HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS"

Transkript

1 Kliknutím Click to edit to Master edit lze title upravit Master style styl. title style PREZENTACE SLUŢEB ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS A INKASNÍ AGENTURY CASH COLLECTORS CZ V OBLASTI SPRÁVY, VYMÁHÁNÍ A ODKUPŮ POHLEDÁVEK

2 Obsah 1. Shrnutí - základní informace 2. Základní informace 3. Základní spolupráce Havel, Holásek & Partners a Cash Collectors 4. Fáze vymáhání pohledávek 5. Přístup ke správě a vymáhání pohledávek 6. Odkupy portfolií pohledávek 7. Spolupracující subjekty 8. Mezinárodní dosah služeb Slovensko 9. Mezinárodní dosah služeb ostatní 10. Odměna za služby 11. Související oblasti praxe Havel, Holásek & Partners 2

3 1. Shrnutí základní informace 1. Největší subjekt poskytující komplexní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek na česko-slovenském trhu 2. Spravované portfolio více neţ (ČR), (SR) pohledávek 3. Pokrytí celé ČR (centrála v Praze, pobočky v Brně a Ostravě) i SR (centrála v Bratislavě) 4. Rozsáhlá mezinárodní síť spolupracujících firem po celém světě, včetně celého regionu střední a východní Evropy 5. Nabídka přímého odkupu pohledávek (osobně, případně ve spolupráci s klienty - soukromými subjekty i institucionálními investory) 6. Spolupráce s nejvýznamnějšími subdodavateli relevantních sluţeb (detektivní a bezpečnostní sluţby, forenzní audity, exekuce) a preferenční podmínky ze strany příslušných obchodních partnerů 7. Mimořádně výhodné cenové podmínky zohledňující nejistotu klienta o rozsahu vymoţeného plnění 8. Efektivně řízené specializované týmy; nasazení důrazných a důsledných terénních pracovníků i specializovaných procesních právníků dle potřeb klienta 9. Nejmodernější metody správy, vymáhání, evidence i reportingu podle mezinárodních zvyklostí a poţadavků klienta 10. Spojení nákladově efektivního vymáhání pohledávek v rutinních věcech a špičkového právního servisu v případech právně nebo skutkově komplikovaných sporů nebo pohledávek v ČR i v zahraničí 11. Důraz na eliminaci reputačního rizika pro klienty 3

4 2. Základní informace Základní informace o advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners: červen 2001 Skupina pěti mladých právníků se zkušenostmi z předních mezinárodních a domácích právnických firem zakládá v Praze advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners seniorních právníků z předních mezinárodních a českých právnických firem, jako např. White & Case, Linklaters, Freshfields, Lovells, Norton Rose, Dewey Ballantine, Salans, Gide Loyrette Nouel, Gleiss Lutz, Noerr Stiefenhofer Lutz a Wolf Theiss, posiluje právní tým kanceláře Advokátní kancelář v letech 2009 a 2010 v oficiální soutěţi Právnická firma roku se stala podle počtu získaných titulů i nominací nejúspěšnější českou právnickou firmou Kancelář podstatně rozšiřuje své vedení o dalších 6 partnerů a mění obchodní firmu na Havel, Holásek & Partners. Právní tým advokátní kanceláře nyní tvoří 19 partnerů, více neţ 130 právníků, desítky studentů právnických fakult a celkem více neţ 300 spolupracovníků ve čtyřech kancelářích v Praze, Ostravě, Brně a Bratislavě. Sídlo: Praha (více neţ 90 právníků) Pobočky: Brno (15 právníků), Ostrava (7 právníků), Bratislava (16 právníků) Naši klienti: cca 70 společností uvedených v seznamu největších světových firem Fortune 500 a cca 30 českých společností patřících do Czech Top 100 významné mezinárodní a české banky a pojišťovny, investiční společnosti a fondy, obchodní a průmyslové firmy, poskytovatelé sluţeb, poradenské společnosti, stavební a developerské firmy, státní podniky, ministerstva a jiné správní úřady, statutární města a kraje, významní individuální podnikatelé a investoři 4

5 2. Základní informace Základní informace o inkasní agentuře CASH COLLECTORS CZ: Akciová společnost zaloţena v roce 2007 jako společnost úzce spolupracující s Havel, Holásek & Partners Aktivní nabývání, správa a vymáhání portfolií obtíţně vymahatelných pohledávek Spravované portfolio více než (ČR), (SR) pohledávek Zaměstnává téměř 100 pracovníků v Praze, Brně a Ostravě a Bratislavě Úzká strategická spolupráce s nejvýznamnějšími exekutorskými úřady, detektivními agenturami, terénními pracovníky a přední bezpečnostní agenturou Úzká spolupráce s právním týmem Havel, Holásek & Partners specializujícím se na vymáhání pohledávek a na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních Vybraní společní klienti Havel, Holásek & Partners a CC: Česká spořitelna Dilia Turecká obchodní komora Vymáhání pohledávek mezi podnikateli: GE Equipment AutoCont C.S. CARGO Insolvenční správci OSA Ochranný svaz autorský Invia Fincentrum Skupina Saint-Gobain Vymáhání retailových pohledávek: Česká spořitelna Essox Citibank Autoleasing Direct pojišťovna Santander Consumer Finance Cetelem T-Mobile Stavební spořitelna České spořitelny Brokerjet APS Czech Republic GMAC Slovenská sporiteľňa Raiffeisenbank 5

6 3. Základní spolupráce Havel, Holásek & Partners a Cash Collectors Největší subjekt poskytující komplexní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek na trhu Unikátní spojení jedné z nejúspěšnějších a největších českých advokátních kanceláří a inkasní agentury pro efektivní vymáhání pohledávek ve velkém rozsahu Specializované týmy na pohledávky vůči spotřebitelům i na pohledávky mezi podnikateli Komerčně orientované společnosti s aktivním přístupem a vysoce flexibilním týmem; pozornost trvale věnovaná klientským potřebám a stálé úsilí o budování dlouhodobých vztahů s klienty a obchodními partnery Velmi významný podíl na trhu a preferenční cena a další obchodní podmínky od nejvýznamnějších subdodavatelů (exekutoři, detektivní kanceláře, forenzní sluţby apod.) Spojení nákladově efektivního vymáhání pohledávek v rutinních věcech a špičkového právního servisu v případech právně nebo skutkově komplikovaných sporů nebo pohledávek v ČR i v zahraničí Moţnost nasazení důrazných a důsledných terénních pracovníků i zkušených procesních advokátů Spojení standardních i mimořádných vyhledávacích technik s nejodbornější a nejširší právní podporou Vytváření týmů sloţených z právníků, administrativních pracovníků a terénních pracovníků dle individuálních a okamžitých potřeb klienta 6

7 3. Základní spolupráce Havel, Holásek & Partners a Cash Collectors Sdílení manažerských a administrativních služeb, technického zázemí a odborného know-how, marketingu apod. poskytuje významné konkurenční výhody Vzájemné poskytování volných lidských zdrojů pro okamţité řešení projektů libovolného rozsahu Jedinečná moţnost strukturování odměny za služby podle potřeb zákazníka kombinace přístupu advokátní kanceláře a inkasní agentury Vysoký stupeň specializace v jednotlivých oborech sluţeb, znalost místního právního a podnikatelského prostředí (pobočky po celé ČR) a trvalé úsilí o rozšiřování znalostí v oborech podnikání klientů Rozsáhlá mezinárodní síť spolupracujících firem po celém světě, včetně výborného pokrytí České a Slovenské republiky a celého regionu střední a východní Evropy Sluţby odpovídající nejvyšším mezinárodním standardům; klientské záleţitosti řešíme odborně, rychle a efektivně Nabídka přímého odkupu pohledávek (osobně, případně ve spolupráci s klienty - soukromými subjekty i institucionálními investory) 7

8 4. Fáze vymáhání pohledávek Havel, Holásek & Partners a Cash Collectors CZ klientům společně zajišťují komplexní, kontinuální a vysoce efektivní proces správy a vymáhání pohledávek, zahrnující zejména následující činnosti: call centrum komunikace s dluţníky / administrace výzev k úhradě; investigace zjišťování majetku, osobních a majetkových vztahů, ovládající osoby, související obchodní vazby; mimosoudní vymáhání pohledávek prostřednictvím terénních pracovníků; trvalé úsilí o mimosoudní dohodu; sepisování exekutorských zápisů s přímou vykonatelností po celém území ČR; vedení soudních, případně rozhodčích řízení vedoucích k pravomocnému přiznání klientova nároku; po pravomocném přiznání nároku bezodkladná exekuce. 8

9 5. Přístup ke správě a vymáhání pohledávek Havel, Holásek & Partners a Cash Collectors CZ v rámci své spolupráce dlouhodobě uplatňují následující společný přístup ke správě a vymáhání pohledávek: systematická práce v terénu a informační převaha nad dluţníkem; spolupráce terénní, právní a exekuční složky v reálném čase a bez jakéhokoli zdrţení za jednotnou cenu; perfektní znalost pohledávkových portfolií po právní i faktické stránce; spolupráce s institucionálními zahraničními investory a zahraničními právními kancelářemi dodrţujeme mezinárodní standardy efektivity, reportingu i podnikatelské etiky; zázemí špičkové česko-slovenské advokátní kanceláře (více neţ 130 právníků, téměř 300 zaměstnanců) k dispozici pro všechny sluţby Cash Collectors CZ okamţitá podpora specialistů v relevantních oborech práva (insolvenční právo, finanční právo). 9

10 6. Odkupy portfolií pohledávek Havel, Holásek & Partners a Cash Collectors zastupují jak privátní, tak institucionální investory, kteří jsou připraveni ocenit a odkupovat portfolia pohledávek v objemech od milionů do stovek milionů korun českých. Portfolia jsme schopni ocenit ve velmi krátké době a nabídnout cenu maximálně do 2 týdnů od zahájení procesu ocenění. Po postoupení portfolia klademe důraz na striktní dodrţování postupů vymáhání tak, aby byla eliminována reputační rizika postupitele i postupníka. Pokud získáme mandát na straně postupitele portfolia, jsme schopni kompletně zajistit výběrové řízení, včetně přípravy postupní dokumentace a procesu vypořádání transakce. Havel, Holásek & Partners a Cash Collectors nabízejí také odkup pohledávek (na vlastní účet, případně ve spolupráci s klienty - soukromými subjekty i institucionálními investory). 10

11 7. Spolupracující subjekty Externí odborníci na vymáhání pohledávek Nejvýznamnější exekutorské úřady v ČR Auditoři a daňoví poradci z předních českých i mezinárodních firem Výhodné podmínky spolupráce díky vysokým objemům vzájemně poskytovaných sluţeb Rozsáhlá síť kontaktů v justici, státní správě i regionálních samosprávách Práce v úzce propojených týmech, stálá výměna informací, zapojování příslušných specialistů pod jednotným vedením 11

12 8. Mezinárodní dosah sluţeb - Slovensko Pobočka Havel, Holásek & Partners v Bratislavě: 5 slovenských advokátů, 16 právníků celkem (včetně slovenských právníků v kanceláři Havel, Holásek & Partners v Praze) Slovenští právníci s dlouholetými zkušenostmi z předních mezinárodních advokátních kanceláří, finančních institucí i výrobních podniků Služby poskytované primárně ve slovenštině, češtině, angličtině nebo němčině; při zapojení kolegů z praţské centrály také v ostatních komunikačních jazycích kanceláře (španělština, francouzština, italština, ruština a polština) Úzká spolupráce s jednou z nejrenomovanějších a největších slovenských advokátních kanceláří zahájená v roce 2003, společná kapacita právního týmu na Slovensku více neţ 30 právníků Úzká spolupráce s jednotlivými specializovanými skupinami či právníky v centrále, čerpání z expertízy a reference z centrály v České republice Těsné sdílení know-how, řízení projektů a pracovních postupů s týmy pro vymáhání pohledávek v ČR 12

13 9. Mezinárodní dosah sluţeb - ostatní Efektivní zajištění vymáhání pohledávek ve většině významných zahraničních jurisdikcích v Evropě, Americe i Asii Havel, Holásek & Partners členem prestižní mezinárodní sítě právních firem State Capital Group (celkem více neţ právníků v přibliţně stočtyřiceti zemích z celého světa) záruka kvalitního právního servisu téměř po celém světě Úzká pravidelná profesní spolupráce na přeshraničních projektech s významnými zahraničními a mezinárodními právnickými a poradenskými firmami z USA, Velké Británie, Japonska, Kanady, Německa, Francie, Itálie, Španělska, Rakouska, Beneluxu a dalších zemí, bez exkluzivní spolupráce s nimi záruka osobního kontaktu Spolupráce v oblasti střední a východní Evropy - neformální síť zahrnující přední právnické firmy v kaţdé zemi tohoto regionu (min. 1 3 firmy v kaţdé zemi) Moţnost cenové dohody ve struktuře odpovídající dohodě pro ČR 13

14 10. Odměna za sluţby Dle dohody s klientem a jeho požadavků podle požadavků klienta může být dále rozdělena podle fází vymáhání. Důraz kladen na odměnu na bázi success fee. 1. Pohledávky mezi podnikateli (B2B): I. fáze (mimosoudní aktivity, jejichţ cílem je vyrovnání pohledávek bez podání ţaloby; tato fáze trvá maximálně jeden měsíc) II. fáze (zahájení soudního řízení, tzn. sepsání jednotlivých ţalob a případně dalších návrhů soudu první instance, zastupování v řízení u prvoinstančního soudu a v exekučním řízení) III. fáze (zastupování v řízení u odvolacího resp. dovolacího soudu): Zvláštní zvýhodněná odměna, je-li poţadováno pouze upomínkování klienta v rámci I. fáze. Úplata jinak v zásadě vždy kalkulovaná pouze ze splněné částky. 14

15 10. Odměna za sluţby 2. Retailové pohledávky: I. fáze (mimosoudní aktivity, jejichţ cílem je vyrovnání pohledávek bez podání ţaloby; tato fáze trvá maximálně jeden měsíc): % částky skutečně uhrazené protistranou (v závislosti na rozsahu poţadovaných mimosoudních aktivit) II. a III. fáze (zahájení soudního řízení, tzn. sepsání jednotlivých ţalob a případně dalších návrhů soudu první instance, zastupování klienta v případném odvolacím a exekučním řízení) Pouze náhrada nákladů řízení přiznaná soudem (tzv. přísudek) skutečně uhrazených protistranou 15

16 11. Související oblasti praxe Havel, Holásek & Partners Zastupování v soudních, správních a rozhodčích řízeních Tři odpovědní partneři: Marek Vojáček, Daniel Uličný a Dušan Sedláček, celkem 12 právníků Zastupování klientů z České republiky i ze zahraničí ve všech fázích řízení v ČR i v zahraničí (mimosoudní narovnání, řízení před obecnými a rozhodčími soudy, výkon soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů, výkon zahraničních soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v České republice) Specifická zkušenost se spory před Ústavním soudem, spory z komplexních dodávek technologických celků, se spory ve věci odpovědnosti členů managementu, pracovněprávními spory, spory v oblasti nekalé soutěţe, spory souvisejícími s nájmy nebytových prostor Hlavní klienti: adidas, Aramark, Astra Zeneca, skupina BNP Paribas, Braddock Finance & Capital, Commercial Vehicle Group, Crocs, Česká informační agentura, Česká spořitelna, Česká správa letišť, skupina ČEZ, Českomoravský fotbalový svaz, Delphi, Dillia, Direct pojišťovna, DNP Europe, Fincentrum, Flightline, Fortis, Freeport Leisure, Hochtief, IBM, skupina ING, Invia, Kordárna, Letiště Praha, Medicover Group, Městská část Prahy 1, Nargam, Oracle, Plynostav Pardubice, Raiffeisenbank, Samsung, SISU Capital, Tele-Fonika Kabely CZ, Unifrax Corporation, Waagner Biro, ŢĎAS, Ţeleziarně Podbrezová 16

17 11. Související oblasti praxe Havel, Holásek & Partners Insolvence a restrukturalizace Pět odpovědných partnerů: Marek Vojáček, Jaroslav Havel, Dušan Sedláček, Ondřej Petr a Ivan Barabáš, celkem 12 právníků Dlouhodobě vedoucí postavení na trhu podle v zásadě všech mezinárodních ratingových publikací Rozsáhlé zkušenosti v oblasti restrukturalizace podniků a obchodních společností včetně otázek souvisejících s úpadkem obchodních společností a práv a povinností osob, které mohou být úpadkem obchodní společnosti zasaţeny Poradenství v otázkách reorganizace včetně zvolení nejvhodnějšího způsobu reorganizace, poradenství věřitelům ohledně optimálního postupu při řešení úpadku obchodní společnosti formou reorganizace Zastupování v insolvenčním řízení včetně přihlašování pohledávek a zastupování v incidenčních sporech Zastupování zajištěných věřitelů při uplatňování jejich práv k majetku slouţícímu k zajištění pohledávek Poradenství insolvenčním správcům při správě a zpeněţování majetkové podstaty včetně zastupování při vymáhání pohledávek vůči obchodním partnerům dluţníka Hlavní klienti: adidas ČR, Aero Vodochody, BEZ Motory, Commerzbank, CzechInvest, Deutsche Bank, DNP Europa, Fans, GE Equipment Services, Harsco Group, IBM, insolvenční správci, Kilcullen Kapital Partners, Nedelko, Ostacolor, Samsung, SISU Capital, skupina BNP Paribas Fortis, skupina České spořitelny, skupina Raiffeisen, správce konkurzní podstaty Union banky, Technistone 17

18 Společná adresa advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o. a inkasní agentury Cash Collectors CZ a.s. Týn 1049/3, Praha 1 Tel.: Fax: Pobočky: Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: Zámecká Ostrava Tel.: Fax: Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy 49, Bratislava Tel.: Fax: CASH COLLECTORS CZ a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, vloţka 12173, IČ: HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vloţka , IČ:

EPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2014 VÝZNA ÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLI

EPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2014 VÝZNA ÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLI NÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IC 2014 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE M THE CZECH REPUBLIC 2014 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ RE JOR LAW FIRM

Více

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA sponzor adresáře 1 Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA 4 O CVCA Česká asociace venture kapitálu

Více

VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE. The Major Law Firm in The Czech Republic 2013 KÉ REPUBLIKY 2013 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2013 VÝZ

VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE. The Major Law Firm in The Czech Republic 2013 KÉ REPUBLIKY 2013 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2013 VÝZ NAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2013 THE MAJOR LAW F UBLIC 2013 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2013 TH IN THE CZECH REPUBLIC 2013 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ MAJOR LAW FIRM

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Prezentace společnosti ABL, a.s.

Prezentace společnosti ABL, a.s. Prezentace společnosti ABL, a.s. ABL, a. s. Strategie společnosti Realizace komplexních bezpečnostních systémů účelnou kombinací relevantních bezpečnostních opatření. Díky tomu flexibilní reakce na bezpečnostní

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru.

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru. PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem SRPEN 2011 SOUTĚ Ž A EU OBSAH PŘEZKUM CERTIFIKÁTU AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA VE ZKRÁCENÉM STAVEBNÍM ŘÍZENÍ A RIZIKA

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Důvěra spojuje V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 04 Rakousko ČESKÁ REPUBLIKA Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Petra Voglová Kouzelný

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP Foto: Ladislav Cesnek OBSAH O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Představenstvo a dozorčí rada... 11 Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden 2012. v oblasti zdravotnictví

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden 2012. v oblasti zdravotnictví PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem leden 2012 v oblasti zdravotnictví OBSAH úvod 2 Zdravotnická zařízení čeká povinná přeregistrace 3 POSKYTOVÁNÍ BONUSŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více