ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 6 (101) ZDARMA Vyzývací pohár (Challenge Cup) zasloužená odměna završující veleúspěšnou sezonu DHK Baník Most. Při tomto pohledu plesá srdce členů fanklubu, hruď Mostečanů se nadýmá hrdostí, mysl komunálních politiků se rozjasňuje vidinou toho, že Most byl zase jednou prezentován v médiích pozitivně a sportovním činovníkům stéká po čele studený pot z vědomí, že všichni budou chtít v nové sezoně vidět stejně vynikající výkony. (pp)/foto: Petr SADÍLEK Očima andělů Není to tak dávno, co hrála ve druhé lize, potom vystoupala výš, až se dostala do česko-slovenské interligy, ale dosažené páté místo v mezinárodní soutěži vedení klubu neuspokojilo. Děvčata mají na víc, říkali sportovní činovníci. Čas jim dal za pravdu. Náročný přístup se vyplatil. Stačila jedna sezona a děvčata vybojovala tři prvenství. Nyní jsou špičkou české házené. Styl jejich hry, nasazení každé hráčky, osobní zájem na společném úspěchu přivedly tým až k branám evropské soutěže. Černí andělé nám mohou být příkladem. Jejich heroické nasazení, tah na branku a preferování zájmu celku před zájmy osobními pro dosažení společného vysokého cíle by se měly stát motivací i pro nás družstevníky a vlastníky bytů. V polovině tohoto měsíce zasedne nejvyšší orgán družstva shromáždění delegátů. I když není pochyb o tom, že vývoj družstva vyhodnotí jako úspěšný (Krušnohoru se opravdu daří a má být na co hrdý), přece jen využijme této příležitosti k porozhlédnutí kolem sebe. A buďme nároční. Dívejme se očima Černých andělů. Nedá se v našich domech, myslích, vztazích, v přístupu k různým záležitostem ještě něco vylepšit? PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. ová adresa: Oficiální internetové stránky: P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Charvátová Lenka lenové predstavenstvo Žaludová Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Koranda Ji í Fakturace fakturace Ing. Pa ourek Ivo Švecová Petra Šev ík Arnošt Kastnerová Stanislava Ing. Vozka Vlastimil Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Feiglová Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Pletková Lucie Informace informace Šindelá ová Lenka Varhulíková Anna Evidence nájemného evidence.najemneho Podatelna podatelna Kubíková Lenka Hokrová Monika Reichlová Iveta Sekretá ka sekretariat P edpisy nájemného predpisy.najemneho Karochová Daniela Sojková Milena Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Pecková Kate ina Mgr. Prokeš Petr Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek Matoliaková Iva EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Evidence pohledávek evidence.pohledavek Vedoucí hlavni.ekonom Zvárová Mária Erlitzová Alena Nedv dová Lucie Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom St íšková Kate ina Matoliaková Michaela Hudecová Jitka Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik5 Hor á ek Miroslav investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Uvažujete o stavebních úpravách v bytě? str. 5 Kolegium řeklo jasně: Ano, jdeme do toho s vámi! str. 10 Technici sledovali práci na odstraňování malůvek str. 13 Severočeši.cz by rádi, aby občané ušetřili str. 22 Polonahý Cristovao pobláznil mladé publikum str. 24 Starší vyhráli 15:10, mladší prohráli 5: str. 27 Jaro je hezké, ale má také své stíny str června bezplatné vyšetření chrupu str. 31 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Most se stal středem Evropy! Alespoň té házenkářské. Černé andělky byly tak rozjeté, že se je nepodařilo zastavit ani poslednímu zahraničnímu soupeři. Byť rovněž pocházel z lůna slovanské pramáti, Mostečanky ho nešetřily a nesestersky si to s ním na palubovce rozdaly. Vskutku parádně. Klobouk dolů! Byl to nervydrásající zápas. Tři minuty před jeho koncem diváci v narvané hale povstali a jali se vítěze Vyzývacího poháru (či chcete-li Challenge Cupu) aplaudovat. Vedení města Mostu vyšlo fanouškům vstříc a zakoupilo televizní autorská práva, aby přenos z programu ČT sport mohlo vidět také zaplněné 1. náměstí z velkoplošné obrazovky. Nevděk světem ale vládne. Dobrá snaha vyšla naprázdno. A to doslova. Prázdné náměstí toho bylo dokladem. Občané se na něj trousili jako švábi na pivo, ale nic moc jich nebylo. Z počátku zápasu tři desítky, ke konci se daly při dobré vůli a při pořádně zamhouřených očích napočítat dvě stovky. Inu, za dobrotu na žebrotu. Jen aby peníze utracené za televizní práva nakonec nechyběly v městské pokladně a Most se opravdu nestal žebrákem. Zrovna teď, když se prostřednictvím televizních obrazovek republika dozvěděla, že vedle těžení uhlí, užívání drog, přepadání osob na ulicích a páchání sebevražd umějí Mostečané/Mostečanky také pořádně házet balonem. Nebylo by vůbec spravedlivé, aby Most o tento okamžik pozitivní slávy přišel. To fandové hokeje se takto trápit nemusejí. Ti ještě před házenkářským kláním pustili směrem k uším vedoucích představitelů města poznámky o tom, že by bylo chybou, kdyby nemohli prostřednictvím velkoplošné obrazovky kolektivně strávit požitek ze sledování mistrovských zápasů. Neřekli sice, jak přišli na to, že by jim v tom městští činovníci chtěli bránit, ale je to vlastně jedno. Naši hokejisté dopadli tak neslavně, že záhy bylo po problému i po křiku. Vlastně ani nebylo, přece jen se křičelo. Ale jinde. Bylo to na parkovišti před prodejnou StarColor. Stačilo, aby finalista SuperStar Ben vyšel na pódium a dav fanynek zvýšil hladinu hluku v tomto prostoru o tolik decibelů, že i prolétající tryskáč nad jejich hlavami by se musel cítit jako tichošlápek. Fanynky vydaly ze sebe při Dni dětí tolik energie, že se třásla zem a málem popadaly kovové zábrany chránící pódium před útokem davu. Na spotřebu energie a hlavně ceny za ni se podívali Severočeši.cz. Ti poradili obyvatelům Litvínova, aby se zapojili do elektronických aukcí. Cena nabízeného produktu v jejich průběhu klesá a občané tudíž uspoří peníze. Pokud dopadne litvínovský pokus se zapojením občanů do aukcí dobře, Severočeši.cz chtějí tento postup doporučit občanům v dalších městech a obcích v okrese i kraji. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Šlágr léta: výtahy Na nové výtahy se mohou těšit obyvatelé hned čtyř domů tří mosteckých a jednoho litvínovského. Práce v nich proběhnou v nejteplejším období roku v létě. Trvají několik týdnů (podle velikosti domu a počtu jeho vchodů). Ještě letos se budou vozit v moderních zdvižích vlastníci bytů ze SV 206 (blok 293) v ulici Jaroslava Vrchlického v mostecké čtvrti Výstavba, SV 647 (blok 534) v Růžové ulici v Zahradní čtvrti, družstevníci ze SA 087 (blok 711) v ulici Jana Kříže na sídlišti Liščí Vrch a SA 032 (čp. 995) v litvínovské Tylově ulici. Zateplují ostošest Ekonomové a zvláště politici stále hovoří o hospodářské krizi, v našem družstvu ale boom stavebních prací stále pokračuje. Zatepluje se stále ostošest. Práce tohoto druhu zrovna probíhají ve SV 145 (blok 7) v mostecké ulici Slovenského národního povstání ve čtvrti Zahražany, SV 237 (blok 534) v ulici Višňová v Zahradní čtvrti, ve dvou případech na sídlišti Liščí Vrch ve SV 609 (blok 708) v ulici Josefa Ševčíka a SA 087 (blok 711) v ulici Jana Kříže, rovněž ve dvou případech na sídlišti Pod Lajsníkem ve SV 107 (blok 515) v ulici Eduarda Basse a SV 245 (blok 507) v ulici Jana Kubelíka. Zateplování doprovázejí další práce opravy lodžií (bloky 515, 711, 507), sanace balkonů (blok 7) a oprava střechy (blok 515). Předsedova výzva Josef Fischer, předseda SV 152 (mostecký blok 10 v ulici Slovenského národního povstání) se obrátil na uživatele bytových jednotek s výzvou, aby neprováděli instalaci teploměrů, krmítek atd. do zateplených špalet domu. Důvody předsedovy výzvy jsou zřejmé. A protože nejde jen o problém vlastníků z bloku 10, předáváme tuto výzvu dál. K větší bezpečnosti Vlastníci v dalším domě se rozhodli nechat si nainstalovat kamerový systém. Tentokrát jde o SV 606 (blok 375) v ulici U Věžových domů v Mostě. Zajištění větší bezpečnosti bydlících a přehledu o pohybu cizích osob v domě je tou správnou cestou k ochraně osobního majetku a zařízení ve společných prostorách domu. Připravili: (tú, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Původně jsem chtěl psát o tom, že ve čtvrtek 13. června se bude konat shromáždění delegátů a že i když třináctka v datu je nešťastné číslo, nikterak neovlivní průběh jednání nejvyššího orgánů družstva. Proto výsledkem jeho zasedání nemohou být jiné než šťastné zprávy o dobré ekonomické kondici družstva. Když jsem ale zjistil, že zase kdosi kydá špínu na naše družstvo, rozhodl jsem se téma změnit. Stejně se v následujícím čísle zpravodaje jak bývá v případě toho červencového vždy zvykem vše podstatné ze shromáždění delegátů dozvíte. A teď k tomu, co mě zvedlo ze židle. Bylo to zjištění, že kdosi spojuje nespojitelné. Mám podezření, že to dělá v úmyslu poškodit dobré jméno Krušnohoru. O co jde. Jakýsi chytrolín (či jacísi chytrolíni) zaznamenal(i), že na zasedání mosteckého zastupitelstva zazněly dotazy, připomínky a dokonce i kritika k činnosti (přesněji nečinnosti) společnosti s ručením omezeným Stavan EU. Protože její majitel je členem politického hnutí Severočeši.cz (a to vzniklo jak známo z iniciativy občanů na půdě našeho družstva), chytrolín (či chytrolíni) roznesl(i) mezi lidmi zvěsti o tom, že Krušnohor krachuje. Upřímně řečeno: obsah takové jobovky není žádným překvapením, o krachu družstva jsme za dobu jeho existence slyšeli již mnohokrát. Novinkou ale je to, že uložení největšího bytového družstva Česka do rakve má nastat v důsledku úpadku jmenované firmy. Tento poznatek považuji za projev nutné (leč nepříjemné) daně vyplývající z faktu, že Krušnohor poskytuje Severočechům.cz zázemí pro jejich činnost. Proč by ale družstvo mělo kvůli potížím Stavanu EU zkrachovat, to mi hlava nebere. Taková úvaha nemá reálný podklad. Je to zase jedna z účelových lží, jejíž jed má znepříjemnit atmosféru uvnitř družstva i vně Krušnohoru. Pokud patříte mezi ty, kteří nemají dostatek informací o této záležitosti, dovolte mi vysvětlení. Zmíněná firma se opravdu ocitla v insolvenčním řízení, nyní je v úpadku. Proto nemůže plnit svoje závazky vůči Mostu a Litvínovu. V obou městech měla rozdělány zakázky, kvůli svým potížím nedokázala práci dokončit. Rozdělané dílo proto převzaly jiné firmy. Jako ředitel družstva a místopředseda jeho představenstva konstatuji, že společnost Stavan EU nevykonávala pro Krušnohor stavební či jinou činnost a i kdyby pro družstvo něco dělala, její nedobrý ekonomický vývoj by nikterak nemohl ovlivnit hospodaření Krušnohoru. Jako předseda Severočechů.cz sděluji, že totéž platí i ve vztahu k tomuto politickému hnutí. Pokud jste tedy jeho členem, můžete klidně spát. A abyste byli v poklidu i vy ostatní, přečtěte si pozorně následující řádky. Majitel firmy Jan Toman má trvalé bydliště v Kadani, kde zastává funkci předsedy tamní základní organizace Severočechů.cz. Vloni kandidoval ve volbách do Zastupitelstva Ústeckého kraje. Proto na pracovních vozidlech Stavanu EU byly vidět propagační materiály politického hnutí nedílné součásti předvolební kampaně. Ty opravdu mohly vyvolat ve veřejnosti dojem, že existuje přímé propojení firmy se Severočechy.cz. Pro úplnost informace je nutno dodat, že od voličů nedostal Jan Toman potřebný počet hlasů, a proto se nestal krajským zastupitelem. Ve Stavanu EU sídlícím v Jirkově je jednatelem. I když podnikatelská aktivita jmenovaného nikterak nesouvisí s činností Severočechů.cz a toto hnutí nenese odpovědnost za ekonomický vývoj ve Stavanu EU, je si vedení Severočechů.cz samozřejmě vědomo skutečnosti, že tento podnikatel je natolik známou osobou v Mostě a okolí, že ji občané mohou vnímat negativně ve vztahu k angažovanosti v politickém hnutí a jak hloupé žvanění kohosi či kterýchsi někde u piva ukázalo, že také vůči našemu družstvu. Samozřejmě, že i členy z vedení Severočechů.cz napadla úvaha, zda by nebylo lepší pozvat Jana Tomana na kobereček a doporučit mu, aby ukončil členství v politickém hnutí v zájmu nepoškozování jeho dobrého jména. Je ale zapotřebí říci také to a znovu to zdůrazňuji, že podnikatelský nezdar není důsledkem činnosti Severočechů.cz a že Jan Toman svým neúspěchem neporušil stanovy hnutí. Proto jej Severočeši.cz nemohou vyloučit ze svých řad. Je jen na jmenovaném, jak se rozhodne. Protože se mezitím vyrojily další dezinformace, musím reagovat i na ně. Týkají se účasti Stavanu EU ve výběrových řízeních a také předložených cenových nabídek. I v tomto případě jde výlučně o záležitost této společnosti. Vyhlašovateli výběrových řízení byly Magistrát města Mostu, městské a obecní úřady. Pokud má někdo z doslechu pochybnosti o průběhu výběrových řízení, pak je zapotřebí, aby je rozptýlil dotazy položenými zodpovědným pracovníkům (úředníkům) zmíněných institucí. Z vlastní zkušenosti vím, že statutární město Most vyhlašuje veřejné zakázky naprosto transparentně a v souladu se zákony České republiky a pravidly města. Za nás, vedoucí funkcionáře politického hnutí Severočeši.cz, mohu s plnou zodpovědností prohlásit, že jsme výsledky výběrových řízení neovlivňovali, ani nechtěli ovlivňovat a ani ovlivňovat nemohli a to s ohledem na transparentnost postupů přísně uplatňovaných Magistrátem města Mostu. Jinými slovy řečeno: výsledky výběrových řízení jsme nezmanipulovali. Politická angažovanost Jana Tomana nebyla kritériem ve výběrových řízeních a nemohla být tudíž zohledňována ve prospěch Stavanu EU. Jestliže někdo také před vámi, vážení čtenáři, vyslovil podezření z klientelismu ve spojení se Severočechy.cz, pak se vší rozhodností takové obvinění odmítám. Nezakládá se na pravdě. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z František RYBA ředitel družstva

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Uvažujete o úpravách v bytě? Nezapomeňte podat žádost! Potřebuji si vylepšit byt. Mám konkrétní představu o tom, co udělat. Ale jak postupovat? Otázka často kladená a také napovídající, že mezi obyvateli domů není v této záležitosti jasno. O vyjasnění jsme proto požádali referentku technického úseku KATEŘINU RYBOVOU, která se problematikou zabývá. Když bydlící zamýšlí udělat si v bytě stavební úpravy, co má pro to udělat? Musí podat žádost o povolení stavebních úprav. Její tiskopis si stáhne z webových stránek družstva nebo vyzvedne u nás na dispečinku, jenž se nachází ve druhém poschodí budovy správy a je součástí technického úseku. Žadatel tiskopis vyplní, nechá jej podepsat předsedou samosprávy či společenství vlastníků, potom předá správě družstva prostřednictvím podatelny či přímo u mě na technickém úseku. Následuje projednání žádosti představenstvem družstva. Tento orgán Krušnohoru zasedá jednou za čtrnáct dní. Upozorňuji předem, že v rámci řízení o žádosti zjišťujeme mimo jiné i to, zda žadatel není dlužníkem. Pokud jím je, pak na rovinu říkám, že žádosti nebude vyhověno do doby, než veškeré svoje pohledávky vůči družstvu uhradí. PRÁVNÍ PORADNA Jak postupovat při rekonstrukci? Jak mám postupovat v případě, že chci provést rekonstrukci bytového jádra v bytě, ve kterém bydlím? Musím to hlásit družstvu? Co mi hrozí, pokud rekonstrukci neohlásím? Pokračování na str. 6 7 Na Kateřinu Rybovou se obracejí bydlící s mnoha dotazy. V případě zamýšlených stavebních úprav bytu včetně rekonstrukce bytového jádra je třeba vždy postupovat podle stavebního zákona, tj. zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Tento zákon stanoví náležitosti, které musí stavebník splnit a dodržet při provádění stavebních úprav, včetně stanovení případů, které vyžadují podání žádosti o stavební povolení, případně pro které postačí ohláška nebo které není třeba vůbec stavebnímu úřadu hlásit. Pokud chce stavební úpravy provádět v bytě jeho nájemník, nesmí tak činit bez souhlasu vlastníka bytu. Vztah nájemce člena družstva a pronajímatele bytového družstva se řídí mezi nimi uzavřenou nájemní smlouvou, občanským zákoníkem, stanovami družstva a dalšími družstvem schválenými předpisy. Obecně tedy platí, že nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele provádět v bytě žádné stavební úpravy, ani jiné podstatné změny, tedy nesmí provést ani rekonstrukci bytového jádra. V případě, že nájemce tento zákaz poruší a provede stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele, je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny odstranil, tj. uvedl byt do původního stavu. Stavební bytové družstvo Krušnohor Most (dále jen družstvo ) schválilo a vydalo pro tyto případy směrnici SO 05/2007, jež stanoví postup, kterým se má nájemce bytu řídit v případě zamýšlené rekonstrukce. Nejprve je nutné, aby nájemce vyplnil žádost o povolení provedení stavebních úprav, kde zamýšlené stavební úpravy popíše a přiloží náčrt, případně projektovou dokumentaci. Vyplněnou žádost je třeba předložit výboru samosprávy (případně domovnímu důvěrníkovi) a následně též družstvu, které o povolení provedení stavebních úprav rozhodne. Rozhodnutí družstva však nenahrazuje rozhodnutí vydaná podle stavebního zákona a nájemce je povinen si po schválení stavebních úprav družstvem potřebná povolení od stavebního úřadu zajistit. Pokud se týká rekonstrukce, kterou chce ve svém bytě provést člen družstva vlastník bytové jednotky platí shora uvedené obdobně i v tomto případě. Je rovněž potřeba postupovat v souladu se stavebním zákonem a zajistit si od stavebního úřadu potřebné souhlasy a povolení a je třeba postupovat též podle příslušných ustanovení stanov společenství vlastníků jednotek a souvisejících předpisů. Mgr. Věra KADLECOVÁ VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Malování Pro vymalování společných prostor se rozhodli vlastníci bytů hned v několika mosteckých domech. Jeden z nich stojí na hlavní tepně města třídě Budovatelů. Jde konkrétně o dům SV 629 (blok 98-99). Vlastníci zde bydlící ale musejí chvilku počkat. K vymalování zde dojde totiž až po skončení rekonstrukce elektrorozvodů. Zato hned se mohou pustit do práce na výmalbě prostor bydlící v SV 245 (blok 507) v ulici Jana Kubelíka na sídlišti Pod Lajsníkem. Vymalováno již mají vlastníci ze SV 187 (blok 361) v ulici Obránců míru a ze SV 221 (blok 251) v ulici Zdeňka Fibicha. Posledně jmenovaní spojili popsanou akci s výměnou PVC. Společné prostory si nechali vymalovat také vlastníci v SV 614 v ulici Pod Šibeníkem čp Na shromáždění si rovněž odhlasovali rekonstrukci výtahu a elektroinstalaci. Rádi by, aby práce proběhly ještě letos. Oplocení pozemku Pořádek kolem domu, větší klid a zabránění přístupu cizím osobám to je přání obyvatel, kteří bydlí v problematických částech měst a obcí označovaných za vyloučené lokality či deprivované zóny, nebo žijících v blízkosti těchto lokalit. Výjimkou není ani Most. Přání mít klid a pořádek kolem sebe se začíná naplňovat vlastníkům ze SV 121 (blok 19) v ulici W. A. Mozarta, kteří se rozhodli oplotit pozemek kolem domu. Nové dveře Vlastníci se starají nejen o technický stav a vzhled svých domů. Není jim lhostejný ani osud prodejen umístěných v přízemí objektů. Největší koncentrace takových obchodů v Mostě je na třídě Budovatelů. Proto právě zde, konkrétně v domě SV 140 (blok 89-90), probíhá výměna vstupních dveří do prodejen. Ty nové se budou nejen lépe otevírat a zavírat, ale vlastně také přispějí ke zkrášlení vzhledu domu. Zvonky a telefony Výměna zvonkových tabel a domácích telefonů úspěšně proběhla v SA 61 (blok 639) v Albrechtické ulici na sídlišti Výsluní. To se to teď příchozím hezky zvoní a družstevníkům krásně otevírá dveře na dálku! Připravili: (tú, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Uvažujete o stavebních úpravách v Dokončení ze str. 5 Vyhovuje představenstvo žádostem o povolení stavebních úprav často, nebo převažují zamítavé odpovědi? Za dobu, po kterou pracuji na správě družstva, nepamatuji, že by až na několik výjimek představenstvo některou z podaných žádostí o povolení stavebních úprav v bytě zamítlo. Z toho usuzuji, že je v těchto záležitostech k žadatelům velmi vstřícné. Kdo je vlastně žadatelem? Družstevník a vlastník bytu, či ten, kdo byt obývá, protože se s družstevníkem či vlastníkem bytu dohodl na pronájmu bytu? To je správná otázka. Je teď docela v módě byty pronajímat. Družstevník či vlastník bytu pracuje třeba mimo Mostecko, byt neužívá, takže jej nabídne k pronájmu někomu, kdo zrovna bydlení hledá. Takže ten, kdo byt zrovna aktuálně obývá coby nájemce, žádat o stavební úpravy nemůže. Žadatelem vždy musí být ten, na koho je byt takzvaně napsán tedy ten, kdo má s družstvem řádně uzavřenou smlouvu o užívání bytu, nebo je přímo jeho vlastníkem. A co má tedy dělat ten, kdo si byt pronajal a potřebuje udělat stavební úpravu, protože mu v bytě cosi nevyhovuje? Řešení je jednoduché projednat věc s družstevníkem či vlastníkem. Pokud ten bude souhlasit s úpravami ve svém bytě, žádost sepíše a podá na správě družstva. Dokážete odhalit žádost podanou neoprávněnou osobou? Samozřejmě, že ano. Před projednáním v představenstvu veškeré údaje uvedené v žádosti prověřujeme. Pokud zjistíme, že některé nesouhlasí s údaji v naší agendě, vznášíme vůči žadateli dotaz k objasnění, nebo pokud je hned zřejmé, že žadatelem je neoprávněná osoba žádost rovnou vyřadíme a do projednání představenstva nejde. O tomto postupu neoprávněného žadatele samozřejmě písemně informujeme a dodáváme poučení, že je zapotřebí, aby žádost podala oprávněná osoba. Co všechno musí obsahovat žádost o povolení stavebních úprav v bytě? V žádosti musí být uvedena adresa žadatele a bytu, v němž budou prováděny stavební úpravy, nesmí chybět jejich popis a přehledný náčrt. Směrnice družstva SO 07/2005 říká, že v náčrtu musejí být žlutou barvou zvýrazněny bourací práce a červenou nově postavené nebo přesunuté konstrukce. V případě náročnějších úprav má být přiložena projektová dokumentace obsahující vyjádření statika, tzv. statický posudek. Žádost musí také obsahovat sdělení, že úpravy budou prováděny na vlastní náklady. Nesmí chybět datum sepsání žádosti a je nutno připojit podpis. Za předpokladu, že je žádost v pořádku a je připravena k projednání v představenstvu, co potom následuje? Představenstvo na svém pravidelném zasedání žádost posoudí. Má rozhodující slovo, protože podle stanov zodpovídá za vše, co se v družstvu děje. Nesmíme zapomenout na to, že představenstvo je nejvyšším orgánem družstva v období mezi shromážděními delegátů. Představenstvo se při projednávání žádosti seznamuje s rozsahem předpokládaných stavebních úprav a posuzuje například, zda jimi nedojde k narušení statiky domu, nebo zda provedené úpravy nebudou negativně ovlivňovat v užívání bytu sousedy apod. Je proto nutné znovu to připomínám přiložit k žádosti také stavební dokumentaci předpokládaných úprav či alespoň srozumitelný náčrtek zachycující jejich rozsah. Bez těchto příloh nemůže být žádost projednána. Jak se žadatel dozví o rozhodnutí představenstva? Takto vypadá tiskopis žádosti, ukazuje Kateřina Rybová. Stavební dokumentace je přílohou k žádosti. Do několika málo dnů po zasedání rozesíláme žadatelům písemné oznámení o výsledku jednání. Pokud by bylo zamítavé, v odpovědi žadatel najde podrobné vysvětlení důvodů záporného rozhodnutí představenstva. Vzpomínám si, že to bylo například v případě, když si žadatel chtěl nechat nainstalovat venkovní klimatizaci. Důvodem k zamítnutí žádosti byla obava z narušení vzhledu

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 bytě? Nezapomeňte podat žádost! CO ŘÍKÁ SMĚRNICE Družstevníci a nájemníci v bytech SBD Krušnohor mohou provádět na vlastní náklady stavební úpravy v bytě až po schválení družstvem. Stejným způsobem musejí postupovat i vlastníci bytů v domech, kde je SBD Krušnohor pověřeným vlastníkem. Zdroj: směrnice SO 07/2005 domu. Také se nepovolují kupříkladu mříže na chodbách ve společných prostorách domu z důvodu zajištění protipožárních opatření. Jestliže je vyjádření představenstva kladné, v písemné odpovědi jsou zmíněny podmínky, které představenstvo k provedení stavebních úprav stanovilo. Součástí oznámení je například také upozornění na to, že jde o větší stavební úpravy, a proto je nutné je nahlásit na stavební úřad formou ohlášky, či tento úřad přímo požádat o jejich povolení. Jestliže se žadatel musí obrátit i na stavební úřad, doporučujeme, aby k ohlášce či žádosti o stavební povolení přiložil také oznámení o souhlasném stanovisku představenstva družstva. Ve kterých případech se žadatel musí obracet na stavební úřad? Jsou to případy, které vyplývají z platného znění stavebního zákona. Ze své praxe mohu jmenovat například zasklívání lodžií, instalaci mříží na balkonu, bourání stěn mezi pokoji či úpravy bytu natolik rozsáhlé, že mohou narušit statiku nosných zdí a podobně. Musejí se stavebnímu úřadu hlásit také tolik oblíbené přestavby bytových jader? Pokud jde o bytová jádra tvořená pouze stěnami z umakartu či jiných umělých hmot tedy tvořených stěnami ne z cihel a panelů, pak souhlas stavebního úřadu není podle poslední novely stavebního zákona zapotřebí. Totéž platí třeba i v případech výměn podlah uvnitř bytů, úprav zařizovacích předmětů v kuchyni, výměn dveří. Postupuje se podle 103 stavebního zákona. Tento paragraf v odstavci 1 v písmenu d) říká, že pokud se jedná o stavební úpravy a udržovací práce, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání, nevyžadují posouzení na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. Je známo, že některým vlastníkům bytů se nelíbí, že by měli o stavební úpravy žádat představenstvo družstva. Chovají se stylem je to můj byt a mohu si v něm dělat, co chci. Jak v takových případech postupujete? Takovým vlastníkům říkám, že je přinejmenším nesousedské neinformovat výbor jejich společenství o zamýšlených stavebních úpravách. Jejich byt je přece součástí celého domu a za to, co se v něm děje, zodpovídá řádně zvolený výbor společenství vlastníků. Připomínám jim také skutečnost, že se v rámci prováděné privatizace městských domů stali členy družstva a že se tudíž na ně vztahuje znění stanov, potažmo znění všech směrnic schválených a vyhlášených představenstvem. Připomínám jim také to, že ustavující shromáždění vlastníků se hlasováním zavázalo, že bude dodržovat všechny interní předpisy družstva. Stručně a jasně řečeno: i vlastník bytu musí postupovat jako družstevník tedy nejdříve se s napsanou žádostí obrátit na předsedu společenství vlastníků a jestliže jeho stanovisko či rozhodnutí výboru bude kladné, žádost podat na správě družstva k projednání v představenstvu. Jaké stavební úpravy provádějí bydlící nejčastěji? Jde především o rekonstrukce bytových jader a instalaci držáků satelitních antén na plášť domu. V případě těchto držáků doporučuji domluvit se s firmou, která dělala zateplení domu, zda instalací nedojde k narušení doby záruky na provedené práce, případně firmu rovnou požádat o zajištění odborné instalace držáku jejími zaměstnanci. Předejde se tak zbytečným komplikacím a nedorozuměním. Která firma dům zateplila, to se dozví žadatel ve vyjádření představenstva. Když má bydlící nejasno v záležitostech týkajících se stavebních úprav, může se obrátit přímo na vás? Jistěže může. Považuji to i za rozumné. Lidé si totiž různě vysvětlují znění nejen zákonů, ale i stanov a směrnic družstva. Pokud uvažují o stavebních úpravách, ráda jim vše vysvětlím a dokonce s nimi prokonzultuji i znění žádosti. Najdou mě na správě družstva ve druhém poschodí na technickém úseku v kanceláři sousedící s dispečinkem. Připomínám, že úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 8.00 do a od do hodin. Mohou mě kontaktovat také telefonicky na čísle , nebo mi napsat na ovou adresu Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ Šlágrem posledních let jsou stavební úpravy bytových jader.

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Potřebujete byt? DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Fišer Ladislav, Litvínov-Janov, Albrechtická, blok D2, čp. 254, čb. 27) Dražební jednání se koná dne v hodin v jednací místnosti č. 20 ve II. podlaží budovy Okresního soudu v Mostě Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 12 v budově v Litvínově-Janově čp. 283, 284 o velikosti 1+3, podlahové ploše 55,10 m 2 v 7. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 087 Ex 662/10-61 Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 254/27 v domě čp. 253, 254, 255 v Janově o velikosti 0+2, podlahové ploše 37,33 m 2, ve 2. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražebním jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 28 E 949/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Žižka Petr, Most, tř. Budovatelů, blok 91, čp. 2325, čb. 33) Dražební jednání se koná dne ve hodin v jednací místnosti č. 20 ve II. podlaží budovy Okresního soudu v Mostě Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 2325/22 v domě čp. 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2375, 2376, 2392, 2393 v Mostě o velikosti 1+3, podlahové ploše 75,00 m 2, ve 2. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražebním jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 28 E 332/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Cicko Tomáš, Most, K. H. Borovského, blok 518, čp. 132, čb. 240) Dražební jednání se koná dne ve hodin v zasedací síni Exekutorského úřadu Praha 6, Slavíčkova 2 Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 2325/22 v domě čp o velikosti 1+3, o podlahové ploše 54,70 m 2, ve 2. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražebním jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 034Ex 1066/11 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Táncošová Vlasta, Litvínov-Janov, Gluckova, blok C, čp. 236, čb. 17) Elektronické dražební jednání se koná dne ve hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Ukončení dražebního jednání nejdříve dne v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 17 v budově v Litvínově-Janově čp. 235, 236, 237 o velikosti 1+4, podlahové ploše 85,40 m 2 ve 2. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 025 Ex 9695/07-66 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (NICOLA Credit, s. r. o., Litvínov-Janov, Sadová, blok F1, čp. 283, čb 12) Elektronické dražební jednání se koná dne ve hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Ukončení dražebního jednání nejdříve dne ve hodin DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (NICOLA Credit, s. r. o., Litvínov-Janov, Albrechtická, blok D2, čp. 253, čb. 14) Elektronické dražební jednání se koná dne ve hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Ukončení dražebního jednání nejdříve dne ve hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 14 v budově v Litvínově-Janově čp. 253, 254, 255 o velikosti 1+3, podlahové ploše 68,90 m 2 v 5. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 087 Ex 662/10-62 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (NICOLA Credit, s. r. o., Litvínov-Janov, Albrechtická, blok D2, čp. 253, čb. 17) Elektronické dražební jednání se koná dne ve hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Ukončení dražebního jednání nejdříve dne v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 17 v budově v Litvínově-Janově čp. 253, 254, 255 o velikosti 1+3, podlahové ploše 68,80 m 2 v 6. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 087 Ex 662/10-63 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (NICOLA Credit, s. r. o., Litvínov-Janov, Třebušická, blok D3, čp. 260, čb. 21) Elektronické dražební jednání se koná dne v hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Ukončení dražebního jednání nejdříve dne v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 21 v budově v Litvínově-Janově čp. 259, 260, 261, 262, 263, 264 o velikosti 1+3, podlahové ploše 68,20 m 2 v 8. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 087 Ex 662/10-64 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (NICOLA Credit, s. r. o., Litvínov-Janov, Třebušická, blok D3, čp. 264, čb. 13) Elektronické dražební jednání se koná dne v hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Ukončení dražebního jednání nejdříve dne v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 13 v budově v Litvínově-Janově čp. 259, 260, 261, 262, 263, 264 o velikosti 0+2, podlahové ploše 40,20 m 2 v 5. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 087 Ex 662/10-65

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 Odečty vodoměrů a RTN (rádiových) a vyúčtování topné sezony 2012 Mezi první úkony zahájení prací na zpracování vyúčtování zálohových plateb patří příprava a provedení odečtů bytových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů (RTN). ZÁHADA Pro některé bydlící je stále záhadou, proč nedostali vyrozumění o odečtech. Ptají se proto, kdy odečty proběhnou, a obávají se toho, zda něco nepromeškali, telefonují, ují a chodí na správu družstva poctivě nahlašovat stavy či se dotazovat, kdo a kdy k nim přijde na odečet. Pro většinu bydlících návštěvy již odpadly, protože mají měřiče rádiově odečítané. Komfortem těchto měřičů je, že si nemusíte brát dovolenou kvůli provedení odečtů a nemusíte se bát, že vám někdo cizí poleze do bytu. Rádiové odečty probíhají zcela v klidu bez povšimnutí bydlících. KONTROLA Současně tu stále zůstává kontrola vaší spotřeby. Na vodoměrech sledujete nárůst stavu, z něhož můžete po odečtení předchozího stavu zjistit spotřebu. U rozdělovačů topných nákladů (RTN) se k 31. prosinci spotřeba ukládá a od 1. ledna se měří spotřeba nového roku od nuly. Na displeji vám pro kontrolu zůstává změřená spotřeba předchozího roku (v rohu se symbolem tužky) a můžete sledovat spotřebu aktuálního roku. Toto si můžete kontrolovat měsíčně, kvartálně nebo si toto zkontrolujete se stavy uvedenými na vyúčtování. TISÍCE OSAZENÝCH Nyní máme osazeno kusů rádiových RTN, neosazených zůstává jen kusů. Rádiových vodoměrů máme kusů a k obměně zůstává jen kusů. PŘEDÁVÁNÍ DAT Odečty jsou pouze počátkem zpracování vyúčtování. Následuje zaevidování nákladů dle faktur, kontrola jejich výše a spotřeby, zda korespondují s předchozími lety, kontrolujeme změřenou spotřebu studené i teplé vody na vstupu do domu se spotřebou bytových vodoměrů. Následně dochází k předávání dat mezi společností Ulimex, která rozúčtovává vodu, a společností Techem, jež rozúčtovává teplo. Probíhají poslední kontroly, tisk vyúčtování a kompletování s přílohami vyúčtování vody a tepla. Nyní je již vyúčtování rozesláno a končí i reklamační období, ve kterém jste měli možnost obrátit se na pracovníky správy s dotazy, vysvětlením či reklamací vyúčtování. VÝSLEDKY Z VYÚČTOVÁNÍ Nyní již známe výsledky z vyúčtování (viz tabulka). Výše přeplatků a nedoplatků koresponduje s vývojem výsledků z minulých období. PŘEPLATKY NEDOPLATKY Rozdělovač topných nákladů. Ilustrační foto: (archiv) Vodoměr. Po ukončení reklamačního období začneme připravovat podklady pro odeslání přeplatků. S přeplatkem z vyúčtování zálohových plateb budou odeslány i přeplatky na ostatních pohledávkách (předpis plateb spojených s užívání bytu nájem, vyúčtování zálohových plateb minulých období apod.). Naopak v případě, pokud evidujeme jakékoli dluhy, bude přeplatek použit na úhradu dlužné pohledávky a bude případně odeslán rozdíl mezi přeplatkem a dluhy. POPLATEK Z PRODLENÍ Ve většině případů bude přeplatek odeslán poštovní poukázkou (pokud je placen nájem přes SIPO, pokladnou, složenkou nebo bankou vkladem v hotovosti) a část přeplatků odejde bezhotovostně na konkrétní bankovní účty (pokud jej u nás vidíme nebo jste jej nahlásili). Nedoplatky jsou splatné ke dni 31. července Máte možnost provést úhradu nedoplatku složenkou, v pokladně správy družstva nebo na účet /0300 nebo /0800 pod variabilním symbolem, který je uveden ve spodní části vyúčtování vedle výše nedoplatku a specifickým symbolem Při nezaplacení nedoplatku ve splatnosti bude ode dne počítán úrok/poplatek z prodlení. Ing. Kateřina KURKOVÁ vedoucí ekonomického oddělení Ilustrační foto: (pp) Přeplatky a nedoplatky vyúčtování zálohových plateb za rok 2012 Objekty Samosprávy Společenství vlastníků Domy pro neplatiče Celkem Vyúčtování Počet Procenta Přeplatky VZ s přeplatkem ,99 % Nedoplatky VZ s nedoplatkem ,01 % Celkem VZ celkem ,00 %

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Kolegium pro prevenci kriminality řeklo jasně: Ano, jdeme do toho s vámi! PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (7) Již posedmé informuje zpravodaj Krušnohor o projektu Bezpečná země rozvíjeném Cechem mechanických zámkových systémů České republiky za spolupráce ministerstva vnitra, a jehož realizaci si v podmínkách mosteckého okresu vzala na starost firma Blesk Š&Š sídlící v přízemí budovy správy našeho bytového družstva. Udělejme tentokrát výjimku a podívejme se za hranice okresu, abychom se dozvěděli, jak se projektu (či alespoň jeho propagaci) daří jinde. Výměna zkušeností je totiž nedílnou součástí Bezpečné země. Platí přece i v tomto případě, že to, co se ukáže být prospěšným jinde, může být ku prospěchu také nám lidem žijícím v průmyslové pánvi pod Krušnými horami a Českým středohořím. PADESÁT PREVENTISTŮ Šéf Cechu mechanických zámkových systémů ČR Petr Fráz informoval redakci Krušnohoru o tom, že preventivní projekt Bezpečná země byl představen na vzdělávacím semináři uspořádaném pro členy občanského sdružení Kolegium pro prevenci kriminality. Seminář se uskutečnil ve Velkých Karlovicích. Zúčastnilo se ho přes padesát preventistů obecních a městských policií z celého Česka. Přivítal je organizátor akce, tím byl ředitel Městské policie ve Zlíně Milan Kladníček. NEZASTUPITELNÍ STRÁŽNÍCI První vzdělávací blok otevřel Tomáš Koníček z ministerstva vnitra (specialista z odboru prevence kriminality). Ten posluchače seznámil s aktuálními statistickými čísly zachycujícími vývoj kriminality v Česku. Analyzoval také výsledky celorepublikového průzkumu veřejného mínění zaměřeného na postoje lidí k prevenci kriminality a k zajišťování jejich bezpečnosti, včetně zachycení důvěry občanů v bezpečnostní složky. V této souvislosti Tomáš Koníček zdůraznil nezastupitelnou úlohu obecních a městských policií. Dále byl cechmistrem (předsedou) Cechu mechanických zámkových systémů Petrem Frázem a členem představenstva této organizace Tomášem Pospíšilem shromážděným členům kolegia představen preventivní projekt Bezpečná země. Obsah přednášky byl orientován na již získané zkušenosti z akcí uskutečněných v terénu a prováděných ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy. V průběhu přednášky byla také představena členská základna cechu a jeho webové stránky coby zdroje pro čerpání veškerých potřebných informací souvisejících s realizací projektu Bezpečná země. Účastníci semináře tak získali přehled o tom, kde hledat informace a kontakty na členy cechu zámečníky, na provozovny nouzových otevíracích a klíčových služeb v regionech, dozvěděli se, kde mají působiště útvary městských a obecních policií atd. DISKUSE STRÁŽNÍKŮ O první zkušenosti z realizace projektu a informace o dopadech v terénu byl mezi strážníky velký zájem. Obsah bohaté diskuse potvrdil opodstatněnost zrodu a existence Bezpečné země. Strážníci projevili velký zájem o své zapojení do projektu a nenechali nikoho na pochybách, že kolegium je přirozeným partnerem Bezpečné země. CO JE TO? Cechmistr Petr Fráz (stojící) hovoří o projektu Bezpečná země s Danielem Šimandlem z mosteckého Blesku. BEZPEČNÁ ZEMĚ NA MOSTECKU Blesk Š&Š Daniel Šimandl Občanské sdružení nazvané Kolegium pro prevenci kriminality vzniklo v lednu 2009 z iniciativy preventistů obecních a městských policií; je nezávislou dobrovolnou společenskou organizací; sdružuje fyzické a právnické osoby zabývající se prevencí kriminality; je samostatným právním subjektem s registrací podle zákona č. 83/ 1990 Sb. (o sdružování občanů); zastupuje převážně strážníky obecních a městských policií, manažery prevence kriminality a další osoby, které se zabývají problematikou prevence kriminality; vyvíjí aktivity v oblasti sociálně patologických jevů, sociální a situační prevence kriminality, bezpečnosti silničního provozu apod.; klade si za cíl jednotně hájit zájmy preventistů a obcí při jednání s dalšími subjekty (např. ministerstvy) zapojenými do tvorby preventivních programů; spolupracuje s firmami na realizaci jednotlivých projektů (výhoda množstevních slev apod.), zajišťuje výměnu zkušenosti a poskytuje pomoc při realizaci projektů atd.; nemá stanoveny členské příspěvky, jeho činnost je prozatím hrazena ze sponzorských zdrojů (členové výboru pracují zdarma bez nároku na jakékoliv odměny). Podle sdělení Daniela Šimandla, majitele mostecké firmy Blesk Š&Š, se při uskutečňování projektu Bezpečná země v našich podmínkách počítá i s aktivní účastí Městské policie v Mostě a bude-li zájem i ve druhém největším městě okresu, pak i se zapojením Městské policie v Litvínově. Text a foto: Petr PROKEŠ (za využití

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Zvete zloděje do svého bytu? Na zdánlivě nesmyslnou otázku existuje jasná odpověď: Ano, zvete ho pokud nemáte pořádné dveře, které by zloději zabránili vstoupit do bytu. Nekvalitní dveře zloděje přímo lákají a to je v době rozsáhlé kriminality, kdy roste i počet vloupání do bytů, nebezpečné riziko pro obyvatele nejen panelových a činžovních domů. Co proti tomu dělat? Obrátit se na profesionálního výrobce zabezpečovací techniky. Máme pro vás tip: zkuste Portas! Dveře u panelových nebo i zděných domů z 50. let minulého století (ale i pozdějšího období) jsou pro zloděje jako stvořené. Ne nadarmo se takovým dveřím říká papírové, lidově papíráky. Nevstupujete jimi právě vy do svého bytu? Pokud ano, pak je rychle vyměňte! Namísto vás může jimi příště vstoupit zloděj. Zvolte řešení směřující ke zvýšení ochrany bytu. Nabízí se jich celá řada. Můžete zvolit jednoduché úpravy dveře se dají oplechovat, vybavit několika zámky s bezpečnostním kováním, případně dalšími jistícími prvky. Můžete ale zvolit také jinou možnost nechat si vyrobit do stávajících ocelových zárubní bezpečnostní dveře na míru; dveře splňující bezpečnostní požadavky státní zkušebny a ověřené bezpečnostním atestem. Takový komplexní postup nabízí metoda Portas. Veškeré zmíněné úpravy dveří se dají provést během jediného dne bez nutnosti bourání a dalších souvisejících stavebních úprav, vysvětluje František Došek z Odborného závodu PORTAS v Lomu. Doporučuje: vydejte se do vzorkové prodejny, kde možnosti zabezpečení uvidíte na vlastní oči, nebo zatelefonujte do firmy zabývající se zabezpečením dveří. Odborný pracovník vás navštíví a nabídne takové řešení, aby přispělo k vašemu klidnějšímu spánku, zdůrazňuje František Došek. Pokud se nechcete stát jednou z obětí nepřizpůsobivých občanů či přímo kriminálníků a mít po návratu ze zaměstnání či ze setkání s přáteli vybílený byt, využijte rad tohoto zkušeného odborníka. Ušetříte si tak peníze nutně vynaložené na nákup nového zařízení a na úhradu dalších škod způsobených zlodějem, stejně jako zbytečný šok vyvolaný pohledem na prázdný byt či nepořádek způsobený zlodějem, který zpřeházel vaše věci v touze najít tučný lup. Rozhodnutí je jen ve vašich rukách! Komu tedy dáte přednost? Odborníkovi na zabezpečení dveří či zloději? (pr)

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Řešením jsou antigraffiti nátěry JAK NA GRAFFITI (2) Graffiti dnes už není cizí slovo. Od čmáranin na zdech po sofistikované a řemeslně dokonalé (někdy by se dalo říci i umělecké) výtvory se tyhle malůvky na zdech staly běžnou součástí našeho okolí. Asi běžnější než by bylo zdrávo. A zatímco jedni obhajují svobodu uměleckého vyjadřování, AKCE 2 roky ČIŠTĚNÍ GRAFFITI z antigraffiti nátěru ZDARMA druzí mluví o nesmyslném vandalství. Ti druzí mají nesporně pravdu, protože až na výjimky bývá vytvoření graffiti spojeno s poškozením cizí věci, což je trestný čin. VZRUŠENÍ Mytí fasád Čištění povrchů Ochranné Antigraffiti nátěry Opravy fasád Fasádní nátěry Někde problém graffiti řeší osvětovými a výchovnými přednáškami ve školách, někde častějšími pochůzkami hlídek městské policie nebo rozšiřováním monitoringu prostřednictvím bezpečnostního kamerového systému. Úspěchy nebývají valné, protože mnohé tvůrce láká na vytváření graffiti právě to vzrušení z páchání zakázaného. ANTIGRAFFITI Odstranit graffiti není jednoduchou ani levnou záležitostí a bylo by jen škoda čekat, kdy se na stejném místě objeví graffiti nové. Řešením mohou být antigraffiti nátěry. Nové nebo nově očištěné fasády jsou opatřeny transparentní vrstvou nátěru, který je napohled neviditelný, ale zabraňuje pronikání tekutin směrem do fasády a zároveň propouští páry ven. Fasáda tak dýchá, větrá, nehromadí se v ní vlhkost, ale graffiti ulpí jen na povrchu a nepronikne do podkladu. Nejenže na takto ošetřených plochách graffiti nedrží, ale dá se snadno odstranit běžnými tlakovými myčkami vodou nebo párou. Na kvalitní antigraffiti nátěr je kladeno velmi mnoho požadavků a to vede k levným, ale bohužel nefunkčním řešením, která někteří dodavatelé nabízejí a podporují tak nedůvěru k antigraffiti nátěrům vůbec. Naše společnost z těchto důvodů a pro zajištění podpory důvěryhodnosti nabízí záruku nejen na antigraffiti nátěry, ale i minimálně jeden rok servisu, tedy odstraňování graffiti zdarma, říká Marek Turinský, jednatel společnosti AXI- OM REAL, která se zaměřuje na odstraňování graffiti, mytí fasád, čištění povrchů a aplikaci ochranných antigraffiti nátěrů. Antigraffiti výrazně snižují náklady na údržbu fasád, schodišť, kamenných portálů a soch, ale také městského mobiliáře, dopravních značek nebo dopravních prostředků. Tam všude se mohou nátěry aplikovat, aby nás chránily před útoky graffiťáků. Text a foto: Ing. Jaroslav HLAVÁČ

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Technici Krušnohoru sledovali práci specialistů na odstraňování malůvek Dva domy na mosteckém sídlišti Výsluní si vyzkoušely roli pokusných králíků. Posloužily totiž specialistům z pražské firmy Axiom real k prezentaci odstraňování nečistot z fasád. Společnost Axiom real likviduje malůvky sprejerů po celé republice. Most patří mezi města, kde tato lidová tvořivost kvete. Díla umělců jsou vidět všude kolem nás. Družstevníkům a vlastníkům bytů vadí, že sprejeři poškozují fasády zateplených domů a požadují, aby se s tím něco dělalo. Technici SBD Krušnohor proto využili nabídky specialistů a zúčastnili se prezentace jejich činnosti. A věřte, že bylo se na co dívat. ŘASY A MECHY Nejdříve budeme předvádět odstraňování přírodního materiálu konkrétně řas a mechů ze zateplené fasády. Řasy a mechy se většinou usazují na stěnách domů orientovaných na sever a severozápad. Tyto stěny jsou většinou ve stínu, nedopadají na ně sluneční paprsky, proto se zde udržuje vlhko, což vyhovuje sporám. Ty se šíří vzduchem, uchytí se v pórech omítky a řasy s mechy bují. Přípravek, který použijeme, je fungicidní, speciálně vyvinutý na likvidaci řas a mechů. Nejenže přírodní materiál odstraní, ale zároveň se vpije do fasády a v ní po několik let působí preventivně. To, co se na fasádě uchytí, přípravek okamžitě zahubí, popsal Tomáš Suk, jenž se této specializované práci věnuje již patnáctým rokem. Doporučujeme po pěti letech nástřik opakovat, aby se znovu vpil do fasády a plnil svoji preventivní funkci, doplnil. Tak to bude pan předseda samosprávy 056 Emil Fröhlich velice příjemně překvapen, okomentoval u bloku 617 specialistovu práci a účinnost užitého přípravku a postupu přihlížející technik Radovan Vydra, který skupinu svých spolupracovníků ze správy družstva na prezentaci přivedl. Během několika málo minut z ošetřené části stěny domu zmizela špína (řasy a mechy) a do okolí začaly po letech vyzařovat fasádní barvy ve své původní podobě. GRAFFITI Potom došlo na ukázku odstraňování graffiti. Na tu se zvláště těšil předseda SA 058 Michal Tomko, protože dojednal, aby se uskutečnila na jeho domě (blok 625). Ten je totiž vylepšen mnoha ukázkami sprejerské tvorby několika na zateplené části domu, několika na nezateplené. V případě graffiti jsou trošku problémy na barevných omítkách zateplených domů, upozornil předem Tomáš Suk a dodal: Odstraňovače používané na graffiti narušují zároveň i fasádní barvy. A to se také při prezentaci stalo. Graffiti nastříkané černou barvou sice opticky ze stěny dost vymizelo, nicméně zasvé trochu vzala i fasádní barva. Tomáš Suk předsedu Tomka uklidnil: Za tímto účelem vozíme speciální přístroj spektrometr, který po přiložení na stěnu vypíše přesné číslo odstínu použité fasádní barvy. Číslo předseda nahlásí firmě, která fasádu dělala, a objedná nový nátěr. Přes něj by částečně odstraněné graffiti již nemělo prosvítat. Prezentace odstranění graffiti dopadla podle očekávání. Sundali jsme pigment černé barvy a stěna je připravena na nový barevný nátěr, zhodnotil Tomáš Suk. Aby se popsaná situace neopakovala, odborníci z Axiomu real doporučili, aby nové fasády již obsahovaly tzv. antigraffiti nátěr. Ten jednak znesnadňuje uchycení barev sprejerů na stěnách a jednak zvyšuje účinnost odstraňovačů. Potom není na takové omítce po graffiti ani památky. Prezentace byla pro nás velmi poučná. Musíme s předsedy domů klást důraz na preventivní opatření. Antigraffiti nátěry jsou tím správným řešením, podělil se s námi o své dojmy Radovan Vydra. Blok 617: Tlaková voda ostřikuje místo předtím ošetřené odstraňovačem řas a mechů. Rozdíl je viditelný. Špína (řasy a mechy) byla odstraněna. Blok 625: Tomáš Suk (v popředí) vysvětluje Radovanu Vydrovi, že černý pigment graffiti byl sice odstraněn, avšak zůstává zbytková kresba. Ta musí být přikryta novým nátěrem fasádní barvy. Tato situace by nenastala, kdyby fasáda již předtím obsahovala antigraffiti nátěr. Blok 625: V nezateplené části domu nebyl problém graffiti odstranit. Dokonce vybělel i panel. Sami jste viděli, že odstranění řas a mechu bylo rychlou záležitostí, s odstraněním graffiti je trošku problém je odvislý od kvality barev užitých sprejery, kvality barev fasády a jejího podkladu. Předvedli jsme, jak vám můžeme být prospěšní. Ukázali jsme, že pokud se to nechá dojít s graffiti takto daleko, tak to rázem začíná být složité a drahé. Pokud se na to myslí od samého začátku, tak je to výrazně levnější. Řešení za pomoci aplikace antigraffiti nátěru je racionálnější a ekonomičtější, zdůraznil po prezentaci obchodní manažer Axiomu real Jaroslav Hlaváč. Ten se těší na spolupráci s techniky Krušnohoru. Text a foto: Petr PROKEŠ

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Je tu novinka GSM a pevná linka IP CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Začal poslední jarní měsíc rozdělující rok na dvě pololetí. Důvod pro to, abychom se zeptali MIROSLAVA PRŮŠI, ředitele společnosti SOFTEX NCP, na to, co jeho firma připravuje. V minulém čísle Krušnohoru jsem slíbil, že na optické síti dokončíme pro uživatele internetu, potažmo také internetové televize, navýšení přístupových rychlostí na standardní poměr 20/10 Mbps na každém portu klienta. Konstatuji, že se navýšení podařilo realizovat na sto procent. V Centrální informační síti (CIS) mohou družstevníci a vlastníci bytů plně využívat nadstandardní rychlosti přístupu na internet. Zaslechli jsme cosi o horké novince pro klienty na CISu Jako významný partner společnosti GTS nabízíme od soboty 1. června všem současným i budoucím klientům mobilní službu GSM a fixní službu IP telefonu. O co jde? O nabídku dvou telekomunikačních služeb spojených do jednoho balíčku. Mobilní služba GSM obsahuje volání zdarma do všech síti v Česku a volání zdarma na pevné linky okolních zemí. Mobilní data jsou limitována 1 MB na den a SMS jsou do všech sítí rovněž zdarma. Fixní služba je pevná linka IP telefon, kde volání do všech sítí v ČR je zdarma, volání na pevné linky okolních zemí je rovněž zdarma. Klientům dodáme moderní IP telefon, který obsahuje další funkce například pobočkové ústředny. Kolik bude stát tento balíček měsíčně? Cena neomezeného volání pro obě služby celkem jen 650 Kč bez DPH tedy 786,50 Kč měsíčně včetně DPH. GTS je novým GSM operátorem? Ano je, GTS využila zákonné možnosti a požádala o licenci virtuálního operátora. Službu GSM poskytuje prostřednictvím sítě T-Mobile. Jak to vypadá s opravami poškozených kabelových rozvodů CIS, o kterých jste se zmínil v minulém čísle Krušnohoru? Jde o opravy v několika desítkách domů. Poškozování nadále pokračuje. Ani my a ani Policie ČR si nevíme rady. Možná by stačila větší všímavost bydlících, jejich pozornost a zájem o to, kdo se po jejich domě pohybuje. Začali jsme využívat fotopastí a uvažujeme o instalaci kamerových systémů. Rozmlouvala: Alena PRŮŠOVÁ ml.

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Dům s vyměněnými bydlícími JAK JSME ZAČÍNALI (73) Vykonává funkci předsedkyně společenství vlastníků v jednom z nejvíce problémových domů v Mostě. Dnes a denně řeší stížnosti a zbytečně vzniklé problémy. Přesto je však stále klidná, milá, vyrovnaná a usměvavá, dokonce má smysl pro humor. Snažím se být nad věcí. Rozčilováním bych stejně nic nevyřešila, vysvětlila OLGA BARTLOVÁ, předsedkyně SV 119 v bloku 92 na třídě Budovatelů, a dodala: Ze zaměstnání jsem zvyklá na styk s lidmi. Pětadvacet let pracuji jako zdravotní sestra. PROBLÉMY Předsedkyně přiznává, že problémy v domě jsou velké. Děti otevírají dveře tím, že do nich kopnou, a když jedno kopnutí nepomůže, kopou dál a dál. Dveře můžeme opravovat pořád dokola, uvedla jeden z příkladů soustavného poškozování majetku bydlících. Ve třívchodovém domě se 76 byty a dvěma věžemi považuje za nejproblematičtější vchod čp Drogy tam jedou natvrdo. Máme několik prodejců omamných látek. Zájemcům je poskytují z okna nebo předáním balíčku před domem. Už jsem jim mnohokrát kvůli tomu vynadala. Někteří si drogy aplikují přímo před domem. Policie ČR i městská o tom vědí. Strážníci nemají pravomoc zasahovat, proto pouze legitimují, občas některé lidi z vchodu vykážou, ale vykázaní se po odjezdu hlídky vracejí. Republiková policie nezasahuje, prý situaci monitoruje, popsala situaci Olga Bartlová. Jiní bydlící v domě zase dělají hluk, když ostatní chtějí spát. Jsou zde i specialisté na vylamování kovových mříží chránících vstupy do sklepů apod. Prostě pro předsedkyni žádná slast. BEZ MUŽŮ Blok 92 tone v zeleni. Připomíná rekreační zařízení. Skutečnost je ale jiná. Hodně o ní ví předsedkyně SV 119 Olga Bartlová, která s jejími projevy přichází denně do styku. Možná proto muži mezi nás nechtějí. Je to o soustavném dohadování a upozorňování na nevhodné chování a to muži zřejmě nemají rádi, usoudila předsedkyně, když se zmínila o tom, že ve tříčlenném výboru SV jsou pouze ženy. Jejími předchůdci byli ale tři muži. Já dělám předsedkyni od roku Protože jsem ale s výborem spolupracovala již předtím, vzpomínám ráda na jeho začátky. Před 15 roky proběhla privatizace a následné ustanovení SV přímo báječně. Tehdy 80 procent bydlících v domě tvořili důchodci a pracující mnoha profesí, tito lidé se dokázali domluvit na všem. Potom se obyvatelé vyměnili a nyní 80 procent tvoří spoluobčané, sdělila předsedkyně. Pojem spoluobčané používá Olga Bartlová raději než pojem nepřizpůsobiví, protože jej považuje za přesnější. Mezi spoluobčany je totiž zhruba polovina lidí, kteří se snaží žít v rámci běžných norem chování. Ohledně té horší poloviny se předsedkyně vyjadřuje naprosto jasně: Přeji našemu družstvu, aby stát změnil legislativu vůči nepřizpůsobivým. Je benevolentní, mírný, připadá mi to, že takové lidi podporuje. Ostatní státy jsou přísnější. Nepřizpůsobiví nepracují, žijí jen ze sociálních dávek, večer chlastají a pořádají divoké oslavy. Policie s tím nic nenadělá, je bezmocná. Chybí legislativa. BUDOUCNOST: STUPAČKY Za čtyři roky ve funkci se mi podařilo jen zateplit půdní prostory, zhodnotila skromně svoji práci předsedkyně. Pravdou ale je, že si dům více dovolit nemohl. Má totiž úvěr, splácet ho bude až do roku Peníze posloužily na výměnu oken. Díky zatepleným půdním prostorám již nedochází k únikům tepla a v domě je teploučko. Docílili jsme toho, že přes zimu budeme mít teplou vodu, pochlubila se Olga Bartlová. Podařilo se jí přesvědčit vedení První mostecké, a. s., o tom, že zařízení Cooptherm na teplou vodu je rozbité. Firma ho opraví. Necháme si udělat kalkulaci na výměnu stupaček a až budou peníze, pustíme se do práce. Jinak budeme zatím zajišťovat jen běžnou údržbu, uzavřela předsedkyně. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 920 lidí z okresu Most je nadějí v zemi, Zatímco někteří občané mají pocit, že se z Mostecka stává drogové doupě a obávají se dalšího vývoje, policisté mají radost. Tu v nich vyvolala skutečnost, že se soutěž na vytvoření protidrogových plakátů setkala s nečekaně velkým zájmem mladých lidí. Z toho se dá usoudit, že šiřitelé návykových látek nemají v okrese na růžích zas tak moc dobře ustláno, jak si mnozí z nás myslí. Dá se dokonce dovodit závěr, že velký zájem mladých o soutěž je důkazem o rostoucím uvědomění si nebezpečnosti drog pro život člověka a o vytváření duševní hráze odporu proti šíření návykových látek. 120 DĚL Výtvarná soutěž byla součástí první etapy preventivního projektu nazvaného Správným směrem. Název jasně říká, že správný směr je ten, který vytváří proud proti šíření drog. Účastníci výtvarné soutěže zavítali na Územní odbor Policie ČR v Mostě (dříve okresní ředitelství), aby se dozvěděli, jak se jim ve výtvarné soutěži o nejlepší protidrogový plakát vedlo. Do soutěže bylo přihlášeno 120 děl. Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych společně s vedoucím Územního odboru Policie ČR Most Jiřím Volprechtem vyhlásili vítěze a předali jim hodnotné věcné dary. Vítězkou se stala studentka Gymnázia Tomáše Garrigua Masaryka v Litvínově Adéla Jagerová. Prostřednictvím plakátu měli studenti možnost vyjádřit svůj životní postoj k problematice nelegálních drog. 920 ÚČASTNÍKŮ Hlavním cílem projektu je aktivně zapojit všechny složky zabývajících se protidrogovou problematikou v regionu a vytvořit co nejúčinnější soubor opatření, vycházejících z konkrétních problémů s drogami. Proto byla v okrese Most uspořádána řada odborných seminářů, workshopů a přednášek. Byla také vytvořena mapa rizikových oblastí, a to zejména na základě osobních zkušeností žáků zdejších škol. Do projektu se zapojilo celkem 920 účastníků z Mostecka. ZASETÉ SEMÍNKO Jsem rád, že jsme mohli uvést tento projekt v jeho počáteční fázi tady v Mostě. Děkuji pracovníkům z Národní protidrogové centrály, že zavítali k nám. Víme všichni, že mostecký region je velmi zatížen drogovou kriminalitou. Mimochodem od 1. května jsme zřídili v rámci okresní policie toxitým. O problému drog víme, i když neustále bují do stadia širších rozměrů, takže musíme neustále vyvíjet veškeré aktivity, které jsou možné. Jednou z nich byla i tato soutěž, řekl na setkání se soutěžícími, kteří vytvořili protidrogové plakáty, šéf mosteckého po- Trojice vítězných děl. Policie ČR uspořádala v hale svého mosteckého územního odboru (dříve okresní ředitelství) výstavu protidrogových plakátů vytvořených studenty.

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 v níž se zkonzumuje 22 tun marihuany licejního územního odboru Jiří Volprecht. S uvedením projektu Správným směrem na Mostecku byl spokojen také ředitel Národní protidrogové centrály v Praze Jakub Frydrych. Chtěli jsme nabídnout nějakou konkrétní možnost zamyslet se nad tím, jestli je normální drogy brát, jestli je normální se tomu nevymezovat, zdůvodnil Jakub Frydrych. Mapy kriminality i ostatní dílka se nám všem moc líbily. Devět set dvacet zúčastněných lidí z Mostecka reprezentuje jakousi naději v zemi, kde se zkonzumuje 22 tun marihuany ročně. Tak bychom nemuseli sklízet plody této tolerance jednou tím, že budeme mít jednu generaci ztracenou ať to budete vy, nebo vaše děti. Ne vše, co se děje okolo nás masivně, je správně. Jestli se podařilo alespoň zaset semínko úvahy tímto správným směrem, tak to naplnilo smysl, zdůraznil Jakub Frydrych. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ Odborná porota vybrala čtyři nejlepší plakáty s protidrogovou tematikou. Jejich autoři byli odměněni tablety a dalšími cenami. Prvenství si svým dílem zajistila studentka Gymnázia Tomáše Garrigua Masaryka v Litvínově Adéla Jagerová. Její protidrogový plakát zobrazuje ráj, peklo a pokušení. Z druhého místa se radovala Tereza Kročilová, studentka Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické a zdravotnické školy v Mostě. Její plakát obrazuje postavu drogově závislého člověka jako loutku této závislosti. Třetí oceněné dílo bylo opět od studentky litvínovského Gymnázia TGM Kateřiny Zieglerové. Podle ní jsou drogy a obsah plakátu tomu nasvědčuje řetězy, které umějí člověka nejdříve spoutat a potom k závislosti pořádně připoutat. Čtvrté místo obsadila rovněž studentka Gymnázia TGM v Litvínově, školy v této soutěži mimořádně úspěšné, Martina Dietrichová. Ta na plakátu vyobrazila zničující účinky drog. Ostatní účastníci dostali jako poděkování za účast v soutěži pamětní list Národní protidrogové centrály a drobné upomínkové předměty s logem projektu Správným směrem a znakem Ústeckého kraje, jenž projekt finančně podpořil. PROTIDROGOVÝ DORT Akci považujeme za přínosnou, neboť nenásilně motivuje mladé lidi k tomu, aby přemýšleli o drogovém nebezpečí ze svého úhlu pohledu. Mají možnost kreativním způsobem pojmout téma drog a vyjádřit jej graficky či jiným způsobem například mladí cukráři udělali protidrogový dort. Je to vlastně primární prevence, která dovoluje kreativně pojmout mladé generaci to, s čím se každodenně setkává. Akce má naši plnou podporu, zhodnotil pro zpravodaj Krušnohor výkonný ředitel občanského sdružení Most k naději Luboš Šlapka, které provozuje protidrogové K-centrum Most. Text a foto: Petr PROKEŠ

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Montessori školka a škola již otevírá, Chcete, aby vaše děti prožily v mateřské a základní škole to, co vy rodiče jste neměli možnost zažít? Pokud vaše odpověď zní ano, pak máte možnost si přání splnit. Přihlaste děti do Montessori základní a mateřské školy v Mostě. Zakladatelkou a zároveň ředitelkou tohoto nového vzdělávacího a výchovného zařízení je DITA BŘEČKOVÁ, nositelka diplomu AMI (Adventure Montessori Academy), nejvyššího na světě pro tento druh vzdělávání. Paní ředitelko, jak jste vůbec přišla na myšlenku věnovat se jinému způsobu vzdělávání a výchovy? Ten klasický český vám nevyhovuje? Po absolvování studia na vysoké škole v Česku jsem odešla do USA. Tam jsem se po nějakou dobu věnovala dalšímu studiu, ale zároveň i pracovala a cestovala. Navštívila jsem tamní první zařízení typu Montessori. Líbilo se mi v něm, velmi mě oslovilo. Pobyt ve Státech byl tedy pro vás v tomto směru inspirující? Ano. Seznámila jsem se tam blíže se vzděláváním a výchovou v systému Montessori. Viděla jsem třídu, v níž bylo 35 dětí. Všechny byly plně koncentrované na práci ano, říkám na práci, ne na hru. Byly prací doslova zaujaté. Fascinovala mě útulnost prostředí, které přitom naprosto odpovídalo tomu skutečnému v případě dospělých lidí jen bylo uzpůsobeno fyzickým proporcím dětí. Viděla jsem krásné knihovny plné nádherných a hodnotných knížek, křesílka, gaučíky atd. Děti seděly ve čtecích koutcích, menší si knížky prohlížely, starší četly. Viděla jsem plně funkční nádhernou kuchyňskou linku, rovněž přizpůsobenou fyzickým možnostem dětí. Na lince si připravovaly svačinu, pekly cookies. Pracovaly se skutečnými nástroji, kuchyňskými noži krájely vajíčka, papriky, mazaly si chleba. Všechny jedly z porcelánových talířů. Viděla jsem svět dospělých v dětském provedení. Stejný zážitek mám i ze vzdělávací činnosti. Místnost byla rozdělena do několika oblastí. V jedné části se zabývaly jazykovými pomůckami, ve druhém se seznamovaly s matematickým materiálem, některé děti objevovaly smyslový materiál atd. V navštíveném zařízení všechno fungovalo jako v běžné domácnosti dospělých lidí. Děti provozovaly tzv. praktický život, dělaly všechny úkony jako jejich tátové a mámy doma umývaly a utíraly nádobí, uklízely nepořádek ze stolů, zametaly, aranžovaly květiny atd. Děti moc fascinovalo, s čím a jak mohou pracovat. Viděli jste někdy v naší republice dvouapůlleté dítě s kbelíkem vody v ruce? Neskutečná představa! Soustředění človíčků na dospělácké činnosti bylo obrovské. Děti do nich vkládaly celé své srdce, rozum a um. To ve mně zanechalo hluboký dojem. Velmi sympatické je mi také to, že Maria Montessori, zakladatelka tohoto způsobu přístupu k dětem, zásadně užívala pro činnost dětí pojem práce, čili děti pracovaly, nehrály si. Tímto vyjadřováním projevovala respekt k osobnosti človíčka. Co bychom měli vědět o Marii Montessori? Tato laskavá žena žila v letech Během svého života dokázala vytvořit v oblasti pedagogiky a psychologie obrovské dílo, z něhož se budou učit i další generace. To svědčí o tom, že to byla žena nejen velice moudrá, ale také vysoce empatická dokázala se vžít do duše člověka na začátku jeho života. Děti pozorovala celé roky a vypozorovala to, co chtějí a potřebují. Dita Břečková se na práci s dětmi už těší. Této ženě nechyběla ani odvaha. Byla první italskou absolventkou vysokoškolského studia lékařství. V té době ženy ještě neměly běžný přístup na univerzity a ona si vysokoškolské studium dokázala prosadit a to i proti vůli svého otce. Po ukončení vysokoškolského studia si doplňovala vzdělání. Věnovala se psychologii a neurobiologii. Stala se vědkyní studující svět dítěte z pohledu pozorovatele, lékaře a psychologa. Je o ní známo také to, že v Římě pravidelně chodila do chudinské čtvrti Samorenzo a tam pozorovala děti. Zajímalo ji, jak si hrají a co všechno dělají, o co mají zájem. Výsledkem byly konkrétní poznatky o tom, jak okolní prostředí ovlivňuje vývoj dětského organismu po stránce emoční i inteligenční. K obohacení jejích poznatků přispěl také experiment připravený ve spolupráci s místními radními. Požádala je o to, aby dětem vytvořili takové prostředí, které by jim umožnilo rozvíjet se. Vycházela ze známého obecného zjištění, že děti žijící v chudinských čtvrtích nestudují a vlastně z nich nic v životě pořádného nebude. Maria Montessori chtěla radním dokázat, že když je dítěti vytvořeno vhodné prostředí, může naplno rozvinout svůj vnitřní potenciál. Radní jí porozuměli a vyhověli. Za jejich pomoci založila Maria Montessori zařízení nazvané Cassa di bambiny Dům dětí. Byla to velká hala, v níž měla několik pomůcek. Pozorovala fascinaci dětí vodou, jejich touhu pořád něco objevovat. Všechny pomůcky, jež Maria Montesso- MONTESSORI Montessori je přirozená výchova respektující dítě v jeho přirozenosti a lidské důstojnosti. Dospělý člověk v ní není autoritou tyčící se nad dítětem, ale je pozorovatelem průvodcem v procesu poznávání sebe sama. V centru pozornosti Montessori výchovného systému stojí dítě. Ten k němu přistupuje jako k zázraku přírody. Systém respektuje poznání, že dítě dokáže samo sebe utvořit do osobnosti prospěšné pro společnost. PhDr. Dita BŘEČKOVÁ zakladatelka a ředitelka Montessori MŠ a ZŠ Most

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 nabízí alternativní způsob vzdělávání Smyslová pomůcka napomáhající k pochopení geometrických těles. Prostým způsobem vkládáním tyčinek se děti učí počítat. ri vytvořila a používala, máme dnes k dispozici v Mostě. Vytvářela je podle potřeb dětí. Udělala také pokus. Do Cassa di bambiny přivezla klasické hračky a jejich využití porovnávala s jejími pracovními pomůckami. A výsledek? Klasických hraček si děti po několika dnech přestaly všímat. Pro jejich dospělý život nebyly potřebné. Na základě studia činnosti dětí v Cassa di bambini Maria Montessori zjistila další zajímavé věci třeba to, že kolem čtvrtého roku života začíná děti intenzivně zajímat jazyk, písmena. Děti jí samy ukazovaly, co chtějí dělat. Většina z nich začala kolem pátého roku sama psát a následně i číst. Na základě jejího pozorování definovala senzitivní fáze což je doba, kdy je dítě velmi citlivé pro získávání určitých dovedností bez jakéhokoliv úsilí. Jaké pomůcky budete používat v Montessori školce v Mostě? Jednou z nich jsou smirková písmena. Děti po nich po přesné ukázce průvodcem (učitelem) přejíždějí prstíky a vyslovují jejich zvuk. Děti spojují sluchový a smyslový vjem, pamatují si jej a ztotožňují s tvarem konkrétního písmena. Fascinace dětí písmenky se později zcela přirozeně přetváří ve schopnost psát a číst. To je jedna z ukázek o účelnosti pomůcek Montessori. Klasické hračky k takovému rozvoji dětské osobnosti nepřispívají. Jak probíhá den pobytu dítěte v tomto zařízení? Proces Montessori je založen na tříhodinovém pracovním cyklu. V něm vznikají fáze propadu pozornosti. Průvodce dětí (učitel) by měl být natolik vzdělaný, zkušený a moudrý, aby dokázal děti znovu namotivovat a povzbudit k další aktivitě, přičemž další fáze pozornosti bývá ještě intenzivnější než na začátku. Každé dítě chce být aktivní, má svého vnitřního architekta, sílu, která ho žene vpřed. To je přirozené. Dítě utváří sebe samo. Odráží se to v rychlosti nástupu času, kdy začne chodit nebo mluvit. Rodič na tom nemá významný podíl. Dítě se opravdu dokáže samo utvářet. Je trošku smutné, že rodič či jiný dospělý člověk někdy bývá překážkou na cestě rozvoje dítěte. Pořád mu říká na toto nesahej, toto nedělej, tam nechoď. A jaký je přístup Marie Montessori? Přesně opačný. Je namístě odhodit strach stranou a dovolit dítěti ať si sáhne tam či onam, byť je tam sebešpinavější věc. Ať se dítě projde louží, ať se ušpiní. Má v sobě popud, který ho k tomu žene, a proto to musí udělat. Říci ne tedy vyslovit zákaz bychom měli jen v případech, kdy dítěti hrozí skutečné nebezpečí. I když jste mnohé již naznačila, přece jen pro názornost stručně popište rozdíly mezi klasickou a Montessori školkou. První rozdíl: V Montessori školkách jsou věkově smíšené třídy. Najdete v nich pospolu děti od 2,5 do 6 let. V klasické školce jsou děti rozděleny podle věku na maláčky, středňáčky a velikány. Každá věková skupina má svoji třídu. Toto dělení je ale nepřirozené, v rodině přece vyrůstají sourozenci společně jsou různého stáří a pohlaví. V Montessori školce starší děti zažívají ve třídě pocit z úspěchu mladšího dítěte, jemuž před chvílí v něčem poradili. Je naprosto přirozené, že mladší se ptají starších a žádají je o pomoc. Druhý rozdíl: V běžné školce jsou klasické hračky, pracovní pomůcky ne. O tom, jaký mají význam pracovní pomůcky, jsem se již zmínila. Jsou typické jen pro Montessori školky. Třetí rozdíl: Stěžejní osobou ve vzdělávacím a výchovném procesu v běžné školce je paní učitelka. Ta všem dětem určuje, co zrovna teď budou dělat kreslit obrázky, jít ke klavíru, následně zpívat, svačit, jít na procházku atd. Učitelka představuje autoritu, jež nepřipouští diskusi, musí být poslouchána, povinně následována. V Montessori školce je respektována individualita dítěte spojená se svobodou projevu. Ta spočívá v tom, že děcko může pracovat s tím materiálem, s nímž zrovna chce pracovat, může si zvolit, jak dlouho s ním chce pracovat, kde s ním bude pracovat a zda bude pracovat sám nebo s kamarádem, může se rozhodnout, kdy bude svačit a sám si svačinu připraví. Čtvrtý rozdíl: Tkví v odlišnosti prostředí. V Montessori školce funguje propracovaný akademický systém postavený na využívání pomůcek v dokonale připraveném prostředí, vychází ze senzitivních fází, absorbující mysli a individuality dítěte. Jde o pomůcky rozvíjející různé oblasti praktický život, smyslový materiál, matematické a jazykové pomůcky, ale i přírodopis, zeměpis, umění, hudba, pohyb jsou nedílnou součástí. Předností pomůcky je, že v sobě obsahuje kontrolu chyby, takže dítě se od ní hned dozví, že postupovalo dobře či nikoli a má šanci si samo chybu napravit. Učitel dítěti nikdy neřekne máš to špatně. Pátý rozdíl: Spočívá ve víře ve schopnosti dítěte. Maria Montessori soustavně zdůrazňovala, že každé dítě má absorbující mysl. Ta dokáže nasát neskutečné množství vjemů. Tento pozitivní stav trvá u člověka pouze do šesti let. Díky Pokračování na str. 20

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dokončení ze str. 19 této nasávací schopnosti dítě zvládne absorbovat například až tři cizí jazyky najednou. Na tomto příkladu je patrné, jak velkou chybu děláme v běžném vzdělávacím systému. Ten koncentruje svoji pozornost do podstatně vyššího věku jedince do oblasti středoškolského či vysokoškolského studia, jehož absolventy vnímáme jako elitu národa. V klasické školce se s absorbující schopností mozku dítěte nepočítá. Šestý rozdíl: Běžný systém věnuje malou pozornost předškolnímu vzdělávání. Jak se bude inteligence jedince rozvíjet, jak se dokáže učit, být pozorný, soustředěný. Dítě musí zjistit, jak se soustředit a k tomu potřebuje předměty, na něž se může soustředit, a nesmí být ze své koncentrace ničím a nikým vyrušováno. Ve věku šesti let je zformována osobnost dítěte. Systém Montessori tuto přirozenost plně respektuje a tvoří základ sebevzdělávacího procesu dítěte. Když se vhodné období promešká, děti nevědí, jak se mají učit a nastávají problémy. Nedokážou se soustředit, jsou nesamostatné, roztěkané, nic je nebaví, unikají k podružným hračkám a k elektronickým hrám využívajícím k pobavení vyobrazení násilí. Cílem pedagogiky Montessori je dítě, které je zodpovědné vůči sobě i vůči druhým, má zodpovědnost za svět kolem nás. Když se toto povede, je to základ výchovy k míru. Nebudou války, budeme zodpovědní. Není divu, že Maria Montessori byla čtyřikrát nominována na Nobelovu cenu míru. Montessori školka vytváří prostředí míru, lásky a harmonie pro rozvoj osobnosti dítěte v celé jeho dokonalosti a přirozenosti ve vzdělávací i sociální oblasti. Sedmý rozdíl: Souvisí s již zmíněným respektem k individualitě jedince. V Montessori školce může dítě realizovat svůj zájem a na něj se soustředit, za pomoci dospělého odhalit svůj talent a na něj se soustředit, protože je to motor, který žene dítě vpřed. Takový přístup v tradiční školce chybí. Talent netalent, všichni jsme stejní, nikdo nebude vybočovat z řady. Osmý rozdíl: Systém Montessori dbá díky svým historickým zkušenostem získaným při pozorování činnosti dětí na důsledné zaznamenávání poznatků o každém jedinci. Záznamy přispívají k navázání velmi úzké spolupráce s rodiči. Montessori školka a rodiče jdou ruku v ruce po cestě poznání dítěte. Rodiče a průvodci dětí (učitelé) spolu intenzivně komunikují. Dveře školky jsou rodičům otevřeny opravdu dokořán. S dítětem může rodič pobýt přímo v zařízení, poskytnout průvodci dítěte (učiteli) zajímavé informace z domova atd. V Montessori školce jsou dokonce vítány návštěvy prarodičů školka považuje rozvíjení mezigeneračních vztahů za velmi důležité. Devátý rozdíl: Průvodce dětí (učitel) v Montessori školce nehodnotí človíčky pomocí odměn a trestů. Odměny jsou považovány za manipulativní nástroj k ovládání dělej věci k mé spokojenosti, odvádějí pozornost od samotné práce, děti se na nich stávají závislými, odměny mají hodnotící charakter ty jsi šikulka, namísto zhodnocení samotné činnosti dítěte. Podobné je to i s tresty. Namísto nadřazování se nad dítětem se vztyčeným prstem nechá průvodce dětí (učitel) človíčkovi zažít přirozený důsledek jeho jednání (když dítě rozbije misku s ovocem, musí si nepořádek po sobě uklidit, průvodce dětí (učitel) to doprovází slovy to se může stát ). Osahání smirkových písmen vytváří základy pro budoucí čtení. V případě Montessori školky jste se zmínila o chápavém a vzdělaném průvodci dětí. Kdo tyto funkce učitelů bude vykonávat? Máte pocit, že Mostecko těmito lidmi oplývá? Chceme dbát na vynikající vzdělání, chování, čestnost, pracovitost a zapálení pro věc. Snažíme se, abychom měli v týmu lidi, kteří jsou skutečným vzorem k nápodobě ve smyslu vnitřních gest, pravdivosti konání, autenticity toho, co dělají, přístupu a laskavosti. Já budu vedle funkce ředitelky také průvodce dětí ve třídě 2,5 6letých. Pomáhat mi bude anglicky hovořící rodilá mluvčí. Teď jste možná vyděsila všechny rodiče, kteří by mohli mít zájem přihlásit své dítě do Montessori školky. Děti přece neumějí ani slovo anglicky. Jak se s mluvčí domluví? Již jsem řekla, že malé děti dokážou cizí jazyk velmi rychle absorbovat. Byť dítě angličtinu uslyší poprvé v životě, přirozeně a spontánně ji bude vnímat. Postupně odhalí obsah slov a vět a za půl roku bude rozumět, ale také začne anglicky mluvit. Kdy bude Montessori mateřská a základní škola v Mostě otevřena? V pondělí 2. září v areálu hotelu Širák. Otevřeme první ročník ve školce i škole. Rodiče již mohou vyplňovat přihlášky na webu. Zápisy budou probíhat od 24. do 28. června na Širokém vrchu. Proč zrovna tam? Je to místo přesně odpovídající principům Montessori. Ty vycházejí z přírodních zákonitostí. Přírodu kolem sebe potřebujeme, aby v ní děti mohly objevovat zástupce fauny a flóry, mohly pozorovat přírodní jevy atd. Široký vrch je pro to ideální. Kolik dětí do prvních ročníků přijmete? Školka má kapacitu 25 dětí, do základní školy se vejde 20 žáků a přípravný ročník nabídne až 15 míst. Domníváte se, že budete mít v Mostě, o němž si nemalá část obyvatel tohoto státu myslí, že je sociální žumpou republiky, úspěch? Věříme, že ano. Podle prvních ohlasů je zřejmé, že zájem je. A těm, kdo považují Most za sociální žumpu republiky, bych ráda vzkázala: Děti za to nemohou! A co vzkážete rodičům a jejich dětem, kteří mají odklad základní školní docházky nebo je jim pět let a mají nastoupit předškolní vzdělávání do klasické mateřské školy? Že jsme pro ně přichystali nultý ročník s uceleným ročním vzdělávacím plánem s prvky Montessori. V tomto ročníku se mohou plně rozvinout v motivujícím svobodném prostředí a objevovat nové věci. Po jeho skončení mohou děti pokračovat v naší nebo v běžné škole. Více se zájemci dozvědí na webových stránkách Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ ŘEDITELKA PhDr. Dita Břečková

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Podle bodů schváleného programu a na návrh návrhové komise: A. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SCHVALUJE: 1. Zprávu o hospodaření SBD Krušnohor za rok 2010, samostatnou

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

V rukách právě držíte 100. číslo ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 5 (100) ZDARMA

V rukách právě držíte 100. číslo ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 5 (100) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 5 (100) ZDARMA Zrodil se před šestnácti roky. Dostal jméno Krušnohor a stal se zpravodajem stejnojmenného bytového družstva.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA Záplava červených hlasovacích lístků nad hlavami delegátů znamená vyjádření souhlasu se zněním usnesení nejvyššího

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 28/2007

Vnitrodružstevní směrnice č. 28/2007 Vnitrodružstevní směrnice č. 28/2007 METODICKÝ POKYN pro vyřizování žádostí o stavební úpravy a postup stanovení dodatečného členského vkladu z titulu technického zhodnocení budovy Čl.1 Vymezení pojmů

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21,

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 7 (114) ZDARMA Dítě posiluje Lídr. Zatím sice nedosahuje popularity Vlastimila Vozky, svého předchůdce na vedoucí pozici

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled)

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) 1. Právní úprava: a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Nabídka malířských

Více

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Vážení občané, v souvislosti s novým pojmenováním ulic v obci Hvozdná je nezbytné, abyste kontaktovali všechny subjekty, které je nutné o změně adresy trvalého bydliště

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 2 (97) ZDARMA V Mostě byla založena nová tradice. Zcela nečekaně. Do Střední školy technické ve Velebudicích se sjeli učni z

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Stavební úpravy v objektu Vysokomýtská 1206, Choceň Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 Výzva k podání nabídky na Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 pro projekt Modernizace a změna užívání dílen na víceúčelový

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA Les hlasovacích lístků v rukách družstevníků prozrazuje, že se v učebně správy družstva dělo něco významného.

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více