypoték jako poučení Francouzský prezident Sarkozy nařkl Evropskou centrální banku z napomáhání spekulantům. Stalo se tak na setkání ministrů financí a šéfů centrálních bank v portugalském Portu počátkem září. ECB poskytla evropským bankám okolo 250 miliard eur, aby se vyhnuly nedostatku peněz v souvislosti s krizí hypoték, která začala ohrožovat i Evropu. Sarkozy tvrdí, že bez snížení čtyřprocentní úrokové sazby neměla finanční pomoc bankám smysl. Prezident Evropské centrální banky Jean Claude Trichet ujistil, že neměl v úmyslu pomáhat nepoctivcům. Sarkozyho kritika není příliš překvapivá. ECB kritizoval už dříve, kdy zpochybňoval její nezávislost. Krize na hypotečním trhu, která zasáhla v minulých týdnech USA se projevuje i v Evropě. Její obětí je britská hypoteční banka Northern Rock. Guvernér Bank of England se rozhodl nalít do banky peníze, aby ji zachránil, ačkoliv předtím ECB za podobný krok kritizoval. Ta však půjčovala peníze bankám na finančním trhu a nezachraňovala konkrétní subjekt. Někteří evropští politici jako Sarkozy a Angela Merkel vyzývají k větší regulaci finančních trhů. Ministři financí na své portugalské schůzce snahy o regulaci odmítají. Podle nich by vedla k více problémům. Finanční trhy je podle nich třeba spíše zprůhlednit. Krize na úvěrových trzích, mezi které trh s hypotékami patří, může nakonec globální ekonomice pomoci, tvrdí například Rodrigo Rato odstupující šéf Mezinárodního měnového fondu. Firmy se naučí lépe odhalovat rizikové půjčky a trh tak bude zdravější. Počet rizikových půjček, které stojí právě za americkou krizí, se tím sníží. Český hypoteční trh je natolik jiný, že mu podobné problémy nehrozí. Pouze osmnáct procent českých domácností má úvěr na bydlení, kdežto v USA devadesát. České hypotéky sice vzrostly o 43 procent ve srovnání s loňskem, neplatičů je ale málo pouhá čtyři procenta. V EU je takto zadluženo podstatně více domácností 75 procent. Snaha o větší průhlednost a menší rizikovost půjček je tak z evropského i českého pohledu nejspíše na místě hlavně do budoucna. Tomáš Fridrich CO NA TO EUROPOSLANCI Jak by se podle mého názoru měla regulovat nákladní doprava po Evropě? Petr Duchoň (ODS), poslanec EP Na tuto otázku mám jednoduchou odpověď: Co nejméně. Když už regulovat, tak z prokazatelných důvodů, které je možno vyjádřit měřitelnými veličinami. Za nutnou považuji regulaci technických, bezpečnostních a environmentálních aspektů dopravy. Vždy však musíme mít na zřeteli cíle opatření, způsob jejich vyhodnocení, přímé a nepřímé náklady spojené s regulací a především její ekonomické dopady. Obávám se, že EU ztratila příliš mnoho času spoléháním se na hypotézu decouplingu (oddělení růstu HDP od růstu dopravy). Tato nepotvrzená hypotéza ve svých důsledcích vedla k podcenění růstu dopravy, k zanedbání dopravní infrastruktury a přispěla tak k přetížení existujících komunikací. Za další falešnou hypotézu považuji politicky vynucovaný modal shift (přesun silniční nákladní dopravy na železniční a vodní cesty), který za velké peníze daňových poplatníků způsobil relativně malou deformaci dopravního trhu. Je nezbytné zaměřit se na stanovení rovných podmínek financování nákladů všech druhů dopravy. Ostatní je potřeba ponechat působení nabídky a poptávky. Za problém číslo jedna v oblasti nákladní dopravy považuji zanedbanost silniční sítě, protože silniční doprava zajišťuje rozhodující část dopravních výkonů. Jaromír Kohlíček (KSČM), poslanec EP Regulace nákladní dopravy je dnes prakticky ve všech zemích Evropy populárním heslem. Švýcarsko přišlo před lety se svým jasným řešením. Osou nákladní dopravy je železnice a na ni pak navazuje doprava automobilová. V Evropské unii se hodně mluví o multimodální přepravě, ale skutečné kroky k jejímu prosazení (například výraznější kontejnerizace s odpovídající podporou) chybí. Hlavním nástrojem regulace nákladní dopravy by měla být skutečná podpora multimodální přepravy, kontejnerizace a lepší využití potenciálu říční a železniční dopravy. Toho lze dosáhnout zlepšením služeb na vodě a na dráze, zavedením mýta na silnicích všech tříd (vyšší na místních komunikacích), které částečně vyrovná náklady dopravní cesty a zlepší trasování (vyšší platby v místech dopravních uzlů a chráněných územích) a zvýší tlak na efektivní využití ekologicky méně škodlivých dopravních prostředků (spolu s omezením tlaku na nápravu a využitelného časového fondu). V případě zákazů jízdy je nezbytné tyto mezi sousedními státy koordinovat. Pokud k těmto opatřením urychleně nepřistoupíme, hrozí, i přes všechna přijatá opatření, kolaps silniční dopravy, a to již v blízké budoucnosti. Žaloby kvůli emisním povolenkám Evropskou komisi kvůli nízkému počtu emisních povolenek na období žaluje už šestá země. Litva se přidala k České republice, Polsku, Slovensku, Lotyšsku a Estonsku. Smyslem systému obchodování s povolenkami je omezit emise skleníkových plynů: firmy, které vyčerpají svou kvótu danou Národním alokačním plánem, si na trhu koupí chybějící povolenky od firem, které své kvóty naopak nevyčerpají. Aby ale systém fungoval, musí být na trhu nedostatek povolenek, což se v první fázi obchodování nestalo. Komise proto ve druhé fázi přidělila menší objem povolenek, než předpokládaly alokační plány. To se setkalo s odporem zejména v nových členských zemích, které jsou přesvědčeny, že při posuzování jejich plánů byla EK příliš přísná. Například Polsku snížila objem povolenek o 26,7%, České republice o 14,8% - starým členským zemím s výjimkou Lucemburska ho nesnížila o víc než 10%. (eku) Počet vozů s povinným ručením ČSOB Pojišťovny překročil ČSOB Pojišťovna odměnila majitele jubilejního vozu Dušan Bartek z Frýdku-Místku nebude muset platit po celý rok povinné ručení na své auto. Měl to štěstí, že jeho vůz Škoda Felicia Combi se stal jubilejním, třistatisícím autem, které ČSOB Pojišťovna pojistila na povinné ručení. Výhru pro majitele jubilejního vozu vypsala ČSOB Pojišťovna již minulý měsíc, kdy bylo zřejmé, že hranice pojištěných vozidel bude brzy pokořena. Skutečnost, že se výhercem stal řidič z Frýdku-Místku, jen potvrzuje, že na severní Moravě je o povinné ručení ČSOB Pojišťovny velký zájem, klienti nám zde přibývají rychlým tempem, řekla při předání certifikátu na roční bezplatné pojištění výherci ředitelka ČSOB Pojišťovny pro ostravský region Iva Tuhá. Kromě kompletního ročního pojištění povinného ručení i havarijního pojištění svého vozu zdarma získal Dušan Bartek, který je dlouholetým klientem ČSOB Ředitelka ČSOB Pojišťovny pro ostravský region Iva Tuhá s výhercem kompletního ročního pojištění svého vozu zdarma Dušanem Bartekem. foto: ČSOB Pojišťovna Pojišťovny, také GPS navigaci do auta. Jak uvedl, ČSOB Pojišťovnu si pro pojištění svého auta vybral právě i kvůli dosavadním dobrým zkušenostem s jejími službami. ČSOB Pojišťovna patří mezi pojišťovny, jejichž tržní podíl v povinném ručení v posledních letech roste nejrychleji. Od roku 2004, kdy zavedla u tohoto pojištění tzv. segmentaci, která umožňuje spravedlivější stanovení výše pojistného, se počet u ní pojištěných vozidel zvýšil o více než polovinu. Jen za první pololetí letošního roku přibylo ČSOB Pojišťovně dalších více než 11 procent pojištěných vozidel. Z celkových vozidel s povinným ručením ČSOB Pojišťovny připadá nyní na ostravský region, který z pohledu pojišťovny zahrnuje okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava a Vsetín, více než Na Bruntálsku, Novojičínsku, Opavsku a Vsetínsku přitom mohou motoristé získat u ČSOB Pojišťovny na povinné ručení 10procentní slevu, protože z jejích statistik vyplývá, že jde o okresy s nižší nehodovostí (celkem je v ČR takových okresů letos čtyřicet). Všem majitelům aut starších 10 let navíc ČSOB Pojišťovna nabízí další slevu, a to dokonce 20 procent. Samozřejmostí pro všechny dobré řidiče je pak bonus za jízdu bez nehod, který letos dosahuje až 35 procent. (PR)

13 KULTURA 13 TIPY EN Rakouské kulturní fórum zve do Ostravy na 7. mezinárodní loutkářský festival. Mobilní divadlo pro děti MOKI na něm sehraje klasický příběh Popelky v novém pojetí. Tento příběh připomíná dětem, že pouze osoby dobrého srdce naleznou štěstí a lásku. A to platí dnes stejně jako před mnoha a mnoha lety. Představení v němčině. 1. října od 9.30 v ostravském Divadle loutek, Pivovarská 15. Francouzský institut v Praze má na programu Carte blanche Jiřího Menzela. Ten poznal francouzský film krátce po skončení války během večerů s tajným promítáním. Nyní bude jako host Kina 35 společně s diváky sdílet filmy, které by znovu rád viděl a které by obecenstvu rád představil. Zahájení série večerů proběhne v úterý 2. října ve 20 hodin, program končí v sobotu 6. října v 19 hodin snímkem Malá apokalypsa. Štěpánská 35, Praha 1. Maďarské kulturní středisko zve na Visegrad Culture Triangle vystoupení maďarského houslisty Sándora Jávorkaiho, člena visegrádského tria, které vystupuje v Praze, Brně, Bratislavě a Budapešti. 9. října od 19.00, Slovenský institut, Jilská 450/16, Praha 1. Do Opavy zve Goethe-Institut, a to na výstavu fotografií režiséra Wernera Herzoga - Film musí být fyzický. Werner Herzog, narozen 1942 v Mnichově, je jedním z posledních reprezentantů velké éry evropského filmu a světové kinematografie. Je vnímán jako excentrický režisér, který se nebojí jít do extrémů. Mnoho jeho filmů ukazuje hrdiny na hranici v šedé zóně - mezi spoutaností, vášní, chtíčem a ryzím šílenstvím. Výstava se koná v rámci festivalu Bezručova Opava 2007 a je otevřena od úterý do neděle hod až do 14. října. Kabinet fotografie Domu umění, Pekařská 12, Opava. Goethe-Institut ještě jednou. Multikulti, eutanazie, Ulrich Seidl, Fatih Akin, Christian Petzold, západ, východ, metafyzika, láska, sex, emoce 11 celovečerních filmů, sedm dokumentů, jeden krátký film a jeden archivní snímek. DER FILM 2 nabízí to nejlepší z Berlinale, Diagonale a Locarna. Již druhý ročník Festivalu německy mluvených filmů pořádá Goethe- -Institut Prag ve spolupráci s pražskými artovými kiny Aero a Světozor, Rakouským kulturním forem a Švýcarským velvyslanectvím v Praze. Letos se festival koná poprvé i v moravské metropoli, brněnské kino Art bude hostit filmovou přehlídku ve dnech října. Připravte se na silné filmové a emotivní zážitky, které z vás jen tak nevyprchají. Institut Cervantes pořádá výstavu Současná španělská grafika národní ceny Jedná se o jedinečnou příležitost pro zjištění aktuálního stavu a tendencí španělské tvorby prvních let 21. století. V tomto případě jsou vyznamenanými umělci José Hernandes (Tanger, 1944), Felicidad Moreno (Lagartera, Toledo, 1959) a Ignasi Aballí (Barcelona, 1958). K vidění budou rytiny a digitální tisk a na rozlehlé zástěně jsou vysvětleny formální možnosti, které mají složité obrazy a elektronické technologie pro umění dnešní doby. Výstavní sál institutu Cervantes v Praze 8.října - 10.listopadu. Pro milovníky španělské literatury pořádá institut Cervantes 9.října literární setkání s Guillermem Martinezem: Přeložené světy. Spisovatel, který má doktorát z matematiky na Oxfordské univerzitě (narozen 1962) napsal např. Velké peklo (1989), O Rodererovi (1993), Borges a matematika (2003), Nepostřehnutelné zločiny (2004) a román Kdo vraždí v Oxfordu?, za který byl oceněn cenou nakladatelství Planeta v Argentině v roce 2003 a který mu zajistil obrovský úspěch.. A do třetice Cervantes pořádá 17.října kytarový koncert. Španělka Susana Prietos s Řekem Alexisem Muzurakisem založili kytarové duo Melis v roce Koncertují po celé Evropě, hráli i v New Yorku. Mezi další význačné momenty jejich kariéry patří spolupráce s mezinárodními ansámbly jako Berlínský symfonický orchestr, Neubrandenburgská filharmonie, Bavorská komorní filharmonie, orchestr radia Bukurešť a Národní soluňský orchestr. Pavel Farkaš Představujeme kulturní instituty zemí EU v Praze Lotyšské kulturní centrum Tento článek vychází právě v době, kdy se pro veřejnost otevírají novotou vonící zrekonstruované prostory kulturního oddělení Velvyslanectví Lotyšské republiky v poklidné části Prahy, v Hradešínské ulici. Zázemí pro kulturu této pobaltské země zde zájemci však nacházejí již devět let. Nejen kultura ale tvoří kulturní vztahy - styčných míst, kde se oba národy potkávají, je v Praze více, než by se mohlo zdát. Před Denisou Šelelyovou, která má na půdě ambasády na starosti kulturu, stojí ještě hodně práce. Sotva si na své nově zrekonstruované pracoviště, které slouží jako knihovna a videotéka, přestěhovala počítač, už se začala připravovat na 2. říjen, kdy se uskuteční slavnostní otevření lotyšského lektorátu na Filozofické fakultě UK. Obor Lotyština byl na FF UK otevřen pod vedením prof. Parolka už v roce 1990, ale teprve od letoška zde bude lotyšský rodilý mluvčí, říká. Pokud se projekt osvědčí, vzniknou další lektoráty v Rakousku a ve Finsku, a podle rady lotyšského velvyslanectví se očividně jedná o velkou událost. Ano, je to totiž pilotní projekt lotyšské Agentury pro státní jazyk. Jedná se o vůbec Dveře do Lotyšského kulturního centra naleznete otevřené v pondělí a ve středu od 12 do 16 hodin. Po dohodě ale i jindy. foto: Pavel Farkaš Podzimní filmový maratón byl odstartován Sotva v Mladé Boleslavi skončil Festival evropských filmových úsměvů, ze kterého si odnesl hlavní cenu film Vratné lahve, příznivci stříbrného plátna si již v kalendáři zaškrtávají další události, u kterých by neměli chybět. Letos se jim poprvé představuje putovní festival Střední Evropa, který chce upozornit na opomíjené kinematografie našich nejbližších sousedů a uvést do české distribuce významná současná filmová díla. Svou vizi se pořádající Asociace českých filmových klubů snaží naplnit mimo jiné uvedením nejlepších filmů roku z Polska foto: archiv distributora první lotyšský lektorát v zahraničí financovaný lotyšskou stranou, dodává rada Edgars Bondars. Kromě studujících Lotyšů jsou u nás také zhruba tři desítky Lotyšů trvale žijících a společně s Čechy, zajímajícími se o jejich rodnou zemi, se přirozeně sdružují do zájmových spolků. Nejaktivnějším je Česko-lotyšský klub, jehož předsedou je Pavel Štoll, překladatel, tlumočník a jediný lektor lotyštiny na FF UK. Jako v případě jiných menších zemí, lidé sdružení ve spolcích se většinou navzájem znají a ví o nich i ambasáda. Zveme je na své akce, například na lotyšské vánoce, říká Denisa Šelelyová, velvyslanectví ale poskytuje i prostor pro výroční setkání Česko-lotyšského klubu, nebo ve spolupráci se sdružením Kulturní dialog právě vydává brožuru o lotyštině. A jaké akce tykající se Lotyšska se chystají do konce roku? Na začátku října bude možné zavítat do lotyšského stánku na Výstavě cestovního ruchu Plzeňského kraje, o měsíc později se s lotyšskou kulturou můžete setkat na 17. Mezinárodním veletrhu jazyků, vzdělávání a kultury, a ve stejnou dobu se uskuteční také přednáška o Lotyšsku s promítáním v rámci tradičního cestovatelského festivalu v KD Ládví v Praze. Koncem roku se pak můžete těšit na koncert mezzosopranistky Eliny Garanča v Obecním domě. Už teď ale lístky rychle mizí, proto si pospěšte! Internetové stránky Lotyšského kulturního centra naleznete na další zajímavé informace hledejte u Česko-lotyšského klubu na Pavel Farkaš (Náměstí spasitele), Švýcarska (Vitus) či Německa (Čtyři minuty). Kolekci filmů ozdobí i Ztracená dovolená režisérky Lucie Králové, která si z letošního Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech odnesla cenu za nejlepší dokument. Jak můžete zjistit z podrobného programu na v rámci přehlídky Střední Evropa proběhne i několik mimořádných akcí. Například Pražský středoevropský víkend od 27. září je příslibem založení nové tradice; o týden později bude zahájena další přehlídka, která si již našla obecenstvo, Der Film. Goethe-Institut letos poprvé zve kromě Prahy také do Brna, a to na současnou, maximálně dva roky starou německou filmovou tvorbu. V kině Aero bude navíc souběžně uvedena retrospektiva nestora a neúnavného propagátora evropské kinematografie, Wima Wenderse. Festival doprovodí hudební program s názvem Die Musik. Ve spolupráci s festivalem Stimul vystoupí 6. října v pražském Divadle Archa přední zástupci německé elektronické a post-rockové scény Kreidler z Düsseldorfu. Více informací naleznete na Pavel Farkaš Adresa redakce: Evropské vydavatelství s.r.o., Průmyslový park, Kancelářská budova P - 8, čp. 80, Pardubice - Semtín. Centrální telefon a fax: , centrální GSM: IČ: Vydavatel: Jan Doležal. Ředitelka vydavatelství: Jarmila Kudláčková. Ředitel zpravodajství a komunikace: Miloš Spáčil. Šéfredaktorka: PhDr. Zuzana Nováková. Redaktoři: Jan Štifter, Pavel Farkaš, Veronika Trestrová, Jan Řeháček, regionální a zahraniční dopisovatelé. Fotograf: Miloš Kolesár. Layout: Mgr. Pavel Ševčík. Grafik: Karel Nohava. Jazykové korektury: Iva Málková. Překlady: Jakub Hřib. Produkce: Leona Šolcová. Inzerce: EUROPEAN MEDIA HOUSE s.r.o., IČ: Tisk: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Distribuce: ROZŠIŘUJÍ SPOLEČNOSTI PNS, a.s. Předplatné zajišťuje Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum, Moravské náměstí 12D, Brno. Příjem objednávek: telefon: , fax: příjem reklamací: Cena výtisku: 15,- Kč vč. DPH Evidenční číslo: MK ČR E 14589, ISSN: X. Ročník 4, číslo 9, vychází Názory spolupracovníků nemusí vždy vyjadřovat názory listu. Nevyžádané materiály nevracíme. Za chyby novinového tisku neručíme.

14 14 SUMMARY Word Petr Gandalovič Minister of Agriculture The European agricultural policy will show itself mainly in the long term, based on how EU will gradually reduce protection of individual agricultural sectors, e.g. a reform of the common market organization of sugar, or an upcoming reform for fruit, vegetable, wine and starch. These reforms are caused by demands of members of WTO, where states with higher agricultural productions, mainly less economically developed, strive for higher access to EU market. It is the interest of developed countries to increase sales of their industrial productions and reach a common agreement. The difficulty of these negotiations is caused by a balance of concessions of individual economic blocks and the states themselves. Future higher share of cheap eatables from Third World countries on EU market does not have to necessarily imply their higher prices compared to the present prices.besides world demand for eatables, the present and short term development of Czech foodstuff market is more influenced by the level of harvest of agricultural products in the Czech Republic and EU countries as well. This year s prices of corn are a good example. They have significantly increased due to minimal corn reserves in EU and repeatedly lower harvests compared to usual harvests in the previous years. The divergence of the same situation before entry of the Czech Republic into EU is influenced by a higher increase of corn prices with respect to purchase of corn by German, Polish and other traders in the Czech Republic. Similarly, higher export of milk and livestock and higher import of products from milk and flesh influence prices of foodstuff, but not always upwards. The increase of cereal prices can also cause an increase of flesh and milk prices of agricultural producers, and can subsequently influence final foodstuff prices. However, we can assume that commerce will cushion this leap and the increase of prices will be lower and gradual. Czech children put on weight, EU will come with new nutrition rations PRAGUE Czech children are eating less healthy food in school canteens than their coevals in other EU states. This should be changed soon. The Union should assess nutrition rations by the end of this year and the supplementation of proteins should be reduced. This could stop a trend of increasing numbers of obese children. Today, every seventh schoolchild in the Czech Republic aged 5 to 17 years has problems with overweight. What do children eat in canteens? According to some information, they are prescribed three times more proteins than in other European countries. Pupils have meat on their plates four times a week. They often eat unhealthy food at home. Most parents still do not realize the importance of proper diet structure and they are not even ready to accept expert recommendations. Therefore, the most effective tool can be sought in education, health education focused on the general public, said Euro MP Milan Cabrnoch. Children from socially weaker families have considerably fewer proteins in their diet. Proteins are simply more expensive, explained David Rath, Member of the Parliament of the Czech Republic. Although in most cases children eat home food, canteens play an important part in their diet. Proper nourishment in school age is very significant for health as such, for building immunity, skeleton, musculature and other tissues, but also for creating long-term habits and eating stereotypes, added Cabrnoch. However, Chief Health Officer Michael Vít is afraid of a negative campaign of school canteens on children. If on account of the campaign children sign off and stop visiting them, based on our experience we can assume that their eating habits would not improve, but vice versa. Their diets would be based on fast food dishes with very low nutrition values or various sweets, thinks Vít. The European Union should meddle in children s diet. According to Euro MP Jaroslav Zvěřina, the Union cannot issue strict legal norms in similar matters, it will offer recommendations to member states. Apparently, the Czech Republic will conform to the prescriptions. The Union should assess updated nutrition rations this year already. Infections have been spreading in domestic canteens in the last few years. Formerly, there was a duty to store food samples. For a period of 48 hours, canteens had to store eatables from which the meal was prepared. But it was cancelled and it was a mistake, says Václav Dvořák, public health officer from České Budějovice. A considerable benevolence was then allowed by the Regulation No 852/2004 of the European Union and of the Council from April A model, which is not sufficient for domestic environment, was implanted into Czech legal system. I understand that European politicians needed to put an end to insufficient hygienic habits in some member countries, but there is a different situation in our country, the norm took us a few steps back, warns Dvořák. Jan Štifter INZERCE Women can be equally competitive as men, says EU Commissioner Vladimír Špidla What is in your opinion the biggest problem in the area of equal opportunities for women? In the area of equality between men and women, the European Union has a very good legislation, which is still improving. In the last ten years, it has achieved a noticeable progress also in the practical level. Thanks to this, the presence of women at the labour market has been constantly increasing. Since the start of the Lisbon Strategy in 2000, 6 out of 8 millions of newly created working positions have been filled with women! Still, numerous inequalities between women and men linger in areas of employment, remuneration and presence in leading functions, including political positions. They can be explained by discrimination, persisting stereotypes and problems of the so-called harmonization of private and professional life. Women are still more responsible for housework and upbringing children. This is apparent mainly on the low level of employment of women who already have children. It is also proved by the fact that part-time jobs in the European Union apply to 30 per cent of women, but only 7 per cent of men. To improve the situation, the European Union promotes an assertion of larger offer and accessibility of child care. Newly, also structural EU funds can be used for this purpose. However, there are also various other possibilities how to enable women and also men to harmonize their professional and private lives. In this matter, the European Union has opened a consultation with European social partners. The education of women is comparable to men. So, why are they rated differently? Today, women hold 60 per cent of university diplomas in the European Union. The fact that their level of employment is much lower than of men (57.2% women, 71.6% men) and they earn 15 per cent on average less than men is therefore unacceptable and shows wasting of human skills in our society. In your opinion, why are there so few women in politics? There are many reasons for insufficient representation of women in leading positions. For example, there is still an unequal division of household and family duties, although the involvement of men is slowly increasing. I could give one example: full-time working men partake in unpaid work (housework and care for immediate family) 7 hours a week, while women with the same workload 24 hours a week. This proves that women have unfairly less time for their development and career. However, it is often caused by negative stereotypes and open discrimination. Political environment and company culture are still little favourable to women. In providing friendlier environment for women, the fundamental role is - or should be! - played by political parties, which should promote more women to decisive positions and voting tickets. Personally, I don t like preconceptions and I don t think that women have less self-confidence than men. Speaking from my experience, I see that they can be equally competitive as men. You have experience with life in Belgium. Could you compare the area of equal opportunities between women and men with the Czech Republic? I think that it depends which area we are dealing with. When talking about women in politics, Belgium has made quite an important progress in the last ten years and counts among best member states today. Belgian legislation specifies quotas for presence of women on voting tickets. However, when talking about employment of women, we can see that it is slightly higher in the Czech Republic (56.8%) than in Belgium (54%). However, employment of women with children is much higher in Belgium than in the Czech Republic, where many women are leaving the labour market for a long time when having a baby. In Belgium, a system of care for children up to three years of age provides more than 40 per cent of these children, while in the Czech Republic we reach only 2 per cent. Anna Nováková

15 INZERCE 15 Infolinka

16 16 INZERCE/PREZENTACE VSTUP DO SCHENGENSKÉHO PROSTORU SE BLÍŽÍ Česká republika a spolu s ní dalších osm států se připravuje na zrušení hraničních kontrol k 31. prosinci Po vstupu České republiky do Schengenu bude možné: překračovat hranice se sousedními státy bez hraničních kontrol, plně využívat práva volného pohybu po zemích rozšířeného schengenského prostoru, plynule projíždět bývalé hraniční přechody bez zastavení. Po plném zapojení České republiky do schengenské spolupráce zůstanou zachována určitá pravidla, mezi která patří např.: povinnost cestovat s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem, omezení pohybu vyplývající z ochrany životního prostředí, soukromého majetku a z bezpečnosti silničního provozu, možnost dočasně obnovit kontroly na vnitřních hranicích v případě ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti ČR. Informujte se o všech souvislostech rozšíření Schengenu o Českou republiku. Bližší informace získáte na stránkách vlády ČR Inzerce_Krajskenoviny_280x204.indd :10:03 Pardubický kraj úspěšně čerpá peníze z EU Se vstupem České republiky do EU se otevřely možnosti čerpání značných prostředků z unijních strukturálních fondů. Tyto fondy by měly jako nástroje evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti přispět ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů členských států EU. Pardubický kraj přitom již v předešlém období získal evropské dotace na řadu projektů. Veškerá pomoc ze strukturálních fondů je realizována prostřednictvím programových dokumentů. Pro území tzv. regionu soudržnosti Severovýchod zahrnující Pardubický kraj, Královéhradecký kraj a Liberecký kraj je pro současné období let 2007 až 2013 nejdůležitější Regionální operační program NUTS 2 Severovýchod, který obdrží celkem 18 miliard korun, přičemž území Pardubického kraje může reálně počítat s třetinou této částky. Oblast využívání evropských fondů patří k jedné z dlouhodobých priorit Pardubického kraje. V současné době vrcholí zpracování investičních projektů do očekávaných prvních výzev, říká první náměstek hejtmana Roman Línek. foto: archiv Pardubického kraje Největší počet těchto projektů se připravuje v oblasti dopravy, kde lze očekávat objem získaných prostředků z evropských zdrojů přesahující částku dvě miliardy korun. Z připravovaných projektů je možné uvést například obchvat Chvaletic, obchvat Kojic a celou řadu modernizovaných úseků silnic 2. třídy na Orlickoústecku, Chrudimsku i Svitavsku, přiblížil. V oblasti školství je připravováno několik projektů zaměřených na modernizaci dětských domovů na zařízení rodinného typu, například v Poličce, Pardubicích a Dolní a Horní Čermné. V přípravě je také regionální rekvalifikační centrum v Ústí nad Orlicí. V sociální sféře bude z evropských zdrojů financována transformace vybraného zařízení sociální péče a vytváření chráněných dílen. Z oblasti životního prostředí chceme získat dotaci na sanaci skládky v obci Lukavice na Chrudimsku a na likvidaci dalších ekologických zátěží v kraji, pokračuje Línek. Chystá se rovněž několik projektů zaměřených na úspory energie u řady zařízení krajských příspěvkových organizací. Kromě investičních projektů bude kraj usilovat o získání dotací i na tzv. měkké projekty, které budou zaměřeny především do oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, sociálních služeb a cestovního ruchu. Jsem přesvědčen, že v soutěži o evropské zdroje v nastávajícím období uspějeme věří Línek. Krajský úřad nic neponechává náhodě a v říjnu letošního roku otevře své vlastní oficiální zastoupení v Bruselu. Jeho úkolem bude zajišťovat a zpracovávat pro Pardubický kraj důležité informace z bruselského prostředí, vyhledávat příležitosti, podporovat iniciativy kraje a přispívat k jejich úspěšné realizaci. Důležitým cílem je také pomáhat Pardubickému kraji a jeho klíčovým institucím v přístupu k programům finanční podpory EU, ať už se jedná o strukturální fondy nebo o tzv. komunitární programy, poznamenala mluvčí kraje Kateřina Nohavová. Mezi další důležité úkoly zastoupení patří i posilování pozice kraje na evropské scéně a obecného povědomí o Pardubickém kraji účinnou reprezentací nebo nabídkami investičních příležitostí v kraji nebo rozvoje cestovního ruchu. Některé projekty na území Pardubického kraje byly podpořeny ještě před vstupem ČR do EU z tzv. předvstupních fondů. Z větších akcí šlo například o modernizaci železničního koridoru s dotací zhruba 1,2 miliardy Kč z programu ISPA nebo modernizace silnic v příhraniční oblasti kraje s dotací téměř 90 milionů Kč z programu Phare CBC. Po vstupu ČR do EU k bylo možné využívat evropské fondy v rámci tzv. zkráceného programovacího období Pardubický kraj a jeho příspěvkové organizace uplatnily v uvedeném období bezmála 50 úspěšných projektů s celkovou dotací asi 475 milionů korun z evropských fondů, doplnila mluvčí. Z podpořených projektů je možné uvést například sanaci skládky odpadů Hodonín s dotací téměř 40 milionů Kč, pět modernizovaných úseků silnic s dotací přesahující 300 milionů Kč a tři projekty v oblasti informačních technologií s dotací přesahující 20 milionů korun.v oblasti vzdělávání šlo o více než 20 projektů převážně středních škol s celkovou podporou přes 42 miliony Kč a v sociální oblasti o osm projektů s dotací 20 milionů Kč. Podpořeno bylo též pět projektů cestovního ruchu, příkladem může být internetový portál Východní Čechy. Realizuje se také projekt obnovy zámku v Pardubicích, podpořený více než 20 miliony Kč v rámci tzv. norských fondů. Všechny tyto příklady se týkají projektů Pardubického kraje jako jednoho z příjemců pomoci, v kraji však bylo současně podpořeno několik desítek nejrůznějších projektů obcí, podnikatelů a neziskového sektoru. Zde může být příkladem projekt Pivovaru v Litomyšli nebo škola Svítání.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 Pravomoci - Evropská komise, Evropská rada Evropská komise pomáhá mladým lidem najít práci Zdroj: European Commission. Link Evropská komise chce v letošním

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Bdocnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova Jan Březina Bdocnost SZP úvod V sočasnosti běží naplno diskse o bdocnosti SZP důležitost lobbying v institcích EU prezident Sarkozy (2010): vyvolám

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

BULLETIN. 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem.

BULLETIN. 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem. BULLETIN 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Export, kondice eurozóny a nezbytnost pronikání na nové trhy. 20. 4. 2015 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více