ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 6 (101) ZDARMA Vyzývací pohár (Challenge Cup) zasloužená odměna završující veleúspěšnou sezonu DHK Baník Most. Při tomto pohledu plesá srdce členů fanklubu, hruď Mostečanů se nadýmá hrdostí, mysl komunálních politiků se rozjasňuje vidinou toho, že Most byl zase jednou prezentován v médiích pozitivně a sportovním činovníkům stéká po čele studený pot z vědomí, že všichni budou chtít v nové sezoně vidět stejně vynikající výkony. (pp)/foto: Petr SADÍLEK Očima andělů Není to tak dávno, co hrála ve druhé lize, potom vystoupala výš, až se dostala do česko-slovenské interligy, ale dosažené páté místo v mezinárodní soutěži vedení klubu neuspokojilo. Děvčata mají na víc, říkali sportovní činovníci. Čas jim dal za pravdu. Náročný přístup se vyplatil. Stačila jedna sezona a děvčata vybojovala tři prvenství. Nyní jsou špičkou české házené. Styl jejich hry, nasazení každé hráčky, osobní zájem na společném úspěchu přivedly tým až k branám evropské soutěže. Černí andělé nám mohou být příkladem. Jejich heroické nasazení, tah na branku a preferování zájmu celku před zájmy osobními pro dosažení společného vysokého cíle by se měly stát motivací i pro nás družstevníky a vlastníky bytů. V polovině tohoto měsíce zasedne nejvyšší orgán družstva shromáždění delegátů. I když není pochyb o tom, že vývoj družstva vyhodnotí jako úspěšný (Krušnohoru se opravdu daří a má být na co hrdý), přece jen využijme této příležitosti k porozhlédnutí kolem sebe. A buďme nároční. Dívejme se očima Černých andělů. Nedá se v našich domech, myslích, vztazích, v přístupu k různým záležitostem ještě něco vylepšit? PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. ová adresa: Oficiální internetové stránky: P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Charvátová Lenka lenové predstavenstvo Žaludová Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Koranda Ji í Fakturace fakturace Ing. Pa ourek Ivo Švecová Petra Šev ík Arnošt Kastnerová Stanislava Ing. Vozka Vlastimil Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Feiglová Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Pletková Lucie Informace informace Šindelá ová Lenka Varhulíková Anna Evidence nájemného evidence.najemneho Podatelna podatelna Kubíková Lenka Hokrová Monika Reichlová Iveta Sekretá ka sekretariat P edpisy nájemného predpisy.najemneho Karochová Daniela Sojková Milena Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Pecková Kate ina Mgr. Prokeš Petr Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek Matoliaková Iva EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Evidence pohledávek evidence.pohledavek Vedoucí hlavni.ekonom Zvárová Mária Erlitzová Alena Nedv dová Lucie Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom St íšková Kate ina Matoliaková Michaela Hudecová Jitka Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik5 Hor á ek Miroslav investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Uvažujete o stavebních úpravách v bytě? str. 5 Kolegium řeklo jasně: Ano, jdeme do toho s vámi! str. 10 Technici sledovali práci na odstraňování malůvek str. 13 Severočeši.cz by rádi, aby občané ušetřili str. 22 Polonahý Cristovao pobláznil mladé publikum str. 24 Starší vyhráli 15:10, mladší prohráli 5: str. 27 Jaro je hezké, ale má také své stíny str června bezplatné vyšetření chrupu str. 31 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Most se stal středem Evropy! Alespoň té házenkářské. Černé andělky byly tak rozjeté, že se je nepodařilo zastavit ani poslednímu zahraničnímu soupeři. Byť rovněž pocházel z lůna slovanské pramáti, Mostečanky ho nešetřily a nesestersky si to s ním na palubovce rozdaly. Vskutku parádně. Klobouk dolů! Byl to nervydrásající zápas. Tři minuty před jeho koncem diváci v narvané hale povstali a jali se vítěze Vyzývacího poháru (či chcete-li Challenge Cupu) aplaudovat. Vedení města Mostu vyšlo fanouškům vstříc a zakoupilo televizní autorská práva, aby přenos z programu ČT sport mohlo vidět také zaplněné 1. náměstí z velkoplošné obrazovky. Nevděk světem ale vládne. Dobrá snaha vyšla naprázdno. A to doslova. Prázdné náměstí toho bylo dokladem. Občané se na něj trousili jako švábi na pivo, ale nic moc jich nebylo. Z počátku zápasu tři desítky, ke konci se daly při dobré vůli a při pořádně zamhouřených očích napočítat dvě stovky. Inu, za dobrotu na žebrotu. Jen aby peníze utracené za televizní práva nakonec nechyběly v městské pokladně a Most se opravdu nestal žebrákem. Zrovna teď, když se prostřednictvím televizních obrazovek republika dozvěděla, že vedle těžení uhlí, užívání drog, přepadání osob na ulicích a páchání sebevražd umějí Mostečané/Mostečanky také pořádně házet balonem. Nebylo by vůbec spravedlivé, aby Most o tento okamžik pozitivní slávy přišel. To fandové hokeje se takto trápit nemusejí. Ti ještě před házenkářským kláním pustili směrem k uším vedoucích představitelů města poznámky o tom, že by bylo chybou, kdyby nemohli prostřednictvím velkoplošné obrazovky kolektivně strávit požitek ze sledování mistrovských zápasů. Neřekli sice, jak přišli na to, že by jim v tom městští činovníci chtěli bránit, ale je to vlastně jedno. Naši hokejisté dopadli tak neslavně, že záhy bylo po problému i po křiku. Vlastně ani nebylo, přece jen se křičelo. Ale jinde. Bylo to na parkovišti před prodejnou StarColor. Stačilo, aby finalista SuperStar Ben vyšel na pódium a dav fanynek zvýšil hladinu hluku v tomto prostoru o tolik decibelů, že i prolétající tryskáč nad jejich hlavami by se musel cítit jako tichošlápek. Fanynky vydaly ze sebe při Dni dětí tolik energie, že se třásla zem a málem popadaly kovové zábrany chránící pódium před útokem davu. Na spotřebu energie a hlavně ceny za ni se podívali Severočeši.cz. Ti poradili obyvatelům Litvínova, aby se zapojili do elektronických aukcí. Cena nabízeného produktu v jejich průběhu klesá a občané tudíž uspoří peníze. Pokud dopadne litvínovský pokus se zapojením občanů do aukcí dobře, Severočeši.cz chtějí tento postup doporučit občanům v dalších městech a obcích v okrese i kraji. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Šlágr léta: výtahy Na nové výtahy se mohou těšit obyvatelé hned čtyř domů tří mosteckých a jednoho litvínovského. Práce v nich proběhnou v nejteplejším období roku v létě. Trvají několik týdnů (podle velikosti domu a počtu jeho vchodů). Ještě letos se budou vozit v moderních zdvižích vlastníci bytů ze SV 206 (blok 293) v ulici Jaroslava Vrchlického v mostecké čtvrti Výstavba, SV 647 (blok 534) v Růžové ulici v Zahradní čtvrti, družstevníci ze SA 087 (blok 711) v ulici Jana Kříže na sídlišti Liščí Vrch a SA 032 (čp. 995) v litvínovské Tylově ulici. Zateplují ostošest Ekonomové a zvláště politici stále hovoří o hospodářské krizi, v našem družstvu ale boom stavebních prací stále pokračuje. Zatepluje se stále ostošest. Práce tohoto druhu zrovna probíhají ve SV 145 (blok 7) v mostecké ulici Slovenského národního povstání ve čtvrti Zahražany, SV 237 (blok 534) v ulici Višňová v Zahradní čtvrti, ve dvou případech na sídlišti Liščí Vrch ve SV 609 (blok 708) v ulici Josefa Ševčíka a SA 087 (blok 711) v ulici Jana Kříže, rovněž ve dvou případech na sídlišti Pod Lajsníkem ve SV 107 (blok 515) v ulici Eduarda Basse a SV 245 (blok 507) v ulici Jana Kubelíka. Zateplování doprovázejí další práce opravy lodžií (bloky 515, 711, 507), sanace balkonů (blok 7) a oprava střechy (blok 515). Předsedova výzva Josef Fischer, předseda SV 152 (mostecký blok 10 v ulici Slovenského národního povstání) se obrátil na uživatele bytových jednotek s výzvou, aby neprováděli instalaci teploměrů, krmítek atd. do zateplených špalet domu. Důvody předsedovy výzvy jsou zřejmé. A protože nejde jen o problém vlastníků z bloku 10, předáváme tuto výzvu dál. K větší bezpečnosti Vlastníci v dalším domě se rozhodli nechat si nainstalovat kamerový systém. Tentokrát jde o SV 606 (blok 375) v ulici U Věžových domů v Mostě. Zajištění větší bezpečnosti bydlících a přehledu o pohybu cizích osob v domě je tou správnou cestou k ochraně osobního majetku a zařízení ve společných prostorách domu. Připravili: (tú, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Původně jsem chtěl psát o tom, že ve čtvrtek 13. června se bude konat shromáždění delegátů a že i když třináctka v datu je nešťastné číslo, nikterak neovlivní průběh jednání nejvyššího orgánů družstva. Proto výsledkem jeho zasedání nemohou být jiné než šťastné zprávy o dobré ekonomické kondici družstva. Když jsem ale zjistil, že zase kdosi kydá špínu na naše družstvo, rozhodl jsem se téma změnit. Stejně se v následujícím čísle zpravodaje jak bývá v případě toho červencového vždy zvykem vše podstatné ze shromáždění delegátů dozvíte. A teď k tomu, co mě zvedlo ze židle. Bylo to zjištění, že kdosi spojuje nespojitelné. Mám podezření, že to dělá v úmyslu poškodit dobré jméno Krušnohoru. O co jde. Jakýsi chytrolín (či jacísi chytrolíni) zaznamenal(i), že na zasedání mosteckého zastupitelstva zazněly dotazy, připomínky a dokonce i kritika k činnosti (přesněji nečinnosti) společnosti s ručením omezeným Stavan EU. Protože její majitel je členem politického hnutí Severočeši.cz (a to vzniklo jak známo z iniciativy občanů na půdě našeho družstva), chytrolín (či chytrolíni) roznesl(i) mezi lidmi zvěsti o tom, že Krušnohor krachuje. Upřímně řečeno: obsah takové jobovky není žádným překvapením, o krachu družstva jsme za dobu jeho existence slyšeli již mnohokrát. Novinkou ale je to, že uložení největšího bytového družstva Česka do rakve má nastat v důsledku úpadku jmenované firmy. Tento poznatek považuji za projev nutné (leč nepříjemné) daně vyplývající z faktu, že Krušnohor poskytuje Severočechům.cz zázemí pro jejich činnost. Proč by ale družstvo mělo kvůli potížím Stavanu EU zkrachovat, to mi hlava nebere. Taková úvaha nemá reálný podklad. Je to zase jedna z účelových lží, jejíž jed má znepříjemnit atmosféru uvnitř družstva i vně Krušnohoru. Pokud patříte mezi ty, kteří nemají dostatek informací o této záležitosti, dovolte mi vysvětlení. Zmíněná firma se opravdu ocitla v insolvenčním řízení, nyní je v úpadku. Proto nemůže plnit svoje závazky vůči Mostu a Litvínovu. V obou městech měla rozdělány zakázky, kvůli svým potížím nedokázala práci dokončit. Rozdělané dílo proto převzaly jiné firmy. Jako ředitel družstva a místopředseda jeho představenstva konstatuji, že společnost Stavan EU nevykonávala pro Krušnohor stavební či jinou činnost a i kdyby pro družstvo něco dělala, její nedobrý ekonomický vývoj by nikterak nemohl ovlivnit hospodaření Krušnohoru. Jako předseda Severočechů.cz sděluji, že totéž platí i ve vztahu k tomuto politickému hnutí. Pokud jste tedy jeho členem, můžete klidně spát. A abyste byli v poklidu i vy ostatní, přečtěte si pozorně následující řádky. Majitel firmy Jan Toman má trvalé bydliště v Kadani, kde zastává funkci předsedy tamní základní organizace Severočechů.cz. Vloni kandidoval ve volbách do Zastupitelstva Ústeckého kraje. Proto na pracovních vozidlech Stavanu EU byly vidět propagační materiály politického hnutí nedílné součásti předvolební kampaně. Ty opravdu mohly vyvolat ve veřejnosti dojem, že existuje přímé propojení firmy se Severočechy.cz. Pro úplnost informace je nutno dodat, že od voličů nedostal Jan Toman potřebný počet hlasů, a proto se nestal krajským zastupitelem. Ve Stavanu EU sídlícím v Jirkově je jednatelem. I když podnikatelská aktivita jmenovaného nikterak nesouvisí s činností Severočechů.cz a toto hnutí nenese odpovědnost za ekonomický vývoj ve Stavanu EU, je si vedení Severočechů.cz samozřejmě vědomo skutečnosti, že tento podnikatel je natolik známou osobou v Mostě a okolí, že ji občané mohou vnímat negativně ve vztahu k angažovanosti v politickém hnutí a jak hloupé žvanění kohosi či kterýchsi někde u piva ukázalo, že také vůči našemu družstvu. Samozřejmě, že i členy z vedení Severočechů.cz napadla úvaha, zda by nebylo lepší pozvat Jana Tomana na kobereček a doporučit mu, aby ukončil členství v politickém hnutí v zájmu nepoškozování jeho dobrého jména. Je ale zapotřebí říci také to a znovu to zdůrazňuji, že podnikatelský nezdar není důsledkem činnosti Severočechů.cz a že Jan Toman svým neúspěchem neporušil stanovy hnutí. Proto jej Severočeši.cz nemohou vyloučit ze svých řad. Je jen na jmenovaném, jak se rozhodne. Protože se mezitím vyrojily další dezinformace, musím reagovat i na ně. Týkají se účasti Stavanu EU ve výběrových řízeních a také předložených cenových nabídek. I v tomto případě jde výlučně o záležitost této společnosti. Vyhlašovateli výběrových řízení byly Magistrát města Mostu, městské a obecní úřady. Pokud má někdo z doslechu pochybnosti o průběhu výběrových řízení, pak je zapotřebí, aby je rozptýlil dotazy položenými zodpovědným pracovníkům (úředníkům) zmíněných institucí. Z vlastní zkušenosti vím, že statutární město Most vyhlašuje veřejné zakázky naprosto transparentně a v souladu se zákony České republiky a pravidly města. Za nás, vedoucí funkcionáře politického hnutí Severočeši.cz, mohu s plnou zodpovědností prohlásit, že jsme výsledky výběrových řízení neovlivňovali, ani nechtěli ovlivňovat a ani ovlivňovat nemohli a to s ohledem na transparentnost postupů přísně uplatňovaných Magistrátem města Mostu. Jinými slovy řečeno: výsledky výběrových řízení jsme nezmanipulovali. Politická angažovanost Jana Tomana nebyla kritériem ve výběrových řízeních a nemohla být tudíž zohledňována ve prospěch Stavanu EU. Jestliže někdo také před vámi, vážení čtenáři, vyslovil podezření z klientelismu ve spojení se Severočechy.cz, pak se vší rozhodností takové obvinění odmítám. Nezakládá se na pravdě. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z František RYBA ředitel družstva

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Uvažujete o úpravách v bytě? Nezapomeňte podat žádost! Potřebuji si vylepšit byt. Mám konkrétní představu o tom, co udělat. Ale jak postupovat? Otázka často kladená a také napovídající, že mezi obyvateli domů není v této záležitosti jasno. O vyjasnění jsme proto požádali referentku technického úseku KATEŘINU RYBOVOU, která se problematikou zabývá. Když bydlící zamýšlí udělat si v bytě stavební úpravy, co má pro to udělat? Musí podat žádost o povolení stavebních úprav. Její tiskopis si stáhne z webových stránek družstva nebo vyzvedne u nás na dispečinku, jenž se nachází ve druhém poschodí budovy správy a je součástí technického úseku. Žadatel tiskopis vyplní, nechá jej podepsat předsedou samosprávy či společenství vlastníků, potom předá správě družstva prostřednictvím podatelny či přímo u mě na technickém úseku. Následuje projednání žádosti představenstvem družstva. Tento orgán Krušnohoru zasedá jednou za čtrnáct dní. Upozorňuji předem, že v rámci řízení o žádosti zjišťujeme mimo jiné i to, zda žadatel není dlužníkem. Pokud jím je, pak na rovinu říkám, že žádosti nebude vyhověno do doby, než veškeré svoje pohledávky vůči družstvu uhradí. PRÁVNÍ PORADNA Jak postupovat při rekonstrukci? Jak mám postupovat v případě, že chci provést rekonstrukci bytového jádra v bytě, ve kterém bydlím? Musím to hlásit družstvu? Co mi hrozí, pokud rekonstrukci neohlásím? Pokračování na str. 6 7 Na Kateřinu Rybovou se obracejí bydlící s mnoha dotazy. V případě zamýšlených stavebních úprav bytu včetně rekonstrukce bytového jádra je třeba vždy postupovat podle stavebního zákona, tj. zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Tento zákon stanoví náležitosti, které musí stavebník splnit a dodržet při provádění stavebních úprav, včetně stanovení případů, které vyžadují podání žádosti o stavební povolení, případně pro které postačí ohláška nebo které není třeba vůbec stavebnímu úřadu hlásit. Pokud chce stavební úpravy provádět v bytě jeho nájemník, nesmí tak činit bez souhlasu vlastníka bytu. Vztah nájemce člena družstva a pronajímatele bytového družstva se řídí mezi nimi uzavřenou nájemní smlouvou, občanským zákoníkem, stanovami družstva a dalšími družstvem schválenými předpisy. Obecně tedy platí, že nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele provádět v bytě žádné stavební úpravy, ani jiné podstatné změny, tedy nesmí provést ani rekonstrukci bytového jádra. V případě, že nájemce tento zákaz poruší a provede stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele, je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny odstranil, tj. uvedl byt do původního stavu. Stavební bytové družstvo Krušnohor Most (dále jen družstvo ) schválilo a vydalo pro tyto případy směrnici SO 05/2007, jež stanoví postup, kterým se má nájemce bytu řídit v případě zamýšlené rekonstrukce. Nejprve je nutné, aby nájemce vyplnil žádost o povolení provedení stavebních úprav, kde zamýšlené stavební úpravy popíše a přiloží náčrt, případně projektovou dokumentaci. Vyplněnou žádost je třeba předložit výboru samosprávy (případně domovnímu důvěrníkovi) a následně též družstvu, které o povolení provedení stavebních úprav rozhodne. Rozhodnutí družstva však nenahrazuje rozhodnutí vydaná podle stavebního zákona a nájemce je povinen si po schválení stavebních úprav družstvem potřebná povolení od stavebního úřadu zajistit. Pokud se týká rekonstrukce, kterou chce ve svém bytě provést člen družstva vlastník bytové jednotky platí shora uvedené obdobně i v tomto případě. Je rovněž potřeba postupovat v souladu se stavebním zákonem a zajistit si od stavebního úřadu potřebné souhlasy a povolení a je třeba postupovat též podle příslušných ustanovení stanov společenství vlastníků jednotek a souvisejících předpisů. Mgr. Věra KADLECOVÁ VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Malování Pro vymalování společných prostor se rozhodli vlastníci bytů hned v několika mosteckých domech. Jeden z nich stojí na hlavní tepně města třídě Budovatelů. Jde konkrétně o dům SV 629 (blok 98-99). Vlastníci zde bydlící ale musejí chvilku počkat. K vymalování zde dojde totiž až po skončení rekonstrukce elektrorozvodů. Zato hned se mohou pustit do práce na výmalbě prostor bydlící v SV 245 (blok 507) v ulici Jana Kubelíka na sídlišti Pod Lajsníkem. Vymalováno již mají vlastníci ze SV 187 (blok 361) v ulici Obránců míru a ze SV 221 (blok 251) v ulici Zdeňka Fibicha. Posledně jmenovaní spojili popsanou akci s výměnou PVC. Společné prostory si nechali vymalovat také vlastníci v SV 614 v ulici Pod Šibeníkem čp Na shromáždění si rovněž odhlasovali rekonstrukci výtahu a elektroinstalaci. Rádi by, aby práce proběhly ještě letos. Oplocení pozemku Pořádek kolem domu, větší klid a zabránění přístupu cizím osobám to je přání obyvatel, kteří bydlí v problematických částech měst a obcí označovaných za vyloučené lokality či deprivované zóny, nebo žijících v blízkosti těchto lokalit. Výjimkou není ani Most. Přání mít klid a pořádek kolem sebe se začíná naplňovat vlastníkům ze SV 121 (blok 19) v ulici W. A. Mozarta, kteří se rozhodli oplotit pozemek kolem domu. Nové dveře Vlastníci se starají nejen o technický stav a vzhled svých domů. Není jim lhostejný ani osud prodejen umístěných v přízemí objektů. Největší koncentrace takových obchodů v Mostě je na třídě Budovatelů. Proto právě zde, konkrétně v domě SV 140 (blok 89-90), probíhá výměna vstupních dveří do prodejen. Ty nové se budou nejen lépe otevírat a zavírat, ale vlastně také přispějí ke zkrášlení vzhledu domu. Zvonky a telefony Výměna zvonkových tabel a domácích telefonů úspěšně proběhla v SA 61 (blok 639) v Albrechtické ulici na sídlišti Výsluní. To se to teď příchozím hezky zvoní a družstevníkům krásně otevírá dveře na dálku! Připravili: (tú, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Uvažujete o stavebních úpravách v Dokončení ze str. 5 Vyhovuje představenstvo žádostem o povolení stavebních úprav často, nebo převažují zamítavé odpovědi? Za dobu, po kterou pracuji na správě družstva, nepamatuji, že by až na několik výjimek představenstvo některou z podaných žádostí o povolení stavebních úprav v bytě zamítlo. Z toho usuzuji, že je v těchto záležitostech k žadatelům velmi vstřícné. Kdo je vlastně žadatelem? Družstevník a vlastník bytu, či ten, kdo byt obývá, protože se s družstevníkem či vlastníkem bytu dohodl na pronájmu bytu? To je správná otázka. Je teď docela v módě byty pronajímat. Družstevník či vlastník bytu pracuje třeba mimo Mostecko, byt neužívá, takže jej nabídne k pronájmu někomu, kdo zrovna bydlení hledá. Takže ten, kdo byt zrovna aktuálně obývá coby nájemce, žádat o stavební úpravy nemůže. Žadatelem vždy musí být ten, na koho je byt takzvaně napsán tedy ten, kdo má s družstvem řádně uzavřenou smlouvu o užívání bytu, nebo je přímo jeho vlastníkem. A co má tedy dělat ten, kdo si byt pronajal a potřebuje udělat stavební úpravu, protože mu v bytě cosi nevyhovuje? Řešení je jednoduché projednat věc s družstevníkem či vlastníkem. Pokud ten bude souhlasit s úpravami ve svém bytě, žádost sepíše a podá na správě družstva. Dokážete odhalit žádost podanou neoprávněnou osobou? Samozřejmě, že ano. Před projednáním v představenstvu veškeré údaje uvedené v žádosti prověřujeme. Pokud zjistíme, že některé nesouhlasí s údaji v naší agendě, vznášíme vůči žadateli dotaz k objasnění, nebo pokud je hned zřejmé, že žadatelem je neoprávněná osoba žádost rovnou vyřadíme a do projednání představenstva nejde. O tomto postupu neoprávněného žadatele samozřejmě písemně informujeme a dodáváme poučení, že je zapotřebí, aby žádost podala oprávněná osoba. Co všechno musí obsahovat žádost o povolení stavebních úprav v bytě? V žádosti musí být uvedena adresa žadatele a bytu, v němž budou prováděny stavební úpravy, nesmí chybět jejich popis a přehledný náčrt. Směrnice družstva SO 07/2005 říká, že v náčrtu musejí být žlutou barvou zvýrazněny bourací práce a červenou nově postavené nebo přesunuté konstrukce. V případě náročnějších úprav má být přiložena projektová dokumentace obsahující vyjádření statika, tzv. statický posudek. Žádost musí také obsahovat sdělení, že úpravy budou prováděny na vlastní náklady. Nesmí chybět datum sepsání žádosti a je nutno připojit podpis. Za předpokladu, že je žádost v pořádku a je připravena k projednání v představenstvu, co potom následuje? Představenstvo na svém pravidelném zasedání žádost posoudí. Má rozhodující slovo, protože podle stanov zodpovídá za vše, co se v družstvu děje. Nesmíme zapomenout na to, že představenstvo je nejvyšším orgánem družstva v období mezi shromážděními delegátů. Představenstvo se při projednávání žádosti seznamuje s rozsahem předpokládaných stavebních úprav a posuzuje například, zda jimi nedojde k narušení statiky domu, nebo zda provedené úpravy nebudou negativně ovlivňovat v užívání bytu sousedy apod. Je proto nutné znovu to připomínám přiložit k žádosti také stavební dokumentaci předpokládaných úprav či alespoň srozumitelný náčrtek zachycující jejich rozsah. Bez těchto příloh nemůže být žádost projednána. Jak se žadatel dozví o rozhodnutí představenstva? Takto vypadá tiskopis žádosti, ukazuje Kateřina Rybová. Stavební dokumentace je přílohou k žádosti. Do několika málo dnů po zasedání rozesíláme žadatelům písemné oznámení o výsledku jednání. Pokud by bylo zamítavé, v odpovědi žadatel najde podrobné vysvětlení důvodů záporného rozhodnutí představenstva. Vzpomínám si, že to bylo například v případě, když si žadatel chtěl nechat nainstalovat venkovní klimatizaci. Důvodem k zamítnutí žádosti byla obava z narušení vzhledu

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 bytě? Nezapomeňte podat žádost! CO ŘÍKÁ SMĚRNICE Družstevníci a nájemníci v bytech SBD Krušnohor mohou provádět na vlastní náklady stavební úpravy v bytě až po schválení družstvem. Stejným způsobem musejí postupovat i vlastníci bytů v domech, kde je SBD Krušnohor pověřeným vlastníkem. Zdroj: směrnice SO 07/2005 domu. Také se nepovolují kupříkladu mříže na chodbách ve společných prostorách domu z důvodu zajištění protipožárních opatření. Jestliže je vyjádření představenstva kladné, v písemné odpovědi jsou zmíněny podmínky, které představenstvo k provedení stavebních úprav stanovilo. Součástí oznámení je například také upozornění na to, že jde o větší stavební úpravy, a proto je nutné je nahlásit na stavební úřad formou ohlášky, či tento úřad přímo požádat o jejich povolení. Jestliže se žadatel musí obrátit i na stavební úřad, doporučujeme, aby k ohlášce či žádosti o stavební povolení přiložil také oznámení o souhlasném stanovisku představenstva družstva. Ve kterých případech se žadatel musí obracet na stavební úřad? Jsou to případy, které vyplývají z platného znění stavebního zákona. Ze své praxe mohu jmenovat například zasklívání lodžií, instalaci mříží na balkonu, bourání stěn mezi pokoji či úpravy bytu natolik rozsáhlé, že mohou narušit statiku nosných zdí a podobně. Musejí se stavebnímu úřadu hlásit také tolik oblíbené přestavby bytových jader? Pokud jde o bytová jádra tvořená pouze stěnami z umakartu či jiných umělých hmot tedy tvořených stěnami ne z cihel a panelů, pak souhlas stavebního úřadu není podle poslední novely stavebního zákona zapotřebí. Totéž platí třeba i v případech výměn podlah uvnitř bytů, úprav zařizovacích předmětů v kuchyni, výměn dveří. Postupuje se podle 103 stavebního zákona. Tento paragraf v odstavci 1 v písmenu d) říká, že pokud se jedná o stavební úpravy a udržovací práce, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání, nevyžadují posouzení na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. Je známo, že některým vlastníkům bytů se nelíbí, že by měli o stavební úpravy žádat představenstvo družstva. Chovají se stylem je to můj byt a mohu si v něm dělat, co chci. Jak v takových případech postupujete? Takovým vlastníkům říkám, že je přinejmenším nesousedské neinformovat výbor jejich společenství o zamýšlených stavebních úpravách. Jejich byt je přece součástí celého domu a za to, co se v něm děje, zodpovídá řádně zvolený výbor společenství vlastníků. Připomínám jim také skutečnost, že se v rámci prováděné privatizace městských domů stali členy družstva a že se tudíž na ně vztahuje znění stanov, potažmo znění všech směrnic schválených a vyhlášených představenstvem. Připomínám jim také to, že ustavující shromáždění vlastníků se hlasováním zavázalo, že bude dodržovat všechny interní předpisy družstva. Stručně a jasně řečeno: i vlastník bytu musí postupovat jako družstevník tedy nejdříve se s napsanou žádostí obrátit na předsedu společenství vlastníků a jestliže jeho stanovisko či rozhodnutí výboru bude kladné, žádost podat na správě družstva k projednání v představenstvu. Jaké stavební úpravy provádějí bydlící nejčastěji? Jde především o rekonstrukce bytových jader a instalaci držáků satelitních antén na plášť domu. V případě těchto držáků doporučuji domluvit se s firmou, která dělala zateplení domu, zda instalací nedojde k narušení doby záruky na provedené práce, případně firmu rovnou požádat o zajištění odborné instalace držáku jejími zaměstnanci. Předejde se tak zbytečným komplikacím a nedorozuměním. Která firma dům zateplila, to se dozví žadatel ve vyjádření představenstva. Když má bydlící nejasno v záležitostech týkajících se stavebních úprav, může se obrátit přímo na vás? Jistěže může. Považuji to i za rozumné. Lidé si totiž různě vysvětlují znění nejen zákonů, ale i stanov a směrnic družstva. Pokud uvažují o stavebních úpravách, ráda jim vše vysvětlím a dokonce s nimi prokonzultuji i znění žádosti. Najdou mě na správě družstva ve druhém poschodí na technickém úseku v kanceláři sousedící s dispečinkem. Připomínám, že úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 8.00 do a od do hodin. Mohou mě kontaktovat také telefonicky na čísle , nebo mi napsat na ovou adresu Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ Šlágrem posledních let jsou stavební úpravy bytových jader.

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Potřebujete byt? DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Fišer Ladislav, Litvínov-Janov, Albrechtická, blok D2, čp. 254, čb. 27) Dražební jednání se koná dne v hodin v jednací místnosti č. 20 ve II. podlaží budovy Okresního soudu v Mostě Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 12 v budově v Litvínově-Janově čp. 283, 284 o velikosti 1+3, podlahové ploše 55,10 m 2 v 7. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 087 Ex 662/10-61 Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 254/27 v domě čp. 253, 254, 255 v Janově o velikosti 0+2, podlahové ploše 37,33 m 2, ve 2. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražebním jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 28 E 949/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Žižka Petr, Most, tř. Budovatelů, blok 91, čp. 2325, čb. 33) Dražební jednání se koná dne ve hodin v jednací místnosti č. 20 ve II. podlaží budovy Okresního soudu v Mostě Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 2325/22 v domě čp. 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2375, 2376, 2392, 2393 v Mostě o velikosti 1+3, podlahové ploše 75,00 m 2, ve 2. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražebním jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 28 E 332/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Cicko Tomáš, Most, K. H. Borovského, blok 518, čp. 132, čb. 240) Dražební jednání se koná dne ve hodin v zasedací síni Exekutorského úřadu Praha 6, Slavíčkova 2 Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 2325/22 v domě čp o velikosti 1+3, o podlahové ploše 54,70 m 2, ve 2. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražebním jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 034Ex 1066/11 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Táncošová Vlasta, Litvínov-Janov, Gluckova, blok C, čp. 236, čb. 17) Elektronické dražební jednání se koná dne ve hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Ukončení dražebního jednání nejdříve dne v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 17 v budově v Litvínově-Janově čp. 235, 236, 237 o velikosti 1+4, podlahové ploše 85,40 m 2 ve 2. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 025 Ex 9695/07-66 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (NICOLA Credit, s. r. o., Litvínov-Janov, Sadová, blok F1, čp. 283, čb 12) Elektronické dražební jednání se koná dne ve hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Ukončení dražebního jednání nejdříve dne ve hodin DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (NICOLA Credit, s. r. o., Litvínov-Janov, Albrechtická, blok D2, čp. 253, čb. 14) Elektronické dražební jednání se koná dne ve hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Ukončení dražebního jednání nejdříve dne ve hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 14 v budově v Litvínově-Janově čp. 253, 254, 255 o velikosti 1+3, podlahové ploše 68,90 m 2 v 5. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 087 Ex 662/10-62 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (NICOLA Credit, s. r. o., Litvínov-Janov, Albrechtická, blok D2, čp. 253, čb. 17) Elektronické dražební jednání se koná dne ve hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Ukončení dražebního jednání nejdříve dne v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 17 v budově v Litvínově-Janově čp. 253, 254, 255 o velikosti 1+3, podlahové ploše 68,80 m 2 v 6. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 087 Ex 662/10-63 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (NICOLA Credit, s. r. o., Litvínov-Janov, Třebušická, blok D3, čp. 260, čb. 21) Elektronické dražební jednání se koná dne v hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Ukončení dražebního jednání nejdříve dne v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 21 v budově v Litvínově-Janově čp. 259, 260, 261, 262, 263, 264 o velikosti 1+3, podlahové ploše 68,20 m 2 v 8. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 087 Ex 662/10-64 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (NICOLA Credit, s. r. o., Litvínov-Janov, Třebušická, blok D3, čp. 264, čb. 13) Elektronické dražební jednání se koná dne v hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Ukončení dražebního jednání nejdříve dne v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 13 v budově v Litvínově-Janově čp. 259, 260, 261, 262, 263, 264 o velikosti 0+2, podlahové ploše 40,20 m 2 v 5. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 087 Ex 662/10-65

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 Odečty vodoměrů a RTN (rádiových) a vyúčtování topné sezony 2012 Mezi první úkony zahájení prací na zpracování vyúčtování zálohových plateb patří příprava a provedení odečtů bytových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů (RTN). ZÁHADA Pro některé bydlící je stále záhadou, proč nedostali vyrozumění o odečtech. Ptají se proto, kdy odečty proběhnou, a obávají se toho, zda něco nepromeškali, telefonují, ují a chodí na správu družstva poctivě nahlašovat stavy či se dotazovat, kdo a kdy k nim přijde na odečet. Pro většinu bydlících návštěvy již odpadly, protože mají měřiče rádiově odečítané. Komfortem těchto měřičů je, že si nemusíte brát dovolenou kvůli provedení odečtů a nemusíte se bát, že vám někdo cizí poleze do bytu. Rádiové odečty probíhají zcela v klidu bez povšimnutí bydlících. KONTROLA Současně tu stále zůstává kontrola vaší spotřeby. Na vodoměrech sledujete nárůst stavu, z něhož můžete po odečtení předchozího stavu zjistit spotřebu. U rozdělovačů topných nákladů (RTN) se k 31. prosinci spotřeba ukládá a od 1. ledna se měří spotřeba nového roku od nuly. Na displeji vám pro kontrolu zůstává změřená spotřeba předchozího roku (v rohu se symbolem tužky) a můžete sledovat spotřebu aktuálního roku. Toto si můžete kontrolovat měsíčně, kvartálně nebo si toto zkontrolujete se stavy uvedenými na vyúčtování. TISÍCE OSAZENÝCH Nyní máme osazeno kusů rádiových RTN, neosazených zůstává jen kusů. Rádiových vodoměrů máme kusů a k obměně zůstává jen kusů. PŘEDÁVÁNÍ DAT Odečty jsou pouze počátkem zpracování vyúčtování. Následuje zaevidování nákladů dle faktur, kontrola jejich výše a spotřeby, zda korespondují s předchozími lety, kontrolujeme změřenou spotřebu studené i teplé vody na vstupu do domu se spotřebou bytových vodoměrů. Následně dochází k předávání dat mezi společností Ulimex, která rozúčtovává vodu, a společností Techem, jež rozúčtovává teplo. Probíhají poslední kontroly, tisk vyúčtování a kompletování s přílohami vyúčtování vody a tepla. Nyní je již vyúčtování rozesláno a končí i reklamační období, ve kterém jste měli možnost obrátit se na pracovníky správy s dotazy, vysvětlením či reklamací vyúčtování. VÝSLEDKY Z VYÚČTOVÁNÍ Nyní již známe výsledky z vyúčtování (viz tabulka). Výše přeplatků a nedoplatků koresponduje s vývojem výsledků z minulých období. PŘEPLATKY NEDOPLATKY Rozdělovač topných nákladů. Ilustrační foto: (archiv) Vodoměr. Po ukončení reklamačního období začneme připravovat podklady pro odeslání přeplatků. S přeplatkem z vyúčtování zálohových plateb budou odeslány i přeplatky na ostatních pohledávkách (předpis plateb spojených s užívání bytu nájem, vyúčtování zálohových plateb minulých období apod.). Naopak v případě, pokud evidujeme jakékoli dluhy, bude přeplatek použit na úhradu dlužné pohledávky a bude případně odeslán rozdíl mezi přeplatkem a dluhy. POPLATEK Z PRODLENÍ Ve většině případů bude přeplatek odeslán poštovní poukázkou (pokud je placen nájem přes SIPO, pokladnou, složenkou nebo bankou vkladem v hotovosti) a část přeplatků odejde bezhotovostně na konkrétní bankovní účty (pokud jej u nás vidíme nebo jste jej nahlásili). Nedoplatky jsou splatné ke dni 31. července Máte možnost provést úhradu nedoplatku složenkou, v pokladně správy družstva nebo na účet /0300 nebo /0800 pod variabilním symbolem, který je uveden ve spodní části vyúčtování vedle výše nedoplatku a specifickým symbolem Při nezaplacení nedoplatku ve splatnosti bude ode dne počítán úrok/poplatek z prodlení. Ing. Kateřina KURKOVÁ vedoucí ekonomického oddělení Ilustrační foto: (pp) Přeplatky a nedoplatky vyúčtování zálohových plateb za rok 2012 Objekty Samosprávy Společenství vlastníků Domy pro neplatiče Celkem Vyúčtování Počet Procenta Přeplatky VZ s přeplatkem ,99 % Nedoplatky VZ s nedoplatkem ,01 % Celkem VZ celkem ,00 %

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Kolegium pro prevenci kriminality řeklo jasně: Ano, jdeme do toho s vámi! PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (7) Již posedmé informuje zpravodaj Krušnohor o projektu Bezpečná země rozvíjeném Cechem mechanických zámkových systémů České republiky za spolupráce ministerstva vnitra, a jehož realizaci si v podmínkách mosteckého okresu vzala na starost firma Blesk Š&Š sídlící v přízemí budovy správy našeho bytového družstva. Udělejme tentokrát výjimku a podívejme se za hranice okresu, abychom se dozvěděli, jak se projektu (či alespoň jeho propagaci) daří jinde. Výměna zkušeností je totiž nedílnou součástí Bezpečné země. Platí přece i v tomto případě, že to, co se ukáže být prospěšným jinde, může být ku prospěchu také nám lidem žijícím v průmyslové pánvi pod Krušnými horami a Českým středohořím. PADESÁT PREVENTISTŮ Šéf Cechu mechanických zámkových systémů ČR Petr Fráz informoval redakci Krušnohoru o tom, že preventivní projekt Bezpečná země byl představen na vzdělávacím semináři uspořádaném pro členy občanského sdružení Kolegium pro prevenci kriminality. Seminář se uskutečnil ve Velkých Karlovicích. Zúčastnilo se ho přes padesát preventistů obecních a městských policií z celého Česka. Přivítal je organizátor akce, tím byl ředitel Městské policie ve Zlíně Milan Kladníček. NEZASTUPITELNÍ STRÁŽNÍCI První vzdělávací blok otevřel Tomáš Koníček z ministerstva vnitra (specialista z odboru prevence kriminality). Ten posluchače seznámil s aktuálními statistickými čísly zachycujícími vývoj kriminality v Česku. Analyzoval také výsledky celorepublikového průzkumu veřejného mínění zaměřeného na postoje lidí k prevenci kriminality a k zajišťování jejich bezpečnosti, včetně zachycení důvěry občanů v bezpečnostní složky. V této souvislosti Tomáš Koníček zdůraznil nezastupitelnou úlohu obecních a městských policií. Dále byl cechmistrem (předsedou) Cechu mechanických zámkových systémů Petrem Frázem a členem představenstva této organizace Tomášem Pospíšilem shromážděným členům kolegia představen preventivní projekt Bezpečná země. Obsah přednášky byl orientován na již získané zkušenosti z akcí uskutečněných v terénu a prováděných ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy. V průběhu přednášky byla také představena členská základna cechu a jeho webové stránky coby zdroje pro čerpání veškerých potřebných informací souvisejících s realizací projektu Bezpečná země. Účastníci semináře tak získali přehled o tom, kde hledat informace a kontakty na členy cechu zámečníky, na provozovny nouzových otevíracích a klíčových služeb v regionech, dozvěděli se, kde mají působiště útvary městských a obecních policií atd. DISKUSE STRÁŽNÍKŮ O první zkušenosti z realizace projektu a informace o dopadech v terénu byl mezi strážníky velký zájem. Obsah bohaté diskuse potvrdil opodstatněnost zrodu a existence Bezpečné země. Strážníci projevili velký zájem o své zapojení do projektu a nenechali nikoho na pochybách, že kolegium je přirozeným partnerem Bezpečné země. CO JE TO? Cechmistr Petr Fráz (stojící) hovoří o projektu Bezpečná země s Danielem Šimandlem z mosteckého Blesku. BEZPEČNÁ ZEMĚ NA MOSTECKU Blesk Š&Š Daniel Šimandl Občanské sdružení nazvané Kolegium pro prevenci kriminality vzniklo v lednu 2009 z iniciativy preventistů obecních a městských policií; je nezávislou dobrovolnou společenskou organizací; sdružuje fyzické a právnické osoby zabývající se prevencí kriminality; je samostatným právním subjektem s registrací podle zákona č. 83/ 1990 Sb. (o sdružování občanů); zastupuje převážně strážníky obecních a městských policií, manažery prevence kriminality a další osoby, které se zabývají problematikou prevence kriminality; vyvíjí aktivity v oblasti sociálně patologických jevů, sociální a situační prevence kriminality, bezpečnosti silničního provozu apod.; klade si za cíl jednotně hájit zájmy preventistů a obcí při jednání s dalšími subjekty (např. ministerstvy) zapojenými do tvorby preventivních programů; spolupracuje s firmami na realizaci jednotlivých projektů (výhoda množstevních slev apod.), zajišťuje výměnu zkušenosti a poskytuje pomoc při realizaci projektů atd.; nemá stanoveny členské příspěvky, jeho činnost je prozatím hrazena ze sponzorských zdrojů (členové výboru pracují zdarma bez nároku na jakékoliv odměny). Podle sdělení Daniela Šimandla, majitele mostecké firmy Blesk Š&Š, se při uskutečňování projektu Bezpečná země v našich podmínkách počítá i s aktivní účastí Městské policie v Mostě a bude-li zájem i ve druhém největším městě okresu, pak i se zapojením Městské policie v Litvínově. Text a foto: Petr PROKEŠ (za využití

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Zvete zloděje do svého bytu? Na zdánlivě nesmyslnou otázku existuje jasná odpověď: Ano, zvete ho pokud nemáte pořádné dveře, které by zloději zabránili vstoupit do bytu. Nekvalitní dveře zloděje přímo lákají a to je v době rozsáhlé kriminality, kdy roste i počet vloupání do bytů, nebezpečné riziko pro obyvatele nejen panelových a činžovních domů. Co proti tomu dělat? Obrátit se na profesionálního výrobce zabezpečovací techniky. Máme pro vás tip: zkuste Portas! Dveře u panelových nebo i zděných domů z 50. let minulého století (ale i pozdějšího období) jsou pro zloděje jako stvořené. Ne nadarmo se takovým dveřím říká papírové, lidově papíráky. Nevstupujete jimi právě vy do svého bytu? Pokud ano, pak je rychle vyměňte! Namísto vás může jimi příště vstoupit zloděj. Zvolte řešení směřující ke zvýšení ochrany bytu. Nabízí se jich celá řada. Můžete zvolit jednoduché úpravy dveře se dají oplechovat, vybavit několika zámky s bezpečnostním kováním, případně dalšími jistícími prvky. Můžete ale zvolit také jinou možnost nechat si vyrobit do stávajících ocelových zárubní bezpečnostní dveře na míru; dveře splňující bezpečnostní požadavky státní zkušebny a ověřené bezpečnostním atestem. Takový komplexní postup nabízí metoda Portas. Veškeré zmíněné úpravy dveří se dají provést během jediného dne bez nutnosti bourání a dalších souvisejících stavebních úprav, vysvětluje František Došek z Odborného závodu PORTAS v Lomu. Doporučuje: vydejte se do vzorkové prodejny, kde možnosti zabezpečení uvidíte na vlastní oči, nebo zatelefonujte do firmy zabývající se zabezpečením dveří. Odborný pracovník vás navštíví a nabídne takové řešení, aby přispělo k vašemu klidnějšímu spánku, zdůrazňuje František Došek. Pokud se nechcete stát jednou z obětí nepřizpůsobivých občanů či přímo kriminálníků a mít po návratu ze zaměstnání či ze setkání s přáteli vybílený byt, využijte rad tohoto zkušeného odborníka. Ušetříte si tak peníze nutně vynaložené na nákup nového zařízení a na úhradu dalších škod způsobených zlodějem, stejně jako zbytečný šok vyvolaný pohledem na prázdný byt či nepořádek způsobený zlodějem, který zpřeházel vaše věci v touze najít tučný lup. Rozhodnutí je jen ve vašich rukách! Komu tedy dáte přednost? Odborníkovi na zabezpečení dveří či zloději? (pr)

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Řešením jsou antigraffiti nátěry JAK NA GRAFFITI (2) Graffiti dnes už není cizí slovo. Od čmáranin na zdech po sofistikované a řemeslně dokonalé (někdy by se dalo říci i umělecké) výtvory se tyhle malůvky na zdech staly běžnou součástí našeho okolí. Asi běžnější než by bylo zdrávo. A zatímco jedni obhajují svobodu uměleckého vyjadřování, AKCE 2 roky ČIŠTĚNÍ GRAFFITI z antigraffiti nátěru ZDARMA druzí mluví o nesmyslném vandalství. Ti druzí mají nesporně pravdu, protože až na výjimky bývá vytvoření graffiti spojeno s poškozením cizí věci, což je trestný čin. VZRUŠENÍ Mytí fasád Čištění povrchů Ochranné Antigraffiti nátěry Opravy fasád Fasádní nátěry Někde problém graffiti řeší osvětovými a výchovnými přednáškami ve školách, někde častějšími pochůzkami hlídek městské policie nebo rozšiřováním monitoringu prostřednictvím bezpečnostního kamerového systému. Úspěchy nebývají valné, protože mnohé tvůrce láká na vytváření graffiti právě to vzrušení z páchání zakázaného. ANTIGRAFFITI Odstranit graffiti není jednoduchou ani levnou záležitostí a bylo by jen škoda čekat, kdy se na stejném místě objeví graffiti nové. Řešením mohou být antigraffiti nátěry. Nové nebo nově očištěné fasády jsou opatřeny transparentní vrstvou nátěru, který je napohled neviditelný, ale zabraňuje pronikání tekutin směrem do fasády a zároveň propouští páry ven. Fasáda tak dýchá, větrá, nehromadí se v ní vlhkost, ale graffiti ulpí jen na povrchu a nepronikne do podkladu. Nejenže na takto ošetřených plochách graffiti nedrží, ale dá se snadno odstranit běžnými tlakovými myčkami vodou nebo párou. Na kvalitní antigraffiti nátěr je kladeno velmi mnoho požadavků a to vede k levným, ale bohužel nefunkčním řešením, která někteří dodavatelé nabízejí a podporují tak nedůvěru k antigraffiti nátěrům vůbec. Naše společnost z těchto důvodů a pro zajištění podpory důvěryhodnosti nabízí záruku nejen na antigraffiti nátěry, ale i minimálně jeden rok servisu, tedy odstraňování graffiti zdarma, říká Marek Turinský, jednatel společnosti AXI- OM REAL, která se zaměřuje na odstraňování graffiti, mytí fasád, čištění povrchů a aplikaci ochranných antigraffiti nátěrů. Antigraffiti výrazně snižují náklady na údržbu fasád, schodišť, kamenných portálů a soch, ale také městského mobiliáře, dopravních značek nebo dopravních prostředků. Tam všude se mohou nátěry aplikovat, aby nás chránily před útoky graffiťáků. Text a foto: Ing. Jaroslav HLAVÁČ

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Technici Krušnohoru sledovali práci specialistů na odstraňování malůvek Dva domy na mosteckém sídlišti Výsluní si vyzkoušely roli pokusných králíků. Posloužily totiž specialistům z pražské firmy Axiom real k prezentaci odstraňování nečistot z fasád. Společnost Axiom real likviduje malůvky sprejerů po celé republice. Most patří mezi města, kde tato lidová tvořivost kvete. Díla umělců jsou vidět všude kolem nás. Družstevníkům a vlastníkům bytů vadí, že sprejeři poškozují fasády zateplených domů a požadují, aby se s tím něco dělalo. Technici SBD Krušnohor proto využili nabídky specialistů a zúčastnili se prezentace jejich činnosti. A věřte, že bylo se na co dívat. ŘASY A MECHY Nejdříve budeme předvádět odstraňování přírodního materiálu konkrétně řas a mechů ze zateplené fasády. Řasy a mechy se většinou usazují na stěnách domů orientovaných na sever a severozápad. Tyto stěny jsou většinou ve stínu, nedopadají na ně sluneční paprsky, proto se zde udržuje vlhko, což vyhovuje sporám. Ty se šíří vzduchem, uchytí se v pórech omítky a řasy s mechy bují. Přípravek, který použijeme, je fungicidní, speciálně vyvinutý na likvidaci řas a mechů. Nejenže přírodní materiál odstraní, ale zároveň se vpije do fasády a v ní po několik let působí preventivně. To, co se na fasádě uchytí, přípravek okamžitě zahubí, popsal Tomáš Suk, jenž se této specializované práci věnuje již patnáctým rokem. Doporučujeme po pěti letech nástřik opakovat, aby se znovu vpil do fasády a plnil svoji preventivní funkci, doplnil. Tak to bude pan předseda samosprávy 056 Emil Fröhlich velice příjemně překvapen, okomentoval u bloku 617 specialistovu práci a účinnost užitého přípravku a postupu přihlížející technik Radovan Vydra, který skupinu svých spolupracovníků ze správy družstva na prezentaci přivedl. Během několika málo minut z ošetřené části stěny domu zmizela špína (řasy a mechy) a do okolí začaly po letech vyzařovat fasádní barvy ve své původní podobě. GRAFFITI Potom došlo na ukázku odstraňování graffiti. Na tu se zvláště těšil předseda SA 058 Michal Tomko, protože dojednal, aby se uskutečnila na jeho domě (blok 625). Ten je totiž vylepšen mnoha ukázkami sprejerské tvorby několika na zateplené části domu, několika na nezateplené. V případě graffiti jsou trošku problémy na barevných omítkách zateplených domů, upozornil předem Tomáš Suk a dodal: Odstraňovače používané na graffiti narušují zároveň i fasádní barvy. A to se také při prezentaci stalo. Graffiti nastříkané černou barvou sice opticky ze stěny dost vymizelo, nicméně zasvé trochu vzala i fasádní barva. Tomáš Suk předsedu Tomka uklidnil: Za tímto účelem vozíme speciální přístroj spektrometr, který po přiložení na stěnu vypíše přesné číslo odstínu použité fasádní barvy. Číslo předseda nahlásí firmě, která fasádu dělala, a objedná nový nátěr. Přes něj by částečně odstraněné graffiti již nemělo prosvítat. Prezentace odstranění graffiti dopadla podle očekávání. Sundali jsme pigment černé barvy a stěna je připravena na nový barevný nátěr, zhodnotil Tomáš Suk. Aby se popsaná situace neopakovala, odborníci z Axiomu real doporučili, aby nové fasády již obsahovaly tzv. antigraffiti nátěr. Ten jednak znesnadňuje uchycení barev sprejerů na stěnách a jednak zvyšuje účinnost odstraňovačů. Potom není na takové omítce po graffiti ani památky. Prezentace byla pro nás velmi poučná. Musíme s předsedy domů klást důraz na preventivní opatření. Antigraffiti nátěry jsou tím správným řešením, podělil se s námi o své dojmy Radovan Vydra. Blok 617: Tlaková voda ostřikuje místo předtím ošetřené odstraňovačem řas a mechů. Rozdíl je viditelný. Špína (řasy a mechy) byla odstraněna. Blok 625: Tomáš Suk (v popředí) vysvětluje Radovanu Vydrovi, že černý pigment graffiti byl sice odstraněn, avšak zůstává zbytková kresba. Ta musí být přikryta novým nátěrem fasádní barvy. Tato situace by nenastala, kdyby fasáda již předtím obsahovala antigraffiti nátěr. Blok 625: V nezateplené části domu nebyl problém graffiti odstranit. Dokonce vybělel i panel. Sami jste viděli, že odstranění řas a mechu bylo rychlou záležitostí, s odstraněním graffiti je trošku problém je odvislý od kvality barev užitých sprejery, kvality barev fasády a jejího podkladu. Předvedli jsme, jak vám můžeme být prospěšní. Ukázali jsme, že pokud se to nechá dojít s graffiti takto daleko, tak to rázem začíná být složité a drahé. Pokud se na to myslí od samého začátku, tak je to výrazně levnější. Řešení za pomoci aplikace antigraffiti nátěru je racionálnější a ekonomičtější, zdůraznil po prezentaci obchodní manažer Axiomu real Jaroslav Hlaváč. Ten se těší na spolupráci s techniky Krušnohoru. Text a foto: Petr PROKEŠ

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Je tu novinka GSM a pevná linka IP CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Začal poslední jarní měsíc rozdělující rok na dvě pololetí. Důvod pro to, abychom se zeptali MIROSLAVA PRŮŠI, ředitele společnosti SOFTEX NCP, na to, co jeho firma připravuje. V minulém čísle Krušnohoru jsem slíbil, že na optické síti dokončíme pro uživatele internetu, potažmo také internetové televize, navýšení přístupových rychlostí na standardní poměr 20/10 Mbps na každém portu klienta. Konstatuji, že se navýšení podařilo realizovat na sto procent. V Centrální informační síti (CIS) mohou družstevníci a vlastníci bytů plně využívat nadstandardní rychlosti přístupu na internet. Zaslechli jsme cosi o horké novince pro klienty na CISu Jako významný partner společnosti GTS nabízíme od soboty 1. června všem současným i budoucím klientům mobilní službu GSM a fixní službu IP telefonu. O co jde? O nabídku dvou telekomunikačních služeb spojených do jednoho balíčku. Mobilní služba GSM obsahuje volání zdarma do všech síti v Česku a volání zdarma na pevné linky okolních zemí. Mobilní data jsou limitována 1 MB na den a SMS jsou do všech sítí rovněž zdarma. Fixní služba je pevná linka IP telefon, kde volání do všech sítí v ČR je zdarma, volání na pevné linky okolních zemí je rovněž zdarma. Klientům dodáme moderní IP telefon, který obsahuje další funkce například pobočkové ústředny. Kolik bude stát tento balíček měsíčně? Cena neomezeného volání pro obě služby celkem jen 650 Kč bez DPH tedy 786,50 Kč měsíčně včetně DPH. GTS je novým GSM operátorem? Ano je, GTS využila zákonné možnosti a požádala o licenci virtuálního operátora. Službu GSM poskytuje prostřednictvím sítě T-Mobile. Jak to vypadá s opravami poškozených kabelových rozvodů CIS, o kterých jste se zmínil v minulém čísle Krušnohoru? Jde o opravy v několika desítkách domů. Poškozování nadále pokračuje. Ani my a ani Policie ČR si nevíme rady. Možná by stačila větší všímavost bydlících, jejich pozornost a zájem o to, kdo se po jejich domě pohybuje. Začali jsme využívat fotopastí a uvažujeme o instalaci kamerových systémů. Rozmlouvala: Alena PRŮŠOVÁ ml.

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Dům s vyměněnými bydlícími JAK JSME ZAČÍNALI (73) Vykonává funkci předsedkyně společenství vlastníků v jednom z nejvíce problémových domů v Mostě. Dnes a denně řeší stížnosti a zbytečně vzniklé problémy. Přesto je však stále klidná, milá, vyrovnaná a usměvavá, dokonce má smysl pro humor. Snažím se být nad věcí. Rozčilováním bych stejně nic nevyřešila, vysvětlila OLGA BARTLOVÁ, předsedkyně SV 119 v bloku 92 na třídě Budovatelů, a dodala: Ze zaměstnání jsem zvyklá na styk s lidmi. Pětadvacet let pracuji jako zdravotní sestra. PROBLÉMY Předsedkyně přiznává, že problémy v domě jsou velké. Děti otevírají dveře tím, že do nich kopnou, a když jedno kopnutí nepomůže, kopou dál a dál. Dveře můžeme opravovat pořád dokola, uvedla jeden z příkladů soustavného poškozování majetku bydlících. Ve třívchodovém domě se 76 byty a dvěma věžemi považuje za nejproblematičtější vchod čp Drogy tam jedou natvrdo. Máme několik prodejců omamných látek. Zájemcům je poskytují z okna nebo předáním balíčku před domem. Už jsem jim mnohokrát kvůli tomu vynadala. Někteří si drogy aplikují přímo před domem. Policie ČR i městská o tom vědí. Strážníci nemají pravomoc zasahovat, proto pouze legitimují, občas některé lidi z vchodu vykážou, ale vykázaní se po odjezdu hlídky vracejí. Republiková policie nezasahuje, prý situaci monitoruje, popsala situaci Olga Bartlová. Jiní bydlící v domě zase dělají hluk, když ostatní chtějí spát. Jsou zde i specialisté na vylamování kovových mříží chránících vstupy do sklepů apod. Prostě pro předsedkyni žádná slast. BEZ MUŽŮ Blok 92 tone v zeleni. Připomíná rekreační zařízení. Skutečnost je ale jiná. Hodně o ní ví předsedkyně SV 119 Olga Bartlová, která s jejími projevy přichází denně do styku. Možná proto muži mezi nás nechtějí. Je to o soustavném dohadování a upozorňování na nevhodné chování a to muži zřejmě nemají rádi, usoudila předsedkyně, když se zmínila o tom, že ve tříčlenném výboru SV jsou pouze ženy. Jejími předchůdci byli ale tři muži. Já dělám předsedkyni od roku Protože jsem ale s výborem spolupracovala již předtím, vzpomínám ráda na jeho začátky. Před 15 roky proběhla privatizace a následné ustanovení SV přímo báječně. Tehdy 80 procent bydlících v domě tvořili důchodci a pracující mnoha profesí, tito lidé se dokázali domluvit na všem. Potom se obyvatelé vyměnili a nyní 80 procent tvoří spoluobčané, sdělila předsedkyně. Pojem spoluobčané používá Olga Bartlová raději než pojem nepřizpůsobiví, protože jej považuje za přesnější. Mezi spoluobčany je totiž zhruba polovina lidí, kteří se snaží žít v rámci běžných norem chování. Ohledně té horší poloviny se předsedkyně vyjadřuje naprosto jasně: Přeji našemu družstvu, aby stát změnil legislativu vůči nepřizpůsobivým. Je benevolentní, mírný, připadá mi to, že takové lidi podporuje. Ostatní státy jsou přísnější. Nepřizpůsobiví nepracují, žijí jen ze sociálních dávek, večer chlastají a pořádají divoké oslavy. Policie s tím nic nenadělá, je bezmocná. Chybí legislativa. BUDOUCNOST: STUPAČKY Za čtyři roky ve funkci se mi podařilo jen zateplit půdní prostory, zhodnotila skromně svoji práci předsedkyně. Pravdou ale je, že si dům více dovolit nemohl. Má totiž úvěr, splácet ho bude až do roku Peníze posloužily na výměnu oken. Díky zatepleným půdním prostorám již nedochází k únikům tepla a v domě je teploučko. Docílili jsme toho, že přes zimu budeme mít teplou vodu, pochlubila se Olga Bartlová. Podařilo se jí přesvědčit vedení První mostecké, a. s., o tom, že zařízení Cooptherm na teplou vodu je rozbité. Firma ho opraví. Necháme si udělat kalkulaci na výměnu stupaček a až budou peníze, pustíme se do práce. Jinak budeme zatím zajišťovat jen běžnou údržbu, uzavřela předsedkyně. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 920 lidí z okresu Most je nadějí v zemi, Zatímco někteří občané mají pocit, že se z Mostecka stává drogové doupě a obávají se dalšího vývoje, policisté mají radost. Tu v nich vyvolala skutečnost, že se soutěž na vytvoření protidrogových plakátů setkala s nečekaně velkým zájmem mladých lidí. Z toho se dá usoudit, že šiřitelé návykových látek nemají v okrese na růžích zas tak moc dobře ustláno, jak si mnozí z nás myslí. Dá se dokonce dovodit závěr, že velký zájem mladých o soutěž je důkazem o rostoucím uvědomění si nebezpečnosti drog pro život člověka a o vytváření duševní hráze odporu proti šíření návykových látek. 120 DĚL Výtvarná soutěž byla součástí první etapy preventivního projektu nazvaného Správným směrem. Název jasně říká, že správný směr je ten, který vytváří proud proti šíření drog. Účastníci výtvarné soutěže zavítali na Územní odbor Policie ČR v Mostě (dříve okresní ředitelství), aby se dozvěděli, jak se jim ve výtvarné soutěži o nejlepší protidrogový plakát vedlo. Do soutěže bylo přihlášeno 120 děl. Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych společně s vedoucím Územního odboru Policie ČR Most Jiřím Volprechtem vyhlásili vítěze a předali jim hodnotné věcné dary. Vítězkou se stala studentka Gymnázia Tomáše Garrigua Masaryka v Litvínově Adéla Jagerová. Prostřednictvím plakátu měli studenti možnost vyjádřit svůj životní postoj k problematice nelegálních drog. 920 ÚČASTNÍKŮ Hlavním cílem projektu je aktivně zapojit všechny složky zabývajících se protidrogovou problematikou v regionu a vytvořit co nejúčinnější soubor opatření, vycházejících z konkrétních problémů s drogami. Proto byla v okrese Most uspořádána řada odborných seminářů, workshopů a přednášek. Byla také vytvořena mapa rizikových oblastí, a to zejména na základě osobních zkušeností žáků zdejších škol. Do projektu se zapojilo celkem 920 účastníků z Mostecka. ZASETÉ SEMÍNKO Jsem rád, že jsme mohli uvést tento projekt v jeho počáteční fázi tady v Mostě. Děkuji pracovníkům z Národní protidrogové centrály, že zavítali k nám. Víme všichni, že mostecký region je velmi zatížen drogovou kriminalitou. Mimochodem od 1. května jsme zřídili v rámci okresní policie toxitým. O problému drog víme, i když neustále bují do stadia širších rozměrů, takže musíme neustále vyvíjet veškeré aktivity, které jsou možné. Jednou z nich byla i tato soutěž, řekl na setkání se soutěžícími, kteří vytvořili protidrogové plakáty, šéf mosteckého po- Trojice vítězných děl. Policie ČR uspořádala v hale svého mosteckého územního odboru (dříve okresní ředitelství) výstavu protidrogových plakátů vytvořených studenty.

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 v níž se zkonzumuje 22 tun marihuany licejního územního odboru Jiří Volprecht. S uvedením projektu Správným směrem na Mostecku byl spokojen také ředitel Národní protidrogové centrály v Praze Jakub Frydrych. Chtěli jsme nabídnout nějakou konkrétní možnost zamyslet se nad tím, jestli je normální drogy brát, jestli je normální se tomu nevymezovat, zdůvodnil Jakub Frydrych. Mapy kriminality i ostatní dílka se nám všem moc líbily. Devět set dvacet zúčastněných lidí z Mostecka reprezentuje jakousi naději v zemi, kde se zkonzumuje 22 tun marihuany ročně. Tak bychom nemuseli sklízet plody této tolerance jednou tím, že budeme mít jednu generaci ztracenou ať to budete vy, nebo vaše děti. Ne vše, co se děje okolo nás masivně, je správně. Jestli se podařilo alespoň zaset semínko úvahy tímto správným směrem, tak to naplnilo smysl, zdůraznil Jakub Frydrych. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ Odborná porota vybrala čtyři nejlepší plakáty s protidrogovou tematikou. Jejich autoři byli odměněni tablety a dalšími cenami. Prvenství si svým dílem zajistila studentka Gymnázia Tomáše Garrigua Masaryka v Litvínově Adéla Jagerová. Její protidrogový plakát zobrazuje ráj, peklo a pokušení. Z druhého místa se radovala Tereza Kročilová, studentka Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické a zdravotnické školy v Mostě. Její plakát obrazuje postavu drogově závislého člověka jako loutku této závislosti. Třetí oceněné dílo bylo opět od studentky litvínovského Gymnázia TGM Kateřiny Zieglerové. Podle ní jsou drogy a obsah plakátu tomu nasvědčuje řetězy, které umějí člověka nejdříve spoutat a potom k závislosti pořádně připoutat. Čtvrté místo obsadila rovněž studentka Gymnázia TGM v Litvínově, školy v této soutěži mimořádně úspěšné, Martina Dietrichová. Ta na plakátu vyobrazila zničující účinky drog. Ostatní účastníci dostali jako poděkování za účast v soutěži pamětní list Národní protidrogové centrály a drobné upomínkové předměty s logem projektu Správným směrem a znakem Ústeckého kraje, jenž projekt finančně podpořil. PROTIDROGOVÝ DORT Akci považujeme za přínosnou, neboť nenásilně motivuje mladé lidi k tomu, aby přemýšleli o drogovém nebezpečí ze svého úhlu pohledu. Mají možnost kreativním způsobem pojmout téma drog a vyjádřit jej graficky či jiným způsobem například mladí cukráři udělali protidrogový dort. Je to vlastně primární prevence, která dovoluje kreativně pojmout mladé generaci to, s čím se každodenně setkává. Akce má naši plnou podporu, zhodnotil pro zpravodaj Krušnohor výkonný ředitel občanského sdružení Most k naději Luboš Šlapka, které provozuje protidrogové K-centrum Most. Text a foto: Petr PROKEŠ

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Montessori školka a škola již otevírá, Chcete, aby vaše děti prožily v mateřské a základní škole to, co vy rodiče jste neměli možnost zažít? Pokud vaše odpověď zní ano, pak máte možnost si přání splnit. Přihlaste děti do Montessori základní a mateřské školy v Mostě. Zakladatelkou a zároveň ředitelkou tohoto nového vzdělávacího a výchovného zařízení je DITA BŘEČKOVÁ, nositelka diplomu AMI (Adventure Montessori Academy), nejvyššího na světě pro tento druh vzdělávání. Paní ředitelko, jak jste vůbec přišla na myšlenku věnovat se jinému způsobu vzdělávání a výchovy? Ten klasický český vám nevyhovuje? Po absolvování studia na vysoké škole v Česku jsem odešla do USA. Tam jsem se po nějakou dobu věnovala dalšímu studiu, ale zároveň i pracovala a cestovala. Navštívila jsem tamní první zařízení typu Montessori. Líbilo se mi v něm, velmi mě oslovilo. Pobyt ve Státech byl tedy pro vás v tomto směru inspirující? Ano. Seznámila jsem se tam blíže se vzděláváním a výchovou v systému Montessori. Viděla jsem třídu, v níž bylo 35 dětí. Všechny byly plně koncentrované na práci ano, říkám na práci, ne na hru. Byly prací doslova zaujaté. Fascinovala mě útulnost prostředí, které přitom naprosto odpovídalo tomu skutečnému v případě dospělých lidí jen bylo uzpůsobeno fyzickým proporcím dětí. Viděla jsem krásné knihovny plné nádherných a hodnotných knížek, křesílka, gaučíky atd. Děti seděly ve čtecích koutcích, menší si knížky prohlížely, starší četly. Viděla jsem plně funkční nádhernou kuchyňskou linku, rovněž přizpůsobenou fyzickým možnostem dětí. Na lince si připravovaly svačinu, pekly cookies. Pracovaly se skutečnými nástroji, kuchyňskými noži krájely vajíčka, papriky, mazaly si chleba. Všechny jedly z porcelánových talířů. Viděla jsem svět dospělých v dětském provedení. Stejný zážitek mám i ze vzdělávací činnosti. Místnost byla rozdělena do několika oblastí. V jedné části se zabývaly jazykovými pomůckami, ve druhém se seznamovaly s matematickým materiálem, některé děti objevovaly smyslový materiál atd. V navštíveném zařízení všechno fungovalo jako v běžné domácnosti dospělých lidí. Děti provozovaly tzv. praktický život, dělaly všechny úkony jako jejich tátové a mámy doma umývaly a utíraly nádobí, uklízely nepořádek ze stolů, zametaly, aranžovaly květiny atd. Děti moc fascinovalo, s čím a jak mohou pracovat. Viděli jste někdy v naší republice dvouapůlleté dítě s kbelíkem vody v ruce? Neskutečná představa! Soustředění človíčků na dospělácké činnosti bylo obrovské. Děti do nich vkládaly celé své srdce, rozum a um. To ve mně zanechalo hluboký dojem. Velmi sympatické je mi také to, že Maria Montessori, zakladatelka tohoto způsobu přístupu k dětem, zásadně užívala pro činnost dětí pojem práce, čili děti pracovaly, nehrály si. Tímto vyjadřováním projevovala respekt k osobnosti človíčka. Co bychom měli vědět o Marii Montessori? Tato laskavá žena žila v letech Během svého života dokázala vytvořit v oblasti pedagogiky a psychologie obrovské dílo, z něhož se budou učit i další generace. To svědčí o tom, že to byla žena nejen velice moudrá, ale také vysoce empatická dokázala se vžít do duše člověka na začátku jeho života. Děti pozorovala celé roky a vypozorovala to, co chtějí a potřebují. Dita Břečková se na práci s dětmi už těší. Této ženě nechyběla ani odvaha. Byla první italskou absolventkou vysokoškolského studia lékařství. V té době ženy ještě neměly běžný přístup na univerzity a ona si vysokoškolské studium dokázala prosadit a to i proti vůli svého otce. Po ukončení vysokoškolského studia si doplňovala vzdělání. Věnovala se psychologii a neurobiologii. Stala se vědkyní studující svět dítěte z pohledu pozorovatele, lékaře a psychologa. Je o ní známo také to, že v Římě pravidelně chodila do chudinské čtvrti Samorenzo a tam pozorovala děti. Zajímalo ji, jak si hrají a co všechno dělají, o co mají zájem. Výsledkem byly konkrétní poznatky o tom, jak okolní prostředí ovlivňuje vývoj dětského organismu po stránce emoční i inteligenční. K obohacení jejích poznatků přispěl také experiment připravený ve spolupráci s místními radními. Požádala je o to, aby dětem vytvořili takové prostředí, které by jim umožnilo rozvíjet se. Vycházela ze známého obecného zjištění, že děti žijící v chudinských čtvrtích nestudují a vlastně z nich nic v životě pořádného nebude. Maria Montessori chtěla radním dokázat, že když je dítěti vytvořeno vhodné prostředí, může naplno rozvinout svůj vnitřní potenciál. Radní jí porozuměli a vyhověli. Za jejich pomoci založila Maria Montessori zařízení nazvané Cassa di bambiny Dům dětí. Byla to velká hala, v níž měla několik pomůcek. Pozorovala fascinaci dětí vodou, jejich touhu pořád něco objevovat. Všechny pomůcky, jež Maria Montesso- MONTESSORI Montessori je přirozená výchova respektující dítě v jeho přirozenosti a lidské důstojnosti. Dospělý člověk v ní není autoritou tyčící se nad dítětem, ale je pozorovatelem průvodcem v procesu poznávání sebe sama. V centru pozornosti Montessori výchovného systému stojí dítě. Ten k němu přistupuje jako k zázraku přírody. Systém respektuje poznání, že dítě dokáže samo sebe utvořit do osobnosti prospěšné pro společnost. PhDr. Dita BŘEČKOVÁ zakladatelka a ředitelka Montessori MŠ a ZŠ Most

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 nabízí alternativní způsob vzdělávání Smyslová pomůcka napomáhající k pochopení geometrických těles. Prostým způsobem vkládáním tyčinek se děti učí počítat. ri vytvořila a používala, máme dnes k dispozici v Mostě. Vytvářela je podle potřeb dětí. Udělala také pokus. Do Cassa di bambiny přivezla klasické hračky a jejich využití porovnávala s jejími pracovními pomůckami. A výsledek? Klasických hraček si děti po několika dnech přestaly všímat. Pro jejich dospělý život nebyly potřebné. Na základě studia činnosti dětí v Cassa di bambini Maria Montessori zjistila další zajímavé věci třeba to, že kolem čtvrtého roku života začíná děti intenzivně zajímat jazyk, písmena. Děti jí samy ukazovaly, co chtějí dělat. Většina z nich začala kolem pátého roku sama psát a následně i číst. Na základě jejího pozorování definovala senzitivní fáze což je doba, kdy je dítě velmi citlivé pro získávání určitých dovedností bez jakéhokoliv úsilí. Jaké pomůcky budete používat v Montessori školce v Mostě? Jednou z nich jsou smirková písmena. Děti po nich po přesné ukázce průvodcem (učitelem) přejíždějí prstíky a vyslovují jejich zvuk. Děti spojují sluchový a smyslový vjem, pamatují si jej a ztotožňují s tvarem konkrétního písmena. Fascinace dětí písmenky se později zcela přirozeně přetváří ve schopnost psát a číst. To je jedna z ukázek o účelnosti pomůcek Montessori. Klasické hračky k takovému rozvoji dětské osobnosti nepřispívají. Jak probíhá den pobytu dítěte v tomto zařízení? Proces Montessori je založen na tříhodinovém pracovním cyklu. V něm vznikají fáze propadu pozornosti. Průvodce dětí (učitel) by měl být natolik vzdělaný, zkušený a moudrý, aby dokázal děti znovu namotivovat a povzbudit k další aktivitě, přičemž další fáze pozornosti bývá ještě intenzivnější než na začátku. Každé dítě chce být aktivní, má svého vnitřního architekta, sílu, která ho žene vpřed. To je přirozené. Dítě utváří sebe samo. Odráží se to v rychlosti nástupu času, kdy začne chodit nebo mluvit. Rodič na tom nemá významný podíl. Dítě se opravdu dokáže samo utvářet. Je trošku smutné, že rodič či jiný dospělý člověk někdy bývá překážkou na cestě rozvoje dítěte. Pořád mu říká na toto nesahej, toto nedělej, tam nechoď. A jaký je přístup Marie Montessori? Přesně opačný. Je namístě odhodit strach stranou a dovolit dítěti ať si sáhne tam či onam, byť je tam sebešpinavější věc. Ať se dítě projde louží, ať se ušpiní. Má v sobě popud, který ho k tomu žene, a proto to musí udělat. Říci ne tedy vyslovit zákaz bychom měli jen v případech, kdy dítěti hrozí skutečné nebezpečí. I když jste mnohé již naznačila, přece jen pro názornost stručně popište rozdíly mezi klasickou a Montessori školkou. První rozdíl: V Montessori školkách jsou věkově smíšené třídy. Najdete v nich pospolu děti od 2,5 do 6 let. V klasické školce jsou děti rozděleny podle věku na maláčky, středňáčky a velikány. Každá věková skupina má svoji třídu. Toto dělení je ale nepřirozené, v rodině přece vyrůstají sourozenci společně jsou různého stáří a pohlaví. V Montessori školce starší děti zažívají ve třídě pocit z úspěchu mladšího dítěte, jemuž před chvílí v něčem poradili. Je naprosto přirozené, že mladší se ptají starších a žádají je o pomoc. Druhý rozdíl: V běžné školce jsou klasické hračky, pracovní pomůcky ne. O tom, jaký mají význam pracovní pomůcky, jsem se již zmínila. Jsou typické jen pro Montessori školky. Třetí rozdíl: Stěžejní osobou ve vzdělávacím a výchovném procesu v běžné školce je paní učitelka. Ta všem dětem určuje, co zrovna teď budou dělat kreslit obrázky, jít ke klavíru, následně zpívat, svačit, jít na procházku atd. Učitelka představuje autoritu, jež nepřipouští diskusi, musí být poslouchána, povinně následována. V Montessori školce je respektována individualita dítěte spojená se svobodou projevu. Ta spočívá v tom, že děcko může pracovat s tím materiálem, s nímž zrovna chce pracovat, může si zvolit, jak dlouho s ním chce pracovat, kde s ním bude pracovat a zda bude pracovat sám nebo s kamarádem, může se rozhodnout, kdy bude svačit a sám si svačinu připraví. Čtvrtý rozdíl: Tkví v odlišnosti prostředí. V Montessori školce funguje propracovaný akademický systém postavený na využívání pomůcek v dokonale připraveném prostředí, vychází ze senzitivních fází, absorbující mysli a individuality dítěte. Jde o pomůcky rozvíjející různé oblasti praktický život, smyslový materiál, matematické a jazykové pomůcky, ale i přírodopis, zeměpis, umění, hudba, pohyb jsou nedílnou součástí. Předností pomůcky je, že v sobě obsahuje kontrolu chyby, takže dítě se od ní hned dozví, že postupovalo dobře či nikoli a má šanci si samo chybu napravit. Učitel dítěti nikdy neřekne máš to špatně. Pátý rozdíl: Spočívá ve víře ve schopnosti dítěte. Maria Montessori soustavně zdůrazňovala, že každé dítě má absorbující mysl. Ta dokáže nasát neskutečné množství vjemů. Tento pozitivní stav trvá u člověka pouze do šesti let. Díky Pokračování na str. 20

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dokončení ze str. 19 této nasávací schopnosti dítě zvládne absorbovat například až tři cizí jazyky najednou. Na tomto příkladu je patrné, jak velkou chybu děláme v běžném vzdělávacím systému. Ten koncentruje svoji pozornost do podstatně vyššího věku jedince do oblasti středoškolského či vysokoškolského studia, jehož absolventy vnímáme jako elitu národa. V klasické školce se s absorbující schopností mozku dítěte nepočítá. Šestý rozdíl: Běžný systém věnuje malou pozornost předškolnímu vzdělávání. Jak se bude inteligence jedince rozvíjet, jak se dokáže učit, být pozorný, soustředěný. Dítě musí zjistit, jak se soustředit a k tomu potřebuje předměty, na něž se může soustředit, a nesmí být ze své koncentrace ničím a nikým vyrušováno. Ve věku šesti let je zformována osobnost dítěte. Systém Montessori tuto přirozenost plně respektuje a tvoří základ sebevzdělávacího procesu dítěte. Když se vhodné období promešká, děti nevědí, jak se mají učit a nastávají problémy. Nedokážou se soustředit, jsou nesamostatné, roztěkané, nic je nebaví, unikají k podružným hračkám a k elektronickým hrám využívajícím k pobavení vyobrazení násilí. Cílem pedagogiky Montessori je dítě, které je zodpovědné vůči sobě i vůči druhým, má zodpovědnost za svět kolem nás. Když se toto povede, je to základ výchovy k míru. Nebudou války, budeme zodpovědní. Není divu, že Maria Montessori byla čtyřikrát nominována na Nobelovu cenu míru. Montessori školka vytváří prostředí míru, lásky a harmonie pro rozvoj osobnosti dítěte v celé jeho dokonalosti a přirozenosti ve vzdělávací i sociální oblasti. Sedmý rozdíl: Souvisí s již zmíněným respektem k individualitě jedince. V Montessori školce může dítě realizovat svůj zájem a na něj se soustředit, za pomoci dospělého odhalit svůj talent a na něj se soustředit, protože je to motor, který žene dítě vpřed. Takový přístup v tradiční školce chybí. Talent netalent, všichni jsme stejní, nikdo nebude vybočovat z řady. Osmý rozdíl: Systém Montessori dbá díky svým historickým zkušenostem získaným při pozorování činnosti dětí na důsledné zaznamenávání poznatků o každém jedinci. Záznamy přispívají k navázání velmi úzké spolupráce s rodiči. Montessori školka a rodiče jdou ruku v ruce po cestě poznání dítěte. Rodiče a průvodci dětí (učitelé) spolu intenzivně komunikují. Dveře školky jsou rodičům otevřeny opravdu dokořán. S dítětem může rodič pobýt přímo v zařízení, poskytnout průvodci dítěte (učiteli) zajímavé informace z domova atd. V Montessori školce jsou dokonce vítány návštěvy prarodičů školka považuje rozvíjení mezigeneračních vztahů za velmi důležité. Devátý rozdíl: Průvodce dětí (učitel) v Montessori školce nehodnotí človíčky pomocí odměn a trestů. Odměny jsou považovány za manipulativní nástroj k ovládání dělej věci k mé spokojenosti, odvádějí pozornost od samotné práce, děti se na nich stávají závislými, odměny mají hodnotící charakter ty jsi šikulka, namísto zhodnocení samotné činnosti dítěte. Podobné je to i s tresty. Namísto nadřazování se nad dítětem se vztyčeným prstem nechá průvodce dětí (učitel) človíčkovi zažít přirozený důsledek jeho jednání (když dítě rozbije misku s ovocem, musí si nepořádek po sobě uklidit, průvodce dětí (učitel) to doprovází slovy to se může stát ). Osahání smirkových písmen vytváří základy pro budoucí čtení. V případě Montessori školky jste se zmínila o chápavém a vzdělaném průvodci dětí. Kdo tyto funkce učitelů bude vykonávat? Máte pocit, že Mostecko těmito lidmi oplývá? Chceme dbát na vynikající vzdělání, chování, čestnost, pracovitost a zapálení pro věc. Snažíme se, abychom měli v týmu lidi, kteří jsou skutečným vzorem k nápodobě ve smyslu vnitřních gest, pravdivosti konání, autenticity toho, co dělají, přístupu a laskavosti. Já budu vedle funkce ředitelky také průvodce dětí ve třídě 2,5 6letých. Pomáhat mi bude anglicky hovořící rodilá mluvčí. Teď jste možná vyděsila všechny rodiče, kteří by mohli mít zájem přihlásit své dítě do Montessori školky. Děti přece neumějí ani slovo anglicky. Jak se s mluvčí domluví? Již jsem řekla, že malé děti dokážou cizí jazyk velmi rychle absorbovat. Byť dítě angličtinu uslyší poprvé v životě, přirozeně a spontánně ji bude vnímat. Postupně odhalí obsah slov a vět a za půl roku bude rozumět, ale také začne anglicky mluvit. Kdy bude Montessori mateřská a základní škola v Mostě otevřena? V pondělí 2. září v areálu hotelu Širák. Otevřeme první ročník ve školce i škole. Rodiče již mohou vyplňovat přihlášky na webu. Zápisy budou probíhat od 24. do 28. června na Širokém vrchu. Proč zrovna tam? Je to místo přesně odpovídající principům Montessori. Ty vycházejí z přírodních zákonitostí. Přírodu kolem sebe potřebujeme, aby v ní děti mohly objevovat zástupce fauny a flóry, mohly pozorovat přírodní jevy atd. Široký vrch je pro to ideální. Kolik dětí do prvních ročníků přijmete? Školka má kapacitu 25 dětí, do základní školy se vejde 20 žáků a přípravný ročník nabídne až 15 míst. Domníváte se, že budete mít v Mostě, o němž si nemalá část obyvatel tohoto státu myslí, že je sociální žumpou republiky, úspěch? Věříme, že ano. Podle prvních ohlasů je zřejmé, že zájem je. A těm, kdo považují Most za sociální žumpu republiky, bych ráda vzkázala: Děti za to nemohou! A co vzkážete rodičům a jejich dětem, kteří mají odklad základní školní docházky nebo je jim pět let a mají nastoupit předškolní vzdělávání do klasické mateřské školy? Že jsme pro ně přichystali nultý ročník s uceleným ročním vzdělávacím plánem s prvky Montessori. V tomto ročníku se mohou plně rozvinout v motivujícím svobodném prostředí a objevovat nové věci. Po jeho skončení mohou děti pokračovat v naší nebo v běžné škole. Více se zájemci dozvědí na webových stránkách Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ ŘEDITELKA PhDr. Dita Břečková

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 6 (101) ZDARMA Vyzývací pohár (Challenge Cup) zasloužená odměna završující veleúspěšnou sezonu DHK Baník Most. Při tomto pohledu

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU čl.1 Odměny volených orgánů SVJ 1) Náklady na odměny volených orgánů SVJ jsou hrazeny ze záloh vlastníků a to podílem určeným stanovami. 2) Jednotliví členové volených orgánů mají

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 4.1.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Yveta Bravencová Přizván: pan a paní

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Specifikace oblasti podpory PREVENCE KRIMINALITY. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje

OLOMOUCKÝ KRAJ. Specifikace oblasti podpory PREVENCE KRIMINALITY. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje OLOMOUCKÝ KRAJ Specifikace oblasti podpory PREVENCE KRIMINALITY Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40b, 779 11 OLOMOUC sekretariát

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné.

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné. Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Lukov č. 11, konaného dne 17.2.2016 v úřadovně městyse Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v 17.30 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod Č.

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Zápis č. 01/2016 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov

Zápis č. 01/2016 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Obec Jankov část Holašovice Adresa: Jankov 46 373 84 p. Dubné Tel: 387 982 133 Vesnice Jihočeského kraje roku 2009 Zápis č. 01/2016 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Účastníci - zastupitelé:

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 16. června 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU ZE SOCIÁLNÍCH DŮVODŮ, (kategorie 3.5.)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU ZE SOCIÁLNÍCH DŮVODŮ, (kategorie 3.5.) Přihláška nájem bytu ze sociálních důvodů 1 z 6 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU ZE SOCIÁLNÍCH DŮVODŮ, (kategorie 3.5.) 1. UCHAZEČ 2. UCHAZEČ příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého

Více

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU 1 z 6 UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: příjmení jméno titul číslo OP adresa současného trvalého pobytu

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

ZÁPIS. ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice

ZÁPIS. ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice ZÁPIS ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice Na shromáždění bylo přítomno celkem 135 632 podílů

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek.

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek. Z Á P I S z jednání členské schůze družstva Bytové družstvo Bohúňova 1336-1338, IČ: 25652699, se sídlem Bohúňova 1338, Praha 4, PSČ 149 00, zapsaného dne 12.03.1998 v obchodním rejstříku, vedeném Městským

Více

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Oznámení o zahájení kontroly: 10. 8. 2012 Upřesnění kontroly včetně požadavku na dodání podkladů:

Více

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 19. 01. 2017 do 27. 02. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako Rodinné centrum P10-003587/2017

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 22. června 2005 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č.p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č.p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č.p. 910, Brno Datum: 16. května 2012 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více